Kunnanhallitus 5/ (- 187) KOKOUSAIKA Maanantaina 13. maaliskuuta 2006 klo Irja Haaranen Leila Karttunen Kati Mononen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kunnanhallitus 5/2006 158 (- 187) KOKOUSAIKA Maanantaina 13. maaliskuuta 2006 klo 19.00-20.00. Irja Haaranen Leila Karttunen Kati Mononen"

Transkriptio

1 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 5/ (- 187) KOKOUSAIKA Maanantaina 13. maaliskuuta 2006 klo KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA OLLEET nro sivu Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone Toivo Pehkonen Irja Haaranen Leila Karttunen Kati Mononen Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen n puheenjohtaja n 1. varapuheenjohtaja Jorma Huttunen Anja Hyvärinen Kunnanjohtaja/esittelijä Pauli Vaittinen Hallintojohtaja/ pöytäkirjanpitäjä Helena Kaasinen Asiat :t ALLEKIRJOITUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJA ON TARKASTETTU Toivo Pehkonen Helena Kaasinen Aika ja paikka Tiistaina klo 9.00 kunnanvirastolla Allekirjoitukset PÖYTÄKIRJA ON OLLUT YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Asko Mustonen Tiina Mustonen Aika ja paikka Tiistaina klo kunnanvirastolla Todistaa Virka-asema Allekirjoitus Hallintojohtaja Helena Kaasinen

2 160 Kunnanhallitus / KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Khall. 89 Ehdotus Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Khall. 90 Ehdotus Kunnanhallitus päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi kunnanhallituksen jäsenet Asko Mustosen ja Tiina Mustosen. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

3 161 Kunnanhallitus / TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALTA JA VERO- TILITYKSET Khall. 91 Liitteenä on yhdistelmä talousarvion toteutumisesta ajalta ja yhdistelmä verotilityksistä. Ehdotus Kunnanhallitus päättää merkitä selvitykset tietoonsa saatetuiksi. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liite nro 1.

4 162 Kunnanhallitus / ERON MYÖNTÄMINEN PIRKKO MUTASELLE PÄÄKIRJANPITÄJÄN VIRASTA Khall. 92 Kuntien eläkevakuutus on myöntänyt pääkirjanpitäjä Pirkko Mutaselle vanhuuseläkkeen lukien. Pirkko Mutanen on pyytänyt eroa pääkirjanpitäjän virasta lukien. Ehdotus Kunnanhallitus päättää myöntää Pirkko Mutaselle eron pääkirjanpitäjän virasta lukien. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

5 163 Kunnanhallitus / KIRJANPITÄJÄ RITVA KOSKISEN SIIRTÄMINEN PÄÄKIRJANPITÄJÄN VIRKAAN LUKIEN Khall lukien avoimeksi jäävä pääkirjanpitäjän virka on tarkoitus täyttää sisäisin järjestelyin siten, että kirjanpitäjä Ritva Koskinen siirretään hänen antamansa suostumuksen mukaisesti pääkirjanpitäjän virkaan. Kirjanpitäjän virkaa ei täytetä. Ehdotus Kunnanhallitus päättää Täyttää pääkirjanpitäjän viran sisäisin järjestelyin ja päättää siirtää Ritva Koskisen suostumuksensa mukaisesti Polvijärven kunnan pääkirjanpitäjän virkaan lukien. Avoimeksi jäävää kirjanpitäjän virkaa ei täytetä. Kunnanhallitus päättää vahvistaa pääkirjanpitäjä Ritva Koskisen tehtäväkohtaiseksi palkaksi 1.738,41 euroa kuukaudessa. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

6 164 Kunnanhallitus / Sosiaali- ja terveyslautakunta / Kunnanhallitus / LAUSUNTO YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON YHTEISTYÖN VAKINAISTAMISESTA JOENSUUN SEUDULLA Stltk 29 Joensuun seutuhallitus pyytää kunnilta lausuntoja valmisteilla olevaa ympäristöterveydenhuollon yhteistyötä koskevaan sopimukseen. Kunnanhallitus pyytää sosiaali- ja terveyslautakunnan kannanottoa lausuntoaan varten. Liitteenä on Joensuun seutuhallituksen esitys ympäristöterveydenhuollon yhteistyön vakinaistamisesta Joensuun seudulla. Suunnitelman keskeisenä tavoitteena on Joensuun seudun ympäristöterveydenhuoltoa (terveysvalvontaa ja eläinlääkintähuoltoa) toteutetaan v alusta ns. vastuullisen isäntäkuntamallin pohjalta, jossa Joensuun kaupunki toimii isäntäkuntana. Joensuun Seudun kuntien ympäristöterveydenhuollon viranhaltijat ja toimihenkilöt siirtyvät v alusta Joensuun kaupungin ympäristöviraston palvelukseen ns. vanhoina työntekijöinä. Joensuun kaupungin ympäristövirasta tuottaa ympäristöterveydenhuollon palvelut koko Joensuun Seudulle alkaen. Toiminnassa noudatetaan Joensuun kaupungin ympäristötoimen johtosääntöä, taksoja ja maksuja Joensuun perii toiminnanharjoittajilta valvonnasta aiheutuvat säädösten mukaiset maksut Joensuun kaupungin maksutaksan mukaisesti.

