Sisällysluettelo. 44 Kotihoidon toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönoton tilannekatsaus 3

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sisällysluettelo. 44 Kotihoidon toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönoton tilannekatsaus 3"

Transkriptio

1 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 8/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Sisällysluettelo Sivu 44 Kotihoidon toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönoton tilannekatsaus 3 45 Sosiaali- ja terveystoimen toiminta- ja talousraportti Valtuutettu Leena Haanpään ym. valtuustoaloite erityisryhmien ja ikäihmisten liikuntamahdollisuuksien parantamisesta 6 47 Lausunnon antaminen Manner-Naantalin osayleiskaavaan Viranhaltijapäätökset Ilmoitusasiat 15

2 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 8/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Aika kello 17:00-18:20 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Salokangas Elina puheenjohtaja Maja Pirjo varapuheenjohtaja Kemppe Hanna jäsen Laine Viljo jäsen Leivo Markku jäsen Nieminen Marja jäsen Paasikivi Sini jäsen Palomäki Harri jäsen Saari Ville-Veikko jäsen Saarni Anu jäsen Penttinen Elina henkilökunnan edustaja Pöyhönen Iiro perusturvajohtaja Laurila Airi vt.talouspäällikkö Lahtiola Taina hoito- ja vanhuspalvelujen johtaja Saarinen Hannele kotihoidon osastonhoitaja Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjantarkastajat Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Anu Saarni ja Pirjo Maja. Käsitellyt asiat Allekirjoitukset Elina Salokangas puheenjohtaja Airi Laurila pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Naantalissa Anu Saarni Pirjo Maja

3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 8/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Kotihoidon toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönoton tilannekatsaus Sosiaali- ja terveyslautakunta Hoito- ja vanhuspalvelujen johtaja Taina Lahtiola ja kotihoidon osastonhoitaja Hannele Saarinen: Toiminnanohjausjärjestelmä otettiin kotihoidossa käyttöön asteittain keväällä Saariston alue (Merimasku ja Rymättylä) otti toiminnanohjausjärjestelmän koekäyttöön maaliskuussa Kantakaupungin alueella ohjelman käyttö aloitettiin huhtikuussa Yhteistyö Kuntien Tiera Oy:n kanssa on ollut hyvää. Tieran yhteyshenkilön avulla projekti on pysynyt hyvin hallinnassa ja aikataulussa. Tieran ansiosta projektin ongelmatilanteiden hoito on ollut sujuvaa, koska Tieralla on näkemystä ja kokemusta vastaavanlaisten muutosprosessien läpiviennistä. Kaupungin it-osaamisen ja hyvän yhteistyön avulla projekti eteni asiantuntevasti. Projektin ohjausryhmään ovat kuuluneet Tiera Oy:n ratkaisupäällikkö, projektipäällikkö Ritva Turunen, Tieran asiakkuuspäällikkö Mira Ekblom, Tieran palvelujohtaja Kari Mäki, perusturvajohtaja, hoito- ja vanhuspalvelujen johtaja, kotihoidon osastonhoitaja ja projektipäällikkö, sekä kaupungin it-suunnittelija. Projektiryhmässä ovat järjestelmän käyttöönottoa työstäneet kotihoidon työnjakajat osastonhoitajan ohjauksessa, kaupungin it-suunnittelija ja Tieralta projektipäällikkö Ritva Turunen. Työntekijälle eli loppukäyttäjälle mukana kannettavan mobiililaitteen käyttö on ollut suhteellisen helppoa. Mobiililaitteen mukana kulkeva tieto on helpottanut hoitotyötä ja erityisesti sijaiset ovat kiitelleet mobiilin ominaisuuksia. Mobiililaitteesta ovat luettavissa muun muassa asiakkaan hoitoon liittyvät keskeiset tiedot, asiakkaan sijainti kartalla (opastava kartta) ja omaisten yhteystiedot. Toiminnanohjausjärjestelmän avulla kotihoidossa on pystytty tarkastelemaan työn kuormittavuutta luotettavammin. Ohjelma on osoittanut, että viikonlopun henkilökuntamäärä aamuvuoroissa on ollut riittämätöntä. Välittömän asiakastyön määrä viikonlopuissa työntekijää kohden on vaihdellut 60-80% välillä. Aikaisempiin järjestelmän käyttöönottoprojekteihin perustuva Tieran projektipäällikön antama suositus optimaalisesta välittömän asiakastyön osuudesta työntekijää kohden on noin 40-60% (siirtymistavasta ja välimatkoista riippuen). Esimies saa toiminnanohjausjärjestelmällä luotettavaa tietoa välittömän asiakastyön osuudesta ja siten myös sijaisten tarve voidaan luotettavammin arvioida. Ohjelman ansiosta kotihoidosta on jo voitu vähentää sijaisten

4 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 8/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Perusturvajohtaja Iiro Pöyhönen: käyttöä yksittäisistä arkipäivistä tapauksissa, jolloin asiakkaiden hoidontarve ko. päivänä on syystä tai toisesta vähentynyt. Oheismateriaalina on osastonhoitajan laatima tilannekatsaus toiminnanohjausjärjestelmän käyttöön otosta ja sillä tähän mennessä saavutetuista hyödyistä ja kohdatuista ongelmista työntekijän, työnjakajan, asiakkaan ja esimiehen näkökulmasta. Oheismateriaali: Tilannekatsaus Hoito- ja vanhuspalvelujen johtaja Taina Lahtiola ja kotihoidon osastonhoitaja Hannele Saarinen ovat kokouksessa antamassa lisäselvitystä toiminnaohjaushankkeen käynnistymisestä. PERUSTURVAJOHTAJA: Sosiaali- ja terveyslautakunta merkitsee kotihoidon toiminnanohjausjärjestelmän käynnistymisen tilanteen tiedokseen. SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA: Perusturvajohtajan ehdotus hyväksyttiin.

