/muutokset 10 Ammattiosaamisen näyttöjä koskevien toimielinten jäsenet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "16 2013-2016/muutokset 10 Ammattiosaamisen näyttöjä koskevien toimielinten jäsenet"

Transkriptio

1 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 1/ Yhtymähallitus Aika :00-18:00 Paikka Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntie 8, Loimaa Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjantarkastajien vaali ja tarkastusajankohta 4 3 Täyttölupa laskentasihteerin sijaisuuteen 5 4 Vakinaisten opettajien täyttölupa 6 5 Kuntayhtymäjohtajan vuosiloma 8 6 Valtuuston päätösten täytäntöönpano 10 7 Kuntayhtymän teleoperaattoripalvelut 11 8 Tilapäisen lisätilan vuokraaminen opetuskäyttöön Liedossa 13 9 Ammatillisten neuvottelukuntien jäsenet valtuustokaudelle /muutokset 10 Ammattiosaamisen näyttöjä koskevien toimielinten jäsenet /muutokset 11 Merkkipäivämuistamisten lahjan arvon tarkistus Tammikuussa 2015 alkanut koulutus Viranhaltijapäätökset Tiedoksiantoasiat 23

2 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 1/ Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot Läsnä Virtanen Leena 17:00-18:00 puheenjohtaja Alppiranta Jari 17:00-18:00 varapuheenjohtaja Hiukkanen Vesa-Pekka 17:00-18:00 jäsen Lindholm Hannele 17:00-18:00 jäsen Niittymaa Veikko 17:00-18:00 jäsen Pitkänen Paavo 17:00-18:00 jäsen Ruohonen Veikko 17:00-18:00 jäsen Salminen Liidia 17:00-18:00 jäsen sa Vuolle Sanna Heilala Tuomas Heiniö Helvi jäsen Järvinen Jukka Metsänperä Jarmo Mäkelä Sarianne Kulju Tero Sandell Päivi Ojala Jouni Huovinen Joni Ahtiainen Jussi yv:n puheenjoht. Reide Pirjo yv:n I varapuheenjoht. Kaarto Anne-Mari yv:n II varapuh.joht. Muu Virtanen Antti 17:00-18:00 kuntayhtymäjohtaja Suonkanta Leena 17:00-18:00 pöytäkirjanpitäjä Allekirjoitukset Leena Virtanen puheenjohtaja Leena Suonkanta pöytäkirjanpitäjä Käsitellyt asiat 1-14 Pöytäkirjan tarkastus Turuntie 31, Loimaa Jari Alppiranta Vesa-Pekka Hiukkanen Pöytäkirja yleisesti nähtävillä Myllykyläntie 8, Loimaa tiistaina klo 9:00-15:00

3 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 1/ Yhtymähallitus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Yh Puheenjohtaja avaa kokouksen ja toteaa läsnä olevat ja mahdolliset poissaolot, varahenkilöt ja asiantuntijat. Kokouksesta on annettu kirjallinen kutsu ja se on postitettu jokaiselle jäsenelle ja yhtymävaltuuston puheenjohtajille sekä asioiden esittelijälle. Kokous todetaan laillisella tavalla kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös: Kokous todettiin laillisella tavalla kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 1/ Yhtymähallitus Pöytäkirjantarkastajien vaali ja tarkastusajankohta Yh Yhtymähallituksen kokouksissa pöytäkirjantarkastajiksi valitaan kaksi saapuvilla olevaa yhtymähallituksen jäsentä. Yhtymähallitus päätti , että sen pöytäkirjat lähetetään sähköpostilla pöytäkirjantarkastajille ja tarkastaja voi joko entiseen tapaan ilmoitettuna aikana saapua tarkastamaan ja allekirjoittamaan pöytäkirjan tai ilmoittaa sähköpostilla pöytäkirjanpitäjälle viimeistään tarkastuspäivänä, että pöytäkirja vastaa /ei vastaa kokouksen kulkua. Sähköpostiviesti säilytetään pöytäkirjan yhteydessä, kunnes pöytäkirjantarkastajan allekirjoitus on saatu viimeistään seuraavassa kokouksessa. Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan jäsenet Jari Alppiranta ja Helvi Heiniö. Pöytäkirja tarkastetaan Turuntie 31:ssa torstaina klo 8:15. Päätös: Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin jäsenet Jari Alppiranta ja Vesa-Pekka Hiukkanen. Pöytäkirja tarkastetaan Turuntie 31:ssa torstaina klo 8:15.

5 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 1/ Yhtymähallitus Täyttölupa laskentasihteerin sijaisuuteen 20/ /2014 Yh Talous- ja hallintojohtaja on esittänyt täyttöluvan myöntämistä sijaisen palkkaamiseksi laskentasihteerin hoitovapaan ajaksi ajalle Tehtäväkohtaiseksi palkaksi esitetään 2371,50 euroa kuukaudessa ja hinnoittelutunnukseksi esitetään KVTES liitteen 1 mukaista 01TOI010. Yhtymähallitus on päättänyt tehtäväkohtaisten palkkojen suuruudesta. Tehtävän kelpoisuusvaatimuksena on tradenomin tai opistoasteen merkonomin koulutus ja kokemus toimistotyöstä ja yleisempien toimisto-ohjelmien tuntemus. Tehtävä on tarkoitus täyttää sisäisesti samalla henkilöllä, joka on jo ajanjakson hoitanut laskentasihteerin äitiysloman sijaisuutta.täyttöluvan tähän myönsi kuntayhtymäjohtaja oman valtuutuksensa puitteissa. Talous- ja hallintojohtajan esitys on päätöksen liitteenä. Kuntalain 44 mukaan työsuhteista tehtävää ei tarvitse julistaa haettavaksi, jollei näin ole johtosäännössä tai sen nojalla määrätty. Yhtymähallitus päättää myöntää täyttöluvan laskentasihteerin hoitovapaan sijaisen palkkaamiseen ajalle tehtäväkohtaisella palkalla 2371,50. Hinnoittelutunnus KVTES liite 1: 01TOI010. Tehtävä voidaan täyttää auki julistamatta kuntayhtymän sisältä. Tehtävään vaaditaan tradenomin korkeakoulututkinto.

