/muutokset 10 Ammattiosaamisen näyttöjä koskevien toimielinten jäsenet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "16 2013-2016/muutokset 10 Ammattiosaamisen näyttöjä koskevien toimielinten jäsenet"

Transkriptio

1 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 1/ Yhtymähallitus Aika :00-18:00 Paikka Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntie 8, Loimaa Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjantarkastajien vaali ja tarkastusajankohta 4 3 Täyttölupa laskentasihteerin sijaisuuteen 5 4 Vakinaisten opettajien täyttölupa 6 5 Kuntayhtymäjohtajan vuosiloma 8 6 Valtuuston päätösten täytäntöönpano 10 7 Kuntayhtymän teleoperaattoripalvelut 11 8 Tilapäisen lisätilan vuokraaminen opetuskäyttöön Liedossa 13 9 Ammatillisten neuvottelukuntien jäsenet valtuustokaudelle /muutokset 10 Ammattiosaamisen näyttöjä koskevien toimielinten jäsenet /muutokset 11 Merkkipäivämuistamisten lahjan arvon tarkistus Tammikuussa 2015 alkanut koulutus Viranhaltijapäätökset Tiedoksiantoasiat 23

2 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 1/ Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot Läsnä Virtanen Leena 17:00-18:00 puheenjohtaja Alppiranta Jari 17:00-18:00 varapuheenjohtaja Hiukkanen Vesa-Pekka 17:00-18:00 jäsen Lindholm Hannele 17:00-18:00 jäsen Niittymaa Veikko 17:00-18:00 jäsen Pitkänen Paavo 17:00-18:00 jäsen Ruohonen Veikko 17:00-18:00 jäsen Salminen Liidia 17:00-18:00 jäsen sa Vuolle Sanna Heilala Tuomas Heiniö Helvi jäsen Järvinen Jukka Metsänperä Jarmo Mäkelä Sarianne Kulju Tero Sandell Päivi Ojala Jouni Huovinen Joni Ahtiainen Jussi yv:n puheenjoht. Reide Pirjo yv:n I varapuheenjoht. Kaarto Anne-Mari yv:n II varapuh.joht. Muu Virtanen Antti 17:00-18:00 kuntayhtymäjohtaja Suonkanta Leena 17:00-18:00 pöytäkirjanpitäjä Allekirjoitukset Leena Virtanen puheenjohtaja Leena Suonkanta pöytäkirjanpitäjä Käsitellyt asiat 1-14 Pöytäkirjan tarkastus Turuntie 31, Loimaa Jari Alppiranta Vesa-Pekka Hiukkanen Pöytäkirja yleisesti nähtävillä Myllykyläntie 8, Loimaa tiistaina klo 9:00-15:00

3 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 1/ Yhtymähallitus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Yh Puheenjohtaja avaa kokouksen ja toteaa läsnä olevat ja mahdolliset poissaolot, varahenkilöt ja asiantuntijat. Kokouksesta on annettu kirjallinen kutsu ja se on postitettu jokaiselle jäsenelle ja yhtymävaltuuston puheenjohtajille sekä asioiden esittelijälle. Kokous todetaan laillisella tavalla kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös: Kokous todettiin laillisella tavalla kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 1/ Yhtymähallitus Pöytäkirjantarkastajien vaali ja tarkastusajankohta Yh Yhtymähallituksen kokouksissa pöytäkirjantarkastajiksi valitaan kaksi saapuvilla olevaa yhtymähallituksen jäsentä. Yhtymähallitus päätti , että sen pöytäkirjat lähetetään sähköpostilla pöytäkirjantarkastajille ja tarkastaja voi joko entiseen tapaan ilmoitettuna aikana saapua tarkastamaan ja allekirjoittamaan pöytäkirjan tai ilmoittaa sähköpostilla pöytäkirjanpitäjälle viimeistään tarkastuspäivänä, että pöytäkirja vastaa /ei vastaa kokouksen kulkua. Sähköpostiviesti säilytetään pöytäkirjan yhteydessä, kunnes pöytäkirjantarkastajan allekirjoitus on saatu viimeistään seuraavassa kokouksessa. Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan jäsenet Jari Alppiranta ja Helvi Heiniö. Pöytäkirja tarkastetaan Turuntie 31:ssa torstaina klo 8:15. Päätös: Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin jäsenet Jari Alppiranta ja Vesa-Pekka Hiukkanen. Pöytäkirja tarkastetaan Turuntie 31:ssa torstaina klo 8:15.

5 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 1/ Yhtymähallitus Täyttölupa laskentasihteerin sijaisuuteen 20/ /2014 Yh Talous- ja hallintojohtaja on esittänyt täyttöluvan myöntämistä sijaisen palkkaamiseksi laskentasihteerin hoitovapaan ajaksi ajalle Tehtäväkohtaiseksi palkaksi esitetään 2371,50 euroa kuukaudessa ja hinnoittelutunnukseksi esitetään KVTES liitteen 1 mukaista 01TOI010. Yhtymähallitus on päättänyt tehtäväkohtaisten palkkojen suuruudesta. Tehtävän kelpoisuusvaatimuksena on tradenomin tai opistoasteen merkonomin koulutus ja kokemus toimistotyöstä ja yleisempien toimisto-ohjelmien tuntemus. Tehtävä on tarkoitus täyttää sisäisesti samalla henkilöllä, joka on jo ajanjakson hoitanut laskentasihteerin äitiysloman sijaisuutta.täyttöluvan tähän myönsi kuntayhtymäjohtaja oman valtuutuksensa puitteissa. Talous- ja hallintojohtajan esitys on päätöksen liitteenä. Kuntalain 44 mukaan työsuhteista tehtävää ei tarvitse julistaa haettavaksi, jollei näin ole johtosäännössä tai sen nojalla määrätty. Yhtymähallitus päättää myöntää täyttöluvan laskentasihteerin hoitovapaan sijaisen palkkaamiseen ajalle tehtäväkohtaisella palkalla 2371,50. Hinnoittelutunnus KVTES liite 1: 01TOI010. Tehtävä voidaan täyttää auki julistamatta kuntayhtymän sisältä. Tehtävään vaaditaan tradenomin korkeakoulututkinto.

6 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 1/ Yhtymähallitus Vakinaisten opettajien täyttölupa 20/ /2014, 4/ /2013 Yh Kuntayhtymän voimaan tulleissa perussopimuksessa 13 ja hallintosäännössä sekä kuntalain 24 määrätään toimivallasta henkilöstöasioissa. Kuntayhtymän viran perustamisesta ja lakkauttamisesta päättää yhtymävaltuusto yhtymähallituksen esityksestä ( 35). Virkasuhteen muuttamisesta työsuhteeksi päättää yhtymähallitus ( 35). Yhtymävaltuusto ottaa yhtymähallituksen esityksestä kuntayhtymän johtajan (kuntalain 24). Yhtymähallitus ottaa kuntayhtymäjohtajan esityksestä rehtorit, apulaisrehtorit ja talous- ja hallintojohtajan sekä nimeää tulosalueiden esimiehet ( 38). Kuntayhtymäjohtaja ottaa rehtorin esityksestä lehtorit, tulosalueiden yhteiset päätoimiset tuntiopettajat ja muut kuin talousjohtajan alaiset tulosalueiden yhteiset työsopimussuhteiset työntekijät ( 38). Rehtori ottaa pää- ja sivutoimiset tuntiopettajat sekä työsopimussuhteiset työntekijät ( 38). Apulaisrehtori ottaa enintään lukuvuoden ajaksi otettavat pää- ja sivutoimiset tuntiopettajat, lehtorien viransijaiset sekä työsopimussuhteiset työntekijät ( 38). Talousjohtaja ottaa alaistensa toimistojen sekä kiinteistö- ja ruokapalvelujen henkilöstön ( 38). Mahdollisesta koeajasta päättää se, joka on päättänyt palvelussuhteeseen ottamisesta ( 38). Hallintosäännön 43 määrätään viranhaltijoiden ratkaisuvallasta henkilöstöasioissa. Pykälässä todetaan, että kuntayhtymäjohtaja, rehtori, apulaisrehtorit ja talousjohtaja ratkaisevat alaisiaan koskevat henkilöstöasiat, jotka koskevat muun muassa ottamansa henkilöstön palkkauksesta päättämistä virka- ja työehtosopimusten sekä yhtymähallituksen hyväksymien yleisten perusteiden mukaisesti. Edellä mainitun pykälän perusteella yhtymähallitus hyväksyy henkilöstön ottamiseen ja palkkaukseen liittyviä yleisiä perusteita. Yhtymähallitus on hyväksynyt kuntayhtymän henkilöstöstrategian. Henkilöstöstrategiassa ohjeistetaan mm. johtamista, henkilöstösuunnittelua ja rekrytointia, henkilöstön työuraa,työhyvinvoinnin varmistamista, ikäjohtamista ja strategian toteutusta ja arviointia. Jotta kuntayhtymän eri viranhaltijat voivat toimia henkilöstöä koskevissa asioissa mahdollisimman yhdenmukaisesti, on yhtymähallituksen hyvä vahvistetun strategian lisäksi antaa palvelussuhteen ottamiseen liittyviä yleisiä perusteita. Yhtymähallitus on päättänyt kuntayhtymän virkojen ja toimien täyttämisestä seuraavaa:

7 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 1/ Yhtymähallitus Kuntayhtymän palvelussuhteen täyttäminen sekä määräaikaisiin että vakituisiin tehtäviin edellyttää tehtävän täyttöluvan myöntämistä seuraavasti. Tulosalueen johtaja eli rehtori voi ottaa sijaisen määräysvallassaan olevaan palvelussuhteeseen ilman täyttölupaa enintään yhdeksi kuukaudeksi. Tällä turvataan muun muassa lyhytaikaisten työvapaiden joustava ja nopea täyttäminen. Kuntayhtymän talous- ja hallintojohtaja myöntää täyttöluvan 1-6 kuukautta pitkiin palvelussuhteisiin ja ottaa ilman täyttölupaa määräysvallassaan oleviin palvelussuhteisiin enintään kuudeksi kuukaudeksi. Kuntayhtymäjohtaja myöntää täyttöluvan 6-12 kuukautta pitkiin palvelussuhteisiin ja ottaa määräysvallassaan olevaan palvelussuhteeseen enintään 12 kuukaudeksi. Yhtymähallitus myöntää täyttöluvan yli 12 kuukautta pitkiin ja vakituisiin palvelussuhteisiin. Täyttöluvassa todetaan muun muassa tehtävänimike, palvelussuhteen laatu, tehtäväkohtainen palkka ja perustelut tehtävän täyttämistä varten. Täyttöluvan hakemista varten kuntayhtymä laatii lomakkeen. Täyttölupamenettely koskee kaikkia muita palvelussuhteita, mutta ei opettajan tehtävän virkasuhdetta (tuntiopettajat ja lehtorit). Ammatillisen toisen asteen koulutuksen rahoitusta on valtiovallan toimesta leikattu ja uusi rahoituslaki on tarkoitus saada voimaan alkaen. Rahoitukseen kohdistuvat säästötoimenpiteet ovat huomattavat ja edellyttävät koulutuksen järjestäjältä konkreettisia toimenpiteitä kustannusten pienentämiseksi. Talous- ja hallintojohtaja on esittänyt kuntayhtymäjohtajalle, että yhtenä sopeuttamistoimenpiteenä myös opettajien palvelussuhteet tulisi saattaa yhdenvertaiseen asemaan muun henkilöstön kanssa täyttölupamenettelyssä. Päätetään laajentaa yhtymähallituksen päätös koskemaan myös toistaiseksi palvelussuhteeseen otettavan opettajan virkasuhdetta (päätoimiset tuntiopettajat ja lehtorit) ajalle

8 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 1/ Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhtymähallitus Kuntayhtymäjohtajan vuosiloma Yh Kuntayhtymän hallintosäännön 5 mukaan yhtymähallituksen ratkaisuvaltaan kuuluu myöntää virkavapaan ja vuosiloman kuntayhtymäjohtajalle. Kunnallisen yleisen virka- ja työsopimuksen luvun IV ja sen 5 :n 1-2 mom. mukaan kuntayhtymäjohtajan vuosilomaoikeus on 38 vuosilomapäivää. Yhtymähallitus on myöntänyt kuntayhtymäjohtajalle vuosilomaa , yhteensä 20 vuosilomapäivää. Kuntayhtymäjohtaja anoo vuosilomaa ajalle lokakuuta, yhteensä kaksi arkityöpäivää. Jäljelle jäävistä vuosilomapäivistä päätetään myöhemmin. Puheenjohtajan ehdotus: Yhtymähallitus päättää myöntää kuntayhtymäjohtajalle vuosilomaa , yhteensä kaksi vuosilomapäivää. Merkittiin pöytäkirjaan, että kuntayhtymäjohtaja Antti Virtanen poistui kokouksesta esteellisenä tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Yh Kuntayhtymäjohtajalle on tullut työtehtävä torstaille joka menee päällekkäin hallituksen myöntämän vuosiloman kanssa. Koska työtehtävä on perusteltua suorittaa 2.10., ja koska kuntayhtymäjohtaja suostuu vuosilomapäätöstä koskevaan muutokseen, hallitus tekee asiasta uuden päätöksen. Samalla hallitus päättää kuntayhtymäjohtajan seuraavista vuosilomaa koskevista ajankohdista: perjantai 7. marraskuuta 2014 yhteensä yksi vuosilomapäivä ja maanantai 9. - sunnuntai 15. maaliskuuta 2015, yhteensä viisi vuosilomapäivää. Kuntayhtymäjohtajalla on pitämättömiä vuosilomapäiviä yhteensä 18. Nyt tehdyn ehdotuksen jälkeen pitämättömiä vuosilomapäiviä jää 11 arkityöpäivää. Jäljelle jäävistä vuosilomapäivistä päätetään myöhemmin. Puheenjohtajan ehdotus: Yhtymähallitus päättää muuttaa aikaisempaa päätöstä kuntayhtymäjohtajan vuosilomasta myöntämällä hänelle vuosilomaa ajalle 3. lokakuuta 2014 yhteensä yksi vuosilomapäivä, 7. marraskuuta 2014 yhteensä yksi vuosilomapäivä sekä maaliskuuta 2015, yhteensä viisi vuosilomapäivää. Yhteensä seitsemän vuosilomapäivää.

9 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 1/ Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhtymähallitus Merkittiin pöytäkirjaa, että kuntayhtymäjohtaja Antti Virtanen poistui esteellisenä tämän asian käsittelyn ajaksi. Yh Kuntayhtymäjohtajalla on lomanmääräytymisvuoden 2014 pitämättömiä vuosilomapäiviä yhteensä 11. Lomanmääräytymisvuoden 2015 vuosilomapäiviä on yhteensä 38. Kuntayhtymäjohtaja anoo vuosilomaa ajalle 6. helmikuuta 2015 yhteensä yksi (1) arkityöpäivä, huhtikuuta yhteensä kolme (3) arkityöpäivää, toukokuuta yhteensä kaksi (2) arkityöpäivää, 26. kesäkuuta heinäkuuta 2015 yhteensä 21 arkityöpäivää ja marraskuuta 2015 yhteensä yksi (1) arkityöpäivää. Yhteensä anotaan 28 vuosilomapäivää. Pitämättömiä vuosilomapäiviä jää 21, joista päätetään myöhemmin. Puheenjohtajan ehdotus: Yhtymähallitus päättää myöntää kuntayhtymäjohtajalle vuosilomaa ajalle 6. helmikuuta 2015 yhteensä yksi (1) arkityöpäivä, huhtikuuta yhteensä kolme (3) arkityöpäivää, toukokuuta yhteensä kaksi (2) arkityöpäivää, 26. kesäkuuta heinäkuuta 2015 yhteensä 21 arkityöpäivää ja marraskuuta 2015 yhteensä yksi (1) arkityöpäivää. Yhteensä anotaan 28 vuosilomapäivää. Merkittiin pöytäkirjaan, että kuntayhtymäjohtaja Antti Virtanen poistui esteellisenä tämän asian käsittelyn ajaksi.

10 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 1/ Yhtymähallitus Valtuuston päätösten täytäntöönpano Yh Kuntalain 23 :n mukaan kunnanhallitus vastaa mm. valtuuston päätösten täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kunnanhallituksen on 56 :n mukaan jätettävä päätös täytäntöön panematta, jos valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten lainvastainen. Mainittuja pykäliä sovelletaan myös kuntayhtymiin, jos niissä on yhtymähallitus. Kuntayhtymän valtuuston kokouksen tarkastettu pöytäkirja valitusosoituksineen on pidetty yleisesti nähtävillä Myllykyläntie 8:ssa tiistaina kello Pöytäkirjasta on toimitettu jäljennös jokaisen jäsenkunnan kunnanhallitukselle. Yhtymävaltuuston pidetyn kokouksen pöytäkirjasta ei ole otettu otetta valitusta varten, eikä päätöksistä muutoinkaan ole valitettu. Päätökset ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä ja ne eivät mene yhtymävaltuuston toimivallan ulkopuolelle. Päätökset ovat siis täytäntöön pantavissa. Yhtymähallitus hyväksyy täytäntöön pantavaksi kuntalain 23 ja 56 pykälien mukaisesti yhtymävaltuuston tekemät päätökset.

11 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 1/ Yhtymähallitus Kuntayhtymän teleoperaattoripalvelut 21/07.02/2014 Yh Yhtymähallitus on päättänyt merkitä Suomen Julkishankinta Oy:n B-osakkeita ja täten koulutuskuntayhtymällä on oikeus käyttää kaikkia Suomen Julkishankinta Oy:n voimassa olevia hankintasopimuksia. Kuntayhtymä on käyttänyt Julkishankinta Oy:n sopimuksista DNA Finland Oy:n teleoperaattoripalveluita. Suomen Julkishankinta Oy:n toiminta on päättynyt ja osakeyhtiö on purettu kesällä Koulutuskuntayhtymän teleoperaattoripalveluiden tarjoajan DNA Finland Oy:n sopimus on päättynyt jatkuen kuitenkin yhden vuoden sopimuskauden kerrallaan, ellei sopimusta kirjallisesti irtisanota yhtä kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä. DNA Finland Oy:n kanssa tammikuussa 2012 edellisen kuntayhtymäjohtajan allekirjoittama ja ajalle tehty sopimus ei enää hinnoittelultaan ole kilpailukykyinen, ja siksi kuntayhtymäjohtaja on kirjallisesti irtisanonut DNA Finland Oy:n kanssa tehdyn yritys- ja liittymäsopimuksen päättymään Kuntahankinnat on kilpailuttanut teleoperaattoripalvelut asiakkailleen käyttäen kilpailutuksessa konsulttina Learnpoint Oy:tä. Kilpailutuksessa oli mukana lähes 100 hankintayksikköä eri puolilta Suomea ja lähes liittymää. Kilpailutuksen voitti TeliaSonera Finland Oyj. KL-Kuntahankinnat Oy:n kanssa tehtävässä sitoumuksessa asiakas sitoutuu osallistumaan KL-Kuntahankinnat Oy:n järjestämään yhteishankintaan (avoin puitejärjestely), käyttämään sopimusta ja hankkimaan palveluita sopimustoimittajalta puitesopimuksen ja puitesopimusohjeistuksen mukaisesti. KL-Kuntahankinnat Oy on hankintalain 11 :n mukainen Kuntaliiton kokonaan omistama, voittoa tavoittelematon yhteishankintayksikkö, jolla on oikeus kilpailuttaa ja tehdä tavaroita ja palveluja koskevia puitejärjestelyjä, puitesopimuksia ja hankintasopimuksia asiakkaiden puolesta. Sitoumuksen etuna on kustannustehokas kokonaisratkaisu, hankintamenettelyn riskittömyys, valmiiksi kilpailutettu palvelu, valmiiksi mietitty peruskonsepti palveluiden ja toimintaprosessien osalta, jota voidaan tarpeen mukaan täydentää lisäpalveluilla. Puitesopimuksen sisältävistä palveluista kuntayhtymä voi valita tarvitsemansa palvelukokonaisuuden oman tarpeensa mukaan. Puitesopimus kattaa matkapuhelinverkon liikenne- ja liittymäpalvelut, välitysympäristöt, asiakaspalveluratkaisut, vaihteenhoitopalvelut (puheluiden välityspalvelut), tavoitettavuuspalvelut ja laajat lisäpalvelut. Kuntahankinnat kattaa kulunsa sopimustoimittajalta perittävällä palvelumaksulla, joka perustuu asiakkaan hankkimien tavaroiden ja palveluiden arvoon. Palvelumaksuprosentti teleoperaattoripalveluissa on 1,5 %.

12 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 1/ Yhtymähallitus Kuntayhtymän ATK-päällikkö arvioi, että teleoperaattoripalveluiden vaihtamisella kuntayhtymä saa vähintään 30 % vuotuisen hintaedun nykyiseen sopimukseen nähden. Yhtymähallitus on kokouksessa 127, Talousarvion vuoden 2015 täytäntöönpano-ohje, päättänyt hyväksyä hankintarajat viranhaltijoille. Kuntayhtymäjohtajan hankintaraja on euroa ja talous- ja hallintojohtajan on euroa. KL-Kuntahankinnat Oy:n sitoumuksen kautta tehtävä sopimus on voimassa saakka. Vaikka sopimuksen vuotuiset kustannukset jäänevät talous- ja hallintojohtajan tai kuntayhtymäjohtajan hankintavaltuuksien rajoihin, muodostaa sopimus saakka ulottuvan kokonaisuuden, jonka hankinnasta päättää yhtymähallitus. Päätetään sitoutua osallistumaan KL-Kuntahankinnat Oy:n järjestämään yhteishankintaan teleoperaattoripalveluiden järjestämisestä ja valtuutetaan kuntayhtymäjohtaja allekirjoittamaan sitoumus kuntayhtymän puolesta.

13 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 1/ Yhtymähallitus Yhtymähallitus Tilapäisen lisätilan vuokraaminen opetuskäyttöön Liedossa 13/00.01/2014 Yh Liedon ammatti- ja aikuisopisto toimii kolmessa pisteessä: Koulumäellä kunnalta vuokratussa Opintien kiinteistössä, kuntayhtymän omistamassa Pajakujan kiinteistössä ja kunnan keskustassa sijaitsevassa vuokratilassa, ns. Osuuspankin kiinteistössä. Opintien tiloista puuttuu tällä hetkellä neljä henkilökunnan työtilaa, teorialuokkia, neuvottelutila kokous ja etäneuvottelua varten ja riittävän suuri henkilökunnan taukotila. Opintien kiinteistössä on vakavia sisäilmaongelmia ja osa henkilökunnasta ei pysty työskentelemään kiinteistössä. Liedon kunta on luvannut poistaa sisätilaongelmat. Tiloissa suoritetut kunnostustoimenpiteet eivät toistaiseksi ole johtaneet toivottuun lopputulokseen ja korjaustyöt jatkuvat vuoden 2015 puolelle. Syksyllä 2015 on alkamassa kolmannet ryhmät lähihoitajakoulutuksessa ja talotekniikassa. Uusien ryhmien alkaminen tarkoittaa, että Opintien tiloissa pitäisi olla edellisten tilojen lisäksi lisää teorialuokkia ja henkilökunnan työtiloja. Opintien tilat eivät mahdollista nykyisten neljän alan opetusta. Suunnittelutyö on menossa arkkitehdin kanssa ja työssä huomioidaan opiskelija- ja henkilökunnan määrään perustuvat laskelmat. Pajakujan tilojen suunnittelua jatketaan lisätilan mahdollista rakentamista varten, jolloin myös talotekniikan ryhmien opetusta voitaisiin osittain antaa näissä tiloissa. Työsalitilan tarve kasvaa alkavan uuden ryhmän takia. Kaikkien alojen osalta tilatarpeen mitoituksessa otetaan huomioon työpaikalla tapahtuva oppiminen. Tilaratkaisuista tehdyt aikaisemmat päätökset eivät vielä ole riittäviä tämän hetken tarpeeseen nähden ja siksi Liedon oppilaitoksen rehtori ja kuntayhtymän talous- ja hallintojohtaja esittävät kuntayhtymäjohtajalle lisätilojen vuokraamista määräajaksi opetuskäyttöä varten. Opetustiloiksi esitetään samassa kiinteistössä, josta Osuuspankin tilat ovat vuokrattu, kiinteistön toisessa päädyssä olevien Nordea pankin konttoritilojen vuokraamista. Vuokrattavan alueen pinta-ala on 231 m 2 ja kiinteistön omistajan Tuloskiinteistöt Holding Oy:n vuokrapyyntö on euroa kuukaudessa (n. 13 /m 2 ) sisältäen lämmityksen ja kiinteistönhoitokustannukset. Erilliskorvauksena maksetaan sähkö kulutuksen mukaan sekä vesi taloyhtiön veloituksen mukaan. Vuokra sidotaan elinkustannusindeksiin. Vuokra-ajaksi esitetään kolmea vuotta ja vuokra-aika alkaisi ja päättyisi Kuntayhtymän kiinteistöpäällikkö on tarkastanut tilat ja todennut, että ne

14 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 1/ Yhtymähallitus Yhtymähallitus voivat toimia tilapäisenä opetustilana. Tiloista puuttuu inva-wc, jonka omistaja on luvannut omalla kustannuksellaan tehdä, mikäli se on rakennusteknillisesti mahdollista, samoin yhden väliseinän poiston. Rakennuksen ilmanvaihto on mitoitettu pankkitoimintaa varten ja mahdollistaa ainoataan tilapäisen opetuskäytön. Koska kyseessä on äkillinen ja tilapäinen lisätilan tarve, tulosalueen vuoden 2014 ja vuoden 2015 budjetissa ei ole varauduttu lisätilan aiheuttamiin kustannuksiin. Liedon kunta ei toistaiseksi ole suostunut alentamaan tai jättämään kokonaan perimättä vuokraa Koulumäen kiinteistön niistä osista, jotka rehtori on sulkenut opetuskäytöltä. Yhtymähallitus päättää vuokrata Tuloskiinteistöt Holding Oy:ltä 231 m 2 opetustilaa ajalle ja maksaa siitä euroa kuukaudessa sisältäen lämmityksen ja kiinteistönhoitokustannukset. Erilliskorvauksena maksetaan sähkö kulutuksen mukaan sekä vesi taloyhtiön veloituksen mukaan. Vuokra sidotaan elinkustannusindeksiin. Yhtymähallitus edellyttää, että Liedon kunta ei peri kuntayhtymältä vuokraa niistä tiloista, jotka ovat tutkittujen sisäilmaongelmien takia kuntayhtymän edustajan ja kunnan edustajan toimesta poistettu opetuskäytöstä. Yh Liedon koulumäen Opintien kiinteistön korvaavien tilojen etsintää on jatkettu ja nyt on löydetty tilat myös kiinteistössä viimeisenä toimivalle sähköosastoille osoitteesta Kulkijankuja 1, Lieto. Kysymyksessä on hallikiinteistö, jonka kokonaispinta-ala on 380 m 2. Vuokra-aika alkaa ja on voimassa asti. Vuokran suuruus kuukaudessa on (alv 0 %). Vuokran lisäksi tulevat kustannukset sähkö- (sisältää lämmityksen), vesi-, jätehuolto ja kiinteistönhoitosopimuksista sekä siivouksesta, yhteensä noin 900 /kk. Liitännäiskustannuksina tulevat tilojenopetuskäyttöön muuttamisesta aiheutuvat rakentamiskustannukset kuten kevyet väliseinät, kalustus ja sisustus. Kiinteistöpäällikkö on arvioinut näistä aiheutuvan kustannuksia yhteensä noin Liedon ammatti- ja aikuisopiston vuokratilojen kustannukset alkaen ovat seuraavat: Opintie 1: vuokra /kk, sähkö noin 900 /kk, muut kulut kuten myös yksi kokopäiväinen siistijä sisältyy vuokraan Hyvättyläntie 6 A: vuokra /kk, sähkö noin 30 /kk+vesi Hyvättyläntie 6 B: vuokra /kk, sähkö noin30 /kk + vesi Teollisuuskuja 8: vuokra /kk, sähkö noin 130 /kk +vesi Kulkijankuja 1: vuokra /kk, muut kiinteistönhoitokustannukset noin 900 /kk Liedon keskuskoulun luokka: noin 300 /kk Liedon lukion tilat: noin 300 /kk Liedon keskuskoulun luokkatilassa ovat toimineet 1:n vuosikurssin

15 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 1/ Yhtymähallitus Yhtymähallitus lähihoitajaopiskelijat ja lukion tiloja tarvitaan 2:n vuosikurssin lähihoitajaopiskelijoita varten. Lisäksi hoidon opetus tarvitsee tilat hiihtolomien jälkeen. Hoito-opetuksen tilatarve on noin 100 m 2. Opintien korvaavien ja täydentävien tilojen vuokra- ym. kiinteistökulut ilman vesimaksuja ovat /kk tällä hetkellä. Kaikki esitetyt hinnat ovat arvonlisäverottomia. Vuokralla olevista tiloista aiheutuu kuukaudessa kustannuksia yhteensä noin ja vuodessa yhteensä noin Kuntayhtymä anoi Liedon kunnalta Opintien vuokraan alennusta kesän 2014 osalta, koska jo silloin jouduttiin toimintoja sisäilmaremontin vuoksi siirtämään muualle vuokratiloihin. Liedon kunta ei myöntänyt vuokranalennusta. Uudelleen vuokranalennusta ja vuokranmaksun vapautusta on pyydetty marraskuussa. Vuokranalennusta pyydettiin lukien siten, että vuokraosuus marras- ja joulukuulta olisi 2 000, ja vuokraa ei perittäisi lainkaan enää lukien, mikäli opetustoiminta on tähän mennessä kokonaan jouduttu siirtämään muualle. Liedon kunnasta insinööri Ari Blomroos on ilmoittanut sähköpostilla talous- ja hallintojohtajalle, että jäännösvuokra olisi noin /kk + sähkö. Blomroos lupasi, että kunta ilmoittaa asian vielä virallisesti. Ilmoitusta ei ole vielä tullut, mutta kuntayhtymä ei ole maksanut joulukuun vuokraa vaan odottaa kunnan päätöstä. Opintien tiloissa toimii vielä sähköalan opetus, koska Teollisuuskujan tilojen opetuskäyttöön muuntaminen on kesken. Kuntayhtymä on irtisanonut Opintien tilojen vuokrasopimuksen Liedon kunnalta. Irtisanomisaika on puoli vuotta. Liedon kunta on toivonut kuntayhtymältä jonkinlaista sitoumusta siihen, että kuntayhtymä on valmis syksyllä jatkamaan Opintien tilojen vuokraamista, mikäli tilat saadaan siihen kuntoon, että niissä on turvallista työskennellä. Vaikka Opintien tiloihin pystyttäisiin palaamaan, ei tilantarve Pajakujan kanssa riitä ja Liedon ammatti- ja aikuisopisto tarvitsee vuokrattua lisätilaa. Kulkijankujan 1. vuokrasopimus on esityslistan liitteenä Yhtymähallitus päättää hyväksyä Heikki Pääjärven kanssa solmitun vuokrasopimuksen koskien teollisuushallia Liedon Kulkijankuja 1, noin 380 m 2. Hallin kuukausivuokra on 2 400, alv 0 % ja vuokra-aika Vuokrasopimuksen irtisanomisaika on kolme kuukautta ennen vuokra-ajan umpeuduttua. Kuukausivuokran lisäksi hyväksytään maksettavaksi käyttö- ja ylläpitokustannukset, kiinteistöpäällikön arvion mukaan noin 900 euroa kuukaudessa.

