KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu HUOLLON KUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus 4/ Henttinen Kari jäsen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu HUOLLON KUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus 4/2014 64. Henttinen Kari jäsen"

Transkriptio

1 KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Yhtymähallitus 4/ Kokousaika klo Kokouspaikka Harjavallan pääterveysasema, kokoushuone Läsnä olleet jäsenet Korkeaoja Juha yhtymähallituksen puheenjohtaja von Frenckell Asta jäsen From Minna jäsen Henttinen Kari jäsen Ilomäki Kirsi jäsen Puronummi Paula jäsen Rosendahl Tapio jäsen Salonen Tomi jäsen Vaitomaa Marja jäsen Valovirta Rauno jäsen Muut läsnä olleet Lievonen Maija-Liisa yhtymävaltuuston I varapuheenjohtaja Tiitinen Juhani kuntayhtymän johtaja Kallio Mika johtava ylilääkäri Pelto-Piri Ulla vs. johtava hoitaja Koivusalo Satu henkilöstöpäällikkö Poissa Karjalainen Milja yhtymävaltuuston puheenjohtaja Uotila Jarmo yhtymävaltuuston II varapuheenjohtaja Asiat Allekirjoitukset Juha Korkeaoja puheenjohtaja Juhani Tiitinen pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Tarkastusaika Allekirjoitukset Kari Henttinen Kirsi Ilomäki Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Taloustoimistossa klo Todistaa: Raija Nummi arkistonhoitaja

2 KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- KOKOUSKUTSU Nro 4/2014 Yhtymähallitus Kokousaika klo 15 Kokouspaikka Harjavallan pääterveysasema, kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT 48 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kuntayhtymän johtajan ajankohtaiskatsaus 51 Opiskeluterveydenhuollon toimintaohjelma 52 Sairaanhoitajan vakinaistaminen 53 Neuvolan osastonhoitajan irtisanoutuminen 54 Sairaanhoitajan irtisanoutuminen 55 Sairaanhoitajan vaali 56 Kumppanuussopimukset Kokemäen terveysasemaa koskevan vuokrasopimuksen tarkistaminen 58 Taksin tilausmaksu vammaispalvelulain mukaisissa kuljetuspalveluissa 59 Savuton terveyskeskus toimintaohjelman hyväksyminen 60 Sähköisen ostolaskujärjestelmän hankkiminen 61 Henkilökohtaisen avustajan toimen perustaminen kuntayhtymään 62 Aikuisneuvolatoiminta 63 Eri viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat ajalta Kuntayhtymän johtajan päätöspöytäkirjat ajalta Muut asiat puheenjohtaja JUHA KORKEAOJA

3 KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- Kokouspäivämäärä 65 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 48 Kokous todetaan laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Todettiin. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAT 49 Yhtymähallitus päättää valita pöytäkirjantarkastajat. Vuorossa ovat jäsenet Kari Henttinen ja Kirsi Ilomäki (varalla jäsenet Puronummi ja Rosendahl). Tämän pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin jäsenet Henttinen ja Ilomäki.

4 KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- Kokouspäivämäärä 66 KUNTAYHTYMÄN JOHTAJAN AJANKOHTAISKATSAUS 50 Yhtymähallitus sopi kokouksessaan , että kokousten alussa kuntayhtymän johtaja pitää lyhyen ajankohtaiskatsauksen. Katsauksen tarkoituksena on informoida yhtymähallitusta kuntayhtymän toimintaan sekä käsiteltäviin asioihin liittyvistä ajankohtaisista sekä valmistelussa olevista kysymyksistä. Kokouksen ajankohtaiskatsaus tulee koskemaan seuraavia aihealueita: Rintamaveteraanien palvelujen toteutuminen vuonna 2013 Selvitys lääkärin vastaanottojen toteumasta Yhtymähallitus merkitsee tietoonsa saatetuksi ajankohtaiskatsauksen. Merkittiin tietoon saatetuksi kuntayhtymän johtajan ajankohtaiskatsaus otsikoissa mainituista asioista.

5 KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- Kokouspäivämäärä 67 OPISKELUTERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA 51 Keski-Satakunnassa opiskeluterveydenhuollon piiriin kuuluvat ovat toisen asteen opiskelijoita. Opiskeluterveydenhuollon piiriin kuuluvia oppilaitoksia löytyy Luviaa lukuun ottamatta jokaisesta jäsenkunnasta. Kohderyhmän erityispiirre on opiskelu sekä työnä että elämänvaiheena. Opiskelu edellyttää sekä yksilön omia voimavaroja että tukea opiskeluympäristöltä. Yksilön voimavaroja ovat riittävä terveys, kyvykkyys, tiedot ja taidot sekä motivaatio. Opiskelijoiden terveydenhuollossa on keskeistä sairauksien hoidon lisäksi fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista terveyttä tukevien opiskeluolosuhteiden edistäminen sekä opiskelukykyä heikentävien tekijöiden korjaaminen ja hoitaminen. Opiskeluterveydenhuolto liittyy opiskelijan tehtävään, opiskeluun ja opiskeluaikaan. Opiskeluterveydenhuolto käsittää näin ollen kaikki opiskelijoiden elämänvaiheeseen ja opiskeluun liittyvät terveyteen vaikuttavat asiat. Terveys kansanterveysohjelma sisältää kolme lapsiin ja nuoriin kohdistuvaa tavoitetta, jotka ovat terveydentilan paraneminen, hyvinvoinnin lisääntyminen ja turvattomuuteen liittyvien oireiden väheneminen merkittävästi. Myös lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin sekä terveyden edistämisen politiikkaohjelmat tukevat lasten ja nuorten ehkäisevien palvelujen kehittämistä. Opiskeluterveydenhuollon toimintaohjelman perustana on neuvolaasetus, jonka tarkoitus on varmistaa, että opiskelijoiden terveysneuvonta ja terveystarkastukset ovat suunnitelmallisia, tasoltaan yhtenäisiä ja yksilön tarpeet huomioon ottavia. Asetuksen tavoitteena ovat riittävät yhtenäiset ja alueellisesti tasa-arvoiset palvelut, vahvistaa terveyden edistämistä sekä tehostaa varhaista tukea ja syrjäytymisen ehkäisyä. Asetus ohjaa yksityiskohtaisesti sekä tarkastusten ajankohtia että terveystarkastusten ja terveysneuvonnan sisältöä. Opiskeluterveydenhuollon toimintaohjelman tarkoitus on selkiyttää opiskeluterveydenhuollon tavoitteita ja tehtäviä sekä asetuksen tuomia velvoitteita opiskeluterveydenhuollossa. Tavoitteena on myös yhtenäistää terveydenhoitajien työtä sekä luoda selkeät ja matalan kynnyksen hoitoonohjauskäytännöt.

