BUSSILOMAT YLIVIESKA (08)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "BUSSILOMAT 2015. www.matkarasti.fi. YLIVIESKA (08) 4694 470 ylivieska@matkarasti.fi"

Transkriptio

1 BUSSILOMAT YLIVIESKA (08)

2 Matka-Rastin Bussilomat 2015 Nauti kesällä 2015 huolettomasta ja helposta lomasta; varaa matka Matka-Rastin Bussilomat 2015 esitteestä! Tänä vuonna tarjoamme jälleen tuttujen kohteiden rinnalle muutamia uutuuksia ja vanhoista kohteista paluun tekee matka Saimaan kanavalle ja Viipuriin. Asiakkaiden toivomuksesta Norjan tarjontaa on laajennettu. Pykeijan lisäksi meillä on matkat Lofooteille sekä Kalottimatka, joka suuntautuu Pohjois-Norjaan, Nordkappiin ja sieltä Hurtigrutenin laivalla kauniita Jäämeren maisemia ihaillen Kirkkoniemeen. Muista uutuuksista mainittakoon Päivämatka Uumajaan ja Türin kukkamarkkinoille Viroon. Päivämatka Uumajaan tarjoaa hyvät ostosmahdollisuudet kaiken ikäisille; on muotiliikkeitä, nuorison vaateliikkeitä, käsityöputiikkeja ja kirpputoreja. Uumaja on myös kaunis kesäkaupunki, jossa aikaa voi viettää ostostenlomassa vaikka kahvitellen terassilla ja katsellen kaupungin vilinää. Puutarhanharrastajille tarjoamme matkaa Türin kukkamarkkinoille Viroon. Markkinat tarjoaa paljon monipuolisempaa kuin tapahtuman nimestä saattaisi päätellä; myytävien kukkien, perennojen ja puiden lisäksi on käsitöitä, elintarvikkeita, käsityönäytöksia ja esiintymislavalla esityksiä. Alueella on myös runsaasti kahvi- ja ruokapaikkoja, joissa on tarjolla kaikenlaista ruokaa itsetehdystä oluesta itse tehtyihin makkaroihin, grillivartaisiin, muhevaan palvikylkeen ja räiskäleisiin. Kotimaan matkojen ystäville on uutuutena matka Nuijapäällikön jalanjäljiltä Runoilijantielle. Matka tarjoaa pohojalaasta kulttuuria ja historiaa yhdistettynä höyrylaivaristeilyyn Murole-Virrat. Bussilomien lisäksi meiltä voitte varata myös yksittäis-, liike- ja ryhmämatkat. Perinteisenä palvelevana matkatoimistona meillä palvellaan ja suunnitellaan matkat asiakaan tarpeiden ja toiveiden pohjalta. Tutustu tarjontaamme ja varaa matka. Nauti huolettomasta matkasta nautiskellen maisemista ja matkan tarjoamista elämyksistä! Tervetuloa asioimaan palvelevaan matkatoimistoon! BUSSILOMAT nonmullistuksen, lakon tai vastaavan tilanteen takia taikka jos matkaa ei muusta odottamattomasta syystä voida toteuttaa vaarantamatta matkustajan henkeä tai terveyttä. Peruuttamisesta on ilmoitettava matkustajalle niin pian kuin mahdollista Jos kohdassa 11.1.b. mainittu tilanne syntyy matkan aikana, matkanjärjestäjällä on oikeus keskeyttää matka ja tehdä matkaohjelmaan muita välttämättömiä muutoksia. Matkanjärjestäjän on viivytyksettä matkan jälkeen palautettava matkustajalle saamatta jääneitä palveluksia vastaava osa matkan hinnasta Jos matkanjärjestäjä peruuttaa matkan kohdan perusteella, matkustaja saa vaatia uuden vastaavan matkan alkuperäisestä matkasta maksamallaan hinnalla, jollei korvaavan matkan järjestämisestä aiheudu matkanjärjestäjälle kohtuuttomia kustannuksia tai kohtuutonta haittaa. Jos korvaavan matkan hinta on alun perin sovittua hintaa alempi tai jos korvaavaan matkaan ei sisälly alun perin sovittuja palveluksia, matkustajalle on palautettava hinnan ero tai puuttuvia palveluksia vastaava hinnan osa Peruutettuaan matkan matkanjärjestäjän on viivytyksettä palautettava matkustajan maksusuoritukset, jollei matkustaja saa kohdassa tarkoitettua korvaavaa matkaa. Jos matka peruutetaan kohdassa 11.1.a. mainitulla perusteella, matkanjärjestäjän on lisäksi korvattava matkustajalle matkalle lähtöön välittömästi liittyneet peruuttamisen vuoksi hyödyttömiksi käyneet kulut. 12. MATKANJÄRJESTÄJÄN OIKEUS PURKAA SOPIMUS Matkanjärjestäjällä on oikeus purkaa sopimus, jos matkustaja ei ole maksanut matkan hintaa viimeistään sovittuna maksupäivänä. Edellytyksenä matkanjärjestäjän oikeudelle purkaa sopimus on, että matkustaja on saanut kohtuullisen maksuajan. Asiakirjassa, jossa maksuaika mainitaan, on kerrottava matkanjärjestäjän oikeudesta purkaa sopimus maksun laiminlyönnin takia. 13. VIRHE JA VIRHEILMOITUS Matkanjärjestäjän suorituksessa on virhe, jos a) matka ei palveluksiltaan tai muilta järjestelyiltään vastaa sitä, mitä on sovittu tai voidaan katsoa sovitun, b) matkanjärjestäjä on laiminlyönyt antaa matkustajalle valmismatkalain edellyttämiä tietoja matkaan sovellettavista ehdoista, matkan sisällöstä, tarvittavista matkustusasiakirjoista, matkaa koskevista terveysmääräyksistä, kuljetusyhteyksistä aikatauluineen sekä muita matkustajalle tarpeellisia tietoja, kuten ohjeita matkan aikana mahdollisesti sattuvan sairauden, onnettomuuden tai muun vastaavan tapahtuman varalta ja tämän voidaan olettaa vaikuttaneen matkustajan päätöksentekoon, tai c) matkanjärjestäjä on laiminlyönyt kohdan 2.8. mukaisen avustamisvelvollisuutensa Virheenä ei kuitenkaan pidetä sellaisia matkan kokonaisuuden kannalta vähäisiä muutoksia tai puutteita, joihin matkustaja on matkakohteen tai matkan luonteen perusteella voinut kohtuudella varautua Virheenä ei myöskään pidetä myöhästynyttä saapumista matkakohteeseen tai aikaisempaa kotiinlähtöä, jos muutos johtuu matkanjärjestäjästä riippumattomasta syystä ja matkakohteessa olo lyhentyy vähintään 3 mutta alle 5 vuorokautta kestävällä matkalla enintään 6 tuntia, 5 8 vuorokautta kestävällä matkalla enintään 8 tuntia ja yli 8 vuorokautta kestävällä matkalla enintään 12 tuntia. Jos matkan kesto alittaa 3 vuorokautta, virheen arviointi tehdään tapauskohtaisesti. Jos muutoksen syynä on ilmatilan ruuhkautuminen, lennonjohdon tai viranomaisen toimenpiteet, poikkeuksellinen sää, kuljetusyhtiöstä riippumattomaton poikkeuksellinen syy (mm. turvallisuusriski, odottamaton lentoturvallisuuteen vaikuttava puute tai lennosta vastaavan lentoliikenteen harjoittajan toimintaan vaikuttava työtaistelutilanne), tai vastaava syy, sovelletaan edellä mainittuja aikamääriä kaksinkertaisina Virheilmoitus Matkustaja ei saa vedota virheeseen, ellei hän ilmoita virheestä matkanjärjestäjälle kohtuullisessa ajassa siitä, kun hän havaitsi virheen tai hänen olisi pitänyt se havaita. Virheestä, joka voidaan korjata matkakohteessa, on ilmoitettava oppaalle tai muulle matkakohteessa olevalle matkanjärjestäjän edustajalle niin pian kuin mahdollista. Mikäli matkanjärjestäjällä ei ole kohteessa opasta tai muuta edustajaa, on matkustajalla oikeus ilmoittaa virheestä myös elinkeinonharjoittajalle, jota matkanjärjestäjä on käyttänyt apunaan (eli alihankkijalle, esim. hotellille) ja jonka suorituksessa virhe ilmenee. Edellä mainittu ei kuitenkaan estä matkustajaa vetoamasta virheeseen, jos matkanjärjestäjä tai muu elinkeinonharjoittaja, jota matkanjärjestäjä on käyttänyt apunaan sopimuksen täyttämisessä, on menetellyt törkeän huolimattomasti tai kunnianvastaisesti ja arvottomasti. 14. VIRHEEN KORJAAMINEN JA HINNANALENNUS Virheen korjaaminen Matkanjärjestäjän on korjattava virhe viivytyksettä omalla kustannuksellaan. Matkanjärjestäjä saa kuitenkin kieltäytyä korjaamisesta, jos siitä aiheutuisi kohtuuttomia kustannuksia tai kohtuutonta haittaa. Matkustaja saa kieltäytyä korjaamisesta, jos siitä aiheutuisi hänelle olennaista haittaa Hinnanalennus Jos virhettä ei ole korjattu viivytyksettä matkanjärjestäjän kustannuksella tai jos virhe ei ole korjattavissa, matkustajalla on oikeus virheen merkitystä vastaavaan hinnanalennukseen. Jos matkustaja ei käytä matkaan sisältyvää kuljetusta tai muita palveluja tai käyttää niitä vain osittain, ei hänellä tällä perusteella ole oikeutta hinnanalennukseen. 15. VAHINGONKORVAUS Matkustajalla on oikeus korvaukseen henkilö-, esine- ja varallisuusvahingosta, jonka matkanjärjestäjän suorituksessa oleva virhe on hänelle aiheuttanut, jos virhe tai vahinko johtuu matkanjärjestäjän tai matkanjärjestäjän sopimuksen täyttämisessä käyttämän muun elinkeinonharjoittajan (esimerkiksi kuljetusyhtiöt ja hotellit) huolimattomuudesta. Vapautuakseen korvausvastuusta matkanjärjestäjän on osoitettava, ettei huolimattomuutta ollut matkanjärjestäjän puolella Korvattavia vahinkoja ovat esimerkiksi virheestä matkustajalle aiheutuneet ylimääräiset menot ja hyödyttömiksi käyneet menot sekä kotiinpaluun viivästymisen yhteydessä syntynyt ansionmenetys ja yöpymisen järjestämisestä aiheutuneet ylimääräiset kulut Matkustajalla on kohdan mukaisin perustein oikeus korvaukseen myös matkatavaroiden katoamisesta ja katoamisen aiheuttamasta käytön estymisestä. Matkatavaroiden kuljetuksen viivästymisestä johtuvasta tavaroiden käytön estymisestä matkustajalla on oikeus korvaukseen, jos siitä viivästyksen kesto ja muut seikat huomioon ottaen on katsottava aiheutuneen haittaa matkustajalle Matkustajan on pyrittävä rajoittamaan vahingon määrää parhaansa mukaan. Matkanjärjestäjä ei vastaa vahingosta, joka on aiheutunut matkustajan omasta tuottamuksesta. Vahingonkorvausta voidaan sovitella, jos se on kohtuuton ottaen huomioon matkustajan mahdollinen myötävaikutus, matkanjärjestäjän mahdollisuudet ennakoida ja estää vahingon syntyminen sekä muut olosuhteet. MATKATOIMISTO MATKA-RASTIN LISÄ- JA ERITYISEHDOT Ilma-, meri- tai rautatiekuljetuksen aikana tapahtuneen vahingon osalta vahingonkorvaus määräytyy niiden säännösten tai sopimusten perusteella, joita alihankkijana toimiva kuljetusyhtiö soveltaa omassa toiminnassaan. Matkanjärjestäjän korvausvastuuta määriteltäessä otetaan huomioon merikuljetuksen osalta merilain (674/1994) ja rautatiekuljetuksen osalta rautatiekuljetuslain (1119/2000) säännökset tai kyseisiä kuljetuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen mukaiset korvausperusteet ( COTIF, SopS 5/1985 ). Ilmakuljetusvahinkojen korvaukset määräytyvät pääsääntöisesti Montrealin yleissopimuksen (SopS 78/2004) sekä EY:n neuvoston asetuksen (N:o 2027/97) mukaan. Elleivät yleissopimuksen ja asetuksen säännökset sovellu kuljetukseen, korvaukset määritellään Varsovan yleissopimuksen nojalla, jonka eri versiot on saatettu Suomessa voimaan kuljetuksesta ilma-aluksessa annetulla lailla (289/1937), ilmakuljetussopimuslailla (45/1977) tai ilmakuljetuslailla (387/1986) Ylivoimaiset tilanteet Matkanjärjestäjä ei ole vastuussa vahingosta, joka aiheutuu ylivoimaisesta esteestä tai muusta ennalta-arvaamattomasta syystä, jota matkanjärjestäjä tai matkanjärjestäjän apunaan käyttämä elinkeinonharjoittaja ei olisi voinut estää mahdollisimman huolellisesti menetellenkään. Tällaisia syitä ovat esimerkiksi sotatoimet, luonnonmullistus, tarttuva tauti, lakko ja vastaavat tapahtumat. Matkanjärjestäjän on ilmoitettava matkustajalle viipymättä tällaisesta ylivoimaisesta tapahtumasta ja pyrittävä toimimaan niin, että matkustajan kärsimä vahinko jää mahdollisimman pieneksi. 16. KORVAUSVAATIMUKSET Virhettä koskevan huomautuksen tekemisestä matkanjärjestäjälle määrätään kohdassa Korvausvaatimukset on esitettävä matkanjärjestäjälle kirjallisesti viimeistään kahden kuukauden kuluttua matkan päättymisestä, jos valitusajan pidentämiseen ei ole erityistä syytä. 17. RIITA-ASIAT Jos matkanjärjestäjä ja matkustaja eivät pääse yhteisymmärrykseen esimerkiksi sopimuksen tulkinnasta tai korvauksen määrästä, matkustaja voi saattaa riita-asian kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi Matkustaja voi saattaa riita-asian myös matkustajan kotipaikan käräjäoikeuden käsiteltäväksi. Oulaisten Liikenne -konserni Bussiliikenne Oulaisten Liikenne Oy Käkelän Liikenne J.E.Klemetti Oy Asemakatu 2, Oulainen Kesäläntulli 2, Raahe Pajalankatu 1, Ylivieska puh. (08) puh. (08) puh. (08) Karhun Liikenne Oy Kamusen Liikenne Oy Matkatoimisto Paavolantie 39, Paavola Kalajoentie 9, Kalajoki Matka-Rasti Oy Ylivieska puh. (08) puh. (08) Asemakatu 4, Ylivieska puh. (08) Lähde siis matkaan yksin, kaksin, perheen kanssa tai vaikka suuremmalla porukalla... Jos et löydä toivematkaasi tästä esitteestä, ota yhteyttä! Rakennamme matkasi tarkalleen toiveidesi mukaan! Ryhmämatkojen lisäksi voit varata toimistoistamme myös junaliput, laivaliput, lentoliput, majoitukset, seuramatkat ja viisumit. Sovellamme kaikkiin valmismatkoihimme yleisiä valmismatkaehtoja. Matkanjärjestäjällä on kuitenkin oikeus soveltaa kyseisistä ehdoista poikkeavia erityisehtoja, jos niiden käyttäminen on perusteltua YVE 1.3. mukaan. Matkamme ovat edellä mainitun ehtokohdan mukaisesti luonteeltaan erityisiä ja matkoihin liittyvät kuljetusehdot poikkeuksellisia. Sovellamme näin ollen matkoihimme yleisten valmismatkaehtojen ohella seuraavia erityisehtoja. Erityisehdoissa käytetyt numerot viittaavat yleisissä valmismatkaehdoissa käytettyä numerointia. 3. Sopimuksen syntyminen ja hinnan maksaminen Matkustajaa sitova sopimus syntyy, kun matkustaja tilattuaan matkan maksaa matkanjärjestäjän määräämän varausmaksun matkanjärjestäjän määräämänä ajankohtana. Loppuosa hinnasta on maksettava esitteessä ilmoitettuna tai muuna sovittuna määräaikana. Varausmaksu riippuu matkan hinnasta seuraavasti: - alle 85 :n matkasta = matkan hinta :n matkasta = 50 - yli 170 :n matkasta = Matkustajan oikeus peruuttaa matka ilman erityistä syytä Yleisten valmismatkaehtojen kohdassa 4.1.a tarkoitetut toimistokulut ovat Matkustajan oikeus peruuttaa matka ylivoimaisen esteen vuoksi Jos matkustaja peruuttaa matkansa sairastuttuaan yhtäkkiä vakavasti tai muusta yleisten valmismatkaehtojen kohdassa 5 mainitusta syystä, perimme toimistokuluina Matkustajan oikeus muuttaa sopimusta ja luovuttaa se toiselle. YVE kohdassa 8.2 tarkoitetut toimistokulut nimenmuutoksesta ovat Hinta ja hinnanmuutokset. Matkojen hintaan sisältyy vain se, mitä kunkin matkan kohdalla on ilmoitettu ''hintaan sisältyy'' sarakkeessa. Arvonlisävero sisältyy hintoihin. Lopulliseen hintaan voivat vaikuttaa valuuttakurssien muutokset (ks. yleiset valmismatkaehdot kohta 10). Esitehinnat perustuvat joulukuun 2014 kustannustasoon. Hinnanmuutosta laskettaessa verrataan esitteen hinnoittelukurssia ja 6 viikkoa ennen matkaa voimassa ollutta valuuttakurssia. 10. Matkaohjelman muutokset Yleisten valmismatkaehtojen kohdan 10.1 mukaisista muutoksista ilmoitetaan matkustajille viimeistään 10 vuorokautta ennen matkan alkamista (poik. YVE 11.2) 11. Matkanjärjestäjän oikeus peruuttaa matka Matkatoimisto Matka-Rastin tarjoamien matkojen toteuttamiseen vaaditaan vähimmäismäärä matkakustajia. Jos matkalle ei ole ilmoittautunut riittävästi osanottajia, ilmoitetaan peruutuksesta alle 1 vrk kestävillä matkoilla viimeistään 2 vrk ennen matkan alkua. 1-4 vrk kestävillä matkoilla viimeistään viikkoa ennen matkan alkua ja tätä pidemmillä matkoilla viimeistään 2 viikkoa ennen lähtöä. (poik. YVE 11.1.a) Oikeus muutoksiin esitetiedoissa Matka-Rasti ei vastaa painovirheistä. Matkanjärjestäjä varaa oikeuden muuttaa esitetietoja ja sopimusehtoja ennen sopimuksen syntymistä. Vakuutukset Matkustajan on itse huolehdittava siitä vakuutusturvasta, jonka hän matkalla katsoo tarvitsevansa esim. matkalla sairastumisen varalle. Suosittelemme matkavakuutusta. Matkavakuutus on maksettava viimeistään kolme (3) vuorokautta ennen matkan alkamista peruutuskorvauksen saamiseksi. Vakuutuksen voitte tehdä toimistossamme. VARAUSMAKSU 10 /LASKU SMAL Kuvi 3487/00 MjMv

