Rannikkotykistön merikulj etuskalusto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Rannikkotykistön merikulj etuskalusto"

Transkriptio

1 22. VUOSIKERTA KESÄKUU 1979 N:o 2 Rannikkotykistön merikulj etuskalusto MERIKULJETUSKALUSTON KEHITTÄMINEN # RT:N ALUKSIA > ALUSHANKINTAOHJELMA # "KAMALA 78" # MERIPUOLUSTUKSEN ESIUPSEERIKURSSI 5 PERINNEYHDISTYS SIRtR #

2 Mensa Mensa,Hämeenlinna puh Edulliset einekset ja maukkaat makkarat tekee Mensa. RANNIKON PUOLUSTAJA Nro vuosikerta Rannikkotykistön Upseeriyhdistyksen, Rannikon Puolustajain Killan ja Rannikkotykistökoulun Toimitusneuvosto Ev A Kantola puhjoht Ev M Lappalainen Pääjoht E Tuuli Ev O Lyytinen Prof P Vähäkallio Evl J Karvinen Ylil K Mälkki Päätoimittaja Maj A Kilpinen Toimittajat Kapt M Mäkinen Päätoim R Telaranta Taloudenhoito Ylil V Markkanen puh Osoiteasiat Kapt M Mäkinen PE puh Ilmoitukset tiedotuslehti. Mainosmerkki, Mannerheimintie Helsinki 25, puh Meripuolustuksen erityisesti sen kiinteän osan rannikkotykistön toimintaedellytykset sekä rauhan että sodan aikana ovat suuresti riippuvaisia sekä materiaalin että henkilöstön kuljetuksiin tarvittavan merikuljetuskaluston toimintavarmuudesta ja suorituskyvystä. Rannikkotykistön ja 1960-luvuilla rakennettu ja osin tätäkin vanhempi merikuljetuskalusto on voimakkaasti uusiutumassa. Samanaikaisesti on voitu aloittaa merivoimien taistelualusten modernisointi ja tärkeimpien uudisrakenteiden konkreettinen suunnittelu. Varsinkin merikuljetuskaluston osalta voidaan luottavaisin mielin lähteä kohti luvun kelirikkokausia ja jäätalvia. Alkavalla vuosikymmenellä tulisi merikuljetuskaluston kehittämisessä kiinnittää huomiota erityisesti rannikkojääkäreiden mutta myös rannikkotykistön henkilöstön ja materiaalin taisteluolosuhteissa tapahtuviin kuljetuksiin soveltuvan nopean ja tehokkaan venetyypin hankintaan sekä erittäin käyttökelpoiseksi todetun uiskokaluston lisähankintoihin. Ilmoitusaineisto: Offsefaineisto Kirjapaino T A Sahalan Kirjapaino Oy Helsinki 1979

3 EVERSTILUUTNANTTI O VEHMAS Rannikkotykistön merikuljetuskaluston kehittämisen perusteet ja paamaara Kiinteän rannikkotykistön toimintaedellytyksiin kuuluvat erittäin tärkeänä osana merikuljetukset. Rauhan ajan toiminta vaatii alueesta ja etäisyyksistä riippuen useita päivittäisiä yhteyksiä linnakesaarille. Pääosa kuljetuksista on henkilö- ja materiaalikuljetuksia. Erityisesti korostuvat päivittäiset elintarvikekuljetukset ja postiyhteydet. Talvella joudutaan jopa kuljettamaan linnakkeille makeaa vettä. Yhteydet mantereelle ovat linnakkeiden elinehto. Niiden taso ja kaluston suorituskyky vaikuttavat suoraan linnakkeiden henkilöstön mahdollisuuksiin käyttää hyväkseen nykyyhteiskunnan yhteisöilleen tarjoamia palveluja. Kun nykyiset ympäri vuoden miehitetyt koulutuslinnakkeet rakennettiin vuosisadan alkupuolella, olivat elinolosuhteet toisenlaiset. Meri oli samanlainen kuin nytkin, mutta talvinen meri on niistä päivistä muuttunut. Aikaisemmin meriliikenne hiljeni jäiden tultua, nyt pyritään tehokkailla jäänmurtajilla pitämään jokainen satama avoinna ympäri vuoden. Pääosa koulutuslinnakkeistamme sijaitsee talvisin avoinna pidettävien laivaväylien ulkopuolella. Tämä tilanne asettaa erityisesti vaatimuksia rannikkotykistön merikuljetuskalustolle. Nykyisin käytössä olevista yhteys- ja kuljetusaluksista on puolet vuosina rakennettuja Porkkala-luokan aluksia ja puolet on II maailmansodan aikaisista hinaajista muutettuja. Yhteysveneet on luokista riippumatta rakennettu 1960-luvun alussa. Suunnittelun perusteet Suunnitelma tarvittavan merikuljetuskaluston uusimiseksi tehtiin vuonna Sen pohjalta suunnitellut ensimmäiset uudet alukset saatiin käyttöön kesällä Rannikkotykistön merikuljetuskalustotarvetta tulee tarkastella yleiskuljetusten, aikatauluun sidottujen vuorokuljetusten ja perusyksikköjen oman yhteysvenetarpeen kannalta. Joukko-osastokohtaisia yleiskuljetuksia sekä kesäisin että talvisin ovat joukkojen ja raskaan materiaalin kuljetukset sekä maalihinaus leiri- ja ampumaharjoitusten aikana. Talviliikenne vaatii kuljetusalukselta jäänmurtokykyä ja hyvää kulkukykyä murretussa uomassa. Vanhat yhteysalukset ovat jo keskikovina jäätalvina olleet vaikeuksissa, kun kulku avatussakin väyliissä on pysähtynyt. Kuormattujen ajoneuvojen kuljetukset eivät tähän saakka ole olleet mahdollisia kuljetusaluksilla, vaan näiden kuljetukseen on käytetty kalusto- ja kuljetuslauttoja. Näitä lauttoja ei kannata rakentaa talviliikennekelpoisiksi. Alusten lukumäärien tarve Laskelmien mukaan kuljetuslaivoja tarvitaan yksi kiinteän rannikkotykistön patteristoa kohden, mutta järjestämällä kuljetukset yhteistoiminnassa laivastoasemien kanssa voidaan merivoimien aluksia käyttäen säästää kahden laivan tarve. Kalusto- tai kuljetuslauttoja (kuljetuskyky tn) tarvitaan yksi jokaiselle joukko-osastolle, mutta yhteistoiminnalla merivoimien kanssa voidaan säästää kahden kalustolautan tarve. Alusten kokonaismäärää ei voida lisiltä lisäämättä henkilöstöä. Tähän ei tällä hetkellä ole nähtävissä mahdollisuuksia. Evl O Vehmas, SIRtRm komentaja, toimii yhteysalusprojektiryhmän puheenjohtajana. Avomeri- ja kelirikkokalusto Henkilöstön ja päivittäisen materiaalin kuljetukset linnakkeille tapahtuvat yleensä aikataulujen mukaisesti. Määrällisesti kuljetustarve on yleensä liian pieni kuljetusalukselle ja liian suuri yhteysveneelle. Näihin kuljetuksiin tarvitaan myös kelirikkoajan liikennöintikykyä, kelirikkoveneitä. Taloudellisesti edullisin ratkaisu saavutetaan, kun kesäaikana käytetään saman kokoluokan heikompirakenteisia veneitä ja talvella voimakkaita kelirikkoveneitä. Suurten kuljetushuippujen aikana, esimerkiksi kertausharjoitusten yhteydessä, tarvitaan liikenteeseen kaikki alukset ja lisäksi joudutaan vuokraamaan siviiliveneitä. Joukko-osastoa kohden edellämainitun luokan veneitä tarvitaan 2 3 kumpaakin laatua. Linnakkeiden ja erillisten yksiköiden veneet Perusyksiköillä ja erillisillä toimipaikoilla tarvitaan näiden omaan käyttöön yleensä 1 2 heikoissa jäissäkin kulkemaan kykenevää yhteysvenettä, joiden kuljetuskyky on n henkeä sekä hätä- ja tarkastuskuljetuksiin yksi nopea yhteysvene tai uisko luvulla rakennetut K- ja Y-luokan veneet soveltuvat vielä hyvin näihin tehtäviin, mutta osa veneistä on peruskorjattava ja osa on korvattava peruskorjauksen kalleuden tähden uudella venetyypillä. Nopeiksi yhteysveneiksi linnakkeilla soveltuvat parhaiten merikäyttöön rakennetut Uiskot ja esikuntayksiköille RN- ja Pilotlk:n veneet. Moottoroidun rannikkotykistön, Vaasan Rannikkopatteriston merikuljetustarve muodostuu lähinnä tulenjohtoryhinien kuljetuksista sekä niiden huollosta ja maalinhinauksesta. Ensinmainittuihin tehtäviin soveltuu uisko. Maalinhinauskalusto on vielä toistaiseksi henkilöstöpuutteen takia lainattava tai vuokrattava. Merikuljetuskaluston rakentamisessa on erityistarpeena mainittava Rannikkotykistökoulun tarvitsema nopea kuljetusvene, jonka tulee soveltua myös merenkulun opetusalukseksi. Projektiorganisaatio Esitettyjen perusteiden puitteissa laadittu rannikkotykistön merikuljetuskaluston kehittämisohjelma on rannikkotykistön tarkastajan alaisen yhteysaluspro jektiryh män toimenpitein saatettu yksilöityyn muotoon. Projektiryhmän jäseninä on sekä kaluston käyttäjiä edustavia rtupseereita että hankinnoista ja alusten suunnittelusta vastuussa olevia merivoimien esikunnan edustajia. Ryhmän tehtävänä on lisäksi koordinoida ja käsitellä sekä rt:n että merivoimien etuja palvelevia yhteisiä alushankintoja. Projektiryhmän työskentely on mahdollistanut tiiviin ja tuloksekkaan yhteysalushankintoja edistäneen yhteistyön rannikkotykistön johdon ja merivoimien esikunnan välillä. Johdonmukaisesti laaditun hankintaohjelman toteuttaminen on voitu aloittaa suotuisissa merkeissä merivoimille osoitettujen määrärahojen turvin. Ohjelman toteuttaminen on nopeutunut valtionjohdon osoitettua merivoimien esikunnalle osan maamme telakkateollisuuden elvyttämiseksi tarkoitettuja varoja. Hankintaohjelman kokonaisuus, rahoitus sekä jakautuminen eri alustyyppien osalta on selvitetty insinöörikomentaja Vappulan artikkelissa. Kun tämä koko meripuolustusta koskeva ohjelma on toteutunut myös yhteysaluskaluston ja kalustolauttojen osalta, voidaan rannikkolinnakkeiden kuljetukset hoitaa nykyajan vaatimusten mukaisesti. Meripuolustuksen yhteisin toimenpitein ja erityisesti yhteysalusohjelman puitteissa voidaan rannikkotykistö pitää kilpailukykyisenä palveluspaikkana nykyaikaisen yhteiskunnan palveluja tarjoavien muiden aselajien joukossa. Yhtenä tekijänä tämä kilpailukyky mahdollistaa aselajillemme asetettujen vaativien valmiustehtävien täyttämisen. 4 5

4 KOMENTAJAKAPTEENI VISA AUVINEN Muistatko? Tunnetko? YHTEYSALUS EHRENSVÄRD - LUOKKA à ei Komkapt V Auvinen palauttaa artikkelissaan mieliimme rt:n tärkeimmät alusluokat alkaen vuodesta Artikkeli on osa laajemmasta työn alla olevasta kokonaisuudesta. Kirjoittajamme on suorittanut MeriSKm vuosina ja SKKm Nykyisin hän palvelee LSSLE:ssa meripuolustusupseerina. Rannikkotykistön aluksia Vuodesta 1915 nykypäivään Ennen viimeisten sotiemme päättymistä oli vaikea erotella merivoimiin kuuluvista aluksista yksinomaan rannikkotykistön käytössä olevat yhteysja huoltoalukset. Näkyvimpänä syynä oli se, että laivasto ja rannikkotykistöjoukot muodostivat yhdessä merivoimat ja molempien aselajien miehet saivat lähes saman koulutuksen. Yleisenä käytäntönä olikin, että rannikkotykistöä tukevissa aluksissa oli miehistönä sekä laivaston että rt:n henkilöstöä. Ensimmäiset rannikkotykistön yhteysaluksiksi tarkoitetut veneet hankittiin v 1915, jolloin rakennettiin Ehrensvärdluokan alussarja. Seuraava rannikkotykistön yhteysalukseksi rakennettu oli v 1936 valmistunut kelirikkoalus Aallokas. Se sijoitettiin Laatokalle ja miehitettiin laivaston henkilöstöllä. Seuraavat suurehkot rannikkojoukkojen huoltamiseen hankitut alukset olivat Pukkioluokan yhtcysaluksia. Aluksi nekin olivat laivaston miehittämiä ja ne luettiin laivaston aluksiin, mutta raivauskauden jälkeen ne olivat yksinomaan rt-henkilöstön miehittämiä ja kuuluivat rannikkotykistölle luvun alussa alettiin etsiä ratkaisua, miten rannikkojoukkojen raskasta kalustoa ja rannikoilla toimivia jalkaväkiyksiköitä voidaan siirtää ja purkaa rannoilla, joilla ei ole laitureita. Laivanrakentajien vastaus oli Kala-lautta, joka on osoittautunut varsin käyttökelpoiseksi saariston kuljetusalukseksi. Rannikkotykistön upseerien, aliupseerien ja miesten taitoa ja kokemusta toimia sotalaivoilla ja rannikon yhteysaluksilla osoittavat monet tapahtumat. Tunnettua on, että yli 200 raivaajan raivaajalaivastostamme noin puolet miehitti rannikkotykistöjoukoissa peruskoulutuksensa saanut henkilöstö. AUGUSTIN EHRENSVÄRD AXEL VON FERSEN FABIAN WREDE WILHELM CARPELAN Rakennettu v 1915 Helsingissä Rakentaja Kone ja Silta Oy Uppouma 20 tonnia Koneisto hv, nopeus solmua Pituus 18,5 m, leveys 4,2 m, syväys 1,5 m. Aseistus 1 kk, raivauskaudella kosketusraivain Lastikyky 4 5 tonnia tai miestä Miehistö 2 aliupseeria ja 2 miestä. Ehrensvärd-luokka valmistui samanaikaisesti, kun rannikoillamme rakennettiin vahvaa rannikkopuolustusjärjestelmää, jonka perusosana oli kiinteä rannikkotykistö. Aluksia käytettiin yhteystehtäviin aluksi lähinnä Helsingin lähialueilla. Myöhemmin niitä sijoitettiin pitkin rannikkoa rt-joukkojen ja -linnakkeiden yhteysaluksiksi. Raskas raivauskausi rannikoillamme vv edellytti kaikkien maassamme olleiden käyttökelpoisten veneitä suurempien alusten liittämistä raivaajakalustoon. Ehrensvärd-luokka muodosti merkittävän osan niistä aluksista, jotka puhdistivat rannikkovesiämme merenkululle turvalliseksi. Raivauskauden jälkeen alukset palasivat taas niihin tehtäviin, joita varten ne oli alunperin rakennettu. Viimeiset Ehrensvärd-luokan alukset Axel von Fersen ja Fabian Wrede myytiin puolustusvoimien käytöstä poista- HH1 "Augustin Ehrensvärd" varustettuna raivauskalustolla. Kuva: SA-kuva/Meriv. mina huutokaupalla Turussa v Alusten matka ei ole kuitenkaan vielä päättynyt, vaan ne jatkavat purjehdustaan iloisin värein maalattuna Turun saaristossa. Ehrensvärd-luokan aluksia ajaneet ovat kiittäneet niiden hyviä meriominaisuuksia. Tosin alusta kutsuttiin "sukellusveneeksi" sen ulkomuodon ja ehkä kannelle helposti nousevien aaltojen vuoksi, mutta veneen vakaa ja turvallisentuntuinen matkanteko miellytti käyttäjiä. "Aallokas". Kuva: komkapt Eronen A. KELIRIKKOALUS AALLOKAS Rakennettu Sortavalassa v 1936 Uppouma 300 tonnia Koneisto 500 hv:n höyrykone, nopeus n 10 solmua Pituus 33 m, leveys 7,5 m, syväys 3,0 m. Aseistus 2 x 75 mm (vain talvisodan aikana) Aallokas rakennettiin Laatokan rannikkojoukkojen yhteys- ja kelirikkoalukseksi. Se 6 7

