TEKNISTEN JA ERIKOISAMMATTIEN LIITTO r.y.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TEKNISTEN JA ERIKOISAMMATTIEN LIITTO r.y."

Transkriptio

1 \ 3 TEKNISTEN JA ERIKOISAMMATTIEN LIITTO r.y. AIKA PAIKKA LÄSNÄ kello Liiton toimisto I POYTAKIRJA LIITTOHALLITUKSEN KOKOUS 2/1981 Heimo Määränen, puheenjohtaja Ahti Ellilä Ralf Grönvall Kauko Häkkinen Stig Hallberg Kaisa Karikoski Pentti Koskinen Jouko Lumme Tuula Mäittälä Anja Niemi Maire Suomi Lauri VIillman Mikko Kuoppa, liittovaltuuston puheenjohtaja Mervi Halonen, Matkatoimistovirkailijat r.y:stä Risto Ahonen Risto Kovanen Juhani Mattila^ sihteeri Pirkko Reijonen Tuula Sarrola Leila Viitamäki, sihteeri (tekninen) 5 6 VAKUUDEKSI Liittohallitus kehottaa käynnistämään työehtosopimusneuvottelut välittömästi ilman ennakolta Pekkasen esitykseen sitoutumista. ta I KESAPAIVAVASTAAVA Jyväskylässä järjestettävien liiton kesäpäi vien vastaavaksi valittiin Risto Kovanen. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Kokousasioiden tultua loppuunkäsitellyksi puheenjohtaja päätti kokouksen kello J*ihani Mattila sihteeri J PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Todettiin kokous liiton sääntöjen määräämällä tavalla koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. I ai TYÖJÄRJESTYS Hyväksyttiin laadittu esityslista kokouksen työjärjestykseksi. Liite A. EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA Luettiin ja hyväksyttiin edellisen pidetyn kokouksen pöytäkirja muutoksitta. TYÖEHTOSOPIMUSTILANNE Liittohallitus toteaa, että tässä vaiheessa on ennenaikaista ottaa kantaa päivän työmarkkinatilanteeseen kun neuvottelut ovat tunnusteluvaiheessa ja päänavausta ei ole tapahtunut. Pekkasen esityksen nimellä kulkeva tulopoliittinen ratkaisu ei tyydytä liiton tavoiteasettelua, mutta jos tupo-ratkaisu syntyy on siinä syytä olla mukana indeksiehdon takia. Liittohallitus päätti kokoontua uudestaan 25 päivänä helmikuuta tutustumaan tilanteeseen ja päättämään lopullisesta kannanotosta silloisen tilanteen valossa. Pienipalkkaisten alojen vuoksi tällöinkin on varauduttava erikoisjärjestelyihin alle 2500 markkaa kuukaudessa olevien palkkojen osalta. Näihin voisi soveltaa esim. teoreettista 2500 markan kuukausipalkkaa LTK:n piirissä ja STK:n piirissä matalimmat palkat on vietävä teollisuuden alimpaan tasoon (TEVA, Nahka). III IIII

2 t» TEKNISTEN JA ERIKOISAMMATTIEN LIITTO r.y:n LIITTOVALTUUSTON YLI- OSASTO oo LU ^ O S t m Vi i UJ =3 S H TYÖAIKA i tn o ß 1 a: 1 1 Ä OO CO f p ; O- > ««t a cn =3 OO z» OO ^ HUOMAUTUKSIA # 9 MÄÄRÄINEN KOKOUS TAMPEREELLA HOTELLI CUMULUKSESSA E S I T Y S L I S T A 1. Kokouksen avaus, liittovaltuuston puheenjohtaja Mikko Kuoppa 2. Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Valitaan kokousvirkailijat a) puheenjohtaja, liittovaltuuston puheenjohtaja b) sihteeri, liiton sihteeri c) pöytäkirjan tarkistajat (kaksi varsinaista ja kaksi varalle) d) ääntenlaskijat e) julkilausumavaliokunta 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys 5. Kokoushuoneisten osto ja lainan ottaminen ko. tarkoitukseen 6. Selvitys osastokierroksesta 7. Jäsenhankinta ja -huoltokilpailu 8. Työmarkkinapoliittinen tilanne 9. Päätetään mahdollisesta julkilausumasta 10. Kokouksen päättäminen 1. KKiI 2. ERIK-AS 1 V 5. HGIN KUV.V. 6. LAHDEN 8. TRE KKM 1 V 9. OULU KKM 9. * KUV.V. 10. KOPIOALA 11. VAASA 15. OPTIKOT 15. FAZER 17. JYV KKM 17. * KUV V 17. OSASTO 19. KANGASALA 20. KOUVOLA ^20. " RAY 0 1. RAJAMAI ( 24. ESU 27. P-SAARI 30. EAAY 51. HANKO 52. TOIMIH. 55. KONSU 55. KUV.SIHT. 58. RULETTI i^o. KOTKA KKM i 0. RAY i^o. BINGO 42. MÄNTTÄ )0Z URJALA L:RANTA? 26 OSASTOA 54,2 loz??? YÖP.KOHT. 56 H KS HUOM. 57,5 H 57,5 H 57,5 H 58 H 55 H/55Z 55 H 55 H 55 H 40 H 40 H 55 H 40 H ( 57,5 H 55 H 40 H H 55 M 57,5 H 5 V - 55H LYHENN. 50 H SIVU! 57,5 H 55 H 55 H 56 H 55 H 57,5-40H 2, ,5 5 5 TALVIL TALVIL! 2,5 ' 5,5 4,8,12, , , , , , , ,- N 15Z N 15Z N 7+7Z N 20Z N 15Z N 11Z N 9,5Z 5,10, , ,- H 19Z 1.904,- N 15Z 2.550, , , ,- N 22Z 25,-/H 2.408, , , ,- 15,94 MK/I H N 22Z N 15Z N 14Z MATALAPALKKA -^JOHTOK- AATOT 5 H, ISS, TULK MATALAPALKKARAT. ISS VUOROTYÖRAJAT KM KORV.ENIW KM:T POIS AATTO 6 H, PVÄR12->10 MATALAPALKKAR.SAK-KES KOROTUKSET MARKKOINA KUST.VAIK.ALAKANTISSA HUOM. SAIRAS LAPSI H MATALAP.-tANS.TAKUJ AATOT+PYKÄLAKOT. ffjutqks. ELÄKEIKÄ, LOMAT MATALAP. Z HUIPPUPALK SAIRASLAPSI KUTEN VANHEiP mtalapaukarat, SAATAVA 1,68 VL.KOROT 1,5Z J-VARA 10Z JÄLKEEN JÄÄNEISYV KOROT. MK-MÄÄRÄISINÄ VUOT. TA 45 VKOA EI YHTÄÄN TES:STA BRUTTO TA 1750 H/VUOS PITKÄ SOS.ASEMA SOPIMUSKAUSI SIVUTOIMI MATALAP.RAT.KOR. MK PENNIKORÄEAALIANS 3-57 EI KANTAA MUIHIN VAATIM.ALOITT.POIKKEA VIA

3 Z / / T & TEKNISTEN JA ERIKOISAMMATTIEN LIITTO r.y. Valtuuston ylimääräinen kokous Tampereella hotelli Cumuluksessa O H J E L M A Lauantai n Aamiainen Kokouksen avaus Alustukset tutkimussihteeri Pekka Hemmilä, SAK työehtoasiainsiht. Raimo Kärkkäinen, SAK t Lounas Liiton tes-politiikka - ohjelma sihteeri Juhani Mattila - käytäntö puheenjohtaja Heimo Määränen Kahvitauko Ryhmät Teatteri-ilta Tampereen Teatterissa - Rieväkylän rapsodia Illallinen Sunnuntai Aamusauna ja -uinti Aamiainen Kokoustyöskentely jatkuu Lounas Kokoustyöskentely jatkuu Kokous päättyy - päätöskahvit L. i i

4 "inaya SAK:N AMMATTILIITOILLE Helsinki Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK r.y Talousvaliokunta Siltasaarenkatu 3-5 A Helsinki 53 TYÖVÄENLEHTIPÄIVÄM JA TYÖVÄENLEHTIKUUKAUDEN YHTEIS- ILMOITUKSET TYÖVÄENLEHDISSÄ SAK:n työväenlehtitoiraikunnan esityksestä työväenlehtipäivää vietetään 2.3>1981. Tällöin kaikki tydväenlehtenune julkaisevat ay-liikkeen ja työväenlehdistön yhteistoimintaa käsittelevän erikoisnumeron (3,3.1981). Ammattiosastot ostavat runsaasti kyseistä erikoisnumeroa mm. työpaikoille. Työväenlehtikuukausi, mikä liittyy lehtien tilauskampanjöihin, on välisenä aikana. Kummallakin kerralla julkaistaan työväenlehdissä ammattiliittojen yhteisilmoitus. Ilmoituksen koko on ns. tabloidsivu = 1900 palstamillimetriä, ja se julkaistaan samanlaisena kaikissa sd- ja kd-lehdissä. Ilmoituksen laatii SAK:n työväenlehtitoimikunnan ilmoitusasioita hoitava ryhmä. /Yhteisilmoituksen aikaansaamiseksi tarvitaan jälleen myös I liitlonrie apua. Käänriyiiuiie uulvelkkaina puoleeiuie ja esi- ; tämme osallistumistanne kyseisen yhteisilmoituksen kustani nuksiin. Liittonne jäsenmäärän suhteessa laskettu ja esittä- 1 mämme osuutenne vuoden 1981 julkaistavista yhteisilmoi- ^ tuksista: mk = mk. Yhteisilmoituksiin liittyvistä asioista käytännössä vastaavat ilmoituspäälliköt Pirkko Perkiö Suomen Sosialidemokraatista ja Pekka Sillfors Kansan Uutisista. Päälehdet hoitavat ilmoitusten välityksen piirilehdille sekä laskutuksen liitoilta kahdessa erässä (vain toinen lehdistä laskuttaa liittoanne). Toivomme liittonne suhtautuvan pyyntöömme myönteisesti ja tekevän osallistumisestaan sen mukaisen päätöksen. Tulemme tiedustelemaan asiaa ensi tammikuun aikana. Työväenlehtiterveisin SAK:n TYÖVÄENLEHTITOIMIKUNTA Olemme kiinnittäneet huomiota erilaisten keräysten ja ilmoitusten velvoittaviin tai suositeltuihin maksuperusteisiin. Mielestämme suoritettu jyvitys ei aina ole ollut oikeudenmukainen liittoamme ja ilmeisesti ei muitakaan pienempiä liittoja kohtaan. Esitämme em. johdosta, että maksuperuste määriteltäisiin esimerkiksi prosentuaaliseksi nettojäsenmaksusta. Tällöin olisivat kaikki liitot mahdollisimman saman arvoisessa asemassa koostaan ja varallisuudestaan riippumatta. Mikäli maksuperuste ei ole prosentuaalinen, pitäisi mielestämme jokaisen p.o. asian yhteydessä ilmoittaa mihin perustuen jyvitys on suoritettu. Helsingissä tammikuun 8 päivänä 1981 Ammattiyhdistysterveisin TEKNISTEN JA ERIKOISAMMATTIEN LIITTO r.y. Liittohallitus Heimo Määränen lanani Mattila puheenjohtaja /sihteeri ; Voitto Saarinen Kimmo Jokela Osoite Mariankatu 26 B HELSINKI 17 Puhelin Postisiirtotili Pankki Op. Yhteistuki IIII IIII IIII IIII IIII IIII IIII IIII IIII IIII

5 ZID TOIMISTOVALIOKUNNAN KOKOUS LÄSNÄ: Heimo Määränen, Juhani Mattila, Risto Ahonen, Risto Kovanen, Pirkko Reijonen ja Tuula Sarrola LUETTELO SAAPUNEISTA KIRJEISTÄ; SAK: Rationalisointikysymysten informaatiotilaisuudet tammikuussa SAK-LTK ansiotilastoja koskeva yhteistyösopimus EHDOTUS JÄSENHANKINTA JA -HUOLTOKILPAILUKSI 1. KILPAILUAIKA Kilpailuaika välinen aika. Kilpailussa verrataan jäsenmäärän kehitystä edellisestä jälkimmäiseen ajankohtaan. Osastot joilla on jäsenmäärän kasvua voivat käyttää voittamansa matkan tai matkan osan itse haluamallaan tavalla. MUUT: TSL:n Lahden seudun opintojärjestö r.y. tarjoaa ilmoitustilaa 25-vuotis-Juhlaruiskeen käsiohjelmassa Yrjö Jahnssonin säätiö julistaa haettavaksi stipendit terveystaloustieteen jatkokoulutusta sekä kansanterveystieteen jatkokoulutusta varten Matkatoimistovirkailijat r.y.:n kirje koskien muista SAK:laisista liitoista Tekeriin siirtyvien jäsenten aiemmin saavuttamien etujen säilyminen. - toimistovaliokunta esittää liittohallitukselle hyväksyttäväksi MVY:n ponnen, jonka mukaan muista SAK:laisista liitoista Tekeriin siirtyvien jäsenten edellisessä liitossaan saavuttamat etuudet säilyisivät täysimääräisinä mukaan lukien vapaajäsenyys ja oikeus siihen. Erillisenä asiana liittohallituksen esityslistalla. 2. SÄÄNNÖT Kukin osasto saa edellämainitun perusteen mukaisesta jäsenkasvustaan jokaiselta jäseneltä joka ylittää kilpailun lähtöajankohdan tilaston 1/30 tehtävästä matkasta. Näinollen jokaista 30 jäsentä kohden, jotka ylittävät lähtöajankohdan tilaston, saa osasto käyttöönsä yhden matkan. Vaikka jäseniä ei saataisikaan mainittuja täysiä määriä voi menetellä siten, että osasto ja/tai matkalle lähtijä maksaa erotuksen itse. 3. OSASTO JOLLA ON 100 PROSENTTINEN JÄSENYYS Tehdäkseen oikeutta niillekin, joilla jo on lähes tai kaikki mahdollisuudet käytetty, annetaan osastolle yksi matka jos osasto kykenee todistamaan 100-prosenttisen järjestäytymisasteensa mennessä. 4. KILPAILULAUTAKUNTA Kilpailulautakuntana toimii liittohallitus. I 5. JÄSENYYDEN TOTEAMINEN Lähtökohtana on jäsenmäärä ja vertailu suoritetaan olevaan jäsenmäärään. Kaikki ne jäsenet otetaan lukuun jäsenmäärää laskettaessa joiden jäsenmaksut ovat sääntöjen mukaisesti suoritetut.

6 f / TOIMISTOVALIOKUNNAN KOKOUS LÄSNÄ: Heimo Määränen, Juhani Mattila, Risto Ahonen, Tuula Sarrola, Pirkko Reijonen ja Risto Kovanen LUETTELO SAAPUNEISTA KIRJEISTÄ: SAK: Työturvallisuuskeskus; tilastoja työturvallisuuskeskuksen rekisteristä Rautatieläisten Liitto vuotta Veikko Sinisalon ohjelma "Leivän kotimaa" SAK:n talousvaliokunta suosittelee, että liitot osallistuisivat käsiohjelman ilmoitteluun 700 markalla. SAK:n hallituksen hyväksymä palkkiosääntö Valtioneuvoston päätös komiteapalkkioista t Ennakkoilmoitus SAK:n II sääntömääräisestä edustajakokouksesta, joka pidetään Helsingissä alkaen kello 11 ja jatkuen sitä seuraavina päivinä. m ; ; Ilmoitusasioissa liittohallituksen esityslistalla Tiedotus- ja jäsenhankintakampanja Työajan lyhentäminen keskeytyvässä kolmivuorotyössä / selvitystilaisuus kello 13 SAK:ssa Työntekijöiden palkkaperusteita koskeva muistio LTK:n ja SAK:n väliset kurssit Työväenlehtipäivän ja työväenlehtikuukauden yhteisilmoitukset työväenlehdissä Erillisenä asiana liittohallituksen esityslistalla MUUT: Työväen Sivistysliitto TSL r.y:n julkaiseman kirjan Johdatus marxilaiseen filosofiaan esittelymoniste. Satakunnan Sosialidemokraattinen Piiri r.y. 75-vuotta Tarjoavat jäsenlehdessään ilmoitustilaa tervehdysten esittämistä varten. V- ja U-seura Jyväskylän Toverit r.y. tarjoaa ilmoitustilaa TUL:n hiihto- ja mäenlaskun mestaruuskilpailujen käsiohjelmassa Suomen Kaupunkiliiton koulutusohjelma vuodelle 1981 Lahden seudun ammatillinen paikallisjärjestö r.y. tarjoaa ilmoitustilaa TUL-päivä Lahdessa käsiohjelmassa. Liitteenä SAK:n suositus edellä olevaan asiaan. Erillisenä asiana liittohallituksen esityslistalla. k

7 VAKUUDEKSI Kielikoulu, Irma Kanervo/Joensuun matkatoimisto sekä vastaajana olevalle Matkatoimistovirkailijat r,y:lle kantajana Yleinen Toimihenkilöliitto Lisäksi päätettiin, että oikeusapua ei anneta Helka Mo noselle/joensuun Fotopaja. Kuultiin Matkatoimistovirkailijat r.y:n kirje koskien muista SAK:laisista liitoista Tekeriin siirtyvien jäsenten aiemmin saavuttamien etujen säilymistä. Päätettiin, että SAK:laisista muista liitoista Tekeriin siirtyvien jäsenten edellisessä liitossaan saavuttamat etuudet säilyvät täysimääräisinä mukaqn lukien vapaajäsenyys ja oikeus siihen. Päätettiin, että SAL-loma-anomukset käsitellään toimistovaliokunnan kokouksessa ja päätetään lomansaajista. VALTUUSTON KOKOUS Käsiteltiin ja hyväksyttiin valtuuston kokouksen ohjelma ja esityslista. Liitteet G ja H. EDUSTAJAKOKOUS v Päätettiin pitää v edustajakokous Tampereella Hotelli Rosendahlissa 8, - 9.5, mikäli syntyy keskitetty ratkaisu eikä mitään sopimuksia ole katkolla ensi vuonna. Vaihtoehtoisesti on varattu Hotelli Rosendahlista kokouksen pitoajaksi ja -paikaksi. TYÖMARKKINAPOLIITTINEN TILANNE Työmarkkinapoliittisesta tilanteesta ei tässä vaiheessa ole vielä paljon kertomista Työehtosopimusten irtisanomiskirjeitä on tullut Liiketyönantajain Keskusliitosta sekä Puusepänteollisuuden Liitosta työehtosopimusvaatimus- Käsiteltiin osastojen vastauksia tiedusteluun, Liite I. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Kokousasioiden tultua loppuunkäsitellyksi puheenjohtaja päätti kokouksen kello 17,10, Jahani Mattila sihteeri LIITE A TEKNISTEN JA ERIKOISAMMATTIEN AIKA PAIKKA KUTSUTTU Liiton toimisto LIITTO r.y. Heimo Määränen Ahti Ellilä ^ Ralf Grönvall Kauko Häkkinen Stig Hallberg Kaisa Karikoski Pentti Koskinen Pekka Lindberg Jouko Lumme Tuula Mäittälä Anja Niemi Maire Suomi Lauri Willman Mikko Kuoppa, liittovaltuuston ESITYSLISTA LIITTOHALLITUKSEN 1/1981 ' puheenjohtaja 1. Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen 2. Työjärjestyksen hyväksyminen 3. Edellisen kokouksen pöytäkirja 4. Ilmoitusasiat - SAK:n II sääntömääräinen edustajakokous pidetään Finlandia-talossa Helsingissä alkaen kesäkuun 14. päivänä 1981 kello Liiton kirjastoon ostetaan mielipide- ja poliittista kirjallisuutta, josta liittohallituksen jäsenet halu tessaan voivat niitä lainata. 5. Saapuneet kirjeet 6. Jäsenhankinta- ja huoltokilpailun järjestäminen 7. Työväenlehtikampanjasta aiheutuvat päätökset 8. Aloite SAK:n talousvaliokunnan suositusten jyvittämisestä jäsenliitoille 9. TUL-päivä Lahdessa Periaatepäätös mielipidelehtien tilaamisesta 11. V kesäpäivien järjestäminen 12. Oikeusapuasiat - Pirkko Korhonen/Instrumentarium - Helka Mononen/Joensuun Foto-Paja - Anna-Liisa Jernvall/Eurooppalainen Kielikoulu - Irma Kanervo/Joensuun matkatoimisto - Yleinen Toimihenkilöliitto/Matkatoimistovirkailijat 13. Matkatoimistovirkailijat r.y:n kirje 14. SAL-lomat 13. Valtuuston kokouksen aiheuttamat päätökset 16. Edustajakokouksen aika ja paikka 17. Työmarkkinapoliittinen tilanne 18. Kokouksen päättäminen KOKOUS

8 - 2 - I ii i TEKNISTEN JA ERIKOISAMMATTIEN LIITTO r.y. PÖYTÄKIRJA LIITTOHALLITUKSEN 1/1981 AIKA kello PAIKKA Liiton toimisto KOKOUS 6 JÄSENHANKINTA- JA HUOLTOKILPAILU Päätettiin järjestää jäsenhankinta- ja huoltokilpailu välisenä aikana. Toimistovaliokunnan ehdotus jäsenhankinta- ja huoltokilpailuksi hyväksyttiin lisäyksellä: PALKINNOT; viikon matka johonkin kaupunkikohteeseen Euroopassa. Liite D. # LÄSNÄ Heimo Määränen, puheenjohtaja Ahti Ellilä Ralf Grönvall Kauko Häkkinen Stig Hallberg Kaisa Karikoski Pentti Koskinen Jouko Lumme Tuula Mäittälä Anja Niemi Maire Suomi Lauri Willman Pekka Leino, liittovaltuuston varapuheenjohtaja Mervi Halonen, Matkatoimistovirkailijat r.y:stä Risto Ahonen Risto Kovanen Juhani Mattilar sihteeri Pirkko Reijonen Tuula Sarrola Leila Viitamäki, sihteeri (tekninen) PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Todettiin kokous liiton sääntöjen määräämällä tavalla koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. TYÖJÄRJESTYS Hyväksyttiin laadittu esityslista kokouksen työjärjes tykseksi. Liite A. EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA Luettiin ja hyväksyttiin edellisen pidetyn kokouksen pöytäkirja muutoksitta. ILMOITUSASIAT 1. SAK:n II sääntömääräinen edustajakokous pidetään Finlandia-talossa Helsingissä alkaen kesäkuun 14. päivänä 1981 kello Liiton kirjastoon ostetaan mielipide- ja poliittista kirjallisuutta, josta liittohallituksen jäsenet halutessaan voivat niitä lainata. SAAPUNEET KIRJEET Merkittiin kuulluiksi toimistovaliokunnan käsittelemät kirjeet. Liitteet B ja C Toimistolle annettiin tehtäväksi selvittää matkakohdetta. TYÖVÄENLEHTIKAMPANJA Päätettiin suhtautua myönteisesti SAK:n työväenlehtitoi> mikunnan esitykseen osallistumisesta yhteisilmoitukseen Liiton osuus vuonna 1981 julkaistavista yhteisilmoituksista on mk yhteensä markkaa. SAK:n työ väenlehtitoimikunnan kirje liitteenä E. ALOITE SAK:n TALOUSVALIOKUNNALLE Merkittiin kuulluksi SAK:n talousosaston kirje koskien Veikko Sinisalon tuotannon "Leivän kotimaa" käsiohjelman ilmoitteluun osallistumista 700 markalla. Viitaten edelliseen sekä muihin SAK:n talousvaliokunnan erilaisten keräysten ja ilmoitusten velvoittaviin tai suositeltaviin maksuperusteisiin päätettiin lähettää SAK:n talousvaliokunnalle kirje maksuperusteiden määrittelemistä esimerkiksi prosentuaaliseksi nettojäsenmaksusta. Liite F. TUL-PÄIVÄ LAHDESSA Lahden seudun ammatillisen paikallisjärjestön kirje koskien tarjousta mainostilaksi TUL-päivän käsiohjelmassa merkittiin kuulluksi. MIELIPIDELEHTIEN TILAAMINEN Asia jätettiin pöydälle. V KESÄPÄIVÄT Päätettiin järjestää liiton kesäpäivät Jyväskylässä Hotelli Rentukassa Liitto vastaa kesäpäivien järjestämisestä. Paikallinen ammattiosasto osallistuu mahdollisuuksien mukaan käytännön järjestelyihin mm. toimihenkilöavun antamisessa varsinaisten kesäpäivien aikana. OIKEUSAPUASIAT Edellisessä liittohallituksen kokouksessa päätettiin oikeusavun antamisesta Riitta Jatkolalle ja Reeta Nymanille. Koska asianomaiset henkilöt ovat sopineet asian työnantajan kanssa asia raukesi. Päätettiin oikeusavun antamisesta Pirkko Korhoselle vastaa jana Instrumentarium, Anna-Liisa Jernvall/Eurooppalainen IIII

