ETELÄ-KARJALAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 8/ Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntaliittojen huippukokous, Kajaani

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ETELÄ-KARJALAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 8/2014 173. Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntaliittojen huippukokous, Kajaani"

Transkriptio

1 ETELÄ-KARJALAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 8/ Maakuntahallitus AIKA klo 08:15-09:00 PAIKKA Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntaliittojen huippukokous, Kajaani KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 100 Kokouksen avaus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen Maakuntajohtajan ajankohtaiskatsaus Edellisen kokouksen pöytäkirja Maakuntavaltuuston edellisen kokouksen pöytäkirja Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson yhteistoimintaryhmän pöytäkirja 107 Maakunnan kehittämisrahan hakemuslomakkeen ja rahoituspäätöksen ehtojen tarkistaminen 108 Maakunnan yhteistyöryhmän asettaminen sekä sen jäsenten ja varajäsenten nimeäminen ja kokoonpanon vahvistaminen vuosille Lausunto Immolan lentokentän toiminnasta ja ylläpidosta Lausunto kuntalain hallituksen esitysluonnoksesta Kulttuurityöryhmän puheenjohtajan, sihteerin ja esittelijän nimeäminen 112 Lausunto Kaakkois-Suomen Ely-keskukselle Lappeenrannan jätevesien käsittelyn ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta (YVAselostus) Etelä-Karjalan liiton vastineet ympäristöministeriöön 196 saapuneisiin 1.vaihemaakuntakaavaa koskeviin valituksiin 114 Sopimus Euroopan unionin rakennerahastojen välittävän toimielimen tehtävien ja eräiden muiden tehtävien hoidosta Etelä-Suomen maakuntien liitoissa ohjelmakaudella Tiedoksi asiat Muut asiat Seuraava kokous Kokouksen päättäminen

2 ETELÄ-KARJALAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 8/ OSALLISTUJAT LÄSNÄ Varsinaiset jäsenet Tehtävä Henkiökohtaiset varajäsenet Lisätiedot (x) Jukka Kopra (-) Jukka Kärnä (x) Ari Berg (-) Anneli Kiljunen (x) Marja-Leena Leppänen (x) Katri Pulli (-) Antti Rämä (x) Anu Urpalainen (-) Tiina Wilén-Jäppinen pj. 1. varapj. 2. varapj. jäsen " " " " ( ) Tommi Vasama (-) Kari Paldanius ( ) Timo Tervonen (-) Marja-Liisa Vesterinen ( ) Juhani Kylliäinen ( ) Leena Kaijansinkko (-) Anna-Liisa Pekkanen ( ) Päivi Sandberg (x) Suna Kymäläinen Jääväys 113; vastine # 2. Kokukseen 103 (-) Ari Torniainen (x) Tapio Virkki (-) Kari Metsäkallio mv pj. mv 1. vpj. mv 2. vpj. MUU (x) Matti Viialainen (x) Juuso Hieta esittelijä sihteeri maakuntajohtaja hallintopäällikkö ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Jukka Kopra Pöytäkirjanpitäjä Juuso Hieta KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirjan tarkastaja Katri Pulli Pöytäkirjan tarkastaja Suna Kymäläinen PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Etelä-Karjalan liiton toimisto, hallintopäällikön työhuone, Kauppakatu 40 D, Lappeenranta.

3 ETELÄ-KARJALAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 8/ Maakuntahallitus Kokouksen avaus Maakuntahallitus 100 Maakuntahallituksen puheenjohtaja Jukka Kopra avaa kokouksen. Maakuntahallituksen puheenjohtaja Jukka Kopra avasi kokouksen.

4 ETELÄ-KARJALAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 8/ Maakuntahallitus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Maakuntahallitus 101 Kuntalain mukaan maakuntahallitus on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet eli vähintään 5 jäsentä on kokouksessa saapuvilla. Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Todettiin.

5 ETELÄ-KARJALAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 8/ Maakuntahallitus Kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen Maakuntahallitus 102 Maakuntahallituksen kokousten pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan vuorollaan aakkosjärjestyksessä kaksi hallituksen jäsentä tai varajäsentä puheenjohtajaa tai varapuheenjohtajia lukuun ottamatta. Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Anu Urpalainen ja Marja-Leena Leppänen. Maakuntahallitus valitsee Anu Urpalaisen ja Marja-Leena Leppäsen tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan. Maakuntahallitus valtisi Katri Pullin ja Suna Kymäläisen tarkastamaan kokouksen pöytäkirjan.

6 ETELÄ-KARJALAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 8/ Maakuntahallitus Maakuntajohtajan ajankohtaiskatsaus Maakuntahallitus 103 Maakuntajohtajan katsaus käsitti yleisluontoisen tilannepäivityksen maakunnalle ajankohtaisista edunvalvontakysymyksistä: 1. Vt 6 rahoitustilanne ja hankeaikataulutus 2. Kaakkois-Suomen ENI-ohjelman raami tulevalle ohjelmakaudelle arvioitu n. 90 M. 3. Maakunnan kehittämisrahan osalta on tehtävä edunvalvontaa, jotta ko. rahoitusinstrumenttia ei poisteta kokonaan aluekehityksen rahoitusvälineistöstä. Siksi rahoitusmomentti olisi syytä säilyttää valtion talousarviossa, vaikka siihen ei joka vuosi osoitettaisikan rahoitusta. Merkittiin tiedoksi. Merkittiin, että Marja-Leena Leppänen saapui kokoukseen pykälän käsittelyn aikana.

7 ETELÄ-KARJALAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 8/ Maakuntahallitus Edellisen kokouksen pöytäkirja Maakuntahallitus 104 Maakuntahallituksen pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on lähetetty maakuntahallituksen jäsenille sähköpostitse esityslistan liitteenä. Merkitään tiedoksi. Merkittiin. Liitteet Liite 1 Edellisen kokouksen pöytäkirja

8 ETELÄ-KARJALAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 8/ Maakuntahallitus Maakuntavaltuuston edellisen kokouksen pöytäkirja Maakuntahallitus 105 Maakuntavaltuuston pidetyn kokouksen allekirjoitettu ja tarkastettu pöytäkirja on esityslistan liitteenä. Maakuntahallitus toteaa, että maakuntavaltuuston päätökset ovat syntyneet asianmukaisessa järjestyksessä eivätkä mene maakuntavaltuuston toimivaltaa ulommaksi eivätkä ole muutoinkaan lainvastaisia sekä päättää panna päätökset täytäntöön. Maakuntahallitus totesi, että maakuntavaltuuston päätökset ovat syntyneet asianmukaisessa järjestyksessä eivätkä mene maakuntavaltuuston toimivaltaa ulommaksi eivätkä ole muutoinkaan lainvastaisia sekä päättää panna päätökset täytäntöön. Liitteet Liite 2 Maakuntavaltuuston edellisen kokouksen pöytäkirja

9 ETELÄ-KARJALAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 8/ Maakuntahallitus Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson yhteistoimintaryhmän pöytäkirja Maakuntahallitus 106 Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson liiton yhteistoimintaelin piti kokouksensa Lappeenrannassa. Yhteistoimintasopimuksessa on sovittu, että toimielimen päätöksiin lakisääteisissä asioissa haetaan muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen aluekehityslain 32 :n 2 momentin mukaisesti. Tämän vuoksi on sovittu, että toimielimen pöytäkirja asetetaan nähtäville samassa yhteydessä, kun molempien liittojen hallitukset ovat omassa pöytäkirjassaan ko. päätökset merkinneet tiedoksi. Yhteistoimintaelimen kokouksen pöytäkirja on esityslistan liitteenä. Maakuntahallitus merkitsee yhteistoimintaelimen pöytäkirjan tiedoksi ja asettaa sen yleisesti nähtäville yhdessä maakuntahallituksen pöytäkirjan kanssa. Merkittiin tiedoksi ja päätettiin asettaa nähtäville yhdessä tämän kokouksen pöytäkirjan kanssa. Liitteet Liite 3 Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson yhteistoimintaryhmän pöytäkirja

