Elinkeinopalvelut. Nykytilan kuvaus Uudenkaupungin kaupunki.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Elinkeinopalvelut. Nykytilan kuvaus 2.6.2014 Uudenkaupungin kaupunki. http://uusikaupunki.fi"

Transkriptio

1 Elinkeinopalvelut Nykytilan kuvaus Uudenkaupungin kaupunki 1

2 Toiminta-ajatus Elinkeinopalvelut vastaa yhdessä kaupunginjohtajan kanssa kaupungin elinkeinotoimesta sekä osallistuu kaupungin ja sataman markkinointiin ja kehittämiseen. Elinkeinopalveluun kuuluu myös matkailutoimi. Tärkeimpänä tehtävänä on elinkeino- ja palvelurakenteen monipuolistaminen ja kaupungin tunnettuuden ja vetovoimaisuuden lisääminen sekä erityisesti uusien työpaikkojen luominen sekä nykyisiin paikkakunnalla jo toimiviin yrityksiin että uusiin, aloittaviin yrityksiin samoin kuin paikkakunnalle siirtyviin yrityksiin 2

3 Elinkeinopalvelut 2014 Henkilöstö 2,5 htv Matkailusihteeri Irmeli Laaksonen Palvelusihteeri Teija Isotupa Kaupunginjohtaja Atso Vainio 3

4 Uusikaupunki, taustatietoja Työvoima Työpaikat Työpaikkaomavaraisuus 100,6 % (Tilastokeskus 2011) Työpaikkajako - alkutuotanto 5 % - jalostus 39 % - palvelut 55 % - tuntematon 1 % Suomen yrittäjäystävällisin 2010 ja

5 Elinkeinoelämä Yritysten määrä n. 900 Suurin osa pieniä 1 2 henk. työllistäviä yrityksiä Nykyään monipuolinen elinkeinorakenne Vientiteollisuuden merkitys suuri Uudenkaupungin Yrittäjät aktiivinen Päätoimialat autoteollisuus metalliteollisuus lannoiteteollisuus elintarvikeala (erit. kalatalous) kauppa ja palvelut, matkailu 5

6 UUSIKAUPUNKI UUTTA ENERGIAA PAINOPISTE 2: ELINKEINOSTRATEGIA Visio Uusikaupunki tarjoaa Suomen parhaat yritysyhteistyön edellytykset Päätavoitteet 1) Yritykset otetaan vastaan ja palvellaan yksilöllisesti ja räätälöidysti kaikissa yrityksen elinkaaren vaiheissa. Asiakas nähdään yhtenä kaupungin elinkeinostrategian toteuttajana ja yhteistyökumppanina. 2) Elinkeinorakenne monipuolistuu kuuntelemalla heikkoja signaaleja ja reagoimalla niihin nopeasti, mikä edellyttää kaikkien osapuolien sitoutumista sekä tarvittaessa valmiutta riskien ottamiseen. 3) Yritysten toimintaedellytyksiä parannetaan panostamalla sataman, tiestön, rautatien ja tietoliikenneyhteyksien toimivuuteen niin, että ne vahvistavat Uudenkaupungin logistista asemaa. Tavoite talouden tasapainottamiseen 4) Yritysten toimitiloihin investoidaan tarvittaessa, ja toimitilat ovat käytössä. Tavoite ympäristötekijöiden huomioimiseen 5) Uuteenkaupunkiin houkutellaan erityisesti uusiutuvia energialähteitä käyttäviä ja kehittäviä yrityksiä 6

7 ELINVOIMAINEN UUSI KAUPUNKI Investoinnit tulevaisuuteen Turvataan monipuolinen joustava kaavoitus ja maanhankinta. Määritelty pitkäjänteisessä maanhankintasuunnitelmassa. Elinkeinotoiminta on vireää ja monipuolista (mm. palvelu-, matkailu- ja ICT- yritykset). Määritelty elinkeinostrategiassa. Yrityksille tarjotaan nopeaa, joustavaa ja henkilökohtaista palvelua. Yritysten määrä on kasvanut. VUONNA 2014 TEHDÄÄN ERILLINEN UUDENKAUPUNGIN ELINVOIMAOHJELMA 7

8 Elinkeinotoimi talousarvio 2014 Elinkeinoelämän kehittämisvaraus ,00 Yleismarkkinointi ,00 Muut kehittämishankkeet ,00 Elinkeino-osaston hallinto ,00 Markkinointi ,00 Matkailu ,00 Maaseutuasiat 205,00 Palveluyritysten kehittäminen ,00 Kukkamessut - 539,00 Haavi auki -tapahtuma ,00 Matkailun välitysmyynti ,00 Vierasvenesatama ,00 Santtion leirintäalue 8 405,00 Vason myllyranta 2 254,00 Pyhämaan vierasvenesatama 1 510,00 Elinkeinotoimi yhteensä ,00 8

9 Tavoitteet 2014 Talousarvion 2014 tavoitteet Talousarvion 2014 mittarit Talousarvion 2014 tavoitetaso Elinkeino-ohjelman teko Ohjelman valmistuminen Valmis 2014 aikana Uusien yritysten perustanta Uusien perustettujen yritysten määrä 40 / vuosi Matkailustrategia Strategian valmistuminen Valmis kevään 2014 aikana Uudenkaupungin tunnettuuden ja kiinnostavuuden lisääminen markkinointiviestinnän johdonmukaisella toteuttamisella Markkinoinnin suunnittelu ja toteuttaminen Osallistuminen markkinointikampanjoihin, messuihin ja eri tapahtumiin 9

10 Uudenkaupungin toimintatapa Yrityslähtöisyys (kaikki toimialat) Nopeaa ja joustavaa Aktiivinen, ennakoiva ote Yksilöllistä Huomioidaan myös pienet yritykset Maine yritysverkoston piirissä! Tiivis yhteistyö Uudenkaupungin Yrittäjät r.y:n kanssa Poliittinen päätöksenteko ennakoitua/ennustettavaa Oma elinkeinoasiamies aina tavoitettavissa Logistinen sijainti Työvoiman saatavuus Sataman jatkuva kehittäminen Rahoitusvaihtoehdot (eri tahot), pääomasijoitusrahasto 10

11 Uudenkaupungin toimintatapa Kaupungin koko organisaation asenne, palvelukyky ja aktiivisuus = kaupungin palvelujen saatavuuden helppous ja joustavuus Seudullinen yhteistyö: Ukipolis Oy:n palvelut (uusyritysneuvonta, kehittämispalvelut, hankkeet) Alueellinen yhteistyö: LOURA-hanke, jossa mukana lounaisrannikon satamakaupungeista Turku, Uusikaupunki, Rauma ja Pori. Paras markkinoija on tyytyväinen yritys! Osaaminen/kehittäminen/koulutusmahdollisuudet Novida ammatti-instituutti - koulutussuunnittelu ja koulutus - koulutusalojen sisällön suuntaaminen kulloisenkin tarpeen mukaan/ennakoivuus - osallistuminen yritysten kehitysprojekteihin 11

12 Matkailu Uudessakaupungissa (Matkailun tulo- ja työllisyysvaikutukset Uudessakaupungissa vuonna 2007) Uudenkaupungin saama välitön ja arvonlisäveroton matkailutulo vuonna 2007 oli noin 13,7 miljoonaa euroa Matkailu aikaansai lisäksi välillistä matkailutuloa noin 2,6 miljoonaa euroa Matkailu (välitön matkailutulo) aikaansai yhteensä 118 henkilötyövuotta Matkailijoiden majoitusvuorokausia yhteensä noin Päiväkävijöitä arviolta yhteensä noin Matkailijoiden aikaansaama arvonlisäverollinen matkailumeno (matkailukulutus) Uudessakaupungissa vuonna 2007 oli arviolta noin 16,9 miljoonaa euroa 12

13 Uudenkaupungin välittömän matkailutulon jakautuminen toimialoittain vuonna 2007 (%) Polttoaineenmyynti ja huoltamotoiminta Virkistys-, kulttuuri- ja liikuntapalvelut 8 % 5 % Henkilöliikennepalvelut 4 % Vähittäiskauppa 35 % Majoitus 13 % 15 % Ravitsemus 20 % Matkatoimistot ja muu matkailua palveleva toiminta 13

14 Ajankohtaista 2014 Yritysneuvonta - Yhteistyöverkostot, paikkakunnan tilanne, kilpailutilanne, HINKU-yhteistyö yritysten kanssa (esim. energiatehokkuus- ja CO2 laskelmat.) Sijoittumisneuvonta - Tontit, vapaat toimitilat (tuotannolliset, liiketilat yms) - Sijoittumispalvelut (toimitilaluettelo) Yritysten toimintaedellytysten turvaaminen - Ugin Elinvoima-ohjelma edunvalvonta, yhteistyö Ugin organiaatiossa - työvoiman saatavuus (rekrytiimi) Yrittäjyyskasvatus - LukioDiili - Vauhtitiimi (seudullinen) - maakunnallinen Yes-keskus 14

15 Ajankohtaista 2014 II Seudullisten yrityspalveluiden koordinointi - SeutuYP kuukausipalaverit, listan valmistelu - Maakunta- ja kansallinen taso (ELY ja TEM) Elinkeinoyhteydet - seudullinen - maakunnallinen yhteistyö - eri sidosryhmät (Ely-keskus, V-S Liitto, TE-toimisto, V-S Yrittäjät) Uudenkaupungin vetovoimaisuuden edistäminen - poikkitieteellinen toiminta Markkinoinnin suunnittelu ja toteuttaminen - kampanjasuunnittelu - yritysyhteistyö (esim. palveluyrittäjät) - pr-toiminta (vierailut Ukiin yms) 15

16 Ajankohtaista 2014 III Markkinointiyhteydet - mainostoimistoyhteydet, (kilpailutus 2014) - sidosryhmät (Seudullinen, Varsinais-Suomen yhteismarkkinointi) Kaupungin visuaalisen ilmeen kehittäminen ja koordinointi - graafinen ohjeistus - web-sivuston ilme Esitetuotanto - suunnittelu ja toteutus Mediavalinnat - printtimedia, web, radio, tv yms. - sponsorointi Messuosallistumiset - Matka messut, Kotimaan matkamessut - muut messut 16

17 Ajankohtaista 2014 IV Sosiaalinen media - Kesä Uudessakaupungissa - Haavi auki - Kukkamessut - Facebook, Twitter, blogit Tapahtumat - Kukkamessut, Tul toril Pestuumarkkinat - uusien tapahtumien kehittäminen Matkailun kehittäminen - Matkailustrategia Lasten Uusikaupunki 2014 matkailuteema - Turun Kauppakamarin Matkailuvaliokunta Projektien ohjausryhmätyöskentely - Maaseutumatkailu, Vierailukeskushanke yms 17

18 Ajankohtaista 2014 V Uudenkaupungin Yrittäjät - Hallitustyöskentely - Tapahtumat - Toiminnan suunnittelu ja toteuttaminen Palveluyrittäjien työryhmä - aktiivinen työskentely - toiminnan ja kampanjoiden suunnittelu Turun kauppakamarin Uudenkaupungin kauppakamariosasto - hallitustyöskentely - Turun Kauppakamarin Matkailuvaliokunta Louran (Lounaisrannikkoyhteistyö) - valmisteluryhmä, matkailuryhmä, Invest in ryhmä, kjkokoukset, ohjausryhmän kokoukset, METYn Viestintä- ja koulutustyöryhmä Ystävyyskuntatoiminta (jäissä 2014) - yhteydet Szentendre, Varberg, Sandefjord, Haderslev, Novgorod 18

19 Matkailusihteeri Uuteenkaupunkiin suuntautuvan matkailun edistäminen yhteistyössä paikkakunnan elinkeinoelämän kanssa, markkinointi ja kaupungin tunnetuksi tekeminen. Järjestää matkailijoille heidän tarvitsemiaan palveluita. Matkailupalvelut ovat ensisijaisesti tarkoitettu matkailijoille, mutta palveluita kehittämällä ja niistä tiedottamalla lisätään myös kaupunkilaisten viihtyvyyttä. Vastata matkailun operatiivisesta toiminnasta sekä olla mukana Uudenkaupungin matkailun koordinoinnissa ja kehittämisessä. 19

20 Matkailusihteeri, ajankohtaista 2014 Matkailuneuvonta - kesä-elokussa matkailuneuvonta avoinna ma-la Esitejakelu Matkailupalveluiden välitysmyynti Ryhmien ohjelmajärjestelyt, opasvaraukset ryhmää -> ryhmää Matkailutietojen ylläpito ja päivitys - internet, printti Majoitus- ja käyntikohdetilastointi Matkailumarkkinointi Matkailun esitetuotanto, tietojen keruu, ilmoitusmyynti, suunnittelu ja toteutus sekä jakelu - Valitse Uusikaupunki -esite, painos kpl - kieliversiot 20

21 Matkailusihteeri, ajankohtaista 2014 Osallistumiset alueellisiin ja valtakunnallisiin esitteisiin Matkailun ilmoitukset ja mainokset, suunnittelu ja toteutus Messut, myyntitilaisuudet, tapahtumat - Matka-messut, Kotimaan matkailumessut, Suoman myyntikierrokset. Matkailutiedotus Matkailun kehittäminen Matkailutoimijoille järjestettävät tilaisuudet n. kaksi kertaa vuodessa Matkailustrategian seuranta - uusi matkailustrategia

22 Palvelusihteeri, tehtävänkuvaus Toimistopalvelut Yritysyhteydet Kampanjasuunnittelu ja -toteutus Yritysrekisteri Tapahtumatuotanto Laskutus Tapahtumakalenterin päivitys Sijaistaminen matkailusihteeri 22

23 Uudenkaupungin markkinointia Kaupungin imagon ja vetovoimaisuuden edistäminen Markkinointitoimenpiteet - Asukasmarkkinointi (ilmoitukset, messut, esitteet; tapahtumat) - Matkailumarkkinointi (messut, esitteet, kampanjat, tapahtumat) - Kampanjat (Haavi auki, Tul toril, Tul joulu) 23

24 24

25 Tul toril -toritapahtumat Kesällä teematoreja Touko-kesäkuusta syyskuuhun Teemoina mm. Kierrätystori, Moottoritori, Puuhatori, Tapahtumientori, Äijätori, Kulttuuritori, Wanhan tavaran tori 25

26 Kampanjointia yritysten kanssa

27 Esitteet kaupungin (matkailu)palveluista 27

28 28

29 29

30 30

31 31

32 Kiitos! Atso Vainio Uudenkaupungin kaupunki

MYNÄMÄEN KUNNAN ELINKEINO-OHJELMA 2014-2016

MYNÄMÄEN KUNNAN ELINKEINO-OHJELMA 2014-2016 1 MYNÄMÄEN KUNNAN ELINKEINO-OHJELMA 2014-2016 kv 3.3.2014 19 SISÄLLYSLUETTELO 2 1. JOHDANTO...3 2. KUNNAN TEHTÄVÄ ELINKEINOPOLITIIKAN EDISTÄJÄNÄ...4 2.1 Toiminta-ajatus...4 2.2 Visio...4 2.3 Toiminta-ajatuksen

Lisätiedot

Itä-Uudenmaan matkailustrategia 2007-2013. Toteuttamissuunnitelma 2007-2010

Itä-Uudenmaan matkailustrategia 2007-2013. Toteuttamissuunnitelma 2007-2010 Itä-Uudenmaan matkailustrategia 2007-2013 Toteuttamissuunnitelma 2007-2010 Sisältö 1. Johdanto 3 2. Itä-Uusimaa matkailualueena 4 2.1. Eteläsuomalainen maakunta 4 2.2. Yleistä matkailusta 4 2.3. Tilastojen

Lisätiedot

JUVAN KUNNAN ELINKEINO-OHJELMA

JUVAN KUNNAN ELINKEINO-OHJELMA JUVAN KUNNAN ELINKEINO-OHJELMA 2015-2017 Hyväksytty kunnanvaltuustossa 15.6.2015 32 Sisällysluettelo 1. Elinkeinopolitiikan toimintaperiaatteet ja lähtökohdat... 2 1.1 Toiminta-ajatus... 2 1.2 Visio 2025...

Lisätiedot

ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA

ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA 2013 KITTILÄN KUNTA, KIDEVE ELINKEINOPALVELUT Elinkeinopoliittinen ohjelma S I S Ä L L Y S S I V U 1 KITTILÄN KUNTA ELINKEINOJEN EDISTÄJÄNÄ 3 2 NYKYTILAN KUVAUS 5 3 ELINKEINOPOLITIIKAN

Lisätiedot

Loimaan seutukunnan kehittämiskeskus YRITYSKOLMIO ry:n VUOSIKERTOMUS 2012

Loimaan seutukunnan kehittämiskeskus YRITYSKOLMIO ry:n VUOSIKERTOMUS 2012 Loimaan seutukunnan kehittämiskeskus YRITYSKOLMIO ry:n VUOSIKERTOMUS 2012 SISÄLTÖ TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS.. 1. YRITYSKOLMION TOIMINTA. 1.1. YRITYSNEUVONTA 1.2. YRITYSNEUVONTAA JA KEHITTÄMISTÄ TUKEVAT

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2011. Yritystukiasiat ovat edelleen erityisen merkityksellisiä uusille ja myös jo toiminnassa oleville yrityksille.

VUOSIKERTOMUS 2011. Yritystukiasiat ovat edelleen erityisen merkityksellisiä uusille ja myös jo toiminnassa oleville yrityksille. SISÄLTÖ TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS.. 1. KEHITTÄMISKESKUKSEN TOIMINTA. 1.1. YRITYSNEUVONTA. 1.2. YRITYSNEUVONTAA JA KEHITTÄMISTÄ TUKEVAT TOIMINNOT.. 1.2.1. SUOMEN UUSYRITYSKESKUKSET RY (SUK). 1.2.2. SEUDULLISET

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2010

Toimintasuunnitelma 2010 Toimintasuunnitelma 2010 SISÄLLYSLUETTELO Sivunumero 1 JOHDANTO... 3 1.1 SEUDUN STRATEGIA...3 1.2 VISIO...3 1.3 ELINKEINOSTRATEGIA 2007-2013...3 1.4 KEHITTÄMISHANKKEET...4 2 EDUNVALVONTA, HALLINTO JA EU-KOORDINAATIO...

Lisätiedot

Kauniaisten yrittäjyys- ja elinkeino-ohjelma 2015-2017

Kauniaisten yrittäjyys- ja elinkeino-ohjelma 2015-2017 Kauniaisten yrittäjyys- ja elinkeino-ohjelma 2015-2017 KV hyväksynyt 15.12.2014 64 Sisällysluettelo 1. Ohjelman tarkoitus ja tavoitteet... 2 2. Toimintaympäristö ja sen muutostekijät... 2 2.1 Elinkeinorakenne...

Lisätiedot

VETOVOIMAISUUDEN PALVELUALUE

VETOVOIMAISUUDEN PALVELUALUE VETOVOIMAISUUDEN PALVELUALUE Sisällysluettelo 1 MARKKINOINTI, VIESTINTÄ JA ASIAKASPALVELU... 2 2 YRITYS- JA ELINKEINOPALVELUT... 18 3 SIDOSRYHMÄ- JA KAUPUNGIN EDUNVALVONTAPALVELUT... 26 1 Vetovoimaisuuden

Lisätiedot

Hangon elinkeino-ohjelma 2025

Hangon elinkeino-ohjelma 2025 Hangon elinkeino-ohjelma 2025 1. Elinkeino-ohjelman lähtökohdat 2. Hangon tarina 3. Tulevaisuuden visio ja tavoitteet 4. Elinkeinojen kehittämisen periaatteet ja painopisteet 5. Elinkeinojen kehittämisen

Lisätiedot

HEINOLAN SEUTU NOUSUUN

HEINOLAN SEUTU NOUSUUN HEINOLAN SEUTU NOUSUUN Yhteistyö Heinola Hartola Sysmä Rakennemuutos Nousukunto HEINOLAN SEUTUKUNNAN (Heinola, Hartola ja Sysmä) RAKENNEMUUTOSSUUNNITELMA 2009 2010 1(30) Heinolan seutukunnan rakennemuutostyöryhmä

Lisätiedot

ELINKEINOSTRATEGIA 2009-2015

ELINKEINOSTRATEGIA 2009-2015 RAAHEN SEUTUKUNTA ELINKEINOSTRATEGIA 2009-2015 Seutulautakunta 18.5.2009 RAAHEN SEUTUKUNNAN ELINKEINOSTRATERIA 2009-2015 SIVU 1 SIVU 2 RAAHEN SEUTUKUNNAN ELINKEINOSTRATERIA 2009-2015 RAAHEN SEUTUKUNNAN

Lisätiedot

Strategiset valinnat 2005-2011

Strategiset valinnat 2005-2011 Varsinais-Suomen matkailuelinkeinon kehittäminen Strategiset valinnat 2005-2011 Varsinais-Suomi on helposti saavutettava, kansainvälisesti suosittu matkailualue jonka historia ja kulttuuri, merellisyys

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNGIN ELINKEINO-OHJELMA 2014

KERAVAN KAUPUNGIN ELINKEINO-OHJELMA 2014 1 LUONNOS KERAVAN KAUPUNGIN ELINKEINO-OHJELMA 2014 KERAVAN KAUPUNKI Keskushallinto 05.02.2014 2 Sisällysluettelo 1. Keravan kaupungin visio 3 2. Elinkeino-ohjelman tavoitteet 3 3. Elinkeinojen nykytilan

Lisätiedot

Toimintasuunnnitelma 2009

Toimintasuunnnitelma 2009 Toimintasuunnnitelma 2009 Sisä-Savon seutuyhtymä Sisältö 1. Johdanto...3 1.1. Seudun strategia...3 1.2. Visio...3 1.3. Elinkeinostrategia 2007-2013...3 1.4. Kehittämishankkeet...4 2. Edunvalvonta, hallinto

Lisätiedot

ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2014-2017

ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2014-2017 Oulaisten kaupunki ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2014-2017 Kaupunginvaltuusto 26.2.2014 12 SISÄLLYSLUETTELO sivu 1. Kunnan tehtävä elinkeinopolitiikan edistäjänä.. 1 1.1. Johdanto. 1 1.2. Toiminta-ajatus..

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan Elinkeinopoliittinen ohjelma 2012 2015 www.nurmijarvi.fi

Nurmijärven kunnan Elinkeinopoliittinen ohjelma 2012 2015 www.nurmijarvi.fi Kunnanhallitus 16.1.2012 4 Valtuusto 8.2.2012 8 Nurmijärven kunnan Elinkeinopoliittinen ohjelma 2012 2015 www.nurmijarvi.fi 1. Johdanto 3 1.1 Elinkeinopoliittisen ohjelman tarkoitus, tavoitteet ja laadinta...

Lisätiedot

2012-2016. Lempäälän. ELINKEINOstrategia

2012-2016. Lempäälän. ELINKEINOstrategia 2012-2016 Lempäälän ELINKEINOstrategia Kuvat: Lempäälän kunta Arkkitehdit Tommila Oy John Foxx Images Johdanto Lempäälässä on monipuolinen elinkeinorakenne sekä runsaat palvelut. Kunnan sijainti Tampereen

Lisätiedot

Haminan kaupunki. Viestintästrategia 2013-2016. Kaupunginhallitus 14.1.2013

Haminan kaupunki. Viestintästrategia 2013-2016. Kaupunginhallitus 14.1.2013 Haminan kaupunki Viestintästrategia 2013-2016 Kaupunginhallitus 14.1.2013 SISÄLLYSLUETTELO 1 Haminan kaupungin strateginen näkökulma viestintään kaupunkistrategia 2 1.1 Haminan kaupungin visio 2 1.2 Haminan

Lisätiedot

KALAJOEN ELINKEINOSTRATEGIA 2015 2025

KALAJOEN ELINKEINOSTRATEGIA 2015 2025 1 KALAJOEN ELINKEINOSTRATEGIA 2015 2025 Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 30.9.2014 2 SISÄLTÖ 1 Elinkeinostrategian tausta ja tarkoitus 3 2 Nykyinen tilanne Kalajoella 3 3 Kalajoen kilpailuedut 6 4 Kalajoen

Lisätiedot

Uusi Kouvola Viestintästrategia 2011

Uusi Kouvola Viestintästrategia 2011 Uusi Kouvola Viestintästrategia 2011 1 Viestintästrategian lähtökohdat Strategiset lähtökohdat 3 Kaupunkistrategia, arvot 5 Kaupunkistrategia, päämäärät 2020 6 Elinkeinostrategia, painopistealueet 7 Viestinnän

Lisätiedot

LUONNOS 7.10.2013 NAANTALIN KAUPUNGIN ELINKEINO-OHJELMA

LUONNOS 7.10.2013 NAANTALIN KAUPUNGIN ELINKEINO-OHJELMA LUONNOS 7.10.2013 NAANTALIN KAUPUNGIN ELINKEINO-OHJELMA ELINKEINO-OHJELMA 2 1. Johdanto Kaupunki harjoittaa aktiivista elinkeinopolitiikkaa tavoitteenaan luoda Naantalissa toimiville ja toimintaansa laajentaville

Lisätiedot

Kouvolan kaupungin Viestintäohjelma 2015-2017

Kouvolan kaupungin Viestintäohjelma 2015-2017 2014 Kouvolan kaupungin Viestintäohjelma 2015-2017 KH 15.12.2014 VIESTINTÄOHJELMA 2015 2017 VIESTINTÄ VÄLITTÄÄ! SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto ja lähtökohdat... 3 1.1 Kaupunkistrategia 2014 2020... 3 1.2

Lisätiedot

UURAISTEN KUNNAN ELINKEINOSTRATEGIA

UURAISTEN KUNNAN ELINKEINOSTRATEGIA '~",.,-.. '. It,.d.- I ',,' (,.. :.,.. I..L-';') -. Ii '-; " L.. I 0 l" "/'::.,. 'u' -, U... '...'. - - U R A I N EN: UURAISTEN KUNNAN ELINKEINOSTRATEGIA 2012 Kunnanvaltuusto 14.6.2010 UURAISTEN KUNNAN

Lisätiedot

Naantalin kaupungin elinkeino-ohjelma

Naantalin kaupungin elinkeino-ohjelma Naantalin kaupungin elinkeino-ohjelma Naantalin kaupunki Elinkeino-ohjelma 2 1. Johdanto Kaupunki harjoittaa aktiivista elinkeinopolitiikkaa tavoitteenaan luoda Naantalissa toimiville ja toimintaansa laajentaville

Lisätiedot

Matkailun yhteismarkkinointi ja myynti. Tule mukaan luomaan uutta yhteismarkkinoinnin ja myynnin menestystarinaa

Matkailun yhteismarkkinointi ja myynti. Tule mukaan luomaan uutta yhteismarkkinoinnin ja myynnin menestystarinaa Matkailun yhteismarkkinointi ja myynti Tule mukaan luomaan uutta yhteismarkkinoinnin ja myynnin menestystarinaa 1 Miksi uusi yhteismarkkinointimalli? Yhteistyössä on voimaa Uuden yhteismarkkinointimallin

Lisätiedot

Tiehallinto ja matkailu

Tiehallinto ja matkailu Tiehallinto ja matkailu 3 Tero Wallin, Juhani Liminka Tiehallinto ja matkailu Esiselvitys Tiehallinto Rovaniemi 2003 4 Tiehallinto ja matkailu Kansikuva: Eeva-Kaarina Yrjänheikki ISBN 951-803-078-2 TIEH

Lisätiedot

Hangon kaupungin matkailustrategia ja toimenpideohjelma 2012 2020

Hangon kaupungin matkailustrategia ja toimenpideohjelma 2012 2020 Hangon kaupungin matkailustrategia ja toimenpideohjelma 2012 2020 1. Johdanto Matkailulla on Suomessa merkittävä vaikutus kansantalouteen ja työllisyyteen. Matkailun merkitystä kasvattaa alan paikkasidonnaisuus;

Lisätiedot

Ähtärin kaupunki Elinkeino-ohjelman 2010 perustelut ja liitteet

Ähtärin kaupunki Elinkeino-ohjelman 2010 perustelut ja liitteet Ähtärin kaupunki Elinkeino-ohjelman 2010 perustelut ja liitteet 1 Johdanto Suomalainen yhteiskunta ja kuntasektori ovat kasvavien haasteiden edessä. Taloudellinen taantuma, sitä seuraava työttömyys, väestön

Lisätiedot

Forssan seudun elinkeinopainotteinen

Forssan seudun elinkeinopainotteinen Forssan seudun elinkeinopainotteinen strategia 2007 Forssan seutu kasvua keskellä Päivitys 25.8.2008 Oy Tero Maksimainen & Kaj Työppönen Lisäykset 2007 ja päivitys 25.8.2008 FSKK, Kirsi Sippola Sisällysluettelo

Lisätiedot