BUSSILOMAT YLIVIESKA (08)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "BUSSILOMAT 2015. www.matkarasti.fi. YLIVIESKA (08) 4694 470 ylivieska@matkarasti.fi"

Transkriptio

1 BUSSILOMAT YLIVIESKA (08)

2 Matka-Rastin Bussilomat 2015 Nauti kesällä 2015 huolettomasta ja helposta lomasta; varaa matka Matka-Rastin Bussilomat 2015 esitteestä! Tänä vuonna tarjoamme jälleen tuttujen kohteiden rinnalle muutamia uutuuksia ja vanhoista kohteista paluun tekee matka Saimaan kanavalle ja Viipuriin. Asiakkaiden toivomuksesta Norjan tarjontaa on laajennettu. Pykeijan lisäksi meillä on matkat Lofooteille sekä Kalottimatka, joka suuntautuu Pohjois-Norjaan, Nordkappiin ja sieltä Hurtigrutenin laivalla kauniita Jäämeren maisemia ihaillen Kirkkoniemeen. Muista uutuuksista mainittakoon Päivämatka Uumajaan ja Türin kukkamarkkinoille Viroon. Päivämatka Uumajaan tarjoaa hyvät ostosmahdollisuudet kaiken ikäisille; on muotiliikkeitä, nuorison vaateliikkeitä, käsityöputiikkeja ja kirpputoreja. Uumaja on myös kaunis kesäkaupunki, jossa aikaa voi viettää ostostenlomassa vaikka kahvitellen terassilla ja katsellen kaupungin vilinää. Puutarhanharrastajille tarjoamme matkaa Türin kukkamarkkinoille Viroon. Markkinat tarjoaa paljon monipuolisempaa kuin tapahtuman nimestä saattaisi päätellä; myytävien kukkien, perennojen ja puiden lisäksi on käsitöitä, elintarvikkeita, käsityönäytöksia ja esiintymislavalla esityksiä. Alueella on myös runsaasti kahvi- ja ruokapaikkoja, joissa on tarjolla kaikenlaista ruokaa itsetehdystä oluesta itse tehtyihin makkaroihin, grillivartaisiin, muhevaan palvikylkeen ja räiskäleisiin. Kotimaan matkojen ystäville on uutuutena matka Nuijapäällikön jalanjäljiltä Runoilijantielle. Matka tarjoaa pohojalaasta kulttuuria ja historiaa yhdistettynä höyrylaivaristeilyyn Murole-Virrat. Bussilomien lisäksi meiltä voitte varata myös yksittäis-, liike- ja ryhmämatkat. Perinteisenä palvelevana matkatoimistona meillä palvellaan ja suunnitellaan matkat asiakaan tarpeiden ja toiveiden pohjalta. Tutustu tarjontaamme ja varaa matka. Nauti huolettomasta matkasta nautiskellen maisemista ja matkan tarjoamista elämyksistä! Tervetuloa asioimaan palvelevaan matkatoimistoon! BUSSILOMAT nonmullistuksen, lakon tai vastaavan tilanteen takia taikka jos matkaa ei muusta odottamattomasta syystä voida toteuttaa vaarantamatta matkustajan henkeä tai terveyttä. Peruuttamisesta on ilmoitettava matkustajalle niin pian kuin mahdollista Jos kohdassa 11.1.b. mainittu tilanne syntyy matkan aikana, matkanjärjestäjällä on oikeus keskeyttää matka ja tehdä matkaohjelmaan muita välttämättömiä muutoksia. Matkanjärjestäjän on viivytyksettä matkan jälkeen palautettava matkustajalle saamatta jääneitä palveluksia vastaava osa matkan hinnasta Jos matkanjärjestäjä peruuttaa matkan kohdan perusteella, matkustaja saa vaatia uuden vastaavan matkan alkuperäisestä matkasta maksamallaan hinnalla, jollei korvaavan matkan järjestämisestä aiheudu matkanjärjestäjälle kohtuuttomia kustannuksia tai kohtuutonta haittaa. Jos korvaavan matkan hinta on alun perin sovittua hintaa alempi tai jos korvaavaan matkaan ei sisälly alun perin sovittuja palveluksia, matkustajalle on palautettava hinnan ero tai puuttuvia palveluksia vastaava hinnan osa Peruutettuaan matkan matkanjärjestäjän on viivytyksettä palautettava matkustajan maksusuoritukset, jollei matkustaja saa kohdassa tarkoitettua korvaavaa matkaa. Jos matka peruutetaan kohdassa 11.1.a. mainitulla perusteella, matkanjärjestäjän on lisäksi korvattava matkustajalle matkalle lähtöön välittömästi liittyneet peruuttamisen vuoksi hyödyttömiksi käyneet kulut. 12. MATKANJÄRJESTÄJÄN OIKEUS PURKAA SOPIMUS Matkanjärjestäjällä on oikeus purkaa sopimus, jos matkustaja ei ole maksanut matkan hintaa viimeistään sovittuna maksupäivänä. Edellytyksenä matkanjärjestäjän oikeudelle purkaa sopimus on, että matkustaja on saanut kohtuullisen maksuajan. Asiakirjassa, jossa maksuaika mainitaan, on kerrottava matkanjärjestäjän oikeudesta purkaa sopimus maksun laiminlyönnin takia. 13. VIRHE JA VIRHEILMOITUS Matkanjärjestäjän suorituksessa on virhe, jos a) matka ei palveluksiltaan tai muilta järjestelyiltään vastaa sitä, mitä on sovittu tai voidaan katsoa sovitun, b) matkanjärjestäjä on laiminlyönyt antaa matkustajalle valmismatkalain edellyttämiä tietoja matkaan sovellettavista ehdoista, matkan sisällöstä, tarvittavista matkustusasiakirjoista, matkaa koskevista terveysmääräyksistä, kuljetusyhteyksistä aikatauluineen sekä muita matkustajalle tarpeellisia tietoja, kuten ohjeita matkan aikana mahdollisesti sattuvan sairauden, onnettomuuden tai muun vastaavan tapahtuman varalta ja tämän voidaan olettaa vaikuttaneen matkustajan päätöksentekoon, tai c) matkanjärjestäjä on laiminlyönyt kohdan 2.8. mukaisen avustamisvelvollisuutensa Virheenä ei kuitenkaan pidetä sellaisia matkan kokonaisuuden kannalta vähäisiä muutoksia tai puutteita, joihin matkustaja on matkakohteen tai matkan luonteen perusteella voinut kohtuudella varautua Virheenä ei myöskään pidetä myöhästynyttä saapumista matkakohteeseen tai aikaisempaa kotiinlähtöä, jos muutos johtuu matkanjärjestäjästä riippumattomasta syystä ja matkakohteessa olo lyhentyy vähintään 3 mutta alle 5 vuorokautta kestävällä matkalla enintään 6 tuntia, 5 8 vuorokautta kestävällä matkalla enintään 8 tuntia ja yli 8 vuorokautta kestävällä matkalla enintään 12 tuntia. Jos matkan kesto alittaa 3 vuorokautta, virheen arviointi tehdään tapauskohtaisesti. Jos muutoksen syynä on ilmatilan ruuhkautuminen, lennonjohdon tai viranomaisen toimenpiteet, poikkeuksellinen sää, kuljetusyhtiöstä riippumattomaton poikkeuksellinen syy (mm. turvallisuusriski, odottamaton lentoturvallisuuteen vaikuttava puute tai lennosta vastaavan lentoliikenteen harjoittajan toimintaan vaikuttava työtaistelutilanne), tai vastaava syy, sovelletaan edellä mainittuja aikamääriä kaksinkertaisina Virheilmoitus Matkustaja ei saa vedota virheeseen, ellei hän ilmoita virheestä matkanjärjestäjälle kohtuullisessa ajassa siitä, kun hän havaitsi virheen tai hänen olisi pitänyt se havaita. Virheestä, joka voidaan korjata matkakohteessa, on ilmoitettava oppaalle tai muulle matkakohteessa olevalle matkanjärjestäjän edustajalle niin pian kuin mahdollista. Mikäli matkanjärjestäjällä ei ole kohteessa opasta tai muuta edustajaa, on matkustajalla oikeus ilmoittaa virheestä myös elinkeinonharjoittajalle, jota matkanjärjestäjä on käyttänyt apunaan (eli alihankkijalle, esim. hotellille) ja jonka suorituksessa virhe ilmenee. Edellä mainittu ei kuitenkaan estä matkustajaa vetoamasta virheeseen, jos matkanjärjestäjä tai muu elinkeinonharjoittaja, jota matkanjärjestäjä on käyttänyt apunaan sopimuksen täyttämisessä, on menetellyt törkeän huolimattomasti tai kunnianvastaisesti ja arvottomasti. 14. VIRHEEN KORJAAMINEN JA HINNANALENNUS Virheen korjaaminen Matkanjärjestäjän on korjattava virhe viivytyksettä omalla kustannuksellaan. Matkanjärjestäjä saa kuitenkin kieltäytyä korjaamisesta, jos siitä aiheutuisi kohtuuttomia kustannuksia tai kohtuutonta haittaa. Matkustaja saa kieltäytyä korjaamisesta, jos siitä aiheutuisi hänelle olennaista haittaa Hinnanalennus Jos virhettä ei ole korjattu viivytyksettä matkanjärjestäjän kustannuksella tai jos virhe ei ole korjattavissa, matkustajalla on oikeus virheen merkitystä vastaavaan hinnanalennukseen. Jos matkustaja ei käytä matkaan sisältyvää kuljetusta tai muita palveluja tai käyttää niitä vain osittain, ei hänellä tällä perusteella ole oikeutta hinnanalennukseen. 15. VAHINGONKORVAUS Matkustajalla on oikeus korvaukseen henkilö-, esine- ja varallisuusvahingosta, jonka matkanjärjestäjän suorituksessa oleva virhe on hänelle aiheuttanut, jos virhe tai vahinko johtuu matkanjärjestäjän tai matkanjärjestäjän sopimuksen täyttämisessä käyttämän muun elinkeinonharjoittajan (esimerkiksi kuljetusyhtiöt ja hotellit) huolimattomuudesta. Vapautuakseen korvausvastuusta matkanjärjestäjän on osoitettava, ettei huolimattomuutta ollut matkanjärjestäjän puolella Korvattavia vahinkoja ovat esimerkiksi virheestä matkustajalle aiheutuneet ylimääräiset menot ja hyödyttömiksi käyneet menot sekä kotiinpaluun viivästymisen yhteydessä syntynyt ansionmenetys ja yöpymisen järjestämisestä aiheutuneet ylimääräiset kulut Matkustajalla on kohdan mukaisin perustein oikeus korvaukseen myös matkatavaroiden katoamisesta ja katoamisen aiheuttamasta käytön estymisestä. Matkatavaroiden kuljetuksen viivästymisestä johtuvasta tavaroiden käytön estymisestä matkustajalla on oikeus korvaukseen, jos siitä viivästyksen kesto ja muut seikat huomioon ottaen on katsottava aiheutuneen haittaa matkustajalle Matkustajan on pyrittävä rajoittamaan vahingon määrää parhaansa mukaan. Matkanjärjestäjä ei vastaa vahingosta, joka on aiheutunut matkustajan omasta tuottamuksesta. Vahingonkorvausta voidaan sovitella, jos se on kohtuuton ottaen huomioon matkustajan mahdollinen myötävaikutus, matkanjärjestäjän mahdollisuudet ennakoida ja estää vahingon syntyminen sekä muut olosuhteet. MATKATOIMISTO MATKA-RASTIN LISÄ- JA ERITYISEHDOT Ilma-, meri- tai rautatiekuljetuksen aikana tapahtuneen vahingon osalta vahingonkorvaus määräytyy niiden säännösten tai sopimusten perusteella, joita alihankkijana toimiva kuljetusyhtiö soveltaa omassa toiminnassaan. Matkanjärjestäjän korvausvastuuta määriteltäessä otetaan huomioon merikuljetuksen osalta merilain (674/1994) ja rautatiekuljetuksen osalta rautatiekuljetuslain (1119/2000) säännökset tai kyseisiä kuljetuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen mukaiset korvausperusteet ( COTIF, SopS 5/1985 ). Ilmakuljetusvahinkojen korvaukset määräytyvät pääsääntöisesti Montrealin yleissopimuksen (SopS 78/2004) sekä EY:n neuvoston asetuksen (N:o 2027/97) mukaan. Elleivät yleissopimuksen ja asetuksen säännökset sovellu kuljetukseen, korvaukset määritellään Varsovan yleissopimuksen nojalla, jonka eri versiot on saatettu Suomessa voimaan kuljetuksesta ilma-aluksessa annetulla lailla (289/1937), ilmakuljetussopimuslailla (45/1977) tai ilmakuljetuslailla (387/1986) Ylivoimaiset tilanteet Matkanjärjestäjä ei ole vastuussa vahingosta, joka aiheutuu ylivoimaisesta esteestä tai muusta ennalta-arvaamattomasta syystä, jota matkanjärjestäjä tai matkanjärjestäjän apunaan käyttämä elinkeinonharjoittaja ei olisi voinut estää mahdollisimman huolellisesti menetellenkään. Tällaisia syitä ovat esimerkiksi sotatoimet, luonnonmullistus, tarttuva tauti, lakko ja vastaavat tapahtumat. Matkanjärjestäjän on ilmoitettava matkustajalle viipymättä tällaisesta ylivoimaisesta tapahtumasta ja pyrittävä toimimaan niin, että matkustajan kärsimä vahinko jää mahdollisimman pieneksi. 16. KORVAUSVAATIMUKSET Virhettä koskevan huomautuksen tekemisestä matkanjärjestäjälle määrätään kohdassa Korvausvaatimukset on esitettävä matkanjärjestäjälle kirjallisesti viimeistään kahden kuukauden kuluttua matkan päättymisestä, jos valitusajan pidentämiseen ei ole erityistä syytä. 17. RIITA-ASIAT Jos matkanjärjestäjä ja matkustaja eivät pääse yhteisymmärrykseen esimerkiksi sopimuksen tulkinnasta tai korvauksen määrästä, matkustaja voi saattaa riita-asian kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi Matkustaja voi saattaa riita-asian myös matkustajan kotipaikan käräjäoikeuden käsiteltäväksi. Oulaisten Liikenne -konserni Bussiliikenne Oulaisten Liikenne Oy Käkelän Liikenne J.E.Klemetti Oy Asemakatu 2, Oulainen Kesäläntulli 2, Raahe Pajalankatu 1, Ylivieska puh. (08) puh. (08) puh. (08) Karhun Liikenne Oy Kamusen Liikenne Oy Matkatoimisto Paavolantie 39, Paavola Kalajoentie 9, Kalajoki Matka-Rasti Oy Ylivieska puh. (08) puh. (08) Asemakatu 4, Ylivieska puh. (08) Lähde siis matkaan yksin, kaksin, perheen kanssa tai vaikka suuremmalla porukalla... Jos et löydä toivematkaasi tästä esitteestä, ota yhteyttä! Rakennamme matkasi tarkalleen toiveidesi mukaan! Ryhmämatkojen lisäksi voit varata toimistoistamme myös junaliput, laivaliput, lentoliput, majoitukset, seuramatkat ja viisumit. Sovellamme kaikkiin valmismatkoihimme yleisiä valmismatkaehtoja. Matkanjärjestäjällä on kuitenkin oikeus soveltaa kyseisistä ehdoista poikkeavia erityisehtoja, jos niiden käyttäminen on perusteltua YVE 1.3. mukaan. Matkamme ovat edellä mainitun ehtokohdan mukaisesti luonteeltaan erityisiä ja matkoihin liittyvät kuljetusehdot poikkeuksellisia. Sovellamme näin ollen matkoihimme yleisten valmismatkaehtojen ohella seuraavia erityisehtoja. Erityisehdoissa käytetyt numerot viittaavat yleisissä valmismatkaehdoissa käytettyä numerointia. 3. Sopimuksen syntyminen ja hinnan maksaminen Matkustajaa sitova sopimus syntyy, kun matkustaja tilattuaan matkan maksaa matkanjärjestäjän määräämän varausmaksun matkanjärjestäjän määräämänä ajankohtana. Loppuosa hinnasta on maksettava esitteessä ilmoitettuna tai muuna sovittuna määräaikana. Varausmaksu riippuu matkan hinnasta seuraavasti: - alle 85 :n matkasta = matkan hinta :n matkasta = 50 - yli 170 :n matkasta = Matkustajan oikeus peruuttaa matka ilman erityistä syytä Yleisten valmismatkaehtojen kohdassa 4.1.a tarkoitetut toimistokulut ovat Matkustajan oikeus peruuttaa matka ylivoimaisen esteen vuoksi Jos matkustaja peruuttaa matkansa sairastuttuaan yhtäkkiä vakavasti tai muusta yleisten valmismatkaehtojen kohdassa 5 mainitusta syystä, perimme toimistokuluina Matkustajan oikeus muuttaa sopimusta ja luovuttaa se toiselle. YVE kohdassa 8.2 tarkoitetut toimistokulut nimenmuutoksesta ovat Hinta ja hinnanmuutokset. Matkojen hintaan sisältyy vain se, mitä kunkin matkan kohdalla on ilmoitettu ''hintaan sisältyy'' sarakkeessa. Arvonlisävero sisältyy hintoihin. Lopulliseen hintaan voivat vaikuttaa valuuttakurssien muutokset (ks. yleiset valmismatkaehdot kohta 10). Esitehinnat perustuvat joulukuun 2014 kustannustasoon. Hinnanmuutosta laskettaessa verrataan esitteen hinnoittelukurssia ja 6 viikkoa ennen matkaa voimassa ollutta valuuttakurssia. 10. Matkaohjelman muutokset Yleisten valmismatkaehtojen kohdan 10.1 mukaisista muutoksista ilmoitetaan matkustajille viimeistään 10 vuorokautta ennen matkan alkamista (poik. YVE 11.2) 11. Matkanjärjestäjän oikeus peruuttaa matka Matkatoimisto Matka-Rastin tarjoamien matkojen toteuttamiseen vaaditaan vähimmäismäärä matkakustajia. Jos matkalle ei ole ilmoittautunut riittävästi osanottajia, ilmoitetaan peruutuksesta alle 1 vrk kestävillä matkoilla viimeistään 2 vrk ennen matkan alkua. 1-4 vrk kestävillä matkoilla viimeistään viikkoa ennen matkan alkua ja tätä pidemmillä matkoilla viimeistään 2 viikkoa ennen lähtöä. (poik. YVE 11.1.a) Oikeus muutoksiin esitetiedoissa Matka-Rasti ei vastaa painovirheistä. Matkanjärjestäjä varaa oikeuden muuttaa esitetietoja ja sopimusehtoja ennen sopimuksen syntymistä. Vakuutukset Matkustajan on itse huolehdittava siitä vakuutusturvasta, jonka hän matkalla katsoo tarvitsevansa esim. matkalla sairastumisen varalle. Suosittelemme matkavakuutusta. Matkavakuutus on maksettava viimeistään kolme (3) vuorokautta ennen matkan alkamista peruutuskorvauksen saamiseksi. Vakuutuksen voitte tehdä toimistossamme. VARAUSMAKSU 10 /LASKU SMAL Kuvi 3487/00 MjMv

