Käyttöopas. Aloittaminen. Yhteyksien muodostaminen. Seuraavassa selitetään kaiuttimen käyttö. Valitse aihe navigointipalkista. Osat ja painikkeet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Käyttöopas. Aloittaminen. Yhteyksien muodostaminen. Seuraavassa selitetään kaiuttimen käyttö. Valitse aihe navigointipalkista. Osat ja painikkeet"

Transkriptio

1 Seuraavassa selitetään kaiuttimen käyttö. Valitse aihe navigointipalkista. Aloittaminen Osat ja painikkeet Virtalähde/lataaminen Kaiuttimen lataaminen Virran kytkeminen päälle Virran sammuttaminen BLUETOOTH-valmiustilan toiminnon käyttäminen Automaattinen sammutustoiminto (Auto Standby) Valaistustoiminto Kaiuttimen valojen kytkeminen päälle/pois (valotoiminto) Yhteyksien muodostaminen BLUETOOTH 1

2 Parin ja yhteyden muodostaminen BLUETOOTH -laitteiden avulla Yhteyden muodostaminen NFC-yhteensopivaan laitteeseen One-touch (NFC) -yhteyden avulla Parinmuodostus tietokoneeseen BLUETOOTH-yhteyden kautta (Windows) Parinmuodostus tietokoneeseen BLUETOOTH-yhteyden kautta (Mac) Musiikin kuunteleminen BLUETOOTH-laite Musiikin kuunteleminen laitteelta BLUETOOTH-yhteyden kautta BLUETOOTH-äänen suoratoistolaadun valitseminen (koodekki) BLUETOOTH-yhteyden katkaiseminen (käytön jälkeen) Samanaikaisesti yhdistettyjen BLUETOOTH-laitteiden vaihtaminen (usean laitteen yhteys) Kaiuttimen lisäystoiminto Musiikin kuunteleminen langattomasti 2 kaiuttimen avulla (kaiuttimen lisäystoiminto) Kaksoistilan ja stereotilan välillä vaihtaminen (kaiuttimen lisäystoiminto) Kaiuttimen lisäystoiminnon katkaiseminen Wireless Party Chain -toiminto Langaton toisto usealla kaiuttimella (Wireless Party Chain -toiminto) Wireless Party Chain -toiminnon katkaiseminen Musiikin kuunteleminen kannettavalta äänilaitteelta tms. Äänitehosteiden vaihtaminen Party Booster -toiminnon käyttäminen Puhelut Puhelun vastaanottaminen Puhelun soittaminen Sony Music Center käyttäminen Mitä Sony Music Center -sovelluksen avulla voi tehdä Sony Music Center -sovelluksen asentaminen Ääniavustajatoiminnon käyttäminen Ääniavustajatoiminnon käyttäminen (Google-sovellus) Ääniavustajatoiminnon käyttäminen (Siri) 2

3 Tietoja Tietoa merkkivaloista Esiasennetun ohjelmiston päivittäminen Käyttöä koskevia huomautuksia Varotoimet Huomautuksia lataamisesta Huomautuksia vedenpitävyydestä ja pölytiiviydestä Kaiuttimen kunnossapito Tietoa langattomasta BLUETOOTH-teknologiasta Tavaramerkit Vianmääritys Miten voin ratkaista ongelman? Virransyöttö Kaiuttimen lataaminen ei onnistu Kaiutinta ei voi kytkeä päälle tai kaiutin sammuu äkillisesti Ääni Ei ääntä / ääntä vain yhdestä kaiuttimesta / alhainen äänen taso / vääristynyt ääni / huminaa tai kohinaa kaiuttimesta / ei ääntä tai alhainen ääni puheluiden aikana Ääni pienenee käytön aikana BLUETOOTH Kaiuttimen ja BLUETOOTH-laitteen välille ei voi muodostaa paria Kaiuttimen ja BLUETOOTH-laitteen välille ei voi muodostaa yhteyttä One-touch-yhteyden (NFC) avulla BLUETOOTH-laitetta ei voi yhdistää kaiuttimeen kaiuttimen lisäystoiminnossa Kaiuttimeen ei voi muodostaa yhteyttä Wireless Party Chain -toiminnon avulla Palautus RESET-painikkeen käyttäminen Kaiuttimen alustaminen 3

4 Osat ja painikkeet (virta) -painike, jossa on merkkivalo/ (BLUETOOTH) -merkkivalo PAIRING-painike 3. -/+ (äänenvoimakkuus) -painikkeet 4. (toisto)/ (puhelu) -painike 5. LIVE-painike, jossa on merkkivalo 6. N-merkki 7. Valot 4

5 8. Mikrofoni 9. Suojus 10. BATT (akku)/ LIGHT -painike Kaiuttimen valo kytketään päälle/pois, kun pidät tätä painiketta painettuna noin 3 sekunnin ajan. 11. WPC (Wireless Party Chain) -painike, jossa on merkkivalo 12. ADD (kaiuttimen lisäys) -painike, jossa on merkkivalo 13. RESET-painike 14. CHARGE-merkkivalo 15. DC IN 5V -liitäntä * 16. AUDIO IN -liitäntä * Lataa kaiutin liittämällä USB-verkkolaite tähän liitäntään. Aiheeseen liittyvää Tietoa merkkivaloista 5

6 Kaiuttimen lataaminen Kaiutinta voidaan käyttää liittämällä se seinäpistorasiaan USB-verkkolaitteen (saatavana kaupoista) avulla tai käyttämällä sisäistä akkua. Kun käytät kaiutinta ensimmäisen kerran, huolehdi, että lataat sisäistä akkua vähintään 1 tunnin ajan ennen virran kytkemistä päälle. Voit käyttää kaiutinta sisäisen akun avulla lataamalla kaiuttimen ennen käyttöä. 1 Lataa kaiutin liittämällä se seinäpistorasiaan. Liitä mikro-usb-kaapeli (toimitettu mukana) kaiuttimen DC IN 5V -liitäntään ja liitä sen toinen pää USBverkkolaitteeseen (saatavana kaupoista). Kytke tämän jälkeen USB-verkkolaite seinäpistorasiaan. Kaiutin tukee USB-verkkolaitteita (saatavana kaupoista), joiden lähtöjännite on vähintään 500 ma. Suosittelemme kuitenkin käyttämään USB-verkkolaitetta, jonka lähtöjännite on vähintään 1,5 A, ja mukana toimitettua mikro-usbkaapelia tai mikro-usb-kaapelia, joka vastaa USB-standardia. Latausta muiden laitteiden kautta ei taata. CHARGE-merkkivalo syttyy oranssiksi latauksen ajaksi. Arvioitu latausaika vaihtelee liitetyn USB-verkkolaitteen (saatavana kaupoista) lähtötehon mukaan. USBverkkolaitteen ja mikro-usb-kaapelin tyypistä ja ominaisuuksista riippuen latausaika saattaa olla pidempi kuin alla annettu aika. Alla annettu aika voi vaihdella ympäristön lämpötilan ja käyttöolosuhteiden mukaan. Seuraava aika on annettu viitteeksi. Kun liitäntä tehdään USB-verkkolaitteella (saatavana kaupoista), jonka lähtöteho on 1,5 A: Lataus kestää noin 4 tuntia *, minkä jälkeen CHARGE-merkkivalo sammuu. Kun liitäntä tehdään USB-verkkolaitteella (saatavana kaupoista, kuten iphone-lisävarusteet), jonka lähtöteho on 500 ma, takuu ei kata sitä, joten lataus kestää kauemmin kuin 10 tuntia * tai mahdollisesti hyvin kauan. * Aika, joka kuluu tyhjän sisäisen akun lataamiseen täyteen, kun kaiutin sammuu. Kun lataus on valmis, sulje suojus kunnolla. Suojus on erittäin tärkeä vedenpitävyyden ja pölytiiviyden ylläpitämiseksi. Latauksen valmistumisen tarkastaminen Jos sisäinen akku on ladattu täyteen, kun liität kaiuttimen seinäpistorasiaan, CHARGE-merkkivalo syttyy oranssina ja sammuu noin 1 minuutin kuluttua. Sisäisen uudelleenladattavan akun tason tarkastaminen 6

7 Kun olet painanut kaiuttimen takaosan suojuksen sisäosassa olevaa BATT (akku)/ LIGHT -painiketta kaiuttimen ollessa kytkettynä päälle, alla luetellut ääniopastukset kuuluvat kaiuttimesta akun jäljellä olevan tason mukaan. 70 % tai enemmän: Battery fully charged (Akku on täysin ladattu) 50 % tai enemmän: Battery about 70% (Akun varaus on noin 70 %) 20 % tai enemmän: Battery about 50% (Akun varaus on noin 50 %) 10 % tai enemmän: Battery about 20% (Akun varaus on noin 20 %) Alle 10 %: Please charge (Lataa akku) Litiumioniakun käyttöaika (toistossa BLUETOOTH-yhteyden kautta) Noin 12 tuntia Kaiuttimen äänenvoimakkuudeksi asetetaan 25. Valotoiminto kytketään pois päältä. Äänitilaksi asetetaan STANDARD. Noin 10 tuntia Kaiuttimen äänenvoimakkuudeksi asetetaan 25. Valotoiminto kytketään päälle. (tehtaan oletusasetukset) Äänitilaksi asetetaan EXTRA BASS. (tehtaan oletusasetukset) Noin 3 tuntia Kaiuttimen äänenvoimakkuudeksi asetetaan enimmäisasetus. Valotoiminto kytketään päälle. Äänitilaksi asetetaan EXTRA BASS. Jos sisäisen litiumioniakun varaus on alhainen, enimmäisäänenvoimakkuus alennetaan noin puoleen virtapiirin suojelemiseksi. Tämä on määritys. Tässä annettu käyttöaika koskee myös musiikin toistamista noin puolella äänenvoimakkuudella. Sisäisen akun käyttöaika mitataan käyttämällä määrittämäämme musiikkilähdettä. Todellinen käyttöaika voi erota annetusta ajasta äänenvoimakkuuden, toistettujen kappaleiden, ympäristön lämpötilan ja käyttöolosuhteiden mukaan. Kun sisäisen akun virtataso on alhainen Kun kuuluva ääniopastus on Please charge (Lataa akku) ja CHARGE-merkkivalo ja hitaasti, sisäisen akun virtataso on alhainen ja akku on ladattava. (virta) -merkkivalo välkkyvät Vihje Voit ladata kaiuttimen myös liittämällä sen käynnistettyyn tietokoneeseen mikro-usb-kaapelin avulla. Toimivuutta kaikkien tietokoneiden yhteydessä ei kuitenkaan taata. Takuu ei myöskään kata käyttöä itse koottujen tietokoneiden kanssa. Käytössä oleva kaiutin voidaan ladata, jos se on liitetty seinäpistorasiaan USB-verkkolaitteen (saatavana kaupoista) avulla tai liitetty käynnistettyyn tietokoneeseen. Verrattuna tilanteeseen kaiuttimen ollessa sammutettuna sisäisen akun lataaminen saattaa tällöin kestää kauemmin käyttöolosuhteista riippuen. Tämän vuoksi kaiuttimen sammuttamista latauksen ajaksi suositellaan. Huomautus Kun käytät kaiutinta korkealla äänenvoimakkuudella, sisäisen akun virtataso saattaa pienentyä, vaikka kaiutin olisi liitetty seinäpistorasiaan. Jos haluat käyttää kaiutinta latauksen aikana, pienennä kaiuttimen äänenvoimakkuutta. Muussa tapauksessa sammuta kaiutin ja lataa sisäistä akkua riittävästi. Kun käytät kaiutinta korkealla äänenvoimakkuudella pitkiä aikoja, sisäisen akun virtataso saattaa pienentyä, vaikka kaiutin olisi liitetty seinäpistorasiaan. Tämän tuloksena ääni pienenee. Tämä ei ole toimintahäiriö. Sammuta kaiutin ja lataa sisäistä akkua riittävästi. Virran enimmäissyöttö on alhaisempi, kun sisäisen akun virtataso on alhainen. Lataus keskeytyy turvallisuussyistä erittäin kylmissä tai kuumissa ympäristöissä. Jos lataus kestää pitkään, myös kaiuttimen lataaminen keskeytyy. Voit ratkaista nämä ongelmat irrottamalla mikro-usb-kaapelin ja liittämällä sen uudelleen, kun käyttölämpötila on 5 C 35 C. Älä lataa paikoissa, joissa kaiuttimeen saattaa roiskua vettä. Vaikka et aikoisi käyttää kaiutinta pitkään aikaan, ylläpidä akun tehoa lataamalla sitä riittävästi 6 kuukauden välein. 7

8 Aiheeseen liittyvää Virran kytkeminen päälle Huomautuksia lataamisesta 8

9 Virran kytkeminen päälle 1 Paina (virta)/ PAIRING -painiketta. (virta) -merkkivalo syttyy valkoisena * ja (BLUETOOTH) -merkkivalo välkkyy hitaasti sinisenä. Kun kytket kaiuttimen päälle ensimmäisen kerran hankinnan jälkeen tai kun kaiuttimeen ei ole tallennettu parinmuodostuksen tietoja, (BLUETOOTH) -merkkivalo alkaa välkkyä nopeasti sinisenä. * Äänitilasta riippuen (virta) -merkkivalon väri vaihtelee. Saat lisätietoja lukemalla seuraavan aiheen. Tietoa merkkivaloista Vihje Kun kytket kaiuttimen päälle ensimmäisen kerran ostettuasi sen, valotoiminto on päällä. Kaiuttimeen syttyy valo. Huomautus Jos CHARGE-merkkivalo ja (virta) -merkkivalo välkkyvät 3 kertaa ja sammuvat, kun kytket kaiuttimen päälle, sisäinen akku on tyhjä. Tällöin kaiutin sammuu automaattisesti. Lataa sisäinen akku. Kun CHARGE-merkkivalo ja (virta) -merkkivalo välkkyvät hitaasti, sisäisen akun virtataso on alhainen ja se on ladattava. Aiheeseen liittyvää Virran sammuttaminen Kaiuttimen lataaminen Kaiuttimen valojen kytkeminen päälle/pois (valotoiminto) 9

10 Virran sammuttaminen 1 Paina (virta)/ PAIRING -painiketta. (virta) -merkkivalo ja (BLUETOOTH) -merkkivalo sammuvat. Vihje Jos sammutat kaiuttimen sen ollessa liitettynä seinäpistorasiaan USB-verkkolaitteen (saatavana kaupoista) avulla tai liitettynä käynnistettyyn tietokoneeseen, kun BLUETOOTH-valmiustilan toiminto on päällä, (virta) -merkkivalo syttyy oranssina ja kaiutin siirtyy BLUETOOTH-valmiustilaan *. * Hankintahetkellä BLUETOOTH-valmiustila on asetettuna pois päältä. Aiheeseen liittyvää Automaattinen sammutustoiminto (Auto Standby) BLUETOOTH-valmiustilan toiminnon käyttäminen 10

11 BLUETOOTH-valmiustilan toiminnon käyttäminen Kun BLUETOOTH-valmiustilan toiminto kytketään päälle, kaiutin käynnistyy automaattisesti BLUETOOTH-laitteen avulla ja muodostaa BLUETOOTH-yhteyden. Huomaa seuraavat seikat ennen kaiuttimen käyttämistä: BLUETOOTH-valmiustilan toiminto on käytettävissä vain, kun kaiutin on liitetty seinäpistorasiaan USBverkkolaitteella (saatavana kaupoista) tai kun se on liitetty käynnistettyyn tietokoneeseen. Kun kaiutin saa virtaa ainoastaan sisäisestä akusta, BLUETOOTH-valmiustilan toiminto ei ole käytettävissä. Muodosta pari kaiuttimen ja BLUETOOTH-laitteen välille etukäteen. Jos parinmuodostustietoja ei tallenneta kaiuttimeen, esimerkiksi kun kaiutinta käytetään ensimmäisen kerran hankinnan jälkeen, kaiutin ei siirry BLUETOOTH-valmiustilaan. 1 Liitä kaiutin seinäpistorasiaan USB-verkkolaitteen (saatavana kaupoista) avulla tai liitä se käynnistettyyn tietokoneeseen. 2 Kytke kaiutin päälle. (virta) -merkkivalo syttyy valkoisena *. * Äänitilasta riippuen Tietoa merkkivaloista (virta) -merkkivalon väri vaihtelee. Saat lisätietoja lukemalla seuraavan aiheen. 3 Käynnistä sovellus napauttamalla [Music Center] älypuhelimella, iphonella jne. Music Center 4 Napauta []. 11

12 5 Napauta [Asetukset]. 6 Napauta [Virranhallinta]. 7 Napauta [Bluetooth-valmius]. 8 Napauta [PÄÄLLÄ] asettaaksesi BLUETOOTH-valmiustilan päälle. BLUETOOTH-valmiustilan kytkeminen pois Tee vaiheet uudelleen kytkeäksesi BLUETOOTH-valmiustilan pois. Vihje Kun BLUETOOTH-valmiustila on aktivoitu, (virta) -merkkivaloon syttyy oranssi valo, kun kaiutin kytketään pois päältä. Aiheeseen liittyvää Kaiuttimen lataaminen Virran kytkeminen päälle Tietoa merkkivaloista 12

13 Automaattinen sammutustoiminto (Auto Standby) Jos kaiuttimen olosuhteet ovat seuraavat noin 15 minuutin ajan, kaiutin sammuu automaattisesti. Hankintahetkellä automaattinen sammutustoiminto (Auto Standby) on asetettuna päälle. Kun kaiutin on BLUETOOTH-tilassa Kaiutinta ei käytetä. Yhdistetyn matkapuhelimen (älypuhelimen) handsfree-toiminto on asetettu pois päältä ja matkapuhelin (älypuhelin) ei toista musiikkia (ääntä) eikä sitä käytetä. Saat yksityiskohtaiset ohjeet lukemalla matkapuhelimen mukana toimitetut käyttöohjeet. Yhdistetty BLUETOOTH-laite, kuten WALKMAN, ei toista musiikkia (ääntä) eikä sitä käytetä. Kun kaiutin on AUDIO IN -tilassa Kaiutinta ei käytetä. Musiikkia (ääntä) ei toisteta äänilaitteelta, joka on liitetty AUDIO IN -liitäntään, tai musiikki (ääni) äänilaitteelta, joka on liitetty AUDIO IN -liitäntään, kuuluu liian hiljaisena. Kaiuttimeen ei ole liitetty BLUETOOTH-laitetta HFP/HSP-yhteyden avulla. Vihje Voit kytkeä automaattisen sammutustoiminnon (Auto Standby) päälle tai pois käyttämällä Sony Music Center -sovellusta. Huomautus Kun kaiutin yhdistetään iphoneen / ipod touchiin BLUETOOTH-yhteyden kautta, automaattinen sammutustoiminto poistetaan käytöstä. Aiheeseen liittyvää Mitä Sony Music Center -sovelluksen avulla voi tehdä 13

