ATK-keskuksen tiedote

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ATK-keskuksen tiedote"

Transkriptio

1 Oulun yliopiston ATK-keskuksen tiedote 2/2001

2 6(66,2±WRXNRNXX 6LVlOW Johtajan katsaus: Tarvitseeko Oulun yliopisto laskentapalvelinta?... 3 Tietohallintopäällikön mikrolta: Tietohallinto ahdingossa... 5 Mikroluokkaselvitys Eudorasta SSL-turvastandardia tukeva 5.1-versio...13 EUNIS konferenssi...17 Henkilökuntauutisia...19 Kajaanin kehittämiskeskuksessakin merkittävää GIS-ohjelmien käyttöä...20 Kesäaika ATK-keskuksessa...20 ATK-keskus palvelee...21 ATK-keskuksen yhteystietoja...32 Atk-yhdyshenkilöt...54 ATK-keskuksen ylläpitämät atk-tilat kartta XONDLVLMD Oulun yliopisto ATK-keskus PL Oulun yliopisto 7RLPLWXV 8OOD6DUNNLQHQSXK8OOD6DUNNLQHQ#RXOXIL RQHNLOODQWLORLKLQPXUWDXGXWWLLQ\ OOl/XNNRDPXUUHWWDHVVDNDWNHVL P\ VWLHWROLLNHQQHYHUNRQUXQNRNXLWX/LLNHQQHVlKN WHNQLLNDQRVDVWROOH NXONLNLHUWRWLHWlQRLQNROPHQSlLYlQDMDQMRQNDDMDQUXQNRNXLGXQ XXVLPLQHQNHVWL9DORNDDSHOLDMRXGXWWLLQYDLKWDPDDQPHWULQSlWNl 9DKLQNRMHQNRUMDXVNXVWDQQXNVHWRYDWWXKDQVLDPDUNNRMD XYDVVD 232<QW\ QWHNLMlNXLWXMHQKLWDVDXVW\ VVl 2

3 -RKWDMDQNDWVDXV Esko Vakkilainen 7DUYLWVHHNR 2XOXQ\OLRSLVWR ODVNHQWDSDOYHOLQWD" Kyllä tarvitsee, mikäli asia ratkaistaisiin sen pohjalta, mikä on kyseisen koneen kuormitus ja tehdylle investoinnille laskettu hyöty. Yliopiston laskentapalvelin, jossa ajetaan myös paikkatietojärjestelmää, kulkee nimellä Lehmus. Kone on hankittu kesällä vuonna 1996 ja se on laajennettu 1999 nykyiseen kokoonpanoonsa, jossa on 14 kpl 336 MHz UltraSPARC prosessoria ja 3.5 GB keskusmuistia. Kone on nyt noin viiden vuoden ikäinen, sen hankintaan, päivityksiin ja laajennuksiin on käytetty rahaa hieman toista miljoonaa. Tämän viiden vuoden ajan kyseinen laite on ollut koko ajan täysin kuormitettu, ajoittain koneen kuormitusaste on ollut pitkiä ajanjaksoja 100%, yötä päivää, viikonloppuisin ja lomienkin aikana. Koneella on viime vuoden aikana laskettu huikeat cputuntia. 3

4 Verrattuna nykyisin työpöydillekin saataviin prosessoritehoihin eivät laskentapalvelimen suorituskykyarvot ole päätä huimaavia, siitä huolimatta henkilökohtaiset koneet tai laitospalvelimet eivät ole tehneet tätä laskentapalvelinta tarpeettomaksi eivätkä ne näytä sitä tekevän jatkossakaan. Tyypillisen sinänsä erittäin suorituskykyisen mikron prosessorin käyttöaste on vain prosentin murto-osia ja sekin yleensä vain työaikana. Laskentapalvelin alkaa tulla eläkeikään ja se on joko uusittava tai yliopiston on luovuttava keskitetystä laskentapalvelusta. Jos se uusitaan ensi vuoden lopulla, tulee kone palvelleeksi yliopiston keskeisimpänä laskentalaitteena 6.5 vuotta, mikä on sangen kunnioitettava tai sanoisin mieluummin liiankin korkea ikä palvelimelle. Uusiminen edellyttää yliopistolta tahtoa rahoittaa tämä investointi. Tätä asiaa ei voida hoitaa jatkamalla jo useita vuosia kestänyttä linjaa, missä vuosi toisensa jälkeen toimintarahoja hieman leikataan vaan joskus on tehtävä investointejakin. Tämä paikallinen laskentapalvelin on osoittanut tarpeellisuutensa vaikka varsinainen suurlaskenta tehdäänkin CSC:n supertietokoneilla. CSC:n laskentapalvelujen käyttäjänä Oulun yliopisto on ollut pitkään Suomen yliopistoista kolmanneksi suurin, kunnes se viime aikoina on tipahtanut neljänneksi. Ylivoimaisesti suurin oululainen käyttäjäryhmä on ollut kemian laitos. Mikä on tieteellisen laskennan kulttuurin, osaamisen ja koulutuksen asema, tarve ja tulevaisuus Oulun yliopistossa? Tutkijat käyttävät laskentapalvelimia ja palvelun puute kohdentuukin juuri tutkimustyöhön. Lehmus-koneen suurimmat käyttäjälaitokset vuonna 2000 ovat olleet Tähtitiede 36% Fysiikka 14% Sähkötekniikka 14% Biofysiikka 5% Matematiikka 5% Ensi syksyn rahanjaossa ja tulosneuvotteluissa ratkeaa keskitetyn laskentapalvelun tulevaisuus. Mikäli yliopisto ei halua investoida tähän tarkoitukseen, vaikuttaa se myös palveluja käyttäviin laitoksiin. Myös keskitetyn paikkatietojärjestelmän käytön jatkaminen tulee kyseenalaiseksi. 4

5 7LHWRKDOOLQWRSllOOLN QPLNUROWD Pentti Korhonen 7LHWRKDOOLQWR DKGLQJRVVD Asia josta nyt kirjoitan ei ole mitenkään uusi. Se ei myöskään herättäne erityistä sympatiaa hallintopalveluja kohtaan, koska samat vaikeudet ovat jossakin muodossa itse kullakin, myös ja erityisesti tulosyksiköissä. Hallintopalvelut, tietohallinto sen osana, mielletään tavallisesti vain välttämättömäksi pahaksi yliopistossa ja yleisemminkin yhteiskunnassa. Kysymys on toiminnan edellytyksistä eli rahasta. Yliopiston hallituksessa on alkuvuoden mittaan jaettu kuluvan vuoden määrärahoja. Jaossa dekaanit pitävät tiedekuntiensa puolta niin, että yhteisille palveluille jäävät enintään rippeet. Niitä rippeitä on 5

6 nyt jaettu myös yliopiston hallintopalvelujen vastuualueille. Tuloksena on, että rahat eivät riitä edes nykyisen henkilökunnan laskennallisiin palkkamenoihin. Tarpeetonta mainitakaan, että muitakaan normaaliin toimintaan kuuluvia menoja ei näinollen voi olla: matkakuluja, kurssi- ja osanottomaksuja, laite- tai muita hankintoja ym. On keskusteltu myös hallintopalvelujen lomauttamisesta syksyllä viikoksi tai kahdeksi viikoksi. Vaikka vielä nykynäkymin tämä on epätodennäköistä, on se vaihtoehtona otettava huomioon. Hallintopalvelujen osana myös tietohallinto hallinnollisen tietojenkäsittelyn osalta on lomauttamisuhan alainen. ATK-keskus ja tietoturvapäällikkö jäisivät lomautuksen ulkopuolelle, edellisen kerätessä puuttuvan osan rahoituksestaan palvelujen käyttäjiltä, jälkimmäisen saatua hallitukselta suostumuksen käyttää 0,5 Mmk tietoturvan edistämiseen. ATK-keskus on lisäksi supistanut toimintaansa n. kahden henkilötyövuoden verran ja säästää siten palkkakuluissa. Myös lomarahoja on vaihdettu vapaa-ajaksi, mikä vähentää sekä rahankulua että toisaalta palveluihin käytettävää työpanosta. Yliopistossamme laaditaan parhaillaan uutta tietohallintostrategiaa. Edellä kerrottu tarkastelu liittyy strategiaan siten, että jollakin strategialla tähän on tultu. Kysymys kuuluu: jatketaanko samalla strategialla? Nykytilanteeseen on tultu noin kymmenen viime vuoden kehityksen tuloksena. Niukkoina aikoina on tukipalveluilta leikattu rahoitusta. Löysemmän budjetin vuosina on "irtainta" rahaa jaettu tiedekunnille, tukipalvelut unohtaen. Vuoden tai kahden nälkäkuuri ei ketään lopeta, mutta kymmenenkin vuotta tällä automaatilla toimien tekee jo tehtävänsä. Näin on kehitys käynyt yliopiston sisällä; toisaalta koko yliopisto on viime vuosina kärsinyt budjettirahoituksen vähenemisestä. Kohtuuden nimessä on todettava, että kaikesta huolimatta yliopiston IT:n alusrakenne on vielä kutakuinkin tyydyttävässä kunnossa. Joissakin kohdin horjutaan riskirajoilla: tietoturva on edelleenkin aliresurssoitu, mutta vieläkin selvempi katastrofi uhkaa hallinnon tietojärjestelmiä, jotka vastuussa olevan työntekijän luopuessa voivat lamauttaa yliopiston elintärkeitä toimintoja, kuten opintotietojärjestelmät, opiskelijavalinnat, henkilöstö- ja taloushallinnon järjestelmät, vain muutamia mainiten. Näissä oloissa ei voi edellyttää, että monia jo aloitettuja uusia projekteja (mm. intranet, henkilön sähköinen tunnistaminen) voitaisiin kehittää odotetulla tavalla. Kysymys ei ole osaamisen puutteesta vaan yksinkertaisesti työmää- 6

7 ristä. Tähän asti on välttämättömimmästä koetettu selviytyä työntekijöiden venymisellä, mm. ylitöitä tekemällä. Koska toimintarahat eivät riitä edes palkkakuluihin, ei ylitöitä voida myöskään enää tehdä. Työntekijöiden kestokykyä ajatellen tämä on toisaalta hyvä asia. - Tällä kohtaa kuuluu usein neuvo: ei kaikkea tarvitse itse tehdä, ulkoistakaa palveluja! Kysyn: millä rahalla? Meillä on paljon esimerkkejä tapauksista, joissa ostopalvelut ovat vieneet 2-3 kertaa enemmän rahaa kuin vastaavat itse tuotetut. Toinen hyvä kysymys on, onko järkevää tai edes mahdollista antaa keskeisiä, elintärkeitä sovelluksia ulkopuolisiin käsiin, joka ulkopuolinen voi tänään näyttää luotettavalta toimittajalta, mutta huomenna jo hävitä markkinoilta. Esimerkkejä näistä on riittämiin IT-alalla. Tapahtunut kehitys ei ole ollut yliopiston tietohallintostrategian mukainen, mutta näin on vain käynyt. Tämä on korutonta kertomaa ATK-keskuksesta on viime kuukausien aikana käynyt joukkopako "tien toiselle puolelle". Paljon puhuttu IT-alan alkava lama ei ole tarjonnut osaavaa työvoimaa kaikonneiden tilalle, tämä on rekrytoinnissa todettu. Yliopiston strategian visiossa sanotaan: "Oulun yliopisto on opiskelijoita ja henkilökuntaa houkutteleva ja heistä huolehtiva tiedeyhteisö sekä haluttu yhteistyökumppani." Edelleen: "Nämä sitoudumme toteuttamaan: (...)Henkilöstön kehittäminen: Oulun yliopisto on henkilökuntaa houkutteleva ja siitä huolehtiva tiedeyhteisö. Henkilökunta on ammattitaitoista, työhönsä sitoutunutta ja hyvinvoivaa.(...)." Mitähän tuohon olisi vielä lisättävää? 7

8 0LNUROXRNNDVHOYLW\V Raine Vakkuri Jani Saukkoriipi <OLRSLVWRQ ODDMXLQHQN\VHO\ PLNUROXRNLVWD MD\OHLV W\ DVHPDWLORLVWD ATK-keskus teki alkukeväästä kolmannen kerran koko yliopiston laajuisen kyselyn käytössä olevista mikroluokista ja yleisötyöasematiloista. Kartoituksen tarkoituksena on tuottaa tietoa mm. valtionvarainministeriön ja opetusministeriön valtion ja yliopistojen tietotekniikkaa koskevia ja muita vastaavia kyselyjä varten. Lisäksi yhteenvetotietoa mikrotiloista tarvitaan yliopiston tietohallintostrategian kehittämisprosessin tarpeisiin. Samalla on mahdollista tuoda esiin kehittämiskohteita ja ylläpidon puutteita ylläpitäjille ja mikroluokkien kehittämisestä vastaaville. Itse kyselyn toteutuksessa on ollut ATK-keskuksesta pieni työryhmä ja varsinaisen kyselyn toteuttajana toimi tänä vuonna Jani Saukkoriipi. Kyselyä varten kehiteltiin jo myös web-vastauslomake-tietokantaratkaisua, mutta tämän vuoden kyselyaikataulun puitteisiin sitä ei vielä saatu valmiiksi. Jatkossa kyselyt pyritään toteuttamaan ko. web-ratkaisua hyväksikäyttäen. 8

9 0LNUROXRNDW Mikroluokiksi on katsottu yleisessä tai rajatun ryhmän pääasiassa valvotussa opetuskäytössä olevat tilat, joissa on vähintään viisi mikrotietokonetta ja jotka ovat järjestelmällisen ylläpidon piirissä. Mikroluokkia vuoden 2001 alussa oli yhteensä 40, jossa lisäystä edelliseen vuoteen on neljä. Uusien luokkien todellinen määrä on kuitenkin hiukan suurempi, koska tilojen käyttötarkoitus on osin muuttunut ja vanhoja mikrotiloja on siirtynyt muihin tarpeisiin ja uusia vastaavia on saatu tilalle. Työasemia mikroluokissa oli 461 kappaletta (lisäystä edelliseen vuoteen 34) ja oppilaspaikkoja n. 830 kappaletta (lisäystä edelliseen vuoteen 80 kpl). Ensimmäiset mikroluokat perustettiin vv , jonka jälkeen niitä on tullut tasaisesti lisää. Vilkkainta mikroluokkien perustaminen oli vuosina , jolloin perustettiin yhteensä yhdeksän mikroluokkaa. Mikroluokkia oli vuoden 2001 alussa seuraavissa paikoissa: $7 NHVNXV SllNLUMDVWR, sekä loput tiedekunnittain seuraavasti: +X7, joista yksi informaatiotutkimuksen laitoksen, 7 joista Oulussa 3 (Linnanmaa 1, varhaiskasvatus 2) ja Kajaanin OKL:llä 3 /X7, joista tietojenkäsittelytieteiden laitoksella 4, matemaattisten tieteiden laitoksella 2, maantieteen laitoksella 2 ja biologian laitoksella 1/7 WDORXVWLHWHLGHQWLHGHNXQWD, 77, joista yksi teknillisen tiedekunnan matematiikan laitoksella ja 2 arkkitehtuurin osastolla sekä erillislaitoksista NLHOLNHVNXV ja QRU PDDOLNRXOXMD DMDDQLQNHKLWWlPLVNHVNXVNSO Opetusvälineistön osalta luokat ovat vielä osin vaatimattomia. Perusvälineistöä on mutta mm. videotykki eli dataprojektori on vakiovarusteena vasta kymmenessä luokassa ja tarvittaessa se saadaan kuuteen luokkaan. Tilojen osalta pahimmat puutteet ovat ergonomisten vaatimuksien toteutumisessa. Myös ilmastoinnin ja valaistuksen säädön suhteen löytyy parantamisen varaa. Laitteisto koostuu tällä hetkellä pääasiassa Pentium II ja III-tasoisista mikroista. Muutamassa opetusmikroluokassa on vielä vanhaa n. viiden vuoden takaista perus-pentiumiakin ( MHz) käytössä. Viimevuotinen ennuste keskusmuistin tuplautumisesta osoittautui oikeaksi. Noin puolessa luokista on vähintään 128 megatavua keskusmuistia, joissain jo 256 megatavuakin. Keskusmuistin tarpeen ja määrän voidaan olettaa jatkossakin lisääntyvän lähes vasaavalla trendillä. Kiintolevyjen keskimääräinen koko on luokissa nyt noin 10 gigatavua, kun se markkinoilla olevissa koneissa alkaa olla 9