6 KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- Kokouspäivämäärä 68 Opiskeluterveydenhuollon toimintaohjelma on esityslistan numeroimattomana liitteenä. Ohjelma on tarkoitus päivittää vuosittain. Yhtymähallitus merkitsee tietoonsa saatetuksi ja hyväksyy kuntayhtymän opiskeluterveydenhuollon toimintaohjelman. Päätösehdotus hyväksyttiin keskustelun jälkeen yksimielisesti.

7 KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- Kokouspäivämäärä 69 SAIRAANHOITAJAN VAKINAISTAMINEN 52 Kuntayhtymän psykiatriseen peruserikoissairaanhoitoon perustettiin psykiatrisen sairaanhoitajan toimi (Yhtymähallitus ja Yhtymävaltuusto ), johon siirrettiin suostumuksellaan vastaanottotoiminnasta sairaanhoitaja Ari Lukka alkaen. Kyseinen vastaanoton sairaanhoitajan toimi on ollut alkuvuoden täyttämättä ja siinä on toiminut sijainen. Henkilöstötilanteen ja sijaisten pysyvyyden turvaamiseksi kyseiseen avoimeen vakanssiin ehdotetaan vakinaistettavaksi vastaanottotoiminnassa lähtien erilaisia sijaisuuksia hoitanut sairaanhoitaja Kaisu-Leena Kokkonen Harjavallasta. Yhtymähallitus päättää siirtää pykälässä mainittuun avoimeksi tulleeseen vastaanottotoiminnan sairaanhoitajan toimeen suostumuksensa nojalla sairaanhoitaja Kaisu-Leena Kokkosen alkaen. Ensisijainen sijoituspaikka on Harjavallan lääkärivastaanotto. Päätösehdotus hyväksyttiin keskustelun jälkeen yksimielisesti.

8 KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- Kokouspäivämäärä 70 NEUVOLAN OSASTONHOITAJAN IRTISANOUTUMINEN 53 Raija Lehto ilmoittaa kirjeessään irtisanoutuvansa alkaen kuntayhtymän neuvolan osastonhoitajan virasta eläkkeelle siirtymisen johdosta. Yhtymähallitus päättää myöntää Raija Lehdolle eron neuvolan osastonhoitajan virasta lukien. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

9 KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- Kokouspäivämäärä 71 SAIRAANHOITAJAN IRTISANOUTUMINEN 54 Virpi Valiola ilmoittaa kirjeessään irtisanoutuvansa alkaen kuntayhtymän sairaanhoitajan toimesta. Yhtymähallitus päättää myöntää Virpi Valiolalle eron sairaanhoitajan toimesta lukien. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

10 KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- Kokouspäivämäärä 72 SAIRAANHOITAJAN VAALI 55 Kokemäen terveysaseman vastaanottotoiminnassa on irtisanoutumisen seurauksena avoimena sairaanhoitajan toimi. Irtisanoutuminen on käsitelty pykälässä 54. Ilmoitus sairaanhoitajan toimesta on julkaistu kuntayhtymän ja kuntien virallisilla ilmoitustauluilla sekä kuntayhtymän kotisivuilla. Toimen kelpoisuusehtona on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/94) mukainen sairaanhoitajan laillistus. Toimea on hakenut yhteensä 2 henkilöä (yhdistelmä hakijoista b-liitteenä nro 1) pidettyyn haastatteluun kutsuttiin molemmat hakijat. Haastatteluihin osallistuivat henkilöstöpäällikkö, vs. johtava hoitaja ja vastaanottotoiminnan osastonhoitaja. Yhtymähallitus päättää valita avoinna olevaan sairaanhoitajan toimeen alkaen sairaanhoitaja Henna Keskitalon Nakkilasta sekä hänen ennen toimen vastaanottamista tapahtuvan mahdollisen kieltäytymisen varalle sairaanhoitaja Kirsi Mäkitalon Säkylästä. Toimen ensisijainen sijoituspaikka on Kokemäen terveysasema. Vaali on kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 7 :n mukaan ehdollinen ja vahvistetaan sen jälkeen, kun toimeen valittu on toimittanut viranhakuilmoituksessa vaaditut todistukset. Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 8 :n mukaiseksi koeajaksi määrätään neljä (4) kuukautta. Päätösehdotus hyväksyttiin keskustelun jälkeen yksimielisesti.

