KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Sivu 1 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA. Tiistaina klo

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Sivu 1 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA. Tiistaina 27.1.2015 klo 18.00 20.00"

Transkriptio

1 KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Sivu 1 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Tiistaina klo Konneveden kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone JÄSENET VARAJÄSENET Kakko Matti, pja x Iivonen Timo Valkonen Olavi, vpj x Minkkinen Miia Leskinen Jouko x Hytönen Tapio Kauppinen Piia x Autio Heidi Hytönen Mirja x Varis Margit Huuskonen Matti x Korhonen Mauri Huhtanen Sara - Oittinen Jorma x Kh:n pj. Mehto Antti Kh:n edustaja Pentti Kytölä x x MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste) Levänen Kari, kunnanjohtaja - Tiihanoff Markus, tekninen johtaja, esittelijä x Juhani Koponen, PTS-Kiinteistötekniikka Oy, 1-5 pykälien ajan asiantuntijana x Roni Heinäaho, nuorisovaltuuston edustaja - Haukka Eeva-Liisa, tsto-siht., pöytäkirjanpitäjä x ASIAT :t 1 14 PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS Puheenjohtajat Pöytäkirjanpitäjä Matti Kakko Eeva-Liisa Haukka LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAI- SUUS SEKÄ PÖYTÄKIRJAN TAR- KASTUS (tarkastuspaikka ja -aika sekä tarkastajien allekirjoitukset) Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjantarkastajien valinta Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Piia Kauppinen ja Mirja Hytönen. Tarkastusaika Konnevedellä Piia Kauppinen Mirja Hytönen PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY YLEI- SESTI NÄHTÄVÄNÄ Paikka ja pvm Konneveden kunnantalossa , klo 9 15 Virka-asema Allekirjoitus Pöytäkirjanpitäjä Eeva-Liisa Haukka

2 Ympäristölautakunta LAPUNMÄEN KOULUHANKKEEN SUUNNITELMAT JA RAKENTAMINEN Ymp.ltk 1 Valtuuston iltakoulun antaman evästyksen mukaan kouluhankkeen ns. B2- Liite 1 vaihtoehdon suunnittelu on saatu päätökseen. Yleissuunnitelmat ovat liitteenä. Hankkeen esittely on Suunnitelmien eri osaurakat on kilpailutettu ja sen perusteella urakoiden yhteenlaskettu hinta on noin milj.. Lisätyövaraus, suunnittelu, esityöt ja irtain mukaan luettuna hankkeen kokonaiskustannukseksi muodostuu noin 12,18 milj.. Teknisen johtajan ehdotus: Ympäristölautakunta esittää kunnanhallitukselle ja valtuustolle hyväksyttäväksi Lapunmäen koulun rakentamissuunnitelmat. Samalla ympäristölautakunta esittää kunnanhallitukselle ja valtuustolle, että kouluhanke toteutetaan edellä esitettyjen suunnitelmien mukaan. Keskustelun jälkeen tekninen johtaja täydensi esitystään siten, että takasisäänkäynnin sisällyttämistä suunnitelmaan selvitetään iltakäyttöä silmällä pitäen. Pöytäkirjaan merkittiin, että PTS-Kiinteistötekniikka Oy:ltä konsultti Juhani Koponen oli kokouksessa tämän pykälän käsittelyn ajan esittelemässä asiaa.

