Ylistys Jumalalle, maailmojen Valtiaalle 30 FAKTAA ISLAMISTA ISLAMIN NEUVONTAKESKUS RY. Design by TMcrea

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ylistys Jumalalle, maailmojen Valtiaalle 30 FAKTAA ISLAMISTA ISLAMIN NEUVONTAKESKUS RY. Design by TMcrea"

Transkriptio

1 Ylistys Jumalalle, maailmojen Valtiaalle 30 FAKTAA ISLAMISTA ISLAMIN NEUVONTAKESKUS RY Design by TMcrea 1 1

2 Sisällysluettelo Johdanto Islam Muslimi ISLAM: Sivistys Islamin 5 pilaria Islamissa on 6 uskonkappalettatakaako islam Islam elämäntapana Kääntyminen islamiin Allah Jumala islamissa Jumalan nimeä välissä Vastuullisuus islamissa Islamin profeetat Mitä muslimit palvovat Jumalan ilmestyskirjat Koraani Sunnaa Varhainen leviäminen islamissa Terrorismi Jihad Naiset islamissa Hijab Kulttuuri vs. Uskonto Järjestetyt avioliitot Islam kaikille ihmisille Kaabaa Hajj Kuvat ja käyttöehdot ISLAMIN NEUVONTAKESKUS RY 2 2

3 ISLAM Islam tarkoittaa sananmukaisesti antautumista tai alistumista. Sen kantasana on salam, joka tarkoittaa rauhaa. Uskonnollisessa yhteydessä islam tarkoittaa (ihmisen vapaaehtoista) alistumista Jumalan tahtoon ja pyrkimystä saavuttaa rauha. 3 3

4 MUSLIMI Muslimi tarkoittaa kaikkea elollista ja elotonta, mikä alistuu Jumalan tahtoon. Tämän määritelmän mukaan myös kaikki luonnossa olevat puut, eläimet, planeetat ovat muslimeja, koska nekin palvelevat Jumalan tahtoa toisin sanoen täyttävät sen tehtävän, johon Jumala on ne luonut. 4 4

5 ISLAM: Sivistys Islam ei ole uusi uskonto eikä kultti. Se on ympäri maailmaa tunnettu elämäntapa ja kulttuuri. Tutkimusten mukaan 1,5 1,8 miljardia ihmistä maailmassa tunnustaa islamia. Juutalaisuuden ja kristinuskon ohella sen juuret juontavat Profeetta Abrahamin kautta maailman ensimmäisiin ihmisiin, Aatamiin ja Eevaan. 5 5

6 ISLAMIN 5 PILARIA Islamin perustana on viisi pilaria. Ihmisen tulee parhaansa mukaan noudattaa näitä pilareita tullakseen oikeaksi muslimiksi: 1) Uskontunnustus: todistaa, että ei ole muuta Jumalaa kuin Allah, ja että Muhammed (saas) on Hänen sanansaattajansa. 2) suorittaa rukoukset 3) antaa Zakat (almut), jonka määrä vaihtelee varallisuuden lajista riippuen. Esim. 2,5% tarpeet ylittävistä vuotuisista säästöistä annetaan vuosittain tarvitseville. 4) Paastota Ramadan-kuun ajan 5) Tehdä pyhiinvaellusmatka Mekkaan 6 6

7 ISLAMISSA ON 6 USKONKAPPALETTA Tullakseen oikeaksi muslimiksi ihmisen tulee uskoa 1) usko Jumalan ykseyteen 2) usko Jumalan enkeleihin 3) usko Jumalan kirjoihin 4) usko Jumalan profeettoihin 5) usko kuolemanjälkeiseen elämään 6) usko Qadariin (Jumalalliseen kohtaloon) 7 7

8 ISLAM ELÄMÄNTAPANA Islam on kokonaisvaltainen elämäntapa, joka ohjaa kaikkia elämän osa-alueita: niin sen eettistä, hengellistä, fyysistä, tiedollista, sosiaalista kuin taloudellistakin puolta. 8 8

9 KÄÄNTYMINEN ISLAMIIN Islam on maailman nopeimmin kasvava uskonto. Kuka tahansa ihonväriin tai kulttuuriperinteeseen katsomatta voi tulla muslimiksi yksinkertaisesti lausumalla shahadan eli uskontunnustuksen, jolla todistaa uskonsa yhteen Jumalaan ja siihen, että Muhammad on Jumalan lähettiläs. 9 9

