Lastensuojeluohjeistus. Suomen World Vision

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lastensuojeluohjeistus. Suomen World Vision"

Transkriptio

1 Lastensuojeluohjeistus Suomen World Vision

2 Pyydämme, että tukijana tai yhteistyökumppanina Olet tarkka siitä, miten puhut, toimit ja olet vuorovaikutuksessa lasten kanssa. Aikuisen käytöksen tulee osoittaa kunnioitusta lapsia ja heidän oikeuksiaan kohtaan. Suojelemme lapsen yksityisyyttä. Lapsesta ei saa julkisesti kertoa tietoja, joiden perusteella hänet voi jäljittää. Ymmärrät, mikä on sopimatonta käyttäytymistä tai viestintää ja vältät puhelinnumeroiden, kotiosoitteiden, henkilökohtaisten sähköpostien ja muiden henkilökohtaisten tietojen pyytämistä ja jakamista rahojen tai lahjojen lähettämistä suoraan kummilapselle ilman World Visionin valvontaa kulttuurisesti loukkaavien tai seksuaalisesti vihjailevien tietojen, kysymysten tai kuvien jakamista tai pyytämistä. Ymmärrät riskit, jotka liittyvät suoraan, valvomattomaan yhteydenpitoon kummilapsen kanssa. Saatat saada esimerkiksi ei-toivottuja lahja- tai rahapyyntöjä kummilapselta tai tämän perheeltä. Toinen henkilö saattaa huijaustarkoituksessa esiintyä kummilapsenasi tai hänen läheisenään.

3 Lapsia tulee kuvata heitä kunnioittavalla tavalla.

4 Lasten ja tukijoiden parhaaksi World Vision edistää lasten elinoloja ja oikeuksia eri puolilla maailmaa. Lasten turvallisuus ja hyvinvointi on tärkeintä kaikessa mitä teemme. Tavoitteemme on, että perheissä ja yhteisöissä huomioidaan lapsen oikeudet, lapsia kunnioitetaan, rakastetaan ja he tuntevat olonsa turvalliseksi. Suomen World Visionin lastensuojeluohjeistus koskee kaikkia järjestön toiminnassa mukana olevia aikuisia, joita ovat työntekijät, vapaaehtoiset, harjoittelijat, lahjoittajat, kummit, yhteistyö-kumppanit sekä luottamushenkilöt. Ohjeistuksessa kerrotaan, kuinka jokainen meistä voi omalta osaltaan varmistaa, että lapsia suojellaan parhaalla mahdollisella tavalla. Yhteydenpito kummilapseen World Vision haluaa taata tukijoilleen, yhteistyökumppaneilleen sekä toiminnassa mukana oleville lapsille mahdollisuuden luotettavaan ja turvalliseen yhteydenpitoon. Tehtävämme on suojella paitsi lapsia ja heidän perheitään myös tukijoita ja yhteistyökumppaneita. Siksi esimerkiksi kummin ja kummilapsen välinen kirjeitse tapahtuva yhteydenpito kulkee kauttamme ja valvomme sitä. Tarvittaessa puutumme sopimattomaan viestintään. World Vision ei pysty seuraamaan sosiaalisessa mediassa ja digitaalisen teknologian välityksellä tapahtuvaa suoraa viestintää kummien ja kummilasten välillä. Sen haittapuolena voivat olla esimerkiksi ei-toivotut pyynnöt kummilapselta tai tämän perheeltä. Toisaalta tukijat ja yhteistyökumppanit saattavat jakaa sellaisia kuvia tai tietoja, jotka loukkaavat tai hämmentävät toisenlaisessa kulttuurissa elävää lasta ja hänen perhettään. Näistä syistä emme suosittele suoraa yhteydenpitoa. Toivomme, että tukijamme ilmoittavat meille, jos he aloittavat suoran yhteydenpidon kummilapsen tai hänen perheensä kanssa. Näin tiedämme, että kyseessä on molempien yhteinen päätös. Lasten yksityisyyden suojaaminen Moni tukija ja yhteistyökumppani haluaa jakaa tietoa omasta kummilapsestaan tai kohdemaissa tehtävästä työstä myös muille. Toiminnassamme mukana olevista lapsista ja yhteisöistä välittyy puhuttelevia tarinoita, ja on hienoa, että niitä kerrotaan eri yleisöille. Samalla tulee muistaa, että suojellaksemme lapsia ja perheitä heidät on aina esiteltävä arvokkaalla tavalla. Yksityisyyden suojaamiseksi lapsista saa kertoa vain etunimen, ohjelma-alueen ja iän. Lapsesta ei saa kertoa niin tarkkoja tietoja, että hänet voisi jäljittää niiden avulla. Esimerkiksi lapsen koko nimeä, kotikylää, tarkkaa syntymäaikaa tai yhteysnumeroa ei saa julkaista. Kerro lapsista arvokkaina yksilöinä, ei avuttomina uhreina. Valokuvatessasi tai videoidessasi varmista, että lapset ovat sopivasti puettuja, eivätkä he esiinny epäsopivalla tai provosoivalla tavalla. Valokuvat eivät saa vaarantaa kuvattavien turvallisuutta tai mainetta. Kuvissa ei saa olla geotagging-merkintää, joka sisältää kuvauspaikan sijaintitiedot. Huomioithan, että osassa kameroista tämä toiminto on oletuksena.

