1. Kolmannesta maasta EU:hun vakituisen asuinpaikkansa siirtävien luonnollisten henkilöiden henkilökohtainen omaisuus (artiklat 3 11)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1. Kolmannesta maasta EU:hun vakituisen asuinpaikkansa siirtävien luonnollisten henkilöiden henkilökohtainen omaisuus (artiklat 3 11)"

Transkriptio

1 Tullittomuus tullittomuusasetuksen perusteella Tullittomuus voi perustua neuvoston asetukseen (EY) n:o 1186/2009 yhteisön tullittomuusjärjestelmän luomisesta (tullittomuusasetus). Seuraava luettelo ei ole tyhjentävä, ja tapauksiin liittyy usein lisäedellytyksiä. Ilmaisu kolmas maa tarkoittaa EU:n tullialueeseen kuulumattomia maita ja alueita. Ilmaisut tullin hyväksymä ja tullin myöntämä poikkeus tarkoittavat, että tullittomuuden saaminen edellyttää Tullin lupakeskuksen myöntämää lupaa, joka on esitettävä, kun tavara tullataan vapaaseen liikkeeseen. Asetuksen perusteella tullittomia ovat 1. Kolmannesta maasta EU:hun vakituisen asuinpaikkansa siirtävien luonnollisten henkilöiden henkilökohtainen omaisuus (artiklat 3 11) Tullittomuutta voidaan soveltaa henkilöihin, joiden vakituinen asuinpaikka on ollut EU:n tullialueen ulkopuolella yhtäjaksoisesti vähintään 12 kuukautta. Tullittomuuden edellytyksenä on, että muuttotavarat ovat olleet muuttajan hallinnassa, ja ns. kestokulutustavarat myös käytössä, kuuden kuukauden ajan EU:n tullialueen ulkopuolella sijainneessa vakituisessa asuinpaikassa, ja että ne tulevat samaan käyttöön uudessa vakituisessa asuinpaikassa. Muuttajan tulee varautua osoittamaan tulliviranomaiselle, että tavarat ovat olleet käytössä kyseisen ajan. Tulli voi erityistapauksissa myöntää poikkeuksia määräaikoihin. Tavaroita ei saa 12 kuukauden kuluessa siitä päivästä, jona ne on tullittomina luovutettu vapaaseen liikkeeseen, lainata, pantata, vuokrata, myydä eikä vastikkeettakaan luovuttaa ilmoittamatta siitä ennakolta tullitoimipaikkaan, jossa tavarat on tullattu. Henkilökohtaisella omaisuudella tarkoitetaan mm. koti-irtaimistoa, polku- ja moottoripyöriä, yksityiskäyttöön tarkoitettuja moottoriajoneuvoja ja niiden perävaunuja, huviveneitä, yksityislentokoneita, kotieläimiä ja ratsuhevosia sekä teknisten ja vapaiden ammattien harjoittamisessa tarvittavia kannettavia työvälineitä. Henkilökohtaisen omaisuuden luonne tai määrä ei saa ilmentää mitään kaupallista tarkoitusta. Tullittomuus ei koske alkoholi- eikä tupakkatuotteita, hyötykuljetusvälineitä eikä muita ammattikäyttöön tarkoitettuja esineitä kuin teknisten tai vapaiden ammattien harjoittamiseen tarvittavia kannettavia työvälineitä. Yksityistalouteen kuuluvan verollisen ajoneuvon tuontiin on autoverolaissa omat säännöksensä. Yksityiskohtaiset ohjeet muuttotavaroiden tuonnista Suomeen on julkaistu Tullin asiakasohjeissa Muuttotavaroiden tullittomuus ja verottomuus ja Muuttotavaroiden tuonti ennen henkilön omaa muuttoa 2. Avioliiton solmimisen yhteydessä tuotavat tavarat (artiklat 12 16) Tullittomuus myönnetään irtaimistolle ja häälahjoille, jotka kuuluvat avioliiton solmimisen vuoksi kolmannesta maasta vakituisen asuinpaikkansa EU:n tullialueelle muuttavalle henkilölle. Tullittomuutta ei kuitenkaan myönnetä alkoholi- eikä tupakkatuotteille. Kunkin häälahjan arvo saa olla enintään euroa. Tullittomuutta voidaan soveltaa vain henkilöihin, joiden vakituinen asuinpaikka on ollut EU:n tullialueen ulkopuolella yhtäjaksoisesti vähintään 12 kuukautta. Tullittomuutta voidaan soveltaa tavaroihin, jotka luovutetaan vapaaseen liikkeeseen aikaisintaan kaksi kuukautta ennen avioliiton solmimispäivää tai viimeistään neljä kuukautta solmimispäivän jälkeen. Tulli voi erityistapauksissa myöntää poikkeuksia määräaikoihin.

