"SIIONIN VIISAITTEN PÖYTÄKIRJAT"

Save this PDF as:
Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download ""SIIONIN VIISAITTEN PÖYTÄKIRJAT""

Transkriptio

1 "SIIONIN VIISAITTEN PÖYTÄKIRJAT" Juutalaisten salainen ohielma maailmanvaltiuspyrkimystensä toteuttamiseksi. Alkusanat. Juutalaisia oli Tietosanakirjan tekemän laskelman mukaan vuonna 1930 yhteensä lähes 16 miljoonaa, mutta vaikka heidän lukumääränsä, verrattuna maapallon asujamistoon, onkin näin pieni, on heidän vaikutusvaltansa sensijaan sitä suurempi, Viimeisten vuosikymmenien aikana on juutalaisten lukumäärä osoittanut kuitenkin voimakasta kasvua, sillä esimerkiksi vuonna 1900 laskettiin heitä olevan vain 10 miljoonaa; itse ovat he laskeneet oman lukumääränsä vuonna 1936 olleen yhteensä 24 miljoonaa. Euroopassa on aikaisenimin asunut yli 10 miljoonaa juutalaista, jotka ovat jakaantuneet ennen vuotta 1939 eri valtioiden kesken suunnilleen seuraavasti: A. Pääasutusmaat Puola 3,1 miljoonaa henkeä Euroopan-Venäjä 2,7 Romania 1,5 B. Pienasutusmaat Saksa henkeä Unkari Tshekkoslovakia Itävalta Englanti Ranska Liettua Jugoslavia Kreikka Italia Bulgaria Euroopan rinnalla on Pohjois-Amerikka juutalaisten eniten asuttama maanosa. Yksin Yhdysvalloissa oli heitä jo kymmenen vuotta sitten noin 4,4 miljoonaa. Yhdysvaltain juutalaisasutuksen pääpaikka oli New York, jossa heitä silloin asui henkeä, ja tällä hetkellä lasketaan joka kolmannen new-yorkilaisen olevan juutalaisen. Pohjoismaissa on juutalaisten lukumääräinen merkitys ollut hyvin pieni, sillä heitä oli noin kymmenen vuotta sitten: Ruotsissa henkeä Tanskassa Suomessa Norjassa Tällä hetkellä lasketaan Suomessa olevan noin juutalaista. Juutalaiset ovat enemmän kuin muut maailman kansat joutuneet historian suureen parrasvaloon merkillisten rotuominaisuuksiensa takia ja siitä syystä, että heidän pääasuinpaikkansa ajanlaskumme syntymähetkellä oli Palestiinassa. Juutalaiset ovat syntyneet useiden Etu-Aasian ja Välimeren maiden kansojen sekasikiönä. Eräs heidän erikoispiirteensä on ollut heidän juutalaisen sekaverensä juutalaisena säilyttämisen merkillinen kyky. Pitäen sekaverensä vapaana arjalaisista vaikutuksista ovat he pahantekijäjoukon tavoin säilyttäneet keskinäisen yhteishengen suurissa kysymyksissä paljon täydellisempänä kuin mitkään muut inaailman kansat. Tästä myös johtuu, että heidän ominaisuutensakin ovat tänään samat kuin vuotta sitten: juutalaiset ovat erinomaisen viisaita (kykeneviä lyömään itsensä läpi) - sitä eivät arjalaiset kiellä - mutta samalla heille on annettu myös inhimillisen luonteen alhaisimmat ominaisuudet.

2 Siitä huolimatta, että Jeesus Kristus syntyi ja vaikutti juutalaisten keskuudessa, paaduttivat he sydämensä ja kielsivät ja kieltävät vielä tänä päivänäkin kristinuskon ja leimaavat Vapahtajan vääräksi profeetaksi. Eikä juutalaisten vihamielisyys rajoitu vain kristinuskoa vastaan, vaan se kohdistuu kaikkiin kristittyihin, joita he nimittivät»gojimeiksi» ja joita heidän käsityksensä mukaan voidaan kohdella kuin eläimiä. Juutalaisia vastaan ovat heidän rotuominaisuuksiensa takia ja erityisesti siitä syystä, että he ovat kaikkialla maailmassa pyrkineet elämään toisten kansojen kustannuksella - pakoillen rehellistä työtä - heidän isäntäkansansa historian aikana lukemattomia kertoja ryhtyneet puolustustoinienpiteisiin. Vuosisatojen aikana on juutalaisiin tästä syystä patoutunut sammumaton viha erityisesti meitä arjalaisia kansoja vastaan, joiden keskuudessa he ovat eläneet. Tätä juutalaisten vihaa on ollut orniaan kannustamaan heidän»pyhät kirjansa», jotka huokuvat ikuista ja sovittamatonta vihaa kristityitä kohtaan. Vaikka juutalaisilta puuttuu perusedellytys maailman valtiuden saavuttamiseksi, - hehän asuvat hajallaan toisten kansojen keskuudessa - ovat he kuitenkin ryhtyneet salakavalasti pyrkimään päämääräänsä, joka tähtää koko maapallon ja varsinkin sen taloudellisten arvojen täydelliseen herruuteen. Viimeisten vuosisatojen aikana ovat heidän unelmansa edistyneet nopeassa tahdissa ja heidän tietänsä maailmanherruuteen on tasoittanut se, että he ovat kapitalistisen maailmanjärjestyksen aikana onnistuneet keräämään maailman rikkaudet käsiinsä ja sen kautta saavuttaneet tavattoman suuren vaikutusvallan ei vain maailman taloudelliseen vaan nimenomaan myös poliittiseen elämään. Kulta on johtanut maailman juutalaisuuden maailmanvaltiuden portille ja tällä hetkellä vääntävät he jo salpaa sen päältä. Taistellessaan arjalaisia vastaan ovat juutalaiset osanneet asettaa suuren viekkautensa mestarillisella tavalla palvelemaan pyrkimyksiään. Heidän poliittisena välikappaleenaan on parin viime vuosisadan aikana ollut salainen vapaamuurarius. Sen kautta he ovat saavuttaneet erittäin suuren vaikutusvallan melkein kaikkien arjalaisten kansojen keskuudessa. Me tiedämme tänä päivänä, että vapaamuurarijärjestöt ovat salaseuroja, joihin juutalaiset ovat onnistuneet houkuttelemaan kunkin kansan vaikutusvaltaisimmat yksilöt. Jyrkkien valojen avulla ovat he kyenneet estämään tämän salaseuraisuuden ilmitulemisen ja kostotoimenpiteillä ovat he tukahduttaneet sen piirissä kaiken vastarinnan. Alistaessaan samalla vapaamuurariuden johtajaperiaatteen mukaisen järjestyksen alaiseksi sekä yksityisten jäsenten että loosien keskinäisiin suhteisiin nähden, ovat he harvinaisen taitavasti pitäneet huolen siitä, etteivät yksityiset vapaamuurarit eivätkä kokonaiset loosit ole usein edes itse olleet tietoisia siitä, kenenkä asioita he ovat palvelleet. Salaisia porrasasteikkoja myöten on maailman vapaamuurarius johtanut kuitenkin juutalaisiin vapaamuurarilooseihin, joiden ylimpänä elimenä tiedetään toimivan B'nai E'rith-nimisen suurloosin Amerikassa. Kullan ja vapaamuurariuden avulla myötävaikuttivat juutalaiset aikoinaan ratkaisevalla tavalla kuninkuuden rappeuttaman Ranskan»suuren» vallankumouksen syntyyn, joka avasi heille»vapauden, veljeyden ja tasaarvoisuuden» merkeissä tien suuremman vallan tavoitteluun. Liberalistista maailmankatsomusta taitavasti tukien ja kehittäen ja sen valtiollisia rakennelmia, demokraattista ja kapitalistista yhteiskuntaa hyväksikäyttäen, ovat he senjälkeen yhtäjaksoisesti kohonneet vallassa ja vaikutuksessa. Edellinen maailmansota, jonka juutalaiset väittävät itse sytyttäneensä, vei heidän maailmanvaltansa pyrkimyksiä uuden jättiläisaskeleen eteenpäin, sillä arjalainen maailma heikontui sen johdosta tavattomasti, kun sen sijaan juutalainen maailma rikastui ja voimistui vastaavasti. Edellisen maailmansodan päättymisen jälkeen ryhtyi maailman juutalaisuus entistä kiihkeämmin taistelemaan ratkaisevan voittonsa puolesta. Euroopan kaikissa maissa ryhdyttiin kehittämään vapaamuurariliikettä entistä voimakkaammin ja pyrittiin siten saavuttamaan lopullinen vaikutus- ja määräämisvalta koko porvarillisessa Euroopassa. Samaan aikaan ryhdyttiin myös kiihkeästi vaikuttamaan uusin opinkappalein Euroopan työväestöön (Marx, Lassalle ym.), ja pian temmattiin koko työväenliike juutalaisen johdon käsiin, sillä sosialidemokraattien korkeimpaan johtoon (II Internationaleen) tuli melkein puhtaasti juutalainen esikunta. Suurin oli maailman juutalaisuuden voitto kuitenkin Venäjällä, jossa myös kommunistinen työväenliike (III Internationale) joutui juutalaisen johdon ja määräysvallan alaiseksi. Vain tätä taustaa vastaan on ymmärrettävissä, että punainen Venäjä sai rauhassa kasvaa ja kehittyä ja että juuri sinä hetkenä, jolloin Englanti valmistui antamaan sille armoniskua - vuonna 1919 oli Englannin laivasto Kronstadtin edustalla - sen isku yhtäkkiä herpautui.

3 Juutalaisuuden marssiessa voitontietään eräs eurooppalainen maa kuitenkin yhtäkkiä karisti harteiltaan juutalaisuuden ja vapaamuurariuden kahleet: Adolf Hitlerin kansallissosialistinen Saksa nousi viimeisellä hetkellä taisteluun juutalaisuuden maailmanvaltiutta vastaan kohdistaen pääiskunsa sen vaarallisinta edustajaa, Neuvosto-Venäjää, vastaan ja samalla käyden leppymätöntä sotaa myös juutalaisuuden muita suurvaltoja vastaan. Vaikka Euroopan kansat tunnustivat yksimielisesti punaisen Venäjän vaaran, eivät niiden hallitukset tahtoneet kuitenkaan lähteä Adolf Hitlerin saarnaamalle ristiretkelle Venäjää vastaan. Juutalainen vaikutusvalta ja maailman vapaamuurarius piti huolen siitä, että Saksa jäi melkein yksin. Italian rinnalla vain muutamat aniharvat maat liittyivät Saksan rinnalle; Japani asettui Saksan rinnalle vain taistelussa Amerikkaa ja Englantia vastaan. mutta liittyi kuitenkin antikomintern-sopimukseen ollen sitä Saksan kanssa perustamassa. Kun Saksa ja sen liittolaiset nyt uudessa maailmansodassa ovat joutuneet Euroopan mantereella yhtaikaa taistelemaan punaista Venäjää ja demokraattista Englantia vastaan, ei se johdu vain siitä, että se olisi näiden kansojen tahto tai edes niiden edun mukainen, vaan myös siksi, että se on juutalaisuuden käsky; maailman juutalaisuus näkee juuri Saksan kansassa verivihollisensa ja siksi se pyrkii häikäilemättömin keinoin sen tuhoamaan. Hetkenä, jolloin Suomen kohtalo on enemmän kuin koskaan ennen miekan kärjessä, on meidän syytä valaista kansallemme nykyisen maailmansodan todellisia syitä ja siten opettaa se oikein arvioimaan poliittisia tapahtumia ja niiden perussyitä. Tästä syystä olemme saattaneet julkisuuteen tämän merkillisen kirjan -»Siionin Viisaitten pöytäkirjat» - joka läpileikkauksen tavoin paljastaa juutalaisten salaiset maailmanvaltaussuunnitelmat, sellaisina kuin ne olivat kehittyneet Baselin kongressin aikana vuonna Tutustumalla näihin pöytäkirjoihin ja siihen johdantoon - Yleiskatsaus juutalaisten maailmanvaltiuspyrkimyksiin -. jonka yksi maamme parhaita juutalaiskysymyksen erikoistuntijoita, jääkäriluutnantti Gunnar Lindqvist on laatinut, selviää, että maailmanjuutalaisuus kantaa ratkaisevalla tavalla vastuun nykyisen maailmansodan hirvittävistä onnettomuuksista. Erityisesti tahdomme alleviivata sitä, että juutalaisilla yhtävähän kuin millään muullakaan kansalla ei ole mitään moraalista oikeutta saavuttaa maailmanvaltiutta, ja meille arjalaisille olisi heidän maailmanvaltiutensa hirvittävä onnettomuus, ja jos se Euroopassa tulisi toteutetuksi bolshevistisen ruoskan alaisena, niinkuin ilmeisesti suunnitellaan, merkitsisi se koko länsimaiden perikatoa. Kun Neuvosto-Venäjä syksyllä 1939 ryhtyi kiristyspolitiikkaan Suomea vastaan ja myöhemmin hyökkäsi asevoimin sen kimppuun, määräsivät näistä toimenpiteistä lähinnä Neuvostoliiton korkeimmat juutalaisvoittoiset elimet, jotka olivat omaksuneet vanhan panslavistisen politiikan imperialistiset piirteet. Suomella, joka on aina saanut henkeen ja vereen saakka puolustaa vapauttansa idän hyökkäyksiä vastaan, on täysi syy suhtautua jyrkän kielteisesti myös sen tämän hetken hallitsijoita kohtaan. Edelläesitettyjä näkökohtia silmälläpitäen olemme saattaneet tämän kirjan julkisuuteen. Helsingissä, lokakuulla SINIRISTIN HALLITUS. Erkki Räikkönen. Puheenjohtaja. Yleiskatsaus juutalaisten maailmanvaltiuspyrkimyksiin.»siionin Viisaitten pöytäkirjat» vaatisivat varsin laajan selostavan esityksen, mikäli esipuheen kirjoittajalla olisi tilaisuus käyttää hyväkseen koko sitä valtavaa aineistoa, joka vuosikymmenien aikana eri maissa, m.m. Saksassa, Ranskassa, Yhdysvalloissa, Sveitsissä ja tsaari-venäjällä, on syntynyt.»pöytäkirjoja» käsittelee nykyisin kokonainen kirjallisuus, josta tämän yhteydessä mainitsen ainoastaan majuri evp. Ulrich Fleischauerin 400 sivun laajuisen teoksen 1), jossa kumoamattomasti todistetaan»pöytäkirjojen» luotettavaisuus ja todenperäisyys. Tämän yhteydessä on lukijalle ohjeeksi lausuttava, että»siionin Viisaitten pöytäkirjoja» ei ole luettava eikä liioin katsottava jonkun julkisen kokouksen taikka järjestön virallisiksi istuntopöytäkirjoiksi, vaan ne ovat maailmanjuutalaisuuden vuosikymmenien, voisipa sanoa vuosisatojen, aikana kehittämä salainen toimintaohjelma maailmanherruuden saavuttamiseksi. Tämä ohjelma on kehittynyt eri jaostojen, joista mainittakoon mm. taloudelliset, poliittiset ja toimeenpanevat jaostot, salaisesta työskentelystä. Tämän vuosisadan alkuun mennessä 2) suoritetun työn kokonaistuloksena ovat tässä kirjassa julkaistut»pöytäkirjat», jotka Baselissa elokuun päivinä jolloin ensimmäinen sionistinen kongressi ja juutalainen vapaamuurariveljeskunta B'nai B'rith (Liiton lapset tai pojat) sekä muut juutalaiset korkeanasteen loosit

4 (suurloosit) kokoontuivat - esitelmän muodossa julkituotiin»vanhempien eli Viisaitten ncuvoston» salaisessa istunnossa. Esittelijänä lienee silloin toiminut sionistikongressin puheenjohtaja Benjamin Seff Theodor Herzl, jota juutalaiset nimittävät»sionismin isäksi» ja»maanpaon ruhtinaaksi» 3) Pöytäkirjojen hebreankielisen kieliasun lienee viimeistellyt juutalainen kirjailija ja poliittinen organisaattori Ascher Issajewitsch Ginsberg, jota on myöskin kutsuttu Achad Haamiksi. Ginsberg perusti vuonna 1889 Odessassa asuessaan juutalais-kansallisen salaliiton Bene Mosche, ja häntä kutsuttiin omassa piirissään»juutalaisten salaiseksi johtajaksi». 1)»Der jüdische messias-gedanke, Die Echtheit der ProtokoIle der Weisen von Zion»,»Juutalainen Messias-ajatus, Siionin Viisaitten Pöytäkirjojen oikeellisuus». Julkaissut Bodung-Verlag Erfurtissa ) On otaksuttava, että tätä toimintaohjelmaa senkin jälkeen on jatkuvasti täydennetty ja modernisoitu mm. tekniikan, talouselämän ja sivistyspyrkimyksien kehitystä silmälläpitäen. 3)»Maanpaon ruhtinaista» - hebreaksi exilarhi, eshmalotarhi, Resh-Goluta - sanoo Talmud, juutalaisten pyhä kirja:»maanpaon (myöskin "vankeuden") ruhtinaat pitävät käsissään Israelin valtikkaa». Tavallisesti Israelin niin sanotut ruhtinaat, kuten myöskin»vanhempien eli Viisaitten neuvostoon» kuuluvat, salataan huolellisesti kaikilta gojimeilta eli ei-juutalaisilta ja jopa Israelin salaisuuksiin perehtymättömiltä juutalaisiltakin. Samaten menettelevät korkeamman asteen vapaamuurarit alempaan asteeseen kuuluviin»veljiin» nähden. Julkisuudessa Theodor HerzI oli ennen Baselin kongressia vain wieniläisen Rothsehildin rahoittaman sanomalehden»neue Freie Pressen» melko, tuntematon kirjeenvaihtaja. Siionin Viisaitten pöytäkirjojen synty ja historia.»pöytäkirjat» ilmestyivät julkisuuteen ensimmäisen kerran Venäjällä vuonna Julkaisija oli venäläinen kirjailija Georg Butmi, ja kirjasen nimenä»ihmiskunnan viholliset». Vuoden 1907 kuluessa hän julkaisi kaikkiaan neljä painosta, jotka kuitenkin juutalaisten ostamina hävisivät näkyvistä. Vuonna 1901 julkaisi venäläinen professori Sergei Alexandrowitsh Nilus uskonnollisen taistelukirjasen»suurta vähäisessä», jonka alaotsikkona oli»tuleva Antikristus ja Saatanan valtakunta maailmassa ovat lähellä.» Tämän kirjan hän julkaisi juutalaisia ja vapaamuurareita vastaan, joiden toimintaa hän piti Venäjän valtakuntaa ja kristittyä kirkkoa uhkaavana. Kirjasen toista painosta, joka ilmestyi vuonna 1905, professori Nilus laajensi liittämällä siihen erikoisjaksona»siionin Viisaitten pöytäkirjat». Vuosina 1911, 1912 ja 1917 ilmestyivät tämän kirjan uudet painokset liitteineen. Professori Nilus ei vuonna 1905 nähtävästi ollut tietoinen siitä, että kirjailija Butini jo oli saattanut»pöytäkirjat» julkisuuteen, koska Butniin kirjanen oli hävinnyt julkisuudesta juutalaisten toimesta. Niinpä hän mainitsee esipuheessaan, että eräs korkea valtion virkamies, Tshernin kihlakunnan aatelismarski Aleksei Nikolajewitsh Suhotin, joka myöhemmin toimi Stawropolin varakuvernöörinä, oli hänelle luovuttanut»pöytäkirjat» käsikirjoituksena. - Kerenskin 4 ) hallitus, johon juutalaisten vaikutusvalta oli melkoinen, toimitti suurimman osan viimeisestä painoksesta takavarikkoon ja määräsi sen poltettavaksi 5). Bolshevismin valtaanpäästyä määrättiin»pöytäkirjat» hävitettäväksi koko Neuvostoliiton alueelta. 4) Kerenski itse oli juutalainen, oikealta nimeltään Aron Adler. - Hänen isänsä käytti myöskin»salanimiä» Kirbis, Kiirbis, Kirbiz; rouva Adler meni uudelleen naimisiin ei-juutalaisen Kerenskin kanssa, joka otti ottolapsekseen nuoren Aronin. 5)»Vapaamieliset» ovat siis myöskin roviollapolton kannalla! Se seikka, että»pöytäkirjat» ensimmäiseksi julkaistiin Venäjällä, johtuu siitä, että Venäjän senaikainen valtiollinen poliisi mielenkiinnolla seurasi juutalaisten edesottamuksia, koska erinäisten kumousliikkeiden oli todettu lähteneen heidän keskuudestaan. Kun sitäpaitsi moni Baselin sionisti- ja vapaamuurarikongressin osanottaja oli kotoisin Venäjältä'), niin venäläiset viranomaiset lähettivät sinne omia miehiään salaa seuraamaan ja urkkimaan asianomaisten puuhia. Näitten toimenpiteitten yhteydessä joutuivat»pöytäkirjat» käsinkirjoitettuna jäljennöksenä Venäjälle ja edelleen G. Butmin ja S. Niluksen käytettäväksi. 6) Niinpä esimerkiksi Ascher Ginsberg, joka tähän aikaan oleskeli Odessassa. oli syntynyt 1856 Skwirissä Kiovan maakunnassa. Hän oleskeli sittemmin Lontoossa ja kuoli 1927 Jerusalemissa. Seuratkaamme vielä lyhyesti»pöytäkirjojen» tietä maailmalle ja julkisuuteen. Vuonna 1919 kapteeni Miiller von Hausen, kirjailijanimeltään Gottfried zur Beek, joka muuten oli professori Niluksen henkilökohtainen tuttava, julkaisi ne Saksassa 7) ja samana vuonna ne myöskin ilmestyivät Suomessa ruotsinkielisenä laitoksena 8), kustantajana a`kakauslehti»blinkfyren», sekä samoin Englannissa j,-, Puolassa. Vuonna 1920 tämä suunnatonta huomiota herättävä maailmanjuutalaisuuden salakavalien hankkeiden paljastus joutui julkisuuteen myöskin Yhdysvalloissa ja Ranskassa, ja kohta senjälkeen»pöytäkirjojen» levikki laajeni käsittämään koko maailman. 7) Tähän mennessä on siellä ilmestynyt yli 30 painosta.

