Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Pöytäkirja tarkastajiksi valittiin Tero Aaltonen ja Arto Lindberg.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Pöytäkirja tarkastajiksi valittiin Tero Aaltonen ja Arto Lindberg."

Transkriptio

1 Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 6 / Kuntayhtymän yhtymähallitus Kokousaika Perjantai klo Kokouspaikka Rantasipi Sveitsi, Härkävehmaankatu 4, Hyvinkää Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä puheenjohtajasta) Läsnä Varsinainen jäsen Syväniemi Martti, pj. Lindberg Arto, vpj. Kotiranta Pirjo Palenius Timo Ahonen Juhani Pokki Hilkka Kerkkä Merja-Liisa Alatalo John Rahkio Marjatta, ssapui Salovaara Risto Järvinen Anja Slunga-Poutsalo Riikka Aaltonen Tero Henkilökohtainen varajäsen Lavanti Antti Pajala Päivi Nikunen Laura Vilkki Virpi Orasmaa Sirkku Lyly Sakari Kinnari Sirpa Tolvanen Veijo Känkänen Kari Virtanen Sami Heikkilä Jussi Kerijoki Harri Juusti Mirja Muut saapuvilla olleet Markku Niemelä, toimitusjohtaja, esittelijä Seppo Åstedt, hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä Leena Pöyhönen, talousjohtaja (pykälien käsittelyn ajan) Laillisuus ja päätösvaltaisuus Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Asiat ja liitteet Sivut Liitteet Pta-liitteet Pöytäkirjantarkastajien valinta (esityslistan yhteydessä jaettava perustietoaineisto) Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Pöytäkirja tarkastajiksi valittiin Tero Aaltonen ja Arto Lindberg. Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Puheenjohtaja Martti Syväniemi Sihteeri Seppo Åstedt Pöytäkirjan tarkastus Heti kokouksessa: Muilta osin: Tarkastusaika Hyvinkää Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Allekirjoitukset Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävillä Tero Aaltonen Paikka ja pvm Mäntsälä Arto Lindberg Allekirjoitus toimistosihteeri Helena Soveri

2 Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja Tiedoksi yhtymähallitukselle 53 Edustajan nimeäminen Kehitysvammaliitto ry:n liittokokoukseen 54 Tuloksellisuuden seuranta 55 Kuntayhtymän tulos 1-6/ Virkojen lakkauttaminen 57 Kelpoisuusehtojen päivittäminen 58 Työ- ja päivätoimintakeskushanke, yhteistoiminta- ja osakassopimus 59 Vuokrasopimus Lahden tukikeskuksen tiloista 60 Muut asiat

3 Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja Tiedoksi yhtymähallitukselle Yhtymähallituksen tietoon saatetaan seuraavat ilmoitusluonteiset asiat: Kuntaliiton yleiskirjeet 1 Yleiskirje 8/80/2011: Suositus vaikutusten ennakkoarvioinnista kunnallisessa päätöksenteossa. Erityisesti kuntien ja kuntayhtymien luottamushenkilöille, viranhaltijoille ja valmistelijoille tarkoitetun suosituksen ja siihen liittyvän oppaan tarkoituksena on kiinnittää huomiota siihen, että läpinäkyvässä ja avoimessa päätöksenteossa tarvitaan useita erilaisia vaihtoehtoja ja että näiden vaihtoehtojen vaikutuksia tulee arvioida samanaikaisesti, kokonaisvaltaisesti ja eri aikajänteitä käyttäen. Vaikutusten ennakkoarviointi lisää arvopohjaista päätöksentekoa ja käynnistää arvokeskustelua halutuista vaikutuksista. esityksissä ja tavoitteita asetettaessa on suositeltavaa nostaa valmistelijan esityksen rinnalle nollavaihtoehto, jossa kuvataan, mitä tapahtuu, jos asialle ei tehdä mitään. 2 Yleiskirje 9/80/2011: Lakisääteisen liikenne- ja työtapaturmavakuutuksen perusteella suoritettavaan täyskustannusmaksuun liittyvää ohjeistusta. Kuntien toimielimien pöytäkirjanotteet ja kirjeet 1 Pöytäkirjanote Nurmijärven kunnanvaltuuston kokouksesta : Talousarvion ja taloussuunnitelman laadintaohje vuosille Valtuusto päätti antaa kuntayhtymille ym. menettelytapaohjeenaan, että nämä asettavat omassa toiminnassaan tavoitteeksi tuottavuuden parantamisen. (Valmistelija: hallintoassistentti Kimmo Luoti, p ) 1 merkitä asiat tiedoksi saaduksi. Yhtymähallitus päätti esityksen mukaisesti.

