Pirkanmaan hyvinvointialue Pöytäkirja 1/ ( 18) Tarkastuslautakunta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pirkanmaan hyvinvointialue Pöytäkirja 1/ ( 18) Tarkastuslautakunta"

Transkriptio

1 Pirkanmaan hyvinvointialue Pöytäkirja 1/ ( 18) Aika , klo 09:00-10:52 Paikka Hypridi/ Tammerkoski- kokoustila (FM 5, 1 krs.)/ Teams Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjantarkastajat Sosiaali- ja terveyspalveluiden valmistelun tilannekatsaus ja tehtäväalueen yleisesittely 2023 Sidonnaisuusrekisterin täydentäminen Pirkanmaan hyvinvointialueen ja sen konserniin kuuluvien tytäryhteisöjen tilintarkastuspalvelujen hankinta tilikausille Pirkanmaan hyvinvointialueen ulkoisen tarkastuksen yksikön nimikemuutokset Tarkastuslautakunnan talouden toteuma ajalla Tiedoksi merkittävät asiat

2 Pirkanmaan hyvinvointialue Pöytäkirja 1/ ( 18) Saapuvilla olleet jäsenet Ilkka Sasi, puheenjohtaja Tiina Wesslin, 1. varapuheenjohtaja, poistui 10:50 Miia Kinnari, 2. varapuheenjohtaja Jari Haaparanta Heidi Jakara Reijo Kahelin Hanna Kairimo Nea Lehmussaari Erkki Paloniemi Mervi Pulkkinen Aarne Raevaara Touko Sikala Kauko Turunen, poistui 10:48 Muut saapuvilla olleet Katri Lielahti, hallintoassistentti, sihteeri Jarmo Paananen, tarkastusjohtaja Kati Keskinen, tarkastaja Annikka Paavola, kaupunkitarkastaja Taru Kuosmanen, saapui 09:10, poistui 10:17 Allekirjoitukset Ilkka Sasi Puheenjohtaja Katri Lielahti Sihteeri Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty Miia Kinnari pöytäkirjantarkastaja Nea Lehmussaari pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirjan nähtävänäolo Pirkanmaan hyvinvointialueen verkkosivulla pirha.cloudnc.fi

3 Pirkanmaan hyvinvointialue Pöytäkirja 1/ ( 18)

4 Pirkanmaan hyvinvointialue Pöytäkirja 1/ ( 18) 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Hallintosäännön 132 :n mukaan kokouksen puheenjohtaja toteaa läsnä olevat sekä sen, onko kokous laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen. Hallintosäännön 125 :n mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa ilmoitetaan kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Kokouskutsu lähetetään ensisijaisesti sähköisellä viestillä vähintään viisi (5) kalenteripäivää ennen kokousta jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo- oikeus tai - velvollisuus. Edellä mainitusta määräajasta voidaan poiketa, jos asian kiireellisyys sitä vaatii. Varsinainen kokouskutsu ja esityslista tarkastuslautakunnan kokoukseen on toimitettu sähköisesti Esityslista liitteineen on tallennettu sähköiseen kokoustyötilaan (Pirre) sekä julkaistu yleisessä tietoverkossa Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Kokouskäsittely Myönnettiin läsnäolo- ja puheoikeus tarkastuslautakunnan kokouksiin tarkastaja Kati Keskiselle ja kaupunkitarkastaja Annikka Paavolalle. Myönnettiin läsnäolo- ja puheoikeus 3 käsittelyn ajaksi sosiaali- ja terveysjohtaja Taru Kuosmaselle. Todettiin kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

5 Pirkanmaan hyvinvointialue Pöytäkirja 1/ ( 18) 2 Pöytäkirjantarkastajat Hallintosäännön 144 :n mukaan pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla sitä varten valittua jäsentä, ellei toimielin ole päättänyt pöytäkirjan tarkastamisesta muulla tavalla. Pöytäkirja voidaan allekirjoittaa ja tarkastaa sähköisesti. Sähköisessä päätöksentekomenettelyssä tehtyjä päätöksiä koskeva pöytäkirja tai sen osa voidaan tarkastaa erikseen ennen kokousta. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Vuorossa ovat: Miia Kinnari ja Nea Lehmussaari. Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Miia Kinnari ja Nea Lehmussaari.