3 Ympäristölautakunta LAPUNMÄEN KOULUN RAKENNUSURAKKA Ymp.ltk 2 Rakennusurakan tarjouspyyntöasiakirjat on julkaistu HILMA -ilmoituksessa Liite Valintaan otetaan mukaan vain kelpoisuusehdot täyttävät tarjoukset ja niistä valitaan edullisin. Liitteenä on: rakennuttajakonsultti PTS-Kiinteistötekniikka Oy:n tekemä valintaesitys kelpoisuusvertailu tarjousten avauspöytäkirja tarjoushintayhdistelmä. Teknisen johtajan ehdotus: Ympäristölautakunta päättää valita Lapunmäen koulun rakennusurakoitsijaksi edullisimman tarjouksen, alv 0 %, tehneen Rakennusliike U. Lipsanen Oy:n. Päätöksen voimaantulo edellyttää valtuuston myönteistä rakentamispäätöstä Lapunmäen kouluhankkeesta. Päätös: Ympäristölautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. Pöytäkirjaan merkittiin, että PTS-Kiinteistötekniikka Oy:ltä konsultti Juhani Koponen oli kokouksessa tämän pykälän käsittelyn ajan esittelemässä asiaa.

4 Ympäristölautakunta LAPUNMÄEN KOULUN ILMANVAIHTO- JA RAKENNUSAUTOMAATIOURAKKA Ymp.ltk 3 Liite 3 Ilmanvaihto- ja rakennusautomaatiourakan tarjouspyyntöasiakirjat on julkaistu HILMA -ilmoituksessa Valintaan otetaan mukaan vain kelpoisuusehdot täyttävät tarjoukset ja niistä valitaan edullisin. Liitteenä on: rakennuttajakonsultti PTS-Kiinteistötekniikka Oy:n tekemä valintaesitys kelpoisuusvertailu tarjousten avauspöytäkirja tarjoushintayhdistelmä. Teknisen johtajan ehdotus: Ympäristölautakunta päättää valita Lapunmäen koulun ilmanvaihto- ja rakennusautomaatiourakoitsijaksi edullisimman tarjouksen, , alv 0 %, tehneen ARE Oy:n. Päätöksen voimaantulo edellyttää valtuuston myönteistä rakentamispäätöstä Lapunmäen kouluhankkeesta. Pöytäkirjaan merkittiin, että PTS-Kiinteistötekniikka Oy:ltä konsultti Juhani Koponen oli kokouksessa tämän pykälän käsittelyn ajan esittelemässä asiaa.

5 Ympäristölautakunta LAPUNMÄEN KOULUN SÄHKÖURAKKA Ymp.ltk 4 Sähköurakan tarjouspyyntöasiakirjat on julkaistu HILMA -ilmoituksessa Liite Valintaan otetaan mukaan vain kelpoisuusehdot täyttävät tarjoukset ja niistä valitaan edullisin. Liitteenä on: rakennuttajakonsultti PTS-Kiinteistötekniikka Oy:n tekemä valintaesitys kelpoisuusvertailu tarjousten avauspöytäkirja tarjoushintayhdistelmä. Teknisen johtajan ehdotus: Ympäristölautakunta päättää valita Lapunmäen koulun sähköurakoitsijaksi edullisimman tarjouksen tehneen, alv 0 %, tehneen ARE Oy:n. Päätöksen voimaantulo edellyttää valtuuston myönteistä rakentamispäätöstä Lapunmäen kouluhankkeesta. Pöytäkirjaan merkittiin, että PTS-Kiinteistötekniikka Oy:ltä konsultti Juhani Koponen oli kokouksessa tämän pykälän käsittelyn ajan esittelemässä asiaa.

6 Ympäristölautakunta LAPUNMÄEN KOULUN PUTKIURAKKA Ymp.ltk 5 Putkiurakan tarjouspyyntöasiakirjat on julkaistu HILMA -ilmoituksessa Liite Valintaan otetaan mukaan vain kelpoisuusehdot täyttävät tarjoukset ja niistä valitaan edullisin. Liitteenä on: rakennuttajakonsultti PTS-Kiinteistötekniikka Oy:n tekemä valintaesitys kelpoisuusvertailu tarjousten avauspöytäkirja tarjoushintayhdistelmä. Teknisen johtajan ehdotus: Ympäristölautakunta päättää valita Lapunmäen koulun putkiurakoitsijaksi edullisimman tarjouksen, alv 0 %, tehneen Näsin Vesijohtoliike Oy:n. Päätöksen voimaantulo edellyttää valtuuston myönteistä rakentamispäätöstä Lapunmäen kouluhankkeesta. Pöytäkirjaan merkittiin, että PTS-Kiinteistötekniikka Oy:ltä konsultti Juhani Koponen oli kokouksessa tämän pykälän käsittelyn ajan esittelemässä asiaa. Juhani Koponen poistui kokouksesta klo

