Tukikoulutus 2019

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tukikoulutus 2019"

Transkriptio

1 Tukikoulutus 2019

2 Ajankohtaista keväällä 2019 Hakuopas ja täydentävien ehtojen opas sähköisenä osoitteessa Kirjallinen muistutus tukihausta huhtikuun alussa tärkeimmät muutokset Lohkotiedot aukeaa?? Sähköinen tukihaku avautuu huhtikuun lopulla Tukihakuaika päättyy Lähetä hakemuksesi hyvissä ajoin älä jätä viimeiseen viikkoon

3 Uutta 2019! Aktiiviviljelijävaatimus säilyy v. 2019, mutta ns. kieltolistaa ei enää sovelleta v alkaen Sinut katsotaan viljelijätukihaussa aktiiviviljelijäksi, jos harjoitat maataloustoimintaa vuonna 2019 Uusi tukikelpoinen kasvi: viherkesanto (mesikasvit) Voit piirtää yhteiskäyttölohkojen kasvulohkot Vipu-palvelussa Neuvontakorvausten (Neuvo 2020) tilakohtainen määrä nousee

4 Huomioitavaa saneerauskasvissa 2019 Saneerauskasvimaksun ehtona on, että samalle peruslohkon alalle on ilmoitettu perunaa, sokerijuurikasta tai avomaan puutarhakasveja jonakin vuonna Samalta alalta voi saada korvauksen enintään kahtena vuonna peräkkäin

5 Tukioikeudet

6 Tukioikeuksien siirto 103A ja 103B lomakkeilla mennessä Poikkeus: Koko tilan hallinnan siirto viimeistään ja lomakkeet 20.9 mennessä Vastaanottajan oltava aktiiviviljelijä, paitsi jos siirretään perintö, ennakkoperintö tai avioeron jako, mty:n purku

7 Tukioikeuksien varantohaku mennessä Ely-keskuksesta, lomakkeella 289 Perusteet: Nuori viljelijä Aloittava viljelijä luel lutu viljelemättömyyssitoumuksen päättyminen 20-vuotisen erityistukisopimuksen päättyminen Tuomioistuimen päätös / hallinnollinen määräys

8 Perustuki 124 /ha Sokerilisäosa poistunut v Ei enää lisäosia käytössä Tukioikeuksia varantoon, jos 2 vuotta käyttämättä, esim. tilapäisesti viljelemätöntä Vuokratut tukioikeudet käytetään ensimmäisenä Yksittäinen tukioikeus on korkeintaan 1 ha:n kokoinen ja tulee käytetyksi, jos käytät siitä osan

9 Viherryttämistuki 75 /ha (AB-alue) Tuki maksetaan maatilan tukikelpoiselle maatalousmaalle (max. hallinnassa olevia tukioikeuksia vastaavalle alalle) Vaatimuksia: Viljelyn monipuolistaminen Ekologisen alan vaatimus Pysyvän nurmen säilyttäminen

10 Viljelyn monipuolistaminen (AB-alue) Vaatimukseen vaikuttaa peltoala Peltoa alle 10 ha ei monipuolistamista Peltoa ha 2 kasvia, joista pääkasvia ei saa olla yli 75 % (katso poikkeukset) Peltoa yli 30 ha 3 kasvia, joista pääkasvia ei saa olla yli 75 %, eikä kahta pääkasvia yli 95 % välisenä aikana tilalla on oltava vaatimuksen mukaiset kaksi tai kolme kasvia

11 Vapautus monipuolistamisesta Vapaudut kokonaan monipuolistamisesta, jos tilasi peltoalasta yli 75 % on nurmi- ja heinäkasveilla, kesantoa, palkokasvia tai niiden yhdistelmiä Jos tilasi maatalousmaasta yli 75 % nurmi-, heinäkasveja, pysyvää nurmea Yli puolet tilan peltoalasta on tukivuonna hallintaan tullutta ja kaikilla lohkoilla eri kasvi kuin edeltävänä vuonna

12 Ekologisen alan ja monipuolistamisen vapautus Jos tilalla on yli 75 % nurmea, kesantoa ja/tai palkokasveja, saat vapautuksen ekologisesta alasta ja monipuolistamisesta, ei makseta korvausta: Kasvipeitteisyydestä Luonnonhoitopeltonurmista Suojavyöhykenurmista Viherlannoitusnurmista Mv ympäristönurmista Vapautus ja seuraukset voimassa tilakoosta riippumatta.

13 Ekologinen alan vaatimus 5%, kun peltoa yli 15 ha Kesanto (pääsääntöisesti viher- tai sänkikesanto, v myös mesikasvi) Enintään 15 %, kun velvoite ja enintään 10 %, jos ei velvoitetta Typpeä sitovien kasvien alat Herneet, pavut, lupiinit, virnat, soijapavut, mesikät, mailaset, apilat - Typensitojakasveja 100 % tai yli 50 % typensitoja seoskasvikoodi - huomioi efa-alan määrässä, että efa-alan kasvipeitteisyydestä ei makseta Täydentävien ehtojen mukaan suojellut maisemapiirteet Lyhytkiertoisten energiapuun alat - Energiahaapa ja paju Ekologiseksi alaksi ei voida ilmoittaa pysyvän nurmen aloja

14 Ekologisen alan kesanto Ekologisen alan kesanto on säilytettävä välisen ajan Ei saa korjata satoa tai laiduntaa niitto, jossa satoa ei korjata/hyödynnetä ok ei katsota maataloustoiminnaksi Kasvinsuojeluaineiden käyttökielto Koskee myös peittausaineita ja hukkakauran torjuntaa Päättäminen ja muokkaus vasta 16.8., vaikka kylväisit syyskasveja Laiduntaminen ja sadon korjuu sallittua vasta 16.8 lukien Kesantoja ei saa käyttää kasvukauden aikana varastoalueena esim. rehupaaleille!

15 Ekologinen ala Viherkesanto (mesikasvit) Luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi ja parantamiseksi ekologiseksi alaksi hyväksytään runsaasti mettä ja siitepölyä tuottavat kasvustot Kasvusto: Puhtaana kasvustoina: aitohunajakukka, mesikkä tai apila Aitohunajakukan ja/tai mesikän ja/tai apilan seoskasvusto satoa ei saa korjata, kasvusto säilytettävä 15.8 asti, kasvinsuojeluaineita ei saa käyttää Mesikasvikesantoalalle saa sijoittaa mehiläispesiä!

16 Kesantojen kylvösiemenvaatimukset 2019 Viherkesanto (nurmi, riista, maisema, niitty, mesikasvi) ei saa kylvää yksinomaan viljalla, öljy- tai valkuaiskasveilla tai näiden kasvien siemenseoksella Uutena v.2019 Viherkesanto mesikasvi: aitohunajakukka, mesikkä, apila tai niiden seos Et voi ilmoittaa viherkesantona esim. muokkausretikan, öljyretikan, apilan ja kauran seoskasvustoa tai puhdasta apilaa. Jos seokseen lisää nurmikasvin, niin ok Koskee kaikkia kesantoja riippumatta siitä, onko ilmoitettu ekologiseksi alaksi vai ei

17 Typensitojakasvi ekologisena alana Ekologisen alan typensitojakasvi on säilytettävä välisen ajan Jos korjaat typensitojakasvin ennen em. ajanjakson päättymistä, voit muokata peltolohkon 1.9. alkaen Kasvinsuojeluaineiden käyttökielto kylvöstä sadonkorjuuseen (vähintään asti) Aiempana vuonna kylvetyllä typensitojakasvilla kasvinsuojeluaineiden käyttö kielletty 1.1. alkaen Koskee myös peittausaineita ja hukkakauran torjuntaa Jos kylvät alalle syyskylvöisiä kasveja, voit muokata ja kylvää aikaisintaan 15.7.

18 Typensitojakasvien kasvikoodit EFA-alaksi hyväksytään typensitojakasvien seoskasvustot, joissa kylvösiemenseoksen painosta yli 50 % efa-typensitojakasvin siementä Typensitojakasveja ovat: ruokaherne, rehuherne, härkäpapu, soijapapu, virna, mesikkä, mailanen, apila, makea lupiini, tarhaherne, pensaspapu Efa-alan lajikkeet ja siementen osuudet tulee kirjata muistiin KASVIKOODIT Seos herne/härkäpapu/makea lupiini yli 50% + viljaa Seoskasvusto - Typensitojakasvia yli 50% Seoskasvusto apila yli 50% + nurmiheinä

19 Kasvikoodi Kelpaako efa-alaksi peltokasvipalkkio Ymp Perus- ja viherryttämistuki Herne 100 % Kyllä Kyllä Kyllä (ei maks.kasvipeite, jos efaalana) kyllä Herne, jossa max 10 % tukikasvia Ei Kyllä Kyllä Kyllä' Seoskasvusto typensitojakasvia yli 50 % kyllä ei Kyllä (ei makseta kasvipeite, jos efa-alana) Kyllä

20

21 Pysyvät nurmet Vaikutus monipuolistamisen vaatimuksessa Pysyvää nurmea ei lasketa kasviksi Vaikutus ekologisen alan vaatimuksessa Pysyvää nurmea ei voi ilmoittaa ekologiseksi alaksi Vaikutus ympäristökorvauksessa Pysyvän nurmen alalle ei voi ilmoittaa ympäristönurmia (lhp) Vipu-palvelussa on karttataso, josta voit tarkastaa sisältääkö lohko pysyvää nurmea tai viidennen vuoden nurmea (uutena 4. vuoden nurmi). Kasvulohkotiedoissa pinta-ala.