14 Kaiuttimen valojen kytkeminen päälle/pois (valotoiminto) Kaiuttimen valot kytkeytyvät päälle musiikin myötä tunnelman kohentamiseksi. Kaiuttimen ostohetkellä valotoiminto on kytketty päälle. 1 Kytke kaiutin päälle. (virta) -merkkivalo syttyy valkoisena *. Kaiuttimeen syttyy valo. * Äänitilasta riippuen (virta) -merkkivalon väri vaihtelee. Saat lisätietoja lukemalla seuraavan aiheen. Tietoa merkkivaloista Valotoiminnon kytkeminen pois (valo pois)/päälle (valo päällä) Pidä kaiuttimen takaosan suojuksen sisäpuolella olevaa BATT (akku)/ LIGHT -painiketta painettuna noin 3 sekunnin ajan, kunnes valotoiminto kytkeytyy pois/päälle. Kun pidät painiketta painettuna uudelleen noin 3 sekunnin ajan, valotoiminto kytkeytyy päälle/pois uudelleen. Vihje Käyttämällä Valaistus -toimintoa Sony Music Center -sovelluksessa voit kytkeä valotoiminnon päälle/pois tai valita jonkun erilaisista valaistustiloista. RAVE: Tanssimusiikki voimakkain välkkyvin valoin Kaiuttimen ostohetkellä RAVE on asetettuna. CHILL: Rentouttava musiikki 14

15 STROBE: Välkkyvien valojen käyttäminen Huomautus Kun valo on voimakas, lisää valoa huoneeseen tai sammuta valot. Varmista, että suljet suojuksen kunnolla käytettyäsi BATT (akku)/ LIGHT -painiketta. Aiheeseen liittyvää Mitä Sony Music Center -sovelluksen avulla voi tehdä 15

16 Parin ja yhteyden muodostaminen BLUETOOTH -laitteiden avulla Kun pari muodostetaan kahden tai useamman BLUETOOTH-laitteen välille, tee seuraava parinmuodostusmenettely kullekin laitteelle. Varmista, että toimit seuraavasti ennen kaiuttimen käyttämistä: Aseta BLUETOOTH-laite enintään 1 m:n etäisyydelle kaiuttimesta. Liitä kaiutin seinäpistorasiaan USB-verkkolaitteen (saatavana kaupoista) avulla tai liitä se käynnistettyyn tietokoneeseen. Voit myös ladata sisäistä akkua riittävästi. Lopeta toisto BLUETOOTH-laitteelta. Pienennä BLUETOOTH-laitteen ja kaiuttimen äänenvoimakkuutta välttääksesi voimakkaiden yhtäkkisten äänien kuulumisen kaiuttimesta. BLUETOOTH-laitteesta riippuen laitteen äänenvoimakkuus voidaan synkronoida kaiuttimen kanssa. Ota esiin viitteeksi BLUETOOTH-laitteen mukana toimitetut käyttöohjeet. 1 Kytke kaiutin päälle. 2 Tarkasta (BLUETOOTH) -merkkivalon tila. Kun merkkivalo välkkyy nopeasti Kaiutin on parinmuodostustilassa. Siirry vaiheeseen. Kun merkkivalo välkkyy hitaasti 16

17 Kaiutin etsii BLUETOOTH-laitetta. Jos haluat muodostaa parin BLUETOOTH-laitteen kanssa, jota et ole rekisteröinyt (johon et ole muodostanut paria) aiemmin, siirry vaiheeseen. Jos haluat muodostaa yhteyden uudelleen BLUETOOTH-laitteeseen, joka on rekisteröity (johon on muodostettu pari), siirry vaiheeseen. Kaiutin muodostaa yhteyden automaattisesti, kun BLUETOOTH-toiminto kytketään päälle älypuhelimella/iphonella. BLUETOOTH-laitteesta riippuen yhteys saattaa muodostua, kun kaiuttimen virta kytketään päälle. Saat yksityiskohtaiset ohjeet lukemalla BLUETOOTH-laitteen mukana toimitetut käyttöohjeet. Kun merkkivalo pysyy valaistuna Kaiuttimen ja BLUETOOTH-laitteen välille on muodostettu yhteys. Jos haluat muodostaa yhteyden muihin BLUETOOTH-laitteisiin, tee jokin alla olevista menettelyistä. Jos haluat muodostaa parin BLUETOOTH-laitteen kanssa, jota et ole rekisteröinyt (johon et ole muodostanut paria) aiemmin, siirry vaiheeseen. Jos haluat muodostaa yhteyden uudelleen BLUETOOTH-laitteeseen, joka on rekisteröity (johon on muodostettu pari), siirry vaiheeseen. Kaiutin muodostaa yhteyden automaattisesti, kun BLUETOOTH-toiminto kytketään päälle älypuhelimella/iphonella. 3 Pidä (virta)/ PAIRING -painike painettuna, kunnes kuulet ääniopastuksen ja (BLUETOOTH) - merkkivalo alkaa välkkyä nopeasti sinisenä. Kaiutin siirtyy parinmuodostustilaan. 17

18 4 Tee parinmuodostuksen menettely BLUETOOTH-laitteella kaiuttimen havaitsemiseksi. Kun BLUETOOTH-laitteen näytölle ilmestyy luettelo havaituista laitteista, valitse. Jos todentamisavainta * pyydetään BLUETOOTH-laitteen näytöllä, kirjoita * Todentamisavainta voidaan kutsua myös salakoodiksi, PIN-koodiksi, PIN-numeroksi tai salasanaksi. 5 Muodosta BLUETOOTH-yhteys BLUETOOTH-laitteelta. Kun BLUETOOTH-yhteys on muodostettu, (BLUETOOTH) -merkkivalo lakkaa välkkymästä ja pysyy valaistuna. Jos BLUETOOTH-yhteys ei muodostu, toista vaiheesta alkaen. Vihje Kun BLUETOOTH-toiminto on aktivoitu BLUETOOTH-laitteella, joka on yhdistetty kaiuttimeen BLUETOOTH-yhteyden avulla, BLUETOOTH-laite voidaan yhdistää kaiuttimeen uudelleen vain painamalla (virta)/ PAIRING -painiketta. Saat yksityiskohtaiset ohjeet BLUETOOTH-laitteen käytöstä lukemalla BLUETOOTH-laitteen mukana toimitetut käyttöohjeet. Huomautus Apple ios -laitteet: tämä laite on yhteensopiva ios 10.0:n ja uudempien versioiden kanssa. BLUETOOTH-yhteys ei ole käytettävissä laitteilla, joiden versio on ios 9.x tai vanhempi. Kaiuttimen parinmuodostustila vapautuu noin 5 minuutin kuluttua ja (BLUETOOTH) -merkkivalo välkkyy hitaasti. Jos parinmuodostuksen tietoja ei tallenneta kaiuttimeen, esimerkiksi tehdasasetuksiin, parinmuodostustilaa ei kuitenkaan vapauteta. Jos parinmuodostustila vapautetaan ennen prosessin valmistumista, toista vaiheesta alkaen. Kaiuttimen todentamisavain on Jos BLUETOOTH-laitteen todentamisavaimeksi asetetaan muu kuin 0000, kaiuttimen kanssa ei voi muodostaa paria. Kun BLUETOOTH-laitteiden välille on muodostettu pari, paria ei tarvitse muodostaa uudelleen, paitsi seuraavissa tapauksissa: Parinmuodostustiedot katoavat korjauksen tms. yhteydessä. 18

19 Kaiuttimen ja 8 laitteen välille on jo muodostettu pari ja parinmuodostusta yritetään uuden laitteen kanssa. Pari voidaan muodostaa kaiuttimen ja enintään 8 laitteen välille. Jos uuden laitteen kanssa muodostetaan pari, kun 8 laitteen kanssa on jo muodostettu pari, ensimmäisenä muodostetun parin laite korvataan uudella laitteella. Kaiuttimen parinmuodostustiedot on poistettu BLUETOOTH-laitteelta. Kaiutin alustetaan. Kaikki parinmuodostuksen tiedot poistetaan. Jos alustat kaiuttimen, se ei ehkä pysty muodostamaan yhteyttä iphoneen / ipod touchiin tai tietokoneeseen. Pyyhi tällöin kaiuttimen parinmuodostuksen tiedot iphonelta / ipod touchilta tai tietokoneelta ja tee parinmuodostusmenettely uudelleen. Pari voidaan muodostaa kaiuttimen ja usean laitteen välille, mutta musiikkia voidaan toistaa vain yhdeltä parittaiselta laitteelta kerrallaan. Kun äänikaapeli liitetään kaiuttimen AUDIO IN -liitäntään silloin, kun kaiuttimen ja BLUETOOTH-laitteen välillä on BLUETOOTHyhteys, BLUETOOTH-laitteen ääni ei kuulu kaiuttimesta (handsfree-toiminto on käytettävissä). Voit kuunnella musiikkia BLUETOOTH-laitteelta, kun irrotat äänikaapelin kaiuttimen AUDIO IN -liitännästä. Aiheeseen liittyvää Musiikin kuunteleminen laitteelta BLUETOOTH-yhteyden kautta BLUETOOTH-yhteyden katkaiseminen (käytön jälkeen) 19

20 Yhteyden muodostaminen NFC-yhteensopivaan laitteeseen One-touch (NFC) - yhteyden avulla Kun kosketat kaiutinta NFC-yhteensopivaan laitteeseen, kuten älypuhelimeen, kaiutin kytkeytyy automaattisesti päälle ja alkaa muodostaa paria ja BLUETOOTH-yhteyttä. Yhteensopivat älypuhelimet NFC-yhteensopivat älypuhelimet, joihin on asennettu Android 4.1 tai uudempi Yhteensopivat WALKMAN -mallit NFC-yhteensopivat WALKMAN -mallit * * NFC Vaikka WALKMAN -mallisi olisi yhteensopiva NFC-toiminnon kanssa, se ei ehkä kykene muodostamaan BLUETOOTH-yhteyttä kaiuttimeen One-touch-yhteyden avulla. Saat lisätietoa yhteensopivista malleista lukemalla WALKMAN -laitteen mukana toimitetut käyttöohjeet. NFC (lähikenttäviestintä) -tekniikka mahdollistaa lyhyen kantomatkan langattoman viestinnän erilaisten laitteiden, kuten älypuhelimien ja IC-tagien, välillä. NFC-toiminnon ansiosta tietoliikenneyhteys (esimerkiksi BLUETOOTH-parin muodostaminen) voidaan saavuttaa helposti ja yksinkertaisesti viemällä NFC-yhteensopivat laitteet kosketuksiin toistensa kanssa (eli kohdistamalla kunkin laitteen N-merkit tai määrätyt alueet). Tee seuraavat toimenpiteet ennen kuin aloitat. Lopeta toisto laitteelta. Pienennä laitteen ja kaiuttimen äänenvoimakkuutta välttääksesi voimakkaiden yhtäkkisten äänten kuulumisen kaiuttimesta. Laitteesta riippuen laitteen äänenvoimakkuus voidaan synkronoida kaiuttimen kanssa. Poista näytön lukitus laitteelta. 1 Kytke laitteen NFC-toiminto päälle. 2 Kosketa ja pidä kaiuttimen N-merkittyä osaa kiinni laitteen N-merkityssä osassa, kunnes laite reagoi. (Tämä saattaa kestää muutaman sekunnin.) 3 Muodosta BLUETOOTH-yhteys noudattamalla näytön ohjeita. Kun BLUETOOTH-yhteys on muodostettu, (BLUETOOTH) -merkkivalo vaihtuu välkkyvästä pysyväksi. 20

21 Vihje Voit katkaista BLUETOOTH-yhteyden viemällä kaiuttimen N-merkityn osan uudelleen kosketukseen laitteen N-merkityn osan kanssa. Jos et voi muodostaa yhteyttä kaiuttimeen, kokeile seuraavaa. Siirrä laitetta hitaasti kaiuttimen N-merkityn osan ylitse. Jos laite on kotelossa, poista kotelo. Jos viet laitteen kosketukseen kaiuttimen kanssa, laite katkaisee BLUETOOTH-yhteyden nykyiseen laitteeseen (NFCyhteensopiviin kuulokkeisiin tms.) ja muodostaa yhteyden kaiuttimeen. Huomautus Kun äänikaapeli liitetään kaiuttimen AUDIO IN -liitäntään, kun kaiuttimen ja BLUETOOTH-laitteen välillä on BLUETOOTH-yhteys, BLUETOOTH-yhteyden avulla yhdistetyn laitteen ääni ei kuulu kaiuttimesta (handsfree-toiminto on käytettävissä). Voit kuunnella musiikkia BLUETOOTH-laitteelta, kun irrotat äänikaapelin kaiuttimen AUDIO IN -liitännästä. Jos laitteesi siirtyy valmiustilaan reagoidessaan magneettikenttään, siihen ei ehkä voi muodostaa yhteyttä NFC-yhteyden avulla. Kun käytät kaiuttimen lisäystoimintoa tai Wireless Party Chain -toimintoa, kosketa kaiuttimeen, jonka (BLUETOOTH) - merkkivalo välkkyy. Laite ei voi muodostaa BLUETOOTH-yhteyttä kaiuttimeen, jonka (BLUETOOTH) -merkkivalo on sammunut. Aiheeseen liittyvää Musiikin kuunteleminen laitteelta BLUETOOTH-yhteyden kautta 21

22 Parinmuodostus tietokoneeseen BLUETOOTH-yhteyden kautta (Windows) Parinmuodostus on prosessi, joka vaaditaan BLUETOOTH-laitteiden tietojen vastavuoroiseen rekisteröintiin, jotta laitteiden välille voidaan muodostaa langaton yhteys. Laitteen ja kaiuttimen välille on muodostettava pari, jotta BLUETOOTH-yhteys voidaan muodostaa ensimmäisen kerran. Muodosta pari muiden laitteiden kanssa samalla tavalla. Tuetut käyttöjärjestelmät Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1 Tee seuraavat toimenpiteet ennen kuin aloitat. Aseta tietokone enintään 1 m:n etäisyydelle kaiuttimesta. Liitä kaiutin seinäpistorasiaan USB-verkkolaitteen (saatavana kaupoista) avulla tai liitä se käynnistettyyn tietokoneeseen. Voit myös ladata sisäistä akkua riittävästi. Ota esiin viitteeksi tietokoneen mukana toimitetut käyttöohjeet. Pysäytä toisto tietokoneelta. Pienennä tietokoneen ja kaiuttimen äänenvoimakkuutta välttääksesi voimakkaiden yhtäkkisten äänien kuulumisen kaiuttimesta. 1 Valmistaudu etsimään kaiutin tietokoneelta. Windows 10 Valitse [ (Action Center)] [Connect] näytön oikean alareunan tehtäväpalkista. Windows 8.1 Napsauta oikealla painikkeella [Start] ja vielä [Control Panel]. Kun [All Control Panel Items] tulee näkyviin, valitse [Devices and Printers]. Jos [Control Panel] -näyttö tulee näkyviin [All Control Panel Items] -näytön sijasta, valitse [Large icons] tai [Small icons], joka sijaitsee [View by] -valikossa näytön oikeassa yläkulmassa. Windows 7 Napsauta [Start]-painiketta ja vielä [Devices and Printers]. 22

23 2 Kytke kaiutin päälle. *1 (virta) -merkkivalo syttyy valkoisena *1. (BLUETOOTH) -merkkivalo välkkyy sinisenä. Äänitilasta riippuen (virta) -merkkivalon väri vaihtelee. Saat lisätietoja lukemalla seuraavan aiheen. Tietoa merkkivaloista Kun kytket kaiuttimen päälle ensimmäisen kerran sen hankkimisen jälkeen, (BLUETOOTH) -merkkivalo alkaa välkkyä nopeasti ja kaiutin siirtyy automaattisesti parinmuodostustilaan vain (virta)/ PAIRING -painiketta painamalla. Siirry vaiheeseen. Kun painat (virta)/ PAIRING-painiketta, kaiutin yrittää muodostaa BLUETOOTH-yhteyden viimeksi yhdistettynä olleeseen BLUETOOTH-laitteeseen. Jos laite on lähellä ja sen BLUETOOTH-toiminto on päällä, BLUETOOTH-yhteys muodostuu automaattisesti ja (BLUETOOTH) -merkkivalo pysyy valaistuna. Sammuta tällöin BLUETOOTH-toiminto tai sammuta sillä hetkellä yhdistettynä olevan BLUETOOTH-laitteen virta. 3 Pidä (virta)/ PAIRING -painike painettuna, kunnes kuulet ääniopastuksen ja (BLUETOOTH) - merkkivalo alkaa välkkyä nopeasti sinisenä. Kaiutin siirtyy parinmuodostustilaan. 4 Etsi kaiutin tietokoneelta. Kaiuttimen yhdistäminen tietokoneeseen BLUETOOTH-yhteyden avulla 23

24 Windows 10 / Windows Valitse [Connect], joka on Action Center -kohdassa näytön oikeassa alareunassa. 2. Valitse []. Jos [] ei ilmesty näytölle, toista menettely vaiheesta alkaen. Parinmuodostuksen jälkeen BLUETOOTH-yhteys muodostetaan automaattisesti ja [Connected music] tulee näkyviin näytölle. Siirry vaiheeseen. Windows 7 1. Napsauta [Add a device]. 2. Valitse [] ja napsauta [Next]. 24

