ISOJOEN KUNTA Kunnanvaltuusto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ISOJOEN KUNTA Kunnanvaltuusto"

Transkriptio

1 Kokouspöytäkirja 1 Nro Kunnanvaltuusto Sivu 74 KOKOUSAIKA: klo KOKOUSPAIKKA: virasto, valtuuston kokoussali SAAPUVILLA OLLEET Akseli Janne Malin Raimo JÄSENET Haapalaakso Pirjo Peltonen Elina Haaro Kimmo, poissa Peltonen Juha-Matti Hautala Toni Ristiharju Vesa Herrala Heidi Siltaoja Anna-Maija Herrala Juhani Teikari Simo, poissa Jaakkola Antti Teikari Tapio Kankaanpää Mauri Uusitalo Tapio Ketola Pirjo-Liisa Vainionpää Jukka Kortesniemi Hannu Lehtimäki Esa Myllymäki Tuula, varavalt. Luomaniemi Kari Huhtala Marjo, varavalt. MUUT SAAPUVILLA Hapuanoja Kaija, johtaja OLLEET Mattila Juha, pöytäkirjanpitäjä (ja läsnäolon peruste) Enqvist Valter, insinööri Oikarinen Antti, rehtori Kunnanhallituksen jäsenet: Kalliomäki Tapio, Peltoniemi Harri, Saari Anna- Liisa, Savioja Marja LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS: Todetaan. ASIAT: PÖYTÄKIRJAN Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan seuraavat tarkastusvuorossa olevat jäsenet TARKASTUSTAPA Kankaanpää Mauri ja Ketola Pirjo-Liisa (tarkastuspaikka ja -aika sekä tarkastajien valinta Pöytäkirjan tarkastetaan heti kokouksen jälkeen. taikka merkintä edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastamisesta) PÖYTÄKIRJAN Puheenjohtaja ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS Antti Jaakkola Juha Mattila PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS virasto Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan Allekirjoitukset käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme Mauri Kankaanpää Pirjo-Liisa Ketola PÖYTÄKIRJA ON OLLUT klo YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Ilmoitustaulunhoitaja Otteen oikeaksi todistaa..2008

2 Kunnanvaltuusto KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kokouskutsun antaa kuntalain 54 :n mukaan valtuuston puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Valtuuston toimikauden ensimmäisen kokouksen kutsuu koolle hallituksen puheenjohtaja, ja kokouksen avaa iältään vanhin läsnä oleva valtuutettu, joka johtaa puhetta, kunnes valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja on valittu. Kokouskutsussa on mainittava kokouksen aika ja paikka sekä siinä käsiteltävät asiat. Kokouskutsut on lähetettävä valtuutetuille, hallituksen jäsenille ja johtajalle ja samassa ajassa annettava tiedoksi valtuuston päättämissä sanomalehdissä tai muulla sen määräämällä tavalla. Kuntalain 54 :n mukaan kokouskutsu on lähetettävä ja annettava tiedoksi vähintään neljä päivää ennen kokousta. Kunnanvaltuuston hyväksymässä työjärjestyksessä kutsumisaika on määrätty neljäksi päiväksi. Kutsu tähän valtuuston kokoukseen ja luettelo käsiteltävistä asioista on julkaistu julkisten kuulutusten ilmoitustaululla ja ilmoitus kokouksesta Suupohjan Sanomissa Valtuutetuille ja hallituksen jäsenille kutsu on lähetetty ja jätetty samana päivänä johtajalle. Koska kokouskutsu on julkaistu kuntalain sekä valtuuston päätöksen mukaisesti, kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi, mikäli toimitettavassa nimenhuudossa todetaan olevan saapuvilla vähintään kaksi kolmasosaa valtuutetuista.