6 Pirkanmaan hyvinvointialue Pöytäkirja 1/ ( 18) 3 Sosiaali- ja terveyspalveluiden valmistelun tilannekatsaus ja tehtäväalueen yleisesittely /2023 Tarkastuslautakunnan kokouksessa sovitun mukaisesti tarkastuslautakunta saa selvityksen sosiaali- ja terveyspalveluiden valmistelutilanteesta sekä tehtäväalueen toimintojen organisoitumisesta. Selvityksen antaa sosiaali- ja terveysjohtaja Taru Kuosmanen. Esittelijä: Jarmo Paananen, tarkastusjohtaja Tarkastuslautakunta päättää merkitä kuullun selvityksen tiedoksi. Kokouskäsittely Kuultiin asiantuntijana 3 aikana sosiaali- ja terveysjohtaja Taru Kuosmasta. Kokouksessa pidettiin tauko klo käsittelyn jälkeen. ehdotus hyväksyttiin.

7 Pirkanmaan hyvinvointialue Pöytäkirja 1/ ( 18) 4 Sidonnaisuusrekisterin täydentäminen 207/2022 Tarkastuslautakunnan tekemän päätöksen 70 mukaisesti aluehallituksen jaostojen jäseniä ja varajäseniä sekä hallituksen jaostojen esittelijöitä on pyydetty antamaan sidonnaisuusilmoitus. Eräitä ilmoitusvelvollisia on jouduttu muistuttamaan asiasta useita kertoja. Pääosa hallituksen jaostoja koskevista ilmoituksista on kuitenkin saatu. Tarkastuslautakunnan edellisen käsittelyn jälkeen on nimetty aluehallituksen yksilöasioiden jaoston jäsenet ja esittelijät. Yksilöasioiden jaoston tehtävänä on ratkaista sosiaali- ja terveydenhuollon erityislainsäädännön mukaisista päätöksistä tehdyt oikaisuvaatimukset, jotka koskevat yksilökohtaisia sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja. Aluehallituksen yksilöasioiden jaostoa koskevat sidonnaisuusilmoitukset on saatu. Esittelijä: Jarmo Paananen, tarkastusjohtaja Tarkastuslautakunta päättää merkitä tiedoksi sidonnaisuusilmoituksia koskevan selvityksen ja päättää kehottaa niitä ilmoitusvelvollisia, jotka eivät vielä ole antaneet sidonnaisuusilmoitusta, antamaan ilmoituksensa viivytyksettä. ehdotus hyväksyttiin.

