(1) Digitaalikamera. Käyttöopas DSC-RX1/RX1R

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "4-469-579-51(1) Digitaalikamera. Käyttöopas DSC-RX1/RX1R"

Transkriptio

1 (1) Digitaalikamera Käyttöopas DSC-RX1/RX1R

2 Suomi VAROITUS Suojaa laite sateelta ja kosteudelta tulipalo- ja sähköiskuvaaran pienentämiseksi. TÄRKEITÄ TURVALLISUUS- OHJEITA SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET VAARA NOUDATA NÄITÄ OHJEITA HUOLELLISESTI TULIPALON TAI SÄHKÖISKUN VAARAN PIENENTÄMISEKSI. VAROITUS Akku Epäasiallinen käsittely saattaa vahingoittaa akkua, minkä seurauksena voi olla tulipalo tai palovammoja. Huomioi seuraavat varoitukset. Akkua ei saa purkaa. Akkua ei saa murskata eikä siihen saa kohdistaa iskuja. Älä lyö akkua vasaralla, pudota sitä tai astu sen päälle. Akku on suojattava oikosuluilta. Suojaa akun navat siten, että ne eivät pääse kosketuksiin metalliesineiden kanssa. Akku on säilytettävä alle 60 C:n lämpötilassa. Akku on suojattava suoralta auringonvalolta. Akkua ei saa jättää autoon, joka on pysäköity aurinkoon. Akkua ei saa hävittää polttamalla. Älä käsittele vahingoittuneita tai vuotavia litium-ioniakkuja. Lataa akku käyttämällä alkuperäistä Sony-akkulaturia tai muuta sopivaa laturia. Säilytä akku poissa pienten lasten ulottuvilta. Säilytettävä kuivassa paikassa. Vaihda vain samanlaiseen akkuun tai Sonyn suosittelemaan vastaavaan tuotteeseen. Hävitä käytetyt akut viipymättä ohjeissa kuvatulla tavalla. Verkkolaite Käytä lähellä olevaa pistorasiaa verkkolaitetta käytettäessä. Irrota verkkolaite pistorasiasta välittömästi, jos laitteen käytön aikana ilmenee toimintahäiriöitä. 2

3 Euroopassa oleville asiakkaille Ilmoitus EU-maiden asiakkaille Tämä tuote on valmistettu Sony Corporationin puolesta, Sony Corporation, Konan Minato-ku Tokyo, Japani. Tämän tuotteen Euroopan Unionin lainsäädännön vaatimustenmukaisuutta koskevat kyselyt tulee osoittaa valtuutetulle edustajalle, Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, Stuttgart, Saksa. Huolto tai takuu asioita koskevat kyselyt pyydämme ystävällisesti osoittamaan takuu tai huolto dokumenteissa mainituille edustajille. Tämä tuote on testattu ja sen on todettu olevan EMC-määräyksen raja-arvojen mukainen käytettäessä liitäntäkaapelia, jonka pituus on alle 3 metriä. Huomautus Tietyntaajuiset sähkömagneettiset kentät voivat vaikuttaa tämän kameran kuvaan ja ääneen. Huomautus Jos staattinen sähkö tai sähkömagneettinen kenttä aiheuttaa tiedonsiirron keskeytymisen (epäonnistumisen), käynnistä sovellusohjelma uudelleen tai irrota tiedonsiirtokaapeli (esimerkiksi USB-kaapeli) ja kytke se uudelleen. Käytöstä poistettujen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden hävittäminen (koskee Euroopan yhteisön ja muiden Euroopan maiden jätehuoltoa) Tämä laitteeseen tai sen pakkaukseen merkitty symboli tarkoittaa, että laitetta ei saa käsitellä kotitalousjätteenä. Sen sijaan laite on toimitettava sähkö ja elektroniikkalaitteiden kierrätyksestä huolehtivaan keräys- ja kierrätyspisteeseen. Varmistamalla, että tämä laite hävitetään asianmukaisesti, voit auttaa estämään mahdollisia ympäristö- ja terveyshaittoja, joita muuten voi aiheutua laitteen epäasianmukaisesta käsittelystä. Materiaalien kierrätys säästää luonnonvaroja. Lisätietoja laitteen käsittelystä, talteenotosta ja kierrätyksestä on saatavilla paikallisilta ympäristöviranomaisilta, jätehuoltokeskuksesta tai liikkeestä, josta laite on ostettu. 3

4 Käytöstä poistettujen paristojen hävitys (koskee Euroopan unionia sekä muita Euroopan maita, joissa on erillisiä keräysjärjestelmiä) Tämä symboli paristossa tai sen pakkauksessa tarkoittaa, ettei paristoa lasketa normaaliksi kotitalousjätteeksi. Tietyissä paristoissa tätä symbolia voidaan käyttää yhdessä kemikaalia ilmaisevan symbolin kanssa. Paristoon on lisätty kemikaaleja elohopea (Hg) ja lyijyä (Pb) ilmaisevat symbolit, jos paristo sisältää enemmän kuin 0,0005 % elohopeaa tai enemmän kuin 0,004 % lyijyä. Varmistamalla, että paristo poistetaan käytöstä asiaan kuuluvalla tavalla, estetään mahdollisia negatiivisia vaikutuksia luonnolle ja ihmisten terveydelle, joita paristojen väärä hävittäminen saattaa aiheuttaa. Materiaalien kierrätys auttaa säästämään luonnonvaroja. Mikäli tuotteen turvallisuus, suorituskyky tai tietojen säilyminen vaatii, että paristo on kiinteästi kytketty laitteeseen, tulee pariston vaihto suorittaa valtuutetun huollon toimesta. Jotta varmistetaan, että käytöstä poistettu tuote käsitellään asianmukaisesti, tulee tuote viedä käytöstä poistettujen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden vastaanottopisteeseen. Muiden paristojen osalta tarkista käyttöohjeesta miten paristo irroitetaan tuotteesta turvallisesti. Toimita käytöstä poistettu paristo paristojen vastaanottopisteeseen. Lisätietoja tuotteiden ja paristojen kierrätyksestä saa paikallisilta viranomaisilta, jäteyhtiöistä tai liikkeestä, josta tuote on ostettu. 4

5 Sisällysluettelo Ennen käyttöä Toimintojen esittely... 7 Kameran käyttöön liittyviä huomautuksia... 9 Toimitettujen tuotteiden tarkistaminen Osien tunnistaminen Etupuoli Takapuoli/sivut Yläpuoli Pohja Säädinpyörän käyttö Näytön kuvakkeiden luettelo Toimintoluettelo Toiminnot, joita voidaan käyttää painikkeilla/ säätimillä Toiminnon valitseminen Fn (Toiminto) -painikkeella Toiminnot, joita voidaan valita Fn (Toiminto) -painikkeella Toiminnot, joita voidaan valita MENU-painikkeella Kameran sisäisen oppaan käyttö Kameran valmistelu Akun lataaminen Latausaika (Täysi lataus) Lataus tietokoneeseen liittämällä Akun jäljellä olevan varauksen tarkistaminen Virran syöttäminen Akun poistaminen Muistikortin (myydään erikseen) asettaminen Muistikortin poistaminen Muistikortit, joita voidaan käyttää Päivämäärän ja ajan asettaminen Päivämäärän/ajan ja alueen asettaminen uudelleen Selkeän videon kuvaus ilman kameran tärinää

6 Kuvien ottaminen ja katselu Kuvaus (valokuvat) Videoiden tallennus Tiedostomuodon vaihtaminen Kuvien toisto Vaihtaminen valokuvien ja videoiden välillä Kuvien poistaminen Kuvaustilan valinta Kuvaustilan valinta Eri kuvaustiloissa käytettävissä olevat toiminnot Eri toiminnot Eri toimintojen käyttö ISO/Usean kuv. kuvakoh. vaim Luova asetus Hämärässä ilman jalustaa DRO/Autom. HDR Toistotoiminnot Quick Navi -näytön käyttäminen Kuvien katselu tietokoneessa Ohjelmiston käyttäminen Image Data Converter -sovelluksen käyttö PlayMemories Home -sovelluksen käyttö Suositeltava tietokoneympäristö (Windows) Suositeltava tietokoneympäristö (Mac) PlayMemories Home -ohjelmiston asennus Image Data Converter -ohjelmiston asennus Muuta Lisätietojen saaminen kamerasta ( Cyber-shotkäyttöohjeet ) Kuvien määrän ja videoiden tallennusajan tarkistaminen Tekniset tiedot Hakemisto

7 Toimintojen esittely Tässä osassa esitellään eräitä usein käytettäviä kuvaustoimintoja ja muita ainutlaatuisia toimintoja. Katso lisätietoja sulkeissa olevilta sivuilta. Usein käytettävät kuvaustoiminnot Valotuksen korjaus (21) Voit säätää valotusta koko kuvan kirkkauden muuttamista varten. Vaikka kuvaustilaksi olisi asetettu M, voit säätää valotusta, jos ISOherkkyydeksi on asetettu [AUTO]. ISO (51)/Usean kuv. kuvakoh. vaim. (51) Voit säätää valoisuusherkkyyttä. ISO-herkkyyttä voidaan säätää ISO 50 ISO Kun valitset (Usean kuv. kuvakoh. vaim.), voit valita suurempia ISOarvoja kuin suurin ISO-herkkyys. Valkotasapaino (23) Voit säätää värisävyjä. Voit valita valonlähteeseen sopivan asetuksen tai tehdä hienosäätöjä käyttämällä värilämpötilaa ja värisuodatinta. Kuvanottotapa (23) Voit valita tarkoituksiin sopivan kuvanottotavan, kuten kertakuvaus, jatkuva kuvaus tai haarukointikuvaus. Tämän kameran ominaisuudet Makrotila (45) Voit ottaa lähikuvia lähellä olevista kohteista, kuten kukista tai ruoasta. 7