3 76

4 Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto ESKOON SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUKSEN MUUTOS Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymän perussopimus tulee tarkistaa ajan tasalle lastensuojelulaissa mainitun tasausrahastojärjestelmän kumoamisen ja kuntarakenteen muutoksen johdosta. Lastensuojelun suurten kustannusten tasausrahaston toiminta on lakkautunut lain muutoksen johdosta lukien. Jäsenkuntien lukumäärä muuttuu lukien kuntien yhdistymiskehityksen johdosta. Hallitus esittää jäsenkunnille, että perussopimuksen 2 :n 1 momentin 1) kohta kuuluu seuraavasti: 1) kehitysvammaisten erityishuollosta annetussa laissa (519/77) säädettyjä palveluja sekä että perussopimuksen 3 :n 1 momentti kuuluu seuraavasti: Kuntayhtymän jäsenkunnat ovat Alajärvi, Alavus, Evijärvi, Ilmajoki, Isojoki, Isokyrö, Jalasjärvi, Karijoki, Kaskinen, Kauhajoki, Kauhava, Korsnäs, Kristiinankaupunki, Kuortane, Kurikka, Laihia, Lappajärvi, Lapua, Luoto, Maalahti, Mustasaari, Närpiö, Oravainen, Pedersöre, Pietarsaari, Seinäjoki, Soini, Teuva, Töysä, Uusikaarlepyy, Vaasa, Vimpeli, Vähäkyrö, Vöyri- Maksamaa ja Ähtäri. Ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymän perussopimusta tarkistetaan edellä esitetyllä tavalla. Kv 40

5 78

6 Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto HENKILÖSTÖN SIIRTO SUUPOHJAN PERUSPALVELULIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN PALVELUKSEEN Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän johtokunta on omalta osaltaan käsitellyt henkilöstön siirtoa: LLKY: Johtokunta 122 Henkilöstön siirtyminen liikelaitoskuntayhtymän palvelukseen Valmistelija/lisätiedot: Kari Nuuttila, puh Laki kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta määrittelee henkilöstön asemasta lain mukaisessa valmistelussa. Lain 13 mukaan lain tarkoittamat uudelleenjärjestelyt sekä laissa tarkoitettujen selvityksen ja suunnitelmien valmistelu toteutetaan yhteistoiminnassa kuntien henkilöstön edustajien kanssa. Laissa tarkoitetut uudelleenjärjestelyt, jotka johtavat henkilöstön työnantajan vaihtumiseen, katsotaan liikkeenluovutukseksi. Lain 5 ja 6 :n mukaisten uudelleenjärjestelyjen perusteella työnantajalla ei ole oikeutta irtisanoa palvelussuhdetta työsopimuslain tai kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain tarkoittamalla taloudellisilla tai tuotannollisilla perusteilla. Työntekijä tai viranhaltija voidaan kuitenkin irtisanoa, jos hän kieltäytyy vastaanottamasta työnantajan hänelle tarjoamaa em. lakien mukaista uutta työtehtävää tai virkaa. Tämä kielto on voimassa viisi vuotta henkilöstön siirtymisestä uuden työnantajan palvelukseen. Kielto koskee edellä mainittujen uudelleenjärjestelyjen kohteena olevissa palveluissa uuden ja

7 vanhan työnantajan palveluksessa työskentelevää henkilöstöä kokonaisuudessaan. Lain 5 ja 6 :t käsittelevät ja yhteistoiminta-alueen muodostamista ja laajaa väestöpohjaa edellyttäviä palveluja. 80 Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän valmistelussa on valmisteluvaiheessa käyty YT-lain mukaiset neuvottelut kunnissa henkilöstön edustajien kanssa. Yhtymän perustamisen jälkeen on valmistelutyötä jatkettu yhdessä henkilöstön edustajien kanssa ja henkilöstön sijoittamiseksi ydinprosesseihin ja osaprosesseihin. Valmistelusta on jaettu aina muistiot ja erikseen on vielä jaettu sähköisesti kuntien henkilöstöille tiedotteita liikelaitoskuntayhtymän toimesta. Johtokunta on perustanut liikelaitoskuntayhtymän tarvitsemat virat. Näihin virkoihin kuntien viroista siirtyvät vastaavat viranhaltijat ovat tiedossa. Jokaisessa kunnassa on järjestetty/järjestetään henkilöstölle avoimet tiedotustilaisuudet. Näin ollen yt-lain mukainen yhteistä valmistelua on toteutettu. Kunnissa on vielä ennen henkilöstön siirtymistä käytävä henkilöstön edustajien kanssa Yt-neuvottelut. Niistä vastaavat kunnat. Merkittävät yksittäiset tehtävämuutokset on käsitelty ja käsitellään ao. henkilöiden tai heidän edustajiensa kanssa. Näin on menetelty erityisesti jo perustettujen ja täytettyjen johtavien avainvirkojen kanssa.

