Capful energia-alan yhtiönne kumppanina COPYRIGHT CAPFUL

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Capful energia-alan yhtiönne kumppanina COPYRIGHT CAPFUL"

Transkriptio

1 Capful energia-alan yhtiönne kumppanina COPYRIGHT CAPFUL

2 S I S Ä L T Ö OSA 1 Capful skenaario- ja strategiatyön kumppanina OSA 2 Esimerkkejä energia-alalla tekemistämme projekteista OSA 3 Strategiatyö energiayhtiön konsernitasolla OSA 4 Tuotanto ja hankinta strategiatyön keskiössä OSA 5 Sähkönmyynti strategiatyön keskiössä OSA 6 Lämpöliiketoiminta strategiatyön keskiössä OSA 7 Sähköverkot strategiatyön keskiössä OSA 8 Muut Capfulin palvelut ja referenssit

3 Capful skenaario- ja strategiatyön kumppanina Capful on vuonna 1999 perustettu suomalainen skenaario- ja strategiatyöhön erikoistunut konsulttitoimisto Autamme saamaan otteen toimintaympäristön muutoksesta ja ennakoimaan tulevia kehityskulkuja Mahdollistamme varautumisen epävarmuuden tuomiin haasteisiin ja mahdollisuuksiin Tuemme yrityksen omien strategisten vaihtoehtojen luomisessa, arvioinnissa ja valinnassa Olemme tukena läpi koko strategiaprosessin strategioiden luomisesta toimeenpanoon YMMÄRRYS TOIMINTA- YMPÄRISTÖSTÄ STRATEGIA- TYÖ STRATEGINEN UUDISTUMINEN TOIMINTA- YMPÄRISTÖN SKENAARIOT STRATEGISET VAIHTOEHDOT 3

4 24 Vaativia strategia- ja skenaarioprojekteja energia-alalla jo yli kymmenen vuoden ajan Ratkaisuja strategiseen uudistumiseen Capful on vuonna 1999 perustettu suomalainen skenaario- ja strategiatyöhön erikoistunut konsulttitoimisto Autamme saamaan otteen toimintaympäristön muutoksesta ja ennakoimaan tulevia kehityskulkuja Mahdollistamme varautumisen epävarmuuden tuomiin haasteisiin ja mahdollisuuksiin Tuemme yrityksen omien strategisten vaihtoehtojen luomisessa, arvioinnissa ja valinnassa Olemme tukena läpi koko strategiaprosessin strategioiden luomisesta toimeenpanoon YMMÄRRYS TOIMINTA- YMPÄRISTÖSTÄ STRATEGIA- TYÖ STRATEGINEN UUDISTUMINEN ENERGIA-ALAN SKENAARIOT Strateginen uudistuminen lähtee omien erilaisten kehitysvaihtoehtojen ja markkinoiden tuomien liiketoimintamahdollisuuksien tunnistamisesta STRATEGISET VAIHTOEHDOT

5 Esimerkkejä energia-alan asiakkaistamme Capful on tehnyt viime vuosina useita projekteja energia-alalla Projekteissa on laadittu energia-alan skenaarioita, strategisia vaihtoehtoja ja strategioita liittyen muun muassa energian tuotantomuotoihin, sähkön hankintaan ja myyntiin, kaukolämpöön, älykkäisiin energiajärjestelmiin ja verkkoliiketoimintaan. Projektit ovat sisältäneet mm. asiantuntijahaastatteluja, toimintaympäristöraportteja, nykytila-analyyseja, taistelukenttiä ja muita kilpailija-analyyseja, varautumissuunnitelmia, strategian kirkastamista ja kiteytystä sekä nykystrategian ja investointiohjelmien testaamista toimintaympäristön skenaarioita vasten. Energia-alan strategiaprojekteja ja strategian toimeenpanoprojekteja on toteutettu sekä konserni- että liiketoimintotasolla. 5

