ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ (12)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ (12)"

Transkriptio

1 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ (12) Tekninen lautakunta AIKA klo 18:00-19:15 PAIKKA Alavieskan kunnantalo, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 12 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 13 Pöytäkirjan tarkastajien valinta ja tarkastustapa 4 14 Asialistan hyväksyminen 5 15 Poikkeamislupahakemus määräalalle tilasta Hemmilä 6 3:94 Kähtävän kylällä 16 Oikaisuvaatimus teknisen lautakunnan päätöksestä Runkovesijohdon rakentaminen 8 18 Vuoden 2018 toimintakertomus 9 19 Viranhaltijapäätökset Muut asiat 11

2 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ (12) OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Alahautala Osmo 18:00-19:15 Pj Hannus Jani 18:00-19:15 Jäsen Kääntä Marika 18:00-19:15 Jäsen Pudas Katja 18:00-19:15 Jäsen Raudaskoski-Pudas Anita 18:00-19:15 Jäsen Santapakka Paula 18:00-19:15 Jäsen Vähäkangas Juha 18:00-19:15 Jäsen Häggman Tuomas 18:00-19:15 Pöytäkirjanpitäjäesittelijä Hyyppä Sami 18:00-19:15 Vt. kehitysjohtajaesittelijä POISSA Nahkala Kari Vpj Ikonen Olli Kunnanjohtaja ALLEKIRJOITUKSET Osmo Alahautala Puheenjohtaja Tuomas Häggman Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Katja Pudas Anita Raudaskoski-Pudas PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Kokouksen tarkastettu ja allekirjoitettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävillä teknisessä toimistossa keskiviikkona klo Jaana Pudas Ilmoitustaulunhoitaja

3 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ (12) Tekninen lautakunta Laillisuus ja päätösvaltaisuus Teknltk Kunnaninsinööri: Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ (12) Tekninen lautakunta Pöytäkirjan tarkastajien valinta ja tarkastustapa Teknltk Kunnaninsinööri: Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi Katja Pudas ja Anita Raudaskoski-Pudas. Pöytäkirja tarkastetaan teknisessä toimistossa. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Katja Pudas ja Anita Raudaskoski-Pudas.

5 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ (12) Tekninen lautakunta Asialistan hyväksyminen Teknltk Kunnan hallintosäännön 146 :n mukaan asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä. Hallintosäännön 147 :n mukaan toimielin voi esittelijän ehdotuksesta tai jäsenen ehdotuksesta, jota on kannatettu, ottaa enemmistöpäätöksellä käsiteltäväksi asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa. Kunnaninsinööri: Tekninen lautakunta hyväksyy esityslistan kokouksen asialistaksi. Asialista hyväksyttiin.

