Otsikko Sivu 60 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Otsikko Sivu 60 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 102 61 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä"

Transkriptio

1 PÖYTÄKIRJA 4/ Kuntayhtymähallitus AIKA klo 09:00-13:15 PAIKKA Reisjärvi, kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 60 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä 103 pitäminen 62 Kokouksen työjärjestys Päivähoidon järjestäminen Haapajärvellä Tehostetun palveluasumisen palvelusetelin hinnan 107 määräytyminen 65 Kustannusvertailu ja kuntien nettokustannukset v Kuntamaisema ja JokiSote selvitykset Joulunajan 2014 toimintojen supistamisen 112 kustannusvaikutukset 68 Kuukausiraportti 3/ Laskentasihteerin ja palvelusihteereiden (2) vakanssien 116 täyttäminen 70 Perheneuvolan psykologin viran täyttäminen Paikallissopimus yhteisestä JHL:n pääluottamusmiehestä Yksityisen sosiaalipalvelujen tuottajan ilmoitus Vs. kuntayhtymän johtajan, talous- ja henkilöstöjohtajan, 122 hyvinvointipalvelujohtajan, varhaiskasvatuksen johtajan, vs. palvelujohtajan, vs. ylilääkärin ja ympäristöjohtajan viranhaltijapäätökset Ilmoitusasiat Muut asiat 125

2 PÖYTÄKIRJA 4/ OSALLISTUJAT Nimi Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Nyman Teuvo, Reisjärvi puheenjohtaja Ekman Veikko, Haapajärvi jäsen Nevasaari Anne, Haapajärvi jäsen Tikanmäki Jukka, Pyhäjärvi jäsen Ranua Paavo, Haapajärvi jäsen Tuikka Tyyne, Pyhäjärvi jäsen Rapo Tarmo varajäsen Nahkanen Jari varajäsen Kinnunen Irma varajäsen Uusivirta Juha Haapajärven kaup. joht. Leppänen Pekka Reisjärven kj. Ranto Mauno Pyhäjärven hallintojohtaja Kosklin Ritva vs. kuntayhtymän johtaja Koirikivi Seija pöytäkirjanpitäjä POISSA Leskinen Paavo, Pyhäjärvi jäsen Muhonen Kirsi, Reisjärvi jäsen Hjelm Jukka-Pekka, Haapajärvi jäsen Tikkanen Veikko Pyhäjärven vt. kaup.joht. työeste MUU Hattunen Minna varhaiskasvatuksen johtaja 63 Haapakorva-Kallio Merja vs. palvelujohtaja 64 Kärkkäinen Seija talous- ja henkilöstöjohtaja :t 65,67,68,69 ALLEKIRJOITUKSET Teuvo Nyman Puheenjohtaja Seija Koirikivi Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Paavo Ranua Tyyne Tuikka

3 PÖYTÄKIRJA 4/ PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Seija Koirikivi

4 PÖYTÄKIRJA 4/ Kuntayhtymähallitus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus KYHALL 60 Kuntalain 86 :n mukaan kuntayhtymään sovelletaan, mitä kunnasta säädetään. Kuntalain 58 :n 2 mom. mukaisesti kuntayhtymähallituksen kokous on päätösvaltainen kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. Kuntayh tymähallituksen kokouksen päätösvaltaisuus edellyttää siten 6 jäsenen saa puvilla oloa. Kokouskutsu lähetään ennen kokousta jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

5 PÖYTÄKIRJA 4/ Kuntayhtymähallitus Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä pitäminen KYHALL 61 Kuntalain 85 :n mukaan kuntayhtymän toimielimen pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen yleisesti nähtävänä siten kuin siitä on ennakolta ilmoitettu. En nen pöytäkirjan nähtävänä pitämistä siitä on lähetettävä jokaisen jäsenkunnan kunnanhallitukselle jäljennös. Jäsenkuntien ja niiden jäsenten katsotaan saaneen pöytäkirjasta mainituista päätöksistä tiedon sinä päivänä, jona pöytäkirja on asetettu nähtäväksi. Kuntayhtymähallituksen päätöksen (kyhallitus 2/ ) mukaan pöytäkirja tarkastetaan vuoroperiaatteella. Ehdotus: Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Paavo Ranua Haapajärveltä ja Tyyne Tuikka Pyhäjärveltä. Pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

6 PÖYTÄKIRJA 4/ Kuntayhtymähallitus Kokouksen työjärjestys KYHALL 62 Kokouksen asialista on kokouksen työjärjestys. Muissa asioissa otetaan esille seuraavat asiat; -työaikajärjestelmien tarkastelu ja muuttaminen -Tyyne Tuikka kysyy henkilökunnalle lähetetystä tiedotteesta. Muuten asialista on kokouksen työjärjestys. Hyväksyttiin.

7 PÖYTÄKIRJA 4/ Kuntayhtymähallitus Päivähoidon järjestäminen Haapajärvellä 80/ /2015 KYHALL 63 Kuntayhtymähallitus on kokouksessaan hyväksynyt Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen palvelusetelioppaan sekä varhaiskasvatuksen palvelusetelien kattohinnat. Varhaiskasvatuksen hyväksytyn palvelusetelioppaan mukaisesti kuntayhtymän oma toiminta on ensisijaista sijoitettaessa lapsia päivähoitopaikkoihin. Palvelusetelin käyttö on perheelle vapaaehtoista ja halutessaan vanhemmat voivat aina valita kuntayhtymän palvelun. Perheellä ei myöskään ole ehdotonta oikeutta saada palveluseteliä ja kuntayhtymä voi vaihtoehtoisesti järjestää palvelun omana toimintana tai ostopalveluna. Mikäli Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen omana toimintana järjestetyt hoitopaikkamäärät eivät riitä, voidaan perheelle myöntää varhaiskasvatuksen palveluseteli yksityiselle palveluntuottajalle. Liitteenä varhaiskasvatuksen palvelusetelin kattohinta kuntayhtymähallitus teki päätökset Haapajärven päivähoitoyksikön muuttamisesta päiväkodiksi ja tarvittavista vakanssimuutoksista. Esitetyn muutoksen taustalla oli vuorohoitopaikkojen lisääminen paikkakunnalla esiintyvää tarvetta vastaavaksi. Tehdyn päätöksen mukaisesti päivähoitopaikkojen määrä Haapajärvellä nousi 214 paikasta 227 paikkaan. Hoitopaikkoja on alkaen tarjolla seuraavasti: - perhepäivähoidossa 75 hoitopaikkaa - päiväkodeissa 131 hoitopaikkaa - avoimessa päiväkodissa 21 hoitopaikkaa Päivähoitoasetuksen 6-8 :ien mukaisesti päiväkodissa tulee hoito- ja kasvatustehtävissä olla vähintään yksi henkilö, jolla on sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusehdoista annetun asetuksen 4 tai 5 :ssä säädetty ammatillinen kelpoisuus, enintään seitsemää kokopäivähoidossa olevaa kolme vuotta täyttänyttä lasta kohden ja enintään neljää alle kolme vuotiasta lasta kohden. Perhepäivähoitaja saa omassa kodissaan hoitaa enintään neljää lasta mukaan luettuina perhepäivähoitajan omat lapset, jotka eivät ole vielä perusopetuksessa. Lisäksi perhepäivähoitajan ryhmässä voidaan hoitaa yhtä perusopetuslain mukaista esiopetusta saavaa lasta, perusopetuksen aloittanutta lasta tai sellaista kunnan järjestämässä osapäivähoidossa olevaa lasta, joka aloittaa perusopetuksen toimintavuotta seuraavana vuonna. Haapajärven kaupunki on valmistelemassa yhdessä yksityisen päivähoidon palveluntuottajan kanssa yksityisen päiväkodin mahdollista sijoittumista