11 KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- Kokouspäivämäärä 73 KUMPPANUUSSOPIMUKSET Satakunnan Sairaanhoitopiirin, Harjavallan ja Kokemäen kaupunkien, Eurajoen, Luvian ja Nakkilan kuntien sekä kuntayhtymän väliset kumpanuusneuvottelut järjestettiin keskussairaalassa. Neuvottelujen perusteella laaditun kumppanuussopimuksen tahto-osan mukainen sopimuskausi on vuodet Tavoitetilana on, että terveydenhuollon kokonaiskustannukset ovat nykyistä paremmin ennakoitavissa ja hallittavissa. Tavoitteena on myös, että mm. tarvevakioitu erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon kokonaiskustannuskehitys asukasta kohti säilyy muuta maata maltillisempana ja että vanhustenhuollon kustannuskehitys saadaan lähemmäksi maan keskiarvoa. Yhtenä yhteistoimintakysymyksenä on myös terveydenhuoltolain mukaisten velvoitteiden toteuttaminen perusterveydenhuollossa ja erikoissairaanhoidossa, perusterveydenhuollon, sosiaalitoimen, erikoissairaanhoidon ja erityishuollon sekä muiden palvelutuottajien yhteistoiminnan kehittäminen hoidon porrastuksessa sekä resurssien kohdentaminen. Toimintalinjauksissa kaikki kuntayhtymän jäsenkunnat korostivat peruserikoissairaanhoidon kehittämistä perusterveydenhuollossa yhdessä sairaanhoitopiirin kanssa sekä palvelusetelin käyttöönoton laajentamista terveydenhuollossa. Satakunnan sairaanhoitopiirin esittämissä hankkeissa painotettiin voimakkaasti kuntayhtymän kuvantamisen ja laboratoriotoimintojen keskittämistä keskussairaalaan. Kuntayhtymän yhtymävaltuuston syksyllä 2013 hyväksymässä palvelutasosuunnitelmassa on päätetty kyseisten toimintojen jatkuvan omana toimintana kuluvan valtuustokauden. Kyseisestä suunnitelmasta on ennen yhtymävaltuuston lopullista päätöstä pyydetty lausunnot kaikilta jäsenkunnilta. Lausunnoissa ei esitetty puheena olevien palvelujen siirtämistä ostopalveluiksi.

12 KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- Kokouspäivämäärä 74 Kumppanuusneuvottelussa kuntayhtymän johtaja totesi kyseisiä toimintoja tarkasteltavan kustannus-hyöty näkökulmasta. Kuntayhtymän toimintojen kustannuksia on selvitetty vuosilta erillisellä kustannuslaskentaprojektilla, josta ilmenee myös oman/ostopalvelutoiminnan kustannukset kyseisiltä vuosilta. Vuoden 2013 osalta vastaava raportti saataneen valmiiksi kesäkuun loppuun mennessä. Tältä pohjalta kuntayhtymä on valmis tarkastelemaan oman toiminnan/ostopalvelutoiminnan tarkoituksenmukaisuutta tulevaisuudessa. Esityslistan b-liitteenä nro 2 kumppanuusneuvottelujen pöytäkirja sekä kunnittaiset tahto-osa tavoitteet. Yhtymähallitus merkitsee tietoonsa saatetuksi sekä hyväksyy kumppanuusneuvottelun pöytäkirjan liitteineen edellä pykäläosassa ilmenevällä tarkennuksella. Päätösehdotus hyväksyttiin keskustelun jälkeen yksimielisesti.

13 KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- Kokouspäivämäärä 75 KOKEMÄEN TERVEYSASEMAA KOSKEVAN VUOKRASOPIMUKSEN TARKISTAMINEN 57 Kokemäen kaupunki on vuokrannut lukien Kokemäen terveysasemarakennuksen Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymälle terveyskeskustoiminnan tarpeisiin. Nyt voimassa olevan vuokrasopimuksen mukaan kuntayhtymälle on vuokrattu tilat joiden yhteispinta-ala on m2. Terveysaseman koko pinta-ala on asuntolarakennuksineen m2. Terveyskeskuksen sairaalatoiminta keskitetään pääterveysasemalle. Tiloihin peruskorjataan Kokemäen kaupungin toimesta tehostetun asumispalvelun yksikkö. Sairaalatoiminnan loppuessa tulee myös vuokrasopimusta muuttaa. Voimassaolevassa vuokrasopimuksessa on yksilöity melko tarkasti vuokrattavat tilat. Varsinaisen vuodeosaston pinta-ala on 795 m2. Vuodeosastotoimintaa tukevien varasto-, keittiö-, huolto, pukuhuone- tmv. tilojen osuudeksi on arvioitu 200 m2. Lisäksi laskelmissa tulee huomioida se, että kuntayhtymä on luopunut 30 m2 tiloista asuntolarakennuksessa lukien vuokrattavan tilan pinta-ala olisi mainittujen muutosten jälkeen m2. Nykyinen veroton vuokrahinta on 6,84 /m2. Muutoslaskelmat ja niiden perusteet on käyty läpi kaupungin talousjohtajan kanssa. Edellä mainitut muutokset on huomioitu vuoden 2014 talousarviossa. Oheismateriaali ja liitteet - oheismateriaalina alkuperäinen vuokrasopimus liitteineen (b-liite nro 3) Asiaa esitellään tarkemmin kokouksessa. Yhtymähallitus päättää muuttaa Kokemäen kaupungin ja Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymän välistä Kokemäen terveysasemaa koskevaa vuokrasopimusta siten, että vuokrattavan tilan pinta-ala on lukien 2535 m2. Muilta osin sopimus pysyy ennallaan. Päätösehdotus hyväksyttiin keskustelun jälkeen yksimielisesti.