22 Pysyvän nurmen muodostuminen ja seuranta Pysyvää nurmea kerryttää Kuivaheinä-,säilörehu-,tuorerehu- ja laidunnurmet Viherkesanto (kun ei ole ekologista alaa) Seoskasvusto (apila yli 50 % + nurmiheinä) Huom. efa-alana jäädyttää Välittömästi pysyvä nurmi Pysyvä kuivah., säilör., tuorer. (väh.5v alle 10v) Pysyvä laidunnurmi Luonnonlaidun ja niitty Hakamaa, avoin Erityistukisopimus pysyvä laidun Ympäristösopimusala pysyvä nurmi Jäädyttää Ympäristökorvauksen mukaiset nurmet (kun tilalla ymp-sitoumus) EFA-kesannot Nollaa Yksilajinen siemennurmi Muu viljelykasvi kuin nurmi

23 Ympäristökorvaus 2019 Ei uutta alaa sitoumukseen - Jos pelto ollut sitoutumattomalla, sitä ei voi liittää sitoumukselle, vaikka olisi korvauskelpoinen - 0,10 ha:n lisäykset eivät ole mahdollisia v Ei uusia sitoumuksia v Olemassa oleva sitoumus voidaan siirtää tai jakaa (lomake 160) Sitoumuksesta ei voi luopua ilman takaisinperintää, jos jatkaa itse viljelyä Jos vuokraat pellot pois, sitoumus raukeaa, eikä aiheudu takaisinperintää (ilmoitus lomakkeella 474) Jos pelto siirtyy sitoutumattomalle, sen sitoumuskelpoisuus poistuu, mutta korvauskelpoisuus säilyy Jos pelto poistuu maatalouskäytöstä omassa hallinnassa (esim. rakennuspaikaksi) takaisinperintä

24 Lietelannan sijoittaminen peltoon 40 /ha Ei muutoksia Sijoittavalla tai multaavalla laitteella Levitettävä määrä vähintään 20 m³/ha vuodessa Korvaus maksetaan levitysalalle (vähennä ymp. 3 m suojakaista) Alat ilmoitetaan syysilmoituksella viimeistään Toimita luovutussopimus, maksukuitti, rahti- tai kuormakirja, josta selviää lietteen hankinta ja määrä (lomake 465L) Korvausta maksetaan enintään 60 % ympäristösitoumusalasta

25 Ravinteiden ja orgaanisten aineiden kierrättäminen 40 /ha Ei muutoksia Levitettävä määrä vähintään 15 m³/ha vuodessa Lannan, orgaanista lannoitevalmisteen jne. kuiva-ainepitoisuus vähintään 20 % Tilan oma lanta, turve, olki, niittojäte tai vastaavat aineet eivät ole korvauskelpoisia Materiaalin hankinta ja määrä on osoitettava vuosittain luovutussopimuksen, maksukuitin tai rahti- / kuormakirjan avulla (lomake 465L) Korvaus maksetaan levitysalalle, alat ilmoitetaan syysilmoituksella viimeistään Korvausta maksetaan enintään 60 % ympäristösitoumusalasta

26 Peltojen talviaikainen kasvipeitteisyys Ei muutoksia Maksetaan koko sitoumusalalle (pl. ymp-kasvit), muut toimenpiteet vain lohkolle Tukitaso kasvipeitteisyys %: n mukaisesti Kasvipeitteinen ala voi vaihdella vuosittain, minimiala 20 % tulee täyttyä vuosittain Kevytmuokkaus täyttää kasvipeitteisyyttä enintään 20 %, muu osa oltava aitoa kasvipeitettä Kasvipeitteisyysaloista erillinen syysilmoitus kuntaan mennessä

27 Peltojen talviaikainen kasvipeitteisyys Talviaikaiseen kasvipeitteisyyteen hyväksytään Entiseen tapaan mm. viljan ja öljykasvin sänget, kasvavat kasvustot Kevennetyn muokkauksen kompastuskivet Kevytmuokattu herneen sänki ei kelpaa Kevytmuokattu nurmi ei kelpaa Kevytmuokattu kasvimaa ei kelpaa Sänkeä lukuun ottamatta kasvusto, joka tuhotaan kemiallisesti ei täytä kasvipeitteisyyttä Voit ilmoittaa alan, jolle on levitetty lantaa sijoittavalla laitteella tai jankkuroidun alan aitona kasvipeitteisyytenä, jos alan kasvipeitteisyys säilyy viiltoja lukuun ottamatta. Muutoin voit ilmoittaa alan kevennetysti muokatuksi.

28 Talviaikainen kasvipeitteisyys Talviaikaiseen kasvipeitteisyys-% ei lasketa: lhp, suojavyöhyke, mv-ymp.nurmea, viherlannoitusnurmea, saneerauskasveja (paitsi jos öljykasvi), monimuotoisuuspeltoja, katettuja puutarhakasveja Vanhat erityistuet: Suojavyöhyke, turvepeltojen pitkäaik.nurmi., ravinnekuormituksen väh. Pienet vierekkäiset alat -kasvikoodia Kesanto, jolle kylvetty syysvilja/syysöljykasvi tai nurmi lasketaan mukaan kasvipeitteisyyteen Efa-alalle ei makseta kasvipeitteisyydestä

29 Talviaikaisen kasvipeitteisyyden tukitasot Talviaikainen kasvipeitteisyys % Tuki /ha 20 % 4 40 % % % 54

30 Ympäristönhoitonurmet Ympäristönhoitonurmet toimenpide sisältää Suojavyöhykkeet Luonnonhoitopeltonurmet Monivuotiset ympäristönurmet Pysyvän nurmen alalle ei voi ilmoittaa ympäristönhoitonurmia!

31 Suojavyöhykkeet 500 /ha Uusia suojavyöhykkeitä ei voi ilmoittaa vuonna 2019 Kunta muuttaa viherkesannoksi Jo perustetuilla suojavyöhykkeillä säilyttämisvelvoite sitoumuskauden loppuun asti Älä lisää tai vähennä suojavyöhykealaa aarillakaan! Huom. Syksyllä 2018 tai keväällä 2019 päättyvän Suojavyöhykeerityistukisopimusalan tai pellolla olleen lumosopimus-alan voi ilmoittaa suojavyöhykenurmeksi jos sijaintivaatimukset täyttyvät: Lohkon sijaittava Natura-alueella, pohjavesialueella, vesistöjen tai valtaojien varsilla tai rajautua ympäristösopimuksella hoidettavaan kosteikkoon

32 Suojavyöhykkeet Suojavyöhykkeen hoito: Niitettävä ja nurmimassa korjattava pois suojavyöhykkeeltä vuosittain kasvukauden aikana Kasvuston voi käyttää hyödyksi Laiduntaminen sallittu, jos siitä ei aiheudu eroosiovaaraa eikä ole muita luonnonsuojelullisia esteitä Tuhoutuneen kasvuston tilalle on perustettava uusi nurmikasvusto Hoito- ja perustamistoimenpiteistä on pidettävä kirjaa Suojavyöhykkeet valtaojien varsilla poistunee vuonna 2020 Säilytettävä kuitenkin asti

33 Luonnonhoitopeltonurmet 120 /ha Säilytettävä lohkolla vähintään 2 kasvukautta Saa päättää aikaisintaan toisen kasvukauden jälkeen 1.9 tai 15.7 alkaen, jos perustaa syyskylvöisen kasvuston Kasvinsuojeluaineiden käyttö sallittu vain päättämisen yhteydessä Niitettävä vähintään joka toinen vuosi Maksurajoitteita: Lhp-ala enintään 20 % ymp-sitoumusalasta Lhp ja monimuotoisuus yht. enintään 20 % LHK:ssa kesantorajoite (kesanto + lhp + sv yhteensä enintään 25 %)

34 Peltoluonnon monimuotoisuus Peltoluonnon monimuotoisuus sisältää Viherlannoitusnurmet Monimuotoisuuspellot Kerääjäkasvit Saneerauskasvit Toimenpide valittu ensimmäisenä sitoumusvuonna.

35 Monimuotoisuuspellot 300 /ha Monimuotoisuuspeltoja ovat riista-, maisema- ja niittykasvien siemenseoksilla perustettavat kasvustot Riistakasveilla perustettavaa monimuotoisuuspeltoa ei saa perustaa vilkasliikenteisen tien läheisyyteen Liikennetiheys näkyy Vipun karttatasolla Max 15 % sitoumusalasta yhdessä lhp + monimuotoisuus max. 20 % sitoumusalasta Monimuotoisuuspelto riista ja monimuotoisuuspelto maisema perustettava joka vuosi Monimuotoisuuspelto niitty säilytettävä 2 vuotta peräkkäin

36 Monimuotoisuuspeltojen perustaminen ja hoito Kylvö mennessä, tarkasta vaaditut siemenseokset sitoumusehdoista Niitto ei ole pakollinen Jos niitetään, on huomioitava luonnonvaraisten lajien elinolot ei niittoa ennen 1.8. Ei saa laiduntaa Ei saa käyttää kasvinsuojeluaineita Maisema- ja riistakasvusto päätetään seuraavana keväänä Niittykasvusto päätetään toisena vuonna 1.9 alkaen (tai 15.7., jos syyskylvö) Jos niittykasvusto kylvetään uudelleen, voit ilmoittaa myös 3 vuotta. Ilmoita tällöin lisätiedoissa kylvövuosi Hallinnan siirroissa ei tarvitse säilyttää edeltävän viljelijän 1 vuotista niittyä

37 Kerääjäkasvit 100 /ha Kylvetään yksivuotisen kasvin alle (Ei kuitenkaan esim. nurmille ja apilalle) Nurmi, apila, nurmipalkokasvi Peltoviljelykasveja ja puutarhakasveja kasvavalle alalle kerääjäkasvi kylvettävä samaan aikaan viljelykasvin kylvön yhteydessä tai viimeistään oras/taimivaiheessa esim. ruiskutuksen, rikkaäestyksen yhteydessä Ristikukkainen öljykasvi ei kelpaa kerääjäkasviksi Öljyretikka, muokkausretiisi ja hunajakukka mahdollinen vain yksivuotisella puutarhakasvilla Kylvettävä samaan aikaan viljelykasvin kanssa tai viimeistään Kylvö sadonkorjuun yhteydessä tai sen jälkeen mahdollista vain varhaisperunalla ja varhaisvihanneksilla, tähän liittynyt muokkauskielto poistunut

38 Kerääjäkasvit Kerääjäkasvin maksuala enintään 25 % sitoumusalasta Kerääjäkasvilla ei voi perustaa seuraavan vuoden kasvustoa, paitsi jos Seuraavana vuonna ilmoittaa kesannoksi Lohkon hallinta vaihtuu Kirjaa myös kerääjäkasvin kylvö lohkokirjanpitoon Voi päättää kasvinsuojeluaineilla lähtien ja muokata lähtien jälkeen lohkoa on mahdollista lannoittaa seuraavan vuoden kasvia varten Muistettava perua korvaus, jos ei kylväkään keväällä ilmoitetun mukaisesti tai kylvö epäonnistuu, eikä kattavaa kasvustoa synny (lomake 145)

39 Saneerauskasvi 300 /ha Saneerauskasvit: Öljyretikka, valkosinappi, samettikukka tai näiden seokset Ei saa päättää kemiallisesti Saa niittää ja murskata Saa muokata maahan 2 kk:n kuluttua kylvöstä Maksetaan enintään 25 % sitoumusalasta Sama lohko saneerauskasvilla enintään kahtena vuonna peräkkäin Saneerauskasvin maksurajoitteet Maksu vain samalle alalle, jolla jonakin v juurikasta, perunaa tai avomaan puutarhakasveja (kumina ei täytä vaatimusta) V viljelty sokerijuurikas tai avomaan puutarhakasviala ei täytä vaatimusta Vipun karttataso kertoo alan, jolle voit saada korvauksen

40 Kertauksena toimenpiteiden maksurajoite-% sitoumusalasta Toimenpide / Kasvi Korvaus maksetaan enintään % sitoumusalasta Lietelannan sijoittaminen peltoon 60 % Ravinteiden ja orgaanisten aineiden kierrättäminen 60 % Saneerauskasvit 25 % Kerääjäkasvit 25 % Luonnonhoitopelto 20 % Monimuotoisuuspelto (riista, maisema, niitty) 15 % Luonnonhoitopelto ja monimuotoisuuspelto YHTEENSÄ 20 %