8 Liikkeenluovutuksen periaatteen mukaisesti henkilöstö siirtyy automaattisesti. Silloin ei tarvita suostumusta, mutta YTneuvottelut on käytävä kunnissa. Palvelussuhteen ehdot automaattisessa siirtymisessä säilyvät ennallaan. Uudella työnantajalla on sama oikeus muuttaa palvelussuhteen ehtoja kuin edeltäjällä olisi ollut. 81 Perussopimuksen 28 :n mukaan siirtyvästä henkilöstöstä laaditaan luettelo. Siirtyvän henkilöstön palkkataso harmonisoidaan erikseen laadittavan suunnitelman mukaisesti kolmen vuoden kuluessa. Jäsenyhteisöt korvaavat siirtyvän henkilöstön ansaitsemat ja pitämättä olevat vuosilomaetuudet liikelaitoskuntayhtymälle mennessä. Liikelaitoskuntayhtymä vastaa niistä alkaen. Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Siirtyvän henkilöstön asti kertyneistä eläkevastuista vastaavat luovuttavat organisaatiot ja liikelaitoskuntayhtymä alkaen kertyvistä vastuista. Siirtyvästä henkilöstöstä on valmisteltu perussopimuksen 28 :n mukaiset listat palvelualueittain. Listat tarkistetaan kokoukseen mennessä ja jaetaan kokouksessa lisätietona. Puitelain mukaan valtiolle siirtyviä toimintoja ovat kuluttajaneuvonta, elatusturvalaissa säädetyt tehtävät (ei elatusvelvollisuuden vahvistaminen) ja holhoustoimen edunvalvonta. Elatusturvaa koskien tehtävät siirtyvät valtiolle , mutta henkilöstö jää. Elatusturva kannattaa siten siirtää

9 henkilöineen liikelaitoskuntayhtymään Muutoin valtiolle siirtyminen em. tehtävissä tapahtuu henkilöineen Johtajan ehdotus: Johtokunta vahvistaa liikelaitoskuntayhtymän palvelukseen siirtyvän henkilöstön siirtolistat. Vahvistetut siirtolistat liitetään pöytäkirjan liitteiksi 3-6 / johtokunta Henkilöstöön kuuluvat lisäksi johto ja palvelualueiden johtajien aikaisemmin valitsemat viranhaltijat. Käsittely: Käsittelyn aluksi esittelijä täydensi ehdotustaan seuraavasti: Vuoden 2008 aikana liikelaitoskuntayhtymään kunnista valitut viranhaltijat kuuluvat liikkeenluovutuksen ja puitelain piiriin. Johtokunta velvoittaa palvelualueiden johtajat vielä tarkistamaan siirtolistat ja määräaikaisten työsuhteiden jatkumisen. Lopulliset siirtolistat tulee olla valmiit mennessä. Johto päätös: Muutettu ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun jälkeen Valmistelija: Kunnanjohtaja Kaija Hapuanoja, puh Johto pöytäkirjan liitteenä olevassa henkilöluettelossa on kaikkien kuntien henkilöstöt, joten osalta on laadittu oma luettelo. Luetteloita tarkistetaan vielä vuoden lopussa mahdollisten sijaisuuksissa tapahtuvien muutosten takia. Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto paikallisneuvottelu siirtyvän henkilöstön kanssa on käyty Yhteistoimintaelimen kokouksessa asiaa käsiteltiin Ehdotus: Kunnanhallitus vahvistaa Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymään siirtyvän henkilöstön luettelon.

10 Kv 41 Todetaan, että vuoden 2008 aikana liikelaitoskuntayhtymään kunnista valitut viranhaltijat kuuluvat liikkeenluovutuksen ja puitelain piiriin. Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että yhteistoimintasopimuksen, llky:n perussopimuksen ja puitelain perusteella liikkeenluovutuksena tapahtuva henkilöstön siirto luettelon mukaan hyväksytään. Luettelo tarkistetaan tilanteen mukaiseksi. Velvoitetaan, että luettelo tarkistetaan tilanteen mukaiseksi. Liite kv /41 83

11 Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto VIRKOJEN LAKKAUTTAMINEN Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymään kunnasta siirtyvien henkilöiden virat tulee lakkauttaa. LLKY perustaa virat niitä tehtäviä varten, joissa käytetään julkista valtaa. Lakkautettavia virkoja ovat: 4 terveyskeskuslääkärin virkaa 1 terveyskeskushammaslääkärin virka 1 kotihoidon johtajan virka 1 vastaavan sairaanhoitajan virka 2 sosiaalityöntekijän virkaa 1 kodinhoitajan virka 1 toimistosihteeri Kauhajoen kaupungin organisaatioon kuuluvaan kuntien yhteistoimintalautakuntaan siirtyvän henkilön virka: 1 peruspalvelujohtaja Edellä olevat virat ovat puitelain piiriin kuuluvia ja siten viiden vuoden työsuhdeturvan piirissä. Muita lakkautettavia virkoja: Elinkeinoasiamiehen virka, täyttämättä 1994 alkaen Koulutoimenjohtajan virka, koska tehtävät hoitaa rehtori. Virkojen lakkauttaminen on ollut esillä yhteistoimintaelimen kokouksessa