10 ALLAH Allah on arabiaa ja tarkoittaa Jumalaa. Muslimit uskovat, että Allah on Jumalan nimi

11 ALLAH Allah ei ole ainoastaan muslimien Jumala. Hän on kaikkien ihmisten ja koko luomakunnan Jumala. Vaikka ihmiset kutsuvatkin Jumalaa eri nimillä, ei se tarkoita, että kyseessä olisivat eri jumalat. Monet espanjalaiset kutsuvat Jumalaa nimellä Dios ja ranskalaiset Dieu, vaikka tarkoittavat samaa Jumalaa. Monet Arabian juutalaiset ja kristityt kutsuvat Jumalaa nimellä Allah, ja sana Allah on arabialaisin kirjaimin kirjoitettu monien arabialaisten kirkkojen seinille ja arabiankielisen raamatun sivuille. Vaikka Jumala saatetaan ymmärtää eri tavalla eri uskontokunnissa, se ei muuta sitä tosiseikkaa, että yksi Jumala ja maailmankaikkeuden luoja on kaikkien ihmisten Jumala

12 JUMALA ISLAMISSA Islamin jumalankäsityksen mukaan Jumala on rakastava, armollinen ja armahtavainen. Islam opettaa myös, että Hän on oikeudenmukainen ja ankara. Allah sanoi kuitenkin Muhammadille kerran: Armoni käy vihani ylitse. Näin islam opettaa pelon ja toivon tasapainosta sekä suojelee ihmistä itserakkaudelta ja epätoivolta

13 99 Jumalan nimeä Muslimit uskovat, että Jumala on ilmoittanut Koraanissa 99 nimeä ja ominaisuutta, jotka kuvaavat Häntä ja joiden kautta ihminen voi oppia tuntemaan Hänet. Näitä ovat mm. Kaikkein Armollisin, Kaiken Tietävä, Suojelija, Kaiken Antaja, Lähin, Ensimmäinen, Viimeinen, Näkymätön ja Kaiken Rauhan Alkulähde

14 VASTUULLISUUS ISLAMISSA Kristinuskon käsitys sovituskuolemasta, jonka mukaan Jeesus kuoli ihmisten syntien takia, on islamille vieras. Muslimit uskovat, että jokainen ihminen kantaa itsestään henkilökohtaisen vastuun. Islam opettaa, että tuomionpäivänä jokainen ihminen herää henkiin ja vastaa jokaisesta sanastaan ja teostaan Jumalan edessä. Siksi harras muslimi pyrkii aina olemaan oikeamielinen ja toivoo ja rukoilee Jumalan hyväksyntää ja armahdusta

15 ISLAMIN PROFEETAT Muslimit uskovat kaikkiin oikeisiin profeettoihin, jotka edelsivät Muhammadia, aina Aatamista Jeesukseen. Muslimit uskovat, että he toivat samaisen viestin vapaaehtoisesta alistumisesta Jumalan tahtoon (eli periaatteessa islamista) eri kansoille eri aikoina. Muslimit uskovat edelleen, että hekin olivat tavallaan muslimeja, koska olivat Jumalan johdatuksessa ja alistuivat Hänen tahtoonsa

16 MITÄ MUSLIMIT PALVOVAT Muslimit eivät palvo Muhammadia eivätkä rukoile hänen kauttaan. Muslimit palvovat ainoastaan Näkymätöntä ja Kaikkitietävää Luojaa, Allahia

17 JUMALAN ILMOITTAMAT KIRJAT Muslimit hyväksyvät alkuperäisen ja muuttamattoman Tooran (sellaisena kuin se ilmoitettiin Moosekselle), sekä alkuperäisen ja muuttamattoman Raamatun (sellaisena kuin se ilmoitettiin Jeesukselle), koska ne ovat Jumalan kirjoja. Mitkään näistä kirjoituksista eivät ole kuitenkaan tänä päivänä alkuperäisessä muodossaan eivätkä täydellisiä. Siksi muslimit noudattavat myöhempää, lopullista ja alkuperäisenä säilynyttä Jumalan ilmoitusta, Koraania

