18. Kansainvälinen haittojen minimointi konferenssi Haittojen minimonti - Aikuisuuden kynnyksellä (Coming of Age) Varsova Puola

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "18. Kansainvälinen haittojen minimointi konferenssi Haittojen minimonti - Aikuisuuden kynnyksellä (Coming of Age) 13. - 17.5. 2007 Varsova Puola"

Transkriptio

1 18. Kansainvälinen haittojen minimointi konferenssi Haittojen minimonti - Aikuisuuden kynnyksellä (Coming of Age) Varsova Puola Muistion konferenssista on laatinut Juha Alakulppi Humaania päihdepolitiikkaa ry Sisällysluettelo 2. Gerry Stimson Haittojen minimointi on todistanut tarpeellisuutensa 3. Stijn Goossens Huumeidenkäyttäjät haluavat äänensä kuuluville 4. Jack Cole Huumepoliisi haluaa laillistaa kaikki huumeet 6. Mark Haden Päihteet lailliseksi ja kontrolliin 7. Dave Sweanor Tupakan kontrolli ja haittojen minimointi - pois "lopeta tai kuole"- ajattelusta 8. Dirce Blöchlinger Huumeidenkäyttäjien vanhemmat vaativat lapsilleen hoitoa ja kunnioitusta

2 Gerry Stimson, professori International Harm Reduction Association (IHRA) toiminnanjohtaja vuodesta Haittojen minimointi on todistanut tarpeellisuutensa Tervetuloa Kansainvälisen haittojen minimointi järjestön 18:een vuosikonferenssiin Kohti aikuisuutta Puolan Varsovaan. Konferenssin otsikko muistuttaa meitä siitä mitä olemme jo saavuttaneet, mitä tulevaisuudessa pitäisi tehdä ja miten siihen päästäisiin. Ensimmäinen haittojen minimoinnin konteksti oli HIV/AIDS:n leviämisen estäminen 1980-luvulla. Vuosittainen konferenssi on ollut yksi avaintekijöistä haittojen minimoinnin leviämisessä maailmanlaajuiseksi liikkeeksi kahden viimeisen vuosikymmenen aikana. Maailmanlaajuinen yhteisömme on edesauttanut tiedon muuttumista käytännön teoiksi. Tässä kongressissa saamme kuulla 300 puhujaa yli 90 eri tilaisuudessa. Paikalla on yli tuhat osallistujaa 70 eri maasta. Kahden viimeisen vuosikymmenen aikana olemme kokeneet haittojen minimoinnin yleisen hyväksymisen ympäri maailman. WHO, UNAIDS ja UNODC (http://www.unodc.org) ovat hyväksyneet sen sekä useimmat länsimaat. Useimmat maailman valtakulttuurit mukaan lukien islamilaiset kulttuurit kuten Iran, Malesia, Marokko ja Indonesia ovat omaksuneet haittojen minimoinnin. Tätä ovat tukeneet paikalliset haittojen minimointi verkostot, joista uusimmat ovat syntyneet Lähi-Itään ja Pohjois-Afrikkaan kiitos IHRA:n ja WHO:n välisen yhteistyön. IHRAn tärkeää toimintaa on myös kansainvälisen huumeidenkäyttäjien verkoston INPUD:n (http://www.inpud.org/) tukeminen, sillä heidän näkemys on tärkeä kehitettäessä huumausainepolitiikkaa. Haittojen minimoinnin leviämisestä huolimatta tekemistä riittää edelleen. Useiden maiden toimet haittojen minimoimiseksi ovat edelleen riittämättömiä, USA ja Japani vastustavat edelleen haittojen minimointia kansainvälisissä kokouksissa, metadonin jakaminen on laitonta Venäjällä, monet valtiot rajoittavat kansalaisjärjestöjen toimintaa, ihmisiä tuomitaan edelleen kuolemaan huumausainerikoksista useissa maissa, kansainväliset huumesopimukset estävät edelleen kansallisen, näyttöön perustuvan huumausainepolitiikan kehittämisen. YK:n alainen kansainvälinen huumevalvontaneuvosto (INCB) hylkää edelleen kansanterveydelliset näkökohdat ja suosittaa kansainvälisten huumausainesopimusten ahdasta tulkintaa, sekä se, että YK:n eri organisaatiot suhtautuvat huumausainesiin epäjohdonmukaisesti. Haittojen minimointi on hyvin periaatteellista: se ei tuomitse ihmisiä eikä torju haavoittuvimpia, se perustuu humaaniin ihmiskäsitykseen ihmisyyden arvokkuudesta. Se perustuu ihmisoikeuksiin, erityisesti oikeuteen turvallisesta elämästä, terveydestä sekä terveydenhoidosta tarpeellisine lääkkeineen. Huumausaineiden käyttäjien oikeuksien edistämisen ja puolustamisen täytyy olla aina liikkeemme keskeinen tavoite. Meidän täytyy taistella heidän puolestaan kansainvälistä ja kansallisia huumausainepoliittisia ohjelmia kehitettäessä. Haluaisin nostaa kolme asiaa esille, jotka ovat tapahtuneet vuoden 2006 Vancouverin konferenssin jälkeen: lokakuussa 2006 UN Economic, Social and Cultural Rights Committee velvoitti raportissaan Tadzikistanin järjestämään maassa määräaikaan mennessä vapaasti saatavat haittojen minimointipalvelut. Tämä on ensimmäinen kerta kun YK:n alainen ihmisoikeuselin on niin kehottanut. Toisena haluan mainita tapauksen Shelley vastaan Yhdistynyt kuningaskunta (http://www.iprt.ie/iprt/1917). Asia, jossa monet tässä kokouksessa edustetut järjestöt ovat olleet mukana. Jos tapaus voitetaan, se merkitsee oikeutta puhtaiden neulojen vaihtamisen Yhdistyneen kuningaskunnan vankiloissa. Kolmantena haluan mainita Vancouverin käyttäjäjärjestön VANDU (http://www.vandu.org) mielenilmaukset estettäessä sulkemasta Pohjois-Amerikan ainoata laillista suonensisäisten huumeiden injektointitilaa (http://www.naomistudy.ca). Nämä ovat mainioita esimerkkejä siitä miten haittojen minimointia voi edistää laillisesti. Vaikka haittojen minimointi perinteisesti yhdistetään veritautien ehkäisyyn, on se laajentunut myös laillisiin päihteisiin, esimerkiksi alkoholin haittojen minimointi keskittyy hankaluuksiin, jotka liittyvät alkoholin runsaaseen käyttämiseen ja

3 käyttötilanteisiin. Myös nikotiiniin liittyvä haittojen minimointi on ajankohtaista. Perinteinen lopeta tai kuole kampanjointi jättää huomiotta ihmiset, jotka eivät pysty tai halua lopettaa tupakanpolttoa. Näiden ihmisten kanssa on kehitettävä toisenlaisia tapoja nauttia nikotiinia (mm. nuuska, savuttomat tupakat, nikotiinipurukumi), jotka ovat jo osoittautuneet huomattavasti vähemmän haitallisiksi kuin tupakointi. Käyttäjät vaativat ääntänsä kuuluville Stijn Goossens, Belgia International Network of People Who Use Drugs INPUD on verkosto, joka yhdistää huumeita käyttävät huumepoliittiset aktivistit ympäri maailman. Me olemme ihmisiä, joita on marginalisoitu ja sorrettu: meitä on tapettu, vahingoitettu, meitä on vangittu, meidät on leimattu pahoiksi ja meitä pidetään vaarallisina. Nyt on aika nostaa äänemme kuuluviin kansalaisina ja vaatia oikeuksiamme toteutuviksi. Meillä on oltava oikeus edustaa itse itseämme. Monia vuosia jatkuneen vähittäisen kehityksen myötä viimein Kansainvälinen käyttäjien aktivistiryhmä järjesti Vancouverin Haittojen minimointi-konferenssin yhteydessä huhtikuussa 2006 ensimmäisen kansainvälisen kongressin ihmisille, jotka käyttävät huumeita. Noin sata käyttäjäaktivistia kokoontui kongressissa ja laati julistuksen, joka määritteli keitä me olemme ja mitkä ovat meidän tavoitteemme. Nyt vuotta myöhemmin on tapahtunut paljon edistystä. INPUDin aktivistit ovat työskennelleet kovasti verkoston kehittämiseksi. Jotta toimintamme mahdollistuisi olemme saaneet tukea Kansainväliseltä haittojen minimointi järjestöltä (IHRA) ja The International Harm Reduction Development Program (IHRD), joka on Open Society Instituten ylläpitämä. Kiitos tukijoidemme pystymme tänä vuonna saamaan kokoon yli 50 aktivistia tänne Varsovaan. IHRAn toiminnanjohtaja Gerry Stimpson uskoo lujasti INPUDiin ja siihen että meidän toimintamme edistää humaanimpaa suhtautumista huumeiden käyttäjiin sekä huumekysymyksiin ympäri maailmaa. Gerry vaikutti myös olennaisesti siihen, että UK Department for International Development myönsi toimintaamme rahallista tukea. Tämä IHRA/DFID:n tuki tarkoittaa käytännössä sitä, että INPUD pysty ylläpitään järjestöllistä rakennettaan ja näin pystyy olemaan virallinen, rekisteröity järjestö. Se mahdollisti sen, että INPUD pystyi järjestämään toisen kongressin täällä Varsovassa niin, että edustus järjestön jokaiselta tasolta mahdollistui. IHRD on myös tärkeä osapuoli INPUDin projektissa ja se on tukenut merkittävällä tavalla meidän tavoitteitamme. IHRD, joka saa rahoitusta myös Canadian International Development Agencyltä antaa myös käytännöllistä apua järjestettäessä kokousta Hepatitis C:stä, käyttäjäjärjestöistä ja käyttäjäaktivismista sekä järjestettäessä alueellisten käyttäjäjärjestöjen verkostoa. Nyt olemme luoneet perustan mistä voi jatkaa kehitystä ja kasvua edelleen. Nyt meillä on mahdollisuus vaikuttaa huumepolitiikan saralla. Tämän tason saavuttamisesta haluamme kiittää yhteistyökumppaneitamme sekä muita aktivisteja tuesta. Julistus:

4 Artikkeli julkaistu Voima-lehdessä 6/07 Jack A Colen palkittu artikkeli: Huumepoliisi haluaa laillistaa kaikki huumeet Jack Cole Law Enforcement Against Prohibition - Mitä tapahtuisi jos laillistaisimme huumeet tänään? Yhdysvalloissa käytetään joka vuosi 69 miljardia dollaria Sotaan huumeita vastaan (War on Drugs). Pidätämme vuosittain 1,9 miljoonaa kansalaista, yritämme vaikeuttaa ja tuhotakin heidän elämäänsä kaikilla tavoin. Mitä jos vankeustuomioiden sijaan ohjaisimme tämän rahan koulutukseen, terveydenhoitoon, kunnollisiin asuntoihin ja työpaikkojen luomiseen. Voi vain kuvitella miten monta huumeidenkäyttäjää meillä olisi vähemmän. Jos näille ihmisille antaisi toivoa, useimmat heistä eivät tarvitsisi huumeita ollenkaan. Ympäri maailmaa on olemassa tästä esimerkkejä kuten Sveitsi, jossa valtio jakaa huumeista riippuvaisille heroiinia, jonka avulla he voivat elää kunnollista elämää. Edessäni istuu eläkkeellä oleva poliisiupseeri Jack Cole. Hän on työskennellyt 26 vuotta New Jerseyssä huumausainepoliisina. Hän on ollut mukana mm. takavarikoimassa yli miljardin dollarin arvoista kokaiinierää. Neljä vuotta sitten hän oli mukana perustamassa Law Enforcement Against Prohibition-järjestöä (LEAP) ja on nyt sen toiminnanjohtaja. - Aloitin urani huumepoliisissa vuonna 1970, juuri kun Sota huumeita vastaan alkoi. Toimin ensimmäiset kolme vuotta siviilipoliisina soluttautuen huumejengeihin. Olen kasvanut Kansasissa, keskilännessä, konservatiivisessa ilmapiirissä. Silloin pidin huumeita maailmaa uhkaavana paholaisena. Työssäni huomasin kuitenkin, että huumeporukat olivat ihan tavallisia ihmisiä omine iloineen ja suruineen. Ainoa ero Huumeriippuvaisia USA:ssa oli se, että he käyttivät huumeita. Itse join alkoholia ja poltin 15 vuotta pari askia ,3% väestöstä tupakkaa päivässä. Etten ollut aivan ongelmaton itsekään, naurahtaa Cole ,3% väestöstä ,3% väestöstä LEAP-järjestössä on 8000 jäsentä yli 70 eri maasta. Jäseninä on poliiseja, asianajajia, syyttäjiä, ylipäätään oikeusjärjestelmässä toimivia henkilöitä, jotka ovat nähneet huumesodan haitalliset vaikutukset ja haluavat siksi laillistaa huumeet. - Richard Nixon aloitti vuonna 1970 Sodan huumeita vastaan (War on Drugs). Pyrkiessään toista kertaa presidentiksi hän huomasi, että pelko on hyvä keino saada ääniä. Hän puhui Huumausaineiden käyttäjiä USA:ssa paljon rikosten ja huumeiden vaarallisuudesta. Nixonin motiivit olivat miljoonaa kuitenkin rasistiset. Hänen kansliapäällikkönsä HR Holdeman on miljoonaa muistelmissaan kirjoittanut että Nixon oli eräässä palaverissa puhunut siitä kuinka mustat ovat Amerikan todellinen ongelma ja temppu on se miten heidät hoidetaan niin ettei sitä huomaa kukaan. Minä ajattelen, että Nixonin temppu oli juuri aloittaa Sota huumeita vastaa. Valitettavasti se on onnistunut erittäin hyvin. Olemme nimitäin, kirjaimellisesti tuhonneet huumepolitiikallamme mustien yhteisöt, huokaa Cole.

5 - Yhdysvalloissa on asukasta kohden 717 valkoista vankilassa, mustia Etelä-Afrikassa oli aparthaidin aikana vuonna 1993 vangittuna 830 mustaa vastaavassa suhteessa. Jos tämä ei ole rasismia niin mikä sitä on? National Household Surveyn mukaan 72% huumeiden käyttäjistä ja kauppiaista on valkoisia, mustia 13%. Valtaosa huumausaineiden vuoksi vangituista on kuitenkin mustia. Ennen vuotta 1970, jolloin Nixon aloitti Sodan huumeita vastaan pidätyksiä oli vain muutamia kymmeniä tuhansia vuodessa. Heroiininn yksi käyttöannos: ,90 dollaria, pitoisuus 3,6% ,80 dollaria, pitoisuus 38,2% Reagan ja Bush jatkoivat Nixonin kovaa linjaa: huumausainetuomioita kovennettiin, kolmesta rikoksesta sai elinkautisen, huumausainerikoksen tehneille ei myönnetä edelleenkään opintolainaa. Poliisin piti keskittyä kysynnän vähentämiseen eli käyttäjien jahtaamiseen. - Yhden marijuanasätkän tarjoamisesta toiselle saattoi saada syytteen huumekaupasta ja seitsemän vuotta vankilaa. En voi sanoa olevana erityisen ylpeä siitä, että olen toimittanut monia nuoria aikanani vankilaan, Vuonna 2005 pidätettiin yli 1,9 miljoonaa ihmistä. Pidätyksistä on 88% marijuanan hallussapidosta. - Vielä 1900-luvn alussa heroiinia sai ostaa sekatavarakaupasta. Vuonna 1914 heroiini ja kokaiini julistettiin laittomaksi, sillä huumeista riippuvaisia oli 1,3 % väestöstä vuonna riippuvaisia oli sama määrä 1,3%, jonka vuoksisota huumeita vastaan aloitettiin. Nyt se on jatkunut 37 vuotta. Sinä aikana on tehty 38 miljoonaa pidätystä ja laitettu rahaa 37 triljoonaa dollaria. Miksi? USA:ssa on edelleen huumeista riippuvaisia ihmisiä 1,3% väestöstä! - Vuonna 1933 loppuneen, 13 vuotta kestäneen alkoholin kieltolain aikana murhattiin ennätysmäärä ihmisiä, korruptio rehotti, ja sairaalat täyttyivät alkoholimyrkytyksistä. Silloin järjestäytynyt rikollisuus loi perustansa. Nyt huumeisiin liittyvän kieltolain myötä annamme rikollisille mahdollisuuden määrätä huumemarkkinoista: mitä aineita myydään, minkä vahvuisia ne ovat ja missä niitä myydään. Huumausainekuolemat per ihmistä naapurivaltioista mutta nyt tilaisuus on siirtynyt syyskuulle. Jack Cole on parhaillaan puhujakiertueella Euroopassa. Hän esiintyi Varsovan Kansainvälisessä haittojen minimointi konferenssissa. Nyt matka jatkuu Budapestiin - Alunperin Budapestissä piti olla paikallisessa poliisiakatemiassa kahden päivän konferenssi, jossa mukana olisi ollut poliiseja myös Ja nyt näkyy kulttuuriero Amerikan ja Euroopan välillä. Cole on aivan äimän käkenä kun hän selostaa että Kuvittele, he olivat hakeneet rahoitusta EU:lta tilaisuuden järjestämiseksi ja saivat rahaa! Eli tilaisuus järjestetään EU:n kustantamana entistä ehompana syyskuussa. Mutta olin jo varannut lentoliput joten paikallinen ihmisoikeusryhmä järjestää minulle nyt muutaman luennon yliopistolla ja televisioesiintymisen, hehkuttaa Cole Cole tietää tilanteen Pohjoismaissa. Mitä terveisiä hän lähettäisi Suomen poliisivoimille? - Aina kun menen puhumaan sanon, etten halua kertoa miten teidän tulisi toimia. Haluan vain tuoda esille USA:n kokemukset kieltolaista. Haluan kertoa sen mitä on tapahtunut 37 vuoden aikana Sodassa huumeita vastaan USA:ssa. Haluan varoittaa teitä noudattamasta USA:n politiikkaa, se johtaa katastrofiin. Varoitan kaikista ennakoimattomista seurauksista mitä kieltolaki aiheuttaa. Lainvalvojien tulisi toimillaan vähentää kuolemien, sairauksien, rikosten ja riippuvuuksien määrää. Valitettavasti kieltolaki on vain lisännyt kaikkia niitä.