7 Kunnanhallitus / Toimipisteet sijoitetaan erikseen sovittavalla tavalla Joensuuhun ja peruskuntiin, Kunnan osallistuvat terveysvalvonnan kustannuksiin edellisten vuosien tilinpäätösten ( ) ja edellisen vuoden asukasluvun suhteessa siten, että portaittain siirrytään asukaslukupohjaiseen kustannusten jakoon vuoteen 2010

8 Kunnanhallitus / Sosiaali- ja terveyslautakunta / Kunnanhallitus / mennessä. Eläinlääkintähuollon kustannukset jaetaan suoritteiden pohjalta. tä-suomen lääninhallituksen lausunnossa esitetään Ilomantsin, Keski-Karjalan ja Tohmajärven liittämistä niin eläinlääkintähuollon kuin terveysvalvonnankin uudelleen järjestelyissä Joensuun Seutuun. Asia tulee huomioida yhteistyöhankkeen jatkovalmisteluissa vuonna yös kunta- ja palvelurakenneuudistusprosessin vaikutukset yhteistyön käytännön toteuttamisessa arvioidaan vuonna Nyt tehty esitys ei ole ristiriidassa kyseisen hankkeen kanssa eikä estä sen toteuttamista. usi eläinlääkintälaki tulee voimaan vuoden 2007 alusta. Kun lainsäädännön keskeinen sisältä on tiedossa, arvioidaan eläinlääkintähuollon yksityiskohtainen tehtäväjako ja käynnistetään käytännön toimenpiteet eläinlääkintähuollon seudullistamiseksi/alueellistamiseksi. Eläinlääkintähuollon osuus esityksessä vaatii muutenkin vielä tarkennusta. Ehdotus Johtava lääkäri Sosiaali- ja terveyslautakunta toteaa lausuntonaan kunnanhallitukselle seuraavaa: Polvijärvellä on yhdistetty terveystarkastajaympäristönsuojelusihteerin virka. Jos terveysvalvonnan tehtävät siirretään alueellisesti hoidettaviksi tulee alueellisesti hoidettavaksi siirtää myös ympäristönsuojelun tehtävät.

9 Kunnanhallitus / Ympäristöterveydenhuollon palvelut, terveysvalvonta ja eläinlääkintähuolto tulee säilyttää Polvijärvellä nykyisessä laajuudessa. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

10 Kunnanhallitus / Khall. 94 Ehdotus Kunnanhallitus päättää esittää Polvijärven kunnan alustavana kannanottona, että ympäristöterveydenhuolto on mahdollista siirtää alueellisesti hoidettavaksi niin, että samassa yhteydessä myös ympäristönsuojelutehtävät siirretään samalle organisaatiolle. Ympäristöterveydenhuollon ja ympäristönsuojelun palvelut on sopimusteitse turvattava nykyisessä laajuudessa Polvijärvellä. Päätös asiasta tehdään valtuustossa sen jälkeen, kun tarvittava valmistelu on saatettu loppuun. Polvijärven kunta ei ole valmis siirtämään eläinlääkintähuoltoa alueellisesti hoidettavaksi. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liite nro 2.

11 Kunnanhallitus / Maaseutulautakunta / Kunnanhallitus / MAATALOUSLOMITUKSESSA AIHEUTUNEEN VAHINGON KORVAAMINEN Khall. 95 Suvi Murto-Koivisto hakee korvausta maatalouslomittajan aiheuttamasta vahingosta. Päivittäisen käytävien vesipesun yhteydessä pesuvettä oli päässyt ilmastoinnin ohjauskeskukseen, joka oli rikkoutunut. Tila oli ohjeistanut lomittajaa suojahuppujen käyttöön pesun yhteydessä. Ohjauskeskuksen arvonlisäveraton korjaushinta on 352,79 euroa. Hallintosäännön mukaan yli 336 euron vahingonkorvaushakemuksista päätöksen tekee kunnanhallitus. Liitteenä lomittajan ja lomitettavan selvitys asiasta ja korjauslaskut. Ehdotus Lautakunta esittää kunnanhallitukselle että Suvi Murto- Koivistolle maksetaan vahingonkorvausta 352,79 euroa. Päätös Ehdotus hyväksyttiin. Ehdotus Kunnanhallitus hyväksyy maaseutulautakunnan esityksen. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

12 Kunnanhallitus / Sivistyslautakunta / Kunnanhallitus / OPETTAJIEN VIRKASUHTEIDEN VAKINAISTAMINEN Sivistysltk. 12 Kunnanhallitus on kokouksessaan antanut sivistyslautakunnan tehtäväksi selvittää, mitkä opettajan virat olisi vakinaistettava. Sivistystoimessa on ensin lähdetty tarkastelemaan luokanopettajien virkoja, koska niissä on suhteellisesti eniten määräaikaisia virkasuhteita. Luokanopettajien osalta voitaneen siten tehdä erillisratkaisu. Luokanopettajien virat ovat kuntakohtaisia ja viran sijoituskoulun määrää sivistyslautakunta. Ohessa olevissa liitteissä on kuvattu oppilasmäärien kehitys, arvioitu luokanopettajatarve, valtuuston määrittelemät luokanopettajan virkoihin oikeuttavat oppilasmäärät sekä opettajaluettelo kouluittain. Ehdotus Sivistyslautakunta käsittelee opettajatilannetta liitteissä selvitettyjen tietojen pohjalta ja päättää anoa kunnanhallitukselta luvan vakinaistaa kolme luokanopettajan virkaa. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Khall. 96 Ehdotus Päätös Kunnanhallitus hyväksyy sivistyslautakunnan esityksen. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liite nro 3.

