KOULUTUSKESKUKSEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 52 TOIMINNALLINEN TILANNEKATSAUS 3

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KOULUTUSKESKUKSEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 52 TOIMINNALLINEN TILANNEKATSAUS 3"

Transkriptio

1 KOULUTUSKESKUKSEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 Kokousaika klo Kokouspaikka Käsiteltävät asiat C-talon kabinetti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 52 TOIMINNALLINEN TILANNEKATSAUS 3 53 TALOUDELLINEN TILANNEKATSAUS 4 54 TÄYDENNYS- / PÄTEVÖITYMISKOULUTUKSEN PERIAATTEET (LIITE) 5 55 ATK-YHTEISTYÖ KUNNANVIRASTON KANSSA (LIITE) 6 56 ATK-HANKINNAT (LIITE) 8 57 TYÖSOPIMUSTEN MUUTTAMINEN KVTES:N MUKAISIKSI (LIITE) 9 58 KOULUTUSKESKUKSEN JOHTAJAN VALINTA (LIITE) TEKNISEN HENKILÖKUNNAN KIRJELMÄ (LIITE) PÄTEVÖITYMISESTÄ MAKSETTAVA ERITYISKORVAUS LAUTAMÄKI MARKKU (LIITE) MAARIT ROMPPAISEN VAATIMUS OPETUSTEHTÄVISTÄ MAKSETTAVASTA KORVAUKSESTA (LIITE) STAFFAN MALMSTRÖMIN ANOMUS LYHENNETYSTÄ TYÖAJASTA (LIITE) ASIOITA TIEDOKSI PÖYTÄKIRJOJA TIEDOKSI MUUT ASIAT 20 OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS 21

2 Kokouspöytäkirja No 5/2009 KOULUTUSKESKUKSEN LAUTAKUNTA Sivu 1 KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA OSALLISTUJAT Päätöksentekijät C-talon kabinetti Benny Engård Ari Koivisto Mats Antas Siv Gustafsson Kari Myyrä Anne Penninkangas Mari Lotila Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Jäsen Jäsen Jäsen Jäsen Jäsen Muut osallistujat Anne-Mari Mäkelä Sari Eskola Viola Malmberg Kunnanhallituksen edustaja Esittelijä, vs. johtaja Pöytäkirjanpitäjä ASIAT ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJA ON TARKASTETTU Benny Engård Aika ja paikka Lapinjärvellä Allekirjoitukset Viola Malmberg PÖYTÄKIRJA ON OLLUT YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Todistaa Ritva Lill-Smeds Aika ja paikka Lapinjärvellä Mari Lotila

3 KOULUTUSKESKUKSEN LAUTAKUNTA KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN EHDOTUS: Koulutuskeskuksen lautakunta päättää - todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA EHDOTUS: Koulutuskeskuksen lautakunta päättää - valita kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Ritva Lill-Smeds ja Mari Lo- tila.

4 KOULUTUSKESKUKSEN LAUTAKUNTA TOIMINNALLINEN TILANNEKATSAUS Vs. johtaja esittelee toiminnallista tilannetta tarkemmin kokouksessa. - merkitä toiminnallisen tilanteen tietoonsa saatetuksi

5 KOULUTUSKESKUKSEN LAUTAKUNTA TALOUDELLINEN TILANNEKATSAUS Vs. johtaja esittelee taloudellista tilannetta lähemmin kokouksessa. - merkitä taloudellisen tilanteen tietoonsa saatetuksi

6 KOULUTUSKESKUKSEN LAUTAKUNTA TÄYDENNYS- / PÄTEVÖITYMISKOULUTUKSEN PERIAATTEET (LIITE) Markku Lautamäki on esittänyt Jouko Toropaiselle / Sari Eskolalle anomuksen matkakustannusten korvauksesta pätevöitymiskoulutuksensa ajalta , yhteensä 4900 km. Kunnanhallitus on :ssä vahvistanut periaatteet henkilöstön täydennys- ja pätevöitymiskoulutuksesta maksettavista kustannuksista. Kodan 5 mukaan: Työnantajan määrätessä työntekijän/viranhaltijan koulutukseen tai hankkimaan pätevyyden hoitamaansa tehtävään on työn ohessa suoritettava koulutusaika palkallista. Lisäksi työnantaja maksaa koulutukseen liittyvät opintomaksut, opintomateriaalin ja kopioinnin. Lisäksi maksetaan matkakustannukset ja majoitus halvimman vaihtoehdon mukaisesti. Kohdassa 5 on lisäksi määritelmät miten työnantajan kustannukset tulee korvata takaisin jos irtisanoutuu työsuhteesta määrätyn ajan kuluessa. Koko keskuksen olemassa olon ajan on periaatteena ollut useampipäiväisten koulutusten osalta maksaa yksi meno- ja paluumatka sekä yöpyminen koulutuspaikkakunnalla. Vs. johtaja on tehnyt laskelman miten Markku Lautamäelle korvataan matkakustannuksia opintojen ajalta kunnanhallituksen tekemän periaatepäätöksen mukaisesti. (SE) - korvata Markku Lautamäelle matkakustannuksia yhteensä 2.161,32 opintojen ajalta. KÄSITTELY: Ritva Lill-Smeds ehdotti keskustelun aikana, että ne kustannukset, jotka kohdistuvat vuodelle 2008, olisi pitänyt hakea sen vuoden loppuun mennessä, eikä niitä voida enää hyväksyä nyt, kun tilinpäätös on jo hyväksytty. Ehdotus ei saanut kannatusta. Lautakunta päättää - korvata Markku Lautamäelle matkakustannuksia yhteensä 2.161,32 opintojen ajalta.

