Ilmastopoliittiset käyttäjä-ja kuluttajainnovaatiot tuotteiden ja palveluiden kehittämisessä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ilmastopoliittiset käyttäjä-ja kuluttajainnovaatiot tuotteiden ja palveluiden kehittämisessä"

Transkriptio

1 Ilmastopoliittiset käyttäjä-ja kuluttajainnovaatiot tuotteiden ja palveluiden kehittämisessä Raimo Lovio Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Sisältö Laica-hanke Käyttäjä-, kuluttaja-ja kansalaislähtöisen ilmastopolitiikan tarve ja mahdollisuudet Esimerkkejä: Smart grid-ratkaisut, säästö ja omatuotanto Matalaenergiarakentaminen Joukkoliikenneinvestoinnit tehokkaaseen käyttöön kaupungeissa Kansalaisten aktiivisuuden yksityinen ja julkinen tukeminen

2 LAICA Paikalliset hyvät ideat, keksinnöt ja käytännöt energiansäästössä ja uusiutuvan energian käytössä Osa FICCA: Suomen Akatemian Ilmastonmuutos vaikutukset ja hallinta tutkimusohjelmaa Toimitaan yhteistyössä mm. Hiilineutraalit kunnat (HINKU) hankkeen kanssa. LAICAn tavoitteet A. Tunnistaa ja arvioida kansalaisten roolia innovatiivisten energiansäästön ja uusiutuvan omatuotannon ratkaisujen muokkaamisessa ja istuttamisessa paikallisiin tarpeisiin. B. Löytäämatalahiili-innovaatioiden lähteitäja virikkeitä, mukaan lukien erilaiset kriisit ja poikkeavat säätilat. C. Tunnistaa kansalaislähtöisiä ja paikallisia ratkaisuja, joilla on potentiaalia torjua ilmastonmuutostakansallisella tasolla, tutkia polkuja niiden siirtymiselle käyttäjiltä toisille sekä edistää ratkaisujen käyttöönottoa interventioiden avulla. D. Synteesinä: osallistua ilmastopolitiikan uudelleen kehystämiseen ja skaalaamiseensiten, ettämyös paikallinen ja kansalaisten arkinen toiminta otetaan mukaan.

3 Käyttäjä-, kuluttaja-ja kansalaislähtöisen ilmastopolitiikan tarve ja mahdollisuudet (1) Kansainvälisten neuvotteluiden polkeminen paikallaan vaikka: Globaalit päästöt ovat korkeammat kuin koskaan, ja ne ylittävät kaikki pahimmatkin skenaariot. Tämäei ole mielipide, vaan fakta. Tilanne on hyvin vakava. (profmarkku Kulmala, Suomen ilmastopaneelin puheenjohtaja) Onneksi alueellisia, kansallisia ja paikallisia aloitteita EU ja Suomen tavoitteet sen toteuttamisessa Paikalliset aloitteet kuten hiilineutraalit kunnat jne. Yritysten ohjelmat Sivustaseuraavista sohvaperunoista aktiivisiksi toimijoiksi: ilmastopolitiikan uusi kehystäminen globaalista abstraktista uhkasta moninaisesti hyödylliseksi paikalliseksi toiminnaksi. Käyttäjä-, kuluttaja-ja kansalaislähtöisen ilmastopolitiikan tarve ja mahdollisuudet (2) Nykysysteemi heikoimmillaan: keskitetty energiantuotanto ja passiiviset kuluttajat Hajautettu tuotanto: puupohjaiset, lämpöpumput, aurinkolämpöja sähkö Säästön korostuminen (yli 50 % ratkaisusta): tehokkaat laitteet, laitteiden käyttö, säästäväisyys yleensä, vähähiilinen elämäntapa Vaihtelevat käyttöolosuhteet: optimaalinen rakentaminen ja energiajärjestelmäriippuvat talon sijainnista, talotyypistäja asukkaiden tarpeista Kaikki johtaa siihen, että käyttäjien aktivoiminen on välttämätöntä koska, vaihteleviin ongelmiin ja omaehtoisiin mahdollisuuksiin ei ole olemassa keskitettyjä ja standardisoituja ratkaisuja!