7 Ympäristölautakunta YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN OSASTOPÄÄLLIKÖN SIJAISEN SEKÄ TULOSYKSIKÖIDEN ESIMIESTEN JA SIJAISTEN MÄÄRÄÄMINEN VUOSIKSI / MUUTOKSET AJALLE Ymp ltk , 3 Hallintosäännön mukaan kullakin osastolla on osastopäällikkö ja hänellä sijainen. Tulosyksiköillä on esimiehet ja heillä sijaiset. Osastopäällikön määrää kunnanhallitus. Muut esimiehet ja sijaiset määrää asianomainen lautakunta. Kunnanhallitus on määrännyt kokouksessaan ympäristölautakunnan osastopäälliköksi Markus Tiihanoffin. Teknisen johtajan ehdotus: Ympäristölautakunta päättää, että 1. ympäristölautakunnan osastopäällikön sijaiseksi määrätään rakennustarkastaja 2. tulosyksiköiden esimiehet ja sijaiset määrätään seuraavasti vuosiksi : Tulosyksikkö esimies sijainen Tekninen toimisto tekninen johtaja rak.tark./tsto-siht. Yhdyskuntasuunn. rakennustarkastaja tekninen johtaja. Rakennusvalvonta rakennustarkastaja määräaik.sijainen Ympäristönhuolto ymp.suoj.sihteeri rakennustarkastaja Ympäristöterv.huolto tekninen johtaja rakennustarkastaja Liikenneväylät tekninen johtaja rakennustarkastaja Yksityistiet toimistosihteeri tekninen johtaja Puistot ja yleiset alueet tekninen johtaja rakennustarkastaja Liikunta- ja ulk.paikat tekninen johtaja rakennustarkastaja Palo- ja pelastustoimi tekninen johtaja rakennustarkastaja Toimitilapalvelut tekninen johtaja rakennustarkastaja Sisäiset palvelut tekninen johtaja rakennustarkastaja Ravintopalvelut ravitsemispäällikkö ravitsemistyönjoht. Vesihuolto tekninen johtaja rakennustarkastaja Energiahuolto tekninen johtaja rakennustarkastaja Jätehuolto tekninen johtaja rakennustarkastaja Maa- ja metsätilat tekninen johtaja rakennustarkastaja Muu liiketoiminta tekninen johtaja rakennustarkastaja - - -

8 Ympäristölautakunta Ymp.ltk , 6 Teknisen johtajan ehdotus: Ympäristölautakunta päättää muuttaa kohtaa 2, tulosyksiköiden esimiehet ja sijaiset seuraavasti: Tulosyksikkö esimies sijainen Yksityistiet toimistosihteeri ymp.suojelusihteeri Toimitilapalvelut rakennustarkastaja tekninen johtaja Muu liiketoiminta rakennustarkastaja toimistosihteeri Investointien osalta rakennustarkastaja. vastuuhenkilönä toimii tekninen johtaja ja sijaisena Tulosyksiköt energiahuolto ja jätehuolto poistetaan tarpeettomina. Muut kohdat säilyvät ennallaan. Päätös: Ympäristölautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

9 Ympäristölautakunta YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN PÄÄTÖSOIKEUKSIEN JA TOIMIVALLAN SIIRTO VIRAN- HALTIJOILLE V / MUUTOKSET AJALLE Ymp.ltk ,5 Hallintosäännön mukaan lautakunnalla on ratkaisuvalta niistä hankinnoista, jotka ovat lautakunnan talousarviossa siltä osin kuin tehtävää ei ole delegoitu viranhaltijalle. Asiakaspalvelun sekä työn joustavuuden vuoksi lautakunnan alaisille työntekijöille on siirretty rutiiniluonteisia tehtäviä sekä päätöksiä hankinnoista. Hallintosäännössä ei ole yksityiskohtaisesti määritelty kaikkia toimivallan siirtoja, kuten esim. euromääriä, vaan ne on lautakunnan päätettävä erikseen. Johtoryhmä päätti pitämässään kokouksessa ehdottaa kunnanhallitukselle ja lautakunnille, että viranhaltijoiden hankintarajat valtuustokaudella olisivat kunnanjohtajalla ja osastopäälliköillä ja tulosyksiköiden esimiehillä Ympäristölautakunnan osastopäällikön hankintaraja on jo aiempina vuosina ollut ja ravitsemispäällikön hankintaraja , mikä on ollut perusteltua asioiden sujuvuuden kannalta. Teknisen johtajan ehdotus: Ympäristölautakunta päättää, että se delegoi päätöksentekoa alaisilleen viranhaltijoille edelleen seuraavasti: A. Päätöksen siirto osaston päällikölle: 1. Oikeus päättää talousarvion puitteissa rakennustöiden suunnittelusta, hankinnoista, urakkasopimuksista, suoritustavasta sekä -ajankohdasta tapauksissa, joissa kohteen kokonaiskustannukset ovat enintään Vastaanottaa urakalla suoritetut työt, joiden kokonaiskustannukset ovat alle B. Päätöksen siirto ravitsemispäällikölle: 1. Päättää talousarvion puitteissa tarvikehankinnoista ja ostopalveluista, joiden kokonaiskustannukset ovat enintään

10 Ympäristölautakunta Ymp.ltk , 7 Teknisen johtajan ehdotus: Ympäristölautakunta päättää, että lisätään ajalle kohta C. Päätöksen siirto rakennustarkastajalle: 1. Päättää talousarvion puitteissa tarvikehankinnoista ja ostopalveluista, joiden kokonaiskustannukset ovat enintään Päätös: Ympäristölautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

11 Ympäristölautakunta RAKENNUSTARKASTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN Ymp.ltk , 3 Kunnanhallitus on antanut ympäristölautakunnalle luvan rakennustarkastajan viran täyttämiseen lukien. Rakennustarkastajan virka on laitettu haettavaksi siten, että hakemus on julkaistu Keskisuomalaisessa, Savon Sanomissa, kunnan nettisivuilla (www.konnevesi.fi), työ- ja elinkeinotoimiston avoimissa työpaikoissa (www.mol.fi) sekä kunnan ilmoitustaululla. Rakennustarkastajan virkaa on määräaikaan mennessä hakenut 21 henkilöä, mutta sen jälkeen 2 henkilöä on perunut hakemuksensa. Haastatteluryhmässä on ollut ympäristölautakunnan ja lupajaoston puheenjohtajat ja viranhaltijat. Hakijoista haastateltiin Birgitta Matilainen, Mikko Lepistö, Eero Silvast, Pertti Ylönen ja Päivi Wartiainen. Pauliina Mäkelä ei saapunut haastatteluun. Teknisen johtajan ehdotus: Haastattelun perusteella esitetään, että ympäristölautakunta päättää valita rakennustarkastajaksi Pertti Ylösen ja hänen kieltäytymisensä varalle Birgitta Matilaisen. Virka on otettava vastaan , aluksi viransijaisena saakka ja varsinaisena viranhaltijana alkaen. Viran täytössä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa alkaen Virkaan valittavaksi esitetty Pertti Ylönen on vetänyt hakemuksensa pois. Edellä tapahtuneen perusteella tekninen johtaja muutti päätösehdotuksensa seuraavaksi: Teknisen johtajan ehdotus: Ympäristölautakunta päättää valita rakennustarkastajaksi Birgitta Matilaisen. Virka tulisi ottaa vastaan , aluksi viransijaisena saakka ja vakinaisena viranhaltijana alkaen. Viran täytössä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa viranhoidon aloittamisesta lukien. Mikäli Matilainen ei ota virkaa vastaan, julistetaan rakennustarkastajan virka uudelleen haettavaksi ja aikaisemmat hakijat otetaan huomioon ilman uutta hakemusta

12 Ympäristölautakunta Ymp.ltk , 8 Birgitta Matilainen on ilmoittanut viran sijaisuusaikana elokuulla, että hän ei ota virkaa vastaan , vaan siirtyy entiseen työhönsä mahdollisimman pian. Tämän jälkeen on käyty läpi aikaisemmin virkaa hakeneita, joista Ville Rönkä haastateltiin. Tekninen johtaja on ottanut hänet 6 kuukaudeksi määräaikaiseen virkasuhteeseen. Määräaika päättyy helmikuun 2015 lopussa. Rakennustarkastajan viran hakuilmoitus on ollut kunnan ilmoitustaululla välisen ajan. Määräaikaan mennessä uusia hakemuksia ei ole tullut. Ville Rönkä on ilmoittanut, että hän on kiinnostunut jatkamaan rakennustarkastajan tehtävässä. Teknisen johtajan ehdotus: Ympäristölautakunta päättää valita rakennustarkastajan virkaan Ville Röngän alkaen ja määrätä samalla tehtäväkohtaiseksi palkaksi /kk.

13 Ympäristölautakunta RAKENNUSVALVONNAN TAKSA Ymp.ltk 9 Konneveden kunnan rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä Liite 6 viranomaistehtävistä suoritettavat maksuperusteet on hyväksytty ympäristölautakunnassa ja ne ovat tulleet voimaan Nykyisen voimassa olevan hallintosäännön mukaisesti rakennusvalvonnan taksasta päättää ympäristölautakunta. Konneveden kunnan rakennusvalvonnan taksat ovat tällä hetkellä huomattavasti matalammat kuin naapurikuntien taksojen keskiarvo. Taksoja olisi syytä korottaa. Tekninen johtajan ehdotus: Ympäristölautakunta päättää hyväksyä liitteen mukaisen rakennusvalvonnan taksan. Taksa tulee voimaan alkaen. Päätös: Ympäristölautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

14 Ympäristölautakunta TYÖVAPAAHAKEMUS, RAVITSEMISPÄÄLLIKKÖ MIRJA MINKKINEN Ymp.ltk 10 Ravitsemispäällikkö Mirja Minkkinen on hakenut palkatonta työvapaata ajalle opinnäytetyön kirjoittamista varten. Hallintosäännön 39 :n mukaan lautakunta päättää alaisensa henkilöstön virka- ja työvapaan myöntämisestä. Sijaisen määrää tarvittaessa se viranomainen, joka myöntää virka- tai työvapaan, sama viranomainen päättää myös sijaisen palkkauksesta. Teknisen johtajan ehdotus: Ympäristölautakunta päättää myöntää Mirja Minkkiselle palkatonta työvapaata opintoja varten ajalle Opintovapaan ajan ravitsemispäällikön sijaisena toimii ravitsemistyönjohtaja Kaija Korhonen ja hänen palkkauksessaan sovelletaan sijaisuusajalla ravitsemispäällikön tehtäväkohtaista palkkaa.

15 Ympäristölautakunta LISÄMÄÄRÄRAHA VUODEN 2015 TALOUSARVIOON, SIIKAPIRTIN SAVUSAUNAN RAKENTAMINEN Ymp.ltk 11 Siikapirtin savusaunan rakentamiseen oli varattu viime vuoden talousarvion investointiosassa kustannuspaikalla määrärahaa , mutta sitä ei ehditty toteuttaa kuin osin ja loppu toteutuksesta siirtyy vuoden 2015 puolelle. Teknisen johtajan ehdotus: Ympäristölautakunta esittää kunnanhallitukselle, että lisätalousarviossa varataan kustannuspaikalle ;n suuruinen määräraha Siikapirtin savusaunan rakentamiseen.