6 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ (12) Tekninen lautakunta Poikkeamislupahakemus määräalalle tilasta Hemmilä 3:94 Kähtävän kylällä Teknltk Mirka Pehkonen ja Atte Hemmilä hakevat rakentamiseen poikkeamislupaa yleiskaavasta Kähtävän kylälle Kähtäväntien varrelle. Lupahakemus on jätetty tekniseen toimistoon Rakennuspaikka on Kähtävän osayleiskaava-alueella ja se on kaavoitettu maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi (kaavamerkintä M). Rakennuspaikka on määräala tilasta Hemmilä 3:94. Tontin pinta-ala on 4,9 ha. Oheismateriaalina ote yleiskaavasta, asemapiirustus sekä karttaote. Rajanaapureista on kuultu kaikki yhtä naapuria lukuun ottamatta (Alanikula 1:185) ja naapurit eivät ole jättäneet huomautusta naa pu rien kuulemisessa (naapurit on kuultu ). Hakijan perusteluina poikkeamiseen on se, että rakentaminen elävöittää Kähtävän kylää ja rakentaminen ei haittaa alueen maisemaa haitallisesti, koska rakennuspaikan ja Kähtäväntien väliin jää metsäinen suojavyöhyke. Lisäksi asuinrakennuspaikan pinta-ala on n m 2, joten yleiskaavassa varattua maa- ja metsätalousvaltaista aluetta jää runsaasti alueelle. Vesijohto kulkee tontin pohjoispuolella n. 250 m:n päässä Kähtäväntien pohjoispuolella, eikä vesijohdon rakentamisesta aiheudu tavallista enempää kustannuksia Alavieskan kunnalle. Kunnaninsinööri: Esitän tekniselle lautakunnalle, että se hyväksyy haetun poikkeamislupahakemuksen. Rakennuspaikan pinta-ala täyttää haja-asutusalueelle rakentamisen vaa ti muk set. Poik kea mi nen on vähäinen yleiskaavasta, koska rakentamisesta ei ole hait taa alueella tarkoitetulle maankäytölle ja maaseudulla on hyvin tyy pil lis tä rakentaa kyläalueelle omaan maaseudun rauhaan. Lisäksi poikkeaminen voidaan myöntää, koska rakentaminen ei aiheuta Maankäyttö- ja rakennuslain 171 :n momentissa 2 ja kohdissa 1-4 olevia asioita. Hakija on velvollinen kustantamaan tulevat kustannukset yh dys kunta tek ni sis tä rakentamisista (vesijohto). Luvan hakijan on pyydettävä lisäksi vielä naapurin suostumus rajanaapurilta Alanikula R:no 1:185. Lisäksi poikkeamisluvan ha ki ja on velvollinen käsittelemään kiinteistöstä tulevat jätevedet lain edel lyt tä mäl lä tavalla. Alavieskan kunta edellyttää, että rakentamiseen on haet ta va rakennuslupa viimeistään kahden vuoden sisällä poik kea mis lu van myöntämisestä (MRL 174 ). Tekninen lautakunta hyväksyi esityksen yksimielisesti ja myönsi poikkeamisluvan omakotitalon ja talousrakennuksen rakentamiseen.

7 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ (12) Tekninen lautakunta Oikaisuvaatimus teknisen lautakunnan päätöksestä Teknltk Erja ja Reijo Lapinoja ovat jättäneet oikaisuvaatimuksen Alavieskan kunnan teknisen lautakunnan päätöksestä , jolla se hylkäsi hakijoiden poikkeamislupahakemuksen omakotitalon, autosuoja-talousrakennuksen sekä pihasaunan rakentamiseen kiinteistölle Korpi RN:o 1:32. Päätöksessään tekninen lautakunta perusteli hylättyä poikkeamispäätöstä sillä, että kyseisellä kiinteistöllä ei ole rantarakentamisoikeutta (oheismateriaalina Alavieskan teknisen lautakunnan päätös ). Oikaisuvaatimuksessa Erja ja Reijo Lapinoja esittävät tyytymättömyytensä teknisen lautakunnan hylkäävään päätökseen. Perusteluina oikaisuvaatimuksen tekijöillä on mm. seuraavat asiat: 1. Joen eteläpuoleinen ranta ei ole tulvauhanalaista aluetta, kun taas pohjoisranta on. Pohjoisrannalle ei tulevaisuudessa tuskin rakenneta tämän johdosta, joten joen ranta ei tulevaisuudessa ole molemmin puolin rantaa rakennettu. 2. Mikäli rakennukset rakennettaisiin rannasta yli 100 m:n päähän, rikkoutuisi tämän hetkinen peltomaisema-alue ja alue olisi paljon enemmän hajaantunut rakennuksista kuin ranta-alueelle rakennettaessa. Lisäksi ajatus ja halu lähellä vesistöä olevasta rakennuspaikasta ei toteutuisi. 3. Rakennuspaikan rajanaapurit eivät vastusta naapurin kuulemisessa hanketta ja rakennusten sijoittelemista ranta-alueelle. 4. Kiinteistö Koivuranta 1:31 on toisen hakijaosapuolen lapsuuden koti, eikä hakijoista kumpikaan ole aikaisemmin rakentanut näille omistamilleen rantapaikoille. Kunnaninsinööri Esitän tekniselle lautakunnalle, että se hyväksyy oikaisuvaatimuksen. Vaikka rakennusoikeus on käytetty, ovat hakijan rakentamisen oikeutukseen vaikuttavat perustelut riittävät. Kyseisessä paikassa joen vapaata joenrantaa jää vielä pohjoispuolelle jokea, koska se on tulvauhanalaista aluetta. Lisäksi samalla kylällä rakennuksista vapaata joenrantaa on runsaasti jäljellä. Kukaan kuulluista rajanaapureista ei vastusta rakentamista. Juha Vähäkankaan esityksestä ja kaikkien lautakunnan jäsenten kannattamana lautakunta hyväksyi, että asia valmistellaan uudelleen ja otetaan asialistalle myöhemmin.