25 3. Jos todentamisavain *2 vaaditaan, kirjoita Jos [] ei tule näkyviin, tee menettely uudelleen vaiheesta alkaen. *2 Todentamisavainta voidaan kutsua myös salakoodiksi, PIN-koodiksi, PIN-numeroksi tai salasanaksi. Kun seuraava näyttö tulee näkyviin, napsauta [Close]. Tietokone aloittaa ohjaimen asentamisen. -merkki tulee näkyviin []-kuvakkeen vasempaan alareunaan asennuksen aikana. Kun - merkki katoaa, ohjaimen asennus on valmis. Siirry vaiheeseen. Tietokoneesta riippuen asennus saattaa kestää jonkin aikaa. Jos ohjaimen asentaminen kestää liian kauan, kaiuttimen automaattisen sammutuksen (Auto Standby) toiminto aiheuttaa automaattisen sammumisen. Jos näin tapahtuu, kytke kaiutin uudestaan päälle. 5 Rekisteröi kaiutin tietokoneeseen. Windows 10 Parinmuodostuksen jälkeen BLUETOOTH-yhteys muodostetaan automaattisesti ja [Connected music] tulee näkyviin näytölle. Siirry vaiheeseen. Windows

26 1. Napsauta oikealla painikkeella [], joka sijaitsee [Devices]-kohdassa, ja valitse [Sound settings] näkyviin tulevasta valikosta. 2. Vahvista [ Stereo], joka näkyy [Sound]-näytöllä. Jos [ Stereo] -kohdassa näkyy valintamerkki (vihreä), siirry vaiheeseen. Jos [ Stereo] -kohdassa ei näy valintamerkkiä (vihreää), siirry seuraavaan vaiheeseen (alavaihe 3). Jos [ Stereo] ei tule näkyviin, napsauta oikealla painikkeella [Sound]-näyttöä ja valitse [Show Disabled Devices] näkyviin tulevasta valikosta. Siirry tämän jälkeen seuraavaan vaiheeseen (alavaihe 3). 3. Napsauta oikealla painikkeella [ Stereo] ja valitse [Connect] näkyviin tulevasta valikosta. 26

27 Kun kaiutin on yhdistetty, valintamerkki ilmestyy [ Stereo] -kohtaan [Sound]-näytöllä. Siirry vaiheeseen. Jos et voi napsauttaa [Connect]-valintaa [ Stereo] -kohdassa, valitse [Disable]-valinta [Default Device] -kohdasta, jossa on tällä hetkellä valintamerkki (vihreä). Windows 7 1. Kaksoisnapsauta []-valintaa kohdassa [Devices]. 27

28 2. Napsauta [Listen to Music]. Kun kaiuttimeen on muodostettu yhteys, näkyviin tulee valintamerkki. 6 Tarkasta, että (BLUETOOTH) -merkkivaloon on vaihtunut välkkyvän valon sijasta pysyvä valo. Kun kaiuttimen ja tietokoneen välillä on yhteys, tietokoneellesi tallennettua musiikkia jne. (BLUETOOTH) -merkkivalo pysyy valaistuna. Voit alkaa toistaa 28

29 Vihje Yllä olevat ohjeet on annettu vain viitteeksi. Saat yksityiskohtaiset ohjeet lukemalla tietokoneen mukana toimitetut käyttöohjeet. Kaiuttimeen voidaan liittää samanaikaisesti enintään 3 BLUETOOTH-laitetta. Kun yksi laite alkaa toistaa samalla, kun toiselta laitteelta toistetaan musiikkia, kaiutin vaihtaa laitetta ja alkaa toistaa ääntä uudelta laitteelta (usean laitteen yhteys). Huomautus Kaiuttimen parinmuodostustila vapautuu noin 5 minuutin kuluttua ja (BLUETOOTH) -merkkivalo välkkyy hitaasti. Jos parinmuodostuksen tietoja ei tallenneta kaiuttimeen, esimerkiksi tehdasasetuksiin, parinmuodostustilaa ei kuitenkaan vapauteta. Jos parinmuodostustila vapautetaan ennen prosessin valmistumista, toista vaiheesta alkaen. Kun BLUETOOTH-laitteiden välille on muodostettu pari, paria ei tarvitse muodostaa uudelleen, paitsi seuraavissa tapauksissa: Parinmuodostustiedot katoavat korjauksen tms. yhteydessä. Kaiuttimen ja 8 laitteen välille on jo muodostettu pari ja parinmuodostusta yritetään uuden laitteen kanssa. Pari voidaan muodostaa kaiuttimen ja enintään 8 laitteen välille. Jos uuden laitteen kanssa muodostetaan pari, kun 8 laitteen kanssa on jo muodostettu pari, ensimmäisenä muodostetun parin laite korvataan uudella laitteella. Kaiuttimen parinmuodostustiedot on poistettu BLUETOOTH-laitteelta. Kaiutin alustetaan. Kaikki parinmuodostuksen tiedot poistetaan. Jos alustat kaiuttimen, se ei ehkä pysty muodostamaan yhteyttä iphoneen / ipod touchiin tai tietokoneeseen. Pyyhi tällöin kaiuttimen parinmuodostuksen tiedot iphonelta / ipod touchilta tai tietokoneelta ja tee parinmuodostusmenettely uudelleen. Pari voidaan muodostaa kaiuttimen ja usean laitteen välille, mutta musiikkia voidaan toistaa vain yhdeltä parittaiselta laitteelta kerrallaan. Kaiuttimen todentamisavain on Jos muu kuin 0000 asetetaan todentamisavaimeksi BLUETOOTH-laitteella, kaiuttimeen ei voi muodostaa paria. Kun äänikaapeli liitetään kaiuttimen AUDIO IN -liitäntään, kun kaiuttimen ja BLUETOOTH-laitteen välillä on BLUETOOTH-yhteys, BLUETOOTH-laitteen ääni ei kuulu kaiuttimesta (handsfree-toiminto on käytettävissä). Voit kuunnella musiikkia BLUETOOTHlaitteelta, kun irrotat äänikaapelin kaiuttimen AUDIO IN -liitännästä. Aiheeseen liittyvää Musiikin kuunteleminen laitteelta BLUETOOTH-yhteyden kautta BLUETOOTH-yhteyden katkaiseminen (käytön jälkeen) Samanaikaisesti yhdistettyjen BLUETOOTH-laitteiden vaihtaminen (usean laitteen yhteys) 29

30 Parinmuodostus tietokoneeseen BLUETOOTH-yhteyden kautta (Mac) Parinmuodostus on prosessi, joka vaaditaan BLUETOOTH-laitteiden tietojen vastavuoroiseen rekisteröintiin, jotta laitteiden välille voidaan muodostaa langaton yhteys. Laitteen ja kaiuttimen välille on muodostettava pari, jotta BLUETOOTH-yhteys voidaan muodostaa ensimmäisen kerran. Muodosta pari muiden laitteiden kanssa samalla tavalla. Tuetut käyttöjärjestelmät macos High Sierra (versio 10.13) Tee seuraavat toimenpiteet ennen kuin aloitat. Varmista, että langaton BLUETOOTH-teknologia on asennettu tietokoneeseesi. Aseta tietokone enintään 1 m:n etäisyydelle kaiuttimesta. Liitä kaiutin seinäpistorasiaan USB-verkkolaitteen (saatavana kaupoista) avulla tai liitä se käynnistettyyn tietokoneeseen. Voit myös ladata sisäistä akkua riittävästi. Ota esiin viitteeksi tietokoneen mukana toimitetut käyttöohjeet. Pysäytä toisto tietokoneelta. Pienennä tietokoneen ja kaiuttimen äänenvoimakkuutta välttääksesi voimakkaiden yhtäkkisten äänien kuulumisen kaiuttimesta. Tietokoneestasi riippuen kytke päälle sisäinen BLUETOOTH-sovitin. Jos et tiedä, miten BLUETOOTH-sovitin kytketään päälle tai onko tietokoneessasi sisäistä BLUETOOTH-sovitinta, lue tietokoneesi käyttöohjeet. Kytke tietokoneesi kaiutin päälle. Jos tietokoneeseesi asetettu kaiuttimen asetus on (Mykistä), BLUETOOTH-kaiuttimesta ei kuulu ääntä. Kun tietokoneesi kaiutin on kytketty päälle: 1 Kytke kaiutin päälle. (virta) -merkkivalo syttyy valkoisena *1. (BLUETOOTH) -merkkivalo välkkyy sinisenä. *1 Äänitilasta riippuen (virta) -merkkivalon väri vaihtelee. Saat lisätietoja lukemalla seuraavan aiheen. Tietoa merkkivaloista 30

31 Kun kytket kaiuttimen päälle ensimmäisen kerran sen hankkimisen jälkeen, (BLUETOOTH) -merkkivalo alkaa välkkyä nopeasti ja kaiutin siirtyy automaattisesti parinmuodostustilaan vain (virta)/ PAIRING -painiketta painamalla. Siirry vaiheeseen. Kun painat (virta)/ PAIRING -painiketta, kaiutin yrittää muodostaa BLUETOOTH-yhteyden viimeksi yhdistettynä olleeseen BLUETOOTH-laitteeseen. Jos laite on lähellä ja sen BLUETOOTH-toiminto on päällä, BLUETOOTH-yhteys muodostuu automaattisesti ja (BLUETOOTH) -merkkivalo pysyy valaistuna. Sammuta tällöin BLUETOOTH-toiminto tai sammuta sillä hetkellä yhdistettynä olevan BLUETOOTH-laitteen virta. 2 Pidä (virta)/ PAIRING -painike painettuna, kunnes kuulet ääniopastuksen ja (BLUETOOTH) - merkkivalo alkaa välkkyä nopeasti sinisenä. Kaiutin siirtyy parinmuodostustilaan. 3 Etsi kaiutin tietokoneelta. 1. Valitse [ (System Preferences)] [Bluetooth] näytön oikean alareunan tehtäväpalkista. 2. Valitse [] Bluetooth-näytöltä ja napsauta [Pair]. 31

32 4 Tarkista, että (BLUETOOTH) -merkkivaloon on vaihtunut välkkyvän valon sijasta pysyvä valo. Kun kaiuttimen ja tietokoneen välillä on yhteys, (BLUETOOTH) -merkkivalo pysyy valaistuna. 5 Napsauta kaiuttimen kuvaketta näytön oikeassa yläkulmassa ja valitse [] kohdasta [Output Device]. Voit alkaa toistaa tietokoneellesi tallennettua musiikkia jne. Vihje Yllä olevat ohjeet on annettu vain viitteeksi. Saat yksityiskohtaiset ohjeet lukemalla tietokoneen mukana toimitetut käyttöohjeet. Enintään 3 BLUETOOTH-laitetta voidaan liittää kaiuttimeen samanaikaisesti. Kun yksi laite alkaa toistaa samalla, kun toiselta laitteelta toistetaan musiikkia, kaiutin vaihtaa laitetta ja alkaa toistaa ääntä uudelta laitteelta (usean laitteen yhteys). Huomautus Kaiuttimen parinmuodostustila vapautuu noin 5 minuutin kuluttua ja (BLUETOOTH) -merkkivalo välkkyy hitaasti. Jos parinmuodostuksen tietoja ei tallenneta kaiuttimeen, esimerkiksi tehdasasetuksiin, parinmuodostustilaa ei kuitenkaan vapauteta. Jos parinmuodostustila vapautetaan ennen prosessin valmistumista, toista vaiheesta alkaen. Kun BLUETOOTH-laitteiden välille on muodostettu pari, paria ei tarvitse muodostaa uudelleen, paitsi seuraavissa tapauksissa: Parinmuodostustiedot katoavat korjauksen tms. yhteydessä. 32

33 Kaiuttimen ja 8 laitteen välille on jo muodostettu pari ja parinmuodostusta yritetään uuden laitteen kanssa. Pari voidaan muodostaa kaiuttimen ja enintään 8 laitteen välille. Jos uuden laitteen kanssa muodostetaan pari, kun 8 laitteen kanssa on jo muodostettu pari, ensimmäisenä muodostetun parin laite korvataan uudella laitteella. Kaiuttimen parinmuodostustiedot on poistettu BLUETOOTH-laitteelta. Kaiutin alustetaan. Kaikki parinmuodostuksen tiedot poistetaan. Jos alustat kaiuttimen, se ei ehkä pysty muodostamaan yhteyttä iphoneen / ipod touchiin tai tietokoneeseen. Pyyhi tällöin kaiuttimen parinmuodostuksen tiedot iphonelta / ipod touchilta tai tietokoneelta ja tee parinmuodostusmenettely uudelleen. Pari voidaan muodostaa kaiuttimen ja usean laitteen välille, mutta musiikkia voidaan toistaa vain yhdeltä parittaiselta laitteelta kerrallaan. Kaiuttimen todentamisavain on Jos muu kuin 0000 asetetaan todentamisavaimeksi BLUETOOTH-laitteella, kaiuttimeen ei voi muodostaa paria. Kun äänikaapeli liitetään kaiuttimen AUDIO IN -liitäntään, kun kaiuttimen ja BLUETOOTH-laitteen välillä on BLUETOOTH-yhteys, BLUETOOTH-laitteen ääni ei kuulu kaiuttimesta (handsfree-toiminto on käytettävissä). Voit kuunnella musiikkia BLUETOOTHlaitteelta, kun irrotat äänikaapelin kaiuttimen AUDIO IN -liitännästä. Aiheeseen liittyvää Musiikin kuunteleminen laitteelta BLUETOOTH-yhteyden kautta BLUETOOTH-yhteyden katkaiseminen (käytön jälkeen) Samanaikaisesti yhdistettyjen BLUETOOTH-laitteiden vaihtaminen (usean laitteen yhteys) 33

34 Musiikin kuunteleminen laitteelta BLUETOOTH-yhteyden kautta Voit kuunnella musiikkia BLUETOOTH-laitteelta ja käyttää sitä kaiuttimen avulla BLUETOOTH-yhteyden kautta, jos se tukee seuraavia BLUETOOTH-profiileita. A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) Mahdollistaa korkealaatuisen äänisisällön kuuntelemisen langattomasti. AVRCP (Audio Video Remote Control Profile) Mahdollistaa äänenvoimakkuuden säätämisen sekä toiston, tauotuksen ja seuraavan tai nykyisen kappaleen alkuun siirtymisen. Toiminnot saattavat vaihdella BLUETOOTH-laitteesta riippuen. Lue myös BLUETOOTH-laitteen mukana toimitetut käyttöohjeet. Huomautus Varmista etukäteen, että BLUETOOTH-laitteen ja kaiuttimen äänenvoimakkuus on asetettu kohtuulliselle tasolle, jotta kaiuttimesta ei kuulu yhtäkkistä voimakasta ääntä. BLUETOOTH-laitteesta riippuen kaiuttimen äänenvoimakkuuden säätäminen ei ehkä ole mahdollista BLUETOOTH-laitteella, kun toisto laitteella on keskeytetty/tauotettu. 1 Muodosta yhteys kaiuttimen ja BLUETOOTH-laitteen välille. (BLUETOOTH) -merkkivaloon syttyy sininen valo, kun BLUETOOTH-yhteys on muodostettu. 2 Aloita toisto BLUETOOTH-laitteella. 3 Säädä äänenvoimakkuutta painamalla kaiuttimen /+ (äänenvoimakkuus) -painikkeita tai käyttämällä BLUETOOTH-laitetta. Kun painat kaiuttimen /+ (äänenvoimakkuus) -painikkeita tai säädät äänenvoimakkuutta BLUETOOTH-laitteella, (virta) -merkkivalo välkkyy kerran tai 3 kertaa. 34

35 Voit käyttää kaiuttimen painikkeita toiston aikana tehdäksesi seuraavat toiminnot. Tauota Tauota painamalla (toisto)/ (puhelu) -painiketta toiston aikana. Peruuta tauotus painamalla sitä uudelleen. Siirry seuraavan kappaleen alkuun Paina (toisto)/ (puhelu) -painiketta nopeasti kaksi kertaa toiston aikana. Siirry nykyisen kappaleen alkuun Paina (toisto)/ (puhelu) -painiketta nopeasti 3 kertaa toiston aikana. Vihje Sisäinen akku voidaan ladata jopa kaiuttimen käytön aikana, jos kaiutin on liitetty seinäpistorasiaan USB-verkkolaitteen (saatavana kaupoista) avulla tai liitetty käynnistettyyn tietokoneeseen. Kun asetat kaiuttimen äänenvoimakkuuden korkeimmalle tai alhaisimmalle tasolle, (virta) -merkkivalo välkkyy 3 kertaa. Huomautus Apple ios -laitteet: tämä laite on yhteensopiva ios 10.0:n ja uudempien versioiden kanssa. BLUETOOTH-yhteys ei ole käytettävissä laitteilla, joiden versio on ios 9.x tai vanhempi. Jos tiedonsiirto-olosuhteet ovat heikot, BLUETOOTH-laite saattaa reagoida kaiuttimella tehtäviin toimintoihin virheellisesti. Kun liität kannettavan äänilaitteen jne. kaiuttimen AUDIO IN -liitäntään kuunnellessasi musiikkia BLUETOOTH-yhteyden kautta, kaiutin siirtyy automaattisesti AUDIO IN -tilaan. Tässä tapauksessa BLUETOOTH-laitteen musiikki ei kuulu (jos BLUETOOTHyhteys on aktiivinen, handsfree-toiminto on käytettävissä). Voit kuunnella jälleen musiikkia BLUETOOTH-laitteelta, kun irrotat äänikaapelin kaiuttimen AUDIO IN -liitännästä. Kun käytät laitetta hyvin kuumissa paikoissa, äänenvoimakkuus saattaa pienentyä sisäisen akun suojelemiseksi. Jos sisäisen akun virtataso on alhainen, kaiuttimen äänenvoimakkuuden enimmäistaso pienenee. BLUETOOTH-laitteesta riippuen äänenvoimakkuuden säätäminen tai äänentoistoasetuksen asettaminen yhdistetyllä laitteella voi olla tarpeen. 35

