Yli 60 vuotta työympäristön parantamisen edelläkävijänä

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yli 60 vuotta työympäristön parantamisen edelläkävijänä"

Transkriptio

1 T Y Ö Y M P Ä R IUUSTTISEÖT Oy TECALEMIT Ab Hankasuontie 13 PL HELSINKI Vaihde Fax alemitin c e T a l l e r r a vuosien vrman-ratkaisuja! u t t o o k n teen o a Nede Tähän lehlehdissä julkaistuj TECSTIT- Nederman vuodesta 1944 Yli 60 vuotta työympäristön parantamisen edelläkävijänä Työympäristölaitteiden valmistusta Nedermanin tehtaalla 1950-luvun alussa. Vasemmalla: Nederman NOM-öljysumunerottimet poistavat öljysumuongelmat koneistamoissa. Jo yli 60 vuoden ajan Nederman on kehittänyt, valmistanut ja markkinoinut työympäristöä parantavia tuotteita maailmanlaajuisesti. Suomessa Tecalemitin ja Nedermanin yhteistyö on alkanut jo 1950-luvulla. Tavoitteena työolosuhteiden parantaminen Nederman on ehtinyt pitkälle aloitusvuoden 1944 toiminnasta: jo alusta asti toiminnan periaatteena on ollut kuunnella käyttäjien tarpeita. Nopeasti huomattiin, että työntekijöiden olosuhteiden parantaminen tulee yhä tärkeämmäksi kilpailutekijäksi valmistavalle teollisuudelle. Nedermanin työympäristöä parantavat ratkaisut ovat yleisesti hyväksyttyjä maailmanlaajuisesti, osittain lainsäädännön ja yleisen tietämyksen ansiosta. Nedermanin mottona onkin Improving Your Workspace ja mottoa toteutetaan asiakkaiden tarpeiden mukaisesti kolmella liiketoiminta-alueella: matalapainekohdepoisto, korkeapaine sekä letku- ja kaapelikelat. Kohdepoisto ja suodatus Kohdepoistolaitteet, puhaltimet ja suodattimet käsittelevät hitsauksen ja muiden työvaiheiden epäpuhtauksia, jotka muuten heikentäisivät työym- päristöä, öljysumunerottimet parantavat konepajojen työilmaa ja pakokaasunpoistolaitteet huolehtivat liikkuvan kaluston valmistuksessa ja korjauksissa syntyvistä pakokaasuista. Keskusimujärjestelmät sekä letku- ja kaapelikelat Täydellinen sarja kiinteitä imujärjestelmiä ja siirrettäviä teollisuusimureita auttaa erilaisten tuotanto- ja kunnossapitotöiden tehokkaassa työskentelyssä. Letku- ja kaapelikelat lisäävät työskentelyn tehokkuutta ja parantavat työturvallisuutta. Logistiikka Nederman valmistaa tuotteensa moderneissa olosuhteissa Ruotsissa, Norjassa ja Kanadassa. Alihankkijat vastaavat osavalmistuksesta. Keskusvarasto toimittaa tuotteet säännöllisesti ennalta määrätyn aikataulun mukaisesti Tecalemitille ja suoraan projektien asennuspaikoille. Laatu Nedermanin on listattu Tukholman arvopaperipörssissä. Nederman ja Tecalemit toimivat sertifioitujen ISO 9001:2000 laatu- ja ISO 14001:1996 ympäristöjohtamisjärjestelmien mukaisesti. Poltto-, laser- ja plasmaleikkauspöytien kärynpoisto toimii tehokkaasti oikein mitoitetulla Filtermax-imulaiteistolla. Suodatettu lämmin ilma palautetaan työtilaan. Nederman Suomessa Tecalemit vastaa Nedermantuotteiden markkinoinnista Suomessa sekä toimii komponentti- tai kokonaistoimittajana ja konsultoi suunnittelijoita paremman työympäristön saavuttamiseksi. Tuotteiden myynnistä vastaa Tecalemitin oman henkilöstön lisäksi ryhmä valittuja jälleenmyyjiä, LVI-alan tukkuliikkeet ja ilmastointiasennusliikkeet sekä erikoisalojen jälleenmyyjät. Nederman-kohdepoistoletkustoilla saadaan hitsauskäryt, liimaushöyryt, hiontapöly ja muut vastaavat epäpuhtaudet poistettua tehokkaasti.

2 - NEDERMAN KAIKKIALLA Analyysien perusteella selviää, onko kivessä kultaa Geologian tutkimuskeskuksen Kemian laboratorio jatkaa toimintaansa ( alkaen) Labtium Oy -nimisenä valtionyhtiönä. Laboratorioyhtiön toimialana on kemiallinen testaus. Labtium tarjoaa asiakkailleen palvelua yksittäisistä testeistä kokonaisvaltaisiin laboratoriokonsepteihin. Vahvin osaaminen ja vuosien kokemus on luonnollisesti kaivosteollisuuden ja malminetsinnän sekä geotutkimuksen aloilta. Vuosien saatossa yhä enemmän analytiikasta on kuitenkin tehty prosessiteollisuuteen sekä ympäristön tilan seurantaan ja tutkimukseen liit- tyen. Uusin aluevaltaus on uusio- ja sivutuoteteollisuus. Kaikki laboratorion tarjoamat ratkaisut perustuvat vankkaan asiantuntemukseen ja pitkään kokemukseen. Labtium on Fínasin akkreditoima testauslaboratorio vuodesta 1994 alkaen. Labtium Oy:n asiakkaat Rovaniemen ja Sodankylän laboratoriot ovat erikoistuneet vahvasti tarjoamaan palveluja Suomessa ja Ruotsissa toimiville malminetsintä- ja kaivosyhtiöille. Sodankylän laboratorion suurimmat asiakkaat ovat Scan Mining Oy:n Pahtavaaran kultakaivos, jonka tarvitsemat kaikki laboratoriopalvelut mal- mietsintänäytteistä loppurikasteeksi tuotetaan Labtiumissa. Toinen merkittävä asiakas on Agnico Eagle Finland, jonka Suurikuusikon kultakaivos aloittaa toimintansa Kittilän Kiistalassa vuoden 2008 kesällä. Samoin pyritään palvelemaan kaikkia Keski-Lapin kultakrittisellä vihreäkivialueella toimivia malminetsintäyhtiöitä. Geologiset malminetsintänäytteet ovat ylensä kallioperästä kairaamalla tai poraamalla otettuja kivinäytteitä, joiden koko vaihtelee 1-10 kg. Esimerkiksi syväkairaamalla saatu kairasydännäyte sahataan kahtia, toinen puolikas kuivataan, murskataan ja jauhetaan. Jauheesta tehdään sitten erityyppisillä analyysimelabtiumin laboratoriopäällikkö Heikki Niskavaara ja Tecalemitin aluepäällikkö Juha-Pekka Toropainen keskustelemassa ilmankierrätyksen eduista. netelmillä kemiallinen analyysi, jolla määritetään kiven sisältämä metallipitoisuus. Näytteiden käsittely aiheuttaa pölyongelmia. Nederman Filtermax imee suurten malminäytteiden jauhatukseen kehitetyssä jauhatusasemassa syntyvän pölyn. Pölynpoiston jälkeen ilma puhalletaan HEPA-suodattimien kautta takaisin työtilaan. Kohdepoistolaitteet on sijoitettu erilliseen huoneeseen. Malminetsinnän kohteena ovat Suomessa ennenkaikkea kulta, platinametallit (platina, palladium, rhodium), nikkeli ja kupari, joiden etsintään Suomen kallioperä onkin geologisesti hyvinkin otollinen. - Malminäytteiden analysoinnissa esikäsittely (murskaus, jauhatus) on äärimmäisen tärkeä vaihe näytteen edustavuuden säilyttämiseksi - varsinkin analysoitaessa metallista hippukultaa sisältäviä näytteitä. Siksi joudutaankin usein käsittelemään varsin suuriakin näytteitä. Suurten näytteiden käsittely hyvin hienoksi (alle 0,1 mm raekokokoon) aiheuttaa melkoisen pölyn hallintaongelman. Käsiteltävät näytteet voivat lisäksi sisältää terveydelle haitallisia mineraaleja, mm. kvartsia, asbestimineraaleja ja jopa radioaktiivisia mineraaleja, kertoo laboratoriopäällikkö Heikki Niskavaara. Ratkaisu pölyongelmaan Työsuojeluun ja erityisesti pölyaltistumisen vähentämiseen/ ehkäisemiseen onkin jouduttu kiinnittämään erityistä huomiota. Tähän ongelmaan on

3 - NEDERMAN KAIKKIALLA haettu ratkaisuja panostamalla yhdessä työtekijöiden kanssa työpisteiden suunnitteluun. Yhtenä kehittämishankkeena on ollut yhdessä Oulun Aluetyöterveyslaitoksen kanssa kehitetty jauhatusasema suurten (maks. 4 kg) kivinäytteiden jauhatukseen. Jauhimina käytetään australialaisia jauhinmyllyjä. Jauhemyllyjen pölynpoisto on ollut perinteisesti ongelmallinen kohde. Suodattimet tukkeutuvat ja imutehot eivät ole olleet riittäviä. Kun suodatusta alettiin kehittämään laboratoriopäällikkö Heikki Niskavaara selvitti asiaa perusteellisesti, ja oli kriittinen laitevalinnan suhteen johtuen huonoista kokemuksista edellisten laitteiden kanssa. Laitevalinnassa päädyttiin Tecalemitin Nederman Filtermax C25 -suodatinlaitteistoon, joka varustettiin poistoilman HEPAsuodattimilla. Filtermaxin etuja ovat kompakti rakenne, toimiva suodatinpuhdistus sekä hyvä suodatusaste. Riittävän korkean suodatusasteen ansiosta suodatettu ilma voidaan palauttaa takaisin työtilaan. - Tällä järjestelyllä vältetään suurten korvausilmamäärien syöttämimen työtiloihin (3000 m3/h per laite) sekä lämpöhukat. Näin säästetään myös lämmityskustannuksissa, eikä tällä kierrätyksellä tarvita niin massiivisia korvausilmajärjestelmiä, toteaa Heikki Niskavaara ratkaisuihin tyytyväisenä. - Palautettavan ilman puhtaus sekä työpisteen pölyaltistuksen määrä on tarkistettu useilla työhygienisillä mittauksilla. - Modulaarisesti toteutettu ratkaisu mahdollistaa myös työpisteen siirron suhteellisen pienin asennuksin vaikka laboratoriosta toiseen. Vaikka työpisteessä voisi mittausten mukaan työskennellä ilman hengityssuojaimia, työtekijät käyttävät kuitenkin kokokasvosuojainta ja motorisoitua suodattimella varustettua raitisilmapuhallinta. Labtiumilla on nyt käytössä kaikkiaan kuusi tälläista yksikköä, kertoo Niskavaara. TECSTIT 4/2007 Pro Estore työstöpalvelujen moniosaaja ilmanlaatu parantunut huomattavasti. Samoin koneiden käyttöikä on pidentynyt ja toimintahäiriöt ovat vähentyneet. Lisäksi sairaspoissaolot ovat vähentyneet merkittävästi. - Eihän täällä pystyisi enää työskentelemään, jos näitä laitteita ei olisi, toteaa Tommi Löytynoja. TECSTIT 4/2007 NOM 4 on konekohtaiseksi tarkoitettu laitteisto, joka ei vaadi kanavointeja vaan asennetaan suoraan työstökoneeseen. Laite on varustettu sekä pää että HEPA-suodattimella jolloin puhdistettu ilma voidaan palauttaa suoraan takaisin työtilaan. Pro Estore on erikoistunut metallien, muovien, lasikuidun sekä erikoismateriaalien työstöihin. Asiakkaat ovat eri alojen yrityksiä sairaaloista aseteollisuuteen ja kaikkeen siltä väliltä. Markkina-alueena on Suomen lisäksi koko EU:n alue.viisi, liikevaihdoltaan suurinta yritystä muodostaa asiakaskunnan ytimen, ja tämän lisäksi on koko joukko pienempiä, tulevia isoja asiakkaita. Yritys suunnittelee ja kehittää jatkuvasti toimintaansa asiakkaiden tarpeiden mukaan. Yritys tarjoaa asiakkailleen myös kokonaisvaltaista suunnittelupalvelua sekä asiakaskohtaisesti räätälöityjä tuotannon apuvälineitä ja koneita. Tuotannossa on varattu tilat myös kokoonpanopalveluille. Nykyaikainen CNC-konekanta ja uusin CAD-CAM-tekniikka takaavat laadukkaat ja nopeat toimitukset. Valoisissa ja nykyaikaisissa tuotantotiloissa työskentelee 18 henkeä. Liikevaihto on noin 3 miljoonaa euroa. Yrityksen käytössä on ISO-9001 mukainen latujärjestelmä. - Liikeidea syntyi edellisen nousukauden aikana. Työskentelimme samalla työmaalla, ja vuonna 2000 elettiin edellisen nousukauden huippuaikaa näytti olevan tällaisille pajoille paljon töitä. Siitä me aloitettiin. Pari kuukautta ehdimme toimia, ja sitten tuli aika kova taantuma. Laman jälkeen IT-teollisuuden lisääntyminen täällä Oulun seudulla lisäsi töitämme, kertoo toimtiusjohtaja Tommi Löytynniemi. - Kasvuprosentti on ollut prosentin luokkaa. IT-teollisuuden osuus liikevaihdostamme oli yhdessä vaiheessa jopa 90 %. Enää IT-teollisuuden osuus ei ole niin suuri, sillä lähdimme tarkoituksella hakemaan ja saimmekin - eri sektoreilta uusia asiakkaita. Tuotantotilojen ilman laatu on parantunut Tuotannon ja konekannan kasvaessa on tullut entistä tärkeämmäksi kiinnittää huomiota työtilan ilman laatuun. Tutustuimme NOM-öljysumuerottimiin keväällä 2006 Tecalemitin messuosastolla, jossa myös tilasimme ensimmäisen mallikappaleen. Havaittuamme laitteen käyttötarkoituksiimme sopivaksi olemme tilanneet niitä lisää. - Meillä on nyt käytössä 12 kappaletta NOM 4 -öljysumunerotinta. Pari laitetta on kytketty koneisiin, joissa käytetään 100 % leikkuuöljyä, muissa käytöissä on emulsio. - Oikein hyvin nämä NOMit ovat toimineet meidän käytössä, toteaa Tommi Löytynoja. Ennen oli käytössä pelkkä kanavapuhallin, joka puhalsi lämmitetyn ilman ja öljyn ulos, etenkin talvella se oli epämukavaa ja kallista. NOMien asennuksen jälkeen on tuotantotilojen Pro Estoren toimitusjohtaja Tommi Löytynoja ja Tecalemitin piiripäällikkö Juha-Pekka Toropainen tarkistavat, kuinka NOM-öljysumunerotin toimii.

4 - NEDERMAN KAIKKIALLA Turun Science Parkin koneteknologiakeskus toimii Tecalemitin tuotteilla Turun Science Park on todellinen innovaatioiden ja käytännön teknologiaosaamisen kehto. Se tarjoaa korkean teknologian tutkimus- ja koulutusyksiköillesekä yrityksille tehokkaan ja vetovoimaisen toiminta-ympäristön. Yksi Science Parkissa toimivista yksiköistä on Koneteknologiakeskus Turku Oy, jonka huippu-uudenaikaisista tiloista Turun alueen oppilaitokset ja yritykset hyötyvät. Viimeisimpiä koneteknologian laitteita käyttävä keskus toimii mm. alan lopputöiden tekopaikkana ja siellä toteutetaan myös ammatti- ja erikoisammattitutkintojen näyttöjä. Keväällä 2005 toimintansa aloittanut yksikkö tarvitsi käyttöönsä alansa parhaat laitteet. Osa niistä hankittiin Tecalemitilta. Tecalemitin kokonaistaloudellisuus ja maine ratkaisi Toiminnan alun jälkeen Koneteknologiakeskuksessa kes- Koneteknologiakeskuksen käyttöpäällikkö Ralf Arén on tyytyväinen Tecalemitin toimittamiin laitteisiin. kityttiin vuoden 2006 aikana laitehankintoihin, opetustoiminnan käynnistämiseen ja projektitoiminnan valmisteluun. Tecalemit on ollut tiiviisti mukana keskuksen suunnittelussa sekä laitteistuksessa jo suunnitteluvaiheesta lähtien. - Kilpailutimme useita laitetoimittajia ja Tecalemitiin päädyimme siksi, että se oli kokonaistaloudellisesti kaikkein edullisin ja siksi paras vaihtoehto, kertoo Koneteknologiakeskuksen käyttöpäällikkö Ralf Arén. Arénin mukaan laitteiston toimittajan valintaan vaikutti myös Tecalemitin maine toimittajana, jonka myötä päätös varmistui. Toimivat työympäristölaitteet ovat turvallisia ja käyttäjäystävällisiä Tecalemitin tuotevalikoimasta Koneteknologiakeskuksessa on käytössä kattava valikoima työtilojen puhtautta ja ilmanraikkautta ylläpitäviä laitteita. Puhtaus kun on keskeinen asia tämän päivän laitoksissa. Nedermanin keskusimurijärjestelmän kautta Koneteknologiakeskuksessa hoituu mm. lastujen imurointi, yleissiivoukset ja hitsausrobottien kohdepoistot. Nedermanin pakokaasupuomit ja -kelat poistavat ilmansaasteet tavaran lastauspaikoilla, jonne saattaa helposti ilmaantua ajoneuvojen pakokaasuja. Työntekovaiheessa Nedermanin laboratoriokäytössä oleva minisavunsyöjä pitää työtilan ilman puhtaana vaativissakin olosuhteissa. Työstökoneiden öljysumuerotus on toteutettu Nedermanin öljysumuerottimella. Pemamekin toimittaman hitsausportaalin kärynpoistotapahtuu matalapaineisesti imuhuuvalla, jossa suodattimena käytetään Nedermanin Filtermax -suodatinjärjestelmää. Koneteknologiakeskuksen käyttäjät hyötyvät työympäristölaitteiden työtehosta ja hiljaisuudesta. - Kun yritykset sekä oppilaitokset käyttävät tilojamme, on tärkeää, että tilat ovat toimivat ja turvalliset. Kaiken kaikkiaan Tecalemitin laitteet ovat toimineet moitteettomasti, Aren kertoo. Innovatiivisilla laitekytkennöillä lisäarvoa Koneteknologiakeskuksessa on käytössä huippuunsa kehitettyjä laitekytkentöjä. Yksi hyvä esimerkki on ammattikorkeakoulun opetuskäytössä oleva Motoman-hitsausrobotti. Hitsausrobottiin on kytketty korkeapaineimusuulake, jonka kautta kaikki hitsauskäry imeytyy keskusimurijärjestelmään. Käry ei leijaile työpisteellä työskentelijän haitaksi hetkeksikään. - Robotissa on hienoa se, että suulake seuraa automaattisesti työnkulkua ja imee käryt pois sieltä mistä sitä syntyy, kertoo Tecalemitin työympäristölaitteiden piiripäällikkö Niko Toropainen. Imu myös jaksottuu automaattisesti. Robotti kytkeytyy päälle kun työ alkaa ja imu päättyy kun työ loppuu. Vaikka Koneteknologiakeskuksen toiminta on saatu ryminällä käyntiin, kehityksen seuraaminen vaatii uusia laitehankintoja. - Pyrimme pitämään Koneteknologiakeskuksessa alamme uudenaikaisimmat laitteet, jotta se vastaa käyttötarkoitustaan. Tulevan kesän aikana olemme investoimassa mm. robotoituun koneistettavien aihioiden panostussoluun, Arén kertoo keskuksen toiminnasta. TECSTIT 2/2007 Motoman-hitsausrobottiin kytketty korkeapaineimusuulake vie hitsauskäryt pois tehokkaasti.