10 on jo 20 30, joten kiintolevyjenkin koon voidaan olettaa kasvavan lähes vastaavassa tahdissa. Kiintolevytilan kasvu selittyy paitsi itse laitetekniikan kehityksestä, myös käyttöjärjestelmien (Windows 2000) ja Office-tuotteiden ym. ohjelmistojen vaatimasta jatkuvasta lisääntyvästä levytilatarpeesta. Windows 2000 ei tällä hetkellä kuitenkaan vielä ole käytössä kuin neljässä luokassa. Näytöt ovat pääosin 17-tuumaisia, mutta yhä löytyy 14 tai 15 monitoreita. Suotavaa opetuksen kannalta olisi, että pienemmät monitorit saataisiin vaihdettua vähintään 17-tuumaisiin, koska ne ovat nykyään jo varsin edullisia perusmonitoreita ja ikkunointityyppisessä käytössä pienet monitorit ovat hankalahkoja, eikä vanhojen 15 näyttöjen laatu ole nykyisten näyttöjen tasolla. Vastaavia LCDnäyttöjä ei opiskelijoille tarkoitetuissa koneissa löydy, mutta muutamien vuosin kuluttua, jos hintakehitys on suotuisa, ne alkanevat vähitellen tulla hankintalistoille. Suurimmassa osassa mikroluokkia koneissa on perusmultimediavarustus (äänikortti, CD) ja tulostusmahdollisuudet, mutta varsinaista multimedialuokkaa, jossa olisi videoneuvottelumahdollisuudet, DVD -asemat, videoeditointiohjelmistot yms. ei yliopistolla vielä ole. Suurikapasiteettisia vähintään 100 megatavun ZIP-levykeasemia on luokissa edelleen varsin vähän, mikä haittaa esim. opetusmateriaalin siirtoa opettajan henkilökohtaisesta koneesta luokan opettajan koneeseen. ATK-keskuksen mikroluokka KO130 10

11 Tällä hetkellä puhtaasti Macintosh-tietokoneilla varustettu opetusmikroluokka löytyy ainoastaan tietojenkäsittelytieteiden laitokselta. Biologian laitoksen mikroluokassa Macintoshit ovat vaihtuneet edellisvuodesta suuremmaksi osaksi Pentium III-koneisiin, joskin pari Macintoshia on vielä ko. tilassa käytössä. Macintoshien määrän ei voida olettaa lisääntyvän opetuksessa nykyisestään. Ylläpidon apuvälineistöä on jonkin verran edellisvuotta enemmän käytössä ATK-keskuksen ulkopuolella mikroluokkien ylläpidossa. Apuvälineillä (esim. kovalevyjen kloonausohjelmat) saavutetaan merkittävää työajan säästöä käyttöjärjestelmien ja ohjelmien asennuksissa. ATK-keskus, pääkirjasto ja kielikeskus käyttävät Ghostapuohjelmaa, tietojenkäsittelytieteiden laitos Drive-Image-apuohjelmaa ja maantieteen laitos Windows 2000 Admin Tooolsia ja matemaattisten tieteiden laitos Linux-kloonausta. 0LNURODERUDWRULRWMD\OHLV W\ DVHPDW Mikrolaboratoriot poikkeavat mikroluokista siten, että niiden käyttö on pääasiassa itsenäistä, vapaata ja valvomatonta esim. opiskelijoiden harjoitustöiden tekoa, ei niinkään opettajan ohjaamaa opetusta. Laboratorioissa on kuitenkin käytön tuki virka-aikana saatavilla kohtuullisen läheltä. Rajanveto luokan ja laboratorion välillä on häilyvä ja sama tila voi toimia molemmissa rooleissa. Mikrolaboratorio-nimitystä ei Oulun yliopiston ulkopuolella muissa Suomen yliopistoissa juuri käytetä vaan mikrolaboratorioitakin kutsutaan niissä yleensä myös mikroluokiksi tai sitten joissakin paikoissa esim. mikroauditorioiksi, itseopiskelusaleiksi tai akvaarioksi, mutta esim. USA:n yliopistoissa ko. mikrolaboratorio- eli microlab -käsite on käytössä varsin yleisesti. Yleisötyöasemat ovat nimensä mukaisesti tarkoitettu vapaaseen, mutta rajoitettuun (sähköpostin käsittelyyn ja internet-tiedonhakuun) ja yleensä lyhytkestoiseen työskentelyyn. Osa Oulun yliopiston yleisötyöasemista on kioskityyppisiä ja suurimmassa osassa niissä on mahdollista käyttää koneita myös istualtaan, kun taas sähköpostiyleisötyöasematyyppisiä kioskikoneita käytetään yleensä seisaaltaan. Yleisötyöasemat on yleensä sijoitettu käytäville ja muihin helposti saavutettaviin tiloihin. Käytön tuki virka-aikanakin on yleensä kaukana. Yleisötyöasemalaitekanta on kirjavaa asynkronisista päätteistä Pentium III-koneisiin. Laitteita voi olla 1 n kpl samassa tilassa. 11

12 Mikrolaboratorioita- ja yleisötyöasematiloja on yliopistossamme n.40, joista varsinaisia mikrolaboratorioita 5 6 ja työasemia niissä yhteensä n Lisäystä näissä tiloissa on edelliseen vuoteen lähes 10 ja työasemien lisäys lähes 50. Mikrolaboratorioiden ja yleisötyöasemien kirjo on yleensä suurempi kuin mikroluokissa. Vanhempien laboratorioiden laitteet ovat yleensä käytöstä poistetuista koottuja, mutta pari tilaa on varustettu uusilla koneilla. Mikrolaboratorioita ja yleisötyöasemia oli vuoden 2001 alussa yliopistolla seuraavissa paikoissa lukumääräjärjestyksessä: $7 NHV NXV 18 (joista 2 varsinaista mikrolaboratoriota ja loput erilaisia yleisötyöasemapaikkoja lähinnä käytävillä ja muutama kirjastoissa, joista puolestaan 3 on sähköpostipääte- ja 1 Macintosh-paikka), VlKN WHNQLLNDQ RVDVWR 4 (Sun Ultra-työasemia), 7, (varhaiskasvatus 1), +X7 2, NRQHWHNQLLNDQ RVDVWR 2 (toinen on ATKK:n ylläpitämä Silicon Graphics Indy-tila), PDDQWLHWHHQODLWRV 1, /7 1, WLHWRMHQNlVLWWHO\WLHWHLGHQODLWRV 1, WHRUHHWWLQHQI\VLLNND 1, DMDDQLQ 2 / 1. e Kioskimikroja Geokadulla 12

13 c ATK-keskuksen TF103 mikrolaboratorio f Konetekniikan osastokirjasto 13

14 e c Yliopiston kirjaston yleisötyöasema -tiloja 14

15 66/WXUYDVWDQGDUGLDWXNHYD(XGRUD Raine Vakkuri Qualcomm Inc. julkisti Eudora-sähköpostiohjelmistostaan 5.1 kaupallisen version huhtikuun 19 päivä 2001 sekä Windowsille että Macintoshille. Julkinen beta-versio on ollut jo sitä ennen jonkin aikaa ollut imuroitavissa Qualcommilta Eudoran sivuilta: Eudora 5.1 on korjauspäivitys 5.0:aan, joten 5.0:n maksullisen version käyttäjät saavat päivitettyä sen ilmaiseksi. Mainosversio sponsored mode on ilmainen täydellinen mainosikkunan sisältävä versio, mikä oli tarjolla jo 5.0 versiossa. Lisäksi voi käyttää edelleen kuten 5.0:kin karsitumpaa ilmaista light kevytversiota, jossa ei ole mainoksia. Eudora on jo varsin perinteikäs internetin käyttäjille ja Oulun yliopistolaisillekin tuttu ohjelma, jonka kehitti alun perin Macille Steve Dorner Illinoin yliopistosta. Eudora on tullut myöhemmin tunnetuksi Qualcommin omistamana. Eudora 5.0:n ominaisuuksista on aikaisemmin kerrottu Session numerossa 4/2000: Uusi Eudora versio parantaa sähköpostin turvallisuutta RSA Secure Socket Layer (SSL) internet -turvastandardin avulla. SSL on eräs nykyään yleisesti käytetty internetin salauksen ja autentikoinnin standardi metodi. SSL:ää käytetään Eudorassa palvelimen autentikointiin ja sanomien siirron salaukseen. 15

16 Eudora Shell-laajennus varoittaa myös mahdollisista viruksista, jos yritetään ajaa liitetiedostohakemiston eli attach-hakemiston tiedostoja Eudoran ulkopuolella. MIME-viestikokoelmia (MIME digests) voidaan nyt käsitellä Eudorassa. Sähköpostin liitteitä voidaan nyt myös vetää ja pudottaa Windowsin työpöydälle. Moodwatch-toimintoon, ts. sähköpostin englanninkielisen sävynvalvontaan on tullut lisäyksiä: nyt voi nähdä suoraan loukkaavaan tekstin sanomassa. Uusimmassa versiossa hakuja voi tehdä myös osoitekansioon. Lisäksi esim. Netscape Messanger 6.0-sähköpostiohjelman asetukset voi nyt tuoda suoraan Eudoraan. Mac-versiossa uutuutena on mm. vcard-tuki ja Palm-OS-pohjaisten laitteistojen kanssa synkronointimahdollisuus. Eudora 5.1:n asennuksesta Windowsille, sekä Eudoran SSL-suojauksen käyttöönotosta Windowsissa on valmistunut Janne Suvannon tekemä monisivuinen ohje: HTML-muodossa Wordin doc-muodossa ja Adobe Acrobat PDF-muodossa Macintoshin Eudora 5.1 SSL-tuki on saatu myös toimimaan. Siitä valmistettaneen ohje tuonnempana. Eudora 5.0-versiota, jonka voi päivittää verkosta 5.1:een voi ostaa laitoksille ATK-keskuksen ohjelmistomyynnistä 1 kpl käyttöoikeuksia + CD-media 270 mk (laitosmäärärahalla) ja lisäkäyttöoikeudet 230 mk/käyttäjä (laitosmäärärahalla Eudoran hinnasto löytyy ATK-keskuksen ohjelmistomyynnin wwwsivulta. 16

17 (81,6NRQIHUHQVVL Esko Vakkilainen EUNIS (European University Information Systems) on järjestö, joka on muodostettu kokoamaan yhteen Euroopan yliopistojen tietotekniikan johtohenkilöitä ja tuomaan esille uusia tekniikan, korkeimman opetuksen ja hallinnon suuntaviivoja ja ratkaisuja. EUNIS järjestää vuosittain konferenssiin, joka tänä vuonna pidettiin Berliinissä Humboldtin yliopistossa. Tämän vuoden kokous oli järjestyksessään 7. ja sen aiheena oli 7KH&KDQJLQJ8QLYHUVLWLHV ±7KH5ROHRI7HFKQRJ\. Osanottajia konferenssissa oli yli neljäsataa, joista Suomesta lähes neljäkymmentä. Oulusta oli mukana lisäkseni Jorma Kajava, TOLilta. Hän piti konferenssissa kaksi esitelmää tietoturvasta. EUNISia voisi verrata korkeakoulujen atkpäiviin Euroopan mittakaavassa. Eri esitelmiä konferenssissa pidettiin kaikkiaan 139 kpl, yhteensä 25 eri maasta. Suomalaisia esitelmiä oli peräti 10 kpl, enemmän oli vain Saksasta, Englannista ja Ranskasta, mm. Ruotsista ei yhtään. Konferenssissa oli koko yleisölle tarkoitettujen Keynote-esitelmien lisäksi rinnakkaissessioita seuraavista aihepiireistä: Management of Universities IT and Network Computing Security High Performance Computing Supporting Change in Teaching and Learning Libraries in the Digital Age Changes in University Organisation and Structure Information Systems and Data Warehouse High Performance Networking New Technologies, New Capabilities and New Opportunities Corporate Talks and Demonstrations Ts. aika lailla jokaiselle jotakin. Yleensä esitykset eivät olleet luonteeltaan kovin teknisiä vaan enemmän kertoivat siitä mitä on tehty. Tyypillisesti esitykset olivat parikymmenminuuttisia, Keynote- esitykset olivat pitempiä ja usein yliopistoista ulkopuolisten pitämiä. Konferenssia edeltävänä iltapäivänä pidettiin joitakin koulutuksellisia luentoja (The EUNIS Academy), joihin en ehtinyt mukaan lennon peruuntumisen vuoksi. Mielestäni mielenkiintoisin Keynote-esitys oli Gartner Group Inc in Dr. Michael R Zastrosky n 17

18 esitelmä,7 DQG WKH 7UDQVIRUPDWLRQ RI WKH 8QLYHUVLW\, joka valitettavasti kuten suurin osa muistakin Keynote-esitelmistä puuttuu päivien materiaalista. Tässä mm. ennustettiin kansainvälisyyden ja kaupallisuuden kasvua useilla yliopiston toiminta-alueilla, esim. koulutuksessa. Yksi parhaista rinnakkaissessioiden esityksistä oli Alexander Hertz in 0XOWLIXQFWLRQDO 6PDUW &DUG DQG 3, DW WKH8QLYHUVLW\RI0DQQKHLP, joka herätti myös hyvän keskustelun aiheesta. Päivien esitelmäaineisto (lähes 400 sivua) lisäksi osanottajille jaettiin myös kirja,ydq9udqd-dq%xulodqg$oh[dqghu&huq\ ³0HWKRGV IRU %XLOGLQJ D 8QLYHUVLW\,QIRUPDWLRQ 6\VWHP $ +DQGERRN, 158 sivua, joka liittyi yhteen pidettyyn esitelmään. Kaiken kaikkiaan aika paljon aiheet kietoutuivat verkko- ja etäopetuksen, virtuaaliyliopiston, elektronisen kirjaston ja näihin liittyvien toteutusten, teknologioiden ja organisatoristen muutosten ympärille. Mielestäni on perusteltua Oulun yliopiston ATK-keskuksesta jonkun olla mukana EUNIS-konferenssissa joka vuosi, ei välttämättä aina saman henkilön. Meiltä on kuudessa aiemmin järjestetyssä WLODLVXXGHVVD ROOXW HGXVWDMD YDLQ HQVLPPlLVHVVl ' VVHOdorfissa ja toissa vuonna Helsingissä pidetyssä tilaisuudessa. Kolmipäiväisen konferenssin päivät olivat pitkiä ja tiiviitä, kokousjärjestelyt erinomaisesti hoidetut, aika ja tilat oli käytetty tehokkaasti eikä minkäänlaista viihdeohjelmaa oltu saatu sovitettua mukaan, ellei sellaiseksi lasketa keskiviikon illan mahdollisuutta pelata simultaanishakkia lajin maailmanmestaria vastaan. Onneksi en mennyt munaamaan itseäni, tosin voitosta olisi kyllä saanut mainetta ja kunniaa. Eräänlainen huipentuma oli torstaina konferenssin juhlaillallinen, jonka paikkana oli Humboldtin yliopiston luonnon- tieteellisen museon dinosaurushalli, joka ruokailugon paikkana kahden talonkokoisen luuran- keskellä oli ainakin mieleenpainuva. EUNIS 2001 www-sivut: 18

