Säästö 30 tuotto. Nordea Funds, Suomi. Rahasto lyhyesti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Säästö 30 tuotto. Nordea Funds, Suomi. Rahasto lyhyesti"

Transkriptio

1 Nordea Funds, Suomi Säästö 30 tuotto Rahasto lyhyesti Rahasto voi sopia sinulle, jos haluat ammattimaisesti ja aktiivisesti hoidetun kokonaisratkaisun sijoittaa sekä osake- että korkomarkkinoille tavoitella maltillista tuottoa kohtalaisella riskillä Säästö-rahastojen nimessä oleva numero kertoo, kuinka suuren osuuden varoistaan rahasto sijoittaa osakemarkkinoille. Rahasto voi poiketa lukemasta maltillisesti salkunhoidon markkinanäkemysten toteuttamiseksi. Rahasto noudattaa Nordean vastuullisen sijoittamisen politiikkaa. 1 / 5

2 Tuotto Säästö 30 tuotto Vertailuindeksi Maalis '22 Touko '22 Heinä; '22 Syys '22 Marras '22 Tammi ' Salkunhoitajan kommentti Vuosi 2022 kohteli sijoittajia poikkeuksellisen tylysti. Ensimmäistä kertaa 150 vuoteen sekä amerikkalaisten osakkeiden että joukkolainojen vuosituotot olivat alle -10 %. Odotettua sitkeämmäksi osoittautunut inflaatio pakotti keskuspankit ympäri maailman mittaviin rahapolitiikan kiristystoimiin, vaikka Venäjän hyökkäyssota, energiakriisi ja ruuan voimakas hinnannousu nostivat taantumapelot otsikoihin. Painotustemme osalta vuoteen mahtui onnistumisia, mutta parannettavaakin jäi. Taktiset omaisuuslajipainotuksemme eivät tuottaneet tulosta. Osakesijoitusten painottaminen suhteessa korkosijoituksiin, heikomman luottoluokituksen yrityslainojen suosiminen sekä perusjakaumaa korkeampi korkoriski rasittivat rahaston tuottokehitystä. Sen sijaan valintamme osakesijoituksissa onnistuivat ja paransivat rahaston tuottoa suhteessa vertailuindeksiin. Valikoidut amerikkalaiset terveydenhuoltoyhtiöt, toimialavalintamme eurooppalaisissa osakesijoituksissa sekä vakaat osakkeet peittosivat maailman osakemarkkinoiden kehityksen reilulla marginaalilla. Myös likvidit vaihtoehtoiset sijoituksemme, joissa yhdistelemme Nordean Alpha-rahastoja ja lyhyen koron sijoituksia, pärjäsivät hyvin verrattuna osake- tai korkomarkkinoiden tarjoamiin tuottoihin. Korkosijoituksissa turvasatamat olivat vähissä. Lyhyen koron sijoituksissa ja kehittyvien maiden paikallisen valuutan lainoissa arvonlasku jäi muita korko-omaisuusluokkia pienemmäksi. Uuden vuoden alkaessa sijoittajien odotukset ovat maltilliset ja tunnelmat pessimistiset. Maltillisten odotusten myötä positiivisille yllätyksille on tilaa. Osakeja korkosijoitusten parantuneiden arvostustasojen ansioista vuodesta 2023 saattaa muodostua vähintään kohtuullinen sijoitusvuosi edellyttäen, että talouskasvun notkahdas jää maltilliseksi ja inflaatio saadaan kuriin. PVM: Kumulatiivinen tuotto (%) Vuoden alusta 1 kk 1 v 3 v 10 v Tuotto neljännes (%) Q1 Q2 Q3 Q4 V Rahasto 3,96% 3,96% -8,43% 0,65% 41,54% Vertailuindeksi 4,02% 4,02% -6,55% 1,92% 51,00% Vuotuinen tuotto (%) 1 v 2 v 3 v 5 v 10 v Rahasto -8,43% -1,64% 0,22% 1,93% 3,54% Vertailuindeksi -6,55% -1,27% 0,63% 2,61% 4,21% Riskitunnusluvut 1 v 3 v 5 v 7 v 10 v ,72% -9,46% -2,22% 1,78% -14,16% ,54% 2,64% 0,96% 2,99% 9,43% ,35% 6,11% 1,90% 4,01% 4,20% ,37% 2,36% 2,74% 0,53% 11,39% ,76% 0,81% 0,71% -3,75% -3,02% ,24% -0,19% 0,85% 1,20% 3,12% ,19% 1,54% 2,27% 0,38% 5,48% ,66% -3,45% -2,53% 2,79% 2,21% ,70% 3,04% 1,90% 2,17% 9,10% ,96% -1,22% 2,61% 2,78% 7,25% Sharpen mittari -0,81 0,04 0,27 0,44 0,58 Standardipoikkeama 11,27 9,45 7,80 6,77 6,20 Tracking error 2,66 2,03 1,69 1,50 1,41 2 / 5

3 Sijoitukset Perustuu rahaston sijoituksiin Salkku (Arvopaperilaji) Salkku (Maa) Salkku (Toimiala) Korkosijoitukset 57,52% Osakkeet 34,60% Vaihtoehtoiset 7,88% USA 41,50% Maailma 7,88% Ranska 5,41% Saksa 5,38% Iso-Britannia 3,64% Italia 2,96% Alankomaat 2,87% Espanja 2,75% Muut 27,61% IT 9,17% Terveydenhuolto 5,77% Rahoitus 4,95% Teollisuustuotte 3,35% Perusteollisuus 2,35% Päivittäistavarat 2,18% Kulutustavarat j 2,14% Viestintäpalvelut 2,00% Muut 68,09% Efektiivinen tuotto Rahaston efektiivinen tuotto (englanniksi yield to maturity) kuvaa sen sijoitusten painotettua keskimääräistä tuottoa. Yksittäisen korkosijoituksen efektiivinen tuotto lasketaan sen liikkeeseenlaskuvaluutassa huomioiden sijoitukseen liittyvät optiot. Rahaston johdannaisten efektiivinen tuotto lasketaan Nordea Asset Managementin määrittämien laskentaperusteiden mukaan. Efektiivinen tuotto ei ole tuotto-odotus, vaan raportointihetken sijoitusten keskimääräinen tuotto ennen palkkioita tai osuussarjakohtaista valuuttasuojausta laskettuna raportointihetken hinnoilla, korkotasolla ja valuuttakursseilla. Muutokset valuuttakursseissa, sijoituksissa, hinnoissa, korkotasossa, luottoriskipreemioissa tai mahdolliset luottoriskitapahtumat vaikuttavat rahaston toteutuneeseen tuottoon. Modifioitu duraatio Modifioidulla duraatiolla mitataan rahaston arvon herkkyyttä korkotason muutoksille. Luku kertoo kuinka paljon rahaston arvo muuttuu, jos korkokäyrä muuttuu yhdellä prosenttiyksiköllä. Jos rahaston modifiotu duraatio on esimerkiksi 5 ja korkotaso äkillisesti nousee yhdellä prosenttiyksiköllä, laskee rahaston arvo 5 %. Vastaavasti, jos korkotaso äkillisesti laskee yhdellä prosenttiyksiköllä, nousee rahaston arvo 5 %. Modifioitua duraatiota voidaan kutsua myös efektiiviseksi duraatioksi, sillä korkoinstrumenttien mahdolliset optiot otetaan huomioon laskelmissa. Keskimääräinen luottoluokitus Rahaston keskimääräinen luottoluokitus näyttää rahaston sijoitusten painotetun keskimääräisen luottoluokituksen. Laskelmissa käytetään arvopaperikohtaista pitkän aikavälin luottoluokitusta siten, että jos arvopaperilla on luokitus sekä Standard & Poorsilta että Moody s:lta, otetaan niistä alempi. Jos arvopaperilla ei ole luottoluokitusta, käytetään liikkeeseenlaskijan luokitusta. Rahaston keskimääräinen luottoluokitus lasketaan niistä sijoituksista, joilla on luokitus. Luottoluokitus ilmaistaan Standard & Poorsin käyttämällä asteikolla, jossa AAA on paras ja D heikoin. Tunnusluvuista Tunnuslukuja tulisi yleisesti tarkastella varovaisuutta noudattaen. Tunnusluvut kuvaavat tiettyä hetkeä ja perustuvat useisiin oletuksiin, jotka vaikuttavat lukujen arvoihin ja tulkintaan. Aktiivinen salkunhoito ja muuttujien, kuten valuuttakurssien, joukkolainojen hintojen sekä korkotason vaihtelut voivat vaikuttaa huomattavasti tunnuslukujen arvoihin. Huomaa, että efektiivinen tuotto voi vaihdella päivittäin, ja se ei ole tuotto-odotus. Suojauksen vaikutuksia eri osuussarjoissa ei ole huomioitu tuottoluvuissa. Salkun 10 suurinta sijoitusta Maa/Valuutta Toimiala/Maturiteetti Osuus (%) Nordea Moderate Yield B growth Euro 10,89 Nordea Euro Bond Fund A growth Euro 7,59 Nordea Pro Euro Bond I growth Euro 7,34 Nordea Corporate Bond I growth Euro 7,23 Nordea 1 - European Covered Bond Y-EUR Euro 7,07 Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund Y -EUR 6,38 Nordea World Fund I growth Maailma 5,86 Nordea 1 - Global Stable Equity Fd Y-EUR Maailma 4,98 Nordea Global High Yield growth Euro 3,62 Nordea 1 - US Corporate Stars Bond Fund HY-EUR Euro 3,49 3 / 5

4 Vastuullista tuottoa Salkunhoidossa otetaan huomioon kestävä kehitys Rahaston salkunhoitaja ottaa vastuullisuusanalyysit huomioon näiltä osin: Ympäristö Yhteiskunta Hyvä hallintotapa Rahastossa sovelletaan Nordean vastuullisen sijoittamisen periaatteita. Rahasto sulkee pois Rahasto välttää sijoituksia yhtiöihin, joiden liikevaihdosta yli (x) % tulee tuotteista ja palveluista, jotka liittyvät rypälepommeihin ja henkilömiinoihin (0 %) kemiallisiin ja biologisiin aseisiin (0 %) ydinaseisiin (0 %) lämpöhiilen louhinta (10 %), metallurgisen hiilen louhinta (30 %), öljyhiekan louhinta (10 %) Lisäksi rahasto välttää sijoituksia yhtiöihin, jotka eivät noudata kansainvälisiä sääntöjä eivätkä pysty muuttamaan toimintaansa tai halua muuttaa sitä. Rahastoyhtiö vaikuttaa Rahastoyhtiö käyttää vaikutusvaltaansa omistajana vaikuttaakseen yhtiöihin vastuullisuusasioissa. Vaikuttamistyö koskee vain tapauksia, joissa rahastolla on suoria osakesijoituksia. Muissa tapauksissa rahastoyhtiön vaikuttamistyö kohdistuu kohde-etuutena oleviin rahastoihin. Omatoiminen yhtiöihin vaikuttaminen Yhtiöihin vaikuttaminen yhteistyössä muiden sijoittajien kanssa Yhtiökokouksissa äänestäminen Osallistuminen nimitysvaliokuntien työhön Rahasto 113,3 CO2 -tonnia/ milj. USD Hiilijalanjälki Mittari kuvaa hiilidioksidipäästöjä*, tai muita kasvihuonekaasuja, suhteessa rahaston osuuteen yhtiöiden tuotoista**. Lue lisää, miten rahastojemme hiilijalanjälki lasketaan. *MSCI ESG Research LLC ja ISS Ethix. Materiaali esitetään yhtiön luvalla. **Päivitetään kuukausittain Palkkiot Esitteet ja katsaukset Juoksevat kulut, (% p.a. sisältää hallinnointipalkkion) 1,17 Hallinnointipalkkio, (% p.a. osa juoksevia kuluja) 1,15 Tuottosidonnainen palkkio Ei Välityspalkkio konttorissa, osto (%) 0,00 Välityspalkkio konttorissa, myynti (%) 1,00 Säännöt Virallinen rahastoesite Vuosikertomus Puolivuotiskatsaus Rahastoraportti Palkkiot, minimimerkinnät ja juoksevat kulut Juoksevat kulut kertovat rahaston kokonaiskulut edellisen kalenterivuoden aikana, ja ne päivitetään Rahastot Nyt -palveluun vain kerran vuodessa, yleensä helmikuussa. Niihin sisältyvät kaikki kulut kaupankäyntikuluja sekä mahdollista tuottosidonnaista palkkiota lukuun ottamatta. Hallinnointipalkkio on rahastosta vuosittain veloitettu palkkio, joka sisältää säilytysyhteisölle maksetun palkkion. Tietyillä rahastoilla voi hallinnointipalkkion lisäksi olla myös tuottosidonnainen palkkio. Suomeen rekisteröidyissä Nordea-rahastoissa tuottosidonnainen palkkio ei ole käytössä. Rahastot Nyt -palvelussa esitetyissä tuottoluvuissa on otettu huomioon hallinnointipalkkio eli sen on jo vähennetty rahasto-osuuden arvosta. Lisätietoa palkkioista on saatavilla avaintietoesitteestä, virallisesta rahastoesitteestä, vuosikertomuksesta sekä puolivuotiskatsauksesta. Yllä olevat välityspalkkiot koskevat Nordean konttoreita. Muut jakelijat tai välittäjät voivat periä muita palkkioita. 4 / 5

5 Perustiedot Riski Rahaston nimi Sijoitusrahasto Nordea Säästö 30 A tuotto Morningstar Perusvaluutta EUR Rahaston arvo (Perusvaluutta) milj. Aloituspäivä ISIN FI Vertailuindeksi MSCI World NTR 25,5 %; OMX Helsinki CAP GTR 4,5 %; JP Morgan EMU Government Bond 18,2 %; ICE BofA Euro Corporate 8,4 %; Bloomberg US Credit Bond, EUR hedged 5,6 %; iboxx EUR Covered Bond 7,0 %; ICE BofA Global High Yield Constrained, EUR hedged 3,5 %; JP Morgan EMBI Global Diversified, EUR hedged 3,5 %; 3-month Euribor 14,0 % and HFRX Global Hedge Fund EUR 9,8 % ( ) Rahastokategoria - Salkunhoitaja Tuomo Mattila Rahastoyhtiö Nordea Funds Oy Jakaa tuottoa Kyllä Kertamerkinnän minimisumma, EUR Pienempi riski Suurempi riski Tyypillisesti pienemmät tuotot Tyypillisesti suuremmat tuotot Lue lisää rahaston riskeistä ja riskiluokan laskemisesta rahaston avaintietoesitteestä. Tärkeää tietoa Tämän materiaalin tarkoitus on antaa vastaanottajalle yleistä tuotetietoa. Näillä sivuilla esitetyt tiedot eivät ole sijoitusneuvontaa, eikä niiden perusteella tule tehdä sijoituspäätöstä. Tiedot ovat yksinomaan tuotetietoja, eikä niitä tule pitää sijoitussuosituksena. Nordea suosittelee, että sijoittaja aina ensin tutustuu kyseisen rahaston esitteisiin sekä muihin rahastojulkaisuihin ja ottaa sitten yhteyttä sijoitusneuvojaan ennen rahastomerkinnän tekemistä. Näillä sivuilla olevat arviot, luvut tai tiedot eivät ole täydellisiä, ja niitä voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Ilmoitettu rahasto-osuuden arvo perustuu tuoreimpiin saatavilla oleviin tietoihin. FundConnect A/S on koonnut ja toimittanut kaikki näillä sivuilla esitettävät tiedot. FundConnect A/S ja Nordea eivät ota vastuuta eikä niiden voida katsoa olevan vastuussa näillä sivuilla esitetyistä tiedoista. FundConnect A/S:n tai Nordean ei myöskään voida katsoa olevan millään tavalla vastuussa näillä sivuilla olevien tietojen käytöstä aiheutuneista seurauksista. Palvelussa esitetty rating on Morningstarin tuottama, ja se päivitetään kuukausittain. Historiallisen kehityksen perusteella ei voida ennakoida rahastosijoituksen tuottotasoa tulevaisuudessa. Rahasto-osuuden arvo voi nousta tai laskea markkinoiden kurssivaihtelun ja rahaston riskitason, sekä merkintä-, lunastus- ja hallinnointipalkkioiden jne. seurauksena, ja sijoittaja voi menettää koko sijoittamansa summan. Silloin kun suomalainen sijoittaja sijoittaa rahastoon, jonka perusvaluutta on muu kuin euro ja/tai rahastoon, joka voi sijoittaa muihin kuin euromääräisiin arvopapereihin, rahastosijoituksen kehitykseen vaikuttavat myös valuuttakurssien vaihtelut. Rahastojen säännöt, Avaintietoesitteet (yksinkertaistetut rahastoesitteet) ja muut rahastojulkaisut ovat saatavilla osoitteesta tai Nordean konttoreista. 4. h e l m i , k l o / 5