18 KORAANI Koraani on Jumalan sanaa, jonka profeetta Muhammed (SAAS) sai ilmoituksena enkeli Gabrielin välityksellä.sen kirjasivat fyysiseen muotoonsa Muhammadin seuralaiset

19 KORAANI Koraanin alkuperäinen arabiankielinen teksti ei sisällä virheitä eikä ristiriitaisuuksia, eikä sitä ole muutettu sen ilmoittamisen jälkeen. Kuusisataaluvulta peräisin oleva autenttinen Koraani on kokonaisuudessaan ja ehjänä näytteillä eri museoissa ympäri maailmaa, mm. Turkissa

20 KORAANI Vaikka kaikki Koraanit maailmasta tuhottaisiin tänä päivänä, alkuperäinen arabiankielinen Koraani säilyisi. Tämä johtuu siitä, että miljoonat muslimit, joita kutsutaan nimellä hafiz (tai suojelija ), ovat opetelleet tekstin ulkoa kirjain kirjaimelta, sana sanalta ja tavu tavulta, aivan alusta loppuun saakka. Koraanin tarkkoja otteita lausutaan myös ulkomuistista niissä viidessä muodollisessa rukouksessa, jotka sadat miljoonat muslimit ympäri maailmaa lukevat joka päivä

21 SUNNAA Koraani on Jumalan sanaa, kun taas Muhammedin (SAAS) sunna on Koraanin käytännön tulkintaa. Muhammedin (SAAS) tehtävänä oli välittää Koraani sellaisena kuin hän sen sai, selittää sitä ja toteuttaa sitä täydelleen elämässään. Sunnaa pidetään Islamin toisena lähteenä ja sen tulee olla täydellisessä sopusoinnussa ensimmäisen lähteen, Koraanin kanssa. Se on mittapuu ja jos jonkin perimätiedon ja Koraanin välillä on ristiriitaa, pitäytyy muslimi Koraaniin, mutta mikään aito Muhammedin (SAAS) perimätieto ei voi olla ristiriidassa Koraanin kanssa

22 VARHAINEN LEVIÄMINEN ISLAMISSA Jotkut selittävät islamin varhaista ja nopeaa leviämistä sillä, että siihen käännytettiin miekan voimalla. Vaikkakin on totta, että muslimivaltio laajeni aluksi suurimmaksi osaksi taisteluiden ja valtausten kautta (yleinen ilmiö tuohon aikaan), ketään muslimivallan alla elänyttä ei ole pakolla käännytetty islamin uskoon. Kaikilla ihmisillä on perustavat ihmisoikeudet ja uskonvapaus, ks. Koraani 2:256. Pimeällä keskiajalla Euroopassa tapahtuneiden uskonvainojen aikaan muslimit suojelivat mm. juutalaisia ja kristittyjä. Islamilaisen ajattelun mukaan kaikilla kansalaisilla on yhtäläiset oikeudet ja velvollisuudet. Maa kuuluu Jumalalle ja Hän antaa sen perinnöksi kenelle palvelijoistaan tahtoo. Lopulta hurskaat menestyvät

23 TERRORISMI Terrorismi, väkivalta ja siviiliväestön tappaminen (ja jo kansalaisten pelotteleminen, uhkaileminen tai vahingoittaminen) on islamin mukaan ehdottomasti kielletty. Islam on elämäntapa, jonka tavoitteena on kansalaisten rauhanomainen yhteiselo vakaumukseen katsomatta. Muslimeiksi itseään väittävien hirmuteot voivat olla seurausta tietämättömyydestä, turhautumisesta, hallitsemattomasta vihasta tai poliittisista (ei uskonnollisista) pyrkimyksistä. Kukaan islamin nimissä terroritekoja salliva tai niihin syyllistyvä ei noudata islamia, vaan rikkoo sen tärkeimpiä periaatteita. Tällaiset ihmiset edustavat pelkästään omia henkilökohtaisia näkemyksiään ja toimivat omista vaikuttimistaan. Kiihkomielinen muslimi edustaa islamin todellisia opetuksia yhtä paljon kuin kiihkomielinen kristitty kristinuskon tai kiihkomielinen juutalainen juutalaisuuden todellisia opetuksia. Tällaisista uskonkiihkoilijoista on mainittava esimerkiksi Anders Behring Breivik, norjalainen terroristi, joka vuonna 2011 julisti olevansa sataprosenttisesti kristitty, ja Baruch Goldstein, vuoden 1994 Hebronin verilöylyn joukkomurhaaja, jota jotkut juutalaiset kutsuvat sankariksi ja pyhimykseksi. Ääriliikkeet tai kiihkoilu eivät rajoitu mihinkään yksittäiseen uskontokuntaan. Niiden, jotka pitävät kaikkia muslimeja terroristeina, olisi hyvä muistaa, että myös aikakautemme merkkihenkilöihin kuuluva entinen nyrkkeilijä Muhammad Ali on vakaumukseltaan muslimi