19 +HQNLO NXQWDXXWLVLD 1HXYRQWDMDWLODVWROOLVHWSDOYHOXW $UWR 0XKOL valittiin avoinna olleeseen pääsuunnittelijan toimeen. Hän vastaa tilastollisten asiantuntijatehtäviensä ohella neuvontatiimin toiminnasta. HVNLWHW\WNl\WW SDOYHOXW Tutkimuksen järjestelmien ylläpitoon ja tukeen valittiin 3lLYL 3ROODUL nimikkeenään atk-asiantuntija. Opetuksen järjestelmien ylläpitäjänä on aloittanut 3HWUL5XRNRODLQHQ. 7RDWNN#RXOXIL 6XEMHFW/lNVLlLVNDKYLW RVNLHQNLLVWlPlWW PLlKXKXMDNRVNLHQPDKGROOLVWDP\ QW\PLVWlQL VLLUW\lWRLVHQNLLVWlPlWW PlQW\ QDQWDMDQP\ QW\YlLVHHQSDOYHOXNVHHQ HQNLLVWlP\ QWlYlQLNLLVWlPlW QWlP\ QW\PLVWlQLNLLVWlPlWW PlQ P\ QWHLVHQYDVWDXNVHQDQWDPLVHHQMRWHQNDHQNLLVWlNXWVXYDQL$7 Q KHQNLO NXQWDDSHNHOOROlNVLlLVYlOLSDODOOH +HQNLO NXQWDMRNDHLNLLVWlVDDSXYDQVDSDLNDOOHYRLP\ QWHLVHVWLQDXWWLD MXRWDYDDVHNlSXUWDYDDMXKODSDKHLGHQVlHVW\NVHOOl 7HLGlQ (UNND Emme siis kiistä,että (UNND6XWLQHQ on siirtynyt toisen työnantajan palvelukseen. 6RYHOOXVNHKLW\V 0LUD/XPPH valittiin avoinna olleeseen pääsuunnittelijan toimeen ja hän jatkaa vastaavana sovelluskehitystoiminnassa. $NL +HOLQ aloitti tiimissä huhtikuun puolivälissä. -DUNNR,PPR QHQ lopettaa kesäkuun alusta. 19

20 Lisäys Session viime numeron 1/2001 artikkeliin *,6RKMHOPLHQNl\WW YXRQQD DMDDQLQNHKLWWlPLVNHVNXNVHVVDNLQ PHUNLWWlYll*,6RKMHOPLHQNl\WW l Kajaanin Kehittämiskeskus tekee alueellisia analyysejä ja ennusteita, joissa useimmiten yhtenä keskeisenä työkaluna on GIS. Aluekehitysyksikkö on käyttänyt MapInfo-ohjelmistoa 1990-luvun alkupuolelta lähtien. Käyttäjien määrä on ollut 3-4. Esimerkkinä uusimmista GIS-menetelmiä soveltavasta hankkeesta on Suomen maaseututyypittely. Se laadittiin Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän tilauksesta ja tuloksena syntynyttä aluejakoa sovelletaan valtakunnallisen maaseutupolitiikan työkaluna. Tänä vuonna mahdollisuudet laajentaa GIS:n käyttöä paranevat sekä mahdolliseksi tulee aloittaa koulutustoiminta, kun kehittämiskeskus hankkii atk-koulutusta varten korkeatasoisen digitaalisen median erikoisluokan. Pentti Malinen, KKK:n johtaja HVlDLND$7 NHVNXNVHVVD 1HXYRQWDSlLY\VW\V ATK-keskuksen aulassa on avoinna heinäkuussa ma-pe 9-15, kesä- ja elokussa normaaliaikataulun mukaan: ma klo 9-14, ti- pe klo LNURWXNLSLVWHVNDQQDXVODERUDWRULRPLNURNl\WlYl ovat välisenä aikana avoinna ma-pe kello 9 16 (lauantaisin suljettuina). 20

21 $7 NHVNXVSDOYHOHH 3$/9(/83,67((7 1HXYRQWD-Atk-keskuksen aula $WN\\QOLLWW\YlW\OHLVHWQHXYRWMD RKMHHWNl\WW OXYDWRSSDDWRKMHOPDW«0LNURWXNLSDOYHOXW 0LNURWXNLSLVWH<7 2SDVWXVMDWXNLPLNURWLHWRNRQHLGHQ Nl\W VVlYLUXVWRUMXQWDRKMHOPLHQ P\\QWLODLWWHLGHQYXRNUDXV (WlWXNLSLVWH</ 0LNURWLHWRNRQHLGHQHWlNl\W QWXNL Avoinna: (katso kesäaikataulu ed. sivulla) ma 9-14, ti-pe Puhelin: 553 Sähköposti QHXYRQWD#RXOXIL Avoinna: (katso kesäaikataulu ed. sivulla) ma-to 9-17, pe 9-16, la Puh: 553 Sähköposti:PODEUD#RXOXIL Avoinna virka-aikana Puh: 553, 553, Sähköposti: HWDWXNL#RXOXIL 7<g6 (17(/<7,/$7 0LNURODERUDWRULRW 0LNURODERUDWRULR7) 6NDQQDXVODERUDWRULR7) 0LNURNl\WlYl 8QL[W\ WLODW 8QL[ODERUDWRULR7-8QL[OXRNND 7 6lKN SRVWLSllWWHHW 6lKN SRVWLPLNURW Fys. ja matem. kirjasto, KTK, HuTK 1-3. krs LRVNLPLNURW 0LNURYl\Ol- pääaulasta Geokadulle johtavalla pikkuväylällä - *HRNDWX - 0LNURDXOD- Tekniikan aula - 0LNURSDUYL- pääaulan pohjoispäässä II -kerroksessa YTHS:n vieressä L0DFLWMD:LQJVPLNURWkonetekniikan osastokirjasto TF103 avoinna 8-23 Skannauslaboratorio ja mikrokäytävä kesäaikana 9-16, lukukausina 9-17 Avoinna: ma-to 8-17, pe 8-16, la TK142-luokka käytettävissä opetuksen ulko-puolella Sähköpostipäätteet ja kioskimikrot ovat käytettävissä ulko-ovien aukioloaikoina. 21

22 7XRWWHHW 2KMHOPLVWRW 2SSDDWMDNLUMDW &'WXRWDQWR /DVHUNDVHWLW Data Entry n painos loppunut. uusi versio tekeillä. ATK-keskus on solminut lisenssisopimuksia useiden ohjelmistotoimittajien kanssa. Ohjelmia pystytään myymään laitoksille, opiskelijoille ja henkilökunnalle edullisesti. Myyntihinnastot: Myynti: LUVWL+HLNNLQHQSXK tai QHXYRQWDSXK PC & Internet ohjelmistot -CD:n, jossa on mm. YLUXVWRUMXQWDRKMHOPDW, GNU:n Fortran 77, Dislin (grafiikkakirjasto), JDK ym., saa hintaan á 40 mk PLNURWXNLSLVWHHVWl WDLQHXYRQQDVWD,OPDLVHNVL ATKK:n IWSSDOYHOLPHOWD mm. edellämainitut virustorjuntaohjelmat. Mm. ATK-keskuksessa tuotetut oppaat: - Unix käytön perusteet, - SPSS (10.0, 9.0, 8.0) for Win perusteet, - SPSS for Windows menetelmiä - SPSS Data Entry käytön opas - Fortran 77 ja 90 Ohjelmointi Unix-koneissa (Oulun yliopiston). Myynti: QHXYRQWD. Hinnastot: Suuremmatkin sarjat nopeasti ja edullisesti. Lisätietoja: CD-tuotanto sivulla: $KWL6HSSlQHQSXK</ Täyttökasetit laserkirjoittimiin YDKWLPHVWDULOWDSXK (vain yliopiston yksiköille) 22

23 +HQNLO SDOYHOXW 1LPHQPXNDLQHQVlKN SRVWL (WXQLPL6XNXQLPL#RXOXIL $VHQQXVMD\OOlSLWR 8QL[MlUMHVWHOPlW 3HWUL5XRNRODLQHQSXK 0LNURWLHWRNRQHHW -DQQH6XRNDVSXK 3XKHOLQYHUNNR -RUPD/lPVlSXK RXOXWXV Tietokonejärjestelmien asennus-, käyttöjärjestelmänvaihto-, huolto- yms ylläpitotehtävät. Muutokset yliopiston puhelinverkossa Kurssit tilauksesta. 0LUD/XPPHSXK 6RYHOOXVNHKLW\VW\ 0LUD/XPPHSXK 7LODVWROOLQHQ WLHWRMHQNlVLWWHO\ 5LVWR/HLQRQHQSXK $UWR0XKOLSXK 0LNURWLHWRNRQHLGHQ KDQNLQWDMDNRQVXOWRLQWL 5DLQH9DNNXULSXK KXROWRMDNLHUUlW\V $LPR HUlQHQSXK 7LHWRNRQHYHUNNR 5DLPR6DORSXK 7LHWRWXUYDOOLVXXVDVLDW DLVX5DKNR7LHWRKDOOLQWR WLHWRWXUYDSllOOLNN SXK Ohjelmistopainotteisiin kehittämishankkeisiin: konsultointi, suunnittelu ja ohjelmointi, sovelluksien hankinta, asentaminen ja käyttöönotto, sovelluksien ylläpidon organisointi ja koordinointi. Tietojen keruun suunnittelu, tutkimus- ja haastattelulomakkeiden laadinta, tallennus, tilastoanalyysit sekä opastus ongelmatilanteissa. Yhteydenotot riittävän ajoissa, mielellään jo ennen tietojen keruun aloittamista. Mikro- ja oheislaitemarkkinat. Mikrojen ja oheislaitteiden huolto ja korjaus takuuajan päätyttyä. ATK-keskus koordinoi yliopiston verkon rakentamista, laitteiden liittämistä verkkoon sekä verkkopalvelujen kehittämistä. Yliopiston tietoturvallisuusasiat; koordinointi, kehittäminen, ongelmien käsittely. Palomuuriasiat. 23

24 7LHWRNRQHHW 81,;3$/9(/,1 21((7 7XWNLPXNVHHQMDKHQNLO NXQQDQNl\WW Q 1LPL 7\\SSL 0XLVWL l\ww WDUNRLWXV NRLYX Sun Enterprise Mt posti, informaatiopalvelut OHKPXV Sun Enterprise Mt laskenta, paikkatietokannat VDDUQL Sun Ultra Mt tilastollinen laskenta WDPPL Sun Enterprise Mt tietokannat NXXVL Sun SPARCstation 10/ Mt matemaattinen laskenta KRQND Sun Enterprise Mt levypalvelin 2KMHOPLVWRWABAQUS, ANSYS, BMDP, DISSPLA, Fortran 77, Fortran 90, Pascal Framemaker, Gnuplot, Mathematica, MATLAB, NAG, ORACLE, SAS, ARC/INFO, IDL, sunperf, C, C++, DISLIN, R, Octave, Mable Và 2SHWXNVHHQMDRSLVNHOXXQ 1LPL 7\\SSL 0XLVWL l\ww WDUNRLWXV SDMX SGI Origin Mt posti, informaatiopalvelut WXRPL Intel PIII 2x Mt posti, informaatiopalvelut KDDSD SGI Origin Mt matemaattinen laskenta 2W SGI O2 256Mt työasemia ODVWXW Intel PII Mt työasemia 2KMHOPLVWRW Gnuplot, Mathematica, Maple V, MATLAB, sgimath, Fortran77, Fortran 90, C, C++, DISLIN, R, Octaveà 7\ VNHQWHO\WLODW 8QL[ODERUDWRULR7 8QL[OXRNND7 Linux- ja SGI O2 -työasemat, skanneri HP Scanjet 4c SGI O2-työasematVaraukset: Eino Tienari (ti-to), neuvonta (ma, pe) 24

25 &6&WLHWHHOOLQHQODVNHQWD2\QNRQHHW 1LPL 7\\SSL l\ww WDUNRLWXV FDSHU DEC Alpha 8400 skalaarilaskenta FHGDU SGI Origin 2000 matemaattinen laskenta YR[RSP SGI Power Challenge posti, informaatiopalvelut LEPVS IBM RSI6000 SP rinnakkainen ohjelmointi WH Cray T3E rinnakkainen ohjelmointi /XSDKDNHPXNVHW$7 NHVNXNVHQQHXYRQWDWDL 3DXOD0lNL9lONNLOlSXKÃPDNL#FVFIL 0LNURODERUDWRULR7) - MS-Windows-NT-työskentelyyn. n. 30 Pentium II - PC -mikroa - 3 kpl HP Laserjet 5M kirjoitinta 6NDQQDXVODERUDWRULR7) - 2 kpl Wings Pentium III 733 MHz - 4 kpl Wings Pentium II 333 MHz - 2 kpl Power-PC-Macintosh-mikroja - Polaroid Sprintscan 4000-diaskanneri - HP Scanjet 6200 C-tasoskanneri - HP Scanjet 4 C ja IIC-tasoskannerit - postscript-laserkirjoitin HP L-jet 5M 0LNURNl\WlYlmikrotukipisteen) - 8 kpl Pentium-II 333 MHz-mikroja - 2-puoleisesti tulostava laserkirjoitin 2 LQRDVWDDQRSHWXVNl\W VVl </ DLQRDVWDDQRSHWXVNl\W VVl /$ DLQRDVWDDQRSHWXVNl\W VVl 0, 527,(72 21((7 0LNURODERUDWRULRW Ohjelmistot: Microsoft Office (MS-Word, Excel, Powerpoint), Bentley Microstation CAD, CorelDraw 8.0, Photoshop lukuisia muita ohjelmia ja kääntäjiä. Ohjelmistot: Photoshop 5.5 Omnipage 9 Skannereiden skannausohjelmistot Pentium II:ssa MS-Project 2000, MS-Office 2000, selain Windows-NT -työskentelyyn: Microsoft Office, WP Suite 7.0, Paint Shop Pro 0LNUROXRNDW 15 kpl Wings Abit BE6- Intel Pentium III 650MHz mikroja, PS-tulostin,dataprojektori 19 kpl Aopen Intel D815E2 Pentium III 733 MHz mikroja, PS-tulostin,dataprojektori 15 kpl Abit BF6 Pentium III 600 MHz mikroja, PS-tulostin,dataprojektori <OOlSLWRMDYDUDXNVHW0LND2OOLNDLQHQSXK 25