14 KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- Kokouspäivämäärä 76 TAKSIN TILAUSMAKSU VAMMAISPALVELULAIN MUKAISISSA KULJETUS- PALVELUISSA 58 Vammaisneuvosto on päättänyt kokouksessaan esittää yhty mähallitukselle, että Keski-Satakunnan terveydenhuollon ky palauttaisi vaikeavammaisten kuljetuspalveluasiakkaiden taksin tilausmaksun lain edellyttämälle tasolle ja palauttaisi perityt tilausmaksut asiakkaille takautuvasti viideltä vuodelta. Vammaisneuvoston esitys perustuu Korkeimman hallinto-oikeuden (Dnro 3377 / 3 / 11) antamaan päätöksen vaikeavammaisen henkilön puhelimitse tilaaman taksin tilausmaksusta. Asiakas oli vaatinut kuljetuspalvelujen myöntämistä mm. siten, ettei hänen tarvitse maksaa taksin käytöstä erillistä tilausmaksua. Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisun mukaan asiakkaan subjektiivinen oikeus kuljetuspalveluihin ei ollut toteutunut, mikäli palvelun käyttämisestä asiakkaalle aiheutuva kuljetuksen tilausmaksu jäi lopullisesti hänen kustannettavakseen ja mikäli tällöin hänelle aiheutuvat kustannukset tosiasiassa ylittävät sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun asetuksen 6 :ssä säädetyn kohtuullisena pidettävän enimmäismäärän. Vammaispalvelulain 8 :n 2 momentin mukaan kunnan on järjestettävä vaikeavammaiselle henkilölle kohtuulliset kuljetuspalvelut niihin liittyvine saattajapalveluineen, jos henkilö vammansa tai sairautensa johdosta välttämättä tarvitsee palvelua suoriutuakseen tavanomaisista elämän toiminnoista. Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun asetuksen 6 :n mukaan vammaispalvelulain 8 :n 2 momentissa tarkoitetuista vaikeavammaisille järjestettävistä kuljetuspalveluista voidaan periä enintään paikkakunnalla käytettävissä olevan julkisen liikenteen maksua vastaava maksu tai siihen verrattavissa oleva kohtuullinen maksu. Keski-Satakunnen terveydenhuollon ky:n kuljetuspalveluasiakkaat maksavat heille myönnetyistä kuljetuspalveluista omavastuuosuuden, joka määräytyy ajettujen kilometrien mukaan linja-autoliikenteen voimassa olevan vakiovuoron taksan mukaisesti. Keski-Satakunnan terveydenhuollon ky:n alueen kunnissa toimivat eri taksikeskukset ja taksin tilausmaksu vaihtelee kunnittain (0,49 /puh + pvm 1,57 /puh + 0,079 /10 s + pvm).

15 KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- Kokouspäivämäärä 77 Keski-Satakunnan terveydenhuollon ky:n vammaispalvelun työryhmä on selvittänyt taksin tilausmaksukäytäntöjä Satakunnan alueen kunnissa sekä myös isommista kaupungeista. Esimerkiksi Tampereella ja Helsingissä toimivat kaupungin omat kuljetustenohjauskeskukset. Raisiossa on KHO:n päätöksen jälkeen perustettu kuljetuspalveluasiakkaille maksuton taksin tilausnumero yhteistyössä palveluntuottajan kanssa, ja kunta on korvannut palveluntuottajalle menetetyt puhelintuotot käytön mukaan. Satakunnan alueen kunnista Porissa ja Raumalla selvitystyö taksin tilausmaksuun liittyen on vielä kesken. Satakunnan alueen vammaispalveluverkostossa on keskusteltu asiasta ja mietitty mm. maakunnallisen taksikeskuksen perustamisen mahdollisuutta vaikeavammaisten kuljetuspalvelupalveluasiakkaille. Vammaispalvelun asiakkaiden kannalta olisi tärkeää, että Satakunnan alueen asiakkailla olisi yhdenvertaiset palvelut ja niiden järjestämistavat, jonka vuoksi maakunnallinen yhteistyö taksin tilausmaksuasiassa on tärkeää. Asiaa esitellään tarkemmin kokouksessa. Yhtymähallitus merkitsee tietoonsa saatetuksi vammaisneuvoston esityksen sekä päättää, että ennen kuntayhtymän lopullista päätöstä asiassa tulisi olla selvillä maakunnan muiden julkisten organisaatioiden lopulliset päätökset. Edelleen yhtymähallitus korostaa maakunnallisen yhteistyön ja valmistelun merkitystä tilausmaksuasiassa. Päätösehdotus hyväksyttiin keskustelun jälkeen yksimielisesti.

16 KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- Kokouspäivämäärä 78 SAVUTON TERVEYSKESKUS TOIMINTAOHJELMAN HYVÄKSYMINEN 59 Yhtymähallitus on kokouksessaan /65 hyväksynyt kuntayhtymälle Savuton terveyskeskus - suosituksen. Yhteistoimintaelin on kokouksessaan /7 esittänyt suosituksen muuttamista sitovaksi toimintaohjelmaksi. Toimintaohjelma b-liitteenä nro 4. Yhtymähallitus päättää hyväksyä Savuton terveyskeskus -toimintaohjelman b-liitteen nro 4 mukaisena. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

