ict02d Osio2- luento 3 Olio-ohjelmointi: Luokkien kirjoittaminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ict02d Osio2- luento 3 Olio-ohjelmointi: Luokkien kirjoittaminen"

Transkriptio

1 ict02d Osio2- luento 3 Olio-ohjelmointi: Luokkien kirjoittaminen Jukka Juslin

2 Luokkien kirjoittaminen Tähänmennessä on käytetty valmiiksi määritettyjä luokkia. Nyt opimme kirjoittamaan omia luokkia olioiden määrittämiseksi Seuraavaksi keskitymme näihin: Luokan määritykset Instanssin tieto (olion tieto) kapselointi ja tiedon muuttajat (setterit ja getterit) Metodin määrittäminen ja parametrien välitys Konstruktorit eli oletusmuodostimet (niiden korvaajat) Jukka Juslin 2

3 Missä ollaan? Luokan anatomia kapselointi Metodin anatomia Jukka Juslin 3

4 Luokkien kirjoittaminen Luokat, joita olemme aikaisemmin käyttäneet ovat Javan standardi luokkakirjastosta (API) Nyt alamme suunnitella ohjelmia, jotka perustuvat luokkiin joita itse kirjoitamme (kohdeluokat yms.) Luokka joka sisältää main metodin on vain ajettavan ohjelman käynnistyspiste Todellinen olio-ohjelmointi perustuu luokkien määrittämiseen (ei laiteta kaikkea mainin sisään, vain käynnistys!!!). Luokat esittävät olioita hyvin suunnitellun toiminnallisuuden ja attribuuttien kanssa Jukka Juslin 4

5 Luokat ja oliot Muista että oliolla on aina tila ja käyttäytyminen Tarkastellaan kuusisivuista noppaa (yhtä noppaa) Sen tila voidaan määrittää siitä mitä sivua se näyttää ylöspäin Sen pääasiallinen käyttäytyminen on, että sitä voidaan heittää Voit ajatella samaa realimaailmassa esimerkiksi koskien coca-cola automaattia. Mikä on automaatin tila esim. Ja mikä on automaatin käyttäytyminen? Voimme esittää noppaa ohjelmistossa suunnittelemalla luokan Noppa tjoka mallintaa nopan tilan ja käyttäytymisen. Tuloksena saadaan noppa, joka on itseasiassa parempi kuin perinteinen noppa. Luokka toimii noppa olion piirustuksena Me voimme instantioida niin monta noppa-objektia kuin tarvitsemme missä tahansa ohjelmassa Jukka Juslin 5

6 Luokat Luokka voi sisältää tiedon määrityksiä ja metodimäärityksiä int koko, paino; char kategoria; Tiedon määritykset Metodi määritykset Jukka Juslin 6

7 Luokat Tiedon arvot määräävät olion tilan, joka on luokasta luotu Metodien toiminnallisuus määrittää olion käyttäytymisen Noppa luokkaamme voisimme määrittää inttyyppisen muutujan, joka näyttää tällähetkellä ylöspäin osoittavan nopan sivun arvon Yksi metodeista heittää noppaa asettamalla tämän arvon satunnaislukuun, joka on ykkösen ja kuutosen välillä Jukka Juslin 7

8 Luokat Haluamme suunnitella Noppa luokkaan kaikki tarvittavat tiedot ja metodit, jotta se olisi monikäyttöinen ja uudelleenkäytettävä resurssi Noppa.java, public class Noppa Mikä tahansa käyttävä ohjelma (Testeri) ei välttämättä käytä kaikkia ko. Luokan ominaisuuksia Jukka Juslin 8

9 Noppa luokka Noppa luokka sisältää kaksi arvoa vakio MAX, joka esittää maksimaalista nopan arvoa muuttujan nopanarvo joka esittää nopan arvoa tällä hetkellä (ylöspäin oleva sivu heiton jälkeen) heitä metodi käyttää random metodia Math luokasta määrätäkseen nopan saaman arvon On myös olemassa metodeita, joilla eksplisiittisesti asetetaan ja noudetaan nopan arvo milloin tahansa Jukka Juslin 9

10 tostring metodi Kaikkien luokkien, jotka esittävät olioita, pitäisi määrittää tostring metodi tostring metodi palauttaa merkkijono Stringin, joka esittää olion (tekstimuodossa, oliota ei luonnollisesti voi tulostaa suoraan) Sitä kutsutaan automaattisesti kun olio konkatenoidaan Stringiin (+ operaatio) tai kun olio välitetään println metodille Jukka Juslin 10

11 Konstruktorit eli oletusmuodostimet Kuten aikaisemmin mainittu, konstruktori on erityinen metodi, jota käytetään olion alustamiseen, kun se alunperin luodaan Konstruktorilla on sama nimi kuin luokalla, ei palautusarvoa Noppa konstruktoria käytetään asettamaan jokaisen uuden noppa olion antamaksi lähtötulokseksi yksi Myöhemmin tutustutaan konstruktoreihin lisää Jukka Juslin 11

12 Tiedon näkyvyys (skooppi) Tiedon näkyvyys on alue ohjelmasta, josta tiettyyn tietoon päästään viittaamaan (käyttämään sitä) Tietoon, joka määritetään luokkatasolla voidaan viitata luokan kaikista metodeista käsin Tietoon, joka määritellään metodin sisällä, päästään käsiksi vain ko. metodin sisällä Tietoa, joka määritellään metodin sisällä kutsutaan paikalliseksi tiedoksi / paikalliseksi muuttujaksi Noppa luokassa muuttuja tulos määritetään tostring metodin sisällä se on pakallinen ko. Metodille ja tulkseen ei voida viitata muualta. Vertaa esimerkiksi taulu-olioiden length attribuuttia, joka on public-tyyppinen ja luokkatasolla Jukka Juslin 12

13 Instanssin tieto eli olion tieto nopanarvo muuttuja Noppa luokassa kutsutaan instanssin tiedoksi sillä jokainen instanssi (olio) joka luodaan omistaa oman version siitä Luokka määrittää tiedon tyypin, mutta ei varaa tiedolle mitään muistitilaa Jokainen kerta kun Noppa olio luodaan, uusi nopanarvo muuttuja luodaan myös Luokan oliot jakavat metodin määritykset, mutta jokaisella oliolla on oma muistiavaruus Tämä on ainoa tapa miten kahdella oliolla voi olla erilaiset tilat Jukka Juslin 13

14 Instanssitieto Voimme kuvata kaksi Noppa oliota NopanHeitto ohjelmasta kuten seuraavassa: noppa1 nopanarvo 5 noppa2 nopanarvo 2 Jokaisella oliolla pitää omaa nopanarvo muuttujaajatätäkauttaoliollaon omatila Jukka Juslin 14

15 UML kaaviot eli diagrammit Kuten aikaisemmasta on tuttua, UML tarkoittaa Unified Modeling Languagea UML diagrammit näyttävät luokkien ja olioiden väliset suhteet UML luokkadiagrammi koostuu yhdestä tai useammasta luokasta, joissa jokaisessa on erotetut osiot luokan nimelle, attribuuteille (tiedolle) ja operaatioille (metodeille) Viivat luokkien välillä (luokkakaaviossa) esittävät yhteyssuhteita eli assosiaatioita. Näistä tutustumme seuraaviin (kahteen) tyyppiin: Katkoviivalla varustettu nuoli kertoo, että toinen luokka (siis luokasta tehty olio) käyttää toista (eli kutsuu sen metodeja) kontrolli siirtyy. Näitä katkoviivanuolia käytämme etupäässä, tosin tutustumme myös koostumus-suhteisiin eli aggregaatioihin (joita ilmaistaan ns. Timanttimerkillä) Jukka Juslin 15

16 UML luokkakaaviot UML luokka class diagram HeitäNoppaa ohjelmalle: HeitäNoppaa +main (args : String[]) : void -nopanarvo : int Noppa +heitä() : int +setnopanarvo (int arvo) : void +getnopanarvo() : int +tostring() : String Jukka Juslin 16

17 Missä ollaan? Luokan anatomia Kapselointi Metodin anatomia Jukka Juslin 17

18 Enkapsulointi Voimme ottaa yhden kahdesta näkökulmasta tarkastella oliota: sisäinen - luokan muuttujien ja metodien yksityiskohdat, eli luokan määrittäminen ulkoinen - palvelut, jotka olio tarjoaa ja kuinka olio vuorovaikuttaa muiden järjestelmän olioiden kanssa Ulkoisestä näkökulmasta, olio on enkapsuloitu entiteetti (eli kokonaisuus), se tarjoaa joukon määritettyjä palveluita Nämä palvelut määrittävät olion rajapinnan (eli interface), joka näkyy ulospäin Jukka Juslin 18

19 kapselointi Yksi olio (kutsutaan asiakkaksi (client)) voi käyttää toista oliota, jotta voisi tarjota palvelut jotka sen pitää tarjota Olion asiakas voi pyytää ko. olion palveluita (eli kutsua olion metodeja), mutta sen ei pitäisi tietää kuinka ko. palvelut suoritetaan. Vrt. Esim. Coca-Cola automaatin toiminta. Jos käyttäjää ajatellaan oliona, hän haluaa vain Coca-Colaa eikä välittää automaatin sisäisestä toiminnasta. Mikä tahansaa muutos olion tilassa (sen muuttujissa) pitää tehdä olion metodien kautta (eli tavallisesti set ja get metodit) Huomaa myös poikkeukset tästä esim. Taulukko-luokkien lengthattribuutti (public) Meidän pitää tehdä vaikeaksi, ellei jopa mahdottomaksi, asiakaan päästä käsiksi olion muuttujiin suoraan (kuten taulukko-olion length) Eli, olioiden pitäisi olla itsehallintoon perustuvia (self-governance) Jukka Juslin 19

20 kapselointi Enkapsuloitua oliota voidaan ajatella mustana laatikkona sen sisäinen toiminta peitetään asiakkailta Asiakas kutsuu rajapintametodeja (tavalliset public-tyyppiset metodit) nämä hallitsevat instanssin tietoa Asiakas Metodit Tieto Jukka Juslin 20

21 Näkyvyyden muuntelu Javassa, me saavutamme kapselointin käyttämällä sopivia näkyvyysmääritteitä (visibility modifiers) näkyvyysmäärite on Javan varattu sana, joka määrittää tietyn metodin tai muuttujan luonteen final määritettä käytetään vakioiden määrittämiseen (esim. private final EUROTOMARK = 5.94) Javassa on kolme näkyvyyden muuntelumäärettä: public, protected ja private protected määre liittyy periytymiseen, jota käsittelemme opintojaksomme osiossa kolme. Tehtävissä, emme käytä ko. määrettä tässä osiossa. Jukka Juslin 21

22 Näkyvyyden määritteet Luokan osiin (attribuutit tai metodit), jotka määritetään julkisiksi (public visibility) voidaan viitata mistä tahansa käsin Luokan osiin (attribuutit ja metodit), jotka määritetään yksityisiksi (private visibility) voidaan viitata ainoastaan ko. luokan sisältä Luokan osiin (attribuutit ja metodit), joille ei anneta näkyvyyttä (visibility) ollenkaan, annetaan oletusarvoinen näkyvyys (default visibility) ja näihin voidaan viitata mistä tahansa luokasta samassa paketissa Jukka Juslin 22

23 Näkyvyyden määrittäminen Julkiset muuttujat rikkovat kapselointiperiaatetta vastaan, sillä ne mahdollistava sen että asiakas pääse käsiin ja voi voi muutella luokan attribuuttien arvoja Siksi luokan muuttujia ei saisi määrittää julkisen näkyvyyden kanssa (eli siis pitää aina käyttää private sanaa ennen muuttujan nimeä) On hyväksyttävää antaa vakiolle (public final MAX) julkinen näkyvyys, jolloin sitä voidaan käyttää (mutta ei muuttaa) luokan ulkopuolelta Julkiset vakiot eivät riko kapselointiperiaatetta vastaan, sillä vaikka asiakkaalla on pääsy näihin vakioihin, asiakas ei voi muuttaa niiden arvoa (kun final määre käytössä!) Jukka Juslin 23

24 Näkyvyyden määrittäminen Metodit, jotka tarjoavat olion palvelut määritetään julkisen näkyvyyden (public visibility) kanssa, jotta niitä voidaan kutsua asiakkaista käsin Esim. annacocacola(1) // määräys Julkisia metodeja kutsutaan myös palvelumetodeiksi (service methods) Metodia, joka luodaan pelkästään auttamaan palvelumetodia kutsutaan tukimetodiksi (esimerkiksi pudotapullo()) Koska tukimetodia ei kutsuta asiakkaasta käsin, se pitää määrittää tyypillisesti private näkyvyyden kanssa Jukka Juslin 24

25 Näkyvyysmääritteet public private Muuttujat, attribuutit Metodit Rikkovat enkapsulointia Tarjoavat palveluja asiakkaille Tukevat enkapsulointia Tukevat luokan muita metodeja Jukka Juslin 25

26 Aksessorit ja mutaattorit eli getterit ja setterit Koska instanssitieto on yksityistä (private), luokka yleensä tarjoaa palveluita muuttujien arvojen lukemista ja päivittämistä varten Aksessorimetodi (accessor method) palauttaa muuttujan nykyisen arvon (lukee muuttujan arvon) - kutsutaan myös gettereiksi Mutaattori metodi (mutator method) muuttaa muuttujan arvoa (päivittää muuttujan arvoa) kutsutaan myös settereiksi Nimet aksessori ja mutaattorimetodeille ovat muotoa getx ja setx, jossa X on arvon nimi (esim. setoppilasnumero(numero) Näitä kutsutaan aksessorin ja mutaattorin sijasta monasti gettereiksi ja settereiksi Jukka Juslin 26

27 Mutaattorin rajoitukset Mutaattorien käyttö antaa luokan suunnittelijalle mahdollisuuden rajoittaa asiakkaan mahdollisuuksia muutella olion tilaa (muuttujien arvoja suoraan, setteriin voi laittaa esim. tarkistuksen minkälainen luku on kyseessä) Mutaattori suunnitellaan usein niin, että muuttujien arvot voidaan asettaa vain tietyissä rajoissa. Esimerkiksi tilin omistajan nimi voidaan rajata max 50 merkkiin sillä tietokannassa jossa tietoja lopulta säilytetään on todennäköisesti kokorajoitus Esimerkiksi setnopanarvo mutaattori Noppa luokassa pitäisi rajoittaa niin, että arvo voidaan asettaa ainostaan johonkin tasalukuun sallitulla arvoaluella (tässä 1:stä MAX vakion arvoon asti) Myöhemmin tutustumme tarkemmin siihen miten tällaisia rajoituksia toteutetaan Jukka Juslin 27

28 Luokkien kirjoittaminen - this Muista this-avainsanan käyttö This-sanalla viitataan olion attribuuttiin Ilman this sanaa metodille tulevat parametrit on nimettävä erinimisiksi kuin luokan attribuutit Jukka Juslin 28

29 Lisää this-sanasta This-viittaa aina kyseisellä hetkellä käytössä olevaan olioon Koko nykyinen olio voidaan palauttaa kirjoittamalla return(this); Jukka Juslin 29

30 tostring metodi Pääsääntöisesti kaikille luokille pitää kirjoittaa tostring metodi tostring konkatenoi Stringiksi olion attribuuttien arvon tällähetkellä Eli kyseessä on ns. olion tilan tulostaminen Ilman tostring metodia saadaan oliosta tulostumaan ns. OID numero, joka on muistiosoite viitaten missä itse olio sijaitsee Jukka Juslin 30

31 Missä ollaan? Luokan anatomia kapselointi Metodin anatomia Jukka Juslin 31

32 Metodin määrittämiset Katsomme seuraavassa metodin määrittämistä hiukan tarkemmin Metodin määrittely määrää koodin, joka tullaan suorittamaan kun metodia kutsutaan Kun metodia kutsutaan, kontrolli (ns. etenemisrivi) ohjelmassa hyppää ko. Metodiin ja suorittaa ko. metodin koodin. Tämän suorittaminen loppuu kun tullaan returnlauseeseen. Kun tämä valmistuu, kontrolli palaa takaisin sinne mistä metodia kutsuttiin (voi tehdä esim. sijoituksen) ja jatkaa seuraavalta riviltä Metodi voi palauttaa tai olla palauttamatta arvon, riippuen kuinka metodi on määritetty Jukka Juslin 32

33 Metodin kontrollivirta Jos kutsuttu metodi on samassa luokassa tarvitaan vain metodin nimi kutsumiseen laske munmetodi munmetodi(); Jukka Juslin 33

34 Metodin kontrollivirta Kutsuttu metodi on usein osa toista luokkaa tai oliota (siis nimenomaan oliota yleensä, ellei static) main teese autamua olio.teese(); autamua(); Jukka Juslin 34

35 Metodin headeri Metodin määritys alkaa metodin headerilla char laske(int num1, int num2, String viesti) metodin nimi parametrilista palautus tyyppi Parametrilista määrittää jokaisen parametrin tyypin ja nimen Parametrin nimeä metodin määrittelyssä kutsutaan formaaliksi parametriksi. Ko. muuttujat luodaan aivan kuten metodin sisällä luodaan muuttujia. Jukka Juslin 35

36 Metodin runko Metodin headeria eli otsikkoa seuraa metodin runko (method body). Muista: Headerissa on määritetty myös formaalit parametrit. char laske(int num1, int num2, String viesti) { int sum = num1 + num2; char tulos = viesti.charat (sum); } return(tulos); Returnissa palautettavan Olion tulee olla palautustyyppiä eli samaa kuin metodin headerissa sum and tulos ovat paikallista tietoa tähän metodiin Nämä muuttujat luodaan aina kun tätä metodia kutsutaan, ja ne tuhotaan kun metodin suoritus loppuu Jukka Juslin 36

37 return lause Metodin palautustyyppi määrää minkätyyppisen arvon metodi lähettää takaisin sinne, mistä metodia on kutsuttu Metodilla, joka ei palauta arvoa on void palautustyyppi (metodin formaalissa esittelyssä) return lause määrää mikä arvo metodista palautetaan return(olio); Olion on tässä oltava samaa tyyppiä kuin formaalissa esittelyssä määritetty tyyppi ja kutsumispaikassa olio tulee sijoittaa esim. samantyyppiseen muuttujaan Jukka Juslin 37

38 Parametrit Kun metodia kutsutaan, varsinaisten parametrien arvot kutsun yhteydestä kopioidaan formaaleiden parametrien arvoiksi ch = olio.laske (25, count, Moro"); char laske (int num1, int num2, String viesti) { int sum = num1 + num2; char tulos = viesti.charat (sum); } return tulos; Jukka Juslin 38

39 Paikallinen data eli paikallinen tieto Kuten olemme huomanneet, paikalliset muuttujat voidaan määrittää metodin sisällä Metodin formaalit parametrit luovat automaattisia paikallisia muuttujia kun metodia kutsutaan Kun metodi lopettaa toimintansa, kaikki paikalliset muuttujat tuhotaan (mukaanlukien formaaleista parametreistä tehdyt muuttujat) Pidä mielessä, että instanssimuuttujat, luokan tasolla määritetyt, ovat olemassa niinkauan kuin olio on olemassa Jukka Juslin 39

40 Pankkitiliesimerkki Katsotaan toista esimerkkiä, joka demonstroi toteutusyksityiskohdat luokista ja metodeista Esitämme pankkitilä luokalla, jonka nimi on Tili Pankkitilin tila voi sisältää pankkitilin numeron, saldon tällähetkellä ja tilin omistajan nimen Tilin käyttäytyminen (tai sen palvelut) sisältävät otot ja talletukset sekä koron lisäämisen tilille Jukka Juslin 40

41 Testeriohjelmat Testeriohjelma eli ajuriohjelma ajaa toisia, kiinnostavampia osia ohjelmasta Testeriohjelmia käytetään usein testaamaan muista osia ohjelmasta Testeriohjelma sisältää luonnollisesti mainmetodin, aloittaa siis ajettavan Transaktion luokka sisältää main metodin, joka ajaa Tili luokan, kokeillen sen palveluita Jukka Juslin 41

42 Pankkitili esimerkki tili tilnumero saldo nimi Matti Nykänen tili tilinumero saldo nimi Pekka Pere Jukka Juslin 42

43 Pankkitili esimerkki On olemassa joitain parannuksia, joita voidaan tehdä Tili luokkaan Muodolliset getterit ja setterit pitäisi määrittää kaikille muuttujille Joidenkin metodien design voisi olla robustimpi (vankempi), kuten todentaa että määrä parametri nosto metodille on positiivinen saldo - nosto Jukka Juslin 43

44 Konstruktorit - lisää Huomaa, että konstruktorilla ei ole palautustyyppiä määritetty metodin headeriin (formaaliin määritykseen) ei edes void tyyppiä! Yleinen virhe on laittaa konstruktorille palautustyyppi, mikä tekee siitä tavallisen metodin, jolla sattuu olemaan sama nimi kuin ko. luokalla Ohjelmoijan ei tarvitse määrittää konstruktoria luokalla (eli oletuskonstruktori on jo olemassa, kyse on sen korvaamisesta) Jokaisella luokalla on valmiiksi Javan tekemä oletuskonstruktori eli oletusmuodostin (default constructor) joka ei ota parametrejä (muista kuitenkin myös konstruktorin ylikuormittaminen) public Pvm() // esimerkki oletuskonstruktorista Jukka Juslin 44

45 Konstruktoreista Synonyymi konstruktori-sanalle on muodostin On tärkeää osata seuraavat käsitteet: Oletuskonstruktori (oletusmuodostin) Korvaa Javan oletusarvoisen konstruktorin ilman parametrejä() olevan konstruktorin Parametrillinen konstruktori (parametrillinen muodostin) Saa vaihtelevan määrän parametrejä Kopiokonstruktori (kopiomuodostin) Saa parametrinä oman luokan olion ja kopio olion nykyiseen olioon (eli tekee kopin) Jukka Juslin 45

46 Missä ollaan? Luokan anatomia kapselointi Metodin anatomia Selvisimme tästä, seuraavaksi yhteenveto Jukka Juslin 46

47 Yhteenveto Tutustuimme Luokan määrittämiseen Instanssidataan (attribuutit) kapselointi ja Java määreet (private ja public) Metodin määrittäminen ja parametrien välittäminen Konstruktorit Jukka Juslin 47

Olio-ohjelmointi: Luokkien toteuttaminen. Jukka Juslin

Olio-ohjelmointi: Luokkien toteuttaminen. Jukka Juslin Olio-ohjelmointi: Luokkien toteuttaminen Jukka Juslin Luokkien kirjoittaminen Tähän mennessä on käytetty valmiiksi määritettyjä luokkia. Nyt opimme kirjoittamaan omia luokkia olioiden kuvaamiseksi Seuraavaksi

Lisätiedot

Mikä yhteyssuhde on?

Mikä yhteyssuhde on? 1 Yhteyssuhde Mikä yhteyssuhde on? Yhteyssuhde Javalla Konstruktorit set-ja get-metodit tostring-metodi Pääohjelma 1 Mikä yhteyssuhde on? Tili - : String - : double * 1 Asiakas - hetu: String - : String

Lisätiedot

Olio-ohjelmointi Javalla

Olio-ohjelmointi Javalla 1 Olio-ohjelmointi Javalla Olio-ohjelmointi Luokka Attribuutit Konstruktori Olion luominen Metodit Olion kopiointi Staattinen attribuutti ja metodi Yksinkertainen ohjelmaluokka Ohjelmaluokka 1 Olio-ohjelmointi

Lisätiedot

on ohjelmoijan itse tekemä tietotyyppi, joka kuvaa käsitettä

on ohjelmoijan itse tekemä tietotyyppi, joka kuvaa käsitettä LUOKAN MÄÄRITTELY Luokka, mitä se sisältää Luokan määrittely Olion ominaisuudet eli attribuutit Olion metodit Olion muodostimet ja luonti Olion tuhoutuminen Metodin kutsu luokan ulkopuolelta Olion kopioiminen

Lisätiedot

Kompositio. Mikä komposition on? Kompositio vs. yhteyssuhde Kompositio Javalla Konstruktorit set-ja get-metodit tostring-metodi Pääohjelma

Kompositio. Mikä komposition on? Kompositio vs. yhteyssuhde Kompositio Javalla Konstruktorit set-ja get-metodit tostring-metodi Pääohjelma 1 Kompositio Mikä komposition on? Kompositio vs. yhteyssuhde Kompositio Javalla Konstruktorit set-ja get-metodit tostring-metodi Pääohjelma 1 Mikä kompositio on? Tili - : String - : double 1 1 Kayttoraja

Lisätiedot

Sisällys. Yleistä attribuuteista. Näkyvyys luokan sisällä. Tiedonkätkentä. Aksessorit. 4.2

Sisällys. Yleistä attribuuteista. Näkyvyys luokan sisällä. Tiedonkätkentä. Aksessorit. 4.2 4. Attribuutit 4.1 Sisällys Yleistä attribuuteista. Näkyvyys luokan sisällä. Tiedonkätkentä. Aksessorit. 4.2 Yleistä Luokan lohkossa, mutta metodien ulkopuolella esiteltyjä muuttujia ja vakioita. Esittely

Lisätiedot

Sisällys. Yleistä attribuuteista. Näkyvyys luokan sisällä ja ulkopuolelta. Attribuuttien arvojen käsittely aksessoreilla. 4.2

Sisällys. Yleistä attribuuteista. Näkyvyys luokan sisällä ja ulkopuolelta. Attribuuttien arvojen käsittely aksessoreilla. 4.2 4. Attribuutit 4.1 Sisällys Yleistä attribuuteista. Näkyvyys luokan sisällä ja ulkopuolelta. Attribuuttien arvojen käsittely aksessoreilla. 4.2 Yleistä Luokan lohkossa, mutta metodien ulkopuolella esiteltyjä

Lisätiedot

Taulukot. Jukka Harju, Jukka Juslin 2006 1

Taulukot. Jukka Harju, Jukka Juslin 2006 1 Taulukot Jukka Harju, Jukka Juslin 2006 1 Taulukot Taulukot ovat olioita, jotka auttavat organisoimaan suuria määriä tietoa. Käsittelylistalla on: Taulukon tekeminen ja käyttö Rajojen tarkastus ja kapasiteetti

Lisätiedot

Osion kaksi kertaus. Jukka Juslin. Jukka Juslin

Osion kaksi kertaus. Jukka Juslin. Jukka Juslin Osion kaksi kertaus Jukka Juslin Sisältö Taulukot ja Stringit Luokkien kirjoittaminen Oletusmuodostin UML Taulukot Taulukot luodaan Java-kielessä seuraavanlaisesti: int [] arvosanat = {1,2,3,4,5}; Taulukon

Lisätiedot

Metodit. Metodien määrittely. Metodin parametrit ja paluuarvo. Metodien suorittaminen eli kutsuminen. Metodien kuormittaminen

Metodit. Metodien määrittely. Metodin parametrit ja paluuarvo. Metodien suorittaminen eli kutsuminen. Metodien kuormittaminen Metodit Metodien määrittely Metodin parametrit ja paluuarvo Metodien suorittaminen eli kutsuminen Metodien kuormittaminen 1 Mikä on metodi? Metodi on luokan sisällä oleva yhteenkuuluvien toimintojen kokonaisuus

Lisätiedot

9. Periytyminen Javassa 9.1

9. Periytyminen Javassa 9.1 9. Periytyminen Javassa 9.1 Sisällys Periytymismekanismi Java-kielessä. Piirteiden näkyvyys periytymisessä. Ilmentymämetodien korvaaminen. Luokkametodien peittäminen. Super-attribuutti. Override-annotaatio.

Lisätiedot

Sisällys. 1. Omat operaatiot. Yleistä operaatioista. Yleistä operaatioista

Sisällys. 1. Omat operaatiot. Yleistä operaatioista. Yleistä operaatioista Sisällys 1. Omat operaatiot Yleistä operaatioista. Mihin operaatioita tarvitaan? Oman operaation määrittely. Yleisesti, nimeäminen ja hyvä ohjelmointitapa, määreet, parametrit ja näkyvyys. HelloWorld-ohjelma

Lisätiedot

Sisällys. Metodien kuormittaminen. Luokkametodit ja -attribuutit. Rakentajat. Metodien ja muun luokan sisällön järjestäminen. 6.2

Sisällys. Metodien kuormittaminen. Luokkametodit ja -attribuutit. Rakentajat. Metodien ja muun luokan sisällön järjestäminen. 6.2 6. Metodit 6.1 Sisällys Metodien kuormittaminen. Luokkametodit ja -attribuutit. Rakentajat. Metodien ja muun luokan sisällön järjestäminen. 6.2 Oliot viestivät metodeja kutsuen Olio-ohjelmoinnissa ohjelma

Lisätiedot

Javan perusteita. Janne Käki

Javan perusteita. Janne Käki Javan perusteita Janne Käki 20.9.2006 Muutama perusasia Tietokone tekee juuri (ja vain) sen, mitä käsketään. Tietokone ymmärtää vain syntaksia (sanojen kirjoitusasua), ei semantiikkaa (sanojen merkitystä).

Lisätiedot

9. Periytyminen Javassa 9.1

9. Periytyminen Javassa 9.1 9. Periytyminen Javassa 9.1 Sisällys Periytymismekanismi Java-kielessä. Piirteiden näkyvyys periytymisessä. Metodien korvaaminen ja super-attribuutti. Attribuutin peittäminen periytymisen kautta. Rakentajat

Lisätiedot

1. Omat operaatiot 1.1

1. Omat operaatiot 1.1 1. Omat operaatiot 1.1 Sisällys Yleistä operaatioista. Mihin operaatioita tarvitaan? Oman operaation määrittely. Yleisesti, nimeäminen ja hyvä ohjelmointitapa, määreet, parametrit ja näkyvyys. HelloWorld-ohjelma

Lisätiedot

Sisällys. 6. Metodit. Oliot viestivät metodeja kutsuen. Oliot viestivät metodeja kutsuen

Sisällys. 6. Metodit. Oliot viestivät metodeja kutsuen. Oliot viestivät metodeja kutsuen Sisällys 6. Metodit Oliot viestivät metodeja kutsuen. Kuormittaminen. Luokkametodit (ja -attribuutit).. Metodien ja muun luokan sisällön järjestäminen. 6.1 6.2 Oliot viestivät metodeja kutsuen Oliot viestivät

Lisätiedot

Sisällys. 19. Olio-ohjelmointia Javalla. Yleistä. Olioiden esittely ja alustus

Sisällys. 19. Olio-ohjelmointia Javalla. Yleistä. Olioiden esittely ja alustus Sisällys 19. Olio-ohjelmointia Javalla Olioiden esittely ja alustus. Metodit Yleistä metodeista. Mihin metodeja tarvitaan? Metodien määrittely. Omat metodit: nimeäminen, paikka, kutsuminen, parametrit

Lisätiedot

Sisällys. 9. Periytyminen Javassa. Periytymismekanismi Java-kielessä. Periytymismekanismi Java-kielessä

Sisällys. 9. Periytyminen Javassa. Periytymismekanismi Java-kielessä. Periytymismekanismi Java-kielessä Sisällys 9. Periytyminen Javassa Periytymismekanismi Java-kielessä. Piirteiden näkyvyys periytymisessä. Metodien korvaaminen ja super-attribuutti. Attribuutin peittäminen periytymisen kautta. Rakentajat

Lisätiedot

2. Olio-ohjelmoinista lyhyesti 2.1

2. Olio-ohjelmoinista lyhyesti 2.1 2. Olio-ohjelmoinista lyhyesti 2.1 Sisällys Yleistä. Oliot ja luokat. Attribuutit. Olioiden esittely ja alustus. Rakentajat. Olion operaation kutsuminen. 2.2 Yleistä Olio-ohjelmointia käsitellään hyvin

Lisätiedot

Opintojakso TT00AA11 Ohjelmoinnin jatko (Java): 3 op Taulukot & Periytyminen

Opintojakso TT00AA11 Ohjelmoinnin jatko (Java): 3 op Taulukot & Periytyminen Opintojakso TT00AA11 Ohjelmoinnin jatko (Java): 3 op Taulukot & Periytyminen Taulukot: Array Taulukko Javassa pitää aina perustaa (new) Yksinkertaisessa tilanteessa taulukon koko tiedetään etukäteen ja

Lisätiedot

812341A Olio-ohjelmointi Peruskäsitteet jatkoa

812341A Olio-ohjelmointi Peruskäsitteet jatkoa 812341A Olio-ohjelmointi 2106 Peruskäsitteet jatkoa Luokkakohtaiset piirteet n Yhteisiä kaikille saman luokan olioille n Liittyvät luokkaan, eivät yksittäiseen olioon n Kaikki ko. luokan oliot voivat käyttää

Lisätiedot

YHTEYSSUHDE (assosiation)

YHTEYSSUHDE (assosiation) YHTEYSSUHDE (assosiation) -Mikä on yhteyssuhde? -Miten toteutan yhteyssuhteen? 1 Mikä on yhteyssuhde? Yhteyssuhde kuvaa kahden olion välistä suhdetta: Esim. Auto Henkilö, omistussuhde Tili Asiakas, omistussuhde

Lisätiedot

JAVA-PERUSTEET. JAVA-OHJELMOINTI 3op A274615 JAVAN PERUSTEET LYHYT KERTAUS JAVAN OMINAISUUKSISTA JAVAN OMINAISUUKSIA. Java vs. C++?

JAVA-PERUSTEET. JAVA-OHJELMOINTI 3op A274615 JAVAN PERUSTEET LYHYT KERTAUS JAVAN OMINAISUUKSISTA JAVAN OMINAISUUKSIA. Java vs. C++? JAVA-OHJELMOINTI 3op A274615 JAVAN PERUSTEET LYHYT KERTAUS Teemu Saarelainen teemu.saarelainen@kyamk.fi Lähteet: http://java.sun.com/docs/books/tutorial/index.html Vesterholm, Kyppö: Java-ohjelmointi,

Lisätiedot

Metodien tekeminen Javalla

Metodien tekeminen Javalla 1 Metodien tekeminen Javalla Mikä metodi on? Metodin syntaksi Metodi ja sen kutsuminen Parametreista Merkkijonot ja metodi Taulukot ja metodi 1 Mikä metodi on? Metodilla toteutetaan luokkaan toiminnallisuutta.

Lisätiedot

19. Olio-ohjelmointia Javalla 19.1

19. Olio-ohjelmointia Javalla 19.1 19. Olio-ohjelmointia Javalla 19.1 Sisällys Olioiden esittely ja alustus. Metodit Yleistä metodeista. Mihin metodeja tarvitaan? Metodien määrittely. Omat metodit: nimeäminen, paikka, kutsuminen, parametrit

Lisätiedot

UML ja luokkien väliset suhteet

UML ja luokkien väliset suhteet UML ja luokkien väliset suhteet -Luokan kuvaaminen UML-tekniikalla -Yhteyssuhde ja koostumussuhde 1 Luokan kuvaaminen UML-tekniikalla : Luokka - attribuutti1 : tietotyyppi # attribuutti2 : tietotyyppi

Lisätiedot

Periytyminen (inheritance)

Periytyminen (inheritance) 1 Periytyminen (inheritance) Mitä periytyminen on? Yli- ja aliluokka Konstruktorit Get- ja set-metodi Muut metodit tostring Yksinkertainen pääohjelma 1 Mitä periytyminen on? Periytymisen avulla olemassa

Lisätiedot

Harjoitus 7. 1. Olkoon olemassa luokat Lintu ja Pelikaani seuraavasti:

Harjoitus 7. 1. Olkoon olemassa luokat Lintu ja Pelikaani seuraavasti: Harjoitus 7 1. Olkoon olemassa luokat Lintu ja Pelikaani seuraavasti: class Lintu //Kentät private int _siivenpituus; protected double _aivojenkoko; private bool _osaakolentaa; //Ominaisuudet public int

Lisätiedot

Sisällys. 9. Periytyminen Javassa. Periytymismekanismi Java-kielessä. Periytymismekanismi Java-kielessä

Sisällys. 9. Periytyminen Javassa. Periytymismekanismi Java-kielessä. Periytymismekanismi Java-kielessä Sisällys 9. Periytyminen Javassa Periytymismekanismi Java-kielessä. Piirteiden näkyvyys periytymisessä. Metodien korvaaminen ja super-attribuutti. Attribuutin peittäminen periytymisen kautta. Rakentajat

Lisätiedot

Oliot viestivät metodeja kutsuen

Oliot viestivät metodeja kutsuen 6. Metodit 6.1 Sisällys Oliot viestivät metodeja kutsuen. Kuormittaminen. Luokkametodit (ja -attribuutit). Rakentajat. Metodien ja muun luokan sisällön järjestäminen. 6.2 Oliot viestivät metodeja kutsuen

Lisätiedot

Osio2, olio-ohjelmointi: Luokkien ja olioiden käyttäminen Jukka Juslin

Osio2, olio-ohjelmointi: Luokkien ja olioiden käyttäminen Jukka Juslin Osio2, olio-ohjelmointi: Luokkien ja olioiden käyttäminen Jukka Juslin Jukka Juslin 1 Luokkien ja olioiden käyttäminen Voimme luoda mielenkiintoisia ohjelmia käyttämällä Java API:sta jo löytyviä luokkia

Lisätiedot

Opintojakso TT00AA11 Ohjelmoinnin jatko (Java): 3 op

Opintojakso TT00AA11 Ohjelmoinnin jatko (Java): 3 op Opintojakso TT00AA11 Ohjelmoinnin jatko (Java): 3 op Opintojakso TT00AA11 Ohjelmoinnin jatko (Java) Tavoite Opiskelija ymmärtää olio-ohjelmoinnin problematiikan. Opiskelija osaa määritellä ja käyttää itse

Lisätiedot

Sisältö. 22. Taulukot. Yleistä. Yleistä

Sisältö. 22. Taulukot. Yleistä. Yleistä Sisältö 22. Taulukot Yleistä. Esittely ja luominen. Alkioiden käsittely. Kaksiulotteinen taulukko. Taulukko metodin parametrina. Taulukko ja HelloWorld-ohjelma. Taulukko paluuarvona. 22.1 22.2 Yleistä

Lisätiedot

Luokat ja oliot. Ville Sundberg

Luokat ja oliot. Ville Sundberg Luokat ja oliot Ville Sundberg 12.9.2007 Maailma on täynnä olioita Myös tietokoneohjelmat koostuvat olioista Σ Ο ω Μ ς υ φ Ϊ Φ Θ ψ Љ Є Ύ χ Й Mikä on olio? Tietokoneohjelman rakennuspalikka Oliolla on kaksi

Lisätiedot

KOHDELUOKAN MÄÄRITTELY

KOHDELUOKAN MÄÄRITTELY KOHDELUOKAN MÄÄRITTELY Kohdeluokka, mitä se sisältää Luokan määrittely Olion ominaisuudet eli attribuutit Olion metodit Olion luonti Olion tuhoutuminen Metodin kutsu luokan ulkopuolelta Taulukon alkiona

Lisätiedot

Vertailulauseet. Ehtolausekkeet. Vertailulauseet. Vertailulauseet. if-lauseke. if-lauseke. Javan perusteet 2004

Vertailulauseet. Ehtolausekkeet. Vertailulauseet. Vertailulauseet. if-lauseke. if-lauseke. Javan perusteet 2004 Vertailulauseet Ehtolausekkeet Ehdot, valintalausekkeet Boolean-algebra == yhtäsuuruus!= erisuuruus < pienempi suurempi >= suurempi tai yhtäsuuri Esimerkkejä: int i=7; int j=10;

Lisätiedot

Sisällys. JAVA-OHJELMOINTI Osa 6: Periytyminen ja näkyvyys. Luokkahierarkia. Periytyminen (inheritance)

Sisällys. JAVA-OHJELMOINTI Osa 6: Periytyminen ja näkyvyys. Luokkahierarkia. Periytyminen (inheritance) Sisällys JAVA-OHJELMOINTI Osa 6: Periytyminen ja näkyvyys Periytyminen (inheritance) Näkyvyys (visibility) Eero Hyvönen Tietojenkäsittelytieteen laitos Helsingin yliopisto 13.10.2000 E. Hyvönen: Java Osa

Lisätiedot

815338A Ohjelmointikielten periaatteet 2015-2016. Harjoitus 5 Vastaukset

815338A Ohjelmointikielten periaatteet 2015-2016. Harjoitus 5 Vastaukset 815338A Ohjelmointikielten periaatteet 2015-2016. Harjoitus 5 Vastaukset Harjoituksen aiheena ovat aliohjelmat ja abstraktit tietotyypit sekä olio-ohjelmointi. Tehtävät tehdään C-, C++- ja Java-kielillä.

Lisätiedot

Aalto Yliopisto T-106.2001 Informaatioverkostot: Studio 1. Oliot ja luokat Javaohjelmoinnissa

Aalto Yliopisto T-106.2001 Informaatioverkostot: Studio 1. Oliot ja luokat Javaohjelmoinnissa Aalto Yliopisto T-106.2001 Informaatioverkostot: Studio 1 Oliot ja luokat Javaohjelmoinnissa Vesa Laakso 22.9.2012 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 1 Johdanto... 2 1. Luokka... 2 2. Olio... 2 3. Luokan

Lisätiedot

Opintojakso TT00AA11 Ohjelmoinnin jatko (Java): 3 op Pakkaukset ja määreet

Opintojakso TT00AA11 Ohjelmoinnin jatko (Java): 3 op Pakkaukset ja määreet Opintojakso TT00AA11 Ohjelmoinnin jatko (Java): 3 op Pakkaukset ja määreet Pakkaukset ja määreet Toisiinsa liittyvät luokkatiedostot voidaan koota pakkauksiksi. Luo hierarkiaa ja järjestystä ohjelmistotuotteeseen.

Lisätiedot

Olion elinikä. Olion luominen. Olion tuhoutuminen. Olion tuhoutuminen. Kissa rontti = null; rontti = new Kissa();

Olion elinikä. Olion luominen. Olion tuhoutuminen. Olion tuhoutuminen. Kissa rontti = null; rontti = new Kissa(); Sisällys 7. Oliot ja viitteet Olio Java-kielessä. Olion luominen, elinikä ja tuhoutuminen. Viitteiden käsittelyä: sijoitus, vertailu ja varautuminen null-arvoon. Viite metodin paluuarvona.. 7.1 7.2 Olio

Lisätiedot

Rajapinnasta ei voida muodostaa olioita. Voidaan käyttää tunnuksen tyyppinä. Rajapinta on kuitenkin abstraktia luokkaa selvästi abstraktimpi tyyppi.

Rajapinnasta ei voida muodostaa olioita. Voidaan käyttää tunnuksen tyyppinä. Rajapinta on kuitenkin abstraktia luokkaa selvästi abstraktimpi tyyppi. 11. Rajapinnat 11.1 Sisällys Johdanto. Abstrakti luokka vai rajapinta? Rajapintojen hyötyjä. Kuinka rajapinnat määritellään ja otetaan käyttöön? Eläin, nisäkäs, kissa ja rajapinta. Moniperiytyminen rajapintojen

Lisätiedot

UML Luokkakaavio 14:41

UML Luokkakaavio 14:41 UML Luokkakaavio UML Olio-ohjelman luokkien pääpiirteet voidaan kätevähkösti esittää ns. UML-luokkakaaviona. Näin usein tehdäänkin esim. suunniteltaessa, millaisia luokkia ohjelmaan on tarkoitus laatia,

Lisätiedot

A) on käytännöllinen ohjelmointitekniikka. = laajennetaan aikaisemmin tehtyjä luokkia (uudelleenkäytettävyys)

A) on käytännöllinen ohjelmointitekniikka. = laajennetaan aikaisemmin tehtyjä luokkia (uudelleenkäytettävyys) 1(37) PERIYTYMINEN (inheritance) YLILUOKKA (superclass) ALILUOKKA (subclass) A) on käytännöllinen ohjelmointitekniikka = laajennetaan aikaisemmin tehtyjä luokkia (uudelleenkäytettävyys) B) on käsitteiden

Lisätiedot

Rajapinta (interface)

Rajapinta (interface) 1 Rajapinta (interface) Mikä rajapinta on? Rajapinta ja siitä toteutettu luokka Monimuotoisuus ja dynaaminen sidonta Rajapinta vs periytyminen 1 Mikä rajapinta on? Rajapintoja käytetään, kun halutaan määritellä

Lisätiedot

Sisältö. 2. Taulukot. Yleistä. Yleistä

Sisältö. 2. Taulukot. Yleistä. Yleistä Sisältö 2. Taulukot Yleistä. Esittely ja luominen. Alkioiden käsittely. Kaksiulotteinen taulukko. Taulukko operaation parametrina. Taulukko ja HelloWorld-ohjelma. Taulukko paluuarvona. 2.1 2.2 Yleistä

Lisätiedot

P e d a c o d e ohjelmointikoulutus verkossa

P e d a c o d e ohjelmointikoulutus verkossa P e d a c o d e ohjelmointikoulutus verkossa Java-kielen perusteet Teoria ja ohjelmointitehtävät Java-kielen perusteet 3 YLEISKATSAUS KURSSIN SISÄLTÖIHIN 10 JAVA-KIELEN PERUSTEET 10 OPISKELUN ALOITTAMINEN

Lisätiedot

Sisällys. 15. Lohkot. Lohkot. Lohkot

Sisällys. 15. Lohkot. Lohkot. Lohkot Sisällys 15. Lohkot Tutustutaan lohkoihin. Muuttujien ja vakioiden näkyvyys sekä elinikä erityisesti operaation lohkossa. Nimikonfliktit. Muuttujat operaation alussa vai myöhemmin? 15.1 15.2 Lohkot Aaltosulkeet

Lisätiedot

Lohkot. if (ehto1) { if (ehto2) { lause 1;... lause n; } } else { lause 1;... lause m; } 15.3

Lohkot. if (ehto1) { if (ehto2) { lause 1;... lause n; } } else { lause 1;... lause m; } 15.3 15. Lohkot 15.1 Sisällys Tutustutaan lohkoihin. Muuttujien ja vakioiden näkyvyys sekä elinikä erityisesti operaation lohkossa. Nimikonfliktit. Muuttujat operaation alussa vai myöhemmin? 15.2 Lohkot Aaltosulkeet

Lisätiedot

Lohkot. if (ehto1) { if (ehto2) { lause 1;... lause n; } } else { lause 1;... lause m; } 16.3

Lohkot. if (ehto1) { if (ehto2) { lause 1;... lause n; } } else { lause 1;... lause m; } 16.3 16. Lohkot 16.1 Sisällys Tutustutaan lohkoihin. Muuttujien ja vakioiden näkyvyys sekä elinikä erityisesti operaation lohkossa. Nimikonfliktit. Muuttujat operaation alussa vai myöhemmin? 16.2 Lohkot Kaarisulut

Lisätiedot

Yleistä. Nyt käsitellään vain taulukko (array), joka on saman tyyppisten muuttujien eli alkioiden (element) kokoelma.

Yleistä. Nyt käsitellään vain taulukko (array), joka on saman tyyppisten muuttujien eli alkioiden (element) kokoelma. 2. Taulukot 2.1 Sisältö Yleistä. Esittely ja luominen. Alkioiden käsittely. Kaksiulotteinen taulukko. Taulukko operaation parametrina. Taulukko ja HelloWorld-ohjelma. Taulukko paluuarvona. 2.2 Yleistä

Lisätiedot

Sisällys. 11. Rajapinnat. Johdanto. Johdanto

Sisällys. 11. Rajapinnat. Johdanto. Johdanto Sisällys 11. ajapinnat. bstrakti luokka vai rajapinta? ajapintojen hyötyjä. Kuinka rajapinnat määritellään ja otetaan käyttöön? Eläin, nisäkäs, kissa ja rajapinta. Moniperiytyminen rajapintojen avulla.

Lisätiedot

Opintojakso TT00AA11 Ohjelmoinnin jatko (Java): 3 op Rajapinnat ja sisäluokat

Opintojakso TT00AA11 Ohjelmoinnin jatko (Java): 3 op Rajapinnat ja sisäluokat Opintojakso TT00AA11 Ohjelmoinnin jatko (Java): 3 op Rajapinnat ja sisäluokat Rajapinnat Java-kieli ei tue luokkien moniperintää. Jokaisella luokalla voi olla vain yksi välitön yliluokka. Toisinaan olisi

Lisätiedot

4. Olio-ohjelmoinista lyhyesti 4.1

4. Olio-ohjelmoinista lyhyesti 4.1 4. Olio-ohjelmoinista lyhyesti 4.1 Sisällys Yleistä. Oliot ja luokat. Attribuutit. Olioiden esittely ja alustus. Rakentajat. Olion operaation kutsuminen. 4.2 Yleistä Olio-ohjelmointia käsitellään hyvin

Lisätiedot

20. Javan omat luokat 20.1

20. Javan omat luokat 20.1 20. Javan omat luokat 20.1 Sisällys Application Programming Interface (API). Pakkaukset. Merkkijonoluokka String. Math-luokka. Kääreluokat. 20.2 Java API Java-kielen Application Programming Interface (API)

Lisätiedot

Ohjelmoinnin jatkokurssi, kurssikoe 28.4.2014

Ohjelmoinnin jatkokurssi, kurssikoe 28.4.2014 Ohjelmoinnin jatkokurssi, kurssikoe 28.4.2014 Kirjoita jokaiseen palauttamaasi konseptiin kurssin nimi, kokeen päivämäärä, oma nimi ja opiskelijanumero. Vastaa kaikkiin tehtäviin omille konsepteilleen.

Lisätiedot

Sisällys. 20. Javan omat luokat. Java API. Pakkaukset. java\lang

Sisällys. 20. Javan omat luokat. Java API. Pakkaukset. java\lang Sisällys 20. Javan omat luokat Application Programming Interface (API). Pakkaukset. Merkkijonoluokka String. Math-luokka. Kääreluokat. 20.1 20.2 Java API Java-kielen Application Programming Interface (API)

Lisätiedot

Luokassa määriteltävät jäsenet ovat pääasiassa tietojäseniä tai aliohjelmajäseniä. Luokan määrittelyyn liittyvät varatut sanat:

Luokassa määriteltävät jäsenet ovat pääasiassa tietojäseniä tai aliohjelmajäseniä. Luokan määrittelyyn liittyvät varatut sanat: 1. Luokan jäsenet Luokassa määriteltävät jäsenet ovat pääasiassa tietojäseniä tai aliohjelmajäseniä. Luokan määrittelyyn liittyvät varatut sanat: class luokan_nimi tyypit: enum, struct, class, typedef

Lisätiedot

Osio2: Taulukot Jukka Juslin

Osio2: Taulukot Jukka Juslin Osio2: Taulukot Jukka Juslin Jukka Juslin 1 Taulukot Taulukot ovat olioita, jotka auttavat meitä organisoimaan suuria määriä tietoa Seuraavassa keskitymme näihin: Taulukon tekeminen ja käyttö Rajojen tarkastus

Lisätiedot

Pakkauksen kokoaminen

Pakkauksen kokoaminen 13. Pakkaukset 13.1 Sisällys Pakkauksen kokoaminen package-määrettä käyttäen. Pakkaukset ja hakemistorakenne. Pakkauksen luokkien käyttö muissa pakkauksissa importlauseen avulla. Pakkaukset ja näkyvyys.

Lisätiedot

Sisällys. 12. Näppäimistöltä lukeminen. Yleistä. Yleistä 12.1 12.2 12.3 12.4

Sisällys. 12. Näppäimistöltä lukeminen. Yleistä. Yleistä 12.1 12.2 12.3 12.4 Sisällys 12. Näppäimistöltä lukeminen Arvojen lukeminen näppäimistöltä yleisesti. Arvojen lukeminen näppäimistöltä Java-kielessä.. Luetun arvon tarkistaminen. Tietovirrat ja ohjausmerkit. Scanner-luokka.

Lisätiedot

7. Näytölle tulostaminen 7.1

7. Näytölle tulostaminen 7.1 7. Näytölle tulostaminen 7.1 Sisällys System.out.println- ja System.out.print-operaatiot. Tulostus erikoismerkeillä. Edistyneempää tulosteiden muotoilua. 7.2 Tulostusoperaatiot System.out.println-operaatio

Lisätiedot

Ohjelmassa henkilön etunimi ja sukunimi luetaan kahteen muuttujaan seuraavasti:

Ohjelmassa henkilön etunimi ja sukunimi luetaan kahteen muuttujaan seuraavasti: 1 (7) Tiedon lukeminen näppäimistöltä Scanner-luokan avulla Miten ohjelma saa käyttöönsä käyttäjän kirjoittamaa tekstiä? Järjestelmässä on olemassa ns. syöttöpuskuri näppäimistöä varten. Syöttöpuskuri

Lisätiedot

812336A C++ -kielen perusteet, 21.8.2010

812336A C++ -kielen perusteet, 21.8.2010 812336A C++ -kielen perusteet, 21.8.2010 1. Vastaa lyhyesti seuraaviin kysymyksiin (1p kaikista): a) Mitä tarkoittaa funktion ylikuormittaminen (overloading)? b) Mitä tarkoittaa jäsenfunktion ylimääritys

Lisätiedot

public static void main (String [] args)

public static void main (String [] args) HAAGA-HELIA OHJELMOINTI 1(5) OHJELMALUOKKA Ohjelma-luokan käynnistää public static void main (String [] args) main-metodiin voi koodata 1. ohjelman logiikan tai 2. luoda ohjelma-olion ja kutsua metodia,

Lisätiedot

Oliosuunnitteluesimerkki: Yrityksen palkanlaskentajärjestelmä

Oliosuunnitteluesimerkki: Yrityksen palkanlaskentajärjestelmä Oliosuunnitteluesimerkki: Yrityksen palkanlaskentajärjestelmä Matti Luukkainen 10.12.2009 Tässä esitetty esimerkki on mukaelma ja lyhennelmä Robert Martinin kirjasta Agile and Iterative Development löytyvästä

Lisätiedot

Operaattoreiden ylikuormitus. Operaattoreiden kuormitus. Operaattoreiden kuormitus. Operaattoreista. Kuormituksesta

Operaattoreiden ylikuormitus. Operaattoreiden kuormitus. Operaattoreiden kuormitus. Operaattoreista. Kuormituksesta C++ - perusteet Java-osaajille luento 5/7: operaattoreiden ylikuormitus, oliotaulukko, parametrien oletusarvot, komentoriviparametrit, constant, inline, Operaattoreiden ylikuormitus Operaattoreiden kuormitus

Lisätiedot

Java-kielen perusteet

Java-kielen perusteet Java-kielen perusteet Tunnus, varattu sana, kommentti Muuttuja, alkeistietotyyppi, merkkijono, literaalivakio, nimetty vakio Tiedon merkkipohjainen tulostaminen 1 Tunnus Java tunnus Java-kirjain Java-numero

Lisätiedot

2. Lisää Java-ohjelmoinnin alkeita. Muuttuja ja viittausmuuttuja (1/4) Muuttuja ja viittausmuuttuja (2/4)

2. Lisää Java-ohjelmoinnin alkeita. Muuttuja ja viittausmuuttuja (1/4) Muuttuja ja viittausmuuttuja (2/4) 2. Lisää Java-ohjelmoinnin alkeita Muuttuja ja viittausmuuttuja Vakio ja literaalivakio Sijoituslause Syötteen lukeminen ja Scanner-luokka 1 Muuttuja ja viittausmuuttuja (1/4) Edellä mainittiin, että String-tietotyyppi

Lisätiedot

Listarakenne (ArrayList-luokka)

Listarakenne (ArrayList-luokka) Listarakenne (ArrayList-luokka) Mikä on lista? Listan määrittely ArrayList-luokan metodeita Listan läpikäynti Listan läpikäynti indeksin avulla Listan läpikäynti iteraattorin avulla Listaan lisääminen

Lisätiedot

Pakkauksen kokoaminen

Pakkauksen kokoaminen 13. Pakkaukset 13.1 Sisällys Pakkauksen kokoaminen (package). Pakkaukset ja hakemistorakenne. Pakkauksen luokkien käyttö muissa pakkauksissa (import). Pakkaukset ja näkyvyys. 13.2 Pakkauksen kokoaminen

Lisätiedot

Ohjelmointikielet ja -paradigmat 5op. Markus Norrena

Ohjelmointikielet ja -paradigmat 5op. Markus Norrena Ohjelmointikielet ja -paradigmat 5op Markus Norrena Ko#tehtävä 4 Viimeistele "alkeellinen kuvagalleria". Käytännössä kaksi sivua Yksi jolla voi ladata kuvia palvelimelle (file upload) Toinen jolla ladattuja

Lisätiedot

Ohjelmointikielet ja -paradigmat 5op. Markus Norrena

Ohjelmointikielet ja -paradigmat 5op. Markus Norrena Ohjelmointikielet ja -paradigmat 5op Markus Norrena Kotitehtävä 6, toteuttakaa alla olevan luokka ja attribuutit (muuttujat) Kotitehtävä 6, toteuttakaa alla olevan luokka ja attribuutit (muuttujat) Huom!

Lisätiedot

Luokan sisällä on lista

Luokan sisällä on lista 1 Luokan sisällä on lista Luokan sisällä lista Listan sisältävä luokka Konstruktorit get-metodi Lista muissa metodeissa addxx-metodi Yksinkertainen pääohjelma Kertauksen List-luokan metodeja 1 Luokan sisällä

Lisätiedot

Poikkeustenkäsittely

Poikkeustenkäsittely 1 Poikkeustenkäsittely Mitä poikkeustenkäsittely tarkoittaa? Poikkeuksen käsitteleminen Poikkeusluokkien hierarkia Poikkeuksen heittäminen 1 Mitä poikkeustenkäsittely tarkoittaa? Poikkeus (Exception) on

Lisätiedot

16. Javan omat luokat 16.1

16. Javan omat luokat 16.1 16. Javan omat luokat 16.1 Sisällys Johdanto. Object-luokka: tostring-, equals-, clone- ja getclass-metodit. Comparable-rajapinta: compareto-metodi. Vector- ja ArrayList-luokat. 16.2 Javan omat luokat

Lisätiedot

Ohjelmointitaito (ict1td002, 12 op) Kevät 2008. 1. Java-ohjelmoinnin alkeita. Tietokoneohjelma. Raine Kauppinen raine.kauppinen@haaga-helia.

Ohjelmointitaito (ict1td002, 12 op) Kevät 2008. 1. Java-ohjelmoinnin alkeita. Tietokoneohjelma. Raine Kauppinen raine.kauppinen@haaga-helia. Ohjelmointitaito (ict1td002, 12 op) Kevät 2008 Raine Kauppinen raine.kauppinen@haaga-helia.fi 1. Java-ohjelmoinnin alkeita Tietokoneohjelma Java-kieli ja Eclipse-ympäristö Java-ohjelma ja ohjelmaluokka

Lisätiedot

Tehtävä 1. Tehtävä 2. Arvosteluperusteet Koherentti selitys Koherentti esimerkki

Tehtävä 1. Tehtävä 2. Arvosteluperusteet Koherentti selitys Koherentti esimerkki Tehtävä 1 Koherentti selitys Koherentti esimerkki ½p ½p Tehtävä 2 Täysiin pisteisiin edellytetään pelaajien tulostamista esimerkin järjestyksessä. Jos ohjelmasi tulostaa pelaajat jossain muussa järjestyksessä,

Lisätiedot

812341A Olio-ohjelmointi, IX Olioiden välisistä yhteyksistä

812341A Olio-ohjelmointi, IX Olioiden välisistä yhteyksistä 2016 IX Olioiden välisistä yhteyksistä Sisältö 1. Johdanto 2. Kytkentä 3. Koheesio 4. Näkyvyydestä 2 Johdanto n Ohjelmassa syntyy kytkentöjä olioiden välille Toivottuja ja epätoivottuja n Näkyvyys vaikuttaa

Lisätiedot

TIE-20200 Samuel Lahtinen. Lyhyt UML-opas. UML -pikaesittely

TIE-20200 Samuel Lahtinen. Lyhyt UML-opas. UML -pikaesittely Lyhyt UML-opas UML -pikaesittely UML, Unified Modeling Language Standardoitu, yleiskäyttöinen mallinnuskieli, jota ylläpitää/hallitsee (Object Management Group) OMG Historiaa: 90-luvulla oli paljon kilpailevia

Lisätiedot

14. Poikkeukset 14.1

14. Poikkeukset 14.1 14. Poikkeukset 14.1 Sisällys Johdanto. Tarkistettavat ja tarkistamattomat poikkeukset. Poikkeusten tunnistaminen ja sieppaaminen try-catchlauseella. Mitä tehdä siepatulla poikkeuksella? Poikkeusten heittäminen.

Lisätiedot

1 Tehtävän kuvaus ja analysointi

1 Tehtävän kuvaus ja analysointi Olio-ohjelmoinnin harjoitustyön dokumentti Jyri Lehtonen (72039) Taneli Tuovinen (67160) 1 Tehtävän kuvaus ja analysointi 1.1 Tehtävänanto Tee luokka, jolla mallinnetaan sarjaan kytkettyjä kondensaattoreita.

Lisätiedot

7. Oliot ja viitteet 7.1

7. Oliot ja viitteet 7.1 7. Oliot ja viitteet 7.1 Sisällys Olio Java-kielessä. Olion luominen, elinikä ja tuhoutuminen. Viitteiden sijoitus. Viitteiden vertailu. Varautuminen null-arvoon. Viite metodin paluuarvona. Viite metodin

Lisätiedot

17. Javan omat luokat 17.1

17. Javan omat luokat 17.1 17. Javan omat luokat 17.1 Sisällys Application Programming Interface (API). Pakkaukset. Merkkijonoluokka String. Math-luokka. Kääreluokat. 17.2 Java API Java-kielen Application Programming Interface (API)

Lisätiedot

Muutamia peruskäsitteitä

Muutamia peruskäsitteitä Muutamia peruskäsitteitä Huom. 1: nämä peruskäsitteet eivät muodosta hyvin määriteltyä keskenään yhteensopivien käsitteiden joukkoa, vaan käsitteet ovat osittain päällekkäisiä ja eri yhteyksissä niillä

Lisätiedot

4. Luokan testaus ja käyttö olion kautta 4.1

4. Luokan testaus ja käyttö olion kautta 4.1 4. Luokan testaus ja käyttö olion kautta 4.1 Olion luominen luokasta Java-kielessä olio määritellään joko luokan edustajaksi tai taulukoksi. Olio on joukko keskusmuistissa olevia tietoja. Oliota käsitellään

Lisätiedot

Opintojakso TT00AA11 Ohjelmoinnin jatko (Java): 3 op Olioiden yhteistoiminta

Opintojakso TT00AA11 Ohjelmoinnin jatko (Java): 3 op Olioiden yhteistoiminta Opintojakso TT00AA11 Ohjelmoinnin jatko (Java): 3 op Olioiden yhteistoiminta Tausta Rectangle - length : double - width : double + Rectangle() + Rectangle(len : double, wid : double) + setlength(len :

Lisätiedot

11. Javan valintarakenteet 11.1

11. Javan valintarakenteet 11.1 11. Javan valintarakenteet 11.1 Sisällys If- ja if-else-lauseet. Orpo else. Valintaa toisin: switch-lause. 11.2 If-lause Merkitään varatulla sanalla if. Kuvaa yksisuuntaisen päätöksen: rakenteen lauseet

Lisätiedot

Sisällys. 16. Lohkot. Lohkot. Lohkot

Sisällys. 16. Lohkot. Lohkot. Lohkot Sisällys 16. ohkot Tutustutaan lohkoihin. Muuttujien ja vakioiden näkyvyys sekä elinikä erityisesti operaation lohkossa. Nimikonfliktit. Muuttujat operaation alussa vai myöhemmin? 16.1 16.2 ohkot aarisulut

Lisätiedot

Java-kielen perusteet

Java-kielen perusteet Java-kielen perusteet Tunnus, varattu sana, kommentti Muuttuja, alkeistietotyyppi, merkkijono, Vakio Tiedon merkkipohjainen tulostaminen Ohjelmointi (ict1tx006) Tunnus (5.3) Javan tunnus Java-kirjain Java-numero

Lisätiedot

Sisällys. JAVA-OHJELMOINTI Osa 7: Abstrakti luokka ja rajapinta. Abstraktin luokan idea. Abstrakti luokka ja metodi. Esimerkki

Sisällys. JAVA-OHJELMOINTI Osa 7: Abstrakti luokka ja rajapinta. Abstraktin luokan idea. Abstrakti luokka ja metodi. Esimerkki Sisällys JAVA-OHJELMOINTI Osa 7: Abstrakti luokka ja rajapinta Abstrakti luokka ja metodi Rajapintamäärittely (interface) Eero Hyvönen Tietojenkäsittelytieteen laitos Helsingin yliopisto 13.10.2000 E.

Lisätiedot

Luokkamalli LUOKKAKAAVIO. Tämän osan sisältö. Luokkamalli. Luokka ja olio. Luokkakaavio (class diagram)

Luokkamalli LUOKKAKAAVIO. Tämän osan sisältö. Luokkamalli. Luokka ja olio. Luokkakaavio (class diagram) 4 Luokkamalli Rakenteet mittojen mukaan. Mitat rakenteen mukaan. Tämän osan sisältö Luokkakaavio luokkakaavion elementti attribuutit operaatiot määreet Olioiden väliset suhteet kytkös kooste yleistys rajapinta

Lisätiedot

Sisällys. 14. Poikkeukset. Johdanto. Johdanto

Sisällys. 14. Poikkeukset. Johdanto. Johdanto Sisällys 14. Poikkeukset Johdanto. Tarkistettavat ja tarkistamattomat poikkeukset. Poikkeusten tunnistaminen ja sieppaaminen try-catchlauseella. Mitä tehdä siepatulla poikkeuksella? Poikkeusten heittäminen.

Lisätiedot

ITKP102 Ohjelmointi 1 (6 op)

ITKP102 Ohjelmointi 1 (6 op) ITKP102 Ohjelmointi 1 (6 op) Tentaattori: Antti-Jussi Lakanen 22. huhtikuuta 2016 Vastaa kaikkiin tehtäviin. Tee jokainen tehtävä erilliselle konseptiarkille! Kirjoittamasi luokat, funktiot ja aliohjelmat

Lisätiedot

Taulukot. Taulukon määrittely ja käyttö. Taulukko metodin parametrina. Taulukon sisällön kopiointi toiseen taulukkoon. Taulukon lajittelu

Taulukot. Taulukon määrittely ja käyttö. Taulukko metodin parametrina. Taulukon sisällön kopiointi toiseen taulukkoon. Taulukon lajittelu Taulukot Taulukon määrittely ja käyttö Taulukko metodin parametrina Taulukon sisällön kopiointi toiseen taulukkoon Taulukon lajittelu esimerkki 2-ulottoisesta taulukosta 1 Mikä on taulukko? Taulukko on

Lisätiedot

T Olio-ohjelmointi Osa 3: Luokka, muodostin ja hajotin, this-osoitin Jukka Jauhiainen OAMK Tekniikan yksikkö 2010

T Olio-ohjelmointi Osa 3: Luokka, muodostin ja hajotin, this-osoitin Jukka Jauhiainen OAMK Tekniikan yksikkö 2010 11. Luokka Opetellaan seuraavaksi, miten omia luokkia kirjoitetaan. Aikaisemmin olikin jo esillä, että luokka on tietorakenne, joka sisältää sekä tiedot (attribuutit) että niitä käsittelevät aliohjelmat

Lisätiedot

Kääreluokat (oppikirjan luku 9.4) (Wrapper-classes)

Kääreluokat (oppikirjan luku 9.4) (Wrapper-classes) Kääreluokat (oppikirjan luku 9.4) (Wrapper-classes) Kääreluokista Javan alkeistietotyypit ja vastaavat kääreluokat Autoboxing Integer-luokka Double-luokka Kääreluokista Alkeistietotyyppiset muuttujat (esimerkiksi

Lisätiedot

15. Ohjelmoinnin tekniikkaa 15.1

15. Ohjelmoinnin tekniikkaa 15.1 15. Ohjelmoinnin tekniikkaa 15.1 Sisällys For-each-rakenne. Lueteltu tyyppi enum. Override-annotaatio. Geneerinen ohjelmointi. 15.2 For-each-rakenne For-rakenteen variaatio taulukoiden ja muiden kokoelmien

Lisätiedot

8. Näppäimistöltä lukeminen 8.1

8. Näppäimistöltä lukeminen 8.1 8. Näppäimistöltä lukeminen 8.1 Sisällys Arvojen lukeminen näppäimistöltä Java-kielessä. In-luokka. In-luokka, käännös ja tulkinta Scanner-luokka. 8.2 Yleistä Näppäimistöltä annettujen arvojen (syötteiden)

Lisätiedot