2 Tavaroita ei saa 12 kuukauden kuluessa siitä päivästä, jona ne on tullittomina luovutettu vapaaseen liikkeeseen, lainata, pantata, vuokrata, myydä eikä vastikkeettakaan luovuttaa ilmoittamatta siitä ennakolta tullitoimipaikkaan, jossa tavarat on tullattu. 3. Perintönä saadut tavarat (artiklat 17 20) EU:n tullialueella vakituisesti asuvan luonnollisen henkilön perimä tai testamentilla saama omaisuus on tullitonta. Tullittomuus ei koske mm. alkoholi- ja tupakkatuotteita, hyötykuljetusvälineitä eikä eräitä muita ammattikäyttöön tarkoitettuja tavaroita. Tullittomuus myönnetään vain henkilökohtaiselle omaisuudelle, joka ilmoitetaan vapaaseen liikkeeseen kahden vuoden kuluessa siitä päivästä, jona omaisuus on siirtynyt asianomaisen omistukseen (lopullinen perinnönjako). Tulli voi erityistapauksissa myöntää pidennyksen määräaikaan. 4. Opiskelua ja koulunkäyntiä varten tarvittavat vaatteet, tarvikkeet ja kotitaloustavarat, jotka tulevat opiskelijan käyttöön EU:ssa tapahtuvan opiskelun aikana (artiklat 21 22) 5. Vähäarvoiset lähetykset (artiklat 23 24) Tullittomia ovat suoraan kolmannesta maasta EU:ssa olevalle vastaanottajalle tulevat lähetykset, joiden arvo on enintään 150 euroa. Tullittomuus ei koske alkoholi- ja tupakkatuotteita eikä hajuvesiä. 6. Muut kuin kaupalliset pienlähetykset (artiklat 25 27) Yksityishenkilöltä toiselle vastikkeetta lähetetyt ei-kaupalliset satunnaiset lähetykset, jotka sisältävät vastaanottajan tai hänen perheenjäsentensä henkilökohtaiseen käyttöön tarkoitettuja tavaroita, joiden arvo on enintään 45 euroa, ovat tullittomia. Alkoholi- ja tupakkatuotteille sekä hajuvesille on lisäksi määrällisiä rajoituksia. Tarkempia ohjeita lahjatavaroiden tuonnista Suomeen on Tullin asiakasohjeessa Ulkomailta vastaanotetun lahjan tulli- ja verokohtelu 7. Pääomatavarat ja muut laitteet, jotka tuodaan EU:hun toiminnan siirtämisen vuoksi (artiklat 28 34) Investointitavarat ja muut pääomahyödykkeet ovat tullittomia, jos ne kuuluvat yrityksille, jotka lopettavat kokonaan toimintansa kolmannessa maassa siirtyäkseen harjoittamaan samankaltaista toimintaa EU:n tullialueella. Edellytyksenä on, että yritys on käyttänyt tavaroita kolmannessa maassa vähintään kahdentoista kuukauden ajan ennen toiminnan lakkaamista ja että niitä käytetään siirtymisen jälkeen samaan tarkoitukseen. Tulli voi erityistapauksissa myöntää poikkeuksen 12 kk:n käyttöedellytykseen. Tullittomuus ei koske yrityksiä, joiden EU:n tullialueelle siirtymisen syynä tai tarkoituksena on fuusioituminen tai sulautuminen EU:n tullialueelle sijoittautuneeseen yritykseen, ellei siitä seuraa uutta toimintaa. Tullittomuus ei koske kuljetusvälineitä, jotka eivät ole luonteeltaan tuotannon tai palvelun välineitä, ihmisten ravinnoksi tai eläinten ruoaksi tarkoitettuja elintarvikkeita, polttoaineita, raaka-aine- tai valmiiden tai puolivalmiiden tuotteiden varastoja eikä karjakauppiaiden omistuksessa olevaa karjaa. Tavaroita ei saa 12 kuukauden kuluessa siitä päivästä, jona ne on tullittomina luovutettu vapaaseen liikkeeseen, lainata, pantata, vuokrata, myydä eikä vastikkeettakaan luovuttaa ilmoittamatta siitä ennakolta tullitoimipaikkaan, jossa tavarat on tullattu.

3 8. Tuotteet, jotka EU:n maataloustuottaja saa hoitamaltaan kolmannessa maassa sijaitsevalta tilalta (artiklat 35 38) Tullittomuus myönnetään maanviljelyn, kotieläintalouden, mehiläistenhoidon, puutarhanhoidon ja metsänhoidon tuotteille, jotka saadaan EU:n tullialueen välittömässä läheisyydessä sijaitsevan kolmannen maan tilalta, kun kyseistä tilaa hoitaa maataloustuottaja, jonka toimipaikka on tämän kolmannen maan välittömässä läheisyydessä. Kotieläintalouden tuotteiden tullittomuuden edellytyksenä on, että eläimet ovat lähtöisin EU:sta tai ne on luovutettu vapaaseen liikkeeseen EU:ssa. Tullittomuus myönnetään vain maataloustuottajan tai jonkun muun tämän lukuun EU:n tullialueelle tuomille tuotteille, joita ei ole käsitelty muulla tavalla kuin millä ne tavallisesti käsitellään sadonkorjuun tai tuotannon jälkeen. 9. Siemenet, lannoitteet ja maaperän ja kasviston hoitoon tarkoitetut tuotteet, joita kolmannen maan maataloustuottaja tuo käytettäväksi näihin maihin rajoittuvilla maatiloilla (artiklat 39 40) Tullittomuus myönnetään siemenille, lannoitteille ja maaperän ja kasviston hoitoon tarkoitetuille tuotteille, jotka on tarkoitettu käytettäväksi tilalla, joka sijaitsee EU:n tullialueella kolmannen maan välittömässä läheisyydessä ja jota hoitavan maataloustuottajan ensisijainen toimipaikka on kyseisessä kolmannessa maassa EU:n tullialueen välittömässä läheisyydessä. Tullittomuus myönnetään vain maataloustuottajan tai jonkun muun tämän lukuun EU:n tullialueelle tuomille tuotteille, ja jäsenvaltio voi asettaa vastavuoroisuuden tullittomuuden edellytykseksi. 10. Matkustajien henkilökohtaisiin matkatavaroihin sisältyvät tavarat (artikla 41) Tullittomuusasetuksen 41 artiklan mukaan tuontitullittomuus myönnetään kolmannesta maasta tulevien matkustajien henkilökohtaisiin matkatavaroihin sisältyville tavaroille. Edellytyksenä on, että tästä tuonnista ei kanneta arvonlisäveroa kolmansista maista tulevien matkustajien tuomien tavaroiden vapauttamisesta arvonlisä- ja valmisteverosta 20 päivänä joulukuuta 2007 annetun neuvoston direktiivin 2007/74/EY säännösten mukaisesti annettujen kansallisen lainsäädännön säännösten nojalla. EU:n veroalueen ulkopuolisille alueille, kuten Ahvenanmaalle, kolmannesta maasta tuotuihin tavaroihin sovelletaan samoja tullittomuutta koskevia säännöksiä kuin tavaroihin, jotka tuodaan asianomaisen jäsenvaltion alueelle mihin tahansa muuhun osaan. Tarkempia ohjeita tästä tullittomuudesta on julkaisussa Tullin ohjeita matkustajille 11. Opetus-, tieteellis- tai kulttuuriluonteiset tavarat sekä tieteelliset kojeet ja laitteet (artiklat 42 52; Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1225/2011) Tullittomuusasetuksen liitteessä I ja II mainitut tavarat, joita ovat mm. kirjat, julkaisut ja asiakirjat sekä luonteeltaan kasvatuksellinen, tieteellinen tai sivistyksellinen visuaalinen ja auditiivinen aineisto ovat tullittomia. Tullittomuus koskee myös välineitä ja kojeita, jotka tosiasiallisten teknisten ominaisuuksiensa ja tuottamien tulostensa perusteella sopivat yksinomaan tai pääasiallisesti tieteellisten toimintojen suorittamiseen ja jotka on tarkoitettu vain voittoa tavoittelemattomaan tieteelliseen tutkimukseen tai opetukseen.

