BUSSILOMAT YLIVIESKA (08)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "BUSSILOMAT 2015. www.matkarasti.fi. YLIVIESKA (08) 4694 470 ylivieska@matkarasti.fi"

Transkriptio

1 BUSSILOMAT YLIVIESKA (08)

2 Matka-Rastin Bussilomat 2015 Nauti kesällä 2015 huolettomasta ja helposta lomasta; varaa matka Matka-Rastin Bussilomat 2015 esitteestä! Tänä vuonna tarjoamme jälleen tuttujen kohteiden rinnalle muutamia uutuuksia ja vanhoista kohteista paluun tekee matka Saimaan kanavalle ja Viipuriin. Asiakkaiden toivomuksesta Norjan tarjontaa on laajennettu. Pykeijan lisäksi meillä on matkat Lofooteille sekä Kalottimatka, joka suuntautuu Pohjois-Norjaan, Nordkappiin ja sieltä Hurtigrutenin laivalla kauniita Jäämeren maisemia ihaillen Kirkkoniemeen. Muista uutuuksista mainittakoon Päivämatka Uumajaan ja Türin kukkamarkkinoille Viroon. Päivämatka Uumajaan tarjoaa hyvät ostosmahdollisuudet kaiken ikäisille; on muotiliikkeitä, nuorison vaateliikkeitä, käsityöputiikkeja ja kirpputoreja. Uumaja on myös kaunis kesäkaupunki, jossa aikaa voi viettää ostostenlomassa vaikka kahvitellen terassilla ja katsellen kaupungin vilinää. Puutarhanharrastajille tarjoamme matkaa Türin kukkamarkkinoille Viroon. Markkinat tarjoaa paljon monipuolisempaa kuin tapahtuman nimestä saattaisi päätellä; myytävien kukkien, perennojen ja puiden lisäksi on käsitöitä, elintarvikkeita, käsityönäytöksia ja esiintymislavalla esityksiä. Alueella on myös runsaasti kahvi- ja ruokapaikkoja, joissa on tarjolla kaikenlaista ruokaa itsetehdystä oluesta itse tehtyihin makkaroihin, grillivartaisiin, muhevaan palvikylkeen ja räiskäleisiin. Kotimaan matkojen ystäville on uutuutena matka Nuijapäällikön jalanjäljiltä Runoilijantielle. Matka tarjoaa pohojalaasta kulttuuria ja historiaa yhdistettynä höyrylaivaristeilyyn Murole-Virrat. Bussilomien lisäksi meiltä voitte varata myös yksittäis-, liike- ja ryhmämatkat. Perinteisenä palvelevana matkatoimistona meillä palvellaan ja suunnitellaan matkat asiakaan tarpeiden ja toiveiden pohjalta. Tutustu tarjontaamme ja varaa matka. Nauti huolettomasta matkasta nautiskellen maisemista ja matkan tarjoamista elämyksistä! Tervetuloa asioimaan palvelevaan matkatoimistoon! BUSSILOMAT nonmullistuksen, lakon tai vastaavan tilanteen takia taikka jos matkaa ei muusta odottamattomasta syystä voida toteuttaa vaarantamatta matkustajan henkeä tai terveyttä. Peruuttamisesta on ilmoitettava matkustajalle niin pian kuin mahdollista Jos kohdassa 11.1.b. mainittu tilanne syntyy matkan aikana, matkanjärjestäjällä on oikeus keskeyttää matka ja tehdä matkaohjelmaan muita välttämättömiä muutoksia. Matkanjärjestäjän on viivytyksettä matkan jälkeen palautettava matkustajalle saamatta jääneitä palveluksia vastaava osa matkan hinnasta Jos matkanjärjestäjä peruuttaa matkan kohdan perusteella, matkustaja saa vaatia uuden vastaavan matkan alkuperäisestä matkasta maksamallaan hinnalla, jollei korvaavan matkan järjestämisestä aiheudu matkanjärjestäjälle kohtuuttomia kustannuksia tai kohtuutonta haittaa. Jos korvaavan matkan hinta on alun perin sovittua hintaa alempi tai jos korvaavaan matkaan ei sisälly alun perin sovittuja palveluksia, matkustajalle on palautettava hinnan ero tai puuttuvia palveluksia vastaava hinnan osa Peruutettuaan matkan matkanjärjestäjän on viivytyksettä palautettava matkustajan maksusuoritukset, jollei matkustaja saa kohdassa tarkoitettua korvaavaa matkaa. Jos matka peruutetaan kohdassa 11.1.a. mainitulla perusteella, matkanjärjestäjän on lisäksi korvattava matkustajalle matkalle lähtöön välittömästi liittyneet peruuttamisen vuoksi hyödyttömiksi käyneet kulut. 12. MATKANJÄRJESTÄJÄN OIKEUS PURKAA SOPIMUS Matkanjärjestäjällä on oikeus purkaa sopimus, jos matkustaja ei ole maksanut matkan hintaa viimeistään sovittuna maksupäivänä. Edellytyksenä matkanjärjestäjän oikeudelle purkaa sopimus on, että matkustaja on saanut kohtuullisen maksuajan. Asiakirjassa, jossa maksuaika mainitaan, on kerrottava matkanjärjestäjän oikeudesta purkaa sopimus maksun laiminlyönnin takia. 13. VIRHE JA VIRHEILMOITUS Matkanjärjestäjän suorituksessa on virhe, jos a) matka ei palveluksiltaan tai muilta järjestelyiltään vastaa sitä, mitä on sovittu tai voidaan katsoa sovitun, b) matkanjärjestäjä on laiminlyönyt antaa matkustajalle valmismatkalain edellyttämiä tietoja matkaan sovellettavista ehdoista, matkan sisällöstä, tarvittavista matkustusasiakirjoista, matkaa koskevista terveysmääräyksistä, kuljetusyhteyksistä aikatauluineen sekä muita matkustajalle tarpeellisia tietoja, kuten ohjeita matkan aikana mahdollisesti sattuvan sairauden, onnettomuuden tai muun vastaavan tapahtuman varalta ja tämän voidaan olettaa vaikuttaneen matkustajan päätöksentekoon, tai c) matkanjärjestäjä on laiminlyönyt kohdan 2.8. mukaisen avustamisvelvollisuutensa Virheenä ei kuitenkaan pidetä sellaisia matkan kokonaisuuden kannalta vähäisiä muutoksia tai puutteita, joihin matkustaja on matkakohteen tai matkan luonteen perusteella voinut kohtuudella varautua Virheenä ei myöskään pidetä myöhästynyttä saapumista matkakohteeseen tai aikaisempaa kotiinlähtöä, jos muutos johtuu matkanjärjestäjästä riippumattomasta syystä ja matkakohteessa olo lyhentyy vähintään 3 mutta alle 5 vuorokautta kestävällä matkalla enintään 6 tuntia, 5 8 vuorokautta kestävällä matkalla enintään 8 tuntia ja yli 8 vuorokautta kestävällä matkalla enintään 12 tuntia. Jos matkan kesto alittaa 3 vuorokautta, virheen arviointi tehdään tapauskohtaisesti. Jos muutoksen syynä on ilmatilan ruuhkautuminen, lennonjohdon tai viranomaisen toimenpiteet, poikkeuksellinen sää, kuljetusyhtiöstä riippumattomaton poikkeuksellinen syy (mm. turvallisuusriski, odottamaton lentoturvallisuuteen vaikuttava puute tai lennosta vastaavan lentoliikenteen harjoittajan toimintaan vaikuttava työtaistelutilanne), tai vastaava syy, sovelletaan edellä mainittuja aikamääriä kaksinkertaisina Virheilmoitus Matkustaja ei saa vedota virheeseen, ellei hän ilmoita virheestä matkanjärjestäjälle kohtuullisessa ajassa siitä, kun hän havaitsi virheen tai hänen olisi pitänyt se havaita. Virheestä, joka voidaan korjata matkakohteessa, on ilmoitettava oppaalle tai muulle matkakohteessa olevalle matkanjärjestäjän edustajalle niin pian kuin mahdollista. Mikäli matkanjärjestäjällä ei ole kohteessa opasta tai muuta edustajaa, on matkustajalla oikeus ilmoittaa virheestä myös elinkeinonharjoittajalle, jota matkanjärjestäjä on käyttänyt apunaan (eli alihankkijalle, esim. hotellille) ja jonka suorituksessa virhe ilmenee. Edellä mainittu ei kuitenkaan estä matkustajaa vetoamasta virheeseen, jos matkanjärjestäjä tai muu elinkeinonharjoittaja, jota matkanjärjestäjä on käyttänyt apunaan sopimuksen täyttämisessä, on menetellyt törkeän huolimattomasti tai kunnianvastaisesti ja arvottomasti. 14. VIRHEEN KORJAAMINEN JA HINNANALENNUS Virheen korjaaminen Matkanjärjestäjän on korjattava virhe viivytyksettä omalla kustannuksellaan. Matkanjärjestäjä saa kuitenkin kieltäytyä korjaamisesta, jos siitä aiheutuisi kohtuuttomia kustannuksia tai kohtuutonta haittaa. Matkustaja saa kieltäytyä korjaamisesta, jos siitä aiheutuisi hänelle olennaista haittaa Hinnanalennus Jos virhettä ei ole korjattu viivytyksettä matkanjärjestäjän kustannuksella tai jos virhe ei ole korjattavissa, matkustajalla on oikeus virheen merkitystä vastaavaan hinnanalennukseen. Jos matkustaja ei käytä matkaan sisältyvää kuljetusta tai muita palveluja tai käyttää niitä vain osittain, ei hänellä tällä perusteella ole oikeutta hinnanalennukseen. 