Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (33) Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta Kokoustiedot. Aika keskiviikko klo 18:00-19:15

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (33) Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta 15.04.2015. Kokoustiedot. Aika 15.04.2015 keskiviikko klo 18:00-19:15"

Transkriptio

1 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (33) Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 18:00-19:15 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Heikki Laine, puheenjohtaja Veli Jalonen, varapuheenjohtaja Suvi Heiniola Tuija Hyytiä Seppo Kalliotie Anneli Kiiski Kari Kurila Leila Myllyoja Anu Parantainen Jari Pulkkinen Niina Puoskari Timo Konttinen Ari Rusi Anne Sinilaakso Eila Varjo Muut saapuvilla olleet Juha Sandberg, Sosiaali- ja terveyskeskus Markku Liimatainen esittelijä pöytäkirjanpitäjä Asiat Allekirjoitukset Heikki Laine puheenjohtaja Markku Liimatainen pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Raisio, Seppo Kalliotie Leila Myllyoja Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Raisio, Markku Liimatainen Pöytäkirjanpitäjä

2 Raision kaupunki Pöytäkirja 2 (33) Käsitellyt asiat Nro Liite Otsikko Sivu 1 49 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Kahden pöytäkirjantarkastajan valitseminen Esityslistan hyväksyminen Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan ilmoitusasiat Lääkinnällisen kuntoutuksen palvelutarpeen arviointi ja ostopalveluosoitusten tekijät 6 54 Sosiaalihuoltolain mukainen liikkumista tukeva sosiaalipalvelu Oikaisu lautakunnan päätökseen liittyen omaishoidon sijaishoidon asiakasmaksuun 8 56 Intime-raportti talousarvion toteutumisesta Muutoksia vuoden 2015 menotositteiden hyväksyjiin ja asiatarkastajiin Vanhusneuvoston sihteerin nimeäminen Kuntalain mukaiset otto-oikeuden alaiset viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat sosiaali- ja terveyskeskuksessa Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset Ohjaaja Minna Tammen tehtäväkohtaisen palkan määräaikainen korotus Toimeentulotuen käsittelyaikojen valvonta Virkavapaan myöntäminen johtava sosiaalityöntekijä Leena Lahdelle Muutoksenhaku Esitys päihdepalveluiden kehittämiseksi Salainen asia (sidotaan eri kirjaan) Muutoksenhakuohje pöytäkirjaan

3 Raision kaupunki Pöytäkirja 3 (33) 49 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Päätösehdotus Päätös Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4 Raision kaupunki Pöytäkirja 4 (33) 50 Kahden pöytäkirjantarkastajan valitseminen Päätösehdotus Päätös Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta valitsee tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Seppo Kalliotien ja Leila Myllyojan. Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

5 Raision kaupunki Pöytäkirja 5 (33) 51 Esityslistan hyväksyminen Päätösehdotus Päätös Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta käsittelee asiat laaditun esityslistan mukaisessa järjestyksessä. Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. Lisäksi asiana 13 päätettiin käsitellä ohjaaja Minna Tammen tehtäväkohtaisen palkan määräaikainen korotus, asiana 14 toimeentulotuen käsittelyaikojen valvonta, asiana 15 virkavapaan myöntäminen johtava sosiaalityöntekijä Leena Lahdelle ja asiana 16 esitys päihdepalvelujen kehittämisestä.

6 Raision kaupunki Pöytäkirja 6 (33) Asianro 124/ / Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan ilmoitusasiat Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg : Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan tietoon saatetaan seuraavat ilmoitusluontoiset asiat: 1. Sosiaali- ja terveysjohtajan ajankohtaiskatsaus (suullinen) 2. Kaupunginvaltuuston pöytäkirjaote Teknisen toimen ja sosiaali- ja terveyskeskuksen johtosäännön päivitys 3. Euroopan sosiaalirahasto ja Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus - Päätös Varsinais-Suomen VALO valmennuksesta 4. Sosiaali- ja terveysministeriö - Kuntainfo 4/2015 Uuteen sosiaalihuoltolakiin liittyvät muutokset sosiaali- ja terveydenhuollossa 5. Markkinaoikeus - Päätös Muuttohaukat Oy:n julkista hankintaa koskevaan valitukseen 6. Aluehallintovirasto - Ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelutoiminnan alkamisesta ja Lupa yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen / Hammaslääkäripalvelu Jussi Tuomi Oy - Päätös yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskevan luvan muuttamisesta / muutosloki Turku Ay - Päätös yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskevan luvan muuttamisesta / Sunborn Saga Oy - Ilmoitus yksityisten sosiaalipalvelujen tuottamisesta / Suomen Palvelutekniikka - Päätös ilmoituksenvaraisten yksityisten sosiaalipalvelujen rekisteröinnin laajennuksesta ja vastuuhenkilön muutoksesta / Profiam Oy - Ilmoitus yksityisen sosiaalihuollon palvelujen lopettamisesta / Koti Kumppanit Oy

7 Raision kaupunki Pöytäkirja 7 (33) - Ilmoitus yksityisten sosiaalipalvelujen tuottamisesta / V-S Hoitopalvelut Oy 7. Valvira - Ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan toimipaikan lopettamisesta / Esperi Senioripoliklinikka Oy - Ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelujen lopettamisesta / Esperi Senioripoliklinikka Oy 8. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri - hallituksen kokouksen pöytäkirja 9. Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymä, - hallituksen kokousten ja pöytäkirjat. Päätösehdotus Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta päättää merkitä ilmoitusasiat tiedokseen. Päätös Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

8 Raision kaupunki Pöytäkirja 8 (33) Asianro 362/ / Lääkinnällisen kuntoutuksen palvelutarpeen arviointi ja ostopalveluosoitusten tekijät Kuntoutuspalveluiden osastonhoitaja Tiina Virtanen ja johtava ylilääkäri Arto Raassina : Kunta vastaa potilaan lääkinnällisen kuntoutuksen suunnittelusta siten, että kuntoutus muodostaa yhdessä tarpeenmukaisen hoidon kanssa toiminnallisen kokonaisuuden. Kunta vastaa lisäksi kuntoutuspalvelun ohjauksesta ja seurannasta sekä nimeää potilaalle tarvittaessa kuntoutuksen yhdyshenkilön. Terveydenhuoltolaissa ( /1326) on 29 lääkinnällisestä kuntoutuksesta: Lääkinnällinen kuntoutus Kunnan on järjestettävä potilaan sairaanhoitoon liittyvä lääkinnällinen kuntoutus. Lääkinnälliseen kuntoutukseen kuuluu: 1) kuntoutusneuvonta ja kuntoutusohjaus; 2) potilaan toiminta- ja työkyvyn sekä kuntoutustarpeen arviointi; 3) kuntoutustutkimus, jonka avulla selvitetään potilaan kuntoutusmahdollisuuksia; 4) toimintakyvyn parantamiseen ja ylläpitämiseen tähtäävät terapiat sekä muut tarvittavat kuntoutumista edistävät toimenpiteet; 5) apuvälinepalvelut; 6) sopeutumisvalmennus; 7) 1 6 kohdassa tarkoitetuista tarpeellisista toimenpiteistä koostuvat kuntoutusjaksot laitos- tai avohoidossa. Kunta vastaa potilaan lääkinnällisen kuntoutuksen suunnittelusta siten, että kuntoutus muodostaa yhdessä tarpeenmukaisen hoidon kanssa toiminnallisen kokonaisuuden. Lääkinnällisen kuntoutuksen tarve, tavoitteet ja sisältö on määriteltävä kirjallisessa yksilöllisessä kuntoutussuunnitelmassa. Kunta vastaa lisäksi kuntoutuspalvelun ohjauksesta ja seurannasta sekä nimeää potilaalle tarvittaessa kuntoutuksen yhdyshenkilön. Kunnalla ei ole velvollisuutta järjestää 1 momentissa tarkoitettua kuntoutusta, jos lääkinnällisen kuntoutuksen järjestäminen on Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain (566/2005) 9 :n perusteella Kansaneläkelaitoksen tehtävänä. Kunnan on kuitenkin järjestettävä kuntoutussuunnitelmassa määritelty lääkinnällinen kuntoutus, jos kuntoutuksen järjestämis- ja kustannusvastuu ei selkeästi ole osoitettavissa. Jos järjestämis- ja kustannusvastuu kuuluu kuitenkin Kansaneläkelaitokselle, on sen suoritettava kunnalle kuntoutuksen toteuttamisesta aiheutuneet kustannukset.