5 World Visionin kautta yhteydenpito kummilapseen on turvallisempaa kuin suora yhteydenpito. Kuvan yhteydessä saa mainita lapsen etunimen, iän ja ohjelma-alueen: yhdeksänvuotias Mark Kirewasta, Ugandasta.

6 World Visionin henkilökunta seuraa, että kuvissa, videoissa ja tarinoissa esiintyviltä henkilöiltä saadaan suostumus taltiointiin. Näin vältetään väärinkäsitykset sekä yksityisyyden-, kunnian- ja tekijänoikeusloukkaukset. Kun kirjallista sopimusta tarvitaan, lapsen vanhempi tai holhooja allekirjoittaa sopimuksen lapsen kuvien tai tietojen käytöstä. Käyttötarkoitus on tehtävä selväksi myös lapselle itselleen hänen ikänsä edellyttämällä tavalla ja häneltä on saatava suostumus kuvien ja tarinoiden käyttämiseen. Vierailut ohjelmiin ja hankkeisiin Kummit ja yhteistyökumppanit voivat vierailla Suomen World Visionin kehitysyhteistyökohteissa. Vierailuilla noudatetaan vierailuohjeita sekä kansainvälisen henkilökuntamme käyttäytymissääntöjä. Suomen World Visionin sekä lapsen kotimaan World Visionin on hyväksyttävä vierailu etukäteen. Ota yhteyttä asiakaspalveluumme vähintään kolme kuukautta ennen suunniteltua matkaa. Vierailua ei voi tehdä ilman etukäteisilmoitusta. Vierailijan tulee perehtyä Suomen World Visionin lastensuojeluohjeistukseen ja allekirjoittaa erillinen sitoumus sen noudattamisesta ennen matkaa. Varmista, että fyysinen kontakti lapsiin on aina paikalliseen ympäristöön sopivaa. Esimerkiksi halaaminen ei välttämättä ole suositeltavaa kaikissa kohdemaissa. World Visionin työntekijän on oltava aina mukana lasten tapaamisissa. Olet vastuussa henkilökohtaisesta käyttäytymisestäsi ja toiminnastasi. Vierailulla olet järjestömme edustaja ja toimit esimerkkinä lapsille. Kummilapset eivät voi vierailla kummien luona. Esimerkiksi alkoholin nauttiminen tai alkoholin vaikutuksen alaisena oleminen on ehdottomasti kielletty vierailuilla. Ohjelmaalueillamme alkoholismi on eräs lapsille paljon kärsimystä aiheuttava ongelma, jota vastaan työskentelemme. Lasten etu on yhteinen asia Edellytämme, että kaikki World Visionin toiminnassa mukana olevat noudattavat annettuja ohjeita, jotta lasten turvallisuus ja hyvinvointi eivät vaarannu. Jos jokin lasten hyvinvointiin liittyvä asia mietityttää, voit ottaa aina asiakaspalveluumme yhteyttä. Ulkomailla auttavat kunkin maan kansallisen toimiston yhteyshenkilöt. Mikäli kummilapsesi, hänen perheensä tai avustuskohteessa tapaamasi henkilö ottaa sinuun yhteyttä suoraan eikä World Visionin kautta, pyydämme, että ilmoitat siitä asiakaspalveluumme. Jos et halua ryhtyä yhteydenpitoon, autamme viestimään toiveesi eteenpäin. Suomen World Vision kouluttaa säännöllisesti henkilökuntaansa tunnistamaan ja puuttumaan lasten kaltoinkohteluun. Jos tukijamme tai yhteistyökumppanimme rikkoo ohjeistuksiamme, otamme asianomaiseen henkilöön yhteyttä. Jos lapsen hyvinvointi on vaarantunut merkittävästi, kummius tai kumppanuus voidaan lopettaa. Tarvittaessa ryhdytään oikeustoimiin Suomen lain edellyttämällä tavalla. Tavoitteemme on aina lasten hyvinvoinnin ja turvallisuuden varmistaminen. Lämmin kiitos, että olet mukana edistämässä lasten oikeuksien toteutumista.

