18. Kansainvälinen haittojen minimointi konferenssi Haittojen minimonti - Aikuisuuden kynnyksellä (Coming of Age) Varsova Puola

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "18. Kansainvälinen haittojen minimointi konferenssi Haittojen minimonti - Aikuisuuden kynnyksellä (Coming of Age) 13. - 17.5. 2007 Varsova Puola"

Transkriptio

1 18. Kansainvälinen haittojen minimointi konferenssi Haittojen minimonti - Aikuisuuden kynnyksellä (Coming of Age) Varsova Puola Muistion konferenssista on laatinut Juha Alakulppi Humaania päihdepolitiikkaa ry Sisällysluettelo 2. Gerry Stimson Haittojen minimointi on todistanut tarpeellisuutensa 3. Stijn Goossens Huumeidenkäyttäjät haluavat äänensä kuuluville 4. Jack Cole Huumepoliisi haluaa laillistaa kaikki huumeet 6. Mark Haden Päihteet lailliseksi ja kontrolliin 7. Dave Sweanor Tupakan kontrolli ja haittojen minimointi - pois "lopeta tai kuole"- ajattelusta 8. Dirce Blöchlinger Huumeidenkäyttäjien vanhemmat vaativat lapsilleen hoitoa ja kunnioitusta

2 Gerry Stimson, professori International Harm Reduction Association (IHRA) toiminnanjohtaja vuodesta Haittojen minimointi on todistanut tarpeellisuutensa Tervetuloa Kansainvälisen haittojen minimointi järjestön 18:een vuosikonferenssiin Kohti aikuisuutta Puolan Varsovaan. Konferenssin otsikko muistuttaa meitä siitä mitä olemme jo saavuttaneet, mitä tulevaisuudessa pitäisi tehdä ja miten siihen päästäisiin. Ensimmäinen haittojen minimoinnin konteksti oli HIV/AIDS:n leviämisen estäminen 1980-luvulla. Vuosittainen konferenssi on ollut yksi avaintekijöistä haittojen minimoinnin leviämisessä maailmanlaajuiseksi liikkeeksi kahden viimeisen vuosikymmenen aikana. Maailmanlaajuinen yhteisömme on edesauttanut tiedon muuttumista käytännön teoiksi. Tässä kongressissa saamme kuulla 300 puhujaa yli 90 eri tilaisuudessa. Paikalla on yli tuhat osallistujaa 70 eri maasta. Kahden viimeisen vuosikymmenen aikana olemme kokeneet haittojen minimoinnin yleisen hyväksymisen ympäri maailman. WHO, UNAIDS ja UNODC (http://www.unodc.org) ovat hyväksyneet sen sekä useimmat länsimaat. Useimmat maailman valtakulttuurit mukaan lukien islamilaiset kulttuurit kuten Iran, Malesia, Marokko ja Indonesia ovat omaksuneet haittojen minimoinnin. Tätä ovat tukeneet paikalliset haittojen minimointi verkostot, joista uusimmat ovat syntyneet Lähi-Itään ja Pohjois-Afrikkaan kiitos IHRA:n ja WHO:n välisen yhteistyön. IHRAn tärkeää toimintaa on myös kansainvälisen huumeidenkäyttäjien verkoston INPUD:n (http://www.inpud.org/) tukeminen, sillä heidän näkemys on tärkeä kehitettäessä huumausainepolitiikkaa. Haittojen minimoinnin leviämisestä huolimatta tekemistä riittää edelleen. Useiden maiden toimet haittojen minimoimiseksi ovat edelleen riittämättömiä, USA ja Japani vastustavat edelleen haittojen minimointia kansainvälisissä kokouksissa, metadonin jakaminen on laitonta Venäjällä, monet valtiot rajoittavat kansalaisjärjestöjen toimintaa, ihmisiä tuomitaan edelleen kuolemaan huumausainerikoksista useissa maissa, kansainväliset huumesopimukset estävät edelleen kansallisen, näyttöön perustuvan huumausainepolitiikan kehittämisen. YK:n alainen kansainvälinen huumevalvontaneuvosto (INCB) hylkää edelleen kansanterveydelliset näkökohdat ja suosittaa kansainvälisten huumausainesopimusten ahdasta tulkintaa, sekä se, että YK:n eri organisaatiot suhtautuvat huumausainesiin epäjohdonmukaisesti. Haittojen minimointi on hyvin periaatteellista: se ei tuomitse ihmisiä eikä torju haavoittuvimpia, se perustuu humaaniin ihmiskäsitykseen ihmisyyden arvokkuudesta. Se perustuu ihmisoikeuksiin, erityisesti oikeuteen turvallisesta elämästä, terveydestä sekä terveydenhoidosta tarpeellisine lääkkeineen. Huumausaineiden käyttäjien oikeuksien edistämisen ja puolustamisen täytyy olla aina liikkeemme keskeinen tavoite. Meidän täytyy taistella heidän puolestaan kansainvälistä ja kansallisia huumausainepoliittisia ohjelmia kehitettäessä. Haluaisin nostaa kolme asiaa esille, jotka ovat tapahtuneet vuoden 2006 Vancouverin konferenssin jälkeen: lokakuussa 2006 UN Economic, Social and Cultural Rights Committee velvoitti raportissaan Tadzikistanin järjestämään maassa määräaikaan mennessä vapaasti saatavat haittojen minimointipalvelut. Tämä on ensimmäinen kerta kun YK:n alainen ihmisoikeuselin on niin kehottanut. Toisena haluan mainita tapauksen Shelley vastaan Yhdistynyt kuningaskunta (http://www.iprt.ie/iprt/1917). Asia, jossa monet tässä kokouksessa edustetut järjestöt ovat olleet mukana. Jos tapaus voitetaan, se merkitsee oikeutta puhtaiden neulojen vaihtamisen Yhdistyneen kuningaskunnan vankiloissa. Kolmantena haluan mainita Vancouverin käyttäjäjärjestön VANDU (http://www.vandu.org) mielenilmaukset estettäessä sulkemasta Pohjois-Amerikan ainoata laillista suonensisäisten huumeiden injektointitilaa (http://www.naomistudy.ca). Nämä ovat mainioita esimerkkejä siitä miten haittojen minimointia voi edistää laillisesti. Vaikka haittojen minimointi perinteisesti yhdistetään veritautien ehkäisyyn, on se laajentunut myös laillisiin päihteisiin, esimerkiksi alkoholin haittojen minimointi keskittyy hankaluuksiin, jotka liittyvät alkoholin runsaaseen käyttämiseen ja

3 käyttötilanteisiin. Myös nikotiiniin liittyvä haittojen minimointi on ajankohtaista. Perinteinen lopeta tai kuole kampanjointi jättää huomiotta ihmiset, jotka eivät pysty tai halua lopettaa tupakanpolttoa. Näiden ihmisten kanssa on kehitettävä toisenlaisia tapoja nauttia nikotiinia (mm. nuuska, savuttomat tupakat, nikotiinipurukumi), jotka ovat jo osoittautuneet huomattavasti vähemmän haitallisiksi kuin tupakointi. Käyttäjät vaativat ääntänsä kuuluville Stijn Goossens, Belgia International Network of People Who Use Drugs INPUD on verkosto, joka yhdistää huumeita käyttävät huumepoliittiset aktivistit ympäri maailman. Me olemme ihmisiä, joita on marginalisoitu ja sorrettu: meitä on tapettu, vahingoitettu, meitä on vangittu, meidät on leimattu pahoiksi ja meitä pidetään vaarallisina. Nyt on aika nostaa äänemme kuuluviin kansalaisina ja vaatia oikeuksiamme toteutuviksi. Meillä on oltava oikeus edustaa itse itseämme. Monia vuosia jatkuneen vähittäisen kehityksen myötä viimein Kansainvälinen käyttäjien aktivistiryhmä järjesti Vancouverin Haittojen minimointi-konferenssin yhteydessä huhtikuussa 2006 ensimmäisen kansainvälisen kongressin ihmisille, jotka käyttävät huumeita. Noin sata käyttäjäaktivistia kokoontui kongressissa ja laati julistuksen, joka määritteli keitä me olemme ja mitkä ovat meidän tavoitteemme. Nyt vuotta myöhemmin on tapahtunut paljon edistystä. INPUDin aktivistit ovat työskennelleet kovasti verkoston kehittämiseksi. Jotta toimintamme mahdollistuisi olemme saaneet tukea Kansainväliseltä haittojen minimointi järjestöltä (IHRA) ja The International Harm Reduction Development Program (IHRD), joka on Open Society Instituten ylläpitämä. Kiitos tukijoidemme pystymme tänä vuonna saamaan kokoon yli 50 aktivistia tänne Varsovaan. IHRAn toiminnanjohtaja Gerry Stimpson uskoo lujasti INPUDiin ja siihen että meidän toimintamme edistää humaanimpaa suhtautumista huumeiden käyttäjiin sekä huumekysymyksiin ympäri maailmaa. Gerry vaikutti myös olennaisesti siihen, että UK Department for International Development myönsi toimintaamme rahallista tukea. Tämä IHRA/DFID:n tuki tarkoittaa käytännössä sitä, että INPUD pysty ylläpitään järjestöllistä rakennettaan ja näin pystyy olemaan virallinen, rekisteröity järjestö. Se mahdollisti sen, että INPUD pystyi järjestämään toisen kongressin täällä Varsovassa niin, että edustus järjestön jokaiselta tasolta mahdollistui. IHRD on myös tärkeä osapuoli INPUDin projektissa ja se on tukenut merkittävällä tavalla meidän tavoitteitamme. IHRD, joka saa rahoitusta myös Canadian International Development Agencyltä antaa myös käytännöllistä apua järjestettäessä kokousta Hepatitis C:stä, käyttäjäjärjestöistä ja käyttäjäaktivismista sekä järjestettäessä alueellisten käyttäjäjärjestöjen verkostoa. Nyt olemme luoneet perustan mistä voi jatkaa kehitystä ja kasvua edelleen. Nyt meillä on mahdollisuus vaikuttaa huumepolitiikan saralla. Tämän tason saavuttamisesta haluamme kiittää yhteistyökumppaneitamme sekä muita aktivisteja tuesta. Julistus:

4 Artikkeli julkaistu Voima-lehdessä 6/07 Jack A Colen palkittu artikkeli: Huumepoliisi haluaa laillistaa kaikki huumeet Jack Cole Law Enforcement Against Prohibition - Mitä tapahtuisi jos laillistaisimme huumeet tänään? Yhdysvalloissa käytetään joka vuosi 69 miljardia dollaria Sotaan huumeita vastaan (War on Drugs). Pidätämme vuosittain 1,9 miljoonaa kansalaista, yritämme vaikeuttaa ja tuhotakin heidän elämäänsä kaikilla tavoin. Mitä jos vankeustuomioiden sijaan ohjaisimme tämän rahan koulutukseen, terveydenhoitoon, kunnollisiin asuntoihin ja työpaikkojen luomiseen. Voi vain kuvitella miten monta huumeidenkäyttäjää meillä olisi vähemmän. Jos näille ihmisille antaisi toivoa, useimmat heistä eivät tarvitsisi huumeita ollenkaan. Ympäri maailmaa on olemassa tästä esimerkkejä kuten Sveitsi, jossa valtio jakaa huumeista riippuvaisille heroiinia, jonka avulla he voivat elää kunnollista elämää. Edessäni istuu eläkkeellä oleva poliisiupseeri Jack Cole. Hän on työskennellyt 26 vuotta New Jerseyssä huumausainepoliisina. Hän on ollut mukana mm. takavarikoimassa yli miljardin dollarin arvoista kokaiinierää. Neljä vuotta sitten hän oli mukana perustamassa Law Enforcement Against Prohibition-järjestöä (LEAP) ja on nyt sen toiminnanjohtaja. - Aloitin urani huumepoliisissa vuonna 1970, juuri kun Sota huumeita vastaan alkoi. Toimin ensimmäiset kolme vuotta siviilipoliisina soluttautuen huumejengeihin. Olen kasvanut Kansasissa, keskilännessä, konservatiivisessa ilmapiirissä. Silloin pidin huumeita maailmaa uhkaavana paholaisena. Työssäni huomasin kuitenkin, että huumeporukat olivat ihan tavallisia ihmisiä omine iloineen ja suruineen. Ainoa ero Huumeriippuvaisia USA:ssa oli se, että he käyttivät huumeita. Itse join alkoholia ja poltin 15 vuotta pari askia ,3% väestöstä tupakkaa päivässä. Etten ollut aivan ongelmaton itsekään, naurahtaa Cole ,3% väestöstä ,3% väestöstä LEAP-järjestössä on 8000 jäsentä yli 70 eri maasta. Jäseninä on poliiseja, asianajajia, syyttäjiä, ylipäätään oikeusjärjestelmässä toimivia henkilöitä, jotka ovat nähneet huumesodan haitalliset vaikutukset ja haluavat siksi laillistaa huumeet. - Richard Nixon aloitti vuonna 1970 Sodan huumeita vastaan (War on Drugs). Pyrkiessään toista kertaa presidentiksi hän huomasi, että pelko on hyvä keino saada ääniä. Hän puhui Huumausaineiden käyttäjiä USA:ssa paljon rikosten ja huumeiden vaarallisuudesta. Nixonin motiivit olivat miljoonaa kuitenkin rasistiset. Hänen kansliapäällikkönsä HR Holdeman on miljoonaa muistelmissaan kirjoittanut että Nixon oli eräässä palaverissa puhunut siitä kuinka mustat ovat Amerikan todellinen ongelma ja temppu on se miten heidät hoidetaan niin ettei sitä huomaa kukaan. Minä ajattelen, että Nixonin temppu oli juuri aloittaa Sota huumeita vastaa. Valitettavasti se on onnistunut erittäin hyvin. Olemme nimitäin, kirjaimellisesti tuhonneet huumepolitiikallamme mustien yhteisöt, huokaa Cole.

5 - Yhdysvalloissa on asukasta kohden 717 valkoista vankilassa, mustia Etelä-Afrikassa oli aparthaidin aikana vuonna 1993 vangittuna 830 mustaa vastaavassa suhteessa. Jos tämä ei ole rasismia niin mikä sitä on? National Household Surveyn mukaan 72% huumeiden käyttäjistä ja kauppiaista on valkoisia, mustia 13%. Valtaosa huumausaineiden vuoksi vangituista on kuitenkin mustia. Ennen vuotta 1970, jolloin Nixon aloitti Sodan huumeita vastaan pidätyksiä oli vain muutamia kymmeniä tuhansia vuodessa. Heroiininn yksi käyttöannos: ,90 dollaria, pitoisuus 3,6% ,80 dollaria, pitoisuus 38,2% Reagan ja Bush jatkoivat Nixonin kovaa linjaa: huumausainetuomioita kovennettiin, kolmesta rikoksesta sai elinkautisen, huumausainerikoksen tehneille ei myönnetä edelleenkään opintolainaa. Poliisin piti keskittyä kysynnän vähentämiseen eli käyttäjien jahtaamiseen. - Yhden marijuanasätkän tarjoamisesta toiselle saattoi saada syytteen huumekaupasta ja seitsemän vuotta vankilaa. En voi sanoa olevana erityisen ylpeä siitä, että olen toimittanut monia nuoria aikanani vankilaan, Vuonna 2005 pidätettiin yli 1,9 miljoonaa ihmistä. Pidätyksistä on 88% marijuanan hallussapidosta. - Vielä 1900-luvn alussa heroiinia sai ostaa sekatavarakaupasta. Vuonna 1914 heroiini ja kokaiini julistettiin laittomaksi, sillä huumeista riippuvaisia oli 1,3 % väestöstä vuonna riippuvaisia oli sama määrä 1,3%, jonka vuoksisota huumeita vastaan aloitettiin. Nyt se on jatkunut 37 vuotta. Sinä aikana on tehty 38 miljoonaa pidätystä ja laitettu rahaa 37 triljoonaa dollaria. Miksi? USA:ssa on edelleen huumeista riippuvaisia ihmisiä 1,3% väestöstä! - Vuonna 1933 loppuneen, 13 vuotta kestäneen alkoholin kieltolain aikana murhattiin ennätysmäärä ihmisiä, korruptio rehotti, ja sairaalat täyttyivät alkoholimyrkytyksistä. Silloin järjestäytynyt rikollisuus loi perustansa. Nyt huumeisiin liittyvän kieltolain myötä annamme rikollisille mahdollisuuden määrätä huumemarkkinoista: mitä aineita myydään, minkä vahvuisia ne ovat ja missä niitä myydään. Huumausainekuolemat per ihmistä naapurivaltioista mutta nyt tilaisuus on siirtynyt syyskuulle. Jack Cole on parhaillaan puhujakiertueella Euroopassa. Hän esiintyi Varsovan Kansainvälisessä haittojen minimointi konferenssissa. Nyt matka jatkuu Budapestiin - Alunperin Budapestissä piti olla paikallisessa poliisiakatemiassa kahden päivän konferenssi, jossa mukana olisi ollut poliiseja myös Ja nyt näkyy kulttuuriero Amerikan ja Euroopan välillä. Cole on aivan äimän käkenä kun hän selostaa että Kuvittele, he olivat hakeneet rahoitusta EU:lta tilaisuuden järjestämiseksi ja saivat rahaa! Eli tilaisuus järjestetään EU:n kustantamana entistä ehompana syyskuussa. Mutta olin jo varannut lentoliput joten paikallinen ihmisoikeusryhmä järjestää minulle nyt muutaman luennon yliopistolla ja televisioesiintymisen, hehkuttaa Cole Cole tietää tilanteen Pohjoismaissa. Mitä terveisiä hän lähettäisi Suomen poliisivoimille? - Aina kun menen puhumaan sanon, etten halua kertoa miten teidän tulisi toimia. Haluan vain tuoda esille USA:n kokemukset kieltolaista. Haluan kertoa sen mitä on tapahtunut 37 vuoden aikana Sodassa huumeita vastaan USA:ssa. Haluan varoittaa teitä noudattamasta USA:n politiikkaa, se johtaa katastrofiin. Varoitan kaikista ennakoimattomista seurauksista mitä kieltolaki aiheuttaa. Lainvalvojien tulisi toimillaan vähentää kuolemien, sairauksien, rikosten ja riippuvuuksien määrää. Valitettavasti kieltolaki on vain lisännyt kaikkia niitä.