13 Kunnanhallitus /

14 Kunnanhallitus / Sivistyslautakunta / Kunnanhallitus / PERUSKOULUN YHTEISEN ENGLANNIN KIELEN LEHTORIN VIRAN VAKINAISTAMINEN Sivistysltk. 13 Khall. 97 Ala-asteen koulujen englannin opetuksesta vastaa kaksi kiertävää englannin opettajaa. Irja Niiranen jäi eläkkeelle , jonka jälkeen ko virkaa ovat hoitaneet Jarkko Kosonen ja Kati Leini alkaen määräaikaisena. Toinen kiertävä opettaja Seija Åkerlund saavuttaa eläkeiän toukokuussa Opetusta annetaan tällä hetkellä 46 tuntia viikossa, kyläkouluilla 24 tuntia ja Kirkonkylän koululla 16 tuntia sekä erityisluokalla 5 tuntia (englanti ja ruotsi). Opettajatarve tulee siten jatkossakin olemaan pysyvä. Ehdotus Sivistys lautakunta päättää pyytää kunnanhallitukselta luvan täyttää tässä vaiheessa toinen peruskoulun yhteinen englannin kielen lehtorin virka vakinaisesti. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Ehdotus Kunnanhallitus hyväksyy sivistyslautakunnan esityksen. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

15 Kunnanhallitus / SUOSITUS KUNNANVIRASTON KESÄLOMIEN KESKITTÄMISESTÄ Khall. 98 Viime vuosina kunnanhallitus on antanut suosituksen kunnanviraston kesälomien keskittämisestä. Kunnanviraston kesälomien keskittämisellä ei saavuteta palkkamenoissa säästöä, koska kunnanviraston henkilökunnalla ei ole ollut vuosiloman sijaisia, vaan sijaisuudet on hoidettu sisäisin järjestelyin. Toimenpiteellä päästään kuitenkin siihen, että kunnanviraston henkilökunta on aiempaa enemmän yhtä aikaa töissä lomakauden aikana. Kunnanviraston toimintaa ei voida kokonaan keskeyttää edes kolmen viikon ajaksi, koska joka tapauksessa laskut ja palkat on maksettava, postit otettava vastaan ja hoidettava päivittäiset kiireelliset tapaukset. Ehdotus Kunnanhallitus päättää, että vuonna 2006 kunnanvirastoa ei pidetä kiinni kesälomien takia, vaan osastopäälliköt harkitsevat lomien ajankohdat. Kunnanhallitus kuitenkin suosittelee, että kunnanviraston kesälomia keskitetään ajalle Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

16 Kunnanhallitus / NUORTEN KESÄTYÖPAIKAT Khall. 99 Talousarvioon sisältyy nuorten kesätöitä varten euron määräraha. Talousarvion 2006 perusteluissa on todettu, että työnantajilta nuorten kesätöistä perittäviä korvauksia tarkistetaan. Nuorten kesäaikaisessa työllistämisessä on suunniteltu noudatettavaksi seuraavia menettelytapoja: Ikäryhmät sekä määrittelyt: - v syntyneet polvijärveläiset koululaiset ja opiskelijat, jotka jatkavat opintojaan syksyllä 2006 ja jotka eivät ole saaneet muuta työtä. - em. ikäryhmään kuuluvat työttömyysturvan ulkopuolella olevat polvijärveläiset, - em. ikäryhmään kuuluvat polvijärveläiset nuoret, jotka eivät ole saaneet muualta työtä vähintään 2 viikoksi, - kesätyötä voivat hakea myös nuoret, joilla oppivelvollisuus tulee suoritettua toukokuun loppuun 2006 mennessä, mutta täyttävät 16-vuotta vasta sen jälkeen v Työaika: - 6 h/vrk 5 arkipäivänä viikossa. Työsuhteen kesto: - työsuhde 10 työpäivää. Työn suorittamisen ajankohta on touko - elokuu.

17 Kunnanhallitus / Palkkaus: - 22,00 euroa/työpäivä. Työkohteita: - kunta järjestää työkohteita yrityksiin ja yhteisöihin sekä yksityishenkilöille, - kunnan eri hallintokuntien alaisuudessa. Työvoimasta perittävä korvaus: - yrityksiltä, yhteisöiltä ja yksityisiltä laskutetaan 22,00 euroa/6 h työpäivästä/henkilö. Hakeminen: - työpaikat julistetaan haettavaksi paikallislehdessä ja kunnan nettisivuilla julkaistavalla ilmoituksella. - hakuaika mennessä. - tarvittaessa valinta suoritetaan arpomalla. Määrärahalla työllistetään n. 100 nuorta. Valituksi voi tulla vain yhteen kesätyöpaikkaan. - kesätyöpaikkaa ei osoiteta lähisukulaisen luo omaan yritykseen/kotiin. Ehdotus Kunnanhallitus hyväksyy nuorten kesäaikaisessa työllistämisessä noudatettavaksi edelläolevat periaatteet ja antaa asian viranhaltijoiden hoidettavaksi.

18 Kunnanhallitus / Päätös Käydyn keskustelun aikana Onni Tukiainen esitti Tiina Mustosen kannattamana muutosta päätösehdotukseen siten, että kohta Tarvittaessa valinta suoritetaan arpomalla poistetaan. Kunnanhallitus hyväksyi asian yksimielisesti Onni Tukiaisen esityksen mukaisesti.

