EVIUS LOPPURAPORTTI. Helsinki Institute for Information Technology HIIT Mikko Kontiainen Martti Mäntylä

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EVIUS LOPPURAPORTTI. Helsinki Institute for Information Technology HIIT Mikko Kontiainen Martti Mäntylä 7.5.2003"

Transkriptio

1 EVIUS LOPPURAPORTTI Helsinki Institute for Information Technology HIIT Mikko Kontiainen Martti Mäntylä

2 1( TIIVISTELMÄ 1 TOIMEKSIANTO HIIT sai NAVI-verkoston johtoryhmältä ja Tekesiltä toimeksiannon selvittää mahdollisuuksia NAVI-ohjelman jatkolle kehittyneiden testiympäristöjen ja näiden kansainvälisen verkoston muodossa. 2 TESTIYMPÄRISTÖTOIMINNAN LÄHTÖKOHTIA Testiympäristön tulee olla läheisessä yhteydessä alan nopeaan standardointityöhön ja tarjota tutkimusta ja tuotekehitystä tukevia palveluja. Testiympäristöjen saaminen avoimeen käyttöön osana julkisin toimin rakennettavaa ja ylläpidettävää innovaatioympäristöä on tärkeätä koko alan kehittymiselle. Teknisten toiminnallisuuksien testaamisen lisäksi on tärkeätä mahdollistaa käyttäjätutkimukseen, liiketoimintamallien ja juridiikan tutkimukseen liittyviä palveluelementtejä. 3 SELVITYSTYÖN KULKU Selvitystyö jakautui kolmeen tasoon, alueellinen taso, kansallinen taso ja kansainvälinen taso. Helsingissä työstettiin Helsinki Area Testbedin käynnistämistä, Suomen tasolla pyrittiin saamaan aikaiseksi Testbed Finland ja kansainvälisellä tasolla pyrittiin saamaan nämä hankkeet osaksi EU:n kuudennen puiteohjelman integroitua projektia Wireless World Initiative (WWI). Helsingin alueella koottiin kuuden yrityksen ja viiden tutkimusosapuolen muodostama konsortio Helsinki Area Testbedin taakse. Suomen tasolla käytiin neuvotteluja Testbed Finlandin perustamisesta Oulun, Tampereen ja Helsingin yhteisvoimin. EU:n tasolla osallistuttiin WWI-hankkeen valmisteluun ja CELTIC-ohjelman määrittelyyn. 4 JATKOTOIMET Helsingin alueen testiverkkotoiminnan käynnistämisen valmistelu jatkuu, tavoitteena tekninen valmius syksyllä Testbed Finland valmistelee esisopimusta, tavoitteena Testbed Finlandin perustaminen ja valmius markkinointiin vuoden 2003 aikana. EU:n kuudennen puiteohjelman toiseen hakuun on mahdollisuus jättää hakemus. Samoin CELTIC-ohjelma tarjoaa mahdollisuuksia rahoitukseen.

3 2( 1 TOIMEKSIANTO Navinova Oy pyysi NAVI-ohjelman johtoryhmän työvaliokunnan toimeksiannosta HIIT:ltä tarjousta NAVI-ohjelman jatkovalmistelusta. Tarkoituksena oli löytää jatkotarpeita ja -aiheita, joiden parissa varsin laajaksi kasvaneen NAVI-verkoston osapuolet ja muut aihepiiristä kiinnostuneet haluaisivat työskennellä. NAVI-ohjelman tavoitteena oli kehittää ja kokeilla henkilökohtaisen paikannuksen infrastruktuuria, laitteita, ohjelmistoja ja palveluita. Testiympäristötoiminta oli NAVIohjelmassa varsin pienimuotoista. NAVI-verkostolta tiedusteltiin keväällä 2002 millaisia jatkotoimenpiteitä NAVI-ohjelman jälkeen tarvittaisiin. Vastauksissa tuli esille yhtäältä tarve laajamittaisempiin, yhteisiin testiympäristöihin ja toisaalta paine kansainvälistymiseen. HIIT jätti NAVI-ohjelman johtoryhmälle tarjouksen EVIUS-valmisteluhankkeesta, jonka tavoitteena oli tuottaa CEC:n 6.puiteohjelmaan tutkimussuunnitelma NAVI-ohjelman toisesta vaiheesta. Tavoitteena oli, että tämä toinen vaihe olisi integroitu projekti nimeltään European Virtual Testbed for Location-Sensitive Ubiquitous Services (EVIUS). Projekti teki käynnistyessään EU:n kuudenteen puiteohjelmaan aloitteen (Expression of Interest / Integrated Project) eurooppalaisesta testiympäristöjen verkostosta, joka tarjoaisi mm. erilaisia paikannuspalveluja tutkimusprojektin käyttöön. Selvitystyöhön haettiin ja saatiin rahoitusta NAVI-ohjelmasta ja Tekesiltä. Selvitystyön aikana tuli ilmeiseksi, että jatkohanke tulee suunnata laajemmin tulevaisuuden liikkuvien palvelujen kehittämiseen ja toteuttaa verkottuneena muiden suomalaisten ja myös EU-toimijoiden kanssa. Syksyn 2002 aikana syntyi ajatus Testbed Finland -verkostosta, joka koostuisi Oulun (Octopus, SmartRotuaari), Tampereen (etampere, RELAB) ja pääkaupunkiseudun itsenäisistä testiympäristöistä. Tämän edellytyksenä on kuitenkin se, että myös pääkaupunkiseudulla kootaan voimat yhteisen testialustan rakentamiseksi siten kuin Oulussa ja Tampereella on jo tehty. Helsinki Area Testbed hankkeen tavoitteena oli tämän pullonkaulan poistaminen.

4 3( 2 TESTIYMPÄRISTÖTOIMINNAN LÄHTÖKOHTIA Testiympäristön tarvetta voidaan tarkastella eri näkökulmista ja näin arvioida testaustoiminnan järkevää toimintatapaa. TEKNINEN NÄKÖKULMA Mobiiliteknologian seuraava vaihe sisältää internetin kaltaisen sisällön tuomisen kannettaviin päätelaitteisiin. Päätelaitteiden rajoitteista (mm. näytön koko, tiedon syötön rajoitukset) palvelujen on oltava selkeästi paremmin kohdistettuja, kuin nykyisin internetissä. Mobiilipalvelujen uskotaan kehittyvän käyttäjäkohtaisesti räätälöityyn suuntaan. Mobiilipalvelujen kehittäminen ja laaja käyttöönotto edellyttää standardointityötä, jonka tuloksena syntyy valmistajien ja operaattoreiden hyväksymä mobiilipalvelujen tekninen ja liiketoiminnallinen arkkitehtuuri. Standardointi avaa kehittyneiden palveluiden markkinan ja luo tarpeen kehitettyjen tuotteiden ja palveluiden testaamiseen uusia standardeja vasten. Mobiilipalveluiden palvelurajapintojen kehittäminen ja standardointi tapahtuu useissa eri foorumeissa rinnakkain. Toimiva kokonaisuus edellyttää rajapintojen määrittelyä kaikissa palvelukerroksissa. Tärkeitä standardointifoorumeita ovat ainakin: 3GPP (3rd Generation Partnership Project) Bluetooth SIG (Bluetooth Special Interest Group) OMA (Open Mobile Alliance) o WAPForum (Wireless Application Protocol Forum) o LIF (Location Interoperability Forum) o WVI (Wireless Village Initiative) W3C (World Wide Web Consortium) OGC (Open GIS Consortium) OpenLS (Open Location Services Initiative) Uusien toiminnallisuuksien tuominen olemassa olevaan infrastruktuuriin ei ole ongelmatonta. Täyden käyttäjähyödyn saaminen uudesta toiminnallisuudesta edellyttää usein syviäkin muutoksia olemassa olevaan tekniseen järjestelmään. Kaikki nämä uudet ominaisuudet ja muutokset vaativat testaamista ja kokeilua. Standardien julkistamisen jälkeenkin on tehtävä paljon yhteensovittamista ja testausta todellisen toiminnallisen yhteensopivuuden varmistamiseksi. Testiympäristö toimiessaan nopeuttaa standardointityötä tarjoamalla palautetta standardien toiminnallisista puutteista ja epäkohdista. Mobiilipalvelujen kehittymisen yksi tärkeä ajuri on uusien teknisten ominaisuuksien hyväksikäyttö ja näiden yhteistoiminta palvelualustassa. Keskeisiä uusia teknisiä toiminnallisuuksia ovat ainakin: Multimediaviestit Paikannus Läsnäolotieto (presence) Henkilökohtaisen informaation hallinta Koko alan teollisuudelle on olennaista, että uudet ominaisuudet voidaan mahdollisimman nopeasti saada tarjolle käyttäjien kannalta houkuttelevissa tuotteissa. Palvelutuotekehityksen tehostaminen ja nopeuttaminen on siksi avainasemassa.

5 4( Testiympäristö tarjoaa osallistujille seuraavia hyötyjä: mahdollista testata teknisiä ratkaisuja standardinmukaista rajapintaa vastaan. mahdollista saada kokemusta erilaisista integrointiin liittyvistä asioista uusia toiminnallisuuksia sisältävässä ympäristössä (esimerkiksi paikannuksen ja tilannetiedon käyttäminen osana palvelun kohdentamislogiikkaa). mahdollistaa näkyvyyden toimintaverkoston muihin osapuoliin nähden KÄYTTÄJÄNÄKÖKULMA Mobiilipalveluiden tuleminen osaksi käyttäjien arkea ja laajempi yleistyminen tapahtuu hitaasti. Uusien ratkaisujen markkinoiden kehittyminen riippuu asiakkaiden kyvystä omaksua uusia välineitä ja palveluja sekä uusia toimintatapoja samoin kuin toimijoiden kyvystä räätälöidä ratkaisut alusta lähtien asiakkaille sopiviksi. Kuluttajien ympäristön tutkiminen ja palautteen saaminen aikaisiin prototyyppeihin ja käyttöliittymäehdotuksiin on keskeistä. WAP:in epäonnistuminen osoittaa, että käyttäjien aikainen osallistuminen tekniseen kehitykseen on välttämätöntä suurten virheiden välttämiseksi. Testiympäristö tarjoaa palvelujen kehittäjille mahdollisuuden testata uusia palveluita oikeilla käyttäjillä ja saada arvokasta palautetta jatkokehityksen tueksi. Testiympäristö voi tarjota osallistujille seuraavia hyötyjä: mahdollisuuden testata valitun palvelukonseptin sopimista käyttäjän tarpeisiin ja arkeen mahdollistaa käyttäjien maksuhalukkuuden testaamisen mahdollistaa käyttäjäkokemuksien keräämisen palvelun jatkokehitystä varten mahdollistaa palvelun käytettävyyden testaamisen oikeilla käyttäjillä JURIDINEN NÄKÖKULMA Mobiilipalvelujen laaja käyttö aiheuttaa paineita myös lainsäädännön kehittämiselle. Uudet ilmiöt ja palvelut kehittyvät niin nopeasti, että lainsäätäjät ovat jälkijunassa. Palvelujen ja teknologioiden kehittäjät eivät itsekään osaa aina ennakoida miten käyttäjät palveluja lopulta hyödyntävät. Tällaiset tilanteet ovat omiaan aiheuttamaan ristiriitoja olemassa olevan lainsäädännön kanssa. Joissakin tapauksissa joudutaan esimerkiksi käyttäjien yksityisyyden suojelemiseksi tekemään laajoja teknisiä muutoksia. Tällaiset tekniset järjestelyt saattaisivat olla helpompaa tehdä jo arkkitehtuurin suunnitteluvaiheessa. Siksi on tärkeää, että testaustoiminnassa on mukana juridiikan alan tutkimusta. Testiympäristö voi tarjota osallistujille seuraavia hyötyjä: mahdollisuuden tutkia palvelun tai teknisen ratkaisun juridisia ongelma-alueita mahdollisuuden puuttua teknisten standardien juridisiin puutteisiin varhaisessa vaiheessa TOIMIJOIDEN NÄKÖKULMA Euroopan teleoperaattorit ovat 3G-lisenssihuutokaupassa tapahtuneiden virhearviointien jälkeen lamassa jota yleinen talouden epävakaisuus pahentaa entisestään. Investointien puute vaikuttaa myös laitetoimittajiin, kuten Nokiaan. Teknisesti internetin palveluja voitaisiin yhä laajemmin toimittaa mobiilipäätelaitteisiin. Uudet päätelaitteet tarjoavat kolmansille osapuolille mahdollisuuden ja alustan itsenäiseen ohjelmisto- ja sisällöntuotantoon. Toimialalle halutaan