12 85 Ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että esittelyosassa mainitut virat lakkautetaan alkaen. Kv 42 Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto JOHTOSÄÄNTÖMUUTOKSIA organisaatiossa tapahtuu muutoksia Suupohjan peruspalveluliikelaitoksen perustamisen takia. Muutoksista aiheutuvat korjaukset ja muut pienet korjaukset johtosääntöihin on esitetty seuraavassa: 1. HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty valtuustossa /50. Muutos /46 Hallintosäännöstä kumotaan seuraavat: I YLEISET MÄÄRÄYKSET luvun 1 :stä Soveltaminen toisesta momentista sana virkasääntö, koska laki kunnallisesta viranhaltijasta ( /304) korvaa virkasäännön määräyksiä. Kuntalain 45 :n ( /305) mukaan viran perustamisesta päättää valtuusto tai johtosäännössä määrätty muu toimielin. päävastuualueiden johtosäännöistä viran perustamiseta ei ole delegoitu.

13 86 III HENKILÖSTÖORGANISAATIO luvun 4 :n toisesta momentista Osastojako kumotaan päävastuualueisiin pohjautuvasta osastojaosta perusturvaosasto ja maininta osastopäälliköstä, perusturvajohtaja. VIII MUUT MÄÄRÄYKSET Suomen Kuntaliitto on tiedottanut lain viranomaisen toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki) muutoksista yleiskirjeellään nro 19 / 80 / 2005, jonka mukaan on tarkistettava maksuja koskevat määräykset ja muut päätökset julkisuuslain vaatimusten mukaisiksi mennessä. Julkisuuslain (mm. :t 14, 34) ja kuntalain 50 :n muutokset ovat tulleet voimaan Kunnallishallintoa koskevat lähinnä säännökset asiakirjan antamista koskevan päätösvallan siirrosta ja asiakirjoista perittävistä maksuista. Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Julkisuuslain 14 :n muutos merkitsee, että valtuusto voi hallintosäännöllä tai muulla johtosäännöllä antaa toimielimelle oikeuden siirtää päättämässään laajuudessa asiakirjan antamista koskevaa ratkaisuvaltaa alaiselleen viranhaltijalle. Kumotaan Asiakirjojen lunastus Valtuusto päättää perusteista, joiden mukaan asiakirjoista on suoritettava lunastusta kunnalle. Lisätään pykälä 41 A 41 A Asiakirjojen antamisesta päättäminen Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (julkisuuslain) 4 ja 14.1 :ssä tarkoitettu kunnallinen toimielin voi siirtää toimialaansa

14 kuuluvan asiakirjan antamista koskevaa viranomaisen ratkaisuvaltaa alaiselleen viranhaltijalle. 87 Toimielimen ja viranhaltijan päätöksistä tiedon ja asiakirjan antamisessa ei ole oikaisu- eikä otto-oikeutta, vaan niistä haetaan muutosta hallintovalituksella suoraan hallinto-oikeudelta hallintolainkäyttölain mukaisesti. Korvataan 41 :n kumottu teksti: 41 Asiakirjoista perittävät lunastukset sekä niiden antamisesta perittävät maksut Tavanomaisesta tiedon antamisesta pöytäkirjanotteesta, kopiosta tai muusta tulosteesta peritään sivukohtainen maksu. Erityistoimenpiteitä vaativan tiedon antamisesta asiakirjasta, kopiosta tai muusta tulosteesta peritään kiinteä perusmaksu, joka voidaan porrastaa tiedonhaun vaativuuden mukaan. Perusmaksun lisäksi peritään sivukohtainen maksu. Jos asiakirja ei ole yksilöitävissä ja löydettävissä viranomaisen julkisuuslain mukaisesti pitämästä asiakirjarekisteristä ja tiedonhaun erityistoimenpiteitä vaativa tieto asiakirjasta annetaan Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto suullisesti tai antamalla asiakirja viranomaisen luona luettavaksi tai jäljennettäväksi taikka lähettämällä se sähköpostin välityksellä, aiheutuneita kustannuksia vastaavana maksuna peritään vain kiinteä perusmaksu tiedonhaun vaativuuden mukaan porrastettuna.