19 Kunnanhallitus / Kunnanhallitus / Kunnanhallitus / POLVIJÄRVEN TILKKUKILTA TILIKKUSET RY:N HAKEMUS VÄLIRAHOITUKSESTA KÄTEVÄ KÄSI KÄY KYLÄSSÄ -SELVITYSHANKKEESEEN Khall. 345 Joensuun seudun Leader+ on myöntänyt Polvijärven tilkkukilta TILIKKUSET ry:lle hankerahoitusta 4K eli Kätevä Käsi Käy Kylässä selvityshankkeeseen 80 % kustannusarvion 4.850,00 euron summasta. Hanke toteutetaan aikana oheen liitetyn hankesuunnitelman mukaan. Tilikkuset hakee Polvijärven kunnalta välirahoitusta euroa toiminnan käynnistämiseksi. Kyseinen summa tullaan maksamaan takaisin 2006 vuoden syyskuun loppuun mennessä; todetaan hakemuksessa. Ehdotus Kunnanhallitus hyväksyy esityksen ja myöntää Polvijärven Tilkkukilta TILIKKUSET ry:lle Kätevä Käsi Käy Kylässä -selvityshankkeeseen välirahoitusta euroa niin, että Polvijärven Tilkkukilta Tilikkuset ry maksaa kunnalle takaisin välirahoituksen vuoden 2006 syyskuun loppuun mennessä. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liite nro 7. Khall. 100 Rahoitusjärjestelyjen tarkennuttua on yhdistyksellä tarve saada välirahoitusta lisää 880 euroa.

20 Kunnanhallitus / Ehdotus Kunnanhallitus päättää myöntää ko. tarkoitukseen lisää välirahoitusta 880 euroa. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

21 Kunnanhallitus / ILMOITUSASIAT Khall. 101 Ehdotus Kunnanhallitus päättää merkitä tietoonsa saatetuiksi seuraavat eri viranomaisilta saapuneet päätökset ja kirjelmät: 1. Viranhaltijapäätöksiä: - vs. kunnanjohtaja Helena Kaasisen päätös 4/ hallintojohtaja Helena Kaasisen päätökset 11-13/ kunnankamreeri Heikki Hallikaisen päätökset 19-24/2006 ja päätökset 2-4/ pääemäntä Helena Holopaisen päätökset 17-25/ avohoidon esimies Leila Karttusen päätökset 26-39/ apulaisosastonhoitaja Heikki Kuikan päätökset 14-18/ vs. laitoshoidon johtava hoitaja Leena Kiiskin päätökset 40-52/2006, ja 66-69/ johtava lääkäri Raili Mönttisen päätökset 11-24/ terveysvalvonnan johtaja Marja-Leena Ratilaisen päätökset 2-4/ rakennuspäällikkö Jarmo Hakkaraisen päätökset 14-23/ vs. kunnanrakennusmestari Olli Karttusen päätökset 14-20/ kanslisti Arja Lätin päätökset 8-17/ sivistysjohtaja Kauko Kuuselan toimenhoidon keskeytyspäätökset Fbb²/2006, virkavapauspäätökset 8, 23, ja 46-50/Fba²/2006, päätökset 7-9/2006 ja päätökset 18-19/ kirjastonjohtaja Sirkku Mustalahden päätökset 6-12/ lomasihteeri Eila Mustosen päätökset lomituspalveluja koskien nrot ja :t vastaava ohjaaja Inkeri Tiaisen päätös 2/ sosiaalijohtaja Liisa Antikaisen päätökset 11-14/2006

22 Kunnanhallitus / toimistonhoitaja Raija Karttusen päätös 2/2006

23 Kunnanhallitus / Kokouspöytäkirjoja: - sosiaali- ja terveyslautakunta tekninen lautakunta Pohjois-Karjalan maakuntaliiton maakuntahallitus sivistyslautakunta

24 Kunnanhallitus / Kiinteistönluovutusilmoituksia: - luovuttajana Veikko Jolkkonen Polvijärveltä - luovutuksen saajana Jorma Kekkonen Nurmijärveltä - luovutuksen kohteena Polvijärven kunnan Sotkuman kylässä sijaitseva tila Sillanposki RN:o 121:9. - luovuttajana Jorma Karhinen Polvijärveltä - luovutuksen saajina Arto ja Paula Berg Ylämyllyltä - luovutuksen kohteena määräala Polvijärven kunnan Sotkuman kylässä sijaitsevasta tilasta Kuikkasuo RN:o 171:4. - luovuttajana Saimi Toivasen kuolinpesän osakas Tarmo Toivanen Joensuusta - luovutuksen saajana Pekka Toivanen Joensuusta - luovutuksen kohteena määräosa Polvijärven kunnan Saarivaaran kylässä sijaitsevista tiloista Suokannas RN:o 14:9 ja Sorala RN:o 14:11. - luovuttajana Tero Liukko Jyväskylästä - luovutuksen saajana Jouke Brada Hollannista - luovutuksen kohteena määräosa Polvijärven kunnan Kaianlahden kylässä sijaitsevasta tilasta Joukela RN:o 86:19. - luovuttajana Kauko Tiainen Outokummusta - luovutuksen saajana Anja Roivas Polvijärveltä - luovutuksen kohteena määräala Polvijärven kunnan Sotkuman kylässä sijaitsevasta tilasta Jokiranta 1 RN:o 163:0. - luovuttajana Polvijärven kunta - luovutuksen saajina Tiina ja Hannu Mustonen Polvijärveltä