6 26 Strategiatyön Esimerkkejä energia-alan tasona asiakkaistamme joko koko konserni tai valitut liiketoiminnot Capful on tehnyt viime vuosina useita projekteja energia-alalla Projekteissa on laadittu energia-alan skenaarioita, strategisia vaihtoehtoja ja strategioita liittyen muun muassa energian tuotantomuotoihin, sähkön hankintaan ja myyntiin, kaukolämpöön, älykkäisiin energiajärjestelmiin ja verkkoliiketoimintaan. Projektit ovat sisältäneet mm. asiantuntijahaastatteluja, toimintaympäristöraportteja, nykytila-analyyseja, taistelukenttiä ja muita kilpailija-analyyseja, varautumissuunnitelmia, strategian kirkastamista ja kiteytystä sekä nykystrategian ja investointiohjelmien testaamista toimintaympäristön skenaarioita vasten. Yhtiön omien vaihtoehtojen järjestelmällinen tunnistaminen, arviointi ja valinta luo vahvan pohjan strategiatyölle Energia-alan strategiaprojekteja ja strategian toimeenpanoprojekteja on toteutettu sekä konserni- että liiketoimintotasolla.

7 Konsernitason strategiatarkastelu Konsernitasolle tyypillisiä ulkoisen toimintaympäristön kohtalonkysymyksiä ja analyysin aiheita Maailmantalouden ja kansantalouden kehitys EU:n energiapoliittinen ohjaus Kansallinen ja paikallinen poliittinen päätöksenteko Energia-alan kilpailukenttä ja toimialajärjestelyt Energiayhtiöiden kannattavuuden kehitys Digitalisaation vaikutukset toimialaan TALOUDEN REALITEETTI Energiantuotantoon liittyvän poliittisen päätöksenteon ulottuvuuksia PUOLUEPOLITIIKKA ILMASTO JA YMPÄRISTÖ Konsernitasolle tyypillisiä yhtiön sisäisiä kohtalonkysymyksiä ja strategisten vaihtoehtojen aihioita Eri liiketoimintojen roolit ja tehtävät Kasvuodotusten ja riskinoton taso Yhtiön omistusrakenne Yhtiön sisäiset prosessit ja toimintatavat Yhteistyö- ja yritysjärjestelyjen vaihtoehdot Tuotantorakenteen pidemmän aikavälin linjaukset Investointien kohdennus ja ajoitus Markkinat, asiakassegmentit ja palvelukokonaisuudet Suomen teollisuustuotannon määrän muutos vuosina Lähde: Tilastokeskus

8 28 Strategiatyön Energian tuotanto keskiössä ja hankinta strategiatyön tuotanto ja hankinta keskiössä Skenaariotyöskentely auttaa hahmottamaan alan vaihtoehtoisia tulevia kehityskulkuja ja varautumaan niihin

9 Energiantuotanto ja hankinta Päästöoikeuden hintakehitys Tuotannolle ja hankinnalle tyypillisiä ulkoisia kohtalonkysymyksiä ja analyysin aiheita Markkinaehtoisuus vs. poliittinen ohjaus Energian tuotantomuotojen tukipolitiikan kehitys Päästökauppa, vakausmekanismin käyttöönoton aikataulu ja päästöoikeuden hinta Polttoaineiden saatavuus ja hinta Puupohjaisten biopolttoaineiden tuet ja hyväksyttävyys Suomen sähkötehon riittävyys ja kapasiteettirakenne Omavaraisuus- ja huoltovarmuusvaatimukset Hajautetun pientuotannon kehitys Tuotannolle ja hankinnalle tyypillisiä sisäisiä kohtalonkysymyksiä ja strategisten vaihtoehtojen aihioita Energiaketjun ja tuotantorakenteen kokonaisuus: oman tuotannon osuus, hankinnan lähteet, polttoainevalikoima, uusiutuvan energian tavoitteet jne. Sähköntuotannon volyymi Tuotantolaitosinvestointien kohdennus, ajoitus ja kannattavuus 9 Lähde: SKM Syspower, Energiateollisuus Sähköntuotanto Suomessa Vuonna 2014, yhteensä 65,4 TWh Maakaasu 8,0 % Turve 4,5 % Biomassa 16,9 % Öljy 0,3 % Jäte 1,2 % Kivihiili 12,5 % Tuulivoima 1,7 % Vesivoima 20,2 % Ydinvoima 34,7 % 39 % Uusiutuvat 35 % Ydinvoima 74 % Hiilidioksidivapaat 45 % Kotimaiset