26 7LHWROLLNHQQH (7b<+7(<'(77,(72 21(,6,,1 6RLWWRSDOYHOXLGHQVLVlOW MDKLQQDWVLVDOY 02'((0,<+7(<'(7 Sarja, WXWNLMDW, KHQNLO NXQWD Internet-palvelut (PPP-käyttö) Sarja, RSLVNHOLMDW, Internet-palvelut (PPP-käyttö) Sarja, Internet-palvelut (PPP-käyttö) Sarja, merkkipohjainen päätekäyttö,6'1\kwh\ghw Sarja, Internet-palvelut (PPP-käyttö) l\w QKLQWD Paikallisverkkomaksu (29,3 p/puhelu + 3,3 p/min) + palvelumaksu 3,9 p/min; teleoperaattori laskuttaa puhelinlaskussa Puhelumaksu *); teleoperaattori laskuttaa + 2,4 p/min, ATKK laskuttaa Puhelumaksu *); teleoperaattori laskuttaa l\w QKLQWD Paikallisverkkomaksu (29,3 p/puhelu + 3,3 p/min) + palvelumaksu 3,9 p/min; teleoperaattori laskuttaa puhelinlaskussa (WlNl\WW WXQQXNVHQSHUXVWDPLVHVWDSHULWllQNHUWDPDNVXPN Numerot , ja ovat OPOY:n palvelunumeroita, joiden käytön hinnassa paikallispuhelumaksu muuttui paikallisverkkomaksuksi. Näihin palvelunumeroihin voi soittaa tavallisesta puhelinliittymästä vain Oulun ja Lapin läänin alueelta. Matkapuhelimesta onnistunee muualtakin Suomesta. Näiden palvelunumeroiden yhteydessä ei käytetä suuntanumeroa. Puhelinnumerot ja eivät ole palvelunumeroita. Näihin sarjanumeroihin voi soittaa myös OPOY:n toiminta-alueen ulkopuolelta, jolloin numeron yhteydessä käytetään tarvittavia suuntanumeroita ja hintaan tulee myös kaukopuhelumaksu. *) Puhelumaksu sarjoihin ja on joko lähipuhelumaksu tai paikallisverkkomaksu + kaukopuhelumaksu tai matkapuhelimesta soitettaessa matkapuhelinveloitus, joiden hinnat voivat poiketa teleoperaattorista riippuen. Esim. Oulun Puhelimen liittymästä soitettuna lähipuhelumaksu on 48,8 p/puhelu + 5,5 p/min. Etäkäyttötunnus on voimassa vain siihen soittosarjaan kuin tunnushakemuksessa on kerrottu. (Wl\KWH\GHWMDQLLGHQNl\WW WXQQXNVHWRYDWP\ QQHW\WYDLQ\OLRSLVWRQRSLVNHOLMRLGHQMD KHQNLO NXQQDQNl\WW QMDQLLGHQNl\W VVlQRXGDWHWDDQ\OLRSLVWRQWLHWRNRQHLGHQMD WLHWROLLNHQQHYHUNRQNl\W QVllQW Ml Tarkempia tietoja neuvonnasta, puh tai sähköpostilla QHXYRQWD#RXOXIL 26

27 7XUYDWXW\KWH\GHW 7,(727859$//, ohjelmiston (Secure SHell) avulla työaseman ja Unix-palvelimen välinen yhteys hoidetaan salakirjoitettuna (myös salasanat). 9LUXVWRUMXQWD )6HFXUH$QWL9LUXVRKMHOPDW )6HFXUH$QWL9LUXV[: DOS, Windows 3.x Winfows 95, Windows NT4/NT4 Server sekä Macintosh-ympäristöt. )6HFXUH$QWL9LUXV[Windows95/98, NT4, Windows2000/Windows2000 Server )6HFXUH$QWL9LUXVRKMHOPLHQ LPXURLQWLhttp://cc- $SXDRQJHOPLLQDQWLYLUXV#RXOXIL (GHOOlPDLQLWXWRKMHOPDWW\ MDNRWLNRQHHVHHQ FTP-palvelimeltahttp://cc- tai CD:llä, joka sisältää sekä virustorjuntaohjelmat että SSH-ohjelmiston saa hintaan 40mk neuvonnasta tai mikrotukipisteestä.,qwhuqhwsdorpxxul Yliopiston verkossa olevien palveluiden ja palvelinten käyttö yliopiston verkon ulkopuolelta on mahdollista vain, jos ko. palvelu on sallittu yliopiston Internet-palomuurissa. Tiedustelut: DLVX5DKNR#RXOXIL 7LHWRWXUYDORXNNDXNVHW Yhteydenotot, tiedustelut: tietoturvapäällikkö puh. 3071, DLVX5DKNR#RXOXIL tai VHF#RXOXIL 3RVWLWXVOLVWDSDOYHOX 7XWXVWXWLHWRWXUYDVLYXLKLQ 08,7$3$/9(/8-$ Postituslistoihin liittyvät kysymykset ja pyynnöt pyydetään lähettämään osoitteeseen KHOSGHVN#OLVWVRXOXIL 27

28 7XORVWLPHW 78/26786/$,77(,7$OlKLYHUNRVVD 9lULWXORVWLPHW $ODVHUNLUMRLWWLPHW 'LDWXORVWLQ 1HXYRQWD $NDOYRW - NDOYR värimustesuihkukirjoitin 360*360 dpi Lexmark IBM Colorjet-printer PS4079 $SDSHUL- ³FMHWD³värivahatulostin Tektronix Phaser 360 Color $SDSHUL cjeta3 Oaserväritulostin Tektronix Phaser 780 Color 0LNURWXNLSLVWH<7 $-koko 1200*600 dpi värivahatulostin Tektronix Phaser 840 DP (Plus) 0DDQWLHWHHQODLWRV (puh ) $-koko HP DesignJet 755CM <OLRSLVWRSDLQR (puh ) - FPOHYHl paperi(rulla) Encad Novajet - $-värikopiot/-tulostus: -- Xerox DocuColor Xerox Fiery Regal KSMHW, konesali/sas-tulostukset WXUERSV Atk-katu600*600 dpi WN Unix-luokkaTK ³EZOH[³, Unix-laboratorio TK dpi, 12 s/min, Lexmark PS 12 L, 0LNURNl\WlYlQ17WXORVWXVMRQR 600 dpi, 18 s/min, Kyocera LNURWXNLSLVWH<7 1200*1200 dpi, 12 s /min, 10 Mb muisti, Lexmark Optra R $JID3KRWR&RORUGLDWXORVWLQ Tietokoneelle tehdyt graafiset esitykset DIOIKSI. Yliopistopaino /

29 78/267860$+'2//,688'(781,;NRQHLOWD -RQR 7XORVWXVNRPHQWR 1RXWR +XRPDXWXNVLD bwlex lp -dbwlex file TK127 opetuksen koneilta tk142 lpr -Ptk142 file TK142 opetuksen koneilta turbops lpr -Pturbops file käytävä cjeta4 lpr -Pcjeta4 file noutohylly väritulostus, A4 cjeta3 lpr -Pcjeta3 file noutohylly väritulostus, A3 kalvo lpr -Pkalvo file neuvonta väritulostus hpjet1 lpr -Phpjet1 file noutohylly tutkimuksen koneilta à 7XORVWXVMRQRMHQNlVLWWHO\ Muut kuin bwlex-jono: lpq -Pjono Ilmoittaa kirjoittimen jonossa olevat työt (esim. lpq -Pcjeta4). Työnumero näkyy Job-sarakkeessa. lprm -Pjono työnumero Poistaa halutun oman työn jonosta. Bwlex-jono: lpstat Komento ilmoittaa bwlex-tulostusjonossa olevat työt ja niiden työnumerot cancel bwlex-xxx Poistaa jonosta oman työn, jonka työnumero on bwlex-xxx 29

30 0XXWODLWWHHW 9lULVNDQQHULW 'LDVNDQQHULW 6 $11(5,7 (SVRQ68, 1600 x 3200 dpi (SVRQ8, 1200 x 2400 dpi +36FDQMHW&YlUL, 400 x 400 dpi +36FDQMHW&, 600 x 600 dpi Skannauslaboratorio TF FDQMHW&, 600 x 600 dpi Unix-laboratorio TK FDQMHW&, Etätukipiste YL125 3RODURLG6SULQW6FDQ 4000 x 4000 dpi, Skannauslaboratorio TF120 0LNURW =LSDVHPDW $11(77$9$70, 527-$=,3$6(0$7 Opiskelijoille/henkilökunnalle: mk/vko, mk/kk Laitoksille: mk/vko, mk/kk Ulkoinen iomega Zip-Plus (SCSI tai LPT - liitäntä) 170 mk/viikko, 420 mk/kk 100 mk/viikko, 200 mk/kk Mikrotukipiste YT110 Puh Käsikirjojen lainaus: Konetekniikan osaston kirjasto 30

31 7LHGRWXV ::: 6HVVLR &6&7LHWHHOOLQHQ ODVNHQWD2\QOHKGHW $7 NHVNXNVHQNRWLVLYX 2XOXQ\OLRSLVWRQNRWLVLYX: Ilmestyy 4 kertaa vuodessa, painos 2000 kpl. Jakelu: - Oulun yliopistossa yleinen jakelu + atkyhdyshenkilöt. - muiden korkeakoulujen atk-keskukset. Saatavana myös ATK-keskuksen asiakastilasta, kirjastoista, Linnanmaan lehtijakelupisteistä. Toimitus: 8OOD6DUNNLQHQSXK VHVVLR#RXOXIL 7LHWR\KWH\V tiedeyhteisön tietotekniikkaa #&6&; tietoverkko-, tietokone- ja tieteellisen laskennan palvelut &6&1HZV; superlaskenta ja sen sovellukset, englanninkielinen /HKWLlZZZVVl Tilaukset www-lomakkeella tai Paula Mäki-Välkkilä PDNL#FVFIL Puh

32 $7 NHVNXV\KWH\VWLHWRMD 2VRLWH3/ 2XOXQ\OLRSLVWRÃ Yliopiston vaihde: Ohivalinta: DODQXPHUR Telefax:! = hakulaite, * =puheposti (80)3068* Johtaja Esko Vakkilainen TK112 (80)3072* Atk-erikoistutkija Paavo Moilanen TK Toimistosihteerit Helena Alavesa, maksuliike ja kirjanpito TK * Osastosihteeri Leena Kuha, henkilöstö- ja toimitila-asiat TK Toimistosihteeri Merja Moilanen, laskutus TK Vanhempi suunnittelija Ulla Sarkkinen, tiedotusasiat TK Toimistosihteeri Sisko Simuna, mm. värikasettien myynti TK115 $6,$ $63$/9(/8 3080* Neuvonta sähköposti:qhxyrqwd#rxoxil AULA 3060 Konesali, konepäällikkö Jaakko Henttonen TK129 (80)3089 Mikrotukipiste YT110 (80)3984 Etätukipiste YL Pääsuunnittelija Arto Muhli, tiimivastaava TK110 tilastolliset asiakastyöt 3084 Vanhempi suunnittelija Jorma Heikka, neuvonta TK101 (80)3063 Vanhempi suunnittelija Kirsti Heikkinen, ohjelmistovälitys TK * Vanhempi suunnittelija Paula Kesti, käyttöluvat, raportit TK Vanh. suunnittelija Risto Leinonen, tilastolliset ohjelmistot TK113 (6,7(7<7 b<77g3$/9(/87 l\ww MDRKMHOPLVWRSDOYHOXWNHVNLWHW\LVVlSDOYHOLQNRQHLVVD 3078 Pääsuunnittelija Tomi Leppikangas, tiimivastaava TK Konepäällikkö Jaakko Henttonen, operointi, käyttöluvat TK * Vanhempi suunnittelija Paula Kesti, käyttöluvat, raportit TK Pääsuunnittelija Jyrki Lukkari, vuorotteluvapaalla ->11/01 TK Atk-asiantuntija Päiviö Pollari, Unix-ylläpito TK Atk-suunnittelija Petri Ruokolainen, Unix-ylläpito TK Atk-suunnittelija Jarkko Seppä, Unix-ylläpito TK * Pääsuunnittelija Eino Tienari, matemaattiset ohjelmistot TK110 32

33 0, 5278,3$/9(/87 0LNURYHUNNRSDOYHOXWRKMHOPLVWRYlOLW\VPLNUROXRNNDMDPLNURODERUDWRULRSDOYHOXW 3075 *! Pääsuunnittelija Raine Vakkuri, tiimivastaava TK137 (80)3063* Vanhempi suunnittelija Kirsti Heikkinen, ohjelmistovälitys TK Käytönsuunnittelija Miikka Kokko, mikrotukipiste YT Pääsunnittelija Arto Muhli, tilastolliset ohjelmistot TK * Atk-suunnittelija Mika Ollikainen, mikroluokat, -verkot YT Käytönsuunnittelija Jani Saukkoriipi, TK Atk-suunnittelija Ahti Seppänen, etätukipiste YL Atk-suunnittelija Janne Suokas, Windows-verkot YT Atk-suunn. Janne Suvanto, mikrot ja mikroverkot, virustorj. TK Vanhempi suunnittelija Ulla Tätilä, mikrot ja mikroverkot 629(//86 (+,7<6Ã 6RYHOOXVNHKLW\VSURMHNWLW 3106 Vanhempi suunnittelija Mira Lumme, tiimivastaava YY Atk-suunnittelija Aki Helin YY Atk-suunnittelija Janne Keskitalo YY Atk-suunnittelija Marko Lång YY Atk-suunnittelija Mikko Toivio YY2022 7( 1,6(778,3$/9(/87 'DWDYHUNNR\KWH\GHWSXKHOLQYHUNNRMDYDLKGHODLWHKXROWR (80)3079* Pääsuunnittelija Raimo Salo, tiimivastaava TK Laboratoriotekn. Hannu Häkkinen, korjaustoiminta, kierrätys KE Laboratoriotekn. Aimo Keränen, korjaustoiminta, kierrätys KE ! Laboratoriotekn. Jorma Lämsä, puhelinverkon ylläpito TF ! Vanh. suunn. Jukka Rusanen, dataverkon ylläpito TF ! Vanh. suunn. Jari Röpelinen, tulostimet, kaapelointi TF ! Huoltoinsinööri Rauno Soudunsaari, puhelinvaihteiden ylläpito TF124 (PDLO(WXQLPL6XNXQLPL#RXOXIL 33