5 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 8/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveystoimen toiminta- ja talousraportti Sosiaali- ja terveyslautakunta Vt. talouspäällikkö Airi Laurila Kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti tammi-kesäkuun toteutumien perusteella tehdään toiminta- ja talousraportit kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle. Puolivuosiraportissa raportoidaan sekä toiminta että arvio talousarvion toteutumisesta. Lisäksi hallintokuntien tulee kuuden kuukauden raportin yhteydessä käsitellä talousarviossa olevat investoinnit ja tehdä niistä mahdolliset poisto- tai siirtoesitykset. Sosiaali- ja terveyslautakunnan tehtäväalueiden toiminta- ja talousraportti on liitteenä. LIITE B1, SOTE-LTK PERUSTURVAJOHTAJA: Lautakunta merkitsee toiminta- ja talousraportin tiedoksi. SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA: Perusturvajohtajan ehdotus hyväksyttiin.

6 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 8/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Valtuutettu Leena Haanpään ym. valtuustoaloite erityisryhmien ja ikäihmisten liikuntamahdollisuuksien parantamisesta Sosiaali- ja terveyslautakunta Perusturvajohtaja Iiro Pöyhönen Vapaa-aikalautakunta on kokouksessaan käsitellyt otsikoissa mainittua asiaa seuraavasti: "Valtuutettu Leena Haanpää luki ja jätti valtuuston kokouksessa seuraavan kahden valtuutetun allekirjoittaman aloitekirjelmän: "Yhdenvertaisuutta liikuntaan: esitys erityisryhmien ja ikäihmisten liikuntamahdollisuuksien parantamiseksi Uusi liikuntalaki astuu voimaan Lakiluonnoksessa kunnan tehtävänä olisi luoda edellytyksiä paikallistasolla kunnan asukkaiden liikunnalle mm. järjestämällä liikuntapalveluja sekä terveyttä ja hyvinvointia edistävää liikuntaa eri kohderyhmät huomioon ottaen. Niin ikään lakiluonnoksessa todetaan, että kunnan tulee kuulla asukkaitaan liikuntaa koskevissa keskeisissä päätöksissä sekä osana terveyden ja hyvinvoinnin kehittämistä arvioida kunnan asukkaiden liikunta-aktiivisuutta. Liikunnallinen aktiivisuus nähdään siis keskeisenä terveyden ja hyvinvoinnin edistäjänä. Naantalissa liikunta-asiat ovat pääosin erinomaisesti järjestetyt. Tämä ei koske kuitenkaan muutamia ryhmiä: erityisryhmien ja ikäihmisten liikuntamahdollisuuksia. Naantalilla on tarjota esim. vammaisille lapsille tai nuorille ainoastaan ratsastusta. On selvää, ettei näin marginaalinen liikuntavalikko takaa kovinkaan monelle erityisliikuntaa tarvitsevalle lapselle tai nuorelle mahdollisuuksia osallistumiseen, onhan ratsastus paitsi paikkasidonnainen myös kallis harrastus, eikä varmasti sovellu kaikille. Muille erityisryhmille valikko on hieman laajempi; on vesijumppaa, kuntosalia ja tuolijumppaa. Tässä muodossa näyttäisi, että Naantali täyttää minimissään velvoitteensa järjestää liikuntaa myös erityisryhmille. Toimintaa soisi silti kehitettävän. Liikunnan pitäisi olla helposti ja edullisesti saavutettavissa. Erityisryhmäliikunnan palvelujen rajallisuus määrittää kuitenkin mahdollisuudet osallistua: esimerkiksi saaristosta osallistuminen saattaa kaatua pelkkiin matkakustannuksiin. Onneksi muutamat urheiluseurat ovat omaehtoisesti valveutuneet järjestämään liikuntamahdollisuuksia myös vammaisille. Turussa vastaavia soveltavan liikunnan lajeja on lapsille ainakin 12, sählystä uintiin, trampoliinivoimistelusta kelkkalasketteluun.

