Digitaalinen kamera vaihdettavalla objektiivilla

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Digitaalinen kamera vaihdettavalla objektiivilla"

Transkriptio

1 (1) Digitaalinen kamera vaihdettavalla objektiivilla Kameran valmisteleminen Ennen käyttöä Kuvaaminen Käyttöopas A-kiinnityksellä Kuvaustoiminnon käyttäminen Katselutoiminnon käyttäminen Asetusten muuttaminen Kuvien katselu tietokoneessa Kuvien tulostaminen Muut Hakemisto Tätä tuotetta koskevia lisätietoja ja usein esitettyjä kysymyksiä on asiakastuen www-sivustolla Sony Corporation

2 VAROITUS Suojaa laite sateelta ja kosteudelta tulipalo- ja sähköiskuvaaran pienentämiseksi. TÄRKEITÄ TURVALLISUUS- OHJEITA SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET VAARA NOUDATA NÄITÄ OHJEITA HUOLELLISESTI TULIPALON TAI SÄHKÖISKUN VAARAN PIENENTÄMISEKSI Jos pistoke ei sovi pistorasiaan, käytä pistorasiaan sopivaa pistokesovitinta. VAROITUS Akku Epäasiallinen käsittely saattaa vahingoittaa akkua, minkä seurauksena voi olla tulipalo tai palovammoja. Huomioi seuraavat varoitukset. Akkua ei saa purkaa. Akkua ei saa murskata eikä siihen saa kohdistaa iskuja. Älä lyö akkua vasaralla, pudota sitä tai astu sen päälle. Akku on suojattava oikosuluilta. Suojaa akun navat siten, että ne eivät pääse kosketuksiin metalliesineiden kanssa. Akku on säilytettävä alle 60 C:n lämpötilassa. Akku on suojattava suoralta auringonvalolta. Akkua ei saa jättää autoon, joka on pysäköity aurinkoon. Akkua ei saa hävittää polttamalla. Älä käsittele vahingoittuneita tai vuotavia litium-ioniakkuja. Lataa akku käyttämällä alkuperäistä Sony-akkulaturia tai muuta sopivaa laturia. Säilytä akku poissa pienten lasten ulottuvilta. Säilytettävä kuivassa paikassa. Vaihda vain samanlaiseen akkuun tai Sonyn suosittelemaan vastaavaan tuotteeseen. Hävitä käytetyt akut viipymättä ohjeissa kuvatulla tavalla. Akkulaturi Vaikka CHARGE-valo ei palaisikaan, akkulaturiin tulee verkkovirta niin kauan kuin se on kytkettynä pistorasiaan. Jos akkulaturin käytön yhteydessä ilmenee ongelmia, katkaise virta välittömästi irrottamalla pistoke pistorasiasta. Jos verkkojohto on toimitettu, sitä saa käyttää vain tämän laitteen kanssa, eikä sitä tulisi käyttää muiden laitteiden kanssa. 2

3 Euroopassa oleville asiakkaille Ilmoitus EU-maiden asiakkaille Tuotteen valmistaja on Sony Corporation, Konan Minato-ku Tokyo, Japan. EMC-merkinnän ja tuoteturvan valtuutettu edustaja on Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, Stuttgart, Germany. Huolto- tai takuuasioihin liittyvät kysymykset voitte lähettää erillisessä huoltokirjassa tai takuuasiakirjassa mainittuun osoitteeseen. Tämä tuote on testattu ja sen on todettu olevan EMC-direktiivin raja-arvojen mukainen käytettäessä liitäntäkaapelia, jonka pituus on alle 3 metriä. Huomautus Tietyntaajuiset sähkömagneettiset kentät voivat vaikuttaa tämän kameran kuvaan ja ääneen. Huomautus Jos staattinen sähkö tai sähkömagneettinen kenttä aiheuttaa tiedonsiirron keskeytymisen (epäonnistumisen), käynnistä sovellusohjelma uudelleen tai irrota tiedonsiirtokaapeli (esimerkiksi USB-kaapeli) ja kytke se uudelleen. Käytöstä poistettujen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden hävittäminen (koskee Euroopan yhteisön ja muiden Euroopan maiden jätehuoltoa) Tämä laitteeseen tai sen pakkaukseen merkitty symboli tarkoittaa, että laitetta ei saa käsitellä kotitalousjätteenä. Sen sijaan laite on toimitettava sähkö ja elektroniikkalaitteiden kierrätyksestä huolehtivaan keräys- ja kierrätyspisteeseen. Varmistamalla, että tämä laite hävitetään asianmukaisesti, voit auttaa estämään mahdollisia ympäristö- ja terveyshaittoja, joita muuten voi aiheutua laitteen epäasianmukaisesta käsittelystä. Materiaalien kierrätys säästää luonnonvaroja. Lisätietoja laitteen käsittelystä, talteenotosta ja kierrätyksestä on saatavilla paikallisilta ympäristöviranomaisilta, jätehuoltokeskuksesta tai liikkeestä, josta laite on ostettu. 3

4 Käytöstä poistettujen paristojen hävitys (koskee Euroopan unionia sekä muita Euroopan maita, joissa on erillisiä keräysjärjestelmiä) Tämä symboli paristossa tai sen pakkauksessa tarkoittaa, ettei paristoa lasketa normaaliksi kotitalousjätteeksi. Tietyissä paristoissa tätä symbolia voidaan käyttää yhdessä kemikaalia ilmaisevan symbolin kanssa. Paristoon on lisätty kemikaaleja elohopea (Hg) ja lyijyä (Pb) ilmaisevat symbolit, jos paristo sisältää enemmän kuin 0,0005 % elohopeaa tai enemmän kuin 0,004 % lyijyä. Varmistamalla, että paristo poistetaan käytöstä asiaan kuuluvalla tavalla, estetään mahdollisia negatiivisia vaikutuksia luonnolle ja ihmisten terveydelle, joita paristojen väärä hävittäminen saattaa aiheuttaa. Materiaalien kierrätys auttaa säästämään luonnonvaroja. Mikäli tuotteen turvallisuus, suorituskyky tai tietojen säilyminen vaatii, että paristo on kiinteästi kytketty laitteeseen, tulee pariston vaihto suorittaa valtuutetun huollon toimesta. Jotta varmistetaan, että käytöstä poistettu tuote käsitellään asianmukaisesti, tulee tuote viedä käytöstä poistettujen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden vastaanottopisteeseen. Muiden paristojen osalta tarkista käyttöohjeesta miten paristo irroitetaan tuotteesta turvallisesti. Toimita käytöstä poistettu paristo paristojen vastaanottopisteeseen. Lisätietoja tuotteiden ja paristojen kierrätyksestä saa paikallisilta viranomaisilta, jäteyhtiöistä tai liikkeestä, josta tuote on ostettu. 4

5 Kameran käyttöön liittyviä huomautuksia Kuvaaminen Tässä kamerassa on kaksi kuvaustapaa: nestekidenäyttötila, jossa käytetään nestekidenäyttöä, ja etsintila, jossa käytetään etsintä. Tallennettu kuva voi olla erilainen kuin kuva, jonka näit ennen tallennusta. Huomautuksia kameran kanssa käytettävissä olevista toiminnoista Jos haluat tarkistaa, onko kyseessä i -yhteensopiva laite vai i -yhteensopiva laite, etsi seuraavia merkintöjä kameran pohjasta i -yhteensopiva laite:60i i -yhteensopiva laite:50i Saatat tuntea epämukavia oireita, kuten silmien rasitusta, pahoinvointia tai väsymystä, kun katsot kameralla kuvattuja 3D-kuvia 3D-yhteensopivilla näytöillä. Kun katsot 3D-kuvia, suosittelemme, että pidät taukoja säännöllisin väliajoin. Koska tarvittavien taukojen määrä ja niiden välinen aika vaihtelee henkilön mukaan, selvitä itse, kuinka paljon taukoja tarvitset. Jos tunnet olosi sairaaksi, lopeta 3D-kuvien katsominen ja ota yhteys lääkäriin tarvittaessa. Katso myös lisätietoja yhdistetyn laitteen käyttöoppaasta tai sen kanssa käytetystä ohjelmistosta. Lapsen näkö saattaa olla altis häiriöille (varsinkin alle kuusivuotiaana). Tästä syystä kannattaa keskustella asiantuntijan, kuten lastenlääkärin tai silmälääkärin, kanssa, ennen kuin annat lasten katsoa 3D-kuvia. Varmista, että lapsesi noudattavat yllä mainittuja varotoimia. Kuvauksen sisältöä ei korvata Kuvauksen sisältöä ei voida korvata, vaikka kuvaus tai toisto epäonnistuisi esimerkiksi kameran tai muistikortin virheellisen toiminnan vuoksi. Varmuuskopiointisuositus Tietojen katoamisen vaaran ehkäisemiseksi kopioi aina tiedot toiselle tallennusvälineelle (varmuuskopiointi). Nestekidenäyttöä, sähköistä etsintä, linssiä ja kuva-anturia koskevia huomautuksia Nestekidenäyttö ja sähköinen etsin on valmistettu erittäin hienoa tarkkuustekniikkaa käyttäen, niin että yli 99,99 % kuvapisteistä on toimivia. Nestekidenäytössä ja sähköisessä etsimessä voi kuitenkin näkyä jatkuvasti joitakin hyvin pieniä mustia tai kirkkaita pisteitä (valkoisia, punaisia, sinisiä tai vihreitä). Nämä valmistuksessa syntyneet pisteet ovat normaaleja eivätkä vaikuta kuvaamiseen millään tavalla. Kun muutat etsimen tarkennusta, näyttö voi välkkyä punaisena, vihreänä tai sinisenä. Tämä ei ole vika. Nämä välkähdykset eivät näy tallennetussa kuvassa. Älä jätä kameraa auringonvaloon tai ota kuvia aurinkoa vasten pitkän aikaa. Sisäinen mekanismi saattaa vahingoittua. Kamerasta lähellä olevaan kohteeseen kohdistuva auringonvalo voi sytyttää kohteen palamaan. Kuvat voivat laahautua jäljessä kylmissä olosuhteissa. Tämä ei ole vika. Näyttö voi pimentyä väliaikaisesti, kun kamera kytketään päälle kylmissä olosuhteissa. Näyttö toimii normaalisti, kun kamera lämpenee. Huomautus objektiivien ja varusteiden käytöstä On suositeltavaa käyttää Sony-objektiiveja ja -varusteita*, jotka on tarkoitettu tukemaan tämän kameran ominaisuuksia. Muiden valmistajien tuotteiden käyttäminen saattaa saada aikaan sen, että kamera ei toimi täysin odotetulla tavalla, tai voi johtaa ongelmiin tai kameran toimintahäiriöihin. * Mukaan lukien Konica Minolta -tuotteet. 5

6 Huomautuksia pitkäaikaisesta tallentamisesta Jos kuvaat pitkän aikaa, kameran lämpötila nousee. Jos lämpötila nousee yli tietyn rajan, näytössä näkyy - merkki ja kamera sammuu automaattisesti. Jos virta sammuu, anna kameran olla käyttämättä ainakin 10 minuuttia, jotta kameran sisäinen lämpötila laskee turvalliselle tasolle. Ympäristön lämpötilan ollessa korkea, kameran lämpötila nousee nopeasti. Kun kameran lämpötila nousee, kuvanlaatu saattaa heikentyä. Kameran lämpötilan laskemista kannattaa odottaa ennen kuvaamisen jatkamista. Kameran pinta saattaa lämmetä. Tämä ei ole vika. Huomautuksia videoiden toistamisesta muissa laitteissa Tämä kamera käyttää MPEG-4 AVC/ H.264 High Profile -asetusta AVCHDmuotoiseen tallennukseen. AVCHDmuodossa tallennettuja videoita ei voi toistaa seuraavilla laitteilla. Muut AVCHD-muodon kanssa yhteensopivat laitteet eivät tue High Profile -asetusta Laitteet, jotka eivät ole yhteensopivia AVCHD-muodon kanssa Tämä kamera käyttää myös MPEG-4 AVC/H.264 Main Profile -asetusta MP4- muotoiseen tallennukseen. Tästä syystä MP4-muodossa tallennettuja videoita ei voi toistaa muuta kuin laitteilla, jotka tukevat MPEG-4 AVC/H.264 -muotoa. Levyjä, jotka on tallennettu HDkuvanlaadulla (teräväpiirtolaatu) voi toistaa vain AVCHD-muodon kanssa yhteensopivilla laitteilla. DVD-soittimet tai -tallentimet eivät voi toistaa HDlaatuisia levyjä, koska ne eivät ole yhteensopivia AVCHD-muodon kanssa. DVD-soittimet tai -tallentimet eivät myös ehkä pysty poistamaan HDlaatuisia levyjä laitteesta. Tekijänoikeutta koskeva varoitus Televisio-ohjelmat, elokuvat, videonauhat ja muut materiaalit voivat olla tekijänoikeuksien suojaamia. Niiden luvaton kuvaaminen voi olla tekijänoikeuslakien vastaista. Tässä oppaassa käytetyt kuvat Tämän oppaan esimerkeissä käytetyt kuvat ovat jäljennettyjä kuvia eikä niitä ole otettu tällä kameralla. Tietoja teknisistä tiedoista, jotka on kuvattu tässä käyttöoppaassa Tässä käyttöoppaassa mainitut suorituskykyä ja teknisiä asioita koskevat tiedot on määritetty seuraavien ehtojen mukaisesti, ellei toisin ole mainittu tässä käyttöoppaassa: tavallisessa ympäristön lämpötilassa 25 ºC ja käyttämällä akkua, jota varattiin tunti noin CHARGE-valon sammumisen jälkeen. 6

7 Sisällysluettelo Kameran valmisteleminen Kameran käyttöön liittyviä huomautuksia... 5 Mukana tulleiden varusteiden tarkastaminen Osien tunnistaminen Akun lataaminen Akun/muistikortin (myydään erikseen) asettaminen paikalleen Objektiivin kiinnittäminen Kameran valmisteleminen Mukana tulleiden varusteiden käyttäminen Tallennettavissa olevien kuvien määrän tarkistaminen Puhdistaminen Ennen käyttöä Näyttöilmaisimet Näyttötilan vaihtaminen nestekidenäytön ja sähköisen etsimen välillä Tallennustietojen näytön vaihtaminen (DISP) Tallennustietojen näyttö (Yksityiskohtainen näyttö/ Tallennustiedot (Live View)) Tallennustietojen näyttö (Etsin) Toiminnon/asetuksen valitseminen Toiminnon valitseminen Fn (Toiminto) -painikkeella Fn (Toiminto) -painikkeella valittavat toiminnot Painikkeella MENU valittavat toiminnot Kuvaaminen Kuvaaminen kameraa tärisyttämättä Oikea asento SteadyShot-toiminnon käyttäminen Jalustan käyttäminen Kuvaaminen automaattiasetuksella Kuvaaminen oikealla asetuksella automaattisesti Kuvaaminen asetuksilla, joita kamera säätää automaattisesti Kuvaaminen kohteelle sopivalla asetuksella Kuvaaminen valotusohjelman mukaisilla esiasetuksilla (Valotusohjelma)

8 Kuvaustoiminnon käyttäminen Kuvaaminen tehostesuodattimella erilaisten tekstuurien saamiseksi (Kuvatehoste) Panoraamakuvien ottaminen (Pyyhkäisykuvaus) Kuvaaminen yhtäjaksoisesti suurella nopeudella (Telezoomauksena Sarjakuvaus, AE-ensisijainen) Kuvan ottaminen haluamallasi tavalla (valotustila) Ohjelmoitava automaattikuvaus Kuvaaminen taustan sumennusta kontrolloimalla (aukkoprioriteetti) Liikkuvan kohteen kuvaaminen eri tavoilla (valotusajan ensisijaisuus) Kuvaaminen manuaalisesti säädetyllä valotuksella (manuaalinen valotus) Jälkien kuvaaminen pitkällä valotusajalla (BULB) Videoiden tallentaminen Videon käytettävissä oleva tallennusaika Huomautuksia videoiden yhtäjaksoisesta tallentamisesta Tarkennusmenetelmän valitseminen Automaattisen tarkennuksen käyttäminen Kuvaaminen halutulla sommitelmalla (tarkennuksen lukitus) Tarkennustavan valitseminen kohteen liikkeen mukaisesti (automaattitarkennustila) Tarkennusalueen valitseminen (AF-alue) Tarkennuksen säätäminen manuaalisesti (käsitarkennus) Tarkennuksen tarkistaminen kuvaa suurentamalla Kasvojen tunnistaminen Kasvontunnistustoiminnon käyttäminen Hymyjen kuvaaminen (hymysuljin) Salaman käyttäminen Langaton salamakuvaus Kuvan kirkkauden säätäminen (valotus, salamakorjaus, mittaus) Kuvaaminen kiinteää kirkkautta käyttämällä (AElukko)

9 Kirkkauden korjauksen käyttäminen koko kuvassa (valotuskorjaus) Salamavalon määrän säätäminen (salamakorjaus) Salamanohjaustilan valitseminen salaman valomäärän asettamista varten (salamanohjaus) Kuvauskohteen kirkkauden mittausmenetelmä (mittaustapa) ISO-arvon asettaminen Kuvan kirkkauden ja kontrastin korjaaminen automaattisesti (D-alue) Kuvan kirkkauden korjaaminen (D-alueen optimointi) Automaattinen korjaus voimakkaalla sävyjyrkkyydellä (automaattinen korkea dynaaminen alue) Kuvankäsittely Halutun kuvankäsittelytavan valitseminen (luova asetus) Värintoistoalueen vaihtaminen (väriavaruus) Värisävyjen säätäminen (valkotasapaino) Valkotasapainon säätäminen tiettyyn valonlähteeseen sopivaksi (automaattinen/valmiiksi asetettu valkotasapaino) Värilämpötilan ja suodatintehosteen asettaminen (värilämpötila/värisuodatin) Värisävyjen tallentaminen (räätälöity valkotasapaino) Kuvanottotavan valitseminen Yhden kuvan kuvaaminen Sarjakuvaus Itselaukaisimen käyttäminen Kuvien kuvaaminen valotuksen muuttuessa (valotushaarukka) Kuvaaminen valkotasapainohaarukan kanssa (WBhaarukka)

10 Katselutoiminnon käyttäminen Asetusten muuttaminen Kuvien katselu tietokoneessa Kuvien tulostaminen Kuvien katsominen Tallennettujen kuvien tietojen tarkistaminen Kuvien suojaaminen (suojaa) Kuvien poistaminen (poista) Kuvien katsominen televisiolla Kuvan koon ja laadun asettaminen Muistikorttitallennustavan asettaminen Kuvakohinan vähennysasetuksen muuttaminen Painikkeiden toiminnon muuttaminen Muiden asetusten muuttaminen Nestekidenäytön ja sähköisen etsimen asetusten määrittäminen Kameran version tarkistaminen Oletusasetusten palauttaminen Tietokoneen käyttäminen Ohjelmiston käyttäminen Kameran kytkeminen tietokoneeseen Videolevyn luominen DPOF:n määrittäminen Muut Tekniset tiedot Vianmääritys Varoitusilmoitukset Varotoimia AVCHD-muoto D-kuvaus Hakemisto

11 Kameran valmisteleminen Mukana tulleiden varusteiden tarkastaminen Suluissa oleva numero tarkoittaa osien määrää. Yleiset varusteet BC-VW1-akkulaturi (1) Verkkojohto (1) (ei USA:ssa ja Kanadassa) Runkotulppa (1) (kiinni kamerassa) Silmäsuppilo (1) (kiinni kamerassa) CD-levy (α-kameran sovellusohjelmisto) (1) Käyttöopas (tämä opas) (1) Kameran valmisteleminen Ladattava akku NP-FW50 (1) USB-kaapeli (1) Olkahihna (1) SLT-A35K DT18-55 mm:n zoom-objektiivi / objektiivin etusuojus (1) / pakkaussuojus (1) SLT-A35Y DT18-55 mm:n zoom-objektiivi / objektiivin etusuojus (1) / pakkaussuojus (1) DT mm:n zoom-objektiivi / objektiivin etusuojus / objektiivin takasuojus (1) / vastavalosuoja (1) 11

12 Osien tunnistaminen Katso yksityiskohtaiset käyttötiedot suluissa olevilta sivuilta. Etupuoli A Suljinpainike (58) B Virtakytkin (28) C Säätöpyörä (75) D Itselaukaisimen valo (119) E Objektiivin koskettimet* F Peili* G Esikatselupainike (76) H Kiinnitin I Kiinteä salama* (98) J Mikrofoni** K Toimintatilan valitsin (58 82) L (Salama) -painike (98) M Objektiivin vapautin (26) N Tarkennustilan kytkin (87, 92) * Älä kosketa suoraan näitä osia. ** Älä peitä tätä osaa videon tallennuksen aikana. 12

13 Takapuoli A Mikrofoni** B Automaattisesti lukittuva lisälaiteliitäntä (101) C MENU-painike (48) D Etsin* (38) E Okulaarin anturit (38) F Diopterin säädin (29) G Nestekidenäyttö (41, 122, 128) H (Toista) -painike (122) I Käytön merkkivalo (21) J Kuvattaessa: Tarkennuksen suurennuspainike (93, 147) Katseltaessa: (Poista) -painike (133) K MOVIE-painike (83) L FINDER/LCD-painike (38, 152) M Kaiutin N Kuva-anturin paikkamerkki (89) O D-RANGE (Dynaaminen alue) -painike (109, 148) P Kuvattaessa: AEL (AE-lukko) -painike (80, 102) Katseltaessa: (Lähennys) -painike (125) Q Kuvattaessa: (Valotus) -painike (103) Katseltaessa: (Loitonnus) -painike (125) / (Hakemistonäyttö) -painike (126) R Kuvattaessa: Fn (Toiminto) -painike (46, 47) Katseltaessa: (Kuvan kääntö) -painike (124) 13 Kameran valmisteleminen

14 S Hallintapainike Kun valikko on käytössä: v/v/b/b-painike (45) Kun valikko on pois käytöstä: DISP (Näyttö) (39, 122) / WB (Valkotasapaino) (114) / (Kuvanotto) (118) / ISO (108) T Hallintapainike (Enter) (45) / AF-painike (91) * Älä kosketa suoraan näitä osia. ** Älä peitä tätä osaa videon tallennuksen aikana. 14

15 Sivut/pohja A REMOTE-liitin Kun liität RM-S1AM/RM- L1AM Kaukosäädin -kaukosäätimen (myydään erikseen) kameraan, aseta Kaukosäädin-pistoke REMOTE-liittimeen siten, että kohdistat pistokkeen navat REMOTE-liittimen napoihin. Varmista, että Kaukosäädinjohto osoittaa eteenpäin. B Koukut olkahihnaa varten (30) C HDMI-liitin (135) D (USB) -liitin (163) E Mikrofoniliitin Kun ulkoinen mikrofoni on liitetty, sisäinen mikrofoni sammutetaan automaattisesti. Kun ulkoinen mikrofoni on kytkettävää virtatyyppiä, mikrofoni saa virtansa kamerasta. F Jalustan liitäntä Käytä jalustaa, jonka ruuvin pituus on alle 5,5 mm. Kameraa ei voi kiinnittää tukevasti jalustaan, jonka ruuvit ovat pidempiä kuin 5,5 mm, ja tällaiset kiinnitysyritykset voivat vaurioittaa kameraa. G Muistikorttipaikka (19) H Akun/muistikorttipaikan kansi (19) I Muistipaikan kansi AC-PW20-verkkolaitteen (myydään erikseen) käyttöä varten Varo, ettei verkkolaitteen johto tartu kanteen, kun suljet sitä. 15 Kameran valmisteleminen

16 Objektiivi DT 18 55mm F3,5 5,6 SAM (Toimitetaan SLT-A35K/A35Y-laitteen mukana) DT mm F4 5,6 SAM (Toimitetaan SLT-A35Y-laitteen mukana) A Tarkennus-rengas B Zoomin rengas C Polttovälialue D Polttovälihakemisto E Objektiivin koskettimet F Tarkennustilan kytkin G Kiinnikehakemisto Objektiivit DT 18 55mm F3,5 5,6 SAM/DT mm F4 5,6 SAM on suunniteltu Sony A-kiinnitys -kameroihin (mallit, joissa on APS-C-kokoinen kuva-anturi). Näitä objektiiveja ei voi käyttää 35 mm:n kameroissa. Jos käytössä on muu objektiivi kuin DT 18 55mm F3,5 5,6 SAM/DT mm F4 5,6 SAM, lisätietoja on objektiivin mukana tulleissa käyttöohjeissa. 16

17 Akun lataaminen Lataa NP-FW50 InfoLITHIUM -akku (mukana) ennen kameran ensimmäistä käyttökertaa. InfoLITHIUM -akku voidaan ladata, vaikka se ei ole aivan tyhjä. Sitä voidaan myös käyttää, vaikka se ei ole aivan täyteen ladattu. 1 Aseta akku akkulaturiin. Paina akkua, kunnes se naksahtaa. 2 Kytke akkulaturi lähimpään pistorasiaan. Valo palaa: Lataus käynnissä Valo pois: Akku ladattu CHARGE-merkkivalo vilkkuu akkua ladattaessa. Täysin tyhjentyneen akun lataamiseen kuluu 25 C:n lämpötilassa noin 250 minuuttia. Yhdysvallat ja Kanada CHARGE-merkkivalo Pistoke Kameran valmisteleminen Muut maat ja alueet kuin Yhdysvallat ja Kanada CHARGE-merkkivalo Verkkojohto 17

18 Huomautuksia Latausaika vaihtelee akun jäljellä olevan kapasiteetin ja latausolosuhteiden mukaan. On suositeltavaa ladata akku 10 C 30 C:n lämpötilassa. Akku ei välttämättä lataudu kunnolla, jos lämpötila on jokin muu. Kytke akkulaturi lähimpään pistorasiaan. Älä yritä ladata akkua uudelleen sen jälkeen, kun se on ladattu, tai kun sitä ei ole käytetty lataamisen jälkeen. Tämä vaikuttaa akun suorituskykyyn. Älä lataa kamerasi akkulaturilla (mukana) minkään muun tyyppisiä akkuja kuin InfoLITHIUM W -sarjan akkuja. Muunlaiset akut voivat vuotaa, ylikuumentua tai räjähtää, jos yrität ladata niitä. Tämä voi aiheuttaa sähköiskun tai palovamman. CHARGE-valon vilkkuminen voi olla merkki akkuvirheestä tai siitä, että käytössä on jokin muu akkutyyppi. Tarkasta, että akku on oikeantyyppinen. Jos akku on oikeantyyppinen, poista akku, aseta sen tilalle uusi tai toinen akku ja tarkasta, toimiiko akkulaturi oikein. Jos akkulaturi toimii oikein, kyseessä saattaa olla akkuvirhe. Akun lataaminen ei ehkä onnistu, jos akkulaturi on likainen. Pyyhi akkulaturi puhtaaksi kuivalla kangaspyyhkeellä tai vastaavalla. Kameran käyttö ulkomailla virtalähteet Voit käyttää kameraa, akkulaturia ja AC-PW20-verkkolaitetta (myydään erikseen) missä tahansa maassa tai alueella, jossa verkkovirta on 100 V 240 V AC, 50/60 Hz. Huomautus Älä käytä muuntajaa, sillä se voi aiheuttaa toimintahäiriöitä. 18

19 Akun/muistikortin (myydään erikseen) asettaminen paikalleen 1 Työnnä akkulokeron kannen avausvipua ja avaa kansi. 2 Työnnä akku paikalleen perille asti ja paina samalla lukitusvipua akun kärjellä. Lukitusvipu Kameran valmisteleminen 3 Työnnä muistikortti kameraan. Työnnä muistikorttia siten, että sen lovi on kuvan osoittamassa kohdassa, kunnes se napsahtaa paikalleen. Varmista, että lovet ovat oikeassa kohdassa. 4 Sulje kansi. 19

20 Käytettävissä olevat muistikortit Tässä kamerassa voi käyttää vain Memory Stick PRO Duo -, Memory Stick PRO-HG Duo - ja SD-muistikortteja, SDHC-muistikortteja ja SDXC-muistikortteja. Tässä kamerassa ei voi käyttää MultiMediaCardkorttia. Kaikkien muistikorttien toimintojen asianmukaista toimintaa ei kuitenkaan voida taata. Memory Stick PRO Duo - ja Memory Stick PRO-HG Duo -muistikortteihin viitataan tässä käyttöoppaassa Memory Stick PRO Duo -muistikortteina, ja SD-muistikortteihin, SDHC-muistikortteihin ja SDXCmuistikortteihin viitataan SD-kortteina tässä Käyttöopas-käyttöoppaassa. Videoita tallennettaessa suositellaan seuraavien muistikorttien käyttämistä. (Mark2) ( Memory Stick PRO Duo -muistikortti (Mark2)) ( Memory Stick PRO-HG Duo -muistikortti) SD-muistikortti, SDHC-muistikortti, SDXC-muistikortti (Luokka 4 tai korkeampi) SDXC-muistikortille tallennettuja kuvia ei voi tuoda tai toistaa tietokoneissa tai AV-laitteissa, jotka eivät ole exfat-yhteensopivia. Varmista, että laite on yhteensopiva exfat-järjestelmän kanssa, ennen kuin liität muistikortin kameraan. Jos liität kameran epäyhteensopivaan laitteeseen, sinua saatetaan pyytää alustamaan kortti. Älä koskaan alusta korttia tällaisen kehotteen nähdessäsi, koska alustaminen poistaa kaikki kortin tiedot. (exfat on tiedostojärjestelmä, jota käytetään SDXCmuistikorteissa.) Akun poistaminen Kytke kamera pois päältä ja työnnä lukitusvipua nuolen suuntaan. Älä pudota akkua. Lukitusvipu 20

21 Muistikortin irrottaminen Tarkista, että käytön merkkivalo ei pala, avaa sitten muistikorttipaikan kansi ja työnnä muistikorttia kerran. Akussa jäljellä olevan latauksen tarkastaminen Tarkista lataustaso seuraavista ilmaisimista ja näytössä näkyvistä prosenttiluvuista. Akun lataus Korkea Alhainen Käytön merkkivalo Akku on tyhjentynyt. Et voi ottaa enää kuvia. Kameran valmisteleminen Mikä on InfoLITHIUM -akku? InfoLITHIUM -akku on litiumioniakku, joka pystyy vaihtamaan tietoja toimintaoloista kameran kanssa. Käytettäessä InfoLITHIUM -akkua sen jäljellä oleva käyttöaika vallitsevissa oloissa näkyy prosentteina kameran näytössä. Huomautuksia akun käytöstä Näytetty lataus ei välttämättä pidä paikkaansa kaikissa olosuhteissa. Älä altista akkua vedelle. Akku ei ole vesitiivis. Älä jätä akkua auton sisään, suoraan auringonpaisteeseen tai mihinkään muihin erittäin kuumiin paikkoihin. 21

22 Akun tehokas käyttö Akun teho heikkenee alhaisissa lämpötiloissa. Niinpä akun käyttöaika on lyhyempi kylmissä paikoissa, ja sarjakuvauksen nopeus hidastuu. On suositeltavaa pitää akkua taskussasi kehon lähellä, jotta se lämpenee, ja laittaa se kameraan vasta juuri ennen kuvaamista. Akku tyhjenee nopeasti, jos käytät usein salamaa tai sarjakuvausta, jos lisäät LCD-näytön kirkkautta tai jos toistuvasti sammutat kameran virran ja kytket sen uudelleen päälle. Akun käyttöikä Akun käyttöikä on rajallinen. Akun kapasiteetti laskee vähitellen akkua käytettäessä ja ajan myötä. Jos akun käyttöaika tuntuu lyhentyneen huomattavasti, syynä on luultavasti se, että akku on saavuttanut käyttöikänsä pään. Osta uusi akku. Akun käyttöikään vaikuttavat sen säilytys- ja käyttöolosuhteet sekä käyttöympäristö. Akun säilyttäminen Jos akkua ei aiota käyttää pitkään aikaan, lataa se täyteen ja tyhjennä varaus kerran vuodessa kameraa käyttämällä ja säilytä sitä viileässä ja kuivassa paikassa käyttöiän pidentämiseksi. Huomautuksia muistikorttien käytöstä Älä iske, taivuta tai pudota muistikorttia. Muistikorttia ei saa käyttää tai säilyttää seuraavanlaisissa olosuhteissa: kuumat paikat, esim. auringonpaisteeseen pysäköidyn auton sisällä. suoralle auringonvalolle altistuvat paikat. kosteat paikat tai paikat, joissa on syövyttäviä aineita. Muistikortti voi olla kuuma, jos sitä on juuri käytetty pitkään. Käsittele sitä varovasti. Kun käytön merkkivalo palaa, älä poista muistikorttia tai akkua tai katkaise virtaa. Tiedot saattavat vahingoittua. Tiedot saattavat vahingoittua, jos asetat muistikortin erittäin magneettisen materiaalin lähelle tai käytät muistikorttia sähköstaattisessa tai muutoin sähköisyyttä erittävässä ympäristössä. Tärkeät tiedot kannattaa varmuuskopioida esimerkiksi tietokoneen kiintolevylle. 22

23 Kuljeta ja säilytä muistikorttia aina sen mukana tulleessa kotelossa. Älä altista muistikorttia vedelle. Älä koske muistikortin liitinosaan käsin tai metalliesineillä. Kun muistikortin kirjoitussuojauskytkin on LOCK-asennossa, et voi suorittaa toimintoja, kuten tallentaa tai poistaa kuvia. Tietokoneella alustetut muistikortit eivät välttämättä toimi tämän kameran kanssa. Varmista, että muistikortti on alustettu kamerassa. Tietojen luku- ja kirjoitusnopeus vaihtelee muistikortin ja käytetyn laitteiston yhdistelmästä riippuen. Älä paina kovasti, kun kirjoitat kortin kirjoitusalueelle. Älä kiinnitä tarraa muistikorttiin. Älä pura tai muunna muistikorttia. Älä jätä muistikorttia pikkulasten ulottuville. He voivat niellä sen vahingossa. Kameran valmisteleminen 23

24 Huomautuksia Memory Stick -korttien käytöstä kamerassa Tämän kameran kanssa yhteensopivat Memory Stick -kortit on mainittu alla olevassa taulukossa. Kaikkien Memory Stick PRO Duo -toimintojen asianmukaista toimintaa ei kuitenkaan voida taata. Memory Stick PRO Duo -kortti* 1 * 2 * 3 Memory Stick PRO-HG Duo -kortti* 1 * 2 Toimii kamerassa Memory Stick Duo -kortti Ei toimi kamerassa Memory Stick -kortti ja Memory Stick PRO -kortti Ei toimi kamerassa *1 Varustettu MagicGate-toiminnolla. MagicGate on tekijänoikeuksin suojattu tekniikka, jossa käytetään salaustekniikkaa. Tällä kameralla ei voi toteuttaa tietojen tallennusta/toistoa, joka edellyttää MagicGate-toimintoja. *2 Tukee nopeaa tiedonsiirtoa rinnakkaisliitäntää käyttämällä. *3 Kun Memory Stick PRO Duo -kortteja käytetään videoiden tallentamiseen, vain Mark2-merkittyjä kortteja voi käyttää. Huomautuksia Memory Stick Micro -korttien käyttämisestä (myydään erikseen) Tämä kamera on yhteensopiva Memory Stick Micro -korttien ( M2 ) kanssa. M2 on lyhenne, jonka merkitys on Memory Stick Micro. Jos haluat käyttää Memory Stick Micro -korttia kamerassa, varmista, että asetat Memory Stick Micro -kortin M2 -sovittimeen, joka on Duo-kokoa. Jos asetat Memory Stick Micro -kortin kameraan ilman M2 -sovitinta, joka on Duo-kokoa, et ehkä voi enää poistaa sitä kamerasta. Älä jätä Memory Stick Micro -korttia paikkaan, jossa pienet lapset voivat löytää sen. He voivat niellä sen vahingossa. 24

25 Objektiivin kiinnittäminen 1 Irrota runkotulppa kamerasta ja pakkaussuojus objektiivin takaosasta. Objektiivia ei tulisi vaihtaa pölyisessä paikassa, jotta pölyä tai roskaa ei mene kameran sisään. Irrota kuvattaessa objektiivin etusuojus objektiivin etuosasta. 2 Kiinnitä objektiivi kohdistamalla objektiivissa ja kamerassa olevat oranssinväriset merkit. Objektiivin etusuojus Pakkaussuojus Runkotulppa Kameran valmisteleminen Oranssinväriset merkit 3 Kierrä objektiivia myötäpäivään, kunnes se naksahtaa lukittuun asentoon. Varmista, että asetat objektiivin suoraan. Huomautuksia Älä paina objektiivin vapautinta objektiivia kiinnittäessäsi. Älä käytä voimaa objektiivia kiinnittäessäsi. E-kiinnityksellä-objektiivit eivät ole yhteensopivia tämän kameran kanssa. Kun käytät objektiivia, jolle on saatavana jalustan liitin, liitä objektiivi jalustaan mukana toimitetulla jalustan liittimellä objektiivin painon tasapainottamiseksi. Kun kannat kameraa objektiivin ollessa kiinnitettynä, muista pitää tiukasti kiinni sekä kamerasta että objektiivista. Älä pidä kiinni objektiivin osista, jotka liikkuvat ulos- ja sisäänpäin zoomattaessa tai tarkennettaessa. 25

26 Objektiivin irrottaminen 1 Paina objektiivin vapautin pohjaan asti ja käännä objektiivia vastapäivään, kunnes se pysähtyy. Objektiivin vapautin 2 Kiinnitä suojukset objektiivin etu- ja takaosiin sekä runkotulppa kameraan. Pyyhi kaikki pöly pois niistä ennen niiden kiinnittämistä. Objektiivin takasuojusta ei toimiteta DT 18 55mm F3,5 5,6 SAM -objektiivisarjan mukana. Jos varastoit objektiivin kiinnittämättä sitä kameraan, hanki objektiivin takasuojus ALC-R55. Vastavalosuojan kiinnittäminen Vastavalosuojaa kannattaa käyttää hajavalotuksen vähentämiseksi ja parhaan kuvanlaadun varmistamiseksi. Aseta suoja objektiivin etuosaan ja käännä suojusta myötäpäivään, kunnes se napsahtaa paikalleen. Vastavalosuojaa ei toimiteta DT 18 55mm F3,5 5,6 SAM -objektiivin mukana. Voit käyttää ALC-SH108-suojusta (myydään erikseen). Kun käytät kameran sisäistä salamaa, muista irrottaa vastavalosuoja, jotta salaman valo ei peity. Käännä vastavalosuoja ympäri ja kiinnitä se toisin päin objektiiviin säilytyksen ajaksi. 26

27 Objektiivin vaihtamista koskeva huomautus Jos objektiivia vaihdettaessa kameran sisään päässyt pöly tai lika kiinnittyy kuva-anturin (filminä toimiva osa) pintaan, se voi näkyä tummina pisteinä kuvissa joissakin kuvausympäristöissä. Kamera on varustettu pölynesto-ominaisuudella, joka estää pölyä kiinnittymästä kuva-anturin pintaan. Objektiivi kannattaa kuitenkin kiinnittää ja irrottaa pölyttömässä tilassa. Jos pölyä tai likaa kiinnittyy kuva-anturin pintaan Puhdista kuva-anturi toiminnolla [Puhdistustila] -asetusvalikossa (sivu 35). Kameran valmisteleminen 27

28 Kameran valmisteleminen Päivämäärän asettaminen Kun kytket kameran päälle ensimmäisen kerran, päivämäärän ja ajan asetusnäyttö tulee näkyviin. 1 Kytke kameran virta päälle asettamalla virtakytkin ON-asentoon. Näyttöön tulee päivämäärän ja kellonajan asettamiseen käytettävä näyttö. Kameran virran voi sammuttaa asettamalla kytkimen OFF-asentoon. 2 Varmista, että [Syötä] on valittuna nestekidenäytössä ja paina sitten hallintapainikkeen keskiosaa. 3 Valitse alue painamalla hallintapainikkeesta b/b ja paina sitten hallintapainikkeen keskikohtaa. 4 Valitse kukin kohta painikkeilla b/b ja aseta numeroarvo painikkeilla v/v. [Kesäaika:]: Ottaa kesäajan käyttöön tai poistaa sen käytöstä. [Pvm-muoto:]: Valitsee päivämäärän esitysmuodon. Keskiyö näytetään muodossa 12:00 AM ja keskipäivä muodossa 12:00 PM. 28

29 5 Aseta muut kohteet toistamalla vaihe 4 ja paina sitten ohjauspainikkeen keskiosaa. 6 Varmista, että [Syötä] on valittuna ja paina sitten ohjauspainikkeen keskiosaa. Päivämäärän ja kellonajan asettamisen peruuttaminen Paina MENU-painiketta. Päivämäärän ja kellonajan asettaminen uudelleen Kun kytket kameran päälle ensimmäisen kerran, päivämäärän ja ajan asetusnäyttö tulee näkyviin automaattisesti. Seuraavalla asetuskerralla päivämäärä ja kellonaika on määritettävä valikon avulla. MENU-painike t 1 t [Pvm/aika-asetus] Alueen asettaminen uudelleen Voit määrittää alueen, jossa kameraa käytetään. Tämän ominaisuuden avulla voit määrittää paikallisen alueen, kun käytät kameraa ulkomailla. Kameran valmisteleminen MENU-painike t 1 t [Alueasetus] Päivämäärän ja kellonajan asetuksen ylläpitäminen Tässä kamerassa on sisäinen ladattava paristo, joka ylläpitää päivämäärän ja ajan ja muut asetukset riippumatta siitä, onko virta päällä tai akku asennettu. Lisätietoja on sivulla 191. Etsimen tarkennuksen säätäminen (diopterin säätö) Säädä diopterin säädintä näkösi mukaan niin, että näyttö näkyy selvästi etsimessä. Diopteria on helppo säätää, jos suuntaat kameran valoa kohti. Huomautus Dioptriseen säätöön tarkoitettua lisälaitetta (myydään erikseen) ei voi käyttää tämän kameran kanssa. 29

30 Mukana tulleiden varusteiden käyttäminen Tässä osassa on kuvaus siitä, miten olkahihnaa ja silmäsuppiloa käytetään. Muiden varusteiden kuvaus on seuraavilla sivuilla. Ladattava akku (sivu 17) Akkulaturi (sivu 17) Verkkojohto (ei USA:ssa ja Kanadassa) (sivu 17) USB-kaapeli (sivu 163) CD-levy (sivu 159) Olkahihnan kiinnitys Kiinnitä hihnan molemmat päät kameraan. 30

31 Silmäsuppilon irrottaminen Kun liität kameraan FDA-A1AM Kulmaetsin-kulmaetsimen (myydään erikseen), irrota silmäsuppilo. Irrota silmäsuppilo varovasti työntämällä sen kummaltakin puolelta. Aseta sormesi silmäsuppilon alle ja liu uta sitä ylöspäin. Huomautus Suurennus- ja Okulaari -varusteita ei voi käyttää tässä kamerassa. Kameran valmisteleminen 31

32 Tallennettavissa olevien kuvien määrän tarkistaminen Tallennettavissa olevien kuvien määrä (valittuina olevilla asetuksilla kuvattaessa) näkyy näytössä, kun olet asettanut muistikortin kameraan ja siirtänyt virtakytkimen ON-asentoon. Huomautuksia Jos 0 (tallennettavissa olevien kuvien määrä) vilkkuu keltaisena, muistikortti on täynnä. Vaihda muistikortin tilalle toinen muistikortti tai poista kuvia käytössä olevalta muistikortilta (sivu 133). Jos NO CARD (tallennettavissa olevien kuvien määrä) vilkkuu keltaisena, kamerassa ei ole muistikorttia. Työnnä muistikortti kameraan. Tallennettavien kuvien määrä muistikortilla Taulukossa on näytetty tällä kameralla alustetulle muistikortille mahtuvien kuvien arvioitu määrä. Testausarvot on määritetty Sonyn vakiomuistikortteja käyttämällä. Arvot voivat vaihdella kuvausolosuhteiden ja käytettävän muistikortin mukaan. Kuva: Koko: L 16M Kuva: Kuvasuhde: 3:2* Memory Stick PRO Duo (Yksiköt: Kuvat) Kapasiteetti Koko 2 Gt 4 Gt 8 Gt 16 Gt 32 Gt Vakio Hieno RAW ja JPEG RAW * Kun asetukseksi [Kuva: Kuvasuhde] on määritetty [16:9], voit tallentaa enemmän kuvia kuin mitä yllä olevassa taulukossa on esitetty (paitsi jos [RAW] on valittu). 32

33 Kuvamäärä, joka voidaan tallentaa akkua käytettäessä Arvioitu tallennettavissa olevien kuvien määrä on seuraava, kun käytät kameraa täyteen ladatulla akulla (mukana). Huomaa, että todellinen määrä voi olla ilmoitettua pienempi käyttöolosuhteista riippuen. Salaman kanssa Ilman salamaa Nestekidenäyttötila Noin 440 kuvaa Noin 480 kuvaa Etsintila Noin 420 kuvaa Noin 460 kuvaa Määrä on saatu käytettäessä täyteen ladattua akkua seuraavissa olosuhteissa: Käyttölämpötila 25 C. Käytössä on akku, jota on ladattu tunti CHARGE-lampun sammumisen jälkeen. Käytössä on Sony Memory Stick PRO Duo -muistikortti (myydään erikseen). [Kuva: Laatu] -asetuksena on [Hieno]. [Automaattitarkennus]-asetuksena on [Autom. a.tark.]. Kuva otetaan 30 sekunnin välein. Virta kytketään päälle ja pois joka kymmenennellä kerralla. Tietoja salamaa käytettäessä otettavien kuvien määrästä: Salama välähtää joka toisella kerralla. Mittausmenetelmä perustuu CIPA-standardiin. (CIPA: Camera & Imaging Products Association) Kameran valmisteleminen 33

34 Puhdistaminen Kameran puhdistaminen Älä kosketa objektiivin koskettimia, peiliä tai muita kameran sisällä olevia osia. Koska peilin päällä tai ympärillä oleva pöly voi vaikuttaa kameran kuviin tai suorituskykyyn, puhalla pöly pois jollakin kaupallisesti saatavilla olevalla puhaltimella*. Lisätietoja kuva-anturin puhdistamisesta on seuraavalla sivulla. * Älä käytä spraypuhallinta. Tämä voi aiheuttaa toimintahäiriöitä. Puhdista kameran pinta kevyesti vedellä kostutetulla pehmeällä kangaspyyhkeellä ja pyyhi pinta sitten kuivaksi puhtaalla kangaspyyhkeellä. Älä käytä seuraavia, sillä ne voivat vahingoittaa pintaa tai koteloa. Kemialliset tuotteet, kuten ohentimet, bensiini, alkoholi, kertakäyttöiset liinat, hyönteiskarkotteet, aurinkovoide, hyönteismyrkyt. Älä kosketa kameraa, jos käsissäsi on jotakin edellä mainituista aineista. Älä jätä kameraa pitkäaikaiseen kosketukseen kumin tai vinyylin kanssa. Linssin puhdistaminen Älä käytä puhdistusliuoksia, jotka sisältävät ohentimia, bensiiniä tai muita orgaanisia liuottimia. Kun puhdistat linssin pintaa, käytä pölyn poistamiseen jotakin kaupallisesti saatavaa puhallinta. Jos pintaan tarttuu pölyä, pyyhi se pois pehmeällä liinalla tai paperipyyhkeellä, joka on kostutettu linssinpuhdistusaineella. Pyyhi pyörittävällä liikkeellä linssin keskeltä ulospäin. Älä sumuta linssinpuhdistusliuosta suoraan linssille. 34

35 Kuva-anturin puhdistaminen Jos kameran sisään päässyt pöly tai lika kiinnittyy kuva-anturin (filminä toimiva osa) pintaan, se voi näkyä tummina pisteinä kuvissa joissakin kuvausympäristöissä. Jos kuva-anturin päällä on pölyä, puhdista kuva-anturi seuraavien ohjeiden mukaisesti. Huomautuksia Puhdistusta ei voi tehdä, kun akkutaso on 50 % tai vähemmän. Kamera alkaa piipata, jos akun teho heikkenee liikaa puhdistuksen aikana. Keskeytä puhdistaminen välittömästi ja sammuta kamera. AC-PW20-verkkolaitteen (myydään erikseen) käyttö on suositeltavaa. Puhdistus tulee tehdä nopeasti. Älä käytä spraypuhallinta, koska se voi roiskuttaa vesipisaroita kameran rungon sisään. Kuva-anturin puhdistaminen automaattisesti kameran puhdistustilan avulla Kameran valmisteleminen 1 Varmista, että akku on ladattu täyteen (sivu 21). 2 Paina MENU-painiketta ja valitse sitten 2 painamalla hallintapainikkeesta b/b. MENU-painike 3 Valitse [Puhdistustila] painikkeilla v/v ja paina sitten hallintapainikkeen keskiosaa. 35

36 4 Valitse [Syötä] painikkeella v ja paina hallintapainikkeen keskiosaa. Kuva-anturi värisee hetken, kun pölyä poistetaan anturista. 5 Kytke kamera pois päältä. Kuva-anturin puhdistaminen puhaltimella Jos puhdistustilan jälkeen on tarpeen tehdä uusi puhdistus, puhdista kuva-anturi puhaltimella seuraavien ohjeiden mukaisesti. 1 Tee puhdistustoiminto kohdan Kuva-anturin puhdistaminen automaattisesti kameran puhdistustilan avulla ohjeiden vaiheiden 1-4 mukaan. 2 Irrota objektiivi (sivu 26). 3 Paina peilin lukitusvivun V-merkkiä sormella, niin peili nousee ylös. Varo, ettet vahingossa koske peilin pintaan. Peilin lukitusvipu 36

37 4 Puhdista kuva-anturin pinta ja sen ympäristö puhaltimella. Älä kosketa kuva-anturia puhaltimen kärjellä ja älä aseta puhaltimen kärkeä kameran sisään kiinnitintä syvemmälle. Pidä kameran etupuolta alaspäin, jotta pöly ei pääse laskeutumaan kameraan. Suorita puhdistus nopeasti. Puhdista myös peilin takapuoli puhaltimella. 5 Kun olet tehnyt puhdistustoimet, laske peiliä sormella, kunnes se napsahtaa. Laske peilin kehys alas sormella. Varo, ettet vahingossa koske peilin pintaan. Laske peiliä alaspäin, kunnes se lukittuu vankasti paikalleen. Kameran valmisteleminen 6 Kiinnitä objektiivi ja sammuta kamera. Vahvista, että peili on lukittu hyvin paikalleen, kun kiinnität objektiivia. Huomautuksia Kun olet tehnyt puhdistustoimet, varmista, että peili on lukittu paikalleen hyvin objektiivia kiinnitettäessä. Muussa tapauksessa objektiivi saattaa naarmuuntua tai heikosti kiinnitetty peili voi aiheuttaa muita ongelmia. Huomaa myös, että jos peiliä ei ole kiinnitetty hyvin, automaattinen tarkennus ei toimi kuvaamisen aikana. Kameralla ei voi kuvata, kun peili on nostettu ylös. 37

38 Ennen käyttöä Näyttöilmaisimet Näyttötilan vaihtaminen nestekidenäytön ja sähköisen etsimen välillä Etsintila aktivoituu, kun katsot etsimeen. Kun siirrät kasvosi pois etsimen vierestä, näyttötila vaihtuu nestekidenäyttötilaan. Voit myös vaihtaa näyttötilaa FINDER/ LCD-painikkeen avulla. FINDER/LCD-painike Etsin Nestekidenäyttö Kohteeseen tarkentaminen nopeasti etsimen avulla Kun katsot etsimeen, automaattisen tarkennusalueen sisällä oleva kohde tarkentuu automaattisesti (Eye-Start-AF). MENU-painike t 1 t [Eye-Start-AF] t [On] Kun kameraan on kiinnitetty FDA-A1AM Kulmaetsin (myydään erikseen), kannattaa määrittää [Eye-Start-AF] -asetukseksi [Ei käytössä], koska etsimen alapuolella olevat okulaarin anturit saattavat aktivoitua. 38

39 Tallennustietojen näytön vaihtaminen (DISP) Aina kun painat DISP-painiketta, tallennustietojen näyttö vaihtuu seuraavasti. Etsimen näytön tila vaihtuu seuraavalla tavalla ( Tallennustiedot päällä (Live View) ohitetaan). Voit vaihtaa etsimen ja nestekidenäytön näyttöä erikseen. Yksityiskohtainen näyttö Tallennustiedot päällä (Live View) Tallennustiedot pois päältä Ennen käyttöä Yksityiskohtainen näyttö Yksityiskohtaisessa näytössä valotusaika ja aukkoarvo esitetään graafisesti, ja lisäksi valotuksen toiminta on kuvattu selkeästi. Valotusajan ilmaisimen ja aukon ilmaisimen osoittimet ilmaisevat nykyisen arvon. Kun valotusta säädetään, osoittimien sijainti muuttuu asetetun arvon mukaan. Valotusaika Aukon arvo Tallennustietojen näyttö (Etsin) Voit siirtää nestekidenäytön Tallennustiedot päällä -näytön näyttöön, joka soveltuu kuvien ottamiseen, kun katsot etsimeen. Etsimen näyttöä käytetään Live View -toimintoon. 39

40 MENU-painike t 2 t [Näytä tallennustiedot] t [Etsin] Aina kun painat hallintapainikkeen DISP-painiketta, näyttö vaihtuu seuraavasti. Yksityiskohtainen näyttö Tallennustietojen näyttö (Etsin) Tallennustiedot pois päältä Valotusajan, aukkoarvon, EV-asteikon ja SteadyShot-asteikon ilmaisimien poistaminen käytöstä etsimessä Kun poistat tallennustiedot käytöstä, voit poistaa käytöstä myös valotusajan, aukkoarvon, EV-asteikon ja SteadyShot-asteikon ilmaisimet. MENU-painike t 2 t [Aseta etsimen näyttö] t [Kun käytössä] Valotusaika, aukkoarvo, EV-asteikko ja SteadyShot-asteikko näytetään vain, kun valotusta säädetään. 40

41 Tallennustietojen näyttö (Yksityiskohtainen näyttö/ Tallennustiedot (Live View)) Yksityiskohtainen näyttö Tallennustietojen näyttö (Live View) Ennen käyttöä A Näyttö A S M P Selitys Valotustila (58 82) Muistikortti (19) 100 Tallennettavissa olevien kuvien määrä (32) Kuvien kuvakoko (139)/ Kuvien kuvasuhde (140)/ Panoraamakuvien kuvakoko (139) Näyttö Selitys Kuvien kuvanlaatu (140) Videoiden kuvakoko (140) 100% Akussa jäljellä oleva lataus (21) Ylikuumentumisvaroitus (188) Tietokantatiedosto täynnä (188)/ Tietokantatiedoston virhe (188) Kameran tärinävaroitus (56) Ei videoiden äänen tallennusta (85) 41

42 B Näyttö Selitys Pistemittausalue (107) AF-alue (91) Valotusajan ilmaisin (77) Aukon ilmaisin (74) Näyttö Selitys Hymyntunnistuksen herkkyysilmaisin (96) C Näyttö Selitys KUVAA Videon tallennusaika 0:12 (m:s) z Tarkennus (88) 1/250 Valotusaika (77) F3.5 Aukko (74) EV-asteikko (80, 121) AE-lukko (102) SteadyShot-asteikko (56) D Näyttö Selitys Kuvanottotapa (118) E Näyttö AWB 7500K G9 Selitys ISO-herkkyys (108) Valonmittaus (107) Salamakorjaus (105) Valkotasapaino (automaattinen, vakioasetus, räätälöity, värilämpötila, värisuodatin) (114) D-alueen optimointi (109)/Autom. HDR (110) Luova asetus (112) Salaman tila (98)/ Punasilmäisyyden vähennys (100) Tarkennustila (90) AF-alue (91) Kasvontunnistus (95) Hymysuljin (96) 42

43 Tallennustietojen näyttö (Etsin) Katso yksityiskohtaiset käyttötiedot suluissa olevilta sivuilta. AUTO-asetuksena AUTO+ tai Valotusohjelma-tila Telezoomauksena Sarjakuvaus, AE ensisijainen/p/a/s/m -tilassa Ennen käyttöä A Näyttö P A S M Selitys Valotustila (58 82) Näyttö Selitys 100% Akussa jäljellä oleva lataus (21) Ei videoiden äänen tallennusta (85) B Muistikortti (19) 100 Tallennettavissa olevien kuvien määrä (32) Kuvien kuvakoko (139)/ Kuvien kuvasuhde (140) Kuvien kuvan laatu (140) Näyttö Selitys Salaman tila (98)/ Punasilmäisyyden vähennys (100) Kuvanottotapa (118) Tarkennustila (90) Kasvontunnistus (95) Hymysuljin (96) Videoiden kuvakoko (140) AF-alue (91) 43

44 Näyttö AWB 7500K G9 Selitys ISO-herkkyys (108) Valkotasapaino (automaattinen, vakioasetus, räätälöity, värilämpötila, värisuodatin) (114) D-alueen optimointi (109)/Autom. HDR (110) Luova asetus (112) Mittaustapa (107) Valotuskorjaus (103)/ Manuaalinen mittaus (80) Salamakorjaus (105) EV-asteikko (80, 121) C Näyttö Selitys 1/125 Valotusaika (77) F2.8 Aukko (74) +1.0 Valotus (103) AE-lukko (102) SteadyShot (56) 44

45 Toiminnon/asetuksen valitseminen Voit valita kuvaus- tai toistotoiminnon jollakin painikkeella, kuten Fn (Toiminto)- tai MENU-painikkeella. Kun aloitat toimenpiteen, näytön alaosaan tulee näkyviin hallintapainikkeen toimintoja koskeva käyttöohje. : Siirrä kohdistinta hallintapainikkeen painikkeilla v/v/b/b. z: Tee valinta painamalla keskipainiketta. Tässä Käyttöopas-käyttöoppaassa toiminnon valitseminen näytössä näkyvästä luettelosta hallintapainikkeella Fn-painikkeella on kuvattu seuraavasti (prosessi on selitetty oletuskuvakkeilla): Ennen käyttöä Esimerkki: Fn-painike t AWB (Valkotasapaino) t Valitse haluamasi asetus Käyttöohjeluettelo Käyttöohjeissa kerrotaan myös muista kuin hallintapainikkeen toimenpiteistä. Kuvakkeiden selitykset ovat seuraavat. MENU-painike Paluu MENU-painikkeella (Poista) -painike (Lähennys) -painike (Loitonnus) -painike (Toista) -painike Säätöpyörä Ohjenäyttö Ohjenäyttö näyttää tietoja toiminnosta, joka on valittu Fn-painikkeella, MENU-painikkeella tai vastaavalla. Voit myös poistaa sen käytöstä (sivu 149). 45

46 Toiminnon valitseminen Fn (Toiminto) -painikkeella Tällä painikkeella määritetään tai suoritetaan usein kuvattaessa käytettävät toiminnot. 1 Paina Fn-painiketta. 2 Valitse haluamasi kohde painikkeilla v/v/b/b ja suorita toiminto sitten painamalla keskiosaa z. Asetusnäyttö tulee näkyviin. 3 Noudata käyttöohjeita ja valitse ja suorita haluamasi toiminto. Tietoja kunkin asetuksen asettamisesta on vastaavalla sivulla. Käyttöohje Kameran asetusten määrittäminen suoraan tallennustietojen näytössä Käännä säätöpyörää painamatta keskiosaa z vaiheessa 2. Voit määrittää kameran asetukset suoraan tallennustietojen näytössä. 46

47 Fn (Toiminto) -painikkeella valittavat toiminnot SCN/Kuvatehoste (62, 65) Pyyhkäisykuvaus (67) Kuvanottotapa (118) Valitsee sopivan tilan Valotusohjelman asetuksista kuvausolosuhteiden mukaan tai tehosteen Kuvatehostesuodattimista. Vaihtaa Pyyhkäisypanoraama- ja 3D-pyyhkäisypanoraaman välillä. Asettaa kuvaustilaksi yksittäiskuvauksen, sarjakuvauksen, itselaukaisun, haarukkakuvauksen tai muun vastaavan. Salaman tila (98) Määrittää salamatilaksi esimerkiksi automaattisen salaman, täytesalaman tai ottaa salaman pois päältä. Automaattitarkennus Valitse tarkennustavan kohteen liikkeen mukaan. (90) AF-alue (91) Valitse tarkennusalueen. Kasvontunnistus (95) Hymysuljin (96) ISO (108) Ottaa automaattisesti ihmisten kasvioista kuvat parhaalla mahdollisella tarkennuksella ja valotuksella. Kamera ottaa kuvan, kun hymy havaitaan. Määrittää valoherkkyyden. Mitä suurempi luku, sitä nopeampi valotusaika. Mittausmuoto (107) Valitse kirkkauden mittausmenetelmä. Salamakorjaus (105) Säätää salaman tehokkuutta. plus-suunta nostaa kohteen kirkkautta ja miinus-suunta pimentää kuvaa. Valkotasapaino (114) Säätää kuvien värisävyjä. DRO/Autom. HDR Korjaa kirkkautta ja kontrastia automaattisesti. (109) Luova asetus (112) Valitsee halutun kuvankäsittelyn. Ennen käyttöä 47

48 Painikkeella MENU valittavat toiminnot Voit määrittää kameran yleiset perusasetukset tai suorittaa toimintoja, kuten esimerkiksi kuvata ja toistaa kuvia. Paina MENU-painiketta, valitse haluamasi sivu hallintapainikkeen painikkeilla b/b ja valitse haluttu kohde painikkeella v/v. Tallennusvalikko Kuva: Koko (139) Kuva: Kuvasuhde (140) Kuva: Laatu (140) Video: Tied.muoto (84) Video: Koko (140) Video: Äänen tall. (85) SteadyShot (56) Valitsee kuvien koon. Valitsee kuvien kuvasuhteen. Asettaa kuvien kuvanlaadun. Valitsee videotiedoston muodon. Valitse tallennetun videokehyksen koon. Määrittää tallennetaanko ääntä videota kuvattaessa. Asettaa SteadyShot-toiminnon. 48

49 Panoraama: Koko Valitsee panoraamakuvien koon. (139) Panoraama: suunta Asettaa panoraamakuvien kuvaussuunnan. (69) 3D-pan: Kuvakoko Asettaa 3D-kuvien koon. (139) 3D-pan: suunta (69) Asettaa 3D-kuvien kuvaussuunnan. Salamanohjaus (106) Asettaa salaman tehokkuuden määrittämistavan. AF-valaisin (100) Väriavaruus (113) Asettaa AF-valaisimen, joka valaisee pimeätä tilaa tarkennuksen helpottamiseksi. Muuttaa toistettavaa värialuetta. Ennen käyttöä Pitkän valotuksen KV (146) Suuren ISO:n KV (146) D-RANGE-painike (148) Asettaa kohinan vähennyksen kuville, joiden valotusaika on vähintään yksi sekunti. Asettaa kohinanvähennyksen käsittelyn herkälle kuvaukselle. Voit määrittää haluamasi toiminnon D-RANGEpainikkeelle. 49

50 Räätälöintivalikko Eye-Start-AF (38) FINDER/LCD-asetus (152) AEL-painike (147) Tarkenn. lukituspain. (147) Tark. Suurennus (147) Punasilm. vähennys (100) Vapautus ilman obj. (149) Asettaa, käytetäänkö automaattista tarkennusta katsottaessa etsimen läpi. Asettaa etsimen ja nestekidenäytön välillä siirtymisen menetelmän. Asettaa AE-lukituspainikkeen käyttömenetelmän valotuksen korjaamiseksi kuvaamisen aikana. Asettaa objektiivin tarkennuksen lukituspainikkeen toiminnon. Asettaa, määritetäänkö (Poista) -painike Tarkennuksen suurennus -ominaisuuden toimintoihin. Vähentää punasilmäisyyttä salaman käytön aikana. Määrittää, voiko suljin aueta, kun objektiivia ei ole yhdistetty kameraan. 50

Digitaalinen kamera vaihdettavalla objektiivilla

Digitaalinen kamera vaihdettavalla objektiivilla Digitaalinen kamera vaihdettavalla objektiivilla Kameran valmisteleminen Ennen käyttöä Kuvaaminen Käyttöopas A-kiinnityksellä Kuvaustoiminnon käyttäminen Katselutoiminnon käyttäminen Asetusten muuttaminen

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. SONY DSLR-A560 http://fi.yourpdfguides.com/dref/2844974

Käyttöoppaasi. SONY DSLR-A560 http://fi.yourpdfguides.com/dref/2844974 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

DSLR-A300/A350. Digitaalinen järjestelmäkamera Käyttöopas

DSLR-A300/A350. Digitaalinen järjestelmäkamera Käyttöopas Digitaalinen järjestelmäkamera Käyttöopas DSLR-A300/A350 Tätä tuotetta koskevia lisätietoja ja usein esitettyjä kysymyksiä on asiakastuen www-sivustolla. VAROITUS Suojaa laite sateelta ja kosteudelta tulipalo-

Lisätiedot

Digitaalinen järjestelmäkamera Käyttöopas DSLR-A900. Tätä tuotetta koskevia lisätietoja ja usein esitettyjä kysymyksiä on asiakastuen www-sivustolla.

Digitaalinen järjestelmäkamera Käyttöopas DSLR-A900. Tätä tuotetta koskevia lisätietoja ja usein esitettyjä kysymyksiä on asiakastuen www-sivustolla. Digitaalinen järjestelmäkamera Käyttöopas DSLR-A900 Tätä tuotetta koskevia lisätietoja ja usein esitettyjä kysymyksiä on asiakastuen www-sivustolla. VAROITUS Suojaa laite sateelta ja kosteudelta tulipalo-

Lisätiedot

Digitaalinen kamera vaihdettavalla objektiivilla

Digitaalinen kamera vaihdettavalla objektiivilla 4-287-955-53(1) Digitaalinen kamera vaihdettavalla objektiivilla Käyttöopas A-kiinnityksellä Kameran valmisteleminen Kuvien kuvaaminen ja katsominen Kuvaaminen kohteeseen sopivalla tavalla Kuvaustoimintojen

Lisätiedot

Digitaalinen kamera vaihdettavalla objektiivilla

Digitaalinen kamera vaihdettavalla objektiivilla 4-420-758-12(1) Digitaalinen kamera vaihdettavalla objektiivilla α-käsikirja A-kiinnityksellä Kameran valmisteleminen Kuvien kuvaaminen ja katsominen Kuvaaminen kohteeseen sopivalla tavalla Kuvaustoimintojen

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. SONY DSLR-A450 http://fi.yourpdfguides.com/dref/3230097

Käyttöoppaasi. SONY DSLR-A450 http://fi.yourpdfguides.com/dref/3230097 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Tätä tuotetta koskevia lisätietoja ja usein esitettyjä kysymyksiä on asiakastuen www-sivustolla.

Tätä tuotetta koskevia lisätietoja ja usein esitettyjä kysymyksiä on asiakastuen www-sivustolla. Tätä tuotetta koskevia lisätietoja ja usein esitettyjä kysymyksiä on asiakastuen www-sivustolla. VAROITUS Suojaa laite sateelta ja kosteudelta tulipalo- ja sähköiskuvaaran pienentämiseksi. TÄRKEITÄ TURVALLISUUS-

Lisätiedot

NEX-3/NEX-5/NEX-5C A-DRJ-100-12(1) 2010 Sony Corporation

NEX-3/NEX-5/NEX-5C A-DRJ-100-12(1) 2010 Sony Corporation NEX-3/NEX-5/NEX-5C Tässä esitteessä on kuvattu tämän laiteohjelmapäivityksen sisältämät 3Dtoiminnot. Lisätietoja on Käyttöoppaassa ja mukana toimitetun CD-ROMlevyn α Käsikirjassa. 2010 Sony Corporation

Lisätiedot

Tätä tuotetta koskevia lisätietoja ja usein esitettyjä kysymyksiä on asiakastuen www-sivustolla.

Tätä tuotetta koskevia lisätietoja ja usein esitettyjä kysymyksiä on asiakastuen www-sivustolla. Tätä tuotetta koskevia lisätietoja ja usein esitettyjä kysymyksiä on asiakastuen www-sivustolla. VAROITUS Suojaa laite sateelta ja kosteudelta tulipalo- ja sähköiskuvaaran pienentämiseksi. TÄRKEITÄ TURVALLISUUS-

Lisätiedot

Digitaalinen järjestelmäkamera Lue tämä ensin

Digitaalinen järjestelmäkamera Lue tämä ensin 3-216-920-61 (1) Digitaalinen järjestelmäkamera Lue tämä ensin DSLR-A700 Käyttöohjeet Lue tämä opas ja Käyttö- ja vianmääritysopas (erillinen ohje) huolellisesti ennen kameran käyttöä ja säilytä ne myöhempää

Lisätiedot

Tätä tuotetta koskevia lisätietoja ja usein esitettyjä kysymyksiä on asiakastuen www-sivustolla. 4-140-597-61 (1)

Tätä tuotetta koskevia lisätietoja ja usein esitettyjä kysymyksiä on asiakastuen www-sivustolla. 4-140-597-61 (1) Tätä tuotetta koskevia lisätietoja ja usein esitettyjä kysymyksiä on asiakastuen www-sivustolla. 4-140-597-61 (1) VAROITUS Suojaa laite sateelta ja kosteudelta tulipalo- ja sähköiskuvaaran pienentämiseksi.

Lisätiedot

Tätä tuotetta koskevia lisätietoja ja usein esitettyjä kysymyksiä on asiakastuen www-sivustolla.

Tätä tuotetta koskevia lisätietoja ja usein esitettyjä kysymyksiä on asiakastuen www-sivustolla. Tätä tuotetta koskevia lisätietoja ja usein esitettyjä kysymyksiä on asiakastuen www-sivustolla. VAROITUS Suojaa laite sateelta ja kosteudelta tulipalo- ja sähköiskuvaaran pienentämiseksi. TÄRKEITÄ TURVALLISUUS-

Lisätiedot

Digitaalinen kamera vaihdettavalla objektiivilla

Digitaalinen kamera vaihdettavalla objektiivilla 4-275-491-52(1) NEX-C3 Digitaalinen kamera vaihdettavalla objektiivilla Käyttöopas E-kiinnityksellä Kameran valmisteleminen Peruskäytön opettelu Tallennustoimintojen käyttäminen Toistotoimintojen käyttäminen

Lisätiedot

Digitaalinen järjestelmäkamera Käyttöopas DSLR-A200. Tätä tuotetta koskevia lisätietoja ja usein esitettyjä kysymyksiä on asiakastuen www-sivustolla.

Digitaalinen järjestelmäkamera Käyttöopas DSLR-A200. Tätä tuotetta koskevia lisätietoja ja usein esitettyjä kysymyksiä on asiakastuen www-sivustolla. Digitaalinen järjestelmäkamera Käyttöopas DSLR-A200 Tätä tuotetta koskevia lisätietoja ja usein esitettyjä kysymyksiä on asiakastuen www-sivustolla. VAROITUS Suojaa laite sateelta ja kosteudelta tulipalo-

Lisätiedot

Digitaalinen kamera vaihdettavalla objektiivilla

Digitaalinen kamera vaihdettavalla objektiivilla 4-183-858-54(1) NEX-3/NEX-5 Digitaalinen kamera vaihdettavalla objektiivilla Käyttöopas Kameran valmisteleminen Peruskäytön opettelu Tallennustoimintojen käyttäminen Toistotoimintojen käyttäminen Käytettävissä

Lisätiedot

Digitaalinen kamera vaihdettavalla objektiivilla

Digitaalinen kamera vaihdettavalla objektiivilla 4-420-747-11(1) Digitaalinen kamera vaihdettavalla objektiivilla α-käsikirja A-kiinnityksellä Kameran valmisteleminen Kuvien kuvaaminen ja katsominen Kuvaaminen kohteeseen sopivalla tavalla Kuvaustoimintojen

Lisätiedot

NEX-3/NEX-5/NEX-5C A-DTS-100-12(1) 2010 Sony Corporation

NEX-3/NEX-5/NEX-5C A-DTS-100-12(1) 2010 Sony Corporation NEX-3/NEX-5/NEX-5C Tämän laiteohjelmistopäivityksen uudet toiminnot ja niiden toiminta on kuvattu tässä. Käyttöopas ja mukana toimitetulla CD-ROM-levyllä oleva α-käsikirja sisältävät lisätietoja. 2010

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. SONY SLT-A77V http://fi.yourpdfguides.com/dref/3995900

Käyttöoppaasi. SONY SLT-A77V http://fi.yourpdfguides.com/dref/3995900 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle SONY SLT-A77V. Löydät kysymyksiisi vastaukset SONY SLT-A77V käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet,

Lisätiedot

Aloitusopas SUOMI CEL-SV5TA260

Aloitusopas SUOMI CEL-SV5TA260 Aloitusopas SUOMI CEL-SV5TA260 Pakkauksen sisältö Tarkista ennen käyttöä, sisältääkö kameran pakkaus seuraavat osat. Jos jokin osista puuttuu, ota yhteys kameran jälleenmyyjään. Kamera Akku NB-13L* 1 Latauslaite

Lisätiedot

Digitaalinen kamera vaihdettavalla objektiivilla

Digitaalinen kamera vaihdettavalla objektiivilla Digitaalinen kamera vaihdettavalla objektiivilla Käyttöopas A-kiinnityksellä Kameran valmisteleminen Kuvien kuvaaminen ja katsominen Kuvaaminen kohteeseen sopivalla tavalla Kuvaustoimintojen käyttäminen

Lisätiedot

Digitaalinen kamera vaihdettavalla objektiivilla

Digitaalinen kamera vaihdettavalla objektiivilla 4-420-761-52(1) Digitaalinen kamera vaihdettavalla objektiivilla Käyttöopas A-kiinnityksellä Kameran valmisteleminen Kuvien kuvaaminen ja katsominen Kuvaaminen kohteeseen sopivalla tavalla Kuvaustoimintojen

Lisätiedot

Digitaalinen kamera vaihdettavalla objektiivilla

Digitaalinen kamera vaihdettavalla objektiivilla 4-438-656-11(1) Digitaalinen kamera vaihdettavalla objektiivilla α-käsikirja A-kiinnityksellä SLT-A99/SLT-A99V 2012 Sony Corporation Sisällysluettelo Ennen käyttöä 2 Toimintojen esittely... 9 Kameran käyttöön

Lisätiedot

Digitaalinen kamera vaihdettavalla objektiivilla

Digitaalinen kamera vaihdettavalla objektiivilla 4-287-951-11(1) Digitaalinen kamera vaihdettavalla objektiivilla α-käsikirja A-kiinnityksellä Kameran valmisteleminen Kuvien kuvaaminen ja katsominen Kuvaaminen kohteeseen sopivalla tavalla Kuvaustoimintojen

Lisätiedot

HIVE BUDS BLUETOOTH-KUULOKKEET KÄYTTÖOPAS. kitsound.co.uk

HIVE BUDS BLUETOOTH-KUULOKKEET KÄYTTÖOPAS. kitsound.co.uk kitsound.co.uk VAROITUS: Vältä mahdolliset kuulovauriot olemalla kuuntelematta suurella äänenvoimakkuudella pitkiä aikoja. Ole oman turvallisuutesi vuoksi tietoinen ympäristöstäsi, kun käytät kuulokkeita.

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. SONY SLT-A65VV http://fi.yourpdfguides.com/dref/4059230

Käyttöoppaasi. SONY SLT-A65VV http://fi.yourpdfguides.com/dref/4059230 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle SONY SLT-A65VV. Löydät kysymyksiisi vastaukset SONY SLT-A65VV käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet,

Lisätiedot

Kiintolevyaseman kiinnityskannatin Käyttöopas

Kiintolevyaseman kiinnityskannatin Käyttöopas Kiintolevyaseman kiinnityskannatin Käyttöopas CECH-ZCD1 7020229 Yhteensopiva laitteisto PlayStation 3-järjestelmä (CECH-400x-sarja) Varotoimet Lue tämä käyttöopas ja PlayStation 3-käyttöopas ennen tuotteen

Lisätiedot

Live-View-kauko-ohjain

Live-View-kauko-ohjain Live-View-kauko-ohjain RM-LVR1 Tämä käsikirja täydentää yksikön käyttöohjeita. Käsikirjassa esitellään eräitä lisättyjä tai muutettuja toimintoja sekä kuvataan niiden toimintaa. Lue myös yksikön käyttöohjeet.

Lisätiedot

SingStar -mikrofonipaketti Käyttöohje. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe

SingStar -mikrofonipaketti Käyttöohje. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe SingStar -mikrofonipaketti Käyttöohje SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe Kiitos siitä, että olet ostanut SingStar -mikrofonipaketin. Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen tuotteen

Lisätiedot

DUALSHOCK 3-latausalusta Käyttöopas

DUALSHOCK 3-latausalusta Käyttöopas FI DUALSHOCK 3-latausalusta Käyttöopas CECH-ZDC1E Varotoimet Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen tuotteen käyttämistä ja säilytä ohjeet myöhempää käyttöä varten. Lue myös PlayStation 3-järjestelmää

Lisätiedot

Ulkoasu. 1.Objektiivi 2.Tallennuspainike 3.Kuvien ottopainike _ FIN 01

Ulkoasu. 1.Objektiivi 2.Tallennuspainike 3.Kuvien ottopainike _ FIN 01 Ulkoasu 3 2 1 1.Objektiivi 2.Tallennuspainike 3.Kuvien ottopainike FIN 01 13 4.Micro-USB-portti 10 12 11 6 7 8 9 4 5 5.Akun virtakytkin 6.Sivu ylös -painike 7.Virtapainike 8.OK-painike 9.Sivu alas -painike

Lisätiedot

Nokia musiikkikaiuttimet MD-3

Nokia musiikkikaiuttimet MD-3 Nokia musiikkikaiuttimet MD-3 SUOMI MD-3-stereokaiuttimissa on hyvälaatuinen ääni kuunneltaessa musiikkia tai radiota yhteensopivalla Nokia-puhelimella tai äänilaitteella. Kaiuttimissa on 3,5 mm:n stereoääniliitin

Lisätiedot

Digitaalinen kamera vaihdettavalla objektiivilla

Digitaalinen kamera vaihdettavalla objektiivilla 4-438-657-52(1) Digitaalinen kamera vaihdettavalla objektiivilla Käyttöopas A-kiinnityksellä SLT-A99/SLT-A99V VAROITUS Suojaa laite sateelta ja kosteudelta tulipalo- ja sähköiskuvaaran pienentämiseksi.

Lisätiedot

SLT-A33/SLT-A55/SLT-A55V

SLT-A33/SLT-A55/SLT-A55V SLT-A33/SLT-A55/SLT-A55V Tässä on kuvattu laiteohjelmistopäivityksen uudet toiminnot ja niiden toimintatavat. Katso Käyttöopas. 2011 Sony Corporation A-E1M-100-11(1) Käytettävissä olevat toiminnot Tämä

Lisätiedot

FullHD herätyskello-valvontakamera

FullHD herätyskello-valvontakamera FullHD herätyskello-valvontakamera Käyttöohje Ajan asetus Kun kellonaika on näytössä paina SET, näytöllä näkyy nyt vuosi aseta oikea aika UP ja DOWNnäppäimillä ja paina SET uudelleen. Aset kuukausi, päivä,

Lisätiedot

RACE -BLUETOOTH-KUULOKKEET KÄYTTÖOPAS

RACE -BLUETOOTH-KUULOKKEET KÄYTTÖOPAS VAROITUS: Vältä mahdolliset kuulovauriot olemalla kuuntelematta suurella äänenvoimakkuudella pitkiä aikoja. Ole oman turvallisuutesi vuoksi tietoinen ympäristöstäsi, kun käytät kuulokkeita. Ei sovellu

Lisätiedot

Käyttöohje Kopiointioikeus: Delivet Oy/Jammaa.com Kypäräkamera DV20. Sisällysluettelo

Käyttöohje Kopiointioikeus: Delivet Oy/Jammaa.com Kypäräkamera DV20. Sisällysluettelo Käyttöohje Kopiointioikeus: Delivet Oy/Jammaa.com Kypäräkamera DV20 Sisällysluettelo Huomautuksia 1 Rakenne. 2 Ominaisuudet. 3 Tekniset tiedot... 4 Pikaopas. 5 Ongelmanratkaisu.. 6 Huomautuksia: 1. Älä

Lisätiedot

PhotoPC 650-kameran poistaminen pakkauksesta. Varmista, että olet saanut kaikki alla olevat osat. PhotoPC 650 -kamera. kantohihna videokaapeli

PhotoPC 650-kameran poistaminen pakkauksesta. Varmista, että olet saanut kaikki alla olevat osat. PhotoPC 650 -kamera. kantohihna videokaapeli EPSON R Aluksi -kameran poistaminen pakkauksesta Varmista, että olet saanut kaikki alla olevat osat. -kamera Mac-sovitinkaapeli ohjelmisto (tyyppi ja määrä vaihtelevat maakohtaisesti) kantohihna videokaapeli

Lisätiedot

EF70-200mm f/4l USM FIN. Käyttöohjeet

EF70-200mm f/4l USM FIN. Käyttöohjeet EF70-200mm f/4l USM FIN Käyttöohjeet Kiitämme Canon-tuotteen hankinnasta. Canon EF70-200mm f/4l USM -objektiivi on Canon EOS -kameroille kehitetty pienikokoinen, tehokas telezoom-objektiivi. USM on lyhennys

Lisätiedot

Potilasopas. Tämän oppaan omistaa:

Potilasopas. Tämän oppaan omistaa: Potilasopas Tämän oppaan omistaa: Icare HOME (Malli: TA022) POTILASOPAS TA022-035 FI-3.1 3 Johdanto Tämä opas sisältää Icare HOME -tonometrin käyttöohjeet. Lue ohjeet huolellisesti, ennen kuin alat käyttää

Lisätiedot

Kiintolevyasema (ja kiinnityskannatin) Käyttöopas

Kiintolevyasema (ja kiinnityskannatin) Käyttöopas Kiintolevyasema (ja kiinnityskannatin) Käyttöopas CECH-ZHD1 7020228 Yhteensopiva laitteisto PlayStation 3-järjestelmä (CECH-400x-sarja) Varotoimet Lue tämä käyttöopas ja PlayStation 3-käyttöopas ennen

Lisätiedot

Langattomien kauko-ohjainten WR-1/WR-R10 laiteohjelman päivittäminen

Langattomien kauko-ohjainten WR-1/WR-R10 laiteohjelman päivittäminen Langattomien kauko-ohjainten WR-1/WR-R10 laiteohjelman päivittäminen Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen. Tässä oppaassa kerrotaan, kuinka päivitetään laiteohjelma langattomiin kauko-ohjaimiin WR-1 ja

Lisätiedot

Digitaalinen järjestelmäkamera Käyttö- ja vianmääritysopas

Digitaalinen järjestelmäkamera Käyttö- ja vianmääritysopas 2-689-106-62 (1) Ennen käyttöä Kuvaustoimintojen käyttäminen Digitaalinen järjestelmäkamera Käyttö- ja vianmääritysopas 100 DSLR-A100 Katselutoimintojen käyttäminen Valikon käyttö Tietokoneen käyttäminen

Lisätiedot

Uudet ominaisuudet BL F00

Uudet ominaisuudet BL F00 Uudet ominaisuudet Versio 2.00 Tämän tuotteen mukana toimitetun asiakirjan sisältämät kuvaukset eivät enää välttämättä vastaa laiteohjelmistopäivitysten seurauksena lisättyjä tai muutettuja ominaisuuksia.

Lisätiedot

Digitaalinen kamera vaihdettavalla objektiivilla

Digitaalinen kamera vaihdettavalla objektiivilla Digitaalinen kamera vaihdettavalla objektiivilla Kameran valmisteleminen Ennen käyttöä Kuvaaminen Käyttöopas A-kiinnityksellä Kuvaustoiminnon käyttäminen Katselutoiminnon käyttäminen Asetusten muuttaminen

Lisätiedot

Nokia DT-600 -laturi. Painos 1.2

Nokia DT-600 -laturi. Painos 1.2 Nokia DT-600 -laturi 6 1 2 2 5 4 3 7 Painos 1.2 8 9 10 11 2010 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Johdanto Nokia DT-600 -laturilla voit ladata viiden yhteensopivan laitteen akun samanaikaisesti. DT-600-laitteessa

Lisätiedot

Nokia minikaiuttimet MD-8 9209477/1

Nokia minikaiuttimet MD-8 9209477/1 Nokia minikaiuttimet MD-8 9209477/1 7 2008 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People ja Nokia Original Accessories -logo ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Lisätiedot

Mac. Valmistelut. Mac

Mac. Valmistelut. Mac Laiteohjelman päivittäminen vaihdettavalla objektiivilla varustetuille edistyksellisille Nikon 1 -kameroille, 1 NIKKOR -objektiiveille ja Nikon 1 -lisävarusteille Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen.

Lisätiedot

HQ-CHARGER51 1-2 TUNNIN KOMPAKTI LATURI AAA/AA -PARISTOILLE

HQ-CHARGER51 1-2 TUNNIN KOMPAKTI LATURI AAA/AA -PARISTOILLE SUOMI KÄYTTÖOPAS HQ-CHARGER51 1-2 TUNNIN KOMPAKTI LATURI AAA/AA -PARISTOILLE LUE OHJEET ENNEN LATURIN KÄYTTÖÄ Omistajan käyttöopas Lue tämä käyttöopas huolellisesti. Se sisältää tärkeitä käyttöohjeita.

Lisätiedot

SUOMI Johdanto Yleiskuvaus (Kuva 1) Tärkeää Vaara Varoitus Varoitus Sähkömagneettiset kentät Yleistä

SUOMI Johdanto Yleiskuvaus (Kuva 1) Tärkeää Vaara Varoitus Varoitus Sähkömagneettiset kentät Yleistä SUOMI 49 Johdanto Onnittelut ostoksestasi ja tervetuloa Philips-tuotteiden käyttäjäksi! Hyödynnä Philipsin tuki ja rekisteröi tuotteesi osoitteessa www.philips.com/welcome. Yleiskuvaus (Kuva 1) 1 Terä

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita

Lisätiedot

NOOX xperio herätyskello valvontakamera

NOOX xperio herätyskello valvontakamera NOOX xperio herätyskello valvontakamera Käyttöohje Ajan asetus Kun kellonaika on näytössä paina SET, ruudulla lukee nyt "2010" Aseta oikea aika UP ja DOWN näppäimillä ja paina SET uudelleen vahvistaakseni

Lisätiedot

PANASONIC NV-GS120EG. Digitaalivideokamera. Käyttöohje

PANASONIC NV-GS120EG. Digitaalivideokamera. Käyttöohje PANASONIC NV-GS120EG Digitaalivideokamera Käyttöohje Sodankylän kunta puh 040 73 511 63 Elokuvakasvatus Sodankylässä fax 016 618 155 Vasantie 11 email tommi.nevala@sodankyla.fi 99600 SODANKYLÄ 1 PANASONIC

Lisätiedot

SISÄLTÖ SISÄLTÖ. Esittely. Käyttövinkkejä. Digitaalinen yönäkö-monokulaari SISÄLTÖ DENVER NVI-500 DENVER NVI-500

SISÄLTÖ SISÄLTÖ. Esittely. Käyttövinkkejä. Digitaalinen yönäkö-monokulaari SISÄLTÖ DENVER NVI-500 DENVER NVI-500 SISÄLTÖ SISÄLTÖ Digitaalinen yönäkö-monokulaari Käyttöohje Malli: SISÄLTÖ Esittely 3 Käyttövinkkejä 4 Osien esittely 5 7 Paristojen asennus 7 Virta päälle 8 Virran sammuttaminen 8 Ympäristön tarkkailu

Lisätiedot

Nokia minikaiuttimet MD /1

Nokia minikaiuttimet MD /1 Nokia minikaiuttimet MD-6 3 5 4 2 9205724/1 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia ja Nokia Connecting People ovat Nokia Oyj:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. Johdanto Onnittelut ostoksesi johdosta.

Lisätiedot

Numero hakasuluissa kuvaa sivua, jossa aiheesta kerrotaan enemmän.

Numero hakasuluissa kuvaa sivua, jossa aiheesta kerrotaan enemmän. Pikaopas SUOMI Yleisohje Numero hakasuluissa kuvaa sivua, jossa aiheesta kerrotaan enemmän. Kamera Edestä Takaa 1 Zoom-säädin 2 Laukaisin 3 Salama 4 [ON/OFF] (Virta) 5 Etuvalo 6 Linssi 7 Mikrofoni 8 [

Lisätiedot

HQ-CHARGER81 HQ ERIKOISNOPEA YLEISKÄYTTÖINEN LATURI PARISTOILLE AAA/AA/C/D/9V

HQ-CHARGER81 HQ ERIKOISNOPEA YLEISKÄYTTÖINEN LATURI PARISTOILLE AAA/AA/C/D/9V SUOMI KÄYTTÖOPAS HQ-CHARGER81 HQ ERIKOISNOPEA YLEISKÄYTTÖINEN LATURI PARISTOILLE AAA/AA/C/D/9V LUE OHJEET ENNEN LATURIN KÄYTTÖÄ Omistajan käyttöopas Lue tämä käyttöopas huolellisesti. Se sisältää tärkeitä

Lisätiedot

BLUETOOTH- MUSIIKKISOVITIN

BLUETOOTH- MUSIIKKISOVITIN Kaikki tavaramerkit ovat vastaavien omistajiensa omaisuutta. Ellei toisin mainita, niiden käyttö ei merkitse sitä, että tavaramerkin omistaja olisi KitSound-yhtiön tytäryhtiö tai hyväksyisi sen tuotteet.

Lisätiedot

NEX-3/5/5C/C3 NEX-VG10/VG10E

NEX-3/5/5C/C3 NEX-VG10/VG10E NEX-3/5/5C/C3 NEX-VG10/VG10E Tämän laiteohjelmapäivityksen uudet toiminnot ja niiden käyttö on kuvattu jäljempänä. Jos haluat lisätietoja, katso kameran/videokameran ja LA-EA2- kiinnityssovittimen mukana

Lisätiedot

Käyttöohje. Turvallisuusohjeet HUOMIO! Epäasianmukainen käyttö voi aiheuttaa ainevahinkoja tai toimintahäiriöitä.

Käyttöohje. Turvallisuusohjeet HUOMIO! Epäasianmukainen käyttö voi aiheuttaa ainevahinkoja tai toimintahäiriöitä. 1 4 Käyttöohje Lue tämä käyttöohje huolellisesti ja säilytä se myöhempää tarvetta varten. Näin opit käyttämään -kelloasi oikein ja siitä on sinulle pitkään iloa. Käyttöohje on saatavilla myös verkossa:

Lisätiedot

4-134-523-91(1) DVD Writer. Käyttöohje DVDirect Express VRD-P1. 2008 Sony Corporation

4-134-523-91(1) DVD Writer. Käyttöohje DVDirect Express VRD-P1. 2008 Sony Corporation 4-134-523-91(1) DVD Writer Käyttöohje DVDirect Express VRD-P1 2008 Sony Corporation Turvallisuusmääräykset VAROITUS Suojaa laite sateelta ja kosteudelta tulipalo- ja sähköiskuvaaran välttämiseksi. Älä

Lisätiedot

Nokia langaton äänisovitin AD-47W

Nokia langaton äänisovitin AD-47W Nokia langaton äänisovitin AD-47W 9247383/1 SUOMI AD-47W-sovittimen avulla voit kytkeä langatonta Bluetooth-tekniikkaa tukevan yhteensopivan HF-laitteen tietokoneeseen (tai muuhun yhteensopivaan laitteeseen).

Lisätiedot

Digitaalinen kamera vaihdettavalla objektiivilla

Digitaalinen kamera vaihdettavalla objektiivilla 4-459-707-11(1) Digitaalinen kamera vaihdettavalla objektiivilla α-käsikirja A-kiinnike Kameran valmistelu Kuvaaminen ja kuvien katselu Kohteelle sopivien kuvien ottaminen Kuvaustoimintojen käyttäminen

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita

Lisätiedot

Kiitos tämän digitaalisen MP3-soittimen ostamisesta. Lue laitteen käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä. Näin varmistat, että käytät laitetta oikein.

Kiitos tämän digitaalisen MP3-soittimen ostamisesta. Lue laitteen käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä. Näin varmistat, että käytät laitetta oikein. Kiitos tämän digitaalisen MP3-soittimen ostamisesta. Lue laitteen käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä. Näin varmistat, että käytät laitetta oikein. A. Huomaa 1) Sammuta virta, kun et käytä laitetta.

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Windows. Valmistelut. Windows

Windows. Valmistelut. Windows Laiteohjelman päivittäminen vaihdettavalla objektiivilla varustetuille edistyksellisille Nikon 1 -kameroille, 1 NIKKOR -objektiiveille ja Nikon 1 -lisävarusteille Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen.

Lisätiedot

ORDLAND PROFESSIONAL RADIO. ELK-68 Käyttöohje

ORDLAND PROFESSIONAL RADIO. ELK-68 Käyttöohje ELK-68 Käyttöohje Varotoimenpiteet Käytä tätä laitetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohje huolellisesti ennen käyttöä. Korjauksen saa suorittaa vain valtuutettu huolto. Sammuta virrat jos menet leimahdus

Lisätiedot

135 & 145 sarja. Väärennetyn rahan tunnistin. Manuaalinen

135 & 145 sarja. Väärennetyn rahan tunnistin. Manuaalinen 135 & 145 sarja Väärennetyn rahan tunnistin Manuaalinen Käyttöohje Safescan 135i, 135ix & 145ix Väärennetyn rahan tunnistin Onnittelut Safescan 135i, 135ix tai 145ix väärennetyn rahan tunnistimen hankinnan

Lisätiedot

Kannettava DVD soitin Daewoo DPC-7200PD

Kannettava DVD soitin Daewoo DPC-7200PD Kannettava DVD soitin Daewoo DPC-7200PD Laitteeseen tutustuminen: Yläkuva laitteesta 1. LCD panelin sammutus kytkin 2. Laajakuva 3. Pysäytys 4. Edellinen 5. Seuraava 6. Toista 7. Valikko painike Nuolinäppäimet:

Lisätiedot

Muistimoduulit. Asiakirjan osanumero: 393521-351. Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta.

Muistimoduulit. Asiakirjan osanumero: 393521-351. Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Muistimoduulit Asiakirjan osanumero: 393521-351 Lokakuu 2005 Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Sisällysluettelo 1 Muistimoduulien lisääminen tai vaihtaminen

Lisätiedot

Metal ActionCam Käyttöohje

Metal ActionCam Käyttöohje Metal ActionCam Käyttöohje Tärkeimpiä ominaisuuksia Taskuun mahtuva digivideokamera muistikorttitallennuksella. Täysi tuki AVI-videoformaatille. Toimii myös web-kamerana. Korkeatasoinen kuvanlaatu, myös

Lisätiedot

BOOMBAR + BLUETOOTH-KAIUTIN KÄYTTÖOPAS

BOOMBAR + BLUETOOTH-KAIUTIN KÄYTTÖOPAS Kaikki tavaramerkit ovat vastaavien omistajiensa omaisuutta. Ellei toisin mainita, niiden käyttö ei merkitse sitä, että tavaramerkin omistaja olisi KitSound-yhtiön tytäryhtiö tai hyväksyisi sen tuotteet.

Lisätiedot

Kiitos, että valitsit GoXtreme WiFi Control -toimintakameran. Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen tuotteen. käyttöä. Kameran osat ja painikkeet

Kiitos, että valitsit GoXtreme WiFi Control -toimintakameran. Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen tuotteen. käyttöä. Kameran osat ja painikkeet Käyttöohje Kiitos, että valitsit GoXtreme WiFi Control -toimintakameran. Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä. Kameran osat ja painikkeet 1 1. Laukaisin 8. Mikro USB -portti 2. Mikrofoni

Lisätiedot

DSLR-A900/DSLR-A850 A-DWD-100-11(1) 2010 Sony Corporation

DSLR-A900/DSLR-A850 A-DWD-100-11(1) 2010 Sony Corporation DSLR-A900/DSLR-A850 Tämän päivityksen uudet toiminnot ja niiden toiminta on kuvattu tässä. Jos haluat lisätietoja, lue kameran mukana toimitettu Käyttöopas. 2010 Sony Corporation A-DWD-100-11(1) Tämän

Lisätiedot

WR-R10- langattoman kauko-ohjaimen laiteohjelman päivittäminen

WR-R10- langattoman kauko-ohjaimen laiteohjelman päivittäminen WR-R10- langattoman kauko-ohjaimen laiteohjelman päivittäminen Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen. Tässä opaskirjassa kerrotaan, miten WR-R10- langattoman kaukoohjaimen laiteohjelma päivitetään. Jos

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Herätyskellokamera. Käyttäjän ohjeet

Herätyskellokamera. Käyttäjän ohjeet Herätyskellokamera Käyttäjän ohjeet Sisällysluettelo 1. Tärkeää tietoa 2. Pakkauksen sisältö 3. Tekniset tiedot 4. Tuotetiedot 5. Laitteen käyttö 1. tärkeää tietoa Tämä käsikirja on suunniteltu tutustuttamaan

Lisätiedot

Digitaalisen SLR-kameran laiteohjelmiston päivittäminen

Digitaalisen SLR-kameran laiteohjelmiston päivittäminen Digitaalisen SLR-kameran laiteohjelmiston päivittäminen Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen. Tämä opaskirja kuvaa, miten laiteohjelma päivitetään. Jos et ole varma, että voit tehdä päivityksen, päivitys

Lisätiedot

4-134-523-93(1) DVD Writer. Käyttöohje DVDirect Express VRD-P1. 2008 Sony Corporation

4-134-523-93(1) DVD Writer. Käyttöohje DVDirect Express VRD-P1. 2008 Sony Corporation 4-134-523-93(1) DVD Writer Käyttöohje DVDirect Express VRD-P1 2008 Sony Corporation Turvallisuusmääräykset VAROITUS Suojaa laite sateelta ja kosteudelta tulipalo- ja sähköiskuvaaran välttämiseksi. Älä

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Java on Sun Microsystems, Inc:n tavaramerkki Yhdysvalloissa. Tässä olevat tiedot

Lisätiedot

Cal. 6A32 KÄYTTÖOHJE

Cal. 6A32 KÄYTTÖOHJE SEIKO-kello PERPETUAL CALENDAR Cal. 6A32 KÄYTTÖOHJE SNQ 003 P Onnittelemme Sinua tämän analogisen SEIKO -kvartsikellon Cal. 6A32 hankkimisesta. Lue nämä ohjeet huolella ennen kellon käyttöönottoa voidaksesi

Lisätiedot

TUTA Q2 Tallentava valvontakamera Asennusohje

TUTA Q2 Tallentava valvontakamera Asennusohje TUTA Q2 Tallentava valvontakamera Asennusohje 1.02 Version 1.8.2011 Uusin versio tästä käsirkirjasta löytyy internet-osoitteesta: http://www.microdata.fi/pdf/tuta/tuta-q2_kasikirja.pdf Copyright 2011 Microdata

Lisätiedot

4-443-126-51(1) Digitaalikamera. Käyttöopas DSC-RX1

4-443-126-51(1) Digitaalikamera. Käyttöopas DSC-RX1 4-443-126-51(1) Digitaalikamera Käyttöopas DSC-RX1 Suomi VAROITUS Suojaa laite sateelta ja kosteudelta tulipalo- ja sähköiskuvaaran pienentämiseksi. TÄRKEITÄ TURVALLISUUS- OHJEITA SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET VAARA

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita

Lisätiedot

testo 831 Käyttöohje

testo 831 Käyttöohje testo 831 Käyttöohje FIN 2 1. Yleistä 1. Yleistä Lue käyttöohje huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöönottoa. Säilytä käyttöohje myöhempää käyttöä varten. 2. Tuotekuvaus Näyttö Infrapuna- Sensori, Laserosoitin

Lisätiedot

Sangean PR-D4 Käyttöohjeet

Sangean PR-D4 Käyttöohjeet Sangean PR-D4 Käyttöohjeet Kytkimet 1. Taajuuden valintanäppäimet 2. Radioasemien selailun ja kellonajan asetus 3. Muistipaikan valintanäppäimet 4. Äänenvoimakkuuden säätö 5. LCD-näyttö 6. Herätyksen asetus

Lisätiedot

Gallery 13-W. 7 Digitaalinen valokuvakehys. Käyttöohje

Gallery 13-W. 7 Digitaalinen valokuvakehys. Käyttöohje Gallery 13-W 7 Digitaalinen valokuvakehys Käyttöohje Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 1 Tärkeät turvaohjeet... 2 LCD ruudun puhdistus... 2 Digitaalisenvalokuvakehyksen puhdistaminen... 2 Johdanto...

Lisätiedot

C. Painikkeiden toiminnot ja soittimen käyttö 1. Painikkeiden toiminnot

C. Painikkeiden toiminnot ja soittimen käyttö 1. Painikkeiden toiminnot Kiitos tämän digitaalisen MP3-soittimen ostamisesta. Lue laitteen käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä. Näin varmistat, että käytät laitetta oikein. A.VAROITUS Lue turvavaroitukset ennen kuin muutat

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. SONY MSAC-EX1 http://fi.yourpdfguides.com/dref/681773

Käyttöoppaasi. SONY MSAC-EX1 http://fi.yourpdfguides.com/dref/681773 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Käyttöohje. Painikkeet:

Käyttöohje. Painikkeet: Käyttöohje Painikkeet: 1. PLAY: Päällä/pois päältä Toisto/Pysäytys 2. M: Valinta/Vahvistus 3. ON/OFF: Virtapainike soittimen päällä 4 Vol+: Äänenvoimakkuuden lisäys 5 Vol-: Äänenvoimakkuuden vähennys :

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. SONY DSLR-A560

Käyttöoppaasi. SONY DSLR-A560 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Tätä tuotetta koskevia lisätietoja ja usein esitettyjä kysymyksiä on asiakastuen www-sivustolla.

Tätä tuotetta koskevia lisätietoja ja usein esitettyjä kysymyksiä on asiakastuen www-sivustolla. Tätä tuotetta koskevia lisätietoja ja usein esitettyjä kysymyksiä on asiakastuen www-sivustolla. VAROITUS Suojaa laite sateelta ja kosteudelta tulipalo- ja sähköiskuvaaran pienentämiseksi. TÄRKEITÄ TURVALLISUUS-

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Java on Sun Microsystems, Inc:n tavaramerkki Yhdysvalloissa. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Tuotetta koskeva

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita

Lisätiedot

Käyttöohje. Wireless

Käyttöohje. Wireless Käyttöohje Wireless Pakkauksen sisältö 4 1. Unimouse 2. Langaton vastaanotin 3. USB 2.0 -kaapeliadapteri 4. Latauskaapeli 5. Käyttöopas 2 3 5 1 /1 Unimousen toiminnot Vieritysrulla/-painike Vasen painike

Lisätiedot

Pakkauksen sisältö. Tervetuloa. Arlo Baby -kamera USBvirtakaapeli. USBvirtasovitin. Kiitos, että valitsit Arlo Babyn. Pääset alkuun helposti.

Pakkauksen sisältö. Tervetuloa. Arlo Baby -kamera USBvirtakaapeli. USBvirtasovitin. Kiitos, että valitsit Arlo Babyn. Pääset alkuun helposti. Arlo Baby -pikaopas Pakkauksen sisältö Tervetuloa Kiitos, että valitsit Arlo Babyn. Pääset alkuun helposti. Arlo Baby -kamera USBvirtakaapeli USBvirtasovitin Pikaopas Seinäpidike Kiinnitysruuvit Liitä

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HP COMPAQ PRESARIO F760EM http://fi.yourpdfguides.com/dref/4171044

Käyttöoppaasi. HP COMPAQ PRESARIO F760EM http://fi.yourpdfguides.com/dref/4171044 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle HP COMPAQ PRESARIO F760EM. Löydät kysymyksiisi vastaukset HP COMPAQ PRESARIO F760EM käyttöoppaasta ( tiedot,

Lisätiedot

AR280P Clockradio Käyttöohje

AR280P Clockradio Käyttöohje AR280P Clockradio Käyttöohje Index 1. Käyttötarkoitus 2. Turvallisuus o 2.1. Tämän käyttöoppaan tarrat o 2.2. Yleiset turvallisuusohjeet 3. Käyttöönoton valmistelu o 3.1. Pakkauksesta purkaminen o 3.2.

Lisätiedot