UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/ Paikka Kaupungin virastotalo, Välskärintie 2 C, III krs. kokoushuone 326

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2014 1. Paikka Kaupungin virastotalo, Välskärintie 2 C, III krs. kokoushuone 326"

Transkriptio

1 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/ Uudenkaupungin Veden johtokunta Aika klo 16:30-17:15 Paikka Kaupungin virastotalo, Välskärintie 2 C, III krs. kokoushuone 326 Luettelo käsitellyistä asioista Sivu 54 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 55 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 56 Uudenkaupungin Vesi liikelaitoksen talouden toteutuminen 1-10 / Löytöpalkkion maksaminen vesivuodon löytäjälle 6 58 Kauppilan jätevesipumppaamon saneeraus 7 59 Tiedotusasiat 8 60 Talousarviolainan ottaminen / Lounaisrannikon Osuuspankki Oyj 5 9

2 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/ Uudenkaupungin Veden johtokunta Aika klo 16:30-17:15 Paikka Kaupungin virastotalo, Välskärintie 2 C, III krs. kokoushuone 326 Läsnä Vainio Kari puheenjohtaja 16:30-17:15 Redsven Nina varapuheenjohtaja 16:30-17:15 Arvonen Matti jäsen 16:30-17:15 Virtanen Vuokko jäsen 16:30-17:15 Rosten Mauri kaup.hall.edustaja 16:30-17:15 Takala Anne talousjohtaja 16:30-17:15 Hallikainen Kyösti liikelaitoksen johtaja 16:30-17:15 Poissa Lohimies Joni jäsen Junkola-Lehtonen Maija kaup.hall.pj Vainio Atso kaupunginjohtaja Arvela-Hellén Leena kaupunginarkkitehti Allekirjoitukset Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Kari Vainio Käsitellyt asiat Kyösti Hallikainen Pöytäkirjan Uusikaupunki tarkastus Vuokko Virtanen Pöytäkirja ylei klo 9-15 sesti nähtävillä Todistaa Kyösti Hallikainen

3 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/ Uudenkaupungin Veden johtokunta Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus UVESI 54 Kuntalain 58 :n 2 momentissa sääde tään: 'Muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.' Hallintosäännön 41 :n mukaan toimielin pitää kokouksensa päättämänään aikana päättämässään paikassa. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jä senistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä. Hallintosäännön 42 :n mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan va rapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat (asialista). Esityslista lähetetään mahdolli suuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Kokous kutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla. Ehdotus: Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Todettiin.

4 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/ Uudenkaupungin Veden johtokunta Pöytäkirjan tarkastajien valinta UVESI 55 Kuntalain 62 :n mukaan toimielimen kokouksesta pidetään pöytäkirjaa. Hallintosäännön 55 :n mukaan pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Johtokunta on kokoukseen päättänyt, että pöytäkirjan tarkastajaksi valitaan yksi johtokunnan jäsen kerrallaan ja että pöytäkirja tarkastetaan kokousta seuraavana päivänä klo jälkeen pöytäkirjanpitäjän työhuoneessa Nervanderinkatu 9. Ehdotus: Johtokunta päättää, että tämän pöytäkirjan tarkastajaksi valitaan jäsen Joni Lohimies. Pöytäkirja tarkastetaan klo jälkeen. Tämän pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin jäsen Vuokko Virtanen. Pöytäkirja tarkastetaan klo jälkeen.