6 Päihteet lailliseksi ja kontrolliin Mark Haden Mark Haden esitteli mahdollisuuksia säädellä huumausaineita samalla tavalla kuin muitakin päihteitä. Hänen mielestään huumeiden kieltäminen on ollut karkea virhe ja on ainoastaan edesauttanut huumeiden leviämistä. Lisäksi huumeiden laittomuus aiheuttaa lukuisia ennakoimattomia haittoja mm. huumeiden käyttäjien marginalisoitumisen ja leimautumisen rikollisiksi. Hän kysyykin olemmeko tässä konferenssissa ehkäisemässä huumeiden käytöstä vai huumausainepolitiikasta johtuvia haittoja. Hän esittää mallin mahdollisuudesta sallia nykyisten laittomien päihteiden (huumeiden) myyminen kontrolloidusti ja tarkan säätelyn alaisena. Hän kehottaa ottamaan oppia tupakan ja alkoholin nykyisestä markkinoinnista. Ensin hän kuitenkin kieltäisi myytävien aineiden brändäämisen eli kaikenlaisten myönteisten mielikuvien liittämisen aineiden markkinointiin. Aineet tulisi myydä hyvin arkisissa pakkauksissa, ei minkäänlaista koristusta tai myönteisiä mielikuvia herättäviä pakkauksia. Aineiden myynnissä pitäisi olla myös tarkkana siinä, ettei niiden kauppaaminen saisi tuottaa voittoa. Hänen mielestään voiton tuottaminen on yksi nykyisen tupakka- ja alkoholimarkkinoinnin perusvirhe. Silloin ollaan valmiita kehittelemään tuotteita niin, että ne aiheuttavat erityisesti riippuvuutta tai ovat muuten haitallisia terveydelle. Hänen mallinsa perustuu julkisen terveydenhuollon ja yksilön oikeuksien väliseen oikeaan suhteeseen, jossa julkinen terveydenhuolto ei voisi tunkeutua yksityisyyteen kuinka syvälle tahansa ja yksilöllä olisi oma vastuunsa aineiden käytöstä. Mallissa yhtenä perusteena olisi täysi-ikäisyys. Tupakan aja alkoholin kanssa tämä systeemi on saatu pelaamaan. Tarjoilutilat voisivat olla kuten nyt ravintolat ja baarit. Ostaminen voisi edellyttää jäsenyyttä tietyssä käyttäjäklubissa. Se voisi edellyttää lisenssin hankkimista ts. osallistumista koulutukseen, jossa opastetaan aineen mahdollisimman haitattomaan käyttöön ja mahdollisten rikien hallintaan. Lisenssi toimisi kuin ajokortti, joka voitaisiin ottaa pois jos asianomainen ei pysty käyttämään ainetta hallitusti. Hadenin mielestä sosiaalisen kontrollin merkitystä on väheksytty vaikka se perinteisesti on ollut tärkein kontrollin muoto päihteidenkin käytössä. Kieltolaki kuitenkin ehkäisee sosiaalisten käytäntöjen ja säännöstöjen muotoutumista. Hän vertaa sitä esim. siihen, että alkoholia ei tavata juoda aamiaisella, viiniä otetaan ruuan kanssa ja viikolla ei juoda. Päihteitä tulisi verottaa tietyllä summalla, joista tulot menisivät haittojen hoitoon ja terveyden ylläpitämiseen. Päihteiden ominaispiirteisiin pitäisi myös kiinnittää huomiota. Kaikki päihteet ovat erilaisia olivat ne sitten laillisia tai laittomia. Tutkimustulosten avulla luotaisiin erilaisia kullekin aineelle sopivia käyttö- ja markkinontitapoja, riippuen aineen addiktiopotentiaalista ja muista ominaispiirteistä. Myös muita sosiaalisen kontrollin muotoja: rituaaleja ja käyttöä kontrolloivia riittejä kuten pyhiä rituaaleja olisi hyvä tukea ja edesauttaa niiden muotoutumista. Päihteiden valmistus tulisi olla tarkassa kontrollissa. Päihteitä tilattaessa voisi olla viive esim. 24 tuntia, jota sitten tarkasteltaisiin sitten suhteessa laittomiin markkinoihin ja kun jakelu sujuisi ongelmitta, voitaisiin viivettä pikkuhiljaa lyhentää. Vähitellen hallinnollista ja laillista kontrollia voisi vähentää ja antaa sosiaalisen kontrollin hoitaa tehtävänsä Aiheeseen liittyvä linkki:

7 Tupakan kontrolli ja haittojen minimointi - pois "lopeta tai kuole"-ajattelusta Dave Sweanor WHO:n mukaan miljardi ihmistä kuolee tupakkaan tämän vuosisadan aikana. Tupakoinnissa savu on se, joka tappaa. Nikotiini on puolestaan se joka saa ihmiset jatkamaan tupakointia. Savuttomat tupakat, nuuska, nikotiinivalmisteet omaavat vain 1-2% tupakansavun aiheuttamista haitoista. Tupakan korkea hinta, mainoskielto ja varoitukset ovat saaneet tupakanpolttoa vähenemään. Kokonaisuudessaan se kuitenkin lisääntyy, sillä kehitysmaissa tupakanpoltto kasvaa koko ajan. Tärkeää olisi nyt pystyä vähentämään tupakoinnin haittoja niissä ihmisissä, jotka eivät halua lopettaa tai eivät pysty lopettamaan tupakan polttoa. Tupakoinnistakin keskusteltaessa pitäisi luopua abstinenssi-periaatteesta ja pyrkiä vähentämään tupakoinnista aiheutuvia haittoja Tupakakkakaupassa toimii törkeä markkinointisysteemi, jossa tupakointiin liitetään myönteisiä mielikuvia. Tupakoiville pitäisi markkinoida enemmän näitä edellä esittämiäni huomattavasti haitattomampia vaihtoehtoja. Kuluttajille voisi antaa myös turvallisempia vaihtoehtoja. Jos puhutaan autoista ja seksuaalikäyttäytymisestä niin säätelyllä on pystytty ohjaamaan kansalaisten käyttäytymistä yllättävän paljon esimerkkinä turvavyöt, turvatyynyt ja kondomit. Myös ruuan valvontaa vastustettiin aikanaan USA:ssa kovasti mutta markkinoilta joutuivat jäämään pois yhtiöt, jotka eivät halunneet sopeutua elintarvikevalvontaa. Elintarvikevalvonta on tällä hetkellä itsestäänselvyys mitä se ei suoinkaan silloin ollut.. On ajateltava maksimaalista pragmaattista hyötyä, joka perustuu tutkimukseen. Miksi tupakan haittojen minimoinnista ei voi puhua onnistuttiinhan bensankin lyijy poistamaan. Tupakoinnin haittojen minimoinnin kautta myös tavalliset ihmiset saataisiin ymmärtämään eri päihteisiin liittyviä haittojen minimointitoimia paremmin. Tupakan haittojen minimoinnilla voitaisiin säästää miljoonia ihmishenkiä. Tupakasta aiheutuvien haittojen minimoinnin pitäisi olla olennainen osa julkista terveydenhuoltoa. Aiheeseen liittyviä linkkejä:

8 Huumeidenkäyttäjien vanhemmat vaativat lapsilleen hoitoa ja kunnioitusta European Alliance of Acceptance Oriented Families of Drugs (EFDU) Dirce Blöchlinger Sveitsin italiankielisestä osasta kotoisin oleva, nykyisin Bernissä asuva Dirce Blöchlinger edusti konferenssissa huumeidenkäyttäjien vanhempia. Hän suostui ystävällisesti vastaamaan muutamaan kysymykseen. - huumausainepolitiikassa en usko kieltämiseen, sillä se ei estä ihmisiä käyttämästä huumeita. Kieltolaki tuhoaa ihmiset sosiaalisesti, fyysisesti ja henkisesti. Minä laillistaisin huumeet, jotta ihmiset voisivat saada niitä niin kuin muitakin vastaavia tuotteita. Kovempia huumeita pitäisi antaa reseptillä. Heroiinia ja kokaiinia ei tietysti saisi olla myynnissä marketeissa, mutta ihmisten pitäisi saada niitä kuten muitakin lääkeaineita, joissa on sama vaikutus. Miedommat huumeet pitäisi myydä erityisissä keskuksissa, joilla on lupa siihen. Huumeista saaduilla veroilla pitäisi kustantaa hoitoa. Nuorisoa pitäisi suojella ikärajoilla - ostoon pitäisi vaatia minimi-ikä. - oma poikani alkoi käyttää 21-vuotiaana suoraan heroiinia. Mieheni ja minä saimme hyvää apua ammattilaisilta ja vanhempainryhmältä. Pojalleni oli keskusteluista meidän vanhempien kanssa hyötyä mutta jossain määrin myös ammattilaisten apu auttoi. Hänen suurin terapeuttinsa oli luonto. Hän meni Pohjois-Kanadaan ja eli kaukana kaupungeista ja ihmisistä. Elämä siellä oli ankaraa. Mutta se oli hänen oma valintansa, joku muu ei ehkä olisi kestänyt samoja olosuhteita karhujen, susien ja metsän kanssa. Hänen oli työskenneltävä kovasti pienen palkan eteen. Olisimme hyväksyneet korvaushoidon tai vieroitushoidon myös mutta odotimme hänen ottavan itse vastuun terveydestään. Hän koki monta takapakkia mutta aloitti aina uudestaan ja uudestaan. Kunnes onnistui. Nyt hän on ollut 10 vuotta ilman heroiinia. - parasta olisi tietenkin, jos nuoret pidättäytyisivät käyttämästä mitään päihteitä kunnes he ovat hieman vanhempia. Tiedetään, että vuotiaina nuoret ovat erityisen uteliaita kaikkea jännittäviä kokemuksia kohtaan eivätkä välitä seurauksista. Sama koskee mm. ekstremurheilua ja autoilua. Vanhempien pitäisi olla esimerkkinä ja antaa heille luotettavaa tietoa, pitää yllä avointa keskustelua ja huomioida lastensa elämää. Tarvittaessa pitää myös reagoida. - periaatteessa lapsia pitäisi opettaa kestämään turhautumista ja ikäviä tunteita. Heille pitäisi opettaa taitoa rentoutua ja kokea mukavia kokemuksia ilman huumeita. Se tarkoittaa sitä, että meidän vanhempien tulisi miettiä tarkasti omia tapojamme selviytyä elämän hankaluuksista. Mielestäni ei ole tarpeellista keskittyä huumeista ja riippuvuuksista kertomiseen. Olisi tarpeen keskittyä terveyteen, hyvään oloon, omien voimavaroihin esille saamiseen, pitämään huolta omasta kehosta ja mielestä sekä avun saannista kun sen tarve on. - vaarallisinta huumeissa on tietämättömyys, se ettei tiedä mitä itse huume sisältää, se kuinka se vaikuttaa käyttäjään ja ylimielisyys eli ei ajatella, että itselle ei kuitenkaan käy kuinkaan. Myös se, että ajatellaan kaikkien käyttävän on vaarallista. Ja tietysti kontrollin menettäminen ja kieltäminen ettei tarvitse huumetta - ajatellaan että sen voi lopettaa koska tahansa. - nuorten pitäisi saada apua eikä rangaistuksia. Uhkaaminen ei ole oikea ratkaisu. Usein nuoret tarvitsevat jonkinlaista painostusta mutta ei uhkailua. Vaikeinta onkin löytää näiden oikea suhde. Heikko ei toimi mutta ei liian vahvakaan. - nuorten olisi hyvä lopettaa huumeidenkäyttö heti mutta niin kauan kuin he pitävät siitä tai tarvitsevat sitä, heillä ei ole