5 8) Seuraavana vuonna oli maassamme saatavana myöskin suomenkielinen painos Hämeen Kustannustoimiston julkaisemana.»pöytäkirjojen» julkisuuteen tultua syntyi juutalaisten keskuudessa suurta levottomuutta ja hämminkiä. Itse Theodor Herzl valitti Sionistisen Keskuskomitean kiertokirjeessä N:o 18 vuodelta 1901, että»erästä luottamuksellista tiedonantoa kehoituksista huolimatta ei ole pidetty salassa, vaan sille on annettu vähemmän toivottu julkisuus». Ensimmäisinä toimenpiteinään kansainvälinen juutalaisuus häikäilemättömästi leimasi vuonna 1919 kuolleen professori Niluksen keksityksi taruolennoksi, samalla väittäen, että»pöytäkirjat» todellisuudessa olisivat Venäjän vanhoillisten taikka valtiollisen poliisin, ohranan, sepittämiä. Koska tämä julkea valhe ei tehonnut, niin koetettiin valtavalla propagandavyöryllä, joka ulottui yli kaikkien maanosien, ja tunnetun hiuksenhalkomisen avulla leimata»pöytäkirjat» juutalaisvastaiseksi häväistysasiakirjaksi. Lisäpaljastuksien avulla mm. saksalainen päivälehti»völkischer Beobachter» ja kreivi Reventlow »Deutsche Tageblattissa» pakoittivat asianomaiset juutalaispiirit ryhtymään todistamaan väitteensä oikeiksi oikeudenkäynnin kautta. Mutta annetuista haasteista, joista suurisanaisesti edeltäpäin puhuttiin juutalaislehdistössä, huolimatta luovuttiin sittemmin kaikessa hiljaisuudessa esiintymästä virallisina todistajina. Yritettiinpä jopa väärillä valaehtoisilla todistuksilla käydä»pöytäkirjojen» kimppuun, mutta avustajat 9) - erinäisistä rikoksista jo ennen tuomitut, kansainvälisesti tunnetut keinottelijat ja poliisin asiakkaat monsieur du Chayla ja prinsessa Katharine Radziwill - joutuivat auttamattomasti kiinni törkeistä valheistaan. Kun sitten kansallissosialismin valtaanpääsy Saksassa osoitti, että juutalaisuuden maailmanvaltiuden suunnitelmia kohtaisi ankara vastarinta, jopa siinä määrin, että Israel,ehkä niihin nähden joutuisi kärsimään ankaran tappion, niin valmistettiin kertakaikkinen tappava isku»pöytäkirjoja» vastaan. Erinäisistä käytännöllisistä, oikeusteknillisistä ja maailmankatsomuksellisista syistä toimeenpantiin tämä suunnitelma Sveitsissä, jossa juutalaisten poliittiset ja sivistykselliset järjestöt Bernin tuomioistuimessa vaativat»pöytäkirjojen» levittämistä kiellettäväksi, koska ne muka sisälsivät tosiseikkojen väärennyksiä ja sitäpaitsi muka Sveitsin lakien mukaan kuuluvat niin sanottuun roskakirjallisuuteen. Ensimmäisessä oikeusasteessa syytetyt Silvio Schnell ja Fischer tosin tuomittiin, edellinen 20 ja jälkimmäinen 50 Sveitsin frangin sakkoon, mutta ei niillä perusteilla, joita juutalaiset olivat toivoneet, vaan senlaatuisen kirjallisuuden levittämisestä, jonka oikeus katsoi voivan aiheuttaa levottomuutta väestön keskuudessa taikka väkivaltaisuuksia Sveitsin juutalaissyntyisiä kansalaisia vastaan. Tämä tuomio aikaansai sen, että»pöytäkirjat» julistettiin takavarikkoon Bernin kanttoonissa. Tuomitut kuitenkin vetosivat Bernin ylioikeuteen, jossa alioikeuden tuomio kumottiin ja tuomitut julistettiin syyttömiksi. Ylioikeudessa toimi majuri Fleischhauer asiantuntijana ja joutui tässä ominaisuudessa kirjeellisesti vastaamaan viiteen oikeuden ja kahdeksaantoista syyttäjän tekemään kysymykseen. Hänen suorastaan historiallinen lausuntonsa oli juutalaisuudelle musertava. 9) Ei tiedetä, kuinka paljon heille maksettiin väärän valan teosta! Tapansa mukaan ovat juutalaiset»pöytäkirjoista» puheen ollen halveksivasti viitanneet alioikeuden tuomioon, visusti kuitenkin jättäen mainitsematta ylioikeuden päinvastaisen päätöksen. Tällainen on lyhyesti kerrottuna pöytäkirjojen esihistoria. Juutalaisten maailmanvaltiussuunnitelmat. Edelleen on osoitettava, etteivät»pöytäkirjojen» paljastamat juutalaisten maailmanvaltiussuunnitelmat ole puhtaasti teoreettisia. Lisätodistelta antavat meille yllinkyliin juutalaiset itse. En kajoa tämän yhteydessä harmaaseen menneisyyteen, en profeettojen»lupauksiin» enkä juutalaisten»pyhiin kirjoihin», joita ovat mm. Talmud, Schulehan Aruch jne., vaan rajoitun esittämään eräitä lausuntoja omalta vuosisadaltamme. Juutalaisten omistamassa»neue Freie Pressessä» kirjoitettiin kansainvälisen pankkitrustin muodostamisen yhteydessä:»ajankohta on tullut, jolloin rahamahti julkisesti - kuten se tähänkin asti on salaisesti tehnyt - sanelee lakinsa maailmalle. Suurfinanssi on kutsuttu ottamaan haltuunsa keisari- ja kuningaskuntien 10) jäämistöt ja on se tapahtuva mitä suurimmalla arvovallalla, koska sen (suurfinanssin) vaikutusvalta ei rajoitu yhteen maahan, vaan ulottuu kaikkialle maailmaan». Valtioiden yläpuolella oleva rahamahti on siis olemassa ja kahlitsee»työn orjat» kultavitjoin kansainvälisellä rahapolitiikallaan, luottojen ja lainojen joko myöntämisellä taikka kieltämisellä sekä korkovitsauksellaan se sanelee meille lakinsa. 10) Pöyhkeydessään juutalaiset mielellään puhuvat keisari- ja kuningaskuntien väistymisestä heidän tieltään vaikka he tällä sanonnalla tarkoittavat kuitenkin kaikkia kansallisvaltioita. Juutalainen Walter Rathenau, josta maailmansodan aikana tuli Saksan sotatalouden diktaattori, kirjoitti jo »Neue Freie Pressessä»:»Taloudellisen johdon työkentällä on yhden ihmisiän aikana muodostunut oligarkia, harvainvalta, yhtä kiinteä kuin konsanaan Venetsiassa, 300 miestä, joista jokainen tuntee toisensa. johtaa

6 mannermaan taloudellisia kohtaloita ja he etsivät seuraajansa omasta ympäristöstään». Kolmannessa sionistikongressissa Wienissä vuonna 1899 lausui juutalainen Max Nordau, oikealta nimeltään Sildfeld, pikakirjoitetun istuntopöytäkirjan mukaan, että»kolmellesadalle Gideonin soturille on annettu tehtäväksi lyödä amalekilaiset». Pöytäkirja osoittaa, että tämä aitojuutalainen lauseparsi hämärine vertauskuvineen vastaanotettiin valtavin suosionosoituksin. Eräässä yksityiskirjeessään, joka julkaistiin»neue Wiener Journalissa» Walter Rathenau uudelleen ottaa puheeksi nuo salaperäiset»300» kirjoittaen:»noilla todellisilla 300:lla on varovaisuussyistä tapanaan kieltää mahtinsa. Valta piilee siinä, että pysytään tuntemattomina». Taloudellisesti juutalaiset siis silloin jo katsoivat saavuttaneensa päämääränsä -»luvatun maansa» -, vaikka tämä kammottava tosiseikka oli pidettävä salassa, jottei syntyisi vaikeuksia poliittisen vallan tavoittelussa. On lisäksi otettava huomioon että saalistavan, pääoman todelliset omistajat ja hallitsijat useimmiten jäävät suurelle yleisölle tuntemattomiksi 11). 11) Ranskalaisen yhtiömuodon»societé anonymen» eli»nimettömän yhtiön» mainitsen tässä kouluesimerkkinä. Kirjassaan»Der Weg nach Zion» eli»tie Siioniin», ilmestynyt 1910, riemuitsee juutalainen kirjailija Kurt Münzer:»Emme ainoastaan me juutalaiset ole turmeltuneita ja ole mehuttomaksi-imetyn ja loppuun kulutetun sivistyksen päätepisteessä, vaan kaikki Euroopan rodut - ehkäpä me olemme heidät saastuttaneet ja heidän verensä myrkyttäneet - ovat samassa asemassa. Ylipäänsähän kaikki tänään on juutalaistutettu. Meidän henkemme elää kaikessa, meidän aatteemme hallitsee maailmaa. Me olemme valtiaat; sillä mikä tänään on valtaa, se on meidän hengestämme. Meitä ei enää voida poistaa, kaikki rodut ovat meidän läpitunkemiamme, häväistyjä, heidän voimansa murtuneet, kaikki on tehty masentuneeksi, lahoksi ja hauraaksi meidän kuihtuneen kulttuurimme kautta. Meidän henkemme juurineen ei ole enää hävitettävissä». Mikäli ei tiedettäisi, että tässä kylmästi selostetaan tosiseikkoja, niin voitaisiin uskoa, että joku raivohullu on syytänyt nuo sanat vasten ihmiskunnan kasvoja. - Tosiasia kuitenkin on, että juutalaisten kuihtunut nomaadisivistys on painanut leimansa nykyaikaan. Muistakaamme vain heidän keksimiään»muunnelmia» mm. taiteessa ja kirjallisuudessa, jotka ovat pimentäneet ihmisten terveen arvostelukyvyn. Englannin juutalaisten pää-äänenkannattaja»jewish Chronicle» kirjoitti :»Juutalaiset, jotka haluavat olla isänmaallisia englantilaisia ja samalla hyviä juutalaisia, ovat yksinkertaisesti eläviä valheita. Juutalainen isänmaallisuus on ulkoasu, johon pukeudumme herrojen englantilaisten mieltymykseksi». Juutalainen Arthur Trebitsch kirjoittaa kirjassaan»geist und Judentum»,»Henki ja juutalaisuus», joka ilmestyi Leipzigissä 1919, sivulla 22:»Juutalaisten kansa on muovaillut itselleen tulevan Messiaksen hahmon, jonka tulee valmistella valitulle kansalle lopullista voittoa ja triumfia kaikista muista (kansoista)». Entisessä Rooman valtakunnassa myönnettiin voitokkaille sotapäälliköille kunnianosoituksena triumfi, jolloin juhlittava riemukulkueessa ajoi Rooman läpi. Voitettujen kansojen ja heimojen parhaita edustajia kuljetettiin orjanpukimissa triumfaattorin jäljessä. Juutalainen Moritz Rappaport lausuu kirjassaan»sozialismus, Revolution und Judenfrage» 12),»Sosialismi, vallankumous ja juutalaiskysymys»:»vallankumous muistuttaa meille uudelleen juutalaiskysymyksen tärkeyttä, sillä juutalaiset ovat vallankumouksen toimeenpaneva voima». 12) Ilmestynyt Leipzigissä Juutalainen lehti»the Jewish World» kirjoitti viitaten maailmansotaan seuraavasti:»kansainvälinen juutalaisuus pakoitti Euroopan tähän sotaan, ei ainoastaan päästäkseen suuriin rahapääomiin käsiksi, vaan myöskin voidakseen sen välityksellä ryhtyä uuteen juutalaiseen maailmansotaan». Tämä tunnustus, joka käsittää kaksi maailmansotaa ja miljoonien syyttömien kuoleman, on sikäli niin hirvittävä, ettei siihen uskoisi, ellei tietäisi, että sitä käytettiin asiantuntijan todistusaineistona»pöytäkirjoja» koskevassa oikeusjutussa Bernin ylioikeudessa. Lontoolaisessa»Spectator»-lehdessä kirjoitti juutalainen Oscar Levy :»Me, jotka esiinnymme maailman pelastajina, emme ole muuta kuin viettelijöitä, hävittäjiä, murhapolttajia ja maailman pyöveleitä». Juutalainen Simon-Tov Yacoel julistaa kirjassaan»israel, Reflexions sur la grande guerre et Favenir de peuples» 13):»Sanonta, että sotaa on käyty maailman vapauttamiseksi sortovallasta ja sen viemiseksi vapautta kohti, on suuri erehdys, eriskummallisen teeskentelyn mielijohde, sillä koskaan kansat eivät tule olemaan vapaita, ellei heitä sitovia kahleita katkaista. Todistus: jokaisella mahtavalla kansakunnalla on toinen orjanaan; niin on Ranskalla Korsika, Englannilla Irlanti ja SuurSerbialla Montenegro ja - lyhyesti sanottuna - Israelilla on koko ihmiskunta orjanaan». Ei voi juuri valittaa lausunnon selvyyttä 14). 13) Ilmestynyt Salonikissa ) Muuten on kuvaavaa, ettei kirjoittaja maininnut Neuvostovenäjää orjuuttajana.

7 Vuonna 1921 kirjoitti juutalainen»neue Rundschau» marraskuun numerossaan Karlsbadissa pidetyn 12. sionistikongressin johdosta:»kenelle tuli onni osakseen kokea sydämin ja älyin luonnonvoimainen elämys - Neuvostoliitto -, sille nousi Karlsbadissa pakottavasti tajuntaan yllättävä rinnakkaisilmiö Moskova-Sion». Sanojen oikean ja syvemmän merkityksen käsittää, kun ottaa huomioon, että eräät sionistikongressin osanottajat juuri olivat käyneet»tutustumiskäynnillä» Neuvostoliitossa. Itävallan juutalaisten liiton äänenkannattajassa,»die Wahrheit»-lehdessä, kirjoitti juutalainen Stricker :»Suurjuutalaisella maailmankongressilla, johon juutalaisuuden kaikki taloudelliset ja sosiaaliset voimat kootaan, on oleva täydellinen määräysvalta, sen on oltava korkein ja viimeinen oikeuspaikka, sillä on oleva oikeus ratkaista kaikki kysymykset kaikkia sitovalla tavalla». Tässä vaaditaan juutalaisille oikeuksia, jotka ilmeisesti asettavat kansallisvaltiot ja heidän hallituksensa syrjään.»maailmanvallankumous, jonka tulemme kokemaan, tulee olemaan yksinomaan meidän käsiemme työtä. Tämä vallankumous tulee lujittamaan juutalaisen rodun ylivaltaa kaikkiin muihin rotuihin nähden», ennusti juutalaislehti»tribune Juive». On mielenkiintoista todeta, että tässä kuten muissakin kohdissa puhutaan»juutalaisesta rodusta» muiden rotujen vastakohtana. Meidän on muistettava, että samat juutalaiset kiihkeästi vastustavat rotuoppia, mikäli vain ei-juutalaiset niitä kannattavat soveltamalla ne omaan elämäänsä. Juutalainen rabbiini J. L. Magnes lausui 1919 New Yorkissa pitämässään puheessa:»vertailkaamme Saksan nykyistä tilannetta tilanteeseen Venäjällä: molemmissa maissa, on vallankumous vapauttanut luovat voimat. Olemme täynnä ihailua siitä, missä määrin juutalaiset epäröimättä ovat asettautuneet käytettäväksi uhrautuvaan työskentelyyn. Vallankumoukselliset, sosialistit, menshevikit, riippumattomat taikka vanhoillis-sosialistit, kutsuttakoon heitä miksi hyvänsä, kaikki he ovat juutalaisia ja kaikissa kumouksellisissa ryhmityksissä heitä on johtajina ja aktiivisina». Tämä lainaus on otettu Leon de Poneinsin kirjasta»juutalaisuus ja Maailmanvallankumous», II osa, sivu 24, ja se osoittaa, että juutalaiset järjestelmällisesti pyrkivät eri puolueiden johtoon joko välillisesti taikka välittömästi, yhtyäkseen yhdeksi toimeenpanevaksi voimaksi silloin, kun tilanne näyttää otolliselta. Mikään länsimaisen kulttuurin yhteiskunta ei voisi nimittää niitä kumouksellisia voimia, joita tässä tarkoitetaan ja joiden toiminnan jäljillä syyttömien ihmisten ruumiit viruvat ja poltettujen kotien rauniot savuavat, luoviksi voimiksi; siihen tarvitaan totisesti ennenkuulumatonta häikäilemättömyyttä.»neue Jildische Monatshefte», 3. vuosikerta, N:o 19-20, asettautuu vastustamaan niitä harvoja juutalaisia, joiden ääntä koskaan ei ole kuultu, ja jotka eivät hyväksy rotukumppaniensa vihantäyteistä politiikkaa, ja lausuu:»kuulen myöskin juutalaisten kuiskaavan: 'he vahingoittavat meitä, se ei voi olla hyvää, se herättää Pahaa verta', Fiiinvastoin, olkaamme ylpeitä siitä, että eräs Marx, eräs Lassalle, eräs Singer, eräs Rosa Luxemburg, eräs Eisner, eräs Haasee jne. ovat juutalaisia, sillä he edustavat heimomme ikivanhaa inhimillistä sielua paremmin kuin joku uskonnonuudistaminen sen voisi tehdä. Vaikkakaan en voikaan ratkaista, onko heidän tiensä oikea, niin todetkaamme ilomielin, että myöskin Venäjällä ja Unkarissa monet niistä, jotka yrittävät johtaa sorrettuja ja köyhtyneitä massoja uusiin ja parempiin elämänmuotoihin - eräs Trotski, eräs Bela Kun -, ovat juutalaisia. He osoittavat vain, että ihmisyyden ajatus on parhaiten löydettävissä juutalaisissa». Rosa Luxemburg oli eräs Berlinin ns. E~partakus-murhien aiheuttajista; Eisner oli mies, joka määräsi panttivangit ammuttaviksi Mi~nchenin kommunistikaappauksen aikana; Trotski oli eräs Venäjän ja Bela Kun - oikealta nimeltään Cohn - eräs Unkarin ja Espanjan pyöveleistä. Kirjeenvaihdossaan juutalaisen Karl Marx-Mordechain kanssa kirjoitti juutalainen Baruch Levi:»Juutalainen kansa, kokonaisuutena katsottuna, tulee olemaan oma Messiaksensa. Sen maailmanherruus tullaan saavuttamaan yhdistämällä muut ihmiskunnan rodut, poistamalla rajat ja kuninkuudet - kansallisvaltioiden suojavallit - ja luomalla maailmantasavalta, joka kaikkialla myöntää juutalaisille kansalaisoikeudet. Tässä ihmiskunnan uudessa järjestelmässä tulevat Israelin lapset vastustamattomasti olemaan johtava alkuaine, varsinkin mikäli heidän onnistuu saattaa työläisten massat muutamien heikäläisten (juutalaisten) kiinteään talutukseen. Kansojen hallitukset, jotka muodostavat maailmantasavallan, joutuvat köyhälistön voiton kautta vaivatta juutalaisten käsiin. Yksityisomistusoikeus voidaan sittemmin juutalaisrotuisten hallitusten toimesta tukahduttaa ja ne (juutalaisrotuiset hallitukset) tulevat hallitsemaan valtioomaisuuksia. Näin toteutuvat Talmudin lupaukset, että juutalaisilla - Messiaksen aikojen tultua - on avaimet koko maailman kansojen varoihin». Tämä varsin mielenkiintoinen. lausunto on otettu ranskalaisesta aikakauslehdestä»revue de Paris», 35. vuosikerta, N:o 11, sivu 574. Se pu,huu puolestaan räikeällä tavalla. Olen tässä esittänyt eräitä todistuksia siitä, että juutalaiset ja heitä edustava julkinen sana todella työskentelevät sen maailmanherruuden saavuttamiseksi, jonka profeetat sekä Israelin»pyhät kirjat» ovat heille ennustuksin ja lupauksin taanneet. Samankaltaisia todisteita voisi esittää sadoittain, jopa tuhansittain. Haluan tämän lisäksi kiinnittää lukijan huomiota siihen, että juutalaisten voitonvarmuus saavutti jonkinlaisen huippukohdan bolshevistisen vallankumouksen onnistuttua Venäjällä. Sitä osoittaa heidän maailmansodanjälkeinen kirjallisuutensa, heidän lehdistönsä ja heidän esiintymisensä. Tämä ei olekaan ihme, sillä olihan näille pyrkimyksille nyt annettu hävityksen miekka käytettäväkseen. Tämän miekan veriset jäljet Eurooppa toteaa nyt kauhistuneena.