4 Suomen energian kulutus ei ole ollut enää kasvussa eikäsen pitäisi kasvaa jatkossakaan: Energian loppukulutus vuosina sekäperusurassa ja TWh tavoiteurassa vuosina , TWh Kasvavat energiansäästön markkinat 200 Tilasto 100 Perusura Tavoite Visio Loppukulutus 2011: noin 312 TWh

5 Käyttäjä-, kuluttaja-ja kansalaislähtöisen ilmastopolitiikan tarve ja mahdollisuudet (3) Käyttäjilläon tärkeärooli: innovaatiot eivät synny valmiina ja sitten leviä, vaan kysymys on aina innofuusiosta Ainutlaatuisen käyttäjäkokemuksen synnyttäminen voi tapahtua vain käyttäjien kanssa Edellyttää käyttäjien arkielämään perehtymistä: Mitä energia mahdollistaa arkielämässä? Innovaatiot ja toimintatapamuutokset ovat vastine arkisiin ongelmiin: Mitä ovat ongelmat? Mitä ovat arjen kriisit? Muutos energiankäytössä tapahtuu usein muiden muutosten yhteydessä Perinteinen ajatus innovaatioista ja niiden leviämisestä tutkimus kehitys demonstraatio käyttöönotto Käyttäjät nähdään pullonkaulana Innovaatiot tehdään laboratorioissa ei työpaikoilla, kotona ja arkielämässä

6 Uudempi innofuusio-näkökulma Rogers S-käyrä: innovaatio annettuna Fleck: Innofuusion mukaan innovaatiot kehittyvät käyttäjien palautteen ja oppimisen perusteella kaikissa vaiheissa Stewart & Williams (2005) The Wrong Trousers? Beyond the Design Fallacy: Social Learning and the User. In Rohracher (ed) User Involvement in Innovation Processes. Profil Verlag. Stewart & Hyysalo (2008) Intermediaries, users and social learning in technological innovation. International Journal of Innovation Management 12: Käyttäjäinnovaatiot LAICAssa Kokonaan uusia keksintöjä Olemassa olevan tekniikan modifiointia paikallisiin olosuhteisiin Olemassa olevan tekniikan yhdistelyä käyttäjän omiin tarpeisiin sopivalla tavalla Opettelua elämään uuden tekniikan kanssa Käytäntöinnovaatioita uusia tapoja käyttäärakennusta, järjestääelämänsä, organisoitua

7 Yksittäisistäkäyttäjistäpaikallisiin kokeiluihin Kokeilut voivat olla yhden yrityksen, asukasyhteisön tai paikallisen kunnan laajempia projekteja Onnistuneet kokeilut yleistyessään muuttavat syvälle juurtuneita vallitsevia toimintatapoja Paikallisista kokeiluista parempiin ratkaisuihin ratkaisuihin säännöt, sääntely, ohjelmat tiedolliset käsitykset normatiiviset roolit, vastuut ja luottamus vakiintuminen oppiminen, yleistäminen toimijoiden aktivoituminen valinta saavutusten tulkinta ja arviointi paikalliset kokeilut moninaisia ideoita

8 Käyttäjä-, kuluttaja-ja kansalaislähtöisen ilmastopolitiikan tarve ja mahdollisuudet (4) Lead-userit : edelläkäyttäjät Kohtaavat uusia ongelmia/mahdollisuuksia aikaisemmin kuin muut; Vaativia, aloitteellisia ja osaavia Voivat olla kansalaisia, yrittäjiä, viranomaisia Pystyvät vähintäänkin optimoimaan teknologian käytön perustuen omiin olosuhteisiin ja taitoihin Lisäksi antavat uusia kulttuurisia merkityksiä, puhetapoja ja käyttäytymismalleja energiatehokkuudelle ja uusiutuville energiamuodoille Lämpöpumppujen räjähdysmäinen yleistyminen pk-sektorin ja kansalaisten aktiivisuuteen perustuen