9 motivaatiota lopettaa. Lopettamiseen ei ole mitään yksittäistä reseptiä. Jokainen on yksilö ja tarvitsee erilaisen lähestymistavan. Paljon riippuu iästä, käytön toistumisesta, käyttömääristä, onko käyttö yhteydessä johonkin mielenterveydelliseen ongelmaan, minkälainen perhetilanne on, mitä nuori hyötyy tai haluaa välttää käyttämällä päihteitä. Ongelma on hyvin monimuotoinen ja siksi on hyvä olla monenlaisia lähestymistapoja. - hoitoon on hyvä päästä heti jos lapsi on alle 16-vuotias, jotta voitaisiin estää koulusta erottaminen ja itsensä vahingoittaminen. Kun he ovat niin nuoria, he ovat usein sitä mieltä, etteivät tarvitse hoitoa. Siksi he tarvitsevat hieman painostusta omasta perheestään, koulusta ja lääkäreiltä käsin. Vanhemmat ovat vastuussa lapsistaan ja siksi heille pitäisi olla rohkeutta käyttää valtaansa. Tapaan usein alle 14-vuotiaden vanhempia, joilla ei ole rohkeutta vaatia lastaan hoitoon. - pakkohoidon hyväksyn vain tietyissä tapauksissa ja silloinkin rajatusti. Esimerkiksi kun joku vaarantaa oman henkensä(itsemurhayritys, väkivalta, huono terveys) tai toisten. Ja kuten aikaisemmin sanoin hyvin nuorten kanssa, jotta estettäisiin varastelu, ja prostituutio. Silloin hoitokoti on paikallaan. Vielä lopuksi hän haluaa osoittaa muutaman erityisen sanan suomalaisille huumausaineiden käyttäjien vanhemmille: Arvoisat suomalaiset vanhemmat! Tiedän mitä se on, kun lapsi käyttää huumeita. Tärkeintä on se, että lapsenne, tyttärenne tai poikanne, säilyy arvokkaasti hengissä, hänellä pitäisi olla samat oikeudet ja hänen pitäisi saada sama kunnioitus kuin muutkin ihmiset saavat. Meidän vanhempien halu olisi se, että lapsi lopettaa huumeiden käytön ja useimmat tekevätkin niin, jos pysyvät hengissä. Huumausaineiden kieltäminen vahingoittaa huumeita käyttäviä lapsiamme. Se ei estä ihmisiä käyttämästä huumeita tai alkoholia. Valitettavasti jotkut ihmiset jatkavat tupakanpolttoa, juomista tai huumeiden käyttöä vaikka he hyvin tietävät niiden olevan vaarallisia heille. He eivät kuitenkaan ole valmiita lopettamaan. On kuitenkin mahdollista ottaa tämäkin huomioon ja avain siihen on haittojen minimointi. Haittojen minimointi säilyttää nuoren terveyden ja arvokkuuden, se estää nuorta syrjäytymästä yhteiskunnan ulkopuolelle. Älä unohda pitää huolta itsestäsi, tapaa ystäviäsi ja ihmisiä, perusta oma-apuryhmä joissa voit jakaa huolet, pelot, vihan ja surun mutta myös myönteiset kokemukset ja ilot toisten kanssa. Ota aikaa toipuaksesi. Aineista riippuvan ihmisen tukeminen ja opastaminen on verrattavissa erikoispitkään maratoniin. Se vaatii voimavarojen kohdentamista oikein, jotta pystymme saavuttamaan maalin. Kaikesta kärsimyksestä huolimatta en haluaisi muuttaa menneisyyttäni. Lapseni on edelleen hyvin tärkeä osa elämääni. Olen myös tavannut matkani varrella hienoja ihmisiä ja kokenut todellista ystävyyttä. Sitä toivon kaikille myös kaikille teille! 19. Kansainvälinen haittojen minimointi konferenssi pidetään Barcelonassa teemana on "Towards a global approach" eli "kohti maailmanlaajuista ratkaisumallia"

10

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä.

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. 1 Lapsen nimi: Ikä: Haastattelija: PVM: ALKUNAUHOITUS Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. OSA

Lisätiedot

TUPAKOINNIN LOPETTAMINEN KANNATTAA AINA

TUPAKOINNIN LOPETTAMINEN KANNATTAA AINA TUPAKOINNIN LOPETTAMINEN KANNATTAA AINA Kaikki tietävät, että tupakointi on epäterveellistä. Mutta tiesitkö, että tupakoinnin lopettaminen kannattaa, vaikka olisit tupakoinut jo pitkään ja että lopettaminen

Lisätiedot

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

ALKOHOLIN OSTAMINEN ALAIKÄISILLE VÄKIVALTANA

ALKOHOLIN OSTAMINEN ALAIKÄISILLE VÄKIVALTANA Tiedosta hyvinvointia 1 ALKOHOLIN OSTAMINEN ALAIKÄISILLE VÄKIVALTANA Salme Ahlström Tutkimusprofessori Alkoholi- ja huumetutkimus STAKES Päihdetiedotusseminaari "Päihteet ja väkivalta" Finnish-German Media

Lisätiedot

1. Lapsen oikeuksien julistus koskee kaikkia alle 18-vuotiaita. Lapsen oikeuksien julistuksessa lapsiksi kutsutaan sekä lapsia että nuoria.

1. Lapsen oikeuksien julistus koskee kaikkia alle 18-vuotiaita. Lapsen oikeuksien julistuksessa lapsiksi kutsutaan sekä lapsia että nuoria. Lapsen oikeuksien julistus Barnkonventionen på finska för barn och ungdomar YK:n lapsen oikeuksien julistus annettiin vuonna 1989. Lapsen oikeuksien julistuksessa luetellaan oikeudet, jotka jokaisella

Lisätiedot

(Huom! Tämä dia taustatietona vanhempainillan vetäjälle. Tätä diaa ei näytetä vanhemmille.)

(Huom! Tämä dia taustatietona vanhempainillan vetäjälle. Tätä diaa ei näytetä vanhemmille.) 1 (Huom! Tämä dia taustatietona vanhempainillan vetäjälle. Tätä diaa ei näytetä vanhemmille.) 2 8.- ja 9.-luokkalaisista (14 16v) 5 % käyttää alkoholia kerran viikossa tai useammin ja 13 % käyttää alkoholia

Lisätiedot

Saa mitä haluat -valmennus

Saa mitä haluat -valmennus Saa mitä haluat -valmennus Valmennuksen jälkeen Huom! Katso ensin harjoituksiin liittyvä video ja tee sitten vasta tämän materiaalin tehtävät. Varaa tähän aikaa itsellesi vähintään puoli tuntia. Suosittelen

Lisätiedot

Raamatun lainaukset vuoden 1992 raamatunkäännöksestä.

Raamatun lainaukset vuoden 1992 raamatunkäännöksestä. elämä alkaa tästä 2008 Evangelism Explosion International Kaikki oikeudet pidätetään. Ei saa kopioida missään muodossa ilman kirjallista lupaa. Raamatun lainaukset vuoden 1992 raamatunkäännöksestä. Asteikolla

Lisätiedot

PERHE JA PÄIHDEKASVATUS. meille myös!!!

PERHE JA PÄIHDEKASVATUS. meille myös!!! PERHE JA PÄIHDEKASVATUS meille myös!!! Pohdinnan pohjaksi päihteistä Lapsen kanssa on hyvä keskustella päihteiden vaikutuksista niissä tilanteissa, joissa asia tulee luontevasti puheeksi. Tällainen tilanne

Lisätiedot

Maanviljelijä ja kylvösiemen

Maanviljelijä ja kylvösiemen Nettiraamattu lapsille Maanviljelijä ja kylvösiemen Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: M. Maillot; Lazarus Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children

Lisätiedot

Tupakkatuotteet seurakunnan nuorisotoiminnassa Tietopaketti isosille

Tupakkatuotteet seurakunnan nuorisotoiminnassa Tietopaketti isosille Tupakkatuotteet seurakunnan nuorisotoiminnassa Tietopaketti isosille Faktoja tupakan vaarallisuudesta Tupakan savu sisältää noin 4000 kemikaalia, joista 50 aiheuttaa syöpää. 50% tupakoitsijoista kuolee

Lisätiedot

Nuorisotyön seminaari Kanneljärven opisto 28.4.2014 Mika Piipponen Kouluttaja, EHYT ry

Nuorisotyön seminaari Kanneljärven opisto 28.4.2014 Mika Piipponen Kouluttaja, EHYT ry Nuorisotyön seminaari Kanneljärven opisto 28.4.2014 Mika Piipponen Kouluttaja, EHYT ry Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry Yhdistys aloitti toimintansa 1.1.2012, kun Elämäntapaliitto, Elämä On Parasta Huumetta

Lisätiedot

Tampereen Kaupunkilähetys ry, 2013 Rongankotikeskus Seksuaaliterveyttä kehitysvammaisille -projekti

Tampereen Kaupunkilähetys ry, 2013 Rongankotikeskus Seksuaaliterveyttä kehitysvammaisille -projekti Tampereen Kaupunkilähetys ry, 2013 Rongankotikeskus Seksuaaliterveyttä kehitysvammaisille -projekti 2012-2016 Teksti ja kansainvälisten seksuaalioikeuksien (World Association for Sexual Health, WAS 2014)

Lisätiedot

Päihdekyselyn koonti. Minna Iivonen Susanna Vilamaa Heidi Virtanen

Päihdekyselyn koonti. Minna Iivonen Susanna Vilamaa Heidi Virtanen Päihdekyselyn koonti Minna Iivonen Susanna Vilamaa Heidi Virtanen Pohjatietoa. Kyselyyn vastasi kaikkiaan 102 henkilöä Kyselyyn vastasi LÄHI14S, DILO13S, DINU13S, LAPE14S, LANU15K,DIL13S, NUVAV14S Kysely

Lisätiedot

ELÄMÄNTAPAMUUTOKSEN VAIHEET Muutosvaihemalli (Prochaska & DiClemente 1983)

ELÄMÄNTAPAMUUTOKSEN VAIHEET Muutosvaihemalli (Prochaska & DiClemente 1983) ELÄMÄNTAPAMUUTOKSEN VAIHEET Muutosvaihemalli (Prochaska & DiClemente 1983) 1. Esiharkinta ei aikomusta muuttaa käyttäytymistä ongelman kieltäminen ja vähätteleminen ei tiedosteta muutoksen tarpeellisuutta