6 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 1/ Yhtymähallitus Vakinaisten opettajien täyttölupa 20/ /2014, 4/ /2013 Yh Kuntayhtymän voimaan tulleissa perussopimuksessa 13 ja hallintosäännössä sekä kuntalain 24 määrätään toimivallasta henkilöstöasioissa. Kuntayhtymän viran perustamisesta ja lakkauttamisesta päättää yhtymävaltuusto yhtymähallituksen esityksestä ( 35). Virkasuhteen muuttamisesta työsuhteeksi päättää yhtymähallitus ( 35). Yhtymävaltuusto ottaa yhtymähallituksen esityksestä kuntayhtymän johtajan (kuntalain 24). Yhtymähallitus ottaa kuntayhtymäjohtajan esityksestä rehtorit, apulaisrehtorit ja talous- ja hallintojohtajan sekä nimeää tulosalueiden esimiehet ( 38). Kuntayhtymäjohtaja ottaa rehtorin esityksestä lehtorit, tulosalueiden yhteiset päätoimiset tuntiopettajat ja muut kuin talousjohtajan alaiset tulosalueiden yhteiset työsopimussuhteiset työntekijät ( 38). Rehtori ottaa pää- ja sivutoimiset tuntiopettajat sekä työsopimussuhteiset työntekijät ( 38). Apulaisrehtori ottaa enintään lukuvuoden ajaksi otettavat pää- ja sivutoimiset tuntiopettajat, lehtorien viransijaiset sekä työsopimussuhteiset työntekijät ( 38). Talousjohtaja ottaa alaistensa toimistojen sekä kiinteistö- ja ruokapalvelujen henkilöstön ( 38). Mahdollisesta koeajasta päättää se, joka on päättänyt palvelussuhteeseen ottamisesta ( 38). Hallintosäännön 43 määrätään viranhaltijoiden ratkaisuvallasta henkilöstöasioissa. Pykälässä todetaan, että kuntayhtymäjohtaja, rehtori, apulaisrehtorit ja talousjohtaja ratkaisevat alaisiaan koskevat henkilöstöasiat, jotka koskevat muun muassa ottamansa henkilöstön palkkauksesta päättämistä virka- ja työehtosopimusten sekä yhtymähallituksen hyväksymien yleisten perusteiden mukaisesti. Edellä mainitun pykälän perusteella yhtymähallitus hyväksyy henkilöstön ottamiseen ja palkkaukseen liittyviä yleisiä perusteita. Yhtymähallitus on hyväksynyt kuntayhtymän henkilöstöstrategian. Henkilöstöstrategiassa ohjeistetaan mm. johtamista, henkilöstösuunnittelua ja rekrytointia, henkilöstön työuraa,työhyvinvoinnin varmistamista, ikäjohtamista ja strategian toteutusta ja arviointia. Jotta kuntayhtymän eri viranhaltijat voivat toimia henkilöstöä koskevissa asioissa mahdollisimman yhdenmukaisesti, on yhtymähallituksen hyvä vahvistetun strategian lisäksi antaa palvelussuhteen ottamiseen liittyviä yleisiä perusteita. Yhtymähallitus on päättänyt kuntayhtymän virkojen ja toimien täyttämisestä seuraavaa:

7 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 1/ Yhtymähallitus Kuntayhtymän palvelussuhteen täyttäminen sekä määräaikaisiin että vakituisiin tehtäviin edellyttää tehtävän täyttöluvan myöntämistä seuraavasti. Tulosalueen johtaja eli rehtori voi ottaa sijaisen määräysvallassaan olevaan palvelussuhteeseen ilman täyttölupaa enintään yhdeksi kuukaudeksi. Tällä turvataan muun muassa lyhytaikaisten työvapaiden joustava ja nopea täyttäminen. Kuntayhtymän talous- ja hallintojohtaja myöntää täyttöluvan 1-6 kuukautta pitkiin palvelussuhteisiin ja ottaa ilman täyttölupaa määräysvallassaan oleviin palvelussuhteisiin enintään kuudeksi kuukaudeksi. Kuntayhtymäjohtaja myöntää täyttöluvan 6-12 kuukautta pitkiin palvelussuhteisiin ja ottaa määräysvallassaan olevaan palvelussuhteeseen enintään 12 kuukaudeksi. Yhtymähallitus myöntää täyttöluvan yli 12 kuukautta pitkiin ja vakituisiin palvelussuhteisiin. Täyttöluvassa todetaan muun muassa tehtävänimike, palvelussuhteen laatu, tehtäväkohtainen palkka ja perustelut tehtävän täyttämistä varten. Täyttöluvan hakemista varten kuntayhtymä laatii lomakkeen. Täyttölupamenettely koskee kaikkia muita palvelussuhteita, mutta ei opettajan tehtävän virkasuhdetta (tuntiopettajat ja lehtorit). Ammatillisen toisen asteen koulutuksen rahoitusta on valtiovallan toimesta leikattu ja uusi rahoituslaki on tarkoitus saada voimaan alkaen. Rahoitukseen kohdistuvat säästötoimenpiteet ovat huomattavat ja edellyttävät koulutuksen järjestäjältä konkreettisia toimenpiteitä kustannusten pienentämiseksi. Talous- ja hallintojohtaja on esittänyt kuntayhtymäjohtajalle, että yhtenä sopeuttamistoimenpiteenä myös opettajien palvelussuhteet tulisi saattaa yhdenvertaiseen asemaan muun henkilöstön kanssa täyttölupamenettelyssä. Päätetään laajentaa yhtymähallituksen päätös koskemaan myös toistaiseksi palvelussuhteeseen otettavan opettajan virkasuhdetta (päätoimiset tuntiopettajat ja lehtorit) ajalle

8 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 1/ Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhtymähallitus Kuntayhtymäjohtajan vuosiloma Yh Kuntayhtymän hallintosäännön 5 mukaan yhtymähallituksen ratkaisuvaltaan kuuluu myöntää virkavapaan ja vuosiloman kuntayhtymäjohtajalle. Kunnallisen yleisen virka- ja työsopimuksen luvun IV ja sen 5 :n 1-2 mom. mukaan kuntayhtymäjohtajan vuosilomaoikeus on 38 vuosilomapäivää. Yhtymähallitus on myöntänyt kuntayhtymäjohtajalle vuosilomaa , yhteensä 20 vuosilomapäivää. Kuntayhtymäjohtaja anoo vuosilomaa ajalle lokakuuta, yhteensä kaksi arkityöpäivää. Jäljelle jäävistä vuosilomapäivistä päätetään myöhemmin. Puheenjohtajan ehdotus: Yhtymähallitus päättää myöntää kuntayhtymäjohtajalle vuosilomaa , yhteensä kaksi vuosilomapäivää. Merkittiin pöytäkirjaan, että kuntayhtymäjohtaja Antti Virtanen poistui kokouksesta esteellisenä tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Yh Kuntayhtymäjohtajalle on tullut työtehtävä torstaille joka menee päällekkäin hallituksen myöntämän vuosiloman kanssa. Koska työtehtävä on perusteltua suorittaa 2.10., ja koska kuntayhtymäjohtaja suostuu vuosilomapäätöstä koskevaan muutokseen, hallitus tekee asiasta uuden päätöksen. Samalla hallitus päättää kuntayhtymäjohtajan seuraavista vuosilomaa koskevista ajankohdista: perjantai 7. marraskuuta 2014 yhteensä yksi vuosilomapäivä ja maanantai 9. - sunnuntai 15. maaliskuuta 2015, yhteensä viisi vuosilomapäivää. Kuntayhtymäjohtajalla on pitämättömiä vuosilomapäiviä yhteensä 18. Nyt tehdyn ehdotuksen jälkeen pitämättömiä vuosilomapäiviä jää 11 arkityöpäivää. Jäljelle jäävistä vuosilomapäivistä päätetään myöhemmin. Puheenjohtajan ehdotus: Yhtymähallitus päättää muuttaa aikaisempaa päätöstä kuntayhtymäjohtajan vuosilomasta myöntämällä hänelle vuosilomaa ajalle 3. lokakuuta 2014 yhteensä yksi vuosilomapäivä, 7. marraskuuta 2014 yhteensä yksi vuosilomapäivä sekä maaliskuuta 2015, yhteensä viisi vuosilomapäivää. Yhteensä seitsemän vuosilomapäivää.