6 Päihteet lailliseksi ja kontrolliin Mark Haden Mark Haden esitteli mahdollisuuksia säädellä huumausaineita samalla tavalla kuin muitakin päihteitä. Hänen mielestään huumeiden kieltäminen on ollut karkea virhe ja on ainoastaan edesauttanut huumeiden leviämistä. Lisäksi huumeiden laittomuus aiheuttaa lukuisia ennakoimattomia haittoja mm. huumeiden käyttäjien marginalisoitumisen ja leimautumisen rikollisiksi. Hän kysyykin olemmeko tässä konferenssissa ehkäisemässä huumeiden käytöstä vai huumausainepolitiikasta johtuvia haittoja. Hän esittää mallin mahdollisuudesta sallia nykyisten laittomien päihteiden (huumeiden) myyminen kontrolloidusti ja tarkan säätelyn alaisena. Hän kehottaa ottamaan oppia tupakan ja alkoholin nykyisestä markkinoinnista. Ensin hän kuitenkin kieltäisi myytävien aineiden brändäämisen eli kaikenlaisten myönteisten mielikuvien liittämisen aineiden markkinointiin. Aineet tulisi myydä hyvin arkisissa pakkauksissa, ei minkäänlaista koristusta tai myönteisiä mielikuvia herättäviä pakkauksia. Aineiden myynnissä pitäisi olla myös tarkkana siinä, ettei niiden kauppaaminen saisi tuottaa voittoa. Hänen mielestään voiton tuottaminen on yksi nykyisen tupakka- ja alkoholimarkkinoinnin perusvirhe. Silloin ollaan valmiita kehittelemään tuotteita niin, että ne aiheuttavat erityisesti riippuvuutta tai ovat muuten haitallisia terveydelle. Hänen mallinsa perustuu julkisen terveydenhuollon ja yksilön oikeuksien väliseen oikeaan suhteeseen, jossa julkinen terveydenhuolto ei voisi tunkeutua yksityisyyteen kuinka syvälle tahansa ja yksilöllä olisi oma vastuunsa aineiden käytöstä. Mallissa yhtenä perusteena olisi täysi-ikäisyys. Tupakan aja alkoholin kanssa tämä systeemi on saatu pelaamaan. Tarjoilutilat voisivat olla kuten nyt ravintolat ja baarit. Ostaminen voisi edellyttää jäsenyyttä tietyssä käyttäjäklubissa. Se voisi edellyttää lisenssin hankkimista ts. osallistumista koulutukseen, jossa opastetaan aineen mahdollisimman haitattomaan käyttöön ja mahdollisten rikien hallintaan. Lisenssi toimisi kuin ajokortti, joka voitaisiin ottaa pois jos asianomainen ei pysty käyttämään ainetta hallitusti. Hadenin mielestä sosiaalisen kontrollin merkitystä on väheksytty vaikka se perinteisesti on ollut tärkein kontrollin muoto päihteidenkin käytössä. Kieltolaki kuitenkin ehkäisee sosiaalisten käytäntöjen ja säännöstöjen muotoutumista. Hän vertaa sitä esim. siihen, että alkoholia ei tavata juoda aamiaisella, viiniä otetaan ruuan kanssa ja viikolla ei juoda. Päihteitä tulisi verottaa tietyllä summalla, joista tulot menisivät haittojen hoitoon ja terveyden ylläpitämiseen. Päihteiden ominaispiirteisiin pitäisi myös kiinnittää huomiota. Kaikki päihteet ovat erilaisia olivat ne sitten laillisia tai laittomia. Tutkimustulosten avulla luotaisiin erilaisia kullekin aineelle sopivia käyttö- ja markkinontitapoja, riippuen aineen addiktiopotentiaalista ja muista ominaispiirteistä. Myös muita sosiaalisen kontrollin muotoja: rituaaleja ja käyttöä kontrolloivia riittejä kuten pyhiä rituaaleja olisi hyvä tukea ja edesauttaa niiden muotoutumista. Päihteiden valmistus tulisi olla tarkassa kontrollissa. Päihteitä tilattaessa voisi olla viive esim. 24 tuntia, jota sitten tarkasteltaisiin sitten suhteessa laittomiin markkinoihin ja kun jakelu sujuisi ongelmitta, voitaisiin viivettä pikkuhiljaa lyhentää. Vähitellen hallinnollista ja laillista kontrollia voisi vähentää ja antaa sosiaalisen kontrollin hoitaa tehtävänsä Aiheeseen liittyvä linkki:

7 Tupakan kontrolli ja haittojen minimointi - pois "lopeta tai kuole"-ajattelusta Dave Sweanor WHO:n mukaan miljardi ihmistä kuolee tupakkaan tämän vuosisadan aikana. Tupakoinnissa savu on se, joka tappaa. Nikotiini on puolestaan se joka saa ihmiset jatkamaan tupakointia. Savuttomat tupakat, nuuska, nikotiinivalmisteet omaavat vain 1-2% tupakansavun aiheuttamista haitoista. Tupakan korkea hinta, mainoskielto ja varoitukset ovat saaneet tupakanpolttoa vähenemään. Kokonaisuudessaan se kuitenkin lisääntyy, sillä kehitysmaissa tupakanpoltto kasvaa koko ajan. Tärkeää olisi nyt pystyä vähentämään tupakoinnin haittoja niissä ihmisissä, jotka eivät halua lopettaa tai eivät pysty lopettamaan tupakan polttoa. Tupakoinnistakin keskusteltaessa pitäisi luopua abstinenssi-periaatteesta ja pyrkiä vähentämään tupakoinnista aiheutuvia haittoja Tupakakkakaupassa toimii törkeä markkinointisysteemi, jossa tupakointiin liitetään myönteisiä mielikuvia. Tupakoiville pitäisi markkinoida enemmän näitä edellä esittämiäni huomattavasti haitattomampia vaihtoehtoja. Kuluttajille voisi antaa myös turvallisempia vaihtoehtoja. Jos puhutaan autoista ja seksuaalikäyttäytymisestä niin säätelyllä on pystytty ohjaamaan kansalaisten käyttäytymistä yllättävän paljon esimerkkinä turvavyöt, turvatyynyt ja kondomit. Myös ruuan valvontaa vastustettiin aikanaan USA:ssa kovasti mutta markkinoilta joutuivat jäämään pois yhtiöt, jotka eivät halunneet sopeutua elintarvikevalvontaa. Elintarvikevalvonta on tällä hetkellä itsestäänselvyys mitä se ei suoinkaan silloin ollut.. On ajateltava maksimaalista pragmaattista hyötyä, joka perustuu tutkimukseen. Miksi tupakan haittojen minimoinnista ei voi puhua onnistuttiinhan bensankin lyijy poistamaan. Tupakoinnin haittojen minimoinnin kautta myös tavalliset ihmiset saataisiin ymmärtämään eri päihteisiin liittyviä haittojen minimointitoimia paremmin. Tupakan haittojen minimoinnilla voitaisiin säästää miljoonia ihmishenkiä. Tupakasta aiheutuvien haittojen minimoinnin pitäisi olla olennainen osa julkista terveydenhuoltoa. Aiheeseen liittyviä linkkejä:

8 Huumeidenkäyttäjien vanhemmat vaativat lapsilleen hoitoa ja kunnioitusta European Alliance of Acceptance Oriented Families of Drugs (EFDU) Dirce Blöchlinger Sveitsin italiankielisestä osasta kotoisin oleva, nykyisin Bernissä asuva Dirce Blöchlinger edusti konferenssissa huumeidenkäyttäjien vanhempia. Hän suostui ystävällisesti vastaamaan muutamaan kysymykseen. - huumausainepolitiikassa en usko kieltämiseen, sillä se ei estä ihmisiä käyttämästä huumeita. Kieltolaki tuhoaa ihmiset sosiaalisesti, fyysisesti ja henkisesti. Minä laillistaisin huumeet, jotta ihmiset voisivat saada niitä niin kuin muitakin vastaavia tuotteita. Kovempia huumeita pitäisi antaa reseptillä. Heroiinia ja kokaiinia ei tietysti saisi olla myynnissä marketeissa, mutta ihmisten pitäisi saada niitä kuten muitakin lääkeaineita, joissa on sama vaikutus. Miedommat huumeet pitäisi myydä erityisissä keskuksissa, joilla on lupa siihen. Huumeista saaduilla veroilla pitäisi kustantaa hoitoa. Nuorisoa pitäisi suojella ikärajoilla - ostoon pitäisi vaatia minimi-ikä. - oma poikani alkoi käyttää 21-vuotiaana suoraan heroiinia. Mieheni ja minä saimme hyvää apua ammattilaisilta ja vanhempainryhmältä. Pojalleni oli keskusteluista meidän vanhempien kanssa hyötyä mutta jossain määrin myös ammattilaisten apu auttoi. Hänen suurin terapeuttinsa oli luonto. Hän meni Pohjois-Kanadaan ja eli kaukana kaupungeista ja ihmisistä. Elämä siellä oli ankaraa. Mutta se oli hänen oma valintansa, joku muu ei ehkä olisi kestänyt samoja olosuhteita karhujen, susien ja metsän kanssa. Hänen oli työskenneltävä kovasti pienen palkan eteen. Olisimme hyväksyneet korvaushoidon tai vieroitushoidon myös mutta odotimme hänen ottavan itse vastuun terveydestään. Hän koki monta takapakkia mutta aloitti aina uudestaan ja uudestaan. Kunnes onnistui. Nyt hän on ollut 10 vuotta ilman heroiinia. - parasta olisi tietenkin, jos nuoret pidättäytyisivät käyttämästä mitään päihteitä kunnes he ovat hieman vanhempia. Tiedetään, että vuotiaina nuoret ovat erityisen uteliaita kaikkea jännittäviä kokemuksia kohtaan eivätkä välitä seurauksista. Sama koskee mm. ekstremurheilua ja autoilua. Vanhempien pitäisi olla esimerkkinä ja antaa heille luotettavaa tietoa, pitää yllä avointa keskustelua ja huomioida lastensa elämää. Tarvittaessa pitää myös reagoida. - periaatteessa lapsia pitäisi opettaa kestämään turhautumista ja ikäviä tunteita. Heille pitäisi opettaa taitoa rentoutua ja kokea mukavia kokemuksia ilman huumeita. Se tarkoittaa sitä, että meidän vanhempien tulisi miettiä tarkasti omia tapojamme selviytyä elämän hankaluuksista. Mielestäni ei ole tarpeellista keskittyä huumeista ja riippuvuuksista kertomiseen. Olisi tarpeen keskittyä terveyteen, hyvään oloon, omien voimavaroihin esille saamiseen, pitämään huolta omasta kehosta ja mielestä sekä avun saannista kun sen tarve on. - vaarallisinta huumeissa on tietämättömyys, se ettei tiedä mitä itse huume sisältää, se kuinka se vaikuttaa käyttäjään ja ylimielisyys eli ei ajatella, että itselle ei kuitenkaan käy kuinkaan. Myös se, että ajatellaan kaikkien käyttävän on vaarallista. Ja tietysti kontrollin menettäminen ja kieltäminen ettei tarvitse huumetta - ajatellaan että sen voi lopettaa koska tahansa. - nuorten pitäisi saada apua eikä rangaistuksia. Uhkaaminen ei ole oikea ratkaisu. Usein nuoret tarvitsevat jonkinlaista painostusta mutta ei uhkailua. Vaikeinta onkin löytää näiden oikea suhde. Heikko ei toimi mutta ei liian vahvakaan. - nuorten olisi hyvä lopettaa huumeidenkäyttö heti mutta niin kauan kuin he pitävät siitä tai tarvitsevat sitä, heillä ei ole