24 JIHAD Sana jihad ei tarkoita pyhää sotaa. Itse asiassa se tarkoittaa ponnistelua tai pyrkimistä (johonkin tavoitteeseen). Uskonnollisessa yhteydessä se tarkoittaa pyrkimystä alistua Jumalan tahtoon. Jotkut muslimit voivat sanoa niin lähtiessään sotaan puolustaakseen itseään tai muita, mutta he sanovat näin, koska katsovat sen edellyttävän suurta ponnistelua. On kuitenkin monta muuta jihadin muotoa, jotka ovat paljon oleellisempia muslimin jokapäiväisessä elämässä, esimerkiksi ponnistelu laiskuutta, ylimielisyyttä, saituutta tai omaa egoa vastaan, tai taistelu hirmuhallitsijoita tai paholaisen kiusauksia vastaan. Vaikka toisin väitetään, pyhään sotaan viittaavia ilmaisuja ei löydy Koraanin arabiankielisestä tekstistä eikä se kuulu mihinkään islamin klassisiin opetuksiin. Suurin osa Koraanin väkivaltaa käsittelevistä jakeista viittaa sodanaikaisiin tilanteisiin, joissa muslimeilla oli oikeus puolustautua vihollista vastaan. Asia vahvistuu, kun mainittujen jakeiden asiayhteyttä ja vallinneita historiallisia olosuhteita tutkitaan kiihkottomassa valossa asia, mikä jää ääriliikkeiden kannattajilta usein huomaamatta. Joissain Koraanin jakeissa väkivalta liittyy mm. sortotoimien ja kuolemanrangaistuksen vastustamiseen

25 NAISET ISLAMISSA Islam ei sorra naisia. Jos muslimimies sortaa naista, hän ei noudata islamia. Muhammad puolustaa useassa yhteydessä naisten oikeuksia ja arvokkuutta esimerkiksi näin: Parhaat teistä ovat niitä, jotka kohtelevat vaimojansa hyvin

26 NAISET ISLAMISSA Islam takaa naisille monia oikeuksia kotona ja kodin ulkopuolella. Niitä ovat mm. oikeus ansaita rahaa, saada taloudellista tukea, omistaa omaisuutta; oikeus koulutukseen, perintöön; oikeus tulla kohdelluksi ystävällisesti, oikeus äänestää, saada häälahja, saada pitää tyttönimensä, osallistua jumalanpalvelukseen moskeijassa; oikeus avioeroon ja niin edelleen

27 HIJAB Musliminaiset käyttävät pään peittävää huivia (hijab) pukeutuakseen vaatimattomasti, kuten Jumala on säätänyt. Uskovat naiset, esimerkiksi katoliset nunnat, Äiti Teresa ja Neitsyt Maria, ovat käyttäneet samanlaista vaatimatonta asustetta kautta aikojen

28 KULTTUURI VS. USKONTO Pakkoavioliitot, kunniamurhat, naisten sukuelinten silpominen ja naisten sulkeminen koteihinsa ovat kaikki kiellettyjä tekoja islamissa. Tällaiset käytännöt versovat luutuneista perinteistä ja/tai tietämättömyydestä sen suhteen, mitkä ovat islamin todellisia opetuksia ja kuinka niitä sovelletaan yhteiskunnassa

29 JÄRJESTETYT AVIOLIITOT Järjestetyt avioliitot ovat islamin mukaan sallittuja, mutta islam ei edellytä niiden solmimista. Itse asiassa islamin mukaan avioliiton lähtökohta on, että kumpikin osapuoli antaa sille suostumuksensa. Avioero on sallittu, jos islamin sääntöjä noudatetaan kaikkien asianosaisten oikeuksien suojelemiseksi, jolloin etusijalle asetetaan naisten ja syntymättömien lasten oikeudet