9 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 1/ Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhtymähallitus Merkittiin pöytäkirjaa, että kuntayhtymäjohtaja Antti Virtanen poistui esteellisenä tämän asian käsittelyn ajaksi. Yh Kuntayhtymäjohtajalla on lomanmääräytymisvuoden 2014 pitämättömiä vuosilomapäiviä yhteensä 11. Lomanmääräytymisvuoden 2015 vuosilomapäiviä on yhteensä 38. Kuntayhtymäjohtaja anoo vuosilomaa ajalle 6. helmikuuta 2015 yhteensä yksi (1) arkityöpäivä, huhtikuuta yhteensä kolme (3) arkityöpäivää, toukokuuta yhteensä kaksi (2) arkityöpäivää, 26. kesäkuuta heinäkuuta 2015 yhteensä 21 arkityöpäivää ja marraskuuta 2015 yhteensä yksi (1) arkityöpäivää. Yhteensä anotaan 28 vuosilomapäivää. Pitämättömiä vuosilomapäiviä jää 21, joista päätetään myöhemmin. Puheenjohtajan ehdotus: Yhtymähallitus päättää myöntää kuntayhtymäjohtajalle vuosilomaa ajalle 6. helmikuuta 2015 yhteensä yksi (1) arkityöpäivä, huhtikuuta yhteensä kolme (3) arkityöpäivää, toukokuuta yhteensä kaksi (2) arkityöpäivää, 26. kesäkuuta heinäkuuta 2015 yhteensä 21 arkityöpäivää ja marraskuuta 2015 yhteensä yksi (1) arkityöpäivää. Yhteensä anotaan 28 vuosilomapäivää. Merkittiin pöytäkirjaan, että kuntayhtymäjohtaja Antti Virtanen poistui esteellisenä tämän asian käsittelyn ajaksi.

10 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 1/ Yhtymähallitus Valtuuston päätösten täytäntöönpano Yh Kuntalain 23 :n mukaan kunnanhallitus vastaa mm. valtuuston päätösten täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kunnanhallituksen on 56 :n mukaan jätettävä päätös täytäntöön panematta, jos valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten lainvastainen. Mainittuja pykäliä sovelletaan myös kuntayhtymiin, jos niissä on yhtymähallitus. Kuntayhtymän valtuuston kokouksen tarkastettu pöytäkirja valitusosoituksineen on pidetty yleisesti nähtävillä Myllykyläntie 8:ssa tiistaina kello Pöytäkirjasta on toimitettu jäljennös jokaisen jäsenkunnan kunnanhallitukselle. Yhtymävaltuuston pidetyn kokouksen pöytäkirjasta ei ole otettu otetta valitusta varten, eikä päätöksistä muutoinkaan ole valitettu. Päätökset ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä ja ne eivät mene yhtymävaltuuston toimivallan ulkopuolelle. Päätökset ovat siis täytäntöön pantavissa. Yhtymähallitus hyväksyy täytäntöön pantavaksi kuntalain 23 ja 56 pykälien mukaisesti yhtymävaltuuston tekemät päätökset.

11 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 1/ Yhtymähallitus Kuntayhtymän teleoperaattoripalvelut 21/07.02/2014 Yh Yhtymähallitus on päättänyt merkitä Suomen Julkishankinta Oy:n B-osakkeita ja täten koulutuskuntayhtymällä on oikeus käyttää kaikkia Suomen Julkishankinta Oy:n voimassa olevia hankintasopimuksia. Kuntayhtymä on käyttänyt Julkishankinta Oy:n sopimuksista DNA Finland Oy:n teleoperaattoripalveluita. Suomen Julkishankinta Oy:n toiminta on päättynyt ja osakeyhtiö on purettu kesällä Koulutuskuntayhtymän teleoperaattoripalveluiden tarjoajan DNA Finland Oy:n sopimus on päättynyt jatkuen kuitenkin yhden vuoden sopimuskauden kerrallaan, ellei sopimusta kirjallisesti irtisanota yhtä kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä. DNA Finland Oy:n kanssa tammikuussa 2012 edellisen kuntayhtymäjohtajan allekirjoittama ja ajalle tehty sopimus ei enää hinnoittelultaan ole kilpailukykyinen, ja siksi kuntayhtymäjohtaja on kirjallisesti irtisanonut DNA Finland Oy:n kanssa tehdyn yritys- ja liittymäsopimuksen päättymään Kuntahankinnat on kilpailuttanut teleoperaattoripalvelut asiakkailleen käyttäen kilpailutuksessa konsulttina Learnpoint Oy:tä. Kilpailutuksessa oli mukana lähes 100 hankintayksikköä eri puolilta Suomea ja lähes liittymää. Kilpailutuksen voitti TeliaSonera Finland Oyj. KL-Kuntahankinnat Oy:n kanssa tehtävässä sitoumuksessa asiakas sitoutuu osallistumaan KL-Kuntahankinnat Oy:n järjestämään yhteishankintaan (avoin puitejärjestely), käyttämään sopimusta ja hankkimaan palveluita sopimustoimittajalta puitesopimuksen ja puitesopimusohjeistuksen mukaisesti. KL-Kuntahankinnat Oy on hankintalain 11 :n mukainen Kuntaliiton kokonaan omistama, voittoa tavoittelematon yhteishankintayksikkö, jolla on oikeus kilpailuttaa ja tehdä tavaroita ja palveluja koskevia puitejärjestelyjä, puitesopimuksia ja hankintasopimuksia asiakkaiden puolesta. Sitoumuksen etuna on kustannustehokas kokonaisratkaisu, hankintamenettelyn riskittömyys, valmiiksi kilpailutettu palvelu, valmiiksi mietitty peruskonsepti palveluiden ja toimintaprosessien osalta, jota voidaan tarpeen mukaan täydentää lisäpalveluilla. Puitesopimuksen sisältävistä palveluista kuntayhtymä voi valita tarvitsemansa palvelukokonaisuuden oman tarpeensa mukaan. Puitesopimus kattaa matkapuhelinverkon liikenne- ja liittymäpalvelut, välitysympäristöt, asiakaspalveluratkaisut, vaihteenhoitopalvelut (puheluiden välityspalvelut), tavoitettavuuspalvelut ja laajat lisäpalvelut. Kuntahankinnat kattaa kulunsa sopimustoimittajalta perittävällä palvelumaksulla, joka perustuu asiakkaan hankkimien tavaroiden ja palveluiden arvoon. Palvelumaksuprosentti teleoperaattoripalveluissa on 1,5 %.

12 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 1/ Yhtymähallitus Kuntayhtymän ATK-päällikkö arvioi, että teleoperaattoripalveluiden vaihtamisella kuntayhtymä saa vähintään 30 % vuotuisen hintaedun nykyiseen sopimukseen nähden. Yhtymähallitus on kokouksessa 127, Talousarvion vuoden 2015 täytäntöönpano-ohje, päättänyt hyväksyä hankintarajat viranhaltijoille. Kuntayhtymäjohtajan hankintaraja on euroa ja talous- ja hallintojohtajan on euroa. KL-Kuntahankinnat Oy:n sitoumuksen kautta tehtävä sopimus on voimassa saakka. Vaikka sopimuksen vuotuiset kustannukset jäänevät talous- ja hallintojohtajan tai kuntayhtymäjohtajan hankintavaltuuksien rajoihin, muodostaa sopimus saakka ulottuvan kokonaisuuden, jonka hankinnasta päättää yhtymähallitus. Päätetään sitoutua osallistumaan KL-Kuntahankinnat Oy:n järjestämään yhteishankintaan teleoperaattoripalveluiden järjestämisestä ja valtuutetaan kuntayhtymäjohtaja allekirjoittamaan sitoumus kuntayhtymän puolesta.

13 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 1/ Yhtymähallitus Yhtymähallitus Tilapäisen lisätilan vuokraaminen opetuskäyttöön Liedossa 13/00.01/2014 Yh Liedon ammatti- ja aikuisopisto toimii kolmessa pisteessä: Koulumäellä kunnalta vuokratussa Opintien kiinteistössä, kuntayhtymän omistamassa Pajakujan kiinteistössä ja kunnan keskustassa sijaitsevassa vuokratilassa, ns. Osuuspankin kiinteistössä. Opintien tiloista puuttuu tällä hetkellä neljä henkilökunnan työtilaa, teorialuokkia, neuvottelutila kokous ja etäneuvottelua varten ja riittävän suuri henkilökunnan taukotila. Opintien kiinteistössä on vakavia sisäilmaongelmia ja osa henkilökunnasta ei pysty työskentelemään kiinteistössä. Liedon kunta on luvannut poistaa sisätilaongelmat. Tiloissa suoritetut kunnostustoimenpiteet eivät toistaiseksi ole johtaneet toivottuun lopputulokseen ja korjaustyöt jatkuvat vuoden 2015 puolelle. Syksyllä 2015 on alkamassa kolmannet ryhmät lähihoitajakoulutuksessa ja talotekniikassa. Uusien ryhmien alkaminen tarkoittaa, että Opintien tiloissa pitäisi olla edellisten tilojen lisäksi lisää teorialuokkia ja henkilökunnan työtiloja. Opintien tilat eivät mahdollista nykyisten neljän alan opetusta. Suunnittelutyö on menossa arkkitehdin kanssa ja työssä huomioidaan opiskelija- ja henkilökunnan määrään perustuvat laskelmat. Pajakujan tilojen suunnittelua jatketaan lisätilan mahdollista rakentamista varten, jolloin myös talotekniikan ryhmien opetusta voitaisiin osittain antaa näissä tiloissa. Työsalitilan tarve kasvaa alkavan uuden ryhmän takia. Kaikkien alojen osalta tilatarpeen mitoituksessa otetaan huomioon työpaikalla tapahtuva oppiminen. Tilaratkaisuista tehdyt aikaisemmat päätökset eivät vielä ole riittäviä tämän hetken tarpeeseen nähden ja siksi Liedon oppilaitoksen rehtori ja kuntayhtymän talous- ja hallintojohtaja esittävät kuntayhtymäjohtajalle lisätilojen vuokraamista määräajaksi opetuskäyttöä varten. Opetustiloiksi esitetään samassa kiinteistössä, josta Osuuspankin tilat ovat vuokrattu, kiinteistön toisessa päädyssä olevien Nordea pankin konttoritilojen vuokraamista. Vuokrattavan alueen pinta-ala on 231 m 2 ja kiinteistön omistajan Tuloskiinteistöt Holding Oy:n vuokrapyyntö on euroa kuukaudessa (n. 13 /m 2 ) sisältäen lämmityksen ja kiinteistönhoitokustannukset. Erilliskorvauksena maksetaan sähkö kulutuksen mukaan sekä vesi taloyhtiön veloituksen mukaan. Vuokra sidotaan elinkustannusindeksiin. Vuokra-ajaksi esitetään kolmea vuotta ja vuokra-aika alkaisi ja päättyisi Kuntayhtymän kiinteistöpäällikkö on tarkastanut tilat ja todennut, että ne

14 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 1/ Yhtymähallitus Yhtymähallitus voivat toimia tilapäisenä opetustilana. Tiloista puuttuu inva-wc, jonka omistaja on luvannut omalla kustannuksellaan tehdä, mikäli se on rakennusteknillisesti mahdollista, samoin yhden väliseinän poiston. Rakennuksen ilmanvaihto on mitoitettu pankkitoimintaa varten ja mahdollistaa ainoataan tilapäisen opetuskäytön. Koska kyseessä on äkillinen ja tilapäinen lisätilan tarve, tulosalueen vuoden 2014 ja vuoden 2015 budjetissa ei ole varauduttu lisätilan aiheuttamiin kustannuksiin. Liedon kunta ei toistaiseksi ole suostunut alentamaan tai jättämään kokonaan perimättä vuokraa Koulumäen kiinteistön niistä osista, jotka rehtori on sulkenut opetuskäytöltä. Yhtymähallitus päättää vuokrata Tuloskiinteistöt Holding Oy:ltä 231 m 2 opetustilaa ajalle ja maksaa siitä euroa kuukaudessa sisältäen lämmityksen ja kiinteistönhoitokustannukset. Erilliskorvauksena maksetaan sähkö kulutuksen mukaan sekä vesi taloyhtiön veloituksen mukaan. Vuokra sidotaan elinkustannusindeksiin. Yhtymähallitus edellyttää, että Liedon kunta ei peri kuntayhtymältä vuokraa niistä tiloista, jotka ovat tutkittujen sisäilmaongelmien takia kuntayhtymän edustajan ja kunnan edustajan toimesta poistettu opetuskäytöstä. Yh Liedon koulumäen Opintien kiinteistön korvaavien tilojen etsintää on jatkettu ja nyt on löydetty tilat myös kiinteistössä viimeisenä toimivalle sähköosastoille osoitteesta Kulkijankuja 1, Lieto. Kysymyksessä on hallikiinteistö, jonka kokonaispinta-ala on 380 m 2. Vuokra-aika alkaa ja on voimassa asti. Vuokran suuruus kuukaudessa on (alv 0 %). Vuokran lisäksi tulevat kustannukset sähkö- (sisältää lämmityksen), vesi-, jätehuolto ja kiinteistönhoitosopimuksista sekä siivouksesta, yhteensä noin 900 /kk. Liitännäiskustannuksina tulevat tilojenopetuskäyttöön muuttamisesta aiheutuvat rakentamiskustannukset kuten kevyet väliseinät, kalustus ja sisustus. Kiinteistöpäällikkö on arvioinut näistä aiheutuvan kustannuksia yhteensä noin Liedon ammatti- ja aikuisopiston vuokratilojen kustannukset alkaen ovat seuraavat: Opintie 1: vuokra /kk, sähkö noin 900 /kk, muut kulut kuten myös yksi kokopäiväinen siistijä sisältyy vuokraan Hyvättyläntie 6 A: vuokra /kk, sähkö noin 30 /kk+vesi Hyvättyläntie 6 B: vuokra /kk, sähkö noin30 /kk + vesi Teollisuuskuja 8: vuokra /kk, sähkö noin 130 /kk +vesi Kulkijankuja 1: vuokra /kk, muut kiinteistönhoitokustannukset noin 900 /kk Liedon keskuskoulun luokka: noin 300 /kk Liedon lukion tilat: noin 300 /kk Liedon keskuskoulun luokkatilassa ovat toimineet 1:n vuosikurssin