10 10 2 Sähkönmyynti strategiatyön keskiössä Strategiatyön tasona joko koko konserni tai valitut liiketoiminnot Konsernitason strategiatarkastelu Capfulin lähestymistavan Liiketoimintotason strategiatarkastelu Tuotanto ja hankinta Lämpöliiketoiminta vahvuus on erityisesti yrityksen johdon yhteisen Sähkönmyynti strategisen näkemyksen laajentumisessa ja Sähköverkot syventymisessä

11 11 - Jan 11 - Mar 11 - May 11 - Jul 11 - Sep 11 - Nov 12 - Jan 12 - Mar 12 - May 12 - Jul 12 - Sep 12 - Nov 13 - Jan 13 - Mar 13 - May 13 - Jul 13 - Sep 13 - Nov 14 - Jan 14 - Mar 14 - May 14 - Jul 14 - Sep 14 - Nov 15 - Jan Sähkönmyynti Sähkönmyynnille tyypillisiä ulkoisen toimintaympäristön kohtalonkysymyksiä ja analyysin aiheita Sähkön markkinahinnan kehitys keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä Sähkön kulutuksen kehitys: teollisuustuotanto, rakennemuutos, kotitaloudet ja palvelusektori Pohjoismaisen ja eurooppalaisen sähkömarkkinan integraatiokehitys Kilpailukentän muutokset Kuluttajien odotukset ja vaihtoaktiivisuus Kansallisen ja EU-tason energiatehokkuusvaatimukset ja muu sähkönmyynnin poliittinen ohjaus Sähkön pörssihinnan kuukausikehitys Nord Pool Elspot Lähde: NordPool Spot Paperi- ja elektroniikka-alojen osuudet Suomen bkt:sta Sähkönmyynnille tyypillisiä yhtiön sisäisiä kohtalonkysymyksiä ja strategisten vaihtoehtojen aihioita Profiloituminen ja kilpailuedun kulmakivet Sähkön tuotteistaminen ja hinnoittelu Asiakassegmentit ja sähkönmyynnin paikallisuus tai valtakunnallisuus Profiilikustannukset ja riskienhallinta Sähkönmyynnin liiketoimintaedellytysten turvaaminen vaihtoehtoisissa lainsäädännöllisissä tulemissa % Lähde: Suomen Pankki Elektroniikkateollisuus Paperiteollisuus

12 12 Lämpöliiketoiminta strategiatyön keskiössä Suunnittelemme asiakkaidemme kanssa laaditun strategian pohjalta systemaattisen, kokonaisvaltaisen ja mitattavissa olevan muutosohjelman ja roadmapit

13 Lämpöliiketoiminta Lämmityksen markkinaosuudet Suomessa vuonna 2013 Lämpöliiketoiminnalle tyypillisiä ulkoisen toimintaympäristön kohtalonkysymyksiä ja analyysin aiheita Kaukolämmön hinnan kehitys ja hyväksyttävyys Kaavoituksen vaikutus kaukolämmön käyttöönottoon Kysyntäjousto ja energiatehokkuuden vaikutukset kaukolämmön kysyntään pidemmällä aikavälillä Kaukolämmöntuotannon polttoaineet: mm. puupohjaisten biopolttoaineiden käytön kehitys Kaukolämpöverkkojen avautuminen kilpailulle Lämpöpumppualan kehitys Kaukojäähdytyksen laajentuminen Lähde: Energiateollisuus Raskas polttoöljy 1 % Kevyt polttoöljy 9 % Puu 13 % Lämpöpumppu 12 % Sähkö 18 % Maakaasu 1 % Kaukolämpö 46 % Lämpöliiketoiminnalle tyypillisiä sisäisiä kohtalonkysymyksiä ja strategisten vaihtoehtojen aihioita Kaukolämmön hankinta: tuotantorakenne, tuotannon polttoaineiden vaihtoehdot ja niiden kannattavuus Yhtiön sijainti arvoketussa eli optimaalisin toimitusraja Kaukolämpöverkko Kasvutavoitteet ja lämmitystoiminnan laajuus Palvelukokonaisuuksien vaihtoehdot Kaukolämmön myynti, markkinointi ja hinnoittelu Jäähdytysratkaisut ja niiden tarjoaminen Lähde: Sulpu ry Lämpöpumppujen myyntimäärät Maalämpöpumput Ilma-vesilämpöpumput Poistoilmalämpöpumput Ilmalämpöpumput

