Tutkinnon perusteet. Lääkealan perustutkinto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tutkinnon perusteet. Lääkealan perustutkinto"

Transkriptio

1 Tutkinnon perusteet Lääkealan perustutkinto

2 Lääkealan perustutkinto Perusteen nimi Lääkealan perustutkinto Määräyksen diaarinumero 54/011/2014 Muutosmääräykset download/180285_maarayksen_muutos_55_011_2016_laakealan_pt.pdf download/177323_maarays_11_011_2016_yto_16_6_2016.pdf Koulutuskoodit Lääkealan perustutkinto (371110) Osaamisalat Apteekkialan osaamisala (1615) Lääkealan osaamisala (1600) Tutkintonimikkeet Lääketeknikko (10115) Voimaantulo Lääketeknikko (10115) Voimassaolon päättyminen

3 SISÄLTÖ 1. Tutkinnon muodostuminen Apteekkityö, 45 osp (100476) Huippuosaajana toimiminen, 15 osp (101051) Laatutyö, 10 osp (100481) Logistiikka, 25 osp (100475) Lääkealalla toimiminen, 15 osp (100473) Lääketeollisuustyö, 45 osp (100478) Lääketukkukauppatyö, 45 osp (100479) Lääkkeiden valmistus, 10 osp (100483) Markkinointi ja somistus, 15 osp (100480) Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen, 9 osp (101054) Sairaala-apteekkityö, 45 osp (100477) Sosiaalinen ja kulttuurinen osaaminen, 7 osp (101056) Tietotekniikan hallinta, 25 osp (100474) Tietotekniikan käyttäminen työssä, 20 osp (100482) Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen, 5 osp (101040) Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, 11 osp (101053) Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen, 8 osp (101055) Yrityksessä toimiminen, 15 osp (101052) Yritystoiminnan suunnittelu, 15 osp (101050) Tutkintokohtaiset terveydentilavaatimukset lääkealan perustutkinnossa Ammattialan kuvaus Ammattialan arvoperusta Tutkinnon tavoitteet Apteekkialan osaamisala Lääkealan osaamisala Elinikäisen oppimisen avaintaitojen kuvaus

4

5 1. Tutkinnon muodostuminen Ammatillisessa peruskoulutuksessa suoritettava perustutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista (135 osaamispistettä), yhteisistä tutkinnon osista (35 osaamispistettä) ja vapaasti valittavista tutkinnon osista (10 osaamispistettä). Ammatillisen perustutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä. Ammatillisessa peruskoulutuksessa opiskelija voi yksilöllisesti sisällyttää perustutkintoonsa enemmän tutkinnon osia, jos se on tarpeellista työelämän alakohtaisten tai paikallisten ammattitaitovaatimusten tai opiskelijan ammattitaidon syventämisen kannalta. Lääkealan perustutkinto sisältää kaksi osaamisalaa, apteekkialan osaamisalan (lääketeknikko) ja lääkealan osaamisalan (lääketeknikko). AMMATILLISET TUTKINNON OSAT 135 OSP Pakolliset tutkinnon osat 65 osp Lääkealalla toimiminen, 15 osp Tietotekniikan hallinta, 25 osp Logistiikka, 25 osp Apteekkialan osaamisala 45 osp Pakollinen tutkinnon osa 45 osp Apteekkityö, 45 osp Lääkealan osaamisala 45 osp Pakolliset tutkinnon osat 45 osp Valittava yksi tutkinnon osa Sairaala-apteekkityö, 45 osp Lääketeollisuustyö, 45 osp Lääketukkukauppatyö, 45 osp Valinnaiset tutkinnon osat 25 osp Markkinointi ja somistus, 15 osp Laatutyö, 10 osp Tietotekniikan käyttäminen työssä, 20 osp Lääkkeiden valmistus, 10 osp Yritystoiminnan suunnittelu, 15 osp Tutkinnon osa ammatillisesta perustutkinnosta osp Tähän perustutkintoon voidaan sisällyttää yksi ammatillinen tutkinnon osa ammatillisista perustutkinnoista, joiden tutkinnon perusteet Opetushallitus on määrännyt. Tutkinnot, joista ammatillinen tutkinnon osa voidaan valita, ovat: Liiketalouden perustutkinto, Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, Kauneudenhoitoalan perustutkinto, Logistiikan perustutkinto (varastonhoitaja), Laboratorioalan perustutkinto, Prosessiteollisuuden perustutkinto, Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto (tutkinnon osa: Hoito ja huolenpito) Tutkinnon osa ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta Tämän valinnaisen tutkinnon osan laajuudeksi lasketaan 15 osp. Tähän perustutkintoon voidaan sisällyttää yksi ammatillinen tutkinnon osa niistä ammattitutkinnoista tai erikoisammattitutkinnoista, joiden tutkinnon perusteet Opetushallitus on 1 Tutkinnon muodostuminen

6 määrännyt. Tutkinnot, joista ammatillinen tutkinnon osa voidaan valita, ovat: Myynnin ammattitutkinto, Markkinointiviestinnän ammattitutkinto, Tieto- ja viestintätekniikan ammattitutkinto,välinehuoltajan ammattitutkinto, Jalkojenhoidon ammattitutkinto, Viestinvälitys- ja logistiikkapalvelujen ammattitutkinto, Sihteerin ammattitutkinto, Yrittäjän ammattitutkinto, Taloushallinnon erikoisammattitutkinto, Tieto- ja viestintätekniikan erikoisammattitutkinto, Kauneudenhoitoalan erikoisammattitutkinto, Markkinointiviestinnän erikoisammattitutkinto Tutkinnon osa ammattikorkeakouluopinnoista Tämän valinnaisen tutkinnon osan laajuudeksi lasketaan 15 osp. Tähän perustutkintoon voidaan sisällyttää yksi ammatillinen tutkinnon osa seuraavista ammattikorkeakouluopinnoista: Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto, Tradenomi (AMK), Tietotekniikan ammattikorkeakoulututkinto, Insinööri (AMK), Kulttuurialan ammattikorkeakoulututkinto, Medianomi (AMK), Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto: Sairaanhoitaja (AMK), Jalkaterapeutti (AMK), Suuhygienisti (AMK), Terveydenhoitaja (AMK), Kauneudenhoitoalan ammattikorkeakoulututkinto, Estenomi (AMK) Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen, 5 osp Yrityksessä toimiminen, 15 osp Huippuosaajana toimiminen, 15 osp Paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuvia tutkinnon osia 5-15 osp Tämä voi sisältää työelämän alueellisten ja paikallisten ammattitaitovaatimusten ja opiskelijan ammattitaidon syventämistarpeiden mukaisia tutkinnon osia, joiden tulee vastata laajemmin paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin kuin pelkästään yhden yrityksen tarpeisiin. Nämä tutkinnon osat nimetään työelämän toimintakokonaisuuden pohjalta ja niille määritellään laajuus osaamispisteinä (5-15 osp). Lisäksi määritellään tutkinnon osien ammattitaitovaatimukset, osaamisen arviointi ja ammattitaidon osoittamistavat Opetushallituksen määräyksen (Osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen mitoituksen periaatteet ja arvosanojen muuntaminen ammatillisessa peruskoulutuksessa 93/011/2014) liitteessä olevan arviointitaulukon mukaisesti. Tutkinnon osa vapaasti valittavista tutkinnon osista 5-15 osp YHTEISET TUTKINNON OSAT 35 OSP Tutkinnon perusteissa määrättyjen osa-alueiden valinnaisten osaamistavoitteiden lisäksi tai niiden sijaan koulutuksen järjestäjä voi päättää erilaajuisia muita valinnaisia osaamistavoitteita. Koulutuksen järjestäjän itse päättämille valinnaisille osaamistavoitteille määritellään osaamisen arviointi ja laajuus osaamispisteinä. Tutkinnon osien valinnaiset osaamistavoitteet voivat olla myös opiskelijan aikaisemmin hankkimaa osaamista, joka tukee kyseisen tutkinnon osan ja sen osa-alueiden osaamistavoitteita. Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, 11 osp Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen, 9 osp Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen, 8 osp Tutkinnon muodostuminen 2 Sosiaalinen ja kulttuurinen osaaminen, 7 osp VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT 10 OSP Vapaasti valittavat tutkinnon osat (10 osp) tukevat tutkinnon ammattitaitovaatimuksia ja osaamistavoitteita ja ne voivat koostua yhdestä tai useammasta tutkinnon osasta. voivat olla seuraavia: Ammatillisia tutkinnon osia 10 osp Tämä voi sisältää ammatillisia tutkinnon osia oman tai jonkin muun koulutusalan ammatillisista perustutkinnoista, ammattitutkinnoista tai erikoisammattitutkinnoista. Paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuvia tutkinnon osia 10 osp