5 - NEDERMAN KAIKKIALLA Öljytynnyreistä työkoneiden telarunkoihin Ab A. Häggblom Oy:n konepajalla kaikki hitsauspisteet, joita on 20, on varustettu Nedermanin herkkäliikkeisellä kohdepoistoletkustolla. Letkustot varustettiin kohdevaloilla ja automaattisilla sulkupelleillä, jotka kytkevät imun päälle automaattisesti, kun valokaari palaa ja sulkevat imun taukoajaksi. Näin varmistetaan, että imuteho on käytettävissä siellä missä työskennellään. Kaikki alkoi 1947, kun Alf Häggblom osallistui Ruotsin valtion rahoittamaan metallialan koulutukseen Ruotsissa. Opintojen jälkeen Suomessa alkoivat työt paikallisessa korjauspajassa Kokkolassa. Päivätyön lisäksi hän työskenteli iltaisin kotonaan autotallissa. 50-luvun alussa Alf lopetti päivätyönsä ja ryhtyi yrittäjäksi. Aluksi hän korjaili vuotavia öljytynnyreitä, joista vähitellen siirtyi maansiirto- ja kaivinkoneiden korjaukseen. Tänä päivänä Ab A. Häggblom Oy valmistaa ja tuo maahan pelkästään työkoneiden telarunkoja, telaston ja kulutusosia. Muuta ei ehditä enää tehdä. Suurin asiakas on Metso Minerals, jolle tehdään kivenmurskausasemien alavaunuja. Telarunkojen kokoluokkia on kymmenkunta ja tyyppejä noin 30. Tämä tuotanto tekee liikevaihdosta 60 %, ja loput 40 % muodostuu varaosabisneksestä. Ab A. Häggblom Oy:ssä uusittiin koko rakennuksen ilmanvaihto. Katolla olevan ilmastointikonehuoneen kautta kierrätetään kaikki ilma. Aikaisemmin käytössä oli vain huippuimurit, ja niiden teho oli mitä oli. Tiloissa on ollut käytössä myös vanhanmallisia Tecalemitin kohdepoistoletkustoja, mutta ilma puhallettiin ulos. Vuonna 2005 laajennuksen suunnittelun yhteydessä alettiin laskea työkohteisiin tarvittavia kohdepoistoilmamääriä, mitä eri paikkoihin tarvittaisiin, ja miten halli saadaan lämpimäksi. Tuli selväksi, että jokin muu järjestelmä pitää olla, kuin se että ilma puhalletaan ulos. Jopa m3/h ilmaa puhallettiin ulos. Sisääntuleva ilma pitää sitten vielä lämmittää. Oli tiedossa, että valmiita ratkaisuja on olemassa. Nyt tuotantotiloissa onkin kaikki hitsaustyöpisteet - robotteja lukuunottamatta - varustettu suodattavalla kohdepoistolla. Eli nimenomaan sellainen järjestelmä, jossa ilma saadaan puhallettua puhdistettuna takaisin sisätiloihin. - Käyttöönotto venyi vuoden 2006 kesäkuulle, ja nyt meillä on yli vuoden kokemus koko hallin ilmanvaihdosta. Ilman kohdepoistojärjestelmää, yleisilmanvaihdon suodattimet tukkeutuivat ja ne piti vaihtaa kolmen viikon välein. Nyt kun Nederman-kohdepoistojärjes- telmä on käytössä, suodattimien vaihtoväli on kasvanut kuudeksi viikoksi. Tämä tuo jo merkittäviä kustannussäästöjä, toteaa kehityspäällikkö Asko Kettunen. - Lisäksi kohdepoiston kautta kulkenutta merkittävää ilmamäärää ei tarvitse lämmittää uudelleen, vaan se kierrätetään takaisin työtilaan. Hallin yleisilmapiiri muuttui heti kirkkaammaksi ja puhtaammaksi. Kaikki käyttäjät ovat olleet tyytyväisiä, kertoo Asko Kettunen. Kaksi Filtermax FI 60 -suodatinta yhdistettynä samaan riittävän tehokkaaseen puhaltimeen antavat hyvän imutehon kaikissa käyttötilanteissa. Laitteiston teho ohjautuu automaattisesti käytössä olevien imupisteiden mukaan niin että imuteho käyttöpistettä kohden pysyy vakiona käyttöpisteiden määrästä riippumatta. Kuvassa A. Häggblom Oy:n kehityspäällikkö Asko Kettunen (vas.) Tecalemitin aluepäällikkö Juha-Pekka Toropaisen kanssa. Danisco Sweeteners tuottaa ksylitolia ja fruktoosia puhtaissa tiloissa Erikoismakeuttajien tuotantoon erikoistunut Danisco Sweetener Kotkassa käyttää prosessipuolen tilojen siivouksessa Nedermanin ruostumattomia pesuletkukeloja. D anisco Sweeteners on maailmanlaajuinen yritys. Se tuottaa merkittävän osan maailman erikoismakeuttajista. Daniscon Kotkan tehtaan liikevaihto oli 118 milj. euroa (04/05) ja tuotannon arvo 88 milj. euroa. Henkilökunnan määrä on n Toiminnas- saan Danisco noudattaa sertifioituja laatu-, ympäristö- ja elintarviketurvallisuusjärjestelmiä. Kotkan tehdas perustettiin 1912 perinteiseen sokerinvalmistukseen. Viimeinen perinteinen sokerierä lähti tehtaalta 1968, jolloin aloitettiin fruktoosin tuotanto. Joitakin vuosia myöhemmin aloitettiin myös ksylitolin tuotanto. Tänä päivänä sakkaroosi (perinteinen sokeri) on vain raaka-aineena Kotkan tehtaalla. roosin glukoosiosuudesta vain puolet muuttuu fruktoosiksi. Jäljelle jäänyt glukoosi kiertää taas prosessin alkuun, ja sama toistuu. Ksylitoli ja fruktoosi Ksylitoli tehtiin ennen koivuhakkeesta. Ksyloosi - ksylitolin raaka-aine - tuodaan Itävallasta. Kotkan tehtaan hydrauslaitoksella se muuntuu eri käsittelyvaiheiden jälkeen ksylitoliksi. Tätä hammasmätää ehkäisevää makeuttajaa käyttää mm. makeis-, kosmetiikka- ja lääketeollisuus. Ksylitolin valmistuksessa syntyvää ksylitoliryönää menee joihinkin rehutehtaisiin, ja esimerkiksi tiehallinto käyttää sitä teillä pölyämisen estämiseen. Ksylitoliryönä ei ruostuta autoja kuten suola. Juurikasviljelijöiltä Säkylästä tuleva sakkaroosi koostuu fruktoosista ja glukoosista. Sakkaroosi halkaistaan entsymaattisesti ja näin erottuva fruktoosi käytetään heti hyödyksi. Sakka- Nederman-pesukeloilla lattiat puhdistuvat turvallisesti ja tehokkaasti Aikaisemmin prosessipuolen lattiat pestiin irtoletkuja käyttäen. Lattialla lojuvat letkut olivat tietenkin vaaraksi työntekijöille, ja muutenkin hankalia käyttää. Nyt prosessipuolella on kymmeniä Nederman-pesukeloja käytössä. - Käytämme siivouksessa prosessipuolella Nedermanin vesiletkukeloja. Kelojen kestävyys ja helppokäyttöisyys hygieenisten materiaalien lisäksi ovat tärkeitä ominaisuuksia näissä olosuhteissa. - Nykyisin kaikki kelat on asennettu seinälle, joten ne eivät ole kenenkään tiellä, ja letkut saadaan kätevästi tarvittaessa käyttöön, kertoo työnjohtaja Eero Suolahti. - Pääasiassa käytämme keloja lattioiden pesuun, ei niinkään säiliöiden pesuun. Ne pestään painepesureilla. Hygieeninen Nederman 886 -pesukela Sarjan 886 letkukelojen materiaali - ruostumaton teräs - ja pyöristetty muoto tekevät kelan helposti puhdistettavaksi. Letkunohjainkin on helppo irrottaa puhdistusta varten. Kelan tehokas kaksoisjousi palauttaa letkun turvallisesti. - Letkun vapaana olevan osan pituuden saa helposti säädettyä halutun pituiseksi räikkämekanismilla. Kela on kestävä ja sen käyttö on kevyttä, koska rumpu on kaksoislaakeroitu, täydentää Tecalemitin myyntipäällikkö Ari Eloluoma kelan ominaisuuksia.n TECSTIT 1/2006

6 - NEDERMAN KAIKKIALLA Bilian huoltopäällikkö Juhani Kivilä (vas.) ja jälkimarkkinoinnin tukipäällikkö Hannu Sinisalo painottavat sitä, että hyvät laitteet ovat mekaanikkojen tärkeimpiä työvälineitä. Saneerauksella toimivuutta Hyvin ja joustavasti toimiva korjaamon saneeraus antaa mahdollisuuden korjaamotoimintojen jatkamiseen työn aikana. Uusittujen laitteiden ja niiden hyvän sijoittelujen myötä tuloskunto paranee. Pääkaupunkiseudulla toimiva Bilia Oy Ab on suuri Volvo- ja Renault-jälleenmyyjä. Sen kuudessa huoltokorjaamossa on peräti 200 mekaanikkoa eli iso osa koko henkilöstömäärästä. - Huolto- ja korjaamotoiminta on tärkeä osa autoliikkeen bisnestä, Bilian huoltopäällikkö Juhani Kivilä kertoo. - Uusien autojen myynnissä kiristyvä kilpailu syö autokaupan katteita. Jatkossa merkittävä osa autoliikkeen katteista tulee jälkimarkkinapuolelta.jälkimarkkinoinnin tukipäällikkö Hannu Sinisalo toteaa ja jatkaa, ettei kilpailu korjaamoissakaan tule olemaan helppoa. Osaamista tulee muillekin. Omaa osaamista on terävöitettävä kaiken aikaa panostamalla koulutukseen. Erikoisosaajia tarvitaan lisää korjaamon puolelle. Tammikuussa 2005, reilu vuosi sitten, aloitettiin Bilian kaikissa toimipisteissä huoltotilojen laitesaneeraus.sysäyksen tähän loi öljytoimittajan vaihtuminen. Koko projekti oli valmis huhtikuun lopussa. - Monin osin huoltonostimemme olivat vielä suhteellisen tuoreita, mutta pääosa kannasta lähestyi jo käyttöikänsä loppua. Osin nostimet haluttiin saada sopivammiksi nykykalustolle, Sinisalo selvittää kertarysäyksellä modernisoitua nosturikantaa. Luotettavuus ratkaisi - Meillä oli ollut paljon Tecalemitin toimittamia laitteita. Kallistuminen saman yhtiön tuotteisiin oli näin ollen luonnollinen. Aiemmat Stenhöjn nostimet ovat olleet luotettavia, Työvälineet kunnossa - Laitteet ovat mekaanikkojen työvälineitä, joiden kunto takaa heille toimintaedellytykset. Urakkatöissä ei ole aikaa joutohetkiin laitteiden vaurioiden takia. Huoltotestereitä on oltava riittävästi, jotta turhilta laitevuoron odotuksilta vältytään, Sinisalo sanoo. - Edellytämme yhteistyökumppaneiltamme määrätietoista ja luotettavaa toimintaa, jotta seisokkeja ei synny, Sinisalo tähdentää. Monin osin korjaamon nostinkanta oli vielä suhteellisen tuoretta nyt modernisoitu kanta on sovitettu nykykalustolle sopivammaksi.

7 - NEDERMAN KAIKKIALLA joten emme halunneet siirtyä ns. halvempiin ratkaisuihin. Myös öljy-yhtiö hyväksyi sopimuksessaan täysin sen, ettei tuotekanta ainakaan huonone, kokenut autoalan ekspertti Hannu Sinisalo sanoo. Nostimet ovat päivittäin kovassa käytössä. Auton jääminen ylös on hankala paikka, vaikka Bilian tapauksessa huolto olisikin parin tunnin päässä. Hankaluuksia syntyisi kuitenkin. Kelojen ja letkujen uusiminen tuo myös turvallisuuden tunnetta ja vähentää vaurioitumisriskejä. Juhani Kivilä on tyytyväinen siitä, että ympäristön kannalta tärkeiden nesteiden siirtoväylät ja laitteet ovat turvallisessa kunnossa kaikissa heidän korjaamoissaan vuosiksi eteenpäin. Hyvät suunnitelmat Itse saneerausprojekti lähti liikkeelle tarkalla aikataulutuksella ja suunnitelmallisuudella. - Suunnitelmallisuus on kaiken a ja o. Ennen projektin käynnistymistä oli epäuskoa työskentelyn onnistumisesta korjaamolla vaihtotöiden aikana. Mekaanikot pelkäsivät kaaosta ja tielle tulevia nostimia sekä omien työskentelyolosuhteiden muuttumista mahdottomiksi, Sinisalo kertoo. Hänen mukaan keskustelut sekasorrosta päättyivät nopeasti, kun huomattiin laitteiden uusimisen vauhti ja joustavuus. Mekaanikkojen mielialat helpottuivat heidän nähdessään tuttuja laitepuolen asiantuntijoita häärimässä omissa tehtävissään. Nämä pidensivät joustavasti päiviään ja tekivät osan asennuksista viikonloppuina. - Varauskirjoista ei tarvinnut perua yhtään aikaa ja kapasiteetti oli käytössä normaalilla teholla, Juhani Kivilä muistelee. Huomionarvoista oli myös toiminnan logistinen onnistuminen. Kun uutta tuli, vanha lähti saman tien jopa pihamaalta. Korjaamoiden sata nostinta ja lukematon määrä muita lait- teita liikkui sujuvasti korjaamoissa. Kun Kaivoksela tuli valmiiksi, saneerausta odotettiin seuraavassa pisteessä. Paikallinen huoltopäällikkö otti vastuun ja ohjasi toimintoja niin, ettei turhaantuneita rutinoita syntynyt. - Nostimien vaihdossa syntyy lattiaan vaurioita, koska kiinnityskohdat ovat erilaisia. Saimme kohtuullisella aikataululla lattiamiehen korjaamaan jäljet, joten ongelmia ei tätäkään kautta syntynyt, Sinisalo kertoo. Minikeloilta sähköt mikroskoopeille ja mittalaitteille Nopea aikataulu Kivilä lisää, että Kaivokselassa nelipilarinostimien paikat vaihdettiin korjaamon vastakkaiselle puolelle. Uudella sijoittelulla huoltopaikat saatiin helppokäyttöisemmiksi. - Saneerauksen parhaisiin puoliin liittyy sen sujuminen käsittämättömän nopealla aikataululla. Myös nostimien ja letkukelojen asennusporukat oli hyvin synkronoitu, Sinisalo kiittelee vaihtotoimia. Kaivokselassa vaihdettiin 30 autonostinta ja 120 letkukelaa puolessatoista viikossa. - Korjaamoiden nostinkanta ja kelat yksilöitiin. Huoltopalvelussa tiedetään heti laitteen koodin perusteella, missä ja mikä laite on kysymyksessä. Merkitsemisellä estetään väärien tulkintojen mahdollisuus huoltoa tilattaessa., Hannu Sinisalo selvittää. Hänen mielestään näin hyvin sujunut saneerausprojekti vahvistaa Tecalemitin toimintaa. - Heillä on kuitenkin edessä kova haaste, sillä he ovat sitoutuneet palvelemaan entistä paremmin ja pitävin aikatauluin suurta laitekantaamme, Sinisalo sanoo lopuksi luottavaisin mielin. Heikki Haapaniemi TECSTI T 2/2006 H elsingin Käpylässä sijaitsevassa luonnontiedelukiossa on runsas kurssitarjonta luonnontieteissä eli fysiikassa, kemiassa, biologiassa ja maantiedossa. Lukion opiskelijoista kolmannes on luonnontiedelinjalla, loput suorittavat normaalit lukiokurssit. Tecalemit toimitti lukioon noin 60 jousitoimista sähkökelaa vuonna Ennen keloja sähkö saatiin luokkahuoneissa käytettäviin laitteisiin lähinnä jatkojohdoilla. Eikä se ollut täysin turvallista, sillä jatkojohdot joutuivat kovalle rasitukselle jalkojen ja tuolien alla, mikä aiheutti Nostimien toiminnan ja niiden huollon luotettavuus on ratkaisevan tärkeää. oppilaille ja opettajille selvän turvallisuusriskin. Nyt uudet sähkökelat on asennettu kattoon ja liitetty sähkönsyöttökiskoon. Jälkikäteen keloihin asennettiin neliosaiset pistorasiat alkuperäisten yksiosaisten tilalle. - Käytämme näitä sähkökeloja lähinnä fysiikan ja biologian luokissa. Biologian luokissa keloilta saadaan sähkö mikroskoopeille ja fysiikan luokassa lähinnä mittalaitteille. Näiden laitteiden tehontarve ei ole kovin suuri, joten kelojen teho riittää hyvin monellekin laitteelle yhtäaikaa. Sähkökeloja käytetään myös kannettavien tietokoneiden lataukseen. - Hyvin kelat ovat kestäneet oppilaiden käytössä ja heidän mielestään kelojen käyttö on sujuvaa, kun pistorasia on käden ulottuvilla, kertoo matematiikan opettaja Markus Lähde.n TECSTIT 1/2006

8 - NEDERMAN KAIKKIALLA Ensto Sekko - Porvoon vihreä tehdas E nsto Sekko Oy kuuluu Ensto Utility Networks liiketoimintayksikköön, joka kehittää, valmistaa ja markkinoi sähkön siirtoon ja jakeluun liittyviä verkonrakennustarvikkeita ja järjestelmiä. Ensto Utility Networks kuuluu kansainväliseen Ensto-konserniin, joka on vuonna 1958 perustettu perheyritys. Enston liikevaihto oli 179 miljoona euroa vuonna 2005, ja työntekijöitä on n Suurin markkina-alue on Pohjoismaat, josta tulee yli puolet liikevaihdosta. Ensto Sekko Oy on yksi Enston tuotantotehtaista. Tuotantoa on Porvoon yksikön lisäksi Mikkelissä, Salossa, Virossa ja Puolassa. Myyntiyhtiöitä on useammassa maassa. Porvoon tehtaassa tuotannossa on työntekijöitä noin 80. Ensto Sekkon asiakkaita ovat valokaapeli- ja sähkönjakelijat, kuten sähköyhtiöt, kantaverkkoyhtiöt, sähkölinjoja rakentavat urakoitsijat, telekommunikaatioyritykset, kaasu- ja öljy-yritykset. Uuden vihreän tehtaan tuotantotilat kuntoon - Vanhan tehtaan kokoonpanohalli saneerattiin ja samalla uusittiin kaikki laitteet. Koneistuksen lastun- ja öljysumunpoistojärjestelmä sekä yleisilmanvaihto rakennettiin kokonaan uudestaan. Alumiinikomponenttien valmistus siirtyi tänne. Täällä tehdään pelkästään koneistusta, kertoo tekninen päällikkö Jari Rintamaa. - Työstökoneet edellyttävät öljy-emulsiosumun poistamista. Iso puhallin imee öljy-emulsiosumut työstökoneista putkia pitkin NOM-öljysumunerottimien kautta, ja puhdistettu ilma puhalletaan ulos. Välissä on lämmöntalteenottojärjestelmä, Jari Rintamaa selostaa. - Käytössämme on öljykoneita ja emulsiokoneita, joilla on omat suodattimensa, ja omat putket, mutta puhallin on yhteinen. -öljysumunerottimiin, joita on neljä. Niitä ei sammuteta yöksi, vaan ne toimivat silloin osateholla, ja puhdistavat hallin ilmaa. Kaikki öljykoneet on räätälöity ja tehty tuotteillemme sopiviksi. Emulsiokoneet - kahdeksan työstökonetta ja viisi sahaa - on kytketty omaan järjestelmään. - Seitsemän öljykonetta on kytketty Tecalemitin toimittamiin Nedermanin NOM 28 -öljysumunerottimiin, joita on neljä. Niitä ei sammuteta yöksi, vaan ne toimivat silloin osateholla, ja puhdistavat hallin ilmaa. kaikki öljykoneet on räätälöity ja tehty tuotteillemme sopiviksi. Emulsiokoneet - 8 työstökonetta ja 5 sahaa - on kytketty omaan järjestelmään. - Aikaisemmin meillä ei ollut keskitettyä öljysumun poistojärjestelmää. Joillakin koneilla saattoi olla yksi puhallin neljälle koneelle, jotkut koneet oli kytketty yleisilmastointiin, joka oli täysin riittämätön teholtaan. Öljysumu yritettiin saada kondensoitumaan peltilevyyn tai teräsvillaan, mutta niiden toimivuus oli surkea, toteaa Jari Rintamaa. Sahauksen lastut talteen Neljä kuivasahaa on kytketty FilterMax C25 -järjestelmään, jossa alumiinilastut kerätään trukkikonttiin. Alumiinilastu on kevyttä ja räjähdysvaarallista, joten jo laitteiston suunnittelussa otettiin huomioon palovaaratekijät. Ei enää astmapiippuja - Vanhaa tilaan verrattuna uusi öljysumun, lastujen ja pölyn suodatusjärjestelmä on huomattava parannus. Öljysumunerotin erottelee öljyn tehokkaasti. Vanhassa tehtaassa tämä sama öljymäärä oli ilmassa ja ihmisten keuhkoissa. - Ilmastoituun tehdashalliin ulkoa tuleva raikas ilma lämmitetään talvella ja jäähdytetään kesällä. Ilma puhalletaan alas halliin, jossa ihmiset työskentelevät. - Kun tämä uusi järjestelmä saatiin käyttöön, kaksi naistyöntekijää lopetti jopa astmapiipun käytön. Öljysumun poisto ja tilojen miellyttävä lämpötila - kesähelteilläkään lämpö ei nouse yli 23 asteen - lisää viihtyisyyttä. Kaikki ovat erittäin tyytyväisiä tähän asianmukaiseen tilaan nyt tehdashallissa on raikas ilma. - Olennaista on se, että raikas ja puhdas ilma johdetaan hallissa alas työskentelytasolle. Aikaisemmin ilma vaihtui vain katon rajassa, kertoo Jari Rintamaa. Helppo huoltaa - Vähän yli vuoden uudet tilat ja laitteet ovat olleet käytössä. Suodattimia ei ole tarvinnut huoltaa. Kun kiinteistönhuoltoyhtiö kävi katsomassa, he totesivat että näyttävät edelleen hyviltä, eikä tarvitse tehdä mitään. Olemme olleet tyytyväisiä tähän uuteen järjestelmään, toteaa Jari Rintamaa.n TECSTIT-lehti 4/2006 Ensto Sekko on räätälöinyt kaikki 15 CNC-konettaan tuotantoon sopiviksi yksiköiksi. Öljysumu poistuu keskusputkiston kautta konehuoneessa oleviin Nederman NOM -öljysumunerottimiin. Enston ilmastointikonehuoneeseen on keskitetty myös Nederman NOM-öljysumunerottimet. Ne puhaltavat puhtaan ilman yhden puhaltimen välityksellä lämmönvaihtimeen. Konehuoneessa on neljä NOM 28 -erotinta, joista imetään yhteensä 9200 m3/h (2555 l/s), tästä osa on suoralle öljysumulle ja osa emulsiosumulle.nederman-öljysumunerottimet on varustettu paineenohjausjärjestelmällä, jossa on mukana taajuusmuuttaja. Kaksi Nederman-suodatinyksikköä yhteenkytkettynä siten, että tuotannon sahakoneista imetään arvokas raaka-aine talteen edelleen myytäväksi. Nedermanin FilterMax C25 -suodatin ottaa talteen alumiinilastupölyn ja pienempi Nedermanin FilterBox -suodatin kuparilastut ja pölyn. Suodattimien jälkeen puhdas ilma ohjataan lämmönvaihtimen kautta ulos.