5 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/ Uudenkaupungin Veden johtokunta Uudenkaupungin Vesi liikelaitoksen talouden toteutuminen 1-10 / 2014 UVESI 56 Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-10/2014 Uudenkaupungin Vesi liikelaitoksen vuoden 2014 liikevaihto on tämänhetkisen arvion mukaan nousemassa noin 4,5 miljoonaan euroon. Se ylittäisi talousarvion eurolla. Liikelaitoksen aineiden ja tarvikkeiden ja palvelujen ostot sekä henkilöstökulut toteutuvat budjetoidusti, mutta korkokulut tulevat alittumaan n eurolla.. Tilikauden liikeylijäämä ja tilikauden ylijäämä olisivat euroa, ja tämänhetkisen arvion mukaan tilikauden ylijäämä ylittäisi vuodelle 2014 budjetoidun tavoitetason n eurolla. Uudenkaupungin Veden investointien toteutumisaste on 32 % ja investointimenot ovat 0,5 miljoona euroa. Koska osa investoinneista on siirtymässä vuodelle 2015, liikelaitos ottaa uutta pitkäaikaista lainaa vain euroa budjetoidun miljoonan euron sijaan vuonna Liikelaitoksen lainakanta ei nouse vuonna Yhteenvetona voidaan todeta, että liikelaitoksen vuosi 2014 on talouden ja myös toiminnan osalta toteutumassa hyvin. Ehdotus: Johtokunta merkitsee talouden 1-10/2014 toteutumisen tiedoksi. Merkittiin tiedoksi. Jakelu Kaupunginhallitus

6 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/ Uudenkaupungin Veden johtokunta Löytöpalkkion maksaminen vesivuodon löytäjälle UVESI 57 Liite: Teknisen lautakunnan päätös Taustaa Kohta 20 vuotta sovellettu teknisen lautakunnan päätöksen mukainen käytäntö on periaatteiltaan toimiva ja hyväksi havaittu. Asiaan liittyvät kolme yksityiskohtaa kaipaavat kuitenkin tarkennusta ja päivitystä. 1. Vuonna 1996 tehdyssä päätöksessä ei ole mainintaa siitä, kuka on oikeutettu palkkioon ja palkkioon oikeutettujen suhteen on sovellettu vaihtelevia käytäntöjä. Tarkennuksena ehdotetaan, että palkkioon ovat oikeutettu kaikki yksityishenkilöt poislukien Uudenkaupungin Vesihuollon henkilökunta. 2. Vuonna 1996 palkkioksi määriteltiin 500 mk. Rahayksikön muutoksen yhteydessä se muutettiin 85 euroksi. Indeksitarkistuksena palkkion suuruus alkaen Palkkion nimitys muutetaan löytöpalkkioksi Ehdotus: Teknisen lautakunnan tekemää päätöstä Dnro 3501/72/97/96 täydennetään siten, että löytöpalkkioon on oikeutettu kaikki yksityishenkilöt poislukien Uudenkaupungin vesihuollon henkilökunta. Löytöpalkkion suuruus on alkaen. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Jakelu Talouspalvelut Uudenkaupungin Vesi

7 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/ Uudenkaupungin Veden johtokunta Kauppilan jätevesipumppaamon saneeraus UVESI 58 Liite: Tarjous Uudenkaupungin Vesi ylläpitää 36 kpl jätevesipumppaamoita kaupunki- ja haja-asutusalueilla. Osa pumppaamoista on lähellä elinkaaren päättymispistettä ja ne tulee uusia. Uudenkaupungin Vesi on kartoittanut pumppaamoiden saneeraustarpeen. Kartoituksessa on huomioitu pumppaamoiden sijainnit verkostossa ja mahdollisesta vauriosta seuraava järjestelmän haavoittuvuus. Pitkällä tähtäimellä saneeraamalla yksi pumppaamo vuodessa pystytään ylläpitämään toiminnaltaan luotettava ja kustannustehokas pumppaamoverkosto. Vuonna 2014 on vuorossa Kauppilan pumppaamo Kalannissa. Uudenkaupungin Vedellä on hyvät kokemukset Gorman-Rupp merkkisistä itseimevistä pumpuista luotettavina, ergonomisina ja työturvallisuutta edistävinä sekä pitkän elinkaaren omaavina. Uudenkaupungin Vesi on pyytänyt "avaimet käteen" -tarjoukset kahdelta toimittajalta. Edullisimman tarjouksen jätti Ulefos Oy hintaan ,00 (alv 0 %.) Toimitukseen kuuluu vanhan laitteiston purkutyö ja uuden asennus. Tarjoukseen ei kuulu mahdolliset imuautokulut, jotka tilataan tarvittaessa erikseen. Ehdotus: Johtokunta päättää tilata Kauppilan pumppaamon saneeraukseen tarvittavat laitteet ja asennukset Ulefos Oy:ltä hintaan ,00 (alv 0 %). Hankkeen kustannukset katetaan siihen varatulla investointimäärärahalla. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Jakelu Tarjoajat Kyösti Hallikainen