7 KOULUTUSKESKUKSEN LAUTAKUNTA ATK-YHTEISTYÖ KUNNANVIRASTON KANSSA (LIITE) LKK:n ltk Koulutuskeskuksella on ollut vuoden 2007 kesästä asti sopimus Insiders Oy Ab:n kanssa määrättyjen atk-tukitoimien ostamisesta. LKK on vuoden 2008 aikana käyttänyt huomattavan summan rahaa ostopalveluihin. Lautakunnan puheenjohtaja, kunnan atk-vastaava Sinikka Mickos, vs. johtaja Sari Eskola ja hallintosihteeri Viola Malmberg ovat tavanneet Insiderin edustajan maaliskuussa. Tapaamisen aikana on käyty läpi voimassa olevaa sopimusta ja sen yksityiskohtia. Neuvottelujen aikana tuli esille mm. että kunnanvirastolla ja LKK:lla on osittain päällekkäisiä toimintoja, jotka olisi järkevää järjestää toisella tavalla. Lisäksi tulisi määritellä LKK:n tarve omalle atk-vastaavalle, palvelusvelvollisten työskentelylle atk:ssa jne. Kunnan atk-vastaava Sinikka Mickos on kutsuttu kokoukseen selvittämään asiaa lautakunnalle. (SE) - jatkotoimenpiteistä saatuaan selvityksen KÄSITTELY: Sinikka Mickos esitteli LKK:n ja kunnanviraston atkjärjestelmää. Päällekkäisyyksiä on ainakin palomuurien osalta. Pitäisi selvittää missä asioissa voitaisiin tehdä yhteistyötä ja mikä LKK:n tarve oikeasti on. Jokaiselle koulutusjaksoryhmälle on ATK-opetusta max. 8 tuntia. Lautakunta päättää - että Sinikka Mickos ja vs. johtaja tekevät alustavan selvityksen ja suunnitelman lautakunna kesäkuun kokoukseen LKK:n ltk Atk-vastaavien työtehtäviä ovat kartoittaneet koulutuskeskuksen vs. johtaja Sari Eskola, kunnan henkilöstösihteeri Arja Grönberg, koulutuskeskuksen määräaikainen atk-vastaava Ulla Blomqvist sekä kunnan atk-vastaava Sinikka Mickos. Kokoontumisesta kunnantalolla on liitteenä muistio koulutuskeskuksessa kokoontuivat vs. johtaja ja atk-vastaavat vertaamaan molempien työtehtäviä keskenään. Yhteisesti todettiin, että atkvastaavien samantyyppiset työt poikkeavat määrällisesti toisistaan ja että kunnan atk-vastaavan työkenttä on laajempi. Kunnantalolla sijaitsevasta laitetilasta reitittyy kunnan koko optinen valokuituverkko sekä yhteinen reitti ulkoiseen Internet-verkkoon. Kunnan atk-

8 KOULUTUSKESKUKSEN LAUTAKUNTA vastaava ylläpitää verkkoa, apunaan tarvittaessa eri asiantuntijoita ostopalveluna. Koulutuskeskuksen verkko on yksi osa samaa kokonaisuutta ja sen ylläpito on ollut täysin eriytettynä kunnan muusta verkosta. Lisäksi kunnat ovat saamassa käyttöönsä Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän nykyisen valokuituverkon, ainakin reitillä Askola-Pukkila-Myrskylä- Lapinjärvi-Loviisa, myös dataliikenteen osalta, jolloin verkon ylläpito jäisi Lapinjärven kunnalle. Kyseisen kuidun nykyiset aktiivilaitteet sijaitsevat Lapinjärven kunnantalolla, Porlammin koulukeskuksessa sekä Myrskylän kunnantalolla. Kunnan koko verkon ylläpito sovelluksineen voisi olla järkevää jatkossa hoitaa keskitetysti, jolloin kustannukset olisivat paremmin hallittavissa. Kunnantalon atk-vastaavan töitä uudelleen järjestelemällä taloushallinnon töiden osalta, hän voisi jatkossa hoitaa koko kunnan ulkoisen verkon ylläpidon tarvittaessa asiantuntija-apua ostopalveluna käyttäen. Koulutuskeskuksen atk-vastaavan töistä vain osa vaatii päivittäistä ylläpitoa sekä seurantaa ja tiettyjen töiden uudelleen järjestelyillä voisi vapautua vielä lisää työaikaa. Edellä esitettyihin näkemyksiin perustuen ja ottaen huomioon koulutuskeskuksen toiminnan erityisluonteen, puolipäiväinen atk-tuki keskuksessa olisi perusteltua ja riittävä työtehtäviin suhteutettuna. (SE) - esittää kunnanhallitukselle yhteistyön aloittamista kunnan atk-vastaavan kanssa - että lähemmin sovitaan siitä, millaisella työajalla / korvauksella LKK saa palvelua kunnantalolta - että sovitaan tarkemmin mitä tehtäviä LKK atk-vastaava jatkossa tekee ja mikä on palvelusvelvollisten rooli atk:ssa Lautakunta päättää - esittää kunnanhallitukselle yhteistyön aloittamista kunnan atk-vastaavan kanssa - että lähemmin sovitaan siitä, millaisella työajalla / korvauksella LKK saa palvelua kunnantalolta - että sovitaan tarkemmin mennessä mitä tehtäviä LKK:n atk-vastaava jatkossa tekee ja mikä on palvelusvelvollisten rooli atk:ssa