3 TERVETULOA TUTUSTUMAAN BUSSILOMAT 2015-TARJONTAAMME Sisällysluettelo SKANDINAVIA 2-8 Matka-Rastin Kalottimatka UUTUUS Lumoavat Lofootit Ruskamatka Pykeijaan... 6 Päiväristeily Uumajaan UUTUUS... 8 BALTIA 9-13 Türin kukkamarkkinat UUTUUS... 9 Kylpylälomat Pärnuun Hotellimatkat Tallinnaan VENÄJÄ KOTIMAA Saimaan kanavalle ja Viipuriin Nuijapäällikön jalanjäljiltä runoilijan tielle UUTUUS Hotellimatkat Helsinkiin omatoimisesti...18 Kädentaidot Tampereella...19 MATKAEHDOT 20 Yleiset valmismatkaehdot Matkatoimisto Matka-Rastin lisä- ja erityisehdot Lönnberg Print & Promo BUSSILOMAT Matkatoimisto Matka-Rasti Oy Ylivieska puh. (08)

4 Matka-Rastin Kalottimatka , 5 päivää Mielenkiintoinen kiertomatka Pohjoisen Kalotin alueelle. Näe Suomen Lappi, Altan upeat maisemat ja Nordkapp, koe Hurtigruten laivamatka Honningsvågista Kirkkoniemeen! Paluumatkalla yövymme Pyhätunturilla ja Kemijärvellä pääsemme tutustumaan tv-sarja Taivaan Tulien kuvauspaikkoihin. MATKAOHJELMA 9.8. SUNNUNTAI Klo Kalajoki matkahuolto Alavieska ST Ylivieska matkahuolto Oulainen matkahuolto Matkamme jatkuu kohti pohjoista. Iltapäivällä myöhään saavumme Ivaloon ja majoitumme. Hotellissa mahdollisuus iltasaunaan ja uintiin. Päivän päätteeksi yhteinen illallinen hotellin ravintolassa MAANANTAI Varhaisen aamiaisen jälkeen, klo 7.00, lähdemme kohti pohjoista Saavumme Altaan, lounas ja tutustumista Altan museoon sekä upeisiin maisemiin. Altassa näemme mm. kalliomaalauksia, joita alueella on noin 3000 kpl. Kalliomaalaukset on tehty arviolta n vuotta sitten. Omakustanteinen kahvittelu mahdollista museon kahviossa ennen tai jälkeen museokierroksen. Kierros Altan kaupungissa Lähtö Altasta Saavumme majoituspaikaamme Skaidi-hotelliin ja majoitumme. Pakettiin sisältyvä päivällinen hotellissa TIISTAI Lähtö aamiaisen jälkeen kaunista reittiä pitkin Nordkappiin. Nordkapp, monien Norjaan saapuvien turistien pääkohde; kallio 307 metriä merenpinnan yläpuolella, Euroopan pohjoisin näköalapaikka ja maamerkki! Filmi neljästä vuodenajasta, aikaa tutustua thaimaalaiseen temppeliin ja tunnelin käytävällä voi katsoa ja lukea tutkimusmatkailijoiden Nordkappin matkoista. Aikaa valokuvata, nauttia kahvit tai kuohuvat Aurora Borealis Barissa Tulo Honningsvågiin, majoittuminen Hurtigrutenin laivalle kahden hengen ikkunallisiin hytteihin. Hyteissä hyvät vuoteet, suihku ja wc Lähtö MS Nordkapp laivalla Honningsvågin satamasta Päivällinen runsaasta noutopöydästä, paljon merenantimia ja silmänruokaa kattauksessa! 2 SKANDINAVIA

5 12.8. KESKIVIIKKO Aamiainen laivalla Hyttien luovutus, vielä aikaa nauttia Jäämeren maisemista ennen Kirkkoniemeä Tulo Kirkkoniemeen, pieni kiertoajelu Kirkkoniemessä, josta lähdetään Varanginvuonoa pitkin Näätämöjoen kautta Sevettijärvelle ja Ivaloon Lounas. Lappilainen poromiehen käristys, joikuesitys Saariselällä Saavumme Pyhätunturille, majoittuminen ja mahdollisuus tehdä kävelylenkki Pyhätunturin kansallispuiston hyvin merkityillä reiteillä. Päivällinen hotellissa lisämaksusta TORSTAI Aamiainen Lähtö Kemijärvelle, matkalla käydään katsomassa tv-sarja Taivaan Tulien kuvauspaikkoja ja tutustutaan Kemijärven nähtävyyksiin ja historiaan. Kemijärveltä matka jatkuu kohti lähtöpaikkakuntia. HINTA 860 /aikuinen HINTAAN SISÄLTYY ohjelman mukaiset bussimatkat majoitukset ohjelman mukaan kahden hengen huoneessa aamiaisineen 9.8. päivällinen hotelli Ivalossa Altassa lounas sekä sisäänpääsy Alta-museoon, päivällinen hotellissa sisäänpääsymaksu Nordkappiin, Hurtigrutenin laivamatka Honninsgvågista Kirkkoniemeen ikkunallisissa hyteissä sekä laivalla päivällinen sekä aamiainen Saariselällä lounas sekä joikuesitys, Kemijärvellä opastettu kierros matkanjohtaja mukana matkalla alkaen Rovaniemeltä ja päättyen Kemijärvelle LISÄMAKSUSTA Yhden hengen huone/hytti 199 Päivällinen Pyhätunturi 22,50 MATKALLE MUKAAN VOIMASSA OLEVA PASSI TAI EU-HENKILÖKORTTI. HOTELLIT Hotelli Ivalo, Ivalontie 34, Ivalo Puh Hotelli Skaidi Kvalsund, 9620 Repparfjord, Norway Ski-Inn Hotelli Pyhätunturi, Kultakeronkatu 21, Pyhätunturi Puh SKANDINAVIA 3

6 Lumoava Lofootit , 6 päivää Lofoottien saariryhmä häikäisee kauneudellaan ja vehreydellään. Pitkät päivät, valoisa aika ja sopiva kosteus tekevät saarten kasvillisuudesta uskomattoman vehreän. Koe satumaisen saariston maalaukselliset kalastajakylät ja vehreät rannat alppimaisten vuorten juurella. Matka Lofoottien halki on suurenmoinen elämys. Tie kiemurtelee äkkijyrkkien vuorenseinämien varjossa, läpi ahtaiden solien kalastajakylästä toiseen valkeiden hiekkarantojen ja kristallin kirkkaan veden lomassa. MATKAOHJELMA MAANANTAI Klo Nivala Neste Ylivieska matkahuolto Kalajoki matkahuolto Raahe matkahuolto Oulu matkahuolto, tilausajolaituri. Matkalle mukaan myös reitin varrelta, kysy lisää! Päivän aikana ajamme Tornionjokilaaksoa pitkin kohti pohjoista. Ajoreittimme kulkee Ylläksellä maisematien kautta Leville. Myöhään iltapäivällä saavumme Leville ja majoitumme Lisämaksusta mahdollisuus nauttia päivällinen hotellissa TIISTAI Klo Tavarat pakataan autoon Aamiainen hotellissa. Aamiaisen jälkeen lähdemme eteenpäin. Reittimme kulkee Karesuvannon kautta Kilpisjärvelle. Kilpisjärvellä, Suomen korkeimmalla sijaitsevalla kylällä, ihailemme uljaita maisemia. Narvikiin matkaamme yhtä Norjan kauneinta tietä pitkin. Ennen hotellille saapumista käymme ihailemassa maisemia Narviktunturin näköalapaikalla. Tämän jälkeen majoitumme hyvän palvelun keskustahotelliin Päivällinen lisämaksusta. Päiväajo noin 490 km. 4 SKANDINAVIA