15 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 1/ Yhtymähallitus Yhtymähallitus lähihoitajaopiskelijat ja lukion tiloja tarvitaan 2:n vuosikurssin lähihoitajaopiskelijoita varten. Lisäksi hoidon opetus tarvitsee tilat hiihtolomien jälkeen. Hoito-opetuksen tilatarve on noin 100 m 2. Opintien korvaavien ja täydentävien tilojen vuokra- ym. kiinteistökulut ilman vesimaksuja ovat /kk tällä hetkellä. Kaikki esitetyt hinnat ovat arvonlisäverottomia. Vuokralla olevista tiloista aiheutuu kuukaudessa kustannuksia yhteensä noin ja vuodessa yhteensä noin Kuntayhtymä anoi Liedon kunnalta Opintien vuokraan alennusta kesän 2014 osalta, koska jo silloin jouduttiin toimintoja sisäilmaremontin vuoksi siirtämään muualle vuokratiloihin. Liedon kunta ei myöntänyt vuokranalennusta. Uudelleen vuokranalennusta ja vuokranmaksun vapautusta on pyydetty marraskuussa. Vuokranalennusta pyydettiin lukien siten, että vuokraosuus marras- ja joulukuulta olisi 2 000, ja vuokraa ei perittäisi lainkaan enää lukien, mikäli opetustoiminta on tähän mennessä kokonaan jouduttu siirtämään muualle. Liedon kunnasta insinööri Ari Blomroos on ilmoittanut sähköpostilla talous- ja hallintojohtajalle, että jäännösvuokra olisi noin /kk + sähkö. Blomroos lupasi, että kunta ilmoittaa asian vielä virallisesti. Ilmoitusta ei ole vielä tullut, mutta kuntayhtymä ei ole maksanut joulukuun vuokraa vaan odottaa kunnan päätöstä. Opintien tiloissa toimii vielä sähköalan opetus, koska Teollisuuskujan tilojen opetuskäyttöön muuntaminen on kesken. Kuntayhtymä on irtisanonut Opintien tilojen vuokrasopimuksen Liedon kunnalta. Irtisanomisaika on puoli vuotta. Liedon kunta on toivonut kuntayhtymältä jonkinlaista sitoumusta siihen, että kuntayhtymä on valmis syksyllä jatkamaan Opintien tilojen vuokraamista, mikäli tilat saadaan siihen kuntoon, että niissä on turvallista työskennellä. Vaikka Opintien tiloihin pystyttäisiin palaamaan, ei tilantarve Pajakujan kanssa riitä ja Liedon ammatti- ja aikuisopisto tarvitsee vuokrattua lisätilaa. Kulkijankujan 1. vuokrasopimus on esityslistan liitteenä Yhtymähallitus päättää hyväksyä Heikki Pääjärven kanssa solmitun vuokrasopimuksen koskien teollisuushallia Liedon Kulkijankuja 1, noin 380 m 2. Hallin kuukausivuokra on 2 400, alv 0 % ja vuokra-aika Vuokrasopimuksen irtisanomisaika on kolme kuukautta ennen vuokra-ajan umpeuduttua. Kuukausivuokran lisäksi hyväksytään maksettavaksi käyttö- ja ylläpitokustannukset, kiinteistöpäällikön arvion mukaan noin 900 euroa kuukaudessa.

16 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 1/ Yhtymähallitus Ammatillisten neuvottelukuntien jäsenet valtuustokaudelle /muutokset 25/12.00/2013 Yh Ammatllisten neuvottelukuntien toimielimien jäseniin on tullut muutoksia. Osa opiskelijajäsenistä on valmistunut ja osa jäsenistä ei enää jatkaa toimikunnassa tai ei ole enää kuntayhtymän palveluksessa. Toimikuntiin on esitetty myös uusia jäseniä ja iä. Esitykset kuntayhtymäjohtajalle ovat tehneet rehtorit. Toimikuntien toimikausi on Loimaan ammatti- ja aikuisopisto Logistiikka-ala Jukka Vuorinen, toimitusjohtaja Vuorisen liikenne Oy Luonnonvara-ala Erkki Tuominen, Lskky, opettaja Anna-Reetta Hosike, Lskky, opettaja Virpi Loivarinne, Lskky, opettaja Hanne Vainikka, Lskky, opiskelija Seppo Pessi, Lskky, opiskelija Sosiaali- ja terveysala Tarja Kurikka, hoitotyön asiantuntija Loimaan aluesairaala Eveliina Tyyskänen-Mäkilä, lähihoitaja Kartanonmäen kotihoitoyksikkö Arja Nurmikko, ohjaaja, Loimaan perhetukikeskus Alexandra Viitasaari, LSKKY, opiskelija Tiina Sinervo-Nicol, LSKKY, opiskelija Anne Saarnio-Jokinen, LSKKY, opettaja Eino Peltola, lähettämön esimies Domus Oy Pasi Riikonen, LSKKY, opiskelija Niina Vanhanen, lähihoitaja Loimaan kaupunki, Loimaan kotihoito Petri Syrjänen, opiskelijavastaava Tuulensuun Palvelu Oy Tuula Jussilainen, vastaava ohjaaja Pöytyän kunta, kehitysvammaisten asuntola- ja työtoiminta Iidaemelié Visti, LSKKY, opiskelija Sirpa Sarajärvi, LSKKY, opiskelija Audiovisuaalinen viestinnän ala Uusi Niko Skorpio, LSKKY, opettaja Käsi- ja taideteollisuusala Martti Koskinen, yrittäjä, Meidän Kenkä ja Muotiliike Today Seija Laaksonen, yrittäjä Sisustusompelu Seija Laaksonen Arja Koskinen, tekstiilikonservaattori Museo Vapriikki Mari Huitti, myyjä, Ribbon Arja Tuominen, sisustussuunnittelija K-rauta, Loimaa

17 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 1/ Yhtymähallitus Hannele Köngäs, Kteo Osuuskunta kulttuuriteko Marja-Leena Hämäläinen, yrittäjä Osk Kotikutoinen Autoala Nico Lähde, Lskky opiskelija Kone- ja metalliala Jesse Poskiparta, Lskky ammatillinen ohjaaja Erno Henttonen, Lskky opiskelija Hotelli-, ravintola- ja cateringala Sanni Teinilä, Lskky opiskelija Hiusala Marja-Liisa Tynkkynen, Kampaamo Marja-Liisa yrittäjä Essi Alitupa, Lskky opiskelija Idamaria Brusila, Lskky opiskelija Joni Hiekkanen, Lskky opiskelija Tuija Mustalahti, Lskky opettaja Teemu Rantala, Lskky opiskelija Jussi Kukkula, Lskky opiskelija Noora Tikakoski, Lskky opiskelija Juuso Helevaara, Lskky opiskelija Sanna Vuori, Hiusstudio Sanna Vuori yrittäjä Sanna Etu-aho, Tmi Sanna Nieminen, parturi-kampaamo Sanna yrittäjä Sanni Kulmala, parturi-kampaamo Perhonen yrittäjä Viivi Vähämäki, Lskky opiskelija Aleksi Rantala, Lskky opiskelija Rakennusala Markku Lepola, Lskky opettaja - Mauri Mäenpää, Lskky opettaja - Pekka Vanto, Lskky opettaja - Juhani Lehti, Lskky opiskelija Markus Alkio, Lskky opiskelija Alvari Einola, Lskky opiskelija Sami Kujala, Lskky opiskelija Sähkö- ja automaatiotekniikka Jukka Veikkolainen, Pemamek Oy - työnjohtaja Jouko Tevasaari, Lskky - koulutusalavastaava Jussi Yli-Heikkilä, Lskky opettaja Mika Peltola, Lskky opettaja Lari Laaksovirta. Lskky opiskelija Niko Cederlund, Lskky opiskelija Tuomas Laine, Lskky opiskelija Arttu Hangasoja, Lskky opiskelija - Leevi Kuusisto, Lskky opiskelija - Jero Talvinen, Lskky opiskelija Talotekniikka