30 ISLAM KAIKILLE IHMISILLE Kaikki muslimit eivät ole arabeja eivätkä syntyisin Lähi-idästä tai Afrikasta. Islamin uskoa ja elämäntapaa noudatetaan laajalti ympäri koko maailman ihonväriin katsomatta. Käytännössä kaikissa maailman maissa asuu muslimeja. Arabeja on kaikista muslimeista vain noin 20 prosenttia. Maa, jossa on tänä päivänä eniten muslimeja, ei sijaitse Lähi-idässä. Se on Indonesia, jossa asuu yli 244 miljoonaa muslimia. Intiassa heitä on toiseksi eniten, 214 miljoonaa. Muslimi lähteiden mukaan jopa yli 300 miljoonaa

31 KAABAA Muslimit lukevat viisi päivittäistä rukoustaan kumartuen Mekassa, Saudi-Arabiassa sijaitsevaa Kaabaa kohti. Se on suorakulmion muotoinen kivirakennus, jonka Profeetta Abraham rakensi poikansa Ismaelin kanssa samoille sijoille, joille Profeetta Aatamin uskotaan rakentaneen Yhden Jumalan palvomiselle omistetun pyhätön. Muslimit eivät palvo Kaabaa; se ainoastaan symboloi kaikkien maailman muslimien yhteistä vakaumusta, suuntaa ja hengellistä keskusta, joka yhdistää heidät palvomaan Jumalaa. Tiesitkö, että Kaaba on sisältä aivan tyhjä? Vain seinät on verhottu

32 HAJJ Vuosittainen pyhiinvaellus Kaabaan on nimeltään hajj. Kolme miljoonaa muslimia joka puolelta maailmaa tekee pyhiinvaelluksen Kaabaan islamin peruspilareiden mukaisesti. Pyhiinvaellukseen liittyvät rituaalit kunnioittavat Abrahamin, hänen vaimonsa Hagarin ja heidän poikansa Ismaelin ponnistelua ja alistumista Jumalan tahtoon

33 KUVAT JA KÄYTTÖEHDOT Tämä on suomenkielinen käännös 30 Facts About Islam -kirjan englanninkielisestä versiosta. Käännös on tehty alkuperäisen tuottajan käyttöehtojen mukaan. Lisätietoja varten voitte vierailla sivustolla: Tulostettavasta versiosta, ottakaa yhteyttä tähän sähköpostiosoitteeseen: Suositeltavaa lukemista on myös Thomas Arnoldin kirjoittama kirja The spread of Islam in the world (Islamin leviäminen maailmassa) ja Karin Armstrongin kirjat. Käytettyihin kuviin liittyvät tekijäinoikeudet: Page Valokuvaaja Weblink License 10, 13, 14, 29 TMcrea Copyrighted 28 Islam On Demand IslamonDemand.com Copyrighted 20 Jikatu flickr.com/photos/jikatu/ CC BY-SA , 11-12, 15-19, 21-27, 30, 31, 32, 33 Royalty-free stock images shutterstock.com CC Suomen käännös: ISLAMIN NEUVONTAKESKUS RY Design By TMcrea 33 33

Allahin, Armeliaan Armahtajan nimeen. Kirjoittanut Tri Naji I. Arfaj Englanninkielisestä käännöksestä suomentanut Ummu Mariam.

Allahin, Armeliaan Armahtajan nimeen. Kirjoittanut Tri Naji I. Arfaj Englanninkielisestä käännöksestä suomentanut Ummu Mariam. Allahin, Armeliaan Armahtajan nimeen. Vain yksi viesti! Kirjoittanut Tri Naji I. Arfaj Englanninkielisestä käännöksestä suomentanut Ummu Mariam. 1 Totisesti kaikki ylistykset ja kiitokset kuuluvat Allahille,

Lisätiedot

Originally published in the U.S.A. under the title: SPRINGS IN THE VALLEY. Published by permission of Zondervan, Grand Rapids, Michigan.