7 Oulu KESKIVIIKKO Varhaisen aamiaisen jälkeen jatkamme matkaa suuntana Lofootit. Kahden lyhyen lauttamatkan jälkeen saavumme Lofooteille Lodingeniin ja siitä suuntaamme Sortlandiin ja Melbuhun. Melbusta on lyhyt lauttamatka Fiskeboliin ja siitä jatkamme majapaikkaamme Svolvaeriin, jonne saavumme noin klo Svolvaer on Lofoottien epävirallinen pääkaupunki, jossa on asukasta. Svolvaerin talot ovat tyypillisiä norjalaisia, kaksikerroksisia, koristeellisia ja värikkäitä. Kylä on ollut taiteilijoiden suosiossa ja siellä toimii edelleen useita taidegallerioita. Majoitumme keskustahotelliin. Loppupäivästä aikaa tutustua Svolvaerin ostosmahdollisuuksiin. Päivällinen hotellissa lisämaksusta. Päiväajo noin 195 km TORSTAI Aamiainen hotellissa Lähdemme kokopäiväretkelle tutustumaan tarkemmin Lofootteihin. Kiertelemme pieniä kalastajakyliä, käymme mm. Henningsvaerin kalastajakylässä. Päivän aikana nautimme lounaan aidossa kalastajakylä Å:ssa (lounas sisältyy lisämaksulliseen puolihoitopakettiin). Vierailemme Lofoottien Viikinkimuseossa, joka sijaitsee jylhässä Borgin kylässä mäen päällä. Sieltä oli entisaikojen veneilevien mahtimiesten hyvä pitää ympäristöään silmällä. Matala, nurinpäin venettä muistuttava muhkea rakennus on mielenkiintoinen käyntikohde kaikenikäisille! Svolvaeriin palaamme takaisin illalla. Lisämaksusta mahdollisuus nauttia päivällinen hotellissa. Päiväajo noin 260 km PERJANTAI Aamiaisen jälkeen lähdemme paluumatkalle. Lofooteilta reittimme kulkee uutta Lofoottien tietä pitkin Ruotsin puolelle. Iltapäivällä saavumme Kiirunan vanhaan kaivoskaupunkiin ja Ruotsin pohjoisimpaan kuntaan. Kaivoskaupungin keskustaa odottaa lähimmän vuosikymmenen aikana siirto kilometrin verran nykyisestä. Erikoista siirtämisessä on, että rakennuksia, esim. kaupungintalo ja kirkko, siirretään kokonaisina! Majoitumme hotelliin. Päivällinen hotellissa lisämaksusta. Päiväajo noin 380 km LAUANTAI Aamiainen hotellissa. Klo Lähtö hotellilta. Suuntaamme Haaparantaan ja lähtöpaikkakunnille. Morjärven kautta Kalixiin ajetaan maisematietä ja nautitaan huikean kauniista Kalixjoen maisemista. Haaparannassa pidämme pienen tauon. Päiväajo noin 650 km. HINNAT 735 /aikuinen 598 /aikuinen lisävuoteessa 455 /lapsi alle 12 v. lisävuoteessa HINTAAN SISÄLTYY ohjelman mukaiset bussimatkat ohjelman mukaiset yöpymiset kahden hengen huoneissa aamiaisineen ohjelman mukaiset laiva- ja lauttamatkat sisäänpääsymaksu Viikinkimuseoon LISÄMAKSUSTA Yhden hengen hotellihuone 198. Puolihoitopaketti sisältäen neljä päivällistä ja Å:ssa lounaan 140 /aikuinen ja 70 /lapsi alle 12v. HOTELLIT Lapland Hotel Sirkantähti, Levintie 1630 SIRKKA Puh Quality Hotel Grand Royal Kongensgate 64 Narvik Puh Thon Hotel Lofoten Torget, 8300 Svolvaer Puh Scandic Ferrum, Lars Janssonsgatan 15, S Kiruna, Puh SKANDINAVIA 5

8 Ruskamatka Pykeijaan , 3 päivää Koe karun kauniin maiseman lumo ja lähde mukaamme Varangin vuonon etelärannalla sijaitsevaan Pykeijaan, jossa suomalaiset juuret ovat vuosisatoja vanhat! Pykeijan kylä sijaitsee niemen kärjessä, joten Jäämeri ympäröi lähes joka puolelta pientä kalastajakylää. Tämä Pikku-Suomi on todella erikoinen paikka! MATKAOHJELMA PERJANTAI Klo 6.20 Kalajoki mh 6.35 Alavieska ST Ylivieska mh 7.25 Oulainen mh Matkaamme kohti pohjoista ja Rovaniemellä käymme Napapiirillä. Iltapäivällä myöhään saavumme Ivaloon ja majoitumme.hotellissa mahdollisuus iltasaunaan ja uintiin. Päivän päätteeksi illallinen hotellin ravintolassa LAUANTAI Varhaisen aamiaisen jälkeen, klo 7.00, lähdemme kohti Pykeijaa. Kahvitauon pidämme aidolla porotilalla, joka sijaitsee Sevettijärven ja Kirakkajärven luonnonkauniilla kannaksella Pykeijassa teemme aluksi kiertoajelun, jonka aikana paikallinen opas kertoo paikan mielenkiintoisesta historiasta ja nykypäivästä. Pykeijansuomalaiset puhuvat vanhaa suomen kieltä, joka on säilynyt jokapäiväisessä käytössä näihin päiviin asti. Lisäksi nautimme maittavan lounaan. Paluureittimme takaisin Ivaloon kulkee Suomen pohjoisimman kunnan, Utsjoen kautta. Hotelli Ivaloon saavumme illalla. HINTA 330 /aikuinen 320 /aikuinen lisävuoteessa 255 /lapsi alle 13v. lisävuoteessa HINTAAN SISÄLTYY 1 ohjelman mukaiset bussimatkat 1 kahden yön majoitus kahden hengen huoneessa aamiaisineen 1 illallinen hotellissa sekä iltasauna ja uinti hotellissa 1 kahvit porotilalla; kahvi sekä savuporoleipä ja pikkuleipiä 1 opastus ja ruokailu Pykeijassa LISÄMAKSUSTA Yhden hengen huone 56 HOTELLI Hotelli Ivalo, Ivalontie 34, Ivalo puh SUNNUNTAI Aamiaisen jälkeen sanomme näkemiin hotelli Ivalon väelle ja lähdemme kohti lähtöpaikkakuntia. 6 SKANDINAVIA

9 Tallink Shuttle paras tapa päästä Tallinnaan. Kuusi lähtöä päivässä. TALLINNA E X P E R T T I VARAA MATKASI MATKA-RASTISTA _tallink_shuttle_matka_rasti_195x130.indd 1 13/01/15 15:54 RHG_Matka-Rasti_195x130mm :16 Page 1 Ryhmämatkalla uusille teille? Soita meille! Varaukset tai Matka-Rastin toimistoista. Meillä on tarjottavana ryhmille laajin valikoima majoitusta, oheisohjelmaa, nähtävää ja koettavaa, mitä Suomesta löydät. Kulttuuri- ja tapahtumamatkat, sportti-, luonto- ja kylpylämatkat tai ihan minne vaan ryhmänä suuntaattekin. Mukaan tulevat mukavasti hyvät unet, laadukkaat palvelut ja viihtyisä ilmapiiri. Tervetuloa! SKANDINAVIA 7

10 Kalajoki Päiväristeily Uumajaan Lähde ostos- ja tutustumismatkalle Uumajaan. Ostosmahdollisuudet ovat monipuoliset. Kaupungista löytyy kiehtovat design- ja käsityöputiikit, vintage- ja second hand kaupat sekä ostoskeskukset kuten esim. Kungspassagen ja MVG. MATKAOHJELMA: Klo Kalajoki matkahuolto Ylivieska matkahuolto Kannus ABC Kokkola matkahuolto m/s Wasa Express lähtee Vaasasta. Merimatkalla ehdit nauttia vaikka saaristolaispöydän antimista, varaa ennakkoon! Ja laivalla myös tarjolla tanssia, ostoksia, hyviä juomia Saavumme Uumajaan. Bussikuljetus keskustaan, jossa aluksi saamme kiertoajelulla kuulla oppaalta miten tämä aikanaan varsin hiljainen Uumaja muuttui Pohjois- Ruotsin suurimmaksi kaupungiksi, eläväiseksi ja edistykselliseksi keskukseksi. Kierroksen jälkeen vapaata ostosaikaa kaupungilla. Kuljetus satamaan m/s Wasa Express lähtee Uumajasta Saavumme Vaasaan. Bussimatka lähtöpaikkakunnille. *ajat paikallisina aikoina, Ruotsi -1tunti Suomen aikaan HINTA 139 /aikuinen 122 /lapsi 6-17v. HINTAAN SISÄLTYY 1ohjelman mukaiset bussimatkat 1edestakaiset laivamatkat Vaasasta Uumajaan sekä 1 opastettu kaupunkikierros Uumajassa LISÄMAKSUSTA Saaristolaispöytä 23 /aikuinen, 17 /nuori 13-17v. ja 10 /lapsi 7-12v. Hytti koko risteilyn ajalle: Ikkunallinen päivähytti D-hytti 35 /hytti (hytissä suihku ja wc) 8 SKANDINAVIA

11 Oulu Türin kukkamarkkinat , 3 päivää Finland Helsinki Tampere Finland 25 Gulf of Finland Tallinn Estonia Riga Virolaisten puutarhaharrastajien ja yhä useampien suomalaistenkin kohteena on aina toukokuussa Türin pikkukaupunki, noin 100 km päässä Tallinnasta. Markkinoilla puutarha-alan yritykset, taimitarhat ja yksityispuutarhurit myyvät tuotteitaan. Täältä puutarhaharrastaja voi löytää aarteita! Kukkamarkkinoilla on aitoa maalaismarkkinahenkeä. Tarjolla myös kaikenlaisia käsitöitä sekä paikallista maatilatuotantoa. Ja esiintymislavalla on myös ohjelmaa. Nähtävää ja koettavaa riittää kaikille! Tervetuloa mukaan! MATKAOHJELMA: PERJANTAI Klo Kalajoki matkahuolto Ylivieska matkahuolto Nivala Neste Haapajärvi ABC Matka jatkuu kohti Helsinkiä. Helsingissä lähtöselvitys Länsisatamassa Tallinkin m/s Star lähtee Helsingistä Saapuminen Tallinnaan, bussikuljetus hotellille ja majoittuminen. LAUANTAI Aamiainen. Klo Lähdemme hotellilta suomenkielisen oppaan johdolla kohti Türin kukkamarkkinoita Kukkamarkkinoilla, viherpeukalon unelmakohteessa! Alueella on kahvi- ja ruokailumahdollisuus. Oppaamme on mukana markkinoilla jälkeen olemme takaisin Tallinnassa. Iltaohjelma vapaa. SUNNUNTAI Aamiainen. Klo Tallinkin m/s Star lähtee Tallinnasta Saapuminen Helsinkiin ja bussimatka lähtöpaikkakunnille. HINTA 370 /henkilö HINTAAN SISÄLTYY ohjelman mukaiset bussimatkat edestakaiset laivamatkat Helsingistä Tallinnaan kahden yön majoitus kahden hengen huoneessa 1 aamiaisineen opastettu retki Kukkamarkkinoille sekä pääsymaksu 1 tapahtumaan LISÄMAKSUSTA Yhden hengen huone 128 HOTELLI TALLINK CITY HOTELL, A. Laikmaa 5, Tallinn Puh

12 Kylpylälomat Pärnuun ja , 7 päivää Katkaise arkirutiinit ja lähde mukaan rentouttavalle kylpylälomalle. Virolaisen kylpylähoidon historia on pitkä ja ainutlaatuinen. Tervis kylpylähotelli on Viron suurin kylpylä ja tarjoaa hyvin laajan valikoiman kylpylä- ja rentoutushoitoja. MATKAOHJELMA: 1.MATKAPÄIVÄ SUNNUNTAI Klo Kalajoki matkahuolto Ylivieska matkahuolto Nivala Neste Haapajärvi ABC Matka jatkuu kohti Helsinkiä. Matkan hintaan sisältyvä lounas nautitaan ennen Helsinkiä Tallinkin m/s Star lähtee Helsingin Länsisatamasta Saapuminen Tallinnaan, josta matka jatkuu kohti Pärnua. Majoittuminen huoneisiin. Iltapalapaketit huoneissa valmiina MATKAPÄIVÄ, MAANANTAI-PERJANTAI Tervis-kylpylän hoitopaketit on koostettu huomioiden asiakkaiden erilaiset tarpeet. Ennen hoitoja tehdään lääkärintarkastus. Hotelli huolehtii vieraistaan myös tarjoamalla monipuolista ajanvietettä. 7.MATKAPÄIVÄ, LAUANTAI Aamiaisen jälkeen lähtö kohti Tallinnaa. Klo Tallinkin m/s Star lähtee Tallinnasta Saapuminen Helsinkiin ja bussimatka lähtöpaikkakunnille. HINNAT/henkilö Lähtöpv 1-2 talo 3 talo HINTAAN SISÄLTYY bussimatkat ohjelman mukaisesti laivamatkat Helsinki-Tallinna-Helsinki majoitus kahden hengen huoneessa menomatkalla lounas Suomen puolella puolihoito (aamiainen ja päivällinen) seisovasta pöydästä ja tuloiltana iltapalapaketti huoneeseen lääkärintarkastus ja enintään 3 lääkärin määräämää hoitoa päivässä seuraavasta valikoimasta: 10