6 5( teleoperaattoreiden ja laitetoimittajien rinnalle sisältötuotantoon ja sovelluksiin keskittynyt toimijajoukko. Tällainen malli tukisi teletoiminnasta lähtöisin olevien osapuolten asemaa kilpailussa esimerkiksi Microsoftin dominoimaa IT-lähtöistä mallia vastaan. Mobiilipalveluiden yleistyminen vaatii ennen kaikkea alan keskeisiltä toimijoilta panostusta palveluinfrastruktuurin rakentamiseksi, sitoutumista yhteistyöhön ja pitäytymistä alan standardeissa. Palveluiden tuottamista haittaa tällä hetkellä ennen kaikkea operaattoreiden kirjavat tekniset ratkaisut esimerkiksi tekstiviestipalveluiden liittämisestä osaksi operaattorin järjestelmää ja laskutusjärjestelmien monimutkaisuus. Testiympäristö voi tarjota osallistujille seuraavia hyötyjä: mahdollisuuden tutkia palvelun tai teknisen ratkaisun juridisia ongelma-alueita pitkällä aikavälillä paremman varmuuden teknisten ratkaisujen vakiintumisesta, toimivuudesta ja soveltumisesta operaattorin käyttöön testiympäristön teknisen infrastruktuurin rakentamiseen osallistuvat yritykset saavat ainutlaatuista kokemusta integraatiotyöstä, jota standardoinnin edistymisestä huolimatta täytyy tehdä vielä paljon. LIIKETOIMINTAMALLINÄKÖKULMA Mobiilipalvelujen syntyminen edellyttää palvelujen kaupallista elinkelpoisuutta. Toimialan on pystyttävä sopimaan siitä, kuka tekee investoinnit ja miten käyttäjien palveluista maksama raha jaetaan. Internet-hype loi alalle paljon epärealistista odotusta, jota joudutaan nyt purkamaan. Uusiin teknisiin mahdollisuuksiin liittyvät tarpeet ylittävät aikaisempia toimialarajoja ja näin muodostuu luovat uusia rooleja toimintaverkostoon ja uusia toimintaverkostoja. Tällaisen verkoston kehittyminen edellyttää avointa yhteistoimintaa ja tiedonvaihtoa osapuolten välillä. Verkoston kehittymisen nopeus riippuu pitkälti toimijoiden yhteistyöstä ja teknologioiden yhteensovittamisesta. Testiympäristö antaa toimiessaan viitettä palvelujen käyttötarpeista ja käytön taloudellisesta volyymistä. toimijoiden roolien testaaminen tulojen ja taloudellisen riskin jakaminen, tehtävien jakaminen laskutusperusteiden tarkentaminen INNOVAATIOYMPÄRISTÖNÄKÖKULMA Ohjelmistoliiketoiminta nähdään useilla alueilla tärkeänä elinkeinotoiminnan kasvualueena ja sen uskotaan tuovan työpaikkoja ja toimeentuloa. Suomella on hyvät lähtökohdat uusien, globaaleille markkinoille tähtäävien tieto- ja viestintätekniikan alan (ICT) yritysten syntymiseen: yritysprofiili on Suomessa ainutlaatuinen, alueella toimii useita tämän alan yliopistoja ja korkeakouluja. Nykyinen tutkimus kärsii yhteisen teknisen resurssin puutteesta. Usea tutkimushanke joutuu rakentamaan oman teknisen prototyypin puutteellisin tai simuloiduin elementein sen sijaan, että pystyisi testaamaan tutkimaansa ilmiötä todellista lähellä olevassa ympäristössä. Tutkimukseen varattua aikaa ja rahaa haaskataan väärään asiaan ja itse tutkimuksen tulokset kärsivät. Julkisen sektorin panostus testiympäristön ja siihen liittyvien prosessien luomiseksi on tärkeää., koska testaustoiminnasta ei helposti voida luoda kaupallista liiketoimintaa. Testiympäristön käynnistäminen parantaa merkittävästi kansallisen innovaatiojärjestelmän tehokkuutta Suomessa. Testiympäristö madaltaa julkisrahoitteisten hankkeiden

7 6( testaustoiminnan kynnystä ja kustannuksia sekä liittää tutkimusyhteisöt tiiviimmin yritysten kehitystoimintaan ja tutkimuksen tulosten kaupalliseen hyödyntämiseen. Testiympäristöjen kehittäminen mahdollistaa laajemman osaajayhteisön, eräänlaisen innovaatioympäristön syntymisen, jossa toimijat voivat oppia toisiltaan ja luoda aitoa vuorovaikutusta teknisellä, kaupallisella ja käyttäjätutkimuksen tasoilla. Osaamista kertyy verkostoon kokeilujen ja tiedon jakamisen kautta. Jokainen kokeilu lisää koko verkoston ymmärrystä siitä, mikä toimii ja mikä ei. Testausympäristö tuo yhteen toimintaverkon eri toimijat: laitevalmistajat, mobiilioperaattorit, palvelualustojen kehittäjät, mobiilisovellusten tekijät, palvelutarjoajat, sisällön tuottajat sekä hotspottien haltijat kuten kiinteistönomistajat, yritykset, kaupungit jne. Hankkeeseen osallistuneet toimijat haluavat edistää koko toimialan kehitystä ja oman yrityksensä tutkimus- ja kehitystoimintaa luomalla ICT-alueen teknisen ja tutkimuksellisen testausresurssin. Testlab Otaniemi ja Testbed Finland -hankkeet pyrkivät edistämään yritysten tutkimus- ja kehitystyötä. Näemme hankkeessa seuraavia merkittäviä hyötyjä: hankkeet perustuvat tiiviin yritysverkoston konkreettiselle yhteistyölle, jossa jokaisella toimijalla on aito intressi kehittää teknisiä ratkaisuja ja integrointikyvykkyyttään. hankkeet tuovat suomalaisen tutkimusyhteisön lähelle soveltavaa toimintaa ja näin edistävät tutkimuksen integroimista yritysten tutkimustoiminnan kanssa ja nopeuttavat tutkimuksen tulosten hyödyntämistä. hankkeet luovat toimijaverkoston, jossa on mahdollista iteratiivisesti kehittää yhteistoimintamalleja arvoverkoston eri osapuolten kanssa - tällainen toiminta helpottaa kaupallisen toiminnan käynnistämistä tuotteen kaupallistamisvaiheessa. hankkeet ovat käyttäjälähtöisiä ja tekevät teknisen kehitystyön rinnalla käyttäjätutkimusta varmistaakseen palvelujen ja konseptien käyttökelpoisuuden

8 7( TESTIYMPÄRISTÖN VAATIMUSMÄÄRITTELY Ymmärtäen yllä esitetyt erilaiset näkökulmat, on vaikeaa määritellä testiympäristön toiminnan vaatimukset yksiselitteisesti. Testiympäristölle voidaan asettaa hyvinkin erilaisia vaatimuksia, riippuen erilaisista painotuksista ja eri osapuolten intresseistä. Tällaisia vaatimuksia voisivat olla esimerkiksi: Tuotekehityksen tekninen tuki: testiympäristön pitää tarjota standardinmukainen rajapinta tekniseen resurssiin - esimerkiksi paikannusresurssiin siten, että rajapinnan kautta pystytään paikantamaan käyttäjiä testiympäristön pitää tarjota ohjelmistoammattilaisille kehitystyökaluja, joiden avulla he pystyvät kehittämään palveluita tiettyyn tekniseen ympäristöön testiympäristön pitää tarjota testausresurssi ohjelmiston omien määrittelyjen mukaiseen testaukseen (testaus, että ohjelma toimii kuten sen pitääkin omien määrittelyidensä mukaan toimia.) testiympäristön pitää tarjota testausresurssi standardinmukaisen palvelualustaympäristön mukaiseen yhteensopivuustestaukseen (testaus, että ohjelma toimii standardinmukaisessa palvelualustaympäristössä) testiympäristön pitää tarjota testausresurssi eri valmistajilta peräisin olevien standardin mukaisten laitteiden yhteensopivuustestaukseen Käyttäjätutkimuksen tuki: testiympäristön pitää tarjota tekninen resurssi, jotta pystytään luomaan tekninen prototyyppi tietyn uuden palvelun demonstroimiseksi käyttäjille testiympäristön pitää tarjota työkaluja ja menetelmiä käyttäjätestaukseen testiympäristön pitää tarjota alihankintaresurssi, joka tekee käyttäjätutkimuksen määrittelyn ja testauksen Liiketoimintamallien ja juridiikan tutkimuksen tuki: testiympäristössä pitää pystyä pyörittämään maksuliikennettä käyttäjien maksuhalukkuuden testaamiseksi testiympäristöön pitää pystyä liittämään todellisten toimijoiden järjestelmiä ja käyttämään näitä osana alkuvaiheen liiketoimintakokeilua Testiympäristö on toimivien tuotteiden, palveluiden ja projektien show room tai kauppapaikka Innovaatioympäristön tuki palvella tutkimusta ja tuotekehitystä kiihdyttävänä, standardeihin palvelurajapintoihin perustuvana kehittämisinfrastruktuurina testiympäristötoiminnassa kunnioitetaan immateriaalioikeuksia tarjoamalla mekanismit teknisten salaisuuksien säilyttämiseksi

9 8( 3 SELVITYSTYÖN KULKU Selvitystyön keskeisiä tavoitteita oli selvittää suomalaisten toimijoiden kiinnostus yhteisen testiympäristön perustamiseen selvittää testaustoiminnan edellytykset selvittää mahdollisuudet kansainväliseen verkottumiseen valmistella tutkimussuunnitelma hankkeen rahoituksen tueksi Selvitystyö jakaantui loogisesti kolmeen osaan: 1. alueellinen: Helsingin alueelle testiympäristö 2. kansallinen: yhteistyö Suomen keskeisten toimijoiden kanssa 3. eurooppalainen: verkottuminen Eurooppalaisten toimijoiden kanssa. Selvitystyön aikataulua jatkettiin jälkeen neljällä kuukaudella, koska Helsingin alueen testiympäristön keskustelut vaativat paljon jäsentämistä ja koska kuudennen puiteohjelman haun aikataulut sekä Tekesin joidenkin teknologiaohjelmien aikataulut muuttuivat selvästi myöhäisemmiksi. Työtä on tarkoitus edelleen jatkaa jälkeen. Otaverkko Oy:ltä tilattiin 15 henkilötyövuorokauden laajuinen Helsinki Area Testbedin teknisen arkkitehtuurin valmistelu- ja selvitystyö. Työn tekemistä koordinoi projektipäällikkö Mikko Kontiainen, työn tekemiseen osallistuivat myös Herkko Hietanen, Esko Kurvinen, Taina Lindholm, Petri Myllymäki, Mikko Mäkelä ja Anton Puolakka sekä työn ohjaamiseen Martti Mäntylä ja Antti Rainio.