15. VAHINGONKORVAUS Matkustajalla on oikeus korvaukseen henkilö-, esine- ja varallisuusvahingosta, jonka matkanjärjestäjän suorituksessa oleva virhe on hänelle aiheuttanut, jos virhe tai vahinko johtuu matkanjärjestäjän tai matkanjärjestäjän sopimuksen täyttämisessä käyttämän muun elinkeinonharjoittajan (esimerkiksi kuljetusyhtiöt ja hotellit) huolimattomuudesta. Vapautuakseen korvausvastuusta matkanjärjestäjän on osoitettava, ettei huolimattomuutta ollut matkanjärjestäjän puolella Korvattavia vahinkoja ovat esimerkiksi virheestä matkustajalle aiheutuneet ylimääräiset menot ja hyödyttömiksi käyneet menot sekä kotiinpaluun viivästymisen yhteydessä syntynyt ansionmenetys ja yöpymisen järjestämisestä aiheutuneet ylimääräiset kulut Matkustajalla on kohdan mukaisin perustein oikeus korvaukseen myös matkatavaroiden katoamisesta ja katoamisen aiheuttamasta käytön estymisestä. Matkatavaroiden kuljetuksen viivästymisestä johtuvasta tavaroiden käytön estymisestä matkustajalla on oikeus korvaukseen, jos siitä viivästyksen kesto ja muut seikat huomioon ottaen on katsottava aiheutuneen haittaa matkustajalle Matkustajan on pyrittävä rajoittamaan vahingon määrää parhaansa mukaan. Matkanjärjestäjä ei vastaa vahingosta, joka on aiheutunut matkustajan omasta tuottamuksesta. Vahingonkorvausta voidaan sovitella, jos se on kohtuuton ottaen huomioon matkustajan mahdollinen myötävaikutus, matkanjärjestäjän mahdollisuudet ennakoida ja estää vahingon syntyminen sekä muut olosuhteet. MATKATOIMISTO MATKA-RASTIN LISÄ- JA ERITYISEHDOT Ilma-, meri- tai rautatiekuljetuksen aikana tapahtuneen vahingon osalta vahingonkorvaus määräytyy niiden säännösten tai sopimusten perusteella, joita alihankkijana toimiva kuljetusyhtiö soveltaa omassa toiminnassaan. Matkanjärjestäjän korvausvastuuta määriteltäessä otetaan huomioon merikuljetuksen osalta merilain (674/1994) ja rautatiekuljetuksen osalta rautatiekuljetuslain (1119/2000) säännökset tai kyseisiä kuljetuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen mukaiset korvausperusteet ( COTIF, SopS 5/1985 ). Ilmakuljetusvahinkojen korvaukset määräytyvät pääsääntöisesti Montrealin yleissopimuksen (SopS 78/2004) sekä EY:n neuvoston asetuksen (N:o 2027/97) mukaan. Elleivät yleissopimuksen ja asetuksen säännökset sovellu kuljetukseen, korvaukset määritellään Varsovan yleissopimuksen nojalla, jonka eri versiot on saatettu Suomessa voimaan kuljetuksesta ilma-aluksessa annetulla lailla (289/1937), ilmakuljetussopimuslailla (45/1977) tai ilmakuljetuslailla (387/1986) Ylivoimaiset tilanteet Matkanjärjestäjä ei ole vastuussa vahingosta, joka aiheutuu ylivoimaisesta esteestä tai muusta ennalta-arvaamattomasta syystä, jota matkanjärjestäjä tai matkanjärjestäjän apunaan käyttämä elinkeinonharjoittaja ei olisi voinut estää mahdollisimman huolellisesti menetellenkään. Tällaisia syitä ovat esimerkiksi sotatoimet, luonnonmullistus, tarttuva tauti, lakko ja vastaavat tapahtumat. Matkanjärjestäjän on ilmoitettava matkustajalle viipymättä tällaisesta ylivoimaisesta tapahtumasta ja pyrittävä toimimaan niin, että matkustajan kärsimä vahinko jää mahdollisimman pieneksi. 16. KORVAUSVAATIMUKSET Virhettä koskevan huomautuksen tekemisestä matkanjärjestäjälle määrätään kohdassa Korvausvaatimukset on esitettävä matkanjärjestäjälle kirjallisesti viimeistään kahden kuukauden kuluttua matkan päättymisestä, jos valitusajan pidentämiseen ei ole erityistä syytä. 17. RIITA-ASIAT Jos matkanjärjestäjä ja matkustaja eivät pääse yhteisymmärrykseen esimerkiksi sopimuksen tulkinnasta tai korvauksen määrästä, matkustaja voi saattaa riita-asian kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi Matkustaja voi saattaa riita-asian myös matkustajan kotipaikan käräjäoikeuden käsiteltäväksi. Oulaisten Liikenne -konserni Bussiliikenne Oulaisten Liikenne Oy Käkelän Liikenne J.E.Klemetti Oy Asemakatu 2, Oulainen Kesäläntulli 2, Raahe Pajalankatu 1, Ylivieska puh. (08) puh. (08) puh. (08) Karhun Liikenne Oy Kamusen Liikenne Oy Matkatoimisto Paavolantie 39, Paavola Kalajoentie 9, Kalajoki Matka-Rasti Oy Ylivieska puh. (08) puh. (08) Asemakatu 4, Ylivieska puh. (08) Lähde siis matkaan yksin, kaksin, perheen kanssa tai vaikka suuremmalla porukalla... Jos et löydä toivematkaasi tästä esitteestä, ota yhteyttä! Rakennamme matkasi tarkalleen toiveidesi mukaan! Ryhmämatkojen lisäksi voit varata toimistoistamme myös junaliput, laivaliput, lentoliput, majoitukset, seuramatkat ja viisumit. Sovellamme kaikkiin valmismatkoihimme yleisiä valmismatkaehtoja. Matkanjärjestäjällä on kuitenkin oikeus soveltaa kyseisistä ehdoista poikkeavia erityisehtoja, jos niiden käyttäminen on perusteltua YVE 1.3. mukaan. Matkamme ovat edellä mainitun ehtokohdan mukaisesti luonteeltaan erityisiä ja matkoihin liittyvät kuljetusehdot poikkeuksellisia. Sovellamme näin ollen matkoihimme yleisten valmismatkaehtojen ohella seuraavia erityisehtoja. Erityisehdoissa käytetyt numerot viittaavat yleisissä valmismatkaehdoissa käytettyä numerointia. 3. Sopimuksen syntyminen ja hinnan maksaminen Matkustajaa sitova sopimus syntyy, kun matkustaja tilattuaan matkan maksaa matkanjärjestäjän määräämän varausmaksun matkanjärjestäjän määräämänä ajankohtana. Loppuosa hinnasta on maksettava esitteessä ilmoitettuna tai muuna sovittuna määräaikana. Varausmaksu riippuu matkan hinnasta seuraavasti: - alle 85 :n matkasta = matkan hinta :n matkasta = 50 - yli 170 :n matkasta = Matkustajan oikeus peruuttaa matka ilman erityistä syytä Yleisten valmismatkaehtojen kohdassa 4.1.a tarkoitetut toimistokulut ovat Matkustajan oikeus peruuttaa matka ylivoimaisen esteen vuoksi Jos matkustaja peruuttaa matkansa sairastuttuaan yhtäkkiä vakavasti tai muusta yleisten valmismatkaehtojen kohdassa 5 mainitusta syystä, perimme toimistokuluina Matkustajan oikeus muuttaa sopimusta ja luovuttaa se toiselle. YVE kohdassa 8.2 tarkoitetut toimistokulut nimenmuutoksesta ovat Hinta ja hinnanmuutokset. Matkojen hintaan sisältyy vain se, mitä kunkin matkan kohdalla on ilmoitettu ''hintaan sisältyy'' sarakkeessa. Arvonlisävero sisältyy hintoihin. Lopulliseen hintaan voivat vaikuttaa valuuttakurssien muutokset (ks. yleiset valmismatkaehdot kohta 10). Esitehinnat perustuvat joulukuun 2014 kustannustasoon. Hinnanmuutosta laskettaessa verrataan esitteen hinnoittelukurssia ja 6 viikkoa ennen matkaa voimassa ollutta valuuttakurssia. 10. Matkaohjelman muutokset Yleisten valmismatkaehtojen kohdan 10.1 mukaisista muutoksista ilmoitetaan matkustajille viimeistään 10 vuorokautta ennen matkan alkamista (poik. YVE 11.2) 11. Matkanjärjestäjän oikeus peruuttaa matka Matkatoimisto Matka-Rastin tarjoamien matkojen toteuttamiseen vaaditaan vähimmäismäärä matkakustajia. Jos matkalle ei ole ilmoittautunut riittävästi osanottajia, ilmoitetaan peruutuksesta alle 1 vrk kestävillä matkoilla viimeistään 2 vrk ennen matkan alkua. 1-4 vrk kestävillä matkoilla viimeistään viikkoa ennen matkan alkua ja tätä pidemmillä matkoilla viimeistään 2 viikkoa ennen lähtöä. (poik. YVE 11.1.a) Oikeus muutoksiin esitetiedoissa Matka-Rasti ei vastaa painovirheistä. Matkanjärjestäjä varaa oikeuden muuttaa esitetietoja ja sopimusehtoja ennen sopimuksen syntymistä. Vakuutukset Matkustajan on itse huolehdittava siitä vakuutusturvasta, jonka hän matkalla katsoo tarvitsevansa esim. matkalla sairastumisen varalle. Suosittelemme matkavakuutusta. Matkavakuutus on maksettava viimeistään kolme (3) vuorokautta ennen matkan alkamista peruutuskorvauksen saamiseksi. Vakuutuksen voitte tehdä toimistossamme. VARAUSMAKSU 10 /LASKU SMAL Kuvi 3487/00 MjMv