13 klassinen hieronta 23 min., yrtti-helmikylpy, vedenalainen suihkuhieronta, parafiini-osokeriittihoito, mutahoito, Charcot-suihku, kiertosuihku, pyörre kylpy jaloille, vesivoimistelu tai lääkintävoimistelu salissa, voimistelu, inhalaatio, maissijauhohieronta tai parafiininaamio käsille, kiertoharjoittelu kuntosalilla, venytyshoito, valohoito, kylmähoito, mutakylpy jaloille, ultraäänihoito, magneettihoito, sähköhoidon eri muodot, suolakammio. virkistävä aamuvoimistelu sekä aamusauna ja -uinti SPA- ja saunakeskuksen käyttö päivittäin klo LISÄMAKSUSTA Yhden hengen huone 1-2 talo 96 ja 3 talo kahdenhengen huone yhdelle yötä (3 talossa ei ole yhden hengen huoneita) Täysihoito koko matkan ajalle 48 /henkilö. Sviitin lisämaksu 1-2 talo 85 /henkilö, 3 talo 130 /henkilö 6 yötä MATKAVAKUUTUS Suosittelemme matkavakuutuksen tekemistä jo matkan varausvaiheessa. Matkalle mukaan voimassa oleva passi tai EU-henkilökortti! KYLPYLÄHOTELLI TERVIS Sanatoorium Tervis AS, Seedri 6, Pärnu, Puh Hoidoista; Terviksestä saat apua luuston ja nivelistön, sydän- ja verenkiertoelimistö sekä ääreishermoston vaivoihin. Terveydentilan tutkimista varten löytyy kliininen sekä biokemian laboratorio ja ultraäänitutkimukseen sekä toiminnalliseen diagnostiikkaan tarvittava laitteisto. Erikoislääkäreistä ottaa vastaan nenä-, kurkku- ja korvalääkäri. Hammashoitoa on myös saatavana. Suolakammiosta saa apua hengitystie-, allergia- ja ihosairauksiin. Muta- ja vesihoitolassa käytetään paikallista Ermistujärven hoitavaa mutaa sekä yleishoidoissa että paikallisina kääreinä. Huoneet Kylpylä Tervis koostuu seitsemästä toisiinsa lasikäy tävin yhdistetyistä rakennuksista. Hotellissa on 494 vuodepaikkaa, kaikin mukavuuksin varustelluista hotellihuoneista avautuvat maalaukselliset näkymät. Aamiaiselle, aamuvoimisteluun ja muihin hoitoihin pääsee kätevästi lasikäytävien kautta. Mukavat, valoisat ja hyvin sisustetut hotellihuoneet on sijoitettu kolmeen eri siipeen: standard huoneet (1 ja 2 talo) sekä superior huoneet (3 talo). 1.talon huoneet on peruskorjattu 2010, 2. talo 2013 ja 3.talo Kaikissa kahden hengen huoneissa on kaksi vuodepaikkaa. Lisäksi huoneeseen saa yhden lisävuoteen. Kaikissa huoneissa on suihku, wc, suoravalintapuhelin, jääkaappi, TV ja suihku. Kaikissa huoneissa on parveke. 3 talon (superior) huoneissa on lisäksi aamutakit, tossut, hiuste kuivain, minibaari, tallelokero ja super-aamiainen (tarjotaan ruokasalin pienessä salissa). Toiveita huoneiden sijainnista sekä esim. huonenumeroista emme voi taata. Spa- ja saunakeskus: Suomalainen sauna, infrapunasauna, suolasauna, aromisauna ja höyrysauna. Japanilainen kylpy, poreallas ja uima-allas (25 metriä, 4 rataa). Liikuntakeskus: kuntosali, urheilusali sekä voimisteluallas. Kulttuurikeskuksessa järjestetään iltaisin konsertteja, tanssi-iltoja, teemapäiviä jne. Oulu Finland Tampere Helsinki Finland 25 Gulf of Finland Tallinn Estonia Pärnu Tallinna Riga 11

14 Oulu Hotellimatkat Tallinnaan , ja , 2 yötä, 3 päivää Finland Helsinki Tampere Finland 25 Gulf of Finland Tallinn Estonia Tallinna on ihanteellinen lomakohde! Tallinnassa on kaikki lähellä ja ehdit kokemaan paljon muutaman päivän reissulla! Keskiaikainen Vanhakaupunki - yksi maailman parhaiten säilyneistä hansakaupungeista - on vain lyhyen kävelymatkan päässä ydinkeskustasta. Pilvenpiirtäjät, ylelliset ravintolat ja kauppakeskukset muodostavat Vanhankaupungin vierelle modernin ja vilkkaan kauppapaikan. Tallinnasta saat kaikkea mitä olet tottunut saamaan modernista eurooppalaisesta pääkaupungista - kuitenkin lähempää ja edullisemmin! Riga MATKAOHJELMA: 1.MATKAPÄIVÄ Klo Kalajoki matkahuolto Ylivieska matkahuolto Nivala Neste Haapajärvi ABC Matka jatkuu kohti Helsinkiä. Helsingissä lähtöselvitys Länsisatamassa Tallinkin m/s Star lähtee Helsingistä Saapuminen Tallinnaan, bussikuljetus hotellille ja majoittuminen MATKAPÄIVÄ Aamiainen ja koko päivä aikaa Tallinnassa. Ohjelmassamme myös käynti käsityötukkuliike Karnaluksissa. Joulukuun matkalla nautimme jouluisesta tunnelmasta Raatihuoneen torilla! 3.MATKAPÄIVÄ Aamiaisen jälkeen lähtö satamaan. Klo Tallinkin m/s Star lähtee Tallinnasta Saapuminen Helsinkiin ja bussimatka lähtöpaikkakunnille.

15 HINTA 325 /aikuinen Huom lähdöllä myös Tallink Express hotel 278 /aikuinen 290 /aikuinen lisävuoteessa 248 /nuori v. lisävuoteessa 210 /lapsi alle 13v. lisävuoteessa HINTAAN SISÄLTYY ohjelman mukaiset bussi- ja laivamatkat kahden yön majoitus kahden hengen huoneissa aamiaisineen kuntosalin sekä kylpylän käyttö päivittäin klo 7-22 ( ei Tallink Express-hotellissa) LISÄMAKSUSTA Yhden hengen huone Meriton hotelliin toukokuun ja joulukuun lähdöllä 86 / kaksi yötä ja heinäkuun lähdöllä 75 /kaksi yötä. Voimassaoleva passi tai EU-henkilökortti mukaan matkalle! HOTELLI Meriton Grand Conference & Spa Hotel Paldiski mnt 4, Tallinn. Puh lisäksi: Tallink Express Hotel Sadama 9, Tallinn. Puh Yhdessä hyvä tulee. M/S VIKING GRACE TÄYDELLINEN IRTIOTTO Lähde upealle Viking Gracelle nauttimaan ylellisestä vuorokaudesta merellä. Tutustu samalla maailman suurimpaan kelluvaan tax-free-myymälään, ihastuttavaan Spa & Wellness-osastoon ja nauti lasillinen kuohujuomaa Seamore-samppanjabaarissa. Illan kruunaa Itämeren paras viihde. Tiedustelut & varaukset: Matka-Rasti Oy. vikingline.fi 13

16 Oulu Finland Helsinki Tampere Finland 25 Gulf of Finland Tallinn Estonia Riga Saimaan kanavalle ja Viipuriin viisumivapaasti , 3 päivää Lähde leppoisalle matkallemme Lappeenrantaan, josta teemme viisumivapaan risteilyn Viipuriin! Päivämatka viehättävään Viipuriin Saimaan kanavaa pitkin on upea kokemus. Kauniit maisemat ja historiallinen Viipuri jäävät mieleen! Risteily soveltuu myös lapsiperheille! MATKAOHJELMA PERJANTAI Klo Kalajoki matkahuolto Ylivieska matkahuolto Nivala Neste Haapajärvi ABC Suuntaamme Itä-Suomeen ja ajoreittimme kulkee Iisalmen kautta Kuopioon ja sieltä kohti Varkauden kaupunkia. Suomen ainoa ja Pohjoismaiden suurin Mekaanisen Musiikin museo sijaitsee Varkaudessa. Varkauden Mekaanisen Musiikin museo on kiehtova, kaikenikäisille sopiva matka menneisyyteen, jossa alkaa elää koko entisaikojen musiikkimaailma mekaanisine musiikki-instrumentteineen; soittorasiat, mekaaniset pianot, viulut ja haitarit, posetiivit jne. Mielenkiintoisen ja hauskan opastuksen aikana meille esitellään suuri osa museon noin neljästäsadasta instrumentista. Lappeenrantaan saavuttaessa majoittuminen hotelliin LAUANTAI Varhainen aamiainen hotellissa. Klo Kokoontuminen satamassa, lähtöselvitys ja passintarkastus m/s Carelia lähtee Lappeenrannasta. Laivalla on kaksi ravintolaa A-oikeuksin, tax free-myymälä, ruplan vaihto ja aurinkokansi Lounasmahdollisuus laivalla noutopöydästä lisämaksusta Saavumme Viipuriin, tulli- ja passintarkastus. Opastettu kiertoajelu Viipurissa, kesto noin 1 tunti, käynti myös Pellavakaupassa Kuljetus keskustasta satamaan Kokoontuminen satamassa ja passintarkastus m/s Carelia lähtee Viipurista Noutopöytäruokailu laivalla lisämaksusta Saapuminen Lappeenrantaa ja bussikuljetus hotellille.

17 23.8. SUNNUNTAI Aamiainen. Klo Lähdemme paluumatkalle. Mikkelissä käymme Kenkäverossa, jossa mahdollisuus nauttia kahvit. Kenkäveron ylpeys on Suomen suurin ja kaunein puinen pappilarakennus, jossa toimii ravintola ja kahvila. Pihapiirin galleriamyymälässä on vaihtuvia näyttelyitä ja monipuolinen käsityökauppa, vanhan ajan puutarha, kesäpuoti sekä Marttojen perinnetietokeskus Syreeni. Mikkelistä jatkamme Jyväskylän kautta lähtöpaikkakunnille. LISÄMAKSUSTA Yhden hengen huone 70. Lounas/päivällinen laivalla noutopöydästä etukäteen ostettuna 18 /aikuinen ja 9 /lapsi 2-15v. MATKA-ASIAKIRJAT Matkalle tarvitaan voimassa oleva passi. Kopio passin kuva-aukeamasta tulee toimittaa toimistoomme mennessä. Passi mukaan matkalle! Kehotamme hankkimaan matkavakuutuksen, johon sisältyy riittävä peruutusturva. HINNAT 358 /aikuinen 295 /aikuinen lisävuoteessa 205 /lapsi alle 14 v. lisävuoteessa HINTAAN SISÄLTYY ohjelman mukaiset bussimatkat opastettu käynti Mekaanisen Musiikin Museoon kahden yön majoitus kahden hengen huoneessa aamiaisineen risteily Viipuriin ohjelman mukaan kuljetus Viipurissa satamasta keskustaan ja takaisin sekä satamamaksu ja kiertoajelu HOTELLI Cumulus Lappeenranta Valtakatu 31, Lappeenranta Puh

18 Nuijapäällikön jalanjäljiltä runoilijan tielle , 2 päivää Teemme hauskan aikamatkan Ilmajoelle ja lounas Koskenkorvan Trahteerissa on sitä taattua pohojalaasta. Tampereella perehdymme kaupungin tunnetuimpaan Linnaan, Väinö Linnaan. Paluumatkalla Runoilijan tien parhaat palat! Muroleesta nousemme höyrylaiva Tarjanteen kyytiin ja saamme nauttia Suomen kauneimmiksikin mainituista näkymistä. Nautinnollisia elämyksiä herkullisen lounaan, upeiden maisemien ja laivan lämpimän tunnelman muodossa! MATKAOHJELMA: 4.8. TIISTAI Klo Kalajoki matkahuolto Ylivieska matkahuolto Sievi ABC Saavumme Ilmajoen keskustassa sijaitsevalle historialliselle Ilkan kentälle, jossa rooliopas Tuure Eerikin poika esittelee aluetta ryhmälle. Seuraavaksi tapaamme Koskenkorvan Sheriffi Jari Mäen. Sheriffi itse kertoo lyömättömällä tavallaan yritystoiminnastaan. Amerikkalaisiin autoihin ja muihin tuotteisiin liittyvän yrityksen tarina sopii kummallekin sukupuolelle - ikään katsomatta. Ostosaikaa Jari Mäen myymälässä, jossa monipuolinen amerikkalaishenkisten tuotteiden valikoima Siirrymme bussilla Koskenkorvalle. Matkalla opas kertoo käydystä Nuijasodan suurimmasta taistelusta. Viel elää Ilkan työt kenties tuon kaiken kansan suussa! Koskenkorvan Trahteerissa ruokailu noutopöydästä talon emännän johdattamana, jälkiruokakahvit makoosalla palalla. Maan laajuisesti tunnettu Koskenkorvan tila sijaitsee viinatehtaan varjossa. Ruokailun jälkeen mahdollisuus tutustua pihapiiriin ja Koskenkorva-museoon Matka jatkuu kohti Tamperetta, jonne saavumme noin klo mennessä. Majoittuminen keskustassa sijaitsevaan hotelliin. Tampereen tapahtumapaikat, esim. Särkänniemi, sijaitsevat kävelymatkan päässä hotellilta. 16