9 KOULUTUSKESKUKSEN LAUTAKUNTA ATK-HANKINNAT (LIITE) Koulutuskeskuksen henkilökunnan tietokoneita on uusittu vuosien varrella hiukan eri tahdissa. Vuonna 2008 uusittiin koulutushenkilökunnan koneet. Kuluvan vuoden talousarviossa on määrärahaa varattuna muun henkilökunnan koneiden uusintaan. Nyt käytössä olevat koneet siirtyisivät kanttiinin tiloihin siellä olevien vielä vanhempien koneiden tilalle pienien muutostöiden jälkeen. Tarkoituksena on hankkia kaksi kannettavaa tietokonetta ja13 pöytäkonetta sekä 14 kpl:ta näyttöjä. Kyseessä olisi 4 vuoden On Site-takuu ja hankinta suoritettaisiin leasing-rahoituksella, josta vielä pyydetään erikseen tarjoukset. Hankintaa koskevat tarjoukset on pyydetty mennessä kolmelta eri tarjoajalta. Ainoa tarjouksen jättänyt yritys on Atea Vantaalta. Tarjouspyynnön valmistelu on tehty yhteistyössä kunnanviraston atkvastaava Sinikka Mickoksen kanssa. Liitteenä tarjouspyyntö, tarjousten avaustilaisuuden pöytäkirja sekä yhteenveto hankinnoista. Rahoitusta koskevat leasingtarjoukset on pyydetty Pohjola pankilta, Nordealta sekä Sampopankilta. (SE) - hyväksyä tehdyn tarjouksen ATEA:lta liitteen mukaisesti yhteishinnalta ,10, alv 0 %. - valtuuttaa vs. johtajan ja kunnan atk-vastaavan tekemään leasing-rahoitusta koskevat sopimukset

10 KOULUTUSKESKUKSEN LAUTAKUNTA TYÖSOPIMUSTEN MUUTTAMINEN KVTES:N MUKAISIKSI (LIITE) LKK:n ltk LKK:ssa on aikaisempien vuosien aikana tehty työsopimuksia, jotka ovat selvästi KVTES:n vastaisia. Näissä työsopimuksissa työntekijälle on määritelty kokonaispalkka, joka käytännössä on tarkoittanut sitä, että henkilö on jäänyt sopimuksessa määriteltyjen palvelusaikaan liittyvien korotusten ulkopuolelle. Kun nyt myöhemmin on taas tehty KVTES:n mukaisia sopimuksia, niin näissä palkka on määritelty tehtäväkohtaisena. Erilaiset sopimukset ovat johtaneet ja johtavat siihen, että samankin henkilöstöryhmän sisällä samaa työtä tekevien palkkakehitys on erilainen ja johtaa lopulta palkkojen vinoutumiseen. Tilanne henkilöittäin esitellään kokouksessa. (TK), että - työsopimukset tarkastetaan ja kaikki palkat muutetaan tehtäväkohtaisiksi palkoiksi - muutoksesta aiheutuvat mahdolliset palkkavaikutukset käsitellään vuoden 2009 ensimmäisessä lautakunnan kokouksessa - työsopimusten tarkastuksista neuvotellaan henkilökunnan kanssa henkilöittäin Henkilöstösihteeri Arja Grönberg ja vs. johtaja Sari Eskola ovat valmistelleet asiaa eteenpäin. Tarkoituksena on tuoda tiimikohtaiset kokonaisuudet käsittelyyn kahteen eri kokoukseen kevään aikana. Ensimmäisenä on valmiiksi saatu hallintotiimin kokonaisuus sekä majoitustiimi (siivoustyöohjaaja Maarit Romppaisen työsopimusta lukuun ottamatta). Terveysklinikka ja ruokahuolto tuodaan lautakunnan seuraavaan kokoukseen. Kiinteistöhuollon kokonaisuus ratkaistaan samassa paketissa kun kunnanhallituksen nimeämä työryhmä tuo asian kunnan ja LKK:n teknisten palveluiden mahdollista yhdistämistä päätäntään. Viranhaltijoiden tilanne tuodaan käsittelyyn myöhemmin kunhan keskuksen johtajakuvio selviää. Tarkoitus on, että palkkoja tarkistetaan siten, että mahdollinen korotus tulee voimaan samasta päivästä alkaen kaikille. Työsopimukset korjataan samassa yhteydessä. (SE) - hyväksyä liitteen mukaiset tehtäväkohtaiset palkat toimistohenkilökunnalle sekä siivoustiimille