15 Kunnanhallitus päättää tarkemmin julkisuuslain piiriin kuuluvien maksujen perusteista ja euromääristä SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ Muutos rehtorin/koulutoimenjohtajan takia Muutos /46 (johtokunnat poistettu) Muutos /23 (yhtenäiskoulu/ A2 kieli ja henkilöstöasiat) Lisätään 6 :ään Koulutuslauta ratkaisuvalta uusi kohta 20. Päättää sosiaalihuoltolain mukaisista päivähoitopalveluista perittävien maksujen perusteista, maksutaksoista sekä perittävistä maksuista siltä osin kuin ne ovat päätettävissä Lisätään 8 A : Päivähoidon ohjaajan ratkaisuvalta Päivähoidon ohjaajan vastuualueet ovat päivähoito ja lasten leikin ja toiminnan ohjaus. Päivähoidon ohjaaja 1. päättää päivähoitoon ottamisesta 2. päättää päivähoitomaksuista lauta ohjeiden mukaan 3. päättää alaisensa henkilöstön koulutuksesta määrärahojen puitteissa 4. hyväksyy alaisensa henkilöstön työvuorolistat Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

16 89 5. antaa palvelutodistuksen alaiselleen henkilökunnalle 6. päättää vastuualueellaan lausuntojen antamisesta ja esitysten tekemisestä 7. päättää hankintojen suorittamisesta vastuualueellaan talousarvion ja lauta delegoiman päätösvallan puitteissa 3. TEKNISEN TOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ Teknisen toimen päävastuualueen johtosääntö voimaan Kumotaan 6 Palopäällikön tehtävät ja ratkaisuvalta, koska palo- ja pelastustoimi on siirtynyt Seinäjoen kaupungin organisaatioon Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitokselle. Perusturvalauta alaisena ollut keskuskeittiö siirtyy teknisen lauta alaisuuteen osasto kolmen tasolle, joten ravitsemuspäällikön ratkaisuvaltaan liittyvät asiat kirjataan uudeksi 6 :ksi: 6 Ravitsemispäällikkö 1. hyväksyy alaisensa henkilöstön työvuorolistat 2. päättää alaisensa henkilöstön koulutuksesta määrärahojen puitteissa 3. antaa palvelutodistuksen alaiselleen henkilökunnalle 4. päättää keskuskeittiön hankintojen suorittamisesta talousarvion ja lauta delegoiman päätösvallan puitteissa

17 90 Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto PERUSTURVATOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ, joka on hyväksytty valtuustossa tullut voimaan , muutettu ja hyväksytty valtuustossa ja tullut voimaan kumotaan kokonaan alkaen. Hallintosääntö ja päävastuualueiden säännöt tulee käydä kokonaisuudessaan tarkistaen onko laajempia muutos- ja ajantasaistamistarpeita kuin edellä esitetyt. Nyt esitetyt muutokset ilman kokonaisuudistusta ovat tarpeen muuttuneen toiminnan organisoinnin takia. Johtosääntöjen esittelyosassa mainitut kohdat on käyty läpi YTelimen kokouksessa Ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että esittelyosassa mainitut johtosääntömuutokset hyväksytään. Muutokset tulevat voimaan lukien. kv 43

18 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto LUOTTAMUSHENKILÖPALKKIOT VUODEKSI 2009 Luottamushenkilöiden palkkiot sisältyvät hallintosäännön lukuun VII. Palkkioiden euromäärät käsitellään vuosittain. Viimeksi palkkioita on korotettu valtuuston päätöksellä 30 / ja ne ovat olleet voimassa vuoden 2006 alusta alkaen. Kunnanvaltuusto on hyväksynyt luottamushenkilöiden palkkiot alla olevan mukaisesti /25 : Kunnan toimielimen kokouksista suoritetaan niihin kuuluville kaikille jäsenille ja edustajille palkkiota seuraavasti: - valtuusto, hallitus ja tarkastuslautakunta 40 - muut lautakunnat 30 - johtokunnat, toimikunnat ja muut toimielimet 30 Kaikille puheenjohtajille kokouspalkkio on 1½ -kertainen Kunnanvaltuuston puheenjohtajalle tai varapuheenjohtajalle, joka osallistuu hallituksen kokoukseen, samoin kuin hallituksen puheenjohtajalle, varapuheenjohtajalle ja jäsenelle, joka osallistuu valtuuston kokoukseen tai muiden hallintoelinten kokouksiin hallituksen puheenjohtajana tai muutoin määrätylle edustajille suoritetaan kokouspalkkio samojen perusteiden mukaan kuin asianomaisen hallintoelimen jäsenelle. Yli kolme tuntia kestävästä kokouksesta suoritetaan 2 :n 1 momentissa mainitun kokouspalkkion lisäksi 50 % sanotun kokouspalkkion määrästä, jokaista kolmen tunnin jälkeen alkavaa tuntia kohden.