4 Edellytyksenä on lisäksi, että ne on tarkoitettu julkisille, yleishyödyllisille tai Tullin hyväksymille yksityisille laitoksille, joiden pääasiallisena toimintana on opetus tai tieteellinen tutkimus. Tulli voi tietyin edellytyksin myöntää luvan tieteellisin välineisiin ja kojeisiin tarkoitettuihin varaosiin, osiin ja varusteisiin sekä niiden kunnossapitoon, tarkastamiseen, vakaamiseen tai korjaamiseen käytettäviin työkaluihin. 12. Koe-eläimet ja biologiset tai kemialliset aineet tutkimustarkoituksiin (artikla 53; Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 80/2012 yhteisön tullittomuusjärjestelmän luomisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1186/ artiklan 1 kohdan b alakohdassa säädetyn biologisten ja kemiallisten aineiden luettelon vahvistamisesta, sellaisena kuin se on muutettuna komission täytäntöönpanoasetuksella (EU) N:o 197/2013) Tullittomuus koskee eläimiä, jotka on erityisesti valmisteltu käytettäviksi laboratorioissa, sekä täytäntöönpanoasetuksen liitteessä lueteltuja, vain muihin kuin kaupallisiin tarkoituksiin tuotavia biologisia ja kemiallisia aineita. Tullittomuuden edellytys on, että tavarat on tarkoitettu julkisille tai yleishyödyllisille tai Tullin hyväksymille yksityisille laitoksille, jotka harjoittavat pääasiassa opetusta tai tieteellistä tutkimusta. 13. Ihmisperäiset terapeuttiset aineet sekä veriryhmä- ja kudostyyppireagenssit (artiklat 54 56) Tullittomuus koskee ihmisverta ja sen johdannaisia, veriryhmien ja niiden yhteensopimattomuuksien tai ihmiskudosryhmien määrittämiseen käytettäviä ihmis-, eläin- tai kasviperäisiä ja muita reagensseja. Edellytyksenä on, että ne on tarkoitettu Tullin hyväksymille laitoksille tai laboratorioille yksinomaan lääketieteelliseen tai tieteelliseen käyttöön, joka ei ole kaupallista. Tavaroiden mukana pitää olla lähtömaan valtuutettujen toimielinten antama vaatimustenmukaisuustodistus, ja tavaroiden tulee olla pakattu erityisellä tunnistusmerkinnällä varustettuihin astioihin. Tullittomuus koskee myös erikoispakkauksia, joita tarvitaan ihmisperäisten terapeuttisten aineiden taikka veri- tai kudosryhmän määritysreagenssien kuljetukseen, sekä tavaralähetyksiin mahdollisesti sisältyviä niiden käytössä tarvittavia liuottimia ja lisätarvikkeita. 14. Lääketieteelliseen tutkimukseen, taudinmääritykseen tai hoitoon tarkoitetut välineet ja kojeet (artiklat 57 58; Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1225/2011 yhteisön tullittomuusjärjestelmän luomisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1186/ sekä 57 ja 58 artiklan soveltamissäännösten vahvistamisesta, sellaisena kuin se on muutettuna komission täytäntöönpanoasetuksella (EU) N:o 504/2013) Tullittomuus koskee välineitä ja laitteita, jotka hyväntekeväisyys- tai avustusjärjestö tai yksityishenkilö lahjoittaa ilman kaupallista tarkoitusta Tullin hyväksymälle terveysjärjestölle, sairaalan osastolle tai tutkimuslaitokselle, sekä välineitä ja kojeita, jotka viimeksi mainitut ostavat kokonaan hyväntekeväisyysjärjestöjen hankkimien varojen tai vapaaehtoisten lahjoitusten turvin. Edellytyksenä on, ettei lahjoitukseen liity lahjoittajan taholta mitään kaupallista tarkoitusta eikä lahjoittaja ei ole sidoksissa välineiden tai kojeiden valmistajaan. Tullittomuus myönnetään edellä tarkoitettuihin välineisiin tai kojeisiin soveltuviin varaosiin, osiin tai varusteisiin sekä niiden kunnossapitoon, tarkastamiseen, vakaamiseen tai korjaamiseen käytettäviin työkaluihin, jos edellä mainitut ja muut niiden tullittomuutta koskevat edellytykset täyttyvät.

