(1) Digitaalikamera. Käyttöopas DSC-RX1/RX1R

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "4-469-579-51(1) Digitaalikamera. Käyttöopas DSC-RX1/RX1R"

Transkriptio

1 (1) Digitaalikamera Käyttöopas DSC-RX1/RX1R

2 Suomi VAROITUS Suojaa laite sateelta ja kosteudelta tulipalo- ja sähköiskuvaaran pienentämiseksi. TÄRKEITÄ TURVALLISUUS- OHJEITA SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET VAARA NOUDATA NÄITÄ OHJEITA HUOLELLISESTI TULIPALON TAI SÄHKÖISKUN VAARAN PIENENTÄMISEKSI. VAROITUS Akku Epäasiallinen käsittely saattaa vahingoittaa akkua, minkä seurauksena voi olla tulipalo tai palovammoja. Huomioi seuraavat varoitukset. Akkua ei saa purkaa. Akkua ei saa murskata eikä siihen saa kohdistaa iskuja. Älä lyö akkua vasaralla, pudota sitä tai astu sen päälle. Akku on suojattava oikosuluilta. Suojaa akun navat siten, että ne eivät pääse kosketuksiin metalliesineiden kanssa. Akku on säilytettävä alle 60 C:n lämpötilassa. Akku on suojattava suoralta auringonvalolta. Akkua ei saa jättää autoon, joka on pysäköity aurinkoon. Akkua ei saa hävittää polttamalla. Älä käsittele vahingoittuneita tai vuotavia litium-ioniakkuja. Lataa akku käyttämällä alkuperäistä Sony-akkulaturia tai muuta sopivaa laturia. Säilytä akku poissa pienten lasten ulottuvilta. Säilytettävä kuivassa paikassa. Vaihda vain samanlaiseen akkuun tai Sonyn suosittelemaan vastaavaan tuotteeseen. Hävitä käytetyt akut viipymättä ohjeissa kuvatulla tavalla. Verkkolaite Käytä lähellä olevaa pistorasiaa verkkolaitetta käytettäessä. Irrota verkkolaite pistorasiasta välittömästi, jos laitteen käytön aikana ilmenee toimintahäiriöitä. 2

3 Euroopassa oleville asiakkaille Ilmoitus EU-maiden asiakkaille Tämä tuote on valmistettu Sony Corporationin puolesta, Sony Corporation, Konan Minato-ku Tokyo, Japani. Tämän tuotteen Euroopan Unionin lainsäädännön vaatimustenmukaisuutta koskevat kyselyt tulee osoittaa valtuutetulle edustajalle, Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, Stuttgart, Saksa. Huolto tai takuu asioita koskevat kyselyt pyydämme ystävällisesti osoittamaan takuu tai huolto dokumenteissa mainituille edustajille. Tämä tuote on testattu ja sen on todettu olevan EMC-määräyksen raja-arvojen mukainen käytettäessä liitäntäkaapelia, jonka pituus on alle 3 metriä. Huomautus Tietyntaajuiset sähkömagneettiset kentät voivat vaikuttaa tämän kameran kuvaan ja ääneen. Huomautus Jos staattinen sähkö tai sähkömagneettinen kenttä aiheuttaa tiedonsiirron keskeytymisen (epäonnistumisen), käynnistä sovellusohjelma uudelleen tai irrota tiedonsiirtokaapeli (esimerkiksi USB-kaapeli) ja kytke se uudelleen. Käytöstä poistettujen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden hävittäminen (koskee Euroopan yhteisön ja muiden Euroopan maiden jätehuoltoa) Tämä laitteeseen tai sen pakkaukseen merkitty symboli tarkoittaa, että laitetta ei saa käsitellä kotitalousjätteenä. Sen sijaan laite on toimitettava sähkö ja elektroniikkalaitteiden kierrätyksestä huolehtivaan keräys- ja kierrätyspisteeseen. Varmistamalla, että tämä laite hävitetään asianmukaisesti, voit auttaa estämään mahdollisia ympäristö- ja terveyshaittoja, joita muuten voi aiheutua laitteen epäasianmukaisesta käsittelystä. Materiaalien kierrätys säästää luonnonvaroja. Lisätietoja laitteen käsittelystä, talteenotosta ja kierrätyksestä on saatavilla paikallisilta ympäristöviranomaisilta, jätehuoltokeskuksesta tai liikkeestä, josta laite on ostettu. 3

4 Käytöstä poistettujen paristojen hävitys (koskee Euroopan unionia sekä muita Euroopan maita, joissa on erillisiä keräysjärjestelmiä) Tämä symboli paristossa tai sen pakkauksessa tarkoittaa, ettei paristoa lasketa normaaliksi kotitalousjätteeksi. Tietyissä paristoissa tätä symbolia voidaan käyttää yhdessä kemikaalia ilmaisevan symbolin kanssa. Paristoon on lisätty kemikaaleja elohopea (Hg) ja lyijyä (Pb) ilmaisevat symbolit, jos paristo sisältää enemmän kuin 0,0005 % elohopeaa tai enemmän kuin 0,004 % lyijyä. Varmistamalla, että paristo poistetaan käytöstä asiaan kuuluvalla tavalla, estetään mahdollisia negatiivisia vaikutuksia luonnolle ja ihmisten terveydelle, joita paristojen väärä hävittäminen saattaa aiheuttaa. Materiaalien kierrätys auttaa säästämään luonnonvaroja. Mikäli tuotteen turvallisuus, suorituskyky tai tietojen säilyminen vaatii, että paristo on kiinteästi kytketty laitteeseen, tulee pariston vaihto suorittaa valtuutetun huollon toimesta. Jotta varmistetaan, että käytöstä poistettu tuote käsitellään asianmukaisesti, tulee tuote viedä käytöstä poistettujen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden vastaanottopisteeseen. Muiden paristojen osalta tarkista käyttöohjeesta miten paristo irroitetaan tuotteesta turvallisesti. Toimita käytöstä poistettu paristo paristojen vastaanottopisteeseen. Lisätietoja tuotteiden ja paristojen kierrätyksestä saa paikallisilta viranomaisilta, jäteyhtiöistä tai liikkeestä, josta tuote on ostettu. 4

5 Sisällysluettelo Ennen käyttöä Toimintojen esittely... 7 Kameran käyttöön liittyviä huomautuksia... 9 Toimitettujen tuotteiden tarkistaminen Osien tunnistaminen Etupuoli Takapuoli/sivut Yläpuoli Pohja Säädinpyörän käyttö Näytön kuvakkeiden luettelo Toimintoluettelo Toiminnot, joita voidaan käyttää painikkeilla/ säätimillä Toiminnon valitseminen Fn (Toiminto) -painikkeella Toiminnot, joita voidaan valita Fn (Toiminto) -painikkeella Toiminnot, joita voidaan valita MENU-painikkeella Kameran sisäisen oppaan käyttö Kameran valmistelu Akun lataaminen Latausaika (Täysi lataus) Lataus tietokoneeseen liittämällä Akun jäljellä olevan varauksen tarkistaminen Virran syöttäminen Akun poistaminen Muistikortin (myydään erikseen) asettaminen Muistikortin poistaminen Muistikortit, joita voidaan käyttää Päivämäärän ja ajan asettaminen Päivämäärän/ajan ja alueen asettaminen uudelleen Selkeän videon kuvaus ilman kameran tärinää