19 Jos toimielin pitää samana kalenterivuorokautena useamman kuin yhden kokouksen katsotaan ne kokouspalkkiota laskettaessa yhdeksi kokoukseksi, ellei kokousten välinen aika ole yli kaksi tuntia. 92 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Vuosipalkkiot Tässä pykälässä mainittujen toimielimien puheenjohtajille suoritetaan kokouspalkkioiden lisäksi vuosipalkkiota: - valtuuston puheenjohtaja hallituksen puheenjohtaja tarkastuslauta puheenjohtaja 200 Puheenjohtajan toimiessa vain osan vuodesta, hänelle ja varapuheenjohtajalle maksetaan vähintään kuukauden toimiaikaa vastaava osuus vuosipalkkiosta. Muu kokouspalkkio Katselmuksesta, neuvottelusta tai muusta toiminnasta, johon toimielimen jäsen osallistuu toimielimen päätöksellä ja josta laaditaan pöytäkirja tai muistio, maksetaan palkkiota 20. Palkkio erityistehtävästä Valtuuston tai hallituksen luottamushenkilöille määräämästä erityistehtävästä mukaan voidaan suorittaa palkkiota 20. Erityistehtävästä voidaan maksaa palkkiota myös silloin, jos johtaja on kutsunut luottamushenkilön tehtävään. Palkkion maksaminen edellyttää laskua asianomaiselta. Matkakustannukset

20 Luottamushenkilöiden kokousmatkoista ja muista luottamustoimen hoitamiseksi tehdyistä matkoista suoritetaan korvausta soveltuvin osin kunnallisen virkaehtosopimuksen mukaisesti. Valtuuston ja hallituksen puheenjohtajistolla on oikeus käyttää ensimmäistä luokkaa. 93 Pöytäkirjan tarkastaminen Toimielimen pöytäkirjan tarkastamisesta maksetaan tarkastuspalkkio10. Vaaliviranomaisten palkkio Vaalilauta puheenjohtajalle ja jäsenelle sekä vaalitoimikuntaan kuuluvalle maksetaan kultakin vaalitoimituspäivältä palkkiota, johon sisältyy korvaus vaalitoimituksen päätyttyä suoritettavasta laskentatyöstä seuraavasti: - puheenjohtajalle 60 - jäsenelle 40,00. Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kh Puhelinkuluja maksetaan valtuuston ja hallituksen puheenjohtajistolle max. 20 /kk ja hallituksen jäsenille max. 10 /kk. Ehdotus: Siirretään myöhemmin päätettäväksi. Ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että luottamushenkilöpalkkioita maksetaan seuraavasti:

21 Kunnan toimielimen kokouksista suoritetaan niihin kuuluville kaikille jäsenille ja edustajille palkkiota seuraavasti: - valtuusto, hallitus ja tarkastuslautakunta 50 - muut lautakunnat 40 - johtokunnat, toimikunnat ja muut toimielimet 35 Kaikille puheenjohtajille kokouspalkkio on 1½ -kertainen 94 Kunnanvaltuuston puheenjohtajalle tai varapuheenjohtajalle, joka osallistuu hallituksen kokoukseen, samoin kuin hallituksen puheenjohtajalle, varapuheenjohtajalle ja jäsenelle, joka osallistuu valtuuston kokoukseen tai muiden hallintoelinten kokouksiin hallituksen puheenjohtajana tai muutoin määrätylle edustajille suoritetaan kokouspalkkio samojen perusteiden mukaan kuin asianomaisen hallintoelimen jäsenelle. Yli kolme tuntia kestävästä kokouksesta suoritetaan hallintosäännön VII luvun 31 :n 3 momentin mukaan kokouspalkkion lisäksi 50 % sanotun kokouspalkkion määrästä, jokaista kolmen tunnin jälkeen alkavaa tuntia kohden. Jos toimielin pitää samana kalenterivuorokautena useamman kuin yhden kokouksen katsotaan ne kokouspalkkiota laskettaessa yhdeksi kokoukseksi, ellei kokousten välinen aika ole yli kaksi tuntia. Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Vuosipalkkiot Tässä pykälässä mainittujen toimielimien puheenjohtajille suoritetaan kokouspalkkioiden lisäksi vuosipalkkiota: - valtuuston puheenjohtaja hallituksen puheenjohtaja tarkastuslauta puheenjohtaja 300

