PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO Pöytäkirja 1/2023 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO Pöytäkirja 1/2023 1"

Transkriptio

1 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO Pöytäkirja 1/ Maakuntahallitus Aika klo 08:30-10:09 Paikka Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 4 3 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 5 4 Ajankohtaiskatsaus 6 5 Edustajien nimeäminen Etelä-Suomen yhteistyön ja edunvalvonnan neuvottelukuntaan 6 Maakunnan kulttuuriohjelman hyväksyminen 9 7 Maakuntavaltuuston kokouksen päätösten täytäntöönpano 8 Vapaaehtoinen virkavapaus tai työloma 12 9 Päätös AKKE-tukirahoituksesta hankkeelle Kehys Päijät-Hämeen ruokajärjestelmän strategian jalkautukselle (KEHYS) 10 Lausunto Pirkanmaan liikennejärjestelmäsuunnitelmasta Tiedoksisaantiasiat Viranhaltijapäätökset Muut mahdolliset asiat Kokouksen päättäminen

2 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO Pöytäkirja 1/ Osallistujat Jäsenet Varajäsenet pj Pekka Komu x Erkki Nieminen I vpj Hannu Rahkonen x Reijo Oksanen Veli-Pekka Lehtosaari Hilkka Kemppi x Riitta Lonka Tiina Edelman x Riina Puusaari Kirsi Lehtimäki x Anne Tuomaila Helena Maattola x Minna Lintukangas Eemeli Lehtinen x Hannu Mäkinen Päivi Granlund x Mirja Kalliosaari Johanna Ekman x Jade Gustafsson Pirkka Ahola x Hannu Heikkilä Mika Järvinen x Antti Räsänen x Maakuntavaltuuston pj Ilkka Viljanen x 1 varapuheenjohtaja Kari Hyytiä x 2 varapuheenjohtaja Tuomas Sorsa x Muut osallistujat Niina Pautola-Mol x Jari Paakkunainen Niina Ahlfors 4 Joonas Pokkinen 6 Petra Reimi 10 x x x x Allekirjoitukset Pekka Komu puheenjohtaja Jari Paakkunainen pöytäkirjanpitäjä Käsitellyt asiat 1-14 Pöytäkirjan tarkastus Päijät-Hämeen liitossa Tiina Edelman pöytäkirjantarkastaja Päivi Granlund pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirjan nähtävilläpito Päijät-Hämeen liiton verkkosivuilla klo 9.00 alkaen.

3 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO Pöytäkirja 1/ Maakuntahallitus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Maakuntahallitus Hallintosäännön 102 :n mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Kokouskutsu on lähetettävä viisi päivää ennen kokousta, elleivät erityiset syyt ole esteenä. Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai - velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla. Kokouskutsu on lähetetty sähköpostina maakuntahallituksen jäsenille ja maakuntavaltuuston puheenjohtajille sekä maakuntahallituksen esittelijälle ja sihteerille. Kuntalain mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Esittelijä Päätösehdotus Päätös Maakuntajohtaja Niina Pautola-Mol Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Ehdotus hyväksyttiin. Pidettiin hiljainen hetki edesmenneen hallituksen II varapuheenjohtaja Matti Mäntylän muistolle.

4 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO Pöytäkirja 1/ Maakuntahallitus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Maakuntahallitus Hallintosäännön 122 :n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Maakuntahallituksen päätöksen mukaisesti maakuntahallituksen pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla tähän tehtävään valittua maakuntahallituksen jäsentä tai läsnäolevaa varajäsentä, jollei maakuntahallitus jonkin asian kohdalla toisin päätä. Pöytäkirjat tarkastetaan pääsääntöisesti kokouksen jälkeen tai tarpeen vaatiessa muulla tavoin. Esittelijä Päätösehdotus Päätös Maakuntajohtaja Niina Pautola-Mol Maakuntahallitus valitsee tästä kokouksesta laadittavan pöytäkirjan tarkastajiksi Tiina Edelmanin ja Päivi Granlundin. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tiina Edelman ja Päivi Granlund.

5 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO Pöytäkirja 1/ Maakuntahallitus Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen Maakuntahallitus Hallintosäännön 112 :n mukaan asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä. Toimielin voi päättää ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa. Esittelijä Päätösehdotus Päätös Maakuntajohtaja Niina Pautola-Mol Maakuntahallitus hyväksyy esityslistassa esitetyn kokouksen työjärjestykseksi. Ehdotus hyväksyttiin. Lisäksi päätettiin käsitellä ylimääräisenä asiana lausunto Pirkanmaan liikennejärjestelmäsuunnitelmasta 2045.