Lisätiedot

Lapsellanne synt. on varattu aika neuvolan

Lapsellanne synt. on varattu aika neuvolan Janakkala- Hattulan perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alue Janakkalan neuvola Lapsi 4 vuotta Arvoisat vanhemmat Lapsellanne synt. on varattu aika neuvolan terveydenhoitajalle / 201 klo. Käynti on osa

Lisätiedot

HENKISTÄ TASAPAINOILUA

HENKISTÄ TASAPAINOILUA HENKISTÄ TASAPAINOILUA www.tasapainoa.fi TASAPAINOA! Kaiken ei tarvitse olla täydellisesti, itse asiassa kaikki ei koskaan ole täydellisesti. Tässä diasarjassa käydään läpi asioita, jotka vaikuttavat siihen,

Lisätiedot

Huumeiden käytön lopettamiseen vaikuttaneet tekijät

Huumeiden käytön lopettamiseen vaikuttaneet tekijät Huumeiden käytön lopettamiseen vaikuttaneet tekijät Sanni Joutsenlahti 1 Päihdepäivät 13.5.2014 Huumeiden käytöstä on haittaa käyttäjälle itselleen mm. terveydellisten, taloudellisten ja sosiaalisten ongelmien

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ TERVEYSLAUTAKUNTA

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ TERVEYSLAUTAKUNTA HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2011 1 212 LAUSUNTO ALOITTEESTA EUROPEAN CITIES AGAINST DRUGS - JÄRJESTÖSTÄ EROAMISESTA Terke 2011-690 Esityslistan asia TJA/15 PÄÄTÖS Terveyslautakunta päätti antaa aloitteesta

Lisätiedot

Muistot omasta lapsuudesta saattavat herätä Millaisia vanhempia sinun äitisi ja isäsi olivat?

Muistot omasta lapsuudesta saattavat herätä Millaisia vanhempia sinun äitisi ja isäsi olivat? Raskauden alussa mielen täyttävät raskauden fyysiset muutokset ja ajatukset itse raskaudesta tunteellisuus huoli lapsen menettämisestä stressaantuminen väsymys Muistot omasta lapsuudesta saattavat herätä

Lisätiedot

Lainsäädännön reunaehdot ehkäisevälle päihdetyölle

Lainsäädännön reunaehdot ehkäisevälle päihdetyölle Lainsäädännön reunaehdot ehkäisevälle päihdetyölle - Päihteiden aiheuttamia haittoja tulee perustuslainkin mukaan ehkäistä - Olemme saaneet työkalupakkiin uusia lakeja - Pakkiin tulee lisää vielä työkaluja

Lisätiedot

veta www.jagvillveta.se Nuori ja suojatut henkilötiedot

veta www.jagvillveta.se Nuori ja suojatut henkilötiedot Jag vill veta www.jagvillveta.se Nuori ja suojatut henkilötiedot Tämä esite on tarkoitettu nuorille, joilla on suojatut henkilötiedot. Sen ovat laatineet yhdessä Rikosuhriviranomainen (Brottsoffermyndigheten)

Lisätiedot

Vankien tupakointi vankeuslain muutoksessa

Vankien tupakointi vankeuslain muutoksessa Vankien tupakointi vankeuslain muutoksessa Erityisasiantuntija, VTT Ulla Knuuti, Rikosseuraamuslaitos, Keskushallintoyksikkö VI Valtakunnalliset Tupakka ja terveys -päivät 3.12.2014 Tupakointi vankien

Lisätiedot

Tämän leirivihon omistaa:

Tämän leirivihon omistaa: Tämän leirivihon omistaa: 1 Tervetuloa kesäleirille! Raamiksilla tutustumme Evankeliumin väreihin. o Keltainen kertoo Jumalasta ja taivaasta, johon pääsen uskomalla Jeesukseen. o Musta kertoo, että olen

Lisätiedot

ROMANIT - vanha vähemmistö Romanit ovat lähteneet Intiasta 800-luvulla ja asettuneet Eurooppaan 1300-luvulta alkaen.

ROMANIT - vanha vähemmistö Romanit ovat lähteneet Intiasta 800-luvulla ja asettuneet Eurooppaan 1300-luvulta alkaen. Koulutusaineiston pohdintatehtäviä ROMANIT EUROOPASSA Ihmisoikeudet, liikkuvuus ja lapset 1. OSA: ROMANIT - Vähemmistönä Euroopassa ROMANIT - vanha vähemmistö Romanit ovat lähteneet Intiasta 800-luvulla

Lisätiedot

Mitä on oikeudenmukaisuus? (Suomessa se on kaikkien samanvertainen kohtelu ja tasa-arvoisuus)

Mitä on oikeudenmukaisuus? (Suomessa se on kaikkien samanvertainen kohtelu ja tasa-arvoisuus) 14 E KYSYMYSPAKETTI Elokuvan katsomisen jälkeen on hyvä varata aikaa keskustelulle ja käydä keskeiset tapahtumat läpi. Erityisesti nuorempien lasten kanssa tulee käsitellä, mitä isälle tapahtui, sillä

Lisätiedot

Löydätkö tien. taivaaseen?

Löydätkö tien. taivaaseen? Löydätkö tien taivaaseen? OLETKO KOSKAAN EKSYNYT? LÄHDITKÖ KULKEMAAN VÄÄRÄÄ TIETÄ? Jos olet väärällä tiellä, et voi löytää perille. Jumala kertoo Raamatussa, miten löydät tien taivaaseen. Jumala on luonut

Lisätiedot

Aloite Sipoon kunnan julistautumisesta savuttomaksi kunnaksi/eva Autio. Aloite merkittiin tiedoksi.

Aloite Sipoon kunnan julistautumisesta savuttomaksi kunnaksi/eva Autio. Aloite merkittiin tiedoksi. Valtuusto 41 07.05.2012 Aloite Sipoon kunnan julistautumisesta savuttomaksi kunnaksi/eva Autio KV 104 Valtuusto 1.11.2010 Eva Autio (kesk.) jätti aloitteen, jossa hän ehdottaa, että Sipoon koko kunta julistautuu

Lisätiedot

Jokainen alle 18-vuotias on lapsi.

Jokainen alle 18-vuotias on lapsi. Jokainen alle 18-vuotias on lapsi. Lapsen oikeudet kuuluvat jokaiselle lapselle. Ketään lasta ei saa syrjiä hänen tai hänen vanhempiensa ominaisuuksien, mielipiteiden tai alkuperän vuoksi. Lapsia koskevia

Lisätiedot

Haittoja vähentävää työtä 15 vuotta Suomessa: mitä seuraavaksi?

Haittoja vähentävää työtä 15 vuotta Suomessa: mitä seuraavaksi? Haittoja vähentävää työtä 15 vuotta Suomessa: mitä seuraavaksi? Riikka Perälä Helsingin yliopisto Sosiaalitieteiden laitos Center for Researchon Addiction, Control and Governance Terveysneuvontatyötä

Lisätiedot

Mitä olet aina halunnut tietää tupakoinnin lopettamisesta. mutta et ole uskaltanut kysyä

Mitä olet aina halunnut tietää tupakoinnin lopettamisesta. mutta et ole uskaltanut kysyä Mitä olet aina halunnut tietää tupakoinnin lopettamisesta mutta et ole uskaltanut kysyä 1 2 Tuumasta toimeen Mielessäsi on ehkä käynyt tupakoinnin lopettaminen. Lopettamisprosessiin ja omiin tupakointitapoihisi

Lisätiedot

Savuton sairaala auditointitulokset 2012. Minna Pohjola, suunnittelija, VSSHP Piia Astila-Ketonen, suunnittelija ma, SATSHP

Savuton sairaala auditointitulokset 2012. Minna Pohjola, suunnittelija, VSSHP Piia Astila-Ketonen, suunnittelija ma, SATSHP Savuton sairaala auditointitulokset 2012 Minna Pohjola, suunnittelija, VSSHP Piia Astila-Ketonen, suunnittelija ma, SATSHP MIKSI Savuton sairaala -ohjelmaa tarvitaan? Tupakkateollisuus on hämmentänyt ihmisten

Lisätiedot

KNK-klinikan keinot kohti savutonta leikkausta Päivi Siimes, sairaanhoitaja KYS, knk-poliklinikka. 19.3.2014 Päivi Siimes

KNK-klinikan keinot kohti savutonta leikkausta Päivi Siimes, sairaanhoitaja KYS, knk-poliklinikka. 19.3.2014 Päivi Siimes KNK-klinikan keinot kohti savutonta leikkausta Päivi Siimes, sairaanhoitaja KYS, knk-poliklinikka Terveydenhuollon henkilöstön tehtävänä on tunnistaa potilaan tupakointi ja nikotiiniriippuvuus, kehottaa

Lisätiedot

Majakka-ilta 21.11.2015. antti.ronkainen@majakka.net

Majakka-ilta 21.11.2015. antti.ronkainen@majakka.net Majakka-ilta 21.11.2015 antti.ronkainen@majakka.net Majakka-seurakunta Majakan missio: Majakka-seurakunta kutsuu, opettaa, palvelee, varustaa, lähtee ja lähettää! Majakan arvolauseke: Yhdessä olemme aivan

Lisätiedot

Vanhemmat ja perheet toiminnassa mukana. Vanhempien Akatemia Riitta Alatalo 16.4.2013

Vanhemmat ja perheet toiminnassa mukana. Vanhempien Akatemia Riitta Alatalo 16.4.2013 Vanhemmat ja perheet toiminnassa mukana Vanhempien Akatemia Riitta Alatalo 16.4.2013 Vanhempien Akatemia toimivia kasvatuskäytäntöjä vanhemmuuden tueksi Toteuttaja Nuorten Ystävät ry RAY:n tuella Vuosille

Lisätiedot

Yksinhuoltajana monikkoperheessä

Yksinhuoltajana monikkoperheessä Yksinhuoltajana monikkoperheessä J A N N A R A N T A L A L A S T E N P S Y K I A T R I A N E R I K O I S L Ä Ä K Ä R I P A R I - JA P E R H E P S Y K O T E R A P E U T T I 4. 9. 2 0 1 5 w w w. j a n n

