KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu HUOLLON KUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus 7/ Henttinen Kari jäsen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu HUOLLON KUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus 7/2015 145. Henttinen Kari jäsen"

Transkriptio

1 KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Yhtymähallitus 7/ Kokousaika klo Kokouspaikka Scandic Pori, kokoushuone Karhu 1 Läsnä olleet jäsenet Korkeaoja Juha yhtymähallituksen puheenjohtaja von Frenckell Asta jäsen From Minna jäsen Henttinen Kari jäsen Ilomäki Kirsi jäsen Rosendahl Tapio jäsen Salonen Tomi jäsen Vaitomaa Marja jäsen Valovirta Rauno jäsen Sutinen Marjatta varajäsen Muut läsnä olleet Lievonen Maija-Liisa yhtymävaltuuston I varapuheenjohtaja Uotila Jarmo yhtymävaltuuston II varapuheenjohtaja Tiitinen Juhani kuntayhtymän johtaja Kallio Mika johtava ylilääkäri Oksa Jaana johtava hoitaja Poissa Puronummi Paula jäsen Karjalainen Milja yhtymävaltuuston puheenjohtaja Koivusalo Satu henkilöstöpäällikkö Asiat Allekirjoitukset Juha Korkeaoja puheenjohtaja Juhani Tiitinen pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Tarkastusaika Allekirjoitukset Tapio Rosendahl Tomi Salonen Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Taloustoimistossa klo Todistaa: Raija Nummi arkistosihteeri

2 KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- KOKOUSKUTSU Nro 7/2015 Yhtymähallitus Kokousaika klo Kokouspaikka Hotelli Scandic Pori (Itsenäisyydenkatu 41), kokoushuone Karhu 1 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 96 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kuntayhtymän johtajan ajankohtaiskatsaus 99 Hammaslääkärin vaalin vahvistaminen 100 Kokin irtisanoutuminen 101 Osastonsihteerin irtisanoutuminen 102 Hammashoitajan irtisanoutuminen 103 Oikaisuvaatimukset hallituksen työaikamuotopäätökseen liittyen 104 Laitoshuoltajan toimien täyttäminen toimia auki julistamatta 105 Kokemäen kaupunginhallituksen päätös koskien valtuustoaloitetta erityistilintarkastuksesta kuntayhtymässä 106 Toiminta- ja talouskatsaus tammi-kesäkuu Vuoden 2016 talousarvion kustannusraami 108 Eri viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat ajalta Kuntayhtymän johtajan päätöspöytäkirjat ajalta Muut asiat puheenjohtaja JUHA KORKEAOJA

3 KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- Kokouspäivämäärä 146 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 96 Kokous todetaan laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Todettiin. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAT 97 Yhtymähallitus päättää valita pöytäkirjantarkastajat. Vuorossa ovat jäsenet Tapio Rosendahl ja Tomi Salonen (varalla jäsenet Marja Vaitomaa ja Rauno Valovirta). Tämän pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tapio Rosendahl ja Tomi Salonen.

4 KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- Kokouspäivämäärä 147 KUNTAYHTYMÄN JOHTAJAN AJANKOHTAISKATSAUS 98 Yhtymähallitus sopi kokouksessaan , että kokousten alussa kuntayhtymän johtaja pitää lyhyen ajankohtaiskatsauksen. Katsauksen tarkoituksena on informoida yhtymähallitusta kuntayhtymän toimintaan sekä käsiteltäviin asioihin liittyvistä ajankohtaisista sekä valmistelussa olevista kysymyksistä. Kokouksen ajankohtaiskatsaus tulee koskemaan seuraavia aihealueita: lääkärikäynnit suoritepaikoittain (b-liite nro 1) Kuntayhtymän johtaja: Yhtymähallitus merkitsee tietoonsa saatetuksi ajankohtaiskatsauksen. Merkittiin tietoon saatetuksi. Samassa yhteydessä kuultiin puheenjohtaja Korkeaojan selvitys Sote-uudistuksen nykytilanteesta.

5 KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- Kokouspäivämäärä 148 HAMMASLÄÄKÄRIN VAALIN VAHVISTAMINEN 99 Yhtymähallitus on kokouksessaan valinnut Kati Niemen avoinna olleeseen hammaslääkärin toimeen. Niemi on toimittanut vaaditut todistukset ja ilmoittanut ottavansa toimen vastaan Kuntayhtymän johtaja: Yhtymähallitus päättää vahvistaa terveyskeskushammaslääkärin vaalin ja merkitä tiedokseen Kati Niemen ilmoituksen toimen vastaanottamisesta lukien. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

6 KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- Kokouspäivämäärä 149 KOKIN IRTISANOUTUMINEN 100 Hannele Rouhiainen ilmoittaa kirjeessään irtisanoutuvansa lukien kuntayhtymän kokin toimesta eläkkeelle siirtymisen vuoksi. Kuntayhtymän johtaja: Yhtymähallitus merkitsee tietoonsa saatetuksi enemmittä toimenpiteittä Hannele Rouhiaisen irtisanoutumisilmoituksen kokin toimesta lukien. Päätösehdotus hyväksyttiin keskustelun jälkeen yksimielisesti.

7 KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- Kokouspäivämäärä 150 OSASTONSIHTEERIN IRTISANOUTUMINEN 101 Ulla Kalliokorpi ilmoittaa kirjeessään irtisanoutuvansa lukien kuntayhtymän osastonsihteerin toimesta eläkkeelle siirtymisen vuoksi. Kuntayhtymän johtaja: Yhtymähallitus merkitsee tietoonsa saatetuksi enemmittä toimenpiteittä Ulla Kalliokorven irtisanoutumisilmoituksen osastonsihteerin toimesta lukien. Päätösehdotus hyväksyttiin keskustelun jälkeen yksimielisesti.

8 KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- Kokouspäivämäärä 151 HAMMASHOITAJAN IRTISANOUTUMINEN 102 Aira Santonen ilmoittaa kirjeessään irtisanoutuvansa lukien kuntayhtymän hammashoitajan toimesta työkyvöttömyyseläkkeelle siirtymisen vuoksi. Kuntayhtymän johtaja: Yhtymähallitus merkitsee tietoonsa saatetuksi enemmittä toimenpiteittä Aira Santosen irtisanoutumisilmoituksen hammashoitajan toimesta lukien. Päätösehdotus hyväksyttiin keskustelun jälkeen yksimielisesti.

9 KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- Kokouspäivämäärä 152 OIKAISUVAATIMUKSET HALLITUKSEN TYÖAIKAMUOTOPÄÄTÖKSEEN LIITTYEN 103 Yhtymähallitus on kokouksessaan päättänyt kuntayhtymän henkilöstöryhmien työaikamuodoista ja lepotauoista lukien. Suun terveydenhuollon henkilökunnalta on tullut pyyntö käsitellä työaikamuotopäätös uudelleen yhtymähallituksessa, käsittelypyyntö b- liitteenä nro 2. Oikaisuvaatimusaika on kaksi viikkoa alkuperäisestä päätöksestä, mikä on umpeutunut. Laboratoriotyöntekijöiltä on tullut myös ilmoituksia, että he eivät tule hyväksymään työaikamuodon muuttamista, kirjelmät b-liitteenä nro 3. Yhteistoimintaelin totesi kokouksessa asiasta mm. seuraavasti: Pääsääntönä työaikamuotoa valitessa on pidettävä yleistyöaikaa ja muiden työaikamuotojen teettäminen edellyttää, että toiminnasta johtuvat työaikajärjestelyt myös käytännössä eroavat yleistyöajasta. Jos työnantajalla ei ole toiminnallista tarvetta teettää säännönmukaista yötyötä (23-06) eikä yli yhdeksän tunnin työvuoroja, oikea työaikamuoto on yleistyöaika. sekä Siirryttäessä jaksotyöstä yleistyöaikaan merkittävä tarkasteltava asia on työaikamuutokseen kiinteästi liittyvä lepoajan (ruokatauon) antaminen. Voimassa olevan Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen luvun III 27 :ssä on määräykset päivittäisistä lepoajoista. Pääsääntö on, että jos vuorokautinen työaika on kuutta tuntia pidempi eikä viranhaltijan/työntekijän työpaikalla olo ole työn jatkumisen kannalta välttämätöntä, hänelle on annettava työvuoron aikana vähintään puolen tunnin lepoaika (ruokailutauko), jota ei lueta työaikaan ja jonka aikana viranhaltija/työntekijä saa poistua esteettömästi työpaikalta. Lepoaikaa ei saa sijoittaa välittömästi työpäivän alkuun eikä loppuun. Jollei lepoaikaa voida virka- tai työtehtävien laadun vuoksi järjestää, viranhaltijalle/työntekijälle on annettava tilaisuus aterioida työpaikalla työaikana. Kyseisen pykälän soveltamisohjeen mukaan lepoaikaa (ruokataukoa) ei ole välttämätöntä määrätä pidettäväksi tiettynä kellonaikana, vaan voi-

10 KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- Kokouspäivämäärä 153 daan menetellä esimerkiksi siten, että lepoaika pidetään tiettyjen kellonaikojen välisenä aikana silloin, kun se on virka-/tai työtehtävien kannalta tarkoituksenmukaisinta, jolloin tarkan ajankohdan määrää asianomainen esimies tai viranhaltija/työntekijä itse. Työnantajan tulisi aika ajoin arvioida, vastaako käytössä oleva työaikajärjestelmä ja työaikojen suunnittelu toiminnan tarpeita. Mahdollisista muutoksista työnantajan on kuultava ennen lopullista päätöstä em. työaikajärjestelmän piiriin kuuluvaa henkilöstöä. Yhtenä kuulemistilaisuuksista toimii yhteistoimintaelin, joka käsitteli työaikamuotoasiaa ensimmäisen kerran Käytössä olevan työaikamuodon ja lepotauon seuranta tapahtuvat suurimmalla osalla henkilöstöstä Titania - työajanseurantajärjestelmän kautta. Tästä voidaan nähdä, miten työvuorojen suunnittelu lepotaukoineen onnistuu tai epäonnistuu toteumalistojen kautta. Tämä seuranta tulisi tehdä sitten, kun uusissa työaikamuodoissa on jo oltu hieman pidempi aika, jotta pystytään näkemään tosiasiallinen toteuma. Asiaa käsitellään tarkemmin yhtymähallituksen kokouksessa. Kuntayhtymän johtaja: Yhtymähallitus merkitsee tietoonsa saatetuksi oikaisuvaatimuksen ja annetun selvityksen sekä päättää hylätä tehdyt oikaisuvaatimukset myöhästyneinä. Edelleen yhtymähallitus päättää, että asiaan voidaan palata tarpeen mukaan puolen vuoden seurantaraportin niin vaatiessa. Päätösehdotus hyväksyttiin keskustelun jälkeen yksimielisesti.

11 KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- Kokouspäivämäärä 154 LAITOSHUOLTAJAN TOIMIEN TÄYTTÄMINEN TOIMIA AUKI JULISTAMATTA 104 Siivoustyönohjaaja Tiina Sarasen asiaa koskeva esitys : Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymässä on laitoshuoltajan toimia kaikkiaan 15; Nakkilassa 1, Kokemäellä 3 ja Harjavallassa 11. Laitoshuoltajista 11 työskentelee tällä hetkellä toistaiseksi voimassa olevissa työsuhteissa. Toukokuussa 2014 mitoitettiin Harjavallan terveyskeskussairaalan työvoiman tarve laitossiivouksen osalta. Mitoituksen mukaan osastoilla A ja B laitoshuoltajien määrän tulisi olla viikon jokaisena päivänä 5,1. Vapaapäivät työllistävät lisäksi 2 laitoshuoltajaa eli yhteensä osastoilla tarvitaan 7 laitoshuoltajaa. Mitoituksessa otettiin huomioon myös sairaalan ulkopuoliset työt; fysioterapia, psykiatrinen työryhmä sekä Myllykatu 10:ssä sijaitsevat sosiaalipalveluiden ja taloustoimiston tilat. Harjavallan pääterveysaseman avo-osaston mitoitus on tehty vuosina Mitoituksen mukaan laitoshuoltajien tarve oli silloin päivittäin 3,7 työntekijää. Viime vuosien aikana avopuolen siivous on toisaalla vähentynyt, toisaalla lisääntynyt. Entisiä päivittäin siivottavia toimistoja siivotaan nyt 2 kertaa viikossa. Toisaalta eri alojen lääkäreitä on enemmän ja vastaanottoja hajallaan, lisäten siivoustarvetta. Avopuolen siivousalue on myös laajentunut osittain sairaalan puolelle, jossa osasto C:n tiloissa työskentelee mm. projektityöntekijöitä. Samoin keittiön itse hoitamia tiloja on siirtynyt avopuolen laitoshuoltajien siivoukseen, laitoshuoltajat huolehtivat myös ulosmyytävien aterioiden pakkauksesta. Tällä hetkellä avopuolella ei ole viikonlopputoimintaa ja neljän laitoshuoltajan työpanos on arvioitu riittäväksi. Syksyllä 2015 suoritetaan avopuolen uusi mitoitus Harjavallassa ja Kokemäellä, koska päivittäin tehtävän siivouksen määrä on edellisen mitoituksen jälkeen lisääntynyt ja lisääntyy yhä.

12 KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- Kokouspäivämäärä 155 Nakkilan terveysasema on mitoitettu yhdelle laitoshuoltajalle, joka huolehtii osittain myös välinehuollon töistä. Nakkilan terveyskeskus ei kuulu mitoituksen piiriin, koska toiminta ei ole uuden terveysaseman avaamisen jälkeen muuttunut. Kokemäen terveysaseman vuodeosaston sulkemisen jälkeen terveyskeskuksen laitoshuoltajien määrä väheni. Avopuolelle jäi työskentelemään 3 laitoshuoltajaa, joilla kaikilla on toistaiseksi voimassa oleva työsopimus. Mitoituksen (v. 2005) mukaan Kokemäen avopuolelle tulisi työskennellä 2,75 laitoshuoltajaa. Mitoituksen jälkeen työt ovat muuttuneet samoin kuin Harjavallan avopuolella. Vuodeosaston lopettamisen jälkeen sille kuuluneet työt siirtyivät avopuolelle, mm. pyykki- ja jätehuoneista huolehtiminen sekä vainajakylmiö ja kappeli. Kokonaisuudessaan tämän hetkinen laitoshuoltajien määrä on riittävä. Laitoshuoltaja Henna Vallimäki on toiminut määräaikaisena laitoshuoltaja kuntayhtymän palveluksessa lähtien, tehden säännöllisiä peräkkäisiä sijaisuuksia lähtien. Laitoshuoltaja Sari Haviala on toiminut määräaikaisena laitoshuoltajana kuntayhtymän palveluksessa lähtien, tehden jatkuvia peräkkäisiä sijaisuuksia ilman taukoa. Laitoshuoltaja Sirpa Niskanen on toiminut määräaikaisena laitoshuoltajana kuntayhtymän palveluksessa lähtien, tehden jatkuvia peräkkäisiä sijaisuuksia ilman taukoa. Laitoshuoltaja Irma Krannila on toiminut määräaikaisena laitoshuoltajana kuntayhtymän palveluksessa lähtien, tehden määräaikaisia sijaisuuksia. Työsopimuslain (55/2001) 1 luvun 3 :n säännöstä määräaikaisen työsopimuksen solmimisen edellytyksistä on muutettu (1224/2010). Muutos tuli voimaan Lainmuutoksen tavoitteena on vähentää erityisesti perusteetonta toistuvien määräaikaisten työsopimusten käyttöä. Kuntatyönantajan 1/2011 yleiskirjeessä todetaan, että työvoimatarpeen muodostuttua pysyväksi työnantajalla ei ole enää oikeutta jatkaa sopimussuhdetta määräaikaisena.

13 KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- Kokouspäivämäärä 156 Esitän laitoshuoltajien Henna Vallimäki, Sari Haviala, Sirpa Niskanen sekä Irma Krannila siirtämistä toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen, avoinna oleviin laitoshuoltajien toimiin lähtien ilman hakumenettelyä. Kuntayhtymän johtaja: Yhtymähallitus päättää siirtää laitoshuoltajat Henna Vallimäki, Sari Haviala, Sirpa Niskanen ja Irma Krannila toistaiseksi voimassa oleviin laitoshuoltajien toimiin lukien ilman hakumenettelyä. Päätösehdotus hyväksyttiin keskustelun jälkeen yksimielisesti.

14 KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- Kokouspäivämäärä 157 KOKEMÄEN KAUPUNGINHALLITUKSEN PÄÄTÖS KOSKIEN VALTUUSTO- ALOITETTA ERITYISTILINTARKASTUKSESTA KUNTAYHTYMÄSSÄ 105 Kokemäen kaupunginhallitus on lähettänyt /120 yhtymähallitukselle tiedoksi ja mahdollisia toimenpiteitä varten valtuustoaloitteen, joka koskee erityistilintarkastuksen toteuttamista kuntayhtymässä. Kaupunginhallituksen päätös liitteineen esityslistan b-liitteenä nro 4. Valtuustoaloitteen yleisperusteluissa todetaan, että aloite perustuu Kokemäen kaupungin heikkenevään taloustilanteeseen, kaupungin tekemiin säästötavoitteisiin sekä oikeudenmukaisten ja oikeahintaisten perusterveydenhuollon palveluiden saatavuuteen. Esitettyjen yleisperustelujen osalta voidaan todeta, ettei kuntayhtymällä ole mahdollisuuksia juurikaan vaikuttaa jäsenkuntiensa taloustilanteeseen etenkään, kun terveyspalvelujen kysyntä ja käyttö ei millään tavalla korreloi kunnan taloudellista tilaa, puhumattakaan vuosittain mahdollisesti asetettavia säästötavoitteita. Lisäksi voidaan todeta, että perusterveydenhuollon palveluiden saatavuus ja niiden hinta perustuu voimassa olevan perussopimuksen 12 :ään, jonka mukaan kuntayhtymän ja kuntien kesken tehdään valtuustokausittain palvelutasosuunnitelma ja kuntakohtaiset vuosisopimukset. Vuosisopimuksessa on perusteet myös kuntayhtymän vuosittaiselle talousarviolle sekä toimintasuunnitelmalle. Kuntayhtymä tuottaa palvelut palvelutasosuunnitelman ja vuosisopimuksen pohjalta. Vuosisopimuksen tiedot sisältävät kunkin jäsenkunnan talousarvioihin ja suunnitelmiin sisällytettävät tekstit, palvelujen laadulliset ja määrälliset tavoitteet sekä määrärahavaraukset. Investoinnit ovat osa kuntayhtymän talousarviota ja jäsenkuntien kanssa tehtäviä vuosisopimuksen liitetietoja. Vuosisopimusehdotukset valmistellaan kuntien ja kuntayhtymän edustajien yhteistyönä (kehitämistyöryhmä KEHY) siten, että yhtymähallitus voi tehdä niistä talousarvio- ja toimintasuunnitelmaesityksensä 15.9 mennessä. Vuosisuunnitelma ja seuraavan vuoden talousarvio sekä kuntalain tarkoittama toimintasuunnitelma lähetetään lausunnolle jäsenkuntiin. Lopullisessa ehdotuksessa yhtymävaltuustolle huomioidaan mahdollisuuksien mukaan jäsenkuntien tavoitteet ja vaatimukset.

15 KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- Kokouspäivämäärä 158 Edellä kuvatun virallisen käsittelyprosessin lisäksi yhtymähallitus on järjestänyt jäsenkuntien kunnallishallituksille sekä johtaville viranhaltijoille yhteisen informaatio- ja evästystilaisuuden, jossa johtavien viranhaltijoiden alustusten pohjalta on mahdollisuus pureutua kuntayhtymän kokonaistavoitteiden ja toteutuksen ohella myös terveysasemakohtaisiin kysymyksiin. Suoritteiden hinnoittelu ja laskutus puolestaan perustuu perussopimuksen 13 :ään, jossa todetaan seuraavaa: Suoritehinnoittelun perustana on omakustannushinta, joka sisältää toiminnan välittömät kustannukset, hallinnon yleiskustannukset sekä pääomakustannukset. Välittömien ja hallinnon yleiskustannusten tulee perustua todellisiin kustannuksiin. Pääomakustannukset sisältävät suunnitelman mukaiset poistot ja koron sijoitetulle pääomalle. Jäsenkuntia laskutetaan yhdenmukaisin perustein. Jollei jäsenkuntien ja kuntayhtymän kesken muuta sovita, tulee laskutuksesta käydä ilmi kunnan maksuvelvollisuuden perusteet. Suoritteiden hinnoitteluperusteet vahvistaa yhtymävaltuusto talousarvion hyväksymisen yhteydessä. Suoritteiden yksikköhinnat vahvistaa yhtymähallitus mennessä. Yksikköhintoja määrättäessä arvioidaan suoritteiden määrä ja asiakkailta perittävien maksutulojen sekä varsinaisen toiminnan muiden tulojen määrä. Yksikköhintoja voidaan muuttaa toimintavuoden aikana talousarvion hyväksyttyyn muutokseen perustuen ja niin, että yksikköhintoja korottava muutos tulee voimaan aikaisintaan ilmoitusta seuraavan kuukauden alusta lukien. Kuntayhtymän talousarvio ja siihen sisältyvä hinnoittelu on valmisteltu edellä esitettyjen perusteiden mukaisesti. Mainituista epätarkkuuksista ja niiden laadusta ei ole esitetty valtuustoaloitteessa yksityiskohtaista selontekoa, joten siltä niihin ei luonnollisestikaan voida ottaa tarkempaa kantaa. Vastauksena valtuustoaloitteessa mainittuihin vuosisopimuskysymyksiin palvelujen saatavuudesta ja niiden tasosta voidaan todeta seuraavaa: kuntalaskutus on perussopimuksen mukainen ja perustuu yhtymävaltuuston päätöksiin. Vaihtoehtona nykyiselle toiminta- ja laskutusjärjestelmälle selvitetään parasta aikaa terveysasemakohtaista hinnoittelua, joka voisi nykyistä paremmin huomioida yksittäisen jäsenkunnan palvelutasovaatimukset sekä määrälliset vaatimukset

16 KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- Kokouspäivämäärä 159 vastaanottotoiminnassa ei tällä hetkellä ole sellaista lääkärivajetta, joka edellyttäisi asiakkaiden ohjaamista yksityiselle sektorille. Oman tuotannon sovitut henkilöstöresurssit pyritään kohdentamaan terveysasemakohtaisesti mahdollisimman tasapuolisesti huomioiden samalla erityisesti kliininen tarve olemassa oleva terveydenhuoltojärjestelmä rakentuu julkiseen ja yksityiseen palvelutuotantoon ja asiakkaalla itsellään on oikeus valita palvelutuottaja ja hoitoketju, jota haluaa käyttää. Asiakkaan maksettavaksi tulevat asiakasmaksut sekä muut hoitoon liittyvät kustannukset määräytyvät sen mukaan, minkä hoitopolun hän on valinnut. Valtuustoaloitteen juridisesta tarkoituksenmukaisuudesta voidaan todeta seuraavaa: kuten jo Kokemäen kaupunginhallituksen valmistelussa on todettu erityistilintarkastuksen perusteista kunnissa ja kuntayhtymissä ei ole erityisiä määräyksiä johtuen kuntalain mukaisesta tarkastuslautakuntajärjestelmästä. erityistilintarkastusta on muutoinkin käytetty vain tilanteissa, jossa on perusteltu epäily, ettei organisaatiossa ole noudatettu voimassa olevaa lainsäädäntöä ja hyväksyttyjä päätöksiä kuntayhtymä on itsenäinen oikeushenkilö, eikä jäsenkunnan valtuutetuilla ole näin ollen lakiin perustuvaa mahdollisuutta vaatia erityistilintarkastuksen toimittamista kuntayhtymässä uuden kuntalain 121 :n (aik. KL 71 ) mukaan tarkastuslautakunnan on valmisteltava valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioitava, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet sekä onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla. Lisäksi tarkastuslautakunta laatii arviointisuunnitelman ja antaa valtuustolle kultakin vuodelta arviointikertomuksen, jossa esitetään arvioinnin tulokset. Arviointikertomus käsitellään valtuustossa tilinpäätöksen yhteydessä. Tarvittaessa tarkastuslautakunta voi antaa muitakin tarpeellisina pitämiään selvityksiä arvioinnin tuloksista. Kuntayhtymän nykyinen sekä myös aiemmat tarkastuslautakunnat ovat kuntalain edellyttämällä tavalla valmistelleet yhtymävaltuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioineet, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet kuntayhtymässä.

17 KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- Kokouspäivämäärä 160 Vuoden 2014 tilinpäätöksestä BDO Audiator Oy:n tilintarkastaja on tilintarkastuskertomuksessaan todennut: Kuntayhtymän hallintoa on hoidettu lain ja yhtymävaltuuston päätösten mukaisesti. Suosittelemme kuntayhtymän toimintaa ja taloutta koskevan kokonaisvaltaisen riskienkartoituksen laatimista. muutoin kuntayhtymän sisäinen valvonta ja riskienhallinta on järjestetty asianmukaisesti. Valtionosuuksien perusteista ja käytöstä annetut tiedot ovat oikeita. Kuntayhtymän tilinpäätös on laadittu tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti. Tilinpäätös antaa oikeat ja riittävät tiedot tilikauden toiminnasta, taloudellisesta kehityksestä ja taloudellisista vastuista. Esitämme tilinpäätöksen hyväksymistä. Esitämme vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille tarkastamaltamme tilikaudelta. Yhtymävaltuusto on kokouksessaan hyväksynyt tarkastuslautakunnan esityksen mukaisesti vuoden 2014 tilinpäätöksen sekä myöntänyt kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille vastuuvapauden tilikaudelta Tilintarkastajan mainitsema kokonaisvaltainen riskienkartoitus on valmisteilla. Kyseisessä riskienkartoituksessa tullaan arvioimaan myös esillä olleen negatiivisen julkisuusriskin mahdolliset vaikutukset kuntayhtymän toimintaan, työvoimarekrytointiin sekä kuntayhtymän palveluita käyttäviin asiakkaisiin ja yhteistyökumppaneihin. Lopuksi voidaan todeta, ettei aikaisempienkaan tilikausien osalta ei ole tarkastuslautakunnalla tai tilintarkastajalla ollut huomauttamista valtuustoaloitteessa viitattuihin hallinnon ja talouden epäselvyyksiin. Kuntayhtymän johtaja: Yhtymähallitus merkitsee tietoonsa saatetuksi Kokemäen kaupunginhallituksen päätöksen sekä toteaa, ettei edellä tarkemmin selostettu valtuustoaloite anna aihetta kuntayhtymän osalta enempiin toimenpiteisiin.

18 KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- Kokouspäivämäärä 161 Päätösehdotus hyväksyttiin keskustelun jälkeen yksimielisesti.

19 KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- Kokouspäivämäärä 162 TOIMINTA- JA TALOUSKATSAUS TAMMI-KESÄKUU Toimintatuotot ensimmäisellä vuosipuoliskolta ovat yhteensä noin 14,5 milj.. Toimintakulut samalta ajanjaksolta ovat puolestaan 14,4 milj.. Toimintakate on yhteensä vajaa 0,1 milj. poistot 0,15 milj.. Tarkastelukauden tulos tulee olemaan näin ollen lievästi alijäämäinen. Toimintatuotot ja toimintakulut on kesäkuun osalta ennakkoarvioita. Henkilöstökustannukset 1-6 kuukaudelta ovat olleet yhteensä 6,7 milj.. Henkilöstökulujen toteuma tammi-kesäkuulta on yhteensä 44,2 %. Henkilöstökulujen toteuma kesäkuun osalta on ajantasainen. Palvelujen ostot arvioidaan olevan yhteensä noin 5,2 milj.. Toimintakulut ovat edellisen vuoden tasossa. Ostopalvelut ovat kohonneet edellisestä vuodesta runsaan 7 %. Nousuun on vaikuttanut toisaalta henkilökohtaisen avun asiakasmäärän kasvu vammaispalveluissa, toisaalta hammashuollon ja työterveyshuollon ostopalvelujen kasvu. Toiminta- ja talouskatsaus tammi-kesäkuulta 2015 esityslistan numeroimattomana liitteenä. Asiaa esitellään tarkemmin kokouksessa. Kuntayhtymän johtaja: Yhtymähallitus merkitsee tässä vaiheessa tietoonsa saatetuksi enemmittä toimenpiteittä toiminta- ja talouskatsauksen tammi-kesäkuulta Päätösehdotus hyväksyttiin keskustelun jälkeen yksimielisesti.

20 KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- Kokouspäivämäärä 163 VUODEN 2016 TALOUSARVION KUSTANNUSRAAMI 107 Kuntayhtymän voimassa olevan perussopimuksen 12 :n I momentin mukaan kuntayhtymän ja kuntien kesken tehdään valtuustokausittain palvelutasosuunnitelma ja vuosittain kuntakohtaiset vuosisopimukset. Kuntayhtymä tuottaa palvelut palvelutasosuunnitelman ja vuosisopimuksen mukaisesti. Vuosisopimuksen tiedot sisältävät kunkin jäsenkunnan talous arvioihin ja suunnitelmiin sisällytettävät tekstit, palvelujen laadulliset ja määrälliset tavoitteet sekä määrärahavaraukset. Investoinnit ovat osa kuntayhtymän talousarviota ja jäsenkuntien kanssa tehtävien vuosisopimusten liitetietoja. Kuntayhtymän ja jäsenkuntien yhteinen kehittämistyöryhmä ( KEHY ryhmä) on käsitellyt vuosisuunnitelmaa 2015 keväällä useamman kerran. Lopullinen esitys vuosisuunnitelmaksi työstetään elokuun 2015 aikana. Vuosisuunnitelmaluonnos käsittää tiivistelmän palvelutasosuunnitelman lähtötiedoista, eli eri tekijöiden vaikutuksesta kuntayhtymän toimintaan, tarvevakioitujen kustannusten kehityksestä, kuntayhtymän strategisista linjauksista, kuntayhtymän painopisteistä, seurattavista suoritteista, henkilöstötarpeesta 2016, toiminnan uudelleenjärjestelyistä sekä kuntakohtaisista painopisteistä tulevana talousarviovuotena. Vuosisuunnitelmassa/talousarvioraamissa ei ole huomioitu mahdollisia valtakunnantason muutoksia ja tarkennuksia terveydenhuollossa, vuoden 2016 talousarvioon tulevaa henkilöstön yleiskorotusta, palkan sivukulujen kustannusten tarkistusta eikä asiakasmaksujen mahdollista indeksi- yms. tarkistuksia. Suunnitelmaan sisältyy potilaan valinnanvapauden mukanaan tuomat tarpeet kuntayhtymässä. Toiminnan lähtökohtana on edelleen palvelujen tuottaminen omana toimintana lukuun ottamatta Eurajoen toimipistettä, jossa palvelujen ulkoistussopimus jatkuu vuoden 2020 loppuun saakka. Omaa palvelutuotantoa täydennetään ostopalveluilla. Eurajoen ja Luvian kunnan mahdollisen, toteutettavan kuntaliitoksen mukanaan tuoman ulkoistusesitykseen Luvian terveysaseman osalta alusta yhtymähallitus on suhtautunut myönteisesti ehdolla, ettei mahdollinen ulkoistus aiheuta kuntayhtymälle lisäkustannuksia. Luvian

21 KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- Kokouspäivämäärä 164 terveysaseman ulkoistuksen kustannusperusteet ovat määritelty hyväksytyssä Eurajoen ulkoistamissopimuksessa. Alustavien laskelmien mukaan Luvian terveysaseman ulkoistuksen kustannuksista joudutaan käymään vielä tarkentavat neuvottelut ennen kuntayhtymässä tehtävää lopullista päätöstä. Ennaltaehkäisevässä toiminnassa painopisteenä on edelleen varhaisen puuttumisen toimintamallien kehittäminen. Päihde- ja mielenterveystyössä pyritään tiiviimpään yhteistyöhön erikoissairaanhoidon kanssa kalliiden hoitoketjujen purkamiseksi sekä yhteisten hoitolinjausten kehittämiseksi. Kokonaisuudessaan peruserikoissairaanhoidossa pyritään yhdessä erikoissairaanhoidon kanssa sopimaan potilaan kannalta nykyistä tarkoituksenmukaisemmasta hoidon porrastuksesta. Vuoden 2016 alustavat käyttötalouden kustannukset tulevat olemaan noin 29,3 milj.. Laskua vuoden 2014 toteutuneisiin kustannuksiin on -2,0 %. Talousarvion 2016 alustava kustannusraami on noin 1,4 % kuluvan vuoden vahvistettua talousarviota korkeampi. Eniten kustannuksia tulevat nostamaan lisääntyvät palvelujen ostot erityisesti hammashuollossa ja työterveyshuollossa, varhemaksujen korotus 1,02 %:sta 1,26 %:iin sekä toimitilojen vuokrakustannukset. Palkkojen sivukulujen kustannuksia vuodelle 2016 ei vielä ole tiedossa. Kustannusten karsintaa on tehty erityisesti henkilöstökuluissa, jossa vähennystä kuluvan vuoden talousarvioon nähden on noin -1,4 %. Avohoidon kustannukset tulevat olemaan noin 15,3 milj., jossa nousua vuoden 2014 toteutuneisiin kustannuksiin on noin 4 % ja kuluvan vuoden talousarvioon noin 2,2 %. Avohoidon kustannuksia nostaa erityisesti hammashuollon ostopalvelut, ilmaisjakelutarvikkeiden määrärahojen nosto sekä KuEl:n varhemaksujen nousu. Sairaalapalvelujen kustannukset tulevat olemaan noin 2,5 milj., laskua vuoden 2014 toteutuneisiin kustannuksiin noin 8,8 % ja kuluvan vuoden talousarvioon verrattuna noin -2,4 %. Sairaalapalveluissa henkilöstöresurssien sopeuttaminen Kokemäen sairaalaosaston sulkemisen yhteydessä on toteutettu vuosien aikana. Hallinnon ja talouden tehtäväalueen kustannukset ovat yhteensä noin 4,7 milj., laskua vuoden 2014 toteutuneisiin kustannuksiin 11,3 % ja kulu

22 KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- Kokouspäivämäärä 165 van vuoden talousarvioon nähden -3.4 %. Tehtäväalueen bruttokustannuksia laskee erityisesti myyntipalvelujen vähentymisen myötä toteutettu ravintohuollon henkilöstöresurssien karsinta. Erityispalvelujen kustannukset ovat yhteensä noin 6,4 milj., jossa nousua vuoden 2014 toteutuneisiin kustannuksiin on 2 %. Erityispalvelujen tarpeen arviointi on erityisen vaikeaa vammaispalveluissa, jossa myös kustannukset ovat tapauskohtaisesti hyvin korkeita. Alustava kustannusraami on arvioitu siltä pohjalta, että Luvian terveysaseman mahdollinen ulkoistus ei tuo lisäkustannuksia. Mikäli ulkoistaminen toteutetaan vuoden 2016 alusta, tehtäväalueiden sisäiset määrärahavaraukset luonnollisesti tulevat muuttumaan erityisesti avohoidon osalta henkilöstömäärärahavarausten siirtyessä ostopalveluiksi. Kokonaiskustannukset eivät kuitenkaan voi nousta yhtymähallituksen tekemän linjauksen vuoksi. Vertailutuloslaskelma Luvian terveysaseman mahdollisesta muuttuvasta tilanteesta esitetään kokouksessa. Tehtäväalueittain käyttötalouden kustannusraamiksi esitetään seuraavaa (kustannusten muutosprosenttivertailu kuluvan vuoden talousarvioon. Kustannusraami 1000 ): TP 2014 Ta 2015 Ta 2016 Mu% Luottamuselinhallinto Hallinto ja talous Avohoito Koti- ja sairaalapalv Erityispalvelut Rahoitus Yhteensä ================================================ Toimintatuottojen ja asiakasmaksujen osalta ei ole vielä käytettävissä tarkempia tietoja ensi vuoden indeksitarkistuksista. Esityslistan numeroimattomana liitteenä vuoden 2016 alustava vuosisuunnitelmaluonnos. Vuosisuunnitelmaluonnoksen liitteenä myös investointitarvelista Asiaa esitellään tarkemmin kokouksessa.

23 KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- Kokouspäivämäärä 166 Kuntayhtymän johtaja: Yhtymähallitus merkitsee tässä vaiheessa tietoonsa saatetuksi annetun selvityksen talousarvion menoraamista 2016 ja vuosisuunnitelman valmistelusta sekä hyväksynee esitetyn kustannusraamin jatkovalmistelun pohjaksi. Edelleen yhtymähallitus antanee tarpeelliset evästykset vuoden 2016 vuosisuunnitelman ja talousarvion sekä vuosien taloussuunnitelman jatkovalmistelulle. Keskustelun aluksi esittelijä selvitti kokoukselle tarkemmin vuoden 2016 talousarvion toimintoja sekä kustannusten nousuperusteita. Kustannusraami on arvioitu olemassa olevan toiminnan laajuuden ja kustannusten mukaan. Mahdolliset toiminnan muutokset sekä uudet toiminnot arvioidaan tarkemmin yksityiskohtien selvittyä. Vammaispalvelulain sekä kehitysvammalain yhdistyminen luo tarpeen arvioida myös käytännön toimintojen yhdistymiselle joko kaikkien jäsenkuntien osalta tai osalle jäsenkunnista. Perussopimuksen 3 :n 3 momentti antaa tähän mahdollisuuden. Jäsenkunnista on kuitenkin saatava viralliset päätökset kehitysvammahuollon siirtämisestä kuntayhtymään ennen kuin asia voidaan ottaa jatkovalmisteluun kuntayhtymässä. Työterveyshuollon uudet järjestelyt on toteutettava vuoden 2016 aikana. Vaihtoehtoina tulevat olemaan: a. yhtiöittäminen. Osakeyhtiö voisi olla myös sekajärjestelmä, eli osakkeenomistajina sekä yksityisiä toimijoita että julkisia organisaatioita b. kuntayhtymän oman työterveyshuollon sulauttaminen suurempaan yhtiöön c. työterveyshuollon ulkoistaminen kilpailutuksen kautta Eurajoen ja Luvian kuntaliitoksen hyväksymisestä valtioneuvostossa ei tässä vaiheessa ole vielä varmuutta. Toisaalta yhtymähallituksen kokouksessaan hyväksymän Eurajoen ulkoistamissopimuksen perusteella laskettava hinta. Luvian terveysaseman ulkoistuksesta tulee olemaan omaa tuotantoa kalliimpaa, joten sopimuksen hinnasta pitää käydä Eurajoen ja Luvian kuntien sekä yksityisen toimijan kanssa vielä tarkempia neuvotteluja. Ilman kuntaliitosta terveysaseman ulkoistusta ei toteutet-

KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu HUOLLON KUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus 2/2014 25

KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu HUOLLON KUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus 2/2014 25 KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Yhtymähallitus 2/2014 25 Kokousaika 28.2.2014 klo 13.00-15.10 Kokouspaikka Kokemäen terveysasema, kokoushuone Kallaskabinetti Läsnä olleet jäsenet Korkeaoja

Lisätiedot

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 1 HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS KOKOUSKUTSU 5/2007 Kokousaika 29.5.2007 kello 14.30 Kokouspaikka Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros Käsiteltävät asiat

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki, Kolpeneen palvelukeskus, ruokasali Myllärintie 35, Rovaniemi

Rovaniemen kaupunki, Kolpeneen palvelukeskus, ruokasali Myllärintie 35, Rovaniemi Viranomainen Esityslista 1/2015 Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä 26.5.2015 Laatimispäivämäärä Valtuusto Kokousaika Perjantaina 12.6.2015 klo 12 Kokouspaikka Rovaniemen kaupunki, Kolpeneen palvelukeskus,

Lisätiedot

Otsikko Sivu 139 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 266 140 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä

Otsikko Sivu 139 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 266 140 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä PÖYTÄKIRJA 10/2014 263 Kuntayhtymähallitus 16.10.2014 AIKA 16.10.2014 klo 09:00-12:45 PAIKKA Haapajärvi, kaupungintalo, hallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 139 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 17 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 1/2015 1. Yhtymäkokous. Aika 21.04.2015 klo 16:00-18:05. Sievin kunnan valtuustosali, Haikolantie 16, Sievi

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 1/2015 1. Yhtymäkokous. Aika 21.04.2015 klo 16:00-18:05. Sievin kunnan valtuustosali, Haikolantie 16, Sievi Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 1/2015 1 Yhtymäkokous Aika 21.04.2015 klo 16:00-18:05 Paikka Sievin kunnan valtuustosali, Haikolantie 16, Sievi Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen järjestäytyminen

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (10) Johtokunta 08.05.2015 Nro 3/2015

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (10) Johtokunta 08.05.2015 Nro 3/2015 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (10) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO Johtokunta 08.05.2015 Nro 3/2015 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 29 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 30 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Paikka Kaufmännisches Berufskolleg, Walther-Rathenau-Straße 10, 47166 Duisburg, Saksa

Paikka Kaufmännisches Berufskolleg, Walther-Rathenau-Straße 10, 47166 Duisburg, Saksa Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 4/2015 1 Yhtymähallitus 21.04.2015 Aika 21.04.2015 17:00-17:30 Paikka Kaufmännisches Berufskolleg, Walther-Rathenau-Straße 10, 47166 Duisburg, Saksa Käsitellyt

Lisätiedot

Markku Niemelä, toimitusjohtaja, esittelijä Seppo Åstedt, hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä Leena Pöyhönen, talousjohtaja ( 2)

Markku Niemelä, toimitusjohtaja, esittelijä Seppo Åstedt, hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä Leena Pöyhönen, talousjohtaja ( 2) Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 1 / 2012 1 Kuntayhtymän yhtymähallitus Kokousaika Torstai 1.3.2012 klo 13.00 14.35 Kokouspaikka Kuntayhtymän hallintorakennus, Einontie 1, 04600 MÄNTSÄLÄ Saapuvilla olleet

Lisätiedot

Katrina Harjuhahto-Madetoja, toimitusjohtaja, esittelijä Kaarina Kilpeläinen, talousjohtaja, pöytäkirjanpitäjä

Katrina Harjuhahto-Madetoja, toimitusjohtaja, esittelijä Kaarina Kilpeläinen, talousjohtaja, pöytäkirjanpitäjä Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 3 / 2014 49 Kuntayhtymän yhtymähallitus Kokousaika Keskiviikko 23.4.2014 klo 10.00 10.37 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä puheenjohtajasta) Läsnä

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011 KOKOUSAIKA 10.1.2011 kello 18.00 19.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 9/2013. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 9/2013. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 9/2013 KOKOUSAIKA 17.6.2013 klo 17.00 18.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015. 48. Kuukanniemen kirjaston kirjat ja kirjaston tulevaisuus...68

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015. 48. Kuukanniemen kirjaston kirjat ja kirjaston tulevaisuus...68 PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015 Asialista 48. Kuukanniemen kirjaston kirjat ja kirjaston tulevaisuus...68 49. Hallinto-oikeuden päätös kaavavalitusasiassa...71 50. Luottamustoimen päättyminen

Lisätiedot

Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntie 8, Loimaa

Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntie 8, Loimaa Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 3/2015 1 Yhtymähallitus 17.03.2015 Aika 17.03.2015 17:00-19:25 Paikka Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntie 8, Loimaa Käsitellyt asiat Otsikko Sivu

Lisätiedot

Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 2 / 2013 30. Kuntayhtymän yhtymäkokous. Mäntsälän kunnantalon valtuustosali, Heikinkuja 4, 04600 MÄNTSÄLÄ

Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 2 / 2013 30. Kuntayhtymän yhtymäkokous. Mäntsälän kunnantalon valtuustosali, Heikinkuja 4, 04600 MÄNTSÄLÄ Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 2 / 2013 30 Kuntayhtymän yhtymäkokous Kokousaika Torstai 31.10.2013 klo 13.00 13.30 Kokouspaikka Mäntsälän kunnantalon valtuustosali, Heikinkuja 4, 04600 MÄNTSÄLÄ Saapuvilla

Lisätiedot

PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNNE PÖYTÄKIRJA 6/2013 65. Tarkastuslautakunta 20.06.2013. AIKA 20.06.2013 klo 09:00-11:15

PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNNE PÖYTÄKIRJA 6/2013 65. Tarkastuslautakunta 20.06.2013. AIKA 20.06.2013 klo 09:00-11:15 PÖYTÄKIRJA 6/2013 65 Tarkastuslautakunta 20.06.2013 AIKA 20.06.2013 klo 09:00-11:15 PAIKKA Haapajärven kaupungintalo, kokoushuone 2 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 38 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 299. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 299. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 299 07.05.2013 ASIAT Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 301 141 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 302 142 Lausunto Kainuun Uusi Sairaala -konseptista

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 10/2014

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 10/2014 AIKA Torstai 4.12.2014 kello 16.00 18.14 PAIKKA Microkadun kampus, B-osan 2. kerroksen neuvotteluhuone B2031 käyntiosoite: Technopolis Microkatu 1, 70210 Kuopio LÄSNÄ OLLEET PÄÄTÖSVALTAISET JÄSENET Iris

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto nro 6/2014 6.10.2014 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanvaltuusto nro 6/2014 6.10.2014 SISÄLLYSLUETTELO nro 6/2014 SISÄLLYSLUETTELO KV 54 KV 55 Kokouksen järjestäytyminen Sivistyslautakunnan ja sivistysosaston johtosäännön muuttaminen KV 56 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2013 KV 57 Osavuosikatsaus

Lisätiedot

Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen alussa klo 17-18 Eve Nissinen kertoi Taipale-hankkeen kuulumisia

Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen alussa klo 17-18 Eve Nissinen kertoi Taipale-hankkeen kuulumisia Nastolan kunta Pöytäkirja 4/2015 44 Perusturvalautakunta Aika 23.04.2015 klo 18:00-19:47 Paikka Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen alussa klo 17-18 Eve Nissinen kertoi Taipale-hankkeen

Lisätiedot

Etevan hallinto, Karhukuja 1, 3. krs., 04600 Mäntsälä

Etevan hallinto, Karhukuja 1, 3. krs., 04600 Mäntsälä Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 8 / 2014 120 Kuntayhtymän yhtymähallitus Kokousaika Torstai 27.11.2014 klo 10.00 11.30 Kokouspaikka Etevan hallinto, Karhukuja 1, 3. krs., 04600 Mäntsälä Saapuvilla

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 4 / 2014 Sivu 1 21.08.2014

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 4 / 2014 Sivu 1 21.08.2014 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 4 / 2014 Sivu 1 Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta 21.08.2014 Kokoustiedot Aika 21.08.2014 Torstai klo 14.00-15.45 Paikka Mikkelin lautakuntien kokoushuone,

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 19. Otsikko Sivu 10 Vuoden 2014 tilinpäätös / tukipalvelulautakunta 20

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 19. Otsikko Sivu 10 Vuoden 2014 tilinpäätös / tukipalvelulautakunta 20 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 19 Tukipalvelulautakunta AIKA 09.03.2015 klo 17:30 19:15 PAIKKA Kunnantalo, kokoushuone Lahna ASIAT Otsikko Sivu 10 Vuoden 2014 tilinpäätös / tukipalvelulautakunta 20

Lisätiedot

NRO 3/2014. 19 Kunnan talousarvion 2014 toteutuminen ja kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus

NRO 3/2014. 19 Kunnan talousarvion 2014 toteutuminen ja kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus ASIALISTA NRO 3/2014 Kokousaika 14.11.2014 klo 10 13.22 Kokouspaikka Utsjoen kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Asialista ja asian pykälä: 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä esityslistan

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 Kokousaika Torstaina 06.09.2012 klo 18.30 Kokouspaikka Teknisen toimiston kokoushuone Osallistujat Päätöksentekijät Himanen Sirpa Laitinen

Lisätiedot

puheenjohtaja 1. vpj. 2. vpj. jäsen kv:n pj. kv:n I vpj. kv:n II vpj. kaupunginjohtaja Hallintojohtaja Todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

puheenjohtaja 1. vpj. 2. vpj. jäsen kv:n pj. kv:n I vpj. kv:n II vpj. kaupunginjohtaja Hallintojohtaja Todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi -1, KH 30.6.2010 15:00 Kokousaika 30.6.2010 kello 15.00-16.25. Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muut saapuvilla olleet

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 172 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 104 16 173 Uudenmaan liiton perussopimuksen muutoksen hyväksyminen

Kunnanhallitus. 172 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 104 16 173 Uudenmaan liiton perussopimuksen muutoksen hyväksyminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 8/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 17.5.2010 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 172 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Markku Niemelä, toimitusjohtaja, esittelijä Kimmo Luoti, hallintoassistentti, pöytäkirjanpitäjä. Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Markku Niemelä, toimitusjohtaja, esittelijä Kimmo Luoti, hallintoassistentti, pöytäkirjanpitäjä. Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 5 / 2012 75 Kuntayhtymän yhtymähallitus Kokousaika Torstai 21.6.2012 klo 10.00 10.20 Kokouspaikka Kuntayhtymän hallintorakennus, Einontie 1, 04600 MÄNTSÄLÄ Saapuvilla

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 160

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 160 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 160 Perusturvalautakunta 24.09.2014 Aika 24.09.2014 klo 17:00-20:55 Paikka Mäntsälän terveysasema, ruokasali, Kivistöntie 14, Mäntsälä Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 84

Lisätiedot