19 5.8. KESKIVIIKKO Aamiaisen jälkeen lähdemme kahden tunnin opastetulle kierrokselle ja tutustumme kaupungin tunnetuimpaan Linnaan. Väinö Linna tuli Urjalasta Tampereelle saatuaan työpaikan Finlaysonin puuvillatehtaalta. Loppu onkin sitten kansallishistoriaa. Kierros tutustuttaa kirjailijaan henkilönä, hänen teoksiinsa ja maailmaansa, jonka tärkeänä osana olivat Tampereen kirjal liset piirit. Käymme myös Linnan puistossa ja aukiolla Muroleessa, noin tunnin bussimatkan päässä Tampereella, nousemme höyrylaiva Tarjanteen kyytiin. Matkan alussa nautitaan suussa sulava lounas. Lounaan jälkeen on mukava rentoutua, antaa aikaa itselleen ja nauttia upeista näkymistä! Rannat ovat jylhiä, kallioisia ja laiva lipuu järvellä usein rantoja nuollen. Iltapäivällä on aika nauttia kupponen kuumaa tuoreen pullan kera. Muroleen kanavalle saavutaan klo 15: Saavumme Virroilla, josta jatkamme kohti lähtöpaikkakuntia. HINTA 265 /henkilö HINTAAN SISÄLTYY bussimatkat ohjelman mukaan ohjelman mukaiset opastukset ja sisäänpääsyt lounas Koskenkorvan Trahteerissa sekä paluumatkalla laivalla iltapäiväkahvit laivalla yhden yön majoitus kahden hengen huoneessa aamiaisineen LISÄMAKSUSTA Yhden hengen huone 35 HOTELLI Cumulus Hämeenpuisto Hämeenpuisto 47, Tampere Puh

20 Hotellimatkat Helsinkiin omatoimimatkat 1.5., ja , 3 päivää Kalajoki Tervetuloa Helsinkiin! Helsinki on ihanteellinen kaupunki koko perheen lomalle. Monipuolisista perhekohteista löytyy tekemistä kaikille ikään katsomatta. Kesällä käynnistyvät jälleen sightseeing-risteilyt, saariravintolat avautuvat, torielämä vilkastuu. Muuna aikana Helsingissä voi nauttia korkeatasoisesta kulttuuritarjonnasta, joka ilahduttaa vaativampaakin taiteenystävää. MATKAOHJELMAT Bussin lähtöaika ja reitit löytyvät Bussilomat 2015 esitteemme sivulta 12 alkaen (Hotellimatkat Tallinnassa 2 yötä) HINTAAN SISÄLTYY ohjelman mukaiset bussimatkat kahden yön majoitus hotellissa 2 hengen huoneessa aamiaisineen HINTA 225 /aikuinen 180 /aikuinen lisävuoteessa 150 /lapsi alle 16 v. lisävuoteessa LISÄMAKSUSTA Yhden hengen huone 75 HOTELLI Original Sokos hotel Presidentti Eteläinen rautatiekatu 4, Helsinki Puh

YLEISET VALMISMATKAEHDOT

YLEISET VALMISMATKAEHDOT YLEISET VALMISMATKAEHDOT Kun olet lähdössä yli 3 vuorokautta kestävälle valmismatkalle, kannattaa tutustua yleisiin valmismatkaehtoihin sekä matkanjärjestäjäsi erityisehtoihin. Yleiset valmismatkaehdot

Lisätiedot

Nämä hyväksytyt sopimusehdot ovat Suomen matkatoimistoalan liitto ry:n ja kuluttaja-asiamiehen neuvottelemat.

Nämä hyväksytyt sopimusehdot ovat Suomen matkatoimistoalan liitto ry:n ja kuluttaja-asiamiehen neuvottelemat. Yritykselle Yleiset valmismatkaehdot Nämä 30.6.2009 hyväksytyt sopimusehdot ovat Suomen matkatoimistoalan liitto ry:n ja kuluttaja-asiamiehen neuvottelemat. 1. Soveltamisala 1.1. Yleiset valmismatkaehdot

Lisätiedot

Yleiset valmismatkaehdot Nämä hyväksytyt sopimusehdot ovat Suomen matkatoimistoalan liitto ry:n ja kuluttaja-asiamiehen neuvottelemat.

Yleiset valmismatkaehdot Nämä hyväksytyt sopimusehdot ovat Suomen matkatoimistoalan liitto ry:n ja kuluttaja-asiamiehen neuvottelemat. Yleiset valmismatkaehdot Nämä 30.6.2009 hyväksytyt sopimusehdot ovat Suomen matkatoimistoalan liitto ry:n ja kuluttaja-asiamiehen neuvottelemat. 1. Soveltamisala 1.1. Yleiset valmismatkaehdot Näitä sopimusehtoja

Lisätiedot

Maksuton matkatavaramäärä on 15 kg/henkilö, jonka lisäksi matkustajalla saa olla enintään 15/ henkilö golf bagi ja 6 kg käsimatkatavaraa.

Maksuton matkatavaramäärä on 15 kg/henkilö, jonka lisäksi matkustajalla saa olla enintään 15/ henkilö golf bagi ja 6 kg käsimatkatavaraa. Matkaehdot Bulgarian golfpaketit Matkan erityisehdot Näiden erityisehtojen lisäksi noudatetaan 1.7.1995 voimaantulleita Yleisiä valmismatkaehtoja sekä Golf Unlimited/ Ski Unlimitedin erityisehtoja. Matkan

Lisätiedot

YLEISET VALMISMATKAEHDOT

YLEISET VALMISMATKAEHDOT YLEISET VALMISMATKAEHDOT STS Kielimatkat Oy on asettanut toiminnalleen valmismatkalain edellyttämän ja Kuluttajaviraston valvoman vakuuden. STS on sitoutunut Yleisiin valmismatkaehtoihin. Sopimusehdot

Lisätiedot

Visbyn risteily Silja Europalla. Lähdöt 17.-19.7 ja 24.-26.7.2016

Visbyn risteily Silja Europalla. Lähdöt 17.-19.7 ja 24.-26.7.2016 Visbyn risteily Silja Europalla Lähdöt 17.-19.7 ja 24.-26.7.2016 Visby on kaupunki ja maineensa veroinen. Täällä kävijän hurmaavat sen matalat, ruusuihin peittyvät talot, sen korkeat tornit, varjoisat

Lisätiedot

Viking Line päiväristeily Tallinnaan. Esittely. Viking Line päiväristeily Tallinnaan. Miksi päiväristeilylle? Matkustaminen. Matkan kesto.

Viking Line päiväristeily Tallinnaan. Esittely. Viking Line päiväristeily Tallinnaan. Miksi päiväristeilylle? Matkustaminen. Matkan kesto. Sivu 1 / 6 Esittely Viking Line päiväristeily Tallinnaan Matka sisältää päiväristeilyn Päiväristeily alkaa aamupäivällä, jolloin voit nauttia lounaan Bistro Buffetissa. Päivässä ehtii vaikka mitä! Merimatka

Lisätiedot

Europa viihderisteily Tallinnaan. Esittely. Europan viihderisteily Tallinnaan. Miksi Europan viihderisteily? Matkustaminen. Matkan kesto.

Europa viihderisteily Tallinnaan. Esittely. Europan viihderisteily Tallinnaan. Miksi Europan viihderisteily? Matkustaminen. Matkan kesto. Sivu 1 / 6 Esittely Europan viihderisteily Tallinnaan Lähdöt päivittäin klo 18.30 Helsingistä. Matka sisältää Helsinki - Tallinna - Helsinki risteilyn valitussa hyttiluokassa. Alkuviikosta Europan 22h

Lisätiedot

BUSSILOMAT 2016. www.matkarasti.fi. YLIVIESKA (08) 4694 470 ylivieska@matkarasti.fi

BUSSILOMAT 2016. www.matkarasti.fi. YLIVIESKA (08) 4694 470 ylivieska@matkarasti.fi BUSSILOMAT 2016 www.matkarasti.fi YLIVIESKA (08) 4694 470 ylivieska@matkarasti.fi Tervetuloa Bussilomalle! Olemme jälleen koonneet vanhoille ja uusille bussilomien ystävillemme mielenkiintoisia matkoja

Lisätiedot

MATKA MALTALLE 29.10. 3.11.2016

MATKA MALTALLE 29.10. 3.11.2016 MATKA MALTALLE 29.10. 3.11.2016 Yksi Maltan suurimmista vetonauloista on saarivaltion ympärillä vellova meri, joka vetää ihmisiä saarelle nauttimaan upeista maisemista ja kirkkaista vesistä. Maltan pitkä

Lisätiedot

Visbyn risteily Helsingistä

Visbyn risteily Helsingistä Visbyn risteily Helsingistä Reitti: Karstula-Äänekoski-Jyväskylä-Jämsä (menoon mahdollista saada liityntäkuljetukset myös Keuruulta ja Petäjävedeltä -> kysy lisää toimistoistamme!) Lähdöt: 3.7 ja 24.7

Lisätiedot

Suomen Maaseutumatkailuyrittäjät ry (SMMY ry) opintomatka Luxemburg-Belgia-Alankomaat 5.-10.10.2014

Suomen Maaseutumatkailuyrittäjät ry (SMMY ry) opintomatka Luxemburg-Belgia-Alankomaat 5.-10.10.2014 Suomen Maaseutumatkailuyrittäjät ry (SMMY ry) opintomatka Luxemburg-Belgia-Alankomaat 5.-10.10.2014 Sunnuntai 5.10.2014 17:50 Suora lento Ryanair FR1922 Tampere Frankfurt-Hahn 19:25 19:45 Matka 120 km

Lisätiedot

Lähdöt lähes päivittäin (ei lauantaisin) klo 21:30 tai 20:00 (sunnuntaisin) Helsingistä.

Lähdöt lähes päivittäin (ei lauantaisin) klo 21:30 tai 20:00 (sunnuntaisin) Helsingistä. Sivu 1 / 7 Esittely 23h Päivä Tallinnassa risteily Lähdöt lähes päivittäin (ei lauantaisin) klo 21:30 tai 20:00 (sunnuntaisin) Helsingistä. Suositulla Ostosristeilyllä vietät yön laivalla ja Tallinnassa

Lisätiedot

Hotelli Seashells Resort**** Qawra Coast Road, Qawra, SPB 1902, Malta

Hotelli Seashells Resort**** Qawra Coast Road, Qawra, SPB 1902, Malta Kevätretki Maltalle 23 27.4.2017 Matkalla nähdään pääsaaren lisäksi Gozon vihreämpää luontoa ja tutustutaan monipuolisesti historiaan ja nähtävyyksiin. Saaren etelä-osan retkellä nähdään mm. Zurrieq laakso

Lisätiedot

ClubOne-alennus edellyttää 1 kortti / hytti. Samaa korttia ei voi hyödyntää useammassa hytissä.

ClubOne-alennus edellyttää 1 kortti / hytti. Samaa korttia ei voi hyödyntää useammassa hytissä. Ikaalisten Matkatoimisto Taru Malmström 03-4580203 taru.malmstrom@ikaalistenmatkatoimisto.fi Matti Ristimäki 040-5025917 matti.ristimaki@luukku.com Tässä tarjouksemme Visbyn risteilystä 7.-9.8.2016 Matkaohjelma

Lisätiedot

Eläkeliiton Keski-Pohjanmaan piiri ry

Eläkeliiton Keski-Pohjanmaan piiri ry Eläkeliiton Keski-Pohjanmaan piiri ry JÄSENMATKA ISLANNIN IHMEITÄ SAAGOJEN SAARELLA Matka-aika: la 7.9. ke 11.9.2013 Islanti on meille monelle pitkäaikainen haave pääsisinpä käymään. Nyt tämän haaveen

Lisätiedot

JOULUTOREJA JA BUDAPESTIN ADVENTTITUNNELMAA 30.11. 3.12.2016

JOULUTOREJA JA BUDAPESTIN ADVENTTITUNNELMAA 30.11. 3.12.2016 JOULUTOREJA JA BUDAPESTIN ADVENTTITUNNELMAA 30.11. 3.12.2016 MATKAOHJELMA (pidätämme oikeuden muutoksiin): Lentomatka: Finnair 30.11. AY753 Helsinki 09.30 Budapest 10.50 3.12. AY756 Budapest 19.10 Helsinki

Lisätiedot

Saapuminen Tukholmaan, josta jatketaan välittömästi kohti Kalmaria ja Öölantia

Saapuminen Tukholmaan, josta jatketaan välittömästi kohti Kalmaria ja Öölantia Sunnuntai 11.6.2017 klo 16.30 klo 20.55 Lähtö Nurmijärven kirkon parkkipaikalta kohti Turkua Lähtee m/s Viking Grace kohti Maarianhaminaa ja Tukholmaa Maanantai 12.6.2017 klo 6.30 klo 13.00 klo 16.00 klo