8 Juutalaisuus ja bolshevismi. Edelläolevasta selviää, että juutalaiset itse tunnustavat olevansa yhteiskuntaa hävittävien voimien käymisaines. Tiedämme myös, että bolshevistinen kumousliike on suurin, minkä maailma tähän saakka tuntee. On siis paikallaan, että tutkimme lyhyesti juutalaisuuden suhdetta siihen. Viimeksi saatujen tietojen mukaan Venäjän juutalainen kansanosa on 1,8 %:a kokonaisväestöstä, mutta heidän osuutensa bolshevistisen valtion johdossa on aivan ratkaiseva. Todistuksena siitä esitän eräitä tietoja H. Fehstin laajasta teoksesta»bolschevismus und Judentum» 15)»Bolshevismi ja juutalaisuus». Vaikkakin numerot koskevat tilannetta noin. 8 vuotta sitten, ovat ne erittäin kuvaavia, ja sitäpaitsi ei suuria muutoksia itse järjestelmässä sen jälkeen ole sattunut huolimatta eräistä henkilövaihdoksista. 15) Ilmestynyt Leipzigissä I. Bolshevistinen puoluekoneisto. a) Poliittiseen toimistoon kuului 9 jäsentä, murhattu Kirow oli kymmenes. Jäsenistä oli 4 Venäläistä = 44,5 %; Molotow, Kalinin, Voroshilow, Andrejew, 3 Juutalaista = 33,3 %; Lazar Kaganowitsh, Kuibyshew, Kosior, 2 georgialaista = 22,2 %: Stalin-Dshugashwili, Ordshonikidse. b) Keskuskomitean sihteeristö: Pääsihteeri Stalin-Dshugashwili, georgialainen, 2 sihteeriä, murhattu Kirow oli kolmas, heistä oli 1 juutalainen = 50 %: Lazar Kaganowitsh, 1 tuntematonta kansallisuutta = 50 %: Shdanow. c) Järjestelytoimistoon kuului 9 jäsentä, murhattu Kirow oli kymmenes. Heistä oli 2 venäläistä = 22,2 %: Jeshow, Kosarew, 4 juutalaista = 44,5 %: Lazar Kaganowitsh, Stetzki, Kuibyshew, Shwernik, 1 georgialainen = 11,1 %: Stalin-Dshugashwili, 2 tuntematonta kansallisuutta = 22,2 %: Shdanow, Gamarnik. d) Puoluevalvonnan komitea, puheenjohtajana juutalainen Lazar Kaganowitsh. Komiteaan kuului 61 jäsentä, joista oli 22 venäläistä = 36,1 %, 35 juutalaista = 57,3 %, 4 muuta ei-venäläistä = 6,6 % Komitean johtoon oli asetettu 7-miehinen työvaliokunta, jonka jäsenistä oli 3 venäläistä = 42,8 %, 3 juutalaista = 42,8 %, 1 latvialainen = 14,4 %. e) Keskuskomitean täysistuntoon osallistui 71 jäsentä, (heillä oli 68 varajäsentä). Varsinaisista jäsenistä oli 32 venäläistä = 45,1 %, 27 juutalaista = 38 %, 12 muuta ei-venäläistä tai tuntematonta kansallisuutta olevaa = 16,9 %. f) Revisiotoimistoon kuului 22 jäsentä. Heistä oli 7 venäläistä = 31,8 %, 11 juutalaista = 50 %, 4 muuta ei-venäläistä = 18,2%. II. Bolshevistinen valtiokoneisto. a) Kansankomissaarien neuvosto käsitti 21 jäsentä, joista oli 8 venäläistä = 38,1 %: Molotow (Puheenjohtaja), Tschubarj (puheenjohtajan sijainen), Voroshilow (armeija ja laivasto), Bubnow (kansanvalistus), Lobojew (puunjalostusteollisuus), Andrejew (kuljetus), Pachornow (vesikuljetus), Antipow (posti ja lennätin), 8 juutalaista = 38,1 %: Kuibyshew (puheenjohtajan sijainen), Wallach-Finkelstein-Litvinow (ulkoasiat), Rosenholtz (ulkomaankauppa), Tshernow (maanviljelys), Kalmanowitz (sovhoosit), Ljubimow (kevyt teollisuus), Kaminsky (terveys), Jagoda eli Jehucla (sisäasiat, G.P.U. eli tsheka). 4 muuta ei-venäläistä = 19,1 %: Meshlauk, latvialainen (valtiollinen suunnitelmajaosto), Rudsutak, latvialainen (puheenjohtajan sijainen), Ordshonikidse, georgialainen (raskas teollisuus), Mikojan, georgialainen, 1 tuntematonta kansallisuutta = 4,7 %.

9 Yleisvenäläisten ammattiyhdistysten keskusneuvoston puheenjohtaja oli juutalainen Schwernik. Valtiopankin puheenjohtaja ja Työn ja puolustuksen neuvoston jäsen oli juutalainen Marjasin. Viljanvarastoimisen komitean puheenjohtaja ja Työn ja puolustuksen neuvoston jäsen oli juutalainen Kleiner. b) Valvontatoimiston puheenjohtajana oli juutalainen Kuibyshew, sihteerinä juutalainen Manfred. Toimistossa oli 70 jäsentä, joista oli 30 venäläistä = 42,8 %, 35 juutalaista = 50 5%, 5 muuta ei-venäläistä = 7,2 %. Toimiston johtoon oli asetettu 11-miehinen työvaliokunta. Sen jäsenistä oli 3 venäläistä = 27,2 %, 7 juutalaista = 63,6 %, 1 tuntematonta kansallisuutta = 9,2 %. c) Neuvostoliiton ulkomaisen edustuksen 18 valtuutetusta lähettiläästä oli 10 juutalaista ja 2 puolijuutalaista = 66,6 %. Edustajat olivat maiden mukaan lueteltuina seuraavat: Afghanistan: Melnikow, venäläinen; Eesti: Ustinow, venäläinen; Englanti: Maiski, juutalainen; Italia: Potemkin, venäläinen; Itävalta: Petrowsky, juutalainen; Japani: Jurenew, juutalainen; Kreikka: Kobetzki, juutalainen; Latvia: Bratman-Brodowsky, juutalainen; Liettua: Karski, juutalainen; Mandshukuo: Slawitzki, pääkonsuli, juutalainen; Norja: Beksadjan, armenialainen; Persia: Pastuchow, armenialainen; Puola: Dawtjan, armenialainen; Ruotsi: Kollontai, puolijuutalainen; Saksa: Suritz, juutalainen; Suomi: Stein, juutalainen; Unkari: Petrowsky, juutalainen; Yhdysvallat: Trojanowski, puolijuutalainen. Neuvostoliiton ulkomailla olevien kauppaedustuksien johdossa oli miltei yksinomaan juutalaisia. Esimerkkinä mainittakoon muutamia suurvalloissa olleista edustajista: Englannissa Oserski, Italiassa Löwensohn, Ranskassa Ostrowski ja Saksassa Weitzer. Myöskin kansankomissaarien sijaisiin nähden asianlaita oli samanlainen. Näistä mainittakoon: raskas teollisuus = Moses Kaganowitsh, kevyt teollisuus = Fuschmann, maanviljelys = Zilko ja Lewin, sisäasiat = Agranow, kansanvalistus = Eppstein, puunjalostusteollisuus = GrUnstein, ulkomaankauppa = Frumkin ja Dwolaiski, kuljetus = Polenski. Kominternin johto on aina ollut juutalaisille haluttu toiminta-alue. Sen johtomiehinä ovat muun muassa toimineet juutalaiset Manuilski ja Piatnitski. Jumalattomuusliikettä on jo monta vuotta määrätietoisesti johtanut juutalainen Jaroslawski (oikealta nimeltään Gubelmann). Olen tällä osoittanut, että bolshevismin syntyyn ja sen alkuvaiheisiin osallistuneita ja senjälkeen joko luonnollisesti taikka»epäluonnollisesti» hautaan toimitettuja juutalaisia - kuten Avanesoff, Axelrod-Nathanson, Berkmann, Joffe, Kameneff-Rosenfeld, Kamkoff-Katz, Karachan. Kopp, Levin, Martoff-Cederbaum, Petroff-Waisbrot, Radek.- Sobelsohn, Schierwindt, Schreider, Sinowjev-Apfelbaum, Ste'nberg, Stekloff-Nahamkes, Suhanow-Himmer. T'omsky- Honigberg, Trotski-Bronstein, Uritski-Radymilski, Volodarski-Cohen ym. - ei ole poistettu sentakia, että saataisiin tilaa venäläisille tai ei-juutalaisille, vaan heitä on seurannut toisia valitun kansan edustajia. Samoin on tänä Päivänäkin: mikäli joku juutalainen poistuu, niin toinen tulee tilalle. Viittaan vain tässä»pravdan» virallisiin tiedoituksiin Punaarmeijassa tapahtuneista ylennyksistä ja suoduista kunniamerkeistä; näissä luetteloissa on juutalaisia joukoittain. Myöskin sukulaisuussuhteitten juutalaisten vaikutusvalta ne ja naimisiinmenon kautta Neuvostojohtoon on huomiota ansaitseva. Niinpä ovat veljekset Lazar ja Moses Kaganowitsh itse Stalinin lankomiehiä. Edellä esittämiäni henkilötietoja hiukan tarkemmin seulotessa huomataan helposti, että juutalaiset ovat visusti itselleen pidättäneet kaikki tärkeimmät avainasemat valtio- ja puoluekoneistossa (ulkopolitiikka ja ulkomaanedustus, ulkomaankauppa, teollisuuden eri haarat, valtionpankki, GPU jne.). Itse asiassa he tällä tavoin hallitsevat myöskin niitä aloja, joissa heikäläisiä ei ole julkisesti näkyvissä. Ja koska edelleen useilla johtohenkilöillä on kaksi, jopa useampiakin vaikutusvaltaisia toimia, on tuloksena, että Venäjää hallitsee varsin rajoitettu määrä henkilöitä, noin 50 luvultaan, joista runsaasti puolet on juutalaisia. Juutolaisuuden suhde kristinuskoon. Juutalaisuuden suhde kristinuskoon on kielteinen, voisipa sanoa vihamielinen. Jo tunnettu varhaisroomalainen kirjailija Tertullianus totesi vuonna 198 j.kr.:»juutalaisten synagoogat ovat kristittyjen vainoamisen lähtökohtia». Ja edelleen:»juudan kansa on kristittyjen pärjäämisen lähtökohta». Kuuluisa jumaluusoppinut, tohtori Rohling, osoittaa vuonna

10 1883 Paderbornissa ilmestyneessä teoksessaan, että juutalaiset itse myöntävät, että heidän rabbiininsa aiheuttivat lukuisten kristittyjen uhrikuoleman Rooman valtakunnassa. Keisari Antonius Pius suhtautui suopeasti kristittyihin, mutta rabbiini Jehuda, joka kuului keisarin suosikkeihin, sai hänet uskotelluksi, että Roomassa raivoava rut,ontapainen tauti oli kristittyjen aiheuttama, ja sen ajan tapoja noudattaen hävitettiin»syylliset» täydellisesti. Tämä tapahtui vuonna 155 j.kr. Sama juutalainen lähde kertoo, että Marcus Aurelius vuonna 214 j.kr. murhautti kaikki Rooman ja Kyproksen kristityt juutalaisten vehkeilyjen tuloksena. Myöskin Dioeletianuksen vainotoimenpiteisiin olivat juutalaiset syyllisiä. - Juutalainen Heinrich Georg F. Löwe, tunnettu Israelin»pyhien kirjojen» kääntäjä, toteaa»schulehan Aruch»-kirjan esipuheessa (kirja ilmestyi Wienissä 1896):»Näyttää siltä, että ei huomata sitä juutalaiskansan omituisuutta, että se jähmettyneessä kopeudessaan, jota ei ole mahdollisuutta voittaa, asettaa eroittavan seinän itsensä ja toisten kansojen välille, kuten heidän aiheuttamansa kristittyjen vainoamiset ja roomalaisen hallitusvallan ärsyttäminen kristittyjä vastaan osoittavat.» Juutalaisten»pyhät kirjat» (Talmud, Schulehan Aruch ym.) suorastaan pursuavat vihaa kristittyjä vastaan, ja vaikkakin juutalaiset varovaisuussyistä ovat osaksi sensuroineet alkuperäisen tekstin, uhkuu niistä edelleen sammumaton viha. Tästä vihasta on juutalainen Cheskei Zwi Klötzel vuonna 1912 lausunut sanoja, jotka ansaitsevat tulla huomioiduiksi kautta koko kristityn maailman. Klötzel ottaa lähtökohdakseen Tanskan juutalaisen Aron Goldschmidtin romaanin»ein Jude»,»Eräs juutalainen», jonka johtavana ajatuksena on:»minä olen asettava vihan sinun ja sinun vaimosi, sinun siemenesi ja hänen siemenensä välille», ja liittää tähän omia ajatuksiaan seuraavasti:»tämän johtoaiheen nojalla on Goldschmidt esittänyt sen ajatuksen, jota jokainen tänään kavahtaa julkituomasta, ajatuksen iankaikkisesta vihasta juutalaisuuden ja. ei-juutalaisuuden välillä. Juutalaisvastaisuus ja juutalaisviha kuitataan juutalaisten keskuudessa vihalla kaikkea ei-juutalaista vastaan. Kuten me juutalaiset olemme tietoisia siitä, että jokainen ei-juutalainen sydämensä syvimmässä on juutalaisvihollinen - hänen täytyy olla - niin on myöskin jokainen juutalainen olemuksensa syvimmässä perukassa kaiken ei-juutalaisen vihaaja. Ja olkaamme avomielisiä: vaikka pitäisimme jotakin ei-juutalaista yksilöä kuinka korkeassa arvossa tahansa, vaikkapa olisimme hänen kanssaan ystävyyssuhteissa, jopa lankoutuneetkin, niin kuitenkin jokainen meistä asettaa ei-juutalaiset persoonattomana massana, henkenä, vaikutuspiirinä, sivistysyksikkönä - kuka sen uskaltaisi kieltää - juutalaisuuden varjoon. Uskon, että voitaisiin todistaa juutalaisuudessa olevan olemassa liikehtimistä, joka on juutalaisvastaisuuden tarkka peilikuva. Sitä minä nimitän suureksi juutalaiseksi vihaksi. Ken keskuudessamme ei ole sielullinen tai henkinen kuohilas, ken ylipäänsä kykenee vihaamaan, hän ottaa osaa tähän vihaan. Todellisuudessa ei mikään minussa ole niin elävää kuin vakaumukseni siitä, että jos on jotakin, mikä yhdistää koko maailman juutalaiset, niin se on tuo valtava, pyhä viha.» Juutalainen runoilija Heinrich Heine, joka erehtyen luetaan saksalaisten suurten kulttuurihenkilöiden joukkoon, kirjoitti kuvaavan hävyttömästi:»kun aatteen lutikat poljetaan rikki, niin jättävät ne jälkeensä löyhkän, joka jää vuosituhansiksi lemuamaan. Sellainen aate on kristinusko, joka jo 1800 vuotta sitten tuli rikkipolietuksi, ja joka siitä asti on meiltä juutalaisraukoilta saastuttanut ilman». Eräs suurimpia erheitä, joita sekä aikalaisemme että esi-isämme ovat tehneet, on omaksua luulo, että juutalaisista kasteen avulla tulisi luotettavia kristittyjä.» Vastatodisteena esitän tässä ainoastaan yhden juutalaisen oman tunnustuksen, nimittäin professori Eduard Gansin lausunnon:»kaste ja risteytys eivät vaikuta mitään. Jäämme vieläpä sadannessa polvessa juutalaisiksi, kuten 3000 vuotta sitten. Myöskin kymmenkertaisessa risteytyksessä jää rotumme hallitsevaksi, siinä syntyy nuoria juutalaisia». Suuri uskonpuhdistajamme ja oppi-isämme Martti Luther on viimeisinä elinvuosinaan ehkä ankarammin kuin kukaan nykyajan»antisemiitti» tuominnut juutalaiset ja juutalaisuuden. Vuonna 1543 hän kirjoitti ja julkaisi Wittenbergissä teoksen»von den Juden und ihren Lügen» 16),»Juutalaisista ja heidän valheistaan». Tämä teos ei suinkaan ole ainoa Martti Lutherin juutalaisia vastaan kirjoittama, mutta hänen kaikki tämänkaltaiset kirjansa on varsin ymmärrettävien syiden takia yritetty salata suurelta yleisöltä taikka ne on koetettu julistaa vanhentuneiksi tai vähemmän ajankohtaisiksi. Totuus on kuitenkin, että juutalaiskysymys on tänään yhtä ajankohtainen kuin konsanaan suuren uskonpuhdistajan aikoina, vieläpä ratkaisevalla 'tavalla moninverroin ajankohtaisempi, sillä juutalaisten maailmanherruudesta käydään nyt ratkaisevaa taistelua. Lutherin asenne juutalaisuuteen pohjautuu hänen omiin kokemuksiinsa, sillä hänen tultuaan kuuluisaksi ryntäsivät juutalaiset»kirjanoppineet» Wittenbergiin yrittäen taivuttaa häntä heidän puolelleen uskonnonasioissa. Laajoissa väittelyissä heidän kanssaan Luther oppi perinpohjaisesti tuntemaan heidän suunnitelmansa, heidän vihansa kristittyjä vastaan, ja tästä syystä hän jätti jälkimaailmalle vakavaksi tarkoitetun varoituksen. Voimakkaalla ja sen ajan mutkattomalla kielellä Martti Luther julistaa: 16) Ilmestynyt suomeksi vuonna 1939 Kustannus-Oy Vasaran toimesta Helsingissä.»Miten meidän kristittyjen on nyt tämän turmeltuneen kirotun juutalaiskansan kanssa meneteltävä? Meidän ei ole heitä siedettävä, vaikkakin he asuvat keskuudessamme ja me tiedämme heidän harjoittavan tällaista valehtelemista, jumalanpilkkaamista ja kiroamista, ettemme tekisi itseämme osallisiksi heidän kaikkiin valheisiinsa, kirouksiinsa ja jumalanpilkkaansa. Niin me emme voi tuota Jumalan vihan sammuttamatonta tulta (kuten profeetat sanovat) sammuttaa emmekä juutalaisia käännyttää. Meidän täytyy rukouksen ja jumalanpelon avulla harjoittaa ankaraa armeliaisuutta, jotta voisimme edes muutamia pelastaa tulesta ja liekeistä. Kostaa me emme saa, heillä on kosto niskassaan, tuhat kertaa ankarampi kuin mitä me voimme heille toivoa. Minä tahdon antaa tässä rehellisen neuvoni.