8 PÖYTÄKIRJA 4/ Kuntayhtymähallitus Haapajärvelle ja toiminnan aloittamista (Valmistelija: Minna Hattunen, varhaiskasvatuksen johtaja) Ehdotus: Vs. kuntayhtymäjohtaja: Yhtymähallitus: 1) Merkitsee tiedoksi Haapajärven päivähoidon lapsimäärät tilanteen mukaisesti ja toteaa lapsiryhmät päivähoitolain mukaisiksi. 2) Merkitsee tiedoksi alkaen Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen järjestämät Haapajärven päivähoitopaikkamäärät ja painottaa toiminnan taloudellisuuden perusteella oman toiminnan ensisijaisuutta ja omien hoitopaikkojen tehokasta käyttöä. 3) Vahvistaa edelleen mukaisen ohjeistuksen palvelusetelin myöntämisestä ja varhaiskasvatuksen palvelusetelien kattohinnoista. Hyväksyttiin. Asiantuntijana kuultiin varhaiskasvatuksen johtaja Minna Hattusta. Liitteet 1 Varhaiskasvatuksen palvelusetelin kattohinta

9 PÖYTÄKIRJA 4/ Kuntayhtymähallitus Kuntayhtymähallitus Tehostetun palveluasumisen palvelusetelin hinnan määräytyminen 38/ /2015 KYHALL 47 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vanhusten asumispalveluissa on ollut käytössä palvelusetelijärjestelmä (palveluasuminen, tehostettu palveluasuminen ja vaativa dementiahoito ) maaliskuusta 2011 lähtien. Tehostettuun palveluasumiseen sisältyvät asiakkaan tarvitsema henkilökohtainen hoito ja huolenpito, sairaanhoitajan palvelut, turvapalvelu, henkilökohtaiseen hygieniaan ja vaatehuoltoon liittyvät tarvikkeet, asuinhuoneen siivous ja siivoukseen käytettävät aineet ja tarvikkeet sekä pyykinpesu. Asiakas maksaa vuokran ja ateriat suoraan palveluntuottajalle sekä kustantaa lääkkeensä. Lyhytaikaisasumisen hoitopalveluun sisältyy lisäksi asuminen ja ateriat. Palveluasumiseen voi sisältyä asiakkaan valinnan mukainen palvelupaketti. Peruspalvelukuntayhtymä Selänne myöntää asiakkaille hoitotarvikkeet maksutta yhtymähallituksen hyväksymien ohjeiden mukaisesti. Palvelusetelijärjestelmää säätelee laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä (569/2009). Palvelusetelillä kuntayhtymä maksaa osan asiakkaan yksityiseltä palvelutuottajalta hankkimasta palvelusta. Palvelusetelin arvo on tulosidonnainen ja yhtymähallitus on hyväksynyt tulosidonnaiset arvot asumispalvelujen palvelusetelille vuosittain ja päättänyt pysyttää palvelusetelin tulosidonnaiset arvot vuonna 2015 samassa tasossa kuin vuonna 2014 (ky hallitus ). Tehostettua palveluasumista voidaan myöntää tulosidonnaisella palvelusetelillä, mikäli omat tehostetun palveluasumisen paikat ovat täynnä. Selänteen kuntayhtymähallitus on hyväksynyt tehostettua palveluasumista tarjoavat palvelun tuottajat palveluseteliyrittäjien rekisteriin ( ). Palvelusetelin arvoon vaikuttavat asukkaan käytettävissä olevat nettokuukausitulot. Tuloina otetaan huomioon veronalaiset ansio- ja pääomatulot, eläketulot, Kelan hoitotuki sekä verosta vapaat tulot sosiaalihuoltolain 29 e :ssä mainituin poikkeuksin. Asumistukea, rintamalisää ja ylimääräistä rintamalisää ei oteta huomioon palvelusetelin arvoa määriteltäessä. Selänteen strategian mukaisesti asiakkaita tulee kohdella oikeudenmukaisesti ja tasavertaisesti palveluja myönnettäessä, mikä ei nyt palvelusetelin arvoa määritettäessä toteudu verrattuna Selänteen omaan tuotantoon. Eroa on myös Oulun eteläisen alueen muiden kuntien