3 TERVETULOA TUTUSTUMAAN BUSSILOMAT 2015-TARJONTAAMME Sisällysluettelo SKANDINAVIA 2-8 Matka-Rastin Kalottimatka UUTUUS Lumoavat Lofootit Ruskamatka Pykeijaan... 6 Päiväristeily Uumajaan UUTUUS... 8 BALTIA 9-13 Türin kukkamarkkinat UUTUUS... 9 Kylpylälomat Pärnuun Hotellimatkat Tallinnaan VENÄJÄ KOTIMAA Saimaan kanavalle ja Viipuriin Nuijapäällikön jalanjäljiltä runoilijan tielle UUTUUS Hotellimatkat Helsinkiin omatoimisesti...18 Kädentaidot Tampereella...19 MATKAEHDOT 20 Yleiset valmismatkaehdot Matkatoimisto Matka-Rastin lisä- ja erityisehdot Lönnberg Print & Promo BUSSILOMAT Matkatoimisto Matka-Rasti Oy Ylivieska puh. (08)

4 Matka-Rastin Kalottimatka , 5 päivää Mielenkiintoinen kiertomatka Pohjoisen Kalotin alueelle. Näe Suomen Lappi, Altan upeat maisemat ja Nordkapp, koe Hurtigruten laivamatka Honningsvågista Kirkkoniemeen! Paluumatkalla yövymme Pyhätunturilla ja Kemijärvellä pääsemme tutustumaan tv-sarja Taivaan Tulien kuvauspaikkoihin. MATKAOHJELMA 9.8. SUNNUNTAI Klo Kalajoki matkahuolto Alavieska ST Ylivieska matkahuolto Oulainen matkahuolto Matkamme jatkuu kohti pohjoista. Iltapäivällä myöhään saavumme Ivaloon ja majoitumme. Hotellissa mahdollisuus iltasaunaan ja uintiin. Päivän päätteeksi yhteinen illallinen hotellin ravintolassa MAANANTAI Varhaisen aamiaisen jälkeen, klo 7.00, lähdemme kohti pohjoista Saavumme Altaan, lounas ja tutustumista Altan museoon sekä upeisiin maisemiin. Altassa näemme mm. kalliomaalauksia, joita alueella on noin 3000 kpl. Kalliomaalaukset on tehty arviolta n vuotta sitten. Omakustanteinen kahvittelu mahdollista museon kahviossa ennen tai jälkeen museokierroksen. Kierros Altan kaupungissa Lähtö Altasta Saavumme majoituspaikaamme Skaidi-hotelliin ja majoitumme. Pakettiin sisältyvä päivällinen hotellissa TIISTAI Lähtö aamiaisen jälkeen kaunista reittiä pitkin Nordkappiin. Nordkapp, monien Norjaan saapuvien turistien pääkohde; kallio 307 metriä merenpinnan yläpuolella, Euroopan pohjoisin näköalapaikka ja maamerkki! Filmi neljästä vuodenajasta, aikaa tutustua thaimaalaiseen temppeliin ja tunnelin käytävällä voi katsoa ja lukea tutkimusmatkailijoiden Nordkappin matkoista. Aikaa valokuvata, nauttia kahvit tai kuohuvat Aurora Borealis Barissa Tulo Honningsvågiin, majoittuminen Hurtigrutenin laivalle kahden hengen ikkunallisiin hytteihin. Hyteissä hyvät vuoteet, suihku ja wc Lähtö MS Nordkapp laivalla Honningsvågin satamasta Päivällinen runsaasta noutopöydästä, paljon merenantimia ja silmänruokaa kattauksessa! 2 SKANDINAVIA

5 12.8. KESKIVIIKKO Aamiainen laivalla Hyttien luovutus, vielä aikaa nauttia Jäämeren maisemista ennen Kirkkoniemeä Tulo Kirkkoniemeen, pieni kiertoajelu Kirkkoniemessä, josta lähdetään Varanginvuonoa pitkin Näätämöjoen kautta Sevettijärvelle ja Ivaloon Lounas. Lappilainen poromiehen käristys, joikuesitys Saariselällä Saavumme Pyhätunturille, majoittuminen ja mahdollisuus tehdä kävelylenkki Pyhätunturin kansallispuiston hyvin merkityillä reiteillä. Päivällinen hotellissa lisämaksusta TORSTAI Aamiainen Lähtö Kemijärvelle, matkalla käydään katsomassa tv-sarja Taivaan Tulien kuvauspaikkoja ja tutustutaan Kemijärven nähtävyyksiin ja historiaan. Kemijärveltä matka jatkuu kohti lähtöpaikkakuntia. HINTA 860 /aikuinen HINTAAN SISÄLTYY ohjelman mukaiset bussimatkat majoitukset ohjelman mukaan kahden hengen huoneessa aamiaisineen 9.8. päivällinen hotelli Ivalossa Altassa lounas sekä sisäänpääsy Alta-museoon, päivällinen hotellissa sisäänpääsymaksu Nordkappiin, Hurtigrutenin laivamatka Honninsgvågista Kirkkoniemeen ikkunallisissa hyteissä sekä laivalla päivällinen sekä aamiainen Saariselällä lounas sekä joikuesitys, Kemijärvellä opastettu kierros matkanjohtaja mukana matkalla alkaen Rovaniemeltä ja päättyen Kemijärvelle LISÄMAKSUSTA Yhden hengen huone/hytti 199 Päivällinen Pyhätunturi 22,50 MATKALLE MUKAAN VOIMASSA OLEVA PASSI TAI EU-HENKILÖKORTTI. HOTELLIT Hotelli Ivalo, Ivalontie 34, Ivalo Puh Hotelli Skaidi Kvalsund, 9620 Repparfjord, Norway Ski-Inn Hotelli Pyhätunturi, Kultakeronkatu 21, Pyhätunturi Puh SKANDINAVIA 3

6 Lumoava Lofootit , 6 päivää Lofoottien saariryhmä häikäisee kauneudellaan ja vehreydellään. Pitkät päivät, valoisa aika ja sopiva kosteus tekevät saarten kasvillisuudesta uskomattoman vehreän. Koe satumaisen saariston maalaukselliset kalastajakylät ja vehreät rannat alppimaisten vuorten juurella. Matka Lofoottien halki on suurenmoinen elämys. Tie kiemurtelee äkkijyrkkien vuorenseinämien varjossa, läpi ahtaiden solien kalastajakylästä toiseen valkeiden hiekkarantojen ja kristallin kirkkaan veden lomassa. MATKAOHJELMA MAANANTAI Klo Nivala Neste Ylivieska matkahuolto Kalajoki matkahuolto Raahe matkahuolto Oulu matkahuolto, tilausajolaituri. Matkalle mukaan myös reitin varrelta, kysy lisää! Päivän aikana ajamme Tornionjokilaaksoa pitkin kohti pohjoista. Ajoreittimme kulkee Ylläksellä maisematien kautta Leville. Myöhään iltapäivällä saavumme Leville ja majoitumme Lisämaksusta mahdollisuus nauttia päivällinen hotellissa TIISTAI Klo Tavarat pakataan autoon Aamiainen hotellissa. Aamiaisen jälkeen lähdemme eteenpäin. Reittimme kulkee Karesuvannon kautta Kilpisjärvelle. Kilpisjärvellä, Suomen korkeimmalla sijaitsevalla kylällä, ihailemme uljaita maisemia. Narvikiin matkaamme yhtä Norjan kauneinta tietä pitkin. Ennen hotellille saapumista käymme ihailemassa maisemia Narviktunturin näköalapaikalla. Tämän jälkeen majoitumme hyvän palvelun keskustahotelliin Päivällinen lisämaksusta. Päiväajo noin 490 km. 4 SKANDINAVIA

