(1) Digitaalikamera. Käyttöopas DSC-RX1/RX1R

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "4-469-579-51(1) Digitaalikamera. Käyttöopas DSC-RX1/RX1R"

Transkriptio

1 (1) Digitaalikamera Käyttöopas DSC-RX1/RX1R

2 Suomi VAROITUS Suojaa laite sateelta ja kosteudelta tulipalo- ja sähköiskuvaaran pienentämiseksi. TÄRKEITÄ TURVALLISUUS- OHJEITA SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET VAARA NOUDATA NÄITÄ OHJEITA HUOLELLISESTI TULIPALON TAI SÄHKÖISKUN VAARAN PIENENTÄMISEKSI. VAROITUS Akku Epäasiallinen käsittely saattaa vahingoittaa akkua, minkä seurauksena voi olla tulipalo tai palovammoja. Huomioi seuraavat varoitukset. Akkua ei saa purkaa. Akkua ei saa murskata eikä siihen saa kohdistaa iskuja. Älä lyö akkua vasaralla, pudota sitä tai astu sen päälle. Akku on suojattava oikosuluilta. Suojaa akun navat siten, että ne eivät pääse kosketuksiin metalliesineiden kanssa. Akku on säilytettävä alle 60 C:n lämpötilassa. Akku on suojattava suoralta auringonvalolta. Akkua ei saa jättää autoon, joka on pysäköity aurinkoon. Akkua ei saa hävittää polttamalla. Älä käsittele vahingoittuneita tai vuotavia litium-ioniakkuja. Lataa akku käyttämällä alkuperäistä Sony-akkulaturia tai muuta sopivaa laturia. Säilytä akku poissa pienten lasten ulottuvilta. Säilytettävä kuivassa paikassa. Vaihda vain samanlaiseen akkuun tai Sonyn suosittelemaan vastaavaan tuotteeseen. Hävitä käytetyt akut viipymättä ohjeissa kuvatulla tavalla. Verkkolaite Käytä lähellä olevaa pistorasiaa verkkolaitetta käytettäessä. Irrota verkkolaite pistorasiasta välittömästi, jos laitteen käytön aikana ilmenee toimintahäiriöitä. 2

3 Euroopassa oleville asiakkaille Ilmoitus EU-maiden asiakkaille Tämä tuote on valmistettu Sony Corporationin puolesta, Sony Corporation, Konan Minato-ku Tokyo, Japani. Tämän tuotteen Euroopan Unionin lainsäädännön vaatimustenmukaisuutta koskevat kyselyt tulee osoittaa valtuutetulle edustajalle, Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, Stuttgart, Saksa. Huolto tai takuu asioita koskevat kyselyt pyydämme ystävällisesti osoittamaan takuu tai huolto dokumenteissa mainituille edustajille. Tämä tuote on testattu ja sen on todettu olevan EMC-määräyksen raja-arvojen mukainen käytettäessä liitäntäkaapelia, jonka pituus on alle 3 metriä. Huomautus Tietyntaajuiset sähkömagneettiset kentät voivat vaikuttaa tämän kameran kuvaan ja ääneen. Huomautus Jos staattinen sähkö tai sähkömagneettinen kenttä aiheuttaa tiedonsiirron keskeytymisen (epäonnistumisen), käynnistä sovellusohjelma uudelleen tai irrota tiedonsiirtokaapeli (esimerkiksi USB-kaapeli) ja kytke se uudelleen. Käytöstä poistettujen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden hävittäminen (koskee Euroopan yhteisön ja muiden Euroopan maiden jätehuoltoa) Tämä laitteeseen tai sen pakkaukseen merkitty symboli tarkoittaa, että laitetta ei saa käsitellä kotitalousjätteenä. Sen sijaan laite on toimitettava sähkö ja elektroniikkalaitteiden kierrätyksestä huolehtivaan keräys- ja kierrätyspisteeseen. Varmistamalla, että tämä laite hävitetään asianmukaisesti, voit auttaa estämään mahdollisia ympäristö- ja terveyshaittoja, joita muuten voi aiheutua laitteen epäasianmukaisesta käsittelystä. Materiaalien kierrätys säästää luonnonvaroja. Lisätietoja laitteen käsittelystä, talteenotosta ja kierrätyksestä on saatavilla paikallisilta ympäristöviranomaisilta, jätehuoltokeskuksesta tai liikkeestä, josta laite on ostettu. 3

4 Käytöstä poistettujen paristojen hävitys (koskee Euroopan unionia sekä muita Euroopan maita, joissa on erillisiä keräysjärjestelmiä) Tämä symboli paristossa tai sen pakkauksessa tarkoittaa, ettei paristoa lasketa normaaliksi kotitalousjätteeksi. Tietyissä paristoissa tätä symbolia voidaan käyttää yhdessä kemikaalia ilmaisevan symbolin kanssa. Paristoon on lisätty kemikaaleja elohopea (Hg) ja lyijyä (Pb) ilmaisevat symbolit, jos paristo sisältää enemmän kuin 0,0005 % elohopeaa tai enemmän kuin 0,004 % lyijyä. Varmistamalla, että paristo poistetaan käytöstä asiaan kuuluvalla tavalla, estetään mahdollisia negatiivisia vaikutuksia luonnolle ja ihmisten terveydelle, joita paristojen väärä hävittäminen saattaa aiheuttaa. Materiaalien kierrätys auttaa säästämään luonnonvaroja. Mikäli tuotteen turvallisuus, suorituskyky tai tietojen säilyminen vaatii, että paristo on kiinteästi kytketty laitteeseen, tulee pariston vaihto suorittaa valtuutetun huollon toimesta. Jotta varmistetaan, että käytöstä poistettu tuote käsitellään asianmukaisesti, tulee tuote viedä käytöstä poistettujen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden vastaanottopisteeseen. Muiden paristojen osalta tarkista käyttöohjeesta miten paristo irroitetaan tuotteesta turvallisesti. Toimita käytöstä poistettu paristo paristojen vastaanottopisteeseen. Lisätietoja tuotteiden ja paristojen kierrätyksestä saa paikallisilta viranomaisilta, jäteyhtiöistä tai liikkeestä, josta tuote on ostettu. 4

5 Sisällysluettelo Ennen käyttöä Toimintojen esittely... 7 Kameran käyttöön liittyviä huomautuksia... 9 Toimitettujen tuotteiden tarkistaminen Osien tunnistaminen Etupuoli Takapuoli/sivut Yläpuoli Pohja Säädinpyörän käyttö Näytön kuvakkeiden luettelo Toimintoluettelo Toiminnot, joita voidaan käyttää painikkeilla/ säätimillä Toiminnon valitseminen Fn (Toiminto) -painikkeella Toiminnot, joita voidaan valita Fn (Toiminto) -painikkeella Toiminnot, joita voidaan valita MENU-painikkeella Kameran sisäisen oppaan käyttö Kameran valmistelu Akun lataaminen Latausaika (Täysi lataus) Lataus tietokoneeseen liittämällä Akun jäljellä olevan varauksen tarkistaminen Virran syöttäminen Akun poistaminen Muistikortin (myydään erikseen) asettaminen Muistikortin poistaminen Muistikortit, joita voidaan käyttää Päivämäärän ja ajan asettaminen Päivämäärän/ajan ja alueen asettaminen uudelleen Selkeän videon kuvaus ilman kameran tärinää

6 Kuvien ottaminen ja katselu Kuvaus (valokuvat) Videoiden tallennus Tiedostomuodon vaihtaminen Kuvien toisto Vaihtaminen valokuvien ja videoiden välillä Kuvien poistaminen Kuvaustilan valinta Kuvaustilan valinta Eri kuvaustiloissa käytettävissä olevat toiminnot Eri toiminnot Eri toimintojen käyttö ISO/Usean kuv. kuvakoh. vaim Luova asetus Hämärässä ilman jalustaa DRO/Autom. HDR Toistotoiminnot Quick Navi -näytön käyttäminen Kuvien katselu tietokoneessa Ohjelmiston käyttäminen Image Data Converter -sovelluksen käyttö PlayMemories Home -sovelluksen käyttö Suositeltava tietokoneympäristö (Windows) Suositeltava tietokoneympäristö (Mac) PlayMemories Home -ohjelmiston asennus Image Data Converter -ohjelmiston asennus Muuta Lisätietojen saaminen kamerasta ( Cyber-shotkäyttöohjeet ) Kuvien määrän ja videoiden tallennusajan tarkistaminen Tekniset tiedot Hakemisto

7 Toimintojen esittely Tässä osassa esitellään eräitä usein käytettäviä kuvaustoimintoja ja muita ainutlaatuisia toimintoja. Katso lisätietoja sulkeissa olevilta sivuilta. Usein käytettävät kuvaustoiminnot Valotuksen korjaus (21) Voit säätää valotusta koko kuvan kirkkauden muuttamista varten. Vaikka kuvaustilaksi olisi asetettu M, voit säätää valotusta, jos ISOherkkyydeksi on asetettu [AUTO]. ISO (51)/Usean kuv. kuvakoh. vaim. (51) Voit säätää valoisuusherkkyyttä. ISO-herkkyyttä voidaan säätää ISO 50 ISO Kun valitset (Usean kuv. kuvakoh. vaim.), voit valita suurempia ISOarvoja kuin suurin ISO-herkkyys. Valkotasapaino (23) Voit säätää värisävyjä. Voit valita valonlähteeseen sopivan asetuksen tai tehdä hienosäätöjä käyttämällä värilämpötilaa ja värisuodatinta. Kuvanottotapa (23) Voit valita tarkoituksiin sopivan kuvanottotavan, kuten kertakuvaus, jatkuva kuvaus tai haarukointikuvaus. Tämän kameran ominaisuudet Makrotila (45) Voit ottaa lähikuvia lähellä olevista kohteista, kuten kukista tai ruoasta. 7

8 Toimintojen esittely DRO/Autom. HDR (53) [D-alueen opt.]: Kun kuva jaetaan pieniin alueisiin, kamera voi analysoida kohteen ja taustan välisen valon ja varjojen kontrastin ja tuottaa kuvan, jossa on paras mahdollinen kirkkaus ja parhaat sävyt. [Autom. HDR]: Ottaa kolme kuvaa eri valotuksilla ja luo sitten täyteläisen sävyn sisältämän valokuvan kerrostamalla nämä kuvat. Luova asetus (52) Voit valita haluamasi tyylin 13 eri tyylistä. Voit myös säätää tiettyjä kuvan tekijöitä, kuten valotusta, käyttämällä valittua tyyliä perustana. Hämärässä ilman jalustaa (52) Voit ottaa ilman jalustaa yökuvia, joissa on vähemmän kohinaa ja epäterävyyttä. Videokuvaus ja käsisäädöt (24) Voit säätää valotusta P-, A-, S- tai M-tilassa myös videokuvauksen aikana. Kameran käyttäminen tai mukauttaminen Näytön tiedot (27) Voit vaihtaa ruutunäytön tilan painamalla säädinpyörässä DISP. Mukauttaminen (28) Kamerassa on C (Oma asetus) -painike, jolle voidaan määrittää haluttu toiminto. Voit määrittää toimintoja myös muihin painikkeisiin, kuten AELpainikkeeseen. 8