9 motivaatiota lopettaa. Lopettamiseen ei ole mitään yksittäistä reseptiä. Jokainen on yksilö ja tarvitsee erilaisen lähestymistavan. Paljon riippuu iästä, käytön toistumisesta, käyttömääristä, onko käyttö yhteydessä johonkin mielenterveydelliseen ongelmaan, minkälainen perhetilanne on, mitä nuori hyötyy tai haluaa välttää käyttämällä päihteitä. Ongelma on hyvin monimuotoinen ja siksi on hyvä olla monenlaisia lähestymistapoja. - hoitoon on hyvä päästä heti jos lapsi on alle 16-vuotias, jotta voitaisiin estää koulusta erottaminen ja itsensä vahingoittaminen. Kun he ovat niin nuoria, he ovat usein sitä mieltä, etteivät tarvitse hoitoa. Siksi he tarvitsevat hieman painostusta omasta perheestään, koulusta ja lääkäreiltä käsin. Vanhemmat ovat vastuussa lapsistaan ja siksi heille pitäisi olla rohkeutta käyttää valtaansa. Tapaan usein alle 14-vuotiaden vanhempia, joilla ei ole rohkeutta vaatia lastaan hoitoon. - pakkohoidon hyväksyn vain tietyissä tapauksissa ja silloinkin rajatusti. Esimerkiksi kun joku vaarantaa oman henkensä(itsemurhayritys, väkivalta, huono terveys) tai toisten. Ja kuten aikaisemmin sanoin hyvin nuorten kanssa, jotta estettäisiin varastelu, ja prostituutio. Silloin hoitokoti on paikallaan. Vielä lopuksi hän haluaa osoittaa muutaman erityisen sanan suomalaisille huumausaineiden käyttäjien vanhemmille: Arvoisat suomalaiset vanhemmat! Tiedän mitä se on, kun lapsi käyttää huumeita. Tärkeintä on se, että lapsenne, tyttärenne tai poikanne, säilyy arvokkaasti hengissä, hänellä pitäisi olla samat oikeudet ja hänen pitäisi saada sama kunnioitus kuin muutkin ihmiset saavat. Meidän vanhempien halu olisi se, että lapsi lopettaa huumeiden käytön ja useimmat tekevätkin niin, jos pysyvät hengissä. Huumausaineiden kieltäminen vahingoittaa huumeita käyttäviä lapsiamme. Se ei estä ihmisiä käyttämästä huumeita tai alkoholia. Valitettavasti jotkut ihmiset jatkavat tupakanpolttoa, juomista tai huumeiden käyttöä vaikka he hyvin tietävät niiden olevan vaarallisia heille. He eivät kuitenkaan ole valmiita lopettamaan. On kuitenkin mahdollista ottaa tämäkin huomioon ja avain siihen on haittojen minimointi. Haittojen minimointi säilyttää nuoren terveyden ja arvokkuuden, se estää nuorta syrjäytymästä yhteiskunnan ulkopuolelle. Älä unohda pitää huolta itsestäsi, tapaa ystäviäsi ja ihmisiä, perusta oma-apuryhmä joissa voit jakaa huolet, pelot, vihan ja surun mutta myös myönteiset kokemukset ja ilot toisten kanssa. Ota aikaa toipuaksesi. Aineista riippuvan ihmisen tukeminen ja opastaminen on verrattavissa erikoispitkään maratoniin. Se vaatii voimavarojen kohdentamista oikein, jotta pystymme saavuttamaan maalin. Kaikesta kärsimyksestä huolimatta en haluaisi muuttaa menneisyyttäni. Lapseni on edelleen hyvin tärkeä osa elämääni. Olen myös tavannut matkani varrella hienoja ihmisiä ja kokenut todellista ystävyyttä. Sitä toivon kaikille myös kaikille teille! 19. Kansainvälinen haittojen minimointi konferenssi pidetään Barcelonassa teemana on "Towards a global approach" eli "kohti maailmanlaajuista ratkaisumallia"

10

1. Lapsen oikeuksien julistus koskee kaikkia alle 18-vuotiaita. Lapsen oikeuksien julistuksessa lapsiksi kutsutaan sekä lapsia että nuoria.

1. Lapsen oikeuksien julistus koskee kaikkia alle 18-vuotiaita. Lapsen oikeuksien julistuksessa lapsiksi kutsutaan sekä lapsia että nuoria. Lapsen oikeuksien julistus Barnkonventionen på finska för barn och ungdomar YK:n lapsen oikeuksien julistus annettiin vuonna 1989. Lapsen oikeuksien julistuksessa luetellaan oikeudet, jotka jokaisella

Lisätiedot

(Huom! Tämä dia taustatietona vanhempainillan vetäjälle. Tätä diaa ei näytetä vanhemmille.)

(Huom! Tämä dia taustatietona vanhempainillan vetäjälle. Tätä diaa ei näytetä vanhemmille.) 1 (Huom! Tämä dia taustatietona vanhempainillan vetäjälle. Tätä diaa ei näytetä vanhemmille.) 2 8.- ja 9.-luokkalaisista (14 16v) 5 % käyttää alkoholia kerran viikossa tai useammin ja 13 % käyttää alkoholia

Lisätiedot

Tampereen Kaupunkilähetys ry, 2013 Rongankotikeskus Seksuaaliterveyttä kehitysvammaisille -projekti

Tampereen Kaupunkilähetys ry, 2013 Rongankotikeskus Seksuaaliterveyttä kehitysvammaisille -projekti Tampereen Kaupunkilähetys ry, 2013 Rongankotikeskus Seksuaaliterveyttä kehitysvammaisille -projekti 2012-2016 Teksti ja kansainvälisten seksuaalioikeuksien (World Association for Sexual Health, WAS 2014)

Lisätiedot

EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN TOIMINTAOHJELMA

EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN TOIMINTAOHJELMA EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN TOIMINTAOHJELMA Yhteinen ote alkoholi-, huume- ja rahapelihaittojen sekä tupakoinnin vähentämiseen EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN TOIMINTAOHJELMA Alkoholin aiheuttamia kuolemia on yli 40 %

Lisätiedot

Mitä olet aina halunnut tietää tupakoinnin lopettamisesta. mutta et ole uskaltanut kysyä

Mitä olet aina halunnut tietää tupakoinnin lopettamisesta. mutta et ole uskaltanut kysyä Mitä olet aina halunnut tietää tupakoinnin lopettamisesta mutta et ole uskaltanut kysyä 1 2 Tuumasta toimeen Mielessäsi on ehkä käynyt tupakoinnin lopettaminen. Lopettamisprosessiin ja omiin tupakointitapoihisi

Lisätiedot

Yhteenveto Rovaniemen perheneuvolan lasten eroryhmän palautteista keväällä ja syksyllä 2011

Yhteenveto Rovaniemen perheneuvolan lasten eroryhmän palautteista keväällä ja syksyllä 2011 Yhteenveto Rovaniemen perheneuvolan lasten eroryhmän palautteista keväällä ja llä 11 Vanhempien palautteet Marja Leena Nurmela Tukeva/Rovaseutu Tietoa lasten eroryhmästä Lasten eroryhmät kokoontuivat 7

Lisätiedot

Lapsen vahvuuksien ja terveen kehoitsetunnon tukeminen

Lapsen vahvuuksien ja terveen kehoitsetunnon tukeminen Lapsen vahvuuksien ja terveen kehoitsetunnon tukeminen Erityisopettaja Anne Kuusisto Neuvokas perhe Syömisen ja liikkumisen tavat lapsiperheen arjessa Tämän hetken lapset kuulevat paljon ruoka- ja liikkumiskeskustelua

Lisätiedot

PUHETTA PÄIHTEISTÄ. Kouvola 21.9.2011. Outi Hedemäki Valtakunnallinen työpajayhdistys ry

PUHETTA PÄIHTEISTÄ. Kouvola 21.9.2011. Outi Hedemäki Valtakunnallinen työpajayhdistys ry PUHETTA PÄIHTEISTÄ Kouvola 21.9.2011 Outi Hedemäki Valtakunnallinen työpajayhdistys ry Nuoret ja päihteet Sisältö: Päihteidenkäytön funktiot Päihteistä puhumisen kulttuuri Päihteet näkyvät Työelämässä

Lisätiedot

Koulukokemusten kansainvälistä vertailua 2010 sekä muutokset Suomessa ja Pohjoismaissa WHO- Koululaistutkimus (HBSC- Study).

Koulukokemusten kansainvälistä vertailua 2010 sekä muutokset Suomessa ja Pohjoismaissa WHO- Koululaistutkimus (HBSC- Study). Koulukokemusten kansainvälistä vertailua 1 sekä muutokset Suomessa ja Pohjoismaissa 1994-1 WHO- Koululaistutkimus (HBSC- Study). Pääjohtaja Aulis Pitkälä Tiedotustilaisuus 8.8.12, Opetushallitus Osaamisen

Lisätiedot

Tupakointi vähenee koko ajan

Tupakointi vähenee koko ajan TOSITIETOA Tupakka Tupakointi vähenee koko ajan Ennen vanhaan tupakoitiin paljon. Tupakointi oli sallittua ravintoloissa, junissa, lentokoneissa ja työpaikoilla. Nykyään tupakointia sisätiloissa rajoittaa

Lisätiedot

ZA5563. Flash Eurobarometer 330 (Young People and Drugs) Country Questionnaire Finland

ZA5563. Flash Eurobarometer 330 (Young People and Drugs) Country Questionnaire Finland ZA5563 Flash Eurobarometer 330 (Young People and Drugs) Country Questionnaire Finland EUROBAROMETER 2011 Youth attitudes on drugs D1. Sukupuoli [ÄLÄ KYSY MERKITSE SOPIVIN] Mies... 1 Nainen... 2 D2. Minkä

Lisätiedot

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi JUTTUTUOKIO Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi Opettajan ja oppilaan välinen suhde on oppimisen ja opettamisen perusta. Hyvin toimiva vuorovaikutussuhde kannustaa,

Lisätiedot

ZA5947. Flash Eurobarometer 401 (Young People and Drugs) Country Questionnaire Finland (Finnish)

ZA5947. Flash Eurobarometer 401 (Young People and Drugs) Country Questionnaire Finland (Finnish) ZA97 Flash Eurobarometer 0 (Young People and Drugs) Country Questionnaire Finland (Finnish) FL0 - Youth Attitudes on Drugs - FIF D Minkä ikäinen olette? (KIRJOITA IKÄ JOS KIELTÄYTYI, KOODI ON '99') D Vastaajan

Lisätiedot

MINÄ MUUTAN. Muuttovalmennusopas vammaiselle muuttajalle

MINÄ MUUTAN. Muuttovalmennusopas vammaiselle muuttajalle MINÄ MUUTAN Muuttovalmennusopas vammaiselle muuttajalle Kirsi Timonen, projektityöntekijä Vammaispalvelujen valtakunnallinen kehittämishanke 2010-2012 MINÄ MUUTAN Olet suuren muutoksen edessä. Uuteen kotiin

Lisätiedot

Urheilijan henkisen toimintakyvyn tukeminen

Urheilijan henkisen toimintakyvyn tukeminen Urheilijan henkisen toimintakyvyn tukeminen ELÄMÄN HALLINTA & HYVÄ ARKI ITSEVARMA URHEILIJA MYÖNTEINEN ASENNE MOTIVAATIO & TAVOITTEEN ASETTAMINEN Myönteinen asenne Pidä hyvää huolta sisäisestä lapsestasi,

Lisätiedot

Huumeiden käytön haitat muille ihmisille internetkyselyn haasteita ja tuloksia. Marke Jääskeläinen Alkoholitutkimussäätiö

Huumeiden käytön haitat muille ihmisille internetkyselyn haasteita ja tuloksia. Marke Jääskeläinen Alkoholitutkimussäätiö Huumeiden käytön haitat muille ihmisille internetkyselyn haasteita ja tuloksia Marke Jääskeläinen Alkoholitutkimussäätiö 1 Johdanto Esitys perustuu artikkeleihin Hakkarainen, P & Jääskeläinen, M (2013).