8 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/ Uudenkaupungin Veden johtokunta Tiedotusasiat UVESI 59 Korkein hallinto-oikeus Liite: KHO:n päätös vesitalousasiassa Lounais-Suomen Vesi- ja ympäristötutkimus Oy Liite: Talousvesitutkimus Nervanderin vesilaitos lähtevä vesi Uudenkaupungin ympäristöterveydenhuolto Liite: Tarkastuskertomus Turun hallinto-oikeus Liite: Päätös valitukseen liikelaitosjohtajan päätöksestä Uudenkaupungin Veden asiakkaille on avattu uusi KulutusWeb verkkopalvelu Asiakkaat voivat seurata kodin tai yrityksen vesiasioita uudessa KulutusWeb verkkopalvelussa silloin, kun haluaa. Vesimittarin lukeman ilmoittaminen käy kätevimmin KulutusWebissä. Kun ilmoittaa vesimittarin lukeman KulutusWeb verkkopalvelussa voi samalla seurata tietoja kiinteistön vedenkulutushistoriasta ja näkee seuraavan vuoden kustannusennusteen ja miten se jakautuu. Asiakkaille uudesta verkkopalvelusta tiedotetaan nettisivuilla, mittarilukukortissa, laskussa sekä lehtitiedotteella. Ehdotus: Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi.

9 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/ Uudenkaupungin Veden johtokunta Talousarviolainan ottaminen / Lounaisrannikon Osuuspankki Oyj UVESI 60 Uudenkaupungin Veden vuoden 2014 talousarviossa on varauduttu euron lainanottoon. Koska osa investoinneista siirtyy seuraaville vuosille, on vuoden 2014 lainatarpeeksi tarkentunut euroa. Uudenkaupungin kaupungin talouspalvelut on kilpailuttanut euron lainan liikelaitoksen puolesta seuraavin ehdoin: Vaihtoehto 1: Lainamäärä Laina-aika Lainannosto Takaisinmaksu Korko Koronlaskutapa Koronmaksukausi euroa 12 vuotta yhdessä erässä 1-2 krt vuodessa tasalyhennyksin 6 kk viitekorko tod/360 pv, 30/360 pv 6 tai 12 kk Vaihtoehto 2: Lainamäärä euroa Laina-aika 12 vuotta Lainannosto yhdessä erässä Takaisinmaksu 1-2 krt vuodessa tasalyhennyksin Korko 6 kk viitekorko Koronlaskutapa tod/360 pv, 30/360 pv Koronmaksukausi 6 tai 12 kk Korkoindikaatio pv klo 14:00 Tarjouksesta tuli käydä ilmi lainan myöntämisen ehdot ja mahdolliset kulut, sekä millä ehdoilla laina on mahdollista maksaa osittain tai kokonaan ennenaikaisesti takaisin. Tarjoukset pyydettiin toimittamaan sähköpostitse klo 14:00 mennessä. Tarjoukset pyydettiin seuraavilta luotonantajilta: Svenska Handelsbanken Ab Kalannin Säästöpankki Kuntarahoitus Oyj Keva Nordea Pankki Suomi Oyj Lounaisrannikon Osuuspankki Danske Bank Oyj Skandinaviska Enskilda Banken Ab Näistä Handelsbanken, Kalannin Säästöpankki sekä Skandinaviska Enskilda Banken eivät jättäneet tarjousta. Yleisesti voidaan todeta, että korot ovat edelleen alhaalla, ja korkomarginaaleissa on isoja eroja rahoittajittain.