5 oli merkittävä apu koko luvun ilman kelirikkoalusta olleelle Laatokan rannikkopuolustukselle. Talvisodan sotatoimien alettua Aallokas varustettiin kahdella 75 mm:n tykillä ja siitä tuli tykkivene. Aallokas oli useaan otteeseen tulitaisteluissa vihollisen yksiköiden kanssa. Kerran sen maalina oli vihollisdivisioonan komentopaikka. Joulukuun viimeisenä päivänä Aallokas tuhosi tulellaan jäitse etenevän venäläisen jalkaväkijoukkueen. Aallokas toimi Laatokalla erityisen menestyksellisesti sekä tykistöaluksena että linnakkeiden huoltoyhteyttä pitävänä kuljetusaluksena. Tästä oli erityinen kiitosmaininta Päämajan muistiossa Rauhanehtojen tultua tunnetuksi annettiin käsky upottaa kaikki Laatokan alukset. Päämajan määräyksestä käsky kuitenkin peruttiin ja Aallokas jäi ehjänä Laatokalle uusien omistajien hallintaan. Kesällä 1940 kävi Aallokas Helsingin satamassa. Alus oli ilmeisesti siirretty Suomenlahdelle. Myöhemmistä Aallokkaan vaiheista ei ole tietoa. YHTEYSALUS PUKKIO - LUOKKA PUKKIO rak v 1939 PORKKALA rak v 1940 PANSIO rak v 1947 Rakennettu Helsingissä Rakentaja Valtion Laivatelakka Uppouma 162 tonnia Koneisto alkuaan 300 hv, myöh Pansio ja Porkkala 420 hv, Pukkio 600 hv Nopeus 10 solmua Pituus 28 m, leveys 6,7 m, syväys 2,5 m Aseistus 1 x 45 mm (sotien aikana) ja 1 x 20 mm raivauskautena kosketusraivaimet Miehistö yhteensä 10 miestä. Aluksista ensimmäisenä valmistui Pukkio ennen talvisotaa. Samanaikaisesti oli tilattu lisää kaksi alusta, mutta laivateräksen maahansaantivaikeuksien vuoksi alusten valmistuminen lykkääntyi. Niinpä sarjan viimeinen Pansio liitettiin puolustusvoimiin vasta raivauskauden aikana. Pukkio ja Porkkala toimivat sotiemme aikana rannikkolinnakkeidemme yhteys- ja huoltoaluksina. Ne oli varustettu myös miinojen laskuun, mutta ainoat miinat, 37 kosketusmiinaa, laski Porkkala Tuppuran luoteispuolelle Suomalaisten miehitettyä Koiviston saariston linnakkeet jäi Porkkala alueelle hoitamaan yhdysliikennettä. Tavallisella vuorollaan alus ajoi miinaan ja upposi. Onnettomuudessa menehtyi 32 miestä, mukana aluksen päällikkö. Aluksen nosti seuraavana kesänä sukellusveneiden nostamiseen rakennettu pelastusalus Mursu. Tällöin havaittiin, että Porkkala oli ollut 500 metriä sivussa väylältä. Porkkala kunnostettiin ja otettiin uudelleen käyttöön. Raivauskauden olivat kaikki Pukkio-luokan alukset mukana raivausmuodostelmissa. Kun rannikkomme eivät enää olleet miinavaarallisia, siirrettiin alukset vanhoihin tehtäviinsä rannikkolinnakkeiden huoltoliikenteeseen. Nyt ne olivat jo kokonaan rt-miesten miehittämiä. Pukkio, Porkkala ja Pansio ovat kukin käyneet läpi erilaatuisia korjauksia. Alusten pääkone on vaihdettu tehokkaammaksi ja sisätiloja on ajanmukaistettu. Yhteysalus Porkkala on tällä hetkellä peruskorjauksessa ja valmistuu vielä kevätkesällä Alukset tulevat olemaan laivastoluetteloissa ainakin vuoteen 1985 saakka. "Pukkio" alkuperäisessä asussaan yhteysvuorolla Hangon edustalla. Kuva: SA-kuvaj Meriv. "Pukkio" nykyasussaan Örön vesillä Päällikkönä sotmest Harjunpää HanRPsto. Kuva: Kilpinen A. 2. RaivLv. Diesel-puolilaivue DR 2 on nykyinen "Pyhtää Kuva: komkapt Eronen A. TTMTM ilmfl^... "Pyhtää" Kotkan satamassa Alus saapuu noutamaan 1/59 ikäluokkaa Kirkonmaan linnakkeelle. Kuva: Kilpinen A. YHTEYSALUS PYHTÄÄ PYHTÄÄ (PIRTTISAARI) (PURHA) Rakennusvuosi Rakennettu Yhdysvalloissa Uppouma 150 tonnia Koneisto 510 hv Nopeus 9 solmua Pituus 21,3 m, leveys 6,2 m, syvyys 2,6 m. Aseistus 1 x 40 mm (raivauskautena) ja 1 x 20 mm kosketusraivauskalusto ja heräteraivaimet. Miehistö yhteensä 10 miestä. Pyhtää kuuluu 15 aluksen diesel-raivaajasarjaan, jonka Kansanhuoltoministeriö osti v 1947 Yhdysvaltain ylijäämävarastoista. Alukset oli ajettu omin konein yli Atlantin Ranskaan. Kerrotaan että matkan aikana osa näistä hinaajista upposi. Ranskassa alukset toimivat Normandian maihinnousun yhteydessä rakennetuissa keinosatamissa hinaajina. Näistä diesel-raivaajista jäi raivauskauden jälkeen puolustusvoimien käyttöön kolme alusta, joille annettiin nimet PYHTÄÄ (ent DR 2), PIRT TISAARI (ent DR 7) ja PURHA (ent DR 10). Pirttisaari ja Purha annettiin laivastoasemien hinaajiksi ja Pyhtää sijoitettiin itäiselle Suomenlahdelle rt:n yhteysalukseksi. DR-raivaajat olivat alkuperäisessä muodossaan varsin epävakaita. Huhujen mukaan Atlantilla tuhoutuneet alukset olivat uponneet kaatumisen jälkeen. Tätä tietoa tukivat ensimmäiset alusten koeajot Suomessa. Vasta muutamien vakavuutta parantaneiden toi- 8 9

6 menpiteiden jälkeen uskallettiin alukset ottaa Raivaajalaivaston käyttöön. Pyhtää oli ensimmäinen puolustusvoimien diesel-hinaajista, joka peruskorjattiin. Tällöin kiinnitettiin runsaasti huomiota aluksen vakavuuden parantamiseen; eräinä toimenpiteinä nostettiin kuivakylkeä ja sijoitettiin pohjaan lisää painoa. Korjaustöiden jälkeen Pyhtään vakavuus oli tyydyttävä ja alus on purjehtinut turvallisesti aina näihin päiviin asti. Pyhtää tullaan poistamaan käytöstä 1980-luvun alussa, jolloin Valas-luokan alukset syrjäyttävät pitkän ja työntäyteisen työsaran suorittaneet vanhat ylijäämähinaajat. "Kala 6" varustettuna miinakiskoilla ja etäisyysmittarilla. KULJETUSLAUTTA KALA - LUOKKA KALA 1-6 Rakennettu Rakentaja Rauma-Repola Oy, Rauma Uppouma 60 tonnia Koneisto 2x180 hv, nopeus 9 solmua Pituus 27 m, leveys 8 m, syväys 1,2 m. Aseistus 1 x 20 mm. Miehistö yhteensä 10 miestä. Puolustusvoimillamme ei ennen sotia ollut käytössään kuljetusaluksia, joilla olisi voitu viedä raskasta rannikkojoukkojen kalustoa maihin rannoille, joissa ei ollut laituria. Tätä varten kehitettiin Kala-lautta. Vuonna 1942 ostettiin saksalaisilta kaksi T-lauttaa, joiden rakenteesta oli saatu hyviä kokemuksia sodan olosuhteissa. Osin näihin kokemuksiin perustuen kehitettiin kaksirunkoinen maihinnousualustyyppinen laiva, jota tarvittaessa voitaisiin käyttää kuljetustehtävien ohella myös tykistö- ja miinalauttana. Kala-lauttoja kutsuttiin alkuaikoina osuvasti "uiviksi puhelinkopeiksi". Aluksen avoimen pitkän kansitilan peräpäässä oli pieni ohjaamo, joka ei todellakaan ollut paljon puhelinkoppia suurempi. Vuosina toteutetaan kaikkien Kala-lauttojen peruskorjaus, jonka yhteydessä mm ohjaamosta tulee tilavampi ja ajanmukaisempi. Kaikkiaan kuudesta puolustusvoimille hankitusta Kalasta kaksi on ollut vakituisesti rannikkotykistöjoukkojen miehittäminä. Kala 1 on toiminut aina vuoteen 1978 Turun saaristossa ja Kala 2 Helsingin suunnassa. Kala-lautat ovat soveltuneet hyvin niille suunniteltuihin tehtäviin. Ne ovat olleet mukana lähes kaikissa rannikon sotaharjoituksissa mm joukkojen ja kaluston kuljettajina. Q Valmet luo vankkaa kuvaa suomalaisesta laadusta Laivat, paperikoneet, sähköjunat, traktorit, dieselmoottorit, trukit, ilmastointilaitteet, teollisuusinstrumentit, urheilu- ja metsästysaseet. Valmet-tuotantoa, joka tunnetaan viidessä maanosassa korkealaatuisena, loppuun saakka viimeisteltynä. Valmet tutkii, suunnittelee, kouluttaa. Valmet etenee kohti uusia tavoitteita teknisen kehityksen etulinjassa. HYVIÄ AJATUKSIA JA TAITOA KERTOA Hyviä ajatuksia markkinoinnista, taitoa kertoa tuotteista ja palveluista sanoin, kuvin ja elokuvin. Näitä tarvitaan kun halutaan myydä. Meiltä niitä saa ostaa ja on ostettu jo viisitoista vuotta. Markkinointi TOPTTORMA Oy Fredrikinkatu 48 A Helsinki 10 puh telex torma sf 11

7 INSINÖÖRIKOMENTAJA A VAPPULA Meripuolustuksen alushankinnat rannikkotykistön merikuljetuskalusto ja merivoimien taistelualukset Meripuolustuksen laiva-alalla eletään tällä hetkellä voimakasta korkeasuhdanteen aikaa. Tilauskanta käsittää alushankintoja ja -korjauksia yhteensä n 160 mmk:n arvosta. Tässä kirjoituksessa tarkastellaan nykytilanteen taustaa sekä toteutettavan hankintaohjelman merkitystä ja kohteita erityisesti rannikkotykistön aluskannan osalta. Merivoimat vastaavat koko meripuolustuksen, myös rannikkotykistön käyttöön osoitettujen alusten ja veneiden hankinnasta ja kunnossapidosta. Saaristoinen merialueemme edellyttää eri toimintamuotoineen monipuolista ja -lukuista apualuskantaa. Apualuksilla tarkoitetaan tällöin muita kuin varsinaisia taistelualuksia. Erityyppisiä yhteys- ja kuljetusaluksia on yhteysveneet mukaan lukien yli sata yksikköä, näistä yli puolet on rannikkotykistön käytössä. Näille asettaa erityisesti kelirikko- ja talviliikenne omat erityisvaatimuksensa. SUUNNITTELU- JA HANKINTAMENETTELY Merivoimien esikunnan laivaosastolla kehitetään ja suunnitellaan olosuhteisiimme sopivat alustyypit. Hankintasopimuksiin johtava teknilliskaupallinen valmistelu suoritetaan valtionhallinnon vastaavien menettelytapojen puitteissa. Käytännön rakennusvalvontaan osallistuvat telakoilla ja veneveistämöillä yleensä alusten valmistusmisvaiheessa tulevat käyttäjät, jotka tällöin myös perehtyvät uusiin työvälineisiinsä. Laivaosaston kautta ohjautuvat myös rannikkotykistön alusten kunnossapitovarat, joiden käyttöä valvovat laivastoasemat alushuoltoalueillaan. Merivoimien vastuulla on lisäksi puolustusvoimain alusten katsastustoiminta sekä osa alan koulutuksesta. Rannikkotykistön ja merivoimien yhteistoiminnalle laiva-alalla on kuluvana vuosikymmenenä ollut merkityksellistä rannikkotykistön projektiorganisaatioon kuuluvan alusprojektiryhmän koordinointityö. Projektiryhmän johtaja on rannikkotykistön upseeri ja ryhmän muut jäsenet ovat merivoimista ja pääesikunnasta. Insinöörikomentaja, Dl Auvo Vappula, Merivoimien esikunnan laivaosaston päällikkö ja rannikkotykistön yhteysalusprojektiryhmän jäsen selvittää numeromme pääartikkelissa käynnissä olevia merikuljetuskaluston ja taistelukaluston hankintaohjelmia. Lehtemme kiittää kirjoittajaa laajasta ja seikkaperäisestä artikkelista. Projektiryhmä on ilmeisen onnistuneesti huolehtinut siitä, että käyttäjien toiveet on kulloinkin mahdollisissa teknillistaloudellisissa puitteissa otettu huomioon hankintoja toteutettaessa. Rannikkotykistöllä on aselajina ollut lisäksi ratkaiseva merkitys käyttöönsä tulevan aluskaluston rahoitusperusteiden esittäjänä ja läpiviejänä sekä hankintaohjelmien määrittäjänä ja selkeyttäjänä. Yhteistoimintaa voitaneen molempien osapuolien kokemusten perusteella pitää tarkoituksenmukaisena ja poikkeuksellisen hedelmällisenä. Merivoimissa vallitsi useita vuosia huolestuneisuus sekä taistelu- että oman ja rannikkotykistön apualuskaluston pääosan saavuttaessa tarkoituksenmukaisuuden ja kunnossapidettävyyden saneleman ylikorkean käyttöiän. Hankintoja oli kyllä saatu käynnistettyä, mutta keskimääräinen vuosittainen investointitaso ennusti kaluston nopeasti hupenevan alle tehtävien edellyttämän minimitason. Parlamentaariset puolustuskomiteat sekä budjettiviranomaiset kiinnittivät myös päättäjien huomiota kehitykseen, mutta tulevaisuus näytti perin epävarmalta. Todettakoon merivoimien tunteneen todella laihoina vuosina vastuunsa pyrkimällä rannikkotykistön alusten kunnossapitoon tinkimällä vastaavasti omista edellytyksistään LUVUN ALKU Rannikkotykistön kaluston uusinnan voidaan katsoa alkaneen vuosikymmenen alkupuoliskolla, jolloin hankittiin yhteensä puolentoistakymmentä nopeaa kevyttä yhteysvenettä ja uiskoa. Paitsi yhteysliikenteen nopeuttamista oli päämääränä säästää kesäajolta kalliita ja kovassa käytössä kuluneita kelirikkoveneitä, joista pari saatiin myös peruskorjatuksi. Öljykriisi nosti sittemmin bensiinin hinnan kiusallisen korkeaksi ja valittu moottorikantakaan ei joka suhteessa vastannut odotuksia raskaassa työkäytössä. Hankintaratkaisua voidaan kuitenkin silloisessa tilanteessa edelleenkin pitää tuottokustannuksellisesti tarkoituksenmukaisena. Seuraava tilaisuus hankintoihin tuli, kun rannikkotykistön aluskaluston uusintaan osoitettiin tilausoikeuksina vuosille mmk. Näillä varoilla voitiin ryhtyä toteuttamaan täsmennettyä uusintaohjelmaa. Varoilla tilattiin kaksi Kala-luokasta modernisoitua Kampela-kuljetuslauttaa (kuva 1) sekä kolme jo käytössä tehokkaaksi todettua Hauki-luokan kelirikkovenettä (kuva 2). HANKINTATILANNE ENNEN V -78 TYÖLLISYYSLISÄ BUDJETTIA Merivoimien kalusto Alussa mainittuun meripuolustuksen nykyiseen ja hetkellisesti poikkeuksellisen valoisaan hankintatilanteeseen on useitakin syitä. 70-luvulla käyttö- ja kunnossapitovarat ovat hiljalleen kohonneet siten, että paitsi toiminnan luonteen edellyttämiä välttämättömien varalaite- ja osahankintojen ohella merivoimat ovat voineet aloittaa suurehkojen aluskorjausten suorittamisen. Näillä varoin ovat käynnissä kahden vanhimman R-luokan vartioveneen peruskorjaus- ja modernisointityöt tehokkaiksi sukellusveneentorjunta-aluksiksi, saattaja Hämeenmaan suurehko korjaus sekä El Louhen lisä- ja muutostyöt. Toinen parlamentaarinen puolustuskomitea piti mietinnössään 1976 meripuolustuksen tärkeimpänä hankintana miinalaivauudisrakennetta, joka voisi samalla toimia tehokkaana koululaivana ja täten 12 13