9 Raision kaupunki Pöytäkirja 9 (33) Mitä 1 momentissa on säädetty lääkinnällisestä kuntoutuksesta, ei sovelleta apuvälineiden hankkimisesta, niiden käytön opetuksesta, huollosta ja uusimisesta aiheutuviin kustannuksiin, jos apuvälineen tarve perustuu tapaturmavakuutuslain (608/1948), maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain (1026/1981), sotilasvammalain (404/1948), liikennevakuutuslain (279/1959) tai näitä vastaavan aikaisemman lain mukaiseen vahinkoon tai ammattitautiin. Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä apuvälineiden käyttöön luovutuksen perusteista. Lääkinnällisen kuntoutuksen toteutuksesta vastaa Raisiossa kuntoutuksen tulosyksikkö. Lääkinnällisen kuntoutuksen terapioita, toimenpiteitä sekä apuvälinehankintoja toteutetaan osin tai kokonaan ostopalveluna. Kuntoutuksen tarvearvio, tavoitteet ja suunnitelma sekä apuvälineprosessi on toteutettava aina yksilöllisesti ja yhdessä potilaan kanssa, jonka perusteella tehdään tarvittaessa ostopalveluosoitus yksityiselle palvelun tuottajalle. Ostopalveluosoituksia ovat tehneet psykiatri Kristiina Kallio-Soukainen, diabeteshoitaja Solveig Tikka, kehitysneuvolan lääkäri Riikka Sihvo, osastonhoitaja Tiina Virtanen ja edellisen sijaisena toimintaterapeutti Ulla Voutilainen sekä Ruskon alueen ylilääkäri Leena Passi. Ostopalveluosoitusten asiakasmäärät vuonna 2014 (suluissa vuoden 2013 määrät): Raisio Rusko - apuvälinepalvelut 484 (453) - fysioterapia, toimintaterapia ja lymfaterapia 7 (7) - puheterapia 5 (3) - diabeetikon jalkojen hoito 183 (147) - psykoterapia 3 (3) - kehitysneuvola 18 (33) - fysioterapia, toimintaterapia, lymfaterapia 42 (20) - puheterapia 8 (9) - diabeetikon jalkojen hoito 23 (12) - psykoterapia 0 (0) - kehitysneuvola 3 (10) Lääkinnällisen kuntoutuksen kustannukset olivat vuonna 2014: - palvelujen ostot euroa Raisio ja Rusko yhteensä - apuvälinepalvelut euroa Raisio. Rusko kuuluu alueelliseen apuvälineyksikköön. Lääkinnällisen kuntoutuksen palveluja tarvitaan yhä enemmän asiakasmäärien lisääntyessä. Määrän odotetaan edelleen lisääntyvän ikääntyvän väestön määrän lisääntyessä. On tarve tarkistaa ja lisätä lääkinnällisen kuntoutuksen palvelutarpeen arvioinnin ja ostopalveluosoitusten tekijöitä. Alla ehdotus, johon on lisätty uusina tekijöinä uusi psykiatri, toinen diabeteshoitaja ja apuvä-

10 Raision kaupunki Pöytäkirja 10 (33) linelainaamon kuntohoitaja. Päätösoikeus liittyy tehtävään, joten tehtävää hoitavan henkilön vaihtuessa ei päätöstä tarvitse muuttaa. Raisio Rusko - psykoterapia: päihde- ja mielenterveysyksikön psykiatri (psykiatri Taina Lehtonen) - diabeetikon jalkojen hoito: terveysaseman diabeteshoitajat (sh Solveig Tikka ja sh Jaana Murtonen) - kehitysneuvolan lääkäripalvelut: kehitysneuvolaan nimetty lääkäri (tkl Riikka Sihvo) - muu kuntoutus: kuntoutuksen osastonhoitaja (oh Tiina Virtanen) - apuvälinehankinnat: kuntoutuksen osastonhoitaja (oh Tiina Virtanen), toimintaterapeutti (tt Ulla Voutilainen), apuvälinelainaamon kuntohoitaja (kh Pirkko Raninen) - kielteiset päätökset esitellään johtavalle ylilääkärille, joka tekee lopullisen päätöksen. - Ruskon lääkinnällisen kuntoutuksen päätökset tekee Ruskon alueen ylilääkäri (ylilääkäri Leena Passi) Päätösehdotus Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta päättää lääkinnällisen kuntoutuksen palvelutarpeen arvioinnin ja ostopalveluosoitusten tekijät alla olevan mukaisesti. Raisio Rusko - psykoterapia: päihde- ja mielenterveysyksikön psykiatri - diabeetikon jalkojen hoito: terveysaseman diabeteshoitajat - kehitysneuvolan lääkäripalvelut: kehitysneuvolaan nimetty lääkäri - muu kuntoutus: kuntoutuksen osastonhoitaja - apuvälinehankinnat: kuntoutuksen osastonhoitaja, toimintaterapeutti ja apuvälinelainaamon kuntohoitaja - kielteiset päätökset esitellään johtavalle ylilääkärille, joka tekee lopullisen päätöksen. - Ruskon lääkinnällisen kuntoutuksen päätökset tekee Ruskon alueen ylilääkäri.

11 Raision kaupunki Pöytäkirja 11 (33) Päätös Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. Tiedoksi Tiina Virtanen, Terveyspalvelut

12 Raision kaupunki Pöytäkirja 12 (33) Asianro 404/05.00/ Sosiaalihuoltolain mukainen liikkumista tukeva sosiaalipalvelu Sosiaalityönjohtaja Arja Iho : Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu on asiakkaan palvelutarpeen arvion perusteella myönnettävä sosiaalipalvelu sellaisten asiakkaiden asiointimatkoja varten, jotka eivät pysty käyttämään joukkoliikennepalveluita heikon liikuntakyvyn ja sairauksien vuoksi vaan tarvitsevat taksia voidakseen käydä kaupassa, apteekissa, vierailuilla, hautausmaalla tms. Kuljetuspalvelua myönnetään asiakkaan tarpeen mukaan joko saattajalla tai ilman saattajaa. Asiakas maksaa taksimatkasta julkisen liikenteen taksan mukaisen maksun. Uudistetun sosiaalihuoltolain mukainen liikkumista tukeva sosiaalipalvelu perustuu asiakkaan palvelutarpeeseen, jota ei voi enää sitoa ehdottomiin tulorajoihin. On kuitenkin tarpeen luoda ohjeellisia linjauksia, joiden perusteella kuljetuspalvelua myönnetään. Matkoja myönnetään tavanomaisesti 8 yhdensuuntaista matkaa kuukaudessa. Tulorajat/myönnetyt matkat on tarkoituksenmukaista porrastaa: matkoja /kk yksin asuvalla /kk pariskunnalla Tulorajat ja matkojen määrä ovat ohjeelliset. Lopullinen päätös tehdään asiakkaan palvelutarpeen arvion perusteella (Tuen tarpeen perusteella järjestettävät sosiaalipalvelut 14, kohta 9). Päätösehdotus Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg Sosiaali- ja terveyspalveluiden lautakunta päättää hyväksyä edellä esitetyn, porrastetun liikkumista tukevan palvelun linjaukset Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alueella. Päätös Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