10 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/ Uudenkaupungin Veden johtokunta Lounaisrannikon Osuuspankin tarjous oli edullisin molemmissa vaihtoehdoissa. Korkotason ollessa näin alhainen, voidaan korkojen nousuun varautua ottamalla kiinteäkorkoinen laina. Osuuspankki edellyttää, että asiakas käyttää Lounaisrannikon Osuuspankkia tilija varainhoitopalvelutarpeissaan sekä tulevissa ja lähtevissä maksuliikkeessään vähintään rahoitusosuutensa suhteessa. Tarjoukset ovat nähtävillä kokouksessa. Lisätietoja: Talousjohtaja Anne Takala, puh Ehdotus: Uudenkaupungin Veden johtokunta päättää ottaa seuraavan lainan: Lainanantaja Lainamäärä Laina-aika Lainannosto Takaisinmaksu Korko Koronmaksutapa Koronmaksukausi Lounaisrannikon Osuuspankki euroa 12 vuotta yhdessä erässä 2 krt vuodessa tasalyhennyksin 5 vuoden kiinteä korko korkoindikaatio ,409 % lisättynä 0,52 % marginaalilla tod/360 pv 6 kk Laina on mahdollista maksaa osittain tai kokonaan ennenaikaisesti takaisin korkojakson vaihtuessa ilman lisäkuluja. Liikelaitoksen johtaja valtuutetaan hyväksymään lopullinen kiinteä korko, mikäli se ei ole oleellisesti korkeampi kuin tarjouksessa annettu 0,929 %:n korko. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Jakelu Rahoituslaitokset Talouspalvelut

11 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/ Uudenkaupungin Veden johtokunta OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kun nallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 54-56, 59 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaa timus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät HValL 3 :n 1 mom/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet 181 Kuntalaki 365/1995, hallintolainkäyttölaki 586/1996 OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite Uudenkaupungin Vesi johtokunta Nervanderinkatu 9, PL UUSIKAUPUNKI Faksi: (02) Oikaisuvaatimus voidaan toimittaa myös sähköpostitse osoitteeseen Pykälät Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaati muksen sisältö Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoi tettava. Liitetään pöytäkirjaan

12 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/ VALITUSOSOITUS Valitusvi ranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituk sella. Oi kaisuvaa timuk sen johdosta annettuun pää tök seen saa hakea muu tosta kun nallisvalituk sin vain se, joka on tehnyt oi kaisuvaatimuksen. Mikäli pää tös on oi kaisuvaati muk sen johdos ta muuttunut, saa päätök seen hakea muu tosta kunnallisvalituk sin myös asian osainen sekä kun nan jäsen. Valitusviranomainen, osoite, postiosoite, sähköpos-tiosoite ja faksi Turun hallinto-oikeus Yliopistonkatu 34, PL 32, TURKU Faksi Kunnallisvalitus, pykälät Valitusaika päivää Hallintovalitus, pykälät Valitusaika 30 päivää Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Valitusaika Pykälät päivää päivää Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. päivää Valituskirja Valituskirjassa on ilmoitettava - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos aino astaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan am matti, asuinkunta ja posti osoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luetta va. Valitusasiakirjojen toimittaminen Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin vali tusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymis tä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusasiakirjat on toimitettava: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Lisätietoja Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. Liitetään pöytäkirjaan

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 12/2014 1

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 12/2014 1 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 12/2014 1 Tekninen lautakunta 08.12.2014 Aika 08.12.2014 klo 16:30-17:35 Paikka Virastotalo, kokoushuone 326, III kerros Luettelo käsitellyistä asioista Sivu 185 Kokouksen

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1. Otsikko Sivu 38 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1. Otsikko Sivu 38 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 Kirjasto- ja kulttuurilautakunta 06.05.2015 AIKA 06.05.2015 17:30-18:35 PAIKKA KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 38 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 44

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 44 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 44 Tekninen lautakunta Aika 25.03.2015 klo 18:00-18:40 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 23 Vesilaitoksen tarvikkeiden hankinta