8 Toimintojen esittely DRO/Autom. HDR (53) [D-alueen opt.]: Kun kuva jaetaan pieniin alueisiin, kamera voi analysoida kohteen ja taustan välisen valon ja varjojen kontrastin ja tuottaa kuvan, jossa on paras mahdollinen kirkkaus ja parhaat sävyt. [Autom. HDR]: Ottaa kolme kuvaa eri valotuksilla ja luo sitten täyteläisen sävyn sisältämän valokuvan kerrostamalla nämä kuvat. Luova asetus (52) Voit valita haluamasi tyylin 13 eri tyylistä. Voit myös säätää tiettyjä kuvan tekijöitä, kuten valotusta, käyttämällä valittua tyyliä perustana. Hämärässä ilman jalustaa (52) Voit ottaa ilman jalustaa yökuvia, joissa on vähemmän kohinaa ja epäterävyyttä. Videokuvaus ja käsisäädöt (24) Voit säätää valotusta P-, A-, S- tai M-tilassa myös videokuvauksen aikana. Kameran käyttäminen tai mukauttaminen Näytön tiedot (27) Voit vaihtaa ruutunäytön tilan painamalla säädinpyörässä DISP. Mukauttaminen (28) Kamerassa on C (Oma asetus) -painike, jolle voidaan määrittää haluttu toiminto. Voit määrittää toimintoja myös muihin painikkeisiin, kuten AELpainikkeeseen. 8

9 Ennen käyttöä Kameran käyttöön liittyviä huomautuksia Näytön kieli Voit valita näytössä näytettävän kielen valikon avulla (sivu 32). Kameran sisältämät toiminnot Tässä oppaassa kuvataan i- ja i -yhteensopivat laitteet. Kun haluat tarkistaa, onko kamera i- vai i -yhteensopiva laite, katso seuraavat merkit kameran pohjasta i -yhteensopiva laite: 60i i -yhteensopiva laite: 50i Tämä kamera on yhteensopiva ptai 50p -muotoisten videoiden kanssa. Toisin kuin aiemmat vakiotallennustilat, jotka käyttävät lomittavaa menetelmää, tämä kamera tallentaa käyttäen progressiivista menetelmää. Se parantaa resoluutiota ja tuottaa tasaisemman, realistisemman kuvan. Tietoja tietokantatiedostoista Kun kameraan asetetaan muistikortti, jossa ei ole tietokantatiedostoa, ja virta kytketään, osa muistikortin kapasiteetista käytetään tietokantatiedoston automaattiseen luomiseen. Voi kestää jonkin aikaa, ennen kuin voit suorittaa seuraavan toiminnon. Jos tapahtuu tietokantatiedoston virhe, tuo kaikki kuvat tietokoneeseen käyttämällä PlayMemories Home -sovellusta ja alusta muistikortti käyttämällä kameraa. Kuvaamista ja toistoa koskevia huomautuksia Muistikortin vakaan toiminnan varmistamiseksi on suositeltavaa alustaa tällä kameralla kaikki tässä kamerassa ensimmäistä kertaa käytettävät muistikortit. Huomaa, että alustus poistaa kaikki muistikorttiin tallennetut tiedot. Näitä tietoja ei voi palauttaa. Muista varmuuskopioida kaikki tärkeät tiedot tietokoneeseen tai muuhun tallennuspaikkaan. Jos tallennat/poistat kuvia toistuvasti, muistikortin tiedot voivat pirstoutua. Videoiden tallennus tai taltiointi ei välttämättä onnistu. Tallenna tällöin kuvat tietokoneeseen tai muuhun tallennuspaikkaan ja sitten [Alusta] (sivu 30). Varmista koekuvaamalla ennen varsinaista kuvaamista, että kamera toimii oikein. Kamera ei ole pöly-, roiske- eikä vesitiivis. Suojaa kamera vedelle altistumiselta. Jos kameran sisään pääsee vettä, se voi mennä epäkuntoon. Joissakin tapauksissa kameraa ei voi korjata. Älä suuntaa kameraa aurinkoa tai muuta kirkasta valoa kohti. Se saattaa aiheuttaa kameran toimintahäiriöitä. Älä käytä kameraa lähellä laitteita, jotka tuottavat voimakkaita radioaaltoja tai säteilyä. Muussa tapauksessa kamera ei ehkä pysty kuvaamaan tai toistamaan kuvia oikein. Kameran käyttö pölyisessä tai hiekkaisessa paikassa voi aiheuttaa toimintahäiriöitä. Jos kameraan tiivistyy kosteutta, poista se ennen kameran käyttöä. Älä ravistele tai iske kameraa. Se voi aiheuttaa toimintahäiriön, etkä ehkä pysty tallentamaan kuvia. Lisäksi tallennusväline voi rikkoutua käyttökelvottomaksi tai kuvatiedot voivat vioittua. Ennen käyttöä 9

10 Kameran käyttöön liittyviä huomautuksia Puhdista salamavalon pinta ennen käyttöä. Salamavalon välähtämisen aiheuttama lämpö voi aiheuttaa salamalaitteen pinnalla olevan lian savuamista tai palamista. Pyyhi salaman pinta puhtaaksi pölystä ja muusta liasta pehmeällä liinalla. Carl Zeiss -objektiivi Tässä kamerassa on Carl Zeiss -objektiivi, jolla saadaan aikaan teräviä kuvia, joissa on erinomainen kontrasti. Kameran objektiivi on valmistettu saksalaisen Carl Zeiss -yhtiön hyväksymän laadunvarmistusjärjestelmän ja laatustandardien mukaisesti. Salamaa koskevia huomautuksia Älä kanna kameraa salamayksiköstä tai kohdista siihen liiallista voimaa. Jos avoimeen salamayksikköön pääsee vettä, pölyä tai hiekkaa, seurauksena voi olla toimintahäiriö. Vioittunutta sisältöä tai epäonnistunutta kuvausta ei korvata Sony ei voi korvata tallennuksen epäonnistumista tai tallennettujen tietojen katoamista tai vahingoittumista, jos syynä on kameran, tallennusvälineen tai muun toimintahäiriö. Varmuuskopiointisuositus Tietojen katoamisen ehkäisemiseksi kopioi aina tiedot toiseen tallennusvälineeseen (varmuuskopiointi). Nestekidenäyttöä, objektiivia ja kuva-anturia koskevia huomautuksia Näyttö on valmistettu erittäin hienoa tarkkuustekniikkaa käyttäen niin, että yli 99,99 % kuvapisteistä on toimivia. Näytössä voi kuitenkin näkyä joitakin hyvin pieniä mustia tai kirkkaita pisteitä (valkoisia, punaisia, sinisiä tai vihreitä). Nämä valmistuksessa syntyneet pisteet ovat normaaleja eivätkä vaikuta kuvaamiseen. 10 Älä altista kameraa auringonvalolle tai kuvaa aurinkoa kohti pitkiä aikoja. Sisäinen mekanismi voi vioittua. Kameraa lähellä olevaan kohteeseen kohdistuva auringonvalo voi sytyttää kohteen palamaan. Näytössä olevat kohteet voivat laahautua jäljessä kylmissä olosuhteissa. Tämä ei ole vika. Kun kamera käynnistetään kylmissä olosuhteissa, näyttö saattaa pimentyä tilapäisesti. Kun kamera lämpiää, näyttö toimii normaalisti. Tallennettu kuva saattaa olla erilainen kuin kuva, jota tarkkailtiin ennen tallennusta. Pitkään kestävää tallennusta koskevia huomautuksia Kun kuvaamista jatketaan pitkään, kameran lämpötila kohoaa. Jos lämpötila kohoaa tietyn tason yläpuolelle, - kuvake ilmestyy näyttöön ja kamera sammuttaa itsensä automaattisesti. Jos virta katkeaa, anna kameran olla vähintään 10 minuuttia, jotta lämpötila sen sisällä laskee turvalliselle tasolle. Kameran lämpötila nousee nopeasti, jos ympäristön lämpötila on korkea. Kun kameran lämpötila kohoaa, kuvanlaatu voi heiketä. On suositeltavaa odottaa kameran lämpötilan laskemista, ennen kuin kuvausta jatketaan. Kamera ja akku voivat kuumentua jatkuvan käytön takia, mutta se ei ole vika. Kuvatietojen yhteensopivuus Kamera noudattaa yleisstandardia DCF (Design rule for Camera File system), jonka on määritellyt JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association).

11 Kameran käyttöön liittyviä huomautuksia Kameralla kuvattujen kuvien toisto muissa laitteissa tai muissa laitteissa kuvattujen tai muokattujen kuvien toisto tässä kamerassa ei ole varmaa. Videoita, jotka on tallennettu p-/ p -muodossa, voidaan toistaa vain laitteilla, joissa on p-/ p -tuki. AVCHD-videoiden tuontia tietokoneeseen koskevia huomautuksia Kun tuodaan AVCHD-videoita tietokoneeseen, Windows: käytä sisäänrakennettua PlayMemories Home - ohjelmistoa; Mac: käytä Macin mukana toimitettua imovie -ohjelmistoa. Huomautuksia toistettaessa videoita muilla laitteilla Kamera käyttää MPEG-4 AVC/H.264 High Profile -profiilia AVCHDmuotoiseen tallennukseen. Tällä kameralla AVCHD-muodossa tallennettuja videoita ei voi toistaa seuraavilla laitteilla. Muut AVCHD-muodon kanssa yhteensopivat laitteet, jotka eivät tue High Profile -ominaisuutta AVCHD-muodon kanssa yhteensopimattomat laitteet Kamera käyttää myös MPEG-4 AVC/ H.264 Main Profile -profiilia MP4- muotoiseen tallennukseen. Tästä syystä kameralla MP4-muodossa tallennettuja videoita voidaan toistaa vain laitteissa, joissa on MPEG-4 AVC/H.264 -tuki. HD (teräväpiirto) -kuvanlaadulla tallennettuja levyjä voidaan toistaa vain AVCHD-muodon kanssa yhteensopivilla laitteilla. DVD-pohjaiset soittimet tai tallentimet eivät voi toistaa HDkuvanlaatuisia levyjä, sillä ne eivät ole yhteensopivia AVCHD-muodon kanssa. Lisäksi DVD-pohjaiset soittimet tai tallentimet eivät ehkä pysty poistamaan HD-kuvanlaatuisia levyjä. Tekijänoikeutta koskeva varoitus Televisio-ohjelmat, elokuvat, videonauhat ja muut materiaalit voivat olla tekijänoikeuksien suojaamia. Niiden luvaton tallentaminen voi olla tekijänoikeuslakien vastaista. Tässä oppaassa käytetyt kuvat Tämän käyttöoppaan esimerkeissä käytetyt kuvat ovat jäljennettyjä kuvia, eikä niitä ole otettu tällä kameralla. Tietoja tämän oppaan teknisistä tiedoista Suorituskyky- ja tekniset tiedot on määritetty seuraavissa olosuhteissa, ellei tässä oppaassa toisin mainita: Ympäristön lämpötila 25 ºC; akku, jota on ladattu vielä noin 1 tunti sen jälkeen, kun latauksen merkkivalo on sammunut. Käyttö ja hoito Vältä tuotteen kovakouraista käsittelyä, purkamista, muuttamista, fyysistä iskua tai lyömistä esim. vasaralla, pudottamista tai sen päälle astumista. Ole erityisen varovainen objektiivin kanssa. Kameran hävittämistä tai luovuttamista koskevia huomautuksia Ennen kameran hävittämistä tai luovuttamista on suositeltavaa poistaa rekisteröidyt kasvot henkilökohtaisten tietojen suojaamiseksi (sivu 29). Ennen käyttöä 11