9 Lämpöpumppu käyttäjäinnovaatiot 4/113 käyttäjä Käyttäjä-1: Maalämpöjärjestelmä taloon, jossa ei ole vesikiertoa. Idea maa-ilmalämpöpumppu tuotteesta. Käyttäjä-2: Ilmalämpöpumpun voi muuttaa helposti ilmavesilämpöpumpuksi. (Kustannussäästö) Käyttäjä-3: Ilmalämpöpumpun toimintaa voi seurata (logata) ja ohjata etäyhteydellä tietokoneen ja kännykän välityksellä Käyttäjä-4: Yhdistelmä lämpöpumppu, jossa talvella käytetään maalämpöä ja kesällä ilmalämpöä vuorovaikutusareena Tapaaminen Kylmäkonealan pienyritys sukulaisella Internet foorumi Kerrotaan asiasta foorumilla, DIY IVLPstä tulee suosittu käyttäjien kesken. Kerrotaan asiasta foorumilla ja tieto leviää keskustelu Kerrotaan ideasta kiinalaiselle valmistajalle Katalogi Tuote lisätään valikoimaan (Alibaba.com) valmistaja Tuote myynnissä Suomessa. Pieneryritys valmistaa tuotteen tilauksesta. Valmistaja X Kiinassa. Tuotetta ei valikoimassa. Valmistaja Y Kiinassa (samassa kaupungissa kuin X). Esimerkki 1: smartgrid, säästöja hajautettu energiatuotanto Energiayhtiöiden ja kansalaisten uudet vuorovaikutusmuodot: Smart grid sovellukset säästön tukemisessa Investointien tukeminen ja neuvontapalvelut Syöttötariffit - Puu eri muodoissa - Lämpöpumppupohjaiset ratkaisut - Biokaasu - Tuulivoima - Aurinkolämpöja -sähkö

10 Esimerkki 2: matalaenergiarakentaminen Suomen energiamääräykset 2012 ja EU:n lähes nollaenergiarakentaminen 2020 lähtien Uudet ratkaisut tarvitsevat yleistyäkseen kokeiluja ja demonstraatioita monessa vaiheessa: prototyypit, konseptiratkaisut (toimiiko periaate?) todelliset kenttäkokeet (toimiiko käytännössä?) kaupallistamissovellukset (kustannukset) erilaisia ratkaisuja erilaisiin olosuhteisiin (vaihtelu) Esimerkki 3 joukkoliikenne: miten parhaat mahdolliset tulokset investoinneista? Suunnittelijoiden perehtyminen käyttäjien toimintaympäristöön ja arkeen Käyttäjien osallistuminen Uudet käyttäjien kehittämät innovaatiot

11 Käyttäjä-, kuluttaja-ja kansalaisinnovaatioiden tukeminen Internet-foorumit spontaanisti syntyneinä kansalaisten tukiverkostoina Esimerkiksi: Auttavat kansalaisia hankinnassa (sopiiko minulle, mitäja keneltä, mitoitus) Auttavat kansalaisia normaalissa käytössä: vertailudataa, säätäminen, ongelmaratkaisut Osien ja palveluiden myyminen Omien innovaatio-ideoiden kehittäminen ja jakaminen Tärkeää: foorumeiden moderoinnintukeminen laadun takaamiseksi

12 Itserakennuskurssit ja -yhteisöt Uusien edelläkävijäkäyttäjien kouluttautuminen Helposti lähestyttäviä Käytännön oppiminen erityisesti erilaisen hiljaisen tiedon suhteen Rohkaisua aloitteellisuuteen vaikka ei koskaan tekisikään mitään itse Ornetzeder, M. & Rohracher:, H. (2006) User-led Innovations and Participation Processes: Lessons from Sustainable Energy Technologies. Energy Policy 34 (2), Darby, S. (2006) Social learning and public policy: Lessons from an energy-conscious village. Energy Policy 26: Käyttäjäinnovaatioiden levittämisväylät Kaupalliset väylät Käyttäjäinnovaattoriryhtyy yrittäjäksi Käyttäjän innovaatiot siirtyvät kaupallisiin tuotteisiin Järjestelmien paikalliset asentajat levittävät asiakkailtaan oppimiaan asioita muille asiakkaille Ei-kaupalliset väylät Paikalliset neuvonta-ja valvontayksiköt Peer-to-peer neuvonta Tutustumisvierailut ja opintoryhmät Open Homes-tapahtumat