7 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 8/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Toki kaupunki on isompi, mutta myös Naantalissa on mainiot mahdollisuudet lajivalikon laajentamiseen. Jos ei ole tarjontaa erityisryhmille, ei sitä ole myöskään eläkeläisille - siis kunnallisena palveluna. Taas esimerkki Turusta: senioriranneke, liikuntakortti ja Oulu pistää vielä tästäkin paremmaksi veteraanikortillaan. Nämä alennuskortit avaavat ovet kunnallisiin liikuntapaikkoihin todella alhaiseen euron vuosihintaan. Vihreät esittää, että Naantalin liikuntapalveluja kehitetään nimenomaisesti erityisryhmien ja ikäihmisten paremmin saavutettaviksi. Tällaisia ovat mm. liikuntatarjonnan monipuolistaminen, myös alueellisesti, sekä ikäihmiselle ja erityisryhmille tarjottavien edullisten liikuntakorttien käyttöön ottaminen. Liikunnallisen elämäntavan edistäminen ja kuntalaisten terveyttä edistävän liikunnan kehittäminen edellyttää useiden kunnallisten toimialojen ja yhdistysten yhteistyötä. Ehdotammekin, että jos ja kun liikuntakortti saadaan käyttöön, se oikeuttaisi käyttämään myös liikunta- ja urheiluseurojen tuottamia ryhmäliikuntamahdollisuuksia. Tällainen menettely vähentäisi paineita kunnallisessa henkilöstö- ja talousresursoinnissa." KAUPUNGINVALTUUSTO: Valtuustoaloite merkittiin vastaanotetuksi. Kaupunginhallitus VS. KAUPUNGINJOHTAJA: Kaupunginhallitus lähettää valtuustoaloitteen sosiaali- ja terveysvirastolle sekä sivistysvirastolle valmisteltavaksi ja mahdollisia toimenpiteitä varten. KAUPUNGINHALLITUS: Vs. kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin. Vapaa-aikalautakunta Vapaa-aikatoimen sihteeri Maija Puolakanaho Naantalin seuraparlamentti on käsitellyt valtuustoaloitetta ja todennut seuraavaa: "Seuraparlamentti on valmis suunnittelemaan ja kehittämään lasten ja nuorten erityisryhmien liikuntaa Naantalissa yhdessä liikuntapalvelujen ja erityisryhmien liikuntaa järjestävien tahojen kanssa."

8 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 8/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Perusturvajohtaja Iiro Pöyhönen: Liitteenä on erityisryhmien liikunnasta vastaavan Mervi Salosen kooste nykyisistä erityisliikunnan palveluista. Ikäihmisten liikuntatoiminnasta on tehty kattava selvitys syksyllä LIITE B4, VAP.LTK VAPAA-AIKATOIMEN PÄÄLLIKKÖ: Vapaa-aikalautakunta päättää ehdottaa kaupunginhallitukselle, että lasten, nuorten ja ikäihmisten erityisryhmien liikuntatarjonta, myös järjestöjen toiminta, selvitetään kaupungin erityisryhmien liikuntaa järjestävän tahon toimesta. VAPAA-AIKALAUTAKUNTA: Vapaa-aikatoimen päällikön ehdotus hyväksyttiin." Naantalin Sosiaali- ja terveysviraston erityisryhmien liikuntaryhmät ovat kevennettyjä ryhmiä ja tarkoitettu ensisijaisesti naantalilaisille, jotka sairauden tai vamman vuoksi eivät pysty käyttämään muita tarjolla olevia liikuntapalveluja. Ryhmätoimintoja järjestetään kevät- ja syyskaudella seuraavissa toiminnoissa: Vesijumppa, neljä ryhmää viikossa - näiden ryhmien osallistujat koostuvat eri vammaisryhmien henkilöistä sekä ikäihmisistä Kuntosali, kaksi ryhmää viikossa, toinen ryhmä on ohjattu ja toinen on omatoimisille kuntosalikävijöille - näiden ryhmien osallistujat koostuvat eri vammaisryhmien henkilöistä sekä ikäihmisistä Tuolijumppa/istumatanssit, yksi ryhmä viikossa - tähän ryhmään osallistujat koostuvat eri vammaisryhmien henkilöistä sekä ikäihmisistä Ratsastus, kolme ryhmää viikossa - näihin ryhmiin osallistuvat kehitysvammaiset henkilöt sekä ms-tautia sairastavat

9 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 8/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Erilaisia liikuntaryhmiä järjestävät myös sivistystoimi, työväenopisto, naantalilaiset järjestöt ja urheiluseurat. Lisäksi erityisryhmien liikuntatoimintoja järjestetään myös seudullisesti yli kuntarajojen ja niihin on myös naantalilaisten erityisryhmiin kuuluvien mahdollisuus osallistua. Seudullinen saattajakorttihanke mahdollistaa myös saattajan maksuttoman osallistumisen avustettavan kanssa erilaisiin liikunnallisiin ja vapaa-ajan toimintoihin yhdessä avustettavan kanssa. Erilaisia erityisliikuntatoimintoja pyritään järjestämään ottaen huomioon kuntalaisten tarpeet, mutta ei ole tarkoituksen mukaista järjestää 1-3 henkilölle ryhmätoimintoja eikä päällekkäisiä ryhmätoimintoja eri järjestöjen kanssa. Maksuttomat edestakaiset uimahallikuljetukset järjestetään kaksi kertaa viikossa Raision uintikeskus Ulpukkaan kaikille kuntalaisille. Lisäksi Naantalin kaupungin terveyskeskus tekee yhteistyötä LiiKu-hankkeen yhteydessä Akselikuntien kanssa. Hankkeessa tarjotaan liikuntaryhmään osallistumismahdollisuutta terveydellisistä syistä riskiryhmiin kuuluville. Sosiaali- ja terveyslautakunnan tehtävä liikunnan järjestämisessä on luoda lähinnä mahdollisuuksia osallistua yhteiskunnan ja vapaaehtoisjärjestöjen tuottamiin liikuntapalveluihin. Lisäksi sosiaali- ja terveyspalvelut ohjaa ja kannustaa ihmisiä harrastamaan liikuntaa terveyttä edistävässä ennaltaehkäisevässä tarkoituksessa. Mahdolliset lisäpanostukset erityisryhmien liikuntapalvelujen järjestämiseksi edellyttäisivät talousarviomenojen lisäämistä. Tässä taloudellisessa tilanteessa ei ole mahdollista lisätä enempää uusia toimintoja. PERUSTURVAJOHTAJA: Sosiaali- ja terveyslautakunta on järjestänyt erityisryhmille mahdollisuudet osallistua tarvittaviin liikuntapalveluihin. Sosiaali- ja terveyslautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että aloite ei sosiaali- ja terveyslautakunnan osalta anna aihetta lisätä erityisryhmien liikuntapalveluja.