6 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO Pöytäkirja 1/ Maakuntahallitus Ajankohtaiskatsaus Maakuntahallitus Esittelijä Päätösehdotus Päätös Maakuntajohtaja Niina Pautola-Mol Maakuntahallitus merkitsee tiedoksi kokouksessa annettavat ajankohtaiskatsaukset. Ehdotus hyväksyttiin.

7 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO Pöytäkirja 1/ Maakuntahallitus Edustajien nimeäminen Etelä-Suomen yhteistyön ja edunvalvonnan neuvottelukuntaan Maakuntahallitus / /2023 Etelä-Suomen viisi maakuntaa Uusimaa, Varsinais-Suomi, Päijät-Häme, Kymenlaakso ja Etelä-Karjala tiivistävät yhteistyötään. Yhteistyön puitteissa järjestettiin ensimmäiset Etelä-Suomen valtiopäivät loppuvuonna Vuonna 2022 maakunnat ovat keskittyneet yhteistyön vakiinnuttamiseen ja yhteisten edunvalvontasisältöjen valmisteluun. Vuonna 2023 Etelä-Suomeen on tarkoitus perustaa neuvottelukunta maakuntien yhteistyö- ja edunvalvontaelimeksi. Etelä-Suomen neuvottelukuntaan nimetään maakuntajohtajien lisäksi maakuntahallitusten puheenjohtajistot ja kansanedustajia. Kustakin maakunnasta on tarpeen valita 2 yhteistyöhön sitoutunutta kansanedustajaa eri puolueista. Poikkeuksena Uusimaa, josta valitaan neljä kansanedustajaa. Hämeen ja Kaakkois-Suomen vaalipiirit jakautuvat kummatkin useamman kuin yhden maakunnan alueelle. Hämeen vaalipiiri jakautuu Päijät- Hämeen ja Kanta-Hämeen maakuntiin. Kaakkois-Suomen vaalipiiriin kuuluvat Kymenlaakso, Etelä-Karjala ja Etelä-Savo. Neuvottelukuntaan kuuluvat edustajat valitaan näiden vaalipiirien osalta Etelä-Suomen alueelta Päijät-Hämeestä, Kymenlaaksosta ja Etelä-Karjalasta. Etelä-Suomen alueella on nykyisellään yhteensä 93 kansanedustajaa. Vuoden 2023 vaaleissa Helsingin ja Uudenmaan vaalipiirit saavat lisäpaikat ja Kaakkois-Suomi menettää kaksi paikkaa. Vaalikaudella Etelä- Suomen kansanedustajien paikkamäärä pysynee siten entisellään. Neuvottelukunnan kokoonpanoa tarkistetaan tarvittaessa eduskuntavaalien jälkeen. Neuvottelukunnan toimikausi on kunnallisvaalikausi ja se kokoontuu noin kahdesti vuodessa. Koolle kutsumisesta vastaa kulloinkin yhteistyön puheenjohtajamaakunta. Vuonna 2023 puheenjohtajamaakuntana toimii Etelä-Karjala ja vuonna 2022 vetovastuussa oli Varsinais-Suomi. Yhteistyön puitteissa tavoitteena on lisäksi järjestää Etelä-Suomen kaikille kansanedustajille ja sidosryhmille valtiopäivät kahdesti vaalikaudessa. Ensimmäinen Etelä-Suomen neuvottelukunnan kokous järjestetään xx Kokouksen on tarkoitus päättää Etelä-Suomen yhteisistä eduskuntavaalitavoitteista ja käynnistää yhteinen hallitusohjelmavaikuttaminen.