8 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ (12) Tekninen lautakunta Runkovesijohdon rakentaminen Teknltk Mirka Pehkonen ja Atte Hemmilä hakevat rakentamiseen poikkeamislupaa yleiskaavasta Kähtävän kylälle Kähtäväntien varrelle. Lupahakemus on jätetty tekniseen toimistoon Rakennuspaikka on Kähtävän osayleiskaava-alueella ja se on kaavoitettu maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi (kaavamerkintä M). Rakennuspaikka on määräala tilasta Hemmilä 3:94. Tontin pinta-ala on 4,9 ha. Rajanaapureista on kuultu kaikki yhtä naapuria lukuun ottamatta (Alanikula 1:185) ja naapurit eivät ole jättäneet huomautusta naa pu rien kuulemisessa (naapurit on kuultu ). Atte Hemmilä on ollut yhteydessä vesijohdon rakentamiseen liittyen ja tiedustellut Alavieskan kunnan mahdollisuutta osallistua kustannuksiin. Lyhin ja helpoin vesijohdon liittäminen tapahtuu Niko Karhulan kiinteistölle menevästä vesijohdosta. Alavieskan kunta on ottanut Karhulan vesijohdon rakentamiseen osaa 14830,97 eurolla. Karhulalle rakennettu vesijohto (n. 800m) on näin katsottava osaksi runkoverkkoa, mistä kunnalla on oikeus ottaa liittymiä. Huomioiden tulevaisuuden rakentaminen, on perusteltua jatkaa runkovesijohtoa eteenpäin ja alittaa Kähtäväntie. Kustannusarvio työlle on n Vt. kehitysjohtaja: Esitän, että Alavieskan kunta rakentaa runkovesijohtoa n. 60 m ja kustantaa Kähtäväntien alituksen. Tekninen lautakunta hyväksyi esityksen yksimielisesti.

9 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ (12) Tekninen lautakunta Vuoden 2018 toimintakertomus Teknltk Vuoden 2018 toimintakertomus osoittaa teknisen lautakunnan jääneen niin meno- kuin tulopuolella valtuuston sille asettamasta budjetista. Menopuolella ylitystä tuli n ja tulopuolella jäätiin tavoitteesta n Tulosta parantaa poistojen toteutuminen n pienempänä suunnitellusta. Tulopuolella Pääskyntie 7 E -talon vuokratuloja ei tullut juuri lainkaan ja Karjapolku 3 E -rivitalon myyntivoitto ei ollut tavoitteen suuruinen. Lisäksi mm. vesi- ja jätevesimaksuissa ei päästy tavoitteeseen. Menopuolella mm. kaavoitustyöpalkkiot ylittivät budjetin. Teknisten palveluiden toimintakertomus on oheismateriaalina. Taulukossa on esitetty teknisen lautakunnan käyttötalouden toteutuminen. Talousarvion Tp 2017 Ta 2018 Tot 2018 Poikkeama toteutuminen Menot 2 439,2 2495, ,9 101,2 Tulot 1 836,1 2042, ,6-116,8 Netto 603,1 453,2 671,3 218,1 Poistot 635,9 650,6 539,5-111,1 Sisäiset netto -706,2-698,3-752,8 54,5 Investointien osalta lautakunnan alaiset määrärahat riittivät. Oheismateriaalina investointien toteutumislistaus. Vt. kehitysjohtaja: Lautakunta päättää omalta osaltaan hyväksyä vuoden 2018 toimintakertomuksen ja esittää sitä edelleen kunnanhallituksen ja valtuuston hyväksyttäväksi. Tekninen lautakunta hyväksyi esityksen yksimielisesti.