36 Huminaa tai kohinaa voi esiintyä riippuen kaiuttimeen yhdistetystä BLUETOOTH-laitteesta, tiedonsiirtoympäristöstä tai käyttöympäristöstä. Aiheeseen liittyvää BLUETOOTH-yhteyden katkaiseminen (käytön jälkeen) 36

37 BLUETOOTH-äänen suoratoistolaadun valitseminen (koodekki) BLUETOOTH-äänen suoratoistolaaduksi voidaan valita Äänenlaatu etusijalla tai Vakaa yhteys etusijalla. Äänenlaatu etusijalla mahdollistaa toiston SBC-asetusten lisäksi myös AAC- ja LDAC-asetuksilla, joten voit kuunnella korkealaatuista ääntä BLUETOOTH-yhteyden kautta, kun taas Vakaa yhteys etusijalla tarjoaa vakaamman BLUETOOTH-äänen suoratoiston. Äänenlaatu etusijalla on oletusasetus. Tuetut koodekit Äänenlaatu etusijalla (oletusasetus): AUTO on valittuna. Optimaalinen koodekki valitaan automaattisesti vaihtoehdoista AAC, LDAC ja SBC. Vakaa yhteys etusijalla: SBC on valittuna. 1 Liitä kaiutin seinäpistorasiaan USB-verkkolaitteen (saatavana kaupoista) avulla tai liitä se käynnistettyyn tietokoneeseen. Huomautus Älä kytke kaiutinta päälle. 2 Vaihda äänenlaatu. Käytettäessä kaiuttimen painikkeita 1. Kun pidät + (äänenvoimakkuus) -painiketta painettuna, paina (virta)/ PAIRING -painiketta, kunnes (BLUETOOTH) -merkkivalo välkkyy sinisenä. Kun asetus vaihdetaan Vakaa yhteys etusijalla -tilaan, (BLUETOOTH) -merkkivalo välkkyy 3 kertaa sinisenä. Kun asetus vaihdetaan Äänenlaatu etusijalla -tilaan, (BLUETOOTH) -merkkivalo välkkyy kahdesti sinisenä. Käytettäessä Sony Music Center -sovellusta 1. Käynnistä sovellus napauttamalla [Music Center] älypuhelimella, iphonella tms. Music Center 2. Napauta []. 3. Napauta [Settings] [Other Settings] [Bluetooth Codec] ja valitse sitten koodekki. 37

38 [AUTO]: Äänenlaatu etusijalla [SBC]: Vakaa yhteys etusijalla Huomautus Kohinaa tai äänen keskeytymistä saattaa esiintyä [AUTO] (Äänenlaatu etusijalla) -tilassa riippuen BLUETOOTH-laitteen asetuksista ja käyttöympäristön olosuhteista. Vaihda kaiuttimeen tällöin [SBC] (Vakaa yhteys etusijalla) -tila. Aiheeseen liittyvää BLUETOOTH-valmiustilan toiminnon käyttäminen Mitä Sony Music Center -sovelluksen avulla voi tehdä 38

39 BLUETOOTH-yhteyden katkaiseminen (käytön jälkeen) Kun lopetat musiikin toistamisen BLUETOOTH-laitteella, tee jokin seuraavista toiminnoista katkaistaksesi BLUETOOTHyhteyden. Sammuta BLUETOOTH-toiminto BLUETOOTH-laitteella. Saat yksityiskohtaiset ohjeet lukemalla laitteen mukana toimitetut käyttöohjeet. Sammuta BLUETOOTH-laite. Sammuta kaiutin. Vie NFC-yhteensopiva laite uudelleen kosketukseen kaiuttimen N-merkin kanssa (jos laitteessasi on NFC-toiminto). Kun käytät kaiuttimen lisäystoimintoa tai Wireless Party Chain -toimintoa, kosketa NFC-yhteensopivaa laitetta kaiuttimeen, jonka (BLUETOOTH) -merkkivalo syttyy. Kaiutin, jonka (BLUETOOTH) -merkkivalo sammuu, ei kykene katkaisemaan BLUETOOTH-yhteyttä. Vihje Jos sammutat yhden kaiuttimen käyttäessäsi kaiuttimen lisäystoimintoa, toinen kaiutin sammuu automaattisesti. Niiden välinen BLUETOOTH-yhteys katkeaa. Kun lopetat musiikin toistamisen, BLUETOOTH-yhteys saattaa katketa automaattisesti BLUETOOTH-laitteesta riippuen. Aiheeseen liittyvää Mitä Sony Music Center -sovelluksen avulla voi tehdä Automaattinen sammutustoiminto (Auto Standby) 39

40 Samanaikaisesti yhdistettyjen BLUETOOTH-laitteiden vaihtaminen (usean laitteen yhteys) Enintään 3 BLUETOOTH-laitetta voidaan liittää kaiuttimeen samanaikaisesti. Kun yksi laite alkaa toistaa samalla, kun toiselta laitteelta toistetaan musiikkia, kaiutin vaihtaa laitetta ja alkaa toistaa ääntä vastikään yhdistetyltä laitteelta. Toiminnot saattavat vaihdella BLUETOOTH-laitteesta riippuen. Lisäksi sitä ei ehkä yhdistetä laiteyhdistelmästä riippuen. Saat yksityiskohtaiset ohjeet lukemalla laitteen mukana toimitetut käyttöohjeet. 1 Kytke kaiutin päälle painamalla sen (virta)/ PAIRING -painiketta. 2 Muodosta pari kaiuttimen ja BLUETOOTH-laitteiden, kuten älypuhelinten tai iphone-laitteiden välille. Voit muodostaa samanaikaisesti yhteyden enintään 3 BLUETOOTH-laitteeseen A2DP/AVRCP-yhteyden avulla. Huomautus Kun käytät kaiuttimen lisäystoimintoa tai Wireless Party Chain -toimintoa, et voi käyttää usean laitteen yhteyttä. Et ehkä voi muodostaa 3 BLUETOOTH-yhteyttä samanaikaisesti BLUETOOTH-laitteesta riippuen. Usean laitteen yhteys ei ole yhteensopiva HFP (Hands-free Profile)- ja HSP (Headset Profile) -profiilien kanssa. Kun käytät usean laitteen yhteyttä, et tämän vuoksi voi käyttää handsfree-toimintoa. Usean laitteen yhteystoimintoa ei voi kytkeä pois päältä. Usean laitteen yhteyden katkaiseminen Kytke kaiutin pois päältä painamalla sen (virta)/ PAIRING -painiketta. Aiheeseen liittyvää Parin ja yhteyden muodostaminen BLUETOOTH -laitteiden avulla 40

41 41

42 Musiikin kuunteleminen langattomasti 2 kaiuttimen avulla (kaiuttimen lisäystoiminto) Kaiuttimen lisäystoiminnon käyttämiseen tarvitaan 2 -kaiutinta. Kun yhdistät 2 kaiutinta BLUETOOTHyhteyden avulla, voit nauttia voimakkaammasta äänestä. Valitse seuraavista 2 toistomenetelmästä. Apple ios -laitteet: tämä laite on yhteensopiva ios 10.0:n ja uudempien versioiden kanssa. BLUETOOTH-yhteys ei ole käytettävissä laitteilla, joiden versio on ios 9.x tai vanhempi. Double mode (Tuplatila) Molemmat kaiuttimet toistavat samaa ääntä. Double mode (Tuplatila) on alkuperäinen asetus. Stereotila Toinen kaiutin toistaa oikean kanavan (oikea puoli) ja toinen kaiutin vasemman kanavan (vasen puoli) ääntä kaiuttimien välistä stereotoistoa varten. 1 Aseta 2 kaiutinta enintään 1 m:n etäisyydelle toisistaan ja kytke molemmat kaiuttimet päälle. (virta) -merkkivalo syttyy. (BLUETOOTH) -merkkivalo välkkyy. Jos aiemmin yhdistetty BLUETOOTH-laite on lähistöllä, kaiutin saattaa muodostaa yhteyden laitteeseen automaattisesti, jolloin (BLUETOOTH) -merkkivaloon voi syttyä valo. Sammuta tällöin BLUETOOTH-toiminto BLUETOOTH-laitteelta tai sammuta BLUETOOTH-laite. 2 Paina ADD (kaiuttimen lisäys) -painiketta, joka on takaosan suojuksen sisäpuolella toisessa 2 kaiuttimesta. Kuulet merkkiäänen ja (BLUETOOTH) -merkkivalo sekä ADD (kaiuttimen lisäys) -merkkivalo välkkyvät. Kuulet merkkiäänen noin 3 5 sekunnin kuluttua ja ADD (kaiuttimen lisäys) -merkkivalo pysyy valaistuna. 42

43 3 Paina ADD (kaiuttimen lisäys) -painiketta, joka on toisen kaiuttimen takaosan suojuksen sisäpuolella. ADD (kaiuttimen lisäys) -merkkivaloon syttyy valo. Toteamus Double mode (Tuplatila) kuuluu kummastakin kaiuttimesta, minkä jälkeen 2 kaiutinta muodostavat yhteyden kaiuttimen lisäystoiminnon avulla. Kun yhteys muodostetaan kaiuttimen lisäystoiminnon avulla, kummankin kaiuttimen ADD (kaiuttimen lisäys) - merkkivalo pysyy valaistuna ja jommankumman kaiuttimen (BLUETOOTH) -merkkivalo sammuu. Vihje Jos 2 kaiutinta muodostavat nopeasti BLUETOOTH-yhteyden, -merkkivalossa saattaa pysyä valo ilman välkkymistä. (BLUETOOTH) -merkkivalossa ja ADD (kaiuttimen lisäys) 43

44 Tee toisen kaiuttimen asetuksen 1 minuutin kuluessa. Jos et tee asetuksia 1 minuutin kuluessa, ensimmäisen kaiuttimen asetukset peruutetaan. 4 Käytä kaiutinta, jonka (BLUETOOTH) -merkkivalo välkkyy, niin voit muodostaa BLUETOOTH-yhteyden BLUETOOTH-laitteeseen. Kun kaiuttimen (BLUETOOTH) -merkkivalo lakkaa välkkymästä ja siihen syttyy pysyvä valo, BLUETOOTHyhteys on muodostettu. 5 Aloita toisto BLUETOOTH-laitteella ja säädä äänenvoimakkuus sopivalle tasolle. 6 Säädä äänenvoimakkuutta painamalla toisen kaiuttimen -/+ (äänenvoimakkuus) -painikkeita. Kun äänenvoimakkuutta säädetään yhdellä kaiuttimella, myös toisen kaiuttimen äänenvoimakkuus muuttuu. Vihje Kun soitat tai vastaanotat puhelun, käytä ainoastaan kaiutinta, jonka (BLUETOOTH) -merkkivaloon syttyy valo. Jos mikään muu BLUETOOTH-laite, kuten BLUETOOTH-hiiri tai BLUETOOTH-näppäimistö, on yhdistetty kaiuttimeen yhdistettyyn BLUETOOTH-laitteeseen, kaiuttimesta kuuluva ääni voi vääristyä tai kohista. Katkaise tällöin BLUETOOTH-yhteys BLUETOOTH-laitteen ja muiden BLUETOOTH-laitteiden väliltä. Kun käytät kaiuttimen lisäystoimintoa, koodekiksi vaihtuu automaattisesti SBC. Voit myös käyttää kaiuttimen lisäystoimintoa Sony Music Center -sovelluksessa. Huomautus Jos nollaat tai alustat yhden 2 kaiuttimesta käyttäessäsi kaiuttimen lisäystoimintoa, varmista, että sammutat toisen kaiuttimen. Jos et sammuta toista kaiutinta ennen kuin käynnistät kaiuttimen lisäystoiminnon uudelleen, BLUETOOTH-yhteyden muodostamisessa ja äänentoistossa voi esiintyä ongelmia. Kun muodostat BLUETOOTH-yhteyden One-touch (NFC) -yhteyden avulla, kosketa kaiutinta, jonka (BLUETOOTH) - merkkivalo välkkyy. Laite ei voi muodostaa BLUETOOTH-yhteyttä kaiuttimeen, kun (BLUETOOTH) -merkkivalo on sammunut. Jos kannettava äänilaite tms. on yhdistetty kaiuttimen AUDIO IN -liitäntään, kaiutin siirtyy automaattisesti AUDIO IN -tilaan ja kaiuttimen lisäystoiminto katkaistaan. Varmista, että suljet suojuksen kunnolla käytettyäsi ADD (kaiuttimen lisäys) -painiketta. 44

45 Aiheeseen liittyvää Kaksoistilan ja stereotilan välillä vaihtaminen (kaiuttimen lisäystoiminto) Mitä Sony Music Center -sovelluksen avulla voi tehdä 45

46 Kaksoistilan ja stereotilan välillä vaihtaminen (kaiuttimen lisäystoiminto) Käyttäessäsi 2 kaiutinta valittavanasi on kaksoistila, jossa samaa ääntä toistetaan kummaltakin kaiuttimelta, ja stereotila, jossa yksi kaiutin toistaa vasemman kanavan ääntä ja toinen kaiutin oikean kanavan ääntä stereotoistoa varten. 1 Voit vaihtaa äänen toiston painamalla ADD (kaiuttimen lisäys) -painiketta, joka on jommankumman kaiuttimen takaosan suojuksen sisäpuolella. Kun painat ja pidät alhaalla ADD (kaiuttimen lisäys) -painiketta, kaiuttimesta kuuluu ääniopastus, minkä jälkeen tila vaihtuu. 46

47 Double mode (Tuplatila) Samaa ääntä toistetaan molemmista kaiuttimista. Stereotila (Left (Vasen)/Right (Oikea)) Vasemman kanavan ääntä toistetaan yhdestä kaiuttimesta ja oikean kanavan ääntä toistetaan toisesta kaiuttimesta. Stereotila (Right (Oikea)/Left (Vasen)) Vaihtaa 2 kaiuttimen kanavan (vasen kanava/oikea kanava) ja toistaa. Huomautus Varmista, että suljet suojuksen kunnolla käytettyäsi ADD (kaiuttimen lisäys) -painiketta. Aiheeseen liittyvää Musiikin kuunteleminen langattomasti 2 kaiuttimen avulla (kaiuttimen lisäystoiminto) 47

48 Kaiuttimen lisäystoiminnon katkaiseminen Voit katkaista kaiuttimen lisäystoiminnon noudattamalla alla olevaa menettelyä. 1 Paina ADD (kaiuttimen lisäys) -painiketta, joka on kaiuttimen takaosan suojuksen sisäpuolella. Vihje Jos kannettava äänilaite jne. on yhdistetty AUDIO IN -liitäntään, kaiutin vaihtaa automaattisesti AUDIO IN -tilaan ja kaiuttimen lisäystoiminto katkaistaan. Kaiuttimen lisäystoimintoa ei katkaista, vaikka kaiutin kytkettäisiin pois päältä. Kun kaiutin kytketään päälle, kaiutin yrittää muodostaa kaiuttimen lisäystoiminnon toisen aiemmin yhdistetyn kaiuttimen kanssa. Jos haluat käyttää kaiuttimen lisäystoimintoa uudelleen, kytke toinen kaiutin päälle 1 minuutin kuluessa. Jos haluat käyttää ainoastaan kaiutinta, jota käytettiin kaiuttimen lisäystoiminnon yhtenä kaiuttimena, paina (virta)/ PAIRING -painiketta kytkeäksesi kaiuttimen päälle ja paina sitten ADD (kaiuttimen lisäys) -painiketta katkaistaksesi kaiuttimen lisäystoiminnon. Voit katkaista kaiuttimen lisäystoiminnon käyttäessäsi 2 kaiutinta painamalla ADD (kaiuttimen lisäys) -painiketta. Kuulet merkkiäänen, minkä jälkeen kaiuttimen lisäystoiminto katkaistaan. Huomautus Varmista, että suljet suojuksen kunnolla käytettyäsi ADD (kaiuttimen lisäys) -painiketta. Aiheeseen liittyvää Musiikin kuunteleminen langattomasti 2 kaiuttimen avulla (kaiuttimen lisäystoiminto) Kaksoistilan ja stereotilan välillä vaihtaminen (kaiuttimen lisäystoiminto) 48

49 Langaton toisto usealla kaiuttimella (Wireless Party Chain -toiminto) Voit tuoda suurella äänenvoimakkuudella lisää tunnelmaa juhliin yhdistämällä useita Wireless Party Chain -toiminnon kanssa yhteensopivia laitteita (jopa 100 laitetta). Yhteensopivat laitteet:, SRS-XB32, SRS-XB21, SRS-XB31, SRS-XB41, SRS-XB20, SRS-XB30, SRS-XB40, GTK-XB60, GTK-XB90 Varmista ennen kaiuttimen käyttämistä, että kaikki yhdistettävät kaiuttimet ovat enintään 1 m:n etäisyydellä laitteesta. 1 Aseta ensimmäinen kaiutin. Seuraava toimenpide on esimerkki siitä, miten asetetaan ensimmäiseksi kaiuttimeksi. Katso käyttämäsi laitteen mukana toimitetuista käyttöohjeista, miten muut Wireless Party Chain -toiminnon kanssa yhteensopivat laitteet asetetaan Paina kaiuttimen (virta)/ PAIRING -painiketta. (BLUETOOTH) -merkkivalo välkkyy sinisenä. Yhdistä BLUETOOTH-laite kaiuttimeen BLUETOOTH-yhteyden avulla. Katso seuraavat aiheet yhdistettävän BLUETOOTH-laitteen tyypistä riippuen. Parin ja yhteyden muodostaminen BLUETOOTH -laitteiden avulla Parinmuodostus tietokoneeseen BLUETOOTH-yhteyden kautta (Windows) Kun kaiuttimen (BLUETOOTH) -merkkivalo lakkaa välkkymästä ja jää palamaan, BLUETOOTH-yhteys on muodostettu. 3. Paina kaiuttimen takana suojuksen sisällä olevaa WPC (Wireless Party Chain) -painiketta. (BLUETOOTH)- ja WPC (Wireless Party Chain) -merkkivalot välkkyvät. Noin 6 sekunnin kuluttua kuuluu merkkiääni, minkä jälkeen WPC (Wireless Party Chain) -merkkivalo syttyy. (BLUETOOTH) -merkkivalo jatkaa välkkymistä. 49