34 $WN\KG\VKHQNLO W-ZZZRXOXILDWNNWLHGRWXVDWN\KG $WN\KG\VKHQNLO LGHQWHKWlYlQlRQWRLPLDODLWRNVHQVDDWNDVLRLGHQDVLDQ WXQWLMDQDODLWRNVHQVDNl\WWlMLHQHQVLVLMDLVLQDRSDVWDMLQDVHNlOLQNNLQl$7 NHVNXNVHQMDODLWRNVHQVDYlOLOOl (5,//,6(7Ã<.6,.g7Ã HUL\KG#RXOXIL Arktisen lääketieteen instituutti Lauronen Mika-Petri Elektronioptiikan laitos Taikina-aho Olavi Kajaanin kehittämiskeskus Leinonen Juha Kajaanin kehittämiskeskus Pikkarainen Sinikka Kajaanin kehittämiskeskus / aluetutkimus ja -kehitys Karjalainen Timo Kajaanin kehittämiskeskus / aluetutkimus ja -kehitys Malinen Pentti Kajaanin kehittämiskeskus / mittalaitelaboratorio Ylinen Arto Kielikeskus Karjalainen Matti Koe-eläinkeskus Lähteenmäki Veikko Koulutus- ja tutkimuspalvelut Kaverinen Jussi Koulutus- ja tutkimuspalvelut Kenakkala Rauno Koulutus- ja tutkimuspalvelut Suorsa Veikko Meri-Lappi Instituutti Kamunen Mika Meri-Lappi Instituutti Remes Kari Sodankylän geofysiikan observatorio Piippo Anna-Liisa Sodankylän geofysiikan observatorio Rantala Timo Sodankylän geofysiikan observatorio, Oulu Hurskainen Riitta Thule-instituutti Huusko Antti Tietohallinto Pentinsaari Reijo Yliopiston kirjasto Eräjoki Harri Yliopiston kirjasto Kuula Kyösti Yliopiston kirjasto Körkkö Raimo Yliopiston kirjasto Ronkainen Timo Yliopiston kirjasto Ryhänen Tapio Yliopistopaino Härkönen Keijo $1,67,1(1Ã7,('(.817$Ã KXWN\KG#RXOXIL Englannin kielen laitos Näyhä Antti Englannin kielen laitos Timlin Kauko Historian laitos Satokangas Reija Humanistinen tiedekunta Pussinen Leena Humanistinen tiedekunta Haapea-Pakisjärvi Pirjo Humanistinen tiedekunta Helminen Risto Informaatiotutkimuksen laitos Saarijärvi Marko Saksan, ranskan ja pohjoismaisten kielten laitos Tuppurainen Sari Suomen ja saamen kielen ja logopedian laitos Karjalainen Merja Suomen ja saamen kielen ja logopedian laitos Körkkö Pentti

35 Taideaineiden ja antropologian laitos Roininen Aimo $69$7867,(7(,'(1Ã7,('(.817$Ã NWN\KG#RXOXIL Kajaanin opettajankoulutuslaitos Mauno Timo Kajaanin opettajankoulutuslaitos Mälkönen Jukka Kasvatustieteiden tiedekunta Komulainen Vesa Kasvatustieteiden tiedekunta Kunelius Esa Koulutusteknologian tutkimusyksikkö Peltonen Antti Käyttäytymistieteiden laitos, sosiologia Luoma Pentti Oulun normaalikoulu Yläaste ja lukio Hyytinen Vilho Oulun normaalikoulu Yläaste ja lukio Ijäs Eero Oulun normaalikoulut Hänninen Jyrki Varhaiskasvatuskeskus Pekkarinen Asko Varhaiskasvatuskeskus Väisänen Sami / ,(7((//,1(1Ã7,('(.817$Ã OXWN\KG#RXOXIL Biokemian laitos Kilpeläinen Seppo Biologian kirjasto Puotiniemi Seppo Biologian laitos Hohtola Esa Biologian laitos Okuloff Tommi Fysiikan ja matematiikan kirjasto Soini Esa Fysikaalisten tieteiden laitos Horneman Veli-Matti Fysikaalisten tieteiden laitos Luoma Esa Fysikaalisten tieteiden laitos Rasinkangas Reijo Fysikaalisten tieteiden laitos, tähtitiede Rautiainen Pertti Geotieteiden kirjasto Mustonen Margit Geotieteiden laitos Komminaho Kari Geotieteiden laitos Kärki Aulis Geotieteiden laitos Laurikkala Jukka Kasvitieteellinen puutarha Siuruainen Mirja Kemian laitos Törmänen Aarno Maantieteen laitos Colpaert Alfred Maantieteen laitos Remes Juha Matemaattisten tieteiden laitos Kangas Pekka Matemaattisten tieteiden laitos Kuukasjärvi Markku Oulangan biologinen asema Kuusela Kalevi Tietojenkäsittelytieteiden laitos Tanska Tarja Tietojenkäsittelytieteiden laitos Vaulo Ari /bb.(7,(7((//,1(1ã7,('(.817$ã OWN\KG#RXOXIL Anatomian laitos Tuukkanen Juha Anestesiologian klinikka Korpi Kauko Farmakologian ja toksikologian laitos Viitala Pirkko Fysiologian laitos Kouvalainen Eero Hammaslääketieteen laitos Kettunen Reijo Hammaslääketieteen laitos Oksanen Mikko

36 Hoitotieteen laitos Toljamo Maisa Iho- ja sukupuolitautien klinikka Manninen Soili Kansanterveystieteen ja yleislääketieteen laitos Koiranen Markku Kansanterveystieteen ja yleislääketieteen laitos Lampela Martti Kansanterveystieteen ja yleislääketieteen laitos Mäkinen Paavo Kansanterveystieteen ja yleislääketieteen laitos Saukkoriipi Jukka Kansanterveystieteen ja yleislääketieteen laitos Soini Paavo Kirurgian klinikka Palm Jukka Kliinisen kemian laitos Heikkilä Juhani Korva-, nenä- ja kurkkutautien klinikka Alho Olli Pekka Korva-, nenä- ja kurkkutautien klinikka Raappana Antti Lastentautien klinikka Turtinen Juha Lääketieteellinen tiedekunta Mikkola Jukka Lääketieteellinen tiedekunta Nieminen Pentti Lääketieteellinen tiedekunta Paadar Matti Lääketieteellinen tiedekunta, kirjasto Heino Raija Lääketieteellisen biokemian laitos Hassinen Ilmo Lääketieteellisen biokemian laitos Kvist Ari-Pekka Lääketieteellisen biokemian laitos Näpänkangas Juha Mikrobiologian laitos Kallio Maarit Neurokirurgian klinikka Heikkilä Jaakko Neurokirurgian klinikka Heiskari Matti Neurologian klinikka Suominen Kalervo Neurologian klinikka Hämeenaho Marika Oikeuslääketieteen laitos Huttunen Pirkko Patologian laitos Järvinen Mikko Perinnöllisyyslääketieteen klinikka Winqvist Robert Psykiatrian klinikka Hakko Helinä Psykiatrian klinikka Jokelainen Jari Psykiatrian klinikka Wahlberg Karl-Erik Radiologian klinikka Koivula Antero Radiologian klinikka Reponen Jarmo Radiologian klinikka Tervonen Osmo Silmätautien klinikka Alanko Hannu Sisätautien klinikka Linnaluoto Markku Sisätautien klinikka Savolainen Markku Synnytys- ja naistentautien klinikka Mäkäräinen Leo Synnytys- ja naistentautien klinikka Spalding Michael Synnytys- ja naistentautien klinikka Tekay Aydin Syöpätautien ja sädehoidon klinikka Heikkilä Vesa-Pekka Syöpätautien ja sädehoidon klinikka Kiviniitty Kalevi Teknillinen jaosto Jämsä Timo

37 7$/2867,(7(,'(1Ã7,('(.817$à Hurskainen Seija à 7(.1,//,1(1Ã7,('(.817$à WWN\KG#RXOXIL Teknillisen tiedekunnan kanslia Lahdenperä Pentti Arkkitehtuurin osasto Peltonen Jaakko Kone-elinten laboratorio Alatalo Matti Koneensuunnittelun laboratorio Vuoto Väinö Materiaalitekniikan laboratorio Hanhela Esko Materiaalitekniikan laboratorio Järvenpää Seppo Teknillisen mekaniikan laboratorio Väliheikki Osmo Tuotantotekniikan laboratorio Heikkala Jouko Prosessimetallurgia Mattila Riku Prosessitekniikan osasto Seppänen Martti Lämpö- ja diffuusiotekniikan laboratorio Muurinen Esa Systeemitekniikan laboratorio Karjalainen Tapani Säätötekniikan laboratorio Yliniemi Leena Työtieteen laboratorio Saaranen Petri Geotekniikan laboratorio Holappa Teuvo Geotekniikan laboratorio Vesala Eija Rakennetekniikan laboratorio Sieppi Heikki Rakentamistalouden laboratorio Sipilä Jarmo Rakentamistekniikan osasto Vehkomäki Paavo Tie- ja liikennetekniikan laboratorio Liimatta Lauri Vesitekniikan laboratorio Röpelinen Jyrki Elektroniikan laboratorio Lahti Jukka Matematiikan jaos Hihnala Markku Mikroelektroniikan ja materiaalifysiikan laboratoriot Jauhiainen Mika Mikroelektroniikan ja materiaalifysiikan laboratoriot Uusimäki Antti Optoelektroniikan ja mittaustekniikan laboratorio Honkala Jorma Sähkötekniikan osasto Laakso Marko Sähkötekniikan osasto Virtanen Ilkka Sähkötekniikan osasto, työpaja Piekkola Pentti Tietokonetekniikan laboratorio Röning Juha Tietoliikennelaboratorio Nissinaho Pekka Tietoliikennelaboratorio Sillanpää Jari henkilökohtainen (WXQLPL6XNXQLPL#RXOXIL, kaikille DWN\KG#RXOXIL Muutosilmoitukset: 8OOD6DUNNLQHQ#RXOXIL, puh

Avoinna: ma 9-14, ti-pe 9-15.45 Puhelin: 553. Avoinna ma 12-17, ti-to 9-17, pe 9-16, la 10-14 Puh: 553. Avoinna virka-aikana Puh: 553, 040 589 2244

Avoinna: ma 9-14, ti-pe 9-15.45 Puhelin: 553. Avoinna ma 12-17, ti-to 9-17, pe 9-16, la 10-14 Puh: 553. Avoinna virka-aikana Puh: 553, 040 589 2244 $7.NHVNXV SDOYHOHH 3$/9(/83,67((7 1HXYRQWD-Atk-keskuksen aula $WN\\QOLLWW\YlW\OHLVHWQHXYRWMD RKMHHWNl\WW OXYDWRSSDDWRKMHOPDW«0LNURWXNLSDOYHOXW 0LNURWXNLSLVWH

Lisätiedot

Avoinna: ma 9-14, ti-pe 9-15.45 Puhelin: 553. Avoinna: ma 12-17, ti-to 9-17, pe 9-16, la 10-14 Puh: 553. Avoinna virka-aikana Puh: 553, 040 589 2244

Avoinna: ma 9-14, ti-pe 9-15.45 Puhelin: 553. Avoinna: ma 12-17, ti-to 9-17, pe 9-16, la 10-14 Puh: 553. Avoinna virka-aikana Puh: 553, 040 589 2244 $7.NHVNXV SDOYHOHH 3$/9(/83,67((7 1HXYRQWD-Atk-keskuksen aula $WN\\QOLLWW\YlW\OHLVHWQHXYRWMD RKMHHWNl\WW OXYDWRSSDDWRKMHOPDW«0LNURWXNLSDOYHOXW 0LNURWXNLSLVWH

Lisätiedot

Erillisyksiköt

Erillisyksiköt Oulun yliopisto. Henkilökunnan julkaisutilasto 2006. TYÖRYHMÄ, LABORATORIO, OPINTOSUUNTA TARKKUUDELLA LAITOS/TIEDEKUNTA Koodi YHT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 1. --- Erillisyksiköt

Lisätiedot

ATK-keskuksen tiedote

ATK-keskuksen tiedote 1 Oulun yliopiston ATK-keskuksen tiedote 4/2001 6(66,2±MRXOXNXX 6LVlOW Tunnistetaanko?... 3 Langaton verkko kelvollinen?... 5 Oulun yliopiston videoneuvotteluympäristö... 8 CuseeMe Conference Server...16

Lisätiedot

SM-esikilpailu. Yksilökilpailut. Lumijoki, 27.06.2015

SM-esikilpailu. Yksilökilpailut. Lumijoki, 27.06.2015 SM-esikilpailu Lumijoki, 27.06.2015 Yksilökilpailut M 1. Kuitunen Lasse 21 Keski-Pohja 300 (20:06) 240 (-24m/+6m) 582 (97) 1122 2. Marttila Petri 1 Oulu 278 (23:41) 288 (-1m/-5m) 546 (91) 1112 3. Tapani

Lisätiedot

Hyväksymispistemäärät

Hyväksymispistemäärät 17( 62) Humanistinen tiedekunta Englantilainen filologia 46/60 21.17/30 Englannin kielen aineenoettajan koulutus Germaaninen filologia 28.33/45 max. 30 + 34.75/60 19.5/30 Pohjoismainen filologia 29.92/60

Lisätiedot

ATK-keskuksen tiedote

ATK-keskuksen tiedote 1 Oulun yliopiston ATK-keskuksen tiedote 4/2000 Saa avata heti! Ei tarvii oottaa joulua! 6(66,2±6MRXOXNXX 6LVlOW Johtajan katsaus... 3 Kun Hongasta hajosi poweri... 5 HSTYA - Henkilön sähköinen tunnistaminen

Lisätiedot

LAPIN MESTARUUSPILKKI 2015

LAPIN MESTARUUSPILKKI 2015 LAPIN MESTARUUSPILKKI 2015 Miehet Yleinen: 1. 55 Jouni Kokkonen Merilapin urheilukalastajat 3361 2. 51 Mika Jaako Merilapin urheilukalastajat 2935 3. 76 Mika Nampajärvi Koillisen kilpakalastajat 2914 4.

Lisätiedot

ATK-keskuksen tiedote

ATK-keskuksen tiedote 1 Oulun yliopiston ATK-keskuksen tiedote 3/2001 6(66,2±ORNDNXX 6LVlOW Hyvää, mutta kiireistä syksyä... 3 Tietoturvapäällikön palsta...5 Tietojärjestelmä- ja rekisteriselosteet...7 Sähköpostipolitiikka

Lisätiedot

Oulun yliopisto tutkii Julkaisutilasto 2009

Oulun yliopisto tutkii Julkaisutilasto 2009 Oulun yliopisto tutkii Julkaisutilasto 2009 Tiedekunta / laitos / yksikkö Monografiat Monografiat Toimitetut Patentit ja Av aineistot ja Abstraktit Humanistinen tiedekunta Aate ja oppihistoria 29 2 0 1

Lisätiedot

Itä-Suomen mestaruuskilpailut Joroinen

Itä-Suomen mestaruuskilpailut Joroinen http://kesa.sporttisaitti.com Itä-Suomen mestaruuskilpailut Joroinen 28.06.2014 Päivitetty Lopputulokset 28.6.2014 20:46 Sarja M 1 54 MARKO HOLOPAINEN M PK 19 22 41 0 2 61 JUHA HEIKKILÄ M PK 20 18 38 1

Lisätiedot

Nimi Sarja Maakunta Tulos Loppukilpailu Yhteensä Sijoitus Huhti Jani S16 V-S

Nimi Sarja Maakunta Tulos Loppukilpailu Yhteensä Sijoitus Huhti Jani S16 V-S Tulokset Joukkuekilpailu Satakunta Makelä Antti M SA 99 Väyrynen Reijo M50 SA 96 Keikko Tommi M SA 96 Laarimo Mika M SA 95 Ikola Juha M50 SA 92 Ylijoki Juho M SA 92 Nurmi Markku M50 SA 91 Saunaluoma Jouni

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN MESTARUUSKILPAILUT JOROINEN

ITÄ-SUOMEN MESTARUUSKILPAILUT JOROINEN TULOKSET..009 19:09 SARJA M Kainulainen Olavi PS 95 9 191 1 45 51 Mankinen Mika PS 89 95 184 5 Seppä Timo SS 91 90 181 Eskelinen 4 1 Jukka PS 95 81 17 5 59 Hassinen Ari PK 89 81 170 Kirjavainen 4 Mikko

Lisätiedot

Nuoret 14-alle 18v. 1. Mikko Saviaro 1056 g Kaamospilkki 81

Nuoret 14-alle 18v. 1. Mikko Saviaro 1056 g Kaamospilkki 81 Lapin Mestaruuspilkki 13.3.2010 Kemijärvi / Kaisanlahti Tulokset: Nuoret alle 12v. 1. Heidi Harju 780 g Ivalon Erämiehet 2. Ville Harju 287 3. Riikka Kumpula 250 Sodankylän Perhokalastajat 4. Jonna Harju

Lisätiedot

25m Pienoispistooli erä 2, lauantai , klo 12:15-14:00 ==============================================================

25m Pienoispistooli erä 2, lauantai , klo 12:15-14:00 ============================================================== 25m Pienoispistooli erä 1, lauantai 18.8.2012, klo 10:00-11:45 ============================================================== 2. Tomi Mustonen H V-S 3. Yrjö Munukka H Hel 4. Antti Leinonen H Kai 5. Jussi

Lisätiedot

Ikäluokka Painoluokka Vaaka Nimi / Synt 1. nosto 2. nosto 3. nosto Tulos Paikkakunta N 57 52,05 Hanna Rantala / 82 85,0 90,0 90,0 Tampere 26.8.