10 ETELÄ-KARJALAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 8/ Maakuntahallitus Maakunnan kehittämisrahan hakemuslomakkeen ja rahoituspäätöksen ehtojen tarkistaminen Maakuntahallitus 107 Alueiden kehittämishankkeiden rahoittamista koskeva laki tuli voimaan ja asetus Lainsäädännön muutokset mahdollistavat erityyppisten kustannusmallien käytön maakunnan kehittämisrahahankkeissa. Tuki hankkeen kustannuksiin voidaan myöntää kertakorvauksena, hankkeen kustannuksia voidaan korvata prosenttimääräisinä tai toteutuneisiin kustannuksiin perustuen. Maakunnan kehittämisrahan hakemuslomake ja hakemuksen täyttöohje on päivitetty vastaamaan uusia kustannusmalleja ja tuen hakemiseen liittyviä, lainsäädännöstä johtuvia uusia vaatimuksia. Uusittu rahoitushakemuslomake ja hakemuksen täyttöohjeet ovat esityslistan liitteinä. Samoin rahoituspäätökseen liitettäviä tuen myöntämisen ehtoja on tarkistettu erilaisten kustannusten korvausmenettelyjen edellyttämällä tavalla. Tarkistetut päätösehdot ovat liitteenä. Maakuntahallitus hyväksyy maakunnan kehittämisrahan hakemuslomakkeen ja rahoituspäätökseen liitettävien, tuen käyttöä koskevien ehtojen tarkistukset. Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti. Liitteet Liite 4 Maakunnan kehittämisrahan hakemuslomake Liite 5 Ohje maakunnan kehittämisrahahakemuksen täyttämiseksi Liite 6 Rahoituspäätöksen ehdot

11 ETELÄ-KARJALAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 8/ Maakuntahallitus Maakuntahallitus Maakuntahallitus Maakuntahallitus Maakunnan yhteistyöryhmän asettaminen sekä sen jäsenten ja varajäsenten nimeäminen ja kokoonpanon vahvistaminen vuosille / /2014 Maakuntahallitus Maakuntahallitus päätti kokouksessaan pyytää maakunnan yhteistyöryhmään edustetuiksi tulevilta tahoilta ehdotukset varsinaisista ja varajäsenistä mennessä. Yhteistyöryhmän toiminta on jatkuvaa, mutta jäsenet ja varajäsenet asetetaan kunnanvaltuuston toimikaudeksi. EU:n rakennerahastokauden aikana kunnallisvaalikausia ovat ja Maakuntahallitus päättää asettaa maakunnan yhteistyöryhmän kunnanvaltuuston kaudeksi ja nimittää yhteistyöryhmän varsinaisiksi ja varajäseniksi Varsinainen jäsen Varajäsen Maakuntahallitus Kansanedustaja Jukka Kopra, Myyjä Tommi Vasama Kansanedustaja Jukka Kärnä Maa- ja metsätalousyrittäjä Ari Berg Mittausesimies Tiina Wilén-Jäppinen Kansanedustaja Anneli Kiljunen Kansanedustaja Anu Urpalainen Maanviljelijä Antti Rämä Vajaamielihoitaja Katri Pulli Yrittäjä Marja-Leena Leppänen Työsuojeluvaltuutettu Kari Paldanius Yrittäjä Timo Tervonen Kansanedustaja Suna Kymäläinen Tutkimusjohtaja Marja-Liisa Vesterinen Tiedottaja Päivi Sandberg Projektipäällikkö Anna-Liisa Pekkanen Lastenhoitaja Leena Kaijansinkko Liikkeenharjoittaja Juhani Kylliäinen

12 ETELÄ-KARJALAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 8/ Maakuntahallitus Maakuntahallitus Maakuntahallitus Maakuntahallitus AKAVA Edistämispäällikkö Seppo Repo Projektisuunnittelija Tarja Vahtokari-Sahari Elinkeinoelämän keskusliitto Asiantuntija Jaakko Väyrynen Aluepäällikkö Raimo Hovi Etelä-Karjalan kauppakamari Toimitusjohtaja Mika Peltonen Toimitusjohtaja Pirjo Karhu Etelä-Karjalan Yrittäjät Toimitusjohtaja Jami Holtari Varapuheenjohtaja Hannu Heinonen Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ylitarkastaja Marjo Mäkelä Ylitarkastaja Anne Hämäläinen Kaakkois-Suomen ELY-keskus Ylijohtaja Leena Gunnar Vesistöpäällikkö Visa Niittyniemi Kaakkois-Suomen ELY-keskus Johtaja Antti Rinta-Porkkunen Suunnittelupäällikkö Yrjö Pilli-Sihvola Kaakkois-Suomen ELY-keskus Johtaja Satu Mäkelä Yksikön päällikkö Juha Linden MTK/ Kaakkois-Suomi Toiminnanjohtaja Tuula Dahlman Kenttäpäällikkö Marjut Henttonen SAK Aluetoimitsija Sonja Laitinen Kimmo Virtanen STTK Pekka Siitonen Kalle Saarela Maakuntahallitus Esittelijä esitti, että maakunnan yhteistyöryhmää täydennetään yllä mainittujen jäsenten lisäksi Suomen metsäkeskuksen edustajalla. Suomen metsäkeskuksen varsinaiseksi jäseneksi maakunnan yhteistyöryhmään nimetään Kaakkois-Suomen alueyksikön aluejohtaja Pekka Vainikka ja varajäseneksi Pekka Kuitunen Esittelijä esitti lisäksi, että maakuntahallitus nimeää maakunnan yhteistyöryhmälle puheenjohtajan, jonka tulee olla kuntalaissa tarkoitettu luottamushenkilö sekä esittää maakunnan yhteistyöryhmälle, että se valitsee keskuudestaan kolme varapuheenjohtajaa. Täydennetty päätösehdotus hyväksyttiin ja maakunnan yhteistyöryhmän puheenjohtajaksi valittiin Jukka Kopra. Maakunnan yhteistyöryhmä on kokouksessaan valinnut kunnanvaltuuston toimikaudeksi esitettäväksi maakunnan yhteistyöryhmän varapuheenjohtajistoksi:

13 ETELÄ-KARJALAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 8/ Maakuntahallitus Maakuntahallitus Maakuntahallitus Maakuntahallitus Ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi Etelä-Karjalan liiton maakuntahallituksen 1. varapuheenjohtaja Jukka Kärnä. Toiseksi varapuheenjohtajaksi Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen ylijohtaja Leena Gunnar. Kolmanneksi varapuheenjohtajaksi vuodelle 2014 MTK-Kaakkois- Suomen toiminnanjohtaja Tuula Dahlman. Työmarkkina- ja elinkeinojärjestöjen puheenjohtajuus kiertää kalenterivuosittain. Maakuntahallitus nimeää maakunnan yhteistyöryhmän varapuheenjohtajat maakunnan yhteistyöryhmän ehdotuksen mukaisesti. Maakuntahallitus Nimettiin esityksen mukaisesti. Rakennerahasto-ohjelman hallintomalli on alkavalla kaudella aiempia ohjelmakausia keskitetympi, mutta erilainen ELY-keskusten ja maakunnan liittojen osalta. ELY-keskusten osalta astui vuodenvaihteessa voimaan asetus (1144/2013), jonka mukaan Hämeen ELY-keskus hoitaa Kaakkois- Suomen ELY-keskuksen toimialueen osalta rakennerahastovaroja välittävän toimelimen tehtävät. Välittävien toimielinten tehtävien hoitamisesta maakuntien liitoissa säädetään ns. ALKE-asetuksessa (Asetus alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista), joka astui voimaan Etelä-Karjalan osalta suurimman osan rakennerahastotehtävistä hoitaa Uudenmaan liitto, mutta oman maakunnan hankkeiden valmistelu sekä hankeaikainen seuranta jää edelleen kuhunkin maakunnan liittoon. Koska Hämeen ELY-keskus on ainut välittävä toimielin ELY:jen osalta Etelä-Karjalassa, tulisi sieltä olla jäsen sekä maakunnan yhteistyöryhmässä että maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristössä. Koordinoivana liittona toimivan Uudenmaan liiton rooli ei suhteessa ole yhtä vahva, joten Uudenmaan liitto tulisi edustetuksi vain maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristöön. Maakunnan yhteistyöryhmän työ-

14 ETELÄ-KARJALAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 8/ Maakuntahallitus Maakuntahallitus Maakuntahallitus Maakuntahallitus järjestyksen mukaan sihteeristön jäsenet nimeää maakunnan yhteistyöryhmä. Maakuntahallitus 108 Maakuntahallitus päättää pyytää Hämeen ELY-keskusta ehdottamaan maakunnan yhteistyöryhmään edustajansa varsinaiseksi ja varajäseneksi huomioiden ehdotuksessa Etelä-Karjalan maakunnan tuntemuksen. Ehdotus pyydetään toimittamaan Etelä-Karjalan liittoon mennessä. Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti. Hämeen ELY-keskus esittää maakuntahallituksen pyynnöstä maakunnan yhteistyöryhmään varsinaiseksi jäseneksi rahoituspäällikkö Sinikka Kaurasta ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen rakennerahastoasiantuntija Antti Välimäkeä. Esitystä koskeva kirje on liitteenä. Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristön jäsenet nimeää maakunnan yhteistyöryhmä. Maakuntahallitus nimeää maakunnan yhteistyöryhmään Hämeen ELY-keskusta edustavaksi varsinaiseksi jäseneksi rahoituspäällikkö Sinikka Kaurasen ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen rakennerahastoasiantuntija Antti Välimäen. Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti. Liitteet Liite 7 Hämeen ELY-keskuksen jäsenesitykset maakunnan yhteistyöryhmään ja maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristöön

15 ETELÄ-KARJALAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 8/ Maakuntahallitus Lausunto Immolan lentokentän toiminnasta ja ylläpidosta 113/ /2014 Maakuntahallitus 109 Imatran Lentokentän Kannatusyhdistys ry pyytää yhteistyökumppaneilta, ml. Etelä-Karjalan liitto, lausuntoa Immolan lentokentän toiminnasta ja ylläpidosta, jotta kentän tulevaisuuden suhteen voidaan tehdä pitempiaikaisia johtopäätöksiä. Immolan kenttä on tärkeä harrasteilmailun paikka. Kentältä lennetään myös ns. viranomaislentoja, kuten metsäpalojen valvontalentoja, rabiessyöttien pudotuslentoja ja hirvilaskentalentoja. Immola on Suomen Lentopelastusseuran SAR-lentotukikohta Imatran Ilmailukerhon hoitamana. Myös puolustusvoimien Ilmasotakoulun kuljetuslentolaivue on pitänyt harjoitusleirejä Immolan lentokentällä, joka on ainoa lentokenttä Suomessa, jossa on sekä päällystetty että sorapintainen kiitotie rinnakkain. Lentokentän ilmailumääräysten mukaista kuntoa on ylläpidetty jäseniltä perittävillä jäsenmaksuilla sekä Imatran kaupungilta ja Stora Ensolta perityillä lisäjäsenmaksuilla. Stora Enson erottua kannatusyhdistyksestä vuoden 2012 lopussa, on kentän ylläpitoon käytettävä rahamäärä merkittävästi vähentynyt. Etelä-Karjalan liitto esittää lausuntonaan seuraavaa: Maakuntakaavassa Immolan lentokenttä on osoitettu lentokenttämerkinnällä. Toisin kuin Lappeenrannan lentokenttä, Immolan kenttä ei ole merkitty maakuntakaavassa lentotoiminnoille varattuna alueena (LL), jossa olisi voimassa MRL 33 :n mukainen rakentamisrajoitus. Maakuntakaavassa Immolan lentokenttä on kuvattu pääosin harrastusilmailukentäksi. Maakuntakaavan mukaan Immolan lentokentän kehittäminen myös rahtiliikenteelle tulisi ottaa huomioon Imatran logistisen aseman kehittyessä. Lappeenrannan lentokentän kehittäminen on maakunnalle strategisesti merkittävä tavoite. Mikäli tavoite Lappeenrannan kentän kansainvälisten lentoliikenneyhteyksien ja matkustajamäärien kasvusta täyttyy, ilmailulajien harrastusmahdollisuudet Lappeenrannan kentällä heikkenevät. Tällöin Immolan merkitys ilmailuharrastajien keskuudessa tulee entistä tärkeämmäksi. Suomen Ilmailuyhdistyksen mukaan ilmailulajien harrastajamäärät ovat kasvussa etenkin lennokkiharrastuksen ja (moottoroidun) varjoliidon osalta. Esimerkiksi lennokkiharrastukselle ongelmana on pysyvien ja harrastukselle hyvien toimintapaikkojen puute. Immolan lentokentän tunnettuutta alan harrastajien keskuudessa tulisi lisätä ja

16 ETELÄ-KARJALAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 8/ Maakuntahallitus linkittää ilmailuharrastus entistä tiiviimmin matkailupalveluihin, joiden laajuus ja taso ovat viime vuosina kasvaneet merkittävästi Etelä-Karjalassa. Etelä-Karjalan liitto esittää pohdittavaksi Immolan lentokentän kehittämishanketta, jossa tehtäisiin kattava suunnitelma kentän käytön lisäämisestä, investointitarpeista ja yhteistyön kehittämisestä eri toimijoiden kanssa. Mikäli mahdollista, hankkeen osana voitaisiin toteuttaa kenttään liittyviä konkreettisia parannustoimia. Hankkeen rahoittamiseksi tulisi selvittää ELY-keskuksen maaseutuohjelman tai LEADER-ohjelman rahoitusmahdollisuudet. Etelä-Karjalan liiton osallistumismahdollisuudet lentokentän kehittämisrahoitukseen ovat huonot. Maakunnan kehittämisraha esitetään lakkautettavan v valtion budjetista, eikä EAKR-rahoitus taivu ko. toimintaan. Immolan lentokentän välittömässä läheisyydessä sijaitsee valtakunnallisesti kulttuurihistoriallinen alue, Immolan varuskunta. Yhdessä historiallisen Immolan lentokentän kanssa alue muodostaa Etelä- Karjalan kannalta tärkeän kokonaisuuden, jonka elinvoima tulisi turvata myös jatkossa. Lisätietoja: Vs. kehittämisjohtaja Satu Sikanen, p Maakuntahallitus päättää antaa edellä esitetyn lausunnon Imatran Lentokentän Kannatusyhdistys ry:lle. Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti. Merkittiin pöytäkirjaan, että liiton lausuntoehdotuksen kolmannessa kappaleessa tarkoitetaan Suomen Ilmailuyhdistyksen asemesta Suomen Ilmailuliittoa.