13 Raision kaupunki Pöytäkirja 13 (33) Asianro 364/ / Oikaisu lautakunnan päätökseen liittyen omaishoidon sijaishoidon asiakasmaksuun Johtava hoitaja Sari Tanninen : Omaishoitajalla on oikeus pitää vapaata vähintään kolme vuorokautta sellaista kalenterikuukautta kohti, jonka aikana hän on yhtäjaksoisesti tai vähäisin keskeytyksin sidottu omaishoidettavan hoitoon ympärivuorokautisesti tai jatkuvasti päivittäin. Lakiin omaishoidon tuesta (4 a ) tehtiin lisäys vuonna 2011 ( /318), jonka mukaan kunta voi järjestää omaishoitajan vapaan tai muun tilapäisen poissaolon ajaksi tarvittavan sijaishoidon tekemällä 3 :n 3 kohdassa säädetyt edellytykset täyttävän henkilön kanssa toimeksiantosopimuksen, jolla tämä sitoutuu huolehtimaan sijaishoidosta. Sijaishoito voidaan järjestää edellä tarkoitetulla tavalla, jos omaishoitaja suostuu siihen. Lisäksi edellytyksenä on, että järjestely toteutetaan ottamalla huomioon hoidettavan henkilön mielipide ja että järjestely arvioidaan hoidettavan henkilön edun mukaiseksi. Toimeksiannolla hoidettavassa sijaishoidossa kunta tekee sijaishoitajan kanssa toimeksiantosopimuksen. Toimeksiantosopimuksessa sovitaan sijaishoitajalle maksettavan hoitopalkkion määrä ja maksutapa. Kunta päättää sijaishoitajalle maksettavan palkkion määräytymisperusteista. Palkkion määrä ei ole sidoksissa omaishoitajalle maksettaviin palkkioihin. Raisiossa sijaishoitajalle maksetaan 50 päivässä. Omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikaisesta sijaishoidosta, joka korvaa omaishoitajan antamaa hoitoa ja huolenpitoa, kunta voi periä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulaissa (734/1992) säädetyn maksun. Vuosina maksu on enintään 11,30 vuorokaudessa. Vuosina maksu oli 10,60 kuukaudessa. Raision sosiaali- ja terveyspalveluiden lautakunnalle on esitetty , että kunta perii sijaishoidon asiakasmaksun omaishoitajalta. Lautakunta on hyväksynyt esityksen. Asiakasmaksulain mukaan asiakasmaksu kuuluu periä omaishoidettavalta, ei omaishoitajalta (734/ b). Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alueella on tehty alkaen noin 50 toimeksiantosopimusta eri sijaishoitajan kanssa ja näin ollen noin 50 omaishoitajalta on peritty asiakasmaksu, joka olisi kuulunut periä omaishoidettavalta. Virheen korjaamiseksi jokaiselle omaishoitajalle ja omaishoidettavalle, jotka ovat käyttäneet toimeksiantosopimusta hoidettavan sijaishoidossa, tullaan lähettämään kirje. Kirjeessä on ohjeistus, miten virhe on mahdollista saada kor-

14 Raision kaupunki Pöytäkirja 14 (33) jattua. Käytännössä virheen korjaaminen tarkoittaa sitä, että omaishoitajalle palautetaan tietty määrä euroja ja sama summa peritään omaishoidettavalta. Jos omaishoitaja ja omaishoidettava eivät koe tarvetta korjaavalle toimenpiteelle, on myös mahdollista, että maksuihin liittyviä korjaavia toimenpiteitä ei tehdä (omaishoitaja on esim. avio- tai avopuoliso). Jos omaishoidon lakisääteiset vapaapäivät on järjestetty lyhytaikaisella hoidolla (intervalli), maksu hoidosta on mennyt omaishoidettavalle. Päätösehdotus Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg Sosiaali- ja terveyspalveluiden lautakunta päättää, että tehty päätös oikaistaan niin, että omaishoidon sijaishoidosta omaishoidettavalta peritään jatkossa asiakasmaksulain mukainen asiakasmaksu. - Virheen oikaisemiseksi omaishoitajalle ja omaishoidettavalle tullaan lähettämään ohjeistettu kirje. Päätös Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. Tiedoksi Tarja Astermo Minna Salonen Anne Ahonen Nina Kjeldsen Pirjo Jalonen Sirpa Lehtola Leena Koskikallio, Sosiaali- ja terveyskeskuksen hallintopalvelut

15 Raision kaupunki Pöytäkirja 15 (33) Asianro 114/ / Intime-raportti talousarvion toteutumisesta Talouspäällikkö Markku Liimatainen : Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan toimintakulut olivat ,97. Kulujen toteutuma-asteeksi muodostui 15,9 %. Toimintatuotot olivat ,98. Toteutuma-aste jäi 13,6 %:iin. Nettotoimintakuluiksi muodostui ,99 ja ne alittivat talousarvion ,01 (toteutuma-aste 16,8 %). Palveluittain talousarvion nettotoimintakulujen toteutuma-asteet olivat seuraavat: Palvelu Tot.aste ta:sta - Aikuispsykososiaaliset palvelut 17,2 % - Aikuissosiaalityö 24,7 % - Erikoissairaanhoito 16,9 % - Hallintopalvelut 16,5 % - Hoito- ja hoivapalvelut 15,6 % - Kuntoutuspalvelut 17,8 % - Perhepalvelut 16,5 % - Suun terveydenhuolto 14,7 % - Työterveyshuolto ,0 % - Vammaispalvelut 16,4 % - Vastaanottopalvelut 14,4 % Intime-raportti seuraa oheismateriaalina. Oheismateriaali 1 Intimeraportti pdf 2 Talousarvioseuranta pdf 3 Toteutumisvertailu pdf Päätösehdotus Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta merkitsee Intime-raportin talousarvion toteutumisesta tiedokseen. Päätös Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