3 TERVETULOA TUTUSTUMAAN BUSSILOMAT 2015-TARJONTAAMME Sisällysluettelo SKANDINAVIA 2-8 Matka-Rastin Kalottimatka UUTUUS Lumoavat Lofootit Ruskamatka Pykeijaan... 6 Päiväristeily Uumajaan UUTUUS... 8 BALTIA 9-13 Türin kukkamarkkinat UUTUUS... 9 Kylpylälomat Pärnuun Hotellimatkat Tallinnaan VENÄJÄ KOTIMAA Saimaan kanavalle ja Viipuriin Nuijapäällikön jalanjäljiltä runoilijan tielle UUTUUS Hotellimatkat Helsinkiin omatoimisesti...18 Kädentaidot Tampereella...19 MATKAEHDOT 20 Yleiset valmismatkaehdot Matkatoimisto Matka-Rastin lisä- ja erityisehdot Lönnberg Print & Promo BUSSILOMAT Matkatoimisto Matka-Rasti Oy Ylivieska puh. (08)

4 Matka-Rastin Kalottimatka , 5 päivää Mielenkiintoinen kiertomatka Pohjoisen Kalotin alueelle. Näe Suomen Lappi, Altan upeat maisemat ja Nordkapp, koe Hurtigruten laivamatka Honningsvågista Kirkkoniemeen! Paluumatkalla yövymme Pyhätunturilla ja Kemijärvellä pääsemme tutustumaan tv-sarja Taivaan Tulien kuvauspaikkoihin. MATKAOHJELMA 9.8. SUNNUNTAI Klo Kalajoki matkahuolto Alavieska ST Ylivieska matkahuolto Oulainen matkahuolto Matkamme jatkuu kohti pohjoista. Iltapäivällä myöhään saavumme Ivaloon ja majoitumme. Hotellissa mahdollisuus iltasaunaan ja uintiin. Päivän päätteeksi yhteinen illallinen hotellin ravintolassa MAANANTAI Varhaisen aamiaisen jälkeen, klo 7.00, lähdemme kohti pohjoista Saavumme Altaan, lounas ja tutustumista Altan museoon sekä upeisiin maisemiin. Altassa näemme mm. kalliomaalauksia, joita alueella on noin 3000 kpl. Kalliomaalaukset on tehty arviolta n vuotta sitten. Omakustanteinen kahvittelu mahdollista museon kahviossa ennen tai jälkeen museokierroksen. Kierros Altan kaupungissa Lähtö Altasta Saavumme majoituspaikaamme Skaidi-hotelliin ja majoitumme. Pakettiin sisältyvä päivällinen hotellissa TIISTAI Lähtö aamiaisen jälkeen kaunista reittiä pitkin Nordkappiin. Nordkapp, monien Norjaan saapuvien turistien pääkohde; kallio 307 metriä merenpinnan yläpuolella, Euroopan pohjoisin näköalapaikka ja maamerkki! Filmi neljästä vuodenajasta, aikaa tutustua thaimaalaiseen temppeliin ja tunnelin käytävällä voi katsoa ja lukea tutkimusmatkailijoiden Nordkappin matkoista. Aikaa valokuvata, nauttia kahvit tai kuohuvat Aurora Borealis Barissa Tulo Honningsvågiin, majoittuminen Hurtigrutenin laivalle kahden hengen ikkunallisiin hytteihin. Hyteissä hyvät vuoteet, suihku ja wc Lähtö MS Nordkapp laivalla Honningsvågin satamasta Päivällinen runsaasta noutopöydästä, paljon merenantimia ja silmänruokaa kattauksessa! 2 SKANDINAVIA

5 12.8. KESKIVIIKKO Aamiainen laivalla Hyttien luovutus, vielä aikaa nauttia Jäämeren maisemista ennen Kirkkoniemeä Tulo Kirkkoniemeen, pieni kiertoajelu Kirkkoniemessä, josta lähdetään Varanginvuonoa pitkin Näätämöjoen kautta Sevettijärvelle ja Ivaloon Lounas. Lappilainen poromiehen käristys, joikuesitys Saariselällä Saavumme Pyhätunturille, majoittuminen ja mahdollisuus tehdä kävelylenkki Pyhätunturin kansallispuiston hyvin merkityillä reiteillä. Päivällinen hotellissa lisämaksusta TORSTAI Aamiainen Lähtö Kemijärvelle, matkalla käydään katsomassa tv-sarja Taivaan Tulien kuvauspaikkoja ja tutustutaan Kemijärven nähtävyyksiin ja historiaan. Kemijärveltä matka jatkuu kohti lähtöpaikkakuntia. HINTA 860 /aikuinen HINTAAN SISÄLTYY ohjelman mukaiset bussimatkat majoitukset ohjelman mukaan kahden hengen huoneessa aamiaisineen 9.8. päivällinen hotelli Ivalossa Altassa lounas sekä sisäänpääsy Alta-museoon, päivällinen hotellissa sisäänpääsymaksu Nordkappiin, Hurtigrutenin laivamatka Honninsgvågista Kirkkoniemeen ikkunallisissa hyteissä sekä laivalla päivällinen sekä aamiainen Saariselällä lounas sekä joikuesitys, Kemijärvellä opastettu kierros matkanjohtaja mukana matkalla alkaen Rovaniemeltä ja päättyen Kemijärvelle LISÄMAKSUSTA Yhden hengen huone/hytti 199 Päivällinen Pyhätunturi 22,50 MATKALLE MUKAAN VOIMASSA OLEVA PASSI TAI EU-HENKILÖKORTTI. HOTELLIT Hotelli Ivalo, Ivalontie 34, Ivalo Puh Hotelli Skaidi Kvalsund, 9620 Repparfjord, Norway Ski-Inn Hotelli Pyhätunturi, Kultakeronkatu 21, Pyhätunturi Puh SKANDINAVIA 3

6 Lumoava Lofootit , 6 päivää Lofoottien saariryhmä häikäisee kauneudellaan ja vehreydellään. Pitkät päivät, valoisa aika ja sopiva kosteus tekevät saarten kasvillisuudesta uskomattoman vehreän. Koe satumaisen saariston maalaukselliset kalastajakylät ja vehreät rannat alppimaisten vuorten juurella. Matka Lofoottien halki on suurenmoinen elämys. Tie kiemurtelee äkkijyrkkien vuorenseinämien varjossa, läpi ahtaiden solien kalastajakylästä toiseen valkeiden hiekkarantojen ja kristallin kirkkaan veden lomassa. MATKAOHJELMA MAANANTAI Klo Nivala Neste Ylivieska matkahuolto Kalajoki matkahuolto Raahe matkahuolto Oulu matkahuolto, tilausajolaituri. Matkalle mukaan myös reitin varrelta, kysy lisää! Päivän aikana ajamme Tornionjokilaaksoa pitkin kohti pohjoista. Ajoreittimme kulkee Ylläksellä maisematien kautta Leville. Myöhään iltapäivällä saavumme Leville ja majoitumme Lisämaksusta mahdollisuus nauttia päivällinen hotellissa TIISTAI Klo Tavarat pakataan autoon Aamiainen hotellissa. Aamiaisen jälkeen lähdemme eteenpäin. Reittimme kulkee Karesuvannon kautta Kilpisjärvelle. Kilpisjärvellä, Suomen korkeimmalla sijaitsevalla kylällä, ihailemme uljaita maisemia. Narvikiin matkaamme yhtä Norjan kauneinta tietä pitkin. Ennen hotellille saapumista käymme ihailemassa maisemia Narviktunturin näköalapaikalla. Tämän jälkeen majoitumme hyvän palvelun keskustahotelliin Päivällinen lisämaksusta. Päiväajo noin 490 km. 4 SKANDINAVIA