11 KOULUTUSKESKUKSEN LAUTAKUNTA että hallintotiimissä tehtävänimikkeenä on kaikilla toimistovirkailija - että uudet palkat astuvat voimaan KÄSITTELY: Kunnan henkilöstösihteeri Arja Grönberg oli paikalla vastaamassa lautakunnan jäsenten esittämiin palkkoja ja muita etuja koskeviin kysymyksiin. Lautakunnan jäsenten mukaan tehtäväkohtainen palkka tulee olla samansuuruinen samaa työtä tekeville. Palkantarkastuksia tehtäessä tulee myös huomioida kunnan muu henkilökunta, joka tekee samantapaista työtä. Myös tältä osin palkkojen tulee olla vertailukelpoiset. LKK:n palkantarkastuksia tehtäessä tulee kuitenkin huomioida siviilipalvelusvelvollisten ohjausvelvollisuus oman työn ohessa. Lautakunta päättää - hyväksyä liitteen mukaiset tehtäväkohtaiset palkat toimistohenkilökunnalle sekä siivoustiimille - että hallintotiimissä tehtävänimikkeenä on kaikilla toimistovirkailija - että uudet palkat astuvat voimaan Henkilösihteeri Arja Grönberg on valmistellut kokoukseen koulutuskeskuksen ja kunnan muun keittiöhenkilökunnan palkkavertailun. Vs. johtaja esittelee asiaa lähemmin kokouksessa keskustelun pohjaksi ja asia tuodaan käsittelyyn myöhemmin. - merkitä asian tiedoksi Kunnan henkilöstösihteeri Arja Grönberg on valmistellut uudelleen toimistohenkilökunnan palkkaukset hyväksyttyjen oikaisuvaatimusten jälkeen. Keittiöhenkilökunnan palkkaus on käyty läpi vertaamalla palkkauksia kunnan muiden keittiöiden henkilökunnan palkkoihin. Liitteenä toimistohenkilökunnan sekä keittiöhenkilökunnan palkat alkaen. (SE) - hyväksyä liitteen mukaiset palkat noudatettavaksi alkaen.

12 KOULUTUSKESKUKSEN LAUTAKUNTA KOULUTUSKESKUKSEN JOHTAJAN VALINTA (LIITE) Koulutuskeskuksen johtajan virka on ollut haettavana klo mennessä. Ilmoitus on julkaistu Helsingin Sanomissa, Hufvudstadbladetissa, työvoimatoimistossa sekä kunnan ja LKK:n nettisivuilla. Pikkuilmoitukset on ollut lisäksi Loviisan Sanomissa ja Östra Nylandissa. Pätevyysvaatimuksena on valtioneuvoston asetuksen mukaan ylempi korkeakoulututkinto käytännössä osoitettu johtamistaito perehtyneisyys hallintotehtäviin ja siviilipalvelusasioihin Kunnan johtosäännön mukaan myös molempien kotimaisten kielten taito on tärkeä johtajan virassa. Lisäksi kunnassa arvostetaan kokemusta koulutustehtävissä ja hallinto-oikeudellista osaamista sekä kehittävää ja innovatiivista otetta johtamisessa. Lapinjärven koulutuskeskuksen (siviilipalveluskeskuksen) johtajan virkaa on määräaikaan klo mennessä hakenut yhteensä 18 henkilöä, jotka ovat: Maa- ja metsätaloustieteiden tohtori, DI Jalo Aminoff, Helsinki Yhteiskuntatieteiden maisteri Jorma Huttu, Helsinki DI Jarmo Jussila, Vantaa Valtiotieteiden maisteri Pekka Kivilevo, Orimattila Filosofian maisteri Kati Kuula, Kouvola Yhteiskuntatieteiden maisteri Markku Lautamäki, Lapinjärvi Yhteiskuntatieteiden maisteri Lari Leppä, Jyväskylä Liikejohdon konsultti Tero Maksimainen, Loviisa Kauppatieteiden maisteri Tapio Mamia, Iitti Varatuomari Jarmo Metsävainio, Loviisa Pastori Jussi Parviainen, Lappeenranta Kasvatustieteiden maisteri Mikko Reijonen, Porvoo Filosofian maisteri Pia Saksala, Nurmijärvi Kauppatieteiden maisteri Petri Sirén, Espoo Kasvatustieteiden maisteri Ossi Toivonen, Korpilahti Filosofian maisteri Timo Virtala, Lapinjärvi Filosofian maisteri Jari Virtanen, Helsinki ovat vt. kunnanjohtaja Jouko Toropainen, ltk:n puheenjohtaja Benny Engård, ltk. varapj Ari Koivisto, kunnanhallituksen pj Thomas Antas ja vs. johtaja Sari Eskola kokoontuneet kunnantalolla ja päättäneet kutsua seuraavat henkilöt haastatteluun: Jarmo Metsävainio, Pekka Kivilevo, Päivi Kaaresvirta ja Mikko Reijonen.

13 KOULUTUSKESKUKSEN LAUTAKUNTA Haastatteluissa on lisäksi ollut henkilökunnan edustajana koulutusvastaava Katarina Haddas-von Martens. Haastattelut on suoritettu sekä KÄSITTELY: Asiasta käytiin vilkasta keskustelua. Puheenjohtajat Engård ja Koivisto sekä vs. johtaja kertoivat hakijoiden (Metsävainio ja Reijonen) vahvuuksista. Hakijoiden todettiin olevan harvinaisen tasavahvoja ja toivottiin kunnahallituksen vielä kutsuvan henkilöt kokoukseensa kuultaviksi. - ehdottaa kunnanhallitukselle, että hakijat Jarmo Metsävainio ja Mikko Reijonen kutsutaan pidettävään kokoukseen - että kunnanhallitus tekee valinnan haastattelujen jälkeen.

