Digitaalinen kamera vaihdettavalla objektiivilla

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Digitaalinen kamera vaihdettavalla objektiivilla"

Transkriptio

1 (1) Digitaalinen kamera vaihdettavalla objektiivilla Kameran valmisteleminen Ennen käyttöä Kuvaaminen Käyttöopas A-kiinnityksellä Kuvaustoiminnon käyttäminen Katselutoiminnon käyttäminen Asetusten muuttaminen Kuvien katselu tietokoneessa Kuvien tulostaminen Muut Hakemisto Tätä tuotetta koskevia lisätietoja ja usein esitettyjä kysymyksiä on asiakastuen www-sivustolla Sony Corporation

2 VAROITUS Suojaa laite sateelta ja kosteudelta tulipalo- ja sähköiskuvaaran pienentämiseksi. TÄRKEITÄ TURVALLISUUS- OHJEITA SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET VAARA NOUDATA NÄITÄ OHJEITA HUOLELLISESTI TULIPALON TAI SÄHKÖISKUN VAARAN PIENENTÄMISEKSI Jos pistoke ei sovi pistorasiaan, käytä pistorasiaan sopivaa pistokesovitinta. VAROITUS Akku Epäasiallinen käsittely saattaa vahingoittaa akkua, minkä seurauksena voi olla tulipalo tai palovammoja. Huomioi seuraavat varoitukset. Akkua ei saa purkaa. Akkua ei saa murskata eikä siihen saa kohdistaa iskuja. Älä lyö akkua vasaralla, pudota sitä tai astu sen päälle. Akku on suojattava oikosuluilta. Suojaa akun navat siten, että ne eivät pääse kosketuksiin metalliesineiden kanssa. Akku on säilytettävä alle 60 C:n lämpötilassa. Akku on suojattava suoralta auringonvalolta. Akkua ei saa jättää autoon, joka on pysäköity aurinkoon. Akkua ei saa hävittää polttamalla. Älä käsittele vahingoittuneita tai vuotavia litium-ioniakkuja. Lataa akku käyttämällä alkuperäistä Sony-akkulaturia tai muuta sopivaa laturia. Säilytä akku poissa pienten lasten ulottuvilta. Säilytettävä kuivassa paikassa. Vaihda vain samanlaiseen akkuun tai Sonyn suosittelemaan vastaavaan tuotteeseen. Hävitä käytetyt akut viipymättä ohjeissa kuvatulla tavalla. Akkulaturi Vaikka CHARGE-valo ei palaisikaan, akkulaturiin tulee verkkovirta niin kauan kuin se on kytkettynä pistorasiaan. Jos akkulaturin käytön yhteydessä ilmenee ongelmia, katkaise virta välittömästi irrottamalla pistoke pistorasiasta. Jos verkkojohto on toimitettu, sitä saa käyttää vain tämän laitteen kanssa, eikä sitä tulisi käyttää muiden laitteiden kanssa. 2

3 Euroopassa oleville asiakkaille Ilmoitus EU-maiden asiakkaille Tuotteen valmistaja on Sony Corporation, Konan Minato-ku Tokyo, Japan. EMC-merkinnän ja tuoteturvan valtuutettu edustaja on Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, Stuttgart, Germany. Huolto- tai takuuasioihin liittyvät kysymykset voitte lähettää erillisessä huoltokirjassa tai takuuasiakirjassa mainittuun osoitteeseen. Tämä tuote on testattu ja sen on todettu olevan EMC-direktiivin raja-arvojen mukainen käytettäessä liitäntäkaapelia, jonka pituus on alle 3 metriä. Huomautus Tietyntaajuiset sähkömagneettiset kentät voivat vaikuttaa tämän kameran kuvaan ja ääneen. Huomautus Jos staattinen sähkö tai sähkömagneettinen kenttä aiheuttaa tiedonsiirron keskeytymisen (epäonnistumisen), käynnistä sovellusohjelma uudelleen tai irrota tiedonsiirtokaapeli (esimerkiksi USB-kaapeli) ja kytke se uudelleen. Käytöstä poistettujen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden hävittäminen (koskee Euroopan yhteisön ja muiden Euroopan maiden jätehuoltoa) Tämä laitteeseen tai sen pakkaukseen merkitty symboli tarkoittaa, että laitetta ei saa käsitellä kotitalousjätteenä. Sen sijaan laite on toimitettava sähkö ja elektroniikkalaitteiden kierrätyksestä huolehtivaan keräys- ja kierrätyspisteeseen. Varmistamalla, että tämä laite hävitetään asianmukaisesti, voit auttaa estämään mahdollisia ympäristö- ja terveyshaittoja, joita muuten voi aiheutua laitteen epäasianmukaisesta käsittelystä. Materiaalien kierrätys säästää luonnonvaroja. Lisätietoja laitteen käsittelystä, talteenotosta ja kierrätyksestä on saatavilla paikallisilta ympäristöviranomaisilta, jätehuoltokeskuksesta tai liikkeestä, josta laite on ostettu. 3

4 Käytöstä poistettujen paristojen hävitys (koskee Euroopan unionia sekä muita Euroopan maita, joissa on erillisiä keräysjärjestelmiä) Tämä symboli paristossa tai sen pakkauksessa tarkoittaa, ettei paristoa lasketa normaaliksi kotitalousjätteeksi. Tietyissä paristoissa tätä symbolia voidaan käyttää yhdessä kemikaalia ilmaisevan symbolin kanssa. Paristoon on lisätty kemikaaleja elohopea (Hg) ja lyijyä (Pb) ilmaisevat symbolit, jos paristo sisältää enemmän kuin 0,0005 % elohopeaa tai enemmän kuin 0,004 % lyijyä. Varmistamalla, että paristo poistetaan käytöstä asiaan kuuluvalla tavalla, estetään mahdollisia negatiivisia vaikutuksia luonnolle ja ihmisten terveydelle, joita paristojen väärä hävittäminen saattaa aiheuttaa. Materiaalien kierrätys auttaa säästämään luonnonvaroja. Mikäli tuotteen turvallisuus, suorituskyky tai tietojen säilyminen vaatii, että paristo on kiinteästi kytketty laitteeseen, tulee pariston vaihto suorittaa valtuutetun huollon toimesta. Jotta varmistetaan, että käytöstä poistettu tuote käsitellään asianmukaisesti, tulee tuote viedä käytöstä poistettujen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden vastaanottopisteeseen. Muiden paristojen osalta tarkista käyttöohjeesta miten paristo irroitetaan tuotteesta turvallisesti. Toimita käytöstä poistettu paristo paristojen vastaanottopisteeseen. Lisätietoja tuotteiden ja paristojen kierrätyksestä saa paikallisilta viranomaisilta, jäteyhtiöistä tai liikkeestä, josta tuote on ostettu. 4

5 Kameran käyttöön liittyviä huomautuksia Kuvaaminen Tässä kamerassa on kaksi kuvaustapaa: nestekidenäyttötila, jossa käytetään nestekidenäyttöä, ja etsintila, jossa käytetään etsintä. Tallennettu kuva voi olla erilainen kuin kuva, jonka näit ennen tallennusta. Huomautuksia kameran kanssa käytettävissä olevista toiminnoista Jos haluat tarkistaa, onko kyseessä i -yhteensopiva laite vai i -yhteensopiva laite, etsi seuraavia merkintöjä kameran pohjasta i -yhteensopiva laite:60i i -yhteensopiva laite:50i Saatat tuntea epämukavia oireita, kuten silmien rasitusta, pahoinvointia tai väsymystä, kun katsot kameralla kuvattuja 3D-kuvia 3D-yhteensopivilla näytöillä. Kun katsot 3D-kuvia, suosittelemme, että pidät taukoja säännöllisin väliajoin. Koska tarvittavien taukojen määrä ja niiden välinen aika vaihtelee henkilön mukaan, selvitä itse, kuinka paljon taukoja tarvitset. Jos tunnet olosi sairaaksi, lopeta 3D-kuvien katsominen ja ota yhteys lääkäriin tarvittaessa. Katso myös lisätietoja yhdistetyn laitteen käyttöoppaasta tai sen kanssa käytetystä ohjelmistosta. Lapsen näkö saattaa olla altis häiriöille (varsinkin alle kuusivuotiaana). Tästä syystä kannattaa keskustella asiantuntijan, kuten lastenlääkärin tai silmälääkärin, kanssa, ennen kuin annat lasten katsoa 3D-kuvia. Varmista, että lapsesi noudattavat yllä mainittuja varotoimia. Kuvauksen sisältöä ei korvata Kuvauksen sisältöä ei voida korvata, vaikka kuvaus tai toisto epäonnistuisi esimerkiksi kameran tai muistikortin virheellisen toiminnan vuoksi. Varmuuskopiointisuositus Tietojen katoamisen vaaran ehkäisemiseksi kopioi aina tiedot toiselle tallennusvälineelle (varmuuskopiointi). Nestekidenäyttöä, sähköistä etsintä, linssiä ja kuva-anturia koskevia huomautuksia Nestekidenäyttö ja sähköinen etsin on valmistettu erittäin hienoa tarkkuustekniikkaa käyttäen, niin että yli 99,99 % kuvapisteistä on toimivia. Nestekidenäytössä ja sähköisessä etsimessä voi kuitenkin näkyä jatkuvasti joitakin hyvin pieniä mustia tai kirkkaita pisteitä (valkoisia, punaisia, sinisiä tai vihreitä). Nämä valmistuksessa syntyneet pisteet ovat normaaleja eivätkä vaikuta kuvaamiseen millään tavalla. Kun muutat etsimen tarkennusta, näyttö voi välkkyä punaisena, vihreänä tai sinisenä. Tämä ei ole vika. Nämä välkähdykset eivät näy tallennetussa kuvassa. Älä jätä kameraa auringonvaloon tai ota kuvia aurinkoa vasten pitkän aikaa. Sisäinen mekanismi saattaa vahingoittua. Kamerasta lähellä olevaan kohteeseen kohdistuva auringonvalo voi sytyttää kohteen palamaan. Kuvat voivat laahautua jäljessä kylmissä olosuhteissa. Tämä ei ole vika. Näyttö voi pimentyä väliaikaisesti, kun kamera kytketään päälle kylmissä olosuhteissa. Näyttö toimii normaalisti, kun kamera lämpenee. Huomautus objektiivien ja varusteiden käytöstä On suositeltavaa käyttää Sony-objektiiveja ja -varusteita*, jotka on tarkoitettu tukemaan tämän kameran ominaisuuksia. Muiden valmistajien tuotteiden käyttäminen saattaa saada aikaan sen, että kamera ei toimi täysin odotetulla tavalla, tai voi johtaa ongelmiin tai kameran toimintahäiriöihin. * Mukaan lukien Konica Minolta -tuotteet. 5

6 Huomautuksia pitkäaikaisesta tallentamisesta Jos kuvaat pitkän aikaa, kameran lämpötila nousee. Jos lämpötila nousee yli tietyn rajan, näytössä näkyy - merkki ja kamera sammuu automaattisesti. Jos virta sammuu, anna kameran olla käyttämättä ainakin 10 minuuttia, jotta kameran sisäinen lämpötila laskee turvalliselle tasolle. Ympäristön lämpötilan ollessa korkea, kameran lämpötila nousee nopeasti. Kun kameran lämpötila nousee, kuvanlaatu saattaa heikentyä. Kameran lämpötilan laskemista kannattaa odottaa ennen kuvaamisen jatkamista. Kameran pinta saattaa lämmetä. Tämä ei ole vika. Huomautuksia videoiden toistamisesta muissa laitteissa Tämä kamera käyttää MPEG-4 AVC/ H.264 High Profile -asetusta AVCHDmuotoiseen tallennukseen. AVCHDmuodossa tallennettuja videoita ei voi toistaa seuraavilla laitteilla. Muut AVCHD-muodon kanssa yhteensopivat laitteet eivät tue High Profile -asetusta Laitteet, jotka eivät ole yhteensopivia AVCHD-muodon kanssa Tämä kamera käyttää myös MPEG-4 AVC/H.264 Main Profile -asetusta MP4- muotoiseen tallennukseen. Tästä syystä MP4-muodossa tallennettuja videoita ei voi toistaa muuta kuin laitteilla, jotka tukevat MPEG-4 AVC/H.264 -muotoa. Levyjä, jotka on tallennettu HDkuvanlaadulla (teräväpiirtolaatu) voi toistaa vain AVCHD-muodon kanssa yhteensopivilla laitteilla. DVD-soittimet tai -tallentimet eivät voi toistaa HDlaatuisia levyjä, koska ne eivät ole yhteensopivia AVCHD-muodon kanssa. DVD-soittimet tai -tallentimet eivät myös ehkä pysty poistamaan HDlaatuisia levyjä laitteesta. Tekijänoikeutta koskeva varoitus Televisio-ohjelmat, elokuvat, videonauhat ja muut materiaalit voivat olla tekijänoikeuksien suojaamia. Niiden luvaton kuvaaminen voi olla tekijänoikeuslakien vastaista. Tässä oppaassa käytetyt kuvat Tämän oppaan esimerkeissä käytetyt kuvat ovat jäljennettyjä kuvia eikä niitä ole otettu tällä kameralla. Tietoja teknisistä tiedoista, jotka on kuvattu tässä käyttöoppaassa Tässä käyttöoppaassa mainitut suorituskykyä ja teknisiä asioita koskevat tiedot on määritetty seuraavien ehtojen mukaisesti, ellei toisin ole mainittu tässä käyttöoppaassa: tavallisessa ympäristön lämpötilassa 25 ºC ja käyttämällä akkua, jota varattiin tunti noin CHARGE-valon sammumisen jälkeen. 6