Lisätiedot

HURTIGRUTEN - MAAILMAN KAUNEIN MERIMATKA KIRKKONIEMESTÄ BERGENIIN *, **, **, , JA

HURTIGRUTEN - MAAILMAN KAUNEIN MERIMATKA KIRKKONIEMESTÄ BERGENIIN *, **, **, , JA HURTIGRUTEN - MAAILMAN KAUNEIN MERIMATKA KIRKKONIEMESTÄ BERGENIIN 13.-19.4.*, 15.-21.5.**, 1.-7.8.**, 22.-28.8., 3.-10.9. JA 14.-20.9.2017 Hurtigruten on Norjan rannikon alkuperäinen laivareitti, joka

Lisätiedot

Varausvahvistus/lasku 03.02.2016. Tuotteet. Erikoishinta urheiluryhmille MOBERG TOMI. Varaus nimellä: HYPO POJAT 02

Varausvahvistus/lasku 03.02.2016. Tuotteet. Erikoishinta urheiluryhmille MOBERG TOMI. Varaus nimellä: HYPO POJAT 02 Sivu MOBERG TOMI Varausvahvistus/lasku 03.02.206 Varausnumero 5075095 Turvanumero 4395 Teitä palveli Henriikka T. Pakettialennukset Meno-paluu Tuotteet Erikoishinta urheiluryhmille Varaus nimellä: HYPO

Lisätiedot

SU 13.12. Suurpujottelu klo 09.00 Joukkueenjohtajien kokous klo 09.30 Rataan tutustuminen klo 10.15 SP 1. kierros

SU 13.12. Suurpujottelu klo 09.00 Joukkueenjohtajien kokous klo 09.30 Rataan tutustuminen klo 10.15 SP 1. kierros Kilpailukutsu PS ALPPI CUP 2015/2016 12.-13.12.2015 PYHÄ 30.-31.1.2016 SALLA LA 12.12. Alueleiri klo 11.00 leiriohjelma alkaa treeniklinikka (myös pujottelusukset mukaan) aikuisille radanmerkkauskoulutus

Lisätiedot

MHY KESKIPOHJAN METSÄ- JA LUONTOMATKA ITÄVALTAAN Matka-aika: ke 2.9. ti 8.9.2015

MHY KESKIPOHJAN METSÄ- JA LUONTOMATKA ITÄVALTAAN Matka-aika: ke 2.9. ti 8.9.2015 MHY KESKIPOHJAN METSÄ- JA LUONTOMATKA ITÄVALTAAN Matka-aika: ke 2.9. ti 8.9.2015 Itävalta Keski-Euroopan sydämessä lumoaa kauneudellaan. Maisemaa hallitsevat upeina kohoavat metsäiset rinteet ja lumihuippuiset

Lisätiedot

värikkäitä hetkiä Hotellin esite parkinn.fi/hotel-meriton-tallinn

värikkäitä hetkiä Hotellin esite parkinn.fi/hotel-meriton-tallinn värikkäitä hetkiä Park Inn by Radisson Meriton Conference & Spa Hotel Tallinn Toompuiestee 27 / Paldiski mnt 4, Tallinn 10149, Viro Puh. + 372 62 88 100 Faksi + 372 62 88 101 info.meriton.tallinn@rezidorparkinn.com

Lisätiedot

Tarjous 5 vrk. LENTOPALLON MM 2014 Viralliset fanimatkat Puolan Katowiceen

Tarjous 5 vrk. LENTOPALLON MM 2014 Viralliset fanimatkat Puolan Katowiceen Tarjous 5 vrk LENTOPALLON MM 2014 Viralliset fanimatkat Puolan Katowiceen VIRALLISET FANIMATKAT 2 WWW.AIKAMATKAT.FI P9 ALKUSARJA, LYHYT 1 5.9.2014 5 VRK ALK 650 SUORA LENTO HELSINKI HINTAAN SISÄLTYY SUORA

Lisätiedot

OULU JOULUNAJAN VIIKKO-OHJELMA

OULU JOULUNAJAN VIIKKO-OHJELMA Joulunajan viikko-ohjelma on voimassa 23.12.2011 8.1.2012 PERJANTAI 23.12. / 30.12. / 6.1. 12:00 MOOTTORIKELKKASAFARI ERÄMAAHAN Nauti ulkoilmaelämästä moottorikelkkasafarilla luonnon sydämeen. Reittimme

Lisätiedot

Vaalan kunta Ostoliikennesopimuksen liite 3 1 (6)

Vaalan kunta Ostoliikennesopimuksen liite 3 1 (6) Vaalan kunta Ostoliikennesopimuksen liite 3 1 (6) KULJETUSPALVELUT OSTOLIIKENTEEN EHDOT Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Sopimuksessa voidaan poiketa näistä ehdoista. Hoidettaessa sopimussuhteeseen

Lisätiedot

TERVETULOA MATKALLE MUKAAN!

TERVETULOA MATKALLE MUKAAN! METO RY:N JA AGROLOGIEN LIITON JÄSENMATKA: ALKUKESÄN LUONTOELÄMYS HUIPPUVUORET JÄÄKARHUN KUNINGASKUNTA MATKA-AIKA: keskiviikko 8.6. sunnuntai 12.6.2016 Norjan kuningaskuntaan kuuluvat Huippuvuoret sijaitsevat

Lisätiedot

Lapland Hotel Sirkantähden viikko-ohjelma 11.1. 15.4.2016

Lapland Hotel Sirkantähden viikko-ohjelma 11.1. 15.4.2016 Lapland Hotel Sirkantähden viikko-ohjelma 11.1. 15.4.2016 Lapland Hotel Sirkantähden talven viikko-ohjelmassa nautitaan luonnon rauhasta, uusista kokemuksista, yhdessä tekemisestä ja Lapin tarinoista!

Lisätiedot

SATO HOTELLIKOTI OY:N MAJOITUSSOPIMUKSIIN SOVELLETTAVAT YLEISET SOPIMUSEHDOT

SATO HOTELLIKOTI OY:N MAJOITUSSOPIMUKSIIN SOVELLETTAVAT YLEISET SOPIMUSEHDOT SATO HOTELLIKOTI OY:N MAJOITUSSOPIMUKSIIN SOVELLETTAVAT YLEISET SOPIMUSEHDOT 1 Sopimuksen synty ja soveltamisala Kun asiakas varaa :ltä huoneiston majoittumista varten ja vahvistaa varauksen, syntyy osapuolten

Lisätiedot

Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen Waltti- nettilatauspalvelun käyttöehdot

Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen Waltti- nettilatauspalvelun käyttöehdot Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen Waltti- nettilatauspalvelun käyttöehdot 1. Yleistä Näitä verkkopalvelun käyttöehtoja sovelletaan Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen (jäljempänä Palveluntarjoaja) tuottamaan

Lisätiedot

Kolmården eläinpuisto + 1 yö Tukholman hotellissa / Silja Line 4 pv

Kolmården eläinpuisto + 1 yö Tukholman hotellissa / Silja Line 4 pv Kolmården eläinpuisto + 1 yö Tukholman hotellissa / Silja Line 4 pv Reitit: - Hankasalmi-Lievestuore-Jyväskylä-Jämsä (ti 5.7 ja ti 2.8) - Karstula-Äänekoski-Jyväskylä-Keuruu-Mänttä (ma 11.7) - Karstula-Äänekoski-Jyväskylä-Jämsä

Lisätiedot

TIEDOTTEESSA KÄSITELTÄVÄT AIHEET VUOSIKOKOUS JA SUKUSEURAN 15-VUOTISJUHLA 9.7.2016...2 VUOSIKOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS...3

TIEDOTTEESSA KÄSITELTÄVÄT AIHEET VUOSIKOKOUS JA SUKUSEURAN 15-VUOTISJUHLA 9.7.2016...2 VUOSIKOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS...3 1/6,Kuva: http://www.maija.palvelee.fi/ TIEDOTTEESSA KÄSITELTÄVÄT AIHEET sivu VUOSIKOKOUS JA SUKUSEURAN 15-VUOTISJUHLA 9.7.2016...2 VUOSIKOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS...3 SUKUSEURAN KOTISIVUISTA MIELENKIINTOISET

Lisätiedot

ELÄKELIITON KARJALAN PIIRIN JÄSENMATKA KAUNIISEEN KOILLIS-ITALIAAN Matka-aika: su 17.4. - pe 22.4.2016 SUORALLA LENNOLLA LAPPEENRANNASTA

ELÄKELIITON KARJALAN PIIRIN JÄSENMATKA KAUNIISEEN KOILLIS-ITALIAAN Matka-aika: su 17.4. - pe 22.4.2016 SUORALLA LENNOLLA LAPPEENRANNASTA ELÄKELIITON KARJALAN PIIRIN JÄSENMATKA KAUNIISEEN KOILLIS-ITALIAAN Matka-aika: su 17.4. - pe 22.4.2016 SUORALLA LENNOLLA LAPPEENRANNASTA Matkamme vie meidät Koillis-Italian kauniisiin maisemiin. Kohteenamme

Lisätiedot

OULU KESÄN VIIKKO-OHJELMA

OULU KESÄN VIIKKO-OHJELMA MAANANTAI 9:00-12:00 KESÄAAMUN MAASTOPYÖRÄILYRETKI Nauti raikkaasta kesäaamun tuulesta sekä Oulun kaupungin kauniista luonnosta korkealuokkaisen maastopyörän ohjaksissa. Retki lähtee kauppatorilta ja jatkuu

Lisätiedot

Linnala Setlementti ry (Linnala)

Linnala Setlementti ry (Linnala) 1 SOPIMUS HENKILÖSTÖPALVELUN MYYNNISTÄ 1. Sopijapuolet Savonlinnan kaupunki (kaupunki) yhteys/vastuuhenkilö Linnala Setlementti ry (Linnala) 2. Sopimuksen tarkoitus Tässä sopimuksessa määritellään sopijapuolten

Lisätiedot

KUNTO-PIRKAT MAJOITUSKIINTIÖT

KUNTO-PIRKAT MAJOITUSKIINTIÖT KUNTO-PIRKAT MAJOITUSKIINTIÖT Hotelli Cumulus Hämeenpuisto Hämeenpuisto 47 33200 Tampere hameenpuisto.cumulus@restel.fi Tel: +358 3 386 2000 Fax: +358 3 386 2299 Ajankohta 20.2. - 21.2.2016 Majoitus Varaukset

Lisätiedot

ASUNTO-OSAKEHUONEISTOSSA TEHTÄVÄSTÄ KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS

ASUNTO-OSAKEHUONEISTOSSA TEHTÄVÄSTÄ KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS ASUNTO-OSAKEHUONEISTOSSA TEHTÄVÄSTÄ KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS Sivu 1/2 TALOYHTIÖ Asunto-osakeyhtiön nimi ja osoite Huoneiston numero OSAKAS Huoneiston osakkeenomistajan nimi ja puhelinnumero

Lisätiedot

PORTUGALIIN LISSABONISTA PORTOON 12. 19.4.2016

PORTUGALIIN LISSABONISTA PORTOON 12. 19.4.2016 PORTUGALIIN LISSABONISTA PORTOON 12. 19.4.2016 Portugali kiehtoo erilaisuudellaan ja monipuolisuudellaan. Portugalin kohta 900-vuotisen historian aikaisen rakennustaiteen monumenttien rikkaus on hämmästyttävän

Lisätiedot

Helsingin kansallisen senioripiirin matka LONTOOSEEN 21. 25.9.2016

Helsingin kansallisen senioripiirin matka LONTOOSEEN 21. 25.9.2016 Helsingin kansallisen senioripiirin matka LONTOOSEEN 21. 25.9.2016 Joka on kyllästynyt Lontooseen, on kyllästynyt elämään sanotaan. Lausahdus kuvaa hyvin sitä, että Lontoo on yksi maailmanmonipuolisimmista

Lisätiedot

Valmismatkalain uudistaminen uuden matkapakettidirektiivin johdosta. Lainsäädäntöneuvos Katri Kummoinen oikeusministeriö

Valmismatkalain uudistaminen uuden matkapakettidirektiivin johdosta. Lainsäädäntöneuvos Katri Kummoinen oikeusministeriö Valmismatkalain uudistaminen uuden matkapakettidirektiivin johdosta Lainsäädäntöneuvos Katri Kummoinen oikeusministeriö Matkamessut 20.1.2017 1 Taustaa Korvaa direktiivin 1990/314/ETY Tarve ajantasaistaa

Lisätiedot

FINNMATKOJEN VALMISMATKOJEN LISÄ- JA ERITYISEHDOT

FINNMATKOJEN VALMISMATKOJEN LISÄ- JA ERITYISEHDOT FINNMATKOJEN VALMISMATKOJEN LISÄ- JA ERITYISEHDOT Nämä lisä- ja erityismatkaehdot koskevat valmismatkoja, jotka on varattu 9.3.2016 tai sen jälkeen. Ehdot koskevat myös Tema-matkoja ja ne ovat nähtävissä

Lisätiedot

Luomuviinimatka Andien juurille

Luomuviinimatka Andien juurille Luomuviinimatka Andien juurille 24.02. - 08.03.2017 Chile & Argentiina luomuviinimatka Chile ja Argentiina ovat upeita valtioita, jotka ovat täynnä toinen toistaan loistavampia nähtävyyksiä. Matkamme alkaa

Lisätiedot

KIINTEISTÖNHOIDON JA ISÄNNÖINNIN YLEISET SOPIMUSEHDOT 2000

KIINTEISTÖNHOIDON JA ISÄNNÖINNIN YLEISET SOPIMUSEHDOT 2000 KH&I-YSE 2000 26.1.2000 1(6) KIINTEISTÖNHOIDON JA ISÄNNÖINNIN YLEISET SOPIMUSEHDOT 2000 1 Soveltamisala Yleisiä sopimusehtoja sovelletaan kiinteistönhoidossa ja kiinteistöjen isännöinnissä toimeksisaajan