14 KOULUTUSKESKUKSEN LAUTAKUNTA TEKNISEN HENKILÖKUNNAN KIRJELMÄ (LIITE) Koulutuskeskuksen tekniseen henkilökuntaan kuuluu 5 henkilöä: kiinteistövastaava Rauno Saarinen, kiinteistönhoitaja Rolf Ahlgren, kirvesmiehet Arto Hasu ja Esa Jäälinoja ja rakennusmies Mikko Karake sekä puutarhuri Pia Saljas. Kiinteistöpuolen henkilökunnasta vain Saljaksella lukee työsopimuksessa tehtäväkohtainen palkka. Kuluvan vuoden talousarviossa on sekä kunnan että LKP:n teknisen toimen perusteluissa maininta kunnanhallituksen asettamasta työryhmästä valmistelemaan teknisten palveluiden mahdollisista yhdistämistä 2010 talousarvion käsittelyyn mennessä. Kyseistä työryhmää ei ole vielä nimitetty. Koulutuskeskussuksen tekniset ovat noudattaneet KVTES-sopimusta kun taas kunnan tekniset noudattavat teknisten omaa sopimusta. Sopimuksissa on jonkin verran eroavaisuuksia mm. palkan muodostumisen sekä työaikojen suhteen. Koulutuskeskuksessa kiinteistöhuollossa työskentelevien henkilöiden kuuluisi noudattaa teknisen alan erityissopimusta. Järkevintä vallitsevassa tilanteessa olisi käydä koko paketti läpi yhdistämistyön yhteydessä. (SE) - ehdottaa kunnanhallitukselle että ko. työryhmä nimitetään - että työ työsopimusten yhdenmukaistamiseksi aloitetaan ja palkat muutetaan teknisten sopimuksen mukaisiksi työryhmän työn valmistuttua

15 KOULUTUSKESKUKSEN LAUTAKUNTA PÄTEVÖITYMISESTÄ MAKSETTAVA ERITYISKORVAUS LAUTAMÄKI MARKKU (LIITE) Markku Lautamäki on suorittanut Hämeen ammattikorkeakoulussa opintoviikon pituisen ammatillisen opettajakoulutuksen. Hän on näin ollen saavuttanut pedagogisen pätevyyden. Lautamäki on lähettänyt kirjelmän asiasta toivoen pätevöitymisen huomioimista palkkauksessa. LIITE. ( SE) - merkitä kirjelmän tietoonsa saatetuksi - että lautakunta palaa asiaan oikaisuvaatimukseen kuuluvan valitusajan mentyä umpeen, jolloin koulutusvastaavien palkkojen määrittelytyötä päästään jatkamaan

16 KOULUTUSKESKUKSEN LAUTAKUNTA MAARIT ROMPPAISEN VAATIMUS OPETUSTEHTÄVISTÄ MAKSETTAVASTA KORVAUKSESTA (LIITE) Maarit Romppainen on puhelimitse toukokuun lopussa ilmoittanut lautakunnan puheenjohtajalle, että hän ei ole edelleenkään tyytyväinen palkkaukseensa eikä täten osallistu opetukseen ennen kuin asia hän viety loppuun häntä tyydyttävällä tavalla. Saman sisältöisen puhelun on saanut vs. johtaja. Lisäksi hän on ilmoittanut koulutusvastaaville asiasta sisään tulleen erän kohdalla on Romppainen jättänyt hoitamatta opetuksen ti 2.6 illalla klo sekä ke 3.6 iltapäivällä klo 14 alkaen ja to 4.6 aamupäivällä 8.45 alkaen. Kaikkeen suunniteltuun opetukseen hän oli olettanut, että vs. johtaja olisi hankkinut hänelle sijaisen. Romppaisella kuten muullakin henkilökunnalla on voimassa olevat työnkuvat, jotka edellinen lautakunta on hyväksynyt Työkuvat perustuvat henkilöiden itse tekemiin työnkuvauksiin, jotka laadittiin vuosi sitten kehityskeskusteluihin. Henkilöiden itse laatimia kuvauksia käytiin läpi kehityskeskusteluissa, jonka jälkeen johtaja Tiina Koivuniemi vei kehityskeskusteluissa läpi käydyt esitykset lautakuntaan. Henkilökunnan jäsenet eivät ole nähneet toimenkuviaan kehityskeskusteluiden jälkeen, joten kukaan ei myöskään ole allekirjoittanut mitään papereita. Romppaisen työnkuvauksessa lukee selvästi koulutuserien huoltoinfot ja siivousopetus sekä siviilipalvelusvelvollisten ryhmä- ja henkilökohtainen ohjaus, opetus ja neuvonta. Hänen palkastaan tehtiin päätös lautakunnan kokouksessa Lisäksi vs. johtaja on tehnyt häntä koskevan selvityksen aikaisemmista työsuhteista hyväksi katsottavasta palveluksesta, jonka perusteella hänelle maksetaan 10 % suuruinen henkilökohtainen lisä osittain takautuvasti Maarit Romppainen halusi keskustella vs. johtajan kanssa tilanteesta. Hänen näkemyksensä mukaan ja omalta ammattiliitoltaan saamansa tiedon mukaan palkka tulisi olla restonomeille maksettava keskikuukausipalkkauksen mukainen. Omasta liitostaan saamansa tiedon mukaan hänen työaikansa tulisi olla 36h15 min/viikko. Romppainen on koko ajan noudattanut siivoustiimin työaikaa 38 h15 min/viikko. Romppainen haluaa opetustehtävistä erillisen korvauksen tehtyjen tuntien mukaan samoilla periaatteilla, joilla koulutustiimi maksaa ulkopuolisille luennoitsijoille. Koulutustiimi maksaa ulkopuolisille luennoitsijoille seuraavanlaista tuntikorvausta: epäpätevä opettaja 35 /tunti, ylempi korkeakoulututkinto 40 /tunti ja tohtori 45 /tunti. Kysymys on hyvin laajakantoinen. Keskuksessa on useita henkilöitä, jotka osallistuvat päivittäisten tehtäviensä lisäksi tarpeen mukaan opetukseen.