25 Kunnanhallitus / luovutuksen kohteena Polvijärven kunnan Sotkuman kylässä sijaitseva tila Kivipelto RN:o 99:80.

26 Kunnanhallitus / luovuttajana Polvijärven seurakunta - luovutuksen saajana Raimo Mutanen Polvijärveltä - luovutuksen kohteena määräala Polvijärven kunnan Sotkuman kylässä sijaitsevasta tilasta Pappila RN:o 3:37. - UPM-Kymmene Oyj Helsingistä - luovutuksen saajana Esko Kolehmainen Outokummusta - luovutuksen kohteena määräala Polvijärven kunnan Martonvaaran kylässä sijaitsevasta tilasta Kansala RN:o 109:2. - luovuttajina Heino ja Pirkko Pasanen Polvijärveltä - luovutuksen saajana Aku Pasanen Polvijärveltä - luovutuksen kohteina Polvijärven kunnan Martonvaaran kylässä sijaitsevat tilat Mäntyaho RN:o 108:1, Karikko RN:o 7:19, Koivuaho RN:o 7:17, Luotoaho RN:o 7:16, Heinonpelto RN:o 59:2 ja Polvijärven kunnan Sotkuman kylässä sijaitseva tila Puronnurmi RN:o 138:24. - Joensuun Ympäristön Konepalvelu Power Ky, Heli Mattila Helsingistä - luovutuksen saajina Paavo ja Aili Sorsa Helsingistä - luovutuksen kohteena Polvijärven kunnan Sotkuman kylässä sijaitseva tila Kalliorinne RN:o 19:75. - luovuttajana Karjalan Sieni Oy:n konkurssipesä, Asianajotoimisto Aki Pietarinen Polvijärveltä - luovutuksen saajana Jukka Saastamoinen Joensuusta - luovutuksen kohteena määräala Polvijärven kunnan Sotkuman kylässä sijaitsevasta tilasta Saavala RN:o 17:46. - luovuttajana Karjalan Sieni Oy:n konkurssipesä, Asianajotoimisto Aki Pietarinen Polvijärveltä - luovutuksen saajana Keijo Saastamoinen Sotkumasta

27 Kunnanhallitus / luovutuksen kohteena määräala Polvijärven kunnan Sotkuman kylässä sijaitsevasta tilasta Saavala RN:o 17:46.

28 Kunnanhallitus / luovuttajana Karjalan Sieni Oy:n konkurssipesä, Asianajo toimisto Aki Pietarinen Polvijärveltä - luovutuksen saajana Dalla Valle Oy Kulhosta - luovutuksen kohteena määräosa Polvijärven kunnan Sotkuman kylässä sijaitsevasta tilasta Sahala RN:o 279:2. - luovuttajana Veikko Tolvanen Polvijärveltä - luovutuksen saajana Olli Karttunen Helsingistä - luovutuksen kohteena Polvijärven kunnan Sotkuman kylässä sijaitseva tila Veikkola RN:o 102:62. - luovuttajina Jouko Östmanin jakamattoman kuolinpesän osakkaat - luovutuksen saajana Päivi Anatchkova Saksasta - luovutuksen kohteena Polvijärven kunnan Sotkuman kylässä sijaitseva tila Tranquillo RN:o 112:21. - luovuttajina Kauko Sormusen jakamattoman kuolinpesän osakkaat - luovutuksen saajina Iiro Reijonen Kinahmosta ja Taneli Reijonen Polvijärveltä - luovutuksen kohteina Polvijärven kunnan Kaianlahden kylässä sijaitsevat tilat/määräala Välimaa RN:o 38:5, Sinilampi II RN:o 38:16 ja Eteläpää I RN:o 38:13. - luovuttajina Matti Tanskanen Polvijärveltä ja Mauri Tanskanen Vuokatista - luovutuksen saajina Satu Hoskonen Joensuusta ja Petja Helotie Joensuusta - luovutuksen kohteena Polvijärven kunnan Martonvaaran kylässä sijaitseva tila Alamattila RN:o 12:28.

29 Kunnanhallitus / luovuttajana Johannes Tanskanen Polvijärveltä - luovutuksen saajana Juha-Pekka Karttunen Polvijärveltä - luovutuksen kohteena Polvijärven kunnan Rauanlahden kylässä sijaitseva tila Tanskala RN:o 120:2. - luovuttajina Veikko Tanskasen perikunta - luovutuksen saajana Juha-Pekka Karttunen Polvijärveltä - luovutuksen kohteena Polvijärven kunnan Pielisensuun kylässä sijaitseva tila Ukonniemi RN:o 26:0.

30 Kunnanhallitus / Käteiskassatilityksiä: - Hallinto-osasto ja Tilittäjänä Heikki Sirviö. Tarkastajana Heikki Hallikainen. Ei huomauttamista. - Kirjasto Tilittäjänä Sirkku Mustalahti. Tarkastajana Kauko Kuusela. Ei huomauttamista. 5. Tarkistus Pohjois-Karjalan maakuntahallituksen päätökseen Sosiaali- ja terveysministeriön kuntatiedote 3/2006 määräajat lääkäri- ja hammaslääkärikoulutuskorvausten hakemiselle. 7. Pohjois-Karjalan ympäristökeskuksen poikkeamispäätös numero PKA-2006-L-50 (214) koskien omakotitalon ja talousrakennuksen rakentamista. Hakijana Matti Rummukainen Kinahmosta. Ympäristökeskus myöntää poikkeuksen. Päätös Merkittiin, että ennen kunnanhallituksen kokousta kunnanhallitus tutustui koulukeskuksen peruskorjauksen toteutettuun 1. vaiheeseen. Kunnanhallitus päätti yksimielisesti merkitä ilmoitusasiat tietoonsa saatetuiksi.

31 Kunnanhallitus / PAIKALLISNEUVOTTELUPÖYTÄKIRJA : KUNTA JA JUKO Khall. 102 Kunnan ja Juko:n välillä on pidetty paikallisneuvottelu koskien peruskoulun kyyditystä odottaville oppilaille järjestetyn ohjatun toiminnan korvaamista opettajille. Ehdotus Kunnanhallitus hyväksyy asian paikallisneuvottelussa työnantajan edustajien esittämän kannanoton mukaisesti. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liite nro 4.