13 Open Homes-tapahtumat Open Homes tutustumiskäyntejä Uuden ratkaisun käyttöön ottaneet esittelevät sitä paikkakuntalaisille Mynämäellä aurinko-, kauko- ja maalämpö Padasjoella halkokattila, kauko- ja maalämpö lisääsuunnitteilla, yritetään saada Omakotiliiton paikallisyhdistysten uudeksi toimintamuodoksi Vertaiskokemukset ovat uskottavia ja tehokkaita koska: Ongelmat samoja kuin useimmilla muilla Perustuvat todelliseen ja näkyvään kokemukseen Ratkaisuista puhutaan paikallisten käyttäjien lähtökohdista ja kielellä Voi sisältää hyödyllisiä käytännön vinkkejä Yhteenveto: Laican viesti Vaihtoehtoinen täydentävä lähestymistapa ylhäältä-alas suuntautuneelle kaukaiselle ja abstraktille ilmastopolitiikalle Kansalaisista ilmastopolitiikan kohteiden sijasta ilmastopolitiikan toimijoita Ilmastopolitiikan kehystäminen kansalaisten arkisen energiankulutuksen ja niihin liittyvien moninaisten käytännöllisten kysymysten yhteyteen: moninaiset ongelmat ja moninaiset hyödyt Innofuusiossauudet teknologiat tulevat hyväksyttäviksi, omaksuttaviksi, hyödyllisemmiksi, paremmin ja laajemmin soveltuviksi Innovaatiodemokratiaa tukevat kansalaiset itse, mutta myös julkisella sektorilla on mahdollisuutensa ratkaisujen synnyttämisessä ja levittämisessä

eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan julkaisu 1/2013 kokeilun paikka! suomi matkalla kohti kokeiluyhteiskuntaa

eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan julkaisu 1/2013 kokeilun paikka! suomi matkalla kohti kokeiluyhteiskuntaa eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan julkaisu 1/2013 kokeilun paikka! suomi matkalla kohti kokeiluyhteiskuntaa Kokeilun paikka! Suomi matkalla kohti kokeiluyhteiskuntaa Annukka Berg Eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan

Lisätiedot

Hillinnän uudet mahdollisuudet. Sampsa Hyysalo Professori, osallistava suunnittelu Aalto Yliopisto Muotoilun laitos, Johtamisen laitos

Hillinnän uudet mahdollisuudet. Sampsa Hyysalo Professori, osallistava suunnittelu Aalto Yliopisto Muotoilun laitos, Johtamisen laitos Hillinnän uudet mahdollisuudet Sampsa Hyysalo Professori, osallistava suunnittelu Aalto Yliopisto Muotoilun laitos, Johtamisen laitos IPCC synteesi Mikään yksittäinen hillintäkeino ei tule riittämään,

Lisätiedot

Silmät auki sosiaaliseen mediaan

Silmät auki sosiaaliseen mediaan Silmät auki sosiaaliseen mediaan Toimittaneet Terhi Aaltonen-Ogbeide, Pentti Saastamoinen, Heikki Rainio ja Tero Vartiainen 2 3 Silmät auki sosiaaliseen mediaan 4 5 Silmät auki sosiaaliseen mediaan Toimittaneet

Lisätiedot

Hankkeista käytännöksi onko tuotteistamisesta tukea?

Hankkeista käytännöksi onko tuotteistamisesta tukea? Hankkeista käytännöksi onko tuotteistamisesta tukea? Leena Vainio Tutkimuspäällikkö, ETK Hämeen ammattikorkeakoulu leena.vainio@hamk.fi Marja Toivonen Tutkimusprofessori,FT VTT marja.toivonen@vtt.fi Tiivistelmä

Lisätiedot

PK-YRITYKSET SOSIAALISEEN MEDIAAN AMMATTIKORKEAKOULUOPISKELIJOIDEN ROHKAISEMINA

PK-YRITYKSET SOSIAALISEEN MEDIAAN AMMATTIKORKEAKOULUOPISKELIJOIDEN ROHKAISEMINA LAUREA- AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUSARJA D 23 Susanna Kivelä & Tuija Marstio (toim.) PK-YRITYKSET SOSIAALISEEN MEDIAAN AMMATTIKORKEAKOULUOPISKELIJOIDEN ROHKAISEMINA Laurea-ammattikorkeakoulun julkaisusarja