7 YK:n Lapsen oikeuksien sopimuksen perusperiaatteita Lapsen oikeudet kuuluvat jokaiselle lapselle. Lasta ei saa syrjiä hänen tai hänen vanhempiensa ulkonäön, alkuperän, mielipiteiden tai muiden ominaisuuksien vuoksi. (Artikla 2) Lasta koskevia päätöksiä tehtäessä on aina ensimmäiseksi otettava huomioon lapsen etu. (Artikla 3) Jokaisella lapsella on oikeus elämään. Valtion on taattava mahdollisimman hyvät edellytykset lapsen henkiinjäämiselle ja kehitykselle. (Artikla 6) Lapsella on oikeus ilmaista omat mielipiteensä kaikissa itseään koskevissa asioissa ja ne on otettava huomioon lapsen iän ja kehitystason mukaisesti. (Artikla 12) Hyväksytty YK:n yleiskokouksessa Lapsi Jokainen alle 18-vuotias on lapsi. (Lapsen oikeuksien sopimus, art. 1) Haavoittuvassa asemassa olevat lapset Äärimmäisestä puutteesta ja oikeuksien rikkomisesta kärsineet lapset, jotka eivät ole voineet elää omia edellytyksiään kehittäen ja ulottuvillaan olevia mahdollisuuksia täysimääräisesti hyödyntäen. Nämä lapset elävät usein katastrofiolosuhteissa ja väkivallan, kaltoinkohtelun, hyväksikäytön ja syrjinnän alaisina. Lastensuojelu Lasten hyväksikäyttöön, kaltoinkohteluun ja lapsiin kohdistuvan väkivallan ehkäisemiseen ja lopettamiseen pyrkivät toimenpiteet ja velvollisuudet. Lapsen kaltoinkohtelu Maailman terveysjärjestön WHO:n määritelmä: Lapsen kaltoinkohtelu käsittää kaikki sellaiset fyysisen ja psyykkisen pahoinpitelyn muodot, seksuaalisen hyväksikäytön, laiminlyönnin taikka kaupallisen tai muun riiston, jossa on kyse vastuusta, luottamuksesta tai vallasta ja josta seuraa todellista tai mahdollista vaaraa lapsen terveydelle, kehitykselle tai ihmisarvolle.

8 Meillä on visio maailmasta, jossa ei ole köyhyyttä ja jossa jokaisella lapsella on mahdollisuus kasvaa terveenä, saada huolenpitoa ja käyttää lahjojaan. Työmme tuloksia näemme joka päivä pienissä ja suurissa asioissa: Kulauksessa puhdasta vettä siellä, missä vesi oli ennen likaista. Terveessä lapsessa perheessä, jossa taudit ja puute olivat arkipäivää. Eloisassa luokkahuoneessa kylässä, jossa ei ollut kouluja. Lapsen hymyssä joka on toivoa täynnä. Suomen World Vision on lasten elinoloja ja oikeuksia edistävä kristillishumanitaarinen kehitysyhteistyöjärjestö Suomen World Vision Lönnrotinkatu 20, Helsinki Puh worldvision.fi Kuvat: World Vision, Henri Hellsten ja Annette Gothóni.

Minulla on oikeuksia, sinulla on oikeuksia, hänellä on oikeuksia. Yleistä lasten oikeuksista

Minulla on oikeuksia, sinulla on oikeuksia, hänellä on oikeuksia. Yleistä lasten oikeuksista Minulla on oikeuksia, sinulla on oikeuksia, hänellä on oikeuksia Yleistä lasten oikeuksista Kaikilla ihmisillä on oikeuksia. Alle 18-vuotiailla lapsilla ja nuorilla on lisäksi omia erityisoikeuksiaan.

Lisätiedot

Vammaisia tulee kohdella samalla tavalla kuin muita ihmisiä

Vammaisia tulee kohdella samalla tavalla kuin muita ihmisiä 2007:4 selkokieli Vammaisia tulee kohdella samalla tavalla kuin muita ihmisiä Kaikille mahdollisuus terveelliseen ja turvalliseen elämään. Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2007:4 selkokieli Yhdistyneiden

Lisätiedot

Eettisen toiminnan ja hyvän liiketavan ohjeet CODEOFETHICSAND BUSINESSCONDUCT BUSINESSCONDUCT. www.ttigroup.com

Eettisen toiminnan ja hyvän liiketavan ohjeet CODEOFETHICSAND BUSINESSCONDUCT BUSINESSCONDUCT. www.ttigroup.com Eettisen toiminnan ja hyvän liiketavan ohjeet CODEOFETHICSAND CODEOFETHICSAND CODEOFETHICSAND CODEOFETHICSAND BUSINESSCONDUCT BUSINESSCONDUCT BUSINESSCONDUCT BUSINESSCONDUCT www.ttigroup.com Sisällysluettelo

Lisätiedot

SOS-LAPSIKYLÄ RY:N TOIMINTAPERIAATE LAPSEN SUOJELEMISEKSI KAIKENLAISELTA KALTOINKOHTELULTA

SOS-LAPSIKYLÄ RY:N TOIMINTAPERIAATE LAPSEN SUOJELEMISEKSI KAIKENLAISELTA KALTOINKOHTELULTA SOS-LAPSIKYLÄ RY:N TOIMINTAPERIAATE LAPSEN SUOJELEMISEKSI KAIKENLAISELTA KALTOINKOHTELULTA SISÄLTÖ 3 JOHDANTO 4 TOIMINTAPERIAATTEEN TAVOITTEET 5 MITÄ ON LAPSEN KALTOIN- KOHTELU? 8 ERITYISIÄ HUOMIOITA 9

Lisätiedot

lapsilla on omat oikeudet?

lapsilla on omat oikeudet? Tiesitkö, että lapsilla on omat oikeudet? Ihmisoikeudet kuuluvat jokaiselle iästä riippumatta. YK:n lapsen oikeuksien yleissopimus on tehty turvaamaan lapsen erityisiä tarpeita ja etua. Lapsen oikeuksien