41 Lohkokohtaisten toimenpiteiden korvaustasot Kerääjäkasvi Lhp Suojavyöhyke Monimuotoisuus Saneerauskasvi Viherlannoitusnurmi Mv ympäristönurmi Lietelannan sijoittaminen RO-kierrättäminen 100 /ha 120 /ha 500 /ha sis. sadonkorjuuvelvoite 300 /ha 300 /ha 54 /ha 50 /ha 40 /ha 40 /ha

42 Neuvo2020 täydentävät ehdot tukiehdot ilmastonmuutoksen hillitseminen ja muutokseen sopeutuminen luonnon monimuotoisuus vesien ja maaperän suojelu innovaatiot maatalousmaan säilyttäminen luonnonmukainen tuotanto kasvinsuojelu ja integroitu torjunta tuotantoeläinten hyvinvointi ja terveys ympäristötehokkuuteen liittyvät seikat, esimerkiksi energian käytön tehostaminen ja uusiutuva energia maatilan nykyaikaistaminen ja kilpailukyvyn parantaminen (yhtiöittäminen, markkinointi, tuotannon monipuolistaminen) sukupolvenvaihdos ja maatilan investointi Tilakohtaisesti käytettävissä Viljelijä maksaa ALV:n osuuden

43 Luonnonhaittakorvaus Hehtaarikohtainen korvaustaso noussut 5 /ha Kasvinviljelytila 217 /ha Kotieläintila 277 /ha (edellyttää 0,35 ey/ha) Kotieläinkorotus 60 /ha ennallaan Luonnonhaittakorvauksen asteittainen vähentyminen

44 Luonnonhaittakorvaus Kesantorajoite: Kesanto + luonnonhoitopelto + suojavyöhyke max. 25 % korvauskelpoisesta alasta Laske kesannon, luonnonhoitopellon ja suojavyöhykkeen enimmäisala viljeltyjen, korvaukseen oikeuttavien kasvien yhteisalasta jaa yhteisala 3:lla ja pyöristä alaspäin täyteen aariin Kesannon vastapainona on oltava viljelykasveja Huomioi kesantorajoite, jos tavoittelet tukea koko korv.kelp. peltoalalle

45 Miten näet kesantorajoitteen ylityksen hakuvaiheessa Vipu-palvelussa Vipu-neuvojan yhteenvetolaskelma Viljelty ala: kaura + ohra yhteensä 20,56 ha Suojavyöhyke + kesanto + LHP ylittyy 2,02 ha (6,85 ha maksimi)

46 Kesantorajoitteen ylitys nähtävissä tukipäätöksillä Viime vuoden luonnonhaittakorvauksen tukipäätös

47 LHK:n kotieläinkorotus 60 /ha Korotusta voi hakea vuosittain tukihaun yhteydessä Eläintiheys vähintään 0,35 ey/ha Eläinmäärä lasketaan hakuvuoden keskiarvona Eläintiedot rekistereistä - naudat, siat, lampaat ja vuohet Hevoset ja siipikarja kirjanpidosta Ilmoitettava sähköisesti tai lomakkeella 461 tukivuoden jälkeen ( ) Hevosista ilmoitettava lisäksi: hevosten/ponien nimi, UELN- koodi tai rekisterinumero ja omistus/hallinta

48 LHK-kotieläinkorotus hevostiloille Hevoset oltava hakijan hallinnassa Hippoksen rekisterissä Jos hakija on mty, hevoset oltava mty:n hallinnassa Osaomisteisia ei hyväksytä, paitsi: Hakijan ja hänen puolison yhteisomistuksessa tai hallinnassa Hakijan ja hänen alaikäisen lapsen yhteisomistuksessa tai hallinnassa Hakijan ja puolison ja alaikäisen lapsen yhteisomistuksessa tai -hallinnassa Valtakirjoja tai keskinäisiä sopimuksia ei hyväksytä Yli 6kk-ikäiset hevoset ja ponit, jotka tunnistettu ja rekisterissä

49 Peltokasvipalkkio Valkuaiskasvi n. 60 /ha Rypsi, rapsi, auringonkukka, härkäpapu, peltoherne, öljyhamppu, öljypellava, ruistankio, makea lupiini Sokerijuurikas n. 90 /ha Toimita juurikkaan viljelysopimus maataloustoimistoon mennessä Ruis n. 60 /ha (sadonkorjuuvuonna) Ihmisravinnoksi käytetty avomaanvihannes n. 130 /ha Tarhaherne, pensaspapu, kaalit, porkkana jne.

50 Peltokasvipalkkio Valkuaiskasvien seokset viljojen kanssa eivät ole tukikelpoisia Peltokasvipalkkioon oikeuttavien valkuaiskasvien seokset ovat palkkiokelpoisia ilmoita kasvikoodilla Seoskasvusto herne/härkäpapu/makea lupiini/ öljykasvit Peltoherneelle sallitaan pieni määrä tukikasvia, alle 10% HUOM! tukikasvillinen herne ei kelpaa efa-alaksi ilmoitettava seoskasvustona Herne nurmen suojaviljana ok, jos hernesato korjataan

51 Sokerijuurikkaan tuet Sokerijuurikkaan kuljetustuki Maksetaan edellisen vuoden sopimusmäärän perusteella Haettavissa sähköisesti Vipu-palvelussa Oma erillinen haku Hakuaika on myöhäisempi kuin aikaisemmin Tuen maksu kuitenkin normaalisti (syyskuussa) Sokerijuurikkaan kansallinen tuki (350 /ha) Myönnetään vain sokerintuotantoon käytettävälle sokerijuurikasalalle

52

53 Nuoren viljelijän tuki n. 54 /ha Korkeintaan 40-vuotias ensimmäisenä perustuen hakuvuonna v.2019 ensimmäistä kertaa hakiessaan synt.-79 tai sen jälkeen Tuki haettava ensimmäisen kerran aloitusvuotta seuraavan viiden vuoden aikana Tukea maksetaan vuonna 2014 tai sen jälkeen aloittaneille viljelijöille Voidaan maksaa viitenä peräkkäisenä vuonna Tuki maksetaan aktivoitujen tukioikeuksien perusteella max. 90 ha asti

54 Nuoren viljelijän tuki Pääasiallinen yrittäjä, jolla määräysvalta MTY: kaikkien osakkaiden täytettävä ehdot Aviopuolisot: molempien täytettävä ehdot Kuolinpesä: kaikkien täytettävä ehdot Oy: pääasiallisella yrittäjänuorella hallinnassa yli 50% osakkeista ja yli 50% äänimäärästä Pääasiallinen yrittäjyys tarkastetaan joka vuosi Uusilta hakijoilta luovutuskirja / vuokrasopimus liitteeksi

55 Nuoren viljelijän tuki Ilmoita tukeen liittyvien henkilöiden nimet ja henkilötunnukset päätukihaussa

56 Uutta Vipu-palvelussa 2019 Sokerijuurikkaan kuljetustuki Haettavissa sähköisesti Vipu-palvelussa Oma erillinen haku Mehiläistalouden tuki Vipun kautta haettavaksi touko-kesäkuun vaihteessa v ei vaadi maataloushallinnolta tunnuksia Mehiläistuen haku henkilötunnuksella, y-tunnuksella tai ry-tunnuksella Yhteiskäyttölohkojen ilmoittaminen Vipu palvelussa Kartan käyttöliittymä uudistunut Uusia karttatasoja Hukkakaura-, kiinteistöraja-, vilkkaat tiet-, edellisen vuoden peruslohkot ja 4. vuoden nurmet taso. Uusia ominaisuuksia tulossa Jätetyt lomakkeet, Neuvo2020 rahan käyttö yms.

57 Lomakkeet Vipu palvelussa nyt Maatila Lomakkeet

58 Lomakkeet välilehti uudistuu Voit katsoa palauttamasi lomakkeet ja hakemukset Vipu palvelusta Maatila Hakemukset ja ilmoitukset Nähtävillä on ns. arkistokappaleet hakemuksistasi ja lomakkeistasi Lisäksi tilasi 103A Salon maaseutupalvelut

59 Peruslohkomuutokset Suositeltavaa on tehdä muutokset ennen päätukihaun täyttämistä ( ) Ajantasaiset lohkot tukihaun pohjana Korvauskelvottoman alan lisääminen korvauskelpoiseen alaan ei ole mahdollista (Lohkojen yhdistäminen ja uuden alan lisääminen)

60 Kasvulohkotietojen esitäyttö

61 Kasvulohkojen piirtäminen

62

63

64

65

66 Hyödynnä Vipu-neuvojaa Huomauttaa mahdollisista virheistä ja puutteista Käy kaikki vipu-neuvojan tarkisteet läpi! Vipu ei estä kaikkia mahdollisia virheitä, mutta ilmoittaa ja huomauttaa monista asioista Lisäksi vipu-neuvojassa Alustava tukiarvio Monivuotisten toimenpiteiden tarkisteet (LHP, suojavyöhyke) Tukioikeuksien vertailu peltoalaan Ekologinen ala

67 Vipuneuvojan tarkisteita Uusia tarkisteita, vipuneuvojaan huomautus JOS Ilmoittaa raiviolohkolle avo- tai sänkikesantoa tai tilapäisesti viljelemätöntä alaa Ilmoittaa kauraa lohkolle, jonka hukkakaurarekisterin tilanne vähäinen saastunta tai voimakas saastunta Jos ilmoittaa puutarhakasvien toimenpiteitä lohkolle, joka ei ole sitoumuksella Jos ilmoittaa ympäristökorvauksen kasvikoodeja lohkolle, joka ei ole sitoumuksella

68 Yhteiskäyttölohkot Vipu-palvelussa Yhteiskäyttöisten lohkojen piirtäminen Vipu palvelussa onnistuu vain, jos kaikki lohkoa viljelevät tilat jättävät tukihakemuksen sähköisenä Kaikki lohkoa viljelevät tilat käyvät merkitsemässä lohkon yhteiskäyttöiseksi omalla tukihakemuksellaan Yksi yhteiskäyttölohkoa viljelevistä tiloista ottaa lohkon hallinnoijan roolin Vain hallinnoija voi piirtää yhteiskäyttölohkolle kasvulohkoja ja muokata peruslohkon geometrioita Hallinnoija valitaan ennen kasvulohkojen piirtämistä Hallinnoijaa EI tule vaihtaa enää kasvulohkojen piirtämisen jälkeen

69 Yhteiskäyttölohkot jatkuu

70 Yhteiskäyttölohkot jatkuu Kasvulohkojen piirto tehdään samalla tavalla kuin tavallisilla peruslohkoilla Kasvulohkojen piirtämisen jälkeen hallinnoija kohdentaa kasvulohkot kaikille tiloille Kohdistetut kasvulohkot näkyvät kaikilla tiloilla ja viljelijät voivat muuttaa kasvulohkojen ominaisuustietoja Yhteiskäyttölohkot kannattaa tallentaa kerralla kuntoon Hallinnoija ei voi muuttaa yhteiskäyttölohkon kasvulohkojen rajoja/paikkoja mikäli yksikin tiloista on palauttanut hakemuksen.