9 - NEDERMAN KAIKKIALLA Teräs taipuu veneiden kaiteiksi Joros Oy:ssä Joros Oy aloitti tuotantotoiminnan Punkaharjulla Tänä päivänä yritys työllistää yli 40 ammattitaitoista henkilöä. Liikevaihto viime vuonna oli 3,6 miljoonaa euroa. Sähkökemiallinen kiillotuslaitos valmistui vuonna 2000, ja vuonna 2001 yritys investoi ensimmäisen CNC-putkentaivutuskoneen. Nykyisin käytössä on kolme CNC-konetta. Yrityksen tärkeimmät tuotteet ovat huviveneiden varusteluosat, kuten kaiteet, portaat ja kahvat. Tähän päivään mennessä yritys on valmistanut yli sataan venetyyppiin venekaiteet. Esimerkiksi Bella Boats Oy, Kesko Marine Oy:n YAMA- RIN-veneet, Terhi Oy ja Finnmarin Oy käyttävät Joroksen valmistamia kaiteita. Joros Oy valmistaa myös lukuisia erilaisia tuotteita ruostumattomasta ja mustasta teräksestä alihankintatöinä. Joros Oy uusissa tiloissa - Tämän uuden hitsaushallin koko on 2100 neliötä, ja kiillottamo noin 400 neliötä. Valmistamme täällä kaikki veneiden ruostumattomat varus-teluosat, ja lisäksi teemme alihankintana teollisuudelle putkentaivutusta. - Huviveneitä menee myös vientiin, ja kasvu on ollut melkoista. Meilläkin oli vuosi sitten 27 henkeä, ja nyt yli 40, kertoo toimitusjohtaja Ossi Paakkunainen. Joros Oy:ssä Nederman-kohdepoistolaitteilla imetään hitsauksessa syntyvät kaasut pois. Kohdepoistolaitteista savukaasut imetään keskitettyyn Nederman FilterMax C25 -suodatinlaitteeseen, joka on vielä varustettu erllisillä kaasusuodattimilla. Savut ja kaasut suodatetaan pois tuotantohallin ilmasta. Puhdas ilma palautuu halliin, ja näin pidetään ilmastointi järkevällä tasolla. Tämä suodatusjärjestelmä käsittää neljä Nederman FilterMax C25 -suodatinta, jotka on varustettu neljällä erillisellä WallCart-kaasusuodattimella. Hallissa on myös erillinen ilmastointijärjestelmä yleisilmanvaihtoon. Pääsuodatinlaitteena toimiva Nederman C25 suodattaa partikkelit, jonka jälkeen Nedermanin WallCart suodattaa ruostumattoman teräksen hitsauksessa syntyvät kaasumaiset epäpuhtaudet. Työsuojelua ja koulutusta - Työntekijät ovat yrityksen kallein voimavara, joten heistä tulee pitää huolta. Työsuojelu onkin meillä ykkösasiana. - Koulutamme työntekijät pääsääntöisesti itse. Valmiita tämän alan ammattilaisia ei ole olemassakaan. Työntekijällä pitää olla halu tehdä työtä ja motivaatiota. Etsin paikallisia nuoria työttömiä ja saimmekin hyviä työhalukkaita nuoria - ja heitä sitten koulutettiin. Työntekijöiden keski-ikä on alle 30 vuotta. Nuoret ovat viihtyneet, kun vaihtuvuuskin on likimain nollassa. Useimmiten jatkamme kouluttamamme nuoren kanssa pysyvällä työsuhteella, toteaa Ossi Paakkunainen. Vaaralliset hitsauskaasut poistetaan tuotantotiloista Kun ruostumatonta terästä hitsataan syntyy mm. kromihöyryä, joka täytyy poistaa. Nederman-kohdepoistolaitteilla imetään hitsauksessa syntyvät kaasut ja hiontapölyt pois. Kohdepoistolaitteista savukaasut imetään keskitettyyn Nederman FilterMax C25 -suodatinlaitteeseen, jossa on lisäksi erilliset kaasusuodattimet. Kaasusuodatinjärjestelmä palauttaa ilman puhtaana takaisin hallin yleisilman joukkoon. Ilmaa ei puhalleta ulos, mikä olisikin turhaa lämmönhukkaa. - Nedermanin kohdepoistolaitteita olemme käyttäneet niin kauan kuin olemme tuotantotoimintaa harjoittaneet eli toimintamme alusta alkaen, tosin pienemmässä mittakaavassa kuin tänä päivänä. Tämä uusi järjestelmä suunniteltiin ja rakennettiin mittatilaustyönä tähän halliin. Kaikkia neljää suodatinyksikköä käytetään päivittäin. Työntekijät eivät ole valittaneet, kertoo Ossi Paakkunainen. Hyvää palvelua Industria Centeristä - Heikki Paunonen Savonlinnan Industria Centeristä on tarjonnut ja myynyt meille kaikki Nederman-laitteet. Yhteistyötä olemmekin tehneet jo yli 15 vuotta. Häneltä saimme tiedot näistä Nedermanin kaasusuodattimista ja muista järjestelmistä. Industria Centerin palvelu on toiminut oikein hyvin. - Turvallisuuteen liittyvää hyvää kun ei saa halvalla. Laitteiden pitää olla parasta mahdollista laatua. Tämä suodatusjärjestelmä on pyörinyt noin puoli vuotta, eikä mitään valittamista ole, toteaa Ossi Paakkunainen. TECSTIT-lehti 4/2006 Ennakoivaa huoltoa Componenta Karkkilan valimossa Componenta on kansainvälisesti toimiva metalliteollisuuden konserni, jolla on tuotantolaitoksia Suomen lisäksi Hollannissa ja Ruotsissa. Componenta toimittaa asennusvalmiita valettuja, hammastettuja ja koneistettuja komponentteja valituille teollisuudenaloille. Suomessa konsernilla on konepajojen lisäksi neljä valimoa, jotka ovat erikoistuneet erikokoisten kappaleiden ja eri materiaalien valamiseen. Componentan Karkkilan valimossa tehdään valukomponentteja lähinnä raskaalle kuormaautoteollisuudelle. Karkkilan yksikön kapasiteetti on tonnia vuodessa. Työntekijöitä Karkkilan yksikössä on noin 250. Määrä vaihtelee, koska valimossa käytetään myös vuokratyövoimaa tarpeen mukaan. Componentan tuotanto on jaettu ns. valukehäkoon mukaan. Isoimmat tuotteet tehdään Suomivalimossa Iisalmessa. Porissa ja Pietarsaaressa tuotetaan pienempiä kappaleita. Karkkilan yksikön tuotteet ovat kilon painoisia. - Valamme pääsääntöisesti kahta eri rautalaatua, toki eri sekoituksilla useampia eri variaatioita. Jälkikäsittelynä meillä on karkaisu, kertoo Componentan työnjohtaja Asko Heino. Yli miljoona kiloa hiekkaa vuorokaudessa Valussa käytettävää muottihiekkaa kierrätetään tuotannossa, eli valun jälkeen hiekka käytetään uudelleen. Hiekkaa kulkee valimossa kumihihnoja pitkin kg vuorossa, eli yli miljoona kiloa vuorokaudessa. Valun aikana hiekasta häviää siihen lisätty kosteus, joten se on varsin pölyävää, ja sitä kulkeutuu joka puolelle. TECSTIT-lehti 4/2006 Hiekkapöly poistetaan Norclean-imurilla - Tarvitsemme päivittäin imuria hiekkapölyn poistamiseen muun muassa kuljettimen rakenteista ja laakeroinneista. Tällä jatkuvalla imuroinnilla pyrimme estämään hiekkapölyn aiheuttamat vauriot kuljettimessa, eli ennakkohuollolla minimoimme tehokkaasti katkokset tuotannossa, sanoo Asko Heino - Saimme tämän vuoden keväällä Componentalta tehtäväksi selvittää kestävän ja suuritilavuuksisen imurin saatavuutta. Componentalla on ollut vuosikausia käytössä hieman pienempi Norclean-imuri, joka onkin luotettavasti toiminut rankoissa olosuhteissa. Tämän uuden imurin hankintapäätökseen vaikuttikin aiemmat hyvät kokemukset Norclean-imurista, kertoo Juhani Fäldt Euro-Hydrosta. - Uusi Norclean-imuri on ollut käytössä noin neljä kuukautta, ja se onkin hyväksi todettu. Sillä pääsee imuroimaan pitkän imuletkun ansiosta ahtaistakin paikoista, ja imuautoon verrattuna tehokkaan imun voi viedä juuri sinne missä sitä tarvitaan, toteaa Asko Heino. - Näiden Norclean-imureiden ikää ei lasketa vuosissa, vaan lähinnä vuosikymmenissä, johtuen lähinnä niiden tukevasta ja kestävästä rakenteesta. - Ejektoriperiaatteella toimivien Norclean-imurien käyttö on helppoa. Imurissa oleva paineilmapuhdisteinen suodatin puhdistuu automaattisesti, kun imuri sammutetaan. Muutenkin varsinaisia huoltokohtia imurissa on hyvin vähän. Imurointivarusteet, kuten esimerkiksi letkut, ovat luonnollisesti kulutustavaraa, toteaa Tecalemitin Harri Sinikallio.n Euro-Hydro Oy:n Juhani Fäldt (vas.) ja Componentan työnjohtaja Asko Heino tarkastelemassa Norclean-imuria Componentan Karkkilan valimolla. Imuria käytetään kaavauslinjan ympäristön ja valukehien imurointiin.

10 10 - NEDERMAN KAIKKIALLA Spoilereita maailman suurimpaan matkustajakoneeseen Patria on kansainvälisesti toimiva ilmailu- ja puolustusteollisuuskonserni. Päätuotteita ovat panssaroidut pyöräajoneuvot, kranaatinheitinjärjestelmät, helikopterit ja lentokoneet sekä näiden tukipalvelut ja puolustuselektroniikkajärjestelmät. Patria tarjoaa myös kilpailukykyisiä ratkaisuja vaativien komposiittirakenteiden sekä avaruus- ja puolustuselektroniikan alalla. Vaativaa komposiittiteknologiaa Patria Aerostructures Oy suunnittelee ja valmistaa vaativia komposiittisia lentokone- ja avaruusrakenteita ja on aktiivisesti mukana uusien komposiittiteknologioiden kehittämisohjelmissa. Aerostructures-liikketoiminta vastaa mm. A380-matkustajakoneen ohjainpintojen suunnittelusta, testauksesta ja valmistuksesta. Tämä spoilerituotanto työllistää Suomessa noin 80 henkeä. Spoileri on siiven yläpinnalla oleva rakenne, jota käytetään muun muassa lentokoneen ohjaamiseen ja nostovoiman poistamiseen koneen laskeutuessa. Yhdessä A380-koneessa on 16 spoileria, 8 kummassakin siivessä. Aerostructures valmistaa myös mm. NH 90-kuljetushelikopterin laskutelinesuojuksia ja takarunkoja. Aerostructures-liiketoiminta on valittu myös suunnittelemaan ja valmistamaan ensimmäisen suuren eurooppalaisen Airbus A400M-sotilaskuljetuskoneen sivuvakaajan kärjen muotosuojia. Kone rakennetaan monikansallisena hankkeena, ja sen tuotanto on huipussaan noin 30 konetta vuodessa. Mallia mehiläiskennosta - Spoileri koostuu ns. upperskinistä ja lowerskinistä, joiden välissä on mehiläiskennon kaltainen kennorakenne. Spoilerissa on jopa 57 laminointikerrosta saranoiden kohdalla ja muualla vain 7 kerrosta. Kerrosten määrä riippuu siitä onko kyseessä lentokoneen rungon lähellä oleva spoileri, johon kohdistuu enemmän voimia, vai siiven kärjellä oleva spoileri. Kerrosten määrä määräytyy lujuuslaskelmien mukaan, kertoo Patria Aerostructuresin Sisko Halonen Laminoinnin jälkeen osat säkitetään ja kovetetaan autoklaavissa. Tämän jälkeen tehdään vielä mm. pohjamaalaus, kokoonpano, erilaisia testauksia - jopa röntgen - ja muita viimeistelytöitä ennen kuin spoileri on valmis. Puhdas ilma on tärkeää tuotantotiloissa - Laminointitilassa on lämpötilan oltava jatkuvasti ±20 C. Ilman puhtausluokka täällä on , eli partikkelit eivät saa olla 5 myytä isompia. Tätä mitataan jatkuvasti. Puolivuosittain pestään seinät, katot ja lattiat. Täällä on lievä 7 Pascalin ylipaine koko ajan, mikä estää pölyn sisäänpääsyn, kertoo Sisko Halonen. - Ihanteelliset olosuhteet työntekijöille, puhdasta ja sopiva lämpötila, toteaa kunnossapidon työnjohtaja Martti Rantanen. Nederman-keskus imurijärjestelmä poistaa roskat ja pölyt tuotantotiloista Kevään 2003 laajennuksen yhteydessä hankittiin uusi keskusimurointijärjestelmä, jolla saadaan imuroitua tehokkaasti roskat ja pölyt tuotannosta. Hionnassa syntyvän pölyn hienojakoisuus ja suuri yhtäaikaisten käyttäjien määrä asetti kovat vaatimukset järjestelmälle. Neuvotteluvaiheessa toimitettavat laitteet määriteltiin vielä pykälää parempitasoisiksi kuin mitä suunnittelija oli alun perin suunnitellut, koska suuri hallitila aiheutti sen, että imuputkiston runkolinjat tulivat pitkiksi. Pisin näistä linjoista ulottuu 170 metrin päähän keskusimurin konehuoneesta. Käyttäjämäärä on koko ajan kasvanut alkuperäisestä suunnitellusta ja järjestelmään on liitetty myös erilaisia työstökoneita, kuten vannesahoja ja nauhahiomakoneita. Martti Rantanen onkin hämmästellyt, että mahtaako järjestelmän kapasiteetti loppua koskaan. VAC imuyksiköllä voi olla useita käyttäjiä samanaikaisesti Tecalemitin toimittaman Nederman-keskusimurointijärjestelmän imuyksikkönä on VAC , joka mahdollistaa suuren yhtäaikaisen käyttäjämäärän ja pitää alipaineen tasaisena koko käyttöalueella. Yksikkö käynnistyy ja pysähtyy automaattisesti imupisteiltä mikrokytkimien antaman tiedon välityksellä. Suodattimena on FlexFilter Twin varustettuna PTFE-pinnoitetuilla suodatinletkuilla. PTFE-suodattimien etuna on pölyn tarttumattomuus ja hyvä suodatusaste. Suodatinletkut puhdistuvat automaattisesti ohjauskeskukseen säädetyin väliajoin. Myöhemmin tuotantotiloihin on hankittu kuusi erilaista taittopuomia, joissa on paineilma- ja imuliitännät ja osassa myös sähkön ulosotto. Käsihiomakoneiden yhteydessä käytetään TAV 50 FV -venttiileitä, jotka aukeavat ja sulkeutuvat automaattisesti hiomakoneen käynnistyessä ja pysähtyessä. n TECSTIT 1/2006 Nedermanin TEC 7-monitoimipuomeilla saadaan imu-, sähkö- ja paineilmaulosotot aina lähelle työpistettä, vaikka työpisteiden sijoittelu muuttuu työkappaleen mukaan. Kuvassa Tom Weiström (vas.) ja Jorma Luomala viimeistelemässä spoileria. Patrian kunnossapidon työnjohtaja Martti Rantanen tarkastelemassa Nedermanin kompaktia VAC imuyksikköä ja FlexFilter Twin -suodatinyksikköä. Mahtuvat pieneenkin konehuoneeseen ja ovat helposti huollettavissa. Jonne Alanko hiomassa Airbus 320 -koneen osaa. Nedermanin SA-G 450- imupuomi ja TAV 50 -automaattiventtiili helpottavat hiomatyötä; pölynpoisto tapahtuu suoraan hiomakoneelta.

11 11 - NEDERMAN KAIKKIALLA Sokerin käsittely on nyt helpompaa ja turvallisempaa Saarioisten Säilyke Oy:ssä kuluu noin 5 miljoonaa kiloa sokeria vuosittain mm. hilloihin ja säilykkeisiin. Sokeri on erityisen pölyävää ja räjähdysherkkää ainetta. Uuden sokerinkäsittelyjärjestelmän ja siihen liittyvän Norclean-teollisuusimurin avulla saatiin pölyongelma kuriin Sokerin käsittelyä ennen ja nyt - Aikaisemmin sokeri tuotiin meille 900 kg suursäkeissä rekka-autoilla. Aika kului autojen tyhjentämiseen, sokerisäkit varastoitiin ja siirreltiin trukeilla eri osastoille, säkkejä tyhjenneltiin ja vaihdeltiin. Se työllisti kalustoa ja henkilökuntaa; ja kylläpä pölisi! - Nykyisin meillä on uusi sokerisiilo ulkona, jonne säiliöautot tuovat irtosokerin. Siilosta sokeri siirretään paineilmalla eri osastoille pienempiin säiliöihin - puskurisäiliöihin. Näin saatiin sokerin siirtely helpommaksi ja siistimmäksi, kertoo tehdaspalvelupäällikkö Pasi Virtanen. Räjähdysvaarallinen sokeri - Sokeripölyn käsittelyssä on kipinäräjähdysvaara, joten aloimme selvittää mikä imurimerkki täyttää meidän työympäristömme edellyttämät vaatimukset. Sähkötoimisia imureita ei voitu ajatella tässä tapauksessa. Räjähdysvaarallisessa ympäristössä käytettäville imureille on omat turvallisuusvaatimukset. Lisäksi valinnassa liikuteltavuus oli tärkeä ominaisuus, jotta imuria voidaan liikutella eri puolilla tehdasta oleviin sokerin käyttöpisteisiin. - Tässä projektissa saimme apua Suomen Sokerin Reijo Rehelliltä, jolla on kokemusta vastaavista projekteista, kertoo Pasi Virtanen. - Sopivissa olosuhteissa sokeripöly on tehokkaampi räjähdysaine kuin dynamiitti, toteaa Tecalemitin Norclean-tuotteiden tekninen myyjä Harri Sinikallio. ATEX-hyväksytty Norclean-imuri Ab216Ex - Päätimme valita heti määräysten mukaiset laitteet, ettei niitä tarvitse heti korjailla ja täydentää määräysten mukaisiksi. Loppujen lopuksi imurivaihtoehtoja ei ollutkaan kovin monta, joten päädyimme paineilmatoimiseen ATEX-hyväksyttyyn Norclean-imuriin. Koska olemme olleet aikaisemminkin yhteistyössä paikallisen Norcleanedustajan Seppo Sutelan (Eppos Trading) kanssa, muistin tämän merkin. - Imurin lisäksi hankittiin Norcleanin liikuteltava esierotin, johon sokeripöly imuroidaan ja jolla pöly kuljetetaan pois tuotantotiloista. Lisäksi rakensimme uuteen sokerisiiloon kiinteän putkiston, johon imuri kytketään. Kiinteästä putkistosta on se etu, ettei imuvarusteita tarvitse kanniskella kerroksesta toiseen, vaan ne voidaan säilyttää imuroitavassa kohteessa. - Kärjistetysti voidaan sanoa, että Norclean-imurit maksavat enemmän kuin tavanomaiset imurit, mutta saimme toisaalta varmatoimisen laitteiston, jossa ei ole ollut mitään ongelmia ja imutehokin on riittänyt loistavasti, toteaa Pasi Virtanen. Kuka siivoaa, koska ja mistä? - Siivousvaihtoehtoina on vielä, että hoitaako muutama henkilö koko alueen imuroinnin, vai hoitaako joka osasto omat imurointinsa. Yhtälailla imuri käy myös jauhojen imurointiin; Siilohuone on noin 20 metriä korkea rakennus ja sen jokaiselle työtasolle kulkee imurointiputkisto. Joka tasolla on myös omat imurointivarusteet imuletkut ja suuttimet, joten niitä ei tarvitse siirrellä tasolta toiselle. Siirrettävä Norclean-imuri siilon alakerrassa kytketään imuroitaessa putkistoon, kertoo tehdaspalvelupäällikkö Pasi Virtanen käsittelemme täällä myös jonkin verran jauhoja. Siilohuoneen siivous aloitetaan imuroinnilla ja harvemmin käytämmekään mitään kosteaa rättiä tai vastaavaa. - Tuotteiden valmistuksessa käytetään paljon vettä, joten säännöllinen imurointi on välttämätöntä, ettei lattioilla tai muilla pinnoilla oleva sokeri muutu liisteriksi ja kuivu kiinni, kertaa Pasi Virtanen. Harvemmin imurointia vaativissa kohteissa meillä on käytössä hälytysvälit imurointiajoista.n TECSTIT 1/2006 Respecta tuottaa monipuolisia yksilöllisiä apuvälinepalveluja pölyttömissä tiloissa Respecta on apuvälinepalvelujen ja apuvälineisiin liittyvien hoito- ja kuntoutusratkaisujen asiantuntija. Toiminnan tavoitteena on tarjota ihmisen toimintakykyä ja elämänlaatua parantavia tuotteita ja palveluja. Tuotevalikoimaan kuuluukin sekä mittojen mukaan yksilöllisesti asiakkaalle valmistettavia tuotteita sekä valmisapuväleintä. Respectan valmistamat apuvälineet ovat erilaisia proteeseja, ortooseja, jalkineita ja tukipohjallisia. Näiden välineiden valmistuksessa ja mitanotossa hyödynnetään ammattitaitoisen henkilöstön osaamista sekä viimeisintä teknistä tietämystä. Esimerkiksi mitanotossa ja mittatietojen käsittelyssä käytetään muun muassa CAD/CAM-ohjelmaa yhdistettynä skannauslaitteeseen.. Valmisapuvälineet ovat tuotteita, joita Respecta tuo maahan ja myy joko sellaisenaan tai tekee niihin asiakaskohtaisia muutostöitä. Palvelut lähellä asiakasta Respectalla on kaikkiaan 12 toimipistettä. Yksittäisiä klinikoita on 10 paikkakunnalla, Paikallinen toiminta on välttämätöntä, sillä asiakkaat ovat pääsääntöisesti liikuntarajoitteisia. Vastaanottotoimintaa on Pohjois-Suomessa viidessä keskussairaalassa. Sairaalassa tapahtuu apuvälineiden mittaus ja sovitus, jonka jälkeen ne valmistetaan klinikallamme, Pohjois-Suomen aluejohtajajuha Matila kertoo. Autonostinta tarvitaan muutostöissä Monttuun asennettua Tecalemitin saksinostinta käytetään päivittäin paljon muuhunkin kuin varsinaiseen auton pohja-asennukseen. Apuvälineillä varustettava auto nostetaan ergonomisesti oikealle korkeudelle kun esimerkiksi penkin kääntölevyihin tai ohjauslaitteisiin tehdään asiakkaan tarvitsemat muutostyöt. - Tällaiset asennustyöt olisivat selkärangan ja nivelten kannalta kaikkein kuluttavimpia ilman tätä nostinta. Kokeneet autoasentajamme osaavatkin hyödyntää nostinta työssään viimeisen päälle. Toiminnan kannalta ei ole ollut mitään ongelmia, toteaa Juha Matila. Pienkohdepoistolaitteilla poistetaan kipsipölyt Proteesienvalmistuksessa syntyvä pöly ja liuotinhöyryt poistetaan Nederman Mini-savunsyöjillä. Näin estetään pölyn tai höyryjen pääsy työntekijöiden hengitysvyöhykkeeseen. Klini- kalla on kaikki pienkohdepoistolaitteet liitetty keskusimujärjestelmään. Tämä keskitetty pölyn- ja höyryjenpoisto takaa työtiloihin puhtaan ilman. - Proteesienvalmistuksessa kipsimuotin päälle laitetaan moninkertaiset lasikuitusukat ja tämän jälkeen muovipussi, johon lasketaan hartsi ja imaistaan sitten alipaineella lasikuitukerrokset mukaan rakenteeseen. Irrotetaan aihio, leikataan liiat pois, muotoillaan ja kiinnitetään osaksi proteesia. On tärkeää saada valukappale tiettyyn asentoon ja helposti alipaineistettavaksi. Mitään valmiita työkaluja ei ole, vaan kaikki pitää rakentaa tarpeen mukaan. Proteesien valmistus on tarkkaa käsityötä. Työkalujen ja telineiden valmistuksessa tarvitaan kekseliäisyyttä, ja kun hyvä idea on keksitty se pyritään kopioimaan myös muille klinikoille, kertoo Juha Matila.n TECSTIT 5/2005