7 Tämä voi sisältää työelämän alueellisten ja paikallisten ammattitaitovaatimusten ja opiskelijan ammattitaidon syventämistarpeiden mukaisia tutkinnon osia, joiden tulee vastata laajemmin paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin kuin pelkästään yhden yrityksen tarpeisiin. Nämä tutkinnon osat nimetään työelämän toimintakokonaisuuden pohjalta ja niille määritellään laajuus osaamispisteinä. Lisäksi määritellään tutkinnon osien ammattitaitovaatimukset, osaamisen arviointi ja ammattitaidon osoittamistavat Opetushallituksen määräyksen (Osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen mitoituksen periaatteet ja arvosanojen muuntaminen ammatillisessa peruskoulutuksessa 93/011/2014) liitteessä olevan arviointitaulukon mukaisesti. Yhteisten tutkinnon osien osa-alueita tai lukio-opintoja 10 osp Tämä voi sisältää ammatillisen perustutkinnon yhteisiä tutkinnon osia tai niiden osa-alueita tai lukio-opintoja, jotka toteutetaan lukion opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti. Jatko-opintovalmiuksia tai ammatillista kehittymistä tukevia opintoja 10 osp Tämä voi sisältää jatko-opintovalmiuksia tai ammatillista kehittymistä tukevia tutkinnon osia. Nämä tutkinnon osat nimetään ja niille määritellään laajuus osaamispisteinä. Lisäksi voidaan määritellä tutkinnon osien ammattitaitovaatimukset tai osaamistavoitteet, osaamisen arviointi ja ammattitaidon osoittamistavat. Osaaminen voidaan koulutuksen järjestäjän päätöksellä arvioida asteikolla hyväksytty/hylätty. Mikäli käytetään arviointiasteikkoa T1-K3, määrittelyssä voidaan hyödyntää Opetushallituksen määräyksen (Osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen mitoituksen periaatteet ja arvosanojen muuntaminen ammatillisessa peruskoulutuksessa 93/011/2014) liitteessä olevaa arviointitaulukkoa. Työkokemuksen kautta hankittuun osaamiseen perustuvia yksilöllisiä tutkinnon osia 10 osp Työkokemuksen kautta hankittuun osaamiseen perustuvat yksilölliset tutkinnon osat voivat olla oman tai muiden alojen työssä, itsenäisessä ammatin harjoittamisessa tai yrittämisessä hankittua osaamista. Nämä tutkinnon osat nimetään ja niille määritellään laajuus osaamispisteinä. Lisäksi voidaan määritellä tutkinnon osien ammattitaitovaatimukset, osaamisen arviointi ja ammattitaidon osoittamistavat. Osaaminen voidaan koulutuksen järjestäjän päätöksellä arvioida asteikolla hyväksytty/hylätty. Mikäli käytetään arviointiasteikkoa T1-K3, määrittelyssä voidaan hyödyntää Opetushallituksen määräyksen (Osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen mitoituksen periaatteet ja arvosanojen muuntaminen ammatillisessa peruskoulutuksessa 93/011/2014) liitteessä olevaa arviointitaulukkoa. TUTKINTOA YKSILÖLLISESTI LAAJENTAVAT TUTKINNON OSAT Ammatillisessa peruskoulutuksessa opiskelija voi yksilöllisesti sisällyttää perustutkintoonsa enemmän tutkinnon osia, jos se on tarpeellista työelämän alakohtaisten tai paikallisten ammattitaitovaatimusten tai opiskelijan ammattitaidon syventämisen kannalta. Ne voivat olla ammatillisia tutkinnon osia tai paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuvia tutkinnon osia. 3 Tutkinnon muodostuminen

8 Apteekkityö, 45 osp (100476) Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa tilata tuotteita, huolehtia varaston kierrosta ja sijoittaa tuotteet palveluvalintaan työskennellä kassalla ja hoitaa apteekin rahaliikennettä palvella asiakkaita saamiaan valtuuksia ja ohjeita noudattaen osallistua laskutusprosessiin ja hinnoitella tuotteita käyttää apteekin työvälineitä laatia työlistan tai työvuoroluettelon noudattaa tietoturvasuunnitelmaa ja tietosuojasta annettuja ohjeita noudattaa työpaikan työsuojeluohjeita kustannustehokkaan ja tuloksellisen toiminnan arvioida lääkealan yritystoimintaa tunnistaa, arvioida ja esitellä keskeisen ammatillisen osaamisensa ja vahvuutensa ottaa vastuun omasta oppimisestaan ja ammatillisesta kehittymisestään ottaen huomioon saamansa palautteen toimia kestävän kehityksen periaatteiden mukaan ja ottaa huomioon työyhteisönsä yhteiset laatuvaatimukset. Arviointi 1. Työprosessin hallinta Työn suunnittelu, toteutus, arviointi ja kehittäminen Tyydyttävä 1 tekee annetut tehtävät ja arvioi oman toiminnan ja työn tekemisen vahvuuksia ja kehittämistarpeita, mutta tarvitsee ajoittain ohjausta Hyvä 2 suunnittelee toimintaansa, tekee annetut tehtävät ja arvioi oman toiminnan ja työn tekemisen vahvuuksia ja kehittämistarpeita Kiitettävä 3 suunnittelee toimintaansa, asettaa asioita tärkeysjärjestykseen, tekee itsenäisesti ja sujuvasti annetut tehtävät ja arvioi oman toiminnan ja työn tekemisen vahvuuksia ja kehittämistarpeita sekä kehittää omaa työskentelyään Tuotteiden tilaaminen Tyydyttävä 1 tekee päivittäiset tilaukset käytössä olevalla tilausohjelmalla hakee tietoa lääketukkukauppojen web-tietokannoista ottaa huomioon apteekin ostostrategian, mutta tarvitsee siinä ajoittain ohjausta tekee myös muita tilauksia (esim. toimistotarviketilaukset), mutta tarvitsee ajoittain ohjausta 4 Hyvä 2 tekee päivittäiset tilaukset käytössä olevalla tilausohjelmalla ottaen huomioon kampanjat ja kausivaihtelut hyödyntää työssään tarvittavia www-sivuja ottaa huomioon apteekin tavallisimmat logistiset erityispiirteet, esim. varaston kustannusrakenteeseen vaikuttavat tekijät ja apteekin ostostrategian tekee myös muita tilauksia (esim. toimistotarviketilaukset)