4 Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja Edustajan nimeäminen Kehitysvammaliitto ry:n liittokokoukseen Kehitysvammaliitto ry:n varsinainen liittokokous pidetään tiistaina klo Helsingissä. Liittokokouksessa käsitellään seuraavat sääntömääräiset asiat: katsaus Kehitysvammaliiton toimintaan ja talouteen v Kehitysvammaliiton toimintapoliittinen ohjelma v liittovaltuuston ja hallituksen palkkioperusteet liitolle maksettavat jäsenmaksut liittohallituksen puheenjohtajan, muiden jäsenten ja varajäsenten valinta seuraavaksi toimikaudeksi liittovaltuuston puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, muiden jäsenten ja varajäsenten valinta seuraavaksi toimikaudeksi Muita käsiteltäviä asioita on Kehitysvammaliiton sääntömuutos. Kokoukseen osallistuvalla Kehitysvammaliiton jäsenyhteisön edustajalla tulee olla valtakirja, joka voidaan lähettää myös etukäteen liiton toimistoon. (Valmistelija: hallintoassistentti Kimmo Luoti, p ) 1 nimetä Eteva kuntayhtymän edustajan Kehitysvammaliitto ry:n varsinaiseen liittokokoukseen Yhtymähallitus päätti nimetä Eteva kuntayhtymän edustajaksi kehitysvammaliitto ry:n varsinaiseen liittokokoukseen yhtymähallituksen puheenjohtaja Martti Syväniemen.

5 Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja Tuloksellisuuden seuranta Etevan palvelu- ja tukitoiminnoille sekä konserniyhtiöille on vahvistettu tuloskortit vuodelle 2011, joissa on määritelty asiat, joissa on tarkoitus onnistua. Ne käsiteltiin ja hyväksyttiin yhtymäkokouksessa Sen lisäksi on tarkemmalla tasolla valmisteltu tuloskortit. Vastuualueiden tuloskorteissa asetettujen tavoitteiden toteutumisen seuranta tehdään johtoryhmässä neljännesvuosittain ja yhtymähallituksessa puolivuosittain. Johtoryhmä on käsitellyt tammi-maaliskuun 2011 seurannat (Q1) ja tammi-kesäkuun seurannat (Q2) Pta-liite 25 Tammi-kesäkuun Q2 toteutumisseurannat on koottu pta-liitteeseen 25. (Valmistelijat: Vastuualueiden esimiehet, hallintoassistentti Kimmo Luoti, p ) 1 käsitellä vastuualueiden seurannat tammi-kesäkuulta Yhtymähallitus päätti merkitä vastuualueiden seurannat tammi-kesäkuulta 2011 tiedoksi.