7 Oulu KESKIVIIKKO Varhaisen aamiaisen jälkeen jatkamme matkaa suuntana Lofootit. Kahden lyhyen lauttamatkan jälkeen saavumme Lofooteille Lodingeniin ja siitä suuntaamme Sortlandiin ja Melbuhun. Melbusta on lyhyt lauttamatka Fiskeboliin ja siitä jatkamme majapaikkaamme Svolvaeriin, jonne saavumme noin klo Svolvaer on Lofoottien epävirallinen pääkaupunki, jossa on asukasta. Svolvaerin talot ovat tyypillisiä norjalaisia, kaksikerroksisia, koristeellisia ja värikkäitä. Kylä on ollut taiteilijoiden suosiossa ja siellä toimii edelleen useita taidegallerioita. Majoitumme keskustahotelliin. Loppupäivästä aikaa tutustua Svolvaerin ostosmahdollisuuksiin. Päivällinen hotellissa lisämaksusta. Päiväajo noin 195 km TORSTAI Aamiainen hotellissa Lähdemme kokopäiväretkelle tutustumaan tarkemmin Lofootteihin. Kiertelemme pieniä kalastajakyliä, käymme mm. Henningsvaerin kalastajakylässä. Päivän aikana nautimme lounaan aidossa kalastajakylä Å:ssa (lounas sisältyy lisämaksulliseen puolihoitopakettiin). Vierailemme Lofoottien Viikinkimuseossa, joka sijaitsee jylhässä Borgin kylässä mäen päällä. Sieltä oli entisaikojen veneilevien mahtimiesten hyvä pitää ympäristöään silmällä. Matala, nurinpäin venettä muistuttava muhkea rakennus on mielenkiintoinen käyntikohde kaikenikäisille! Svolvaeriin palaamme takaisin illalla. Lisämaksusta mahdollisuus nauttia päivällinen hotellissa. Päiväajo noin 260 km PERJANTAI Aamiaisen jälkeen lähdemme paluumatkalle. Lofooteilta reittimme kulkee uutta Lofoottien tietä pitkin Ruotsin puolelle. Iltapäivällä saavumme Kiirunan vanhaan kaivoskaupunkiin ja Ruotsin pohjoisimpaan kuntaan. Kaivoskaupungin keskustaa odottaa lähimmän vuosikymmenen aikana siirto kilometrin verran nykyisestä. Erikoista siirtämisessä on, että rakennuksia, esim. kaupungintalo ja kirkko, siirretään kokonaisina! Majoitumme hotelliin. Päivällinen hotellissa lisämaksusta. Päiväajo noin 380 km LAUANTAI Aamiainen hotellissa. Klo Lähtö hotellilta. Suuntaamme Haaparantaan ja lähtöpaikkakunnille. Morjärven kautta Kalixiin ajetaan maisematietä ja nautitaan huikean kauniista Kalixjoen maisemista. Haaparannassa pidämme pienen tauon. Päiväajo noin 650 km. HINNAT 735 /aikuinen 598 /aikuinen lisävuoteessa 455 /lapsi alle 12 v. lisävuoteessa HINTAAN SISÄLTYY ohjelman mukaiset bussimatkat ohjelman mukaiset yöpymiset kahden hengen huoneissa aamiaisineen ohjelman mukaiset laiva- ja lauttamatkat sisäänpääsymaksu Viikinkimuseoon LISÄMAKSUSTA Yhden hengen hotellihuone 198. Puolihoitopaketti sisältäen neljä päivällistä ja Å:ssa lounaan 140 /aikuinen ja 70 /lapsi alle 12v. HOTELLIT Lapland Hotel Sirkantähti, Levintie 1630 SIRKKA Puh Quality Hotel Grand Royal Kongensgate 64 Narvik Puh Thon Hotel Lofoten Torget, 8300 Svolvaer Puh Scandic Ferrum, Lars Janssonsgatan 15, S Kiruna, Puh SKANDINAVIA 5

8 Ruskamatka Pykeijaan , 3 päivää Koe karun kauniin maiseman lumo ja lähde mukaamme Varangin vuonon etelärannalla sijaitsevaan Pykeijaan, jossa suomalaiset juuret ovat vuosisatoja vanhat! Pykeijan kylä sijaitsee niemen kärjessä, joten Jäämeri ympäröi lähes joka puolelta pientä kalastajakylää. Tämä Pikku-Suomi on todella erikoinen paikka! MATKAOHJELMA PERJANTAI Klo 6.20 Kalajoki mh 6.35 Alavieska ST Ylivieska mh 7.25 Oulainen mh Matkaamme kohti pohjoista ja Rovaniemellä käymme Napapiirillä. Iltapäivällä myöhään saavumme Ivaloon ja majoitumme.hotellissa mahdollisuus iltasaunaan ja uintiin. Päivän päätteeksi illallinen hotellin ravintolassa LAUANTAI Varhaisen aamiaisen jälkeen, klo 7.00, lähdemme kohti Pykeijaa. Kahvitauon pidämme aidolla porotilalla, joka sijaitsee Sevettijärven ja Kirakkajärven luonnonkauniilla kannaksella Pykeijassa teemme aluksi kiertoajelun, jonka aikana paikallinen opas kertoo paikan mielenkiintoisesta historiasta ja nykypäivästä. Pykeijansuomalaiset puhuvat vanhaa suomen kieltä, joka on säilynyt jokapäiväisessä käytössä näihin päiviin asti. Lisäksi nautimme maittavan lounaan. Paluureittimme takaisin Ivaloon kulkee Suomen pohjoisimman kunnan, Utsjoen kautta. Hotelli Ivaloon saavumme illalla. HINTA 330 /aikuinen 320 /aikuinen lisävuoteessa 255 /lapsi alle 13v. lisävuoteessa HINTAAN SISÄLTYY 1 ohjelman mukaiset bussimatkat 1 kahden yön majoitus kahden hengen huoneessa aamiaisineen 1 illallinen hotellissa sekä iltasauna ja uinti hotellissa 1 kahvit porotilalla; kahvi sekä savuporoleipä ja pikkuleipiä 1 opastus ja ruokailu Pykeijassa LISÄMAKSUSTA Yhden hengen huone 56 HOTELLI Hotelli Ivalo, Ivalontie 34, Ivalo puh SUNNUNTAI Aamiaisen jälkeen sanomme näkemiin hotelli Ivalon väelle ja lähdemme kohti lähtöpaikkakuntia. 6 SKANDINAVIA

9 Tallink Shuttle paras tapa päästä Tallinnaan. Kuusi lähtöä päivässä. TALLINNA E X P E R T T I VARAA MATKASI MATKA-RASTISTA _tallink_shuttle_matka_rasti_195x130.indd 1 13/01/15 15:54 RHG_Matka-Rasti_195x130mm :16 Page 1 Ryhmämatkalla uusille teille? Soita meille! Varaukset tai Matka-Rastin toimistoista. Meillä on tarjottavana ryhmille laajin valikoima majoitusta, oheisohjelmaa, nähtävää ja koettavaa, mitä Suomesta löydät. Kulttuuri- ja tapahtumamatkat, sportti-, luonto- ja kylpylämatkat tai ihan minne vaan ryhmänä suuntaattekin. Mukaan tulevat mukavasti hyvät unet, laadukkaat palvelut ja viihtyisä ilmapiiri. Tervetuloa! SKANDINAVIA 7

10 Kalajoki Päiväristeily Uumajaan Lähde ostos- ja tutustumismatkalle Uumajaan. Ostosmahdollisuudet ovat monipuoliset. Kaupungista löytyy kiehtovat design- ja käsityöputiikit, vintage- ja second hand kaupat sekä ostoskeskukset kuten esim. Kungspassagen ja MVG. MATKAOHJELMA: Klo Kalajoki matkahuolto Ylivieska matkahuolto Kannus ABC Kokkola matkahuolto m/s Wasa Express lähtee Vaasasta. Merimatkalla ehdit nauttia vaikka saaristolaispöydän antimista, varaa ennakkoon! Ja laivalla myös tarjolla tanssia, ostoksia, hyviä juomia Saavumme Uumajaan. Bussikuljetus keskustaan, jossa aluksi saamme kiertoajelulla kuulla oppaalta miten tämä aikanaan varsin hiljainen Uumaja muuttui Pohjois- Ruotsin suurimmaksi kaupungiksi, eläväiseksi ja edistykselliseksi keskukseksi. Kierroksen jälkeen vapaata ostosaikaa kaupungilla. Kuljetus satamaan m/s Wasa Express lähtee Uumajasta Saavumme Vaasaan. Bussimatka lähtöpaikkakunnille. *ajat paikallisina aikoina, Ruotsi -1tunti Suomen aikaan HINTA 139 /aikuinen 122 /lapsi 6-17v. HINTAAN SISÄLTYY 1ohjelman mukaiset bussimatkat 1edestakaiset laivamatkat Vaasasta Uumajaan sekä 1 opastettu kaupunkikierros Uumajassa LISÄMAKSUSTA Saaristolaispöytä 23 /aikuinen, 17 /nuori 13-17v. ja 10 /lapsi 7-12v. Hytti koko risteilyn ajalle: Ikkunallinen päivähytti D-hytti 35 /hytti (hytissä suihku ja wc) 8 SKANDINAVIA

11 Oulu Türin kukkamarkkinat , 3 päivää Finland Helsinki Tampere Finland 25 Gulf of Finland Tallinn Estonia Riga Virolaisten puutarhaharrastajien ja yhä useampien suomalaistenkin kohteena on aina toukokuussa Türin pikkukaupunki, noin 100 km päässä Tallinnasta. Markkinoilla puutarha-alan yritykset, taimitarhat ja yksityispuutarhurit myyvät tuotteitaan. Täältä puutarhaharrastaja voi löytää aarteita! Kukkamarkkinoilla on aitoa maalaismarkkinahenkeä. Tarjolla myös kaikenlaisia käsitöitä sekä paikallista maatilatuotantoa. Ja esiintymislavalla on myös ohjelmaa. Nähtävää ja koettavaa riittää kaikille! Tervetuloa mukaan! MATKAOHJELMA: PERJANTAI Klo Kalajoki matkahuolto Ylivieska matkahuolto Nivala Neste Haapajärvi ABC Matka jatkuu kohti Helsinkiä. Helsingissä lähtöselvitys Länsisatamassa Tallinkin m/s Star lähtee Helsingistä Saapuminen Tallinnaan, bussikuljetus hotellille ja majoittuminen. LAUANTAI Aamiainen. Klo Lähdemme hotellilta suomenkielisen oppaan johdolla kohti Türin kukkamarkkinoita Kukkamarkkinoilla, viherpeukalon unelmakohteessa! Alueella on kahvi- ja ruokailumahdollisuus. Oppaamme on mukana markkinoilla jälkeen olemme takaisin Tallinnassa. Iltaohjelma vapaa. SUNNUNTAI Aamiainen. Klo Tallinkin m/s Star lähtee Tallinnasta Saapuminen Helsinkiin ja bussimatka lähtöpaikkakunnille. HINTA 370 /henkilö HINTAAN SISÄLTYY ohjelman mukaiset bussimatkat edestakaiset laivamatkat Helsingistä Tallinnaan kahden yön majoitus kahden hengen huoneessa 1 aamiaisineen opastettu retki Kukkamarkkinoille sekä pääsymaksu 1 tapahtumaan LISÄMAKSUSTA Yhden hengen huone 128 HOTELLI TALLINK CITY HOTELL, A. Laikmaa 5, Tallinn Puh

12 Kylpylälomat Pärnuun ja , 7 päivää Katkaise arkirutiinit ja lähde mukaan rentouttavalle kylpylälomalle. Virolaisen kylpylähoidon historia on pitkä ja ainutlaatuinen. Tervis kylpylähotelli on Viron suurin kylpylä ja tarjoaa hyvin laajan valikoiman kylpylä- ja rentoutushoitoja. MATKAOHJELMA: 1.MATKAPÄIVÄ SUNNUNTAI Klo Kalajoki matkahuolto Ylivieska matkahuolto Nivala Neste Haapajärvi ABC Matka jatkuu kohti Helsinkiä. Matkan hintaan sisältyvä lounas nautitaan ennen Helsinkiä Tallinkin m/s Star lähtee Helsingin Länsisatamasta Saapuminen Tallinnaan, josta matka jatkuu kohti Pärnua. Majoittuminen huoneisiin. Iltapalapaketit huoneissa valmiina MATKAPÄIVÄ, MAANANTAI-PERJANTAI Tervis-kylpylän hoitopaketit on koostettu huomioiden asiakkaiden erilaiset tarpeet. Ennen hoitoja tehdään lääkärintarkastus. Hotelli huolehtii vieraistaan myös tarjoamalla monipuolista ajanvietettä. 7.MATKAPÄIVÄ, LAUANTAI Aamiaisen jälkeen lähtö kohti Tallinnaa. Klo Tallinkin m/s Star lähtee Tallinnasta Saapuminen Helsinkiin ja bussimatka lähtöpaikkakunnille. HINNAT/henkilö Lähtöpv 1-2 talo 3 talo HINTAAN SISÄLTYY bussimatkat ohjelman mukaisesti laivamatkat Helsinki-Tallinna-Helsinki majoitus kahden hengen huoneessa menomatkalla lounas Suomen puolella puolihoito (aamiainen ja päivällinen) seisovasta pöydästä ja tuloiltana iltapalapaketti huoneeseen lääkärintarkastus ja enintään 3 lääkärin määräämää hoitoa päivässä seuraavasta valikoimasta: 10