8 Kuva 1. Kampela-luokan kuljetuslautta. Pituus 32,5 m Leveys 8,3 m Koneteho 2x230 hv Nopeus n 9 s Lastikapasiteetti 95 t Rannikkotykistön alukset toimitti Enso-Gutzeit Savonlinna Merivoimien kuljetusaluksen toimittaa Finnmekano Oy Teijo syksyllä korvaisi 1975 hylätyn ja sittemmin romutetun Matti Kurjen. Hankintasopimus VVärtsilä Oy Helsingin telakan kanssa allekirjoitettiin maaliskuun lopulla 1977 ja merivoimat ottavat tämän koulutus- ja taisteluyksikön vastaan kuluvan vuoden alkukesällä (kuva 3). Rannikkotykistön kalusto Rannikkotykistön aluskaluston kehittämiselle oli ratkaisevaa uuden 30 mmk:n tilausoikeuden osoittaminen merikuljetuskaluston uusintaan v:lle Jäissäkulkukelpoisten yhteysalusten ja veneiden kunto- ja toimintavarmuus oli osoittautunut vaatimuksia vastaamattoman heikoksi ja varat suunnattiin johdonmukaisesti uhkaavan kelirikkoseisokin torjumiseen. Akuuttia tilannetta parannettiin hankkimalla puolustusvoimille jäissäkulkeva pelastushinaaja Meteor, nykyinen Pellinki (kuva 4). Merivoimien esikunnassa oli suunniteltu myös uusi Valas-luokan yhteysalustyyppi (kuva 5), ja suunnitelmiin sisältyi kahden aluksen hankinta ko tilausoikeuskautena. Telakkateollisuuden lama aiheutti kuitenkin laivanhinto- Kuva 2. Hauki-luokan kelirikkovene. Pituus 14,4 m Leveys 4,5 m Uppouma n 45 t Koneteho 2x 150 hv Nopeus n 10 s Ensimmäisen kolmen veneen sarjan toimitti Linnan Telakka Oy Turku. Toisen kolmen veneen sarjan toimittaa Valmet Oy Kotka talvikautena jen kurissapysymisen ja alusprojektiryhmä päätyi suosittamaan kolmen Valas-lk:n aluksen hankintaa. Laivat tilattiin tarjouskierroksen perusteella Hollming Oy:ltä Raumalta ja ne valmistuvat suunnitelmien mukaan siten, että ensimmäinen vastaanotetaan kuluvan vuoden loppuun mennessä ja kaksi v 1980 lopulla. Pellinki mukaanlukien saadaan täten uusittua koko rannikkotykistön yhteysaluskanta. Tilausoikeuksia oli alunperin tarkoitus käyttää em painopisteajattelun mukaisesti myös Hauki-luokan kelirikkoveneiden jatkohankintaan. Ns telakkateollisuuden elvytyslisäbudjetin tultua hyväksytyksi keväällä 1978, päätettiin Hauet hankkia näillä varoilla. Uusintavaroilla peruskorjataan Ya Porkkala merivoimien emälaivakäyttöön ja meripuolustuksen yhteiseksi kuljetusreserviksi. Venekalustoa hankitaan rannikkotykistölle dieselkäyttöinen ja aikaisempia nopeita veneitä suurempi ja siten myös merikelpoisempi Pilot-vene (kuva 6) ja kolme uiskoa sekä merivoimille vene- Kuva 3. Miinalaiva ensimmäisellä merikoeajollaan. Pituus 78 m Leveys 11,5 m Koneteho 5800 hv Nopeus n 20 s Aseistus 1/120, 2/40, 8/23 2 SRH, M, SPP kalustoa, uiskoja ja ns harjoitus- ja työveneitä (kuva 7). Näillä varojenvaihtotoimenpiteillä voitiin hoitaa työllisyysvaroin hankittavan kaluston edellyttämät lisä- ja muutostyövaraukset, sekä rakennusvalvontatoiminta, tosin minimipuitteissa. TELAKKATEOLLISUUDEN ELVYTYSOHJELMA 1978 Suunnitteluvalmius Kuva 4. Yhteysalus Pellinki, vielä valkoisissa väreissä. Meripuolustuksen piirissä, kuten muuallakin puolustusvoimissa, ylläpidetään pitkäjänteisiä materiaalin hankintaa ja kunnossapitoa koskevia suunnitelmia. Täten valmius myös työllisyyshankintaesitysten tekoon on korkea. Työllisyyden hoitamisesta vastaavien hallinnonalojen tiedusteluihin voidaan vastata nopeasti ja konkreettisesti määritetyin kohtein. Parina aikaisempana vuotena oli esityksiä tehty useitakin. Tu

9 Kuva 5. Valas-luokan yhteysalus. Pituus 30,6 m Leveys 8,1 m Uppouma n 300 t Koneteho 1450 hv Nopeus n 12 s Aseistus 2/23, 1/20 Lastinottokyky 150 matkustajaa tai 30 t kansilastia. loksena oli ollut rannikkotykistölle ja merivoimille varsin tervetullut tuki mm pienvenehankintoihin ja aluskorjauksiin. Valmiuden ylläpitoa esitysten tekoon motivoi myös muistikuva vuodelta 1959, jolloin vuoden viimeisessä lisämenoarviossa osoitettiin 300 miljoonaa senaikaista markkaa, vastaten nykyisin mmk, pienten telakoiden työllisyyden turvaamiseen puolustusvoimain hankinnoin. Määrärahalla tilattiin tällöin lähes 40 pienehköä alusta ja yhteysvenettä rannikkotykistölle ja merivoimille. Kauppa- ja teollisuusministeriö asetti kesällä 1977 toimikunnan selvittämään telakkateollisuutemme edellytyksiä selvitä sitä kohdanneesta kriisistä. Puheenjohtajansa mukaan myös "Viidan komiteana" tunnetun toimikunnan päämääränä oli ehdotusten tekeminen telakkateollisuutta uhkaavan työttömyyden lieventämiseksi. Eräänä selvittelykohteena oli valtionhallinnon eri alojen suunnittelemien hankintojen nepeuttaminen vuosina työllisyysnäkökohtien mukaisesti. Vuoden 1978 lisämenoarvio Meripuolustukselle osoitettu tiedustelu ei olisi voinut tulla parempaan aikaan. Tutuimmalla teollisuuden alalla oli pulaa työstä, valtiovallalla ilmeinen halu auttaa ja merivoimilla perusteltu huoli kalustonsa ylläpidosta edellä selostetusta hankintojen käynnistymisestä huolimatta. Täten paneutuminen Telakkatoimi- Kuva 6. Pilot-yhteysvene. Pituus 12,5 m (kuvassa 10,4 m versio) Uppouma n 8 t Koneteho 2x270 hv Nopeus n 20 s Uudenkaupungin Veneveistämö. kunnan toivomien selvitysten laatimiseen tuntui alusta lähtien joka suhteessa hyvin motivoidulta. Hankintaehdotuksen muokkaus kesti useita kuukausia. Tänä aikana pidettiin ao viranomaisia ja puolustusvoimain johtoa tietoisena suunnitelmista sekä ylläpidettiin jatkuvasti valmiutta varsinaisen esityksen nopeaan toimitukseen. Tähän tarjoutui tilaisuus vuoden 1977 lopulla, kun merivoimilta pyydettiin esitystä hankintasuunnitelmaksi vuoden 1978 ensimmäiseen lisämenoarvioon ns työllisyys-budjettiin. Telakkatoimikunta sai mietintönsä valmiiksi vuoden vaihteessa ja sen suositukset muodostivat optimismia ylläpitävän tuen budjettiesitykselle. Suunnittelukehystä jouduttiin merivoimissa kuitenkin huomattavasti rajoittamaan alkuperäisestä. Maaliskuussa 1978 eduskunta hyväksyi odotetun lisämenoarvion. Valtionhallinnon suunnitelmissa olevien laivanrakennusalan hankkeiden nopeuttamiseen oli siinä osoitettu kaikkiaan 129 mmk. Merivoimien ja rannikkotykistön osuus oli 85 mmk. Merivoimat saivat oikeuden tehdä v 1978 aikana hankintasopimuksia toimitusluottokauppoina tämän määrän edestä. Hankintakohteina eriteltiin budjetissa Vartiovene 80 :n prototyyppi suunnitteluineen, kevyen vartioveneen prototyyppi, kuljetusalusten hankinnat ja aluskorjaukset. ELVYTYSOHJELMAN SUUNNITTELUN PERUSTEET Aiemmin esitetty tarve ylläpitää tehtäviin riittävä aluskalusto poistumaa korvaavin uudishankinnoin sekä jatkamalla alusten käyttöikää perusteellisin korjauksin muodostaa hankintaohjelman ensisijaisen perustan. Jotta määrärahan käyttötarkoituksen työllisyyspoliittiset päämäärät saavutettaisiin mahdollisimman onnistuneesti, otettiin suunnitelman teossa huomioon mm seuraavat tekijät laivanrakennus- ja korjausteollisuuden työllisyyteen vaikuttavat merivoimien muilla varoin käynnissä olevat tai v 1978 aloitettavat hankinnat, Kuva 7. Harjoitus- ja työvene. telakoiden taholta tai muista lähteistä saadut tiedot työllisyydestä ja lähitulevaisuuden näkymistä, teollisuuslaitosten aikaisempi kokemus ja valmius asiallisten tarjousten tekoon sekä varsinaisiin työsuorituksiin, yritysten mahdollisuudet toimitusluottoon perustuvan rahoituksen järjestämiseen, teollisuuslaitosten suorittama teknillisen valmiuden kohottaminen mm tutkimus- ja suunnittelutöinä ohjelman valmisteluaikana, kapasite eiliset mahdollisuudet hoitaa ko hankinnat kohtuuajassa sekä rajoitetuin henkilöstölisäyksin sekä pyrkimys töiden suuntaamiseen asetettujen toivomusten mukaisesti myös kehitysalueille. Jo ennen lisämenoarvion hyväksymistä, maaliskuussa 1978, aloitettiin myös hankintaohjelman kaupallisen läpiviennin valmistelu. Toimitusluottomenettelyn onnistuneisuutta kuvannee se, että nuo selvittelyt jatkuivat aina syksyyn saakka. Yksinkertaisemmalla rahoitusjärjestelyllä ja Valmet Oy Kotka. hieman valtion hankintamääräyksissä joustamalla tukitoimet olisivat vaikuttaneet eräiden hankintakohteiden osalta 2 3 kuukautta nopeammin valtion edun mitenkään vaarantumatta. Kaikkia työllisyyskohteita koskevat hankintasopimukset saatiin kuitenkin onnistuneesti allekirjoitettua ennen vuoden 1978 loppua. Rannikkotykistön kalusto Rannikkotykistölle tulevaa osuutta työllisyyshankinnoista voidaan pitää tyydyttävänä, mikä johtuu tälle sektorille osoitettujen varsinaisten tilausoikeusvarojen turvin aloitetusta ja edellä kuvatusta hankintatoiminnasta. Vastaava pitkäjänteinen uusintatoiminta on voitava turvata myös jatkossa. Työllisyysvaroin valmistuu rannikkotykistön käyttöön kolme Hauki-luokan kelirikkovenettä. Kun vielä neljä K- venettä peruskorjataan voidaan katsoa 2/3 rannikkotykistön kelirikkovenekannasta tulevan uusituksi. Täysin uusi hankintakohde on 16 m lujitemuovinen kuljetus- ja yhteysvene (kuva 8). Veneitä on tilattu kaksi Northcruiser Ltd: Itä (Parainen). Toinen ve

10 neistä tulee Laivastolippueen käyttöön. Yhdessä Pilot-hankinnan kanssa veneet vähentävät osaltaan sekä rannikkotykistön että merivoimien nopeahkon yhteyskaluston nykyistä puutteellisuutta. Merivoimien kalusto Työllisyyshankinnat parantavat rannikkotykistön toimintamahdollisuuksia myös siten, että merivoimat uusimalla ja peruskorjaamalla apualuskalustoaan voi asettaa meripuolustuksen käyttöön kaivatun kohtuullisen kuljetusreservin. Merivoimat hankkivat työllisyysvaroilla Valas-luokan yhteysalus-hinaajan Turun laivastoasemalle varustettuna erityisesti öljytuhojen torjuntaan sekä samalle perusratkaisulle modifioidun sukeltajien emälaivan Helsingin laivastoasemalle. Kun merivoimille rakennetaan lisäksi yksi Kampela-lautta ja peruskorjataan Kala 1 sekä hankitaan n 400 dwt:n nestelastiproomu on myös merivoimien apualusuusinnat saatu hyvään alkuun. Meripuolustuksen liikkuvasta komponentista vastuullisen merivoimien päähuolena on ollut taistelualuskaluston loppuunkuluminen ja jälkeenjääneisyys. Mm saattajat ja Nuoli-luokan moottoritykkiveneet poistuvat lähivuosina, ja huolimatta parlamentaarisen puolustuskomiteankin painavasta kannanotosta ei korvausrakenteista ole ollut tietoa. Telakkateollisuuden elvytyslisäbudjetin myötä tilanne kirkastui myös tältä osin. Merivoimat saivat oikeuden tilata n 250 t Vartiovene 80 :n prototyypin VVärtsilä Oy Helsingin telakalta. Kevyttä nopeaa kalustoa edustaa Oy Fiskars Ab Turun veneveistämöltä tilattu Nuolta pienemmän ja nopeamman vartioveneen prototyyppi. Lisäksi merivoimat saavat päätökseen R-luokan vartioveneiden peruskorjausja modernisointiohjelman sekä korjatuksi kuuden Nuoli-veneen rappeutuneet puurungot. MERIPUOLUSTUKSEN HANKINNAT JA TEOLLISUUS Meripuolustusta on viimeaikoina "moitittu" siitä, että ainakin lukumääräisesti huomattava osa hankinnoista suuntautuu "varsinaisen" telakkateollisuuden ulkopuolelle. Kuva m yhteysvene, LaivLpm versio. Pituus 16 m Uppouma n 20 t Koneteho 2x400 hv Nopeus n 20 s Veneet valmistuvat kesällä -79. Hankintojen sijoittumisen tarkastelu saattaakin osaltaan vahvistaa tätä käsitystä. Asialle lienee luontevin selitys kaluston koko/lukumääräjakaantuma keskimääräinen aluskoko on pieni. Kaluston erikoisluonteella on myös merkitystä. Eräänä vaikutustekijänä on myös varmasti työllisyyshankintaohjelnian aiheuttaja suhdannevaihtelu. Ennen viimeistä korkeasuhdannetta merivoimien ja rannikkotykistön resurssit esim kunnossapitotoimintaan olivat nykyistä suhteellisesti heikommat, ja sen aikana niiden tarjoamat tehtävät jäivät telakoilla helposti ilmeisesti tuottavampien hankkeiden jalkoihin. Merivoimat ohjautuivat tällöin pienehköjen uudisrakentajien ja korjauslaitosten yhteistyökumppanuuteen. Näiden yritysten kouliintuneisuus merivoimien ja rannikkotykistön tehtäviin tekee ne luonnollisesti myös nyt varteenotettaviksi toimittajiksi. Telakkateollisuudelle ja muille alan laitoksille meripuolustuksen hankintojen työllistävä vaikutus on teollisuuden kokonaiskapasiteettiin nähden kohtuullinen. Lisäksi on otettava huomioon työllisyysmäärärahan käytölle asetetut varsin tiukat kustannusrakenteelliset ehdot. Todettakoon, että ne rajoittavat osaltaan myös tilaajan mahdollisuuksia mm tällaisessa hankintatoiminnassa aina esiintyvien seurannaiskustannusten hoitoon. Hankinnat sinänsä palvelevat luonteeltaan esitettyjä päämääriä. Harvaa poikkeusta lukuunottamatta ne kohdistuvat työvaltaiseen keskisuureen ja pieneen telakkateollisuuteen. Ne tukevat erikoisaluksiin hakeutuvaa tuotannon suuntausta. Hankintojen kotimaisuusaste on korkea. Suorien telakkatoimitusten ohella myös alihankinnat suuntautuvat yleensä kotimaahan. Osa hankinnoista voidaan osoittaa myös kehitysalueille. NYKYISEN HANKINTA- TILANTEEN MERKITYS MERIPUOLUSTUKSELLE Työllisyyshankintaohjelman toteuttaminen osui meripuolustukselle oikeaan ajankohtaan ja lieventää ratkaisevasti sitä kriisiä, mikä aiemmin näytti uhkaavan kalustollista kehitystä. Hankintakohteiden määrä on lukuisa, apualuskaluston tilaa parannetaan merkittävästi odotettua nopeammin ja pää avautuu myös taistelualusten uusintaan. Merivoimien päätavoitteeksi muodostuu Vartiovene 80 saattaminen jatkossa sarjara- VALAS-LK:N SUKELTAJAEMÄLAIVA Kuva 9. Valas-luokasta kehitetty sukeltajien emälaiva. Rakentaja Enso-Gutzeit Oy Savonlinna. Kuva 10. Vartiovene 80, periaatteellinen U 1 1^TflK 1»D-O!l. 1 " \ :ifjt7 r r~^7" w 1 Kuva 11. Kevyt nopea vartiovene, alusehdotus. kentamisen kohteeksi. Rannikkotykistön osalta hankinnassa olevan kaluston tultua vastaanotetuksi painopisteeksi muodostunee taisteluolosuhteissakin merikuljetuksiin kykenevän nopeahkon ja tehokkaan venetyypin hankinta, kelirikkovenekaluston uusinnan loppuunsaattaminen ja edullisen kesäkäyttöisen venekaluston edelleenkehittäminen. LOPUKSI Kolmisenkymmentä uutta laivaa ja venettä on rakenteilla, osa valmistuu jo kuluvan vuo alusehdotus. j B ;l K\ -1 ; i i den purjehduskaudelle. Noin 15 alukselle suoritetaan suurehkoja korjauksia. Laivanrakennus- ja korjausalan hankintatilanne on vertaansa vailla vuosikymmeniin. Merivoimat ja rannikkotykistö voivat olla tällä hetkellä tyytyväisiä ainakin alustilanteensa kehitykseen. Pyrittäköön nyt saamaan tämä erä yhteistyöllä kunnialla "kotiin" sekä huolehdittakoon tulevaisuudessa sekä tämän että myös muiden meripuolustuksen toimintakyvyn edellytyksenä olevien alojen tasapainoisesta kehityksestä, fj 18 19