9 rtrriiiniin^ '.1 i' ^ MYYMALAHUONEISTO KRUUNUNHAASSA Meritullinkatu j : ' f - n j: i. Im ' 4 m N m M rt i' f l - i -Sl l f Kaupallis-teollinen osasto, puh Erottajankatu Helsinki 13 Kur -^f [jt / -V' Huoneistokeskus. ' Vii.'?- :: D MERITULLINKATU 31 mk 1 :100 - liikehuoneisto 117 mz - yhtiövastike noin IMV mk/kk Asuinhuone Istojen porraskäytävä - talo on rakennettu 1920 tiilestä omalle 653 m2:n suuruiselle tontille. ; Talon tilavuus noin m3, asuinhuoneistojen yhteinen pintaala 1806 m2 (asuinhuoneistoja 25 kpl) ja liikehuoneistojen yhteinen pinta-ala 147 m2, josta 30 m2 on yhtiön hallussa. ii p 3 - talossa suoritetut korjaukset: putkisto uusittu V. 1961, katto uusittu V korjattu ja maalattu v. 1977, ikkunat uusittu v. 1965, kaukolämpöön liitytty v huoneisto on vuokrattu toistai-» seksi irtisanomisajan ollessa 3 kk:n pituinen - huoneiston hinta V markkaa Kruununhaankatu

10 1,1. - Hl.1979 O.Tjiisuustase 3K12>lv'79 Kiinteistön tuotot VastikUeet.. 95 if7it,- VASTAAVAA Vuokrat k 900,- Rahoitusomaisuus Käyttökorvaukset Hahaa Länmin vesi Sauna Kiisteistön hoitokulut Palkat Sosiaalikulut eaksut ; , h \ 613, , ,98 «/ I :- Shekkitili Talletustili Käyttöomaisuus Tontti Rakennus Koneet ja kalusto 1 719, UO 3 178, , , ?? -' ,92 k ,48 Lässitys Takuutukset Vesi ja jätevesi Valaistus ja voirna Puhtaanapito Vahinko vakuu t uks e t Korjaukset ja huolto putkijohdot sähköjohdot ' 3 776, ,02 32if, , , ,51 k lif2, ,61 818,/f5 VASTATTAVAA Vieras pääoma Lyhytaikainen Siirtovelat Pitkäaikainen Rahoituslaina Arvostuserät Oma pääoma Osakepääoma , , , ,86 hissit 2 Rakentamispääoma ,- katto ulkopuoliset korjaustyöt sisäpuoliset kcrjäuctyöt pihaxaa ja katu rautakaupratarvikkeet 135,79 237,75 85S ,93 Lainanlyhennyspääoma ,66 lisäys v ,66 Edellisen vuoden ylijäämä 304,15 Tilikauden alijäämä ,84 mk ,48 sekalaisat.' _ ,72 Muut hoitokulut 3 223> , Muut tuotot.1a kulut Korkotuoto Korkokulut Hoitokate ,6f Tilikauden alijöacä I99 IIII III A

11 TOIMITILOJEN LAAJENTAMINEN Työntekijämäärän lisääntyessä toimistossa olemme joutuneet tilanteeseen että nykyiset toimistotilat ovat käyneet pieneksi ja joudumme ottamaan käyttöön myös tähän asti' osastojen käytössä olevan kokoustilan. Kuitenkin on ilmennyt erilaisissa epävirallisissa ja virallisimmissakin keskusteluissa sekä kokousvaraus- kalenterista, että osastot tarvitsevat kokoustilaa. Näin ollen olemme tulleet siihen tulokseen, että lisätilaa on hankittava nimenomaan kokouskäyttöä varten. Osastojen lisäksi' tarvitsee myöskin työehtosopimustyöryhmät kokoontumistilaa ja näissä puitteissa toimistosta ei sitä riitä. Toimiston taholta on ryhdytty tiedustelemaan saatavissa olevia tiloja mahdollisimman läheltä toimistoa. Ensimmäinen tarjous saatiin Kiinteistötoimisto Livssonilta, jolta myös tämä viimeiseksi hankittu tila (kokoushuoneet) on ostettu. Livsson olisi halukas myymään omistamansa liikehuoneiston, joka on aivan seinän takana ja tientenkin se olisi sijainniltaan sopivassa paikas- 2 sa. Huoneistoon on käynti kadulta, pinta-alaltaan se on 50 m. Sikäli se on epäkäytännöllinen, että se on kahdessa tasossa ja siinä on toinenkin huonopuoli - hinta. Hintapyyntö on mk/m ja se tuntuu aivan liian suurelta. Tämän jälkeen olemme löytäneet aika läheltä mielestämme oivallisen huoneiston. Sitä koskevat hinta ym tiedot ovat liitteenä. Huoneisto on sopiva siihen tarkoitukseen mikä tarve sille on. Siellä voi pitää noin hengen kokouksia, joten esimerkiksi valtuuston kokoukset voidaan pitää siellä ja myös tähän asti muualla pidetyt isompien osastojen vuosikokoukset ym tilaisuudet. Osuuspankki Yhteistuelta on tiedusteltu lainoitusta ja pankki on myöntänyt alustavasti markan lainan 9,5?i:n korolla 10 vuoden maksuajalla. Laina- ja ostopäätös on tietenkin lopullisesti valtuustossa tammikuussa. * tehtävä Nyt olisi kuitenkin otettava "riski" ja suoritettava huoneistosta käsiraha markkaa, jotta saisimme ko. huoneiston varatuksi. 1.it. Ois.-.u^e^^htiö ooina nelsiril:! : V-^rpu V;iti-lr':'?ri ' Kruunuh=\:inl:atu 3 B H);i 17; 3 B Mici 17 T!:-:T0..-\ h'.?cn :ST0i3TA ^Qftua..»J HlJvT.l.iS':-?'.-V.UULL'.) ASl'tN'KiAl.CtCF.N LlfAKSI Keittiö 5!f.r*.' j a 117 m^ MU jr '/u^avuccrt Hissi '2 V'.ioi5a keii:oi\ömero. KauKoläirmitys [1 ^ Ikkunaton... ke. t^o-tomero. KesKiJSlannmitys Z. Uur:ljnr»,T.it/s Z Ke't:osyver.nys. Lam.-iinvey Iqpl) JunKers :3i vast.laite r: Kaii! 5 Kylpyhuor.e i Er.!t;nc-n?<C '? o-f ^ I!» HLiONtlSlC-I KU\rO. C HyNM fl VölfJvj ^.':.AK>ST.TA.j\ maksi C.H- ;.'ckt4':r.if»incitiyi'«iic-' i:a^r.»'^v.-.jr ' M; Osuusliike 21anto \ n ^ 1».J, - «n ' ty,."/ ' K' 35, ihn»- 5,- Os-kffli(l«nvflrotji.^rvon»!< «# 175,- ; T.Tt u:hf U -i- I Yht.ovd-t:'.M irk rr/ ai';kk fc i.. It.iKi i ' W f I.IV tiili 654. j»' I * n. 10 OCO r i ' 'j-.'. 'J. i,'.! ic"'».«lvi j 'A.. «- --v.i«/ i S OsaK^pdlo.Tia ( La:nanlyhenp.y3'ina$to r/.jutra^iastot La:r3t osakk3il»a Kjvittm?;tvf"at.oittovarat.50 Ti' I "y-tiöll^ ja os-al:telll. 14 paiv?.a '-i^il v" : : 'IPT/I ii"-'. : «o. Vakuutu3 Pohjola I Suoman Työv^ier. Säistör: n. - J^M?AACf.!AT '.l V?E=/AT r^a/.;-.t.t osaketta} Aravalainat. Pänf.kMu.rai Vnkui!tu-v/*itiöl3'r3t V.jy: ve!:t Tapo-osaldc j k!. V I r 4. 'Il -.t ", J j A»i'-' \ilriecim v.jkl.'c.». iks. i i.^tt^r., ' -..-'n..-'-';<r.v::i. * I 1 4 p u i v a n a l o k a k u u t a / f

12 LIITE A TEKNISTEN JA ERIKOISAMMATTIEN LIITTO r.y ESITYSLISTA LIITTOHALLITUKSEN KOKOUS 15/1980 TOIMISTOVALIOKUNNAN KOKOUS LASNA: HEIMO Määränen, Juhani Mattila, Risto Ahonen, Pirkko Reijonen ja Risto Ahonen AIKA LUETTELO SAAPUNEISTA KIRJEISTÄ: f PAIKKA KUTSUTTU Liiton toimisto Heimo Määränen Ahti Ellilä Ralf Grönvall Kauko Häkkinen Stig Hallberg Kaisa Karikoski Pentti Koskinen Pekka Lindberg Jouko Lumme Tuula Mäittälä Anja Niemi Maire Suomi Lauri Willman Mikko Kuoppa, liittovaltuuston puheenjohtaja 1. Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen 2. Työjärjestyksen hyväksyminen 3. Edellisen kokouksen pöytäkirja SAK: MUUT: Voimalalakkosaatavien maksaminen KKO:n antamien tuomioiden jälkeen Työolojen parantaminen -kokous Liiton edustajana joko Juhani Mattila tai Risto Ahonen t Liittojen tapahtumaluettelo lähetettävä SAK:hon tiedotusosastolle Suomen ammatillisten keskusjärjestöjen ja VZSPS:n yhteistyösopimus ja yhteinen tiedonanto Aineistoa työsäännöistä Ilmoitusvelvollisuuskokeilu Jyväskylän ja Mikkelin työvoimapiireissä. - kirjeestä kopio ja liitteenä oleva esite lähetetään Jyväskylän osastolle 4. Ilmoitusasiat - Tekerin allakat lähetetään vanhan jakelun mukaan 5. Saapuneet kirjeet 6. Työehtosopimusten irtisanominen 7. Kokoushuoneiston ostaminen 8. Oikeusapuasiat TSL:n Keski-Suomen piirijärjestö r.y:n kirje koskien avustuksen saamista työväenperinteen keräilytyötä varten Keravan Ammatillinen Paikallisjärjestö r.y:n edustajiston syyskokouksen julkilausuma Suomen Punainen Risti; avustuspyyntö 9. Liittohallituksen seuraava kokous alkaen kello /feououltaen pöättäminoyf tstz^/-^ p/j^^a^u^ou^lj /A pat-m/yi/^eij^ IIII

13 Helsinki LIITTOVALTUUSTON PUHEENJOHTAJALLE LIITTOHALLITUKSEN JÄSENILLE Liittohallituksen kokous pidetään alkaen kello 15 liiton toimistossa, Mariankatu 26 B 6. Kokouksessa käsitellään rutiiniasioiden lisäksi mm seuraavat asiat: - Työehtosopimusten irtisanominen - Alustava päätös kokoushuoneiston ostamisesta. Ammattiyhdistysterveisin TEKNISTEN JA ERIKOISAMMATTIEN LIITTO r.y Heimo Määränen puheenjohtaja ruhani Mattila sihteeri Osoite Mariankatu 26 B HELSINKI 17 Postiosoite PL HELSINKI 17 Puhelin Pankki Op Yhteistuki Postisiirtotili liw"^ k

14 - 2 - TEKNISTEN JA ERIKOISAMMATTIEN LIITTO r.y AIKA kello 15.oo PÖYTÄKIRJA LIITTOHALLITUKSEN 15/1980 KOKOUS 6 TYÖEHTOSOPIMUSTEN IRTISANOMINEN Päätettiin irtisanoa kaikki keväällä irtisanottavissa olevat palkka- ja työehtosopimukset kunkin sopimuksen irtisanomismenettelyä noudattaen päättymään 28.2,1981. PAIKKA LÄSNÄ 1 Liiton toimisto Heimo Määränen, puheenjohtaja Ahti Ellilä Ralf Grönvall Kauko Häkkinen Stig Hällberg Kaisa Karikoski Pentti Koskinen Pekka Lindberg Tuula Mäittälä Anja Niemi Maire Suomi Lauri Willman Risto Ahonen Risto Kovanen Juhani Mattila Pirkko Reijonen Tuula Sarrola Leila Viitamäki, sihteeri LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Todettiin kokous liiton sääntöjen määräämällä tavalla koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 7 KOKOUSHUONEISTON OSTAMINEN Liittohallitus esittää, että liittovaltuusto päättäisi ottaa lainaa Osuuspankki Yhteistuesta markkaa huoneis ton ostamiseen tes-työryhmien ym, kokousten pitopaikaksi, Helsingin ja lähiympäristön ammattiosastot voivat käyttää kokoustilaa omien kokousten pitopaikkana. Ostettava huoneisto on Meritullinkatu 31:ssä, josta oheisena huoneistoa koskevia asiapapereita. Liite C, Liittohallitus toteaa, että varojen käyttö tähän tarkoitukseen on perusteltua Tekerin osastojen tasapuolisuus-r periaatteen mukaisesti käytettäessä liiton varoja osastojen kokoustoimintaan ja sen tukemiseen. Lisäksi liittohallitus päätti, että toimistolle annetaan valtuudet maksaa ns. varausraha Meritullinkatu 31:ssä olevasta liikehuoneistosta. Varausraha on markkaa. Tarvittavien toimintojen turvaamiseksi toimistolle annetaan tehtäväksi selvittää mm. puhelimen, keittomahdollisuuden ym. selvittäminen ja mahdollinen hankinta. 2 TYÖJÄRJESTYS Hyväksyttiin laadittu esityslista kokouksen työjärjestykseksi lisäyksellä 10 pykäläksi: Toimiston pikkujoulu, ja 11 pykälä: kokouksen päättyminen. Liite A. 8 OIKEUSAPUASIAT Päätettiin avustaa elokuvateatterien siivoojia Riitta Jatkolaa ja Reeta Nymania markan pyhätyösaatavien perimiseksi Adams-Filmiltä. 3 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA Luettiin ja hyväksyttiin edellisen 21, pidetyn koko uksen pöytäkirja muutoksitta. 9 SEURAAVA KOKOUS Liittohallituksen seuraava kokous päätettiin pitää alkaen kello ILMOITUSASIAT 1. Matkatoimistovirkailijoita on liittynyt Tekeriin tähän mennessä 740 eli 82 prosenttia järjestäytyneistä. 10 TOIMISTON PIKKUJOULU Päätettiin myöntää henkilökunnan pikkujoulun pitämiseen 800 markkaa. 2. Tekerin allakat lähetetään vanhan jakelun mukaan. 3. SAK:n julkaisemaa Työterveyshuollon opasta päätettiin tilata ja postittaa luottamusmiehille ja työsuojeluvaltuutetuille. 11 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Kokousasioiden tultua loppuunkäsitellyksi puheenjohtaja päätti kokouksen kello Toimistovaliokunnan valmisteltavaksi jätettiin Ydinlehden tilaaminen liittohallituksen jäsenille sekä toimiston henkilökunnalle. Vakuudeksi Leila Viitamäki sihteeri // 5 SAAPUNEET KIRJEET Merkittiin kuulluiksi toimistovaliokunnan käsittelemät kir jeet. Liite B.

15 z y/t^ TEKNISTEN JA ERIKOISAMMATTIEN LIITTO r.y. V Ä L I T A S E ***»*** ***** ***** TEKNISTEN JA ERIKOISAMMATTIEN LIITTO r.y. I.y.LQ J.k.AJ.K VASTAAVAA Rahoitusomaisuus Rahat ja pankkisaamiset Jäsenmaksusaamiset Tilisaamiset Lainasaamiset Siirtosaamiset Rahoitusarvopaperit Vaihto-omaisuus Tavarat Käyttöomaisuus Kalusto Osakkeet ja osuudet VASTATTAVAA Vieras pääoma Lyhytaikainen Siirtovelat Velka valtiolle Pitkäaikainen Lainat rahoitusl. Muut lainat , , , ,- Pääoma Työtaistelurahasto Edustajakokousrahasto Pääoma Alijaama Osastojen VVO-lainar , , , , , , , , , , , , ,19?Z2.463i , ^38 VARSINAINEN TOIMINTA " JäsentnakBut TULONOIKAISUT JA -SIIRROT Työttömyyskassan Jäsenmaksut Osastojen Jäsenmaksuosuus SAK:n Jäsenmaksut Muut Jäsenmaksut TULOT RAHOITUS- JA KÄYTTÖOMAISUUDESTA Korkotulot Osinkotulot Vuokratulot AVUSTUKSET JÄSENISTÖLLE TyötaLsteluavustukset Olkeusapukulut SAL-lomakulut HENKILÖSTÖKULUT Palkat Ja palkkiot Sosiaaliset menot Stm Eläkevakuutukset Muut vakuutukset Hlökunnan tes-kulut Matka- ja päivärahat Muut henkilöstökulut YLEISET TOIMINTAMENOT Hallintoelinten kokoukset Liittovaltuusto Liittohallitus Sopimus- Ja neuvottelutoiminta Tes-neuvottelutoiminta Muut neuvottelukulut Kansainvälinen toiminta Edustuskulut Kokoustoiminnan menot Jäsenkokoukset Omaisuuden hoitomenot Huoneistojen huolto Kaluston huolto Ay-vakuutua Muut kulut OPINTO- JA KOULUTUSTOIMINTA SAK:n kurssit Liiton kurssit Kirjall. hankinta TIEDOTUSTOIMINTA Palkkatyöläinen Tiedotustilaisuudet Ilmoitukset Lehtisetelit TEKERI-tiedottaa Ilmoitustulot TOIMISTOHENOT Toimistotilan menot Toimistovuokra Sähkö Toimiatomenot Postimaksut Puhelinkulut Toimistotarvikkeet Monistuskulut Lehdet Muut toifflistonenot Allakat -79 KORKOKULUT ALIJN ; 9.069,- 17.7^5, , ,81 14, , , , , , , , , , , , , , , III nelj. nettojäaenmaksutulo , , , ,52 600, , , , ,59 1,316, ,201, , , ,47 15,370, , ,60 70,991, ,467, , , ,- 28, ,483, ,3(] ,25» , , , , ,13 59,902,36 118,421, ,37»

16 liitijlfj?"' k Muistio: Aika: Paikka: Läsnä: Fistav työryhmän kokous klo alkaen Liiton toimisto Heimo Määränen Risto Kovanen Kaisa Karikoski Veikko Partanen Leena Franssila Jukka Mannerkorpi Tekeri Tekeri FOT SET Kuvaussihteerit Fistavin hallituksen jäsen TYi^YHMÄN TEHTÄVÄN KARPOITUS Todettiin, että työryhmän tehtävänä on selvittää niitä käytännön toimenpiteitä ja ehtoja millä voidaan toteuttaa liittohallituksen aiemndn tkemä päätös, että Fistaviin kuuluneet liiton ammattiosastot eroavat siitä ja samanaikaisesti liitto liittyy ja osastot ovat tämän jälkeen liiton kautta Fistavin jäseniä. LIITON VELVOLLISUUDET FISTAVIN JÄSENENÄ Liitto turvaa aktiivisen osallistumisen Fistavin toimintaan siten, että: 1. Liitto turvaa osallistumisen Fistav-jaoston esityksen mukaisesti Fistavin seminaareihin ja kokouksiin, jonka aiheuttamista kustannuksista päätetään Fistav-jaoston esityksen perusteella. Tämän lisäksi ammattiosastoilla on oikeus lähettää omalla kustannuksellaan valitsemiaan edustajia näihin seminaareihin. 2. Liitto kartoittaa kaikkien audiovisuaalisissa ammateissa työskentelevien jäsenten osalta missä laajuudessa liiton jäsenyys Fistaviin on mahdollista ja toivottavaa. 3. Liitto päättää mihin Fistavin tilaisuuksiin ja missä laajuudessa on tarpeen lähettää edustajia liiton hallinnosta ja/tai työnteki- a joista. ESITYKSET LIITTOHALLITUKSELLE Työryhmä esittää liittohallitukselle, että liittoon perustetaan Fistav-jaosto, jonka kokoonpano on:asianomaisen alan ammattiosastosta yksi edustaja kustakin ja liittohallituksen edustajina liiton puheenjohtaja ja kansainvälisten asioitten sihteeri. Jaoston tehtävänä on: - Fistavin jäsenyyteen liittyvien asioiden valmistelu - kirjeenvaihto - kartoittaa kentältä Fistavissa käsiteltäviä asioita - informoida kenttää Fistavissa käsitellyistä asioista ja saninaarien tuloksista - informoida liittohallitusta ja liiton toimistoa kaikissa Fistavin toimintaan liittyvissä asioissa - tehdä esityksiä Fistavin tilaisuuksiin osallistumisesta ja edustajista sekä näiden aiheuttamista kustannuksista Esitetään, että liitto liittyy Fistaviin alkaen, josta päivämäärästä lähtien siihen kuuluneet liiton ammattiosastot eroavat. Esitetään, että perustettavalle Fistav-jaostolle annetaan tehtävä!;si laatia Pistäville lähetettävä kirjelmä, jossa edellä mainittu muutos jäsenyyteen ilmoitetaan. 4. ESITYKSET FISTAVIN JÄSENENÄ OLEVILLE AMMATTIOSASTOILLE Päätettiin esittää Fistav/in jäsenenä oleville ammattiosastoille, attä ne edellä olevaan perustuen päättäv/ät erota Fistavin jäsenyy«destä alkaen. Josta päivämäärästä alkaen liitto liittyy Fietaviint Esitetään, että nämä osastot valitsevat kukin yhden edustajan perustettavaan Fistav-Jaostoon, Joka on kutsuttu koolla liiton toimistoon kello Fistav työryhmän puolesta f Kaisa Karikoski Risto Kovanen

17 ' Ci-, '/ _. i.,. z LIITE A TEKNISTEN JA ERIKOISAMMATTIEN LIITTO r.y. ESITYSLISTA LIITTOHALLITUKSEN KOKOUS 14/1980 TOIMISTOVALIOKUNNAN KOKOUS 2t LÄSNÄ: Heimo Määränen, Risto Ahonen ja Risto Kovanen LUETTELO SAAPUNEISTA KIRJEISTÄ: SAK: AIKA PAIKKA Liiton toimisto KUTSUTTU ^eimo Määränen ^Ahti Ellilä i^ralf Grönvall ^Kauko Häkkinen ^Stig Hallberg Kaisa Karikoski /^Pentti Koskinen ^Pekka Lindberg Jouko Lumme Tuula Mäittälä Anja Niemi ^Maire Suomi ^Lauri Willman Mikko Kuoppa, liittovaltuuston puheenjohtaja ; Jäsenmaksujen perintäsopimuksen tulkinta Oppilasj äsenyys Neuvottelutulos pysyvän neuvottelukunnan valmistelevasta kokouksesta Moskovassa SAK:n ja VZSPS:n aseistariisuntaseminaar! MUUT: ilmoitusasioissa liittohallituksen kokouksen esityslistalla Tapaturma- ja Sairausinvalidien Liitto r.y.:n kurssi- ja lomakeskuksen laajennustyön tukemispyyntö Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen Työjärjestyksen hyväksyminen Edellisen kokouksen pöytäkirja Ilmoitusasiat - SAK:n ja VZSPS:n aseistariisuntaseminaar Saapuneet kirjeet Liittovaltuuston koollekutsuminen ( Tamperere. Cumulus) Matkanjohtaja- ja opasyhdistys r.y:n liittyminen osastona TEKERIin ja sen aiheuttamat päätökset Fistav-työryhmän esitys Työryhmän asettaminen kone- ja laitehankintoihin Liittohallituksen asettamien työryhmien kokouspalkkiot Juha Jakosen toimeksiantosopimuksen jatkaminen Tositetarkastajien lausunto Välitaseet Kokouksen päättäminen Työväen Sivistysliitto TSL r.y.:n Oulun Piirijärjestö r.y:n kutsu Koillismaan työläistapahtumaan toimistomfitevaliokunta esittää kutsun lähetettäväksi Oulun, Kajaanin ja Rovaniemen osastoille Työväen Akatemian kurssiesite Kansainvälinen Solidaarisuussäätiö täyttää 10- vuotta Suomen Demokratian Pioneerien Liiton kirje koskien anomusta taloudellisen tuen saamisesta. Osuuspankki Yhteistuen varsinainen syyskokous SAK r.y:n kahviossa. - toimistovaliokunta esittää, että taloudenhoitaja Pirkko Reijonen osallistuisi liiton edustajana kokoukseen Suomen Sanomalehtimiesten Liitto r.y:n kirje, koskien työtaistelua Terveysrintaman kirje koskien Terveydenhuoltokonferenssia Ammattiyhdistysopiston kirje koskien GRID-johtamiskoulutusta Kiljavalla Suomen Sanomalehtimiesten Liitto r.y:n tiedote työtaistelun tämänhetkisestä tilanteesta Työväen Kuntoliitto r.y:n kirje koskien TERVEYDEKSI kampanjan aineiston tilaamista TUL/painijaoston koskien I-kansainvälisen KANSA painiturneen avustamista.