13 klassinen hieronta 23 min., yrtti-helmikylpy, vedenalainen suihkuhieronta, parafiini-osokeriittihoito, mutahoito, Charcot-suihku, kiertosuihku, pyörre kylpy jaloille, vesivoimistelu tai lääkintävoimistelu salissa, voimistelu, inhalaatio, maissijauhohieronta tai parafiininaamio käsille, kiertoharjoittelu kuntosalilla, venytyshoito, valohoito, kylmähoito, mutakylpy jaloille, ultraäänihoito, magneettihoito, sähköhoidon eri muodot, suolakammio. virkistävä aamuvoimistelu sekä aamusauna ja -uinti SPA- ja saunakeskuksen käyttö päivittäin klo LISÄMAKSUSTA Yhden hengen huone 1-2 talo 96 ja 3 talo kahdenhengen huone yhdelle yötä (3 talossa ei ole yhden hengen huoneita) Täysihoito koko matkan ajalle 48 /henkilö. Sviitin lisämaksu 1-2 talo 85 /henkilö, 3 talo 130 /henkilö 6 yötä MATKAVAKUUTUS Suosittelemme matkavakuutuksen tekemistä jo matkan varausvaiheessa. Matkalle mukaan voimassa oleva passi tai EU-henkilökortti! KYLPYLÄHOTELLI TERVIS Sanatoorium Tervis AS, Seedri 6, Pärnu, Puh Hoidoista; Terviksestä saat apua luuston ja nivelistön, sydän- ja verenkiertoelimistö sekä ääreishermoston vaivoihin. Terveydentilan tutkimista varten löytyy kliininen sekä biokemian laboratorio ja ultraäänitutkimukseen sekä toiminnalliseen diagnostiikkaan tarvittava laitteisto. Erikoislääkäreistä ottaa vastaan nenä-, kurkku- ja korvalääkäri. Hammashoitoa on myös saatavana. Suolakammiosta saa apua hengitystie-, allergia- ja ihosairauksiin. Muta- ja vesihoitolassa käytetään paikallista Ermistujärven hoitavaa mutaa sekä yleishoidoissa että paikallisina kääreinä. Huoneet Kylpylä Tervis koostuu seitsemästä toisiinsa lasikäy tävin yhdistetyistä rakennuksista. Hotellissa on 494 vuodepaikkaa, kaikin mukavuuksin varustelluista hotellihuoneista avautuvat maalaukselliset näkymät. Aamiaiselle, aamuvoimisteluun ja muihin hoitoihin pääsee kätevästi lasikäytävien kautta. Mukavat, valoisat ja hyvin sisustetut hotellihuoneet on sijoitettu kolmeen eri siipeen: standard huoneet (1 ja 2 talo) sekä superior huoneet (3 talo). 1.talon huoneet on peruskorjattu 2010, 2. talo 2013 ja 3.talo Kaikissa kahden hengen huoneissa on kaksi vuodepaikkaa. Lisäksi huoneeseen saa yhden lisävuoteen. Kaikissa huoneissa on suihku, wc, suoravalintapuhelin, jääkaappi, TV ja suihku. Kaikissa huoneissa on parveke. 3 talon (superior) huoneissa on lisäksi aamutakit, tossut, hiuste kuivain, minibaari, tallelokero ja super-aamiainen (tarjotaan ruokasalin pienessä salissa). Toiveita huoneiden sijainnista sekä esim. huonenumeroista emme voi taata. Spa- ja saunakeskus: Suomalainen sauna, infrapunasauna, suolasauna, aromisauna ja höyrysauna. Japanilainen kylpy, poreallas ja uima-allas (25 metriä, 4 rataa). Liikuntakeskus: kuntosali, urheilusali sekä voimisteluallas. Kulttuurikeskuksessa järjestetään iltaisin konsertteja, tanssi-iltoja, teemapäiviä jne. Oulu Finland Tampere Helsinki Finland 25 Gulf of Finland Tallinn Estonia Pärnu Tallinna Riga 11

14 Oulu Hotellimatkat Tallinnaan , ja , 2 yötä, 3 päivää Finland Helsinki Tampere Finland 25 Gulf of Finland Tallinn Estonia Tallinna on ihanteellinen lomakohde! Tallinnassa on kaikki lähellä ja ehdit kokemaan paljon muutaman päivän reissulla! Keskiaikainen Vanhakaupunki - yksi maailman parhaiten säilyneistä hansakaupungeista - on vain lyhyen kävelymatkan päässä ydinkeskustasta. Pilvenpiirtäjät, ylelliset ravintolat ja kauppakeskukset muodostavat Vanhankaupungin vierelle modernin ja vilkkaan kauppapaikan. Tallinnasta saat kaikkea mitä olet tottunut saamaan modernista eurooppalaisesta pääkaupungista - kuitenkin lähempää ja edullisemmin! Riga MATKAOHJELMA: 1.MATKAPÄIVÄ Klo Kalajoki matkahuolto Ylivieska matkahuolto Nivala Neste Haapajärvi ABC Matka jatkuu kohti Helsinkiä. Helsingissä lähtöselvitys Länsisatamassa Tallinkin m/s Star lähtee Helsingistä Saapuminen Tallinnaan, bussikuljetus hotellille ja majoittuminen MATKAPÄIVÄ Aamiainen ja koko päivä aikaa Tallinnassa. Ohjelmassamme myös käynti käsityötukkuliike Karnaluksissa. Joulukuun matkalla nautimme jouluisesta tunnelmasta Raatihuoneen torilla! 3.MATKAPÄIVÄ Aamiaisen jälkeen lähtö satamaan. Klo Tallinkin m/s Star lähtee Tallinnasta Saapuminen Helsinkiin ja bussimatka lähtöpaikkakunnille.

15 HINTA 325 /aikuinen Huom lähdöllä myös Tallink Express hotel 278 /aikuinen 290 /aikuinen lisävuoteessa 248 /nuori v. lisävuoteessa 210 /lapsi alle 13v. lisävuoteessa HINTAAN SISÄLTYY ohjelman mukaiset bussi- ja laivamatkat kahden yön majoitus kahden hengen huoneissa aamiaisineen kuntosalin sekä kylpylän käyttö päivittäin klo 7-22 ( ei Tallink Express-hotellissa) LISÄMAKSUSTA Yhden hengen huone Meriton hotelliin toukokuun ja joulukuun lähdöllä 86 / kaksi yötä ja heinäkuun lähdöllä 75 /kaksi yötä. Voimassaoleva passi tai EU-henkilökortti mukaan matkalle! HOTELLI Meriton Grand Conference & Spa Hotel Paldiski mnt 4, Tallinn. Puh lisäksi: Tallink Express Hotel Sadama 9, Tallinn. Puh Yhdessä hyvä tulee. M/S VIKING GRACE TÄYDELLINEN IRTIOTTO Lähde upealle Viking Gracelle nauttimaan ylellisestä vuorokaudesta merellä. Tutustu samalla maailman suurimpaan kelluvaan tax-free-myymälään, ihastuttavaan Spa & Wellness-osastoon ja nauti lasillinen kuohujuomaa Seamore-samppanjabaarissa. Illan kruunaa Itämeren paras viihde. Tiedustelut & varaukset: Matka-Rasti Oy. vikingline.fi 13

16 Oulu Finland Helsinki Tampere Finland 25 Gulf of Finland Tallinn Estonia Riga Saimaan kanavalle ja Viipuriin viisumivapaasti , 3 päivää Lähde leppoisalle matkallemme Lappeenrantaan, josta teemme viisumivapaan risteilyn Viipuriin! Päivämatka viehättävään Viipuriin Saimaan kanavaa pitkin on upea kokemus. Kauniit maisemat ja historiallinen Viipuri jäävät mieleen! Risteily soveltuu myös lapsiperheille! MATKAOHJELMA PERJANTAI Klo Kalajoki matkahuolto Ylivieska matkahuolto Nivala Neste Haapajärvi ABC Suuntaamme Itä-Suomeen ja ajoreittimme kulkee Iisalmen kautta Kuopioon ja sieltä kohti Varkauden kaupunkia. Suomen ainoa ja Pohjoismaiden suurin Mekaanisen Musiikin museo sijaitsee Varkaudessa. Varkauden Mekaanisen Musiikin museo on kiehtova, kaikenikäisille sopiva matka menneisyyteen, jossa alkaa elää koko entisaikojen musiikkimaailma mekaanisine musiikki-instrumentteineen; soittorasiat, mekaaniset pianot, viulut ja haitarit, posetiivit jne. Mielenkiintoisen ja hauskan opastuksen aikana meille esitellään suuri osa museon noin neljästäsadasta instrumentista. Lappeenrantaan saavuttaessa majoittuminen hotelliin LAUANTAI Varhainen aamiainen hotellissa. Klo Kokoontuminen satamassa, lähtöselvitys ja passintarkastus m/s Carelia lähtee Lappeenrannasta. Laivalla on kaksi ravintolaa A-oikeuksin, tax free-myymälä, ruplan vaihto ja aurinkokansi Lounasmahdollisuus laivalla noutopöydästä lisämaksusta Saavumme Viipuriin, tulli- ja passintarkastus. Opastettu kiertoajelu Viipurissa, kesto noin 1 tunti, käynti myös Pellavakaupassa Kuljetus keskustasta satamaan Kokoontuminen satamassa ja passintarkastus m/s Carelia lähtee Viipurista Noutopöytäruokailu laivalla lisämaksusta Saapuminen Lappeenrantaa ja bussikuljetus hotellille.

17 23.8. SUNNUNTAI Aamiainen. Klo Lähdemme paluumatkalle. Mikkelissä käymme Kenkäverossa, jossa mahdollisuus nauttia kahvit. Kenkäveron ylpeys on Suomen suurin ja kaunein puinen pappilarakennus, jossa toimii ravintola ja kahvila. Pihapiirin galleriamyymälässä on vaihtuvia näyttelyitä ja monipuolinen käsityökauppa, vanhan ajan puutarha, kesäpuoti sekä Marttojen perinnetietokeskus Syreeni. Mikkelistä jatkamme Jyväskylän kautta lähtöpaikkakunnille. LISÄMAKSUSTA Yhden hengen huone 70. Lounas/päivällinen laivalla noutopöydästä etukäteen ostettuna 18 /aikuinen ja 9 /lapsi 2-15v. MATKA-ASIAKIRJAT Matkalle tarvitaan voimassa oleva passi. Kopio passin kuva-aukeamasta tulee toimittaa toimistoomme mennessä. Passi mukaan matkalle! Kehotamme hankkimaan matkavakuutuksen, johon sisältyy riittävä peruutusturva. HINNAT 358 /aikuinen 295 /aikuinen lisävuoteessa 205 /lapsi alle 14 v. lisävuoteessa HINTAAN SISÄLTYY ohjelman mukaiset bussimatkat opastettu käynti Mekaanisen Musiikin Museoon kahden yön majoitus kahden hengen huoneessa aamiaisineen risteily Viipuriin ohjelman mukaan kuljetus Viipurissa satamasta keskustaan ja takaisin sekä satamamaksu ja kiertoajelu HOTELLI Cumulus Lappeenranta Valtakatu 31, Lappeenranta Puh

18 Nuijapäällikön jalanjäljiltä runoilijan tielle , 2 päivää Teemme hauskan aikamatkan Ilmajoelle ja lounas Koskenkorvan Trahteerissa on sitä taattua pohojalaasta. Tampereella perehdymme kaupungin tunnetuimpaan Linnaan, Väinö Linnaan. Paluumatkalla Runoilijan tien parhaat palat! Muroleesta nousemme höyrylaiva Tarjanteen kyytiin ja saamme nauttia Suomen kauneimmiksikin mainituista näkymistä. Nautinnollisia elämyksiä herkullisen lounaan, upeiden maisemien ja laivan lämpimän tunnelman muodossa! MATKAOHJELMA: 4.8. TIISTAI Klo Kalajoki matkahuolto Ylivieska matkahuolto Sievi ABC Saavumme Ilmajoen keskustassa sijaitsevalle historialliselle Ilkan kentälle, jossa rooliopas Tuure Eerikin poika esittelee aluetta ryhmälle. Seuraavaksi tapaamme Koskenkorvan Sheriffi Jari Mäen. Sheriffi itse kertoo lyömättömällä tavallaan yritystoiminnastaan. Amerikkalaisiin autoihin ja muihin tuotteisiin liittyvän yrityksen tarina sopii kummallekin sukupuolelle - ikään katsomatta. Ostosaikaa Jari Mäen myymälässä, jossa monipuolinen amerikkalaishenkisten tuotteiden valikoima Siirrymme bussilla Koskenkorvalle. Matkalla opas kertoo käydystä Nuijasodan suurimmasta taistelusta. Viel elää Ilkan työt kenties tuon kaiken kansan suussa! Koskenkorvan Trahteerissa ruokailu noutopöydästä talon emännän johdattamana, jälkiruokakahvit makoosalla palalla. Maan laajuisesti tunnettu Koskenkorvan tila sijaitsee viinatehtaan varjossa. Ruokailun jälkeen mahdollisuus tutustua pihapiiriin ja Koskenkorva-museoon Matka jatkuu kohti Tamperetta, jonne saavumme noin klo mennessä. Majoittuminen keskustassa sijaitsevaan hotelliin. Tampereen tapahtumapaikat, esim. Särkänniemi, sijaitsevat kävelymatkan päässä hotellilta. 16

19 5.8. KESKIVIIKKO Aamiaisen jälkeen lähdemme kahden tunnin opastetulle kierrokselle ja tutustumme kaupungin tunnetuimpaan Linnaan. Väinö Linna tuli Urjalasta Tampereelle saatuaan työpaikan Finlaysonin puuvillatehtaalta. Loppu onkin sitten kansallishistoriaa. Kierros tutustuttaa kirjailijaan henkilönä, hänen teoksiinsa ja maailmaansa, jonka tärkeänä osana olivat Tampereen kirjal liset piirit. Käymme myös Linnan puistossa ja aukiolla Muroleessa, noin tunnin bussimatkan päässä Tampereella, nousemme höyrylaiva Tarjanteen kyytiin. Matkan alussa nautitaan suussa sulava lounas. Lounaan jälkeen on mukava rentoutua, antaa aikaa itselleen ja nauttia upeista näkymistä! Rannat ovat jylhiä, kallioisia ja laiva lipuu järvellä usein rantoja nuollen. Iltapäivällä on aika nauttia kupponen kuumaa tuoreen pullan kera. Muroleen kanavalle saavutaan klo 15: Saavumme Virroilla, josta jatkamme kohti lähtöpaikkakuntia. HINTA 265 /henkilö HINTAAN SISÄLTYY bussimatkat ohjelman mukaan ohjelman mukaiset opastukset ja sisäänpääsyt lounas Koskenkorvan Trahteerissa sekä paluumatkalla laivalla iltapäiväkahvit laivalla yhden yön majoitus kahden hengen huoneessa aamiaisineen LISÄMAKSUSTA Yhden hengen huone 35 HOTELLI Cumulus Hämeenpuisto Hämeenpuisto 47, Tampere Puh