16 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 1/ Yhtymähallitus Ammatillisten neuvottelukuntien jäsenet valtuustokaudelle /muutokset 25/12.00/2013 Yh Ammatllisten neuvottelukuntien toimielimien jäseniin on tullut muutoksia. Osa opiskelijajäsenistä on valmistunut ja osa jäsenistä ei enää jatkaa toimikunnassa tai ei ole enää kuntayhtymän palveluksessa. Toimikuntiin on esitetty myös uusia jäseniä ja iä. Esitykset kuntayhtymäjohtajalle ovat tehneet rehtorit. Toimikuntien toimikausi on Loimaan ammatti- ja aikuisopisto Logistiikka-ala Jukka Vuorinen, toimitusjohtaja Vuorisen liikenne Oy Luonnonvara-ala Erkki Tuominen, Lskky, opettaja Anna-Reetta Hosike, Lskky, opettaja Virpi Loivarinne, Lskky, opettaja Hanne Vainikka, Lskky, opiskelija Seppo Pessi, Lskky, opiskelija Sosiaali- ja terveysala Tarja Kurikka, hoitotyön asiantuntija Loimaan aluesairaala Eveliina Tyyskänen-Mäkilä, lähihoitaja Kartanonmäen kotihoitoyksikkö Arja Nurmikko, ohjaaja, Loimaan perhetukikeskus Alexandra Viitasaari, LSKKY, opiskelija Tiina Sinervo-Nicol, LSKKY, opiskelija Anne Saarnio-Jokinen, LSKKY, opettaja Eino Peltola, lähettämön esimies Domus Oy Pasi Riikonen, LSKKY, opiskelija Niina Vanhanen, lähihoitaja Loimaan kaupunki, Loimaan kotihoito Petri Syrjänen, opiskelijavastaava Tuulensuun Palvelu Oy Tuula Jussilainen, vastaava ohjaaja Pöytyän kunta, kehitysvammaisten asuntola- ja työtoiminta Iidaemelié Visti, LSKKY, opiskelija Sirpa Sarajärvi, LSKKY, opiskelija Audiovisuaalinen viestinnän ala Uusi Niko Skorpio, LSKKY, opettaja Käsi- ja taideteollisuusala Martti Koskinen, yrittäjä, Meidän Kenkä ja Muotiliike Today Seija Laaksonen, yrittäjä Sisustusompelu Seija Laaksonen Arja Koskinen, tekstiilikonservaattori Museo Vapriikki Mari Huitti, myyjä, Ribbon Arja Tuominen, sisustussuunnittelija K-rauta, Loimaa

17 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 1/ Yhtymähallitus Hannele Köngäs, Kteo Osuuskunta kulttuuriteko Marja-Leena Hämäläinen, yrittäjä Osk Kotikutoinen Autoala Nico Lähde, Lskky opiskelija Kone- ja metalliala Jesse Poskiparta, Lskky ammatillinen ohjaaja Erno Henttonen, Lskky opiskelija Hotelli-, ravintola- ja cateringala Sanni Teinilä, Lskky opiskelija Hiusala Marja-Liisa Tynkkynen, Kampaamo Marja-Liisa yrittäjä Essi Alitupa, Lskky opiskelija Idamaria Brusila, Lskky opiskelija Joni Hiekkanen, Lskky opiskelija Tuija Mustalahti, Lskky opettaja Teemu Rantala, Lskky opiskelija Jussi Kukkula, Lskky opiskelija Noora Tikakoski, Lskky opiskelija Juuso Helevaara, Lskky opiskelija Sanna Vuori, Hiusstudio Sanna Vuori yrittäjä Sanna Etu-aho, Tmi Sanna Nieminen, parturi-kampaamo Sanna yrittäjä Sanni Kulmala, parturi-kampaamo Perhonen yrittäjä Viivi Vähämäki, Lskky opiskelija Aleksi Rantala, Lskky opiskelija Rakennusala Markku Lepola, Lskky opettaja - Mauri Mäenpää, Lskky opettaja - Pekka Vanto, Lskky opettaja - Juhani Lehti, Lskky opiskelija Markus Alkio, Lskky opiskelija Alvari Einola, Lskky opiskelija Sami Kujala, Lskky opiskelija Sähkö- ja automaatiotekniikka Jukka Veikkolainen, Pemamek Oy - työnjohtaja Jouko Tevasaari, Lskky - koulutusalavastaava Jussi Yli-Heikkilä, Lskky opettaja Mika Peltola, Lskky opettaja Lari Laaksovirta. Lskky opiskelija Niko Cederlund, Lskky opiskelija Tuomas Laine, Lskky opiskelija Arttu Hangasoja, Lskky opiskelija - Leevi Kuusisto, Lskky opiskelija - Jero Talvinen, Lskky opiskelija Talotekniikka

18 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 1/ Yhtymähallitus Jouko Tevasaari, Lskky koulutusalavastaava Juuso Kiviranta, Lskky opiskelija Jorma Mörsky, Lskky koulutusalavastaava Jussi Pärssinen, LVI-Dahl Oy LVI-myyjä Ville Toivonen, Lskky ammatillinen ohjaaja Touko Kankaanranta, Lskky opiskelija Janne Isotalo, Lskky opiskelija Liedon ammatti- ja aikuisopisto Tietojenkäsittely Pekka Heikkonen, Lskky lehtori Julius Kiesi, Lskky opiskelija Arkkitehtuuri ja rakentaminen/talotekniikka Markku Ylihonko, Lskky opettaja Vesa Santanen, yrittäjä Vesi-Rauta Oy Vs Kivikartano Arttu Hynynen, opiskelija Lskky Sähkö- ja automaatiotekniikka Toni Honkainmaa, Lskky opiskelija Jussi Puukka, Lskky opiskelija Jussi Kuosa, Lskky lehtori Ville Hiekkamäki, Lskky opiskelija Kari Saukkonen, Lskky opettaja Ari Sjöroos, yrittäjä Ras-Rakennus Aleksi Korhonen, opiskelija Lskky Lauri Laivoranta, Lskky opiskelija Joni Toivonen, Lskky opiskelija Uudenkaupungin ammatti- ja aikuisopisto: Autoala Juha Laiho, Huolto Rengas Laiho Ay Sähköala Santtu Haltsonen, Lskky opiskelija Matias Vilmunen, Lskky opiskelja Logistiikka Olli Laivo, Lskky opettaja Sosiaali- ja terveysala Päivi Parkkila, Uudenkaupungin kaupunki Josua Rauhansalo, Lskky opiskelija Johanna Peltonen, Lskky opiskelija Aleksi Lehikoinen, Lskky opettaja Marianne Rapala, Laitilan terveyskoti, henkilöstö, rekrytointi ja työohjaus

19 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 1/ Yhtymähallitus Ammattiosaamisen näyttöjä koskevien toimielinten jäsenet /muutokset 17/ /2012 Yh Ammattiosaamisen näyttöjen suunnittelusta ja toteuttamisesta vastaavan toimielimen jäseniin on tullut muutoksia. Osa opiskelijajäsenistä on valmistunut ja osa jäsenistä ei enää jatkaa toimikunnassa tai ei ole enää kuntayhtymän palveluksessa. Toimikuntiin on esitetty myös uusia jäseniä ja iä. Rehtorit ovat tehneet muutosesitykset kuntayhtymäjohtajalle. Toimikuntien toimikausi on Ammattiosaamisen näyttöjen toimielin (Turuntie, Hämeentie ja Ylistaronkatu) Metsämarja Aittokoski, yrittäjä, Aki Rauhala, yrittäjä, Gigantti Oy Valoaurinko Lea Talvitie, vastaava sairaanhoitaja, Alastaron vanhainkoti (työelämän ) Kari Lehtovuori, yrittäjä, Lehtovuori Kari Oy (työelämän ) Sami Laakso, LSKKY (opettaja ) Essi Nieminen, LSKKY, opiskelija Iidaemelié Visti, LSKKY, opiskelija Ville Tuominen, LSKKY, opiskelija Jani Korpela, LSKKY, opiskelija Markus Hollo, LSKKY, opiskelija Heikki Tuominen, LSKKY (opiskelija ) Pasi Riikonen, LSKKY (opiskelija ) Ammattiosaamisen näyttöjen toimielin (Myllykyläntie) - Sanna Liinoja, Lskky opettaja - Tero Lintula, Lskky opettaja Nico Lähde, Lskky opiskelija Noora Tikakoski, Lskky opiskelija - Viivi Vähämäki, Lskky opiskelija Ammattiosaamisen näyttöjen toimielin (Uusikaupunki) Päivi Parkkila, Uudenkaupungin Marianne Rapala, Laitilan kaupunki terveyskoti, henkilöstö, rekrytointi ja työohjaus Simeon Virtanen, Lskky opiskelija Tuomas Uotila, Lskky opiskelija

20 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 1/ Yhtymähallitus Merkkipäivämuistamisten lahjan arvon tarkistus Yh Kuntayhtymän merkkipäiväsäännön mukaan merkkipäivälahjan arvo on vähintään neljä vuotta kuntayhtymän palveluksessa olleille 150 euroa. Lisäksi tulee viiri (mikäli tätä ei ole aiemmin saanut) ja kukat. Alle neljä, mutta vähintään kaksi vuotta palveluksessa olleita muistetaan vain kukilla ja viirillä. Eläkkeelle siirtyvillä on samat ehdot. Merkkipäiväsäännön lahjan arvoa on toivottu porrastettavan siten, että pitkä palvelusaika tulisi huomioon otetuksi. Talous- ja hallintojohtaja sai johtoryhmässä tehtäväkseen valmistella asiaa. Merkkipäiväsäännön kohdan 4 mukaan yhtymähallitus määrittää tarvittaessa merkkipäiväsääntöön sisältyvien lahjojen arvon uudelleen ja antaa tätä asiaa koskevan päätöksen. Verottajalla ei ole merkkipäivälahjan arvon suhteen tiukkoja rajoja. Verottaja on kuitenkin tiukka siitä, että rahana tai siihen verrattavana suorituksena työnantajalta saatu lahja katsotaan veronalaiseksi palkkatuloksi. Rahaan verrattavana suorituksena voidaan pitää esim. esinelahjaa, jonka saaja on saanut vapaasti valita. Jotta lahjan arvon muuttaminen ei huononna nykyisiä etuja, on ehdotuksena seuraava lahjan arvon määrittely: vähintään 4 vuotta, mutta alle 10 vuotta palveluksessa olleelle 150 vähintään 10 vuotta, mutta alle 20 vuotta palveluksessa olleelle 200 vähintään 20 vuotta, mutta alle 30 vuotta palveluksessa olleelle 250 vähintään 30 vuotta palveluksessa olleelle 300 Yhtymähallitus päättää merkkipäiväsäännön kohdan 4 mukaisesti määrittää merkkipäiväsääntöön sisältyvien lahjojen arvon seuraavaksi vähintään 4 vuotta, mutta alle 10 vuotta palveluksessa olleelle 150 vähintään 10 vuotta, mutta alle 20 vuotta palveluksessa olleelle 200 vähintään 20 vuotta, mutta alle 30 vuotta palveluksessa olleelle 250 vähintään 30 vuotta palveluksessa olleelle 300 Päätös koskee merkkipäiväsäännön kohtia 2.1., 2.2. ja 2.3. Päätös tulee voimaan lukien. Päätös: Yleiskeskustelun aikana yhtymähallituksen jäsen Hannele Lindholm ehdotti, että merkkipäiväsääntöä ei muuteta lahjan arvon osalta. Veikko Ruohonen kannatti esitystä. Puheenjohtaja päätti yleiskeskustelun ja kysyi voidaanko kannatettu ehdotus hyväksyä ilman äänestystä. Yhtymähallitus päätti yksimielisesti hyväksyä sen, että merkkipäiväsääntöä ei muuteta lahjan arvon osalta.

Paikka Kaufmännisches Berufskolleg, Walther-Rathenau-Straße 10, 47166 Duisburg, Saksa

Paikka Kaufmännisches Berufskolleg, Walther-Rathenau-Straße 10, 47166 Duisburg, Saksa Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 4/2015 1 Yhtymähallitus 21.04.2015 Aika 21.04.2015 17:00-17:30 Paikka Kaufmännisches Berufskolleg, Walther-Rathenau-Straße 10, 47166 Duisburg, Saksa Käsitellyt

Lisätiedot

Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntie 8, Loimaa

Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntie 8, Loimaa Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 3/2015 1 Yhtymähallitus 17.03.2015 Aika 17.03.2015 17:00-19:25 Paikka Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntie 8, Loimaa Käsitellyt asiat Otsikko Sivu

Lisätiedot

Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntie 8, Loimaa

Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntie 8, Loimaa Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 6/2013 1 Yhtymähallitus 17.06.2013 Aika 17.06.2013 14:00-16:07 Paikka Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntie 8, Loimaa Käsitellyt asiat Otsikko Sivu

Lisätiedot

Saapuvilla Virtanen Leena puheenjohtaja x. Alppiranta Jari varapuh.joht. x. Junnila Arja jäsen x. Korvenpää Jukka jäsen - Lehtinen Juha jäsen x

Saapuvilla Virtanen Leena puheenjohtaja x. Alppiranta Jari varapuh.joht. x. Junnila Arja jäsen x. Korvenpää Jukka jäsen - Lehtinen Juha jäsen x Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja nro 7 / 11 1 (23) Aika Tiistai 30.8.2011 kello 17 18.15. Paikka Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntie 8 Läsnä Saapuvilla Virtanen Leena puheenjohtaja

Lisätiedot

Alppiranta Jari varapuh.joht. x. Junnila Arja jäsen x. Korvenpää Jukka jäsen x. Lehtinen Juha jäsen - Ojala Virpi jäsen x

Alppiranta Jari varapuh.joht. x. Junnila Arja jäsen x. Korvenpää Jukka jäsen x. Lehtinen Juha jäsen - Ojala Virpi jäsen x Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja nro 8 / 12 1 (14) Aika Tiistai 21.8.2012 kello 17 17.50. Paikka Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntie 8, Loimaa Läsnä Saapuvilla Virtanen Leena puheenjohtaja

Lisätiedot

Otsikko Sivu 139 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 266 140 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä

Otsikko Sivu 139 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 266 140 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä PÖYTÄKIRJA 10/2014 263 Kuntayhtymähallitus 16.10.2014 AIKA 16.10.2014 klo 09:00-12:45 PAIKKA Haapajärvi, kaupungintalo, hallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 139 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 10/2014

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 10/2014 AIKA Torstai 4.12.2014 kello 16.00 18.14 PAIKKA Microkadun kampus, B-osan 2. kerroksen neuvotteluhuone B2031 käyntiosoite: Technopolis Microkatu 1, 70210 Kuopio LÄSNÄ OLLEET PÄÄTÖSVALTAISET JÄSENET Iris

Lisätiedot

puheenjohtaja 1. vpj. 2. vpj. jäsen kv:n pj. kv:n I vpj. kv:n II vpj. kaupunginjohtaja Hallintojohtaja Todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

puheenjohtaja 1. vpj. 2. vpj. jäsen kv:n pj. kv:n I vpj. kv:n II vpj. kaupunginjohtaja Hallintojohtaja Todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi -1, KH 30.6.2010 15:00 Kokousaika 30.6.2010 kello 15.00-16.25. Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muut saapuvilla olleet

Lisätiedot

Irja Haaranen. Leila Karttunen Kati Mononen. Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen.

Irja Haaranen. Leila Karttunen Kati Mononen. Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen. POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro sivu Kunnanhallitus 8/2005 243 (-289) KOKOUSAIKA Maanantaina 23. toukokuuta 2005 klo 18.30-20.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 10/2013

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 10/2013 AIKA Tiistai 22.10.2013 kello 16.00 17.37 PAIKKA Technopolis Kuopion B-osan 2. kerroksen neuvotteluhuone B2031 käyntiosoite: Microkatu 1, 70210 Kuopio LÄSNÄ OLLEET PÄÄTÖSVALTAISET JÄSENET Iris Asikainen

Lisätiedot

-2, KH 7.4.2014 14:00

-2, KH 7.4.2014 14:00 -2, KH 7.4.2014 14:00 Kokousaika Maanantai 7.4.2014 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 1 HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS KOKOUSKUTSU 5/2007 Kokousaika 29.5.2007 kello 14.30 Kokouspaikka Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros Käsiteltävät asiat

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 6/2015 1. Yhtymähallitus. Aika 12.06.2015 klo 08:30-10:35. Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 6/2015 1. Yhtymähallitus. Aika 12.06.2015 klo 08:30-10:35. Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 6/2015 1 Yhtymähallitus Aika 12.06.2015 klo 08:30-10:35 Paikka Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 56 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

-2, SIV 19.5.2015 17:00

-2, SIV 19.5.2015 17:00 -2, SIV 19.5.2015 17:00 Kokousaika 19.5.2015 klo 17.00-20.00 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen kokoushuone VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 9/2013. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 9/2013. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 9/2013 KOKOUSAIKA 17.6.2013 klo 17.00 18.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

Markku Niemelä, toimitusjohtaja, esittelijä Kimmo Luoti, hallintoassistentti, pöytäkirjanpitäjä. Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Markku Niemelä, toimitusjohtaja, esittelijä Kimmo Luoti, hallintoassistentti, pöytäkirjanpitäjä. Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 5 / 2012 75 Kuntayhtymän yhtymähallitus Kokousaika Torstai 21.6.2012 klo 10.00 10.20 Kokouspaikka Kuntayhtymän hallintorakennus, Einontie 1, 04600 MÄNTSÄLÄ Saapuvilla

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. VARKOULTK, 22.1.2014 18:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. VARKOULTK, 22.1.2014 18:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO VARKOULTK, 22.1.2014 18:00, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 1 Muut asiat; ei julkinen asia... 2 2 Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunnan kokoukset, pöytäkirjanpitäjän määrääminen sekä

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Aika: Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 232 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 415

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18 Tekninen lautakunta 05.03.2015 AIKA 05.03.2015 klo 19:00-21:30 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 5/2012. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat

KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 5/2012. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 5/2012 Kokousaika 19.3.2012 klo 18.00 20.56 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 110

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 110 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 110 Tekninen lautakunta 03.12.2013 AIKA 03.12.2013 klo 19:00-20:07 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 80 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

151 POIKKEAMISHAKEMUS / JARI JA SIRPA HEINILUOMA 190 152 MAANVUOKRASOPIMUS, PARKANON KAUPUNKI / FENNOSTEEL OY

151 POIKKEAMISHAKEMUS / JARI JA SIRPA HEINILUOMA 190 152 MAANVUOKRASOPIMUS, PARKANON KAUPUNKI / FENNOSTEEL OY PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 181 Kaupunginhallitus 24.06.2015 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Sivu 146 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN 184 147 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 185 148 LISÄMÄÄRÄRAHA

Lisätiedot

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011 KOKOUSAIKA 10.1.2011 kello 18.00 19.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

Keskiviikko 23.10.2013 klo 17.15 20.35. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 23.10.2013 klo 17.15 20.35. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 9/2013 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (25) 217 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 23.10.2013 klo 17.15 20.35 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

-2, SIV 20.1.2015 17:00

-2, SIV 20.1.2015 17:00 -2, SIV 20.1.2015 17:00 Kokousaika 20.1.2015 klo 17.00-20.10 Kokouspaikka Kaupungintalo, valtuustosali VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015. 48. Kuukanniemen kirjaston kirjat ja kirjaston tulevaisuus...68

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015. 48. Kuukanniemen kirjaston kirjat ja kirjaston tulevaisuus...68 PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015 Asialista 48. Kuukanniemen kirjaston kirjat ja kirjaston tulevaisuus...68 49. Hallinto-oikeuden päätös kaavavalitusasiassa...71 50. Luottamustoimen päättyminen

Lisätiedot

Kaupungintalo, hallituksen huone

Kaupungintalo, hallituksen huone -2, KH 1.3.2010 14:00 Kokousaika Maanantai 1.3.2010 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Katrina Harjuhahto-Madetoja, toimitusjohtaja, esittelijä Kaarina Kilpeläinen, talousjohtaja, pöytäkirjanpitäjä

Katrina Harjuhahto-Madetoja, toimitusjohtaja, esittelijä Kaarina Kilpeläinen, talousjohtaja, pöytäkirjanpitäjä Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 3 / 2014 49 Kuntayhtymän yhtymähallitus Kokousaika Keskiviikko 23.4.2014 klo 10.00 10.37 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä puheenjohtajasta) Läsnä

Lisätiedot