11 INSINÖÖRIYLILUUTNANTTI V VESTERINEN Rannikkotykistön kaukoohjattava maalilautta "Kamala 78" Insylil Vesterinen toimii Gyltön varuskuntakorjaamon päällikkönä. Korjaamo vastaa "Kamalan" huollosta. Suomen sotilaallisen puolustuksen eräänä osana, on rannikkotykistön toimintaedellytyksiä pyritty erityisesti viimevuosina parantamaan. Peruskallioon linnoitettujen tykkien käyttöarvon kohottaminen on tulenjohtotekniikan uudistamisen myötä vaatinut myös testausjärjestelmän kehittämistä. Ampumaharjoitteluun on hankittu uutta maalikalustoa, jolla paremmin voidaan tarkistaa koulutuksen taso ja tulenjohtotekniikan toiminta. 1. Maalipurje, tähystysmerkki 6. Miehistön tila 2. Radioantenni, ohjauskomennot 7. Tyhjennyspumppu 8. Styrox-täytteet 3. Tutkaheijastin 9. Kauko-ohjauslaitteet, radio 5. Pyörivä merkkivalo, vilkku 10. Polttoainesäiliö HANKINNAN PERUSTEET Viime vuosina on maalikaluston valmistamiseen ja korjauksiin käytetty yhä enemmän aikaa ja rahaa. Asekaluston kehittymisen ja uuden tulenjohtotekniikan käyttöönoton myötä ovat sekä ampumis- että maalinosoitustarkkuus lisääntyneet. Yhteisvaikutuksena on osumatodennäköisyys hitaisiin hinattaviin maalilauttoihin kasvanut niin suureksi, että jo tulenavauksessa vaikutus saattaa olla tuhoava. Hinattavan maalikaluston liikkeitä on lisäksi turvallisuussyistä rajoitettava huomattavasti. Viime syksynä vastaanotettiin kaksi erityisesti rannikkotykistön ja laivaston käyttöön suunniteltua englantilaista kauko-ohjattavaa maalilauttaa, joilla on tarkoitus kuvata nopeata maalia taisteluammuntaharjoituksissa. TEKNIIKKA Maalilautta on matalarunkoinen n. 9 m leveä pikavene, joka on tarkoitettu ajettavaksi kauko-ohjauksella ja miehittämättömänä. Luukulla suljettavaan ohjaamotilaan voidaan sijoittaa 2 3 hengen miehistö harjoituskäytössä ja rantaanajossa. Veneessä on tutkaheijastimet, joiden ansiosta tulenjohdossa ja ohjailussa voidaan käyttää tutkaa. Mastoon kiinnitetty 3 x 3 m maalipurje toimii tähystysmerkkinä. Veneen rungon korkeus on vain n 1 m, joten se muodostaa varsin pienen maalin käytettäessä maalilauttaa kovapanosammunnoissa. Kylkiin koteloidut styrox-täytteet kykenevät pitämään veneen pinnalla mahdollisista osumista huolimatta. Veneitten siirtoa varten maankuljetuksena eri käyttöpisteisiin, on hankittu kuormaautovetoiset kuljetusperävaunut. Teknilliset tiedot: Veneen paino kg Moottori Volvo PENTA 170 Perävetolaite VOLVO AQUAMATIC 280 Radio-oh j austoiminnot Käynnistys Suunta Nopeus Vakionopeus Pysäytys Käyttöaika 5 8 h. KÄYTTÖ Ohjailu Veneen ohjailu voi tapahtua joko tulenjohtotornista tai varoveneestä ampuma-alueen laidalta kauko-ohjauksella. Radio-ohjaussingnaali on koodattu paketti, joten virheelliset signaalit eivät esim lähetystä häirittäessä aiheuta vääriä ohjaustoimintoja. Vene varustetaan ohjailukyvyttömän aluksen merkkikuvioin sekä valoin. Yhteentörmäysvaaran uhatessa vene on pysäytettävä. Tällöin se on ohjailukyvytön. Harjoitukset Veneellä voidaan sen suuren nopeuden johdosta kuvata erilaisten alustyyppien toimintaa merellä. Miehittämättömänä sen käytöllä lisätään harjoitusten turvallisuutta, kun ohjattava maalilautta korvaa muiden veneiden käytön nopean maalin kuvaamisessa kehysharjoittelun yhteydessä. Kovapanosammunnat Suurin turvallisuuden ja maalitoiminnan "aitouden" lisäys kauko-ohjattavalla maalilautalla saavutetaan kovapanosammunnoissa. On mahdollista kuvata kohti rynnäköivää alusta ja suorittaa nopeita suunnanmuutoksia tulituksen aikana. Tulenjohtajan korjausten ajoitusta ja vaikutusta voidaan myös tehokkaammin testata. Käytettäessä kahta maalilauttaa saman aikaisesti, pystytään harjoittelemaan tulensiirtoa vaikutusammunnan aikana sekä jaos/tykkikohtaista tulitusta. JATKONÄKYMÄT Ensi kesän aikana on tarkoitus selvittää laitteen käyttökelpoisuus suomalaisissa saaristo-oloissa. Käyttökokemuksia hankitaan myös maalin soveltuvuudesta laivaston käyttöön. Epävarmuustekijöitä on edelleen olemassa lähinnä veneen käyttäytymisen ja kestävyyden osalta, koska Englannin ja Suomen meriolosuhteet poikkeavat toisistaan. Suuria ongelmia ei pitäisi ilmetä, sillä veneitä on käytössä myös muilla mailla ja englantilaisilla on käyttökokemuksia jo yhdeksän vuoden ajalta. Maalilautan suurimpia riskitekijöitä tulee olemaan tarkan tulituksen lisäksi linnakkeita ympäröivien vesien ja yleensä koko rannikon karikkoisuus eli sama, joka on suurena ongelmana myös mahdollisella hyökkääjällä. Q 20 21

12 PEKKA USKI PEKKA TUOMISALO "Kivikaleerin juhlakannelta" Merisotakoulun kunniamarssi viritti tunnelman kello kaikille vanhemman polven meripuolustajille tutussa ympäristössä. Koulun juhlasalissa oli kokoontunut poikkeuksellisen arvovaltainen kutsuvierasjoukko todistamaan Meripuolustuksen esiupseerikurssi 5:n päättymistä ja todistustenjakoa. Koko pitkän ja kylmän talvikauden oli 22 meripuolustuksen eri aloja edustavaa kapteenitasoista upseeria askaroinut meripuolustuksemme keskeisimpien ongelmien parissa. Nyt oli tilinteon, kiitosten ja palkitsemisten aika. Kevätauringon lämmittäessä kivikaleerin "juhlakautta", ensimmäisten muuttolintujen viserrellessä "Andante Festivo"- tyyliin ja satamajäänmurtaja Teuvon ajaessa poikki kurssin "punaisen langan", jäätien, pantiin piste kurssille, mutta annettiin samalla kauaskantoisia evästyksiä tulevaisuutta varten. Kurssin todettiin olleen oikealla väylällä. Vaikka kurssi olikin ensimmäinen laatuaan, oli läpikäydyllä "väylällä" pitkät perinteet. Sen viitat ja poijut olivat kuitenkin vuosia sitten kadonneet ja kiinteätkin väylämerkit pahasti sammaloituneet. Luotsien ja luotsattavien yhteisin ponnistuksin päästiin ehjänä perille ja viitoitettiin tietä tuleville yhteistoiminnoille. Maj Pekka Uski Kuten asiaan kuuluu, sisältyi ohjelmaan myös keskinäistä kilvoittelua moninaisissa tiedoissa ja taidoissa. Kurssin priimuksena palkittiin kapteeni T Virkki, joka fanfaarin ja stipendin lisäksi sai vastaanottaa Rannikkotykistön Upseeriyhdistyksen kiikarin. Kapt T Virkki, HanRPsto Komkapt Pekka Tuomisalo Vastaavasti Meriupseeriyhdistys palkitsi parhaiten menestyneen "sinitakkisen", kapteeniluutnantti J Engströmin "kipparin kellolla." Johtamistaidollisissa aineissa paras, kapteeni M Pääkkönen, sai RSKY:n lahjana Veneilijän tietokirjan ja Kaptl J Engström, Merivartiokoulu Kapt M Pääkkönen, Kaptl M Konkola, Merivoi- Kapt L Kasurinen, PE säh- VaaRPsto mat köt-os Kaptl E Kalanti, SLMVE TIESITTEKÖ? Hankintalinja Oy on ruuvi- ja terä salan tukkuliike, jonka myyntiohjelmaan kuuluu: ERIKOISRUUVIT JA NIITIT. Puh , HANKINTALINJA OY Alankotie 11, Hki 73 kiitettäviksi arvioitujen tutkielmien laatijat, kapteeniluutnantti M Konkolan ja kapteeni L Kasurinen saivat vastaanottaa "Upseerikoulutus 200 vuotta" -juhlateoksen. Kurssin pääopettajat halusivat lopuksi palkita oppilasupseerin, joka oli osoittanut esimerkillistä yhteistyökykyä ja kurssihenkeä kohottavaa suhtautumista sekä kouluttajiin että kurssitovereihin. Tämän kiertävän "Pokeripalkinnon" sai kahden vuoden ajaksi haltuunsa kapteeniluutnantti E Kalanti. Soittokunnan esittämä "Ulos ulapalle" päätti arvokkaan tilaisuuden. Näiden sävelten myötä luotsaajapari Pekka & Pekka kiittää eri tahoilta saamastaan luottamuksesta ja tuesta toivottaen samalla raikkaita tuulia meripuolustuksemme yhteisiin purjeisiin. O AUTOPUHELIMIA radiopuhelin-, LVI- ym. hälytysjärjestelmiä ja -laitteita. ASENNUS MYYNTI HUOLTO Elektroniikkaa Caltele Ky L. Papinkatu 6 H:ki 53 Puh

13 REIJO SULKAMO "Löylykauha" "Rannikkotykistön perinneyhdistys ry" Keskiviikkona kokoontui lukuisa joukko Suomenlinnan Rannikkotykistörykmentin, Rannikkotykistökoulun ja Rt-kerho Johtorenkaan upseereita Oy Foto-Nyblin Ab:n toimitalon edessä mitelläkseen tietopuolisia voimiaan Löylykauhakilpailun merkeissä. Ennen kilpailun alkua tutustuimme Oy Foto-Nyblin Ab:n kuvavalmistamoon, Tuhatkuvaan, jossa meille kiitettävällä tavalla näytettiin, miten kuvaamamme filmit muuttuvat monen vaiheen kautta valmiiksi kuviksi. Kaikkiin kysymyksiimme, jopa hölmöihinkin, saimme asiantuntijan vastauksen. Totesimme myös, ettei filmikasettien avaaja saa tuntea pimeän paikan kammoa kehityskoneen ääressä pilkkopimeässä työskennellessään. Kiertokäynnin aikana opimme, ettei filmin käsittely siellä muistuta paljoakaan amatöörin puuhia. Samoin totesimme laboratorion työskentelytarkkuuden, joka taannee sen, että muutamia sävyeroja lukuunottamatta, jotka ovat makuasia, virheellisiin otoksiin on syypäänä yleensä itse kuvaaja. Tämän laboratorion toimintaan voi luottaa. Kiertokäynnin jälkeen alkoi kilpailu, jonka pääasiassa yleistietoutta ja päivänpolttavia aiheita koskeneet kysymykset oli laatinut Tapio Mattila. Kilpailun voitti Rannikkotykistökoulu, jonka haltuun kiertopalkinto "Löylykauha" joutui puoleksi vuodeksi. Tulokset: 1) Rannikkotykistökoulu 12,6 pist., 2) Rt-kerho Johtorengas 11,2 pist., 3) Suomenlinnan Rannikkotykistörykmentti 8,8 pist. Kilpailun jännitys laukaistiin lopuksi saunan makoisissa löylyissä. Vielä kerran kiitoksemme Oy Foto-Nyblin Ab:lle ja sen toimitusjohtajalle Jorma Lindrothille miellyttävästä illasta. Katajanokan Upseerikerholla allekirjoitettiin Rannikkotykistön Perinneyhdistys ry.n perustamisasiakirjat. Allekirjoittajat vasemmalta oikealle, seisomassa: ] Karvinen, O Lyytinen, R Telaranta, A Kantola, H Tiilikainen ja istumassa: K Ignatius, K J Mikola, A Heimo nen, P Huuhanantti. LÖNNROTINKADUN AUTO OY BERNARD BINGO - hyvän tuulen peli - LÖNNROTINKATU 16, PUH OY TICKETS AB Torivoudintie 3, Helsinki 64 Puh