11 »Ensiksi, että heidän synagoogansa tai koulunsa sytytettäköön tuleen, ja mikä ei tahdo palaa, se peitettäköön ja umpeenluotakoon maalla, ettei ikänä yksikään ihminen näkisi siitä kiveä eikä kuonaa. Ja tämä on tehtävä Herramme ja kristikuntamme kunniaksi, jotta Jumala näkisi, että me olemme kristittyjä ja ettemme ole tietoisesti tahtoneet emmekä sietäneet tällaista Hänen Poikaansa ja Hänen kristittyihinsä kohdistettua julkista valehtelemista, kiroamista ja herjaamista. Sillä mitä me tähän asti olemme tielämättömyydessämme sietäneet (minä itsekään en ole sitä tiennyt), sen Jumala on antava meille anteeksi. Mutta nyt kun me sen tiedämme, meidän pitäisi lisäksi läheisyydessämme suojella ja varjella sellaista juutalaista taloa, jossa he puhuvat Kristuksesta ja meistä valhetta, herjaavat, kiroavat, syljeskelevät ja häpäisevät Häntä ja meitä (kuten edellä on kuultu). Tämä olisi juuri samaa kuin jos me tekisimme sitä itse, ja paljon pahempaa, kuten hyvin tiedetään.»toiseksi, että heidän talonsakin samalla tavalla rikkirevittäköön ja hävitettäköön, sillä niissäkin he harjoittavat samaa, mitä he kouluissaan harjoittavat. Sen sijaan heidän annettakoon asua ulkosuojissa ja talleissa, kuten mustalaisten, jotta he tietäisivät, etteivät he ole herroja maassamme, kuten he kerskailevat, vaan ainoastaan vankeja maanpaossa, kuten he lakkaamatta Jumalan edessä meistä parkumalla huutavat ja valittavat.»kolmanneksi, että heiltä otettakoon pois kaikki heidän rukouskirjansa ja Talmudin selityksensä, joissa sellaista epäjumalanpalvelusta, sellaisia valheita, kirouksia ja jumalanpilkkaa opetetaan.»neljänneksi, että heidän rabbiineitaan kiellettäköön elämän ja hengen menettämisen uhalla vastedes opettamasta, sillä sellaisen viran he ovat täydellä syyllä menettäneet, koska he pitävät juutalaisparkoja vankeinaan Mooseksen lauseiden (5. Moos. 17: 11-12) perusteella, joissa hän käskee, että heidän on oltava opettajilleen kuuliaisia ruumiin ja sielun menettämisen uhalla, vaikka Mooses selvästi lisää: mitä he sinulle opettavat Herran lain mukaan. Tämän nuo lurjukset kiertävät ja käyttävät tuon kansaparan kuuliaisuutta oman häijyytensä hyväksi Herran lakia vastaan ja valavat heihin sellaista myrkkyä, kirousta ja jumalanpilkkaa.»viidenneksi, että juutalaisilta kokonaan peruutetaan tien ja saattovartion käyttöoikeus, sillä heillä ei ole maaseudulla mitään tekemistä, koska he eivät ole herroja, eivät virkamiehiä, eivätkä kauppiaita tai sentapaisia. Heidän on pysyttävä kotonaan. Minulle on sanottu, että nyt kuuluu eräs rikas juutalainen ratsastelevan maaseudulla kahdellatoista hevosella (hän tahtoo tulla kohabiksi) ja nylkee ruhtinaat, herrat, maat ja ihmiset puhtaaksi, niin että suuret herrat katsovat sitä karsaasti, Jos te, ruhtinaat ja herrat, ette voi kunnollisella tavalla kieltää sellaisilta nylkyreiltä tietä, niin koottakoon jokin ratsumiesjoukko heitä vastaan, koska te tulette tästä kirjasesta oppimaan, mitä en heidän kanssaan on meneteltävä, eikä heidän olemustaan ole suinkaan suojeltava. Sillä teidän ei pidä ettekä te myöskään voi heitä suojella, ellette sitten tahdo Jumalan edessä tulla kaikkiin heidän kauheuksiinsa osallisiksi. Mitä hyvää siitä voisi tulla, sitä tahtonette toki ajatella ja menetellä sen mukaan.»kuudenneksi, että heiltä kiellettäköön koronkiskominen, jonka heiltä Mooses on kieltänyt, koska he eivät ole omassa maassaan eivätkä vieraiden maiden herroja, ja heiltä otettakoon kaikki omaisuus ja hopea- ja kultakalleudet ja pantakoon syrjään talletettaviksi. Ja syy on tämä: kaiken, niitä heillä on (kuten edellä on sanottu), he ovat meiltä varastaneet ja ryöstäneet koronkiskomisellaan, koska heillä muuten ei ole mitään muuta elinkeinoa. Tällaista rahaa on käytettävä siten (eikä muuten), että missä joku juutalainen on tehnyt todellisen parannuksen, hänelle annettakoon siitä käteen sata, kaksi tai kolme guldenia henkilön olosuhteen mukaan, jotta hän saisi elatuksen alkua vaimoparalleen ja pienille lapsilleen ja vanhojen tai vaivaisten ylläpitoon. Sillä sellainen huonolla tavalla ansaittu omaisuus on kirottua, ellei sitä Jumalan siunauksin käytetä hyviin ja hyödyllisiin tarkoituksiin». Meistä suomalaisista on 96 prosenttia Lutherin opetuslapsia ja me uskomme hänen opinkappaleisiinsa. Haluammeko me siis väittää, että hän on täydellisesti erehtynyt juutalaisiin nähden ja että hänen kokemuksensa ovat arvottomia meille, hänen sanansa tuulesta temmattuja ja hänen varoituksensa joutavia? Tuskin - sillä onhan kansankirkkomme edesmennyt, suuresti kunnioitettu ylipaimenkin, arkkipiispa Gustaf Johansson, joka tunsi juutalaiset ja jolla oli heistä jokseenkin samanlainen käsitys kuin Lutherilla, lausunut:»juutalaiset odottavat Messiasta, joka tuo heille maailmanvallan. Messias on tullut, mutta hän ei tullut sellaisena kuin juutalaiset toivoivat. He kokoavat nyt rahoja ja koettavat kaikin keinoin heikentää muita kansoja, jotta Messiaalla tullessaan olisi helpompi päästä valtaan. Tämä väärä messiastoivo kannattaa juutalaisten pyrintöjä, mutta se pettää, sillä lupaus Messiaan maailmanhallinnosta toteutuu tulevassa maailmanajassa. Sionismi on luopunut isiensä uskosta ja uskonnosta». (Herättäjä n:o 1/1925). Tämä esitys juutalaisten asennoitumisesta kristinuskoon riittänee osoittamaan juutalaisten kielteisen ja vihamielisen suhtautumisen siihen. Juutalainen vapaamuurarius. Esitettävinä olevissa»pöytäkirjoissa» on usein puhe vapaamuurariudesta. Näin ollen meidän on tutkittava tämän salaseuran suhteita juutalaisuuteen, mutta sitä ennen on lukijalle esitettävä muutamia yleisiä tietoja vapaamuurarien veljeskunnista.

12 Keskiajan kuvanveistäjät, kivenhakkaajat, muurarit ja varsinkin tuomiokirkkojen, linnojen ym. Suurisuuntaisten rakennuksien urakoitsijat - rakennusmestarit olivat sangen kuuluisia henkilöitä. Ammattinsa puolesta joutuivat he silloisen Euroopan hengellisten ja maallisten hallitsijoiden ja suurten herrojen kanssa kanssakäymiseen, josta taas johtui, että nämä rakennusammatin edustajat hankkivat itselleen silloisiin olosuhteisiin nähden varsin laajan yleissivistyksen ja maailmantuntemuksen. Kun he sitten turvatakseen ammattisalaisuuksiaan perustivat oman järjestönsä, jonka toimialue ulottui yli koko mantereen, pyrki heidän kokouksiinsa paljon sekä älymystöön että ylimystöön kuuluvia ei-rakennusmiehiä joko viettämään aikaa»tupakkapuhein», hankkimaan kaupallisia tietoja vieraista maista tai suosituksia jollekin vaikutusvaltaiselle suurmiehelle. Näin ollen tämä»ammattiliitto» sai alunperin eräänlaisen kansainvälisen vivahduksen, vaikkakaan ei siinä mielessä, miksi kansainvälisyyttä nykyisin kutsutaan. Mainittu järjestäytyminen tapahtui alunperin Ranskassa, jonka arkistot kertovat, että ensimmäinen vapaamuurariloosi perustettiin Pariisiin vuonna ). Nimitys»vapaamuurari», - englanniksi»freemason» - johtuu siitä, että senaikuiset rakentajat kutsuivat itseään muurareiksi, ja koska heille oli myönnetty erinäisiä oikeuksia ja vapauksia, mm. he suosituksiensa perusteella saattoivat vapaasti kulkea maasta maahan, niin heistä tuli vapaita muurareita, niitten ammattilaisten vastakohtana, jotka olivat sidotut paikalliseen, toisarvoisempaan työhön. Kuten sanottu, vapaamuurarit kokoontuivat looseihin, joka nimitys johtuu englanninkielen»lodgesta», ja on yhä vielä käytännössä vapaamuurarisanastossa. Voidaan sanoa, että vapaamuurarius alunperin oli puhtaasti ammatillinen yhteenliittymä, joka ei puuttunut politiikkaan. Euroopassa käytyjen suurten sotien johdosta - varsinkin 30-vuotissodan takia - rakennustoiminta kuitenkin lamaantui, kuten nykyisenkin sodan johdosta on tapahtunut ja kuten pula-aikana oli asianlaita, ja loosien toiminta tyrehtyi mannermaalla jatkuakseen sitten Englannissa, missä kuningashuone harrasti rakennustaidetta 18). Näin siirtyivät vapaamuurariuden elinvoimaiset jäännökset Englantiin, josta sittemmin on tullut tämän vaikutusvaltaisen salaliiton tyyssija - brittien imperiumin laajentamiseksi. Ammatilliset näkökohdat joutuivat kuitenkin vähitellen varjoon, ja looseissa tähänasti vieraina olleita ei-ammattilaisia ruvettiin hyväksymään jäseniksi 19). Ennen pitkää kehitys veikin siihen, että hyväksytyt ei-ammattilaiset ottivat vallan käsiinsä 20), ja siitä lähtien voidaan sanoa vapaamuurariuden rappeutumisen alkaneen. Ei ajettu enää ammatillisia harrastuksia, vaan ryhdyttiin politikoimaan oman ryhmäkunnan hyväksi, jolloin omanvoitonpyyntö tuli»veljien» johtotähdeksi. 17) On väitetty, että Yorkin kaupunkiin Englannissa olisi Perustettu veljeskunnan 100si jo vuonna 936, mutta ns Yorkin peruskirjan aitoutta ei ole voitu todistaa. Myöhemmin on Poliittinen vapaamuurarius mielellään yrittänyt todistaa syntyneensä jo Salomonin temppelirakennuksen aikana ja se on suorastaan naurettavalla tavalla kerskaillut salaseuran»ikivanhoilla perinteillä». Jos uskoisi vapaamuurareita, niin jo Aatami olisi kuulunut johonkin loosiin. 18) Tästä johtuu, että vielä nykyajankin vapaamuurarius, jolla totisesti ei ole aavistustakaan rakennustaiteesta, yhä edelleen jaarittelee»kuninkaallisesta taiteesta», kun on kysymys veljeskunnan hullunkurisista menoista ja sangen kyseenalaisesta toiminnasta. 19) Puhuttiinkin työtät,ekevistä ja hyväksytyistä muurareista. Edelliset olivat ammatiltaan tosiaan muurareita. jälkimmäiset vain»hengessä mukana». Tästä johtuu, että vapaamuurarikielessä tehdään ero vanhan toiminnallisen ja uuden aatteellisen vapaamuurariuden välillä, jolloin nykyajan»veljet» lukeutuvat»aatteelliseen» haaraan. 20) Vuonna 1717 yhdistettiin Lontoossa toimivat neljä loosia yhteen suurloosiin, jonka suurmestariksi tuli Montagun herttua. Tämän suppean selostuksen puitteissa ei ole mahdollista käsitellä vapaamuurariuden kehityksen kulkua: kuinka se on osallistunut kaikkiin suuriin kumousliikkeisiin 21), kuinka se on lietsonut vihaa aikaansaadakseen sotia 22) ja kuinka vapaamuurariuden vaikutusvallan seurauksena on syntynyt taloudellisia pula-aikoja, jotka ovat tuottaneet veljeskunnan jäsenille taikka johtaville ryhmille yhä enemmän rahaa ja mahtia. 21) Ranskan suuri vallankumous oli myös vapaamuurarien»saavutus». 22) Sarajewon murha, josta maailmanpalo syttyi, oli vapaamuurarien työtä. Jo varhaisessa kehitysasteessa juutalaiset rahamiehet soluttautuivat looseihin, Suhteet juutalaisiin laajentuivat nopeassa tahdissa. ja niiden periaatteellinen laatu selvinnee parhaiten s_-uraavasta Yhdysvaltojen ylirabbiinin, tohtori Isaac Wisen sanoista, jotka julkaistiin juutalaisessa»israelite of America»-lehdessä elokuun 3 p:nä 1866:»Masonry is a Jewish institution, whose history. degrees, charges, passwords and explications are Jewish from beginning, to end» eli suomeksi:»vapaamuurarius on juutalainen rakennelma, jonka historia, asteet, virat, tunnussanat ja julistukset ovat juutalaisia alusta loppuun asti». Edelleen on juutalainen vapaamuurari, tohtori G. Karpeles lausunut eräässä juutalaisen vapaamuurariveljeskunnan»b'nai B'rithin» juhlajulkaisussa vuodelta 1902, sivulla 107:»Vapaamuurariuden aate on myöskin s;säisestä pakotteesta syntynyt juutalaisuudesta, sen perustajana pidetään Salomonia, joka näki Israelin korkeimman kukoistuksen. Sen sanasto ja nimitykset ovat suurimmaksi osaksi hebreasta otetut». Tähän voisi lisätä. että juutalaiset odottavat uutta»kukoistusta» - meidän kustannuksellamme - juuri vapaamuurariuden avulla.

13 Korkean asteen vapaamuurariveli Hermann Gloede, jonka tehtävänä on ollut aikanaan Saksassa kirjoittaa erinäisiä vapaamuurariuden ohjesääntöjä, sanoo:»koska tapamme liittyvät suoranaisesti juutalaiseen papillisuuteen, niin voidaan katsoa tottumuksemme pitää päämme peitettynä merkiksi siitä, että muodostamme pyhän papillisen yhteiskunnan». Tosiasia on, että veljeskunta - myöskin meillä - kokoontuu istuntoon silinterihattu päässä, siis kuten juutalaiset synagoogassaan. (Viimemainitut käyttävät kuitenkin toisenlaisia päähineitä). Vapaamuurarit jäljittelevät täten käyttäytymisessään juutalaisia. Ranskalainen vapaamuurarilehti»le Symbolisme» kirjoitti vuonna 1928:»Ensimmäinen tekomme on oleva juutalaisen rodun ylistäminen, rodun, joka on säilyttänyt tietämisen jumalallisen sisällyksen muuttumattomana». Tämä kehoitus oli tarkoitettu Ranskan kansalaisille, ja se todistaa, miten suuren arvon vapaamuurarit asettavat Juutalaisten»tietämiseen, joka - Israelin vaellusmatkoista huolimatta -»pyhien kirjojen» avulla on säilynyt muuttumattomana tähän päivään saakka. - Itämaitten historioitsijat A. Garkawi ja tohtori L. Katzenelson, jotka molemmat ovat juutalaisia, ovat Pietarissa ennen viime maailmansotaa julkaisseet erään»juutalaisen eneyklopedian», tietosanakirjan, jossa melkoisen laajasti ja peittelemättä käsitellään vapaamuurariutta. Kymmenennessä niteessä, sivulta 677 lähtien, kerrotaan, kuinka vapaamuurariudessa on ajan mittaan muodostunut useampia järjestelmiä eli»systeemejä» useammanlaisine arvoasteineen. Alussa oli arvoasteita vain kolme, oppilaan, kisällin ja mestarin, mutta sen mukaan kuin inhimillinen turhamaisuus pääsi vaikuttamaan looseissa - juutalaiset käyttivät sitä tietenkin hyväkseen - muodostui uusia»systeemejä», joilla oli useampia asteita kunnostautuneille veljille. Tällöin lisättiin erittäin kekseliäästi käytettävänä olevien»arvonimien» lukua. oppilaitten, kisällien ja mestarien, lisäksi annettiin sellaisia arvonimiä kuin»salomonin juutalainen (Israelite Salomonien eli Salomonique),»Uskovainen juutalainem» (Déiste Juif),»Kadoschin ritari»,»salomonin temppelin käskynhaltija»,»salornonin temppelin hallintomies»,»salomonin temppelin valtuusmies»,»salomonin temppelin sinetinvartija»,»salomonin temppelin tarkastaja»,»salomonin temppelin yliarkkitehti»,»salomonin temppelin rahanvartija»,»salomonin temppelin vaakunanpitäjä»,»salomonin temppelin suurmarski», jne. Kaikki nämä eriskummalliset»arvonimce» ovat enemmän tai vähemmän juutalaisvoittoisia ja osoittavat nekin puolestaan, kuinka juutalaishengen läpitunkema vapaamuurarius on. Lisäksi tulee vielä, että koko tämä aikaihmisten ilveily on äärimmäisyyteen asti mauton. Toteamme vielä, että n.s. ruotsalainen systeemi, johon meikäläiset ruotsinkieliset muurarit lukeutuvat, - Pyhän Augustinin loosi, Pyhän Henrikin loosi, Pyhän Phoenixin loosi ja Korsholm-loosi - juutalaisessa tietosanakirjassa mainitaan sellaisena,»joka on erityisesti kristillisten ainesten läpitunkema». Tämä ei suinkaan merkitse, että vapaamuurarit jakautuisivat toisiaan vihaaviin ryhmiin. Asianlaita on se, että on esitettävä erilaisia tunnuksia eri puolilla maailmaa, jotta saataisiin kaikki herkkäuskoiset mukaan ja jotta jokaiselle yksilölle voitaisiin tarjota oikea ja häntä miellyttävä ulkokuori. Tosiseikaksi jää, ettei maailmassa ole kuin yksi ainoa vapaamuurarius. Tästä sanoo saksalainen korkean asteen veli August Horneffer kirjassaan»der Bund der Freimaurer»,»Vapaamuurarien Liitto»:»Ken liittyy vapaamuurariliittoon, hänen on annettava pyhä lupaus (vala), hänen on alistuttava juhlalliseen vihkimiseen, hänen on osoitettava huomattavaa uhrivalmiutta (loosien jäsenmaksut ovat melkoiset); hän seisoo näitten vaatimusten täyttämisen jälkeen erään henkisen perhe- ja sukulaispiirin keskuudessa. Kaikki maapallon vapaamuurarit nimittävät häntä veljeksi». Edelleen saksalainen vapaanmuurarijäsenlehti»leipziger Frelmaurerzeitung» kirjoittaa :»Meille vapaamuurariveljille ei loosi ole ahtaasti neljän seinän rajoittama tila, vaan maailma on meille loosi». Sveitsiläisen Alpina-loosin suurmestari Quartier la Tente lausui 1901 Genevessä pidetyssä vapaauurarikongressissa:»meidän on juurrutettava vapaamurariuden valon vastustajiin tietoisuus, että kaikki loosit ovat solidaarisia ja että vapaamuurarius muodostaa vhden kokonaisuuden». - On kyllä myönnettävä, että oli olemassa looseja, jotka tarkoituksellisesti eivät hyväksy juutalaisia jäsenikseen. Toiselta puolen on olemassa 1ooseja, jotka harjoittavat»jäsenhankintaansa ainoastaan juutalaisten keskuudessa. Vihamielisyys ei suinkaan vallitse heidän kesken, vaan he ovat määrättyjen»diplomaattisten» yhdysmiesten kautta kosketuksessa toisiinsa taikka harrastavat jäsentensä kautta kanssakäymistä.»b'nai B'rith»-loosi oli puhtaasti juutalainen suurloosi ja sen jäsenillä oli vapaa pääsy jokaiseen muuhun loosiin, siis myöskin sellaisiin, Jotka naamioimissyistä esiintyvät juutalaisvapaina. Paitsi»B'nai B'rith»-loosia oli olemassa vielä lukuisia muitakin juutalaislooseja, joista mainittakoon: Independent Order Briss Abraham, Independent Order Free Sons of Israel, Grand Order of Israel, Older Achei Briss. Order of Ancient Maccabeans, Order Achei Ameth, Kesper Shel Barzel, Ahavat Israel, Loyal Order of Moses, Independent Order Mosche, jne.»die Bauhütte», Saksan vapaamuurariuden äänenkannattaja, kirjoitti vapaamuurarien hyväntekeväisyydestä vuonna 1872, sivulla 140:»Mikäli loosi harjoittaa hyväntekeväisyyttä, niin se ei tapahdu osanotosta köyhyyttä kohtaan, vaan ainoastaan suorittaakseen lunnaita ulkomaailman katseltavaksi». Vapaamuurarjen kuukausijulkaisu»latomia» kirjoitti heinäkuun numerossaan vuonna 1865 samasta asiasta:»hyväntekeväisyys palvelee vapaamuurareita ainoastaan, jotta voitaisiin kätkeä jotain muuta», ja unkarilainen vapaamuurarilehti»kelet» kirjoitti heinäkuun numerossaan 1911:»Me rakennamme uuden yhteiskuntaljärjestelmän perustan. Siihen tarvitsemme salaperäisyyttä, jotta pysyisimme yhdessä. Hyväntekeväisyys on vain silmänlumetta, joka tarpeettomaksi tultuaan poistetaan. Salassapitämisen lupauksella ei olisi enää järkiperäistä tarkoitusta, jos olisi kyseessä vain hyväntekeväisyys, ja kammottavat vapaamuurarivalat eivät olisi tarpeen,». Tällaista on siis todellisuudessa vapaamuurareiden harjoittama ns.»hyväntekeväisyys».