17 ETELÄ-KARJALAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 8/ Maakuntahallitus Lausunto kuntalain hallituksen esitysluonnoksesta Maakuntahallitus 110 Valtiovarainministeriö on kirjeellään VM065:00/2012 pyytänyt lausuntoa kuntalakiluonnoksesta. Lausunnot on pyydetty toimittamaan viimeistään sähköpostitse osoitteeseen Lausunnoissa on toivottu käytettävän lausuntopyynnön mukaista otsikointia tai erittelemään esitetyt huomiot luku- tai pykäläkohtaisesti. Lausunto on pyydetty toimittamaan myös word-tiedostona lausuntoyhteenvedon laatimista varten. Hallituksen esitysluonnos löytyy valtiovaraiministeriön sivuilta: Lausun/01_HE kuntalaki.pdf Ehdotus Etelä-Karjalan liiton lausunnoksi: Etelä-Karjalan liitto pitää kokonaisuudessaan kuntalain uudistamista tärkeänä ja kiinnittää lausunnossaan huomiota mielestään keskeisesti huomioitaviin asioihin ensisijaisesti taloudellisesta ja strategisesta näkökulmasta. Lakiuudistus mahdollistaa kuntien toiminnan uudistamisen ja kuntien uusiutumisen, mutta toisaalta se asettaa kehykset, joiden puitteissa kansalaisten tasavertaisista oikeuksista tulee huolehtia. Etelä-Karjalan liitto pitää valitettavana sitä, että kuntalaki ja keskeisesti kuntalaisten oikeuksiin vaikuttava, valmisteilla oleva sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaki valmistuvat epätahtisesti. Niiden keskinäistä suhdetta olisi pitänyt valmistelussa arvioida. Ao. lainkohtaan tai lukuun viitaten Etelä-Karjalan liitto lausuu seuraavaa: Kuntatalousohjelma (12 ) Koko kuntatalouden huomioiminen peruspalveluohjelman ja peruspalvelubudjetin korvaavalla kuntatalousohjelmalla on tärkeä uudistus. Kuntatalouden kantokyvyn, toimintaympäristön, palvelujen kysynnän, kuntien tehtävien muutosten ja kuntatalouden kehityksen arviointi tukee vahvemmin kuntien ja valtion yhteistä julkisen talouden suunnittelua ja parempaa kokonaisuuden hallintaa. Kuntien ja valtion tulee yhteisesti sitoutua kuntatalouden tasapainotukseen ja valtiolta saatavan rahoituksen vastata kunnille asetettuja tehtäviä ja velvoitteita. Osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia sekä vaikuttamistoimielimiä kuten nuorisovaltuustoa koskevat ehdotukset (5 luku)

18 ETELÄ-KARJALAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 8/ Maakuntahallitus Asioiden valmisteluvaihe on kunnan päätöksenteossa kaikkein tärkein, sillä silloin asioihin on vielä mahdollista todellisuudessa vaikuttaa. Tuolloin on oleellista selvittää asukkaiden mielipiteet ja tarjota todellisia vuorovaikutteisia vaikuttamismahdollisuuksia. Käyttäjälähtöisyys palvelujen kehittämisessä ja kuntalaisten oma-aloitteisuuden tukeminen ovat kunnan toiminnalle yhä tärkeämpiä. Lasten ja nuorten osallistumismahdollisuuksien turvaaminen kuntalain tasolla on perusteltua. Nuorisovaltuusto sekä vanhus- ja vammaisneuvostot voisivat olla myös osa useamman kunnan yhteistoimintaa. Tällöin kuitenkin uudenlaiset, vuorovaikutteiset osallistumismahdollisuudet tulevat entistä tärkeämmiksi, jotta toiminta ja päätöksenteko eivät etäänny kuntalaisista. Kuntastrategia (39 ) Pakollinen kuntastrategia ohjaa kuntia pitkäjänteiseen talouden ja toiminnan suunnitteluun. Nykytilanteen, toimintaympäristön muutosten ja vaikutusten arviointi sekä strategian toteutumisen seuranta parantavat kunnan toiminnan suunnitelmallisuutta, järjestelmällisyyttä sekä painopisteitä. Kuntayhtymän perussopimus (57 ) Etelä-Karjalan liitto kiinnittää huomiota siihen, että voimassa olevan kuntalain 86 a :ssä on säädetty maakunnan liiton toimielinten kokoonpanosta ja valinnasta, mutta lakiesityksessä maakunnan liitosta ei ole erikseen säädetty. Lainkohdassa kuntayhtymän perussopimuksesta (57 ) asia jätetään sopimuksenvaraiseksi kaikkien kuntayhtymien osalta. Alijäämän kattamisvelvollisuus määräajassa ja alijäämän kattamisvelvollisuuden ulottaminen kuntayhtymiin (111 ) Alijäämän kattamisvelvollisuuden soveltamista myös kuntayhtymiin on pidettävä hyvänä. Peruskunnat eivät näin voi siirtää ongelmallisia kulujaan tai kulueriään kuntayhtymille katettaviksi. Voidaan kuitenkin ennakoida, että konsernialijäämän osalta tarkastelun yhdenmukaistaminen ja alijäämän kattamisvelvollisuus merkitsee heti monille kunnille konsernialijäämän kriisirajan ylittymistä. Tarkastuslautakuntaa koskevat ehdotukset (122 ) On hyvä, että lakiesityksessä on nyt huomioitu tarkastuslautakunnan toiminnan tarkoituksena sekä hallinnon ja talouden tarkastus että arvioinnin järjestäminen. Arvioinnin osalta on tärkeää, että tarkastuslautakunta voi arvioida paitsi tavoitteiden toteutumista, myös toiminnan tuloksellista ja tarkoituksenmukaista järjestämistä. Uudeksi tehtäväksi luonnosteltu sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden nou-

19 ETELÄ-KARJALAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 8/ Maakuntahallitus dattamisen valvonta on tarkastuslautakunnalle myös luonteva tehtävä. Tarkastuslautakunta on rakentunut entismuotoisen luottamushenkilötilintarkastuksen pohjalta ja edelleen arvioinnilla on ollut niin kiinteä yhteys tilintarkastukseen ja valvontafunktioon, että se on voinut rajoittaa arvioinnin omaehtoista kehittämistä. Tarkastuslautakunta voi nyt rohkeammin laajentaa näkökulmaansa ihmisten ja asioiden johtamiseen, prosessien toimivuuteen, laatuun, tehokkuuteen ja tarkoituksenmukaisuuteen. Arviointia voidaan aktiivisesti käyttää johtamisen ja päätöksenteon tukifunktiona ja palautemekanismina. Tarkastaminen sanana viittaa edelleen hieman pelottavalla kaiullaan virheiden ja väärinkäytösten etsimiseen ja siksi tarkastuslautakunnan nimi tulisi muuttaa arviointilautakunnaksi. 16 luku Oikaisuvaatimus ja kunnallisvalitus Lakiesityksen mukaan oikaisuvaatimuksesta ja kunnallisvalituksesta ehdotetaan säädettäväksi vastaavasti kuin nykyisin. Laaja muutoksenhakuoikeus tuo mukanaan myös haittoja. Valituksilla voidaan tarpeettomasti viivästyttää ja hidastuttaa kunnan päätöksentekoa ja toimintaa. Valitusoikeus sinänsä on arvokas, mutta valituskäsittelyjä tulisi yksinkertaistaa ja nopeuttaa, jotta vältetään jopa kohtuuttomat taloudelliset menetykset, joita kunnalle, kansalaisille ja/tai yrityksille voi aiheutua. Lisätietoja: erikoissuunnittelija Anni Laihanen, p Maakuntahallitus hyväksyy lausuntoehdotuksen. Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti. Liitteet Liite 8 Lausuntopyyntö kuntalain hallituksen esitysluonnoksesta