71 Merkitään hallinnassa oleva lohko yhteiskäyttöiseksi Peruslohkolle voi lisätä kasvulohkoja ILMAN geometriaa Yksi viljelevistä tiloista määrittää itsensä hallinnoijaksi Hallinnoija piirtää peruslohkolle kasvulohkot ja kohdistaa geometriat lohkoa viljelevien tilojen kasvulohkoille Kukin voi täydentää kasvulohkojensa ominaisuustietoja ja lopulta palauttaa hakemuksen

72 Oppaat ja lomakkeet ruokavirasto.fi ruokavirasto.fi/hakuopas ruokavirasto.fi/viljelijaoppaat ruokavirasto.fi/viljelijalomakkeet

73 Tukimaksuja keväällä 2019

74 Syksyn maksatuksista Lhk:n ja Ymp:n syksyn ennakoiden maksuprosentti palautunee 75 %:iin. Vuosien poikkeussäädös 85 %:n maksuosuudesta ei enää voimassa. Lhk- ennakko lokakuussa Ymp-ennakko marraskuussa Lhk- loppuosa joulukuussa (EU-säädösten mukaan maksu marraskuussa ei enää mahdollista) Joulukuussa 95 % perus-, viher-, nuoren viljelijän tuesta ja peltokasvipalkkiosta Ruokavirasto.fi Viljelijät Tuet ja rahoitus Maksuaikataulu Salon maaseutupalvelut

75 Mihin varautua vuonna 2020

76 Tulossa muutoksia v.2020 (LUONNOS) LHK-korvaus laskee 20 /ha eli v lhk 197 /ha Ympäristökorvaus Sitoumusten ja sopimusten jatko vuodella (2020) Sitoumuksesta voi luopua ilman seuraamuksia Esitys muutoksista komission hyväksyttäväksi 1/2019 Rtk 17 /ha (entinen 54 /ha), rtk puutarhakasvit 80 /ha (entinen 200 /ha) Toimenpiteitä rajoitetaan Suojavyöhykkeet: ei valtaojien varsille 400 /ha (ennen 500 /ha) Lhp max 15 % (ennen 20 %) Lhp-+monimuotoisuus 15 % (ennen 20 %) Viherlannoitus 17 /ha (ennen 54 /ha) Muiden toimenpiteiden korvaustasot ja ehdot säilyvät ennallaan Uusi ohjelmakausi voimaan todennäköisesti 2022 tai 2023

77 Kiitos!

Seutukunnallinen koulutus Hermannin koulu

Seutukunnallinen koulutus Hermannin koulu Seutukunnallinen koulutus 26.3.2019 Hermannin koulu Uutta 2019 Aktiiviviljelijävaatimus säilyy v. 2019, mutta ns. kieltolistaa ei enää sovelleta v. 2019 alkaen Sinut katsotaan viljelijätukihaussa aktiiviviljelijäksi,

Lisätiedot

Viherryttämisen ekologinen ala Pauli Pethman Haikula Oy 1

Viherryttämisen ekologinen ala Pauli Pethman Haikula Oy 1 Viherryttämisen ekologinen ala 2018 1 Ekologinen ala Ekologisen alan vaatimus Uudenmaan ja Varsinaissuomen maakunnissa Jos tilalla on yli 15 ha peltoalaa, ekologista alaa on ilmoitettava vähintään 5 %

Lisätiedot

Esityksen sisältö Viherryttämistuki. Viherryttämistuen muutokset 2018

Esityksen sisältö Viherryttämistuki. Viherryttämistuen muutokset 2018 Viherryttämistuki Kevät 2018 Mirka Holmén Esityksen sisältö Viherryttämistuen muutokset 2018 Uudet kasvikoodit Viljelyn monipuolistamisvaatimuksen muutokset Ekologisen alan vaatimuksen muutokset 2 1 Uudet

Lisätiedot

Mesikasviviljelmät ja tuet Ari Kallionpää Huittisten kaupunki/maaseutupalvelut (Huittinen-Punkalaidun-Säkylä)

Mesikasviviljelmät ja tuet Ari Kallionpää Huittisten kaupunki/maaseutupalvelut (Huittinen-Punkalaidun-Säkylä) Mesikasviviljelmät ja tuet 20.3.2018 Ari Kallionpää Huittisten kaupunki/maaseutupalvelut (Huittinen-Punkalaidun-Säkylä) Aineisto koottu Mavin ympäristökorvauksen koulutusaineistosta sekä vuoden 2018 tukihakukouluksen

Lisätiedot

PERUSTUKI TUKIOIKEUDET VIHERRYTTÄMISTUKI

PERUSTUKI TUKIOIKEUDET VIHERRYTTÄMISTUKI PERUSTUKI TUKIOIKEUDET VIHERRYTTÄMISTUKI 2018 Perustuki EU:n kokonaan rahoittama tuotannosta irrotettu suora tuki. Tukea maksetaan aktiiviviljelijöille, jotka jättävät vuosittain tukihakemuksen Kaikki

Lisätiedot

TUKIHAKU. Huhtikuun lopulta 17.6 asti. Laitila Vehmaan Yta 1

TUKIHAKU. Huhtikuun lopulta 17.6 asti. Laitila Vehmaan Yta 1 TUKIHAKU Huhtikuun lopulta 17.6 asti Laitila 29.3.2019 29.3.2019 Vehmaan Yta 1 2 1 3 29.3.2019 Vehmaan Yta 2 29.3.2019 Vehmaan Yta 3 29.3.2019 Vehmaan Yta 4 Ruokavirasto.fi Vipu.ruokavirasto.fi Ruokavirasto.fi/hakuopas

Lisätiedot

Tukihaku Itäisen Uudenmaan maaseutuhallinto Porvoo

Tukihaku Itäisen Uudenmaan maaseutuhallinto Porvoo Tukihaku 2018 Itäisen Uudenmaan maaseutuhallinto 10.4.2018 Porvoo Ritva Heikkilä Itäisen Uudenmaan maaseutuhallinto 1 Tukihaun aikataulut Päätukihaku avautuu huhtikuun puolivälissä - peruslohkomuutokset

Lisätiedot

Viherryttäminen. Viherryttämistuki Pysyvä nurmi. Materiaali perustuu julkaisuhetkellä käytettävissä oleviin tietoihin.

Viherryttäminen. Viherryttämistuki Pysyvä nurmi. Materiaali perustuu julkaisuhetkellä käytettävissä oleviin tietoihin. Viherryttäminen Viherryttämistuki Pysyvä nurmi Materiaali perustuu julkaisuhetkellä käytettävissä oleviin tietoihin. 26.4.2016 Pauli Pethman Haikula Oy 1 Viherryttämistuki Viherryttämisen vaatimukset Viljelyn

Lisätiedot

PELTOKASVIPALKKIO ARVIOITU TUKITASO

PELTOKASVIPALKKIO ARVIOITU TUKITASO PELTOKASVIPALKKIO PELTOKASVIPALKKIO ARVIOITU TUKITASO kasvi Valkuaiskasvit 60 /ha Ruis 100 Sokerijuurikas* 85 Tärkkelysperuna* * 565 Avomaan vihannekset 150 * Maksetaan koko maassa, paitsi avomaanvihanneksista

Lisätiedot

PERUSTUKI VIHERRYTTÄMINEN PYSYVÄT NURMET KESANNOT

PERUSTUKI VIHERRYTTÄMINEN PYSYVÄT NURMET KESANNOT PERUSTUKI VIHERRYTTÄMINEN PYSYVÄT NURMET KESANNOT Perustuki (Tilatuki) EU:n kokonaan rahoittama tuotannosta irrotettu tuki Maksetaan vain aktiiviviljelijöille, jotka jättävät vuosittain tukihakemuksen

Lisätiedot

Tukiuudistus2015 alkaen Huittinen 23.1.2015

Tukiuudistus2015 alkaen Huittinen 23.1.2015 Tukiuudistus2015 alkaen Huittinen 23.1.2015 Materiaali perustuu 21.10.2014 Mavin aineistoon Perustuki Tilatuesta perustukeen 2015 alkaen 2 tukialuetta AB ja C AB tasaosan arvo 113 e/ha (arvio) Pelto, pysyvä

Lisätiedot

Viherryttäminen. Viherryttämistuki Pysyvä nurmi Pauli Pethman Haikula Oy 1

Viherryttäminen. Viherryttämistuki Pysyvä nurmi Pauli Pethman Haikula Oy 1 Viherryttäminen Viherryttämistuki Pysyvä nurmi Pauli Pethman Haikula Oy 1 Viherryttämistuki Viherryttämisen vaatimukset Viljelyn monipuolistaminen Pysyvien nurmien säilyttäminen Ekologinen ala Vaatimus

Lisätiedot

Kyllä ennen oli paremmin (2015)

Kyllä ennen oli paremmin (2015) Kyllä ennen oli paremmin (2015) Tukioikeuksilla saa: perustuen 111 /ha viherryttämistuen 65 /ha nuorten viljelijöiden tuen 50 /ha Tukialueet: AB C Tukioikeuksien omistajuus- ja hallintasuhteet säilyy Tarkista

Lisätiedot

VALKUAIS- JA PALKOKASVIT

VALKUAIS- JA PALKOKASVIT VALKUAIS- JA PALKOKASVIT Uudistuneessa tukijärjestelmässä 13.3.2015 Sisältö Valkuaiskasvipalkkio Viherryttämisvaatimukset Palkokasvit eräissä ympäristökorvauksen toimenpiteissä Suorat tuet Nuorten tuki

Lisätiedot

Tilatuki -Perustuki. Viherryttämistuki Nuoren viljelijän tuki Tuotanto sidonnainen Peltokasvituki P Pethman Haikula Oy 1

Tilatuki -Perustuki. Viherryttämistuki Nuoren viljelijän tuki Tuotanto sidonnainen Peltokasvituki P Pethman Haikula Oy 1 Tilatuki -Perustuki Viherryttämistuki Nuoren viljelijän tuki Tuotanto sidonnainen Peltokasvituki 28.11.2014 P Pethman Haikula Oy 1 Tukialue uudistus Tukialueet 2014 Uusi tukialue 2015 A-alue AB-alue B-C1

Lisätiedot

Viherryttämistuki 22.3.2015. Yhteistyössä:

Viherryttämistuki 22.3.2015. Yhteistyössä: Viherryttämistuki Viherryttämistuki Kaksi tukialuetta ja tukitasoa: AB ja C Maatilan sijainti ratkaistaan talouskeskuksen mukaan, tai jos talouskeskusta ei ole, sen mukaan kummalla alueella pääosa pelloista

Lisätiedot

Luomutilan vaihtoehtoja uudella tukikaudella. Poimintoja Tukijärjestelmästä Ulla Turunen ProAgria Pohjois-Karjala

Luomutilan vaihtoehtoja uudella tukikaudella. Poimintoja Tukijärjestelmästä Ulla Turunen ProAgria Pohjois-Karjala Luomutilan vaihtoehtoja uudella tukikaudella Poimintoja Tukijärjestelmästä Ulla Turunen ProAgria Pohjois-Karjala Esityksen tiedot perustuvat tukien valmistelutilanteeseen marras-joulukuussa 2014 ja tiedot

Lisätiedot

Vipuneuvojan tarkisteet 2017

Vipuneuvojan tarkisteet 2017 Vipuneuvojan tarkisteet 2017 Lähetyksen estävät huomautukset Et ole hakenut yhtäkään tukea. Peruslohkolla ei ole yhtään kasvulohkoa. Peruslohkolla on kartalle kohdentamattomia kasvulohkoja. Kasvulohkojen

Lisätiedot

Tilakohtaisia esimerkkejä

Tilakohtaisia esimerkkejä 02.04.2015 Tilakohtaisia esimerkkejä Tuki-infot 2015 Anna-Leena Vierimaa Luomutuotannon asiantuntija ProAgria Oulu/ Mikä muuttuu 2015 -hanke Ympäristökorvausjärjestelmä Täydentävät ehdot, maatalousmaan

Lisätiedot

VILJELIJÄTUKI-INFO Perustuki Viherryttäminen Peltokasvipalkkio Luonnonhaittakorvaus Ympäristökorvaus Täydentävät ehdot Muutokset 2020

VILJELIJÄTUKI-INFO Perustuki Viherryttäminen Peltokasvipalkkio Luonnonhaittakorvaus Ympäristökorvaus Täydentävät ehdot Muutokset 2020 VILJELIJÄTUKI-INFO 2019 Perustuki Viherryttäminen Peltokasvipalkkio Luonnonhaittakorvaus Ympäristökorvaus Täydentävät ehdot Muutokset 2020 Perustuki - Tukialueet pysyvät samoina, AB ja C - Tasaosan arvo

Lisätiedot

Kaksi erillistä opasta

Kaksi erillistä opasta Yleistä Sähköinen Hakuopas 2016 julkaistu www.mavi.fi sivulla Hakuoppaita ei paineta Yhteenveto maatilan tiedoista huhtikuun ½ välissä tiloille Liitteenä päätös ylimääräisten tukioikeuksien mitätöinnistä

Lisätiedot

Nurmet Heidi Nevalainen ProAgria Pohjois-Karjala

Nurmet Heidi Nevalainen ProAgria Pohjois-Karjala Nurmet 2016 Heidi Nevalainen ProAgria Pohjois-Karjala Lähteet: Vuoden 2016 ennakoidut pinta-alaperusteiset tuet C2-alueelle, ProAgria Keskusten liitto; Hakuoppaan tuet 2016, luonnos, Mavi Rehu-ja siemennurmet

Lisätiedot

Viherryttämistuki. Neuvo 2020-koulutus Syksy Materiaali perustuu esityshetkellä käytettävissä oleviin tietoihin.

Viherryttämistuki. Neuvo 2020-koulutus Syksy Materiaali perustuu esityshetkellä käytettävissä oleviin tietoihin. Viherryttämistuki Neuvo 2020-koulutus Syksy 2014 Viherryttämistuki Uusi suora EU-tuki Vuosittain noin 157 milj. Kaksi tukialuetta ja tukitasoa: AB ja C Kolme vaatimusta: Viljelyn monipuolistaminen Pysyvän

Lisätiedot

Maatalouden tukikoulutus

Maatalouden tukikoulutus Maatalouden tukikoulutus 2018 Ajankohtaista keväällä 2018 Hakuopas, täydentävien ehtojen opas julkaistu sähköisenä osoitteessa www.mavi.fi Kirjallinen muistutus tukihausta huhtikuun alussa tärkeimmät muutokset

Lisätiedot

Tukipuhvetti Iisalmi, Savonia

Tukipuhvetti Iisalmi, Savonia Tukipuhvetti 25.4.2017 Iisalmi, Savonia Ylä-Savon maaseutupalvelut Erkki Koukkari (Pohjana käytetty luvalla Sydän-Savon ko. aineistoa) Vipupalvelun koodit ja rastit, mikä oleellista! Kasvikoodit käytännössä

Lisätiedot

Tukihakukoulutukset 2018

Tukihakukoulutukset 2018 Tukihakukoulutukset 2018 Ympäristö Muutokset vuonna 2018 ja muistettavia asioita Sivu 1 20.4.2018 Mitä haussa tänä vuonna? Mitä haussa? Ohjaavana tekijänä onko tavoitteet saavutettu Hakuasetus VNA 148/2018

Lisätiedot

Tyrnävä Helena Illikainen, aluearkkitehti, Tyrnävä

Tyrnävä Helena Illikainen, aluearkkitehti, Tyrnävä 3.5.2019 Tyrnävä 14.1.2016 Helena Illikainen, aluearkkitehti, Tyrnävä Päätukihaku 2019 Hae päätukihaussa auki olevia tukia viimeistään 17.6.2019 klo 23.59 Maatilalle ei lähetetä viime vuoden tietoihin

Lisätiedot

Tukipuhvetti IsoValkeinen. Tukipuhvetti Ulla Koivisto/Aulikki Pasanen

Tukipuhvetti IsoValkeinen. Tukipuhvetti Ulla Koivisto/Aulikki Pasanen Tukipuhvetti 12.4.2017 IsoValkeinen 1.3.2017 avattiin Chatti, jossa on usea henkilö vastaamassa. Tämä on yhteinen Luoteis-Savon, Ylä--Savon ja Sydän-Savon maaseutupalvelun kanssa. Auki pääsääntöisesti

Lisätiedot

Tukihaku Länsi-Uudenmaan maaseutuhallinto Vihti Lohja

Tukihaku Länsi-Uudenmaan maaseutuhallinto Vihti Lohja Tukihaku 2018 Länsi-Uudenmaan maaseutuhallinto 9.4.2018 Vihti 12.4.2018 Lohja Suorien tukien muutokset Uudet kasvikoodit Ekologinen ala Viljelyn monipuolistaminen Nuoren viljelijän tuki Uudet kasvikoodit

Lisätiedot

VILJELIJÄTUKI-INFO Perustuki Viherryttäminen Peltokasvipalkkio Luonnonhaittakorvaus Ympäristökorvaus Täydentävät ehdot Muutokset 2020

VILJELIJÄTUKI-INFO Perustuki Viherryttäminen Peltokasvipalkkio Luonnonhaittakorvaus Ympäristökorvaus Täydentävät ehdot Muutokset 2020 VILJELIJÄTUKI-INFO 2019 Perustuki Viherryttäminen Peltokasvipalkkio Luonnonhaittakorvaus Ympäristökorvaus Täydentävät ehdot Muutokset 2020 Perustuki - Tukialueet pysyvät samoina, AB ja C - Tasaosan arvo

Lisätiedot

Muutokset kevään koulutusmateriaaliin. Vipu-koulutus

Muutokset kevään koulutusmateriaaliin. Vipu-koulutus Muutokset kevään koulutusmateriaaliin Vipu-koulutus 4.5.2016 Hakeminen ja hakuajat Haku aukeaa 9.5. Hakemuksen voi tehdä, mutta sitä ei voi palauttaa, sillä jotkin Vipun tarkisteet eivät ole vielä käytössä.

Lisätiedot

Tuki-infot viljelijöille

Tuki-infot viljelijöille Tuki-infot viljelijöille MaaseutuHarava, MTK Pohjois-Suomi Heidi Kumpula 4.4-18.4.2018 Luonnonhaittakorvaus ja kansalliset peltotuet: muutokset 2018 LHK: Viherlannoitusnurmelle ei makseta 4. vuonna enintään

Lisätiedot

Viherryttäminen. Viherryttämistuki Pysyvä nurmi Pauli Pethman Haikula Oy 1

Viherryttäminen. Viherryttämistuki Pysyvä nurmi Pauli Pethman Haikula Oy 1 Viherryttäminen Viherryttämistuki Pysyvä nurmi Pauli Pethman Haikula Oy 1 Viherryttämistuki Viherryttämisen vaatimukset Viljelyn monipuolistaminen Pysyvien laitumien säilyttäminen Ekologinen ala Vaatimus

Lisätiedot

Tukiehtomuutokset 2018

Tukiehtomuutokset 2018 Tukiehtomuutokset 2018 Tukihausta 2018 Huhtikuun puoliväli 15.6. saakka Ei tule esitäytettyjä materiaaleja Vipupalvelun kautta maanomistajat voivat tulostaa tukioikeuslomakkeen Hakuopas: http://www.mavi.fi/fi/oppaat-ja-lomakkeet/viljelija/sivut/hakuopas.aspx

Lisätiedot

LHK. Luonnonhaittakorvaus

LHK. Luonnonhaittakorvaus LHK Luonnonhaittakorvaus Lohkojen tukikelpoisuus -18 Tilatuessa lohko tukikelpoinen, kun viljelykunnossa 1.1.2018. Pitää olla kasvipeitteinen 1. ilmoitusvuonna. Luonnonhaittakorvaus, ympäristötuki ja luomutuki

Lisätiedot

Viherryttäminen. MTK-Pirkanmaan tukikoulutus Kevät Materiaali perustuu julkaisuhetkellä käytettävissä oleviin tietoihin.