14 1 RANNIKKOTYKISTÖN JOUKKO-OSASTOT 1 SUOMENLINNAN RANNIKKOTYKISTÖ RYKMENTTI ENSIMMÄINENSEITSE- MÄTTÄ TOIMINTA VUOSI Kuusikymmenvuotisjuhlallisuuksia ei joudettu pitkään muistelemaan, kun arkinen aherrus jälleen tempaisi meidät mukaansa. Avovesikauden leiriharjoitukset eri muodoissaan olivat ajanlaskentamme vakiintuneita tähdenvälejä. Kirkkaimpana tuikahduksena jäi mieliin 1. Ptrin selviytyminen taisteluammunnoillaan rannikkotykistön PARHAAKSI PAT TERIKSI. Parempaan toki uskoimme uurastuksellamme yltävämme, mutta hyvä näinkin. Kertausharjoitussektorilla trimmattiin yhden patteriston johtohenkilöstö vireeseen tätä kesää varten ja tosi sateisissa olosuhteissa harjoitettiin Loviisan patteristo taistelukykyiseksi. Kertausharjoitusten läpivieminen jätti kouluttajakunnalle pääosin hyvän mielen hyvin tehdystä työstä. Perehdyttämistilaisuuksin täydennettiin reserviläiskoulutuksen ohjelmistoa. Rykmenttiin kohdistuneiden tarkastustoimenpiteiden osalta tunsimme välillä joutuneemme jopa "silmätikun" asemaan. Vuoden 1978 aikana kirjattiin puolenkymmentä kenraalitason tarkastusta, joten aihe "Valmistautuminen tarkastukseen" osattaneen... Tarkastajat totesivat ylen yksimielisesti sen, minkä itse olemme jokapäiväisenä riesana kokeneet, nimittäin tehtävien ja sitä hoitavan henkilöstön määrän välisen huikean epäsuhdan. Korjaustoimenpiteitä odotellessamme korjaamme luonnollisesti määrän laadulla ja venymme, venymme... Tarkastuksista selvisimme yleisesti ottaen hyvin tai peräti mainesanoin. Kovat ajat työllisyysrintamalla ovat osaltaan edistäneet hakeutumista sotilasammattiin, joten jälkikasvun osalta näyttää tilanne valkenemisen merkkejä. Päällystöopissa muhii kymmenkunta rykmentin toivoa ja saman verran on opistoon pyrkimässä. Kadettikoulusta saimme uutta verta peräti "kolme astiallista". Huipulla näyttää tuulevan siitä päätellen, että esiupseeriporras vaihtui/vaihtuu tiiviissä tahdissa. Mainitun portaan pysyvyyttä jäänevät edustamaan vain rutinoidut "Jallu" ja "Ellu", joskin totuuden nimissä, on todettava saamamme täydennyksenkin olevan parasta laatua. Koettelevan talven jälkeen suunnistamme odotettuun kesään tarmokkaan päättäväisinä. Ampumaleirikoitoksia silmälläpitäen hiotaan kynsiä tykistökouluttajien määrätietoisessa ohjauksessa. Kertausharjoitusruljanssin päätapaus on luonnollisesti pääkaupunkiseudun rannikkopatteriston harjoitus elokuulla, johon kouluttaja-apua kerätään kolmen sotilasläänin alueelta. Leirin ohessa toimeenpannaan myös yksi johtohenkilöstön harjoitus. Hampaat on purtu yhteen, vyöt ja hihnat on kiristetty seuratkaa lippua! Ylennykset Haapala Eero, majuriksi Saarimäki Kaarlo Olavi, yliluutnantiksi Hänninen jaakko, yliluutnantiksi Palander Matti, teknikkoyliluutnantiksi Ahonen Mauri, luutnantiksi Rakkolainen Matti, luutnantiksi Paasonen Risto, teknikkoluutnantiksi Pöyhönen Matti, teknikkoluutnantiksi Tuisku Pentti, sotilasmestariksi Ranta Juhani, ylivääpeliksi Takala Aulis, ylivääpeliksi Ruotsalainen Kari Tapio, vääpeliksi Räikkönen Jarmo Antero, vääpeliksi Nimitykset Kallio Sirpa Tellervo, Pv:n V 13 pl:n sairaanhoitajan toimeen Häkkinen Sinikka, Pvm V 10 pl:n kassanhoitajan toimeen Tuomi Veikko, Pv:n V 14 pl:n vanh asentajan toimeen Korhonen Kaija, Pv:n V 8 pl:n konekirjoittajan toimeen Visamo Raili. Pv.ti V 13 pl:n sairaanhoitajan toimeen Ye-upseerin arvon antaminen Kapt Niska Veli Heikki Siirrot rykmentistä Evl Niska Juhani, PE:aan Maj Nurmi Veijo, TurRtR:iin Kapt Louhimies Pekka, RtK:uun Kapt Vitikka Juhani, Kym- PionPraan Ltn Virkkunen Pekka, RtK:uun Ltn Koivusaari Reino, Pe:aan Siirrot rykmenttiin Evl Vehmas Leo Olavi, PE :sta Maj Uski Pekka, RtK:sta Maj Kilpinen Asko, PE:sta Maj Laakso Rauno, HanR- Psto :sta Kapt Louhimies Pekka, RtK: sta Kapt Mäntylä Markku, Uud- JP:stä Ltn Kopra Pekka Juhani, HanRPsto:sta Vääp Kojo Kaarle, RannJP: stä Vääp Koljonen Arto, HelltR: stä Pursim Wikström Ahti, Hel- SpE:stä Palvelukseen otot Ltn Taavitsainen Mikko Taneli Ltn Tiippana Kari Pekka Antero Ltn Keso Ilkka Vesa Markku Kers Salo Seppo Kers Mäkelä Jukka Kers Paatelainen Markku Kers Nylund Rene Kers Skyttä Martti Kers Hakala Juha Kers Rantala Markku Olavi Kers Rantala Klaus Jarmo Kers Pakarinen Markku Kers Ratia Risto Kers Töyryvuo Jaakko Asent Rajajärvi Seppo Sairhoit Selkämaa Irma Sairhoit Kallio Sirpa Sairhoit Laakso Marja-Leena Konekirj Korhonen Kaija R-apul Pullinen Merja R-apul Laukkanen Sirpa R-apul Bovelan Päivi R-apul Ahtiainen Eila Erot Teknltn Pöyhönen Jouni Sotmest Tuisku Sakari eläkkeelle Yliv Roininen Aulis Ylik Vaskelainen Timo Asent Pollari Ake, eläkkeelle Kassanhoit Valkosalo Raija Sairhoit Virtanen Mailis R-apul Ojala Raili Palkitsemiset Kapt Ruuskanen Veijo, SVR R/taspres Ylil Hänninen Jaakko, SLR/ taspres Ltn Ruuskanen Kaarlo, SLR/ taspres Ltn Keppinen Erkki, SLR/ taspres Sotmest Kolju Reijo, SVR Ml kr/tas pres Sotmest Hirvonen Esko, SVR Ml kr/tas pres Yliv Orpana Pertti, SVR Ml kr/tas pres Yliv Rajasaari Rauno, SVR Ml kr/tas pres Asent Pollari Ake, SVR Ml kr/tas pres Sairhoit Asikainen Irja, SVR Ml kr/tas pres V-ylik Kuismin Erkki, SVR M2/tas pres V-ylik Keskinen Ossi, SVR M2/tas pres V-ylik Keskinen Reijo, SVR M2/tas pres Maj Poikonen Veikko, sotilasansiomitali Sotmest Liuski Raimo, sotilasansiomitali V-ylik Schneitz Kurt, sotilasansiomitali Lämm Aalto Heino, sotilasansiomitali Tkm Immonen Risto, sotilasansiomitali Upskok Niemelä Matti, sotilasansiomitali Ylil Lauhio Seppo, "Kenraalin kannu" Yliv Antikainen Pekka, "RSKY:n haarikka" Sotmest Sakari Tuisku aloitti sotilasuransa Rannikkotykistörykmentti 2 :n 2.Ptrin opetusupseerina. Vuosien aikana hän suoritti Kanta-aliupseerin peruskurssien jaksoja seuraavasti v KAuKrssa v 55 MeriSK:ssa Mt-kirja v MeriSK:ssa Viesti- ja merenkulkukirja sekä v 1967 Huoltoaliupseerikurssi 27 :n HuoltoK:ssa. Pitkän ja monivaiheisen palvelusuransa aikana hän toimi mm opetusaliupseerina ja kanta-aliupseeriosaston vääpelinä MeriSK:ssa sekä talousaliupseerina SlRtR:ssä. Keskusvarusvaraston hoitajana hän toimi kiitettävää ammattitaitoa osoittaen viimeiset 12 vuotta ennen eläkkeelle siirtymistään SVR Ml kr hänelle myönnettiin

15 5 y Xli'' ERS polarsukclliis oy SUKELLUSVARUSTEITA VEDENALAISET RAKENNUSTYÖT AM MATTI SUKELLUS KOULUTUS Puh LINNANKOSKENK. 10 SF HELSINKI 25 TÄYDELLINEN AKKUVALIKOIMA VARTA Batterie AG - Avonaiset ja kaasutiiviit nikkeli-kadmium alkaliakut - Erilliset lyijykennot, Din.standardien mukaiset - Huoltovapaat ja kaasutiiviit lyijyakut akkuteollisuusoy Kutojantie 1, Espoo 63, puh SUOMEN SOKERI OSAKEYHTIÖ VAASAN TEHDAS Vaasa IMATRAN KULJETUS OY PUHELIMET Imatra Joutseno lns B?U/HIEN iln l T I TEOLLISUUSELEKTRONIIKKA suunnittelee ja valmistaa ohjaus-, mittaus- ja valvontajärjestelmiä teollisuuden vaativiin tarpeisiin. TUOTANTO-OSASTO huoltaa ja valmistaa sekä konepaja- että instrumentointituotteita. ILMAILU-OSASTO myy ja huoltaa lentokoneiden mittareita ja radiolaitteita. SARANKULMANKATU TAMPERE 90 PUH ffm ^ KOTIMAINEN NAAMIOIN" riverkko 28 K YHTEISTOIMINNASSA PUOLUSTUSVOI MIEN KANSSA KEHITETTY TURO O/Y MUOVITEHDAS P O R A H U O L T O OY Olemme kehittäneet uuden kotimaisen käsikäyttöisen Kallioporakoneen Merkki Termit 68 A Hinta 5250,- Painoineen Soveltuu myös erinomaisesti maanporaukseen Porahuolto Oy Suotie Vantaa Puh

16 V A M M A S höylää - poraa * kaivaa V KUN TORJUT MELUA teollisuudessa tai liikkuvassa kalustossa, soita VAMMASKOSKEN TEHDAS VAMMALA PUH Oy Meluton Ab Itätuulenkuja 1 B Espoo 10 J 3 JOHNSON PUMP OY VALMISTAMME JA MYYMME PUMPPUJA: Trikoo- ja neuletehdas PUHAKKA OY Kannattaa laskea mitä kuljetukset maksavat - kemikaaliteollisuudelle - happoteollisuudelle - elintarviketeollisuudelle - prosessiteollisuudelle - pintakäsittelyteollisuudelle - veneteollisuudelle sekä edustamme LUTZ-säiliöpumppuja Pulttitie Helsinki 81 Postilokero Helsinki 61 Puh tai LAHTI Puhelin Mäntyharjun Kenkätehdas Oy Ina d^kel e d o M MÄNTYHARJU p Oma kuljetuskalusto ei aina ole edullisin. Ammattimaisen kuorma-autoliikenteen kuljetuspalvelu tulee halvemmaksi. KTK-kuljetuksia käyttäen maksatte vain tehdystä työstä. KTK-kuljetukset tarjoavat myös monipuoliset kaluston valintamahdollisuudet. K TK-toimintapisteitä on ympäri maan - kaikkiaan yli 147 paikkakunnalla. Yhteensä 8000 erilaista kuorma-autoa. KTK-kuljetusyhtymien valtakunnallisena keskusjärjestönä toimii K K L KULJETUSKESKUSTEN LIITTO RY Nuiiamiestentie s c HELSINKI 40 ^ KKL kun tarvitsette tietoja KTK-yrityksistä # laaja näkökenttä 9 pölytiivis 0 kestää roiskuvaa vettä ja veneen täytä iysyt Eltue oy Ahventie 4 PL 29, ESPOO 17. Puh:

17 Varmuutta vesillä MERIDIESELIT Meridieselmoottori on taloudellinen ratkaisu. Huolto ja varaosapalvelu tapahtuu tehokkaasti. TEKNISET TIEDOT: Malli Teho r.p.m. Syl. Syl. Iskun Kuivahv lukum. läpim. pituus paino mm mm kg Kaspia Kaspia Baikal Baikal Baikal Baikal HINTATIEDOT: 23 hv - mk 9.360,- ilman lvv 55 hv mk , ilman lvv 90 hv mk , ilman lvv AHTI-PERÄMOOTTORIT AHTI-perämoottoreille on tunnusomaista kestävyys ja käytön varmuus. Lisäksi niiden polttoaineen kulutus on pieni ne tarjoavat myös taloudellisuutta. TEKNISET TIEDOT AHTI 8 12 Sylinterien lukumäärä 2 2 Sylinteritilavuus. cm Teho, hv 8 12 Kierrosluku suurimmalla teholla, r/min Polttoainesäiliö, I Paino, kg Välityssuhde 12:20 13:22 Potkuri halkaisija, mm nousu, mm Vetovoima plussa, kg Hinta, mk 2.525, ,- VISUAALINEN APUVÄLINE JOKA TOIMII "Olen käyttänyt erityyppisiä visuaalisia suunnitteluapuvälineitä yli 15 vuotta ja Efficienta on ensimmäinen, todella toimiva." Toimitusjohtaja Matti Mäntynen, Woodpecker Filmi Oy (tuotannon suunnittelu). Lisätietoja Efficienta-järjestelmistä: EFFICIENTA OY Ohjaajantie 15, Helsinki 40 puhelin HALUAN ESITTEET KESKUSTAULU MYYNTITILASTO TILAUSTEN SEURANTA KOULUTUS SUUNNITTELU HUOLTOSEURANTA Henkilö Yritys. Osoite. Puhelin 15 MIN. ESITTELYN HENKILÖSTÖ- VALVONTA KUSTANNUSTILASTO OSTOVALVONTA KONEKUORMITUS ATK-VALMISTELU MARKKIN. KOORDINOINTI TYÖVUOROSUUNNITTELU PROJEKTISUUNNITTELU PROJEKTISUUNNITTELU VARASTOVALVONTA TUOTANNON SUUNNITTELU Maahantuoja ja pääedustaja: oy Pääkonttori: Lönnrotinkatu Helsinki 18 - Puh Huoltokeskus: Hanko - Puh telex telex MYYMÄLÄVALVONTAA KASSATARKKAILUA KOEOSTOTOIMINTAA Kasarmink. 44 A 13 c, Helsinki 13 Keskus VARIAX-OIMTELOLAATTA on nykyaikainen tapa rakentaa asuntoja elementeistä. OMP YHTYMÄ OY RAATAVILLE PL 311, OULU 50 puh. (981) , telex

18 LAPIN SATO OY Jaakonkatu ROVANIEMI 20 puh KONEPAJA REIJO NURMI OY Ikkala, p LM Ericsson valmistaa mm. tutka- ja laserlaitteita. F H G E R L I N E S puh AUTOKOULU CITY OY Laaksotie Kauniainen Puh Lisätietoja: Kodak Oy Mikrokuvaustuotteet PL 19, Vantaa 51 Puh. (90) RAKENNUSTOIMISTO T. KOVANEN OY Loviisa, Tullisilta 2, puh Omakotirakentaja! Sähkösuunnitelmat ia -urakointi nyt tosi edullisesti! <éåm^l Pyydä tarjoustamme i POHJOLAN KONE HUOLTO OY Oulu Kajaaninkatu28 Puh Avoinna ark la HUOMIOIKAA LUVIAN UUSI RAUTA- JA RAKENNUSTARVIKEALAN ERIKOISLIIKE Tarjoan kesän rakentajille rakennustarvikkeita edullisilla ehdoilla ja hinnoilla. Tule neuvottelemaan tai tilaa esitteemme. Se kannattaa. E: s an Rautapiha Ky KEHÄTIE, LUVIA, puh Avoinna ark. 9-18, la 9-14 H] F A C I T OY FACIT-ADDO AB (90) Facit kirjoittimet Facit laskimet Facit tehokirjoittimet Facit-Lanier sanelimet Assman sanelimet PL HELSINKI 10 Francotyp postimaksu- <oneet Postalia postimaksukoneet Facit ATK-oheislaitteet Facit-Kollaflex ajantarkkailujärjestelmät 34 35

19 RANNIKON PUOLUSTAJIA TERVEHTIVÄT Arkkitehtitoimisto Alvar Aalto & Co Aamulehti Aurajoki Oy Elopak Oy Etelä-Pohjanmaan Voima Oy Etelä-Suomen Sanomat Farmos-Yhtymä Oy Hämeenlinnan Nahkatehdas Oy Kansa Taisteli - Miehet Kertovat Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö KALERVO Kiinteistöjen Jäteautot Oy Kristiinankaupunki Oy Kvartto Ab Oy S. Lagerholm Ab Oy Lahden Polttimo Ab Kuljetusliike A. Lehtinen Lihakunta Oy Leverindus Ab Veneveistämö Tuure Lindström Aug. Lipsanen Oy Machinery Oy Maitotuote Oy Marco California Ky Metallityöväen Liitto ry Ravintola MOTTI Myllykoski Oy Neste Oy Porvoon tuotantolaitokset Insinööritoimisto Tauno Nissinen Sentnerikuja 3, Helsinki Puh Oy Ovako Ab Peruspankki Oy Polar-Rakennusosakeyhtiö Porin kaupunki E. Priha Oy Raision Tehtaat Oy Rakennuspartio Oy Rakennus-Salonen Ky Rakennusvalmiste Oy Rank Xerox Oy Rauta- ja Konetarve Oy Salon Sokeritehdas Oy Satahämeen Osuusteurastamo KARJARANTA Sateko Oy Sunila Oy Oy Suomalainen Pågens Ab Oy Suomen Autoteollisuus Ab Suomen Merivakuutus Oy Oy Suomen Michelin Ab Suomen Rakennusliikkeiden Liitto ry Suomen Rauhanpuolustajat ry Suomen Säästöpankkiliitto Talouselämä Oy Tampereen Asepaja Oy Keskinäinen Yhtiö TEOLLISUUSVAKUUTUS Teurasrehu Oy Oy Tools Ab Tornion kaupunki Jälleenvakuutus Oy URSA Vaasa Oy Valtion Margariinitehdas Valtion Polttoainekeskus VAPO VERDANDI Henkivakuutusosakeyhtiö Oy Wiik & Höglund Ab Yhteisvarasto Oy Äbergin Linja Oy U KALUSTE Lönnrotinkatu 19, puh Bulevardi 3, puh INSINOORILEHDET OY - INGENJÖRSFORLAGET AB Yrjönkatu 30, Helsinki, Puh MAANRAKENNUSLIIKE U V LAAKSO & CO Helsinki 39, Kyttäläntie 4 puh , ja RAKENTAJAT Valmistamme ovia ja ikkunoita kaikenlaiseen rakentamiseen. Yksi asiakkaistamme on mm. Puolustusvoimat. J2äfidemäen PUUNJALOSTUSTEHDAS KV KORTESJÄRVI - Puh SINUNKIN VERESI VOI PELASTAA IHMISHENGEN LIITY JO TÄNÄÄN VERIPALVELUUN 36 37

20 KAUNIISTI TEKSTATTUJA PALVELEMASSA Sahatavara-asiakkaittensa paketointitarp e i d e n tyydyttämiseksi o n s a t a m a a n r a k e n nettu pituuspaketointilaitos, jonka toimin- HAMINAN SATAMASSA ta alkoi maaliskuussa HAMINAN LAIVAUS OY PL 16, HAMINA puh telex 5413 hamos sf LVl-CentefOy asentaa uutta ja saneeraa vanhaa LVI-tekniikkaa. Erikoisalaamme: uima-allaslaitteet veden puhdistuslaitteet energian säästösuunnitelmat ja asennukset alan tarvikemyynti. Myymälämme: Töölönkatu 7 Hki 10 Puh ja ONNITTELUADRESSEJA SURUADRESSEJA vapaaehtoisen maanpuolustustyön tukemiseksi MAANPUOLUSTUKSEN TUKI R.Y. Vaihde P. HESPERIANKATU 15 A HELSINKI 26

Reservin ampumamestaruuskilpailut

Reservin ampumamestaruuskilpailut 300m Vakiokivääri 30 ls, makuu, sarja H 1. Puhakka, Antti KYM 97 98 97 292 2. Nylund, Jussi E-H 92 94 97 283 3. Saari, Pekka E-H 95 93 95 283 4. Halttu, Riku PoPo 99 97 83 279 5. Astikainen, Samppa PIR

Lisätiedot

Reservin ampumamestaruuskilpailut Rovaniemi

Reservin ampumamestaruuskilpailut Rovaniemi Reservin ampumamestaruuskilpailut 17-19.8.2018 Rovaniemi Eräluettelot Pienoiskivääri 60 ls makuu 09.00-09.50 2. Nylund Jussi alik H E-HÄ 3. Uusivirta Jarno stm H K-PO 4. Halttu Riku jääk H P-PO 5. Raittinen

Lisätiedot

Helsingin Merireserviläiset ry Olle Skogman 1.12.1998. M/Y VESIKKO, tiedot 1974 --> 1998. sivu 1(13).