6 Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja Kuntayhtymän tulos 1-6/ /2011 tuloksen mukaan Etevan tuotot alittavat ja kulut ylittävät budjetoidun ja tulos oli 1,1 milj. euroa alijäämäinen. Jäsenkuntamyynti on viime vuoden tasolla ja suoritteet vähenivät 2 %. Henkilöstökulujen kasvu on 2 %, henkilöstökuluissa on mukana myös ostopalvelut. Verrattaessa alkuvuoden tulosta koko viime vuoteen tuotot ovat laskeneet 1 % ja kulut ovat kasvaneet 2 %. Jäsenkuntamyynnin volyymin lasku ja budjetin alitus 2 %:lla merkitsevät käyttöasteen alenemista, mikä on aina ollut kriittinen kohta Etevan toiminnassa. Tulos (1 000 eur) 1-6/ /2010 ind B2011 B-ind TP2010 Toimintatuotot josta jäsenkuntamyynti Toimintakulut josta henkilöstökulut Toimintakate Tulos Suoritteet Indeksin oikeellisuutta vähentävät yli- ja alijäämäiset tulokset. Vastuualueittain tulos oli Tulos (1 000 eur) 1-6/ /2010 ind B2011 B-ind TP2010 Asumispalvelut etelä Asumispalvelut pohj Laitos Työ- ja päivätoiminta Tukikeskukset Perhepalvelukeskus Asiantuntijapalvelut Opetus Projektit Yhteensä Kuntayhtymähallinto UVP PKP Indeksin oikeellisuutta vähentävät yli- ja alijäämäiset tulokset. (Valmistelija: talousjohtaja Leena Pöyhönen, p ) 1 merkitä asian tiedoksi saaduksi. Yhtymähallitus päätti esityksen mukaisesti.

7 Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja Virkojen lakkauttaminen Hallintosäännön 4 luvun 12 :n kohdan 2 mukaan kuntayhtymän hallitus päättää viran perustamisesta ja lakkauttamisesta. Alla olevaan taulukkoon on listattu virat, joiden lakkauttamista esitetään. Lisäksi taulukossa on esitetty lakkautettavaksi esitettyjen virkojen määrä sekä lakkauttamisen perustelu: Lakkautettava virka Lukumäärä Perustelu Palvelujohtaja 1 Työntekijä on siirtynyt liikkeenluovutuksen periaattein Lahden kaupungin palvelukseen Sosiaalityöntekijä 3 Sosiaalityöntekijöiden rekrytointi on vaikeaa koko maassa. Tehtävänimikkeet muutetaan sosiaaliohjaajan työsopimussuhteisiksi tehtäviksi ja tehtävät koulutusta vastaaviksi Ravitsemispäällikkö 1 Lammin ravitsemiskeskuksen toiminnan lakkaaminen. Työntekijä on työllistynyt yksityissektorille. Erityisopettaja 7 Opetustoiminnan lakkaaminen. Viroissa olevat työntekijät (4) siirtyivät Lahden kaupungin palvelukseen. Kolme virkaa on ollut täyttämättömänä. Erityisammattiopettaja 1 Opetustoiminnan lakkaaminen. Työntekijä on irtisanoutunut. (Valmistelija: henkilöstöjohtaja Irma Oinonen, p )

8 Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 93 1 lakkauttaa lukien esittelyssä mainitut palvelujohtajan viran - 3 sosiaalityöntekijän virkaa - ravitsemispäällikön viran - 7 erityisopettajan virkaa - 1 erityisammattiopettajan viran. Yhtymähallitus päätti esityksen mukaisesti.

9 Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja Kelpoisuusehtojen päivittäminen Hallintosäännön 4 luvun 12 :n 1 ja 3 kohtien mukaan yhtymähallitus päättää virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta sekä virkojen nimikkeistä ja kelpoisuusehdoista, kuntayhtymän johtaja päättää vakituisten työsopimussuhteisten tehtävien perustamisesta ja lakkauttamisesta sekä niiden kelpoisuusehtojen vahvistamisesta. Henkilöstötoimi ylläpitää viroista ja työsopimussuhteista henkilöstöresurssirekisteriä. Pta-liite 26 Pta-liitteenä 26 on luettelo kuntayhtymän virka- ja työsopimussuhteisista tehtävänimikkeistä ja niiden kelpoisuusehdoista. Asia on käsitelty johtoryhmässä ja yhteistyötoimikunnassa Edellisessä pykälässä lakkautettaviksi esitetyt virat eivät ole luettelossa. (Valmistelija: henkilöstöjohtaja Irma Oinonen, p ) 1 vahvistaa virkojen nimikkeet ja kelpoisuusehdot ja 2 merkitä tiedoksi työsuhteisten tehtävien nimikkeet ja kelpoisuusehdot pta-liitteen 26 mukaisesti Yhtymähallitus päätti esityksen mukaisesti.