18 TEKNISTEN JA ERIKOISAMMATTIEN LIITTO r.y AIKA PAIKKA LÄSNÄ kello Liiton toimisto Heimo Määränen, puheenjohtaja Ahti Ellilä Ralf Grönvall Kauko Häkkinen Stig Hällberg Kaisa Karikoski Pentti Koskinen Pekka Lindberg Tuula Mäittälä Maire Suomi Lauri Willman Juhani Mattila Pirkko Reijonen Risto Ahonen Risto Kovanen Leila Viitamäkir sihteeri > POYTAKIRJA LIITTOHALLITUKSEN KOKOUS 14/1980 LAILLISUUS JA PAATOSVALTAISUUS Todettiin kokous liiton sääntöjen määräämällä tavalla koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. TYÖJÄRJESTYS Hyväksyttiin laadittu esityslista kokouksen työjärjestykseksi. Liite A. EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA Luettiin ja hyväksyttiin edellisen pidetyn kokouksen pöytäkirja muutoksitta. ILMOITUSASIAT 1. SAK:n ja VZSPS:n aseistariisuntaseminaari pidetään LIITTYMINEN PISTÄVIIN Kuultiin Risto Kovasen esittämä muistio Fistav-työryhmän kokouksesta. Päätettiin perustaa Fistav-jaosto, jonka kokoonpano on seuraava: asianomaisen alan ammattiosastosta yksi edustaja kustakin ja liittohallituksen edustajina liiton puheenjohtaja ja kansainvälisten asioitten sihteeri. Jaoston puheenjohtajaksi valittiin Heimo Määränen. Kokous keskeytettiin kello 15.58, jotta liittohallituksen jäsenet ehtivät tutustua Fistav-työryhmän muistioon. Kokousta jatkettiin kello Päätettiin työryhmän esityksen mukaisesti yksimielisesti liittyä Fistaviin alkaen, josta päivämäärästä lähtien siihen kuuluneet liiton ammattiosastot eroavat Fistavista. Samalla päätettiin hyväksyä työryhmän muistio muiltakin osiltaan. Muistio liitteenä C. TYÖRYHMÄ KONE- JA LAITEHANKINTOIHIN Päätettiin, että Heimo Määränen, Risto Kovanen ja Leila Viitamäki tutustuvat ensin eri firmoissa tehokirjoittimiin, jonka jälkeen annetaan selvitys työryhmälle: Kauko Häkkinen, Ralf Grönvall, Pekka Lindberg ja Pirkko Reijonen talousasiantuntijana. TYÖRYHMIEN KOKOUSPALKKIOT Päätettiin, että liittohallituksen asettamille työryhmille noudatetaan kokous- ym. palkkioiden suhteen samaa menettelyä kuin liittohallituksen kokouksien suhteen. Palkkaustyöryhmän osalta päätös tulee taannehtivasti voimaan lähtien. JUHA JAKOSEN TOIMEKSIANTOSOPIMUS Päätettiin uusia Juha Jakosen toimeksiantosopimus ajalle , josta ajasta hän ei ole käytettävissä kesällä kahden kuukauden aikana. Korvattava summa tältä ajalta on markkaa Kokouskutsussa mainittu TES-tiedustelun yhteenveto ei valmistunut tälle kokoukselle. SAAPUNEET KIRJEET Merkittiin kuulluiksi toimistovaliokunnan käsittelemät kirjeet. Liite B. LIITTOVALTUUSTON KOKOUS Päätettiin kutsua liittovaltuuston ylimääräinen kokous koolle. Kokous pidetään Tampereella Hotelli Cumuluksessa. Kutsu lähetetään vain liittovaltuuston ja -hallituksen varsinaisille jäsenille. MATKANJOHTAJA- JA OPASYHDISTYS r.y:n LIITTYMINEN Päätettiin, että Matkanjohtaja- ja opasyhdistys r.y:n liittyminen TEKERIin hyväksytään sen jälkeen kun asianomainen yhdistys on päätökset tehnyt ja liittymispöytäkirja on allekirjoitettu Vakuudeksi TOSITETARKASTAJIEN LAUSUNTO Todettiin, että tositetarkastajat ovat suorittaneet tehtävänsä ja antaneet selvityksen liittohallituksen kokoukselle. VÄLITASEET Kuultiin ja hyväksyttiin välitase sekä tuloslaskel? ma ajalta Liitteet D ja E. 11 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Kokousasioiden tultua loppuunkäsitellyksi puheenjohtaja päätti kokouksen kello Leila Viitamäki sihteeri.a; ; 1«k>r>:J«tife,Ml&htl ^ f 1U

19 3/13/1980 työtään saakka, johon mennessä viimeistään tulee jättää liittohallitukselle ehdotus toimitsijoiden palkkausjärjestelmästä. Toimitsijoiden palkat ovat alkaen seuraavat: Heimo Määränen Juhani Mattila Risto Ahonen Risto Kovanen Pirkko Reijonen Päätökset olivat yksimielisiä. Y 34 Y 32 Y 31 Y 31 Y mk/kk 6341 mk/kk 6018 mk/kk 6018 mk/kk 6018 mk/kk 12 TSL:N OPINTOKESKUKSEN KURSSIT TSL siirtyy valtionapukurssien maksatuksessa uuteen järjestelmään, jonka mukaan kurssikulut voidaan saada kurssin jälkeen kohtuullisessa ajassa. SAK suosittelee, että liitot voisivat jättää vuoden 1980 osalta saamattomat tilitykset peruspääomaksi TSLrlle lainan muodossa. Liittohallitus päätti suostua ehdotukseen. 13 OIKEUSAPUPYYNTÖJÄ Päätettiin avustaa lakimiehen suosituksen perusteella konttori konemekaanikko Birger' Grahnia ja TV-mekaanikko Arvo Aittia ja valtuutettiin liiton lakimies toimimaan asian edellyttämin toimin VAPAAJÄSENHAKEMUKSET Myönnettiin osasto 1:den hakemuksesta vapaajäsenoikeudet liiton sääntöjen 4 :n 2 c-kohdan perusteella Gösta Fagerholmille ja Karl Suuntalalle. Vapaajäsenyys alkaa lukien. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Kokousasioiden tultua loppuun käsitellyiksi päätti puheenjohtaja kokouksen kello Vakuudeksi lani Mattila lihteer i li

20 TEKNISTEN JA ERIKOISAMMATTIEN LIITTO r.y AIKA kello PÖYTÄKIRJA LIITTOHALLITUKSEN KOKOUS 13/1980 2/13/ Yleisradion työaikakokeilu on tullut hyväksyttyä kaikilla tahoilla vallitsevaksi käytännöksi. PAIKKA f LÄSNÄ Liiton toimisto Heimo Määränen Ahti Ellilä Ralf Grönvall Kauko Häkkinen Stig Hallberg Kaisa Karikoski Pentti Koskinen Pekka Lindberg Jouko Lumme Tuula Mäittälä Anja Niemi Maire Suomi Lauri Willman Juhani Mattila Risto Ahonen Risto Kovanen " Pirkko Reijonen ^ SAAPUNEET KIRJEET Merkittiin kuulluiksi toimistovaliokunnan käsittelemät kirjeet liite B. HELSINGIN KONTTORIKONEMEKAANIKKOJEN 40-VUOTISJUHLA Liittohallitus kävi kokonaisuudessaan onnittelemassa juhlivaa ammattiosastoaan ja luovutti osastolle lahjanaan liiton tankolipun 40-vuotispäivän kunniaksi. MATKATOIMISTOVIRKAILIJOIDEN JÄSENSUHTEET Päätettiin yksimielisesti hyväksyä liiton ja Matkatoimistovirkailijat r.y:n välinen sopimus. Päätöksen jälkeen valtuutettiin liiton nimenkirjoittajat allekirjoittamaan neuvoteltu yhdentymissopimus, josta johtuvana seuraamuksena palkattiin määräaikaiseen työsuhteeseen saakka toimitsijaksi Tuula Sarrola-Ahonen. Työsuhde alkaa niin pian kuin mahdollista. Toimitsijan palkkaluokka on SAK:n suosituksen mukainen 2. palkkaryhmän palkka eli päätöshetkellä 5702 mk kuukaudessa. Yhdentymissopimus on pöytäkirjan liitteenä C. KOKOUSVIR- KAILIJAT Heimo Määränen, puheenjohtaja Juhani Mattila, sihteeri 1 KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Todettiin kokous laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi TYÖJÄRJESTYS Hyväksyttiin laadittu esityslista kokouksen työjärjestykseksi, liite A. EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA Luettiin ja hyväksyttiin edellisen pidetyn kokouksen pöytäkirja muutoksitta. ILMOITUSASIAT 1. Puheenjohtaja ilmoitti, että Mikkeliin ollaan perustamassa ammattiosastoa. 2. AKH:n hienomekaanisten ammattien keskustoimikuntaan on nimetty Heimo Määränen ja varalle Rauno Malmberg. 3. Kansainvälisiä asioita. Tiedotettiin koottavasta FISTAVtyöryhmästä, johon edustajat valitsevat FOT, SET, Kuvaussihteerit ja osasto 30 sekä liiton edustajina Määränen ja Kovanen Puolan elokuvatyöntekijäin kanssa harjoitettavaa yhteistoimintaa selvitetään osastojen 28 ja 30 keskeisillä keskusteluilla. CSSR:n kulttuurityöntekijäin liiton kanssa solmittu sopimus on yleiseltä osaltaan allekirjoitettu. Konkreettisen vaihtoohjelman osalta asia on vielä valmisteilla. Merkittiin, että MVY on ilmoittanut olevansa halukas pyrkimään KAF:n jäsenyyteen TOIMISTOAPULAISEN PALKKAAMINEN Valittiin puheenjohtajan ja taloudenhoitajan haastattelujen ja suosituksen pohjalta toimistoapulaiseksi määräaikaiseen työsuhteeseen Marja-Leena SaeedL syntynyt Määräaika päättyy kesäkuun 30 päivänä Jollei Saeed tule toimeensa, valituksi tulee suosituimmuusjärjestyksessä seuraavat hakijat: Marja-Terttu Takkinen ja Pirjo Vuono. Toimistoapulaisen palkka on 2663 markkaa kuukaudessa. OFFSETIN HANKINTA Liittohallituksen jäsenistä muodostettu työryhmä on pohtinut liiton monistustöiden järjestelyä. Työryhmä ehdotti, että liitolle ostetaan toimisto-offset Ricoch ja masterin tekolaitteet. Työryhmän ehdotus tuli päätökseksi. Koneella on puolen vuoden takuu. Päätettiin, että toimisto selvittää koneiden huollon järjestämisen takuukauden jälkeen. LUOTOLLISEN SHEKKITILIN AVAAMINEN OSUUSPANKKI YHTEISTUKEEN Päätettiin anoa Osuuspankki Yhteistuesta markan luotollista shekkitiliä. Luoton vakuudeksi annetaan Mariankatu 26B6, B7jaC25 huoneistoihin oikeuttavat osakkeet n:ot , ja , jotka ovat Osuuspankki Yhteistuessa aikaisempien luottojen vakuutena. Työjärjestyksen 1 ja tämä pykälä tarkistettiin heti ja todettiin niiden olevan tehtyjen päätösten mukaiset. PALKKAUSTYÖRYHMÄN ESITYSTEN AIHEUTTAMAT PÄÄTÖKSET Palkkaustyöryhmän esitys oli jätetty aikaisemmassa kokouksessa pöydälle. Lisäselvitykset saatuaan päätti liittohallitus vahvistaa edellisen pöytäkirjan liite C:ssä yksilöity ehdotus. Toimitsijoiden palkkauksen osalta työryhmä jatkaa ,., - -.

21 TEKERIn Kajuanin 03 no 46 ry i c Kansan Sivistysrahasto Paasivuorenkatu 5 A Helsmki S3 Puh TEKERIn lllttohallltulcsall«o Eokouksessafflffle 26«9*80 käslttellnme valokuvausalan työntekijöitten huonoa tes-tilannetta. Kuten tledäjnoe, valokuvaysalan laboranteilla on työehtosopimufl, mutta muilta älan työntekijöiltä se puuttuu. Tämä epäkohta on korjattava* On selitetty, etteivät työnantajat apoatu solfflipaan muita alan sopimuksia, mutta meidän käsityksemme mukaan neuvotteluihin ei ole paneuduttu riittävän voimakkaant Valokuvausalalla työnantajat ahavat mellastaa mielin määrin Ja I kohdella työntekijöitää^ täsmälleen oman tahtonsa mukaan. Isim. meillä Kajaanissa työntekijät ovat ns. vanhoja työntekijöitä eli ovat olleet alalla yli kymmenen vuotta Ja kuitenkin heidän asemansa on yrityksessä Jatkuvasti epävarma Johtuen mti. työn kausiluonteisuudesta. Siksi esitämmekin, että koko alaa koskevat tes-neuvottelut on aloitettava välittömästi. Emme hyväksy enää "hyssyttelylinjaa". TEKERIn Kajaanin oa. no 46 rytn pata, "/if ^» Ji f i ^ y ^. t-«- Kaija Romppainen ' valokuvauaalan työntekijät. ( T ^ TYCVENLIIKKEEN JRJESTÖILLE JA -YRITYKSILLE Akateemikko, kirjailija Väinö Linna täyttää tulevan Joulu päivänä 60 vuotta. Merkkipäivästä tulee varmaan muodo» suuren laajuuden omaava huomionosoitus Väinö Linnan kans.i merkittävää kirjallista elämäntyötä kohtaan. Työväenliikkeellä on aivan erityisen paljon aihetta osoi: arvostustaan Väinö Linnalle. Ovathan hänen kirjansa vala. suomalaisen yhteiskunnan luonnetta ja kehitystä työväen työväenliikkeen näkökulmasta ja ehkä aivan ratkaisevalla vaikuttaneet historiankirjoitukseimdekin väärentymien oik.> Kansan Sivistysrahaston hallitus on pitäoässa::. sessa päättänyt tehdä työväenliikkeen Järjestöille ja tai sille yrityksille esityksen työväenliikkeen yhteisen lar vuttamisesta Väinö Linnalle. KSR:n aikaisemman päätöksen teellä kuvanveistäjä Haimo Heino valaistaa parhaillaan liike-mitalia, jonka ensinmäisen kappaleen luovuttaminen Linnalle voisi mielestämme arvokkaalla tavalla ja työväe: eri alojen ja tahojen kokonaisuutta koroatavasti ilmaista tunnettavaa kunnioitusta. Oaalllstuminen yhteiseen huomionomltukaam «1 tietysti k rajoita minkään tahon omia toimia Linaan rkkipäivänä. aemme hyvissä ajoin huolehtia eaitykaeaa«käytännöllisis: tehtävistä, pyydämme Teitä mahdollisimman pian ilmoittar. osallistumiaeatanne yhteislahjaan. Vapaaehtoinen osallis* makaa voidaan suorittaa KSR:n pankkitilille maininnalla ' Linna 60 v. Helsinki Työväenliike-terveisin Cii^ ( u-vv i f. A L i^it-n, ii 0 O Pankit: STS-Hakaniemi Op Yhteistuki KOP-Kaliio 10 SYP Hakaniemi Postisiirto Muisu KSR kun muisiai muna Adressit, onnilttm la kuloikomii louiufon i Ä I I I I I I I I I I I I lllllllll 8

22 TOIMITSIJOIDEN PALKKATAULUKOT ii 5. palkkaryhmä Y34/7.119 Y36 Y37 > 4. palkkaryhmä Y32/6.341 Y34 Y35 3. palkkaryhmä Y32 Y33 > 2. palkkaryhmä Y30/5.')02 Y31 Y32 1. palkkaryhmä Y28/5.141 Y29 Y30 A» ao SAK/Työehtoneuvottelukunta TOIMISTOTYÖNTEKIJÖIDEN PALKAT palkkaryhmä 4. palkkaryhmä 5. palkkaryhmä 6. palkkaryhmä 1. vuotena vuotena vuotena ' vuotena vuotena vuotena S^l^C Rfi^K^N L^/io. -1 «? 5 > 7) Tekniset sihteerit I II III o Jos työntekijälle on maksettu taulukon ohjepalkkoja ylittävää palkkaa eli hänellä on ollut voimassa olleessa palkassa ns. hyvänmiehenlisää (työkohtaisuuslisää), on tämä aiemmin maksettu lisä edelleenkin säilytettävä markkamääräisesti saman suuruisena palkankorotuksen yhteydessä, mikäli edellä olevasta ei muuta johdu. ( ) Alallaolovuodet huomioidaan kohtuullisessa määrin aikaisempien tehtävien vaativuus huomioon ottaen. Työntekijän vaihtaessa palkkaryhmää hän säilyttää palveluvuotensa täysimääräisenä. Lähetin ja toimistoharjoittelijan vähimmäispalkka on 90 % 3 pr:n 1. vuoden palkasta laskettuna; yhden vuoden palveluajan jälkeen em. henkilöt sijoitetaan palkkataulukoihii Taulukoiden yläpuolella olevien sopimuspalkkaisten korotus on 234,-

23 r'ii:i^t P AUSTV ^YiiK^rj :.:ity ' 22.1G.190G Työryhmän jasanet: ',hti Ellilä, Ralf Grönvall, Sisto Kovanan ja ^isto Ahcnan. Siivoojan osalta esitetään noudatettavaksi palkakorotustan osalta yleisiä alan työehtosopimuksen mukaisia palkankorotuksia. Työryhmän esitys on yksimielinen 1) Liiton taloudenhoitaja nostetaan toimitsijoiden 3. palkkaryhmäan alkaen. Palkka on lähtien kunti^i Y 31 palkkaluokka kaikilla ikälisillä eli 6018 mk/kk. Tällä hetkellä taloudf^nhoit a ja on palkkaryhmässä 2., joten hän on ilmeisessä palkkakuooassa verrattuna muiden liittojen taloudenhoitajien palkkryhmiin. Liitcn palkkasihteeri ja työsuhdeasiain sihtaeri ovat 3. palkkaryhmässä. Työryhmän puolesta 2) Muilta osin toimitsijoiden palkkausjärjestelmään liittyvät asiat selvitetään mennessä, johon asti työryhmä esittää itsellt^en t riisto Ahonen annettavaksi lisäaikaa. 3) Toimistotyöntekijöiden osalta esitetään suoritettavaksi seuraavanlainen kokeilu: Koeaika Leila l/iitamäki; Nimitetään tekniseksi sihteeriksi, jolloin taf-.täviin kuuluu mm. toimia hallintokuntien sihteerinä, suorittaa kokous-, neuvottelu-, seminaari-, ym. tilaisuuksien tilavaraukset ja muut tilaisuuksiin liittyvät tekniset järjestelyt, erillaisten ^siakirjojen puhtaaksikirjoitus, ym. ym. Palkkaus koeaikana teknisten sihteereiden II palkkaryhmä eli U alkaen i294 mk/kk. 3os käytäntöä jatketaan koeajan jälkeen oalkkaus teknisten sihteereiden III palkkaryhmän mukaan. Palkkaero tällä hytkellä II ja III palkkaryhmän välillä on 216 mk/kk, Salme Pesonen: Salme alkaa hoitaa työttomyyskassavirkailijan tehtäviä saman koeajan puitteissa. Palkkaus toimistotyöntekijöiden palkkaryhmä 5:n mukaan eli alkaen 3798 mk/kk. Toimistoapulainen: Palkataan koeajaksi uusi toimistoapulainen, jonka tehtäviin kuuluu toimistorutiinien hoito. Mm. puhelimeen vastaaminen, postin haku ja vienti, jäsenrelosterin hoito, monistus jne. Palkkaus toimistotyöntekijöiden 3. palkkaryhmä eli alkaen aivan kokemattomalle 2370 mk/kk tai vuoden kokemuksen omaavalle 2633 mk/kk. Tämä määräaikainen työsuhde alkaisi hakuajan jälkeen eli ilmeisesti 1.12,1980. Tämä on kokeilu, ja jos se osoittautuu onnistuneeksi sitä jatketaan. m" VT'. - V. I >, - V i f,' li k

24 o te Koska työtaistelussa olisi kymymys niitä, onko >htlön sisällä tehdyllä sopimuksella sellaista sitovuutta, ettei yhtiöllä ole enää oikeutta siitä yksipuolisesti luopua, ei suunniteltu työtaistelu kohdistuisi työehtosopimuksen määräyksiin. Kaikki SAKilaiset liitot lienevät valmiita siihen, että uudistus toteutetaan tätä sopimuskautta koskevana myös kustannusten jakamisen osalta. Käytännössä vaatimuksemme tarkoittaisi sitä, että ratkaisu työaikauudistuksen lopullisesta toteuttamisesta siirrettäisiin seuraavalle tes-neuvottelukierrokselle. Näin ollen aiottu työtaifitelu, jonka Teknisten ja Erikoisammattien Liitto r.y. ehdottaa, että kaikki Yleisradion SAKilaiset ammattiliitot päättäisivät työtaisteluun ryhtymisestä työaikauudistuskysymyksessä sillä edellytyksellä, että siihen voidaan ryhtyä työrauhavelvoitetta rikkomatta. Käsityksemme mukaan Yleisradiolla ei ole oikeutta rikkoa sopimusta, joka yhtiön työaikaneuvottelukunnassa on saatu aikaan. Kirjeellään Yleisradio on ilmoittanut kaikille ammattiosastoille, että se on osaltaan hyväksynyt työaikaneuvottelukunnassa saavutetun neuvottelutuloksen työaikauudistuksen toteuttamisesta (ks. liite). muodoista päätettäisiin tietenkin erikseen, ei ilmeisesti kohdistuisi voimassa olevaan työehtosopimukseen. Asiaa kuitenkin tutkitaan tältä osin edelleen. Ennen työtaistelu-uhan antamista olisi vielä tarkoitus yhteisesti todeta, voidaanko siihen ryhtyä työrauhavelvoitetta rikkomatta, ja vasta sen jälkeen päättää työtaisteluun ryhtymisestä ja sen muodoista. Kunkin liiton päättävien elinten tulisi tehdä asiasta jo tässä vaiheessa päätös eli antaa sihteeristölleen tms. riittävät valtuudet asiassa. Työtaistelu toimenpiteeseen, jos siihen ryhtyminen katsotaan aiheelliseksi ja mahdolliseksi, täytyy voida ryhtyä nopeasti ilman TIUOdollisen päätöksenteon aiheuttamaa viivytystä. Työtaistelu-uhalla olisi tarkoitus tukea vaatimusta siitä, ettei yhtiö tämän sopimuskauden aikana yksipuolinesti muuta työ-aikojen osalta työehtoja, joita kokeilun aikana on alkaen noudatettu ja jonka uudistuksen toteuttamisesta on kaikkia yksityiskohtiaan myöten sovittu talon sisällä. Työehtosopimusneuvottelujen aikana edellytettiin - tämän on myös Suomen Työnantajain Yleinen Ryhmä myöntänyt -, että uudistus toteutetaan sopimuskauden aikana, mikäli sen kustannusten jakamisesta ja eräistä yksityiskohdista päästään sopimukseen.

