HUITTISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2023 sivu KIRKKOVALTUUSTO /11. Huittisten seurakuntakeskus, Toivonsali

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HUITTISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2023 sivu KIRKKOVALTUUSTO /11. Huittisten seurakuntakeskus, Toivonsali"

Transkriptio

1 KIRKKOVALTUUSTO /11 Kokousaika Tiistai klo Kokouspaikka Jäsenet, paikalla: Huittisten seurakuntakeskus, Toivonsali Merja Evala Aila Hänninen Atte Hölttä Joonas Immonen Ritva Kekkonen Ilona Kojo Aarno Korpela Aulikki Kuisma Katja Leino-Murtojärvi Juhani Norri Anne Palonen Seppo Peltola Sinikka Ritakallio Leena Räikkä Sisko Sarjomaa Henna Stenfors Tapani Suojanen Hannele Tenkanen Maritta Tuominen Tinja Tähtinen Matti Virtanen Terhi Virtanen Veli-Matti Wasell Muut saapuvilla olevat: Jani Laaksonen, kirkkoherra, sihteeri Mirjami Ekholm, talouspäällikkö Muut poissa olevat: Tuula Jokela 1 KOKOUKSEN AVAUS KJ 8 luku 5 1 mom. Kirkkovaltuuston kutsuu koolle puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Jos varapuheenjohtajallakin on este, kutsun antaa kirkkoneuvoston puheenjohtaja. Kutsun valtuuston ensimmäiseen kokoukseen antaa kirkkoneuvoston puheenjohtaja ja kokouksen avaa iältään vanhin valtuutettu, joka johtaa puhetta, kunnes valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja on valittu. Vanhin kirkkovaltuutettu on Aarno Korpela. Kirkkovaltuuston työjärjestys on liitteenä 1. Kirkkovaltuuston työjärjestyksen 3 :n mukaan kokouksen alussa pidetään alkuhartaus. Iältään vanhin kirkkovaltuutettu avasi kokouksen ja kirkkoherra piti alkuhartauden.

2 KIRKKOVALTUUSTO /11 2 VAPAUTUKSEN MYÖNTÄMINEN ESTEEN ILMOITTANEILLE JA LÄSNÄ OLE- VIEN TOTEAMINEN Kirkkovaltuuston työjärjestys 2 Kun valtuutetulla on tilapäinen este, hänen varajäsenelleen on viipymättä lähetettävä kutsu kokoukseen. Kutsu on toimitettava, mikäli mahdollista kirjallisesti. Sen jälkeen, kun valtuusto on hyväksynyt esteen, varajäsen ryhtyy toimimaan estyneen tilalla. Suoritettiin nimenhuuto. Nimenhuudon yhteydessä todettiin, että paikalla olivat kaikki 23 varsinaista jäsentä. 3 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS KJ 8 luku 5 mom. 2 Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka ja siihen on liitettävä luettelo käsiteltävistä asioista. Kutsu asialuetteloineen on lähetettävä kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston jäsenille viimeistään viikkoa ennen kokousta sekä pidettävä seurakunnan ilmoitustaululla viikon ajan ennen kokousta. Kirkkovaltuuston työjärjestys 3 Kirkkovaltuuston kokouksen alussa pidetään alkuhartaus, jonka jälkeen toimitetaan nimenhuuto. Kun nimenhuuto on toimitettu, valtuuston on todettava, onko kokous laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen. Kirkkolaki 7 luku 4 Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty kaikille kirkkovaltuuston jäsenille kirjallisesti , sekä sen sähköisesti pyytäneille samoin Kokouskutsu on ollut nähtävillä Huittisten seurakunnan ilmoitustaululla välisen ajan. Ehdotus: Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 4 PÖYTÄKIRJANPITÄJÄN VALINTA Kirkkovaltuuston työjärjestys 1 2 mom. Valtuuston kokousten pöytäkirjanpitäjänä toimii ja sen muistakin sihteerintehtävistä huolehtii talouspäällikkö, jollei valtuusto toisin päätä. Kirkkoneuvosto on kokouksessaan 7/ päättänyt, että sihteerin tehtävistä osana tehtävänkuvaansa huolehtii toimistosihteeri, joka on toiminut kirkkovaltuuston pöytäkirjanpitäjänä KV 4/ lähtien.

3 KIRKKOVALTUUSTO /11 Ehdotus: Kirkkovaltuusto päättää, että pöytäkirjanpitäjänä tässä kokouksessa toimii kirkkoherra. Yleensä sihteerinä toimii toimistosihteeri Tuula Jokela, joka toimii jatkossa sihteerinä ilman erillistä valintaa ollessaan läsnä kirkkovaltuuston kokouksessa. Päätös: Kirkkovaltuusto päätti, että pöytäkirjanpitäjänä tässä kokouksessa toimii kirkkoherra Jani Laaksonen. Yleensä sihteerinä toimii toimistosihteeri Tuula Jokela, joka toimii jatkossa sihteerinä ilman erillistä valintaa olleessaan läsnä kirkkovaltuuston kokouksessa. 5 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Kirkkovaltuuston työjärjestys 4 Kirkkovaltuusto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa tarkastamaan kokouksen pöytäkirjan. Valtuusto voi erikseen päättää, että pöytäkirja tai sen osa tarkastetaan heti. Aikaisemmin on ollut käytäntönä, että pöytäkirjantarkastajat valitaan aakkosjärjestyksessä Ehdotus: Kirkkovaltuusto hyväksyy käytännön, että pöytäkirjantarkastajat valitaan aakkosjärjestyksessä. Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Merja Evala ja Aila Hänninen. Pöytäkirjantarkastus on torstaina klo 10 kirkkoherranvirastossa. Päätös: Kirkkovaltuusto hyväksyi käytännön, että pöytäkirjantarkastajat valitaan aakkosjärjestyksessä. Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Merja Evala ja Aila Hänninen. Pöytäkirjantarkastus on torstaina klo 10 kirkkoherranvirastossa. 6 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Kirkkovaltuuston työjärjestys 9 Asiat otetaan esityslistalle puheenjohtajan määräämään järjestykseen ja käsitellään, jollei kirkkovaltuusto toisin päätä, esityslistan mukaisessa järjestyksessä. Asioiden käsittelyn pohjana on kirkkoneuvoston ehdotus. Ehdotus: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi, lisäten kohtaan 13 Muut asiat: Merja Evalan välittää aloitteen. Työjärjestystä käsiteltäessä havaittiin, että 1 liitteeksi oli liitetty väärä versio kirkkovaltuuston työjärjestyksestä. Pöytäkirjan liite päivitetään ja päivitetty liite toimitetaan myös valtuuston jäsenille. Päätös: Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi, lisäten kohtaan 13 Muut asiat: Merja Evalan välittämä aloite.

4 KIRKKOVALTUUSTO /11 7 KIRKKOVALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA KAUDEKSI KJ 8. luku 2 Kirkkovaltuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan toimikautensa ensimmäisen ja kolmannen vuoden ensimmäisessä kokouksessa. Päätösehdotus (kirkkoneuvosto): Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan kaudeksi Päätös: Puheenjohtaja Aarno Korpela pyysi esityksiä kirkkovaltuuston puheenjohtajaksi. Veli-Matti Wasell esitti kirkkovaltuuston puheenjohtajaksi Juhani Norria ja Tapani Suojanen varapuheenjohtajaksi Sinikka Ritakalliota. Kirkkovaltuusto hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. Juhani Norri siirtyi hoitamaan puheenjohtajan tehtäviä. Norri lausui valtuustokauden kirkkovaltuuston jäsenille aloitussanat.

5 KIRKKOVALTUUSTO /11 8 SUHTEELLISTEN VAALIEN VAALILAUTAKUNNAN VALINTA Kirkkovaltuuston työjärjestys 18 1 kappale: Ensimmäisessä kokouksessaan valtuusto asettaa keskuudestaan toimikaudekseen suhteellisten vaalien toimittamista varten vaalilautakunnan, johon samalla valitaan kolme varsinaista jäsentä ja kolme varajäsentä. Päätösehdotus (kirkkoneuvosto): Kirkkoneuvosto ehdottaa kirkkovaltuustolle, että se valitsee keskuudestaan suhteellisten vaalien vaalilautakuntaan kolme jäsentä sekä kolme varajäsentä. Päätös: Puheenjohtaja pyysi ehdotuksia suhteellisten vaalien vaalilautakunnan jäseniksi. Veli-Matti Waselle esitti varsinaiseksi jäseneksi Tinja Tähtistä ja varajäseneksi Henna Stenforsia. Ilona Kojo esitti varsinaiseksi jäseneksi Matti Virtasta. Sinikka Ritakallio esitti varsinaiseksi jäseneksi Tapani Suojasta. Aila Hänninen esitti varajäseneksi Aarno Korpelaa. Sisko Sarjomaa esitti varajäseneksi itseään. Kirkkovaltuusto hyväksyi valinnat yksimielisesti.

6 KIRKKOVALTUUSTO /11 9 KIRKKONEUVOSTON VARAPUHEENJOHTAJAN VAALI KL 10. luku 2 Kirkkoneuvoston puheenjohtajana on kirkkoherra ja muina jäseninä varapuheenjohtaja sekä, sen mukaan kuin ohjesäännössä määrätään, vähintään 5 ja enintään 11 muuta seurakuntavaaleissa vaalikelpoista henkilöä. Valituilla jäsenillä on henkilökohtaiset varajäsenet. Varapuheenjohtajan ja muiden jäsenten vaali toimitetaan kirkkovaltuuston toimikauden ensimmäisen ja kolmannen vuoden tammikuussa. Kirkkoneuvoston ohjesääntö 2 Kirkkoneuvoston jäsenten vaali toimitetaan kirkkovaltuustossa siten, että ensin valitaan kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja ja sitten muut jäsenet. Päätösehdotus (kirkkoneuvosto): Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto valitsee kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan kaudeksi Päätös: Puheenjohtaja pyysi ehdotuksia kirkkoneuvoston varapuheenjohtajaksi. Ilona Kojo esitti kirkkoneuvoston varapuheenjohtajaksi Matti Virtasta. Kirkkovaltuusto hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

7 KIRKKOVALTUUSTO /11 10 KIRKKONEUVOSTON JÄSENTEN JA HENKILÖKOHTAISTEN VARAJÄSEN- TEN VAALI Katso edellinen 9. Kirkkoneuvoston ohjesääntö 1 Kirkkoneuvostoon kuuluu puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi 7 muuta jäsentä. Valitulla jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Päätösehdotus (kirkkoneuvosto): Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto valitsee kirkkoneuvoston varsinaiset jäsenet sekä eri vaalilla henkilökohtaiset varajäsenet kaudeksi Päätös: Puheenjohtaja pyysi ehdotuksia kirkkoneuvoston jäseniksi ja näiden varajäseniksi. Tinja Tähtinen esitti varsinaiseksi jäseneksi Merja Evalaa, jolle varajäseneksi Hannele Isakssonia, varsinaiseksi jäseneksi Anne Palosta, jolle varajäseneksi Ritva Palokangasta, sekä varsinaiseksi jäseneksi Veli-Matti Wasellia, jolle varajäseneksi Atte Hölttää. Sinikka Ritakallio esitti varsinaiseksi jäseneksi Tapani Suojasta, jolle varajäseneksi Päivi Huhtasta sekä varsinaiseksi jäseneksi Ritva Kekkosta, jolle varajäseneksi Sisko Sarjomaata. Aarno Korpela esitti varsinaiseksi jäseneksi Aila Hännistä, jolle varajäseneksi Katja Leino-Murtojärvi. Ilona Kojo esitti Matti Virtasen varajäseneksi Seppo Peltolaa sekä varsinaiseksi jäseneksi Helena Mannista, jolle varajäseneksi Anne Ojaniittua. Kirkkovaltuusto hyväksyi valinnat yksimielisesti.

8 KIRKKOVALTUUSTO /11 11 KAPPELINEUVOSTON JÄSENTEN JA HENKILÖKOHTAISTEN VARAJÄSEN- TEN VAALI KJ 12 luku 1: 2.mom Kappeliseurakunnassa on sen asioiden hoitamista varten kappelineuvosto, jonka jäsenet kirkkovaltuusto tai seurakuntaneuvosto valitsee toimikaudekseen kappeliseurakunnan alueella asuvista seurakunnan jäsenistä. Kappeliseurakunnan kappalainen tai muu kappeliseurakunnan pappi on kappelineuvoston jäsen virkansa puolesta. Kappelineuvoston ohjesääntö 5 Kappelineuvostoon kuuluu virkansa puolesta kappeliseurakunnan toiminnasta vastaava pappi ja muina jäseninä kuusi varsinaista jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä. Valittujen jäsenten ja varajäsenten tulee asua kappeliseurakunnan alueella ja olla vaalikelpoisia seurakuntavaalissa. Päätösehdotus (kirkkoneuvosto): Kirkkoneuvosto ehdottaa kirkkovaltuustolle, että se valitsee kappelineuvostoon kuusi jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä vuosiksi Päätös: Puheenjohtaja pyysi ehdotuksia jäseniksi ja varajäseniksi. Veli-Matti Wasell esitti varsinaiseksi jäseneksi Anne Palosta, jolle varajäseneksi Aino Tammea sekä varsinaiseksi jäseneksi Henna Stenforsia, jolle varajäseneksi Eija Sampolahtea. Matti Virtanen esitti varsinaiseksi jäseneksi Ilona Kojoa, jolle varajäseneksi Anne Ojaniittua, sekä varsinaiseksi jäseneksi Heikki Mäkelää, jolle varajäseneksi Kirsi-Maria Aaltosta. Sinikka Ritakallio esitti varsinaiseksi jäseneksi Timo Mäenpää, jolle varajäseneksi Helinä Ylikännöä. Sisko Sarjomaa esitti varsinaiseksi jäseneksi Mikko Kaunistoa, jolle varajäseneksi Mervi Suorantaa. Kirkkovaltuusto hyväksyi valinnat yksimielisesti.

9 KIRKKOVALTUUSTO /11 12 ANOMUS HELVI MOISION RAHASTOSTA KN 1/ ) Ja niin tuli aamu gospelpassio ollaan toteuttamassa Huittisten kirkossa palmusunnuntaina Tilaisuutta rahoitetaan vapaaehtoisella ohjelmamaksulla, joka saattaa kattaa kustannukset. Toteuttamisen varmistamiseksi on kuitenkin tarpeen varata varoja kustannusten kattamiseen muulla tavalla. Tilaisuus on musiikin avulla toteutettavaa evankelioimista, joten sopii Helvi Moision rahastosta rahoitettavaksi. Helvi Moision rahaston säännöissä määrätään seuraavasti Käyttötarkoitus Testamentti sisälsi seuraavan määräyksen: Yhteisöt käyttäkööt testamenttilahjoitukseni hyvään käyttötarkoitukseen Jumalan mielen mukaisesti. Testamenttivaroilla tuetaan evankeliointi-, pyhäkoulu- ja lähetystyön tai muiden vastaavien tapahtumien järjestämistä vuosittain. Rahaston päätösvalta Kirkkovaltuusto hyväksyy rahastosäännön, mahdolliset muutokset siihen sekä päättää rahaston lopettamisesta. Kirkkovaltuusto hyväksyy rahastoon liittyvän talousarvion sekä tilinpäätöksen ja myöntää vastuuvapauden rahaston tilivelvollisille. Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi rahaston toimintasuunnitelman vuosittain talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman laadinnan yhteydessä. Kirkkoneuvosto päättää rahaston varojen sijoitustavat ja mitä tapahtumia rahaston varoilla tuetaan. Kirkkoneuvosto hyväksyy rahaston toimintakertomuksen. Rahaston käyttö tarkoitukseensa Rahaston varat pyritään käyttämään vuoden aikana (eli noin 2500 vuosittain). Liitteenä 1 on määräraha-anomus Helvi Moision testamenttirahastosta. Päätösehdotus (kirkkoherra): Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se myöntää Helvi Moision testamenttirahastosta 1800 euron määrärahan Ja niin tuli aamu - gospelpassion toteuttamiseen. Tämä lisätään vuoden 2023 talousarvioon. Päätös: Päätettiin ehdotuksen mukaisesti KV 1/ Liitteenä 1 on määräraha-anomus Helvi Moision testamenttirahastosta. Päätösehdotus (kirkkoneuvosto): Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se myöntää Helvi Moision testamenttirahastosta 1800 euron määrärahan Ja niin tuli aamu -gospelpassion toteuttamiseen. Tämä lisätään vuoden 2023 talousarvioon. Päätös: Kirkkovaltuusto myönsi Helvi Moision testamenttirahastosta 1800 euron määrärahan Ja niin tuli aamu -gospelpassion toteuttamiseen. Tämä lisätään vuoden 2023 talousarvioon.

10 KIRKKOVALTUUSTO /11 13 MUUT ASIAT KJ 8 luvun 5 mom. 3 4 Jos asia on kiireellinen eikä tarkoita uutta määrärahaa tai entisen korottamista, kirkkovaltuusto voi päättää ottaa sen käsiteltäväksi, vaikka sitä ei ole mainittu kokouskutsussa. Jos jotakin asiaa ei ole saatu käsitellyksi kokouksessa ja se on päätetty siirtää käsiteltäväksi jatkokokouksessa, ei tähän tarvitse antaa eri kutsua. KJ 8 luvun 6 Asiaa, joka on kirkkoneuvoston valmisteltava, ei saa ottaa päätettäväksi, ellei kirkkoneuvostolla ole ollut tilaisuutta sitä käsitellä. Kirkkoneuvosto totesi, että kirkkovaltuustolla ei ole mahdollisuuksia keskustella erilaisista asioista vapaasti virallisissa kokouksissa, joten kirkkoneuvosto päätti luoda valtuustolle tällaisen mahdollisuuden tämän pykälän käsittelyssä. Kirkkoneuvoston ehdotus: Kirkkovaltuusto keskustelee seurakuntaa koskevista valtuutettujen esille tuomista asioista. Keskustelu: Merja Evala välitti Ystävänkamarin jättämän aloitteen. Kirkkovaltuusto antoi aloitteen valmisteltavaksi kirkkoneuvostolle. Sinikka Ritakallio välitti tiedon teams-koulutuksesta luottamushenkilöille, jonka järjestää Turun Arkkihiippakunta, ajankohdat klo 18 ja klo 18. Luottamushenkilökoulutusta seurakunnan toimesta järjestetään kello 18 Huittisten seurakuntakeskuksessa. Rovastikuntailta kirkkoneuvoston jäsenille ja luottamushenkilöpuheenjohtajille Säkylässä. Johtavien viranhaltijoiden ja luottamushenkilöpuheenjohtajien kokous Turussa. 14 ILMOITUSASIAT Seuraava kirkkoneuvoston kokous pidetään Kirkkoneuvoston ehdotus: Kirkkovaltuusto merkitsee asian tiedoksi. Päätös: Kirkkovaltuusto merkitsi asiat tiedoksi.

11 KIRKKOVALTUUSTO /11 15 PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN JA SIITÄ ILMOITTAMINEN Ehdotus: Kokouksen tarkastettu pöytäkirja on yleisesti nähtävillä kirkkoherranvirastossa sen ollessa auki ja nähtävillä olosta ilmoitetaan päivätyllä kuulutuksella viraston ilmoitustaululla. Päätös: Päätettiin ehdotuksen mukaisesti. 16 VALITUSOSOITUS Puheenjohtaja antoa kirkkolain 24 luvun 4 :n mukaisen valitusosoituksen. Liite KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja päätti kokouksen klo Kirkkoherra lausui Herran siunauksen. Aarno Korpela Juhani Norri Jani Laaksonen puheenjohtaja 1-7 :t puheenjohtaja 8-17 :t sihteeri Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varmistettu nimikirjaimillamme. Huittisissa Merja Evala Aila Hänninen Kokouksen tarkastettu pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa viraston aukioloaikoina. Nähtävillä olosta on ilmoitettu päivätyllä kuulutuksella seurakunnan ilmoitustaululla. Huittisissa Jani Laaksonen kirkkoherra