8 Pirkanmaan hyvinvointialue Pöytäkirja 1/ ( 18) Tarkastuslautakunta, 71, Tarkastuslautakunta, 79, Tarkastuslautakunta, 5, Pirkanmaan hyvinvointialueen ja sen konserniin kuuluvien tytäryhteisöjen tilintarkastuspalvelujen hankinta tilikausille /2022 Tarkastuslautakunta, , 71 Hyvinvointialuelain 125 mukaan tarkastuslautakunnan tehtävänä on mm. valmistella aluevaltuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat. Hyvinvointialuelain 126 mukaan aluevaltuusto valitsee hallinnon ja talouden tarkastamista varten tilintarkastusyhteisön, jonka on määrättävä vastuunalaiseksi tilintarkastajaksi JHT- tilintarkastaja. Hyvinvointialueen tytäryhteisön tilintarkastajaksi on valittava hyvinvointialueen tilintarkastusyhteisö, jollei tästä poikkeamiseen ole perusteltua tarkastuksen järjestämiseen liittyvää syytä. Tilintarkastusyhteisö voidaan valita kerrallaan enintään kuuden tilikauden hallinnon ja talouden tarkastamista varten. Tilintarkastuksen kilpailutusta valmistavat toimenpiteet on aloitettu yhdessä Tuomi Logistiikka Oy:n kanssa. Esittelijä: Jarmo Paananen, tarkastusjohtaja Tarkastuslautakunta päättää merkitä tiedoksi selvityksen hyvinvointialueen ja sen konserniin kuuluvien tytäryhteisöjen tilintarkastuspalvelujen kilpailutuksen valmistelutilanteesta. Kokouskäsittely Merkittiin, että kokouksessa pidettiin tauko 71 käsittelyn alussa klo Merkittiin, että Kauko Turunen poistui kokouksesta kokonaan 71 käsittelyn aikana. Tarkastuslautakunta päätti merkitä tiedoksi selvityksen hyvinvointialueen ja sen konserniin kuuluvien tytäryhteisöjen tilintarkastuspalvelujen kilpailutuksen valmistelutilanteesta. Esteellisyys Kirsi Pelvola ilmoitti olevansa esteellinen 71 asioiden käsittelyssä (HL 28 1 mom 7 kohta) ja poistui kokouksesta pykälän käsittelyn ajaksi klo Esteellisyys todettiin.

9 Pirkanmaan hyvinvointialue Pöytäkirja 1/ ( 18) Tarkastuslautakunta, , 79 Hyvinvointialuelain 125 mukaan tarkastuslautakunnan tehtävänä on mm. valmistella aluevaltuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat. Hyvinvointialuelain 126 mukaan aluevaltuusto valitsee hallinnon ja talouden tarkastamista varten tilintarkastusyhteisön, jonka on määrättävä vastuunalaiseksi tilintarkastajaksi JHT- tilintarkastaja. Hyvinvointialueen tytäryhteisön tilintarkastajaksi on valittava hyvinvointialueen tilintarkastusyhteisö, jollei tästä poikkeamiseen ole perusteltua tarkastuksen järjestämiseen liittyvää syytä. Tilintarkastusyhteisö voidaan valita kerrallaan enintään kuuden tilikauden hallinnon ja talouden tarkastamista varten. Tilintarkastuksen kilpailutusta on valmisteltu yhdessä Tuomi Logistiikka Oy:n kanssa. Tilintarkastuspalveluiden hankinta ylittää hankintalain 26 :ssä tarkoitetun palveluhankintojen euron EU- kynnysarvon, joten kilpailutus tulee tehdä sen mukaisesti. Kilpailutus kattaa tilikaudet Sopimusta on lisäksi mahdollista jatkaa kahden optiovuoden ajan. Hankintapäätös tehdään kokonaistaloudellisuuden perusteella siten, että valituksi tulee hyvinvointialueen kannalta hinta- laatusuhteeltaan paras tarjous. Hinta- laatusuhteen arvioinnissa hinnan painoarvo on 40 % laadun 60 %. Laadun tarkemmat vertailuperusteet ilmenevät tarjouspyynnöstä. Esittelijä: Jarmo Paananen, tarkastusjohtaja Tarkastuslautakunta päättää että Pirkanmaan hyvinvointialueen sen konserniin kuuluvien tytäryhteisöjen tilintarkastuspalveluiden hankinta kilpailutetaan oheismateriaalina olevien tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti. Tarkastuslautakunta oikeuttaa ulkoisen tarkastuksen yksikön tekemään tarjouspyyntöön tarvittaessa pieniä teknisluonteisia täydennyksiä ja korjauksia. ehdotus hyväksyttiin. Tarkastuslautakunta, , 5 Tuomi Logistiikka Oy lähetti Pirkanmaan hyvinvointialueen toimeksiannosta julkaistavaksi hankintailmoituksen Tilintarkastuspalvelut Pirkanmaan hyvinvointialueelle. Hankinnan kohteena on hyvinvointialueen lain (611/2021) 13 luvun mukainen Pirkanmaan hyvinvointialueen hallinnon ja talouden tarkastus ja sen määräysvallassa olevien yhteisöjen ja säätiöiden hallinnon ja talouden tarkastus. Pirkanmaan hyvinvointialueen lisäksi muina tilaajina ja sopimuksen käyttäjinä ovat Coxa Oy ( ), Tekonivelsairaala Coxa Oy ( ), Tays Sydänkeskus Oy ( ), SK Hankintapalvelut Oy ( ), Tays Kehitysyhtiö Oy ( ),

10 Pirkanmaan hyvinvointialue Pöytäkirja 1/ ( 18) Tampereen yliopistollisen sairaalan tukisäätiö sr ( ), Kiinteistö Oy Kissantassu ( ), Kiinteistö Oy Solkikadun Kissantassu ( ), Kiinteistö Oy Kissanmaan Y- Talo ( ) ja Keiturin Sote Oy ( ), joiden puolesta Pirkanmaan hyvinvointialue tekee päätöksen ja sopimuksen. Kyseessä on EU- kynnysarvon ylittävä palveluhankinta. Hankinnassa sovellettiin lakia julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Hankinta kilpailutetaan sopimuskaudeksi, joka koskee tilikausien tilintarkastusta. Hankintasopimusta on mahdollista jatkaa tilaajan päätöksellä kahden (2) vuoden pituisella optiokaudella, joka käsittää tilivuodet Optiokauden käyttöönotosta tehdään erillinen päätös. Hankintasopimus ei sisällä määrä- tai vähimmäisostovelvoitetta. Hankintaa ei ollut jaettu osiin, koska se ei kokonaisuuden kannalta ollut tarkoituksenmukaista. Palveluntuottajaksi valitaan yksi (1) palveluntuottaja. Hankintamenettelynä oli hankintalain 32 :n mukainen avoin menettely. Hankinnasta lähetettiin hankintailmoitus julkaistavaksi HILMA - palvelussa ja hankinta- asiakirjat olivat saatavissa osoitteesta Tarjouksen jätti määräaikaan klo 12:00 mennessä seuraava yritys: BDO Oy (Y- tunnus ). Tarjoajien soveltuvuuden tarkastaminen Hankintalain 80 :n mukaan hankintayksikön on suljettava tarjoaja tarjouskilpailun ulkopuolelle, jos hankintayksikön tiedossa on, että tarjoajaa rasittaa jokin hankintalain 80 :ssä luetelluista pakollisista poissulkemisperusteista. Hankintalain 81 :n mukaan hankintayksikkö voi sulkea tarjouskilpailun ulkopuolelle tarjoajan, jota rasittaa jokin hankintalain 81 :ssä luetelluista harkinnanvaraisista poissulkuperusteista. Hankintalain 83 :n mukaan tarjoajat, jotka eivät täytä hankintayksikön asettamia vähimmäisvaatimuksia, on suljettava tarjouskilpailusta. Soveltuvuusvaatimusten täyttyminen tulee tarkastaa tarjouskilpailun voittajan osalta ennen hankintasopimuksen allekirjoittamista. Tarjoaja on tarjouksessaan vakuuttanut täyttävänsä tarjouspyynnössä asetetut soveltuvuusvaatimukset kokonaisuudessaan. Tilaaja tarkistaa soveltuvuusvaatimusten täyttymisen viimeistään ennen hankintasopimuksen allekirjoittamista, mukaan lukien vaaditut rikosrekisteriotteet (hankintamenettelyote) ja yhteisösakko- otteen. Tarjousten tarjouspyynnönmukaisuuden tarkastaminen Hankintalain 74 :n mukaisesti tarjouspyyntöä tai tarjousmenettelyn ehtoja vastaamattomat tarjoukset on suljettava pois tarjouskilpailusta. Hankintayksikkö voi pyytää tarjoajaa tai ehdokasta määräajassa toimittamaan, lisäämään, selventämään

11 Pirkanmaan hyvinvointialue Pöytäkirja 1/ ( 18) tai täydentämään puutteellisia tai virheellisiä tietoja ja asiakirjoja. Täsmennyspyyntöjä ei tehty. Tarjous täytti tarjouspyynnön ehdot. Tarjousten vertailu Tarjouspyynnössä ilmoitettuna valintaperusteena oli kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous. Tarjousten kokonaistaloudellisen edullisuuden valintaperusteena on paras hinta- laatusuhde. Hinnan painoarvo vertailussa on 40 % ja laadun 60 %. Hinnat vertaillaan niin, että tarjoaja ilmoittaa tilintarkastajan ja avustavan tilintarkastajan tilintarkastuspäivän hinnat eri tytäryhteisöille, joiden perusteella lasketaan hintakaavalla arvioitu vuosittainen tilintarkastuspalveluiden hinta. Hinnan vertailupisteytys määräytyy siten, että vertailuhinnaltaan halvin tarjous saa hinnan maksimipisteet. Muiden tarjousten vertailupisteet lasketaan siihen suhteutettuna. Laatu vertaillaan asiakastyytyväisyyden sekä nimetyn vastuunalaisen JHT- tilintarkastajan ammattikokemuksen, nimetyn vastuunalaisen JHT- tilintarkastajan työn osuuden ja nimetyn avustavan tilintarkastajan osaamisen perusteella. Koska tarjouksia jätettiin vain yksi, tarjousvertailua ei voitu tehdä. Tilaajavastuu ja sopimuksen tekeminen Valittavaksi esitettävältä yritykseltä on tarkastettu hyväksytysti tilaajavastuulain (1233 /2006) 5 :ssä mainitut selvitykset ja todistukset ennen hankintapäätöstä VastuuGroup. fi palvelusta. Yrityksen on ennen hankintasopimusten allekirjoitusta toimitettava rikosrekisteriotteet (hankintamenettelyote) sekä yhteisösakko- otteet. Sopimukset voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua hankintapäätöksen tiedoksisaannista, sillä edellytyksellä, että hankintapäätös on saanut lainvoiman. Hankintapäätös on sitova vasta, kun hankintasopimukset on allekirjoitettu. Hankinnan arvonlisäveroton arvo sopimuskauden aikana on sitoumuksetta noin euroa sisältäen mahdollisen optiokauden. Asiakirjojen julkisuus Hankinta- asiakirjojen julkisuutta säätelee laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999). esitys perusteluineen tulee julkiseksi päätöksenteon jälkeen. Tarjoukset ja muut hankintaa koskevat asiakirjat tulevat julkisiksi asianosaisille hankintapäätöksen tekemisen jälkeen. Yleisesti julkisiksi tarjousasiakirjat tulevat, kun hankintaa koskeva sopimus on tehty. Asiakirjoja säilytetään Tuomi Logistiikka Oy:n sähköisessä arkistossa. Asiakirjapyynnöt tulee osoittaa osoitteeseen hankintapalvelut@tuomilogistiikka.fi.

12 Pirkanmaan hyvinvointialue Pöytäkirja 1/ ( 18) Esittelijä: Jarmo Paananen, tarkastusjohtaja Tarkastuslautakunta päättää esittää aluevaltuustolle, että Pirkanmaan hyvinvointialueen ja sen konsernin tilikausien tilintarkastusyhteisöksi valitaan BDO Oy, tarkastaa pykälän kokouksessa. ehdotus hyväksyttiin. Tiedoksi Tarjoaja, Pirha tarkastusjohtaja, Tuomi Logistiikka/Heini Kuoppamäki (päätös liitteineen edelleen tiedoksi annettavaksi), hankintapalvelut@tuomilogistiikka.fi

13 Pirkanmaan hyvinvointialue Pöytäkirja 1/ ( 18) 6 Pirkanmaan hyvinvointialueen ulkoisen tarkastuksen yksikön nimikemuutokset 1219/2023 Vuoden 2023 alusta lukien tarkastustautakunnan alaiseen ulkoisen tarkastuksen yksikköön on liikkeenluovutuksen seurauksena tullut kaksi työsopimussuhteista tointa, joista toisen nimike on tarkastaja ja toisen kaupunkitarkastaja. Yksikön kolmas vakanssi, tarkastusjohtajan virka, on täytetty aluevaltuuston päätöksellä (92 ). Sekä tarkastajan että kaupunkitarkastajan tehtävänä on osallistua tarkastuslautakunnan asioiden ja kokousten valmisteluun, olla vuorovaikutuksessa arviointikohteiden kanssa, raportoida suorittamiensa arviointien tuloksista, avustaa tilintarkastajia sekä suorittaa sidonnaisuusrekisterin ylläpitämiseen ja tarkastuslautakunnan antamiin tehtävänantoihin liittyviä tehtäviä. Tehtävissä suoriutuminen edellyttää kykyä hallita kokonaisuuksia, itsenäistä työotetta, hyviä vuorovaikutustaitoja sekä hyvää kirjallista ja suullista viestintätaitoa. Sekä tarkastaja että kaupunkitarkastaja ovat pitkään toimineet tarkastus- ja arviointitehtävissä. Molemmat ovat suorittaneet ylemmän korkeakoulututkinnon. Kaupunkitarkastajan nimike ei vastaa työnkuvaa hyvinvointialueella, minkä vuoksi kaupunkitarkastajan nimike esitetään muutettavaksi. Myös tarkastajan nimike muutettavavaksi, jotta samankaltaisia tehtäviä suorittavien työntekijöiden nimikkeet olisivat yhdenmukaiset. Viime aikoina, vastaavia vakansseja on täytetty eräillä muilla hyvinvointialueilla, on käytetty tehtävänimikettä tuloksellisuustarkastaja. Hallintosäännön 37 :n mukaan tarkastuslautakunta päättää tarkastuslautakunnan alaisten virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta, sekä nimikemuutoksista. Esittelijä: Jarmo Paananen, tarkastusjohtaja Tarkastuslautakunta päättää muuttaa ulkoisen tarkastuksen yksikön kaupunkitarkastajan ja tarkastajan tehtävänimikkeet tuloksellisuustarkastajan tehtävänimikkeiksi. ehdotus hyväksyttiin. Esteellisyys Annikka Paavola ja Kati Keskinen ilmoittivat olevansa esteellisiä asiassa (Hallintolaki 28 1 mom 1 kohta). Esteelliset poistuivat kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Esteellisyydet todettiin.

14 Pirkanmaan hyvinvointialue Pöytäkirja 1/ ( 18) 7 Tarkastuslautakunnan talouden toteuma ajalla /2022 Valmistelija / lisätiedot: Heidi Pyykkönen heidi.pyykkonen@pirha.fi Kehittämispäällikkö Liitteet 1 Tarkastuslautakunnan talouden toteuma ajalla Pirkanmaan hyvinvointialueen aluevaltuusto on hyväksynyt hyvinvointialueen ja tarkastuslautakunnan talousarvion vuodelle Hyvinvointialueen talouden toteumaa raportoidaan vuoden 2022 aikana hyvinvointialueen toimielimille lähtökohtaisesti saman aikataulun mukaan kuin tietoja raportoidaan VM:lle ja Tilastokeskukselle. Liitteenä tarkastuslautakunnan tämän hetkinen talouden talouden toteumaraportti ajalta Lopullinen talouden toteuma valmistuu mennessä, kun hyvinvointialueen vuoden 2022 tilinpäätös käsitellään aluehallituksessa. Tarkastuslautakunnan henkilöstökulut koostuvat tarkastusjohtajan palkkakuluista sekä tarkastuslautakunnan jäsenille maksetuista luottamustoimipalkkioista ja muista kulukorvauksista. Henkilöstökulujen toteuma pitää sisällään sivukulut. Palvelujen ostot koostuvat hyvinvointialueen lakisääteiseen tilintarkastukseen liittyvistä kustannuksista, tilintarkastuspalvelujen kilpailuttamiseen liittyvistä asiantuntijapalvelujen hankinnoista, tarkastuslautakunnan ICT- kuluista sekä tarkastuslautakunnan kokousten järjestämiseen liittyvistä kuluista. Muut kustannukset koostuvat tarkastuslautakunnan kokoustilavuokrista sekä tarkastuslautakunnan jäsenille maksetuista kilometrikorvauksista. Esittelijä: Jarmo Paananen, tarkastusjohtaja Tarkastuslautakunta päättää merkitä tiedoksi tarkastuslautakunnan talouden toteuman Kokouskäsittely Merkittiin, että Kauko Turunen poistui kokouksesta kokonaan 7 aikana. hdotus hyväksyttiin.

15 Pirkanmaan hyvinvointialue Pöytäkirja 1/ ( 18) 8 Tiedoksi merkittävät asiat Liitteet 1 Pöytäkirjan ote-aluehallitus , 325 Hyvinvointialueen talouden toteuma HVA tuloslaskelma Pöytäkirjan ote-aluevaltuusto , Tarkastuslautakunnan jäsenen vaihtuminen 1. Aluevaltuusto on kokouksessaan 6 myöntänyt eron tarkastuslautakunnan jäsen Iina Hänniselle ja valinnut tarkastuslautakunnan 1. varapuheenjohtajaksi Tiina Wesslinin, 2. Hyvinvointialueen talouden toteuma Esittelijä: Jarmo Paananen, tarkastusjohtaja Tarkastuslautakunta päättää merkitä tiedoksi tarkastuslautakunnan uuden jäsenen nimeämisen, merkitä tiedoksi hyvinvointialueen talouden toteuman Kokouskäsittely Merkittiin, että Tiina Wesslin poistui kokouksesta kokonaan 8 aikana. ehdotus hyväksyttiin.

16 Pirkanmaan hyvinvointialue Pöytäkirja 1/ ( 18) Muutoksenhakukielto 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 Muutoksenhakukielto Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Laki hyvinvointialueesta 141 ).

17 Pirkanmaan hyvinvointialue Pöytäkirja 1/ ( 18) Oikaisuvaatimus 6 Oikaisuvaatimusohje Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä hyvinvointialueen jäsen (Laki hyvinvointialueesta 142 ). Hyvinvointialueiden yhteistoiminnassa järjestettyjä tehtäviä koskevasta päätöksestä oikaisuvaatimuksen saa tehdä myös yhteistoimintaan osallinen hyvinvointialue ja sen jäsen (Laki hyvinvointialueesta 142 ). Oikaisuvaatimus on toimitettava Pirkanmaan hyvinvointialueen kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Pirkanmaan hyvinvointialue, kirjaamo Postiosoite: PL 272, Tampere Käyntiosoite: Biokatu 12, 3. krs, kirjaamo Sähköpostiosoite: kirjaamo@pirha.fi Huom. Sähköpostitse ei suositella lähetettävän henkilötietoja tai salassapidettäviä tietoja sisältäviä viestejä. Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo Oikaisuvaatimus Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava: päätös, johon haetaan oikaisua miten päätöstä halutaan oikaistavaksi millä perusteella oikaisua vaaditaan. Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Päätöksen sähköistä tiedoksiantoa varten tekijä voi ilmoittaa sähköpostiosoitteensa. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen edellä mainitun kirjaamon aukioloajan päättymistä. Oikaisuvaatimusaika Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

18 Pirkanmaan hyvinvointialue Pöytäkirja 1/ ( 18) Hyvinvointialueen jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, kolmen päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksiantopäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jona virastot ovat suljettuna, valitusasiakirjat saa toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.