Ikäluokka Painoluokka Vaaka Nimi / Synt 1. nosto 2. nosto 3. nosto Tulos Paikkakunta N 57 52,05 Hanna Rantala / 82 85,0 90,0 90,0 Tampere 26.8. MAKSIMIRANKING 2017 N 57 52,05 Hanna Rantala / 82 85,0 90,0 90,0 Tampere 26.8.2017 N 52 50,2 Johanna Forsström / 88 65,0 70,0 72,5 72,5 Rauma 15.4.2017 N 63 61,70 Anne Heikkilä / 78 65,0 72,5 80,0 72,5

Lisätiedot

Hirvenjuoksun ISM-kisa

Hirvenjuoksun ISM-kisa Hirvenjuoksun ISM-kisa Juuka, 04.07.2015 Yksilökilpailut Kävelijät Sarjalle ei lasketa aikapisteitä. Sarjassa on 4 arviomatkaa. Nimi Nro Piiri Arviointi Ammunta Pisteet 1. Lemmetty Tuomas 164 PS 548 (+9m/+3m/+8m/+6m)

Lisätiedot

SM2016 Esikisat / PSM

SM2016 Esikisat / PSM SM2016 Esikisat / PSM Vaala, 27.02.2016 Yksilökilpailut M 1. Ollakka Jukka 48 Ou 272 (35:24) 278 (-8m/+3m) 558 (93) 1108 2. Leinonen Henri 44 KP 248 (39:28) 274 (-7m/-6m) 582 (97) 1104 3. Lalli Teuvo 41

Lisätiedot

M AK+LK SIJA NIMI PIIRI SARJA

M AK+LK SIJA NIMI PIIRI SARJA ISM 1.7.2017 Juuka LUODIKKO M uusinta 1 Pauli Markkanen PS M 49 42 91 85 176 186 2 Pertti Miettinen PS M 48 41 89 87 176 184 3 Marko Sikanen PS M 47 40 87 86 173 4 Aki Hännikäinen SS M 45 40 85 79 164

Lisätiedot

KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008

KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008 KiU KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008 JOUKKUEET: 1920 Luku Kiteenkylän pesäpallojoukkue Hakulinen Heikki Hakulinen Onni Hakulinen Simo Hakulinen Toivo Hakulinen Viljo Hirvonen Arvi Kosonen Juho Lipponen Toivo

Lisätiedot

Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset

Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset Nuoret alle 12 v 1. Pasi Autio Saarijärven Kaira 4 495 g Nuoret alle 15 v 1. Erik Pirtala Laukaan Ahvenpojat 5 310 g 2. Tiia Piekäinen Tikkakosken Kalamiehet

Lisätiedot

Metsästyshirvi sarja M60: 1) Ilkka Hollmen Satakunta 176, 2) Markku Rintala Etelä - Pohjanmaa 169, 3) Asko Alatalo Etelä - Pohjanmaa 164, 4) Veijo

Metsästyshirvi sarja M60: 1) Ilkka Hollmen Satakunta 176, 2) Markku Rintala Etelä - Pohjanmaa 169, 3) Asko Alatalo Etelä - Pohjanmaa 164, 4) Veijo Metsästyshirvi sarja M60: 1) Ilkka Hollmen Satakunta 176, 2) Markku Rintala Pohjanmaa 169, 3) Asko Alatalo Pohjanmaa 164, 4) Veijo Pakkanen Kymenlaakso 154, 5) Ari Hämäläinen Kymenlaakso 152, 6) Jouko

Lisätiedot

Kunto-Pirkkojen ennätykset hyväksytään kalenterivuosi-ikäsääntöä noudattaen! KUNTO-PIRKKOJEN YLEISURHEILUENNÄTYKSET

Kunto-Pirkkojen ennätykset hyväksytään kalenterivuosi-ikäsääntöä noudattaen! KUNTO-PIRKKOJEN YLEISURHEILUENNÄTYKSET Kunto-Pirkkojen ennätykset hyväksytään kalenterivuosi-ikäsääntöä noudattaen! KUNTO-PIRKKOJEN YLEISURHEILUENNÄTYKSET Päivitetty: 25.11.2012 Pentti Nieminen Lisäykset ja korjaukset puh. 050-3485607, peetun@luukku.com

Lisätiedot

ATK-keskuksen tiedote

ATK-keskuksen tiedote 1 Oulun yliopiston ATK-keskuksen tiedote 3/2000 6(66,2±6V\\VNXX 6LVlOW Johtajan katsaus... 3 Onko ADSL-etätyöliittymästä hyötyä?... 5 Laitehuolto ja kierrätys... 8 ATKK:n mikroluokat entistä ehommiksi...13

Lisätiedot

Teht. Pist. Ikä Hyv.

Teht. Pist. Ikä Hyv. Kilpailu: Puumieskesätaitokilpailu 2013 Järjestäjä: Mikkelin Seudun Puumiehet ry Päivämäärä: 21.9.2013, Anttolanhovi, Mikkeli Miesten kilpasarja Ikä Hyv. Pisteet 1 Pekka Repo P-Savo 88 17 72 177 29:10

Lisätiedot

OTTELUT Kaukalopallo Poliisien yli 35v. SM SARJATAULUKKO LOHKO 1. Savonlinna/Mikkeli

OTTELUT Kaukalopallo Poliisien yli 35v. SM SARJATAULUKKO LOHKO 1. Savonlinna/Mikkeli 1 OTTELUT Kaukalopallo Poliisien yli 35v. SM Ottelu Päiväys Klo Kotijoukkue Vierasjoukkue LOHKO 1 1 6.2.2008 08:00 Kaarina Pori 2-2 15 6.2.2008 08:45 Vantaa Turku 3-9 9 6.2.2008 09:30 Savonlinna/Mikkeli

Lisätiedot

J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?, Karl-Erik Ladau, Martti Siukosaari,?

J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?, Karl-Erik Ladau, Martti Siukosaari,? TamRU:n hallitukset Kuvia hallituksista vuodesta 1959 vuoteen 2014. Tietoja lisätään, kun saadaan. Hallitus 1959 J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?,

Lisätiedot

25m Pienoispistooli erä 2, lauantai , klo 12:15-14:00 ==============================================================

25m Pienoispistooli erä 2, lauantai , klo 12:15-14:00 ============================================================== 25m Pienoispistooli erä 1, lauantai 18.8.2012, klo 10:00-11:45 ============================================================== 2. Ltn, Tomi Mustonen H V-S 3. Vänr, Yrjö Munukka H Hel 4. Ylil, Antti Leinonen

Lisätiedot

2.00,2 Ilmo Siitari ,59 Henri Manninen ,0 Väinö Lestelä ,8 Tapio Nykänen ,8 Erkki Oikarinen -70

2.00,2 Ilmo Siitari ,59 Henri Manninen ,0 Väinö Lestelä ,8 Tapio Nykänen ,8 Erkki Oikarinen -70 100 m: 10,93 Tero Heikkinen -94 11,18 Hannu Hokkanen -84 11,1 Tapani Nykänen -80 11,44 Pasi Tervonen -90 11,2 Kalevi Vauhkonen -70 11,54 Jari Pynnönen -87 11,57 Reijo Erkkilä -84 11,4 Seppo Kupila -56

Lisätiedot

Kansallinen 25 ja 125 tikkaa Hämeenlinna/Lammi Järjestäjä Lammin Tikka

Kansallinen 25 ja 125 tikkaa Hämeenlinna/Lammi Järjestäjä Lammin Tikka Kansallinen 25 ja 125 tikkaa Hämeenlinna/Lammi Järjestäjä Lammin Tikka 19.02.2017 päivitetty 20.2.2017 klo 16.30 25 tikkaa MM 1. Hyyrynen Juha KLT 42 42 43 43 42 212 2. Järvinen Tarmo JST 39 44 42 43 40

Lisätiedot

Tieyksikkölaskelma Kunnossapitokustannusten osittelu. Toimitusnro

Tieyksikkölaskelma Kunnossapitokustannusten osittelu. Toimitusnro 1(17) TK1 Rantala 614-407-12-10 Rantala Kynsijärvi Jari Vesa Rainer Kynsijärvi Jaakko Matti Metsä MeL 21,6 4 5,3 1,14 522 522 TK2 Kunnari 614-407-12-17 Kunnari Kynsijärvi Ossi Henrik Metsä MeL 13,4 4 2,65

Lisätiedot

Tieyksikkölaskelma Rakentamiskustannusten osittelu. Toimitusnro

Tieyksikkölaskelma Rakentamiskustannusten osittelu. Toimitusnro 1(20) TK1 Rantala 614-407-12-10 Rantala Kynsijärvi Jari Vesa Rainer Kynsijärvi Jaakko Matti Metsä MeL 21,6 4 86 86 TK2 Kunnari 614-407-12-17 Kunnari Kynsijärvi Ossi Henrik Metsä MeL 13,4 4 54 54 TK3 Keskitalo

Lisätiedot

Materiaalitutkimuksen grid (M-grid)

Materiaalitutkimuksen grid (M-grid) Materiaalitutkimuksen grid (M-grid) Arto Teräs arto.teras@csc.fi CSC:n Grid-seminaari 13.10.2004 Sisällys Projektin yleiskuvaus Yhteistyökumppanit Laitteisto ja ohjelmistot Ylläpidon toteutus Uudet haasteet

Lisätiedot

Eläkeliiton SM Ikaalinen 2016 Eräluettelot

Eläkeliiton SM Ikaalinen 2016 Eräluettelot Eläkeliiton SM Ikaalinen 2016 Eräluettelot METSÄSTYSHIRVI Erä 1 klo 1030 Sarja M60/50 1. Vahala Matti M50 Kymenlaakso 2. Väistö Martti Pohjois-Karjala 3. Havukainen Pekka Pohjois-Karjala 4. Hollmen Ilkka

Lisätiedot

Sija No Kippari Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Yht.

Sija No Kippari Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Yht. OPM-Cup 2013 Lopullinen tulosluettelo OPM cupin lisenssejä lunastettu 169 kpl. Harri Nikula teki kovat pohjat heti alkukaudesta, ja voittaa cupin Tuurin hauki kisassa suurin hauki 10435 g, Sami Aittokallion

Lisätiedot

Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y

Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y Osanottajia yhteensä 39 Sija Nimi Yhdistys Sarja Tulos 1. srj 2. srj Napa 10 9 1 Suominen Hannu Kankaanpään Seudun RT Y 192 94 98 6 6 8 2 Meurasalo

Lisätiedot

51 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Kalevi Kosunen Oulun Tarmo 2. Matti Rissanen Kemin Into 2. Arto Varinen Kuopion Riento

51 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Kalevi Kosunen Oulun Tarmo 2. Matti Rissanen Kemin Into 2. Arto Varinen Kuopion Riento TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 14. 15.2.1970 LAHDESSA Lahden Kaleva 48 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Mauri Saarivaino Iisalmen Työväen Urheilijat 2. Hannu Miettinen Kuopion Riento 2. Jorma Pikkujämsä

Lisätiedot

MESTARIHIIHTO 2014-15 -haastehiihdon tulokset sija Etunimi Sukunimi. Grönstrand

MESTARIHIIHTO 2014-15 -haastehiihdon tulokset sija Etunimi Sukunimi. Grönstrand MESTARIHIIHTO 2014-15 -haastehiihdon tulokset sija Etunimi Sukunimi Kauno Kyhälä Sakari Ukonmaanaho Kari Kuoppamaa Reijo Puurunen Jorma Halonen Petri Pitkänen Ari Grönstrand Risto Ruostetsaari Risto Pekkala

Lisätiedot

1. --- Erillisyksiköt 247 0 70 27 0 1 1 0 0 42 1 0 22 1 0 6 1 1 0 43 0 4 27. laitos

1. --- Erillisyksiköt 247 0 70 27 0 1 1 0 0 42 1 0 22 1 0 6 1 1 0 43 0 4 27. laitos Oulun yliopisto. Henkilökunnan julkaisutilasto 2007. TYÖRYHMÄ, LABORATORIO, OPINTOSUUNTA TARKKUUDELLA LAITOS/TIEDEKUNTA YHT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 1. --- Erillisyksiköt

Lisätiedot

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS Kuopio, Puijo TULOKSET

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS Kuopio, Puijo TULOKSET Lapset alle 6, SKAL 0,5 km (v) 1. Petra Tuovinen Kuopion Kuorma-autoilijat ry 6.20 Lapset alle 8, SKAL 0,5 km (v) 1. Jukka Rautio Oulun Kuorma-autoilijat ry 3.08 2. Jenni Tuovinen Kuopion Kuorma-autoilijat

Lisätiedot

KANSALLISET TIKKAA ÄÄNEKOSKI (Suolahti) Järj. Sisä-Suomen Tikka päivitetty klo tikkaa

KANSALLISET TIKKAA ÄÄNEKOSKI (Suolahti) Järj. Sisä-Suomen Tikka päivitetty klo tikkaa KANSALLISET 25 + 125 TIKKAA ÄÄNEKOSKI (Suolahti) 26.4.2015 Järj. Sisä-Suomen Tikka päivitetty 26.4.2015 klo 20.40 25 tikkaa MM 1. Ylönen Niilo JST 43 42 39 44 41 209 2. Kokko Pekka KjT 45 39 42 37 44 207

Lisätiedot

HÄMEENLINNA, LAMMI tikkaa Järj. Lammin Tikka päivitetty klo 19.30

HÄMEENLINNA, LAMMI tikkaa Järj. Lammin Tikka päivitetty klo 19.30 HÄMEENLINNA, LAMMI 31.1.2016 25 tikkaa Järj. Lammin Tikka päivitetty 31.1.2016 klo 19.30 MM 1. Hyyrynen Juha KLT 41 42 39 41 45 208 2. Rantanen Asko MU 39 44 42 40 42 207 3. Vaarala Simo PaavT 46 35 40

Lisätiedot

RASTI 1. Pisteytys 14-15.8.-99 PP A B C D PPo ohi E/A Tv Hämeenlinna Hätilä 10 5 4 4 2-20 -10-10 -10

RASTI 1. Pisteytys 14-15.8.-99 PP A B C D PPo ohi E/A Tv Hämeenlinna Hätilä 10 5 4 4 2-20 -10-10 -10 RASTI 1 Suomenmestaruuskilpailu 1999 Pisteytys 14-15.8.-99 PP A B C D PPo ohi E/A Tv Hämeenlinna Hätilä 10 5 4 4 2-20 -10-10 -10 Kilpailijat Pisteet Rangaistukset Aika Ls Tulokset No Nimi Lk. Joukkue PP