6 Kuvien ottaminen ja katselu Kuvaus (valokuvat) Videoiden tallennus Tiedostomuodon vaihtaminen Kuvien toisto Vaihtaminen valokuvien ja videoiden välillä Kuvien poistaminen Kuvaustilan valinta Kuvaustilan valinta Eri kuvaustiloissa käytettävissä olevat toiminnot Eri toiminnot Eri toimintojen käyttö ISO/Usean kuv. kuvakoh. vaim Luova asetus Hämärässä ilman jalustaa DRO/Autom. HDR Toistotoiminnot Quick Navi -näytön käyttäminen Kuvien katselu tietokoneessa Ohjelmiston käyttäminen Image Data Converter -sovelluksen käyttö PlayMemories Home -sovelluksen käyttö Suositeltava tietokoneympäristö (Windows) Suositeltava tietokoneympäristö (Mac) PlayMemories Home -ohjelmiston asennus Image Data Converter -ohjelmiston asennus Muuta Lisätietojen saaminen kamerasta ( Cyber-shotkäyttöohjeet ) Kuvien määrän ja videoiden tallennusajan tarkistaminen Tekniset tiedot Hakemisto

7 Toimintojen esittely Tässä osassa esitellään eräitä usein käytettäviä kuvaustoimintoja ja muita ainutlaatuisia toimintoja. Katso lisätietoja sulkeissa olevilta sivuilta. Usein käytettävät kuvaustoiminnot Valotuksen korjaus (21) Voit säätää valotusta koko kuvan kirkkauden muuttamista varten. Vaikka kuvaustilaksi olisi asetettu M, voit säätää valotusta, jos ISOherkkyydeksi on asetettu [AUTO]. ISO (51)/Usean kuv. kuvakoh. vaim. (51) Voit säätää valoisuusherkkyyttä. ISO-herkkyyttä voidaan säätää ISO 50 ISO Kun valitset (Usean kuv. kuvakoh. vaim.), voit valita suurempia ISOarvoja kuin suurin ISO-herkkyys. Valkotasapaino (23) Voit säätää värisävyjä. Voit valita valonlähteeseen sopivan asetuksen tai tehdä hienosäätöjä käyttämällä värilämpötilaa ja värisuodatinta. Kuvanottotapa (23) Voit valita tarkoituksiin sopivan kuvanottotavan, kuten kertakuvaus, jatkuva kuvaus tai haarukointikuvaus. Tämän kameran ominaisuudet Makrotila (45) Voit ottaa lähikuvia lähellä olevista kohteista, kuten kukista tai ruoasta. 7

8 Toimintojen esittely DRO/Autom. HDR (53) [D-alueen opt.]: Kun kuva jaetaan pieniin alueisiin, kamera voi analysoida kohteen ja taustan välisen valon ja varjojen kontrastin ja tuottaa kuvan, jossa on paras mahdollinen kirkkaus ja parhaat sävyt. [Autom. HDR]: Ottaa kolme kuvaa eri valotuksilla ja luo sitten täyteläisen sävyn sisältämän valokuvan kerrostamalla nämä kuvat. Luova asetus (52) Voit valita haluamasi tyylin 13 eri tyylistä. Voit myös säätää tiettyjä kuvan tekijöitä, kuten valotusta, käyttämällä valittua tyyliä perustana. Hämärässä ilman jalustaa (52) Voit ottaa ilman jalustaa yökuvia, joissa on vähemmän kohinaa ja epäterävyyttä. Videokuvaus ja käsisäädöt (24) Voit säätää valotusta P-, A-, S- tai M-tilassa myös videokuvauksen aikana. Kameran käyttäminen tai mukauttaminen Näytön tiedot (27) Voit vaihtaa ruutunäytön tilan painamalla säädinpyörässä DISP. Mukauttaminen (28) Kamerassa on C (Oma asetus) -painike, jolle voidaan määrittää haluttu toiminto. Voit määrittää toimintoja myös muihin painikkeisiin, kuten AELpainikkeeseen. 8

9 Ennen käyttöä Kameran käyttöön liittyviä huomautuksia Näytön kieli Voit valita näytössä näytettävän kielen valikon avulla (sivu 32). Kameran sisältämät toiminnot Tässä oppaassa kuvataan i- ja i -yhteensopivat laitteet. Kun haluat tarkistaa, onko kamera i- vai i -yhteensopiva laite, katso seuraavat merkit kameran pohjasta i -yhteensopiva laite: 60i i -yhteensopiva laite: 50i Tämä kamera on yhteensopiva ptai 50p -muotoisten videoiden kanssa. Toisin kuin aiemmat vakiotallennustilat, jotka käyttävät lomittavaa menetelmää, tämä kamera tallentaa käyttäen progressiivista menetelmää. Se parantaa resoluutiota ja tuottaa tasaisemman, realistisemman kuvan. Tietoja tietokantatiedostoista Kun kameraan asetetaan muistikortti, jossa ei ole tietokantatiedostoa, ja virta kytketään, osa muistikortin kapasiteetista käytetään tietokantatiedoston automaattiseen luomiseen. Voi kestää jonkin aikaa, ennen kuin voit suorittaa seuraavan toiminnon. Jos tapahtuu tietokantatiedoston virhe, tuo kaikki kuvat tietokoneeseen käyttämällä PlayMemories Home -sovellusta ja alusta muistikortti käyttämällä kameraa. Kuvaamista ja toistoa koskevia huomautuksia Muistikortin vakaan toiminnan varmistamiseksi on suositeltavaa alustaa tällä kameralla kaikki tässä kamerassa ensimmäistä kertaa käytettävät muistikortit. Huomaa, että alustus poistaa kaikki muistikorttiin tallennetut tiedot. Näitä tietoja ei voi palauttaa. Muista varmuuskopioida kaikki tärkeät tiedot tietokoneeseen tai muuhun tallennuspaikkaan. Jos tallennat/poistat kuvia toistuvasti, muistikortin tiedot voivat pirstoutua. Videoiden tallennus tai taltiointi ei välttämättä onnistu. Tallenna tällöin kuvat tietokoneeseen tai muuhun tallennuspaikkaan ja sitten [Alusta] (sivu 30). Varmista koekuvaamalla ennen varsinaista kuvaamista, että kamera toimii oikein. Kamera ei ole pöly-, roiske- eikä vesitiivis. Suojaa kamera vedelle altistumiselta. Jos kameran sisään pääsee vettä, se voi mennä epäkuntoon. Joissakin tapauksissa kameraa ei voi korjata. Älä suuntaa kameraa aurinkoa tai muuta kirkasta valoa kohti. Se saattaa aiheuttaa kameran toimintahäiriöitä. Älä käytä kameraa lähellä laitteita, jotka tuottavat voimakkaita radioaaltoja tai säteilyä. Muussa tapauksessa kamera ei ehkä pysty kuvaamaan tai toistamaan kuvia oikein. Kameran käyttö pölyisessä tai hiekkaisessa paikassa voi aiheuttaa toimintahäiriöitä. Jos kameraan tiivistyy kosteutta, poista se ennen kameran käyttöä. Älä ravistele tai iske kameraa. Se voi aiheuttaa toimintahäiriön, etkä ehkä pysty tallentamaan kuvia. Lisäksi tallennusväline voi rikkoutua käyttökelvottomaksi tai kuvatiedot voivat vioittua. Ennen käyttöä 9