Originally published in the U.S.A. under the title: SPRINGS IN THE VALLEY. Published by permission of Zondervan, Grand Rapids, Michigan. Lettie B. Cowman, Springs In The Valley Originally published in the U.S.A. under the title: SPRINGS IN THE VALLEY Copyright 1939, 1968 by The Zondervan Corporation Published by permission of Zondervan,

Lisätiedot

Kristinuskoon pohjautuvat harhat: mormonit ja Jehovan todistajat Matti Liljeqvist STI 22.9.2010

Kristinuskoon pohjautuvat harhat: mormonit ja Jehovan todistajat Matti Liljeqvist STI 22.9.2010 Kristinuskoon pohjautuvat harhat: mormonit ja Jehovan todistajat Matti Liljeqvist STI 22.9.2010 Kun olemme tekemisissä eri tavoin uskovien kanssa, he mielellään etsivät yhteisiä piirteitä uskontojen välillä.

Lisätiedot

ONKO UUDEN MAAILMAN KÄÄNNÖS TARKEMPI KUIN

ONKO UUDEN MAAILMAN KÄÄNNÖS TARKEMPI KUIN ONKO UUDEN MAAILMAN KÄÄNNÖS TARKEMPI KUIN MUUT RAAMATUNKÄÄNNÖKSET? Vartiotorniseura julkaisi 1975 ensimmäisen suomenkielisen raamatunkäännöksen, Uuden maailman käännöksen (UM), joka pohjautui alkuperäiseen

Lisätiedot

Tule ja seuraa minua. Pyhäkoulu 2015. Oppiaineistoa nuorille

Tule ja seuraa minua. Pyhäkoulu 2015. Oppiaineistoa nuorille Tule ja seuraa minua Pyhäkoulu 2015 Oppiaineistoa nuorille kääntymykseen johtavaa opettamista ja oppimista Pyhäkoulu 2015 Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko 2014 Intellectual Reserve,

Lisätiedot

Onko meidän aikakäsityksemme sama kuin Jumalalla?

Onko meidän aikakäsityksemme sama kuin Jumalalla? 1 Luentomoniste Missio Järvenpää 11.12.2012 Kari Sirén Onko meidän aikakäsityksemme sama kuin Jumalalla? Jumala ja aika Jumala on Jumala nykyhetkessä. Nimekseen Hän on ilmoittanut Minä olen. 2 Ms 3:13-15.

Lisätiedot

Pekka Ervastin esitelmä 9/5 1915

Pekka Ervastin esitelmä 9/5 1915 Mitä on olla oma itsensä? (Olla oma itsensä II) Pekka Ervastin esitelmä 9/5 1915 Ihmisen ainoa onni ja autuus, hänen ainoa sielullinen ja henkinen pelastuksensa on siinä, että hän on oma itsensä, että

Lisätiedot

1. LARS ENARSON: Jerusalemin muureilla special, TV7(osa 2)

1. LARS ENARSON: Jerusalemin muureilla special, TV7(osa 2) 1 MESSIAANINEN JUUTALAISUUS Väinö Hotti 1. LARS ENARSON: Jerusalemin muureilla special, TV7(osa 2) Tehosteet: Väinö Hotti Ensimmäisellä vuosisadalla syntyi ei-juutalainen kristillisyys. Juutalaisen identiteetti

Lisätiedot

6 Kun länsi kohtaa idän When West Meets East

6 Kun länsi kohtaa idän When West Meets East 6 Kun länsi kohtaa idän When West Meets East Hengelliset harjoitukset sekä idässä, että lännessä, perustuvat olettamukseen, että voimme tehdä jotain päästäksemme matkalle jumalalliseen yhteyteen, kun meitä

Lisätiedot

Fides. Pääsiäisen valo on syttynyt halleluja! 4/2012 (13.4.) Tässä lehdessä. Neitsyt Marian palveluksessa s. 12

Fides. Pääsiäisen valo on syttynyt halleluja! 4/2012 (13.4.) Tässä lehdessä. Neitsyt Marian palveluksessa s. 12 Julkaisija: Katolinen tiedotuskeskus Pyhän Henrikin aukio 1 B 00140 Helsinki Fides 4/2012 (13.4.) Katolinen hiippakuntalehti. Katolskt stiftsblad. 75. vuosikerta. ISSN 0356-5262. Tässä lehdessä TOIMITUKSELTA