10 PÖYTÄKIRJA 4/ Kuntayhtymähallitus Kuntayhtymähallitus palvelusetelin hinnoitteluun verrattuna. Tällä hetkellä palvelusetelin arvo on Selänteessä määräytynyt asiakkaan nettotulojen mukaan huomioimatta asiakkaan kuluja vuokrasta, ateriamaksusta, puolison elatusta tai asiakkaalle jäävää vähimmäiskäyttövaraa. Tehostetun palveluasumisen palvelusetelin hinnan määräytymistä tarkistettaessa tuloina otetaan huomioon veronalaiset ansio- ja pääomatulot, eläketulot, Kelan hoitotuki sekä verosta vapaat tulot sosiaalihuoltolain 29 e :ssä mainituin poikkeuksin. Asumistukea, rintamalisää ja ylimääräistä rintamalisää ei oteta huomioon palvelusetelinarvoa määriteltäessä. Asukkaan käyttövara on vuokran, ateriamaksu ja omavastuuosuuden jälkeen vähintään 105 (asiakasmaksuasetus /912) euroa kuukaudessa. Puolison elatus otetaan palvelusetelin arvoa määrättäessä huomioon samalla tavoin kuin pitkäaikaisasumisen asiakasmaksussa. Liitteenä esimerkkilaskelmat. (Valmistelijat vs. palvelujohtaja Merja Haapakorva- Kallio, hoitotyönjohtaja Tarja Vaitiniemi ja hoito- ja vanhustyönjohtaja Ulla Muhonen) Ehdotus: Vs. kuntayhtymän johtaja: Yhtymähallitus päättää, että 1) Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen omat palveluasumispaikat ovat ensisijainen vaihtoehto tehostettua palveluasumista käytettäessä. 2) Käyttöön otetaan tehostetun palveluasumisen palvelusetelin lisäksi lyhytaikaisasumisen palveluseteli, jolla mahdollistetaan kiireellinen lyhytaikainen tilapäinen tehostettu palveluasuminen (enintään 1 kk). 3) Aiemmin käytössä ollut vaativan dementiahoidon palveluseteli yhdistetään tehostetun palveluasumisen palveluseteliin. 4) Tehostetun palveluasumisen palvelusetelin arvo määräytyy alkaen liitteenä olevan tuloluokkataulukon mukaisesti tehostetussa palveluasumisessa ja lyhytaikaisessa tehostetussa palveluasumisessa. 5) Henkilöillä, joille on myönnetty vaativan dementiahoidon tai tavallisen palveluasumisen (ei ympärivuorokautista hoitoa) palveluseteli v loppuun mennessä, palvelusetelin arvo säilyy ennallaan. 6) Palveluseteliyrittäjien rekisteriin hyväksyttyjen palveluntuottajien pyydetään ilmoittamaan lyhytaikaisen tehostetun palveluasumisen vuorokausihinta. Jätettiin pöydälle lisäselvityksiä varten. KYHALL 64 Lailla sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä ( /569 1) pyritään edistämään asiakkaan valinnan mahdollisuuksia, parantamaan

11 PÖYTÄKIRJA 4/ Kuntayhtymähallitus Kuntayhtymähallitus palvelujen saatavuutta ja edistämään kuntien sosiaali- ja terveystoimen sekä elinkeinotoimen ja yksityisten palvelujen tuottajien yhteistyötä. Palvelusetelillä tarkoitetaan järjestämisvastuussa olevan kunnan/kuntayhtymän sosiaali- ja terveyspalvelujen saajalle myöntämää sitoumusta korvata palvelujen tuottajan antaman palvelun kustannukset kunnan ennalta määräämään arvoon saakka. Asiakkaan mielipide palvelusetelin saamisessa tulee ottaa huomioon palveluseteliä käytettäessä. Asiakkaalla on oikeus kieltäytyä hänelle tarjotusta palvelusetelistä (Laki /569 3, 6). Tulosidonnaisella palvelusetelillä tarkoitetaan palveluseteliä, jonka arvo määräytyy kunnan määrittelemien asiakkaan jatkuvien säännöllisten tulojen mukaan tai jonka arvo perustuu tulojen huomion ottamiseen sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 734/ a -10 c :ssa säädetyllä tavalla. Palvelusetelin arvo tulee määritellä siten, että se on asiakkaan kannalta kohtuullinen (Laki /569 7). Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen yhtymähallitus on hyväksynyt palvelusetelioppaan ja palveluseteliprosessin kokouksessaan Asiakkaan palvelun ja hoidon tarpeen määrittely tapahtuu aina ennen jokaista palvelupäätöstä ja edellyttää eri asiantuntijoiden yhteistyötä. Moniammatillisen arvioinnin tuloksena syntyy asiakkaan hoito- ja palvelusuunnitelma, jossa määritellään tarvittava hoito ja sekä sen toteuttamistapa. Ehdotus: Vs. kuntayhtymän johtaja: Yhtymähallitus: 1) Merkitsee tiedoksi tehostetun palvelusetelin käyttöä koskevan selvityksen. 2) Antaa ohjeet jatkovalmistelua varten viranhaltijoille. Merkittiin tiedoksi. Yhtymähallitus ohjeisti viranhaltijoita palvelusetelikäytännön uudistamisessa: Dementiapalveluihin ja tavalliseen palveluasumiseen tarkoitettu palveluseteli tulee ottaa huomioon jatkovalmisteluissa. Asiantuntijana kuultiin vs. palvelujohtaja Merja Haapakorva-Kalliota. Liitteet 2 Tavallinen ja tehostettu palveluasuminen

12 PÖYTÄKIRJA 4/ Kuntayhtymähallitus Kustannusvertailu ja kuntien nettokustannukset v /02.00/2015 KYHALL 65 Kuntayhtymähallitus on edellyttänyt kustannusten vertailua Selänteen palveluista. Jokisote -työryhmä on selvittänyt vuoden 2013 tilinpäätöksen pohjalta mm. Selänteen kustannuksia Kuntamaisemamallilla. Kuntayhtymässä ei ole käytössä Maisema-mallia, joten samanlaista vertailua ei voida tehdä vuoden 2014 tilinpäätöksestä. Oma kustannusvertailu on tehty vuosilta Kustannusvertailussa on palvelulinjan hallinnon ja kuntayhtymän hallinnon kustannukset, lukuun ottamatta jäsenkunnille annettavia talous- ja henkilöstöhallinnon palveluja, vyörytetty palvelujen kustannuksiin. Jäsenkuntien välisiin kustannuksiin vaikuttaa mm. palvelujen tarve, ostopalvelujen määrä/tarve, vuokratilojen kustannukset ja henkilökunnan määrä. Vuosittaiset vaihtelut eri palveluissa ovat vähäiset saman jäsenkunnan alueella. Jäsenkunnittaisia eroja löytyy. Oheismateriaalina oman kustannusvertailun lisäksi on Kuntien sosiaali- ja terveystoimen nettokustannusten vertailu jäsenkunnittain, sairaanhoitopiireittäin ja Erva-alueittain. Vertailuun on otettu mukaan kuntia, joiden asukasluku on lähellä kuntayhtymän jäsenkuntien asukaslukua. Selänteen kuntien osalta voidaan todeta, että Manner-Suomen lukuihin verrattuna Selänteen jäsenkunnat sijoittuvat prosenttiosuuksilla sosiaalitoimen osalta alle ja terveydenhuollon osalta yli keskimääräisen prosenttiluvun. Kuntien sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset vuonna 2013 löytyvät kokonaisuudessaan osoitteesta (Valmistelija talous- ja henkilöstöjohtaja Seija Kärkkäinen) Ehdotus: Vs. kuntayhtymän johtaja: Yhtymähallitus: Merkitsee tehdyn selvityksen tiedoksi. Merkittiin tiedoksi. Asiantuntija kuultiin talous- ja henkilöstöjohtaja Seija Kärkkäistä.