Viherryttäminen. MTK-Pirkanmaan tukikoulutus Kevät Materiaali perustuu julkaisuhetkellä käytettävissä oleviin tietoihin. Viherryttäminen MTK-Pirkanmaan tukikoulutus Kevät 2016 Materiaali perustuu julkaisuhetkellä käytettävissä oleviin tietoihin. 1 Viherryttämistuki Viherryttämisen vaatimukset Viljelyn monipuolistaminen Pysyvien

Lisätiedot

Tuki-info Heimolinnassa Loimaan maaseutupalveluista Eeva Sirkkilä

Tuki-info Heimolinnassa Loimaan maaseutupalveluista Eeva Sirkkilä Tuki-info Heimolinnassa 10.4.2017 Loimaan maaseutupalveluista Eeva Sirkkilä Heimolinna 10.4.2017 Ympäristösitoumuksist a 2 Ympäristökorvauksen sitoumukset Uusia sitoumuksia ei 2017 tehdä, mutta vanhoja

Lisätiedot

LFA LHK Ympäristötuki Ympäristökorvaus Luonnonmukainen tuotanto EHT -EHK

LFA LHK Ympäristötuki Ympäristökorvaus Luonnonmukainen tuotanto EHT -EHK LFA LHK Ympäristötuki Ympäristökorvaus Luonnonmukainen tuotanto EHT -EHK Peruslohkojen korvauskelpoisuus Kasvulohkojen piirtäminen Yhteiskäyttölohkot Muutoksia ja tarkennuksia tulee Tiedot perustuu valmistelun

Lisätiedot

Ympäristökorvauksen sitoumuksen koulutuspäivä. Eija Mutila, Satakunnan Ely-keskus

Ympäristökorvauksen sitoumuksen koulutuspäivä. Eija Mutila, Satakunnan Ely-keskus Ympäristökorvauksen sitoumuksen koulutuspäivä Eija Mutila, Satakunnan Ely-keskus Lannoituksen vähimmäisvaatimukset: Fosfori 325 kg/ha/5 vuotta ja puutarhataloudessa 560 kg/ha/5 vuotta Ennakointi (viljelykierto,

Lisätiedot

Ympäristösitoumus 2015

Ympäristösitoumus 2015 Ympäristösitoumus 2015 Viljelijätukihakukoulutus kevät 2015 Tiedot ovat koulutuspäivän tilanteen mukaisia Esityksen sisältö Sitoumusala ja sen muutokset Sitoutuminen ja lohkokohtainen korvaus Toimenpiteiden

Lisätiedot

LOHKOKOHTAISET TOIMENPITEET

LOHKOKOHTAISET TOIMENPITEET LOHKOKOHTAISET TOIMENPITEET Paimiosali 17.2.2016 Taina 1 17.2.2016 Lietelannan sijoittaminen peltoon: Lietelannan sijoittaminen peltoon -toimenpidettä voit toteuttaa sitoumukseen kuuluvalla lohkolla tai

Lisätiedot

Tukihaku Länsi-Uudenmaan maaseutuhallinto Lohja Vihti

Tukihaku Länsi-Uudenmaan maaseutuhallinto Lohja Vihti Tukihaku 2019 Länsi-Uudenmaan maaseutuhallinto 27.03.2019 Lohja 3.4.2019 Vihti Länsi-Uudenmaan maaseutuhallinto; Vihdin toimipiste: Asemantie 30, Nummela; PL 13, 03101 Nummela; kotisivu: www.inkoo.fi Suorien

Lisätiedot

Tukihaku Länsi-Uudenmaan maaseutuhallinto Lohja Vihti

Tukihaku Länsi-Uudenmaan maaseutuhallinto Lohja Vihti Tukihaku 2017 Länsi-Uudenmaan maaseutuhallinto 4.4.2017 Vihti 11.4.2017 Lohja Tukihaun aikataulu 2017 Päätukihaku päättyy 15.6.2017 Sähköinen päätukihaku aukeaa toukokuun alkupuolella -> hakemus muokattavissa

Lisätiedot

VIPU-PALVELU JA SÄHKÖINEN TUKIHAKU. Maaseutuhallinnon Keuruun yhteistoiminta-alue Virrat

VIPU-PALVELU JA SÄHKÖINEN TUKIHAKU. Maaseutuhallinnon Keuruun yhteistoiminta-alue Virrat VIPU-PALVELU JA SÄHKÖINEN TUKIHAKU Maaseutuhallinnon Keuruun yhteistoiminta-alue Virrat 12.4.2019 Aikataulu Lohkomuutokset (yhdistämiset, jaot) hyvissä ajoin/mahdollisimman pian Vipu-palvelussa Päätukihaku

Lisätiedot

Luomukinkeritilaisuudet 2016

Luomukinkeritilaisuudet 2016 LISÄÄ OSAAMISTA, PAREMPI TULOS Luomukinkeritilaisuudet 2016 Elinvoimainen maatilatalous - ELINA Lahti 28.1.2016 Tammela 3.2.2016 ProAgria Etelä-Suomi Ympäristökorvaus Tulevat muutokset Luonnos 7.1.2016

Lisätiedot

Muutokset Hakuoppaassa 2015

Muutokset Hakuoppaassa 2015 Muutokset Hakuoppaassa 2015 Hakuopas julkaistaan 16.3.2015. Tähän listaan kootaan julkaisun jälkeen tulleet muutokset. 16.3. jälkeen tulleet muutokset Hakuoppaaseen on muutettu 25.3. kaikki tukihaun päättymistä

Lisätiedot

Viherryttäminen. Viherryttämistuki Pysyvä nurmi. 1.4.2015 Pauli Pethman Haikula Oy 1

Viherryttäminen. Viherryttämistuki Pysyvä nurmi. 1.4.2015 Pauli Pethman Haikula Oy 1 Viherryttäminen Viherryttämistuki Pysyvä nurmi Pauli Pethman Haikula Oy 1 Viherryttämistuki Viherryttämisen vaatimukset Viljelyn monipuolistaminen Pysyvien laitumien säilyttäminen Ekologinen ala Vaatimus

Lisätiedot

Peltokasvipalkkio ja kansalliset peltotuet 2018

Peltokasvipalkkio ja kansalliset peltotuet 2018 Peltokasvipalkkio ja kansalliset peltotuet 2018 25.4.2018 PELTOKASVIPALKKIO 25.4.2018 2 Peltokasvipalkkion yleiset tukiehdot Aktiiviviljelijä, ikä ei ole rajoittava tekijä Lohko, jolle haet palkkiota,

Lisätiedot

Tuki-infot viljelijöille

Tuki-infot viljelijöille Tuki-infot viljelijöille MaaseutuHarava, MTK Pohjois-Suomi Heidi Kumpula 19-2.5.2017 Perustuki Perustuessa tukikelpoista alaa on kaikki maatalousmaa eli pellot, pysyvät kasvit sekä pysyvät nurmet ja pysyvät

Lisätiedot

Suorat EU-peltotuet. - Viherryttämistuessa uusi tukikelpoinen kasvi: - viherkesanto (mesikasvit) PERUSTUKI JA VIHERRYTTÄMISTUKI - Uutta 2019:

Suorat EU-peltotuet. - Viherryttämistuessa uusi tukikelpoinen kasvi: - viherkesanto (mesikasvit) PERUSTUKI JA VIHERRYTTÄMISTUKI - Uutta 2019: Suorat EU-peltotuet PERUSTUKI JA VIHERRYTTÄMISTUKI - Uutta 2019: - Sokerilisäosa sekä varannosta myönnettyjen tukioikeuksien varantokorotus poistuvat ja siirretään osaksi kaikkien tukioikeuksien arvoa

Lisätiedot

Perustuki ja viherryttäminen. Kevät 2018

Perustuki ja viherryttäminen. Kevät 2018 Perustuki ja viherryttäminen Kevät 2018 Tilatuki jakaantunut kolmeen tukeen Perustuki Viherryttämistuki monipuolistaminen eli kaksi kasvia pysyvät nurmet ekologinen ala, joka vaaditaan Uudellamaalla, Varsinais-

Lisätiedot

Viherryttäminen ja pysyvät nurmet. Etelä-Pohjanmaan Ely-keskus, Maaseutuyksikkö

Viherryttäminen ja pysyvät nurmet. Etelä-Pohjanmaan Ely-keskus, Maaseutuyksikkö Viherryttäminen ja pysyvät nurmet Etelä-Pohjanmaan Ely-keskus, Maaseutuyksikkö 05.04.2017 Tilatuki jakaantunut kolmeen tukeen Perustuki Viherryttämistuki monipuolistaminen eli kaksi kasvia pysyvät nurmet

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA KEVÄÄLLE 2017

AJANKOHTAISTA KEVÄÄLLE 2017 AJANKOHTAISTA KEVÄÄLLE 2017 Sähköinen Hakuopas 2017 on julkaistu www.mavi.fi sivulla Yhteenveto maatilan tiedoista, muistutus tukihausta ja koonti muutoksista 2017 huhtikuun puolivälissä tiloille Lohkotiedot

Lisätiedot

Maatalouspolitiikan muutos kaudelle 2015-2020. Agrimarket Juha Lappalainen/Airi Kulmala

Maatalouspolitiikan muutos kaudelle 2015-2020. Agrimarket Juha Lappalainen/Airi Kulmala Maatalouspolitiikan muutos kaudelle 2015-2020 Agrimarket Juha Lappalainen/Airi Kulmala EU:n kokonaan rahoittamat suorat tuet Päättyvä järjestelmä Tuleva järjestelmä 2015-2020 Tuotantosidonnaiset tuet (20-18%)

Lisätiedot

Viljelijäkoulutus. Ympäristökorvaus, muutokset Valvonnassa esiin tullutta Täydentävät ehdot

Viljelijäkoulutus. Ympäristökorvaus, muutokset Valvonnassa esiin tullutta Täydentävät ehdot Viljelijäkoulutus Ympäristökorvaus, muutokset Valvonnassa esiin tullutta Täydentävät ehdot 11.04.2018 Mitä haussa tänä vuonna? Haussa Uusjakoalat korvauskelpoiseksi (max. 5 ha) Ympäristösopimuksia Myös

Lisätiedot

Perustuki. Tukialue uudistus Tukioikeuksien leikkaus Kansallinen varantohaku Nuoren viljelijän tuki Peltokasvipalkkio Viherryttäminen

Perustuki. Tukialue uudistus Tukioikeuksien leikkaus Kansallinen varantohaku Nuoren viljelijän tuki Peltokasvipalkkio Viherryttäminen Perustuki Tukialue uudistus Tukioikeuksien leikkaus Kansallinen varantohaku Nuoren viljelijän tuki Peltokasvipalkkio Viherryttäminen 1.4.2015 P Pethman Haikula Oy 1 Tukialue uudistus Tukialueet 2014 Uusi

Lisätiedot

Viljelijäinfo Aikataulu ja ajankohtaiset asiat - Uudet asiat - Tukityypit - Sudenkuopat - Tarkennuksia

Viljelijäinfo Aikataulu ja ajankohtaiset asiat - Uudet asiat - Tukityypit - Sudenkuopat - Tarkennuksia Viljelijäinfo 2019 - Aikataulu ja ajankohtaiset asiat - Uudet asiat - Tukityypit - Sudenkuopat - Tarkennuksia Tukityypit Tukioikeuksista riippuvat: > Perustuki -> maksetaan koko pinta-alalle tukioikeuksien

Lisätiedot

Tukioikeuksilla saa: perustuen viherryttämistuen nuorten viljelijöiden tuen. (aikaisempi tilatuki)

Tukioikeuksilla saa: perustuen viherryttämistuen nuorten viljelijöiden tuen. (aikaisempi tilatuki) Tukioikeuksilla saa: perustuen viherryttämistuen nuorten viljelijöiden tuen (aikaisempi tilatuki) Uudet tukialueet: AB C Tukioikeuksien omistajuus- ja hallintasuhteet säilyy Tarkista 103A! 2 Tukioikeuksien