10 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 8/ Sosiaali- ja terveyslautakunta SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA: Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti jättää asian pöydälle.

11 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 8/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Lausunnon antaminen Manner-Naantalin osayleiskaavaan Sosiaali- ja terveyslautakunta Perusturvajohtaja Iiro Pöyhönen Kaupunginhallitus on hyväksynyt päivätyn luonnoksen Manner-Naantalin osayleiskaavaksi 2035 ja päättänyt asettaa sen maankäyttö- ja rakennuslain 62 :n mukaisesti oheisaineistoineen luonnosvaiheen kuulemista varten nähtäville 30 päivän ajaksi. Nähtävilläoloaikana kunnan jäsenillä ja osallisilla on ollut mahdollisuus lausua kirjallisesti mielipiteensä asiasta. Nähtävilläolosta ilmoitettiin kuulutuksella kaupungin ilmoitustaululla, nettisivuilla sekä Turun Sanomissa, Rannikkoseudussa ja Kaupunkiuutisissa. Lisäksi seuraaville tahoille on varattu mahdollisuus antaa lausunto osayleiskaavasta mennessä: Varsinais-Suomen ELY-keskus, Varsinais-Suomen liitto, Liikennevirasto, Varsinais-Suomen maakunta-museo / Turun museokeskus, Museovirasto, Varsinais-Suomen aluepelastuslaitos, Caruna Oy, Naantalin yrittäjäjärjestöt sekä kaavoitus- ja ympäristölautakunta, rakennuslautakunta, koulutuslautakunta, sosiaali- ja terveyslautakunta ja tekninen lautakunta. Lausuntopyyntö on pöytäkirjan liitteenä. LIITE B2, SOTE-LTK Manner-Naantalin osayleiskaavan luonnos on pidetty nähtävillä Naantalin kaupungin ympäristövirastossa maankäyttöosastolla sekä Naantalin kaupungin internet-sivujen (www.naantali.fi) etusivun kohdassa Kuulutukset, Manner-Naantalin osayleiskaavan luonnosvaiheen kuuleminen. Sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsenet voivat vielä ennen lausunnon määräaikaa tutustua kaavaluonnokseen kaupunginhallituksen kokouspöytäkirjoista 211, osoitteessa: ames Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimintaan kaavan toteutumine tarkoittaa lähinnä kaavan alle jäävien rakennusten purkamista ja tällöin luonnollisesti korvaavat tilat tulee olla käytettävissä.

12 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 8/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Perusturvajohtaja on sopinut maankäyttöpäällikön kanssa että lausunto voidaan antaa lautakunnan kokouksen jälkeen. PERUSTURVAJOHTAJA: Sosiaali- ja terveyslautakunta merkitsee kaavaluonnoksen tiedokseen ja toteaa, että sillä ei ole huomautettavaa kaavan johdosta, mikäli kaavan johdosta purettavaksi tulevat sosiaalija terveystoimen toimitilat osoitetaan muualta. SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA: Perusturvajohtajan ehdotus hyväksyttiin.