13 PÖYTÄKIRJA 4/ Kuntayhtymähallitus Kuntamaisema ja JokiSote selvitykset 75/ /2015 KYHALL 66 Jokilaaksojen alueella on on tuotettu yhteiset selvitysraportit kuntien sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisestä. Mukana ovat olleet seuraavat kunnat/kuntayhtymät: Peruspalvelukuntayhtymä Selänne, Peruspalvelukuntayhtymä Kallio, Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä, Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi, Oulainen ja Kalajoki. Kuntamaisema Oy on tehnyt selvityksen kuntien ja yhteistoiminta-alueiden vuoden 2013 tietojen perusteella. Selvityksessä otetaan kantaa alueen väestörakenteeseen, sairastavuuteen, sosiaali- ja terveydenhuollon kustannuksiin, sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen nykytilanteeseen, palveluihin kohdistuviin kehitystarpeisiin ja esitetään vaihtoehdot palvelujen organisaatio- ja hallintorakenteeksi tulevaisuudessa. Toimintakokonaisuuksien johtopäätöksissä esitetään ns. optimointivara, joka on laskettu siten, että alueen kustannuksia on verrattu Kuntamaisemamallia soveltavien kuntien keskiarvoon. Tietoja tarkasteltaessa tulee huomioida, että alueen kunnat ovat väestöltään, palvelutuotannoltaan ja taustoiltaan erilaisia, joten prosessien avaaminen vaatii yhteistä keskustelua. Raportoinnissa ei ole pystytty huomioimaan vuoden 2013 jälkeen tehtyjä muutoksia eikä niiden vaikutuksia toimintaan ja kustannuskehitykseen. JokiSote selvitys on tehty Tilastokeskuksen, Sotkanetin, Elyn ja kunkin organisaation antamien tietojen pohjalta. Joitakin tietoja on päivitetty vuoden 2015 tasolle. Ehdotus: Vs. kuntayhtymän johtaja: Yhtymähallitus: 1) Merkitsee tiedoksi selvityksen tämän hetkisen tilanteen. Merkittiin tiedoksi.

14 PÖYTÄKIRJA 4/ Kuntayhtymähallitus Joulunajan 2014 toimintojen supistamisen kustannusvaikutukset 49/ /2015 KYHALL 67 Kuntayhtymässä toteutettiin toisen kerran jouluajan kiinniolo siten, että kaikissa toimintayksiköissä keskitettiin vuosilomia joulun aikaan. Reisjärven vuodeosasto, erikoislääkäreiden vastaanotot, magneettirekka, perhekeskus, avoin päiväkoti ja kiireettömät vastaanotot olivat suljettuna Toimintakeskukset olivat perinteisesti myös kiinni joulun ajan. Muissa toiminnossa järjestettiin tarpeen mukaan päivystys. Kotihoidossa ja tehostetussa palveluasumisessa toimintaa tehostettiin, mutta päivätoimintaa supistettiin. Neuvolan henkilökunta oli joko vuosi- tai työlomalla. Varhaiskasvatuksessa päivähoitopaikkoja oli avoinna vain tarvittava minimi määrä ja henkilökunta oli vuosilomalla edellisten vuosien tapaan. Lastensuojelu ja aikuissosiaalityö hoidettiin minimi miehityksellä ja taloudellisesti lisäkustannuksia tai säästöjä ei tullut. Terapiapalveluissa jouluajan kiinnioloa ei pystytty täysin toteuttamaan, osa henkilökuntaa oli työssä toiminnan turvaamiseksi. Toimintakeskusten kiinniolo joulun aikaan vähentää kevään aikana tarvittavien vuosiloma- ja muiden sijaisten tarvetta ja näkyy kustannussäästöinä. Haapajärven Männistökodilla ja Reisjärven Mäntykodilla oli arkipyhäjakson lomittajia, lisähenkilökunnan palkkauskustannukset olivat n euroa. Terveys- ja vanhuspalveluissa edellisen vuoden tapaan esim. kiireetön ajanvaraus oli kiinni joulusulun aikana ja erikoislääkäreiden vastaanottoja ei ollut. Joulun sulun säästöt Haapajärven osalta olivat n euroa, Pyhäjärven euroa ja Reisjärven euroa. Yhteensä joulun ajan säästöt olivat noin euroa. Reisjärven vuodeosastolta 2-3 potilasta oli hoidossa muualla. Ilman joulusulkua Reisjärven osastolla olisi ollut hoidossa noin neljä potilasta/vrk. Tämä olisi vaatinut henkilöstömitoituksen pitämisen täyden osaston suuruisena. Kaiken kaikkiaan jouluajan kiinniolo onnistui erinomaisesti. Potilasturvallisuus turvattiin koko Selänteen alueella. Toiminta oli suunniteltua ja yhteistyö toimi hyvin eri työyksiköiden välillä. Lisäksi kokonaissäästö oli hyvä ja vuosilomien keskittäminen helpottaa kevään tehtäväjärjestelyjä ja vähentää sijaisten tarvetta. (Valmistelija talous- ja henkilöstöjohtaja Seija Kärkkäinen) Ehdotus: Vs. kuntayhtymän johtaja: Yhtymähallitus: Merkitsee Joulunajan 2014 toiminnan supistamisen vaikutuksista tehdyn selvityksen tiedoksi.