Lisätiedot

Tiedätkö, mitä ovat lasten ihmisoikeudet? Selkokielinen esite

Tiedätkö, mitä ovat lasten ihmisoikeudet? Selkokielinen esite LAPSIASIAVALTUUTETTU Tiedätkö, mitä ovat lasten ihmisoikeudet? Selkokielinen esite Ihmisoikeudet kuuluvat kaikille. Ne kuuluvat myös kaikille lapsille. Lapsia ovat alle 18-vuotiaat. Mitä YK:n lapsen oikeuksien

Lisätiedot

Philip Morris Internationalin toimintaohje

Philip Morris Internationalin toimintaohje Philip Morris Internationalin toimintaohje Philip Morris Internationalin toimintaohje Rehellisyys oikein toimiminen Kysy itseltäsi ennen toimeen ryhtymistä: Onko toiminta laillista? Noudattaako toiminta

Lisätiedot

rakentaminen lapsia varten ja heidän kanssaan Euroopan neuvoston ministerikomitean suuntaviivat lapsiystävällisestä oikeudenkäytöstä

rakentaminen lapsia varten ja heidän kanssaan Euroopan neuvoston ministerikomitean suuntaviivat lapsiystävällisestä oikeudenkäytöstä m o n o g r a f i a 5 Euroopan rakentaminen lapsia varten ja heidän kanssaan Euroopan neuvoston ministerikomitean suuntaviivat lapsiystävällisestä oikeudenkäytöstä Euroopan neuvoston ministerikomitean

Lisätiedot

Lapsi- ja perhetyön linjaukset

Lapsi- ja perhetyön linjaukset Lapsi- ja perhetyön linjaukset RIKOSSEURAAMUSLAITOS 2013 ESIPUHE Perhe on jokaiselle tärkeä ja merkityksellinen. Perheyhteyksiä tuetaan, vahvistetaan ja jälleenrakennetaan myös rikosseuraamuksen aikana.

Lisätiedot

Ifin Eettisten toimintaperiaatteiden pääkohdat

Ifin Eettisten toimintaperiaatteiden pääkohdat Ifin Eettisten toimintaperiaatteiden pääkohdat If-yhtymän hallitukset ovat hyväksyneet Eettiset toimintaperiaatteet ja ne ovat voimassa 1.1.2013 alkaen. Toimintaperiaatteet tarkistetaan vuosittain. 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

YK:n lapsen oikeuksien yleissopimus

YK:n lapsen oikeuksien yleissopimus YK:n lapsen oikeuksien yleissopimus Julkaisija: SUOMEN YK-LIITTO TÖÖLÖNTORINKATU 2B, 4. KRS 00260 HELSINKI www.ykliitto.fi Johdanto ja historia: MARIAKAISA AULA ja JOHANNA KIILI Taitto: AGAIN DESIGN Paino:

Lisätiedot

GSO, Box 459, Grand Central Station, New York, NY 10163

GSO, Box 459, Grand Central Station, New York, NY 10163 AA:n Suuntaviivat internetille GSO, Box 459, Grand Central Station, New York, NY 10163 AA:n Suuntaviivat noudattavat AA- jäsenten jaettuja kokemuksia AA:n eri palvelualueilta. Ne heijastavat myös AA:n

Lisätiedot

LASTEN OIKEUDET. Setan Transtukipiste. Oikeudesta olla prinssi tai prinsessa tai miettiä vielä

LASTEN OIKEUDET. Setan Transtukipiste. Oikeudesta olla prinssi tai prinsessa tai miettiä vielä LASTEN OIKEUDET Setan Transtukipiste Oikeudesta olla prinssi tai prinsessa tai miettiä vielä >> SUKUPUOLEN MONINAISUUS ON JOIDENKIN LASTEN OMINAISUUS Joskus lapsi haluaa olla välillä poika ja välillä tyttö.

Lisätiedot

Pesäpuu ry & Lastensuojelun Keskusliitto

Pesäpuu ry & Lastensuojelun Keskusliitto uskomme sinuun usko sinäkin Opas lastensuojeluun sijoitetun nuoren läheisille ja työntekijöille Aikuisten opas Pesäpuu ry & Lastensuojelun Keskusliitto Kun yksi ovi sulkeutuu, toinen ovi avautuu, mutta

Lisätiedot

Jokainen alle 18-vuotias on lapsi.

Jokainen alle 18-vuotias on lapsi. Jokainen alle 18-vuotias on lapsi. Lapsen oikeudet kuuluvat jokaiselle lapselle. Ketään lasta ei saa syrjiä hänen tai hänen vanhempiensa ominaisuuksien, mielipiteiden tai alkuperän vuoksi. Lapsia koskevia

Lisätiedot

Mitä tulikaan sovittua? Yksityisyydensuoja internetpalveluiden sopimuksissa

Mitä tulikaan sovittua? Yksityisyydensuoja internetpalveluiden sopimuksissa Mitä tulikaan sovittua? Yksityisyydensuoja internetpalveluiden sopimuksissa 28.10.2014 Sisällysluettelo 1 Taustaa... 3 1.1 Internetin palveluista... 3 1.2 Sopimuksen syntyminen... 3 1.3 Internetpalvelusopimuksen

Lisätiedot

professionnalism Excellence Passion Respect Professionnalism

professionnalism Excellence Passion Respect Professionnalism excellence professionnalism respect Excellence Passion Respect Professionnalism Viime vuosina yrityksemme on kasvanut paljon niin myynnin, henkilökunnan määrän kuin markkinoiden osalta. Tämä kasvu on muokannut

Lisätiedot

Viacomin kansainväliset liiketoimintaohjeet

Viacomin kansainväliset liiketoimintaohjeet Viacomin kansainväliset liiketoimintaohjeet 1 2 Sisällys Viesti hallituksen puheenjohtajalta ja toimitusjohtajalta 4 Ohjeiden ymmärtäminen ja käyttäminen 6 Lakien, sääntöjen ja säädösten noudattaminen

Lisätiedot

Fujitsu Way Code of Conduct Global Business Standards

Fujitsu Way Code of Conduct Global Business Standards Fujitsu Way Code of Conduct Global Business Standards Contents Fujitsu Way / Fujitsun toimintatapa... 3 Fujitsu Way ja globaalit liiketoimintasäännöt... 3 Global Perspective / Globaali näkökulma... 4 Fujitsun

Lisätiedot

Pohjolan lapset Nuorilla on väliä!

Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Pohjoismainen hyvinvointikeskus Ideavihko Varhainen tuki perheille -projektin tulokset 1 Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Julkaisija: Pohjoismainen hyvinvointikeskus

Lisätiedot

SINÄ ET OLE MYYTÄVÄNÄ. PYSÄYTÄ SEKSIN OSTO ALAIKÄISELTÄ. Faktaa & työkaluja opettajille, vanhemmille ja nuorten parissa työskenteleville aikuisille.

SINÄ ET OLE MYYTÄVÄNÄ. PYSÄYTÄ SEKSIN OSTO ALAIKÄISELTÄ. Faktaa & työkaluja opettajille, vanhemmille ja nuorten parissa työskenteleville aikuisille. SINÄ ET OLE MYYTÄVÄNÄ. PYSÄYTÄ SEKSIN OSTO ALAIKÄISELTÄ. Faktaa & työkaluja opettajille, vanhemmille ja nuorten parissa työskenteleville aikuisille. SEKSIN OSTO ALAIKÄISELTÄ ON RIKOS Meillä aikuisilla

Lisätiedot

Yleinen menettelytapasäännöstö

Yleinen menettelytapasäännöstö Yleinen menettelytapasäännöstö Ethics Line www.rolls-royce.com/ethicsline Voit esittää kysymyksen tai nostaa esiin huolenaiheesi milloin tahansa käyttämällä Rolls Roycen Ethics Line -palvelunumeroa. Viesti

Lisätiedot

LÄHISUHDEVÄKIVALTA NÄKYVIIN LASTENVALVOJAN TYÖSSÄ. Kun lähisuhdeväkivallasta puhuu, siitä tulee totta

LÄHISUHDEVÄKIVALTA NÄKYVIIN LASTENVALVOJAN TYÖSSÄ. Kun lähisuhdeväkivallasta puhuu, siitä tulee totta LÄHISUHDEVÄKIVALTA NÄKYVIIN LASTENVALVOJAN TYÖSSÄ Kun lähisuhdeväkivallasta puhuu, siitä tulee totta Ero mahdollisuus vai uhka? Viranomaisten käytännöt ja mahdollisuudet ehkäistä väkivaltaa erotilanteissa

Lisätiedot

KAdonnuttA. etsimässä

KAdonnuttA. etsimässä Marjo Pajari Marjo Pajari KAdonnuttA vanhempaa etsimässä Ajatuksia ja ja kokemuksia hyvästä käytännöstä kadonneen vanhemman yhteydenottoprosessissa Marjo Pajari Kadonnutta vanhempaa etsimässä Ajatuksia

Lisätiedot

Pietarsaaren esiopetuksen ja perusopetuksen oppilashuoltotyö. Oppilashuoltohenkilöstön opas

Pietarsaaren esiopetuksen ja perusopetuksen oppilashuoltotyö. Oppilashuoltohenkilöstön opas Pietarsaaren esiopetuksen ja perusopetuksen oppilashuoltotyö Oppilashuoltohenkilöstön opas Päivähoito- ja koulutusvirasto 2011 2 Sisältö 1. Mitä oppilashuolto on?... 5 1.1 Oppilashuoltotyön viisi osaamisalaa...

Lisätiedot

onnistumme kaikessa toiminnassamme toimimme aina oikein sitoudumme tarjoamaan asiakkaillemme parhaita ratkaisuja

onnistumme kaikessa toiminnassamme toimimme aina oikein sitoudumme tarjoamaan asiakkaillemme parhaita ratkaisuja .1 .2 LAATU onnistumme kaikessa toiminnassamme REHELLISYYS toimimme aina oikein OMISTAUTUMINEN sitoudumme tarjoamaan asiakkaillemme parhaita ratkaisuja INNOVOINTI kehitämme jatkuvasti toimintaamme luovalla

Lisätiedot

Maailmanlaajuiset liiketoimintanormit

Maailmanlaajuiset liiketoimintanormit Maailmanlaajuiset liiketoimintanormit Viesti toimitusjohtajalta Maailman johtavana dialyysi- ja tehohoitotuotteiden valmistajana meillä on velvollisuus ylläpitää hyvää mainetta eettisesti vastuuntuntoisena

Lisätiedot

Ramirentkonsernin. eettiset ohjeet. www.ramirent.com

Ramirentkonsernin. eettiset ohjeet. www.ramirent.com Ramirentkonsernin eettiset ohjeet www.ramirent.com 2 Ramirent-konsernin eettiset ohjeet Sisällys 1. Henkilöstö... 5 1.1. Yhtäläiset mahdollisuudet ja yhdenmukainen kohtelu 1.2. Ihmisoikeudet 1.3. Hyvinvointi

Lisätiedot

Keitä olemme ja miten toimimme

Keitä olemme ja miten toimimme Hyvien toimintatapojen säännöt Keitä olemme ja miten toimimme Hyvien toimintatapojen sääntöjä koskeva kirje pääjohtajalta Tämä käsikirja sisältää AkzoNobelin hyvien toimintatapojen säännöt. AkzoNobel on

Lisätiedot

YK:n yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista ja sopimuksen valinnainen pöytäkirja

YK:n yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista ja sopimuksen valinnainen pöytäkirja YK:n yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista ja sopimuksen valinnainen pöytäkirja FINLANDS FN-FÖRBUND UNA FINLAND Julkaisija: Suomen YK-liitto Töölöntorinkatu 2b, 4. krs 00260 Helsinki www.ykliitto.fi

Lisätiedot