Yleistä suomalaisten tytär- ja osakkuusyhtiöiden tietojen täyttämisestä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yleistä suomalaisten tytär- ja osakkuusyhtiöiden tietojen täyttämisestä"

Transkriptio

1 Täyttöohje Suomalaiset tytäryhtiöt ulkomailla -tilasto Suomalaiset tytäryhtiöt ulkomailla -tilasto kuvaa Suomessa sijaitsevien konserniyritysten ulkomailla olevien tytär- ja osakkuusyhtiöiden sijaintia, toimialaa, rakennetta ja toimintaa. Tilaston tuottamisesta säädetään Euroopan Parlamentin ja Neuvoston asetuksessa (716/2007). Suomalaiset tytäryhtiöt ulkomailla -kysely on lakisääteinen ja perustuu tilastolakiin (280/2004). Kyselyn täyttäminen ja palauttaminen Kyselyyn tulee vastata mennessä. Kyselyyn vastataan sähköisesti. Sähköisen lomakkeen internet-osoite on Käyttäjätunnuksenne ja salasananne löytyvät teille postitse lähetetyn saatekirjeen oikeasta yläkulmasta. Kysely täytetään saatekirjeen vasemmassa yläkulmassa mainitun emoyrityksen ja sen tytär- ja osakkuusyhtiöiden osalta. Arvotiedot ilmoitetaan yhden euron tarkkuudella. Muut valuutat muunnetaan euroiksi sen päivän kurssin mukaan, jolloin kyseinen liiketoimi on tapahtunut. Tiedot annetaan arvonlisäverottomina. Jos vastauksia kysyttyihin tietoihin ei ole mahdollista saada kirjanpidostanne, tulee tiedot arvioida. Lisätietoja antavat: Mari Rantanen (09) Kristiina Nieminen (09) Yleistä suomalaisten tytär- ja osakkuusyhtiöiden tietojen täyttämisestä Tilastoyksikkönä on konserniyrityksen ulkomailla sijaitseva tytär- tai osakkuusyhtiö, jossa emoyrityksen käyttämä äänivalta suoraan tai muiden yritysten kautta ylittää 10 prosenttia Tämä ulkomainen yritys voi olla tytäryhtiö (omistusosuus yli 50 %) tai osakkuusyhtiö (omistusosuus %) tai sivuliike. Tilaston viiteajanjakso on kalenterivuosi Ehdot täyttävistä tytär- ja osakkuusyhtiöistä ilmoitetaan liikevaihto ja henkilöstön lukumäärä kyselyn osiossa 1. Osiossa 2 kysytään henkilöstömenot, bruttoinvestoinnit, arvonlisäys sekä palvelujen ja tavaroiden tuonti ja vienti. Lomakkeen täyttöohje Täyttöohjeessa luettavuuden parantamiseksi tytäryhtiö tai tytär viittaa sekä tytär- että osakkuusyhtiöön kuin sivuliikkeeseenkin. Pääsivu Lomake aukeaa sisään kirjautumisen jälkeen pääsivulle, jonka pääikkunassa on: kyselyn sivut sisältäen linkit konsernin emon ja tyttärien lomakkeille eri lomakkeiden täytön tilannetta kuvaava viesti: ei täytetty / tallennettu

2 2 linkki Tiedot pdf-muodossa, jonka kautta emoyrityksen ja tyttärien lomakkeet saadaan tulostettua pdf-muodossa, ja vasemmassa valikossa linkit: Pääsivu, joka ohjautuu aina koko konsernilomakkeen pääsivulle Ohjeet, joka sisältää lomakkeen täyttöohjeen Tilastolaki, joka sisältää tilastolain Yhteystiedot Tilastokeskukseen Kirjaudu ulos På svenska / In English. Lomakenäkymät Lomakenäkymän vasemmassa reunassa on puurakenne, joka kuvaa konsernin hierarkkista rakennetta. Puurakenne aukeaa konsernin emoyrityksen nimen vieressä olevaa + merkkiä klikkaamalla ja supistuu takaisin - merkkiä klikkaamalla. Yrityksen nimeä klikkaamalla pääsee kyseisen yrityksen lomakkeelle. Tämän lisäksi lomakesivun yläreunassa on ns. murupolku konsernin rakenteesta. Murupolku esittää tyttären sijainnin johdonmukaisena merkkijonona: emoyrityksen nimi > tytäryhtiön nimi > tyttären tytäryhtiön nimi konsernin polvirakenteen mukaisesti. Murupolussa aiempaa nimeä klikkaamalla pääsee ylemmän tason yrityksen lomakkeelle. Painikkeet Tallenna-painike tallentaa lomakkeelle syötetyt tiedot. Tallennetut tiedot jäävät välimuistiin ja tietoja voi tarvittaessa täydentää ja korjata myöhemmin. Palaa pääsivulle -painikkeella siirrytään konsernilomakkeen pääsivulle, jonka kautta voi tarkastella konsernirakenteen tytäryhtiöiden lomakkeiden vastaustiloja (ei täytetty / tallennettu) Lisää uusi tytär- tai osakkuusyhtiö -painikkeella avataan tyhjä tytäryhtiön lomake, johon tulee täyttää kaikki tiedot kyseisestä tyttärestä. Tallennuksen jälkeen uusi tytär lisätään automaattisesti vasemman reunan konsernirakenteeseen. Lomakkeen lähettäminen Lomakesivuille kirjatut tiedot siirretään automaattisesti vuorokauden päätyttyä Tilastokeskuksen tietokantaan. Tietojen korjaaminen Tietoja voi korjata myöhemmin. Lopuksi on muistettava tallentaa (Tallenna-painike) korjatut tiedot. Konsernin perustiedot Konsernin perustiedot on esitäytetty Tilastokeskuksen konsernirekisterin vuoden 2007 lopun tiedoilla. Tarvittaessa tulee esitäytetyt tiedot korjata ja antaa sivun alareunan Lisätietoja-kentässä tarkennus muutoksista. Emoyrityksen osalta tarkistetaan ja täydennetään: nimi ja osoitetiedot sekä yhteyshenkilön yhteystiedot (nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite). Yritystunnusta ei lomakkeella voi korjata vaan siihen kohdistuvat muutokset on aina eriteltävä sivun Lisätietoja-kentässä. Yhteyshenkilön kaikki tiedot on annettava tarkasti, jotta tarvittaessa tilastohenkilöstö voi tiedustella tarkennuksia annettuihin tietoihin. Lisätietoja-kentässä annetaan kyselyyn olennaisesti liittyvät asiat, jotka eivät ilmene suoraan lomakkeelle annetuista vastauksista, esim. konsernirakenteessa tapahtuneet muutokset, emoyrityksen vaihtuminen tms. Painamalla Tallenna, tiedot tallennetaan lomakkeelle ja lähetetään Tilastokeskukseen. Tallennetut tiedot jäävät näkyville ja tietoja voi tarvittaessa täydentää ja korjata myöhemmin.