18 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 1/ Yhtymähallitus Jouko Tevasaari, Lskky koulutusalavastaava Juuso Kiviranta, Lskky opiskelija Jorma Mörsky, Lskky koulutusalavastaava Jussi Pärssinen, LVI-Dahl Oy LVI-myyjä Ville Toivonen, Lskky ammatillinen ohjaaja Touko Kankaanranta, Lskky opiskelija Janne Isotalo, Lskky opiskelija Liedon ammatti- ja aikuisopisto Tietojenkäsittely Pekka Heikkonen, Lskky lehtori Julius Kiesi, Lskky opiskelija Arkkitehtuuri ja rakentaminen/talotekniikka Markku Ylihonko, Lskky opettaja Vesa Santanen, yrittäjä Vesi-Rauta Oy Vs Kivikartano Arttu Hynynen, opiskelija Lskky Sähkö- ja automaatiotekniikka Toni Honkainmaa, Lskky opiskelija Jussi Puukka, Lskky opiskelija Jussi Kuosa, Lskky lehtori Ville Hiekkamäki, Lskky opiskelija Kari Saukkonen, Lskky opettaja Ari Sjöroos, yrittäjä Ras-Rakennus Aleksi Korhonen, opiskelija Lskky Lauri Laivoranta, Lskky opiskelija Joni Toivonen, Lskky opiskelija Uudenkaupungin ammatti- ja aikuisopisto: Autoala Juha Laiho, Huolto Rengas Laiho Ay Sähköala Santtu Haltsonen, Lskky opiskelija Matias Vilmunen, Lskky opiskelja Logistiikka Olli Laivo, Lskky opettaja Sosiaali- ja terveysala Päivi Parkkila, Uudenkaupungin kaupunki Josua Rauhansalo, Lskky opiskelija Johanna Peltonen, Lskky opiskelija Aleksi Lehikoinen, Lskky opettaja Marianne Rapala, Laitilan terveyskoti, henkilöstö, rekrytointi ja työohjaus

19 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 1/ Yhtymähallitus Ammattiosaamisen näyttöjä koskevien toimielinten jäsenet /muutokset 17/ /2012 Yh Ammattiosaamisen näyttöjen suunnittelusta ja toteuttamisesta vastaavan toimielimen jäseniin on tullut muutoksia. Osa opiskelijajäsenistä on valmistunut ja osa jäsenistä ei enää jatkaa toimikunnassa tai ei ole enää kuntayhtymän palveluksessa. Toimikuntiin on esitetty myös uusia jäseniä ja iä. Rehtorit ovat tehneet muutosesitykset kuntayhtymäjohtajalle. Toimikuntien toimikausi on Ammattiosaamisen näyttöjen toimielin (Turuntie, Hämeentie ja Ylistaronkatu) Metsämarja Aittokoski, yrittäjä, Aki Rauhala, yrittäjä, Gigantti Oy Valoaurinko Lea Talvitie, vastaava sairaanhoitaja, Alastaron vanhainkoti (työelämän ) Kari Lehtovuori, yrittäjä, Lehtovuori Kari Oy (työelämän ) Sami Laakso, LSKKY (opettaja ) Essi Nieminen, LSKKY, opiskelija Iidaemelié Visti, LSKKY, opiskelija Ville Tuominen, LSKKY, opiskelija Jani Korpela, LSKKY, opiskelija Markus Hollo, LSKKY, opiskelija Heikki Tuominen, LSKKY (opiskelija ) Pasi Riikonen, LSKKY (opiskelija ) Ammattiosaamisen näyttöjen toimielin (Myllykyläntie) - Sanna Liinoja, Lskky opettaja - Tero Lintula, Lskky opettaja Nico Lähde, Lskky opiskelija Noora Tikakoski, Lskky opiskelija - Viivi Vähämäki, Lskky opiskelija Ammattiosaamisen näyttöjen toimielin (Uusikaupunki) Päivi Parkkila, Uudenkaupungin Marianne Rapala, Laitilan kaupunki terveyskoti, henkilöstö, rekrytointi ja työohjaus Simeon Virtanen, Lskky opiskelija Tuomas Uotila, Lskky opiskelija

20 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 1/ Yhtymähallitus Merkkipäivämuistamisten lahjan arvon tarkistus Yh Kuntayhtymän merkkipäiväsäännön mukaan merkkipäivälahjan arvo on vähintään neljä vuotta kuntayhtymän palveluksessa olleille 150 euroa. Lisäksi tulee viiri (mikäli tätä ei ole aiemmin saanut) ja kukat. Alle neljä, mutta vähintään kaksi vuotta palveluksessa olleita muistetaan vain kukilla ja viirillä. Eläkkeelle siirtyvillä on samat ehdot. Merkkipäiväsäännön lahjan arvoa on toivottu porrastettavan siten, että pitkä palvelusaika tulisi huomioon otetuksi. Talous- ja hallintojohtaja sai johtoryhmässä tehtäväkseen valmistella asiaa. Merkkipäiväsäännön kohdan 4 mukaan yhtymähallitus määrittää tarvittaessa merkkipäiväsääntöön sisältyvien lahjojen arvon uudelleen ja antaa tätä asiaa koskevan päätöksen. Verottajalla ei ole merkkipäivälahjan arvon suhteen tiukkoja rajoja. Verottaja on kuitenkin tiukka siitä, että rahana tai siihen verrattavana suorituksena työnantajalta saatu lahja katsotaan veronalaiseksi palkkatuloksi. Rahaan verrattavana suorituksena voidaan pitää esim. esinelahjaa, jonka saaja on saanut vapaasti valita. Jotta lahjan arvon muuttaminen ei huononna nykyisiä etuja, on ehdotuksena seuraava lahjan arvon määrittely: vähintään 4 vuotta, mutta alle 10 vuotta palveluksessa olleelle 150 vähintään 10 vuotta, mutta alle 20 vuotta palveluksessa olleelle 200 vähintään 20 vuotta, mutta alle 30 vuotta palveluksessa olleelle 250 vähintään 30 vuotta palveluksessa olleelle 300 Yhtymähallitus päättää merkkipäiväsäännön kohdan 4 mukaisesti määrittää merkkipäiväsääntöön sisältyvien lahjojen arvon seuraavaksi vähintään 4 vuotta, mutta alle 10 vuotta palveluksessa olleelle 150 vähintään 10 vuotta, mutta alle 20 vuotta palveluksessa olleelle 200 vähintään 20 vuotta, mutta alle 30 vuotta palveluksessa olleelle 250 vähintään 30 vuotta palveluksessa olleelle 300 Päätös koskee merkkipäiväsäännön kohtia 2.1., 2.2. ja 2.3. Päätös tulee voimaan lukien. Päätös: Yleiskeskustelun aikana yhtymähallituksen jäsen Hannele Lindholm ehdotti, että merkkipäiväsääntöä ei muuteta lahjan arvon osalta. Veikko Ruohonen kannatti esitystä. Puheenjohtaja päätti yleiskeskustelun ja kysyi voidaanko kannatettu ehdotus hyväksyä ilman äänestystä. Yhtymähallitus päätti yksimielisesti hyväksyä sen, että merkkipäiväsääntöä ei muuteta lahjan arvon osalta.