5 15. Kansainvälisissä urheilutilaisuuksissa käytettävät lääkevalmisteet (artikla 60) Tullittomuus myönnetään lääkevalmisteille, jotka on tarkoitettu kolmansista maista tuleville henkilöille tai eläimille, jotka osallistuvat EU:n tullialueella järjestettäviin kansainvälisiin urheilutapahtumiin ja tarvitsevat nämä lääkevalmisteet EU:n tullialueella oleskelunsa aikana. 16. Hyväntekeväisyys- ja avustusjärjestöille osoitetut tavarat (artiklat 61 65) Tullittomuus koskee ihmisten välittömien tarpeiden tyydyttämiseksi käytettäviä perustarvikkeita kuten elintarvikkeita, lääkkeitä, vaatteita ja peitteitä, joita valtion toimielimet tai Tullin hyväksymät hyväntekeväisyys- tai avustusjärjestöt tuovat jaettavaksi vastikkeetta puutteenalaisille. Lisäksi tullittomuus koskee tavaroita, jotka tällaiset järjestöt saavat vastikkeetta käytettäväksi varojen keräämiseksi puutteenalaisille satunnaisissa hyväntekeväisyystilaisuuksissa, sekä varusteita ja toimistotarvikkeita, joita järjestöt saavat vastikkeetta käytettäväksi toiminnassaan. 17. Erityisesti sokeiden tai muiden fyysisesti tai henkisesti vammaisten henkilöiden käyttöön suunnitellut tavarat heidän koulutustaan, työskentelyään tai sosiaalista edistymistään varten (artiklat 66 73; Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1224/2011 yhteisön tullittomuusjärjestelmän luomisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1186/ artiklan soveltamissäännösten vahvistamisesta) Tullittomuus koskee tullittomuusasetuksen liitteissä III ja IV lueteltuja, erityisesti sokeiden opetus-, tieteellis- ja kulttuuriluonteiseksi kehittämiseksi suunniteltuja tavaroita. Tullittomuus myönnetään myös tavaroille, jotka on suunniteltu muiden vammaisten henkilöiden koulutukseen, työllistämiseen tai sosiaalisten olojen parantamiseen. Tullittomuutta sovelletaan myös tavaroihin kuuluviin varaosiin, osiin ja varusteisiin sekä niiden kunnossapitoon, tarkastamiseen, vakaamiseen tai korjaamiseen käytettäviin työkaluihin, jos edellä mainitut ja muut niiden tullittomuutta koskevat edellytykset täyttyvät. Tullittomuuden edellytyksenä on, että tavaran tuoja on sokea tai muu vammainen henkilö, tai laitos tai järjestö. Jos tuoja on laitos tai järjestö tai muu kuin sokea henkilö, tullittomuus edellyttää Tullin myöntämää lupaa. 18. Tavarat katastrofien uhrien hyväksi (artiklat 74 80) Tullittomuus edellyttää komission päätöstä tullittomuuden soveltamisen laajuudesta ja edellytyksistä. Tullittomuus ei koske tuhoalueiden jälleenrakentamiseen tarkoitettuja tavaroita. 19. Kunniamerkit, palkinnot ja muut vastaavat tavarat (artikla 81) Tullittomuus koskee kunniamerkkien lisäksi vain maljoja, mitaleja ja vastaavia tavaroita, jotka ovat luonteeltaan vertauskuvallisia ja joita ei tuoda kaupallisessa tarkoituksessa. 20. Kansainvälisessä yhteydenpidossa saadut lahjat (artiklat 82 84) Tullittomuus koskee virallisten vierailujen yhteydessä kolmannessa maassa lahjaksi saatuja sekä EU:ssa lahjaksi annettavia tavaroita. Tullittomuus koskee lisäksi tavaroita, jotka kolmanteen maahan sijoittautunut viranomainen, julkisyhteisö tai yleishyödyllistä toimintaa harjoittava yhteisö lahjoittaa EU:n tullialueelle sijoittautuneelle vastaavalle yhteisölle, jonka Tulli on hyväksynyt vastaanottamaan näitä tavaroita tullitta. Tullittomuutta ei sovelleta alkoholituotteisiin, tupakkaan eikä tupakkatuotteisiin.