50 2 Yhdistä toinen tai useampi kaiutin. Seuraava toimenpide on esimerkki siitä, miten yhdistetään toiseksi kaiuttimeksi. Katso käyttämäsi laitteen mukana toimitetuista käyttöohjeista, miten muut Wireless Party Chain -toiminnon kanssa yhteensopivat laitteet yhdistetään. 1. Paina yhdistettävän kaiuttimen (virta)/ PAIRING -painiketta. Päällekytketyn kaiuttimen (BLUETOOTH) -merkkivalo välkkyy sinisenä. 2. Paina WPC (Wireless Party Chain) -painiketta. Merkkiääni kuuluu, (BLUETOOTH) -merkkivalo välkkyy ja WPC (Wireless Party Chain) -merkkivalo syttyy ja (BLUETOOTH) -merkkivalo sammuu. WPC (Wireless Party Chain) -merkkivalo pysyy valaistuna. Vihje Yhdistä toinen kaiutin 1 minuutin kuluessa. Yli 1 minuutin kuluttua kaiutinasetus peruutetaan. 3. Voit yhdistää useampia kaiuttimia toistamalla vaiheet 1 2. Vihje Kun yhdistät kolmannen tai useamman kaiuttimen, yhdistä kukin niistä 30 sekunnin kuluessa edellisen yhdistämisestä. Yli 30 sekunnin kuluttua kaiutinta ei voi yhdistää. Jos haluat lisätä toisen kaiuttimen yhdistämisen jälkeen (30 sekuntia tai kauemmin), tee vaihe ja sitten vaiheet 50

51 3 Käynnistä toisto. 1. Käynnistä toisto yhdistetyllä BLUETOOTH-laitteella ja säädä äänenvoimakkuus sopivalle tasolle. Sama musiikki toistetaan kaikista kaiuttimista. Kun säädät BLUETOOTH-laitteen tai laitteeseen yhdistetyn kaiuttimen (ensimmäiseksi asetetun kaiuttimen) äänenvoimakkuutta, kaikkien kaiutinten äänenvoimakkuus säädetään automaattisesti. Voit myös säätää muiden kaiuttimien (toisena tai myöhemmin asetettujen) äänenvoimakkuutta. Vihje Voit käyttää Wireless Party Chain -toimintoa myös Sony Music Center -sovelluksella. Wireless Party Chain -toiminnon käyttö riippuu yhdistettävistä kaiuttimista. Kun käytät Wireless Party Chain -toimintoa, koodekiksi vaihdetaan automaattisesti SBC. Huomautus Kun Wireless Party Chain -toiminnolla katsellaan elokuvia, video ja ääni voivat toistua eri aikaan. Kun kaiutin on AUDIO IN -tilassa, et voi käyttää Wireless Party Chain -toimintoa. Varmista, että suljet suojuksen kunnolla käytettyäsi WPC (Wireless Party Chain) -painiketta. Aiheeseen liittyvää Mitä Sony Music Center -sovelluksen avulla voi tehdä 51

52 Wireless Party Chain -toiminnon katkaiseminen Kaikkien yhteyksien katkaiseminen ja Wireless Party Chain -toiminnosta poistuminen Sammuta kaiutin, jonka (BLUETOOTH) -merkkivalo syttyy (ensimmäiseksi asetettu kaiutin). Jos kannettava äänilaite jne. on liitetty AUDIO IN -liitäntään kaiuttimessa, jonka (BLUETOOTH) -merkkivalo syttyy (ensimmäiseksi asetettu kaiutin), kaiutin vaihtaa automaattisesti AUDIO IN -tilaan ja Wireless Party Chain -toiminto katkaistaan. Vain yhden kaiuttimen yhteyden katkaiseminen Sammuta kaiutin, jonka haluat vapauttaa (toisena tai myöhemmin asetettu kaiutin). Jos kannettava äänilaite jne. on liitetty AUDIO IN -liitäntään kaiuttimessa, jonka haluat vapauttaa (toisena tai myöhemmin asetettu kaiutin), kaiutin vaihtaa automaattisesti AUDIO IN -tilaan ja vain tämän kaiuttimen Wireless Party Chain -toiminto katkaistaan. Aiheeseen liittyvää Langaton toisto usealla kaiuttimella (Wireless Party Chain -toiminto) 52

53 Musiikin kuunteleminen kannettavalta äänilaitteelta tms. Voit käyttää kaiutinta liittämällä siihen kannettavan äänilaitteen tms. äänikaapelin (saatavana kaupoista) avulla. 1 Liitä laite AUDIO IN -liitäntään äänikaapelin (saatavana kaupoista) avulla. Käytä liitäntöihin äänikaapelia, jossa on ministereopistoke (ei vastusta) *1 molemmissa päissä. *1 Jos käytät äänikaapelia (ministereopistokkeilla) merkittävällä vastuksella, ääni saattaa olla alhaisempi. Varmista sen vuoksi, että käytät kaapelia (ministereopistokkeilla) ilman vastusta. 2 Kytke kaiutin päälle. (virta) -merkkivalo syttyy valkoisena *2. *2 Äänitilasta riippuen (virta) -merkkivalon väri vaihtelee. Saat lisätietoja lukemalla seuraavan aiheen. Tietoa merkkivaloista 3 Kytke päälle ja käynnistä toisto yhdistetyllä laitteella. 4 Säädä yhdistetyn laitteen äänenvoimakkuus kohtalaiselle tasolle. 53

54 5 Säädä äänenvoimakkuutta painamalla /+ (äänenvoimakkuus) -painikkeita. Kun painat /+ (äänenvoimakkuus) -painikkeita, (virta) -merkkivalo välkkyy kerran. Kun asetat kaiuttimen äänenvoimakkuuden korkeimmalle tai alhaisimmalle tasolle, (virta) -merkkivalo välkkyy 3 kertaa. Vihje Jos et kuule ääntä, nosta yhdistetyn laitteen äänenvoimakkuutta. Jos BLUETOOTH-yhteys on aktiivinen kaiuttimen ja matkapuhelimen (älypuhelin/iphone) välillä HFP/HSP-profiilin kautta, voit käyttää handsfree-toimintoa kuunnellessasi musiikkia kannettavalta äänilaitteelta jne., joka on yhdistetty kaiuttimen AUDIO IN - liitäntään. Huomautus Jos liität äänikaapelin AUDIO IN -liitäntään, AUDIO IN -liitäntään liitetyn laitteen tulolla on etusija, etkä kuule ääntä BLUETOOTHlaitteelta. (BLUETOOTH) -merkkivalo syttyy tai välkkyy sinisenä ilmaistakseen BLUETOOTH-tilan. Äänen puuttuminen BLUETOOTH-laitteelta ei tarkoita, että kaiuttimessa on vikaa. Vaikka äänikaapeli olisi liitetty, voit vaihtaa BLUETOOTH-tilaan Sony Music Center -sovelluksessa ja kuunnella musiikkia BLUETOOTH-laitteelta, joka on yhdistetty BLUETOOTH-yhteyden avulla. Kun liität kannettavan äänilaitteen AUDIO IN -liitäntään ja toistat musiikkia, et voi käyttää kaiuttimen painikkeita tehdäksesi toimintoja, kuten tauottaa, siirtyä seuraavan kappaleen alkuun ja siirtyä nykyisen kappaleen alkuun. Älä käytä AUDIO IN -liitäntää paikoissa, joissa saattaa roiskua vettä. Toimitetut lisävarusteet ja tämän kaiuttimen liittimet (USB / AUDIO IN) eivät ole vedenpitäviä tai pölytiiviitä. Varmista, että suljet suojuksen kokonaan, kun olet irrottanut äänikaapelin kaiuttimesta. Aiheeseen liittyvää Automaattinen sammutustoiminto (Auto Standby) 54

55 Äänitehosteiden vaihtaminen Voit käyttää 3:a erilaista äänitilaa. Ostohetkellä kaiuttimessa on asetettuna EXTRA BASS -tila. Äänitila LIVE-merkkivalon väri (virta) -merkkivalon väri Toiminto STANDARD Sammuu (LIVE POIS) Vihreä (EXTRA BASS POIS) Virransäästö EXTRA BASS Sammuu (LIVE POIS) (tehtaan oletusasetukset) Valkoinen (EXTRA BASS PÄÄLLÄ) (tehtaan oletusasetukset) Voimakas bassoääni LIVE SOUND Valkoinen (LIVE PÄÄLLÄ) Valkoinen (EXTRA BASS PÄÄLLÄ) Realistinen ääni 1 Nauti LIVE SOUND- ja EXTRA BASS -tiloista. LIVE SOUND-asetuksen vaihtaminen kaiuttimen painikkeilla 1. Paina LIVE-painiketta. Aina, kun painat tätä painiketta, LIVE SOUND -tila ja EXTRA BASS -tila vaihtuvat keskenään. EXTRA BASS -asetuksen vaihtaminen kaiuttimen painikkeiden avulla Vaihda EXTRA BASS -tila ja STANDARD-tila seuraavien ohjeiden avulla. 1. Paina - (äänenvoimakkuus) -painiketta ja (toisto)/ (puhelu) -painiketta noin 3 sekunnin ajan. (virta) -merkkivalon väri vaihtuu vihreäksi valkoisesta ja äänitilaksi vaihtuu STANDARD. Jos pidät - (äänenvoimakkuus) -painikkeen ja (toisto)/ (puhelu) -painikkeen painettuna uudelleen noin 3 sekunnin ajan, (virta)-merkkivalon väri vaihtuu vihreästä valkoiseksi ja äänitilaksi vaihtuu EXTRA BASS. 55

56 Kun äänitila asetetaan Sony Music Center -sovelluksen avulla 1. Käynnistä sovellus napauttamalla [Music Center] älypuhelimella, iphonella jne. Music Center 2. Napauta []. 3. Valitse äänitila napauttamalla [Settings] [Sound] [Sound Mode] [Preset Mode]. STANDARD EXTRA BASS LIVE SOUND Huomautus Musiikista riippuen LIVE SOUND- tai EXTRA BASS -tehosteet eivät ehkä ole selvästi havaittavissa. Aiheeseen liittyvää Musiikin kuunteleminen laitteelta BLUETOOTH-yhteyden kautta Musiikin kuunteleminen kannettavalta äänilaitteelta tms. Mitä Sony Music Center -sovelluksen avulla voi tehdä 56

57 Party Booster -toiminnon käyttäminen Jos Party Booster -toiminto on käytössä, kaiutin toistaa äänitehostetta, kun napautat kaiutinta musiikin tahdissa. Myös kaiuttimen valo loistaa *1 ja tekee ilmapiiristä jännittävämmän. Voit asettaa tai vaihtaa useita erilaisia äänitehosteita Sony Music Center -sovelluksen avulla. *1 Vaikka valaistustoiminto olisi pois käytöstä, valot loistavat, kun napautat kaiutinta. Party Booster -toiminnon voi kytkeä päälle ja pois 3 tavalla. Käytä kaiuttimen painikkeita. Aseta käyttämällä sovellusta. Napauta kaiuttimen runkoa. 1 Kytke kaiutin päälle. 2 Kytke Party Booster -toiminto päälle tekemällä jokin seuraavista toiminnoista. Käytä kaiuttimen painikkeita. Paina kaiuttimen - (äänenvoimakkuus)- ja + (äänenvoimakkuus) -painikkeita samanaikaisesti yli 3 sekunnin ajan. Kun Party Booster -toiminto kytkeytyy päälle, (virta) -merkkivalo välkkyy 3 kertaa. Kun sisäisen akun varaus on alhainen ja (virta) -merkkivalo välkkyy, välkähdysten lukumäärä saattaa olla erilainen. Aseta käyttämällä sovellusta. Aseta Party Booster -toiminto Sony Music Center -sovelluksen avulla. 1. Käynnistä sovellus napauttamalla [Music Center] älypuhelimella, iphonella jne. Music Center 2. Napauta []. 3. Napauta [Settings] [Party Booster] [Tap Settings] [OFF] ja valitse sitten Party Booster -toiminnon tila. Drum Kit 57

58 Percussion Custom Napauta kaiuttimen runkoa. Napauta kaiuttimen takaosaa suojuksen vasemmalta puolelta kaksi kertaa nopeasti. Kun Party Booster -toiminto kytkeytyy päälle, (virta) -merkkivalo välkkyy 3 kertaa. Kun sisäisen akun varaus on alhainen ja (virta) -merkkivalo välkkyy, välkähdysten lukumäärä saattaa olla erilainen. Huomautus Napauta kaiutinta kämmenelläsi voimakkaasti ja nopeasti kaksi kertaa. 3 Napauta kaiuttimen yläosaa, etuosaa, molempia sivuja tai pohjaa. Kaiuttimesta kuuluu äänitehosteita ja kaiuttimen valo syttyy *2. *2 Vaikka valaistustoiminto olisi kytketty pois, valo loistaa, kun napautat kaiutinta. Yläosa, etuosa, molemmat sivut ja pohja ovat pinnat, joista äänitehosteet kuuluvat napautettaessa. 58

59 Äänitehosteen tyyppi ja äänenvoimakkuus muuttuvat sen mukaan, mitä pintaa napautat ja miten voimakkaasti. Huomautus Napautustavasta riippuen kaiutin ei ehkä reagoi eikä äänitehosteita ehkä kuulu. Party Booster -toiminnon kytkeminen pois Tee vaihe uudelleen tai sammuta kaiutin. Jos kytket Party Booster -toiminnon pois päältä käyttämällä kaiuttimen - (äänenvoimakkuus) -painiketta ja + (äänenvoimakkuus) -painiketta tai napauttamalla kaiutinta suojuksen vasemmalta puolelta kaksi kertaa nopeasti, kuten vaiheessa, (virta) -merkkivalo välkkyy 4 kertaa. Kun sisäisen akun varaus on alhainen ja (virta) -merkkivalo välkkyy, välkähdysten lukumäärä saattaa olla erilainen. Vihje Voit valita äänitehosteen tyypin Sony Music Center -sovelluksessa. Kaiuttimen ostohetkellä Drum Kit on asetettuna. Huomautus Sammuta virta, kun kannat kaiutinta. Jos virta on päällä, Party Booster -toiminto saattaa kytkeytyä tahattomasti päälle tärinän tms. vuoksi, jolloin laitteesta kuuluu äänitehoste. Kun Party Booster -toiminto on kytketty päälle, sammuta kaiuttimen virta. Jos kaiutin osuu henkilöön tai esineeseen, se voi aiheuttaa tapaturman, loukkaantumisen tai toimintahäiriön. Huomioi seuraavat seikat Party Booster -toimintoa käytettäessä. Irrota mikro-usb-kaapeli jne. kaiuttimesta. Sulje suojus, kun käytät kaiutinta. Kun toimintoa käytetään, pidä kaiuttimesta tiukasti kiinni äläkä ravista sitä voimakkaasti, ettei se lennä tai putoa kädestäsi. Varmista ennen toiminnon käyttöä, että kaiuttimen ympärillä on riittävästi tilaa. Älä lyö kaiutinta työkalulla. Älä käytä toimintoa ajaessasi tai kävellessäsi. Pidä se vähintään 20 cm:n etäisyydellä kasvoista ja silmistä käytön aikana. Vältä toiminnon pitkäaikaista käyttöä. Pidä taukoja säännöllisesti. 59

60 Jos väsyt, koet epämukavuutta tai tunnet kipua kehossasi toiminnon käytön aikana, lopeta sen käyttö välittömästi. Aiheeseen liittyvää Mitä Sony Music Center -sovelluksen avulla voi tehdä 60

61 Puhelun vastaanottaminen Voit soittaa handsfree-puheluita BLUETOOTH-matkapuhelimella, joka tukee BLUETOOTH-profiilia HFP (Hands-free Profile) tai HSP (Headset Profile) BLUETOOTH-yhteyden kautta. Jos BLUETOOTH-matkapuhelimesi tukee sekä HFP- että HSP-profiilia, valitse HFP. Toiminnot saattavat vaihdella BLUETOOTH-matkapuhelimesta riippuen. Lue matkapuhelimen mukana toimitetut käyttöohjeet. Tietoa soittoäänistä Kun puhelu saapuu, toisto tauotetaan ja kaiuttimen kautta kuuluu soittoääni. Soittoääni vaihtelee seuraavin tavoin BLUETOOTH-matkapuhelimestasi riippuen. Kaiuttimeen asetettu soittoääni BLUETOOTH-matkapuhelimeen asetettu soittoääni BLUETOOTH-matkapuhelimeen vain BLUETOOTH-yhteyttä varten asetettu soittoääni 1 Muodosta yhteys kaiuttimen ja BLUETOOTH-matkapuhelimen välille. (BLUETOOTH) -merkkivaloon syttyy sininen valo, kun BLUETOOTH-yhteys on muodostettu. Käytettäessä kaiuttimen lisäystoimintoa tai Wireless Party Chain -toimintoa Muodosta yhteys kaiuttimeen, jonka (BLUETOOTH) -merkkivaloon syttyy sininen valo. Käytä seuraavissa vaiheissa ja toiminnoissa handsfree-puhelun aikana kaiutinta, joka on yhdistetty BLUETOOTH-matkapuhelimeen. 2 Paina (toisto)/ (puhelu) -painiketta puhelun saapuessa. Puhu kaiuttimen mikrofoniin. Kun puhelu saapuu, toisto tauotetaan ja kaiuttimen kautta kuuluu soittoääni. 61

62 Jos kaiuttimen kautta ei kuulu soittoääntä Kaiutinta ei ehkä ole yhdistetty BLUETOOTH-matkapuhelimeen HFP- tai HSP-profiilin kautta. Tarkista yhteyden tila BLUETOOTH-matkapuhelimelta. Jos useampi kuin yksi BLUETOOTH-laite on yhdistetty kaiuttimeen (usean laitteen yhteys), et voi vastaanottaa puheluita. Katkaise usean laitteen yhteys. Katkaise BLUETOOTH-yhteys tai kytke BLUETOOTH-toiminto pois päältä muilta BLUETOOTH-laitteilta, paitsi käytössä olevalta BLUETOOTH-matkapuhelimelta. 3 Säädä äänenvoimakkuutta painamalla kaiuttimen /+ (äänenvoimakkuus) -painikkeita tai käyttämällä BLUETOOTH-matkapuhelinta. Kun painat kaiuttimen /+ (äänenvoimakkuus) -painikkeita tai säädät BLUETOOTH-matkapuhelimen äänenvoimakkuutta, (virta) -merkkivalo välkkyy kerran. Kun asetat kaiuttimen äänenvoimakkuuden korkeimmalle tai alhaisimmalle tasolle, (virta) -merkkivalo välkkyy 3 kertaa. 4 Voit lopettaa puhelun painamalla (toisto)/ (puhelu) -painiketta. Jos olit kuuntelemassa musiikkia ennen puhelua, toisto jatkuu puhelun päätyttyä. Jos lopetat puhelun käyttämällä BLUETOOTH-matkapuhelinta, toisto jatkuu puhelun päätyttyä myös, jos olit kuuntelemassa musiikkia ennen puhelua. Vihje Joissakin BLUETOOTH-matkapuhelimissa kuulokkeen käytöllä on etusija puheluiden saapuessa. Jos käytät HFP- tai HSPyhteyttä, vaihda puhelulaite kaiuttimeen BLUETOOTH-matkapuhelimesi avulla. Jos soittaja ei kuule sinua hyvin tai lainkaan, kohdista puheesi kaiuttimen mikrofoniin suorempaan. Musiikin toiston ja puheluiden äänenvoimakkuus asetetaan erikseen kaiuttimessa. Huomautus 62

63 Apple ios -laitteet: tämä laite on yhteensopiva ios 10.0:n ja uudempien versioiden kanssa. BLUETOOTH-yhteys ei ole käytettävissä laitteilla, joiden versio on ios 9.x tai vanhempi. Kaiuttimen lisäystoimintoa tai Wireless Party Chain -toimintoa käytettäessä puhelun ääni kuuluu vain kaiuttimesta, jonka (BLUETOOTH) -merkkivaloon syttyy sininen valo. Ääni kuuluu vain oikeasta kaiutinyksiköstä puhelun aikana. BLUETOOTH-matkapuhelimesta riippuen toistoa ei ehkä tauoteta puhelun saapuessa. Käytä BLUETOOTH-matkapuhelinta vähintään 50 cm:n etäisyydellä kaiuttimesta. Saatat kuulla kohinaa, jos kaiutin ja BLUETOOTH-matkapuhelin ovat liian lähellä toisiaan. Jos äänikaapeli liitetään kaiuttimen AUDIO IN -liitäntään, et voi kuunnella musiikkia BLUETOOTH-laitteelta. Kun BLUETOOTHyhteys on aktiivinen, handsfree-toiminto on kuitenkin käytettävissä. Usean laitteen yhteystoimintoa ei voi kytkeä pois päältä. Älypuhelimesi mallista, käyttöjärjestelmästä ja asennetuista sovelluksista riippuen jotkin handsfree-puheluiden toiminnot eivät ehkä toimi normaalisti. Aiheeseen liittyvää Parin ja yhteyden muodostaminen BLUETOOTH -laitteiden avulla Yhteyden muodostaminen NFC-yhteensopivaan laitteeseen One-touch (NFC) -yhteyden avulla BLUETOOTH-yhteyden katkaiseminen (käytön jälkeen) Puhelun soittaminen Samanaikaisesti yhdistettyjen BLUETOOTH-laitteiden vaihtaminen (usean laitteen yhteys) 63

64 Puhelun soittaminen Voit soittaa handsfree-puheluita BLUETOOTH-matkapuhelimella, joka tukee BLUETOOTH-profiilia HFP (Hands-free Profile) tai HSP (Headset Profile) BLUETOOTH-yhteyden kautta. Jos BLUETOOTH-matkapuhelimesi tukee sekä HFP- että HSP-profiilia, valitse HFP. Toiminnot saattavat vaihdella BLUETOOTH-matkapuhelimesta riippuen. Lue matkapuhelimen mukana toimitetut käyttöohjeet. 1 Muodosta yhteys kaiuttimen ja BLUETOOTH-matkapuhelimen välille. (BLUETOOTH) -merkkivaloon syttyy sininen valo, kun BLUETOOTH-yhteys on muodostettu. Käytettäessä kaiuttimen lisäystoimintoa tai Wireless Party Chain -toimintoa Muodosta yhteys kaiuttimeen, jonka (BLUETOOTH) -merkkivaloon syttyy sininen valo. Käytä seuraavissa vaiheissa ja toiminnoissa handsfree-puhelun aikana kaiutinta, joka on yhdistetty BLUETOOTH-matkapuhelimeen. 2 Soita puhelu BLUETOOTH-matkapuhelimella. Kun soitat puhelun, toisto tauotetaan ja kaiuttimesta kuuluu valintaääni. Kun vastaanottaja vastaa puheluun, puhu kaiuttimen mikrofoniin. Jos kaiuttimesta ei kuulu valintaääntä Kaiutinta ei ehkä ole yhdistetty BLUETOOTH-matkapuhelimeen HFP- tai HSP-profiilin kautta. Tarkista yhteyden tila BLUETOOTH-matkapuhelimelta. Vaihda soittolaite kaiuttimeen pitämällä (toisto)/ (puhelu) -painiketta painettuna noin 2 sekunnin ajan. Jos useampi kuin yksi BLUETOOTH-laite on yhdistetty kaiuttimeen (usean laitteen yhteys), et voi soittaa puheluita. Katkaise BLUETOOTH-yhteys tai kytke BLUETOOTH-toiminto pois päältä muilta BLUETOOTHlaitteilta, paitsi käytössä olevalta BLUETOOTH-matkapuhelimelta. 64

65 3 Säädä äänenvoimakkuutta painamalla kaiuttimen /+ (äänenvoimakkuus) -painikkeita tai käyttämällä BLUETOOTH-matkapuhelinta. Kun painat kaiuttimen /+ (äänenvoimakkuus) -painikkeita tai säädät BLUETOOTH-matkapuhelimen äänenvoimakkuutta, (virta) -merkkivalo välkkyy kerran. Kun asetat kaiuttimen äänenvoimakkuuden korkeimmalle tai alhaisimmalle tasolle, (virta) -merkkivalo välkkyy 3 kertaa. 4 Voit lopettaa puhelun painamalla (toisto)/ (puhelu) -painiketta. Jos olit kuuntelemassa musiikkia ennen puhelua, toisto jatkuu puhelun päätyttyä. Jos lopetat puhelun käyttämällä BLUETOOTH-matkapuhelinta, toisto jatkuu puhelun päätyttyä myös, jos olit kuuntelemassa musiikkia ennen puhelua. Vihje Jos soittaja ei kuule sinua hyvin tai lainkaan, kohdista puheesi kaiuttimen mikrofoniin suorempaan. Musiikin toiston ja puheluiden äänenvoimakkuus asetetaan erikseen kaiuttimessa. Huomautus Apple ios -laitteet: tämä laite on yhteensopiva ios 10.0:n ja uudempien versioiden kanssa. BLUETOOTH-yhteys ei ole käytettävissä laitteilla, joiden versio on ios 9.x tai vanhempi. Kaiuttimen lisäystoimintoa tai Wireless Party Chain -toimintoa käytettäessä puhelun ääni kuuluu vain kaiuttimesta, jonka (BLUETOOTH) -merkkivaloon syttyy sininen valo. Ääni kuuluu vain oikeasta kaiutinyksiköstä puhelun aikana. BLUETOOTH-matkapuhelimesta riippuen toistoa ei ehkä tauoteta puhelun aikana. Käytä BLUETOOTH-matkapuhelinta vähintään 50 cm:n etäisyydellä kaiuttimesta. Saatat kuulla kohinaa, jos kaiutin ja BLUETOOTH-matkapuhelin ovat liian lähellä toisiaan. Kun äänikaapeli liitetään kaiuttimen AUDIO IN -liitäntään, et voi kuunnella musiikkia BLUETOOTH-laitteella. Kun BLUETOOTHyhteys on aktiivinen, handsfree-toiminto on kuitenkin käytettävissä. Aiheeseen liittyvää Parin ja yhteyden muodostaminen BLUETOOTH -laitteiden avulla Yhteyden muodostaminen NFC-yhteensopivaan laitteeseen One-touch (NFC) -yhteyden avulla BLUETOOTH-yhteyden katkaiseminen (käytön jälkeen) Puhelun vastaanottaminen Samanaikaisesti yhdistettyjen BLUETOOTH-laitteiden vaihtaminen (usean laitteen yhteys) 65

66 66

67 Mitä Sony Music Center -sovelluksen avulla voi tehdä Sony Music Center on sovellus, jonka avulla hallitaan Sony-äänilaitteita, jotka ovat yhteensopivia Sony Music Center -sovelluksen kanssa, ja sitä käytetään älypuhelimella, iphonella jne. Saat lisätietoja Sony Music Center -sovelluksesta siirtymällä seuraavaan osoitteeseen: Tehtävissä olevat toiminnot kaiuttimella, jossa on Sony Music Center Musiikkitiedostojen toisto, mukaan lukien korkean resoluution (Hi-Res) äänisisältö laitteelta, kuten älypuhelimelta tai iphonelta. Äänenlaadun asettaminen ja taajuuskorjaimen säätäminen Sisäisen akkutason osoittaminen Virtavalinnat, kuten automaattinen sammutustoiminto (Auto Standby) ja BLUETOOTH-valmiustila Valojen asettaminen (valotilan vaihtaminen) BLUETOOTH-tilan ja AUDIO IN -tilan vaihtaminen BLUETOOTH-koodekin (äänen suoratoiston laatu BLUETOOTH-yhteyden kautta) vaihtaminen Ryhmittäminen muiden kaiutinten kanssa (kaiuttimen lisäystoiminto/wireless Party Chain -toiminto) Party Booster -toiminnon asettaminen Kaiuttimen ohjelmiston päivittäminen Vihje Sony Music Center -sovelluksen avulla hallittavat toiminnot vaihtelevat yhdistetystä laitteesta riippuen. Sovelluksen määrittelyt ja suunnittelu voivat muuttua ilmoituksetta. Huomautus Apple ios -laitteet: tämä laite on yhteensopiva ios 10.0:n ja uudempien versioiden kanssa. BLUETOOTH-yhteys ei ole käytettävissä laitteilla, joiden versio on ios 9.x tai vanhempi. Aiheeseen liittyvää Sony Music Center -sovelluksen asentaminen Kaiuttimen lataaminen Kaiuttimen valojen kytkeminen päälle/pois (valotoiminto) BLUETOOTH-äänen suoratoistolaadun valitseminen (koodekki) Musiikin kuunteleminen langattomasti 2 kaiuttimen avulla (kaiuttimen lisäystoiminto) Langaton toisto usealla kaiuttimella (Wireless Party Chain -toiminto) Äänitehosteiden vaihtaminen Party Booster -toiminnon käyttäminen 67

68 Esiasennetun ohjelmiston päivittäminen 68

69 Sony Music Center -sovelluksen asentaminen Asenna Sony Music Center älypuhelimellesi, iphonellesi tms. Google Play- tai App Store -kaupasta. 1 Lataa Sony Music Center Google Play- tai App Store -kaupasta ja asenna se. 2 Kun asennus on valmis, käynnistä Sony Music Center. Huomautus Varmista, että käytät uusinta Sony Music Center -versiota. Jos et voi muodostaa yhteyttä kaiuttimen ja BLUETOOTH-laitteen välille BLUETOOTH-yhteyden avulla tai jos koet ongelman, esimerkiksi äänen puuttumisen, poista Sony Music Center - asennus ja yritä muodostaa yhteys uudelleen BLUETOOTH-yhteyden kautta. Saat lisätietoja Sony Music Center -sovelluksesta Google Play- tai App Store -kaupasta. Aiheeseen liittyvää Mitä Sony Music Center -sovelluksen avulla voi tehdä 69

70 Ääniavustajatoiminnon käyttäminen (Google-sovellus) Käyttämällä Google-sovellusominaisuutta, joka sisältyy Android-älypuhelimeen, voit puhua kaiuttimen mikrofoniin käyttääksesi Android-älypuhelinta. Seuraavassa kerrotaan, miten Google-sovellusta käytetään. 1 Valitse Google-sovellus [Assist App] -palvelulle kohdassa [Assist & Voice input]. Valitse Android-älypuhelimella [Settings] [Apps]. Hammaspyörän kuvake tulee näkyviin näytön oikeaan yläkulmaan. Valitse hammaspyörän kuvake, [Default Apps] [Assist & Voice input] [Assist App] ja aseta sitten [Assist App] Google-sovellukseen. Yllä oleva toiminto on esimerkki. Saat yksityiskohtaiset ohjeet lukemalla Android-älypuhelimen mukana toimitetut käyttöohjeet. Saat yksityiskohtaisia tietoja Google-sovelluksesta Android-älypuhelimen käyttöohjeista tai tukisivustolta tai Google Play -verkkosivustolta. Huomautus Sovelluksen uusin versio saatetaan vaatia. Google-sovellus ei ehkä aktivoidu kaiuttimen kautta riippuen Android-älypuhelimen määrityksistä. 2 Yhdistä kaiutin Android-älypuhelimeen BLUETOOTH-yhteyden kautta. 3 Kun kaiutin on yhdistettynä Android-älypuhelimeen BLUETOOTH-yhteyden kautta ja Android-älypuhelin on valmiustilassa tai toistaa musiikkia, pidä (toisto)/ (puhelu) -painike painettuna noin 3 sekunnin ajan. Google-sovellus aktivoituu ja kuulet käynnistysäänen. 4 Anna Google-sovellukselle pyyntö kaiuttimen mikrofonin kautta. Saat lisätietoja Google-sovelluksesta, esimerkiksi sovelluksista, jotka toimivat Google-sovelluksen kanssa, lukemalla Android-älypuhelimen mukana toimitetut käyttöohjeet. Kun Google-sovellus on aktivoitu ja kun tietty aika on kulunut antamatta pyyntöjä, kuulet merkkiäänen ja Googlesovelluksen aktivointi poistetaan. Huomautus Google-sovellusta ei voi aktivoida, kun sanot OK Google kaiuttimen mikrofoniin, vaikka Android-älypuhelimen [OK Google] - asetus olisi päällä. 70

71 Ääniavustajatoiminnon käyttäminen (Siri) Käyttämällä Siri-toimintoa, joka sisältyy iphoneen / ipod touchiin, voit puhua kaiuttimen mikrofoniin iphonen / ipod touchin käyttämistä varten. Seuraavassa kerrotaan, miten Siriä käytetään. 1 Kytke Siri päälle. Valitse iphonesta / ipod touchista [Settings] [Siri] ottaaksesi Sirin käyttöön. Yllä oleva toiminto on esimerkki. Saat yksityiskohtaiset ohjeet lukemalla iphonen / ipod touchin mukana toimitetut käyttöohjeet. Saat yksityiskohtaisia Siri-ohjeita iphonen / ipod touchin käyttöohjeista tai tukisivustolta. 2 Yhdistä kaiutin iphoneen / ipod touchiin BLUETOOTH-yhteyden avulla. 3 Kun kaiutin on yhdistettynä iphoneen / ipod touchiin BLUETOOTH-yhteyden kautta ja iphone / ipod touch on valmiustilassa tai toistaa musiikkia, pidä (toisto)/ (puhelu) -painike painettuna noin 3 sekunnin ajan. Siri aktivoituu ja kuulet käynnistysäänen. 4 Anna Sirille pyyntö kaiuttimen mikrofonin kautta. Saat lisätietoja Siristä, esimerkiksi Sirin kanssa toimivista sovelluksista, lukemalla iphonen / ipod touchin mukana toimitetut käyttöohjeet. Huomautus Apple ios -laitteet: tämä laite on yhteensopiva ios 10.0:n ja uudempien versioiden kanssa. BLUETOOTH-yhteys ei ole käytettävissä laitteilla, joiden versio on ios 9.x tai vanhempi. Siriä ei voi aktivoida, kun sanot Hey Siri kaiuttimeen mikrofoniin, vaikka iphonen / ipod touchin [Allow Hey Siri ] -asetus olisi päällä. 71

72 Tietoa merkkivaloista CHARGE-merkkivalo (oranssi) Sammuu Syttyy Välkkyy hitaasti Välkkyy 3 kertaa ja sammuu Kaiuttimen lataus on valmis. Kaiuttimen lataus on käynnissä. Sisäisen akun virtataso on alle 10 % ja se on ladattava. Jos CHARGE-merkkivalo välkkyy 3 kertaa ja sammuu, kun kytket kaiuttimen päälle, sisäinen akku on tyhjä ja se on ladattava. Huomautus Käytössä oleva kaiutin voidaan ladata, jos se on liitetty seinäpistorasiaan USB-verkkolaitteen (saatavana kaupoista) avulla tai liitetty käynnistettyyn tietokoneeseen. Tällöin sisäisen akun lataaminen saattaa kestää kauemmin käyttöolosuhteista riippuen. Tämän vuoksi kaiuttimen sammuttamista latauksen ajaksi suositellaan. Kun käytät kaiutinta korkealla äänenvoimakkuudella pitkiä aikoja, sisäisen akun virtataso saattaa pienentyä, vaikka kaiutin olisi liitetty seinäpistorasiaan USB-verkkolaitteen (saatavana kaupoista) avulla tai liitetty käynnistettyyn tietokoneeseen. Tämän tuloksena ääni pienenee. Tämä ei ole toimintahäiriö. Sammuta kaiutin ja lataa sisäistä akkua riittävästi. Lataus keskeytyy turvallisuussyistä erittäin kylmissä tai kuumissa ympäristöissä. Jos lataus kestää pitkään, myös kaiuttimen lataaminen keskeytyy. Voit ratkaista nämä ongelmat irrottamalla mikro-usb-kaapelin kaiuttimesta ja liittämällä sen uudelleen, kun käyttölämpötila on 5 C 35 C. (virta) -merkkivalo Sammuu Syttyy (vihreä) Syttyy (valkoinen) Syttyy (oranssi) Välkkyy (vihreä, valkoinen, punainen tai oranssi) Kaiutin kytkeytyy pois päältä. Kaiutin kytkeytyy päälle. Äänitilaksi asetetaan STANDARD. Kaiutin kytkeytyy päälle. EXTRA BASS -tila tai LIVE SOUND -tila asetetaan. Ostohetkellä EXTRA BASS on asetettuna. Kaiutin kytkeytyy pois päältä. Kaiutin asetetaan BLUETOOTH-valmiustilaan. Joka kerran, kun painat -/+ (äänenvoimakkuus) -painikkeita, merkkivalo välkkyy kerran. Kun käytät -/+ (äänenvoimakkuus) -painikkeita ja äänenvoimakkuus asetetaan alhaisimmalle (0) tai korkeimmalle (50) tasolle, merkkivalo välkkyy 3 kertaa. Ohjelmistopäivityksen edistymisen mukaan tila, jossa merkkivalo välkkyy vihreänä, muuttuu. Jokaisen päivityksen aikana merkkivalo välkkyy vihreänä 5 kertaa, sitten 4 kertaa, 3 kertaa, kahdesti, kerran ja sammuu *. Kun kaiutin kytkeytyy päälle ensimmäisen kerran ohjelmistopäivityksen jälkeen, merkkivalo välkkyy 3 kertaa vihreänä tai valkoisena ilmaisten, että päivitys on valmis. Kun ohjelmistopäivitys päättyy virheen vuoksi, merkkivalo välkkyy punaisena tai oranssina. Kun sisäisen akun virtataso on alle 10 %, merkkivalo välkkyy hitaasti vihreänä tai valkoisena. Jos merkkivalo välkkyy vihreänä tai valkoisena 3 kertaa ja sammuu, kun kytket kaiuttimen 72

73 päälle, sisäinen akku on tyhjä. Lataa kaiutin. * Tilanteen mukaan et ehkä näe kaikkia välkähdyksiä. (BLUETOOTH) -merkkivalo Syttyy Välkkyy nopeasti (3 kertaa sekunnissa) Välkkyy hitaasti Välkkyy 3 kertaa Kaiuttimen ja BLUETOOTH-laitteen välille on muodostettu yhteys. Kaiutin siirtyy parinmuodostustilaan. Kaiutin odottaa BLUETOOTH-laitetta, johon se voi muodostaa yhteyden. Ohjelmiston päivitys on valmis. LIVE-merkkivalo Syttyy Sammuu LIVE SOUND -tila asetetaan. STANDARD-tila tai EXTRA BASS -tila asetetaan. ADD-merkkivalot Välkkyy Kaiutin siirtyy kaiuttimen lisäystoimintoon. ADD (kaiuttimen lisäys) -merkkivalo välkkyy, kun yhteys kaiuttimen lisäystoimintoon epäonnistuu. Syttyy Kaiuttimessa käytetään kaiuttimen lisäystoimintoa. WPC (Wireless Party Chain) -merkkivalo Välkkyy Syttyy Kaiutin siirtyy Wireless Party Chain -toimintoon. Kaiuttimessa käytetään Wireless Party Chain -toimintoa. Kaikkien Wireless Party Chain -toiminnon avulla yhdistettyjen kaiutinten merkkivalot syttyvät. Aiheeseen liittyvää Osat ja painikkeet 73

74 Esiasennetun ohjelmiston päivittäminen Kun ohjelmistosta julkaistaan uusi versio, voit päivittää kaiuttimen esiasennetun ohjelmiston seuraavilla tavoilla. Kun päivität ohjelmiston, saat käyttöösi uusia ominaisuuksia, joiden avulla käyttö on mukavampaa ja vakaampaa. 1 Liitä kaiutin seinäpistorasiaan USB-verkkolaitteen (saatavana kaupoista) avulla tai liitä kaiutin käynnistettyyn tietokoneeseen. Ohjelmistopäivityksiä ei voi tehdä sisäistä akkua käytettäessä. 2 Kytke kaiutin päälle. * (virta) -merkkivalo syttyy valkoisena *. Äänitilasta riippuen (virta) -merkkivalon väri vaihtelee. Saat lisätietoja lukemalla seuraavan aiheen. Tietoa merkkivaloista 3 Käynnistä sovellus napauttamalla [Music Center] älypuhelimella, iphonella jne. Music Center 4 Napauta []. Kun uusi versio ohjelmistosta julkaistaan, Sony Music Center -näytöllä näkyy päivitysilmoitus. 5 Päivitä toimimalla näytön ohjeiden mukaan. Jokaisen päivityksen aikana (virta) -merkkivalo välkkyy vihreänä 5 kertaa, sitten 4 kertaa, 3 kertaa, kahdesti, kerran ja sammuu. Tilanteen mukaan et ehkä näe kaikkia välkähdyksiä. Kun kaiutin kytkeytyy päälle ensimmäisen kerran ohjelmistopäivityksen jälkeen, (virta)- ja (BLUETOOTH) - merkkivalot välkkyvät 3 kertaa imaisten, että päivitys on valmis. Huomautus Jos päivitys ei onnistu, lataa sisäistä uudelleenladattavaa akkua, kunnes sen varaus on yli 50 %. 74

75 Aiheeseen liittyvää Kaiuttimen lataaminen 75

76 Varotoimet Turvallisuus Lue kaiuttimen mukana toimitettu viiteopas. Suojuksen sisäpuolella laitteen takana on tärkeitä tietoja, kuten mallin nimi. Sijoittaminen Älä aseta kaiutinta kaltevaan asentoon. Älä jätä laitetta korkeille lämpötiloille altistuvaan paikkaan, kuten suoraan auringonvaloon, lämpölähteiden lähelle tai valaistuslaitteiden alle. Älä käytä kaiutinta autossa äläkä jätä sitä autoon. Älä jätä laitteen lähelle esineitä, joissa on magneettikenttiä (pankkikortit, magneettikoodatut luottokortit jne.). Käyttö Älä työnnä mitään pieniä esineitä tms. kaiuttimen liittimiin tai takaosan ilmanvaihtoaukkoon. Kaiuttimeen saattaa tulla oikosulku tai toimintahäiriö. Kun valo on voimakas, lisää valoa huoneeseen tai sammuta valot. Muuta Jos sinulla on kysyttävää tai koet ongelmia, joita tämä ei kata, ota yhteyttä lähimpään Sonyjälleenmyyjään. 76

77 Huomautuksia lataamisesta Sisäisen litiumioniakun käyttöaika Vaikka et aikoisi käyttää kaiutinta pitkään aikaan, ylläpidä akun tehoa lataamalla sitä riittävästi 6 kuukauden välein. Jos kaiutinta ei käytetä pitkään aikaan, sisäisen akun lataaminen saattaa kestää kauemmin. Sisäisellä uudelleenladattavalla akulla on tietty käyttöaika. Ajan ja sisäisen akun useamman käyttökerran myötä sisäisen uudelleenladattavan akun kapasiteetti heikkenee hitaasti. Kun sisäisen akun käyttöaika vaikuttaa huomattavasti lyhyemmältä, vaikka se olisi ladattu täyteen, ota yhteyttä lähimpään Sony-jälleenmyyjään. Kun sisäisen akun käyttöaika vaikuttaa huomattavasti lyhyemmältä, sisäinen akku on saattanut vanhentua. Sisäisen uudelleenladattavan akun käyttöaika vaihtelee riippuen käytöstä, ympäristöstä ja säilytystavasta. Vaara Kun kaiutin havaitsee seuraavista syistä johtuvan ongelman sisäistä akkua ladattaessa, CHARGE-merkkivalo (oranssi) sammuu, vaikka lataus ei olisi valmis. Ympäristön lämpötila on korkeampi tai matalampi kuin 5 C 35 C. Sisäisessä akussa on ongelma. Kun sisäisen akun lataus kestää kauan. Huomautus Latausaika vaihtelee sisäisen akun käyttöolosuhteista riippuen. Lataa kaiutin, kun ympäristön lämpötila on 5 C 35 C. Kaiutin lämpenee latauksen aikana. Tämä ei ole toimintahäiriö. Vältä altistamasta kaiutinta äkillisille lämpötilan vaihteluille, suoralle auringonvalolle, usvalle, hiekalle, pölylle tai mekaanisille iskuille. Älä myöskään koskaan jätä kaiutinta suoraan auringonvaloon pysäköityyn autoon. Käytössä oleva kaiutin voidaan ladata, jos se on liitetty seinäpistorasiaan USB-verkkolaitteen (saatavana kaupoista) avulla tai liitetty käynnistettyyn tietokoneeseen. Tällöin sisäisen akun lataaminen saattaa kestää kauemmin käyttöolosuhteista riippuen. Tämän vuoksi kaiuttimen sammuttamista latauksen ajaksi suositellaan. Lataus keskeytyy turvallisuussyistä erittäin kylmissä tai kuumissa ympäristöissä. Jos lataus kestää pitkään, myös kaiuttimen lataaminen keskeytyy. Voit ratkaista nämä ongelmat irrottamalla mikro-usb-kaapelin kaiuttimesta ja liittämällä sen uudelleen, kun käyttölämpötila on 5 C 35 C. Korkeissa lämpötiloissa lataus saattaa keskeytyä tai äänenvoimakkuus pienentyä akun suojaamiseksi. Vaikka et aikoisi käyttää laitetta pitkään aikaan, ylläpidä akun tehoa lataamalla se täyteen 6 kuukauden välein. Lataaminen USB-keskittimen kautta taataan vain, jos käytät omaa virtalähdettä käyttävää USB-keskitintä, jossa on hyväksytty logo. Älä liitä kaiutinta tietokoneeseen pitkäksi ajaksi, kun tietokonetta ei ole liitetty verkkovirtaan. Muutoin tietokoneen akku saattaa tyhjentyä. 77

78 78

79 Huomautuksia vedenpitävyydestä ja pölytiiviydestä Kaiuttimen vedenpitävyys ja pölytiiviys Kaiuttimen vedenpitävyys vastaa suojus kunnolla kiinnitettynä määritystä IPX7 *1 standardin IEC60529 Suojausluokan (IP-koodi) *3 luokituksen Suojausluokka veden tunkeutumista vastaan mukaisesti, ja pölytiiviys määritystä IP6X *2 luokituksen Suojausaste kiinteitä vierasesineitä vastaan *3 mukaisesti. Nesteet, joita vedenpitävyyden suorituskykymääritelmät koskevat Käytettävissä Ei käytettävissä makea vesi, vesijohtovesi, uimahallivesi, merivesi muut kuin edellä mainitut nesteet (saippuavesi, vesi, joka sisältää puhdistusaineita tai kylpyvaahtoa, shampoo, kuuma lähdevesi jne.) *1 *2 *3 IPX7-vastaavuus: Kaiutin on testattu ja sen on todettu säilyttävän toiminnallisuutensa, kun se upotetaan varovasti 1m:n syvyiseen veteen, johon se jätetään 30 minuutin ajaksi. IP6X-vastaavuus: Kaiutin on testattu ja sen on todettu estävän edelleen pölyn tunkeutumisen oltuaan 8 tuntia 75 μm:n läpimittaisia pölyhiukkasia sisältävässä testauslaitteessa. Toimitetut lisävarusteet ja tämän laitteen liittimet (USB / AUDIO IN) eivät ole vedenpitäviä tai pölytiiviitä. Kaiuttimen vedenpitävyys ja pölytiiviys perustuvat tässä kuvatuissa olosuhteissa tehtyihin mittauksiin. Huomaa, että takuu ei kata veteen upottamiseen tai pölyn tunkeutumiseen liittyviä vaurioita, jotka a ovat aiheutuneet asiakkaan laitteen väärinkäytöstä. Vedenpitävyyden ja pölytiiviyden heikentymisen estäminen Tarkista seuraavat ja käytä kaiutinta oikein. Kaiutin läpäisee pudotustestin 1,22 metrin korkeudelta 5 cm paksulle vanerille menetelmän MIL-STD 810 F Method Shock mukaisesti. Tämä ei kuitenkaan takaa vahingoittumattomuutta, rikkoutumattomuutta, vedenpitävyyttä tai pölytiiviyttä kaikissa olosuhteissa. Kaiuttimen pudottamisesta tai mekaaniselle iskulle altistamisesta aiheutuva epämuodostuma tai vaurioituminen voi heikentää vedenpitävyyttä ja pölytiiviyttä. Tämän laitteen rakenne ei kestä veden painetta. Laitteen käyttäminen paikassa, jossa se altistuu korkeapaineiselle vedelle, kuten suihkussa, voi aiheuttaa toimintahäiriön. Älä kaada kuumaa vettä tai puhalla kuumaa ilmaa hiustenkuivaajalla tai muulla laitteella suoraan kaiuttimeen. Älä myöskään koskaan käytä kaiutinta erittäin kuumissa paikoissa, kuten saunassa tai uunin vieressä. Käsittele suojusta varovasti. Suojus on erittäin tärkeä vedenpitävyyden ja pölytiiviyden ylläpitämiseksi. Varmista kaiutinta käytettäessä, että suojus on täysin suljettu. Kun suojus suljetaan, huolehdi, ettei sisään jää vierasesineitä. Jos suojusta ei suljeta kunnolla, vedenpitävyys tai pölytiiviys saattaa heikentyä ja seurauksena voi olla kaiuttimen toimintahäiriö, kun siihen pääsee vettä tai pölyhiukkasia. 79

80 80

81 Kaiuttimen kunnossapito Vaikka kaiuttimen kangasosa on käsitelty vettähylkiväksi, voit käyttää kaiutinta mukavammin ja pidempään noudattamalla alla olevia kunnossapito-ohjeita. Jos kaiuttimen pinta likaantuu seuraavissa tapauksissa, pese kaiutin puhtaalla vedellä (vesijohtovesi jne.) välittömästi lian poistamiseksi. Lian jättäminen kaiuttimen pinnalle voi aiheuttaa kangasosassa värimuutoksia tai vaurioita tai aiheuttaa kaiuttimen toimintahäiriön. Esim. Kun kaiuttimeen tarttuu suolaa, hiekkaa tai vastaavaa rannalla, uima-altaalla jne. käytön jälkeen. Kun kaiutin tahriintuu vierasaineista (aurinkovoide, aurinkoöljy jne.) Jos kaiutin kastuu, pyyhi kosteus välittömästi kuivalla, pehmeällä liinalla. Kuivata kaiutinta lisäksi hyvin tuuletetussa paikassa, kunnes kosteutta ei enää ole jäljellä. Äänenlaatu voi muuttua, jos järjestelmän kaiutinosaan pääsee vettä. Tämä ei ole toimintahäiriö. Pyyhi kosteus kaiuttimen pinnalta ja aseta se kuivalle, pehmeälle liinalle kangasosa alaspäin kaiuttimen sisään kertyneen veden tyhjentämiseksi. Kuivata sitten kaiutinta hyvin tuuletetussa paikassa, kunnes kosteutta ei enää ole jäljellä. Huomautus Jos kaiuttimen pinta likaantuu, älä käytä puhdistamiseen puhdistusainetta, ohentimia, bensiiniä, alkoholia jne., sillä se vaikuttaa kaiuttimen kangasosan vedenhylkivyyteen. Jos pinnalle jää kosteutta esimerkiksi kylmissä paikoissa, kaiutin voi jäätyä ja siinä voi esiintyä toimintahäiriöitä. Jos kaiuttimen pinnalla on vesipisaroita, pyyhi ne pois kuivalla, pehmeällä kankaalla tai vastaavalla. Jos hiekanjyviä tms. pääsee laitteen kangasosaan, poista ne varovasti. Älä koskaan käytä laitteeseen pölynimuria tai vastaavaa esinettä. Kaiutinyksikkö saattaa vaurioitua. 81

82 Tietoa langattomasta BLUETOOTH-teknologiasta Langattoman BLUETOOTH-teknologian käyttöalue on noin 10 m. Kommunikaation maksimikantama Kommunikaation maksimikantama voi lyhentyä seuraavissa olosuhteissa. Kaiuttimen ja BLUETOOTH-laitteen välillä on este, kuten henkilö, metallia tai seinä. Kaiuttimen lähellä käytetään langatonta LAN-laitetta. Kaiuttimen lähellä käytetään mikroaaltouunia. Kaiuttimen lähellä käytetään laitetta, joka luo sähkömagneettista säteilyä. Muiden laitteiden aiheuttamat häiriöt Koska BLUETOOTH-laitteet ja langaton LAN (IEEE802.11b/g) käyttävät samaa taajuutta, mikroaalloista aiheutuvat häiriöt voivat johtaa kommunikaationopeuden heikkenemiseen, kohinaan tai virheelliseen yhteyteen, jos kaiutinta käytetään langattoman LAN-laitteen lähellä. Tee tällaisissa tapauksissa seuraavat toimenpiteet. Käytä kaiutinta vähintään 10 m:n etäisyydellä langattomasta LAN-laitteesta. Jos kaiutinta käytetään alle 10 m:n etäisyydellä langattomasta LAN-laitteesta, sammuta langaton LAN-laite. Muiden laitteiden aiheuttamat häiriöt BLUETOOTH-laitteiden säteilemät mikroaallot voivat vaikuttaa sähkökäyttöisten lääkinnällisten laitteiden toimintaan. Sammuta kaiutin ja muut BLUETOOTH-laitteet seuraavissa paikoissa, jotta ne eivät aiheuta onnettomuutta. Herkästi syttyvien kaasujen läheisyydessä, sairaaloissa, junissa, lentokoneessa ja huoltoasemilla Automaattisten ovien tai palohälytinten läheisyydessä Huomautus Jotta BLUETOOTH-toimintoa voi käyttää, yhdistettävässä BLUETOOTH-laitteessa on oltava sama profiili kuin kaiuttimessa. Huomaa myös, että vaikka sama profiili olisi käytössä, laitteiden toiminnot voivat vaihdella määrityksistä riippuen. Langattoman BLUETOOTH-teknologian ominaisuuksien vuoksi kaiuttimen ääni kuuluu viiveellä verrattuna BLUETOOTH-laitteella toistettuun ääneen puhelinkeskustelujen tai musiikin kuuntelemisen aikana. Kaiutin tukee BLUETOOTH-standardin mukaisia turvallisuusominaisuuksia, joiden avulla tarjotaan turvallinen yhteys käytettäessä langatonta BLUETOOTH-yhteyttä, mutta asetuksista riippuen turvallisuustaso ei ehkä ole riittävä. Ole varovainen kommunikoidessasi langattoman BLUETOOTH-teknologian avulla. Emme ole millään tavalla vastuussa BLUETOOTH-kommunikaation aikaisista tietovuodoista. BLUETOOTH-toiminnolla varustettu laite vaaditaan noudattamaan BLUETOOTH-standardia, jonka Bluetooth SIG, Inc. on laatinut, ja sen on oltava todennettu. Vaikka yhdistetty laite olisi yllä mainitun BLUETOOTH-standardin mukainen, yhteyden muodostaminen joihinkin laitteisiin ei ehkä onnistu tai tällaiset laitteet eivät ehkä toimi kunnolla laitteen ominaisuuksista tai määrittelyistä riippuen. Huminaa tai kohinaa voi esiintyä riippuen kaiuttimeen yhdistetystä BLUETOOTH-laitteesta, tiedonsiirtoympäristöstä tai käyttöympäristöstä. Laitetta, jossa on sisäinen radio tai viritin, ei voi yhdistää kaiuttimeen BLUETOOTH-yhteyden avulla, sillä lähetysten aikana voi kuulua kohinaa. Siirrä kaiutin kauemmas televisiosta, radiosta tai virittimestä, sillä lähetysten aikana saattaa kuulua kohinaa. 82