9 Kiitettävä 3 tekee itsenäisesti päivittäiset tilaukset käytössä olevalla tilausohjelmalla ottaen huomioon kampanjat ja kausivaihtelut sekä toimii sujuvasti ja perustelee toimintansa hyödyntää monipuolisesti työssään tarvittavia wwwsivuja ottaa huomioon apteekin logistiset erityispiirteet, esim. varaston kustannusrakenteeseen vaikuttavat tekijät ja apteekin ostostrategian huolehtii oma-aloitteisesti myös muista tilauksista (esim. toimistotarviketilaukset) Varaston kierrosta huolehtiminen Tyydyttävä 1 huolehtii varastosta työpaikan ohjeiden mukaan seuraa tuotteiden menekkiä ja vanhentumista huolehtii tuotepalautuksista perustaa tai poistaa tuotteen varastonvalvontaohjelmassa ja tekee saldomuutoksia Hyvä 2 huolehtii varastosta toimien taloudellisesti seuraa tuotteiden menekkiä ja vanhentumista sekä varmistaa tuotteiden saatavuuden oikea-aikaisilla tilauksilla ottaa huomioon valmisteiden hinnanmuutoksia työpaikan ohjeiden mukaan huolehtii tuotepalautuksista ja mahdollisista hinnanalennuksista johtuvien hyvitysten laskuttamisesta ja maksujen seurannasta perustaa tai poistaa tuotteen varastonvalvontaohjelmassa, tekee saldomuutoksia ja tulostaa varastonhallinnassa tarvittavia raportteja Kiitettävä 3 huolehtii toimitusvarmuudesta toimien taloudellisesti seuraa aktiivisesti ja tietoisesti tuotteiden menekkiä ja vanhentumista sekä varmistaa tuotteiden saatavuuden oikeaaikaisilla tilauksilla ottaa huomioon valmisteiden hinnanmuutoksia ja toimii ennakoivasti ja taloudellisesti huolehtii omatoimisesti tuotepalautuksista ja mahdollisista hinnanalennuksista johtuvien hyvitysten laskuttamisesta ja maksujen seurannasta perustaa tai poistaa tuotteen varastonvalvontaohjelmassa, tekee saldomuutoksia ja tulostaa varastonhallinnassa tarvittavia raportteja tarvittavin rajauksin Kassatyöskentely ja rahaliikenteen hoitaminen Tyydyttävä 1 käyttää kassalaitteistoa ja käsittelee erilaisia maksuvälineitä ja - tapoja (esim. tilimyynti) hoitaa apteekin rahaliikenteen tavallisimpia tehtäviä saamiensa valtuuksien mukaan, esim. asioi pankissa Hyvä 2 käyttää kassalaitteistoa ja käsittelee erilaisia maksuvälineitä ja - tapoja (esim. tilimyynti) sujuvasti hoitaa apteekin rahaliikenteen saamiensa valtuuksien mukaan, esim. tekee tilitykset, laskee kassat, huolehtii vaihtokassasta, laatii tilitysraportit ja asioi pankissa Kiitettävä 3 käyttää kassalaitteistoa ja käsittelee erilaisia maksuvälineitä ja -tapoja (esim. tilimyynti) sujuvasti ja selvittää tavalliset ongelmatilanteet hoitaa sujuvasti apteekin rahaliikenteen saamiensa valtuuksien mukaan, esim. tekee tilitykset, laskee kassat, huolehtii vaihtokassasta, laatii tilitysraportit ja asioi pankissa 5

10 Asiakaspalvelu (ei sisällä lääkeneuvontaa) Tyydyttävä 1 työskentelee kassalla ja palvelee asiakkaita saamiensa valtuuksien ja ohjeiden mukaisesti ja kohteliaasti Hyvä 2 työskentelee sujuvasti kassalla ja palvelee erilaisia asiakkaita saamiensa valtuuksien ja ohjeiden mukaisesti ja kohteliaasti huolehtii omassa työssään asiakkaan oikeuksien toteutumisesta (kuluttajansuojalaki) kehittää tuotetuntemustaan työpaikan valikoiman ja toiveiden sekä vastuualueellaan tapahtuvan kehityksen mukaisesti Kiitettävä 3 työskentelee sujuvasti kassalla ja palvelee asiakkaita saamiensa valtuuksien ja ohjeiden mukaisesti, kohteliaasti ja yksilöllisesti ja ottaa huomioon erilaiset asiakasryhmät ja ongelmatilanteet huolehtii aktiivisesti omassa työssään asiakkaan oikeuksien toteutumisesta (kuluttajansuojalaki) kehittää aktiivisesti tuotetuntemustaan työpaikan valikoiman ja toiveiden mukaisesti sekä vastuualueellaan tapahtuvan kehityksen mukaisesti Tuotteiden hinnoittelu Tyydyttävä 1 päivittää taksan ja tekee hinnanmuutokset, mutta tarvitsee ajoittain ohjausta hinnoittelee tuotteet ohjatusti ottaen huomioon lääketaksan, arvonlisäverot ja muut tuotteiden hinnoittelun perusteet laskee tuotteiden myyntihinnat verottomista hankintahinnoista Hyvä 2 päivittää taksan ja tekee hinnanmuutokset hinnoittelee tuotteet ottaen huomioon lääketaksan, arvonlisäverot, kampanjat ja muut tuotteiden hinnoittelun perusteet laskee tuotteiden myyntihinnat verottomista hankintahinnoista ja ottaa huomioon tärkeimpiä hinnanmuodostukseen vaikuttavia tekijöitä (ostohinta, kate, arvonlisävero, hävikki) Kiitettävä 3 päivittää taksan ja tekee hinnanmuutokset itsenäisesti hinnoittelee tuotteet itsenäisesti, sujuvasti ja kustannustietoisesti ottaen huomioon lääketaksan, arvonlisäverot, kampanjat ja muut tuotteiden hinnoittelun perusteet laskee sujuvasti tuotteiden myyntihinnat verottomista hankintahinnoista ja ottaa huomioon tärkeimpiä hinnanmuodostukseen vaikuttavia tekijöitä (ostohinta, kate, arvonlisävero, hävikki) Laskutusprosessiin osallistuminen 6 Tyydyttävä 1 tarkistaa saapuvien laskujen oikeellisuuden kirjaa suoritukset myyntireskontraan tekee hyvityslaskun tai muistutuslaskun, mutta tarvitsee ajoittain ohjausta tilittää lääkärinpalkkiot käyttäen palkkioiden keruu- ja tilitysjärjestelmää, mutta tarvitsee ajoittain ohjausta Hyvä 2 tarkistaa saapuvien laskujen oikeellisuuden, valmistelee tositteet kirjanpitoa varten sekä perustaa laskutusasiakkaita ja ylläpitää asiakasrekisteriä laskuttaa työpaikkakassoja ja apteekin tiliasiakkaita ja kirjaa suoritukset myyntireskontraan