17 KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- Kokouspäivämäärä 79 SÄHKÖISEN OSTOLASKUJÄRJESTELMÄN HANKKIMINEN 60 Toimintasuunnitelmassa vuonna 2014 tavoitteena on ollut saada sähköinen ostolaskujärjestelmä käyttöön kuluvan vuoden aikana. Järjestelmän käyttöönotto tapahtuisi syksyn aikana ja kesälomien jälkeen aloitettaisiin ensin pääkäyttäjäkoulutuksilla ja siitä edelleen edettäisiin asiatarkastajaja hyväksyjäkoulutuksilla. Sähköinen ostolaskujärjestelmä skannauksineen on tullut ajankohtaiseksi kasvaneen laskumäärän myötä. Perusteluita sähköiseen ostolaskujärjestelmään siirtymiselle: laskumäärät lisääntyneet sosiaalipalvelujen ja vammaispalvelujen myötä (vuodessa kokonaislaskumäärä n kpl) laskujen tarkistus- / hyväksyntäkierron automatisointi ja laskujen kierron nopeuttaminen viivästysmaksujen eliminointi prosessien tehostaminen: verkkolaskut, sijaiskäsittely Tarjouspyynnöt hankittiin sekä Itellalta että CGI:ltä. Yhteenveto tarjouksista b-liitteenä nro 5. Asiakirjahallinnan kehittäminen on myös vuoden 2014 toimintasuunnitelmassa otettu tavoitteeksi ja keinoina ovat tiedonohjausjärjestelmä, sähköinen AMS-suunnitelma ja sähköinen allekirjoitus. Tämä näkökohta huomioiden sähköisen ostolaskujärjestelmän valitsemisessa tulee ottaa huomioon järjestelmän yhteydet jo tällä hetkellä käytössä oleviin kuntayhtymän atk-ohjelmiin sekä mahdollisuudet ottaa käyttöön nämä uudet toiminnan tavoitteiksi asetut asiakirjahallinnan kehittämisen välineet. Hankinnan rahoitus toteutetaan 3-Stephankintarahoituksen kautta toteutettuna kolmen vuoden vuokra-ajalle.

18 KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- Kokouspäivämäärä 80 Yhtymähallitus päättää antaa kuntayhtymän johtajalle valtuudet sähköisen ostolaskujärjestelmän ja arkistoinnin (laaja lakisääteinen) hankkimiseen CGI:ltä. Päätösehdotus hyväksyttiin keskustelun jälkeen yksimielisesti.

19 KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- Kokouspäivämäärä 81 HENKILÖKOHTAISEN AVUSTAJAN TOIMEN PERUSTAMINEN KUNTAYHTYMÄÄN 61 Kuntayhtymän sosiaalipalvelut järjestää vammaispalvelulain mukaista henkilökohtaista apua. Henkilökohtaista apua järjestettäessä vaikeavammaisena pidetään henkilöä, joka tarvitsee pitkäaikaisen tai etenevän vamman tai sairauden johdosta välttämättä ja toistuvasti toisen henkilön apua suoriutuakseen välttämättömistä, tavanomaisista elämäntoiminnoista eikä avun tarve johdu pääasiassa ikääntymiseen liittyvistä sairauksista ja toimintarajoitteista. Henkilökohtaista apua on järjestettävä päivittäisiä toimia, työtä ja opiskelua varten siinä laajuudessa kuin vaikeavammainen henkilö sitä välttämättä tarvitsee. Henkilökohtaisen avun järjestämistavoista päätettäessä ja henkilökohtaista apua järjestettäessä kunnan on otettava huomioon vaikeavammaisen henkilön oma mielipide ja toivomukset sekä palvelusuunnitelmassa määritelty yksilöllinen avun tarve ja elämäntilanne kokonaisuudessaan. Kunta voi järjestää henkilökohtaista apua: 1) korvaamalla vaikeavammaiselle henkilölle henkilökohtaisen avustajan palkkaamisesta aiheutuvat kustannukset työnantajan maksettavaksi kuuluvine lakisääteisine maksuineen ja korvauksineen sekä muut kohtuulliset avustajasta aiheutuvat välttämättömät kulut; 2) antamalla vaikeavammaiselle henkilölle avustajapalveluiden hankkimista varten sosiaalihuoltolain 29 a :ssä tarkoitetun palvelusetelin, jonka arvo on kohtuullinen; taikka 3) hankkimalla vaikeavammaiselle henkilölle avustajapalveluita julkiselta tai yksityiseltä palvelujen tuottajalta tai järjestämällä palvelun itse taikka sopimuksin yhdessä muun kunnan tai muiden kuntien kanssa. Kuntayhtymän toimintasuunnitelman mukaan osa ostopalveluin tuotetuista henkilökohtaisista avustajatoiminnoista siirretään työnantajamallilla toteutettavaksi ja tarpeen mukaan kuntayhtymän omaksi toiminnaksi, jolloin henkilökohtainen avustaja on suoraan kuntayhtymän palveluksessa. Tällöin työntekijää voidaan tarpeen mukaan käyttää koulutuksen edellyttämissä muissa kuntayhtymän toiminnoissa.

20 KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- Kokouspäivämäärä 82 Tällä hetkellä kuntayhtymässä on kolme määräaikaista henkilökohtaista avustajaa. Kaksi avustajista työskentelee opiskelijoiden avustajina koulun lukukauden mukaisesti ja yksi avustaja työskentelee vaikeavammaisten asiakkaiden kotona (7 asiakasta). Tätä määräaikaisesti täytettyä toimea sosiaalipalvelut esittää vakinaistettavaksi. Kuntayhtymän palveluksessa henkilökohtaisena avustajana on toiminut määräaikaisissa työsuhteissa lähtien Maija-Liisa Anttila ja hänen suostumuksensa nojalla esitetään siirtoa henkilökohtaisen avustajan toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen. Yhtymähallitus päättää esittää yhtymävaltuustolle, että kuntayhtymään perustetaan lukien henkilökohtaisen avustajan toimi pätevyysvaatimuksena lähihoitajan tutkinto taikka muu soveltuva koulutus tai työkokemus alalta ja että kyseiseen toimeen siirretään kirjallisen suostumuksensa nojalla Maija-Liisa Anttila alkaen. Päätösehdotus hyväksyttiin keskustelun jälkeen yksimielisesti.