8 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO Pöytäkirja 1/ Maakuntahallitus Valmistelija Asian on valmistellut hallintojohtaja Jari Paakkunainen, puh Esittelijä Päätösehdotus Päätös Maakuntajohtaja Niina Pautola-Mol Maakuntahallitus päättää, että Päijät-Hämeen maakunta on mukana Etelä-Suomen yhteistyön ja edunvalvonnan neuvottelukunnassa ja päättää nimetä edustajiksi maakuntahallituksen puheenjohtaja Pekka Komun, maakuntahallituksen I vpj Hannu Rahkosen, maakuntajohtaja Niina Pautola-Molin ja kaksi kansanedustajaa. Keskustelun kuluessa Pirkka Ahola ehdotti kansanedustaja Hilkka Kemppiä ja Pekka Komu ehdotti kansanedustaja Mika Karia edustajiksi neuvottelukuntaan. Maakuntahallitus päätti, että Päijät-Hämeen maakunta on mukana Etelä- Suomen yhteistyön ja edunvalvonnan neuvottelukunnassa ja päätti nimetä edustajiksi maakuntahallituksen puheenjohtaja Pekka Komun, maakuntahallituksen I vpj Hannu Rahkosen, maakuntajohtaja Niina Pautola-Molin, kansanedustaja Hilkka Kempin ja kansanedustaja Mika Karin. Ehdotus hyväksyttiin.

9 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO Pöytäkirja 1/ Maakuntahallitus Maakunnan kulttuuriohjelman hyväksyminen Maakuntahallitus / /2023 Kulttuurin edistäminen osana aluekehitystä on yksi maakuntien liittojen lakisääteisistä tehtävistä. Osana tätä tehtävää Päijät-Hämeen liitto on koonnut erillisessä hankkeessa maakunnalle yhteisen näkemyksen kulttuurialan kehittämisestä. Päijät-Hämeen kulttuurin suunta ohjelma on työstetty yhdessä maakunnan kulttuuritoimijoiden kanssa asukkaita kuullen. Ohjelman taustatyössä järjestettiin kaksi asiantuntijatyöpajaa, joihin osallistui noin 30 kulttuuritoimijaa. Alueen kuntalaisia ja kulttuurijärjestötoimijoita kuultiin Lahdessa, Iitissä ja Kärkölässä tukeutuen muihin tapahtumiin ja kokouksiin sekä verkkokyselyllä, johon vastasi 218 maakunnan asukasta. Ohjelmaluonnos oli kommentoitavissa otakantaa.fi - verkkopalvelussa ja siihen kertyneet kommentit on huomioitu ohjelman viimeistelyn yhteydessä Ohjelman läpileikkaavana teemana on kestävyys. Toimenpide-ehdotukset on suunniteltu edistämään kestävän kehityksen neljää eri ulottuvuutta (kulttuurinen, sosiaalinen, taloudellinen ja ekologinen kestävyys). Toimenpidekokonaisuuksia on neljä ja niiden alla on esitetty konkreettisia toimenpide-ehdotuksia sekä niiden potentiaalisia toteuttajatahoja. Kulttuuriohjelma tarvitsee toteutuakseen laajasti kuntien ja kulttuuritoimijoiden tuen. Kulttuuriohjelman seurannasta vastaa sen kokoaja, eli Päijät-Hämeen liitto. Kulttuuriohjelman ensimmäiset toimenpiteet tullaan toteuttamaan erillisrahoitetussa kuntien kulttuuritoiminnan alueellisessa kehittämistehtävässä, joka alkoi Päijät-Hämeessä vuoden 2023 alussa. Valmistelija Asian on valmistellut projektipäällikkö Joonas Pokkinen, Esittelijä Maakuntajohtaja Niina Pautola-Mol Päätösehdotus Maakuntahallitus päättää hyväksyä Päijät-Hämeen kulttuurin suunta kulttuuriohjelman. Päätös Liitteet Ehdotus hyväksyttiin. Liite [1] Päijät-Hämeen kulttuurin suunta 2030

10 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO Pöytäkirja 1/ Maakuntahallitus Maakuntavaltuuston kokouksen päätösten täytäntöönpano Maakuntahallitus / /2023 Maakuntavaltuuston kokous pidettiin Kokouspaikkana oli Sibeliustalo. Pöytäkirja oli yleisesti nähtävillä kuntalain 140 :n mukaisesti Päijät- Hämeen liiton toimistossa ja yleisessä tietoverkossa alkaen. Ennen nähtäville asettamista siitä on lähetetty jäljennös kaikkien jäsenkuntien kunnanhallituksille. Valmistelija Asian on valmistellut hallintojohtaja Jari Paakkunainen, puh Esittelijä Maakuntajohtaja Niina Pautola-Mol Päätösehdotus Maakuntahallitus toteaa, että maakuntavaltuuston kokouksessa tehdyt päätökset ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä ja että ne eivät mene maakuntavaltuuston toimivaltaa ulommaksi, eivätkä muutoinkaan ole lain tai asetuksen vastaisia ja päättää panna ne täytäntöön. Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