20 ETELÄ-KARJALAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 8/ Maakuntahallitus Kulttuurityöryhmän puheenjohtajan, sihteerin ja esittelijän nimeäminen Maakuntahallitus 111 Maakuntahallitus päätti kokouksessaan asettaa uudelleen vuosiksi Etelä-Karjalan liiton kulttuurityöryhmän, joka on toiminut kunnallisvaalikausittain. Työryhmään pyydettiin edustajat seuraavilta tahoilta, suluissa jäseneksi nimetty: Lappeenrannan kaupunki (museotoimenjohtaja Päivi Partanen) Imatran kaupunki (palvelupäällikkö Ulla Särkinen) Parikkalan kunta (Eeva Paakkinen) Taiteen edistämiskeskus, Kaakkois-Suomen toimipiste (erikoisasiantuntija Johanna Vuolasto) Lappeenrannan teknillisen yliopisto, Etelä-Karjala instituutti (johtaja Pertti Kolari) Saimaan ammattikorkeakoulu, kuvataide (koulutuspäällikkö Eija Mustonen) Humanistinen ammattikorkeakoulu, TKI-HUMAK Voima (lehtori, TKI-koordinaattori Juha Iso-Aho) Kaakon Taide ry (taidejohtaja Anna Vilkuna) Lisäksi kulttuurityöryhmään pyydettiin vuosittain vaihtuva edustus seuraavilta tahoilta, suluissa organisaatio ja jäseneksi nimetty: Luumäen, Lemin, Savitaipaleen, Taipalsaaren, Ruokolahden ja Rautjärvein kunnat (Lemi, Sirkka Liljander) Taiteen perusopetuksen oppilaitokset (Etelä-Karjalan kansalaisopisto, Satu Laari) Maakunnan kulttuurijärjestöt (Eteläkarjalaiset tapahtumat ry, Jaana Komi) Kulttuurityöryhmän puheenjohtajaksi maakuntahallitus nimesi erikoissuunnittelija Anu Talkan ja sihteeri tuli liiton sisältä. Sihteerin tehtävää hoiti kevätkauden 2014 suunnitteluavustaja Minna Taipale. Työryhmän työskentely on käynnistynyt erinomaisesti ja henki on innostunut sekä aikaansaava. Aluekehityksen vastuualueen henkilöstötilanne on kuitenkin kesän aikana muuttunut, kun Minna Taipale siirtyi toisiin tehtäviin, joten kulttuurityöryhmän tehtävien hoitoa on jouduttu miettimään uudelleen. Työekonomisista syistä on päädytty ehdottamaan maakuntahallitukselle puheejohtajan vaihdosta, jolloin erikoissuunnittelija Anu Talka voi toimia sihteerinä ja esittelijänä. Kulttuurityöryhmän puheenjohtajaksi sen jäljellä olevaksi toimikaudeksi nimetään työryhmän jäsenten keskuudesta lehtori Juha Iso- Aho. Työryhmän sihteerinä ja esittelijänä toimii kulttuuriasioista vastaava erikoissuunnittelija Anu Talka.

21 ETELÄ-KARJALAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 8/ Maakuntahallitus Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti. Lausunto Kaakkois-Suomen Ely-keskukselle Lappeenrannan jätevesien käsittelyn ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta (YVA-selostus) / /2014 Maakuntahallitus 112 Lappeenrannan jätevesikäsittelyvaihtoehtojen ympäristövaikutusten arviointiselostus on erittäin perusteellinen ja tarkastelee hyvin monipuolisesti eri toteuttamisvaihtoehtojen vaikutuksia. Se toteuttaa hyvin YVA -lain tavoitteet (Laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä, / 468, 1 ). Vaikutusten arviointi ja parhaan vaihtoehdon valitseminen on tässä tapauksessa varsin monimutkainen palapeli, jossa lopputuloksen ratkaisee se, mitä vaikutuksia kukin arvioija haluaa painottaa. Ympäristövaikutusten kannalta selvästi parasta vaihtoehtoa ei ole, etenkin siinä tapauksessa, jolloin puhdistus toimii normaalisti. Suurimat haitalliset vaikutukset ovat tällöin mielikuva- ja imagoalueella. Saimaan vesistö on aina ollut ja tulee yhä enenevässä määrin olemaan Etelä- Karjalan kannalta merkittävä vetovoimatekijä niin asumisviihtyisyyden kuin matkailunkin kannalta. Puhdistusprosessin häiriötilanteessa haitalliset vaikutukset voivat valitusta vaihtoehdosta riippuen olla hyvinkin laaja-alaiset. Vaikka vaikutukset veden laatuun olisivatkin suuresta veden vaihtuvuudesta johtuen lyhytaikaisia, mielikuvavaikutukset olisivat huomattavasti pitkäkestoisempia (Vrt. UPM Kaukaan jätevesipäästö kesällä 2003). Lisäksi jo pelkkä tieto siitä, että Saimaa on Lappeenrannan yhdyskuntajätevesien vastaanottaja, on mielikuvien kannalta varmasti haitallinen. Edellä mainituista seikoista johtuen Etelä-Karjalan liitto on aikaisemmissakin suunnitteluvaihtoehtojen tarkasteluissa puoltanut Rakkolanjoki vaihtoehtoa, johon liittyy lisäveden johtaminen Saimaasta eikä nyt ole tullut esiin mitään sellaista, mikä johtaisi muuhun johtopäätökseen, varsinkin, kun lisäveden johtamisen mahdollistavat toimenpiteet on jo tehty. Rakkolanjoki vaihtoehto lienee myös halvin, koska siinä uuden puhdistuslaitoksen rakentamisen lisäksi on hyvin vähän muuta rakentamista (esim. siirtoviemärit). Lainvoimaisessa Etelä-Karjalan maakuntakaavassa on Lappeenrannan Toikansuon nykyinen puhdistamoalue jätevedenpuhdistustoiminnalle osoitettua aluetta. Maakuntakaava ei ole esteenä Hyväristönmäenkään puhdistamovaihtoehdon toteuttamiselle, sillä se on ns. valkoisen alueen - jolle ei ole osoitettu mitään toimintoja - ja Lappeenrannan taajamatoimintojen eteläreunan rajalla. Hyväristönmäen puhdistamon paikka on rajautuu Hanhijärven maakunnallisesti mer-

22 ETELÄ-KARJALAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 8/ Maakuntahallitus kittävän kulttuuriympäristön itäpuolella, mutta ei tule näkymään Hyväristön mäen takaa Hanhijärven kylälle. Etelä-Karjalan liitolla ei ole muuta huomautettavaa. Lisätietoja: suunnittelujohtaja Arto Hämäläinen, p nettilinkki koko ympäristöselostukseen: Maakuntahallitus päättä antaa edellä esitetyn lausunnon Kaakkois- Suomen ELY-keskukselle. Hyväksyttiin muutoin esityksen mukaisesti, mutta täsmennettiin lausunnon viimeinen kappale seuraavasti: Lainvoimaisessa Etelä-Karjalan maakuntakaavassa on Lappeenrannan Toikansuon nykyinen puhdistamoalue jätevedenpuhdistustoiminnalle osoitettua aluetta. Maakuntakaava ei ole esteenä Rakkolanjoen purkuvaihtoehdolle. Liitteet Liite 9 Tiivistelmä yva-selostuksesta