Lisätiedot

PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA

PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA Annamari Mäki-Ullakko, Ilmarinen, 5.11.2015 ESITYKSEN SISÄLTÖ 1. Oma jaksaminen on perusta 2. Työyhteisössä jokainen vaikuttaa ja on vastuussa 3. Ammattitaidon

Lisätiedot

PÄIHDEASIAA ETELÄ- SAVOSSA!

PÄIHDEASIAA ETELÄ- SAVOSSA! PÄIHDEASIAA ETELÄ- SAVOSSA! vihjeet.etela-savo@poliisi.fi Poliisilaki Poliisin tehtävänä on oikeus- ja yhteiskuntajärjestyksen turvaaminen, yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitäminen sekä rikosten

Lisätiedot

Outi Rossi JIPPII. Matkaan Jeesuksen kanssa. Kuvittanut Susanna Sinivirta. Fida International ry

Outi Rossi JIPPII. Matkaan Jeesuksen kanssa. Kuvittanut Susanna Sinivirta. Fida International ry Outi Rossi JIPPII Matkaan Jeesuksen kanssa Kuvittanut Susanna Sinivirta Fida International ry JIPPII Matkaan Jeesuksen kanssa, 4. painos C Outi Rossi Kuvitus Susanna Sinivirta Fida International ry Kirjapaino

Lisätiedot

Tupakkalaki ja laki ehkäisevästä päihdetyöstä

Tupakkalaki ja laki ehkäisevästä päihdetyöstä Tupakkalaki ja laki ehkäisevästä päihdetyöstä Miten ne vaikuttavat nuorten parissa toimiessa? Minttu Tavia 29.11.2016 Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry Toimimme valtakunnallisesti koko väestön parissa terveiden

Lisätiedot

Vinkkejä vanhemmille. Nuoret ja päihteet

Vinkkejä vanhemmille. Nuoret ja päihteet Vinkkejä vanhemmille Nuoret ja päihteet Vinkkejä vanhemmille Päihteiden aiheuttamat terveysongelmat ovat vuosi vuodelta lisääntyneet. Mitä nuorempana päihteiden käyttö aloitetaan, sitä todennäköisemmin

Lisätiedot

Ajankohtaista Georg Henrik Wrede. Johtaja, nuorisotyön ja politiikanvastuualue

Ajankohtaista Georg Henrik Wrede. Johtaja, nuorisotyön ja politiikanvastuualue Ajankohtaista Georg Henrik Wrede Johtaja, nuorisotyön ja politiikanvastuualue 02953 30345 georghenrik.wrede@minedu.fi Uudistuksesta kysytty ja ehdotettu 1. Tavoitteet (2 ) 2. Nuorten määritelmä (3 ) 3.

Lisätiedot

TUPAKOINTI ENNEN JA NYT

TUPAKOINTI ENNEN JA NYT 1 TUPAKOINTI ENNEN JA NYT Alla näkyvät viivadiagrammit kertovat tupakkaa kokeilleiden ja päivittäin tupakoivien osuudet 12 18-vuotiaista nuorista vuosina 1981 2015. Vastatkaa viivadiagrammeja tulkitsemalla

Lisätiedot

Perustunteita. Ihmisellä on paljon erilaisia tunteita. Osa niistä on perustunteita.

Perustunteita. Ihmisellä on paljon erilaisia tunteita. Osa niistä on perustunteita. Perustunteita Ihmisellä on paljon erilaisia tunteita. Osa niistä on perustunteita. Perustunteita ovat: ilo, suru, pelko, viha, inho ja häpeä. Niitä on kaikilla ihmisillä. Ilo Ilon tunne on hyvä tunne.

Lisätiedot

Luuk.14:26-35. Kutsu Jumalan valtakuntaan

Luuk.14:26-35. Kutsu Jumalan valtakuntaan Luuk.14:26-35. Kutsu Jumalan valtakuntaan Tämän sunnuntain teema on " kutsu Jumalan valtakuntaan ". Päivän tekstissä Jeesus itse asiassa esittää kutsun Jumalan valtakuntaan, vaikka tuo kutsu kuulostaakin

Lisätiedot

RAY TUKEE BAROMETRIN KYSELYLOMAKE Rauman MTY Friski Tuult ry

RAY TUKEE BAROMETRIN KYSELYLOMAKE Rauman MTY Friski Tuult ry Tässä kyselyssä järjestötoiminta = Rauman Friski Tuult ry:n toiminta Kyselyitä lähetettiin marraskuussa yhdistyksen jäsenkirjeen mukana kappaletta. Kyselyn vastausprosentti oli, % JÄRJESTÖTOIMINTAAN OSALLISTUMINEN

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Jeesus parantaa sokean

Nettiraamattu lapsille. Jeesus parantaa sokean Nettiraamattu lapsille Jeesus parantaa sokean Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible for

Lisätiedot

Päihdeilmiö-rastirata. Tehtävien purku

Päihdeilmiö-rastirata. Tehtävien purku Päihdeilmiö-rastirata Tehtävien purku Rasti 1. Totta vai tarua päihteistä 1. Yli 90 % tupakoivista aikuisista on aloittanut tupakoinnin alaikäisenä. Totta. Lähes kaikki nykyisin tupakoivat aikuiset ovat

Lisätiedot

Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto

Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto LISÄÄ TURVALLISUUTTA JA TERVEYTTÄ SEKÄ TUOTTAVUUTTA TYÖPAIKOILLE EUROOPASSA Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto FI Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto Tervetuloa virastoon Työturvallisuus

Lisätiedot

Päihdeasenteet Hämeenlinnan seudulla v. 2015

Päihdeasenteet Hämeenlinnan seudulla v. 2015 Päihdeasenteet Hämeenlinnan seudulla v. 2015 Taustatiedot: 1. Sukupuoli * Mies Nainen 2. Ikä * 0-15 v. 15-17 v. 18-30 v. 31-45 v. 46-60 v. yli 60 v. Ympäristö 3. Käytetäänkö Hämeenlinnassa ja seutukunnissa

Lisätiedot

DES. Ohjeet: Nimi: Henkilötunnus: Täyttö-pvm: Osasto:

DES. Ohjeet: Nimi: Henkilötunnus: Täyttö-pvm: Osasto: 1 DES Nimi: Henkilötunnus: Täyttö-pvm: Osasto: / 200 Ohjeet: Tässä kyselylomakkeessa on 28 kysymystä kokemuksista, joita Sinulla saattaa ilmetä arkielämässäsi. Me olemme kiinnostuneita siitä, onko Sinulla,

Lisätiedot

Iloa ja kannustusta elintapoihin Miksi, miten ja kenelle? + Neuvokas perhe kortin käyttöharjoitus

Iloa ja kannustusta elintapoihin Miksi, miten ja kenelle? + Neuvokas perhe kortin käyttöharjoitus Iloa ja kannustusta elintapoihin Miksi, miten ja kenelle? + Neuvokas perhe kortin käyttöharjoitus Missä Neuvokas perhe työvälineet ja ideologia voivat auttaa ammattilaista? Asiakas ei ymmärrä miten tärkeä

Lisätiedot

2. KESKUSTELUN ALOITTAMINEN

2. KESKUSTELUN ALOITTAMINEN 1. KUUNTELEMINEN 1. Katso henkilöä, joka puhuu 2. Mieti, mitä hän sanoo 3. Odota omaa vuoroasi 4. Sano, mitä haluat sanoa 2. KESKUSTELUN ALOITTAMINEN 1. Tervehdi 2. Jutustele 3. Päättele, kuunteleeko toinen

Lisätiedot

VANHEMMAT JA RYHMÄN VASTUUHENKILÖT

VANHEMMAT JA RYHMÄN VASTUUHENKILÖT VANHEMMAT JA RYHMÄN VASTUUHENKILÖT Välitämme ja vastaamme lapsesta, asetamme rajat Ohjaamme lapsiamme omatoimisuuteen Pyrimme kasvattamaan lapsiamme terveisiin elämäntapoihin huom! Esimerkin voima :) Tarjoamme

Lisätiedot

SMOKEFREE- RASTIRATA OPETTAJAN OHJE. SmokeFree. SmokeFree. SmokeFree. SmokeFree. SmokeFree. SmokeFree

SMOKEFREE- RASTIRATA OPETTAJAN OHJE. SmokeFree. SmokeFree. SmokeFree. SmokeFree. SmokeFree. SmokeFree SMOKEFREE- RASTIRATA OPETTAJAN OHJE 1 Smokefree-rastirata on ensisijaisesti suunnattu 5. 6. luokkien opetukseen, mutta tehtävät soveltuvat myös yläkouluikäisille. Rastirata voidaan toteuttaa kokonaisuudessaan

Lisätiedot

Herään aikaisin aamulla herätyskellon pirinään. En jaksanut millään lähteä kouluun, mutta oli aivan pakko. En syönyt edes aamupalaa koska en olisi

Herään aikaisin aamulla herätyskellon pirinään. En jaksanut millään lähteä kouluun, mutta oli aivan pakko. En syönyt edes aamupalaa koska en olisi Akuliinan tarina Herään aikaisin aamulla herätyskellon pirinään. En jaksanut millään lähteä kouluun, mutta oli aivan pakko. En syönyt edes aamupalaa koska en olisi muuten kerennyt kouluun. Oli matikan

Lisätiedot

Miten tuen potilasta pääsemään eroon tupakasta? Sairaanhoitajat Jaana Kainulainen ja Tiina Julin. Tupakkariippuvuus