15 PÖYTÄKIRJA 4/ Kuntayhtymähallitus Merkittiin tiedoksi. Asiantuntijana kuultiin talous- ja henkilöstöjohtaja Seija Kärkkäistä.

16 PÖYTÄKIRJA 4/ Kuntayhtymähallitus Kuukausiraportti 3/ / /2015 KYHALL 68 Kuntayhtymähallitus on hyväksynyt Sisäisen valvonnan ohjeen. Sen mukaisesti yhtymähallitus vastaa kuntayhtymän toiminnasta ja talouden sekä toiminnan toteutumisesta raportoidaan huhti-, elo- ja marraskuun lopun tilanteissa. Raportit laaditaan palvelujohtajan toimesta palvelulinjoittain ja niistä tehdään kuntayhtymän johtajan sekä talous- ja henkilöstöjohtajan toimesta koko kuntayhtymää koskeva osavuosikatsaus. Raporteissa on määrärahojen toteutumisen lisäksi kiinnitettävä erityistä huomiota tavoitteiden toteutumiseen ja esitettävä mahdolliset poikkeamat suunnitelmiin ja tehtävä toimenpide-ehdotukset tilanteen johdosta välittömästi havaitun poikkeaman jälkeen. Palvelulinjojen tulee seurata taloudellista tilannetta jatkuvasti. Vuoden 2015 talousarvion toteutumisesta tuotetaan lisäksi kuukausiraportit kuntayhtymähallitukselle. Vuoden 2014 tilinpäätös osoitti jäsenkuntien maksuosuuksien laskeneen 2,5 % ( , ,54 ) verrattuna vuoteen Vuoden 2015 talousarvion laadinnassa on käytetty pohjana vuoden 2012 tilinpäätöstä ja korotusprosentti on kolme. Vuoden 2015 toimintakuluihin on varattu Jäsenkuntien talous on edelleen tiukka. Pyhäjärven kaupungin kanssa neuvotellaan talousarvioon tehdyistä muutoksista ja säästöjen tarkka kohdentaminen toteutetaan vuoden 2015 neuvottelujen yhteydessä. Ajantasaisen raportoinnin saavuttamiseksi yhtymähallitukselle jaetaan kuntayhtymän tuloslaskelma kokousta edeltävältä päivältä. Kuukausiraportissa verrataan toteutumaa edellisen vuoden vastaavaan aikaan. Lomarahat kuntayhtymässä maksetaan kesäkuun palkoissa ja lomapalkkavaraus kirjataan tilinpäätöskirjauksena. Poistot ja sisäiset siirrot palvelulinjojen ja jäsenkuntien palvelujen osalta tehdään osavuosikatsauksiin. Erikoissairaanhoidon laskutus sairaanhoitopiiriltä toteutuu kuukauden viiveellä Reisjärveä lukuunottamatta ja oikaistaan tilinpäätöksen yhteydessä. Asiakasmaksutulot laskutetaan seuraavan kuukauden alussa, joten nekin toteutuvat kuukauden viiveellä. Raportti esitellään kokouksessa. (Valmistelija vt. talous- ja henkilöstöjohtaja Seija Kärkkäinen) Ehdotus: Vs. kuntayhtymän johtaja: Yhtymähallitus: Merkitsee kuukausiraportin tiedoksi. Merkittiin tiedoksi.

17 PÖYTÄKIRJA 4/ Kuntayhtymähallitus Asiantuntijana kuultiin talous- ja henkilöstöjohtaja Seija Kärkkäistä.

18 PÖYTÄKIRJA 4/ Kuntayhtymähallitus Laskentasihteerin ja palvelusihteereiden (2) vakanssien täyttäminen 77/ /2015 KYHALL 69 Selänteen yhtymähallitus on (136 ) vuosisopimusta 2014 hyväksyessään edellyttänyt, että avoimeksi tulevien virkojen täyttäminen tuodaan yhtymähallituksen päätettäväksi. Selänteen hallintosäännön 13 :n mukaan palvelujohtajat valitsevat alaisensa henkilöstön. Työpaikan julistaa haettavaksi se, jonka tehtävänä on valita viranhaltija tai työntekijä. Laskentasihteeri Taloushallinto Selmassa vapautuu alkaen irtisanomisen johdosta laskentasihteerin vakanssi. Selman vapautunutta palkkasihteerin vakanssia ei täytetty vuonna Vuoden 2016 alusta lähtien henkilöstöhallinnon työntekijämäärässä tapahtuu 0,5 henkilötyövuoden vähennys. Lisäksi yksi palkkasihteeri tekee edelleen osa-aikaista työtä. Vuonna 2015 Taloushallinto Selma tuottaa myös Kärsämäen talous- ja henkilöstöhallinnon palvelut. Taloushallinnon työpanoksen tarve on vuoden 2016 alusta lähtien edelleen noin 27 tuntia viikossa huolimatta siitä, että Kärsämäen palvelujen tuottaminen loppuu. Vastaavasti henkilöstöhallinnon työpanoksen vähentyminen on 25 tuntia viikossa vuoden 2016 alusta lähtien. Taloushallinto Selman tehtävien hoitaminen edellyttää työjärjestelyjä siten, taloushallinnon vapautuva laskentasihteerin vakanssi täytetään ja vastaavasti henkilöstöhallinnon työntekijämäärän tilalle ei palkata uutta henkilökuntaa. Esitetään vapautuvan laskentasihteerin vakanssin täyttämistä alkaen. Palvelusihteeri Terveys- ja vanhuspalveluissa vapautuu palvelusihteerin vakanssi 1.6. alkaen Pyhäjärven terveyskeskuksessa. Palvelusihteerin tehtäviin kuuluu mm. ostolaskujen tarkistus, erikoislääkärilaskujen kustannusten jakaminen kuntien kesken, kotikuntakorvaukset, maksusitoumuksella laskutettavat tutkimukset, veteraanikuntoutusasiat, valtiokonttorille lopputilitysten laadinta, eurolääkäritilitykset, toistuvaissuoritusten maksatus jne. Lisäksi palvelusihteeri sijaistaa Pyhäjärven terveyskeskuksen neuvonnan palvelusihteeriä vuosilomien aikana. Palvelusihteeri Terveys- ja vanhuspalveluissa vapautuu palvelusihteerin vakanssi 1.7. alkaen Haapajärven terveyskeskuksen neuvonnassa. Palvelusihteerin tehtäviin kuuluu mm. asiakkaiden vastaanotolle ilmoittautumisen vastaanotto, ohjaus odotuspaikkaan, laskutus, arkistonhoito, potilasasiakirjapyyntöjen vastaanottaminen/pyytäminen, tulevien ja lähtevien maksusitoumusten käsittely, erikoislääkärin vastaanotolle tulevien asiakkaiden kutsukirjeiden lähetys. Terveys- ja vanhuspalvelujen palvelusihteereiden työnkuvat on käyty läpi vs. palvelujohtajan, hoitotyönjohtajan, täydentävien palvelujen vs.