Lisätiedot

MARTTI LUTHER. Haanokin poisottaminen. 106 Luterilainen 4/2012

MARTTI LUTHER. Haanokin poisottaminen. 106 Luterilainen 4/2012 106 Luterilainen 4/2012 MARTTI LUTHER Haanokin poisottaminen Erityisesti merkillepantavat ja syvälle sydämeen painettavat ovat siis sanat siitä, että Haanok on viety täältä ja otettu vastaan, eikä tekijänä

Lisätiedot

Tule ja seuraa minua. Aaronin pappeus 2014. Oppiaineistoa nuorille

Tule ja seuraa minua. Aaronin pappeus 2014. Oppiaineistoa nuorille Tule ja seuraa minua Aaronin pappeus 2014 Oppiaineistoa nuorille kääntymykseen johtavaa opettamista ja oppimista Aaronin pappeus 2014 Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko 2013 Intellectual

Lisätiedot

RUUSURISTILÄINEN ELÄMÄNYMMÄRRYS

RUUSURISTILÄINEN ELÄMÄNYMMÄRRYS RUUSURISTILÄINEN ELÄMÄNYMMÄRRYS PEKKA ERVASTIN ESITELMÄ Ruusu-Risti-matineassa Kansallisteatterissa Helsingissä pääsiäispäivänä 1932 Näköispainos Kesävuori Purujärvi 1985 Digitalisoitu näköispainos 2006

Lisätiedot

Kerran pelastettu, aina pelastettu?

Kerran pelastettu, aina pelastettu? ustannus Kerran pelastettu, aina pelastettu? - Tutkielma perinnöstä ja peräänantamattomuudesta - David Pawson Copyright David Pawson 1996 Originally published in English under the title Once saved, always

Lisätiedot

MINÄ OLEN SE JOKA PALVELEE

MINÄ OLEN SE JOKA PALVELEE Brown, Fond Madox, Christ Washing Peter s Feet (1852-56) [detail]. Tate Gallery, London, Great Britain/Art Resource. NY. MINÄ OLEN SE JOKA PALVELEE Pyhitys yksin armosta 1 Tämän vihkon ovat lahjoittaneet:

Lisätiedot

Forssan ohjelman muistojuhla 1

Forssan ohjelman muistojuhla 1 4 Uskonto ja terrorismi Pyhä media ET-opetus kotona Forssan ohjelman muistojuhla 1 Vapaa Ajattelija 59. vuosikerta Julkaisija Vapaa-ajattelijain liitto ry Fritänkarnas förbund rf Vastaava toimittaja Erkki

Lisätiedot

Pakanuus ja Pakanauskonnot

Pakanuus ja Pakanauskonnot Pakanuus ja Pakanauskonnot Pakanaverkko ry Pakanaverkko on rekisteröity yhdistys, jonka tarkoituksena on lisätä suomalaisten pakanoiden yhteistyötä. Pakanaverkko ry toimii yhdistävänä elimenä pakanoiden

Lisätiedot

USKO JA TIETO. G.A. DanelI

USKO JA TIETO. G.A. DanelI USKO JA TIETO G.A. DanelI Tämän vihkon ovat lahjoittaneet: LUTHERAN HERITAGE FOUNDATION 51474 Romeo Plank Road. Macomb, Ml 48042 USA www.lhfmissions.org SUOMEN LUTHER-SÄÄTIÖ PL 127 00101 Helsinki www.luthersaatio.com

Lisätiedot

- Karel Capek Salamanteri sota.

- Karel Capek Salamanteri sota. Mutta eikö ole sääli ihmiskuntaa? Herran tähden, anna minun jo olla. Mitä voin tehdä? Ihmiset itse tahtoivat niin. Kaikki tahtoivat salamantereja, kauppa, teollisuus ja tekniikka, valtiomiehet ja sotilashenkilöt,

Lisätiedot

Jumalattomalle ei kelpaa mikään

Jumalattomalle ei kelpaa mikään Jumalattomalle ei kelpaa mikään Väärämieliseksi tuomariksi syyttäminen Jumalan kieltäjät kuten ateistit, evolutionistit ja vapaa-ajattelijat syyttävät Jumalaa jatkuvasti siitä, että tämä tuomitsee ihmisiä

Lisätiedot

Miten ihmisestä tulee Jumalalle kelpaava?