Miten tuen potilasta pääsemään eroon tupakasta? Sairaanhoitajat Jaana Kainulainen ja Tiina Julin. Tupakkariippuvuus Miten tuen potilasta pääsemään eroon tupakasta? Sairaanhoitajat Jaana Kainulainen ja Tiina Julin Tupakkariippuvuus Fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista riippuvuutta sisältävä oireyhtymä (F17, ICD-10) Tarkoitetaan

Lisätiedot

Jesaja näkee tulevaisuuteen

Jesaja näkee tulevaisuuteen Nettiraamattu lapsille Jesaja näkee tulevaisuuteen Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Jonathan Hay Kääntäjä: Anni Kernaghan Sovittaja: Mary-Anne S. Suomi Kertomus 27/60 www.m1914.org Bible for Children,

Lisätiedot

PERHEINTERVENTIO PÄIHDETYÖSSÄ. Toimiva lapsi & perhe menetelmät ammattilaisen arjen apuna 26.2.2008 Anne Ollonen

PERHEINTERVENTIO PÄIHDETYÖSSÄ. Toimiva lapsi & perhe menetelmät ammattilaisen arjen apuna 26.2.2008 Anne Ollonen PERHEINTERVENTIO PÄIHDETYÖSSÄ Toimiva lapsi & perhe menetelmät ammattilaisen arjen apuna 26.2.2008 Anne Ollonen - Toimiva lapsi&perhe menetelmäkoulutus syksy 06 kevät 07 Beardsleen perheinterventio, lapset

Lisätiedot

Interventiomateriaali sisältää. 1. Ohje rastiradan järjestäjälle Materiaalin käyttötarkoitus ja sisältö

Interventiomateriaali sisältää. 1. Ohje rastiradan järjestäjälle Materiaalin käyttötarkoitus ja sisältö 1 INTERVENTIOMATERIAALI YLÄKOULUIKÄISTEN VANHEMPAINILTAAN Tavoitteena huoltajien tietoisuuden lisääminen nuorten päihteiden käytöstä ja siihen liittyvistä tekijöistä. Interventiomateriaali sisältää 1.

Lisätiedot

Ehkäisevän päihdetyön laki ja toimintaohjelma tutuksi. Alueellinen päihdepäivä Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Jyväskylä

Ehkäisevän päihdetyön laki ja toimintaohjelma tutuksi. Alueellinen päihdepäivä Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Jyväskylä Ehkäisevän päihdetyön laki ja toimintaohjelma tutuksi Alueellinen päihdepäivä 26.10.2016 Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Jyväskylä Irmeli Tamminen YTM, LSSAVI 27.10.2016 1 Laki ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä

Lisätiedot

Seksuaalinen ahdistelu ja hyväksikäyttö

Seksuaalinen ahdistelu ja hyväksikäyttö Seksuaalinen ahdistelu ja hyväksikäyttö Seksuaalinen ahdistelu ja hyväksikäyttö tarkoittavat toisen ihmisen kiusaamista ja satuttamista seksuaalisesti. Seksuaalinen kiusaaminen kohdistuu intiimeihin eli

Lisätiedot

Potilasturvallisuutta taidolla- ohjelma

Potilasturvallisuutta taidolla- ohjelma Potilasturvallisuutta taidolla- ohjelma Laatu- ja potilasturvallisuus suunnitelma Olli Väisänen, LT Ylilääkäri THL POTILASTURVALLISUUS Terveydenhuollossa toimivien yksilöiden ja organisaation periaatteet

Lisätiedot

Ensimmäinen Johanneksen kirje 4. osa

Ensimmäinen Johanneksen kirje 4. osa Ensimmäinen Johanneksen kirje 4. osa 1 opettaja- Isak Penzev 21.0.3.2013 Jatkamme Johanneksen kirjeen tutkimista. Tämä oppitunti kuuluu opetussarjaan, jossa me tutkimme Uutta testamenttia. Kun me tutkimme

Lisätiedot

Kuolevan potilaan kohtaaminen. Heidi Penttinen, LT Syöpätautien erikoislääkäri, Syöpäkeskus, HUS Psykoterapeutti, YET

Kuolevan potilaan kohtaaminen. Heidi Penttinen, LT Syöpätautien erikoislääkäri, Syöpäkeskus, HUS Psykoterapeutti, YET Kuolevan potilaan kohtaaminen Heidi Penttinen, LT Syöpätautien erikoislääkäri, Syöpäkeskus, HUS Psykoterapeutti, YET Mikä tämän esityksen tavoite on? Saada neuvoja kuolevan ihmisen kohtaamiseen. Saada

Lisätiedot

Jyväskylän ammattiopiston järjestyssäännöt

Jyväskylän ammattiopiston järjestyssäännöt Jyväskylän ammattiopiston järjestyssäännöt Järjestyssääntöjä sovelletaan Jyväskylän ammattiopistossa (Laki ammatillisesta koulutuksesta 630/1998/35 ), johon kuuluvana pidetään opetuksen käytössä olevia

Lisätiedot

Ensitietoa skitsofreniasta Mitä skitsofrenia tarkoittaa?

Ensitietoa skitsofreniasta Mitä skitsofrenia tarkoittaa? Ensitietoa skitsofreniasta Mitä skitsofrenia tarkoittaa? Materiaali hoitosuhdekeskusteluihin Selkomukautus Ensitietoa skitsofreniasta Mitä skitsofrenia tarkoittaa? Opas on tehty Arjen mieli -hankkeessa,

Lisätiedot

10 yleistä hakukoneoptimointivirhettä

10 yleistä hakukoneoptimointivirhettä 10 yleistä hakukoneoptimointivirhettä Markus Ossi SEO Technician Klikkicom 2011-05-26 2 Henkilökuva Markus Ossi 32 vuotias ekonomi Tehnyt hakukoneoptimointia vuodesta 1998 Hakukoneoptimointiteknikk o Klikkicomissa

Lisätiedot

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja Leikkiä oppia liikkua harjoitella syödä nukkua terapia koulu päiväkoti kerho ryhmä haluta inhota tykätä jaksaa ei jaksa Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa,

Lisätiedot

Vanhempien alkoholinkäyttö ja lasten kokemat haitat

Vanhempien alkoholinkäyttö ja lasten kokemat haitat Vanhempien alkoholinkäyttö ja lasten kokemat haitat Marja Holmila 18.9.2012 Marja Holmila: Vanhempien ja aikuisten alkoholinkäyttö lapsen näkökulmasta 1 Esityksen rakenne 1. Päihteitä ongelmallisesti käyttävien

Lisätiedot

Dialogin missiona on parempi työelämä

Dialogin missiona on parempi työelämä VIMMA 6.6. 2013 Dialogin missiona on parempi työelämä Amis-Dialogi yhdisti yritykset ja opiskelijat vuoropuheluun rakentamaan yhdessä parempaa tulevaisuuden työtä. Amis-Dialogia tehtiin isolla porukalla

Lisätiedot

Muskarimessu: Hyvän paimenen matkassa

Muskarimessu: Hyvän paimenen matkassa Muskarimessu: Hyvän paimenen matkassa Lähdetään matkaan Tänään lähdetään hyvän paimenen matkaan. Aamulla paimen huomasi, että yksi hänen lampaistaan on kadoksissa. Tallella on 99 lammasta, mutta yksi,

Lisätiedot

Mielenterveysongelmien vaikutus omaisten vointiin

Mielenterveysongelmien vaikutus omaisten vointiin Mielenterveysongelmien vaikutus omaisten vointiin EUFAMI (European Federation of Family Associations of People w ith Mental Illness) 2014 Tutkimukseen osallistui 1111 omaista ympäri Eurooppaa, joista 48

Lisätiedot

SUOMALAISET JA KENKIEN EETTISYYS. Mielipidetutkimus suomalaisten tiedoista ja odotuksista koskien kenkien tuotannon eettisyyttä ja EU:ta

SUOMALAISET JA KENKIEN EETTISYYS. Mielipidetutkimus suomalaisten tiedoista ja odotuksista koskien kenkien tuotannon eettisyyttä ja EU:ta SUOMALAISET JA KENKIEN EETTISYYS Mielipidetutkimus suomalaisten tiedoista ja odotuksista koskien kenkien tuotannon eettisyyttä ja EU:ta JOHDANTO Suomalaiset ostavat 21 miljoonaa paria kenkiä vuosittain.

Lisätiedot

EOPH Elämä On Parasta Huumetta ry Livet Är Det Bästa Ruset rf

EOPH Elämä On Parasta Huumetta ry Livet Är Det Bästa Ruset rf Ehkäisevää päihdekasvatustyötä valtakunnallisesti Huumeneuvontapuhelin 9 4 ja nettineuvonta IRC-galleria, Habbo hotelli, Demi.fi, Vauva.fi ja Facebook Mobihubu kännykkäpelit Pelitaito projekti Päihdeilmiö

Lisätiedot

Global Mindedness kysely. Muuttaako vaihto-opiskelu opiskelijan asenteita? Kv päivät Tampere May- 14

Global Mindedness kysely. Muuttaako vaihto-opiskelu opiskelijan asenteita? Kv päivät Tampere May- 14 Global Mindedness kysely Muuttaako vaihto-opiskelu opiskelijan asenteita? Kv päivät Tampere 13.5. May- 14 Mistä olikaan kyse? GM mittaa, kuinka vastaajat suhtautuvat erilaisen kohtaamiseen ja muuttuuko

Lisätiedot

ZA4813. Flash Eurobarometer 233 (Young People and Drugs) Country Specific Questionnaire Finland

ZA4813. Flash Eurobarometer 233 (Young People and Drugs) Country Specific Questionnaire Finland ZA4813 Flash Eurobarometer 233 (Young People and Drugs) Country Specific Questionnaire Finland FL233 - Youth, attitudes and drugs D1. Sukupuoli [ÄLÄ KYSY - MERKITSE SOPIVIN] - [1]... Mies - [2]... Nainen

Lisätiedot

Eikev 5. Moos 7: 12-11: 25

Eikev 5. Moos 7: 12-11: 25 1 Eikev 5. Moos 7: 12-11: 25 Hepreankielisessä sanassa eikev on hyvin paljon tarkoitusta. Ensimmäinen tarkoitus on: johdonmukainen, askel askeleelta eteenpäin. Sana eikev tarkoittaa myös kantapäätä. Kaikkivaltias