19 PÖYTÄKIRJA 4/ Kuntayhtymähallitus osastonhoitajan ja talous- ja henkilöstöjohtajan toimesta. Palaverissa päädyttiin esittämään palvelusihteereiden vakanssien täyttämistä turvaamaan lakisääteisten tehtävien ja laskutuksen hoitamisen. Terveys- ja vanhuspalvelujen palvelulinjalla on jätetty vuoden 2014 aikana yksi palvelusihteerin vakanssi täyttämättä yhdistämällä kotihoidon ja palvelukeskuksen palvelusihteerin tehtävät. (Valmistelija talous- ja henkilöstöjohtaja Seija Kärkkäinen) Ehdotus: Vs. kuntayhtymän johtaja: Yhtymähallitus päättää antaa luvan täyttää 1) Laskentasihteerin (LASH101) vakanssi alkaen. 2) Palvelusihteerin (PSH407) vakanssi alkaen. 3) Palvelusihteerin (PSH206) vakanssi alkaen. Hyväksyttiin. Asiantuntijana kuultiin talous- ja henkilöstöjohtaja Seija Kärkkäistä.

20 PÖYTÄKIRJA 4/ Kuntayhtymähallitus Perheneuvolan psykologin viran täyttäminen 76/ /2015 KYHALL 70 Selänteen yhtymähallitus on (136 ) vuosisopimusta 2014 hyväksyessään edellyttänyt, että avoimeksi tulevien virkojen täyttäminen tuodaan yhtymähallituksen päätettäväksi. Selänteen hallintosäännön 13 :n mukaan palvelujohtajat valitsevat alaisensa henkilöstön. Työpaikan julistaa haettavaksi se, jonka tehtävänä on valita viranhaltija tai työntekijä. Taija Kekäläinen on sanoutunut irti perheneuvolan psykologin virasta tultuaan valituksi terapiapalveluiden johtajaksi. Psykologin vakanssi (PSY400) on ollut avoinna kesästä 2014 lähtien. Psykologin palveluita on hankittu ostopalveluna ja lisäksi Haapajärven perheneuvolassa on ollut psykologiharjoittelija. Harjoittelu päättyy Psykologin viran pysyväisluontoinen toimipaikka tulee olemaan Haapajärven terapiapalvelut. Hallintosäännön 13 :n mukaan psykologin viran julistaa haettavaksi ja valitsee virkaan hyvinvointipalvelujohtaja. (Valmistelija vt. talous- ja henkilöstöjohtaja Seija Kärkkäinen) Ehdotus: Vs. kuntayhtymän johtaja: Yhtymähallitus: Päättää antaa luvan perheneuvolan psykologin viran täyttämiseen. Hyväksyttiin.

21 PÖYTÄKIRJA 4/ Kuntayhtymähallitus Paikallissopimus yhteisestä JHL:n pääluottamusmiehestä 78/ /2015 KYHALL 71 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteellä, Kärsämäen kunnalla ja Pyhäjärven kaupungilla on ollut vuodesta 2011 alkaen yhteinen pääluottamusmies ja varapääluottamusmies. Asiasta on tehty kuntayhtymän, kuntien ja JHL:n paikallisosaston kanssa virka- ja työehtosopimuksen mukainen paikallissopimus. Sopimusta on tarkistettu ja päätetty jatkaa alkaen edelleen. Vuoden 2015 alusta lähtien on Kärsämäen erosta johtuen vs. kuntayhtymän johtaja Jorma Turunen sopinut JHL:n kanssa sopimusta jatkettavaksi saakka. Sopimuksen jatkamisesta on neuvoteltu Pyhäjärven kaupungin hallintojohtaja Mauno Rannon, JärviSelänne JHL ry:n edustajien Väinö Wassholmin ja Marjatta Sepän kanssa. Neuvotteluissa on päädytty jatkamaan sopimusta Pyhäjärven kaupungin, Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen ja JärviSelänne JHL ry:n välillä ajalla Samalla JHL:n jäsenten määrä on tarkistettu kiinteän vapautuksen antamisen pohjaksi. Liitteenä luonnos paikallissopimukseksi. (Valmistelija: vs. talous- ja henkilöstöjohtaja Seija Kärkkäinen) Ehdotus: Kuntayhtymän johtaja: Yhtymähallitus: Hyväksyy osaltaan liitteen mukaisen pai kal lissopimuksen JHL:n yhteisestä pääluottamusmiehestä. Hyväksyttiin. Liitteet 3 Paikallissopimus JHL ry:n kanssa