12 Ennen käyttöä Toimitettujen tuotteiden tarkistaminen Sulkeissa oleva numero osoittaa kappalemäärän. Kamera (1) Ladattava akku NP-BX1 (1) Verkkovirtajohto (1)* (ei mukana Yhdysvalloissa eikä Kanadassa) Micro USB -kaapeli (1) Verkkolaite AC-UD10 (1) (Muissa maissa/muilla alueilla kuin Yhdysvalloissa ja Kanadassa olevat asiakkaat) * Kameran mukana saattaa tulla useita virtajohtoja. Käytä maahan/alueelle sopivaa johtoa. Olkahihna (1) Objektiivinsuojus (1) Verkkolaite AC-UD11 (1) (Yhdysvalloissa ja Kanadassa olevat asiakkaat) Kengän suojus (1) (kiinnitetty kameraan) Puhdistusliina (1) Käyttöopas (1) (tämä opas) 12

13 Osien tunnistaminen Katso lisätietoja osien toiminnasta sulkeissa olevilta sivuilta. Etupuoli Ennen käyttöä A Olkahihnan koukut Kiinnitä hihnan molemmat päät kameraan. G Makron vaihtorengas (45) H Tarkennuksen tilapyörä (21) I Tarkennusrengas (21) B AF-apuvalo(26)/ itselaukaisimen valo C Vastavalosuojaindeksi D Objektiivi E Aukkorengas (21) F Aukon indeksi/makron vaihtoindeksi 13

14 Osien tunnistaminen Takapuoli/sivut A (salaman ponnautus) -kytkin (21) B Valoanturi C Latauksen merkkivalo (35) D Micro USB -liitin (60) E HDMI-mikroliitin F m (mikrofoni) -pistoke Kun kytketään ulkoinen mikrofoni, kamera vaihtaa sisäisestä mikrofonista ulkoiseen mikrofoniin. Jos ulkoinen mikrofoni tarvitsee virtaa ulkoisesta virtalähteestä, kamera syöttää virtaa mikrofonille. G Nestekidenäyttö (18) H (Toisto) -painike (47) I Säätöpainike (22, 49) J MOVIE (Video) -painike (28, 46) K Kuvattaessa: AEL (AE-lukitus) -painike (28) Katseltaessa: (Suurenna) -painike (53) L Kuvattaessa: Fn (Toiminto) -painike (22, 23) Katseltaessa: (Kuvahakemisto) -painike (53) M Säädinpyörä (17) N (Poista) -painike (48) O MENU-painike (25) 14

15 Osien tunnistaminen Yläpuoli A Suljinpainike (44) B Valotuksen korjauspainike (21) C C (Mukautus) -painike (28) D Virtakytkin (41) E Tilapyörä (49) F Moniliitäntäkenkä* Eräät varusteet eivät välttämättä mene kokonaan pohjaan vaan ulkonevat taaksepäin moniliitäntäkengästä. Jos varuste kuitenkin saavuttaa kengän etureunan, liitäntä on suoritettu. G Kuva-anturin sijaintimerkki H Salama** I Mikrofoni*** * Lisätietoja moniliitäntäkengän kanssa yhteensopivista lisälaitteista on saatavana Sonyn web-sivustosta, Sony-jälleenmyyjältä tai paikallisesta valtuutetusta Sony-huollosta. Lisäksi voit käyttää lisälaitekengän kanssa yhteensopivia varusteita. Toimintaa muiden valmistajien varusteiden kanssa ei taata. Kameran etsintoiminnot ovat käytettävissä vain, kun käytetään FDA-EV1MK-etsinvarustetta (myydään erikseen). ** Kun haluat nostaa salaman, tarkista ensin, että et estä salamaa sormilla tai muilla esineillä. Työnnä sitten (salaman ponnautus) -kytkintä. Kun salamaa ei käytetä, paina se sormella takaisin paikalleen. Varo salamaa sulkiessasi, etteivät sormesi jää puristuksiin. *** Älä peitä tätä osaa videotallennuksen aikana. Muuten seurauksena voi olla kohinaa tai alhaisempi äänenvoimakkuus. Ennen käyttöä 15

16 Osien tunnistaminen Pohja A Akkulokero (34) B Muistikorttipaikka (39) C Käytön merkkivalo (39) D Lukitusvipu E Kaiutin F Jalustan istukan reikä Käytä jalustaa, jonka ruuvin pituus on alle 5,5 mm. Muussa tapauksessa et voi kiinnittää kameraa tukevasti, ja kamera voi vahingoittua. G Akun/muistikortin kansi (34, 39) 16

17 Osien tunnistaminen Säädinpyörän käyttö DISP (Näytä sisältö) on määritetty säädinpyörän ylös-painikkeeseen (sivu 27). Voit määrittää haluamasi toiminnot vasempaan, oikeaan ja alas-painikkeeseen (sivu 28). Voit siirtää valintakehystä kiertämällä säädinpyörää tai painamalla sitä ylös/alas/vasemmalle/oikealle. Tässä oppaassa pyörän painamista ylös/ alas/vasemmalle/oikealle osoitetaan merkinnällä v/v/b/b. Ennen käyttöä 17

18 Näytön kuvakkeiden luettelo Nestekidenäytön tila* Toisto (perustietonäyttö) * Etsintila on käytettävissä ja sopii kuvaukseen ulkoisen etsimen (myydään erikseen) kanssa. A Näyttö Selitys Näyttö Selitys Kuvaustila (49) P P* A S M Muistikortti (39)/Lähetys (31) Rekisterin numero (49) Valotuksen tunnistuskuvake (24) 100 Tallennettavissa olevien kuvien määrä 24M 10M 4.6M 20M 8.7M 3.9M Valokuvien kuvasuhde (25) Valokuvien kuvakoko (24) Valokuvien kuvanlaatu (24) Kerrostuskuvake AF-apuvalo Videoiden ruutunopeus (26) 18

19 Näytön kuvakkeiden luettelo Näyttö Selitys B Videoiden tallennustila (26) Näyttö Selitys Kuvanottotapa (23) Akun jäljellä oleva varaus (37) Salaman lataus käynnissä Ei tallenna ääntä videotallennuksen aikana (27) Salamatila (23)/ Punasilmäisyyden esto (27) Tuulen äänen vaimennus (27) Tarkennustila (21) SteadyShot/SteadyShotvaroitus (43) Ennen käyttöä Tehoste ei käytössä (28) Automaattinen tarkennusalue (23) Ylikuumenemisvaroitus (10) Pehmeä iho -tehoste Tietokantatiedosto täynnä/ tietokantatiedoston virhe Kasvontunnistus/ Hymysuljin (23) Katselutila (29) Kansio tiedoston numero - Suojaa (30) DPOF Kuvatilaus (DPOF) (30) Akun alhaisen varaustason varoitus (37) Mittausmuoto (23) AWB Valkotasapaino (Autom., Esiasetus, Oma, Värilämpötila, Värisuodatin) (23) 7500K A5 G5 D-alueen optimointi/ Automaattinen HDR (53) Luova tyyli (52)/ Kontrasti, Värikylläisyys, Terävyys

20 Näytön kuvakkeiden luettelo Näyttö C Selitys Kuvatehoste (24) Autom. muot. rajaus (24) Valotuksen korjaus/ Manuaalinen mittaus Salamakorjaus (23) EV-asteikko (vain etsintila) Hymyntunnistuksen herkkyyden ilmaisin Näyttö Selitys KUVAA Videon tallennusaika 0:12 (m:s) z Tarkennuksen tila (44) 1/250 Valotusaika F3.5 Aukon arvo ISO400 ISO-numero (51) AE-lukko (21) Autom. HDR -kuvavirhe Kuvatehosteen virhe Histogrammi Näyttö :37PM D Toistokuvan tallennuspäivämäärä ja - aika 3/7 Kuvan numero/ tallennettujen kuvien määrä valitussa katselutilassa z Seurantatarkennus Seurantatarkennus Näyttö Selitys Selitys Pistemittausympyrä Taso Älykäs telejatke Älykäs zoom/zoomaus selk. kuv. (25)/ Digitaalizoomaus(25) Valotusajan ilmaisin Aukon ilmaisin Makrotila 20