Lisätiedot

Tehtävät. tunteisiin liittyvät tehtävät 1 8. Tunteet kehossani. ilo viha jännitys häpeä ahdistus onnellisuus

Tehtävät. tunteisiin liittyvät tehtävät 1 8. Tunteet kehossani. ilo viha jännitys häpeä ahdistus onnellisuus Tehtävät tunteisiin liittyvät tehtävät 1 8 1 Tunteet kehossani Kirjoita tai piirrä, missä seuraavassa listatut tunteet tuntuvat kehossasi ilo viha jännitys häpeä ahdistus onnellisuus Mukailtu lähde: mielenterveystalo.fi

Lisätiedot

Matkatyö vie miestä. Miehet matkustavat, vaimot tukevat

Matkatyö vie miestä. Miehet matkustavat, vaimot tukevat Matkatyö vie miestä 5.4.2001 07:05 Tietotekniikka on helpottanut kokousten valmistelua, mutta tapaaminen on silti arvossaan. Yhä useampi suomalainen tekee töitä lentokoneessa tai hotellihuoneessa. Matkatyötä

Lisätiedot

Kuka tekee arjen valinnat? Hyvää ikää kaikille seminaari Seinäjoki 18.9.2014 autismikuntoutusohjaaja Sanna Laitamaa

Kuka tekee arjen valinnat? Hyvää ikää kaikille seminaari Seinäjoki 18.9.2014 autismikuntoutusohjaaja Sanna Laitamaa Kuka tekee arjen valinnat? Hyvää ikää kaikille seminaari Seinäjoki 18.9.2014 autismikuntoutusohjaaja Sanna Laitamaa Erityistarpeita vai ihan vaan perusjuttuja? Usein puhutaan autismin kirjon ihmisten kohdalla,

Lisätiedot

Terveyden edistäminen osana terveydenhuollon laatutyötä

Terveyden edistäminen osana terveydenhuollon laatutyötä Terveyskeskusten ja sairaanhoitopiirin yhteistyöseminaari 18.10.2012 Terveyden edistäminen osana terveydenhuollon laatutyötä Veikko Kujala ja Leea Järvi, Perusterveydenhuollon yksikkö Terveyden edistäminen

Lisätiedot

Henkinen työsuojelu Pelastuslaitoksissa

Henkinen työsuojelu Pelastuslaitoksissa Henkinen työsuojelu Pelastuslaitoksissa Saku Sutelainen 20.4. Vierumäki 2 Työhyvinvointi tehdään yhdessä Työhyvinvoinnin edistäminen kuuluu sekä työnantajalle että työntekijöille. Työnantajan on huolehdittava

Lisätiedot

Arvoisat ministeri Suvi Lindén

Arvoisat ministeri Suvi Lindén Arvoisat ministeri Suvi Lindén, Juha Rehula ja Paula Risikko, eduskuntapuoleen puheenjohtajat, liikenne- ja viestintävaliokunnan sekä sosiaali- ja terveysvaliokunnan kansanedustaja 1.1.2003 tuli voimaan

Lisätiedot

The Adult Temperament Questionnaire (the ATQ, 77-item short form) AIKUISEN TEMPERAMENTTIKYSELY

The Adult Temperament Questionnaire (the ATQ, 77-item short form) AIKUISEN TEMPERAMENTTIKYSELY 2007 Mary K. Rothbart, D. E. Evans. All Rights Reserved. Finnish translation: Professor Katri Räikkönen-Talvitie and the Developmental Psychology Research Group, University of Helsinki, Finland The Adult

Lisätiedot

PUHUMISEN HARJOITUSTESTI. Tehtävä 1 KERTOMINEN

PUHUMISEN HARJOITUSTESTI. Tehtävä 1 KERTOMINEN PUHUMISEN HARJOITUSTESTI Tehtävä 1 KERTOMINEN Kerro, mitä teet, kun sinua jännittää. Sinulla on kaksi minuuttia aikaa miettiä, mitä sanot ja 1,5 minuuttia aikaa puhua. Aloita puhuminen, kun kuulet kehotuksen

Lisätiedot

Lapsen näkökulma hyvään hoitoon

Lapsen näkökulma hyvään hoitoon Lapsen näkökulma hyvään hoitoon Tiina Pelander TtT, SH Väitöskirja The Quality of Paediatric Nursing Care Children s Perspective 2008 https://oa.doria.fi/handle/10024/42602 MIKSI LASTEN NÄKÖKULMASTA? LASTEN

Lisätiedot

Kaikki hyöty irti terveydenhuoltolaista - hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Kaikki hyöty irti terveydenhuoltolaista - hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen Kaikki hyöty irti terveydenhuoltolaista - hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen Terveyskeskusten johdon neuvottelupäivät 10.2.2011 Kuntatalo Johtaja Taru Koivisto Sosiaali- ja terveysministeriö Hyvinvoinnin

Lisätiedot

Savuton työpaikka osa työhyvinvointia

Savuton työpaikka osa työhyvinvointia Savuton työpaikka osa työhyvinvointia Miksi savuton työpaikka? Kustannussäästöt Päivittäin tupakoiva aiheuttaa työnantajalle maltillisen arvion mukaan vuodessa keskimäärin 1 060 1 300 euron kustannukset

Lisätiedot

Kuka kaipaa alkoholin vapauttamista? #KenenEtu

Kuka kaipaa alkoholin vapauttamista? #KenenEtu Tätä mieltä suomalaiset oikeasti ovat alkoholin vapauttamisesta Kuka kaipaa alkoholin vapauttamista? #KenenEtu Kenen etu? Alkoholin saatavuuden lisäämistä perustellaan usein paitsi alkoholielinkeinon näkökulmilla,

Lisätiedot

ZA4811. Flash Eurobarometer 227 (Expectations of European Citizens Regarding the Social Reality in 20 Years' Time)

ZA4811. Flash Eurobarometer 227 (Expectations of European Citizens Regarding the Social Reality in 20 Years' Time) ZA4811 Flash Eurobarometer 227 (Expectations of European Citizens Regarding the Social Reality in 20 Years' Time) Country Specific Questionnaire Finland Flash Eurobarometer on The expectations and wishes

Lisätiedot

Savuton sairaala toimintaohjelma. 23.2.2015 Pirkanmaan sairaanhoitopiiri

Savuton sairaala toimintaohjelma. 23.2.2015 Pirkanmaan sairaanhoitopiiri Savuton sairaala toimintaohjelma 23.2.2015 Pirkanmaan sairaanhoitopiiri 1 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 2 SITOUTUMINEN... 2 TIEDOTTAMINEN... 3 KOULUTUS JA OHJAUS... 4 TUKI TUPAKOINNIN LOPETTAMISEKSI...

Lisätiedot

Murkkufoorumi - Vertaisryhmät nuorten vanhemmille. Johanna Syrjänen, Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry 19.2.2014 1

Murkkufoorumi - Vertaisryhmät nuorten vanhemmille. Johanna Syrjänen, Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry 19.2.2014 1 Murkkufoorumi - Vertaisryhmät nuorten vanhemmille 19.2.2014 1 Linkki-toiminta Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry:n Murkkuneuvola hanke (RAY-rahoitus 2011-2015) Tavoitteet: 1. 12-18 vuotiaiden lasten

Lisätiedot

MITÄ KUULUU NUORTEN OSALLISUUDELLE SATAKUNNASSA? POIMINTOJA NUORET LUUPIN ALLA HANKEAINEISTOSTA

MITÄ KUULUU NUORTEN OSALLISUUDELLE SATAKUNNASSA? POIMINTOJA NUORET LUUPIN ALLA HANKEAINEISTOSTA MITÄ KUULUU NUORTEN OSALLISUUDELLE SATAKUNNASSA? POIMINTOJA NUORET LUUPIN ALLA HANKEAINEISTOSTA Leena Haanpää Nuoret ja vaikuttaminen seminaari Rauma 24.1.2013 NUORET LUUPIN ALLA Hankkeen tavoitteet: -

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 Työllisyys- ja sosiaalivaliokunta 2004 6. kesäkuuta 2001 PE 305.694/1-21 TARKISTUKSET 1-21 LAUSUNTOLUONNOS: Jean Lambert (PE 305.694) YHTEISÖN MAAHANMUUTTOPOLITIIKKA Päätöslauselmaesitys

Lisätiedot

AJOTERVEYDEN ARVIOINTI

AJOTERVEYDEN ARVIOINTI AJOTERVEYDEN ARVIOINTI PÄIHDELÄÄKÄRIN NÄKÖKULMASTA MONEN TEKIJÄN TASAPAINOILUA Poliisiammattikorkeakoulu 26.10.2016 Reijo Laitinen Psykiatrian erikoislääkäri A-klinikkasäätiö Sisä-Suomen palvelualue Hämeenlinna,

Lisätiedot

1. Kuinka usein olet osallistunut 12 viime kuukauden aikana sen järjestön toimintaan, josta sait tämän kyselyn?

1. Kuinka usein olet osallistunut 12 viime kuukauden aikana sen järjestön toimintaan, josta sait tämän kyselyn? 1. Kuinka usein olet osallistunut 12 viime kuukauden aikana sen järjestön toimintaan, josta sait tämän kyselyn? o 3 kertaa viikossa tai useammin o 1 3 kertaa viikossa o 1 3 kertaa kuukaudessa o Harvemmin

Lisätiedot

Selvä Pyton. Mitä saisi olla? Vuoden ikäiselle tulisi. Selvä. Pistetään pussi tuota, ja joku pieni namupala aikuisillekin.

Selvä Pyton. Mitä saisi olla? Vuoden ikäiselle tulisi. Selvä. Pistetään pussi tuota, ja joku pieni namupala aikuisillekin. O-oletko sä masa? Riippuu kuka kysyy. Mammakerholaiset vinkkasivat, että täältä saisi kamaa. Sitten mennään sinisellä unella. Lapsi todennäköisesti herää kerran tai pari, mutta sammuu kyllä kuin saunalyhty.