6 21. Hallitsijoiden ja valtionpäämiesten käyttöön tulevat tavarat (artikla 85) Tullittomuuden soveltaminen edellyttää Tullin lupaa. Tullittomuus koskee vallassa oleville hallitsijoille ja valtionpäämiehille annettavia lahjoja sekä tavaroita, jotka on tarkoitettu heidän tai heitä virallisesti edustavien henkilöiden käyttöön virallisten vierailujen aikana EU:n tullialueella. Tullittomuus koskee samoin edellytyksin henkilöitä, jotka kansainvälisellä tasolla ovat oikeutettuja vastaaviin etuoikeuksiin kuin vallassa oleva hallitsija tai valtionpäämies. 22. Vähäarvoiset tavaranäytteet (artikla 86) Tullittomuus myönnetään vähäarvoisille tavaranäytteille, joita voidaan käyttää vain niiden edustamien tavaroiden tilausten hankintaan näiden tavaroiden tuomiseksi EU:n tullialueelle. Näytteitä voidaan tuoda tullitta vain tilausten hankintaan tarvittava määrä. Tulliviranomaiset voivat myös vaatia, että tavarat merkitään tai muuten tehdään käyttökelvottomiksi muuhun tarkoitukseen kuin näytteeksi. 23. Mainosluonteiset painotuotteet ja tavarat (artiklat 87 89) Luettelot, hinnastot, käyttöohjeet ja niiden kaltaiset kaupalliset tiedotteet ovat tullittomia, kun ne koskevat myytävänä tai vuokrattavana olevia tavaroita tai kuljetuksissa, vakuutustoiminnassa tai pankkitoiminnassa tarjottavia palveluita, ja tarjoajana on EU:n tullialueen ulkopuolelle sijoittautunut henkilö. Lähetyksessä saa olla vain yksi asiakirja tai yksi kappale kutakin lähetykseen sisältyvää asiakirjaa. Jos asiakirjoja on enemmän kuin yksi, tullittomuus voidaan myöntää, jos lähetyksen bruttopaino on enintään yksi kilo. Painotuotteet eivät saa kuulua saman lähettäjän samalle vastaanottajalle osoittamaan koottuun tavaralähetykseen. Tavarantoimittajien vastikkeetta asiakkailleen osoittamat tavarat, joilla ei ole kaupallista arvoa ja joita ei voida käyttää muihin kuin mainostarkoituksiin, ovat tullittomia. 24. Näyttelyssä tai vastaavanlaisessa tilaisuudessa käytettävät tai kulutettavat tuotteet (artiklat 90 94) Tullittomuus myönnetään pienille mainosluonteisille vähäarvoisille näytteille, jotka edustavat EU:n tullialueen ulkopuolella valmistettuja tavaroita ja tuodaan vastikkeetta näyttelyä, messuja tai vastaavaa tilaisuutta varten. Tullittomuuden edellytys on, että ne jaetaan tilaisuuden aikana vastikkeetta yleisölle heidän omaan käyttöönsä. Elintarvikkeet ja juomat, joiden esittelypakkaus ei sisällä pienempää määrää tuotetta kuin pienin markkinoilla myynnissä oleva pakkaus samaa tuotetta, on kulutettava paikan päällä tilaisuuden aikana. Näytteiden on oltava kokonaisarvoltaan ja määrältään suhteessa tapahtuman luonteeseen ja vierailijamäärään. Tullittomia ovat myös tavarat, jotka tuodaan vain esiteltäväksi edellä tarkoitettuihin tilaisuuksiin tai EU:n tullialueen ulkopuolella valmistettujen koneiden ja laitteiden esittelyä varten, kun ne kulutetaan tai hävitetään tapahtuman aikana ja ovat kokonaisarvoltaan ja määrältään suhteessa tapahtuman luonteeseen ja vierailijamäärään. Tullittomuus koskee myös vähäarvoisia materiaaleja, joita käytetään kolmannen maan esittelijän tilapäisen näyttelyosaston rakentamiseen sekä erilaisia painotuotteita, jotka tuodaan vastikkeetta näytteillä olevien, EU:n tullialueen ulkopuolella valmistettujen tavaroiden mainostamiseen. Näyttelyt, messut ja vastaavat

7 tilaisuudet eivät tässä tarkoita myymälöissä tai kaupallisissa tiloissa yksityisesti järjestettäviä myyntinäyttelyitä. Tullittomuutta ei sovelleta tupakka- tai alkoholituotteisiin eikä polttoaineisiin. 25. Tavarat tutkimuksia, analyysejä ja kokeita varten (artiklat ) Tullittomuus myönnetään tavaroille, jotka tuodaan tiedotustarkoituksessa tai teollisessa tai kaupallisessa tutkimustarkoituksessa suoritettavaan tutkimus-, analyysi- tai koekäyttöön niiden koostumuksen, laadun tai muiden teknisten ominaisuuksien selvittämiseksi. Tullittomuuden edellytyksenä on, että tuotava tavara on mainittujen toimintojen kohteena, eikä esim. apuaineena tai apuvälineenä, ja se kulutetaan tai hävitetään toimintojen aikana. Tavarat, jotka eivät ole kuluneet tai hävinneet, käyttämättä jääneet tavarat sekä tuoduista tavaroista saadut tuotteet, on hävitettävä, luovutettava valtiolle tai asianmukaisesti perustelluissa olosuhteissa vietävä EU:n tullialueen ulkopuolelle. Muussa tapauksessa jäljelle jäävistä tuotteista kannetaan tuontitulli niiden muuhun käyttöön ottamisen päivänä voimassa olevan tullikannan ja tulliviranomaisen kyseisenä päivänä toteaman tai hyväksymän tavaran lajin ja tullausarvon mukaan. 26. Tekijänoikeuksia taikka teollista tai kaupallista omaisuutta suojaaville elimille lähetetyt tavarat (artikla 102) Tullittomuus koskee tavaramerkkejä, malleja, piirustuksia, patentinhakuasiakirjoja ja sen kaltaisia tavaroita, jotka on osoitettu toimivaltaisille tekijänoikeuksia taikka teollista tai kaupallista omaisuutta suojeleville elimille. 27. Matkailuun liittyvä tietoaineisto (artikla 103) Tullittomuus koskee matkailua edistäviä painotuotteita, hotellien luetteloita ja vuosikirjoja sekä aikatauluja, jotka jaetaan vastikkeetta ja joihin saa sisältyä enintään 25 % kaupallista mainontaa, lukuun ottamatta yhteisön yrityksiä esittelevää kaupallista mainontaa. Lisäksi tullittomuus koskee tietoaineistoa, jota lähetetään kansallisten matkailutoimielinten edustajille ja niiden nimeämille kirjeenvaihtajille ja jota ei ole tarkoitettu jaeltavaksi. 28. Erinäiset asiakirjat ja tuotteet (artikla 104) Tullittomuus koskee lähinnä viranomaisille, yhteisöille ja järjestöille tulevaa asiakirja-aineistoa sekä tietotallenteita. Artiklassa on näistä tavaroista yksityiskohtainen luettelo. 29. Ahtauksessa ja tavaroiden suojaamisessa kuljetuksen aikana käytettävät tarvikkeet (artikla 105) Tullittomuus koskee köysien, oljen, kankaan, paperin ja kartongin, puun ja muovin kaltaisia, tavallisesti kertakäyttöisiä lisätarvikkeita, joita käytetään tavaroiden ahtaukseen ja suojaukseen, kun tavaroita kuljetetaan kolmannesta maasta EU:n tullialueelle. 30. Eläinten kuljetuksen aikana tarvittavat pahnat, rehut ja ruoat (artikla 106) Tullittomuus koskee eläinten kuljetuksen aikana käytettäväksi tarkoitettuja pahnoja, rehuja ja ruokia, jotka on sijoitettu samaan kuljetusvälineeseen kuin kyseiset eläimet, kun niitä kuljetetaan kolmannesta maasta EU:n tullialueelle. 31. Maantieliikenteen moottoriajoneuvojen poltto- ja voiteluaineet (artiklat )

