Kunnanvaltuusto nro 6/ SISÄLLYSLUETTELO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kunnanvaltuusto nro 6/2014 6.10.2014 SISÄLLYSLUETTELO"

Transkriptio

1 nro 6/2014 SISÄLLYSLUETTELO KV 54 KV 55 Kokouksen järjestäytyminen Sivistyslautakunnan ja sivistysosaston johtosäännön muuttaminen KV 56 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2013 KV 57 Osavuosikatsaus 2/2014 KV 58 n kunnan lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta

2 Sivu 2 Nro 6/2014 Kokouspaikka- ja aika Aleksis Kiven koulu klo Läsnä olevat jäsenet Alho Arja, puheenjohtaja Dahlqvist Rabbe, jäsen Gottberg Carl-Johan, jäsen Haanpää Harri, jäsen Holm Karl, varajäsen Holmberg Johan, varajäsen Holmlund Åke, jäsen Honkasalo Antero, jäsen Johansson Birgitta, varajäsen Kaisla Heikki, jäsen Karell Anders, jäsen Karvonen Pami, jäsen Kokkonen Yrjö, jäsen Laaksonen Merja, jäsen Linnala Marko, jäsen Louekoski Vesa-Matti, jäsen Mäenpää Mika, jäsen Nordström Marcus, jäsen Parviainen Kristian, jäsen Penttinen Arto, jäsen Pesonen Kirsti, jäsen Rehnberg Raija, jäsen Rosengren Heidi, jäsen Tanskanen Veikko, jäsen Turunen Ismo, jäsen Vierinen Kari, jäsen Muut läsnä olevat Sneck Minna, kunnanhallituksen jäsen Isotupa Juha-Pekka, kunnanjohtaja Löfbacka Mikko, hallintojohtaja Nordman Tina, sivistystoimenjohtaja Öberg Benita, perusturvajohtaja Skyttä Jorma, tekninen johtaja Asiat Allekirjoitukset Arja Alho puheenjohtaja Mikko Löfbacka pöytäkirjanpitäjä Yrjö Kokkonen pöytäkirjantarkastaja Anders Karell pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä, aika ja paikka Kunnantalo Todistaa, allekirjoitus Virka-asema Mikko Löfbacka hallintojohtaja

3 Sivu 3 KV 54 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN päättää 1. todeta kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi 2. valita kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Vuorossa olevat jäsenet ovat Yrjö Kokkonen ja Anders Karell. päätti 1. todeta kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi 2. valita kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Vuorossa olevat jäsenet ovat Yrjö Kokkonen ja Anders Karell. Lautakunta Kunnanhallitus

4 Sivu 4 SIVLTK:459 /2014 KV 55 SIVISTYSLAUTAKUNNAN JA SIVISTYSOSASTON JOHTOSÄÄNNÖN MUUTTAMINEN SIVLTK Liite 2 Varhaiskasvatussuunnittelijan jäädessä eläkkeelle alkaen sivistysosaston hallinnossa päätettiin, että virkaa ei täytetä. Päätös jättää virka täyttämättä perustuu osastoja sitovaan Tasapainotusohjelma toimenpiteisiin talouden tasapainottamiseksi. Tasapainotusohjelma sitoo osastoja tarkoin harkitsemaan virkojen/toimien täyttämistä henkilöiden eläköityessä tai irtisanoutuessa. Varhaiskasvatussuunnittelija oli syksyyn 2013 asti Störsvikin päiväkodinjohtaja mutta uuden hallinnollisen päiväkodinjohtajaviran myötä päiväkodinjohtajan tehtävät siirtyivät uudelle hallinnolliselle päiväkodin johtajalle. Varhaiskasvatussuunnittelija toimi myös iltapäivätoiminnan esimiehenä. Iltapäivätoiminta siirrettiin alkaen opetuksen tulosalueen alaisuuteen ja iltapäivätoiminnan henkilöstö siirtyi rehtoreiden alaisuuteen. Varhaiskasvatussuunnittelijan tehtävänkuvaus muuttui huomattavasti ja jäljellä olevat tehtävät jaetaan varhaiskasvatuspäällikön ja hallinnollisten päiväkodinjohtajien kesken. Koska varhaiskasvatussuunnittelijan virkaa esitetään lakkautettavaksi, tulee sivistyslautakunnan ja sivistysosaston johtosääntöihin tehdä muutoksia seuraavasti; 4 Esittely jaostoissa; tekstiosaa muutetaan niiltä osin, että suomenkielistä esiopetusta koskevat asiat esittelee Toukolan esiopetusryhmän hallinnollinen päiväkodinjohtaja. Ruotsinkielistä esiopetusta koskevat asiat esittelee ruotsinkielisen esiopetusryhmän hallinnollinen päiväkodinjohtaja. 11 Varhaiskasvatuspäällikön tehtäviin ja ratkaisuvaltaan lisätään oikeus päättää päivähoitopaikkojen myöntämisistä ja oikeus päättää päivähoidon palvelusetelien myöntämisistä. 12 Varhaiskasvatussuunnittelija poistetaan ja pykälät numeroidaan kronologisesti Valmistelija: sivistystoimen johtaja Tina Nordman, p , s- posti: Oheismateriaalit ja liitteet: - liitteenä ehdotus Sivistyslautakunnan ja sivistysosaston uudeksi johtosäännöksi alkaen Lautakunta päättää - ehdottaa kunnanhallitukselle, että kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että sivistyslautakunnan ja sivistysosaston johtosääntö muute- Lautakunta Kunnanhallitus

5 Sivu 5 taan liitteenä olevan ehdotuksen mukaisesti ja astuu voimaan alkaen Ehdotuksen mukaan. Tämä asiakohta tarkastettiin kokouksessa. KH Liite 2 Oheismateriaalit ja liitteet: - liitteenä ehdotus sivistyslautakunnan ja sivistysosaston uudeksi johtosäännöksi alkaen KV 55 Liite 1 Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se muuttaa sivistyslautakunnan ja sivistysosaston johtosääntöä liitteenä olevan ehdotuksen mukaisesti ja muutos astuu voimaan alkaen. Ehdotus hyväksyttiin. hyväksyi kunnanhallituksen ehdotuksen. Lautakunta Kunnanhallitus