Lisätiedot

TIEDOTE Järjestöt: Tullitilastojen läpinäkyvyys auttaisi kitkemään pakkotyötä

TIEDOTE Järjestöt: Tullitilastojen läpinäkyvyys auttaisi kitkemään pakkotyötä TIEDOTE 14.6.2016 1 Järjestöt: Tullitilastojen läpinäkyvyys auttaisi kitkemään pakkotyötä Pakkotyöllä valmistettuja tuotteita voi olla myynnissä suomalaisissa kaupoissa ja ravintoloissa. Yrityskohtaisten

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Maanviljelijä ja kylvösiemen

Nettiraamattu lapsille. Maanviljelijä ja kylvösiemen Nettiraamattu lapsille Maanviljelijä ja kylvösiemen Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: M. Maillot; Lazarus Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children

Lisätiedot

RAY TUKEE BAROMETRI 1. Kuinka usein olet osallistunut 12 viime kuukauden aikana sen järjestön toimintaan, josta sait tämän kyselyn?

RAY TUKEE BAROMETRI 1. Kuinka usein olet osallistunut 12 viime kuukauden aikana sen järjestön toimintaan, josta sait tämän kyselyn? RAY TUKEE BAROMETRI 1. Kuinka usein olet osallistunut 12 viime kuukauden aikana sen järjestön toimintaan, josta sait tämän kyselyn? 1 3 kertaa viikossa tai useammin 2 1-3 kertaa viikossa 3 1-3 kertaa kuukaudessa

Lisätiedot

Voit itse päättää millaisista tavaroista on kysymys (ruoka, matkamuisto, CD-levy, vaatteet).

Voit itse päättää millaisista tavaroista on kysymys (ruoka, matkamuisto, CD-levy, vaatteet). Kirjoittaminen KESKITASO Lyhyet viestit: 1. Ystäväsi on lähtenyt lomamatkalle ja pyytänyt sinua kastelemaan hänen poissa ollessaan kukat. Kun olet ystäväsi asunnossa, rikot siellä vahingossa jonkin esineen.

Lisätiedot

Lastensuojelullisen Huolen Arvioinnin Työväline VANHEMMAN JA PERHEEN ELÄMÄNTILANNE

Lastensuojelullisen Huolen Arvioinnin Työväline VANHEMMAN JA PERHEEN ELÄMÄNTILANNE Lastensuojelullisen Huolen Arvioinnin Työväline VANHEMMAN JA PERHEEN ELÄMÄNTILANNE Valma-hanke 2004-2005 Lastensuojelullisen huolen arvioinnin työväline on kokonaisuudessaan tarkoitettu välineeksi silloin

Lisätiedot

Nuuskan myyminen on Suomessa laitonta

Nuuskan myyminen on Suomessa laitonta TOSITIETOA Nuuska Nuuskan myyminen on Suomessa laitonta Nuuska on haitallista. Tämän vuoksi nuuskan myyminen elinkeinotoiminnassa on laitonta Suomessa ja muualla Euroopan unionissa, Ruotsia lukuun ottamatta.

Lisätiedot

Laki ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä (523/2015) Elina Kotovirta, neuvotteleva virkamies, VTT Tupakka ja terveys -päivät

Laki ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä (523/2015) Elina Kotovirta, neuvotteleva virkamies, VTT Tupakka ja terveys -päivät Laki ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä (523/2015) Elina Kotovirta, neuvotteleva virkamies, VTT Tupakka ja terveys -päivät Miksi EPT-laki? Perustuslaki: Julkisen vallan tulee edistää väestön terveyttä

Lisätiedot

Banana Split -peli. Toinen kierros Hyvin todennäköisesti ryhmien yhteenlaskettu rahasumma on suurempi kuin 30 senttiä. Ryhmien

Banana Split -peli. Toinen kierros Hyvin todennäköisesti ryhmien yhteenlaskettu rahasumma on suurempi kuin 30 senttiä. Ryhmien Banana Split -peli Tavoite Esitellä banaanin tuotantoketju (mitä banaanille tapahtuu ennen kuin se on kuluttajalla) ja keskustella kuka saa mitä banaanin hinnasta. Kuinka peliä pelataan Jaa ryhmä viiteen

Lisätiedot

Laki. rikoslain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 8 päivänä toukokuuta 2015

Laki. rikoslain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 8 päivänä toukokuuta 2015 Laki rikoslain muuttamisesta Annettu Helsingissä 8 päivänä toukokuuta 2015 Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan rikoslain (39/1889) 6 luvun 5, 17 luvun 1 a, 8 a :n 2 kohta ja 18 a :n 1 momentin 4

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Jeesus ruokkii 5000 ihmistä

Nettiraamattu lapsille. Jeesus ruokkii 5000 ihmistä Nettiraamattu lapsille Jeesus ruokkii 5000 ihmistä Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible

Lisätiedot

Oppilashuolto. lasten ja nuorten hyvinvointia varten

Oppilashuolto. lasten ja nuorten hyvinvointia varten Oppilashuolto lasten ja nuorten hyvinvointia varten Oppilashuolto Oppilashuolto on oppilaiden fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtimista. Oppilashuolto kuuluu kaikille kouluyhteisössä

Lisätiedot

Kuinka usein käytät seuraavia aineita

Kuinka usein käytät seuraavia aineita Huumeiden käytön kartoitus ja hoitomotivaatio - DUDITE Asiakastunniste: Kuinka usein käytät seuraavia aineita (ks.dudit-huumeluettelo [1]) En koskaan Kokeillut Kerran 2-4 kertaa yhden tai kuussa tai kuussa

Lisätiedot

Turvallista matkaa? Kampanja pakolaisten ja siirtolaisten oikeuksien puolesta.

Turvallista matkaa? Kampanja pakolaisten ja siirtolaisten oikeuksien puolesta. Päivätyökeräys 2016 2017 Turvallista matkaa? Kampanja pakolaisten ja siirtolaisten oikeuksien puolesta. Tällä hetkellä Maailmassa on yli 60 miljoonaa ihmistä, jotka ovat joutuneet jättämään kotinsa hakeakseen

Lisätiedot

Anna-Kaisa Ikonen Työllisyysfoorumin avauspuhe: Tampereella 5.6.2015. Arvoisa seminaariväki, Tervetuloa tämän vuoden työllisyysfoorumiin!

Anna-Kaisa Ikonen Työllisyysfoorumin avauspuhe: Tampereella 5.6.2015. Arvoisa seminaariväki, Tervetuloa tämän vuoden työllisyysfoorumiin! Anna-Kaisa Ikonen Työllisyysfoorumin avauspuhe: Tampereella 5.6.2015 Arvoisa seminaariväki, Tervetuloa tämän vuoden työllisyysfoorumiin! Hienoa nähdä täällä näin paljon osanottajia. Päivän teemana on Kuohuntaa

Lisätiedot

NUORTEN OSALLISUUS. Seija Saalismaa projektikoordinaattori. Lasten Kaste- Lappi ja Kuusamo

NUORTEN OSALLISUUS. Seija Saalismaa projektikoordinaattori. Lasten Kaste- Lappi ja Kuusamo NUORTEN OSALLISUUS LASTENSUOJELUN KEHITTÄJÄNÄ Seija Saalismaa projektikoordinaattori 1 Lainsäädäntö velvoittaa lasten ja nuorten osallisuuteen 2 Perustuslain 6 3 mom. määrää, että lapsia on kohdeltava

Lisätiedot

Psykologinen tutkimus päihteiden vaikutuksesta opiskeluun

Psykologinen tutkimus päihteiden vaikutuksesta opiskeluun Psykologinen tutkimus päihteiden vaikutuksesta opiskeluun Tekijät: Kristian Lehtiniittu, Linda Törnström, Julia Meritähti Esityspäivä: 5.2.2016 Psykologia kurssi 7 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto 1 1.1

Lisätiedot

Tietokilpailu 4 Tunnistammeko koulussa tapahtuvat rikokset

Tietokilpailu 4 Tunnistammeko koulussa tapahtuvat rikokset Tietokilpailu 4 Tunnistammeko koulussa tapahtuvat rikokset Tähän tietokilpailuun on kerätty kysymyksiä kouluissa tapahtuvien rikosten tunnistamisesta ja rikosprosessiin liittyen. Tietokilpailun voi pitää

Lisätiedot

Vainoajan tie saarnaajaksi

Vainoajan tie saarnaajaksi Nettiraamattu lapsille Vainoajan tie saarnaajaksi Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2007 Bible

Lisätiedot

KESÄYRITTÄJÄN KÄSIKIRJA 2016

KESÄYRITTÄJÄN KÄSIKIRJA 2016 KESÄYRITTÄJÄN KÄSIKIRJA 2016 Kuinka asiat tapahtuvat? MIKÄ ON KESÄYRITTÄJÄ? Kesäyrittäjä-ohjelma on luotu nuorille toisten nuorten toimesta, opettamaan yrittäjämäistä toimintaa ja oma-aloitteisuutta. Projektin

Lisätiedot

Haluaisin mennä nukkumaan Verbi + verbi + verbi

Haluaisin mennä nukkumaan Verbi + verbi + verbi Verbien rektioita Haluaisin mennä nukkumaan Verbi + verbi + verbi Jos lauseessa on useita verbejä, missä muodossa 2. tai 3. verbi ovat? -Jos lauseessa on useita verbejä peräkkäin, 1. verbi taipuu normaalisti,

Lisätiedot

Pelot vaikuttavat myös aikuisen elämään. Ne voivat olla tiettyjen käyttäytymismalliemme taustalla eikä aina mitenkään tiedostettuja asioita.

Pelot vaikuttavat myös aikuisen elämään. Ne voivat olla tiettyjen käyttäytymismalliemme taustalla eikä aina mitenkään tiedostettuja asioita. Järvenpää 1.2.2009 Saarna Joh 6: 16-21 Älä pelkää, älkää pelätkö! Joku on laskenut että Raamatussa on nämä lauseet 365 kertaa. Jokaiselle päivälle riittää siis oma älä pelkää -lause. Äsken kuullussa evankeliumitekstissä

Lisätiedot

NIMENI ON: Kerro, millaisista asioista pidät? Minusta on mukavaa, kun: Jos olisin väri, olisin: Tulen iloiseksi siitä, kun:

NIMENI ON: Kerro, millaisista asioista pidät? Minusta on mukavaa, kun: Jos olisin väri, olisin: Tulen iloiseksi siitä, kun: Lapsen oma KIRJA Lapsen oma kirja Työkirja on tarkoitettu lapsen ja työntekijän yhteiseksi työvälineeksi. Lapselle kerrotaan, että hän saa piirtää ja kirjoittaa kirjaan asioita, joita hän haluaa jakaa

Lisätiedot