10 Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja Työ- ja päivätoimintakeskushanke, yhteistoiminta- ja osakassopimus Hyvinkään kaupungin ja Eteva kuntayhtymän työ- ja päivätoimintakeskushanketta on valmisteltu edelleen. Hanketta on valmisteltu yhdessä Hyvinkään kaupungin ja Uudenmaan Vammaispalvelut Oy:n kanssa. Valmistelun lähtökohtana on ollut uudisrakennushanke, joka toteutetaan yhteistoiminnassa Hyvinkään kaupungin kanssa. Uudisrakennushankkeen toteuttaminen tarkoittaa käytännössä, että perustetaan kiinteistöosakeyhtiö omistamaan ja hallinnoimaan osapuolten yhteiskäyttöön tulevia tiloja. Rakennus tulisi Hyvinkään kaupungin omistamalle vuokratontille Martinlehdon alueelle (kortteli 3130, tontti 1). Eteva kuntayhtymä ei tulisi suoraan kiinteistöyhtiön omistajaksi, vaan kiinteistöyhtiön osakkaaksi tulisi Uudenmaan Vammaispalvelut Oy. Pta-liite 27 Hyvinkään kaupunginhallitus hyväksyi omalta osaltaan asiaa koskevan yhteistoiminta- ja osakassopimuksen. Lopullisen päätöksen hankkeen toteuttamisesta tekee Hyvinkään kaupungin osalta kaupunginvaltuusto. Hyvinkään kaupunginhallituksen ao. pöytäkirjanote liitteineen on pta-liitteenä 27. Eteva kuntayhtymän yhtymähallitus hyväksyi kyseisen yhteistoiminta- ja osakassopimuksen kokouksessaan ( 68). Yhteistoiminta- ja osakassopimuksessa määritellään ne periaatteet, joilla työja päivätoimintakeskushanketta valmistellaan toteutusvaiheeseen. Hankkeen lopullisesti toteutuessa se toimii myös osapuolten välisenä osakassopimuksena. Lopulliset päätökset kiinteistöyhtiön perustamisesta tekevät Hyvinkään osalta kaupunginvaltuusto, Eteva kuntayhtymän osalta yhtymähallitus ja Uudenmaan Vammaispalvelut Oy:n osalta yhtiön hallitus. Eteva kuntayhtymän yhtymähallituksen hyväksymällä yhteistoiminta- ja osakassopimuksella annettiin käytännössä lupa hankkeen valmistelun jatkamiseen. Tämä tarkoittaa suunnittelun jatkamista sekä yhtiön perustamisen valmistelua. Palvelutoiminnan osalta oli tarkoitus valmistella erillinen sopimus työnjaosta Hyvinkään kaupungin kanssa. Asian jatkovalmistelun yhteydessä on katsottu tarkoituksenmukaiseksi, että sopimus hankkeen tilojen hallinnoinnista, tilajaosta ja sopijaosapuolten kustannusvastuista tilojen ja niiden ylläpidon sekä tiloissa toteutettavien yhteisten palvelutoimintojen suhteen sisällytetään yhteistoiminta- ja osakassopimukseen. Edellä mainittujen lähtökohtien pohjalta on valmisteltu uusi yhteistoiminta- ja osakassopimus, josta käydään neuvottelu viikolla 34. Sopimus lähetetään yhtymähallituksen jäsenille heti neuvottelun jälkeen.

11 Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 96 (Valmistelija: hallintojohtaja Seppo Åstedt, p ) 1 hyväksyä neuvotellun yhteistoiminta- ja osakassopimuksen Hyvinkään työ- ja päivätoimintakeskuksen rakentamisesta siten, että sopimukseen voidaan tarvittaessa tehdä teknisluonteisia, stilistisiä tarkennuksia, pta-liite 28, 2 hyväksyä kiinteistöosakeyhtiön perustamisen, 3 hyväksyä, että Uudenmaan Vammaispalvelut Oy voi ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin rakennushankkeen käynnistämiseksi. Yhtymähallitus päätti merkitä valmistelutilanteen tiedoksi ja velvoitti asian suhteen jatkoneuvottelujen järjestämistä yhteistilojen ja palvelutoiminnan vastuujaon osalta.

12 Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja Vuokrasopimus Lahden tukikeskuksen tiloista HOTHAT Lahden tukikeskus sijoittuu vuokratiloihin osoitteeseen Eteläinen Rengastie 1 B, Lahti. Vuokrattavat tilat käsittävät ryhmäkotitiloja, niihin kuuluvia asuntoja sekä palvelutiloja ja muita tiloja, yhteispinta-alaltaan 1252,7 m². Tiloista on laadittu vuokrasopimusluonnos, jonka ehdot yhtymähallituksen tulisi hyväksyä. Vuokrasopimus on nähtävillä kokouksessa. Sopimuksessa tulee kiinnittää huomiota erityisesti vuokrakautta koskeviin ehtoihin. Vuokrakaudesta on kirjattu, että se on 15 vuotta, alkaen ja päättyen Vuokralaisella on etuoikeus vuokrata ao. tilat vuokrakauden päätyttyä enintään kahdeksi viisivuotiskaudeksi sen aikaisen pakottavan lainsäädännön sallimin käyvin ehdoin. Lisäksi vuokrakauden sopimusehdoissa on, että mikäli vammaisten asumis- ja palvelutoiminta liitetään/siirtyy Lahden kaupungin tai Etevan jäsenkunnalle tai vaihtoehtoisesti Lahden kaupungin tai Etevan jäsenkunnan osoittamalle vuokra-asuntotalojen ja asumisoikeustalojen korkotuesta annetun lain (604/2001) ja avustuksista erityisryhmien asunto-olojen parantamiseksi annetun lain (1281/2004) säännökset ja määräykset täyttävälle muulle taholle, vuokranantaja siirtää sopimuksen tälle toiminnan jatkajalle. (Valmistelija: hallintojohtaja Seppo Åstedt, p ) 1 hyväksyä HOTHAT Lahden tukikeskuksen vuokrasopimuksen sopimuksen sisältämin ehdoin ja tällöin edellyttäen erityisesti, että vuokrakautta koskevat sopimusehdot täytetään. Yhtymähallitus päätti esityksen mukaisesti.

13 Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja Muut asiat 1. Kuntayhtymän henkilöstöjuhla Kuntayhtymän henkilöstöjuhla järjestetään hallituksen kokouksen jälkeen klo Hyvinkään Sveitsissä. Juhlaan on kutsuttu pitkään palvelussuhteissa olleita, tutkinnon suorittaneita sekä työtä innovatiivisesti kehittäneitä työntekijöitä. Kutsuttuja on yhteensä 155. Hallituksen jäsenet toivotetaan tervetulleeksi juhlaan. 2. Benchmarking. Tutustutaan kolmen kuntayhtymän vertailuselvitykseen. Merkittiin tiedoksi.

14 Eteva kuntayhtymä Muutoksenhakukiellot, oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus Kokouspäivämäärä ( ) Muutoksenhakukiellot (liitetään pöytäkirjaan) Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. 52, 54, 55, 56, 60 Seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla, koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus. 53, 57, 58, 59 Seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla HLL:n* 5 :n 2 mom./ muun lainsäädännön mukaan. * Hallintolainkäyttölaki (586/1996) Pykälät ja valituskieltojen perusteet Oikaisuvaatimusohjeet Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista Eteva kuntayhtymän yhtymähallitukselle ja se on toimitettava ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä osoitteella PL 43, MÄNTSÄ- LÄ, käyntiosoite Einontie 1, MÄNTSÄLÄ, puh , faksi , 53, 57, 58, 59 Oikaisuvaatimusoikeus ja oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimuksen voi tehdä asianosainen eli se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa tai kuntayhtymän jäsenkunta ja sen jäsen. Oikaisuvaatimusajan määräaikaa laskettaessa ei tiedoksisaantipäivää lueta määräaikaan. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Jäsenkunnan ja sen jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava: muutoksenhakijan nimi, postiosoite, kotikunta ja puhelinnumero; päätös, johon haetaan muutosta; miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi; muutosvaatimuksen perusteet. Oikaisuvaatimus on sen tekijän allekirjoitettava ja siihen on liitettävä: päätös, johon oikaisua haetaan joko kopiona tai alkuperäisenä ja asiakirjat, joihin vedotaan. Jos muutoksenhakijan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös allekirjoittajan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Asiakirjat on toimitettava viranomaisen asiointiosoitteeseen, postitse, sähköisesti tai lähetin välityksellä lähettäjän omalla vastuulla. Postiin asiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa oikaisuvaatimuksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

15 Eteva kuntayhtymä Muutoksenhakukiellot, oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus Kokouspäivämäärä ( ) Valitusosoitus (liitetään pöytäkirjaan) Valitusviranomainen, mistä valitusaika alkaa ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös jäsenkunta ja sen jäsen. Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnallisvalitus Valitusviranomainen: Helsingin hallinto-oikeus PL 120 (Ratapihantie 9), HELSINKI Hallintovalitus Valitusaika on 30 päivää Valitusviranomainen: Helsingin hallinto-oikeus PL 120 (Ratapihantie 9), HELSINKI Valitusaika: päivää Muu valitusviranomainen Muu valitusviranomainen Valitusviranomainen: Valitusaika päivää Valitusviranomainen: Valitusaika päivää Tuomioistuinten ja eräiden muiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) 3 :n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 89 ja markkinaoikeudessa 223. Maksuista lisää osoitteessa Valituskirjelmä Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite päätös, johon haetaan muutosta miltä osin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi muutosvaatimuksen perusteet Valituskirjelmä on valittajan tai valituskirjelmän muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjelmän, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valitusasiakirjojen toimittaminen Lisätietoja Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Yksityiskohtainen oikaisuvaatimus/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

Hämeenlinna 26.5.2011

Hämeenlinna 26.5.2011 Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 4 / 2011 62 Kuntayhtymän yhtymähallitus Kokousaika Torstai 26.5.2011 klo 10.00 10.31 Kokouspaikka Virvelinrannan palvelukeskus, Ansarikuja 1, 13100 Hämeenlinna Saapuvilla olleet

Lisätiedot

Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 40

Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 40 Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 3 / 2015 39 Kuntayhtymän yhtymähallitus Kokousaika Tiistai 21.4.2015 klo 9.34 9.36 Kokouspaikka Uudenmaan Vammaispalvelut Oy:n tilat, Alhotie 24, 2. krs., 04430

Lisätiedot

Markku Niemelä, toimitusjohtaja, esittelijä Kimmo Luoti, hallintoassistentti, pöytäkirjanpitäjä. Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Markku Niemelä, toimitusjohtaja, esittelijä Kimmo Luoti, hallintoassistentti, pöytäkirjanpitäjä. Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 5 / 2012 75 Kuntayhtymän yhtymähallitus Kokousaika Torstai 21.6.2012 klo 10.00 10.20 Kokouspaikka Kuntayhtymän hallintorakennus, Einontie 1, 04600 MÄNTSÄLÄ Saapuvilla

Lisätiedot

Katrina Harjuhahto-Madetoja, toimitusjohtaja, esittelijä Kaarina Kilpeläinen, talousjohtaja, pöytäkirjanpitäjä

Katrina Harjuhahto-Madetoja, toimitusjohtaja, esittelijä Kaarina Kilpeläinen, talousjohtaja, pöytäkirjanpitäjä Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 3 / 2014 49 Kuntayhtymän yhtymähallitus Kokousaika Keskiviikko 23.4.2014 klo 10.00 10.37 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä puheenjohtajasta) Läsnä

Lisätiedot

Etevan hallinto, Karhukuja 1, 3. krs., 04600 Mäntsälä

Etevan hallinto, Karhukuja 1, 3. krs., 04600 Mäntsälä Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 8 / 2014 120 Kuntayhtymän yhtymähallitus Kokousaika Torstai 27.11.2014 klo 10.00 11.30 Kokouspaikka Etevan hallinto, Karhukuja 1, 3. krs., 04600 Mäntsälä Saapuvilla

Lisätiedot

Markku Niemelä, toimitusjohtaja, esittelijä Seppo Åstedt, hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä Leena Pöyhönen, talousjohtaja ( 2)

Markku Niemelä, toimitusjohtaja, esittelijä Seppo Åstedt, hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä Leena Pöyhönen, talousjohtaja ( 2) Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 1 / 2012 1 Kuntayhtymän yhtymähallitus Kokousaika Torstai 1.3.2012 klo 13.00 14.35 Kokouspaikka Kuntayhtymän hallintorakennus, Einontie 1, 04600 MÄNTSÄLÄ Saapuvilla olleet

Lisätiedot

Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 2 / 2013 30. Kuntayhtymän yhtymäkokous. Mäntsälän kunnantalon valtuustosali, Heikinkuja 4, 04600 MÄNTSÄLÄ

Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 2 / 2013 30. Kuntayhtymän yhtymäkokous. Mäntsälän kunnantalon valtuustosali, Heikinkuja 4, 04600 MÄNTSÄLÄ Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 2 / 2013 30 Kuntayhtymän yhtymäkokous Kokousaika Torstai 31.10.2013 klo 13.00 13.30 Kokouspaikka Mäntsälän kunnantalon valtuustosali, Heikinkuja 4, 04600 MÄNTSÄLÄ Saapuvilla

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 Kokousaika Torstaina 06.09.2012 klo 18.30 Kokouspaikka Teknisen toimiston kokoushuone Osallistujat Päätöksentekijät Himanen Sirpa Laitinen

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

Tiistai 10.3.2015 klo 18.30-19.25 Isonkyrön virastotalo, kunnanvaltuuston kokoushuone. *)saapui 14 :n käsittelyyn klo 18.37

Tiistai 10.3.2015 klo 18.30-19.25 Isonkyrön virastotalo, kunnanvaltuuston kokoushuone. *)saapui 14 :n käsittelyyn klo 18.37 ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 2/2015 Ympäristölautakunta Sivu 16 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Tiistai 10.3.2015 klo 18.30-19.25 Isonkyrön

Lisätiedot

NRO 3/2014. 19 Kunnan talousarvion 2014 toteutuminen ja kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus

NRO 3/2014. 19 Kunnan talousarvion 2014 toteutuminen ja kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus ASIALISTA NRO 3/2014 Kokousaika 14.11.2014 klo 10 13.22 Kokouspaikka Utsjoen kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Asialista ja asian pykälä: 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä esityslistan

Lisätiedot

-2, KV 27.5.2014 18:30

-2, KV 27.5.2014 18:30 -2, KV 27.5.2014 18:30 Kokousaika Tiistaina 27.5.2014 klo 18.30 Kokouspaikka Valtuustosali (kahvit 18.00 -) KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 309 515 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 309 515 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 21/2005 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 14.11.2005 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

-2, KH 7.4.2014 14:00

-2, KH 7.4.2014 14:00 -2, KH 7.4.2014 14:00 Kokousaika Maanantai 7.4.2014 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Oppimiskeskus Fellmannia, Kirkkokatu 27, 15140 Lahti

Oppimiskeskus Fellmannia, Kirkkokatu 27, 15140 Lahti PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 21/2014 1 Konsernihallitus 06.11.2014 Aika 06.11.2014 klo 14:40-14:45 Paikka Oppimiskeskus Fellmannia, Kirkkokatu 27, 15140 Lahti Osallistujat Nimi Klo Tehtävä

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kirkkoneuvosto Tark: JK KK PÖYTÄKIRJA 2/ 24.2.2015/ 17 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 2 / 2015 Aika Tiistai 24.2.2015 klo 18.00 19.40 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj.

Lisätiedot

MARTTILAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2011 318. Maanantaina 12.12.2011 klo 17.30 - Marttilan kunnantalo

MARTTILAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2011 318. Maanantaina 12.12.2011 klo 17.30 - Marttilan kunnantalo MARTTILAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2011 318 Kokousaika Maanantaina 12.12.2011 klo 17.30 - Kokouspaikka Marttilan kunnantalo Käsiteltävät asiat: 217 218 219 220 221 222 Musiikin esityskorvaukset Teostolle vuosina

Lisätiedot

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 9/2014 Kokousaika 19.5.2014 klo 18.00-20.30 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 6/2015 1. Yhtymähallitus. Aika 12.06.2015 klo 08:30-10:35. Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 6/2015 1. Yhtymähallitus. Aika 12.06.2015 klo 08:30-10:35. Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 6/2015 1 Yhtymähallitus Aika 12.06.2015 klo 08:30-10:35 Paikka Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 56 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät:

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät: Muutoksenhakuohje, koulutuslautakunta Muutoksenhakukielto Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätökset koskevat vain valmistelua

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 17 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Kaupungintalo, hallituksen huone

Kaupungintalo, hallituksen huone -2, KH 1.3.2010 14:00 Kokousaika Maanantai 1.3.2010 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön virastotalo, kunnanvaltuuston kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön virastotalo, kunnanvaltuuston kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Ympäristölautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 19.00-20.00 Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Ympäristölautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 19.00-20.00 Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Ympäristölautakunta Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Tiistai 3.2.2015 klo 19.00-20.00 Isonkyrön

Lisätiedot

-1, YMP 22.4.2015 17:30

-1, YMP 22.4.2015 17:30 -1, YMP 22.4.2015 17:30 Kokousaika 22.4.2015 kello 17.30-18.20 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muut saapuvilla olleet Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 1 1 2 Vuoden 2009 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet

Kunnanhallitus. 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 1 1 2 Vuoden 2009 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 1/2009 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 12.1.2009 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Hirvihaaran kartano 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Asialista 68. Saapuneet kirjeet...87

Asialista 68. Saapuneet kirjeet...87 PÖYTÄKIRJA 6/2014 Kunnanhallitus 5.5.2014 Asialista 68. Saapuneet kirjeet...87 69. Merkkipäivälista 2014...87 70. Eksoten kuntalaskutusmallin uudistaminen...72 71. Vanhan pappilan ohjausryhmän kokoonpano...73

Lisätiedot

KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu HUOLLON KUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus 2/2014 25

KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu HUOLLON KUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus 2/2014 25 KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Yhtymähallitus 2/2014 25 Kokousaika 28.2.2014 klo 13.00-15.10 Kokouspaikka Kokemäen terveysasema, kokoushuone Kallaskabinetti Läsnä olleet jäsenet Korkeaoja

Lisätiedot