7 Sisällysluettelo Kameran valmisteleminen Kameran käyttöön liittyviä huomautuksia... 5 Mukana tulleiden varusteiden tarkastaminen Osien tunnistaminen Akun lataaminen Akun/muistikortin (myydään erikseen) asettaminen paikalleen Objektiivin kiinnittäminen Kameran valmisteleminen Mukana tulleiden varusteiden käyttäminen Tallennettavissa olevien kuvien määrän tarkistaminen Puhdistaminen Ennen käyttöä Näyttöilmaisimet Näyttötilan vaihtaminen nestekidenäytön ja sähköisen etsimen välillä Tallennustietojen näytön vaihtaminen (DISP) Tallennustietojen näyttö (Yksityiskohtainen näyttö/ Tallennustiedot (Live View)) Tallennustietojen näyttö (Etsin) Toiminnon/asetuksen valitseminen Toiminnon valitseminen Fn (Toiminto) -painikkeella Fn (Toiminto) -painikkeella valittavat toiminnot Painikkeella MENU valittavat toiminnot Kuvaaminen Kuvaaminen kameraa tärisyttämättä Oikea asento SteadyShot-toiminnon käyttäminen Jalustan käyttäminen Kuvaaminen automaattiasetuksella Kuvaaminen oikealla asetuksella automaattisesti Kuvaaminen asetuksilla, joita kamera säätää automaattisesti Kuvaaminen kohteelle sopivalla asetuksella Kuvaaminen valotusohjelman mukaisilla esiasetuksilla (Valotusohjelma)

8 Kuvaustoiminnon käyttäminen Kuvaaminen tehostesuodattimella erilaisten tekstuurien saamiseksi (Kuvatehoste) Panoraamakuvien ottaminen (Pyyhkäisykuvaus) Kuvaaminen yhtäjaksoisesti suurella nopeudella (Telezoomauksena Sarjakuvaus, AE-ensisijainen) Kuvan ottaminen haluamallasi tavalla (valotustila) Ohjelmoitava automaattikuvaus Kuvaaminen taustan sumennusta kontrolloimalla (aukkoprioriteetti) Liikkuvan kohteen kuvaaminen eri tavoilla (valotusajan ensisijaisuus) Kuvaaminen manuaalisesti säädetyllä valotuksella (manuaalinen valotus) Jälkien kuvaaminen pitkällä valotusajalla (BULB) Videoiden tallentaminen Videon käytettävissä oleva tallennusaika Huomautuksia videoiden yhtäjaksoisesta tallentamisesta Tarkennusmenetelmän valitseminen Automaattisen tarkennuksen käyttäminen Kuvaaminen halutulla sommitelmalla (tarkennuksen lukitus) Tarkennustavan valitseminen kohteen liikkeen mukaisesti (automaattitarkennustila) Tarkennusalueen valitseminen (AF-alue) Tarkennuksen säätäminen manuaalisesti (käsitarkennus) Tarkennuksen tarkistaminen kuvaa suurentamalla Kasvojen tunnistaminen Kasvontunnistustoiminnon käyttäminen Hymyjen kuvaaminen (hymysuljin) Salaman käyttäminen Langaton salamakuvaus Kuvan kirkkauden säätäminen (valotus, salamakorjaus, mittaus) Kuvaaminen kiinteää kirkkautta käyttämällä (AElukko)

9 Kirkkauden korjauksen käyttäminen koko kuvassa (valotuskorjaus) Salamavalon määrän säätäminen (salamakorjaus) Salamanohjaustilan valitseminen salaman valomäärän asettamista varten (salamanohjaus) Kuvauskohteen kirkkauden mittausmenetelmä (mittaustapa) ISO-arvon asettaminen Kuvan kirkkauden ja kontrastin korjaaminen automaattisesti (D-alue) Kuvan kirkkauden korjaaminen (D-alueen optimointi) Automaattinen korjaus voimakkaalla sävyjyrkkyydellä (automaattinen korkea dynaaminen alue) Kuvankäsittely Halutun kuvankäsittelytavan valitseminen (luova asetus) Värintoistoalueen vaihtaminen (väriavaruus) Värisävyjen säätäminen (valkotasapaino) Valkotasapainon säätäminen tiettyyn valonlähteeseen sopivaksi (automaattinen/valmiiksi asetettu valkotasapaino) Värilämpötilan ja suodatintehosteen asettaminen (värilämpötila/värisuodatin) Värisävyjen tallentaminen (räätälöity valkotasapaino) Kuvanottotavan valitseminen Yhden kuvan kuvaaminen Sarjakuvaus Itselaukaisimen käyttäminen Kuvien kuvaaminen valotuksen muuttuessa (valotushaarukka) Kuvaaminen valkotasapainohaarukan kanssa (WBhaarukka)

10 Katselutoiminnon käyttäminen Asetusten muuttaminen Kuvien katselu tietokoneessa Kuvien tulostaminen Kuvien katsominen Tallennettujen kuvien tietojen tarkistaminen Kuvien suojaaminen (suojaa) Kuvien poistaminen (poista) Kuvien katsominen televisiolla Kuvan koon ja laadun asettaminen Muistikorttitallennustavan asettaminen Kuvakohinan vähennysasetuksen muuttaminen Painikkeiden toiminnon muuttaminen Muiden asetusten muuttaminen Nestekidenäytön ja sähköisen etsimen asetusten määrittäminen Kameran version tarkistaminen Oletusasetusten palauttaminen Tietokoneen käyttäminen Ohjelmiston käyttäminen Kameran kytkeminen tietokoneeseen Videolevyn luominen DPOF:n määrittäminen Muut Tekniset tiedot Vianmääritys Varoitusilmoitukset Varotoimia AVCHD-muoto D-kuvaus Hakemisto

11 Kameran valmisteleminen Mukana tulleiden varusteiden tarkastaminen Suluissa oleva numero tarkoittaa osien määrää. Yleiset varusteet BC-VW1-akkulaturi (1) Verkkojohto (1) (ei USA:ssa ja Kanadassa) Runkotulppa (1) (kiinni kamerassa) Silmäsuppilo (1) (kiinni kamerassa) CD-levy (α-kameran sovellusohjelmisto) (1) Käyttöopas (tämä opas) (1) Kameran valmisteleminen Ladattava akku NP-FW50 (1) USB-kaapeli (1) Olkahihna (1) SLT-A35K DT18-55 mm:n zoom-objektiivi / objektiivin etusuojus (1) / pakkaussuojus (1) SLT-A35Y DT18-55 mm:n zoom-objektiivi / objektiivin etusuojus (1) / pakkaussuojus (1) DT mm:n zoom-objektiivi / objektiivin etusuojus / objektiivin takasuojus (1) / vastavalosuoja (1) 11

12 Osien tunnistaminen Katso yksityiskohtaiset käyttötiedot suluissa olevilta sivuilta. Etupuoli A Suljinpainike (58) B Virtakytkin (28) C Säätöpyörä (75) D Itselaukaisimen valo (119) E Objektiivin koskettimet* F Peili* G Esikatselupainike (76) H Kiinnitin I Kiinteä salama* (98) J Mikrofoni** K Toimintatilan valitsin (58 82) L (Salama) -painike (98) M Objektiivin vapautin (26) N Tarkennustilan kytkin (87, 92) * Älä kosketa suoraan näitä osia. ** Älä peitä tätä osaa videon tallennuksen aikana. 12

13 Takapuoli A Mikrofoni** B Automaattisesti lukittuva lisälaiteliitäntä (101) C MENU-painike (48) D Etsin* (38) E Okulaarin anturit (38) F Diopterin säädin (29) G Nestekidenäyttö (41, 122, 128) H (Toista) -painike (122) I Käytön merkkivalo (21) J Kuvattaessa: Tarkennuksen suurennuspainike (93, 147) Katseltaessa: (Poista) -painike (133) K MOVIE-painike (83) L FINDER/LCD-painike (38, 152) M Kaiutin N Kuva-anturin paikkamerkki (89) O D-RANGE (Dynaaminen alue) -painike (109, 148) P Kuvattaessa: AEL (AE-lukko) -painike (80, 102) Katseltaessa: (Lähennys) -painike (125) Q Kuvattaessa: (Valotus) -painike (103) Katseltaessa: (Loitonnus) -painike (125) / (Hakemistonäyttö) -painike (126) R Kuvattaessa: Fn (Toiminto) -painike (46, 47) Katseltaessa: (Kuvan kääntö) -painike (124) 13 Kameran valmisteleminen

14 S Hallintapainike Kun valikko on käytössä: v/v/b/b-painike (45) Kun valikko on pois käytöstä: DISP (Näyttö) (39, 122) / WB (Valkotasapaino) (114) / (Kuvanotto) (118) / ISO (108) T Hallintapainike (Enter) (45) / AF-painike (91) * Älä kosketa suoraan näitä osia. ** Älä peitä tätä osaa videon tallennuksen aikana. 14

15 Sivut/pohja A REMOTE-liitin Kun liität RM-S1AM/RM- L1AM Kaukosäädin -kaukosäätimen (myydään erikseen) kameraan, aseta Kaukosäädin-pistoke REMOTE-liittimeen siten, että kohdistat pistokkeen navat REMOTE-liittimen napoihin. Varmista, että Kaukosäädinjohto osoittaa eteenpäin. B Koukut olkahihnaa varten (30) C HDMI-liitin (135) D (USB) -liitin (163) E Mikrofoniliitin Kun ulkoinen mikrofoni on liitetty, sisäinen mikrofoni sammutetaan automaattisesti. Kun ulkoinen mikrofoni on kytkettävää virtatyyppiä, mikrofoni saa virtansa kamerasta. F Jalustan liitäntä Käytä jalustaa, jonka ruuvin pituus on alle 5,5 mm. Kameraa ei voi kiinnittää tukevasti jalustaan, jonka ruuvit ovat pidempiä kuin 5,5 mm, ja tällaiset kiinnitysyritykset voivat vaurioittaa kameraa. G Muistikorttipaikka (19) H Akun/muistikorttipaikan kansi (19) I Muistipaikan kansi AC-PW20-verkkolaitteen (myydään erikseen) käyttöä varten Varo, ettei verkkolaitteen johto tartu kanteen, kun suljet sitä. 15 Kameran valmisteleminen

16 Objektiivi DT 18 55mm F3,5 5,6 SAM (Toimitetaan SLT-A35K/A35Y-laitteen mukana) DT mm F4 5,6 SAM (Toimitetaan SLT-A35Y-laitteen mukana) A Tarkennus-rengas B Zoomin rengas C Polttovälialue D Polttovälihakemisto E Objektiivin koskettimet F Tarkennustilan kytkin G Kiinnikehakemisto Objektiivit DT 18 55mm F3,5 5,6 SAM/DT mm F4 5,6 SAM on suunniteltu Sony A-kiinnitys -kameroihin (mallit, joissa on APS-C-kokoinen kuva-anturi). Näitä objektiiveja ei voi käyttää 35 mm:n kameroissa. Jos käytössä on muu objektiivi kuin DT 18 55mm F3,5 5,6 SAM/DT mm F4 5,6 SAM, lisätietoja on objektiivin mukana tulleissa käyttöohjeissa. 16

17 Akun lataaminen Lataa NP-FW50 InfoLITHIUM -akku (mukana) ennen kameran ensimmäistä käyttökertaa. InfoLITHIUM -akku voidaan ladata, vaikka se ei ole aivan tyhjä. Sitä voidaan myös käyttää, vaikka se ei ole aivan täyteen ladattu. 1 Aseta akku akkulaturiin. Paina akkua, kunnes se naksahtaa. 2 Kytke akkulaturi lähimpään pistorasiaan. Valo palaa: Lataus käynnissä Valo pois: Akku ladattu CHARGE-merkkivalo vilkkuu akkua ladattaessa. Täysin tyhjentyneen akun lataamiseen kuluu 25 C:n lämpötilassa noin 250 minuuttia. Yhdysvallat ja Kanada CHARGE-merkkivalo Pistoke Kameran valmisteleminen Muut maat ja alueet kuin Yhdysvallat ja Kanada CHARGE-merkkivalo Verkkojohto 17