20 Hotellimatkat Helsinkiin omatoimimatkat 1.5., ja , 3 päivää Kalajoki Tervetuloa Helsinkiin! Helsinki on ihanteellinen kaupunki koko perheen lomalle. Monipuolisista perhekohteista löytyy tekemistä kaikille ikään katsomatta. Kesällä käynnistyvät jälleen sightseeing-risteilyt, saariravintolat avautuvat, torielämä vilkastuu. Muuna aikana Helsingissä voi nauttia korkeatasoisesta kulttuuritarjonnasta, joka ilahduttaa vaativampaakin taiteenystävää. MATKAOHJELMAT Bussin lähtöaika ja reitit löytyvät Bussilomat 2015 esitteemme sivulta 12 alkaen (Hotellimatkat Tallinnassa 2 yötä) HINTAAN SISÄLTYY ohjelman mukaiset bussimatkat kahden yön majoitus hotellissa 2 hengen huoneessa aamiaisineen HINTA 225 /aikuinen 180 /aikuinen lisävuoteessa 150 /lapsi alle 16 v. lisävuoteessa LISÄMAKSUSTA Yhden hengen huone 75 HOTELLI Original Sokos hotel Presidentti Eteläinen rautatiekatu 4, Helsinki Puh

aquablue purjehdusten yleiset toimitusehdot yksittäisille asiakkaille

aquablue purjehdusten yleiset toimitusehdot yksittäisille asiakkaille aquablue purjehdusten yleiset toimitusehdot yksittäisille asiakkaille Järjestäjä kehottaa asiakasta erityisesti tutustumaan huolella asiakkaan vastuu kohtiin, jotka käsittelevät kapteenin oikeutta keskeyttää

Lisätiedot

YLEISET VALMISMATKAEHDOT 1. SOVELTAMISALA

YLEISET VALMISMATKAEHDOT 1. SOVELTAMISALA YLEISET VALMISMATKAEHDOT 1. SOVELTAMISALA 1.1. Yleiset valmismatkaehdot Näitä sopimusehtoja sovelletaan sellaisiin yli kolme vuorokautta kestäviin valmismatkoihin, jotka on hankittu pääasiassa yksityiseen

Lisätiedot

Yleiset valmismatkaehdot Nämä 30.6.2009 hyväksytyt sopimusehdot ovat Suomen matkatoimistoalan liitto ry:n ja kuluttaja-asiamiehen neuvottelemat. 1. Soveltamisala 1.1. Yleiset valmismatkaehdot Näitä sopimusehtoja

Lisätiedot

YLEISET VALMISMATKAEHDOT

YLEISET VALMISMATKAEHDOT YLEISET VALMISMATKAEHDOT Yleiset valmismatkaehdot Nämä 30.6.2009 hyväksytyt sopimusehdot ovat Suomen matkatoimistoalan liitto ry:n ja kuluttaja- asiamiehen neuvottelemat. 1. SOVELTAMISALA 1.1. Yleiset

Lisätiedot

Yleiset valmismatkaehdot

Yleiset valmismatkaehdot Yleiset valmismatkaehdot Nämä 30.6.2009 hyväksytyt sopimusehdot ovat Suomen matkatoimistoalan liitto ry:n ja kuluttaja-asiamiehen neuvottelemat. 1. Soveltamisala 1.1. Yleiset valmismatkaehdot Näitä sopimusehtoja

Lisätiedot

YLEISET VALMISMATKAEHDOT

YLEISET VALMISMATKAEHDOT YLEISET VALMISMATKAEHDOT Kun olet lähdössä yli 3 vuorokautta kestävälle valmismatkalle, kannattaa tutustua yleisiin valmismatkaehtoihin sekä matkanjärjestäjäsi erityisehtoihin. Yleiset valmismatkaehdot

Lisätiedot

Nämä allekirjoitetut sopimusehdot ovat Suomen matkatoimistoalan liitto ry:n ja kuluttaja-asiamiehen neuvottelemat.

Nämä allekirjoitetut sopimusehdot ovat Suomen matkatoimistoalan liitto ry:n ja kuluttaja-asiamiehen neuvottelemat. YLEISET VALMISMATKAEHDOT Nämä 30.6.2009 allekirjoitetut sopimusehdot ovat Suomen matkatoimistoalan liitto ry:n ja kuluttaja-asiamiehen neuvottelemat. 1. Soveltamisala 1.1. Yleiset valmismatkaehdot Näitä

Lisätiedot

Nämä hyväksytyt sopimusehdot ovat Suomen matkatoimistoalan liitto ry:n ja kuluttaja-asiamiehen neuvottelemat.

Nämä hyväksytyt sopimusehdot ovat Suomen matkatoimistoalan liitto ry:n ja kuluttaja-asiamiehen neuvottelemat. Yritykselle Yleiset valmismatkaehdot Nämä 30.6.2009 hyväksytyt sopimusehdot ovat Suomen matkatoimistoalan liitto ry:n ja kuluttaja-asiamiehen neuvottelemat. 1. Soveltamisala 1.1. Yleiset valmismatkaehdot

Lisätiedot

Yleiset valmismatkaehdot Nämä hyväksytyt sopimusehdot ovat Suomen matkatoimistoalan liitto ry:n ja kuluttaja-asiamiehen neuvottelemat.

Yleiset valmismatkaehdot Nämä hyväksytyt sopimusehdot ovat Suomen matkatoimistoalan liitto ry:n ja kuluttaja-asiamiehen neuvottelemat. Yleiset valmismatkaehdot Nämä 30.6.2009 hyväksytyt sopimusehdot ovat Suomen matkatoimistoalan liitto ry:n ja kuluttaja-asiamiehen neuvottelemat. 1. Soveltamisala 1.1. Yleiset valmismatkaehdot Näitä sopimusehtoja

Lisätiedot

Nämä hyväksytyt sopimusehdot ovat Suomen matkatoimistoalan liitto ry:n ja kuluttajaasiamiehen

Nämä hyväksytyt sopimusehdot ovat Suomen matkatoimistoalan liitto ry:n ja kuluttajaasiamiehen Nämä 30.6.2009 hyväksytyt sopimusehdot ovat Suomen matkatoimistoalan liitto ry:n ja kuluttajaasiamiehen neuvottelemat. 1. Soveltamisala 1.1. Yleiset valmismatkaehdot Näitä sopimusehtoja sovelletaan sellaisiin

Lisätiedot

aquablue charter kuluttaja-asiakkaiden purjehdusten lisä- ja erityisehdot

aquablue charter kuluttaja-asiakkaiden purjehdusten lisä- ja erityisehdot aquablue charter kuluttaja-asiakkaiden purjehdusten lisä- ja erityisehdot Järjestäjä kehottaa asiakasta erityisesti tutustumaan huolella peruutusehtoihin, kohta 7, ja kohdan 5 asiakkaan vastuu kohtiin,

Lisätiedot

MATKAEHDOT - ABIRISTEILYT 2018

MATKAEHDOT - ABIRISTEILYT 2018 MATKAEHDOT - ABIRISTEILYT 2018 Kaikilla Abiristeilyillä - IKÄRAJA RISTEILYLLÄ ON 18 VUOTTA. - Risteilyillä tulee olla valvoja jokaista 30 abia kohden (Tallinnan hotellipaketissa ei tarvitse valvojia) -

Lisätiedot

YLEISET VALMISMATKAEHDOT

YLEISET VALMISMATKAEHDOT YLEISET VALMISMATKAEHDOT STS Kielimatkat Oy on asettanut toiminnalleen valmismatkalain edellyttämän ja Kuluttajaviraston valvoman vakuuden. STS on sitoutunut Yleisiin valmismatkaehtoihin. Sopimusehdot

Lisätiedot

UNIQUETOUR TM. Uniquetour Lisä- ja erityismatkaehdot

UNIQUETOUR TM. Uniquetour Lisä- ja erityismatkaehdot Uniquetour Lisä- ja erityismatkaehdot Uniquetour / Marinternational Oy:n lisä- ja erityisehdot Matkojemme luonteesta johtuen Uniquetourin lisä- ja eritysehdot korvaavat yleisten valmismatkaehtojen vastaavat

Lisätiedot

RASTIRETKI OY:n matkaehdot

RASTIRETKI OY:n matkaehdot RASTIRETKI OY:n matkaehdot RASTIRETKI Oy:n järjestämillä matkoilla ovat voimassa Kuluttajaviraston laatimat YLEISET VALMISMATKAEHDOT. Voit lukea ne kokonaisuudessaan tämän dokumentin alaosassa tai tilata

Lisätiedot

Maksuton matkatavaramäärä on 15 kg/henkilö, jonka lisäksi matkustajalla saa olla enintään 15/ henkilö golf bagi ja 6 kg käsimatkatavaraa.

Maksuton matkatavaramäärä on 15 kg/henkilö, jonka lisäksi matkustajalla saa olla enintään 15/ henkilö golf bagi ja 6 kg käsimatkatavaraa. Matkaehdot Bulgarian golfpaketit Matkan erityisehdot Näiden erityisehtojen lisäksi noudatetaan 1.7.1995 voimaantulleita Yleisiä valmismatkaehtoja sekä Golf Unlimited/ Ski Unlimitedin erityisehtoja. Matkan

Lisätiedot

StarlightTours 2007. Nämä 4.5.1995 allekirjoitetut sopimusehdot ovat Suomen matkatoimistoalan liitto ry:n ja kuluttajasiamiehen neuvottelemat.

StarlightTours 2007. Nämä 4.5.1995 allekirjoitetut sopimusehdot ovat Suomen matkatoimistoalan liitto ry:n ja kuluttajasiamiehen neuvottelemat. 1 YLEISET VALMISMATKAEHDOT Nämä 4.5.1995 allekirjoitetut sopimusehdot ovat Suomen matkatoimistoalan liitto ry:n ja kuluttajasiamiehen neuvottelemat. StarlightTours soveltaa matkojensa luonteesta johtuen

Lisätiedot

Yleiset valmismatkaehdot

Yleiset valmismatkaehdot Yleiset valmismatkaehdot Nämä 30.6.2009 hyväksytyt sopimusehdot ovat Suomen matkatoimistoalan liitto ry:n ja kuluttaja-asiamiehen neuvottelemat. 1. Soveltamisala 1.1. Yleiset valmismatkaehdot Näitä sopimusehtoja

Lisätiedot

YLEISET VALMISMATKAEHDOT

YLEISET VALMISMATKAEHDOT YLEISET VALMISMATKAEHDOT STS Kielimatkat Oy on asettanut toiminnalleen valmismatkalain edellyttämän ja Kuluttajaviraston valvoman vakuuden. STS on sitoutunut Yleisiin valmismatkaehtoihin. Sopimusehdot

Lisätiedot

SAIMAAN LAIVAMATKAT OY KAHDEN PÄIVÄN RISTEILYT LUOSTARIRISTEILYT HOTELLIRISTEILY

SAIMAAN LAIVAMATKAT OY KAHDEN PÄIVÄN RISTEILYT LUOSTARIRISTEILYT HOTELLIRISTEILY RISTEILYT SINISELLÄ SAIMAALLA KAHDEN PÄIVÄN RISTEILYT Lähtö Kuopiosta (ti, to, la) tai Savonlinnasta (ma, ke, pe) klo 9.00. Risteily Heinäveden reittiä pitkin neljän sulkukanavan ja kahden avokanavan kautta

Lisätiedot

Ostosmatka Keskisen kyläkauppaan Tuuriin La 23.2.2013

Ostosmatka Keskisen kyläkauppaan Tuuriin La 23.2.2013 Ostosmatka Keskisen kyläkauppaan Tuuriin La 23.2.2013 Lähtöpaikat: Lapinlahti Siilinjärvi Kuopio Hinta: 32 / henkilö (edellyttää 30 lähtijää) Sitovat ilmoittautumiset 9.2 mennessä: Jaana Neuvonen p.044-5640

Lisätiedot

WonderCruises Lisä- ja erityisehdot

WonderCruises Lisä- ja erityisehdot WonderCruises Lisä- ja erityisehdot 1. Yleistä WonderCruises myy ja välittää risteilypaketteja ja pelkkiä risteilyjä, jotka kuuluvat valmismatkalain piiriin ja niihin sovelletaan Yleisiä valmismatkaehtoja

Lisätiedot

Viron pääkaupunki Tallinna sijaitsee Pohjois-Euroopassa Itämeren rannalla. Tallinnassa on asukkaita

Viron pääkaupunki Tallinna sijaitsee Pohjois-Euroopassa Itämeren rannalla. Tallinnassa on asukkaita Sivu 1 / 7 Esittely Hotellimatka Tallinna / Viking Line Tallinnan hotellimatkallamme ehdit tutustua nähtävyyksiin, shoppailla, nauttia kulttuurista ja hemmotella itseäsi. Lukuisat kansainväliset ravintolat

Lisätiedot

Kappale kauneinta Suomea

Kappale kauneinta Suomea Kappale kauneinta Suomea Kapeat mutkaiset vesistöt, saaristoiset järvenselät ja vanhat kanavat tekevät Heinäveden reitistä ainutlaatuisen elämyksen, joka kaikkien pitäisi ainakin kerran elämässään kokea.

Lisätiedot

Formulamatka Unkariin. Esittely. Formulamatkalle Unkarin Hungaroringille! Hungaroring. Budapest. Miksi valita tämä matka?