22 Puheenjohtajan toimiessa vain osan vuodesta, hänelle ja varapuheenjohtajalle maksetaan vähintään kuukauden toimiaikaa vastaava osuus vuosipalkkiosta. 95 Muu kokouspalkkio Katselmuksesta, neuvottelusta tai muusta toiminnasta, johon toimielimen jäsen osallistuu toimielimen päätöksellä ja josta laaditaan pöytäkirja tai muistio, maksetaan palkkiota 35. Palkkio erityistehtävästä Valtuuston tai hallituksen luottamushenkilöille määräämästä erityistehtävästä mukaan voidaan suorittaa palkkiota 30. Erityistehtävästä voidaan maksaa palkkiota myös silloin, jos johtaja on kutsunut luottamushenkilön tehtävään. Palkkion maksaminen edellyttää laskua asianomaiselta. Matkakustannukset Luottamushenkilöiden kokousmatkoista ja muista luottamustoimen hoitamiseksi tehdyistä matkoista suoritetaan korvausta soveltuvin osin kunnallisen virkaehtosopimuksen mukaisesti. Valtuuston ja hallituksen puheenjohtajistolla on oikeus käyttää ensimmäistä luokkaa. Pöytäkirjan tarkastaminen Toimielimen pöytäkirjan tarkastamisesta maksetaan tarkastuspalkkio10 ja matkakorvaus, jos pöytäkirjaa ei tarkasteta heti kokouksen jälkeen. Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

23 96 Vaaliviranomaisten palkkio Vaalilauta puheenjohtajalle ja jäsenelle sekä vaalitoimikuntaan kuuluvalle maksetaan kultakin vaalitoimituspäivältä palkkiota, johon sisältyy korvaus vaalitoimituksen päätyttyä suoritettavasta laskentatyöstä seuraavasti: - puheenjohtajalle 70 - jäsenelle 50. Viranhaltijan kokouspalkkio Viranhaltija/työntekijä, joka on pysyväismääräyksellä velvoitettu osallistumaan toimielimen kokoukseen joko esittelijänä sihteerinä tai asiantuntijana saa saman palkkion ja samoilla perusteilla kuin luottamushenkilöjäsen sillä edellytyksellä, että kokous on ollut vähintään 30 minuuttia säännöllisen työajan ulkopuolella. Ansionmenetyskorvaus Luottamushenkilölle maksetaan ansionmenetyskorvausta enintään 8 tunnilta. Tuntikorvauksen määrä on e/tunti, ellei muuta selvitystä toimiteta ansionmenetyksestä ja kustannuksista. Kv 44 Päätös: Asiasta käydyn keskustelun kuluessa valtuutettu Malin esitti, että luottamushenkilöpalkkioita ei korotettaisi. Puheenjohtaja tiedusteli, kannattaako kukaan Malinin ehdotusta. Kukaan ei kannattanut Malinin ehdotusta, joten puheenjohtaja totesi, että hyväksytyksi tuli hallituksen ehdotus. Valtuutettu Malin jätti valtuuston päätöksestä eriävän mielipiteen joka liitettiin pöytäkirjaan.

24 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto TALOUSARVIO VUODELLE 2009 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE Kuntalain 65 :n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Sen hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös kolmea tai useampaa vuotta koskeva taloussuunnitelma. Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Taloussuunnitelman laadintaa varten tulorahoituksen arvioimiseksi otetaan verotuksen perusteet, valtionosuudet ja maksutulot. Verovuoden 2006 kunnallisverotulo on euroa, jossa on muutosta edellisvuoteen 7,5 % ja yhteisövero-osuus euroa, muutosta on 16,4 %. Verovuoden 2007 ennakkotiedon (päivätty ) mukaan kunnallisverot ovat , muutosta 8,1 % ja yhteisövero-osuus euroa, muutosta 19,8 %. Veroprosenteista päätetään myöhemmin, joten ne pidetään tässä vaiheessa entisen suuruisina: Tuloveroprosentti on 19,75 Kiinteistöveroprosentit ovat: yleinen kiinteistövero 0,60 % vakituinen asuinrakennus 0,28 % muu asuinrakennus 0,70 % voimalaitokseen kuuluva rakennus tai rakennelma 0,70 % rakentamaton rakennuspaikka sekä yhdistys- ja seurantalot 0,00 %.