13 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 8/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Viranhaltijapäätökset Sosiaali- ja terveyslautakunta Vt. talouspäällikkö Airi Laurila: Perusturvajohtaja Iiro Pöyhönen: 12/2015 Lääkärin sijaisen palkkaaminen /2015 Lääkärin sijaisen palkkaaminen /2015 Lääkärin sijaisen palkkaaminen /2015 Taru Sulkakosken valinta johtavan farmaseutin toimeen 16/2015 Janne Luostarisen valinta terveyskeskuslääkärin virkaan 17/2015 Sosiaalityön johtajalle ja psykologille maksettavat erilliskorvaukset asiantuntijatehtävistä /2015 Perhetyöntekijän palkaton opintovapaa /2015 Hannele Nikander-Tuomisen valinta johtavan hoitajan virkaan 20/2015 Veli-Matti Kosken valinta sosiaalityöntekijän virkaan 22/2015 Aino Lehtosen valinta lastensuojelun sosiaalityöntekijän virkaan 23/2015 Outi Haapasen jatko Tuulentuvan päivätoiminnan ohjaajana asti 24/2015 Linda Nygårdin valinta puheterapeutin sijaiseksi /2015 Tietojärjestelmäasiantuntija Susanna Kekkosen valinta terveyskeskuksen tietosuojavastaavaksi Ylilääkäri Kristian Kallio: 8/2015 Terveydenhoitajan sijaisen palkkaaminen /2015 Fysioterapeutin sijaisen palkkaaminen /2015 Välinehuoltajan sijaisen palkkaaminen /2015 Röntgenhoitajan sijaisen palkkaaminen /2015 Terveydenhoitajan sijaisen palkkaaminen /2015 Välinehuoltajan sijaisen palkkaaminen /2015 Laboratoriohoitajan sijaisen palkkaaminen /2015 Tutkimusluvan myöntäminen Turun yliopiston hoitotieteen laitoksen postdoc-tutkija Arja Suikkalalle Johtava hoitaja Tellervo Hannula-Lehtinen: 3/2015 Terveydenhoitajan sijaisen palkkaaminen Vastaava hammaslääkäri Virpi-Maija Kyrki: 6/2015 Hammaslääkärin osa-aikatyö Hoito- ja vanhuspalvelujen johtaja Taina Lahtiola: 61/2015 Hoitajan palkkaaminen sijaiseksi kotihoitoon /2015 Hoitajan palkkaaminen sijaiseksi kotihoitoon /2015 Hoitajan palkkaaminen sijaiseksi kotihoitoon

14 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 8/ Sosiaali- ja terveyslautakunta /2015 Hoitajan palkkaaminen sijaiseksi kotihoitoon ja /2015 Hoitajan palkkaaminen sijaiseksi kotihoitoon /2015 Hoitajan palkkaaminen sijaiseksi kotihoitoon /2015 Hoitajan palkkaaminen sijaiseksi kotihoitoon /2015 Hoitajan palkkaaminen sijaiseksi kotihoitoon /2015 Hoitajan palkkaaminen sijaiseksi kotihoitoon /2015 Hoitajan palkkaaminen sijaiseksi Birgittakotiin /2015 Hoitajan palkkaaminen sijaiseksi Viialan ryhmäkotiin /2015 Hoitajan palkkaaminen sijaiseksi Viialan ryhmäkotiin /2015 Hoitajan palkkaaminen sijaiseksi Katavakotiin /2015 Hoitajan palkkaaminen sijaiseksi Katavakotiin /2015 Hoitajan palkkaaminen sijaiseksi vuodeosastolle /2015 Hoitajan palkkaaminen opintovapaan sijaiseksi vuodeosastolle Palvelukodin johtaja Leena Purmonen-Merivirta: 2/2015 Suihkulaverin hankinta Katavakotiin 3/2015 Hoitajan palkaton poissaolo PERUSTURVAJOHTAJA: Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää olla käyttämättä kuntalain 51 :n tarkoittamaa otto-oikeutta edellä selostetuissa lainvoimaa vailla olevissa viranhaltijapäätöspöytäkirjoissa ilmeneviin päätöksiin. SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA: Perusturvajohtajan ehdotus hyväksyttiin.

15 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 8/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Ilmoitusasiat Sosiaali- ja terveyslautakunta Vt. talouspäällikkö Airi Laurila: Aluehallintovirasto, päätös / Päätös valvonta-asiassa koskien Naantalin aurinkosäätiön palvelutaloa Valvira, päätös / Vanhuspalvelulain toimeenpanon valvonta 2015:päätöksenteko kotiin annettavissa palveluissa Terveyskeskusvaihtajien tilanne (lähteneet 30, tulleet 96) PERUSTURVAJOHTAJA: Sosiaali- ja terveyslautakunta merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi. SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA: Perusturvajohtajan ehdotus hyväksyttiin.

16 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 8/ MUUTOKSENHAKUOHJE Toimielin Kokouspäivämäärä <xxx_täydennä> <xxx_täydennä> Pöytäkirja yleisesti nähtävänä.. 20 Muutoksenhakukiellot Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmis telua tai täytäntöönpanoa: <xxx_täydennä>. Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisu vaatimus, seuraa viin päätöksiin ei saa hakea muu tosta valittamalla: <xxx_täydennä>. HValL 3 :n 1 mom. / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valit tamalla: <xxx_täydennä>. Valituskieltojen perusteet: Oikaisuvaatimusohjeet Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikai suvaatimuksen:. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään: Naantalin kaupunki, <xxx_täydennä> Postiosoite: PL 43, Naantali Käyntiosoite: Käsityöläiskatu 2, Naantali Oikaisuvaatimuksen voi tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, vel vollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikut taa (asianosainen) tai kunnan jäsen. Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