Helsingin Merireserviläiset ry Olle Skogman 1.12.1998. M/Y VESIKKO, tiedot 1974 --> 1998. sivu 1(13). Helsingin Merireserviläiset ry Olle Skogman 1.12.1998 M/Y VESIKKO, tiedot 1974 --> 1998. sivu 1(13). 1974: Ajopäivät: 79 päivää Ajomatka: 2166 mpk Ajoaika: 323 tuntia 1:nen ajopäivä: 27.4 viim. ajopäivä:

Lisätiedot

Sivu 1. Joukkuekilpailun tulosluettelo

Sivu 1. Joukkuekilpailun tulosluettelo Sivu 1 Joukkuekilpailun tulosluettelo Perinnepistooli 25 m koulu 30 lks Sarja H Arvo Nimi Piiri Sarja Tulos Yht HEL- Merires 1071 Alik Jukka Soini HEL- Merires H50 277 Sotmest Tatu Korhonen HEL- Merires

Lisätiedot

RESERVILÄISURHEILULIITON ILMA-ASEMESTARUUSKILPAILUT ALAVUDELLA 09.-10.03.2013 TULOSLUETTELO

RESERVILÄISURHEILULIITON ILMA-ASEMESTARUUSKILPAILUT ALAVUDELLA 09.-10.03.2013 TULOSLUETTELO RESERVILÄISURHEILULIITON ILMA-ASEMESTARUUSKILPAILUT ALAVUDELLA 09.-10.03.2013 TULOSLUETTELO Reserviläisurheiluliiton ilma-asemestaruuskilpailu Alavus 09. - 10.03.2013 10.03.2013 10m Ilmakivääri 40 ls,

Lisätiedot

6.10.2015 1. JOHDATUS AIHEESEEN 2. ITSENÄISEN SUOMEN LAIVASTON SYNTY TAUSTAA JA TAPAHTUMIA

6.10.2015 1. JOHDATUS AIHEESEEN 2. ITSENÄISEN SUOMEN LAIVASTON SYNTY TAUSTAA JA TAPAHTUMIA Huhtikuun 6. päivän kilta 6.10.2015 1. JOHDATUS AIHEESEEN 2. ITSENÄISEN SUOMEN LAIVASTON SYNTY TAUSTAA JA TAPAHTUMIA 3. MERISOTAA ITÄMERELLÄ WW II SUOMENLAHDEN MERISULKU MIINASOTAAN LIITTYVIÄ OPERAATIOITA

Lisätiedot

RESERVIN AMPUMAMESTARUUSKILPAILUT Hollola, Hälvälä Päivitetty m Kivääri makuu 1 erä, lauantai klo 9:15-10:15 Koelaukaukset

RESERVIN AMPUMAMESTARUUSKILPAILUT Hollola, Hälvälä Päivitetty m Kivääri makuu 1 erä, lauantai klo 9:15-10:15 Koelaukaukset RESERVIN AMPUMAMESTARUUSKILPAILUT Hollola, Hälvälä 23.-25.8.2019 Päivitetty 20.8.2019 50m Kivääri makuu 1 erä, lauantai klo 9:15-10:15 Koelaukaukset alkaa klo 9:00 2 Laura Määttänen P-KA D 21 Ylil Seppo

Lisätiedot

Sivu 1. Joukkuekilpailun tulosluettelo. Kilpailutoimisto Mikkeli, Karkialampi Sarja H

Sivu 1. Joukkuekilpailun tulosluettelo. Kilpailutoimisto Mikkeli, Karkialampi Sarja H Sivu 1 Joukkuekilpailun tulosluettelo Perinnepistooli 25 m kuvio 30 lks Sarja H Arvo Nimi Piiri Sarja Tulos Yht Etelä-Karjala 881 Korpr Jani Lampinen Etelä-Karjala H 239 Ylik Mika Albertson Etelä-Karjala

Lisätiedot

Tulostettu. Aika. ResUL:n Pvm Perinneasemestaruuskilpailut Kenttäammunta

Tulostettu. Aika. ResUL:n Pvm Perinneasemestaruuskilpailut Kenttäammunta Alik Rautio Jouko H P-PO 97 86 183 0 Alik Keski-Hannula Raimo H E-PO 96 83 179 0 Korp Saarela Mika H PIR 89 85 174 1 Alik Vanhatalo Miika H P-PO 90 84 174 0 Ins Ylil Ahokas Ilkka H PIR 86 86 172 0 Ylil

Lisätiedot

Kaikkiaan kokoukseen osallistui 39 yhdistyksen jäsentä.

Kaikkiaan kokoukseen osallistui 39 yhdistyksen jäsentä. HUOLTOUPSEERIYHDISTYS RY PÖYTÄKIRJA Helsinki.10.2009 HUOLTOUPSEERIYHDISTYS RY:N SYYSKOKOUS 12.10.2009 AIKA: 12.10.2009 klo 17.30 PAIKKA: LÄSNÄ: Valio OY Yhdistyksen kunniajäsenistä: - teollisuusneuvos

Lisätiedot

Reservin ampumamestaruuskilpailut 2015

Reservin ampumamestaruuskilpailut 2015 Tyrri, Kouvola 14. - Pistooli pika-ammunta 3x20 ls, sarja H 1. Räsänen, Marko KAI 97100 197 98 98 196 97 94 191 584 2. Lahti, Teemu K-S 99100 199 98 89 187 98 98 196 582 3. Talvitie, Marko E-P 94 97 191

Lisätiedot

Sarja. Sija Arvo Nimi Piiri Yhteensä Sarja1 Sarja2

Sarja. Sija Arvo Nimi Piiri Yhteensä Sarja1 Sarja2 H H 1 Kapt Pajala Heikki Et-Poh 257 120 137 2 Alik Nylund Jussi Et-Häme 250 122 128 3 Korp Maijala Simo Po-Poh Res 250 127 123 4 Jääk Kääriäinen Pekka Po-Poh 249 125 124 5 Psjääk Korhonen Markku Et-Karjala

Lisätiedot

Perinnepistooli 50 m 30 ls

Perinnepistooli 50 m 30 ls ResUL:n Perinneasemestaruuskilpailut Mikkeli 2.-3.5.2009 Sija Arvo Nimi Piiri 15ls 15ls Tulos napa 10,9,8 1 Alik Nylund Jussi E-HÄ 136 134 270 5 2 Jääk Laitila Tuomas E-PO 138 129 267 3 3 Alik Anttonen

Lisätiedot

SM Pystykorva H Sarja Tulokset

SM Pystykorva H Sarja Tulokset Sarja H SM Pystykorva H Sarja Tulokset 5.9.2009 1 Alik. Nylund Jussi E-Häm Res.p. 261 2 Thm Hakomäki Jaakko E-Pohj Res.p. 250 3 Korp. Maijala Simo P-Pohj Res.p. 250 4 Jääk. Kääriäinen Pekka P-Pohj Res.p.

Lisätiedot

ERÄ I. 1 Korp. Haukkala Markku H Et-Poh. 5 Alik. Iso-Oja Antti H60 Et-Pohj. 6 Maj. Raitila Jarmo H60 Et-Pohj.

ERÄ I. 1 Korp. Haukkala Markku H Et-Poh. 5 Alik. Iso-Oja Antti H60 Et-Pohj. 6 Maj. Raitila Jarmo H60 Et-Pohj. ERÄ I 1 Korp. Haukkala Markku H Et-Poh. 2 Yliltn. Konttinen Heimo H50 Poh-Savo 3 Kapt. Pajala Heikki H50 Et-Pohj 4 Alik. Lindroos Reijo H60 Et-Pohj 5 Alik. Iso-Oja Antti H60 Et-Pohj. 6 Maj. Raitila Jarmo

Lisätiedot

Reservin ampumamestaruuskilpailut

Reservin ampumamestaruuskilpailut Kouvola Tyrri 14. - 16.08.2015 50m Kivääri makuu erä 1, sunnuntai 16.8.2015 klo 09:00-11:45 HUOM! Pelkän 3x20ls kilpailun ampuma-aika 2h KOE ls 8:45 KILPAILU ALKAA 9:00 6 yliv Markku Haklin V-S H60 7 korpr

Lisätiedot

SUOMEN MERIPELASTUSSEURA. Koulutuspäivät 2008 Alukset, Lasse Kämäräinen

SUOMEN MERIPELASTUSSEURA. Koulutuspäivät 2008 Alukset, Lasse Kämäräinen SUOMEN MERIPELASTUSSEURA Koulutuspäivät 2008 Alukset, Lasse Kämäräinen 1 Uudet alukset 2008 Esitys Kuva J-P Lumilahti Kuva J-P Lumilahti 2 Watercat 1450 Rescue, PV5-luokka Tilattu 1 kpl., hankintasopimus

Lisätiedot

Reserviupseeriliiton ampumamestaruus

Reserviupseeriliiton ampumamestaruus Lennoston rata, Pirkkala 22. - Isopistooli, sarja H 1. ylil Ari Meinander P-H 97 96 94 287 91 97 94 282 569 2. ltn Marko Talvitie E-P 92 96 90 278 96 94 99 289 567 3. kapt Juha Virtanen Kym 90 94 95 279

Lisätiedot

25m Pienoispistooli 60 ls sarja H. 25m Pienoispistooli 60 ls sarja H50. 25m Pienoispistooli 60 ls sarja H60

25m Pienoispistooli 60 ls sarja H. 25m Pienoispistooli 60 ls sarja H50. 25m Pienoispistooli 60 ls sarja H60 25m Pienoispistooli 60 ls sarja H 1. ylil Meinander, Ari Kym 95 95 96 97 96 99 578 vänr Alanko, Ville- 2. Veikko E-Häm 94 95 96 91 97 96 569 49 3. ylil Talvitie, Marko E-Poh 93 94 90 97 99 96 569 45 4.

Lisätiedot

Lopputulokset Perinnekivääri 300m makuu lks. RESUL:n avoimet "Pystykorva" - perinneaseen SM-kilpailut. Kilpailutoimisto.

Lopputulokset Perinnekivääri 300m makuu lks. RESUL:n avoimet Pystykorva - perinneaseen SM-kilpailut. Kilpailutoimisto. D t 1 76 Salovaara Pilvi Pir 85 108 193 2 54 kers Lauri Teija P-Poh 79 73 152 Osallistujia: 2 Sivu 1 / 4 H t 1 47 alik Kuikka Petrus E-Kar 129 127 256 2 72 alik Rautio Jouko P-Poh 123 130 253 3 62 alik

Lisätiedot

Tampere, Voimailijat

Tampere, Voimailijat 18. - 19.1.1975 Tampere, Voimailijat 1. Reijo Haaparanta Kauhajoen Karhu 2. Tapio Savola Lappajärven Veikot 3. Kalle Vuorenmaa Lapuan Virkiä 1. Harri Uusimäki Lappajärven Veikot 2. Raimo Hilden Heinolan

Lisätiedot

Tulostettu. Aika. ResUL:n Pvm Perinneasemestaruuskilpailut Pistooli koulu 30ls

Tulostettu. Aika. ResUL:n Pvm Perinneasemestaruuskilpailut Pistooli koulu 30ls 1 Alik Nylund Jussi H E-HÄ 90 89 88 267 0 2 Alik Laitinen Kari H K-SU 92 85 89 266 2 3 Alik Komulainen Antti H P-SA 98 87 80 265 5 4 Inovaara Marko H E-HÄ 95 86 81 262 3 5 Ylik Nieminen Jari H V-SU 94

Lisätiedot

Tulostettu. Aika. ResUL:n Pvm Perinneasemestaruuskilpailut Pistooli kuvio 30ls

Tulostettu. Aika. ResUL:n Pvm Perinneasemestaruuskilpailut Pistooli kuvio 30ls 1 Ylik Nieminen Jari H V-SU 131 139 270 1 2 Ylik Koivu Pasi H PIR 135 132 267 3 4x10 3 Ylik Lähdesmäki Juha H E-PO 133 134 267 3 3x10 4 Ylil Kuonanoja Matti H P-PO 132 125 257 1 5 Alik Nylund Jussi H E-HÄ

Lisätiedot

Retki Panssariprikaatiin 10.5.2011

Retki Panssariprikaatiin 10.5.2011 Retki Panssariprikaatiin 10.5.2011 Retkellä oli mukana 12 senioria ja heidän seuralaistaan. Matkaan lähdettiin Tokeen bussilla Vanhalta kirkolta kello 11.00. Panssariprikaatin portilla meitä oli vastassa

Lisätiedot

Tulokset / El Pilkit Kuusamo N Alle 70 V

Tulokset / El Pilkit Kuusamo N Alle 70 V Tulokset / El Pilkit Kuusamo 08.04.2016 N Alle 70 V 1. Heiskanen Aila Pohj Pohjanmaa 4164 G 2. Nuora Maila Pohj Pohjanmaa 4060 G 3. Aalto Eila Pirkanmaa 3608 G 4. Kurvinen Vuokko Pohj Pohjanmaa 3214 G

Lisätiedot

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, 6.-7.11.1971, Kankaanpää ja Lappeenranta (KankU ja LrTU), 83 os.

Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, 6.-7.11.1971, Kankaanpää ja Lappeenranta (KankU ja LrTU), 83 os. Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, 6.-7.11.1971, Kankaanpää ja Lappeenranta (KankU ja LrTU), 83 os. 1. Kari Toivonen Helsingin Tarmo 2. Kari Keskinen Tampereen Voimailijat 3. Pekka Laakso Rauman Voimailijat

Lisätiedot

Kokoelmat kertovat 9/2013: Mannerheim-ristin ritari, evl. Olli Puhakan albumit

Kokoelmat kertovat 9/2013: Mannerheim-ristin ritari, evl. Olli Puhakan albumit Teksti ja taitto: tutk. Tapio Juutinen, Arkistokuvat: Olli Puhakan kokoelma ds Lentolaivue 26:n 3. lentueen päällikkö luutnantti Risto Puhakka Fiat G.50 -hävittäjän ohjaamossa jatkosodan alussa, mahdollisesti

Lisätiedot

25m Pienoispistooli erä 2, lauantai , klo 12:15-14:00 ==============================================================

25m Pienoispistooli erä 2, lauantai , klo 12:15-14:00 ============================================================== 25m Pienoispistooli erä 1, lauantai 18.8.2012, klo 10:00-11:45 ============================================================== 2. Ltn, Tomi Mustonen H V-S 3. Vänr, Yrjö Munukka H Hel 4. Ylil, Antti Leinonen

Lisätiedot

PYSTYKORVAN SM 2014 ERÄ I

PYSTYKORVAN SM 2014 ERÄ I ERÄ I 1 Alik. Laitinen Kari H K-S Res.piirit 2 Ylik. Hänninen Vesa H50 K-S Res.piirit 3 Kers. Piippanen Hannu H50 K-S Res.piirit 4 Korp. Yli-Ketola Jukka H Et-Pohj 5 Ylik. Keskinen Veli-Matti H50 Et-Pohj

Lisätiedot

51 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Kalevi Kosunen Oulun Tarmo 2. Matti Rissanen Kemin Into 2. Arto Varinen Kuopion Riento

51 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Kalevi Kosunen Oulun Tarmo 2. Matti Rissanen Kemin Into 2. Arto Varinen Kuopion Riento TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 14. 15.2.1970 LAHDESSA Lahden Kaleva 48 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Mauri Saarivaino Iisalmen Työväen Urheilijat 2. Hannu Miettinen Kuopion Riento 2. Jorma Pikkujämsä

Lisätiedot

Rakennusliitto ry:n liittokokousvaalit 2011 Tulos vertailulukujärjestyksessä vaaliliitoittain

Rakennusliitto ry:n liittokokousvaalit 2011 Tulos vertailulukujärjestyksessä vaaliliitoittain Rakennusliitto ry:n liittokokousvaalit 2011 Koko maa Lähetetty: 85578 Äänestys%: 31,0 Hyväksytty: 26323 Hyväksytty%: 99,1 Hylätty: 228 Hylätty%: 0,9 Valitaan: 222 Hyväksytty: 4152 Hyväksytty%: 99,2 Hylätty:

Lisätiedot

VARA-AMIRAALI OIVA TAPIO KOIVISTO

VARA-AMIRAALI OIVA TAPIO KOIVISTO 8 Suomen Sota tieteellisen Seuran uudet kunniajäsenet VARA-AMIRAALI OIVA TAPIO KOIVISTO Vara-amiraali Oiva Koiviston koko sotilas ura keskittyy laivaston ja merivoimien virkaportaisiin. Jo 18-vuotiaana