25 98 Kuntien valtionosuus- ja rahoitusjärjestelmän uudistus on parhaillaan valmisteltavana. Uudistukseen sisällytetään esitys nykymuotoisesta kustannustenjaon tarkistamisesta luopumisesta. Ennakkolaskelmat vuoden 2009 valtionosuuksista saadaan syksyllä. Kunnalle maksettavien valtionosuuksien euromääräinen summa todennäköisesti vähenee valtionosuusleikkausten ja väkiluvun vähentymisen seurauksena. Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Taksojen tarkistukset vuodelle 2009 tulee esittää talousarvioehdotuksen yhteydessä erillisinä pykälinä. Vuoden 2009 talousarvio poikkeaa merkittävästi aiempien vuosien talousarvioista, koska noin puolet henkilökunnasta siirtyy toisen työnantajan palvelukseen. Suupohjan peruspalveluliikelaitos-kuntayhtymän ja Suupohjan seutupalvelukeskuksen aloittaessa toimintansa. Perusturvan (lukuunottamatta päivähoitoa, joka siirtyy sivistystoimen päävastuualueelle ) sekä talous- ja henkilöstöhallinnon ja ICT- ja puhelinvaihdepalvelut hankitaan ensi vuoden alusta lukien ostopalveluina. Tämä tarkoittaa käytännössä mm. henkilöstömenojen vähentymistä ja kustannusten siirtymistä ostopalveluihin. Voimassa olevan suunnitelmakauden vuosikatteet ovat negatiivisia. Tulorahoituksen riittävyyden ennustemallin mukaan tulorahoitus on heikko. Kokonaisuutena on huomioitava, että tulo-kehitys ei anna mahdollisuuksia uusiin toiminnan muutoksiin, jotka aiheuttavat menojen kasvua. Mahdollisista lisäyksistä, myös henkilöstön lisäyksistä, tulee ensisijaisesti pidättäytyä. Hallinto-kuntien tulee talousarvioehdotusta tehdessään karsia uusien toimintojen kertaluonteiset

26 käynnistämiskustannukset pois. Pohjana käytetään tilinpäätöstä 2007 lukuun ottamatta henkilöstömenoja. Tavoitteena on, että talousarvion menot pienenisivät tilinpäätökseen 2007 verrattuna. 99 Käyttötalouden henkilöstömenojen osalta kaikki palkat lasketaan nyt voimassa olevilla palkkaperusteilla. Syksyllä on alkaen yleiskorotus 2,4 % ja keväällä alkaen järjestelyvaraerä 0,3 %, samanpalkkaisuuserä 0,5 % (paikallisena järjestelyvaraeränä) ja syksyllä alkaen yleiskorotus 2,4 %. Vuosikeskiarvojen muutos vuosina on n. 3,3 %. Eduskunta hyväksyi kuntalakiin eräitä muutoksia, jotka on huomioitava myös talousarvion laadinnassa. Lain 65 :ää sovellettiin ensimmäisen kerran vuonna 2006, kun laadittiin Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto talousarvio ja taloussuunnitelma vuodelle 2007 sekä sitä seuraaville vuosille. Lain 68, 69 ja 71 :ää sovelletaan ensimmäisen kerran vuodelta 2006 laadittavaan tilinpäätökseen ja toimintakertomukseen sekä niiden käsittelyyn. Lain 65 :n mukaan taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen enintään neljän vuoden pituisena suunnittelukautena, jos talous-arvion laatimisvuoden taseeseen ei arvioida kertyvän ylijäämää. Taloussuunnitelmaan vaikuttavia asioita esitellään kokouksessa. Näitä ovat mm. perusturvatoimen organisaatiomuutokset Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän aloittaessa toimintansa ja huolehtiessa perusturvan palveluista päivähoitoa lukuunottamatta. Vaikka perusturvan alueen maksuosuudet ovat yhtenä lukuna talousarviossa, ainakin seuraava talousarvio kannattaa laatia yksityiskohtaisesti, koska uutta pohjaa ei ole olemassa.