12 12 - NEDERMAN KAIKKIALLA Metso Minerals (Tampere) Oy - höyryveturien valmistuksesta kivenmurskauksen ammattilaiseksi Tampereella sijaitseva Metso Minerals (Tampere) Oy (entinen Lokomo) suunnittelee, valmistaa ja markkinoi tuotteita kiven ja mineraalien murskaukseen ja seulontaan maailmanlaajuisesti. Asiakkaita ovat louhokset, kaivokset, urakoitsijat ja metallinkierrätyslaitokset. Metso Mineralsin päätuotteita ovat leuka- ja karamurskaimet, tela- ja pyöräalustaiset murskainyksiköt, kiinteät ja siirrettävät murskauslaitokset sekä syöttimet, seulat ja kuljettimet. Metso Minerals on alansa johtava valmistaja maailmassa. Metso Minerals (Tampere) Oy:n valmistamia murskaimia ja murskauslaitteita käytetään kivilouhoksilla, rakennus- ja kaivosteollisuudessa sekä kiviperäisten materiaalien - tiili, betoni, asfaltti - uusiomurskauksessa. 80 % tuotannosta menee vientiin. Näin Norclean-teollisuusimurit otettiin käyttöön - Yhteistyömme MetsoMineralsin kanssa alkoi reilut 10 vuotta sitten alan messuilta. Hiekkapuhallukseen toimitettiin yksi Norclean-imuri koekäyttöön. Silloin kommentoitiin, että eihän täällä voi imuroida mitään, täällä on teräshiekkaa, jonka ominaispaino on melkein kuusi. Imuroimme 4-5 metrisestä montusta teräshiekkaa Norclean-imurilla, ja komeasti se sieltä nousi. Tästä konepajalle levisi huhu että kaikkea voi imuroida, myös metallilastuja. Tästä yhteistyömme alkoi, muistelee Detergent Oy: n paikallinen Norclean-jälleenmyyjä Timo Rankela. Tänä päivänä Metso Mineralsin tehtaalla onkin jo 20 Norclean-yksikköä käytössä. dattimet eivät ole menneet tukkoon, kertoo Metso Mineralsin palopäällikkö/järjestysmestari Raimo Haapanen. Norclean-imurit ja -imurointivarusteet ovat antistaattisia, eli sähköä johtavia, joten pölyjä imuroitaessa ei synny kipinäräjähdysvaaraa. Imurien antistaattisuus - eli sähkönjohtavuus - on tärkeä asia, varsinkin hienoja pölyjä imuroitaessa. Näin ei oteta turhia riskejä räjähdysvaaran takia. Leikkuunesteet takaisin kiertoon Koneistamossa on pilareissa Norclean-yksiköitä, siilo, suodatin ja imuri. Isoilla työstökoneilla on jopa konekohtaisia Norclean-imureita. Niillä imuroidaan kaikki työstössä syntyvät lastut, leikkuunesteet - eli kaikki mitä tässä prosessissa syntyy. - Yhdellä työstökoneella, jossa käytetään paljon leikkuunestettä, on käytössä automaattierotuksella varustettu Norclean-imuri. Näin leikkuuneste saadaan takaisin kiertoon. Eikä näiden imurien kanssa ole ollut mitään ongelmia, kertoo Timo Rankela. Paineilma- vai sähkökäyttöinen imuri? Paineilmakäyttöisen imurin Norclean imuroi teräshiekan ongelmitta - Kokeilimme kyllä aikanaan kaikenlaisia, myös kilpailevia paineilmakäyttöisiä imureita, mutta silloiset laitteet eivät pystyneet valimohiekkaa montusta nostamaan. Norclean oli ensimmäinen imuri, joka pystyi tällaisiin hommiin. Edelleen nämä Norcleanit ovat toiminnassa, katkoksia ei ole ollut. Ne on suunniteltu juuri tällaisiin vaikeisiin olosuhteisiin. Suotehot ovat huomattavasti suurempia kuin sähkökäyttöisen. Teräshiekka ja metallilastut kulkevat hyvin, kun imurissa on suuri alipaine. Paineilmaa tietenkin kuluu, mutta homma hoituu, toteaa Detergentin Timo Rankela. Norclean-imurit ovat myös erittäin hiljaisia. Tämä on tärkeää koneistamossa, jossa imurointi ei saa lisätä melukuormaa. Norclean-keskusimujärjestelmä pitää ilman puhtaana Työstökoneiden työkalu- ja muiden pöytien puhtaus vaikuttaa tietenkin työstettävän tuotteen laatuun. Sadasosan heittokin merkitsee näissä osissa paljon. Ennen osat puhdistettiin paineilmapistoolilla ja harjalla. Ilma oli harmaana pölystä ja leikkuunestesumusta. Ilmassa leijuva kivipöly tylsistytti koneen terät, ja työstökoneet tulivat tietenkin epätarkoiksi ja pysähtyivät. Huoltoa tarvittiin taajaan. Nykyisin työtilojen ilma pysyy puhtaana, kun siivous tapahtuu Norclean-keskusimujärjestelmän avulla. Myös ilman epäpuhtauksien aiheuttamat sairauspoissaolot ovat vähentyneet huomattavasti, sanoo Raimo Haapanen. Norclean poistaa isotkin valujätteet Metso Mineralsilla on käytössään myös sähkökäyttöinen Norclean-keskusimuri. Murskaimen osien valukappaleiden puhdistuksessa muodostuu runsaasti sekä hienoa pölyä että painavia ja isoja kappaleita valujätettä. Kaiken tämän poistamisessa tarvitaan suuren ilmamäärän lisäksi myös korkeaa alipainetta. Tämä onnistuu Norcleanin roots-puhaltimella varustetulla imurilla. Samalla hoituu myös koko valimon siivous. Tämä raskaan sarjan Norclean imuri on täysin täyttänyt täällä vallitsevien vaikeiden olosuhteiden edellyttämät tiukat vaatimukset, eikä sitä ole kolmen käyttövuotensa aikana tarvinnut lainkaan huoltaa, toteaa Timo Rankela.n TECSTIT 5/2005 Toni Räty imuroimassa työstöstä syntyneitä mangaanilastuja Norclean-imurilla.

13 13 - NEDERMAN KAIKKIALLA Sah-Ko Oy tarjoaa monipuolisia konepaja-alan metallipalveluja Sah-Ko Oy tunnetaan konepajana, jolla on useita toimintoja. Perinteisen koneistustyön lisäksi tämä palveleva konepaja tarjoaa laitekokonaisuuksien valmistusta ja asennusta tilaustyönä, vaativaa levy- ja teräsrakennusvalmistusta sekä pintakäsittelyä, erilaatuisten metallien hitsausta voimassaolevin pätevyystodistuksin, sarja- ja yksittäistuotantoon soveltuvaa tehokasta ja monipuolista koneistusta, hiontaa ja lämpökäsittelyä, erilaatuisten metalliraaka-aineiden määrämittaisena ja -muotoisena tapahtuvaa suoramyyntiä. Metallin myynti kasvaa - Tulevaisuuden suunnitelmissa on metallin myynnin kasvattaminen, meillä pintakäsittelylinja paranee merkittävästi verrattuna entiseen, ja tälle toiminnalle meillä onkin nyt erittäin hyvät tilat. Metallin esikäsittelyä tullaankin merkittävästi parantamaan. Esimerkiksi täysien salkojen ja levyjen myynti tulee kasvattamaan merkittävästi metallin liikevaihtoa. Myymme metallia määrämittoihin leikattuna sekä kilpailijoille että rakennusliikkeille ja yksityishenkilöille, kertoo toimitusjohtaja Seppo Estama. - Vakituisen henkilökunnan määrä on tällä hetkellä 70 henkeä. Koska tämä on hyvin pitkälle työvaltainen ala, liikevaihtomme on noin euroa/henkilö.. Teollisuuden kunnossapito on merkittävä palvelualue - Teollisuuden kunnossapito on meillä hyvin merkittävää toimintaa. Teemme vuosi- ja määräaikaishuoltoja paperi-, selluja muille tehtaille. - Pudasjärven koneistamo, jossa toimii kahdeksan henkilöä, on keskittynyt sarjatyöhön nykyaikaisilla koneilla. Siellä tehdään isoja sarjoja elektroniikka- ja hitech-teollisuuteen. Hylsytön WC-paperi säästää kaatopaikkajätettä Sah-Ko Oy:n tuoteohjelmaan kuuluu hylsytöntä WC-paperia valmistavat koneet, joiden idea on säästää tarpeetonta maksullista kaatopaikkajätettä. Suomessa tätä jätettä syntyy 1500 tonnia vuodessa. Tässä WC-paperinvalmistusprosessissa syntyvä paperipöly suodatetaan Nederman Filter- Max FI 30 -suodattimella. Jääpolanteen poistokoneet Sah-Ko Oy:lle Vuonna 2004 Sah-Ko osti oululaisen Konepaja MG Oy:n, jonka erikoisala on teiden kunnossapitokoneiden valmistus. Kaupan mukana Sah-Kon tuoteohjelmaan tulivat patentoidut erikoiskoneet jääpolanteen poistoon. Näitä koneita käyttävät tielaitos, kiinteistönhuoltoyhtiöt ja urakointia harjoittavat yritykset. Nederman FilterMax FI 60 suodattaa hitsaamon kohdepoistolaitteiden imemän ilman ja palauttaa puhtaan ilman takaisin työtilaan Konepajan ilma on pölytön ja savuton Toimitusjohtaja Seppo Estama kertoo, että pitkäaikainen kokemus Tecalemitin kanssa tehtävästä yhteistyöstä ja hyvät kokemukset Nederman-kohdepoistoletkustoista, hitsausletku- ja paineilmakeloista sekä Norclean-teollisuusimureista todistavat, että alhaisen hinnan sijaan oikea hinta/laatusuhde on perustelluin ratkaisu. Tecalemitin toimittamilla Nederman-kohdepoistoletkustoilla ja mekaanisilla suodattimilla pidetään konepajan ilma pölyttömänä ja savuttomana. FilterMax poistaa plasmaleikkauskoneen savukaasut Plasmaleikkauskoneen savukaasut poistetaan kahdella FilterMax FI 60 suodattimella. Suodatinjärjestelmä on ollut käytössä 2,5 vuoden ajan ja se on toiminut leikkauksessa syntyvää suurta savumäärää kehittävässä työssä odotusten mukaisesti. Tänä aikana on varmistunut, että työviihtyvyys on parantunut eikä savua enää tule työtiloihin. Hitsauksen kohdepoisto Hyvien kokemusten kannustamana hitsauksen kohdepoistoon valittiin noin vuosi sitten Nedermanin N sarjan letkustot, joiden valintakriteerinä oli letkustojen hyvä ilmamäärä ja käyttäjiä miellyttävä helppokäyttöisyys. Tähänkin kohteeseen asennettiin samanlainen FilterMax FI 60 -suodatin kuin plasmaleikkauksessa. Hitsauskaasujen ja plasmaleikkauksen poistojärjestelmiin asennettiin puhallinten paineohjausjärjestelmät ja tarvittavat automaattiset sulkupellit. Tällä ratkaisulla varmistetaan kulloisenkin tuotannon mukainen optimaalinen toimivuus ja samalla säästetään energiaa. Puhdistettu ilma palautuu työtilaan Kaikki FilterMax-suodattimet kierrättävät puhdistetun ilman takaisin työtilaan, jolloin voidaan vähentää kylmän korvausilman määrää ja samalla pystytään säästämään lämmitysenergiaa. Näiden suodatusratkaisujen ansiosta konepajan työviihtyvyys parani oleellisesti ja samalla varmistettiin työsuojelumääräysten täyttäminen.n TECSTIT 5/2005

14 14 - NEDERMAN KAIKKIALLA Valssaamon valssit puhdistuvat alipaineella Outokumpu Poricopperin valssaamossa vaseliini saa kyytiä paineilmatoimisella Norclean-teollisuusimurilla. Puhdistus liuottimien ja rättien kanssa on vähentynyt selkeästi. Outokumpu Poricopper Oy on osa Outokumpu Copperia, maailman toiseksi suurinta kuparituotteiden valmistajaa. Porissa valmistetaan mm. putkia, tankoja, nauhoja, lankoja, levyjä, profiileita, koneistettuja kuparituotteita ja suprajohtimia. Tuotteet myydään auto-, rakennus-, sähkö-, elektroniikka- ja telekommunikaatioteollisuudelle. Poricopperissa valssataan - Täällä valssaamossa valmistetaan kuparilevyjä ja -nauhoja esimerkiksi rakennus- ja telekommunikaatioteollisuuden tarpeisiin. Kuparia käytetään melko paljon julkisten rakennusten katteissa ja julkisivuissa. - Telekommunikaatioteollisuudesta hyviä esimerkkejä ovat linkkimastojen kaapeloinnit ja merenalaiset tiedonsiirtokaapelit, joissa kupari toimii eristeenä ja antaa suojaa mm. korroosiota vastaan. Korkeammalle jalostetuista tuotteista voisin mainita vielä vaikkapa Nordic Greenin, joka on valmiiksi patinoitua kuparilevyä. Luonnossahan kuparin patinoituminen kestää muutaman kymmenen vuotta, Poricopperin Valssaamon laatuteknikko Pellervo Talvitie kertoo. Valssit puhtaiksi ilman liuottimia - Aina kun tuotantokoneissa ja -laitteissa on liikkuvia osia, niitä täytyy myös huoltaa ja rasvata. Voiteluaineena vaseliini on paksuimmasta päästä näistä rasvoista. Sen poistaminen käsin räteillä ja liuottimia käyttäen on hankalaa ja työntekijöiden kannalta jopa haitallista. - Impulssi imurin hankintaan tulikin työntekijöiltä, joiden mielestä imurointi on parempi tapa kuin liuottaa rasva liuottimilla pois valssien päältä, sanoo Pellervo Talvitie. - Vaseliinin imurointi perustuu poikkeuksellisen suureen alipaineeseen, 78 prosenttiseen tyhjiöön. Sähkökäyttöisillä imureilla ei tällaista alipainetta saada aikaan, selostaa Norclean-imurien paikallinen jälleenmyyjä Seppo Sutela Eppos Tradingistä. Työturvallisuus ja ympäristönsuojelu tärkeää - Tänä päivänä työympäristön työturvallisuus on yksi tärkeimmistä asioista. Liuotinaineethan ovat hankalia käsitellä ja ihmisille haitallisia. Nyt kun käytämme Norclean-imuria vaseliinin poistossa, liuotinaineita tarvitaan hyvin vähän - liuotinaineella ja rätillä tehdään vain se viimeinen silaus ja valssi on puhdas. Kaikki tällaiset rasva- ja öljypitoiset rätithän ovat ongelmajätettä, joka sitten joudutaan käsittelemään asianmukaisesti. Nyt rättejä kuluu vähemmän. joten säästämme myös siinä. Ei ole hävittämisongelmaa. - Lisäksi Norclean on hiljainen, kuuluu ainoastaan suulakkeen imuääni, jonka ilmavirta- us aiheuttaa. Ja imurilla rasvan käsittely sujuu siististi. Valssaamon työkaluhuolto on tyytyväinen uuteen imuriin. Norclean-imurit yli 20 vuotta Suomessa Paineilmakäyttöisiä ejektoriimureita on yli 20 vuotta ollut Suomessa käytössä ja suurin osa on edelleen toiminnassa. Koska ejektori-imurissa ei ole yhtään liikkuvaa osaa, se on äärimmäisen pitkäikäinen ja helppo huoltaa. - Outokumpu Poricopper Oy:n kanssa Eppos Trading on tehnyt yhteistyötä nelisen vuotta Norclean-tuotteiden merkeissä. Tänä vuonna esimerkiksi on meistaamoon toimitettu paineilmatoiminen Norcleankeskusimuriyksikkö. Tällä talousalueella on todella paljon Norclean-imureita käytössä, kertoo Seppo Sutela.n TECSTIT 3/2005. Norclean Ab 305 NE 74 Maks.alipaine 78,0 kpa Maks.ilmamäärä 316 m³ /h Äänitaso 75,0 db(a) Paineilmankulutus 5,3 m³ /min Mitat (PxLxK) 1650x550x1200 mm Paino 70 kg Keräystilavuus n. 60 l (+ 40 l). Imetty vaseliini jää käytännössä ensimmäiseen ns. esierotussäiliöön, vain vähäinen määrä imuroitua ainetta kulkeutuu toiseen säiliöön. Imurissa on nelipyöräinen (kaksi pyörää lukittavissa) kärry säiliöiden kippityhjennyksellä ja tarvikekori imurointivarusteille. Norclean imaisee paksunkin rasvan hetkessä. Poricopperin työkaluhuoltaja Sami Sievi-Korte puhdistaa valssia Norclean-imurilla. Tämä on ollut vajaan vuoden käytössä, eikä tästä luovuta - ei enää rättejä eikä liuottimia, hän toteaa.

15 15 - NEDERMAN KAIKKIALLA Vilakoneessa ei pölystä ole haittaa Vilakoneen Juha Koivisto ja Matti Kankaanranta tutkivat yli kaksi vuotta robottihitsauksen kärynpoistossa olleen suodattimen puhdasta puolta, jossa ei ole tietoakaan pölystä. Vilakone Oy on valmistanut jo 21 vuotta Wille-kiinteistönhoitokoneita ja niiden lisävarusteita Loimaalla. Henkilöstön määrä on 105, ja liikevaihto on 45 milj. euroa. Tuotannosta menee vientiin 60 %. - Tänä vuonna valmistamme Willeä. Meillä onkin nyt historiamme paras tilauskanta. Olemme uusineet konemalleja vastaamaan tämän päivän kiristyneitä konedirektiivejä sekä päästö-, turvallisuus- ja melunormeja, kertoo tuotantopäällikkö Juha Koivisto. - Koska tarjoamme näitä koneita puhtaanapitotöihin, täytyy myös tuotantotilojen olla siistit ja puhtaat. Kun asiakas tulee hankkimaan konetta, haluamme näyttää siistejä tiloja, ja niin voidaan vaatia asiakkaaltakin huolellisuutta koneen huollossa ja kunnossapidossa. - Wille-kiinteistönhuoltokoneiden vahvuus on monipuolinen kone- ja laaja lisävarusteohjelma, joiden avulla pystytään hoitamaan niin talvi- kun kesäkauden työtarpeet eri käyttökohteissa. Nederman Vilakoneessa - Olen kiinnostunut ilmanvaihtolaitteista, ja innostuin Tecalemitin Nederman-imuriin ja varsinkin sen suodatinlaitteistoon. Jossakin Tecstit-lehdessä oli artikkeli ja hajotuskuva FilterMax-laitteistosta. Kiinnitin huomiota sen riittävän suureen suodatinpinta-alaan, hyvään suodatusasteeseen ja siihen, että puhdas ilma voidaan palauttaa takaisin työtilaan. Tästä nimittäin seuraa huomattava energiansäästö. - Vaihtoehtona oli ostaa halpoja imureita katolle ja puhaltaa ilma katon kautta ulos. Oli muitakin vaihtoehtoja, mutta ne olivat monimutkaisia. Luotettava toimittaja ja Nederman-imurin yksinkertaisuus ja moduulirakenne kiinnostivat. Siinä ei ole huollettavia liikkuvia osia eikä tunnistimia. Siksi päädyin Nederman FilterMaxlaitteistoon. - Lisäksi meille oli tulossa hitsauspisteeseen robotti, ja tiesin että siinä syntyy mahtava määrä savua. Kun laskin ilmamäärää, tuntui pahalta valita alimitoitettu laite, joten päädyin astetta isompaan kuin tarve oli, Juha Koivisto toteaa. Vilakoneella on tällä hetkellä käytössä yhteensä neljä Filter- Max 6000 laitteistoa suodattamassa hitsauskäryjä ja hiomapölyjä. Työteho noussut ja poissaolot vähentyneet Vilakoneessa hiotaan suuria kappale-eriä, jolloin syntyy myös suuri määrä hiomapölyä. Tämä pöly ei nykyään enää leviä hiomapaikalta muihin tiloihin, vaan jää suodattimeen. Hiomosta valmistuvat kappaleet ovat pölyttömiä, eikä työtilassa ole tarvinnut tehdä suursiivousta yli kahteen vuoteen. - Olemme tärkeällä asialla, kun yritämme pitää työpaikkaa kilpailukykyisenä ja työntekijät terveinä. Hyvä ja puhdas ilma sekä siistit paikat vaikuttavat paljolti siihen miten helposti saamme uutta työvoimaa ja kuinka suuri vaihtuvuus on. - Nykyiset työntekijämme ovat olleet terveempiä, tapaturmien määrä on pienentynyt ja motivaatioaste on korkeampi kuin ennen, toteaa Juha Koivisto lopuksi.n TECSTIT 4/2004 Wille 455b valmiina tositoimiin. Willen hytin hiontaa hyvin ilmastoidussa hiomahuoneessa. MFG Components Oy Voimansiirron asiantuntija Nedermanin NOM 28 -öljysumunerotin pitää MFG Componentsin tuotantotilojen ilman puhtaampana kuin ulkoilma. Tohmajärvellä toimiva MFG Components Oy on perheyritys ja toiminut tällä nimellä vuodesta Toiminta aloitettiin 1975 näissä samoissa tiloissa nimellä Oy Tohmac Co. MFG tarjoaa asiakkailleen voimansiirron kokonaisratkaisuja ja on konepajateollisuuden luotettava sopimushankkija. Voimansiirtotuotteita ovat hammaspyörät, hihna- ja ketjukäytöt, kytkimet ja kitkaliitokset. Tuoteohjelma muodostuu johtavista eurooppalaisista merkkituotteista. Kaksi kolmannesta yrityksen liikevaihdosta on omaa, räätälöityä valmistusta ja reilu kolmannes maahantuontia, esimerkiksi hihnat, ketjut, standardiketjupyörät, bulkkituotteet jne. - Muutama vuosi sitten tehdashallin laajennus tuli ajankohtaiseksi. Samalla tuotantotilojen ilmastointi - ilman laatu - piti saada kuntoon. Tämä on ollut meillä pitkäaikainen ongelma, kuten monella muullakin konepajalla. Ilman laatu ei ollut paras mahdollinen. Uskokin oli jo mennä. Aikaisemmin meillä oli käytössä yksinkertaisempia laitteita, mutta ne eivät olleet toimivia ratkaisuja kuten tämä nykyinen Nederman NOMjärjestelmä. Niiden huoltoa varten kun olisi pitänyt olla erillinen huolto-organisaatio, että ne sai pysymään kunnossa, kertoo hallituksen puheenjohtaja Pekka Shemeikka. - Käytössä on neljä 2800 m3/ h:n öljysumunerotinta. Kaikki ne työstökoneet joilla syntyy työstön yhteydessä leikkuunestesumua tai öljysumua, on yhdistetty öljysumunerottimiin - eli kaikki öljyinen sumu otetaan talteen. Aikaisemmin ilmassa oli paljonkin sumua, toteaa teknologiapäällikkö Juha Koljonen. - Työterveyslaitos on tehnyt mittauksia tilojen ilmanlaadusta. Tulokset olivat erittäin hyviä. Raja-arvot alittuvat rajusti. Mittaustuloksia on verrattu Sosiaali- ja terveysministeriön työsuojeluosaston julkaisussa Työsuojelusäädöksiä 3 HTP-arvot 2002 annettuihin haitallisiksi tunnettuihin pitoisuuksiin (HTP). Epäorgaanisen pölyn HTP8h-arvo on 10 mg/m 3 ja koboltin HTP8h-arvo 0,05 mg/m3. Mitatut arvot olivat pölylle <0,3 mg/m 3 ja koboltille <0,002 mg/m 3, selostaa Juha Kolöjonen. - Tämä uusi järjestelmä on ollut käytössä vasta 8 kuukautta. Meillä on kohta sellainen tilanne ilman laadun suhteen, että sisällä on parempi ilma kuin ulkona, toteaa Pekka Shemeikka. - Onhan teollisuushallien ilman laatu parantunut viimeisten 10 vuoden aikana. Meidän leveysasteillamme hallien ilmastonti on hieman ongelmallista, kun lämpötilan vaihtelut ovat niin suuret. Ekologinen näkökulma on myös tullut mukaan. Ennen puhallettiin ulos likainen ilma, kun sitä ei saanut kunnolla puhdistettua. Nyt meillä on sellainen järjestelmä, että voimme kesäisinkin puhaltaa lämpimän ilman ulos. Talvella taas puhdistettu ilma palautetaan sisätiloihin, mikä lämmittää sisäilman. Näin säästämme lämmityskuluissa aika paljon. Konetehot riittävät lämmittämään tuotantotilan työpäivinä, muuta lämmitystä ei tarvita. - Työntekijät ovat suhtautuneet positiivisesti. Asiat ovat nyt kunnossa, tämä on ollut hyvä ratkaisu, sanoo Pekka Shemeikka. TECSTIT 3/2004