22 PÖYTÄKIRJA 4/ Kuntayhtymähallitus Yksityisen sosiaalipalvelujen tuottajan ilmoitus 72/ /2015 KYHALL 72 Laki yksityisistä sosiaalipalveluista (922/2011) velvoittaa, että yksityisten sosiaalipalvelujen tuottajien, jotka tuottavat muita kuin ympärivuorokautisia sosiaalipalveluja, on tehtävä kirjallinen ilmoitus toiminnasta ennen sen aloittamista tai olennaista muuttamista sen kunnan sosiaalihuollosta vastaavalle toimielimelle, jonka alueella palveluja tuotetaan. Yksityisten palvelujen antajien rekisteriin ei kuitenkaan enää merkitä kotipalvelun tukipalveluja ja niihin rinnastettavia palveluja (lain 27 :n 2 mom.). Kunnan toimielin ei siten enää anna aluehallintovirastolle tietoja kotipalvelun tukipalveluja tai niihin rinnastettavia palveluja eikä yksityistä perhepäivähoitoa koskevista ilmoituksista (lain 13 ). Kotipalvelun tukipalveluja ovat sosiaalihuoltoasetuksen (607/1983) 9 :n 2 kohdan mukaan muun muassa ateria-, vaatehuolto-, kylvetys-, siivous-, kuljetus-, saattaja- sekä sosiaalista kanssakäymistä edistävät palvelut. Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen tulee valvoa alueellaan yksityisiä palveluntuottajia ja vastuuseen kuuluu lisäksi palveluntuottajien omavalvonta. Laki yksityisistä sosiaalipalveluista edellyttää, että sosiaalipalvelujen tuottajalla tulee olla omavalvontasuunnitelma. Omavalvonnalla tarkoitetaan palvelujen tuottajan omatoimista laadun varmistamista siten, että toiminnassa toteutuvat lainsäädännön ja valvontaohjelmien edellyttämät sekä palvelujen tuottajan omalle toiminnalleen asettamat laatuvaatimukset, joissa on otettu huomioon palvelujen laadusta annetut suositukset. Omavalvontasuunnitelma laaditaan toimintayksikkö- ja palvelukohtaisesti. Omavalvontasuunnitelma on julkinen asiakirja, joka tulee olla asiakkaiden nähtävillä. Omavalvontasuunnitelmaa koskevat määräykset löytyvät osoitteesta: Ilmoituksenvaraisista tukipalveluista ilmoitus tehdään Peruspalvelukuntayhtymä Selänteelle. Yksityisiä sosiaalipalveluja koskevista ilmoituksista muodostuu Selänteen yhtymähallituksen henkilörekisteri, mikäli palveluja ei merkitä yksityisten palvelujen antajien rekisteriin Valveriin. Aputorilta löytyvät yritysten tuottamat palvelut hintoineen Kallion ja Selänteen peruspalvelukuntayhtymien, sosiaali- ja terveyspiiri Helmen sekä Oulaisten kaupungin alueella. Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen yksityisten sosiaali- ja terveys- ja varhaiskasvatustuottajien luettelon ylläpito on valtuutettu Nivalan Teollisuuskylä Oy:lle, joka ylläpitää Aputori-palvelua (www.aputori.fi). Tuottajarekisteriä täydennetään jatkuvasti, kun uusia palveluntuottajia hyväksytään mukaan toimintaan. Aputorilta löytyvät sekä palvelusetelillä hankittavat palvelut että sellaiset palvelut, joita asiakas voi hankkia omalla

Otsikko Sivu 139 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 266 140 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä

Otsikko Sivu 139 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 266 140 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä PÖYTÄKIRJA 10/2014 263 Kuntayhtymähallitus 16.10.2014 AIKA 16.10.2014 klo 09:00-12:45 PAIKKA Haapajärvi, kaupungintalo, hallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 139 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNNE PÖYTÄKIRJA 6/2013 65. Tarkastuslautakunta 20.06.2013. AIKA 20.06.2013 klo 09:00-11:15

PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNNE PÖYTÄKIRJA 6/2013 65. Tarkastuslautakunta 20.06.2013. AIKA 20.06.2013 klo 09:00-11:15 PÖYTÄKIRJA 6/2013 65 Tarkastuslautakunta 20.06.2013 AIKA 20.06.2013 klo 09:00-11:15 PAIKKA Haapajärven kaupungintalo, kokoushuone 2 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 38 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. Ylivieskan seudun musiikkiopiston johtokunta 25.02.2014

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. Ylivieskan seudun musiikkiopiston johtokunta 25.02.2014 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 25.02.2014 AIKA 25.02.2014 18:30-19:40 PAIKKA näyttelysali, Ylivieskatalo Akustiikka, Koulutie 2, Ylivieska KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 6/2015 1. Yhtymähallitus. Aika 12.06.2015 klo 08:30-10:35. Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 6/2015 1. Yhtymähallitus. Aika 12.06.2015 klo 08:30-10:35. Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 6/2015 1 Yhtymähallitus Aika 12.06.2015 klo 08:30-10:35 Paikka Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 56 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 17 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu HUOLLON KUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus 7/2015 145. Henttinen Kari jäsen

KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu HUOLLON KUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus 7/2015 145. Henttinen Kari jäsen KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Yhtymähallitus 7/2015 145 Kokousaika 16.7.2015 klo 13.00 15.00 Kokouspaikka Scandic Pori, kokoushuone Karhu 1 Läsnä olleet jäsenet Korkeaoja Juha yhtymähallituksen

Lisätiedot

Markku Niemelä, toimitusjohtaja, esittelijä Kimmo Luoti, hallintoassistentti, pöytäkirjanpitäjä. Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Markku Niemelä, toimitusjohtaja, esittelijä Kimmo Luoti, hallintoassistentti, pöytäkirjanpitäjä. Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 5 / 2012 75 Kuntayhtymän yhtymähallitus Kokousaika Torstai 21.6.2012 klo 10.00 10.20 Kokouspaikka Kuntayhtymän hallintorakennus, Einontie 1, 04600 MÄNTSÄLÄ Saapuvilla

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (10) Johtokunta 08.05.2015 Nro 3/2015

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (10) Johtokunta 08.05.2015 Nro 3/2015 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (10) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO Johtokunta 08.05.2015 Nro 3/2015 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 29 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 30 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 110

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 110 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 110 Tekninen lautakunta 03.12.2013 AIKA 03.12.2013 klo 19:00-20:07 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 80 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 1/2015 1. Yhtymäkokous. Aika 21.04.2015 klo 16:00-18:05. Sievin kunnan valtuustosali, Haikolantie 16, Sievi

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 1/2015 1. Yhtymäkokous. Aika 21.04.2015 klo 16:00-18:05. Sievin kunnan valtuustosali, Haikolantie 16, Sievi Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 1/2015 1 Yhtymäkokous Aika 21.04.2015 klo 16:00-18:05 Paikka Sievin kunnan valtuustosali, Haikolantie 16, Sievi Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen järjestäytyminen

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 4 / 2014 Sivu 1 21.08.2014

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 4 / 2014 Sivu 1 21.08.2014 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 4 / 2014 Sivu 1 Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta 21.08.2014 Kokoustiedot Aika 21.08.2014 Torstai klo 14.00-15.45 Paikka Mikkelin lautakuntien kokoushuone,

Lisätiedot

Paikka Kaufmännisches Berufskolleg, Walther-Rathenau-Straße 10, 47166 Duisburg, Saksa

Paikka Kaufmännisches Berufskolleg, Walther-Rathenau-Straße 10, 47166 Duisburg, Saksa Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 4/2015 1 Yhtymähallitus 21.04.2015 Aika 21.04.2015 17:00-17:30 Paikka Kaufmännisches Berufskolleg, Walther-Rathenau-Straße 10, 47166 Duisburg, Saksa Käsitellyt

Lisätiedot

Alestalo Riitta Kahanpää Hjalmar Lehtinen Seppo Lonka Merja Seppälä Merja poissa 279 Tiira Satu. Poissa Temonen Tuukka kunnanvaltuuston 2.