Lisätiedot

Elämyksiä luonnosta - Yyterin Kylpylähotellissa, Maaseudun Terveys- ja Lomahuolto ry (MTLH) MALLIOHJELMA 2017

Elämyksiä luonnosta - Yyterin Kylpylähotellissa, Maaseudun Terveys- ja Lomahuolto ry (MTLH) MALLIOHJELMA 2017 Elämyksiä luonnosta - Yyterin Kylpylähotellissa, Maaseudun Terveys- ja Lomahuolto ry (MTLH) MALLIOHJELMA 2017 Sunnuntai Klo 15.00- Majoittuminen hotelliin Klo 18.00-19.00 Tuloinfo. Taloon ja toisiin tutustuminen

Lisätiedot

AIKATAULU HELSINKI TALLINNA HELSINKI

AIKATAULU HELSINKI TALLINNA HELSINKI AIKATAULU HELSINKI TALLINNA HELSINKI MS GEORG ÜTS AIKATAULU 02.01.1987 01.01.1988 02.01.1987 30.03.1987 MA Tl KE TO PE LA SU Helsinki 10.30 10.30 Tallinna 15.30 15.30 Tallinna 19.30 19.30 Helsinki 22.30

Lisätiedot

MAJOITUSTARJOUKSET MINI AURORA CUP 2017

MAJOITUSTARJOUKSET MINI AURORA CUP 2017 MAJOITUSTARJOUKSET MINI AURORA CUP 2017 1. Kylpylähotelli Kunnonpaikka 2. Spa Hotel Rauhalahti 3. Rantasipi Atlas 4. Cumulus Kuopio 5. Hotelli IsoValkeinen Kuopio 6. Sokos Hotel Puijonsarvi 7. Scandic

Lisätiedot

Malmin seurakunta / Antti Ylinen 09-23404450, 050-3803564, antti.ylinen@evl.fi Matkalle ilmoittaudutaan Malmin kirkkoherranvirastoon puh.

Malmin seurakunta / Antti Ylinen 09-23404450, 050-3803564, antti.ylinen@evl.fi Matkalle ilmoittaudutaan Malmin kirkkoherranvirastoon puh. Malmin seurakunta / Antti Ylinen 09-23404450, 050-3803564, antti.ylinen@evl.fi Matkalle ilmoittaudutaan Malmin kirkkoherranvirastoon puh. 092340 4400 Matkan hinta: 1360 / hlö, kun vähintään 20 lähtijää

Lisätiedot

HURTIGRUTEN - MAAILMAN KAUNEIN MERIMATKA *, , , , , , JA

HURTIGRUTEN - MAAILMAN KAUNEIN MERIMATKA *, , , , , , JA HURTIGRUTEN - MAAILMAN KAUNEIN MERIMATKA 13.-19.4.*, 15.-21.5., 1.-7.8., 17.-24.8., 22.-28.8., 3.-9.9., 8.-15.9. JA 14.-20.9.2017 Hurtigruten on Norjan rannikon alkuperäinen laivareitti, joka on jo vuodesta

Lisätiedot

Päätös. Laki. työsopimuslain 4 luvun muuttamisesta

Päätös. Laki. työsopimuslain 4 luvun muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 59/2006 vp Hallituksen esitys laeiksi työsopimuslain 4 luvun ja merimieslain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi työsopimuslain 4 luvun ja merimieslain

Lisätiedot

Tervetuloa Avioparikurssille 5.-7.8.2016. Hartolan Kuningaskuntaan, Ekon historialliseen kartanoon ja Linna-hotelliin!

Tervetuloa Avioparikurssille 5.-7.8.2016. Hartolan Kuningaskuntaan, Ekon historialliseen kartanoon ja Linna-hotelliin! Tervetuloa Avioparikurssille 5.-7.8.2016 Hartolan Kuningaskuntaan, Ekon historialliseen kartanoon ja Linna-hotelliin! Parempi avioliitto ry järjestää Avioparikurssin Itä-Hämeen opistossa Tainionvirran

Lisätiedot

ULKOMAANTYÖN SOPIMUSMALLI

ULKOMAANTYÖN SOPIMUSMALLI ULKOMAANTYÖN SOPIMUSMALLI 1. Sopimusosapuolet Työnantaja Nimi Osoite Työnantajan edustaja asemamaassa Nimi Osoite Työntekijä Nimi Osoite 2. Työn suorittamispaikka Asemamaa: Paikkakunta: Toimipiste: 3.

Lisätiedot

Oikeus käyttää terveyspalveluja Suomessa. Reetta Kyyrö Kela, Etuuspalvelut Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus 17.3.2016

Oikeus käyttää terveyspalveluja Suomessa. Reetta Kyyrö Kela, Etuuspalvelut Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus 17.3.2016 Oikeus käyttää terveyspalveluja Suomessa Reetta Kyyrö Kela, Etuuspalvelut Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus 17.3.2016 Esityksen sisältö Mitä tarkoittaa oikeus käyttää terveyspalveluja Suomessa? Mihin

Lisätiedot

Tilaaja: Ylioppilastutkintolautakunta (jäljempänä Tilaaja ) Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: XXX

Tilaaja: Ylioppilastutkintolautakunta (jäljempänä Tilaaja ) Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: XXX Hankinta: USB-muistitikut sähköiseen ylioppilaskokeeseen, dnro 1/221/2016 TARJOUSPYYNNÖN LIITE 1, SOPIMUSEHDOT SOPIMUS USB-MUISTITIKKUJEN TOIMITTAMISESTA 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: Ylioppilastutkintolautakunta

Lisätiedot

TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ

TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ 2 (7) Sisällys 1 SOPIMUSOSAPUOLET JA SOPIMUKSEN TARKOITUS... 3 2 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO... 3 3 AVOIN SÄHKÖNTOIMITUS... 3

Lisätiedot

Liite 3. Puitesopimusmalli

Liite 3. Puitesopimusmalli PUITESOPIMUS 1. PUITESOPIMUSTOIMITTAJA Pankkiyhteys: Yhteyshenkilö: Yhteystiedot: 2. TILAAJA Oy Helsingin Asuntohankinta Ab Yhteyshenkilö: Yhteystiedot: Tukholmankatu 2, 3. kerros, 00250 Helsinki 3. SOPIMUKSEN

Lisätiedot

Lennot Finnair AY933 Helsinki klo 08:25 Manchester klo 09:25 AY938 Manchester klo17:50 Helsinki klo 22:30 Aikataulut annettu sitoumuksetta

Lennot Finnair AY933 Helsinki klo 08:25 Manchester klo 09:25 AY938 Manchester klo17:50 Helsinki klo 22:30 Aikataulut annettu sitoumuksetta Tv-katsojamatka 2016 Yorkshiren vetovoima on tv-sarjojen ja elokuvien kuvauspaikkana on vertaansa vailla. Sen kanervanummet, vehreät laaksot kiviaitoineen, idylliset kylät lampaineen ja kivitaloineen,

Lisätiedot

TUL:n VETERAANIPÄIVÄT 25.-26.5.2015 VARKAUDESSA

TUL:n VETERAANIPÄIVÄT 25.-26.5.2015 VARKAUDESSA TUL:n VETERAANIPÄIVÄT 25.-26.5.2015 VARKAUDESSA KYLPYLÄHOTELLI KUNTORANTA PELIT KESKUSKENTÄLLÄ Ilmoittautumiset 27.4. 2015 mennessä Tervetuloa TUL Veteraanipäiville kauniiseen, ystävälliseen ja rehelliseen

Lisätiedot

OPINTOPÄIVÄT KALAJOELLA

OPINTOPÄIVÄT KALAJOELLA 1.12.2014 PALOKUNTANUORTEN OHJAAJIEN JA PALOKUNTANAISTEN OPINTOPÄIVÄT KALAJOELLA SPEK Pohjois-Suomi järjestää Pohjois-Suomen ja Lapin pelastusliiton palokuntanuorten ohjaajien ja palokuntanaisten opintopäivät

Lisätiedot

V U O K R A S O P I M U S (LUONNOS)

V U O K R A S O P I M U S (LUONNOS) Sivu 1 / 6 Kaupunkirakennelautakunta asianro 297- V U O K R A S O P I M U S (LUONNOS) 1. Vuokra-aika 2. Vuokra Kuopion kaupunki vuokraa KENELLE ( ) maanvuokralain 5. luvun mukaisena vuokrauksena Kuopion

Lisätiedot

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Minun Maatilani ohjelmiston palvelusopimus 23.12.2015 Page 1 of 5 Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Käsitteet Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus

Lisätiedot

ILMOITUS HUONEISTON MUUTOSTYÖSTÄ

ILMOITUS HUONEISTON MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS HUONEISTON MUUTOSTYÖSTÄ ASUNTO-OSAKEYHTIÖN TIEDOT Yhtiön nimi Huoneiston numero Osakkeiden numero OSAKKEEN OMISTAJAN TIEDOT Sukunimi Etunimet Sähköposti Asunto-osakeyhtiölain 5. luku 2, ilmoitus

Lisätiedot

Rantakylän terassiasuntoja lähellä Marseillen kaupunkia. Nauti rennosta rantaelämästä ja Provencen rannoista sekä nähtävyyksistä.

Rantakylän terassiasuntoja lähellä Marseillen kaupunkia. Nauti rennosta rantaelämästä ja Provencen rannoista sekä nähtävyyksistä. Rantakylän terassiasuntoja lähellä Marseillen kaupunkia. Nauti rennosta rantaelämästä ja Provencen rannoista sekä nähtävyyksistä. Lomailijoille tarkoitettuja terassiasuntoja Välimeren ranta-alueella Six

Lisätiedot

Kiertomatka Sisiliassa 25.09. 02.10.2016

Kiertomatka Sisiliassa 25.09. 02.10.2016 Kiertomatka Sisiliassa 25.09. 02.10.2016 24.10. 31.10.2015 Sisilia on hedelmällinen saari, jossa on ihanteellinen ilmasto luomuviininviljelyyn. Matkan aikana vierailemme monilla luomuviinitiloilla, tutustumme

Lisätiedot

IRLANNIN KIERTOMATKA 11. - 18.6. JA 19. - 26.8.2016

IRLANNIN KIERTOMATKA 11. - 18.6. JA 19. - 26.8.2016 IRLANNIN KIERTOMATKA 11. - 18.6. JA 19. - 26.8.2016 Limerick - Galway - Westport - Sligo - Vihreän saaren kierroksella matkataan kauniissa maisemissa, osin paljon kehuttua "Wild Atlantic Way" -reittiä

Lisätiedot

AIKATAULU 01.04.- 31.12.81 HELSINKI-TALLINNA-HELSINKI

AIKATAULU 01.04.- 31.12.81 HELSINKI-TALLINNA-HELSINKI AIKATAULU 01.04.- 31.12.81 HELSINKI-TALLINNA-HELSINKI AIKATAULU MS GEORG ÜTS 1981 HELSINKI-TALLINNA-HELSINKI 01.04-30.04.1981 MA Tl KE TO RE LA SU Helsinki 10.30 10.30 - - 10.30 10.30 - Tallinna 15.30

Lisätiedot

Europa risteilyt Tallinnaan

Europa risteilyt Tallinnaan Europa risteilyt Tallinnaan Tervetuloa Mannisen matkassa risteilylle Tallinnaan. Suosittu Europa saapui Helsinki?Tallinna-linjalle entistä ehompana. Keväällä uudistettiin jo myymälät ja laivalle saatiin

Lisätiedot

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS 20.4.2015 IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA 1 1.1 SOVELTAMINEN Näitä erityisehtoja sovelletaan ohjelmistojen tai niiden osien toimituksiin ketterien

Lisätiedot

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1 RHV/1.1.2017 1 (5) MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT Yleisiä määräyksiä 1 Näitä ehtoja sovelletaan maatalousyrittäjän eläkelain (1280/2006) 10 :n mukaan vakuutettuun maatalousyrittäjään ja

Lisätiedot

1.2 Lainatulle pääomalle maksetaan vuosittainen kiinteä korko kohdassa 9 esitetyn mukaisesti.

1.2 Lainatulle pääomalle maksetaan vuosittainen kiinteä korko kohdassa 9 esitetyn mukaisesti. Tiedot lainasta 1.1 Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö Finnoonportti (Y-tunnus 2611697-6) (jäljempänä Projektikumppani ) tarjoaa Joukon Voima Oy:n (jäljempänä Lainanjärjestäjä ) palvelussa rahoittajille

Lisätiedot

PIIRIEN JÄSENMATKA ISLANTIIN SAAGOJEN SAARELLE

PIIRIEN JÄSENMATKA ISLANTIIN SAAGOJEN SAARELLE PIIRIEN JÄSENMATKA ISLANTIIN SAAGOJEN SAARELLE Matka-aika: ma 13.10. pe 17.10.2014 Islanti on meille monelle pitkäaikainen haave pääsisinpä käymään. Nyt tämän haaveen toteuttamiseen tarjoutuu erinomainen

Lisätiedot

OSTOLIIKENTEEN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET

OSTOLIIKENTEEN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET KOULULAISKULJETUKSET Ostoliikennesopimuksen LIITE OSTOLIIKENTEEN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Sopimuksessa voidaan poiketa näistä ehdoista. Hoidettaessa sopimussuhteeseen

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan Osuuspankin Elohopeakerhon matkaohjelmat 2008. Tervetuloa!