14 14 2 Verkkoliiketoiminta strategiatyön keskiössä Strategiatyön tasona joko koko konserni tai valitut liiketoiminnot Määritämme Konsernitason strategiatarkastelu asiakkaan kanssa Liiketoimintotason strategiatarkastelu Tuotanto ja hankinta Lämpöliiketoiminta strategian kannalta merkittävät toimintaympäristön seurannan Sähkönmyynti kohteet, jotta strategiaa on mahdollista päivittää oikea-aikaisesti Sähköverkot ja tilanteen vaatimalla tavalla

15 Sähköverkot Verkkoliiketoiminnalle tyypillisiä ulkoisen toimintaympäristön kohtalonkysymyksiä ja analyysin aiheita Sähkömarkkinalain kehitys: liiketoimintojen eriyttämisen äärevöityminen, toimitusvarmuusvaatimusten tiukkuus, kohtuullinen tuotto, tehokkuusvaatimukset, insentiivit jne. Verkkokomponenttien hinnan kehitys ja vaikutukset tuottomahdollisuuksien laskentakaavaan Korkojen kehitysvaihtoehdot Siirtoyhteyksien kehitys Pohjoismaissa ja Euroopassa Digitalisoitumisen vaikutus älyverkkojen kehitykseen Kahdensuuntainen sähkönsiirto ja mikrotuotanto Lähde: ABB Entso-e:n sähköverkkosuunnitelmat vuoteen 2020 Verkkoliiketoiminnalle tyypillisiä sisäisiä kohtalonkysymyksiä ja strategisten vaihtoehtojen aihioita Toimitusvarmuusvaatimusten täyttämisen aikataulu, investointien ajoitus, laajuus, kustannustehokkuus ja kehittämissuunnitelmat Kasvuodotusten ja tuottomahdollisuuksien taso Yhtiörakenteen vaihtoehdot ja yritysjärjestelyt Alihankkijat ja strategiset kumppanuudet Älykkään mittauksen ja etäluennan uudet palvelut Lähde: Entso-e (The European Network of Transmission System Operators for Electricity)

16 Capful energia-alan yhteistyökumppanina Capfulin muut palvelut ja referenssit

17 Toimintaympäristön muutosten ennakointi ja seuranta Muutostekijöiden tunnistaminen ja analysointi Skenaarioiden rakentaminen, kuvaaminen ja konkretisointi Vaikutusanalyysit ja varautumissuunnitelmat Tulevaisuuslähtöinen toimintaympäristön seuranta Seurantaprosessin kehittäminen Työkalujen rakentaminen seurantatyön tueksi Toimintaympäristö S K E N A A R I O T Tulevaisuus Nykytilan arviointi Toimiala-analyysit Markkina- ja asiakasanalyysit Kilpailija- ja taistelukenttäanalyysit Kilpailuetu Riskianalyysit Portfolioanalyysit Ydinkompetenssien määrittäminen Resurssianalyysit Benchmarking Organisaation nykytila ja historia Strategiatyö Organisaatio Strategioiden laadinta ja toimeenpano Visio, tahtotila ja strategiset linjaukset Strategian ja strategisten toimenpiteiden määrittely Strategiaprosessin kehittäminen Mitattavissa oleva toimeenpanosuunnitelma ja roadmap Muutosprosessien suunnittelu ja toteuttaminen Toimeenpanon seuranta ja arviointi 17 Yrityksen tulevaisuuden mahdollisuuksien tutkiminen Strategisten vaihtoehtojen luominen Strategisten vaihtoehtojen kuvaaminen ja konkretisointi Vaihtoehtojen testaaminen ja priorisointi Perusteltujen valintojen tekeminen

18 Esimerkkejä yritysasiakkaistamme 18 9

19 Esimerkkejä julkisen ja järjestösektorin asiakkaistamme 19 10

20 Yhteystiedot CAPFUL Eteläesplanadi 22 A Puh Helsinki 20 COPYRIGHT CAPFUL

Vuosikatsaus 3. Hallinnointi 219. Tilinpäätös 33. Yhteystiedot 243 Oikeudellinen tiedote 244. Tilinpäätös 87. Toimitusjohtajan katsaus 4