Lisätiedot

Suuri siirtymä. Uusia lähestymistapoja tietämysverkostojen kehittämiseen

Suuri siirtymä. Uusia lähestymistapoja tietämysverkostojen kehittämiseen Suuri siirtymä Uusia lähestymistapoja tietämysverkostojen kehittämiseen Petri Vasara, Antti Hautamäki, Katja Bergroth, Hannele Lehtinen, Pia Nilsson, Laura Peuhkuri Sitran raportteja 79 Suuri siirtymä

Lisätiedot

Energiatehokkuuden parantamisen merkitys kilpailukykyyn Länsi-Uudenmaan yrityksissä ja kunnissa

Energiatehokkuuden parantamisen merkitys kilpailukykyyn Länsi-Uudenmaan yrityksissä ja kunnissa Energiatehokkuuden parantamisen merkitys kilpailukykyyn Länsi-Uudenmaan yrityksissä ja kunnissa Esiselvitys 6/2011 Tilaaja: Novago Yrityskehitys Oy Lohja Toteutus: Senior & Sons Oy Reijo Laine Espoo Energiatehokkuuden

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.7.2015 COM(2015) 339 final KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE Energian kuluttajien aseman

Lisätiedot

Tietojenkäsittelyalan osaamistarveselvitys. Selvitystyön loppuraportti Opetushallitukselle. Jari Järvinen, Ilkka Vataja ja Tommi Tuominen 05/2012

Tietojenkäsittelyalan osaamistarveselvitys. Selvitystyön loppuraportti Opetushallitukselle. Jari Järvinen, Ilkka Vataja ja Tommi Tuominen 05/2012 Foredata Oy Tietojenkäsittelyalan osaamistarveselvitys Selvitystyön loppuraportti Opetushallitukselle Jari Järvinen, Ilkka Vataja ja Tommi Tuominen 05/2012 Foredata Oy Sisällys Johdanto... 2 Kehittämishankkeet

Lisätiedot

Kestävän energiankäytön toimenpideohjelma

Kestävän energiankäytön toimenpideohjelma HELSINGIN KAUPUNKI Kestävän energiankäytön toimenpideohjelma Kaupunginjohtajien energia- ja ilmastosopimus Energiansäästöneuvottelukunta 1.12.2010 Tiivistelmä Helsingin kaupunki on sitoutunut vähentämään

Lisätiedot

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitran tehtävä on edistää Suomen vakaata ja tasapainoista kehitystä, talouden määrällistä ja laadullista kasvua sekä kansainvälistä

Lisätiedot

Palvelutalouden murros ja digitalisaatio. Suomen kasvun mahdollisuudet

Palvelutalouden murros ja digitalisaatio. Suomen kasvun mahdollisuudet Palvelutalouden murros ja digitalisaatio Suomen kasvun mahdollisuudet Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Innovaatio 12/2015 Palvelutalouden murros ja digitalisaatio Suomen kasvun mahdollisuudet Työ-

Lisätiedot

ratkaisujen kehittämiseen

ratkaisujen kehittämiseen Tulevaisuusfoorumi: vähäpäästöinen Suomi ja talous 27.1.2010 Kooste 27.1.2010 työpajan tuotoksista Innovatiivisia mahdollisuuksia vähäpäästöisten ja kustannustehokkaiden ratkaisujen kehittämiseen TKK Dipolissa

Lisätiedot

Eroon ilmastopäästöistä miten se onnistuu? Debattibaari -briiffi 1/2015 Elina Venesmäki

Eroon ilmastopäästöistä miten se onnistuu? Debattibaari -briiffi 1/2015 Elina Venesmäki ASIAPOHJAISEN JULKISEN KESKUSTELUN PUOLESTA Eroon ilmastopäästöistä miten se onnistuu? Debattibaari -briiffi 1/2015 Elina Venesmäki Tämä briiffi kansanedustajaehdokkaille perustuu Debattibaari.fi-sivustolla

Lisätiedot

Vihreän talouden toimintamalli

Vihreän talouden toimintamalli 168 Vihreän talouden toimintamalli Tapaustutkimus Sodankylästä Laura Kitti, Ulla Ovaska, Olli Wuori (toim.) 168 Vihreän talouden toimintamalli Tapaustutkimus Sodankylästä Laura Kitti, Ulla Ovaska, Olli