17 KOULUTUSKESKUKSEN LAUTAKUNTA Esimerkkeinä mm seuraavat henkilöt: työpalveluohjaaja Sirén hoitaa jokaisen koulutusjakson 2. ja 4. maanantaina ilman palveluspaikkaa olevien opetuksen, hänen lomalla ollessaan opetuksesta/ohjauksesta vastaa toimistovirkailija Lipponen, ensiapuopettajan ollessa estynyt hoitaa ensi apu 1- opetuksesta terveydenhoitaja/sairaanhoitaja Mainonen-Kuisma tai terveydenhoitaja/sairaanhoitaja Brusas, johtaja pitää aina saapumisviikolla johtajan tunnit 2 x 1,5 tuntia, hänen ollessa estynyt pitää tunnit varajohtaja tai hallintosihteeri. (SE) - keskustelun jälkeen mahdollisesti tarvittavista toimenpiteistä - antaa työryhmälle Arja Grönberg, Katarina Haddas-von Martens ja Viola Malmberg tehtäväksi laatia ehdotuksen millä perusteilla LKK:ssa mahdollinen erilliskorvaus maksetaan ja mistä korvaus muodostuu KÄSITTELY: Lautakunta kävi vilkasta keskustelua asiasta, ja toivoo, että lukujärjestyksen mukaisista tunneista pidettäisiin opettajan päiväkirjaa mukaiset toimenkuvat ovat voimassa olevat, joiden mukaan työtehtävät tulee huolellisesti suorittaa. Lautakunta päättää - että vs. johtaja keskustelee Maarit Romppaisen kanssa voimassa olevasta työnkuvasta ja työtehtävien suorittamisvelvollisuudesta - antaa työryhmälle Arja Grönberg, Katarina Haddas-von Martens ja Viola Malmberg tehtäväksi laatia ehdotuksen millä perusteilla LKK:ssa mahdollinen erilliskorvaus maksetaan ja mistä korvaus muodostuu

18 KOULUTUSKESKUKSEN LAUTAKUNTA STAFFAN MALMSTRÖMIN ANOMUS LYHENNETYSTÄ TYÖAJASTA (LIITE) Koulutusvastaava Staffan Malmström on palaamassa työvapaaltaan alkaen hoitamaan omaa työtehtäväänsä. Hän on lähettänyt anomuksen, jonka mukaan hän haluaisi jatkossa tehdä 80 % työaikaa. Hänen työvapaansa aikaisena sijaisenaan on ollut Soliman Saad. (SE) - hyväksyä koulutusvastaava Staffan Malmströmin anomuksen 80 % työajasta alkaen asti - että palkkaus alkaen on uuden työajan mukaisesti 80 % nykyisestä palkasta - että koulutusvastaavien palkkojen työstämistä jatketaan oikaisuvaatimukseen kuuluvan valitusajan mentyä umpeen - että sijaisena toimineen Soliman Saadin määräaikaista työsuhdetta ei jatketa jälkeen

19 KOULUTUSKESKUKSEN LAUTAKUNTA ASIOITA TIEDOKSI 1. Keskuksen henkilökunnasta Leena Sulkava ja Katarina Haddas-von Martens ovat täyttäneet vuosia. Heitä on muistettu pienillä lahjaesineillä sekä kahvitilaisuuksilla oli Seinäjoen, Porin ja Vantaan AIKALISÄ-ohjaajat vierailulla keskuksessa, yhteensä 19 henkilöä vs. johtaja ja hallintosihteeri ovat olleet ministeriössä neuvottelemassa sotilaslääketieteen keskusarkiston sekä ministeriön edustajien kanssa arkistointia koskevien muutosten vaatimista toimenpiteistä. Samana päivänä on järjestetty ministeriössä Mikonkadulla koulutustilaisuus palveluspaikkojen vastuuhenkilöille käyttöön otettavasta laajentuvasta oikeudesta siirtää tietoja siviilipalvelusrekisteriin henkilökunnan virkistäytymismatka teatteriin Helsinkiin on yhteistyötoimikunta käsitellyt henkilökunnan puhelinetua lautakunnan lähettämän aloitteen perusteella. Toimikunnan päätöksistä kerrotaan kokouksessa. - merkitä asiat tietoonsa saatetuiksi

20 KOULUTUSKESKUKSEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJOJA TIEDOKSI Vs. johtajan päätöspöytäkirjat , merkitä pöytäkirjat tietoonsa saatetuiksi

21 KOULUTUSKESKUKSEN LAUTAKUNTA MUUT ASIAT Seuraava kokous: Esittelijä ja puheenjohtaja sopivat seuraavan kokouksen ajankohdan. Lautakunnan jäsenten esille ottamat asiat: Ei ollut.

22 KOULUTUSKESKUKSEN LAUTAKUNTA Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät HallintolainkäyttöL 5 :n tai muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät ja valituskieltojen perusteet OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös Pykälät 52-53, 55, 58-61, OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite Pykälät 54, 56-57, 62 Lapinjärven Koulutuskeskuksen lautakunta Latokartanontie Lapinjärvi Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava Liitetään pöytäkirjaan

23 KOULUTUSKESKUKSEN LAUTAKUNTA VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja tökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oi- Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun pää- valitusaika kaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Helsingin hallinto-oikeus PL 120, HELSINKI Kunnallisvalitus, pykälät Valitusaika 30 päivää Hallintovalitus, pykälät Valitusaika päivää Muu valitusviranomainen, osoite, postiosoite Pykälät Valitusaika päivää Valituskirjelmä Valitusasiakirjojen toimittaminen Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Valituskirjelmässä on ilmoitettava - Päätös, johon haetaan muutosta - Miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi - Muutosvaatimuksen perusteet Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta. Valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen mukaan kuin HLL 21 :ssä säädetään. Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) 3 nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 80 euroa Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusasiakirjat on toimitettava ¹): nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Lisätietoja Yksityiskohtainen oikaisuvaatimus/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. ¹) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle Liitetään pöytäkirjaan

KOULUTUSKESKUKSEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 67 TOIMINNALLINEN TILANNEKATSAUS 3

KOULUTUSKESKUKSEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 67 TOIMINNALLINEN TILANNEKATSAUS 3 KOULUTUSKESKUKSEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 Kokousaika 15.11.2012 klo 18.00-19.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat C-talon kabinetti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KOULUTUSKESKUKSEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 1 TOIMINNALLINEN TILANNEKATSAUS 3

KOULUTUSKESKUKSEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 1 TOIMINNALLINEN TILANNEKATSAUS 3 KOULUTUSKESKUKSEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2010 Kokousaika 13.1.2010 klo 18.00 19.15 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat C-talon kabinetti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNNAN SUOMENKIELINEN JAOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

SIVISTYSLAUTAKUNNAN SUOMENKIELINEN JAOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SIVISTYSLAUTAKUNNAN SUOMENKIELINEN JAOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2013 Kokousaika 30.5.2013 klo 18.30 19.30 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanvirasto, yhteispalvelupiste KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 9/2014 Kokousaika 19.5.2014 klo 18.00-20.30 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 5/2012. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat

KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 5/2012. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 5/2012 Kokousaika 19.3.2012 klo 18.00 20.56 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

KEHITTÄMISJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, kunnanjohtajan kokoushuone KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

KEHITTÄMISJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, kunnanjohtajan kokoushuone KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN KEHITTÄMISJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kokousaika 6.5.2013 klo 18.00 20.10 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, kunnanjohtajan kokoushuone KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2011. Lapinjärven Koulutuskeskus, Latokartanontie 97, Ingermaninkylä

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2011. Lapinjärven Koulutuskeskus, Latokartanontie 97, Ingermaninkylä SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2011 Kokousaika 2.11.2011 klo 18.30-19.30 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Lapinjärven Koulutuskeskus, Latokartanontie 97, Ingermaninkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 10/2012. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat

KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 10/2012. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 10/2012 Kokousaika 28.5.2012 klo 18.00 19.30 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 272 Nro 11 Kokoustiedot Aika: Torstai 27.6.3013, klo 18.00 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista:

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 272 Nro 11 Kokoustiedot Aika: Torstai 27.6.3013, klo 18.00 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Kunnanhallitus Kokous 272 Nro 11 Kokoustiedot Aika: Torstai 27.6.3013, klo 18.00 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 190 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 273 191 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 Kokousaika Torstaina 06.09.2012 klo 18.30 Kokouspaikka Teknisen toimiston kokoushuone Osallistujat Päätöksentekijät Himanen Sirpa Laitinen

Lisätiedot

Keskiviikko 7.1.2015 klo 18.00-19.20. Mäntsälän kunnantalo PÖYTÄKIRJAN SIVU 1 LÄSNÄOLIJOIDEN, LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 2

Keskiviikko 7.1.2015 klo 18.00-19.20. Mäntsälän kunnantalo PÖYTÄKIRJAN SIVU 1 LÄSNÄOLIJOIDEN, LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 2 KERAVAN KAUPUNKI KUUMA-johtokunta PÖYTÄKIRJA N:o 1/2015 KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 7.1.2015 klo 18.00-19.20 Paikka Mäntsälän kunnantalo KÄSITELTÄVÄT ASIAT ASIA NO PÖYTÄKIRJAN SIVU 1 LÄSNÄOLIJOIDEN,

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 1/2015 1/13

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 1/2015 1/13 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 1/2015 1/13 Koulutuslautakunta Aika 05.01.2015 klo 17:00-18:30 Paikka Käsitellyt asiat Asia Sivu 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Irja Haaranen Leila Karttunen Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen.

Irja Haaranen Leila Karttunen Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen. POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 242) 7/2005 224 (- KOKOUSAIKA Maanantaina 18. huhtikuuta 2005 klo 18.30-19.50 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet nro sivu

Lisätiedot

Asialista 68. Saapuneet kirjeet...87

Asialista 68. Saapuneet kirjeet...87 PÖYTÄKIRJA 6/2014 Kunnanhallitus 5.5.2014 Asialista 68. Saapuneet kirjeet...87 69. Merkkipäivälista 2014...87 70. Eksoten kuntalaskutusmallin uudistaminen...72 71. Vanhan pappilan ohjausryhmän kokoonpano...73

Lisätiedot

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Aika: Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 232 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 415

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015. 48. Kuukanniemen kirjaston kirjat ja kirjaston tulevaisuus...68

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015. 48. Kuukanniemen kirjaston kirjat ja kirjaston tulevaisuus...68 PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015 Asialista 48. Kuukanniemen kirjaston kirjat ja kirjaston tulevaisuus...68 49. Hallinto-oikeuden päätös kaavavalitusasiassa...71 50. Luottamustoimen päättyminen

Lisätiedot

VEHMAAN KUNTA KUNNANVALTUUSTO ASIALISTA Kokous nro 4 s. 84

VEHMAAN KUNTA KUNNANVALTUUSTO ASIALISTA Kokous nro 4 s. 84 KUNNANVALTUUSTO ASIALISTA Kokous nro 4 s. 84 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.08.2013 klo 18.00 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 49 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 86 50 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Perusturvaltk/Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi 6/2011 97 KOKOUSAIKA Torstai 12.5.2011 klo 09.00-10.17. Haapaveden kaupungintalo

Perusturvaltk/Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi 6/2011 97 KOKOUSAIKA Torstai 12.5.2011 klo 09.00-10.17. Haapaveden kaupungintalo HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA/JULKINEN Nro Sivu Perusturvaltk/Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi 6/2011 97 KOKOUSAIKA Torstai 12.5.2011 klo 09.00-10.17 KOKOUSPAIKKA Haapaveden kaupungintalo SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

Asiantuntijoiksi ennen kokousta on kutsuttu varhaiskasvatuksen johtaja Päivi Kantonen ja palvelupäällikkö Mari Kola.