Formulamatka Unkariin. Esittely. Formulamatkalle Unkarin Hungaroringille! Hungaroring. Budapest. Miksi valita tämä matka? Sivu 1 / 6 Esittely Formulamatkalle Unkarin Hungaroringille! Lähde jännitämään suomalaisten menestystä Hungaroringin radalle! Tällä matkalla pääset seuraamaan harjoituksia, aika-ajoja sekä tietenkin itse

Lisätiedot

Torstai / 2.4 Bussi Helsinkiin/Turkuun Viking Line Tukholmaan. Sunnuntai / 5.4. Aamiainen. Sijoitusottelu. Buffet-päivällinen.

Torstai / 2.4 Bussi Helsinkiin/Turkuun Viking Line Tukholmaan. Sunnuntai / 5.4. Aamiainen. Sijoitusottelu. Buffet-päivällinen. TURNAUS Turnauksen järjestäjät Huddinge Hockey & Legacy Global Sport Turnauksessa omat sarjat AA & AAA-joukkueille Jokainen pelaa ja saa pelipaidan Suomen väreissä Jokainen suomalaisjoukkue pelaa 5 ottelua

Lisätiedot

Farsta Cup. tukholma, ruotsi. TURNAUS Turnauksen taso AA 8 joukkueen turnaus (max 3 Suomesta) Jokainen joukkue pelaa min. 5 ottelua 2 x 15min

Farsta Cup. tukholma, ruotsi. TURNAUS Turnauksen taso AA 8 joukkueen turnaus (max 3 Suomesta) Jokainen joukkue pelaa min. 5 ottelua 2 x 15min Farsta Cup TURNAUS Turnauksen taso AA 8 joukkueen turnaus (max 3 Suomesta) Jokainen joukkue pelaa min. 5 ottelua 2 x 15min ESIMERKKIOHJELMA Perjantai / 17.3 Bussi Helsinkiin 17:30 Viking Line Tukholmaan

Lisätiedot

Pariisi kaupunkiloma 3-4 pv. Esittely. Pariisi 3-4pv. Kohdetietoa. Pariisi. Miksi valita tämä matka? Sivu 1 / 6

Pariisi kaupunkiloma 3-4 pv. Esittely. Pariisi 3-4pv. Kohdetietoa. Pariisi. Miksi valita tämä matka? Sivu 1 / 6 Sivu 1 / 6 Esittely Pariisi 3-4pv Romanttisuudestaan tunnettu Pariisi on ennen kaikkea kaupunkilomailijan kohde. Nähtävää ja koettavaa riittää jokaiselle ja kaupunki tarjoaa aina jotain uutta. Kohdetietoa

Lisätiedot

Islanti 22.10.- 26.10.2012 Matkanjohtajat;

Islanti 22.10.- 26.10.2012 Matkanjohtajat; Matkatoimisto PT-Matkat Tapiontie 4 34800 Virrat ALV rek Puhelin / Fax 03 4755161 GSM +358 40 5559161 Y-tunnus 1126019-0 Sähköposti pt-matkat@phpoint.fi KUVI 3484 / 00 MJM MTK-Virrat Islanti 22.10.- 26.10.2012

Lisätiedot

Visbyn risteily Silja Europalla. Lähdöt 17.-19.7 ja 24.-26.7.2016

Visbyn risteily Silja Europalla. Lähdöt 17.-19.7 ja 24.-26.7.2016 Visbyn risteily Silja Europalla Lähdöt 17.-19.7 ja 24.-26.7.2016 Visby on kaupunki ja maineensa veroinen. Täällä kävijän hurmaavat sen matalat, ruusuihin peittyvät talot, sen korkeat tornit, varjoisat

Lisätiedot

BUSSILOMAT 2016. www.matkarasti.fi. YLIVIESKA (08) 4694 470 ylivieska@matkarasti.fi

BUSSILOMAT 2016. www.matkarasti.fi. YLIVIESKA (08) 4694 470 ylivieska@matkarasti.fi BUSSILOMAT 2016 www.matkarasti.fi YLIVIESKA (08) 4694 470 ylivieska@matkarasti.fi Tervetuloa Bussilomalle! Olemme jälleen koonneet vanhoille ja uusille bussilomien ystävillemme mielenkiintoisia matkoja

Lisätiedot

Viking Line päiväristeily Tallinnaan. Esittely. Viking Line päiväristeily Tallinnaan. Miksi päiväristeilylle? Matkustaminen. Matkan kesto.

Viking Line päiväristeily Tallinnaan. Esittely. Viking Line päiväristeily Tallinnaan. Miksi päiväristeilylle? Matkustaminen. Matkan kesto. Sivu 1 / 6 Esittely Viking Line päiväristeily Tallinnaan Matka sisältää päiväristeilyn Päiväristeily alkaa aamupäivällä, jolloin voit nauttia lounaan Bistro Buffetissa. Päivässä ehtii vaikka mitä! Merimatka

Lisätiedot

McDonald s Cup 2014. 17-19.10.2014, Västerås

McDonald s Cup 2014. 17-19.10.2014, Västerås McDonald s Cup 2014 17-19.10.2014, Västerås Matka-aika 16-20.10.2014, To-Ma (Turnauspäivät Pe-Su) McDonald s Cup 2014 - Järjestävä seura: BK-30 Västerås - Min 4 ottelua per joukkue - 99-01 11 vs 11 (2

Lisätiedot

Viking Line päiväristeily Tallinnaan. Esittely. Viking Line päiväristeily Tallinnaan. Miksi päiväristeilylle? Matkustaminen. Matkan kesto.

Viking Line päiväristeily Tallinnaan. Esittely. Viking Line päiväristeily Tallinnaan. Miksi päiväristeilylle? Matkustaminen. Matkan kesto. Sivu 1 / 6 Esittely Viking Line päiväristeily Tallinnaan Matka sisältää päiväristeilyn Päiväristeily alkaa aamupäivällä, jolloin voit nauttia lounaan Bistro Buffetissa. Päivässä ehtii vaikka mitä! Merimatka

Lisätiedot

Europa viihderisteily Tallinnaan. Esittely. Europan viihderisteily Tallinnaan. Miksi Europan viihderisteily? Matkustaminen. Matkan kesto.

Europa viihderisteily Tallinnaan. Esittely. Europan viihderisteily Tallinnaan. Miksi Europan viihderisteily? Matkustaminen. Matkan kesto. Sivu 1 / 6 Esittely Europan viihderisteily Tallinnaan Lähdöt päivittäin klo 18.30 Helsingistä. Matka sisältää Helsinki - Tallinna - Helsinki risteilyn valitussa hyttiluokassa. Alkuviikosta Europan 22h

Lisätiedot

Islanti 22.10.- 26.10.2012

Islanti 22.10.- 26.10.2012 Matkatoimisto PT-Matkat Tapiontie 4 34800 Virrat ALV rek Puhelin / Fax 03 4755161 GSM +358 40 5559161 Y-tunnus 1126019-0 Sähköposti pt-matkat@phpoint.fi KUVI 3484 / 00 MJM MTK-Virrat Islanti 22.10.- 26.10.2012

Lisätiedot

MAJOITUSLIIKKEIDEN YLEISET VARAUS- JA PERUUTUSEHDOT

MAJOITUSLIIKKEIDEN YLEISET VARAUS- JA PERUUTUSEHDOT 27.1.2011 MAJOITUSLIIKKEIDEN YLEISET VARAUS- JA PERUUTUSEHDOT Nämä 1.3.2011 voimaan tulevat sopimusehdot ovat Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry:n laatimat ja kuluttaja-asiamiehen tarkistamat. 1. Soveltamisala

Lisätiedot

Alkusarja 8 vrk. LENTOPALLON MM 2014 Viralliset fanimatkat Puolan Katowiceen

Alkusarja 8 vrk. LENTOPALLON MM 2014 Viralliset fanimatkat Puolan Katowiceen Alkusarja 8 vrk LENTOPALLON MM 2014 Viralliset fanimatkat Puolan Katowiceen VIRALLISET FANIMATKAT 2 WWW.AIKAMATKAT.FI P1 ALKUSARJA, PITKÄ 1 8.9.2014 8 CHARTER LENNOT HKI, TRE JA KUOPIO HINTAAN SISÄLTYY

Lisätiedot

RIL-Seniorit, Slovenia Kroatia 4.5. 9.5.16

RIL-Seniorit, Slovenia Kroatia 4.5. 9.5.16 RIL-Seniorit, Slovenia Kroatia 4.5. 9.5.16 1. päivä 4.5.16 Saapuminen Sloveniaan ja Bledin retki Saapuminen Ljubljaanan lentokentälle. Suomea puhuva RIL-matkalaisille tuttu oppaamme Marketa Sindelova ja

Lisätiedot

MTK UUSIMAA Jäsenmatka Tšekkiin 7. 11.4.2013

MTK UUSIMAA Jäsenmatka Tšekkiin 7. 11.4.2013 MTK UUSIMAA Jäsenmatka Tšekkiin 7. 11.4.2013 ALUSTAVA MATKAOHJELMA: Sunnuntai 7.4.2013: Postitamme lentoliput ilmoittamaanne osoitteeseen noin kaksi viikkoa ennen lähtöpäivää. Suosittelemme saapumaan Helsinki-Vantaan

Lisätiedot

Alkusarja 9 vrk. LENTOPALLON MM 2014 Viralliset fanimatkat Puolan Katowiceen

Alkusarja 9 vrk. LENTOPALLON MM 2014 Viralliset fanimatkat Puolan Katowiceen Alkusarja 9 vrk LENTOPALLON MM 2014 Viralliset fanimatkat Puolan Katowiceen VIRALLISET FANIMATKAT 2 WWW.AIKAMATKAT.FI BUSSIMATKA KATOWICEEN 31.8. 8.9.2014 9 KULJETUS: LAUTTA + BUSSI HINTAAN SISÄLTYY LAUTTAMATKAT

Lisätiedot

Alkusarja 4 vrk. LENTOPALLON MM 2014 Viralliset fanimatkat Puolan Katowiceen

Alkusarja 4 vrk. LENTOPALLON MM 2014 Viralliset fanimatkat Puolan Katowiceen Alkusarja 4 vrk LENTOPALLON MM 2014 Viralliset fanimatkat Puolan Katowiceen VIRALLISET FANIMATKAT 8 WWW.AIKAMATKAT.FI P2 ALKUSARJA, LYHYT 5 8.9.2014 4 VRK ALK 790 SUORA LENTO HELSINGISTÄ HINTAAN SISÄLTYY

Lisätiedot

MATKA MALTALLE 29.10. 3.11.2016

MATKA MALTALLE 29.10. 3.11.2016 MATKA MALTALLE 29.10. 3.11.2016 Yksi Maltan suurimmista vetonauloista on saarivaltion ympärillä vellova meri, joka vetää ihmisiä saarelle nauttimaan upeista maisemista ja kirkkaista vesistä. Maltan pitkä

Lisätiedot

Korvaukset matkavakuutuksesta matkan peruuntuessa

Korvaukset matkavakuutuksesta matkan peruuntuessa 1 Porkkalankatu 1 00180 Helsinki Puh (09) 6850 120 www.fine.fi Korvaukset matkavakuutuksesta matkan Vakuutus- ja rahoitusneuvonta, Hanna Salo 2012 Tässä oppaassa kerrotaan niistä korvauksista, joita matkavakuutuksesta

Lisätiedot

Suomen Maaseutumatkailuyrittäjät ry (SMMY ry) opintomatka Luxemburg-Belgia-Alankomaat 5.-10.10.2014

Suomen Maaseutumatkailuyrittäjät ry (SMMY ry) opintomatka Luxemburg-Belgia-Alankomaat 5.-10.10.2014 Suomen Maaseutumatkailuyrittäjät ry (SMMY ry) opintomatka Luxemburg-Belgia-Alankomaat 5.-10.10.2014 Sunnuntai 5.10.2014 17:50 Suora lento Ryanair FR1922 Tampere Frankfurt-Hahn 19:25 19:45 Matka 120 km

Lisätiedot

Pariisi kaupunkiloma 3-4 pv. Esittely. Pariisi 3-4pv. Kohdetietoa. Pariisi. Miksi valita tämä matka? Sivu 1 / 7

Pariisi kaupunkiloma 3-4 pv. Esittely. Pariisi 3-4pv. Kohdetietoa. Pariisi. Miksi valita tämä matka? Sivu 1 / 7 Sivu 1 / 7 Esittely Pariisi 3-4pv Romanttisuudestaan tunnettu Pariisi on ennen kaikkea kaupunkilomailijan kohde. Nähtävää ja koettavaa riittää jokaiselle ja kaupunki tarjoaa aina jotain uutta. Kohdetietoa

Lisätiedot

Visbyn risteily Helsingistä

Visbyn risteily Helsingistä Visbyn risteily Helsingistä Reitti: Karstula-Äänekoski-Jyväskylä-Jämsä (menoon mahdollista saada liityntäkuljetukset myös Keuruulta ja Petäjävedeltä -> kysy lisää toimistoistamme!) Lähdöt: 3.7 ja 24.7

Lisätiedot

Lounais-Hämeen Retki ry:n kevätretki

Lounais-Hämeen Retki ry:n kevätretki Lounais-Hämeen Retki ry:n kevätretki 25.5 28.5.2017 Jänedan Kartano Vierastalo/majoitus Torstai 25.5.2017 5:15 Kultela 5:30 Someron tori 6:00 Forssan retkipysäkki Laivalippujen jako menomatkalla/ haetaan

Lisätiedot

Perhelomat. Hinnasto 2013. Lapsihintaiset paikat ovat varattavissa vain suoraan Ikaalisten Matkatoimistosta, p. 03 45 800, avoinna ma-pe klo 9-17.