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 10.2.2015 klo 15:00 16:46 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 5 6 7 Teknisen toimen taloudellisten

Lisätiedot

Oppimiskeskus Fellmannia, Kirkkokatu 27, 15140 Lahti

Oppimiskeskus Fellmannia, Kirkkokatu 27, 15140 Lahti PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 21/2014 1 Konsernihallitus 06.11.2014 Aika 06.11.2014 klo 14:40-14:45 Paikka Oppimiskeskus Fellmannia, Kirkkokatu 27, 15140 Lahti Osallistujat Nimi Klo Tehtävä

Lisätiedot

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika Kokouspaikka Perjantai klo 09.00-9.14 Puhelinkokous Läsnä Jäsen Uusitalo Merja, puheenjohtaja Keltto Pekka, varapj. Huhtamäki-Kuoppala Minna Kankaanpää Mauri Kuivila Leena Mäkinen

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 07.05.2015 AIKA 07.05.2015 klo 15:35-20:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 28.04.2015 AIKA 28.04.2015 klo 15:15-18:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.4.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.3.2010 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.3.2015 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 30.01.2014 Aika 30.01.2014 klo 18:00-20:30 Paikka Kunnantalo, kokoushuone 3, 3. krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjapitäjän

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 11.02.2015 Aika 11.02.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 Tarkastuslautakunta 12.11.2013 AIKA 12.11.2013 klo 16:30-19:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 100 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto, Mervi Niemelä, jäsen Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto, Mervi Niemelä, jäsen Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 3/2009 19 KOKOUSAIKA Keskiviikko 10.6.2009 klo 14.35-15.10 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48 Maaseutuelinkeinolautakunta Kokousaika 18.12.2013 klo 13:00-13:20 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala

Lisätiedot

Kunnantoimisto Kemiö, 26.2.2010

Kunnantoimisto Kemiö, 26.2.2010 1/2010 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika: Tiistaina klo 15.30-16.45 Kokouspaikka: Vretaantie 19 Päättäjät: Lars Nummelin Jörgen Törnqvist Merja Juvonen Kia Lundqvist Jari Lehtivaara Tomas Stenström puheenjohtaja

Lisätiedot

Mervi Niemelä. Jouko Savikoski, Marko Törmälehto. Mirva Möttönen, puheenjohtaja Marika Niittykoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä. Jouko Savikoski, Marko Törmälehto. Mirva Möttönen, puheenjohtaja Marika Niittykoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 3/2011 19 KOKOUSAIKA Keskiviikko 22.6.2011 klo 14-14.25 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2015 1 (10) Tarkastuslautakunta Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 13:00-16:05 Paikka Läsnä Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10,

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista:

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 209 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 309 210

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 Kokousaika 26.8.2010 klo 18.30-18.55 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 9/2014 145 Sivistyslautakunta Aika 22.12.2014 klo 18:00-18:40 Paikka Kunnantalo, kahvio Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 19.08.2015 Aika 19.08.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 Maaseutulautakunta 15.05.2009 AIKA 15.05.2009 klo 11:00-12:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 10.12.2014 Aika 10.12.2014 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 79 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/2015 1

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/2015 1 Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/2015 1 Vanhusneuvosto Aika Paikka 24.11.2015 klo 10:00-12:00 Toimintakeskus Suvanto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 28.10.2012 klo 18:30-22:50 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 52 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1 Aika: 26.02.2014 klo 16:30-19:40 Paikka: Terveysasema LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 5 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 6 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 Kokousaika 16.03.2010 klo 18.00 19.01 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Merja Kolehmainen, Raili Kyllönen. kaupunginhallituksen edustaja. Sisko Isokoski, kulttuurisihteeri, esittelijä ja pöytäkirjanpitäjä

Merja Kolehmainen, Raili Kyllönen. kaupunginhallituksen edustaja. Sisko Isokoski, kulttuurisihteeri, esittelijä ja pöytäkirjanpitäjä HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 6/2008 44 KOKOUSAIKA Torstai 18.12.2008 klo 18-18.40 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 Kokousaika 28.05.20130 klo 18.00 18.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 3/2014 Kokousaika 9.4.2014 klo 18.30 20.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 Vammaisneuvosto 31.08.2015 AIKA 17:00-18:40 PAIKKA Palvelukeskus Mäntyrinne KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 17 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 18 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika 15.04.2015 klo 12:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2014 Kokousaika 1.10.2014 klo 17.00 17.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Vammaisneuvosto 04.05.2015 AIKA 17:00-19:05 PAIKKA Palvelukeskus Mäntyrinne KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 10 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 11 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Perjantai 09.07.2015 klo 09.00-9.16

Perjantai 09.07.2015 klo 09.00-9.16 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika Kokouspaikka Läsnä Perjantai klo 09.00-9.16 Puhelinkokous Jäsen Uusitalo Merja, puheenjohtaja Keltto Pekka, varapj. Huhtamäki-Kuoppala Minna Kankaanpää Mauri Kuivila Leena Mäkinen

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 09.11.2010 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

NRO 3/2014. 19 Kunnan talousarvion 2014 toteutuminen ja kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus

NRO 3/2014. 19 Kunnan talousarvion 2014 toteutuminen ja kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus ASIALISTA NRO 3/2014 Kokousaika 14.11.2014 klo 10 13.22 Kokouspaikka Utsjoen kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Asialista ja asian pykälä: 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä esityslistan

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 3.11.2010 klo 18.10-21.15 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10 PAIKKA Lautakuntien kokoushuone, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3 KEHITTÄMISJAOSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kokousaika 27.10.2014 klo 18.00-19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kimonkylän taidekoti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

103 ohm Toimeksiantosopimus/Kaakkois-Suomen Metsätilat Oy

103 ohm Toimeksiantosopimus/Kaakkois-Suomen Metsätilat Oy 134 Kokousaika Tiistai 28.6.2011 kello 17.50 18.55 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Käsitellyt asiat nro liite 98 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 99 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 Tarkastuslautakunta 29.04.2016 AIKA 29.04.2016 klo 16:00-19:15 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 44 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 Kokousaika Torstaina 06.09.2012 klo 18.30 Kokouspaikka Teknisen toimiston kokoushuone Osallistujat Päätöksentekijät Himanen Sirpa Laitinen

Lisätiedot

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 221 Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika ke 12.08.2015 klo 16:30-17:15 Paikka Kunnantalo, teknisen kokoustila OSALLISTUJAT Läsnä Helaakoski Matti puheenjohtaja Lintunen

Lisätiedot

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/2015 35

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/2015 35 Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/2015 35 Lupa- ja toimitusjaosto Aika Paikka 28.05.2015 klo 18:00-18:30 Kunnanhallituksen kokoushuonen Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin lailliseksi

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 4/2012 1 Tekninen lautakunta Aika 13.07.2012 klo 10:00-11:02 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 74 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kokousaika Maanantaina 11.6.2012 klo 16.00 16.30 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti

Kokousaika Maanantaina 11.6.2012 klo 16.00 16.30 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti 266 Kokousaika Maanantaina 11.6.2012 klo 16.00 16.30 Kokouspaikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti Kutsutut jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Suoanttila Hilkka

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2014 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2014 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika 19.8.2014 klo 16:00 18:10 Paikka Porin kaupunginsairaala, Maantiekatu 31 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 21 22 23 24 25 26 27 Tilintarkastusyhteisön

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) Viestitie 2 87700 KAJAANI Tarkastuslautakunta 2.3.2010 nro 1/2010