83 83

84 Tavaramerkit Android, Google Play ja muut liittyvät merkit ja logot ovat Google LLC.:n tavaramerkkejä. LDAC ja LDAC-logo ovat Sony Corporationin tavaramerkkejä. BLUETOOTH -sanamerkki ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc.:n omistamia ja rekisteröimiä tavaramerkkejä ja Sony Corporation käyttää niitä lisenssin alaisena. N-Mark on NFC Forum, Inc.:n tavaramerkki tai rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Apple, Apple-logo, iphone, ipod, ipod touch, Mac, macos ja Siri ovat tavaramerkkejä, jotka omistaa Apple Inc. ja jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa. App Store on Apple Inc:n palvelumerkki. Made for Apple -merkin käyttö tarkoittaa, että lisävaruste on suunniteltu liitettäväksi erityisesti merkissä mainittuihin Apple-tuotteisiin ja että valmistaja on vahvistanut sen täyttävän Apple-suorituskykystandardit. Apple ei ole vastuussa tämän laitteen toiminnasta tai siitä, täyttääkö se turvastandardit ja säännökset. Microsoft ja Windows ovat Microsoft Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä tai tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa. WALKMAN ja WALKMAN-logo ovat Sony Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä. Wi-Fi on Wi-Fi Alliance rekisteröity tavaramerkki. Muut tavaramerkit ja tuotenimet ovat omistajiensa omaisuutta. - ja -merkkejä ei käytetä asiakirjoissa. 84

85 Miten voin ratkaista ongelman? Jos kaiutin ei toimi odotetulla tavalla, yritä ratkaista ongelma kokeilemalla seuraavia vaiheita. Tämä sisältää ongelmien kuvauksia, joten voit kokeilla annettuja korjaavia toimenpiteitä. Lataa kaiutin. Jotkin ongelmat saattavat ratketa, kun lataat sisäisen akun. Paina kaiuttimen RESET-painiketta. Alusta kaiutin. Tämä toiminto palauttaa asetukset, kuten äänenvoimakkuuden jne., tehdasasetuksiksi ja poistaa parinmuodostuksen tiedot. Etsi tietoja ongelmasta asiakkaan tukisivustolta. Siirry seuraaville tukisivuille saadaksesi kaiuttimeesi liittyviä tukitietoja: Asiakkaille Amerikoissa: Asiakkaille Euroopassa: Asiakkaille Kiinassa: Asiakkaille muissa maissa / muilla alueilla: Jos mikään yllä olevista toiminnoista ei toimi, ota yhteyttä lähimpään Sony-jälleenmyyjään. Aiheeseen liittyvää RESET-painikkeen käyttäminen Kaiuttimen alustaminen 85

86 Kaiuttimen lataaminen ei onnistu Varmista käyttäessäsi USB-verkkolaitetta (saatavana kaupoista), että mikro-usb-kaapeli on kiinnitetty tukevasti kaiuttimeen ja USB-verkkolaitteeseen. Varmista myös, että USB-verkkolaite on kiinnitetty tukevasti seinäpistorasiaan. Varmista käyttäessäsi USB-verkkolaitetta (saatavana kaupoista), että USB-verkkolaitteen teho on vähintään 1,5 A. Lataus USB-verkkolaitteella, jonka teho on vähintään 500 ma ja enintään 1,5 A, kestää noin 10 tuntia. Latausta ei taata USB-verkkolaitteilla, joiden teho on alle 500 ma. Arvioitu latausaika vaihtelee yhdistetyn USB-verkkolaitteen (saatavana kaupoista) lähtötehon mukaan. Kaiutin tukee USB-verkkolaitteita, joiden lähtöjännite on vähintään 500 ma. USB-verkkolaitteen ja mikro-usb-kaapelin tyypistä ja ominaisuuksista riippuen lataus saattaa kuitenkin kestää pitkään. Suosittelemme käyttämään USB-verkkolaitetta, jonka lähtöjännite on vähintään 1,5 A, ja mukana toimitettua mikro-usb-kaapelia tai mikro-usb-kaapelia, joka vastaa USB-standardia. Latausta muiden laitteiden kautta ei taata. Latausaika voi vaihdella ympäristön lämpötilan ja käyttöolosuhteiden mukaan. Voit ladata sisäisen akun myös liittämällä sen käynnistettyyn tietokoneeseen mikro-usb-kaapelin avulla. Toimivuutta kaikkien tietokoneiden yhteydessä ei kuitenkaan taata. Takuu ei myöskään kata käyttöä itse koottujen tietokoneiden kanssa. Aiheeseen liittyvää Kaiuttimen lataaminen Tietoa merkkivaloista 86

87 Kaiutinta ei voi kytkeä päälle tai kaiutin sammuu äkillisesti Sisäinen akku voi olla tyhjä tai melkein tyhjä. Lataa kaiutin yhdistämällä se seinäpistorasiaan USB-verkkolaitteen avulla (saatavana kaupoista) tai yhdistämällä se käynnistettyyn tietokoneeseen. Automaattinen sammutustoiminto (Auto Standby) on saattanut aktivoitua. Tietyissä olosuhteissa, kuten kun äänensyötön äänenvoimakkuus on alhainen, virta sammuu automaattisesti noin 15 minuutin kuluttua. Nosta yhdistetyn laitteen äänenvoimakkuutta käyttöä varten tai aseta automaattinen sammutustoiminto pois. Aiheeseen liittyvää Kaiuttimen lataaminen Automaattinen sammutustoiminto (Auto Standby) 87

88 Ei ääntä / ääntä vain yhdestä kaiuttimesta / alhainen äänen taso / vääristynyt ääni / huminaa tai kohinaa kaiuttimesta / ei ääntä tai alhainen ääni puheluiden aikana Varmista, että sekä kaiutin että yhdistetty laite on kytketty päälle. Nosta kaiuttimen ja yhdistetyn laitteen äänenvoimakkuutta. Tarkista, että toisto on päällä yhdistetyssä laitteessa. Varmista, että äänikaapeli on irrotettu AUDIO IN -liitännästä toiston aikana BLUETOOTH-tilassa. Varmista, että äänikaapeli on tukevasti kiinni AUDIO IN -liitännässä toiston aikana AUDIO IN -tilassa. Jos muodostat yhteyttä tietokoneen ja kaiuttimen välille, varmista, että tietokoneen ääniasetus on asetettu BLUETOOTH-laitetta varten. Tarkista, että kaiutin on muodostanut BLUETOOTH-yhteyden BLUETOOTH-laitteen kanssa. Muodosta pari kaiuttimen ja BLUETOOTH-laitteen välille uudelleen. Jos AUDIO IN -liitäntään liitetty laite on monoääninen, ääni kuuluu vain vasemmasta kaiuttimesta (L-kanava). Jos yhdistetyssä laitteessa on taajuuskorjaintoiminto, kytke se pois päältä. Pidä kaiutin kaukana mikroaaltouunista, Wi-Fi -yhteydestä jne. Tuo kaiutin ja BLUETOOTH-laite lähemmäs toisiaan. Siirrä esteet kaiuttimen ja BLUETOOTH-laitteen väliltä. Jos CHARGE-merkkivalo ja (virta) -merkkivalo välkkyvät hitaasti, sammuta kaiutin ja lataa sisäistä akkua riittävästi. Laitetta, jossa on sisäinen radio tai viritin, ei voi yhdistää kaiuttimeen BLUETOOTH-yhteyden avulla, sillä lähetysten aikana voi kuulua kohinaa. Siirrä kaiutin kauemmas televisiosta, radiosta tai virittimestä, sillä lähetysten aikana saattaa kuulua kohinaa. Jos kaiuttimen lisäystoimintoa tai Wireless Party Chain -toimintoa käytettäessä mikään muu BLUETOOTH-laite, kuten BLUETOOTH-hiiri tai BLUETOOTH-näppäimistö, on yhdistetty BLUETOOTH-laitteeseen, katkaise niiden välinen yhteys. Jotkin BLUETOOTH-laitteet voivat muuttaa langattoman toiston laatua. Jos laitteesi on yhteensopiva tämän toiminnon kanssa, valitse Vakaa yhteys etusijalla (SBC) äänen laadun sijasta. Saat yksityiskohtaiset ohjeet lukemalla laitteen mukana toimitetut käyttöohjeet. Valitse Vakaa yhteys etusijalla (SBC) kaiuttimen langattoman toiston laatua varten. Asenna uusin Sony Music Center -versio yhdistetylle laitteelle. Jos et voi käyttää uusinta Sony Music Center - versiota tai jos et voi yhdistää kaiutinta ja BLUETOOTH-laitetta BLUETOOTH-yhteyden kautta, poista Sony Music Center -asennus. Valitse musiikkia kuunnellessasi A2DP BLUETOOTH -yhteys BLUETOOTH-laitteelta. Kun soitat tai vastaanotat puhelun, valitse HFP- tai HSP BLUETOOTH -yhteys BLUETOOTH-laitteelta. Kun soitat tai vastaanotat puhelun, tarkista, että BLUETOOTH-laitteen äänitulo on asetettu kaiutinta varten. Aiheeseen liittyvää Parin ja yhteyden muodostaminen BLUETOOTH -laitteiden avulla Musiikin kuunteleminen laitteelta BLUETOOTH-yhteyden kautta BLUETOOTH-äänen suoratoistolaadun valitseminen (koodekki) Tietoa merkkivaloista Puhelun vastaanottaminen Puhelun soittaminen 88

89 Ääni pienenee käytön aikana Ääni voi pienentyä seuraavissa tapauksissa. Tämä ei ole toimintahäiriö. Kun sisäisen akun virtataso on alhainen ja CHARGE-merkkivalo ja (virta) -merkkivalo välkkyvät hitaasti kaiuttimen saadessa virtaa ainoastaan sisäisestä akusta. Kun sisäisen akun virtataso on alhainen sen seurauksena, että kaiutinta on käytetty korkealla äänenvoimakkuudella pitkään, vaikka kaiutin on liitetty seinäpistorasiaan USB-verkkolaitteen (saatavana kaupoista) avulla tai liitetty käynnistettyyn tietokoneeseen. Jos ääni pienenee käytön aikana, toimi alla olevien ohjeiden mukaisesti. 1. Sammuta kaiutin. 2. Lataa sisäistä akkua riittävästi. Huomautus Suuren äänenvoimakkuuden käytöstä johtuvan jännitteen tai sähkövirran äärimmäisen vaihtelun vuoksi tämä kaiutin on suunniteltu pienentämään enimmäisäänenvoimakkuus noin puoleen virtapiirin suojelemiseksi, kun sisäisen akun jäljellä oleva virtataso on alle 10 %. Voit ladata sisäisen akun tällaisessakin tapauksessa, mutta äänenvoimakkuus ei palaa normaalille tasolle. Voit palauttaa äänenvoimakkuuden normaalille tasolle lataamalla sisäistä akkua, kunnes sen virtataso on vähintään 20 %, kun kytket kaiuttimen pois päältä ja uudestaan päälle ja säädät tämän jälkeen äänenvoimakkuutta. 89

90 Kaiuttimen ja BLUETOOTH-laitteen välille ei voi muodostaa paria Aseta kaiutin ja BLUETOOTH-laite enintään 1 m:n etäisyydelle toisistaan. Apple ios -laitteet: tämä laite on yhteensopiva ios 10.0:n ja uudempien versioiden kanssa. BLUETOOTH-yhteys ei ole käytettävissä laitteilla, joiden versio on ios 9.x tai vanhempi. Voit käyttää kaiuttimen lisäystoimintoa tai Wireless Party Chain -toimintoa muodostamalla parin kaiuttimeen, jonka (BLUETOOTH) -merkkivalo välkkyy sinisenä. Jos (BLUETOOTH) -merkkivalo ei välky nopeasti sinisenä, pidä (virta)/ PAIRING -painiketta painettuna, kunnes kuulet ääniopastuksen ja (BLUETOOTH) -merkkivalo alkaa välkkyä nopeasti sinisenä. Kun kaiutin on alustettu, iphone / ipod touch ei ehkä pysty muodostamaan yhteyttä kaiuttimeen. Poista tällöin parinmuodostuksen tiedot iphonelta / ipod touchilta ja muodosta pari niiden välille uudelleen. Varmista, että BLUETOOTH-laite on kytketty päälle ja BLUETOOTH-toiminto on aktivoitu laitteella. Jos kaiutin ei näy BLUETOOTH-laitteella, sammuta laite ja kytke se uudelleen päälle. Tämä saattaa ratkaista ongelman. Aiheeseen liittyvää Parin ja yhteyden muodostaminen BLUETOOTH -laitteiden avulla Tietoa merkkivaloista 90

91 Kaiuttimen ja BLUETOOTH-laitteen välille ei voi muodostaa yhteyttä One-touchyhteyden (NFC) avulla Jos älypuhelimen näytön lukitus on aktivoitu, yhteyttä ei voi muodostaa. Peruuta älypuhelimen näytön lukitus ja kosketa uudelleen. Pidä NFC-yhteensopiva laite kaiuttimen lähellä, kunnes laite reagoi. Jos yhteys ei muodostu, siirrä laitetta hitaasti kaiuttimen N-merkin ylitse. Tarkista, että BLUETOOTH-toiminto on aktivoitu NFC-yhteensopivalla laitteella. Tarkista, että laitteen NFC-toiminto on otettu käyttöön. Jos laite on kotelossa, poista kotelo. NFC-vastaanoton herkkyys vaihtelee laitteen mukaan. Jos kaiuttimen ja laitteen välille ei voida muodostaa yhteyttä One-touch-yhteyden avulla useankaan yrityksen jälkeen, muodosta/katkaise yhteys kaiuttimeen näytön kautta. Tarkasta, että laitteesi on NFC-yhteensopiva. Etsi tietoja ongelmasta asiakkaan tukisivustolta. Voit käyttää kaiuttimen lisäystoimintoa tai Wireless Party Chain -toimintoa muodostamalla parin kaiuttimeen, jonka (BLUETOOTH) -merkkivalo välkkyy sinisenä. Aiheeseen liittyvää Yhteyden muodostaminen NFC-yhteensopivaan laitteeseen One-touch (NFC) -yhteyden avulla 91

92 BLUETOOTH-laitetta ei voi yhdistää kaiuttimeen kaiuttimen lisäystoiminnossa Kun olet yhdistänyt 2 -kaiutinta, tee parinmuodostusmenettely BLUETOOTH-laitteelle ja kaiuttimelle, jossa (BLUETOOTH) -merkkivalo välkkyy sinisenä. Aiheeseen liittyvää Musiikin kuunteleminen langattomasti 2 kaiuttimen avulla (kaiuttimen lisäystoiminto) 92

93 Kaiuttimeen ei voi muodostaa yhteyttä Wireless Party Chain -toiminnon avulla Kun olet yhdistänyt useita kaiuttimia, tee parinmuodostusmenettely BLUETOOTH-laitteelle ja kaiuttimelle, jonka (BLUETOOTH) -merkkivalo välkkyy sinisenä. Aiheeseen liittyvää Langaton toisto usealla kaiuttimella (Wireless Party Chain -toiminto) 93

94 RESET-painikkeen käyttäminen Jos kaiutinta ei voi käyttää, vaikka se on kytketty päälle, avaa takana oleva suojus ja paina RESET-painiketta neulalla tai jollain muulla terävällä esineellä. Kaiuttimen asetukset nollataan ja se sammuu. Jos sitä ei voi kytkeä päälle, ota yhteyttä lähimpään Sony-jälleenmyyjään. Huomautus Kaiutinta ei voi nollata, kun sitä ei ole kytketty päälle. RESET-painikkeen painaminen ei poista parinmuodostuksen tietoja. Tämä eroaa kaiuttimen alustuksesta. Kun kaiutin on nollattu, äänenvoimakkuus-, toiminto- ja/tai ääniasetukset voivat olla erilaisia. Kun kaiutin on nollattu, varmista, että suljet suojuksen kunnolla. 94

95 Kaiuttimen alustaminen Jos kaiutin ei toimi normaalisti nollauksenkaan jälkeen, palauta tehdasasetukset alustamalla kaiutin. Kun kaiutin on käynnistetty, pidä - (äänenvoimakkuus) -painiketta ja (virta)/ PAIRING -painiketta painettuina samanaikaisesti yli 5 sekunnin ajan, kunnes kaiutin sammuu. Kaiutin alustetaan. Asetukset, kuten äänenvoimakkuus jne., palautetaan tehdasasetuksiin, jolloin kaikki parinmuodostuksen tiedot poistetaan. Huomautus Kaiutinta ei voi alustaa, kun sitä ei ole kytketty päälle. Aiheeseen liittyvää RESET-painikkeen käyttäminen 95