32 Kunnanhallitus / PAIKALLISNEUVOTTELUPÖYTÄKIRJA : TEHY, SUPER, JHL Khall. 103 Kunnassa on pidetty paikallisneuvottelu (Super, Tehy, JHL), missä on sovittu palkkauksen tarkistamisesta pitkäaikaisille sijaisille. Ko. pöytäkirja on esityslistan liitteenä. Neuvottelussa on päästy sopimukseen asiassa. Ehdotus Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä olevan paikallisneuvottelupöytäkirjan. Lisäksi kunnanhallitus tarkistaa myös liittoon kuulumattomien palkkausta liitteen mukaisesti. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liite nro 5.

33 Kunnanhallitus / KUNNANHALLITUKSEN SEURAAVA KOKOUS Khall. 104 Kunnanhallituksen seuraava kokous pidetään maanantaina klo

34 Kunnanhallitus / Kunta/kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Polvijärvi Hallitus/lautakunta Kunnanhallitus Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 101, 104 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät , HallintolainkäyttöL 5 :n/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet 102 as.os. Virkaehtosopimuslain menettely OIKAISUVAATIMUSOHJEET

35 Kunnanhallitus / Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite, sähköposti Hallitus/lautakunta Polvijärven kunnanhallitus Polvijärventie 18 PL POLVIJÄRVI Sähköposti: Pykälät , Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Oikaisuvaatimuskirjelmän sisältö ja toimittaminen. Kts. jäljempänä Liitetään pöytäkirjaan

36 Kunnanhallitus / Kunnanhallitus Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite, sähköposti: Kuopion hallinto-oikeus Maaherrankatu 21 PL KUOPIO Kunnallisvalitus, pykälät Valitusaika 30 päivää Hallintovalitus, pykälät Valitusaika päivää Muu valitusviranomainen, Pykälät Valitusaika päivää osoite ja postiosoite, sähköposti: päivää Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.

37 Kunnanhallitus / Oikaisuvaatimus-/ valituskirjelmän sisältö ja toimittaminen Oikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskirjelmässä on ilmoitettava - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet. Oikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskirjelmässä on ilmoitettava oikaisuvaatimuksen tekijän/valittajan nimi ja kotikunta. Jos oikaisuvaatimuksen tekijän/valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen/valituksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen tekijälle/valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Oikaisuvaatimuskirjelmään/valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys oikaisuvaatimus-/valitusajan alkamisen ajankohdasta. Oikaisuvaatimuskirjelmään/valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisuvaatimuksen tekijä/valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen mukaan kuin hallintolain 12 :ssä/ HLL 21 :ssä säädetään. Oikaisuvaatimusasiakirjat/valitusasiakirjat on toimitettava oikaisuvaatimus-/valitusviranomaiselle viimeistään oikaisuvaatimus-/valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Jos oikaisuvaatimus-/valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa asiakirjat toimittaa viranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Asiakirjat toimitetaan viranomaisen asiointiosoitteeseen lähettäjän omalla vastuulla. Tämä voidaan tehdä myös postitse, sähköisesti tai lähetin välityksellä. Postiin asiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimus-/valitusajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Valitusasiakirjat on toimitettava 1 ): nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Pykälät Lisätietoja Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa euroa. Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 1 ) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle. Liitetään pöytäkirjaan

38 Kunnanhallitus / POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSKUTSU Kunnanhallitus 5/ KOKOUSAIKA Maanantaina 13. maaliskuuta 2006 klo klo kunnanhallitus tutustuu koulukeskuksen perus- korjauksen 1. vaiheeseen KOKOUSPAIKKA Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT nro sivu nro Liite liite liite liite 97 PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVÄNÄPITO Asia Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkistajien valinta Talousarvion toteutuminen ajalta ja verotilitykset Eron myöntäminen Pirkko Mutaselle pääkirjanpitäjän virasta Kirjanpitäjä Ritva Koskisen siirtäminen pääkirjanpitäjän virkaan lukien Lausunto ympäristöterveydenhuollon yhteistyön vakinaistamisesta Joensuun seudulla Maatalouslomituksessa aiheutuneen vahingon korvaaminen Opettajien virkasuhteiden vakinaistaminen Peruskoulun yhteisen englannin kielen lehtorin viran vakinaistaminen Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä

39 Kunnanhallitus / PUHEENJOHTAJA JULKIPANOTODISTUS Toivo Pehkonen Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle. Todistaa: Ilmoitustaulun hoitaja POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSKUTSU Kunnanhallitus 5/ KOKOUSAIKA Maanantaina 13. maaliskuuta 2006 klo klo kunnanhallitus tutustuu koulukeskuksen perus- korjauksen 1. vaiheeseen KOKOUSPAIKKA Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT nro sivu nro Liite liite 103 liite 104 Asia Suositus kunnanviraston kesälomien keskittämisestä Nuorten kesätyöpaikat Polvijärven tilkkukilta TILIKKUSET ry:n hakemus välirahoituksesta Kätevä Käsi Käy Kylässä -selvityshankkeeseen Ilmoitusasiat Paikallisneuvottelupöytäkirja : Kunta ja JUKO Paikallisneuvottelupöytäkirja : TEHY, SUPER, JHL Kunnanhallituksen seuraava kokous

Irja Haaranen Leila Karttunen Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen.

Irja Haaranen Leila Karttunen Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen. POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 242) 7/2005 224 (- KOKOUSAIKA Maanantaina 18. huhtikuuta 2005 klo 18.30-19.50 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet nro sivu

Lisätiedot

Irja Haaranen Leila Karttunen Kati Mononen Tiina Mustonen. Hanna Mäkinen Arto Sutinen. Onni Tukiainen. Jorma Huttunen.