11 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO Pöytäkirja 1/ Maakuntahallitus Vapaaehtoinen virkavapaus tai työloma Maakuntahallitus / /2023 Kuluvan vuoden talousarvion valmistelussa lähdettiin siitä, että käyttömenojen alentamiseksi henkilökunnalle tarjotaan mahdollisuus palkattomaan virkavapauteen tai työlomaan kunnallista virka- ja työehtosopimusta edullisemmilla ehdoilla. Valmistelussa on lähdetty siitä, että neljää palkatonta päivää kohti annetaan vapaana viisi työpäivää. Palkattomien päivien lukumäärää vastaava palkanosa pidätetään asianomaisen pyynnöstä joko yhdessä tai kahdessa erässä vuoden 2023 kuluessa. Palkan pidätystä vastaavat vapaapäivät ao. henkilö saa pitää parhaaksi katsomanaan ja töiden järjestelyille sopivana ajankohtana mennessä. Palkkaa pidätettäessä kuukausipalkan jakajana käytetään ao. kuukauden kalenteripäivien lukumäärää. Loman myöntämisestä päättävät ryhmänvetäjät. Vapaaehtoista lomaa myönnetään enintään 16+4 päivää / työntekijä / vuosi. Valmistelija Asian on valmistellut hallintojohtaja Jari Paakkunainen, puh Esittelijä Päätösehdotus Päätös Maakuntajohtaja Niina Pautola-Mol Maakuntahallitus päättää, että henkilöstömenojen alentamiseksi henkilökunnalle tarjotaan mahdollisuus palkattomaan virkavapauteen tai työlomaan edellä selostusosassa esitetyin säännöksin. Ehdotus hyväksyttiin.

12 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO Pöytäkirja 1/ Maakuntahallitus Päätös AKKE-tukirahoituksesta hankkeelle Kehys Päijät-Hämeen ruokajärjestelmän strategian jalkautukselle (KEHYS) Maakuntahallitus / /2022 Hankkeen tavoitteet Tavoitteena luoda rakenteet ruokastrategian pitkäjänteiselle koordinoinnille ja jalkautukselle Päijät-Hämeessä ja laatia tilannekuva ruoka- ja juomasektorin nykytilasta, tarpeista, sekä ratkaisuista. Tavoitteena on edesauttaa toimenpiteiden oikea-aikaisuutta ja tulosten vaikuttavuutta, vuorovaikutusta sekä edistää ylimaakunnallista ja valtakunnallista yhteistyötä. Lisäksi: - selvitetään mahdollisuuksia ja toimintamalleja koulutustarpeen nopeisiin ratkaisuihin ylimaakunnallisen yhteistyön ja tarjonnan kautta - kootaan yhteenveto tutkimus- ja pilotointi-infran yhteistyömahdollisuuksista ja saavutettavuudesta - kehitetään puitteet aktiiviseen vuorovaikutukseen mahdollistaen jatkuvan kehitystyön. Hankkeen toimenpiteet Hankkeen konkreettisina toimenpiteinä ovat 1. Koulutustarve ja -tarjontakartoitus sekä keskeiset koulutusta edistävät toimenpiteet. Selvitetään olemassa olevaa alueellista ja valtakunnallista tarjontaa sekä sovellettavuutta Päijät-Hämeen alueen tarpeisiin ja yhteistyö mahdollisuuksiin. 2. Ruokaketjun toimija- ja TKI-palvelutarjontakartoitus. Rajapinnat muualla tehtäviin ruokasektorin kehittämishankkeisiin sekä hallituksen ruokasektorille esittämät kehittämistarpeet. Kartoitetaan yritysten tarpeisiin soveltuvaa ylimaakunnallista tutkimusinfra-, analyysi ja TKIpalvelutarjontaa ja sen roolitusta/ koordinoimista. 3. Vuorovaikutteisuus ja toimintatavat. Edistetään aktiivisen ja jatkuvan sidosryhmäyhteistyön kautta. Hankkeen nimi Kehys Päijät-Hämeen ruokajärjestelmän strategian jalkautukselle (KEHYS) Tuen saaja Lab ammattikorkeakoulu Osoite Mukkulankatu 19 Y-tunnus