7 Oulu KESKIVIIKKO Varhaisen aamiaisen jälkeen jatkamme matkaa suuntana Lofootit. Kahden lyhyen lauttamatkan jälkeen saavumme Lofooteille Lodingeniin ja siitä suuntaamme Sortlandiin ja Melbuhun. Melbusta on lyhyt lauttamatka Fiskeboliin ja siitä jatkamme majapaikkaamme Svolvaeriin, jonne saavumme noin klo Svolvaer on Lofoottien epävirallinen pääkaupunki, jossa on asukasta. Svolvaerin talot ovat tyypillisiä norjalaisia, kaksikerroksisia, koristeellisia ja värikkäitä. Kylä on ollut taiteilijoiden suosiossa ja siellä toimii edelleen useita taidegallerioita. Majoitumme keskustahotelliin. Loppupäivästä aikaa tutustua Svolvaerin ostosmahdollisuuksiin. Päivällinen hotellissa lisämaksusta. Päiväajo noin 195 km TORSTAI Aamiainen hotellissa Lähdemme kokopäiväretkelle tutustumaan tarkemmin Lofootteihin. Kiertelemme pieniä kalastajakyliä, käymme mm. Henningsvaerin kalastajakylässä. Päivän aikana nautimme lounaan aidossa kalastajakylä Å:ssa (lounas sisältyy lisämaksulliseen puolihoitopakettiin). Vierailemme Lofoottien Viikinkimuseossa, joka sijaitsee jylhässä Borgin kylässä mäen päällä. Sieltä oli entisaikojen veneilevien mahtimiesten hyvä pitää ympäristöään silmällä. Matala, nurinpäin venettä muistuttava muhkea rakennus on mielenkiintoinen käyntikohde kaikenikäisille! Svolvaeriin palaamme takaisin illalla. Lisämaksusta mahdollisuus nauttia päivällinen hotellissa. Päiväajo noin 260 km PERJANTAI Aamiaisen jälkeen lähdemme paluumatkalle. Lofooteilta reittimme kulkee uutta Lofoottien tietä pitkin Ruotsin puolelle. Iltapäivällä saavumme Kiirunan vanhaan kaivoskaupunkiin ja Ruotsin pohjoisimpaan kuntaan. Kaivoskaupungin keskustaa odottaa lähimmän vuosikymmenen aikana siirto kilometrin verran nykyisestä. Erikoista siirtämisessä on, että rakennuksia, esim. kaupungintalo ja kirkko, siirretään kokonaisina! Majoitumme hotelliin. Päivällinen hotellissa lisämaksusta. Päiväajo noin 380 km LAUANTAI Aamiainen hotellissa. Klo Lähtö hotellilta. Suuntaamme Haaparantaan ja lähtöpaikkakunnille. Morjärven kautta Kalixiin ajetaan maisematietä ja nautitaan huikean kauniista Kalixjoen maisemista. Haaparannassa pidämme pienen tauon. Päiväajo noin 650 km. HINNAT 735 /aikuinen 598 /aikuinen lisävuoteessa 455 /lapsi alle 12 v. lisävuoteessa HINTAAN SISÄLTYY ohjelman mukaiset bussimatkat ohjelman mukaiset yöpymiset kahden hengen huoneissa aamiaisineen ohjelman mukaiset laiva- ja lauttamatkat sisäänpääsymaksu Viikinkimuseoon LISÄMAKSUSTA Yhden hengen hotellihuone 198. Puolihoitopaketti sisältäen neljä päivällistä ja Å:ssa lounaan 140 /aikuinen ja 70 /lapsi alle 12v. HOTELLIT Lapland Hotel Sirkantähti, Levintie 1630 SIRKKA Puh Quality Hotel Grand Royal Kongensgate 64 Narvik Puh Thon Hotel Lofoten Torget, 8300 Svolvaer Puh Scandic Ferrum, Lars Janssonsgatan 15, S Kiruna, Puh SKANDINAVIA 5

8 Ruskamatka Pykeijaan , 3 päivää Koe karun kauniin maiseman lumo ja lähde mukaamme Varangin vuonon etelärannalla sijaitsevaan Pykeijaan, jossa suomalaiset juuret ovat vuosisatoja vanhat! Pykeijan kylä sijaitsee niemen kärjessä, joten Jäämeri ympäröi lähes joka puolelta pientä kalastajakylää. Tämä Pikku-Suomi on todella erikoinen paikka! MATKAOHJELMA PERJANTAI Klo 6.20 Kalajoki mh 6.35 Alavieska ST Ylivieska mh 7.25 Oulainen mh Matkaamme kohti pohjoista ja Rovaniemellä käymme Napapiirillä. Iltapäivällä myöhään saavumme Ivaloon ja majoitumme.hotellissa mahdollisuus iltasaunaan ja uintiin. Päivän päätteeksi illallinen hotellin ravintolassa LAUANTAI Varhaisen aamiaisen jälkeen, klo 7.00, lähdemme kohti Pykeijaa. Kahvitauon pidämme aidolla porotilalla, joka sijaitsee Sevettijärven ja Kirakkajärven luonnonkauniilla kannaksella Pykeijassa teemme aluksi kiertoajelun, jonka aikana paikallinen opas kertoo paikan mielenkiintoisesta historiasta ja nykypäivästä. Pykeijansuomalaiset puhuvat vanhaa suomen kieltä, joka on säilynyt jokapäiväisessä käytössä näihin päiviin asti. Lisäksi nautimme maittavan lounaan. Paluureittimme takaisin Ivaloon kulkee Suomen pohjoisimman kunnan, Utsjoen kautta. Hotelli Ivaloon saavumme illalla. HINTA 330 /aikuinen 320 /aikuinen lisävuoteessa 255 /lapsi alle 13v. lisävuoteessa HINTAAN SISÄLTYY 1 ohjelman mukaiset bussimatkat 1 kahden yön majoitus kahden hengen huoneessa aamiaisineen 1 illallinen hotellissa sekä iltasauna ja uinti hotellissa 1 kahvit porotilalla; kahvi sekä savuporoleipä ja pikkuleipiä 1 opastus ja ruokailu Pykeijassa LISÄMAKSUSTA Yhden hengen huone 56 HOTELLI Hotelli Ivalo, Ivalontie 34, Ivalo puh SUNNUNTAI Aamiaisen jälkeen sanomme näkemiin hotelli Ivalon väelle ja lähdemme kohti lähtöpaikkakuntia. 6 SKANDINAVIA

9 Tallink Shuttle paras tapa päästä Tallinnaan. Kuusi lähtöä päivässä. TALLINNA E X P E R T T I VARAA MATKASI MATKA-RASTISTA _tallink_shuttle_matka_rasti_195x130.indd 1 13/01/15 15:54 RHG_Matka-Rasti_195x130mm :16 Page 1 Ryhmämatkalla uusille teille? Soita meille! Varaukset tai Matka-Rastin toimistoista. Meillä on tarjottavana ryhmille laajin valikoima majoitusta, oheisohjelmaa, nähtävää ja koettavaa, mitä Suomesta löydät. Kulttuuri- ja tapahtumamatkat, sportti-, luonto- ja kylpylämatkat tai ihan minne vaan ryhmänä suuntaattekin. Mukaan tulevat mukavasti hyvät unet, laadukkaat palvelut ja viihtyisä ilmapiiri. Tervetuloa! SKANDINAVIA 7

10 Kalajoki Päiväristeily Uumajaan Lähde ostos- ja tutustumismatkalle Uumajaan. Ostosmahdollisuudet ovat monipuoliset. Kaupungista löytyy kiehtovat design- ja käsityöputiikit, vintage- ja second hand kaupat sekä ostoskeskukset kuten esim. Kungspassagen ja MVG. MATKAOHJELMA: Klo Kalajoki matkahuolto Ylivieska matkahuolto Kannus ABC Kokkola matkahuolto m/s Wasa Express lähtee Vaasasta. Merimatkalla ehdit nauttia vaikka saaristolaispöydän antimista, varaa ennakkoon! Ja laivalla myös tarjolla tanssia, ostoksia, hyviä juomia Saavumme Uumajaan. Bussikuljetus keskustaan, jossa aluksi saamme kiertoajelulla kuulla oppaalta miten tämä aikanaan varsin hiljainen Uumaja muuttui Pohjois- Ruotsin suurimmaksi kaupungiksi, eläväiseksi ja edistykselliseksi keskukseksi. Kierroksen jälkeen vapaata ostosaikaa kaupungilla. Kuljetus satamaan m/s Wasa Express lähtee Uumajasta Saavumme Vaasaan. Bussimatka lähtöpaikkakunnille. *ajat paikallisina aikoina, Ruotsi -1tunti Suomen aikaan HINTA 139 /aikuinen 122 /lapsi 6-17v. HINTAAN SISÄLTYY 1ohjelman mukaiset bussimatkat 1edestakaiset laivamatkat Vaasasta Uumajaan sekä 1 opastettu kaupunkikierros Uumajassa LISÄMAKSUSTA Saaristolaispöytä 23 /aikuinen, 17 /nuori 13-17v. ja 10 /lapsi 7-12v. Hytti koko risteilyn ajalle: Ikkunallinen päivähytti D-hytti 35 /hytti (hytissä suihku ja wc) 8 SKANDINAVIA