Lisätiedot

Suomalainen teollinen internet haasteesta mahdollisuudeksi

Suomalainen teollinen internet haasteesta mahdollisuudeksi ETLA ETLA Raportit Reports 5.1.2015 No 42 Suomalainen teollinen internet haasteesta mahdollisuudeksi Taustoittava kooste Jari Juhanko * (toim.), Marko Jurvansuu ** (toim.), Toni Ahlqvist, Heikki Ailisto,

Lisätiedot

CICERO Learning -selvitysraportti TIETO- JA VIESTINTÄTEKNOLOGIAN HYÖDYNTÄMINEN OPETUKSESSA JA OPISKELUSSA

CICERO Learning -selvitysraportti TIETO- JA VIESTINTÄTEKNOLOGIAN HYÖDYNTÄMINEN OPETUKSESSA JA OPISKELUSSA CICERO Learning -selvitysraportti TIETO- JA VIESTINTÄTEKNOLOGIAN HYÖDYNTÄMINEN OPETUKSESSA JA OPISKELUSSA SISÄLLYS ESIPUHE.......................................................................................3

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTO. Virpi Kaivonen. MANSETORIN KAUPUNGINOSAT VERKOSSA Kokemuksia Internetin diffuusiosta tamperelaisissa paikallisyhteisöissä

TAMPEREEN YLIOPISTO. Virpi Kaivonen. MANSETORIN KAUPUNGINOSAT VERKOSSA Kokemuksia Internetin diffuusiosta tamperelaisissa paikallisyhteisöissä TAMPEREEN YLIOPISTO Virpi Kaivonen MANSETORIN KAUPUNGINOSAT VERKOSSA Kokemuksia Internetin diffuusiosta tamperelaisissa paikallisyhteisöissä Tiedotusopin pro gradu -tutkielma Joulukuu 2002 Sisältö 1 Johdanto...

Lisätiedot

Rakentamisen energiatulevaisuus

Rakentamisen energiatulevaisuus Rakentamisen energiatulevaisuus Sitran raportteja 8 4 Rakentamisen energiatulevaisuus Seppo Junnila (toim.) Sitra Helsinki 3 Sitran raportteja 84 Taitto: Sisko Honkala Kannen kuva: Shutterstock ISBN 978-951-563-663-8

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON TIETOYHTEISKUNTASTRATEGIA kohti luovuuden, kommunikoinnin, oppimisen ja kumppanuuden tietämysyhteiskuntaa

POHJOIS-SAVON TIETOYHTEISKUNTASTRATEGIA kohti luovuuden, kommunikoinnin, oppimisen ja kumppanuuden tietämysyhteiskuntaa POHJOIS-SAVON TIETOYHTEISKUNTASTRATEGIA kohti luovuuden, kommunikoinnin, oppimisen ja kumppanuuden tietämysyhteiskuntaa Teksti: Ari Paanala Kansikuva: Irma Toivanen muokannut teoksesta Näytön paikka (Markku

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN ILMASTO- JA ENERGIAOHJELMA

PÄIJÄT-HÄMEEN ILMASTO- JA ENERGIAOHJELMA PÄIJÄT-HÄMEEN ILMASTO- JA ENERGIAOHJELMA Taustaraportti, luonnos 12.12.2011 LUONTO LIIKENNE ENERGIA TEOLLISUUS TUULIVOIMA PÄÄTÖS SUUNNITELMA KASVU TAHTO KAASU OHJELMA ILMASTO LÄMPÖ LUONNONVARAT AURINKO

Lisätiedot

4. TAUSTAA MUOTOILU- MUOTOILUSTA UUTTA KASVUA 5 6. MUOTOILUN TILA VUONNA 2012 77. 5.1. Muotoiluympäristö muuttuu 68

4. TAUSTAA MUOTOILU- MUOTOILUSTA UUTTA KASVUA 5 6. MUOTOILUN TILA VUONNA 2012 77. 5.1. Muotoiluympäristö muuttuu 68 Sisällys 1. MUOTOILE SUOMI MUOTOILUSTA UUTTA KASVUA 5 2. VISIO 2020 JA MUOTOILUN EKOSYSTEEMi 15 3. STRATEGISET TAVOITTEET 21 3.1 Muotoiluymmärrys ja osallistuvuus kansalaisyhteiskunnassa ovat vahvoja.