17 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 8/ Oikaisuohje ja valitusosoitus hankinta-asioissa Kunnan jäsen katsotaan saaneen päätöksestä tie don, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua siitä, kun päätöstä koskeva pöytäkirjanote on lähetetty hänelle kirjeellä. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. Tiedoksisaantipäivää ei lueta muutoksenhakuaikaan. Jos muutoksenha kuajan viimei nen päivä on pyhä päivä, itse näisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arki lauantai, oikaisuvaatimuk sen saa teh dä ensim mäisenä arkipäivänä tämän jälkeen. Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava päätös, johon haetaan oikaisua sekä millaista oikaisua haetaan ja millä perustein. Oikaisuvaatimus on sen tekijän allekirjoitettava. Tämä oikaisuohje ja valitusosoitus koskee seuraavia hankintapäätöksiä: <xxx_täydennä>. Oikaisuvaatimusohje hankintalain 15 :n mukaisissa, kansalliset kynnysarvot alittavissa hankinnoissa Kansallisen kynnysarvon suuruus on: - tavarat ja palvelut terveydenhoito- ja sosiaalipalvelut rakennus- ja käyttöoikeusurakat Kansallisen kynnysarvon alittavissa hankinnoissa tehtyyn kunnan viranomaisen (hankintayksikkö) päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä annettuun ratkaisuun tyytymätön voi tehdä hankintayksikölle hankintalain 81 :ssä tarkoitetun vaatimuksen hankintaoikaisusta tai kuntalain 89 :ssä tarkoitetun oikaisuvaatimuksen. Oikaisua koskevan vaatimuksen voi tehdä tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas eli se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen). Kuntalain mukaisen oikaisuvaatimuksen voi lisäksi tehdä kunnan jäsen. Määräaika oikaisua koskevien vaatimusten tekemiselle Oikaisua on vaadittava 14 päivän kuluessa siitä, kun oikaisuvaatimuksen te-

18 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 8/ kijä on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta. Asianosaisen katsotaan saaneen hankintapäätöksen oheisasiakirjoineen tiedoksi sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä sinä päivänä, jolloin päätöksen oheisasiakirjoineen sisältävä sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin. Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajalle, vastaanottajan katsotaan saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei tiedoksiannon näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä todisteellista tiedoksiantotapaa, tiedoksianto katsotaan tapahtuneeksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Hankintaoikaisun ja oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimukset perusteineen. Valitukseen on merkittävä oikaisua vaativan ja kirjelmän laatijan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Hankintaoikaisuun on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankintayksikön hallussa. Toimitusosoite Oikaisuohje ja valitusosoitus (yleinen) Hankintayksikön yhteystiedot Naantalin kaupunki, <xxx_täydennä> Postiosoite: PL 43, Naantali Käyntiosoite: Käsityöläiskatu 2, Naantali Sähköposti: Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun voidaan julkisista hankinnoista annetun lain (hankintalaki) mukaan hakea muutosta vaatimalla hankintayksiköltä oikaisua (hankintaoikaisu). Asia voidaan myös saattaa valituksella markkinaoikeuden käsi-

19 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 8/ teltäväksi, mikäli hankinnan arvo ylittää hankintalain 15 :n mukaisen kynnysarvon. Kansallisen kynnysarvon suuruus on: - tavarat ja palvelut terveydenhoito- ja sosiaalipalvelut rakennus- ja käyttöoikeusurakat I Oikaisuohje Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön voi vaatia hankintalain :n mukaan hankintaoikaisua. Hankintaoikaisua voi vaatia hankintayksiköltä kirjallisesti tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas eli se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen). Asianosaisen on vaadittava hankintaoikaisua 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta. Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä hankintapäätös oheisasiakirjoineen katsotaan saaduksi tiedoksi sinä päivänä, jolloin päätöksen oheisasiakirjoineen sisältävä sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohta na pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvi tystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myö hemmin. Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajalle, vastaanottajan katsotaan saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei tiedoksiannon näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä todisteellista tiedoksiantotapaa, tiedoksianto katsotaan tapahtuneeksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Hankintaoikaisua koskevan vaatimuksen sisältö Hankintaoikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimukset perusteineen. Vaatimuksesta on käytävä ilmi oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Vaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankintayksikön hallussa.

20 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 8/ Toimitusosoite Hankintaoikaisuvaatimus toimitetaan hankintayksikölle. Hankintayksikön yhteystiedot: Naantalin kaupunki, <xxx_täydennä> Postiosoite: PL 43, Naantali Käyntiosoite: Käsityöläiskatu 2, Naantali Sähköposti: II Valitusosoitus markkinaoikeuteen Tarjoaja, osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jota asia koskee, voi saattaa asian markkinaoikeuden käsiteltäväksi tekemällä valituksen. Julkisista hankinnoista annetun lain 86 :n mukaan puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan ei saa hakea valittamalla muutosta, jollei markkinaoi keus myönnä asiassa käsittelylupaa. Lupa on myönnettävä, jos: 1 asian käsittely on lain soveltamisen kannalta muissa saman laisissa asiois sa tärkeää; tai 2 siihen on painava, hankintayksikön menettelyyn liittyvä syy. Jollei toisin säädetä, valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintaa koskevasta päätöksestä valitusosoituksineen. Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista, jos hankintayksikkö on tehnyt hankintasopimuksen hankintalain 78 :n 1 nojalla noudattamatta odotusaikaa. Valitus on tehtävä kuuden kuukauden kuluessa hankintapäätöksen tekemi sestä siinä tapauksessa, että ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon hankinta päätöksestä valitusosoituksineen ja hankintapäätös tai valitusosoitus on ol lut olennaisesti puutteellinen. Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä hankintapäätös oheisasiakirjoineen katsotaan saaduksi tiedoksi sinä päivänä, jolloin päätöksen oheisasiakirjoineen sisältävä sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohta na pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvi tystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myö hemmin.