Perhelomat. Hinnasto 2013. Lapsihintaiset paikat ovat varattavissa vain suoraan Ikaalisten Matkatoimistosta, p. 03 45 800, avoinna ma-pe klo 9-17. Perhelomat Hinnasto 2013 Visit Denmark 06 Lapsihintaiset paikat ovat varattavissa vain suoraan Ikaalisten Matkatoimistosta, p. 03 45 800, avoinna ma-pe klo 9-17. Ikaalisten Matkatoimisto 2013 - Pidätämme

Lisätiedot

Nämä 1.7.2013 voimaan tulevat sopimusehdot ovat Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry:n laatimat ja kuluttaja-asiamiehen tarkistamat.

Nämä 1.7.2013 voimaan tulevat sopimusehdot ovat Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry:n laatimat ja kuluttaja-asiamiehen tarkistamat. 1(5) KEILAHALLIEN YLEISET VARAUS- JA PERUUTUSEHDOT Nämä 1.7.2013 voimaan tulevat sopimusehdot ovat Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry:n laatimat ja kuluttaja-asiamiehen tarkistamat. 1. Soveltamisala

Lisätiedot

Lähdöt lähes päivittäin (ei lauantaisin) klo 21:30 tai 20:00 (sunnuntaisin) Helsingistä.

Lähdöt lähes päivittäin (ei lauantaisin) klo 21:30 tai 20:00 (sunnuntaisin) Helsingistä. Sivu 1 / 7 Esittely 23h Päivä Tallinnassa risteily Lähdöt lähes päivittäin (ei lauantaisin) klo 21:30 tai 20:00 (sunnuntaisin) Helsingistä. Suositulla Ostosristeilyllä vietät yön laivalla ja Tallinnassa

Lisätiedot

HYOL RY:N OPINTOMATKA BRYSSELIIN

HYOL RY:N OPINTOMATKA BRYSSELIIN HYOL RY:N OPINTOMATKA BRYSSELIIN Matka-aika: Tiistai 5.6.2012 Perjantai 8.6.2012 Bryssel on monipuolinen kaupunki, jota osaltaan värittää Euroopan Unionin keskeisten toimintojen sijaitseminen kaupungissa.

Lisätiedot

Tarjous 15 vrk. LENTOPALLON MM 2014 Viralliset fanimatkat Puolan Katowiceen

Tarjous 15 vrk. LENTOPALLON MM 2014 Viralliset fanimatkat Puolan Katowiceen Tarjous 15 vrk LENTOPALLON MM 2014 Viralliset fanimatkat Puolan Katowiceen VIRALLISET FANIMATKAT 2 WWW.AIKAMATKAT.FI P9 ALKUSARJA, PITKÄ 1. 15.9.2014 15 VRK ALK 1450 LENNOT HKI-KTW, KRK-HEL HINTAAN SISÄLTYY

Lisätiedot

Alkusarja 8 vrk. LENTOPALLON MM 2014 Viralliset fanimatkat Puolan Katowiceen

Alkusarja 8 vrk. LENTOPALLON MM 2014 Viralliset fanimatkat Puolan Katowiceen Alkusarja 8 vrk LENTOPALLON MM 2014 Viralliset fanimatkat Puolan Katowiceen VIRALLISET FANIMATKAT 2 WWW.AIKAMATKAT.FI P1 ALKUSARJA, PITKÄ 31.8. 7.9.2014 8 VRK ALK 990 SUORAT CHARTER LENNOT HKI, TRE JA

Lisätiedot

Hotelli Seashells Resort**** Qawra Coast Road, Qawra, SPB 1902, Malta

Hotelli Seashells Resort**** Qawra Coast Road, Qawra, SPB 1902, Malta Kevätretki Maltalle 23 27.4.2017 Matkalla nähdään pääsaaren lisäksi Gozon vihreämpää luontoa ja tutustutaan monipuolisesti historiaan ja nähtävyyksiin. Saaren etelä-osan retkellä nähdään mm. Zurrieq laakso

Lisätiedot

Saapuminen Tukholmaan, josta jatketaan välittömästi kohti Kalmaria ja Öölantia

Saapuminen Tukholmaan, josta jatketaan välittömästi kohti Kalmaria ja Öölantia Sunnuntai 11.6.2017 klo 16.30 klo 20.55 Lähtö Nurmijärven kirkon parkkipaikalta kohti Turkua Lähtee m/s Viking Grace kohti Maarianhaminaa ja Tukholmaa Maanantai 12.6.2017 klo 6.30 klo 13.00 klo 16.00 klo

Lisätiedot

Eläkeliiton Keski-Pohjanmaan piiri ry

Eläkeliiton Keski-Pohjanmaan piiri ry Eläkeliiton Keski-Pohjanmaan piiri ry JÄSENMATKA ISLANNIN IHMEITÄ SAAGOJEN SAARELLA Matka-aika: la 7.9. ke 11.9.2013 Islanti on meille monelle pitkäaikainen haave pääsisinpä käymään. Nyt tämän haaveen

Lisätiedot

ClubOne-alennus edellyttää 1 kortti / hytti. Samaa korttia ei voi hyödyntää useammassa hytissä.

ClubOne-alennus edellyttää 1 kortti / hytti. Samaa korttia ei voi hyödyntää useammassa hytissä. Ikaalisten Matkatoimisto Taru Malmström 03-4580203 taru.malmstrom@ikaalistenmatkatoimisto.fi Matti Ristimäki 040-5025917 matti.ristimaki@luukku.com Tässä tarjouksemme Visbyn risteilystä 7.-9.8.2016 Matkaohjelma

Lisätiedot

HURTIGRUTEN - MAAILMAN KAUNEIN MERIMATKA KIRKKONIEMESTÄ BERGENIIN *, **, **, , JA

HURTIGRUTEN - MAAILMAN KAUNEIN MERIMATKA KIRKKONIEMESTÄ BERGENIIN *, **, **, , JA HURTIGRUTEN - MAAILMAN KAUNEIN MERIMATKA KIRKKONIEMESTÄ BERGENIIN 13.-19.4.*, 15.-21.5.**, 1.-7.8.**, 22.-28.8., 3.-10.9. JA 14.-20.9.2017 Hurtigruten on Norjan rannikon alkuperäinen laivareitti, joka

Lisätiedot

JOULUTOREJA JA BUDAPESTIN ADVENTTITUNNELMAA 30.11. 3.12.2016

JOULUTOREJA JA BUDAPESTIN ADVENTTITUNNELMAA 30.11. 3.12.2016 JOULUTOREJA JA BUDAPESTIN ADVENTTITUNNELMAA 30.11. 3.12.2016 MATKAOHJELMA (pidätämme oikeuden muutoksiin): Lentomatka: Finnair 30.11. AY753 Helsinki 09.30 Budapest 10.50 3.12. AY756 Budapest 19.10 Helsinki

Lisätiedot

MATKAOHJELMA 1 (5) Itäkatu 1-5 D HELSINKI KÄSITYÖMATKA VIROON. Maanantai

MATKAOHJELMA 1 (5) Itäkatu 1-5 D HELSINKI KÄSITYÖMATKA VIROON. Maanantai MATKAOHJELMA 1 (5) KÄSITYÖMATKA VIROON Maanantai 4.6.2012 06:30 Lähtöselvitys Helsingin Länsiterminaalissa 07:30 Lähtö Tallink M/S Star -aluksella 09:30 Saapuminen Tallinnaan Vastassa suomenkielinen opas

Lisätiedot

TARJOUS 1 Tiina Aalto Puh. 0205 61 5306 Fax 0205 61 5333 11.8.2010 tiina.aalto@kavevatravel.fi

TARJOUS 1 Tiina Aalto Puh. 0205 61 5306 Fax 0205 61 5333 11.8.2010 tiina.aalto@kavevatravel.fi TARJOUS 1 Turun Kaupunki Pertti Heinonen Puh. 02-262 4802 pertti.heinonen@turku.fi RYHMÄMATKA RUOTSIIN JA NORJAAN Kiitämme tarjouspyynnöstänne ja tarjoamme ryhmällenne seuraavia matkapalveluita: Kohde

Lisätiedot

Lausunto Tulisiko lakiin sisällyttää peruuttamisoikeutta koskeva optio? Perustelkaa vastauksenne tähän.

Lausunto Tulisiko lakiin sisällyttää peruuttamisoikeutta koskeva optio? Perustelkaa vastauksenne tähän. Kilpailu ja kuluttajavirasto Lausunto 01.06.2017 Asia: OM 1/471/2016 Matkapakettityöryhmän mietintö 1. Yleistä Onko teillä yleisiä kommentteja ehdotuksesta? KKV pitää matkapakettityöryhmän esitystä, jossa

Lisätiedot

PROMARTTOJEN VIIPURI - KULTTUURIN HELMIÄ JA HISTORIAA

PROMARTTOJEN VIIPURI - KULTTUURIN HELMIÄ JA HISTORIAA 22.3.2017 PROMARTTOJEN VIIPURI - KULTTUURIN HELMIÄ JA HISTORIAA Ajankohta 8.-10. syyskuuta 2017 Matkan kesto Kulkuväline pe-su, 3 päivää ja 2 yötä Allegro-juna 2-lk ryhmäliput pe 8.9. klo 07.20-09.42 Hki-Viipuri

Lisätiedot

TURKMENISTAN UZBEKISTAN IRAN 29.9. 11.10.2014

TURKMENISTAN UZBEKISTAN IRAN 29.9. 11.10.2014 TURKMENISTAN UZBEKISTAN IRAN 29.9. 11.10.2014 Alustava matkaohjelma: 29.9. maanantai Klo 13.05 Lähtö Turkish Airlinesin reittilennolla Helsingistä Istanbuliin. Lentoaika 3 t 25 min. Klo 16.30 Saapuminen

Lisätiedot

Sivu 1 / 8 Esittely Vihulan kartanojoulu 4 päivää Tervetuloa viettämään tunnelmallista kartanojoulua Lahemaan kansallispuiston alueella sijaitsevaan Vihulaan, noin 95 km päähän Tallinnasta itään. Vihula

Lisätiedot

Esittely. Matkaohjelma 11.10.2015. Viking XPRS -risteily ja yö Tallinnassa!

Esittely. Matkaohjelma 11.10.2015. Viking XPRS -risteily ja yö Tallinnassa! 11.10.2015 Viking XPRS -risteily ja yö Tallinnassa Esittely Viking XPRS -risteily ja yö Tallinnassa! Yhdistä Viking XPRS -risteily ja Tallinnan hotellimatka. Matkalla pääset nauttimaan laivan tarjoamasta

Lisätiedot

matkaohjelma 7.3 / Keskiviikko Aamiainen Vapaa-aikaa Chicagossa Päiväretket 19:00 Bulls vs Memphis Grizzlies 8.3 / Torstai

matkaohjelma 7.3 / Keskiviikko Aamiainen Vapaa-aikaa Chicagossa Päiväretket 19:00 Bulls vs Memphis Grizzlies 8.3 / Torstai Supermatka Chicagoon! Lauri Markkasen ura tarunhohtoisessa NBA:ssa käynnistyy tänä syksynä, kun Lauri pukee päälleen legendaarisen Chicago Bullsin pelipaidan. Järjestämme Chicagoon todellisen supermatkan

Lisätiedot

Kulttuurimatka Krakovaan 4 päivää 3 yötä

Kulttuurimatka Krakovaan 4 päivää 3 yötä Kulttuurimatka Krakovaan 4 päivää 3 yötä Vietä pitkä viikonloppu kesäisessä Krakovassa Finnairin suorilla lennoilla Helsingistä! Krakovan värikäs historia ja eloisa nykypäivä, hyvin säilynyt UNESCO:n maailmanperintökohteisiin

Lisätiedot

KYLPYLÄ/HOTELLILOMA. sunnuntai - torstai 5 pv

KYLPYLÄ/HOTELLILOMA. sunnuntai - torstai 5 pv KYLPYLÄ/HOTELLILOMA sunnuntai - torstai 5 pv Virkistävä irtiotto arjesta! Hemmottele itseäsi rentouttavilla hoidoilla! Laukut Lehtimäen bussissa Tallinnaan asti! www.lehtimaenmatkat.fi varaukset 24 h Bussikuljetukset

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN METSÄNHOITAJAT RY. Matka Kannakselle ja Pietariin -metsäasiaa, kulttuuria, nähtävyyksiä

KESKI-SUOMEN METSÄNHOITAJAT RY. Matka Kannakselle ja Pietariin -metsäasiaa, kulttuuria, nähtävyyksiä KESKI-SUOMEN METSÄNHOITAJAT RY Matka Kannakselle ja Pietariin -metsäasiaa, kulttuuria, nähtävyyksiä Keski-Suomen metsänhoitajat ry suunnittelee kolmipäiväistä matkaa Kannaksen ja Pietarin suuntaan syksyllä,

Lisätiedot

Hinnasto. Kaupunki- ja kiertomatkat 2010

Hinnasto. Kaupunki- ja kiertomatkat 2010 Hinnasto Kaupunki- ja kiertomatkat 2010 1 Sisällysluettelo KIERTOMATKAT Alppien aatelia UUTUUS!... 4 Islannin jalokivet UUTUUS!... 4 Amsterdam UUTUUS!...4 Alsace viinien valtiatar UUTUUS!... 4 Adrianmeren

Lisätiedot

Varausvahvistus/lasku 03.02.2016. Tuotteet. Erikoishinta urheiluryhmille MOBERG TOMI. Varaus nimellä: HYPO POJAT 02

Varausvahvistus/lasku 03.02.2016. Tuotteet. Erikoishinta urheiluryhmille MOBERG TOMI. Varaus nimellä: HYPO POJAT 02 Sivu MOBERG TOMI Varausvahvistus/lasku 03.02.206 Varausnumero 5075095 Turvanumero 4395 Teitä palveli Henriikka T. Pakettialennukset Meno-paluu Tuotteet Erikoishinta urheiluryhmille Varaus nimellä: HYPO