Lisätiedot

Virtain Soutu 24.5.2014 T U L O K S E T 24.5.2014 Virtain Urheilijat --------------- 16:29. Sija Nimi Seura Loppuaika Ero

Virtain Soutu 24.5.2014 T U L O K S E T 24.5.2014 Virtain Urheilijat --------------- 16:29. Sija Nimi Seura Loppuaika Ero Virtain Soutu 24.5.2014 T U L O K S E T 24.5.2014 Virtain Urheilijat --------------- 16:29 Sija Nimi Seura Loppuaika Ero Kirkkovene miehet 10 km Joukkue ================================== 1. Kuopion Soutajat

Lisätiedot

Toimitsijalista SM Pitkä R1 7.-8.9.2013 SYÖTE sivu 1 Tehtävä

Toimitsijalista SM Pitkä R1 7.-8.9.2013 SYÖTE sivu 1 Tehtävä Toimitsijalista SM Pitkä R1 7.-8.9.2013 SYÖTE sivu 1 Tehtävä maali 1. Vesa Halonen pj SK PT Yleisseuranta 2. Tommi Sillanpää SK PT Yleisseuranta 3. Kaj Fredriksson SK PT Tulostus 4. Kai Mutka SK PT Videoseuranta

Lisätiedot

UAY:n KESÄMESTARUUSKILPAILUT 2015

UAY:n KESÄMESTARUUSKILPAILUT 2015 HOLLOLA, HÄLVÄLÄ 15. - 18.06.2015 18:36:26 Aikataulu 16.06. tiistai 10.00 12.00 14.00 16.00 18.00 20.00 50m Kivääri makuu SML-Hirvi 25m Pienoispistooli 50m Kivääri 3x20 ls Palvelupistooli Palvelukivääri

Lisätiedot

Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y Osanottajia yhteensä 33

Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y Osanottajia yhteensä 33 Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y Osanottajia yhteensä 33 Sija Nimi Yhdistys Sarja Tulos 1. srj 2. srj Napa 10 9 1 Meurasalo Antti Pohjois-Savon RT Y 193 98 95 4 10 5 2 Tiihonen Tommi

Lisätiedot

Reserviupseeriliiton ampumamestaruus

Reserviupseeriliiton ampumamestaruus Lennoston rata, Pirkkala 22. - Isopistooli, sarja H 1. ylil Ari Meinander P-H 97 96 94 287 91 97 94 282 569 2. ltn Marko Talvitie E-P 92 96 90 278 96 94 99 289 567 3. kapt Juha Virtanen Kym 90 94 95 279

Lisätiedot

Suomen avantouintiliitto SM-Kisat 08.03.2008. A Naiset alle 20 v. Nimi Seura Lähtöaika Rata Aika sija

Suomen avantouintiliitto SM-Kisat 08.03.2008. A Naiset alle 20 v. Nimi Seura Lähtöaika Rata Aika sija A Naiset alle 20 v. Nimi Seura Lähtöaika Rata Aika sija Junila Sandra Tampereen Talviuimarit 13:20 4. 26,53 1 Virta Sini Katismaan Avantouimarit 13:20 2. 32,13 2 B Miehet 20-29 v. Heinämäki Janne Apian

Lisätiedot

Imatran Keilailuliitto ry veteraanisarja 2009

Imatran Keilailuliitto ry veteraanisarja 2009 Sivu 1 Joukkue Liitto Yhteensä O V T H KA Paras Ero Tilanne 1 6. 8164 15 7 1 7 544.27 610 2 12. 8151 15 11 0 4 543.40 658-13 3 1. 8151 15 10 1 4 543.40 623-13 4 4. 8091 15 7 1 7 539.40 629-73 5 3. 8087

Lisätiedot

KAINUUN PIIRIN YLEISURHEILUN ENNÄTYKSET 2013 (Päiv KH)

KAINUUN PIIRIN YLEISURHEILUN ENNÄTYKSET 2013 (Päiv KH) KAINUUN PIIRIN YLEISURHEILUN ENNÄTYKSET 2013 (Päiv 15.10.2013 KH) MIEHET 100 m 10,54 Jari Haverinen KajKi 1994 200 m 21,46 Matti Rusanen KuKi 1980 400 m 46,65 Matti Rusanen KuKi 1983 800 m 1.49,38 Esko

Lisätiedot

Hirvenhiihdon ISM-kilpailut 2016

Hirvenhiihdon ISM-kilpailut 2016 Hirvenhiihdon ISM-kilpailut 2016 Ilomantsi, 14.02.2016 Yksilökilpailut M 1. Lemmetty Timo 6 PS 275 (29:07) 296 (0m/-2m) 528 (88) 1099 2. Varis Jukka 8 PK 266 (30:35) 276 (+7m/+5m) 546 (91) 1088 3. Seppä

Lisätiedot

Itä-Häme viikkokilpailu 5 Classic tulokset

Itä-Häme viikkokilpailu 5 Classic tulokset Itä-Häme viikkokilpailu 5 Classic 11.6.-15.6.2016 tulokset 1 SAARINEN, Jari Par 72 10 2 VIINIKAINEN, Jarkko 1 73 8 3 LESKINEN, Jouko 1 73 6 4 TIAINEN, Eetu 2 74 5 5 PULKKINEN, Jari 2 74 4 6 MUTANEN, Jyrki

Lisätiedot

KAINUUN PIIRIN YLEISURHEILUN ENNÄTYKSET (PÄIV KH)

KAINUUN PIIRIN YLEISURHEILUN ENNÄTYKSET (PÄIV KH) KAINUUN PIIRIN YLEISURHEILUN ENNÄTYKSET (PÄIV 29.10.2014 KH) MIEHET 100 M 10,54 JARI HAVERINEN KAJKI 1994 200 M 21,46 MATTI RUSANEN KUKI 1980 400 M 46,65 MATTI RUSANEN KUKI 1983 800 M 1.49,38 ESKO HUTTU

Lisätiedot

SM-RAUTUPILKKI 2011 TUULISPÄÄJÄRVI 16.04.2011 Järjestäjä Ivalon Erämiehet ja TEM S

SM-RAUTUPILKKI 2011 TUULISPÄÄJÄRVI 16.04.2011 Järjestäjä Ivalon Erämiehet ja TEM S Järjestäjä Ivalon Erämiehet ja TEM S MIEHET SIJA NIMI TULOS(g) 1 Tuovinen Aki 3178 2 Karppinen Eino 2705 3 Känsälä Heikki 2303 4 Olkkola Elmo 2250 5 Heinonen Jaakko 1407 6 Heikkinen Jari 1317 7 Marjanen

Lisätiedot

Veteraani CUP 25-29 v. 2010

Veteraani CUP 25-29 v. 2010 Veteraani CUP 25-29 v. 2010 1 Toni Mikkonen Lieksan Hiihtoseura 240 1 2 3 2 Jori Mikkonen Lieksan Hiihtoseura 210 2 4 2 3 Tuomas Karavirta Kouvolan Hiihtoseura 200 1 1 4 Antti Joutjärvi Kouvolan Hiihtoseura

Lisätiedot

Hämeen Aluemestaruuskilpailut ruutiaseilla (p, pk)

Hämeen Aluemestaruuskilpailut ruutiaseilla (p, pk) TUA:n Ruskeekiven Ampumarata, Akaa 02. - 25m Pienoispistooli 60 ls, sarja M50 1. Petri Viljanen K-64 92 97 96 285 95 91 91 277 562 2. Raine Järvinen K-64 81 85 84 250 91 90 90 271 521 3. Petri Sorsa LAS

Lisätiedot

Tulos vertailulukujärjestyksessä

Tulos vertailulukujärjestyksessä 1 / 5 I Vaalipiiri 1 Viitasalo Mikko 10 Kokoomus 975 5197,00 valittu 2 Leppiniemi Raili 12 Sitoutumattomat 1674 3262,00 valittu 3 Rautava Risto 8 Kokoomus 737 2598,50 valittu 4 Heinäluoma Eero 16 SDP 1299

Lisätiedot

Lopputulokset Perinnekivääri 300m makuu lks. RESUL:n avoimet "Pystykorva" - perinneaseen SM-kilpailut. Kilpailutoimisto.

Lopputulokset Perinnekivääri 300m makuu lks. RESUL:n avoimet Pystykorva - perinneaseen SM-kilpailut. Kilpailutoimisto. D t 1 76 Salovaara Pilvi Pir 85 108 193 2 54 kers Lauri Teija P-Poh 79 73 152 Osallistujia: 2 Sivu 1 / 4 H t 1 47 alik Kuikka Petrus E-Kar 129 127 256 2 72 alik Rautio Jouko P-Poh 123 130 253 3 62 alik

Lisätiedot

Kansallinen tikkaa Järjestäjä Jämsän Seudun Tikka ry

Kansallinen tikkaa Järjestäjä Jämsän Seudun Tikka ry Kansallinen 25 + 125 tikkaa 27.1.2018 Järjestäjä Jämsän Seudun Tikka ry päivitetty 28.1.2018 klo 17 25 tikkaa MM 1. Järvinen Tarmo JST 42 41 40 40 40 203 2. Vaarala Simo PaavT 38 43 36 39 45 201 (4x10,

Lisätiedot

ERÄ I. 1 Korp. Haukkala Markku H Et-Poh. 5 Alik. Iso-Oja Antti H60 Et-Pohj. 6 Maj. Raitila Jarmo H60 Et-Pohj.

ERÄ I. 1 Korp. Haukkala Markku H Et-Poh. 5 Alik. Iso-Oja Antti H60 Et-Pohj. 6 Maj. Raitila Jarmo H60 Et-Pohj. ERÄ I 1 Korp. Haukkala Markku H Et-Poh. 2 Yliltn. Konttinen Heimo H50 Poh-Savo 3 Kapt. Pajala Heikki H50 Et-Pohj 4 Alik. Lindroos Reijo H60 Et-Pohj 5 Alik. Iso-Oja Antti H60 Et-Pohj. 6 Maj. Raitila Jarmo

Lisätiedot

A-mestaruus. B-mestaruus

A-mestaruus. B-mestaruus Porin Keilailuliitto Porin Keilahalli RKL:n keilailumestaruus henkilökohtaiset mestaruudet, miehet ja naiset, 6 sarjaa eu 12.04.2010-02.05.2010 Valvoja:RKM Pori (Porin Rakennusmestariyhdistys ry) A-mestaruus

Lisätiedot

RESERVILÄISURHEILULIITON ILMA-ASEMESTARUUSKILPAILUT ALAVUDELLA 09.-10.03.2013 TULOSLUETTELO

RESERVILÄISURHEILULIITON ILMA-ASEMESTARUUSKILPAILUT ALAVUDELLA 09.-10.03.2013 TULOSLUETTELO RESERVILÄISURHEILULIITON ILMA-ASEMESTARUUSKILPAILUT ALAVUDELLA 09.-10.03.2013 TULOSLUETTELO Reserviläisurheiluliiton ilma-asemestaruuskilpailu Alavus 09. - 10.03.2013 10.03.2013 10m Ilmakivääri 40 ls,

Lisätiedot

Reserviupseeriliiton ampumamestaruuskilpailut. Tuusula, Hyvinkää

Reserviupseeriliiton ampumamestaruuskilpailut. Tuusula, Hyvinkää Pienoiskivääri 60 ls makuu, sarja H 1. Ltn Jarmo Järvelä P-H 99 100 96 98 97 98 588 2. Vänr Antti Puhakka Kym 98 95 97 98 100 98 586 3. Ltn Kalle Hasu Kym 95 100 95 99 97 96 582 4. Vänr Olli Kontu Var

Lisätiedot

Suunnistuksen maakuntaviesti Paljakassa

Suunnistuksen maakuntaviesti Paljakassa Suunnistuksen maakuntaviesti 9.8.2014 Paljakassa Puolangan Ryhti T U L O K S E T Kilpailun sarjat: NUA; NUA1; NUA2; NUA3; NUB; NUB1; NUB2; NUB3; MYL; MYL1; MYL2; MYL3; MYL4; MYL5; NYL; NYL1; NYL2; NYL3;

Lisätiedot

Myyrmäen Kalamiehet ry 1 (8) 31.03.2015

Myyrmäen Kalamiehet ry 1 (8) 31.03.2015 Myyrmäen Kalamiehet ry 1 (8) 31.03.2015 TALVEN 2015 TULOKSIA 1. Kerhon omat kilpailut Sarjakilpailut: Miehet: 1. Tomi Ojanperä 56 pistettä 2. Arto Männistö 50 pistettä 3. Mikko Väänänen 49 pistettä Naiset:

Lisätiedot

LOHITILASTO KESÄKUU Saatuja lohia/taimenia 109 kpl kesäkuussa Saatuja lohia/taimenia 109 kpl koko kautena

LOHITILASTO KESÄKUU Saatuja lohia/taimenia 109 kpl kesäkuussa Saatuja lohia/taimenia 109 kpl koko kautena LOHITILASTO KESÄKUU 2010 Saatuja lohia/taimenia 109 kpl kesäkuussa Saatuja lohia/taimenia 109 kpl koko kautena PVM KLO LAJI SUKUP. PITUUS PAINO RASVA VIKA PAIKKA VIEHE KALASTAJA(T) 30,6 21:00 L U 116 16,2

Lisätiedot

Pm-hirvenjuoksut Pohjois-Savo

Pm-hirvenjuoksut Pohjois-Savo Pm-hirvenjuoksut Pohjois-Savo Nilsiä, 22.07.2017 Yksilökilpailut Kävely Hirvikävely (sarjassa on 4 arviota, ei aikapisteitä) Nimi Nro Seura Arviointi Ammunta Pisteet 1. Lemmetty Tuomas 112 Haapamäen hs

Lisätiedot

Classic Motocross Heinola Kierrosajat 35 Lahti Jukka (Classic A)

Classic Motocross Heinola Kierrosajat 35 Lahti Jukka (Classic A) 1 (129) 35 Lahti Jukka (Classic A) 1 3:12,46 0:24,17 2 2:48,29 0:00,00 1 2:38,80 2 2:40,66 0:00,00 3 2:45,05 0:04,39 4 8:44,45 6:03,79 1 2:36,81 2 2:42,99 0:02,31 3 2:41,95 0:01,27 4 2:42,56 0:01,88 5

Lisätiedot

Ikämiesten SM-kisat 2014

Ikämiesten SM-kisat 2014 50m Kivääri 60 ls makuu desimaalein Sarja Y50 Ikämiesten SM-kisat 2014 Hevonpää, Halikko 26.7.2014 1 NISSINEN Vesa HVA 100.9 103.7 101.2 102.6 103.6 101.8 613.8 SE 31x 2 JäRVELä Jarmo KuusA 100.5 101.3

Lisätiedot

Vanha kenttä: 1987-1992

Vanha kenttä: 1987-1992 JYVÄS-GOLF HOLE-IN-ONE 1978-2010 Vanha kenttä: 1987-1992 1987 1 Matti Tikkinen väylä 6 1988 2 Tuomo Kilpeläinen väylä 8 1989 3 Jaakko Nieminen väylä 6 4 Pertti Virtanen väylä 4 5 Sami Rantakari väylä 6

Lisätiedot

Sukunimi Etunimi Piiri Sarja Alkuk Lopp uk.