11 tekee hyvityslaskun tai muistutuslaskun tilittää lääkärinpalkkiot käyttäen palkkioiden keruu- ja tilitysjärjestelmää Kiitettävä 3 tarkistaa saapuvien laskujen oikeellisuuden ja tekee itsenäisesti huomautuksen laskun lähettäjälle, valmistelee tositteet itsenäisesti kirjanpitoa varten sekä perustaa laskutusasiakkaita ja ylläpitää asiakasrekisteriä laskuttaa itsenäisesti työpaikkakassoja ja apteekin tiliasiakkaita ja kirjaa suoritukset myyntireskontraan huolehtii hyvityslaskutuksesta tai muistutuslaskuista tilittää lääkärinpalkkiot käyttäen palkkioiden keruu- ja tilitysjärjestelmää Kustannustehokas ja tuloksellinen toiminta Tyydyttävä 1 toimii ohjattuna kustannustehokkaasti ottaen huomioon ajan ja muut käytettävissä olevat resurssit Hyvä 2 toimii kustannustehokkaasti ja tuloksellisesti ottaen huomioon ajan ja muut käytettävissä olevat resurssit toimii työssään edistäen pysyviä asiakassuhteita Kiitettävä 3 toimii oma-aloitteisesti kustannustehokkaasti ja tuloksellisuutta edistävästi ottaen huomioon ajan ja muut käytettävissä olevat resurssit toimii työssään edistäen toiminnan jatkuvuutta ja pysyviä asiakassuhteita Lääkealan yritystoiminnan arviointi Tyydyttävä 1 selvittää ohjattuna yrityksen tai organisaation toimintatai liikeideoita, keskeisiä palveluja ja tuotteita sekä tuotteiden vahvuuksia ja kehittämismahdollisuuksia (esim. huolehtii ihonhoitohyllystä ottaen huomioon liiketoiminnan ja lääkealan yleiset periaatteet) Hyvä 2 selvittää yrityksen tai organisaation toiminta- tai liikeideoita, keskeisiä palveluja ja tuotteita sekä tuotteiden tai palvelujen vahvuuksia ja kehittämismahdollisuuksia (esim. huolehtii ihonhoitohyllystä ottaen huomioon liiketoiminnan ja lääkealan yleiset periaatteet) Kiitettävä 3 selvittää yrityksen tai organisaation toiminta- tai liikeideoita, keskeisiä palveluja ja tuotteita sekä tuotteiden tai palvelujen vahvuuksia ja kehittämismahdollisuuksia (esim. huolehtii ihonhoitohyllystä ottaen huomioon liiketoiminnan ja lääkealan yleiset periaatteet) arvioi alansa tulevaisuudennäkymiä ja kehittymistä Keskeisen ammatillisen osaamisen ja ammatillisten vahvuuksien tunnistaminen, arviointi ja esitteleminen Tyydyttävä 1 tunnistaa, arvioi ja esittelee keskeisen ammatillisen osaamisensa ja ammatilliset vahvuutensa, mutta tarvitsee ajoittain ohjausta. Hyvä 2 tunnistaa, arvioi ja esittelee suunnitelmallisesti ja loogisesti keskeisen ammatillisen osaamisensa ja ammatilliset vahvuutensa. 7

12 Kiitettävä 3 tunnistaa, arvioi ja esittelee suunnitelmallisesti, loogisesti, persoonallisesti ja luovasti keskeisen ammatillisen osaamisensa ja ammatilliset vahvuutensa kehittää keskeistä ammatillista osaamistaan ja ammatillisia vahvuuksiaan luovasti ja innovatiivisesti. 2. Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta Tuotteiden sijoittelu palveluvalintaan Tyydyttävä 1 sijoittaa tuotteet ohjeiden mukaan palveluvalintaan, näyteikkunaan tai kampanjahyllyyn ottaen huomioon esteettiset näkökohdat suunnittelee itsehoitolääkkeiden sijoittelun yhteistyössä farmaseuttisen henkilökunnan kanssa ja sijoittelee itsehoitolääkkeet palveluvalintaan Hyvä 2 sijoittaa tuotteet palveluvalintaan, näyteikkunaan tai kampanjahyllyyn ja ottaa huomioon sijoittelussa myynnin, katteen ja esteettiset näkökohdat suunnittelee itsehoitolääkkeiden sijoittelun yhteistyössä farmaseuttisen henkilökunnan kanssa ja sijoittelee itsehoitolääkkeet lähes itsenäisesti palveluvalintaan Kiitettävä 3 sijoittaa oma-aloitteisesti tuotteet palveluvalintaan, näyteikkunaan tai kampanjahyllyyn, ottaa huomioon sijoittelussa myynnin, katteen ja esteettiset näkökohdat suunnittelee itsehoitolääkkeiden sijoittelun yhteistyössä farmaseuttisen henkilökunnan kanssa ja sijoittelee itsenäisesti itsehoitolääkkeet palveluvalintaan Apteekin työvälineiden (esim. kopiokone, tulostin, faksi, vuoronumerolaite, varastorobotti) käyttäminen ja huoltaminen Tyydyttävä 1 käyttää yleisimpiä apteekin työvälineitä hoitaa tavallisimmat ongelmatilanteet, kuten paperitukokset Hyvä 2 käyttää apteekin työvälineitä ja tekee tavallisimmat huoltotoimenpiteet tai kutsuu tarvittaessa huollon hoitaa omatoimisesti tavallisimmat ongelmatilanteet, kuten paperitukokset Kiitettävä 3 käyttää apteekin työvälineitä sujuvasti, opastaa muita työyhteisön jäseniä niiden käytössä ja tekee itsenäisesti tai ohjeiden mukaan huoltotoimenpiteet tai kutsuu tarvittaessa huollon hoitaa sujuvasti tavallisimmat ongelmatilanteet (esim. kopiokoneen ja faksin häiriötilanteet ja värikasetin vaihdon) Kestävän kehityksen periaatteiden mukaan toimiminen Tyydyttävä 1 lajittelee ja hävittää toimistotyöstä tulevat jätteet ohjeiden mukaisesti arvioi yhdessä työyhteisön kanssa kestävän kehityksen mukaisia ympäristöratkaisuja yrityksen toiminnassa. 8 Hyvä 2 lajittelee ja hävittää toimistotyöstä tulevat jätteet osallistuu kestävän kehityksen mukaiseen toimintaan ja arvioi yhdessä työyhteisön kanssa kestävän kehityksen mukaisia taloudellisia ympäristöratkaisuja yrityksen toiminnassa

13 vähentää omalla toiminnallaan toimistotyöstä tulevan jätteen määrää (esim. kaksipuolinen tulostus). Kiitettävä 3 lajittelee ja hävittää toimistotyöstä tulevat jätteet kehittää kestävän kehityksen mukaista toimintaa ja arvioi yhdessä työyhteisön kanssa kestävän kehityksen mukaisia sosiaalisia ja taloudellisia ympäristöratkaisuja yrityksen toiminnassa vähentää omalla toiminnallaan toimistotyöstä tulevan jätteen määrää (esim. kaksipuolinen tulostus). 3. Työn perustana olevan tiedon hallinta Tietoturvasuunnitelman ja tietosuojasta annettujen ohjeiden noudattaminen (esim. salasanat, asiakirjojen oikeaoppinen ja oikea-aikainen hävitys, varmuuskopiointi, tietovälineiden hallinta ja säilytys ja kulunvalvonta) Tyydyttävä 1 noudattaa tietoturvasuunnitelmaa ja tietosuojasta annettuja ohjeita Hyvä 2 noudattaa tietoturvasuunnitelmaa ja tietosuojasta annettuja ohjeita ottaen huomioon niiden merkityksen apteekin toiminnalle Kiitettävä 3 noudattaa tietoturvasuunnitelmaa ja tietosuojasta annettuja ohjeita ottaen huomioon niiden merkityksen apteekin toiminnalle sekä osallistuu mahdolliseen kehittämistyöhön Apteekkien sairausvakuutusohjeiden noudattaminen Tyydyttävä 1 noudattaa työssään Apteekkien sairausvakuutusohjeita tekee Kela-laskutuksen yhteistyössä muun henkilöstön kanssa, mutta tarvitsee ajoittain ohjausta Hyvä 2 noudattaa työssään Apteekkien sairausvakuutusohjeita tekee Kela-laskutuksen yhteistyössä muun henkilöstön kanssa sekä soveltaa suorakorvausmenettelyä koskevia ja suurten lääkekulujen korvausjärjestelmän ohjeita Kiitettävä 3 noudattaa työssään Apteekkien sairausvakuutusohjeita tekee Kela-laskutuksen itsenäisesti sekä soveltaa sujuvasti suorakorvausmenettelyä koskevia ja suurten lääkekulujen korvausjärjestelmän ohjeita Työlistan tai työvuoroluettelon laatiminen Tyydyttävä 1 laatii päiväkohtaisen tai tehtäväkohtaisen työlistan työpaikan ohjeita noudattaen Hyvä 2 laatii päiväkohtaisen tai tehtäväkohtaisen työlistan tai apteekin työvuoroluettelon työpaikan ohjeita noudattaen Kiitettävä 3 laatii itsenäisesti päiväkohtaisen tai tehtäväkohtaisen työlistan tai apteekin työvuoroluettelon työpaikan ohjeita noudattaen Laadukas toiminta Tyydyttävä 1 ottaa huomioon työyhteisön yhteiset laatuvaatimukset, mutta tarvitsee ajoittain ohjausta. Hyvä 2 ottaa huomioon työyhteisön yhteiset laatuvaatimukset. 9

14 Kiitettävä 3 ottaa huomioon työyhteisön yhteiset laatuvaatimukset ja asettaa työyhteisön kanssa työlleen laatutavoitteita ja toimii niiden mukaisesti. 4. Elinikäisen oppimisen avaintaidot Oppiminen ja ongelmanratkaisu Tyydyttävä 1 ottaa vastuuta omasta oppimisestaan ja ammatillisesta kehittymisestään sekä ottaa vastaan palautetta ja korjaa sen mukaan toimintaansa, mutta tarvitsee ajoittain ohjausta Hyvä 2 arvioi omaa työtään ja ottaa vastuun omasta oppimisestaan ja ammatillisesta kehittymisestään sekä ottaa palautetta vastaan ja käyttää sitä apuna työssään Kiitettävä 3 arvioi omaa työtään ja ottaa vastuun omasta oppimisestaan ja ammatillisesta kehittymisestään sekä hakee palautetta, suhtautuu rakentavasti ja joustavasti saamaansa palautteeseen ja korjaa aktiivisesti toimintaansa tilanteen vaatimalla tavalla Terveys, turvallisuus ja toimintakyky Tyydyttävä 1 noudattaa työpaikan työhyvinvointi ja työsuojeluohjeita välttää terveysvaaroja ja -haittoja sekä riskejä työssään (esim. uhkaavat asiakastilanteet) säätää työtuolinsa itselleen sopivaksi ylläpitää omalta osaltaan hyvää työilmapiiriä. Hyvä 2 noudattaa työpaikan työhyvinvointi ja työsuojeluohjeita vastaa omalta osaltaan työturvallisuudesta ja välttää terveysvaaroja ja -haittoja sekä riskejä työssään (esim. uhkaavat asiakastilanteet) säätää työpisteensä ergonomisesti oikein ylläpitää omalta osaltaan hyvää työilmapiiriä ja tunnistaa siihen vaikuttavia asioita. Kiitettävä 3 noudattaa työpaikan työhyvinvointi ja työsuojeluohjeita vastaa omalta osaltaan työturvallisuuden kehittämisestä ja ennaltaehkäisee ja välttää terveysvaaroja ja -haittoja sekä riskejä työssään (esim. uhkaavat asiakastilanteet) säätää työpisteensä ergonomisesti oikein ottaen huomioon kalusteiden lisäksi mm. valaistuksen, melun ja lämpötilaolosuhteet eri vuodenaikoina edistää aktiivisesti hyvää työilmapiiriä sekä tunnistaa siihen vaikuttavia asioita. Ammattitaidon osoittamistavat Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa osaamisensa apteekkityössä ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa toimimalla monipuolisesti lääketeknikon erilaisissa työtehtävissä apteekeissa. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon perusteissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä. Ammattiosaamisen näyttöä tai tutkintotilaisuutta voidaan jatkaa toisessa työpaikassa/ työkohteessa tai ammatillisessa peruskoulutuksessa koulutuksen järjestäjän osittamassa muussa paikassa niin, että osaamisen osoittamisen kattavuus varmistuu. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa kattavasti osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla. 10

15 2.2. Huippuosaajana toimiminen, 15 osp (101051) Ammattitaitovaatimukset Opiskelija osaa työskennellä alan huippuosaamista vaativissa tehtävissä hallita alan työt ja työtehtäväkokonaisuudet sekä laajan materiaalivalikoiman huomioida huipputuotannon, -tuotteen tai -palvelun laatuvaatimukset ratkoa ongelmia ja sopeutua muutoksiin varmistaa työturvallisuusmääräyksien ja -ohjeiden toteutumisen kommunikoida asiakkaan kanssa äidinkielellään ja vähintään yhdellä itselleen vieraalla kielellä arvioida ja uudistaa omaa osaamistaan mitoittaa omat henkiset voimavaransa työtehtävän mukaan kehittää työtä ja työympäristöä toimia alan verkostoissa osallistua työyhteisön kehittämiseen. Arviointi Työprosessien hallinta Työn suunnittelu Tyydyttävä 1 asettaa tavoitteensa ja suunnittelee oman työnsä ja aikataulun realistiseksi ja toteuttamiskelpoiseksi huomioiden korkeat laatuvaatimukset Hyvä 2 asettaa tavoitteensa ja suunnittelee oman työnsä ja aikataulun realistiseksi ja toteuttamiskelpoiseksi muuttuvissa olosuhteissa huomioiden korkeat laatuvaatimukset Kiitettävä 3 asettaa tavoitteensa ja suunnittelee oman työnsä itsenäisesti ja aikataulun realistiseksi ja vaiheiltaan toteuttamiskelpoiseksi muuttuvissa olosuhteissa huomioiden korkeat laatuvaatimukset ja kykenee tarvittaessa muuttamaan suunnitelmaa Työn arviointi Tyydyttävä 1 arvioi työnsä onnistumista ja omaa osaamistaan Hyvä 2 arvioi realistisesti työnsä onnistumista ja omaa osaamistaan sekä perustelee arviotaan Kiitettävä 3 arvioi realistisesti työnsä onnistumista ja omaa osaamistaan sekä perustelee arviotaan ja määrittelee kehittämistarpeitaan Toimiminen työssä ja työyhteisössä Tyydyttävä 1 toimii työssään työyhteisön työhyvinvointia edistävästi sekä kehittää työympäristöään yhdessä muiden kanssa. Hyvä 2 pyrkii aktiivisesti edistämään työyhteisön työhyvinvointia sekä kehittämään työympäristöään yhdessä muiden kanssa. Kiitettävä 3 osallistuu työyhteisön työhyvinvoinnin kehittämiseen sekä tukee yhdessä muiden kanssa työympäristön kehittymistä huippuosaamisen vaatimalle tasolle. 11

16 Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta Työtehtävään ja työympäristöön soveltuvan työmenetelmän ja työvälineiden sekä materiaalin valinta ja käyttö Tyydyttävä 1 käyttää omatoimisesti työmenetelmiä, työvälineitä ja materiaaleja työskentelee huolellisesti Hyvä 2 valitsee omatoimisesti työmenetelmät, työvälineet ja materiaalit sekä käyttää niitä muuttuvissa tilanteissa työskentelee huolellisesti ja rauhallisesti sekä luovasti ja innovatiivisesti Kiitettävä 3 valitsee rohkeasti uusiakin työmenetelmiä, työvälineitä ja materiaaleja sekä käyttää niitä sujuvasti muuttuvissa tilanteissa työskentelee järjestelmällisesti, tarkasti ja varmasti sekä luovasti ja innovatiivisesti Laadukas ja kestävän kehityksen mukainen toiminta Tyydyttävä 1 toimii yrityksen tai organisaation laatu- ja kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisesti kehittää osaamistaan ja työtapojaan Hyvä 2 toimii aktiivisesti yrityksen tai organisaation laatu- ja kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisesti ja havaitsee kehittämiskohteita kehittää aktiivisesti osaamistaan ja työtapojaan Kiitettävä 3 toimii sitoutuneesti yrityksen tai organisaation laatu- ja kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisesti sekä kehittää toimintamalleja näiden tavoitteiden aikaansaamiseksi kehittää aktiivisesti osaamistaan ja työtapojaan haastavien työtehtävien tasolle Kustannustehokas ja tuloksellinen toiminta Tyydyttävä 1 toimii aika- ja muut käytettävissä olevat resurssit huomioiden kustannustehokkaasti ja tuloksellisesti havaitsee poikkeamia toimii työssään edistäen pysyviä asiakassuhteita sopeutuu muutoksiin ja työskentelee pitkäjänteisesti huippuosaamista vaativissa työtehtävissä. Hyvä 2 toimii oma-aloitteisesti aika ja muut käytettävissä olevat resurssit huomioiden kustannustehokkaasti ja yrityksen tai organisaation tuloksellisuutta edistävästi neuvottelee ja etsii ratkaisuja poikkeamille edistää aktiivisesti toiminnan jatkuvuutta ja pysyviä asiakassuhteita sopeutuu nopeasti muutoksiin ja työskentelee pitkäjänteisesti työtään kehittäen huippuosaamista vaativissa työtehtävissä. Kiitettävä 3 työskentelee yrittäjämäisellä asenteella huomioiden ajan ja muut käytettävissä olevat resurssit kustannustehokkaasti ja yrityksen tai organisaation tuloksellisuutta edistävästi korjaa toimintaa sovittujen ratkaisujen mukaan edistää itsenäisesti toiminnan jatkuvuutta ja pysyviä asiakassuhteita 12

17 ennakoi muutoksia, jotta voi helpommin sopeutua niihin ja työskentelee pitkäjänteisesti työtään itsenäisesti kehittäen huippuosaamista vaativissa työtehtävissä. Työn perustana olevan tiedon hallinta Työssä tarvittavan tiedon hallinta ja soveltaminen Tyydyttävä 1 hankkii ja käyttää työssä tarvittavaa tietoa omatoimisesti ja kysyy tarvittaessa neuvoa. Hyvä 2 hankkii ja soveltaa työssä tarvittavaa tietoa omatoimisesti ja pystyy ratkomaan ongelmatilanteita yhdessä muiden kanssa. Kiitettävä 3 hankkii ja soveltaa itsenäisesti työssä tarvittavaa tietoa vaihtelevissa työtilanteissa ja perustelee ratkaisujaan hankkimansa tiedon pohjalta. Elinikäisen oppimisen avaintaidot Oppiminen ja ongelmanratkaisu Tyydyttävä 1 laatii itselleen yksilöllisen kehittymissuunnitelman omista lähtökohdistaan selviytyy tavallisimmista ongelmatilanteista oppimateriaaleja ja ohjekirjoja hyödyntäen Hyvä 2 laatii itselleen yksilöllisen kehittymissuunnitelman omista lähtökohdistaan niin, että se tukee kasvua alan huippuammattilaiseksi selviytyy itsenäisesti ongelmatilanteista Kiitettävä 3 uudistaa omaa osaamisaan yksilöllisen kehittymissuunnitelman mukaisesti niin, että se tukee kasvua alan huippuammattilaiseksi selviytyy itsenäisesti ongelmatilanteista ja pystyy perustelemaan valintansa Vuorovaikutus ja yhteistyö Tyydyttävä 1 kommunikoi asiakkaiden kanssa ja työyhteisössä omalla kielellään sekä välttävästi vähintään yhdellä itselle vieraalla kielellä toimii työryhmän aktiivisena jäsenenä ja sopeutuu työyhteisöön Hyvä 2 kommunikoi asiakkaiden kanssa ja työyhteisössä omalla kielellään sekä vähintään yhdellä itselle vieraalla kielellä toimii työryhmän aktiivisena jäsenenä ja sopeutuu hyvin työyhteisöön Kiitettävä 3 kommunikoi sujuvasti asiakkaiden kanssa ja työyhteisössä omalla kielellään sekä vähintään yhdellä itselle vieraalla kielellä toimii työryhmän aktiivisena jäsenenä ja työyhteisön huippuammattilaisena osaamistaan muille välittäen Ammattietiikka Tyydyttävä 1 käyttäytyy työpaikan sääntöjen mukaisesti ja noudattaa työaikoja toimii vastuullisesti ja noudattaa alan ammattieettisiä periaatteita Hyvä 2 käyttäytyy asiallisesti ja noudattaa työaikoja 13

18 toimii vastuullisesti ja oma-aloitteisesti alan ammattieettisten periaatteiden mukaan Kiitettävä 3 käyttäytyy hyvin ja noudattaa työaikoja on ylpeä ammatistaan ja osaamisestaan, toimii vastuullisesti ja kehittää työtään alan ammattieettisten periaatteiden mukaan Terveys, turvallisuus ja toimintakyky Tyydyttävä 1 ottaa vastuun oman toimintansa työturvallisuudesta ja noudattaa työturvallisuusmääräyksiä ja -ohjeita työskentelee ergonomisesti ja pitää työympäristönsä siistinä koko työprosessin ajan ylläpitää omaa työhyvinvointiaan ja noudattaa terveellisiä elämäntapoja. Hyvä 2 ottaa vastuun oman toimintansa työturvallisuudesta ja havaitsee työhönsä liittyvät vaarat sekä noudattaa työturvallisuusmääräyksiä ja -ohjeita työskentelee ergonomisesti ja pitää työympäristönsä siistinä koko työprosessin ajan myös haasteellisissa työtilanteissa ylläpitää aktiivisesti omaa työhyvinvointiaan ja edistää terveellisiä elämäntapoja. Kiitettävä 3 ottaa vastuun oman ja työtiimin toiminnan työturvallisuudesta, noudattaa työturvallisuusmääräyksiä ja -ohjeita sekä havaitsee ilmoittaa havaitsemistaan työhönsä liittyvistä vaaroista työskentelee ergonomisesti ja pitää työympäristönsä siistinä koko työprosessin ajan myös haasteellisissa työtilanteissa ja osallistuu työolosuhteiden kehittämiseen ylläpitää aktiivisesti omaa työhyvinvointiaan, edistää terveellisiä elämäntapoja sekä kannustaa tähän myös muita työyhteisön jäseniä. Ammattitaidon osoittamistavat Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä toimimalla huippuosaamista vaativissa oman alan työtilanteissa. Osaaminen on mahdollista osoittaa myös kansallisissa ja kansainvälisissä kilpailutilanteissa. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon perusteissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä. Ammattiosaamisen näyttöä voidaan jatkaa toisessa työpaikassa/työkohteessa tai koulutuksen järjestäjän osoittamassa muussa paikassa niin, että osaamisen osoittamisen kattavuus varmistuu. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen näytössä kattavasti osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla Laatutyö, 10 osp (100481) Ammattitaitovaatimukset Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa 14 osallistua työpaikkansa toimintaympäristön kartoitukseen ja työolosuhteiden arviointiin asettaa laatutavoitteita omalle työlleen osallistua työpaikan laadunhallintaan

19 arvioida omaa toimintaansa noudattaa työyhteisössä käytössä olevia toimintaohjeita ja laatia toimintaohjeita omista työtehtävistään muuttaa toimintaansa palautteen perusteella käyttää laadun käsitteitä ja ottaa huomioon laatutyön merkityksen työssään arvioida tiedon luotettavuutta osallistua tiimityöskentelyyn. Arviointi 1. Työprosessin hallinta Työpaikan toimintaympäristön kartoitukseen (esim. asiakasrakenne, sijainti tai sisäiset asiakkaat) ja työolosuhteiden arviointiin osallistuminen Tyydyttävä 1 osallistuu työpaikkansa osittaiseen toimintaympäristön kartoitukseen ja muutaman työolosuhteen arviointiin oman työnsä osalta Hyvä 2 osallistuu työpaikkansa toimintaympäristön havainnointiin ja työolosuhteiden arviointiin oman työnsä osalta Kiitettävä 3 osallistuu aktiivisesti työpaikkansa toimintaympäristön laajaalaiseen havainnointiin ja työolosuhteiden arviointiin oman työnsä osalta Laatutavoitteiden asettaminen Tyydyttävä 1 asettaa laatutavoitteita omalle työlleen ja kehittää toimintatapoja niihin pääsemiseksi, mutta tarvitsee ajoittain ohjausta Hyvä 2 asettaa laatutavoitteita omalle työlleen ja kehittää toimintatapoja niihin pääsemiseksi Kiitettävä 3 asettaa aktiivisesti laatutavoitteita omalle työlleen ja kehittää toimintatapoja ja mittareita niihin pääsemiseksi Laadunhallintaan osallistuminen Tyydyttävä 1 osallistuu työpaikan laadunhallintaan ja hoitaa omiin tehtäviinsä liittyvät laadunhallinnan edellyttämät mittaukset, seurannat ja dokumentoinnit Hyvä 2 käyttää työryhmän jäsenenä työpaikalla olevaa laadunhallintamenetelmää, yleisimpiä laatutyökaluja ja arviointimenetelmiä ja hoitaa omiin tehtäviinsä liittyvät laadunhallinnan edellyttämät mittaukset, seurannat ja dokumentoinnit Kiitettävä 3 käyttää työryhmän jäsenenä työpaikalla olevaa laadunhallintamenetelmää, laatutyökaluja ja arviointimenetelmiä ja hoitaa omien vastuualueidensa osalta laadunhallinnan edellyttämät mittaukset, seurannat ja dokumentoinnit vaaditulla tavalla tekee johtopäätöksiä tuloksista ja esittää tarvittaessa kehittämisehdotuksia Oman toiminnan arviointi Tyydyttävä 1 arvioi omaa toimintaansa työtehtävissä. 15

20 Hyvä 2 suunnittelee itse työtehtäviään ja arvioi onnistumistaan ja osallistuu vertaisarviointiin. Kiitettävä 3 arvioi itseään ja työtään monipuolisesti ja kehittää oman toimintansa laatua sekä käyttää monipuolisesti erilaisia arviointimenetelmiä toiminnan kehittämisessä. 2. Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta Toimintaohjeiden noudattaminen ja omaa työtä koskevien toimintaohjeiden laatiminen Tyydyttävä 1 noudattaa työyhteisössä käytössä olevia toimintaohjeita laatii ohjattuna toimintaohjeita omista työtehtävistään yhteisesti sovitun mallin mukaisesti Hyvä 2 noudattaa työyhteisössä käytössä olevia toimintaohjeita laatii toimintaohjeita omista työtehtävistään yhteisesti sovitun mallin mukaisesti Kiitettävä 3 noudattaa työyhteisössä käytössä olevia toimintaohjeita laatii itsenäisesti toimintaohjeita omista työtehtävistään yhteisesti sovitun mallin mukaisesti sekä huolehtii niiden ylläpidosta ja päivityksestä Palautteen huomioon ottaminen Tyydyttävä 1 muuttaa toimintaansa saamansa palautteen perusteella. Hyvä 2 muuttaa toimintaansa joustavasti saamansa palautteen perusteella ja arvioi omaa toimintaansa. Kiitettävä 3 muuttaa toimintaansa joustavasti saamansa ja hakemansa palautteen perusteella ja arvioi säännöllisesti omaa toimintaansa. 3. Työn perustana olevan tiedon hallinta Laadun käsitteiden käyttäminen Tyydyttävä 1 käyttää joitakin laadun käsitteitä omassa työssään ottaa huomioon laatutyön merkityksen omassa työssään Hyvä 2 käyttää keskeisiä laadun käsitteitä ja ottaa huomioon ja erittelee tärkeimpiä laadun osatekijöitä omassa työssään ottaa huomioon laatutyön merkityksen omassa työssään ja työyhteisössään Kiitettävä 3 käyttää monipuolisesti laadun käsitteitä ja ottaa huomioon ja erittelee laajasti laadun osatekijöitä omassa työssään ottaa huomioon laatutyön merkityksen omassa työssään ja työyhteisössään ja kehittää työtään Tiedon arviointi Tyydyttävä 1 arvioi tiedon luotettavuutta. Hyvä 2 arvioi tiedon luotettavuutta ja suhtautuu kriittisesti käytettävissä oleviin tietoihin. Kiitettävä 3 arvioi tiedon luotettavuutta ja suhtautuu kriittisesti käytettävissä oleviin tietoihin ja tietolähteisiin. 16

21 4. Elinikäisen oppimisen avaintaidot Vuorovaikutus ja yhteistyö Tyydyttävä 1 osallistuu tiimityöskentelyyn. Hyvä 2 osallistuu tiimi- ja verkostotyöskentelyyn ja käyttää tietojaan ja taitojaan uusissa tilanteissa. Kiitettävä 3 osallistuu aktiivisesti tiimija verkostotyöskentelyyn ja käyttää tietojaan ja taitojaan uusissa tilanteissa. Ammattitaidon osoittamistavat Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa osaamisensa laatutyöskentelyyn liittyvissä lääketeknikon tehtävissä ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa lääkealalla. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon perusteissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä. Ammattiosaamisen näyttöä tai tutkintotilaisuutta voidaan jatkaa toisessa työpaikassa/ työkohteessa tai ammatillisessa peruskoulutuksessa koulutuksen järjestäjän osoittamassa muussa paikassa niin, että osaamisen osoittamisen kattavuus varmistuu. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa kattavasti osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla Logistiikka, 25 osp (100475) Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa käyttää varastonvalvontaohjelmaa logistiikan työtehtävissä vastaanottaa lähetyksiä ja kirjata tuotteet varastonvalvontaohjelmaan varastoida, keräillä ja pakata tuotteita kuljetusta varten tehdä varaston olosuhdeseurantaa inventoida varastoa käsitellä, lajitella ja valmistella hävitettäväksi lääkejätteitä ja työssä syntyviä jätteitä työskennellä osana lääkkeen toimitusketjua luokitella ja käsitellä tuotteita lääkemuotojen ja pakkausmerkintöjen mukaan ottaa työssään huomioon varaston ohjauksen, valvonnan ja seurannan periaatteet ergonomiset työskentelytavat arvioida työtään. Arviointi 1. Työprosessin hallinta Varastonvalvontaohjelman käyttö Tyydyttävä 1 käyttää varastonvalvontaohjelmaa logistiikan työtehtävissä, mutta tarvitsee ajoittain ohjausta Hyvä 2 käyttää omatoimisesti varastonvalvontaohjelmaa tavallisimmissa logistiikan työtehtävissä 17

22 Kiitettävä 3 käyttää itsenäisesti ja sujuvasti varastonvalvontaohjelmaa tavallisimmissa logistiikan työtehtävissä Lähetysten vastaanotto ja kirjaaminen varastonvalvontaohjelmaan Tyydyttävä 1 vastaanottaa saapuvia lähetyksiä ja tarkastaa tuotteiden oikeellisuuden ja moitteettomuuden vie tuotteet varastonvalvontaohjelmaan ja kirjaa ohjattuna jälkitoimitukset varastonvalvontaohjelmaan käsittelee virheelliset tuotteet, mutta tarvitsee ajoittain ohjausta valmistelee palautukset tavaran toimittajalle, mutta tarvitsee ajoittain ohjausta arkistoi ja/tai toimittaa jatkokäsittelyyn tilauksiin liittyvät dokumentit Hyvä 2 vastaanottaa sujuvasti saapuvia lähetyksiä ja tarkastaa tuotteiden oikeellisuuden ja moitteettomuuden vie tuotteet varastonvalvontaohjelmaan ja kirjaa jälkitoimitukset varastonvalvontaohjelmaan käsittelee virheelliset tuotteet ja selvittelee tavallisimpia ongelmatilanteita valmistelee palautukset tavaran toimittajalle arkistoi ja/tai toimittaa jatkokäsittelyyn tilauksiin liittyvät dokumentit sujuvasti Kiitettävä 3 vastaanottaa sujuvasti ja itsenäisesti saapuvat lähetykset ja tarkastaa tuotteiden oikeellisuuden ja moitteettomuuden vie sujuvasti tuotteet varastonvalvontaohjelmaan ja kirjaa jälkitoimitukset varastonvalvontaohjelmaan käsittelee vastuullisesti virheelliset tuotteet ja selvittelee ongelmatilanteita valmistelee sujuvasti palautukset tavaran toimittajalle arkistoi ja/tai toimittaa jatkokäsittelyyn tilauksiin liittyvät dokumentit sujuvasti ja oma-aloitteisesti Tuotteiden varastointi, keräily, pakkaaminen ja kuljetus Tyydyttävä 1 sijoittaa tuotteet paikoilleen varastointiohjeiden mukaisesti ja ylläpitää järjestystä varastossa käsittelee ja varastoi oikein erityissäilytyksen ja -käsittelyn vaativia tuotteita, mutta tarvitsee ajoittain ohjausta keräilee tuotteita toimeksiannon mukaisesti pakkaa tuotteita asianmukaisesti kuljetusta varten, mutta tarvitsee ajoittain ohjausta Hyvä 2 sijoittaa tuotteet paikoilleen varastointiohjeiden mukaisesti ja ylläpitää järjestystä varastossa ottaen huomioon mm. vanhenemassa olevat tuotteet käsittelee ja varastoi oikein erityissäilytyksen ja -käsittelyn vaativia tuotteita keräilee huolellisesti tuotteita toimeksiannon mukaisesti pakkaa tuotteita asianmukaisesti kuljetusta varten Kiitettävä 3 sijoittaa tuotteet paikoilleen varastointiohjeiden mukaisesti ja ylläpitää aktiivisesti järjestystä varastossa ottaen huomioon mm. vanhenemassa olevat tuotteet sekä minimoi hävikin syntymisen käsittelee ja varastoi oikein erityissäilytyksen ja -käsittelyn vaativia tuotteita ja perustelee toimintansa keräilee huolellisesti ja sujuvasti tuotteita toimeksiannon mukaisesti ja ratkaisee poikkeustilanteita pakkaa tuotteita itsenäisesti ja asianmukaisesti kuljetusta varten 18

23 Oman työn suunnittelu ja arviointi Tyydyttävä 1 tekee annetut tehtävät ja arvioi työtään ja työnsä onnistumista. Hyvä 2 suunnittelee ja tekee annetut tehtävät huolellisesti ja arvioi työtään monipuolisesti. Kiitettävä 3 suunnittelee ja tekee omatoimisesti muitakin kuin annettuja tehtäviä ja arvioi työtään monipuolisesti. 2. Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta Varastoinnin olosuhdeseuranta Tyydyttävä 1 seuraa varastotilojen olosuhteita ja raportoi niissä havaitsemistaan poikkeamista Hyvä 2 seuraa varastotilojen olosuhteita ja raportoi niissä havaitsemistaan poikkeamista toimii ja perustelee toimintansa silloin, kun erityisvarastointivaatimukset eivät ole toteutuneet Kiitettävä 3 seuraa varastotilojen olosuhteita ja raportoi niissä havaitsemistaan poikkeamista toimii ja perustelee toimintansa silloin, kun erityisvarastointivaatimukset eivät ole toteutuneet toimii ennaltaehkäisevästi silloin, kun erityisvarastointivaatimukset uhkaavat jäädä toteutumatta Inventointi Tyydyttävä 1 inventoi varastoa, esim. laskee tuotteet ja kirjaa listaan tuotteiden määrät poistaa epäkurantit tuotteet Hyvä 2 inventoi varastoa ja kirjaa tiedot varastonvalvontaohjelmaan poistaa epäkurantit tuotteet ottaa huomioon saldoerojen syntymisen yleisimmät syyt Kiitettävä 3 inventoi varastoa sujuvasti ja kirjaa tiedot varastonvalvontaohjelmaan poistaa epäkurantit tuotteet ottaa huomioon saldoerojen syntymisen yleisimmät syyt selvittää saldoeroja ja välttää niiden syntymistä omassa työssään Lääkejätteiden käsittely Tyydyttävä 1 käsittelee, lajittelee ja valmistelee hävitettäväksi lääkejätteitä ja työssä syntyviä jätteitä ottaen huomioon lääkkeiden ympäristövaikutukset, mutta tarvitsee ajoittain ohjausta. Hyvä 2 käsittelee, lajittelee ja valmistelee hävitettäväksi lääkejätteitä ja työssä syntyviä jätteitä ohjeiden mukaisesti ottaen huomioon lääkkeiden ympäristövaikutukset. Kiitettävä 3 käsittelee, lajittelee ja valmistelee hävitettäväksi lääkejätteitä ja työssä syntyviä jätteitä omatoimisesti ja ohjeiden mukaisesti ottaen huomioon lääkkeiden ympäristövaikutukset. 3. Työn perustana olevan tiedon hallinta Lääkkeen toimitusketjun osana toimiminen 19

24 Tyydyttävä 1 toimii omissa työtehtävissään osana lääkkeiden toimitusketjua ottaen huomioon oman työpaikkansa tehtävät, vastuualueet ja yhteistyömuodot sekä pääpiirteissään lääkealan muita toimijoita Hyvä 2 toimii omissa työtehtävissään osana lääkkeiden toimitusketjua ottaen huomioon lääkealan eri toimintayksiköiden tehtäviä, vastuualueita ja yhteistyömuotoja Kiitettävä 3 toimii omissa työtehtävissään osana lääkkeiden toimitusketjua ottaen huomioon monipuolisesti lääkealan eri toimintayksiköiden tehtäviä, vastuualueita ja yhteistyömuotoja Tuotteiden käsittely ja luokittelu Tyydyttävä 1 ryhmittelee ja käsittelee valmisteita, raaka-aineita ja kemikaaleja niiden ominaisuuksien, käyttötarkoituksen, lääkemuodon, säilyvyyden, reseptistatuksen ja pakkausmerkintöjen mukaan oikein ja turvallisesti, mutta tarvitsee ajoittain ohjausta tunnistaa tuotevirhetilanteen ja hoitaa asian jatkokäsittelyyn ryhmittelee tuotteet eri arvonlisäveroluokkiin Hyvä 2 ryhmittelee ja käsittelee omatoimisesti valmisteita, raaka-aineita ja kemikaaleja niiden ominaisuuksien, käyttötarkoituksen, lääkemuodon, säilyvyyden, reseptistatuksen ja pakkausmerkintöjen mukaan oikein ja turvallisesti toimii ohjeiden mukaan tuotevirhetilanteissa ryhmittelee tuotteet eri arvonlisäveroluokkiin Kiitettävä 3 ryhmittelee ja käsittelee itsenäisesti ja sujuvasti valmisteita, raaka-aineita ja kemikaaleja niiden ominaisuuksien, käyttötarkoituksen, lääkemuodon, säilyvyyden, reseptistatuksen ja pakkausmerkintöjen mukaan oikein ja turvallisesti toimii ohjeiden mukaisesti tuotevirhetilanteissa ottaen huomioon tuotevirheluokat ja niiden vaatimukset ryhmittelee tuotteet eri arvonlisäveroluokkiin Varaston valvonta ja seuranta Tyydyttävä 1 ottaa työssään huomioon ostostrategian, mutta tarvitsee siinä ajoittain ohjausta. Hyvä 2 ottaa työssään huomioon ostostrategian tulkitsee keskeisimpiä varastonvalvonnan ja -ohjauksen raportteja työpaikan ohjeiden mukaisesti. Kiitettävä 3 ottaa työssään huomioon ostostrategian tulkitsee keskeisimpiä varastonvalvonnan ja -ohjauksen raportteja työpaikan ohjeiden mukaisesti ottaa varastoinnissa huomioon yleisimpien tunnuslukujen merkityksen. 4. Elinikäisen oppimisen avaintaidot Terveys, turvallisuus ja toimintakyky Tyydyttävä 1 työskentelee ergonomisesti oikein (esim. oikea nostotekniikka) tutuissa työtilanteissa ja ennaltaehkäisee työn aiheuttamia rasitusvammoja. 20