Irja Haaranen Leila Karttunen Kati Mononen Tiina Mustonen. Hanna Mäkinen Arto Sutinen. Onni Tukiainen. Jorma Huttunen. POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 483) 14/2005 461 (- KOKOUSAIKA Maanantaina 19. syyskuuta 2005 klo 18.30-19.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet nro sivu

Lisätiedot

Irja Haaranen Leila Karttunen Kati Mononen Asko Mustonen Tiina Mustonen. Hanna Mäkinen Arto Sutinen. Onni Tukiainen. Jorma Huttunen.

Irja Haaranen Leila Karttunen Kati Mononen Asko Mustonen Tiina Mustonen. Hanna Mäkinen Arto Sutinen. Onni Tukiainen. Jorma Huttunen. POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 3/2006 80 (-112 ) KOKOUSAIKA Maanantaina 6. helmikuuta 2006 klo 18.30-19.50 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

Irja Haaranen. Leila Karttunen Kati Mononen. Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen.

Irja Haaranen. Leila Karttunen Kati Mononen. Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen. POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro sivu Kunnanhallitus 8/2005 243 (-289) KOKOUSAIKA Maanantaina 23. toukokuuta 2005 klo 18.30-20.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet

Lisätiedot

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi Kunnanhallitus 13/2014 333 (-346) Aika Maanantaina 8. syyskuuta 2014 klo 18.00-18.45 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi. Mustonen Asko

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi. Mustonen Asko Kunnanhallitus 16/2014 406 (-426) Aika Maanantaina 27. lokakuuta 2014 klo 18.00-19.20 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

Veli Haaranen Harri Kaituri Tiina Mustonen Heli Routa-Mutanen Raija Suvanto. Esko Tanskanen Jorma Tanskanen. Raili Tanskanen.

Veli Haaranen Harri Kaituri Tiina Mustonen Heli Routa-Mutanen Raija Suvanto. Esko Tanskanen Jorma Tanskanen. Raili Tanskanen. POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro sivu Kunnanhallitus 12/2009 413 (- 471) KOKOUSAIKA Maanantaina 17. elokuuta 2009 klo 17.30-19.30 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet

Lisätiedot

Polvijärven koulukeskuksen auditorio

Polvijärven koulukeskuksen auditorio Valtuusto 3/2015 42 (-55) Aika Torstaina 26. maaliskuuta 2015 klo 19.00-19.56 Paikka Polvijärven koulukeskuksen auditorio SAAPUVILLA OLLEET Puheenjohtaja Huttunen Jorma Muut valtuutetut Pöytäkirjan liite

Lisätiedot

Valtuusto 4/2012 109 (-138 ) KOKOUSAIKA Maanantaina 12. marraskuuta 2012 klo 19.00-20.05

Valtuusto 4/2012 109 (-138 ) KOKOUSAIKA Maanantaina 12. marraskuuta 2012 klo 19.00-20.05 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2012 109 (-138 ) KOKOUSAIKA Maanantaina 12. marraskuuta 2012 klo 19.00-20.05 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET Puheenjohtaja Polvijärven koulukeskuksen auditorio Jorma

Lisätiedot

Asialista 68. Saapuneet kirjeet...87

Asialista 68. Saapuneet kirjeet...87 PÖYTÄKIRJA 6/2014 Kunnanhallitus 5.5.2014 Asialista 68. Saapuneet kirjeet...87 69. Merkkipäivälista 2014...87 70. Eksoten kuntalaskutusmallin uudistaminen...72 71. Vanhan pappilan ohjausryhmän kokoonpano...73

Lisätiedot

Kunnanhallitus 10/2015 295 (-329) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi

Kunnanhallitus 10/2015 295 (-329) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi Kunnanhallitus 10/2015 295 (-329) Aika Maanantaina 8. kesäkuuta 2015 klo 18.00-20.50 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

Perusturvaltk/Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi 6/2011 97 KOKOUSAIKA Torstai 12.5.2011 klo 09.00-10.17. Haapaveden kaupungintalo

Perusturvaltk/Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi 6/2011 97 KOKOUSAIKA Torstai 12.5.2011 klo 09.00-10.17. Haapaveden kaupungintalo HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA/JULKINEN Nro Sivu Perusturvaltk/Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi 6/2011 97 KOKOUSAIKA Torstai 12.5.2011 klo 09.00-10.17 KOKOUSPAIKKA Haapaveden kaupungintalo SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 4/2015 47 (-67) Koulukeskus, A-talon 2. kerros, luokka A210

Sivistyslautakunta 4/2015 47 (-67) Koulukeskus, A-talon 2. kerros, luokka A210 Sivistyslautakunta 4/2015 47 (-67) Aika Keskiviikkona 15.4.2015 klo 19.00-21.20 Paikka Koulukeskus, A-talon 2. kerros, luokka A210 SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Muut jäsenet

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2013 Kunnanhallitus 2.12.2013. 261. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014-2016...343

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2013 Kunnanhallitus 2.12.2013. 261. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014-2016...343 PÖYTÄKIRJA 20/2013 Kunnanhallitus 2.12.2013 Asialista 261. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014-2016...343 262. Yleiskaavan muutos Särkemänkankaan alueella...345 263. Lastentarhanopettajan tehtävän

Lisätiedot

Pöytäkirja 2/2015 11. Tarkastuslautakunta 20.04.2015. Hakemisto

Pöytäkirja 2/2015 11. Tarkastuslautakunta 20.04.2015. Hakemisto Pöytäkirja 2/2015 11 Tarkastuslautakunta 20.04.2015 Hakemisto Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 13 8 Pöytäkirjan tarkastajat 14 9 Selonteko vuoden 2014 tilinpäätöksestä 15 10 Havaintoja sisäisestä

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 Kunnanhallitus 15.9.2014. 122. Lausunto taksilupakiintiöstä 2015...150. 123. Palkanlaskentaohjelmiston uusiminen...