21 Toimintoluettelo Toiminnot, joita voidaan käyttää painikkeilla/säätimillä Voit määrittää tai käyttää eri toimintoja näillä painikkeilla/säätimillä. Katso painikkeiden/säätimien sijainti kohdasta Osien tunnistaminen (sivu 13). Tilapyörä Vaihtaa kuvaustilan. MENU-painike Näyttää valikon asetuskohteiden valikkonäytön. MOVIE-painike Tallentaa videoita. AEL-painike/ -painike Korjaa koko näytön valotuksen./skaalaa kuvaa suuremmaksi kuvia katseltaessa. Fn-painike/ -painike Näyttää Fn-painikkeella asetettujen toimintojen asetusnäytön. Vaihtaa etsintilassa Quick Navi -näyttöön. /Näyttää useita kuvia näytössä yhtä aikaa. DISP säädinpyörässä Vaihtaa nestekidenäytössä näytettävät tallennustiedot. -painike Toistaa kuvia. -painike Näyttää kameran sisäisen oppaan./poistaa kuvia. C (Mukautus) -painike Määrittää usein käytettävän toiminnon painikkeeseen. Tarkennuksen tilapyörä Valitsee tarkennustavan kohteen liikkeen mukaisesti. Valotuksen korjauspainike Asettaa valotuksen säätöalueen. Aukkorengas Asettaa aukon arvon (F-numero) manuaalisesti. Makron vaihtorengas Vaihtaa lähikuvaustilaan. Tarkennusrengas Säätää tarkennusta manuaalisesti. (salaman ponnautus) Nostaa salaman ylös. -kytkin Toimintoluettelo 21

22 Toiminnon valitseminen Fn (Toiminto) -painikkeella Fn-painike suorittaa asetuksia tai toimintoja, joita käytetään usein kuvauksen aikana. 1 Paina painiketta Fn. 2 Valitse haluamasi kohde painamalla säädinpyörässä v/v/b/b ja suorita sitten painamalla z. Asetusnäyttö tulee näkyviin. 3 Valitse ja suorita haluamasi toiminto noudattamalla toiminto-oppaan ohjeita. Toiminto-opas Asetusten asettaminen suoraan kuvaustietonäytöstä Aseta toiminnot suoraan kuvaustietonäytössä kiertämällä säädinpyörää painamatta painiketta z vaiheessa 2. Eräitä toimintoja voidaan hienosäätää säätöpainikkeella. 22

23 Toiminnot, joita voidaan valita Fn (Toiminto) -painikkeella Toiminnot, jotka voidaan valita Fn-painikkeella, ovat seuraavat: Kuvanottotapa Salaman tila ISO Mittausmuoto Autom.tark.alue Valkotasapaino DRO/Autom. HDR Luova asetus Salamakorjaus Hymyn/Kasvontunn. Asettaa kuvanottotavat esimerkiksi jatkuvaa kuvausta varten. (Kertakuvaus/Jatkuva kuvaus/nopea sarjakuv./itselaukaisin/ Haarukka: sarja/yks. haarukka/wb-haarukka/drohaarukka) Asettaa salaman asetukset. (Salama pois/automaattisalama/täytesalama/hidas täsmäys/ Takasalamatäs./Langaton* 1 ) Säätää valoisuusherkkyyttä. Mitä suurempi numero, sitä lyhyempi valotusaika. (Usean kuv. kuvakoh. vaim./iso AUTO ) Valitsee kirkkauden mittausmenetelmän. (Monipiste/Keskipiste/Piste) Valitsee tarkennusalueen. (Monipiste/Keskipiste/Joustava piste) Säätää kuvan värisävyjä. (Autom. valkotp/päivänvalo/varjo/pilvinen/hehkulamppu/ Loistev: Lämm. valk./loistev.: Viil. Valk./Loistev.: Päivä, valk./loistevalo: Päivänv./Salama/V.lämp./Suod./Oma 1 3/ Oma asetus) Kompensoi automaattisesti kirkkautta ja kontrastia. (Ei käytössä/d-alueen opt./autom. HDR) Valitsee halutun kuvankäsittelyn. (Vakio/Kirkas/Neutraali/Läpinäkyvä/Syvä/Vaalea/ Muotokuva/Maisema/Auringonlasku/Yövalotus/Syksyn lehdet/mustavalko/seepia/tyyliruutu1 6) Säätää salaman voimakkuutta. (+3,0EV 3,0EV) Valitsee kasvojen tunnistamisen ja eri asetusten automaattisen säädön. Asettaa kameran vapauttamaan suljin automaattisesti, kun hymy havaitaan. (Kasvontunnistus Ei käytössä/kasvontunnistus Käyt. (Rek. kasv.)/kasvontunnistus Käytössä/Hymysuljin) Toimintoluettelo 23

24 Valotusohjelma Video Kuvatehoste Autom. muot. rajaus Automaattinen tila Pehmeä iho -tehoste Laatu* 2 Kuvasuhde* 2 Kuvakoko* 2 Toiminnot, joita voidaan valita Fn (Toiminto) -painikkeella Valitsee ennalta säädetyt asetukset eri kuvausolosuhteita varten. (Muotokuva/Urheilu/Maisema/Auringonlasku/Yövalotus/ Hämärässä ilman jalustaa/yömuotokuva) Valitsee kohteelle tai tehosteelle sopivan videokuvauksen valotustilan. (P/A/S/M) Ottaa valokuvia valitun tehosteen mukaisen tekstuurin kanssa. (Ei käytössä/lelukamera/pop-väri/posterisaatio/retrovalokuva/pehmeä yläsävy/osaväri/suuri kontrasti (mv)/ Pehmeä tarkennus/hdr-maalaus/täyteläinen mv/ Miniatyyri/Vesiväri/Kuvitus) Analysoi valotuksen, kun kuvataan kasvoja, ja tallentaa toisen kuvan, jossa on vaikuttavampi sommittelu. (Ei käytössä/automaattinen) Valitsee automaattisen kuvaustilan. (Älykäs automaatti/paras automaattisäätö) Valitsee Pehmeä iho -tehosteen ja tehosteen tason. (Ei käytössä/matala/keskisuuri/korkea) Asettaa valokuvien kuvanlaadun. (RAW/RAW ja JPEG/Erittäin hieno/hieno/vakio) Valitsee valokuvien kuvasuhteen. (3:2/16:9) Valitsee valokuvien koon. (L/M/S) * 1 Sisäistä salamaa ei voi käyttää kuvattaessa langattoman salaman kanssa. * 2 Käytettävissä vain, kun käytetään Quick Navia. 24

25 Toiminnot, joita voidaan valita MENUpainikkeella Voit määrittää kameran yleiset perusasetukset tai suorittaa toimintoja, kuten esimerkiksi kuvata ja toistaa kuvia yms. Paina MENU-painiketta ja valitse haluamasi kohde painamalla säädinpyörässä v/v/b/b. Paina sitten säädinpyörän keskiosaa. Valitse valikon sivu Valitse valikon vaihtoehto Valokuvausvalikko Toimintoluettelo Kuvakoko Kuvasuhde Laatu Panoraama: Koko Panoraama: Suunta Valitsee valokuvien koon. (L: 24M/M: 10M/S: 4.6M (3:2) L: 20M/M: 8.7M/S: 3.9M (16:9)) Valitsee valokuvien kuvasuhteen. (3:2/16:9) Asettaa valokuvien kuvanlaadun. (RAW/RAW ja JPEG/Erittäin hieno/hieno/vakio) Valitsee panoraamakuvien koon. (Vakio/Leveä) Asettaa panoraamakuvien kuvaussuunnan. (Oikea/Vasen/Ylös/Alas) Zoomaus selk. kuv.* Digitaalizoomaus* Tuottaa parempilaatuisen zoomatun kuvan kuin digitaalinen zoom. (Käytössä/Ei käytössä) Tuottaa zoomattuja kuvia suuremmalla suurennuksella kuin Zoomaus selk. kuv. (Käytössä/Ei käytössä) 25

26 Pitkän valotuksen KV Suuren ISO:n KV AF-valaisin Toiminnot, joita voidaan valita MENU-painikkeella Asettaa kohinanvaimennuskäsittelyn otoksille, joiden valotusaika on vähintään 1 sekunti. (Käytössä/Ei käytössä) Asettaa kohinanvaimennuskäsittelyn suuren herkkyyden kuvausta varten. (Normaali/Pieni/Ei käytössä) Asettaa AF-valaisimen, joka antaa valoa hämärään kohtaukseen tarkennuksen helpottamiseksi. (Automaattinen/Ei käytössä) * Käytettävissä vain, kun [Älykäs telejatke/zoom] -asetuksena (sivu 28) on [Zoom]. Väriavaruus AEL sulkimella Muisti Videokuvausvalikko Muuttaa värintoistoaluetta. (srgb/adobergb) Määrittää, säädetäänkö valotusta painamalla suljinpainike puoliväliin. Tämä on kätevää, kun haluat säätää tarkennusta ja valotusta erikseen. (Käytössä/Ei käytössä) Rekisteröi usein käytettyjen tilojen ja asetusten yhdistelmät ja sallii näiden yhdistelmien helpon palautuksen tilapyörää käyttämällä. (1/2/3) Tiedostomuoto Tallennusasetus SteadyShot Autom. hidas suljin Valitsee videotiedostomuodon. (AVCHD/MP4) Valitsee tallennettavan videoruudun laadun ja koon. (60i 24M(FX)/50i 24M(FX)/60i 17M(FH)/50i 17M(FH)/60p 28M(PS)/50p 28M(PS)/24p 24M(FX)/25p 24M(FX)/24p 17M(FH)/25p 17M(FH)/ M/VGA 3M) Asettaa SteadyShot-toiminnon. (Käytössä/Ei käytössä) Valitsee, säädetäänkö suljinnopeutta automaattisesti videokuvauksen aikana, jos kohde on tumma. (Käytössä/Ei käytössä) 26

27 Toiminnot, joita voidaan valita MENU-painikkeella Ääniasetus Tuulen äänen vaim. Valitsee, tallennetaanko ääntä videokuvauksen aikana. (Käytössä/Ei käytössä) Vähentää tuulen kohinaa videotallennuksen aikana. (Käytössä/Ei käytössä) Räätälöintivalikko NDER/LCD-asetus Punasilm. vähennys Apuviiva Automaatt. katselu Kun käytetään etsintä (myydään erikseen), määrittää tavan, jolla vaihdetaan etsimen ja nestekidenäytön välillä. (Automaattinen/Manuaalinen) Vähentää punasilmäisyyttä, kun käytetään salamaa. (Käytössä/Ei käytössä) Asettaa ristikkonäytön, jotta kohdistus rakenteelliseen ääriviivaan voidaan ottaa käyttöön. (Kolm. sääntö -ruud./suora ruudukko/vino ja suora ruud./ei käytössä) Näyttää otetun kuvan kuvauksen jälkeen. Voit valita, miten pitkään kuvaa näytetään. (10 sekuntia/5 sekuntia/2 sekuntia/ei käytössä) Toimintoluettelo DISP-painike (Näyttö) DISP-painike (Etsin) Korostustaso* Korostusväri Käsitarkennusapu Asettaa nestekidenäytön tilat, jotka voidaan valita painamalla säädinpyörässä DISP. (Graaf. näyttö/näytä kaikki tiedot./ei näyttötietoja/taso/ Histogrammi/Etsin) Asettaa etsinnäytön tilat, jotka voidaan valita painamalla säädinpyörässä DISP etsintä (myydään erikseen) käytettäessä. (Graaf. näyttö/näytä kaikki tiedot./ei näyttötietoja/taso/ Histogrammi) Korostaa tarkennettujen alueiden ääriviivoja tietyllä värillä. (Korkea/Keskisuuri/Matala/Ei käytössä) Asettaa korostustoiminnossa käytettävän värin. (Punainen/Keltainen/Valkoinen) Näyttää suurennetun kuvan, kun tarkennetaan käsin. (Käytössä/Ei käytössä) 27

Digitaalinen kamera vaihdettavalla objektiivilla

Digitaalinen kamera vaihdettavalla objektiivilla 4-438-656-11(1) Digitaalinen kamera vaihdettavalla objektiivilla α-käsikirja A-kiinnityksellä SLT-A99/SLT-A99V 2012 Sony Corporation Sisällysluettelo Ennen käyttöä 2 Toimintojen esittely... 9 Kameran käyttöön

Lisätiedot

NOOX xperio herätyskello valvontakamera

NOOX xperio herätyskello valvontakamera NOOX xperio herätyskello valvontakamera Käyttöohje Ajan asetus Kun kellonaika on näytössä paina SET, ruudulla lukee nyt "2010" Aseta oikea aika UP ja DOWN näppäimillä ja paina SET uudelleen vahvistaakseni

Lisätiedot

Touch Memo -laitteen käyttöopas

Touch Memo -laitteen käyttöopas Touch Memo -laitteen käyttöopas Kiitos, että olet ostanut Touch Memo -äänimerkkauslaitteen. Lue tämä käyttöohje huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöä ja huomioi varotoimenpiteet. Säilytä käyttöohje

Lisätiedot

Digitaalinen kamera vaihdettavalla objektiivilla

Digitaalinen kamera vaihdettavalla objektiivilla 4-453-050-11(1) Digitaalinen kamera vaihdettavalla objektiivilla α-käsikirja Sisällysluettelo Esimerkkikuva Valikko Hakemisto 2013 Sony Corporation FI NEX-3N Kameran käyttöön liittyviä huomautuksia Tämän

Lisätiedot

C. Painikkeiden toiminnot ja soittimen käyttö 1. Painikkeiden toiminnot

C. Painikkeiden toiminnot ja soittimen käyttö 1. Painikkeiden toiminnot Kiitos tämän digitaalisen MP3-soittimen ostamisesta. Lue laitteen käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä. Näin varmistat, että käytät laitetta oikein. A.VAROITUS Lue turvavaroitukset ennen kuin muutat

Lisätiedot

Sisällysluettelo Toimenpidehaku. Asetukset-haku MENU/ Hakemisto. Cyber-shot-käsikirja DSC-WX5/WX5C. 2010 Sony Corporation 4-194-689-12(1)

Sisällysluettelo Toimenpidehaku. Asetukset-haku MENU/ Hakemisto. Cyber-shot-käsikirja DSC-WX5/WX5C. 2010 Sony Corporation 4-194-689-12(1) Cyber-shot-käsikirja DSC-WX5/WX5C 2010 Sony Corporation 4-194-689-12(1) FI Tietoja tämän käsikirjan käytöstä Napsauta oikeassa yläkulmassa olevaa painiketta, kun haluat siirtyä vastaavalle sivulle. Siitä

Lisätiedot

Digitaalinen kamera vaihdettavalla objektiivilla

Digitaalinen kamera vaihdettavalla objektiivilla 4-275-491-52(1) NEX-C3 Digitaalinen kamera vaihdettavalla objektiivilla Käyttöopas E-kiinnityksellä Kameran valmisteleminen Peruskäytön opettelu Tallennustoimintojen käyttäminen Toistotoimintojen käyttäminen

Lisätiedot

Digitaalinen kamera vaihdettavalla objektiivilla

Digitaalinen kamera vaihdettavalla objektiivilla 4-183-858-54(1) NEX-3/NEX-5 Digitaalinen kamera vaihdettavalla objektiivilla Käyttöopas Kameran valmisteleminen Peruskäytön opettelu Tallennustoimintojen käyttäminen Toistotoimintojen käyttäminen Käytettävissä

Lisätiedot

Digitaalinen kamera vaihdettavalla objektiivilla

Digitaalinen kamera vaihdettavalla objektiivilla 4-420-758-12(1) Digitaalinen kamera vaihdettavalla objektiivilla α-käsikirja A-kiinnityksellä Kameran valmisteleminen Kuvien kuvaaminen ja katsominen Kuvaaminen kohteeseen sopivalla tavalla Kuvaustoimintojen

Lisätiedot

Digitaalinen kamera vaihdettavalla objektiivilla

Digitaalinen kamera vaihdettavalla objektiivilla 4-437-010-11(1) Digitaalinen kamera vaihdettavalla objektiivilla α -käsikirja Sisällysluettelo Esimerkkikuva Valikko Hakemisto 2012 Sony Corporation FI NEX-6/NEX-5R Kameran käyttöön liittyviä huomautuksia

Lisätiedot

Digitaalisen SLR-kameran laiteohjelmiston päivittäminen

Digitaalisen SLR-kameran laiteohjelmiston päivittäminen Digitaalisen SLR-kameran laiteohjelmiston päivittäminen Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen. Tämä opaskirja kuvaa, miten laiteohjelma päivitetään. Jos et ole varma, että voit tehdä päivityksen, päivitys

Lisätiedot

Kiintolevyaseman kiinnityskannatin Käyttöopas

Kiintolevyaseman kiinnityskannatin Käyttöopas Kiintolevyaseman kiinnityskannatin Käyttöopas CECH-ZCD1 7020229 Yhteensopiva laitteisto PlayStation 3-järjestelmä (CECH-400x-sarja) Varotoimet Lue tämä käyttöopas ja PlayStation 3-käyttöopas ennen tuotteen

Lisätiedot

Windows. Valmistelut. Windows

Windows. Valmistelut. Windows Laiteohjelman päivittäminen vaihdettavalla objektiivilla varustetuille edistyksellisille Nikon 1 -kameroille, 1 NIKKOR -objektiiveille ja Nikon 1 -lisävarusteille Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen.

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

PDA CAM KÄYTTÖOPAS PDA CAM

PDA CAM KÄYTTÖOPAS PDA CAM PDA CAM KÄYTTÖOPAS Fi 1 Suomi Käyttäjän käsikirja Sisällys Valmistelut... 2 Pakkauksen sisältö... 2 Järjestelmävaatimukset... 2 PDA Cam -kamera... 3 PDA Cam -kameran osat... 3 Asentaminen... 4 Laitteiston

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HP COMPAQ PRESARIO F760EM http://fi.yourpdfguides.com/dref/4171044

Käyttöoppaasi. HP COMPAQ PRESARIO F760EM http://fi.yourpdfguides.com/dref/4171044 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle HP COMPAQ PRESARIO F760EM. Löydät kysymyksiisi vastaukset HP COMPAQ PRESARIO F760EM käyttöoppaasta ( tiedot,

Lisätiedot

Cyber-shot-käsikirja DSC-T2. Sisällysluettelo. Hakemisto VNAPSAUTA! Lue tämä Käsikirja, Käyttöopas ja Cybershot-edistyneen

Cyber-shot-käsikirja DSC-T2. Sisällysluettelo. Hakemisto VNAPSAUTA! Lue tämä Käsikirja, Käyttöopas ja Cybershot-edistyneen VNAPSAUTA! Sisällysluettelo Käytön perusteet Kuvaustoimintojen käyttäminen Digitaalikamera Cyber-shot-käsikirja DSC-T2 Lue tämä Käsikirja, Käyttöopas ja Cybershot-edistyneen käytön opas huolellisesti ennen

Lisätiedot

SLT-A33/SLT-A55/SLT-A55V

SLT-A33/SLT-A55/SLT-A55V SLT-A33/SLT-A55/SLT-A55V Tässä on kuvattu laiteohjelmistopäivityksen uudet toiminnot ja niiden toimintatavat. Katso Käyttöopas. 2011 Sony Corporation A-E1M-100-11(1) Käytettävissä olevat toiminnot Tämä

Lisätiedot

Sisällysluettelo Toimintohaku. Asetusten haku MENU/ Hakemisto. Cyber-shot-käsikirja DSC-HX5/HX5V/HX5C. 2010 Sony Corporation 4-172-670-12(1)

Sisällysluettelo Toimintohaku. Asetusten haku MENU/ Hakemisto. Cyber-shot-käsikirja DSC-HX5/HX5V/HX5C. 2010 Sony Corporation 4-172-670-12(1) Cyber-shot-käsikirja DSC-HX5/HX5V/HX5C 2010 Sony Corporation 4-172-670-12(1) FI Käsikirjan käyttäminen Voit siirtyä vastaavalle sivulle napsauttamalla oikeassa yläkulmassa olevaa painiketta. Tämä on kätevää

Lisätiedot

Sisällysluettelo Toimenpidehaku. Asetukset-haku MENU/ Hakemisto. Cyber-shot-käsikirja DSC-T99/T99D/T99C/T99DC. 2010 Sony Corporation 4-199-717-11(1)

Sisällysluettelo Toimenpidehaku. Asetukset-haku MENU/ Hakemisto. Cyber-shot-käsikirja DSC-T99/T99D/T99C/T99DC. 2010 Sony Corporation 4-199-717-11(1) Cyber-shot-käsikirja DSC-T99/T99D/T99C/T99DC 2010 Sony Corporation 4-199-717-11(1) FI Tietoja tämän käsikirjan käytöstä Napsauta oikeassa yläkulmassa olevaa painiketta, kun haluat siirtyä vastaavalle sivulle.

Lisätiedot

Digitaalinen järjestelmäkamera Käyttöopas DSLR-A900. Tätä tuotetta koskevia lisätietoja ja usein esitettyjä kysymyksiä on asiakastuen www-sivustolla.

Digitaalinen järjestelmäkamera Käyttöopas DSLR-A900. Tätä tuotetta koskevia lisätietoja ja usein esitettyjä kysymyksiä on asiakastuen www-sivustolla. Digitaalinen järjestelmäkamera Käyttöopas DSLR-A900 Tätä tuotetta koskevia lisätietoja ja usein esitettyjä kysymyksiä on asiakastuen www-sivustolla. VAROITUS Suojaa laite sateelta ja kosteudelta tulipalo-

Lisätiedot

Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Asemat Käyttöohje Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan erikseen

Lisätiedot

D: Digitaalikameran objektiivi E: Asetuspainike ja laukaisin F: USB-liitäntä

D: Digitaalikameran objektiivi E: Asetuspainike ja laukaisin F: USB-liitäntä DB-80 Kiikarit ja digitaalikamera Tuotetiedot A: Objektiivin rengas B: Kiikariobjektiivi C: Nestekidenäyttö Ohjeet käytettäessä kiikareina D: Digitaalikameran objektiivi E: Asetuspainike ja laukaisin F:

Lisätiedot

Salamalaitteen laiteohjelman päivittäminen

Salamalaitteen laiteohjelman päivittäminen Salamalaitteen laiteohjelman päivittäminen Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen. Tässä oppaassa kerrotaan, kuinka Nikon-salamalaitteiden laiteohjelma päivitetään. Jos et ole varma, pystytkö tekemään päivityksen

Lisätiedot

ESITTELY OSAT JA TARVIKKEET RAKENNE EXPLORĒ 7 KÄYTTÄMINEN EXPLORĒ 7 TOIMINNOT Virta päälle / pois...

ESITTELY OSAT JA TARVIKKEET RAKENNE EXPLORĒ 7 KÄYTTÄMINEN EXPLORĒ 7 TOIMINNOT Virta päälle / pois... ESITTELY... 1 1. OSAT JA TARVIKKEET... 2 2. RAKENNE... 2 3. EXPLORĒ 7 KÄYTTÄMINEN... 4 3.1 EXPLORĒ 7 TOIMINNOT... 4 3.1.1 Virta päälle / pois... 4 3.1.2 Suurennus/pienennys... 5 3.1.3 Väritila ja kameran

Lisätiedot

020 7766 085 Palvelemme arkisin klo. 08:00-17:00

020 7766 085 Palvelemme arkisin klo. 08:00-17:00 020 7766 085 Palvelemme arkisin klo. 08:00-17:00 Windows Phone 8 Nokia Lumia käyttöönotto Sisällysluettelo Uuden puhelimen perusasetukset... 2 ENSI KÄYNNISTYS... 2 MICROSOFT-TILIN LUOMINEN... 3 KIRJAUTUMINEN

Lisätiedot

Nokia minikaiuttimet MD /1

Nokia minikaiuttimet MD /1 Nokia minikaiuttimet MD-6 3 5 4 2 9205724/1 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia ja Nokia Connecting People ovat Nokia Oyj:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. Johdanto Onnittelut ostoksesi johdosta.

Lisätiedot

Welcome to the World of PlayStation Pika-aloitusopas

Welcome to the World of PlayStation Pika-aloitusopas Welcome to the World of PlayStation Pika-aloitusopas Suomi PCH-2016 7025574 PlayStation Vita-järjestelmän käyttäminen ensimmäistä kertaa Paina viisi sekuntia Kytke virta PS Vita -järjestelmään. Kun kytket

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Java on Sun Microsystems, Inc:n tavaramerkki Yhdysvalloissa. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Tuotetta koskeva

Lisätiedot

TAQ-10123 FINNISH / SUOMI

TAQ-10123 FINNISH / SUOMI TAQ-10123 Tärkeitä turvallisuustietoja HUOMAUTUS: Lue turvallisuustiedot huolellisesti, ennen kuin käytät tätä tablettitietokonetta. 1. Laitteelle EN55020 tehdyssä elektrostaattista sähkönpurkausta (ESD)

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita

Lisätiedot

1. 2. 3. 4. 5. 6. Näyttö. Laitteen osat 1. Kellonaika- / herätysaika- / kalenteri-ikkuna: Näyttää radiosignaalista päivittyvän kellon, 3. 4.

1. 2. 3. 4. 5. 6. Näyttö. Laitteen osat 1. Kellonaika- / herätysaika- / kalenteri-ikkuna: Näyttää radiosignaalista päivittyvän kellon, 3. 4. Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Pakkauksessa on seuraavat osat: - Pääyksikkö (BAR283)

Lisätiedot

Rekisteröi tuote, voit käyttää tukipalvelua osoitteessa. SBA1610. Käyttöopas

Rekisteröi tuote, voit käyttää tukipalvelua osoitteessa.  SBA1610. Käyttöopas Rekisteröi tuote, voit käyttää tukipalvelua osoitteessa www.philips.com/welcome SBA1610 Käyttöopas a b c d 1 Tärkeää Turvallisuus Vakava varoitus Tuotteen päälle ei saa roiskua vettä tai muita nesteitä,

Lisätiedot

Cyber-shot-käsikirja DSC-T20/T25. Sisällysluettelo. Hakemisto VNAPSAUTA!

Cyber-shot-käsikirja DSC-T20/T25. Sisällysluettelo. Hakemisto VNAPSAUTA! VNAPSAUTA! Sisällysluettelo Peruskäyttö Kuvaustoimintojen käyttäminen Digitaalikamera Cyber-shot-käsikirja DSC-T20/T25 Lue tämä Käsikirja, Käyttöopas ja Cyber-shot-edistyneen käytön opas -opas huolellisesti

Lisätiedot

Käyttöopas. JB. 3593/valmistettu Kiinassa. Kitvision 2015 Christchurch, Dorset, BH23 4FL, UK 1

Käyttöopas. JB. 3593/valmistettu Kiinassa. Kitvision 2015 Christchurch, Dorset, BH23 4FL, UK 1 T O I M I N T A K A M E R A Käyttöopas Älä hävitä litiumioniakkuja tavallisen jätteen mukana. Palauta ne akkujen kierrätyspisteeseen. JB. 3593/valmistettu Kiinassa. Kitvision 2015 Christchurch, Dorset,

Lisätiedot

Kameran laiteohjelman päivittäminen

Kameran laiteohjelman päivittäminen Kameran laiteohjelman päivittäminen Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen. Tämä opaskirja kuvaa, miten laiteohjelma päivitetään. Jos et ole varma, että voit tehdä päivityksen, päivitys voidaan tehdä Nikonin

Lisätiedot

DSLR-A300/A350. Digitaalinen järjestelmäkamera Käyttöopas

DSLR-A300/A350. Digitaalinen järjestelmäkamera Käyttöopas Digitaalinen järjestelmäkamera Käyttöopas DSLR-A300/A350 Tätä tuotetta koskevia lisätietoja ja usein esitettyjä kysymyksiä on asiakastuen www-sivustolla. VAROITUS Suojaa laite sateelta ja kosteudelta tulipalo-

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. KONICA MINOLTA DI251F http://fi.yourpdfguides.com/dref/590228

Käyttöoppaasi. KONICA MINOLTA DI251F http://fi.yourpdfguides.com/dref/590228 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

DUALSHOCK 3-latausalusta Käyttöopas

DUALSHOCK 3-latausalusta Käyttöopas FI DUALSHOCK 3-latausalusta Käyttöopas CECH-ZDC1E Varotoimet Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen tuotteen käyttämistä ja säilytä ohjeet myöhempää käyttöä varten. Lue myös PlayStation 3-järjestelmää

Lisätiedot

PipeSpy Putki- ja rakennekamera. Asennus- ja käyttöohjeet

PipeSpy Putki- ja rakennekamera. Asennus- ja käyttöohjeet PipeSpy Putki- ja rakennekamera Mallinumero: 7B20 Asennus- ja käyttöohjeet Lue nämä ohjeet kokonaan ennen järjestelmän käyttöönottoa! Sisältö Tekniset tiedot... 3 Huomio... 3 Käyttökohteet... 3 Tunne työkalusi...

Lisätiedot

Active Life Tracker Bluetooth Smart Watch B2205

Active Life Tracker Bluetooth Smart Watch B2205 Active Life Tracker Bluetooth Smart Watch B2205 B C A 24/7 aktiivisuusranneke ja sovellus älypuhelimelle/tabletille. Toiminnot: Askelmittari Unen mittaus Kilometrilaskuri Kalorilaskuri Aktiivisuusmittari

Lisätiedot

Muistimoduulit. Oppaan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta.