11 Oulu Türin kukkamarkkinat , 3 päivää Finland Helsinki Tampere Finland 25 Gulf of Finland Tallinn Estonia Riga Virolaisten puutarhaharrastajien ja yhä useampien suomalaistenkin kohteena on aina toukokuussa Türin pikkukaupunki, noin 100 km päässä Tallinnasta. Markkinoilla puutarha-alan yritykset, taimitarhat ja yksityispuutarhurit myyvät tuotteitaan. Täältä puutarhaharrastaja voi löytää aarteita! Kukkamarkkinoilla on aitoa maalaismarkkinahenkeä. Tarjolla myös kaikenlaisia käsitöitä sekä paikallista maatilatuotantoa. Ja esiintymislavalla on myös ohjelmaa. Nähtävää ja koettavaa riittää kaikille! Tervetuloa mukaan! MATKAOHJELMA: PERJANTAI Klo Kalajoki matkahuolto Ylivieska matkahuolto Nivala Neste Haapajärvi ABC Matka jatkuu kohti Helsinkiä. Helsingissä lähtöselvitys Länsisatamassa Tallinkin m/s Star lähtee Helsingistä Saapuminen Tallinnaan, bussikuljetus hotellille ja majoittuminen. LAUANTAI Aamiainen. Klo Lähdemme hotellilta suomenkielisen oppaan johdolla kohti Türin kukkamarkkinoita Kukkamarkkinoilla, viherpeukalon unelmakohteessa! Alueella on kahvi- ja ruokailumahdollisuus. Oppaamme on mukana markkinoilla jälkeen olemme takaisin Tallinnassa. Iltaohjelma vapaa. SUNNUNTAI Aamiainen. Klo Tallinkin m/s Star lähtee Tallinnasta Saapuminen Helsinkiin ja bussimatka lähtöpaikkakunnille. HINTA 370 /henkilö HINTAAN SISÄLTYY ohjelman mukaiset bussimatkat edestakaiset laivamatkat Helsingistä Tallinnaan kahden yön majoitus kahden hengen huoneessa 1 aamiaisineen opastettu retki Kukkamarkkinoille sekä pääsymaksu 1 tapahtumaan LISÄMAKSUSTA Yhden hengen huone 128 HOTELLI TALLINK CITY HOTELL, A. Laikmaa 5, Tallinn Puh

12 Kylpylälomat Pärnuun ja , 7 päivää Katkaise arkirutiinit ja lähde mukaan rentouttavalle kylpylälomalle. Virolaisen kylpylähoidon historia on pitkä ja ainutlaatuinen. Tervis kylpylähotelli on Viron suurin kylpylä ja tarjoaa hyvin laajan valikoiman kylpylä- ja rentoutushoitoja. MATKAOHJELMA: 1.MATKAPÄIVÄ SUNNUNTAI Klo Kalajoki matkahuolto Ylivieska matkahuolto Nivala Neste Haapajärvi ABC Matka jatkuu kohti Helsinkiä. Matkan hintaan sisältyvä lounas nautitaan ennen Helsinkiä Tallinkin m/s Star lähtee Helsingin Länsisatamasta Saapuminen Tallinnaan, josta matka jatkuu kohti Pärnua. Majoittuminen huoneisiin. Iltapalapaketit huoneissa valmiina MATKAPÄIVÄ, MAANANTAI-PERJANTAI Tervis-kylpylän hoitopaketit on koostettu huomioiden asiakkaiden erilaiset tarpeet. Ennen hoitoja tehdään lääkärintarkastus. Hotelli huolehtii vieraistaan myös tarjoamalla monipuolista ajanvietettä. 7.MATKAPÄIVÄ, LAUANTAI Aamiaisen jälkeen lähtö kohti Tallinnaa. Klo Tallinkin m/s Star lähtee Tallinnasta Saapuminen Helsinkiin ja bussimatka lähtöpaikkakunnille. HINNAT/henkilö Lähtöpv 1-2 talo 3 talo HINTAAN SISÄLTYY bussimatkat ohjelman mukaisesti laivamatkat Helsinki-Tallinna-Helsinki majoitus kahden hengen huoneessa menomatkalla lounas Suomen puolella puolihoito (aamiainen ja päivällinen) seisovasta pöydästä ja tuloiltana iltapalapaketti huoneeseen lääkärintarkastus ja enintään 3 lääkärin määräämää hoitoa päivässä seuraavasta valikoimasta: 10

13 klassinen hieronta 23 min., yrtti-helmikylpy, vedenalainen suihkuhieronta, parafiini-osokeriittihoito, mutahoito, Charcot-suihku, kiertosuihku, pyörre kylpy jaloille, vesivoimistelu tai lääkintävoimistelu salissa, voimistelu, inhalaatio, maissijauhohieronta tai parafiininaamio käsille, kiertoharjoittelu kuntosalilla, venytyshoito, valohoito, kylmähoito, mutakylpy jaloille, ultraäänihoito, magneettihoito, sähköhoidon eri muodot, suolakammio. virkistävä aamuvoimistelu sekä aamusauna ja -uinti SPA- ja saunakeskuksen käyttö päivittäin klo LISÄMAKSUSTA Yhden hengen huone 1-2 talo 96 ja 3 talo kahdenhengen huone yhdelle yötä (3 talossa ei ole yhden hengen huoneita) Täysihoito koko matkan ajalle 48 /henkilö. Sviitin lisämaksu 1-2 talo 85 /henkilö, 3 talo 130 /henkilö 6 yötä MATKAVAKUUTUS Suosittelemme matkavakuutuksen tekemistä jo matkan varausvaiheessa. Matkalle mukaan voimassa oleva passi tai EU-henkilökortti! KYLPYLÄHOTELLI TERVIS Sanatoorium Tervis AS, Seedri 6, Pärnu, Puh Hoidoista; Terviksestä saat apua luuston ja nivelistön, sydän- ja verenkiertoelimistö sekä ääreishermoston vaivoihin. Terveydentilan tutkimista varten löytyy kliininen sekä biokemian laboratorio ja ultraäänitutkimukseen sekä toiminnalliseen diagnostiikkaan tarvittava laitteisto. Erikoislääkäreistä ottaa vastaan nenä-, kurkku- ja korvalääkäri. Hammashoitoa on myös saatavana. Suolakammiosta saa apua hengitystie-, allergia- ja ihosairauksiin. Muta- ja vesihoitolassa käytetään paikallista Ermistujärven hoitavaa mutaa sekä yleishoidoissa että paikallisina kääreinä. Huoneet Kylpylä Tervis koostuu seitsemästä toisiinsa lasikäy tävin yhdistetyistä rakennuksista. Hotellissa on 494 vuodepaikkaa, kaikin mukavuuksin varustelluista hotellihuoneista avautuvat maalaukselliset näkymät. Aamiaiselle, aamuvoimisteluun ja muihin hoitoihin pääsee kätevästi lasikäytävien kautta. Mukavat, valoisat ja hyvin sisustetut hotellihuoneet on sijoitettu kolmeen eri siipeen: standard huoneet (1 ja 2 talo) sekä superior huoneet (3 talo). 1.talon huoneet on peruskorjattu 2010, 2. talo 2013 ja 3.talo Kaikissa kahden hengen huoneissa on kaksi vuodepaikkaa. Lisäksi huoneeseen saa yhden lisävuoteen. Kaikissa huoneissa on suihku, wc, suoravalintapuhelin, jääkaappi, TV ja suihku. Kaikissa huoneissa on parveke. 3 talon (superior) huoneissa on lisäksi aamutakit, tossut, hiuste kuivain, minibaari, tallelokero ja super-aamiainen (tarjotaan ruokasalin pienessä salissa). Toiveita huoneiden sijainnista sekä esim. huonenumeroista emme voi taata. Spa- ja saunakeskus: Suomalainen sauna, infrapunasauna, suolasauna, aromisauna ja höyrysauna. Japanilainen kylpy, poreallas ja uima-allas (25 metriä, 4 rataa). Liikuntakeskus: kuntosali, urheilusali sekä voimisteluallas. Kulttuurikeskuksessa järjestetään iltaisin konsertteja, tanssi-iltoja, teemapäiviä jne. Oulu Finland Tampere Helsinki Finland 25 Gulf of Finland Tallinn Estonia Pärnu Tallinna Riga 11

14 Oulu Hotellimatkat Tallinnaan , ja , 2 yötä, 3 päivää Finland Helsinki Tampere Finland 25 Gulf of Finland Tallinn Estonia Tallinna on ihanteellinen lomakohde! Tallinnassa on kaikki lähellä ja ehdit kokemaan paljon muutaman päivän reissulla! Keskiaikainen Vanhakaupunki - yksi maailman parhaiten säilyneistä hansakaupungeista - on vain lyhyen kävelymatkan päässä ydinkeskustasta. Pilvenpiirtäjät, ylelliset ravintolat ja kauppakeskukset muodostavat Vanhankaupungin vierelle modernin ja vilkkaan kauppapaikan. Tallinnasta saat kaikkea mitä olet tottunut saamaan modernista eurooppalaisesta pääkaupungista - kuitenkin lähempää ja edullisemmin! Riga MATKAOHJELMA: 1.MATKAPÄIVÄ Klo Kalajoki matkahuolto Ylivieska matkahuolto Nivala Neste Haapajärvi ABC Matka jatkuu kohti Helsinkiä. Helsingissä lähtöselvitys Länsisatamassa Tallinkin m/s Star lähtee Helsingistä Saapuminen Tallinnaan, bussikuljetus hotellille ja majoittuminen MATKAPÄIVÄ Aamiainen ja koko päivä aikaa Tallinnassa. Ohjelmassamme myös käynti käsityötukkuliike Karnaluksissa. Joulukuun matkalla nautimme jouluisesta tunnelmasta Raatihuoneen torilla! 3.MATKAPÄIVÄ Aamiaisen jälkeen lähtö satamaan. Klo Tallinkin m/s Star lähtee Tallinnasta Saapuminen Helsinkiin ja bussimatka lähtöpaikkakunnille.