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 28.10.2012 klo 18:30-22:50 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 52 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 19. Otsikko Sivu 10 Vuoden 2014 tilinpäätös / tukipalvelulautakunta 20

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 19. Otsikko Sivu 10 Vuoden 2014 tilinpäätös / tukipalvelulautakunta 20 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 19 Tukipalvelulautakunta AIKA 09.03.2015 klo 17:30 19:15 PAIKKA Kunnantalo, kokoushuone Lahna ASIAT Otsikko Sivu 10 Vuoden 2014 tilinpäätös / tukipalvelulautakunta 20

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Johtokunta 10.06.2014 Nro 4/2014

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Johtokunta 10.06.2014 Nro 4/2014 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO 10.06.2014 Nro 4/2014 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 42 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 43 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 17 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. Ylivieskan seudun musiikkiopiston johtokunta 25.02.2014

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. Ylivieskan seudun musiikkiopiston johtokunta 25.02.2014 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 25.02.2014 AIKA 25.02.2014 18:30-19:40 PAIKKA näyttelysali, Ylivieskatalo Akustiikka, Koulutie 2, Ylivieska KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU- PÖYTÄKIRJA 1/2013 1 YHTYMÄ. Kuntayhtymän hallitus 15.02.2013. AIKA 15.02.2013 klo 10:30-12:30 KÄSITELLYT ASIAT

MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU- PÖYTÄKIRJA 1/2013 1 YHTYMÄ. Kuntayhtymän hallitus 15.02.2013. AIKA 15.02.2013 klo 10:30-12:30 KÄSITELLYT ASIAT MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU- PÖYTÄKIRJA 1/2013 1 Kuntayhtymän hallitus 15.02.2013 AIKA 15.02.2013 klo 10:30-12:30 PAIKKA Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Hallituksen kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Oppimiskeskus Fellmannia, Kirkkokatu 27, 15140 Lahti

Oppimiskeskus Fellmannia, Kirkkokatu 27, 15140 Lahti PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 21/2014 1 Konsernihallitus 06.11.2014 Aika 06.11.2014 klo 14:40-14:45 Paikka Oppimiskeskus Fellmannia, Kirkkokatu 27, 15140 Lahti Osallistujat Nimi Klo Tehtävä

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2014 343

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2014 343 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2014 343 Kunnanhallitus 18.12.2014 AIKA 18.12.2014 klo 12:00-13:10 PAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 169 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18 Tekninen lautakunta 05.03.2015 AIKA 05.03.2015 klo 19:00-21:30 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 11/2011 210. Tekniikka- ja ympäristöpalvelujen kokoushuone, Puro. Nimi Tehtävä Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 11/2011 210. Tekniikka- ja ympäristöpalvelujen kokoushuone, Puro. Nimi Tehtävä Lisätiedot KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 11/2011 210 Tekninen lautakunta KOKOUSAIKA 01.12.2011 klo 16:00-17:45 KOKOUSPAIKKA Tekniikka- ja ympäristöpalvelujen kokoushuone, Puro OSALLISTUJAT LÄSNÄ (ja mer kintä

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 Kokousaika Torstaina 06.09.2012 klo 18.30 Kokouspaikka Teknisen toimiston kokoushuone Osallistujat Päätöksentekijät Himanen Sirpa Laitinen

Lisätiedot

509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 309 515 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 309 515 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 21/2005 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 14.11.2005 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 9/2014 Kokousaika 19.5.2014 klo 18.00-20.30 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 272 Nro 11 Kokoustiedot Aika: Torstai 27.6.3013, klo 18.00 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista:

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 272 Nro 11 Kokoustiedot Aika: Torstai 27.6.3013, klo 18.00 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Kunnanhallitus Kokous 272 Nro 11 Kokoustiedot Aika: Torstai 27.6.3013, klo 18.00 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 190 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 273 191 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 110

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 110 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 110 Tekninen lautakunta 03.12.2013 AIKA 03.12.2013 klo 19:00-20:07 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 80 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