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 Kunnanhallitus 15.9.2014. 122. Lausunto taksilupakiintiöstä 2015...150. 123. Palkanlaskentaohjelmiston uusiminen... PÖYTÄKIRJA 13/2014 Kunnanhallitus 15.9.2014 Asialista 122. Lausunto taksilupakiintiöstä 2015...150 123. Palkanlaskentaohjelmiston uusiminen...151 124. Talouden tasapainotusohjelma 2015-2019...152 125.

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7/2013 234 (-274) Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanhallitus 7/2013 234 (-274) Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus 7/2013 234 (-274) Aika Maanantaina 6. toukokuuta 2013 klo 18.00-19.40 Paikka Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

Jyrki Kuikka Jouko Kettunen Aika ja paikka Torstaina 27.12.2012 klo 10.00-12.00 kunnanvirastolla Todistaa Virka-asema Allekirjoitus

Jyrki Kuikka Jouko Kettunen Aika ja paikka Torstaina 27.12.2012 klo 10.00-12.00 kunnanvirastolla Todistaa Virka-asema Allekirjoitus POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2012 139 (-171) KOKOUSAIKA Keskiviikkona 19. joulukuuta 2012 klo 13.00-17.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET Puheenjohtaja Polvijärven koulukeskuksen auditorio Jorma

Lisätiedot

Heikki Halla-aho. Marjaana Laitila-Säily, Päivi Määttä. Seija Ristimaa, Heino Vuorenmaa,

Heikki Halla-aho. Marjaana Laitila-Säily, Päivi Määttä. Seija Ristimaa, Heino Vuorenmaa, HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kaupunginhallitus 7/2010 131 KOKOUSAIKA 19.4.2010 klo 14.00-15.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET POISSA Kaupungintalo Erkki Rytky, Heikki Halla-aho, Marjaana

Lisätiedot

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 9/2014 Kokousaika 19.5.2014 klo 18.00-20.30 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

SODANKYLÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2008 Maaseutulautakunta Sivu 1

SODANKYLÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2008 Maaseutulautakunta Sivu 1 Maaseutulautakunta Sivu 1 Kokousaika 23.05.2008 klo 10.00 13.00 Kokouspaikka Kunnanviraston kokoushuone 1 Käsittellyt asiat Asia no 10 Järjestäytymisasiat 3 11 Lainan myöntäminen kyläyhdistyksille 4 12

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 272 Nro 11 Kokoustiedot Aika: Torstai 27.6.3013, klo 18.00 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista:

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 272 Nro 11 Kokoustiedot Aika: Torstai 27.6.3013, klo 18.00 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Kunnanhallitus Kokous 272 Nro 11 Kokoustiedot Aika: Torstai 27.6.3013, klo 18.00 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 190 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 273 191 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Haapavedellä 24.11.2009 Ilmoitustaulunhoitaja

Haapavedellä 24.11.2009 Ilmoitustaulunhoitaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kaupunginhallitus 22/2009 435 KOKOUSAIKA 23.11.2009 klo 18.05-20.22 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kaupungintalo Erkki Rytky, puheenjohtaja Heikki Halla-aho,

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNNAN SUOMENKIELINEN JAOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

SIVISTYSLAUTAKUNNAN SUOMENKIELINEN JAOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SIVISTYSLAUTAKUNNAN SUOMENKIELINEN JAOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2013 Kokousaika 30.5.2013 klo 18.30 19.30 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanvirasto, yhteispalvelupiste KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Aika: Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 232 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 415

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 1/2009 1 KOKOUSAIKA 12.1.2009 klo 14.00 15.10 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET

Kaupunginhallitus 1/2009 1 KOKOUSAIKA 12.1.2009 klo 14.00 15.10 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Kaupunginhallitus 1/2009 1 KOKOUSAIKA 12.1.2009 klo 14.00 15.10 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET POISSA Mervi Niemelä, Eino Jokitulppo, Esko Kalapudas,

Lisätiedot

Asiantuntijoiksi ennen kokousta on kutsuttu varhaiskasvatuksen johtaja Päivi Kantonen ja palvelupäällikkö Mari Kola.

Asiantuntijoiksi ennen kokousta on kutsuttu varhaiskasvatuksen johtaja Päivi Kantonen ja palvelupäällikkö Mari Kola. ASIALISTA Sivistyslautakunnan kokous 8/2013 Kokousaika 17.10.2013, klo 17.00 (kahvit klo 16.30) Paikka Kunnantalo, valtuustosali Asiat 75-79 Asiantuntijoiksi ennen kokousta on kutsuttu varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015. 48. Kuukanniemen kirjaston kirjat ja kirjaston tulevaisuus...68

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015. 48. Kuukanniemen kirjaston kirjat ja kirjaston tulevaisuus...68 PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015 Asialista 48. Kuukanniemen kirjaston kirjat ja kirjaston tulevaisuus...68 49. Hallinto-oikeuden päätös kaavavalitusasiassa...71 50. Luottamustoimen päättyminen

Lisätiedot

Lappajärven kunta Pöytäkirja 16/2013 336. Kunnanhallitus 04.11.2013. Aika 04.11.2013 klo 18:00-19:15. Kunnanhallituksen kokoushuone

Lappajärven kunta Pöytäkirja 16/2013 336. Kunnanhallitus 04.11.2013. Aika 04.11.2013 klo 18:00-19:15. Kunnanhallituksen kokoushuone Lappajärven kunta Pöytäkirja 16/2013 336 Kunnanhallitus 04.11.2013 Aika 04.11.2013 klo 18:00-19:15 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 206-212 Otsikko Sivu 206 Toiminnan ja talouden seurantaraportti

Lisätiedot