18 Huomautuksia Latausaika vaihtelee akun jäljellä olevan kapasiteetin ja latausolosuhteiden mukaan. On suositeltavaa ladata akku 10 C 30 C:n lämpötilassa. Akku ei välttämättä lataudu kunnolla, jos lämpötila on jokin muu. Kytke akkulaturi lähimpään pistorasiaan. Älä yritä ladata akkua uudelleen sen jälkeen, kun se on ladattu, tai kun sitä ei ole käytetty lataamisen jälkeen. Tämä vaikuttaa akun suorituskykyyn. Älä lataa kamerasi akkulaturilla (mukana) minkään muun tyyppisiä akkuja kuin InfoLITHIUM W -sarjan akkuja. Muunlaiset akut voivat vuotaa, ylikuumentua tai räjähtää, jos yrität ladata niitä. Tämä voi aiheuttaa sähköiskun tai palovamman. CHARGE-valon vilkkuminen voi olla merkki akkuvirheestä tai siitä, että käytössä on jokin muu akkutyyppi. Tarkasta, että akku on oikeantyyppinen. Jos akku on oikeantyyppinen, poista akku, aseta sen tilalle uusi tai toinen akku ja tarkasta, toimiiko akkulaturi oikein. Jos akkulaturi toimii oikein, kyseessä saattaa olla akkuvirhe. Akun lataaminen ei ehkä onnistu, jos akkulaturi on likainen. Pyyhi akkulaturi puhtaaksi kuivalla kangaspyyhkeellä tai vastaavalla. Kameran käyttö ulkomailla virtalähteet Voit käyttää kameraa, akkulaturia ja AC-PW20-verkkolaitetta (myydään erikseen) missä tahansa maassa tai alueella, jossa verkkovirta on 100 V 240 V AC, 50/60 Hz. Huomautus Älä käytä muuntajaa, sillä se voi aiheuttaa toimintahäiriöitä. 18

19 Akun/muistikortin (myydään erikseen) asettaminen paikalleen 1 Työnnä akkulokeron kannen avausvipua ja avaa kansi. 2 Työnnä akku paikalleen perille asti ja paina samalla lukitusvipua akun kärjellä. Lukitusvipu Kameran valmisteleminen 3 Työnnä muistikortti kameraan. Työnnä muistikorttia siten, että sen lovi on kuvan osoittamassa kohdassa, kunnes se napsahtaa paikalleen. Varmista, että lovet ovat oikeassa kohdassa. 4 Sulje kansi. 19

20 Käytettävissä olevat muistikortit Tässä kamerassa voi käyttää vain Memory Stick PRO Duo -, Memory Stick PRO-HG Duo - ja SD-muistikortteja, SDHC-muistikortteja ja SDXC-muistikortteja. Tässä kamerassa ei voi käyttää MultiMediaCardkorttia. Kaikkien muistikorttien toimintojen asianmukaista toimintaa ei kuitenkaan voida taata. Memory Stick PRO Duo - ja Memory Stick PRO-HG Duo -muistikortteihin viitataan tässä käyttöoppaassa Memory Stick PRO Duo -muistikortteina, ja SD-muistikortteihin, SDHC-muistikortteihin ja SDXCmuistikortteihin viitataan SD-kortteina tässä Käyttöopas-käyttöoppaassa. Videoita tallennettaessa suositellaan seuraavien muistikorttien käyttämistä. (Mark2) ( Memory Stick PRO Duo -muistikortti (Mark2)) ( Memory Stick PRO-HG Duo -muistikortti) SD-muistikortti, SDHC-muistikortti, SDXC-muistikortti (Luokka 4 tai korkeampi) SDXC-muistikortille tallennettuja kuvia ei voi tuoda tai toistaa tietokoneissa tai AV-laitteissa, jotka eivät ole exfat-yhteensopivia. Varmista, että laite on yhteensopiva exfat-järjestelmän kanssa, ennen kuin liität muistikortin kameraan. Jos liität kameran epäyhteensopivaan laitteeseen, sinua saatetaan pyytää alustamaan kortti. Älä koskaan alusta korttia tällaisen kehotteen nähdessäsi, koska alustaminen poistaa kaikki kortin tiedot. (exfat on tiedostojärjestelmä, jota käytetään SDXCmuistikorteissa.) Akun poistaminen Kytke kamera pois päältä ja työnnä lukitusvipua nuolen suuntaan. Älä pudota akkua. Lukitusvipu 20

21 Muistikortin irrottaminen Tarkista, että käytön merkkivalo ei pala, avaa sitten muistikorttipaikan kansi ja työnnä muistikorttia kerran. Akussa jäljellä olevan latauksen tarkastaminen Tarkista lataustaso seuraavista ilmaisimista ja näytössä näkyvistä prosenttiluvuista. Akun lataus Korkea Alhainen Käytön merkkivalo Akku on tyhjentynyt. Et voi ottaa enää kuvia. Kameran valmisteleminen Mikä on InfoLITHIUM -akku? InfoLITHIUM -akku on litiumioniakku, joka pystyy vaihtamaan tietoja toimintaoloista kameran kanssa. Käytettäessä InfoLITHIUM -akkua sen jäljellä oleva käyttöaika vallitsevissa oloissa näkyy prosentteina kameran näytössä. Huomautuksia akun käytöstä Näytetty lataus ei välttämättä pidä paikkaansa kaikissa olosuhteissa. Älä altista akkua vedelle. Akku ei ole vesitiivis. Älä jätä akkua auton sisään, suoraan auringonpaisteeseen tai mihinkään muihin erittäin kuumiin paikkoihin. 21

22 Akun tehokas käyttö Akun teho heikkenee alhaisissa lämpötiloissa. Niinpä akun käyttöaika on lyhyempi kylmissä paikoissa, ja sarjakuvauksen nopeus hidastuu. On suositeltavaa pitää akkua taskussasi kehon lähellä, jotta se lämpenee, ja laittaa se kameraan vasta juuri ennen kuvaamista. Akku tyhjenee nopeasti, jos käytät usein salamaa tai sarjakuvausta, jos lisäät LCD-näytön kirkkautta tai jos toistuvasti sammutat kameran virran ja kytket sen uudelleen päälle. Akun käyttöikä Akun käyttöikä on rajallinen. Akun kapasiteetti laskee vähitellen akkua käytettäessä ja ajan myötä. Jos akun käyttöaika tuntuu lyhentyneen huomattavasti, syynä on luultavasti se, että akku on saavuttanut käyttöikänsä pään. Osta uusi akku. Akun käyttöikään vaikuttavat sen säilytys- ja käyttöolosuhteet sekä käyttöympäristö. Akun säilyttäminen Jos akkua ei aiota käyttää pitkään aikaan, lataa se täyteen ja tyhjennä varaus kerran vuodessa kameraa käyttämällä ja säilytä sitä viileässä ja kuivassa paikassa käyttöiän pidentämiseksi. Huomautuksia muistikorttien käytöstä Älä iske, taivuta tai pudota muistikorttia. Muistikorttia ei saa käyttää tai säilyttää seuraavanlaisissa olosuhteissa: kuumat paikat, esim. auringonpaisteeseen pysäköidyn auton sisällä. suoralle auringonvalolle altistuvat paikat. kosteat paikat tai paikat, joissa on syövyttäviä aineita. Muistikortti voi olla kuuma, jos sitä on juuri käytetty pitkään. Käsittele sitä varovasti. Kun käytön merkkivalo palaa, älä poista muistikorttia tai akkua tai katkaise virtaa. Tiedot saattavat vahingoittua. Tiedot saattavat vahingoittua, jos asetat muistikortin erittäin magneettisen materiaalin lähelle tai käytät muistikorttia sähköstaattisessa tai muutoin sähköisyyttä erittävässä ympäristössä. Tärkeät tiedot kannattaa varmuuskopioida esimerkiksi tietokoneen kiintolevylle. 22

23 Kuljeta ja säilytä muistikorttia aina sen mukana tulleessa kotelossa. Älä altista muistikorttia vedelle. Älä koske muistikortin liitinosaan käsin tai metalliesineillä. Kun muistikortin kirjoitussuojauskytkin on LOCK-asennossa, et voi suorittaa toimintoja, kuten tallentaa tai poistaa kuvia. Tietokoneella alustetut muistikortit eivät välttämättä toimi tämän kameran kanssa. Varmista, että muistikortti on alustettu kamerassa. Tietojen luku- ja kirjoitusnopeus vaihtelee muistikortin ja käytetyn laitteiston yhdistelmästä riippuen. Älä paina kovasti, kun kirjoitat kortin kirjoitusalueelle. Älä kiinnitä tarraa muistikorttiin. Älä pura tai muunna muistikorttia. Älä jätä muistikorttia pikkulasten ulottuville. He voivat niellä sen vahingossa. Kameran valmisteleminen 23

24 Huomautuksia Memory Stick -korttien käytöstä kamerassa Tämän kameran kanssa yhteensopivat Memory Stick -kortit on mainittu alla olevassa taulukossa. Kaikkien Memory Stick PRO Duo -toimintojen asianmukaista toimintaa ei kuitenkaan voida taata. Memory Stick PRO Duo -kortti* 1 * 2 * 3 Memory Stick PRO-HG Duo -kortti* 1 * 2 Toimii kamerassa Memory Stick Duo -kortti Ei toimi kamerassa Memory Stick -kortti ja Memory Stick PRO -kortti Ei toimi kamerassa *1 Varustettu MagicGate-toiminnolla. MagicGate on tekijänoikeuksin suojattu tekniikka, jossa käytetään salaustekniikkaa. Tällä kameralla ei voi toteuttaa tietojen tallennusta/toistoa, joka edellyttää MagicGate-toimintoja. *2 Tukee nopeaa tiedonsiirtoa rinnakkaisliitäntää käyttämällä. *3 Kun Memory Stick PRO Duo -kortteja käytetään videoiden tallentamiseen, vain Mark2-merkittyjä kortteja voi käyttää. Huomautuksia Memory Stick Micro -korttien käyttämisestä (myydään erikseen) Tämä kamera on yhteensopiva Memory Stick Micro -korttien ( M2 ) kanssa. M2 on lyhenne, jonka merkitys on Memory Stick Micro. Jos haluat käyttää Memory Stick Micro -korttia kamerassa, varmista, että asetat Memory Stick Micro -kortin M2 -sovittimeen, joka on Duo-kokoa. Jos asetat Memory Stick Micro -kortin kameraan ilman M2 -sovitinta, joka on Duo-kokoa, et ehkä voi enää poistaa sitä kamerasta. Älä jätä Memory Stick Micro -korttia paikkaan, jossa pienet lapset voivat löytää sen. He voivat niellä sen vahingossa. 24

25 Objektiivin kiinnittäminen 1 Irrota runkotulppa kamerasta ja pakkaussuojus objektiivin takaosasta. Objektiivia ei tulisi vaihtaa pölyisessä paikassa, jotta pölyä tai roskaa ei mene kameran sisään. Irrota kuvattaessa objektiivin etusuojus objektiivin etuosasta. 2 Kiinnitä objektiivi kohdistamalla objektiivissa ja kamerassa olevat oranssinväriset merkit. Objektiivin etusuojus Pakkaussuojus Runkotulppa Kameran valmisteleminen Oranssinväriset merkit 3 Kierrä objektiivia myötäpäivään, kunnes se naksahtaa lukittuun asentoon. Varmista, että asetat objektiivin suoraan. Huomautuksia Älä paina objektiivin vapautinta objektiivia kiinnittäessäsi. Älä käytä voimaa objektiivia kiinnittäessäsi. E-kiinnityksellä-objektiivit eivät ole yhteensopivia tämän kameran kanssa. Kun käytät objektiivia, jolle on saatavana jalustan liitin, liitä objektiivi jalustaan mukana toimitetulla jalustan liittimellä objektiivin painon tasapainottamiseksi. Kun kannat kameraa objektiivin ollessa kiinnitettynä, muista pitää tiukasti kiinni sekä kamerasta että objektiivista. Älä pidä kiinni objektiivin osista, jotka liikkuvat ulos- ja sisäänpäin zoomattaessa tai tarkennettaessa. 25

26 Objektiivin irrottaminen 1 Paina objektiivin vapautin pohjaan asti ja käännä objektiivia vastapäivään, kunnes se pysähtyy. Objektiivin vapautin 2 Kiinnitä suojukset objektiivin etu- ja takaosiin sekä runkotulppa kameraan. Pyyhi kaikki pöly pois niistä ennen niiden kiinnittämistä. Objektiivin takasuojusta ei toimiteta DT 18 55mm F3,5 5,6 SAM -objektiivisarjan mukana. Jos varastoit objektiivin kiinnittämättä sitä kameraan, hanki objektiivin takasuojus ALC-R55. Vastavalosuojan kiinnittäminen Vastavalosuojaa kannattaa käyttää hajavalotuksen vähentämiseksi ja parhaan kuvanlaadun varmistamiseksi. Aseta suoja objektiivin etuosaan ja käännä suojusta myötäpäivään, kunnes se napsahtaa paikalleen. Vastavalosuojaa ei toimiteta DT 18 55mm F3,5 5,6 SAM -objektiivin mukana. Voit käyttää ALC-SH108-suojusta (myydään erikseen). Kun käytät kameran sisäistä salamaa, muista irrottaa vastavalosuoja, jotta salaman valo ei peity. Käännä vastavalosuoja ympäri ja kiinnitä se toisin päin objektiiviin säilytyksen ajaksi. 26