8 Tullittomuus myönnetään EU:n tullialueelle saapuvien henkilöajoneuvojen, hyötyajoneuvojen, moottoripyörien ja erikoiskonttien tavanomaisten polttoainesäiliöiden sisältämälle polttoaineelle sekä 10 litran rajaan saakka henkilöajoneuvossa ja moottoripyörässä olevien kannettavien säiliöiden sisältämälle polttoaineelle. Lisäksi tullittomuus myönnetään ajoneuvoissa oleville voiteluaineille, jotka vastaavat niiden toiminnan tavanomaisia tarpeita käynnissä olevan kuljetuksen aikana. (Tullittomuusasetuksen 109 artiklan nojalla on Tullilain 9 :ssä rajoitus: Euroopan talousalueen ulkopuolelta maanteitse Suomen tullialueelle saapuvan hyötyajoneuvon polttoainesäiliön sisältämä polttoaine on tullitonta kuitenkin enintään 400 litraan asti ja erikoiskontin polttoainesäiliön sisältämä polttoaine enintään 200 litraan asti matkaa kohti.) 32. Sodan uhrien muistomerkkien tai hautausmaiden rakentamiseen, ylläpitoon tai koristamiseen tarkoitetut materiaalit (artikla 112) Tullittomuuden edellytyksenä on, että tuoja on Tullin hyväksymä järjestö ja tavarat käytetään EU:n tullialueelle haudattujen kolmannen maan sodan uhrien hautausmaiden, hautapaikkojen ja muistomerkkien rakentamiseen, ylläpitoon tai koristamiseen. 33. Ruumisarkut arkut, tuhkauurnat ja hautajaiskoristeet (artikla 113) Vainajan ruumiin sisältävät arkut, tuhkan sisältävät uurnat sekä niihin liittyvät kukat, seppeleet ja muut koristeet ovat tullittomia. Tullittomia ovat myös kukat, seppeleet ja muut koristeet, jotka kolmannessa maassa asuvat henkilöt tuovat saapuessaan EU:n tullialueella järjestettäviin hautajaisiin tai siellä sijaitsevia hautoja koristamaan. 34. Tullittomuus kansainvälisten sopimusten perusteella (artikla 128) Jäsenvaltiot voivat tullittomuusasetuksen säännösten estämättä myöntää tullittomuuden artiklassa 128 tarkoitetuissa tapauksissa. Muissa tapauksissa tullittomuuden myöntäminen vaatii komission hyväksyntää.

Muuttotavaroiden ja muuttoajoneuvojen tuonti Suomeen

Muuttotavaroiden ja muuttoajoneuvojen tuonti Suomeen Asiakasohje www.tulli.fi huhtikuu 2012 8 Muuttotavaroiden ja muuttoajoneuvojen tuonti Suomeen Tämä ohje koskee maahanmuuttajien tuomien tavaroiden tulli- ja autoverotuskysymyksiä. Ohjeessa selvitetään

Lisätiedot

Valmisteverotus. Valmisteverotuksen asiakasohje I6. Valmisteverotus. www.tulli.fi. Yhdenmukaistetut ja kansalliset valmisteverot

Valmisteverotus. Valmisteverotuksen asiakasohje I6. Valmisteverotus. www.tulli.fi. Yhdenmukaistetut ja kansalliset valmisteverot Valmisteverotuksen asiakasohje I6 Valmisteverotus www.tulli.fi 1.7.2015 Korvaa marraskuussa 2014 julkaistun ohjeen Valmisteverotus Yhdenmukaistetut ja kansalliset valmisteverot Veronalaisuus ja väliaikaisen

Lisätiedot

Tarkista maahantuontiverot ja tuontirajoitukset jo ennen tilaamista. Lisätietoja antavien tahojen yhteystiedot ovat takasivulla.

Tarkista maahantuontiverot ja tuontirajoitukset jo ennen tilaamista. Lisätietoja antavien tahojen yhteystiedot ovat takasivulla. Tullin asiakasohje 19 Tavaran tilaaminen ulkomailta ohjeita yrityksille ja yhteisöille www.tulli.fi 19.2.2015 Korvaa kesäkuussa 2014 julkaistun ohjeen Tavaran tilaaminen ulkomailta ohje yrityksille ja

Lisätiedot

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti. (Säädökset, jotka on julkaistava) NEUVOSTON DIREKTIIVI 2000/29/EY, annettu 8 päivänä toukokuuta 2000,

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti. (Säädökset, jotka on julkaistava) NEUVOSTON DIREKTIIVI 2000/29/EY, annettu 8 päivänä toukokuuta 2000, 10.7.2000 L 169/1 I (Säädökset, jotka on julkaistava) NEUVOSTON DIREKTIIVI 2000/29/EY, annettu 8 päivänä toukokuuta 2000, kasvien ja kasvituotteiden haitallisten organismien jäsenvaltioihin kulkeutumisen

Lisätiedot

INTRASTAT. Suomessa v. 2015. EU-maiden välisen kaupan tilastointi

INTRASTAT. Suomessa v. 2015. EU-maiden välisen kaupan tilastointi INTRASTAT Suomessa v. 2015 EU-maiden välisen kaupan tilastointi SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. Johdanto... 1 2. Mihin ulkomaankauppatilaston tietoja käytetään?... 1 3. Ketkä ovat tilastotietojen ilmoittajia?...