10 9( TESTAUSYMPÄRISTÖN RAKENNELUONNOS Helsinki Area Testbed Horisontal research topics usability user acceptance Pilot 1: Context management middleware Pilot 2: Context sensitive communication Pilot 3: Semantic mobile services Pilot 4: Context sensitive content payment security business models legal isues Service and Network Application Programming Interface - API Application Enablers Control X,Y GIS PRESENCE PROFILE CONTENT MMS... Software Development Kit SDK Network Service Enablers Kuva: Helsinki Area Testbed rakenneluonnos Kuvassa esitetään rakenneluonnos Helsinki Area Testbedistä. Kuvassa voidaan hahmottaa kolme toisiaan tukevaa kokonaisuutta: tekninen infrastruktuuri (alareunan palkki), joka koostuu teknisistä toiminnallisuuksista (Application Enablers) ja niitä yhdistävästä verkkokerroksesta (Network Service Enablers). Verkkoa hallitaan palvelun- ja verkonhallinnan elementin kautta (Service and Network Control) ja siihen kytkeydytään ohjelmointirajapinnan kautta (Application Programming Interface). Kehittäjien tukena voi olla ohjelmistokehityksen työkaluja (Software Development Kit). tutkimushankkeet (soikiot), jotka voivat olla teknisiä hankkeita, jotka tutkivat ja kehittävät esimerkiksi tiettyä teknistä toiminnallisuutta (enableria) tai niiden integrointia, tutkivat tiettyä palvelusovellusta ja/tai siihen liittyvää ilmiötä tai palvelualustan toiminnallisuutta. tutkimusaiheet, jotka voivat olla esimerkiksi maksamisen problematiikkaa usean tutkimushankkeen yli tutkivia projekteja tai käytettävyyden kysymyksiin keskittyviä hankkeita.

11 10( HELSINKI AREA TESTBED Tehdyn haastattelukierroksen, EVIUS-ohjausryhmäkokousten ja HIIT:n myyntiponnistusten perusteella kävi ilmeiseksi, että myös Helsingissä on kiinnostusta yhteisen testiympäristön perustamiseen ja sitä kautta liittymiseen osaksi Testbed Finlandia. Yhtenä lähtökohtana oli jo olemassa olevat tekniset resurssit, joita haluttiin hyödyntää. Yhteistyön lähtökohdista pidettiin useita konsortiokokouksia ( , 10.1., 22.1., 30.1., 10.2, 24.2., 27.2., 19.3., 3.4., 8.4., ) Kokouksissa keskusteltiin teknisistä kysymyksistä ja testiympäristön pelisäännöistä ja rahoituksesta. Helsinki Area Testbedistä laadittiin projektisuunnitelma, joka on luonnosvaiheessa. HAT projektisuunnitelma on liitteenä 2. Liitteinä 3 ja 4 HAT ppt-esitykset. Otaverkko Oy valmisteli Helsinki Area Testbedin teknistä arkkitehtuuriselvitystä HIIT:n pyynnöstä. Otaverkko toimi myös aktiivisesti Testbed Finlandin tekniikkaselvitystyössä pyrkimyksenä harmonisoida nämä kaksi teknistä testiympäristöä. Otaverkon tekniikkaselvitysraportti on liitteenä 5. Hankkeen aikana jätettiin Tekesiin kaksi hakemusta. Tekesiin jätettiin sekä USIXaihehakemus, että varsinainen hakemus NETS-ohjelmaan. Tekes tulkitsi hankkeen investointihankkeeksi, jota se ei voi sääntöjensä puitteissa tukea. Tutkittiin myös mahdollisuutta toimia yrityshankkeena Otaverkon kautta, mutta tästä luovuttiin. Tekesiin ei ole siis jätetty tällä hetkellä tästä hankkeesta rahoitushakemusta. Näkemys on, että Tekesistä voidaan hakea rahaa erillisiin tutkimushankkeisiin, jotka hyödyntävät testialustaa. Hakemukset ovat liitteinä 6 ja 7. Hankkeesta jätettiin myös CEC:n kuudennen puiteohjelman aiehakuun Expression of Interest / Integrated Project (EoI/IP). Expression of Interest (EoI) on liitteenä 8. Jatkossa selvitetään tarkemmin Helsinki Area Testbedin tekniset ja muodolliset reunaehdot. Hankkeen rahoitus on vielä avoin.

12 11( TESTBED FINLAND Hankkeessa tunnistettiin jo varhaisessa vaiheessa tarve toimia yhteistyössä muiden testaustoimintaa harjoittavien toimijoiden kanssa. Tällaisia ovat ainakin Oulun Octopusverkko ja Tampereen e-tampere/relab. Näin varmistetaan järkevä suomalaisten resurssien käyttö. Testbed Finland- yhteistyöverkoston kokoamiseksi pidettiin kolme koko päivän mittaista työseminaaria, joiden tavoite oli hahmottaa osapuolten kiinnostusta yhteisen testiympäristön rakentamiseen, testiympäristön fokusta ja teknistä rakennetta ja yhteisiä pelisääntöjä. Kokoukset pidettiin , ja HTC:ssa Helsingissä. Kokouksissa oli keskimäärin noin 25 osallistujaa. Lisäksi pidettiin Oulussa kaksi kokousta ja Testbed Finlandin työskentely jakaantui pelisääntöryhmään ja tekniikkaryhmään. Tekniikkaryhmä pyrki määrittelemään yhteistä arkkitehtuurimäärittelyä testiympäristölle. Pelisääntöryhmä otti hoitaakseen tilapäisen Management Groupin tehtävät ja hahmotteli Testbed Finlandin organisaatiorakennetta, sopimuksia ja markkinoinnin aikataulua. Liitteenä 9 on ppt-esitys Testbed Finlandista. Valmistelutyön kautta on syntynyt Testbed Finland yhteistyö, jossa mm. Oulun, Tampereen ja pääkaupunkiseudun testiympäristöosapuolet pyrkivät määrittelemään kansallisen testiympäristöverkoston arkkitehtuurin ja pelisäännöt. Asiassa on tehty aloitteita ja hakemuksia Tekesin ohjelmiin. Kotimaisten pilottiprojektien verkottamisen rinnalla yhteistyö tähtää suomalaisten osapuolten kansainvälisen yhteistyön mahdollisuuksien kohottamiseen EU:n kuudennen puiteohjelman tulevissa integroiduissa projekteissa. Erityisesti on tähdätty mukaan suureen integroituun WWI-projektiin (WWI, Wireless World Initiative). Työ on vielä kesken. Muodollista päätöstä Testbed Finlandin perustamisesta ei ole saatu vielä aikaiseksi. Asiaa hidasti Helsingin pään järjestäytymättömyys. Tarkoitus on sopia aiesopimustasolla Testbed Finland yhteistyöstä ennen syksyä Geodeettisen laitoksen NAVImap testiympäristön jatkoksi ehdottama Naviroadtestiympäristö tarjoaisi Digiroad-aineistoa OGC:n standardeihin perustuvien palvelurajapintojen pohjalta ja erityisesti Open Location Services (OpenLS) hankkeessa laadittujen uusimpien määritysten pohjalta mm. reitinhakua varten ja mobiilikarttojen esittämiseen. Hankkeeseen on haettu rahoitusta liikenne- ja viestintäministeriön FITSohjelmasta ja rahoituspäätöstä odotellaan. Muita kiinnostuneita tahoja kartoitettiin myös - näistä potentiaalisimpina nähdään Porin älyverkkotestialusta ja Savonlinnan SoftaTest-alusta. Lista Testbed Finlandiin osallistuneista on liitteenä 10. EUROOPPALAINEN YHTEISTYÖ Selvitystyön alussa tehtiin valinta siitä, että verkottuminen Eurooppaan hoidetaan kuudennen puiteohjelman ja Nokian, Ericssonin, Siemensin ja Alcatelin Wireless World Initiative (WWI) -hankkeen kautta. Verkottumista Eurooppaan haittasi muodollisen päätöksen puuttuminen sekä Helsinki Area Tesbedistä, että Testbed Finlandista.

13 12( 4 JATKOTOIMET HELSINKI AREA TESTBED Helsinki Area Testbed (HAT) valmistelutyö jatkuu aikaisemman työn pohjalta. Seuraavaksi valmistellaan HAT konsortiosopimus ja pyritään laajentamaan tähän sopimukseen liittyvien yritysten piiriä. Tavoitteena on saada HAT muodollisesti perustettua ennen syksyä Samanaikaisesti tehdään selvitystä HAT:n teknisen infrastruktuurin muodosta perustuen osallistujien olemassa oleviin teknisiin resursseihin ja halukkuuteen antaa niitä yhteiskäyttöön. Tavoitteena on saada valmisteltua selkeät API-kuvaukset kaikista teknisistä rajapinnoista ja suunnitelma teknisen infrastruktuurin integroimisesta yhteen. Jokaista teknistä resurssia kohti tarvitaan myös selkeät käyttöehdot, joiden avulla hankkeet voivat arvioida HAT:n infrastruktuurin käyttöä. Testiympäristöä hyödyntävien yhteisten ja ulkopuolisten tutkimushankkeiden määritteleminen ja tunnistaminen on toinen konkreettinen valmistelutyö. Tutkimushankkeitten hankkiminen ja markkinointi voidaan kuitenkin aloittaa vasta kun on jotain konkreettista kerrottavaa. Suomalaisten alan tutkimuslaitosten kanssa on käyty kuitenkin jo keskusteluja. Tarkoitus on alkuvaiheessa tehdä pilottihanke, johon osallistuvat konsortion jäsenistä hankkeesta kiinnostuneet. Testiympäristön halutaan jatkossa mahdollistavan myös ns. true-testingin, eli testauksen tavallisilla käyttäjillä todellisessa käyttöympäristössä. Jatkossa on myös tarkoitus seurata aktiivisesti standardoinnin kehitystä ja erillisen teknologiaroadmap -suunnitelman mukaisesti implementoida uusia ominaisuuksia testiympäristöön. Käytettävyystutkimuksen järjestäminen osaksi testiympäristöä on vielä auki. On mahdollista, että ensimmäisessä vaiheessa tämä osa tutkimuksesta joudutaan alihankkimaan tapauskohtaisesti käytettävyystutkimukseen erikoistuneilta tutkimuslaitoksilta. TESTBED FINLAND Testbed Finlandin (TBF) roolin hahmottuminen vaatii vielä keskusteluja osapuolten välillä. Tavoitteena on valmistella aiesopimus Testbed Finland LoI ja pian sen jälkeen TBF:n perustava konsortiosopimus ja pyrkiä synnyttämään suomalainen testaustoiminnan verkosto. Muodollisen perustamisen jälkeen käynnistetään Testbed Finlandin markkinointi ja pyritään löytämään yhteistyökumppaneita myös Euroopasta. Tällaisia ovat ainakin Fraunhofer FOKUS Berliinissä ja Siemensin testiverkko Italiassa. EUROOPPALAINEN YHTEISTYÖ Testaustoiminnan on tukeuduttava kansainvälisiin standardeihin. Kaikki suomalaiset yritykset, jotka ovat olleet keskusteluissa mukana osallistuvat jollain tavalla kansainväliseen alan standardointityöhön. Näistä tärkein on Open Mobile Alliance (OMA). Testbed Finland ja Helsinki Area Testbed hakevat mahdollisesti määrittelemiään tutkimushankkeita varten rahoitusta Suomesta ja Euroopasta. Ajankohtaisia ovat EU:n 6. puiteohjelma ja EU:n EUREKA / CELTIC. Helsinki Area Testbed tarjoaa lisäksi Tekesin ja EU:n tutkimushankkeille mahdollisuutta käyttää testiympäristöään resurssina.