9 Ennen käyttöä Kameran käyttöön liittyviä huomautuksia Näytön kieli Voit valita näytössä näytettävän kielen valikon avulla (sivu 32). Kameran sisältämät toiminnot Tässä oppaassa kuvataan i- ja i -yhteensopivat laitteet. Kun haluat tarkistaa, onko kamera i- vai i -yhteensopiva laite, katso seuraavat merkit kameran pohjasta i -yhteensopiva laite: 60i i -yhteensopiva laite: 50i Tämä kamera on yhteensopiva ptai 50p -muotoisten videoiden kanssa. Toisin kuin aiemmat vakiotallennustilat, jotka käyttävät lomittavaa menetelmää, tämä kamera tallentaa käyttäen progressiivista menetelmää. Se parantaa resoluutiota ja tuottaa tasaisemman, realistisemman kuvan. Tietoja tietokantatiedostoista Kun kameraan asetetaan muistikortti, jossa ei ole tietokantatiedostoa, ja virta kytketään, osa muistikortin kapasiteetista käytetään tietokantatiedoston automaattiseen luomiseen. Voi kestää jonkin aikaa, ennen kuin voit suorittaa seuraavan toiminnon. Jos tapahtuu tietokantatiedoston virhe, tuo kaikki kuvat tietokoneeseen käyttämällä PlayMemories Home -sovellusta ja alusta muistikortti käyttämällä kameraa. Kuvaamista ja toistoa koskevia huomautuksia Muistikortin vakaan toiminnan varmistamiseksi on suositeltavaa alustaa tällä kameralla kaikki tässä kamerassa ensimmäistä kertaa käytettävät muistikortit. Huomaa, että alustus poistaa kaikki muistikorttiin tallennetut tiedot. Näitä tietoja ei voi palauttaa. Muista varmuuskopioida kaikki tärkeät tiedot tietokoneeseen tai muuhun tallennuspaikkaan. Jos tallennat/poistat kuvia toistuvasti, muistikortin tiedot voivat pirstoutua. Videoiden tallennus tai taltiointi ei välttämättä onnistu. Tallenna tällöin kuvat tietokoneeseen tai muuhun tallennuspaikkaan ja sitten [Alusta] (sivu 30). Varmista koekuvaamalla ennen varsinaista kuvaamista, että kamera toimii oikein. Kamera ei ole pöly-, roiske- eikä vesitiivis. Suojaa kamera vedelle altistumiselta. Jos kameran sisään pääsee vettä, se voi mennä epäkuntoon. Joissakin tapauksissa kameraa ei voi korjata. Älä suuntaa kameraa aurinkoa tai muuta kirkasta valoa kohti. Se saattaa aiheuttaa kameran toimintahäiriöitä. Älä käytä kameraa lähellä laitteita, jotka tuottavat voimakkaita radioaaltoja tai säteilyä. Muussa tapauksessa kamera ei ehkä pysty kuvaamaan tai toistamaan kuvia oikein. Kameran käyttö pölyisessä tai hiekkaisessa paikassa voi aiheuttaa toimintahäiriöitä. Jos kameraan tiivistyy kosteutta, poista se ennen kameran käyttöä. Älä ravistele tai iske kameraa. Se voi aiheuttaa toimintahäiriön, etkä ehkä pysty tallentamaan kuvia. Lisäksi tallennusväline voi rikkoutua käyttökelvottomaksi tai kuvatiedot voivat vioittua. Ennen käyttöä 9

10 Kameran käyttöön liittyviä huomautuksia Puhdista salamavalon pinta ennen käyttöä. Salamavalon välähtämisen aiheuttama lämpö voi aiheuttaa salamalaitteen pinnalla olevan lian savuamista tai palamista. Pyyhi salaman pinta puhtaaksi pölystä ja muusta liasta pehmeällä liinalla. Carl Zeiss -objektiivi Tässä kamerassa on Carl Zeiss -objektiivi, jolla saadaan aikaan teräviä kuvia, joissa on erinomainen kontrasti. Kameran objektiivi on valmistettu saksalaisen Carl Zeiss -yhtiön hyväksymän laadunvarmistusjärjestelmän ja laatustandardien mukaisesti. Salamaa koskevia huomautuksia Älä kanna kameraa salamayksiköstä tai kohdista siihen liiallista voimaa. Jos avoimeen salamayksikköön pääsee vettä, pölyä tai hiekkaa, seurauksena voi olla toimintahäiriö. Vioittunutta sisältöä tai epäonnistunutta kuvausta ei korvata Sony ei voi korvata tallennuksen epäonnistumista tai tallennettujen tietojen katoamista tai vahingoittumista, jos syynä on kameran, tallennusvälineen tai muun toimintahäiriö. Varmuuskopiointisuositus Tietojen katoamisen ehkäisemiseksi kopioi aina tiedot toiseen tallennusvälineeseen (varmuuskopiointi). Nestekidenäyttöä, objektiivia ja kuva-anturia koskevia huomautuksia Näyttö on valmistettu erittäin hienoa tarkkuustekniikkaa käyttäen niin, että yli 99,99 % kuvapisteistä on toimivia. Näytössä voi kuitenkin näkyä joitakin hyvin pieniä mustia tai kirkkaita pisteitä (valkoisia, punaisia, sinisiä tai vihreitä). Nämä valmistuksessa syntyneet pisteet ovat normaaleja eivätkä vaikuta kuvaamiseen. 10 Älä altista kameraa auringonvalolle tai kuvaa aurinkoa kohti pitkiä aikoja. Sisäinen mekanismi voi vioittua. Kameraa lähellä olevaan kohteeseen kohdistuva auringonvalo voi sytyttää kohteen palamaan. Näytössä olevat kohteet voivat laahautua jäljessä kylmissä olosuhteissa. Tämä ei ole vika. Kun kamera käynnistetään kylmissä olosuhteissa, näyttö saattaa pimentyä tilapäisesti. Kun kamera lämpiää, näyttö toimii normaalisti. Tallennettu kuva saattaa olla erilainen kuin kuva, jota tarkkailtiin ennen tallennusta. Pitkään kestävää tallennusta koskevia huomautuksia Kun kuvaamista jatketaan pitkään, kameran lämpötila kohoaa. Jos lämpötila kohoaa tietyn tason yläpuolelle, - kuvake ilmestyy näyttöön ja kamera sammuttaa itsensä automaattisesti. Jos virta katkeaa, anna kameran olla vähintään 10 minuuttia, jotta lämpötila sen sisällä laskee turvalliselle tasolle. Kameran lämpötila nousee nopeasti, jos ympäristön lämpötila on korkea. Kun kameran lämpötila kohoaa, kuvanlaatu voi heiketä. On suositeltavaa odottaa kameran lämpötilan laskemista, ennen kuin kuvausta jatketaan. Kamera ja akku voivat kuumentua jatkuvan käytön takia, mutta se ei ole vika. Kuvatietojen yhteensopivuus Kamera noudattaa yleisstandardia DCF (Design rule for Camera File system), jonka on määritellyt JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association).

11 Kameran käyttöön liittyviä huomautuksia Kameralla kuvattujen kuvien toisto muissa laitteissa tai muissa laitteissa kuvattujen tai muokattujen kuvien toisto tässä kamerassa ei ole varmaa. Videoita, jotka on tallennettu p-/ p -muodossa, voidaan toistaa vain laitteilla, joissa on p-/ p -tuki. AVCHD-videoiden tuontia tietokoneeseen koskevia huomautuksia Kun tuodaan AVCHD-videoita tietokoneeseen, Windows: käytä sisäänrakennettua PlayMemories Home - ohjelmistoa; Mac: käytä Macin mukana toimitettua imovie -ohjelmistoa. Huomautuksia toistettaessa videoita muilla laitteilla Kamera käyttää MPEG-4 AVC/H.264 High Profile -profiilia AVCHDmuotoiseen tallennukseen. Tällä kameralla AVCHD-muodossa tallennettuja videoita ei voi toistaa seuraavilla laitteilla. Muut AVCHD-muodon kanssa yhteensopivat laitteet, jotka eivät tue High Profile -ominaisuutta AVCHD-muodon kanssa yhteensopimattomat laitteet Kamera käyttää myös MPEG-4 AVC/ H.264 Main Profile -profiilia MP4- muotoiseen tallennukseen. Tästä syystä kameralla MP4-muodossa tallennettuja videoita voidaan toistaa vain laitteissa, joissa on MPEG-4 AVC/H.264 -tuki. HD (teräväpiirto) -kuvanlaadulla tallennettuja levyjä voidaan toistaa vain AVCHD-muodon kanssa yhteensopivilla laitteilla. DVD-pohjaiset soittimet tai tallentimet eivät voi toistaa HDkuvanlaatuisia levyjä, sillä ne eivät ole yhteensopivia AVCHD-muodon kanssa. Lisäksi DVD-pohjaiset soittimet tai tallentimet eivät ehkä pysty poistamaan HD-kuvanlaatuisia levyjä. Tekijänoikeutta koskeva varoitus Televisio-ohjelmat, elokuvat, videonauhat ja muut materiaalit voivat olla tekijänoikeuksien suojaamia. Niiden luvaton tallentaminen voi olla tekijänoikeuslakien vastaista. Tässä oppaassa käytetyt kuvat Tämän käyttöoppaan esimerkeissä käytetyt kuvat ovat jäljennettyjä kuvia, eikä niitä ole otettu tällä kameralla. Tietoja tämän oppaan teknisistä tiedoista Suorituskyky- ja tekniset tiedot on määritetty seuraavissa olosuhteissa, ellei tässä oppaassa toisin mainita: Ympäristön lämpötila 25 ºC; akku, jota on ladattu vielä noin 1 tunti sen jälkeen, kun latauksen merkkivalo on sammunut. Käyttö ja hoito Vältä tuotteen kovakouraista käsittelyä, purkamista, muuttamista, fyysistä iskua tai lyömistä esim. vasaralla, pudottamista tai sen päälle astumista. Ole erityisen varovainen objektiivin kanssa. Kameran hävittämistä tai luovuttamista koskevia huomautuksia Ennen kameran hävittämistä tai luovuttamista on suositeltavaa poistaa rekisteröidyt kasvot henkilökohtaisten tietojen suojaamiseksi (sivu 29). Ennen käyttöä 11

12 Ennen käyttöä Toimitettujen tuotteiden tarkistaminen Sulkeissa oleva numero osoittaa kappalemäärän. Kamera (1) Ladattava akku NP-BX1 (1) Verkkovirtajohto (1)* (ei mukana Yhdysvalloissa eikä Kanadassa) Micro USB -kaapeli (1) Verkkolaite AC-UD10 (1) (Muissa maissa/muilla alueilla kuin Yhdysvalloissa ja Kanadassa olevat asiakkaat) * Kameran mukana saattaa tulla useita virtajohtoja. Käytä maahan/alueelle sopivaa johtoa. Olkahihna (1) Objektiivinsuojus (1) Verkkolaite AC-UD11 (1) (Yhdysvalloissa ja Kanadassa olevat asiakkaat) Kengän suojus (1) (kiinnitetty kameraan) Puhdistusliina (1) Käyttöopas (1) (tämä opas) 12