Alestalo Riitta Kahanpää Hjalmar Lehtinen Seppo Lonka Merja Seppälä Merja poissa 279 Tiira Satu. Poissa Temonen Tuukka kunnanvaltuuston 2. Iitin kunta Pöytäkirja 24/2013 604 Kunnanhallitus 04.11.2013 Aika Maanantai 04.11.2013 klo 17:30-18:56 Paikka Saapuvilla Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Salonen Jarkko puheenjohtaja Pitkänen

Lisätiedot

MIEHIKKÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

MIEHIKKÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 MIEHIKKÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta AIKA 28.05.2015 18:00-18:50 PAIKKA Virolahden kunnanviraston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 26 Sosiaali- ja terveystoimen

Lisätiedot

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 1 HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS KOKOUSKUTSU 5/2007 Kokousaika 29.5.2007 kello 14.30 Kokouspaikka Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros Käsiteltävät asiat

Lisätiedot

Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntie 8, Loimaa

Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntie 8, Loimaa Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 3/2015 1 Yhtymähallitus 17.03.2015 Aika 17.03.2015 17:00-19:25 Paikka Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntie 8, Loimaa Käsitellyt asiat Otsikko Sivu

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 17:30 22:36 PAIKKA Sosiaali ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 83 KOKOUKSEN

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18 Tekninen lautakunta 05.03.2015 AIKA 05.03.2015 klo 19:00-21:30 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 201. Otsikko Sivu 93 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 203 94 SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTAJAN AJANKOHTAISKATSAUS

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 201. Otsikko Sivu 93 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 203 94 SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTAJAN AJANKOHTAISKATSAUS TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 201 Sosiaali- ja terveyslautakunta 16.12.2014 AIKA 16.12.2014 17:00-19:10 PAIKKA Huovisen navettasali, Muhos KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 93 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 9/2013. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 9/2013. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 9/2013 KOKOUSAIKA 17.6.2013 klo 17.00 18.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 2 / 2013 30. Kuntayhtymän yhtymäkokous. Mäntsälän kunnantalon valtuustosali, Heikinkuja 4, 04600 MÄNTSÄLÄ

Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 2 / 2013 30. Kuntayhtymän yhtymäkokous. Mäntsälän kunnantalon valtuustosali, Heikinkuja 4, 04600 MÄNTSÄLÄ Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 2 / 2013 30 Kuntayhtymän yhtymäkokous Kokousaika Torstai 31.10.2013 klo 13.00 13.30 Kokouspaikka Mäntsälän kunnantalon valtuustosali, Heikinkuja 4, 04600 MÄNTSÄLÄ Saapuvilla

Lisätiedot

Markku Niemelä, toimitusjohtaja, esittelijä Seppo Åstedt, hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä Leena Pöyhönen, talousjohtaja ( 2)

Markku Niemelä, toimitusjohtaja, esittelijä Seppo Åstedt, hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä Leena Pöyhönen, talousjohtaja ( 2) Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 1 / 2012 1 Kuntayhtymän yhtymähallitus Kokousaika Torstai 1.3.2012 klo 13.00 14.35 Kokouspaikka Kuntayhtymän hallintorakennus, Einontie 1, 04600 MÄNTSÄLÄ Saapuvilla olleet

Lisätiedot

-2, KH 7.4.2014 14:00

-2, KH 7.4.2014 14:00 -2, KH 7.4.2014 14:00 Kokousaika Maanantai 7.4.2014 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 299. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 299. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 299 07.05.2013 ASIAT Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 301 141 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 302 142 Lausunto Kainuun Uusi Sairaala -konseptista

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (25) Perusturva- ja terveyslautakunta 24.09.2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (25) Perusturva- ja terveyslautakunta 24.09.2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (25) Kokoustiedot Aika tiistai klo 15:15-18:27 Paikka Lisätietoja Sosiaali- ja terveyskeskus, Tulliportinkatu 17 B 3. krs, lautakunnan kokoushuone Ennen varsinaista

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 Kokousaika Torstaina 06.09.2012 klo 18.30 Kokouspaikka Teknisen toimiston kokoushuone Osallistujat Päätöksentekijät Himanen Sirpa Laitinen

Lisätiedot

KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu HUOLLON KUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus 2/2014 25

KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu HUOLLON KUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus 2/2014 25 KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Yhtymähallitus 2/2014 25 Kokousaika 28.2.2014 klo 13.00-15.10 Kokouspaikka Kokemäen terveysasema, kokoushuone Kallaskabinetti Läsnä olleet jäsenet Korkeaoja

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki, Kolpeneen palvelukeskus, ruokasali Myllärintie 35, Rovaniemi

Rovaniemen kaupunki, Kolpeneen palvelukeskus, ruokasali Myllärintie 35, Rovaniemi Viranomainen Esityslista 1/2015 Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä 26.5.2015 Laatimispäivämäärä Valtuusto Kokousaika Perjantaina 12.6.2015 klo 12 Kokouspaikka Rovaniemen kaupunki, Kolpeneen palvelukeskus,

Lisätiedot

NRO 3/2014. 19 Kunnan talousarvion 2014 toteutuminen ja kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus

NRO 3/2014. 19 Kunnan talousarvion 2014 toteutuminen ja kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus ASIALISTA NRO 3/2014 Kokousaika 14.11.2014 klo 10 13.22 Kokouspaikka Utsjoen kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Asialista ja asian pykälä: 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä esityslistan

Lisätiedot