LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA /2022 KIRKKOVALTUUSTO ESITYSLISTA Torstai klo 17.00, jouluruokailu klo 16.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA /2022 KIRKKOVALTUUSTO ESITYSLISTA Torstai klo 17.00, jouluruokailu klo 16."

Transkriptio

1 KIRKKOVALTUUSTO ESITYSLISTA Kokousaika Kokouspaikka Päätöksen tekijät Torstai klo 17.00, jouluruokailu klo alkaen Laukaan seurakuntatalo Alvoittu Hanna Ek Terhi Hintikka Raimo Kautto Marjukka Korhonen Aira Korhonen Tuula Kovanen Eeva-Liisa Kovanen Seija Lauronen Mirja Manerus Katja Marjanen Elina Mäki-Kulmala Hanna-Kaisa varajäsen Ari Lehto Naukkarinen Eila Niemistö Juha Niinikoski Juha Närhi Risto Puttonen Maritta Rossi Matti varajäsen Seija Puumalainen Salonen Anne Sysmäläinen Maija Tammela Arvo Tammenoja Esko varajäsen Lari Hassel Toikkanen Auli Tuomaala Kalervo Vainio Harri varajäsen Eijakaisa Kytöjoki Vidgren Jukka Vänskä Eliisa Muut osallistujat Romar Harri, kirkkoherra Anttonen Päivi, hallintojohtaja, sihteeri Lehtelä Sari, vs. viestintäsihteeri Käsitellyt asiat Sivut Allekirjoitukset Raimo Hintikka Päivi Anttonen puheenjohtaja sihteeri

2 KIRKKOVALTUUSTO ESITYSLISTA Pöytäkirjan tarkastus Laukaa 21 / Allekirjoitukset Juha Niemistö Juha Niinikoski Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa aukioloaikana kello Mari Väisänen hallintosihteeri

3 KIRKKOVALTUUSTO ESITYSLISTA Käsiteltävät asiat 52 Kokouksen avaus 53 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 54 Pöytäkirjantarkastajien valinta 55 Valtuutettujen esteiden hyväksyminen 56 Työjärjestyksen hyväksyminen 57 Kiinteistöstrategia 58 Poistosuunnitelma 59 Lisätalousarvio 60 Toimintasuunnitelma, talousarvio ja taloussuunnitelma KirvesTes liitteen 18 mukaisten toimituspalkkioiden soveltaminen Laukaan seurakunnassa 62 Srk-vaalien tulokset 63 Ilmoitusasiat 64 Kokouksen päättäminen, oikaisuvaatimusohje ja valitusosoitus KOKOUKSEN AVAUS k. valtuusto 52 Puheenjohtaja avasi kokouksen klo KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS k. valtuusto 53 Kirkkovaltuuston kokouksen kuulutus on julkaistu paikallislehdessä Kirkkovaltuuston työjärjestyksen ensimmäisen pykälän mukaan kokouskutsu asialuetteloineen on lähetettävä valtuutetuille vähintään viikkoa ennen kokousta. Kokouskutsu asialuetteloineen lähetetään s-postilla Tämä kokouskutsu on nähtävänä virallisella ilmoitustaululla kello Kirkkolain seitsemännen luvun neljännen pykälän mukaan kirkkovaltuusto on päätösvaltainen, kun saapuvilla on enemmän kuin puolet silloisista jäsenistä. Kirkkovaltuusto toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

4 KIRKKOVALTUUSTO ESITYSLISTA PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA k. valtuusto 54 Kirkkojärjestyksen seitsemännen luvun kuudennen pykälän ja kirkkovaltuuston työjärjestyksen mukaan, kirkkovaltuuston pöytäkirja tarkastetaan heti tai sen tarkastaa kokouksessa kaksi valittua jäsentä. Kirkkolain 25 luvun toisen pykälän mukaan pöytäkirja valitusosoituksineen on pidettävä yleisesti nähtävänä vähintään oikaisuvaatimuksen tai valituksen tekemiseen varatun ajan kirkkoherranvirastossa. Kirkkovaltuuston kokouskutsussa on ilmoitettu pöytäkirjan olevan nähtävänä kirkkoherranvirastossa aukioloaikana kello Kirkkovaltuusto valitsee pöytäkirjan tarkastajiksi aakkosjärjestyksen mukaisesti: Juha Niinikoski ja Juha Niemistö. Kirkkovaltuusto päättää, että pöytäkirjan tarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina. Kirkkovaltuusto hyväksyy esitetyn pöytäkirjan nähtävänä oloajan kirkkoherranvirastossa aukioloaikana kello VALTUUTETTUJEN ESTEIDEN HYVÄKSYMINEN k. valtuusto 55 Kirkkovaltuuston työjärjestyksen toisen pykälän mukaan, kirkkovaltuuston tulee hyväksyä valtuutettujen esteet. Tämän jälkeen varajäsenet voivat ryhtyä toimimaan estyneiden tilalla. Kirkkovaltuusto hyväksyy esteellisten valtuutettujen esteet ja varajäsenten toimimisen heidän puolestaan. Kirkkovaltuusto hyväksyi seuraavien valtuutettujen esteet ja valtuutti varajäsenet toimimaan heidän puolestaan:

5 KIRKKOVALTUUSTO ESITYSLISTA Matti Rossi, henk.koht.este Harri Vainio, henk.koht.este Hanna-Kaisa Mäki-Kulmala, henk.koht.este Esko Tammenoja, henk.koht.este Katja Manerus, henk.koht.este Anne Salonen, henk.koht.este Marjukka Kautto, työeste Kovanen Seija, henk.koht.este Vidgren Jukka, ei ole ilmoittanut esteestä varajäsen Seija Puumalainen varajäsen Eijakaisa Kytöjoki varajäsen Ari Lehto varajäsen Lari Hassel TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN k. valtuusto 56 Kirkkovaltuuston työjärjestykseksi hyväksytään kokouskutsun mukainen asialuettelo. KIINTEISTÖSTRATEGIA k. neuvosto 28/ Kirkkovaltuusto hyväksyi seurakunnan Toiminnan tiekartta strategian vuosille Strategian yhtenä osana oli myös kiinteistöstrategia. Konneveden seurakunnan liittyminen osaksi Laukaan seurakuntaa tuo tarpeen päivittää kiinteistöstrategia vastamaan tämän hetken tilannetta. Kirkkoneuvosto nimesi kokouksessaan työryhmään Arvo Tammelan ja pyysi kiinteistö- ja hautatoimen johtokuntaa nimeämään kaksi edustajaansa siten, että toinen on Konneveden alueseurakunnan alueelta. johtokunta 18/ Liitteenä työryhmän Ari Lehto, Eijakaisa Kytöjoki, Arvo Tammela, Harri Romar, Timo Pakka ja Päivi Anttonen valmistelema ehdotus kiinteistöstrategiaksi. Pohjana on käytetty aikaisempaa Laukaan seurakunnan kiinteistöstrategiaa, johon lisätty Konneveden alueen kiinteistöt.

6 KIRKKOVALTUUSTO ESITYSLISTA Johtokunta käy ehdotuksen lävitse, ja päättää lähettää sen edelleen kirkkoneuvoston ja kirkkovaltuuston vahvistettavaksi. k. valtuusto 57 k. neuvosto 164/ Kirkkoneuvosto käsittelee ehdotuksen kiinteistöstrategiaksi, ja päättää lähettää sen kirkkovaltuuston vahvistettavaksi. Kirkkovaltuusto vahvistaa ehdotuksen seurakunnan kiinteistöstrategiaksi. Liite 1. POISTOSUUNNITELMA k. neuvosto 171/ Kirkkohallitus on antanut yleiskirjeellään 20/2020 uudet seurakuntien ja seurakuntayhtymien taloushallinnon ohjeet. Nykyisin sovellettavat ja noudatettavat seurakuntien ja seurakuntayhtymien taloushallinnon ohjeet on laadittu pääosin 2000-luvun puolivälissä, eli noin 15 vuotta sitten. Ohjeiden pääasiallinen sisältö on ollut edelleen sovellettavissa. Tähän mennessä on tullut jonkin verran muutoksia sekä kirkon omaan lainsäädäntöön (kirkkolaki ja kirkkojärjestys) että muun muassa kirjanpito- ja verolakeihin. Ohjeissa on huomioitu viimeaikaiset säädösmuutokset. Ohjeet on käsitelty seurakuntien kirjanpitoasioiden neuvottelukunnassa. Kirkon palvelukeskus aloitti toimintansa vuonna 2012,

7 KIRKKOVALTUUSTO ESITYSLISTA jolloin kaikki seurakuntataloudet alkoivat muun muassa noudattaa samaa kirjanpidon tililuetteloa ja sitä tukevaa kirjausohjetta. Myös tilinpäätöskäytännöt yhtenäistyivät ja yhtenä esimerkkinä seurakuntatalouksien käyttöön laadittiin malli tasekirjasta (tilinpäätös). Kirkkolain 22 luvun 2 :n mukaan kirkkohallitus antaa tarkempia määräyksiä seurakuntien ja seurakuntayhtymien kirjanpidosta ja palkanlaskennasta. Käytännössä määräykset ilmenevät taloushallinnon ohjeissa. Tähän saakka ohjeissa on annettu seurakuntatalouksille vapauksia ratkaista itse, kuinka toimia useissa kirjanpidon ja taloushallinnon järjestämiseen liittyvissä yksityiskohdissa. Seurakuntatalouksien taloushallintoa voidaan hoitaa eri tavoin ja päätyä tilinpäätöksessä samaan lopputulokseen. Uudet ohjeet on kirjoitettu siten, että kaikissa tapauksissa vaihtoehtoja ei ole, vaan kaikilla seurakuntatalouksilla on sama prosessi ja kirjauskäytännöt. Taloushallinnon ohjeista tililuettelo ja kirjausohje on hyväksytty virastokollegiossa Ohjeet on julkaistu Sakastissa ja Sacristassa sekä Evl.fi/plus sivustolla. Pääasiassa ohjeet tulevat voimaan ja niitä voidaan soveltaa välittömästi. Kaikkia ohjeita tulee noudattaa alkavalla tilikaudella. Perusparannusinvestointia ei yhdistellä rakennuksen tasearvoon, vaan se kirjataan rakennuksen kanssa samaan taseryhmään omaksi tase-eräkseen. Kirjanpitojärjestelmä pitää huolen siitä, että kaikki samaan rakennukseen kohdistuneet peruskunnostukset voidaan raportoida yhdessä, vaikka kukin hanke aktivoidaan erikseen ja sille lasketaan poisto. Poistomenetelmänä käytetään vastedes vain tasapoistoa. Menojäännöspoistoa (substanssipoisto) ei enää hyväksytä. Luonnonvaroista (esim. soranottopaikat) lasketaan kuitenkin menojäännöspoisto, jolla tarkoitetaan hyödykkeen poistamista sitä mukaa kun luonnonvaraa käytetään tai myydään. Jokainen seurakuntatalous päättää investointihankekohtaisesti poistoajan. Ohjeessa on uudet tiukemmat suositukset poistoajoiksi eri hyödykkeille. Poistoaikojen lyhentämisellä kulurasitus seurakunnan taloudessa on lyhyempi ja antaa tulevaisuudessa paremman mahdollisuuden uusiin peruskunnostusinvestointeihin. Seurakuntarakenteen muutosten vuoksi poistoaikoja ei lähdetty muuttamaan vuodelle 2021, vaan tarkoituksenmukaista oli odottaa seurakuntien yhdistymistä, ja laatia sitten uusi poistosuunnitelma. Molemmat seurakunnan alas kirjasivat käyttöomaisuuttaan ennen liitosta, ja jäljellä olevien erien osalta ei ole tarpeen lähteä muuttamaan poistoaikoja. Ehdotuksena on, että käyttöomaisuuteen aktivoidaan jatkossa kirkkohallituksen ohjeen mukaan tai sitä suuremmat hankinnat. Uutta poistosuunnitelmaa noudatetaan alkaen uusissa käyttöomaisuus hankinnoissa. Lisäksi ehdotetaan, että tilikauden tuloksen salliessa voidaan ilman erillistä päätöstä kerta poistaa alle :n jäännöserät.

8 KIRKKOVALTUUSTO ESITYSLISTA Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että 1. käyttöomaisuuden aktivointiraja on , 2. uutta poistosuunnitelmaa noudatetaan , ja 3. tilikauden tuloksen salliessa voidaan tehdä kertapoisto poistamattoman pääoman ollessa alle k. valtuusto Kirkkovaltuusto päättää, että 1. käyttöomaisuuden aktivointiraja on , 2. uutta poistosuunnitelmaa noudatetaan , ja 3. tilikauden tuloksen salliessa voidaan tehdä kertapoisto poistamattoman pääoman ollessa alle Liite 2. LISÄTALOUSARVIO k. neuvosto 172/ Kuluvan vuoden talousarviosta puuttuu määrärahoja, joita ei liitoksen yhteydessä osattu ottaa huomioon. Esim. Ahoniemen leirikeskuksen kaupan peruuntuminen ei tuolloin ollut tiedossa, jolloin määrärahoja ei olisi jätetty talousarviosta pois. Osittain määrärahatarve johtuu myös Konneveden ja Laukaan seurakuntien erilaisesta kustannusten kohdentamistavoista. Lisätalousarvio on tarpeen seuraaville tulosyksiköille: Haudanhoitosopimukset Konnevesi , palkat + sivukulut

9 KIRKKOVALTUUSTO ESITYSLISTA k. valtuusto Kappeli Konnevesi Ahoniemi Konnevesi, poistot, yhteensä Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, lisämäärärahan myöntämistä em. tulosyksiköille, yhteensä Päätetään kirkkoneuvoston ehdotuksen mukaisesti. TOIMINTASUUNNITELMA, TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA k. neuvosto 173/ KJ 15 luvun 1 :n mukaan seurakunnan toiminnassa ja talouden hoidossa on noudatettava talousarviota ja hyvän talouden hoidon periaatteita. KJ 15 luvun 2 :n mukaan talousarviossa sekä siihen liittyvässä toiminta- ja taloussuunnitelmassa hyväksytään toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kolmeksi vuodeksi. Talousarvio on toiminta- ja taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarviovuosi (tilikausi) on kalenterivuosi. Talousarvio sekä toiminta- ja taloussuunnitelma on laadittava siten, että edellytykset tehtävien hoitamiseen turvataan. Tulojen ja menojen on oltava tasapainossa kolmen vuoden suunnittelukauden aikana. Talousarvioon otetaan tehtävien hoitamisen ja toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot. Talousarviossa on osoitettava, miten rahoitustarve katetaan. Määrärahat ja tuloarviot otetaan talousarvioon bruttomääräisinä.

10 KIRKKOVALTUUSTO ESITYSLISTA k. valtuusto 60 KJ 15 luvun 3 :n mukaan kirkkovaltuuston on hyväksyttävä seurakunnan talousarvio sekä toiminta- ja taloussuunnitelma viimeistään edellisen vuoden joulukuussa. Vuoden 2023 talousarvion laadinnassa on huomioitu maailmantilanteesta johtuva kustannusten nousu, mikä näkyy erityisesti energian ja elintarvikkeiden hintojen nousuna. Palkkakustannuksiin on varauduttu 1,5 % nousulla. Talousarvion verotulokertymä on arvio, jossa on käytetty FCG:n seurakunnille tekemää verotuloennustetta. Talousarvioehdotuksen määrärahat on otettu huomioon pääsääntöisesti työalojen esitysten mukaisina. Talousarviossa yhdistettiin kirkkohallituksen antaman uuden ohjeistuksen mukaisesti Varhaiskasvatuksen ja Perhetyön tulosyksiköt, jatkossa käytetään nimitystä Varhaiskasvatus. Käyttötalousosan toimintatuotot (ulkoinen) ovat yhteensä ja toimintakulut yhteensä ja toimintakate Vuosikate (ulkoinen) on Talousarvion ylijäämä ennen poistoeroa on 4 258,45 (ulkoinen) Kokouskutsun ohessa Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2023 sekä taloussuunnitelma Kirkkoneuvosto käsittelee talousarvion, talous- ja toimintasuunnitelman vuosille , ja päättää lähettää sen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi. Päätetään kirkkoneuvoston ehdotuksen mukaisesti. Liite 3.

11 KIRKKOVALTUUSTO ESITYSLISTA KIRVESTES LIITTEEN 18 MUKAISTEN TOIMITUSPALKKIOIDEN SOVELTAMINEN LAUKAAN SEURAKUNNASSA k. neuvosto 174/ KirvesTes Liite 18 mukaisesta toimituspalkkiosuosituksesta papeille ja kanttoreille on sovittu Kirkon työmarkkinalaitoksen ja Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n sekä Kirkon alat ry:n kesken. Suositussopimus on voimassa Seurakunnassa suositussopimus tulee voimaan kirkkovaltuuston päätöksellä. Sopijaosapuolet ovat määritelleet tässä sopimuksessa palkkiot toimituksiin ja tehtäviin, joita on vakiintuneesti hoidettu toimituspalkkioperusteisesti. Seurakunta voi tämän suosituksen hyväksymisen yhteydessä vahvistaa palkkion myös sellaista toimitusta tai tehtävää varten, jota ei ole suosituksessa mainittu, mutta jota on seurakunnassa totuttu toimituspalkkioperusteisesti hoitamaan. Suositussopimuksen mukaisesti seurakunta voi vahvistaa sopimuksen palkkioita alemmat taksat sellaisia toimituksen suorittajia varten, joilta sopimuksen tarkoittama kelpoisuus puuttuu. Laukaan seurakunnan aikaisemman käytännön mukaan palkkio on maksettu 10 % alhaisempana, jos henkilöllä ei täyty tehtävän vaatima kelpoisuus vaatimus. Ohessa KirvesTes liite 18 suositussopimus toimituspalkkioista. Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto hyväksyy pappien ja kanttorien toimituspalkkiot maksettavaksi liitteenä olevan suositussopimuksen enimmäismäärien mukaisesti, kuitenkin niin, että palkkio maksetaan niille toimituksen suorittajille, joilta sopimuksen tarkoittama kelpoisuus puuttuu, 10 % alennettuna. k. valtuusto 61 Päätetään kirkkoneuvoston ehdotuksen mukaisesti.

12 KIRKKOVALTUUSTO ESITYSLISTA SRK-VAALIEN TULOKSET k. valtuusto 62 k. neuvosto 175/ Sunnuntaina pidettiin seurakuntavaalit. Laukaan seurakunnan vaalilautakunta vahvisti vaalien tuloksen kokouksessaan Kirkkovaltuuston ja varasijoille valitut löytyvät ohesta. Kirkkoneuvosto lähettää tiedon uusista valtuutetuista kirkkovaltuustolle. Kirkkovaltuusto merkitsee tiedoksi kirkkoneuvoston tiedonannon uusista kirkkovaltuutetuista. ILMOITUSASIAT k. valtuusto 63 Puheenjohtajiston kiitospuheenvuorot kuluneesta valtuustokaudesta: Eila Naukkarinen, Arvo Tammela, Raimo Hintikka ja kirkkoherra Harri Romar. Kirkkovaltuuston kokous klo 17 Laukaan seurakuntatalolla Merkitään mahdolliset ilmoitusasiat tiedoksi.

13 KIRKKOVALTUUSTO ESITYSLISTA KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN, OIKAISUVAATIMUSOHJE JA VALITUSOSOITUS k. valtuusto 64 Puheenjohtaja päättää kokouksen. Oikaisuvaatimus/valitus on tehtävä Kirkkolain 24 luvun mukaisesti. Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.16