Etelä-Pohjanmaan Osuuspankin Elohopeakerhon matkaohjelmat 2008. Tervetuloa! Etelä-Pohjanmaan Osuuspankin Elohopeakerhon matkaohjelmat 2008 Tervetuloa! Hyvä elohopeakerholainen Kädessäsi on Etelä-Pohjanmaan Osuuspankin ja Matkatoimisto Matkapoikien ensimmäinen tiedote elohopeakerholaisille

Lisätiedot

FINNMATKOJEN LISÄ- JA ERITYISEHDOT

FINNMATKOJEN LISÄ- JA ERITYISEHDOT FINNMATKOJEN LISÄ- JA ERITYISEHDOT Nämä lisä- ja erityismatkaehdot koskevat 10.12.2009 alkaen tehtyjä valmismatkasopimuksia. Ehdot koskevat myös TEMA-matkoja ja ne ovat nähtävissä osoitteessa www.finnmatkat.fi

Lisätiedot

xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus Nimi,osoite, y-tunnus, tehtävä Nimi, osoite, y-tunnus, tehtävä

xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus Nimi,osoite, y-tunnus, tehtävä Nimi, osoite, y-tunnus, tehtävä 1 SOPIMUSLUONNOS, AULAPALVELUT 1.1. Sopijapuolet Helsingin kaupunki (jäljempänä Tilaaja) Ympäristökeskus PL 500, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Käyntiosoite: Viikinkaari 2 a, 00790 Helsinki Y-tunnus: 0201256-6

Lisätiedot

Kouvolan seudun ABC-asemat

Kouvolan seudun ABC-asemat Nykyään ABC on S-ryhmän ketju, joka on sekä matkailijan viihtyisä taukopaikka että lähiseudun asukkaan päivittäisiä palveluja tarjoava palvelukeskus. ABC-ketjuun kuuluu ABC-palveluasemia, ABC-automaattiasemia

Lisätiedot

SAARISELKÄ TALVI SAFARIT 2015-2016 Tule sellaisena kuin olet, me huolehdimme loput!

SAARISELKÄ TALVI SAFARIT 2015-2016 Tule sellaisena kuin olet, me huolehdimme loput! SAARISELKÄ TALVI SAFARIT 2015-2016 Tule sellaisena kuin olet, me huolehdimme loput! 1. KELKKASAFARI TUNTURIIN (14:00-16:00) päivittäin (paitsi su) Tällä vauhdikkaalla safarilla kiertelemme Saariselän lähiympäristössä

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 218/2010 vp. Hallituksen esitys laeiksi maanvuokralain muuttamisesta ja perintökaaren 25 luvun

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 218/2010 vp. Hallituksen esitys laeiksi maanvuokralain muuttamisesta ja perintökaaren 25 luvun EDUSKUNNAN VASTAUS 218/2010 vp Hallituksen esitys laeiksi maanvuokralain muuttamisesta ja perintökaaren 25 luvun 1 b :n 4 momentin kumoamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi

Lisätiedot

Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Minun Maatilani ohjelmiston palvelusopimus 23.12.2015 Page 1 of 5 Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus asiakkaan

Lisätiedot

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Käsitteet Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus asiakkaan ja Suomen Maatalouden Laskentakeskus Oy:n välillä.

Lisätiedot

DUBAIN-RISTEILY MSC MUSICALLA

DUBAIN-RISTEILY MSC MUSICALLA DUBAIN-RISTEILY MSC MUSICALLA Lomasi alkaa pian. Olemme koonneet sinulle sitä varten hyödyllistä tietoa risteilystä. Mukavaa matkaa! Päivä 1: Dubai Päivä 2: Abu Dhabi Päivä 3: Merellä Päivä 4: Khor Fakkan

Lisätiedot

LIITE 7 1 (1) Dnro 378/2016

LIITE 7 1 (1) Dnro 378/2016 Sopijapuolet Tilaaja Tilaaja: Osoite: Yhteyshenkilö Laskutusosoite: Liikennöitsijä: Liikennöitsijän nimi: Osoite: Yhteyshenkilö: Liikenteestä vastaava henkilö: 1. Sopimuksen tarkoitus ja sisältö Tällä

Lisätiedot

Hyvä jäsenyhdistys ja tukipiiri, tapaamme toukokuussa Tampereella!

Hyvä jäsenyhdistys ja tukipiiri, tapaamme toukokuussa Tampereella! Kehitysvammaisten tukiliitto ry:n liittokokous 2013, Hyvä jäsenyhdistys ja tukipiiri, tapaamme toukokuussa Tampereella! Toimitamme tällä kirjeellä teille liittokokouskutsun, tarvittavat asiakirjat ja tiedot

Lisätiedot

STT:n yleiset sopimusehdot 1.1.2010

STT:n yleiset sopimusehdot 1.1.2010 YLEISET SOPIMUSEHDOT 1 (5) STT:n yleiset sopimusehdot 1. Käyttöoikeus 2. Käyttöehdot 1 Kappale päivitetty 1.1.2016 alkaen. Asiakkaalla on oikeus käyttää STT:n palvelua ja/tai siihen sisältyviä aineistoja

Lisätiedot

LIEKSAN KAUPUNKI TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 5

LIEKSAN KAUPUNKI TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 5 LIEKSAN KAUPUNKI TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 5 OSTOLIIKENTEEN EHDOT ASIOINTILIIKENNE / KIMPPAKYYTI Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Ehtoja noudatetaan ostoliikenteen järjestämisessä, jollei

Lisätiedot

Ounaksen Retkiviikko 27.-31.7.2015 OunasTriathlon 1.8.2015. Ohjelma

Ounaksen Retkiviikko 27.-31.7.2015 OunasTriathlon 1.8.2015. Ohjelma Ounaksen Retkiviikko 27.-31.7.2015 OunasTriathlon 1.8.2015 Ohjelma Ounaksen Retkiviikko 27.7. 1.8.2015 Muutokset ja lisäykset ohjelmaan mahdollisia, päivitetty ohjelma löytyy myös Facebookista ja osoitteesta

Lisätiedot

TERVETULOA MUKAAN! Luomuyrittäjien opintomatkalle Itävaltaan 6.- 11.10.2016 (6 pv)

TERVETULOA MUKAAN! Luomuyrittäjien opintomatkalle Itävaltaan 6.- 11.10.2016 (6 pv) TERVETULOA MUKAAN! Luomuyrittäjien opintomatkalle Itävaltaan 6. 11.10.2016 (6 pv) Itävalta KeskiEuroopan sydämessä lumoaa kauneudellaan. Maisemaa hallitsevat upeina kohoavat metsäiset rinteet ja lumihuippuiset

Lisätiedot

OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli)

OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli) LIITE 5 1 KITEEN KAUPUNKI Sivistyskeskus OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli) 1. Sopijapuolet Tilaaja: Yhteyshenkilö: Kiteen kaupunki Sivistyskeskus Kiteentie 25 82500 KITEE Perusopetuksen

Lisätiedot

KoneAgria Tampereella Majoitustarjonta

KoneAgria Tampereella Majoitustarjonta KoneAgria Tampereella 12.-14.10.2017 Majoitustarjonta Scandic Tampere City Tampereen keskustassa heti rautatieasemaa vastapäätä sijaitseva Scandic Tampere City tarjoaa rennon hotellivierailun. Rautatieasemalta

Lisätiedot

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille Korvaus rikoksen uhrille Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen SISÄLLYS Milloin rikoksen uhrille voidaan maksaa korvaus valtion varoista? 3

Lisätiedot

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille Korvaus rikoksen uhrille Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen SISÄLLYS Milloin rikoksen uhrille voidaan maksaa korvaus valtion varoista? 3

Lisätiedot

ELÄMÄSI TAPAHTUMIIN LAPPEENRANTA-SALI LAPPEENRANNAN KAUPUNGINTEATTERI

ELÄMÄSI TAPAHTUMIIN LAPPEENRANTA-SALI LAPPEENRANNAN KAUPUNGINTEATTERI ELÄMÄSI TAPAHTUMIIN LAPPEENRANTA-SALI LAPPEENRANNAN KAUPUNGINTEATTERI JUHLAT, KOKOUKSET, KONFERENSSIT JA SEMINAARIT LAPPEENRANTA TARJOAA AINUTLAATUISET PUITTEET IKIMUISTOISIIN TAPAHTUMIIN! MYLLYSAARI KAUPUNGIN

Lisätiedot

Maidontuottajien ammattimatka USA, Wisconsin, 1.10 8.10.2015

Maidontuottajien ammattimatka USA, Wisconsin, 1.10 8.10.2015 Maidontuottajien ammattimatka USA, Wisconsin, 1.10 8.10.2015 Vuoden 2015 World Dairy Expo ammattimatka lähestyy. Matkan pituus on kahdeksan päivää. Ohjelman mukaan matkaan sisältyy yhteensä 8 tilavierailu,

Lisätiedot

Varausehdot: Lomarengas Ukkohalla-Paljakka

Varausehdot: Lomarengas Ukkohalla-Paljakka Varausehdot: Lomarengas Ukkohalla-Paljakka Lomarengas Ukkohalla-Paljakka noudattaa lomakohteen vuokrauksessa näitä sopimusehtoja. Nämä ehdot sitovat kumpaakin osapuolta sen jälkeen, kun asiakas on maksanut

Lisätiedot

1. Laki joukkoliikenteen tarkastusmaksusta annetun lain muuttamisesta

1. Laki joukkoliikenteen tarkastusmaksusta annetun lain muuttamisesta Lakiehdotukset 1. Laki joukkoliikenteen tarkastusmaksusta annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan joukkoliikenteen tarkastusmaksusta 11 päivänä toukokuuta 1979 annetun lain

Lisätiedot

Itä-Suomen senioriviinakauppiaiden jäsentiedote 3/2015

Itä-Suomen senioriviinakauppiaiden jäsentiedote 3/2015 Itä-Suomen senioriviinakauppiaiden jäsentiedote 3/2015 KESÄTEATTERI KIINNOSTI Kuopion Uudessa Kesäteatterissa Rauhalahdessa esitettiin kuluneena kesänä täysille katsomoille musikaalia Solistina Olavi Virta.

Lisätiedot

TERVETULOA MATKALLE MUKAAN!

TERVETULOA MATKALLE MUKAAN! Tarjous 23.10.2014 ELÄKELIITON KARJALAN PIIRIN IHASTUTTAVA LUONTO- JA KULTTUURIMATKA SLOVENIAAN Matka-aika: perjantai 25.9. perjantai 2.10.2015 ADRIANMEREN RANNIKKO, PÄÄKAUPUNKI JA ALPPIALUE TUTUSTUMME

Lisätiedot

NURMEKSEN KAUPUNKI OSTOLIIKENNESOPIMUS VANHUSTEN PÄIVÄKUNTOUTUSKULJETUKSET

NURMEKSEN KAUPUNKI OSTOLIIKENNESOPIMUS VANHUSTEN PÄIVÄKUNTOUTUSKULJETUKSET NURMEKSEN KAUPUNKI OSTOLIIKENNESOPIMUS VANHUSTEN PÄIVÄKUNTOUTUSKULJETUKSET Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Ehtoja noudatetaan ostoliikenteen järjestämisessä, jollei ostoliikennesopimuksessa

Lisätiedot

Toimittajan Kohteeseen toimittama kuituverkon liittymä mahdollistaa palvelukuvauksessa tarkoitetut viestintäverkon

Toimittajan Kohteeseen toimittama kuituverkon liittymä mahdollistaa palvelukuvauksessa tarkoitetut viestintäverkon 1 (5) MPY Mikonkatu 16 50100 Mikkeli MPY PALVELUT OYJ:N KUITULIITTYMIEN ERITYISEHDOT 1.6.2015 1. Yleistä Näillä sopimusehdoilla määritellään sopimuksen kohteena olevan kiinteistön, rakennuksen, huoneiston

Lisätiedot

Tervetuloa OP Oulun omistaja-asiakasmatkalle. Jääkiekon MM-kisoihin Pariisiin, Ranskaan. su ke Pääseekö Suomi mitalipeleihin?

Tervetuloa OP Oulun omistaja-asiakasmatkalle. Jääkiekon MM-kisoihin Pariisiin, Ranskaan. su ke Pääseekö Suomi mitalipeleihin? Tervetuloa OP Oulun omistaja-asiakasmatkalle Jääkiekon MM-kisoihin Pariisiin, Ranskaan su 14.5. ke 17.5.2017 Pääseekö Suomi mitalipeleihin? Bienvenue à Paris! Tervetuloa Pariisiin! Pariisi on yksi maailman

Lisätiedot

Romlab.com myy tuotteita myös alle 18-vuotiaille asiakkaille sillä ehdolla, että holhooja antaa suostumuksen ostosten tekemiseen.

Romlab.com myy tuotteita myös alle 18-vuotiaille asiakkaille sillä ehdolla, että holhooja antaa suostumuksen ostosten tekemiseen. Seuraavia ehtoja sovelletaan Romlab.com ja sen asiakkaiden välisessä suhteessa Internetin välityksellä tapahtuvassa kaupassa. Romlab.com myy tuotteita täysi-ikäisille yksityishenkilöille sekä yrityksille

Lisätiedot