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät:

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät: Muutoksenhakuohje, koulutuslautakunta Muutoksenhakukielto Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätökset koskevat vain valmistelua

Lisätiedot

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (KuntaL 89): :t 162-163, 165 kohta 1-2

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (KuntaL 89): :t 162-163, 165 kohta 1-2 Muutoksenhakuohjeet Muutoksenhakukielto Seuraaviin päätöksiin, jotka koskevat vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 91 :n mukaan hakea muutosta. :t 158-161, 164, 165 koht 3-4 :t

Lisätiedot

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta, vaan niistä tehdään suoraan valitus Helsingin hallinto-oikeudelle:

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta, vaan niistä tehdään suoraan valitus Helsingin hallinto-oikeudelle: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELTO Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kun nallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua

Lisätiedot

-2, KH 7.4.2014 14:00

-2, KH 7.4.2014 14:00 -2, KH 7.4.2014 14:00 Kokousaika Maanantai 7.4.2014 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18 Tekninen lautakunta 05.03.2015 AIKA 05.03.2015 klo 19:00-21:30 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

-1, YMP 22.4.2015 17:30

-1, YMP 22.4.2015 17:30 -1, YMP 22.4.2015 17:30 Kokousaika 22.4.2015 kello 17.30-18.20 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muut saapuvilla olleet Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Muu päätös 1 (7) Hallinto- ja talousjohtaja 25 / 2014 25.6.2014 194/00.05.01/2014

Muu päätös 1 (7) Hallinto- ja talousjohtaja 25 / 2014 25.6.2014 194/00.05.01/2014 Muu päätös 1 (7) Hallinto- ja talousjohtaja 25 / 2014 25.6.2014 194/00.05.01/2014 Uudenmaan matkailun teemoitetut markkinointivideot; tarjousten hylkääminen TouNet Tourism Development in co-opetition in

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 8 / 2013 Sivu 46. 1 / 103 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 8 / 2013 Sivu 46. 1 / 103 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 8 / 2013 Sivu 46 Käsitellyt asiat 1 / 103 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 / 104 Pöytäkirjantarkastajat 3 / 105 Hammaslääkäripalveluiden optiovuoden käyttöönotto

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 110

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 110 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 110 Tekninen lautakunta 03.12.2013 AIKA 03.12.2013 klo 19:00-20:07 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 80 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 6/2015 1. Yhtymähallitus. Aika 12.06.2015 klo 08:30-10:35. Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 6/2015 1. Yhtymähallitus. Aika 12.06.2015 klo 08:30-10:35. Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 6/2015 1 Yhtymähallitus Aika 12.06.2015 klo 08:30-10:35 Paikka Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 56 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Ympäristölautakunta 05.02.2015

Ympäristölautakunta 05.02.2015 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Ympäristölautakunta 05.02.2015 Aika 05.02.2015 klo 17:00-19:07 Paikka Kokoustila Viilari Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

-2, SIV 20.1.2015 17:00

-2, SIV 20.1.2015 17:00 -2, SIV 20.1.2015 17:00 Kokousaika 20.1.2015 klo 17.00-20.10 Kokouspaikka Kaupungintalo, valtuustosali VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

Otsikko Sivu. 81 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 82 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 83 Lausunto terveydenhuoltolain mukaisesta

Otsikko Sivu. 81 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 82 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 83 Lausunto terveydenhuoltolain mukaisesta ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2013 1 Perusturvalautakunta AIKA 27.11.2013 kello 14:00-17:26 PAIKKA Piilolan palvelukeskus, Terveyskatu 12 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 81 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 1. Kaupunginhallitus. AIKA 03.11.2014 kello 15:00-16:40. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 1. Kaupunginhallitus. AIKA 03.11.2014 kello 15:00-16:40. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 1 Kaupunginhallitus AIKA 03.11.2014 kello 15:00-16:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 326 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Postiosoite: PL 133, 87101 KAJAANI Käyntiosoite: Pohjolankatu 13, 87100 KAJAANI Faksi: (08) 6155 2510 Puh. (08) 61551 Sähköposti: kajaani@kajaani.

Postiosoite: PL 133, 87101 KAJAANI Käyntiosoite: Pohjolankatu 13, 87100 KAJAANI Faksi: (08) 6155 2510 Puh. (08) 61551 Sähköposti: kajaani@kajaani. OIKAISUVAATIMUS Kunnallisasiat Oikaisuvaatimusoikeus Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeu teen, velvolli

Lisätiedot

-2, KH 17.8.2015 15:00

-2, KH 17.8.2015 15:00 -2, KH 17.8.2015 15:00 Kokousaika Maanantai 17.8.2015 klo 15.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

-2, SIV 19.5.2015 17:00

-2, SIV 19.5.2015 17:00 -2, SIV 19.5.2015 17:00 Kokousaika 19.5.2015 klo 17.00-20.00 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen kokoushuone VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

Esityslista Johtokunta

Esityslista Johtokunta Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Esityslista Johtokunta N:o 16 / 2010 Paikka Kauhajoen kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone Aika 2.11.2010 klo 16.00 Saapuvilla olleet jäsenet Lasse Hautala