15 HINTA 325 /aikuinen Huom lähdöllä myös Tallink Express hotel 278 /aikuinen 290 /aikuinen lisävuoteessa 248 /nuori v. lisävuoteessa 210 /lapsi alle 13v. lisävuoteessa HINTAAN SISÄLTYY ohjelman mukaiset bussi- ja laivamatkat kahden yön majoitus kahden hengen huoneissa aamiaisineen kuntosalin sekä kylpylän käyttö päivittäin klo 7-22 ( ei Tallink Express-hotellissa) LISÄMAKSUSTA Yhden hengen huone Meriton hotelliin toukokuun ja joulukuun lähdöllä 86 / kaksi yötä ja heinäkuun lähdöllä 75 /kaksi yötä. Voimassaoleva passi tai EU-henkilökortti mukaan matkalle! HOTELLI Meriton Grand Conference & Spa Hotel Paldiski mnt 4, Tallinn. Puh lisäksi: Tallink Express Hotel Sadama 9, Tallinn. Puh Yhdessä hyvä tulee. M/S VIKING GRACE TÄYDELLINEN IRTIOTTO Lähde upealle Viking Gracelle nauttimaan ylellisestä vuorokaudesta merellä. Tutustu samalla maailman suurimpaan kelluvaan tax-free-myymälään, ihastuttavaan Spa & Wellness-osastoon ja nauti lasillinen kuohujuomaa Seamore-samppanjabaarissa. Illan kruunaa Itämeren paras viihde. Tiedustelut & varaukset: Matka-Rasti Oy. vikingline.fi 13

16 Oulu Finland Helsinki Tampere Finland 25 Gulf of Finland Tallinn Estonia Riga Saimaan kanavalle ja Viipuriin viisumivapaasti , 3 päivää Lähde leppoisalle matkallemme Lappeenrantaan, josta teemme viisumivapaan risteilyn Viipuriin! Päivämatka viehättävään Viipuriin Saimaan kanavaa pitkin on upea kokemus. Kauniit maisemat ja historiallinen Viipuri jäävät mieleen! Risteily soveltuu myös lapsiperheille! MATKAOHJELMA PERJANTAI Klo Kalajoki matkahuolto Ylivieska matkahuolto Nivala Neste Haapajärvi ABC Suuntaamme Itä-Suomeen ja ajoreittimme kulkee Iisalmen kautta Kuopioon ja sieltä kohti Varkauden kaupunkia. Suomen ainoa ja Pohjoismaiden suurin Mekaanisen Musiikin museo sijaitsee Varkaudessa. Varkauden Mekaanisen Musiikin museo on kiehtova, kaikenikäisille sopiva matka menneisyyteen, jossa alkaa elää koko entisaikojen musiikkimaailma mekaanisine musiikki-instrumentteineen; soittorasiat, mekaaniset pianot, viulut ja haitarit, posetiivit jne. Mielenkiintoisen ja hauskan opastuksen aikana meille esitellään suuri osa museon noin neljästäsadasta instrumentista. Lappeenrantaan saavuttaessa majoittuminen hotelliin LAUANTAI Varhainen aamiainen hotellissa. Klo Kokoontuminen satamassa, lähtöselvitys ja passintarkastus m/s Carelia lähtee Lappeenrannasta. Laivalla on kaksi ravintolaa A-oikeuksin, tax free-myymälä, ruplan vaihto ja aurinkokansi Lounasmahdollisuus laivalla noutopöydästä lisämaksusta Saavumme Viipuriin, tulli- ja passintarkastus. Opastettu kiertoajelu Viipurissa, kesto noin 1 tunti, käynti myös Pellavakaupassa Kuljetus keskustasta satamaan Kokoontuminen satamassa ja passintarkastus m/s Carelia lähtee Viipurista Noutopöytäruokailu laivalla lisämaksusta Saapuminen Lappeenrantaa ja bussikuljetus hotellille.

17 23.8. SUNNUNTAI Aamiainen. Klo Lähdemme paluumatkalle. Mikkelissä käymme Kenkäverossa, jossa mahdollisuus nauttia kahvit. Kenkäveron ylpeys on Suomen suurin ja kaunein puinen pappilarakennus, jossa toimii ravintola ja kahvila. Pihapiirin galleriamyymälässä on vaihtuvia näyttelyitä ja monipuolinen käsityökauppa, vanhan ajan puutarha, kesäpuoti sekä Marttojen perinnetietokeskus Syreeni. Mikkelistä jatkamme Jyväskylän kautta lähtöpaikkakunnille. LISÄMAKSUSTA Yhden hengen huone 70. Lounas/päivällinen laivalla noutopöydästä etukäteen ostettuna 18 /aikuinen ja 9 /lapsi 2-15v. MATKA-ASIAKIRJAT Matkalle tarvitaan voimassa oleva passi. Kopio passin kuva-aukeamasta tulee toimittaa toimistoomme mennessä. Passi mukaan matkalle! Kehotamme hankkimaan matkavakuutuksen, johon sisältyy riittävä peruutusturva. HINNAT 358 /aikuinen 295 /aikuinen lisävuoteessa 205 /lapsi alle 14 v. lisävuoteessa HINTAAN SISÄLTYY ohjelman mukaiset bussimatkat opastettu käynti Mekaanisen Musiikin Museoon kahden yön majoitus kahden hengen huoneessa aamiaisineen risteily Viipuriin ohjelman mukaan kuljetus Viipurissa satamasta keskustaan ja takaisin sekä satamamaksu ja kiertoajelu HOTELLI Cumulus Lappeenranta Valtakatu 31, Lappeenranta Puh

18 Nuijapäällikön jalanjäljiltä runoilijan tielle , 2 päivää Teemme hauskan aikamatkan Ilmajoelle ja lounas Koskenkorvan Trahteerissa on sitä taattua pohojalaasta. Tampereella perehdymme kaupungin tunnetuimpaan Linnaan, Väinö Linnaan. Paluumatkalla Runoilijan tien parhaat palat! Muroleesta nousemme höyrylaiva Tarjanteen kyytiin ja saamme nauttia Suomen kauneimmiksikin mainituista näkymistä. Nautinnollisia elämyksiä herkullisen lounaan, upeiden maisemien ja laivan lämpimän tunnelman muodossa! MATKAOHJELMA: 4.8. TIISTAI Klo Kalajoki matkahuolto Ylivieska matkahuolto Sievi ABC Saavumme Ilmajoen keskustassa sijaitsevalle historialliselle Ilkan kentälle, jossa rooliopas Tuure Eerikin poika esittelee aluetta ryhmälle. Seuraavaksi tapaamme Koskenkorvan Sheriffi Jari Mäen. Sheriffi itse kertoo lyömättömällä tavallaan yritystoiminnastaan. Amerikkalaisiin autoihin ja muihin tuotteisiin liittyvän yrityksen tarina sopii kummallekin sukupuolelle - ikään katsomatta. Ostosaikaa Jari Mäen myymälässä, jossa monipuolinen amerikkalaishenkisten tuotteiden valikoima Siirrymme bussilla Koskenkorvalle. Matkalla opas kertoo käydystä Nuijasodan suurimmasta taistelusta. Viel elää Ilkan työt kenties tuon kaiken kansan suussa! Koskenkorvan Trahteerissa ruokailu noutopöydästä talon emännän johdattamana, jälkiruokakahvit makoosalla palalla. Maan laajuisesti tunnettu Koskenkorvan tila sijaitsee viinatehtaan varjossa. Ruokailun jälkeen mahdollisuus tutustua pihapiiriin ja Koskenkorva-museoon Matka jatkuu kohti Tamperetta, jonne saavumme noin klo mennessä. Majoittuminen keskustassa sijaitsevaan hotelliin. Tampereen tapahtumapaikat, esim. Särkänniemi, sijaitsevat kävelymatkan päässä hotellilta. 16

19 5.8. KESKIVIIKKO Aamiaisen jälkeen lähdemme kahden tunnin opastetulle kierrokselle ja tutustumme kaupungin tunnetuimpaan Linnaan. Väinö Linna tuli Urjalasta Tampereelle saatuaan työpaikan Finlaysonin puuvillatehtaalta. Loppu onkin sitten kansallishistoriaa. Kierros tutustuttaa kirjailijaan henkilönä, hänen teoksiinsa ja maailmaansa, jonka tärkeänä osana olivat Tampereen kirjal liset piirit. Käymme myös Linnan puistossa ja aukiolla Muroleessa, noin tunnin bussimatkan päässä Tampereella, nousemme höyrylaiva Tarjanteen kyytiin. Matkan alussa nautitaan suussa sulava lounas. Lounaan jälkeen on mukava rentoutua, antaa aikaa itselleen ja nauttia upeista näkymistä! Rannat ovat jylhiä, kallioisia ja laiva lipuu järvellä usein rantoja nuollen. Iltapäivällä on aika nauttia kupponen kuumaa tuoreen pullan kera. Muroleen kanavalle saavutaan klo 15: Saavumme Virroilla, josta jatkamme kohti lähtöpaikkakuntia. HINTA 265 /henkilö HINTAAN SISÄLTYY bussimatkat ohjelman mukaan ohjelman mukaiset opastukset ja sisäänpääsyt lounas Koskenkorvan Trahteerissa sekä paluumatkalla laivalla iltapäiväkahvit laivalla yhden yön majoitus kahden hengen huoneessa aamiaisineen LISÄMAKSUSTA Yhden hengen huone 35 HOTELLI Cumulus Hämeenpuisto Hämeenpuisto 47, Tampere Puh

20 Hotellimatkat Helsinkiin omatoimimatkat 1.5., ja , 3 päivää Kalajoki Tervetuloa Helsinkiin! Helsinki on ihanteellinen kaupunki koko perheen lomalle. Monipuolisista perhekohteista löytyy tekemistä kaikille ikään katsomatta. Kesällä käynnistyvät jälleen sightseeing-risteilyt, saariravintolat avautuvat, torielämä vilkastuu. Muuna aikana Helsingissä voi nauttia korkeatasoisesta kulttuuritarjonnasta, joka ilahduttaa vaativampaakin taiteenystävää. MATKAOHJELMAT Bussin lähtöaika ja reitit löytyvät Bussilomat 2015 esitteemme sivulta 12 alkaen (Hotellimatkat Tallinnassa 2 yötä) HINTAAN SISÄLTYY ohjelman mukaiset bussimatkat kahden yön majoitus hotellissa 2 hengen huoneessa aamiaisineen HINTA 225 /aikuinen 180 /aikuinen lisävuoteessa 150 /lapsi alle 16 v. lisävuoteessa LISÄMAKSUSTA Yhden hengen huone 75 HOTELLI Original Sokos hotel Presidentti Eteläinen rautatiekatu 4, Helsinki Puh

Yleiset valmismatkaehdot

Yleiset valmismatkaehdot Yleiset valmismatkaehdot Nämä 30.6.2009 hyväksytyt sopimusehdot ovat Suomen matkatoimistoalan liitto ry:n ja kuluttaja-asiamiehen neuvottelemat. 1. Soveltamisala 1.1. Yleiset valmismatkaehdot Näitä sopimusehtoja

Lisätiedot

YLEISET VALMISMATKAEHDOT

YLEISET VALMISMATKAEHDOT YLEISET VALMISMATKAEHDOT STS Kielimatkat Oy on asettanut toiminnalleen valmismatkalain edellyttämän ja Kuluttajaviraston valvoman vakuuden. STS on sitoutunut Yleisiin valmismatkaehtoihin. Sopimusehdot

Lisätiedot

YLEISET VALMISMATKAEHDOT 1. SOVELTAMISALA

YLEISET VALMISMATKAEHDOT 1. SOVELTAMISALA YLEISET VALMISMATKAEHDOT 1. SOVELTAMISALA 1.1. Yleiset valmismatkaehdot Näitä sopimusehtoja sovelletaan sellaisiin yli kolme vuorokautta kestäviin valmismatkoihin, jotka on hankittu pääasiassa yksityiseen

Lisätiedot

Yleiset valmismatkaehdot Nämä 30.6.2009 hyväksytyt sopimusehdot ovat Suomen matkatoimistoalan liitto ry:n ja kuluttaja-asiamiehen neuvottelemat. 1. Soveltamisala 1.1. Yleiset valmismatkaehdot Näitä sopimusehtoja

Lisätiedot

aquablue charter kuluttaja-asiakkaiden purjehdusten lisä- ja erityisehdot

aquablue charter kuluttaja-asiakkaiden purjehdusten lisä- ja erityisehdot aquablue charter kuluttaja-asiakkaiden purjehdusten lisä- ja erityisehdot Järjestäjä kehottaa asiakasta erityisesti tutustumaan huolella peruutusehtoihin, kohta 7, ja kohdan 5 asiakkaan vastuu kohtiin,

Lisätiedot

Nämä matkaehdot soveltuvat kaikkiin SRG Finland Oy:ltä (Travelstart, me, Travelstart.fi) ostettuihin tuotteisiin ja palveluihin.

Nämä matkaehdot soveltuvat kaikkiin SRG Finland Oy:ltä (Travelstart, me, Travelstart.fi) ostettuihin tuotteisiin ja palveluihin. Travelstartin Erityisehdot Kaikki kauttamme saatavilla olevat tuotteet ja palvelut Nämä matkaehdot soveltuvat kaikkiin SRG Finland Oy:ltä (Travelstart, me, Travelstart.fi) ostettuihin tuotteisiin ja palveluihin.

Lisätiedot

Metsälehden lukijamatka Slovakiaan maanantai 21.9. lauantai 26.9.2015

Metsälehden lukijamatka Slovakiaan maanantai 21.9. lauantai 26.9.2015 Metsälehden lukijamatka Slovakiaan maanantai 21.9. lauantai 26.9.2015 Slovakia on matkakohteena Bratislavaa lukuun ottamatta melko tuntematon, mutta siihen lähemmin tutustuvat löytävät sieltä suuren määrän

Lisätiedot

Travelstartin Erityisehdot

Travelstartin Erityisehdot Travelstartin Erityisehdot Travelstartin Erityisehdot Kaikki kauttamme saatavilla olevat tuotteet ja palvelut Nämä matkaehdot soveltuvat kaikkiin SRG Finland Oy:ltä (Travelstart, me, Travelstart.fi) ostettuihin

Lisätiedot

METSÄNHOITOYHDISTYSTEN METSÄ JA LUONTOMATKA ILOISEEN UNKARIIN Matka-aika: keskiviikko 23.9. maanantai 28.9.2015

METSÄNHOITOYHDISTYSTEN METSÄ JA LUONTOMATKA ILOISEEN UNKARIIN Matka-aika: keskiviikko 23.9. maanantai 28.9.2015 METSÄNHOITOYHDISTYSTEN METSÄ JA LUONTOMATKA ILOISEEN UNKARIIN Matka-aika: keskiviikko 23.9. maanantai 28.9.2015 Metsä- ja luontomatkamme suuntautuu iloiseen Unkariin. Matkan aikana pääsemme tutustumaan

Lisätiedot

MAATILAN PELLERVO LEHDEN LUKIJAMATKA KIEHTOVAAN SKOTLANTIIN

MAATILAN PELLERVO LEHDEN LUKIJAMATKA KIEHTOVAAN SKOTLANTIIN MAATILAN PELLERVO LEHDEN LUKIJAMATKA KIEHTOVAAN SKOTLANTIIN Matka-aika: ti 5.4. ma 11.4.2011 Skotlanti kiehtoo. Omaperäinen luonto on muovannut omaperäisen ja ylpeän kansan. Skotlanti koostuu etelän alamaista

Lisätiedot

MARTTOJEN JÄSENMATKA SYDÄMELLINEN UNKARI Matka-aika torstai 2.10. maanantai 6.10.2014

MARTTOJEN JÄSENMATKA SYDÄMELLINEN UNKARI Matka-aika torstai 2.10. maanantai 6.10.2014 MARTTOJEN JÄSENMATKA SYDÄMELLINEN UNKARI Matka-aika torstai 2.10. maanantai 6.10.2014 Tervetuloa Unkariin, nautintojen kehtoon. Matkamme aikana nautimme vihreästä luonnosta, ihanista ruoista ja viineistä

Lisätiedot

Matkaehdot. Seat24 Erityisehdot

Matkaehdot. Seat24 Erityisehdot Matkaehdot Seat24 Erityisehdot Kaikki kauttamme saatavilla olevfat tuotteet ja palvelut Nämä matkaehdot soveltuvat kaikkiin SRG Finland Oy:ltä (Seat24, me, Seat24.fi) ostettuihin tuotteisiin ja palveluihin.