Lisätiedot

YMPÄRISTÖKORVAUKSEN VAIKUTUS LUOMUTILALLA. Luomuasiantuntija Reijo Käki

YMPÄRISTÖKORVAUKSEN VAIKUTUS LUOMUTILALLA. Luomuasiantuntija Reijo Käki YMPÄRISTÖKORVAUKSEN VAIKUTUS LUOMUTILALLA Luomuasiantuntija Reijo Käki 1 YMPÄRISTÖKORVAUS Vanha järjestelmä loppuu ja kaikki siirtyvät uuteen järjestelmään 2015. Uusi ympäristökorvaus poikkeaa monelta

Lisätiedot

EU - Tukikoulutus 2019

EU - Tukikoulutus 2019 EU - Tukikoulutus 2019 Perustuki Vuokrasopimukset ja Tukioikeudet Viherryttäminen Peltokasvipalkkio Luonnonhaittakorvaus Ympäristökorvaus Muutoksia 2020 Materiaali perustuu julkaisuhetkellä käytettävissä

Lisätiedot

Muuta ajankohtaista viljelijätukiyksiköstä. Tukihakukoulutus kevät 19

Muuta ajankohtaista viljelijätukiyksiköstä. Tukihakukoulutus kevät 19 Muuta ajankohtaista viljelijätukiyksiköstä Tukihakukoulutus kevät 19 Aktiiviviljelijä Muutokset 2019 Aktiiviviljelijäkäsitteen niin sanottua kieltolistaa ei enää sovelleta vuodesta 2019 alkaen. Aktiiviviljelijävaatimus

Lisätiedot

Ympäristökorvaukse n sitoumukset ja vaikutukset

Ympäristökorvaukse n sitoumukset ja vaikutukset Ympäristökorvaukse n sitoumukset ja vaikutukset Eeva Sirkkilä maaseutupalvelut@loimaa.fi 11 25.3.2018 Ympäristökorvaus 1 Huokaise helpotuksesta: ei suuria muutoksia 2018 25.3.2018 maaseutupalvelut@loimaa.fi

Lisätiedot

HAKU 2018 Miten varmistan, että kaikki asiat on otettu huomioon hakemusta tehdessä: - Vipu avautuu viikosta 16 alkaen,

HAKU 2018 Miten varmistan, että kaikki asiat on otettu huomioon hakemusta tehdessä: - Vipu avautuu viikosta 16 alkaen, HAKU 2018 Miten varmistan, että kaikki asiat on otettu huomioon hakemusta tehdessä: - Vipu avautuu viikosta 16 alkaen, 16.4.2018-15.6.2018 - Hakemuksen teko ajoissa, että kunnassakin ehdittäisiin vilkaista

Lisätiedot

Perustuki Tilatukioikeudet Viherryttäminen Viljelyn monipuolistaminen Pysyvät nurmet Nuoret viljelijät Peltokasvipalkkio.

Perustuki Tilatukioikeudet Viherryttäminen Viljelyn monipuolistaminen Pysyvät nurmet Nuoret viljelijät Peltokasvipalkkio. Perustuki Tilatukioikeudet Viherryttäminen Viljelyn monipuolistaminen Pysyvät nurmet Nuoret viljelijät Peltokasvipalkkio 1 Aila Rekola Maksatus sidottu tukioikeuksiin Tilatuesta perustukeen Entinen tilatuki

Lisätiedot

Aktiiviviljelijä, peltokasvipalkkio ja viherryttämistuki

Aktiiviviljelijä, peltokasvipalkkio ja viherryttämistuki Aktiiviviljelijä, peltokasvipalkkio ja viherryttämistuki Tukihakukoulutus 15.3.2016 Katja Anttila, Maaseutuvirasto Tässä esityksessä Aktiiviviljelijä Peltokasvipalkkio Eniten kysymyksiä herättäneet asiat

Lisätiedot

Tässä esityksessä. Yleisiä asioita Viljelyn monipuolistaminen Pysyvä nurmi Ekologinen ala

Tässä esityksessä. Yleisiä asioita Viljelyn monipuolistaminen Pysyvä nurmi Ekologinen ala Viherryttämistuki Tässä esityksessä Yleisiä asioita Viljelyn monipuolistaminen Pysyvä nurmi Ekologinen ala Kolme vaatimusta: Viherryttämistuki Viljelyn monipuolistaminen Pysyvän nurmen säilyttäminen Ekologinen

Lisätiedot

MUISTA TEHDÄ YMPÄRISTÖKORVAUKSEN SYYSILMOITUS MENNESSÄ

MUISTA TEHDÄ YMPÄRISTÖKORVAUKSEN SYYSILMOITUS MENNESSÄ MAASEUTUPALVELUT TIEDOTTAA MUISTA TEHDÄ YMPÄRISTÖKORVAUKSEN SYYSILMOITUS 31.10.2016 MENNESSÄ Ilmoita Vipu-palvelussa lohkot, joilla toteutat lietelannan sijoittaminen peltoon-, ravinteiden ja orgaanisten

Lisätiedot

Nurmien tuet 2015 Heidi Nevalainen ProAgria Pohjois-Karjala

Nurmien tuet 2015 Heidi Nevalainen ProAgria Pohjois-Karjala Nurmien tuet 2015 Heidi Nevalainen ProAgria Pohjois-Karjala Tukitasoarviot C2- alueelta. Nurmen monet nimet Viljelysuunnitelmassa nurmet voivat olla mm.: säilörehunurmia, laidunta, kuivaheinää, siemen

Lisätiedot

Vipu kartat 2.0. Matti Hokkanen. Tukihakukoulutus maaseutuasiamies Oriveden yhteistoiminta-alue

Vipu kartat 2.0. Matti Hokkanen. Tukihakukoulutus maaseutuasiamies Oriveden yhteistoiminta-alue Vipu kartat 2.0 Matti Hokkanen maaseutuasiamies Oriveden yhteistoiminta-alue Tukihakukoulutus 2019 Esityksen sisältö Kevään aikataulut Uuden kartan esittely Käyttöliittymä Kasvulohkojen luonti Peruslohkomuutokset

Lisätiedot

VIPU-PALVELU JA SÄHKÖINEN TUKIHAKU. Laukaan YTA-alueen viljelijäkoulutukset Matti Ilmonen/Petteri Savolainen

VIPU-PALVELU JA SÄHKÖINEN TUKIHAKU. Laukaan YTA-alueen viljelijäkoulutukset Matti Ilmonen/Petteri Savolainen VIPU-PALVELU JA SÄHKÖINEN TUKIHAKU Laukaan YTA-alueen viljelijäkoulutukset Matti Ilmonen/Petteri Savolainen Aikataulu https://vipu.ruokavirasto.fi Päätukihaku avautuu 29.4.2019 Lohkomuutokset (yhdistämiset,

Lisätiedot

Ympäristökorvaus 2016

Ympäristökorvaus 2016 Ympäristökorvaus 2016 Tampere 15.3.2016 Markku Kuoppa-aho Esityksen sisältö Ympäristökorvauksen muutokset Muutosten vaikutus Uudet paperiasiat ympäristökorvauksessa Ohjelmamuutokset Ohjelmamuutos hyväksytty

Lisätiedot

Viherryttämistuki 2016

Viherryttämistuki 2016 Viherryttämistuki 2016 Päivitetty tieto punaisella () Eeva Laukka, Maaseutupalvelut, valvontayksikkö, V-S ELY-keskus Viherryttämistuki Kolme viherryttämistuen vaatimusta: viljelyn monipuolistaminen, pysyvän

Lisätiedot

VIPU-PALVELU JA SÄHKÖINEN TUKIHAKU. Matti Ilmonen Päivi Lehtomäki

VIPU-PALVELU JA SÄHKÖINEN TUKIHAKU. Matti Ilmonen Päivi Lehtomäki VIPU-PALVELU JA SÄHKÖINEN TUKIHAKU Matti Ilmonen Päivi Lehtomäki Olet Vipu-palvelun etusivulla Näet tilasi perusasioita ja tiedotteita Vihreästä yläpalkista löydät lisää maatilatietoja ja sähköisen asioinnin

Lisätiedot

VIPU-PALVELU JA SÄHKÖINEN TUKIHAKU. Laukaan YTA-alueen viljelijäkoulutukset Matti Ilmonen

VIPU-PALVELU JA SÄHKÖINEN TUKIHAKU. Laukaan YTA-alueen viljelijäkoulutukset Matti Ilmonen VIPU-PALVELU JA SÄHKÖINEN TUKIHAKU Laukaan YTA-alueen viljelijäkoulutukset Matti Ilmonen Aikataulu Lohkotietojen syöttö, lohkomuutokset (yhdistämiset, jaot, rajakorjaukset) avautui Vipu-palvelussa 03.04.

Lisätiedot

Korvauskelpoinen ala

Korvauskelpoinen ala Korvauskelpoinen ala LHK Ympäristösitoumus Luonnonmukainen tuotanto 1 Korvauskelpoinen ala Korvauskelpoisuus on lohkon pysyvä ominaisuus Säilyy vaikka lohko olisi välillä sitoutumattomalla viljelijällä

Lisätiedot

Tukimuutokset keväällä vt päivitys

Tukimuutokset keväällä vt päivitys Tukimuutokset keväällä 2016 vt 25.1.2016 päivitys 29.1.2016 Tilatuki ja tukioikeudet Perustuki nousee vuodelle 2016 kun maito-, sonni- ja tärkkelysperunalisäosat päättyivät 2015 Timoteilisäosaa (50% täydestä)

Lisätiedot

Viherryttämistuki ja peltokasvipalkkio

Viherryttämistuki ja peltokasvipalkkio Viljelijätukihakukoulutus hallinnolle, kevät 2017 Viherryttämistuki ja peltokasvipalkkio Mirka Holmén Tässä esityksessä Viherryttämistuki Viljelyn monipuolistaminen Pysyvät nurmet Ekologinen ala Peltokasvipalkkio

Lisätiedot

Alueellinen tukitiedotuskierros Ajankohtaista maaseutupalveluista Ylä-Savon maaseutupalvelut Iisalmi Metsäpirtti

Alueellinen tukitiedotuskierros Ajankohtaista maaseutupalveluista Ylä-Savon maaseutupalvelut Iisalmi Metsäpirtti Alueellinen tukitiedotuskierros 2018 Ajankohtaista maaseutupalveluista Ylä-Savon maaseutupalvelut 10.4.2018 Iisalmi Metsäpirtti HAKU 2018: Mitä kunta tekee hakemusta vastaanotettaessa, miten varmistan,

Lisätiedot

Tukihaku, maksatukset

Tukihaku, maksatukset Tukihaku, maksatukset Aino Launto-Tiuttu, Terhi Löfstedt ja Paavo Myllymäki MTK-Varsinais-Suomi Muista tarkistaa viimeiset ohjeet Mavin nettisivuilta, tukiehdoista! Tukihaku 2016 Päätukihaku avautuu 9.5

Lisätiedot

Tukiehtojen kertaus 2018

Tukiehtojen kertaus 2018 EU-info 2018 Aikataulut Haku aukesi 12.4 ja päättyy 15.6 Luomun valvontaan liittyminen eri päivänä; 30.4 viimeinen mahdollisuus Uudet ympäristösopimukset ja luomusitoumukset 15.6 Tukioikeuksien siirrot

Lisätiedot

Katsaus vuoden 2017 tukiasioihin

Katsaus vuoden 2017 tukiasioihin Katsaus vuoden 2017 tukiasioihin Päivi/Aila/Jari Älä anna sen, mitä et osaa tehdä, Häiritä sitä, mitä osaat tehdä Yleistä tukialueista ja tukieuroista CI-tukialue Hankasalmi, Jyväskylä, Laukaa, Muurame

Lisätiedot

EU - Tukikoulutus 2018

EU - Tukikoulutus 2018 EU - Tukikoulutus 2018 Perustuki Vuokrasopimukset ja Tukioikeudet Viherryttäminen Peltokasvipalkkio Luonnonhaittakorvaus Ympäristökorvaus Näkymiä tulevaisuuteen Materiaali perustuu julkaisuhetkellä käytettävissä

Lisätiedot

Väliaikainen kansallinen tuki. Perustuki Tukioikeuksien mitätöinti. Peltokasvipalkkio. Nuoren viljelijän tuki. Sähköinen tukihaku

Väliaikainen kansallinen tuki. Perustuki Tukioikeuksien mitätöinti. Peltokasvipalkkio. Nuoren viljelijän tuki. Sähköinen tukihaku Väliaikainen kansallinen tuki Perustuki Tukioikeuksien mitätöinti Peltokasvipalkkio Nuoren viljelijän tuki Sähköinen tukihaku Väliaikainen kansallinen tuki, ns. kriisituki velkaisille / investoineille

Lisätiedot

Ympäristösitoumuksen lohkokohtaiset toimenpiteet

Ympäristösitoumuksen lohkokohtaiset toimenpiteet Ympäristösitoumuksen lohkokohtaiset toimenpiteet Valkeaniemen Pirtti 14.12.2016 Eeva Sirkkilä Loimaan maaseutupalvelut 1 19.12.2016 Lohkokohtaiset toimenpiteet 1. Lietelannan sijoittaminen peltoon 2. Ravinteiden

Lisätiedot

UUDENMAAN TUKI-INFOT 2015

UUDENMAAN TUKI-INFOT 2015 UUDENMAAN TUKI-INFOT 2015 SUORAT EU:N KOKONAAN MAKSAMAT TUET 2015: VANHA TILATUKI JAKAANTUU: PERUSTUKI 49%, VIHERRYTTÄMINEN 30%, TUOTANTOON SIDOTUT TUET 20%, NUORTEN VILJELIJÖIDEN TUKI 1% MATERIAALI PERUSTUU

Lisätiedot

Perustuki. Tukialue uudistus Tukioikeuksien leikkaus Kansallinen varantohaku Nuoren viljelijän tuki Peltokasvipalkkio. 1.4.2015 P Pethman Haikula Oy 1

Perustuki. Tukialue uudistus Tukioikeuksien leikkaus Kansallinen varantohaku Nuoren viljelijän tuki Peltokasvipalkkio. 1.4.2015 P Pethman Haikula Oy 1 Perustuki Tukialue uudistus Tukioikeuksien leikkaus Kansallinen varantohaku Nuoren viljelijän tuki Peltokasvipalkkio 1.4.2015 P Pethman Haikula Oy 1 Tukialue uudistus Tukialueet 2014 Uusi tukialue 2015

Lisätiedot

Kaikki oikein mitä ilmoitat. MTK Pohjois-Savo 1.6.2016 Jari Kajan

Kaikki oikein mitä ilmoitat. MTK Pohjois-Savo 1.6.2016 Jari Kajan Kaikki oikein mitä ilmoitat MTK Pohjois-Savo 1.6.2016 Jari Kajan Hakuprosessin top 7 Ympäristökorvaus Tukioikeuden hallinnointi Pysyvät nurmet Vipupalvelu Vipuneuvoja Lohkokohtainen kirjanpito Valvonta

Lisätiedot

Kevät Ympäristökorvaus

Kevät Ympäristökorvaus Kevät 2018 Tässä esityksessä Mitä haussa tänä vuonna? Ympin ehtomuutokset v. 2018 Muista ympäristösitoumuksessa Ympäristökorvauksen jatko? 2 Mitä haussa tänä vuonna? Mitä haussa? Ohjaavana tekijänä onko

Lisätiedot

Peltovalvonnan havaintoja 2015

Peltovalvonnan havaintoja 2015 Peltovalvonnan havaintoja 2015 Juha Nummila, Antti Kärpijoki, Tero Vuorenpää, V-S ELY-keskus, Maaseutupalvelut, valvontayksikkö Tilat valitaan Mavissa Valvontaotannat 2015 peltovalvonnassa 307 tilaa (

Lisätiedot

EU - Tukikoulutus 2019

EU - Tukikoulutus 2019 EU - Tukikoulutus 2019 Perustuki Vuokrasopimukset ja Tukioikeudet Viherryttäminen Peltokasvipalkkio Luonnonhaittakorvaus Ympäristökorvaus Muutoksia 2020 Materiaali perustuu julkaisuhetkellä käytettävissä

Lisätiedot

Tukioikeudet, tukioikeussiirrot ja varantohaku. Huhtikuu 2018

Tukioikeudet, tukioikeussiirrot ja varantohaku. Huhtikuu 2018 Tukioikeudet, tukioikeussiirrot ja varantohaku Huhtikuu 2018 Tukioikeuden perusteella maksettava tuki Perustuki (ja lisäosa) + viherryttämistuki + nuoren viljelijän tuki Hinnat näkyvät tukioikeuslomakkeella

Lisätiedot

EU - Tukikoulutus 2018

EU - Tukikoulutus 2018 EU - Tukikoulutus 2018 Perustuki Vuokrasopimukset ja Tukioikeudet Viherryttäminen Peltokasvipalkkio Luonnonhaittakorvaus Ympäristökorvaus Näkymiä tulevaisuuteen Materiaali perustuu julkaisuhetkellä käytettävissä

Lisätiedot

Viljelijäinfo Ympäristökorvaus ja lhk

Viljelijäinfo Ympäristökorvaus ja lhk Viljelijäinfo 2017 Ympäristökorvaus ja lhk Tukihakemuksen sudenkuopat asiakirjapuutteet; ajantasaiset viljavuusnäytteet ja vuosittainen viljelysuunnitelma. verkkotentti tai koulutuspäivä (30.4.17 mennessä)

Lisätiedot

Ravinteiden tasapainoinen käyttö (54 ) on tilakohtainen toimenpide kaikille sitoutuneille.

Ravinteiden tasapainoinen käyttö (54 ) on tilakohtainen toimenpide kaikille sitoutuneille. Ravinteiden tasapainoinen käyttö (54 ) on tilakohtainen toimenpide kaikille sitoutuneille. Edellyttää: Lohkokirjanpito, vuosittaiset viljely, ym. toimet lohkolla (esim. kalkitus,kylvöt, lann.sato) Viljavuustutkimus,

Lisätiedot

Viljelijätuki-info Teeriharju 4.4.2016 SOMERON KAUPUNKI. p. (02) 77991 info@somero.fi www.somero.fi

Viljelijätuki-info Teeriharju 4.4.2016 SOMERON KAUPUNKI. p. (02) 77991 info@somero.fi www.somero.fi Viljelijätuki-info Teeriharju 4.4.2016 Joensuuntie 20 31400 Riikka Somero Gustafsson, Someron Maaseutyksikkö Tukioikeuksien mitätöinti vuodelta 2015 Ylimääräisten tukioikeuksien mitätöinti johtuu Suomen

Lisätiedot

Sisältö. Ruokaviraston esittely Kevään tukihaun aikataulu VIPU-palvelu VIPU-kartta 2.0 Päätukihaku Muistutuksia Muutokset 2020

Sisältö. Ruokaviraston esittely Kevään tukihaun aikataulu VIPU-palvelu VIPU-kartta 2.0 Päätukihaku Muistutuksia Muutokset 2020 Tuki-info 2019 Sisältö Ruokaviraston esittely Kevään tukihaun aikataulu VIPU-palvelu VIPU-kartta 2.0 Päätukihaku Muistutuksia Muutokset 2020 WWW.RUOKAVIRASTO.FI Tukihaun aikajana Maalis Huhti Touko Kesä

Lisätiedot

Viljelyn suunnittelu

Viljelyn suunnittelu Viljelyn suunnittelu Peltokasvipalkkio Perustuki ja viherryttäminen Ympäristökorvaus Luonnonhaittakorvaus Tarkemmat tiedot: Hakuopas, täyttöohjeet ja sitoumusehdot 4.5.2017 Pauli Pethman Haikula Oy 1 Peltokasvipalkkio

Lisätiedot

Perustuki. MTK:n tukikoulutus 2015 Juha Levomäki. Materiaali perustuu julkaisuhetkellä käytettävissä oleviin tietoihin.

Perustuki. MTK:n tukikoulutus 2015 Juha Levomäki. Materiaali perustuu julkaisuhetkellä käytettävissä oleviin tietoihin. Perustuki MTK:n tukikoulutus 2015 Juha Levomäki Materiaali perustuu julkaisuhetkellä käytettävissä oleviin tietoihin. Koulutuksen sisältö Perusteet Tukialueuudistus Ylimääräisten tukioikeuksien mitätöinti

Lisätiedot

Tukihakemuksen voi tehdä Vipu-palvelussa TAI paperilomakkeilla (pakolliset

Tukihakemuksen voi tehdä Vipu-palvelussa TAI paperilomakkeilla (pakolliset Tukihaku 2019 5.4.2019 Avoinna maanantaihin 17.6. saakka (klo 23.59) Tukihakemuksen voi tehdä Vipu-palvelussa TAI paperilomakkeilla (pakolliset lomakkeet 101B ja 102B) VIPU: https://vipu.ruokavirasto.fi/login.jsp

Lisätiedot

Korvauskelpoinen ala. LHK Ympäristösitoumus Luonnonmukainen tuotanto. 1.4.2015 P Pethman/Haikula Oy

Korvauskelpoinen ala. LHK Ympäristösitoumus Luonnonmukainen tuotanto. 1.4.2015 P Pethman/Haikula Oy Korvauskelpoinen ala LHK Ympäristösitoumus Luonnonmukainen tuotanto 1.4.2015 P Pethman/Haikula Oy 1 Korvauskelpoinen ala Korvauskelpoisuus on lohkon pysyvä ominaisuus Säilyy vaikka lohko olisi välillä

Lisätiedot