Lisätiedot

Ohje 1 (20) 1.1 Mitä muonitus on 1.2 Muonitus suppeassa merkityksessä 1.3 Muonituksen suhde varustamiseen 1.4 Muonitusta koskeva lainsäädäntö

Ohje 1 (20) 1.1 Mitä muonitus on 1.2 Muonitus suppeassa merkityksessä 1.3 Muonituksen suhde varustamiseen 1.4 Muonitusta koskeva lainsäädäntö Ohje 1 (20) Tullilaitoksen aluehallinto, muonittajat, varustamot, lentoyhtiöt Muonitusohjeet SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 1.1 Mitä muonitus on 1.2 Muonitus suppeassa merkityksessä 1.3 Muonituksen suhde

Lisätiedot

LÄÄKETEOLLISUUDEN EETTISET OHJEET

LÄÄKETEOLLISUUDEN EETTISET OHJEET LÄÄKETEOLLISUUDEN EETTISET OHJEET Lääketeollisuus ry. 2014 Sisällys ALKUSANAT...3 I II III IV V VI VII SOVELTAMISALA JA MÄÄRITELMÄT...4 YLEISET PERIAATTEET...5 OHJEET LÄÄKKEIDEN MARKKINOINTIIN...8 1. Ohjeet

Lisätiedot

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä.

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. 1992L0050 FI 18.11.2001 004.001 1 Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. B NEUVOSTON DIREKTIIVI 92/50/ETY, annettu 18 päivänä kesäkuuta 1992, julkisia

Lisätiedot

LÄÄKETEOLLISUUDEN EETTISET OHJEET

LÄÄKETEOLLISUUDEN EETTISET OHJEET LÄÄKETEOLLISUUDEN EETTISET OHJEET Lääketeollisuus ry. 2013 Sisällys Alkusanat...3 I II III IV V VI Soveltamisala ja määritelmät...4 Yleiset periaatteet...5 Ohjeet lääkkeiden markkinointiin...8 1. Ohjeet

Lisätiedot

EU:N PUUTAVARA-ASETUKSEN OIKEUDELLISEEN KEHYKSEEN LIITTYVIÄ KYSYMYKSIÄ, JOIDEN OSALTA TARVITAAN OHJEISTUSTA JOHDANTO

EU:N PUUTAVARA-ASETUKSEN OIKEUDELLISEEN KEHYKSEEN LIITTYVIÄ KYSYMYKSIÄ, JOIDEN OSALTA TARVITAAN OHJEISTUSTA JOHDANTO EU:N PUUTAVARA-ASETUKSEN OIKEUDELLISEEN KEHYKSEEN LIITTYVIÄ KYSYMYKSIÄ, JOIDEN OSALTA TARVITAAN OHJEISTUSTA JOHDANTO Puutavaraa ja puutuotteita markkinoille saattavien toimijoiden velvollisuuksien vahvistamisesta

Lisätiedot

Ihmisperäisiä näytteitä ja näytetietoja koskeva lainsäädäntö (08/2012)

Ihmisperäisiä näytteitä ja näytetietoja koskeva lainsäädäntö (08/2012) Ihmisperäisiä näytteitä ja näytetietoja koskeva lainsäädäntö (08/2012) Pia Mäenpää Sisällysluettelo 1. Johdanto... 4 1.1. Lukujen sisältö ja viittaukset... 4 1.2. Ajantasainen lainsäädäntö... 4 2. Termit

Lisätiedot

Selittävät huomautukset

Selittävät huomautukset EUROOPAN KOMISSIO VEROTUKSEN JA TULLILIITON PÄÄOSASTO Välillinen verotus ja verohallinto Arvonlisävero Julkaistu 3. huhtikuuta 2014 Selittävät huomautukset Vuonna 2015 voimaan tulevat EU:n arvonlisäverotusta

Lisätiedot

Palvelujen ulkomaankaupan arvonlisäverotus 1.1.2010 alkaen

Palvelujen ulkomaankaupan arvonlisäverotus 1.1.2010 alkaen Palvelujen ulkomaankaupan arvonlisäverotus 1.1.2010 alkaen www.vero.fi sivu / 16 1 YLEISTÄ 2 PALVELUN KÄSITE 3 ELINKEINONHARJOITTAJA 4 KIINTEÄ TOIMIPAIKKA 5 KÄÄNNETTY VEROVELVOLLISUUS 6 MYYNTIMAASÄÄNNÖKSET

Lisätiedot

(Tiedotteet) EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET NEUVOSTO SOPIMUS

(Tiedotteet) EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET NEUVOSTO SOPIMUS 20.6.2013 Euroopan unionin virallinen lehti C 175/1 IV (Tiedotteet) EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET NEUVOSTO SOPIMUS yhdistetystä patenttituomioistuimesta (2013/C

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2004/27/EY, annettu 31 päivänä maaliskuuta 2004,

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2004/27/EY, annettu 31 päivänä maaliskuuta 2004, L 136/34 Euroopan unionin virallinen lehti 30.4.2004 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2004/27/EY, annettu 31 päivänä maaliskuuta 2004, ihmisille tarkoitettuja lääkkeitä koskevista yhteisön

Lisätiedot

HE 125/2014 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 125/2014 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi autoverolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi autoverolakia. Takseille myönnettävä autove- tilanteita, joissa Liikenteen

Lisätiedot

HE 267/2014 vp. palautuksia matkailijoiden viedessä ostoksia Euroopan unionin alueen ulkopuolelle. Toimintaan