16 16 - NEDERMAN KAIKKIALLA Polyuretaaniteknologian asiantuntija: Artekno-Pur Oy Artekno-Pur Oy:n syksyllä 2003 valmistuneen viimeistelyosaston tiloja ihastelemassa vastaava työnjohtaja.erkki Salo (vas.), tuotepäällikkö Joel Keskitalo (Tecalemit) ja tuotantopäällikkö Raimo Nieminen (Artekno-Pur Oy). Korkealuokkaisten, teknisten polyuretaanituotteiden valmistukseen erikoistunut ARTEKNO-PUR Oy on ratkaissut hiomonsa pölyongelmat Nedermanin FilterMax-suodatinlaitteistolla. Artekno-yhtiöihin kuuluvat Artekno Oy, joka on emoyhtiö, Artekno-Eps Oy, Artekno- Metalli Oy ja Artekno-Pur Oy. Artekno-yhtiöiden liikevaihto on n. 20 MEUR. Henkilöstöä Artekno-yhtiöissä on n Johtava polyuretaanituotteiden valmistaja Suomessa Artekno-Pur Oy valmistaa polyureetaanituotteita elektroniikkateollisuuteen, sairaalalaitevalmistajille ja osia ajoneuvoteollisuuteen, jonne valmistetaan mm. traktorien ja työkoneiden lokasuojienlevikkeitä, hyttien sisustuspaneeleja sekä jäähdyttäjän suojuksia. Tuotteiden sarjakoot vaihtelevat alkaen pienistä 50 kappaleen sarjoista useisiin tuhansiin. Polyuretaaniteknologian edut asiakkaille ovat edulliset muottikustannukset, lyhyet toimitusajat ja kokonaisedulliset kappalekustannukset. Edulliset muottikustannukset mahdollistavat myös pienten sarjojen valmistamisen edullisesti. Tuotteet toimitetaan asiakkaille joko suoraan puristeina tai jatkojalosteina, eli viimeistelyhiottuina ja valmiiksi maalattuina asiakkaan väritoivomusten mukaan. - Laatuvaatimukset ovat erittäin korkeat. Sairaalalaitteet menevät yleensä laboratorioihin, tutkimusyksiköihin, ja ne pitää pystyä desinfioimaan niin että niissä ei ole bakteerikasvustolle elinmahdollisuutta. Tämä on yksi syy, miksi kappaleelta edellytetään korkeaa laatua, toteaa tuotantopäällikkö Raimo Nieminen. - Esimerkiksi ajoneuvoteollisuuden puolella moottorikelkkakatteiden valmistus on merkittävä tuoteryhmä. Ne toimitetaan valmiiksi maalattuina ja osittain varusteltuina. Asiakas lisää tuotteeseen muut asennukseen liittyvät osat kuten esimerkiksi mittaristot, valot, saranat ja teippaukset. Tämän jälkeen asiakas kiinnittää tuotteet paikalleen kelkkaan, Raimo Nieminen selostaa. - Sairaalalaitepuolella valmistamme kotelorakenteet niin valmiiksi kuin se teknisesti on mahdollista. Osittain hoidamme myös silkkipainatukset, mutta teknisiä osia emme asenna. Toimitamme valmiit asennuskelpoiset komponentit asiakkaalle. - Polyuretaanit ovat ominaisuuksiltaan maailman parhaita liimoja. Siksi joudumme käsittelemään niitä ennen maalausta ja jatkojalostusta. Kappaleet raekuulapuhalletaan muottiin ruiskutettujen irrotusaineiden poistamiseksi. Tämän jälkeen ne tarkastetaan ja viimeistellään ennen pohjamaalausta. Uusi pölytön viimeistelytila tehostaa tuotantoa ja viihtyisyyttä - Vanha viimeistelytila on rakennettu Ja työsuojelullisestikin vaatimustaso niistä ajoista on koko ajan noussut. Enää eivät silloiset ratkaisut riitä. Pölynpoistojärjestelmiä oli aikaisemminkin, mutta ne eivät olleet riittävän tehokkaita. - Tarvitsimme lisää viimeistelypisteitä. Siihen oli kaksi syytä, ensinnäkin lisääntynyt tuotanto ja työhygieninen puoli. Lisäksi meidän piti etsiä parempia ratkaisuja kuin aikaisemmin oli käytetty. - Uuteen viimeistelyosastoon haluttiin tehdä työhygienisesti erittäin hyvät työskentelyolosuhteet, vaikka tämäntyyppisessä työskentelyssä pölyisyys onkin yleensä iso ongelma. Tiloihin rakennettiin yksilölliset työpisteet ja niistä tehokkaat pölynpoistot. Nykyisellä ratkaisulla hiomapöly poistetaan heti hiontapisteistä joten se ei enää leviä ympäristön yleisilmaan, toteaa Raimo Nieminen. - Uusien työpisteiden suunnitteluun paneuduttiin huolella. Tutkittiin minkälainen työpöydän pölynpoistoineen pitäisi olla ja kuinka ilmavirran tulisi kulkea työpisteessä. - Ensin ideoimme työhuoneet ja suunniteltiin työpöydät ja Ideaketju Ky Pälkäneeltä teki pöytäratkaisut. Työhuoneita on kaikkiaan kuusi. Tecalemit suunnitteli ja mitoitti työpöytien imuratkaisut ja työhuoneiden tuloilmaratkaisut. - Työpisteiden seinien läpikuultava pintamateriaali tekee työpisteestä valoisan ja viihtyisän. Valoa vasten näkee lisäksi kappaleiden pintavirheet hyvin. - Ideana oli, että pöly saadaan poistettua ja että työtilaan saadaan virtaamaan uutta, puhdasta ilmaa tietyltä suunnalta takaisin. Ilma kierrätetään siten, ettei pöly leviä työpisteestä mihinkään muualle. Nyt työpisteissä ei ole pölyä kuten hiontapaikoissa yleensä. Myös työntekijät ovat todella tyytyväisiä tähän nyt käytössä olevaan järjestelmään. Tosi hyvä systeemi tällä hetkellä, kiittelee Raimo Nieminen. Järjestelmän imuyksikkönä on Nederman FilterMax DF 120 suodatinlaitteisto, joka on suunniteltu nimenomaan hienon, kuivan pölyn imuun ja suodatukseen. Laitteiston mitoitusilmamäärä tässä kohteessa on m3/h (= 3,33 m3/s) eli 2000 m3/h hiomahuonetta kohden. FilterMax imee työpöydistä sekä alaimukanavien että imuseinäkanavien kautta hiomapölyistä ilmaa, suodattaa ilmasta pölyn pois ja palauttaa puhdistetun ilman takaisin työtilaan. FilterMax on varustettu säädettävällä automaattipuhdistuksella, jolloin kunnossapito- ja huoltotyötarve on erittäin pieni. Sekundaarisena säästönä on saatu energiansäästöä, kun lämmitettyä ilmaa ei puhalleta ulos vaan kierrätetään puhtaana takaisin työtilaan. Palautettu ilma on hieman lämpimämpää kuin huoneilma. Tästä lämpöisestä palautusilmasta on hyötyä. Kun ilmavirtaamat ovat aika suuria niin lämpöisempi paluuilma ei aiheuta vedon tunnetta. Koska palautusilma työtilaan tulee monen palautusputken kautta, pieninä nopeuksina ja työntekijän selän takaa, se ei aiheuta esim. niska- eikä hartiasärkyä. - Tässä projektissa oli kolme urakoitsijaa, joista Tecalemit oli suurin. Uudet tilat valmistuivat elo-syyskuun vaihteessa 2003, jonka jälkeen laitteistoa onkin käytetty kahdessa vuorossa, toteaa Raimo Nieminen.n TECSTIT 2/2004 FilterMax-suodatinlaitteisto suodattaa ilmasta pölyn pois. Tämän jälkeen puhdistettu, lämmin ilma voidaan palauttaa takaisin työtilaan. Oy Factorix Ab:ssa rauta muuntuu valmiiksi tuotteiksi Porvoossa sijaitseva Oy Factorix Ab on perustettu Factorixin toiminta alkoi yhteistyöstä Ikean kanssa. Yritys valmistaa Ikealle teräsrunkoisia, useista metalliosista koostuvia huonekaluja. Tänä päivänäkin IKEA on yksi Factorixin suurimmista asiakkaista Porvoossa sijaitsevien Norpe Oy:n - joka valmistaa kylmälaitteita - ja öljyntorjuntavälineitä valmistavan Lamor Oy:n lisäksi. Factorixin liikevaihto on noin 7 MEUR, ja se työllistää 30 henkilöä. Tarjoamme asiakkaillemme mahdollisimman täydellisiä kokonaisratkaisuja. Poikkeamme hieman perinteisestä alihankintateollisuudesta siinä, että pyrimme tekemään asiakkaalle kokonaisuuksia emme yksittäisiä komponentteja. Esimerkiksi Ikealle tehdään tuotteet valmiiksi pakattuina, ja nämä pakkaukset avataan seuraavan kerran vasta eri puolilla maailmaa sijaitsevien Ikean asiakkaiden kotona, kertoo, kertoo tuotantopäällikkö Veli Matti Varis. - Tätä samaa konseptia tarjoamme myös muille yhteistyökumppaneillemme. Esimerkiksi Lamorin öljynkerääjät ja voimanlähteet teemme täysin valmiiksi tuotteiksi. Kansainvälisiä yhteyksiä ja korkea automaatioaste - Etsimme maailmalta laadukkaimmat ja edullisimmat toimittajat, joten asiakkaan ei tarvitse siihen puuttua. Asiakas tuo meille tuotteen ja me huolehdimme lopusta. Hankimme tarvittavat raakaaineet ja komponentit eri puolilta maailmaa, esimerkiksi terästä olemme ostaneet Venäjältä ja Italiasta. Tämä on meidän toimintatapamme: eli korkeaan automaatioasteeseen perustuva teräksen jalostus, pintakäsittely sekä kokoonpano ja pakkaus, selostaa Veli Matti Varis. Priimalaadun takaa tehokas maalipulverin poisto värinvaihdon yhteydessä - Meillä on pulverimaalaamo, jossa käytämme 3-4 eri väriä. Värinvaihdon yhteydessä kaa-

17 17 - NEDERMAN KAIKKIALLA pit pitää aina imuroida. Näin saadaan kunnollista priimatavaraa ulos. Myös lattialle mahdollisesti varissut maalipulveri pitää poistaa. Levytyökeskuksen leikkuujätepalat poistetaan Norclean-imurilla - Lisäksi metallintyöstöstä, kuten lävistämisestä, syntyneet pienet öljyiset jätepalat on saatava pois tuotantotiloista. Eli tähän tarvitsimme imuria, joka pystyy imemään sekä maalipulveria että öljyisiä metallijätteitä, sahanpurua ynnä muuta. Aikaisemmin meillä oli käytössä kolme pientä imuria, mutta niiden teho ei ollut riittävä. Yksi työntekijöistämme tunsi ennestään Norclean-imurit, ja suositteli sellaista käyttöömme. Päädyimme Norclean-teollisuusimuriin, joka sopi meidän toimintaamme. - Käytössämme jo noin vuoden ollut Norclean Bb 216 -imuri ei ole minkään tiimin oma, vaan sitä siirrellään eri työpisteisiin tuotantoiloissa. Aluksi pelkäsin, että miten imuri kestää, kun sitä siirrellään työpisteestä toiseen eikä kukaan nimetty henkilö huolehdi siitä. Hyvin se on kuitenkin toiminut, ja imuria on helppo siirrellä. Tällä hetkellä olen imuriin tyytyväinen eivätkä käyttäjätkään ole sitä moittineet, toteaa Veli Matti Varis.n TECSTIT 3/2004 Hienojakoisen pölyn erikoisimuri NORCLEAN Bb 216 Teho 2,4 kw / 230 V. Suurin ilmansiirto 460 m3 / h Suurin alipaine 21,5 kpa Sisäänrakennettu syklonierotin Vastaiskupuhdistuksella varustettu absolutsuodatin (HEPA) Irrotettava 47 l pölysäiliö Imurin mitat (mm): pituus 713, leveys 625, korkeus 1250 Paino 66 kg Rajausverhot tehokkaassa käytössä Biliassa Bilian vauriokorjaamon työnjohtaja Seppo Ruuska (vas.) ja korj.päällikkö Juha Pitkänen (oik.) ovat tyytyväisiä uuden korjaamon ratkaisuihin. Tecalemitista koko talon paineilmajärjestelmä putkistoineen - Olemme satsanneet laatuun. Kaksoiskompressorijärjestelmä on meillä myös hhyvin uutta. Eli meillä on käytössä kaksi komrpessoria. Jos toinen kompressori jostain syystä pysähtyy, toinen käynnistyy automaattisesti. Näin varmistetaan ettei paineilma missään vaiheessa pääse loppumaan. Aikaisemmin Biliassa maalattavat autot kuljetettiin rekalla ja trailerilla Pitäjänmäellä olevaan automaalaamoon. Se oli melkoinen show, kun autoja korjattiin suuria määriä viikottain. Tämä ralli on jäänyt pois heinäkuun alussa, kun uusi maalauskammiojärjestelmä otettiin käyttöön. - Meillä on joka maalarille oma koppi, yhteensä viisi maalauskammiota. Maalaritkin ovat olleet tyytyväisiä, ja mikäpä on ollessa, kun kammioiden valaistus - päivänvalohalogeenit - ja ilmanvaihto ovat hyvät, toteaa korjaamopäällikkö Juha Pitkänen. - Jos maalattavaksi tulee korkeita pakettiautoja, meillä on siihenkin valmiudet. Yksi kammio on tavallista korkeampi juuri pakettiautojen maalaukseen. Lisäksi yksi kammio on varustettu speed dry -järjestelmällä ja yksi nostimella. - Maalattavien autojen naarmuuntumisen välttämiseksi kammioon on viety paineilmapisteet molempiin päihin, näin ei pitkiä paineilmaletkuja tarvitse viedä kammioon. - Maalarit ovat olleet tosi tyytyväisiä, mitään murinoita ei ole kuulunut. Heidän ammattikuntansa liikkuu paljon, mutta en edes muista, koska maalari olisi meiltä lähtenyt. On niin hyvät työolosuhteet. Biliassa käytetään ympäristöystävällisiä vesiohenteisia automaaleja. On siistiä ja hyvän näköistä, Juha Pitkänen kertoo. Kammiot ovat olleet kovassa käytössä. Pakokaasunpoisto tärkeää - Pakokaasunpoisto on tärkeää korjaamotiloissa. Kukaan ei haluaisi olla töissä, jos pakokaasuja ei poisteta. Pakokaasukeloja käytetään ahkerasti, niitä ei ole koskaan liikaa, toteaa Juha Pitkänen. Oy Bilia Ab Vantaan Kaivokselassa on ottanut käyttöönsä viiden maalauskammion järjestelmän. Kenelläkään muulla Suomessa ei ole vastaanvanlaatuista GARMAT-maalauskammiojärjestelmää. Pölyt pois keskusimujärjestelmällä - Keskusimujärjestelmä on äärimmäisen hyvä, ei tarvitse koko ajan etsiä missä imuri on. Autot saattavat hyvin helposti naarmuuntua, kun imuria hilaa paikasta toiseen. Nyt on helppo ottaa letku jostakin tietystä pisteestä. - Keskusimujärjestelmällä imuroimme ihan kaikenlaista pölyä. Hiomapölyt poistetaan keskuspölynimurilla. Pelaa, vaikka lasinsiruja imuroisi, kommentoi Juha Pitkänen. Työpisteen rajaaminen verholla Biliassa on käytössä myös ns. rajausverhot. Niitä on lähes jokaisessa yksittäisessä autonhuoltopisteessä Verhojen tarkoitus, niiden ollessa alaslaskettuina, on suojata korjattavana olevia autoja viereisten työpisteiden hionnasta syntyviltä kipinöiltä, hitsaus- ja muilta mahdollisilta roiskeilta. Verhot vähentävät myös voimakkaasti ääntä ja kaikumista korjaamotiloissa, vaikka ne eivät olisikaan kokonaan laskettuina. Verhojen yläosa on kirkasta, läpikuultavaa muovia, joten ne eivät estä valoa. - Verhot ovat uusi ajatus meillä, mutta tämä uusi asia on otettu hyvin vastaan. Pojat ovat tehokkaasti käyttäneet niitä eri hommissa. Verho rikkoo myös melua, ja antaa työrauhaa. Pääasiassa niitä käytetään kipinäsuojana, toteaa Bilian korjaamopäällikkö Juha Pitkänen. - Äänenvaimennus tulee ikäänkuin kylkiäisenä, vahvistaa Tecalemitin myyntipäällikkö Ari Paakkari. - Mielelläänhän auto laitetaan kerralla kuntoon, joten verhoa käytetään. Verho antaa myös työrauhaa. - Meillä verho toimii myös tuulensuojana, kun korjaamon isot ovet aika ajoin ovat auki. Kova tuuli hävittää suojakaasun, kun hitsataan, joten hitsaaminen on vaikeaa. Tämä verho estää hitsauskaasua sekoittavan virtauksen, jolloin voidaan varmistautua hyvän hitsaussauman laadusta. Kohdepoistoletkustot ja ulokepuomit - Mekaanikot ovat omaksuneet hyvin kohdepoiston käytön. Kohdeimuri pannaan paikalleen ja savukaasut imaistaan pois. Kaikki haluavat pitää huolta terveydestään, kertoo Juha Pitkänen. Ulokepuomilla lisätään kohdepoistoletkuston ulottuvuutta. Niillä saadaan jopa 11,5 metrin ulottuvuus kohdepoistolle. Puomiin voidaan yhdistää myös pakokaasunpoisto, jolloin siihenkin saadaan lisää ulottuvuutta. Keskusimurin yhteyteen voidaan asentaa huoltoyksiköt puomin päähän. Huoltoyksikössä on aina ulosotot paineilmalle, sähkölle ja imuroinnille. - Lisäksi maalausilma hoidetaan Ultrafilterin adsorbtiokuivaimella, jonka kastepiste on -40 C. - Jäähdytyskuivaimet ovat itsestäänselvyys. - Alumiiniputkisto on helposti muunneltavissa, paineilmapisteen pystyy laittamaan mihin haluaa, niitä on helppo lisätä ja tarvittaessa sulkea linjoja, eikä tarvitse laittaa koko korjaamoa pimeäksi, kertoo Juha Pitkänen. Bilia - uudenaikainen, kevyen kaluston korjaamo Biliassa on käytössä mm. Tecalemitin toimittama rengasrata, Alto-pesulaitteet ja -radat. Korjaamotiloissa on käytössä runsaasti Nedermanin pakokaasunpoistokelojen lisäksi kaapeli- ja paineilmakeloja. Samassa kiinteistössä toimii lisäksi Volvo-auton huoltokoulutilat, joihin Tecalemit on toimittanut kaikki laitteet. - Minä olen aika tyytyväinen Tecalemitin toimintaan, Juha Pitkänen sanoo lopuksi, ja lisää: Teillä on aivan loistava huoltomies Kulmala. n TECSTIT 1/2004 Huoltoyksikkö puomiin liitettynä kattaa jopa 80 neliön työskentelyalan. Ulokepuomi yhdessä kohdepoistoletkuston kanssa mahdollistaa jopa 11,5 metrin ulottuvuuden.