21 KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- Kokouspäivämäärä 83 AIKUISNEUVOLATOIMINTA 62 Kuntayhtymän neuvolatoimintaan kuuluu äitiys- ja lastenneuvolatoiminnan, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon sekä perhesuunnitteluneuvolan lisäksi myös aikuisneuvolatoiminta. Aikuisneuvolatoiminnan sisältöä ei ole määritelty neuvola-asetuksessa, ja monissa terveyskeskuksissa aikuisneuvola onkin yhdistetty hoitajien vastaanottotoimintaan. Keski- Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymässä halutaan korostaa aikuisneuvolatoiminnan terveyttä edistävää ja ennaltaehkäisevää työotetta ja irrottaa se selkeästi sairaanhoidosta. Aikuisneuvolatoimintaan kuuluvat eriikäisille aikuisille suunnatut terveystarkastukset, kuten 40v-miesten ja 50- vuotiaiden naisten seulontakyselyyn pohjautuvat terveystarkastukset, työttömien terveystarkastukset ja vanhusten terveystarkastukset (v tehdään Kaste-hankkeeseen liittyen). Lisäksi aikuisneuvolassa toteutetaan pitkäaikaissairauksien seurantaa (sairauden pahenemista ehkäisevä työot), rokotustoimintaa, mittauksia ym. ja jonkin verran myös sairaanhoidollisia toimenpiteitä. Vuonna 2014 aikuisneuvolan työnkuvaan siirtyvät joka terveysasemalla myös kohdunkaulansyövän seulontatutkimukset (papa-tutkimukset), jotka aiemmin on pääsääntöisesti toteutettu äitiys- tai perhesuunnitteluneuvoloissa. Ne tehdään viiden vuoden välein vuotiaille naisille. Hyödyntääksemme jo olemassa olevia käyntejä ja ryhdittääksemme aikuisneuvolan terveyttä edistävää otetta, on jokaiselle ikävuodelle määritelty terveyttä edistävä teema, johon liittyviä asioita otetaan puheeksi tutkimuksen yhteydessä ja jaetaan teemaan liittyvää materiaalia. B-liitteenä nro 6 teemojen runko ikävuosittain. 50-vuotiaille naisille tehdään papatutkimuksen lisäksi myös laajempi terveystarkastus, jos asiakas on vastannut seulontakyselyyn valtimotautiriskiä kuvaavalla tavalla. 40- vuotiaille miesten terveystarkastus perustuu vastaavanlaiseen seulontakyselyyn (kyselylomakkeet ja kutsukirje b-liitteenä nro 6). Kyselyn yhteydessä lähetetään Mies 40+ opas ( kierrätetään kokouksessa ). Tutkimusten/tarkastusten pohjalta tehdään myös seurantaa löydöksistä. Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymän alueella on laadittu toimintaohjelmat perinteisen neuvolatoiminnan osalta. Niiden tarkoitus on osaltaan ollut asetuksen mukaisen toiminnan määrittäminen, mutta

22 KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- Kokouspäivämäärä 84 myös käytäntöjen yhtenäistäminen eri terveysasemilla/kunnissa. Tämä on yhtenä osatavoitteena myös aikuisneuvolan ikävuositeemoilla. Yhtymähallitus merkitsee selvityksen aikuisneuvolatoiminnasta tietoonsa saatetuksi. Päätösehdotus hyväksyttiin keskustelun jälkeen yksimielisesti.

23 KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- Kokouspäivämäärä 85 ERI VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT AJALTA Luettelo tehdyistä päätöksistä ajalta nähtävillä kokouksessa. Yhtymähallitus päättää merkitä tietoonsa saatetuksi enemmittä toimenpiteittä johtavan ylilääkärin, johtavan hoitajan, vastaavan hammaslääkärin sekä tulosyksiköitten esimiesten päätöspöytäkirjat ajalta seuraavan päätösluettelon mukaisesti: Johtava ylilääkäri Mika Kallio, 1-67 Avopuolen ylilääkäri Pauli Sallinen, Vs johtava hoitaja Ulla Pelto-Piri, Henkilöstöpäällikkö Satu Koivusalo, Osastonhoitaja Minna Multisilta, 4-10 Vastaava hammaslääkäri Liisa Syrjänen, Vastaava hammashoitaja Seija Helin, Osastonhoitaja Anne Lehtonen, Siivoustyönohjaaja Tiina Saranen, Osastonhoitaja (kotish.) Tarja Kuvaja, Osastonhoitaja Leena Puotila, Sairaanhoitaja Sarita Björkman, 3 5 Sairaanhoitaja Ulla-Maija Laurinen, 2 5 Osastonhoitaja (fys.osasto) Anu Mitikka, Ruokapalveluesimies Eila Puustelli, Ravitsemistyöntekijä Tarja Vainiomäki, 1 16 Osastonhoitaja (avohoito) Pirjo-Riitta Tuomela, Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

24 KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- Kokouspäivämäärä 86 KUNTAYHTYMÄN JOHTAJAN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT AJALTA Luettelo tehdyistä päätöksistä ajalta nähtävillä kokouksessa. Yhtymähallituksen puheenjohtaja: Yhtymähallitus päättää merkitä tietoonsa saatetuksi enemmittä toimenpiteittä kuntayhtymän johtajan päätöspöytäkirjat ja ajalta Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

25 KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- Kokouspäivämäärä 87 MUUT ASIAT 65 Henkilöstöpäällikkö kertoi perheneuvolan sosiaalityöntekijän sekä hammashoitajan viran/toimen hakuprosessista.