Lisätiedot

Supersaverin erityisehdot

Supersaverin erityisehdot Supersaverin erityisehdot Supersaverin erityisehdot Kaikki kauttamme saatavilla olevat tuotteet ja palvelut Nämä matkaehdot soveltuvat kaikkiin SRG Finland Oy:ltä (Supersaver, me, Supersaver.fi) ostettuihin

Lisätiedot

TravelPartner erityisehdot

TravelPartner erityisehdot TravelPartner erityisehdot TravelPartnerin erityisehdot Kaikki kauttamme saatavilla olevat tuotteet ja palvelut Nämä matkaehdot soveltuvat kaikkiin SRG Finland Oy:ltä (TravelPartner, me, TravelPartner.fi)

Lisätiedot

Kylpylälomat 2015. Hyvinvoinnistasi huolehtien

Kylpylälomat 2015. Hyvinvoinnistasi huolehtien Kylpylälomat 2015 Hyvinvoinnistasi huolehtien Hyvinvoinnistasi huolehtien.yli 20 vuoden kokemuksella Asiakkaidemme arvioita: Mikä oli parasta matkallanne? Rentouttava kokemus Heidi Hyvä valmis paketti

Lisätiedot

Supersaverin erityisehdot

Supersaverin erityisehdot Supersaverin erityisehdot Kaikki kauttamme saatavilla olevat tuotteet ja palvelut Nämä matkaehdot soveltuvat kaikkiin SRG Finland Oy:ltä (Supersaver, me, Supersaver.fi) ostettuihin tuotteisiin ja palveluihin.

Lisätiedot

METSÄNHOITOYHDISTYS JÄRVI-SAVON METSÄOPINTOMATKA SLOVENIAAN Matka-ajankohta: ma 7.4. la 12.4.2014

METSÄNHOITOYHDISTYS JÄRVI-SAVON METSÄOPINTOMATKA SLOVENIAAN Matka-ajankohta: ma 7.4. la 12.4.2014 METSÄNHOITOYHDISTYS JÄRVI-SAVON METSÄOPINTOMATKA SLOVENIAAN Matka-ajankohta: ma 7.4. la 12.4.2014 Slovenia on monen mielestä yksi Euroopan kauneimmista maista. Luonnon tyypilliset elementit ovat Alppien

Lisätiedot

Nämä matkaehdot soveltuvat kaikkiin SRG Finland Oy:ltä (BudJet, me, BudJet.fi) ostettuihin tuotteisiin ja palveluihin.

Nämä matkaehdot soveltuvat kaikkiin SRG Finland Oy:ltä (BudJet, me, BudJet.fi) ostettuihin tuotteisiin ja palveluihin. Kaikki kauttamme saatavilla olevat tuotteet ja palvelut Nämä matkaehdot soveltuvat kaikkiin SRG Finland Oy:ltä (BudJet, me, BudJet.fi) ostettuihin tuotteisiin ja palveluihin. Koska tarjoamme matkoja vain

Lisätiedot

Retkiä ryhmille 2010

Retkiä ryhmille 2010 Retkiä ryhmille 2010 Uutuudet: Pohjoista Saaristotietä Ahvenanmaalle Taidetta ja historiaa Espoossa Espoon Modernintaiteen Museo EMMA Porkkala ja Pokrovan luostari risteillen Suljettu Kuivasaari risteillen

Lisätiedot

TULPPAANIEN JA TUULIMYLLYJEN HOLLANTI - AMSTERDAM 21. -24.4.2015

TULPPAANIEN JA TUULIMYLLYJEN HOLLANTI - AMSTERDAM 21. -24.4.2015 TULPPAANIEN JA TUULIMYLLYJEN HOLLANTI - AMSTERDAM 21. -24.4.2015 Alustava matkaohjelma: 21.4. tiistai Kaupunkikierros ja timanttihiomo Klo 03.00 Lähtö Tampere Vanha kirkko. Bussimatka Helsingin lentoasemalle.

Lisätiedot

Ladut Maastohiihtolatuja: 230 km Valaistuja latuja: 28 km. Muuta: latukahviloita ja taukopaikkoja Moottorikelkkailu Moottorikelkkareittejä: 886 km

Ladut Maastohiihtolatuja: 230 km Valaistuja latuja: 28 km. Muuta: latukahviloita ja taukopaikkoja Moottorikelkkailu Moottorikelkkareittejä: 886 km 2010-2011 Lentäen alk. 329 3 vrk/h2 Levi 2 Levillä lasket leppoisasti aamuvarhaisesta iltamyöhään. Niin lumettuja kuin luonnonlumirinteitäkin löytyy kaikentasoisille laskijoille. Laskujen lomassa voit

Lisätiedot

Viisumivapaat risteilyt

Viisumivapaat risteilyt Viisumivapaat risteilyt 2015 Lappeenrannasta Saimaan kanavaa pitkin Viipuriin Pietariin Valamoon Kannen kuva: Jukka Olkkonen Koe upea Saimaan kanava iloisilla viisumivapailla risteilyillä Kiitokset yhdestä

Lisätiedot

Opastettu moottoripyörämatka, jossa Yhdysvaltojen länsiosan tärkeimmät nähtävyydet ja uskomattomat moottoripyöräreitit! 17.9.-3.10.

Opastettu moottoripyörämatka, jossa Yhdysvaltojen länsiosan tärkeimmät nähtävyydet ja uskomattomat moottoripyöräreitit! 17.9.-3.10. Opastettu moottoripyörämatka, jossa Yhdysvaltojen länsiosan tärkeimmät nähtävyydet ja uskomattomat moottoripyöräreitit! 17.9.-3.10.2015 Los Angeles, Highway 1, Route 66, Grand Canyon, Monumental Valley,

Lisätiedot

FINNMATKOJEN LISÄ- JA ERITYISEHDOT

FINNMATKOJEN LISÄ- JA ERITYISEHDOT FINNMATKOJEN LISÄ- JA ERITYISEHDOT Nämä lisä- ja erityismatkaehdot koskevat 12.5.2011 alkaen tehtyjä valmismatkasopimuksia. Ehdot koskevat myös Tema-matkoja ja ne ovat nähtävissä osoitteessa www.finnmatkat.fi

Lisätiedot

Viron kylpylälomat. Islanti. Teemamatkat. Hotellilomat

Viron kylpylälomat. Islanti. Teemamatkat. Hotellilomat Viron kylpylälomat Islanti Teemamatkat Hotellilomat 2012 TEEMAMATKAT EUROOPPAAN Saga Matkat 2012 Uudistuneesta esitteestämme löydät enemmän vaihtoehtoja ja monipuolisuutta tehdään yhdessä matkastasi sopiva

Lisätiedot

Mikäli matkustaja ei maksa varausmaksua viimeistään eräpäivänä, voidaan matka peruuttaa ilman erillistä ilmoitusta.

Mikäli matkustaja ei maksa varausmaksua viimeistään eräpäivänä, voidaan matka peruuttaa ilman erillistä ilmoitusta. FINNMATKOJEN LISÄ- JA ERITYISEHDOT Nämä lisä- ja erityismatkaehdot koskevat matkoja, jotka on varattu 17.12.2013 tai sen jälkeen. Ehdot koskevat myös Tema-matkoja ja ne ovat nähtävissä osoitteessa www.finnmatkat.fi

Lisätiedot

KAUPUNKI. ja kiertomatkat 2010 UPEAT UUTUUDET

KAUPUNKI. ja kiertomatkat 2010 UPEAT UUTUUDET KAUPUNKI ja kiertomatkat 2010 UPEAT UUTUUDET Alpit, Alsacen viinimatka, Slovenia Kroatia Italia, Amsterdam ja KESTOSUOSIKIT Tallinna, Pärnu ja Saarenmaa! Elämänmittaisia matkamuistoja. Maailma täynnä kauniita,

Lisätiedot

Viljelijämatka Skotlantiin maaliskuussa 21 26.3.2011

Viljelijämatka Skotlantiin maaliskuussa 21 26.3.2011 FMT / Forssan Matkatoimisto Oy 2.9.2010 Ryhmä- ja erikoismatkat OH1104T Heli Saari Puhelin 0207 757 723 sähköposti:heli.saari@fmtours.fi MTK-Pirkanmaa Visa Merikoski PL 97, 33101 Tampere Puhelin 020 413

Lisätiedot

PyhäNet Oy Yleiset sopimusehdot Kuluttaja- ja yritysasiakkaille 13.1.2015

PyhäNet Oy Yleiset sopimusehdot Kuluttaja- ja yritysasiakkaille 13.1.2015 PyhäNet Oy Yleiset sopimusehdot Kuluttaja- ja yritysasiakkaille 13.1.2015 PALVELUN KÄYTTÄJÄLLE Tutustu huolellisesti ennen sopimuksen tekemistä PyhäNet Oy:n (PYHÄNET) toimittamiin yleisiin sopimusehtoihin,

Lisätiedot

LÄMPÖSOPIMUS KAUKOLÄMMÖN LIITTYMIS JA MYYNTIEHDOT

LÄMPÖSOPIMUS KAUKOLÄMMÖN LIITTYMIS JA MYYNTIEHDOT LÄMPÖSOPIMUS KAUKOLÄMMÖN LIITTYMIS JA MYYNTIEHDOT AIRANTEEN ENERGIA OY Koskuentie 25,31700 URJALA AS LÄMPÖSOPIMUS SEKÄ LIITTYMIS- JA MYYNTIEHDOT SISÄLTÖ I II LÄMPÖSOPIMUS, malli KAUKOLÄMMÖN LIITTYMIS-

Lisätiedot