14 Liitteet: Liite 1: EVIUS projektisuunnitelma Liite 2: HAT projektisuunnitelma Liite 3: HAT ppt-esitys Liite 4: HAT ppt-esitys Liite 5: Otaverkon arkkitehtuuriselvitys Liite 6: USIX-aiehakemus Tekesiin Liite 7: NETS-hakemus Tekesiin Liite 8: Expression of Interest CEC:n 6.puiteohjelmaan Liite 9: Testbed Finland ppt-esitys Liite 10: Lista Testbed Finland -kokouksiin osallistuneista Liite 11: Testbed-yhteystietoja Liite 12: EVIUS-ohjausryhmä Liite 13: Lista haastatteluista

15 LIITE 10: TESTBED FINLAND -KOKOUKSIIN OSALLISTUNEET Jari Ahola VTT Risto Alander Elisa Petteri Alahuhta VTT Elektroniikka Mikko Hyvärinen Nokia Pertti Hölttä Elisa Research Jarmo Järvenpää Nokia Eija Kaasinen VTT Kari Kaarela Octopus/Mobile Forum Petri Karinen MobileForum Tuomo Karhapää Otaverkko Mika Klemettinen Nokia Mikko Kontiainen HIIT Timo Laakko VTT Kari Lehtinen Elisa Research Lare Lekman Ekahau Oy Juha Leppänen VTT/TTE Olli Lukkari MobileForum Olli Mannerkoski Valkeus Interactive Oy Martti Mäntylä HIIT Marko Nieminen HUT Timo Ojala Oulun yliopisto Ville Ollikainen VTT/TTE Jari Partanen JOT Automation Jari Pirkola MobileForum Pekka Pitkänen Widian Oy Anton Puolakka HIIT Antti Rainio Navinova Jukka Salmikuukka VTT Tre Tapani Sarjakoski Geodeettinen laitos Mika Saren Radiolinja Oy Jaakko Sauvola Nokia Olli Seppälä HUT Juha Tuominen TKK/INIT Juha Törönen VTT

16 LIITE 11: TESTBED-YHTEYSTIETOJA HELSINKI HAT HIIT Martti Mäntylä P.O.Box 9800, FIN HUT; Otaverkko Oy Tuomo Karhapää Metsänneidonkuja 12, FIN Espoo; Arabianranta / Art and Design City Helsinki Art and Design City Helsinki Oy Ab Hämeentie 133 A FIN Helsinki tel: +358 (0) Kari Raina toimitusjohtaja tel: +358 (0) mob: +358 (0) CKIR - Center for Knowledge and Innovation Research HTC Pinta Tammasaarenkatu 3, 3 krs P.O. Box 1210 FIN Helsinki tel: +358 (0)

17 Heli Penttinen Project Manager tel: +358 (0) mob: +358 (0) OULU Octopus Mobile Forum Elektroniikantie 3 FIN Oulu Jaakko Sauvola Nokia Mobile Phones Olli Lukkari Mobile Forum mob: +358 (0) Smart Rotuaari MediaTeam University of Oulu P.O.Box 4500 FIN University of Oulu Timo Ojala University of Oulu, Media Team tel: +358 (0) mob: +358 (0)

18 TAMPERE e-tampere - OMA Testlab Jarmo Viteli Director of etampere programme tel: +358 (0) mob: +358 (0) Antti Timonen Widian mob: +358 (0) Eija Kaasinen VTT Information Technology tel: +358 (0) mob: +358 (0) Jari Ahola VTT Information Technology tel: +358 (0)3 Hannu Hakala VTT Industrial Systems tel: +358 (0) mob: +358 (0) Pasi Viitanen VTT Industrial Systems tel: +358 (0) mob: +358 (0)

19 PORI Coast Lab Teknologiakeskus Pripoli Tiedepuisto Pori tel: +358 (0) fax: +358 (0) Marko Mikkola Projektipäällikkö, DI PrizzTech Ltd tel: +358 (0) mob: +358 (0) Markku Paukkunen Johtaja, DI Satakunnan ammattikorkeakoulu, kehittämis- ja palvelukeskus O'Sata tel: +358 (0) mob: +358 (0) SAVONLINNA SoftaTest SoftaTest P.O. Box 35 Kaartilantie 10 FIN Savonlinna Timo Hätinen Director tel: mob: +358 (0)

20 KUOPIO Pohjois-Savon ammattikorkeakoulu Pohjois-Savon ammattikorkeakoulu PL6, Sammakkolammentie 2 C FIN Kuopio tel: +358 (0) Arto Toppinen yliopettaja, sähköosaston johtaja tel: +358 (0) mob: +358 (0) Osmo Miinalainen tuotekehityspäällikkö tel: +358 (0) mob: +358 (0) Pohjois-Savon liitto Pohjois-Savon liitto PL 1188 (Microkatu 1), Kuopio Paula Savolainen IT-koordinaattori tel: +358 (0) mob: +358 (0)

HELSINKI AREA TESTBED. Martti Mäntylä, HIIT 12.3.2003

HELSINKI AREA TESTBED. Martti Mäntylä, HIIT 12.3.2003 HELSINKI AREA TESTBED Martti Mäntylä, HIIT 12.3.2003 Pääkaupunkiseudun innovaatioympäristö Pääkaupunkiseudulla hyvät lähtökohdat uusien ICTyritysten syntymiseen Innovaatioympäristöä täytyy kehittää edelleen:

Lisätiedot

Integroidun projektin valmisteluhanke: European Virtual Testbed for Location-Sensitive Ubiquitous Services (EVIUS)

Integroidun projektin valmisteluhanke: European Virtual Testbed for Location-Sensitive Ubiquitous Services (EVIUS) UNIVERSITY OF HELSINKI HELSINKI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY HELSINKI INSTITUTE FOR INFORMATION TECHNOLOGY Tutkimussuunnitelma Integroidun projektin valmisteluhanke: European Virtual Testbed for Location-Sensitive

Lisätiedot

Sulautettu tietotekniikka 2007 2013 Ubiquitous Real World Real Time for First Lives

Sulautettu tietotekniikka 2007 2013 Ubiquitous Real World Real Time for First Lives Sulautettu tietotekniikka 2007 2013 Ubiquitous Real World Real Time for First Lives Jari Ikonen 16.10.2012 Ubicom sulautettu tietotekniikka Ubicom - Sulautettu tietotekniikka -ohjelma Alkoi vuonna 2007

Lisätiedot

Sulautettu tietotekniikka 2007 2013 Kimmo Ahola

Sulautettu tietotekniikka 2007 2013 Kimmo Ahola M2M - uutta liiketoimintaa ja rahoitusta - työpaja 19.2.2013, Tampere Sulautettu tietotekniikka 2007 2013 Kimmo Ahola Ubicom ohjelman päällikkö, Twitter: @KimmoAhola Helmikuu 2013 Ubicom Embedded ICT Finland

Lisätiedot

ITS Finland esiselvitys

ITS Finland esiselvitys ITS Finland esiselvitys Raine Hautala VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka Liikenne- ja viestintäministeriö VTT Jussa Consulting Traficon Oy SysOpen Oyj Raine Hautala # 1 Taustaa Liikennetelematiikan merkitys

Lisätiedot

TKK 100 vuotta -merkki

TKK 100 vuotta -merkki TKK 100 vuotta -merkki jari laiho design studio WHO ARE YOU oy Merkin esittely TKK Viestintä elementit TKK Viestintä TKK Viestintä TKK Viestintä TKK Viestintä TKK Viestintä TKK Viestintä TKK Viestintä

Lisätiedot

Datan jalostamisesta uutta liiketoimintaa yhteistyo lla. Vesa Sorasahi Miktech Oy 20.11.2014

Datan jalostamisesta uutta liiketoimintaa yhteistyo lla. Vesa Sorasahi Miktech Oy 20.11.2014 Datan jalostamisesta uutta liiketoimintaa yhteistyo lla Vesa Sorasahi Miktech Oy 20.11.2014 Käsitteitä Avointa tietoa ovat ne digitaaliset sisällöt ja datat, joita kuka tahansa voi vapaasti ja maksutta

Lisätiedot

ITS Finland. Toiminnan esittely

ITS Finland. Toiminnan esittely ITS Finland Toiminnan esittely 28.10.2003 Haasteet Liikenneverkot ovat kuormitettuja ja alttiita häiriöille, kuljetusten tehokkuus on tärkeä osa yritysten kilpailukykyä, sujuva liikenne säästää resursseja

Lisätiedot

Green Growth - Tie kestävään talouteen

Green Growth - Tie kestävään talouteen Green Growth - Tie kestävään talouteen 2011-2015 Ohjelman päällikkö Tuomo Suortti 7.6.2011, HTC Ruoholahti Ohjelman kesto: 2011 2015 Ohjelman laajuus: 79 miljoonaa euroa Lisätietoja: www.tekes.fi/ohjelmat/kestavatalous

Lisätiedot

Sulautettu tietotekniikka 2007 2013 Real World Real Time First Lives. DM xxxxxx 05-2007 Copyright Tekes

Sulautettu tietotekniikka 2007 2013 Real World Real Time First Lives. DM xxxxxx 05-2007 Copyright Tekes Sulautettu tietotekniikka 2007 2013 Real World Real Time First Lives www.tekes.fi/ubicom Julkiset T&K-rahoitusresurssit Ubicom-alueella EU FP7 ARTEMIS EUREKA ITEA2 Ubicom EAKR OSKEt Suomen Akatemia Yo/tutk.laitos

Lisätiedot

Advanced Test Automation for Complex Software-Intensive Systems

Advanced Test Automation for Complex Software-Intensive Systems Advanced Test Automation for Complex Software-Intensive Systems Aiheena monimutkaisten ohjelmistovaltaisten järjestelmien testauksen automatisointi Mistä on kyse? ITEA2-puiteohjelman projekti: 2011-2014

Lisätiedot

Tekes innovaatiorahoittajana. Johtaja Reijo Kangas Tekes 7.4.2014

Tekes innovaatiorahoittajana. Johtaja Reijo Kangas Tekes 7.4.2014 Tekes innovaatiorahoittajana Johtaja Reijo Kangas Tekes 7.4.2014 Rahoitamme sellaisten innovaatioiden kehittämistä, jotka tähtäävät kasvun ja uuden liiketoiminnan luomiseen Yritysten kehitysprojektit Tutkimusorganisaatioiden

Lisätiedot

Kokeile Uudistu Kansainvälisty Kasva

Kokeile Uudistu Kansainvälisty Kasva Tekesin rahoitus Kokeile Uudistu Kansainvälisty Kasva Tekesin rahoitus Tekesin rahoitus Rahoitamme yritysten kehitysprojekteja, jotka tähtäävät kasvuun ja liiketoiminnan uudistamiseen tai työelämän kehittämiseen.