Lisätiedot

Jeesus parantaa sokean

Jeesus parantaa sokean Nettiraamattu lapsille Jeesus parantaa sokean Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3

Lisätiedot

Hyvinvointia lukioihin tukea ehkäisevään päihdetyöhön ja päihdesuunnitelman laatimiseen

Hyvinvointia lukioihin tukea ehkäisevään päihdetyöhön ja päihdesuunnitelman laatimiseen Hyvinvointia lukioihin tukea ehkäisevään päihdetyöhön ja päihdesuunnitelman laatimiseen Mitä on ehkäisevä päihdetyö? Ehkäisevä päihdetyö edistää päihteettömiä elintapoja, vähentää ja ehkäisee päihdehaittoja

Lisätiedot

EROKUMPPANIT. Nalleperhe Karhulan tarina

EROKUMPPANIT. Nalleperhe Karhulan tarina EROKUMPPANIT Nalleperhe Karhulan tarina Avuksi vanhempien eron käsittelyyn lapsen kanssa Ulla Sauvola 1 ALKUSANAT Tämä kirja on tarkoitettu avuksi silloin, kun vanhemmat eroavat ja asiasta halutaan keskustella

Lisätiedot

ZA5947. Flash Eurobarometer 401 (Young People and Drugs) Country Questionnaire Finland (Finnish)

ZA5947. Flash Eurobarometer 401 (Young People and Drugs) Country Questionnaire Finland (Finnish) ZA97 Flash Eurobarometer 0 (Young People and Drugs) Country Questionnaire Finland (Finnish) FL0 - Youth Attitudes on Drugs - FIF D Minkä ikäinen olette? (KIRJOITA IKÄ JOS KIELTÄYTYI, KOODI ON '99') D Vastaajan

Lisätiedot

LAUSEEN KIRJOITTAMINEN. Peruslause. aamu - minä - syödä muro - ja - juoda - kuuma kahvi Aamulla minä syön muroja ja juon kuumaa kahvia.

LAUSEEN KIRJOITTAMINEN. Peruslause. aamu - minä - syödä muro - ja - juoda - kuuma kahvi Aamulla minä syön muroja ja juon kuumaa kahvia. LAUSEEN KIRJOITTAMINEN Peruslause aamu - minä - syödä muro - ja - juoda - kuuma kahvi Aamulla minä syön muroja ja juon kuumaa kahvia. minä - täti - ja - setä - asua Kemi Valtakatu Minun täti ja setä asuvat

Lisätiedot

EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN TOIMINTAOHJELMA

EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN TOIMINTAOHJELMA EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN TOIMINTAOHJELMA Yhteinen ote alkoholi-, huume- ja rahapelihaittojen sekä tupakoinnin vähentämiseen EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN TOIMINTAOHJELMA Alkoholin aiheuttamia kuolemia on yli 40 %

Lisätiedot

"Koko kylä kasvattaa" -pelisäännöt Page 1 of 5

Koko kylä kasvattaa -pelisäännöt Page 1 of 5 "Koko kylä kasvattaa" -pelisäännöt Page 1 of 5 KÄYTTÄYTYMINEN Käyttäytymisessä me aikuiset olemme esimerkkejä lapsillemme. Lastemme turvallisuuden vuoksi noudatamme liikennesääntöjä ja nopeusrajoituksia.

Lisätiedot

Tulevaisuuden tietojärjestelmien laatu on elämänlaatua. Esko Hannula 20.10.2011

Tulevaisuuden tietojärjestelmien laatu on elämänlaatua. Esko Hannula 20.10.2011 Tulevaisuuden tietojärjestelmien laatu on elämänlaatua Esko Hannula 20.10.2011 Korpisen suku on netissä Pertti-vaari kylässä katsomassa Liinun uutta koiraa. Minna-äiti työmatkalla Bostonissa Mirja-mummi

Lisätiedot

HARKITSETKO TUPAKOINNIN LOPETTAMISTA? TÄSSÄ JOITAKIN ASIOITA, JOTKA SINUN TULISI TIETÄÄ

HARKITSETKO TUPAKOINNIN LOPETTAMISTA? TÄSSÄ JOITAKIN ASIOITA, JOTKA SINUN TULISI TIETÄÄ HARKITSETKO TUPAKOINNIN LOPETTAMISTA? TÄSSÄ JOITAKIN ASIOITA, JOTKA SINUN TULISI TIETÄÄ TUPAKOINTI JA NIKOTIINIRIIPPUVUUS: KYLMÄT TOSIASIAT tupakointi aiheuttaa maailmassa yli 5 miljoonaa kuolemaa vuosittain:

Lisätiedot

Palveluverkkotyöryhmä. Viestintä

Palveluverkkotyöryhmä. Viestintä + Palveluverkkotyöryhmä Viestintä + Sisältö n Ymmärrämmekö sidosryhmiä? n Ymmärretäänkö meitä? n Mistä sidosryhmät saavat tietoa palveluverkkoasioista ja keneltä? n Mikä voi mennä pieleen jos viestintävastuu

Lisätiedot

Facebook koulutus. Kalle Rapi Etelä-Karjalan kylät ry http://kylat.ekarjala.fi

Facebook koulutus. Kalle Rapi Etelä-Karjalan kylät ry http://kylat.ekarjala.fi Facebook koulutus Kalle Rapi Etelä-Karjalan kylät ry http://kylat.ekarjala.fi Facebook, mikä se on? Facebook on Internetissä toimiva mainosrahoitteinen yhteisöpalvelu Sivusto tarjoaa käyttäjille mahdollisuuden

Lisätiedot

Jeesus ruokkii 5000 ihmistä

Jeesus ruokkii 5000 ihmistä Nettiraamattu lapsille Jeesus ruokkii 5000 ihmistä Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO

Lisätiedot

LASTEN OIKEUDET. Setan Transtukipiste. Oikeudesta olla prinssi tai prinsessa tai miettiä vielä

LASTEN OIKEUDET. Setan Transtukipiste. Oikeudesta olla prinssi tai prinsessa tai miettiä vielä LASTEN OIKEUDET Setan Transtukipiste Oikeudesta olla prinssi tai prinsessa tai miettiä vielä >> SUKUPUOLEN MONINAISUUS ON JOIDENKIN LASTEN OMINAISUUS Joskus lapsi haluaa olla välillä poika ja välillä tyttö.

Lisätiedot

Ajatukset - avain onnellisuuteen?

Ajatukset - avain onnellisuuteen? Ajatukset - avain onnellisuuteen? Minna Immonen / Suomen CP-liiton syyspäivät 26.10.2013, Kajaani Mistä hyvinvointi syntyy? Fyysinen hyvinvointi Henkinen hyvinvointi ja henkisyys Emotionaalinen hyvinvointi

Lisätiedot

1. Seuraava kuvaus on lyhennetty lastensuojelun asiakirjoista. Lue kuvaus ja vastaa sitä koskevaan kysymykseen.

1. Seuraava kuvaus on lyhennetty lastensuojelun asiakirjoista. Lue kuvaus ja vastaa sitä koskevaan kysymykseen. FINLAND: 1. Seuraava kuvaus on lyhennetty lastensuojelun asiakirjoista. Lue kuvaus ja vastaa sitä koskevaan kysymykseen. Pentti, 2-vuotias poika Pentti syntyi seitsemän viikkoa etuajassa ja vietti neljä

Lisätiedot

Mikä ihmeen Global Mindedness?

Mikä ihmeen Global Mindedness? Ulkomaanjakson vaikutukset opiskelijan asenteisiin ja erilaisen kohtaamiseen Global Mindedness kyselyn alustavia tuloksia Irma Garam, CIMO LdV kesäpäivät 4.6.2 Jun- 14 Mikä ihmeen Global Mindedness? Kysely,

Lisätiedot

Huumetilanne Suomessa. Päivän päihdetilanne -koulutus, 8.5.2014 Turku Karoliina Karjalainen, TtT, erikoistutkija

Huumetilanne Suomessa. Päivän päihdetilanne -koulutus, 8.5.2014 Turku Karoliina Karjalainen, TtT, erikoistutkija Huumetilanne Suomessa Päivän päihdetilanne -koulutus, 8.5.2014 Turku Karoliina Karjalainen, TtT, erikoistutkija Aikuisväestön huumeiden käyttö 9.5.2014 Huumetilanne Suomessa / Karjalainen 2 Väestökyselyt

Lisätiedot

ZA5563. Flash Eurobarometer 330 (Young People and Drugs) Country Questionnaire Finland

ZA5563. Flash Eurobarometer 330 (Young People and Drugs) Country Questionnaire Finland ZA5563 Flash Eurobarometer 330 (Young People and Drugs) Country Questionnaire Finland EUROBAROMETER 2011 Youth attitudes on drugs D1. Sukupuoli [ÄLÄ KYSY MERKITSE SOPIVIN] Mies... 1 Nainen... 2 D2. Minkä

Lisätiedot

Lapsen vahvuuksien ja terveen kehoitsetunnon tukeminen

Lapsen vahvuuksien ja terveen kehoitsetunnon tukeminen Lapsen vahvuuksien ja terveen kehoitsetunnon tukeminen Erityisopettaja Anne Kuusisto Neuvokas perhe Syömisen ja liikkumisen tavat lapsiperheen arjessa Tämän hetken lapset kuulevat paljon ruoka- ja liikkumiskeskustelua

Lisätiedot

Lapsiperheen arjen voimavarat

Lapsiperheen arjen voimavarat Lapsiperheen arjen voimavarat Hyvät vanhemmat! Lapsiperheen elämään sisältyy monenlaisia ilonaiheita, mutta välillä arki voi olla melko rankkaa. Vanhemmat voivat hyötyä siitä, että he joskus kiireenkin

Lisätiedot

Mitkä alla olevista asioista pitävät paikkansa sinun kohdallasi? Katso lista rauhassa läpi ja rastita ne kohdat, jotka vastaavat sinun ajatuksiasi.

Mitkä alla olevista asioista pitävät paikkansa sinun kohdallasi? Katso lista rauhassa läpi ja rastita ne kohdat, jotka vastaavat sinun ajatuksiasi. SYYT ELÄÄ Tehtävän tarkoituksena on kartoittaa ja vahvistaa niitä syitä, joiden vuoksi nuori tahtoo elää. Samalla sen avulla voidaan arvioida hyvin monipuolisesti nuoren elämäntilannetta ja kokemusmaailmaa.

Lisätiedot

Jeremia, kyynelten mies

Jeremia, kyynelten mies Nettiraamattu lapsille Jeremia, kyynelten mies Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Jonathan Hay Sovittaja: Mary-Anne S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2014 Bible

Lisätiedot

Global Pension Plan TARPEEKSI UNELMOITU! ON AIKA ELÄÄ!

Global Pension Plan TARPEEKSI UNELMOITU! ON AIKA ELÄÄ! TARPEEKSI UNELMOITU! ON AIKA ELÄÄ! GPP on ohjelma, missä hyvin toimeentulevat rahoittajat suunnittelevat investoivansa iäkkäiden ihmisten eläkevakuutuksiin. Siksi GPP etsii 100.000 henkilöä, jotka haluavat

Lisätiedot

EU:n mallin mukainen ilmoitus oikeuksista rikoksesta epäillyille ja syytteeseen asetetuille rikosoikeudenkäynneissä

EU:n mallin mukainen ilmoitus oikeuksista rikoksesta epäillyille ja syytteeseen asetetuille rikosoikeudenkäynneissä Suomi EU:n mallin mukainen ilmoitus oikeuksista rikoksesta epäillyille ja syytteeseen asetetuille rikosoikeudenkäynneissä Sinulla on oikeus säilyttää itselläsi tämä ilmoitus oikeuksistasi pidätyksesi ajan.

Lisätiedot

Gepa Käpälä Jännittävä valinta

Gepa Käpälä Jännittävä valinta Gepa Käpälä Jännittävä valinta Moikka! Mä oon Gepa Käpälä. Oon 7-vuotias ja käyn eskaria. Siili Iikelkotti ja oravakaksoset on siellä kanssa. Mutta mä oon niitä nopeampi. Oon koko Aparaattisaaren nopein.

Lisätiedot

LAPSEN HAASTATTELULOMAKE (alle 10-vuotiaalle)

LAPSEN HAASTATTELULOMAKE (alle 10-vuotiaalle) LAPSEN HAASTATTELULOMAKE (alle 10-vuotiaalle) Lapsi Haastattelija Päivä ja paikka 1 LAPSI JA HÄNEN PERHEENSÄ Vanhempasi ovat varmaankin kertoneet Sinulle syyn siihen, miksi olen halunnut tavata Sinua.

Lisätiedot

Lyhytaikaisen keskusteluhoidon ja neuvontatyön perusteet 4.11.2015 Pori Tapani Ahola. Lyhytterapiainstituutti

Lyhytaikaisen keskusteluhoidon ja neuvontatyön perusteet 4.11.2015 Pori Tapani Ahola. Lyhytterapiainstituutti Lyhytaikaisen keskusteluhoidon ja neuvontatyön perusteet 4.11.2015 Pori Tapani Ahola Lyhytterapiainstituutti Myönnä, että alkoholi on sinulle ongelma. Myönnä, ettet selviä siitä itse vaan tarvitset hoitoa.

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Tuhlaajapoika

Nettiraamattu. lapsille. Tuhlaajapoika Nettiraamattu lapsille Tuhlaajapoika Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Sovittaja: Ruth Klassen; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible for Children,

Lisätiedot

PUHETTA PÄIHTEISTÄ. Kouvola 21.9.2011. Outi Hedemäki Valtakunnallinen työpajayhdistys ry

PUHETTA PÄIHTEISTÄ. Kouvola 21.9.2011. Outi Hedemäki Valtakunnallinen työpajayhdistys ry PUHETTA PÄIHTEISTÄ Kouvola 21.9.2011 Outi Hedemäki Valtakunnallinen työpajayhdistys ry Nuoret ja päihteet Sisältö: Päihteidenkäytön funktiot Päihteistä puhumisen kulttuuri Päihteet näkyvät Työelämässä

Lisätiedot

Lenita-show veti lehterit täyteen Porissa Sali on aina täysi

Lenita-show veti lehterit täyteen Porissa Sali on aina täysi Lenita-show veti lehterit täyteen Porissa Sali on aina täysi Julkaistu: 14.7. 14:07 IS SUOMIAREENA Yhdysvaltain Suomen suurlähettiläs Bruce Oreck vertasi Yhdysvaltain ja Euroopan asenne-eroa erikoisella

Lisätiedot

Pietarin Katulapset ry. Pietarin katulapset tarvitsevat Sinua

Pietarin Katulapset ry. Pietarin katulapset tarvitsevat Sinua Pietarin Katulapset ry Pietarin katulapset tarvitsevat Sinua Ihmisarvoinen lapsuus on erittäin suuri asia. Valitettavasti kaikille lapsille Venäjällä se ei ole mahdollista. Omien vanhempiensa hylkäämiä

Lisätiedot

PRIDE-KOTITEHTÄVÄT. Seuraavat kysymykset auttavat sinua tunnistamaan omia kokemuksiasi ja tiedostamaan niiden vaikutuksia.

PRIDE-KOTITEHTÄVÄT. Seuraavat kysymykset auttavat sinua tunnistamaan omia kokemuksiasi ja tiedostamaan niiden vaikutuksia. Kotitehtävä 4 / Sivu 1 Nimi: PRIDE-kotitehtävä NELJÄS TAPAAMINEN Lapselle mahdollisuus selviytyä menetyksistä PRIDE-valmennuksen neljännessä tapaamisessa puhuimme siitä, miten vaikeat kokemukset voivat

Lisätiedot

KATSAUS KAIRON KATULAPSIIN JA LASTEN OIKEUKSIIN

KATSAUS KAIRON KATULAPSIIN JA LASTEN OIKEUKSIIN Päivi Arvonen KATSAUS KAIRON KATULAPSIIN JA LASTEN OIKEUKSIIN Kuka on katulapsi? Lapsi joka asuu kadulla ja on vailla vakinaista asuntoa on katulapsi. Myös lasta, joka joutuu vieeämään päivät kadulla elantoa

Lisätiedot

Tupakkalaki ja laki ehkäisevästä päihdetyöstä

Tupakkalaki ja laki ehkäisevästä päihdetyöstä Tupakkalaki ja laki ehkäisevästä päihdetyöstä Miten ne vaikuttavat nuorten parissa toimiessa? Minttu Tavia 29.11.2016 Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry Toimimme valtakunnallisesti koko väestön parissa terveiden

Lisätiedot

Vuorovaikutustaidot työnhaussa. Juha Koikkalainen

Vuorovaikutustaidot työnhaussa. Juha Koikkalainen Vuorovaikutustaidot työnhaussa Päivän tavoite Tiedostamme vaikuttamisen merkityksen ja keinot työnhakuprosessissa sekä osaamme täsmentää omaa osaamistamme tulevia työnhakutilanteita varten Päivän sisältö

Lisätiedot

Tupakkariippuvuus. Oulu 20.5 2013 Filha / Kristiina Salovaara

Tupakkariippuvuus. Oulu 20.5 2013 Filha / Kristiina Salovaara Tupakkariippuvuus Oulu 20.5 2013 Filha / Kristiina Salovaara Tupakkariippuvuus Neurobiologia Psyyke- Kognitio-uskomukset Addiktio- nikotiinin säätely elimistössä Ehdollistunut mielihyväoppiminen Automatioitunut

Lisätiedot

Luottamuksellinen kyselylomake

Luottamuksellinen kyselylomake Luottamuksellinen kyselylomake Hakemus terapiaan terapeuttikandidaatille, joka opiskelee HumaNova Utbildning OY:ssa Terapiapalkkio on 30 /istunto (sis. alv.) ja maksetaan suoraan terapeuttikandidaatille

Lisätiedot

Tupakointi vähenee koko ajan

Tupakointi vähenee koko ajan TOSITIETOA Tupakka Tupakointi vähenee koko ajan Ennen vanhaan tupakoitiin paljon. Tupakointi oli sallittua ravintoloissa, junissa, lentokoneissa ja työpaikoilla. Nykyään tupakointia sisätiloissa rajoittaa

Lisätiedot

Nuori voi pahoin - arkea. terveydenhuollossa

Nuori voi pahoin - arkea. terveydenhuollossa Nuori voi pahoin - arkea Elina Hermanson terveydenhuollossa LT, lastent el, nuorisolääkäri Ylilääkäri / Hgin koulu ja opiskeluterveydenhuolto 25.9.13 25.9.2013 Kouluterveydenhuolto nykyään Ainon tarina

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Jesaja näkee tulevaisuuteen

Nettiraamattu lapsille. Jesaja näkee tulevaisuuteen Nettiraamattu lapsille Jesaja näkee tulevaisuuteen Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Jonathan Hay Sovittaja: Mary-Anne S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2014 Bible

Lisätiedot

Outi Rossi JIPPII. Matkaan Jeesuksen kanssa. Kuvittanut Susanna Sinivirta. Fida International ry

Outi Rossi JIPPII. Matkaan Jeesuksen kanssa. Kuvittanut Susanna Sinivirta. Fida International ry Outi Rossi JIPPII Matkaan Jeesuksen kanssa Kuvittanut Susanna Sinivirta Fida International ry JIPPII Matkaan Jeesuksen kanssa, 4. painos C Outi Rossi Kuvitus Susanna Sinivirta Fida International ry Kirjapaino

Lisätiedot

Ilmoitus oikeuksista

Ilmoitus oikeuksista Ilmoitus oikeuksista Tästä lehtisestä saat tärkeää tietoa oikeuksista, jotka sinulla on ollessasi Oikeuksilla tarkoitetaan tärkeitä vapauksia ja apua, jotka ovat lain mukaan saatavilla kaikille. Kun tiedät

Lisätiedot

bab.la Sanontoja: Yksityinen kirjeenvaihto Onnentoivotukset suomi-suomi

bab.la Sanontoja: Yksityinen kirjeenvaihto Onnentoivotukset suomi-suomi Onnentoivotukset : Avioliitto Onnittelut! Toivomme teille molemmille kaikkea onnea maailmassa. Onnittelut! Toivomme teille molemmille kaikkea onnea maailmassa. Vastavihityn Lämpimät onnentoivotukset teille

