Kunnanvaltuusto nro 6/ SISÄLLYSLUETTELO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kunnanvaltuusto nro 6/2014 6.10.2014 SISÄLLYSLUETTELO"

Transkriptio

1 nro 6/2014 SISÄLLYSLUETTELO KV 54 KV 55 Kokouksen järjestäytyminen Sivistyslautakunnan ja sivistysosaston johtosäännön muuttaminen KV 56 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2013 KV 57 Osavuosikatsaus 2/2014 KV 58 n kunnan lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta

2 Sivu 2 Nro 6/2014 Kokouspaikka- ja aika Aleksis Kiven koulu klo Läsnä olevat jäsenet Alho Arja, puheenjohtaja Dahlqvist Rabbe, jäsen Gottberg Carl-Johan, jäsen Haanpää Harri, jäsen Holm Karl, varajäsen Holmberg Johan, varajäsen Holmlund Åke, jäsen Honkasalo Antero, jäsen Johansson Birgitta, varajäsen Kaisla Heikki, jäsen Karell Anders, jäsen Karvonen Pami, jäsen Kokkonen Yrjö, jäsen Laaksonen Merja, jäsen Linnala Marko, jäsen Louekoski Vesa-Matti, jäsen Mäenpää Mika, jäsen Nordström Marcus, jäsen Parviainen Kristian, jäsen Penttinen Arto, jäsen Pesonen Kirsti, jäsen Rehnberg Raija, jäsen Rosengren Heidi, jäsen Tanskanen Veikko, jäsen Turunen Ismo, jäsen Vierinen Kari, jäsen Muut läsnä olevat Sneck Minna, kunnanhallituksen jäsen Isotupa Juha-Pekka, kunnanjohtaja Löfbacka Mikko, hallintojohtaja Nordman Tina, sivistystoimenjohtaja Öberg Benita, perusturvajohtaja Skyttä Jorma, tekninen johtaja Asiat Allekirjoitukset Arja Alho puheenjohtaja Mikko Löfbacka pöytäkirjanpitäjä Yrjö Kokkonen pöytäkirjantarkastaja Anders Karell pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä, aika ja paikka Kunnantalo Todistaa, allekirjoitus Virka-asema Mikko Löfbacka hallintojohtaja

3 Sivu 3 KV 54 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN päättää 1. todeta kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi 2. valita kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Vuorossa olevat jäsenet ovat Yrjö Kokkonen ja Anders Karell. päätti 1. todeta kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi 2. valita kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Vuorossa olevat jäsenet ovat Yrjö Kokkonen ja Anders Karell. Lautakunta Kunnanhallitus

4 Sivu 4 SIVLTK:459 /2014 KV 55 SIVISTYSLAUTAKUNNAN JA SIVISTYSOSASTON JOHTOSÄÄNNÖN MUUTTAMINEN SIVLTK Liite 2 Varhaiskasvatussuunnittelijan jäädessä eläkkeelle alkaen sivistysosaston hallinnossa päätettiin, että virkaa ei täytetä. Päätös jättää virka täyttämättä perustuu osastoja sitovaan Tasapainotusohjelma toimenpiteisiin talouden tasapainottamiseksi. Tasapainotusohjelma sitoo osastoja tarkoin harkitsemaan virkojen/toimien täyttämistä henkilöiden eläköityessä tai irtisanoutuessa. Varhaiskasvatussuunnittelija oli syksyyn 2013 asti Störsvikin päiväkodinjohtaja mutta uuden hallinnollisen päiväkodinjohtajaviran myötä päiväkodinjohtajan tehtävät siirtyivät uudelle hallinnolliselle päiväkodin johtajalle. Varhaiskasvatussuunnittelija toimi myös iltapäivätoiminnan esimiehenä. Iltapäivätoiminta siirrettiin alkaen opetuksen tulosalueen alaisuuteen ja iltapäivätoiminnan henkilöstö siirtyi rehtoreiden alaisuuteen. Varhaiskasvatussuunnittelijan tehtävänkuvaus muuttui huomattavasti ja jäljellä olevat tehtävät jaetaan varhaiskasvatuspäällikön ja hallinnollisten päiväkodinjohtajien kesken. Koska varhaiskasvatussuunnittelijan virkaa esitetään lakkautettavaksi, tulee sivistyslautakunnan ja sivistysosaston johtosääntöihin tehdä muutoksia seuraavasti; 4 Esittely jaostoissa; tekstiosaa muutetaan niiltä osin, että suomenkielistä esiopetusta koskevat asiat esittelee Toukolan esiopetusryhmän hallinnollinen päiväkodinjohtaja. Ruotsinkielistä esiopetusta koskevat asiat esittelee ruotsinkielisen esiopetusryhmän hallinnollinen päiväkodinjohtaja. 11 Varhaiskasvatuspäällikön tehtäviin ja ratkaisuvaltaan lisätään oikeus päättää päivähoitopaikkojen myöntämisistä ja oikeus päättää päivähoidon palvelusetelien myöntämisistä. 12 Varhaiskasvatussuunnittelija poistetaan ja pykälät numeroidaan kronologisesti Valmistelija: sivistystoimen johtaja Tina Nordman, p , s- posti: Oheismateriaalit ja liitteet: - liitteenä ehdotus Sivistyslautakunnan ja sivistysosaston uudeksi johtosäännöksi alkaen Lautakunta päättää - ehdottaa kunnanhallitukselle, että kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että sivistyslautakunnan ja sivistysosaston johtosääntö muute- Lautakunta Kunnanhallitus

5 Sivu 5 taan liitteenä olevan ehdotuksen mukaisesti ja astuu voimaan alkaen Ehdotuksen mukaan. Tämä asiakohta tarkastettiin kokouksessa. KH Liite 2 Oheismateriaalit ja liitteet: - liitteenä ehdotus sivistyslautakunnan ja sivistysosaston uudeksi johtosäännöksi alkaen KV 55 Liite 1 Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se muuttaa sivistyslautakunnan ja sivistysosaston johtosääntöä liitteenä olevan ehdotuksen mukaisesti ja muutos astuu voimaan alkaen. Ehdotus hyväksyttiin. hyväksyi kunnanhallituksen ehdotuksen. Lautakunta Kunnanhallitus

6 Sivu 6 KH:365 /2014 KV 56 TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2013 TARKLTK Liite Kuntalain 71 :n mukaan tarkastuslautakunnan tehtävänä on arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet. Jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, tarkastuslautakunnan on arvioitava talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman ja toimenpideohjelman riittävyyttä. Lautakunnan jäseniä pyydettiin toimittamaan tekstit mennessä sihteerille. Laaditaan sekä allekirjoitetaan arviointikertomus vuodelta 2013 ja saatetaan se kunnanvaltuustolle tiedoksi. Tarkastuslautakunta esittää, että kunnanvaltuusto pyytää arviointikertomuksessa esitetyistä havainnoista kunnanhallituksen selvitykset niin, että ne voidaan käsitellä kuluvan vuoden syyskuun loppuun mennessä kunnanvaltuuston kokouksessa ja toimittaa tämän jälkeen tarkastuslautakunnalle. Päätettiin esityksen mukaisesti. KV Liite 1 Käsittely: KH Liite 3 Laaksonen Valtavaaran kannattamana ehdotti, että kunnanvaltuusto pyytää arviointikertomuksessa esitetyistä havainnoista kunnanhallituksen selvitykset niin, että ne voidaan käsitellä kunnanvaltuuston kokouksessa. yksimielisesti päätti merkitä tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen tiedoksi ja, että kunnanhallitukselta pyydetään selvityksen arviointikertomuksessa esitetyistä havainnoista niin, että ne voidaan käsitellä kunnanvaltuuston kokouksessa. Lautakunta Kunnanhallitus

7 Sivu 7 PTLTK Oheismateriaalia Kunnanhallitus lähettää arviointikertomuksen lautakunnille käsiteltäväksi ja pyytää lautakuntia antamaan selvityksensä arviointikertomuksessa esitetyistä havainnoista kunnanhallitukselle niin, että kunnanhallitus voi käsitellä ne kokouksessaan Ehdotus hyväksyttiin. on käsitellyt tarkastuslautakunnan laatiman arviointikertomuksen vuodelta päätti pyytää kunnanhallitukselta selonteon. Kunnanhallitus päätti kokouksessaan lähettää arviointikertomuksen lautakunnille käsittelyä varten ja pyytää lautakuntia antamaan selvityksensä havainnoista siten, että kunnanhallitus voi käsitellä niitä kokouksessaan Perusturvalautakunta, taloudellinen tasapainotus ja palkanmaksu ovat olleet painopistealueena vuoden 2013 arviointia tehtäessä. Toimintatavoitteiden ja taloudellisten tavoitteiden saavuttaminen Tarkastuslautakunnan arviointikertomuksesta ilmenee, että n oli hyvin nopeaa aikataulua noudattaen perustettava sosiaali- ja terveydenhuoltopalvelut syksyn 2012 aikana LOST-yhteistyösopimuksen irtisanomisen myötä. Aikaisempi sopimus sosiaali- ja terveydenhuoltoyhteistyöstä oli sanottu irti päättyväksi vuoden 2012 lopussa ja vuoden 2013 alusta n sosiaali- ja terveydenhuoltopalvelut on järjestetty omana toimintana. Näin ollen on perusturvalautakunnan osalta vaikeata verrata vuosia 2012 ja Vuoden 2013 tilinpäätös ylitettiin toimintakatteen osalta alkuperäisen talousarvioon nähden 4,4 %. Tämä johtuu suurelta osin siitä, ettei talousarvioon ollut sisällytetty eläkemenoperusteisia maksuja n eikä jaksotettuja palkkoja hyväksyi näin ollen kokouksessaan talousarviomuutoksen, jonka mukaan perusturvalautakunnan toimintakate muutettiin euroksi. Vuoden 2013 tillinpäätöksessä muutettu talousarvio ylitettiin eurolla. Erikoissairaanhoidon kustannuksia on seurattu läpi vuoden, mutta HUS:n loppulaskuun tammikuussa 2014 sisältyi aikaisemmin vuoden 2013 aikana aiheutuneita kustannuksia, joista ei ollut tiedotettu kunnalle talousarviovuonna ja näin ollen näitä ei ollut voitu huomioida talousarvioseurannassa. Erikoissairaanhoidon kustannukset ovat kokonaisuudessaan n budjetoitua pienemmät. Doctagon Oy:n kanssa solmitussa sopimuksessa on sovittu korvauksesta erikoissairaanhoidon kustannusten pienentämiseksi se- Lautakunta Kunnanhallitus

8 Sivu 8 kä euron kuukausittaisesta korvauksesta mikäli sopimus päättyy ennen Nämä kustannukset on huomioitu kokonaisylityksessä Henkilöstökustannusten ylitys on , josta suorat palkkakustannukset ovat n ja muut henkilöstökustannukset n Muiden henkilöstökustannusten ylitys muodostuu eläkemenoperusteisista maksuista. Suorien palkkakustannusten ylitys selittynee omaan toimintaan panostamisella ja tältä osin ostopalveluja on voitu vähentää. Ostopalvelujen osalta alitus on Aineet, tarvikkeet ja tavarat ylittyivät vuoden 2013 muutettuun talousarvioon verrattuna. Tästä summasta kalusto, ATK-laitteisto ja ohjelmistot olivat n , lääkkeet ja hoitotarvikkeet n sekä muu materiaali n Perusturvalautakunnan toiminnan muut kustannukset ylittyivät Nämä kustannukset syntyivät toiminnan käynnistämisen seurauksena. Maksetut avustukset ylitettiin n Tästä summasta omaishoidontuki on n Suositusten mukaan kuntien tulisi panostaa omaishoidontukeen, koska tämä vähentää hoitopaikkojen määrää ja ostopalvelua. Toimeentulotuen osalta ylitys oli n Muut ylitykset ovat mm. vammaispalvelulain edellyttämät tuet ja työmarkkinatuki, yhteensä n Tulot olivat arviota suuremmat. Toimintakate kokonaisuudessaan vuodelta 2013 on euro. Tarkastuslautakunta toteaa, että siihen nähden, millaisella kiireellä palvelut pystytettiin, perusturvalautakunnan voidaan arvioida täyttäneen toiminnalliset tavoitteensa varsin hyvin. Tarkastuslautakunta toteaa edelleen, että toiminnan vaikuttavuuden arviointia kuitenkin vaikeuttaa, että suuri osa asetetuista tavoitteista liittyy palveluorganisaation pystyttämiseen eikä suoranaisesti toiminnan tuloksen tai kuntalaisten hyvinvoinnin mittaamiseen. Vuoden 2013 aikana valtuustolle ei ole erikseen raportoitu kuntalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista. Edelliseen liittyen on kuluvana vuonna (2014) tehty kuntalaisten hyvinvointia koskeva kuntalaiskysely. Tavoitteena on selvittää miten kuntalaiset kokevat oman hyvinvointinsa ja saada kuntalaisten arvio kunnan tarjoamista palveluista. Sosiaalitaito ja kuuden kunnan yhteistyönä tuotettu selvitys julkaistaan syksyn 2014 aikana. Tulokset käsitellään kunnan eri elimissä jatkotoimenpiteitä varten ja kuntalaisten hyvinvoinnin ja palveluiden parantamiseksi. Erilliset kyselyt on tehty myös vanhuspalvelun ja terveyspalvelun piirissä vuoden 2014 aikana. Valtuuston perusturvaosastolle asettamat toimintatavoitteet on saavutettu. Lautakunta Kunnanhallitus

9 Sivu 9 - Perusturvaosaston ja sivistysosaston yhteistyön toimintamalli ja prosessikuvaus on luotu ja peruspalvelut näillä osa-alueilla on järjestetty strategisten tavoitteiden mukaisesti. Nämä toimintamallit ja prosessikuvaukset jatkuvat. - Vanhuspalvelun hoitoketju on kartoitettu ja toimintayksiköiden kriteerit on laadittu. Kaikissa yksiköissä on laadittu hoidon porrastuksen kriteerit. Mittausvälineet avun ja hoitomuodon arviointiin on myös määritelty. Sisäinen valvonta Sisäisen valvonnan tasoa koko kunnan tasolla pidetään tyydyttävänä. Sisäistä valvontaa ei vielä ole suoritettu koska sosiaali- ja terveydenhuoltopalvelut on tuotettu kunnan omana palveluna alkaen. Tarkastuslautakunnalle on vuoden aikana tiedotettu toiminnan suurimmista kehyksistä ja ajankohtaisimmista ja vaativimmista asioista. Henkilöstö Tarkastuslautakunta kiinnittää huomiota kunnan työntekijöiden työkyvyn ylläpitämiseen ja sairauspoissaolojen määrään. Perusturvalautakunnassa on pyritty kehottamaan kaikkia esimiehiä aikaiseen puuttumiseen oman henkilöstön tukemiseksi. Jotta yksittäistä työntekijää voitaisiin tukea ja mahdollisuuksien mukaan auttaa, on yksiköissä käyty keskusteluja ja otettu käyttöön tukimuotoja. Oheismateriaali ja liitteet: - oheismateriaalina n kunnan arviointikertomus vuodelta 2013 Valmistelu: perusturvajohtaja Benita Öberg, puh , s-posti: Lautakunta päättää - merkitä n kunnan arviointikertomuksen vuodelta 2013 tiedokseen - todeta lausuntonaan kunnanhallitukselle, että perusturvalautakunta ja sen alaisuudessa toimivat viranhaltijat tulevat ottamaan huomioon tarkastuslautakunnan arviointikertomuksessaan esiin tuomat havainnot. Ehdotuksen mukaan. Lautakunta Kunnanhallitus

10 Sivu 10 SIVLTK Oheismateriaali on käsitellyt tarkastuslautakunnan laatiman arviointikertomuksen vuodelta Käsittelyn yhteydessä kunnanvaltuusto päätti pyytää kunnanhallitukselta selonteon arviointikertomuksessa esitetyistä havainnoista niin, että ne voidaan käsitellä kunnanvaltuuston kokouksessa. Kunnanhallitus päätti lähettää arviointikertomuksen lautakunnille käsiteltäväksi ja pyytää lautakuntia antamaan selvityksensä arviointikertomuksessa esitetyistä havainnoista kunnanhallitukselle niin, että kunnanhallitus voi käsitellä ne kokouksessaan Tarkastuslautakunnan on kuntalain 71 :n mukaan valmisteltava valtuustossa päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioitava ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet. Vuoden 2013 arvioinnissa tarkastuslautakunnalla oli painopistealueina perusturvalautakunta, talouden tasapainotus ja palkanmaksu. Arviointikertomuksessa tarkastuslautakunta ei ole nostanut esille erikseen sivistyslautakunnan alaista toimintaa koskevia kehittämistarpeita. Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen Arviointikertomuksessaan tarkastuslautakunta toteaa, että sivistysosasto on pysynyt kunnanvaltuuston vahvistamassa talousarviossa ja, että sivistyslautakunnan vuoden 2013 toimintakate oli euroa budjetoitua parempi. Sivistyslautakunnan vuoden 2013 toiminnalliset tavoitteet olivat: 2.4 Sivistysosaston ja perusturvaosaston yhteistyön toimintamallien luominen mm. oppilashuolto, lastensuojelu, kouluterveydenhuolto Arviointikriteeri: Sivistysosaston ja perusturvaosaston yhteistyön toimintamalli ja prosessikuvaus luotu Toiminnallinen tavoite on toteutunut 3.1 Sivistysosaston palvelutarjonnan suunnittelua ohjaavien toimintamallien käyttöönotto Arviointikriteeri: Seuraavan talousarviovuoden ja taloussuunnitelmavuosien investointisuunnittelussa noudatetaan luotua toimintatapamallia. Toiminnallinen tavoite on toteutunut Arviointikertomuksessa tarkastuslautakunta toteaa, että sivistysosasto on saavuttanut kaikki vuoden 2013 toiminnalliset tavoitteet. Lautakunta Kunnanhallitus

11 Sivu 11 Arvio sisäisen valvonnan toimivuudesta Tarkastuslautakunta arvioi, että kunnanhallitus on vuoden 2013 tasekirjassa arvioinut, että sisäisen valvonnan taso on tyydyttävä. Arviointi perustuu hallintokuntien arvioinnista sisäisen valvonnan osa-alueiden toimivuudesta. Tarkastuslautakunta arvioi, että sisäisessä valvonnassa on edelleen kehitettävää ja katsoo, että kaikkia osastoja koskevan riskienhallintasuunnitelman laatiminen tulee tukemaan sisäistä valvontaa. Sivistyslautakunnan alaisuudessa olevien tulosalueiden esimiehet pyrkivät kehittämään sisäistä valvontaa tarpeiden mukaisesti. Henkilöstö Tarkastuslautakunta kiinnittää huomiota kunnan työntekijöiden työkyvyn ylläpitämiseen ja sairauspoissaolojen määrään. Sairauspoissaoloprosentti nousi koko kunnan tasolla vuoden ,64 %:sta 3,94 %:iin. Sivistysosaston sairauspoissaolojen määrä on noussut vähän vuodesta Henkilöstötilinpäätöksen mukaan vuonna 2012 sivistysosaston 4-10 päivää kestäneet sairauspoissaolot vähentyivät mutta 1-3 päivän sairauspoissaolojen määrä kasvoi. Sivistysosaston alaisuudessa toimivien yksiköiden esimiehillä on käytössään työterveyshuollon monipuoliset tukitoimet sekä kunnan varhaisen puuttumisen malli. Esimiehiä on informoitu eri tukimuodoista ja kannustettu/kehotettu toimimaan annettujen toimintamallien mukaisesti. Oheismateriaali ja liitteet: - oheismateriaalina n kunnan arviointikertomus vuodelta 2013 Esittelijä: sivistystoimen johtaja Tina Nordman, p , s-posti: Lautakunta päättää - merkitä n kunnan arviointikertomus vuodelta 2013 tiedoksi Ehdotuksen mukaan. TEKNLTK Oheismateriaali n kunnanvaltuusto on hyväksynyt tarkastuslautakunnan laatiman arviointikertomuksen. Kunnanhallitus on lähettänyt arviointikertomuksen lautakunnille käsiteltäväksi Kunnanhallitus pyytää lautakuntia antamaan selvityksensä arviointikertomuksessa esitetyistä havainnoista. Tarkastuslautakunnan tehtävänä on arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. Li- Lautakunta Kunnanhallitus

12 Sivu 12 säksi tarkastuslautakunnan tehtävänä on tilintarkastajan tarkastussuunnitelman toteutumisen seuranta. Vuoden 2013 arviointikertomuksessa teknisen lautakunnan osalta huomautetaan, että budjetti on investointien osalta valtuustoon nähden sitova hankekohtaisesti. Talousarviossa määriteltyä määrärahaa ei voi käyttää talousarviosta poikkeavasti toiseen tarkoitukseen ilman valtuuston erillistä päätöstä. Tekninen lautakunta toteaa, että virheelliseksi havaitusta käytännöstä on luovuttu. Lisäksi tarkastuslautakunta kiinnittää huomiota tila-, siivous- ja ruokapalvelujen sisäiseen hinnoitteluun. Asia nostettiin esiin myös vuoden 2012 arviointikertomuksessa. Tilanteen parantamiseksi ehdotettiin vuonna 2012 yhteistoimintamenettelyä palvelun tuottajan ja palvelun käyttäjän välille. Yhteistoimintamenettelyn avulla palvelun käyttäjällä olisi mahdollisuus neuvotella palvelujen hinnasta, määrästä ja laadusta. Vuoden 2013 arviointikertomuksessa nostetaan esiin tarve saattaa sisäisten palvelujen hinnoittelu läpinäkyvämmäksi. Tarkastuslautakunta huomauttaa, ettei työ ole tilikauden 2013 aikana edennyt. Tekninen lautakunta käsitteli vuoden 2012 arviointikertomusta Lautakunta totesi tuolloin, että laskutusmenettelyä ollaan parhaillaan muuttamassa läpinäkyvämmäksi vuoden 2014 talousarvion laatimisen yhteydessä. Vuonna 2013 aloitettu työ sisäisen laskutuksen periaatteiden selkeyttämiseksi on edennyt. Tekninen osasto on neuvotellut muiden osastojen kanssa sisäisen laskutuksen periaatteista. Sisäisen laskutuksen periaatteet edellyttävät yhteistoimintaa palvelun tuottajalta sekä käyttäjältä. Vuoden 2015 talousarvion laadinnassa uudet periaatteet ovat olleet käytössä. Oheismateriaali ja liitteet: - oheismateriaalina tarkastuslautakunnan laatima arviointikertomus vuodelta 2013 Esittelijä: tekninen johtaja Jorma Skyttä p , s-posti: Käsittely: Lautakunta merkitsee arviointikertomuksen tiedoksi. Jäsen Rehnberg jääväsi itsensä tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Ehdotuksen mukaan. ==== Lautakunta Kunnanhallitus

13 Sivu 13 YMPJARAKL Oheismateriaali n kunnanvaltuusto on hyväksynyt tarkastuslautakunnan laatiman arviointikertomuksen. Kunnanhallitus on lähettänyt arviointikertomuksen lautakunnille käsiteltäväksi Kunnanhallitus pyytää lautakuntia antamaan selvityksensä arviointikertomuksessa esitetyistä havainnoista. Tarkastuslautakunnan tehtävänä on arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. Lisäksi tarkastuslautakunnan tehtävänä on tilintarkastajan tarkastussuunnitelman toteutumisen seuranta. Vuoden 2013 arviointikertomuksessa todetaan, että ympäristö ja rakennuslautakunta on hoitanut hyvin lakisääteisen tehtävänsä. Lisäksi huomautetaan, että lautakunnalle ei ole asetettu toiminnallisia tavoitteita. Lautakunnalle kehotetaan asettamaan toimintaa kehittävät tavoitteet. Oheismateriaali ja liitteet: - oheismateriaalina tarkastuslautakunnan laatima arviointikertomus vuodelta 2013 Esittelijä: vs. rakennustarkastaja Kenneth Flythström, tel , s-posti: Lautakunta päättää - merkitä tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen tiedoksi ja - pyrkiä jatkossa vaikuttamaan siihen, että ympäristö- ja rakennuslautakunnan alaiselle toiminnalle asetetaan kohdennetut toiminnalliset tavoitteet. KH Ehdotuksen mukaan. Kunnanhallitus on lähettänyt tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen lautakunnille ja pyytänyt lautakuntia antamaan selvityksensä tarkastuslautakunnan arviointikertomuksessa esittämiin huomioihin. Kaikkien lautakuntien voidaan todeta antaneen selvityksensä pyydetyn aikataulun mukaisesti. Hallinto-osasto on vuonna 2013 tavoittanut toiminnalliset tavoitteet, joista on ollut päävastuullisena. Hallinto-osaston osalta on kiinnitetty huomiota vuonna 2013 ilmenneisiin ongelmiin perusturvaosaston palkan maksuun liittyen. Tämän osalta voidaan todeta, kuten tarkastuslautakuntakin on todennut, että palkanmaksu on vuoden 2014 alusta alkaen ulkoistettu Kunnan Tai- Lautakunta Kunnanhallitus

14 Sivu 14 toa Oy:lle. Vuonna ollaan lisäksi suunnittelemassa palkanmaksuja hr-ohjelmiston kehittämistä yhteistyössä Kunnan Taitoa Oy:n kanssa. Strategisten tavoitteiden toteutumisesta arviointikertomuksessa on esitetty huomioita mm. kunnan suunnitelman mukaisten poistojen määrään, investointitasoon ja tulorahoituksen riittävyyteen, yhdyskuntarakenteen suunnitteluun valtuuston hyväksymien kehittämistrategioiden mukaisesti sekä työterveyskulujen lisääntyviin yksikkökustannuksiin ja työstä poissaolojen kasvavaan määrään. Investointitaso on ollut viime vuosina ssa korkealla tasolla, joka on johtanut tarkastuslautakunnankin huomioimaan tulorahoitusalijäämään. Investointitasoa on kuitenkin pyritty saattamaan alemmalle tasolla talouden tasapainotusohjelmassa. Poistojen tasoon liittyen voidaan todeta, että poistosuunnitelmaa on muutettu vuonna 2013 vastaamaan kirjanpitolautakunnan kuntajaoston suosituksia. Tulorahoituksen riittävyyteen liittyen todettakoon, että kunnan kiinteistö- ja kunnallisveroprosentteja on nostettu vuodelle Yhdyskuntarakennetta on suunniteltu linjassa valtuuston hyväksymän kehittämisstrategian kanssa. Lisääntyneisiin työterveyskuluihin ja poissaolojen kasvavaan määrään kunnanhallitus on kiinnittänyt huomiota vuoden 2013 henkilöstöraportin käsittelyn yhteydessä. Tarkastuslautakunta on arvioinut arviointikertomuksessa, että n kunnan sisäisessä valvonnassa on edelleen kehitettävää. Sisäisen valvonnan ohje on hyväksytty vuonna Tämän jälkeen kuntalaki on täydentynyt sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämistä säätelevin osin. Riskienhallintasuunnitelma on valmisteilla kunnassa. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisen periaatteet ovat tulossa kunnanvaltuuston käsiteltäväksi vielä vuoden 2014 aikana. Tarkastuslautakunta katsoo, että talouden tasapainotusohjelma ei ole riittävä alijäämän kattamiseksi suunnittelukaudella. Tarkastuslautakunnan mukaan: tasapainotusohjelmassa toimintamenojen kasvu on arvioitu hitaammaksi ja verotulojen kasvu nopeammaksi kuin valtion talousarviossa arvioitu kuntien toimintamenojen ja verotulojen kasvu. Toimintamenojen kasvu on tasapainotusohjelman laskelmassa arvioitu voimakkaammaksi mitä se esimerkiksi vuoden 2014 osalta on ja vuoden 2015 osalta ennustetaan olevan (palkkaratkaisut ja yleinen kustannustason muutos). Edelleen tasapainotusohjelman verotuloarviot perustuvat kuntaliiton antamiin kuntakohtaisiin laskelmiin. Valtionosuuksien osalta arvio tasapainotusohjelmassa perustuu valtiovarainministeriön mukaisiin ennusteisiin. Talouden tasapainotusohjelmaa ohjaa talouden tasapainotusohjausryhmä, joka seuraa ympäristössä tapahtuvia muutoksia ja niiden vaikutuksia talouden tasapainotusohjelmaan. Talouden tasapainotusohjelma on edelleen ajantasainen ja käypä sen osalta, että sen Lautakunta Kunnanhallitus

15 Sivu 15 tavoitteena on tasapainottaa kunnan talous ja saada kumulatiivinen alijäämä katettua suunnittelukaudella. Tarkastuslautakunta on kiinnittänyt muina havaintoina huomiota kunnan työntekijöiden työkyvyn ylläpitämiseen ja sairauspoissaolojen määrään sekä työterveyshuollon kustannusten kasvamiseen. Vuonna 2013 kasvoivat erityisesti pitkäaikaiset poissaolot. Sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestäminen siirtyi kunnan järjestettäväksi jolloin kunnan henkilöstön lukumäärä kasvoi, kuten myös työn suhteellinen kuormittavuus. Henkilöstön työkyvyn ylläpitämiseen kiinnitetään huomiota mm. vahvistamalla varhaisen puuttumisen mallia, hyödyntämällä aktiivisesti työkykyneuvotteluita, valmistelemalla ikäjohtamisen ohjelma, jossa pyritään huomioimaan eri-ikäisten työskentely organisaatiossa sekä osatyökykyisten nopeampi töihin paluu. Lisäksi poissaolojen reaaliaikaista seurantaa pystytään kehittämään, kun palkkaohjelmisto päivitetään ja vuonna 2014 tehdään henkilöstön työtyytyväisyyskysely. Liitteet ja oheismateriaali: - oheismateriaalina tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2013 (arviointikertomus on toimitettu jo aiemman käsittelyn yhteydessä, löytyy myös sähköisesti extranetistä ja saa pyydettäessä kunnantalolta) Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se - merkitsee tiedoksi kunnanhallituksen ja lautakuntien yllä esittämät selvitykset arviointikertomuksessa esitettyihin huomioihin ja - toimittaa selvitykset edelleen tarkastuslautakunnalle vastauksena sen arviointikertomuksessa esittämiin huomioihin. KV 56 Oheismateriaali Ehdotus hyväksyttiin. hyväksyi kunnanhallituksen ehdotuksen. Lautakunta Kunnanhallitus

16 Sivu 16 KH:328 /2014 KV 57 OSAVUOSIKATSAUS 2/2014 KH Liite 1 Vuonna 2014 tammi-huhtikuun ja tammi-elokuun tilanteista tehdään normaalin talousseurannan sijasta osavuosikatsaus. Osavuosikatsausten tekemisestä kahdesti vuodessa on sovittu talousarvion yhteydessä. Osavuosikatsaus on talouden ja toiminnan toteutumisen raportoinnin ja seurannan väline. Osavuosikatsauksella raportoidaan talouden toteutumista normaalia kuukausittaista talousseurantaa syvällisemmin. Tämän lisäksi osavuosikatsauksessa raportoidaan toiminnan ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta seurantajaksolla. Kunnan osavuosikatsauksen prosessia ja raporttia on kehitetty vuodelle Kunnanhallitus merkitsee kuukausittaisen talousseurannan tiedoksi. Osavuosikatsauksen kunnanhallitus hyväksyy ja lähettää edelleen tiedoksi kunnanvaltuustolle. Osavuosikatsaus on väline kunnanhallitukselle raportoida talouden ja toiminnan toteumasta edelleen kunnanvaltuustolle. Osastojen antamien ennusteiden ja tulorahoituksen ennusteiden mukaan kunnan tulos vuodelle 2014 on muodostumassa alijäämäiseksi euroa. Tuloksen ennuste on noin euroa talousarvion mukaista tulosta alijäämäisempi. Tarkempi analyysi tähän johtaneista syistä löytyy osavuosikatsauksesta. Talousarviossa pysyminen on oleellista talouden tasapainotuksessa. Toimintaympäristössä tapahtuneiden muutosten johdosta johtoryhmä on käsitellyt toimenpiteitä, joilla saavutetaan talousarvion 2014 tulos. Toimenpiteinä kunnanjohtaja on päättänyt asettaa hankinta- ja sijaiskiellon. Muita mahdollisia toimenpiteitä talouden tasapainottamiseksi etsitään. Liitteet ja oheismateriaali - liitteenä osavuosikatsaus 2/2014 Käsittely: Kunnanhallitus päättää 1. merkitä liitteenä olevan osavuosikatsauksen 2/2014 tiedoksi 2. ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se merkitsee osavuosikatsauksen tiedoksi. Esittelijä teki muutetun päätösehdotuksen lisäten ehdotukseen, että alkuperäisen ehdotuksen lisäksi kunnanjohtaja oikeutetaan tekemään osavuosikatsaukseen teknisiä muutoksia. Lautakunta Kunnanhallitus

17 Sivu 17 KV 57 Liite 2 Kunnanhallitus päätti 1. merkitä liitteenä olevan osavuosikatsauksen 2/2014 tiedoksi 2. ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se merkitsee osavuosikatsauksen tiedoksi 3. oikeutti kunnanjohtajan tekemään osavuosikatsaukseen teknisiä muutoksia. merkitsi osavuosikatsauksen tiedoksi. Lautakunta Kunnanhallitus

18 Sivu 18 PERUSTLTK:45 /2014 KV 58 PTLTK Liitteet 1 2 SIUNTION KUNNAN LAUSUNTO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOKSESTA Sosiaali- ja terveysministeriön asettama sosiaali- ja terveyspalveluuudistuksen parlamentaarinen ohjausryhmä on laatinut luonnoksen eduskunnalle annettavaksi hallituksen esitykseksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Luonnos perustuu hallitusohjelmaan sekä eduskuntapuolueiden puheenjohtajien tekemään sopimukseen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen pääperiaatteista. Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää kunnilta sekä muilta jakelussa mainituilta tahoilta lausunnot lakiesityksestä mennessä. Uudistusta koskeva vaikutusarviointi valmistuu syyskuun puolivälissä. Selvitys esityksen mukaisen lakiluonnoksen suhteesta perustuslakiin on vielä keskeneräinen. Tämä selvitystyö voi aiheuttaa muutoksia lakiluonnoksen yksityiskohtiin. Kuntia pyydetään ottamaan kantaa siihen, minkä erityisvastuualueen pohjalta muodostettavaan sote-alueeseen kunta katsoo perustelluksi kuulua. Sen vuoksi kunnille osoitettu lausuntopyyntö on kohdistettu valtuustoille. Päätösasiakirja asiaa koskevasta valtuuston päätöksestä tulee toimittaa sosiaalija terveysministeriöön. Annetut lausunnot otetaan huomioon hallituksen esityksen viimeistelytyössä. Hallituksen esitys annetaan eduskunnalle syysistuntokaudella lausuntokierroksen jälkeen. Esitykseen sisältyvien lakien on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2015 alkupuolella.. Uudessa mallissa on erotettu palvelujen järjestäminen ja niiden tuottaminen toisistaan. Järjestämisvastuu tulee olemaan viidellä sosiaali- ja terveysalueella. Palvelujen tuottamisvastuu on kunnalla tai kuntayhtymällä. Sosiaali- ja terveysalue tekee päätöksen siitä, mitkä kunnat ja kuntayhtymät ovat tuottamisvastuussa. Sosiaali- ja terveydenhuoltouudistuksen keskeisiä tavoitteita ovat edistää väestön terveyttä, hyvinvointia ja sosiaalista turvallisuutta, varmistaa sosiaali- ja terveyspalvelujen yhdenvertainen saatavuus koko maassa, vahvistaa sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalveluja sekä luoda kustannustehokas ja vaikuttava palvelurakenne. Lautakunta Kunnanhallitus

19 Sivu 19 Luonnos hallituksen esitykseksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaista on osoitteessa Liitteet ja oheismateriaali: - liitteenä 1 Lausuntopyyntö STM090:00/ liitteenä 2 Lausuntopyyntöön kuuluva kysely Valmistelu: perusturvajohtaja Benita Öberg, puh sähköposti: Käsittely: Ehdotus n kunnan lausunnoksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta esitellään kokouksessa. Esittelijä jakoi kokouksen alussa pöydälle päätösehdotuksen, liitteen 2, lausuntopyyntökysely. Liitteessä olevia vastausehdotuksia käsiteltiin esittelijän johdolla. Jäsen Elo ehdotti jäsen Kaislan kannattamana, että lausuntopyyntökyselyn kysymyksessä numero 12 vastataan kyllä. Puheenjohtaja totesi, että oli tehty esittelijän ehdotuksesta poikkeava kannatettu ehdotus, minkä vuoksi oli äänestettävä. Hän teki siksi seuraavan äänestysesityksen: joka kannattaa esittelijän ehdotusta äänestää JAA ja joka kannattaa jäsenen Elon ehdotusta äänestää EI. Äänestysesitys hyväksyttiin. Nimenhuutoäänestyksessä annettiin 3 jaa -ääntä (Siikala-Lautjärvi, Dahlström, Nordenswan-Lindén) ja 4 ei -ääntä (Elo, Kaisla, Mäenpää, Tarnanen). Puheenjohtaja totesi tämän jälkeen, että perusturvalautakunta oli päättänyt jäsen Elon esityksen mukaisesti. Muutettu päätösehdotus: Esittelijä teki tämän lisäksi muutetun päätösehdotuksen kuulumaan seuraavasti: Kysymyksessä 34 poistetaan toinen lause joka kuuluu Laskutusperusteet on linjattava kansallisesti. Perusturvalautakunta päätti 1. Vastaukset kysymyksiin nro 1-11 ja sekä ehdotuksen mukaan. 2. Kysymys 12: 12 :ssä säädetään järjestämispäätöksestä. Järjestämispäätöksen tarkoituksena on määritellä, miten Sote-alue huolehtii järjestämisvastuun toteuttamisesta. Sote-alue päättää järjestämispäätöksen sisällön Sote-alueen sekä tuottamisvastuussa olevien kuntien ja kuntayh- Lautakunta Kunnanhallitus

20 Sivu 20 tymien välisten neuvottelujen perusteella. Onko järjestämispäätöksen laatimismenettely tarkoituksenmukainen? Vastaus: kyllä. 3. Kysymys 34: Muita huomioita luvusta 6. Vastaus: Rahoitussäännökset edellyttävät vielä tarkennuksia. 4. Ehdottaa kunnanhallitukselle, että se ehdottaa valtuustolle, että se hyväksyy n kunnan lausunnon sosiaali- ja terveyshuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta muokatun liitteen 2 mukaisesti. Tämä asiakohta tarkastettiin kokouksessa. KH Liitteet 2a ja 2b Käsittely: Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se lähettää liitteenä olevan lausunnon sosiaali- ja terveysministeriölle n kunnan lausuntona sosiaali- ja terveyshuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta. Stefan Svanfeldt ehdotti Kirsi Martinin kannattamana, että lausuntopyyntökyselyn kysymyksessä numero 12 vastataan ei. Koska oli tehty esittelijän ehdotuksesta poikkeava kannatettu ehdotus, suoritettiin äänestys. Äänestystavaksi päätettiin nimenhuutoäänestys. Ne, jotka kannattavat esittelijän ehdotusta äänestävät jaa ja ne, jotka kannattavat Svanfeldtin ehdotusta äänestävät ei. Äänestyksessä esittelijän ehdotus voitti äänin 6 (Kaisla, Koroma-Hintikka, Louekoski, Pitkänen, Sneck, Tanskanen) 4 (Karell, Martin, Svanfeldt, Laaksonen). KV 58 Liitteet 3a ja 3b Käsittely: Esittelijän ehdotus hyväksyttiin. Marcus Nordström ehdotti ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmän puolesta, että lausunnon kohtaan numero 18 tehdään seuraava lisäys: Tarkentaaksemme vastausta nro 12 tulkitsemme, että kysymyksessä on sisällytetty neuvotteluihin myös tuottamisvastuun ulkopuoliset kunnat. Puheenjohtajan tiedustellessa kunnanvaltuusto oli ehdotuksen hyväksymisestä yksimielinen. päätti yksimielisesti, että se lähettää liitteenä olevan lausunnon lisättynä kohtaan numero 18 tehdyllä lisäyksellä sosiaali- ja terveysmi- Lautakunta Kunnanhallitus

Kunnanhallitus nro 15/ SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 15/ SISÄLLYSLUETTELO nro 15/2013 SISÄLLYSLUETTELO KH 221 KH 222 KH 223 Kokouksen järjestäytyminen Kunnan tonttien myyntihintojen alentaminen Vuoden 2013 talousarvion muuttaminen Sivu 2 Nro 15/2013 Kokouspaikka- ja aika Kunnantalo

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 3/2014 Kokousaika 9.4.2014 klo 18.30 20.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 Kokousaika 26.8.2010 klo 18.30-18.55 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 3.11.2010 klo 18.10-21.15 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 09.11.2010 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kokousaika 22.5.2013 klo 17.00 17.18 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 Kokousaika 16.03.2010 klo 18.00 19.01 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3 KEHITTÄMISJAOSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kokousaika 27.10.2014 klo 18.00-19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kimonkylän taidekoti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 Kokousaika 28.05.20130 klo 18.00 18.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Tekninen lautakunta nro 7/2015 9.6.2015 SISÄLLYSLUETTELO. TEKNLTK 53 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 54 Pickalan huoltoaseman viemäröinti

Tekninen lautakunta nro 7/2015 9.6.2015 SISÄLLYSLUETTELO. TEKNLTK 53 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 54 Pickalan huoltoaseman viemäröinti nro 7/2015 SISÄLLYSLUETTELO TEKNLTK 53 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 54 Pickalan huoltoaseman viemäröinti Sivu 2 Nro 7/2015 Kokouspaikka- ja aika Kunnantalo klo 17.00-17.40 Läsnäolevat jäsenet Dahlqvist

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 27 UIMAHALLIN KORJAUSVAIHTOEHDOT (LIITE1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 27 UIMAHALLIN KORJAUSVAIHTOEHDOT (LIITE1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Kokousaika 29.04.2013 klo 18.00 18.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 16 PÄIVÄKOTI PEIKKOLAAKSON VALMISTUMINEN 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 16 PÄIVÄKOTI PEIKKOLAAKSON VALMISTUMINEN 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 Kokousaika 10.04.2012 klo 19.00 19.25 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 Kokousaika 28.10.2010 klo 19.00 20.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2014 Kokousaika 1.10.2014 klo 17.00 17.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Sivistyslautakunta nro 6/ SISÄLLYSLUETTELO

Sivistyslautakunta nro 6/ SISÄLLYSLUETTELO nro 6/2013 SISÄLLYSLUETTELO SIVLTK 51 Kokouksen järjestäytyminen SIVLTK 52 Viranhaltijapäätösten laillisuusvalvonta SIVLTK 53 Sivistyslautakunnan talouden toteutuma 7/2013 SIVLTK 54 Muut asiat Sivu 2 Nro

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2012 1 Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 09.10.2012 AIKA 09.10.2012 klo 14:00-14:40 PAIKKA Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 40 PALVELUVERKKOSUUNNITELMA (LIITE) 3 41 OSAVUOSIKATSAUS (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 40 PALVELUVERKKOSUUNNITELMA (LIITE) 3 41 OSAVUOSIKATSAUS (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 6/2014 Kokousaika 24.9.2014 klo 17.00 19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 4/ / 9. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:30-19:50. Toivakan kirjasto, kirjaston sali

Toivakan kunta Pöytäkirja 4/ / 9. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:30-19:50. Toivakan kirjasto, kirjaston sali Toivakan kunta Pöytäkirja 4/2015 1 / 9 Tarkastuslautakunta 16.04.2015 Aika 16.04.2015 klo 16:30-19:50 Paikka Toivakan kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Tietoimitusjaosto nro 1/ SISÄLLYSLUETTELO

Tietoimitusjaosto nro 1/ SISÄLLYSLUETTELO nro 1/2015 SISÄLLYSLUETTELO TIETOIMJ 1 Kokouksen järjestäytyminen TIETOIMJ 2 Avustusprosenttien vahvistaminen vuodelle 2015 TIETOIMJ 3 Perusparannusavustuksien osuus avustussummasta Sivu 2 Nro 1/2015 Kokouspaikka-

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika 15.04.2015 klo 12:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kokouksen järjestäytyminen Neuvottelujen käynnistäminen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämiseksi ja neuvottelijoiden nimeäminen

Kokouksen järjestäytyminen Neuvottelujen käynnistäminen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämiseksi ja neuvottelijoiden nimeäminen nro 8/2012 SISÄLLYSLUETTELO KH 111 KH 112 Kokouksen järjestäytyminen Neuvottelujen käynnistäminen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämiseksi ja neuvottelijoiden nimeäminen Sivu 2 Nro 8/2012

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 48 URAKKATARJOUKSET KATUVALAISTUSKESKUKSIEN UUSIMISESTA (LIITE 1) 49 KIRJEITÄ TIEDOKSI 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 48 URAKKATARJOUKSET KATUVALAISTUSKESKUKSIEN UUSIMISESTA (LIITE 1) 49 KIRJEITÄ TIEDOKSI 4 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 Kokousaika 7.10.2014 klo 18.00 20.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 26 RAKENNUSLUPAPÄÄTÖS LÄMPÖLAITOS INGERMANINKYLÄ 3

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 26 RAKENNUSLUPAPÄÄTÖS LÄMPÖLAITOS INGERMANINKYLÄ 3 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 Kokousaika 16.6.2011 klo 19.30-18.55 Kokouspaikka Kunnantalo, Lapinjärventie 20 A Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 Kokousaika 27.10.2009 klo 18.00 20.30 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 12/2013 7.10.2013 SISÄLLYSLUETTELO. Kokouksen järjestäytyminen Etuosto-oikeuden käyttäminen

Kunnanhallitus nro 12/2013 7.10.2013 SISÄLLYSLUETTELO. Kokouksen järjestäytyminen Etuosto-oikeuden käyttäminen nro 12/2013 SISÄLLYSLUETTELO KH 183 KH 184 Kokouksen järjestäytyminen Etuosto-oikeuden käyttäminen Sivu 2 Nro 12/2013 Kokouspaikka- ja aika Kunnantalo klo 18.00-18.10 Läsnä olevat jäsenet Laaksonen Merja,

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-17:09. Toivakkatalo neuvotteluhuone

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-17:09. Toivakkatalo neuvotteluhuone Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2016 1 / 12 Tarkastuslautakunta 15.12.2016 Aika 15.12.2016 klo 15:00-17:09 Paikka Toivakkatalo neuvotteluhuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 83 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2013. Korsmalmin hoitokoti, Parantolantie 71, 07800 Lapinjärvi KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2013. Korsmalmin hoitokoti, Parantolantie 71, 07800 Lapinjärvi KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2013 Kokousaika 7.10.2013 klo 18.30 22.15 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Korsmalmin hoitokoti, Parantolantie 71, 07800 Lapinjärvi KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 Kokousaika 18.10.2012 klo 18.30-19.20 Kokouspaikka Kunnantalo Lapinjärventie 20 A Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/ Sivu. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/ Sivu. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 11.05.2016 klo16:30-19:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 34

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 10.2.2015 klo 15:00 16:46 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 5 6 7 Teknisen toimen taloudellisten

Lisätiedot

KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1

KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1 KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1 KOKOUSAIKA Torstai 11.2.2016 kello 15.15 16.10 KOKOUSPAIKKA Kunnantoimisto, Äyräpääntie 2, 72600 Keitele SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 19 KANSALAISALOITE RAUHALANTIEN KUNNOSTA (LIITE 1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 19 KANSALAISALOITE RAUHALANTIEN KUNNOSTA (LIITE 1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 Kokousaika 14.08.2012 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54 Muutoksenhakuohjeet Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä 13.4.2016 pykälät 39-54 Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista:

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 209 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 309 210

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 Tarkastuslautakunta 12.11.2013 AIKA 12.11.2013 klo 16:30-19:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 100 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 6/2011 61. Jussi Leinonen. Anneli Partanen. Seija Sainkangas, Helinä Niemelä, jäsen

Tekninen lautakunta 6/2011 61. Jussi Leinonen. Anneli Partanen. Seija Sainkangas, Helinä Niemelä, jäsen HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tekninen lautakunta 6/2011 61 KOKOUSAIKA 16.11.2011 klo 18.00-18.45 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo, kahvio SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Hannu Riuttanen, Jussi Leinonen,

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2009 Kokousaika 17.03.2008 klo 18.00 19.48 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdäkuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta perusteet eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

Virkamiespäätökset Liikunta-, nuoriso- ja kulttuuriavustusten julistaminen haettavaksi Kirjastonjohtajan virka

Virkamiespäätökset Liikunta-, nuoriso- ja kulttuuriavustusten julistaminen haettavaksi Kirjastonjohtajan virka nro 3/2010 SISÄLLYSLUETTELO SIVLTK 22 SIVLTK 23 SIVLTK 24 SIVLTK 25 SIVLTK 26 Kokouksen järjestäytyminen Taloustilanne Virkamiespäätökset Liikunta-, nuoriso- ja kulttuuriavustusten julistaminen haettavaksi

Lisätiedot

Perusturvalautakunta nro 6/2014 24.9.2014 SISÄLLYSLUETTELO

Perusturvalautakunta nro 6/2014 24.9.2014 SISÄLLYSLUETTELO nro 6/2014 SISÄLLYSLUETTELO PTLTK 46 PTLTK 47 PTLTK 48 PTLTK 49 Kokouksen järjestäytyminen Viranhaltijapäätösten laillisuusvalvonta n kunan lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 07.05.2015 AIKA 07.05.2015 klo 15:35-20:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

Laki vesihuoltolain muuttamisesta (681/2014)

Laki vesihuoltolain muuttamisesta (681/2014) Kangasniemi Ote pöytäkirjasta 7/2015 1 (6) Tekninen lautakunta, 105, 18.11.2015 Kunnanhallitus, 210, 07.12.2015 Kunnanvaltuusto, 50, 14.12.2015 50 Taseyksikön perustaminen / vesi- ja viemärilaitos KNGDno-2015-939

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2009 Kokousaika 15.12.2009 klo 18.00 19.30 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 21 KIINTEISTÖNHOITAJAN TYÖSUHTEEN TÄYTTÄMINEN 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 21 KIINTEISTÖNHOITAJAN TYÖSUHTEEN TÄYTTÄMINEN 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kokousaika 12.3.2013 klo 18.00-18.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 Aika 16.06.2015 klo 16:00-19:20 Paikka Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 50 Kokouksen

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 Tarkastuslautakunta 03.05.2017 AIKA 03.05.2017 klo 18:00-20:12 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan suomenkielinen jaosto nro 1/2012 8.2.2012 SISÄLLYSLUETTELO

Sivistyslautakunnan suomenkielinen jaosto nro 1/2012 8.2.2012 SISÄLLYSLUETTELO nro 1/2012 SISÄLLYSLUETTELO SIVLSUOJ 1 Kokouksen järjestäytyminen SIVLSUOJ 2 Viranhaltijapäätökset tiedoksi SIVLSUOJ 3 Aleksis Kiven koulun toimintakertomuksen hyväksyminen vuodelta 2011 SIVLSUOJ 4 Päivärinteen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Jyväskylän Seudun Työterveys Liikelaitoksen johtokunta 11.5.2010

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Jyväskylän Seudun Työterveys Liikelaitoksen johtokunta 11.5.2010 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua

Lisätiedot

Tekninen lautakunta nro 5/2010 28.4.2010 SISÄLLYSLUETTELO

Tekninen lautakunta nro 5/2010 28.4.2010 SISÄLLYSLUETTELO nro 5/2010 SISÄLLYSLUETTELO TEKNLTK 40 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 41 Marsuddenin alue yleiskaavan muutos, osallistumis- ja arviointisuunnitelma TEKNLTK 42 Golfkartanon pohhjoispuoleisen alueen

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 Maaseutulautakunta 15.05.2009 AIKA 15.05.2009 klo 11:00-12:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2010 Kokousaika 14.12.2010 klo 19.00 19.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26

UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26 UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26 Asiat 73, 74, 75, 76, 78, 79 ja 81 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 49 PERUSTURVAPALVELUT / VUODEN 2015 TALOUSARVIO JA VUOSIEN

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 49 PERUSTURVAPALVELUT / VUODEN 2015 TALOUSARVIO JA VUOSIEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 8/2014 Kokousaika 22.10.2014 klo 16.00 21.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 28.04.2015 AIKA 28.04.2015 klo 15:15-18:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1 Aika: 26.02.2014 klo 16:30-19:40 Paikka: Terveysasema LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 5 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 6 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Asiat 32,33,34,35,36,43 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 6/ Helinä Niemelä. Anneli Partanen. Seija Sainkangas, Jussi Leinonen, jäsen

Tekninen lautakunta 6/ Helinä Niemelä. Anneli Partanen. Seija Sainkangas, Jussi Leinonen, jäsen HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tekninen lautakunta 6/2010 68 KOKOUSAIKA 7.12.2010 klo 17.00-17.45 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo, kahvio SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Hannu Riuttanen, Aulis Aakko, Helinä

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 Kokousaika 14.10.2010 klo 18.30-19.10 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 Kokousaika 19.12.2012 klo 18.00-19.05 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Yhteispalvelupiste KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 Kokousaika 22.10.2014 klo 18.42 20.20 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 75

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 75 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 75 Asiat Kiellon peruste 19, 24, 33, 34, 35, 36, 37 Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain

Lisätiedot

Vehmaan kunta Lomituslautakunta Kokous 1 Nro 2

Vehmaan kunta Lomituslautakunta Kokous 1 Nro 2 Vehmaan kunta Lomituslautakunta Kokous 1 Nro 2 Kokoustiedot Aika: keskiviikko 28.9.2016 Paikka: Valtuustosali, Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen...

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 Kokousaika 8.10.2013 klo 18.00 21.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 Asiat Oikaisuvaatimusviranomainen ja oikaisuvaatimusoikeus Oikaisuvaatimuksen maksu Oikaisuvaatimus-aika 67 Päätökseen voi hakea muutosta oikaisuvaatimuksena

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 1 RUOKAILUHINTOJEN TARKISTAMINEN 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 1 RUOKAILUHINTOJEN TARKISTAMINEN 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2012 Kokousaika 08.01.2013 klo 19.00 19.30 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto nro 2/2012 27.2.2012 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanvaltuusto nro 2/2012 27.2.2012 SISÄLLYSLUETTELO nro 2/2012 SISÄLLYSLUETTELO KV 10 KV 11 KV 12 Kokouksen järjestäytyminen Talouden tasapainotusohjelman seuranta n työjärjestyksen mukainen luettelo valmistelussa olevista valtuutettujen tekemistä aloitteista

Lisätiedot

PERUSTURVALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012. Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25, Kirkonkylä

PERUSTURVALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012. Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25, Kirkonkylä PERUSTURVALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 Kokousaika 25.9.2012 klo 18.00 19.43 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2015 1 (10) Tarkastuslautakunta Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 13:00-16:05 Paikka Läsnä Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10,

Lisätiedot

MUUT Samola Riitta Pöytäkirjanpitäjä Hokkanen Timo Sosiaali- ja terveysjohtaja 4

MUUT Samola Riitta Pöytäkirjanpitäjä Hokkanen Timo Sosiaali- ja terveysjohtaja 4 PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 AIKA 14.01.2016 klo 14:00-16:00 PAIKKA Kunnanvirasto LÄSNÄ Lindemark Susanna Puheenjohtaja Piispa-Jespars Seija Varapuheenjoht. Aksels Tuulikki

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto nro 2/ SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanvaltuusto nro 2/ SISÄLLYSLUETTELO nro 2/2012 SISÄLLYSLUETTELO KV 10 KV 11 KV 12 KV 13 Kokouksen järjestäytyminen Talouden tasapainotusohjelman seuranta n työjärjestyksen mukainen luettelo valmistelussa olevista valtuutettujen tekemistä

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 23

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 23 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 23 Asiat 37, 38, 39, 40, 41, 46 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

Otsikko Sivu 14 Vuoden 2015 tilinpäätös ja tavoitteiden toteutuminen 3 15 Vapaan sivistystyön lautakunnan ja nuorisotoimen

Otsikko Sivu 14 Vuoden 2015 tilinpäätös ja tavoitteiden toteutuminen 3 15 Vapaan sivistystyön lautakunnan ja nuorisotoimen KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 3/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika Perjantai 15.04.2016 klo 09:00-14:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 14 Vuoden 2015 tilinpäätös

Lisätiedot

KOULUTUSKESKUKSEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 76 TOIMINNALLINEN TILANNEKATSAUS 3

KOULUTUSKESKUKSEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 76 TOIMINNALLINEN TILANNEKATSAUS 3 KOULUTUSKESKUKSEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2011 Kokousaika 29.11.2011 klo 18.00 19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat C-talon kabinetti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2015 Hyvinvointilautakunta 1. Kunnanviraston kokoushuone. 61 Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminien lv

POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2015 Hyvinvointilautakunta 1. Kunnanviraston kokoushuone. 61 Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminien lv POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2015 Hyvinvointilautakunta 1 KOKOUSAIKA Maanantai 29.06.2015 klo 11.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanviraston kokoushuone 61 Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminien lv 2015 2016 Kokouksen

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Koulutuslautakunnan päätöksiin 64 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.9.2007 KOKOUSAIKA Tiistai 2.10.2007 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 123 Kokouksen

Lisätiedot

Valitusoikeus Päätöksestä saa valittaa se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa.

Valitusoikeus Päätöksestä saa valittaa se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa. VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen Päätökseen saa hakea muutosta valittamalla sille hallinto-oikeudelle, jonka tuomiopiirissä pääosa tässä päätöksessä tarkoitetusta alueesta sijaitsee. Toimivaltainen hallinto-oikeus

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Perusturvalautakunnan päätöksiin 65 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla

Lisätiedot

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä kunnan jäsen.

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä kunnan jäsen. MUUTOKSENHAKUOHJEET HENKILÖSTÖJAOSTO Muutoksenhakukielto Päätöstä koskeva muutoksenhakukielto liitetään oikaisuvaatimusta varten pyydettyyn pöytäkirjanotteeseen. Seuraaviin päätöksiin, jotka koskevat vain

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2014 Kunnanhallitus Asialista Talouden tasapainotusohjelma

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2014 Kunnanhallitus Asialista Talouden tasapainotusohjelma PÖYTÄKIRJA 14/2014 Kunnanhallitus 22.09.2014 Asialista 129. Talouden tasapainotusohjelma 2015-2019...159 Viranomainen PÖYTÄKIRJA 14/2014 LEMIN KUNTA 158 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA 22.9.2014 klo 20.00-21.50

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu Kaupunginvaltuusto

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuusto 1.9.2014 34 MUUTOKSENHAKUOHJEET Muutoksenhakukielto Asiat 65, 66, 67, 72, 74, 75 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

Perusturvalautakunta nro 6/ SISÄLLYSLUETTELO

Perusturvalautakunta nro 6/ SISÄLLYSLUETTELO nro 6/2014 SISÄLLYSLUETTELO PTLTK 46 PTLTK 47 PTLTK 48 PTLTK 49 Kokouksen järjestäytyminen Viranhaltijapäätösten laillisuusvalvonta n kunnan lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen

Lisätiedot

12 Kotiniemen omarantaisten omakotitonttien myyntihinnan tarkistaminen sekä tontista jätetyn tarjouksen käsittely

12 Kotiniemen omarantaisten omakotitonttien myyntihinnan tarkistaminen sekä tontista jätetyn tarjouksen käsittely Puumala Ote pöytäkirjasta 2/2016 1 (5) Kunnanhallitus, 24, 15.02.2016 Valtuusto, 12, 29.02.2016 12 Kotiniemen omarantaisten omakotitonttien myyntihinnan tarkistaminen sekä tontista jätetyn tarjouksen käsittely

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2010 Kokousaika 08.06.2010 klo 18.00 18.30 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 9/ / 13. Tarkastuslautakunta Aika klo 14:00. Toivakkatalo, neuvotteluhuone.

Toivakan kunta Pöytäkirja 9/ / 13. Tarkastuslautakunta Aika klo 14:00. Toivakkatalo, neuvotteluhuone. Toivakan kunta Pöytäkirja 9/2016 1 / 13 Tarkastuslautakunta 29.09.2016 Aika 29.09.2016 klo 14:00 Paikka Toivakkatalo, neuvotteluhuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 56 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Toimintaympäristölautakunta 1. Kunnanvirasto, valtuustosali. 22 Rakennusmestarin määräaikaisen toimen täyttäminen

POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Toimintaympäristölautakunta 1. Kunnanvirasto, valtuustosali. 22 Rakennusmestarin määräaikaisen toimen täyttäminen POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Toimintaympäristölautakunta 1 KOKOUSAIKA Perjantai 08.04.2016 klo 10.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali 22 Rakennusmestarin määräaikaisen toimen täyttäminen Kokouksen

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2014 1. Sivu 35 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 36 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2014 1. Sivu 35 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 36 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2014 1 Joensuun Työterveysliikelaitoksen johtokunta Aika 08.10.2014 klo 17:00-17:35 Paikka Penttilänkatu 7-9, 80220 Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 35 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2011. Kunnantalo, Yhteispalvelupiste, Lapinjärventie 20 A KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2011. Kunnantalo, Yhteispalvelupiste, Lapinjärventie 20 A KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2011 Kokousaika 22.6.2011 klo 17.30-19.05 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Yhteispalvelupiste, Lapinjärventie 20 A KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Suoritemaksu on 85 (lasku suoritemaksusta postitetaan myöhemmin).

Suoritemaksu on 85 (lasku suoritemaksusta postitetaan myöhemmin). Kangasniemi Ote pöytäkirjasta 9/2015 1 (5) 84 Poikkeamishakemus / Luusniemi, Vääräsaari 2:59 / Siirtopäätös KNGDno-2015-514 Valmistelija / lisätiedot: Hannu Manninen hannu.manninen@kangasniemi.fi Liitteet

Lisätiedot

Ympäristölautakunnan päätökseen 64 tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Ympäristölautakunnan päätökseen 64 tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Ympäristölautakunnan päätökseen 64 tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 3/ Sivu. 12 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 3/ Sivu. 12 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 3/2016 1 Tekninen lautakunta Aika 23.02.2016 klo18:00-18:47 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 12 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 13

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58. Rakennuslautakunta 06.05.2015. Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15. Käsitellyt asiat

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58. Rakennuslautakunta 06.05.2015. Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15. Käsitellyt asiat Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58 Rakennuslautakunta 06.05.2015 Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15 Paikka Kuntala Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 31 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 61 32 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 822/ /2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 822/ /2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (1) 32 Asianro 822/00.02.03/2013 Tiedonannot ympäristö- ja rakennuslautakunnalle vuonna 2013 Vs. ympäristöjohtaja Erkki Pärjälä Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUS. Oikaisuvaatimuskielto

OIKAISUVAATIMUS. Oikaisuvaatimuskielto OIKAISUVAATIMUS Oikaisuvaatimuskielto VALITUSOSOITUS Valituskielto Pöytäkirjan 10, 11, 14, 15, 22 ja 23 : tehdystä päätöksestä ei kuntalain 91 mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta, koska päätökset koskevat

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 12.3.2015 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna poissa, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

Muutoksenhakukiellot :t 35-36, Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91.

Muutoksenhakukiellot :t 35-36, Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91. , Faksi 013 411 342 Muutoksenhakuohje Viranhaltija/lautakunta Ympäristölautakunta Päivämäärä 12.4.2017 Pykälä 35-46 Pöytäkirjan nähtävänä pitäminen 13.4.2017 Muutoksenhakukiellot :t 35-36, 40-46 Valmistelua

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 Kokousaika Torstaina 06.09.2012 klo 18.30 Kokouspaikka Teknisen toimiston kokoushuone Osallistujat Päätöksentekijät Himanen Sirpa Laitinen

Lisätiedot