Lisätiedot

Muutos Tutkimusyhteistyösopimukseen. PlugIT: Terveydenhuollon sovellusintegraatio

Muutos Tutkimusyhteistyösopimukseen. PlugIT: Terveydenhuollon sovellusintegraatio Muutos PlugIT-tutkimusyhteistyösopimukseen, sivu 1/29 Muutos Tutkimusyhteistyösopimukseen PlugIT: Terveydenhuollon sovellusintegraatio 1. Projektiosapuolet: 1.1 Tutkimusosapuolet KUOPION YLIOPISTO, projektin

Lisätiedot

Suomen mobiiliklusterin kansainväliset mahdollisuudet ja haasteet

Suomen mobiiliklusterin kansainväliset mahdollisuudet ja haasteet Suomen mobiiliklusterin kansainväliset mahdollisuudet ja haasteet TkT Kari Tilli Teknologiajohtaja Tekes LEAD projektiseminaari, Dipoli, Espoo 24. toukokuuta 2005 Teknologian kehittämiskeskus 1 Esityksen

Lisätiedot

Sulautettu tietotekniikka 2007 2013 Ubiquitous Real World Real Time

Sulautettu tietotekniikka 2007 2013 Ubiquitous Real World Real Time Sulautettu tietotekniikka 2007 2013 Ubiquitous Real World Real Time for First Lives 2009 Kimmo Ahola 1 Mitä ohjelma tarjoaa Rahoitusta Resursseja Tietoa Päätösten tukea Verkostoja Luottamusta - Mahdollisuuksia

Lisätiedot

Tekesin lausunto Valtioneuvoston selonteosta kansallisesta energia- ja ilmastostrategiasta vuoteen 2030 eduskunnalle

Tekesin lausunto Valtioneuvoston selonteosta kansallisesta energia- ja ilmastostrategiasta vuoteen 2030 eduskunnalle Tekesin lausunto Valtioneuvoston selonteosta kansallisesta energia- ja ilmastostrategiasta vuoteen 2030 eduskunnalle Jarmo Heinonen Kehitysjohtaja Biotalous ja Cleantech Keskeiset toimenpiteet tavoitteiden

Lisätiedot

Ubicom tulosseminaari

Ubicom tulosseminaari ITEA2 project #11011 2012 2015 Ubicom tulosseminaari Pertti Kortejärvi, Pohto Oy Helsinki 03.10.2013 Taustaa ja tavoitteita Nykyisin monien systeemien (teollisuusautomaatio, kommunikaatioverkot, jne.)

Lisätiedot

Digi Roadshow Tekes rahoitus. Aki Ylönen 15.4.2015

Digi Roadshow Tekes rahoitus. Aki Ylönen 15.4.2015 Digi Roadshow Tekes rahoitus Aki Ylönen 15.4.2015 Digitaalista liiketoimintaa -haku Rahoitusta ja asiantuntijapalveluja digitaalisen liiketoiminnan ja sen edellytysten kehittämiseen Erityisesti kansainvälistymistä

Lisätiedot

Suomalainen pilvimaisema Yhteenveto Liikenne- ja viestintäministeriön selvityksestä 2013

Suomalainen pilvimaisema Yhteenveto Liikenne- ja viestintäministeriön selvityksestä 2013 Suomalainen pilvimaisema Yhteenveto Liikenne- ja viestintäministeriön selvityksestä 2013 Seppo Kalli Digital Media Finland Selvitys Suomalainen pilvimaisema Liikenne- ja viestintäministeriö Julkaisuja

Lisätiedot

Tekesin innovaatiorahoitus tutkimusorganisaatioille 2013. visioita, osaamista ja mahdollisuuksia tutkimuksen keinoin

Tekesin innovaatiorahoitus tutkimusorganisaatioille 2013. visioita, osaamista ja mahdollisuuksia tutkimuksen keinoin Tekesin innovaatiorahoitus tutkimusorganisaatioille 2013 visioita, osaamista ja mahdollisuuksia tutkimuksen keinoin Kaupallisesti tai yhteiskunnallisesti uudella tavalla hyödynnettävä tieto ja osaaminen

Lisätiedot

Kaupunkiseudut globaalissa innovaatiokilpailussa. Martti Launonen & Jukka Viitanen Hubconcepts Oy Finlandia-talo 14.12.2012

Kaupunkiseudut globaalissa innovaatiokilpailussa. Martti Launonen & Jukka Viitanen Hubconcepts Oy Finlandia-talo 14.12.2012 Kaupunkiseudut globaalissa innovaatiokilpailussa Martti Launonen & Jukka Viitanen Hubconcepts Oy Finlandia-talo 14.12.2012 20 vuoden kokemus innovaatiokeskittymien kehittämisessä 1. Vierailut ja keskustelut

Lisätiedot

Liikekumppanuus rauhan ja turvallisuuden rakentamisessa. Jyri Wuorisalo Human Security Finland/Kuopio Innovation Oy

Liikekumppanuus rauhan ja turvallisuuden rakentamisessa. Jyri Wuorisalo Human Security Finland/Kuopio Innovation Oy Liikekumppanuus rauhan ja turvallisuuden rakentamisessa Jyri Wuorisalo Human Security Finland/Kuopio Innovation Oy 11.6.2013 Kriisi- ja katastrofiliiketoiminta? Luonnonkatastrofit Kuva: Jukka Gröndahl

Lisätiedot

Toimintatapamuutokset ja verkostot mahdollistajina. Kestävä yhdyskunta

Toimintatapamuutokset ja verkostot mahdollistajina. Kestävä yhdyskunta Toimintatapamuutokset ja verkostot mahdollistajina Kestävä yhdyskunta Tekesin ohjelma 2007 2012 Kestävä yhdyskunta Rakennus- ja kiinteistöalan kansantaloudellinen merkitys on suuri. Toimialalla on myös

Lisätiedot

Eeran emergenssimalli: Verkostomalli ja yhteistyöalusta suomalaisten cleantech-yritysten kansainvälistymiselle

Eeran emergenssimalli: Verkostomalli ja yhteistyöalusta suomalaisten cleantech-yritysten kansainvälistymiselle Eeran emergenssimalli: Verkostomalli ja yhteistyöalusta suomalaisten cleantech-yritysten kansainvälistymiselle 2013 Eera kehittää alustaa suomalaisen cleantech-osaamisen verkostoimiseksi ja viemiseksi

Lisätiedot

Avoimen ja jaetun tiedon hyödyntäminen. Juha Ala-Mursula BusinessOulu

Avoimen ja jaetun tiedon hyödyntäminen. Juha Ala-Mursula BusinessOulu Avoimen ja jaetun tiedon hyödyntäminen Juha Ala-Mursula BusinessOulu Agenda Internetin kehityskaari Määritelmiä: Jaettu data Avoimet rajapinnat Avoin arkkitehtuuri Esimerkki sovelluskohteesta: OuluHealth

Lisätiedot

Teollinen Internet & Digitalisaatio 2015

Teollinen Internet & Digitalisaatio 2015 VTT TECHNICAL RESEARCH CENTRE OF FINLAND LTD Teollinen Internet & Digitalisaatio 2015 Jukka Kääriäinen 18.11.2015 VTT, Kaitoväylä 1, Oulu Teollinen Internet & Digitalisaatio 2015 - seminaari Teollinen

Lisätiedot

Web-palveluiden toteutus älykortille

Web-palveluiden toteutus älykortille älykortille Jukka Hänninen Valvoja: Prof. Raimo Kantola Ohjaaja: DI Kaj Höglund, Elisa Oyj Sisältö Työn tausta Standardointi Älykortin web-palvelin Toteutus Hyödyt ja mahdollisuudet Kohdatut ongelmat Lopputulos

Lisätiedot

HP OpenView ratkaisut toiminnan jatkuvuuden turvaajina

HP OpenView ratkaisut toiminnan jatkuvuuden turvaajina HP OpenView ratkaisut toiminnan jatkuvuuden turvaajina - Käytännön esimerkkejä ITIL ja ITSM mukaisista IT palveluhallinnan toteutuksista ja mahdollisuuksista Ville Koskinen Sales Specialist, HP Software

Lisätiedot

Fimecc - Mahdollisuus metallialalle. Fimecc, CTO Seppo Tikkanen

Fimecc - Mahdollisuus metallialalle. Fimecc, CTO Seppo Tikkanen Fimecc - Mahdollisuus metallialalle Fimecc, CTO Seppo Tikkanen Fimecc Oy FIMECC Oy on metallituotteet ja koneenrakennusalan strategisen huippuosaamisen keskittymä. Tehtävänä on valmistella ja koordinoida

Lisätiedot

ACTION SPACE FOR CURIOUS MINDS

ACTION SPACE FOR CURIOUS MINDS ACTION SPACE FOR CURIOUS MINDS Mitä Helsingin seudun Public-Private innovaatiokentän toimijat tarjoavat? 4P Partcipa tion Network facilitation Piloting projects/ programs Market creation Start-up programs

Lisätiedot

Yhteisöllisen tuotekehyksen avoin verkkolaboratorio. Asta Bäck

Yhteisöllisen tuotekehyksen avoin verkkolaboratorio. Asta Bäck Yhteisöllisen tuotekehyksen avoin verkkolaboratorio Asta Bäck Sosiaalisen median mahdollisuuksia Palvelu voi rakentua kokonaan käyttäjien tuottaman aineiston ja käyttäjien aktiviteetin ympärille Flickr

Lisätiedot

Tutkimusideoista uutta tietoa ja liiketoimintaa Turvallisuus-ohjelman hakuinfo 14.9.2011

Tutkimusideoista uutta tietoa ja liiketoimintaa Turvallisuus-ohjelman hakuinfo 14.9.2011 Tutkimusideoista uutta tietoa ja liiketoimintaa Turvallisuus-ohjelman hakuinfo 14.9.2011 9:30 Johdanto Mikko Utriainen, teknologia-asiantuntija, Tekes 9:40 Uudistuva julkisen tutkimuksen rahoitus Asko

Lisätiedot

Case: Helsinki Region Infoshare - pääkaupunkiseudun tiedot avoimiksi

Case: Helsinki Region Infoshare - pääkaupunkiseudun tiedot avoimiksi Case: Helsinki Region Infoshare - pääkaupunkiseudun tiedot avoimiksi Projektipäällikkö Ville Meloni Forum Virium Helsinki 5.4.2011 Hankkeen yhteenveto Avataan Helsingin seutua koskevaa tietoa kaikkien