Lisätiedot

AUTORENGASLIIKE RENGASKORJAAMO A. IHALAINEN

AUTORENGASLIIKE RENGASKORJAAMO A. IHALAINEN UNIONINKATU AUTORENGASLIIKE RENGASKORJAAMO A. IHALAINEN - HELSINKI 41 PUHELIMET 29790 37523 Suuri, ajanmukaisella koneistolla varustettu autorenkaiden vulkanoimislaitos AUTORENKAIDEN VULKANOINTI on maassamme,

Lisätiedot

RESUL:n Ampumahiihtomestaruuskilpailut Kuhmossa vänr Riikka Aakula Pohjois-Savo

RESUL:n Ampumahiihtomestaruuskilpailut Kuhmossa vänr Riikka Aakula Pohjois-Savo RESUL:n Ampumahiihtomestaruuskilpailut Kuhmossa 14.-15.3.2015 Lauantai 14.03., NORMAALIMATKAT TULOSLISTA sarja D 5km Res.piiri sakot loppuaika 1. vänr Riikka Aakula Pohjois-Savo 8 35.15 sarja D50 5km sakot

Lisätiedot

Etelä-Hämeen Reserviläispiirien ilma-ase mestaruuskilpailut

Etelä-Hämeen Reserviläispiirien ilma-ase mestaruuskilpailut Etelä-Hämeen Reserviläispiirien ilma-ase mestaruuskilpailut 15.1.2017 Ilma-aserata, Puusepänkatu 5, Hämeenlinna Tulokset: 10m Ilmakivääri 40 ls, sarja H: 1) Antti Raittinen VaRes 376 2) Jouni Rissanen

Lisätiedot

ALA OUNASJOEN ERÄSTÄJIEN VUOSIKOKOUS 2010

ALA OUNASJOEN ERÄSTÄJIEN VUOSIKOKOUS 2010 Ala-Ounasjoen Erästäjät PÖYTÄKIRJA Johtokunta Rovaniemi 17.2.2010 ALA OUNASJOEN ERÄSTÄJIEN VUOSIKOKOUS 2010 AIKA 17.2.2010 klo 18.00 PAIKKA Toimitalo, Erästäjänpolku OSALLISTUJAT Seuran jäseniä 25 liitteenä

Lisätiedot

14. - 15.3.1970 Lohja, Voimailijat / Seinäjoki, Paini-Miehet

14. - 15.3.1970 Lohja, Voimailijat / Seinäjoki, Paini-Miehet 14. - 15.3.1970 Lohja, Voimailijat / Seinäjoki, Paini-Miehet 1. Soini Kauppinen Suolahden Urho 2. Matti Laitinen Viipurin Voimailijat 3. Jaakko Piutunen Varkauden Urheilijat 1. Reino Salimäki Seinäjoen

Lisätiedot

50m Kivääri 60 ls, makuu sarja Y

50m Kivääri 60 ls, makuu sarja Y Kiväärilajit 50m Kivääri 60 ls, makuu sarja Y 1. alik Tomi Huuhka V-S 99 98 98 99 98 97 589 2. alik Marko Tanskanen P-K 98 97 97 98 99 98 587 3. alik Heikki Ranne V-S 96 98 98 97 98 97 584 25x 4. alik

Lisätiedot

Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, , Kuortane ja Valkeakoski

Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, , Kuortane ja Valkeakoski Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, 14.-15.10.1961, Sunila-Halla ja Teuva 1. Vesa Haarala Ylivieskan Kuula 2. Ensio Kuismanen Sunilan Sisu 3. Reino Salimäki Kuortaneen Kunto 1. Pekka Alanen Lappajärven

Lisätiedot

Myyrmäen Kalamiehet ry 1 (8) 31.03.2015

Myyrmäen Kalamiehet ry 1 (8) 31.03.2015 Myyrmäen Kalamiehet ry 1 (8) 31.03.2015 TALVEN 2015 TULOKSIA 1. Kerhon omat kilpailut Sarjakilpailut: Miehet: 1. Tomi Ojanperä 56 pistettä 2. Arto Männistö 50 pistettä 3. Mikko Väänänen 49 pistettä Naiset:

Lisätiedot

Pystykorva SM Hiukkavaara

Pystykorva SM Hiukkavaara Pystykorva SM 21.9.2018 Hiukkavaara Yksilötulokset Sarja H 1. ltn. Koivisto Tuomo H Lappi 269 2. alik. Vanhatalo Miika H Po-Po 243 3. alik. Huotari Jani H E-Hä 243 4. korp. Maijala Simo H Po-Po 234 5.

Lisätiedot

m/s Sally Albatross m/s Silja Opera 1992-1994 2002 -

m/s Sally Albatross m/s Silja Opera 1992-1994 2002 - m/s Sally Albatross m/s Silja Opera 1992-1994 2002 - Matkustajaristeilylaiva Rakennettu: 1992, Finnyards Oy, Rauma (#309) Bruttovetoisuus: 25 076 Brt Nettovetoisuus: 12 407 Nrt Kantavuus: 1 707 dwt Pituus:

Lisätiedot

Suomen ja Viron meripelastusseurojen alushankintastrategia

Suomen ja Viron meripelastusseurojen alushankintastrategia Suomen ja Viron meripelastusseurojen alushankintastrategia Saara Hänninen 2.4.2003 Suomen Meripelastusseura ry Suomen Meripelastusseura ry suunnittelee, koordinoi ja johtaa vapaaehtoista meripelastustyötä.

Lisätiedot

VSVU Salo , kansalliset halliyleisurheilukilpailut

VSVU Salo , kansalliset halliyleisurheilukilpailut VSVU Salo 29.1.2017, kansalliset halliyleisurheilukilpailut M35 60 m aj. 1) Ville Ryhänen EspoIF 9,90 M50 60 m aj. 1) Kari Pohjola LUU 10,39 2) Tuomo Vanhanen TapanErä 11,40 M55 60 m aj. 1) Lauri Lindberg

Lisätiedot

Non-SOLAS-direktiivin soveltamisalaan kuuluvien kotimaan matkoilla liikennöivien matkustaja-alusten turvallisuus

Non-SOLAS-direktiivin soveltamisalaan kuuluvien kotimaan matkoilla liikennöivien matkustaja-alusten turvallisuus 1 (6) Antopäivä: [pp.kk.vvvv] Voimaantulopäivä: [pp.kk.vvvv] Voimassa: toistaiseksi Säädösperusta: Laki aluksen teknisestä turvallisuudesta ja turvallisesta käytöstä (1686/2009), 15 :n 3 momentti ja 18

Lisätiedot

Vastuutahot/laki Pelastuslaitos omalla alueellaan maalla ja merellä Syke tai heidän määräämänsä taho aavalla selällä tapahtuvissa onnettomuuksissa Elykeskus avustaa ja ohjaa Kunnat osallistuvat tarvittaessa

Lisätiedot

Reservin ampumamestaruuskilpailut 2015

Reservin ampumamestaruuskilpailut 2015 Tyrri, Kouvola 14. - 16.08.2015 25m Pistooli 60 ls, sarja H 1.Räsänen, Marko KAI 96 95 98 289 96 98 97 291 580 2.Lahti, Teemu K-S 97 96 94 287 99 94 96 289 576 3.Federley, Petri KYM 92 93 96 281 98 98

Lisätiedot

Lynx 1968 ja prototyypit

Lynx 1968 ja prototyypit Lynx 1968 ja prototyypit Velsa Oy:n alku Proto Järvinen Päivitetty 18.12.2013 Proto Lynx 40, lisänimi Polar. Kelkkaa kehitettiin ja testattiin 1968 ja syksyllä 1969 alkoi sen sarjavalmistus nimellä Lynx

Lisätiedot

Tulostettu. Aika. ResUL:n Pvm Perinneasemestaruuskilpailut Kivääri 150m

Tulostettu. Aika. ResUL:n Pvm Perinneasemestaruuskilpailut Kivääri 150m 1 Alik Keski-Hannula Raimo H E-PO 95 85 95 275 5 2 Ins Ylil Ahokas Ilkka H PIR 92 90 89 271 6 3 Panssarij Korhonen Markku H E-KA 95 87 89 271 3 4 Jääk Kääriäinen Pekka H P-PO 95 82 92 269 7 5 Korp Salovaara

Lisätiedot

, PORI, Painimiehet

, PORI, Painimiehet 13. - 15.11.1970, PORI, Painimiehet 1. Raimo Hirvonen Viipurin Voimailijat 2. Esko Pakarinen Joensuun Voimailu-Kerho 3. Erkki Huhtala Lapuan Virkiä 1. Tuomo Kallijärvi Kemin Into 2. Hannu Järvinen Oulun

Lisätiedot

2015 Loviisalainen sterstjernan Pa P kettijahti Österstjerna www.osterstjernan.fi Ö2STERSTJERNAN V00 UOTTA 18 ÅR 14 2014

2015 Loviisalainen sterstjernan Pa P kettijahti Österstjerna www.osterstjernan.fi Ö2STERSTJERNAN V00 UOTTA 18 ÅR 14 2014 Loviisalainen 2015 Österstjernan Pakettijahti www.osterstjernan.fi 200 ÖSTERSTJERNAN VUOTTA ÅR 1814 2014 Purjehdukset 2015 TILAUSPURJEHDUKSET Tilauspurjehduksilla alus miehistöineen on tilaajan käytössä

Lisätiedot

UAY: KESÄMESTARUUSKILPAILUT 2016 HOLLOLA, HÄLVÄLÄ TULOSLUETTELO, KIVÄÄRILAJIT

UAY: KESÄMESTARUUSKILPAILUT 2016 HOLLOLA, HÄLVÄLÄ TULOSLUETTELO, KIVÄÄRILAJIT UAY: KESÄMESTARUUSKILPAILUT 2016 HOLLOLA, HÄLVÄLÄ 20.-22.6.2016 TULOSLUETTELO, KIVÄÄRILAJIT PALVELUSKIVÄÄRI 10+4+4+4, SARJA Y 1. ylil Matti Laitinen KAI 215 UE 2. kad Joonas Tiira MpKK 206 3. komkapt Jukka

Lisätiedot

AUTOSALPA RAKENTAA LAHTEEN UUDEN TOIMITALON

AUTOSALPA RAKENTAA LAHTEEN UUDEN TOIMITALON LEHDISTÖTIEDOTE Julkaisuvapaa heti AUTOSALPA RAKENTAA LAHTEEN UUDEN TOIMITALON Autosalpa Oy ja Renor Oy ovat sopineet torstaina, 19.6.2008, tonttikaupasta Lahden Asemantaustan kaupunginosassa olevasta

Lisätiedot

KRUUNUVUORENSELÄN LAUTTALINJA JULKISELLE LIIKENTEELLE

KRUUNUVUORENSELÄN LAUTTALINJA JULKISELLE LIIKENTEELLE Stadin Rantaryhmä 18.4.2010 KRUUNUVUORENSELÄN LAUTTALINJA JULKISELLE LIIKENTEELLE Taustaa Tämä pieni esiselvitys on tehty asiantuntijavoimin, realistiseksi vaihtoehdoksi Kruunuvuorenselän yli suunnitteilla

Lisätiedot

Reserviupseeriliiton ampumamestaruuskilpailut. Tuusula, Hyvinkää

Reserviupseeriliiton ampumamestaruuskilpailut. Tuusula, Hyvinkää Pienoiskivääri 60 ls makuu, sarja H 1. Ltn Jarmo Järvelä P-H 99 100 96 98 97 98 588 2. Vänr Antti Puhakka Kym 98 95 97 98 100 98 586 3. Ltn Kalle Hasu Kym 95 100 95 99 97 96 582 4. Vänr Olli Kontu Var

Lisätiedot

UAY: KESÄMESTARUUSKILPAILUT 2016 HOLLOLA, HÄLVÄLÄ TULOSLUETTELO, Joukkueet Pistoolilajit

UAY: KESÄMESTARUUSKILPAILUT 2016 HOLLOLA, HÄLVÄLÄ TULOSLUETTELO, Joukkueet Pistoolilajit UAY: KESÄMESTARUUSKILPAILUT 2016 HOLLOLA, HÄLVÄLÄ 20.-22.6.2016 TULOSLUETTELO, Joukkueet Pistoolilajit 50m Pistooli, sarja Y 1. Lapin osasto, Sodankylä 1472 maj Antti Jokinen 518, ltn Otto Känsälä 486,

Lisätiedot

J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?, Karl-Erik Ladau, Martti Siukosaari,?

J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?, Karl-Erik Ladau, Martti Siukosaari,? TamRU:n hallitukset Kuvia hallituksista vuodesta 1959 vuoteen 2014. Tietoja lisätään, kun saadaan. Hallitus 1959 J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?,

Lisätiedot

Ilmavoimien käyttämät konetyypit 1930-luku

Ilmavoimien käyttämät konetyypit 1930-luku Ilmavoimien käyttämät konetyypit 1930-luku Junkers W 34fa, K 43fa ja W 34hi Junkers W 34fa, K 43fa ja W 34hi olivat saksalaisia 3 6-paikkaisia kuljetus- ja meritoimintakoneita. Kone oli kehitetty Junkers

Lisätiedot

Kansalliset 25 tikan kilpailut Karstulassa

Kansalliset 25 tikan kilpailut Karstulassa Kansalliset 25 tikan kilpailut Karstulassa 6.3.2016 päivitetty 19.4.2016 klo 7.50 MM 1. Lehtonen Seppo JST 40 37 46 48 41 212 7*10 2. Nokelainen Eino ÄST 40 46 44 39 43 212 5*10 3. Jäntti Reijo SST 43

Lisätiedot

14. - 16.3.1980, HELSINKI, Viipurin Voimailijat

14. - 16.3.1980, HELSINKI, Viipurin Voimailijat 14. - 16.3.1980, HELSINKI, Viipurin Voimailijat 1. Reijo Haaparanta Kauhajoen Karhu 2. Reijo Luokkanen Tampereen Painiseura 3. Jukka-Pekka Tanner Tampereen Painiseura 1. Taisto Halonen Lapin Veikot 2.

Lisätiedot

UAY:n kesämestaruuskilpailut

UAY:n kesämestaruuskilpailut Hätilä/Hälvälä 18. - 20.06.2018 18.51.16 50m Kivääri 60 ls, makuu, sarja Y 1. Antti Kajan Keski-Suomi99 98 96 97 97 98 585 2. Joonas Knuuti Pirkan 95 93 96 95 92 94 565 3. Taneli Lemmettylä Kainuu 93 91

Lisätiedot

Reservin ampumamestaruuskilpailut

Reservin ampumamestaruuskilpailut 15.08.2015 Kenttäammunta 10+10 ls, sarja H 1. Halttu, Riku PoPo 96 77 173 2. Varis, Jukka P-K 94 78 172 3. Karlsson, Toni KYM 86 85 171 4. Kortesalmi, Juha E-H 90 74 164 5. Ahokas, Ilkka PIR 85 67 152

Lisätiedot

Kansalliset 25 tikan kilpailut Karstulassa

Kansalliset 25 tikan kilpailut Karstulassa Kansalliset 25 tikan kilpailut Karstulassa 21.5.2017 päivitetty 21.5.2017 klo 22.15 MM 1. Lehtonen Seppo JST 45 36 41 44 44 210 2. Immonen Hannu KuTi 40 38 42 46 43 209 3. Fischer Jussi ATi 43 39 40 41

Lisätiedot

UAY: KESÄMESTARUUSKILPAILUT, HOLLOLA, HÄLVÄLÄ, TULOSLUETTELO, KIVÄÄRILAJIT

UAY: KESÄMESTARUUSKILPAILUT, HOLLOLA, HÄLVÄLÄ, TULOSLUETTELO, KIVÄÄRILAJIT PALVELUSKIVÄÄRI 10+18 LS, SARJA Y Yht 1. ltn Matti Laitinen Kajaani 98 165 263 2. kad Juho Hannonen MPKK 93 163 256 3. insltn Joonas Knuuti Pirkan 94 160 254 5 4. maj Tomi Nyman PKYMI 92 162 254 3 5. komkapt

Lisätiedot

Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y Osanottajia yhteensä 33

Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y Osanottajia yhteensä 33 Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y Osanottajia yhteensä 33 Sija Nimi Yhdistys Sarja Tulos 1. srj 2. srj Napa 10 9 1 Meurasalo Antti Pohjois-Savon RT Y 193 98 95 4 10 5 2 Tiihonen Tommi

Lisätiedot

Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset

Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset Nuoret alle 12 v 1. Pasi Autio Saarijärven Kaira 4 495 g Nuoret alle 15 v 1. Erik Pirtala Laukaan Ahvenpojat 5 310 g 2. Tiia Piekäinen Tikkakosken Kalamiehet

Lisätiedot

Esimerkkejä Pohjanlahden öljyvahinkolaskelmista

Esimerkkejä Pohjanlahden öljyvahinkolaskelmista 20.08.2014 KJ Esimerkkejä Pohjanlahden öljyvahinkolaskelmista 1. Perusteet 1.1. Yleistä Pohjanlahdelle on vuosina 2010-2014 tehty Suomen ympäristökeskuksessa SpillModlaskentaohjelmistolla laskelmia ensiksi

Lisätiedot

Piirin rannaltaonginta 2015

Piirin rannaltaonginta 2015 Piirin rannaltaonginta 2015 30.6.2015 30.6. 2015 Saimaan kanava Naiset yli 80 1 Huuskonen, Martta 153 gr Ruokolahden Eläkkeensaajat 2 Rui, Helka 7 gr Lauritsalan Eläkkeensaajat Naiset yli 70 v. 1 Peltola,

Lisätiedot

OSA 2: YLEISTIEDOT 1(5) Laiva on alun perin Neuvostoliiton puolustusvoimien sukeltajien entinen alus ja sen rakennusvuosi on 1952.