Sukunimi Etunimi Piiri Sarja Alkuk Lopp uk. Tulokset Länsi-Suomen mestaruuskilpailu Kurikka La 22.7.2017 Metsästys trap Sukunimi Etunimi Piiri Sarja Alkuk Lopp uk. Tulos 1 Rauma Sami Po M 23 21 44 2 Hietamäki Eero Sa M 23 20 43 3 Virtanen Mikko

Lisätiedot

PM-RANNALTAONKIMESTARUUSKILPAILUN TULOKSET KYLÄSAARI

PM-RANNALTAONKIMESTARUUSKILPAILUN TULOKSET KYLÄSAARI PM-RANNALTAONKIMESTARUUSKILPAILUN TULOKSET KYLÄSAARI 13.6.2015 NUORET ALLE 12 V 1. LAURI ÅMAN NUMMI-PUSULAN KALASEURA 170 NUORET ALLE 15 V. 1. SIMO TORNACK KLAUKKALAN KALASTUSKERHO 750 NUORET ALLE 19 V.

Lisätiedot

päivitetty klo 10

päivitetty klo 10 HYVINKÄÄN TIKAN KANSALLISET 25+125 TIKKAA 23.04.2016 25Tikkaa päivitetty 27.4.2016 klo 10 MM 1 Leskinen Veikko VaaTi 45 45 45 40 39 214 2 Järvinen Tarmo JST 41 44 40 38 44 207 3 Rantanen Asko MU 42 42

Lisätiedot

Toimialakohtaisten työryhmien ja alaryhmien jäsenet

Toimialakohtaisten työryhmien ja alaryhmien jäsenet Toimialakohtaisten työryhmien ja alaryhmien jäsenet 1. Sosiaali- ja terveysryhmä Aulis Laaksonen, pj. Pori Terttu Nordman Eija Kuokka Hanna-Leena Markki Harjavalta Jaana Karrimaa Eero Mattsson Pomarkku

Lisätiedot

Kansallinen 25 tikkaa Saarijärvellä järjestäjä Paavon Tikka ry

Kansallinen 25 tikkaa Saarijärvellä järjestäjä Paavon Tikka ry Kansallinen 25 tikkaa 27.6.2015 Saarijärvellä järjestäjä Paavon Tikka ry päivitetty 27.6.2015 klo 20.10 MM 1. Lehtonen Seppo JST 42 42 40 41 44 209 2. Järvinen Tarmo JST 38 43 40 44 43 208 3x10 3. Reijonen

Lisätiedot

Maksuunpanoluettelo Rakentamiskustannusten osittelu. Toimitusnro 2005-158090

Maksuunpanoluettelo Rakentamiskustannusten osittelu. Toimitusnro 2005-158090 1(7) TK1 Pajula 413 6,9 0,00 748-401-3-145 Pajula Nikola Eero Olavi, Siikajoentie 1468, 92320 Siikajoki Nikola Jarmo Sakari, Siikajoentie 1476 As 2, 92320 Siikajoki TK2 Lisäkorpela 1 0,0 0,00 748-403-61-0

Lisätiedot

Classic Motocross Sipoo Kierrosajat 35 (54) Jukka Lahti (A)

Classic Motocross Sipoo Kierrosajat 35 (54) Jukka Lahti (A) 1 (118) 35 (54) Jukka Lahti (A) 1 0:36,56 2 2:49,70 0:00,00 3 2:51,92 0:02,22 1 0:14,71 2 2:46,62 0:00,37 3 2:46,25 0:00,00 4 2:55,04 0:08,79 5 2:55,30 0:09,05 6 2:48,96 0:02,71 1 0:15,91 2 2:51,75 0:00,00

Lisätiedot

Tulokset Jäsentenvälinen Hanhijärvi

Tulokset Jäsentenvälinen Hanhijärvi Tulokset 15.1.2012 Jäsentenvälinen Hanhijärvi NAISET 1 Aili Jäppinen 1548 gr 2 Laila Helsten 691 gr 3 Varpu Korhonen 344 gr 4 Arja Villanen 288 gr 5 Terttu Huhtiniemi 233 gr MIEHET 1 Kimmo Hyvärinen 2220

Lisätiedot

H 1 Ruokolainen Olli JaRu H60 1 Särssi Mauri RiRu Rantala Hannu JaRu

H 1 Ruokolainen Olli JaRu H60 1 Särssi Mauri RiRu Rantala Hannu JaRu Etelä-Hämeen Reservilupseeripiiri 11-12.6.2016 Pienoiskivääri 60 ls makuu H 1 Ruokolainen Olli JaRu 95 95 98 92 93 92 565 H60 1 Särssi Mauri RiRu 88 88 93 91 92 88 540 2 Rantala Hannu JaRu 87 78 82 76

Lisätiedot

12. 13.11.2014 klo 9 16. Ohjelma on sama molempina päivinä.

12. 13.11.2014 klo 9 16. Ohjelma on sama molempina päivinä. 12. 13.11.2014 klo 9 16 Ohjelma on sama molempina päivinä. Luonnontieteellinen koulutusala Sali L3 Luonnontieteellisen koulutusalan yleisesittely Biologian koulutusohjelma Biokemian koulutusohjelma Kemian

Lisätiedot

Hämeen Aluemestaruuskilpailut 2011

Hämeen Aluemestaruuskilpailut 2011 Nokian Ampumarata 03. - 04.09.2011 04.09.2011 22:10:56 50m Kivääri 3x40 ls, sarja Y 1. Teemu Lipponen NoSA 99 99 100 99 397 86 92 89 90 357 97 97 97 92 383 1137 2. Antti Raittinen LamAs 96 98 98 97 389

Lisätiedot

VALITUIKSI TULLEET EHDOKKAAN VERTAUSLUKUJEN MUKAISESSA JÄRJESTYKSESSÄ JÄSENALUEITTAIN

VALITUIKSI TULLEET EHDOKKAAN VERTAUSLUKUJEN MUKAISESSA JÄRJESTYKSESSÄ JÄSENALUEITTAIN Sivu 1 OSUUSKAUPPA MAAKUNNAN EDUSTAJISTON VAALIT 1.3. - 16.3.2012 VALITUIKSI TULLEET EHDOKKAAN VERTAUSLUKUJEN MUKAISESSA JÄRJESTYKSESSÄ JÄSENALUEITTAIN JÄSENALUE 1: KAJAANI, PALTAMO, RISTIJÄRVI VALITUIKSI

Lisätiedot

Kunnanhallitukselle on tullut julkiselta kaupanvahvistajalta ilmoitukset seuraavista kiinteistökaupoista:

Kunnanhallitukselle on tullut julkiselta kaupanvahvistajalta ilmoitukset seuraavista kiinteistökaupoista: Kunnanhallitus 186 04.08.2014 Etuosto-oikeus kiinteistökaupoissa 2288/44.441/2010 KHALL 186 Kunnanhallitukselle on tullut julkiselta kaupanvahvistajalta ilmoitukset seuraavista kiinteistökaupoista: Kiinteistö:

Lisätiedot

YLEISURHEILUN PIIRINENNÄTYKSET (Päivitys /KH)

YLEISURHEILUN PIIRINENNÄTYKSET (Päivitys /KH) Piirinennätykset 2008 YLEISURHEILUN PIIRINENNÄTYKSET (Päivitys 19.11.2008/KH) MIEHET 100 m 10,54 Jari Haverinen KajKi 1994 200 m 21,46 Matti Rusanen KuKi 1980 400 m 46,65 Matti Rusanen KuKi 1983 800 m

Lisätiedot

Yleinen laituripilkki Halkosaari 31.10.2009

Yleinen laituripilkki Halkosaari 31.10.2009 Yleinen laituripilkki Halkosaari 31.10.2009 Naiset Miehet 60 1. Mirja Huotilainen 146 1. Kyösti Härkönen 238 2. Marketta Mustonen 96 2. Ari Myller 207 3. Varpu Korhonen 26 3. Esko Huhtaniemi 189 4. Tuija

Lisätiedot

XV SKAL TALOUDELLISUUSAJO JYVÄSKYLÄSSÄ 9.9.2006. Auto. Ford Connect 1,980 13,86 5,051 2,551 1,000

XV SKAL TALOUDELLISUUSAJO JYVÄSKYLÄSSÄ 9.9.2006. Auto. Ford Connect 1,980 13,86 5,051 2,551 1,000 Sija. Luokka 1 Pakettiautot enintään 2000kg I 1. 3. Käyttöauto Oy Jyväskylä Risto Vainio Ilkka Mansala 2. 18. Markku Lehisto Jaakko Riikonen Raimo Alm 3. 9. Markku Lehisto Markku Lehisto Juha Tammisto

Lisätiedot

SVA mestaruuskilpailut, pistoolilajit

SVA mestaruuskilpailut, pistoolilajit Tampere 15. - 17.06.2012 16:43:24 Vapaapistooli, sarja N45 1. Helena Peltoniemi IU 74 91 83 85 333 Vapaapistooli, sarja N60 1. Leila Semi HVA 76 78 77 74 305 Vapaapistooli, sarja N65 1. Sirkka Ylistö MuurY

Lisätiedot

RKL:n Hiihto-mestari 2013 haastehiihdon tulokset

RKL:n Hiihto-mestari 2013 haastehiihdon tulokset RKL:n Hiihto-mestari 2013 haastehiihdon tulokset Etunimi Sukunimi Yhdistys kilometrit Hannu Lahti Tampere 3360 Sakari Ukonmaanaho Oulu 3120 Martti Pulkkinen Pohjois-Kymi 2755 Arto Virtanen Turku 2400 Ari

Lisätiedot

Hj-katsastus, Pohjois-Savo

Hj-katsastus, Pohjois-Savo Hj-katsastus, Pohjois-Savo Heinjoki, Kuopio, 11.06.2017 Yksilökilpailut Hirvikävely Hirvikävely (sarjassa on 4 arviota, ei aikapisteitä) Nimi Nro Seura Arviointi Ammunta Pisteet 1. Lemmetty Teemu 80 Haapamäen

Lisätiedot

PM-RANNALTAONKIMESTARUUSKILPAILUN TULOKSET KYLÄSAARI

PM-RANNALTAONKIMESTARUUSKILPAILUN TULOKSET KYLÄSAARI PM-RANNALTAONKIMESTARUUSKILPAILUN TULOKSET KYLÄSAARI 18.6.2017 NUORET ALLE 12 V 1. LAURI ÅMAN NUMMI-PUSULAN KALASEURA 255 2. ANNA ÅMAN NUMMI-PUSULAN KALASEURA 80 NUORET ALLE 15 V. 1. MIRO VALTANEN NUMMI-PUSULAN

Lisätiedot

SML-Länsi-Suomen mestaruuskilpailut, LUODIKKO, M

SML-Länsi-Suomen mestaruuskilpailut, LUODIKKO, M SML-Länsi-Suomen mestaruuskilpailut, LUODIKKO, M 1 Sami Heikkilä M PH 96 98 194 10 2 Lauri Seppälä M Po 96 98 194 5 3 Tomi-Pekka Heikkilä M PH 97 94 191 4 Vesa Saviahde M PH 96 94 190 5 Kari Äikäs M KS

Lisätiedot

PVM LAJI SUKUP. PITUUS PAINO RASVAEVÄ VIKA SAANTIPAIKKA VIEHE KALASTAJAT

PVM LAJI SUKUP. PITUUS PAINO RASVAEVÄ VIKA SAANTIPAIKKA VIEHE KALASTAJAT LOHITILASTO 2007 Kesäkuu Saalismerkintöjä 136 kpl PVM LAJI SUKUP. PITUUS PAINO RASVAEVÄ VIKA SAANTIPAIKKA VIEHE KALASTAJAT 30,6 Lohi U 99 8,6 K E Lappea Poppeli Aarne ja Joni Suvanto 30.6. Lohi N 96 9,78

Lisätiedot

Classic Motocross Cup Heinola Kierrosajat 1 Piippola Pauli (Classic A)

Classic Motocross Cup Heinola Kierrosajat 1 Piippola Pauli (Classic A) 16.8.2014 17:16:25 1 (134) 1 Piippola Pauli (Classic A) 1 2:22,60 0:19,74 2 2:02,86 0:00,00 3 2:54,59 0:51,73 16.8.2014 17:16:25 2 (134) 3 Väkeväinen Tom (Classic A) 1 2:09,60 2 2:33,70 0:09,43 3 2:24,27

Lisätiedot

Kansallinen 25 tikkaa Ranualla järjestäjä Ranuan Peura ry päivitetty klo 23.40

Kansallinen 25 tikkaa Ranualla järjestäjä Ranuan Peura ry päivitetty klo 23.40 Kansallinen 25 tikkaa 29.7.2016 Ranualla järjestäjä Ranuan Peura ry päivitetty 29.7.2016 klo 23.40 MM 1. Järvinen Tarmo JST 41 46 43 35 44 209 5x10 2. Mäkinen Mauno VaaTi 46 40 41 40 42 209 4x10 3. Määttä

Lisätiedot

UAY:n KESÄMESTARUUSKILPAILUT 2014

UAY:n KESÄMESTARUUSKILPAILUT 2014 HOLLOLA, HÄLVÄLÄ 17. - 11:37:39 50m Pistooli, sarja Y 1. Lars-Christian Schauman Pirkan 77 81 82 87 91 88 506 2. Joonas Knuuti Pirkan 83 85 76 80 88 93 505 3. Antti Jokinen Oulu 85 90 83 68 43 35 404 50m

Lisätiedot

TULOKSET Pohjoismainen metsästysammunta Pohjoismainen metsästysammunta SM-2012 Nilsiä

TULOKSET Pohjoismainen metsästysammunta Pohjoismainen metsästysammunta SM-2012 Nilsiä TULOKSET Pohjoismainen metsästysammunta Pohjoismainen metsästysammunta SM-0 Nilsiä 7:3 HIRVI etunimi sukunimi seura lopputulos ratko 3 4 5 6 7 8 9 0 3 4 5 6 7 8 9 0 3 4 5 6 7 8 9 30 3 3 33 34 35 36 37

Lisätiedot

SVA mestaruuskilpailut 50m kivääri

SVA mestaruuskilpailut 50m kivääri Hollola, Hälvälä 04.09.2010 10:50:13 50m Kivääri 60 ls, makuu, sarja Y45 1. Lauri Lauste SA 97 99 97 99 97 99 588 2. Veli-Matti Mukari HAS 97 98 98 98 97 99 587 3. Ilkka Ratamo SaSA 97 99 99 98 96 97 586

Lisätiedot

KAINUUN PIIRIN YLEISURHEILUN ENNÄTYKSET 2012 päivitys KH

KAINUUN PIIRIN YLEISURHEILUN ENNÄTYKSET 2012 päivitys KH KAINUUN PIIRIN YLEISURHEILUN ENNÄTYKSET 2012 päivitys 2.10.2012 KH MIEHET 100 m 10,54 Jari Haverinen KajKi 1994 200 m 21,46 Matti Rusanen KuKi 1980 400 m 46,65 Matti Rusanen KuKi 1983 800 m 1.49,38 Esko

Lisätiedot

päivitetty klo 20.30

päivitetty klo 20.30 ÄHTÄRI 11.9.2016 25 tikkaa kansallinen Järjestäjä: Ähtärin Seudun Tikka yhteensä 85 kilpailijaa päivitetty 5.10.2016 klo 20.30 MM tulos 1. Ylönen Niilo JST 46 43 41 39 42 211 2. Tammi Aimo TurTi 37 44

Lisätiedot