Lisätiedot

Ohjelmistoihin perustuva liiketoiminta: haasteita ja mahdollisuuksia

Ohjelmistoihin perustuva liiketoiminta: haasteita ja mahdollisuuksia Ohjelmistoihin perustuva liiketoiminta: haasteita ja mahdollisuuksia Virkaanastujaisesitelmä 16.9.2003 Professori Jyrki Kontio Ohjelmistotuoteliiketoiminta jyrki.kontio@hut.fi http://www.soberit.hut.fi/swbiz

Lisätiedot

YHTEISTYÖSOPIMUS T&K -TOIMINNAN KEHITTÄMISEKSI KAJAANISSA

YHTEISTYÖSOPIMUS T&K -TOIMINNAN KEHITTÄMISEKSI KAJAANISSA YHTEISTYÖSOPIMUS T&K -TOIMINNAN KEHITTÄMISEKSI KAJAANISSA Yhteistyösopijaosapuolet Oulun yliopisto (OY) VTT Elektroniikka (VTT) Kajaanin ammattikorkeakoulu (AMK) (jäljempänä yhdessä sopijaosapuolet) sopivat

Lisätiedot

Fiksu kaupunki 2013-2017. Kokonaislaajuus 100 M, josta Tekesin osuus noin puolet

Fiksu kaupunki 2013-2017. Kokonaislaajuus 100 M, josta Tekesin osuus noin puolet Fiksu kaupunki 2013-2017 Kokonaislaajuus 100 M, josta Tekesin osuus noin puolet Energiatehokas ja kestävä Uusien ratkaisujen testaus Käyttäjät mukaan Rakentuu paikallisille vahvuuksille Elinvoimainen elinkeinoelämä

Lisätiedot

Yritysten ja korkeakoulujen kehittämiskumppanuus. Maakuntakorkeakoulufoorumit

Yritysten ja korkeakoulujen kehittämiskumppanuus. Maakuntakorkeakoulufoorumit Yritysten ja korkeakoulujen uj kehittämiskumppanuus Maakuntakorkeakoulufoorumit Sastamala Ikaalinen 8.3.2011 29.3.2011 Asiakkuusjohtaja Esa Ala-Uotila s akkuusjohtaja Esa la Uot la etunimi.sukunimi@tamk.fi

Lisätiedot

ehealth Solutions across the Northern Periphery OULU, Finland

ehealth Solutions across the Northern Periphery OULU, Finland KUTSU Terveydenhuollon etäpalveluiden kehittäminen Pohjoisen Periferian alueella Arvoisa vastaanottaja! Competitive Health Services hankkeen loppuseminaari pidetään Oulussa 3.-4.11.2010. Paikka: Oulun

Lisätiedot

Kansainvälistymispalveluiden esittelytilaisuus Tietoisku Tekesin uusista ohjelmista

Kansainvälistymispalveluiden esittelytilaisuus Tietoisku Tekesin uusista ohjelmista Kansainvälistymispalveluiden esittelytilaisuus 28.1.2015 Tietoisku Tekesin uusista ohjelmista Kari Penttinen Ohjelmapäällikkö Tekes kari.penttinen@tekes.fi p. 050 5577 916 www.tekes.fi/ti Taustalla myös

Lisätiedot

TekesTalk: Fiiliksestä fyrkkaa, Liideri ja BioIT - ohjelmat esillä Kuopiossa 22.3.2013

TekesTalk: Fiiliksestä fyrkkaa, Liideri ja BioIT - ohjelmat esillä Kuopiossa 22.3.2013 TekesTalk: Fiiliksestä fyrkkaa, Liideri ja BioIT - ohjelmat esillä Kuopiossa 22.3.2013 KUOPIO 22.3.2013 Kari Venäläinen, Tekes teknologia-asiantuntija, Pohjois-Savon ELY-keskus OTO Golden Gavia kv-palvelun

Lisätiedot

Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista. Sapuska

Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista. Sapuska Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista Sapuska Tekesin ohjelma 2009 2012 Miksi Sapuska? Tekesin Sapuska Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista -ohjelma on suunnattu Suomessa toimiville

Lisätiedot

Taltioni teknisen alustan arviointi

Taltioni teknisen alustan arviointi Taltioni teknisen alustan arviointi Taltioni sidosryhmätilaisuus, 10.1.2012 Jaakko Lähteenmäki, Niilo Saranummi 1/11/2012 2 Selvitystyön kohde Selvitystyö: VTT & Fujitsu Keskeiset vaatimukset Taltioni-palvelulle?

Lisätiedot

Tulevat haasteet ja tarpeet T&K&I- näkökulmasta. Tuomas Lehtinen 11.9.2013

Tulevat haasteet ja tarpeet T&K&I- näkökulmasta. Tuomas Lehtinen 11.9.2013 Tulevat haasteet ja tarpeet T&K&I- näkökulmasta Tuomas Lehtinen 11.9.2013 Sisältönäkökulma Tutkimus Yritysten tuotekehitys Innovatiiviset julkiset hankinnat Kansainväliset T&K&I- alustat DM Luonnonvarat

Lisätiedot

Tekesin rahoitus startup-yrityksille

Tekesin rahoitus startup-yrityksille Tekesin rahoitus startup-yrityksille DM 1506263 10-2015 Tähtää korkealle Rahoitamme yrityksiä, joilla on halu ja kyky kasvaa. DM 1506263 4-2016 Intoa ja osaamista Loistava tiimi Omaa rahaa Kansainvälinen

Lisätiedot

Tekes on innovaatiorahoittaja

Tekes on innovaatiorahoittaja DM 450969 01-2017 Tekes on innovaatiorahoittaja Yleisesittely 2017 Antti Salminen, Asiantuntija 30.3.2017 DM 450969 04-2014 Mitä Tekes tekee? Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen

Lisätiedot

Älyliikenteen innovaatio-, kokeilu- ja kehitysympäristö

Älyliikenteen innovaatio-, kokeilu- ja kehitysympäristö Älyliikenteen innovaatio-, kokeilu- ja kehitysympäristö ITS Factory lyhyesti Älyliikenteen yhteistyöverkosto aloittanut Tampereella jo 2006 (Tampere region ITS - TRITS) ITS Factory perustettu 2012 Mukana

Lisätiedot

Projektien rahoitus.

Projektien rahoitus. Projektien rahoitus Mika.Lautanala@tekes.fi Miten mukaan?? Aiheita Rakennuksen elinkaarenaikainen tiedonhallinta Organisaatioiden välinen tiedonhallinta -IFC Kansainvälisyys Yhteys ohjelmapäällikköön Arto

Lisätiedot

Business Finland -tutkimusrahoituspalvelut alkaen TIEDOT TARKENTUVAT SYKSYN 2017 AIKANA

Business Finland -tutkimusrahoituspalvelut alkaen TIEDOT TARKENTUVAT SYKSYN 2017 AIKANA Business Finland -tutkimusrahoituspalvelut 1.1.2018 alkaen TIEDOT TARKENTUVAT SYKSYN 2017 AIKANA OECD:n maaraportti 2017: Suomen suurimpia haasteita on tutkimustulosten ja uusien ideoiden muuntaminen innovaatioiksi

Lisätiedot

kansainväliseen liiketoimintaan 16.8.2013 #1027684

kansainväliseen liiketoimintaan 16.8.2013 #1027684 Kasvuväylä Vauhtia kansainväliseen liiketoimintaan 16.8.2013 #1027684 Kasvuväylä Kotimarkkinoilta kansainväliseen kasvuun Kasvuun ja kansainvälistymiseen parhaiten sopivat julkiset palvelut ja rahoitus

Lisätiedot

Infra-teknologiaohjelma 2001-2005

Infra-teknologiaohjelma 2001-2005 Päätösseminaari 2.3.2006 Infra-teknologiaohjelma 2001-2005 Harto Räty, Infra-teknologiaohjelma www.tekes.fi//infra harto.raty@sml.fi 2.3.2006 1 Mihin Infra-teknologiaohjelma keskittyi? Ohjelma keskittyi

Lisätiedot

CIE Center for Internet Excellence - www.cie.fi

CIE Center for Internet Excellence - www.cie.fi CIE Center for Internet Excellence - www.cie.fi CIE (Center for Internet Excellence) on Oulun yliopiston yhteydessä Oulun Innovaatioallianssin (OIA) jäsenten ohjauksessa toimiva tutkimus- ja innovaatioyksikkö.

Lisätiedot

Yhteistyöverkosto * Työryhmän jäsenyritykset: Wärtsilä, StoraEnso, Kesko, Metso, Fortum, Ruukki, Amersports, TeliaSonera, YIT, Nokia, Itella ja TIEKE

Yhteistyöverkosto * Työryhmän jäsenyritykset: Wärtsilä, StoraEnso, Kesko, Metso, Fortum, Ruukki, Amersports, TeliaSonera, YIT, Nokia, Itella ja TIEKE Suomalaisten suuryritysten Verkkolaskutuksen k k Yhteistyöverkosto * Työryhmän jäsenyritykset: Wärtsilä, StoraEnso, Kesko, Metso, Fortum, Ruukki, Outokumpu, UPM-Kymmene, Kone, NesteOil, Amersports, TeliaSonera,

Lisätiedot

Sija No Kippari Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Yht.

Sija No Kippari Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Yht. OPM-Cup 2013 Lopullinen tulosluettelo OPM cupin lisenssejä lunastettu 169 kpl. Harri Nikula teki kovat pohjat heti alkukaudesta, ja voittaa cupin Tuurin hauki kisassa suurin hauki 10435 g, Sami Aittokallion

Lisätiedot

Ajankohtaista Tekesistä ja Business Finlandista. Aki Parviainen

Ajankohtaista Tekesistä ja Business Finlandista. Aki Parviainen Ajankohtaista Tekesistä ja Business Finlandista Aki Parviainen 7.11.2017 Business Finland 1.1.2018 alkaen Finpro ja Tekes yhdistyvät uudeksi Business Finland -organisaatioksi. Saman katon alla kaikki innovaatiotoiminnan,

Lisätiedot

Tuotekehityksen ja innovaatioiden rahoitus. Ympäristöystävällisen kromauksen kehittämistyöpaja Otaniemi Sisko Sipilä, Tekes

Tuotekehityksen ja innovaatioiden rahoitus. Ympäristöystävällisen kromauksen kehittämistyöpaja Otaniemi Sisko Sipilä, Tekes Tuotekehityksen ja innovaatioiden rahoitus Ympäristöystävällisen kromauksen kehittämistyöpaja Otaniemi 25.1.2017 Sisko Sipilä, Tekes Julkisten innovaatiorahoittajien ja -toimijoiden roolit Työ- ja elinkeinoministeriö

Lisätiedot

Mitä meneillään FinBraTechissa?