Vuosikatsaus 3. Hallinnointi 219. Tilinpäätös 33. Yhteystiedot 243 Oikeudellinen tiedote 244. Tilinpäätös 87. Toimitusjohtajan katsaus 4 Sisällysluettelo Sisällysluettelo Vuosikatsaus 3 Toimitusjohtajan katsaus 4 Fortumin vuosi 2013 7 Toiminta- ja markkina-alueet 7 Konsernin liiketoimintarakenne 9 Toimintavuoden merkittävimmät tapahtumat

Lisätiedot

TAUSTARAPORTTI 9 ENERGIATUOTANTOKETJUT - AINEISTOSELVITYS 2014

TAUSTARAPORTTI 9 ENERGIATUOTANTOKETJUT - AINEISTOSELVITYS 2014 LOPULLINEN, 22.10.2014 / 20.03.2015 1 Lähes nollaenergiarakennusten käsitteet, tavoitteet ja suuntaviivat kansallisella tasolla TAUSTARAPORTTI 9 ENERGIATUOTANTOKETJUT - AINEISTOSELVITYS 2014 22.10.2014

Lisätiedot

s.53 s.22 s.50 s.46 s.14 s.32 s.67 Polttolaitosmies Asiakaspalvelupäällikkö Pia Sillstén Kaukolämpöasentaja Tarmo tuominen Kaukolämpöasentaja

s.53 s.22 s.50 s.46 s.14 s.32 s.67 Polttolaitosmies Asiakaspalvelupäällikkö Pia Sillstén Kaukolämpöasentaja Tarmo tuominen Kaukolämpöasentaja Vuosikertomus 2011 Lukuisat turkuenergialaiset varmistavat työllään joka päivä, että kaupunkilaisten arki pyörii tuttuun tapaan. Vuosikertomuksemme sivuilla pääset tutustumaan muutamaan heistä. Lue myös

Lisätiedot

KAUKOLÄMMÖN ASEMA SUOMEN ENERGIAJÄRJESTELMÄSSÄ TULEVAISUUDESSA

KAUKOLÄMMÖN ASEMA SUOMEN ENERGIAJÄRJESTELMÄSSÄ TULEVAISUUDESSA KAUKOLÄMMÖN ASEMA SUOMEN ENERGIAJÄRJESTELMÄSSÄ TULEVAISUUDESSA Matti Manninen Pöyry Management Consulting Oy Kaukolämpöpäivät Turku TAUSTA HANKKEESEEN OSALLISTUJAT Kaukolämmön asema Suomen energiajärjestelmässä

Lisätiedot

Yhteiskuntavastuuraportti 2009

Yhteiskuntavastuuraportti 2009 Yhteiskuntavastuuraportti 2009 Yhteiskuntavastuuraportti 2009 SISÄLTÖ Konsernin toimitusjohtajalta 3 Yhteiskuntavastuun sisältö 4 Raportointiperiaatteet 5 Jyväskylän Energia -yhtiöiden profiili 6 Liiketoiminnat

Lisätiedot

Osaamisella tuloksiin. Vuosikertomus 2009

Osaamisella tuloksiin. Vuosikertomus 2009 Osaamisella tuloksiin Vuosikertomus 2009 Energiamme edesauttaa nykyisten ja tulevien sukupolvien elämää Fortum on Pohjoismaihin, Venäjälle ja Itämeren alueelle keskittyvä johtava energiayhtiö. Liiketoimintaamme

Lisätiedot

Vuosikertomus 2007 Liiketoimintakatsaus

Vuosikertomus 2007 Liiketoimintakatsaus Vuosikertomus 27 Liiketoimintakatsaus Vastuullisesti kaikessa toiminnassa Tulevaisuudesta on kannettava vastuuta monella tavalla. Voimalaitosten ja muiden työpaikkojen ohella tämä koskee vuorovaikutustamme