10 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ (12) Tekninen lautakunta Viranhaltijapäätökset Teknltk Vt. kehitysjohtajan viranhaltijapäätökset ajalta ja kunnaninsinöörin/rakennustarkastajan viranhaltijapäätökset ajalta Puheenjohtaja: Lautakunta merkitsee vt. kehitysjohtajan ja kunnaninsinöörin / rakennustarkastajan viranhaltijapäätökset tietoonsa saatetuksi ja päättää, ettei ota niitä käsittelyyn. Tekninen lautakunta hyväksyi esityksen yksimielisesti.

11 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ (12) Tekninen lautakunta Muut asiat Teknltk Todetaan mahdolliset muut asiat. Vt. kehitysjohtajan esityksestä keskusteltiin ajankohtaisista asioista, mm. jätevesipumppaamoiden automatisoinnista ja Kähtäväntien katuvalojen jatkamisesta. Tekninen lautakunta hyväksyi asioiden eteenpäin viemisen.

12 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ (12) OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Pykälä(t) Sivu MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. pykälät 12-14, 16,18-20 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 :n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaati mus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. pykälät 17 HallintolainkäyttöL 5 :n/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusaika ja Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon haetaan muutosta, millaista oikaisua vaatimuksen vaaditaan ja millä perusteella. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaati musajan päättymistä. Oikaisuvaati mus on tekijän allekirjoitettava. sisältö Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimusviranomainen Alavieskan tekninen lautakunta Pappilantie 1, Alavieska Pykälät 17 VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Tiedoksisaanti Valituskirja Valitusasiakirjojen toimittaminen Lisätietoja Liitetään pöy täkirjaan Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Jos päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös se, jolla on oikeus tehdä kunnallisvalitus. Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Valitusviranomainen ja postiosoite Pohjois-Suomen hallinto-oikeus PL 189, OULU Kunnallisvalitus, pykälät käyntiosoite Isokatu 4, 3.krs Oulu Valitusaika 30 päivää Hallintovalitus, pykälät 15 Valitusaika 30 päivää Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusaika päivää Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista, ajan laskussa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Kaavan tai rakennusjärjestyksen hyväksymistä koskevan päätöksen katsotaan tulleen asianosaisen tietoon silloin, kun päätös on kuntalain 140 :n nojalla asetettu yleisesti nähtäville. Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävillä: , 15 valitusaika alkaa päätöksen antopäivästä, ajan laskussa antopäivää ei oteta lukuun. Antopäivä Valituskirjassa on ilmoitettava valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite, päätös, johon haetaan muutosta, miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi ja muutosvaatimuksen perusteet. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirja. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, va lituskirjassa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava posti osoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta. Valituskirjaan on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen mukaan kuin HLL 21 :ssä säädetään. Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päi vä nä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itse näisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimit taa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitus asiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettä vä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Jos valitusasiakirjat on toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle, Pykälät vastaanottajan nimi, osoite ja postiosoite Tuomioistuinmaksulain /1455 nojalla muutoksenhakijalta peritään hallinto-oikeudessa kulloinkin voi massa oleva oikeudenkäyntimaksu ( lukien 260 euroa).