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1. Kaupunginhallitus. AIKA 25.05.2015 kello 15:00-15:50. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1. Kaupunginhallitus. AIKA 25.05.2015 kello 15:00-15:50. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1 Kaupunginhallitus AIKA 25.05.2015 kello 15:00-15:50 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 141 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Kokoontuminen Kotkan kirkkoon kello 12.00 Kirkossa lounaskonsertti. Kari Hentunen jäsen. Nina Johanna Rask jäsen Seppo Karjalainen jäsen

Kokoontuminen Kotkan kirkkoon kello 12.00 Kirkossa lounaskonsertti. Kari Hentunen jäsen. Nina Johanna Rask jäsen Seppo Karjalainen jäsen KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA ( 1 ) Aika: Keskiviikkona 7. elokuuta 2013 Kokoontuminen Kotkan kirkkoon kello 12.00 Kirkossa lounaskonsertti Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, Kokoushuone 1 Läsnä:

Lisätiedot

-2, ALMAAS 25.2.2015 19:00

-2, ALMAAS 25.2.2015 19:00 -2, ALMAAS 25.2.2015 19:00 Kokousaika 25.2.2015 klo 19.00 Kokouspaikka Sievin kunnantalo KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON

Lisätiedot

Ympäristölautakunta 19.09.2013

Ympäristölautakunta 19.09.2013 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 7/2013 282 Ympäristölautakunta 19.09.2013 Aika 19.09.2013 klo 18:43-20:38 Paikka Formari Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 82 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 284 83 Pöytäkirjan

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 17:30 22:36 PAIKKA Sosiaali ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 83 KOKOUKSEN

Lisätiedot

TARVASJOEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/13 Sivu 1 KIRKKOVALTUUSTO 4.12.2013. Aika keskiviikkona 4.12.2013 klo 19.00 20.19

TARVASJOEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/13 Sivu 1 KIRKKOVALTUUSTO 4.12.2013. Aika keskiviikkona 4.12.2013 klo 19.00 20.19 TARVASJOEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/13 Sivu 1 Aika keskiviikkona 4.12.2013 klo 19.00 20.19 Paikka seurakuntalo Osallistujat Päätöksentekijät Heikkilä Martti pj Vainio Maija vpj Hallanheimo Minna, poissa,

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2014 1. Sivu 32 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 33 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2014 1. Sivu 32 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 33 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2014 1 Hankintatoimen johtokunta Aika 11.12.2014 klo 11:08-11:25 Paikka Länsikatu 15, rak. 4A 2. krs, Neuvotteluhuone Käsitellyt asiat Sivu 32 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Räty Antti. Tanttu Unto Helenius Terttu. Kuittaus: Pöytäkirjantarkastajat

Räty Antti. Tanttu Unto Helenius Terttu. Kuittaus: Pöytäkirjantarkastajat 1 PÖYTÄKIRJA nro 7/11 KOKOUSAIKA klo 17.00 - KOKOUSPAIKKA Vesilaitoksen toimisto, Kirkkotie 49, TUUSULA LÄSNÄOLLEET SENET JÄ- Rokosa Pasi, Harjula-Jalonen Leena, Hänninen Harry, Lauramaa Leo, Lehtonen

Lisätiedot

Aika: Keskiviikkona 22. toukokuuta 2013 kello 12.00-13.20. kahvitarjoilu alkaen kello 11.30 Paikka Kotkan seurakuntakeskus, Kokoushuone 1

Aika: Keskiviikkona 22. toukokuuta 2013 kello 12.00-13.20. kahvitarjoilu alkaen kello 11.30 Paikka Kotkan seurakuntakeskus, Kokoushuone 1 KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA ( 1 ) Aika: Keskiviikkona 22. toukokuuta 2013 kello 12.00-13.20. kahvitarjoilu alkaen kello 11.30 Paikka Kotkan seurakuntakeskus, Kokoushuone 1 Läsnä: Kai Holmberg

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto KOKOUSKUTSU 5/2012

Kirkkoneuvosto KOKOUSKUTSU 5/2012 OUTOKUMMUN SEURAKUNTA Kirkkoneuvosto KOKOUSKUTSU 5/2012 Kokousaika Tiistai kello 17.30 Kokouspaikka Outokummun seurakunnan seurakuntasali Käsiteltävät asiat Liite 44 Kokouksen avaaminen 45 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 9/2013 1 (20) SAIRAANHOITOPIIRI. PAIKKA Biomedicum Helsinki, seminaarihuone 3, Haartmaninkatu 8

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 9/2013 1 (20) SAIRAANHOITOPIIRI. PAIKKA Biomedicum Helsinki, seminaarihuone 3, Haartmaninkatu 8 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 9/2013 1 (20) HALLITUS AIKA 12.06.2013 klo 08:00-08:35 PAIKKA Biomedicum Helsinki, seminaarihuone 3, Haartmaninkatu 8 KÄSITELLYT ASIAT Asia Otsikko Sivu 104 KUNTALAIN

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10.

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10. Lapuan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 1 (32) Perusturvalautakunta Aika 04.11.2014 klo 18:00-20:20 Paikka Palvelukeskus Hopearinne, Sairaalantie 5 A Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot