Taulu N;o 142. Helsingistä olevain pahantapaisten lasten kasvatuslaitokset vuosina

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Taulu N;o 142. Helsingistä olevain pahantapaisten lasten kasvatuslaitokset vuosina"

Transkriptio

1 Taulu N; 142. Helsingistä levain pahantapaisten lasten kasvatuslaitkset vusina V u s i Uu >3" tn CO 3 p 3 B gt Lapsia laitksessa tr cr 1 ^ p - fco <1 RT * c SS p: rt s«<j Br 2i Kj pr CO* CO p: ö tn p: "0 2. pr * Maalle elätteille annettuja lapsia H : " ET " rt CO p: Kasvatuslaitsten ja elätteillä pitämisen kustannukset Jm , , i , , _ , x ) Rutsinkielisille pjille. 2 ) Sumenkielisille 3 ) tytöille. Kasvatuslautakunnan kertmukset.

2 164* Taulu N: 143. Silmälläpidn alaisia kasvattilapsia Helsingissä vusina Vusi Jälellä edellisestä vudesta Vuden kuluessa sisäänkirj itettuj a Niistä ijältään vutta isk i r j itettuja vatta täyttäneitä Ilmittamatn ikä 8 vutta täyttäneitä Vanhemp. takaisin ttamia vaistalssa Maalla elätteille annettuna tai vai- Ottlapsia y. m. Kulleita Jälellä seuraavaan vuteen *) l ) *) Nämä kaksi tieta eivät le yhtäpitäviä syystä että kaikkia vunna 1903 tapahtuneita muutksia ei le ilmitettu. Terveyslautakunnan painetut vusikertmukset. Taulu N: 144. Helsingin Lastenhityhdistyksen timinta kasvattilasten hyväksi vusina V u s i Lastenhityhdistyksen turvakdissa hidkkaita vuden alussa Vuden kuluessa siihen sisäänkirj itettuj a iskirjitettuja Vaivaistaln tai lastenktiin siirrettyjä Vanhempain tai maisten hustaan tettuja lpussa Jälellä vuden Keskimäärä päiviä, jiden kuluessa kutakin lasta n hidettu , , , , , ,7 HelsinginkaupunginValaistuslaitksen Hallituksen vusikertmukset.

3 165* Taulu JV: 145. Helsingin köyhäin lasten työhuneiden timinta vusina Vusi Opettajattaria Sisäänkirjitettuja lapsia Laitksessa saapuvilla päivää khti enintään vähintään keskimäärin H ^ c: j: Kylpyjä lapsille 2 Ruka-annksia B' pt CO välipalaksi päivälliseksi Rukakustannukset lasta ja päivää khti Tult kunnalta muut Ment i på. på. 7m på Työh. Tarkkampujank. varr ,848 9,166 15,661 15,00 ) ( 7, } 22, , Työhune Kallissa ,153 9,771 11,996 25,451 13,00 J 115, Työh. Tarkkampujank. varr ,175 9,782 21,218 13,33 ) / 8, \ 19, , Työhune Kallissa ,097 16,048 19,061 28,665 12, J 115, Työh. Tarkkampujank. varr ,365 9,786 21,072 13,66 ) ( 8, S 19, , J Työhune Kallissa ,202 15,770 24,262 11,66 j 110, Köyhäin lasten työhuneiden vusikertmukset.

4 166* Taulu N: 146. Helsingin Vaivaishithallituksen timesta elätettyjä, avustettuja ja hidettuja vusina Vusi Vaivaistaln tettuja Työlaitkseen tettuja Elätteille annettuja Ktiinsa suranaista apua saaneita Mielenvikaisten hitlaitksissa, aistiviallist. kuluissa ja turvakdeissa hidettuja (Vaivaistaln ulkpulella) Sairaalissa paitsi Vaivaistalssa hidettuja *) Asevelvllisten vaimja Lahjitettujen päämain krista eläkettä saaneita , " 73 3, , , , , , , , , , , , ,585 Oi , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,792 *) Marian sairaalaa ja Sörnäisten Sairastupaa ei le tähän luettu. Lähcle: Vaivaishithallituksen vusikertmukset.

5 Taulu JV: 147. Helsingin Vaivaistaln tettuja henkilöitä vusina < N i i s t ä H i t 1 a i s t e n i k ä g. z- < Vusi rt- n Syntyneitä IJ. gs 10 v. rtt nu Miehiä Naisia Lapsia Helsingissä rt Muualla vut. vut. vut. vut. vut. vut. vut. rempia Vutuisia kustannuksia kustakin Vaivaistaln tetusta 80 v. henkilöstä vanhempia ftnf Jm Lähcle: Vaivaishithallituksen vusikertmukset. Taulu N: 148. Helsingin Työlaitkseen tettuja henkilöitä vusina Vusi Työlaitkseen tettuja N i i s t ä H i t 1 a i s t e n i k ä Vutuisia kustannuksia kustakin laitkseen Syntyneitä nffifvnsta Miehiä Naisia Lapsia Helsingissä ftnf Muualla vut. vut. vut. vut. vut. vut. vut. 7IA Vaivaishithallituksen vusikertmukset.

6 1 i 168* Taulu N: 149. Helsingin vaivaishidn timesta elätteille annettuja henkilöitä vusina E 1 ä t t e i 1 1 a n n e t t u j a V u s i Vanhempia henkilöitä Kaupungissa Maalla Lapsia (15 vutta nurempia) Vanhempia 1 henkilöitä Lapsia (15 vutta nurempia) Vanhempia henkilöitä Lapsia (15 vutta nurempia) , , , CO Vaivaishithallituksen vusikertmukset.

7 i 169* Taulu N: 150. Henkilöitä, jita n avustettu suranaisella avulla Helsingin vaivaishidn timesta vusina V u s i Vankempia CO H.fb ^ e CO 5 rt «0 M e g. trt ET < 95 cs. 2. p* m" henkilöitä i g rt <^rt g.«rt <1 ö g.rt rt fi rt- p O p rt G. 95 rt. rt-* * rt " cn Lapsia (15 v. nurem kutakin avustettua henkilöä khti Sfrif Kustannuksia ful ,218 2, ,478 2, ,083 1, ,068 1, ' ,032 1, ,067 1, , , , , , , , , , , ,022 Vaivaishithallituksen vusikertmukset. Knnn.kert. v. 1904, (Tammik ) 22

8 170* Taulu N: 151. Helsingin Työlaitksen timinta vusina äivätöitä Rahatulja Tulja hitlaisten päivätöistä, ainekset siihen luettuina Työlaitkseen tehtyjä töitä Vaivaistaln tehtyjä töitä Mielivikaisten j hitlaitkseen tehtyjä töitä hj C-l- K *< :?r Ui * <-i <5 Sfaf 7m flm. 7m Zmf pl ps. ftnf. pä. Sepäntyöhune... Suutarintyöhune... Räätälintyöhune... uusepäntyöhune.... Maalarintyökune... Sekalaisia töitä v:na ,040 1, , ,835 7, , ,357 1, , , , , , ,169 11, ,070 8, , , ,866 14, , , , ,687 12, , , ,121 21, ,945 12, , , , , ,952 12, , , ,498 10, , , ,422 9, , , ,060 10, , , ,791 11, , , ,697 10, , , l ) Kaupungin kansakuluihin n timitettu 786 paria kenkiä, arvltaan Smk 3,730:12. 1,548 paria puukenkiä, arvltaan Smk 4,256: Vaivaishithallituksen vusikertmukset.

9 * Taulu N: 152. Ruanpit Helsingin Työ- ja Vaivaistalssa vusina Vusi Vaivaistalssa Jaettuja päiväannksia Kustannus kk päiväannksesta; Smk s. sr p ct> 2 Työlaitksessa Mielivikaisten hitlaitksessa Vaivaistalssa Työlaitksessa Mielivikaisten hitlaitksessa CG O = p pr rt rt rt* CLi c-t- æ O M p pr «%: ,294 28,269 49, ,261 0,33 0,40 0,35 0,35 57, ,470 26,545 46, ,555 0,30 0,39 0,33 0,34 51, ,556 27,419 40, ,664 0,39 0,42 0,37 0,40 59, ,626 27,641 40, ,300 0,32 0,41 0,3 6 0,33 50, ,486 0,30 0,41 0,35 0,33 47, ,764 0,31 0,42 0,37 0,33 42, ,036 0,27 0,40 0, , ,100 0,25 0,34 0,32 0,30 37, ,577 0,27 32, ,811 0, ,962 0,27 31, ,857 0,32 37, ,548 0,41 47, ,252 0,33 33, ,509 0,27 26, ,573 0,27 19, ,505-0,23 16,540 Vaivaishithallituksen vusikertmukset.

10 Taulu 153. Helsingin kaupungin vaivaishitment vusina Kuukausi p-g < p K u t a n n u k H Ep* " SS* Ui p rt <5 p m a r k k a a J a bsj ^ - Ö 3 S 3 g pt p _ O "Il p: ' > 15«r M - ' r «-; «rt- 5 p 5 p S p r g l -g ' rt K" 3 T " p i " ^ Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Tukkuu Kesäkuu Heinäkuu Elkuu Syyskuu Lkakuu Marraskuu Julukuu. 1,499 1,508 1,624 1,499 1,499 1,796 1,520 1,584 1,618 1,532 1,499 2, ^223 8,316 8,915 8,426 10, ,457 9,603 9,104 10,914 2,91 1,180 1,035 1,171 3, , ,378 1,565 2,239 1,556 3,075 2,040 3,582 4,444 2, ,548 1,167 1,648 3,153 6,215 6,162 16,344 7, ,814 5,440 6,878 13,817 7, ,262 5,047 5,248 5,762 5,383 5,281 5, ,882 5,259 4,803 5,242 5, ,420 24,047 36,718 26,533 30,375 38,701 23,399 26,172 32,834 25,933 26,407 43,916 v:na ,277 18,263 16,886 15,343 15,412 15,387 14,131 11,373 8,605 8, ,870 43') 75, , , , , , , , , ,698 27,086 25,079 26,364 26,780 19,930 17,132 18,745 20,324 22,287 29,812 44,258 36,966 39,863 38,069 33,707 28,161 28,136 2 ) 2 ) 120,497 79,201 69,500 64,110 64,326 62,497 64,336 63,151 52,806 54,362 62,419! )83, ,809 42,650 37,881 35, ^325 72, ,886 43,376 44,596 44,855 38,510 35,323 41,769 53,983 52,707, ,462 )371, , , , , , , , , , , , ^ , , , *) Tähän sisältyvät myös työlaitksen ja mielenvikaisten hitlaitksen ment ruanpidsta syystä että tietja näistä menista kuukausittain ei le saatavissa. 2 ) Sisältyy Vaivaistaln tileihin. 8 ) Tästä 26,844 Smk, jtka vat annetut lainina työttömille ja hätääkärsiville työmiehille. Vaivaishithallituksen vusikertmukset.