25 LI II": A TTK^a.:iiKri:]Afi":ATTi:ri LiiTra.r.y. e^itygiht' i.iit:i:h KGKCUn 12/19.6U Aika kello Paikka Liiton toimisto Kutsuttu Heimo Määränen Ahti Ellilä Ralf Grönvall Kauko Häkkinen 3tig Hälberg Kaisa Karikoski Pentti Koskinen Pekka Lindberg Jouko Lumme ; Tuula Mäittälä Anja rjiemi Maire Suomi Lauri ;Jillman Mikko Kuoppa, liittovaltuuston puheenjohtaja 1. Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen 2. Työjärjestyksen hyväksyminen 3. '-dellisen kokouksen pöytäkirja 4. Ilmoitusasiat 5. Oikeusapuasiat - tss-tycryhmien aikataulu - matkatoimistovirkailijoiden tilanne - osastojen valmistava vuosikokouskierros - rauhanmarssi kello Yleisradion työaikakokeilu 7. Luottamusmiesvaalien säännöllistäminen 8. Toimiston palkkaustyöryhmän esitys 9. Kajaanin osaston kirje 10. Uäinö Linnan 60-vuotispäivää koskeva K5R:n kirje 11. Kokouksen päättäminen T v

26 2/12/1980 TEKNISTEN 3A ERIKOISAMMATTIEN LIITTO r.y PÖYTÄKIROA LIITTOHALLITUKSEN KOKOUS 12/1980 Aika kello Paikka Liiton toimisto ensimmäisen ajanjakson osalta ja Merihaan Ay-talo toisen jakson osalta Läsnä Hsimo Määränen Ahti Ellilä Ralf Grönvall Kauko Häkkinen Stig Hällberg Kaisa Karikoski Pentti Koskinen, ensimmäisen jakson Pekka Lindberg» toisen jakson Tuula Mäittälä _Anja Niemi Lauri inlillnan» ensimmäisen jakson Risto Ahonen 3uha Jakonen, ensimmäisen jakson Pirkko Reijonen 3uhani Mattila f^aire Kokousvirkailijat Heimo Määränen, 3uhani Mattila, r puheenjohtaja sihteeri YLEISRADION TYÖAIKAKOKEILU Puhsenjohtaja selvitti Yleisradion työaikakokoilun keskeyttämisen aiheuttamaa tilannetta, joka yksilöidymmin selviää liite B:nä olevasta Tekerin SAK:laieille liitoille lähettämästä kirjeestä. Saadun selvityksen perusteella antoi liittohallitue toimistovaliokunnalle oikeuden jättää työtaisteluvaroituksen työriitojen sovittelulain säätämässä järjestyksessä sllei työantajapuoli muuta kantaansa ja hyväksy työaikakokeilun jatkamista. Yksityiskohtaiset perustelut selviävät mainitusta liittesstä. LUOTTAMUSMIESVAALIEN SÄÄNNÖLLISTÄMINEN Päätettiin suositella, että luottamusmiehet valittaisiin kaksi«vuotiskausiksi aina vuorovuosina työsuojeluvaalien kanssa. Toimisto sai tehtävkseen ohjeiston laadinnan tällä periatteella. Suositukseen tulee maininta, että vakiintuneesta käytännäst*d ei tarvitse välttämättä luopua, jos se osastossa ja/tai työpaikalla havaitaan tarkoituksenmukaiseksi. PALKKAUSTYÖRYHMÄN ESITYS Kuultiin liittenä C oleva palkkaustyöryhmän eeitys, jonka johdosta päätettiin laittaa haettavaksi toimistoapulaisen määräaikainen päättyvä työsuhds. Muilta osin asia jätettiin pöydälle edelleen valmisteltavaksi sekä työryhmässä että liittohallitukeessa LAILLISUUS 3A PÄÄTÖSVALTAISUUS Todettiin kokous liiton sääntöjen määräämällä tavalla koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. TYÖ3ÄR3ESTYS Hyväksyttiin laadittu esityslista kokouksen työjärjestykseksi, liite A. EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIR3A Luettiin ja hyväksyttiin edellisen pidetyn kokouksen pöytäkirja muutoksitta. ILMOITUSASIAT 1. Ilmoitettiin tes-työryhmien aikataulut ja todettiin, että siihen voidaan liittää SET:n työryhmä, joka kokoontuu liiton toimistossa kello Puheenjohtaja antoi tilanneselvityksen liiton ja M\/Y:n välisistä neuvotteluista. MUY päättää järjestöllisistä suhteistaan Merkittiin tiedoksi valmistavien vuosikokousten ajat ja paikat sskä toimitsijoiden tästä johtuva matkaohjelma. 4. Rauhanmarssi kehotettiin kaikkia osallistumaan marssiin. 5. Seuraavaa liittohallituksen kokous on kello I TEKERIN KAJAANIN OSASTO NO 46 r.y:n KIR3E Osasto oli osoittanut liittohallitukselle liite D mukaisen kirjeen. Päätettiin vatstata kirjallisesti osastolle ja käsitellä pulmaa yleisemmin liiton tiedotteessa. Myös LTK:n kanta päätettiin tiedustella seuraavan tapaamisen yhteydessä. VÄINÖ LINNA 60 VUOTTA Kuultiin asiaa koskeva kirje ja todettiin, ettei asia anna aihetta enempään. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Kokousasioiden tultua loppuun käsitellyiksi päätti puheenjohta^ kokouksen kello Vakuudeksi 3uKani Mattila sihteeri 5 OIKEUSAPUPYYNTÖ Kuulttiin 3uhan 3ako8en selvitys konttorikonemekaanikko 3unnilan tapauksesta ja päätettiin olla antamatta oikeusapua tapauksen luonteesta johtuen. c! B 111(1111 h

27 O H J E L M A Maanantai Juna Helsingissä. _ Majoijttuminen HoteilT Presidenttiin 13 T;5una s Lähtö Pasilaan -radiotalo -TV keskus Kansallisooppera Baletti: Seitsemän veljestä Iltapala Hotelli Presidentti LVhM Kais^i Karikosi<i isitti 'jriuv/an nigi i;^it"^ar järjestelyistä, koska hänen miaiastäun ' cminaari Qii tarkoitattu tiidotusvä lingissä työskjntelaviila tycntakijöiils eikä näitä ol^i kutsuttu Tiistai Lähtö seminaariin Seminaarin avaus Lounas Seminaari jatkuu Seminaari keskeytetään Päivällinen ravintola Kalastajatorppa kuuntelunaan seminaariin sekä siksi, ottä myus TIKinin v/altuuskunnassa c isi tullut ottaa huomioon työntekijät ja v/alita heidän aaustajanstai edustajat. t Keskiviikko Lähtö seminaariin Seminaari jatkuu Lounas Seminaari keskeytetään Oy Yleisradio Ab -sauna # Torstai Lähtö hotellista Juna Tcimpereelle Juna Tampereella Lenin - museo Lounas ravintola Rosendahl Lähtö Kangasalle Kangasalan Urkutehdas Rauhan- ja konfliktintutkimuslaitos Majoittuminen Hotelli Cumulukseen Päivällinen Tampereen Työväen Teatteri -Viulunsoittaja katolla Iltapala Cumuluksessa Perjantai Lähtö Turkuun Tutustuminen Turun Sanomiin Kiertoajelu Turussa Lähtö Helsinkiin Päivällinen Lauantai Aamupäivä vapaata Lähtö hotellista lounaalle Lounas ravintola Kappeli Seminaari jatkuu Seminaari päättyy Päätösillallinen ravintola Hesperia Sunnuntai Kiertoajelu Helsingissä Lounas Paluu hotelliin Lähtö hotellista rautatieasemalle Junfi Moskovaan lähtee k

28 I ^ % Neuvostoliiton Kulttuurityöntekijäin Ammattiliiton valtuuskunnan sekä Suomen Kirjatyöntekijäin Liiton, Teknisten ja Erikoisammattien Liiton, Suomen Muusikkojen Liiton ja Suomen Sanomalehtimiesten Liiton muodostaman valtuuskunnan yhteinen seminaari pidetään Suomessa, Helsingissä lokakuun päivinä Aiheena: JQUKKOINFORMAATIOVÄLINEIDEN PIIRISSÄ TYÖSKENTELEVIEN OSUUS NEUVOSTOLIITON JA SUOMEN YHTEISTOIMINNAN LUJITTAMISESSA SEMINAARIN OHJELMA Seminaarin avaus ja johdatuspuheenvuoro seminaarin aiheeseen, Suomen valtuuskunnan johtaja. Suomen Kirjatyöntekijäin Liiton puheenjohtaja Aarne Koskinen Kokemuksia, näkemyksiä ja erilaisia vaikutusmahdollisuuksia eri joukkoviestinnän alueilta Lehdistö, Radio- ja TV Elokuva 1. Suomen valtuuskunnan puheenvuoro. Suomen Sanomalehtimiesten Liiton puheenjohtaja Antero Laine 2. Neuvostoliiton Kulttuurityöntekijäin Ammattiliiton valtuuskunnan puheenvuoro 3. Keskustelu Neuvostoliiton kulttuurityöntekijäin ammattiliiton valtuuskunnan kokoonpano: valtuuskunnan Johtaja Gennadi Piatakov, puhemiehistön jäsen, kansainvälisen osaston johtaja Svetlana Starodomskaia, keskustelevision kommentaattori Erik Alekseev, Trud-lehden osastontoimittaja Aleksandr Briancev, Moskovan radion osastopäällikkö Suomen valtuuskunnan kokoonpano: SUOMEN KIR3ATYÖNTEKIDÄ1N LIITTO Aarne koskinen, puheenjohtaja, valtuuskunnan johtaja Pekka Lahtinen, jaostosihteeri SUOMEN SANOMALEHTIMIESTEN LIITTO 1. Suomen valtuuskunnan puheenvuoro / Toimistopäällikkö Jukka Mannerkorpi Antero Laine, puheenjohtaja Musiikki- 2. Neuvostoliiton Kulttuurityöntekijäin Ammattiliiton valtuuskunnan puheenvuoro 3. Keskustelu 1. Suomen valtuuskunnan puheenvuoro / Oopperanjohtaja Juhani Raiskinen 2. Neuvostoliiton Kulttuurityöntekijäin Ammattiliiton valtuuskunnan puheenvuoro 3. Keskustelu TEKNISTEN 3A ERIKOISAMMATTIEN LIITTO SUOMEN MUUSIKKOJEN LIITTO Heimo Määränen, puheenjohtaja Juhani Mattila, sihteeri Risto Kovanen, palkkasihteeri Jorma Taivainen, puheenjohtaja Raimo y/ikström, toiminnanjohtaja Seminaaripäivät ovat tiistai ja keskiviikko Seminaarin yhteenveto lauantaina

29 Edelleen molemmat osapuolet taistelevat sosiaalisen oikeudenmukaisuuden puolesta ja ilmaisevat solidaarisuutensa ihmisille, jotka taistelevat apartheidin rotusortoa ja ihmisoikeuksien loukkauksia vastaan, Euroopan turvallisuus ja yhteistyökokouksen päätösten hengessä, jonka kokouksen kulkuun Suomen edistykselliset ammattiyhdistykset laajasti osallistuivat. daan käytännön kokemusten perusteella tarpeen mukaan täydentää tai muuttaa. Helsingissä 12 päivänä syyskuuta 1980 Molemmat ammattiliitot ovat keskustelleet yhteistyömahdollisuuksista kokemusten, kirjallisen ja tutkimusmateriaalin ja valtuuskuntien vaihdossa sekä vastavuoroisessa lomailussa. TSekkoslovakian taiteen, kulttuurin ja yhteiskunnallisten järjestöjen työntekijöiden liitto Teknisten ja Erikoisammattien Liitto r.y. % Sovimme aluksi seuraavista yhteistyömuodoista: 1. Ammattiyhdistystoimintaan liittyvän tiedon, lehtien, aros Heimo Määränen /íuhani Mattila asiakirjojen ja muun tärkeän materiaalin vaihtoa, samoin kuin viestintävälineiden, radio, televisio ja elokuva, ammattiyhdistystoimintaa koskevan tiedon vaiht puheenjohtaja / puheenjohtaja sihteeri toa molempien liittojen toiminnan paremmaksi ymmärtämiseksi. 2. Molemmat liitot vaihtavat säännöllisesti merkittävimpien edustajien johtamia valtuuskuntia. 3. Molemmat osapuolet antavat kaiken apunsa ilmoitetuille ammattiyhdistysten edustajille silloinkin kun he ovat jostakin muusta syystä (esim. liikematkalla) matkalla jommassakummassa maassa ja näin laajentavat henkilökohtaisia suhteita ja tuntemuksia. # 4. Lomailuvaihdosta molempien liittojen välillä sovitaan mahdollisuuksien mukaan vuoden 1980 loppuun mennessä. 5. Molemmat liitot tiedottavat ja konsultoivat kysymyksistä, jotka koskevat toimintaa kansainvälisissä järjestöissä. 6. Tämän sopimuksen oltua vaiiaassa-^ksi vuotta sitä voi- L

30 /n/e ^ PR SAL-LOMATUET 1981 ENNAKKOILMOITUS: kiintiö 60 lomatukea Keväällä 1981 ay-lomarahojen ja RAY-avustusten jaon jälkeen kiintiö tarkistetaan. ^ KIINTIÖ ESITETÄÄN KÄYTETTÄVÄKSI SEURAAVASTI: 1. Talvilomaviikko, 20 henkeä - pohjois-suomessa (Lapissa) maaliskuussa - matkat korvataan mk:n yli menevältä osalta - lomalaisen omavastuu täysihoitohinta vähennettynä lomatuella (300) SOPIMUS # 2. Kesälomaviikko, 20 henkeä - etelä-suomessa (Kisakeskus) kesäkuun lopulla - matkat korvataan kokonaan - lomalaisen omavastuu täysihoitohinta vähennettynä lomatuella 3. Yksittäiset lomatuet, 20 henkeä - jäsenen itsevalitsemassa lomatukeen oikeuttavassa paikassa - matkoja-ei makseta - lomalaiselle suoritetaan 300 mk:n lomatuki Lisäksi esitetään, että toimistolle annetaan valtuudet valita lomakohde, kunhan SAL:n talvilomaesite sekä muut tarvittavat tiedot ensivuoden lomakohteista on saatu. Yhteistyöstä Teknisten ja Erikoisammattien Liiton ja TSekkosloväkian taiteen, kulttuurin ja yhteiskunnallisten järjestöjen työntekijöiden liiton välillä. Ensimmäisen Prahassa käydyn tapaamisen, perinteellisten Suomen ja T ekkoslovakian välisten suhteiden ja T ekkoslovakian Keskusliiton ja Suomen Ammattiliittojen Keskusjär- / jestön vuonna 1976 solmitun yhteistyösopimuksen pohjalta molemmat osapuolet päättivät solmia keskinäisen sopimuksen ystävyydestä ja yhteistyöstä. Kaikki maailman edistykselliset kansat taistelevat rauhan puolesta. Molemmat ammattiliitot hyväksyvät tämän periaatteen. Jännityksen lientyminen tarjoaa uusia mahdollisuuksia voitolle taistelussa uuden kansainvälisen talousjärjestyksen ja kansojen oikeuden puolesta käyttää omia luonnonrikkauksiaan, jotta. morropsliertja monikansallisten yhtiöidefti^fjbittama riisto voitaisiin lopettaa. rt -

31 TEKNISTEN mmtk. ERIKOISAMMATTIEN LIITTO^ r\y työrvhmä odano t tajaa kokousaika ja -päivä # KvlmMkoneala Kodinkoneala Lääkintäkoje KKM OTK OKM SPR Pienteollisuus 4 Kansi-Muovi ^ Malli-Muovi Proteesi Hellas, Landola Fazer 7 k Harmonikka Oy ao Kangasalan Urkut, ao Muut urkutehtaat thk: t Elokuvalaboratoriot 4 Elokuvatoimistot ja varastot Kuvanvalmistus Kopioala Ruletti RAY:n huoltomiehet POT Elokuvatuotanto ESU A-linssi Bingo Kaukomarkkinat k 10 ao. 11 thk. thk:t ao. ^ ao. ao* thk 6 thk klo klo klo klo ^80 klo klo klo klo n klo klo klo Tam- < ^^' sovitaan myöhemmin klo Yhteensä 98 henkeä liittohallitus ja toimitsijat. Paria poikkeusta lukuunottamatta työryhmien kokoukset pidetään liiton toimistossa. Osoite Mariankatu 26 B HELSINKI 17 ao ammattiosasto, thk = i^>iöhiu«>nekunta Puheiin PL HELSINKI 17 Pankki Op Yhteistuki Postisiirtotili

32 _.V.»il. Í. V i... K, TYÖEHTOSOPIMUSTEN VALMISTELU VUONNA I TYÖCHTOSOPIMUSTIEDUSTELU TULEVALLE SOPIMUSKAUDELLE Liittohallitus on psittänyt vanhaa tapaa noudattaan suorittaa osastoittain tai aloittain tai aolasiailta TES-tisdustalun. Tiadustalu poikksaa idalliaistä sikili, atti valailta kysyayksii on vihsaain san sijaan toivoaas osaatojan Ja/tai tydryhaian pohtivan parustaallissaain niiti "oain sanoin" Vastauksissa tulisi ottaa kantaa ainakin sauraaviin KESKITETTY VAI LIITTOKOHTAINEN RATKAISU 7 Osaaton Ja/tai aaaattikunnan parustalut TYÖAIKA PÄIVÄSSÄ, VIIKOSSA, VUODESSA? vastatkaa aisluiaain kaikkiin vaihtoahtoihin KANTANNE MATALAPALKKARATKAISUUN? - aitan kustsnnataan? tylahtojan alsaanttajl Ja kirjaavan saikkoihin - alin työshtosopiauksassa aainittu palkka tunnissa/ kuukaudessa? RAHAAN si tässä vaihsaasa voi ottaa kovin yksityiskohtaisia kantoja. Jos osssto tai ala niin haluaa voidaan palkkojan aainita. korotustsvoittaetkin ONKO ALA 3Ä/TAI OSASTO VALMIS VAIKKAPA TYÖTAISTELUUN TAVOITTEITTENSA LÄPIAJAMISEKSI? - Joa on niin kuinks kattava aialastiinns lakko olisi vastsajian osalta. Vastataan asia. prosenttilukuna lakkoon aanavistä Ja toisaalta lakonalaista työtä taksaäsn Jäivisti. Arvio tulisi olla aahdollisiaaan raalistinan. EDELLÄOLEVIEN VAATIMUSTEN KUSTANNUSVAIKUTUS PROSENTTILUKUNA KESKIPALKASTA? ALAN VASTAUKSET tulsa toiaittaa liiton toiaistoon nsnnasss. NäistS tshdään yhtaanvato työryhnills Ja liittohallituksslls. Liittasnä työryaä luattalo. sass»acrssb»«=aebbnbbsbsss«ab»xb=s=esebrse«=es«===«s===sbssssarsas»ssssrssa Työryhaät kokoontuvat toimiston laatiman ohjalman mukaan marras - Joulukuussa Tavoitsasattalu suoritataan kussakin työryhmässii niin raalistisssti, attä niidan puolasta voidsan lähtai tarvittaasss työtaistsluunkin. Tämän vuoksi ns. ylaisiä tavoittaita tullaan käyttsaääa säästeliäästi - Jos lainkaan. Liittohallituksen Jässnat ja toiaitsijat velvoitetaan osallistuaaan työryhaien työsksntslyyn. Työryhaisn Jäsenten (osanottajien) aatkakulut Ja päivärahat korvataan aatkustussäännön auksen. Osanottajien todellinen työtappio korvataan aukean. Kokouspalkkio 30 aarkkee verot. Lappulounae 1$ aarkkaa. liiton tositteen Liittovaltuuston roolin korostsaiseksi ehdotetsen, että liittovaltuueto kutsutaan ylimääräiseen kokoukseen tai viikonlopputilaisuudsn auodossa Je attä kokous olisi voiaakkaasti ayöe koulutuuainotteinen. Eräänä aerkittäviaaistä tehtävistä vsltuustolls olisi silloisen t)#htosopiaustilenteen kartoittaainan ja linjanveto liiton tulevaan tes-politiikkaan TYÖRYJIÄT _ Kylaäkoneala Kodinkonela Lääkfintäkoja KKM OTK OKM SPR kokoonpanon Pienteollisuus * Kensl-Muovi Ja Malli Proteesi Hellaa, Landola, Harmonikka Kangasalan Muut urkutahtaet laajuue Halkia Urkutshdss Elokuvalaboratoriot Elokuvatoiaistot Kuvanvalmistus Kopioala Ruletti RAY:n huoltoaiehet Elokuvateatterit Elokuvatuotanto ESU A-linasi Bingo Kaukomarkkinat YHTEENSÄ Muovi Ja varast. ICS 4 osanottajaa 10" ao. 11 thk thkjt ao. HUOM: ao. s thk. s nämä päättävät aaaattiosasto työhuonekunta ilmen erityistä tavoitteistaan. itsenäisesti työryhmää I

33 L:ITE A TEKNISTEN 3A ERIKOISAMMATTIEN LIITTO r.y. ESITYSLISTA LIITTOHALLITUKSEN KOKOUS 11/1980 TOIMIGTOVALIOKUNNAN KOKOUS Läsnä: Heimo Määränen, Juhani Mattila ja Risto Ahonen. Aika kello Luettelo saapuneista kirjeistä: Paikka Liiton toimisto SAK: Kutsuttu Heimo Määränen Ahti Ellilä Ralf Grönvall Kauko Häkkinen Stig Hallberg Kaisa Karikoski Pentti Koskinen Pekka Lindberg 3ouko Lumme Tuula Mäittälä Anja Niemi Maire Suomi Lauri Willman Mikko Kuoppa, liittovaltuuston puheenjohtaja MUUT: 5.9. Kutsu Latinalaisen Amerikan solidaarisuusseminaariin SAK:n ja liittojen tapahtumakalenteri syksylle SAK:n vaalivetoomusaineisto Tarjous tilata ympäristös8minaar;in aineisto Kutsu Protastikokoukseen Chilen kansanäänestystä vastaan Laillisuus ja päätösvaltaisuus toimintasuunnitelmaluonnok- Lausuntopyyntö TSL:n sesta 2. Työjärjestyksen hyväksyminen YK=liiton seminaarikutsu " Suomi ja UKTJ " Edellisen kokouksen pöytäkirja A. Ilmoitusasioita Paju- Kutsu Elämäntapa ja liitkunta - seminaariin lahdessa Saapuneet kirjeet 6. Päätetään osastoille lähetettävästä Tes -tiedustelusta, ehdotus 7. Päätetään Tes -työryhmistä, ehdotus # 8. SAL:n lomat ja niiden käyttö, ehdotus 9«. TUL:n avustuspyyntö 10. Kuvaussihteerien avustuspyyntö, ehdotus 11«Päätetään Tekeri -tiedotteen ilroestymiskerroista ja ilmoitushankinnasta 12. Vahvistetaan Tshekkoslovakian kulttuurityöntekijäin ja liiton välinen sopimus, jaetaan 13«Neuvostoliiton kulttuurityöntekijäin valtuuskunnan vierailun edellyttämät päätökset, ohjelmaluonnos jaetaan t 14. Kokouksen päättäminen -f-' A h

34 TEKNISTEN JA ERIKOISAMMATTIEN LIITTO Aika 1.10,1980 kello Paikka Liiton toimisto r.y. PÖYTÄKIRJA LIITTOHALLITUKSEN KOKOUS 11/1980 2/11/1980 B SAL- LOMAT 1981 Hyaäksyttiin SAL -lomien käyttö vuonna 1981 periaatteella yksityiskohtaisemmat seikat yksilöity liitteessä E. t Läsnä Heimo Määränen Sirpa Aromaa, varajäsen Ralf Grönvall Kauko Häkkinen Stig Hällberg Kaisa Karikoski Pentti Koskinen Pekka Lindberg Jouko Lumme Tuula Mäittälä Anja Niemi Maire Suomi Pirkko Reijonen Duhani Mattila Kokousvirkailijat Heimo Määränen, puheenjohtaja Juhani Mattila, sihteeri 1 2 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Todettiin kokous liiton sääntöjen määräämällä tavalla koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. TYÖJÄRJESTYS Hyväksyttiin laadittu esityslista kokouksen työjärjestykseksi. Liite A TUL:N AVUSTUSPYYNTÖ Todettiin, ettei ehdotus anna aihetta toimenpiteisiin. KUVAUSSIHTEERIEN AVUSTUSPYYNTÖ Kuvaussihteerit r.y. anoi 4000 markkaa järjestämänsä ATL -seminaarin kustannusten katteeksi. Liitohallitus päätti pyytää selvitystä todellisista kuluista ja valtuutti toimiston maksamaan apurahaa edellisessä pöytäkirjassa yksilöidyn periaatteen mukaan kun kurssin kustannukset on tiedossa. TEKERI TIEDOTTAA JA ILMOITUSHANKINTA Päätettiin julkaista Tekeri- tiedotetta kolme numeroa kuluvan vuoden puolella ja pyritään löytämään ilmoitushankkija talouden tukemiseksi Sihteeri ja taloudenhoitaja saivat valtuudet tehdä mahdolliset asiasta aiheutuvat toimenpiteet ja sopimukset. TSHEKKOSLOVAKIAN KULTTUURITYÖNTEKIJÄIN JA LIITON SOPIMUS Vahvistettiin yllämainittujen osapuolten väliillä allekirjoitettu yhteistyösopimus, liite F. Liittohallitus sai lyhyen selostuksen valtuuskunnan vierailun tapahtumista ja käydyistä keskusteluista. NL:N KULTTUURITYÖNTEKIJÄIN VALTUUSKUNTA Neli jäseninen valtuuskunta saapuu lokakuun 6. päivänä. Valtuuskunnan ohjelma liite G. Kaisa Karikoski ilmoitti jättävänsä eriävän mielipiteen valtuuskunnan laajudesta ja kattavuudesta Tekerin osalta. Eriävä mielipide liite H. 3 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA Luettiin ja hyväksyttiin edellisen pidetyn kokouksen pöytäkirja muutoksitta. 14 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Kdkousasioiden tultua loppuun käsitellyiksi päätti puheenjohtaja kokouksen kello ^ SAAPUNEET KIRJEET Merkittiin kuulluiksi toimistovaliokunnan käsittelemät kirjeet. Liite B. Vakuudeksi ani Mattili ILMOITUSASIOITA 1. Todettiin edellisessä pöytäkirjassa olleiden päätösten toteutumisaste«2. Toimiston palkkaryhä ilmoitti jättävänsä ehdotuksensa seuraavassa kokouksessa. 3. Tiedotettiin liittohallituksen koulutushankkeen eräitä yksityiskohtia. LIITON TES- TIEDUSTELU OSASTOILLE Kuultiin ehdotus tiedustelun aiheista ja periaatteista ja hyväksyttiin liite C:n mukainen osastoille lähetettävä kirje. TES- TYÖRYHMÄT Kuultiin ehdotus tee-työryhmien tehtävistä ja kokoonpanon laajuudesta päätettiin käydyn keskustelun jälkeen kutsua työryhmät koolle liite D:n mukaisesti. sihteeri

35 »J-y-s n.r»^ \ ' HiÁ^ C Ehdotus SOPIOTKSEKSI Teknisten ja Erikoisammattien Liiton ja Tsekkoslovakian Kulttuurityöntekijäin Liiton väliseen yhteistyöhön materiaalin vaihtoa» valtuuskuntien vaihtoa sekä molemminpuolista lomavaihtoa. Min ollen ehdotamme aluksi seuraavia-yhteistyöaiheita: Ammattiyhdistystoimintaan ja -tiedotukseen liittyvää tiedon, lehdistön, asiakirjojen 'ja tärkeän materiaalin # Ensimmäisen -harhassa käydyn tapaamisen pohjalta sekä Suomen ja Tsekkoälovakian valtioitten että tsekkiläisen UROn ja suomalaisen SAKn välillä solmittujen suhteitten ja yhteistyösopimusten pohjalta (solmittu v. 1976) molemmat osapuolet päättivät allekirjoittaa pysyvän sopimuksen ystävyydestä ja yhteistyöstä. Kaikki edistykselliset valtio (meidän ehdotus "kansat") maailmassa taistelevat rauhan (meidän'lisäys: "ja aseriisunnan") puolesta, Mollemmat ammattiliitot hyväksyvät tämän periaatteen. Tämä päämäärä tarjoaa uusia mahdollisuuksia taistella voittoisasti uuden kansainvälisen talousjärjestelmän, tkoitxbxickhkxxkx kansojen itsenäisen oikeuden käyttää luonnonrikkauksiaan ja -varojaan ja täten lopettaan monopolien ja monikansallisten yhtiöiden vaihtoa koskien viestintävälineiden -radio, televisio, elokuva- ammattiyhdistystoimintaa, jotta molempien ammattiliittojen työtä ymmärrettäisiin oikein, 2, Molemmat ammattiliitot lähettävät säännöllisesti valtuuskuntia joka toinen vuosi. Valtuuskunnat koostuvat järjestöjen Päättävistä elimistä (meidän ehdotus:"ja asiantuntijoista. Lisäksi järjestetään symposiumeja vistintävälineiden ongelmista,") Molemmat osapuolet k^cxäk^^^i^t antavat kaiken apunsa ammattiyhdistysten edustajille silloinkin kun he ovat jostain muusta syystä (esim, liikematkalla) jommassa kummassa maassa ja näin laajentavat mahdollisia henkilökohtaisia suhteita ja tietojen välittämistä. Molemmat ammattiliitot voivat myös p^jbeftm pyydettäessä antaa neuvoja ongelmiin, riisto. -n..e.-4 Lomavaihdon ongelmista voidaan keskustella liittojen välillä Molemmat osapuolet taistelevat yhdessä sosiaalisen oikeudenmukaisuuden puolesta ja ilmaisevat solidaarisuutensa ihmisille, jotka taistelevat ETYKin Helsingin konferenssin hengen mukaisesti Apartheidin rotusortoa ja ihmisoikeuksien riistoa vastaan. ETYKin asiakirjan ovat allekirjoittaneet myös Suomen^ammatti yhdistysliike. Molemmat ammattijärjestöt ovat keslcustelleet myös pysyvästä yhteistyöstä sisältäen kokemusten, kirjoitetun ja tutkitun yksityiskohtaisemmin tsekkiläisen valtuuskunnan vietrailun ^ aikana Suomessa«4.>.. I í=í.i.. i -ciitíir: ñ >. vz s >. ' f n 5«Molemmat"liitot tiedottavat toisilleen tai keskustelevat "PISTAViin liittyiiistä ongelmista yhdessä^ koska ovat molemmat : ' ^ _ i.-jc ^ ^ -rt-- PISTAVin jäseniä, (ehdotamme poistettavaksi, koska joko molemmat ovat PISTAVin jäseniä tai jolleivät, ei ole syytä) 6, Tämän sopimuksen oltua voimassa kaksi vuotta, sitä tarkistetaan joko täydentäen tai muuttaen saatujen kokemusten hi^vuti wmt - ^ ^ '^"'^'"Tilili IMIlil I I I l " "íiw'iij

36 Toi«latavalickunn«n kokout Litni HKMrinant Nattiia Ja ^honan. Luettelo k á a i t a l l y l t t i kirjauttf.. * t i. SlKl é. l. é. i. é. l T y S l l U y y e p a r U M n t t i Lahdaasa t0 SAKin uoaltu* kutatiavuttukalata Kutau palkkaparuataaaainaarlin S0 Kutau arkiatoliuraailia Kyaaiy l i U t o J a n tapahtualata ayyakaudalla 1980 Nuoriaovaliokunnan tapahtuaakaiantari vuodalla RUUTi T.é. 7. i. IS.t. 7.?. Bolivian aolidaariauuakoaltaan kirja koakian Solivian vallankaappauata SuoMn flauhanpuoluatajian kutau oaalliatua nauvottalutilaiauutaan rauhanaaraain Johdoata Suoaan VK-lliton tiadota rauhanmaraaiata I- 4 i

37 2/10/1980 LIITE A TEKNISTEN JA ERIKOISAMMATTIEN LIITTO r.y* ESITYSLISTA LIITTOHALLITUKSEN KOKOUS 10/ PÄIVIÖ HETEMÄEN MUISTORAHASTO Kuultiin vetoomus perustettavan muistorahaston tukemisesta* Käydyn keskustelun Jälkeen todettiin, ettei asia anna aihetta toimenpiteisiin liiton osalta* Aika Paikka 1.9*1980 kello Liiton toimisto 8 9 SUHTEET FISTAUIIN Risto Kovanen kertoi käymistään keskusteluista FISTAV 'n puheenjohtajan Alan Sapperin kanssa Ja Kaisa Karikoski Lontoossa pidetyn hallituksen kokouksen Ja elokuvalaboratorio-alan seminaarin vaikutteieta* Keskustelun Jälkeen päätettiin, että TEKERI voi liittyä FISTAV 'iin myöhemmin selvitettävässä laajuudessa, Jos nyt FISTAV 'ssa olevat osastot suostuvat järjestämään suhteensa TEKERI:n kautta* KAISA KARIKOSKOSKEN MATKA-APURAHA Kaisa Karikoski on anonut aikaisemmin 700 markan apurahaa osalitumiselleen edellisessä pykälässä mainittuun tapaamiseen Lontoossa* Asia on ollut pöydällä 17.6* lähtien* Liittohallitus päätti myöntää anotun 700 markan apurahan koska liitto on järjestämässä suhteitaan FISTAV ' iin. Kutsuttu Heimo Määränen Ahti Ellilä Ralf Grönvall Kauko Häkkinen Stig Hällbarg Kaisa Karikoski Pentti Koskinen Pekka Lindberg 3ouko Lumme Tuula Mäittälä Anja Niemi Maire Suoni Lauri Willroan Mikko Kuoppa, liittovaltuuston puheenjohtaja 10 TOIMISTON ESIMIES Nimettiin Pirkko Reijonen muiden tehtäviensä ohella toimiston esimieheksi* Esimiehen tehtäviin kuuluu mm* toimiston Jokapäiväisen työrutiinin valvonta, tavaroiden tilaukset yms* tehtävät* 1. Laillieuus ja päätösvaltaisuus 2. Työjärjestyksen hyväksyminen 3. Edellisen kokouksen pöytäkirja LIITTOHALLITUKSEN KOULUTUS Annettiin toimistolle tehtäväksi valmistslla Jatkoa liittohallituksen koulutukselle* Ensiksi päätettiin pitää omalla Joukolla asioiden kertaamiseksi yhden illan tilaisuue Ja Jatkossa Ilpo V. Salmen vetämä seurantatilaisuus, Jonka Jälkeen tutkitaan Jatkokoulutusta työväenliikkeen piirissä toimivan vetäjän voimin* MUUT KOKOUKSELLE ESITETYT ASIAT 1* Helsingin Valokuvalaborantit pyysivät tukea viikonloppuseminaarin järjestämiseksi* Päätettiin järjestää seminaari yhdessä aikaisemmin päätetyn konttorikonealan seminaarin kanssa* Yhteisenä aiheena tulisi olemaan teknologian aiheuttamat muuotokset lähitulevaisuudessa. Päätettiin, että liitto vastaa seminaarin majoituskuluista Ja luonneoitsijapalkkioista, mikäli ne ylittävät TSL tn kautta saatavan osuuden* Osastojen vastuulle Jää ruokailukulut Ja matkakulut 80 markkaa ylittävältä osalta* Edelleen päätettiin, että muutkin ammattiryhmä voivat hakea liittohallitukselta seminaarin järjestämistä edellämainituilla periaatteilla. Joiden puitteissa liiton osallistuminen kustannuksiin on päätetty tällä päätökeellä* 2* Päätettiin vastaisuudessa ilmoittaa kokouekutsussa käsiteltävät asi^ siinä laajuudessa kuin kyetään* Lopullinen esityslista Jaetaan hallituksen kokouksessa* 3* Esitettiin harkittavaksi hallituksen Jäsenten matka Johonkin kohteeseen, asiasta ei tehty kuitenkaan päätöstä* 4. Saapunset kirjeet SAK Muut MTVin kuvauaeihteerien sopimusoikeuden luovuttamisesta päättäminen f 6«Tshekkiläisen valtuuskunnan vierailun edellyttämät päätökset 7% Päätetään suhtautumisesta Päiviö Hetemäen rahastoon (aineisto ohessa) 8«Liiton FISTAVn suhteiden edellyttämät päätökset 9. Käeitellään Kaisa Karikoeken matka-avustua hakemus (jätetty aiemmin pöydälle) 10^ Valitaan toimiaton eairaiea (jätetty aiemmin pöyd.) -r Päätetään liittohallitukaan koulutuatapahtunien jatkosta Muut kokouksalle ssitattävät aaiat i 13 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Kokousasioiden tultua loppuun käsitellyiksi päätti puheenjohtaja kokoukeen kello 17*30* 13, Kokouksan päättäninen Vakuudeksi 3!/iani Mattila sihteeri

38 LiiTt: A TEKNISTEN GA ERIKOISAMMATTIEN LIITTO r.y. PÖYTÄKIRJA LIITTOHALLITUKSEN KOKOUS 10/1980 JUniSJiK JA ERIKOISAhMATTIir. LIITTU r.y. ESITYSLISTA L11 TTOHAL Li TbKSE^J KQKIJUS 9/1980 Aika kello Paikka Liiton toimisto Aika 23.ö.1980 kallo Paikka Hotelli Karelia Park Lappeenranta Kutsuttu Heimo Määränen Ahti Ellilä Ralf Grönvall Kauko Häkkinen Stig Hallberg Kaisa Karikoski Pentti Koskinen Pekka Lindberg Jouko Lumme Tuula Mäittälä Anja Niemi Maire Suomi Lauri Uillman Mikka Kuoppa, liittovaltuuston puheenjohtaja 1. Laillisuus ja päätösvaltaisuus Läsnä Heimo Määränen Ahti Ellilä Ralf Grönvall Kauko Häkkinen Kaisa Karikoski Pentti Koskinen Pekka Lindberg Jouko Lumme Tuula Mäittälä Anja Niemi Lauri Willman Risto Ahonen Pirkko Reijonen Risto Kovanen Pirjo Revi, Kuvauesihteerit r.ysn edustajana Juhani Mattila Kokousvirkailijat Heimo Määränen, puheenjohtaja Juhani Mattila, sihteeri 2. Työjärjestyksen hyväksyminen 3. Ilmoitusasiat - Puuliiton Halkian osasto liittyy Tekeriin axkaen - SAK:n ympäristönsuojeluseminaariin on hankittu osanottajiksi Maire Suomi ja Petri Säkkinen - SAK:n työsuojeluseminaariin on hankittu osanottajiksi Kovanen ja Jaakko Erkkola - Työryhmät, puheenjohtaja esittelee 4. Edellisen kokouksen pöytäkirja 5. Vahvistetaan kurssilaisten matkapäiväraha vuodelle Päätettään liiton lipun lahjoittamisesta Lappeenrannan osastolle 7. Tshekkoslovakian kulttuurityöntekijäin valtuuskunta liiton vieraaksi 8«Nimetään liitolle toimiston esimies 9. Päätetään liiton lipun ja viirin myyntihinnoista 10. Hemmo Hänninen 50-vuotta , tehdään tarvittavat päätökset 11«Liittohallituksen seuraava kokous, ehdotetaan Muut kokoukselle esitettävät asiat LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Todettiin kokous liiton sääntöjen määräämällä tavalla koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Myönnettiin läsnäolo- ja puheoikeus Pirjo Roville kohta 5:den käsittelyn ajaksi. TYÖJÄRJESTYS Hyväksyttiin laadittu esityslista kokouksen työjärjestykseksi. Liite A. EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIR3A Luettiin ja hyväksyttiin edellisen pidetyn kokouksen pöytäkirja muutoksitta. SAAPUNEET KIRJEET Merkittiin kuuluiksi toimistovaliokunnan käsittelemät kirjeet, liite 8. MTVtN KUVAUSSIHTEERIEN SOPIMUSOIKEUDEN LUOVUTTAMINEN Kuultiin Kuvaussihteerit r.ytn asiaa käsittelevä kirje ja Pirjo Rovin tilanneselostus* Käydyn keskustelun jälkeen päätettiin luopua MTVsn kuvaussihteerien sopimusoikeudesta RTTL/SSLsn hyväksi, joka ilmoitetaan kirjeitse asianosaisille. TSHEKKILÄISEN VALTUUSKUNNAN VIERAILU Risto Kovanen esitteli Tshekkiläisen valtuuskunnan ohjelmaluonnoksen, joka hyväksyttiin lisäyksellä, että maanantai-iltapäivän vastaanotolle kutsutaan lisäksi Kuvaussihteerit r.ysn ja 5ET:n edustajat. Tutustuttiin vieraiden ennakolta lähettämään yhteistyöpöytäkirjan asialuetteloon ja todettiin siinä esitettyjen asioiden voivan tulla kysymykseen lopullista sopimustekstiä neuvoteltaessa. Edellämaintittu asiakirja on stilisoimattomana käännöksenä liitteenä C. 13. Kokouksen päättäminen

39 lu- ^Ii. - 2/9/1980 TEKNISTEN 3A ERIKOISAMMATTIEN LIITTO r.y. PÖYTÄKIR3A LIITTOHALLITUKSEN KOKOUS 9/1980 Aika kello Paikka Hotelli Karelia Park Lappeenranta Läsnä Heimo Määränen Ahti Ellilä Ralf Grönvall Kauko Häkkinen Stig Hallberg Pentti Koskinen Pekka Lindberg Gouko Lumme Tuula Mäittälä Maire Suomi Lauri Willman Mikko Kuoppa, liittovaltuuston puheenjohtaja Risto Ahonen Pirkko Reijonen Juhani Mattila Mervi Halonen, matkatoimistovirkailijäin edustaja Tuula Sarrola, " Liisa Virtanen, " Kokousvirkailijat Heimo Määränen, Juhani Mattila, 1 2 puheenjohtaja sihteeri LAILLISUUS 3A PÄÄTÖSVALTAISUUS Todettiin kokous liiton sääntöjen määräämällä tavalla koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Myönnettiin puhe- ja läsnäolo-oikeus otsikossa luetteluille matkatoimistovirkailijoiden edustajille. TYL3ÄR3ESTYS Hyväksyttiin laadittu esityslista kokouksen työjärjestykseksi. Liite A TSHEKKOSLOVAKIAN KULTTUURITYÖNTEKIJÄI N VALTUUSKUNTA Merkittiin, että aikaisemman päätöksen mukaisesti liitto saa vieraakseen kolmijäsenisen valtuuskunnan Sihteeri esitteli suunniteltua ohjelmaa. Asia päätettiin ottaa esiin yksityiskohtaisen ohjelman valmistuttua seuraavassa kokouksessa. TOIMISTON ESIMIES Toimistovaliokunta ehdotti, että toimiston esimieheksi nimettäisiin Pirkko Reijonen. Aeian herättämän laajan keskustelun seurauksena jätettiin ehdotus pöydälle seuraavaan kokoukseen. LIITON LIPUN JA VIIRIN MYYNTIHINNAT Päätettiin myydä liiton lippuja hintaan 300 markkaa kappale ja viirejä 30 markkaa kappale. Lippu on hinnoiteltu ilman tankoa ja viiri jalustoineen. HEMMO HÄNNINEN 50 VUOTTA Todettiin, että liiton aikaisempi varapuheenjohtaja Hemmo Hänninen täyttää 50-vuotta. Päätettiin käydä tervehdyskäynnillä, luovuttaa liiton viiri ja pieni muistolahja mikäli Hännisellä on vastaanotto tai jonkin vastaavan tilaisuuden yhteydessä. LIITTOHALLITUKSEN SEURAAVA KOKOUS Päätettiin pitää liittohallituksen seuraava kokous Helsingissä kello MUUT KOKOUKSELLE ESITETTÄVÄT ASIAT 1. Todettiin, etta kesäpäivien järjestäminen on tarpeellista ja päätettiin suorittaa tiedusteluja mahdollisesta järjestäjäosastosta. 2. Käytiin keskustelua erilaisista koulutustilaisuuksista, joiden osalta ei kuitenkaan tässä yhteydessä tehty päätöstä. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Kokousasioiden tultua loppuun käsitellyiksi,päätti puheenjohtaja kokouksen kello ILMOITUSASIOITA 1. Todettiin esityslistalla olevat ilmoitusasiat. Tässä yhteydessä käytiin keskustelua toimistovaliokunnan ja hallituksen valtuuksista. Ahti Ellilä katsoi, että ympäristonsuojelussminaariin ja työsuojeluseminaariin osallistuvat olisi tullut valita liittohallituksen kokouksessa. Toimisto perusteli menettelyä loma-ajasta johtuvaksi. Todettakoon lisäksi, että liittohallitus päätti 17.6.pidety8sä kokouksessa seuraavan kokouksen olevan kesäpäivien yhteydessä. Vakuudekei lani sihteeri Mattila 4 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA Luettiin ja hyväksyttiin edellisen pidetyn kokouksen pöytäkirja muutoksitta. 5 KURSSILAISTEN MATKAPÄIVÄRAHA VUONNA 1981 Vahvistettiin SAKin suosituksesta kurssipäiväraha 30 markaksi vuorokaudelta alkaen. 6 LIITON LIPPU LAPPEENRANTAAN Päätettiin yksimielisesti lahjoittaa liiton lippu osasto 44:lle huomionosoituksen liiton lipun suunnittelijan osastoa kohtaan. Lippu luovutettiin iltajuhlassa osaston edustajille. f I

40 LIIT': A JZmiSJi'1 JA ERIKOISAMMATTIEN LIITTO r.y. ESITYSLISTA LIITTOHALLITUKSEN KOKOUS 8/1980 Aika Q kello Toimistovaliokunnan kokous Läsnä Määränen, Mattila ja Ahonen. Luettelo käsitellyistä kirjeistä. Paikka Kutsuttu Liiton toimisto Heimo Määränen Ahti Ellilä Ralf Grönvall Kauko Häkkinen Stig Hällberg Kaisa Karikoski Pentti Koskinen 3ouko Lumme Tuula Mäittälä Anja Niemi Maire Suomi Lauri Jillman Esko Vuorinen Mikko Kuoppa, liittovaltuuston puheenjohtaja SAK: MUUT: KUTSU SAK:N RAUHANKOKOUKSEEN HAMEENLINNAAN SAK:N 75-UUOTISJUHLATOIMIKUNNAN ALUSTAWA OHJELMAESITYS KANSAN SIUISTYSRAHASTUN KIRJL PÄIV/iu hetemäei\i MUISTON KUNNIOITTAMISESTA TSL:N OULUN PIIRIJÄRJESTÖN KIRJE OULUN TYÖLÄISTAPAHTUMASTA Laillisuus ja päätösvaltaisuus SUOMEN YK-LIITON JÄSENTIEDOTE JA NAISTEN RAUHANADRESSIN 2. Työjärjestyksen hyväksyminen 3. Ilmoitusasiat 4. Edellisen kokouksen pöytäkirja 5. Saapuneet kirjeet 6. Käsitellään Kaisa Karikosken matkaraha-anomus «KERÄYSLISTA AVUSTUSANOMUKSET? SNK:N UUDENMAAN PIIRIJÄRJESTÖ SUOMEN NAISTEN DEMOKRAATTINEN LIITTO ( SNDL ) SUOMEN DEMOKRATIAfi PIOr^EERIEN LIITTO ( SDPL ) MIKKELIN SUS.-DEM. PIIRI SANOMALEHTI VALPAS, KUOPIOSTA 7. Päätetään vuoden 1981 almanakasta 8. Päätetään free-lance asioiden neuvottelukunnan edustajista 9. Puuliiton Halkialan osaston liittyminen liittoon 10. Muut kokoukselle esitettävät asiat 11. Kokouksen päättäminen IIII IIII I

41 TEKNISTEN 3A ERIKOISAMMATTIEN LIITTO r.y. P0YTÄKIR3A LIITTOHALLITUKSEN KOKOUS 8/1980 2/8/1980 Aika kallo Paikka Liiton toimisto Läsnä Heimo Määränan Ahti Ellilä Ralf Grönvall Kauko Häkkinen Stig Hallberg Kaisa Karikoski Pentti Koskinen 3ouko Lumme Tuula Mäittälä Maire Suomi Lauri Willman Risto Ahonen Pirkko Reijonen 3uhani Mattila Kokousvirkailijat Heimo Määränan, puheenjohtaja Duhani Mattila, sihteeri LAILLISUUS OA PÄÄTÖSVALTAISUUS Todettiin kokous liiton sääntöjen määräämällä tavalla koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi FREELANCERASIÖIDEN NEUVOTTELUKUNTA Valitiiin liiton edustajaksi po. neuvottelukuntaan 3uhani Mattila. PUULIITON HALKI AN OSASTON LIITONVAIHDOS Merkitiin, että Halkian Puuteollisuustyöntekijät r.y. on päättänyt joulukuussa 1979 pidetyn kokouksen päätöksellä erota Puutyöväen Liitto r.y:stä ja päättänyt liittyä TEKERIin. Velvoitettiin toimisto hoitamaan asian vaatimat muodollisuudet ja toimenpiteet. MUUT KOKOUKSELLE ESITETTÄVÄT ASIAT 1. Päätettiin osallistua UKK instituutti keräykseen 2500 markan summalla. Osastoille lähetetään adressi kehotuksella allekirjoittaa se ja maininnalla liiton sijoituksesta. Kukin osasto voi niin tahtoessaan sijoittaa myös omia varojansa keräykseen, sitä ei kuitenkaan liiton taholta suositella. 2. Käytiin alustava keskustelu matkatoimistovirkailijoiden liitonvaihdosta ja valtuutettiin toimisto jatkamaan neuvotteluja pohjana aikoinaan Yle-teknikoiden kanssa neuvoteltu paperi. 3. Merkittiin, että MTV:n kuvaussihteerien keskuudessa on puhuttu RTTLiään liittymisestä, asia on vielä kesken Kuvaussihteerit r.y. ei ole ottanut siihen virallista kantaa. 4. SöUraava liittohallituksen kokous pidetää Lappeenrannassa kesäpäivien yhteydessä. Liitto maksaa matkat ja ylöpidon. 5. Liiton henkilökunnan palkkaustyöryhmään nimettiin Ahti Ellilä ja Stig Hällberg liittohallituksesta ja Risto Ahonen ja Kovanen henkilökunnan edustajina. 2 TYÖ3ÄR3ESTYS Hyväksyttiin laadittu esityslista kokouksen työjärjestykseksi. Liite A. 11 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Kokousasioiden tultua loppuun käsitellyiksi päätti puheenjohtaja kokouksen kello ILMOITUSASIAT Merkittiin, että liiton ja 3uha 3ako8en välinen toimeksiantosopimus on allekirjoitettu. SAK:n julkaisemaa vihkosta **Toveri musta" on saatavana toimistosta. EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIR3A Luettiin ja hyväksyttiin edellisen 14.3« pidetyn kokouksen pöytäkirja muutoksitta. SAAPUNEET KIR3EET Msrkittiin kuulluiksi toimistovaliokunnan käsittelemät kirjeet, liite 8. KAISA KARIKOSKEN MATAKARAHA-ANOMUS Päätettiin siirtää asian käsittely seuraa\/aan kokoukseen, johon mennessä pyritään löytämään kaikkia tyydyttävä ratkaisu liiton ja osastojen suhteista FISTAV 'iin. VUODEN 1981 ALLAKKA Päätettiin valmistaa entiseen tapaan liitolle oma allakka, jonka painosmäärä on 1400 kappaletta. Allakan valmistamisen aiheuttamat tehtävät annettiin 3uhani Mattilalle. Vakuudeksi ihani >lattila sihteeri. II/ nr, I -Ir t. - '»lifa. f t ^ / ^ I['ili Vii*

42 LlITC A ( ^ k a T:r'.;JlSTt:N ja ERIKOISAliMATTIirj LIITTu r.y. ESITYSLISTA LIITTOHALLITUKSEN KLK.US 7/1930 # Aika Paikka Kutsuttu 14, kello Liiton toimisto Heimo Määränen Ahti Ellilä Ralf Grönvall Kauko Häkkinen Stig Hallberg Kaisa Karikoski Pentti Koskinen Jouko LuiTime Tuula Mäittälä Anja fjipmi Maire Suomi Lauri Willman Esko Uuorinen Mikko Kuoppa, liittovaltuuston puheenjohtaja valtuluton ja kdtiintonouk^o.iton kokou^bkuiujm jahcunimn liiton ja tijöttcmijij^kaii^aii ko^kzn 1, Liitto vahtaa Auokailu- ja kokou^tiiakuäu^ta 2, Työttcnyijka^^a MOAittaa matka-, pcuvcuaha- ja kokoiupalkkiokuiat hailintoncuvo^ton jcumtzn matkakulut, päivöaajiat ja kokou^packkiot 1. Laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Työjärjestyksen hyväksyminen 3. M. S 6. Tder/TM F^^t^^^cy"^ juha Jakcsen toimeksiantcsopimuksen jatkosta päättäminen Kansainvälisiä asioita - Kaisa Karikosken hakemus - Elokuvasala ja Puolen suhteet SuuA-Hztbingin ulkopuolalta tullziliz mak^dtaan matkakulut linja-auto- tai Kmtatiztaiii^in mukaan ^uo^inta tiztä kotipaikkakunnalta Hzl-6inkiin ja takai bin. Linjan Savonlinna- JyvcUkylä - (/oo^a pohjoi!>puol2.lta olzvat voivat matkustaa Izntäzn. ^\akdolla.mn imtomatka korvataan. Kokouspalkkiona mak^bdtaan kaikitid halliiit0ne.ui'0st0n jilb^niuz, thintoaka^iitajillq. ja hznkilokunncjilz 65 maikkaa. SuuA-Hztiingin ulkopuolelta talleille, maksetaan 31 maikan puotlpäivoixalia. Päätetään lipun ja pöytäviirin suunnittelukilpailun edellyttämistä toimenpiteistä. Muut kokouksello esitettävät asigt Kokouksen päättäminen i i:

43 I 2/7/1980 TEKNISTEN 3A ERIKOISAMMATTIEN LIITTO r.y. PÖYTÄKIRJA LIITTOHALLITUKSEN KOKOUS 7/1980 Aika Paikka Läsnä Kokousvirkailijat ,5,1980 kello Liiton toimisto Heimo Määränen Ahti Ellilä Ralf Grönvall Kauko Häkkinen Stig Hällberg Pentti Koskinen Tuula Mäittälä Anja Niemi Maire Suomi Lauri Willman Esko Vuorinen Pirkko Reijonen Juhani Mattila Heimo Määränen, puheenjohtaja Juhani Mattila, sihteeri LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Todettiin kokous liiton sääntöjen määräämällä tavalla koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi* TYÖJÄRJESTYS Hyväksyttiin laadittu esityslista kokouksen Liite A. työjärjestykseksi. ILMOITUSASIAT 1; Merkittiin, että kuvaussihteerien lakko päättyi osapuolten päästyä sopimukseen 12.5,1980 kello Merkittiin, että Eläketiedotustoimisto järjestää liittohallitukselle tiedotustilaisuuden ravintola Duunarissa kello Vakuudeksi LIITON LIPPU JA VIIRI Kilpailuun oli saapunut 12 ehdotusta. Palkintolautakunta valitsi yksimielisesti nimimerkin "Viisi vuotta Tekerissä"suunnitteleman ehdotuksen voittajaksi. Palkintolautakunnan mielestä ideaa tulisi vielä kehitellä ja siksi se päätti kehottaa suunni teli jaa tekemään pieniä korjauksia asetelman ja värien suhteen. Kolme muuta työtä päätettiin lunastaa 200 markan lunaetuspalkkiolla. Työt ovat nimimerkkien "Liehu punalippu", "Pauliina" ja "Lippu ja viiri" suunnittelemat. Myöhemmin suoritetussa kuorien avauksessa osoittautui, että voittaneen ehdotuksen tekijä oli Marja Junni Lappeenrannasta, hän saa 1000 markan palkkion. Lunastettujen ehdotusten tekijät olivat Kalevi Eloranta, Paula Numminen ja Juhani Mattila, Voittanut ehdotus päätettiin esitellä liittovaltuuston kokouksen hyväksyttäväksi, MUUT KOKOUKSELLE ESITETTÄVÄT ASIAT 1. Liiton ja työttömyyskassan osuuksiksi liittovaltuuston ja työttömyyskassan hallintoneuvoston osalta päätettiin ehdottaa liite B mukaista menettelyä. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Kokousasioiden tultua loppuun käsitellyiksi päätti puheenjohtaja kokouksen kello 17,05. ani Mattila sihteeri EDELLISTEN KOKOUSTEN PÖYTÄKIRJAT Luettiin ja hyväksyttiin edellisten ja pidettyjen kokousten pöytäkirjat muutoksitta. LIITON LAKIASIOIDEN HOITO ^ Päätettiin jatkaa varatuomari Juha Jakosen kanssa tehtyä toimeksiantosopimusta. Uusi sopimus on voimassa ajalla entisin maksuperustein ja työvelvoittein. KANSAINVÄLISIÄ ASIOITA 1. Kuultiin Kaisa Karikosken hakemus saada 700 markkaa FISTAUin hallituksen kokoukseen osallistumista varten. Asia pantiin pöydälle lisäselvityksiä ja ryhmäkäsittelyä varten. 2. Yhteistyö liiton ja osastojen sekä puolalaisen Stoujarzyzenia Filmou/cbiH Pol8kich:n välillä; 1. Todettiin, että SET on päättänyt allekirjoittaa vuoden loppuun voimassaolevan yhteistyösopimuksen puolalaisten kanssa, 2. Anja Niemi ja Juhani Mattila selostivat edelläolevan vaikutuksia liiton ja osasto 30:n kannalta. Koska viimeksimainitun vastaava sopimus päättyy syksyllä asia otetaan esille kesän jälkeen.

44 ' AAh: F Liittohallituksen lausunnot osastojen alotteisiin (esitys) Esitän eriävän mielipiteeni liittohallituksen esitykseen työväenlehtisetelin jakoperusteista. On tunnettu tosiasia, että TEKERIssä tilataan Konsultti- ja suunnittelutoimistojen työntekijät r.yrn aloite: työväenlehtiä erittäin vähän lehtisetelituesta huolimatta. Liittohallituksen esitys 15,- jäsenmaksusta kuukaudessa aiheuttaa sen, että osa-aikaisesti # Liittohallitus yhtyy osaston aloitteeseen ja toteaa^ että yrityksiä aloittaessa esitetyn työehtosopimuksen solmimiseksi on tehty useampiakin. Yritykset ovat kaatuneet työnantajaliiton neuvotteluhaluttomuuteen, jonka asenteen muuttamiseksi tarvittaisiin nykyistä enemmän järjestövoimaa. Järjastövoiman lisäämiseksi tarvitaan sekä liilun e^tä ORsiston toimenpiteitä. Helsingin Ualokuvalaborantit r.y:n aloite: työskentelevän vuositulot näin ollen tulisi olla ,- vuodessa, mikä osa-aikaisen vuosiansioksi on suhteettoman paljon. Uaikka kuukausimaksuperustetta ei olekaan korotettu viiteen vuoteen, pidän kohtuuttomana sen nostamista kerralla 30^«Lisäksi liittohallitus päätti uudesta myöntämisperusteesta, jolloin jäsenen tulisi olla liittynyt TEKERIin ennen 1.7. saadakseen lehtisetelin. Pidän näitä molempia myöntämisperusteen tiukennuksia saavutettujeb jäsenetujen kavennuksena eikä tällainen päätös edistä työväenlehtien tilaajakannan lisääntymistä Teknisten ja Erikoisammattien Liiton piirissä. 1) Liittohallitus toteaa, että työehtosopimuksen koeaikapykäliä työnantajat pyrkivät laajemmaltikin käyttämään väärin. Tämän vuoksi tulisi tulevissa työehtosopimusneuvotteluissa ja keskusjärjestöjen neuvotteluissa asiaan kinnit' tää entistä suurempaa huomiota. 2) Liittohallitus toteaa, että osaston aloitteen periaatteellinen kanta on oikea ja tulevissa neuvotteluissa tulee pyrkiä osaston esittämään tavoitteeseen, että vanhemmat a voivat keskenään sopia, kumpi jää äkillisesti ta lasta hoitamaan. Liittohallitus yhtyy osaston aloitteeseen. sairastunut IIII II

45 I n [ dli ^it^ig^i^fii^^ MV/Y. "^V J\ "IL^I :» T^'^! N ITTTT') r.ytr ITR'..:.- Liiton toimisto Ja lii tehoili»us valvoi t«t!i«r toimitman yl-isen, k»ivkia ula." tvint-ki.ii^lth koskevan tv'^<iht08opinmk8en olrimiseksi 'luonen Konsultti» toimistojen Liiton (SKOL) J«t m m ViLTLLE. " Isinrlssä huhtikuun päivin* 1980 KCT,UITTI- JA SirUNHITTiLnTOIMISTOJKN Tvi NTf-KTJÄT r,y:n johtokunta ^ // * Val<»vi i^irto, piiheen.^ohtiija Tapani Viilsänen, 8iht(>eri A) O \

46 LIITTOHAL' TTTiKSKN KSITYKSlCT LIITTOVALTUUSTON KOKOUKSKLLK 17. Liittoiiaiiituksan lausunet osastojen aiottaisiit lesitys) Konsultti- ja suunnittaiutoitistojen työntakijät r.y:n aloita: Liittot-.aliitus yhtyy osaston aioittaasaen ja toteaa, attä yrityksiä aloittaessa esitatyn työehtosopimuksan soimimisaksi on tehty useampiakin. Yritykset ovat kaatuneet työnantajaliiton neuvotteluhaluttomuuteen, jonka asenteen muuttamiseksi tarvittaisiin nykyistä enemmän järjastövoimaa. Järjastövoiman lisäämiseksi tarvitaan sekä liiton että osaston toimenpiteitä. Helsingin Ualokuvalaborantit r.y:n aloite: I TYÖVÄENLEHTISETELI VCODELLE 1981 Liittohallitus esittää, että tyttväenlehtitukea Jatketaan aikaisempaan tapaan. TyövHenlehtiluottelossa olevia lehtiä varten tehdään seteli, jonka arvo on UO markkaa vuosikertatilauksesta. Tiedonantajan ja Enhetin osalta liitto suorittaa ^40 markkaa kutakin maksettua vuosikertatilauksen kuittia vastaan vuoden 1981 tilauksesta. Lehtitukeen oikeutetun jäsenen jäsenmaksusuoritus tulee olla vähintään keskimäärin 15 markkaa kuukaudessa ja jmsenyydpn tulee olla alkanut viimeistään lehtisetelin käyttöä edeltäneenä vuonna. i 1) Liittohallitus toteaa, että työehtosopimuksen koeaikapykäliä työnantajat pyrkivät laajemmaltikin käyttämään väärin. Tämän vuoksi tulisi tulevissa työehtosopimusneuvotteluissa ja keskusjärjestöjen neuvotteluissa asiaan kinnittää entistä suurempaa huomiota. 2) Liittohallitus toteaa, että osaston aloittaan periaatteellinen kanta on oikea ja tulevissa neuvotteluissa tules pyrkiä osaston esittämään tavoitteeseen, attä vanhemmat vaivat keskenään sopia, kumpi Jää äkillisesti sairastunutta lasta hoitamaan. Liittohallitus yhtyy osaston aloitteeseen. II TYÖEHTOSOPIMUSPOLIITTINEN OHJELMA Edustajakokous jätti siellä esitetyn ohjelmaluonnoksen käsittelemättä ja ehdotti, että se ensiksi kävisi laajan osastokäsittelyn ja sen jälkeen otettaisiin seuraavan edustajakokouksen käsittelyyn, jossa otetaan huomioon osastojen lausunnot. Liittohallitus esittää, että liittovaltuusto päättäisi lähettää po. ohjelmaluonnoksen järjestökäsittelyyn osastojen kannanottojen saamiseksi. Järjestökäsittelyyn varataan aika 1.6, i».1981, jolloin saadut lausunnot esitetään valtuuston sääntömääräiselle kokoukselle, joka päättä asian edelleen kehittämisestä ennen edustajakokousta. L l III ESITYS LIITON LIPUKSI JÄTETÄÄN VALTUUSTON KOKOUKSESSA Helsingissä toukokuun 7 päivänä 1980 TEKNISTEN JA ERIKOISAMMATTIEN LIITTO Liittohallitus '1 1.* i

47 HKLSINGIN VALOKUVALAUOHANTIT r.y. Martniikatu 2<» D HELSINKI 17 Helsinki 29.ii Liittovaltuustolle Helalnffin Valokuvalaborantit haluaisivat kiinnittää huomiota auraaviin tytfahtoaopimukalaaa Olaviin apmkohtiini 1) Kausiluontoisilla aloilla työnantajilla on Mahdollisuus kttyttmm J kk koeaikaa vtthrin, koska palkatessaan lismhankilökuntaa työnantajalla ai Ola tarkoitustakaan pitää häitä kuin am. 3 kk. (esim. laboratorioissa kesäaikana) Tätä oi kuitenkaan karrota työnhakijalle. 2) Pidämme tasa-arvon Ja SAKtn periaateohjelman hengen vaataiaena työehtosopimuksiaaa olevaa pykälää, Joka koskae lapsen äkillistä sairaatuniata. Nieleatämma ai olo oikein atteivät vanhemmat voi keskenään päättää kumpi Jää lasta hoitamaan, vaan äidin pitää hankkia todiatus aiitä, ettei voi olla poia työatä. Jotta edellä mainitut epäkohdat tuliaivat korjatuikai, eaitämme, että Liittovaltuusto ilmaisee kantamme myua SAKtn Johtoelimille. HELSINGIN VALOKUVALABORANTIT r.y. i. Johtokunta

48 TEKNISTEN JA ERIKOISAMMATTIEN LIITTO r.y:n LIITTOVALTUUSTON SÄÄN- TÖMÄÄRÄINEN KOKOUS HELSINGISSÄ HOTELLI PRESIDENTIN ERI- ÖSS ETELÄINEN RAUTATIEKATU k. 1, Kokouksen avaus, liittovaltuuston puheenjohtaja Mikko Kuoppa 2, Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3, Valitaan kokousvirkailijat a) puheenjohtaja, liittovaltuuston puheenjohtaja b) sihteeri, liiton sihteeri c) pöytäkirjan tarkastajat (kaksi varsinaista ja kaksi varalle) d) ääntenlaskijat (edelliset tarvittaessa) e) Julkilausumavaliokunta (3 sd + 2 kd) k. Hyväskytään kokouksen työjärjestys 5. Esitetään kertomus liiton toiminnasta vuodelta 1979 ja päätetään siitä aiheutuvista toimenpiteistä 6. Esitetään kertomus liiton tileistä vuodelta 1979 ja kuullaan tilintarkastajien lausunto sekä päätetään niiden aiheuttamista toimenpiteistä 7. Hyväksytään tulo- ja menoarvio vuodelle Tarkistetaan liittohallituksen palkkioiden suuruus 9. Tilannekatsaus: SAK:n II puheenjohtaja Olavi Hänninen (klo 12) TEKERIN puheenjohtaja Heimo Määränen 10. Käsitellään ja tehdään päätökset liittovaltuustolle tehtyjen esitysten pohjalta a) osastojen esitykset b) liittohallituksen esitykset 11. Käsitellään liiton toimihenkilöitä tai liittohallitusta vastaan tehdyt muistutukset 12. Päätetään mahdollisesta julkilausumasta 13. Päätetään kokouksen osanottajien matkakulujen korvaamisesta ja päivärahoista Kokouksen päättäminen Ruokailutauko pidetään 12.^5-13.^5, jonka jälkeen pidetään ryhmäkokoukset. Työehtosopimuspoliittinen ohjelmaluonnos ja toimintakertomus on lähetetty vain valtuuston varsinaisille jäsenille.

49 LIITE A TEKNSTEN 3A ERIKOISAMMATTIEN LIITTO r.y. ESITYSLISTA LIITTOHALLITUKSEN KOKOUS 6/1980 Aika Paikk a Kutsuttu kello Liiton toimisto Heimo Määränen Ahti Ellilä Ralf Grönvall Kauko Häkkinen Stig Hallberg Kaisa Karikoski Pentti Koskinen Douko Lumme Tuula Mäittälä Anja Niemi Maire Suomi Lauri Willman Esko Uuorinen Mikko Kuoppa, liittovaltuuston puheenjohtaja Toimistovaliokunnan kokous , Läsnä Määränen, Mattila ja Ahonen. Luettelo käsitellyistä kirjeistä: SAK: Tiedotusosaston kirje Palkkatyöläisen tilauskampanjasta Koulutusosaston kirje oppisopimuskoulutuksen kehittämisen nykytilasta Järjestosaston kutsu SAK:n järjestöpoliittiseen seminaariin Keuruulle 1. Laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Työjärjestyksen hyväksyminen 3. Saapuneet kirjeet 4. Työmarkkinatilanne - hyväksytään syntyneet sopimukset - kuvaussihteerien lakkotilanne - muut 5. Liittovaltuuston kokouksen edellyttämät päätökset - esityslista - osastojen esitykset ja niihin annettavat lausunnot - liittohallituksen esitykset 6. Liiton lipun palkintolautakunnan nimeäminen MUUT: ?.?. STOL:n ilmoitustarjous Suomen YK=Liiton kevätkokouskutsu (29.4.) STS:n tarjous debentuurilainasta Suomen YK-Liiton julkilausuma Ihmisoikeuksista ja monikansallisista yrityksistä Keski-Amerikassa Martinniemen Sos.dem. Työväenyhdistyksen vetoomus ja keräyslista työväentalon rakentamiseksi 7. Muut kokoukselle esitettävät asiat 8. Kokouksen päättäminen

50 TEKNISTEN 3A ERIKOISAMMATTIEN LIITTO r.y. PÖYTÄKIR3A LIITTOHALLITUKSEN KOKOUS 6/1980 2/6/1980 Aika Paikka Läsnä kello Liiton toimisto Heimo Määränen Ahti Ellilä Ralf Grönvall 3ari Hallgren, varajäsen Stig Hallberg Kaisa Karikoski Pentti Koskinen Tuula Mäittälä Anja Niemi Lauri Millman Esko Vuorinen Maire Suomi Risto Ahonen Pirkko Reijonen auhani Mattila Vakuudeksi PALKINTOLAUTAKUNNAN NIMEÄMINEN Liiton lipun ja viirin suunnitelukilpailu on päättynyt. Todettiin, että palkintolautäkuntana on liittohallitus vahvistettuna kahdella suunnittelualaa edustavalla jäsenellä. FOT on nimennyt edustajakseen lautakuntaan Maarit Inbarin ja KONSU Matti Muoniovaaran. Liittohallitus ja lautakunta pitävät kokouksen IA MUUT KOKOUKSELLE ESITETTÄVÄT ASIAT 1. Päätettiin järjestää henkilökunnan lomat siten, että toimisto on suljettuna heinäkuun henkilökohtaisissa lomissa on joustoa viikko molempiin päihin. Edelleen merkittiin, että työttömyysavustukset maksetaan loman aikana normaalisti. 2. Suoritetiin kurssi varaukset vuodelle 1981 liite G:n mukaisesti. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Kokousasioiden tultua loppuun käsitellyiksi päätti puheenjohtaja kokouksen kello at tila Kokousvirkailijat Heimo Määränen, puheenjohtaja 3uhani Mattila, sihteeri sihteeri 1 >. LAILLISUUS 3A PAATOSVALTAISUUS Todettiin kokous liiton sääntöjen määräämällä tavalla koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 2 TYÖ3ÄR3ESTYS Hyväksyttiin laadittu esityslista kokouksen Liite A. työjärjestykseksi SAAPUNEET KIR3EET Merkittiin kuulluiksi toimistovaliokunnan luetteloimat kirjeet, liite B. TYÖMARKKINATILANNE 1. Hyväksyttiin KK:n piirtäjien ja suunnittelijoiden työehtosopimus jäsenkokouksen hyväksymisen perusteella. 2. Vahvistettiin liiton osalta FOT:n työehtosopimus. 3. Todettiin kuvaussihteerien lakossa tapahtuneen yhteydenottoja ja annettiin liiton nimenkirjoittajille valtuudet allekirjoittaa tarvittaessa lakon lopettamisessa tarvittavat asiakirjat. 4«Päätettiin kehottaa osastoja solidaarisuuteen myös STLin lakkolaisia kohtaan ja päätettiin lahjoittaa 5000 markkaa STL:n lakkorahastoon taistelun tukemiseksi. LIITTOVALTUUSTON KOKOUKSEN EDELLYTTÄMÄT PÄÄTÖKSET 1. Vahvistettiin kokouksen esityslista, liite C. 2. Tutustuttiin osastojen esityksiin ja annettiin niihin liittohallituksen lausunnot, liite D. 3. Päätettiin antaa liittohallituksen nimissä esitykset työväenlehtituesta ja liiton t«s-poliittisen ohjelmaluonnoksen käsittelystä. Työväsnlehtitukiesitys liite E. Tähän kohtaan Kaisa Karikoski jätti eriävän mielipiteen, liite F. 4. Merkittiin, että toimintakertomus lähetetään valtuustolle tekijänsä nimissä. Liittohallituksen jäsenillä on oikeus esittää huomautuksia kertomukseen nähden valtuuston kokouksessa.... k

1. Kokouksen avaus Kolhon kyläyhdistyksen puheenjohtaja Tuula Juurakko avasi kokouksen.

1. Kokouksen avaus Kolhon kyläyhdistyksen puheenjohtaja Tuula Juurakko avasi kokouksen. KOLHON KYLÄYHDISTYS RY PÖYTÄKIRJA Marko Lipsonen 2.1.2013 YHDISTYKSEN SYYSKOKOUS Aika 27.11.12, KLO 19.00 Paikka Osuuspankin kokoustilat Läsnä Läsnäolijoista erillinen liite Käsitellyt asiat: 1. Kokouksen

Lisätiedot

Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry:n yhdistyskokous

Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry:n yhdistyskokous :n yhdistyskokous Aika Torstai 18.11.2010 klo 15.00 16.00 Paikka Osallistujat Tampere-talo, Yliopistonkatu 55, Tampere Jäsenten valtuuttamat viralliset edustajat ja muut paikalla olijat Yhdistyskokousasiat

Lisätiedot

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry:n Hämeen piiri ry pöytäkirja Asialistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry:n Hämeen piiri ry pöytäkirja Asialistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi Aika: 4.9.2011 kello 13:18-17.12 Paikka: Läsnä: Hämeenkatu 3 b 14, Tampere Tiina Koljonen, puheenjohtaja Arto Lehtinen, sihteeri Tuomas Sirén, jäsen Tino Svart, jäsen Kimi Uosukainen, jäsen Käsiteltävät

Lisätiedot

Aika: Valtakirjojen tarkistus alkaen. Kokous alkaa kello Paikka: Sokos-Hotelli Vaakuna, Hovioikeudenkatu 2, Kouvola.

Aika: Valtakirjojen tarkistus alkaen. Kokous alkaa kello Paikka: Sokos-Hotelli Vaakuna, Hovioikeudenkatu 2, Kouvola. Suomen Judoliitto ry Sääntömääräinen syyskokous 2015 Aika: 28.11.2015. Valtakirjojen tarkistus 12.30 alkaen. Kokous alkaa kello 13.00. Paikka: Sokos-Hotelli Vaakuna, Hovioikeudenkatu 2, Kouvola. PÖYTÄKIRJA

Lisätiedot

Kokouskutsu. Varsinainen yhtiökokous

Kokouskutsu. Varsinainen yhtiökokous Kokouskutsu Kiinteistö Oy Nilihonka c/o Holiday Club Isännöinti PL 618, 33101 Tampere puh. 0306 870 200, fax 0306 870 227 email: isannointi@holidayclub.fi www. holidayclub.fi/isannointi -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

Puh (toiminnanjohtaja Jonna Aakkula)

Puh (toiminnanjohtaja Jonna Aakkula) Suomen Kirkkomusiikkiliitto ry Hietalahdenranta 13 3. krs. 00180 Helsinki www.skml.fi kutsu Puh. 050 385 9350 (toiminnanjohtaja Jonna Aakkula) jonna.aakkula@skml.fi Hyvä vuosikokousedustaja, Suomen Kirkkomusiikkiliitto

Lisätiedot

Länsi-Suomen Pelastusalan liitto ry Tuijussuontie 10 FI Raisio

Länsi-Suomen Pelastusalan liitto ry Tuijussuontie 10 FI Raisio 1/6 1 KOKOUKSEN AVAUS Länsi-Suomen Pelastusalan Liitto ry:n puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen. Vainio kertoi Suomen Pelastusalan Keskusjärjestössä meneillään olevasta luottamusjohdon valintaprosessista,

Lisätiedot

toimintakertomus/tilinpäätös tilikaudelle ja talousarvio

toimintakertomus/tilinpäätös tilikaudelle ja talousarvio Kokouskutsu Kiinteistö Oy Tunturitähti 1 c/o Holiday Club Isännöinti PL 618, 33101 Tampere puh. 0306 870 200 fax 0306 870 227 email: isannointi@holidayclub.fi www. holidayclub.fi/isannointi -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS 1/2 PÖYTÄKIRJA 28.3.2017 TaLVI ry hallitus 2017 SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS Aika 28.3.2017, klo 19:00 Paikka Prisma Kaleva, Sammonkatu 75, 33540 Tampere Läsnä Kalle Kanninen Iida Päivömaa Jenni Rantanen

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Kokoustiedot Aika: 10.4.2014 klo 10.00 13.23 Paikka: Kuntatalo Kommunernas hus Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Peräpohjolan Leader ry:n puheenjohtaja Jorma Vaara avaa kokouksen.

Peräpohjolan Leader ry:n puheenjohtaja Jorma Vaara avaa kokouksen. lista SYYSKOKOUS 2016 Aika Torstaina 24.11.2015 klo 17.00 Paikka Tervolan nuorisoseuran talo, Seurantie, Tervola 1 KOKOUKSEN AVAUS Peräpohjolan Leader ry:n puheenjohtaja Jorma Vaara avaa kokouksen. 2 KOKOUSVIRKAILIJOIDEN

Lisätiedot

Paasitorni, Paasivuorenkatu 5 A, Tarja Halonen - sali. Läsnä Paikalla 27 osaston varsinaista jäsentä sekä 1 eläkelläisjäsen.

Paasitorni, Paasivuorenkatu 5 A, Tarja Halonen - sali. Läsnä Paikalla 27 osaston varsinaista jäsentä sekä 1 eläkelläisjäsen. SYYSKOKOUS Aika 23.11.2016 klo. 18.00 20.35 Paikka, Tarja Halonen - sali Läsnä Paikalla 27 osaston varsinaista jäsentä sekä 1 eläkelläisjäsen. Liite:1 1 Kokouksen avaus Ammattiosaston puheenjohtaja Kenneth

Lisätiedot

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 15 :ssä varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat.

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 15 :ssä varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat. Isännöinti Kiinteistö Oy Onninpyhä c/o Holiday Club Isännöinti PL 618, 33101 Tampere puh. 0306 870 200, fax 0306 870 227 email: isannointi@holidayclub.fi www.holidayclub.fi/isannointi Varsinainen yhtiökokous

Lisätiedot

2 päätösvaltaisuuden ja laillisuuden toteaminen. Kokous todettiin koolle kutsutuksi sääntöjen määräämällä tavalla ja

2 päätösvaltaisuuden ja laillisuuden toteaminen. Kokous todettiin koolle kutsutuksi sääntöjen määräämällä tavalla ja SYYSKOKOUS Aika 13.11.2014 klo.18.05 20.26 Paikka Paasitorni, Paasivuorenkatu 5 A Läsnä osallistujaluettelo,( liite: 1) 1 kokouksen avaus Ammattiosaston puheenjohtaja Pauli Purmonen avasi kokouksen ja

Lisätiedot

aika torstaina kirkkovaltuuston kokouksen jälkeen paikka seurakuntakoti, Askolantie 23

aika torstaina kirkkovaltuuston kokouksen jälkeen paikka seurakuntakoti, Askolantie 23 ASKOLAN SEURAKUNTA Askolantie 23 07500 ASKOLA KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto 20.01.2017 aika torstaina 26.01.2017 kirkkovaltuuston kokouksen jälkeen paikka seurakuntakoti, Askolantie 23 ASIALISTA 2 / 2017

Lisätiedot

Länsi-Suomen Pelastusalan liitto ry Kerosiinitie TURKU

Länsi-Suomen Pelastusalan liitto ry Kerosiinitie TURKU 18.11.2017 1/5 I VALTAKIRJOJEN TARKASTUS klo 11:30 12:00 II LOUNAS klo 12:00 13:00 III LIITON SYYSKOKOUS klo 13:00 sääntöjen 12 :n mukaisten asioiden käsittely: 1 KOKOUKSEN AVAUS Länsi-Suomen Pelastusalan

Lisätiedot

Kokouskutsu. Varsinainen yhtiökokous

Kokouskutsu. Varsinainen yhtiökokous Kokouskutsu Kiinteistö Oy Tirrolampi c/o Holiday Club Isännöinti PL 618, 33101 Tampere puh. 0306 870 200, fax 0306 870 227 email: isannointi@holidayclub.fi www. holidayclub.fi/isannointi -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

KUTSU. Jyty Iisalmi ry:n sääntömääräinen. syyskokous. pidetään maanantaina klo alkaen Meijän Vintillä os.

KUTSU. Jyty Iisalmi ry:n sääntömääräinen. syyskokous. pidetään maanantaina klo alkaen Meijän Vintillä os. KUTSU Jyty Iisalmi ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään maanantaina 21.11.2016 klo 16.45 alkaen Meijän Vintillä os. Savonkatu 11 A 6 Kokouksessa käsitellään sääntöjen 15 määräämät asiat. Luottamusvaalikokous

Lisätiedot

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Sporticus ry. Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja valvoa jäsentensä opiskelumahdollisuuksia ja ammatillisia

Lisätiedot

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 15 :ssä varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat.

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 15 :ssä varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat. Isännöinti Kiinteistö Oy Sallan Tunturitähti II c/o Holiday Club Isännöinti PL 618, 33101 Tampere puh. 0300 870 902 email: isannointi@holidayclub.fi www.holidayclub.fi/isannointi Kokouskutsu Varsinainen

Lisätiedot

Yhdistyksen puheenjohtaja Jouko Karhunen avaa kokouksen. Kokous valitsee kaksi puheenjohtajaa. Puheenjohtajiksi valittiin

Yhdistyksen puheenjohtaja Jouko Karhunen avaa kokouksen. Kokous valitsee kaksi puheenjohtajaa. Puheenjohtajiksi valittiin ESITYSLISTA 13.10.2017 1(6) AMMATILLISET OPETTAJAT AO ry VUOSIKOKOUS Aika Sunnuntai 19.11.2017 kello 9.00. Paikka Palmgren-konservatorio Rautatienpuistokatu 7, 28130 Pori I KOKOUKSEN AVAAMINEN II KOKOUKSEN

Lisätiedot

Esityslista. Lauantai EDUSTAJAKOKOUKSEN AVAUS. Suomen Keskustanaiset ry:n puheenjohtaja Elsi Katainen

Esityslista. Lauantai EDUSTAJAKOKOUKSEN AVAUS. Suomen Keskustanaiset ry:n puheenjohtaja Elsi Katainen Esityslista Lauantai 10.6.2017 1. EDUSTAJAKOKOUKSEN AVAUS Suomen Keskustanaiset ry:n puheenjohtaja Elsi Katainen 2. TODETAAN KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2.1. Esittely Sääntöjen 11. pykälän

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2013 1 Kokoustiedot Aika Torstai 2.5.2013 klo 13.30 14.41 Paikka Kuntatalo, iso luentosali ja neuvotteluhuoneet Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja

Lisätiedot

Varsinainen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous Kiinteistö Oy Kuusamon Lomatropiikki Kokouskutsu c/o Holiday Club Isännöinti PL 618, 33101 Tampere Puh. 030 687 0200 www.holidayclub.fi/isannointi Varsinainen yhtiökokous Kiinteistö Oy Kuusamon Lomatropiikin

Lisätiedot

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 2/2005 HALLITUKSEN KOKOUS 3.2.2005

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 2/2005 HALLITUKSEN KOKOUS 3.2.2005 1(6) Aika 3.2.2005 Paikka Läsnä Poissa Ravintola Teatteri, Helsinki Janne Nyman, hallituksen puheenjohtaja Salla Tuominen, pääsihteeri Matti Hietanen, hallituksen jäsen Suvi Hirvonen, hallituksen jäsen

Lisätiedot

PUOTILAN VENEKERHO RY T A S E K I R J A 2 0 12. Sisällys:

PUOTILAN VENEKERHO RY T A S E K I R J A 2 0 12. Sisällys: PUOTILAN VENEKERHO RY T A S E K I R J A 2 0 12 Sisällys: Tilinpäätös * Tuloslaskelma * Tase * Tase-erittelyjä * Pääkirja * Päiväkirja * Palkkakortisto Helsingissä 15.11.2012 Taisto Johansson TASE VASTAAVAA

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2014 1 Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2014 1 Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2014 1 Kokoustiedot Aika Torstai 22.5.2014 klo 10.07 10.10 Perjantai 23.5.2014 klo 9.02 10.06 ja 13.31 14.39 Paikka Kuntatalo, iso luentosali ja neuvotteluhuoneet Toinen

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 4/ Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 4/ Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 4/2009 1 Kokoustiedot Aika: 5.5.2009 klo 13.00 13.57 Paikka: Jyväskylän Paviljonki Messukatu 10, Jyväskylä Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 4/2009 2 Sisällysluettelo Sivu

Lisätiedot

Todetaan kokous sääntöjen mukaan koolle kutsutuksi ja siten päätösvaltaiseksi.

Todetaan kokous sääntöjen mukaan koolle kutsutuksi ja siten päätösvaltaiseksi. ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Paikka Järjestötalo, Paulan Sali, Seinäjoki Aika Ke 25.5.2016 klo 18.00 - Läsnä VUOSIKOKOUS 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen järjestäytyminen Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri,

Lisätiedot

SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous

SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA PÖYTÄKIRJA Osuuskuntakokous 29.03.2012 Kokousaika Keskiviikkona 28.03.2012 klo 18.00-19.50 Kokouspaikka Osuuskunnan toimisto, Keiteleentie 11, 44200 Suolahti Läsnä:

Lisätiedot

1. Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

1. Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen SUOMEN KARTOITTAJAYHDISTYS SKY ry SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2017 Paikka Rakennusmestarien toimitila Kajaaninkatu 16, Oulu Valtakirjojen tarkastus on kokoushuoneessa klo 15.45. Aika 3.3.2016 klo 16.15

Lisätiedot

PUIJON LATU RY:N SÄÄNNÖT Hyväksytty Puijon Latu ry:n ylimääräisessä kokouksessa ja syyskokouksessa

PUIJON LATU RY:N SÄÄNNÖT Hyväksytty Puijon Latu ry:n ylimääräisessä kokouksessa ja syyskokouksessa PUIJON LATU RY:N SÄÄNNÖT Hyväksytty Puijon Latu ry:n ylimääräisessä kokouksessa 28.10.1998 ja syyskokouksessa 11.11.1998 1. Yhdistyksen nimi on Puijon Latu ry ja sen kotipaikka on Kuopio. 1 2. Yhdistyksen

Lisätiedot

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat.

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat. Osakeyhtiö Lapinniemi XVII KUTSU 8.6.2017 Osakeyhtiö Lapinniemi XVII -nimisen yhtiön osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 29.6.2017 alkaen klo 10.00 Tampereen

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 13/2014 Kirkkoneuvosto 13.11.2014 150. KOKOUSAIKA torstaina 13. päivänä marraskuuta 2014

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 13/2014 Kirkkoneuvosto 13.11.2014 150. KOKOUSAIKA torstaina 13. päivänä marraskuuta 2014 150 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 13/2014 KOKOUSAIKA torstaina 13. päivänä marraskuuta 2014 KOKOUSPAIKKA JÄSENET Seurakuntatalo/takasali Sari Heiskanen Markku Huttunen Erkki Huuskonen Tuula Karppinen Ellen

Lisätiedot

Hallituksen kokous Pöytäkirja 2/2018

Hallituksen kokous Pöytäkirja 2/2018 Aika: Tiistaina 06.02.2018 kello 18.30 Paikka: Mestarinkatu 2, 20810 Turku Sisällys 1. KOKOUKSEN AVAUS... 2 2. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS... 2 3. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN... 2

Lisätiedot

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS PÖYTÄKIRJA 2 /2017

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS PÖYTÄKIRJA 2 /2017 SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS PÖYTÄKIRJA 2 /2017 AIKA 22.11.2017, klo 18:00 PAIKKA Jakun koulu Paikalla 12 osallistujaa. Aluksi oli kahvitarjoilu. 1 KOKOUKSEN AVAUS Jakkukylän kyläyhdistyksen puheenjohtaja

Lisätiedot

Liittokokous, liittovaltuusto ja liittohallitus

Liittokokous, liittovaltuusto ja liittohallitus Liittokokous, liittovaltuusto ja liittohallitus 8.9.2014 Järjestöpäivät 5.-6.9.2014 Liittokokous joka 3. vuosi - valitsee liittovaltuustoedustajat Liittovaltuusto 34 yhdistysten edustajaa 10 muuta edustajaa

Lisätiedot

Läsnä: Perttu Ristimella (siht.), Tommi Kohonen, Teemu Kursu, Lauri Uotinen (pj.), Juha Päällysaho, Elisa Kaurala, Antti Hoivala ja Antti Törmä.

Läsnä: Perttu Ristimella (siht.), Tommi Kohonen, Teemu Kursu, Lauri Uotinen (pj.), Juha Päällysaho, Elisa Kaurala, Antti Hoivala ja Antti Törmä. Oulun ylioppilaskamerat ry Yhdistyksen syyskokous 4/2011 Pöytäkirja Aika: ke 30.11.2011 klo 18:00 Paikka: Kulttuuritalo Valve, Hallituskatu 7, Oulu Läsnä: Perttu Ristimella (siht.), Tommi Kohonen, Teemu

Lisätiedot

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 15 :ssä varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat.

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 15 :ssä varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat. Isännöinti Kiinteistö Oy Sallan Tunturitähti II c/o Holiday Club Isännöinti PL 618, 33101 Tampere puh. 0306 870 200, fax 0306 870 227 email: isannointi@holidayclub.fi www.holidayclub.fi/isannointi Kokouskutsu

Lisätiedot

Turun seudun musiikkiopiston kannatusyhdistys- Understödsföreningen för Åbonejdens musikinstitut Mestarinkatu 2, Turku

Turun seudun musiikkiopiston kannatusyhdistys- Understödsföreningen för Åbonejdens musikinstitut Mestarinkatu 2, Turku Turun seudun musiikkiopiston kannatusyhdistys- Understödsföreningen för Åbonejdens musikinstitut Mestarinkatu 2, 20810 Turku Hallituksen kokous 1/2017 Aika: Maanantaina 13.2.2017 klo 17.00 Paikka: Mestarinkatu

Lisätiedot

Vakkasuomalaista sotaveteraanitietoa 1/3 talteen ry. PÖYTÄKIRJA. Paikka: Kalannin Säästöpankin Uudenkaupungin konttorin kokoushuone, Sepänk.

Vakkasuomalaista sotaveteraanitietoa 1/3 talteen ry. PÖYTÄKIRJA. Paikka: Kalannin Säästöpankin Uudenkaupungin konttorin kokoushuone, Sepänk. Vakkasuomalaista sotaveteraanitietoa 1/3 talteen ry. Yhdistyksen ylimääräinen kokous PÖYTÄKIRJA Aika: maanantai 30.12.2013 kello 14.00...14.40 Paikka: Kalannin Säästöpankin Uudenkaupungin konttorin kokoushuone,

Lisätiedot

ESITYSLISTA LAPIN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA HALLITUKSEN KOKOUS 3/2017. AIKA: , klo 08:00 PAIKKA: LYYn toimisto, Ahkiomaantie 23 B

ESITYSLISTA LAPIN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA HALLITUKSEN KOKOUS 3/2017. AIKA: , klo 08:00 PAIKKA: LYYn toimisto, Ahkiomaantie 23 B ESITYSLISTA LAPIN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA 10.2.2017 HALLITUKSEN KOKOUS 3/2017 AIKA: 14.2.2017, klo 08:00 PAIKKA: LYYn toimisto, Ahkiomaantie 23 B Jakelu: Hallituksen jäsenet: Matias Kassala, hallituksen

Lisätiedot

JSA-Tekniset ry:n säännöt

JSA-Tekniset ry:n säännöt JSA-Tekniset ry:n säännöt Vuosikokouksen 23.03.2001 hyväksymät säännöt. Säännöt on merkitty yhdistysrekisteriin 06.09.2001 numerolla 138924. 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on JSA-tekniset ry, josta

Lisätiedot

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat.

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat. Kiinteistö Oy Lapinniemi VI KUTSU 8.6.2017 Kiinteistö Oy Lapinniemi VI -nimisen yhtiön osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 28.6.2017 alkaen klo 16.30 Tampereen

Lisätiedot

Yhdistyksen puheenjohtaja Tuomo Tikkanen avaa kokouksen. Kokous valitsee kaksi puheenjohtajaa. Puheenjohtajiksi valittiin

Yhdistyksen puheenjohtaja Tuomo Tikkanen avaa kokouksen. Kokous valitsee kaksi puheenjohtajaa. Puheenjohtajiksi valittiin ESITYSLISTA 6.10.2015 1(6) AMMATILLISET OPETTAJAT AO ry VUOSIKOKOUS Aika Sunnuntai 15.11.2015 kello 9.00. Paikka Kokoustila Snellman & Kallavedet, Scandic Hotelli, Satamakatu 1, 70100 Kuopio I KOKOUKSEN

Lisätiedot

1.1.Kokouksen avaus, puheenjohtaja (edellinen puheenjohtaja) 1.2. Kokouksen puheenjohtajan valinta Kokouksen sihteerin valinta

1.1.Kokouksen avaus, puheenjohtaja (edellinen puheenjohtaja) 1.2. Kokouksen puheenjohtajan valinta Kokouksen sihteerin valinta 1(5) VUOSIKOKOUKSEN ESITYSLISTA (yhdistyksen nimi) ESITYSLISTA RANTAMÄEN MARTTAYHDISTYS RY:N VUOSIKOKOUS Aika: Paikka: KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1. KOKOUKSEN AVAUS JA JÄRJESTÄYTYMINEN 1.1.Kokouksen avaus, puheenjohtaja

Lisätiedot

PIRAATTIPUOLUE 22.9.2008 1(5)

PIRAATTIPUOLUE 22.9.2008 1(5) PIRAATTIPUOLUE 22.9.2008 1(5) PÖYTÄKIRJA Piraattipuolue ry Hallituksen kokous 11/2008 Aika: 15.9.2008 kello 18.30 Paikka: Läsnä: #hallituskokous PirateNet-IRC-verkossa Pasi Palmulehto (pj) Ahto Apajalahti

Lisätiedot

Aika: Tiistaina 16.2.2010 klo 8.00 Paikka: Turun seudun musiikkiopisto, Mestarinkatu 2, Turku. 3 kerros.

Aika: Tiistaina 16.2.2010 klo 8.00 Paikka: Turun seudun musiikkiopisto, Mestarinkatu 2, Turku. 3 kerros. Turun seudun musiikkiopiston kannatusyhdistys- Understödsföreningen för Åbonejdens musikinstitut Mestarinkatu 2, 20810 Turku Hallituksen kokous 1/2010 Aika: Tiistaina 16.2.2010 klo 8.00 Paikka: Turun seudun

Lisätiedot

PYHÄJOEN NUORISOVALTUUSTON JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS

PYHÄJOEN NUORISOVALTUUSTON JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS PÖYTÄKIRJA PYHÄJOEN NUORISOVALTUUSTON JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS Aika: 07.06.2018 Paikka : Pyhäjoen kunnantalo KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1 KOKOUKSEN AVAUS 2 LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 3 ESITYSLISTAN

Lisätiedot

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Edustajiston sääntömääräinen syyskokous Esityslista Aika: 21.11.2017 klo 17.00 Paikka: Kutsu:, Helsinki. P317 Edustajiston jäsenet Hallitus KOKOUSTEKNISET ASIAT 1. Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen

Lisätiedot

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat.

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat. Kiinteistö Oy Lapinniemi V KUTSU 8.6.2017 Kiinteistö Oy Lapinniemi V -nimisen yhtiön osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 28.6.2017 alkaen klo 10.00 Tampereen

Lisätiedot

V-S Jyty ry TIEDOTTAA

V-S Jyty ry TIEDOTTAA V-S Jyty ry TIEDOTTAA 24.10.2014 V-S Jyty ry:n tiedote 2/2014 K O K O U S K U T S U V-S Jyty ry:n syyskokous pidetään tiistaina 2.12.2014 klo 17.00 alkaen Linnateatterissa, 4. kerroksen teatterisali, Linnankatu

Lisätiedot

toimintakertomus/tilinpäätös tilikaudelle talousarvio

toimintakertomus/tilinpäätös tilikaudelle talousarvio Kokouskutsu Kiinteistö Oy Sallas Huoneistot c/o Holiday Club Isännöinti PL 618, 33101 Tampere puh. 0306 870 200 fax 0306 870 227 email: isannointi@holidayclub.fi www. holidayclub.fi/isannointi -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

SUOMEN KOTISEUTULIITTO PÖYTÄKIRJA 2015/6 Hallitus 16.6.2015 Sivu 1 / 5

SUOMEN KOTISEUTULIITTO PÖYTÄKIRJA 2015/6 Hallitus 16.6.2015 Sivu 1 / 5 Hallitus 16.6.2015 Sivu 1 / 5 Aika: 16.6.2015 klo 13.00 14.40 Paikka: Hotelli Atlas, Kuopio Läsnä Puheenjohtaja: Kirsi Moisander (-) Varapuheenjohtaja: Raimo Sailas (-) Jäsenet: Annukka Alppi (x) Rauno

Lisätiedot

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat.

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat. Kiinteistö Oy Lapinniemi III KUTSU 8.6.2017 Kiinteistö Oy Lapinniemi III -nimisen yhtiön osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 28.6.2017 alkaen klo 10.00

Lisätiedot

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 16 :n varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat.

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 16 :n varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat. Kiinteistö Oy Ylläs Saaga c/o Holiday Club Isännöinti PL 618, 33101 Tampere www.holidayclub.fi/isannointi puh. 0300 870 902 Kokouskutsu Varsinainen yhtiökokous Kiinteistö Oy Ylläs Saagan osakkeenomistajat

Lisätiedot

toimintakertomus/tilinpäätös tilikaudelle talousarvio

toimintakertomus/tilinpäätös tilikaudelle talousarvio Kokouskutsu Kiinteistö Oy Sallan Tähti c/o Holiday Club Isännöinti PL 618, 33101 Tampere puh. 0306 870 200 fax 0306 870 227 email: isannointi@holidayclub.fi www. holidayclub.fi/isannointi -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

toimintakertomus/tilinpäätös tilikaudelle talousarvio

toimintakertomus/tilinpäätös tilikaudelle talousarvio Kokouskutsu Kiinteistö Oy Sallan Tähti c/o Holiday Club Isännöinti PL 618, 33101 Tampere puh. 0306 870 200 fax 0306 870 227 email: isannointi@holidayclub.fi www. holidayclub.fi/isannointi -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

Römer Tuurna. Elomaa Puntari Lojamo, sihteeri

Römer Tuurna. Elomaa Puntari Lojamo, sihteeri RAUTATIELIIKENNE-LEHTI Helsinki 24.3.1976 Toimituskunta Läsnä: Alava, puheenjohtaja Ahvenlahti Auvinen Haapala Häkkinen Lamminpää Miettinen Rantala Römer Tuurna Elomaa Puntari Lojamo, sihteeri Pöytäkirja

Lisätiedot

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat.

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat. Kiinteistö Oy Lapinniemi XIII KUTSU 8.6.2017 Kiinteistö Oy Lapinniemi XIII -nimisen yhtiön osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 27.06.2017 alkaen klo 16.30

Lisätiedot

Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry PÖYTÄKIRJA 1. Ursan puheenjohtaja Tapio Markkanen avasi kokouksen klo

Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry PÖYTÄKIRJA 1. Ursan puheenjohtaja Tapio Markkanen avasi kokouksen klo Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry PÖYTÄKIRJA 1 SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS 2011 Paikka: Tieteiden talo, sali 104, Kirkkokatu 6, Helsinki Aika: Tiistai 8.11.2011 kello 19.15. 1. KOKOUKSEN AVAUS Ursan puheenjohtaja

Lisätiedot

Hyväksyttiin kokoukselle jaettu työjärjestys noudatettavaksi.

Hyväksyttiin kokoukselle jaettu työjärjestys noudatettavaksi. KOTILAISTEN SUKUSEURA R.Y. PÖYTÄKIRJA VUOSISUKUKOKOUS 2013 Aika Lauantai 15.6.2013 kello 14.00 16.15 Paikka Kokoushotelli Gustavelund Kirkkotie 36, 01430 Tuusula Osanottajat Läsnäololuettelo liitteenä,

Lisätiedot

toimintakertomus/tilinpäätös tilikaudelle ja talousarvio tilintarkastuskertomus

toimintakertomus/tilinpäätös tilikaudelle ja talousarvio tilintarkastuskertomus Kokouskutsu Kiinteistö Oy Sallan Eraustähti c/o Holiday Club Isännöinti PL 618, 33101 Tampere puh. 0306 870 200 fax 0306 870 227 email: isannointi@holidayclub.fi www. holidayclub.fi/isannointi -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat.

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat. Osakeyhtiö Lapinniemi XIV KUTSU 8.6.2017 Osakeyhtiö Lapinniemi XIV -nimisen yhtiön osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 29.6.2017 alkaen klo 10.00 Tampereen

Lisätiedot

Otsikko Sivu. 8 julkaisutapa 7 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 9 8 Työnantajan korvaushakemus työterveyshuollon

Otsikko Sivu. 8 julkaisutapa 7 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 9 8 Työnantajan korvaushakemus työterveyshuollon Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 1/2015 1 Työsuojelutoimikunta 16.06.2015 Aika 16.06.2015 klo13:04-14:25 Paikka NordLab yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis 5b Käsitellyt asiat Otsikko

Lisätiedot

AINEELLISET HYÖDYKKEET yhteensä 0, ,78 0,00 SIJOITUKSET OSAKKEET JA OSUUDET

AINEELLISET HYÖDYKKEET yhteensä 0, ,78 0,00 SIJOITUKSET OSAKKEET JA OSUUDET TASE VASTAAVAA Sivu: 1 (2) PYSYVÄT VASTAAVAT AINEELLISET HYÖDYKKEET KONEET JA KALUSTO 1200 Koneet ja laitteet alv 0% 0,00 0,00 9470,78 9470,78 0,00 0,00 12627,69 12627,69 AINEELLISET HYÖDYKKEET yhteensä

Lisätiedot

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat.

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat. Kiinteistö Oy Lapinniemi XI KUTSU 8.6.2017 Kiinteistö Oy Lapinniemi XI -nimisen yhtiön osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 27.06.2017 alkaen klo 16.30 Tampereen

Lisätiedot

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat.

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat. Kiinteistö Oy Lapinniemi VII KUTSU 8.6.2017 Kiinteistö Oy Lapinniemi VII -nimisen yhtiön osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 28.6.2017 alkaen klo 13.30

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Teknisen toimialan kokoushuone, kaupungintalon 2. krs.

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Teknisen toimialan kokoushuone, kaupungintalon 2. krs. ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2019 1 Tarkastuslautakunta Aika 11.02.2019 klo 09:00-12:05 Paikka Teknisen toimialan kokoushuone, kaupungintalon 2. krs. Osallistujat Nimi Tehtävä Anttila Ari pj. Venesjärvi

Lisätiedot

SUOMEN KOTISEUTULIITTO ESITYSLISTA 2015/3 Hallitus 25.3.2015 Sivu 1 / 6

SUOMEN KOTISEUTULIITTO ESITYSLISTA 2015/3 Hallitus 25.3.2015 Sivu 1 / 6 Hallitus 25.3.2015 Sivu 1 / 6 Aika: Keskiviikko 25.3.2015 klo 11.45 14.30 Paikka: Suomen Kotiseutuliiton toimisto Läsnä Puheenjohtaja: Kirsi Moisander ( ) Varapuheenjohtaja: Raimo Sailas ( ) Jäsenet: Annukka

Lisätiedot

Kiinteistö Oy Lapinniemi I KUTSU Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat.

Kiinteistö Oy Lapinniemi I KUTSU Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat. Kiinteistö Oy Lapinniemi I KUTSU 8.6.2017 Kiinteistö Oy Lapinniemi I -nimisen yhtiön osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 28.6.2017 alkaen klo 10.00 Tampereen

Lisätiedot

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat.

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat. Kiinteistö Oy Lapinniemi IX KUTSU 8.6.2017 Kiinteistö Oy Lapinniemi IX -nimisen yhtiön osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 29.6.2017 alkaen klo 13.30 Tampereen

Lisätiedot

KUTSU SYYSKOKOUKSEEN. Etelä-Pohjanmaan Partiolaiset ry:n SYYSKOKOUS pidetään:

KUTSU SYYSKOKOUKSEEN. Etelä-Pohjanmaan Partiolaiset ry:n SYYSKOKOUS pidetään: KUTSU SYYSKOKOUKSEEN Etelä-Pohjanmaan Partiolaiset ry:n SYYSKOKOUS pidetään: Aika Maanantaina 29.12.2009 Ilmoittautuminen ja ruoka 18.00-19.00 Kokous alkaa 19.00 Paikka Seinäjoen Nuorisoasema, Puistokatu

Lisätiedot

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat.

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat. Kiinteistö Oy Lapinniemi VIII KUTSU 8.6.2017 Kiinteistö Oy Lapinniemi VIII -nimisen yhtiön osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 27.06.2017 alkaen klo 11.00

Lisätiedot

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat.

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat. Kiinteistö Oy Lapinniemi X KUTSU 8.6.2017 Kiinteistö Oy Lapinniemi X -nimisen yhtiön osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 27.06.2017 alkaen klo 16.30 Tampereen

Lisätiedot

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 12. 2.2013 Kirkkoneuvosto 1/5

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 12. 2.2013 Kirkkoneuvosto 1/5 1/5 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai 12.2.2013 klo 18.00 Paikka Läsnä Auran seurakunnan virastotalo Äärelä Torsti, pj Hafrén Leena Kalmi Pekka Loukonen Terttu Moisala Taina Mäki Kaija Lindholm Minna

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA

PÖYTÄKIRJA Sääntömääräinen syyskokous Aika Sunnuntai klo 15.00-17.00 Paikka Vesihelmi, iso kokoustila, 2. kerros osoite: Eteläinen puistokatu 2, 30420 Forssa Ennen kokouksen alkua Forssan kaupungin tervehdys ja katsaus

Lisätiedot

Esitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös: Esityksen mukaan.

Esitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös: Esityksen mukaan. Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry PÖYTÄKIRJA 1(5) SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS 2010 Paikka: Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, Helsinki Aika: Tiistai 9.11.2010 kello 19.15. Läsnä: Luettelo liitteenä 1. KOKOUKSEN

Lisätiedot

Yhdistyksen puheenjohtaja Jouko Karhunen avaa kokouksen. Kokous valitsee kaksi puheenjohtajaa.

Yhdistyksen puheenjohtaja Jouko Karhunen avaa kokouksen. Kokous valitsee kaksi puheenjohtajaa. ESITYSLISTA 12.10.2018 1(5) AMMATILLISET OPETTAJAT AO ry VUOSIKOKOUS Aika Sunnuntai 18.11.2018 kello 9.00. Paikka Scandic Laajavuori Laajavuorentie 30, 40740 Jyväskylä I KOKOUKSEN AVAAMINEN II KOKOUKSEN

Lisätiedot

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat.

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat. Osakeyhtiö Lapinniemi XVI KUTSU 8.6.2017 Osakeyhtiö Lapinniemi XVI -nimisen yhtiön osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 29.6.2017 alkaen klo 10.00 Tampereen

Lisätiedot

1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013. Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93

1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013. Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93 Kiint.Oy Peiponaho T U L O S L A S K E L M A Sivu 1 Y-tunnus 9017024-8 1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013 Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93 LIIKEVAIHTO

Lisätiedot

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat.

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat. Osakeyhtiö Lapinniemi XVIII KUTSU 8.6.2017 Osakeyhtiö Lapinniemi XVIII -nimisen yhtiön osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 27.06.2017 alkaen klo 13.30 Tampereen

Lisätiedot

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat.

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat. Kiinteistö Oy Lapinniemi XII KUTSU 8.6.2017 Kiinteistö Oy Lapinniemi XII -nimisen yhtiön osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 28.6.2017 alkaen klo 13.30

Lisätiedot

Länsi-Suomen Pelastusalan liitto ry Kerosiinitie TURKU

Länsi-Suomen Pelastusalan liitto ry Kerosiinitie TURKU 1/6 I VALTAKIRJOJEN TARKASTUS klo 11:30 12:00 II LOUNAS klo 12:00 13:00 III LIITON SYYSKOKOUS klo 13:00 sääntöjen 12 :n mukaisten asioiden käsittely: 1 KOKOUKSEN AVAUS Länsi-Suomen Pelastusalan Liitto

Lisätiedot

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 14 :ssä varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat.

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 14 :ssä varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat. Isännöinti Kiinteistö Oy Kuusamon Lomaparatiisi Kuusamo Kokouskutsu Varsinainen yhtiökokous Kiinteistö Oy Kuusamon Lomaparatiisi osakkeenomistajat kutsutaan yhtiökokoukseen, joka pidetään 10.5.2017 kello

Lisätiedot

Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 17. :ssä mainitut asiat.

Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 17. :ssä mainitut asiat. Katinkullan Pallohalli Oy Co / Holiday Club Isännöinti Katinkulta, 88610 Vuokatti puh. 0306 870 200 www.holidayclub.fi/isannointi YHTIÖKOKOUSKUTSU Katinkullan Pallohalli Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan

Lisätiedot

Kokouskutsu. Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 14 :ssä varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat.

Kokouskutsu. Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 14 :ssä varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat. Isännöinti Kiinteistö Oy Kuusamon Lomaparatiisi Kuusamo Kokouskutsu Varsinainen yhtiökokous Kiinteistö Oy Kuusamon Lomaparatiisi osakkeenomistajat kutsutaan yhtiökokoukseen, joka pidetään 3.5.2018 kello

Lisätiedot

Paikka Tallinnan risteily, Baltic Queen- laivan kokoustila kansi 5

Paikka Tallinnan risteily, Baltic Queen- laivan kokoustila kansi 5 KAUPAN ESIMIESVETERAANIT RY VUOSIKOKOUS Pöytäkirja Aika 1.9.2015 kello 18.30 Paikka Tallinnan risteily, Baltic Queen- laivan kokoustila kansi 5 Läsnä Liitteessä 6 mainitut 43 henkilöä 1. Kokouksen avaus

Lisätiedot

PURSIJÄRVEN VESIOSUUSKUNTA 1/4 Hausjärvi

PURSIJÄRVEN VESIOSUUSKUNTA 1/4 Hausjärvi PURSIJÄRVEN VESIOSUUSKUNTA 1/4 Hausjärvi PÖYTÄKIRJA PURSIJÄRVEN VESIOSUUSKUNTA vesiosuuskunnan varsinainen kokous 2017 Aika: 27.05.2017 kello 13.00 Paikka: Haminankylän Kotipirtti Läsnä: Paikalla oli 19

Lisätiedot

AURAN SEURAKUNTA 2/2015 PÖYTÄKIRJA 14.04.2015

AURAN SEURAKUNTA 2/2015 PÖYTÄKIRJA 14.04.2015 Sivu 1/4 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Tiistai 14.04.2015 klo 18.00 Paikka LÄSNÄ Virastotalo Jarmo Arvola Leena Hafrén Timo Isotalo Pekka Kalmi Outi Leino Kaija Mäki Taina Mäkinen Eila Saari Taru Sahla

Lisätiedot

SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN LIITTOKOKOUKSEN ESITYSLISTA

SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN LIITTOKOKOUKSEN ESITYSLISTA SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN LIITTOKOKOUKSEN ESITYSLISTA Aika: 2.-3.12.2017, alkaen lauantaina 2.12. klo 14:00 Paikka: Allianssi-talo, Asemapäällikönkatu 1, 00520 Helsinki 1. KOKOUKSEN AVAUS Esitys: Eurooppanuorten

Lisätiedot

Osakeyhtiö Lapinniemi XIX KUTSU Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat.

Osakeyhtiö Lapinniemi XIX KUTSU Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat. Osakeyhtiö Lapinniemi XIX KUTSU 8.6.2017 Osakeyhtiö Lapinniemi XIX -nimisen yhtiön osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 27.06.2017 alkaen klo 11.00 Tampereen

Lisätiedot

Pohjois-Suomen pelastusliitto ry kutsuu edustajanne SÄÄNTÖMÄÄRÄISEEN VUOSIKOKOUKSEEN

Pohjois-Suomen pelastusliitto ry kutsuu edustajanne SÄÄNTÖMÄÄRÄISEEN VUOSIKOKOUKSEEN KOKOUSKUTSU 28.3.2013 Pohjois-Suomen pelastusliitto ry kutsuu edustajanne SÄÄNTÖMÄÄRÄISEEN VUOSIKOKOUKSEEN Sokos Hotel Vuokattiin, Kidekuja 2, Vuokatti lauantaina huhtikuun 20. päivänä 2013 klo 14.00 Kokouksessa

Lisätiedot

Puh (toiminnanjohtaja Jonna Aakkula)

Puh (toiminnanjohtaja Jonna Aakkula) Suomen Kirkkomusiikkiliitto ry Hietalahdenranta 13 3. krs. 00180 Helsinki www.skml.fi Puh. 050 385 9350 (toiminnanjohtaja Jonna Aakkula) jonna.aakkula@skml.fi PÖYTÄKIRJA 1 Kokouksen avaus Edustajakokouksen

Lisätiedot

ASKOLAN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 1/2017

ASKOLAN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 1/2017 K U U L U T U S Askolan seurakunnan kirkkovaltuuston kokous pidetään 26.01.2017 klo 18.00 seurakuntakodilla Askolantie 23 Kokouksen asialista on nähtävillä 20. - 26.1.2017 ja pöytäkirja 27.1. 13.2.2017

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Imatran Ketterä Juniorit ry ja kotipaikka Imatra. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi.

Yhdistyksen nimi on Imatran Ketterä Juniorit ry ja kotipaikka Imatra. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi. IMATRAN KETTERÄ JUNIORIT RY:N SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Imatran Ketterä Juniorit ry ja kotipaikka Imatra. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi. 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen

Lisätiedot

Kokouskutsu. Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 15 :ssä varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat.

Kokouskutsu. Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 15 :ssä varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat. Isännöinti Kiinteistö Oy Kuusamon Tähti 1 Kuusamo Kokouskutsu Varsinainen yhtiökokous Kiinteistö Oy Kuusamon Tähti 1 osakkeenomistajat kutsutaan yhtiökokoukseen, joka pidetään 3.5.2018 kello 15.00, Original

Lisätiedot

Aika Tiistai 31.3.2015 klo 18: Toimitupa Murtsikka, Murtomäentie 1003 B

Aika Tiistai 31.3.2015 klo 18: Toimitupa Murtsikka, Murtomäentie 1003 B ETELÄ KAJAANIN KYLÄT RY PÖYTÄKIRJA 1(5) VUOSIKOKOUS 31.3.2015 Aika Tiistai 31.3.2015 klo 18: Paikka Toimitupa Murtsikka, Murtomäentie 1003 B Osallistujat Fordell Pertti Juntunen Raija Kauppinen Esko Kallio

Lisätiedot

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat.

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat. Kiinteistö Oy Lapinniemi IV KUTSU 8.6.2017 Kiinteistö Oy Lapinniemi IV -nimisen yhtiön osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 28.6.2017 alkaen klo 16.30 Tampereen

Lisätiedot

SYYSKOKOUS

SYYSKOKOUS Leppävaaran palvelukeskus Armas Launiksenkatu 9 ESPOO SYYSKOKOUKSEN ESITYSLISTA 1. Kokouksen avaus 2. Päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Valitaan kokouksen toimihenkilöt 4. Kokouksen työjärjestyksestä päättäminen

Lisätiedot