16 Raision kaupunki Pöytäkirja 16 (33) Asianro 935/ / Muutoksia vuoden 2015 menotositteiden hyväksyjiin ja asiatarkastajiin Talouspäällikkö Markku Liimatainen : Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta on päätöksellään määrännyt lautakunnan menotositteiden hyväksyjät vuodelle Tositteiden hyväksyjien määräämisen yhteydessä lautakunta on nimennyt tositteiden asiatarkastajat. Menotositteiden hyväksyjiin ja asiatarkastajiin esitetään tehtäviksi seuraavat muutokset: - Johtava sosiaalityöntekijä Leena Lahti hyväksymisoikeus aikuissosiaalityön kustannuspaikalle (pakolaiset toimeentulotuki) - Johtava sosiaalityöntekijä Leena Lahti hyväksymisoikeus Arja Ihon varahyväksyjänä aikuissosiaalityön kustannuspaikoille (sosiaalityö / Raisio), (sosiaalityö Rusko), (pakolaiset), (pakolaisten tuki-palvelut), (kuntouttava työtoiminta / Raisio), (kuntouttava työ-toiminta / Rusko), (sosiaalinen työllistäminen), (palvelu- ja tukiasunnot / Raisio), (palvelu- ja tukiasunnot / Rusko), (päivätoiminta) ja aikuispsykososiaalisten palveluiden kustannuspaikoille (Vaisaari / Raisio), (Vaisaari / Rusko), (Ketunkallio / Raisio), (Ketunkallio / Rusko), (Aspa / Raisio), (Aspa / Rusko), (Muut ostopalvelut / Raisio), (Muut ostopalvelut / Rusko), (Karvetin Klubitalo / Raisio), (Karvetin Klubitalo / Rusko), (oma toiminta / Raisio), (oma toiminta / Rusko), (hoitokoti- ja yhteisöasuminen) sekä vammaispalveluiden kustannuspaikoille (vammaisten palvelut / Raisio), (vammaisten palvelut / Rusko), (kotona selviytymistä tukevat palvelut / Raisio), (kotona selviytymistä tukevat palvelut / Rusko), (vaikeavammaisten palvelut / Raisio), (vaikeavammaisten palvelut / Rusko), (invalidien palveluasuminen / Raisio), (invalidien palveluasuminen / Rusko), (työtoiminta / Raisio), (työtoiminta / Rusko), (sosiaalityö ja palveluohjaus / Raisio), (sosiaalityö ja palveluohjaus / Rusko), - Sairaanhoitaja Solveig Tikan nimeäminen asiatarkastajaksi kuntoutuspalveluiden kustannuspaikalle (ostopalvelut / Raisio) - Sairaanhoitaja Jaana Murtosen nimeäminen asiatarkastajaksi kuntoutuspalveluiden kustannuspaikalle (ostopalvelut / Raisio).

17 Raision kaupunki Pöytäkirja 17 (33) Päätösehdotus Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta - määrää Leena Lahden vuoden 2015 menotositteiden hyväksyjäksi kustannuspaikalle sekä varahyväksyjäksi kustannuspaikoille , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , - nimeää Solveig Tikan vuoden 2015 menotositteiden asiatarkastajaksi kustannuspaikalle ja - nimeää Jaana Murtosen vuoden 2015 menotositteiden asiatarkastajaksi kustannuspaikalle Päätös Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. Tiedoksi Pirjo Peltomäki, Tekninen keskus, talous- ja hallintopalvelut Tuula Tuominen, Tekninen keskus, talous- ja hallintopalvelut

18 Raision kaupunki Pöytäkirja 18 (33) 58 Vanhusneuvoston sihteerin nimeäminen Asianro 361/ /2015 Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg: Raision vanhusneuvosto on kokouksessaan hyväksynyt omalta osaltaan ehdotuksen vanhusneuvoston uudeksi toimintasäännöksi ja on lähettänyt asian kaupunginhallituksen käsiteltäväksi ja hyväksyttäväksi. Raision kaupunginhallitus on kokouksessaan päättänyt vahvistaa vanhusneuvoston muutetun toimintasäännön yksimielisesti. Raision kaupungin vanhusneuvoston toimintasäännön 5 :n mukaan sosiaalija terveyspalvelujen lautakunta nimeää sosiaali- ja terveystointa tuntevista toimihenkilöstä vanhusneuvostolle sihteerin. Sihteeri huolehtii puheenjohtajan johdolla esityslistan laatimisesta sekä muista vanhusneuvoston kokouksiin ja toimintaan liittyvistä asioista. Kaupunginhallitus on nimennyt vanhusneuvoston jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet sekä päättänyt, että sosiaali- ja terveyskeskus nimeää vanhusneuvoston yhden jäsenen, joka toimii myös teknisenä sihteerinä. Vanhusneuvoston sihteerinä on aiemmin toiminut ikäihmisten neuvonta- ja palveluohjauspisteen toiminnasta vastaava työntekijä. Päätösehdotus Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta nimeää vanhusneuvoston sihteeriksi ja jäseneksi ikäihmisten neuvonta- ja palveluohjauspisteen toiminnasta vastaavassa vakanssissa toimivan työntekijän. Päätös Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. Tiedoksi Sanna Hyrynsalmi Vanhusneuvosto

19 Raision kaupunki Pöytäkirja 19 (33) Asianro 1036/ / Kuntalain mukaiset otto-oikeuden alaiset viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat sosiaali- ja terveyskeskuksessa Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg : työterveyshoitajan toimi Työterveyshuolto Aurinkoristeyksessä, vak.nro , valittu Anne Heikkinen ja varalle Miia Pyykkö. Vakanssiin on konsernijaoston täyttölupa. Ulkoinen haku, hakijoita työterveyslääkärin virka Työterveyshuolto Aurinkoristeyksessä, vak.nro , valittu Maija Badeau. Vakanssiin on konsernijaoston täyttölupa. Ulkoinen haku, hakijoita terveyskeskushammaslääkärin toimi suun terveydenhuollossa, vak.nro , valittu Elina Ketola. Työntekijä voidaan ottaa ilman hakumenettelyä sellaiseen työsuhteeseen, jota vastaavia tehtäviä hän on hoitanut vähintään vuoden. Vakanssiin on konsernijaoston täyttölupa. Päätösehdotus Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta päättää olla käyttämättä otto-oikeutta edellä mainittujen virkojen ja toimien täyttämistä koskeviin viranhaltijapäätöksiin. Päätös Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

20 Raision kaupunki Pöytäkirja 20 (33) Asianro 1035/ / Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg : Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan tietoon saatetaan seuraavat viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat: Hallinto Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg - henkilöstöpäätökset muut asiat Effica asiakaspäätökset maksusitoumukset - - hankinnat sivutoimi-ilmoitukset - Talouspäällikkö Markku Liimatainen - henkilöstöasiat 5-6 Perhepalvelut Perhepalvelujen johtaja Mikko Hulkkonen - henkilöstöasiat 8-9 Vastaava sosiaalityöntekijä Marja-Leena Borgman - perhehuoltojärjestelmä Johtava sosiaalityöntekijä Hannele Elo-Kuru - henkilöstöpäätökset perhehuoltojärjestelmä Vs. sosiaalityöntekijä Mari Forsman - perhehuoltojärjestelmä Vs. sosiaalityöntekijä Jenni Hannula - perhehuoltojärjestelmä Sosiaalityöntekijä Eva-Maija Harjunpää - perhehuoltojärjestelmä Vs. sosiaalityöntekijä Piia Hautala - perhehuoltojärjestelmä 23-48

21 Raision kaupunki Pöytäkirja 21 (33) Vs. sosiaalityöntekijä Aino Lehtonen - perhehuoltojärjestelmä 8-14 Sosiaalityöntekijä Taina Lähteenmäki - perhehuoltojärjestelmä - Sosiaalityöntekijä Terhikki Mäkelä - perhehuoltojärjestelmä Vs. sosiaalityöntekijä Terhi Norrena - perhehuoltojärjestelmä Lastenvalvoja Anna Nyrhinen - elatussopimus / sopimus lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta Vs. sosiaalityöntekijä Kirsi Ojala-Rahunen - perhehuoltojärjestelmä Vs. sosiaalityöntekijä Pia Pelkonen - perhehuoltojärjestelmä Erityissosiaalityöntekijä Virpi Pietilä - perhehuoltojärjestelmä - Sosiaalityöntekijä Mari Orrensalo - perhehuoltojärjestelmä Sosiaalityö Sosiaalityönjohtaja Arja Iho - henkilöstöasiat muut päätökset - - perhehuoltojärjestelmä - Etuuskäsittelijä Kati Arte - perhehuoltojärjestelmä Sosiaalityöntekijä Arja Helenius - perhehuoltojärjestelmä Urasuunnittelija Tiina Hörkkö-Hällfors - henkilöstöasiat 1 Vs. etuuskäsittelijä Anne Joutsa - perhehuoltojärjestelmä Etuuskäsittelijä Janne Karvonen