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) Viestitie 2 87700 KAJAANI Tarkastuslautakunta 2.3.2010 nro 1/2010 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) KOKOUSAIKA Tiistai 2.3.2010 kello 9.00 13.00 KOKOUSPAIKKA Kuhmon kaupungintalo Kaupunginhallituksen kokoushuone, Joki 88900 KUHMO SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

Paikka NordLabin yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu. Otsikko Sivu

Paikka NordLabin yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu. Otsikko Sivu Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 2/2015 1 Tarkastuslautakunta 27.02.2015 Aika 27.02.2015 klo09:00-12:55 Paikka NordLabin yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 16 PÄIVÄKOTI PEIKKOLAAKSON VALMISTUMINEN 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 16 PÄIVÄKOTI PEIKKOLAAKSON VALMISTUMINEN 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 Kokousaika 10.04.2012 klo 19.00 19.25 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 7/2014 1 liikelaitoskuntayhtymä. Tarkastuslautakunta 08.09.2014. Aika 08.09.2014 klo12:00-15:00

Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 7/2014 1 liikelaitoskuntayhtymä. Tarkastuslautakunta 08.09.2014. Aika 08.09.2014 klo12:00-15:00 Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 7/2014 1 Tarkastuslautakunta 08.09.2014 Aika 08.09.2014 klo12:00-15:00 Paikka Kokkola, hallituksen neuvotteluhuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 53 Kokouksen

Lisätiedot

Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 27 15 Pöytäkirjantarkastajien nimeäminen 28 16 Hankintaoikaisu päätökseen 13, 30.1.

Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 27 15 Pöytäkirjantarkastajien nimeäminen 28 16 Hankintaoikaisu päätökseen 13, 30.1. Pöytäkirja 2/2014 25 Johtokunta Aika 06.02.2014 klo 18:00-19:15 Paikka PoSa kokoushuone, Tapalankatu 20, 2.krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 27 15 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 10/2014 82

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 10/2014 82 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 10/2014 82 Kulttuurilautakunta Aika 05.11.2014 klo 18:00-19:09 Paikka Kaupungintalo kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 53 Vuoden Nuori Korutaiteilija -kilpailun

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2015 1 Keskusvaalilautakunta Aika 17.04.2015 klo 17:00-20:30 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 11 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/2012 1

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/2012 1 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/2012 1 Kaupungin tarkastuslautakunta 03.02.2012 Aika 03.02.2012 klo 09:00-11:55 Paikka Merituulikoti Luettelo käsitellyistä asioista Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 24.09.2012 klo 16:00-17:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 32 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Etelä-Karjalan maakunnan yhteistyöryhmä Esityslista 1/2015 (2.2.2015) Sivu 1 (11)

Etelä-Karjalan maakunnan yhteistyöryhmä Esityslista 1/2015 (2.2.2015) Sivu 1 (11) Etelä-Karjalan maakunnan yhteistyöryhmä Esityslista 1/2015 Kokousaika maanantai 2.2.2015 klo 10.30 11.30 Kokouspaikka Imatran kylpylä Purjekuja 2, 55420 Imatra Läsnä Varsinaiset jäsenet: Varajäsenet: (

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 37, 39, 41-43. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 37, 39, 41-43. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta :t 37, 39, 41-43 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kaupungin

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN-SAVUKOSKEN PÖYTÄKIRJA/ Nro Sivu KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA Ympäristöterveyslautakunta 1 / 2015 1

PELKOSENNIEMEN-SAVUKOSKEN PÖYTÄKIRJA/ Nro Sivu KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA Ympäristöterveyslautakunta 1 / 2015 1 PELKOSENNIEMEN-SAVUKOSKEN PÖYTÄKIRJA/ Nro Sivu KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA Ympäristöterveyslautakunta 1 / 2015 1 KOKOUSTIEDOT Aika 5.2.2015 klo 14.00 Paikka Kokoushuone, Pelkosenniemen terveyskeskus

Lisätiedot

Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 3/2014 1 liikelaitoskuntayhtymä. Johtokunta 31.03.2014. Aika 31.03.2014 klo10:00-12:40

Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 3/2014 1 liikelaitoskuntayhtymä. Johtokunta 31.03.2014. Aika 31.03.2014 klo10:00-12:40 Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 3/2014 1 Johtokunta 31.03.2014 Aika 31.03.2014 klo10:00-12:40 Paikka Oulu, Medipolis 5. krs, yhtymähallinnon neuvotteluhuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa

Lisätiedot

SUOMENKIELEN KOULUJA- OSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA määrä Nro 1/2012 1/1 Kokousaika Torstaina, klo 18.00-18.28 Kokouspaikka Ravintola Marina s Etelä Teerijärventie 10 Jäsenet: Varajäsenet: Saajoranta, Pekka Forsander,

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 13/2011 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 13/2011 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 13/2011 1 Kunnanhallitus Aika 11.11.2011 klo 8:30-9:40 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 262 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 48 URAKKATARJOUKSET KATUVALAISTUSKESKUKSIEN UUSIMISESTA (LIITE 1) 49 KIRJEITÄ TIEDOKSI 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 48 URAKKATARJOUKSET KATUVALAISTUSKESKUKSIEN UUSIMISESTA (LIITE 1) 49 KIRJEITÄ TIEDOKSI 4 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 Kokousaika 7.10.2014 klo 18.00 20.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Yli-Kaitala Markku puheenjohtaja, esittelijä Heinonen Sinikka varapuheenjohtaja

Yli-Kaitala Markku puheenjohtaja, esittelijä Heinonen Sinikka varapuheenjohtaja Iitin kunta Pöytäkirja 7/2013 1 Tarkastuslautakunta 18.11.2013 Aika Maanantai 18.11.2013 klo 18:00-20:30 Paikka Saapuvilla Kunnantalo, neuvotteluhuone (1. krs.) Yli-Kaitala Markku puheenjohtaja, esittelijä

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 Kokousaika 28.10.2010 klo 19.00 20.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 4/2015 1. Elinkeinolautakunta. Aika 08.04.2015 klo 16:00 16:15. Karigasniemi, kylätalo Sáivu.

Utsjoen kunta Pöytäkirja 4/2015 1. Elinkeinolautakunta. Aika 08.04.2015 klo 16:00 16:15. Karigasniemi, kylätalo Sáivu. Utsjoen kunta Pöytäkirja 4/2015 1 Elinkeinolautakunta Aika 08.04.2015 klo 16:00 16:15 Paikka Karigasniemi, kylätalo Sáivu Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 31 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 32

Lisätiedot

Kunnanvirasto, valtuustosali. Kokous alkaa valtuuston kokouksen jälkeen.