14 Suhteemme juutalaisuuteen. Tässä esittelyssäni olen käyttänyt melkein yksinomaan juutalaisia lähteitä, mutta en yksipuolisesti jostakin määrätystä maasta, vaan koko Euroopasta sekä myös Yhdysvalloista otettuina. Täinän menettelytavan avulla olen halunnut todistaa, ettei juutalaiskysymys rajoitu johonkin määrättyyn maahan, kuten esimerkiksi Saksaan, vaan että se on ajankohtainen kaikkialla, missä ihmisiä asuu. Se ei ole ajankohtainen sentakia. että juutalaisia vainottaisiin - eihän juutalaisten vastustajilla ole sananvaltaa esimerkiksi Englannissa, Yhdysvalloissa eikä Etelä-Amerikan valtioissa, Ruotsissa ym. -, vaan siksi, että maailmanjuutalaisuus suhtautuu vihamielisen hyökkäävästi ja röyhkeän kopeasti muihin kansoihin. Meillä ei-juutalaisilla on oikeus, jopa velvollisuuskin - koska olemme teoistamme vastuussa tuleville sukupolville - puolustautua näitä hyökkäyksiä ja vihan-, röyhkeyden- ja kopeudenosoituksia vastaan. Vain silloin, kun näin menettelemme, olemme Martti Lutherin hengen mukaisia taistelevia kristittyjä. Kolmessakymmenessäviidessä vuodessa on juutalaisten lukumäärä kohonnut melkein kolminkertaiseksi. Samanaikaisesti toiset kansat kärsivät väkiluvun alentumisen kirouksesta. Mikäli kehitys jatkuu edelleen samaan suuntaan, toteutuvat juutalaisten maailmanvaltiussuunnitelmat nopeasti. Juutalaiset, jotka meille saarnaavat kansainvälisyyden ihanteista, kansallisten rajojen poistamisesta, rotuoppien mielettömyydestä ja siitä paratiisista, joka on syntyvä, kun kaikki kansat perinteisiin, kansallisiin ominaisuuksiin ja kieleen katsomatta yhdistetään yhdeksi ainoaksi massaksi, eristäytyvät itse mitä ankarimmin säilyttääkseen juuri kaiken sen, mitä he kehoittavat toisia hylkäämään. Helsingissä, lokakuussa Gunnar Lindqvist. POYTÄKIRJAT 1. POYTAKIRJA Puhukaamme asioista juurtajaksain, keskustelkaamme mutkattomasti ja ilman tyhjänpäiväisiä lauseparsia sekä valaiskaamme jokaista yksityiskohtaa vertauksin ja johtopäätöksiä tekemällä. Tämän vuoksi haluan esittää järjestelmämme sekä meidän että ei-juutalaisten näkökannalta katsoen. Meidän on aina muistettava, että sellaisia ihmisiä, joilla on huonot vaistot, on olemassa paljon enemmän kuin sellaisia, joiden luonnetta hyvät ominaisuudet hallitsevat. Sentähden valtionhallinnossa saavutetaan parempia tuleksia väkivallan ja häikäilemättömyyden kuin akateemisten väittelyiden avulla. Jokainen ihminen pyrkii valtaan, jokainen haluaisi itsevaltiaaksi, jos vain siihen pystyisi, ja useimmat olisivat valmiit uhraamaan omien etujensa hyväksi kaikkien muitten edut. VOIMA - OIKEUS. Mikä on pitänyt aisoissa ne villieläimet, joita nimitetään ihmisiksi? Mikä heitä on tähän saakka johtanut? Yhteiskuntaelämän alkuasteilla he alistuvat raa'an Ja sokean voiman alaisiksi, myöhemmin taas lakiin, joka on samaa voimaa, vaikkakin peitetyssä muodossa. Tästä teen sen johtopäätöksen, että luonnonlain mukaan voima on oikeutta. VAPAUS VAIN KUVITTELUA. VAPAAMIELISYYS ELI LIBERALISMI. Poliittinen vapaus on aate, mutta ei tosiasia. Tätä aatetta täytyy osata soveltaa sillo'n, kun on jonkinlaisen syötin avulla houkuteltava kansanjoukkoja omaan puolueeseen, jos tämä on päättänyt kukistaa vallassa olevan puolueen. Tämä tehtävä helpottuu, jos vapauden aate eli ns. vapaamielisyys tarttuu vastustajaankin, joka tämän aatteen nimissä luopuu osasta valtaansa. Tästä ilmenee teoriamme ylemmyys: käsistä päästettyihin ohjiin tarttuu olemassaolon lain mukaisesti uusi käsi, koska sokeat kansanjoukot eivät tule toimeen päivääkään ilman johtajia. Uusi mahti asettuu siten vapaamielisyyden heikontaman vanhan tilalle. KULTA. USKONTO. ITSEHALLINTO. Meidän aikanamme on kullan voima astunut liberalismin, vapaamielisyyden, tilalle. Oli aika, jolloin uskonto hallitsi. Vapauden aate on saavuttamaton, koska kukaan ei voi käyttää sitä järkevästi. Antakaa kansalle vaikkapa vähäksikin aikaa itsehallinto, ja se muuttuu vallattomuudeksi. Pian syntyy keskinäisiä riitaisuuksia, jotka nopeasti johtavat yhteiskunnallisiin voimainmittelyihin. Tällöin valtiot sortuvat ja niiden merkitys muuttuu tuhkaksi.

15 RAHAN HERRUUS. Jos valtakunta uupuu omiin sisäisiin mullistuksiinsa tai jos se niiden vuoksi joutuu ulkoisen vihollisensa käsiin, voi sen kummassakin tapauksessa katsoa joutuneen lopullisesti tuhon omaksi: se on silloin meidän vallassamme. Rahan herruus, joka on kokonaan ineidän käsissämme, ojentaa silloin sille pelastavan olienkorren, johon sen on vasten tahtoaankin pakko tarttua, koska se muuten joutuu perikatoon. SISÄINEN VIHOLLINEN. Kysyn siltä, joka vapaamielisyydessään pitäisi sellaista menettelyä moraalittomana: jos jollakin valtakunnalla on kaksi vihollista ja jos ulkoista vastaan on lupa käyttää kaikkia taistelukeinoja salaamalla sotasuunnitelmat häneltä, hyökkäämällä hänen kimppuunsa yöllä ja ylivoimaisin joukoin, niin miksi tällaiset keinot olisivat luvattomia ja moraalittomia vielä vaarallisempaa sisäistä vihollista, yleisen järjestyksen ja hyvinvoinnin tuhoajaa, vastaan käytettyinä? KANSANJOUKOT. LAITTOMUUS. Miten saattaa terveesti ja johdonmukaisesti ajatteleva henki toivoa, että kansanjoukkoja voitaisiin menestyksellisesti hallita järkevien kehoituksien ja hyväntahtoisen puheen avulla, koska kansanjoukoilla on mahdollisuus vastaväitteisiin. Tämä mahdollisuus tosin näyttää järjettömältä, mutta pintapuolisesti ajattelevasta kansasta se tuntuu miellyttävältä. Suuret laumat, jotka yleensä ovat taipuvaisia antautumaan intohimojensa, taikauskon, tottumuksiensa, perinnäistapojensa ja hempeitten opinkappaleiden valtaan, sotkeutuvat puoluehenkeen, joka tekee keskinäisen ymmärtämyksen mahdottomaksi, vaikkakin sitä järkisyin valmisteltaisiin. Kansanjoukkojen ratkaisut ovat aina riippuvaisia satunnaisesta tai keinotekoisesti hankitusta enemmistöstä, joka valtiotaidon viekkauksista tietämättömänä antaa johdattaa itsensä mitä järjettömimpiin päätöksiin ja aiheuttaa silen laittomuuden alkua valtionhallinnossa. VALTIOTAITO JA MORAALI. Politiikalla ei ole mitään tekemistä moraalin kanssa. Hallitsija, joka pitää siveyssääntöjä ohjeenaan, ei voi olla varma valtaistuimestaan. Sen, joka haluaa hallita, on turvauduttava viekkauteen ja teeskentelyyn. Kansan jalot ominaisuudet - suoruus ja rehellisyys - eivät sovellu politiikkaan, sillä ne syöksevät hallitsijat valtaistuimelta varmemmin kuin voimakkainkaan vihollinen. Olkoot ne gojimien valtioiden ominaisuuksia, me emme missään tapauksessa anna niiden ohjata toimintaamme. VÄKEVÄN OIKEUS. OIKEUTEMME PERUSTUU VOIMAAN. Sana ->oikeus~ on keinotekoinen, kuviteltu, eikä millään tavalla todistettu käsite. Se merkitsee vain: anna minulle, niitä ininä haluan, jotta voisin osoittaa olevani sinua väkevämpi. MISTÄ OIKEUS ALKAA? MISSÄ SE LAKKAA? Valtioon, jonka hallitusvalta on huonosti järjestetty, lait arvottomia ja hallitsija heikko, tuon minä uuden oikeuden: väkeväminän oikeuden käydä valtion kimppuun, kumota kaikki voiniassaolevat säädökset ja lait, muuttaa kaikki laitokset ja saattaa itseni niiden herraksi, jotka ovat jättäneet meille valtansa luovuttuaan silitä vapaamielisyyden vaikutuksen alaisena vapaaehtoisesti. VAPAAMUURARI-JUUTALAISUUDEN VOITTAMATTO1V1UUS. Nyt, kun vallat horjuvat, tulee mahtimme olemaan voittamattomanipi kuin mikään muu, koska se tulee olemaan näkymätön siihen saakka, kunnes se kehittyy niin lujaksi, ettei mikään viekkaus voi sitä järkyttää. TARKOITUS PYHITTÄÄ KEINOT. Siitä ohimenevästä pahasta, jota meidän on pakko harjoittaa, syntyy se hyvä, mikä johtuu järkkymättömästä hallituksesta, joka jälleen panee käyntiin kansojen sääntöjenmukaisen, vapaamielisyyden häiritsemän koneiston. Tarkoitus pyhittää keinot, Kääntäkäämme huomiomme pikemmin suunnitelmiemme välttämättömyyteen Ja hyötyyn kuin niiden hyvyyteen ja moraal~in. Edessämme on strateegisesti valmistettu toimintaohjelma, josta emme missään tapauksessa saa poiketa, sillä silloin saattaisivat monen vuosisadan aikana suoritetun työmme tulokset tuhoutua. KANSANJOUKKO ON SOKEA. Menestyksellisten toimenpiteiden toteuttamiseksi on otettava huomioon kansanjoukkojen alhaisuus, vaihtelevaisuus ja kyvyttömyys sanansa pitämiseen sekä omien elämänehtojensa ja oman hyvinvointinsa ymmärtämiseen. On oltava selvillä siitä, että joukkojen valta on sokea, järjetön, itsepäinen, altis joka suunnalta tuleville vaikutelmille. Sokea ei voi johtaa sokeita, vaan vie heidät syvyyden kuilun partaalle. Kansanjoukosta nousseet yksilöt, vaikkapa olisivatkin neroja, eivät siis pysty kansan johtajiksi, ellei heillä ole valtiollista tietoutta, vaan vievät sen tuhoon. POLITIIKAN AAKKOSET. Ainoastaan lapsesta saakka yksinvaltiaaksi kasvatettu voi täydellisesti käsittää vaitiollisen toiminnan aakkoset. PUOLUERIIDAT. Oman onnensa nojaan, s.o. sen omasta keskuudesta nousseitten johtajien käsiin, jätetty kansa tuhoutuu puolueriitaissuuksien, jotka vallanhimo ja kansansuosion tavoitleleniinen herättää, sekä niiden kautta syntyvän epäjärjestyksen vuoksi. Kuinka olisi mahdollista, että kqnsanjoukot voisivat rauhallisesti, ilman kademieltä, arvostella ja selvittää koko maan asioita, joita ei koskaan saa sekoittaa yksityisetuihin? Kykenevätkö he puolustamaan maata ulkoisia vihollisiaan vastaan? Sitä ei voi. edes ajatellakaan, sillä suunnitelmaa, jossa on yhtä monta mieltä kuin miestäkin, on mahdoton toteuttaa ja käsittää hajanaisuutensa vuoksi.

16 TARKOITUKSENMUKAISIN HALLITUSMUOTO ON ITSEVALTIUS. Ainoastaan itsevaltiaan toimesta suunnitelmat voidaan saada riittävän selviksi, oikeaan järjestykseen ja toteutetuiksi valtiokoneistossa. Tästä johtuu, että valtiovalta, jos sen käytössä tahdotaan olla tarkoituksenmukaisia, on keskitettävä yhden vastuunalaisen henkilön käsiin. Ilman täydellistä itsevaltiutta, jota eivät toteuta kansanjoukot, vaan heidän johtajansa, olkoonpa hän kuka tahansa, ei mikään sivistys voi säilyä. Kansanjoukot ovat barbaareja, jotka paljastavat raakalaisuutensa joka tilaisuudessa. Niinpian kuin kansanjoukot omaavat itselleen vapauden, muuttuu vapaus sekasorroksi, joka on raakalaisuuden pahin muoto. VAKIJUOMAT. PAHEET. Katsokaa noita väkijuomien päihdyttämiä eläimiä, joiden järjen on sumentanut viina, jonka rajattomaan nauttimiseen vapaus heidät oikeuttaa! Emme voi sallia oman kansamme joutuvan yhtä pitkälle. Väkijuomat ovat tylsistyttäneet ei-juutalaiset kansat, ja niiden nuoriso on varhaisen paheellisen elämän turmelema. Nuorison ovat tähän elämään houkutelleet asiamiehemme, joita ovat yksityisopettajat, palvelijat, rikkaitten perheitten kotiopettajattaret, kauppa-apulaiset ja monet muut, heidän joukossaan naisemme ei-juutalaisissa huvittelupaikoissa. Näihin viimemainittuihin luetaan niin kutsutut»ylempien seurapiirien naiset», jotka ovat vapaaehtoisia haureuden ja ylellisyyden tien vaeltajia. JUUTALAISTEN VAPAAMUURARILOOSIEN PERIAATTEET. Tunnussanamme on voima ja teeskentely. Valtiollisissa asioissa voittaa vain voima varsinkin, jos se on yhdistynyt kyvykkyyteen, joka on välttämätöntä kansan johtamisessa. Väkivalta on ensimmäinen periaate, ja viekkaus sekä teeskentely ovat sellaisen hallituksen voimakeinoja, joka ei halua alistua jonkun uuden mahdin alle. Tämä paha on ainoa keino päämäärän saavuttamiseksi, pääsemiseksi pahasta hyvään. Älkäämme siksi kavahtako lahjomista, petosta ja kavalluksia, jos ne voivat auttaa meitä pääsemään päämääräämme. Valtiotaito vaatii kykyä osata pelkäämättä ryöstää toiselta omaisuus, jos sen avulla saatetaan toiset kuuliaisiksi ja saavutetaan valtaa. TERRORI JA VÄKIVALTA. Hallituksellamme, joka kulkee rauhallisen valloituksen tietä, on oikeus korvata sodan kauhut julistamalla vähemmän huomiota herättäviä, mutta tarkoituksenmukaisempia kuolemantuomioita sen terrorin ylläpitämiseksi, joka pakoittaa kansan sokeaan ja ehdottomaan tottelevaisuuteen. Oikeudenmukainen, mutta järkähtämätön ankaruus on valtiovallan tärkein tuki. Meidän on noudatettava tätä väkivallan ja teeskentelyn ohjelmaa ei ainoastaan oman etumme vuoksi, vaan myöskin siksi, että se on velvollisuutemme ja tuo meille voiton. Taitavat, kylmät ennakkolaskelmat merkitsevät juuri yhtä paljon kuin ne keinot, joita käytetään hyväksi. Siksi me tulemme voittamaan, emme niinkään paljon keinojemme kuin oppimme järkähtämättömyyden avulla, ja alistamaan kaikki kansat valtaamme. Me tiedämme olevamme kylliksi taipumattomia voidaksemme kukistaa jokaisen tottelemattomuudenyrityksen. VAPAUS. TASA-ARVOISUUS. VELJEYS. Jo muinaisaikoina heitimme kansain keskuuteen sanat»vapaus, veljeys, tasa-arvoisuus», joita mielettömät papukaijat ovat senjälkeen kaikkialla maailmassa toistaneet ja rientäneet kaikilta ilmansuunnilta näitä syöttejämme kohden. Niiden avulla on hävitetty maailmasta todellinen henkilökohtainen vapaus ja hyvinvointi, mikä ennen oli turvattuna suurten laumojen väkivaltaa vastaan. Viisaatkaan ja ymmärtäväiset ei-juutalaiset eivät käsittäneet näiden sanojen todellista merkitystä ja niiden sisäistä ristiriitaisuutta. He eivät huomanneet, ettei luonnossa ole olemassa mitään tasa-arvoisuutta eikä voi olla mitään vapautta, koska jo itse luonto on säätänyt järjen, luonteen ja taipumukset erilaisiksi eri yksilöillä. Lisäksi luonnon koko elämä on riippuvainen sen omista laeista. Eijuutalaiset eivät ajattele, että kansanjoukko on sokeata voimaa, että sen keskuudesta valitut nousukkaat ovat yhtä sokeita kuin kansanjoukko itse, että asioista selvillä oleva, vaikka hän olisi tyhmäkin, osaa hallita, kun taas asioita tuntematon, olkoonpa hän vaikka nero, ei ymmärrä politiikkaa eikä valtiotaitoa. Kaikki tämä on jäänyt ei-juutalaisilta huomaamatta. PERINNÖLLISEN HALLITUKSEN PERIAATE. Ja kuitenkin perinnöllinen hallitus aikoinaan perustui juuri näihin periaatteisiin, sillä isä jätti perinnöksi pojalleen tiedon kaikista valtion asioista, jottei kukaan muu kuin saman hallitsijasuvun jäsen pääsisi perille näistä salaisuuksista, ei ainakaan hallittava kansa. Aikojen kuluessa tällainen valtiotaidon perintöjärjestelmä on joutunut syrjään ja se on ollut asiallemme eduksi. EI-JUUTALAISEN YLIMYSTÖN ETUOIKEUKSIEN HÄVITTÄMINEN. Kaikkialla maailmassa ovat sanat»vapaus, veljeys ja tasa-arvoisuus» salaisten asiamiestemme avulla keränneet joukkoihimme runsaasti väkeä, joka on riemunnelin kantanut lippuamme. Ja kuitenkin nämä sanat ovat matoja, jotka ovat nakertaneet ja syöneet gojimien hyvinvoinnin, hävittäneet levon, rauhan, yksimielisyyden ja heidän valtansa pohjan ja perustuksen. Tulette näkemään, että tämä on valmistanut meidän riemuvoittoamme: se on antanut käsiimme tärkeimmän valttimme, gojimien ylimystön etuoikeuksien lakkauttamisen, se on sen pohjan ja perustuksen poistamisen, joka oli ainoana eri kansakuntien turvana meitä vastaan. UUSI YLIMYSTÖ. Entisen perinnöllisen ylimystön raunioilla olevan henkisen ylimystön johtoon olemme asettaneet rahan ylimystön. Takeena siitä, että tälle uudelle ylimystölle annetaan sille kuuluva arvo, on sen meistä riippuva rikkaus sekä omien viisaitten miestemme meidän eduksemme johtama tiede.

17 INHIMILLISTEN HEIKKOUKSIEN ARVIOINTIA. Voittoamme on helpoittanut vielä sekin, että me aina ollessamme muitten kanssa tekemisissä olemme koskettaneet ihmisen herkimpiä kieliä - oman edun tavoittelemista, itsekkäitä pyyteitä, ihmisten mittaainattomia aineellisia tarpeita. Jokainen näistä heikkouksista jo voi tukahduttaa yksilön itsenäiset aloitteet alkuunsa, sillä mielihalujensa orjina ihmiset alistuvat sen käytettäviksi, joka on ostanut heidän työvoimansa. VAPAUDEN HARHAKUVITELMAN avulla olemme saaneet uskotelluksi suurille kansanjoukoille, että hallitukset ovat ainoastaan maan oikean omistajan, nimittäin kansan, omaisuuden vartijoita, joita siitä syystä voi vaihtaa uusiin aivan kuin käsineitä. Se seikka, että valtionpäämiehet voidaan eroittaa viroistaan, on saattanut heidät täydellisesti meidän käsiimme. 2. POYTÄKIRJA JUUTALAISTEN YLIVALTA PERUSTUU TALOUDELLISIIN SOTIIN. Meidän etujemme kannalta on välttämätöntä, etteivät sodat Pääty alueellisiin laajennuksiin ja maastovoittoihin, jos se vain voidaan välttää, sillä siten sota siirtyy taloudelliselle pohjalle, ja meidän apumme ansiosta kansat saavat nähdä todellisen voimamme. Sellaisissa oloissa kumpikin sotaakäyvä puoli joutuu riippuvaisuussuhteeseen kansainvälisiin asiamiehiimme nähden, joiden palveluksessa on kaikkialla miljoonia tarkkanäköisiä silmiä. Täten meidän omat kansainväliset etuoikeutemme hävittävät kaikki todelliset kansalliset oikeudet, kuten hallitusten valta nyt järjestelee kansalaisten keskinäisiä suhteita. NÄKYVÄ HALLINTO JA SALAISET NEUVONANTAJAT. Hallitusmiehet, jotka me valitsemme kansan riveistä heidän orjamaisten taipumustensa perusteella, eivät ole valmistautuneet hallitsemaan. Heistä on siten helppo tehdä pelinappuloitamme, joita nerokkaat neuvonantaja-asiantuntijamme, miehet, jotka jo lapsista alkaen on kasvatettu hallitsemaan maailmaa, salaisesti siirtelevät. Kuten tiedätte, ovat nämä neuvonantajat hankkineet valtiolliset tietonsa ja hallitsemiskykynsä perusteellisesti tutustumalla valtiollisiin oppeihimme, ottamalla oppia historian kokemuksista ja tekemällä havaintoja kaikista jokapäiväisen elämän tapahtumista. Gojimit eivät ota huomioon puolueettomien, historiallisten havaintojen käytännöllisiä tuloksia, vaan seuraavat totunnaisia teoreettisia kaavoja ollenkaan arvostelematta niiden tuloksia. Sentähden voimme jättää heidät laskelmiemme ulkopuolelle. Meidän puolestamme he saavat toistaiseksi huvitella nautinnoissaan, odotella uusla ja muistella vanhoja nautintojensa hetkiä. Pitäkööt he vain parhaimpana sitä, minkä me olemme saaneet heidät uskomaan tieteen viimeiseksi sanaksi. Gojimien henkisen työn tekijät ylpeilevät tiedoistaan kuitenkaan niitä tarkistamatta ja toteuttavat»tieteestä» oppimansa teoriat, jotka meidän omat asiamiehemme ovat keksineet muokatakseen mieliä meille edulliseen suuntaan. HÄVITTÄVIEN OPPIEN MENESTYS. Alkää luulko, että meidän väitteemme ovat vain tyhjää puhetta: huomatkaa, millaisen loistavan vastaanoton olemme järjestäneet Darwinin, Marxin ja Nietzschen opeille ja teorioille! Ainakin meille pitäisi näiden oppien gojimien mieliä hajoittavan vaikutuksen olla täysin selvän. SOVELLUTTAMINEN POLITIIKKAAN. Meidän on otettava huomioon nykyajan kansojen luonteet, ajatustavat ja taipumukset, ettemme tekisi virheitä politiikassa ja hallinnollisissa tehtävissämme. Järjestelmämme, jonka koneistoa voidaan sovelluttaa eri lailla kansojen luonteesta riippuen, ei vie meitä voittoon, ellei sitä käytännössä sovelleta niin, että menneisyyden kokemukset saadaan sopusointuun nykyolojen kqnssa. SANOMALEHDISTÖN TEHTÄVÄ. Nykyaikaisten hallitusten käsissä on suunnaton mahti, joka muokkaa kansan ajatustavan, nimittäin sanomalehdistö. Sen tehtävänä on niin sanoaksemme esittää välttämättömät tarpeet, julkaista kansan valitukset ja sekä ilmaista että luoda tyytymättömyyttä. Sanomalehdistössä suorapuheisuus kehittyy huippuunsa. Mutta hallitukset eivät olekaan osanneet käyttää tätä mahtia, ja niin se on joutunut meidän käsiimme. Sen avulla olemme saaneet vaikutusvaltaa jääden kuitenkin itse varjoon: kiitos lehdistön on suunnaton määrä kultaa meidän käsissämme, vaikka meidän onkin ollut pakko ottaa se veri- ja kyynelvirroista välittämättä. JUUTALAISTEN UHRIEN ARVO. Olemme ostaneet itsemme vapaiksi uhraamalla monia omasta kansastamme. Mutta jokainen uhri meidän puoleltamme on tuhansien gojimien arvoinen Jumalan edessä. 3. POYTÄKIRJA VERTAUSKUVALLINEN KÄÄRME JA SEN MERKITYS. Tänään voin ilmoittaa teille, että olemme vain muutaman askeleen päässä päämäärästämme. Muutama askel enää ja tiemme päättyy vertauskuvallisen käärmeen ympyrään, joka on kansamme tunnuskuva. Kun tämä kehä sulkeutuu, jäävät kaikki Euroopan valtiot siihen kuin voimakkaisiin pihteihin.

18 PERUSTUSLAILLISEN VAA'AN EPÄVAKAISUUS. HIRMUVALTA LINNOISSA, Nykyajan perustuslakien vaaka joutuu pian pois tasapainosta, koska olemme tarkistaneet sen huolimattomasti, jotta se ei pääsisi tasapainoon ennenkuin sen tuki pettää. Gojimit sensijaan otaksuvat tehneensä sen luet riittävän lujiksi ja odottavat kärsivällisesti. vaalan tasapainoon palaamista. Mutta tuki, siis hallitsevat piirit, jäävät edustajainsa varjoon ja nämä tekevät tyhmyyksiä edesvastuuttoman valtansa huumaamina. Tästä vallastaan he saattavat kiittää palatseissa vallitsevaa terroria. Kun hallitsijat eivät voi lähestyä kansojaan eivätkä mennä niitten keskuuteen, eivät he myöskään voi sopia niiden kanssa saadakseen turvaa vallanhimoisia vastaan. Me olemme eroittaneet toisistaan hallitsevien näkyvän väkivallan ja sokean kansanvallan, ja toisistaan eroitettuna ne ovat voimattomia kuin sokea ilman keppiä. VALTA JA KUNNIANHIMO. Viekoitellaksemme vallanhimoiset käyttämään valtaansa väärin olemme nostattaneet kaikki voimat toisiaan vastaan kehittämällä itsekunkin vapaamielisiä taipumuksia riippumattomuuteen. Tähän suuntaan olemme kiihoittaneet yritteliäisyyttä kaikilla aloilla, aseistaneet kaikki puolueet ja asettaneet korkeimman vallan käyttäjät kaikkien kunnianhimoisten pyyteiden yhteiseksi kohteeksi. Olemme muuttaneet valtakunnat levottomuuksien ja kapinain temmellyskentiksi. Hieman kärsivällisyyttä vielä, ja kaikkialla syntyy pian levottomuuksia ja mullistuksia. PARLAMENTAARISET SUUNSOITTAJAT. HÄVÄISTYSKIRJOITUKSET. VALLAN VÄÄRINKÄYTÖKSET. Väsymättömät suunsoittajat ovat muuttaneet kaikki parlamentaariset, hallinnolliset kokoukset puhujain kilpailuiksi. Häikäilemättömät sanomalehtimiehet, tunnottomat häväistyskirjoitusten tekijät hyökkäävät joka päivä hallitusviranomaisten kimppuun. Vallan väärinkäyttäminen syövyttää lopulta valtion perinteet valmistaen sen tuhoa. ja kaikki romahtaa vihdoin raivoavien kansanjoukkojen iskuihin. TALOUDELLINEN ORJUUS.»KANSAN OIKEUDET». Köyhyys sitoo lujemmin kansat raskaaseen työhön kuin orjuus. Orjuudesta ja maaorjuudesta voi jollain tavoin päästä vapaaksi, mutta kurjuudesta ei pääse eroon. Me olemme perustuslaillisten hallitusmuotojen yhteydessä säätäneet kansoille oikeuksia, jotka ovat vain silmänlumetta eivätkä mitään todellisia oikeuksia. Kaikki ns.»kansanoikeudet» ovat vain kuviteltuja, eivätkä koskaan todellisia. Mitä työnsä ääreen nääntyvää, kovan kohtalon painamaa köyhälistötyöläistä hyödyttää se, että kaikenlaiset -urhuuksia puhuvat henkilöt saavat villitsemisoikeuden ja lehtimiehet oikeuden kirjoittaa kaikenlaista roskaa asiallisten kirjoitusten ohella, ellei hänellä ole muuta hyötyä perustuslaillisista oikeuksistaan kuin ne muruset, joita me heittelemme heille pöydästämme palkaksi siitä, että he äänestävät etujemme, asiamme ja asiamiestemme puolesta? Köyhälle miehelle tasaarvoiset oikeudet merkitsevät vain katkeraa ivaa, koska pakko tehdä työtä jokapäiväisen elannon saamiseksi estää häntä niitä käyttämästä hyväkseen. Hän joutuu päinvastoin usein menettämään taatun toimeentulonkin sen kautta, että on joutunut samalla kertaa riippuvaiseksi sekä työnantajan työsuluista että tovereittensa lakkoilemisista. RIISTÄMINEN JA YLIMYSTÖ. Kansa on meidän johdollamme hävittänyt ylimystön, joka oli sen luonnollinen puoltaja ja huoltaja, koska sen oma etu sitä vaati, sillä tämä etuhan liittyi erottamattomasti juuri kansan hyvinvointiin ja oli siitä riippuvainen. Kun ylimystö nyt on tuhottu, on kansa joutunut nopeasti rikastuneiden nousukkaiden valtaan, ja nämä ovat säälimättä orjuuttaneet työläiset. JUUTALAISTEN VAPAAMUURARIEN JOUKKO. Me esiinnymme työmiehen pelastajina tästä ikeestä tarjoamalla hänelle paikan joukkomme riveissä, sosialistisessa, anarkistisessa ja kommunistisessa armeijassamme, jota aina tuemme sekä rahallisesti että moraalisesti muka yleisinhimillisen veljeyden nimissä, mutta todellisuudessa yhteiskunnallisen vapaamuurariutemme vaatimusten mukaisesti. Ylimystö, jolla oli oikeus käyttää hyväkseen työtätekevän kansanluokan työtä, tahtoi sen pysyvän kunnossa, terveenä ja ravittuna Meidän etumme ovat päinvastaiset, me vaadimme eijuutalaisten rappeutumista. GOJIMIEN RAPPEUTUMINEN. Valtamme perustuu työmiehen nälkään ja heikkouteen, sillä siten hän heikontuu niin, ettei kykene vastustamaan tahtoamme. NÄLKÄ JA PAAOMAN OIKEUS. Nälkä antaa pääomalle paremman vallan työmieheen nähden kuin konsanaan se oikeus, jonka laillinen hallitseva hallitusvalta on antanut ylimystölle. Nälän ja sen aiheuttaman vihan avulla me johdamme kansanjoukkoja ja niitten avulla taas syrjäytämme kaikki ne, jotka asettuvat meitä vastustamaan. KANSANJOUKOT JA MAAILMANVALTIIAAN KRUUNAUS. Kun aika on kypsynyt niin, että maailmanvaltiaamme voidaan kruunata, lakaisevat nämä samat kädet tieltä kaiken sen, mikä saattaisi. muodostua esteeksi. TULEVIEN VAPAAMUURARIKOULUJEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET. Gojimit ovat jo tottuneet siihen, että he eivät osaa ajatella ilman meidän tieteellisiä neuvojamme. Tämän vuoksi he eivät huomaa sitä, mitä me tulemme ennenkaikkea tinkimättömästi ajamaan, nimittäin, että kansan kouluissa on opetettava yhtä ainoata, tieteistä tärkeintä tiedettä, nimittäin ihmiselämän järjestämisen ja organisoimisen tiedettä, joka vaatii työnjakoa ja, siis ihmisten jakamista luokkiin ja säätyihin. Kaikkien täytyy tietää, ettei tasa-arvoisuutta voi olla, koska eri toimialat ovat eri arvoisia ja niillä on erilainen tarkoitus. Ihmisillä on erilainen vastuu lakien edessä. Tällaisesta jaosta on seurauksena

19 mm. se, että henkilö, joka teollaan häpäisee kokonaisen säädyn, on teostaan aivan toisenlaisessa vastuussa kuin se, joka häpäisee vain oman maineensa. YHTEISKUNNAN RAKENTAMISEN SALAISUUDET. Yhteiskunnallisen elämän rakennustyön salaisuudet, joita emme paljasta gojimeille, ovat siinä, että virat ja tehtävät on pysytettävä määrätyissä piireissä kasvatuksen ja töitten erilaisuudesta riippuen, jolloin ne eivät muutu kurjuuden aiheuttajiksi. Tämän opin omaksuessaan kansat tulevat vapaaehtoisesti alistumaan hallitusvaltansa alle ja tyytymään sen luomaan hallitusmuotoon. Tieteen nykyisen tilan ja meidän luomamme suunnan vallitessa kansa luottaa sokeasti painettuun sanaan sekä sen esittämiin harhaoppeihin ja vihaa rajoittuneisuudessaan kaikkia säätyjä, joiden se luulee olevan itseään paremmassa asemassa, sillä kansa ei ymmärrä eri yhteiskuntaluokkien merkitystä. YLEINEN TALOUDELLINEN JANNITYSTILA. Yllämainittu viha yltyy vielä sen taloudellisen pulan kautta, joka tulee lamauttamaan rahaliikkeen ja teollisuustoiminnan. Kun me kaikilla käytettävissämme olevilla keinoilla ja kullan voimalla, joka on kokonaan meidän käytettävissämme, olemme aikaansaaneet yleisen talouspulan, syöksemme kaikissa Euroopan maissa yhtaikaa kaduille suunnattomia kansanjoukkoja. Nämä laumat tulevat mielihyvin vuodattamaan niiden verta, joita he lapsuudestaan saakka ovat yksinkertaisuudessaan kadehtineet ja joiden omaisuuden he nyt voivat ryöstää. TURVALLISUUS. Meikäläisiin he eivät koske, koska me tiedämme, milloin hyökkäys alkaa ja ryhdymme ajoissa toimenpiteisiin omiemme suojelemiseksi. VAPAAMUURARIUDEN HERRUUS PERUSTUU JÄRKEEN. Me olemme vakuuttaneet kaikille, että kehitys johtaa gojimit järjen ylivaltaan. Meidän yksinvaltamme tulee olemaan samankaltaista, sillä se ymmärtää tukahduttaa kaikki levottomuudet järkiperäisellä ankaruudella ja hävittää vapaamielisyyden juurineen kaikista yhteiskunnallisista laitoksista VAPAAMUURARIJOHTAJAN KUKISTUMINEN JA RANSKAN SUURI VALLANKUMOUS. Kun kansa huomasi, että vapauden nimessä tehtiin myönnytyksiä, se luuli itseään herraksi ja anasti vallan, mutta sokeain tavoin se heti kompastui kaikenlaisiin tiellään olleisiin esteisiin, etsi turhaan itselleen johtajaa ymmärtämättä palata takaisin vanhoihin olosuhteisiin ja laski lopulta valtakirjansa meidän jalkojemme juureen. Muistakaa Ranskan vallankumousta, jolle olemme antaneet nimen»suuri». Sen syntymisen salaisuuden tunnemme hyvin, sillä se on kokonaisuudessaan kättemme työtä. Siitä saakka olemme johtaneet kansan pettymyksestä toiseen, niin että sen lopuksi on pakko luopua meistäkin Siionin heimoa olevan maailmanhallitsijan hyväksi, jonka me kasvatamme maailmalle. SYY VAPAAMUURARIUDEN HAAVOITTUMATTOMUUTEEN. Me olemme nykyään kansainvälisenä voimana haavoittumattomia, koska me hyökkäyksen sattuessa aina saamme tukea muista maista. Gojim-kansojen pohjaton matalamielisyys, vallan edessä mateleminen, mutta säälimättömyys heikkoja kohtaan, pienten erehdysten ankara rankaiseminen, mutta suopea suhtautuminen rikollisiin, häikäilemättömään mielivaltaan alistuminen aina marttyyriuteen saakka - kaikki tämä edistää riippumattomuuttamme. Gojim-kansat sietävät nykyisten yksinvaltiaiden väärinkäytöksiä ja ovat valmiit heidän takiaan katkaisemaan kahdenkymmenen kuninkaan kaulan. SALAISTEN VAPAAMUURARIASIAMIESTEN TEHTÄVÄT. Kuinka tällainen ilmiö on selitettävissä, tällainen kansanjoukoissa ilmenevä johdonmukaisuuden Puute aivan samanarvoisiin tapauksiin nähden? Tämä ilmiö selittyy siten, että diktaattorit antavat asiamiestensä kuiskata kansan korvaan, että he näiden väärinkäytöstensä kautta valtioitten etuja vahingoittaessaan toimivat korkeamman päämäärän hyväksi - kansan parhaan saavuttamiseksi ja kansojen kansainvälisen veljeyden ja yksimielisyyden sekä tasa-arvoisuuden luomiseksi. He eivät tietenkään mainitse mitään siitä, että kaikki tämä saattaa tapahtua ainoastaan meidän valtikkamme alla. Niin, kansa tuomitsee ne, jotka ovat oikeassa, ja vapauttaa syylliset kuvitellen mielessään voivansa tehdä mitä tahtoo. Tämän harhaluulonsa vallassa kansa tuhoaa kaiken oikeusjärjestyksen ja saa aikaan joka askeleellaan epäjärjestystä. VAPAUS. Sana»vapaus» syöksee ihmisjoukot taisteluun jokaista mahtia, jopa jumalallista ja luonnonkin voimaa vastaan. Meidän on siksi valtaan päästyämme poistettava tuo sana täydellisesti ihmiskunnan sanakirjasta. Siihen kätkeytyy eläimellisen voiman periaate, joka muuttaa kansat vertajanoaviksi villipedoiksi. On kyllä totta, että nämä eläimet vaipuvat uneen verta juotuaan, ja silloin ne on helppo kahlehtia. Mutta ellei niille anneta verta, ne eivät nuku, vaan taistelevat. 4. PÖYTÄKIRJA

20 TASAVALLAN KEHITYSASTEET. Jokainen tasavalta käy useamman kehitysasteen läpi. Ensimmäistä astetta voidaan verrata mielettömän sokean päättömään toimintaan hulluutensa ensi hetkinä, toinen ilmenee kansankiihoituksen, demagogian, valtakautena, josta syntyy anarkia. Tämä taas johtaa välttämättömyyden pakosta despotismiin, mutta ei vastuulliseen ja lailliseen yksinvaltiuteen, vaan näkymättömään ja nimettömään, joka laadultaan on aivan samanlaista kuin minkä muun salaisen järjestön toiminta tahansa. Se toimii sitä häikäilemättömämmin, koska se puuhailee kaikenlaisten asiamiesten selän takana. Näitten asiamiesten vaihtaminen uusiin ei suinkaan tuota vahinkoa, vaan päinvastoin tukee salaista valtaa, joka tällaisten vaihdosten avulla pääsee tuhlaamasta varojaan palkkioitten maksamiseksi pitkäaikaisille palvelijoilleen. ULKONAINEN VAPAAMUURARIUS. Kuka ja mikä voisi kaataa tämän näkymättömän mahdin? Meidän voimamme on juuri tätä näkymätöntä laatua. Vapaamuurarien ulospäin näkyvä toiminta verhoaa todellisen valtamme ja pyrkimyksemme. Meidän toimintasuunnitelmamme ja valtamme sijoituspaikka pysyvät aina kansalta salassa. VAPAUS JA USKONTO. Mutta vapaus voisi olla vaaratontakin; se ei vahingoittaisi valtioelämää, jos se pysyisi uskossa Jumalaan, pitäisi kiinni kansojen veljeydestä, mutta ei takertuisi kiinni tasa-arvoisuuden ajatukseen, jota vastaan itse luonnonlait puhuvat, koska niihin sisältyy se periaate, että toisen on toteltava toista. Kansa, joka näin uskoisi, alistuisi seurakunnan holhoukseen ja antautuisi nöyrästi sielunpaimentensa johdettavaksi noudattaen Jumalan käskyjä täällä maan päällä. Siksi meidän on ehdottomasti hävitettävä uskonto ja syövytettävä gojimien mielestä itse käsitys Jumalan olemassaolosta ja vaihdettava se matemaattisiin laskelmiin ja aineellisten vaatimusten esittämiseen. KANSAINVÄLINEN KILPAILU KAUPASSA JA TEOLLISUUDESSA. KEINOTTELUN ASEMA JA TEHTÄVÄT. Jotta gojimit eivät ennättäisi ajatella ja huomioida mitään, on heidät houkuteltava kaupan ja teollisuuden palvelukseen. Siten kaikki kansat alkavat etsiä omia etujaan eivätkä näistä taistellessaan huomaa yhteistä vihollistaan, Mutta jotta vapaus perinpohjin tuhoaisi gojimien yhteiskunnat, on teollisuus perustettava keinotteluun. Tästä on se hyöty, että se, mikä maasta otetaan, ei jää itse teollisuuden käsiin, vaan joutuu keinottelijoiden käsiin, toisin sanoen meille. KULLAN PALVOMINEN. Jännittävä kamppailu etuoikeuksista ja menestyksistä taloudellisen elämän alalla luo ja on jo luonut pettyneitä, kylmiä ja sydämettömiä yhteiskuntia, jotka tuntevat syvää intoa korkeampaa politiikkaa ja uskontoa kohtaan. Niiden ainoana ohjaajana on ainoastaan laskelmointi, t.s. kulta, jota he voivat todella palvella ja kumartaa sen tarjoamien aineellisten nautintojen vuoksi.. Ja silloin, ei suinkaan aikaansaadakseen ja palvellakseen hyvää eikä edes rikkauden takia, vaan vihasta ja kateudesta etuoikeutettuja kohtaan alemmat gojimien kansanluokat seuraavat meitä taistelussamme niitä vastaan, jotka kilpailevat kanssamme vallasta gojimien älymystöä vastaan. 5. POYTÄKIRJA HALLITUSVALLAN ANKARA KESKITYS. Millainen hallintojärjestelmä on toteutettava sellaisissa yhteiskunnissa, joissa lahjomisjärjestelmä on tunkeutunut kaikkialle, joissa rikkauksia kootaan taitavilla, petollisilla sopimuksilla ja joissa siveellisyyttä ja moraalia ylläpidetään ankarien rangaistusten ja lakien avulla, mutta ei vapaaehtoisuuteen perustuvien periaatteiden avulla, ja missä tunteet isänmaata ja uskontoa kohtaan on kokonaan hävitetty kosmopoliittisten, yleismaailmallisten opinkappaleiden avulla? Mikä muu hallitusmuoto tällaisille yhteiskunnille sopisi paremmin kuin se yksinvaltius, jonka teille seuraavassa esitän! Meidän on toimeenpantava hallitusvallan luja keskitys saadaksemme yhteiskunnan kaikki voimat ja mahtikeinot käsiimme. Me tulemme uusien lakien avulla koneellisesti järjestämään alamaistemme kaiken valtiollisen toiminnan. Nämä lait tulevat asteettain kumoamaan kaikki aikaisemmat lait ja säädökset, gojimien tekemät myönnytykset ja heidän suomansa vapaudet, ja meidän herruutemme tulee ilmenemään niin suurisuuntai~ sena yksinvaltiutena, että se pystyy koska ja missä tahansa yllättämään vastahakoiset ja tyytymättömät gojimit. Väitetään ehkä, että tällainen yksinvaltius ei sovi nykyaikaisen edistyksen puitteisiin, mutta minä todistan teille kuitenkin, että asia on juuri päinvastoin. KEINOT, JOIDEN AVULLA VAPAAMUURARIUS ANASTAA VALLAN. Niin kauan kuin kansat pitivät yksinvaltiaitaan Jumalan tahdon ruumiillistumina, he alistuivat napisematta heidän valtaansa, mutta siitä päivästä alkaen, jolloin me herätimme heissä ajatuksen heidän omista oikeuksistaan, he ovat alkaneet pitää hallitsijoitaan tavallisina kuolevaisina. Jumalallisen viisauden voitelu on ikäänkuin valunut maahan hallitsijan päälaelta kansojen silmissä, ja sen vuoksi, että me olemme riistäneet kansoilta uskon Jumalaan, on hallitusvalta heitetty kadulle, mistä me olemme sen korjanneet omiin käsiimme. Sitäpaitsi meillä on taito johtaa joukkoja ja yksilöitä, oman tahtomme mukaisesti taitavasti harkittujen teoriain lauseparsien avulla laatimalla sääntöjä yhteiskuntaelämälle ja kaikenlaisilla muilla, yli gojimien ymmärryksen menevillä keinoilla. Me johdamme heitä meille ominaisella hallinnollisella taidolla, minkä erittelyjen ja havaintojen tekeminen ja hienonhienojen yhdistelmien sommitteleminen on kasvattanut, niin että kukaan ei niissä pysty

Kristinusko (AR) Kristinuskon historia. Kristinuskon syntymä

Kristinusko (AR) Kristinuskon historia. Kristinuskon syntymä Kristinusko (AR) Kristinuskon historia Kristinuskon syntymä Juutalaisuudessa oli kauan jo odotettu, että maan päälle syntyy Messias, joka pelastaa maailman. Neitsyt Maria synnytti pojan Jeesus Nasaretilaisen,

Lisätiedot

Raamatun lainaukset vuoden 1992 raamatunkäännöksestä.

Raamatun lainaukset vuoden 1992 raamatunkäännöksestä. elämä alkaa tästä 2008 Evangelism Explosion International Kaikki oikeudet pidätetään. Ei saa kopioida missään muodossa ilman kirjallista lupaa. Raamatun lainaukset vuoden 1992 raamatunkäännöksestä. Asteikolla

Lisätiedot

Kolminaisuusoppi. Jumala: Isä - Poika - Pyhä Henki

Kolminaisuusoppi. Jumala: Isä - Poika - Pyhä Henki Kolminaisuusoppi Jumala: Isä - Poika - Pyhä Henki KOLMINAISUUSOPPI - KIRKON TÄRKEIN OPPI Kolminaisuusoppia pidetään yhtenä kristinuskon tärkeimmistä opeista. Se erottaa kirkon uskon muista uskonnoista.

Lisätiedot

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

Apologia-forum 25.-27.4.2014

Apologia-forum 25.-27.4.2014 Mikä on kristinuskolle luovuttamatonta? Kuvat: sxc.hu Apologia-forum 25.-27.4.2014 Ryttylän Kansanlähetysopisto Pääpuhujana prof. John Lennox (oxfordin yliopisto) Tiede usko luominen evoluutio www.kansanlahetysopisto.fi/apologiaforum

Lisätiedot

Hyviä ja huonoja kuninkaita

Hyviä ja huonoja kuninkaita Nettiraamattu lapsille Hyviä ja huonoja kuninkaita Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3

Lisätiedot

Matt. 11:28-30. Väsyneille ja stressaantuneille

Matt. 11:28-30. Väsyneille ja stressaantuneille Matt. 11:28-30 Väsyneille ja stressaantuneille Tulkaa minun luokseni.. ..kaikki te työn ja kuormien uuvuttamat.. Minä annan teille levon. Matt. 11:29-30..Ottakaa minun ikeeni harteillenne ja oppikaa minusta:

Lisätiedot

Majakka-ilta 21.11.2015. antti.ronkainen@majakka.net

Majakka-ilta 21.11.2015. antti.ronkainen@majakka.net Majakka-ilta 21.11.2015 antti.ronkainen@majakka.net Majakka-seurakunta Majakan missio: Majakka-seurakunta kutsuu, opettaa, palvelee, varustaa, lähtee ja lähettää! Majakan arvolauseke: Yhdessä olemme aivan

Lisätiedot

Jeesus ruokkii 5000 ihmistä

Jeesus ruokkii 5000 ihmistä Nettiraamattu lapsille Jeesus ruokkii 5000 ihmistä Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO

Lisätiedot

Jeremia, kyynelten mies

Jeremia, kyynelten mies Nettiraamattu lapsille Jeremia, kyynelten mies Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Jonathan Hay Sovittaja: Mary-Anne S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2014 Bible

Lisätiedot

JUMALAN VALTAKUNTA ALKAA MURTAUTUA ESIIN Jeesus voitti kiusaukset erämaassa. Saarna 12.10.2008 Ari Puonti

JUMALAN VALTAKUNTA ALKAA MURTAUTUA ESIIN Jeesus voitti kiusaukset erämaassa. Saarna 12.10.2008 Ari Puonti JUMALAN VALTAKUNTA ALKAA MURTAUTUA ESIIN Jeesus voitti kiusaukset erämaassa Saarna 12.10.2008 Ari Puonti Herra Jumala asetti ihmisen Eedenin puutarhaan viljelemään (abad) ja varjelemaan (shamar) sitä.

Lisätiedot

Jumalan lupaus Abrahamille

Jumalan lupaus Abrahamille Nettiraamattu lapsille Jumalan lupaus Abrahamille Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: M. Maillot; Tammy S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Jumalan lupaus Abrahamille

Nettiraamattu lapsille. Jumalan lupaus Abrahamille Nettiraamattu lapsille Jumalan lupaus Abrahamille Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: M. Maillot; Tammy S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

Missio Järvenpää/TV7 raamattukoulu 2011 Pekka Sartola V A R T I J A. Mikä hetki yöstä on?

Missio Järvenpää/TV7 raamattukoulu 2011 Pekka Sartola V A R T I J A. Mikä hetki yöstä on? Missio Järvenpää/TV7 raamattukoulu 2011 Pekka Sartola i I V A R T I J A. Mikä hetki yöstä on? Jeesuksen profetiat : Matteus 24 - Jesaja 2:1-4 62:6-7 (Jerusalem) - Hesekiel 36:19 ja 24 ja 28 - Sakarja 8:

Lisätiedot

Eikev 5. Moos 7: 12-11: 25

Eikev 5. Moos 7: 12-11: 25 1 Eikev 5. Moos 7: 12-11: 25 Hepreankielisessä sanassa eikev on hyvin paljon tarkoitusta. Ensimmäinen tarkoitus on: johdonmukainen, askel askeleelta eteenpäin. Sana eikev tarkoittaa myös kantapäätä. Kaikkivaltias

Lisätiedot

Näiden tapahtumien jälkeen tuli keskustelua seurannut lainopettaja Jeesuksen luo kysyen Jeesukselta, mikä käsky on kaikkein tärkein.

Näiden tapahtumien jälkeen tuli keskustelua seurannut lainopettaja Jeesuksen luo kysyen Jeesukselta, mikä käsky on kaikkein tärkein. Mark.12:28-34: Muuan lainopettaja oli seurannut heidän väittelyään ja huomannut, miten hyvän vastauksen Jeesus saddukeuksille antoi. Hän tuli nyt Jeesuksen luo ja kysyi: "Mikä käsky on kaikkein tärkein?"

Lisätiedot

Kristuksen kaksiluonto-oppi

Kristuksen kaksiluonto-oppi Kristuksen kaksiluonto-oppi Katolinen kirkko muotoili kolminaisuusopin 300- ja 400-luvuilla ja täydensi sitä Kristuksen kaksiluonto-opilla Khalkedonin kirkolliskokouksessa vuonna 451. Kirkolla on ollut

Lisätiedot

Matt. 17: 1-13 Pirkko Valkama

Matt. 17: 1-13 Pirkko Valkama Loisto yllättää Matt. 17: 1-13 Pirkko Valkama Matt. 17:1-3 1 Kuuden päivän kuluttua Jeesus otti mukaansa Pietarin sekä Jaakobin ja tämän veljen Johanneksen ja vei heidät korkealle vuorelle yksinäisyyteen.

Lisätiedot

Maanviljelijä ja kylvösiemen

Maanviljelijä ja kylvösiemen Nettiraamattu lapsille Maanviljelijä ja kylvösiemen Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: M. Maillot; Lazarus Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children

Lisätiedot

Reijo Telaranta. Israel ja seurakunta. Jumalan kaksi suunnitelmaa

Reijo Telaranta. Israel ja seurakunta. Jumalan kaksi suunnitelmaa Reijo Telaranta Israel ja seurakunta Jumalan kaksi suunnitelmaa Ja minä teen liiton sinun kanssasi ja sinun jälkeläistesi kanssa, sukupolvesta sukupolveen, iankaikkisen liiton, ollakseni sinun ja sinun

Lisätiedot

Paavali kirjoittaa monien luotettavina pidettyjen käsikirjoitusten mukaan näin:

Paavali kirjoittaa monien luotettavina pidettyjen käsikirjoitusten mukaan näin: 1Kor 15:47 selitys Paavali kirjoittaa monien luotettavina pidettyjen käsikirjoitusten mukaan näin: "Ensimmäinen ihminen oli maasta, maallinen, toinen ihminen on herra taivaasta." (1Kor 15:47). Sana "herra"

Lisätiedot

Prinssistä paimeneksi

Prinssistä paimeneksi Nettiraamattu lapsille Prinssistä paimeneksi Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: M. Maillot; Lazarus Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

Tulkaa, juokaa kuolemattomuuden

Tulkaa, juokaa kuolemattomuuden Tulkaa, juokaa kuolemattomuuden lähteestä "Jumalanpalvelus - seurakunnan elämän lähde Keminmaan seurakunnan ja Hengen uudistus kirkossamme ry:n talvitapahtuma 23.-25.1.2009 Reijo Telaranta 1. Aterian aikana

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Viisas kuningas Salomo

Nettiraamattu lapsille. Viisas kuningas Salomo Nettiraamattu lapsille Viisas kuningas Salomo Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2013 Bible for Children,

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Jesaja näkee tulevaisuuteen

Nettiraamattu lapsille. Jesaja näkee tulevaisuuteen Nettiraamattu lapsille Jesaja näkee tulevaisuuteen Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Jonathan Hay Sovittaja: Mary-Anne S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2014 Bible

Lisätiedot

MIES JA NAINEN JUMALAN LUOMUKSINA. Matin ja Maijan eväät Pekka Tuovinen, 15.11.2015

MIES JA NAINEN JUMALAN LUOMUKSINA. Matin ja Maijan eväät Pekka Tuovinen, 15.11.2015 MIES JA NAINEN JUMALAN LUOMUKSINA Matin ja Maijan eväät Pekka Tuovinen, 15.11.2015 LUOMINEN 1) Raamattu kertoo kaiken olevaisen synnystä yksinkertaisen (entisajan) maailmankuvan puitteissa. 2) Raamatun

Lisätiedot

Perheen perusteet 1. osa

Perheen perusteet 1. osa Perheen perusteet 1. osa 1 opettaja rabbi J. Melamed 2013 talvi Ensimmäisessä Mooseksen kirjassa, Bereshit, Jumala puhuu omassa sanassaan, että ihmisen ei ole hyvä olla yksin. Vaikea sanoa, mitä suomenkielinen

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Prinssi joesta

Nettiraamattu. lapsille. Prinssi joesta Nettiraamattu lapsille Prinssi joesta Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: M. Maillot; Lazarus Sovittaja: M. Maillot; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO

Lisätiedot

Sävel Oskar Merikanto Sanat Pekka Ervast

Sävel Oskar Merikanto Sanat Pekka Ervast Sävel Oskar Merikanto Sanat Pekka Ervast KUOLEMAN KUNNIAKSI Pekka Ervast Oskar Merikanto Teoksen taustaa Tukholman kongressi 1913 ja Oskar Merikanto. Kuten lukijamme tietävät, pidetään ensi kesänä Tukholmassa

Lisätiedot

JEESUS RUKOILEE GETSEMANESSA

JEESUS RUKOILEE GETSEMANESSA Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) JEESUS RUKOILEE GETSEMANESSA 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Getsemane-niminen puutarha, yrttitarha Öljymäellä. b) Ajallinen yhteys

Lisätiedot

Viisas kuningas Salomo

Viisas kuningas Salomo Nettiraamattu lapsille Viisas kuningas Salomo Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3 Winnipeg,

Lisätiedot

Suomesta tulee itsenäinen valtio

Suomesta tulee itsenäinen valtio Suomesta tulee itsenäinen valtio Venäjän valtakunta romahtaa ja Suomesta tulee itsenäinen valtio Venäjällä kansan tyytymättömyys tsaari Nikolai II:a kohtaan oli kasvanut koko 1900-luvun alun. Suurin osa

Lisätiedot

NÄKY, JOHTAJUUS, RAKENTAJAT ESRAN KIRJAN 1-7 KAUTTA TÄHÄN PÄIVÄÄN / VARIKKO 11.1.2015

NÄKY, JOHTAJUUS, RAKENTAJAT ESRAN KIRJAN 1-7 KAUTTA TÄHÄN PÄIVÄÄN / VARIKKO 11.1.2015 NÄKY, JOHTAJUUS, RAKENTAJAT ESRAN KIRJAN 1-7 KAUTTA TÄHÄN PÄIVÄÄN / VARIKKO 11.1.2015 J O TA I N K Ä S I T TÄ M ÄT Ö N TÄ Jumala vaikuttaa pakanakuninkaan toteuttamaan suunnitelmansa Kuin kastelupuro on

Lisätiedot

Herra on Paimen. Ps. 100:3 Tietäkää, että Herra on Jumala. Hän on meidät luonut, ja hänen me olemme, hänen kansansa, hänen laitumensa lampaat.

Herra on Paimen. Ps. 100:3 Tietäkää, että Herra on Jumala. Hän on meidät luonut, ja hänen me olemme, hänen kansansa, hänen laitumensa lampaat. Herra on Paimen Ps. 100:3 Tietäkää, että Herra on Jumala. Hän on meidät luonut, ja hänen me olemme, hänen kansansa, hänen laitumensa lampaat. Joh. 10:11 Minä olen se hyvä paimen. Joh. 10:11 Minä olen

Lisätiedot

Viisas kuningas Salomo

Viisas kuningas Salomo Nettiraamattu lapsille Viisas kuningas Salomo Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Kääntäjä: Anni Kernaghan Sovittaja: Ruth Klassen Suomi Kertomus 22/60 www.m1914.org Bible for Children, PO Box

Lisätiedot

Merkki siitä mitä tuleman pitää 81 Herätetty ja korotettu 85 Ylösnousemus ja me? 89 Kaste uuden elämän signaali 93 Aamun ihmiseksi 97 Se valo ei

Merkki siitä mitä tuleman pitää 81 Herätetty ja korotettu 85 Ylösnousemus ja me? 89 Kaste uuden elämän signaali 93 Aamun ihmiseksi 97 Se valo ei Sisällys Merkillinen johdatus 9 Uskomaton varjelus 14 Tunnelien kulttuuri 17 Alussa oli romahdus 21 Eiköhän se ole siinä 24 Pilkkaaminen 27 Kadotuksen tie 31 Mies rohkaisi mielensä 34 Isä kertoi perheelleen

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Pietari ja rukouksen voima

Nettiraamattu lapsille. Pietari ja rukouksen voima Nettiraamattu lapsille Pietari ja rukouksen voima Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2013 Bible

Lisätiedot

Jesaja näkee tulevaisuuteen

Jesaja näkee tulevaisuuteen Nettiraamattu lapsille Jesaja näkee tulevaisuuteen Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Jonathan Hay Kääntäjä: Anni Kernaghan Sovittaja: Mary-Anne S. Suomi Kertomus 27/60 www.m1914.org Bible for Children,

Lisätiedot

Saarna Evankeliumi Johannes Kastaja Elia Jeremia

Saarna Evankeliumi Johannes Kastaja Elia Jeremia Saarna 16.7.2017 Evankeliumi Matt. 16: 13-19 Kun Jeesus oli tullut Filippoksen Kesarean seudulle, hän kysyi opetuslapsiltaan: Kuka Ihmisen Poika on? Mitä ihmiset hänestä sanovat? He vastasivat: Toisten

Lisätiedot

MIKÄ TAI MITÄ ON USKONTO?

MIKÄ TAI MITÄ ON USKONTO? MIKÄ TAI MITÄ ON USKONTO? Uskonto voidaan määritellä monella eri tavalla... Mitkä asiat tekevät jostain ilmiöstä uskonnon? Onko jotain asiaa, joka olisi yhteinen kaikille uskonnoille? Uskontoja voidaan

Lisätiedot

Jeesus parantaa sokean

Jeesus parantaa sokean Nettiraamattu lapsille Jeesus parantaa sokean Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3

Lisätiedot

UUSI TESTAMENTTI AVAUTUU, osa 58ms. JOHANNEKSEN EVANKELIUMI 2 (jatk.) JEESUKSEEN USKOMINEN LOGOKSENA 1. ELÄMÄ / KUOLEMA

UUSI TESTAMENTTI AVAUTUU, osa 58ms. JOHANNEKSEN EVANKELIUMI 2 (jatk.) JEESUKSEEN USKOMINEN LOGOKSENA 1. ELÄMÄ / KUOLEMA UUSI TESTAMENTTI AVAUTUU, osa 58ms JOHANNEKSEN EVANKELIUMI 2 (jatk.) JEESUKSEEN USKOMINEN LOGOKSENA 1. ELÄMÄ / KUOLEMA Kaikille muille sydämenlyönnit ovat rummutus kohti hautaa, mutta me elämme elämää

Lisätiedot

Helatorstai Joh.17:24-26, Apt.1:6-9 lähtöjuhlan saarna

Helatorstai Joh.17:24-26, Apt.1:6-9 lähtöjuhlan saarna Helatorstai Joh.17:24-26, Apt.1:6-9 lähtöjuhlan saarna Me juhlimme tänään Jeesuksen taivaaseen astumista. Miksi Jeesus meni pois? Eikö olisi ollut parempi, että hän olisi jäänyt tänne. Helposti ajattelemme,

Lisätiedot

ei ole syntiä. Ehkä sotakin toisinaan tuomitaan sunnuntaipuheissa,

ei ole syntiä. Ehkä sotakin toisinaan tuomitaan sunnuntaipuheissa, V PELASTUKSEN KAIPUU Henkisen elämän siirtyessä kuvailemallemme kolmannelle portaalle, ikuiseen elämään johtavalle tielle, vie se totuudenetsijän oman sielunsa pariin, oman sielunsa heikkouksiin, puutteisiin

Lisätiedot

Kleopas, muukalainen me toivoimme

Kleopas, muukalainen me toivoimme Luukas 24 : 13-35 16 18 : Mutta heidän silmänsä olivat pimitetyt, niin etteivät he tunteneet häntä. Ja hän sanoi heille: "Mistä te siinä kävellessänne puhutte keskenänne?" Niin he seisahtuivat murheellisina

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Jumala koettelee Abrahamin rakkautta

Nettiraamattu lapsille. Jumala koettelee Abrahamin rakkautta Nettiraamattu lapsille Jumala koettelee Abrahamin rakkautta Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: M. Maillot; Tammy S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children

Lisätiedot

YLEISTÄ. Testamentin teko-ohjeet. Miksi on syytä tehdä testamentti?

YLEISTÄ. Testamentin teko-ohjeet. Miksi on syytä tehdä testamentti? Testamentin teko-ohjeet YLEISTÄ Miksi on syytä tehdä testamentti? Sukulaisten perintöoikeus on rajoitettu omiin jälkeläisiin, vanhempiin, sisaruksiin, sisarusten lapsiin, isovanhempiin ja heidän lapsiinsa

Lisätiedot

opettaja Isak Penzev 4.10.2012

opettaja Isak Penzev 4.10.2012 1 Herran juhlat 4: Shemini Atzeret - Simchat Toora opettaja Isak Penzev 4.10.2012 Shalom, hyvät ystävät. Jatkamme oppituntia, jonka aiheena haluan käsitellä Herran juhlia. Olemme edelleen 3. Mooseksenkirjassa

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Jeremia, kyynelten mies

Nettiraamattu lapsille. Jeremia, kyynelten mies Nettiraamattu lapsille Jeremia, kyynelten mies Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Jonathan Hay Sovittaja: Mary-Anne S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2014 Bible

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Hyviä ja huonoja kuninkaita

Nettiraamattu lapsille. Hyviä ja huonoja kuninkaita Nettiraamattu lapsille Hyviä ja huonoja kuninkaita Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2013 Bible for

Lisätiedot

Roomalaiskirje. 20.7.2014, Eura. Paavali, Jeesuksen Kristuksen palvelija, kutsuttu apostoli, erotettu julistamaan Jumalan evankeliumia

Roomalaiskirje. 20.7.2014, Eura. Paavali, Jeesuksen Kristuksen palvelija, kutsuttu apostoli, erotettu julistamaan Jumalan evankeliumia 20.7.2014, Eura Paavali, Jeesuksen Kristuksen palvelija, kutsuttu apostoli, erotettu julistamaan Jumalan evankeliumia - Rm 1:1 Sillä minä en häpeä evankeliumia; sillä se on Jumalan voima, itsekullekin

Lisätiedot

Jeesuksen seuraaminen maksaa

Jeesuksen seuraaminen maksaa Jeesuksen seuraaminen maksaa Mt 8:18-34 18. Seuraa minua! Kun Jeesus näki, miten paljon väkeä hänen ympärillään oli, hän käski lähteä vastarannalle. 19. Muuan lainopettaja tuli silloin hänen luokseen ja

Lisätiedot

Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) Luterilainen Kirkko 1. vuosi nro UT 3/52 www.luterilainen.com lapsille@luterilainen.com 11.12.

Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) Luterilainen Kirkko 1. vuosi nro UT 3/52 www.luterilainen.com lapsille@luterilainen.com 11.12. Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) JEESUKSEN SYNTYMÄ 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Beetlehem on kaupunki Juudan vuoristossa n. 770 m merenpinnan yläpuolella Hebronin

Lisätiedot

Onko toista ylösnousemusta Jumalan valtakuntaan?

Onko toista ylösnousemusta Jumalan valtakuntaan? Onko toista ylösnousemusta Jumalan valtakuntaan? Ensimmäiseen ylösnousemukseen pääsevät valitut ovat onnellisia, koska toisella kuolemalla ei ole heihin valtaa. He siis saavat ikuisen elämän jo ensimmäisen

Lisätiedot

VAIN YKSI PALASI KIITTÄMÄÄN

VAIN YKSI PALASI KIITTÄMÄÄN Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) VAIN YKSI PALASI KIITTÄMÄÄN 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Tapahtuman paikka on joku kylä Samarian ja Galilean rajalla b) Vieraat

Lisätiedot

Gideonin pieni armeija

Gideonin pieni armeija Nettiraamattu lapsille Gideonin pieni armeija Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible for

Lisätiedot

Matt. 5: 21-48 Reino Saarelma

Matt. 5: 21-48 Reino Saarelma Kiperiä kysymyksiä Matt. 5: 21-48 Reino Saarelma Opetus Neljä jaksoa Vihasta ja riidasta (Matt. 5:21-26) Aviorikoksesta (5:27-32) Vannomisesta (5:33-37) Vihamiesten rakastamisesta (5:38-48) Matt.5:21-26

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Gideonin pieni armeija

Nettiraamattu lapsille. Gideonin pieni armeija Nettiraamattu lapsille Gideonin pieni armeija Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible for

Lisätiedot

Israel ja seurakunta. Jumalan kaksi suunnitelmaa

Israel ja seurakunta. Jumalan kaksi suunnitelmaa Israel ja seurakunta Jumalan kaksi suunnitelmaa Ja minä teen liiton sinun kanssasi ja sinun jälkeläistesi kanssa, sukupolvesta sukupolveen, iankaikkisen liiton, (1 Moos.17:7) Jumalan lupaukset Israelille

Lisätiedot

Vainoista herätykseen. Ap t. 8:1-17

Vainoista herätykseen. Ap t. 8:1-17 Vainoista herätykseen Ap t. 8:1-17 Jumalan sanallinen ilmoitus on lisääntyvää ja se huipentuu Jeesuksen ihmiseksi tulemiseen. Pelastusilmoitus loppuu apostolien ajan päättyessä. Jeesuksen antaessa lähetyskäskyn

Lisätiedot

SAARNA JÄRVENPÄÄN KIRKOSSA 7.9.2014 JEESUS PARANTAJAMME

SAARNA JÄRVENPÄÄN KIRKOSSA 7.9.2014 JEESUS PARANTAJAMME SAARNA JÄRVENPÄÄN KIRKOSSA 7.9.2014 JEESUS PARANTAJAMME Evankeliumi Matteuksen mukaan (Matt.12:33-37) Jeesus sanoi: Jos puu on hyvä, sen hedelmäkin on hyvä, mutta jos puu on huono, sen hedelmäkin on huono.

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Komea mutta tyhmä kuningas

Nettiraamattu lapsille. Komea mutta tyhmä kuningas Nettiraamattu lapsille Komea mutta tyhmä kuningas Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Lyn Doerksen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible

Lisätiedot

Jesaja näkee tulevaisuuteen

Jesaja näkee tulevaisuuteen Nettiraamattu lapsille Jesaja näkee tulevaisuuteen Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Jonathan Hay Sovittaja: Mary-Anne S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO

Lisätiedot

Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) HESEKIEL

Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) HESEKIEL Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) HESEKIEL 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka Kaldean maassa (eli Babyloniassa) Kebar-joen varrella. b) Ajallinen yhteys muihin

Lisätiedot

Herra, meidän Jumalamme, Herra on yksi

Herra, meidän Jumalamme, Herra on yksi Herra, meidän Jumalamme, Herra on yksi 1 2.oppituntti Isak Pensiev 14.4.2012 Ystävät, me jatkamme oppituntia, joka avaa meille juutalaisia käsitteitä ja juutalaista näkökulmaa sekä Uuteen- että Vanhaan

Lisätiedot

1. Uskon puolustus. Jyväskylän Vapaaseurakunta

1. Uskon puolustus. Jyväskylän Vapaaseurakunta 1. Uskon puolustus Jyväskylän Vapaaseurakunta 2. Sisältö Klo 12-13.30 Timo K: 1) Katsaus ateismiin ja uusateismiin 2) Mitä meiltä kysytään? Mitä vastamme kysymyksiin? *Miksi on kärsimystä, jos Jumala on

Lisätiedot

1. KAPITTEL 2. KAPITTEL

1. KAPITTEL 2. KAPITTEL 1. KAPITTEL Joka alusta oli, jonka me kuulimme, jonka me silmillämme näimme, jota me katselleet olemme, ja meidän kätemme pidelleet ovat elämän sanasta, 2 (Ja elämä on ilmestynyt, ja me olemme nähneet,

Lisätiedot

Mitä vapaamuurarius on?

Mitä vapaamuurarius on? Mitä vapaamuurarius on? Vapaamuurariuden tarkoitus ja luonne Vapaamuurarius opettaa symbolein ja vertauskuvin inhimillisiä hyveitä, joista keskeisimpiä ovat: totuudenrakkaus suvaitsevaisuus lähimmäisenrakkaus

Lisätiedot

Valkoisen Veljeskunnan toimesta tapahtunut ja yhä tapahtuva ihmiskunnan kasvatustyö on uskontojen avulla suoritettavaa valistustyötä.

Valkoisen Veljeskunnan toimesta tapahtunut ja yhä tapahtuva ihmiskunnan kasvatustyö on uskontojen avulla suoritettavaa valistustyötä. Valkoisen Veljeskunnan toimesta tapahtunut ja yhä tapahtuva ihmiskunnan kasvatustyö on uskontojen avulla suoritettavaa valistustyötä. Veljeskunta lähettää keskuudestaan viisaan ihmisen, joka julistuksellaan

Lisätiedot

JUUTALAISUUDEN TÄRKEÄT KÄSITTEET:

JUUTALAISUUDEN TÄRKEÄT KÄSITTEET: JUUTALAISUUS AP Juutalaisuus syntyi 1200-luvulla ekr Lähi-idässä. Juutalaisuuden syntyyn ovat vaikuttaneet kantaisä Abraham ja juutalaisten johtajana toiminut Mooses. Juutalaisuus on monoteistinen uskonto

Lisätiedot

Löydätkö tien. taivaaseen?

Löydätkö tien. taivaaseen? Löydätkö tien taivaaseen? OLETKO KOSKAAN EKSYNYT? LÄHDITKÖ KULKEMAAN VÄÄRÄÄ TIETÄ? Jos olet väärällä tiellä, et voi löytää perille. Jumala kertoo Raamatussa, miten löydät tien taivaaseen. Jumala on luonut

Lisätiedot

Viisas kuningas Salomo

Viisas kuningas Salomo Nettiraamattu lapsille Viisas kuningas Salomo Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2013 Bible for Children,

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Jeesus ja Lasarus

Nettiraamattu. lapsille. Jeesus ja Lasarus Nettiraamattu lapsille Jeesus ja Lasarus Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2013 Bible for Children,

Lisätiedot

Komea mutta tyhmä kuningas

Komea mutta tyhmä kuningas Nettiraamattu lapsille Komea mutta tyhmä Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Kääntäjä: Anni Kernaghan Sovittaja: Lyn Doerksen Suomi Kertomus 18/60 www.m1914.org Bible for Children, PO Box

Lisätiedot

PERKELE KIUSAA JEESUSTA

PERKELE KIUSAA JEESUSTA Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) PERKELE KIUSAA JEESUSTA Kuva taidegraafikko Kimmo Pälikkö 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Erämaassa b) Ajallinen yhteys muihin

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Jeesus ja Lasarus

Nettiraamattu lapsille. Jeesus ja Lasarus Nettiraamattu lapsille Jeesus ja Lasarus Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2013 Bible for Children,

Lisätiedot

USKOONTULON ABC. almondy.suntuubi.com

USKOONTULON ABC. almondy.suntuubi.com 1 USKOONTULON ABC 2 1. Tunnusta, että olet tehnyt syntiä ja tee parannus. Me olemme tehneet väärin, me olemme tehneet syntiä, olemme rikkoneet SINUA vastaan, kapinoineet ja poikenneet SINUN Käskyistäsi

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Seurakunnan synty

Nettiraamattu. lapsille. Seurakunnan synty Nettiraamattu lapsille Seurakunnan synty Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3 Winnipeg,

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 Istuntoasiakirja 2004 C6-0161/2004 2003/0274(COD) FI 28/10/2004 YHTEINEN KANTA Neuvoston 21. lokakuuta 2004 vahvistama yhteinen kanta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen

Lisätiedot

Ensimmäinen Johanneksen kirje 4. osa

Ensimmäinen Johanneksen kirje 4. osa Ensimmäinen Johanneksen kirje 4. osa 1 opettaja- Isak Penzev 21.0.3.2013 Jatkamme Johanneksen kirjeen tutkimista. Tämä oppitunti kuuluu opetussarjaan, jossa me tutkimme Uutta testamenttia. Kun me tutkimme

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Nainen kaivolla

Nettiraamattu. lapsille. Nainen kaivolla Nettiraamattu lapsille Nainen kaivolla Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2007 Bible for Children,

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Jumalan. mies

Nettiraamattu. lapsille. Jumalan. mies Nettiraamattu lapsille Jumalan lähettämä mies Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Nainen kaivolla

Nettiraamattu lapsille. Nainen kaivolla Nettiraamattu lapsille Nainen kaivolla Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2010 Bible for Children,

Lisätiedot

1Moos. 2:16-17 Herra Jumala sanoi ihmiselle: "Saat vapaasti syödä puutarhan kaikista puista. Vain siitä puusta, joka antaa tiedon hyvästä ja pahasta,

1Moos. 2:16-17 Herra Jumala sanoi ihmiselle: Saat vapaasti syödä puutarhan kaikista puista. Vain siitä puusta, joka antaa tiedon hyvästä ja pahasta, Syntiinlankeemus 1Moos. 2:16-17 Herra Jumala sanoi ihmiselle: "Saat vapaasti syödä puutarhan kaikista puista. Vain siitä puusta, joka antaa tiedon hyvästä ja pahasta, älä syö, sillä sinä päivänä, jona

Lisätiedot

Uudesti syntyminen. Jeshua ja Nikodemus.( Joh. 3: 1-21.)

Uudesti syntyminen. Jeshua ja Nikodemus.( Joh. 3: 1-21.) 1 Uudesti syntyminen. Jeshua ja Nikodemus.( Joh. 3: 1-21.) rabbi J.Melamed Israelista. Mikkeli 19.04.2012 Olen hyvin iloinen, että pääsin tulemaan tänne. Meillä Israelissa on nyt todella kuuma. Kun lähdin,

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Jeesus ruokkii 5000 ihmistä

Nettiraamattu lapsille. Jeesus ruokkii 5000 ihmistä Nettiraamattu lapsille Jeesus ruokkii 5000 ihmistä Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Prinssistä paimeneksi

Nettiraamattu lapsille. Prinssistä paimeneksi Nettiraamattu lapsille Prinssistä paimeneksi Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: M. Maillot; Lazarus Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Daniel vankeudessa

Nettiraamattu lapsille. Daniel vankeudessa Nettiraamattu lapsille Daniel vankeudessa Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Jonathan Hay Sovittaja: Mary-Anne S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2014 Bible for Children,

Lisätiedot

Jeesus valitsee kaksitoista avustajaa

Jeesus valitsee kaksitoista avustajaa Nettiraamattu lapsille Jeesus valitsee kaksitoista avustajaa Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Seurakunta vaikeuksissa

Nettiraamattu lapsille. Seurakunta vaikeuksissa Nettiraamattu lapsille Seurakunta vaikeuksissa Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2010 Bible

Lisätiedot

Hyvä Sisärengaslainen,

Hyvä Sisärengaslainen, Hyvä Sisärengaslainen, Tervetuloa SLEY:n nuorisotyön sisärenkaan raamattukouluun! Tämän kevään kuluessa käymme läpi Johanneksen evankeliumin lyhyissä jaksoissa. Voit lähettää kysymyksiä, palautetta, esirukousaiheita

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Seurakunnan synty

Nettiraamattu lapsille. Seurakunnan synty Nettiraamattu lapsille Seurakunnan synty Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2013 Bible for Children,

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Jeesus ja Lasarus

Nettiraamattu. lapsille. Jeesus ja Lasarus Nettiraamattu lapsille Jeesus ja Lasarus Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3 Winnipeg,

Lisätiedot

Prinssistä paimeneksi

Prinssistä paimeneksi Nettiraamattu lapsille Prinssistä paimeneksi Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: M. Maillot; Lazarus Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

JEESUS ARMAHTAA AVIONRIKKOJANAISEN

JEESUS ARMAHTAA AVIONRIKKOJANAISEN Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) JEESUS ARMAHTAA AVIONRIKKOJANAISEN 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka - pyhäkössä Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI

Lisätiedot

Temppelin johtomies tulee Jeesuksen luo

Temppelin johtomies tulee Jeesuksen luo Nettiraamattu lapsille Temppelin johtomies tulee Jeesuksen luo Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: M. Maillot; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children

Lisätiedot

Tartu Raamattuun anna Raamatun tarttua! Kyösti F

Tartu Raamattuun anna Raamatun tarttua! Kyösti F Tartu Raamattuun anna Raamatun tarttua! Kyösti F KUINKA RAAMATTU VOISI: 1. Tarttua meihin 2. Pysyä meissä 3. Tuottaa siunausta elämässämme Elämmekö sanasta? Elämän koulu Ei ihminen elä ainoastaan leivästä,

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Daniel vankeudessa

Nettiraamattu. lapsille. Daniel vankeudessa Nettiraamattu lapsille Daniel vankeudessa Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Jonathan Hay Sovittaja: Mary-Anne S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3 Winnipeg,

Lisätiedot

ANTIOKIAN SEURAKUNTA SYNTYY

ANTIOKIAN SEURAKUNTA SYNTYY Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) ANTIOKIAN SEURAKUNTA SYNTYY 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka Ensin Pietari selostaa Jerusalemissa oleville veljille, että armo

Lisätiedot

Hengen miekka: Jumalan Sana rukouksin. Rukouskoulu jakso

Hengen miekka: Jumalan Sana rukouksin. Rukouskoulu jakso Hengen miekka: Jumalan Sana rukouksin Rukouskoulu 2014 2. jakso Mitä rukous on Ylösnousemuksen voima On Kristus ylösnoussut Hän elää minussa Kristus meissä, kirkkauden toivo Herätetyt yhdessä Hänen kanssaan,

Lisätiedot