Muistimoduulit. Oppaan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Muistimoduulit Oppaan osanumero: 407947-351 Toukokuu 2006 Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Sisällysluettelo 1 Muistimoduulien lisääminen tai vaihtaminen Muistimoduulin

Lisätiedot

1. Seinäkiinnike 2. Pöytätuki 3. Paristokotelo 4. RESET -näppäin 5. C/ F -näppäin (paristokotelossa) 6. Tuuletusaukko

1. Seinäkiinnike 2. Pöytätuki 3. Paristokotelo 4. RESET -näppäin 5. C/ F -näppäin (paristokotelossa) 6. Tuuletusaukko Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Pakkauksessa on seuraavat osat: - Pääyksikkö (BAR289)

Lisätiedot

TG7200_7220NE(fi-fi)_QG.fm Page 1 Wednesday, July 25, 2007 4:57 PM. Koukku (220 240 V, 50 Hz) (KX-TG7202/KX-TG7203/KX-TG7222) Koukut

TG7200_7220NE(fi-fi)_QG.fm Page 1 Wednesday, July 25, 2007 4:57 PM. Koukku (220 240 V, 50 Hz) (KX-TG7202/KX-TG7203/KX-TG7222) Koukut TG7200_7220NE(fi-fi)_QG.fm Page 1 Wednesday, July 25, 2007 4:57 PM Pikaopas Digitaalinen langaton puhelin Malli KX-TG7200NE/KX-TG7202NE KX-TG7203NE Digitaalinen langaton vastaajapuhelin Malli KX-TG7222NE

Lisätiedot

EF70-200mm f/4l USM FIN. Käyttöohjeet

EF70-200mm f/4l USM FIN. Käyttöohjeet EF70-200mm f/4l USM FIN Käyttöohjeet Kiitämme Canon-tuotteen hankinnasta. Canon EF70-200mm f/4l USM -objektiivi on Canon EOS -kameroille kehitetty pienikokoinen, tehokas telezoom-objektiivi. USM on lyhennys

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. SONY HDR-CX106E http://fi.yourpdfguides.com/dref/2152158

Käyttöoppaasi. SONY HDR-CX106E http://fi.yourpdfguides.com/dref/2152158 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

TAQ-10192G FINNISH / SUOMI

TAQ-10192G FINNISH / SUOMI TAQ-10192G Tärkeitä turvallisuustietoja HUOMAUTUS: Lue turvallisuustiedot huolellisesti, ennen kuin käytät tätä tablettitietokonetta. 1. Laitteelle EN55020 tehdyssä elektrostaattista sähkönpurkausta (ESD)

Lisätiedot

Gallery 13-W. 7 Digitaalinen valokuvakehys. Käyttöohje

Gallery 13-W. 7 Digitaalinen valokuvakehys. Käyttöohje Gallery 13-W 7 Digitaalinen valokuvakehys Käyttöohje Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 1 Tärkeät turvaohjeet... 2 LCD ruudun puhdistus... 2 Digitaalisenvalokuvakehyksen puhdistaminen... 2 Johdanto...

Lisätiedot

D E. G: Kiikarin tarkennusrengas H: Optiikan korjausrengas I: Linssin kumisuojus J: Paristokotelo K: SD/MMC-muistikorttipaikka L: USB-liitäntä

D E. G: Kiikarin tarkennusrengas H: Optiikan korjausrengas I: Linssin kumisuojus J: Paristokotelo K: SD/MMC-muistikorttipaikka L: USB-liitäntä Tuotetiedot F D E L K J A B C G H I A: Kiikariobjektiivi, kiinteä 8x zoomaus B: Digitaalikameran objektiivi, kiinteä 8x zoomaus C: Digitaalikameran tarkennuspyörä D: Nestekidenäyttö E: Toimintopainikkeet

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Nokia Image Viewer SU-5 -kuvankatselulaitteen käyttöohje. 9356196 1. painos

Nokia Image Viewer SU-5 -kuvankatselulaitteen käyttöohje. 9356196 1. painos Nokia Image Viewer SU-5 -kuvankatselulaitteen käyttöohje 9356196 1. painos VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS NOKIA Oyj ilmoittaa vastaavansa siitä, että tuote SU-5 noudattaa Euroopan neuvoston direktiivin 1999/5/EY

Lisätiedot

ClassPad fx-cp400 päivitys. + Manager for ClassPad II Subscription päivitys

ClassPad fx-cp400 päivitys. + Manager for ClassPad II Subscription päivitys ClassPad fx-cp400 päivitys + Manager for ClassPad II Subscription päivitys Käyttöjärjestelmän ja Add-in sovellusten päivityksestä Casio suosittelee aina viimeisimmän käyttöjärjestelmän asentamista. Tällöin

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman

Lisätiedot

Rekisteröi tuote ja hae tukitietoja osoitteessa. CD290 CD295. Pikaopas. 1 Liitä 2 pääset alkuun 3 Käyttö

Rekisteröi tuote ja hae tukitietoja osoitteessa.  CD290 CD295. Pikaopas. 1 Liitä 2 pääset alkuun 3 Käyttö Rekisteröi tuote ja hae tukitietoja osoitteessa www.philips.com/welcome CD290 CD295 Pikaopas 1 Liitä 2 pääset alkuun 3 Käyttö Pakkauksen sisältö Tukiasema (CD295) Tukiasema (CD290) Laturi* Verkkolaite*

Lisätiedot

HP-mediakaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas

HP-mediakaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas HP-mediakaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Ohjelmistopäivitykset Käyttöopas

Ohjelmistopäivitykset Käyttöopas Ohjelmistopäivitykset Käyttöopas Copyright 2008, 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua

Lisätiedot

Ominaisuudet. Pakkauksen sisältö. Kuvaus

Ominaisuudet. Pakkauksen sisältö. Kuvaus Ominaisuudet Wi-Fi b/g/n 7" kosketusnäyttö. Tukee 3. osapuolen laitteita Nettikamera G-anturi Mediasoitin 3G (optional) Pakkauksen sisältö 1 taulutietokone 1 USB-johto 1 verkkolaite kuulokkeita Pikakäyttöopas

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO 3 TUOTETAKUU 3 Hyväksyntätiedot 3 YLEISKATSAUS 4 OMINAISUUDET 5 PÄÄRAKENNE 6 AMMATTIMAINEN VESITIIVIS RAKENNE 7 ASENNUS 8

SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO 3 TUOTETAKUU 3 Hyväksyntätiedot 3 YLEISKATSAUS 4 OMINAISUUDET 5 PÄÄRAKENNE 6 AMMATTIMAINEN VESITIIVIS RAKENNE 7 ASENNUS 8 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO 3 TUOTETAKUU 3 Hyväksyntätiedot 3 YLEISKATSAUS 4 OMINAISUUDET 5 PÄÄRAKENNE 6 AMMATTIMAINEN VESITIIVIS RAKENNE 7 ASENNUS 8 KÄYTTÖOHJE 12 TIEDOSTON TALLENTAMINEN JA ESITTÄMINEN

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit. Käyttöohje

Ulkoiset mediakortit. Käyttöohje Ulkoiset mediakortit Käyttöohje Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. SONY CYBER-SHOT DSC-S930 http://fi.yourpdfguides.com/dref/2150508

Käyttöoppaasi. SONY CYBER-SHOT DSC-S930 http://fi.yourpdfguides.com/dref/2150508 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. PIONEER AVIC-S1 http://fi.yourpdfguides.com/dref/1236045

Käyttöoppaasi. PIONEER AVIC-S1 http://fi.yourpdfguides.com/dref/1236045 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle PIONEER AVIC-S1. Löydät kysymyksiisi vastaukset PIONEER AVIC-S1 käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet,

Lisätiedot

Käytön aloittaminen Nokia N92-1

Käytön aloittaminen Nokia N92-1 Käytön aloittaminen Nokia N92-1 Tilat Käytön aloittaminen Mallinumero: Nokia N92-1. Jäljempänä käytetään nimitystä Nokia N92. Laitteella on neljä tilaa: Suljettu tila (1), katselutila (2), avoin tila (3)

Lisätiedot

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat

Lisätiedot

Lue käyttöohje huolellisesti läpi ennen tuotteen käyttöönottoa.

Lue käyttöohje huolellisesti läpi ennen tuotteen käyttöönottoa. KÄYTTÖOHJE 1 (5) VAROITUKSET Lue käyttöohje huolellisesti läpi ennen tuotteen käyttöönottoa. HUOMIO! Laite ei sovellu alle 3-vuotiaille lapsille. Sisältää pieniä osia - Tukehtumisvaara. Pidä huoli ettei

Lisätiedot

Käyttöpaneelin käyttäminen

Käyttöpaneelin käyttäminen Tässä luvussa on tietoja käyttöpaneelista, tulostinasetusten muuttamisesta ja käyttöpaneelin valikoista. Useimmat tulostinasetukset voidaan muuttaa sovellusohjelmalla tai tulostinajurilla. Sovellusohjelmalla

Lisätiedot

TAQ-10182 FINNISH / SUOMI

TAQ-10182 FINNISH / SUOMI TAQ-10182 Tärkeitä turvallisuustietoja HUOMAUTUS: Lue turvallisuustiedot huolellisesti, ennen kuin käytät tätä tablettitietokonetta. 1. Laitteelle EN55020 tehdyssä elektrostaattista sähkönpurkausta (ESD)

Lisätiedot

Muistimoduulit. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta.

Muistimoduulit. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Muistimoduulit Asiakirjan osanumero: 404159-351 Maaliskuu 2006 Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Sisällysluettelo 1 Muistimoduulien lisääminen tai vaihtaminen

Lisätiedot

LENS EF28 135mm f/3.5 5.6 IS USM. Käyttöohjeet

LENS EF28 135mm f/3.5 5.6 IS USM. Käyttöohjeet LENS EF28 135mm f/3.5 5.6 IS USM FIN Käyttöohjeet Suomenkieliset käyttöohjeet Kiitämme Canon-tuotteen hankinnasta. Canon EF28 135mm f/3,5 5,6 IS USM on EOSkameroihin kehitetty tehokas objektiivi, joka

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet. Käyttöopas

Ulkoiset laitteet. Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman

Lisätiedot

Cyber-shot-käsikirja DSC-T50. Sisällysluettelo. Hakemisto VNAPSAUTA!