3 3 Sivun alareunassa on lueteltuna kaikki tiedossamme olevat emoyrityksen suoraan omistamat tytäryhtiöt ulkomailla sekä ne tytäryhtiöt Suomessa, jotka edelleen omistavat ulkomailla tyttäriä. Klikkaamalla tytäryhtiön nimeä, pääsee täyttämään tytäryhtiön tietoja. Jos suhde emoyrityksen ja tyttären välillä on päättynyt, ilmoitetaan päättymisajankohta Suhteen loppupvm -kenttään. Jos emoyritys on hankkinut uusia ulkomailla sijaitsevia tytäryhtiöitä kalenterivuonna, tulee ne ilmoittaa painamalla Lisää uusi tytär- tai osakkuusyhtiö -painiketta. Sivulle aukeaa tyhjä tytäryhtiön lomake, johon tulee täyttää kaikki tiedot tyttärestä. Tallentamisen jälkeen uusi tytär lisätään automaattisesti vasemman reunan konsernirakenteeseen. Tytär- ja osakkuusyhtiön perustiedot Tytär- ja osakkuusyhtiön perustiedot on esitäytetty Tilastokeskuksen konsernirekisterin vuoden 2007 lopun mukaisilla tiedoilla. Esitäytettyjä tietoja ovat: yritystunnus Suomessa sijaitsevalle yritykselle / Tilastokeskuksen antama surrogaattitunnus ulkomaiselle yritykselle, nimi, toimiala, emoyrityksen äänivalta tytäryhtiössä sekä tytär- ja osakkuusyhtiön sijaintimaa ja maanosa. Tarvittaessa tulee esitäytetyt tiedot korjata. Ulkomaisesta tytäryhtiöstä tulee antaa konsernin yleisesti käyttämä tunnistetieto kenttään Tytäryhtiön tunnus. Tunnus voi olla ulkomaisen tyttären kotimaassa yleisesti käytössä oleva tunnistejärjestelmän tunnus kuten kaupparekisteritunnus, verohallinnon tunnus tai muu vastaava rekisteritunnus. Tilastokeskuksen esitäyttämää yritystunnusta ei voi lomakkeella korjata vaan siihen kohdistuvat muutokset on aina eriteltävä Lisätietoja-kentässä. Tämän jälkeen täytetään tytäryhtiön tiedot kalenterivuodelta Osiossa 1 kysytään liikevaihto ja henkilöstön lukumäärä. Tiedot tulee antaa kalenterivuoden lopun mukaisina. Osion 2 tiedot koskevat tytäryhtiön rakennetta ja toimintaa. Jos vastauksia kysyttyihin tietoihin ei ole mahdollista saada kirjanpidostanne, tulee tiedot arvioida. Sivun alareunassa on lueteltuna kaikki tiedossamme olevat kyseisen tytäryhtiön suoraan omistamat tytäryhtiöt ulkomailla sekä ne tytäryhtiöt Suomessa, jotka edelleen omistavat ulkomailla tyttäriä. Klikkaamalla tytäryhtiön nimeä, pääsee täyttämään kyseisen tyttärentyttären tietoja. Jos suhde ylemmän tyttären ja alemman tyttären välillä on päättynyt, ilmoitetaan päättymisajankohta Suhteen loppupvm -kenttään. Jos kyseinen tytäryhtiö on hankkinut uusia ulkomailla sijaitsevia tytär- tai osakkuusyhtiöitä kalenterivuonna, tulee ne ilmoittaa painamalla Lisää uusi tytär- tai osakkuusyhtiö - painiketta. Sivulle aukeaa tyhjä tytäryhtiön lomake, johon tulee täyttää kaikki tiedot lisättävästä tyttärentyttärestä. Painamalla Tallenna-painiketta tiedot tallennetaan lomakkeelle, lähetetään Tilastokeskukseen ja uusi tyttärentytär lisätään automaattisesti vasemman reunan konsernirakenteeseen. Tallennetut tiedot jäävät näkyville ja tietoja voi tarvittaessa täydentää ja korjata myöhemmin. Muuttujamääritelmät Liikevaihto Liikevaihto sisältää kaikki havaintoyksikön viitejakson aikana laskuttamat määrät. Se vastaa ulkopuolisille tarjottavien tavaroiden ja palvelujen markkinaehtoista myyntiä. Liikevaihto sisältää kaikki yksikön laskuttamiin tavaroihin ja palveluihin liittyvät verot lukuun ottamatta yksikön asiakkailtaan laskuttamaa arvonlisäveroa ja muita vastaavia välittömästi liikevaihtoon liittyviä vähennyskelpoisia veroja. Liikevaihto sisältää myös kaikki muut asiakkaalta veloitettavat kulut (kuten

4 4 kuljetus- ja pakkauskustannukset), vaikka nämä olisi eritelty laskussa. Liikevaihdosta on vähennettävä myönnetyt alennukset ja hyvitykset sekä palautettujen pakkausmateriaalien arvo. Tuotto, joka yhtiön tilinpäätöksessä luokitellaan muuksi varsinaisen toiminnan tuotoksi, rahoitustuotoksi tai muun kuin varsinaisen toiminnan tuotoksi, ei sisälly liikevaihtoon. Siihen ei myöskään sisällytetä viranomaisilta tai EU:n toimielimiltä saatuja toimintatukipalkkioita. Henkilöstön lukumäärä Henkilöstön lukumäärällä tarkoitetaan työhön osallistuvien lukumäärää. Se sisältää kaikki tutkimuksen kohteena olevassa yksikössä työskentelevät henkilöt (joihin kuuluvat myös yksikössään työskentelevät omistajat, yksikössä säännöllisesti työskentelevät yhtiökumppanit sekä palkatonta työtä tekevät perheenjäsenet) sekä ne yksikön ulkopuolella työskentelevät henkilöt, jotka kuuluvat yksikköön ja saavat palkkansa siltä (kuten myyntiedustajat, lähetit sekä korjaus- ja huoltoyksiköt). Se sisältää myös lyhytaikaisesti työstä poissa olevat työntekijät (kuten sairaslomalla, vuosilomalla tai erityislomalla olevat työntekijät) ja lakossa olevat työntekijät, mutta se ei sisällä työntekijöitä, joilla poissaolon kesto on määrittämätön. Se sisältää myös kyseisen maan lainsäädännössä osa-aikaisiksi määritellyt, yrityksen palveluksessa olevat työntekijät ja sen palveluksessa olevat kausityöntekijät, oppisopimuskoulutuksessa olevat työntekijät ja kotona työskentelevät työntekijät. Työhön osallistuvien lukumäärään eivät sisälly työntekijät, jotka yksikkö on saanut käyttöönsä muilta yrityksiltä, yksikössä korjaus- ja huoltotöitä tekevät ulkopuolisen yrityksen työntekijät eivätkä asevelvollisuuttaan suorittavat henkilöt. Palkatonta työtä tekevillä perheenjäsenillä tarkoitetaan henkilöitä, jotka asuvat yksikön omistajan kanssa samassa taloudessa ja työskentelevät säännöllisesti yksikössä, mutta joilla ei ole työsopimusta ja jotka eivät saa kiinteämääräistä korvausta tekemästään työstä. Määritelmän piiriin kuuluvat vain ne henkilöt, jotka eivät ole päätoimisesti jonkin toisen yrityksen palveluksessa. Henkilöstömenot Henkilöstömenot määritellään työnantajan työntekijälle maksamiksi rahamääräisiksi tai luontoismuotoisiksi kokonaiskorvauksiksi työntekijän (sisältää vakinaiset, tilapäiset ja kotona työskentelevät työntekijät) tilinpitojakson aikana tekemästä työstä. Henkilöstömenoihin sisältyvät myös yksikön työntekijöiltä pidättämät verot ja sosiaaliturvamaksut sekä työnantajan vapaaehtoiset ja pakolliset sosiaaliturvamaksut. Henkilöstömenoihin sisältyvät palkat työnantajan sosiaaliturvamaksut. Nimike sisältää kaikki viitejakson aikana maksetut korvaukset riippumatta siitä, maksetaanko korvaus työajan vai tuotoksen perusteella, tai siitä, maksetaanko se säännöllisesti vai epäsäännöllisesti. Se sisältää kaikki ylimääräiset palkkiot, työolosuhteiden ja tuloksen perusteella maksettavat palkanlisät, vapaaehtoiset maksut, kolmannentoista kuukauden palkat (ja muut vastaavat kiinteät lisät), erorahat, majoitus-, matkustus- ja elinkustannuksista maksettavat korvaukset, perheavustukset, komissiot, osallistumismaksujen korvaukset, ylityökorvaukset, yötyökorvaukset, jne. sekä työntekijöiltä kannettavat verot, sosiaaliturvamaksut ja muut maksut, jotka työnantaja pidättää työntekijän palkasta. Henkilöstömenot sisältävät myös työnantajan sosiaaliturvamaksut. Näihin kuuluvat työnantajan sellaisiin järjestelmiin suorittamat maksut, jotka on tarkoitettu muun muassa vanhuuseläkettä, sairautta, äitiyttä, työkyvyttömyyttä, työttömyyttä, työtapaturmia ja työperäisiä sairauksia sekä perheetuuksia varten. Nämä kustannukset sisällytetään henkilöstömenoihin siitä riippumatta, ovatko ne lakisääteisiä, työehtosopimukseen perustuvia, sopimusperusteisia vai vapaaehtoisia. Vuokratyövoiman kustannukset eivät sisälly henkilöstömenoihin.