26 KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- Kokouspäivämäärä 88 OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: pykälät: 48, 49, 50, 58, 61, 62, 63, 64, 65 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: pykälät: 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 60, Hallintolainkäyttölain 5 :n/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: pykälät ja valituskieltojen perusteet OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomainen ja aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite Keski-Satakunnan terveydenhuollon ky Koulukatu Harjavalta telekopio: pykälät 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 60 Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi päätös, johon haetaan oikaisua, sekä vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

27 KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- Kokouspäivämäärä 89 VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Kunnallisvalitus, valitusaika 30 päivää Hallintovalitus, valitusaika 30 päivää pykälät pykälät Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Turun hallinto-oikeus, Yliopistonkatu 34, PL TURKU Valituskirja Valituskirjassa on ilmoitettava - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/1993) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua, joka on hallinto-oikeudessa 80 euroa. Maksua ei kuitenkaan peritä eräissä em. laissa erikseen määritellyissä asioissa, kuten sosiaaliasioissa eikä julkisoikeudellista palvelusuhdetta, vaaleja, kunnallisverosta vapauttamista, valtion avustuksia tai julkisia maksuja koskevissa asioissa ja jos hallinto-oikeus muuttaa päätöstä muutoksenhakijan eduksi. Valitusasiakirjojen toimittaminen Lisätietoja Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu HUOLLON KUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus 9/2014 185

KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu HUOLLON KUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus 9/2014 185 KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Yhtymähallitus 9/2014 185 Kokousaika 14.10.2014 klo 15.00 16.45 Kokouspaikka Kokoustila, Myllykatu 10 Läsnä olleet jäsenet Korkeaoja Juha yhtymähallituksen

Lisätiedot

KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu HUOLLON KUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus 2/2014 25

KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu HUOLLON KUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus 2/2014 25 KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Yhtymähallitus 2/2014 25 Kokousaika 28.2.2014 klo 13.00-15.10 Kokouspaikka Kokemäen terveysasema, kokoushuone Kallaskabinetti Läsnä olleet jäsenet Korkeaoja

Lisätiedot

KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu HUOLLON KUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus 7/2015 145. Henttinen Kari jäsen

KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu HUOLLON KUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus 7/2015 145. Henttinen Kari jäsen KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Yhtymähallitus 7/2015 145 Kokousaika 16.7.2015 klo 13.00 15.00 Kokouspaikka Scandic Pori, kokoushuone Karhu 1 Läsnä olleet jäsenet Korkeaoja Juha yhtymähallituksen

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 124

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 124 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 124 Perusturvalautakunta 16.09.2014 AIKA 18:00-20:30 PAIKKA Palvelukeskus Mäntyrinne KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 74 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 126 75 PERUSTURVALAUTAKUNNAN

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 17 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

MARTTILAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2011 318. Maanantaina 12.12.2011 klo 17.30 - Marttilan kunnantalo

MARTTILAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2011 318. Maanantaina 12.12.2011 klo 17.30 - Marttilan kunnantalo MARTTILAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2011 318 Kokousaika Maanantaina 12.12.2011 klo 17.30 - Kokouspaikka Marttilan kunnantalo Käsiteltävät asiat: 217 218 219 220 221 222 Musiikin esityskorvaukset Teostolle vuosina

Lisätiedot

Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen alussa klo 17-18 Eve Nissinen kertoi Taipale-hankkeen kuulumisia

Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen alussa klo 17-18 Eve Nissinen kertoi Taipale-hankkeen kuulumisia Nastolan kunta Pöytäkirja 4/2015 44 Perusturvalautakunta Aika 23.04.2015 klo 18:00-19:47 Paikka Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen alussa klo 17-18 Eve Nissinen kertoi Taipale-hankkeen

Lisätiedot

Otsikko Sivu 60 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 102 61 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä

Otsikko Sivu 60 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 102 61 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä PÖYTÄKIRJA 4/2015 99 Kuntayhtymähallitus 22.04.2015 AIKA 22.04.2015 klo 09:00-13:15 PAIKKA Reisjärvi, kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 60 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Perusturvaltk/Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi 6/2011 97 KOKOUSAIKA Torstai 12.5.2011 klo 09.00-10.17. Haapaveden kaupungintalo

Perusturvaltk/Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi 6/2011 97 KOKOUSAIKA Torstai 12.5.2011 klo 09.00-10.17. Haapaveden kaupungintalo HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA/JULKINEN Nro Sivu Perusturvaltk/Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi 6/2011 97 KOKOUSAIKA Torstai 12.5.2011 klo 09.00-10.17 KOKOUSPAIKKA Haapaveden kaupungintalo SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

Markku Niemelä, toimitusjohtaja, esittelijä Kimmo Luoti, hallintoassistentti, pöytäkirjanpitäjä. Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Markku Niemelä, toimitusjohtaja, esittelijä Kimmo Luoti, hallintoassistentti, pöytäkirjanpitäjä. Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 5 / 2012 75 Kuntayhtymän yhtymähallitus Kokousaika Torstai 21.6.2012 klo 10.00 10.20 Kokouspaikka Kuntayhtymän hallintorakennus, Einontie 1, 04600 MÄNTSÄLÄ Saapuvilla

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 1 HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS KOKOUSKUTSU 5/2007 Kokousaika 29.5.2007 kello 14.30 Kokouspaikka Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros Käsiteltävät asiat

Lisätiedot

Otsikko Sivu 139 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 266 140 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä

Otsikko Sivu 139 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 266 140 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä PÖYTÄKIRJA 10/2014 263 Kuntayhtymähallitus 16.10.2014 AIKA 16.10.2014 klo 09:00-12:45 PAIKKA Haapajärvi, kaupungintalo, hallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 139 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Etevan hallinto, Karhukuja 1, 3. krs., 04600 Mäntsälä

Etevan hallinto, Karhukuja 1, 3. krs., 04600 Mäntsälä Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 8 / 2014 120 Kuntayhtymän yhtymähallitus Kokousaika Torstai 27.11.2014 klo 10.00 11.30 Kokouspaikka Etevan hallinto, Karhukuja 1, 3. krs., 04600 Mäntsälä Saapuvilla

Lisätiedot

Alestalo Riitta Kahanpää Hjalmar Lehtinen Seppo Lonka Merja Seppälä Merja poissa 279 Tiira Satu. Poissa Temonen Tuukka kunnanvaltuuston 2.