6 Sivu 6 KH:365 /2014 KV 56 TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2013 TARKLTK Liite Kuntalain 71 :n mukaan tarkastuslautakunnan tehtävänä on arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet. Jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, tarkastuslautakunnan on arvioitava talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman ja toimenpideohjelman riittävyyttä. Lautakunnan jäseniä pyydettiin toimittamaan tekstit mennessä sihteerille. Laaditaan sekä allekirjoitetaan arviointikertomus vuodelta 2013 ja saatetaan se kunnanvaltuustolle tiedoksi. Tarkastuslautakunta esittää, että kunnanvaltuusto pyytää arviointikertomuksessa esitetyistä havainnoista kunnanhallituksen selvitykset niin, että ne voidaan käsitellä kuluvan vuoden syyskuun loppuun mennessä kunnanvaltuuston kokouksessa ja toimittaa tämän jälkeen tarkastuslautakunnalle. Päätettiin esityksen mukaisesti. KV Liite 1 Käsittely: KH Liite 3 Laaksonen Valtavaaran kannattamana ehdotti, että kunnanvaltuusto pyytää arviointikertomuksessa esitetyistä havainnoista kunnanhallituksen selvitykset niin, että ne voidaan käsitellä kunnanvaltuuston kokouksessa. yksimielisesti päätti merkitä tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen tiedoksi ja, että kunnanhallitukselta pyydetään selvityksen arviointikertomuksessa esitetyistä havainnoista niin, että ne voidaan käsitellä kunnanvaltuuston kokouksessa. Lautakunta Kunnanhallitus

7 Sivu 7 PTLTK Oheismateriaalia Kunnanhallitus lähettää arviointikertomuksen lautakunnille käsiteltäväksi ja pyytää lautakuntia antamaan selvityksensä arviointikertomuksessa esitetyistä havainnoista kunnanhallitukselle niin, että kunnanhallitus voi käsitellä ne kokouksessaan Ehdotus hyväksyttiin. on käsitellyt tarkastuslautakunnan laatiman arviointikertomuksen vuodelta päätti pyytää kunnanhallitukselta selonteon. Kunnanhallitus päätti kokouksessaan lähettää arviointikertomuksen lautakunnille käsittelyä varten ja pyytää lautakuntia antamaan selvityksensä havainnoista siten, että kunnanhallitus voi käsitellä niitä kokouksessaan Perusturvalautakunta, taloudellinen tasapainotus ja palkanmaksu ovat olleet painopistealueena vuoden 2013 arviointia tehtäessä. Toimintatavoitteiden ja taloudellisten tavoitteiden saavuttaminen Tarkastuslautakunnan arviointikertomuksesta ilmenee, että n oli hyvin nopeaa aikataulua noudattaen perustettava sosiaali- ja terveydenhuoltopalvelut syksyn 2012 aikana LOST-yhteistyösopimuksen irtisanomisen myötä. Aikaisempi sopimus sosiaali- ja terveydenhuoltoyhteistyöstä oli sanottu irti päättyväksi vuoden 2012 lopussa ja vuoden 2013 alusta n sosiaali- ja terveydenhuoltopalvelut on järjestetty omana toimintana. Näin ollen on perusturvalautakunnan osalta vaikeata verrata vuosia 2012 ja Vuoden 2013 tilinpäätös ylitettiin toimintakatteen osalta alkuperäisen talousarvioon nähden 4,4 %. Tämä johtuu suurelta osin siitä, ettei talousarvioon ollut sisällytetty eläkemenoperusteisia maksuja n eikä jaksotettuja palkkoja hyväksyi näin ollen kokouksessaan talousarviomuutoksen, jonka mukaan perusturvalautakunnan toimintakate muutettiin euroksi. Vuoden 2013 tillinpäätöksessä muutettu talousarvio ylitettiin eurolla. Erikoissairaanhoidon kustannuksia on seurattu läpi vuoden, mutta HUS:n loppulaskuun tammikuussa 2014 sisältyi aikaisemmin vuoden 2013 aikana aiheutuneita kustannuksia, joista ei ollut tiedotettu kunnalle talousarviovuonna ja näin ollen näitä ei ollut voitu huomioida talousarvioseurannassa. Erikoissairaanhoidon kustannukset ovat kokonaisuudessaan n budjetoitua pienemmät. Doctagon Oy:n kanssa solmitussa sopimuksessa on sovittu korvauksesta erikoissairaanhoidon kustannusten pienentämiseksi se- Lautakunta Kunnanhallitus

8 Sivu 8 kä euron kuukausittaisesta korvauksesta mikäli sopimus päättyy ennen Nämä kustannukset on huomioitu kokonaisylityksessä Henkilöstökustannusten ylitys on , josta suorat palkkakustannukset ovat n ja muut henkilöstökustannukset n Muiden henkilöstökustannusten ylitys muodostuu eläkemenoperusteisista maksuista. Suorien palkkakustannusten ylitys selittynee omaan toimintaan panostamisella ja tältä osin ostopalveluja on voitu vähentää. Ostopalvelujen osalta alitus on Aineet, tarvikkeet ja tavarat ylittyivät vuoden 2013 muutettuun talousarvioon verrattuna. Tästä summasta kalusto, ATK-laitteisto ja ohjelmistot olivat n , lääkkeet ja hoitotarvikkeet n sekä muu materiaali n Perusturvalautakunnan toiminnan muut kustannukset ylittyivät Nämä kustannukset syntyivät toiminnan käynnistämisen seurauksena. Maksetut avustukset ylitettiin n Tästä summasta omaishoidontuki on n Suositusten mukaan kuntien tulisi panostaa omaishoidontukeen, koska tämä vähentää hoitopaikkojen määrää ja ostopalvelua. Toimeentulotuen osalta ylitys oli n Muut ylitykset ovat mm. vammaispalvelulain edellyttämät tuet ja työmarkkinatuki, yhteensä n Tulot olivat arviota suuremmat. Toimintakate kokonaisuudessaan vuodelta 2013 on euro. Tarkastuslautakunta toteaa, että siihen nähden, millaisella kiireellä palvelut pystytettiin, perusturvalautakunnan voidaan arvioida täyttäneen toiminnalliset tavoitteensa varsin hyvin. Tarkastuslautakunta toteaa edelleen, että toiminnan vaikuttavuuden arviointia kuitenkin vaikeuttaa, että suuri osa asetetuista tavoitteista liittyy palveluorganisaation pystyttämiseen eikä suoranaisesti toiminnan tuloksen tai kuntalaisten hyvinvoinnin mittaamiseen. Vuoden 2013 aikana valtuustolle ei ole erikseen raportoitu kuntalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista. Edelliseen liittyen on kuluvana vuonna (2014) tehty kuntalaisten hyvinvointia koskeva kuntalaiskysely. Tavoitteena on selvittää miten kuntalaiset kokevat oman hyvinvointinsa ja saada kuntalaisten arvio kunnan tarjoamista palveluista. Sosiaalitaito ja kuuden kunnan yhteistyönä tuotettu selvitys julkaistaan syksyn 2014 aikana. Tulokset käsitellään kunnan eri elimissä jatkotoimenpiteitä varten ja kuntalaisten hyvinvoinnin ja palveluiden parantamiseksi. Erilliset kyselyt on tehty myös vanhuspalvelun ja terveyspalvelun piirissä vuoden 2014 aikana. Valtuuston perusturvaosastolle asettamat toimintatavoitteet on saavutettu. Lautakunta Kunnanhallitus

9 Sivu 9 - Perusturvaosaston ja sivistysosaston yhteistyön toimintamalli ja prosessikuvaus on luotu ja peruspalvelut näillä osa-alueilla on järjestetty strategisten tavoitteiden mukaisesti. Nämä toimintamallit ja prosessikuvaukset jatkuvat. - Vanhuspalvelun hoitoketju on kartoitettu ja toimintayksiköiden kriteerit on laadittu. Kaikissa yksiköissä on laadittu hoidon porrastuksen kriteerit. Mittausvälineet avun ja hoitomuodon arviointiin on myös määritelty. Sisäinen valvonta Sisäisen valvonnan tasoa koko kunnan tasolla pidetään tyydyttävänä. Sisäistä valvontaa ei vielä ole suoritettu koska sosiaali- ja terveydenhuoltopalvelut on tuotettu kunnan omana palveluna alkaen. Tarkastuslautakunnalle on vuoden aikana tiedotettu toiminnan suurimmista kehyksistä ja ajankohtaisimmista ja vaativimmista asioista. Henkilöstö Tarkastuslautakunta kiinnittää huomiota kunnan työntekijöiden työkyvyn ylläpitämiseen ja sairauspoissaolojen määrään. Perusturvalautakunnassa on pyritty kehottamaan kaikkia esimiehiä aikaiseen puuttumiseen oman henkilöstön tukemiseksi. Jotta yksittäistä työntekijää voitaisiin tukea ja mahdollisuuksien mukaan auttaa, on yksiköissä käyty keskusteluja ja otettu käyttöön tukimuotoja. Oheismateriaali ja liitteet: - oheismateriaalina n kunnan arviointikertomus vuodelta 2013 Valmistelu: perusturvajohtaja Benita Öberg, puh , s-posti: Lautakunta päättää - merkitä n kunnan arviointikertomuksen vuodelta 2013 tiedokseen - todeta lausuntonaan kunnanhallitukselle, että perusturvalautakunta ja sen alaisuudessa toimivat viranhaltijat tulevat ottamaan huomioon tarkastuslautakunnan arviointikertomuksessaan esiin tuomat havainnot. Ehdotuksen mukaan. Lautakunta Kunnanhallitus

10 Sivu 10 SIVLTK Oheismateriaali on käsitellyt tarkastuslautakunnan laatiman arviointikertomuksen vuodelta Käsittelyn yhteydessä kunnanvaltuusto päätti pyytää kunnanhallitukselta selonteon arviointikertomuksessa esitetyistä havainnoista niin, että ne voidaan käsitellä kunnanvaltuuston kokouksessa. Kunnanhallitus päätti lähettää arviointikertomuksen lautakunnille käsiteltäväksi ja pyytää lautakuntia antamaan selvityksensä arviointikertomuksessa esitetyistä havainnoista kunnanhallitukselle niin, että kunnanhallitus voi käsitellä ne kokouksessaan Tarkastuslautakunnan on kuntalain 71 :n mukaan valmisteltava valtuustossa päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioitava ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet. Vuoden 2013 arvioinnissa tarkastuslautakunnalla oli painopistealueina perusturvalautakunta, talouden tasapainotus ja palkanmaksu. Arviointikertomuksessa tarkastuslautakunta ei ole nostanut esille erikseen sivistyslautakunnan alaista toimintaa koskevia kehittämistarpeita. Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen Arviointikertomuksessaan tarkastuslautakunta toteaa, että sivistysosasto on pysynyt kunnanvaltuuston vahvistamassa talousarviossa ja, että sivistyslautakunnan vuoden 2013 toimintakate oli euroa budjetoitua parempi. Sivistyslautakunnan vuoden 2013 toiminnalliset tavoitteet olivat: 2.4 Sivistysosaston ja perusturvaosaston yhteistyön toimintamallien luominen mm. oppilashuolto, lastensuojelu, kouluterveydenhuolto Arviointikriteeri: Sivistysosaston ja perusturvaosaston yhteistyön toimintamalli ja prosessikuvaus luotu Toiminnallinen tavoite on toteutunut 3.1 Sivistysosaston palvelutarjonnan suunnittelua ohjaavien toimintamallien käyttöönotto Arviointikriteeri: Seuraavan talousarviovuoden ja taloussuunnitelmavuosien investointisuunnittelussa noudatetaan luotua toimintatapamallia. Toiminnallinen tavoite on toteutunut Arviointikertomuksessa tarkastuslautakunta toteaa, että sivistysosasto on saavuttanut kaikki vuoden 2013 toiminnalliset tavoitteet. Lautakunta Kunnanhallitus

11 Sivu 11 Arvio sisäisen valvonnan toimivuudesta Tarkastuslautakunta arvioi, että kunnanhallitus on vuoden 2013 tasekirjassa arvioinut, että sisäisen valvonnan taso on tyydyttävä. Arviointi perustuu hallintokuntien arvioinnista sisäisen valvonnan osa-alueiden toimivuudesta. Tarkastuslautakunta arvioi, että sisäisessä valvonnassa on edelleen kehitettävää ja katsoo, että kaikkia osastoja koskevan riskienhallintasuunnitelman laatiminen tulee tukemaan sisäistä valvontaa. Sivistyslautakunnan alaisuudessa olevien tulosalueiden esimiehet pyrkivät kehittämään sisäistä valvontaa tarpeiden mukaisesti. Henkilöstö Tarkastuslautakunta kiinnittää huomiota kunnan työntekijöiden työkyvyn ylläpitämiseen ja sairauspoissaolojen määrään. Sairauspoissaoloprosentti nousi koko kunnan tasolla vuoden ,64 %:sta 3,94 %:iin. Sivistysosaston sairauspoissaolojen määrä on noussut vähän vuodesta Henkilöstötilinpäätöksen mukaan vuonna 2012 sivistysosaston 4-10 päivää kestäneet sairauspoissaolot vähentyivät mutta 1-3 päivän sairauspoissaolojen määrä kasvoi. Sivistysosaston alaisuudessa toimivien yksiköiden esimiehillä on käytössään työterveyshuollon monipuoliset tukitoimet sekä kunnan varhaisen puuttumisen malli. Esimiehiä on informoitu eri tukimuodoista ja kannustettu/kehotettu toimimaan annettujen toimintamallien mukaisesti. Oheismateriaali ja liitteet: - oheismateriaalina n kunnan arviointikertomus vuodelta 2013 Esittelijä: sivistystoimen johtaja Tina Nordman, p , s-posti: Lautakunta päättää - merkitä n kunnan arviointikertomus vuodelta 2013 tiedoksi Ehdotuksen mukaan. TEKNLTK Oheismateriaali n kunnanvaltuusto on hyväksynyt tarkastuslautakunnan laatiman arviointikertomuksen. Kunnanhallitus on lähettänyt arviointikertomuksen lautakunnille käsiteltäväksi Kunnanhallitus pyytää lautakuntia antamaan selvityksensä arviointikertomuksessa esitetyistä havainnoista. Tarkastuslautakunnan tehtävänä on arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. Li- Lautakunta Kunnanhallitus

12 Sivu 12 säksi tarkastuslautakunnan tehtävänä on tilintarkastajan tarkastussuunnitelman toteutumisen seuranta. Vuoden 2013 arviointikertomuksessa teknisen lautakunnan osalta huomautetaan, että budjetti on investointien osalta valtuustoon nähden sitova hankekohtaisesti. Talousarviossa määriteltyä määrärahaa ei voi käyttää talousarviosta poikkeavasti toiseen tarkoitukseen ilman valtuuston erillistä päätöstä. Tekninen lautakunta toteaa, että virheelliseksi havaitusta käytännöstä on luovuttu. Lisäksi tarkastuslautakunta kiinnittää huomiota tila-, siivous- ja ruokapalvelujen sisäiseen hinnoitteluun. Asia nostettiin esiin myös vuoden 2012 arviointikertomuksessa. Tilanteen parantamiseksi ehdotettiin vuonna 2012 yhteistoimintamenettelyä palvelun tuottajan ja palvelun käyttäjän välille. Yhteistoimintamenettelyn avulla palvelun käyttäjällä olisi mahdollisuus neuvotella palvelujen hinnasta, määrästä ja laadusta. Vuoden 2013 arviointikertomuksessa nostetaan esiin tarve saattaa sisäisten palvelujen hinnoittelu läpinäkyvämmäksi. Tarkastuslautakunta huomauttaa, ettei työ ole tilikauden 2013 aikana edennyt. Tekninen lautakunta käsitteli vuoden 2012 arviointikertomusta Lautakunta totesi tuolloin, että laskutusmenettelyä ollaan parhaillaan muuttamassa läpinäkyvämmäksi vuoden 2014 talousarvion laatimisen yhteydessä. Vuonna 2013 aloitettu työ sisäisen laskutuksen periaatteiden selkeyttämiseksi on edennyt. Tekninen osasto on neuvotellut muiden osastojen kanssa sisäisen laskutuksen periaatteista. Sisäisen laskutuksen periaatteet edellyttävät yhteistoimintaa palvelun tuottajalta sekä käyttäjältä. Vuoden 2015 talousarvion laadinnassa uudet periaatteet ovat olleet käytössä. Oheismateriaali ja liitteet: - oheismateriaalina tarkastuslautakunnan laatima arviointikertomus vuodelta 2013 Esittelijä: tekninen johtaja Jorma Skyttä p , s-posti: Käsittely: Lautakunta merkitsee arviointikertomuksen tiedoksi. Jäsen Rehnberg jääväsi itsensä tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Ehdotuksen mukaan. ==== Lautakunta Kunnanhallitus

13 Sivu 13 YMPJARAKL Oheismateriaali n kunnanvaltuusto on hyväksynyt tarkastuslautakunnan laatiman arviointikertomuksen. Kunnanhallitus on lähettänyt arviointikertomuksen lautakunnille käsiteltäväksi Kunnanhallitus pyytää lautakuntia antamaan selvityksensä arviointikertomuksessa esitetyistä havainnoista. Tarkastuslautakunnan tehtävänä on arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. Lisäksi tarkastuslautakunnan tehtävänä on tilintarkastajan tarkastussuunnitelman toteutumisen seuranta. Vuoden 2013 arviointikertomuksessa todetaan, että ympäristö ja rakennuslautakunta on hoitanut hyvin lakisääteisen tehtävänsä. Lisäksi huomautetaan, että lautakunnalle ei ole asetettu toiminnallisia tavoitteita. Lautakunnalle kehotetaan asettamaan toimintaa kehittävät tavoitteet. Oheismateriaali ja liitteet: - oheismateriaalina tarkastuslautakunnan laatima arviointikertomus vuodelta 2013 Esittelijä: vs. rakennustarkastaja Kenneth Flythström, tel , s-posti: Lautakunta päättää - merkitä tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen tiedoksi ja - pyrkiä jatkossa vaikuttamaan siihen, että ympäristö- ja rakennuslautakunnan alaiselle toiminnalle asetetaan kohdennetut toiminnalliset tavoitteet. KH Ehdotuksen mukaan. Kunnanhallitus on lähettänyt tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen lautakunnille ja pyytänyt lautakuntia antamaan selvityksensä tarkastuslautakunnan arviointikertomuksessa esittämiin huomioihin. Kaikkien lautakuntien voidaan todeta antaneen selvityksensä pyydetyn aikataulun mukaisesti. Hallinto-osasto on vuonna 2013 tavoittanut toiminnalliset tavoitteet, joista on ollut päävastuullisena. Hallinto-osaston osalta on kiinnitetty huomiota vuonna 2013 ilmenneisiin ongelmiin perusturvaosaston palkan maksuun liittyen. Tämän osalta voidaan todeta, kuten tarkastuslautakuntakin on todennut, että palkanmaksu on vuoden 2014 alusta alkaen ulkoistettu Kunnan Tai- Lautakunta Kunnanhallitus

14 Sivu 14 toa Oy:lle. Vuonna ollaan lisäksi suunnittelemassa palkanmaksuja hr-ohjelmiston kehittämistä yhteistyössä Kunnan Taitoa Oy:n kanssa. Strategisten tavoitteiden toteutumisesta arviointikertomuksessa on esitetty huomioita mm. kunnan suunnitelman mukaisten poistojen määrään, investointitasoon ja tulorahoituksen riittävyyteen, yhdyskuntarakenteen suunnitteluun valtuuston hyväksymien kehittämistrategioiden mukaisesti sekä työterveyskulujen lisääntyviin yksikkökustannuksiin ja työstä poissaolojen kasvavaan määrään. Investointitaso on ollut viime vuosina ssa korkealla tasolla, joka on johtanut tarkastuslautakunnankin huomioimaan tulorahoitusalijäämään. Investointitasoa on kuitenkin pyritty saattamaan alemmalle tasolla talouden tasapainotusohjelmassa. Poistojen tasoon liittyen voidaan todeta, että poistosuunnitelmaa on muutettu vuonna 2013 vastaamaan kirjanpitolautakunnan kuntajaoston suosituksia. Tulorahoituksen riittävyyteen liittyen todettakoon, että kunnan kiinteistö- ja kunnallisveroprosentteja on nostettu vuodelle Yhdyskuntarakennetta on suunniteltu linjassa valtuuston hyväksymän kehittämisstrategian kanssa. Lisääntyneisiin työterveyskuluihin ja poissaolojen kasvavaan määrään kunnanhallitus on kiinnittänyt huomiota vuoden 2013 henkilöstöraportin käsittelyn yhteydessä. Tarkastuslautakunta on arvioinut arviointikertomuksessa, että n kunnan sisäisessä valvonnassa on edelleen kehitettävää. Sisäisen valvonnan ohje on hyväksytty vuonna Tämän jälkeen kuntalaki on täydentynyt sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämistä säätelevin osin. Riskienhallintasuunnitelma on valmisteilla kunnassa. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisen periaatteet ovat tulossa kunnanvaltuuston käsiteltäväksi vielä vuoden 2014 aikana. Tarkastuslautakunta katsoo, että talouden tasapainotusohjelma ei ole riittävä alijäämän kattamiseksi suunnittelukaudella. Tarkastuslautakunnan mukaan: tasapainotusohjelmassa toimintamenojen kasvu on arvioitu hitaammaksi ja verotulojen kasvu nopeammaksi kuin valtion talousarviossa arvioitu kuntien toimintamenojen ja verotulojen kasvu. Toimintamenojen kasvu on tasapainotusohjelman laskelmassa arvioitu voimakkaammaksi mitä se esimerkiksi vuoden 2014 osalta on ja vuoden 2015 osalta ennustetaan olevan (palkkaratkaisut ja yleinen kustannustason muutos). Edelleen tasapainotusohjelman verotuloarviot perustuvat kuntaliiton antamiin kuntakohtaisiin laskelmiin. Valtionosuuksien osalta arvio tasapainotusohjelmassa perustuu valtiovarainministeriön mukaisiin ennusteisiin. Talouden tasapainotusohjelmaa ohjaa talouden tasapainotusohjausryhmä, joka seuraa ympäristössä tapahtuvia muutoksia ja niiden vaikutuksia talouden tasapainotusohjelmaan. Talouden tasapainotusohjelma on edelleen ajantasainen ja käypä sen osalta, että sen Lautakunta Kunnanhallitus

15 Sivu 15 tavoitteena on tasapainottaa kunnan talous ja saada kumulatiivinen alijäämä katettua suunnittelukaudella. Tarkastuslautakunta on kiinnittänyt muina havaintoina huomiota kunnan työntekijöiden työkyvyn ylläpitämiseen ja sairauspoissaolojen määrään sekä työterveyshuollon kustannusten kasvamiseen. Vuonna 2013 kasvoivat erityisesti pitkäaikaiset poissaolot. Sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestäminen siirtyi kunnan järjestettäväksi jolloin kunnan henkilöstön lukumäärä kasvoi, kuten myös työn suhteellinen kuormittavuus. Henkilöstön työkyvyn ylläpitämiseen kiinnitetään huomiota mm. vahvistamalla varhaisen puuttumisen mallia, hyödyntämällä aktiivisesti työkykyneuvotteluita, valmistelemalla ikäjohtamisen ohjelma, jossa pyritään huomioimaan eri-ikäisten työskentely organisaatiossa sekä osatyökykyisten nopeampi töihin paluu. Lisäksi poissaolojen reaaliaikaista seurantaa pystytään kehittämään, kun palkkaohjelmisto päivitetään ja vuonna 2014 tehdään henkilöstön työtyytyväisyyskysely. Liitteet ja oheismateriaali: - oheismateriaalina tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2013 (arviointikertomus on toimitettu jo aiemman käsittelyn yhteydessä, löytyy myös sähköisesti extranetistä ja saa pyydettäessä kunnantalolta) Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se - merkitsee tiedoksi kunnanhallituksen ja lautakuntien yllä esittämät selvitykset arviointikertomuksessa esitettyihin huomioihin ja - toimittaa selvitykset edelleen tarkastuslautakunnalle vastauksena sen arviointikertomuksessa esittämiin huomioihin. KV 56 Oheismateriaali Ehdotus hyväksyttiin. hyväksyi kunnanhallituksen ehdotuksen. Lautakunta Kunnanhallitus

16 Sivu 16 KH:328 /2014 KV 57 OSAVUOSIKATSAUS 2/2014 KH Liite 1 Vuonna 2014 tammi-huhtikuun ja tammi-elokuun tilanteista tehdään normaalin talousseurannan sijasta osavuosikatsaus. Osavuosikatsausten tekemisestä kahdesti vuodessa on sovittu talousarvion yhteydessä. Osavuosikatsaus on talouden ja toiminnan toteutumisen raportoinnin ja seurannan väline. Osavuosikatsauksella raportoidaan talouden toteutumista normaalia kuukausittaista talousseurantaa syvällisemmin. Tämän lisäksi osavuosikatsauksessa raportoidaan toiminnan ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta seurantajaksolla. Kunnan osavuosikatsauksen prosessia ja raporttia on kehitetty vuodelle Kunnanhallitus merkitsee kuukausittaisen talousseurannan tiedoksi. Osavuosikatsauksen kunnanhallitus hyväksyy ja lähettää edelleen tiedoksi kunnanvaltuustolle. Osavuosikatsaus on väline kunnanhallitukselle raportoida talouden ja toiminnan toteumasta edelleen kunnanvaltuustolle. Osastojen antamien ennusteiden ja tulorahoituksen ennusteiden mukaan kunnan tulos vuodelle 2014 on muodostumassa alijäämäiseksi euroa. Tuloksen ennuste on noin euroa talousarvion mukaista tulosta alijäämäisempi. Tarkempi analyysi tähän johtaneista syistä löytyy osavuosikatsauksesta. Talousarviossa pysyminen on oleellista talouden tasapainotuksessa. Toimintaympäristössä tapahtuneiden muutosten johdosta johtoryhmä on käsitellyt toimenpiteitä, joilla saavutetaan talousarvion 2014 tulos. Toimenpiteinä kunnanjohtaja on päättänyt asettaa hankinta- ja sijaiskiellon. Muita mahdollisia toimenpiteitä talouden tasapainottamiseksi etsitään. Liitteet ja oheismateriaali - liitteenä osavuosikatsaus 2/2014 Käsittely: Kunnanhallitus päättää 1. merkitä liitteenä olevan osavuosikatsauksen 2/2014 tiedoksi 2. ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se merkitsee osavuosikatsauksen tiedoksi. Esittelijä teki muutetun päätösehdotuksen lisäten ehdotukseen, että alkuperäisen ehdotuksen lisäksi kunnanjohtaja oikeutetaan tekemään osavuosikatsaukseen teknisiä muutoksia. Lautakunta Kunnanhallitus

17 Sivu 17 KV 57 Liite 2 Kunnanhallitus päätti 1. merkitä liitteenä olevan osavuosikatsauksen 2/2014 tiedoksi 2. ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se merkitsee osavuosikatsauksen tiedoksi 3. oikeutti kunnanjohtajan tekemään osavuosikatsaukseen teknisiä muutoksia. merkitsi osavuosikatsauksen tiedoksi. Lautakunta Kunnanhallitus

18 Sivu 18 PERUSTLTK:45 /2014 KV 58 PTLTK Liitteet 1 2 SIUNTION KUNNAN LAUSUNTO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOKSESTA Sosiaali- ja terveysministeriön asettama sosiaali- ja terveyspalveluuudistuksen parlamentaarinen ohjausryhmä on laatinut luonnoksen eduskunnalle annettavaksi hallituksen esitykseksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Luonnos perustuu hallitusohjelmaan sekä eduskuntapuolueiden puheenjohtajien tekemään sopimukseen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen pääperiaatteista. Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää kunnilta sekä muilta jakelussa mainituilta tahoilta lausunnot lakiesityksestä mennessä. Uudistusta koskeva vaikutusarviointi valmistuu syyskuun puolivälissä. Selvitys esityksen mukaisen lakiluonnoksen suhteesta perustuslakiin on vielä keskeneräinen. Tämä selvitystyö voi aiheuttaa muutoksia lakiluonnoksen yksityiskohtiin. Kuntia pyydetään ottamaan kantaa siihen, minkä erityisvastuualueen pohjalta muodostettavaan sote-alueeseen kunta katsoo perustelluksi kuulua. Sen vuoksi kunnille osoitettu lausuntopyyntö on kohdistettu valtuustoille. Päätösasiakirja asiaa koskevasta valtuuston päätöksestä tulee toimittaa sosiaalija terveysministeriöön. Annetut lausunnot otetaan huomioon hallituksen esityksen viimeistelytyössä. Hallituksen esitys annetaan eduskunnalle syysistuntokaudella lausuntokierroksen jälkeen. Esitykseen sisältyvien lakien on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2015 alkupuolella.. Uudessa mallissa on erotettu palvelujen järjestäminen ja niiden tuottaminen toisistaan. Järjestämisvastuu tulee olemaan viidellä sosiaali- ja terveysalueella. Palvelujen tuottamisvastuu on kunnalla tai kuntayhtymällä. Sosiaali- ja terveysalue tekee päätöksen siitä, mitkä kunnat ja kuntayhtymät ovat tuottamisvastuussa. Sosiaali- ja terveydenhuoltouudistuksen keskeisiä tavoitteita ovat edistää väestön terveyttä, hyvinvointia ja sosiaalista turvallisuutta, varmistaa sosiaali- ja terveyspalvelujen yhdenvertainen saatavuus koko maassa, vahvistaa sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalveluja sekä luoda kustannustehokas ja vaikuttava palvelurakenne. Lautakunta Kunnanhallitus

19 Sivu 19 Luonnos hallituksen esitykseksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaista on osoitteessa Liitteet ja oheismateriaali: - liitteenä 1 Lausuntopyyntö STM090:00/ liitteenä 2 Lausuntopyyntöön kuuluva kysely Valmistelu: perusturvajohtaja Benita Öberg, puh sähköposti: Käsittely: Ehdotus n kunnan lausunnoksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta esitellään kokouksessa. Esittelijä jakoi kokouksen alussa pöydälle päätösehdotuksen, liitteen 2, lausuntopyyntökysely. Liitteessä olevia vastausehdotuksia käsiteltiin esittelijän johdolla. Jäsen Elo ehdotti jäsen Kaislan kannattamana, että lausuntopyyntökyselyn kysymyksessä numero 12 vastataan kyllä. Puheenjohtaja totesi, että oli tehty esittelijän ehdotuksesta poikkeava kannatettu ehdotus, minkä vuoksi oli äänestettävä. Hän teki siksi seuraavan äänestysesityksen: joka kannattaa esittelijän ehdotusta äänestää JAA ja joka kannattaa jäsenen Elon ehdotusta äänestää EI. Äänestysesitys hyväksyttiin. Nimenhuutoäänestyksessä annettiin 3 jaa -ääntä (Siikala-Lautjärvi, Dahlström, Nordenswan-Lindén) ja 4 ei -ääntä (Elo, Kaisla, Mäenpää, Tarnanen). Puheenjohtaja totesi tämän jälkeen, että perusturvalautakunta oli päättänyt jäsen Elon esityksen mukaisesti. Muutettu päätösehdotus: Esittelijä teki tämän lisäksi muutetun päätösehdotuksen kuulumaan seuraavasti: Kysymyksessä 34 poistetaan toinen lause joka kuuluu Laskutusperusteet on linjattava kansallisesti. Perusturvalautakunta päätti 1. Vastaukset kysymyksiin nro 1-11 ja sekä ehdotuksen mukaan. 2. Kysymys 12: 12 :ssä säädetään järjestämispäätöksestä. Järjestämispäätöksen tarkoituksena on määritellä, miten Sote-alue huolehtii järjestämisvastuun toteuttamisesta. Sote-alue päättää järjestämispäätöksen sisällön Sote-alueen sekä tuottamisvastuussa olevien kuntien ja kuntayh- Lautakunta Kunnanhallitus

20 Sivu 20 tymien välisten neuvottelujen perusteella. Onko järjestämispäätöksen laatimismenettely tarkoituksenmukainen? Vastaus: kyllä. 3. Kysymys 34: Muita huomioita luvusta 6. Vastaus: Rahoitussäännökset edellyttävät vielä tarkennuksia. 4. Ehdottaa kunnanhallitukselle, että se ehdottaa valtuustolle, että se hyväksyy n kunnan lausunnon sosiaali- ja terveyshuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta muokatun liitteen 2 mukaisesti. Tämä asiakohta tarkastettiin kokouksessa. KH Liitteet 2a ja 2b Käsittely: Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se lähettää liitteenä olevan lausunnon sosiaali- ja terveysministeriölle n kunnan lausuntona sosiaali- ja terveyshuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta. Stefan Svanfeldt ehdotti Kirsi Martinin kannattamana, että lausuntopyyntökyselyn kysymyksessä numero 12 vastataan ei. Koska oli tehty esittelijän ehdotuksesta poikkeava kannatettu ehdotus, suoritettiin äänestys. Äänestystavaksi päätettiin nimenhuutoäänestys. Ne, jotka kannattavat esittelijän ehdotusta äänestävät jaa ja ne, jotka kannattavat Svanfeldtin ehdotusta äänestävät ei. Äänestyksessä esittelijän ehdotus voitti äänin 6 (Kaisla, Koroma-Hintikka, Louekoski, Pitkänen, Sneck, Tanskanen) 4 (Karell, Martin, Svanfeldt, Laaksonen). KV 58 Liitteet 3a ja 3b Käsittely: Esittelijän ehdotus hyväksyttiin. Marcus Nordström ehdotti ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmän puolesta, että lausunnon kohtaan numero 18 tehdään seuraava lisäys: Tarkentaaksemme vastausta nro 12 tulkitsemme, että kysymyksessä on sisällytetty neuvotteluihin myös tuottamisvastuun ulkopuoliset kunnat. Puheenjohtajan tiedustellessa kunnanvaltuusto oli ehdotuksen hyväksymisestä yksimielinen. päätti yksimielisesti, että se lähettää liitteenä olevan lausunnon lisättynä kohtaan numero 18 tehdyllä lisäyksellä sosiaali- ja terveysmi- Lautakunta Kunnanhallitus

Kunnanhallitus nro 10/2014 29.9.2014 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 10/2014 29.9.2014 SISÄLLYSLUETTELO nro 10/2014 SISÄLLYSLUETTELO KH 147 KH 148 Kokouksen järjestäytyminen Lausunto Vihdin Veden jätevesihuollon vaihtoehdot -hankkeen YVA-selostuksesta KH 149 Osavuosikatsaus 2/2014 KH 150 KH 151 KH 152 KH

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 13/2013 21.10.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 13/2013 21.10.2013 SISÄLLYSLUETTELO nro 13/2013 SISÄLLYSLUETTELO KH 185 KH 186 KH 187 KH 188 Kokouksen järjestäytyminen Lähetekeskustelun käyminen n kunnan elinkeinopoliittisen ohjelman luonnoksesta Talouden seuranta Vuoden 2013 talousarvion

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 9/2013 19.8.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 9/2013 19.8.2013 SISÄLLYSLUETTELO nro 9/2013 SISÄLLYSLUETTELO KH 138 KH 139 KH 140 Kokouksen järjestäytyminen Talouden tasapainotusohjelman hyväksyminen Talouden seuranta KH 141 Kuntien harkinnanvaraisen valtionosuuden korotuksen hakeminen

Lisätiedot

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 9/2014 Kokousaika 19.5.2014 klo 18.00-20.30 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 4/2012 26.3.2012 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 4/2012 26.3.2012 SISÄLLYSLUETTELO nro 4/2012 SISÄLLYSLUETTELO KH 51 Kokouksen järjestäytyminen KH 52 Talouden seuranta KH 53 Talouden tasapainotusohjelman päättyminen KH 54 Toiminnallisten tavoitteiden poistaminen KH 55 Vuoden 2011 tilinpäätös

Lisätiedot

Perusturvalautakunta nro 4/2013 15.5.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Perusturvalautakunta nro 4/2013 15.5.2013 SISÄLLYSLUETTELO nro 4/2013 SISÄLLYSLUETTELO PTLTK 31 PTLTK 32 PTLTK 33 PTLTK 34 PTLTK 35 Kokouksen järjestäytyminen Viranhaltijapäätösten laillisuusvalvonta Perhetyöntekijän virkanimikkeen muutos erityissosiaaliohjaajaksi

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 17:30 22:36 PAIKKA Sosiaali ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 83 KOKOUKSEN

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 11/2014 1/28

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 11/2014 1/28 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 11/2014 1/28 Sivistyslautakunta Aika 14.10.2014 klo 18:00-20:20 Paikka Kunnanvirasto Käsitellyt asiat Asia Sivu 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 4 75

Lisätiedot

Kokouksen järjestäytyminen Jaostojen ja viranhaltijoiden päätösten laillisuusvalvonta

Kokouksen järjestäytyminen Jaostojen ja viranhaltijoiden päätösten laillisuusvalvonta nro 7/2010 SISÄLLYSLUETTELO OPLTK 102 OPLTK 103 OPLTK 104 OPLTK 105 OPLTK 106 OPLTK 107 Kokouksen järjestäytyminen Jaostojen ja viranhaltijoiden päätösten laillisuusvalvonta Oikaisuvaatimus päivähoitomaksupäätöstä

Lisätiedot

Polvijärven koulukeskuksen auditorio

Polvijärven koulukeskuksen auditorio Valtuusto 3/2015 42 (-55) Aika Torstaina 26. maaliskuuta 2015 klo 19.00-19.56 Paikka Polvijärven koulukeskuksen auditorio SAAPUVILLA OLLEET Puheenjohtaja Huttunen Jorma Muut valtuutetut Pöytäkirjan liite

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00

Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00 Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00 ASIAT 86 Kokouksen avaus 87 Valtuutettujen läsnäolon toteaminen 88 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Sivistyslautakunta nro 2/2011 8.3.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Sivistyslautakunta nro 2/2011 8.3.2011 SISÄLLYSLUETTELO nro 2/2011 SISÄLLYSLUETTELO SIVLTK 17 SIVLTK 18 SIVLTK 19 SIVLTK 20 SIVLTK 21 Kokouksen järjestäytyminen Viranhaltijoiden päätösten laillisuusvalvonta Perusopetuksen oppilaan lähikoulun osoittamista koskevan

Lisätiedot

Iitin kunta Pöytäkirja 9/2014 213. Kunnanvaltuusto 09.12.2014. Aika Tiistai 09.12.2014 klo 09:00-13:37. Kunnantalo, valtuustosali.

Iitin kunta Pöytäkirja 9/2014 213. Kunnanvaltuusto 09.12.2014. Aika Tiistai 09.12.2014 klo 09:00-13:37. Kunnantalo, valtuustosali. Iitin kunta Pöytäkirja 9/2014 213 Kunnanvaltuusto 09.12.2014 Aika Tiistai 09.12.2014 klo 09:00-13:37 Paikka Saapuvilla Poissa Kunnantalo, valtuustosali Aalto Janne Alestalo Riitta Drockila Leif Heinonen

Lisätiedot

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi. Mustonen Asko

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi. Mustonen Asko Kunnanhallitus 16/2014 406 (-426) Aika Maanantaina 27. lokakuuta 2014 klo 18.00-19.20 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

Keskiviikko 16.4.2014 klo 18.00. Kirkkonummi, valtuuston kokoustila PÖYTÄKIRJAN SIVU

Keskiviikko 16.4.2014 klo 18.00. Kirkkonummi, valtuuston kokoustila PÖYTÄKIRJAN SIVU KERAVAN KAUPUNKI KUUMA-johtokunta PÖYTÄKIRJA N:o 3/2014 KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 16.4.2014 klo 18.00 Paikka Kirkkonummi, valtuuston kokoustila KÄSITELTÄVÄT ASIAT ASIA NO PÖYTÄKIRJAN SIVU 15 LÄSNÄOLIJOIDEN,

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 Kunnanhallitus 15.9.2014. 122. Lausunto taksilupakiintiöstä 2015...150. 123. Palkanlaskentaohjelmiston uusiminen...

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 Kunnanhallitus 15.9.2014. 122. Lausunto taksilupakiintiöstä 2015...150. 123. Palkanlaskentaohjelmiston uusiminen... PÖYTÄKIRJA 13/2014 Kunnanhallitus 15.9.2014 Asialista 122. Lausunto taksilupakiintiöstä 2015...150 123. Palkanlaskentaohjelmiston uusiminen...151 124. Talouden tasapainotusohjelma 2015-2019...152 125.

Lisätiedot

Valtuusto 4/2012 109 (-138 ) KOKOUSAIKA Maanantaina 12. marraskuuta 2012 klo 19.00-20.05

Valtuusto 4/2012 109 (-138 ) KOKOUSAIKA Maanantaina 12. marraskuuta 2012 klo 19.00-20.05 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2012 109 (-138 ) KOKOUSAIKA Maanantaina 12. marraskuuta 2012 klo 19.00-20.05 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET Puheenjohtaja Polvijärven koulukeskuksen auditorio Jorma

Lisätiedot

Otsikko Sivu 139 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 266 140 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä

Otsikko Sivu 139 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 266 140 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä PÖYTÄKIRJA 10/2014 263 Kuntayhtymähallitus 16.10.2014 AIKA 16.10.2014 klo 09:00-12:45 PAIKKA Haapajärvi, kaupungintalo, hallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 139 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 299. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 299. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 299 07.05.2013 ASIAT Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 301 141 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 302 142 Lausunto Kainuun Uusi Sairaala -konseptista

Lisätiedot

Lappajärven kunta Pöytäkirja 16/2013 336. Kunnanhallitus 04.11.2013. Aika 04.11.2013 klo 18:00-19:15. Kunnanhallituksen kokoushuone

Lappajärven kunta Pöytäkirja 16/2013 336. Kunnanhallitus 04.11.2013. Aika 04.11.2013 klo 18:00-19:15. Kunnanhallituksen kokoushuone Lappajärven kunta Pöytäkirja 16/2013 336 Kunnanhallitus 04.11.2013 Aika 04.11.2013 klo 18:00-19:15 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 206-212 Otsikko Sivu 206 Toiminnan ja talouden seurantaraportti

Lisätiedot

SODANKYLÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2008 Maaseutulautakunta Sivu 1

SODANKYLÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2008 Maaseutulautakunta Sivu 1 Maaseutulautakunta Sivu 1 Kokousaika 23.05.2008 klo 10.00 13.00 Kokouspaikka Kunnanviraston kokoushuone 1 Käsittellyt asiat Asia no 10 Järjestäytymisasiat 3 11 Lainan myöntäminen kyläyhdistyksille 4 12

Lisätiedot

Kunnanhallitus 10/2015 295 (-329) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi

Kunnanhallitus 10/2015 295 (-329) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi Kunnanhallitus 10/2015 295 (-329) Aika Maanantaina 8. kesäkuuta 2015 klo 18.00-20.50 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

Asialista 68. Saapuneet kirjeet...87

Asialista 68. Saapuneet kirjeet...87 PÖYTÄKIRJA 6/2014 Kunnanhallitus 5.5.2014 Asialista 68. Saapuneet kirjeet...87 69. Merkkipäivälista 2014...87 70. Eksoten kuntalaskutusmallin uudistaminen...72 71. Vanhan pappilan ohjausryhmän kokoonpano...73

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 4/2014 Kunnanvaltuusto Sivu 58

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 4/2014 Kunnanvaltuusto Sivu 58 ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 4/2014 Kunnanvaltuusto Sivu 58 KOKOUSAIKA maanantai 13.10.2014 klo 18.30 19.25 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) MUUT

Lisätiedot

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi Kunnanhallitus 13/2014 333 (-346) Aika Maanantaina 8. syyskuuta 2014 klo 18.00-18.45 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali

Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Kunnanvaltuusto Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsiteltävät asiat liite 25 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 26 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Käsittellyt asiat. Asia no 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. 2 Pöytäkirjantarkastajien valinta 4

Käsittellyt asiat. Asia no 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. 2 Pöytäkirjantarkastajien valinta 4 Kunnanvaltuusto KOKOUSKUTSU / ASIALISTA 1/2008 Kokousaika Torstai 24.01.2008 klo 14.00 15.15 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsittellyt asiat sivu Asia no 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 26/2013 1 (29) Kaupunginhallitus 16.09.2013. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 26/2013 1 (29) Kaupunginhallitus 16.09.2013. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Kuopion kaupunki Pöytäkirja 26/2013 1 (29) Kokoustiedot Aika maanantai klo 15:00-17:25 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Pekka Kantanen, puheenjohtaja

Lisätiedot

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2013 Kunnanhallitus 2.12.2013. 261. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014-2016...343

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2013 Kunnanhallitus 2.12.2013. 261. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014-2016...343 PÖYTÄKIRJA 20/2013 Kunnanhallitus 2.12.2013 Asialista 261. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014-2016...343 262. Yleiskaavan muutos Särkemänkankaan alueella...345 263. Lastentarhanopettajan tehtävän

Lisätiedot