Lisätiedot

Luova ympäristö omaaloitteisen. edistämiseksi. Matkan alku. Kirjailija Karl Rautio Creavit Media Osk (Suomi)

Luova ympäristö omaaloitteisen. edistämiseksi. Matkan alku. Kirjailija Karl Rautio Creavit Media Osk (Suomi) Luova ympäristö omaaloitteisen toiminnan edistämiseksi. Matkan alku. Kirjailija Karl Rautio Creavit Media Osk (Suomi) 2013 Opetusaineisto on valmistunut Latvian, Viron ja Suomen aikuiskouluttajien yhteisen

Lisätiedot

Oikotie kestävään yhteiskuntaan: Vähennä hiilijalanjälkeä kymmenen hyvän käytäntömme avulla

Oikotie kestävään yhteiskuntaan: Vähennä hiilijalanjälkeä kymmenen hyvän käytäntömme avulla Oikotie kestävään yhteiskuntaan: Vähennä hiilijalanjälkeä kymmenen hyvän käytäntömme avulla Rakennetaan parempi maailma! Tähän hankkeeseen osallistuu yhdeksän eurooppalaista aluetta ERNACT verkoston johdolla.

Lisätiedot

Digimaan kartta. Puheenvuoroja digitaaliseen tietohuoltoon. Toimittanut Kirsti Kekki ja Oili Salminen

Digimaan kartta. Puheenvuoroja digitaaliseen tietohuoltoon. Toimittanut Kirsti Kekki ja Oili Salminen Digimaan kartta Puheenvuoroja digitaaliseen tietohuoltoon Toimittanut Kirsti Kekki ja Oili Salminen ISBN 952-442-970-5 Julkaisija Opetusministeriö Kansi Riitta Forsman Taitto Jussi Vuori (jussi.vuori@hut.fi)

Lisätiedot

Julkishallinnon tehokkuuden kehittäminen ICT-ratkaisujen avulla. Saku Airosmaa

Julkishallinnon tehokkuuden kehittäminen ICT-ratkaisujen avulla. Saku Airosmaa Julkishallinnon tehokkuuden kehittäminen ICT-ratkaisujen avulla Saku Airosmaa Sisällysluettelo 1 Lähtökohta: Mistä tehokkuus syntyy? 5 2 Tavoitteiden määrittely 8 3 Mitä tehdään ICT:n mahdollisuudet 10

Lisätiedot

TEK & UIL insinöörien ilmasto-ohjelma

TEK & UIL insinöörien ilmasto-ohjelma TEK & UIL insinöörien ilmasto-ohjelma Julkaisija: Ulkoasu: Kansi: Painopaikka: Tekniikan Akateemisten Liitto TEK Uusi Insinööriliitto UIL ry Ratavartijankatu 2, 00520 Helsinki Salla Koivu ja Juhani Mykkänen

Lisätiedot

Suomi Teollisen Internetin Piilaakso

Suomi Teollisen Internetin Piilaakso Heikki Ailisto (toim.) Martti Mäntylä (toim.) Timo Seppälä (toim.) Jari Collin Marco Halén Jari Juhanko Marko Jurvansuu Raija Koivisto Helena Kortelainen Magnus Simons Anu Tuominen Teuvo Uusitalo Suomi

Lisätiedot

KOHTI INNOVAATIO- PEDAGOGIIKKAA

KOHTI INNOVAATIO- PEDAGOGIIKKAA OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 92 TUTKIMUKSIA Liisa Kairisto-Mertanen, Heli Kanerva-Lehto & Taru Penttilä (toim.) KOHTI INNOVAATIO- PEDAGOGIIKKAA Uusi lähestymistapa ammattikorkeakoulujen opetukseen

Lisätiedot

Tuottava ja uudistuva Suomi

Tuottava ja uudistuva Suomi www.arjentietoyhteiskunta.fi Tuottava ja uudistuva Suomi Digitaalinen agenda vuosille 2011 2020 Tuottava ja uudistuva Suomi Digitaalinen agenda vuosille 2011 2020 1. painos Julkaisija Arjen tietoyhteiskunnan

Lisätiedot