Cyber-shot-käsikirja DSC-T50. Sisällysluettelo. Hakemisto VNAPSAUTA! VNAPSAUTA! Sisällysluettelo Peruskäyttö Lisätoiminnot Valikon käyttäminen Digitaalikamera Cyber-shot-käsikirja DSC-T50 Lue tämä käsikirja ja Käyttöopas huolellisesti ennen laitteen käytön aloittamista

Lisätiedot

Cal. 6A32 KÄYTTÖOHJE

Cal. 6A32 KÄYTTÖOHJE SEIKO-kello PERPETUAL CALENDAR Cal. 6A32 KÄYTTÖOHJE SNQ 003 P Onnittelemme Sinua tämän analogisen SEIKO -kvartsikellon Cal. 6A32 hankkimisesta. Lue nämä ohjeet huolella ennen kellon käyttöönottoa voidaksesi

Lisätiedot

HP Mobile -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas

HP Mobile -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas HP Mobile -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Nokia Bluetooth Headset BH-202 9251777/1

Nokia Bluetooth Headset BH-202 9251777/1 Nokia Bluetooth Headset BH-202 22 3 1 4 5 7 6 8 9 9251777/1 VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS NOKIA vakuuttaa täten, että HS-38W-tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien

Lisätiedot

Kanava ylös / valikko ylös Kanava alas / valikko alas Laske äänenvoimakkuutta. Nosta äänenvoimakkuutta / valikon vahvistus

Kanava ylös / valikko ylös Kanava alas / valikko alas Laske äänenvoimakkuutta. Nosta äänenvoimakkuutta / valikon vahvistus Tuotetiedot Kytkennät Kytkentä VGA-TULO PC-ÄÄNITULO VGA-LÄHTÖ STEREO- LÄHTÖ TV-LÄHTÖ ANTENNI DC-TULO AUDIO-L-TULO AUDIO-R-TULO VIDEO-TULO Ohjauspaneeli S-VIDEO-TULO CH+/YLÖS CH-/ALAS VOL- VOL+/ENTER MENU/ESC

Lisätiedot

Cyber-shot-käsikirja DSC-S730. Sisällysluettelo. Hakemisto VNAPSAUTA!

Cyber-shot-käsikirja DSC-S730. Sisällysluettelo. Hakemisto VNAPSAUTA! VNAPSAUTA! Sisällysluettelo Peruskäyttö Valikon käyttäminen Digitaalikamera Cyber-shot-käsikirja DSC-S730 Ennen laitteen käyttöä lue tämä käsikirja sekä käyttöopas ja Cyber-shot-edistyneen käytön opas

Lisätiedot

Ulkoiset tallennusvälinekortit

Ulkoiset tallennusvälinekortit Ulkoiset tallennusvälinekortit Asiakirjan osanumero: 396848-351 Maaliskuu 2006 Tässä oppaassa kerrotaan ulkoisten tallennusvälinekorttien käytöstä. Sisällysluettelo 1 Digitaalisten tallennusvälineiden

Lisätiedot

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Tietokoneen asetukset -apuohjelma Käyttöopas

Tietokoneen asetukset -apuohjelma Käyttöopas Tietokoneen asetukset -apuohjelma Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröity tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat

Lisätiedot

TAD-10082MK2 FINNISH / SUOMI

TAD-10082MK2 FINNISH / SUOMI TAD-10082MK2 Tärkeitä turvallisuustietoja HUOMAUTUS: Lue turvallisuustiedot huolellisesti, ennen kuin käytät tätä tablettitietokonetta. 1. Laitteelle EN55020 tehdyssä elektrostaattista sähkönpurkausta

Lisätiedot

Osat. Flare R. Mikro-USB-johto. Quick Connect -kiinnike

Osat. Flare R. Mikro-USB-johto. Quick Connect -kiinnike Tervetuloa. Osat Flare R Mikro-USB-johto Quick Connect -kiinnike Bikeurope BV / Trek Benelux Ceintuurbaan 2-20C 3847 LG Harderwijk Alankomaat Puhelin: +31 (0) 33 4500600 (BLX) Osoite (Yhdysvallat): 801

Lisätiedot

Tämä Parrot Minikit + käyttöohje on tehty helpottamaan laitteesi käyttöönottoa. Lisää tietoa laitteesta ja sen käytöstä löytyy www.parrot.com.

Tämä Parrot Minikit + käyttöohje on tehty helpottamaan laitteesi käyttöönottoa. Lisää tietoa laitteesta ja sen käytöstä löytyy www.parrot.com. Pikakäyttöohje Ennen aloittamista Tietoja käyttöohjeesta Vähentääksemme turhaa paperinkulutusta Parrot Minikit + käyttöohje julkaistaan painetun version sijaan verkossa. Löytät kaikkien valmistamiemme

Lisätiedot

Wildgame Innovations Riistakamera Red 4

Wildgame Innovations Riistakamera Red 4 Wildgame Innovations Riistakamera Red 4 Pakkauksen sisältö 1. Kamera 2. Kiinnitysmustekalat 3. USB-Mini5 kaapeli 4. Käyttöohje Ominaisuudet Resoluutio Infrapunasalama Infrapunasalaman kantama Liikkeentunnistin

Lisätiedot

BH280/BH380 Panoraamanäyttö Käyttöohje

BH280/BH380 Panoraamanäyttö Käyttöohje BH280/BH380 Panoraamanäyttö Käyttöohje Vastuuvapauslauseke BenQ Corporation ei anna mitään suoraa tai epäsuoraa takuuta tämän julkaisun sisällöstä. BenQ Corporation varaa oikeuden tämän julkaisun korjaamiseen

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 1. JOHDANTO 1.1. Turvallisuus Lue tämä käyttöopas huolellisesti läpi ja noudata sen sisältämiä ohjeita. Muuten mittarin käyttö voi olla vaarallista käyttäjälle ja mittari voi vahingoittua.

Lisätiedot

FINNISH DENVER CRP-515

FINNISH DENVER CRP-515 DENVER CRP-515 FINNISH TOIMINNOT JA PAINIKKEET 1. VÄHENNÄ ÄÄNENVOIMAKKUUTTA 2. LISÄÄ ÄÄNENVOIMAKKUUTTA/NÄYTÖN AUTOM. VAIHTO PÄÄLLE/POIS 3.

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita

Lisätiedot

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Vakuumilaiteen saa asentaa ja sitä käyttää kerrallaan vain yksi henkilö. Sitä ei ole suunniteltu monelle yhtäaikaiselle käyttäjälle. Laitteen osat 1. Virtajohto

Lisätiedot

Käyttöohjeet. Sovellussivusto

Käyttöohjeet. Sovellussivusto Käyttöohjeet Sovellussivusto SISÄLLYSLUETTELO Tietoja oppaasta...2 Oppaassa käytetyt symbolit...2 Vastuuvapauslauseke...3 Huomautuksia...3 Mitä sovellussivustolla voi tehdä... 4 Ennen sovellussivuston

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE CD/MP3-SOITIN FM-RADIOLLA JA USB-LUKIJALLA

KÄYTTÖOHJE CD/MP3-SOITIN FM-RADIOLLA JA USB-LUKIJALLA Finnish KÄYTTÖOHJE CD/MP3-SOITIN FM-RADIOLLA JA USB-LUKIJALLA Lue nämä ohjeet ja noudata niitä ennen kuin käytät laitetta. SOITTIMEN YLEISKATSAUS 1 2 3 10 8 4 5 6 9 7 11 12 13 14 15 16 17 18 15 19 20 SÄÄTIMIEN

Lisätiedot

404 CAMCORDER CAMCORDERIN & KAMERAN TOIMINTA

404 CAMCORDER CAMCORDERIN & KAMERAN TOIMINTA Suomi Finnish 404 CAMCORDER CAMCORDERIN & KAMERAN TOIMINTA Liitteet ARCHOS 404 -käyttöoppaaseen Katso www.archos.com/manuals ladataksesi tämän käyttöoppaan viimeisimnman version. Versio 1.1 Tämä käyttöopas

Lisätiedot

Nokia Bluetooth-HF BH-102 9207247/2

Nokia Bluetooth-HF BH-102 9207247/2 Nokia Bluetooth-HF BH-102 1 2 3 4 45 46 7 8 10 119 9207247/2 VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS NOKIA vakuuttaa täten, että HS-107Wtyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien

Lisätiedot

TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE

TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE HERVANNAN KIRJASTON TIETOTORI Insinöörinkatu 38 33720 Tampere 040 800 7805 tietotori.hervanta@tampere.fi TALLENNETAAN MUISTIKULLE JA MUISTIKORTILLE 1 Muistitikun

Lisätiedot

1 Pakkaus. Asennusopas. Värisäädettävä nestekidenäyttö. Tärkeää

1 Pakkaus. Asennusopas. Värisäädettävä nestekidenäyttö. Tärkeää Asennusopas Värisäädettävä nestekidenäyttö Tärkeää Perehdy laitteen turvalliseen ja tehokkaaseen käyttöön lukemalla PRECAUTIONS (TURVATOIMET), tämä Asennusopas ja CD-ROM-levylle tallennettu Käyttöopas.

Lisätiedot

DENVER CR-918BLACK FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET

DENVER CR-918BLACK FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET DENVER CR-918BLACK FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET 14 15 1. /VIRITÄ - 2. AJAN ASETTAMINEN MUISTI/MUISTI+ 3. TORKKU /LEPO 4. PÄÄLLE/POIS 5. / VIRITÄ + 6. ÄÄNENVOIMAKKUUS PIENENNÄ - /HERÄTYS 1 PÄÄLLE/POIS

Lisätiedot

SONY MZ-R700 MiniDisc-tallennin

SONY MZ-R700 MiniDisc-tallennin SONY MZ-R700 MiniDisc-tallennin 1 1. Virtaa laitteeseen Laite toimii akulla tai yhdellä AA-kokoisella paristolla. Akulla laite äänittää 4 tuntia, paristolla 9 tuntia. Akulla laite toistaa 13 tuntia, paristolla

Lisätiedot

Sivu 1 / 11 08.01.2013 Viikin kirjasto / Roni Rauramo

Sivu 1 / 11 08.01.2013 Viikin kirjasto / Roni Rauramo Sivu 1 / 11 Kuvien siirto kamerasta Lyhyesti Tämän oppaan avulla voit: - käyttää tietokoneen omaa automaattista kopiointiin tai siirtoon tarkoitettua toimintaa kuvien siirtoon kamerasta tai muistikortista

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit. Käyttöopas

Ulkoiset mediakortit. Käyttöopas Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita

Lisätiedot