Mitä meneillään FinBraTechissa? www.tuas.fi Mistä on kyse? Työ- ja elinkeinoministeriön sekä Turun kaupungin rahoittamassa FinBraTechhankkeessa (2014-2016) käynnistetään teknologiateollisuutta ja erityisesti merialoja palveleva yksikkö

Lisätiedot

IPT-HANKKEEN STRATEGIAPÄIVÄ 16.1.2014 AVAUS Rantasipi Airport Congress Center, Vantaa

IPT-HANKKEEN STRATEGIAPÄIVÄ 16.1.2014 AVAUS Rantasipi Airport Congress Center, Vantaa Integroitujen projektitoimitusten kehittäminen johtavien tilaajien ryhmähankkeena IPT-HANKKEEN STRATEGIAPÄIVÄ 16.1.2014 AVAUS Rantasipi Airport Congress Center, Vantaa Ryhmä 1 Ville Alajoki, Helsinki HKR

Lisätiedot

EVE. Sähköisten ajoneuvojen järjestelmät Tekesin ohjelma

EVE. Sähköisten ajoneuvojen järjestelmät Tekesin ohjelma EVE Sähköisten ajoneuvojen järjestelmät Tekesin ohjelma 2011-2015 EVE-ohjelman taustaa: Ajoneuvojen ja työkoneiden sähköistäminen vahva trendi Sähköistäminen parantaa energiatehokkuutta vähentää päästöjä

Lisätiedot

ITS Finland esiselvitys

ITS Finland esiselvitys ITS Finland esiselvitys INFO- JA KÄYNNISTÄMISTILAISUUS 23.4.2003 Liikenne- ja viestintäministeriö VTT Jussa Consulting SysOpen Oyj Traficon Oy Raine Hautala & Seppo Öörni # 1 Taustaa Liikennetelematiikan

Lisätiedot

Tekesin Green Growth -ohjelman rahoitus ja palvelut yrityksille

Tekesin Green Growth -ohjelman rahoitus ja palvelut yrityksille Tekesin Green Growth -ohjelman rahoitus ja palvelut yrityksille Tuomo Suortti 25.10.2011 DM Esityksen runko Vihreän kasvun palikat ja ohjelman tavoitteet Ohjelman kohderyhmät Sparrauskysymyksiä: Mistä

Lisätiedot

JokaPaikan Tietotekniikka (JPT) Varsinais-Suomessa

JokaPaikan Tietotekniikka (JPT) Varsinais-Suomessa JokaPaikan Tietotekniikka (JPT) Varsinais-Suomessa JokaPaikan Tietotekniikka (JPT) Päätehtävä: Kiihdyttää uutta, maailmanlaajuisesti kilpailukykyistä ICTtoimialan liiketoimintaa. Visio: Ohjelmakauden päättyessä

Lisätiedot

VTT:N PAPERINVALMISTUKSEN TUTKIMUSYMPÄRISTÖ EDISTÄÄ YRITYSTEN NOPEAA JA KUSTANNUSTEHOKASTA TUOTEKEHITYSTÄ

VTT:N PAPERINVALMISTUKSEN TUTKIMUSYMPÄRISTÖ EDISTÄÄ YRITYSTEN NOPEAA JA KUSTANNUSTEHOKASTA TUOTEKEHITYSTÄ VTT:N PAPERINVALMISTUKSEN TUTKIMUSYMPÄRISTÖ EDISTÄÄ YRITYSTEN NOPEAA JA KUSTANNUSTEHOKASTA TUOTEKEHITYSTÄ Teknologiapäällikkö Janne Poranen VTT:n media-aamiainen 18.11.2008 SUORA vauhdittaa yritysten yhteistä

Lisätiedot

Datahub projektin yleiskatsaus. Seurataryhmän kokous 01/2015 10.11.2015 Pasi Aho

Datahub projektin yleiskatsaus. Seurataryhmän kokous 01/2015 10.11.2015 Pasi Aho Datahub projektin yleiskatsaus Seurataryhmän kokous 01/2015 10.11.2015 Pasi Aho Sähkömarkkinoiden tiedonvaihto on yksi palveluistamme Kulutuksen ja tuotannon liittäminen kantaverkkoon Käyttövarma sähkönsiirto

Lisätiedot

XV SKAL TALOUDELLISUUSAJO JYVÄSKYLÄSSÄ 9.9.2006. Auto. Ford Connect 1,980 13,86 5,051 2,551 1,000

XV SKAL TALOUDELLISUUSAJO JYVÄSKYLÄSSÄ 9.9.2006. Auto. Ford Connect 1,980 13,86 5,051 2,551 1,000 Sija. Luokka 1 Pakettiautot enintään 2000kg I 1. 3. Käyttöauto Oy Jyväskylä Risto Vainio Ilkka Mansala 2. 18. Markku Lehisto Jaakko Riikonen Raimo Alm 3. 9. Markku Lehisto Markku Lehisto Juha Tammisto

Lisätiedot

Verkoston kehittäminen Oppivat tuotantokonseptit -oppaan avulla

Verkoston kehittäminen Oppivat tuotantokonseptit -oppaan avulla Verkoston kehittäminen Oppivat tuotantokonseptit -oppaan avulla Oppivat tuotantokonseptit välineitä verkoston kehittämiseen 17.4.2012 Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulu Helsingin yliopisto Lappeenrannan

Lisätiedot

Kokouksen esityslista liitteineen on saatavana Pohjois-Savon liiton www-sivuilta: www.pohjois-savo.fi/myr

Kokouksen esityslista liitteineen on saatavana Pohjois-Savon liiton www-sivuilta: www.pohjois-savo.fi/myr Esityslista 1/2016 1 (5) KIRJALLINEN KOKOUSMENETTELY (n työjärjestys 19) Vastausaika tulee vireille, kun jäsenet saavat kokousaineiston sähköpostitse. Jäsenillä on viisi (5) työpäivää aikaa reagoida (11.

Lisätiedot

ICT-alan tulevaisuus Pirkanmaalla

ICT-alan tulevaisuus Pirkanmaalla ICT-alan tulevaisuus Pirkanmaalla Pirkanmaan ICT-alan strateginen muutos käynnissä Aloite alan kehittämistä suuntaavalle strategialle tuli Tampereen kauppakamarin ICT-valiokunnalta talvella 2008-2009 Hermia

Lisätiedot

Innovatiiviset julkiset hankinnat yritysten mahdollisuudet uuteen liiketoimintaan. Tuomas Lehtinen HSY Älykäs Vesi 12.5.2015

Innovatiiviset julkiset hankinnat yritysten mahdollisuudet uuteen liiketoimintaan. Tuomas Lehtinen HSY Älykäs Vesi 12.5.2015 Innovatiiviset julkiset hankinnat yritysten mahdollisuudet uuteen liiketoimintaan Tuomas Lehtinen HSY Älykäs Vesi 12.5.2015 Haasteet vesialalla Monet yritykset pieniä kansainvälisen kasvun kynnyksellä

Lisätiedot

Hirvenhiihdon ISM-kilpailut 2016

Hirvenhiihdon ISM-kilpailut 2016 Hirvenhiihdon ISM-kilpailut 2016 Ilomantsi, 14.02.2016 Yksilökilpailut M 1. Lemmetty Timo 6 PS 275 (29:07) 296 (0m/-2m) 528 (88) 1099 2. Varis Jukka 8 PK 266 (30:35) 276 (+7m/+5m) 546 (91) 1088 3. Seppä

Lisätiedot

Fiksu kaupunki /2013 Virpi Mikkonen. Kokonaislaajuus 100 M, josta Tekesin osuus noin puolet

Fiksu kaupunki /2013 Virpi Mikkonen. Kokonaislaajuus 100 M, josta Tekesin osuus noin puolet Fiksu kaupunki 2013-2017 8/2013 Virpi Mikkonen Kokonaislaajuus 100 M, josta Tekesin osuus noin puolet Miksi ohjelma? Kaupungistuminen jatkuu globaalisti Kaupungit kasvavat, kutistuvat ja muuttuvat Älykkäiden

Lisätiedot

Kohti avointa, asiakaslähtöistä palvelujen tuotteistamista

Kohti avointa, asiakaslähtöistä palvelujen tuotteistamista Kohti avointa, asiakaslähtöistä palvelujen tuotteistamista Katriina Valminen ja Jesse Valtanen Asiakaslähtöisyys palveluinnovaa3oissa suuret puheet, pienet teot? 4.10.2012 Esityksen sisältö PALVELUJEN

Lisätiedot

Avoin tieto ja World Wide Web tietoyhteiskunnan palveluksessa. Open Data and the World Wide Web in Service for the Informaton Society

Avoin tieto ja World Wide Web tietoyhteiskunnan palveluksessa. Open Data and the World Wide Web in Service for the Informaton Society Avoin tieto ja World Wide Web tietoyhteiskunnan palveluksessa Open Data and the World Wide Web in Service for the Informaton Society Aalto University, 5.4.2011 Johdatus päivän ohjelmaan Eero Hyvönen professori,

Lisätiedot

Esittely: Helsinki Region Infoshare Seudun tietovarannot avoimiksi. Ville Meloni ja Pekka Vuori

Esittely: Helsinki Region Infoshare Seudun tietovarannot avoimiksi. Ville Meloni ja Pekka Vuori Esittely: Helsinki Region Infoshare Seudun tietovarannot avoimiksi Ville Meloni ja Pekka Vuori 6.6.2011 Hankkeen yhteenveto Avataan Helsingin seutua koskevaa tietoa kaikkien saataville, vapaasti ja maksutta

Lisätiedot

Eurooppa suunnannäyttäjäksi Energiateknologiassa?

Eurooppa suunnannäyttäjäksi Energiateknologiassa? Eurooppa suunnannäyttäjäksi Energiateknologiassa? ENERGIA Komiteajäsen: Jukka Leppälahti, Tekes NCP: Arto Kotipelto, Tekes Asiantuntijajäsen: Saila Seppo, Suomen Akatemia Esityksen Sisältö: 1. SET PLAN

Lisätiedot

RFIDLab Finland ry:n omistajajäsenet

RFIDLab Finland ry:n omistajajäsenet RFIDLab Finland ry:n omistajajäsenet Konferenssin avaus RFID ja teollisen internetin mahdollisuudet Jukka Wallinheimo Toiminnanjohtaja RFIDLab Finland ry RFID ja Teollinen Internet konferenssin ohjelma

Lisätiedot

ETELÄ-SUOMEN EAKR-OHJELMA www.etela-suomeneakr.fi

ETELÄ-SUOMEN EAKR-OHJELMA www.etela-suomeneakr.fi ETELÄ-SUOMEN EAKR-OHJELMA www.etela-suomeneakr.fi Teemahankkeiden avoin haku 15.9. 31.10.2011 MILLAISIA HANKKEITA? Eteläsuomalaisten osaamiskeskittymien kehittäminen ja verkostoituminen Laajoja hankekokonaisuuksia

Lisätiedot

PASTORI-PROJEKTI. Paikkasidonnaisten liikenteen palveluiden liiketoiminta- ja toteutusratkaisut

PASTORI-PROJEKTI. Paikkasidonnaisten liikenteen palveluiden liiketoiminta- ja toteutusratkaisut PASTORI-PROJEKTI Paikkasidonnaisten liikenteen palveluiden liiketoiminta- ja toteutusratkaisut Älykkään liikenteen liiketoimintamallien ja toteutusratkaisujen kehittäminen Matti Roine ja Raine Hautala,

Lisätiedot

Kuluttajat ja uuden teknologian hyväksyminen. Kuluttajan ja markkinoijan suhde tulevaisuudessa Anu Seisto, VTT