5 5 Arvonlisäys tuotannontekijähintaan Tuotannontekijähintainen arvonlisäys saadaan varsinaisen toiminnan bruttotuotosta, jota mukautetaan toimintatukipalkkioiden ja välillisten verojen osalta. Se voidaan laskea seuraavan yhtälön avulla: liikevaihto + valmistus omaan käyttöön + muut varsinaisen toiminnan tuotot +/- varastojen muutokset - tavaroiden ja palvelujen ostot - muut liikevaihtoon liittyvät vähennyskelvottomat tuoteverot - tuotantoverot. Se voidaan myös laskea lisäämällä bruttotoimintaylijäämään henkilöstökustannukset. Arvonlisäykseen ei sisällytetä kuluja eikä tuottoja, jotka yhtiön tilinpäätöksessä kirjataan rahoitustuotoiksi tai -kuluiksi tai muun kuin varsinaisen toiminnan tuotoiksi tai kuluiksi. Tuotannontekijähintainen arvonlisäys lasketaan "bruttoperiaatteella", koska arvostuseriä (kuten poistoja) ei vähennetä: Liikevaihto +/- Tavaroiden ja palvelujen varastojen muutos + Valmistus omaan käyttöön + Muut varsinaisen toiminnan tuotot - Tavaroiden ja palvelujen ostot yhteensä - Muut liikevaihtoon liittyvät vähennyskelvottomat tuoteverot - Tuotantoverot = Arvonlisäys Bruttoinvestoinnit aineelliseen käyttöomaisuuteen Nimike kattaa kaikkeen aineelliseen käyttöomaisuuteen viitejaksolla tehdyt investoinnit. Se sisältää uudet ja jo olemassa olevat aineelliset pääomahyödykkeet, jotka on voitu ostaa ulkopuolisilta tai valmistaa omaa käyttöä varten (ts. aineellisten pääomahyödykkeiden valmistuksen omaa käyttöä varten) ja joiden käyttöikä on yli vuoden, mukaan luettuna valmistamaton aineellinen käyttöomaisuus, kuten maa-alueet. Aktivointikelpoiselta tavaralta vaadittavaa käyttöikää voidaan yhtiön tilinpitokäytännön mukaisesti pidentää, jos tavaran käyttöiän on yhtiön käytännön mukaan oltava pidempi kuin edellä mainittu yksi vuosi. Kaikki investoinnit arvotetaan ennen arvostuserien huomioon ottamista (ne ovat siis bruttomääräisiä) ja ennen luovutuksesta saatujen tulojen vähentämistä. Ostetut tavarat arvotetaan hankintahintaan, joten hinta sisältää kuljetus- ja asennuskustannukset, maksut, verot ja muut omistajanvaihdoksen yhteydessä syntyvät kustannukset. Yksikön itse tuottama aineellinen käyttöomaisuus arvotetaan tuotantokustannuksiin. Nimike ei sisällä omaisuutta, joka saadaan liiketoiminnan uudelleenjärjestelyn yhteydessä (kuten yritysten sulautuessa, yritysvaltausten yhteydessä, yritysten purkautuessa tai itsenäisten yksiköiden irtautuessa yrityksestä). Pientyökalujen ostot, joita ei aktivoida, kirjataan juokseviin menoihin. Nimike sisältää myös kaikki lisäykset, muutokset, parannukset ja uudistukset, jotka pidentävät pääomatavaran käyttöikää tai lisäävät sen tuottavuutta. Siihen eivät sisälly juoksevat huoltokustannukset eivätkä sellaisten pääomatavaroiden arvo ja juoksevat kustannukset, joiden käyttö perustuu vuokra- tai leasingsopimukseen. Se ei myöskään sisällä investointeja aineettomaan omaisuuteen eikä rahoitusomaisuuteen. Vienti ja tuonti Tavaroiden ja palvelujen ulkomaankauppa toteutuu, kun ulkomailla sijaitseva talousyksikkö (= suomalaisen yrityksen ulkomailla sijaitseva tytäryhtiö tai sivuliike) käy kauppaa tavaroilla tai palveluilla jossain toisessa maassa (ml. Suomi) sijaitsevan talousyksikön kanssa.

6 6 Tavaroiden ja palvelujen viennissä ulkomailla sijaitseva talousyksikkö (= tytäryhtiö tai sivuliike) saa myymästään tavarasta tai palvelusta maksun suoraan muualta kuin samassa maassa sijaitsevalta talousyksiköstä. Kauppakumppanin ollessa saman konsernin muussa maassa sijaitseva tytäryhtiö, sivuliike tai emo kyseessä on konsernin sisäinen vienti. Tavaroiden ja palvelujen tuonnissa ulkomailla sijaitseva talousyksikkö (= tytäryhtiö tai sivuliike) maksaa hankkimansa tavaran tai palvelun suoraan muualle kuin samassa maassa sijaitsevalle talousyksikölle. Kauppakumppanin ollessa saman konsernin muussa maassa sijaitseva tytäryhtiö, sivuliike tai emo kyseessä on konsernin sisäinen tuonti. Toimialaluokat Maatalous, metsätalous ja kalatalous 01 Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut 02 Metsätalous ja puunkorjuu 03 Kalastus ja vesiviljely Kaivostoiminta ja louhinta 05 Kivihiilen ja ruskohiilen kaivu 06 Raakaöljyn ja maakaasun tuotanto 07 Metallimalmien louhinta 08 Muu kaivostoiminta ja louhinta 09 Kaivostoimintaa palveleva toiminta Teollisuus 10 Elintarvikkeiden valmistus 11 Juomien valmistus 12 Tupakkatuotteiden valmistus 13 Tekstiilien valmistus 14 Vaatteiden valmistus 15 Nahan ja nahkatuotteiden valmistus 16 Sahatavaran sekä puu- ja korkkituotteiden valmistus (pl. huonekalut); olki- ja punontatuotteiden valmistus 17 Paperin, paperi- ja kartonkituotteiden valmistus 18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen 19 Koksin ja jalostettujen öljytuotteiden valmistus 20 Kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden valmistus 21 Lääkeaineiden ja lääkkeiden valmistus 22 Kumi- ja muovituotteiden valmistus 23 Muiden ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus 24 Metallien jalostus 25 Metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) 26 Tietokoneiden sekä elektronisten ja optisten tuotteiden valmistus 27 Sähkölaitteiden valmistus 28 Muiden koneiden ja laitteiden valmistus 29 Moottoriajoneuvojen, perävaunujen ja puoliperävaunujen valmistus 30 Muiden kulkuneuvojen valmistus 31 Huonekalujen valmistus

7 7 32 Muu valmistus 33 Koneiden ja laitteiden korjaus, huolto ja asennus Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta 35 Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja muu ympäristön puhtaanapito 36 Veden otto, puhdistus ja jakelu 37 Viemäri- ja jätevesihuolto 38 Jätteen keruu, käsittely ja loppusijoitus; materiaalien kierrätys 39 Maaperän ja vesistöjen kunnostus ja muut ympäristönhuoltopalvelut Rakentaminen 41 Talonrakentaminen 42 Maa- ja vesirakentaminen 43 Erikoistunut rakennustoiminta Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus 45 Moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien tukku- ja vähittäiskauppa sekä korjaus 46 Tukkukauppa (pl. moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien kauppa) 47 Vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien kauppa) Kuljetus ja varastointi 49 Maaliikenne ja putkijohtokuljetus 50 Vesiliikenne 51 Ilmaliikenne 52 Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta 53 Posti- ja kuriiritoiminta Majoitus- ja ravitsemistoiminta 55 Majoitus 56 Ravitsemistoiminta Informaatio ja viestintä 58 Kustannustoiminta 59 Elokuva-, video- ja televisio-ohjelmatuotanto, äänitteiden ja musiikin kustantaminen 60 Radio- ja televisiotoiminta 61 Televiestintä 62 Ohjelmistot, konsultointi ja siihen liittyvä toiminta 63 Tietopalvelutoiminta Rahoitus- ja vakuutustoiminta 641 Pankkitoiminta 642 Rahoitusalan holdingyhtiöiden toiminta 643 Rahastotoiminta 649 Muut rahoituspalvelut (pl. vakuutus- ja eläkevakuutustoiminta) 65 Vakuutus-, jälleenvakuutus- ja eläkevakuutustoiminta (pl. pakollinen sosiaalivakuutus) 66 Rahoitusta ja vakuuttamista palveleva toiminta Kiinteistöalan toiminta

8 8 68 Kiinteistöalan toiminta Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 691 Lakiasiainpalvelut 692 Laskentatoimi, kirjanpito ja tilintarkastus; veroneuvonta 701 Pääkonttorien toiminta 702 Liikkeenjohdon konsultointi 71 Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi 72 Tieteellinen tutkimus ja kehittäminen 731 Mainostoiminta 732 Markkina- ja mielipidetutkimukset 74 Muut erikoistuneet palvelut liike-elämälle 75 Eläinlääkintäpalvelut Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 77 Vuokraus- ja leasingtoiminta 78 Työllistämistoiminta 79 Matkatoimistojen ja matkanjärjestäjien toiminta; varauspalvelut 80 Turvallisuus-, vartiointi- ja etsiväpalvelut 81 Kiinteistön- ja maisemanhoito 82 Hallinto- ja tukipalvelut liike-elämälle Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus 84 Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus Koulutus 85 Koulutus Terveys- ja sosiaalipalvelut 86 Terveyspalvelut 87 Sosiaalihuollon laitospalvelut 88 Sosiaalihuollon avopalvelut Taiteet, viihde ja virkistys 90 Kulttuuri- ja viihdetoiminta 91 Kirjastojen, arkistojen, museoiden ja muiden kulttuurilaitosten toiminta 92 Rahapeli- ja vedonlyöntipalvelut 93 Urheilutoiminta sekä huvi- ja virkistyspalvelut Muu palvelutoiminta 94 Järjestöjen toiminta 95 Tietokoneiden, henkilökohtaisten ja kotitaloustavaroiden korjaus 96 Muut henkilökohtaiset palvelut Kotitalouksien toiminta työnantajina; kotitalouksien eriyttämätön toiminta tavaroiden ja palvelujen tuottamiseksi omaan käyttöön 97 Kotitalouksien toiminta kotitaloustyöntekijöiden työnantajina 98 Kotitalouksien eriyttämätön toiminta tavaroiden ja palvelujen tuottamiseksi omaan käyttöön Kansainvälisten organisaatioiden ja toimielinten toiminta 99 Kansainvälisten organisaatioiden ja toimielinten toiminta 00 Toimiala tuntematon

9 9 Tarkemmat määrittelyt toimialaluokista löytyvät Tilastokeskuksen Luokitukset-sivuilta (http://www.tilastokeskus.fi/meta/luokitukset/toimiala/ /index.html). Sijaintimaa-luokitus Valtio Maanosa / Alue Afganistan Ahvenanmaa Alankomaat Alankomaiden Antillit Albania Algeria Amerikan Samoa Andorra Angola Anguilla Antarktis Antarktis Antigua ja Barbuda Arabiemiirikunnat Argentiina Armenia Aruba Australia Australia ja Uusi-Seelanti Azerbaidžan Bahama Bahrain Bangladesh Barbados Belgia Belize Benin Bermuda Pohjois-Amerikka Bhutan Bolivia Bosnia ja Hertsegovina Botswana Etelä-Afrikka Bouvet nsaari Antarktis Brasilia Britannia Brittein saaret Brittiläinen Intian valtameren alue Brittiläiset Neitsytsaaret Brunei Bulgaria Burkina Faso Burundi Caymansaaret Chile Cookinsaaret Costa Rica Djibouti Dominica Dominikaaninen tasavalta Ecuador

10 10 Egypti El Salvador Eritrea Espanja Etelä-Afrikka Etelä-Georgia ja Eteläiset Sandwichsaaret Etiopia Falklandinsaaret Fidži Filippiinit Färsaaret Gabon Gambia Georgia Ghana Gibraltar Grenada Grönlanti Guadeloupe Guam Guatemala Guernsey Guinea Guinea-Bissau Guyana Haiti Heard ja McDonaldinsaaret Honduras Hongkong Indonesia Intia Irak Iran Irlanti Islanti Israel Italia Itä-Timor Itävalta Jamaika Japani Jemen Jersey Jordania Joulusaari Kambodža Kamerun Kanada Kap Verde Kazakstan Kenia Keski-Afrikan tasavalta Etelä-Afrikka Antarktis Melanesia Pohjois-Amerikka Brittein saaret Antarktis Brittein saaret Brittein saaret Australia ja Uusi-Seelanti Pohjois-Amerikka Keski-Aasia

11 11 Kiina Kirgisia Kiribati Kolumbia Komorit Kongo (Kongo-Brazzaville) Kongo (Kongo-Kinshasa) Kookossaaret Korean demokraattinen kansantasavalta (Pohjois-Korea) Korean tasavalta (Etelä-Korea) Kreikka Kroatia Kuuba Kuwait Kypros Laos Latvia Lesotho Libanon Liberia Libya Liechtenstein Liettua Luxemburg Länsi-Sahara Macao Madagaskar Makedonia Malawi Malediivit Malesia Mali Malta Mansaari Marokko Marshallinsaaret Martinique Mauritania Mauritius Mayotte Meksiko Moldova Monaco Mongolia Montenegro Montserrat Mosambik Myanmar Namibia Nauru Nepal Keski-Aasia Australia ja Uusi-Seelanti Baltian maat Etelä-Afrikka Baltian maat Brittein saaret Etelä-Afrikka

12 12 Nicaragua Niger Nigeria Niue Norfolkinsaari Norja Norsunluurannikko Oman Pakistan Palau Palestiina Panama Papua-Uusi-Guinea Paraguay Peru Pitcairn Pohjois-Mariaanit Portugali Puerto Rico Puola Päiväntasaajan Guinea Qatar Ranska Ranskan eteläiset alueet Ranskan Guayana Ranskan Réunion Romania Ruanda Ruotsi Saint Barthélemy Saint Helena Saint Kitts ja Nevis Saint Lucia Saint Martin Saint Vincent ja Grenadiinit Saint-Pierre ja Miquelon Saksa Salomonsaaret Sambia Samoa San Marino São Tomé ja Príncipe Saudi-Arabia Senegal Serbia Seychellit Sierra Leone Singapore Slovakia Slovenia Somalia Sri Lanka Australia ja Uusi-Seelanti Melanesia Antarktis Pohjois-Amerikka Melanesia

13 13 Sudan Suomi Suriname Svalbard ja Jan Mayen Swazimaa Sveitsi Syyria Tadžikistan Taiwan Tansania Tanska Thaimaa Togo Tokelau Tonga Trinidad ja Tobago Tšad Tšekki Tunisia Turkki Turkmenistan Turks- ja Caicossaaret Tuvalu Uganda Ukraina Unkari Uruguay Uusi-Kaledonia Uusi-Seelanti Uzbekistan Valko-Venäjä Wallis ja Futuna Vanuatu Vatikaani Venezuela Venäjä Vietnam Viro Yhdysvallat (USA) Yhdysvaltain Neitsytsaaret Yhdysvaltain pienet erillissaaret Zimbabwe Etelä-Afrikka Keski-Aasia Melanesia Australia ja Uusi-Seelanti Keski-Aasia Melanesia Baltian maat Pohjois-Amerikka Tarkemmat määrittelyt valtio- ja maaluokituksista löytyvät Tilastokeskuksen Luokitukset-sivuilta (http://www.tilastokeskus.fi/meta/luokitukset/valtio/ /index.html).

Suomalaiset tytäryhtiöt ulkomailla 2009

Suomalaiset tytäryhtiöt ulkomailla 2009 Suomalaiset tytäryhtiöt ulkomailla 2009 Kyselyyn tulee vastata viimeistään 16.9.2010. Tilastokeskus kerää vuosittain tietoja Suomessa sijaitsevien konsernien ulkomailla sijaitsevista tytäryhtiöistä ja

Lisätiedot

SÄHKÖINEN KYSELY: TÄYTTÖOHJE. Yrityksen tiedonantovelvollisuus perustuu lakiin. Yksittäistä yritystä koskevat tiedot ovat salaisia

SÄHKÖINEN KYSELY: TÄYTTÖOHJE. Yrityksen tiedonantovelvollisuus perustuu lakiin. Yksittäistä yritystä koskevat tiedot ovat salaisia Suomalaiset tytäryhtiöt ulkomailla 2013 Kyselyyn tulee vastata viimeistään 26.9.2014. Tilastokeskus kerää vuosittain tietoja Suomessa sijaitsevien konsernien ulkomailla sijaitsevista tytäryhtiöistä ja

Lisätiedot

Ulkomailla tehdystä työmatkasta suoritettavien päivärahojen enimmäismäärät ovat:

Ulkomailla tehdystä työmatkasta suoritettavien päivärahojen enimmäismäärät ovat: Ulkomailla tehdystä työmatkasta suoritettavien päivärahojen enimmäismäärät ovat: Maa tai alue Afganistan 56 Alankomaat 65 Albania 52 Algeria 68 Andorra 58 Angola 97 Antigua ja Barbuda 74 Arabiemiirikunnat

Lisätiedot

VALTION MATKUSTUSSÄÄNNÖN MUKAISTEN KORVAUSTEN TARKIS- TUKSET KUSTANNUSTASON MUUTOKSET HUOMIOON OTTAEN 1.1.2009 ALKAEN

VALTION MATKUSTUSSÄÄNNÖN MUKAISTEN KORVAUSTEN TARKIS- TUKSET KUSTANNUSTASON MUUTOKSET HUOMIOON OTTAEN 1.1.2009 ALKAEN VALTIOVARAINMINISTERIÖ 25.11.2008 VALTION MATKUSTUSSÄÄNNÖN MUKAISTEN KORVAUSTEN TARKIS- TUKSET KUSTANNUSTASON MUUTOKSET HUOMIOON OTTAEN 1.1.2009 ALKAEN Korvauslaji: Voimassa oleva taso Uusi taso Muutos-%

Lisätiedot

KT Yleiskirjeen 17/2014 liite 1 (8) Kilometrikorvaus maksetaan korotettuna kunkin 1.1. 44 snt/km

KT Yleiskirjeen 17/2014 liite 1 (8) Kilometrikorvaus maksetaan korotettuna kunkin 1.1. 44 snt/km KT Yleiskirjeen 17/2014 liite 1 (8) KVTES liite 16 Matkakustannusten korvaukset YLEISET MÄÄRÄYKSET MATKUSTAMISKUSTANNUSTEN KORVAUS 5 Kilometrikorvaus virka- ja virantoimitusmatkasta Viranhaltijan/työntekijän

Lisätiedot

FedExin uudet hinnat voimassa tammikuun 5. päivästä 2015

FedExin uudet hinnat voimassa tammikuun 5. päivästä 2015 FedExin uudet hinnat voimassa tammikuun. päivästä 0 Olivatpa lähetyksesi painavia tai kevyitä, kiireellisiä tai vähemmän kiireellisiä, FedEx tarjoaa sinulle ratkaisun. Hyödyt erittäin luotettavan palvelun

Lisätiedot

Ammattiliitto Pron työ ja ansiot -työmarkkinatutkimus (tmt 1) 2011

Ammattiliitto Pron työ ja ansiot -työmarkkinatutkimus (tmt 1) 2011 Ammattiliitto Pron työ ja ansiot -työmarkkinatutkimus (tmt 1) 2011 Tervetuloa vastaamaan ammattiliitto Pron (ent. Toimihenkilöunioni TU ja Suora) tämänvuotiseen perinteiseen työmarkkinatutkimukseen (TMT

Lisätiedot

Sähköjärjestelmia periaatteessa on ainoastaan kahta tyyppiä koko maailmassa:

Sähköjärjestelmia periaatteessa on ainoastaan kahta tyyppiä koko maailmassa: MATKAILIJAN SÄHKÖOPAS YLEISTÄ Jos haluat käyttää sähkölaitteita ulkomailla, on syytä tietää, minkälainen pistokytkinjärjestelmä ja verkkovirran jännite (V) on käytössä maassa, jonne aiot matkustaa ja minkä

Lisätiedot

Ammattiliitto Pron työympäristö ja hyvinvointi -työmarkkinatutkimus (tmt 2) 2012

Ammattiliitto Pron työympäristö ja hyvinvointi -työmarkkinatutkimus (tmt 2) 2012 Ammattiliitto Pron työympäristö ja hyvinvointi -työmarkkinatutkimus (tmt 2) 2012 Tervetuloa vastaamaan Ammattiliitto Pron työympäristö ja hyvinvointi -työmarkkinatutkimukseen. Vastausaikaa on 13.5.2012

Lisätiedot

LIITE 2 MATKAKUSTANNUSTEN KORVAUKSET Matkustamiskustannusten korvaus

LIITE 2 MATKAKUSTANNUSTEN KORVAUKSET Matkustamiskustannusten korvaus LIITE 2 MATKAKUSTANNUSTEN KORVAUKSET Matkustamiskustannusten korvaus Liite 2. MATKAKUSTANNUSTEN KORVAUKSET 1.1.2010 YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Yleistä 1 mom. Työtehtävien edellyttämästä matkasta (työmatkasta)

Lisätiedot

Käteispalvelujen hinnasto

Käteispalvelujen hinnasto Käteispalvelujen hinnasto 9.2.2015 SISÄLLYS Kirjepalvelut, kotimaa Kirje...4 Lisäpalvelut...4 Helposti-kuori 2. luokka...5 Pikakirje...5 Postivakuutettu lähetys...5 Valmiiksi maksettu pikakuori...6 Osoitteenmuutos-

Lisätiedot

KUOPION TYÖPAIKAT JA ELINKEINORAKENNE 1.1.2011

KUOPION TYÖPAIKAT JA ELINKEINORAKENNE 1.1.2011 KUOPION KAUPUNGIN YRITYSPALVELU KUOPION TYÖPAIKAT JA ELINKEINORAKENNE 1.1.2011 Kuopion työpaikka- ja elinkeinorakennetiedot perustuvat Kuopion kaupungin yrityspalvelun ylläpitämään yritys- ja toimipaikkarekisteriin.

Lisätiedot

ENNAKKOJEN TARKISTAMINNEN

ENNAKKOJEN TARKISTAMINNEN Sisällys 1. ENNAKKOJEN TARKISTAMINNEN 1 2. EDUSTUSMENOJEN VÄHENNYSKELPOISUUDESTA 1 3. VUOSI-ILMOITUKSET AJANKOHTAISIA 2 4. TILINPÄÄTÖSAJAN LAATIJALLE MUISTETTAVIA ASIOITA 2 5. OSINKOTULOJEN VEROTUS 2 6.

Lisätiedot

Esimerkki Kuntomittarista testiaineistolla

Esimerkki Kuntomittarista testiaineistolla Yrityksen nimi Suomen tieto Oy Lähde tieto Myyntioptimi Päivämäärä 7. helmikuu 2014 rekisteri Testi4.xlsx Suomen tieto Oy rekisterin tiedon laatu Tiedon laatu Lukumäärä Osuus Ostot Aktiivinen 2.870 96,2

Lisätiedot

Danske Bankin Elektroniset ulkomaanmaksut. Käyttäjäopas 28.2.2013

Danske Bankin Elektroniset ulkomaanmaksut. Käyttäjäopas 28.2.2013 Danske Bankin Elektroniset ulkomaanmaksut Käyttäjäopas 28.2.2013 Sivu 2 / 28 Sisällysluettelo OSA 1. YLEISTÄ... 3 1. JOHDANTO... 3 2. TERMIT... 3 3. AINEISTON TOIMITTAMINEN PANKKIIN... 4 4. TOIMEKSIANNON

Lisätiedot

Liite. Tarkentava virka- ja työehtosopimus, joka laadittiin

Liite. Tarkentava virka- ja työehtosopimus, joka laadittiin Liite Tarkentava virka- ja työehtosopimus, joka laadittiin 26 päivänä marraskuuta 2014 valtiovarainministeriön sekä Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n, Julkisten ja hyvinvointialojen

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Hinnasto voimassa 6.5.2015 alkaen avattuihin uusiin liittymiin tai päivityksiin, jotka tehty ko. päivämäärän jälkeen.

Sisällysluettelo. Hinnasto voimassa 6.5.2015 alkaen avattuihin uusiin liittymiin tai päivityksiin, jotka tehty ko. päivämäärän jälkeen. Kuluttajahinnasto. 6.5.2015 Sisällysluettelo Liittymät... 3 Sonera Sopiva -liittymä... 3 Sonera Perus -liittymä... 5 Muut viestipalvelut... 6 Sim-kortin vaihto... 6 Sim-kortin aktivointi... 6 Liittymänumeron

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Hinnasto voimassa 1.1.2015 alkaen avattuihin uusiin Sonera-liittymiin tai päivityksiin, jotka tehty ko. päivämäärän jälkeen.

Sisällysluettelo. Hinnasto voimassa 1.1.2015 alkaen avattuihin uusiin Sonera-liittymiin tai päivityksiin, jotka tehty ko. päivämäärän jälkeen. Kuluttajahinnasto 1.1.2015 Sisällysluettelo Liittymät... 4 Sonera Sopiva -liittymä... 4 Sonera Perus -liittymä... 5 Muut viestipalvelut... 6 Sim-kortin vaihto... 6 Sim-kortin aktivointi... 6 Liittymänumeron

Lisätiedot

Valtion matkustussääntö

Valtion matkustussääntö Valtion matkustussääntö 2008 1a/2008 Valtion matkustussääntö 2008 1a/2008 Valtion työmarkkinalaitos Julkaisija: Valtiovarainministeriö Kustantaja: Edita Publishing Oy Tilaukset: Edita Publishing Oy PL

Lisätiedot

Valtion matkustussääntö

Valtion matkustussääntö Valtion matkustussääntö 2015 1a/2015 Valtion matkustussääntö 2015 Valtiovarainministeriön julkaisuja 1a/2015 Valtio työnantajana 441 729 Painotuote VALTIOVARAINMINISTERIÖ PL 28 (Snellmaninkatu 1 A) 00023

Lisätiedot

LUOKITUKSET JA MÄÄRITELMÄT

LUOKITUKSET JA MÄÄRITELMÄT 1.9.2008 1.1.2009-1.0.0. LUOKITUKSET JA MÄÄRITELMÄT Yleistä 1.1.0. Luokitusluettelo 1.2.0. Luokittelutekijät, määritelmät ja ohjeet 1.3.0. Täydennysohjeita TK/RM/RV40K/Luokitustietokanta;2000 1.7.2003

Lisätiedot

Liite 3 A. Toimialaluokitus 2008. A Maatalous, metsätalous ja kalatalous

Liite 3 A. Toimialaluokitus 2008. A Maatalous, metsätalous ja kalatalous Liite 3 A Toimialaluokitus 2008 A Maatalous, metsätalous ja kalatalous 01 Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut 011 Yksivuotisten kasvien viljely 012 Monivuotisten

Lisätiedot

Sopimuspalvelujen hinnasto

Sopimuspalvelujen hinnasto Sopimuspalvelujen hinnasto 1.1.2015 SISÄLTÖ Kotimaan kuljetuspalvelut Lähetyksen hinnoittelu...5 Kuljetusyksikkövyöhykkeet...5 LÄHETÄ KULUTTAJILLE Mitat...6 Lisäpalvelut...6 Economy...7 SmartPOST...7 Express

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 553. Sosiaali- ja terveysministeriön asetus. kemikaaleja koskevien tietojen toimittamisesta

SISÄLLYS. N:o 553. Sosiaali- ja terveysministeriön asetus. kemikaaleja koskevien tietojen toimittamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2008 Julkaistu Helsingissä 2 päivänä syyskuuta 2008 N:o 553 SISÄLLYS N:o Sivu 553 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus kemikaaleja koskevien tietojen toimittamisesta... 1741 N:o

Lisätiedot

FYSI-yrittäjäinfo 1/2012

FYSI-yrittäjäinfo 1/2012 24.1.2012 Suomen Fysioterapia- ja kuntoutusyritykset FYSI ry Nuijamiestentie 5 B, 00400 Helsinki Puh 09-477 2344, fax 09-477 2314 fysi.info@fysi.fi, www.fysi.fi Valtakunnalliset Fysioterapia- ja kuntoutuspäivät

Lisätiedot

Easy Series. Asennusopas. Rikosilmoitinkeskus

Easy Series. Asennusopas. Rikosilmoitinkeskus Easy Series FI Asennusopas Rikosilmoitinkeskus Easy Series (ICP-EZM2) Asennusopas Sisällysluettelo Sisällysluettelo. Pikaohje.... Järjestelmän yleiskatsaus....2 Käyttölaitteen yleiskatsaus.... Peruskäyttöohjeet...4.4

Lisätiedot

Säädöskokoelman sopimussarjan numero. Alankomaat 1995 84/1997 Ks. myös Alankomaiden Antillit ja Aruba Alankomaiden Antillit 63/2011

Säädöskokoelman sopimussarjan numero. Alankomaat 1995 84/1997 Ks. myös Alankomaiden Antillit ja Aruba Alankomaiden Antillit 63/2011 SUOMEN VOIMASSA OLEVAT, ALLEKIRJOITETUT, PARAFOIDUT JA NEUVOTELTAVANA OLEVAT TULOVEROSOPIMUKSET (MUKAAN LUKIEN SÄÄSTÖJEN TUOTTAMIA KOR- KOTULOJA KOSKEVAT SOPIMUKSET), TILANNE 17.03.2014 Valtio Sopimuksen

Lisätiedot

Luottokantatietojen raportointiohjeet 2014

Luottokantatietojen raportointiohjeet 2014 Luottokantatietojen raportointiohjeet 2014 1.1.2014 1 SISÄLLYS 1 RAPORTOINTIOHJEET... 2 Tietojen toimitus... 2 Muutokset toiminnassa... 2 Lomaketietojen täyttö... 2 Muuttujakohtaiset ohjeet... 3 Yhteystiedot

Lisätiedot

Palvelujen ulkomaankaupan neljännesvuositiedustelu

Palvelujen ulkomaankaupan neljännesvuositiedustelu Täyttöohje 1(22) Tiedonhankinta Palvelujen ulkomaankaupan neljännesvuositiedustelu Palvelujen ulkomaankaupan neljännesvuositiedustelu Palvelujen ulkomaankaupan neljännesvuositiedustelu on lakisääteinen

Lisätiedot

GLOBAALI TUOTANTO JA KAUPPA

GLOBAALI TUOTANTO JA KAUPPA Sisällys Palvelujen ulkomaankaupan vuositiedustelu... 3 Tiedustelun palauttaminen... 3 Yleistä tiedustelun täyttämisestä... 3 Palveluerien kuvaus... 4 GLOBAALI TUOTANTO JA KAUPPA... 4 VÄLITYSKAUPPA (vrt.

Lisätiedot