Asiantuntijoiksi ennen kokousta on kutsuttu varhaiskasvatuksen johtaja Päivi Kantonen ja palvelupäällikkö Mari Kola. ASIALISTA Sivistyslautakunnan kokous 8/2013 Kokousaika 17.10.2013, klo 17.00 (kahvit klo 16.30) Paikka Kunnantalo, valtuustosali Asiat 75-79 Asiantuntijoiksi ennen kokousta on kutsuttu varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi. Mustonen Asko

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi. Mustonen Asko Kunnanhallitus 16/2014 406 (-426) Aika Maanantaina 27. lokakuuta 2014 klo 18.00-19.20 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 Kunnanhallitus 15.9.2014. 122. Lausunto taksilupakiintiöstä 2015...150. 123. Palkanlaskentaohjelmiston uusiminen...

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 Kunnanhallitus 15.9.2014. 122. Lausunto taksilupakiintiöstä 2015...150. 123. Palkanlaskentaohjelmiston uusiminen... PÖYTÄKIRJA 13/2014 Kunnanhallitus 15.9.2014 Asialista 122. Lausunto taksilupakiintiöstä 2015...150 123. Palkanlaskentaohjelmiston uusiminen...151 124. Talouden tasapainotusohjelma 2015-2019...152 125.

Lisätiedot

Lappajärven kunta Pöytäkirja 16/2013 336. Kunnanhallitus 04.11.2013. Aika 04.11.2013 klo 18:00-19:15. Kunnanhallituksen kokoushuone

Lappajärven kunta Pöytäkirja 16/2013 336. Kunnanhallitus 04.11.2013. Aika 04.11.2013 klo 18:00-19:15. Kunnanhallituksen kokoushuone Lappajärven kunta Pöytäkirja 16/2013 336 Kunnanhallitus 04.11.2013 Aika 04.11.2013 klo 18:00-19:15 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 206-212 Otsikko Sivu 206 Toiminnan ja talouden seurantaraportti

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2013 Kunnanhallitus 2.12.2013. 261. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014-2016...343

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2013 Kunnanhallitus 2.12.2013. 261. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014-2016...343 PÖYTÄKIRJA 20/2013 Kunnanhallitus 2.12.2013 Asialista 261. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014-2016...343 262. Yleiskaavan muutos Särkemänkankaan alueella...345 263. Lastentarhanopettajan tehtävän

Lisätiedot

Keskiviikko 16.4.2014 klo 18.00. Kirkkonummi, valtuuston kokoustila PÖYTÄKIRJAN SIVU

Keskiviikko 16.4.2014 klo 18.00. Kirkkonummi, valtuuston kokoustila PÖYTÄKIRJAN SIVU KERAVAN KAUPUNKI KUUMA-johtokunta PÖYTÄKIRJA N:o 3/2014 KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 16.4.2014 klo 18.00 Paikka Kirkkonummi, valtuuston kokoustila KÄSITELTÄVÄT ASIAT ASIA NO PÖYTÄKIRJAN SIVU 15 LÄSNÄOLIJOIDEN,

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 80

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 80 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 80 Elinympäristövaliokunta 08.09.2014 AIKA 08.09.2014 klo 16:00-17:50 PAIKKA Kaupungintalo, Kotka-kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 50 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18 Tekninen lautakunta 05.03.2015 AIKA 05.03.2015 klo 19:00-21:30 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Irja Haaranen Leila Karttunen Kati Mononen Tiina Mustonen. Hanna Mäkinen Arto Sutinen. Onni Tukiainen. Jorma Huttunen.

Irja Haaranen Leila Karttunen Kati Mononen Tiina Mustonen. Hanna Mäkinen Arto Sutinen. Onni Tukiainen. Jorma Huttunen. POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 483) 14/2005 461 (- KOKOUSAIKA Maanantaina 19. syyskuuta 2005 klo 18.30-19.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet nro sivu

Lisätiedot

SODANKYLÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2008 Maaseutulautakunta Sivu 1

SODANKYLÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2008 Maaseutulautakunta Sivu 1 Maaseutulautakunta Sivu 1 Kokousaika 23.05.2008 klo 10.00 13.00 Kokouspaikka Kunnanviraston kokoushuone 1 Käsittellyt asiat Asia no 10 Järjestäytymisasiat 3 11 Lainan myöntäminen kyläyhdistyksille 4 12

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 8/2014 1(16) Diakonian ja yhteiskuntavastuun johtokunta Kokous 2.10.2014

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 8/2014 1(16) Diakonian ja yhteiskuntavastuun johtokunta Kokous 2.10.2014 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 8/2014 1(16) Aika Torstai 2.10.2014 klo 16.00-17.25 Paikka Kokoushuone Ateena, Seurakuntien talo Osallistujat Jäsenet Aumala, Olli puheenjohtaja Karttunen,

Lisätiedot