10 Kameran käyttöön liittyviä huomautuksia Puhdista salamavalon pinta ennen käyttöä. Salamavalon välähtämisen aiheuttama lämpö voi aiheuttaa salamalaitteen pinnalla olevan lian savuamista tai palamista. Pyyhi salaman pinta puhtaaksi pölystä ja muusta liasta pehmeällä liinalla. Carl Zeiss -objektiivi Tässä kamerassa on Carl Zeiss -objektiivi, jolla saadaan aikaan teräviä kuvia, joissa on erinomainen kontrasti. Kameran objektiivi on valmistettu saksalaisen Carl Zeiss -yhtiön hyväksymän laadunvarmistusjärjestelmän ja laatustandardien mukaisesti. Salamaa koskevia huomautuksia Älä kanna kameraa salamayksiköstä tai kohdista siihen liiallista voimaa. Jos avoimeen salamayksikköön pääsee vettä, pölyä tai hiekkaa, seurauksena voi olla toimintahäiriö. Vioittunutta sisältöä tai epäonnistunutta kuvausta ei korvata Sony ei voi korvata tallennuksen epäonnistumista tai tallennettujen tietojen katoamista tai vahingoittumista, jos syynä on kameran, tallennusvälineen tai muun toimintahäiriö. Varmuuskopiointisuositus Tietojen katoamisen ehkäisemiseksi kopioi aina tiedot toiseen tallennusvälineeseen (varmuuskopiointi). Nestekidenäyttöä, objektiivia ja kuva-anturia koskevia huomautuksia Näyttö on valmistettu erittäin hienoa tarkkuustekniikkaa käyttäen niin, että yli 99,99 % kuvapisteistä on toimivia. Näytössä voi kuitenkin näkyä joitakin hyvin pieniä mustia tai kirkkaita pisteitä (valkoisia, punaisia, sinisiä tai vihreitä). Nämä valmistuksessa syntyneet pisteet ovat normaaleja eivätkä vaikuta kuvaamiseen. 10 Älä altista kameraa auringonvalolle tai kuvaa aurinkoa kohti pitkiä aikoja. Sisäinen mekanismi voi vioittua. Kameraa lähellä olevaan kohteeseen kohdistuva auringonvalo voi sytyttää kohteen palamaan. Näytössä olevat kohteet voivat laahautua jäljessä kylmissä olosuhteissa. Tämä ei ole vika. Kun kamera käynnistetään kylmissä olosuhteissa, näyttö saattaa pimentyä tilapäisesti. Kun kamera lämpiää, näyttö toimii normaalisti. Tallennettu kuva saattaa olla erilainen kuin kuva, jota tarkkailtiin ennen tallennusta. Pitkään kestävää tallennusta koskevia huomautuksia Kun kuvaamista jatketaan pitkään, kameran lämpötila kohoaa. Jos lämpötila kohoaa tietyn tason yläpuolelle, - kuvake ilmestyy näyttöön ja kamera sammuttaa itsensä automaattisesti. Jos virta katkeaa, anna kameran olla vähintään 10 minuuttia, jotta lämpötila sen sisällä laskee turvalliselle tasolle. Kameran lämpötila nousee nopeasti, jos ympäristön lämpötila on korkea. Kun kameran lämpötila kohoaa, kuvanlaatu voi heiketä. On suositeltavaa odottaa kameran lämpötilan laskemista, ennen kuin kuvausta jatketaan. Kamera ja akku voivat kuumentua jatkuvan käytön takia, mutta se ei ole vika. Kuvatietojen yhteensopivuus Kamera noudattaa yleisstandardia DCF (Design rule for Camera File system), jonka on määritellyt JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association).

11 Kameran käyttöön liittyviä huomautuksia Kameralla kuvattujen kuvien toisto muissa laitteissa tai muissa laitteissa kuvattujen tai muokattujen kuvien toisto tässä kamerassa ei ole varmaa. Videoita, jotka on tallennettu p-/ p -muodossa, voidaan toistaa vain laitteilla, joissa on p-/ p -tuki. AVCHD-videoiden tuontia tietokoneeseen koskevia huomautuksia Kun tuodaan AVCHD-videoita tietokoneeseen, Windows: käytä sisäänrakennettua PlayMemories Home - ohjelmistoa; Mac: käytä Macin mukana toimitettua imovie -ohjelmistoa. Huomautuksia toistettaessa videoita muilla laitteilla Kamera käyttää MPEG-4 AVC/H.264 High Profile -profiilia AVCHDmuotoiseen tallennukseen. Tällä kameralla AVCHD-muodossa tallennettuja videoita ei voi toistaa seuraavilla laitteilla. Muut AVCHD-muodon kanssa yhteensopivat laitteet, jotka eivät tue High Profile -ominaisuutta AVCHD-muodon kanssa yhteensopimattomat laitteet Kamera käyttää myös MPEG-4 AVC/ H.264 Main Profile -profiilia MP4- muotoiseen tallennukseen. Tästä syystä kameralla MP4-muodossa tallennettuja videoita voidaan toistaa vain laitteissa, joissa on MPEG-4 AVC/H.264 -tuki. HD (teräväpiirto) -kuvanlaadulla tallennettuja levyjä voidaan toistaa vain AVCHD-muodon kanssa yhteensopivilla laitteilla. DVD-pohjaiset soittimet tai tallentimet eivät voi toistaa HDkuvanlaatuisia levyjä, sillä ne eivät ole yhteensopivia AVCHD-muodon kanssa. Lisäksi DVD-pohjaiset soittimet tai tallentimet eivät ehkä pysty poistamaan HD-kuvanlaatuisia levyjä. Tekijänoikeutta koskeva varoitus Televisio-ohjelmat, elokuvat, videonauhat ja muut materiaalit voivat olla tekijänoikeuksien suojaamia. Niiden luvaton tallentaminen voi olla tekijänoikeuslakien vastaista. Tässä oppaassa käytetyt kuvat Tämän käyttöoppaan esimerkeissä käytetyt kuvat ovat jäljennettyjä kuvia, eikä niitä ole otettu tällä kameralla. Tietoja tämän oppaan teknisistä tiedoista Suorituskyky- ja tekniset tiedot on määritetty seuraavissa olosuhteissa, ellei tässä oppaassa toisin mainita: Ympäristön lämpötila 25 ºC; akku, jota on ladattu vielä noin 1 tunti sen jälkeen, kun latauksen merkkivalo on sammunut. Käyttö ja hoito Vältä tuotteen kovakouraista käsittelyä, purkamista, muuttamista, fyysistä iskua tai lyömistä esim. vasaralla, pudottamista tai sen päälle astumista. Ole erityisen varovainen objektiivin kanssa. Kameran hävittämistä tai luovuttamista koskevia huomautuksia Ennen kameran hävittämistä tai luovuttamista on suositeltavaa poistaa rekisteröidyt kasvot henkilökohtaisten tietojen suojaamiseksi (sivu 29). Ennen käyttöä 11