Lisätiedot

Vuosikertomus 2008. Vuosikertomus 2008

Vuosikertomus 2008. Vuosikertomus 2008 Vuosikertomus 2008 Vuosikertomus 2008 Sisältö 02 Fortum lyhyesti 04 Talouden yhteenveto 06 Päätökset 08 Luku 1: 15 Fortum vuonna 2008 16 Toimitusjohtajan katsaus 19 Strategia Luku 2: Luku 3: Luku 4: Luku

Lisätiedot

Uusiutuvan energian edistäminen ja energiatehokkuus Energiateollisuuden näkemyksiä

Uusiutuvan energian edistäminen ja energiatehokkuus Energiateollisuuden näkemyksiä Uusiutuvan energian edistäminen ja energiatehokkuus Energiateollisuuden näkemyksiä Jukka Leskelä Energiateollisuus ry. 29.2.2008 Helsinki 1 ET:n näkökulma Energia, ilmasto, uusiutuvat Ilmasto on ykköskysymys

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2008. Turku Energia

VUOSIKERTOMUS 2008. Turku Energia VUOSIKERTOMUS 2008 Turku Energia SISÄLLYSLUETTELO Vuosi 2008 lyhyesti etulieve Keskeiset tapahtumat 2008 etulieve Turku Energia tänään 3 Toimitusjohtajan katsaus 6 Energia-alan toimintaympäristö muutoksessa

Lisätiedot

KAUKOLÄMMÖN ASEMA SUOMEN ENERGIAJÄRJESTELMÄSSÄ TULEVAISUUDESSA. Työ- ja elinkeinoministeriö Energiateollisuus ry. Loppuraportti 26.

KAUKOLÄMMÖN ASEMA SUOMEN ENERGIAJÄRJESTELMÄSSÄ TULEVAISUUDESSA. Työ- ja elinkeinoministeriö Energiateollisuus ry. Loppuraportti 26. KAUKOLÄMMÖN ASEMA SUOMEN ENERGIAJÄRJESTELMÄSSÄ TULEVAISUUDESSA Työ- ja elinkeinoministeriö Energiateollisuus ry Loppuraportti 26. elokuuta 211 PÖYRY MANAGEMENT CONSULTING OY, 52A14971 Yhteystiedot Pöyry

Lisätiedot

energiaa elämään. Yhteiskuntavastuuraportti 2008

energiaa elämään. Yhteiskuntavastuuraportti 2008 energiaa elämään. Yhteiskuntavastuuraportti 2008 2008 / YHTEISKUNTAvastuuRAPORTTI / VANTAAN ENERGIA Olemme tunnistaneet toimintamme merkittävimmät vaikutukset sekä ympäristöön että yhteiskuntaan. Jatkuvalla

Lisätiedot

YDINVOIMAINVESTOINTIEN VAIKUTUKSET ELINKEINOELÄMÄN JA KOTITALOUKSIEN SÄHKÖN HINTAAN

YDINVOIMAINVESTOINTIEN VAIKUTUKSET ELINKEINOELÄMÄN JA KOTITALOUKSIEN SÄHKÖN HINTAAN PELLERVON TALOUDELLISEN TUTKIMUSLAITOKSEN RAPORTTEJA 218 PALKANSAAJIEN TUTKIMUSLAITOS, TUTKIMUKSIA 109 YDINVOIMAINVESTOINTIEN VAIKUTUKSET ELINKEINOELÄMÄN JA KOTITALOUKSIEN SÄHKÖN HINTAAN Helsinki 2009

Lisätiedot

Kaukolämmön CO 2 -päästöjen laskentamenetelmät päätöksenteon työkaluina. Kuva: Helsingin Energia

Kaukolämmön CO 2 -päästöjen laskentamenetelmät päätöksenteon työkaluina. Kuva: Helsingin Energia Kaukolämmön CO 2 -päästöjen laskentamenetelmät päätöksenteon työkaluina Kuva: Helsingin Energia Toimeksiantaja: Energiateollisuus ry 29. elokuuta 2013 Laatinut: Bionova Consulting Panu Pasanen, Tytti Bruce,

Lisätiedot

Quo Vadis Bioenergia?

Quo Vadis Bioenergia? Quo Vadis Bioenergia? BEST Bioenergiaskenaariot 2033 Loppuraportti Jyrki Kettunen ja Tarja Meristö (2014) ISBN 978-952-5947-63-2 Kirjoittajat, CLEEN ja FIBIC Skenaariotyökalujen Tarja Meristö Raportista

Lisätiedot

Kasvua ja työllisyyttä uudella energiapolitiikalla

Kasvua ja työllisyyttä uudella energiapolitiikalla Kasvua ja työllisyyttä uudella energiapolitiikalla Minna Halme, Janne Hukkinen, Jouko Korppi-Tommola, Lassi Linnanen, Matti Liski, Raimo Lovio, Peter Lund, Jyrki Luukkanen, Oskari Nokso-Koivisto, Jarmo

Lisätiedot

LAADUKAS SWOT Työkalu pk-yrityksen innovaatiovetoisen tulevaisuuden menestyksen turvaamiseksi

LAADUKAS SWOT Työkalu pk-yrityksen innovaatiovetoisen tulevaisuuden menestyksen turvaamiseksi LAADUKAS SWOT Työkalu pk-yrityksen innovaatiovetoisen tulevaisuuden menestyksen turvaamiseksi Tarja Meristö, Riitta Molarius, Sami Leppimäki, Jukka Laitinen, Hanna Tuohimaa JULKAISIJA: Corporate Foresight

Lisätiedot

Vuosikertomus Vuosike

Vuosikertomus Vuosike 2010 osikertomus Vuosikertomus Vuosikertomus Vuosike Vuosikerto ikertomus Vuos m FORTUM OYJ VUOSIKERTOMUS 2010 Vuosikertomus 2010 Fortum vuonna 2010 01 Fortum lyhyesti 02 Konsernin liiketoimintarakenne

Lisätiedot

Timo Hyttinen VALOA PIMEÄSSÄ. Kohti energiaomavaraisuutta maaseudulla. Vaasan yliopisto Levón-instituutti. Julkaisu No. 116

Timo Hyttinen VALOA PIMEÄSSÄ. Kohti energiaomavaraisuutta maaseudulla. Vaasan yliopisto Levón-instituutti. Julkaisu No. 116 3 Timo Hyttinen VALOA PIMEÄSSÄ Kohti energiaomavaraisuutta maaseudulla Vaasan yliopisto Levón-instituutti Julkaisu No. 116 4 5 ESIPUHE Fossiilisten energialähteiden käyttö ja käytön aiheuttamat ympäristövaikutukset

Lisätiedot

Sisällys. Tietoa sijoittajille...kannen sisäsivu Pankkeja ja pankkiiriliikkeitä...kannen sisäsivu

Sisällys. Tietoa sijoittajille...kannen sisäsivu Pankkeja ja pankkiiriliikkeitä...kannen sisäsivu 2003 Vuosikertomus 2003 Vuosikertomus 2003 Vuosikertomus 2003 Vuosikertomus 2003 Vuosikertomus 2003 Vuosikertomu Sisällys Tietoa sijoittajille...kannen sisäsivu Pankkeja ja pankkiiriliikkeitä...kannen

Lisätiedot

Megawatin muita edellä

Megawatin muita edellä Megawatin muita edellä ESPOON SÄHKÖ VUOSIKERTOMUS 2001 01:00 05:00 08:00 09:00 11:00 13:00 16:00 17:00 19:00 23:00 Sisällysluettelo TULEVAISUUDEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Espoon Sähkön

Lisätiedot

Kaukolämpöliiketoiminnan riskikäsikirjarunko

Kaukolämpöliiketoiminnan riskikäsikirjarunko Kaukolämpöliiketoiminnan riskikäsikirjarunko Raportti T26/2001 Suomen Kaukolämpö ry 2001 ISSN 1238-9331 Sky-kansio 6/9 Kaukolämpöliiketoiminnan riskikäsikirjarunko Tekijä: Electrowatt-Ekono Oy ELECTROWATT-EKONO

Lisätiedot

Keskitetyn lämmöntuotannon kehittämismahdollisuudet

Keskitetyn lämmöntuotannon kehittämismahdollisuudet Aalto yliopisto Teknillinen korkeakoulu Lahden keskus IMMU Paikallisilla teoilla ilmastonmuutoksen hillintään Tavoitteiden ja soveltamisalan määrittely Inventaarioanalyysi Vaikutusarviointi Tulosten tulkinta