13 Osien tunnistaminen Katso lisätietoja osien toiminnasta sulkeissa olevilta sivuilta. Etupuoli Ennen käyttöä A Olkahihnan koukut Kiinnitä hihnan molemmat päät kameraan. G Makron vaihtorengas (45) H Tarkennuksen tilapyörä (21) I Tarkennusrengas (21) B AF-apuvalo(26)/ itselaukaisimen valo C Vastavalosuojaindeksi D Objektiivi E Aukkorengas (21) F Aukon indeksi/makron vaihtoindeksi 13

14 Osien tunnistaminen Takapuoli/sivut A (salaman ponnautus) -kytkin (21) B Valoanturi C Latauksen merkkivalo (35) D Micro USB -liitin (60) E HDMI-mikroliitin F m (mikrofoni) -pistoke Kun kytketään ulkoinen mikrofoni, kamera vaihtaa sisäisestä mikrofonista ulkoiseen mikrofoniin. Jos ulkoinen mikrofoni tarvitsee virtaa ulkoisesta virtalähteestä, kamera syöttää virtaa mikrofonille. G Nestekidenäyttö (18) H (Toisto) -painike (47) I Säätöpainike (22, 49) J MOVIE (Video) -painike (28, 46) K Kuvattaessa: AEL (AE-lukitus) -painike (28) Katseltaessa: (Suurenna) -painike (53) L Kuvattaessa: Fn (Toiminto) -painike (22, 23) Katseltaessa: (Kuvahakemisto) -painike (53) M Säädinpyörä (17) N (Poista) -painike (48) O MENU-painike (25) 14

15 Osien tunnistaminen Yläpuoli A Suljinpainike (44) B Valotuksen korjauspainike (21) C C (Mukautus) -painike (28) D Virtakytkin (41) E Tilapyörä (49) F Moniliitäntäkenkä* Eräät varusteet eivät välttämättä mene kokonaan pohjaan vaan ulkonevat taaksepäin moniliitäntäkengästä. Jos varuste kuitenkin saavuttaa kengän etureunan, liitäntä on suoritettu. G Kuva-anturin sijaintimerkki H Salama** I Mikrofoni*** * Lisätietoja moniliitäntäkengän kanssa yhteensopivista lisälaitteista on saatavana Sonyn web-sivustosta, Sony-jälleenmyyjältä tai paikallisesta valtuutetusta Sony-huollosta. Lisäksi voit käyttää lisälaitekengän kanssa yhteensopivia varusteita. Toimintaa muiden valmistajien varusteiden kanssa ei taata. Kameran etsintoiminnot ovat käytettävissä vain, kun käytetään FDA-EV1MK-etsinvarustetta (myydään erikseen). ** Kun haluat nostaa salaman, tarkista ensin, että et estä salamaa sormilla tai muilla esineillä. Työnnä sitten (salaman ponnautus) -kytkintä. Kun salamaa ei käytetä, paina se sormella takaisin paikalleen. Varo salamaa sulkiessasi, etteivät sormesi jää puristuksiin. *** Älä peitä tätä osaa videotallennuksen aikana. Muuten seurauksena voi olla kohinaa tai alhaisempi äänenvoimakkuus. Ennen käyttöä 15

16 Osien tunnistaminen Pohja A Akkulokero (34) B Muistikorttipaikka (39) C Käytön merkkivalo (39) D Lukitusvipu E Kaiutin F Jalustan istukan reikä Käytä jalustaa, jonka ruuvin pituus on alle 5,5 mm. Muussa tapauksessa et voi kiinnittää kameraa tukevasti, ja kamera voi vahingoittua. G Akun/muistikortin kansi (34, 39) 16

17 Osien tunnistaminen Säädinpyörän käyttö DISP (Näytä sisältö) on määritetty säädinpyörän ylös-painikkeeseen (sivu 27). Voit määrittää haluamasi toiminnot vasempaan, oikeaan ja alas-painikkeeseen (sivu 28). Voit siirtää valintakehystä kiertämällä säädinpyörää tai painamalla sitä ylös/alas/vasemmalle/oikealle. Tässä oppaassa pyörän painamista ylös/ alas/vasemmalle/oikealle osoitetaan merkinnällä v/v/b/b. Ennen käyttöä 17

18 Näytön kuvakkeiden luettelo Nestekidenäytön tila* Toisto (perustietonäyttö) * Etsintila on käytettävissä ja sopii kuvaukseen ulkoisen etsimen (myydään erikseen) kanssa. A Näyttö Selitys Näyttö Selitys Kuvaustila (49) P P* A S M Muistikortti (39)/Lähetys (31) Rekisterin numero (49) Valotuksen tunnistuskuvake (24) 100 Tallennettavissa olevien kuvien määrä 24M 10M 4.6M 20M 8.7M 3.9M Valokuvien kuvasuhde (25) Valokuvien kuvakoko (24) Valokuvien kuvanlaatu (24) Kerrostuskuvake AF-apuvalo Videoiden ruutunopeus (26) 18

19 Näytön kuvakkeiden luettelo Näyttö Selitys B Videoiden tallennustila (26) Näyttö Selitys Kuvanottotapa (23) Akun jäljellä oleva varaus (37) Salaman lataus käynnissä Ei tallenna ääntä videotallennuksen aikana (27) Salamatila (23)/ Punasilmäisyyden esto (27) Tuulen äänen vaimennus (27) Tarkennustila (21) SteadyShot/SteadyShotvaroitus (43) Ennen käyttöä Tehoste ei käytössä (28) Automaattinen tarkennusalue (23) Ylikuumenemisvaroitus (10) Pehmeä iho -tehoste Tietokantatiedosto täynnä/ tietokantatiedoston virhe Kasvontunnistus/ Hymysuljin (23) Katselutila (29) Kansio tiedoston numero - Suojaa (30) DPOF Kuvatilaus (DPOF) (30) Akun alhaisen varaustason varoitus (37) Mittausmuoto (23) AWB Valkotasapaino (Autom., Esiasetus, Oma, Värilämpötila, Värisuodatin) (23) 7500K A5 G5 D-alueen optimointi/ Automaattinen HDR (53) Luova tyyli (52)/ Kontrasti, Värikylläisyys, Terävyys

20 Näytön kuvakkeiden luettelo Näyttö C Selitys Kuvatehoste (24) Autom. muot. rajaus (24) Valotuksen korjaus/ Manuaalinen mittaus Salamakorjaus (23) EV-asteikko (vain etsintila) Hymyntunnistuksen herkkyyden ilmaisin Näyttö Selitys KUVAA Videon tallennusaika 0:12 (m:s) z Tarkennuksen tila (44) 1/250 Valotusaika F3.5 Aukon arvo ISO400 ISO-numero (51) AE-lukko (21) Autom. HDR -kuvavirhe Kuvatehosteen virhe Histogrammi Näyttö :37PM D Toistokuvan tallennuspäivämäärä ja - aika 3/7 Kuvan numero/ tallennettujen kuvien määrä valitussa katselutilassa z Seurantatarkennus Seurantatarkennus Näyttö Selitys Selitys Pistemittausympyrä Taso Älykäs telejatke Älykäs zoom/zoomaus selk. kuv. (25)/ Digitaalizoomaus(25) Valotusajan ilmaisin Aukon ilmaisin Makrotila 20

21 Toimintoluettelo Toiminnot, joita voidaan käyttää painikkeilla/säätimillä Voit määrittää tai käyttää eri toimintoja näillä painikkeilla/säätimillä. Katso painikkeiden/säätimien sijainti kohdasta Osien tunnistaminen (sivu 13). Tilapyörä Vaihtaa kuvaustilan. MENU-painike Näyttää valikon asetuskohteiden valikkonäytön. MOVIE-painike Tallentaa videoita. AEL-painike/ -painike Korjaa koko näytön valotuksen./skaalaa kuvaa suuremmaksi kuvia katseltaessa. Fn-painike/ -painike Näyttää Fn-painikkeella asetettujen toimintojen asetusnäytön. Vaihtaa etsintilassa Quick Navi -näyttöön. /Näyttää useita kuvia näytössä yhtä aikaa. DISP säädinpyörässä Vaihtaa nestekidenäytössä näytettävät tallennustiedot. -painike Toistaa kuvia. -painike Näyttää kameran sisäisen oppaan./poistaa kuvia. C (Mukautus) -painike Määrittää usein käytettävän toiminnon painikkeeseen. Tarkennuksen tilapyörä Valitsee tarkennustavan kohteen liikkeen mukaisesti. Valotuksen korjauspainike Asettaa valotuksen säätöalueen. Aukkorengas Asettaa aukon arvon (F-numero) manuaalisesti. Makron vaihtorengas Vaihtaa lähikuvaustilaan. Tarkennusrengas Säätää tarkennusta manuaalisesti. (salaman ponnautus) Nostaa salaman ylös. -kytkin Toimintoluettelo 21

22 Toiminnon valitseminen Fn (Toiminto) -painikkeella Fn-painike suorittaa asetuksia tai toimintoja, joita käytetään usein kuvauksen aikana. 1 Paina painiketta Fn. 2 Valitse haluamasi kohde painamalla säädinpyörässä v/v/b/b ja suorita sitten painamalla z. Asetusnäyttö tulee näkyviin. 3 Valitse ja suorita haluamasi toiminto noudattamalla toiminto-oppaan ohjeita. Toiminto-opas Asetusten asettaminen suoraan kuvaustietonäytöstä Aseta toiminnot suoraan kuvaustietonäytössä kiertämällä säädinpyörää painamatta painiketta z vaiheessa 2. Eräitä toimintoja voidaan hienosäätää säätöpainikkeella. 22

23 Toiminnot, joita voidaan valita Fn (Toiminto) -painikkeella Toiminnot, jotka voidaan valita Fn-painikkeella, ovat seuraavat: Kuvanottotapa Salaman tila ISO Mittausmuoto Autom.tark.alue Valkotasapaino DRO/Autom. HDR Luova asetus Salamakorjaus Hymyn/Kasvontunn. Asettaa kuvanottotavat esimerkiksi jatkuvaa kuvausta varten. (Kertakuvaus/Jatkuva kuvaus/nopea sarjakuv./itselaukaisin/ Haarukka: sarja/yks. haarukka/wb-haarukka/drohaarukka) Asettaa salaman asetukset. (Salama pois/automaattisalama/täytesalama/hidas täsmäys/ Takasalamatäs./Langaton* 1 ) Säätää valoisuusherkkyyttä. Mitä suurempi numero, sitä lyhyempi valotusaika. (Usean kuv. kuvakoh. vaim./iso AUTO ) Valitsee kirkkauden mittausmenetelmän. (Monipiste/Keskipiste/Piste) Valitsee tarkennusalueen. (Monipiste/Keskipiste/Joustava piste) Säätää kuvan värisävyjä. (Autom. valkotp/päivänvalo/varjo/pilvinen/hehkulamppu/ Loistev: Lämm. valk./loistev.: Viil. Valk./Loistev.: Päivä, valk./loistevalo: Päivänv./Salama/V.lämp./Suod./Oma 1 3/ Oma asetus) Kompensoi automaattisesti kirkkautta ja kontrastia. (Ei käytössä/d-alueen opt./autom. HDR) Valitsee halutun kuvankäsittelyn. (Vakio/Kirkas/Neutraali/Läpinäkyvä/Syvä/Vaalea/ Muotokuva/Maisema/Auringonlasku/Yövalotus/Syksyn lehdet/mustavalko/seepia/tyyliruutu1 6) Säätää salaman voimakkuutta. (+3,0EV 3,0EV) Valitsee kasvojen tunnistamisen ja eri asetusten automaattisen säädön. Asettaa kameran vapauttamaan suljin automaattisesti, kun hymy havaitaan. (Kasvontunnistus Ei käytössä/kasvontunnistus Käyt. (Rek. kasv.)/kasvontunnistus Käytössä/Hymysuljin) Toimintoluettelo 23

24 Valotusohjelma Video Kuvatehoste Autom. muot. rajaus Automaattinen tila Pehmeä iho -tehoste Laatu* 2 Kuvasuhde* 2 Kuvakoko* 2 Toiminnot, joita voidaan valita Fn (Toiminto) -painikkeella Valitsee ennalta säädetyt asetukset eri kuvausolosuhteita varten. (Muotokuva/Urheilu/Maisema/Auringonlasku/Yövalotus/ Hämärässä ilman jalustaa/yömuotokuva) Valitsee kohteelle tai tehosteelle sopivan videokuvauksen valotustilan. (P/A/S/M) Ottaa valokuvia valitun tehosteen mukaisen tekstuurin kanssa. (Ei käytössä/lelukamera/pop-väri/posterisaatio/retrovalokuva/pehmeä yläsävy/osaväri/suuri kontrasti (mv)/ Pehmeä tarkennus/hdr-maalaus/täyteläinen mv/ Miniatyyri/Vesiväri/Kuvitus) Analysoi valotuksen, kun kuvataan kasvoja, ja tallentaa toisen kuvan, jossa on vaikuttavampi sommittelu. (Ei käytössä/automaattinen) Valitsee automaattisen kuvaustilan. (Älykäs automaatti/paras automaattisäätö) Valitsee Pehmeä iho -tehosteen ja tehosteen tason. (Ei käytössä/matala/keskisuuri/korkea) Asettaa valokuvien kuvanlaadun. (RAW/RAW ja JPEG/Erittäin hieno/hieno/vakio) Valitsee valokuvien kuvasuhteen. (3:2/16:9) Valitsee valokuvien koon. (L/M/S) * 1 Sisäistä salamaa ei voi käyttää kuvattaessa langattoman salaman kanssa. * 2 Käytettävissä vain, kun käytetään Quick Navia. 24

25 Toiminnot, joita voidaan valita MENUpainikkeella Voit määrittää kameran yleiset perusasetukset tai suorittaa toimintoja, kuten esimerkiksi kuvata ja toistaa kuvia yms. Paina MENU-painiketta ja valitse haluamasi kohde painamalla säädinpyörässä v/v/b/b. Paina sitten säädinpyörän keskiosaa. Valitse valikon sivu Valitse valikon vaihtoehto Valokuvausvalikko Toimintoluettelo Kuvakoko Kuvasuhde Laatu Panoraama: Koko Panoraama: Suunta Valitsee valokuvien koon. (L: 24M/M: 10M/S: 4.6M (3:2) L: 20M/M: 8.7M/S: 3.9M (16:9)) Valitsee valokuvien kuvasuhteen. (3:2/16:9) Asettaa valokuvien kuvanlaadun. (RAW/RAW ja JPEG/Erittäin hieno/hieno/vakio) Valitsee panoraamakuvien koon. (Vakio/Leveä) Asettaa panoraamakuvien kuvaussuunnan. (Oikea/Vasen/Ylös/Alas) Zoomaus selk. kuv.* Digitaalizoomaus* Tuottaa parempilaatuisen zoomatun kuvan kuin digitaalinen zoom. (Käytössä/Ei käytössä) Tuottaa zoomattuja kuvia suuremmalla suurennuksella kuin Zoomaus selk. kuv. (Käytössä/Ei käytössä) 25

26 Pitkän valotuksen KV Suuren ISO:n KV AF-valaisin Toiminnot, joita voidaan valita MENU-painikkeella Asettaa kohinanvaimennuskäsittelyn otoksille, joiden valotusaika on vähintään 1 sekunti. (Käytössä/Ei käytössä) Asettaa kohinanvaimennuskäsittelyn suuren herkkyyden kuvausta varten. (Normaali/Pieni/Ei käytössä) Asettaa AF-valaisimen, joka antaa valoa hämärään kohtaukseen tarkennuksen helpottamiseksi. (Automaattinen/Ei käytössä) * Käytettävissä vain, kun [Älykäs telejatke/zoom] -asetuksena (sivu 28) on [Zoom]. Väriavaruus AEL sulkimella Muisti Videokuvausvalikko Muuttaa värintoistoaluetta. (srgb/adobergb) Määrittää, säädetäänkö valotusta painamalla suljinpainike puoliväliin. Tämä on kätevää, kun haluat säätää tarkennusta ja valotusta erikseen. (Käytössä/Ei käytössä) Rekisteröi usein käytettyjen tilojen ja asetusten yhdistelmät ja sallii näiden yhdistelmien helpon palautuksen tilapyörää käyttämällä. (1/2/3) Tiedostomuoto Tallennusasetus SteadyShot Autom. hidas suljin Valitsee videotiedostomuodon. (AVCHD/MP4) Valitsee tallennettavan videoruudun laadun ja koon. (60i 24M(FX)/50i 24M(FX)/60i 17M(FH)/50i 17M(FH)/60p 28M(PS)/50p 28M(PS)/24p 24M(FX)/25p 24M(FX)/24p 17M(FH)/25p 17M(FH)/ M/VGA 3M) Asettaa SteadyShot-toiminnon. (Käytössä/Ei käytössä) Valitsee, säädetäänkö suljinnopeutta automaattisesti videokuvauksen aikana, jos kohde on tumma. (Käytössä/Ei käytössä) 26

27 Toiminnot, joita voidaan valita MENU-painikkeella Ääniasetus Tuulen äänen vaim. Valitsee, tallennetaanko ääntä videokuvauksen aikana. (Käytössä/Ei käytössä) Vähentää tuulen kohinaa videotallennuksen aikana. (Käytössä/Ei käytössä) Räätälöintivalikko NDER/LCD-asetus Punasilm. vähennys Apuviiva Automaatt. katselu Kun käytetään etsintä (myydään erikseen), määrittää tavan, jolla vaihdetaan etsimen ja nestekidenäytön välillä. (Automaattinen/Manuaalinen) Vähentää punasilmäisyyttä, kun käytetään salamaa. (Käytössä/Ei käytössä) Asettaa ristikkonäytön, jotta kohdistus rakenteelliseen ääriviivaan voidaan ottaa käyttöön. (Kolm. sääntö -ruud./suora ruudukko/vino ja suora ruud./ei käytössä) Näyttää otetun kuvan kuvauksen jälkeen. Voit valita, miten pitkään kuvaa näytetään. (10 sekuntia/5 sekuntia/2 sekuntia/ei käytössä) Toimintoluettelo DISP-painike (Näyttö) DISP-painike (Etsin) Korostustaso* Korostusväri Käsitarkennusapu Asettaa nestekidenäytön tilat, jotka voidaan valita painamalla säädinpyörässä DISP. (Graaf. näyttö/näytä kaikki tiedot./ei näyttötietoja/taso/ Histogrammi/Etsin) Asettaa etsinnäytön tilat, jotka voidaan valita painamalla säädinpyörässä DISP etsintä (myydään erikseen) käytettäessä. (Graaf. näyttö/näytä kaikki tiedot./ei näyttötietoja/taso/ Histogrammi) Korostaa tarkennettujen alueiden ääriviivoja tietyllä värillä. (Korkea/Keskisuuri/Matala/Ei käytössä) Asettaa korostustoiminnossa käytettävän värin. (Punainen/Keltainen/Valkoinen) Näyttää suurennetun kuvan, kun tarkennetaan käsin. (Käytössä/Ei käytössä) 27

4-443-126-51(1) Digitaalikamera. Käyttöopas DSC-RX1

4-443-126-51(1) Digitaalikamera. Käyttöopas DSC-RX1 4-443-126-51(1) Digitaalikamera Käyttöopas DSC-RX1 Suomi VAROITUS Suojaa laite sateelta ja kosteudelta tulipalo- ja sähköiskuvaaran pienentämiseksi. TÄRKEITÄ TURVALLISUUS- OHJEITA SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET VAARA

Lisätiedot

Digitaalinen kamera vaihdettavalla objektiivilla

Digitaalinen kamera vaihdettavalla objektiivilla 4-438-656-11(1) Digitaalinen kamera vaihdettavalla objektiivilla α-käsikirja A-kiinnityksellä SLT-A99/SLT-A99V 2012 Sony Corporation Sisällysluettelo Ennen käyttöä 2 Toimintojen esittely... 9 Kameran käyttöön

Lisätiedot

NEX-3/NEX-5/NEX-5C A-DTS-100-12(1) 2010 Sony Corporation

NEX-3/NEX-5/NEX-5C A-DTS-100-12(1) 2010 Sony Corporation NEX-3/NEX-5/NEX-5C Tämän laiteohjelmistopäivityksen uudet toiminnot ja niiden toiminta on kuvattu tässä. Käyttöopas ja mukana toimitetulla CD-ROM-levyllä oleva α-käsikirja sisältävät lisätietoja. 2010

Lisätiedot

Aloitusopas SUOMI CEL-SV5TA260

Aloitusopas SUOMI CEL-SV5TA260 Aloitusopas SUOMI CEL-SV5TA260 Pakkauksen sisältö Tarkista ennen käyttöä, sisältääkö kameran pakkaus seuraavat osat. Jos jokin osista puuttuu, ota yhteys kameran jälleenmyyjään. Kamera Akku NB-13L* 1 Latauslaite

Lisätiedot

FullHD herätyskello-valvontakamera

FullHD herätyskello-valvontakamera FullHD herätyskello-valvontakamera Käyttöohje Ajan asetus Kun kellonaika on näytössä paina SET, näytöllä näkyy nyt vuosi aseta oikea aika UP ja DOWNnäppäimillä ja paina SET uudelleen. Aset kuukausi, päivä,

Lisätiedot

Digitaalikamera. Käyttöopas. Käyttöopas (web-opas) Käyttöopas sisältää yksityiskohtaiset tiedot kameran monipuolisten toimintojen käyttämisestä.

Digitaalikamera. Käyttöopas. Käyttöopas (web-opas) Käyttöopas sisältää yksityiskohtaiset tiedot kameran monipuolisten toimintojen käyttämisestä. 4-579-868-81(1) Digitaalikamera Käyttöopas Käyttöopas (web-opas) Käyttöopas sisältää yksityiskohtaiset tiedot kameran monipuolisten toimintojen käyttämisestä. http://rd1.sony.net/help/dsc/1550/h_zz/ DSC-RX1RM2

Lisätiedot

Ulkoasu. 1.Objektiivi 2.Tallennuspainike 3.Kuvien ottopainike _ FIN 01

Ulkoasu. 1.Objektiivi 2.Tallennuspainike 3.Kuvien ottopainike _ FIN 01 Ulkoasu 3 2 1 1.Objektiivi 2.Tallennuspainike 3.Kuvien ottopainike FIN 01 13 4.Micro-USB-portti 10 12 11 6 7 8 9 4 5 5.Akun virtakytkin 6.Sivu ylös -painike 7.Virtapainike 8.OK-painike 9.Sivu alas -painike

Lisätiedot

NOOX xperio herätyskello valvontakamera

NOOX xperio herätyskello valvontakamera NOOX xperio herätyskello valvontakamera Käyttöohje Ajan asetus Kun kellonaika on näytössä paina SET, ruudulla lukee nyt "2010" Aseta oikea aika UP ja DOWN näppäimillä ja paina SET uudelleen vahvistaakseni

Lisätiedot

Numero hakasuluissa kuvaa sivua, jossa aiheesta kerrotaan enemmän.

Numero hakasuluissa kuvaa sivua, jossa aiheesta kerrotaan enemmän. Pikaopas SUOMI Yleisohje Numero hakasuluissa kuvaa sivua, jossa aiheesta kerrotaan enemmän. Kamera Edestä Takaa 1 Zoom-säädin 2 Laukaisin 3 Salama 4 [ON/OFF] (Virta) 5 Etuvalo 6 Linssi 7 Mikrofoni 8 [

Lisätiedot

Digitaalinen kamera vaihdettavalla objektiivilla

Digitaalinen kamera vaihdettavalla objektiivilla 4-459-707-11(1) Digitaalinen kamera vaihdettavalla objektiivilla α-käsikirja A-kiinnike Kameran valmistelu Kuvaaminen ja kuvien katselu Kohteelle sopivien kuvien ottaminen Kuvaustoimintojen käyttäminen

Lisätiedot

Digitaalinen kamera vaihdettavalla objektiivilla

Digitaalinen kamera vaihdettavalla objektiivilla 4-453-050-11(1) Digitaalinen kamera vaihdettavalla objektiivilla α-käsikirja Sisällysluettelo Esimerkkikuva Valikko Hakemisto 2013 Sony Corporation FI NEX-3N Kameran käyttöön liittyviä huomautuksia Tämän

Lisätiedot

SISÄLTÖ SISÄLTÖ. Esittely. Käyttövinkkejä. Digitaalinen yönäkö-monokulaari SISÄLTÖ DENVER NVI-500 DENVER NVI-500

SISÄLTÖ SISÄLTÖ. Esittely. Käyttövinkkejä. Digitaalinen yönäkö-monokulaari SISÄLTÖ DENVER NVI-500 DENVER NVI-500 SISÄLTÖ SISÄLTÖ Digitaalinen yönäkö-monokulaari Käyttöohje Malli: SISÄLTÖ Esittely 3 Käyttövinkkejä 4 Osien esittely 5 7 Paristojen asennus 7 Virta päälle 8 Virran sammuttaminen 8 Ympäristön tarkkailu

Lisätiedot

Digitaalinen kamera vaihdettavalla objektiivilla

Digitaalinen kamera vaihdettavalla objektiivilla 4-438-657-52(1) Digitaalinen kamera vaihdettavalla objektiivilla Käyttöopas A-kiinnityksellä SLT-A99/SLT-A99V VAROITUS Suojaa laite sateelta ja kosteudelta tulipalo- ja sähköiskuvaaran pienentämiseksi.

Lisätiedot

Digitaalinen kamera vaihdettavalla objektiivilla

Digitaalinen kamera vaihdettavalla objektiivilla 4-275-491-52(1) NEX-C3 Digitaalinen kamera vaihdettavalla objektiivilla Käyttöopas E-kiinnityksellä Kameran valmisteleminen Peruskäytön opettelu Tallennustoimintojen käyttäminen Toistotoimintojen käyttäminen

Lisätiedot

Digitaalinen kamera vaihdettavalla objektiivilla

Digitaalinen kamera vaihdettavalla objektiivilla 4-437-010-11(1) Digitaalinen kamera vaihdettavalla objektiivilla α -käsikirja Sisällysluettelo Esimerkkikuva Valikko Hakemisto 2012 Sony Corporation FI NEX-6/NEX-5R Kameran käyttöön liittyviä huomautuksia

Lisätiedot

Digitaalinen kamera vaihdettavalla objektiivilla

Digitaalinen kamera vaihdettavalla objektiivilla 4-420-758-12(1) Digitaalinen kamera vaihdettavalla objektiivilla α-käsikirja A-kiinnityksellä Kameran valmisteleminen Kuvien kuvaaminen ja katsominen Kuvaaminen kohteeseen sopivalla tavalla Kuvaustoimintojen

Lisätiedot

NEX-3/5/5C/C3 NEX-VG10/VG10E

NEX-3/5/5C/C3 NEX-VG10/VG10E NEX-3/5/5C/C3 NEX-VG10/VG10E Tämän laiteohjelmapäivityksen uudet toiminnot ja niiden käyttö on kuvattu jäljempänä. Jos haluat lisätietoja, katso kameran/videokameran ja LA-EA2- kiinnityssovittimen mukana

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. SONY DSC-WX5 http://fi.yourpdfguides.com/dref/2806632

Käyttöoppaasi. SONY DSC-WX5 http://fi.yourpdfguides.com/dref/2806632 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Sisällysluettelo Toimenpidehaku. Asetukset-haku MENU/ Hakemisto. Cyber-shot-käsikirja DSC-WX5/WX5C. 2010 Sony Corporation 4-194-689-12(1)

Sisällysluettelo Toimenpidehaku. Asetukset-haku MENU/ Hakemisto. Cyber-shot-käsikirja DSC-WX5/WX5C. 2010 Sony Corporation 4-194-689-12(1) Cyber-shot-käsikirja DSC-WX5/WX5C 2010 Sony Corporation 4-194-689-12(1) FI Tietoja tämän käsikirjan käytöstä Napsauta oikeassa yläkulmassa olevaa painiketta, kun haluat siirtyä vastaavalle sivulle. Siitä

Lisätiedot

Digitaalinen kamera vaihdettavalla objektiivilla

Digitaalinen kamera vaihdettavalla objektiivilla 4-183-858-54(1) NEX-3/NEX-5 Digitaalinen kamera vaihdettavalla objektiivilla Käyttöopas Kameran valmisteleminen Peruskäytön opettelu Tallennustoimintojen käyttäminen Toistotoimintojen käyttäminen Käytettävissä

Lisätiedot

NEX-3/NEX-5/NEX-5C A-DRJ-100-12(1) 2010 Sony Corporation

NEX-3/NEX-5/NEX-5C A-DRJ-100-12(1) 2010 Sony Corporation NEX-3/NEX-5/NEX-5C Tässä esitteessä on kuvattu tämän laiteohjelmapäivityksen sisältämät 3Dtoiminnot. Lisätietoja on Käyttöoppaassa ja mukana toimitetun CD-ROMlevyn α Käsikirjassa. 2010 Sony Corporation

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. SONY SLT-A65VV http://fi.yourpdfguides.com/dref/4059230

Käyttöoppaasi. SONY SLT-A65VV http://fi.yourpdfguides.com/dref/4059230 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle SONY SLT-A65VV. Löydät kysymyksiisi vastaukset SONY SLT-A65VV käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet,

Lisätiedot

Digitaalinen kamera vaihdettavalla objektiivilla

Digitaalinen kamera vaihdettavalla objektiivilla 4-420-747-11(1) Digitaalinen kamera vaihdettavalla objektiivilla α-käsikirja A-kiinnityksellä Kameran valmisteleminen Kuvien kuvaaminen ja katsominen Kuvaaminen kohteeseen sopivalla tavalla Kuvaustoimintojen

Lisätiedot

Digitaalinen kamera vaihdettavalla objektiivilla

Digitaalinen kamera vaihdettavalla objektiivilla 4-469-857-11(1) Digitaalinen kamera vaihdettavalla objektiivilla α-käsikirja Sisällysluettelo Esimerkkikuva Valikko Hakemisto E-kiinnike 2013 Sony Corporation FI ILCE-3000 Kameran käyttöön liittyviä huomautuksia

Lisätiedot

Digitaalinen kamera vaihdettavalla objektiivilla

Digitaalinen kamera vaihdettavalla objektiivilla 4-287-955-53(1) Digitaalinen kamera vaihdettavalla objektiivilla Käyttöopas A-kiinnityksellä Kameran valmisteleminen Kuvien kuvaaminen ja katsominen Kuvaaminen kohteeseen sopivalla tavalla Kuvaustoimintojen

Lisätiedot

Touch Memo -laitteen käyttöopas

Touch Memo -laitteen käyttöopas Touch Memo -laitteen käyttöopas Kiitos, että olet ostanut Touch Memo -äänimerkkauslaitteen. Lue tämä käyttöohje huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöä ja huomioi varotoimenpiteet. Säilytä käyttöohje

Lisätiedot

Kannettava DVD soitin Daewoo DPC-7200PD

Kannettava DVD soitin Daewoo DPC-7200PD Kannettava DVD soitin Daewoo DPC-7200PD Laitteeseen tutustuminen: Yläkuva laitteesta 1. LCD panelin sammutus kytkin 2. Laajakuva 3. Pysäytys 4. Edellinen 5. Seuraava 6. Toista 7. Valikko painike Nuolinäppäimet:

Lisätiedot

Mac. Valmistelut. Mac

Mac. Valmistelut. Mac Laiteohjelman päivittäminen vaihdettavalla objektiivilla varustetuille edistyksellisille Nikon 1 -kameroille, 1 NIKKOR -objektiiveille ja Nikon 1 -lisävarusteille Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen.

Lisätiedot

Sisällysluettelo Toimintohaku. Asetusten haku MENU/ Hakemisto. Cyber-shot-käsikirja DSC-HX5/HX5V/HX5C. 2010 Sony Corporation 4-172-670-12(1)

Sisällysluettelo Toimintohaku. Asetusten haku MENU/ Hakemisto. Cyber-shot-käsikirja DSC-HX5/HX5V/HX5C. 2010 Sony Corporation 4-172-670-12(1) Cyber-shot-käsikirja DSC-HX5/HX5V/HX5C 2010 Sony Corporation 4-172-670-12(1) FI Käsikirjan käyttäminen Voit siirtyä vastaavalle sivulle napsauttamalla oikeassa yläkulmassa olevaa painiketta. Tämä on kätevää

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. SONY DSC-W350 http://fi.yourpdfguides.com/dref/2797293

Käyttöoppaasi. SONY DSC-W350 http://fi.yourpdfguides.com/dref/2797293 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Metal ActionCam Käyttöohje

Metal ActionCam Käyttöohje Metal ActionCam Käyttöohje Tärkeimpiä ominaisuuksia Taskuun mahtuva digivideokamera muistikorttitallennuksella. Täysi tuki AVI-videoformaatille. Toimii myös web-kamerana. Korkeatasoinen kuvanlaatu, myös

Lisätiedot

Langattomien kauko-ohjainten WR-1/WR-R10 laiteohjelman päivittäminen

Langattomien kauko-ohjainten WR-1/WR-R10 laiteohjelman päivittäminen Langattomien kauko-ohjainten WR-1/WR-R10 laiteohjelman päivittäminen Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen. Tässä oppaassa kerrotaan, kuinka päivitetään laiteohjelma langattomiin kauko-ohjaimiin WR-1 ja

Lisätiedot

SLT-A33/SLT-A55/SLT-A55V

SLT-A33/SLT-A55/SLT-A55V SLT-A33/SLT-A55/SLT-A55V Tässä on kuvattu laiteohjelmistopäivityksen uudet toiminnot ja niiden toimintatavat. Katso Käyttöopas. 2011 Sony Corporation A-E1M-100-11(1) Käytettävissä olevat toiminnot Tämä

Lisätiedot

Cyber-shot-käsikirja DSC-T2. Sisällysluettelo. Hakemisto VNAPSAUTA! Lue tämä Käsikirja, Käyttöopas ja Cybershot-edistyneen

Cyber-shot-käsikirja DSC-T2. Sisällysluettelo. Hakemisto VNAPSAUTA! Lue tämä Käsikirja, Käyttöopas ja Cybershot-edistyneen VNAPSAUTA! Sisällysluettelo Käytön perusteet Kuvaustoimintojen käyttäminen Digitaalikamera Cyber-shot-käsikirja DSC-T2 Lue tämä Käsikirja, Käyttöopas ja Cybershot-edistyneen käytön opas huolellisesti ennen

Lisätiedot

SingStar -mikrofonipaketti Käyttöohje. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe

SingStar -mikrofonipaketti Käyttöohje. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe SingStar -mikrofonipaketti Käyttöohje SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe Kiitos siitä, että olet ostanut SingStar -mikrofonipaketin. Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen tuotteen

Lisätiedot

Käyttöopas kahden kameran väliseen tiedostojen siirtoon

Käyttöopas kahden kameran väliseen tiedostojen siirtoon Canon-digitaalikamera Käyttöopas kahden kameran väliseen tiedostojen siirtoon Sisällysluettelo Johdanto....................................... 1 Kuvien siirtäminen langattomassa yhteydessä........ 2 Kameran

Lisätiedot

Sisällysluettelo Toimenpidehaku. Asetukset-haku MENU/ Hakemisto. Cyber-shot-käsikirja DSC-T99/T99D/T99C/T99DC. 2010 Sony Corporation 4-199-717-11(1)

Sisällysluettelo Toimenpidehaku. Asetukset-haku MENU/ Hakemisto. Cyber-shot-käsikirja DSC-T99/T99D/T99C/T99DC. 2010 Sony Corporation 4-199-717-11(1) Cyber-shot-käsikirja DSC-T99/T99D/T99C/T99DC 2010 Sony Corporation 4-199-717-11(1) FI Tietoja tämän käsikirjan käytöstä Napsauta oikeassa yläkulmassa olevaa painiketta, kun haluat siirtyä vastaavalle sivulle.

Lisätiedot

HIVE BUDS BLUETOOTH-KUULOKKEET KÄYTTÖOPAS. kitsound.co.uk

HIVE BUDS BLUETOOTH-KUULOKKEET KÄYTTÖOPAS. kitsound.co.uk kitsound.co.uk VAROITUS: Vältä mahdolliset kuulovauriot olemalla kuuntelematta suurella äänenvoimakkuudella pitkiä aikoja. Ole oman turvallisuutesi vuoksi tietoinen ympäristöstäsi, kun käytät kuulokkeita.

Lisätiedot

Digitaalinen kamera vaihdettavalla objektiivilla

Digitaalinen kamera vaihdettavalla objektiivilla 4-420-761-52(1) Digitaalinen kamera vaihdettavalla objektiivilla Käyttöopas A-kiinnityksellä Kameran valmisteleminen Kuvien kuvaaminen ja katsominen Kuvaaminen kohteeseen sopivalla tavalla Kuvaustoimintojen

Lisätiedot

Herätyskellokamera. Käyttäjän ohjeet

Herätyskellokamera. Käyttäjän ohjeet Herätyskellokamera Käyttäjän ohjeet Sisällysluettelo 1. Tärkeää tietoa 2. Pakkauksen sisältö 3. Tekniset tiedot 4. Tuotetiedot 5. Laitteen käyttö 1. tärkeää tietoa Tämä käsikirja on suunniteltu tutustuttamaan

Lisätiedot

Käyttöohje Kopiointioikeus: Delivet Oy/Jammaa.com Kypäräkamera DV20. Sisällysluettelo

Käyttöohje Kopiointioikeus: Delivet Oy/Jammaa.com Kypäräkamera DV20. Sisällysluettelo Käyttöohje Kopiointioikeus: Delivet Oy/Jammaa.com Kypäräkamera DV20 Sisällysluettelo Huomautuksia 1 Rakenne. 2 Ominaisuudet. 3 Tekniset tiedot... 4 Pikaopas. 5 Ongelmanratkaisu.. 6 Huomautuksia: 1. Älä

Lisätiedot

Live-View-kauko-ohjain

Live-View-kauko-ohjain Live-View-kauko-ohjain RM-LVR1 Tämä käsikirja täydentää yksikön käyttöohjeita. Käsikirjassa esitellään eräitä lisättyjä tai muutettuja toimintoja sekä kuvataan niiden toimintaa. Lue myös yksikön käyttöohjeet.

Lisätiedot

Uudet ominaisuudet BL F00

Uudet ominaisuudet BL F00 Uudet ominaisuudet Versio 2.00 Tämän tuotteen mukana toimitetun asiakirjan sisältämät kuvaukset eivät enää välttämättä vastaa laiteohjelmistopäivitysten seurauksena lisättyjä tai muutettuja ominaisuuksia.

Lisätiedot

PDA CAM KÄYTTÖOPAS PDA CAM

PDA CAM KÄYTTÖOPAS PDA CAM PDA CAM KÄYTTÖOPAS Fi 1 Suomi Käyttäjän käsikirja Sisällys Valmistelut... 2 Pakkauksen sisältö... 2 Järjestelmävaatimukset... 2 PDA Cam -kamera... 3 PDA Cam -kameran osat... 3 Asentaminen... 4 Laitteiston

Lisätiedot

PhotoPC 650-kameran poistaminen pakkauksesta. Varmista, että olet saanut kaikki alla olevat osat. PhotoPC 650 -kamera. kantohihna videokaapeli

PhotoPC 650-kameran poistaminen pakkauksesta. Varmista, että olet saanut kaikki alla olevat osat. PhotoPC 650 -kamera. kantohihna videokaapeli EPSON R Aluksi -kameran poistaminen pakkauksesta Varmista, että olet saanut kaikki alla olevat osat. -kamera Mac-sovitinkaapeli ohjelmisto (tyyppi ja määrä vaihtelevat maakohtaisesti) kantohihna videokaapeli

Lisätiedot

WR-R10- langattoman kauko-ohjaimen laiteohjelman päivittäminen

WR-R10- langattoman kauko-ohjaimen laiteohjelman päivittäminen WR-R10- langattoman kauko-ohjaimen laiteohjelman päivittäminen Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen. Tässä opaskirjassa kerrotaan, miten WR-R10- langattoman kaukoohjaimen laiteohjelma päivitetään. Jos

Lisätiedot

Käyttöohje. Painikkeet:

Käyttöohje. Painikkeet: Käyttöohje Painikkeet: 1. PLAY: Päällä/pois päältä Toisto/Pysäytys 2. M: Valinta/Vahvistus 3. ON/OFF: Virtapainike soittimen päällä 4 Vol+: Äänenvoimakkuuden lisäys 5 Vol-: Äänenvoimakkuuden vähennys :

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. SONY DSC-TX5 http://fi.yourpdfguides.com/dref/2806902

Käyttöoppaasi. SONY DSC-TX5 http://fi.yourpdfguides.com/dref/2806902 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Toiminnot. Digitaalinen kamera vaihdettavalla objektiivilla. Käyttöopas. E-kiinnityksellä NEX-7. Osat ja säätimet. Kolmen säätimen hallinta

Toiminnot. Digitaalinen kamera vaihdettavalla objektiivilla. Käyttöopas. E-kiinnityksellä NEX-7. Osat ja säätimet. Kolmen säätimen hallinta Digitaalinen kamera vaihdettavalla objektiivilla Käyttöopas Toiminnot Osat ja säätimet Kolmen säätimen hallinta Omien painikkeiden asetukset AF/MF-painike/AEL-painike Muut E-kiinnityksellä NEX-7 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Digitaalinen järjestelmäkamera Käyttöopas DSLR-A900. Tätä tuotetta koskevia lisätietoja ja usein esitettyjä kysymyksiä on asiakastuen www-sivustolla.

Digitaalinen järjestelmäkamera Käyttöopas DSLR-A900. Tätä tuotetta koskevia lisätietoja ja usein esitettyjä kysymyksiä on asiakastuen www-sivustolla. Digitaalinen järjestelmäkamera Käyttöopas DSLR-A900 Tätä tuotetta koskevia lisätietoja ja usein esitettyjä kysymyksiä on asiakastuen www-sivustolla. VAROITUS Suojaa laite sateelta ja kosteudelta tulipalo-

Lisätiedot

Kiitos tämän digitaalisen MP3-soittimen ostamisesta. Lue laitteen käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä. Näin varmistat, että käytät laitetta oikein.

Kiitos tämän digitaalisen MP3-soittimen ostamisesta. Lue laitteen käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä. Näin varmistat, että käytät laitetta oikein. Kiitos tämän digitaalisen MP3-soittimen ostamisesta. Lue laitteen käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä. Näin varmistat, että käytät laitetta oikein. A. Huomaa 1) Sammuta virta, kun et käytä laitetta.

Lisätiedot

Nokia DT-600 -laturi. Painos 1.2

Nokia DT-600 -laturi. Painos 1.2 Nokia DT-600 -laturi 6 1 2 2 5 4 3 7 Painos 1.2 8 9 10 11 2010 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Johdanto Nokia DT-600 -laturilla voit ladata viiden yhteensopivan laitteen akun samanaikaisesti. DT-600-laitteessa

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. SONY CYBER-SHOT DSC-H20 http://fi.yourpdfguides.com/dref/2150377

Käyttöoppaasi. SONY CYBER-SHOT DSC-H20 http://fi.yourpdfguides.com/dref/2150377 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Pakkauksen sisältö. Huomautus * Usean luurin pakkauksissa on enemmän luureja, latureita ja verkkolaitteita. ** Tukiasema

Pakkauksen sisältö. Huomautus * Usean luurin pakkauksissa on enemmän luureja, latureita ja verkkolaitteita. ** Tukiasema Pikaopas SE888 Pakkauksen sisältö Tukiasema Huomautus * Usean luurin pakkauksissa on enemmän luureja, latureita ja verkkolaitteita. ** Joissakin maissa on liitettävä linjasovitin linjajohtoon ja sitten

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE DENVER MPG-4054 NR Mediasoitin

KÄYTTÖOHJE DENVER MPG-4054 NR Mediasoitin KÄYTTÖOHJE DENVER MPG-4054 NR Mediasoitin Tämä MP4-videosoitin on varustettu täysillä multimediaominaisuuksilla. Laite sopii valokuvien katseluun, e-kirjojen lukemiseen, äänen tallentamiseen ja toistamiseen

Lisätiedot

C. Painikkeiden toiminnot ja soittimen käyttö 1. Painikkeiden toiminnot

C. Painikkeiden toiminnot ja soittimen käyttö 1. Painikkeiden toiminnot Kiitos tämän digitaalisen MP3-soittimen ostamisesta. Lue laitteen käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä. Näin varmistat, että käytät laitetta oikein. A.VAROITUS Lue turvavaroitukset ennen kuin muutat

Lisätiedot

"PLEXTALK Pocket" -verkkosoittimen pikaopas

PLEXTALK Pocket -verkkosoittimen pikaopas "PLEXTALK Pocket" -verkkosoittimen pikaopas PLEXTALK Pocketin asetukset 1. Käännä PLEXTALK Pocket ympäri. Varmista, että kaksi pientä uloketta ovat ylhäällä. Paina PLEXTALK Pocketin pohjassa olevaa suorakulmaista

Lisätiedot

Windows. Valmistelut. Windows

Windows. Valmistelut. Windows Laiteohjelman päivittäminen vaihdettavalla objektiivilla varustetuille edistyksellisille Nikon 1 -kameroille, 1 NIKKOR -objektiiveille ja Nikon 1 -lisävarusteille Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen.

Lisätiedot

Digitaalinen kamera vaihdettavalla objektiivilla

Digitaalinen kamera vaihdettavalla objektiivilla 4-297-562-11(1) Digitaalinen kamera vaihdettavalla objektiivilla α -käsikirja Sisällys Esimerkkikuva Valikko Hakemisto 2011 Sony Corporation FI NEX-7 Kameran käyttöön liittyviä huomautuksia Tämän käsikirjan

Lisätiedot

Digitaalisen SLR-kameran laiteohjelmiston päivittäminen

Digitaalisen SLR-kameran laiteohjelmiston päivittäminen Digitaalisen SLR-kameran laiteohjelmiston päivittäminen Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen. Tämä opaskirja kuvaa, miten laiteohjelma päivitetään. Jos et ole varma, että voit tehdä päivityksen, päivitys

Lisätiedot

Digitaalinen kamera vaihdettavalla objektiivilla

Digitaalinen kamera vaihdettavalla objektiivilla 4-287-951-11(1) Digitaalinen kamera vaihdettavalla objektiivilla α-käsikirja A-kiinnityksellä Kameran valmisteleminen Kuvien kuvaaminen ja katsominen Kuvaaminen kohteeseen sopivalla tavalla Kuvaustoimintojen

Lisätiedot

Vahvistava kaulasilmukka sisäänrakennetulla äänen vahvistimella. Sopii käytettäväksi puhelimien ja audiolaitteiden kanssa.

Vahvistava kaulasilmukka sisäänrakennetulla äänen vahvistimella. Sopii käytettäväksi puhelimien ja audiolaitteiden kanssa. Vahvistava kaulasilmukka sisäänrakennetulla äänen vahvistimella. Sopii käytettäväksi puhelimien ja audiolaitteiden kanssa. Lue tämä ohje huolella ennen kuin käytät Classicia. Lue myös sen laitteen ohjeet,

Lisätiedot

Digitaalinen kamera vaihdettavalla objektiivilla

Digitaalinen kamera vaihdettavalla objektiivilla 4-281-655-51 (1) Digitaalinen kamera vaihdettavalla objektiivilla Kameran valmisteleminen Ennen käyttöä Kuvaaminen Käyttöopas A-kiinnityksellä Kuvaustoiminnon käyttäminen Katselutoiminnon käyttäminen Asetusten

Lisätiedot

Rekisteröi tuote ja hae tukitietoja osoitteessa SBA3011/00. Käyttöopas

Rekisteröi tuote ja hae tukitietoja osoitteessa  SBA3011/00. Käyttöopas Rekisteröi tuote ja hae tukitietoja osoitteessa www.philips.com/welcome SBA3011/00 Käyttöopas 1 Tärkeää Turvallisuus Tärkeitä turvallisuusohjeita Huomioi varoitukset. Noudata kaikkia ohjeita. Älä

Lisätiedot

DSLR-A900/DSLR-A850 A-DWD-100-11(1) 2010 Sony Corporation

DSLR-A900/DSLR-A850 A-DWD-100-11(1) 2010 Sony Corporation DSLR-A900/DSLR-A850 Tämän päivityksen uudet toiminnot ja niiden toiminta on kuvattu tässä. Jos haluat lisätietoja, lue kameran mukana toimitettu Käyttöopas. 2010 Sony Corporation A-DWD-100-11(1) Tämän

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Digitaalinen kamera vaihdettavalla objektiivilla

Digitaalinen kamera vaihdettavalla objektiivilla Digitaalinen kamera vaihdettavalla objektiivilla Kameran valmisteleminen Ennen käyttöä Kuvaaminen Käyttöopas A-kiinnityksellä Kuvaustoiminnon käyttäminen Katselutoiminnon käyttäminen Asetusten muuttaminen

Lisätiedot

Kiitos, että valitsit GoXtreme WiFi Control -toimintakameran. Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen tuotteen. käyttöä. Kameran osat ja painikkeet

Kiitos, että valitsit GoXtreme WiFi Control -toimintakameran. Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen tuotteen. käyttöä. Kameran osat ja painikkeet Käyttöohje Kiitos, että valitsit GoXtreme WiFi Control -toimintakameran. Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä. Kameran osat ja painikkeet 1 1. Laukaisin 8. Mikro USB -portti 2. Mikrofoni

Lisätiedot

Sisällysluettelo Toimenpidehaku. Asetukset-haku MENU/ Hakemisto. Cyber-shot-käsikirja DSC-S2000/S2100. 2010 Sony Corporation 4-166-209-11(1)

Sisällysluettelo Toimenpidehaku. Asetukset-haku MENU/ Hakemisto. Cyber-shot-käsikirja DSC-S2000/S2100. 2010 Sony Corporation 4-166-209-11(1) Cyber-shot-käsikirja DSC-S2000/S2100 2010 Sony Corporation 4-166-209-11(1) FI Tietoja tämän käsikirjan käytöstä Napsauta oikeassa yläkulmassa olevaa painiketta, kun haluat siirtyä vastaavalle sivulle.

Lisätiedot

Digitaalinen kamera vaihdettavalla objektiivilla

Digitaalinen kamera vaihdettavalla objektiivilla 4-423-277-11(1) Digitaalinen kamera vaihdettavalla objektiivilla α-käsikirja Sisällysluettelo Esimerkkikuva Valikko Hakemisto 2012 Sony Corporation FI NEX-F3 Kameran käyttöön liittyviä huomautuksia Tämän

Lisätiedot

DSC-W350/W350D/W360/W380/W390

DSC-W350/W350D/W360/W380/W390 Cyber-shot-käsikirja DSC-W350/W350D/W360/W380/W390 2010 Sony Corporation 4-188-443-12(1) FI Käsikirjan käyttäminen Voit siirtyä vastaavalle sivulle napsauttamalla oikeassa yläkulmassa olevaa painiketta.

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. SONY DSLR-A560 http://fi.yourpdfguides.com/dref/2844974

Käyttöoppaasi. SONY DSLR-A560 http://fi.yourpdfguides.com/dref/2844974 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Riistakameran käyttöohje

Riistakameran käyttöohje Riistakameran käyttöohje Sisällysluettelo I. Pikakäyttöönotto... 2 1. Etupaneeli... 2 2. Alaosa ja virtakytkin... 3 Automaattinen infrapunakuvaustila... 3 Testitila... 3 Liitännät... 3 3. Patterin asettaminen...

Lisätiedot

CCT-1301 KÄYTTÖOPAS. facebook.com/denverelectronics FIN-1

CCT-1301 KÄYTTÖOPAS. facebook.com/denverelectronics FIN-1 CCT-1301 KÄYTTÖOPAS facebook.com/denverelectronics FIN-1 1.suljin 2.Kaiutin 3.Päälle/Pois päältä 4.USB-portti 5.Micro SD -korttipaikka 6.Objektiivi 7.Latauksen merkkivalo 8.Varatun merkkivalo 9.Kansi 10.Näyttö

Lisätiedot

Cyber-shot-käsikirja DSC-T20/T25. Sisällysluettelo. Hakemisto VNAPSAUTA!