Kuluttajat ja uuden teknologian hyväksyminen. Kuluttajan ja markkinoijan suhde tulevaisuudessa Anu Seisto, VTT Kuluttajat ja uuden teknologian hyväksyminen Kuluttajan ja markkinoijan suhde tulevaisuudessa Anu Seisto, VTT 2 Miksi kuluttaja / käyttäjänäkökulma on mielenkiintoinen? Jokainen käyttäjä havainnoi teknologian

Lisätiedot

Tekesin palvelut ja rahoituksen edellytykset. Riskienhallinnan PK-lähtö Varkaudessa Harri Kivelä

Tekesin palvelut ja rahoituksen edellytykset. Riskienhallinnan PK-lähtö Varkaudessa Harri Kivelä DM 450969 01-2017 Tekesin palvelut ja rahoituksen edellytykset Riskienhallinnan PK-lähtö Varkaudessa 8.6.2017 Harri Kivelä DM 450969 01-2017 Tekes verkostoja innovaatioille Palvelut rahoitusta ja asiantuntemusta

Lisätiedot

FinnWell - teknologiaohjelma kansainvälisten yhteyksien avaajana Käyttäjälähtöinen sairaalatila HospiTool seminaari

FinnWell - teknologiaohjelma kansainvälisten yhteyksien avaajana Käyttäjälähtöinen sairaalatila HospiTool seminaari - teknologiaohjelma kansainvälisten yhteyksien avaajana Käyttäjälähtöinen sairaalatila HospiTool seminaari Pekka Kahri, Teknologia-asiantuntija Palvelut ja hyvinvointi Palveluinnovaatiot 11-2006 Copyright

Lisätiedot

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes lyhyesti Mitä Tekes tekee? Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes hyväksyy korkeampia riskejä kuin yksityiset rahoittajat rahoittaa

Lisätiedot

Rahoittajan puheenvuoro. REPA- loppuseminaari Tuomas Lehtinen

Rahoittajan puheenvuoro. REPA- loppuseminaari Tuomas Lehtinen Rahoittajan puheenvuoro REPA- loppuseminaari 1.11.17 Tuomas Lehtinen Miksi Tekes oli mukana? Ideat testiin paremman kaupunkiympäristön puolesta Idea: Ilmanlaadun seuranta, kiertotalous ja älykäs vesi koskettavat

Lisätiedot

Arjen tietoyhteiskunta: Tiedon saatavuuden edistäminen

Arjen tietoyhteiskunta: Tiedon saatavuuden edistäminen Arjen tietoyhteiskunta: Tiedon saatavuuden edistäminen Linked Open Data in Finland Kristiina Pietikäinen Julkisen sektorin tieto -työryhmä Tavoitteet: Määritellä ja käynnistää toimia, joiden tavoitteena

Lisätiedot

Ohjelman tavoitteena on

Ohjelman tavoitteena on Vera ohjelman tavoitteet ja tilanne: kaksi ensimmäistä vuotta Arto.Kiviniemi@vtt.fi Vuosiseminaari 19.11.1998 Arto Kiviniemi 06/12/2002-1 Ohjelman tavoitteena on edistää tietotekniikan ja erityisesti tietoverkkojen

Lisätiedot

Huippuostajia ympäristöpalveluihin

Huippuostajia ympäristöpalveluihin Huippuostajia ympäristöpalveluihin Fiksu kysyntä luo markkinoita yritysten uusille ratkaisuille Tekes Piia Moilanen 28.8.2013 www.tekes.fi/huippuostajat Agenda o ELY:jen ympäristöpalveluhankinnat Ylijohtaja

Lisätiedot

Mistä apua luonnontuotealan kansainvälistymiseen? Luonnontuotealan seminaari, Ähtäri 09.10.2003 Anneli Okkonen

Mistä apua luonnontuotealan kansainvälistymiseen? Luonnontuotealan seminaari, Ähtäri 09.10.2003 Anneli Okkonen Mistä apua luonnontuotealan kansainvälistymiseen? Luonnontuotealan seminaari, Ähtäri 09.10.2003 Anneli Okkonen Sisältö Mitä kansainvälistyminen on? Kansainvälistymisen menestystekijöitä Kansallisen innovaatioympäristön

Lisätiedot

Classic Motocross Cup Heinola Kierrosajat 1 Piippola Pauli (Classic A)

Classic Motocross Cup Heinola Kierrosajat 1 Piippola Pauli (Classic A) 16.8.2014 17:16:25 1 (134) 1 Piippola Pauli (Classic A) 1 2:22,60 0:19,74 2 2:02,86 0:00,00 3 2:54,59 0:51,73 16.8.2014 17:16:25 2 (134) 3 Väkeväinen Tom (Classic A) 1 2:09,60 2 2:33,70 0:09,43 3 2:24,27

Lisätiedot

Tekes cleantech- ja energia-alan yritystoiminnan vauhdittajana

Tekes cleantech- ja energia-alan yritystoiminnan vauhdittajana Tekes cleantech- ja energia-alan yritystoiminnan vauhdittajana Pääjohtaja Pekka Soini Tekes Uusikaupunki 11.11.2014 Tekes cleantech- ja energia-alan vauhdittajana DM 1365406 DM 1365406 Cleantechin kaupallistaminen

Lisätiedot

Mobiilialueen tutkimus EU:n 6. puiteohjelmassa: Wireless World Initiative (WWI)

Mobiilialueen tutkimus EU:n 6. puiteohjelmassa: Wireless World Initiative (WWI) Mobiilialueen tutkimus EU:n 6. puiteohjelmassa: Wireless World Initiative (WWI) Prof. Petri Pulli Tietojenkäsittelytieteiden laitos Infotech Oulu University of Oulu 1 Mobiilialueen tutkimuksen valmistelu

Lisätiedot

Auli Sirviö 1963 yleinen Kangasala 333 Hanna Lilja 1986 yleinen Tiistenjoki 334 Eija Kestilä 1976 yleinen Jyväskylä 335 Erika Parviainen 1995 yleinen

Auli Sirviö 1963 yleinen Kangasala 333 Hanna Lilja 1986 yleinen Tiistenjoki 334 Eija Kestilä 1976 yleinen Jyväskylä 335 Erika Parviainen 1995 yleinen KUNTO+ NAISET kisailijan nimi syntymä vuosi ikäsarja paikkakunta kilpailija numero Helena Laaksonen 1966 yleinen Tampere 300 Tiina Penttilä-Metso 1966 yleinen triva, Nokia 301 Maria Laine 1982 yleinen

Lisätiedot

Luova monimuotoinen oppiminen uudistuvassa Suomessa (LUMOUS-ohjelma)

Luova monimuotoinen oppiminen uudistuvassa Suomessa (LUMOUS-ohjelma) Tietoyhteiskuntaneuvosto Luova monimuotoinen oppiminen uudistuvassa Suomessa (LUMOUS-ohjelma) Eero Silvennoinen Koulutus, tutkimus ja tuotekehitys jaoston puheenjohtaja Teknologiajohtaja, Tekes Tavoitteena

Lisätiedot

Alueelliset metsäsertifiointitoimikunnat 2016 2020. Eteläinen metsäsertifiointitoimikunta

Alueelliset metsäsertifiointitoimikunnat 2016 2020. Eteläinen metsäsertifiointitoimikunta Alueelliset metsäsertifiointitoimikunnat 2016 2020 Eteläinen metsäsertifiointitoimikunta Stefan Borgman, pj Mauri Nousiainen Mikael Rosenberg Samuli Hujo Antero Lehti Erkki Penkari Markus Niemelä Kimmo

Lisätiedot

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen 16.4.2013 Tekniikka&Talous 5.4.2013 ManufacturingNet 4/17/201 Tekes uudistamassa digitaalista liiketoimintaa Käynnissä olevia ohjelmia:

Lisätiedot

KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008

KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008 KiU KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008 JOUKKUEET: 1920 Luku Kiteenkylän pesäpallojoukkue Hakulinen Heikki Hakulinen Onni Hakulinen Simo Hakulinen Toivo Hakulinen Viljo Hirvonen Arvi Kosonen Juho Lipponen Toivo

Lisätiedot

AVOIMEN TUOTTEEN HALLINTAMALLIT. Kunnassa toteutettujen tietojärjestelmien uudelleenkäyttö. Yhteentoimivuutta avoimesti 2.12.2011

AVOIMEN TUOTTEEN HALLINTAMALLIT. Kunnassa toteutettujen tietojärjestelmien uudelleenkäyttö. Yhteentoimivuutta avoimesti 2.12.2011 AVOIMEN TUOTTEEN HALLINTAMALLIT Kunnassa toteutettujen tietojärjestelmien uudelleenkäyttö Yhteentoimivuutta avoimesti 2.12.2011 Erikoistutkija, MSc. Tapio Matinmikko, Teknologian tutkimuskeskus VTT 2 Esittäjästä

Lisätiedot

Nimi Sarja Maakunta Tulos Loppukilpailu Yhteensä Sijoitus Huhti Jani S16 V-S

Nimi Sarja Maakunta Tulos Loppukilpailu Yhteensä Sijoitus Huhti Jani S16 V-S Tulokset Joukkuekilpailu Satakunta Makelä Antti M SA 99 Väyrynen Reijo M50 SA 96 Keikko Tommi M SA 96 Laarimo Mika M SA 95 Ikola Juha M50 SA 92 Ylijoki Juho M SA 92 Nurmi Markku M50 SA 91 Saunaluoma Jouni

Lisätiedot

INNOVAATIOPOLITIIKAN MUUTOSTRENDIT MIKSI JA MITEN? Johtaja Timo Kekkonen, Innovaatioympäristö ja osaaminen, Elinkeinoelämän Keskusliitto EK

INNOVAATIOPOLITIIKAN MUUTOSTRENDIT MIKSI JA MITEN? Johtaja Timo Kekkonen, Innovaatioympäristö ja osaaminen, Elinkeinoelämän Keskusliitto EK INNOVAATIOPOLITIIKAN MUUTOSTRENDIT MIKSI JA MITEN? Johtaja Timo Kekkonen, Innovaatioympäristö ja osaaminen, Elinkeinoelämän Keskusliitto EK Mikä on innovaatio innovaatiostrategia innovaatiopolitiikka???

Lisätiedot

Kansainväliset markkinat kutsuvat!

Kansainväliset markkinat kutsuvat! Kansainväliset markkinat kutsuvat! KANSAINVÄLINENKILPAILUKYKY - TIETOA, TUKEA JA TARINOITA 18.11.2010 MUSTION LINNAN TALLI KimmoAura Aluepäälikko, Uusimaa Finpro ry Lupauksemme sinulle Vauhditamme yrityksesi

Lisätiedot

Salainen hakemussivu 1. Katuosoite Tammasaarenkatu 3. Postitoimipaikka TKK. Postitoimipaikka TKK. Oppiarvo TkT. Puhelinnumero +358-9-85012301

Salainen hakemussivu 1. Katuosoite Tammasaarenkatu 3. Postitoimipaikka TKK. Postitoimipaikka TKK. Oppiarvo TkT. Puhelinnumero +358-9-85012301 Salainen hakemussivu 1 Julkisen tutkimuksen rahoitushakemus Minkä tyyppisestä hakemustiedoista on kyse? Uusi_hakemus in diaarinumero Asiakirjan ID-numero 1 Hakijan perustiedot Organisaatio Hakijaorganisaation

Lisätiedot