12 Ennen käyttöä Toimitettujen tuotteiden tarkistaminen Sulkeissa oleva numero osoittaa kappalemäärän. Kamera (1) Ladattava akku NP-BX1 (1) Verkkovirtajohto (1)* (ei mukana Yhdysvalloissa eikä Kanadassa) Micro USB -kaapeli (1) Verkkolaite AC-UD10 (1) (Muissa maissa/muilla alueilla kuin Yhdysvalloissa ja Kanadassa olevat asiakkaat) * Kameran mukana saattaa tulla useita virtajohtoja. Käytä maahan/alueelle sopivaa johtoa. Olkahihna (1) Objektiivinsuojus (1) Verkkolaite AC-UD11 (1) (Yhdysvalloissa ja Kanadassa olevat asiakkaat) Kengän suojus (1) (kiinnitetty kameraan) Puhdistusliina (1) Käyttöopas (1) (tämä opas) 12

13 Osien tunnistaminen Katso lisätietoja osien toiminnasta sulkeissa olevilta sivuilta. Etupuoli Ennen käyttöä A Olkahihnan koukut Kiinnitä hihnan molemmat päät kameraan. G Makron vaihtorengas (45) H Tarkennuksen tilapyörä (21) I Tarkennusrengas (21) B AF-apuvalo(26)/ itselaukaisimen valo C Vastavalosuojaindeksi D Objektiivi E Aukkorengas (21) F Aukon indeksi/makron vaihtoindeksi 13

14 Osien tunnistaminen Takapuoli/sivut A (salaman ponnautus) -kytkin (21) B Valoanturi C Latauksen merkkivalo (35) D Micro USB -liitin (60) E HDMI-mikroliitin F m (mikrofoni) -pistoke Kun kytketään ulkoinen mikrofoni, kamera vaihtaa sisäisestä mikrofonista ulkoiseen mikrofoniin. Jos ulkoinen mikrofoni tarvitsee virtaa ulkoisesta virtalähteestä, kamera syöttää virtaa mikrofonille. G Nestekidenäyttö (18) H (Toisto) -painike (47) I Säätöpainike (22, 49) J MOVIE (Video) -painike (28, 46) K Kuvattaessa: AEL (AE-lukitus) -painike (28) Katseltaessa: (Suurenna) -painike (53) L Kuvattaessa: Fn (Toiminto) -painike (22, 23) Katseltaessa: (Kuvahakemisto) -painike (53) M Säädinpyörä (17) N (Poista) -painike (48) O MENU-painike (25) 14

15 Osien tunnistaminen Yläpuoli A Suljinpainike (44) B Valotuksen korjauspainike (21) C C (Mukautus) -painike (28) D Virtakytkin (41) E Tilapyörä (49) F Moniliitäntäkenkä* Eräät varusteet eivät välttämättä mene kokonaan pohjaan vaan ulkonevat taaksepäin moniliitäntäkengästä. Jos varuste kuitenkin saavuttaa kengän etureunan, liitäntä on suoritettu. G Kuva-anturin sijaintimerkki H Salama** I Mikrofoni*** * Lisätietoja moniliitäntäkengän kanssa yhteensopivista lisälaitteista on saatavana Sonyn web-sivustosta, Sony-jälleenmyyjältä tai paikallisesta valtuutetusta Sony-huollosta. Lisäksi voit käyttää lisälaitekengän kanssa yhteensopivia varusteita. Toimintaa muiden valmistajien varusteiden kanssa ei taata. Kameran etsintoiminnot ovat käytettävissä vain, kun käytetään FDA-EV1MK-etsinvarustetta (myydään erikseen). ** Kun haluat nostaa salaman, tarkista ensin, että et estä salamaa sormilla tai muilla esineillä. Työnnä sitten (salaman ponnautus) -kytkintä. Kun salamaa ei käytetä, paina se sormella takaisin paikalleen. Varo salamaa sulkiessasi, etteivät sormesi jää puristuksiin. *** Älä peitä tätä osaa videotallennuksen aikana. Muuten seurauksena voi olla kohinaa tai alhaisempi äänenvoimakkuus. Ennen käyttöä 15

16 Osien tunnistaminen Pohja A Akkulokero (34) B Muistikorttipaikka (39) C Käytön merkkivalo (39) D Lukitusvipu E Kaiutin F Jalustan istukan reikä Käytä jalustaa, jonka ruuvin pituus on alle 5,5 mm. Muussa tapauksessa et voi kiinnittää kameraa tukevasti, ja kamera voi vahingoittua. G Akun/muistikortin kansi (34, 39) 16

17 Osien tunnistaminen Säädinpyörän käyttö DISP (Näytä sisältö) on määritetty säädinpyörän ylös-painikkeeseen (sivu 27). Voit määrittää haluamasi toiminnot vasempaan, oikeaan ja alas-painikkeeseen (sivu 28). Voit siirtää valintakehystä kiertämällä säädinpyörää tai painamalla sitä ylös/alas/vasemmalle/oikealle. Tässä oppaassa pyörän painamista ylös/ alas/vasemmalle/oikealle osoitetaan merkinnällä v/v/b/b. Ennen käyttöä 17

18 Näytön kuvakkeiden luettelo Nestekidenäytön tila* Toisto (perustietonäyttö) * Etsintila on käytettävissä ja sopii kuvaukseen ulkoisen etsimen (myydään erikseen) kanssa. A Näyttö Selitys Näyttö Selitys Kuvaustila (49) P P* A S M Muistikortti (39)/Lähetys (31) Rekisterin numero (49) Valotuksen tunnistuskuvake (24) 100 Tallennettavissa olevien kuvien määrä 24M 10M 4.6M 20M 8.7M 3.9M Valokuvien kuvasuhde (25) Valokuvien kuvakoko (24) Valokuvien kuvanlaatu (24) Kerrostuskuvake AF-apuvalo Videoiden ruutunopeus (26) 18

19 Näytön kuvakkeiden luettelo Näyttö Selitys B Videoiden tallennustila (26) Näyttö Selitys Kuvanottotapa (23) Akun jäljellä oleva varaus (37) Salaman lataus käynnissä Ei tallenna ääntä videotallennuksen aikana (27) Salamatila (23)/ Punasilmäisyyden esto (27) Tuulen äänen vaimennus (27) Tarkennustila (21) SteadyShot/SteadyShotvaroitus (43) Ennen käyttöä Tehoste ei käytössä (28) Automaattinen tarkennusalue (23) Ylikuumenemisvaroitus (10) Pehmeä iho -tehoste Tietokantatiedosto täynnä/ tietokantatiedoston virhe Kasvontunnistus/ Hymysuljin (23) Katselutila (29) Kansio tiedoston numero - Suojaa (30) DPOF Kuvatilaus (DPOF) (30) Akun alhaisen varaustason varoitus (37) Mittausmuoto (23) AWB Valkotasapaino (Autom., Esiasetus, Oma, Värilämpötila, Värisuodatin) (23) 7500K A5 G5 D-alueen optimointi/ Automaattinen HDR (53) Luova tyyli (52)/ Kontrasti, Värikylläisyys, Terävyys