HE 267/2014 vp. palautuksia matkailijoiden viedessä ostoksia Euroopan unionin alueen ulkopuolelle. Toimintaan HE 267/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi matkailijamyynnistä suoritetun arvonlisäveron käteispalautustoimintaa harjoittavan velvollisuuksista sekä laiksi arvonlisäverolain 70 b ja 133 :n muuttamisesta

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY)

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY) 24.11.2009 Euroopan unionin virallinen lehti L 309/1 I (EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen on pakollista) ASETUKSET EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON

Lisätiedot

VAARALLISTEN AINEIDEN ILMAKULJETUS

VAARALLISTEN AINEIDEN ILMAKULJETUS 1 (20) Antopäivä: 8.11.2012 Voimaantulopäivä: 12.11.2012 Voimassa: toistaiseksi Säädösperusta: Tämä ilmailumääräys on annettu vaarallisten aineiden kuljetuksesta 2.8.1994 annetun lain (719/1994) nojalla

Lisätiedot

HE 10/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle lentoliikenteestä Vietnamin kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymisestä

HE 10/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle lentoliikenteestä Vietnamin kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymisestä Hallituksen esitys eduskunnalle lentoliikenteestä Vietnamin kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

HENKILÖTIETOJEN SIIRTO ULKOMAILLE HENKILÖTIETOLAIN MUKAAN

HENKILÖTIETOJEN SIIRTO ULKOMAILLE HENKILÖTIETOLAIN MUKAAN TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO HENKILÖTIETOJEN SIIRTO ULKOMAILLE HENKILÖTIETOLAIN MUKAAN Päivitetty 01.08.2013 www.tietosuoja.fi SISÄLLYSLUETTELO 2 1. Yleistä henkilötietojen siirrosta ulkomaille 3 2.

Lisätiedot

Tullin ohjeita matkustajille

Tullin ohjeita matkustajille Voimassa 1.7.2014 lähtien Tullin ohjeita matkustajille Kaupallinen tuonti on aina verollista Jos matkustajan tuomat tuotteet ovat määrältään tai luonteeltaan sellaisia, että ne voidaan käsittää kaupallisesti

Lisätiedot

EU:n sisämarkkinat opas viranomaisille

EU:n sisämarkkinat opas viranomaisille EU:n sisämarkkinat opas viranomaisille 2 ISBN ISBN 978-952-227-699-5 (verkkojulkaisu) Taitto: Edita Publishing Oy Kuvat: Shutterstock (s.4 joyfull/shutterstock.com) Lukijalle Euroopan unionin sisämarkkinat

Lisätiedot

PYRKIVÄT saamaan aikaan sellaiset turvallisuusolosuhteet, että väestön elämää ja terveyttä vaarantavat tekijät poistuvat,

PYRKIVÄT saamaan aikaan sellaiset turvallisuusolosuhteet, että väestön elämää ja terveyttä vaarantavat tekijät poistuvat, http://eur-lex.europa.eu/fi/treaties/dat/12006a/12006a.htm I - SOPIMUSTEKSTI(*) HÄNEN MAJESTEETTINSA BELGIAN KUNINGAS, SAKSAN LIITTOTASAVALLAN PRESIDENTTI, RANSKAN TASAVALLAN PRESIDENTTI, ITALIAN TASAVALLAN

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön asetus rehualan toiminnanharjoittamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön asetus rehualan toiminnanharjoittamisesta Maa- ja metsätalousministeriön asetus rehualan toiminnanharjoittamisesta Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 8 päivänä helmikuuta 2008 annetun rehulain (86/2008) nojalla: 1 luku

Lisätiedot

Leluturvallisuusdirektiivi 2009/48/EY

Leluturvallisuusdirektiivi 2009/48/EY EUROOPAN KOMISSIO YRITYS- JA TEOLLISUUSTOIMINNAN PÄÄOSASTO Tavaroiden sisämarkkinat Sisämarkkinat ja niiden kansainvälinen ulottuvuus Leluturvallisuusdirektiivi 2009/48/EY Soveltamisopas Rev 1.7 Päiväys:

Lisätiedot

ASETUKSET. EUROOPAN KESKUSPANKIN ASETUS (EY) N:o 24/2009, annettu 19 päivänä joulukuuta 2008,

ASETUKSET. EUROOPAN KESKUSPANKIN ASETUS (EY) N:o 24/2009, annettu 19 päivänä joulukuuta 2008, 20.1.2009 FI Euroopan unionin virallinen lehti L 15/1 I (EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen on pakollista) ASETUKSET EUROOPAN KESKUSPANKIN ASETUS

Lisätiedot

KOMISSION DIREKTIIVI 2005/28/EY,

KOMISSION DIREKTIIVI 2005/28/EY, 9.4.2005 Euroopan unionin virallinen lehti L 91/13 KOMISSION DIREKTIIVI 2005/28/EY, annettu 8 päivänä huhtikuuta 2005, ihmisille tarkoitettujen tutkimuslääkkeiden hyvän kliinisen tutkimustavan periaatteista

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 Istuntoasiakirja 2004 C5-0224/1999 03/11/1999 ***II YHTEINEN KANTA Asia: Neuvoston 22 päivänä lokakuuta 1999 vahvistama yhteinen kanta (EY) N:o../1999 Euroopan parlamentin ja

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 864/2014 Ilmailulaki. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku. säädetään, 59 :ää ja 178 :n 10 kohtaa sovelletaan,

SÄÄDÖSKOKOELMA. 864/2014 Ilmailulaki. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku. säädetään, 59 :ää ja 178 :n 10 kohtaa sovelletaan, SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 10 päivänä marraskuuta 2014 864/2014 Ilmailulaki Annettu Helsingissä 7 päivänä marraskuuta 2014 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku Yleiset säännökset

Lisätiedot