13 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO Pöytäkirja 1/ Maakuntahallitus Postinumero Toteuttajan yhteyshenkilö Annakaisa Elo Postitoimipaikka Lahti Yhteyshenkilön puhelinnumero Yhteyshenkilön sähköpostiosoite annakaisa.elo@lab.fi Kustannusarvio Kustannukset vuosittain Yhteensä, Palkkakustannukset Välilliset kustannukset Kustannukset yhteensä Rahoitussuunnitelma Rahoitus Yhteensä, Tällä rahoituspäätöksellä myönnetty tuki Omarahoitus Yhteensä Valmistelija Asian on valmistellut aluekehityspäällikkö Riika Kivelä, puh Esittelijä Päätösehdotus Maakuntajohtaja Niina Pautola-Mol Maakuntahallitus päättää hyväksyä Kehys Päijät-Hämeen ruokajärjestelmän strategian jalkautukselle (KEHYS) -hankkeen rahoitettavaksi ja myöntää hankkeen toteuttamiseen tukea alueiden kehittämisen ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan hankkeiden rahoittamisesta annetun lain (757/2021) nojalla. Hyväksytty hankesuunnitelma on osa päätöstä. Rahoitus myönnetään Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen (AKKE) -määrärahasta (mom ). Tukea myönnetään 70 % hyväksytyistä kokonaiskustannuksista euroa, kuitenkin enintään euroa. Tukea voidaan käyttää välisenä aikana hyväksytyn hankesuunnitelman toteuttamiseen ja tässä päätöksessä esitettyjen kustannusten kattamiseen tämän päätöksen ja sen ehtojen mukaisesti. Päätöksen perustelut Hanke tukee maakunnan älykkään erikoistumisen Ruoka ja juoma -kärjen

14 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO Pöytäkirja 1/ Maakuntahallitus käytännön toteutusta. Se tuottaa konkreettisia toimenpiteitä ja koordinoi eri toimijoiden toteuttamia elintarvikealan kehityshankkeita (mm. Päijät- Hämeen Foodhub, Viljo, Elintarvikelaboratorio) ja mahdollistaa niiden suunnitelmallisen jatkumon. Hankkeessa luodaan valmiudet Hämeen ruokastrategian jalkautukselle, koordinoinnille ja ylimaakunnalliselle yhteistyölle. Keskiössä ovat alueen pito- ja vetovoimaisuuden kasvattaminen kehittämällä alueen koulutustarjontaa ja TKI-toimintaa sekä luomalla alueen toimijoita yhdistäviä toimintatapoja. Osaava työvoima sekä koordinoitu, monipuolinen TKI-toiminta luovat edellytykset ruoka- ja juomapuolen kilpailukyvyn kasvattamiselle, kansainvälisyydelle ja uudistumiselle. Käytettävä kustannusmalli Tämän päätöksen mukaisessa hankkeessa noudatetaan flat rate 40 % - kustannusmallia. Noudatettava palkkakustannusmalli on tosiasiallisesti aiheutuneet palkkakustannukset ja niihin liittyvät lakiin taikka virka- tai työehtosopimukseen perustuvat kustannukset. Raportointiohjeet ovat päätöksen liitteessä. Arvonlisävero Tässä hankkeessa arvonlisävero on hyväksyttävä kustannus. Kustannusarviossa esitetyt summat sisältävät arvonlisäveron. De minimis Jos hankkeelle myönnettyä tukea kohdistuu yksittäisille yrityksille tai siihen rinnastettavalle taloudellista toimintaa harjoittavalle yksikölle, tukeen sovelletaan Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklan soveltamisesta vähämerkityksiseen tukeen annettua komission asetusta (EU) N:o 1407/2013 (de minimis -asetus). Hankkeen tilintarkastus Tässä hankkeessa ei edellytetä erillistä hankkeen tilintarkastusta. Yhteyshenkilö Maakunnan liitto on nimennyt hankkeen rahoittajan asiantuntijaksi aluekehityspäällikkö Riika Kivelän. Asiantuntija toimii hankkeen yhteyshenkilönä, jonka tehtävänä on opastaa hankkeen toteuttajaa hankkeeseen liittyvissä asioissa sekä valvoa hankkeen suunnitelman mukaista etenemistä. Hankkeen yhteyshenkilö kutsutaan ohjausryhmän kokouksiin. Ohjausryhmä Hankkeelle perustetaan ohjausryhmä. Ohjausryhmän tehtävät on kuvattu liitteenä olevassa ohjeessa. Raportointi ja maksatus

