Heinolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Otsikko Sivu Sisällysluettelo

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Heinolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Otsikko Sivu Sisällysluettelo"

Transkriptio

1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 1/ tekninen lautakunta Aika klo 18:00-20:46 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu Sisällysluettelo 1 Heinolan hyvinvointisuunnitelma vuosille Teknisen toimen johtajan ja palvelualuejohtajien infot 5 3 Oikaisuvaatimus rakennuspäällikön viranhaltijapäätökseen , Vahingonkorvausvaatimus, Uudenriihenlammen uimaranta 4 Siltakadun ja Laaksokadun katusuunnitelma 8 5 Vuoden 2022 talousarvion käyttösuunnitelma, tekniikkatoimiala 10 6 Viranhaltijapäätökset 13 Tämän pöytäkirja on sähköisesti allekirjoitettu

2 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 1/ tekninen lautakunta Aika klo 18:00-20:46 Paikka Teams-kokous Osallistujat Nimi Tehtävä Klo Läsnä Pynnönen Kai puheenjohtaja Lehmusvuori Taisto varapuheenjohtaja Jaakkola Ilkka jäsen Kallio Sari jäsen Niemi Jaana jäsen Ruuth Jarmo jäsen Saittakari Seija jäsen Salonen Juho jäsen Vainio Iris jäsen Huvinen Kimmo kh:n edustaja Kuivalainen, Harri esittelijä Laakkonen Maria pöytäkirjanpitäjä Lehtimäki Kirsi kh:n puheenjohtaja Matteinen Ari rakennuspäällikkö Kuosa Jari kiinteistöpäällikkö Mäkilä, Kirsi hyvinvointipäällikkö poistui klo Rainio Anselmi nuorisovaltuuston edustaja Poissa Parkkonen Jari Laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Käsitellyt asiat 1-6 Pöytäkirjan Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Taisto Lehmusvuori ja Jaana tarkastus Niemi. Pöytäkirja yleisesti nähtävillä Tämän pöytäkirja on sähköisesti allekirjoitettu Pöytäkirja on julkaistu Heinolan kaupungin verkkosivuilla viimeistä allekirjoitusta seuraavana arkipäivänä. (kts. allekirjoitusten yhteenvetosivu >

3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Heinolan hyvinvointisuunnitelma vuosille tekltk / /2022 Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. Pöytäkirjan liitteenä on Heinolan hyvinvointisuunnitelma Hyvinvointipäällikkö Kirsi Mäkilä poistui klo Esittelijä Päätösehdotus teknisen toimen johtaja Kuivalainen, Harri Tekninen lautakunta päättää hyväksyä osaltaan Heinolan kaupungin hyvinvointisuunnitelman sisällön ja lähettää sen edelleen kaupunginhallituksen kautta valtuustolle hyväksyttäväksi. Toimivalta Hallintosääntö 23 Valmistelija hyvinvointipäällikkö Kirsi Mäkilä, , etunimi.sukunimi@heinola.fi Valmistelu Väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen (hyte) on (2010/1326) kuntalain (2015/410) terveydenhuoltolain perusteella yksi kuntien perustehtävistä ja sitä toteutetaan Heinolassa kaikilla toimialoilla ja usean muun toimijan kesken. Kunnan tehtävänä on lisätä kuntalaisten hyvinvointia, terveyttä ja toimintakykyä, ehkäistä sairautta ja syrjäytymistä sekä vahvistaa osallisuutta. Heinolan hyvinvointisuunnitelma valtuustokaudelle pohjautuu maakunnallisiin hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta edistäviin suunnitelmiin sekä alueen kuntien hyväksymiin hytekärkiin. Lisäksi Heinolan hyvinvointisuunnitlemassa on huomioitu kaupungin hyvinvointikertomuksen hyvinvointitieto, paikallisia strategisia linjauksia sekä joitakin toiminnan painopisteitä. Hyvinvointisuunnitelma on laadittu monialaisessa yhteistyössä Heinolan kaupunkiorganisaation toimialojen, Jyränkölän Setlementin, Heinolan seurakunnan sekä järjestöedustuksen kesken. Poikkihallinnollisen hyvinvointityöryhmä Hyryn panosta on täydennetty kaupungin johtoryhmän sekä hytetyön alatyöryhmien näkökulmilla. Hyvinvointisuunnitelman teema-alueita ovat Turvallinen arki ja matalan kynnyksen kaupunki Mielen hyvinvointi Asukkaat, osallisuus ja toimijoiden välinen yhteistyö sekä

4 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Terveelliset elintavat ja päihdehaittojen väheneminen Hyte-työ seuraa useita hyvinvointitietopankkeja mm. sähköisen hyvinvointikertomuksen kautta. Hyvinvointisuunnitelman mittareiksi on kuitenkin valittu rajallisesti lähinnä Heinolan oman hyvinvointiindeksin mittarit ja valmisteilla olevan valtakunnallisen hytekertoimen mittarit (tulos- ja prosessi-indikaattorit). Heinolan hyvinvointisuunnitelman toteutumista raportoidaan valtuustolle vuosittain hyvinvointitilinpäätöksinä tase-kirjan yhteydessä sekä laajan hyvinvointikertomuksen muodossa valtuustokauden päättyessä Kuntalaisille tapahtuva tiedottaminen tapahtuu mm. yhteistyössä paikallislehden kanssa. Hyvinvointisuunnitelma on Heinolan näköinen ja se toimii hyte-työn punaisena lankana valtuustokauden ajan. Hyvinvointisuunnitelman ulkoasu suunnitellaan ja toteutetaan hyväksymisen jälkeen yhdessä viestinnän asiantuntijan kanssa. Hyvinvointipäällikkö Kirsi Mäkilä on kokouksessa läsnä asian käsittelyn aikana. Esityslistan liitteenä on Heinolan hyvinvointisuunnitelma Jatkokäsittely kaupunginhallitus Tiedoksianto sähköposti hyvinvointipäällikkö Saila Juntunen alueellinen hyvinvointikoord.heli Lehtovaara Liitteet Hyvinvointisuunnitelma Heinola Hyväksyttäväksi

5 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Teknisen toimen johtajan ja palvelualuejohtajien infot Tekltk Päätös Esittelijä Päätösehdotus Valmistelija Valmistelu Päätösehdotus hyväksyttiin. teknisen toimen johtaja Harri Kuivalainen Tekninen lautakunta päättää merkitä annetun ajankohtaiskatsauksen tiedoksi. teknisen toimen johtaja Harri Kuivalainen puh , etunimi.sukunimi@heinola.fi Teknisen toimen johtaja selostaa lautakunnalle ajankohtaisia asioita: - Kuntatekniikan ja tilakeskuksen investointi- ja kehityshankkeiden etenemistilanne. - Toimialan muut ajankohtaiset asiat.

6 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Oikaisuvaatimus rakennuspäällikön viranhaltijapäätökseen , Vahingonkorvausvaatimus, Uudenriihenlammen uimaranta tekltk / /2021 Päätös Esittelijä Päätösehdotus Päätösehdotus hyväksyttiin. teknisen toimen johtaja Kuivalainen, Harri Tekninen lautakunta päättää Toimivalta Hallintosääntö hylätä vahingon kärsineen oikaisuvaatimuksen sillä perusteella, ettei Heinolan kaupunki ole laiminlyönyt hoitovastuutaan 2. jättää rakennuspäällikön tekemän viranhaltijapäätökseen voimaan Valmistelija rakennuspäällikkö Ari Matteinen, puh etunimi.sukunimi@heinola.f Valmistelu Uudenriihenlammen uimarannalla vahingon kärsinyt on tehnyt oikaisuvaatimusajan puitteissa oikaisuvaatimuksen rakennuspäällikön tekemästä päätöksestä, jolla rakennuspäällikkö on hylännyt tekijän vahingonkorvausvaatimuksen. Hylkäävää päätöstään rakennuspäällikkö on perustellut sillä, ettei Heinolan kaupunki ole laiminlyönyt hoitovastuutaan huomioiden voimassaolevat kaavamääräykset sekä vallinneet sääolosuhteet. Oikaisuvaatimustaan tekijä perustelee sillä, että hänen mielestään ilma on ollut tyyni ja laki ei kiellä lahonneen puun kaatamista maisemanhoidolliseen näkökantaan vedoten; myös penkin sijoituspaikka on ollut väärä. Oikaisuvaatimuksessaan hän ei ole ilmoittanut fyysisistä vammoista aiheutunutta korvaussummaa, koska häntä on ohjeistettu niin, että lääkäri kirjoittaa selonteon ja varmistuneen diagnoosin, kun häneen otetaan yhteyttä Heinolan kaupungilta. Tekijällä ei ole varmuutta työkyvyn palautumisesta tapaturmasta aiheutuneen käsivamman vuoksi. Kela maksaa hänelle tällä hetkellä sairauspäivärahaa. Puhelinkeskustelussa klo ilmatieteen laitoksen ilmastopalvelusta kerrottiin, että Asikkalan (Heinolassa ei ole tuulen mittauspistettä) mittauspisteessä keskituuli oli 6,2 m/s ja puuskissa 7,9 m/s, jotka maatuulina ovat kovia.

7 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Kyseisen kaavamääräyksen alue on laaja ja siellä on useita erilaisia ulkoilureittejä. Hoidossa on noudatettu kaavamääräyksiä ja pidetty alue luonnontilaisena. Vahingonkorvausvaatimus tehdään kaupungin internet-sivuilta löytyvällä lomakkella ja toimitetaan kirjaamoon. Kaupungin henkilöstöllä ei ole tällaisessa tapauksessa oikeutta saada asianosaista koskevia terveystietoja, vaan ne on hänen itsensä toimitettava hakemuksen liitteenä. Edellä kerrotun perusteella katson, että Heinolan kaupunki ei ole laiminlyönyt hoitovastuutaan, eikä näin ollen ole korvausvastuussa tässä asiassa. Tiedoksianto virallinen ote oikaisuvaatimuksen tekijä sähköposti metsätalousinsinööri kaupunginpuutarhuri rakennuspäällikkö

8 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Siltakadun ja Laaksokadun katusuunnitelma tekltk / /2021 Päätös Keskustelun tuloksena puheenjohtaja Pynnönen esitti jäsen Ruuthin kannattamana vastaesityksen: Koko esitetty suunnitelma hylätään johtuen korkeasta hinnasta ja käynnistetään uusi suunnittelu. Puheenjohtaja totesi, että hän on tehnyt asiasta käydyn keskustelun kuluessa teknisen toimen johtajan ehdotuksesta poikkeavan kannatetun esityksen, joten asiasta on äänestettävä. Puheenjohtaja esitti, että tarvittava äänestys toimitetaan nimenhuutoäänestyksenä niin, että ne, jotka kannattavat teknisen toimen johtajan ehdotusta, äänestävät Jaa, ja ne, jotka kannattavat puheenjohtaja Pynnösen tekemää esitystä äänestävät Ei. Äänestysmenettelyehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 7 Jaa-ääntä (Jaakkola, Kallio, Lehmusvuori, Niemi, Saittakari, Salonen, Vainio) ja 2 Ei-ääntä (Pynnönen, Ruuth) Puheenjohtaja totesi teknisen lautakunnan äänin 7 vastaan 2 hyväksyneen teknisen toimen johtajan tekemän päätösesityksen asiassa. Pöytäkirjan liitteenä on Siltakadun ja Laaksokadun katusuunnitelmaehdotus, muistutukset ja vastine. Esittelijä Päätösehdotus teknisen toimen johtaja Kuivalainen, Harri Tekninen lautakunta päättää 1. antaa annettuihin muistutuksiin liitteenä olevan vastineen ja 2. hyväksyä Siltakadun (paaluväli 100 Mustanportinkatu) ja Laaksokadun katusuunnitelman liitteen mukaisena. Toimivalta Tekniikkatoimialan toimintaohje, kohta 3.3. Valmistelija Valmistelu suunnittelija Jari Rautiainen, puh ; rakennuspäällikkö Ari Matteinen, puh ja teknisen toimen johtaja Harri Kuivalainen, ; etunimi.sukunimi@heinola.fi Suunnittelukonsultti on saanut valmiiksi katusuunnitelmaehdotuksen Siltakadun muuttamisesta yksikaistaiseksi suuntaansa sekä parantamaan jalkakulun ja polkupyöräilyn olosuhteita välillä

9 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Rauhankatu - Mustanportinkatu. Siltakadun ja Urheilukadun risteykseen ehdotetaan kiertoliittymää liikenneympäristön selkeyden ja turvallisuuden kehittämiseksi. Samalla on tarkoitus parantaa Laaksokatua. Katusuunnitelma perustuu kaupungin strategiseen päämäärään hyvinvoinnin kasvusta. Päämäärän keskeisiin kehityslinjoihin kuuluu kävelyn ja pyöräilyn olosuhteiden kehittäminen. Siltakatu ja Laaksokatu on todettu keskeisiksi kehittämiskohteiksi myös syksyllä 2020 hyväksytyssä Heinolan kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelmassa. Katusuunnitelmaehdotus oli nähtävillä tammikuuta Ehdotukseen jätettiin kaksi muistutusta, joissa esitettyihin teemoihin ja kysymyksiin on vastattu liitteenä olevassa vastineessa. Kokonaisuudessaan voidaan todeta, että muistutuksista huolimatta on perusteltua edetä katusuunnitelman toteuttamiseen. Siltakadun uudistaminen suunnittelualueella on Heinolan liikennejärjestelmän keskeisimpiä kehittämistarpeita sekä käytännössä että strategisten ja sopimuspohjaisten tavoitteiden pohjalta. Hanke on myös saanut valtiolta merkittävän investointiavustuksen. Katusuunnitelmaehdotus on laadittu ja ollut nähtävillä niin, että se luo kokonaisvaltaiset tulevat liikenneratkaisut Siltakadulle välillä Rauhankatu-Mustanportinkatu. Entisen paloaseman korttelin kohdalla suunnitelma nivoutuu korttelialuetta koskevaan asemakaavan muutoksen 695 akm Vanha paloasema. Kaavamuutoksella Siltakadun katualuetta levennetään hieman korttelin kohdalla. Kaupunginhallitus on jo hyväksynyt asemakaavan muutoksen, mutta valtuuston hyväksymiskäsittelyä ei ole vielä tehty. Tästä syystä lautakunnan päätösesityksessä on katusuunnitelmasta rajattu pois Rauhankadun risteyksestä alkaen 100 m osuus (paaluväli 0 100). Tälle osuudelle voidaan myöhemmin tehdä erillinen katusuunnitelman hyväksymispäätös Parannettava Siltakatu on noin 780 metriä pitkä ja Laaksokatu noin 470 metriä. Kustannusarvio on noin euroa (alv 0%). Esityslistan liitteenä on Siltakadun ja Laaksokadun katusuunnitelmaehdotus, muistutukset ja vastine. Tiedoksianto virallinen ote muistutusten esittäjät sähköposti valmistelijat Liitteet Julkaistava - Muistutus , Siltakadun katusuunnitelma Julkaistava - Muistutus : Siltakadun katusuunnitelma Katusuunnitelma Siltakatu (välillä Laaksokatu-Mustanportinkatu) ja Laaksokatu Vastine katusuunnitelmaehdotuksen muistutuksiin, Siltakatu ja Laaksokatu

10 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Vuoden 2022 talousarvion käyttösuunnitelma, tekniikkatoimiala tekltk / /2021 Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. Pöytäkirjan liitteenä on ehdotus Tekniikkatoimialan käyttösuunnitelmaksi v. 2022, lista Tekniikkatoimialan ostolaskujen hyväksyjistä 2022 ja Talousarvion täytäntöönpano-ohje 2022 (KH ). Esittelijä Päätösehdotus teknisen toimen johtaja Kuivalainen, Harri Tekninen lautakunta päättää Toimivalta Hallintosääntö hyväksyä tekniikkatoimialan talousarvion käyttösuunnitelman vuodelle 2022, 2. hyväksyä tekniikkatoimialan laskujen tarkastajat ja hyväksyjät ja 3. että talousarvion ja käyttösuunnitelman toteutumisesta raportoidaan osavuosikatsausten yhteydessä. Valmistelija teknisen toimen johtaja Harri Kuivalainen, puh , etunimi.sukunimi@heinola.fi Valmistelu Valtuusto hyväksyi kokouksessaan Heinolan kaupungin talousarvion vuodelle 2022 ja taloussuunnitelman vuosille Kaupunginhallitus on antanut kokouksessaan ohjeen talousarvion täytäntöönpanoon ja käyttösuunnitelman laatimiseen. Täytäntöönpano-ohje esityslistan liitteenä. Ohjeiden mukaan valtuuston hyväksyttyä talousarvion saattaa kaupunginhallitus sen täytäntöönpano-ohjeineen lautakuntien noudatettavaksi. Tämän ohjeistuksen mukaisesti kukin toimielin hyväksyy oman toimialansa käyttösuunnitelman. Lautakuntien ja toimialojen tulee laatia mennessä valtuuston vahvistamille määrärahoille käyttösuunnitelma, johon sisältyy sekä käyttötalous että investoinnit.

11 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Käyttösuunnitelma ohjaa toimintaa ja taloutta Käyttösuunnitelmalla tarkoitetaan tehtävän käyttötalousosan jakamista osatehtäville osatavoitteiksi, osamäärärahoiksi ja osatulosarvioiksi. Käyttösuunnitelman hyväksyy toimielin, joka on tulosvastuussa tavoitteiden toteutumisesta ja joka on tilivelvollinen tehtävän toiminnasta ja taloudesta. Käyttösuunnitelmat toimivat pohjana talousarvion seurannassa ja raportoinnissa. Myös toimialan investoinnit esitetään käyttösuunnitelma-asiakirjassa. Valtuusto hyväksyi taloussuunnitelman Kaupunginhallitus hyväksyi vuoden 2022 talousarvion täytäntöönpanosuunnitelman Täytööntöönpanosuunnitel man (s.4) mukaisesti talousarvion noudattaminen edellyttää, ettei toiminnan laajentamisista merkitseviin toimenpiteisiin ryhdytä kesken talousarviovuotta ellei talousarvioon ole nimenomaan varattu siihen määrärahaa. Mikäli määrärahamuutokset tarvitaan (s.5) talousarviovuoden aikana kate on haettava ensisijaisesti toimialan talousarvion sisältä. Ennen lautakunnan päätökseen tuotavaa muutosesitystä, se on käsiteltävä kaupunginjohtajan johtoryhmässä. Käyttösuunnitelmat laaditaan palvelualuetasolla kultakin toimialalta. Käyttösuunnitelman loppusumman tulee täsmätä valtuuston hyväksymään toimialan sitovuustasoon. Käyttösuunnitelmassa voidaan vielä tehdä tarkennuksia esim. tilitason tai kustannuspaikkojen määrärahoihin tai -tuloarvioihin. Käyttösuunnitelmassa tulee asettaa myös toiminnalliset tavoitteet. Vuoden 2022 toiminnalliset tavoitteet tulee johtaa strategian tavoitteista. Toimialan käyttösuunnitelmassa valtuuston hyväksymille toiminnallisille tavoitteille laaditaan tarvittavat osatoimenpiteet, näille mittarit ja tavoitetasot sekä nimetään toimenpiteille vastuuhenkilöt. Vastuuhenkilön tehtävänä on huolehtia ko. toimenpiteiden toteuttamisesta. Vastuu käyttösuunnitelmassa hyväksyttävien määrärahojen riittävyydestä kuuluu ensisijaisesti määrärahojen käyttäjille eli tositteiden hyväksyjille. Hyväksytyt käyttösuunnitelmat tulee toimittaa määrärahoja käyttävien tai tulojen kertymisestä vastaavien vastuuhenkilöiden tietoon sekä myös talouspalveluihin. Tekniikkatoimialan käyttösuunnitelma Tekniikkatoimialan johtajana toimii Harri Kuivalainen. Tekniikkatoimialan toimintaan sisältyvät seuraavat palvelualueet: Kuntatekniikka, Ruoka- ja Siivouspalvelut sekä Tilakeskus.

12 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Sitovuustasona on nettositovuus eli tulojen ja menojen erotus palvelualueittain seuraavasti: Kuntatekniikan palvelualue nettomenot euroa Tilakeskuksen palvelualue nettomenot euroa (toimintakate positiivinen) Ruoka- ja siivouspalveluiden palvelualue nettomenot euroa Esityslistan liitteenä on ehdotus Tekniikkatoimialan käyttösuunnitelmaksi v. 2022, lista Tekniikkatoimialan ostolaskujen hyväksyjistä 2022 ja Talousarvion täytäntöönpano-ohje 2022 (KH ). Tiedoksianto sähköposti palvelualuejohtajat talousjohtaja Liitteet Ta täytäntöönpano-ohje 2022_kh Käyttösuunnitelma 2022 tekniikkatoimiala Tekniikkatoimialan ostolaskujen hyväksyjät 2022

13 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Viranhaltijapäätökset Tekltk Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. Pöytäkirjan liitteenä on kooste Takniikkatoimialan viranhaltijoiden päätöksistä ajalta Esittelijä Päätösehdotus teknisen toimen johtaja Harri Kuivalainen Tekninen lautakunta päättää: 1. merkitä päätökset tiedokseen ja 2. todeta, että se ei käytä otto-oikeuttaan tehtyihin päätöksiin. Valmistelu Kooste Tekniikkatoimialan viranhaltijoiden julkaistavista päätöksistä ajalta on esityslistan liitteenä ja lista ei julkaistavista viranhaltijapäätöksistä on lautakunnan Teams-tilassa. Halutessaan tarkempia tietoja päätöksen perusteluista tai liitteistä toimielimen jäsen voi pyytää niitä tutustuttavakseen toimielimen pöytäkirjanpitäjältä. Julkiset viranhaltijapäätökset ovat nähtävänä päivittäin verkkosivuilla ja päätöksenteko/viranhaltijapäätökset. Liitteet Tekniikkatoimialan viranhaltijapäätösraportti, julkaistavat, ajalta

14 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: 1, 2, 5, 6 Heinolan kaupunki Muutoksenhakukielto Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee: vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 ) virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVHhl 50 2 mom.) etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 )

15 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: 3 Heinolan kaupunki Valitusosoitus, kunnallisvalitus Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen. Valitusviranomainen ja valitusaika Valituskirjelmä Hämeenlinnan hallinto-oikeus Raatihuoneenkatu 1, Hämeenlinna sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi fax: Valituksen voi tehdä myös asiointipalvelussa: Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän (7) päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, kolmen (3) päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan kaavan tai rakennusjärjestyksen hyväksymistä koskevan päätöksen katsotaan kuitenkin tulleen asianosaisten tietoon silloin, kun päätös on kuntalain 140 :n mukaisesti julkaistu yleisessä tietoverkossa. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon 7 päivän kuluttua siitä, kun päätös on julkaistu yleisessä tietoverkossa. Valitus tehdään kirjallisesti. Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava - päätös, johon haetaan muutosta - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi sekä - perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

16 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan tai kirjelmän muun laatijan nimi ja kotikunta sekä postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Valituskirjelmään on liitettävä - päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä - todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta - asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on tarvittaessa liitettävä valtakirja (HLL 21 ). Valitusasiakirjojen toimittaminen Lisätietoja Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle valitusajan kuluessa ennen sen viimeisen päivän virka-ajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan kuluessa. Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/1993) nojalla muutoksenhakijalta peritään kulloinkin voimassa oleva oikeudenkäyntimaksu. Maksua ei kuitenkaan peritä eräissä em. laissa erikseen määritellyissä asioissa, kuten sosiaaliasioissa eikä julkisoikeudellista palvelusuhdetta, vaaleja, kunnallisverosta vapauttamista, valtion avustuksia tai julkisia maksuja koskevissa asioissa ja jos hallinto-oikeus muuttaa päätöstä muutoksenhakijan eduksi.

17 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: 4 Heinolan kaupunki Valitusosoitus, hallintovalitus (MRL) Tähän päätökseen tyytymättömällä on oikeus tehdä valitus Hämeenlinnan Hallintooikeudelle. Päätöksen antopäivä Valitusaika Tämä päätös on annettu julkipanon jälkeen päätöksessä mainittuna päivänä. Päätöksen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon sen antopäivänä. Valitusaika on 30 (kolmekymmentä) päivää antopäivästä luettuna, sitä päivää kuitenkin mukaan lukematta. Valitusviranomainen ja valitusaika Valituskirjelmä Hämeenlinnan hallinto-oikeus Raatihuoneenkatu Hämeenlinna sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi, vaihde , asiakaspalvelu , fax Valituksen voi tehdä myös asiointipalvelussa: Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle valitusajan kuluessa ennen sen viimeisen päivän virka-ajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan kuluessa Valitus tehdään kirjallisesti. Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

18 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Lisätietoja - päätös, johon haetaan muutosta - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi; sekä - perusteet, joilla muutosta vaaditaan. Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan tai kirjelmän muun laatijan nimi ja kotikunta sekä postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä tai toimitettava se Suomi.fi-viestipalvelun kautta (tunnistautuminen) Valituskirjelmään on liitettävä - päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä - todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta - asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on tarvittaessa liitettävä valtakirja (HLL 21 ) Valittajan maksettavaksi voidaan määrätä kulloinkin voimassa oleva oikeudenkäyntimaksu, joka määräytyy tuomiosituinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain mukaan.