27 Objektiivin vaihtamista koskeva huomautus Jos objektiivia vaihdettaessa kameran sisään päässyt pöly tai lika kiinnittyy kuva-anturin (filminä toimiva osa) pintaan, se voi näkyä tummina pisteinä kuvissa joissakin kuvausympäristöissä. Kamera on varustettu pölynesto-ominaisuudella, joka estää pölyä kiinnittymästä kuva-anturin pintaan. Objektiivi kannattaa kuitenkin kiinnittää ja irrottaa pölyttömässä tilassa. Jos pölyä tai likaa kiinnittyy kuva-anturin pintaan Puhdista kuva-anturi toiminnolla [Puhdistustila] -asetusvalikossa (sivu 35). Kameran valmisteleminen 27

28 Kameran valmisteleminen Päivämäärän asettaminen Kun kytket kameran päälle ensimmäisen kerran, päivämäärän ja ajan asetusnäyttö tulee näkyviin. 1 Kytke kameran virta päälle asettamalla virtakytkin ON-asentoon. Näyttöön tulee päivämäärän ja kellonajan asettamiseen käytettävä näyttö. Kameran virran voi sammuttaa asettamalla kytkimen OFF-asentoon. 2 Varmista, että [Syötä] on valittuna nestekidenäytössä ja paina sitten hallintapainikkeen keskiosaa. 3 Valitse alue painamalla hallintapainikkeesta b/b ja paina sitten hallintapainikkeen keskikohtaa. 4 Valitse kukin kohta painikkeilla b/b ja aseta numeroarvo painikkeilla v/v. [Kesäaika:]: Ottaa kesäajan käyttöön tai poistaa sen käytöstä. [Pvm-muoto:]: Valitsee päivämäärän esitysmuodon. Keskiyö näytetään muodossa 12:00 AM ja keskipäivä muodossa 12:00 PM. 28

29 5 Aseta muut kohteet toistamalla vaihe 4 ja paina sitten ohjauspainikkeen keskiosaa. 6 Varmista, että [Syötä] on valittuna ja paina sitten ohjauspainikkeen keskiosaa. Päivämäärän ja kellonajan asettamisen peruuttaminen Paina MENU-painiketta. Päivämäärän ja kellonajan asettaminen uudelleen Kun kytket kameran päälle ensimmäisen kerran, päivämäärän ja ajan asetusnäyttö tulee näkyviin automaattisesti. Seuraavalla asetuskerralla päivämäärä ja kellonaika on määritettävä valikon avulla. MENU-painike t 1 t [Pvm/aika-asetus] Alueen asettaminen uudelleen Voit määrittää alueen, jossa kameraa käytetään. Tämän ominaisuuden avulla voit määrittää paikallisen alueen, kun käytät kameraa ulkomailla. Kameran valmisteleminen MENU-painike t 1 t [Alueasetus] Päivämäärän ja kellonajan asetuksen ylläpitäminen Tässä kamerassa on sisäinen ladattava paristo, joka ylläpitää päivämäärän ja ajan ja muut asetukset riippumatta siitä, onko virta päällä tai akku asennettu. Lisätietoja on sivulla 191. Etsimen tarkennuksen säätäminen (diopterin säätö) Säädä diopterin säädintä näkösi mukaan niin, että näyttö näkyy selvästi etsimessä. Diopteria on helppo säätää, jos suuntaat kameran valoa kohti. Huomautus Dioptriseen säätöön tarkoitettua lisälaitetta (myydään erikseen) ei voi käyttää tämän kameran kanssa. 29

30 Mukana tulleiden varusteiden käyttäminen Tässä osassa on kuvaus siitä, miten olkahihnaa ja silmäsuppiloa käytetään. Muiden varusteiden kuvaus on seuraavilla sivuilla. Ladattava akku (sivu 17) Akkulaturi (sivu 17) Verkkojohto (ei USA:ssa ja Kanadassa) (sivu 17) USB-kaapeli (sivu 163) CD-levy (sivu 159) Olkahihnan kiinnitys Kiinnitä hihnan molemmat päät kameraan. 30

31 Silmäsuppilon irrottaminen Kun liität kameraan FDA-A1AM Kulmaetsin-kulmaetsimen (myydään erikseen), irrota silmäsuppilo. Irrota silmäsuppilo varovasti työntämällä sen kummaltakin puolelta. Aseta sormesi silmäsuppilon alle ja liu uta sitä ylöspäin. Huomautus Suurennus- ja Okulaari -varusteita ei voi käyttää tässä kamerassa. Kameran valmisteleminen 31

32 Tallennettavissa olevien kuvien määrän tarkistaminen Tallennettavissa olevien kuvien määrä (valittuina olevilla asetuksilla kuvattaessa) näkyy näytössä, kun olet asettanut muistikortin kameraan ja siirtänyt virtakytkimen ON-asentoon. Huomautuksia Jos 0 (tallennettavissa olevien kuvien määrä) vilkkuu keltaisena, muistikortti on täynnä. Vaihda muistikortin tilalle toinen muistikortti tai poista kuvia käytössä olevalta muistikortilta (sivu 133). Jos NO CARD (tallennettavissa olevien kuvien määrä) vilkkuu keltaisena, kamerassa ei ole muistikorttia. Työnnä muistikortti kameraan. Tallennettavien kuvien määrä muistikortilla Taulukossa on näytetty tällä kameralla alustetulle muistikortille mahtuvien kuvien arvioitu määrä. Testausarvot on määritetty Sonyn vakiomuistikortteja käyttämällä. Arvot voivat vaihdella kuvausolosuhteiden ja käytettävän muistikortin mukaan. Kuva: Koko: L 16M Kuva: Kuvasuhde: 3:2* Memory Stick PRO Duo (Yksiköt: Kuvat) Kapasiteetti Koko 2 Gt 4 Gt 8 Gt 16 Gt 32 Gt Vakio Hieno RAW ja JPEG RAW * Kun asetukseksi [Kuva: Kuvasuhde] on määritetty [16:9], voit tallentaa enemmän kuvia kuin mitä yllä olevassa taulukossa on esitetty (paitsi jos [RAW] on valittu). 32

33 Kuvamäärä, joka voidaan tallentaa akkua käytettäessä Arvioitu tallennettavissa olevien kuvien määrä on seuraava, kun käytät kameraa täyteen ladatulla akulla (mukana). Huomaa, että todellinen määrä voi olla ilmoitettua pienempi käyttöolosuhteista riippuen. Salaman kanssa Ilman salamaa Nestekidenäyttötila Noin 440 kuvaa Noin 480 kuvaa Etsintila Noin 420 kuvaa Noin 460 kuvaa Määrä on saatu käytettäessä täyteen ladattua akkua seuraavissa olosuhteissa: Käyttölämpötila 25 C. Käytössä on akku, jota on ladattu tunti CHARGE-lampun sammumisen jälkeen. Käytössä on Sony Memory Stick PRO Duo -muistikortti (myydään erikseen). [Kuva: Laatu] -asetuksena on [Hieno]. [Automaattitarkennus]-asetuksena on [Autom. a.tark.]. Kuva otetaan 30 sekunnin välein. Virta kytketään päälle ja pois joka kymmenennellä kerralla. Tietoja salamaa käytettäessä otettavien kuvien määrästä: Salama välähtää joka toisella kerralla. Mittausmenetelmä perustuu CIPA-standardiin. (CIPA: Camera & Imaging Products Association) Kameran valmisteleminen 33

34 Puhdistaminen Kameran puhdistaminen Älä kosketa objektiivin koskettimia, peiliä tai muita kameran sisällä olevia osia. Koska peilin päällä tai ympärillä oleva pöly voi vaikuttaa kameran kuviin tai suorituskykyyn, puhalla pöly pois jollakin kaupallisesti saatavilla olevalla puhaltimella*. Lisätietoja kuva-anturin puhdistamisesta on seuraavalla sivulla. * Älä käytä spraypuhallinta. Tämä voi aiheuttaa toimintahäiriöitä. Puhdista kameran pinta kevyesti vedellä kostutetulla pehmeällä kangaspyyhkeellä ja pyyhi pinta sitten kuivaksi puhtaalla kangaspyyhkeellä. Älä käytä seuraavia, sillä ne voivat vahingoittaa pintaa tai koteloa. Kemialliset tuotteet, kuten ohentimet, bensiini, alkoholi, kertakäyttöiset liinat, hyönteiskarkotteet, aurinkovoide, hyönteismyrkyt. Älä kosketa kameraa, jos käsissäsi on jotakin edellä mainituista aineista. Älä jätä kameraa pitkäaikaiseen kosketukseen kumin tai vinyylin kanssa. Linssin puhdistaminen Älä käytä puhdistusliuoksia, jotka sisältävät ohentimia, bensiiniä tai muita orgaanisia liuottimia. Kun puhdistat linssin pintaa, käytä pölyn poistamiseen jotakin kaupallisesti saatavaa puhallinta. Jos pintaan tarttuu pölyä, pyyhi se pois pehmeällä liinalla tai paperipyyhkeellä, joka on kostutettu linssinpuhdistusaineella. Pyyhi pyörittävällä liikkeellä linssin keskeltä ulospäin. Älä sumuta linssinpuhdistusliuosta suoraan linssille. 34

35 Kuva-anturin puhdistaminen Jos kameran sisään päässyt pöly tai lika kiinnittyy kuva-anturin (filminä toimiva osa) pintaan, se voi näkyä tummina pisteinä kuvissa joissakin kuvausympäristöissä. Jos kuva-anturin päällä on pölyä, puhdista kuva-anturi seuraavien ohjeiden mukaisesti. Huomautuksia Puhdistusta ei voi tehdä, kun akkutaso on 50 % tai vähemmän. Kamera alkaa piipata, jos akun teho heikkenee liikaa puhdistuksen aikana. Keskeytä puhdistaminen välittömästi ja sammuta kamera. AC-PW20-verkkolaitteen (myydään erikseen) käyttö on suositeltavaa. Puhdistus tulee tehdä nopeasti. Älä käytä spraypuhallinta, koska se voi roiskuttaa vesipisaroita kameran rungon sisään. Kuva-anturin puhdistaminen automaattisesti kameran puhdistustilan avulla Kameran valmisteleminen 1 Varmista, että akku on ladattu täyteen (sivu 21). 2 Paina MENU-painiketta ja valitse sitten 2 painamalla hallintapainikkeesta b/b. MENU-painike 3 Valitse [Puhdistustila] painikkeilla v/v ja paina sitten hallintapainikkeen keskiosaa. 35

36 4 Valitse [Syötä] painikkeella v ja paina hallintapainikkeen keskiosaa. Kuva-anturi värisee hetken, kun pölyä poistetaan anturista. 5 Kytke kamera pois päältä. Kuva-anturin puhdistaminen puhaltimella Jos puhdistustilan jälkeen on tarpeen tehdä uusi puhdistus, puhdista kuva-anturi puhaltimella seuraavien ohjeiden mukaisesti. 1 Tee puhdistustoiminto kohdan Kuva-anturin puhdistaminen automaattisesti kameran puhdistustilan avulla ohjeiden vaiheiden 1-4 mukaan. 2 Irrota objektiivi (sivu 26). 3 Paina peilin lukitusvivun V-merkkiä sormella, niin peili nousee ylös. Varo, ettet vahingossa koske peilin pintaan. Peilin lukitusvipu 36

37 4 Puhdista kuva-anturin pinta ja sen ympäristö puhaltimella. Älä kosketa kuva-anturia puhaltimen kärjellä ja älä aseta puhaltimen kärkeä kameran sisään kiinnitintä syvemmälle. Pidä kameran etupuolta alaspäin, jotta pöly ei pääse laskeutumaan kameraan. Suorita puhdistus nopeasti. Puhdista myös peilin takapuoli puhaltimella. 5 Kun olet tehnyt puhdistustoimet, laske peiliä sormella, kunnes se napsahtaa. Laske peilin kehys alas sormella. Varo, ettet vahingossa koske peilin pintaan. Laske peiliä alaspäin, kunnes se lukittuu vankasti paikalleen. Kameran valmisteleminen 6 Kiinnitä objektiivi ja sammuta kamera. Vahvista, että peili on lukittu hyvin paikalleen, kun kiinnität objektiivia. Huomautuksia Kun olet tehnyt puhdistustoimet, varmista, että peili on lukittu paikalleen hyvin objektiivia kiinnitettäessä. Muussa tapauksessa objektiivi saattaa naarmuuntua tai heikosti kiinnitetty peili voi aiheuttaa muita ongelmia. Huomaa myös, että jos peiliä ei ole kiinnitetty hyvin, automaattinen tarkennus ei toimi kuvaamisen aikana. Kameralla ei voi kuvata, kun peili on nostettu ylös. 37

38 Ennen käyttöä Näyttöilmaisimet Näyttötilan vaihtaminen nestekidenäytön ja sähköisen etsimen välillä Etsintila aktivoituu, kun katsot etsimeen. Kun siirrät kasvosi pois etsimen vierestä, näyttötila vaihtuu nestekidenäyttötilaan. Voit myös vaihtaa näyttötilaa FINDER/ LCD-painikkeen avulla. FINDER/LCD-painike Etsin Nestekidenäyttö Kohteeseen tarkentaminen nopeasti etsimen avulla Kun katsot etsimeen, automaattisen tarkennusalueen sisällä oleva kohde tarkentuu automaattisesti (Eye-Start-AF). MENU-painike t 1 t [Eye-Start-AF] t [On] Kun kameraan on kiinnitetty FDA-A1AM Kulmaetsin (myydään erikseen), kannattaa määrittää [Eye-Start-AF] -asetukseksi [Ei käytössä], koska etsimen alapuolella olevat okulaarin anturit saattavat aktivoitua. 38

39 Tallennustietojen näytön vaihtaminen (DISP) Aina kun painat DISP-painiketta, tallennustietojen näyttö vaihtuu seuraavasti. Etsimen näytön tila vaihtuu seuraavalla tavalla ( Tallennustiedot päällä (Live View) ohitetaan). Voit vaihtaa etsimen ja nestekidenäytön näyttöä erikseen. Yksityiskohtainen näyttö Tallennustiedot päällä (Live View) Tallennustiedot pois päältä Ennen käyttöä Yksityiskohtainen näyttö Yksityiskohtaisessa näytössä valotusaika ja aukkoarvo esitetään graafisesti, ja lisäksi valotuksen toiminta on kuvattu selkeästi. Valotusajan ilmaisimen ja aukon ilmaisimen osoittimet ilmaisevat nykyisen arvon. Kun valotusta säädetään, osoittimien sijainti muuttuu asetetun arvon mukaan. Valotusaika Aukon arvo Tallennustietojen näyttö (Etsin) Voit siirtää nestekidenäytön Tallennustiedot päällä -näytön näyttöön, joka soveltuu kuvien ottamiseen, kun katsot etsimeen. Etsimen näyttöä käytetään Live View -toimintoon. 39

40 MENU-painike t 2 t [Näytä tallennustiedot] t [Etsin] Aina kun painat hallintapainikkeen DISP-painiketta, näyttö vaihtuu seuraavasti. Yksityiskohtainen näyttö Tallennustietojen näyttö (Etsin) Tallennustiedot pois päältä Valotusajan, aukkoarvon, EV-asteikon ja SteadyShot-asteikon ilmaisimien poistaminen käytöstä etsimessä Kun poistat tallennustiedot käytöstä, voit poistaa käytöstä myös valotusajan, aukkoarvon, EV-asteikon ja SteadyShot-asteikon ilmaisimet. MENU-painike t 2 t [Aseta etsimen näyttö] t [Kun käytössä] Valotusaika, aukkoarvo, EV-asteikko ja SteadyShot-asteikko näytetään vain, kun valotusta säädetään. 40

41 Tallennustietojen näyttö (Yksityiskohtainen näyttö/ Tallennustiedot (Live View)) Yksityiskohtainen näyttö Tallennustietojen näyttö (Live View) Ennen käyttöä A Näyttö A S M P Selitys Valotustila (58 82) Muistikortti (19) 100 Tallennettavissa olevien kuvien määrä (32) Kuvien kuvakoko (139)/ Kuvien kuvasuhde (140)/ Panoraamakuvien kuvakoko (139) Näyttö Selitys Kuvien kuvanlaatu (140) Videoiden kuvakoko (140) 100% Akussa jäljellä oleva lataus (21) Ylikuumentumisvaroitus (188) Tietokantatiedosto täynnä (188)/ Tietokantatiedoston virhe (188) Kameran tärinävaroitus (56) Ei videoiden äänen tallennusta (85) 41

42 B Näyttö Selitys Pistemittausalue (107) AF-alue (91) Valotusajan ilmaisin (77) Aukon ilmaisin (74) Näyttö Selitys Hymyntunnistuksen herkkyysilmaisin (96) C Näyttö Selitys KUVAA Videon tallennusaika 0:12 (m:s) z Tarkennus (88) 1/250 Valotusaika (77) F3.5 Aukko (74) EV-asteikko (80, 121) AE-lukko (102) SteadyShot-asteikko (56) D Näyttö Selitys Kuvanottotapa (118) E Näyttö AWB 7500K G9 Selitys ISO-herkkyys (108) Valonmittaus (107) Salamakorjaus (105) Valkotasapaino (automaattinen, vakioasetus, räätälöity, värilämpötila, värisuodatin) (114) D-alueen optimointi (109)/Autom. HDR (110) Luova asetus (112) Salaman tila (98)/ Punasilmäisyyden vähennys (100) Tarkennustila (90) AF-alue (91) Kasvontunnistus (95) Hymysuljin (96) 42

43 Tallennustietojen näyttö (Etsin) Katso yksityiskohtaiset käyttötiedot suluissa olevilta sivuilta. AUTO-asetuksena AUTO+ tai Valotusohjelma-tila Telezoomauksena Sarjakuvaus, AE ensisijainen/p/a/s/m -tilassa Ennen käyttöä A Näyttö P A S M Selitys Valotustila (58 82) Näyttö Selitys 100% Akussa jäljellä oleva lataus (21) Ei videoiden äänen tallennusta (85) B Muistikortti (19) 100 Tallennettavissa olevien kuvien määrä (32) Kuvien kuvakoko (139)/ Kuvien kuvasuhde (140) Kuvien kuvan laatu (140) Näyttö Selitys Salaman tila (98)/ Punasilmäisyyden vähennys (100) Kuvanottotapa (118) Tarkennustila (90) Kasvontunnistus (95) Hymysuljin (96) Videoiden kuvakoko (140) AF-alue (91) 43

44 Näyttö AWB 7500K G9 Selitys ISO-herkkyys (108) Valkotasapaino (automaattinen, vakioasetus, räätälöity, värilämpötila, värisuodatin) (114) D-alueen optimointi (109)/Autom. HDR (110) Luova asetus (112) Mittaustapa (107) Valotuskorjaus (103)/ Manuaalinen mittaus (80) Salamakorjaus (105) EV-asteikko (80, 121) C Näyttö Selitys 1/125 Valotusaika (77) F2.8 Aukko (74) +1.0 Valotus (103) AE-lukko (102) SteadyShot (56) 44

45 Toiminnon/asetuksen valitseminen Voit valita kuvaus- tai toistotoiminnon jollakin painikkeella, kuten Fn (Toiminto)- tai MENU-painikkeella. Kun aloitat toimenpiteen, näytön alaosaan tulee näkyviin hallintapainikkeen toimintoja koskeva käyttöohje. : Siirrä kohdistinta hallintapainikkeen painikkeilla v/v/b/b. z: Tee valinta painamalla keskipainiketta. Tässä Käyttöopas-käyttöoppaassa toiminnon valitseminen näytössä näkyvästä luettelosta hallintapainikkeella Fn-painikkeella on kuvattu seuraavasti (prosessi on selitetty oletuskuvakkeilla): Ennen käyttöä Esimerkki: Fn-painike t AWB (Valkotasapaino) t Valitse haluamasi asetus Käyttöohjeluettelo Käyttöohjeissa kerrotaan myös muista kuin hallintapainikkeen toimenpiteistä. Kuvakkeiden selitykset ovat seuraavat. MENU-painike Paluu MENU-painikkeella (Poista) -painike (Lähennys) -painike (Loitonnus) -painike (Toista) -painike Säätöpyörä Ohjenäyttö Ohjenäyttö näyttää tietoja toiminnosta, joka on valittu Fn-painikkeella, MENU-painikkeella tai vastaavalla. Voit myös poistaa sen käytöstä (sivu 149). 45

46 Toiminnon valitseminen Fn (Toiminto) -painikkeella Tällä painikkeella määritetään tai suoritetaan usein kuvattaessa käytettävät toiminnot. 1 Paina Fn-painiketta. 2 Valitse haluamasi kohde painikkeilla v/v/b/b ja suorita toiminto sitten painamalla keskiosaa z. Asetusnäyttö tulee näkyviin. 3 Noudata käyttöohjeita ja valitse ja suorita haluamasi toiminto. Tietoja kunkin asetuksen asettamisesta on vastaavalla sivulla. Käyttöohje Kameran asetusten määrittäminen suoraan tallennustietojen näytössä Käännä säätöpyörää painamatta keskiosaa z vaiheessa 2. Voit määrittää kameran asetukset suoraan tallennustietojen näytössä. 46

47 Fn (Toiminto) -painikkeella valittavat toiminnot SCN/Kuvatehoste (62, 65) Pyyhkäisykuvaus (67) Kuvanottotapa (118) Valitsee sopivan tilan Valotusohjelman asetuksista kuvausolosuhteiden mukaan tai tehosteen Kuvatehostesuodattimista. Vaihtaa Pyyhkäisypanoraama- ja 3D-pyyhkäisypanoraaman välillä. Asettaa kuvaustilaksi yksittäiskuvauksen, sarjakuvauksen, itselaukaisun, haarukkakuvauksen tai muun vastaavan. Salaman tila (98) Määrittää salamatilaksi esimerkiksi automaattisen salaman, täytesalaman tai ottaa salaman pois päältä. Automaattitarkennus Valitse tarkennustavan kohteen liikkeen mukaan. (90) AF-alue (91) Valitse tarkennusalueen. Kasvontunnistus (95) Hymysuljin (96) ISO (108) Ottaa automaattisesti ihmisten kasvioista kuvat parhaalla mahdollisella tarkennuksella ja valotuksella. Kamera ottaa kuvan, kun hymy havaitaan. Määrittää valoherkkyyden. Mitä suurempi luku, sitä nopeampi valotusaika. Mittausmuoto (107) Valitse kirkkauden mittausmenetelmä. Salamakorjaus (105) Säätää salaman tehokkuutta. plus-suunta nostaa kohteen kirkkautta ja miinus-suunta pimentää kuvaa. Valkotasapaino (114) Säätää kuvien värisävyjä. DRO/Autom. HDR Korjaa kirkkautta ja kontrastia automaattisesti. (109) Luova asetus (112) Valitsee halutun kuvankäsittelyn. Ennen käyttöä 47

48 Painikkeella MENU valittavat toiminnot Voit määrittää kameran yleiset perusasetukset tai suorittaa toimintoja, kuten esimerkiksi kuvata ja toistaa kuvia. Paina MENU-painiketta, valitse haluamasi sivu hallintapainikkeen painikkeilla b/b ja valitse haluttu kohde painikkeella v/v. Tallennusvalikko Kuva: Koko (139) Kuva: Kuvasuhde (140) Kuva: Laatu (140) Video: Tied.muoto (84) Video: Koko (140) Video: Äänen tall. (85) SteadyShot (56) Valitsee kuvien koon. Valitsee kuvien kuvasuhteen. Asettaa kuvien kuvanlaadun. Valitsee videotiedoston muodon. Valitse tallennetun videokehyksen koon. Määrittää tallennetaanko ääntä videota kuvattaessa. Asettaa SteadyShot-toiminnon. 48

49 Panoraama: Koko Valitsee panoraamakuvien koon. (139) Panoraama: suunta Asettaa panoraamakuvien kuvaussuunnan. (69) 3D-pan: Kuvakoko Asettaa 3D-kuvien koon. (139) 3D-pan: suunta (69) Asettaa 3D-kuvien kuvaussuunnan. Salamanohjaus (106) Asettaa salaman tehokkuuden määrittämistavan. AF-valaisin (100) Väriavaruus (113) Asettaa AF-valaisimen, joka valaisee pimeätä tilaa tarkennuksen helpottamiseksi. Muuttaa toistettavaa värialuetta. Ennen käyttöä Pitkän valotuksen KV (146) Suuren ISO:n KV (146) D-RANGE-painike (148) Asettaa kohinan vähennyksen kuville, joiden valotusaika on vähintään yksi sekunti. Asettaa kohinanvähennyksen käsittelyn herkälle kuvaukselle. Voit määrittää haluamasi toiminnon D-RANGEpainikkeelle. 49

50 Räätälöintivalikko Eye-Start-AF (38) FINDER/LCD-asetus (152) AEL-painike (147) Tarkenn. lukituspain. (147) Tark. Suurennus (147) Punasilm. vähennys (100) Vapautus ilman obj. (149) Asettaa, käytetäänkö automaattista tarkennusta katsottaessa etsimen läpi. Asettaa etsimen ja nestekidenäytön välillä siirtymisen menetelmän. Asettaa AE-lukituspainikkeen käyttömenetelmän valotuksen korjaamiseksi kuvaamisen aikana. Asettaa objektiivin tarkennuksen lukituspainikkeen toiminnon. Asettaa, määritetäänkö (Poista) -painike Tarkennuksen suurennus -ominaisuuden toimintoihin. Vähentää punasilmäisyyttä salaman käytön aikana. Määrittää, voiko suljin aueta, kun objektiivia ei ole yhdistetty kameraan. 50

Digitaalinen kamera vaihdettavalla objektiivilla

Digitaalinen kamera vaihdettavalla objektiivilla 4-275-491-52(1) NEX-C3 Digitaalinen kamera vaihdettavalla objektiivilla Käyttöopas E-kiinnityksellä Kameran valmisteleminen Peruskäytön opettelu Tallennustoimintojen käyttäminen Toistotoimintojen käyttäminen

Lisätiedot

Kiintolevyaseman kiinnityskannatin Käyttöopas

Kiintolevyaseman kiinnityskannatin Käyttöopas Kiintolevyaseman kiinnityskannatin Käyttöopas CECH-ZCD1 7020229 Yhteensopiva laitteisto PlayStation 3-järjestelmä (CECH-400x-sarja) Varotoimet Lue tämä käyttöopas ja PlayStation 3-käyttöopas ennen tuotteen

Lisätiedot

Digitaalinen kamera vaihdettavalla objektiivilla

Digitaalinen kamera vaihdettavalla objektiivilla 4-438-656-11(1) Digitaalinen kamera vaihdettavalla objektiivilla α-käsikirja A-kiinnityksellä SLT-A99/SLT-A99V 2012 Sony Corporation Sisällysluettelo Ennen käyttöä 2 Toimintojen esittely... 9 Kameran käyttöön

Lisätiedot

Nokia minikaiuttimet MD /1

Nokia minikaiuttimet MD /1 Nokia minikaiuttimet MD-6 3 5 4 2 9205724/1 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia ja Nokia Connecting People ovat Nokia Oyj:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. Johdanto Onnittelut ostoksesi johdosta.

Lisätiedot

SLT-A33/SLT-A55/SLT-A55V

SLT-A33/SLT-A55/SLT-A55V SLT-A33/SLT-A55/SLT-A55V Tässä on kuvattu laiteohjelmistopäivityksen uudet toiminnot ja niiden toimintatavat. Katso Käyttöopas. 2011 Sony Corporation A-E1M-100-11(1) Käytettävissä olevat toiminnot Tämä

Lisätiedot

Cal. 6A32 KÄYTTÖOHJE

Cal. 6A32 KÄYTTÖOHJE SEIKO-kello PERPETUAL CALENDAR Cal. 6A32 KÄYTTÖOHJE SNQ 003 P Onnittelemme Sinua tämän analogisen SEIKO -kvartsikellon Cal. 6A32 hankkimisesta. Lue nämä ohjeet huolella ennen kellon käyttöönottoa voidaksesi

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Windows. Valmistelut. Windows

Windows. Valmistelut. Windows Laiteohjelman päivittäminen vaihdettavalla objektiivilla varustetuille edistyksellisille Nikon 1 -kameroille, 1 NIKKOR -objektiiveille ja Nikon 1 -lisävarusteille Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen.

Lisätiedot

C. Painikkeiden toiminnot ja soittimen käyttö 1. Painikkeiden toiminnot

C. Painikkeiden toiminnot ja soittimen käyttö 1. Painikkeiden toiminnot Kiitos tämän digitaalisen MP3-soittimen ostamisesta. Lue laitteen käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä. Näin varmistat, että käytät laitetta oikein. A.VAROITUS Lue turvavaroitukset ennen kuin muutat

Lisätiedot

Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Asemat Käyttöohje Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan erikseen

Lisätiedot

Digitaalisen SLR-kameran laiteohjelmiston päivittäminen

Digitaalisen SLR-kameran laiteohjelmiston päivittäminen Digitaalisen SLR-kameran laiteohjelmiston päivittäminen Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen. Tämä opaskirja kuvaa, miten laiteohjelma päivitetään. Jos et ole varma, että voit tehdä päivityksen, päivitys

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Java on Sun Microsystems, Inc:n tavaramerkki Yhdysvalloissa. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Tuotetta koskeva

Lisätiedot

Touch Memo -laitteen käyttöopas

Touch Memo -laitteen käyttöopas Touch Memo -laitteen käyttöopas Kiitos, että olet ostanut Touch Memo -äänimerkkauslaitteen. Lue tämä käyttöohje huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöä ja huomioi varotoimenpiteet. Säilytä käyttöohje

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Gallery 13-W. 7 Digitaalinen valokuvakehys. Käyttöohje

Gallery 13-W. 7 Digitaalinen valokuvakehys. Käyttöohje Gallery 13-W 7 Digitaalinen valokuvakehys Käyttöohje Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 1 Tärkeät turvaohjeet... 2 LCD ruudun puhdistus... 2 Digitaalisenvalokuvakehyksen puhdistaminen... 2 Johdanto...

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit. Käyttöohje

Ulkoiset mediakortit. Käyttöohje Ulkoiset mediakortit Käyttöohje Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita

Lisätiedot

Salamalaitteen laiteohjelman päivittäminen

Salamalaitteen laiteohjelman päivittäminen Salamalaitteen laiteohjelman päivittäminen Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen. Tässä oppaassa kerrotaan, kuinka Nikon-salamalaitteiden laiteohjelma päivitetään. Jos et ole varma, pystytkö tekemään päivityksen

Lisätiedot

Welcome to the World of PlayStation Pika-aloitusopas

Welcome to the World of PlayStation Pika-aloitusopas Welcome to the World of PlayStation Pika-aloitusopas Suomi PCH-2016 7025574 PlayStation Vita-järjestelmän käyttäminen ensimmäistä kertaa Paina viisi sekuntia Kytke virta PS Vita -järjestelmään. Kun kytket

Lisätiedot

Nokia FM-lähetin CA-300 9203671/1

Nokia FM-lähetin CA-300 9203671/1 Nokia FM-lähetin CA-300 6 3 5 7 9203671/1 VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS NOKIA Oyj vakuuttaa täten, että CA-119- tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin

Lisätiedot

Muistimoduulit. Oppaan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta.

Muistimoduulit. Oppaan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Muistimoduulit Oppaan osanumero: 407947-351 Toukokuu 2006 Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Sisällysluettelo 1 Muistimoduulien lisääminen tai vaihtaminen Muistimoduulin

Lisätiedot

ESITTELY OSAT JA TARVIKKEET RAKENNE EXPLORĒ 7 KÄYTTÄMINEN EXPLORĒ 7 TOIMINNOT Virta päälle / pois...

ESITTELY OSAT JA TARVIKKEET RAKENNE EXPLORĒ 7 KÄYTTÄMINEN EXPLORĒ 7 TOIMINNOT Virta päälle / pois... ESITTELY... 1 1. OSAT JA TARVIKKEET... 2 2. RAKENNE... 2 3. EXPLORĒ 7 KÄYTTÄMINEN... 4 3.1 EXPLORĒ 7 TOIMINNOT... 4 3.1.1 Virta päälle / pois... 4 3.1.2 Suurennus/pienennys... 5 3.1.3 Väritila ja kameran

Lisätiedot

Kameran laiteohjelman päivittäminen

Kameran laiteohjelman päivittäminen Kameran laiteohjelman päivittäminen Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen. Tämä opaskirja kuvaa, miten laiteohjelma päivitetään. Jos et ole varma, että voit tehdä päivityksen, päivitys voidaan tehdä Nikonin

Lisätiedot

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited TANSUN QUARTZHEAT Käyttöohje Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU Valmistaja: Tansun Limited Asiakaspalvelukysymyksissä, ota yhteyttä maahantuojaan: Proviter Oy Tullikatu 12 A 4 21100

Lisätiedot

BH280/BH380 Panoraamanäyttö Käyttöohje

BH280/BH380 Panoraamanäyttö Käyttöohje BH280/BH380 Panoraamanäyttö Käyttöohje Vastuuvapauslauseke BenQ Corporation ei anna mitään suoraa tai epäsuoraa takuuta tämän julkaisun sisällöstä. BenQ Corporation varaa oikeuden tämän julkaisun korjaamiseen

Lisätiedot

PipeSpy Putki- ja rakennekamera. Asennus- ja käyttöohjeet

PipeSpy Putki- ja rakennekamera. Asennus- ja käyttöohjeet PipeSpy Putki- ja rakennekamera Mallinumero: 7B20 Asennus- ja käyttöohjeet Lue nämä ohjeet kokonaan ennen järjestelmän käyttöönottoa! Sisältö Tekniset tiedot... 3 Huomio... 3 Käyttökohteet... 3 Tunne työkalusi...

Lisätiedot

Käyttöpaneelin käyttäminen

Käyttöpaneelin käyttäminen Tässä luvussa on tietoja käyttöpaneelista, tulostinasetusten muuttamisesta ja käyttöpaneelin valikoista. Useimmat tulostinasetukset voidaan muuttaa sovellusohjelmalla tai tulostinajurilla. Sovellusohjelmalla

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS Akkujen laturi Smart 100 sisäänrakennettu vilkkuvalo 6 240 Ah lyijyakuille

KÄYTTÖOPAS Akkujen laturi Smart 100 sisäänrakennettu vilkkuvalo 6 240 Ah lyijyakuille KÄYTTÖOPAS Akkujen laturi Smart 100 sisäänrakennettu vilkkuvalo 6 240 Ah lyijyakuille Lue käyttöopas huolellisesti ennen latauslaitteen käyttämistä Käytä suojalaseja akkuja käsitellessäsi ESITTELY Kiitos,

Lisätiedot

Käyttöopas. JB. 3593/valmistettu Kiinassa. Kitvision 2015 Christchurch, Dorset, BH23 4FL, UK 1

Käyttöopas. JB. 3593/valmistettu Kiinassa. Kitvision 2015 Christchurch, Dorset, BH23 4FL, UK 1 T O I M I N T A K A M E R A Käyttöopas Älä hävitä litiumioniakkuja tavallisen jätteen mukana. Palauta ne akkujen kierrätyspisteeseen. JB. 3593/valmistettu Kiinassa. Kitvision 2015 Christchurch, Dorset,

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. PIONEER AVIC-S1 http://fi.yourpdfguides.com/dref/1236045

Käyttöoppaasi. PIONEER AVIC-S1 http://fi.yourpdfguides.com/dref/1236045 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle PIONEER AVIC-S1. Löydät kysymyksiisi vastaukset PIONEER AVIC-S1 käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet,

Lisätiedot

TG7200_7220NE(fi-fi)_QG.fm Page 1 Wednesday, July 25, 2007 4:57 PM. Koukku (220 240 V, 50 Hz) (KX-TG7202/KX-TG7203/KX-TG7222) Koukut

TG7200_7220NE(fi-fi)_QG.fm Page 1 Wednesday, July 25, 2007 4:57 PM. Koukku (220 240 V, 50 Hz) (KX-TG7202/KX-TG7203/KX-TG7222) Koukut TG7200_7220NE(fi-fi)_QG.fm Page 1 Wednesday, July 25, 2007 4:57 PM Pikaopas Digitaalinen langaton puhelin Malli KX-TG7200NE/KX-TG7202NE KX-TG7203NE Digitaalinen langaton vastaajapuhelin Malli KX-TG7222NE

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE ASENNUSOHJE SAFERA Siro IN-line -liesivahti Virranhallintayksiköt PCU PCU.-U 080 V..0 FIN SIRO IN-LINE SISÄLLYSLUETTELO VAROITUKSET. VALMISTELUT. Valmistelut. Asennus. Asennuksen vianmääritys. Lisävaruste:

Lisätiedot

1. 2. 3. 4. 5. 6. Näyttö. Laitteen osat 1. Kellonaika- / herätysaika- / kalenteri-ikkuna: Näyttää radiosignaalista päivittyvän kellon, 3. 4.

1. 2. 3. 4. 5. 6. Näyttö. Laitteen osat 1. Kellonaika- / herätysaika- / kalenteri-ikkuna: Näyttää radiosignaalista päivittyvän kellon, 3. 4. Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Pakkauksessa on seuraavat osat: - Pääyksikkö (BAR283)

Lisätiedot

Digitaalinen kamera vaihdettavalla objektiivilla

Digitaalinen kamera vaihdettavalla objektiivilla 4-453-050-11(1) Digitaalinen kamera vaihdettavalla objektiivilla α-käsikirja Sisällysluettelo Esimerkkikuva Valikko Hakemisto 2013 Sony Corporation FI NEX-3N Kameran käyttöön liittyviä huomautuksia Tämän

Lisätiedot

Ulkoiset tallennusvälinekortit

Ulkoiset tallennusvälinekortit Ulkoiset tallennusvälinekortit Asiakirjan osanumero: 396848-351 Maaliskuu 2006 Tässä oppaassa kerrotaan ulkoisten tallennusvälinekorttien käytöstä. Sisällysluettelo 1 Digitaalisten tallennusvälineiden

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 800W/1200W PTC-lämpöelementti Alhainen melutaso Kaksinkertainen ylikuumenemissuoja Kaatumissuoja Irroitettava ilmansuodatin

Lisätiedot

Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas. Printed in

Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas. Printed in Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas Printed in Kiintolevyaseman irrottaminen ja asentaminen Ominaisuudet voivat vaihdella malleittain. Kiintolevyaseman irrottaminen ja asentaminen 20 40 minuuttia Ennen

Lisätiedot

1. Seinäkiinnike 2. Pöytätuki 3. Paristokotelo 4. RESET -näppäin 5. C/ F -näppäin (paristokotelossa) 6. Tuuletusaukko

1. Seinäkiinnike 2. Pöytätuki 3. Paristokotelo 4. RESET -näppäin 5. C/ F -näppäin (paristokotelossa) 6. Tuuletusaukko Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Pakkauksessa on seuraavat osat: - Pääyksikkö (BAR289)

Lisätiedot

SONY MZ-R700 MiniDisc-tallennin

SONY MZ-R700 MiniDisc-tallennin SONY MZ-R700 MiniDisc-tallennin 1 1. Virtaa laitteeseen Laite toimii akulla tai yhdellä AA-kokoisella paristolla. Akulla laite äänittää 4 tuntia, paristolla 9 tuntia. Akulla laite toistaa 13 tuntia, paristolla

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 Lue käyttöohje ennen lämmittimen käyttöönottoa Käytä lämmitintä ainoastaan käyttöohjeiden mukaisesti. Muu käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun

Lisätiedot

Radio-ohjattu projektorikello Malli: RM622P / RM622PU Käyttöopas

Radio-ohjattu projektorikello Malli: RM622P / RM622PU Käyttöopas Radio-ohjattu projektorikello Malli: RM622P / RM622PU Käyttöopas SISÄLTÖ Sisältö... 1 Johdanto... 2 Tuotteen kuvaus... 3 Näkymä edestä... 3 Näkymä takaa... 4 LCD-näyttö... 5 Aloitus... 5 Paristot... 5

Lisätiedot

Muistimoduulit. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta.

Muistimoduulit. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Muistimoduulit Asiakirjan osanumero: 404159-351 Maaliskuu 2006 Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Sisällysluettelo 1 Muistimoduulien lisääminen tai vaihtaminen

Lisätiedot

D: Digitaalikameran objektiivi E: Asetuspainike ja laukaisin F: USB-liitäntä

D: Digitaalikameran objektiivi E: Asetuspainike ja laukaisin F: USB-liitäntä DB-80 Kiikarit ja digitaalikamera Tuotetiedot A: Objektiivin rengas B: Kiikariobjektiivi C: Nestekidenäyttö Ohjeet käytettäessä kiikareina D: Digitaalikameran objektiivi E: Asetuspainike ja laukaisin F:

Lisätiedot

EF70-200mm f/2.8l IS II USM

EF70-200mm f/2.8l IS II USM EF70-200mm f/2.8l IS II USM FIN Käyttöohjeet Kiitämme Canon-tuotteen hankinnasta. EOS-kameroille erityisesti valmistettu Canon EF70-200mm f/2,8l IS II USM objektiivi on korkealaatuinen telezoom-objektiivi,

Lisätiedot

DEUTSCH. Silent 40 Batt 8211-3453-02

DEUTSCH. Silent 40 Batt 8211-3453-02 DEUTSCH D Silent 40 Batt 8211-3453-02 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S A BC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 FI SUOMI SYMBOLIT Koneessa on

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. SONY DSLR-A560

Käyttöoppaasi. SONY DSLR-A560 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Osat. Flare R. Mikro-USB-johto. Quick Connect -kiinnike

Osat. Flare R. Mikro-USB-johto. Quick Connect -kiinnike Tervetuloa. Osat Flare R Mikro-USB-johto Quick Connect -kiinnike Bikeurope BV / Trek Benelux Ceintuurbaan 2-20C 3847 LG Harderwijk Alankomaat Puhelin: +31 (0) 33 4500600 (BLX) Osoite (Yhdysvallat): 801

Lisätiedot

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi Käyttöohje XKM RS232 fi-fi Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen laitteen asennusta ja käyttöönottoa. Perehtymällä käyttöohjeeseen vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. M.-Nr. 07 700

Lisätiedot

HP-mediakaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas

HP-mediakaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas HP-mediakaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Rekisteröi tuote, voit käyttää tukipalvelua osoitteessa. SBA1610. Käyttöopas

Rekisteröi tuote, voit käyttää tukipalvelua osoitteessa.  SBA1610. Käyttöopas Rekisteröi tuote, voit käyttää tukipalvelua osoitteessa www.philips.com/welcome SBA1610 Käyttöopas a b c d 1 Tärkeää Turvallisuus Vakava varoitus Tuotteen päälle ei saa roiskua vettä tai muita nesteitä,

Lisätiedot

Active Life Tracker Bluetooth Smart Watch B2205

Active Life Tracker Bluetooth Smart Watch B2205 Active Life Tracker Bluetooth Smart Watch B2205 B C A 24/7 aktiivisuusranneke ja sovellus älypuhelimelle/tabletille. Toiminnot: Askelmittari Unen mittaus Kilometrilaskuri Kalorilaskuri Aktiivisuusmittari

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. SONY DSLR-A230

Käyttöoppaasi. SONY DSLR-A230 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

HD CAR DVR PERUUTUSPEILI + KAMERA KÄYTTÖOHJE

HD CAR DVR PERUUTUSPEILI + KAMERA KÄYTTÖOHJE HD CAR DVR PERUUTUSPEILI + KAMERA KÄYTTÖOHJE 1. Virtanappi 2. Menu-nappi 3. Mode-nappi 4. Selaus ylös -nappi 5. Selaus alas -nappi 6. OK-nappi 7. USB-portti 8. Peruutuskameran asetukset / käyttöpaneeli

Lisätiedot

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet { STIHL AK 10, 20, 30 Turvallisuusohjeet suomi Sisällysluettelo Alkuperäisen käyttöohjeen käännös Painettu kloorittomalle paperille. Painovärit sisältävät kasviöljyjä, paperi on kierrätyskelpoista. 1

Lisätiedot

LevelControl Basic 2. Liite. Akun huoltosarja: tyyppi BC. Materiaalinumero:

LevelControl Basic 2. Liite. Akun huoltosarja: tyyppi BC. Materiaalinumero: LevelControl Basic 2 Akun huoltosarja: tyyppi BC Liite Materiaalinumero: 19 074 194 Julkaisutiedot Liite LevelControl Basic 2 Alkuperäinen käyttöohje Kaikki oikeudet pidätetään. Sisältöä ei saa levittää,

Lisätiedot

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min.

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min. OHJEET JA SUOSITUKSET Nämä käyttöohjeet koskevat useita tuuletintyyppejä. On mahdollista, että tekstissä on yksityiskohtia, jotka eivät koske valitsemaasi tuuletinta. ASENNUS Valmistaja ei vastaa virheellisestä

Lisätiedot

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 BeoLab 12 BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 Oikeus teknisten tietojen, ominaisuuksien ja niiden käyttötapojen muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta pidätetään. 3511046 Versio 1.0 1201 Päivittäinen käyttö 3 Kun kaiuttimet

Lisätiedot

D E. G: Kiikarin tarkennusrengas H: Optiikan korjausrengas I: Linssin kumisuojus J: Paristokotelo K: SD/MMC-muistikorttipaikka L: USB-liitäntä

D E. G: Kiikarin tarkennusrengas H: Optiikan korjausrengas I: Linssin kumisuojus J: Paristokotelo K: SD/MMC-muistikorttipaikka L: USB-liitäntä Tuotetiedot F D E L K J A B C G H I A: Kiikariobjektiivi, kiinteä 8x zoomaus B: Digitaalikameran objektiivi, kiinteä 8x zoomaus C: Digitaalikameran tarkennuspyörä D: Nestekidenäyttö E: Toimintopainikkeet

Lisätiedot

Wildgame Innovations Riistakamera Red 4

Wildgame Innovations Riistakamera Red 4 Wildgame Innovations Riistakamera Red 4 Pakkauksen sisältö 1. Kamera 2. Kiinnitysmustekalat 3. USB-Mini5 kaapeli 4. Käyttöohje Ominaisuudet Resoluutio Infrapunasalama Infrapunasalaman kantama Liikkeentunnistin

Lisätiedot

DENVER CR-918BLACK FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET

DENVER CR-918BLACK FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET DENVER CR-918BLACK FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET 14 15 1. /VIRITÄ - 2. AJAN ASETTAMINEN MUISTI/MUISTI+ 3. TORKKU /LEPO 4. PÄÄLLE/POIS 5. / VIRITÄ + 6. ÄÄNENVOIMAKKUUS PIENENNÄ - /HERÄTYS 1 PÄÄLLE/POIS

Lisätiedot

Digitaalinen kamera vaihdettavalla objektiivilla

Digitaalinen kamera vaihdettavalla objektiivilla 4-437-010-11(1) Digitaalinen kamera vaihdettavalla objektiivilla α -käsikirja Sisällysluettelo Esimerkkikuva Valikko Hakemisto 2012 Sony Corporation FI NEX-6/NEX-5R Kameran käyttöön liittyviä huomautuksia

Lisätiedot

Doro Secure 580IUP. Käyttöopas. Suomi

Doro Secure 580IUP. Käyttöopas. Suomi Doro Secure 580IUP Käyttöopas Suomi 3 2 1 4 5 6 7 8 9 14 13 12 11 10 15 16 Huomaa! Kaikki kuvat ovat vain viitteellisiä, eivätkä ne välttämättä täysin vastaa todellista tuotetta. Suomi 1. Virta päälle/pois

Lisätiedot

HORNADY LOCK-N-LOAD SONIC CLEANER LOCK-N-LOAD MAGNUM SONIC CLEANER KÄYTTÖOHJE

HORNADY LOCK-N-LOAD SONIC CLEANER LOCK-N-LOAD MAGNUM SONIC CLEANER KÄYTTÖOHJE HORNADY LOCK-N-LOAD SONIC CLEANER LOCK-N-LOAD MAGNUM SONIC CLEANER KÄYTTÖOHJE Hornady Lock-N-Load Sonic/Magnum Sonic Cleaner poistaa ruutijäämät hylsyn sisä-ja ulkopuolelta ultraäänienergian ja erityisen

Lisätiedot

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 B-2170 Merkkivalojen selitys Keltainen merkkivalo (1) Alilämpötilan näyttö Punainen merkkivalo (2) Tyhjän säiliön näyttö STOP MAHDOLLISET VIAT Jos laite ei toimi moitteettomasti,

Lisätiedot

BT220 HEADSET. Tuotetiedot 1 Varausliitäntä 2 + -painike 3 - -painike 4 Toiminnonosoitin (sininen) 5 Akunosoitin (punainen)

BT220 HEADSET. Tuotetiedot 1 Varausliitäntä 2 + -painike 3 - -painike 4 Toiminnonosoitin (sininen) 5 Akunosoitin (punainen) Tuotetiedot 1 Varausliitäntä 2 + -painike 3 - -painike 4 Toiminnonosoitin (sininen) 5 Akunosoitin (punainen) 6 Korvanappi 7 Mikrofoni 8 Pidike 9 Varauksen osoitin (punainen) 10 Virtavalo (vihreä) Asennus

Lisätiedot

LoopHEAR 101. Palvelupistesilmukka. Käyttöohje

LoopHEAR 101. Palvelupistesilmukka. Käyttöohje LoopHEAR 101 Palvelupistesilmukka Käyttöohje 1 Kiitos, kun ostit LoopHEAR palvelupistesilmukan. Tätä silmukkaa voidaan käyttää monissa eri tilanteissa sekä julkisissa että yksityisissä tiloissa. Tätä silmukkaa

Lisätiedot

250 arkin vakiolokeron täyttäminen

250 arkin vakiolokeron täyttäminen Pikaopas Paperin ja erikoismateriaalin lisääminen Tässä osassa kerrotaan, miten 250 ja 550 arkin lokerot sekä käsinsyöttölokero täytetään.lisäksi siinä on tietoja Paperikoko- ja Paperilaji-asetuksista.

Lisätiedot

BeoLab Opaskirja

BeoLab Opaskirja BeoLab 8002 Opaskirja Päivittäinen käyttö 3 Kun kaiuttimet on asennettu seuraavilla sivuilla kuvatulla tavalla, kytke koko järjestelmä sähköverkkoon. Merkkivalo syttyy punaisena. Kaiuttimet ovat valmiustilassa

Lisätiedot

Tapas- ja Sushi lasikko

Tapas- ja Sushi lasikko Tapas- ja Sushi lasikko Metos VS4, VS6, VS8, VS10 4209540, 4209542, 4209544, 4209546 Asennus- ja käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 02.01.2012 02.01.2012 METOS Tapas- ja

Lisätiedot

PlayStation Move-rattiohjain. Käyttöohje CECHYA-ZWA

PlayStation Move-rattiohjain. Käyttöohje CECHYA-ZWA PlayStation Move-rattiohjain Käyttöohje CECHYA-ZWA1 7019810 Osien nimet Etunäkymä vasen irrotuskytkin -näppäin -näppäin oikea suuntanäppäin yläsuuntanäppäin vasen suuntanäppäin alasuuntanäppäin yläpidike

Lisätiedot

020 7766 085 Palvelemme arkisin klo. 08:00-17:00

020 7766 085 Palvelemme arkisin klo. 08:00-17:00 020 7766 085 Palvelemme arkisin klo. 08:00-17:00 Windows Phone 8 Nokia Lumia käyttöönotto Sisällysluettelo Uuden puhelimen perusasetukset... 2 ENSI KÄYNNISTYS... 2 MICROSOFT-TILIN LUOMINEN... 3 KIRJAUTUMINEN

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS. Tarkkuuskosteus-lämpömittari. Malli RH490

KÄYTTÖOPAS. Tarkkuuskosteus-lämpömittari. Malli RH490 KÄYTTÖOPAS Tarkkuuskosteus-lämpömittari Malli RH490 Johdanto RH490-kosteus-lämpömittari mittaa kosteutta, ilman lämpötilaa, kastepistelämpötilaa, märkälämpötilaa ja vesihöyryn määrää ilmassa. Edistyneitä

Lisätiedot

Sight Fighter Digital -peliohjain

Sight Fighter Digital -peliohjain Sight Fighter Digital -peliohjain Käyttäjän opas Versio 1.0 Tekijänoikeustiedot Tämän julkaisun osia ei saa ilman valmistajan kirjallista lupaa kopioida tai siirtää sähköisesti tai mekaanisesti, valokopioimalla,

Lisätiedot

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat

Lisätiedot

DENVER CRP-514 FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET

DENVER CRP-514 FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET DENVER CRP-514 FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET 1. (AL1) HÄLYTYS 1 PÄÄLLÄ /POIS PÄÄLTÄ 2.

Lisätiedot

Wildgame Innovations Riistakamera Blade 7 (t7i20a)

Wildgame Innovations Riistakamera Blade 7 (t7i20a) Wildgame Innovations Riistakamera Blade 7 (t7i20a) Pakkauksen sisältö 2 kpl kiinnitysmustekaloja Käyttöohje Kamerayksikkö Ominaisuudet Resoluutio Infrapunasalama Infrapunasalaman kantama Liikkeentunnistin

Lisätiedot

DEUTSCH. Silent 33 8211-3413-04

DEUTSCH. Silent 33 8211-3413-04 DEUTSCH D Silent 33 8-33-0 S SVENSKA 3 = 0 mm 5 = 30 mm 3 = 0 mm = 50 mm 30 mm 60 mm 3 3 A C A C B B. 3 3 6 7 5 5 3.. SVENSKA S 30 V A BC. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 9 mm 0.. FI SUOMI SYMBOLIT Koneessa on seuraavat

Lisätiedot

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. SONY DSLR-A380

Käyttöoppaasi. SONY DSLR-A380 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Cyber-shot-käsikirja DSC-T2. Sisällysluettelo. Hakemisto VNAPSAUTA! Lue tämä Käsikirja, Käyttöopas ja Cybershot-edistyneen

Cyber-shot-käsikirja DSC-T2. Sisällysluettelo. Hakemisto VNAPSAUTA! Lue tämä Käsikirja, Käyttöopas ja Cybershot-edistyneen VNAPSAUTA! Sisällysluettelo Käytön perusteet Kuvaustoimintojen käyttäminen Digitaalikamera Cyber-shot-käsikirja DSC-T2 Lue tämä Käsikirja, Käyttöopas ja Cybershot-edistyneen käytön opas huolellisesti ennen

Lisätiedot

testo 460 Käyttöohje

testo 460 Käyttöohje testo 460 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 460 Pikaohje testo 460 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Sensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset Laite sammutettuna >

Lisätiedot

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8696. Käyttöopas

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8696. Käyttöopas Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8696 Käyttöopas o n a m b l k c j d e i f g h p q r 3 4 16mm 22mm 7~10 sec. 5 7~10 sec. 6 7~10 sec. 7 Suomi Olet tehnyt erinomaisen valinnan

Lisätiedot

Kanava ylös / valikko ylös Kanava alas / valikko alas Laske äänenvoimakkuutta. Nosta äänenvoimakkuutta / valikon vahvistus

Kanava ylös / valikko ylös Kanava alas / valikko alas Laske äänenvoimakkuutta. Nosta äänenvoimakkuutta / valikon vahvistus Tuotetiedot Kytkennät Kytkentä VGA-TULO PC-ÄÄNITULO VGA-LÄHTÖ STEREO- LÄHTÖ TV-LÄHTÖ ANTENNI DC-TULO AUDIO-L-TULO AUDIO-R-TULO VIDEO-TULO Ohjauspaneeli S-VIDEO-TULO CH+/YLÖS CH-/ALAS VOL- VOL+/ENTER MENU/ESC

Lisätiedot

HP Photosmart R740-sarja Digitaalikamera. Käyttöopas

HP Photosmart R740-sarja Digitaalikamera. Käyttöopas HP Photosmart R740-sarja Digitaalikamera Käyttöopas Oikeudelliset ilmoitukset Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tämän asiakirjan sisältämät tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta.

Lisätiedot

TAQ-10192G FINNISH / SUOMI

TAQ-10192G FINNISH / SUOMI TAQ-10192G Tärkeitä turvallisuustietoja HUOMAUTUS: Lue turvallisuustiedot huolellisesti, ennen kuin käytät tätä tablettitietokonetta. 1. Laitteelle EN55020 tehdyssä elektrostaattista sähkönpurkausta (ESD)

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. NOKIA BH-900

Käyttöoppaasi. NOKIA BH-900 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Kiinnitysyksikön vaihtaminen

Kiinnitysyksikön vaihtaminen Tulostin tarkkailee kiinnitysyksikön kuntoa. Kun kiinnitysyksikön käyttöikä lähestyy loppuaan, tulostimen näytössä näkyy 80 Kiinnitysyksikkö kulunut loppuun -ilmoitus. Tämä osoittaa, että kiinnitysyksikkö

Lisätiedot

TRUST FLAT SCAN USB 19200

TRUST FLAT SCAN USB 19200 TRUST FLAT SCAN USB 19200 Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust Flat Scan USB 19200 - tuotteen käyttäjille. Tuotteen asentamisessa ei tarvita mitään erityisiä ennakkotietoja

Lisätiedot

Robottiruohonleikkurin akkulaturi 28V FIN

Robottiruohonleikkurin akkulaturi 28V FIN WA3744 1 2 a b A B C 1. verkkolaite 2. liitin Kuvissa esitetyt ja selostetut lisävarusteet eivät aina kuulu toimitukseen. Suosittelemme ostamaan kaikki tarvikkeet samasta liikkeestä, josta hankit koneen.

Lisätiedot

Wildgame Innovations Riistakamera Micro 8 Red

Wildgame Innovations Riistakamera Micro 8 Red Wildgame Innovations Riistakamera Micro 8 Red Pakkauksen sisältö 1. Kamera 2. Kiinnitysmustekalat 3. USB-Mini5 kaapeli 4. Käyttöohje Ominaisuudet Resoluutio Infrapunasalama Infrapunasalaman kantama Liikkeentunnistin

Lisätiedot

Wildgame Innovations Riistakamera Blade X6 Lightsout (t6b1)

Wildgame Innovations Riistakamera Blade X6 Lightsout (t6b1) Wildgame Innovations Riistakamera Blade X6 Lightsout (t6b1) Pakkauksen sisältö: USB Kaapeli 2 kpl kiinnitysmustekaloja Player -ohjelmisto Kamerayksikkö Käyttöohje HUOM: Player -ohjelmistoa ei ole pakollista

Lisätiedot

Rekisteröi tuote ja hae tukitietoja osoitteessa. CD290 CD295. Pikaopas. 1 Liitä 2 pääset alkuun 3 Käyttö

Rekisteröi tuote ja hae tukitietoja osoitteessa.  CD290 CD295. Pikaopas. 1 Liitä 2 pääset alkuun 3 Käyttö Rekisteröi tuote ja hae tukitietoja osoitteessa www.philips.com/welcome CD290 CD295 Pikaopas 1 Liitä 2 pääset alkuun 3 Käyttö Pakkauksen sisältö Tukiasema (CD295) Tukiasema (CD290) Laturi* Verkkolaite*

Lisätiedot

DiBos 8, SCSI Upgrade Kit DBEK061. Asennusopas

DiBos 8, SCSI Upgrade Kit DBEK061. Asennusopas DiBos 8, SCSI Upgrade Kit DBEK061 fi Asennusopas DiBos 8, SCSI Upgrade Kit Sisällysluettelo fi 3 Sisällysluettelo 1 Johdanto 4 2 Turvallisuusohjeita 4 3 Upgrade Kit DBEK061 4 4 DiBos-videotallentimen

Lisätiedot

Tämä Parrot Minikit + käyttöohje on tehty helpottamaan laitteesi käyttöönottoa. Lisää tietoa laitteesta ja sen käytöstä löytyy www.parrot.com.

Tämä Parrot Minikit + käyttöohje on tehty helpottamaan laitteesi käyttöönottoa. Lisää tietoa laitteesta ja sen käytöstä löytyy www.parrot.com. Pikakäyttöohje Ennen aloittamista Tietoja käyttöohjeesta Vähentääksemme turhaa paperinkulutusta Parrot Minikit + käyttöohje julkaistaan painetun version sijaan verkossa. Löytät kaikkien valmistamiemme

Lisätiedot

Kiinnitettävä LCD-näyttö

Kiinnitettävä LCD-näyttö 4-279-123-13(1) (FI) Kiinnitettävä LCD-näyttö Käyttöohjeet FI CLM-V55 Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen tuotteen käyttöä ja säilytä käyttöopas tulevaa käyttöä varten. VAROITUS Tulipalojen ja sähköiskujen

Lisätiedot

HP Mobile -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas

HP Mobile -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas HP Mobile -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Evanix Hunting Master P12 - käyttöohje

Evanix Hunting Master P12 - käyttöohje Evanix Hunting Master P12 - käyttöohje Copyright c 2012 Eräliike Riistamaa Oy 1 Johdanto Evanix Hunting Master P12 on tehokas paineilmakäyttöinen, revolverityyppinen ilma-ase. Ase sopii sekä oikea- että

Lisätiedot

Cyber-shot-käsikirja DSC-T20/T25. Sisällysluettelo. Hakemisto VNAPSAUTA!

Cyber-shot-käsikirja DSC-T20/T25. Sisällysluettelo. Hakemisto VNAPSAUTA! VNAPSAUTA! Sisällysluettelo Peruskäyttö Kuvaustoimintojen käyttäminen Digitaalikamera Cyber-shot-käsikirja DSC-T20/T25 Lue tämä Käsikirja, Käyttöopas ja Cyber-shot-edistyneen käytön opas -opas huolellisesti

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE JA TUOTETIEDOT LUE KOKO KÄYTTÖOHJE ENNEN KÄYTTÖÄ -Säilytä ohje myöhempää käyttöä vartenv.1.0

KÄYTTÖOHJE JA TUOTETIEDOT LUE KOKO KÄYTTÖOHJE ENNEN KÄYTTÖÄ -Säilytä ohje myöhempää käyttöä vartenv.1.0 KÄYTTÖOHJE JA TUOTETIEDOT LUE KOKO KÄYTTÖOHJE ENNEN KÄYTTÖÄ -Säilytä ohje myöhempää käyttöä vartenv.1.0 Mitat P x L x K 480x289x100 DC / AC INVERTTERI 12V 2500W 230V AC 50Hz 1702-8571 Matkailuautot Husbilar

Lisätiedot

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Opaskirja

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Opaskirja BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Opaskirja Varoituksia Varmista, että kaiutin on sijoitettu ja kytketty tämän opaskirjan ohjeiden mukaisesti. Älä yritä avata kaiutinta. Kaiuttimen saa avata vain pätevä asentaja.

Lisätiedot