15 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO Pöytäkirja 1/ Maakuntahallitus Maksatushakemukset tulee toimittaa kuuden (6) kuukauden välein hankkeen aloituspäivämäärästä alkaen. Muutokset aikatauluun ovat mahdollisia, mutta ne edellyttävät etukäteen yhteyttä rahoittajaan. Loppuraportointi ja maksatus tulee jättää neljän kuukauden kuluessa hankkeen päättymisestä. Tuen käytön ehdot Tuen saajan on hankkeen toteuttamisessa noudatettava seuraavia hankkeen kannalta keskeistä kansallista lainsäädäntöä: Laki alueiden kehittämisen ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan hankkeiden rahoittamisesta (757/2021, rahoituslaki) Valtioneuvoston asetus alueiden kehittämisen ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan hankkeiden rahoittamisesta (867/2021, rahoitusasetus) Valtioneuvoston asetus Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan rahastoista rahoitettavien kustannusten tukikelpoisuudesta (866/2021), siltä osin kuin rahoitusasetuksessa nimenomaisesti siihen viitataan Valtionavustuslaki (688/2001) Tukipäätöksen ehdot: AKKE-ohje: Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

16 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO Pöytäkirja 1/ Maakuntahallitus Lausunto Pirkanmaan liikennejärjestelmäsuunnitelmasta 2045 Maakuntahallitus / /2022 Pirkamaan liitto pyytää lausuntoa Pirkanmaan liikennejärjestelmäsuunnitelman 2045 luonnoksesta, joka on nähtävillä asti osoitteessa Valmistelija Petra Reimi, liikenteen erityisasiantuntija, p Esittelijä Maakuntajohtaja Niina Pautola-Mol Päätösehdotus Maakuntahallitus antaa Pirkanmaan liikennejärjestelmäsuunnitelman 2045 luonnoksesta seuraavan lausunnon: Päijät-Hämeen liitto kiittää mahdollisuudesta lausua Pirkanmaan liikennejärjestelmäsuunnitelman 2045 luonnoksesta. Rautateiden henkilö- ja tavaraliikenne Päijät-Hämeen liitto pitää erittäin tärkeänä Tampereelta Riihimäen ja Lahden kautta itään suuntautuvien raideyhteyksien kehittämistä. Suunnitelmaluonnoksessa esitetty tavoitetila on, että Pirkanmaalta on suora raideyhteys lähes jokaiseen naapurimaakuntaan. Riihimäen kolmioraide mahdollistaa Lahden ja Tampereen välisen nopeamman henkilöjunaliikenteen ilman junan vaihtoa Riihimäellä. Yksittäisiä suoria vuoroja Lahden ja Tampereen välillä on toteutettu kolmioraiteen valmistumisen jälkeen, ja Päijät-Hämeen liikennejärjestelmäsuunnitelmassa (2019) tavoitteena on tehdä liikenteestä pysyvä palvelu. Nopeampi henkilöjunaliikenne parantaisi yhteyksiä koko itäiseen Suomeen. Lisäksi suora raideyhteys edistäisi työmatka- ja työasiamatkojen tekemistä maakuntakeskusten välillä Liikenne 12 -suunnitelman tavoitteiden mukaisesti sekä edistäisi valtakuunnallisten liikenteen päästövähennystavoitteiden toteutumista. Päijät-Hämeen liitto pitää myös Lentoradan rakentamista ja pääradan parantamista Tampereen ja Riihimäen välillä tärkeinä hankkeina erityisesti häiriöttömän ja nopeamman henkilöliikenteen mahdollistamiseksi. Eteläisen ja itäisen Suomen raideyhteyksien nopeuttamiseksi ja ratakapasiteetin varmistamiseksi Päijät-Hämeessä on selvitetty Lahti- Heinola-Mikkeli-oikoradan rakentamista. Uusi Savon oikorata on mukana Päijät-Hämeen liikennejärjestelmäsuunnitelmassa sekä liiton edunvalvontatavoitteissa. Päijät-Hämeessä ei sen sijaan ole kaavailtu

17 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO Pöytäkirja 1/ Maakuntahallitus oikoradan rakentamista Lahdesta Kuhmoisten ja Jämsän kautta pohjoisen suuntaan. Kuhmoisten kohdalla valtatien 24 länsipuolella kulkevalle ratalinjaukselle ei myöskään ole varausta Päijät-Hämeen maakuntakaavassa. Kartta tavaraliikenteen kuljetusvirroista Suomen rataverkolla 2021 osoittaa hyvin rautateiden tavaraliikenteen kuljetusvirrat, jotka ovat suuria Tampere-Riihimäki-Lahti-Kouvola välillä. Raideyhteys Tampereelta Riihimäen kautta Lahteen on myös valtakunnallisen tavaraliikenneennusteen 2030 mukaan yksi tärkeimmistä rautateiden tavaraliikenteen yhteysväleistä, ja sen merkitys poikittaisena yhteytenä on korostunut Venäjän liikenteen loppumisen myötä. Valtatien 12 kehittäminen Suunnitelmaluonnoksen mukaan Tampereen kaupunkiseudulla merkittävästi parannettavia tai uusia päätieosuuksia on keskustaa ohittavilla kehätieosuuksilla sekä kehälle johtavilla säteittäisosuuksilla valtatiellä 12 sekä Nokian että Kangasalan suunnilla. Päijät-Hämeen liitto pitää hyvänä sitä, että valtatien 12 parantaminen on nostettu merkittävästi parannettavaksi päätieosuudeksi. Päijät-Hämeen liitto esittää, että valtatien 12 merkitsemistä merkittävästi kehitettäväksi tieosuudeksi Kangasalan suuntaan harkitaan. Lisäksi esitämme palvelutasoselvityksen laatimista Lahti-Tampere-välille yhtenäisen palvelutason edistämiseksi ja muistutamme valtatien kokonaisvaltaisesta kehittämistarpeesta. Valtatie 12 on merkittävä niin elinkeinoelämän kuljetuksille kuin henkilöliikenteellekin. Valtatie 12 rooli on noussut aiempaa merkittävämpään asemaan Suomen huoltovarmuuden ja koko maan logistisen järjestelmän toimivuuden mahdollistajana sekä toimivana yhteytenä Eurooppaan. Tien vaikutusalueella on runsaasti teollisuutta, ja se toimii myös kaupunkiseutujen työmatkaliikennettä palvelevana yhteytenä. Vuonna 2021 perustetun eduskunnan VT12-ryhmän kansanedustajat katsovat, että valtakunnallisesti merkittävä poikittaisyhteyttä tulee kehittää yhtenä kokonaisuutena. Ryhmä on esittänyt yhteisessä kannanotossaan, että tien vaikutusalueen maakuntaliitot perustaisivat mahdollisten yhteistyökumppaniensa kanssa pysyvän edunvalvontatoimikunnan valtatien parantamiseksi. Lisäksi on selvitetty mahdollisuutta jatkaa E16-tietä Suomen puolelle Raumalle ja edelleen Tampereen, Lahden ja Kouvolan kautta E18-tielle Kotkan ja Haminan rajalle. Päijät-Hämeen liitto pitää edellä mainittuja toimia erittäin tärkeinä valtatien 12 kehittämiseksi ja toivoo niiden huomioimista erityisesti Lahti- Tampere yhteisvälin kehittämistarpeiden määrittelyssä.

18 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO Pöytäkirja 1/ Maakuntahallitus Pyöräilyreittien yhtenäisyys Matkailun Pirkanmaata ja kausiluontoista liikkumista käsittelevässä osassa tuodaan esiin muun muassa maisemareittejä, pyöräilykelpoisia retkeilyreittejä sekä pyörämatkailun tarpeita. Yhtenä tavoitteena on nostettu esiin liikennejärjestelmän kehittämisen mahdollisuuksia matkailun ja vapaa-ajan näkökulmasta. Päijät-Hämeen liitto pitää ylimaakunnallisten pyöräilyreittien huomioimista tärkeänä, vaikka niiden merkitys muulle liikenteelle kuin pyörämatkailulle on vähäinen. Päijät- Hämeen pääpyörätieverkkoselvityksessä (2022) todetaan, että maakunnan pääpyörätieverkon tulee maakunnan reuna-alueilla huomioida myös ylimaakunnalliset reitit. Suunnitelmassa on esitetty Pirkanmaan maakuntaan rajautuvia seutureittejä. Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

19 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO Pöytäkirja 1/ Maakuntahallitus Tiedoksisaantiasiat Maakuntahallitus Esittelijä Päätösehdotus Päätös Liitteet Maakuntajohtaja Niina Pautola-Mol Maakuntahallitus merkitsee tiedoksi tausta-aineistona lähetetyt: Työllisyyskatsaus 11/2022 Tarkastuslautakunnan pöytäkirja Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös H2649/2022, maakuntakaavan hyväksymistä koskevat valitukset Ehdotus hyväksyttiin. Liite [2] Tyollisyyskatsaus marraskuu 2022 Liite [3] Tarla ptk Liite [4] Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös H

20 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO Pöytäkirja 1/ Maakuntahallitus Viranhaltijapäätökset Maakuntahallitus Edellisen kokouksen jälkeen on annettu Liitteet-kohdassa listatut viranhaltijapäätökset. Valmistelija Asian on valmistellut hallintojohtaja Jari Paakkunainen, puh Esittelijä Päätösehdotus Maakuntajohtaja Niina Pautola-Mol Maakuntahallitus merkitsee tiedoksi maakuntajohtajan 88-92/2022, 1-4/2023 aluesuunnittelujohtajan 28-29/2022 päätökset ja päättää ettei ota niitä käsiteltäväkseen. Päätös Ehdotus hyväksyttiin. Maakuntahallituksen jäsenet Kirsi Lehtimäki ja Mika Järvinen poistuvat kokouksesta klo asian käsittelyn aikana. Liitteet Liite [5] Liite [6] Liite [7] Liite [8] Liite [9] Liite [10] Liite [11] Projektipäällikön palkkaaminen Päijät- Hämeen kulttuuritoiminnan kehittämistehtävään Määräaikaisen hyvinvointipäällikön tehtävän jatkaminen Päätös Päijät-Hämeen liiton edustajaksi Lahden yliopistokampuksen johtoryhmään Päijät-Hämeen liikennemallin ennusteiden päivitys Päätös AKKE-tukirahoituksesta hankkeelle Lahden seudun sähköisen liikenteen klusterin kansainvälistymishanke GLOBAL GEM Päätös AKKE-tukirahoituksesta hankkeelle Kokeilut metsätiedon käytön tehostamiseksi Päätös AKKE-tukirahoituksesta hankkeelle Koppi kaikista tukea suomen kielen opintoihin

21 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO Pöytäkirja 1/ Maakuntahallitus Liite [12] Liite [13] Liite [14] Liite [15] Viestinnän harjoittelijan palkkaaminen Puheenjohtajien ulkomaille tekemät matkat Lausunto maa-ainesluvan ja ympäristöluvan yhteishakemuksesta, Maanrakennus Ylitalo Oy Lausunto Kuivannon tuulivoimaosayleiskaavan luonnoksesta

22 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO Pöytäkirja 1/ Maakuntahallitus Muut mahdolliset asiat Maakuntahallitus Seuraava maakuntahallituksen kokous on sovittu pidettäväksi klo Päätettiin siirtää kokouksen aloittamisajankohdaksi klo Maakuntahallituksen jäsen Hilkka Kemppi poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana klo

23 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO Pöytäkirja 1/ Maakuntahallitus Kokouksen päättäminen Maakuntahallitus Puheenjohtaja päätti kokouksen klo

24 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO Pöytäkirja 1/ Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: 1, 2, 3, 4, 7, 10, 11, 12, 13, 14 Muutoksenhakukielto Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 :n mukaan hakea muutosta.

25 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO Pöytäkirja 1/ Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: 5, 6, 8, 9 OIKAISUVAATIMUSOHJEET Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. Oikaisuvaatimusoikeus Oikaisuvaatimuksen saa tehdä: se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimusaika Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimusviranomainen Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö Oikaisuvaatimus on toimitettava Päijät-Hämeen liiton kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Päijät-Hämeen liitto / maakuntahallitus Kirjaamon yhteystiedot: toimisto(a)paijat-hame.fi Postiosoite: PL 50, LAHTI Käyntiosoite: Hämeenkatu 9 A Sähköpostiosoite: toimisto(a)paijat-hame.fi Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo

26 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO Pöytäkirja 1/ Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava: päätös, johon haetaan oikaisua miten päätöstä halutaan oikaistavaksi millä perusteella oikaisua vaaditaan. Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite. Pöytäkirja Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Päijät-Hämeen liiton kirjaamosta. Pöytäkirja on viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon. Asianosaiselle lähetettäviin oikaisuvaatimusohjeisiin merkitään lähettämispäivä: Päätös on annettu asianosaiselle tiedoksi sähköpostilla, joka on lähetetty