Cyber-shot-käsikirja DSC-T20/T25. Sisällysluettelo. Hakemisto VNAPSAUTA! VNAPSAUTA! Sisällysluettelo Peruskäyttö Kuvaustoimintojen käyttäminen Digitaalikamera Cyber-shot-käsikirja DSC-T20/T25 Lue tämä Käsikirja, Käyttöopas ja Cyber-shot-edistyneen käytön opas -opas huolellisesti

Lisätiedot

DSLR-A300/A350. Digitaalinen järjestelmäkamera Käyttöopas

DSLR-A300/A350. Digitaalinen järjestelmäkamera Käyttöopas Digitaalinen järjestelmäkamera Käyttöopas DSLR-A300/A350 Tätä tuotetta koskevia lisätietoja ja usein esitettyjä kysymyksiä on asiakastuen www-sivustolla. VAROITUS Suojaa laite sateelta ja kosteudelta tulipalo-

Lisätiedot

Cyber-shot-käsikirja DSC-W110/W115/W120/W125/ W130. Sisällysluettelo. Hakemisto VNAPSAUTA! Lue tämä Käsikirja, Käyttöopas ja Cybershot-edistyneen

Cyber-shot-käsikirja DSC-W110/W115/W120/W125/ W130. Sisällysluettelo. Hakemisto VNAPSAUTA! Lue tämä Käsikirja, Käyttöopas ja Cybershot-edistyneen VNAPSAUTA! Sisällysluettelo Käytön perusteet Kuvaustoimintojen käyttäminen Digitaalikamera Cyber-shot-käsikirja DSC-W110/W115/W120/W125/ W130 Lue tämä Käsikirja, Käyttöopas ja Cybershot-edistyneen käytön

Lisätiedot

RACE -BLUETOOTH-KUULOKKEET KÄYTTÖOPAS

RACE -BLUETOOTH-KUULOKKEET KÄYTTÖOPAS VAROITUS: Vältä mahdolliset kuulovauriot olemalla kuuntelematta suurella äänenvoimakkuudella pitkiä aikoja. Ole oman turvallisuutesi vuoksi tietoinen ympäristöstäsi, kun käytät kuulokkeita. Ei sovellu

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. SONY SLT-A77V http://fi.yourpdfguides.com/dref/3995900

Käyttöoppaasi. SONY SLT-A77V http://fi.yourpdfguides.com/dref/3995900 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle SONY SLT-A77V. Löydät kysymyksiisi vastaukset SONY SLT-A77V käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet,

Lisätiedot

Cyber-shot-käsikirja DSC-T70/T75/T200. Sisällysluettelo. Hakemisto VNAPSAUTA! Lue tämä Käsikirja, Käyttöopas ja Cybershot-edistyneen

Cyber-shot-käsikirja DSC-T70/T75/T200. Sisällysluettelo. Hakemisto VNAPSAUTA! Lue tämä Käsikirja, Käyttöopas ja Cybershot-edistyneen VNAPSAUTA! Sisällysluettelo Käytön perusteet Kuvaustoimintojen käyttäminen Digitaalikamera Cyber-shot-käsikirja DSC-T70/T75/T200 Lue tämä Käsikirja, Käyttöopas ja Cybershot-edistyneen käytön opas huolellisesti

Lisätiedot

Aloitusopas SUOMI CEL-SV2SA260

Aloitusopas SUOMI CEL-SV2SA260 Aloitusopas SUOMI CEL-SV2SA260 Pakkauksen sisältö Tarkista ennen käyttöä, sisältääkö kameran pakkaus seuraavat osat. Jos jokin osista puuttuu, ota yhteys kameran jälleenmyyjään. Kamera Akku NB-11LH/NB-11L

Lisätiedot

Sisällysluettelo Toimenpidehaku. Asetukset-haku MENU/ Hakemisto. Cyber-shot-käsikirja DSC-TX5. 2010 Sony Corporation 4-174-215-12(1)

Sisällysluettelo Toimenpidehaku. Asetukset-haku MENU/ Hakemisto. Cyber-shot-käsikirja DSC-TX5. 2010 Sony Corporation 4-174-215-12(1) Cyber-shot-käsikirja DSC-TX5 2010 Sony Corporation 4-174-215-12(1) FI Tietoja tämän käsikirjan käytöstä Napsauta oikeassa yläkulmassa olevaa painiketta, kun haluat siirtyä vastaavalle sivulle. Siitä on

Lisätiedot

Finnish. Osien nimet. Tarkistuslaiteyksikkö. Sähkökaapelin tarkistuslaite. Vaihtokytkimen tarkistuslaite SM-EC79 HAKEMISTO

Finnish. Osien nimet. Tarkistuslaiteyksikkö. Sähkökaapelin tarkistuslaite. Vaihtokytkimen tarkistuslaite SM-EC79 HAKEMISTO SM-EC79 HAKEMISTO Tarkistuslaitteen käyttö Ongelman sijainnin määritys tarkistuslaitteella 136 Ongelma etuvaihtajassa tai takavaihtajassa 137 Ongelma SM-EW79A + ST-7970:n toiminnassa 139 SM-EW79A tarkistus

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HP COMPAQ PRESARIO F760EM http://fi.yourpdfguides.com/dref/4171044

Käyttöoppaasi. HP COMPAQ PRESARIO F760EM http://fi.yourpdfguides.com/dref/4171044 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle HP COMPAQ PRESARIO F760EM. Löydät kysymyksiisi vastaukset HP COMPAQ PRESARIO F760EM käyttöoppaasta ( tiedot,

Lisätiedot

TUTA Q2 Tallentava valvontakamera Asennusohje

TUTA Q2 Tallentava valvontakamera Asennusohje TUTA Q2 Tallentava valvontakamera Asennusohje 1.02 Version 1.8.2011 Uusin versio tästä käsirkirjasta löytyy internet-osoitteesta: http://www.microdata.fi/pdf/tuta/tuta-q2_kasikirja.pdf Copyright 2011 Microdata

Lisätiedot

Cyber-shot-käsikirja DSC-T500. Sisällysluettelo. Hakemisto VNAPSAUTA! Lue tämä Käsikirja, Käyttöopas ja Cybershot-edistyneen

Cyber-shot-käsikirja DSC-T500. Sisällysluettelo. Hakemisto VNAPSAUTA! Lue tämä Käsikirja, Käyttöopas ja Cybershot-edistyneen VNAPSAUTA! Sisällysluettelo Käytön perusteet Kuvaustoimintojen käyttäminen Digitaalikamera Cyber-shot-käsikirja DSC-T500 Lue tämä Käsikirja, Käyttöopas ja Cybershot-edistyneen käytön opas huolellisesti

Lisätiedot

Tämän ohjeen kopiointi ja jakaminen on kielletty ilman Bracun Oy:n lupaa Laitteella 1 vuoden (1v) takuu ostopäivästä, takuu asioissa ota yhteys

Tämän ohjeen kopiointi ja jakaminen on kielletty ilman Bracun Oy:n lupaa Laitteella 1 vuoden (1v) takuu ostopäivästä, takuu asioissa ota yhteys Tämän ohjeen kopiointi ja jakaminen on kielletty ilman Bracun Oy:n lupaa Laitteella 1 vuoden (1v) takuu ostopäivästä, takuu asioissa ota yhteys sähköpostitse info@bracun.net ja sovi takuumenettelystä.

Lisätiedot

Ohjelmistopäivitykset

Ohjelmistopäivitykset Ohjelmistopäivitykset Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua

Lisätiedot

MINITV POCKET43 MINI DV VIDEOKAMERA

MINITV POCKET43 MINI DV VIDEOKAMERA MINITV POCKET43 MINI DV VIDEOKAMERA MAAILMAN PIENIN VIDEOKAMERA PIKAOHJE Copyright 2009 Bat. Power Oy www.batpower.fi Kaikki oikeudet muutoksiin pidätetään Versio 1.0 JOHDANTO Kiitos kun ostit MiniDV MD80

Lisätiedot

Kameran laiteohjelman päivittäminen

Kameran laiteohjelman päivittäminen Kameran laiteohjelman päivittäminen Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen. Tämä opaskirja kuvaa, miten laiteohjelma päivitetään. Jos et ole varma, että voit tehdä päivityksen, päivitys voidaan tehdä Nikonin

Lisätiedot

Kiintolevyaseman kiinnityskannatin Käyttöopas

Kiintolevyaseman kiinnityskannatin Käyttöopas Kiintolevyaseman kiinnityskannatin Käyttöopas CECH-ZCD1 7020229 Yhteensopiva laitteisto PlayStation 3-järjestelmä (CECH-400x-sarja) Varotoimet Lue tämä käyttöopas ja PlayStation 3-käyttöopas ennen tuotteen

Lisätiedot

Suomi. Turvallisuusohjeet. Suomi

Suomi. Turvallisuusohjeet. Suomi Tämä opas sisältää: Turvallisuusohjeet sivulla 17. Asennuksen vianmääritys sivulla 18. Lisätietojen löytäminen sivulla 22. Turvallisuusohjeet Käytä vain tämän tuotteen mukana toimitettua tai valmistajan

Lisätiedot

Digitaalinen järjestelmäkamera Lue tämä ensin

Digitaalinen järjestelmäkamera Lue tämä ensin 3-216-920-61 (1) Digitaalinen järjestelmäkamera Lue tämä ensin DSLR-A700 Käyttöohjeet Lue tämä opas ja Käyttö- ja vianmääritysopas (erillinen ohje) huolellisesti ennen kameran käyttöä ja säilytä ne myöhempää

Lisätiedot

Bluetooth-yksikkö BU-20 Tulostusopas. Sisällys Ennen käyttöä...2 Varotoimet...3 Tulostaminen...4

Bluetooth-yksikkö BU-20 Tulostusopas. Sisällys Ennen käyttöä...2 Varotoimet...3 Tulostaminen...4 Bluetooth-yksikkö BU-20 Tulostusopas Sisällys Ennen käyttöä......................................2 Varotoimet.........................................3 Tulostaminen.......................................4

Lisätiedot

PANASONIC NV-GS120EG. Digitaalivideokamera. Käyttöohje

PANASONIC NV-GS120EG. Digitaalivideokamera. Käyttöohje PANASONIC NV-GS120EG Digitaalivideokamera Käyttöohje Sodankylän kunta puh 040 73 511 63 Elokuvakasvatus Sodankylässä fax 016 618 155 Vasantie 11 email tommi.nevala@sodankyla.fi 99600 SODANKYLÄ 1 PANASONIC

Lisätiedot

Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. LC2002 Sweex Virtajohdon Ethernet-sovitin 200 Mbps

Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. LC2002 Sweex Virtajohdon Ethernet-sovitin 200 Mbps LC2002 Sweex Virtajohdon Ethernet-sovitin 200 Mbps Johdanto Älä altista Sweex Virtajohdon Ethernet-sovitinta 200 Mbps äärilämpötiloille. Älä aseta tuotetta suoraan auringonvaloon tai sulje lämmityselementtejä.

Lisätiedot

Salamalaitteen laiteohjelman päivittäminen

Salamalaitteen laiteohjelman päivittäminen Salamalaitteen laiteohjelman päivittäminen Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen. Tässä oppaassa kerrotaan, kuinka Nikon-salamalaitteiden laiteohjelma päivitetään. Jos et ole varma, pystytkö tekemään päivityksen

Lisätiedot

ORDLAND PROFESSIONAL RADIO. ELK-68 Käyttöohje

ORDLAND PROFESSIONAL RADIO. ELK-68 Käyttöohje ELK-68 Käyttöohje Varotoimenpiteet Käytä tätä laitetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohje huolellisesti ennen käyttöä. Korjauksen saa suorittaa vain valtuutettu huolto. Sammuta virrat jos menet leimahdus

Lisätiedot

Nokia musiikkikaiuttimet MD-3

Nokia musiikkikaiuttimet MD-3 Nokia musiikkikaiuttimet MD-3 SUOMI MD-3-stereokaiuttimissa on hyvälaatuinen ääni kuunneltaessa musiikkia tai radiota yhteensopivalla Nokia-puhelimella tai äänilaitteella. Kaiuttimissa on 3,5 mm:n stereoääniliitin

Lisätiedot

BLUETOOTH- MUSIIKKISOVITIN

BLUETOOTH- MUSIIKKISOVITIN Kaikki tavaramerkit ovat vastaavien omistajiensa omaisuutta. Ellei toisin mainita, niiden käyttö ei merkitse sitä, että tavaramerkin omistaja olisi KitSound-yhtiön tytäryhtiö tai hyväksyisi sen tuotteet.

Lisätiedot