OSA 2: YLEISTIEDOT 1(5) Laiva on alun perin Neuvostoliiton puolustusvoimien sukeltajien entinen alus ja sen rakennusvuosi on 1952. OSA 2: YLEISTIEDOT 1(5) 2.1. Historiaa Moottorialus Marie Antoinette hankittiin Kuopion Urheilusukeltajien käyttöön vuonna 2007 Lahdesta. Laiva on alun perin Neuvostoliiton puolustusvoimien sukeltajien

Lisätiedot

Englantilaistyyppinen suolalihatynnyri 1800-luvulta.

Englantilaistyyppinen suolalihatynnyri 1800-luvulta. 24 Yleisesti kaikkialla maailmassa käytetty metallivanteilla tuettu puutynnyri. Tällaisissa säilytettiin ja kuljetettiin niin tervaa kuin suolakalaakin peräpohjolasta maailmalle. Englantilaistyyppinen

Lisätiedot

Eläkeliiton SM Ikaalinen 2016 Eräluettelot

Eläkeliiton SM Ikaalinen 2016 Eräluettelot Eläkeliiton SM Ikaalinen 2016 Eräluettelot METSÄSTYSHIRVI Erä 1 klo 1030 Sarja M60/50 1. Vahala Matti M50 Kymenlaakso 2. Väistö Martti Pohjois-Karjala 3. Havukainen Pekka Pohjois-Karjala 4. Hollmen Ilkka

Lisätiedot

Lahden seudun Meriklusteri. Tilaisuuden avaus Ville Uimonen p

Lahden seudun Meriklusteri. Tilaisuuden avaus Ville Uimonen p Lahden seudun Meriklusteri Tilaisuuden avaus 24.1.2019 Ville Uimonen ville.uimonen@ladec.fi p. 050 574 3222 Vuodesta 2019 on tulossa kaikkien aikojen ennätysvuosi uusien risteilyalusten markkinoilla. Lomailuun

Lisätiedot

Metsästyshirvi sarja M60: 1) Ilkka Hollmen Satakunta 176, 2) Markku Rintala Etelä - Pohjanmaa 169, 3) Asko Alatalo Etelä - Pohjanmaa 164, 4) Veijo

Metsästyshirvi sarja M60: 1) Ilkka Hollmen Satakunta 176, 2) Markku Rintala Etelä - Pohjanmaa 169, 3) Asko Alatalo Etelä - Pohjanmaa 164, 4) Veijo Metsästyshirvi sarja M60: 1) Ilkka Hollmen Satakunta 176, 2) Markku Rintala Pohjanmaa 169, 3) Asko Alatalo Pohjanmaa 164, 4) Veijo Pakkanen Kymenlaakso 154, 5) Ari Hämäläinen Kymenlaakso 152, 6) Jouko

Lisätiedot

TIETTYJEN PUOLUSTUSVOIMIEN LISÄPALKKIOIDEN TARKISTAMINEN 1.3.2012 LU- KIEN

TIETTYJEN PUOLUSTUSVOIMIEN LISÄPALKKIOIDEN TARKISTAMINEN 1.3.2012 LU- KIEN LIITE 1 TIETTYJEN PUOLUSTUSVOIMIEN LISÄPALKKIOIDEN TARKISTAMINEN 1.3.2012 LU- KIEN 1. LENTÄVÄN HENKILÖSTÖN LENTOLISÄ A. Ohjaajan lentolisä a) Asianmukaisen palvelussitoumuksen (tai uuden koulutuskorvaussitoumuksen)

Lisätiedot

1898-1929 Suomen luotsi- ja majakkalaitos (1918-1929 Merenkulkuhallitus) Alus palveli Viipurin luotsipiirin Pitkäpaaden luotsiaseman luotsikutterina.

1898-1929 Suomen luotsi- ja majakkalaitos (1918-1929 Merenkulkuhallitus) Alus palveli Viipurin luotsipiirin Pitkäpaaden luotsiaseman luotsikutterina. Luotsikutteri Pitkäpaasi Legendaarisen Colin Archerin suunnittelema luotsikutteri Pitkäpaasi palasi Suomeen 4. syyskuuta 2000 purjehdittuaan maailman merillä 66 vuotta. Suomen merimuseon tuki ry osti aluksen

Lisätiedot

EKL Kymenpiirin rannaltaonginta 30.6.2015

EKL Kymenpiirin rannaltaonginta 30.6.2015 1 EKL Kymenpiirin rannaltaonginta 30.6.2015 Saimaan kanava Naiset yli 80 1 Huuskonen, Martta 153 gr Ruokolahden Eläkkeensaajat 2 Rui, Helka 7 gr Lauritsalan Eläkkeensaajat Naiset yli 70 v. 1 Peltola, Kaarina

Lisätiedot

ETÄMETSÄNOMISTAJIEN SM METSÄTAITOKILPAILUT EVO

ETÄMETSÄNOMISTAJIEN SM METSÄTAITOKILPAILUT EVO ETÄMETSÄNOMISTAJIEN SM METSÄTAITOKILPAILUT EVO 2014 10.5.2014 Kisailijoita ryhmäkuvassa pihalla. Osanottajamäärä oli uusi ennätys. TULOKSET JOUKKUEET 1. Pääkaupunkiseudun Metsänomistajat ry 337 pistettä

Lisätiedot

Erikoisalusten turvallisuus

Erikoisalusten turvallisuus 1 (10) Antopäivä: x.x.2012 Voimaantulopäivä: [1.1.2013] Voimassa: Toistaiseksi Säädösperusta: Laki aluksen teknisestä turvallisuudesta ja turvallisesta käytöstä (1686/2009) 22 :n 2 ja 6 momentti Muutostiedot:

Lisätiedot

Reserviläisurheiluliiton ilma-aseiden mestaruuskilpailut TULOSLUETTELO

Reserviläisurheiluliiton ilma-aseiden mestaruuskilpailut TULOSLUETTELO Reserviläisurheiluliiton ilma-aseiden mestaruuskilpailut 25. - 26.2.2017 TULOSLUETTELO 10m ilmakivääri H, H50, H60, H70. H75, D ja D50, 10m ilmapistooli H, H50, H60, H70, H75, D ja D50 Näytöslaji 10m ilmapistooli

Lisätiedot

Teollisen valmiuden kehittäminen kunnossapidon kumppanuudessa

Teollisen valmiuden kehittäminen kunnossapidon kumppanuudessa Teollisen valmiuden kehittäminen kunnossapidon kumppanuudessa Asiakkuusjohtaja Heikki Härtsiä Millog Oy 17.3.2015 17.3.2015 1 Strateginen kumppanuus Puolustushallinnon kumppanuusstrategia (Puolustusministeriön

Lisätiedot

Päijänteen KUHAUISTELU-CUP. Kilpailukeskus Korpilahden täysin uudistuneessa satamassa - tule, koe ja ihastu! MAGELLAN - KUHAUISTELU

Päijänteen KUHAUISTELU-CUP. Kilpailukeskus Korpilahden täysin uudistuneessa satamassa - tule, koe ja ihastu! MAGELLAN - KUHAUISTELU Päijänteen KUHAUISTELU-CUP 2010 Kilpailukeskus Korpilahden täysin uudistuneessa satamassa - tule, koe ja ihastu! HARVIA - KUHAUISTELU Lauantai 19.6.- Sunnuntai 20.6. Jyväskylä, Korpilahden satama klo.

Lisätiedot

Laituri- ja Satamatuotteet

Laituri- ja Satamatuotteet Laituri- ja Satamatuotteet * Nyt annamme 5 vuoden takuun uusille tuotteille. Sinun tarvitsee vain mennä kotisivullemme, rekisteröityä ja rekisteröidä tuote. El-Björn Oy El-Björn AB on Pohjoismaiden johtava

Lisätiedot

MAKSIMIRANKING 2019 PVM. VIRALLINEN N50 56,1 Minna Mäkirinne-Autio 40, Helsinki

MAKSIMIRANKING 2019 PVM. VIRALLINEN N50 56,1 Minna Mäkirinne-Autio 40, Helsinki MAKSIMIRANKING 2019 PVM. VIRALLINEN 29.9.2019 57 54,30 Johanna Forsström / 88 77,5 28.9.2019 SM - kilpailut Loppi 57N50 56,1 Minna Mäkirinne-Autio 40,0 8.6.2019 Helsinki 63 62,30 Aino Askala / 92 72,5

Lisätiedot

Keski-Suomen vapaa-ajan kalastajapiirin pilkkimestaruus kilpailut Äänekoski, Mämmen SEO-asema 24.3.2013 Kaloja sarjassa yhteensä 272,72 kg

Keski-Suomen vapaa-ajan kalastajapiirin pilkkimestaruus kilpailut Äänekoski, Mämmen SEO-asema 24.3.2013 Kaloja sarjassa yhteensä 272,72 kg Kaloja sarjassa yhteensä 272,72 kg 1. Marko Pollari YKK Miehet yleinen YKK yleinen 2. 10723 2. Esko Naukkarinen IPK Miehet yleinen IPK yleinen 1. 10089 3. Pekka Korhonen YKK Miehet yleinen YKK yleinen

Lisätiedot

, HELSINKI, Jyry

, HELSINKI, Jyry 14. - 16.2.1975, HELSINKI, Jyry 1. Raimo Hirvonen Helsingin Paini-Miehet 3. Raimo Rasinkangas Lapin Kaira 1. Kari Toivonen Viipurin Voimailijat 2. Martti Pykäläinen Outokummun Vesa 3. Kari Väliaho Muhoksen

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti muutetaan ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun valtioneuvoston asetuksen (1257/1992)

Lisätiedot

MESTARIHIIHTO 2014-15 -haastehiihdon tulokset sija Etunimi Sukunimi. Grönstrand

MESTARIHIIHTO 2014-15 -haastehiihdon tulokset sija Etunimi Sukunimi. Grönstrand MESTARIHIIHTO 2014-15 -haastehiihdon tulokset sija Etunimi Sukunimi Kauno Kyhälä Sakari Ukonmaanaho Kari Kuoppamaa Reijo Puurunen Jorma Halonen Petri Pitkänen Ari Grönstrand Risto Ruostetsaari Risto Pekkala

Lisätiedot

Koulutuskeskus Salpaus, Paasikivenkatu 7, Lahti, kokoustila Isoneuvos

Koulutuskeskus Salpaus, Paasikivenkatu 7, Lahti, kokoustila Isoneuvos Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Esityslista 1/2018 1 Yhtymähallitus Aika 8.1.2018 klo 8:30 Paikka Koulutuskeskus Salpaus, Paasikivenkatu 7, 15110 Lahti, kokoustila Isoneuvos Osallistujat Nimi Tehtävä

Lisätiedot

Miinasotaa Suomenlahdella 1941. Antti Valkonen

Miinasotaa Suomenlahdella 1941. Antti Valkonen Miinasotaa Suomenlahdella 1941 Antti Valkonen 3.3.2011 11:56 1 Miinasotaa Suomenlahdella 1941 1. Suomi valmistautuu sotaan 2. Miinasota Suomenlahdella alkaa 3. Suomalaiset sukellusveneet laskevat miinoja

Lisätiedot

ISSN 0784-2503 1/2007. 100. Monirunkovenelehti. Otteita vuosien varrelta. proaprojekti etenee

ISSN 0784-2503 1/2007. 100. Monirunkovenelehti. Otteita vuosien varrelta. proaprojekti etenee ISSN 0784-2503 6 1/2007 Kaikkien aikojen 100. Otteita vuosien varrelta proaprojekti etenee Martin Hildebrand PUHEENJOHTAJAN P A L S T A Monirunkovenelehdellä alkaa olla ikää. Käsissänne on lehtemme tasan

Lisätiedot

RESERVILÄISTEN AMPUMAMESTARUUSKILPAILUT ROVANIEMI,

RESERVILÄISTEN AMPUMAMESTARUUSKILPAILUT ROVANIEMI, RESERVILÄISTEN AMPUMAMESTARUUSKILPAILUT ROVANIEMI, RES SM PISTOOLILAJIT PISTOOLILAJIEN TULOKSET PALVELUSAMMUNTA 3 PALVELUSAMMUNTA 4 PIENOISPISTOOLI PISTOOLI, PIKA-AMMUNTA ISOPISTOOLI PALVELUSAMMUNTA 3,

Lisätiedot

Reserviläisliiton ampumamestaruuskilpailut 2014

Reserviläisliiton ampumamestaruuskilpailut 2014 Reserviläisliiton ampumamestaruuskilpailut 2014 Hollola, Hälvälä 15. - 17.08.2014 18.08.2014 17:04:41 Kenttäammunta 10+10 ls, sarja H 1. Vesa Pöntiö K-SU 98 79 177 2. Jukka Martikainen P-KA 95 69 164 3.

Lisätiedot

Suomen avantouintiliitto SM-Kisat 08.03.2008. A Naiset alle 20 v. Nimi Seura Lähtöaika Rata Aika sija

Suomen avantouintiliitto SM-Kisat 08.03.2008. A Naiset alle 20 v. Nimi Seura Lähtöaika Rata Aika sija A Naiset alle 20 v. Nimi Seura Lähtöaika Rata Aika sija Junila Sandra Tampereen Talviuimarit 13:20 4. 26,53 1 Virta Sini Katismaan Avantouimarit 13:20 2. 32,13 2 B Miehet 20-29 v. Heinämäki Janne Apian

Lisätiedot

SENIORIEN VIIKKOKISA - SARJA SENIORIEN VIIKKOKISAT 2017

SENIORIEN VIIKKOKISA - SARJA SENIORIEN VIIKKOKISAT 2017 SENIORIEN VIIKKOKISA - SARJA SENIORIEN VIIKKOKISAT 2017 LOPPUTULOKSET 13.9.2017 1(5) NAISET Pistebogey 1 Latvala Päivi 280 36 36 36 35 35 34 34 34 2 Lyytikäinen Saila 265 38 36 35 34 32 30 30 30 3 Koikkalainen

Lisätiedot

DC- yhdistyksen hallituksen kokous 2 / 2013

DC- yhdistyksen hallituksen kokous 2 / 2013 DC- yhdistyksen hallituksen kokous 2 / 2013 Aika 18.2.2013, 17.18 19.15 Paikka Läsnä DC- yhdistyksen toimisto, Harkkoraudantie 10, Hki Arho Ari Heilala Hannu, puheenjohtaja Jaakkola Mikko Pohjola Kari

Lisätiedot

Oulun Numismaattinen Kerho r.y. Suomen markka-ajan kolikoiden pikahinnasto 2008

Oulun Numismaattinen Kerho r.y. Suomen markka-ajan kolikoiden pikahinnasto 2008 Oulun Numismaattinen Kerho r.y. Suomen markka-ajan kolikoiden pikahinnasto 2008 A Kiinnostava aina kaikissa kuntoluokissa. Tarjoa! B Kiinnostava hyväkuntoisena. Tuo näytille. C Kiinnostava vain lyöntikiiltoisena

Lisätiedot

Jäsen M alle 50v. Sijoitus Etunimi Sukunimi Paikkakunta Tulos (kg) 1 Lauri Rautaharkko Tampere 0,850 2 Veli-Pekka Oikarinen Kerava 0,798 3 Jari

Jäsen M alle 50v. Sijoitus Etunimi Sukunimi Paikkakunta Tulos (kg) 1 Lauri Rautaharkko Tampere 0,850 2 Veli-Pekka Oikarinen Kerava 0,798 3 Jari Jäsen M alle 50v. Sijoitus Etunimi Sukunimi Paikkakunta Tulos (kg) 1 Lauri Rautaharkko Tampere 0,850 2 Veli-Pekka Oikarinen Kerava 0,798 3 Jari Heikkinen Mikkeli 0,772 4 Antti Nurminen Jyväskylä 0,716

Lisätiedot

RUL:n ampumamestaruuskilpailut

RUL:n ampumamestaruuskilpailut Mikkeli, Kyrönpellon rata 17. - 18.08.2013 11:41:53 25m Isopistooli, sarja H 1. Ari Meinander KYM 97 96 96 289 97 95 94 286 575 2. Marko Talvitie E-PO 92 92 92 276 99 97 99 295 571 3. Juha Virtanen KYM

Lisätiedot

Reservin ampumamestaruuskilpailut

Reservin ampumamestaruuskilpailut Itselataava kenttäammunta 10+10, sarja H 1. Latto, Janne E-K 99 85 184 2. Knuuti, Joonas PIR 95 77 172 3. Niittymies, Arttu PIR 99 73 172 4. Tani, Jarno KYM 98 73 171 5. Turpeinen, Tero P-S 93 76 169 6.

Lisätiedot