Lisätiedot

Uusiutuva energia. Jari Kostama 1.6.2011 Helsinki

Uusiutuva energia. Jari Kostama 1.6.2011 Helsinki Uusiutuva energia - mahdollisuus vai haavekuva? Jari Kostama 1.6.2011 Helsinki Esityksen sisältö Miksi uusiutuvaa energiaa halutaan lisätä? Suomen tavoite ja keinot Metsä- ja tuulienergiaa EU:n energian

Lisätiedot

84 gri-indeksi FORTUM kestävän kehityksen RapORTTi 2011. Compact sivu. sisältyy. global

84 gri-indeksi FORTUM kestävän kehityksen RapORTTi 2011. Compact sivu. sisältyy. global 84 gri-indeksi FORTUM kestävän kehityksen RapORTTi 2011 GRI-indeksi sisältyy gri:n sisältö huomiot 1. strategia ja analyysi 1.1 Toimitusjohtajan katsaus Kyllä 16 21 Toimitusjohtajan haastattelu 1.2 Keskeisten

Lisätiedot

VATT-KESKUSTELUALOITTEITA VATT DISCUSSION PAPERS ENERGIA, PÄÄSTÖKAUPPA JA KILPAILUKYKY

VATT-KESKUSTELUALOITTEITA VATT DISCUSSION PAPERS ENERGIA, PÄÄSTÖKAUPPA JA KILPAILUKYKY VATT-KESKUSTELUALOITTEITA VATT DISCUSSION PAPERS 423 ENERGIA, PÄÄSTÖKAUPPA JA KILPAILUKYKY SUOMALAISEN ENERGIAINTENSIIVISEN TEOLLISUUDEN NÄKEMYKSIÄ EU:N PÄÄSTÖKAUPASTA JA POHJOISMAISISTA ENERGIAMARKKINOISTA

Lisätiedot

Energiasanomat 6/5.4.2011

Energiasanomat 6/5.4.2011 SISÄLTÖ SÄHKÖMARKKINAT - NorGer-kaapeli Saksan ja Norjan välille 2015 VERKOSTO - Tuntimittauskoulutuksessa tärkeää asiaa kaikille Energiasanomat 6/5.4.2011 KAUKOLÄMPÖ - Kansallinen energiapolitiikka jarruttaa

Lisätiedot

RAKENNETUN YMPÄRISTÖN HAJAUTETUT ENERGIAJÄRJESTELMÄT

RAKENNETUN YMPÄRISTÖN HAJAUTETUT ENERGIAJÄRJESTELMÄT RAKENNETUN YMPÄRISTÖN HAJAUTETUT ENERGIAJÄRJESTELMÄT SUOMEN ILMASTOPANEELI RAPORTTI 4/2013 M. AIRAKSINEN 1, J. SEPPÄLÄ 2 T. VAINIO 1, P. TUOMINEN 1, P K. REGINA 2, P. PELTONEN-SAINIO 2, S. LUOSTARINEN

Lisätiedot

Vuosikertomuksen sisältö ja raportointiperiaatteet

Vuosikertomuksen sisältö ja raportointiperiaatteet VUOSIKERTOMUS 2014 Vuosikertomus 2014 Vuosikertomuksen sisältö ja raportointiperiaatteet Fingrid laatii konsernitilinpäätöksen ja osavuosikatsaukset kansainvälisten EU:n hyväksymien IFRSraportointistandardien

Lisätiedot

LÄMPÖPUMPUT JA KAUKOLÄMPÖ ENERGIAJÄRJESTELMÄSSÄ

LÄMPÖPUMPUT JA KAUKOLÄMPÖ ENERGIAJÄRJESTELMÄSSÄ LÄMPÖPUMPUT JA KAUKOLÄMPÖ ENERGIAJÄRJESTELMÄSSÄ Suomen ilmastopaneeli Raportti 3/2013 SAMULI RINNE JA SANNA SYRI LÄMPÖPUMPUT JA KAUKOLÄMPÖ ENERGIAJÄRJESTELMÄSSÄ S. RINNE, S. SYRI Aalto-yliopisto, insinööritieteiden

Lisätiedot