Kunnanvirasto, valtuustosali. Kokous alkaa valtuuston kokouksen jälkeen. Toivakan kunta Pöytäkirja 9/2014 1 / 12 Kunnanhallitus 14.04.2014 Aika 14.04.2014 klo 19:55-20:36 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali. Kokous alkaa valtuuston kokouksen jälkeen. Käsitellyt asiat Otsikko

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Merja Mälkiä.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Merja Mälkiä. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2015 111 Koululautakunta Aika 09.12.2015 klo 18:05-19:20 Paikka Taavetin koulukeskus, hallintorakennus Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Vammaisneuvosto 09.02.2015 AIKA 17:00-19:00 PAIKKA Palvelukeskus Mäntyrinne KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Lisätiedot

Maanantai 10.11.2014 klo 08.00-8.30. Seinäjoki Areena, Kokoustila 70 A

Maanantai 10.11.2014 klo 08.00-8.30. Seinäjoki Areena, Kokoustila 70 A PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika Kokouspaikka Maanantai klo 08.00-8.30 Seinäjoki Areena, Kokoustila 70 A Läsnä Jäsen Uusitalo Merja, puheenjohtaja Keltto Pekka, varapj. Huhtamäki-Kuoppala Minna Kankaanpää Mauri

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 26 RAKENNUSLUPAPÄÄTÖS LÄMPÖLAITOS INGERMANINKYLÄ 3

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 26 RAKENNUSLUPAPÄÄTÖS LÄMPÖLAITOS INGERMANINKYLÄ 3 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 Kokousaika 16.6.2011 klo 19.30-18.55 Kokouspaikka Kunnantalo, Lapinjärventie 20 A Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Jyväskylän Seudun Työterveys Liikelaitoksen johtokunta 11.5.2010

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Jyväskylän Seudun Työterveys Liikelaitoksen johtokunta 11.5.2010 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua

Lisätiedot

Mervi Niemelä. Marika Niittykoski. Simo Saastamoinen, Jouko Savikoski, jäsen Marko Törmälehto, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä. Marika Niittykoski. Simo Saastamoinen, Jouko Savikoski, jäsen Marko Törmälehto, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 6/2010 29 KOKOUSAIKA Keskiviikko 3.11.2010 klo 12-12.40 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015 TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ke 29.4.2015 klo 14.00 16.54 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Joensuun kaupunginhallituksen huone, Rantakatu 20, Joensuu. Sivu 44 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Joensuun kaupunginhallituksen huone, Rantakatu 20, Joensuu. Sivu 44 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 Aika 05.06.2014 klo 16:00-18:40 Paikka Joensuun kaupunginhallituksen huone, Rantakatu 20, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 44 Kokouksen

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(10) Viitasaaren kaupungintalo kaupunginhallituksen huone

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(10) Viitasaaren kaupungintalo kaupunginhallituksen huone Tarkastuslautakunta VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(10) Aika 09.12.2015 klo 09:00-11:46 Paikka Viitasaaren kaupungintalo kaupunginhallituksen huone Läsnä Suni Hannu puheenjohtaja 9:06-11:46 Pulkkinen

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Vesa Simola ja Minna Valtonen. Sivu 23 Vapaa-aikatoimen tehtävien järjestely 38

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Vesa Simola ja Minna Valtonen. Sivu 23 Vapaa-aikatoimen tehtävien järjestely 38 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 36 Vapaaaikalautakunta Aika 31.07.2014 klo 18:00 18:25 Paikka Kunnantalo, Käräjäsali, Taavetti Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 Kokousaika 27.10.2009 klo 18.00 20.30 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Puheenjohtaja Mika Munkki

Puheenjohtaja Mika Munkki Kunnanhallitus Kokous 549 Nro 17 Kokoustiedot Aika: Maanantai 10.11.2014, valtuuston kokouksen jälkeen, klo 18.45 19.15. Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 286 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Galina Punkkinen ja Jarkko Hirvikallio.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Galina Punkkinen ja Jarkko Hirvikallio. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2015 101 Koululautakunta Aika 11.11.2015 klo 18:03-19:00 Paikka Taavetin koulukeskus, hallintorakennus Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

EDUPOLI, Ammattitie 1, Porvoo

EDUPOLI, Ammattitie 1, Porvoo 18.10.2012 1 KOKOUSAIKA 18.10.2012 klo 17.15-18.58 KOKOUSPAIKKA EDUPOLI, Ammattitie 1, Porvoo KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no Yh 123 : Kokouksen avaus... 3 Yh 124 : Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...

Lisätiedot

Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi

Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi Aika Tiistai 16.12.2014 klo 9.15 11.10 Paikka Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Antti Paananen, puheenjohtaja Jaakko Huttunen,

Lisätiedot

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2013 107 Tarkastuslautakunta AIKA 14.05.2013 klo 08:00-12:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 1. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 1. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 1 Rakennuslautakunta Kokousaika 29.06.2015 klo 18:00-19:10 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta. :t 143. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta. :t 143. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta :t 143 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus tekniselle lautakunnalle. Oikeus oikaisuvaatimuksen

Lisätiedot

LAPIN JÄTEHUOLTO KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA Nro 2/2016 Yhtymähallitus Sivu 1 ( 10 ) 04.05.2016

LAPIN JÄTEHUOLTO KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA Nro 2/2016 Yhtymähallitus Sivu 1 ( 10 ) 04.05.2016 Yhtymähallitus Sivu 1 ( 10 ) KOKOUSAIKA 02.05.2016 - klo 14.00 KOKOUSPAIKKA OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Sähköpostikokous Maarit Junttila Arto Leppälä Outi Marttila Veikko Virtanen Manu Friman Tuovi Karvonen

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1. Tarkastuslautakunta AIKA 16.03.2015 klo 17:15-19:05

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1. Tarkastuslautakunta AIKA 16.03.2015 klo 17:15-19:05 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Tarkastuslautakunta AIKA 16.03.2015 klo 17:15-19:05 PAIKKA Lautakuntien kokoushuone, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 45 Pöytäkirjantarkastajat 4 46 Lipertek Oy omavelkainen takaus 5

Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 45 Pöytäkirjantarkastajat 4 46 Lipertek Oy omavelkainen takaus 5 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 1 Kunnanhallitus 24.02.2014 Aika 24.02.2014 klo 16:30-16:35 Paikka Liperin kunnanvirasto Käsitellyt asiat :t 44-46 Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 14

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 14 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 14 Vammaisneuvosto 10.11.2014 AIKA 17:00-19:00 PAIKKA Palvelukeskus Mäntyrinne KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 10 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 16 11 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Kunnanhallitus 11/2015 158 160

Kunnanhallitus 11/2015 158 160 SIIKAISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 11/2015 158 160 Aika Maanantai 20.08.2015 klo 19.30 19.45 Paikka Kunnanvirasto Läsnä Vanhatalo Jukka puheenjohtaja Lahtinen Anneli varapuheenjohtaja Vuorela Antti

Lisätiedot

1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS. Tarkastuslautakunnan kokousmenettelyssä noudatetaan hallintosäännön määräyksiä.

1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS. Tarkastuslautakunnan kokousmenettelyssä noudatetaan hallintosäännön määräyksiä. UTSJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA TARKASTUSLAUTAKUNTA 1/15.5.20089 1 Kokousaika 15.5.2009 klo 9-14 Kokouspaikka Läsnä Kunnanvirasto, Utsjoki Pertti Kujala, pj Säde Guttorm, vpj Raimo-Esa Guttorm, j Seppo

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 19 KANSALAISALOITE RAUHALANTIEN KUNNOSTA (LIITE 1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 19 KANSALAISALOITE RAUHALANTIEN KUNNOSTA (LIITE 1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 Kokousaika 14.08.2012 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1

KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1 KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1 KOKOUSAIKA Torstai 11.2.2016 kello 15.15 16.10 KOKOUSPAIKKA Kunnantoimisto, Äyräpääntie 2, 72600 Keitele SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 22. Tekninen lautakunta 18.02.2015 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 22. Tekninen lautakunta 18.02.2015 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 22 Tekninen lautakunta 18.02.2015 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Sivu 14 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN 24 15 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 25 16 TYÖNTUTKIMUKSEN

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 67

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 67 LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 67 Tekninen lautakunta Nro 8/2015 KOKOUSAIKA Torstaina 3.12.2015 klo 17-18.15 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (Ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Kunnantalon

Lisätiedot

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2015 81

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2015 81 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2015 81 Tarkastuslautakunta AIKA 02.09.2015 klo 16:15-17:37 PAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Pykälät: Sivu 38 HALLINTO- JA TALOUSJOHTAJAN

Lisätiedot