18 18 - NEDERMAN KAIKKIALLA Puhtaan ilman puolesta Tikka-Nastat Oy käyttää nastojen raaka-aineena kallista kovametallia. Uusi keskussiivousjärjestelmä ja uunin poistoilman suodatinlaitteisto valittiin niin, että pieninkin kovametallihiukkanen saadaan talteen käytettäväksi uudelleen. Uusien laitteiden myötä myös tehtaan ilmanlaatu parani. Tikkakoskella sijaitseva Tikka- Nastat on Suomessa ainoa laatuaan. Yrityksen 110 työntekijää tekee kolmanneksen maailmanmarkkinoiden tarvitsemista nastoista, noin nastaa vuosittain. Suurin osa niistä kiinnitetään Nokian Renkaiden tai Continentalin renkaisiin. Yritys panostaa tuotekehittelyyn; tälläkin hetkellä Tikka-Nastalla on 70 erilaista nastaa tuotannossaan, monelle eri ajopelille ja kelille. Työntekijöiden terveys etusijalla Kolme vuotta sitten Tikka- Nastat osallistui vapaaehtoisesti Kuopion Aluetyöterveyslaitoksen valtakunnalliseen tutkimukseen, jossa terveystutkimuksen kohteeksi otettiin konepajat. Tulosten valmistuttua tehtaan yleisilmassa todettiin olevan parantamisen varaa. Koska entinen suodatin ei enää toiminut toivotulla tavalla, tehdastiloihin asennettiinkin tammikuussa 2003 uusi Tedak-keskussiivousjärjestelmä sekä FilterMax DF pölynsuodatinlaitteisto. Nykyään työntekijät käyvät terveystarkastuksessa kaksi kertaa vuodessa ja tulokset ovat olleet rohkaisevia. Ilmanpuhtaus on tärkeää, sillä yritys käyttää raaka-aineenaan kovametallia. Se sisältää terveydelle vaarallista kobolttia, joka aiheuttaa mm. astmaa, allergista nuhaa ja ihotauteja. Metalli ja kovametallipöly kuuluvat metallurgisiin pölyihin, jotka ovat vaarallisia terveydelle. Hiukkaset, jotka voi erottaa silmällä takertuvat hengittäessä keuhkokarvoihin ja lähtevät yskimällä pois. Sitä pienemmät tunkeutuvat suoraan keuhkorakkuloihin ja ovat haitaksi terveydelle. Tikka-Nastalle asennettu suodatin suodattaa jopa 0.5 μm:n suuruiset hiukkaset. Säästöä raaka-aineissa ja sähkössä Yrityksen raaka-aineena käyttämä kovametalli tulee Suomeen pääosin romuerinä. Kovametalli kuumennetaan uunissa, jonka lämpötila on ºC ja jauhetaan sen jälkeen pulveriksi. Pulverista puristetaan edelleen kovametallitappi, joka on nastan sydän. Tämän prosessin aikana paljon pulveria leviää yleisilmaan, jota vastaan uusilla laitteilla halutaan taistella. Koska kovametalli on kallista raakaainetta, rahaa halutaan säästää käyttämällä huolellisesti kaikki kovametallihiukkaset. Keskussiivousjärjestelmällä erotetaankin arvokas ja arvoton raaka-aine toisistaan. Myös suodatinlaitteisto suodattaa kova- metallihiukkaset erilleen, josta ne on helppo ottaa uudelleenkäyttöön. Tikka-Nastan Seppo Oksanen oli mukana uusien laitteiden hankinnassa: - Laitteiden energiatalous ja ilman kierrätettävyys olivat tärkeimmät kriteerit. Tehtaan sähkönkulutus kun on verrattavissa pienen kunnan sähkönkulutukseen m³/h ( 2000 l/s ) ilmamäärälle mitoitettu suodatinlaitteisto säästää osaltaan sähkökuluja, kun se suodattaa lämpimän ilman puhtaaksi takaisin hallin yleisilmaan. Ulkoa otettavan ilman lämmittämiseen ei siis tarvitse tuhlata sähköä ja hallin yleisilmastointi pysyy tasapainossa. Myös keskussiivousjärjestelmä on energiaystävällinen, sillä se käynnistyy ja sammuu automaattisesti. Se myös puhdistaa automaattisesti suodattimet käynnissä ollessaan. Kun kesällä hiljaisen tuotannon aikaan harkittiin Filter- Max-suodattimen hetkellistä sammuttamista sanoivat työtekijät vastalauseensa. Suodatin jäi päälle ja hallin ilma pysyy yhtä puhtaana ja raikkaana kuin mihin tänä vuonna on aikaisemmin jo totuttu.n TECSTIT 4/2003 Jämäkkä laitteisto. Tikka-Nastan Seppo Oksanen tarkistaa FilterMaxin käyttötunnit sekä suodatinpuhdistusohjelmat. Puhdasta vauhdilla! Kone-asentaja Janne Hietikko näyttää esimerkkiä. Tecalemit suunnitteli uuneihin myös uudet imuhuuvat. Kiskoilla olevat verhot asennettiin estämään pölyn leviäminen. Vasemmalla olevaan kippikonttiin kulkeutuu keskussiivousjärjestelmän kaikki pöly ja roskat, joita ei enää käytetä uudelleen.

19 19 - NEDERMAN KAIKKIALLA Stora Enso, Kaukopään sellutehdas: Pöly kuriin sellutehtaalla Kaukopään sellutehtaalla Imatralla koetaan hetkittäin kuumia tilanteita. Suuri ilmakuivain, joka kuivaa sellua, imuroidaan aina seisokkien alkaessa. Lämpötila on tällöin parhaimmillaan +60 ºC. - Käyttömiehet imuroivat hienon sellupölyn ja CTMP-pölyn pois kuivaimen ritilöistä. Jos pölyä ei imuroitaisi, ilma ei pääsisi ritilöiden kautta suuttimille ja rata ei näin leijuisi, kertoo päivämestari Risto Luukkanen. Tähän työhön eivät tavalliset imurit käy. 1 Pätevä ratkaisu suurille pölymäärille Keskusimurijärjestelmän imuyksikkönä toimii Nederman VAC imuyksikkö. VACimuyksikön etuna on järjestelmän tasainen alipaine käyttäjien määrästä riippumatta. Näin ollen pölynpoisto tapahtuu tasaisesti kaikilla käyttäjillä. Kaukopään järjestelmässä suodattimena toimii Nederman FlexFilter Single-yksikkö, joka on varustettu letkusuodattimilla. Niiden etuna on helppo puhdistuvuus ja hyvä suodatusaste. Suodatinletkujen puhdistus ta- 2 pahtuu automaattisesti käänteisellä ilmaiskulla kellokytkimeen säädetyin väliajoin. FlexFilter on uutta moduuliajattelua edustava suodatinyksikkö, joka mahdollistaa vaatimustason mukaisen suodattimen kokoonpanon kussakin kohteessa. Koko yksikkö muodostuu seitsemästä eri tasosta ja kokoonpanoa voidaan todella helposti muuttaa myös jälkikäteen, mikäli tarpeet muuttuvat. Mm. suodatinmateriaali, jalat ja tyhjennystapa voidaan valita tarpeen mukaan. Ennen suodatinta suurimman Vaikka kesähelteet olivatkin tuskastuttavan kuumia, eivät ne olleet mitään siihen verrattuna mihin Stora Enson Kaukopään sellutehtaalla on totuttu. Käyttömiehet joutuvat kestämään +60 ºC:n lämpötilaa kuivainta imuroidessaan. KUVA 1 Käyttömies Juha Hikipää imuroi teleskooppiputkella pölyä pois kuivaimen ritilöistä. osan imuroitavasta materiaalista ottaa talteen kippikonttiesierotin, jonka tilavuus on litraa. Erottimen tyhjennys tapahtuu trukilla. Oikeat varusteet helpottavat työskentelyä Kaukopään kuivaimen jäähdytysverkon imuroinissa käytetään pyörällistä suulaketta, joka liikkuu pinnalla paremmin kuin tavalliset suulakkeet. Suurin imurointia helpottava tekijä on kuitenkin hiilikuituinen teleskooppiputki, jonka Tecalemit on tuonut markkinoille. En- KUVA 2 Uusi hiilikuituinen teleskooppiputki helpottaa imurointia erikoisesti korkeissa ja kapeissa tiloissa. nen käytössä oli vain standardipituisia putkia, joiden käyttö oli kuitenkin hankalaa, koska imuroitava tila on korkea ja kapea. Säädettävällä putkella on nyt helppo imuroida jokainen nurkka ilman hankalaa putkien lisäämistä ja poistamista. Kuivain on Metso Paperi Oy: n käsialaa ja keskusimurikin valittiin Metso Paperin toimesta. Samanlaisella keskusimurijärjestelmällä varustettuja kuivaimia löytyy nyt ympäri maailmaa, mm. Brasiliasta, Chilestä ja Saksasta. TECSTIT 4/2003 Letkukelat elintarviketeollisuudessa Elintarviketeollisuuden prosessitiloja suunniteltaessa pitää ottaa huomioon monia asioita. Jotta kokonaisuus toimisi moitteettomasti, on pienetkin asiat huomioitava. Tecalemitin myyntipäällikkö Aki Karumaa keskusteli RE-Suunnittelussa työskentelevän diplomi-insinööri Arvo Rossin kanssa elintarviketilojen letkukeloista. RE-Suunnittelu Oy:llä on pitkä lista referenssejä: mm. Valio Oy, Ingman Foods Oy Ab ja Fazer Oy. 40 arkkitehtiä ja insinööriä työskentelevät rinnakkain saman katon alla. Tämä antaa yritykselle voimavaroja toimia laajalla sektorilla aina kiinteistöjalostuksesta kokonaisten teollisuusalueiden suunnitteluun. Arvo Rossi on LVI- ja kylmäsuunnitteluosaston vetäjä. Hänellä on kokemusta niin kirkkojen kuin suurten elintarviketehtaiden ja laboratorioiden suunnittelusta. kopinnan kestävyys. Sen täytyy kestää hankausta eikä siihen saa tarttua likaa. Letkun hinta on myös oleellinen osa letkukelapakettia, siksi letkua ei kannata ylimitoittaa. Karumaa: Onko olemassa tiettyä letkukokoa, jota elintarviketeollisuudessa yleensä käytetään? Rossi: ½ on usein liian pieni, siitä ei mene riittävästi vettä läpi. Jotta vesi puhdistaisi tehokkaasti, sitä pitää tulla letkusta riittävällä paineella noin 0,5 litraa sekunnissa. ¾ on oikea koko lähes kaikkiin tilanteisiin, sitä suuremmat koot ovat jo liian jäykkiä. Loppukäyttäjää muistaen Karumaa: Kelan helpon käytettävyyden takia on tärkeää muistaa asentaa se tarpeeksi korkealle. Rossi: Letkun pituus on myös huomioitava, tässä pitää ajatella loppukäyttäjää. Letkukela pitää säätää sopivan jäykäksi, jotta letku kelautuisi takaisin kelalle. Tällöin letku ei voi olla yli 15 metriä pitkä. Sen pitempää eivät hentoisemmat ihmiset jaksa vetää. Hyvin suunniteltu kela Rossi on käyttänyt viimeaikaisissa elintarviketilaprojekteissaan Nedermanin 886-kelaa. Karumaa: 886-kelaa suunniteltaessa päämääränä oli tehdä mahdollisimman hygieninen ja korroosionkestävä kela. Kelan sileiden ja pyöreiden muotojen ansiosta se on helppo puhdistaa. Kaikki mekaaniset osat on myös suljettu kelan veistiivii- Letku tärkeässä roolissa Rossi: Letku ja kela ovat olennainen paketti. Oikean letkun valinta käyttökohteeseen on haastavaa. Karumaa: Virheellisestihän ajatellaan, että elintarviketeollisuuteen sijoitettavan letkun on aina oltava elintarvikelaatuista. Elintarvikeletku on kuitenkin letkua, jonka sisällä kuljetetaan elintarvikkeita. Usein letkuja ja letkukeloja tarvitaan kuitenkin pesukohteisiin, joissa letkun sisällä kulkee vain vettä ja pesuainetta. Rossi: Pesukohteissa tärkein letkun ominaisuus on letkun ulseen koteloon. Kelaa voi käyttää vaativissa olosuhteissa vuodesta toiseen. Rossi: Kilpailijalla on saman asian ajava kela, mutta Nedermanin 886-kela on jämäkämpi ja siistimmän oloinen. Se on vain yksinkertaisesti paremmin suunniteltu.n TECSTIT 4/2003

20 20 - NEDERMAN KAIKKIALLA Kierros Abloy Oy:ssä Joensuussa Metallilastut ja öljysumu talteen! Voisi olettaa, että pieniä avaimia työstettäessä Abloyn tuotantotilat olisivat täynnä pientä metallilastua. Yritys ei kuitenkaan sellaista hyväksy, vaan tilat kiiltävät puhtaut taan. Tuotantotiloihin on hankittu laitteistoja, jotka hoitavat talteenoton lähes automaattisesti. Teimme kierroksen Abloyn Joensuun tehtaalla. A utomaattiovet avautuvat ja astumme Abloyn tuotantotiloihin. Valoisaa ja valkoista. Valmistuspääl likkö Jukka Pitkänen ja työnjohtaja Esko Nieminen opastavat laiteluki tusosastolle. - Pientä lastuahan meillä riittää. Kun sarjoituksia jyrsitään työstöko neilla, pientä metallilastua syntyy aina, sille ei voi mitään, kertoo Pit känen. - Täytyy vaan keksiä menetelmät, joilla ne saadaan otettua talteen mah dollisimman hyvin. venttiileillä. Kun käyttäjä käynnistää jyrsimen, sama kytkin antaa toimintakäskyn venttiilille, joka aukeaa paineilman avulla. Järjestelmä poistaa metallilastut automaattisesti, eikä käyttäjän tarvitse huolehtia asiasta lainkaan. Tämän lisäksi samaa imurijärjestel mää voidaan käyttää myös työpisteissä normaalina imurina. Lastut kerätään kahteen tynnyriesierottimeen, jotka on helppo viedä tyhjennettäväksi. Irtoimureista imuyksikköön Yksikkö elää muutosten aikaa Ennen metallilastut imuroitiin irtoimureilla. Niitä oli useampia, mutta ne olivat pitemmän päälle tehottomia. Tämän lisäksi vanhat imurimallit aiheuttivat huollolle päänvaivaa. Niiden tilalle päätettiin etsiä helpompi ja tehokkaampi vaih toehto. Kaksi vuotta sitten Abloylle hankittiin Nedermankeskusimuri järjestelmä, jonka voimanlähteenä toimii E-PAK korkeapaine-imuyksikkö, jossa on integroitu suodatinjärjestelmä ja tehonsäätö logiikka. Se imee nyt metallilastut pois automaattisesta työstökoneesta sekä kuudesta manuaalisesta työstö koneesta. - Sitä piti katsella vähän nokkaan sa pidemmälle, tokaisee Nieminen. E-PAK 1000 vakuutti Abloyn teknisellä laadullaan. - Säädettävyys oli tärkeä kritee ri eri vaihtoehtoja punnitessa. Piti ottaa huomioon mm. se, että kaik ki koneet eivät ole aina yhtä aikaa päällä. E- PAK -imuyksikön taajuus muuttaja ohjaa yksikköä sen mukaan montako konetta on päällä ja säästää näin energiaa. Myös alhainen äänitaso oli tärkeä valintakriteeri. Imuyksikköä ei tarvinnut alkupe räisen suunnitelman mukaisesti viedä katolla olevaan konehuoneeseen, vaan se voitiin sijoittaa lähelle työstökonei ta. Näin säästettiin putkistokustan nuksia ja ylläpitohuolto on helpompi suorittaa. Työstökoneet varustettiin myös Nederman-automaatti- - E-PAK 1000 hankittiin alkujaan kuivalastuimuriksi. Silloin emme kutienkaan tienneet, että tilissa on öljysumua. Suodatin on nyt hiukan kärsinyt ja siinä on öljysumukalvo, valittelee Pitkänen. Esierottimen yhteyteen suunnitellaankin nyt sudoatinta, jolla öljysumu saadaan eroteltua ennen pääsudoattimia. Pitkänen ja Nieminen kertovat tulevaisuuden mietteistä: - Nyt imuyksikköön on liitetty yhteensä seitsemän koentta. Tulevaisuudessa tulemme liittämään siihen enemmän koenita. Myös tuotantotilojen pohjasuunnitelma tulee uuttumaan. Se on helppoa tehdä, kun imuyksikköä ei ole pultattu kiinni rakenteisiin, vaan sitä voidaan helposti siirtää paikasta toiseen. Teollisuusimureitakin tarvitaan Matkamme jatkuu sähkömekaanisen lukituksen osastolle. Valmistuspäällikkö Heikki Pouainen esitelee Nedermanin P30 IXL -lastuimurin käyttöä. Imuri tuli markkinoille vuoden 2003 alussa, jolloin Abloy Oy hankki sen ensimmäisenä Suomessa. CNC-koneistaja Eero Pennanen imuroi metallilastuja CNCkoneelta: - Työstökoenisiin jää aina ajojen jälkeen metallilastua, joka pitää imuroida. kone on imuroitava aina, kun metallilaatu vaihtuu, jota lastut eivät mene sekaisin. Tämä on melkein päivittäistä hommaa. Tavalliset imurit eivät tähän työ hön kelpaa: leikuuneste tukkii taval lisen imurin suodattimen ja rikkoo sen. P30 IXL voidaan varustaa myös mikrosuodattimella, jolloin sillä voi imuroida lastujen lisäksi myös pölyä. Lastuimurissa on voimavirtamoottori ja sivukanavapuhallin, jotka takaavat riittävän tehon, kestävyyden ja hil jaisen äänen. Siirtäminenkin käy kä tevästi järkevän muotoilun ja pienen painon ansiosta. Koneisiin halutaan luottaa Rakennuslukitusosastolla tör määmme valmistuspäällikkö Mikko Pehkoseen. - Tällä osastolla teemme neljällä CNC-sorvilla teräksisiä avainpesiä. Käytämme kaikissa koneissa leik kuunestettä. Työ tapahtuu kolmessa vuorossa. On siis tärkeää, että meillä on sellainen öljysumuerotin, joka voi olla päällä koko ajan, eikä vaadi elpy mis- tai valumisaikoja. Osastolle hankittiin keväällä Nederman NOM 28 -öljysumuerotin. NOM-öljysumuerottimissa on käy tössä yksi markkinoiden edistyk sellisimmistä suodatinratkaisuista. Lähes itsepuhdistuva pääsuodatin sekä hienosuodattimena käytetty HEPAsuodatin takaavat korkean suodatusasteen. Korkeatasoisista suodattimista johtuen on laitteiston huoltotarve erit täin vähäinen, esimerkiksi pääsuodatti men pesuväli on noin 0,5-1,5 vuotta. Ennen osastolla oli käytössä kah delle CNC-sorville pienempi, toisen valmistajan tekemä öljysumuerotin, joka kuitenkin tukkeutui usein. Nyt uudella suuremmalla keskitetyllä NOM 28 -öljysumuerottimella tavoi tellaan pidempiä huoltovälejä ja kus tannussäästöä. Abloylla ulko-ovet aukeavat auto maattisesti. Sekin on yksi merkki siitä, että Abloyn tiloissa koneet tekevät työt ja säästävät työntekijöitä mahdollisim man monelta vaivalta.n TECSTIT 3/2003 CNC-koneistaja käyttää lastuimuria lähes päivittäin. KUVA VIEREISELLÄ SIVULLA Tecalemitin tuotepäällikkö Matti Leppänen (vas.) vakuuttaa Abloyn valmistuspäällikkö Jukka Pitkäselle, että E-PAK 1000 on helppo siirtää paikasta toiseen.

IMUHUUVAT SÄHKÖ- JA PAINEILMATYÖKALUILLE

IMUHUUVAT SÄHKÖ- JA PAINEILMATYÖKALUILLE R Improving your workspace IMUHUUVAT SÄHKÖ- JA PAINEILMATYÖKALUILLE Terveydelle haitallinen pöly tulisi poistaa suoraan sieltä, missä sitä syntyy. Konekohtaiset imuhuuvat auttavat poistamaan pölyn työkalulta,

Lisätiedot

Improving your workspace Nederman imurointivarusteet ja teollisuusimurisuodattimet

Improving your workspace Nederman imurointivarusteet ja teollisuusimurisuodattimet Nederman imurointivarusteet ja teollisuusimurisuodattimet Hankasuontie 13 (PL 78), 00390 HELSINKI Puh. (09) 547 701 Fax (09) 547 1779 www.tecalemit.fi www.ammatti-imurit.fi Sisällysluettelo Siivoussarjat

Lisätiedot

FILTERMAX. Moduulisuodatin kohdepoistojärjestelmiin. No. 4215.71/00

FILTERMAX. Moduulisuodatin kohdepoistojärjestelmiin. No. 4215.71/00 R Moduulisuodatin kohdepoistojärjestelmiin No. 425.7/ 2 FilterMax puhtaampi ympäristö työskennellä ja elää! En halua vapaa-aikana hengittää niitä käryjä ja hiukkasia jotka puhallamme yhteiseen ympäristöömme!

Lisätiedot

Helposti kohdistettavat pienkohdepoistolaitteet Ø 32, 50, 75 ja 100 mm

Helposti kohdistettavat pienkohdepoistolaitteet Ø 32, 50, 75 ja 100 mm Helposti kohdistettavat pienkohdepoistolaitteet Ø 32, 50, 75 ja 100 mm Uuden sukupolven joustavat pienkohdepoistolaitteet Nederman on tuonut markkinoille uuden sukupolven helposti käsiteltävät ja liikuteltavat

Lisätiedot

Laikas Oy on toimialueensa MARKKINAJOHTAJA konepajateollisuudessa

Laikas Oy on toimialueensa MARKKINAJOHTAJA konepajateollisuudessa Laikas Oy on toimialueensa MARKKINAJOHTAJA konepajateollisuudessa Laikas Oy on vuonna 2005 perustettu tekniseen tukkukauppaan ja huoltopalveluihin erikoistunut perheyritys. Päätoimipaikkamme on Vieremällä

Lisätiedot

Imuyksikkö - moottoriteho 750 W - max. ilmamäärä 2210 m 3 /h - max. alipaine 920 Pa - jännite 230 V - virta 5.2 A - imyksikön paino n.

Imuyksikkö - moottoriteho 750 W - max. ilmamäärä 2210 m 3 /h - max. alipaine 920 Pa - jännite 230 V - virta 5.2 A - imyksikön paino n. KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET Perehdy tähän ohjekirjaan huolellisesti ennen kuin asennat, käytät tai huollat EXTOR 2300 imuria. Tämän ohjekirjan ohjeita tulee noudattaa. TEKNINEN ERITTELY EXTOR 2300 imuri:

Lisätiedot

EXTOR 2300A asbesti-imuri alipaineistukseen

EXTOR 2300A asbesti-imuri alipaineistukseen KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET Perehdy tähän ohjeeseen huolellisesti ennen kuin asennat, käytät tai huollat EXTOR 2300A asbesti-imuria. Näitä ohjeita tulee noudattaa. TEKNINEN ERITTELY EXTOR 2300A asbesti-imuri

Lisätiedot

Laitteita ja laitoksia uusille puun kyllästys- ja modifiointiteknologioille ja biomassan kuivaukseen. Toimitusjohtaja Jukka Pakarinen, Kit-Sell Oy

Laitteita ja laitoksia uusille puun kyllästys- ja modifiointiteknologioille ja biomassan kuivaukseen. Toimitusjohtaja Jukka Pakarinen, Kit-Sell Oy Laitteita ja laitoksia uusille puun kyllästys- ja modifiointiteknologioille ja biomassan kuivaukseen Toimitusjohtaja Jukka Pakarinen, Kit-Sell Oy SOLID KNOWLEDGE PL 35 82501 KITEE www.kit-sell.fi KIT-SELL

Lisätiedot

ACD yksiköt. Kaasumaisille aineille. Puhdas ilma. Tehokas tuotanto OUREX OY Mäkirinteentie 3, Kangasala Puh. (03) ourex.

ACD yksiköt. Kaasumaisille aineille. Puhdas ilma. Tehokas tuotanto OUREX OY Mäkirinteentie 3, Kangasala Puh. (03) ourex. ACD yksiköt Kaasumaisille aineille 3.3.2017 Puhdas ilma. Tehokas tuotanto. OUREX OY Mäkirinteentie 3, 36220 Kangasala Puh. (03) 212 8000 ourex.fi 1 ACD -yksiköt ACD -yksiköt kaasumaisille aineille Monilla

Lisätiedot

Green Light Machining

Green Light Machining Green Light Machining Työstöprosessien optimointiin Vähemmän seisokkiaikoja Enemmän tehokkaita käyttötunteja Korkeampi tuottavuus Tasaisempi laatu Työstöprosessien optimointi Green Light Machining - menetelmillä

Lisätiedot

Tyllis-esite 2004 17.8.2004 13:19 Page 1 FIN

Tyllis-esite 2004 17.8.2004 13:19 Page 1 FIN Tyllis-esite 2004 17.8.2004 13:19 Page 1 FIN Tyllis-esite 2004 17.8.2004 13:19 Page 2 Suunnittelu & tuotanto Kuljetustoiminnassa erikoistuminen tuo säästöjä. Oikein suunniteltu kalusto tehostaa merkittävästi

Lisätiedot

Monipuolista hienomekaniikkaa. Copyright 2013 Mecsalo Oy Minkkikatu 10-12, FI Järvenpää. Tel (0)

Monipuolista hienomekaniikkaa. Copyright 2013 Mecsalo Oy Minkkikatu 10-12, FI Järvenpää. Tel (0) Monipuolista hienomekaniikkaa Copyright 2013 Mecsalo Oy Minkkikatu 10-12, FI-04430 Järvenpää. Tel. +358 (0) 9 836 6070. www.mecsalo.com Liiketoiminta Valmistamme edistyksellisiä tuotteita vaativiin sovelluksiin

Lisätiedot

Boliden Kokkola. vastuullinen sinkintuottaja

Boliden Kokkola. vastuullinen sinkintuottaja Boliden Kokkola vastuullinen sinkintuottaja Sinkkiteknologian edelläkävijä Luotettavaa laatua Boliden Kokkola on yksi maailman suurimmista sinkkitehtaista. Tehtaan päätuotteet ovat puhdas sinkki ja siitä

Lisätiedot

Suodatinjärjestelmät pölynerotukseen ja tuotteen talteenottoon

Suodatinjärjestelmät pölynerotukseen ja tuotteen talteenottoon Suodatinjärjestelmät pölynerotukseen ja tuotteen talteenottoon Jätä pöly ja savut ammattilaisten huoleksi Tuotesiilojen suodattimet, 7000 m3/h/kpl. Suodatus prosessien optimointi Industri-Textil Job Oy

Lisätiedot

LRA yksiköt. Juotoskäryille. Puhdas ilma. Tehokas tuotanto OUREX OY Mäkirinteentie 3, Kangasala Puh. (03) ourex.

LRA yksiköt. Juotoskäryille. Puhdas ilma. Tehokas tuotanto OUREX OY Mäkirinteentie 3, Kangasala Puh. (03) ourex. LRA yksiköt Juotoskäryille 1.3.2017 Puhdas ilma. Tehokas tuotanto. 1 LRA -yksiköt juotoskäryille Työntekijät saattavat altistua mm. elektroniikkateollisuudessa suurelle määrälle haitallista juotoskäryä,

Lisätiedot

LAJAC TUOTTEITA METALLITEOLLISUUTEEN.

LAJAC TUOTTEITA METALLITEOLLISUUTEEN. www.lajac.fi LAJAC TUOTTEITA METALLITEOLLISUUTEEN. Lajac on markkinajohtaja nykyaikaisessa teollisuusilmastoinnissa. Luomme hyvän työympäristön ja saamme aikaiseksi korkean tuottavuuden teollisuuden pölynpoistoon,

Lisätiedot

Tact 2. Tuplasti tehoa. Imuroi enemmän, pidempään ja tehokkaammin

Tact 2. Tuplasti tehoa. Imuroi enemmän, pidempään ja tehokkaammin Tact 2 Tuplasti tehoa Imuroi enemmän, pidempään ja tehokkaammin Kaksin verroin pitkäkestoista imutehoa Kärcher Tact 2 on vaativaan ammattikäyttöön suunniteltu märkä-kuivaimureiden mallisto. Kaksi moottoria

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000

KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000 KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000 JOHDANTO Hyvä asiakas Kiitos siitä, että valitsit toimittajaksi Pullman-Ermatorin. Toivomme, että uusi teollisuusimurinne I 3000 toimii tyydyttävästi ja täyttää kaikki siihen asetetut

Lisätiedot

Sepelitie 15 40320 Jyväskylä Puh. 020 798 9210 Fax 020 798 9219 www.stancon.fi PARASTA LAATUA AMMATTILAISILLE

Sepelitie 15 40320 Jyväskylä Puh. 020 798 9210 Fax 020 798 9219 www.stancon.fi PARASTA LAATUA AMMATTILAISILLE Sepelitie 15 40320 Jyväskylä Puh. 020 798 9210 Fax 020 798 9219 www.stancon.fi PARASTA LAATUA AMMATTILAISILLE TIIMIMME PALVELEE SINUA KOKONAISVALTAISESTI Stancon Oy on vuodesta 1994 toiminut yritys, joka

Lisätiedot

Pölynimurit. Nopeaa ja tehokasta imurointia

Pölynimurit. Nopeaa ja tehokasta imurointia Pölynimurit Nopeaa ja tehokasta imurointia Ammattitason pölynimuri päivittäiseen käyttöön Hienot ominaisuudet tekevät Kärcher pölynimurista ammattilaisen suosikin: Siinä on matala äänitaso, helppo liikuteltavuus

Lisätiedot

ULT- LAS. laserkäryn poistoon. Puh. (03. Puhdas ilma, tehokas tuotanto. LAS -sarja on suunniteltu erityisesti laserprosesseihin.

ULT- LAS. laserkäryn poistoon. Puh. (03. Puhdas ilma, tehokas tuotanto. LAS -sarja on suunniteltu erityisesti laserprosesseihin. Puh. (03 ULT- LAS laserkäryn poistoon Puhdas ilma, tehokas tuotanto. LAS -sarja on suunniteltu erityisesti laserprosesseihin. Mäkirinteentie 3 36220 Kangasala puh. 03-212 8000 fax 03-212 8158 Marianrannankatu

Lisätiedot

Asiakaskeskeisyys, joustavuus ja luotettavuus ovat yrityksellemme tärkeitä arvoja. Toimintatapamme perustuu rehellisyyteen ja avoimuuteen.

Asiakaskeskeisyys, joustavuus ja luotettavuus ovat yrityksellemme tärkeitä arvoja. Toimintatapamme perustuu rehellisyyteen ja avoimuuteen. Asiakaskeskeisyys, joustavuus ja luotettavuus ovat yrityksellemme tärkeitä arvoja. Toimintatapamme perustuu rehellisyyteen ja avoimuuteen. Stairon Oy on isojen, vaativien ja ruostumattomien ohutlevytuotteiden

Lisätiedot

33. Valimohiekkojen kuljetuslaitteet

33. Valimohiekkojen kuljetuslaitteet 33. Valimohiekkojen kuljetuslaitteet Raimo Keskinen Pekka Niemi - Tampereen ammattiopisto 33.1 Hihnakuljettimet Hihnakuljettimet ovat yleisimpiä valimohiekkojen siirtoon käytettävissä kuljetintyypeistä.

Lisätiedot

Numatic WV-570, WVD-570-2. Numatic, WV-470. Koivupuistontie 16, 01510 VANTAA puh. 020-758 9690 www.kopadi.fi kopadi@kopadi.fi

Numatic WV-570, WVD-570-2. Numatic, WV-470. Koivupuistontie 16, 01510 VANTAA puh. 020-758 9690 www.kopadi.fi kopadi@kopadi.fi Numatic, WV-470 Erinomainen, tehokas imuri veden imurointiin. Vakiovarusteena alumiiniputkisarja. Alumiiniputket ovat ruostumattomat ja teräsputkia kevyemmät. Tritex suodatinta käytettäessä myöskin pöly

Lisätiedot

ECOMATION. environment in mind ECOMATION - TUOTTEITA JA RATKAISUJA NYKYAIKAISILLE KULLANKAIVAJILLE. Recycling Technologies

ECOMATION. environment in mind ECOMATION - TUOTTEITA JA RATKAISUJA NYKYAIKAISILLE KULLANKAIVAJILLE. Recycling Technologies ECOMATION environment in mind Recycling Technologies ECOMATION - TUOTTEITA JA RATKAISUJA NYKYAIKAISILLE KULLANKAIVAJILLE YRITYS Ecomation Oy suunnittelee ja toimittaa asiakkailleen koneita, laitteistoja,

Lisätiedot

Pölynimuri Cleanfix S10 Plus ja S10 Plus Hepa

Pölynimuri Cleanfix S10 Plus ja S10 Plus Hepa Pölynimuri Cleanfix S10 Plus ja S10 Plus Hepa VAROITUKSIA Lue käyttö- ja turvallisuusohjeet ennen käyttöä! Tämä imuri ei sovellu nesteiden tai terveydelle haitallisen tai räjähdysalttiin pölyn imuroimiseen.

Lisätiedot

Kohdepoistoletkustot kaikkiin työkohteisiin

Kohdepoistoletkustot kaikkiin työkohteisiin Kohdepoistoletkustot kaikkiin työkohteisiin Puhtaampi ilma - paremmat työolosuhteet Tehokkaat ja miellyttävät työskentelyolosuhteet saavutetaan puhtaissa ja turvallisissa työtiloissa, joissa hengitysilmaan

Lisätiedot

EXTOR 1000A asbesti-imuri alipaineistukseen

EXTOR 1000A asbesti-imuri alipaineistukseen KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET Perehdy tähän ohjeeseen huolellisesti ennen kuin asennat, käytät tai huollat EXTOR 1000A asbesti-imuria. Näitä ohjeita tulee noudattaa. TEKNINEN ERITTELY EXTOR 1000A asbesti-imuri

Lisätiedot

Uusi ATTIX 33- ja 44 -sarja

Uusi ATTIX 33- ja 44 -sarja Uusi ATTIX 33- ja 44 -sarja Se hoitaa homman Jotta pystyn hoitamaan omani Koska vain paras on riittävän hyvää... Uusi sukupolvi. Luokkansa paras. ATTIX 33- ja 44 -sarjan märkä-/kuivaimurit suunniteltiin

Lisätiedot

KONEET. Rolac VIIHTYISÄN YMPÄRISTÖN YLLÄPITOON MORE CARE. BUILT IN.

KONEET. Rolac VIIHTYISÄN YMPÄRISTÖN YLLÄPITOON MORE CARE. BUILT IN. Rolac KONEET VIIHTYISÄN YMPÄRISTÖN YLLÄPITOON MORE CARE. BUILT IN. Lundberg on erityisesti ympäristönhoitoon kehitetty taajamatraktori, joka on suunniteltu alan töiden monipuolisuus ja erityisvaatimukset

Lisätiedot

18757:302001893 NESTEIDEN KÄSITTELY MÄRKÄ- JA KUIVAIMURIT MÄRKÄ- JA KUIVAIMURIT MÄRKÄ- JA KUIVAIMURIT IVB 5 & 7 ALLROUNDIMURIT PÄIVITTÄISEEN KÄYTTÖÖN

18757:302001893 NESTEIDEN KÄSITTELY MÄRKÄ- JA KUIVAIMURIT MÄRKÄ- JA KUIVAIMURIT MÄRKÄ- JA KUIVAIMURIT IVB 5 & 7 ALLROUNDIMURIT PÄIVITTÄISEEN KÄYTTÖÖN IVB 5 & 7 Imurisarja, joka pystyy useimpiin päivittäisiin märkä- ja kuivaimurointitöihin. Säädettävä kahva parantaa työasentoa ja helpottaa säilytystä. Putki ja suuttimet voidaan säilyttää koneen päällä

Lisätiedot

LF suodatin. Liikuteltava suodatinyksikkö Joustavuutta työpisteisiin

LF suodatin. Liikuteltava suodatinyksikkö Joustavuutta työpisteisiin Liikuteltava suodatinyksikkö 18.10..2017 Joustavuutta työpisteisiin OUREX OY Mäkirinteentie 3, 36220 Kangasala Puh. (03) 212 8000 ourex@ourex.fi ourex.fi 1 LF liikuteltava suodatinyksikkö Joustavuutta

Lisätiedot

Magswitchin h y ö d y t :

Magswitchin h y ö d y t : Muuttaa tapoja. Koskaan aikaisemmin ei ole ollut yhtä helppoa kontrolloida erittäin tehokasta magneettia. Magswitch on kehittänyt erittäin tehokkaan magneettityökalun, joka yhtä nuppia vääntämällä on helppo

Lisätiedot

Suuria säästöjä elpo-elementeillä

Suuria säästöjä elpo-elementeillä Suuria säästöjä elpo-elementeillä Säästöä rakentamisajassa Säästöä asuinneliöissä Säästöä materiaalikuluissa Säästää myös ympäristöä Elpotek Oy talotekniikan innovaatioita Elpotek Oy on talotekniikkaelementtien

Lisätiedot

PUUTEOLLISUUS.

PUUTEOLLISUUS. PUUTEOLLISUUS www.lajac.fi LAJAC TUOTTEITA PUUTEOLLISUUTEEN Lajac on markkinajohtaja nykyaikaisessa teollisuusilmastoinnissa. Luomme hyvän työympäristön ja saamme aikaiseksi korkean tuottavuuden teollisuuden

Lisätiedot

Paras tapa ratkaista öljysumuongelmasi

Paras tapa ratkaista öljysumuongelmasi Paras tapa ratkaista öljysumuongelmasi Sijoitus, joka miellyttää kaikkia Työhön keskittyminen on helpompaa, jos työpaikan ilma on puhdasta. Käyttämällä tehokkaita öljysumunerottimia vältyt riskiltä hengittää

Lisätiedot

City Combi. Laite on valmistettu asiakkaittemme vaatimusten mukaiseksi, joten se on laadukas, monipuolinen ja luotettava.

City Combi. Laite on valmistettu asiakkaittemme vaatimusten mukaiseksi, joten se on laadukas, monipuolinen ja luotettava. Rolba City Combi City Combi Suunniteltu kaupunkialueille helpottamaan putkistojen huoltotöitä kaikenlaisissa kiinteistöissä kuten esim. ravintoloissa. Se on kompakti ulkopuolelta, mutta siinä on kuitenkin

Lisätiedot

MACHINERY on laadunvarmistaja

MACHINERY on laadunvarmistaja MACHINERY on laadunvarmistaja Mitä tapahtuu huomenna? entä jos omaisuudelle tapahtuu jotain? entä jos kalustolle tapahtuu jotain? entä jos sinulle tapahtuu jotain? MACHINERY ennakoi, ennaltaehkäisee ja

Lisätiedot

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Maahantuoja: ISOJOEN KONEHALLI OY Keskustie 26, 61850 Kauhajoki

Lisätiedot

Suomen teollisuuden kunnossapitäjä

Suomen teollisuuden kunnossapitäjä Suomen teollisuuden kunnossapitäjä PEPT Oy Ab on vuonna 1992 perustettu perheyritys, jonka merkittävintä osaamista ovat teollisuuden eristys- ja telinetyöt sekä LVI-eristäminen. PEPT Oy Ab tarjoaa teollisuudelle

Lisätiedot

Ekovilla Oy 2010 multimediaesittely

Ekovilla Oy 2010 multimediaesittely Puukuitupohjaisia lämmöneristeitä valmistava Ekovilla Oy on 30-vuotias rakennusteollisuusyritys, joka toimii Kuusan-koskella. Yhtiöllä on tehtaat myös Kiimingissä ja Ylistarossa. Ekovilla on orgaanisten

Lisätiedot

TEKNOCALOR TUO MARKKINOILLE UUDET IV-KONEET

TEKNOCALOR TUO MARKKINOILLE UUDET IV-KONEET IV-KONEET TEKNOCALOR TUO MARKKINOILLE UUDET IV-KONEET Korkealaatuiset ja moniin eri käyttökohteisiin soveltuvat ilmakäsittelykoneet. Käyttökohteina mm. teollisuus, toimistotilat, sairaalat, hotellit, päiväkodit,

Lisätiedot

Teollisuuden sähköasennukset ja keskusvalmistus

Teollisuuden sähköasennukset ja keskusvalmistus Teollisuuden sähköasennukset ja keskusvalmistus Elkome Installaatiot Oy on erikoistunut sähköistykseen ja automaatioon. Suunnittelemme ja valmistamme sähkökeskuksia sekä erilaisia erikoiskeskuksia teollisuuden

Lisätiedot

Puhdasta ilmaa työtilaan

Puhdasta ilmaa työtilaan Motor Protector Reset Motor Protector Reset FILTERCART -suodattimet Puhdasta ilmaa työtilaan Original Siirrettävä, tehokas ja kestävä suodatin hitsauskäryille. Carbon Siirrettävä ja tehokas suodatinyksikkö

Lisätiedot

Pohjoiskalotilla toimivasta pienestä laitetoimittajasta merkittäväksi kansainväliseksi järjestelmätoimittajaksi

Pohjoiskalotilla toimivasta pienestä laitetoimittajasta merkittäväksi kansainväliseksi järjestelmätoimittajaksi Pohjoiskalotilla toimivasta pienestä laitetoimittajasta merkittäväksi kansainväliseksi järjestelmätoimittajaksi Tuomo Juntikka, Civ. Ing. Hallituksen puheenjohtaja Paakkola Conveyors Oy Historiikki Yritys

Lisätiedot

LISÄÄ KILPAILUKYKYÄ YRITYKSELLESI

LISÄÄ KILPAILUKYKYÄ YRITYKSELLESI TUOTANTOPALVELUT LISÄÄ KILPAILUKYKYÄ YRITYKSELLESI BE Group Oy Ab on osa Pohjois- Euroopan johtavaa teräksen, ruostumattoman teräksen ja alumiinin kauppaan ja tuotantopalveluihin erikoistunutta BE Group

Lisätiedot

Super Combi. Luotettava kumppani kun työ on tehtävä. Ei ole väliä kuinka vaativa tehtävä on, Super Combi huolehtii siitä!

Super Combi. Luotettava kumppani kun työ on tehtävä. Ei ole väliä kuinka vaativa tehtävä on, Super Combi huolehtii siitä! Rolba SUPER COMBI Super Combi Luotettava kumppani kun työ on tehtävä. Ei ole väliä kuinka vaativa tehtävä on, Super Combi huolehtii siitä! Monen vuoden kokemus ja asiakkailtamme saamamme palaute ovat tehneet

Lisätiedot

TUOTENRO NIMIKE MITAT PAINO NIM.TEHO SÄILIÖ IP-LUOKKA JOHTO. 9058501 Märkä- ja kuivaimuri GWD 350-2 638 x 600 x 868 mm 21 kg 2700 W 50 L IP24 10 m

TUOTENRO NIMIKE MITAT PAINO NIM.TEHO SÄILIÖ IP-LUOKKA JOHTO. 9058501 Märkä- ja kuivaimuri GWD 350-2 638 x 600 x 868 mm 21 kg 2700 W 50 L IP24 10 m MÄRKÄ- JA KUIVAIMURIT ALLROUNDIMURIT PÄIVITTÄISEEN KÄYTTÖÖN Imurisarja, joka pystyy useimpiin päivittäisiin märkä- ja kuivaimurointitöihin. Säädettävä kahva parantaa työasentoa ja helpottaa säilytystä.

Lisätiedot

BE STRONGER WITH BE.

BE STRONGER WITH BE. BE STRONGER WITH BE. FI BE GROUP YHDESSÄ ENEMMÄN ETUJA ASIAKKAALLE BE Group Oy Ab on osa Pohjois- Euroopan johtavaa teräksen, ruostumattoman teräksen ja alumiinin kauppaan ja tuotantopalveluihin erikoistunutta,

Lisätiedot

Klippanin kätevä suomalainen turvaistuin kaiken ikäisille lapsille

Klippanin kätevä suomalainen turvaistuin kaiken ikäisille lapsille Lehdistötiedote 18.11.2011 Klippanin kätevä suomalainen turvaistuin kaiken ikäisille lapsille Klippanin uusi lasten turvaistuin Triofix on markkinoiden monipuolisin: pienin säädöin se muuntuu sopivaksi

Lisätiedot

Korkean pohjoismaisen laadun kupariputkien ja palveluiden toimittaja

Korkean pohjoismaisen laadun kupariputkien ja palveluiden toimittaja 1 Korkean pohjoismaisen laadun kupariputkien ja palveluiden toimittaja Cupori on vuonna 2008 perustettu uusi yritys, kun yhtiö osti Outokummulta sen kupariputkiliiketoiminnan MBO-kaupalla. Oma myyntiyhtiö

Lisätiedot

Puhdistusratkaisut ammattilaisille

Puhdistusratkaisut ammattilaisille Puhdistusratkaisut ammattilaisille Kärcher tuotteet 2010 Juhlavuoden kampanjatarjoukset voimassa 31.12.2010 asti Hinnat alv 0 % Painepesurit Työpaine: 30-150 bar Maks. paine: 180 bar Vesimäärä: 230-500

Lisätiedot

SÄHKÖKESKUKSET TEOLLISUUTEEN JA KIINTEISTÖRAKENTAMISEEN

SÄHKÖKESKUKSET TEOLLISUUTEEN JA KIINTEISTÖRAKENTAMISEEN SÄHKÖKESKUKSET TEOLLISUUTEEN JA KIINTEISTÖRAKENTAMISEEN Eiskon Sähkö Oy:n asiakkaalle räätälöityjen sähkökeskusten laadun takaavat ammattitaitoiset asentajat, tasokkaat rakennemateriaalit sekä tunnettujen

Lisätiedot

Keskusimurijärjestelmät

Keskusimurijärjestelmät Keskusimurijärjestelmät ammatti- ja teollisuuskäyttöön RATKAISU JOKAISEEN KESKUSIMURITARPEESEEN www.sistemair.com LIMITED WARRANTY Ke TEOLLISUUS Professional YEARS Ammattimainen suorituskyky Soveltuu jatkuvaan

Lisätiedot

Movair AF 170. Käyttöohje. Korvent Oy Vanha Nurmijärventie 116 01730 VANTAA FINLAND

Movair AF 170. Käyttöohje. Korvent Oy Vanha Nurmijärventie 116 01730 VANTAA FINLAND Movair AF 170 Käyttöohje Korvent Oy Vanha Nurmijärventie 116 01730 VANTAA FINLAND Sisällysluettelo Yleistä... 3 Varoitus!... 3 Laitteen käyttö ja suodattimien vaihto... 4 Alipaineistajan käyttö... 4 Suodattimien

Lisätiedot

Luotettava ratkaisutoimittaja

Luotettava ratkaisutoimittaja Luotettava ratkaisutoimittaja 40 vuoden kokemuksella 1 Asiakaslähtöistä ongelmanratkaisua jo 40 vuotta Vuonna 1976 perustettu Sermatech Group on kasvanut 40 vuodessa mekaniikan suunnittelu- ja valmistusyhtiöstä

Lisätiedot

Vuonna 1992 perustettu Imu-Tec Oy on erikoistunut ratkaisemaan pölynpoisto-ongelmia niin siirrettävillä kuin kiinteilläkin laitteilla.

Vuonna 1992 perustettu Imu-Tec Oy on erikoistunut ratkaisemaan pölynpoisto-ongelmia niin siirrettävillä kuin kiinteilläkin laitteilla. Puhdasta ilmaa Imu-Tec Oy Vuonna 1992 perustettu Imu-Tec Oy on erikoistunut ratkaisemaan pölynpoisto-ongelmia niin siirrettävillä kuin kiinteilläkin laitteilla. Tuotevalikoimaan kuuluvat muun muassa ruotsalaisen

Lisätiedot

Kuluttajaimurit Performer All-in-1 150/250

Kuluttajaimurit Performer All-in-1 150/250 Jotta keskuspölynimurin asennus olisi mahdollisimman helppoa, All-in-1 paketit on suunniteltu vastaamaan normaalin asennuksen tarpeita. Toki voit ostaa kaikki osat myös erikseen. Nilfisk Performer All-in-1

Lisätiedot

RENKAAT - SISÄRENKAAT - LEVYPYÖRÄT - PYÖRÄT - AKSELIT

RENKAAT - SISÄRENKAAT - LEVYPYÖRÄT - PYÖRÄT - AKSELIT Tuoteluettelo / 2014 RENKAAT - SISÄRENKAAT - LEVYPYÖRÄT - PYÖRÄT - AKSELIT Maatalous Teollisuus & materiaalin käsittely Ympäristönhoito Kevytperävaunut Muut laitteet THE SKY IS NOT THE LIMIT STARCO FINLAND

Lisätiedot

Jäähdytysjärjestelmän tehtävä on poistaa lämpöä jäähdytyskohteista.

Jäähdytysjärjestelmän tehtävä on poistaa lämpöä jäähdytyskohteista. Taloudellista ja vihreää energiaa Scancool-teollisuuslämpöpumput Teollisuuslämpöpumpulla 80 % säästöt energiakustannuksista! Scancoolin teollisuuslämpöpumppu ottaa tehokkaasti talteen teollisissa prosesseissa

Lisätiedot

Tailor-made Transportation Solutions FIN

Tailor-made Transportation Solutions FIN Tailor-made Transportation Solutions FIN Tailor-made Transportation Solutions Tyllis Oy Ab on erikoistunut suunnittelemaan ja valmistamaan räätälöityjä rakenneratkaisuja kuljetusalalle. Yritys suunnittelee

Lisätiedot

Ohutlevy- ja jousiosaamista proto tyypistä volyymi tuotantoon OHUTLEVY- JA JOUSITUOTEKUMPPANISI

Ohutlevy- ja jousiosaamista proto tyypistä volyymi tuotantoon OHUTLEVY- JA JOUSITUOTEKUMPPANISI PARTNERSHIP POWER Ohutlevy- ja jousiosaamista proto tyypistä volyymi tuotantoon Meconet on johtava jousi-, meisto- ja syvävetotuotteiden valmistaja. Tarjoamme asiakkaillemme ylivoimaisen palveluketjun

Lisätiedot

www.teknikum.com Polymer solutions Polymeeriratkaisut

www.teknikum.com Polymer solutions Polymeeriratkaisut www.teknikum.com Polymer solutions Polymeeriratkaisut Polymeeriratkaisut Polymeerisovellusten ammattilaiset palveluksessasi Teknikum tarjoaa asiakaskohtaisia polymeeripohjaisia tuotteita ja ratkaisuja.

Lisätiedot

ALIPAINEISTUKSEN MERKITYS TYÖMAAN PUHTAUDEN - HALLINNASSA. 24.11.2010 Juhani Koponen

ALIPAINEISTUKSEN MERKITYS TYÖMAAN PUHTAUDEN - HALLINNASSA. 24.11.2010 Juhani Koponen ALIPAINEISTUKSEN MERKITYS TYÖMAAN PUHTAUDEN - HALLINNASSA 24.11.2010 Juhani Koponen Työmaan sisäilman hallinta Alipaineistuksen toteuttamista ohjaava asiakirja laaditaan työmaan sisäilman rakennusaikaisen

Lisätiedot

kansi Enerventin perusilmeellä

kansi Enerventin perusilmeellä Enervent Superior ja Premium Ilmanvaihtolaitteet ilmalämpöpumpulla kansi Enerventin perusilmeellä Fresh, hot & cool Enervent Superior- ja Premium -sarjat Ilmanvaihto lämmitys jäähdytys Ensto Enerventin

Lisätiedot

3. Sisätilojen ilmanvaihtojärjestelmät

3. Sisätilojen ilmanvaihtojärjestelmät 3. Sisätilojen ilmanvaihtojärjestelmät IFA 0605012 Schweißrauchabscheideklasse W3 60 3. Sisätilojen ilmanvaihtojärjestelmät Suitable for Likaantuneen ilman puhdistamiseksi työtiloissa. Kuvaus INCLUDING

Lisätiedot

utkipos Ethernet Sairaala- Putkipostit TT-MedicalPost TEHO-TEKNIIKKA OY Putkipostijärjestelmät - Ihmishenkien ollessa kyseessä, toiminnan nopeus, tehokkuus ja varmuus ovat tällöin ratkaisevassa asemassa.

Lisätiedot

www.kaeser.com SIGMA AIR UTILITY Paineilman toimitussopimus

www.kaeser.com SIGMA AIR UTILITY Paineilman toimitussopimus SIGMA AIR UTILITY Paineilman toimitussopimus SIGMA AIR UTILITY Osta vain paineilmaa Kuvitelkaa tilanne, jossa uusi paineilmajärjestelmä ei edellytä minkäänlaisia investointeja: hankinta ei vaadi sen paremmin

Lisätiedot

MAGNASYSTEM. Automaattinen pakokaasunpoistolaitteisto, joka on suunniteltu erityisesti paloasemia varten. Käyttäjäystävällinen, tehokas ja luotettava.

MAGNASYSTEM. Automaattinen pakokaasunpoistolaitteisto, joka on suunniteltu erityisesti paloasemia varten. Käyttäjäystävällinen, tehokas ja luotettava. MAGNASYSTEM Automaattinen pakokaasunpoistolaitteisto, joka on suunniteltu erityisesti paloasemia varten. Käyttäjäystävällinen, tehokas ja luotettava. Löydät toimivan ratkaisun riippumatta pakoputken sijoituksesta,

Lisätiedot

GRINDEX- IMUVAUNU Käyttöohjeet

GRINDEX- IMUVAUNU Käyttöohjeet GRINDEX- IMUVAUNU Käyttöohjeet 1. Toiminta...2 2. Tarkistukset ennen käyttöä ja kokoaminen...2 3. Käyttö ja rajoitukset...2 4. Tekniset tiedot...3 5. Asennus...5 6. Huolto...5 7. Johtimet...6 8. Merkinnät

Lisätiedot

Kaivosalaan investoidaan

Kaivosalaan investoidaan Kaivosalaan investoidaan Suomessa tapahtuu kaivosalalla paljon hyviä asioita. Toukokuun lopulla nähtiin taas merkittävää panostusta tulevaisuuteen kun Suomen Rakennuskone Oy luovutti E. Hartikainen Oy:lle

Lisätiedot

Anne-Maria Peitsalo, 14.3.2012

Anne-Maria Peitsalo, 14.3.2012 MATERIAALI TEHOKKUUS TUTKIMUS CASE KIDEX Anne-Maria Peitsalo, 14.3.2012 MARTELA LYHYESTI Martela Oyj on työympäristöjen ja julkitilojen muutosten toteuttaja. Martelan sisustusratkaisut tukevat asiakkaan

Lisätiedot

Nostetta kuormankäsittelyyn

Nostetta kuormankäsittelyyn Kuormausnosturit Vaihtolavalaitteet Ajoneuvotrukit Takalaitanostimet Puutavara- ja kierrätysnosturit Nostetta kuormankäsittelyyn www.hiab.com Hiab tuntee kuormankäsittelyn toimialat ja niiden erityispiirteet.

Lisätiedot

Keittiön n ilmastointi

Keittiön n ilmastointi Keittiön n ilmastointi TAVOITTEET Keittiön ilmastoinnin tavoitteet ovat: - korkea hygieniataso - terveellinen, turvallinen ja viihtyisä työympäristö Ruoan valmistus ja elintarviketuotanto edellyttävät,

Lisätiedot

Miten parannan sisäilman laatua?

Miten parannan sisäilman laatua? Miten parannan sisäilman laatua? Tuula Syrjänen DI, rakennusterveysasiantuntija 17/05/2014 Mitä on hyvä sisäilma? Sisäilma on hyvää, jos suurin osa rakennuksen käyttäjistä on tyytyväisiä sisäilman laatuun

Lisätiedot

MENESTYSTÄ sinulle FÜR DEN GEMEINSAMEN ERFOLG WELTWEIT

MENESTYSTÄ sinulle FÜR DEN GEMEINSAMEN ERFOLG WELTWEIT MENESTYSTÄ sinulle FÜR DEN GEMEINSAMEN ERFOLG WELTWEIT YRITYS EIN UNTERNHEMEN AUF sinulle ERFOLGSKURS. Noin 10 vuotta sitten perustettu GGM Gastro International GmbH on tullut maailmanlaajuisesti tunnetuksi

Lisätiedot

Oy Finn-Gamec AB. Member of K-D Group

Oy Finn-Gamec AB. Member of K-D Group Oy Finn-Gamec AB Member of K-D Group K-D GROUP K-DEVELOP OY (www.k-develop.fi) on 2008 perustettu omistajayhtiö, joka pitkäjänteisesti rakentaa vahvaa tekniikkaryhmää K-D GROUP TAVOITE K-D Groupin tavoite

Lisätiedot

Materiaalikansio Hio-Mex 10.9.2012 1

Materiaalikansio Hio-Mex 10.9.2012 1 Materiaalikansio Hio-Mex 10.9.2012 1 Materiaalikansio Hio-Mex 10.9.2012 2 Sisältö 1. HIO-MEX... 3 1.1 Yritys... 3 1.2 Yhteystiedot... 3 1.2.1 Tilaukset... 3 1.2.2 Markkinointi ja jälkimarkkinointi... 3

Lisätiedot

The Warm Societyn ainutlaatuinen lämmitysratkaisujen valikoima takaa miellyttävät asuin- ja työskentelyolot. Ratkaisujemme laaja kirjo muodokkaita ja

The Warm Societyn ainutlaatuinen lämmitysratkaisujen valikoima takaa miellyttävät asuin- ja työskentelyolot. Ratkaisujemme laaja kirjo muodokkaita ja Inspiraatio The Warm Societyn ainutlaatuinen lämmitysratkaisujen valikoima takaa miellyttävät asuin- ja työskentelyolot. Ratkaisujemme laaja kirjo muodokkaita ja värikkäitä lämmittimiä mahdollistaa oman

Lisätiedot

PAKOKAASURATAJÄRJESTELMÄ 920/1500

PAKOKAASURATAJÄRJESTELMÄ 920/1500 PAKOKAASURATAJÄRJESTELMÄ 920/1500 Korkea imuteho Helppo käsitellä Nykyaikainen rakenne Kustannustehokasta työturvallisuutta. Pakokaasunpoisto paikallaan oleville kuorma-autoille Pakokaasunpoisto liikkuville

Lisätiedot

Atlas Copco Alumiiniset mäntäkompressorit ammattikäyttöön. Automan-sarja Öljyvoidellut (1,5-7,5 kw / 2-10 hv)

Atlas Copco Alumiiniset mäntäkompressorit ammattikäyttöön. Automan-sarja Öljyvoidellut (1,5-7,5 kw / 2-10 hv) Atlas Copco Alumiiniset mäntäkompressorit ammattikäyttöön Automan-sarja Öljyvoidellut (1,5-7,5 kw / 2-10 hv) Kaikki mahdollisuudet, täysi vastuu Atlas Copco tarjoaa juuri asiakkaan liiketoimintaan sopivat

Lisätiedot

Materiaalikansio Hio-Mex 15.6.2012 1

Materiaalikansio Hio-Mex 15.6.2012 1 Materiaalikansio Hio-Mex 15.6.2012 1 Materiaalikansio Hio-Mex 15.6.2012 2 Sisältö 1. HIO-MEX... 3 1.1 Yritys... 3 1.2 Yhteystiedot... 3 1.2.1 Tilaukset... 3 1.2.2 Markkinointi ja jälkimarkkinointi... 3

Lisätiedot

Meidän visiomme......sinun tulevaisuutesi

Meidän visiomme......sinun tulevaisuutesi Meidän visiomme... Asiakkaittemme akunvaihdon helpottaminen...sinun tulevaisuutesi Uusia asiakkaita, lisää kannattavuutta ja kehitystä markkinoiden tahdissa Synergy Battery Replacement Programme The Battery

Lisätiedot

Iveco Daily. Tee hyvästä pakettiautosta entistäkin parempi.

Iveco Daily. Tee hyvästä pakettiautosta entistäkin parempi. Iveco Daily Tee hyvästä pakettiautosta entistäkin parempi. Olet ostanut pakettiauton, joka voi olla liiketoimintasi tärkein osa pitkänkin aikaa. Pakettiauto on kuitenkin vain kuori, ja sinun tulee miettiä

Lisätiedot

KUIVA- / MÄRKÄ- / TUHKAIMURI KÄYTTÖOHJE. Kuiva- / märkä- ja tuhkaimuri

KUIVA- / MÄRKÄ- / TUHKAIMURI KÄYTTÖOHJE. Kuiva- / märkä- ja tuhkaimuri KUIVA- / MÄRKÄ- / TUHKAIMURI KÄYTTÖOHJE WL 60-P-2F Kuiva- / märkä- ja tuhkaimuri 1. Tuotekuvaus 1. Kuiva- / märkä- ja tuhkaimurilla voidaan imuroida sekä kuumaa että kylmää tuhkaa, tupakan tumppeja, kotiloita,

Lisätiedot

MEHRER -Öljyvapaat kompressorit paineilmalle ja kaasuille

MEHRER -Öljyvapaat kompressorit paineilmalle ja kaasuille MEHRER -Öljyvapaat kompressorit paineilmalle ja kaasuille Öljyvapaa paineilma 100% öljyvapaata paineilmaa Puhdas ja ehdottoman öljytön paineilma on elintärkeä käyttöhyödyke sairaaloiden ja terveyskeskusten

Lisätiedot

Business Oulu. Teollisuus-Forum 29.5.2013. Wisetime Oy:n esittely

Business Oulu. Teollisuus-Forum 29.5.2013. Wisetime Oy:n esittely Business Oulu Teollisuus-Forum 29.5.2013 Wisetime Oy:n esittely Wisetime Oy Wisetime Oy on oululainen v. 1991 perustettu ohjelmistotalo, jonka omat tuotteet, Wise-järjestelmät ja niihin liittyvät tukipalvelut,

Lisätiedot

!"#$%!&' PUHTAITA RATKAISUJA!"#$%&#'(!)

!#$%!&' PUHTAITA RATKAISUJA!#$%&#'(!) PUHTAITA RATKAISUJA www.joenloka.fi YMPÄRISTÖNHUOLTOPALVELUT JOEN LOKAN KATTAVISTA YMPÄRISTÖNHUOLTOPALVELUISTA LÖYTYVÄT SOPIVAT RATKAISUT USEISIIN ERI TARPEISIIN. VUOROKAUDEN YMPÄRI TOIMIVA HÄTÄPÄIVYSTYS

Lisätiedot

Markkinoinnin ulkoistamisella liiketoiminnalle arvoa. CASE Tampereen Rakennustiimi Oy

Markkinoinnin ulkoistamisella liiketoiminnalle arvoa. CASE Tampereen Rakennustiimi Oy Markkinoinnin ulkoistamisella liiketoiminnalle arvoa. CASE Tampereen Rakennustiimi Oy + Toimiala: Rakentaminen ja remontointi Yritys: Tampereen Rakennustiimi Oy Olemme saaneet Fonectalta selkeää näyttöä

Lisätiedot

Ohjattua suorituskykyä.

Ohjattua suorituskykyä. Ohjattua suorituskykyä. Yhdyskuntatekniset ajoneuvot Toimiala Rakennuskoneet Maa- ja metsätalouskoneet Kuljetus ja logistiikka Suorituskykyä. Kaikkien komponentien täydellisen integroinnin ansiosta saavutetaan

Lisätiedot

ESN 160-250 Ruuvikompressorit 160-250 kw 50 Hz

ESN 160-250 Ruuvikompressorit 160-250 kw 50 Hz ESN 160-250 Ruuvikompressorit 160-250 kw 50 Hz Raskaansarjan ammattilainen Paras valinta paineilman tuoton optimointiin ESN -sarjan ruuvikompressori on malliesimerkki nykyaikaisesta ruuvikompressorista.

Lisätiedot

Lisätietoa tuotteista saa Pemcon nettisivuilta www.pemco.fi, soittamalla Pemcolle p. 03 887410 tai käymällä Finnbuild messuosastollamme 6d31.

Lisätietoa tuotteista saa Pemcon nettisivuilta www.pemco.fi, soittamalla Pemcolle p. 03 887410 tai käymällä Finnbuild messuosastollamme 6d31. [1] Erittäin hiljaisia ja huippulaatuisia puhallinpattereita vaativiin kohteisiin. Pemco Oy on ottanut omia tuotteitaan täydentämään saksalaiset Roller puhallinpatterit. Niiden äänenpainetaso on alhaisimmillaan

Lisätiedot

HILJAISTA VOIMAA! MESSUTARJOUS

HILJAISTA VOIMAA! MESSUTARJOUS HILJAISTA VOIMAA! Täydelliset paineilmakeskukset kuivaimella ja säiliöllä. Vähän tilaa vievä rakenne. Säiliöitä ei tarvitse erikseen katsastaa. Jaksottaiseen käyttöön Äänieristetty Fiac mäntäkompressori

Lisätiedot

Kemira DesinFix. Innovatiivista veden desinfiointia

Kemira DesinFix. Innovatiivista veden desinfiointia Kemira DesinFix Innovatiivista veden desinfiointia Kemira - kemian alan huippuosaamista, tuotteita ja vedenkäsittelyteknologiaa maailmanlaajuisesti Vuoteen 2050 mennessä maapallon väestö kasvaa arviolta

Lisätiedot

Ilmalämpöpumput (ILP)

Ilmalämpöpumput (ILP) Ilmalämpöpumput (ILP) 1 TOIMINTA Lämmönlähteenä ulkoilma Yleensä yksi sisäja ulkoyksikkö Lämmittää sisäilmaa huonejärjestelyn vaikutus suuri 2 1 ULKO- JA SISÄYKSIKKÖ Ulkoyksikkö kierrättää lävitseen ulkoilmaa

Lisätiedot

AFS. pakokaasurata. Lohikäärmerata liikkuville ajoneuvoille OUREX OY Mäkirinteentie 3, Kangasala Puh. (03) ourex.

AFS. pakokaasurata. Lohikäärmerata liikkuville ajoneuvoille OUREX OY Mäkirinteentie 3, Kangasala Puh. (03) ourex. 11.10.2017 Lohikäärmerata liikkuville ajoneuvoille 1 AFS AFS-lohikäärmerata on hyvä ratkaisu pakokaasunpoistoon esimerkiksi autokorjaamoille ja katsastusasemille. Radan itsekantavassa alumiiniprofiilissa

Lisätiedot

Paperien pyörittämisestä verkkolaskuihin ja sähköiseen ostolaskujen käsittelyyn. Liisa Boman 31.10.2012

Paperien pyörittämisestä verkkolaskuihin ja sähköiseen ostolaskujen käsittelyyn. Liisa Boman 31.10.2012 Paperien pyörittämisestä verkkolaskuihin ja sähköiseen ostolaskujen käsittelyyn Liisa Boman 31.10.2012 Wermundsen Oy Wexon Oy Solotop Oy Gistele Oy OOO Wexon Wermundsen Oy Konsernin emoyhtiö Hallintopalvelut

Lisätiedot

SolarMagic M70 kesämökissä. Mökki sijaitsee Närpiön lähellä.

SolarMagic M70 kesämökissä. Mökki sijaitsee Närpiön lähellä. SolarMagic M70 kesämökissä. Mökki sijaitsee Närpiön lähellä. Mökissä on yksi kerros jonka yläpuolella on avoin tila katteen alla. Kuvan vasemmalla puolella näkyy avoin terassi, sen yläpuolella olevaa kattoa

Lisätiedot

Alternative Solutions. Alternative - WRG Energiaa säästävä ilmanvaihto- & lämmöntalteenottolaite

Alternative Solutions. Alternative - WRG Energiaa säästävä ilmanvaihto- & lämmöntalteenottolaite Alternative - WRG Energiaa säästävä ilmanvaihto- & SÄÄSTÄÄ ENERGIAA lämmöntalteenottolaite HYVÄ SISÄILMA Ihminen hengittää vuorokaudessa noin 10 000 litraa ilmaa Ilmassa olevat pienhiukkaset ovat todistetusti

Lisätiedot

NELJÄ TOIMINTA-ALUETTAMME: Terästeollisuus Valimoteollisuus

NELJÄ TOIMINTA-ALUETTAMME: Terästeollisuus Valimoteollisuus BEIJER OY BEIJER OY Beijers on suomalainen, metalliteollisuuden tekniseen maahantuontiin erikoistunut yritys. Palvelemme metallurgisen teollisuuden sekä valimo- ja konepajateollisuuden yrityksiä. Toimintamme

Lisätiedot