Miten ihmisestä tulee Jumalalle kelpaava? 1 Roomalaiskirjeen selitys 6 Room. 3:21-24 Miten ihmisestä tulee Jumalalle kelpaava? Olemme edellä käsitelleet Paavalin Roomalaiskirjeen selityksessä ihmiskunnan syyllisyyttä Jumalan edessä. Ensin apostoli

Lisätiedot

EI-KRISTITYN KÄÄNTYMISPROSESSI

EI-KRISTITYN KÄÄNTYMISPROSESSI EI-KRISTITYN KÄÄNTYMISPROSESSI Kylväjävertaus sisältää monta tärkeää näkökulmaa kristityksi tulemisen prosessista. Alla katkelma Matt. 13:13-23: 13. Minä puhun heille vertauksin siksi, että he näkevin

Lisätiedot

ARMON JÄRJESTYS ELI PYHITYKSEN TIE. Pekka Ervastin esitelmä 15.2.1931

ARMON JÄRJESTYS ELI PYHITYKSEN TIE. Pekka Ervastin esitelmä 15.2.1931 ARMON JÄRJESTYS ELI PYHITYKSEN TIE Pekka Ervastin esitelmä 15.2.1931 Armon järjestys, josta puhutaan kristillisissä dogmeissa eli uskonto-opissa ja jota merkillistä kyllä nimitetään myöskin autuuden järjestykseksi

Lisätiedot

Elävien Jumala Luuk. 20:27-40

Elävien Jumala Luuk. 20:27-40 Elävien Jumala Luuk. 20:27-40 27. Sitten Jeesuksen luo tuli muutamia saddukeuksia, niitä, jotka väittävät, ettei ylösnousemusta ole. He kysyivät häneltä: 28. "Opettaja, Mooses on säätänyt meille näin:

Lisätiedot

ITSENSÄ TUTKIMINEN Matt. 21:28-31

ITSENSÄ TUTKIMINEN Matt. 21:28-31 ITSENSÄ TUTKIMINEN Matt. 21:28-31 28. "Miten teistä on? Miehellä oli kaksi poikaa. Hän meni ensimmäisen luo ja sanoi: 'Poikani, mene tänään työhön viinitarhaan'. 29. Tämä vastasi: 'En halua'. Jälkeenpäin

Lisätiedot

Kädenojennus. Hengen uudistus kirkossamme ry:n jäsenlehti 3/2010. TÄSSÄ LEHDESSÄ mm. Miikka Ruokanen: Uskontunnustus ja moderni maailmankuva

Kädenojennus. Hengen uudistus kirkossamme ry:n jäsenlehti 3/2010. TÄSSÄ LEHDESSÄ mm. Miikka Ruokanen: Uskontunnustus ja moderni maailmankuva Kädenojennus Hengen uudistus kirkossamme ry:n jäsenlehti 3/2010 TÄSSÄ LEHDESSÄ mm. Miikka Ruokanen: Uskontunnustus ja moderni maailmankuva Pekka ja Anna-Liisa Heikkilä: Toivon näköaloja Marko Huhtala:

Lisätiedot

Jos Mestareita seuraisimme

Jos Mestareita seuraisimme RUUSU-RISTI-KIRJASTO N:o 16 Jos Mestareita seuraisimme... Pari sanaa yhteiskunnallisesta kysymyksestä ja Gandhin elämäntyöstä Helsingin esitelmiä helmikuulla 1924 pitänyt Pekka Ervast Näköispainos (Ensimmäisestä

Lisätiedot

Kiertokirje Huhtikuu 2015

Kiertokirje Huhtikuu 2015 ,,Jeesus Kristus sama eilen ja tänään ja iankaikkisesti (Hebr 13:8) Kiertokirje Huhtikuu 2015 Oikein sydämellisesti tervehdin teitä kaikkia veljiä ja sisaria koko maanpiirin yllä Herran Jeesuksen Kristuksen

Lisätiedot

1. Mitä tarkoittaa lyhenne eaa.? 1. Mitä tarkoittaa lyhenne jaa.?

1. Mitä tarkoittaa lyhenne eaa.? 1. Mitä tarkoittaa lyhenne jaa.? 1. Mitä tarkoittaa lyhenne eaa.? - Ennen ajanlaskumme alkua. 2. Mihin jokeen hindut heittävät ruumiiden tuhkat? - Ganges-jokeen. 3. Missä päin maailmaa buddhalaisuus syntyi? - Pohjois-Intiassa. 1. Mitä

Lisätiedot