Lisätiedot

JCI WORLD CONGRESS 2015

JCI WORLD CONGRESS 2015 Japani kutsuu Lähde Nuorkauppakamarien maailmankokoukseen ja tutustu samalla lumoavaan Kiotoon ja Okinawan trooppisiin saariin! Yhteistyössä Suomen Nuorkauppakamarit ja SMT. Tarjolla on kuusi erilaista

Lisätiedot

Hyvinkään-Riihimäen aikuiskouluttajien seminaarimatka Tarttoon 13.-14.6.2015

Hyvinkään-Riihimäen aikuiskouluttajien seminaarimatka Tarttoon 13.-14.6.2015 Hyvinkään-Riihimäen aikuiskouluttajien seminaarimatka Tarttoon 13.-14.6.2015 Aikataulu 13.6.2015 Ohjelma 7:30-8:00 Kokoontuminen Länsiterminaalissa Helsingissä, lippujen jako 8:30 Laiva lähtee satamasta

Lisätiedot

Alumnipurjehdus Kroatia 19-26.9.2015. www.lagooncharter.fi

Alumnipurjehdus Kroatia 19-26.9.2015. www.lagooncharter.fi Alumnipurjehdus Kroatia 19-26.9.2015 OHJELMA*: Lauantai Lauantai 4:30 kokoontuminen Helsinki-Vantaa lentokentälle 6:30-8:30 omakustanteinen lento Helsinki-Split* 9:00-9:30 kuljetus satamaan 10-12 lounas

Lisätiedot

MHY KESKIPOHJAN METSÄ- JA LUONTOMATKA ITÄVALTAAN Matka-aika: ke 2.9. ti 8.9.2015

MHY KESKIPOHJAN METSÄ- JA LUONTOMATKA ITÄVALTAAN Matka-aika: ke 2.9. ti 8.9.2015 MHY KESKIPOHJAN METSÄ- JA LUONTOMATKA ITÄVALTAAN Matka-aika: ke 2.9. ti 8.9.2015 Itävalta Keski-Euroopan sydämessä lumoaa kauneudellaan. Maisemaa hallitsevat upeina kohoavat metsäiset rinteet ja lumihuippuiset

Lisätiedot

KALASTUSMATKA MEKSIKOON, PLAYA DEL CARMENIIN 7-23.4.2015

KALASTUSMATKA MEKSIKOON, PLAYA DEL CARMENIIN 7-23.4.2015 KALASTUSMATKA MEKSIKOON, PLAYA DEL CARMENIIN 7-23.4.2015 Yleisön, eli aikaisemmin Playa del Carmenissa mukana olleiden toiveesta järjestämme Playa del Carmeniin uuden kalastusmatkan. Matka soveltuu lomamatkaksi

Lisätiedot

Metsälehden lukijamatka Slovakiaan maanantai 21.9. lauantai 26.9.2015

Metsälehden lukijamatka Slovakiaan maanantai 21.9. lauantai 26.9.2015 Metsälehden lukijamatka Slovakiaan maanantai 21.9. lauantai 26.9.2015 Slovakia on matkakohteena Bratislavaa lukuun ottamatta melko tuntematon, mutta siihen lähemmin tutustuvat löytävät sieltä suuren määrän

Lisätiedot

Tarjous 5 vrk. LENTOPALLON MM 2014 Viralliset fanimatkat Puolan Katowiceen

Tarjous 5 vrk. LENTOPALLON MM 2014 Viralliset fanimatkat Puolan Katowiceen Tarjous 5 vrk LENTOPALLON MM 2014 Viralliset fanimatkat Puolan Katowiceen VIRALLISET FANIMATKAT 2 WWW.AIKAMATKAT.FI P9 ALKUSARJA, LYHYT 1 5.9.2014 5 VRK ALK 650 SUORA LENTO HELSINKI HINTAAN SISÄLTYY SUORA

Lisätiedot

METSÄLEHDEN OPINTOMATKA KWF METSÄALAN MESSUTAPAHTUMA, KWF

METSÄLEHDEN OPINTOMATKA KWF METSÄALAN MESSUTAPAHTUMA, KWF METSÄLEHDEN OPINTOMATKA KWF METSÄALAN MESSUTAPAHTUMA, KWF 2016 Metsäkonealan uutuuksia ja trendejä puuenergia on nyt laajasti esillä Matka-ajankohta: ke 8.6. la 11.6.2016 KWF-Tagung (Das Kuratorium für

Lisätiedot

Luomuviinimatka Andien juurille Chileen & Argentiinaan 23.02. - 07.03.2016

Luomuviinimatka Andien juurille Chileen & Argentiinaan 23.02. - 07.03.2016 Luomuviinimatka Andien juurille Chileen & Argentiinaan 23.02. - 07.03.2016 Chile & Argentiina luomuviinimatka Chile ja Argentiina ovat upeita valtioita, jotka ovat täynnä toinen toistaan loistavampia nähtävyyksiä.

Lisätiedot

KALASTUSMATKAT MEKSIKOON, PLAYA DEL CARMENIIN 1-17.4.2014 ja 7-23.4.2015

KALASTUSMATKAT MEKSIKOON, PLAYA DEL CARMENIIN 1-17.4.2014 ja 7-23.4.2015 KALASTUSMATKAT MEKSIKOON, PLAYA DEL CARMENIIN 1-17.4.2014 ja 7-23.4.2015 Yleisön, eli aikaisemmin Playa del Carmenissa mukana olleiden toiveesta järjestämme yllämainittuina ajankohtina kalastusmatkat.

Lisätiedot

SATL:n 83. Liittokokous Tallinnassa

SATL:n 83. Liittokokous Tallinnassa 1/6 SATL:n 83. Liittokokous Tallinnassa 17.-18.3.2018 2/6 Ohjelmat ja hinnasto LIITTOKOKOUS Majoitus Park Inn by Radisson Meriton Conference & Spa Hotel, Tallinna 17.-18.3.2018 Park Inn by Radisson Meriton

Lisätiedot

värikkäitä hetkiä Hotellin esite parkinn.fi/hotel-meriton-tallinn

värikkäitä hetkiä Hotellin esite parkinn.fi/hotel-meriton-tallinn värikkäitä hetkiä Park Inn by Radisson Meriton Conference & Spa Hotel Tallinn Toompuiestee 27 / Paldiski mnt 4, Tallinn 10149, Viro Puh. + 372 62 88 100 Faksi + 372 62 88 101 info.meriton.tallinn@rezidorparkinn.com

Lisätiedot

Kalastusmatka Malesian Borneoon 8-27.10.2015

Kalastusmatka Malesian Borneoon 8-27.10.2015 Kalastusmatka Malesian Borneoon 8-27.10.2015 Unelmamatka Kaukoitään niille, jotka pitävät kalastuksesta ja yleensä luonnossa liikkumisesta! Kalastusmuotoina ovat vetouistelu ja pohjaonginta. Varaa ja maksa

Lisätiedot

HOTELLI- JA KYLPYLÄMATKAT

HOTELLI- JA KYLPYLÄMATKAT HOTELLI- JA KYLPYLÄMATKAT Viroon virkistäytymään www.matkapeura.fi Multiantie 20 63800 SOINI myynti@matkapeura.fi Puh. (06) 5212 200 Fax (06) 5281 669 PÄRNU on 44 000 asukkaan keskus, jossa käydään töissä,

Lisätiedot

Kolmården eläinpuisto/ Turusta Silja Line 3pv

Kolmården eläinpuisto/ Turusta Silja Line 3pv Kolmården eläinpuisto/ Turusta Silja Line 3pv Reitti: - Karstula-Äänekoski-Jyväskylä-Jämsä Lähtö: ma 17.7. Pohjoismaiden suosituin eläinpuisto Kolmården safaripuistoineen on jännittävä kesälomakohde koko

Lisätiedot

Kulinaarinen luomuviinimatka Etelä-Tiroliin & Veronaan 19.09. - 26.09.2015

Kulinaarinen luomuviinimatka Etelä-Tiroliin & Veronaan 19.09. - 26.09.2015 Kulinaarinen luomuviinimatka Etelä-Tiroliin & Veronaan 19.09. - 26.09.2015 1. Päivä: Lento (Kuopio) - Helsinki München: Willkommen in Deutschland! Ajamme Münchenistä Baijerin läpi, Innsbruckin ohi, henkeäsalpaavan

Lisätiedot

Lepoa hoivaamisesta loma omaishoitajalle 5vrk

Lepoa hoivaamisesta loma omaishoitajalle 5vrk Lepoa hoivaamisesta loma omaishoitajalle 5vrk Kaikille löytyy sopivia reittejä patikoida ja samalla antautua luonnon rauhoittavaan syleilyyn. Nuotiopaikat, laavut ja kahvilat toivottavat kulkijan virkistävälle

Lisätiedot

Pietarin omatoimimatkat junalla

Pietarin omatoimimatkat junalla Pietarin omatoimimatkat junalla Allegro-juna vie Kouvolasta Pietariin vain 2 tunnissa 20 minuutissa keskustasta keskustaan ja passi- ja tullimuodollisuudet hoituvat kätevästi junassa, omalla paikalla istuen.

Lisätiedot

OULU KESÄN VIIKKO-OHJELMA

OULU KESÄN VIIKKO-OHJELMA MAANANTAI 13:00-17:00 KANOOTTIRETKI OULUJOKISUISTOSSA (EI OPASTUSTA) Ohjelma alkaa Hietasaaren Vauhtipuistosta, josta saat tarvittavat varusteet, turvallisuusohjeet sekä reittiohjeistukset. Tämän jälkeen

Lisätiedot

SU 13.12. Suurpujottelu klo 09.00 Joukkueenjohtajien kokous klo 09.30 Rataan tutustuminen klo 10.15 SP 1. kierros

SU 13.12. Suurpujottelu klo 09.00 Joukkueenjohtajien kokous klo 09.30 Rataan tutustuminen klo 10.15 SP 1. kierros Kilpailukutsu PS ALPPI CUP 2015/2016 12.-13.12.2015 PYHÄ 30.-31.1.2016 SALLA LA 12.12. Alueleiri klo 11.00 leiriohjelma alkaa treeniklinikka (myös pujottelusukset mukaan) aikuisille radanmerkkauskoulutus

Lisätiedot

THAIMAA SPECIAL. Päivä 1. Päivä 2

THAIMAA SPECIAL. Päivä 1. Päivä 2 THAIMAA SPECIAL BANGKOK - KWAI-JOKI HUA HIN GOLF KIERROS 14 päivää / 13 yötä Upea yhdistelmämatka, jossa koet Thaimaan eri puolet ja pelaat Thaimaan upeimmilla kentillä. Voit hankkia edullisia golfvarusteita

Lisätiedot

Pohjois-Viro 16. 19.5.2013.

Pohjois-Viro 16. 19.5.2013. Pohjois-Viro 16. 19.5.2013. Torstai 16.5. klo 6.30 lähtö Lahdesta, kuljetuksista vastaan tuttu Reissu-Ruoti ja luottokuskimme Jukka Ruoti klo 9.15 laiva lähtee. Matkalla meribrunssi (kuuluu matkan hintaan)

Lisätiedot

Kolmården eläinpuisto + 1 yö Tukholman hotellissa / Silja Line 4 pv

Kolmården eläinpuisto + 1 yö Tukholman hotellissa / Silja Line 4 pv Kolmården eläinpuisto + 1 yö Tukholman hotellissa / Silja Line 4 pv Reitit: - Hankasalmi-Lievestuore-Jyväskylä-Jämsä (ti 5.7 ja ti 2.8) - Karstula-Äänekoski-Jyväskylä-Keuruu-Mänttä (ma 11.7) - Karstula-Äänekoski-Jyväskylä-Jämsä

Lisätiedot

TERVETULOA MATKALLE MUKAAN!

TERVETULOA MATKALLE MUKAAN! METO RY:N JA AGROLOGIEN LIITON JÄSENMATKA: ALKUKESÄN LUONTOELÄMYS HUIPPUVUORET JÄÄKARHUN KUNINGASKUNTA MATKA-AIKA: keskiviikko 8.6. sunnuntai 12.6.2016 Norjan kuningaskuntaan kuuluvat Huippuvuoret sijaitsevat

Lisätiedot

Lomamatka. Turkin Sideen Lento Jyväskylästä Anatalyaan. Matkan hinta Supertäysihoidolla

Lomamatka. Turkin Sideen Lento Jyväskylästä Anatalyaan. Matkan hinta Supertäysihoidolla Lomamatka Turkin Sideen 3.5. 10.5.2018 Lento Jyväskylästä Anatalyaan Matkan hinta 699.00 Supertäysihoidolla Hotelli La Grande Resort & Spa on iso, monipuolinen kylpylähotelli joka sijaitsee ranta-alueella

Lisätiedot

ELÄKELIITON KARJALAN PIIRIN JÄSENMATKA KAUNIISEEN KOILLIS-ITALIAAN Matka-aika: su 17.4. - pe 22.4.2016 SUORALLA LENNOLLA LAPPEENRANNASTA

ELÄKELIITON KARJALAN PIIRIN JÄSENMATKA KAUNIISEEN KOILLIS-ITALIAAN Matka-aika: su 17.4. - pe 22.4.2016 SUORALLA LENNOLLA LAPPEENRANNASTA ELÄKELIITON KARJALAN PIIRIN JÄSENMATKA KAUNIISEEN KOILLIS-ITALIAAN Matka-aika: su 17.4. - pe 22.4.2016 SUORALLA LENNOLLA LAPPEENRANNASTA Matkamme vie meidät Koillis-Italian kauniisiin maisemiin. Kohteenamme

Lisätiedot