16 Ympäristölautakunta SOPIMUS LAUKAAN KUNNAN KANSSA KAAVOITUSMITTAUSTEN VALVOMISESTA SEKÄ KAAVAN POHJAKARTAN HYVÄKSYMISESTÄ Ymp.ltk 12 Liite 7 Laukaan kunnan kanssa on valmisteltu sopimus yhteistyöstä Maankäyttö- ja rakennuslain 54 b :n ja 54 c :n kohdissa säädetyistä kaavoitusmittausten valvomisesta ja asemakaavan pohjakartan hyväksymisestä. Laukaan kunta suorittaa kaavoitusmittausten valvonnan sekä kaavojen pohjakartan hyväksymisen Konneveden kunnan alueella. Asemakaavan pohjakartan hyväksymisestä velvoitetaan kulloinkin voimassa olevan Laukaan kunnan palveluhinnaston mukainen maksu. Sopimus on voimassa toistaiseksi. Teknisen johtajan ehdotus: Ympäristölautakunta päättää hyväksyä liitteenä olevan sopimusluonnoksen, hallintosäännön mukaisesti sopimuksen allekirjoittaa tekninen johtaja ja varmentaa rakennustarkastaja.

17 Ympäristölautakunta TUNTITAKSOJEN TARKISTUKSET Ymp.ltk 13 Tuntitaksat ovat lukien olleet seuraavat: ulkopuolisille tehtävät työt - normaaliaikana 30 /h + alv - muuna aikana 35 /h + alv - harjoittelija 15 /h + alv Teknisen johtajan ehdotus: Ympäristölautakunta päättää, että alkaen taksat ovat seuraavat: ulkopuolisille tehtävät työt - normaaliaikana 35 /h + alv - muuna aikana 45 /h + alv - harjoittelija 20 /h + alv Kunnan omistamille tytäryhtiöille, KVA Oy, Konneveden Kaukolämpö Oy, Kellankosken Voima Oy, Konneveden Kiinteistö Oy sekä Konneveden asumispalvelusäätiölle tehtävistä töistä veloitetaan vain toteutuneiden kustannusten mukaan. Hinnat ovat nettohintoja ja niihin lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero.

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Sivu 19 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA. Keskiviikkona 11.3.2015 klo 18.00 19.15

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Sivu 19 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA. Keskiviikkona 11.3.2015 klo 18.00 19.15 KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Sivu 19 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Keskiviikkona 11.3.2015 klo 18.00 19.15

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 Sivu 157 () Kunnanhallitus

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 Sivu 157 () Kunnanhallitus KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 Sivu 157 () Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 5.11.2012 kello 18.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Konneveden

Lisätiedot

Tiistai 19.06.2012 kello 17.30 18.10. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

Tiistai 19.06.2012 kello 17.30 18.10. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Viranomainen TUUSNIEMEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5 / 2012 KOKOUSAIKA Tiistai 19.06.2012 kello 17.30 18.10 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 11.05.2015 klo 17.00-18.35

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 11.05.2015 klo 17.00-18.35 Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 07/2015 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Maanantai 11.05.2015 klo 17.00-18.35 Kunnanviraston valtuustosali Jäsen Paikalla

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 432 Kunnanhallitus 15.12.2014

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 432 Kunnanhallitus 15.12.2014 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 432 Kokousaika 15.12.2014 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Maanantai 7.3.2011 klo 17.00 19.10

Maanantai 7.3.2011 klo 17.00 19.10 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2011 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 7.3.2011 klo 17.00 19.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 13 / 2009 223 Kokousaika 27.04.2009 klo 17.00 17.55 Kokouspaikka Metsäpeuramaan Opastuskeskus, Yli-Lesti Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

ISOJOEN KUNTA Kokouspöytäkirja Nro 2

ISOJOEN KUNTA Kokouspöytäkirja Nro 2 Kokouspöytäkirja Nro 2 Kunnanvaltuusto Sivu 17 KOKOUSAIKA: 30.04.2008 klo 13.00-15.02 KOKOUSPAIKKA: virasto, valtuuston kokoussali SAAPUVILLA OLLEET Akseli Janne Malin Raimo JÄSENET Haapalaakso Pirjo Peltonen

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015. 48. Kuukanniemen kirjaston kirjat ja kirjaston tulevaisuus...68

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015. 48. Kuukanniemen kirjaston kirjat ja kirjaston tulevaisuus...68 PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015 Asialista 48. Kuukanniemen kirjaston kirjat ja kirjaston tulevaisuus...68 49. Hallinto-oikeuden päätös kaavavalitusasiassa...71 50. Luottamustoimen päättyminen

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA sivu ELINKEINOLAUTAKUNTA 4/2013 0. Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA sivu ELINKEINOLAUTAKUNTA 4/2013 0. Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN KOKOUSAIKA Maanantai 22.4.2013 klo 12.00-13.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi puheenjohtajana Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN Kinnunen Rauno pj. X Vasalampi Maija

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanvaltuusto. Kokousnumero 4 / 2011 Aika Maanantaina 27.06.2011 klo 19.00

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanvaltuusto. Kokousnumero 4 / 2011 Aika Maanantaina 27.06.2011 klo 19.00 Pöytäkirja Kokousnumero 4 / 2011 Aika Maanantaina 27.06.2011 klo 19.00 Paikka Valtuustosali ASIALISTA Maanantaina 27.06.2011 klo 19.00 Valtuustosali Nro 4/ 2011 ASIA LIITE 24 4 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 179 9/2011 KOKOUSAIKA Torstaina 8.12.2011 kello 14.00-16.20 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA

Lisätiedot

...sivu 144. Lainanoton lisääminen vuonna 2010...170. 145. Hallintosäännön tarkistaminen...171

...sivu 144. Lainanoton lisääminen vuonna 2010...170. 145. Hallintosäännön tarkistaminen...171 Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Käsiteltävät asiat...sivu 144. Lainanoton lisääminen vuonna 2010...170 145. Hallintosäännön tarkistaminen...171 146. Asuntotontin kauppakirja peruutus/lasski, Vladimir...173 147.

Lisätiedot

VEHMAAN KUNTA KUNNANVALTUUSTO ASIALISTA Kokous nro 4 s. 84

VEHMAAN KUNTA KUNNANVALTUUSTO ASIALISTA Kokous nro 4 s. 84 KUNNANVALTUUSTO ASIALISTA Kokous nro 4 s. 84 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.08.2013 klo 18.00 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 49 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 86 50 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Anitta Hakkarainen Markku Toikkanen**** (x) (x) Sampo Laitala Jonna Laulumaa Virpi Piispanen Manu Toikkanen Kari-Pekka Urpilainen*

Anitta Hakkarainen Markku Toikkanen**** (x) (x) Sampo Laitala Jonna Laulumaa Virpi Piispanen Manu Toikkanen Kari-Pekka Urpilainen* KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 5 16.3.2015 167 u Kokousaika 16.3.2015 klo 17.00 20.40 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali. Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet (merkintä, kuka

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Pidettiin kokoustauko 19.40 19.49.

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Pidettiin kokoustauko 19.40 19.49. 154 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 6.5.2013/101 Kh 101 Kunnanhallituksen kokous on kutsuttu koolle toimittamalla kokouskutsu ja esityslista kunnanhallituksen jäsenille kirjeitse

Lisätiedot

447 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 264 448 Erikoissairaanhoidon määrärahaylitys

447 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 264 448 Erikoissairaanhoidon määrärahaylitys PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 18/2005 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 17.10.2005 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 447 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA Tekninen lautakunta 1 1. 26.11.2010 klo. 10.00 12.48. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KOKOUSPÖYTÄKIRJA Tekninen lautakunta 1 1. 26.11.2010 klo. 10.00 12.48. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Viranomainen Nro Sivu Utsjoen kunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Tekninen lautakunta 1 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja

Lisätiedot

Maanantai 31.01.2011 klo 17.00 19.58

Maanantai 31.01.2011 klo 17.00 19.58 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2011 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 31.01.2011 klo 17.00 19.58 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA ESITYSLISTA 3 / 2014 22 Tekninen lautakunta. kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTAVAARAN KUNTA ESITYSLISTA 3 / 2014 22 Tekninen lautakunta. kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone ESITYSLISTA 3 / 2014 22 Tekninen lautakunta KOKOUSAIKA keskiviikko 19.3.2014 klo 16.00 KOKOUSPAIKKA kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET Kainulainen Pentti Heikkinen Merja Kilpeläinen

Lisätiedot

Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen. Kunnanjohtajan info. Verohuojennushakemus / OSAKK:n perussopimuksen uudistaminen

Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen. Kunnanjohtajan info. Verohuojennushakemus / OSAKK:n perussopimuksen uudistaminen MUHOKSEN KUNTA KOKOUSKUTSU Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Tiistaina 9.5.2006 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Muhoksen lukion etäopetusluokka Asiat 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 Asioiden

Lisätiedot

LEPPÄVIRRAN KUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ

LEPPÄVIRRAN KUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ LEPPÄVIRRAN KUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ Valtuuston 10.12.2012 59 hyväksymä Voimaantulo 1.1.2013 Muutettu, valtuusto 28.1.2013 20 2 ja 17 osalta, muutos voimaan heti TOIMINTASÄÄNTÖ TOIMINTASÄÄNTÖ SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön virastotalo, kunnanvaltuuston kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön virastotalo, kunnanvaltuuston kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön

Lisätiedot

Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25

Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25 Kunnanvaltuusto Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25 Käsiteltävät asiat liite 52 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 53 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 54 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 55 LUOTTAMUSTOIMESTA

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Aika: Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 232 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 415

Lisätiedot

Kunnanvirastotalo I, valtuustosali. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Pöytäkirjantarkastajien valinta. Lainanoton lisääminen vuonna 2010

Kunnanvirastotalo I, valtuustosali. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Pöytäkirjantarkastajien valinta. Lainanoton lisääminen vuonna 2010 ASIALISTA Kunnanvaltuusto 10.9.2010 Kokousaika 20.9.2010 Kokouspaikka Kunnanvirastotalo I, valtuustosali Käsiteltävät asiat 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Kokouksen avaus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Hallintosääntö. Hyväksytty Hall 27.5.2015 50, ja Valt 12.6.2015 12 voimassa 1.8.2015 alkaen. - 1 -

Hallintosääntö. Hyväksytty Hall 27.5.2015 50, ja Valt 12.6.2015 12 voimassa 1.8.2015 alkaen. - 1 - Hallintosääntö Hyväksytty Hall 27.5.2015 50, ja Valt 12.6.2015 12 voimassa 1.8.2015 alkaen. - 1 - Sisällysluettelo Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä H a l l i n t o s ä ä n t ö 1.8.2015 alk Sisältö

Lisätiedot

Torstaina 14.11.2002 valtuuston kokouksen jälkeen Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat. Teknisen johtajan virkavaali

Torstaina 14.11.2002 valtuuston kokouksen jälkeen Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat. Teknisen johtajan virkavaali MUHOKSEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no 445 446 447 448 449 450 451 452 453 KOKOUSKUTSU Torstaina 14.11.2002 valtuuston kokouksen jälkeen Muhoksen kunnanvirasto,

Lisätiedot

Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus. Esityslista 4/2014

Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus. Esityslista 4/2014 -3, KH 19.2.2014 14:00 Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus 19.2.2014 Esityslista 4/2014 -2, KH 19.2.2014 14:00 Kokousaika Keskiviikko 19.2.2014 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN

Lisätiedot