Alestalo Riitta Kahanpää Hjalmar Lehtinen Seppo Lonka Merja Seppälä Merja poissa 279 Tiira Satu. Poissa Temonen Tuukka kunnanvaltuuston 2. Iitin kunta Pöytäkirja 24/2013 604 Kunnanhallitus 04.11.2013 Aika Maanantai 04.11.2013 klo 17:30-18:56 Paikka Saapuvilla Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Salonen Jarkko puheenjohtaja Pitkänen

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (10) Johtokunta 08.05.2015 Nro 3/2015

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (10) Johtokunta 08.05.2015 Nro 3/2015 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (10) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO Johtokunta 08.05.2015 Nro 3/2015 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 29 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 30 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Otsikko Sivu 76 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 77 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä

Otsikko Sivu 76 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 77 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä PÖYTÄKIRJA 5/2014 1 Kuntayhtymähallitus 18.06.2014 AIKA 18.06.2014 klo 09:00-11:55 PAIKKA Pyhäjärvi, kaupungintalo, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 76 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Katrina Harjuhahto-Madetoja, toimitusjohtaja, esittelijä Kaarina Kilpeläinen, talousjohtaja, pöytäkirjanpitäjä

Katrina Harjuhahto-Madetoja, toimitusjohtaja, esittelijä Kaarina Kilpeläinen, talousjohtaja, pöytäkirjanpitäjä Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 3 / 2014 49 Kuntayhtymän yhtymähallitus Kokousaika Keskiviikko 23.4.2014 klo 10.00 10.37 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä puheenjohtajasta) Läsnä

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 6/2015 1. Yhtymähallitus. Aika 12.06.2015 klo 08:30-10:35. Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 6/2015 1. Yhtymähallitus. Aika 12.06.2015 klo 08:30-10:35. Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 6/2015 1 Yhtymähallitus Aika 12.06.2015 klo 08:30-10:35 Paikka Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 56 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Kunnantoimisto Kemiössä 1.4.2010

Kunnantoimisto Kemiössä 1.4.2010 2/2010 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika: Torstaina klo 17.00-18.40 Kokouspaikka: Kemiön kunnankanslia, Hallituksen huone Päättäjät: Yngve Engblom Bo Lundell, 25 klo 17.35- Siw Abrahamsson Esko Antikainen Carola

Lisätiedot

Paikka Kaufmännisches Berufskolleg, Walther-Rathenau-Straße 10, 47166 Duisburg, Saksa

Paikka Kaufmännisches Berufskolleg, Walther-Rathenau-Straße 10, 47166 Duisburg, Saksa Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 4/2015 1 Yhtymähallitus 21.04.2015 Aika 21.04.2015 17:00-17:30 Paikka Kaufmännisches Berufskolleg, Walther-Rathenau-Straße 10, 47166 Duisburg, Saksa Käsitellyt

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 8 / 2013 Sivu 46. 1 / 103 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 8 / 2013 Sivu 46. 1 / 103 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 8 / 2013 Sivu 46 Käsitellyt asiat 1 / 103 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 / 104 Pöytäkirjantarkastajat 3 / 105 Hammaslääkäripalveluiden optiovuoden käyttöönotto

Lisätiedot

509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 309 515 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 309 515 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 21/2005 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 14.11.2005 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 19. Otsikko Sivu 10 Vuoden 2014 tilinpäätös / tukipalvelulautakunta 20

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 19. Otsikko Sivu 10 Vuoden 2014 tilinpäätös / tukipalvelulautakunta 20 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 19 Tukipalvelulautakunta AIKA 09.03.2015 klo 17:30 19:15 PAIKKA Kunnantalo, kokoushuone Lahna ASIAT Otsikko Sivu 10 Vuoden 2014 tilinpäätös / tukipalvelulautakunta 20

Lisätiedot

Kaupungintalo, hallituksen huone

Kaupungintalo, hallituksen huone -2, KH 29.3.2010 14:00 Kokousaika Maanantai 29.3.2010 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 2 / 2013 30. Kuntayhtymän yhtymäkokous. Mäntsälän kunnantalon valtuustosali, Heikinkuja 4, 04600 MÄNTSÄLÄ

Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 2 / 2013 30. Kuntayhtymän yhtymäkokous. Mäntsälän kunnantalon valtuustosali, Heikinkuja 4, 04600 MÄNTSÄLÄ Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 2 / 2013 30 Kuntayhtymän yhtymäkokous Kokousaika Torstai 31.10.2013 klo 13.00 13.30 Kokouspaikka Mäntsälän kunnantalon valtuustosali, Heikinkuja 4, 04600 MÄNTSÄLÄ Saapuvilla

Lisätiedot

Ylä-Savon ammattiopiston, Hingunniemi, Wanha isosali

Ylä-Savon ammattiopiston, Hingunniemi, Wanha isosali PÖYTÄKIRJA 7/2015 121 (15) Yhtymähallitus 17.06.2015 AIKA 17.06.2015 klo 15:00-15:50 PAIKKA Ylä-Savon ammattiopiston, Hingunniemi, Wanha isosali KÄSITELLYT ASIAT 62 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

-2, KH 17.8.2015 15:00

-2, KH 17.8.2015 15:00 -2, KH 17.8.2015 15:00 Kokousaika Maanantai 17.8.2015 klo 15.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Aika: Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 232 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 415

Lisätiedot