Pöytäkirja 1/ Kunnanvaltuusto. Aika klo 18:00-18:59. Käsitellyt asiat

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pöytäkirja 1/ Kunnanvaltuusto. Aika klo 18:00-18:59. Käsitellyt asiat"

Transkriptio

1 Pöytäkirja 1/ Kunnanvaltuusto Aika klo 18:00-18:59 Paikka Teatteritalo Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 4 2 Pöytäkirjantarkastajien valinta 5 3 Kunnanvaltuuston kokousten ilmoitustapa v Kunnan ilmoitusten julkaiseminen v Yhteistoimintasopimus sivistystoimen seudullisen 10 kehittämisverkoston yhteistyön ja toiminnan vakiinnuttamiseksi Päijät-Hämeen alueen kunnissa vuosille Kelluvien lomakylä -hankkeen sovintoesitys 13 7 Muut asiat 17 Ptk tark.

2 Pöytäkirja 1/ Osallistujat Läsnä Kotolahti Veikko Puheenjohtaja Seppänen Timo I varapuheenjohtaja Lahtinen Anuliisa II varapuheenjohtaja Aromaa Timo Einonen Esa Hildén Jesse Hiltunen Arja Juhola Hannu Järvinen Mika jäsen Kalliosaari Mirja Kantonen Vesa Karola Lilli Kuitunen Heli Kyllönen Veikko Lehtosalo-Lönnberg Eevakaisa Palm Pekka Rimpioja Nette Sinisalo Maija Virolainen-Nurminen Eija Harju Eeva Varajäsen (Järvinen) 6 Onninen Eeva Varajäsen (Virolainen- 3, 4, 6 Nurminen 3-4, Lehtosalo- Lönnberg 6) Streng Virpi Varajäsen (Tommola) Urpala Juha Varajäsen (Hopeasaari) Poissa Hopeasaari Juho Tommola Mia Muu Lind Ronja Nuorisovaltuuston edustaja Kitkiöjoki Marketta Kunnanjohtaja Sanna Nieminen Pöytäkirjanpitäjä Allekirjoitukset Veikko Kotolahti puheenjohtaja Sanna Nieminen pöytäkirjanpitäjä Käsitellyt asiat 1-7 Ptk tark.

3 Pöytäkirja 1/ Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytään. Mirja Kalliosaari pöytäkirjantarkastaja Vesa Kantonen pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirjan nähtävilläpito Pöytäkirjan valmistuttua osoitteessa (KuntaL 140 ) asianhallintapäällikkö Sanna Nieminen Ptk tark.

4 Pöytäkirja 1/ Kunnanvaltuusto Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen KV Kokouskutsu on julkaistu Sysmän kunnan internet-sivuilla osoitteessa Lisäksi kokouksen ajankohdasta on ilmoitettu kunnan ilmoitustaululla sekä Lähilehti-nimisessä pitäjälehdessä ja sanomalehti Itä-Hämeessä Valtuutetuille ja kunnanhallituksen jäsenille kokouskutsu esityslistoineen on lähetetty ehdotus Kokous todetaan laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

5 Pöytäkirja 1/ Kunnanvaltuusto Pöytäkirjantarkastajien valinta KV ehdotus Kunnanvaltuusto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa tarkastamaan tästä kokouksesta laadittavan pöytäkirjan. Kunnanvaltuusto valitsi yksimielisesti pöytäkirjantarkastajiksi Mirja Kalliosaaren ja Vesa Kantosen.

6 Pöytäkirja 1/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanvaltuuston kokousten ilmoitustapa v KH Kuntalain 108 :n mukaan kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi julkaisemalla ne yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu, sekä tarpeen vaatiessa muulla kunnan päättämällä tavalla. Ilmoitusten on oltava yleisessä tietoverkossa 14 vuorokautta, jollei asian luonteesta muuta johdu. Ilmoituksen sisältämät henkilötiedot on poistettava tietoverkosta edellä mainitun ajan kuluttua. Hallintosäännön 80 :n mukaan kokouskutsun antaa valtuuston puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Kokouskutsussa on mainittava, jos kyseessä on sähköinen kokous ja ilmoitettava verkko-osoite sekä tila, jossa yleisö voi seurata kokousta. Kokouskutsussa on mainittava, jos osa kokousasioista käsitellään suljetussa kokouksessa. Kokouskutsu on lähetettävä vähintään 4 päivää ennen valtuuston kokousta kullekin valtuutetulle sekä niille, joilla on kokouksessa läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus. Samassa ajassa on kokouksesta tiedotettava kunnan verkkosivuilla. Valmistelija Nimi: Tuula Mäkinen Tehtävänimike: hallintojohtaja Puh: etunimi.sukunimi@sysma.fi Kunnanjohtajan ehdotus Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että kunnanvaltuuston kokouskutsut julkaistaan kunnan internetsivuilla minkä lisäksi kokouksen ajankohdasta tiedotetaan kunnan ilmoitustaululla, sanomalehti Itä-Hämeessä ja Lähilehti-nimisessä pitäjälehdessä. Merkitään, että Eija Virolainen-Nurminen poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi, syynä intressijääviys. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.

7 Pöytäkirja 1/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto KV / /2021 ehdotus Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että kunnanvaltuuston kokouskutsut julkaistaan kunnan internet-sivuilla minkä lisäksi kokouksen ajankohdasta tiedotetaan kunnan ilmoitustaululla, sanomalehti Itä-Hämeessä ja Lähilehti-nimisessä pitäjälehdessä. Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. Merkitään, että valtuutettu Eija Virolainen-Nurminen ei esteellisenä osallistunut asian käsittelyyn perusteena intressijääviys. Paikalla oli varavaltuutettu Eeva Onninen.

8 Pöytäkirja 1/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnan ilmoitusten julkaiseminen v KH Kuntalain 108 :n mukaan kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi julkaisemalla ne yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu, sekä tarpeen vaatiessa muulla kunnan päättämällä tavalla. Ilmoitusten on oltava yleisessä tietoverkossa 14 vuorokautta, jollei asian luonteesta muuta johdu. Ilmoituksen sisältämät henkilötiedot on poistettava tietoverkosta edellä mainitun ajan kuluttua. Erityislaeissa on omia säännöksiä mm. päätöksistä tiedottamisesta. Kuulutusmenettelyä ja päätösten tiedottamista koskeva sääntely on aina tarkastettava erityislaista. Valmistelija Nimi: Tuula Mäkinen Tehtävänimike: hallintojohtaja Puh: etunimi.sukunimi@sysma.fi Kunnanjohtajan ehdotus Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että kunnan ilmoitukset julkaistaan kunnan internetsivuilla Lisäksi erityislakeihin perustuen käytetään tiedottamisessa kunnan ilmoitustaulua. Kunnan ilmoituksista tiedotetaan tarvittaessa lyhennetyssä muodossa Lähilehti -nimisessä pitäjälehdessä sekä kunkin hallintokunnan/viranomaisen harkinnan mukaan joko paikkakunnan, maakunnan tai valtakunnan tason lehdessä ja/taikka asianomaisessa ammattilehdessä. Merkitään, että Eija Virolainen-Nurminen poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi, syynä intressijääviys. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. KV / /2021 ehdotus Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että kunnan ilmoitukset julkaistaan kunnan internet-sivuilla Lisäksi erityislakeihin perustuen käytetään tiedottamisessa kunnan ilmoitustaulua. Kunnan ilmoituksista tiedotetaan tarvittaessa lyhennetyssä muodossa Lähilehti-nimisessä pitäjälehdessä sekä kunkin hallintokunnan/viranomaisen harkinnan mukaan joko

9 Pöytäkirja 1/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto paikkakunnan, maakunnan tai valtakunnan tason lehdessä ja/taikka asianomaisessa ammattilehdessä. Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. Merkitään, että valtuutettu Eija Virolainen-Nurminen ei esteellisenä osallistunut asian käsittelyyn perusteena intressijääviys. Paikalla oli varavaltuutettu Eeva Onninen.

10 Pöytäkirja 1/ Hyvinvointivaliokunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Yhteistoimintasopimus sivistystoimen seudullisen kehittämisverkoston yhteistyön ja toiminnan vakiinnuttamiseksi Päijät-Hämeen alueen kunnissa vuosille HYVINVV Sivistyspalveluiden seudullisen yhteistyön tarkoituksena on lakisääteisten kunnallisten sivistyspalvelujen palvelutuotannon alueellinen kehittäminen ja palvelujen yhtäläisen laadun ja saatavuuden tasapuolinen varmistaminen koko Päijät-Hämeen alueella. Päijäthämäläisten kunnallisten sivistystoimijoiden systemaattinen yhteistyö on alkanut Lahden kaupunkiseudun seutuhallinnossa vuonna 2006 ja sittemmin jatkunut sivistystoimen kehittämisen yhteistoimintasopimuksilla vuosina yhteistyön tiivistyessä ja Lahden kaupungin sivistyksen palvelualueen seudullisen kehittämisen yksikön koordinoidessa kuntien yhteistoimintaa. Kokonaisuudessaan sivistystoimijoiden yhteistyöllä ja monilla yhteisesti koordinoiduilla kehittämishankkeilla on ollut merkitystä niin alueen sivistyspalveluiden laadun kehittymisessä kuin hyvän verkostotyöilmapiirin ja keskinäisen luottamuksen rakentumisessa. Yhteistoiminta on muodostunut säännölliseksi ja seudullista toimintaa ohjaavalle sivistys- ja hyvinvointijohtajien ohjausryhmälle on hyväksytty oma toimintajärjestelmä, jonka mukaan yhteistoiminta on edistetty vuosittaisen itsearvioinnin tulosten perusteella asetettujen tavoitteiden suuntaisesti. Kuntien johtavat viranhaltijat kokoontuvat säännöllisesti joka kuukausi. Ohjausryhmä on perustanut alaisuuteensa kuntien sivistyspalvelujen eri sektoreiden edustajista koostuvia asiantuntijaryhmiä (kehittämisryhmät), joiden tehtävänä on edistää oman sektorinsa palveluiden kehittymistä ja niiden seudullista yhteen sovittamista. Tavoitteena on toimijoiden yhteistyön ja yhteisen toimintakulttuurin myötä saavuttaa julkisten sivistyspalveluiden tasa-arvoa koko alueelle. Vuosittain kaikkiin yhteistoimintakuntiin toimitetaan yhteistoiminnan vuosikertomus, josta käy ilmi kunkin vuoden toiminnan painopisteet ja toteutunut talous. Yhteistoiminnassa on ollut keskeistä ulkopuolisen rahoituksen hakeminen yhteisille kehittämistoimille ja tavoitteellinen yhteistyö rahoitusta saaneissa kehittämishankkeissa. Jatkuvaa parantamista tehdään yhteisten palveluprosessien sisältöjen kehittämisessä, arviointi- ja laatutyön jalkauttamisessa sekä sivistystoimen palvelutuotannon tehostamisessa. Arviointityön ja laadun kehittämisen osalta Päijät-Hämeen sivistys- ja hyvinvointijohtajien verkosto on kansallinen edelläkävijä.

11 Pöytäkirja 1/ Hyvinvointivaliokunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Sivistystoimen seudullisen yhteistyön hyödyt on tunnistettu ja yhteistoimintaa halutaan jatkaa edelleen. Sivistystoimenjohtajien ohjausryhmän aloitteesta on nykyisen yhteistoimintasopimuksen jatkoksi laadittu vuodet kattava sopimus, jonka sisältönä on sivistystoimen seudullisen kehittämisverkoston yhteistyön jatkuminen ja toiminnan vakiinnuttaminen Päijät-Hämeen alueelle. Jatkoksi tehty sopimusluonnos on käsitelty sivistysjohtajien ohjausryhmässä 11. marraskuuta 2021, ja se päätettiin ohjausryhmän yksimielisellä hyväksynnällä ja päätöksellä toimittaa kuhunkin nykyiseen yhteistoimintakuntaan päätöksentekoa varten. Yhteistoimintasopimukseen on kuntien asukaslukuun perustuvan jakosuhteen mukaan sisällytetty yhteistoiminnasta syntyvät kulut vuosittain sekä nykyisten kolmen seudullisen yhteistoiminnan koordinointia hoitavan henkilön palkkauskulut. Määräaikainen vuosille laadittu yhteistoimintasopimus on esityslistan ohessa. Sopimuksessa määritellään yhteistoimintasopimuksen osapuolet, sopimuksen tarkoitus ja tavoitteet, ohjausryhmä, sopimusosaspuolten velvollisuudet ja toiminnasta aiheutuvien kustannusten kunnan asukaslukuun perustuva jako sekä muut sopimustekniset periaatteet. Yhteistoimintasopimus astuu voimaan, kun kaikki osapuolet ovat sen hyväksyneet ja hyväksymistä koskevat asianosaisten kuntien toimielinten päätökset ovat saaneet lainvoiman. Kuntien/kaupunkien johtajat allekirjoittavat sopimuksen, siten, että viimeisimpänä yhteistoimintasopimuksen allekirjoittaa Lahden kaupunginjohtaja toimintaa koordinoivan kaupungin edustajana. Valmistelija ehdotus Nimi: Simo Sinervo Tehtävänimike: Yhtenäiskoulun ja lukion rehtori Puh: etunimi.sukunimi@sysma.fi Hyvinvointivaliokunta hyväksyy Päijät-Hämeen alueen kuntien yhteisen sivistystoimen kehittämisen yhteistoimintasopimuksen sisällön ja sitoutuu osaltaan noudattamaan sopimusta vuosien ajan. Samassa yhteydessä hyvinvointivaliokunta valtuuttaa Yhtenäiskoulun ja lukion rehtori Simo Sinervon jatkamaan sivistys- / ja hyvinvointijohtajien muodostamassa seudullisessa ohjausryhmässä Sysmän kunnan edustajana. Hyvinvointivaliokunta toimittaa yhteistoimintasopimuksen edelleen kunnanhallitukselle ja valtuustolle vahvistettavaksi. Sivistystoimen seudullisen kehittämisverkoston yhteistyön ja toiminnan vakiinnuttamisen sopimuksen vuosille allekirjoittaa kunnanjohtaja.

12 Pöytäkirja 1/ Hyvinvointivaliokunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Hyvinvointivaliokunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. KH Kunnanjohtajan ehdotus Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle Päijät-Hämeen alueen kuntien yhteisen sivistystoimen kehittämisen yhteistoimintasopimuksen vahvistamista. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. KV / /2021 ehdotus Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle Päijät-Hämeen alueen kuntien yhteisen sivistystoimen kehittämisen yhteistoimintasopimuksen vahvistamista. Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.

13 Pöytäkirja 1/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kelluvien lomakylä -hankkeen sovintoesitys KH Sysmän kunta ja Lakeliving Oy ovat neuvotelleet sovintosopimuksen Päijät-Hämeen käräjäoikeudessa vireillä olevassa riidassa, joka liittyi osapuolten väliseen maanvuokrasopimukseen. Riidan taustalla on Lakeliving Oy:n vuonna 2014 esittämä suunnitelma rakentaa Sysmän kunnan leirintäalueen edustalle veden päällä kelluvia vapaa-ajan asuntoja matkailuliiketoimintaansa varten (ns. Kelluvien - lomakylän hanke). Hankkeen toteuttaminen olisi edellyttänyt asemakaavan muutosta, joka ei kuitenkaan tullut hyväksytyksi Sysmän kunnanvaltuustossa loppuvuonna Hankkeen kaaduttua osapuolet ovat puolin ja toisin esittäneet toisiaan kohtaan vaatimuksia maanvuokrasopimuksen rikkomisesta ja siitä väitetysti aiheutuneiden vahinkojen korvaamisesta. Lakeliving Oy on kohdistanut vaatimuksensa viimesijaisesti siltä osin kuin Sysmän kunta ei vastaa vahingosta myös kunnanjohtaja Marketta Kitkiöjokeen. Syyskuusta 2020 lähtien asia on ollut vireillä Päijät- Hämeen käräjäoikeudessa laajana riita-asiana. Osapuolet ovat vielä riita-asian vireillä ollessa pyrkineet ratkaisemaan asian sovinnollisesti, ja lopulta pyytäneet asian siirrettäväksi tuomioistuinsovitteluun. Lähes kaksitoista tuntia kestäneessä tuomioistuinsovittelussa Lakeliving Oy:n edustaja John Lönnberg ja Sysmän kunnan edustajat, kunnanhallituksen puheenjohtaja Lilli Karola ja kunnanvaltuuston puheenjohtaja Veikko Kotolahti, pääsivät lopulta yhteisymmärrykseen siitä, miten asia voitaisiin ratkaista sovinnollisesti ehdolla, että Sysmän kunnanhallitus ja kunnanvaltuusto päätöksillään hyväksyvät neuvotellun sovintosopimuksen. Tuomioistuinsovittelussa sovittelijoina toimineet kokeneet käräjätuomarit suosittelivat sovinnon hyväksymistä ja myös kolmas asiaan osallinen, kunnanjohtaja Marketta Kitkiöjoki, oli osaltaan valmis hyväksymään sovinnon. Sovintosopimuksen keskeisenä sisältönä on, että Sysmän kunta maksaa Lakeliving Oy:lle euron suuruisen sovintokorvauksen ja osapuolet luopuvat kaikista vaatimuksistaan toisiaan kohtaan. Sovintosopimuksen olennaisena elementtinä on siinä lisäksi nimenomaisesti todettu, että sopijapuolet eivät sovintosopimuksella myönnä toistensa asiassa esittämiä väitteitä ja vaatimuksia miltään osin oikeiksi, vaan sovintosopimus tehdään ja sovintokorvaus maksetaan yksinomaan sovinnon aikaansaamiseksi sekä pitkäkestoisen, kalliin ja lopputulokseltaan epävarman oikeusprosessin lopettamiseksi.

14 Pöytäkirja 1/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Valmistelija Nimi: Tuula Mäkinen Tehtävänimike: hallintojohtaja Puh: etunimi.sukunimi@sysma.fi Kunnanjohtajan ehdotus Kunnanhallitus hyväksyy Lakeliving Oy:n kanssa neuvotellun sovintosopimuksen ehtoineen Lakeliving Oy:n ja Sysmän kunnan välisen riidan ratkaisuksi. Sovintosopimus on ratkaisu myös kunnanjohtaja Marketta Kitkiöjokea vastaan esitettyyn viimesijaiseen vaatimukseen. Kunnanhallitus esittää valtuustolle sovintosopimuksen mukaisen määrärahan seitsemänkymmentäviisituhatta (75 000) euroa myöntämistä kunnanhallituksen kuluvan vuoden talousarvioon sovintokorvaussumman maksamiseksi. Timo Aromaa ehdotti asian jättämistä pöydälle. Aromaan ehdotus raukesi kannattamattomana. Kunnanhallitus hyväksyi pohjaehdotuksena olleen päätösehdotuksen. Merkitään, että jäsenet Eevakaisa-Lehtosalo Lönnberg ja Mika Järvinen eivät esteellisinä osallistuneet asian käsittelyyn perusteena läheisen asianosaisuus. Läsnä oli varajäsen Johanna Sompi (Lehtosalo-Lönnberg). Järvisen varajäsentä ei tavoitettu. Merkitään, että kunnanjohtaja Marketta Kitkiöjoki poistui esteellisenä asian käsittelyn ajaksi perusteena asianosaisuus. Esittelijänä tämän pykälän ajan toimi hallintojohtaja Tuula Mäkinen. Aromaa jätti päätöksestä eriävän mielipiteen. KV / /2022 ehdotus Kunnanhallitus esittää valtuustolle sovintosopimuksen mukaisen määrärahan seitsemänkymmentäviisituhatta (75 000) euroa myöntämistä kunnanhallituksen kuluvan vuoden talousarvioon sovintokorvaussumman maksamiseksi.

15 Pöytäkirja 1/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Puheenjohtaja Veikko Kotolahti pohjusti asiaa alkupuheenvuorossaan. Varavaltuutettu Virpi Streng ehdotti, että asia jätetään pöydälle kunnanhallituksen päätöksestä jätettyjen oikaisuvaatimusten takia. Varavaltuutettu Eeva Harju ja Perussuomalaisten valtuustoryhmä kannattivat Harjun ehdotusta. Puheenjohtaja totesi, että on tehty kannatettu pöydällepanoehdotus, joten on äänestettävä. Puheenjohtaja ehdotti nimenhuutoäänestystä. Ehdotus hyväksyttiin. Puheenjohtaja teki äänestysesityksen: ne, jotka kannattavat asian käsittelyn jatkamista, vastaavat JAA ja ne, jotka kannattavat asian pöydälle panoa, vastaavat EI. Äänestysesitys hyväksyttiin. Suoritettiin nimenhuutoäänestys. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 15 JAA-ääntä, 6 EI-ääntä. Äänestyslista liitteenä (liite 1). Puheenjohtaja totesi, että asian käsittelyä jatketaan. Varavaltuutetut Eeva Harju ja Virpi Streng sekä valtuuston II varapuheenjohtaja Anuliisa Lahtinen jättivät päätökseen eriävän mielipiteen (liitteet 2, 3 ja 4). Eriävän mielipiteen jätti myös perussuomalaisten valtuustoryhmä. Kunnanhallituksen puheenjohtaja Lilli Karola ja valtuuston I varapuheenjohtaja Timo Seppänen kannattivat puheenvuoroissaan sovintosopimukseen liittyvän määrärahan hyväksymistä. Varavaltuutettu Virpi Streng ehdotti, että kunnanvaltuusto varaa 5000 euron määrärahan, jolla voidaan korvata vuokramiehen, Lakeliving Oy:n, maksama vuokra 500 /vuosi ja todennetut aiheutuneet laskut. Varavaltuutettu Eeva Harju ja perussuomalaisten valtuustoryhmä kannattivat Strengin ehdotusta. Päätettiin pitää lyhyt neuvottelutauko. Neuvottelutauon jälkeen puheenjohtaja totesi, että on tehty kannatettu vastaehdotus, joten on äänestettävä.

16 Pöytäkirja 1/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Puheenjohtaja ehdotti nimenhuutoäänestystä. Ehdotus hyväksyttiin. Puheenjohtaja teki äänestysesityksen: ne, jotka kannattavat pohjaehdotusta, vastaavat JAA ja ne, jotka kannattavat Strengin vastaehdotusta, vastaavat EI. Äänestysesitys hyväksyttiin. Suoritettiin nimenhuutoäänestys. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 15 JAA-ääntä ja 6 EI-ääntä. Äänestyslista liitteenä (liite 5). Puheenjohtaja totesi, että kunnanhallituksen antama pohjaehdotus on hyväksytty ja valtuusto myöntää euron määrärahan sovintosumman maksamiseksi. Varavaltuutetut Eeva Harju ja Virpi Streng jättivät päätökseen eriävän mielipiteen (liitteet 6 ja 7). Eriävän mielipiteen jätti myös perussuomalaisten valtuustoryhmä. Merkitään, että asian käsittelyn ajaksi esteellisinä poistuivat kunnanjohtaja Marketta Kitkiöjoki perusteena asianosaisuus sekä valtuutettu Eevakaisa Lehtosalo-Lönnberg perusteena intressijääviys ja valtuutettu Mika Järvinen perusteena läheisen asianosaisuus. Paikalla olivat varavaltuutetut Eeva Onninen (Lehtosalo-Lönnberg) ja Eeva Harju (Järvinen).

17 Pöytäkirja 1/ Kunnanvaltuusto Muut asiat KV Valtuutettu Mika Järvinen teki valtuustoaloitteen kunnan vesijohtoverkoston valurautaputkiston uusimiseksi. (Liite 8) Valtuutettu Timo Aromaa tiedusteli kunnanjohtajalta vesikriisin aiheuttamia kustannuksia. Kokonaiskustannukset ja kustannusten jakautuminen eivät ole vielä selvillä.

18 Pöytäkirja 1/ Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: 1, 2, 7 Muutoksenhakukielto Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 :n mukaan hakea muutosta.

19 Pöytäkirja 1/ Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: 3, 4, 5, 6 VALITUSOSOITUS Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella. Valitusoikeus Päätökseen saa hakea muutosta: se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä kunnan jäsen. Valitusaika Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. Valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen. Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Valitusviranomainen Kunnallisvalitus tehdään Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle. Postiosoite: Raatihuoneenkatu 1, Hämeenlinna Käyntiosoite: Arvi Kariston katu 5, Hämeenlinna Sähköpostiosoite: hameenlinna.hao@oikeus.fi

20 Pöytäkirja 1/ Puhelinnumero: Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa Valituksen muoto ja sisältö Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. Valituksessa on ilmoitettava: 1) päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös); 2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset); 3) vaatimusten perustelut; 4) mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan. Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle. Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat. Valitukseen on liitettävä: 1) valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen; 2) selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta; 3) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Oikeudenkäyntimaksu Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.

21 Pöytäkirja 1/ Pöytäkirja tä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Sysmän kunnan kirjaamosta. Postiosoite: Valittulantie 5, Sysmä Käyntiosoite: Valittulantie 5, Sysmä Sähköpostiosoite: Puhelinnumero: (03) Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-11 ja