KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu HUOLLON KUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus 7/ Henttinen Kari jäsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu HUOLLON KUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus 7/2015 145. Henttinen Kari jäsen"

Transkriptio

1 KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Yhtymähallitus 7/ Kokousaika klo Kokouspaikka Scandic Pori, kokoushuone Karhu 1 Läsnä olleet jäsenet Korkeaoja Juha yhtymähallituksen puheenjohtaja von Frenckell Asta jäsen From Minna jäsen Henttinen Kari jäsen Ilomäki Kirsi jäsen Rosendahl Tapio jäsen Salonen Tomi jäsen Vaitomaa Marja jäsen Valovirta Rauno jäsen Sutinen Marjatta varajäsen Muut läsnä olleet Lievonen Maija-Liisa yhtymävaltuuston I varapuheenjohtaja Uotila Jarmo yhtymävaltuuston II varapuheenjohtaja Tiitinen Juhani kuntayhtymän johtaja Kallio Mika johtava ylilääkäri Oksa Jaana johtava hoitaja Poissa Puronummi Paula jäsen Karjalainen Milja yhtymävaltuuston puheenjohtaja Koivusalo Satu henkilöstöpäällikkö Asiat Allekirjoitukset Juha Korkeaoja puheenjohtaja Juhani Tiitinen pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Tarkastusaika Allekirjoitukset Tapio Rosendahl Tomi Salonen Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Taloustoimistossa klo Todistaa: Raija Nummi arkistosihteeri

2 KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- KOKOUSKUTSU Nro 7/2015 Yhtymähallitus Kokousaika klo Kokouspaikka Hotelli Scandic Pori (Itsenäisyydenkatu 41), kokoushuone Karhu 1 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 96 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kuntayhtymän johtajan ajankohtaiskatsaus 99 Hammaslääkärin vaalin vahvistaminen 100 Kokin irtisanoutuminen 101 Osastonsihteerin irtisanoutuminen 102 Hammashoitajan irtisanoutuminen 103 Oikaisuvaatimukset hallituksen työaikamuotopäätökseen liittyen 104 Laitoshuoltajan toimien täyttäminen toimia auki julistamatta 105 Kokemäen kaupunginhallituksen päätös koskien valtuustoaloitetta erityistilintarkastuksesta kuntayhtymässä 106 Toiminta- ja talouskatsaus tammi-kesäkuu Vuoden 2016 talousarvion kustannusraami 108 Eri viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat ajalta Kuntayhtymän johtajan päätöspöytäkirjat ajalta Muut asiat puheenjohtaja JUHA KORKEAOJA

3 KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- Kokouspäivämäärä 146 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 96 Kokous todetaan laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Todettiin. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAT 97 Yhtymähallitus päättää valita pöytäkirjantarkastajat. Vuorossa ovat jäsenet Tapio Rosendahl ja Tomi Salonen (varalla jäsenet Marja Vaitomaa ja Rauno Valovirta). Tämän pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tapio Rosendahl ja Tomi Salonen.

4 KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- Kokouspäivämäärä 147 KUNTAYHTYMÄN JOHTAJAN AJANKOHTAISKATSAUS 98 Yhtymähallitus sopi kokouksessaan , että kokousten alussa kuntayhtymän johtaja pitää lyhyen ajankohtaiskatsauksen. Katsauksen tarkoituksena on informoida yhtymähallitusta kuntayhtymän toimintaan sekä käsiteltäviin asioihin liittyvistä ajankohtaisista sekä valmistelussa olevista kysymyksistä. Kokouksen ajankohtaiskatsaus tulee koskemaan seuraavia aihealueita: lääkärikäynnit suoritepaikoittain (b-liite nro 1) Kuntayhtymän johtaja: Yhtymähallitus merkitsee tietoonsa saatetuksi ajankohtaiskatsauksen. Merkittiin tietoon saatetuksi. Samassa yhteydessä kuultiin puheenjohtaja Korkeaojan selvitys Sote-uudistuksen nykytilanteesta.

5 KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- Kokouspäivämäärä 148 HAMMASLÄÄKÄRIN VAALIN VAHVISTAMINEN 99 Yhtymähallitus on kokouksessaan valinnut Kati Niemen avoinna olleeseen hammaslääkärin toimeen. Niemi on toimittanut vaaditut todistukset ja ilmoittanut ottavansa toimen vastaan Kuntayhtymän johtaja: Yhtymähallitus päättää vahvistaa terveyskeskushammaslääkärin vaalin ja merkitä tiedokseen Kati Niemen ilmoituksen toimen vastaanottamisesta lukien. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

6 KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- Kokouspäivämäärä 149 KOKIN IRTISANOUTUMINEN 100 Hannele Rouhiainen ilmoittaa kirjeessään irtisanoutuvansa lukien kuntayhtymän kokin toimesta eläkkeelle siirtymisen vuoksi. Kuntayhtymän johtaja: Yhtymähallitus merkitsee tietoonsa saatetuksi enemmittä toimenpiteittä Hannele Rouhiaisen irtisanoutumisilmoituksen kokin toimesta lukien. Päätösehdotus hyväksyttiin keskustelun jälkeen yksimielisesti.

7 KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- Kokouspäivämäärä 150 OSASTONSIHTEERIN IRTISANOUTUMINEN 101 Ulla Kalliokorpi ilmoittaa kirjeessään irtisanoutuvansa lukien kuntayhtymän osastonsihteerin toimesta eläkkeelle siirtymisen vuoksi. Kuntayhtymän johtaja: Yhtymähallitus merkitsee tietoonsa saatetuksi enemmittä toimenpiteittä Ulla Kalliokorven irtisanoutumisilmoituksen osastonsihteerin toimesta lukien. Päätösehdotus hyväksyttiin keskustelun jälkeen yksimielisesti.

8 KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- Kokouspäivämäärä 151 HAMMASHOITAJAN IRTISANOUTUMINEN 102 Aira Santonen ilmoittaa kirjeessään irtisanoutuvansa lukien kuntayhtymän hammashoitajan toimesta työkyvöttömyyseläkkeelle siirtymisen vuoksi. Kuntayhtymän johtaja: Yhtymähallitus merkitsee tietoonsa saatetuksi enemmittä toimenpiteittä Aira Santosen irtisanoutumisilmoituksen hammashoitajan toimesta lukien. Päätösehdotus hyväksyttiin keskustelun jälkeen yksimielisesti.

9 KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- Kokouspäivämäärä 152 OIKAISUVAATIMUKSET HALLITUKSEN TYÖAIKAMUOTOPÄÄTÖKSEEN LIITTYEN 103 Yhtymähallitus on kokouksessaan päättänyt kuntayhtymän henkilöstöryhmien työaikamuodoista ja lepotauoista lukien. Suun terveydenhuollon henkilökunnalta on tullut pyyntö käsitellä työaikamuotopäätös uudelleen yhtymähallituksessa, käsittelypyyntö b- liitteenä nro 2. Oikaisuvaatimusaika on kaksi viikkoa alkuperäisestä päätöksestä, mikä on umpeutunut. Laboratoriotyöntekijöiltä on tullut myös ilmoituksia, että he eivät tule hyväksymään työaikamuodon muuttamista, kirjelmät b-liitteenä nro 3. Yhteistoimintaelin totesi kokouksessa asiasta mm. seuraavasti: Pääsääntönä työaikamuotoa valitessa on pidettävä yleistyöaikaa ja muiden työaikamuotojen teettäminen edellyttää, että toiminnasta johtuvat työaikajärjestelyt myös käytännössä eroavat yleistyöajasta. Jos työnantajalla ei ole toiminnallista tarvetta teettää säännönmukaista yötyötä (23-06) eikä yli yhdeksän tunnin työvuoroja, oikea työaikamuoto on yleistyöaika. sekä Siirryttäessä jaksotyöstä yleistyöaikaan merkittävä tarkasteltava asia on työaikamuutokseen kiinteästi liittyvä lepoajan (ruokatauon) antaminen. Voimassa olevan Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen luvun III 27 :ssä on määräykset päivittäisistä lepoajoista. Pääsääntö on, että jos vuorokautinen työaika on kuutta tuntia pidempi eikä viranhaltijan/työntekijän työpaikalla olo ole työn jatkumisen kannalta välttämätöntä, hänelle on annettava työvuoron aikana vähintään puolen tunnin lepoaika (ruokailutauko), jota ei lueta työaikaan ja jonka aikana viranhaltija/työntekijä saa poistua esteettömästi työpaikalta. Lepoaikaa ei saa sijoittaa välittömästi työpäivän alkuun eikä loppuun. Jollei lepoaikaa voida virka- tai työtehtävien laadun vuoksi järjestää, viranhaltijalle/työntekijälle on annettava tilaisuus aterioida työpaikalla työaikana. Kyseisen pykälän soveltamisohjeen mukaan lepoaikaa (ruokataukoa) ei ole välttämätöntä määrätä pidettäväksi tiettynä kellonaikana, vaan voi-

10 KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- Kokouspäivämäärä 153 daan menetellä esimerkiksi siten, että lepoaika pidetään tiettyjen kellonaikojen välisenä aikana silloin, kun se on virka-/tai työtehtävien kannalta tarkoituksenmukaisinta, jolloin tarkan ajankohdan määrää asianomainen esimies tai viranhaltija/työntekijä itse. Työnantajan tulisi aika ajoin arvioida, vastaako käytössä oleva työaikajärjestelmä ja työaikojen suunnittelu toiminnan tarpeita. Mahdollisista muutoksista työnantajan on kuultava ennen lopullista päätöstä em. työaikajärjestelmän piiriin kuuluvaa henkilöstöä. Yhtenä kuulemistilaisuuksista toimii yhteistoimintaelin, joka käsitteli työaikamuotoasiaa ensimmäisen kerran Käytössä olevan työaikamuodon ja lepotauon seuranta tapahtuvat suurimmalla osalla henkilöstöstä Titania - työajanseurantajärjestelmän kautta. Tästä voidaan nähdä, miten työvuorojen suunnittelu lepotaukoineen onnistuu tai epäonnistuu toteumalistojen kautta. Tämä seuranta tulisi tehdä sitten, kun uusissa työaikamuodoissa on jo oltu hieman pidempi aika, jotta pystytään näkemään tosiasiallinen toteuma. Asiaa käsitellään tarkemmin yhtymähallituksen kokouksessa. Kuntayhtymän johtaja: Yhtymähallitus merkitsee tietoonsa saatetuksi oikaisuvaatimuksen ja annetun selvityksen sekä päättää hylätä tehdyt oikaisuvaatimukset myöhästyneinä. Edelleen yhtymähallitus päättää, että asiaan voidaan palata tarpeen mukaan puolen vuoden seurantaraportin niin vaatiessa. Päätösehdotus hyväksyttiin keskustelun jälkeen yksimielisesti.

11 KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- Kokouspäivämäärä 154 LAITOSHUOLTAJAN TOIMIEN TÄYTTÄMINEN TOIMIA AUKI JULISTAMATTA 104 Siivoustyönohjaaja Tiina Sarasen asiaa koskeva esitys : Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymässä on laitoshuoltajan toimia kaikkiaan 15; Nakkilassa 1, Kokemäellä 3 ja Harjavallassa 11. Laitoshuoltajista 11 työskentelee tällä hetkellä toistaiseksi voimassa olevissa työsuhteissa. Toukokuussa 2014 mitoitettiin Harjavallan terveyskeskussairaalan työvoiman tarve laitossiivouksen osalta. Mitoituksen mukaan osastoilla A ja B laitoshuoltajien määrän tulisi olla viikon jokaisena päivänä 5,1. Vapaapäivät työllistävät lisäksi 2 laitoshuoltajaa eli yhteensä osastoilla tarvitaan 7 laitoshuoltajaa. Mitoituksessa otettiin huomioon myös sairaalan ulkopuoliset työt; fysioterapia, psykiatrinen työryhmä sekä Myllykatu 10:ssä sijaitsevat sosiaalipalveluiden ja taloustoimiston tilat. Harjavallan pääterveysaseman avo-osaston mitoitus on tehty vuosina Mitoituksen mukaan laitoshuoltajien tarve oli silloin päivittäin 3,7 työntekijää. Viime vuosien aikana avopuolen siivous on toisaalla vähentynyt, toisaalla lisääntynyt. Entisiä päivittäin siivottavia toimistoja siivotaan nyt 2 kertaa viikossa. Toisaalta eri alojen lääkäreitä on enemmän ja vastaanottoja hajallaan, lisäten siivoustarvetta. Avopuolen siivousalue on myös laajentunut osittain sairaalan puolelle, jossa osasto C:n tiloissa työskentelee mm. projektityöntekijöitä. Samoin keittiön itse hoitamia tiloja on siirtynyt avopuolen laitoshuoltajien siivoukseen, laitoshuoltajat huolehtivat myös ulosmyytävien aterioiden pakkauksesta. Tällä hetkellä avopuolella ei ole viikonlopputoimintaa ja neljän laitoshuoltajan työpanos on arvioitu riittäväksi. Syksyllä 2015 suoritetaan avopuolen uusi mitoitus Harjavallassa ja Kokemäellä, koska päivittäin tehtävän siivouksen määrä on edellisen mitoituksen jälkeen lisääntynyt ja lisääntyy yhä.

12 KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- Kokouspäivämäärä 155 Nakkilan terveysasema on mitoitettu yhdelle laitoshuoltajalle, joka huolehtii osittain myös välinehuollon töistä. Nakkilan terveyskeskus ei kuulu mitoituksen piiriin, koska toiminta ei ole uuden terveysaseman avaamisen jälkeen muuttunut. Kokemäen terveysaseman vuodeosaston sulkemisen jälkeen terveyskeskuksen laitoshuoltajien määrä väheni. Avopuolelle jäi työskentelemään 3 laitoshuoltajaa, joilla kaikilla on toistaiseksi voimassa oleva työsopimus. Mitoituksen (v. 2005) mukaan Kokemäen avopuolelle tulisi työskennellä 2,75 laitoshuoltajaa. Mitoituksen jälkeen työt ovat muuttuneet samoin kuin Harjavallan avopuolella. Vuodeosaston lopettamisen jälkeen sille kuuluneet työt siirtyivät avopuolelle, mm. pyykki- ja jätehuoneista huolehtiminen sekä vainajakylmiö ja kappeli. Kokonaisuudessaan tämän hetkinen laitoshuoltajien määrä on riittävä. Laitoshuoltaja Henna Vallimäki on toiminut määräaikaisena laitoshuoltaja kuntayhtymän palveluksessa lähtien, tehden säännöllisiä peräkkäisiä sijaisuuksia lähtien. Laitoshuoltaja Sari Haviala on toiminut määräaikaisena laitoshuoltajana kuntayhtymän palveluksessa lähtien, tehden jatkuvia peräkkäisiä sijaisuuksia ilman taukoa. Laitoshuoltaja Sirpa Niskanen on toiminut määräaikaisena laitoshuoltajana kuntayhtymän palveluksessa lähtien, tehden jatkuvia peräkkäisiä sijaisuuksia ilman taukoa. Laitoshuoltaja Irma Krannila on toiminut määräaikaisena laitoshuoltajana kuntayhtymän palveluksessa lähtien, tehden määräaikaisia sijaisuuksia. Työsopimuslain (55/2001) 1 luvun 3 :n säännöstä määräaikaisen työsopimuksen solmimisen edellytyksistä on muutettu (1224/2010). Muutos tuli voimaan Lainmuutoksen tavoitteena on vähentää erityisesti perusteetonta toistuvien määräaikaisten työsopimusten käyttöä. Kuntatyönantajan 1/2011 yleiskirjeessä todetaan, että työvoimatarpeen muodostuttua pysyväksi työnantajalla ei ole enää oikeutta jatkaa sopimussuhdetta määräaikaisena.

13 KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- Kokouspäivämäärä 156 Esitän laitoshuoltajien Henna Vallimäki, Sari Haviala, Sirpa Niskanen sekä Irma Krannila siirtämistä toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen, avoinna oleviin laitoshuoltajien toimiin lähtien ilman hakumenettelyä. Kuntayhtymän johtaja: Yhtymähallitus päättää siirtää laitoshuoltajat Henna Vallimäki, Sari Haviala, Sirpa Niskanen ja Irma Krannila toistaiseksi voimassa oleviin laitoshuoltajien toimiin lukien ilman hakumenettelyä. Päätösehdotus hyväksyttiin keskustelun jälkeen yksimielisesti.

14 KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- Kokouspäivämäärä 157 KOKEMÄEN KAUPUNGINHALLITUKSEN PÄÄTÖS KOSKIEN VALTUUSTO- ALOITETTA ERITYISTILINTARKASTUKSESTA KUNTAYHTYMÄSSÄ 105 Kokemäen kaupunginhallitus on lähettänyt /120 yhtymähallitukselle tiedoksi ja mahdollisia toimenpiteitä varten valtuustoaloitteen, joka koskee erityistilintarkastuksen toteuttamista kuntayhtymässä. Kaupunginhallituksen päätös liitteineen esityslistan b-liitteenä nro 4. Valtuustoaloitteen yleisperusteluissa todetaan, että aloite perustuu Kokemäen kaupungin heikkenevään taloustilanteeseen, kaupungin tekemiin säästötavoitteisiin sekä oikeudenmukaisten ja oikeahintaisten perusterveydenhuollon palveluiden saatavuuteen. Esitettyjen yleisperustelujen osalta voidaan todeta, ettei kuntayhtymällä ole mahdollisuuksia juurikaan vaikuttaa jäsenkuntiensa taloustilanteeseen etenkään, kun terveyspalvelujen kysyntä ja käyttö ei millään tavalla korreloi kunnan taloudellista tilaa, puhumattakaan vuosittain mahdollisesti asetettavia säästötavoitteita. Lisäksi voidaan todeta, että perusterveydenhuollon palveluiden saatavuus ja niiden hinta perustuu voimassa olevan perussopimuksen 12 :ään, jonka mukaan kuntayhtymän ja kuntien kesken tehdään valtuustokausittain palvelutasosuunnitelma ja kuntakohtaiset vuosisopimukset. Vuosisopimuksessa on perusteet myös kuntayhtymän vuosittaiselle talousarviolle sekä toimintasuunnitelmalle. Kuntayhtymä tuottaa palvelut palvelutasosuunnitelman ja vuosisopimuksen pohjalta. Vuosisopimuksen tiedot sisältävät kunkin jäsenkunnan talousarvioihin ja suunnitelmiin sisällytettävät tekstit, palvelujen laadulliset ja määrälliset tavoitteet sekä määrärahavaraukset. Investoinnit ovat osa kuntayhtymän talousarviota ja jäsenkuntien kanssa tehtäviä vuosisopimuksen liitetietoja. Vuosisopimusehdotukset valmistellaan kuntien ja kuntayhtymän edustajien yhteistyönä (kehitämistyöryhmä KEHY) siten, että yhtymähallitus voi tehdä niistä talousarvio- ja toimintasuunnitelmaesityksensä 15.9 mennessä. Vuosisuunnitelma ja seuraavan vuoden talousarvio sekä kuntalain tarkoittama toimintasuunnitelma lähetetään lausunnolle jäsenkuntiin. Lopullisessa ehdotuksessa yhtymävaltuustolle huomioidaan mahdollisuuksien mukaan jäsenkuntien tavoitteet ja vaatimukset.

15 KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- Kokouspäivämäärä 158 Edellä kuvatun virallisen käsittelyprosessin lisäksi yhtymähallitus on järjestänyt jäsenkuntien kunnallishallituksille sekä johtaville viranhaltijoille yhteisen informaatio- ja evästystilaisuuden, jossa johtavien viranhaltijoiden alustusten pohjalta on mahdollisuus pureutua kuntayhtymän kokonaistavoitteiden ja toteutuksen ohella myös terveysasemakohtaisiin kysymyksiin. Suoritteiden hinnoittelu ja laskutus puolestaan perustuu perussopimuksen 13 :ään, jossa todetaan seuraavaa: Suoritehinnoittelun perustana on omakustannushinta, joka sisältää toiminnan välittömät kustannukset, hallinnon yleiskustannukset sekä pääomakustannukset. Välittömien ja hallinnon yleiskustannusten tulee perustua todellisiin kustannuksiin. Pääomakustannukset sisältävät suunnitelman mukaiset poistot ja koron sijoitetulle pääomalle. Jäsenkuntia laskutetaan yhdenmukaisin perustein. Jollei jäsenkuntien ja kuntayhtymän kesken muuta sovita, tulee laskutuksesta käydä ilmi kunnan maksuvelvollisuuden perusteet. Suoritteiden hinnoitteluperusteet vahvistaa yhtymävaltuusto talousarvion hyväksymisen yhteydessä. Suoritteiden yksikköhinnat vahvistaa yhtymähallitus mennessä. Yksikköhintoja määrättäessä arvioidaan suoritteiden määrä ja asiakkailta perittävien maksutulojen sekä varsinaisen toiminnan muiden tulojen määrä. Yksikköhintoja voidaan muuttaa toimintavuoden aikana talousarvion hyväksyttyyn muutokseen perustuen ja niin, että yksikköhintoja korottava muutos tulee voimaan aikaisintaan ilmoitusta seuraavan kuukauden alusta lukien. Kuntayhtymän talousarvio ja siihen sisältyvä hinnoittelu on valmisteltu edellä esitettyjen perusteiden mukaisesti. Mainituista epätarkkuuksista ja niiden laadusta ei ole esitetty valtuustoaloitteessa yksityiskohtaista selontekoa, joten siltä niihin ei luonnollisestikaan voida ottaa tarkempaa kantaa. Vastauksena valtuustoaloitteessa mainittuihin vuosisopimuskysymyksiin palvelujen saatavuudesta ja niiden tasosta voidaan todeta seuraavaa: kuntalaskutus on perussopimuksen mukainen ja perustuu yhtymävaltuuston päätöksiin. Vaihtoehtona nykyiselle toiminta- ja laskutusjärjestelmälle selvitetään parasta aikaa terveysasemakohtaista hinnoittelua, joka voisi nykyistä paremmin huomioida yksittäisen jäsenkunnan palvelutasovaatimukset sekä määrälliset vaatimukset

16 KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- Kokouspäivämäärä 159 vastaanottotoiminnassa ei tällä hetkellä ole sellaista lääkärivajetta, joka edellyttäisi asiakkaiden ohjaamista yksityiselle sektorille. Oman tuotannon sovitut henkilöstöresurssit pyritään kohdentamaan terveysasemakohtaisesti mahdollisimman tasapuolisesti huomioiden samalla erityisesti kliininen tarve olemassa oleva terveydenhuoltojärjestelmä rakentuu julkiseen ja yksityiseen palvelutuotantoon ja asiakkaalla itsellään on oikeus valita palvelutuottaja ja hoitoketju, jota haluaa käyttää. Asiakkaan maksettavaksi tulevat asiakasmaksut sekä muut hoitoon liittyvät kustannukset määräytyvät sen mukaan, minkä hoitopolun hän on valinnut. Valtuustoaloitteen juridisesta tarkoituksenmukaisuudesta voidaan todeta seuraavaa: kuten jo Kokemäen kaupunginhallituksen valmistelussa on todettu erityistilintarkastuksen perusteista kunnissa ja kuntayhtymissä ei ole erityisiä määräyksiä johtuen kuntalain mukaisesta tarkastuslautakuntajärjestelmästä. erityistilintarkastusta on muutoinkin käytetty vain tilanteissa, jossa on perusteltu epäily, ettei organisaatiossa ole noudatettu voimassa olevaa lainsäädäntöä ja hyväksyttyjä päätöksiä kuntayhtymä on itsenäinen oikeushenkilö, eikä jäsenkunnan valtuutetuilla ole näin ollen lakiin perustuvaa mahdollisuutta vaatia erityistilintarkastuksen toimittamista kuntayhtymässä uuden kuntalain 121 :n (aik. KL 71 ) mukaan tarkastuslautakunnan on valmisteltava valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioitava, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet sekä onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla. Lisäksi tarkastuslautakunta laatii arviointisuunnitelman ja antaa valtuustolle kultakin vuodelta arviointikertomuksen, jossa esitetään arvioinnin tulokset. Arviointikertomus käsitellään valtuustossa tilinpäätöksen yhteydessä. Tarvittaessa tarkastuslautakunta voi antaa muitakin tarpeellisina pitämiään selvityksiä arvioinnin tuloksista. Kuntayhtymän nykyinen sekä myös aiemmat tarkastuslautakunnat ovat kuntalain edellyttämällä tavalla valmistelleet yhtymävaltuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioineet, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet kuntayhtymässä.

17 KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- Kokouspäivämäärä 160 Vuoden 2014 tilinpäätöksestä BDO Audiator Oy:n tilintarkastaja on tilintarkastuskertomuksessaan todennut: Kuntayhtymän hallintoa on hoidettu lain ja yhtymävaltuuston päätösten mukaisesti. Suosittelemme kuntayhtymän toimintaa ja taloutta koskevan kokonaisvaltaisen riskienkartoituksen laatimista. muutoin kuntayhtymän sisäinen valvonta ja riskienhallinta on järjestetty asianmukaisesti. Valtionosuuksien perusteista ja käytöstä annetut tiedot ovat oikeita. Kuntayhtymän tilinpäätös on laadittu tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti. Tilinpäätös antaa oikeat ja riittävät tiedot tilikauden toiminnasta, taloudellisesta kehityksestä ja taloudellisista vastuista. Esitämme tilinpäätöksen hyväksymistä. Esitämme vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille tarkastamaltamme tilikaudelta. Yhtymävaltuusto on kokouksessaan hyväksynyt tarkastuslautakunnan esityksen mukaisesti vuoden 2014 tilinpäätöksen sekä myöntänyt kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille vastuuvapauden tilikaudelta Tilintarkastajan mainitsema kokonaisvaltainen riskienkartoitus on valmisteilla. Kyseisessä riskienkartoituksessa tullaan arvioimaan myös esillä olleen negatiivisen julkisuusriskin mahdolliset vaikutukset kuntayhtymän toimintaan, työvoimarekrytointiin sekä kuntayhtymän palveluita käyttäviin asiakkaisiin ja yhteistyökumppaneihin. Lopuksi voidaan todeta, ettei aikaisempienkaan tilikausien osalta ei ole tarkastuslautakunnalla tai tilintarkastajalla ollut huomauttamista valtuustoaloitteessa viitattuihin hallinnon ja talouden epäselvyyksiin. Kuntayhtymän johtaja: Yhtymähallitus merkitsee tietoonsa saatetuksi Kokemäen kaupunginhallituksen päätöksen sekä toteaa, ettei edellä tarkemmin selostettu valtuustoaloite anna aihetta kuntayhtymän osalta enempiin toimenpiteisiin.

18 KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- Kokouspäivämäärä 161 Päätösehdotus hyväksyttiin keskustelun jälkeen yksimielisesti.

19 KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- Kokouspäivämäärä 162 TOIMINTA- JA TALOUSKATSAUS TAMMI-KESÄKUU Toimintatuotot ensimmäisellä vuosipuoliskolta ovat yhteensä noin 14,5 milj.. Toimintakulut samalta ajanjaksolta ovat puolestaan 14,4 milj.. Toimintakate on yhteensä vajaa 0,1 milj. poistot 0,15 milj.. Tarkastelukauden tulos tulee olemaan näin ollen lievästi alijäämäinen. Toimintatuotot ja toimintakulut on kesäkuun osalta ennakkoarvioita. Henkilöstökustannukset 1-6 kuukaudelta ovat olleet yhteensä 6,7 milj.. Henkilöstökulujen toteuma tammi-kesäkuulta on yhteensä 44,2 %. Henkilöstökulujen toteuma kesäkuun osalta on ajantasainen. Palvelujen ostot arvioidaan olevan yhteensä noin 5,2 milj.. Toimintakulut ovat edellisen vuoden tasossa. Ostopalvelut ovat kohonneet edellisestä vuodesta runsaan 7 %. Nousuun on vaikuttanut toisaalta henkilökohtaisen avun asiakasmäärän kasvu vammaispalveluissa, toisaalta hammashuollon ja työterveyshuollon ostopalvelujen kasvu. Toiminta- ja talouskatsaus tammi-kesäkuulta 2015 esityslistan numeroimattomana liitteenä. Asiaa esitellään tarkemmin kokouksessa. Kuntayhtymän johtaja: Yhtymähallitus merkitsee tässä vaiheessa tietoonsa saatetuksi enemmittä toimenpiteittä toiminta- ja talouskatsauksen tammi-kesäkuulta Päätösehdotus hyväksyttiin keskustelun jälkeen yksimielisesti.

20 KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- Kokouspäivämäärä 163 VUODEN 2016 TALOUSARVION KUSTANNUSRAAMI 107 Kuntayhtymän voimassa olevan perussopimuksen 12 :n I momentin mukaan kuntayhtymän ja kuntien kesken tehdään valtuustokausittain palvelutasosuunnitelma ja vuosittain kuntakohtaiset vuosisopimukset. Kuntayhtymä tuottaa palvelut palvelutasosuunnitelman ja vuosisopimuksen mukaisesti. Vuosisopimuksen tiedot sisältävät kunkin jäsenkunnan talous arvioihin ja suunnitelmiin sisällytettävät tekstit, palvelujen laadulliset ja määrälliset tavoitteet sekä määrärahavaraukset. Investoinnit ovat osa kuntayhtymän talousarviota ja jäsenkuntien kanssa tehtävien vuosisopimusten liitetietoja. Kuntayhtymän ja jäsenkuntien yhteinen kehittämistyöryhmä ( KEHY ryhmä) on käsitellyt vuosisuunnitelmaa 2015 keväällä useamman kerran. Lopullinen esitys vuosisuunnitelmaksi työstetään elokuun 2015 aikana. Vuosisuunnitelmaluonnos käsittää tiivistelmän palvelutasosuunnitelman lähtötiedoista, eli eri tekijöiden vaikutuksesta kuntayhtymän toimintaan, tarvevakioitujen kustannusten kehityksestä, kuntayhtymän strategisista linjauksista, kuntayhtymän painopisteistä, seurattavista suoritteista, henkilöstötarpeesta 2016, toiminnan uudelleenjärjestelyistä sekä kuntakohtaisista painopisteistä tulevana talousarviovuotena. Vuosisuunnitelmassa/talousarvioraamissa ei ole huomioitu mahdollisia valtakunnantason muutoksia ja tarkennuksia terveydenhuollossa, vuoden 2016 talousarvioon tulevaa henkilöstön yleiskorotusta, palkan sivukulujen kustannusten tarkistusta eikä asiakasmaksujen mahdollista indeksi- yms. tarkistuksia. Suunnitelmaan sisältyy potilaan valinnanvapauden mukanaan tuomat tarpeet kuntayhtymässä. Toiminnan lähtökohtana on edelleen palvelujen tuottaminen omana toimintana lukuun ottamatta Eurajoen toimipistettä, jossa palvelujen ulkoistussopimus jatkuu vuoden 2020 loppuun saakka. Omaa palvelutuotantoa täydennetään ostopalveluilla. Eurajoen ja Luvian kunnan mahdollisen, toteutettavan kuntaliitoksen mukanaan tuoman ulkoistusesitykseen Luvian terveysaseman osalta alusta yhtymähallitus on suhtautunut myönteisesti ehdolla, ettei mahdollinen ulkoistus aiheuta kuntayhtymälle lisäkustannuksia. Luvian

21 KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- Kokouspäivämäärä 164 terveysaseman ulkoistuksen kustannusperusteet ovat määritelty hyväksytyssä Eurajoen ulkoistamissopimuksessa. Alustavien laskelmien mukaan Luvian terveysaseman ulkoistuksen kustannuksista joudutaan käymään vielä tarkentavat neuvottelut ennen kuntayhtymässä tehtävää lopullista päätöstä. Ennaltaehkäisevässä toiminnassa painopisteenä on edelleen varhaisen puuttumisen toimintamallien kehittäminen. Päihde- ja mielenterveystyössä pyritään tiiviimpään yhteistyöhön erikoissairaanhoidon kanssa kalliiden hoitoketjujen purkamiseksi sekä yhteisten hoitolinjausten kehittämiseksi. Kokonaisuudessaan peruserikoissairaanhoidossa pyritään yhdessä erikoissairaanhoidon kanssa sopimaan potilaan kannalta nykyistä tarkoituksenmukaisemmasta hoidon porrastuksesta. Vuoden 2016 alustavat käyttötalouden kustannukset tulevat olemaan noin 29,3 milj.. Laskua vuoden 2014 toteutuneisiin kustannuksiin on -2,0 %. Talousarvion 2016 alustava kustannusraami on noin 1,4 % kuluvan vuoden vahvistettua talousarviota korkeampi. Eniten kustannuksia tulevat nostamaan lisääntyvät palvelujen ostot erityisesti hammashuollossa ja työterveyshuollossa, varhemaksujen korotus 1,02 %:sta 1,26 %:iin sekä toimitilojen vuokrakustannukset. Palkkojen sivukulujen kustannuksia vuodelle 2016 ei vielä ole tiedossa. Kustannusten karsintaa on tehty erityisesti henkilöstökuluissa, jossa vähennystä kuluvan vuoden talousarvioon nähden on noin -1,4 %. Avohoidon kustannukset tulevat olemaan noin 15,3 milj., jossa nousua vuoden 2014 toteutuneisiin kustannuksiin on noin 4 % ja kuluvan vuoden talousarvioon noin 2,2 %. Avohoidon kustannuksia nostaa erityisesti hammashuollon ostopalvelut, ilmaisjakelutarvikkeiden määrärahojen nosto sekä KuEl:n varhemaksujen nousu. Sairaalapalvelujen kustannukset tulevat olemaan noin 2,5 milj., laskua vuoden 2014 toteutuneisiin kustannuksiin noin 8,8 % ja kuluvan vuoden talousarvioon verrattuna noin -2,4 %. Sairaalapalveluissa henkilöstöresurssien sopeuttaminen Kokemäen sairaalaosaston sulkemisen yhteydessä on toteutettu vuosien aikana. Hallinnon ja talouden tehtäväalueen kustannukset ovat yhteensä noin 4,7 milj., laskua vuoden 2014 toteutuneisiin kustannuksiin 11,3 % ja kulu

22 KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- Kokouspäivämäärä 165 van vuoden talousarvioon nähden -3.4 %. Tehtäväalueen bruttokustannuksia laskee erityisesti myyntipalvelujen vähentymisen myötä toteutettu ravintohuollon henkilöstöresurssien karsinta. Erityispalvelujen kustannukset ovat yhteensä noin 6,4 milj., jossa nousua vuoden 2014 toteutuneisiin kustannuksiin on 2 %. Erityispalvelujen tarpeen arviointi on erityisen vaikeaa vammaispalveluissa, jossa myös kustannukset ovat tapauskohtaisesti hyvin korkeita. Alustava kustannusraami on arvioitu siltä pohjalta, että Luvian terveysaseman mahdollinen ulkoistus ei tuo lisäkustannuksia. Mikäli ulkoistaminen toteutetaan vuoden 2016 alusta, tehtäväalueiden sisäiset määrärahavaraukset luonnollisesti tulevat muuttumaan erityisesti avohoidon osalta henkilöstömäärärahavarausten siirtyessä ostopalveluiksi. Kokonaiskustannukset eivät kuitenkaan voi nousta yhtymähallituksen tekemän linjauksen vuoksi. Vertailutuloslaskelma Luvian terveysaseman mahdollisesta muuttuvasta tilanteesta esitetään kokouksessa. Tehtäväalueittain käyttötalouden kustannusraamiksi esitetään seuraavaa (kustannusten muutosprosenttivertailu kuluvan vuoden talousarvioon. Kustannusraami 1000 ): TP 2014 Ta 2015 Ta 2016 Mu% Luottamuselinhallinto Hallinto ja talous Avohoito Koti- ja sairaalapalv Erityispalvelut Rahoitus Yhteensä ================================================ Toimintatuottojen ja asiakasmaksujen osalta ei ole vielä käytettävissä tarkempia tietoja ensi vuoden indeksitarkistuksista. Esityslistan numeroimattomana liitteenä vuoden 2016 alustava vuosisuunnitelmaluonnos. Vuosisuunnitelmaluonnoksen liitteenä myös investointitarvelista Asiaa esitellään tarkemmin kokouksessa.

23 KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- Kokouspäivämäärä 166 Kuntayhtymän johtaja: Yhtymähallitus merkitsee tässä vaiheessa tietoonsa saatetuksi annetun selvityksen talousarvion menoraamista 2016 ja vuosisuunnitelman valmistelusta sekä hyväksynee esitetyn kustannusraamin jatkovalmistelun pohjaksi. Edelleen yhtymähallitus antanee tarpeelliset evästykset vuoden 2016 vuosisuunnitelman ja talousarvion sekä vuosien taloussuunnitelman jatkovalmistelulle. Keskustelun aluksi esittelijä selvitti kokoukselle tarkemmin vuoden 2016 talousarvion toimintoja sekä kustannusten nousuperusteita. Kustannusraami on arvioitu olemassa olevan toiminnan laajuuden ja kustannusten mukaan. Mahdolliset toiminnan muutokset sekä uudet toiminnot arvioidaan tarkemmin yksityiskohtien selvittyä. Vammaispalvelulain sekä kehitysvammalain yhdistyminen luo tarpeen arvioida myös käytännön toimintojen yhdistymiselle joko kaikkien jäsenkuntien osalta tai osalle jäsenkunnista. Perussopimuksen 3 :n 3 momentti antaa tähän mahdollisuuden. Jäsenkunnista on kuitenkin saatava viralliset päätökset kehitysvammahuollon siirtämisestä kuntayhtymään ennen kuin asia voidaan ottaa jatkovalmisteluun kuntayhtymässä. Työterveyshuollon uudet järjestelyt on toteutettava vuoden 2016 aikana. Vaihtoehtoina tulevat olemaan: a. yhtiöittäminen. Osakeyhtiö voisi olla myös sekajärjestelmä, eli osakkeenomistajina sekä yksityisiä toimijoita että julkisia organisaatioita b. kuntayhtymän oman työterveyshuollon sulauttaminen suurempaan yhtiöön c. työterveyshuollon ulkoistaminen kilpailutuksen kautta Eurajoen ja Luvian kuntaliitoksen hyväksymisestä valtioneuvostossa ei tässä vaiheessa ole vielä varmuutta. Toisaalta yhtymähallituksen kokouksessaan hyväksymän Eurajoen ulkoistamissopimuksen perusteella laskettava hinta. Luvian terveysaseman ulkoistuksesta tulee olemaan omaa tuotantoa kalliimpaa, joten sopimuksen hinnasta pitää käydä Eurajoen ja Luvian kuntien sekä yksityisen toimijan kanssa vielä tarkempia neuvotteluja. Ilman kuntaliitosta terveysaseman ulkoistusta ei toteutet-

KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- ESITYSLISTA Nro Sivu HUOLLON KUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus 7/2015 145. Henttinen Kari jäsen

KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- ESITYSLISTA Nro Sivu HUOLLON KUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus 7/2015 145. Henttinen Kari jäsen KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- ESITYSLISTA Nro Sivu Yhtymähallitus 7/2015 145 Kokousaika 16.7.2015 klo 13.00 Kokouspaikka Scandic Pori, kokoushuone Karhu 1 Läsnä olleet jäsenet Korkeaoja Juha yhtymähallituksen

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

Parikkalan kunta Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13

Parikkalan kunta Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13 Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13 Kokousaika Keskiviikko 22.5.2013 klo 9.00 15.30 Kokouspaikka Harjulinna, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 9 Arviointikertomus vuodelta

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 27.4.2016 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja poissa vpj. Mäenpää Jonna, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 12.3.2015 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna poissa, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 07.05.2015 AIKA 07.05.2015 klo 15:35-20:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 7.11.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 28.04.2015 AIKA 28.04.2015 klo 15:15-18:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 6.6.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.4.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.3.2010 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.11.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 10.2.2015 klo 15:00 16:46 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 5 6 7 Teknisen toimen taloudellisten

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 2.5.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.2.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 17.5.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 1.3.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.3.2015 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 Tarkastuslautakunta 03.05.2017 AIKA 03.05.2017 klo 18:00-20:12 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.6.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 24.01.2017 klo 11:05-11:15 Paikka Kaupungintalo, Vallinkoski (138) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015 TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ke 29.4.2015 klo 14.00 16.54 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ti 31.5.2016 klo 15.00 18.30 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 26.4.2017 1 Kokousaika Pe 28.4.2017 klo 16.00 19.10 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1 13.01.2017 Aika 13.01.2017 klo 14:00 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2017 93 Tarkastuslautakunta 17.05.2017 AIKA 17.05.2017 klo 14:00-17:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 48 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1 Aika: 26.02.2014 klo 16:30-19:40 Paikka: Terveysasema LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 5 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 6 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

Lisätiedot

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2017 1 (9) Tarkastuslautakunta Kokoustiedot Aika tiistai klo 10:00-15:45 Paikka Läsnä Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1.

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 29.10.2012 klo 09:00-11:00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 57 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017 KOKOUSAIKA 12.6.2017 klo 17.00-17.38 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Miettinen Eino, puheenjohtaja Räsänen Jorma,

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 Tarkastuslautakunta 27.04.2017 AIKA 27.04.2017 klo 18:30-21:05 PAIKKA Yleishallinnon kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 40 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 Tarkastuslautakunta 04.04.2016 AIKA 04.04.2016 klo 17:05-20:45 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone, 2 krs. KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.9.2007 KOKOUSAIKA Tiistai 2.10.2007 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 123 Kokouksen

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 6/2017 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 6/2017 1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 6/2017 1 10.04.2017 Aika 10.04.2017 klo 09:00-09:20 Paikka Valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 32 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 33 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Kokouskutsu / Esityslista Nro 4/2017 1 (6) KOKOUSAIKA 31.08.2017 Klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KOKOUSAIKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 Tarkastuslautakunta 12.11.2013 AIKA 12.11.2013 klo 16:30-19:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 100 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 4/2010 16 KOKOUSAIKA Keskiviikko 9.6.2010 klo 14-14.25 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 3/2014 Kokousaika 9.4.2014 klo 18.30 20.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/2017 28 Tarkastuslautakunta Kokousaika 30.08.2017 klo 07:00-08:50 Kokouspaikka Kirjolan koulu,neuvotteluhuone, Kirjolankatu 5, 59100 Parikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 15

Lisätiedot

NRO 1/2017. Tarkastuslautakunta. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä esityslistan hyväksyminen. 2 Kokouksen järjestäytymistoimet

NRO 1/2017. Tarkastuslautakunta. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä esityslistan hyväksyminen. 2 Kokouksen järjestäytymistoimet Tarkastuslautakunta ASIALISTA NRO 1/2017 Kokousaika 26.4.2017 klo 12 Kokouspaikka Utsjoen kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Asialista ja asian pykälä: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/2015 1 Keskusvaalilautakunta Aika 19.04.2015 klo 20:00-22:50 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 78 Kulttuurilautakunta Aika 30.08.2016 klo 18:00-18:44 Paikka Pääkirjasto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 50 Kulttuurilautakunnan talousarvion toteutumisvertailu tammi-kesäkuulta

Lisätiedot

Muut läsnä olleet Lievonen Maija-Liisa yhtymävaltuuston I varapuheenjohtaja yhtymävaltuuston II varapuheenjohtaja Tiitinen Juhani kuntayhtymän johtaja

Muut läsnä olleet Lievonen Maija-Liisa yhtymävaltuuston I varapuheenjohtaja yhtymävaltuuston II varapuheenjohtaja Tiitinen Juhani kuntayhtymän johtaja KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Yhtymähallitus 7/2015 145 Kokousaika 16.7.2015 klo 13.00 15.00 Kokouspaikka Scandic Pori, kokoushuone Karhu 1 Läsnä olleet jäsenet Korkeaoja Juha yhtymähallituksen

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 11/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 11/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 11/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 31.10.2012 klo 18:00-18:45 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 62 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu HUOLLON KUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus 9/2014 185

KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu HUOLLON KUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus 9/2014 185 KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Yhtymähallitus 9/2014 185 Kokousaika 14.10.2014 klo 15.00 16.45 Kokouspaikka Kokoustila, Myllykatu 10 Läsnä olleet jäsenet Korkeaoja Juha yhtymähallituksen

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/2017 1 Keskusvaalilautakunta Aika 10.04.2017 klo 12:00-14:25 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 36 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Mervi Niemelä. Marika Niittykoski, Jouko Savikoski, Marko Törmälehto, LAILLISUUS JA Vapaa-aikatoiminnan lautakunta totesi kokouksen laillisesti

Mervi Niemelä. Marika Niittykoski, Jouko Savikoski, Marko Törmälehto, LAILLISUUS JA Vapaa-aikatoiminnan lautakunta totesi kokouksen laillisesti HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 5/2009 32 KOKOUSAIKA Tiistai 27.10. 2009 klo 14-14.20 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 21 Etelä-Karjalan jätelautakunta Aika 17.05.2016 klo 16:07-16:38 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone 138 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 5/2017 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 5/2017 1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 5/2017 1 09.04.2017 Aika 09.04.2017 klo 17:00-21:10 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 28 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 12.5.2015 klo 14:35 16:02 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoushuone K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 18 19 20 21 Tilintarkastusyhteisön

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ (9 )

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ (9 ) KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2017 1 (9 ) Tarkastuslautakunta 14.03.2017 AIKA 14.03.2017 klo 14:33-16:33 PAIKKA Valtuustosali 9. krs KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 13 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2015 1 (10) Tarkastuslautakunta Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 13:00-16:05 Paikka Läsnä Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10,

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.2.2008 KOKOUSAIKA Tiistai 4.3.2008 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko 28.9.2016 klo 17.00 17.57 Kokouspaikka Kuntala, kakkossali Asiat sivu nro 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle 2017... 77

Lisätiedot

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, kokoustila Puistikko, Toripuistikko 5-7 (3. krs.), Rovaniemi

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, kokoustila Puistikko, Toripuistikko 5-7 (3. krs.), Rovaniemi Aika Keskiviikko 10.4.2013 klo 10.00 12.25 Paikka Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, kokoustila Puistikko, Toripuistikko 5-7 (3. krs.), 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Varajäsen Jaakko Huttunen

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2016 50 Vapaa-aikalautakunta Aika 17.11.2016 klo 17:00-18:50 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 27 Tutustuminen Ulvilan liikuntapalveluihin

Lisätiedot

Mervi Niemelä. Jouko Savikoski, Marko Törmälehto. Mirva Möttönen, puheenjohtaja Marika Niittykoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä. Jouko Savikoski, Marko Törmälehto. Mirva Möttönen, puheenjohtaja Marika Niittykoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 3/2011 19 KOKOUSAIKA Keskiviikko 22.6.2011 klo 14-14.25 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika Kokouspaikka Perjantai klo 09.00-9.14 Puhelinkokous Läsnä Jäsen Uusitalo Merja, puheenjohtaja Keltto Pekka, varapj. Huhtamäki-Kuoppala Minna Kankaanpää Mauri Kuivila Leena Mäkinen

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kokousaika 22.5.2013 klo 17.00 17.18 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/2017 1 Keskusvaalilautakunta Aika 09.03.2017 klo 15:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 22 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 Tarkastuslautakunta 29.04.2016 AIKA 29.04.2016 klo 16:00-19:15 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 44 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/ Sivu. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/ Sivu. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 11.05.2016 klo16:30-19:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 34

Lisätiedot

Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto, Mervi Niemelä, jäsen Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto, Mervi Niemelä, jäsen Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 3/2009 19 KOKOUSAIKA Keskiviikko 10.6.2009 klo 14.35-15.10 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 1 Aika: 14.05.2014 klo 16:30-20:00 Paikka: Nuorisotalo LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 23 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 24 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 28.10.2012 klo 18:30-22:50 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 52 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 Kokousaika 26.8.2010 klo 18.30-18.55 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

NRO 3/2014. 19 Kunnan talousarvion 2014 toteutuminen ja kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus

NRO 3/2014. 19 Kunnan talousarvion 2014 toteutuminen ja kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus ASIALISTA NRO 3/2014 Kokousaika 14.11.2014 klo 10 13.22 Kokouspaikka Utsjoen kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Asialista ja asian pykälä: 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä esityslistan

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 21 Elinkeinotoimikunta 27.11.2017 AIKA 17:00-19:30 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 23 12 ELINKEINOTOIMEN NEUVONTAPALVELUJA

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1 Tarkastuslautakunta 19.04.2016 AIKA 19.04.2016 klo 15:10-20:40 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 32 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2014 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2014 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika 19.8.2014 klo 16:00 18:10 Paikka Porin kaupunginsairaala, Maantiekatu 31 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 21 22 23 24 25 26 27 Tilintarkastusyhteisön

Lisätiedot

Asialista/ Pöytäkirja. Kaupunginhallituksen kokoushuone. Pykälä Asia Sivu. 22 SOTE-valmistelun kansallinen tilanne 4

Asialista/ Pöytäkirja. Kaupunginhallituksen kokoushuone. Pykälä Asia Sivu. 22 SOTE-valmistelun kansallinen tilanne 4 Asialista/ Pöytäkirja Nro 5/2015 1 Kokoustiedot Kokousaika kello 12.35 13.30 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Asia 21 Kokouksen avaus 3 22 SOTE-valmistelun kansallinen

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 19.08.2015 Aika 19.08.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 Tarkastuslautakunta 15.01.2018 AIKA 15.01.2018 klo 12:00-15:00 PAIKKA Sodankyläntie 1 A KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Jaakko Huttunen Aarne Jänkälä Sakari Karkkola Raimo Miettunen Elsa Riekkola Meeri Toivanen

Jaakko Huttunen Aarne Jänkälä Sakari Karkkola Raimo Miettunen Elsa Riekkola Meeri Toivanen Aika Torstai 19.2.2013 klo 10.00 13.05 Paikka Tarkastuslautakunta Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Hallintopalvelut / Kokoustila Puistikko (3. krs), Toripuistikko 5-7, 96200 Rovaniemi Jäsen Jaakko Huttunen

Lisätiedot

Mervi Niemelä. Simo Saastamoinen, Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen Marko Törmälehto, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä. Simo Saastamoinen, Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen Marko Törmälehto, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 4/2011 24 KOKOUSAIKA Keskiviikko 31.8. 2011 klo 14-15.30 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1 Aika: 01.10.2015 klo 17:00-20:49 Paikka: Palvelukeskus Villa Breda, Bredantie 16, Kauniainen LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 124 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ TILINTARKASTAJAN KATSAUS VUODEN 2015 ARVIOINTIKERTOMUS MUUT ASIAT 121

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ TILINTARKASTAJAN KATSAUS VUODEN 2015 ARVIOINTIKERTOMUS MUUT ASIAT 121 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2015 117 Tarkastuslautakunta AIKA 18.11.2015 klo 16:30-18:08 PAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. KÄSITELLYT ASIAT Pykälät: Sivu 60 TILINTARKASTAJAN KATSAUS

Lisätiedot

Jäsen Jaakko Huttunen Aarne Jänkälä Sakari Karkkola Raimo Miettunen Elsa Riekkola Meeri Toivanen

Jäsen Jaakko Huttunen Aarne Jänkälä Sakari Karkkola Raimo Miettunen Elsa Riekkola Meeri Toivanen Aika Perjantai 13.4.2012 klo 10.00-12.45 Paikka Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Oppipoika ravintolat / Kokoustila Oltermanni, Korkalonkatu 33, 4. krs, 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Jaakko Huttunen

Lisätiedot

Kunnantoimisto Kemiö, 26.2.2010

Kunnantoimisto Kemiö, 26.2.2010 1/2010 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika: Tiistaina klo 15.30-16.45 Kokouspaikka: Vretaantie 19 Päättäjät: Lars Nummelin Jörgen Törnqvist Merja Juvonen Kia Lundqvist Jari Lehtivaara Tomas Stenström puheenjohtaja

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48 Maaseutuelinkeinolautakunta Kokousaika 18.12.2013 klo 13:00-13:20 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala

Lisätiedot

Ravintola Oppipoika, kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi

Ravintola Oppipoika, kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi Aika Tiistai 8.11.2016 klo 9.15 Paikka Ravintola Oppipoika, kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Antti Paananen, puheenjohtaja Jaakko Huttunen, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10 PAIKKA Lautakuntien kokoushuone, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2017 8 Tarkastuslautakunta Kokousaika 02.05.2017 klo 14:00-17:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 8 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 8 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Henkilöstö- ja työllisyysjaosto Aika 28.02.2017 klo 17:30-18:40 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Rantakatu 20, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 7 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

PELLON KUNTA 1/2018 Tarkastuslautakunta AIKA Tiistai klo Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA

PELLON KUNTA 1/2018 Tarkastuslautakunta AIKA Tiistai klo Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA AIKA Tiistai klo 9.00 PAIKKA Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA MUUT OSALLISTUJAT Yliviivattu=pois Varsinainen jäsen Jari Vanha pj. Johannes Juuso vpj. Marja-Leena Kyrö Janne Ranta

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/ Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/2016 63 26.05.2016 Aika 26.05.2016 klo 18:30-20:17 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 38 Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen 65 39 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 09.11.2010 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2016 71 Tarkastuslautakunta AIKA 24.05.2016 klo 16:00-18:20 PAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. KÄSITELLYT ASIAT Pykälät: Sivu 33 PÖYTÄKIRJANPITÄJÄN VALINTA

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2011 1 Keskusvaalilautakunta Aika 15.04.2011 klo 17:00-20:40 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

3 Heikki Kotivuoren valitus koskien Kopola-Vuorela yksityistien vuosi-kokousta 2016

3 Heikki Kotivuoren valitus koskien Kopola-Vuorela yksityistien vuosi-kokousta 2016 MULTIAN KUNTA Lupa- ja valvontajaosto Lupa- ja valvontajaoston kokous torstaina 06.10.2016 klo 18.28 ASIAT: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastajien vaali 3 Heikki Kotivuoren

Lisätiedot

Läsnä olleet jäsenet Korkeaoja Juha yhtymähallituksen puheenjohtaja (saapui klo 15.20) von Frenckell Asta jäsen Nummelin Arja varajäsen

Läsnä olleet jäsenet Korkeaoja Juha yhtymähallituksen puheenjohtaja (saapui klo 15.20) von Frenckell Asta jäsen Nummelin Arja varajäsen KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Yhtymähallitus 4/2017 68 Kokousaika Torstai 1.6.2017 klo 15.02 16.35 Kokouspaikka Kokoustila, Myllykatu 10 Läsnä olleet jäsenet Korkeaoja Juha yhtymähallituksen

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 Henkilöstöjaosto 16.05.2017 AIKA 16.05.2017 klo 12:00-13:42 PAIKKA Villa Hakkari KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 32 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 33 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/ Kokoushuone K1-K2, Ulvilan kaupungintalo

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/ Kokoushuone K1-K2, Ulvilan kaupungintalo Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 09.05.2017 klo 17:00-17:50 Paikka Kokoushuone K1-K2, Ulvilan kaupungintalo Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 19 Arviointikertomuksen käsittely

Lisätiedot

Kirkonkylän palo- ja pelastusasema

Kirkonkylän palo- ja pelastusasema PELKOSENNIEMEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA Maanantai 23.04.2012 klo 18.00 18.55 KOKOUSPAIKKA Kirkonkylän palo- ja pelastusasema KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä Sivu Asia 26 49 27 49 28 49

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 3.11.2010 klo 18.10-21.15 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi

Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi Aika Tiistai 21.10.2014 klo 9.15 Paikka Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Antti Paananen, puheenjohtaja Jaakko Huttunen, varapuheenjohtaja

Lisätiedot