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.4.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.3.2010 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.11.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.3.2015 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.2.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 17.5.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 1.3.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 7.11.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.6.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 6.6.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 2.5.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 10.2.2015 klo 15:00 16:46 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 5 6 7 Teknisen toimen taloudellisten

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 78 Kulttuurilautakunta Aika 30.08.2016 klo 18:00-18:44 Paikka Pääkirjasto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 50 Kulttuurilautakunnan talousarvion toteutumisvertailu tammi-kesäkuulta

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017 KOKOUSAIKA 12.6.2017 klo 17.00-17.38 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Miettinen Eino, puheenjohtaja Räsänen Jorma,

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 07.05.2015 AIKA 07.05.2015 klo 15:35-20:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2016 50 Vapaa-aikalautakunta Aika 17.11.2016 klo 17:00-18:50 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 27 Tutustuminen Ulvilan liikuntapalveluihin

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 24.01.2017 klo 11:05-11:15 Paikka Kaupungintalo, Vallinkoski (138) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 Tarkastuslautakunta 12.11.2013 AIKA 12.11.2013 klo 16:30-19:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 100 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Kokouskutsu / Esityslista Nro 4/2017 1 (6) KOKOUSAIKA 31.08.2017 Klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KOKOUSAIKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ (9 )

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ (9 ) KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2017 1 (9 ) Tarkastuslautakunta 14.03.2017 AIKA 14.03.2017 klo 14:33-16:33 PAIKKA Valtuustosali 9. krs KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 13 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika Kokouspaikka Perjantai klo 09.00-9.14 Puhelinkokous Läsnä Jäsen Uusitalo Merja, puheenjohtaja Keltto Pekka, varapj. Huhtamäki-Kuoppala Minna Kankaanpää Mauri Kuivila Leena Mäkinen

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 12.3.2015 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna poissa, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 28.04.2015 AIKA 28.04.2015 klo 15:15-18:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Parikkalan kunta Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13

Parikkalan kunta Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13 Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13 Kokousaika Keskiviikko 22.5.2013 klo 9.00 15.30 Kokouspaikka Harjulinna, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 9 Arviointikertomus vuodelta

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 6/2017 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 6/2017 1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 6/2017 1 10.04.2017 Aika 10.04.2017 klo 09:00-09:20 Paikka Valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 32 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 33 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 21 Elinkeinotoimikunta 27.11.2017 AIKA 17:00-19:30 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 23 12 ELINKEINOTOIMEN NEUVONTAPALVELUJA

Lisätiedot

Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone. Louhimaa Tyyne jäsen. Piukkala Juhani jäsen

Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone. Louhimaa Tyyne jäsen. Piukkala Juhani jäsen PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 34 Sivistyslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 14.04.2016 klo 18:00-18:30 Paikka Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Flink Eija jäsen Salmela

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 13/2011 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 13/2011 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 13/2011 1 Kunnanhallitus Aika 11.11.2011 klo 8:30-9:40 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 262 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 Tarkastuslautakunta 03.05.2017 AIKA 03.05.2017 klo 18:00-20:12 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 21 Etelä-Karjalan jätelautakunta Aika 17.05.2016 klo 16:07-16:38 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone 138 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 Henkilöstöjaosto 16.05.2017 AIKA 16.05.2017 klo 12:00-13:42 PAIKKA Villa Hakkari KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 32 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 33 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 27.4.2016 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja poissa vpj. Mäenpää Jonna, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/2017 28 Tarkastuslautakunta Kokousaika 30.08.2017 klo 07:00-08:50 Kokouspaikka Kirjolan koulu,neuvotteluhuone, Kirjolankatu 5, 59100 Parikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 15

Lisätiedot

Kosken Tl kunta Esityslista 5 / 2017 Sivistyslautakunta

Kosken Tl kunta Esityslista 5 / 2017 Sivistyslautakunta Kokousaika Keskiviikko 6.9. 2017 klo 18.15 Kokouspaikka Kosken Päiväkoti Naavatassu Saapuvilla olleet jäsenet varajäsenet Muut saapuvilla Jalli Marja pj. :t 62- Hägg Anna Mikkola Laura vpj. :t 62- Mikkola

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.9.2007 KOKOUSAIKA Tiistai 2.10.2007 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 123 Kokouksen

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 30.01.2014 Aika 30.01.2014 klo 18:00-20:30 Paikka Kunnantalo, kokoushuone 3, 3. krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjapitäjän

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/ Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/2016 63 26.05.2016 Aika 26.05.2016 klo 18:30-20:17 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 38 Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen 65 39 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 09.11.2010 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO Ote: Yhtymähallitus Yhtymävaltuuston kokouksen päätösten täytäntöönpano

SISÄLLYSLUETTELO Ote: Yhtymähallitus Yhtymävaltuuston kokouksen päätösten täytäntöönpano SISÄLLYSLUETTELO Ote: Yhtymähallitus 30.01.2018 1 Yhtymävaltuuston 18.12.2017 kokouksen päätösten täytäntöönpano Osallistujat, laillisuus ja päätösvaltaisuus/ yhtymähallitus... 1 1 Yhtymävaltuuston 18.12.2017

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ (11 )

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ (11 ) KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 (11 ) Vapaan sivistystyön jaosto 12.04.2017 AIKA 12.04.2017 klo 18:00-18:40 PAIKKA Tervolan kunnantalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 7 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 Tarkastuslautakunta 27.04.2017 AIKA 27.04.2017 klo 18:30-21:05 PAIKKA Yleishallinnon kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 40 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 5/2017 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 5/2017 1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 5/2017 1 09.04.2017 Aika 09.04.2017 klo 17:00-21:10 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 28 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 21.01.2016 Aika 21.01.2016 klo 18:00-20:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/2017 1 Keskusvaalilautakunta Aika 09.03.2017 klo 15:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 22 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ (9 )

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ (9 ) KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 (9 ) Tarkastuslautakunta 22.03.2016 AIKA 22.03.2016 klo 14:30-17:14 PAIKKA Kaupungintalon 3. krs kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 19 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 19.08.2015 Aika 19.08.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 Tarkastuslautakunta 15.01.2018 AIKA 15.01.2018 klo 12:00-15:00 PAIKKA Sodankyläntie 1 A KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 11.02.2015 Aika 11.02.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.2.2008 KOKOUSAIKA Tiistai 4.3.2008 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1 13.01.2017 Aika 13.01.2017 klo 14:00 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 11 Elinkeinotoimikunta 06.09.2017 AIKA 17:10-19:50 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 5 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 13 6 ELINKEINOTOIMEN NEUVONTAPALVELUJA

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 3/2014 Kokousaika 9.4.2014 klo 18.30 20.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2017 1 (9) Tarkastuslautakunta Kokoustiedot Aika tiistai klo 10:00-15:45 Paikka Läsnä Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1.

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2017 93 Tarkastuslautakunta 17.05.2017 AIKA 17.05.2017 klo 14:00-17:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 48 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Oppimiskeskus Fellmannia, Kirkkokatu 27, 15140 Lahti

Oppimiskeskus Fellmannia, Kirkkokatu 27, 15140 Lahti PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 21/2014 1 Konsernihallitus 06.11.2014 Aika 06.11.2014 klo 14:40-14:45 Paikka Oppimiskeskus Fellmannia, Kirkkokatu 27, 15140 Lahti Osallistujat Nimi Klo Tehtävä

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 10.12.2014 Aika 10.12.2014 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 79 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ (13 )

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ (13 ) KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 (13 ) Vapaan sivistystyön jaosto 13.09.2016 AIKA 13.09.2016 klo 18:00-19:14 PAIKKA Simon kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kirkonkylän palo- ja pelastusasema

Kirkonkylän palo- ja pelastusasema PELKOSENNIEMEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA Maanantai 23.04.2012 klo 18.00 18.55 KOKOUSPAIKKA Kirkonkylän palo- ja pelastusasema KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä Sivu Asia 26 49 27 49 28 49

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 Maaseutulautakunta 15.05.2009 AIKA 15.05.2009 klo 11:00-12:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 221 Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika ke 12.08.2015 klo 16:30-17:15 Paikka Kunnantalo, teknisen kokoustila OSALLISTUJAT Läsnä Helaakoski Matti puheenjohtaja Lintunen

Lisätiedot

Kunnantoimisto Kemiö, 26.2.2010

Kunnantoimisto Kemiö, 26.2.2010 1/2010 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika: Tiistaina klo 15.30-16.45 Kokouspaikka: Vretaantie 19 Päättäjät: Lars Nummelin Jörgen Törnqvist Merja Juvonen Kia Lundqvist Jari Lehtivaara Tomas Stenström puheenjohtaja

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista:

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 209 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 309 210

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko 28.9.2016 klo 17.00 17.57 Kokouspaikka Kuntala, kakkossali Asiat sivu nro 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle 2017... 77

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2014 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2014 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika 19.8.2014 klo 16:00 18:10 Paikka Porin kaupunginsairaala, Maantiekatu 31 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 21 22 23 24 25 26 27 Tilintarkastusyhteisön

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 29.10.2012 klo 09:00-11:00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 57 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 Kokousaika 26.8.2010 klo 18.30-18.55 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

3 Heikki Kotivuoren valitus koskien Kopola-Vuorela yksityistien vuosi-kokousta 2016

3 Heikki Kotivuoren valitus koskien Kopola-Vuorela yksityistien vuosi-kokousta 2016 MULTIAN KUNTA Lupa- ja valvontajaosto Lupa- ja valvontajaoston kokous torstaina 06.10.2016 klo 18.28 ASIAT: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastajien vaali 3 Heikki Kotivuoren

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 Kokousaika 16.03.2010 klo 18.00 19.01 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Muutoksenhakuohje

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Muutoksenhakuohje Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (1) Liite K / / Kuntalain mukainen valitusosoitus (33 36 ) Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 11/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 11/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 11/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 31.10.2012 klo 18:00-18:45 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 62 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/2015 1 Keskusvaalilautakunta Aika 19.04.2015 klo 20:00-22:50 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Mervi Niemelä. Marika Niittykoski, Jouko Savikoski, Marko Törmälehto, LAILLISUUS JA Vapaa-aikatoiminnan lautakunta totesi kokouksen laillisesti

Mervi Niemelä. Marika Niittykoski, Jouko Savikoski, Marko Törmälehto, LAILLISUUS JA Vapaa-aikatoiminnan lautakunta totesi kokouksen laillisesti HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 5/2009 32 KOKOUSAIKA Tiistai 27.10. 2009 klo 14-14.20 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48 Maaseutuelinkeinolautakunta Kokousaika 18.12.2013 klo 13:00-13:20 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala

Lisätiedot

PERHON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Otsikko Sivu 71 SOSIAALIOHJAAJAN VIRKANIMIKEMUUTOS 109

PERHON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Otsikko Sivu 71 SOSIAALIOHJAAJAN VIRKANIMIKEMUUTOS 109 PERHON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2016 107 AIKA 12.10.2016 klo 09:00-09:15 PAIKKA Kunnanvirasto, Haanensali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 71 SOSIAALIOHJAAJAN VIRKANIMIKEMUUTOS 109 PERHON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2016

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/2017 1 Keskusvaalilautakunta Aika 10.04.2017 klo 12:00-14:25 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 36 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 28.10.2012 klo 18:30-22:50 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 52 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 3.11.2010 klo 18.10-21.15 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kokousaika 22.5.2013 klo 17.00 17.18 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 Kokousaika 28.05.20130 klo 18.00 18.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

MARTTILAN KUNTA ESITYSLISTA 2/ Vapaa-aikalautakunta Kokousaika Tiistaina klo 18.00

MARTTILAN KUNTA ESITYSLISTA 2/ Vapaa-aikalautakunta Kokousaika Tiistaina klo 18.00 MARTTILAN KUNTA ESITYSLISTA 2/2017 1 Kokousaika Tiistaina 7.3.2017 klo 18.00 Kokouspaikka Marttilan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone 1 Osa-aikainen nuoriso-ohjaajan työsuhde 2 Muutoksenhaku Pöytäkirjan

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2016 22 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 06.09.2016 klo 17:15-17:30 Paikka Kaupungintalo Imatrankoski (h.308) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 4/2010 16 KOKOUSAIKA Keskiviikko 9.6.2010 klo 14-14.25 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2017 1

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2017 1 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2017 1 Tarkastuslautakunta AIKA 15.11.2017 kello 14:00 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 34 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 03.02.2012 klo 17:00-20:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 11 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Mervi Niemelä. Simo Saastamoinen, Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen Marko Törmälehto, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä. Simo Saastamoinen, Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen Marko Törmälehto, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 4/2011 24 KOKOUSAIKA Keskiviikko 31.8. 2011 klo 14-15.30 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2014 Kokousaika 1.10.2014 klo 17.00 17.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Mervi Niemelä. Jouko Savikoski, Marko Törmälehto. Mirva Möttönen, puheenjohtaja Marika Niittykoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä. Jouko Savikoski, Marko Törmälehto. Mirva Möttönen, puheenjohtaja Marika Niittykoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 3/2011 19 KOKOUSAIKA Keskiviikko 22.6.2011 klo 14-14.25 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2011 1 Keskusvaalilautakunta Aika 15.04.2011 klo 17:00-20:40 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 114 Kunnanhallitus 04.03.2015 AIKA 17:45-17:49 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 62 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 116 63 ERON MYÖNTÄMINEN MIRA YLETYISELLE

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2014 1 Elinkeinolautakunta Aika 05.05.2014 klo 16:00-18:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/2015 1

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/2015 1 Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/2015 1 Vanhusneuvosto Aika Paikka 24.11.2015 klo 10:00-12:00 Toimintakeskus Suvanto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 12.5.2015 klo 14:35 16:02 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoushuone K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 18 19 20 21 Tilintarkastusyhteisön

Lisätiedot

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 9/2014 145 Sivistyslautakunta Aika 22.12.2014 klo 18:00-18:40 Paikka Kunnantalo, kahvio Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3 KEHITTÄMISJAOSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kokousaika 27.10.2014 klo 18.00-19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kimonkylän taidekoti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kokousaika Maanantaina 11.6.2012 klo 16.00 16.30 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti

Kokousaika Maanantaina 11.6.2012 klo 16.00 16.30 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti 266 Kokousaika Maanantaina 11.6.2012 klo 16.00 16.30 Kokouspaikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti Kutsutut jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Suoanttila Hilkka

Lisätiedot