20 Näytön kuvakkeiden luettelo Näyttö C Selitys Kuvatehoste (24) Autom. muot. rajaus (24) Valotuksen korjaus/ Manuaalinen mittaus Salamakorjaus (23) EV-asteikko (vain etsintila) Hymyntunnistuksen herkkyyden ilmaisin Näyttö Selitys KUVAA Videon tallennusaika 0:12 (m:s) z Tarkennuksen tila (44) 1/250 Valotusaika F3.5 Aukon arvo ISO400 ISO-numero (51) AE-lukko (21) Autom. HDR -kuvavirhe Kuvatehosteen virhe Histogrammi Näyttö :37PM D Toistokuvan tallennuspäivämäärä ja - aika 3/7 Kuvan numero/ tallennettujen kuvien määrä valitussa katselutilassa z Seurantatarkennus Seurantatarkennus Näyttö Selitys Selitys Pistemittausympyrä Taso Älykäs telejatke Älykäs zoom/zoomaus selk. kuv. (25)/ Digitaalizoomaus(25) Valotusajan ilmaisin Aukon ilmaisin Makrotila 20

21 Toimintoluettelo Toiminnot, joita voidaan käyttää painikkeilla/säätimillä Voit määrittää tai käyttää eri toimintoja näillä painikkeilla/säätimillä. Katso painikkeiden/säätimien sijainti kohdasta Osien tunnistaminen (sivu 13). Tilapyörä Vaihtaa kuvaustilan. MENU-painike Näyttää valikon asetuskohteiden valikkonäytön. MOVIE-painike Tallentaa videoita. AEL-painike/ -painike Korjaa koko näytön valotuksen./skaalaa kuvaa suuremmaksi kuvia katseltaessa. Fn-painike/ -painike Näyttää Fn-painikkeella asetettujen toimintojen asetusnäytön. Vaihtaa etsintilassa Quick Navi -näyttöön. /Näyttää useita kuvia näytössä yhtä aikaa. DISP säädinpyörässä Vaihtaa nestekidenäytössä näytettävät tallennustiedot. -painike Toistaa kuvia. -painike Näyttää kameran sisäisen oppaan./poistaa kuvia. C (Mukautus) -painike Määrittää usein käytettävän toiminnon painikkeeseen. Tarkennuksen tilapyörä Valitsee tarkennustavan kohteen liikkeen mukaisesti. Valotuksen korjauspainike Asettaa valotuksen säätöalueen. Aukkorengas Asettaa aukon arvon (F-numero) manuaalisesti. Makron vaihtorengas Vaihtaa lähikuvaustilaan. Tarkennusrengas Säätää tarkennusta manuaalisesti. (salaman ponnautus) Nostaa salaman ylös. -kytkin Toimintoluettelo 21

22 Toiminnon valitseminen Fn (Toiminto) -painikkeella Fn-painike suorittaa asetuksia tai toimintoja, joita käytetään usein kuvauksen aikana. 1 Paina painiketta Fn. 2 Valitse haluamasi kohde painamalla säädinpyörässä v/v/b/b ja suorita sitten painamalla z. Asetusnäyttö tulee näkyviin. 3 Valitse ja suorita haluamasi toiminto noudattamalla toiminto-oppaan ohjeita. Toiminto-opas Asetusten asettaminen suoraan kuvaustietonäytöstä Aseta toiminnot suoraan kuvaustietonäytössä kiertämällä säädinpyörää painamatta painiketta z vaiheessa 2. Eräitä toimintoja voidaan hienosäätää säätöpainikkeella. 22

23 Toiminnot, joita voidaan valita Fn (Toiminto) -painikkeella Toiminnot, jotka voidaan valita Fn-painikkeella, ovat seuraavat: Kuvanottotapa Salaman tila ISO Mittausmuoto Autom.tark.alue Valkotasapaino DRO/Autom. HDR Luova asetus Salamakorjaus Hymyn/Kasvontunn. Asettaa kuvanottotavat esimerkiksi jatkuvaa kuvausta varten. (Kertakuvaus/Jatkuva kuvaus/nopea sarjakuv./itselaukaisin/ Haarukka: sarja/yks. haarukka/wb-haarukka/drohaarukka) Asettaa salaman asetukset. (Salama pois/automaattisalama/täytesalama/hidas täsmäys/ Takasalamatäs./Langaton* 1 ) Säätää valoisuusherkkyyttä. Mitä suurempi numero, sitä lyhyempi valotusaika. (Usean kuv. kuvakoh. vaim./iso AUTO ) Valitsee kirkkauden mittausmenetelmän. (Monipiste/Keskipiste/Piste) Valitsee tarkennusalueen. (Monipiste/Keskipiste/Joustava piste) Säätää kuvan värisävyjä. (Autom. valkotp/päivänvalo/varjo/pilvinen/hehkulamppu/ Loistev: Lämm. valk./loistev.: Viil. Valk./Loistev.: Päivä, valk./loistevalo: Päivänv./Salama/V.lämp./Suod./Oma 1 3/ Oma asetus) Kompensoi automaattisesti kirkkautta ja kontrastia. (Ei käytössä/d-alueen opt./autom. HDR) Valitsee halutun kuvankäsittelyn. (Vakio/Kirkas/Neutraali/Läpinäkyvä/Syvä/Vaalea/ Muotokuva/Maisema/Auringonlasku/Yövalotus/Syksyn lehdet/mustavalko/seepia/tyyliruutu1 6) Säätää salaman voimakkuutta. (+3,0EV 3,0EV) Valitsee kasvojen tunnistamisen ja eri asetusten automaattisen säädön. Asettaa kameran vapauttamaan suljin automaattisesti, kun hymy havaitaan. (Kasvontunnistus Ei käytössä/kasvontunnistus Käyt. (Rek. kasv.)/kasvontunnistus Käytössä/Hymysuljin) Toimintoluettelo 23

24 Valotusohjelma Video Kuvatehoste Autom. muot. rajaus Automaattinen tila Pehmeä iho -tehoste Laatu* 2 Kuvasuhde* 2 Kuvakoko* 2 Toiminnot, joita voidaan valita Fn (Toiminto) -painikkeella Valitsee ennalta säädetyt asetukset eri kuvausolosuhteita varten. (Muotokuva/Urheilu/Maisema/Auringonlasku/Yövalotus/ Hämärässä ilman jalustaa/yömuotokuva) Valitsee kohteelle tai tehosteelle sopivan videokuvauksen valotustilan. (P/A/S/M) Ottaa valokuvia valitun tehosteen mukaisen tekstuurin kanssa. (Ei käytössä/lelukamera/pop-väri/posterisaatio/retrovalokuva/pehmeä yläsävy/osaväri/suuri kontrasti (mv)/ Pehmeä tarkennus/hdr-maalaus/täyteläinen mv/ Miniatyyri/Vesiväri/Kuvitus) Analysoi valotuksen, kun kuvataan kasvoja, ja tallentaa toisen kuvan, jossa on vaikuttavampi sommittelu. (Ei käytössä/automaattinen) Valitsee automaattisen kuvaustilan. (Älykäs automaatti/paras automaattisäätö) Valitsee Pehmeä iho -tehosteen ja tehosteen tason. (Ei käytössä/matala/keskisuuri/korkea) Asettaa valokuvien kuvanlaadun. (RAW/RAW ja JPEG/Erittäin hieno/hieno/vakio) Valitsee valokuvien kuvasuhteen. (3:2/16:9) Valitsee valokuvien koon. (L/M/S) * 1 Sisäistä salamaa ei voi käyttää kuvattaessa langattoman salaman kanssa. * 2 Käytettävissä vain, kun käytetään Quick Navia. 24

25 Toiminnot, joita voidaan valita MENUpainikkeella Voit määrittää kameran yleiset perusasetukset tai suorittaa toimintoja, kuten esimerkiksi kuvata ja toistaa kuvia yms. Paina MENU-painiketta ja valitse haluamasi kohde painamalla säädinpyörässä v/v/b/b. Paina sitten säädinpyörän keskiosaa. Valitse valikon sivu Valitse valikon vaihtoehto Valokuvausvalikko Toimintoluettelo Kuvakoko Kuvasuhde Laatu Panoraama: Koko Panoraama: Suunta Valitsee valokuvien koon. (L: 24M/M: 10M/S: 4.6M (3:2) L: 20M/M: 8.7M/S: 3.9M (16:9)) Valitsee valokuvien kuvasuhteen. (3:2/16:9) Asettaa valokuvien kuvanlaadun. (RAW/RAW ja JPEG/Erittäin hieno/hieno/vakio) Valitsee panoraamakuvien koon. (Vakio/Leveä) Asettaa panoraamakuvien kuvaussuunnan. (Oikea/Vasen/Ylös/Alas) Zoomaus selk. kuv.* Digitaalizoomaus* Tuottaa parempilaatuisen zoomatun kuvan kuin digitaalinen zoom. (Käytössä/Ei käytössä) Tuottaa zoomattuja kuvia suuremmalla suurennuksella kuin Zoomaus selk. kuv. (Käytössä/Ei käytössä) 25

26 Pitkän valotuksen KV Suuren ISO:n KV AF-valaisin Toiminnot, joita voidaan valita MENU-painikkeella Asettaa kohinanvaimennuskäsittelyn otoksille, joiden valotusaika on vähintään 1 sekunti. (Käytössä/Ei käytössä) Asettaa kohinanvaimennuskäsittelyn suuren herkkyyden kuvausta varten. (Normaali/Pieni/Ei käytössä) Asettaa AF-valaisimen, joka antaa valoa hämärään kohtaukseen tarkennuksen helpottamiseksi. (Automaattinen/Ei käytössä) * Käytettävissä vain, kun [Älykäs telejatke/zoom] -asetuksena (sivu 28) on [Zoom]. Väriavaruus AEL sulkimella Muisti Videokuvausvalikko Muuttaa värintoistoaluetta. (srgb/adobergb) Määrittää, säädetäänkö valotusta painamalla suljinpainike puoliväliin. Tämä on kätevää, kun haluat säätää tarkennusta ja valotusta erikseen. (Käytössä/Ei käytössä) Rekisteröi usein käytettyjen tilojen ja asetusten yhdistelmät ja sallii näiden yhdistelmien helpon palautuksen tilapyörää käyttämällä. (1/2/3) Tiedostomuoto Tallennusasetus SteadyShot Autom. hidas suljin Valitsee videotiedostomuodon. (AVCHD/MP4) Valitsee tallennettavan videoruudun laadun ja koon. (60i 24M(FX)/50i 24M(FX)/60i 17M(FH)/50i 17M(FH)/60p 28M(PS)/50p 28M(PS)/24p 24M(FX)/25p 24M(FX)/24p 17M(FH)/25p 17M(FH)/ M/VGA 3M) Asettaa SteadyShot-toiminnon. (Käytössä/Ei käytössä) Valitsee, säädetäänkö suljinnopeutta automaattisesti videokuvauksen aikana, jos kohde on tumma. (Käytössä/Ei käytössä) 26

27 Toiminnot, joita voidaan valita MENU-painikkeella Ääniasetus Tuulen äänen vaim. Valitsee, tallennetaanko ääntä videokuvauksen aikana. (Käytössä/Ei käytössä) Vähentää tuulen kohinaa videotallennuksen aikana. (Käytössä/Ei käytössä) Räätälöintivalikko NDER/LCD-asetus Punasilm. vähennys Apuviiva Automaatt. katselu Kun käytetään etsintä (myydään erikseen), määrittää tavan, jolla vaihdetaan etsimen ja nestekidenäytön välillä. (Automaattinen/Manuaalinen) Vähentää punasilmäisyyttä, kun käytetään salamaa. (Käytössä/Ei käytössä) Asettaa ristikkonäytön, jotta kohdistus rakenteelliseen ääriviivaan voidaan ottaa käyttöön. (Kolm. sääntö -ruud./suora ruudukko/vino ja suora ruud./ei käytössä) Näyttää otetun kuvan kuvauksen jälkeen. Voit valita, miten pitkään kuvaa näytetään. (10 sekuntia/5 sekuntia/2 sekuntia/ei käytössä) Toimintoluettelo DISP-painike (Näyttö) DISP-painike (Etsin) Korostustaso* Korostusväri Käsitarkennusapu Asettaa nestekidenäytön tilat, jotka voidaan valita painamalla säädinpyörässä DISP. (Graaf. näyttö/näytä kaikki tiedot./ei näyttötietoja/taso/ Histogrammi/Etsin) Asettaa etsinnäytön tilat, jotka voidaan valita painamalla säädinpyörässä DISP etsintä (myydään erikseen) käytettäessä. (Graaf. näyttö/näytä kaikki tiedot./ei näyttötietoja/taso/ Histogrammi) Korostaa tarkennettujen alueiden ääriviivoja tietyllä värillä. (Korkea/Keskisuuri/Matala/Ei käytössä) Asettaa korostustoiminnossa käytettävän värin. (Punainen/Keltainen/Valkoinen) Näyttää suurennetun kuvan, kun tarkennetaan käsin. (Käytössä/Ei käytössä) 27

Käyttöoppaasi. SONY DSC-TX5 http://fi.yourpdfguides.com/dref/2806902

Käyttöoppaasi. SONY DSC-TX5 http://fi.yourpdfguides.com/dref/2806902 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Sisällysluettelo Toimintohaku Asetusten haku Hakemisto. Käsikirja. Mobile HD Snap -kamera MHS-TS10/TS20/TS20K. 2010 Sony Corporation 4-261-657-12(1)

Sisällysluettelo Toimintohaku Asetusten haku Hakemisto. Käsikirja. Mobile HD Snap -kamera MHS-TS10/TS20/TS20K. 2010 Sony Corporation 4-261-657-12(1) Käsikirja Mobile HD Snap -kamera MHS-TS10/TS20/TS20K 2010 Sony Corporation 4-261-657-12(1) FI Käsikirjan käyttäminen Voit siirtyä vastaavalle sivulle napsauttamalla oikealla puolella olevaa painiketta.

Lisätiedot

Käyttöopas/ Vianetsintä

Käyttöopas/ Vianetsintä Digitaalinen stillkamera Käyttöopas/ Vianetsintä Käyttöohjeet Lue tämä käsikirja ja "Lue tämä ension" (erillinen ohjevihkonen) huolella ennen kameran käytön aloittamista ja säilytä ne tulevaa käyttöä varten.

Lisätiedot

Kameran käyttöopas SUOMI. Lue tämä opas, ennen kuin käytät kameraa. Säilytä opas myöhempää käyttöä varten. IXUS 105-kameran kuva

Kameran käyttöopas SUOMI. Lue tämä opas, ennen kuin käytät kameraa. Säilytä opas myöhempää käyttöä varten. IXUS 105-kameran kuva Kameran käyttöopas IXUS 105-kameran kuva SUOMI Lue tämä opas, ennen kuin käytät kameraa. Säilytä opas myöhempää käyttöä varten. Pakkauksen sisällön tarkastaminen Tarkista, sisältääkö kameran pakkaus seuraavat

Lisätiedot

DIGITAALIKAMERA. Käyttöohje

DIGITAALIKAMERA. Käyttöohje DIGITAALIKAMERA Käyttöohje Fi Tietoja tavaramerkeistä Microsoft, Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä tai tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.

Lisätiedot

Kameran käyttöohjeet Lue tämä ensin

Kameran käyttöohjeet Lue tämä ensin 2-677-030-41(1) Kameran käyttöohjeet Lue tämä ensin Laajat käyttömahdollisuudet: Kiintolevyllä varustettu Handycam 10 Aloittaminen 13 Easy Handycam 22 Kuvaus/ toisto 28 Asetustoimintojen käyttäminen 46

Lisätiedot

e_kb485.book Page 0 Wednesday, July 1, 2009 2:10 PM

e_kb485.book Page 0 Wednesday, July 1, 2009 2:10 PM e_kb485.book Page 0 Wednesday, July 1, 2009 2:10 PM Haluamme kiittää sinua tämän PENTAX-digitaalikameran hankinnasta. Ennen kameran käyttöä sinun kannattaa lukea tämä käyttöopas, jotta pystyt hyödyntämään

Lisätiedot

DIGITAALIKAMERA. Käyttöopas

DIGITAALIKAMERA. Käyttöopas DIGITAALIKAMERA Käyttöopas Fi COOLPIX S9500/S9400:n suositellut toiminnot p Pikatehosteet... A32 Voit käyttää kuviin useita eri tehosteita heti sulkimen laukaisun jälkeen. Samalla kun tarkistat kuvan lopputuloksen

Lisätiedot

SUOMI. Kameran käyttöopas. Aloitusopas s. 7. Tutustu huolellisesti Turvaohjeisiin (sivut 194 201).

SUOMI. Kameran käyttöopas. Aloitusopas s. 7. Tutustu huolellisesti Turvaohjeisiin (sivut 194 201). SUOMI Kameran käyttöopas Aloitusopas s. 7 Tutustu huolellisesti Turvaohjeisiin (sivut 194 201). Pakkauksen sisällön tarkastaminen Pakkaus sisältää seuraavat osat. Jos jokin osista puuttuu, ota yhteyttä

Lisätiedot

Tekijänoikeudet Kameran käyttäjille Tuotemerkit

Tekijänoikeudet Kameran käyttäjille Tuotemerkit e_kb448.book Page 0 Monday, August 6, 2007 3:59 PM Haluamme kiittää sinua PENTAX -digitaalikameran hankinnasta. Ennen kameran käyttöä sinun kannattaa lukea tämä käyttöopas, jotta pystyt hyödyntämään kaikki

Lisätiedot

CEL-SR3XA260. HD-videokamera. Käyttöopas

CEL-SR3XA260. HD-videokamera. Käyttöopas CEL-SR3XA260 HD-videokamera Käyttöopas Y Johdanto Tärkeitä käyttöohjeita VAROITUS! VAROITUS! SÄHKÖISKUVAARAN VUOKSI ÄLÄ IRROTA ETU- TAI TAKAKANTTA. KAMERAN SISÄLLÄ EI OLE KÄYTTÄJÄN HUOLLETTAVAKSI TARKOITETTUJA

Lisätiedot

Digitaalikamera. Käyttöopas. Lue käyttöopas ennen kameralla kuvaamista, jotta pääset selville kameran kaikista ominaisuuksista.

Digitaalikamera. Käyttöopas. Lue käyttöopas ennen kameralla kuvaamista, jotta pääset selville kameran kaikista ominaisuuksista. Digitaalikamera Käyttöopas Lue käyttöopas ennen kameralla kuvaamista, jotta pääset selville kameran kaikista ominaisuuksista. Kiitoksia siitä, että olet hankkinut PENTAX digitaalikameran. Ennen kameran

Lisätiedot

CEL-SP3PA261. Digitaalinen videokamera. Käyttöopas

CEL-SP3PA261. Digitaalinen videokamera. Käyttöopas CEL-SP3PA261 Digitaalinen videokamera Käyttöopas Johdanto Tärkeitä käyttöohjeita VAROITUS! SÄHKÖISKUVAARAN VUOKSI ÄLÄ IRROTA ETU- TAI TAKAKANTTA. KAMERAN SISÄLLÄ EI OLE KÄYTTÄJÄN HUOLLETTAVAKSI TARKOITETTUJA

Lisätiedot

SH-2. Käyttöopas DIGITAALIKAMERA

SH-2. Käyttöopas DIGITAALIKAMERA DIGITAALIKAMERA SH-2 Käyttöopas Kiitämme Olympus-digitaalikameran hankinnasta. Lue nämä ohjeet huolellisesti ennen kuin alat käyttää uutta kameraasi. Siten pystyt hyödyntämään kameran suorituskykyä parhaalla

Lisätiedot

Käyttöohje DIGITAALIKAMERA XZ-10

Käyttöohje DIGITAALIKAMERA XZ-10 DIGITAALIKAMERA XZ-10 Käyttöohje Kiitämme Olympus-digitaalikameran hankinnasta. Lue nämä ohjeet huolellisesti, ennen kuin alat käyttää uutta kameraasi. Siten pystyt hyödyntämään kameran suorituskykyä parhaalla

Lisätiedot

Kameran käyttöohjeet CCD-TRV238E/TRV438E DCR-TRV270E/TRV285E. Downloaded From VideoCamera-Manual.com Manuals. Lue tämä ensin

Kameran käyttöohjeet CCD-TRV238E/TRV438E DCR-TRV270E/TRV285E. Downloaded From VideoCamera-Manual.com Manuals. Lue tämä ensin 2-515-261-33(1) Kameran käyttöohjeet Lue tämä ensin Videokamera/Digitaalinen videokamera CCD-TRV238E/TRV438E DCR-TRV270E/TRV285E 2005 Sony Corporation Lue tämä ensin Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti

Lisätiedot

SP-100EE. Käyttöopas DIGITAALIKAMERA

SP-100EE. Käyttöopas DIGITAALIKAMERA DIGITAALIKAMERA SP-100EE Käyttöopas Kiitämme Olympus-digitaalikameran hankinnasta. Lue nämä ohjeet huolellisesti, ennen kuin alat käyttää uutta kameraasi. Siten pystyt hyödyntämään kameran suorituskykyä

Lisätiedot

WB850F/WB855F. Napsauta aihetta. Perusvianmääritys. Pikaohje. Sisällys. Perustoiminnot. Edistyneet toiminnot GPS. Kuvausasetukset.

WB850F/WB855F. Napsauta aihetta. Perusvianmääritys. Pikaohje. Sisällys. Perustoiminnot. Edistyneet toiminnot GPS. Kuvausasetukset. Nämä käyttöohjeet kuvaavat kameran käytön yksityiskohtaisesti. Lue tämä käsikirja huolella. Napsauta aihetta Perusvianmääritys Pikaohje Sisällys Perustoiminnot Edistyneet toiminnot GPS WB850F/WB855F Kuvausasetukset

Lisätiedot

DIGITAALIKAMERA. Käyttöohje

DIGITAALIKAMERA. Käyttöohje DIGITAALIKAMERA Käyttöohje Fi Tietojen löytäminen Etsi haluamiasi tietoja seuraavista: i Usein kysyttyjen kysymysten hakemisto s. iv ix Tiedätkö, mitä haluat tehdä, mutta et tiedä tarvittavan toiminnon

Lisätiedot

Sisällys. 1. Kameran valmistelu ja käytön kulku. 2. Kuvaus etsimen avulla. 3. Kuvaaminen live-näkymän avulla. 4. Valokuvien ja videoiden näyttäminen

Sisällys. 1. Kameran valmistelu ja käytön kulku. 2. Kuvaus etsimen avulla. 3. Kuvaaminen live-näkymän avulla. 4. Valokuvien ja videoiden näyttäminen Sisällys Tehtävien pikahakemisto DIGITAALIKAMERA 1. Kameran valmistelu ja käytön kulku 2. Kuvaus etsimen avulla 3. Kuvaaminen live-näkymän avulla Käyttöopas 4. Valokuvien ja videoiden näyttäminen 5. Perustoiminnot

Lisätiedot

Käyttöohjeet. Blu-ray Disc / DVD Player BDP-S350 3-452-776-51(1)

Käyttöohjeet. Blu-ray Disc / DVD Player BDP-S350 3-452-776-51(1) 3-452-776-51(1) z Seuraavasta osoitteesta löydät Sonyn tuotteita koskevia hyödyllisiä vinkkejä, vihjeitä ja tietoja: www.sony-europe.com/myproduct Käyttöohjeet 3-452-776-51(1) Blu-ray Disc / DVD Player

Lisätiedot

2. Muut kuvausvaihtoehdot. 3. Salamakuvaus. 4. Videoiden kuvaus ja katselu. 5. Katseluvaihtoehdot. 8. Kuvien tulostaminen. 9.

2. Muut kuvausvaihtoehdot. 3. Salamakuvaus. 4. Videoiden kuvaus ja katselu. 5. Katseluvaihtoehdot. 8. Kuvien tulostaminen. 9. Perusopas Tehtävien pikahakemisto DIGITAALIKAMERA 1. Sisällysluettelo Perusvalokuvaus/usein käytetyt vaihtoehdot 2. Muut kuvausvaihtoehdot Käyttöohje 3. Salamakuvaus 4. Videoiden kuvaus ja katselu 5. Katseluvaihtoehdot

Lisätiedot

User Manual WB650/WB660. Napsauta aihetta. Pikaviite. Sisällys. Perustoiminnot. Edistyneet toiminnot. Kuvausasetukset. Toistaminen/Muokkaaminen

User Manual WB650/WB660. Napsauta aihetta. Pikaviite. Sisällys. Perustoiminnot. Edistyneet toiminnot. Kuvausasetukset. Toistaminen/Muokkaaminen Nämä käyttöohjeet kuvaavat kameran käytön yksityiskohtaisesti. Lue tämä käsikirja huolella. Napsauta aihetta User Manual WB650/WB660 Pikaviite Sisällys Perustoiminnot Edistyneet toiminnot Kuvausasetukset

Lisätiedot

Käyttöopas. Multi-Track Linear PCM -tallennin LS-100. Multi-Track Linear PCM -tallennin

Käyttöopas. Multi-Track Linear PCM -tallennin LS-100. Multi-Track Linear PCM -tallennin Multi-Track Linear PCM -tallennin LS-100 Multi-Track Linear PCM -tallennin Käyttöopas Kiitos, että ostit Multi-Track Linear PCM -tallentimen. Lue tämä opas huolellisesti, jotta osaat käyttää tuotetta asianmukaisesti

Lisätiedot

Käyttöohje. Käyttöohje DIGITAALIKAMERA. Perusopas. 3. Salamakuvaus. 4. Videoiden kuvaus ja katselu. 5. Katseluvaihtoehdot. 6.

Käyttöohje. Käyttöohje DIGITAALIKAMERA. Perusopas. 3. Salamakuvaus. 4. Videoiden kuvaus ja katselu. 5. Katseluvaihtoehdot. 6. Käyntiosoite: Tavaratoimitukset: Postiosoite: http://www.olympus.com/ Consumer Product Division Wendenstrasse 14 18, 20097 Hamburg, Germany Puhelin: +49 40 23 77 3-0/Faksi: +49 40 23 07 61 Bredowstrasse

Lisätiedot

SZ-16/DZ-105. Käyttöohje DIGITAALIKAMERA

SZ-16/DZ-105. Käyttöohje DIGITAALIKAMERA DIGITAALIKAMERA SZ-16/DZ-105 Käyttöohje Kiitämme Olympus-digitaalikameran hankinnasta. Lue nämä ohjeet huolellisesti, ennen kuin alat käyttää uutta kameraasi. Siten pystyt hyödyntämään kameran suorituskykyä

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. OLYMPUS FE-45 http://fi.yourpdfguides.com/dref/4293909

Käyttöoppaasi. OLYMPUS FE-45 http://fi.yourpdfguides.com/dref/4293909 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Digitaalikamera. Käyttöopas. Lue käyttöopas ennen kameralla kuvaamista, jotta pääset selville kameran kaikista ominaisuuksista.

Digitaalikamera. Käyttöopas. Lue käyttöopas ennen kameralla kuvaamista, jotta pääset selville kameran kaikista ominaisuuksista. Digitaalikamera Käyttöopas Lue käyttöopas ennen kameralla kuvaamista, jotta pääset selville kameran kaikista ominaisuuksista. Haluamme kiittää sinua tämän RICOH WG-M1 -digitaalikameran hankinnasta. Ennen

Lisätiedot

DIGITAALINEN SANELULAITE YKSITYISKOHTAISET OHJEET

DIGITAALINEN SANELULAITE YKSITYISKOHTAISET OHJEET DIGITAALINEN SANELULAITE YKSITYISKOHTAISET OHJEET Kiitos, että ostit Olympuksen digitaalisen äänitallentimen. Näissä ohjeissa on lisätietoja tuotteen oikein käyttämisestä ja turvallisesti. Säilytä ohjeet

Lisätiedot

Pikaopas. Sarjanumero on kameran pohjassa.

Pikaopas. Sarjanumero on kameran pohjassa. Pikaopas Sarjanumero on kameran pohjassa. Pakkauksen sisällön tarkistaminen GR II Salamakenkä (kiinnitetty kameraan) Ladattava akku (DB 65) USB-muuntaja (AC-U1) g USB-kaapeli g Käsihihna Virtapistoke g

Lisätiedot