Lisätiedot

Toiminnan arviointikysely lasten vanhemmille - Espoon Suunta

Toiminnan arviointikysely lasten vanhemmille - Espoon Suunta Toiminnan arviointikysely lasten vanhemmille - Espoon Suunta 1. Joukkue / ryhmä, jossa lapsi on mukana - egroupjr - Villihiiret - Karttaketut (aloittelijat) - Karttaketut - Karttaketut aloittelevat - Karttaketut

Lisätiedot

3. Ryhdy kirjoittamaan ja anna kaiken tulla paperille. Vääriä vastauksia ei ole.

3. Ryhdy kirjoittamaan ja anna kaiken tulla paperille. Vääriä vastauksia ei ole. 1 Unelma-asiakas Ohjeet tehtävän tekemiseen 1. Ota ja varaa itsellesi omaa aikaa. Mene esimerkiksi kahvilaan yksin istumaan, ota mukaasi nämä tehtävät, muistivihko ja kynä tai kannettava tietokone. Varaa

Lisätiedot

Märsky 29.10.2012. Heikki Pajunen Novetos Oy. Luomme menestystarinoita yhdessä

Märsky 29.10.2012. Heikki Pajunen Novetos Oy. Luomme menestystarinoita yhdessä Märsky 29.10.2012 Heikki Pajunen Novetos Oy Luomme menestystarinoita yhdessä Aamun ajatus By Positiivarit: Maanantai 29.10.2012 AAMUN AJATUS Elämä on 10-prosenttisesti sitä miten elää ja 90-prosenttisesti

Lisätiedot

Herra on Paimen. Ps. 100:3 Tietäkää, että Herra on Jumala. Hän on meidät luonut, ja hänen me olemme, hänen kansansa, hänen laitumensa lampaat.

Herra on Paimen. Ps. 100:3 Tietäkää, että Herra on Jumala. Hän on meidät luonut, ja hänen me olemme, hänen kansansa, hänen laitumensa lampaat. Herra on Paimen Ps. 100:3 Tietäkää, että Herra on Jumala. Hän on meidät luonut, ja hänen me olemme, hänen kansansa, hänen laitumensa lampaat. Joh. 10:11 Minä olen se hyvä paimen. Joh. 10:11 Minä olen

Lisätiedot

Yhteenveto Rovaniemen perheneuvolan lasten eroryhmän palautteista keväällä ja syksyllä 2011

Yhteenveto Rovaniemen perheneuvolan lasten eroryhmän palautteista keväällä ja syksyllä 2011 Yhteenveto Rovaniemen perheneuvolan lasten eroryhmän palautteista keväällä ja llä 11 Vanhempien palautteet Marja Leena Nurmela Tukeva/Rovaseutu Tietoa lasten eroryhmästä Lasten eroryhmät kokoontuivat 7

Lisätiedot

MILLAINEN VÄKI TÄÄLLÄ TÄNÄÄN PAIKALLA?

MILLAINEN VÄKI TÄÄLLÄ TÄNÄÄN PAIKALLA? MIKÄ NUORTA AUTTAA? MILLAINEN VÄKI TÄÄLLÄ TÄNÄÄN PAIKALLA? KUN ITSE OLIN NUORI? KUINKA MONI KÄYNYT ITSE TERAPIASSA TAI SAANUT APUA? Innostunut, olen mukana kaikessa ikä Teen työni hyvin, ei muuta Oven

Lisätiedot

Sävel Oskar Merikanto Sanat Pekka Ervast

Sävel Oskar Merikanto Sanat Pekka Ervast Sävel Oskar Merikanto Sanat Pekka Ervast KUOLEMAN KUNNIAKSI Pekka Ervast Oskar Merikanto Teoksen taustaa Tukholman kongressi 1913 ja Oskar Merikanto. Kuten lukijamme tietävät, pidetään ensi kesänä Tukholmassa

Lisätiedot

Jesaja näkee tulevaisuuteen

Jesaja näkee tulevaisuuteen Nettiraamattu lapsille Jesaja näkee tulevaisuuteen Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Jonathan Hay Sovittaja: Mary-Anne S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO

Lisätiedot

Aamunavaus yläkouluihin, lukioihin ja ammattikouluihin

Aamunavaus yläkouluihin, lukioihin ja ammattikouluihin Aamunavaus yläkouluihin, lukioihin ja ammattikouluihin Punainen Risti on maailmanlaajuinen järjestö, jonka päätehtävänä on auttaa hädässä olevia ihmisiä. Järjestön toiminta pohjautuu periaatteisiin, jotka

Lisätiedot

Päihdeasenteet Hämeenlinnan seudulla v. 2015

Päihdeasenteet Hämeenlinnan seudulla v. 2015 Päihdeasenteet Hämeenlinnan seudulla v. 2015 Taustatiedot: 1. Sukupuoli * Mies Nainen 2. Ikä * 0-15 v. 15-17 v. 18-30 v. 31-45 v. 46-60 v. yli 60 v. Ympäristö 3. Käytetäänkö Hämeenlinnassa ja seutukunnissa

Lisätiedot

PÄIHDEASIAA ETELÄ- SAVOSSA!

PÄIHDEASIAA ETELÄ- SAVOSSA! PÄIHDEASIAA ETELÄ- SAVOSSA! vihjeet.etela-savo@poliisi.fi Poliisilaki Poliisin tehtävänä on oikeus- ja yhteiskuntajärjestyksen turvaaminen, yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitäminen sekä rikosten

Lisätiedot

Lämpimät onnentoivotukset teille molemmille hääpäivänänne. Onnittelut kihlauksestanne ja kaikkea hyvää tulevaisuuteen!

Lämpimät onnentoivotukset teille molemmille hääpäivänänne. Onnittelut kihlauksestanne ja kaikkea hyvää tulevaisuuteen! 祝 福 : 结 婚 Onnittelut! Toivomme teille molemmille kaikkea onnea maailmassa. Onnittelut! Toivomme teille molemmille kaikkea onnea maailmassa. Lämpimät onnentoivotukset teille molemmille hääpäivänänne Lämpimät

Lisätiedot

TUPAKOINTI ENNEN JA NYT

TUPAKOINTI ENNEN JA NYT 1 TUPAKOINTI ENNEN JA NYT Alla näkyvät viivadiagrammit kertovat tupakkaa kokeilleiden ja päivittäin tupakoivien osuudet 12 18-vuotiaista nuorista vuosina 1981 2015. Vastatkaa viivadiagrammeja tulkitsemalla

Lisätiedot

MINÄ MUUTAN. Muuttovalmennusopas vammaiselle muuttajalle

MINÄ MUUTAN. Muuttovalmennusopas vammaiselle muuttajalle MINÄ MUUTAN Muuttovalmennusopas vammaiselle muuttajalle Kirsi Timonen, projektityöntekijä Vammaispalvelujen valtakunnallinen kehittämishanke 2010-2012 MINÄ MUUTAN Olet suuren muutoksen edessä. Uuteen kotiin

Lisätiedot

Me lähdemme Herran huoneeseen

Me lähdemme Herran huoneeseen Me lähdemme l Herran huoneeseen "Jumalanpalvelus - seurakunnan elämän lähde Keminmaan seurakunnan ja Hengen uudistus kirkossamme ry:n talvitapahtuma 23.-25.1.2009 Reijo Telaranta Ilo valtasi minut, kun

Lisätiedot

Nettielämä on oikeaa elämää JA SE ON TAITOLAJI!

Nettielämä on oikeaa elämää JA SE ON TAITOLAJI! Nettielämä on oikeaa elämää JA SE ON TAITOLAJI! SINULLA ON OIKEUKSIA! Netistä saa enemmän irti, kun pitää oikeuksistaan huolta ja toimii itse vastuullisesti. Nettiä voi käyttää lähes jokainen ja jokainen

Lisätiedot

Lingon & Blåbär. pähkinänkuoressa

Lingon & Blåbär. pähkinänkuoressa Lingon & Blåbär pähkinänkuoressa Lingon & Blåbär pähkinänkuoressa Lingon & Blåbär (L&B) on tarjonnut ruotsalaista suunnittelua olevia laadukkaita vaatteita koko perheelle vuodesta 1996 lähtien. Tänä päivänä

Lisätiedot

Koulukokemusten kansainvälistä vertailua 2010 sekä muutokset Suomessa ja Pohjoismaissa WHO- Koululaistutkimus (HBSC- Study).

Koulukokemusten kansainvälistä vertailua 2010 sekä muutokset Suomessa ja Pohjoismaissa WHO- Koululaistutkimus (HBSC- Study). Koulukokemusten kansainvälistä vertailua 1 sekä muutokset Suomessa ja Pohjoismaissa 1994-1 WHO- Koululaistutkimus (HBSC- Study). Pääjohtaja Aulis Pitkälä Tiedotustilaisuus 8.8.12, Opetushallitus Osaamisen

Lisätiedot

Erkki Moisander 27.5.2015

Erkki Moisander 27.5.2015 Erkki Moisander 27.5.2015 Haluamme siirtää vakuutusyhtiöt sairauksien ja tapaturmien korvaamisesta hoitoketjun alkupäähän ennakoimiseen ja hyvinvoinnin luomiseen. Uskomme, että suomalaiset saavat parhaat

Lisätiedot

9.1. Mikä sinulla on?

9.1. Mikä sinulla on? 9.kappale (yhdeksäs kappale) 9.1. Mikä sinulla on? Minulla on yskä. Minulla on nuha. Minulla on kuumetta. Minulla on kurkku kipeä. Minulla on vesirokko. Minulla on flunssa. Minulla on vatsa kipeä. Minulla

Lisätiedot

Taustatietoa Nuorten päihteettömyyden tukeminen -vanhempainiltamallista:

Taustatietoa Nuorten päihteettömyyden tukeminen -vanhempainiltamallista: Taustatietoa Nuorten päihteettömyyden tukeminen -vanhempainiltamallista: Hyödynnettävyys: sijoitettavissa koulun jo olemassa oleviin vanhempainiltoihin tai -tapaamisiin Tavoite: vahvistaa huoltajien kielteistä

Lisätiedot