NRO 3/2014. 19 Kunnan talousarvion 2014 toteutuminen ja kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus

NRO 3/2014. 19 Kunnan talousarvion 2014 toteutuminen ja kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus ASIALISTA NRO 3/2014 Kokousaika 14.11.2014 klo 10 13.22 Kokouspaikka Utsjoen kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Asialista ja asian pykälä: 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä esityslistan

Lisätiedot

Kunnantoimisto Kemiössä 14.6.2010

Kunnantoimisto Kemiössä 14.6.2010 3/2010 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika: klo 18.00-18.57 Kokouspaikka: Vretantie 19 Päättäjät: Lars Nummelin Jörgen Törnqvist Merja Juvonen Kia Lundqvist Jari Lehtivaara puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen, poissa

Lisätiedot

Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 40

Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 40 Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 3 / 2015 39 Kuntayhtymän yhtymähallitus Kokousaika Tiistai 21.4.2015 klo 9.34 9.36 Kokouspaikka Uudenmaan Vammaispalvelut Oy:n tilat, Alhotie 24, 2. krs., 04430

Lisätiedot

KEMIÖNSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2009. Kunnanhallitus 14.10.2009 1

KEMIÖNSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2009. Kunnanhallitus 14.10.2009 1 PÖYTÄKIRJA 11/2009 Toimielin Kokouspäivä Sivu Kunnanhallitus 14.10.2009 1 Kokousaika Keskiviikko 14. lokakuuta 2009 klo 16.00 18.05 Kokouspaikka Kunnantoimisto Taalintehtaalla Päättäjät: Nurmio Mårten

Lisätiedot

JUANKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2014 49

JUANKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2014 49 JUANKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2014 49 Tekninen lautakunta Aika 03.10.2014 klo 8:00-10:10 Paikka Kaupungintalo, kh:n kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 32 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 24

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 24 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 24 Keskusvaalilautakunta AIKA 15.04.2015 klo 16:00-17:15 PAIKKA Taipalsaaren kunnanvirasto, Ruorisilta KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNNE PÖYTÄKIRJA 6/2013 65. Tarkastuslautakunta 20.06.2013. AIKA 20.06.2013 klo 09:00-11:15

PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNNE PÖYTÄKIRJA 6/2013 65. Tarkastuslautakunta 20.06.2013. AIKA 20.06.2013 klo 09:00-11:15 PÖYTÄKIRJA 6/2013 65 Tarkastuslautakunta 20.06.2013 AIKA 20.06.2013 klo 09:00-11:15 PAIKKA Haapajärven kaupungintalo, kokoushuone 2 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 38 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 11/2014 Kunnanhallitus. Maanantai 19.5.2014 klo 17.00 20.00. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 11/2014 Kunnanhallitus. Maanantai 19.5.2014 klo 17.00 20.00. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 11/2014 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Liite 131 132 133 134 Liite 1 135 Liitteet 2-3 136 Liitteet 3-4 137 Liitteet 1-2 138 139 Liite

Lisätiedot

Mikpoli, Kuitula neuvotteluhuone, Patteristonkatu 2, Mikkeli

Mikpoli, Kuitula neuvotteluhuone, Patteristonkatu 2, Mikkeli MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU- PÖYTÄKIRJA 6/2014 1 Kuntayhtymän hallitus 18.06.2014 AIKA 18.06.2014 klo 13:00-14:30 PAIKKA Mikpoli, Kuitula neuvotteluhuone, Patteristonkatu 2, Mikkeli KÄSITELLYT ASIAT Otsikko

Lisätiedot

KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu HUOLLON KUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus 2/2014 25

KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu HUOLLON KUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus 2/2014 25 KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Yhtymähallitus 2/2014 25 Kokousaika 28.2.2014 klo 13.00-15.10 Kokouspaikka Kokemäen terveysasema, kokoushuone Kallaskabinetti Läsnä olleet jäsenet Korkeaoja

Lisätiedot