22 Raision kaupunki Pöytäkirja 22 (33) - perhehuoltojärjestelmä Vs. etuuskäsittelijä Jari Kivinen - perhehuoltojärjestelmä - Sosiaalityöntekijä Leena Lahti - perhehuoltojärjestelmä Sosiaalityöntekijä Elina Lehto - perhehuoltojärjestelmä Johtava sosiaalityöntekijä Hannele Leppänen - perhehuoltojärjestelmä Vs. sosiaalityöntekijä Matti Matikainen - perhehuoltojärjestelmä Vs. etuuskäsittelijä Mia Mäntymaa - perhehuoltojärjestelmä Sosiaalityöntekijä Laila Poikonen - perhehuoltojärjestelmä Sosiaalityöntekijä Sari Pönkä - perhehuoltojärjestelmä Vs. sosiaalityöntekijä Leena Rousku - perhehuoltojärjestelmä Sosiaalityöntekijä Eija Saramola - perhehuoltojärjestelmä Vs. etuuskäsittelyn ohjaaja Janne Suntila - perhehuoltojärjestelmä Sosiaalityöntekijä Marja Suominen - perhehuoltojärjestelmä Etuuskäsittelijä Mirka Uusitalo - perhehuoltojärjestelmä Sosiaaliohjaaja Johanna Varjoranta - perhehuoltojärjestelmä Terveyspalvelut Johtava ylilääkäri Arto Raassina - henkilöstöasiat 27-43

23 Raision kaupunki Pöytäkirja 23 (33) - maksusitoumukset Effica asiakaspäätökset - Ylilääkäri Päivi Kokkila - henkilöstöasiat maksusitoumukset - Ylilääkäri Leena Passi - henkilöstöasiat Ylihoitaja Reija Pitkänen - henkilöstöasiat Osastonhoitaja Mervi Mätikkömäki, vs. osastonhoitaja Mari Eura-Markula - henkilöstöasiat Sairaanhoitaja Solveig Tikka - ostopalveluosoitus Ylihammaslääkäri Hanna Oksala - henkilöstöasiat Osastonhoitaja Mari Impilä - henkilöstöasiat Vastaava suuhygienisti Sirkku Ranta - henkilöstöasiat - Johtava psykologi Seija Heikkonen - henkilöstöasiat/asiakasasiat maksusitoumukset 8-11 Vastaava työterveyslääkäri Peter Kvist - henkilöstöpäätökset 6-21 Osastonhoitaja Kaija-Leena Rasimus - henkilöstöasiat Osastonhoitaja Tiina Virtanen, vs. osastonhoitaja Ulla Voutilainen - ostopalveluosoitus henkilöstöasiat muut asiat - Hoito- ja hoivapalvelut Johtava hoitaja Sari Tanninen

24 Raision kaupunki Pöytäkirja 24 (33) - pitkäaikainen laitoshoito omaishoidon tuki / asiakaspäätökset henkilöstöasiat / asiakaspäätökset muut asiat / maksusitoumukset Geriatrian ylilääkäri Inkeri Huiskala - henkilöstöasiat 6 - maksusitoumukset - Osastonhoitaja Kim Asunta - henkilöstöasiat Osastonhoitaja Aija Laakkonen - henkilöstöasiat Osastonhoitaja Satu Jätinvuori, apulaisosastonhoitaja Maarit Jaakola - henkilöstöasiat asiakaspäätökset, palveluasuminen Satu Jätinvuori Maarit Jaakola - Osastonhoitaja Satu Jätinvuori, apulaisosastonhoitaja Seija Hannula - asiakaspäätökset, Rusko palveluasuminen, henkilöstö Osastonhoitaja Tuire Nikkari, vs. osastonhoitaja Marja Liski-Suominen - henkilöstöasiat Osastonhoitaja Tuula Nikkilä, apulaisosastonhoitaja Katri Malmberg - henkilöstöasiat Effica-asiakaspäätökset Tuula Nikkilä Katri Malmberg - Kehitysvammaisten avohuollonohjaaja Paula Ranne - henkilöstöasiat asiakaspäätökset - - kehitysvammaisten erityishuoltopäätökset - Sosiaalityöntekijä Elina Hahtola - perhehuoltojärjestelmä 9-18

25 Raision kaupunki Pöytäkirja 25 (33) Päätösehdotus Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta merkitsee päätöspöytäkirjat tiedokseen ja päättää, että kuntalain 51 :n mukaista otto-oikeutta ei käytetä. Päätös Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

26 Raision kaupunki Pöytäkirja 26 (33) Asianro 430/ / Ohjaaja Minna Tammen tehtäväkohtaisen palkan määräaikainen korotus Sosiaalityönjohtaja Arja Iho : Minna Tammi on toiminut ohjaajana Honkamäen päiväkeskuksessa yksin alkaen työparinsa poissa ollessa. Poissaolo jatkuu ainakin saakka. Tammi on kantanut vastuun asiakkaista ja talon toiminnasta käytännössä yksin ja tehnyt kummankin ohjaajan työt. Minna Tammen tehtäväkohtainen palkka on 2144,13 /kk. Päätösehdotus Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta päättää myöntää ohjaaja Minna Tammelle KVTES:n mukaista palkanlisää 5 % tehtäväkohtaiseen palkkaan alkaen toisen ohjaajan poissaolon ajalta. Päätös Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. Tiedoksi Minna Tammi Valeri Kirpu, Tekninen keskus, talous- ja hallintopalvelut

27 Raision kaupunki Pöytäkirja 27 (33) Asianro 749/ / Toimeentulotuen käsittelyaikojen valvonta Sosiaalityönjohtaja Arja Iho: Aluehallintovirasto valvoo toimeentulotuen käsittelyaikoja. Lounais-Suomen aluehallintovirasto on lähettänyt Raision sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnalle kirjeen LSAVI/199/ /2015, jossa se haluaa kuulla kaupunkia käsittelyaikojen ylityksestä tarkastelujaksolla Selitys pitää antaa mennessä. Vastausten mukaan hakemuksista 61 kpl (5,2 %) käsittelyaika oli 8-9 päivää ja 14 hakemuksen (1,2 %) käsittelyaika oli vähintään 10 päivää. Valvira on vuonna 2014 kirjeellään kehottanut Raision kaupungin toimeentulotuesta vastaavaa toimielintä huolehtimaan siitä, että jatkossa toimeentulotuen käsittelyajat kunnassa ovat lain mukaiset. Toimeentulotuen käsittelyajat ylittyvät sairaus- ja lyhyiden vuosilomien johdosta, koska niihin on vaikea rekrytoida sijaisia. Raision kaupunki on vastannut resurssitarpeeseen perustamalla johtavan sosiaalityöntekijän vakanssin alkaen aikuissosiaalityön (sis. toimeentulotuki) tulosalueelle. Käsittelyajat ovat lyhentyneet alkuvuoden aikana ja ovat olleet lain mukaiset. Päätösehdotus Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta päättää antaa yllä olevan selityksen Lounais-Suomen aluehallintovirastolle koskien toimeentulotuen käsittelyaikojen ylityksiä ja toteaa, että Raision kaupunki on vastannut resurssitarpeeseen perustamalla johtavan sosiaalityöntekijän vakanssin aikuissosiaalityön (sis. toimeentulotuki) tulosalueelle. Päätös Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. Tiedoksi Lounais-Suomen aluehallintovirasto

28 Raision kaupunki Pöytäkirja 28 (33) Asianro 434/ / Virkavapaan myöntäminen johtava sosiaalityöntekijä Leena Lahdelle Sosiaalityönjohtaja Arja Iho: Leena Lahti anoo palkatonta virkavapaata sosiaalityöntekijän virasta ajalle Lahti valittiin johtavan sosiaalityöntekijän virkaan Raision kaupungille samaan aikuissosiaalityön yksikköön missä hänen sosiaalityöntekijän virkansakin oli. Lahti haluaa tarkastella johtavan sosiaalityöntekijän uuden viran muotoutumista niin, että hän voi halutessaan palata asiakastyöhön virkavapaan päätyttyä. Esimies puoltaa virkavapaan myöntämistä. Lahden virkaan on saatavissa sijainen. Päätösehdotus Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta päättää myöntää johtava sosiaalityöntekijä Leena Lahdelle palkatonta virkavapaata sosiaalityöntekijän virasta ajalle Päätös Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. Tiedoksi Valeri Kirpu, Tekninen keskus, talous- ja hallintopalvelut Leena Lahti, Sosiaalityö

29 Raision kaupunki Pöytäkirja 29 (33) 64 Esitys päihdepalveluiden kehittämiseksi Asianro 439/ /2015 Jari Pulkkinen teki Kristillisdemokraattien, SDP:n, Perussuomalaisten ja Vasemmistoliiton lautakuntaryhmien edustajana seuraavan esityksen: Perhepalveluissa on tapahtunut hienoja asioita, joista on ollut hyötyä myös taloudellisesti. Olen ehdottamassa että päihdepuolella havahduttaisiin myös hieman saman tyyppisesti. LAPSET ja PERHEET osiossa Raision kaupungin sivustoilla on ns. NAPPI, jonka kautta luvataan ottaa yhteyttä ongelma tapauksissa yhden vuorokauden sisällä. Olen ymmärtänyt että tämä on hyödyllinen ja on tuonut säästöjä. Ongelma tapaukset ei tarkoita että asiat välttämättä olisivat suuria ongelmia, vaan avuntarpeen tunnistaminen on se joka on tärkeää itse Napin painajalle. NAPPIA painamalla saadaan siis kohdennetusti apua joka saattaa olla oikeaaikaista ja sen tuoma neuvonta tuottaa ennalta ehkäisevää hedelmää. Päihteiden käyttäjien kohdalla olisi mahdollista ennaltaehkäistä todellisia tipahtamisia ennen kuin tarvitaan vaativimpia ja kalliita keinoja päihdehuollossa, mm. pitkäaikaiset katko- ja laitoshoitopaikat. Olen seurannut asioita n. 20 vuotta ja huomannut että oikea-aikaisen havahtumisen kautta olisi mahdollisuus säästää, niin lapsiperheitä, kuin itse ongelma käyttäjää ja sen lähiympäristöä. Esitän että asiaa tutkittaisiin sille kuuluvassa tiimissä ja otettaisiin esiin myös mahdollisuus kokemusasiantuntijan käytöstä näissä tapauksissa. Ehdottaisin ettei tässä vaiheessa tarvitse suunnitella virkaa, mutta ohjaus voisi olla mahdollisimman laajaa ja kohdentuvaa tapauskohtaisesti. Jari Pulkkinen Anneli Kiiski Leila Myllyoja Anu Parantainen Veli Jalonen Anne Sinilaakso Päätösehdotus Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta jättää asian sosiaali- ja terveyskeskuksen valmisteltavaksi.

30 Raision kaupunki Pöytäkirja 30 (33) Päätös Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. Tiedoksi Seija Heikkonen, Terveyspalvelut Arto Raassina, Terveyspalvelut

31 Raision kaupunki Pöytäkirja 31 (33) Muutoksenhakuohje Muutoksenhakuohje pöytäkirjaan (49-65 ) Muutoksenhakukiellot Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta tai valitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 91 ): 49 54, 56 60, 62, 64 Muun lainsäädännön mukaan ei seuraaviin päätöksiin saa hakea muutosta valittamalla. Päätösnumerot ja muutoksenhakukiellon perusteet: Kunnallinen virkaehtosopimusl 26 Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen siltä osin, kuin kysymys ei ole kunnallisen virkaehtosopimuksen tai työehtosopimuksen soveltamisesta tai tulkinnasta: Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus Oikaisuvaatimusohje Oikaisuvaatimuksen ja kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Hallintovalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa. Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus annetaan pöytäkirjanotteen liitteenä. Seuraavista päätöksistä voidaan tehdä kirjallinen oikaisuvaatimus siltä osin kuin kyse ei ole kunnallisten virka- ja työehtosopimusten soveltamisesta tai tulkinnasta (kunnallinen virkaehtosopimuslaki 26 ja laki työtuomioistuimesta 1 ). Kuntalain 89 :n mukaan päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla, vaan valitus voidaan tehdä vasta oikaisuvaatimukseen annetusta päätöksestä: 55, 61, 63

32 Raision kaupunki Pöytäkirja 32 (33) Muutoksenhakuohje Oikaisuvaatimuksen tutkiva viranomainen Raision kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta Nallinkatu 3, PL 100, Raisio faksi (02) puh. (02) (vaihde) Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on tekijän allekirjoitettava Valitusosoitus Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, päätökseen saa hakea muutosta myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen Turun hallinto-oikeus Yliopistonkatu 34, PL 32, Turku faksi Kunnallisvalitus; pykälät Valitusaika 30 päivää Hallintovalitus; pykälät 65 Valitusaika 30 päivää Muu valituselin (nimi ja postiosoite) Valitusaika x päivää Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaantipäivästä. Valituskirja Valituskirjassa on ilmoitettava - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta, postiosoite ja puhelinnumero - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet.

33 Raision kaupunki Pöytäkirja 33 (33) Muutoksenhakuohje Valituskirja on valittajan tai muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Myös laatijan ammatti, asuinkunta ja osoite on mainittava. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä, todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava sekä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi. Valituskirja on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Sosiaalihuoltolain 46 :n perusteella tehty valitus voidaan toimittaa sanottuna aikana myös Raision sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnalle, jonka tulee oman lausuntonsa ohella toimittaa se hallinto-oikeudelle. Omalla vastuulla valituskirjat voi lähettää postitse, sähköpostilla, faksilla tai lähetin välityksellä. Valitusasiakirjat on jätettävä postin kuljetettavaksi niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 1035/00.02.04/2014 25 Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset 18.2.2015 Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg 11.2.2015: Sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 1035/00.02.04/2014 102 Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset 16.6.2015 Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg 9.6.2015: Sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 1035/00.02.04/2014 146 Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset 23.9.2015 Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg 16.9.2015: Sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 1035/00.02.04/2014 122 Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset 2.9.2015 Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg 21.8.2015: Sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 1035/00.02.04/2014 164 Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset 5.10.2015 Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg 28.9.2015: Sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 156/00.02.04/2014 154 Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset 24.9.2014 Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg 17.9.2014: Sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 156/00.02.04/2014 131 Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset 27.8.2014 Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg 20.8.2014: Sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 121/00.02.04/2016 48 Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset 16.3.2016 Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg 9.3.2016: Sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 156/00.02.04/2014 115 Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset 11.6.2014 Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg 4.6.2014: Sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 156/00.02.04/2014 96 Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset 14.5.2014 Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg 5.5.2014: Sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 121/00.02.04/2016 68 Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset 28.4.2016 Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg 26.4.2016: Sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 121/00.02.04/2016 156 Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset 21.9.2016 Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg 15.9.2016: Sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 121/00.02.04/2016 196 Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset 16.11.2016 Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg 10.11.2016: Sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 94/00.02.04/2013 181 Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset 11.9.2013 Vt. sosiaali- ja terveysjohtaja Markku Liimatainen 6.9.2013: Sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 94/00.02.04/2013 132 Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset 22.5.2013 Vt. sosiaali- ja terveysjohtaja Katariina Korkeila 14.5.2013 Sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 155/00.02.04/2017 39 Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset 14.3.2017 Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg 7.3.2017: Sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

Juha Sandberg, Sosiaali- ja terveyskeskus. Sari Tanninen, Hoito- ja hoivapalvelut Markku Liimatainen, Sosiaali- ja terveyskeskus,

Juha Sandberg, Sosiaali- ja terveyskeskus. Sari Tanninen, Hoito- ja hoivapalvelut Markku Liimatainen, Sosiaali- ja terveyskeskus, Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (9) Kokoustiedot Aika 30.09.2013 maanantai klo 18:00-21:15 Paikka Kaupunginhallituksen huone Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Heikki Laine, puheenjohtaja Veli Jalonen,

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset 19.9.2012 Hallinto Sosiaali- ja terveysjohtaja Sanna-Tuulia Lehtomäki - henkilöstöasiat 182 190 Johtava ylilääkäri Katariina Korkeila - henkilöstöasiat/maksusitoumukset

Lisätiedot

Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (12) Vapaa-aikalautakunta Kokoustiedot. Aika tiistai klo 17:00-17:20. Raisio-huone, Kirjastotalo

Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (12) Vapaa-aikalautakunta Kokoustiedot. Aika tiistai klo 17:00-17:20. Raisio-huone, Kirjastotalo Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (12) Kokoustiedot Aika 18.09.2012 tiistai klo 17:00-17:20 Paikka Raisio-huone, Kirjastotalo Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Matias Mäenpää, puheenjohtaja Kiira Lasarov,

Lisätiedot

Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (13) Ympäristölautakunta 21.10.2015. Kokoustiedot. Aika 21.10.2015 keskiviikko klo 18:00-19:05

Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (13) Ympäristölautakunta 21.10.2015. Kokoustiedot. Aika 21.10.2015 keskiviikko klo 18:00-19:05 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (13) Kokoustiedot Aika 21.10.2015 keskiviikko klo 18:00-19:05 Paikka Kaupunginhallituksen huone Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Ari Jutila, puheenjohtaja Janette Broberg

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 7.11.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.6.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.11.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 24.01.2017 klo 11:05-11:15 Paikka Kaupungintalo, Vallinkoski (138) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 78 Kulttuurilautakunta Aika 30.08.2016 klo 18:00-18:44 Paikka Pääkirjasto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 50 Kulttuurilautakunnan talousarvion toteutumisvertailu tammi-kesäkuulta

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.2.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 17.5.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 1.3.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.4.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.3.2010 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017 KOKOUSAIKA 12.6.2017 klo 17.00-17.38 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Miettinen Eino, puheenjohtaja Räsänen Jorma,

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 6.6.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (24) Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta Kokoustiedot. Aika tiistai klo 16:05-16:20

Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (24) Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta Kokoustiedot. Aika tiistai klo 16:05-16:20 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (24) Kokoustiedot Aika 28.06.2016 tiistai klo 16:05-16:20 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Heikki Laine, puheenjohtaja Veli Jalonen, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 10.2.2015 klo 15:00 16:46 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 5 6 7 Teknisen toimen taloudellisten

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/ Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/2016 63 26.05.2016 Aika 26.05.2016 klo 18:30-20:17 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 38 Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen 65 39 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2016 50 Vapaa-aikalautakunta Aika 17.11.2016 klo 17:00-18:50 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 27 Tutustuminen Ulvilan liikuntapalveluihin

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.3.2015 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1 13.01.2017 Aika 13.01.2017 klo 14:00 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 2.5.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 21 Etelä-Karjalan jätelautakunta Aika 17.05.2016 klo 16:07-16:38 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone 138 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Kokouskutsu / Esityslista Nro 4/2017 1 (6) KOKOUSAIKA 31.08.2017 Klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KOKOUSAIKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Raision kaupunki Pöytäkirja Kokoustiedot

Raision kaupunki Pöytäkirja Kokoustiedot Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (12) Kokoustiedot Aika 24.06.2014 tiistai klo 8:15-8:20 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Kimmo Nurmi, puheenjohtaja Helena Sukari,

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 12.3.2015 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna poissa, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 5/2017 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 5/2017 1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 5/2017 1 09.04.2017 Aika 09.04.2017 klo 17:00-21:10 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 28 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

Lisätiedot

Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (15) Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta Kokoustiedot. Aika keskiviikko klo 17:30-18:15

Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (15) Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta Kokoustiedot. Aika keskiviikko klo 17:30-18:15 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (15) Kokoustiedot Aika 06.03.2013 keskiviikko klo 17:30-18:15 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Heikki Laine, puheenjohtaja Satu-Maarit Hildén

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/2015 1 Keskusvaalilautakunta Aika 19.04.2015 klo 20:00-22:50 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 Tarkastuslautakunta 12.11.2013 AIKA 12.11.2013 klo 16:30-19:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 100 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 6/2017 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 6/2017 1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 6/2017 1 10.04.2017 Aika 10.04.2017 klo 09:00-09:20 Paikka Valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 32 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 33 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/2017 1 Keskusvaalilautakunta Aika 09.03.2017 klo 15:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 22 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2017 93 Tarkastuslautakunta 17.05.2017 AIKA 17.05.2017 klo 14:00-17:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 48 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2017 1 (9) Tarkastuslautakunta Kokoustiedot Aika tiistai klo 10:00-15:45 Paikka Läsnä Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1.

Lisätiedot

Parikkalan kunta Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13

Parikkalan kunta Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13 Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13 Kokousaika Keskiviikko 22.5.2013 klo 9.00 15.30 Kokouspaikka Harjulinna, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 9 Arviointikertomus vuodelta

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 8 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 8 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Henkilöstö- ja työllisyysjaosto Aika 28.02.2017 klo 17:30-18:40 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Rantakatu 20, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 7 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.9.2007 KOKOUSAIKA Tiistai 2.10.2007 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 123 Kokouksen

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 28.04.2015 AIKA 28.04.2015 klo 15:15-18:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ (9 )

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ (9 ) KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2017 1 (9 ) Tarkastuslautakunta 14.03.2017 AIKA 14.03.2017 klo 14:33-16:33 PAIKKA Valtuustosali 9. krs KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 13 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika Kokouspaikka Perjantai klo 09.00-9.14 Puhelinkokous Läsnä Jäsen Uusitalo Merja, puheenjohtaja Keltto Pekka, varapj. Huhtamäki-Kuoppala Minna Kankaanpää Mauri Kuivila Leena Mäkinen

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 Aika 16.06.2015 klo 16:00-19:20 Paikka Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 50 Kokouksen

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 Henkilöstö- ja työllisyysjaosto Aika 12.04.2017 klo 18:00-19:25 Paikka Henkilöstöjohtajan työhuone, Rantakatu 20, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 17 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista:

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 209 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 309 210

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 3/2014 Kokousaika 9.4.2014 klo 18.30 20.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (11) Kaupunginhallitus Kokoustiedot. Aika perjantai klo 8:00-8:42

Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (11) Kaupunginhallitus Kokoustiedot. Aika perjantai klo 8:00-8:42 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (11) Kokoustiedot Aika 01.07.2016 perjantai klo 8:00-8:42 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Ari Leinonen, puheenjohtaja Hannele Lehto-Laurila,

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/2017 1 Keskusvaalilautakunta Aika 10.04.2017 klo 12:00-14:25 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 36 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PELLON KUNTA 1/2018 Tarkastuslautakunta AIKA Tiistai klo Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA

PELLON KUNTA 1/2018 Tarkastuslautakunta AIKA Tiistai klo Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA AIKA Tiistai klo 9.00 PAIKKA Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA MUUT OSALLISTUJAT Yliviivattu=pois Varsinainen jäsen Jari Vanha pj. Johannes Juuso vpj. Marja-Leena Kyrö Janne Ranta

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 07.05.2015 AIKA 07.05.2015 klo 15:35-20:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 221 Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika ke 12.08.2015 klo 16:30-17:15 Paikka Kunnantalo, teknisen kokoustila OSALLISTUJAT Läsnä Helaakoski Matti puheenjohtaja Lintunen

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 27.4.2016 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja poissa vpj. Mäenpää Jonna, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 11/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 11/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 11/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 31.10.2012 klo 18:00-18:45 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 62 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 Tarkastuslautakunta 03.05.2017 AIKA 03.05.2017 klo 18:00-20:12 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Hallituksen kokouksen pöytäkirja

Hallituksen kokouksen pöytäkirja PÖYTÄKIRJA 8/2010 Hallituksen kokouksen pöytäkirja Kokousaika 25.8.2010 klo 13.00-15.02 Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 101 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 Maaseutulautakunta 15.05.2009 AIKA 15.05.2009 klo 11:00-12:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 4/2010 16 KOKOUSAIKA Keskiviikko 9.6.2010 klo 14-14.25 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone. Louhimaa Tyyne jäsen. Piukkala Juhani jäsen

Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone. Louhimaa Tyyne jäsen. Piukkala Juhani jäsen PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 34 Sivistyslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 14.04.2016 klo 18:00-18:30 Paikka Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Flink Eija jäsen Salmela

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.2.2008 KOKOUSAIKA Tiistai 4.3.2008 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen

Lisätiedot

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2016 71 Tarkastuslautakunta AIKA 24.05.2016 klo 16:00-18:20 PAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. KÄSITELLYT ASIAT Pykälät: Sivu 33 PÖYTÄKIRJANPITÄJÄN VALINTA

Lisätiedot

Mervi Niemelä. Jouko Savikoski, Marko Törmälehto. Mirva Möttönen, puheenjohtaja Marika Niittykoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä. Jouko Savikoski, Marko Törmälehto. Mirva Möttönen, puheenjohtaja Marika Niittykoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 3/2011 19 KOKOUSAIKA Keskiviikko 22.6.2011 klo 14-14.25 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Mervi Niemelä. Marika Niittykoski, Jouko Savikoski, Marko Törmälehto, LAILLISUUS JA Vapaa-aikatoiminnan lautakunta totesi kokouksen laillisesti

Mervi Niemelä. Marika Niittykoski, Jouko Savikoski, Marko Törmälehto, LAILLISUUS JA Vapaa-aikatoiminnan lautakunta totesi kokouksen laillisesti HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 5/2009 32 KOKOUSAIKA Tiistai 27.10. 2009 klo 14-14.20 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko 28.9.2016 klo 17.00 17.57 Kokouspaikka Kuntala, kakkossali Asiat sivu nro 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle 2017... 77

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48 Maaseutuelinkeinolautakunta Kokousaika 18.12.2013 klo 13:00-13:20 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala

Lisätiedot

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/2015 1

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/2015 1 Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/2015 1 Vanhusneuvosto Aika Paikka 24.11.2015 klo 10:00-12:00 Toimintakeskus Suvanto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2016 22 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 06.09.2016 klo 17:15-17:30 Paikka Kaupungintalo Imatrankoski (h.308) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Asialista/ Pöytäkirja. Kaupunginhallituksen kokoushuone. Pykälä Asia Sivu. 22 SOTE-valmistelun kansallinen tilanne 4

Asialista/ Pöytäkirja. Kaupunginhallituksen kokoushuone. Pykälä Asia Sivu. 22 SOTE-valmistelun kansallinen tilanne 4 Asialista/ Pöytäkirja Nro 5/2015 1 Kokoustiedot Kokousaika kello 12.35 13.30 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Asia 21 Kokouksen avaus 3 22 SOTE-valmistelun kansallinen

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 29.10.2012 klo 09:00-11:00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 57 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kokousaika 22.5.2013 klo 17.00 17.18 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/ Sivu. 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 9 Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/ Sivu. 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 9 Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2017 1 Tekninen lautakunta Aika 07.02.2017 klo 18:00-18:07 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 9

Lisätiedot

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ TILINTARKASTAJAN KATSAUS VUODEN 2015 ARVIOINTIKERTOMUS MUUT ASIAT 121

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ TILINTARKASTAJAN KATSAUS VUODEN 2015 ARVIOINTIKERTOMUS MUUT ASIAT 121 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2015 117 Tarkastuslautakunta AIKA 18.11.2015 klo 16:30-18:08 PAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. KÄSITELLYT ASIAT Pykälät: Sivu 60 TILINTARKASTAJAN KATSAUS

Lisätiedot

Kosken Tl kunta Esityslista 5 / 2017 Sivistyslautakunta

Kosken Tl kunta Esityslista 5 / 2017 Sivistyslautakunta Kokousaika Keskiviikko 6.9. 2017 klo 18.15 Kokouspaikka Kosken Päiväkoti Naavatassu Saapuvilla olleet jäsenet varajäsenet Muut saapuvilla Jalli Marja pj. :t 62- Hägg Anna Mikkola Laura vpj. :t 62- Mikkola

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 Tarkastuslautakunta 27.04.2017 AIKA 27.04.2017 klo 18:30-21:05 PAIKKA Yleishallinnon kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 40 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/ Sivu. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/ Sivu. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 11.05.2016 klo16:30-19:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 34

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ (9 )

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ (9 ) KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 (9 ) Tarkastuslautakunta 22.03.2016 AIKA 22.03.2016 klo 14:30-17:14 PAIKKA Kaupungintalon 3. krs kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 19 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2014 1 Elinkeinolautakunta Aika 05.05.2014 klo 16:00-18:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 Henkilöstöjaosto 16.05.2017 AIKA 16.05.2017 klo 12:00-13:42 PAIKKA Villa Hakkari KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 32 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 33 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

3 Heikki Kotivuoren valitus koskien Kopola-Vuorela yksityistien vuosi-kokousta 2016

3 Heikki Kotivuoren valitus koskien Kopola-Vuorela yksityistien vuosi-kokousta 2016 MULTIAN KUNTA Lupa- ja valvontajaosto Lupa- ja valvontajaoston kokous torstaina 06.10.2016 klo 18.28 ASIAT: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastajien vaali 3 Heikki Kotivuoren

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 1

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 1 LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 1 Tekninen lautakunta Nro 1/2017 KOKOUSAIKA Torstaina 2.2.2017 klo 17 17.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (Ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Kunnantalon

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 09.11.2010 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot