Lohjan Yhteislyseon lukion kalenteri lukuvuodelle

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lohjan Yhteislyseon lukion kalenteri lukuvuodelle"

Transkriptio

1 viikk 40 viikk 39 viikk 38 viikk 37 viikk 36 viikk 35 viikk 34 viikk 33 tuntinumr--> ma ma ti ti k k t t p p Sykyn 2020 UE a PS y-kiritukiin allituvill prppauinf kl UE lukaa B206 a PS lukaa B208. ma E-ryhmä: Prhdyty lukin ppimiympäritöihin kl lukaa B208. LOPS JORY kl ma ti ryhmin urhiluvalmnnttavin inf kl lukaa B B-ryhmä: Prhdyty lukin ppimiympäritöihin kl lukaa B208. Muiikin kulukhtaitn vltavin kurin, iintymikurin a akknrttin inf kl ti lukaa B F-ryhmä: Prhdyty lukin ppimiympäritöihin kl lukaa B G-ryhmä: Prhdyty lukin ppimiympäritöihin kl lukaa B k Ilmittautuminn kiltn, uknnn, lämänkatmutidn, kmian, yhtikuntapin, trvytidn a maantidn hylättyn a hyväkyttyn kurin uuintakuulutluun k päättyy. k YS-aika kl : Ainryhmän lukuvuiuunnitlma. t RO-tunti kl A-ryhmä: Prhdyty lukin ppimiympäritöihin kl lukaa B208. t LI14 (liikunnan lukidiplmi) a LI25 (tanin lukidiplmi) kurin inf kl lukaa B206. p CD-ryhmät: Prhdyty lukin ppimiympäritöihin kl lukaa B208. p LI10 (ykilöliikunta) kurin inf kl rukaalia. ma ma ti ti k k t t p p ma Valkuvau kl lukaa B207 - B A-ryhmän lukiula kl lukaa B108. ma ,, 18-17N ryhmänhaain akpalavri kl Valkuvau kl lukaa B207 - B208. ti F-ryhmän lukiula kl lukaa B108. ti B-ryhmän lukiula kl lukaa B D-ryhmän lukiula kl lukaa B108. k G-ryhmän lukiula kl lukaa B107. ÄI13 (ulkaiukuri) kurin inf kl lukaa B208. Ilmittautuminn matmatiikan, äidinkiln, bilgian, fyiikan, hitrian, pyklgian a filfian hylättyn a hyväkyttyn kurin uuintakuulutluun k päättyy. k ulutu: Liikkuva kulu kl C-ryhmän lukiula kl lukaa B t RO-iku kl M9 (kulttuuripai) kurin urittamita inf kl lukaa B E-ryhmän lukiula kl lukaa B109. t Ain- a kurivalintahlma (Wilma) auki. p p Muiikin lukidiplmin (MU16) inf kl lukaa B ma ma ti ti k Uuintakuulutlu kl Hylätyt a hyväkytyt kurit (MA, MB, ÄI, BI, FY, HI, PS a FI). Ilmittauduttava viimitään k k Uuintakuulutlun ( ) viiminn arviintipäivä. Arviinnit thdään Wilman uuintakuripäiväkiraan. t LT8 a LP8 (Vanhn tanit) kurin inf kl rukaalia. t Bilgian kanallinn kilpailu. p U12 (kuvataitn lukidiplmi) a M5 (mdian lukidiplmi) kurin inf kl lukaa A201. YO-tti ykyn 2020 kirittaill Tnnaria kl p Abin uuintakuulutlun (9.9.20) viiminn arviintipäivä ähköin kirrvihkn. ma YO-k/t ma JORY kl ti ÄI14 a ÄI15 (Ilmaiutait I a II) a ÄI16 (tattrin lukidiplmi) kurin urittamita inf kl ti lukaa B208. YO-vira kili, pitkä nglanti k Opikliakunnan hallitukn valintakku lukuvudll rukaalia kl Palkin 4 ppitunti kl k t t YO-ainraali: uknt/ lämänkatmutit/ yhtikuntappi/ maantid p p YO-äidinkili, lukutaidn k / umi tina kilnä -k ma ma ti ti k k t t p p ma ma a ti k ti k k t t p p Sykyn uunnittlukku kl ulutyö alkaa: RO-tunnit: 20-ryhmät kl 8-15, muut ryhmät kl Jakn 1 nimmäinn ptupäivä, rillinn aikataulu (tuntipalkit 1-7). Ain- a kurivalintahlma (Wilma) kiinni. Abin ilmittautuminn S2020 y-tutkinta dltäviin vapaahtiiin krtukuulutluihin päättyy. 20ABG-ryhmät: Lukin kuritarttimn valintn yötöt kl lukaa B205. JORY kl CDEF-ryhmät: Lukin kuritarttimn valintn yötöt kl a kl lukaa B ryhmät: Sumn Lukilaitn Liitt ittäytyy rukaalia kl Muilla vuitailla palkin 4 ppitunti kl Uuintakuulutlu kl Hylätyt a hyväkytyt kurit (ilt, UE, ET, E, YH, TE a GE). Ilmittauduttava viimitään k S2020 y-kiritukiin allituvat: I krtukuulutlukaui ryhmin vanhmpaininf kl rukaalia. Opikliahultryhmän kku kl LOPS JORY kl YO-inf ykyn 2020 ylippilakiritukiin allituvill rukaalia kl Palkin 6 ppitunti kl YS-aika kl : S2020 ylippilakiritukt 20-ryhmät: ryhmäytymitapahtuma Tnnaria kl Muut ryhmät ryhmänhauta kl YO-ruti A/B Sykyllä 2020 valmituvat abit: Abin ilmittautuminn S2020 y-tutkinnn älkiiin vapaahtiiin krtukuulutluihin päättyy. YO-matmatiikka Uuintakuulutlun (9.9.20) viiminn arviintipäivä. Arviinnit thdään Wilman uuintakuripäiväkiraan. Opikliakunnan hallitukn uunnittluminaari YO-ainraali: filfia/ bilgia (Ylippilakiritukiin allituvin tuntipalkin 1 kurik n ti kl ) YO-äidinkili, kiritutaidn k (Ylippilakiritukiin allituvin tuntipalkin 2 kurik n k kl ) YO-vira kili, lyhyt (Ylippilakiritukiin allituvin tuntipalkin 3 kurik n t kl ) Lukin tittkniikkakilpailu (Datatähti) YO-ainraali: pyklgia/ hitria/ fyiikka (Ylippilakiritukiin allituvin tuntipalkin 4 kurik n p kl ) Opikliahultryhmän kku kl Opttaainkku kl Ryhmänhaain akpalavri kl YO-vira kili, pitkä aka, pana, ranka a vnää

2 49 viikk 48 viikk 44 viikk 47 viikk 46 viikk 45 viikk 43 viikk 41 tuntinumr--> ma ma ti ti k k t t p p la la ma ma ti ti k k t t p p ma ma ti ti k k t t p p ma ma ti ti k k t t p p ma ma ti ti k k t t p p ma ma ti Jakn 2 nimmäinn ptupäivä. Sykyllä 2020 valmituvat abit: II krtukuulutlukaui Lukin matmatiikkakilpailu. utunnat (AAA-UJ) Lukin kmiakilpailu. utunnat (U-RAU) RO-tunti kl Hum. Tuntipalkin 4 ppitunti kl utunnat (RAV-ÖÖÖ) Lukin fyiikkakilpailu. Ain- a kurivalintahlma (Wilma) ulkutuu lukuvudn kurin alta. S Y Y S L O M A OPO: Farmaia-alan ammatit työlämää lukaa B205 - B206 kl (Etukätn vittu ryhmä E32 SAHE kä kaikki kulutualata kiinntunt). 1. akn viiminn arviintipäivä. LOPS JORY kl Studntumin tandi lukin ala-aulaa kl n. kl OPO: Juriti työlämää -lunt lukaa B205 - B206 kl (Etukätn vittu ryhmä YH42 JUSA kä kaikki kulutualata kiinntunt). ulutu: Vrkkpaa / muu kulutu kl (Tarkmpi hlma a kulutupaikka lukin kulutukt-ivutlla.) JORY kl RO-iku kl llmittautuminn uuintakuulutluun (k ) päättyy. YO-inf (2021 ilmittautuminn) rukaalia kl Palkin 6 ppitunti kl YS-aika kl OPO: Pliii työlämää -lunt lukaa B205 - B206 kl (iinntunill). Uuintakuulutlu kl Ilmittauduttava viim. k OPO: Tutkia työlämää (lu- a mlkyylibilgian aiantuntia) -lunt lukaa B205 - B206 kl (Etukätn vittu ryhmä BI51 MAME kä kaikki kulutualata kiinntunt). OPO: Eknmi työlämää -lunt lukaa B205 - B206 kl (Etukätn vittu ryhmä YH27 ALMA kä kaikki kulutualata kiinntunt). Abin (= ykyllä 2020 valmituvat) uritumrkintää (S) kkvan itvan pyynnön viiminn ilmitupäivä timitn. Abin (= ykyllä 2020 valmituvat) uuintakkidn ( ) tulkt ähköin kirrvihkn. ulutu: Lukuvrktn kulutu kaikill pttaill kl (Tarkmpi hlma a kulutupaikka ilmittaan myöhmmin.) OPO: Diplmi-ininööri työlämää -lunt lukaa B205 - B206 kl (Etukätn vitut ryhmät MA72 ESRI a MA143 RIHO kä kaikki kulutualata kiinntunt). OPO: Työthtäviä puunaltutlliuuda -lunt (Sappi) kl lukaa B205 - B206 (Etukätn vittu ryhmä GE31 MAME kä kaikki kulutualata kiinntunt). Sykyllä 2020 valmituvin abiturinttin harkinta-arvtlu. YS-aika kl Uuintakuulutlun ( ) viiminn arviintipäivä. Arviinnit thdään Wilman uuintakuripäiväkiraan. Pääkaupunkiudun ammattikrkakulun kampupäivä, matiminn matka kiinntunill. LOPS JORY kl ti , 18- a 17N -ryhmin vanhmpaininf kl rukaalia. RO-tunti kl k Hum. Tuntipalkin 4 ppitunti kl ulutu: Vrkkpaa / muu kulutu kl (Tarkmpi hlma a kulutupaikka lukin k kulutukt-ivutlla.) t t p p ma ti ti k k a t k t p p ma Opikliahultryhmän kku kl Opttaainkku kl ma Ryhmänhaain akpalavri kl ti Ilmittautuminn kvään 2021 ylippilatutkintn päättyy. JORY kl Stipnditimikunnan kku kl Studia-mut, Hlinki. Omatiminn matka kiinntunill. 20-ryhmin hultaill tiimiakn avintn vin ilta kl Studia-mut, Hlinki. Omatiminn matka kiinntunill.

3 viikk 5 viikk 4 viikk 3 viikk 2 viikk 50 viikk 1 viikk 52 viikk 51 viikk 4 a k 3 tuntinumr--> k k t t p p ma ma ti ti k k t t p p ma ma ti ti k ti t t p la ma ma ti ti k k k k t t p p ma ma ti ti k k t t p p ma ma ti ti k k t t p p ma ma ti ti k k t t p p ma ma ti ti k k t t p p Jakn 3 nimmäinn ptupäivä. ulutu: Vrkkpaa / muu kulutu kl (Tarkmpi hlma a kulutupaikka lukin kulutukt-ivutlla.) Itnäiyy- a ylippilauhla kl Laurntiu-alia YS-aika kl : Lukuvudn matriaalin valmitlu: pint-pa a ainvalintakrtti YO-inf a OPO (Abit): rtukuulutlut, kvään 2021 y-kiritukiin valmntavat prppaukurit, atkkulutukn hakuinf a pnkkari-inf kl rukaalia (Pakllinn). JORY kl akn viiminn arviintipäivä. ulutu: Vrkkpaa / muu kulutu kl (Tarkmpi hlma a kulutupaikka lukin kulutukt-ivutlla.) Abin ilmittautuminn 2021 y-tutkinta dltäviin vapaahtiiin krtukuulutluihin päättyy. OPO: rkakuluinft kl lukaa B205 - B206 (iinntunill). OPO: rkakuluinft kl lukaa B205 - B206 (iinntunill). Julutapahtuma kl 8.15-, ryhmänhau kl a ulupuur n. kl J O U L U L O M A L O P P I A I N E N vätlukukaui alkaa llmittautuminn uuintakuulutluun (k ) päättyy. JORY kl Uuintakuulutlu kl Ilmittauduttava viimitään t OPO: ananpitpäivät lukilla lukia B205 - B206 a B207 - B208 kl Avimt vt P:n ppilaill P9:n atk-pintilta kl RO-iku kl , abilla pnkkari-inf rukaalia. YS-aika kl OPO: Valmnnukkukn abitapahtuma kl OPO: Jatk-pintn pintiaalit dut (ELA) a Ezyn työnhakuinf kl lukaa B207 - B208 Uuintakuulutlun ( ) viiminn arviintipäivä. Arviinnit thdään Wilman uuintakuripäiväkiraan. ulutu: Vrkkpaa kl (Tarkmpi hlma a kulutupaikka lukin kulutuktivutlla.) Äidinkiln prliminäärik Matmatiikan prliminäärik Opikliahultryhmän kku kl Opttaainkku kl Ryhmänhaain akpalavri kl

4 viikk 14 viikk 13 viikk 12 viikk 11 viikk 9 viikk 7 viikk 6 viikk 10 tuntinumr--> ma ma ti ti k k t t p p ma ma ti ti k k t t p p la la ma ma ti ti k k t t p p ma ma ti ti k k t t p p ma ma ti ti k k t t p p ma ma ti ti k k t t p p ma Jakn 4 nimmäinn ptupäivä. JORY kl ulutu: Vrkkpaa / muu kulutu kl (Tarkmpi hlma a kulutupaikka lukin kulutukt-ivutlla.) RO-tunti kl : Lukuvudn matriaalin ak. Pnkkarit Wanhn päivä YS-aika kl : 20-ryhmin vanhmpainilta kl RO-iku kl : Ainvalintakrttin palautu 3. akn viiminn arviintipäivä. T A L V I L O M A y-kiritukiin allituvat: I krtukuulutlukaui OPO (-ryhmät): Liiktaludn a hallinnn ala (TAM) kl (iinntunill). Abin ryhmänhaaill 2021 valmituvin väliaikait lukin päättötditukt. OPO (-ryhmät): Liikunta-ala (iakalli) kl (iinntunill). ulutu: Vrkkpaa / muu kulutu kl (Tarkmpi hlma a kulutupaikka lukin kulutukt-ivutlla.) YO-inf rukaalia kl RO-iku kl : Abill ataan kknaiarv. = väliaikainn tditu. Hum. Palkin 6 ppitunti kl OPO (-ryhmät): Tkniikka (Mtrplia) kl (iinntunill). OPO (-ryhmät): Siaali- a trvyala (Laura) kl (iinntunill). Ilmittautuminn uuintakuulutluun k päättyy. OPO (-ryhmät): Rutinkilin a virakilin ri kulutualn kulutarnnan inf (Arcada a Nvia) kl (iinntunill). OPO (-ryhmät): ulttuuriala a vitintä (Turun amk) kl (iinntunill). YS-aika kl : 2021 ylippilakiritukt 20-, - a 18N -ryhmät: Ain - a kurivalintn yöttö (Erillinn aikataulu). OPO (-ryhmät): MARATA (Haaga-Hlia) kl (iinntunill) 20-, - a 18N -ryhmät: Ain - a kurivalintn yöttö (Erillinn aikataulu). Uuintakuulutlu kl Ilmittauduttava viim. p ulutu: Vrkkpaa / muu kulutu kl (Tarkmpi hlma a kulutupaikka lukin kulutukt-ivutlla.) OPO (-ryhmät): Humanitinn ala a kavatuala (XAM) kl (iinntunill). OPO (-ryhmät): Lunnnvara- a ympäritöala (HAM) kl (iinntunill). YO-tti kvään 2021 kirittaill Tnnaria kl Abin uuintakkidn ( ) tulkt ähköin kirrvihkn. JORY kl YO-äidinkili, lukutaidn k / umi tina kilnä -k RO-tunti kl Hum. Tuntipalkin 4 ppitunti kl YO-vira kili, lyhyt YO-äidinkili, kiritutaidn k YO-vira kili, pitkä väällä 2021 valmituvat abit: Abin ilmittautuminn 2021 y-tutkinnn älkiiin vapaahtiiin krtukuulutluihin päättyy. YO-matmatiikka Uuintakuulutlun ( ) viiminn arviintipäivä. Arviinnit thdään Wilman uuintakuripäiväkiraan. YO-ainraali: pyklgia/ filfia/ hitria/ fyiikka/ bilgia ma ti ti k k t t p p ma a ma k ti ti k ti t ti p YO-ruti A/B YS-aika kl (tuntiakkkukt) YO-ainraali: uknt/ lämänkatmutit/ yhtikuntappi/ kmia/ maantid/ trvytit (Ylippilakiritukiin allituvin tuntipalkin 2 kurik n ma kl ) P Ä Ä S I Ä I S L O M A väällä 2021 valmituvat abit: II krtukuulutlukaui Opikliahultryhmän kku kl Opttaainkku kl Ryhmänhaain akpalavri kl

5 viikk 22 viikk 21 viikk 20 viikk viikk 18 viikk 17 viikk 16 viikk 15 a k 5 tuntinumr--> ma Jakn 5 nimmäinn ptupäivä. YO-inf S2021 ylippilakiritukiin allituvill rukaalia kl JORY kl ti ti k k t t p p ma ma ti ti k k t t p p ma ma ti ti k k t t p p ma ma ti ti k k t t p p ma ma ti ti k k t t p p ma ma ti ti k k t t p p ma , - a 18N -ryhmät: uritarttimn valintn yöttö (Erillinn aikataulu). Stipnditimikunnan kku kl ma ti ti k k t t p p ma ma ti ti k k t t p p la p ma ti ulutu: Vrkkpaa / muu kulutu kl (Tarkmpi hlma a kulutupaikka lukin kulutukt-ivutlla.) Lukuvudn tutrpikliidn kulutupäivä kl Tukitiimin kku kl OPO (- a 18N -ryhmät): Lunt: "Abivudn mrkity atk-pintn kannalta" rukaalia kl Palkin 2 ppitunti kl Ilmittautuminn uuintakuulutluun k päättyy. ulutu: Lukuvrktn kulutu kaikill pttaill kl (Tarkmpi hlma a kulutupaikka ilmittaan myöhmmin.) OPO (20-, - a 18N -ryhmät): Nurtn kätyö- a välivuimahdlliuudt ulkmailla (Alliani) kl (iinntunill). Opikliahultryhmän uunnittluminaari kl akn viiminn arviintipäivä. YS-aika kl : Lukuvudn tutrkurin päättääitilaiuu kl Abin uuintakuulutlu kl , myö kaikkin pikliidn hyväkytyt kurit akt I -III. Ilmittauduttava viim. k RO-iku kl Abin (= kväällä 2021 valmituvat) uritumrkintää (S) kkvan itvan pyynnön viiminn ilmitupäivä timitn. Abin uuintakkidn ( ) tulkt ähköin kirrvihkn. JORY kl väällä 2021 valmituvin abiturinttin harkinta-arvtlu. Ilmittautuminn uuintakuulutluun k päättyy. vään uunnittlukku (VESO) kl YS-aika kl : Uuintakuulutlu kl Ilmittauduttava viimitään k Uuintakuulutlun ( ) viiminn arviintipäivä. Arviinnit thdään Wilman uuintakuripäiväkiraan. H E L A T O R S T A I Puunaltutlliuudn thdavirailu (Sappi). Lähtö kululta kl 13.10, paluu kulull kl (Etukätn vittu ryhmä GE32 PAHO). Abin uuintakkidn ( ) tulkt ähköin kirrvihkn. RO-tunti kl : Lukuvudn kuritartin a Matin muavia ULTTUURIPÄIVÄ 20-, - a 18N -ryhmät: uritarttimn valintn yöttö (Erillinn aikataulu). RO-iku kl Uuintakuulutlun ( ) viiminn arviintipäivä. Arviinnit thdään Wilman uuintakuripäiväkiraan. Opttaainkku kl YO-uhlin knraaliharitu uuill ylippilaill Tnnarin lukialia kl Ilmittautuminn ykyn 2021 ylippilakiritukiin päättyy. Ylippilauhla kl 12 Tnnarin lukialia 5. akn viiminn arviintipäivä. Jakarviintin ptitu.

Lohjan Yhteislyseon lukion kalenteri lukuvuodelle

Lohjan Yhteislyseon lukion kalenteri lukuvuodelle vii 35 vii 34 vii 33 vii 32 vii 36 vii 37 vii 38 vii 39 tuntinumr--> 1 2 3 4 5 6 7 Lhn Yhtilyn luin lntri luuvudll 2019-2020 m 5.8.2019 m 5.8.2019 ti 6.8.2019 ti 6.8.2019 7.8.2019 7.8.2019 t 8.8.2019 t

Lisätiedot

Kurssitarjotin , 1.jakso Kurre Luostarivuoren lyseon lukio, Turku :41 1. jakso

Kurssitarjotin , 1.jakso Kurre Luostarivuoren lyseon lukio, Turku :41 1. jakso Kurssitarjotin 09-00,.jakso Kurre.0.. jakso 08.08. - 0.09.09 ENA0. ENA0. HI0. LI0.P OP0./AT OP0./AT OP0./AT OP0./AT ÄI0. ÄI0. ENA0. ENA0. KU0. MAB0. RUA0. YH0. MAA0. EAB. ENA09.syksy GE0.syksy KE0.syksy

Lisätiedot

Lyseo 19-20, päivitys Koulu alkaa: klo 9-13 (19-ryhmät), klo (18/17/16) ma Yo: c-kielet. ma 12.8.

Lyseo 19-20, päivitys Koulu alkaa: klo 9-13 (19-ryhmät), klo (18/17/16) ma Yo: c-kielet. ma 12.8. Lyseo 19-20, päivitys 14.6.19 ma 12.8. Koulu alkaa: klo 9-13 (19-ryhmät), klo 11-13 (18/17/16) ma 16.9. Yo: c-kielet ti 13.8. ti 17.9. 2. jakson kurssimuutokset ke 14.8. ke 18.9. Yo: lukutaidon koe Korkeakoulujen

Lisätiedot

OPISKELUJAKSOJEN KALENTERIT JA TUNTIKAAVIO

OPISKELUJAKSOJEN KALENTERIT JA TUNTIKAAVIO OPISKELUJAKSOJEN KALENTERIT JA TUNTIKAAVIO VKO PÄIVÄ I JAKSO to 9.8. pe 28.9.2018 (37 päivää) 32 to 9.8 Koulu alkaa klo 9 pe 10.8. Ykkösten ryhmäytymispäivä Mustasaaressa 33 ma 13.8. ti 14.8. Koulurauhan

Lisätiedot

LOHJAN YHTEISLYSEON LUKION VANHEMPAININFO 18.8.2015 TERVETULOA! Panu Ruoste Lohjan Yhteislyseon lukio

LOHJAN YHTEISLYSEON LUKION VANHEMPAININFO 18.8.2015 TERVETULOA! Panu Ruoste Lohjan Yhteislyseon lukio LOHJAN YHTEISLYSEON LUKION VANHEMPAININFO 18.8.2015 TERVETULOA! Ohjelma luki-pinnt www.luki.lhja.fi pintssiaaliset edut pint-hjaus Yhteystiedt Erityispettaja (ma - ti) Mari-Anna Jääskeläinen puh. 044 374

Lisätiedot

Valinnat Kouvolan Yhteislyseo

Valinnat Kouvolan Yhteislyseo Valinnat 15 WILMASSA 1.5.2017 KLO 08:00-7.5.2017 klo 20:00 Tarjotin 1718 Kurssitarjotin https://peda.net/kl/ky/lukuvuosi-1718 Kurssien sisällöt näet parhaiten Wilmasta, mutta myös täältä: https://peda.net/kl/ky/opetussuunnitelmat

Lisätiedot

LV 1718 alkaa

LV 1718 alkaa 15 LV 1718 alkaa 10.8.2017 Lukio-opinnot Suoritettava 75 kurssia joista pakollisia 47/51 ja valtakunnallisia syventäviä 10 Mikä on kurssitilanteesi lukuvuoden alkaessa? Sinulla pitäisi olla >60 kurssia,

Lisätiedot

BI6.1 ENA17.7 HI1.1 MA1.2 MA1.3 MB4.7 PS3.2 RUB11.6 SAB34.1 YH3.1 KYT 16 KAH 17 ROM 26 HAL 21 LEH 22 JÄÄ 29 LAT 14 SIL 30 JÄR 9 VUO 15

BI6.1 ENA17.7 HI1.1 MA1.2 MA1.3 MB4.7 PS3.2 RUB11.6 SAB34.1 YH3.1 KYT 16 KAH 17 ROM 26 HAL 21 LEH 22 JÄÄ 29 LAT 14 SIL 30 JÄR 9 VUO 15 Kurssitarjotin 0-0,. jakso StarSoft Kurre.0c Heinolan lukio.0.0 :0. jakso.0. - 0.0.0.... 0 ENA. ENA.s FY. GE. HI. RUB. ÄI. ÄI. KAH SIL SIH KYT VUO JÄR HÄR VII MU. MU. MU. RIN RIN RIN BI. ENA. ENA. FY.

Lisätiedot

ENA11.2 ENA117.2s15 FY1.1 GE5.1 HI3.2 RUB17.1 ÄI1.1 ÄI4.7 KAH SIL SIH KYT VUO JÄR HÄR VII

ENA11.2 ENA117.2s15 FY1.1 GE5.1 HI3.2 RUB17.1 ÄI1.1 ÄI4.7 KAH SIL SIH KYT VUO JÄR HÄR VII Kurssitarjotin 0-0,. jakso StarSoft Kurre.0b Heinolan lukio.0.0 0:. jakso.0. - 0.0.0.... ENA. ENA.s FY. GE. HI. RUB. ÄI. ÄI. KAH SIL SIH KYT VUO JÄR HÄR VII Kurssi jaettu kolmelle jaksolle MU. MU. MU.

Lisätiedot

Perhon lukiosta? KSTO. Vetelin lukio KSTO KSTO. Vetelin lukiosta? Kst osallistuu? GE3-4. Vetelin lukiosta? Kst osallistuu?

Perhon lukiosta? KSTO. Vetelin lukio KSTO KSTO. Vetelin lukiosta? Kst osallistuu? GE3-4. Vetelin lukiosta? Kst osallistuu? Luuvuden 2013-2014 trjnt Mdleuri i. AC-petut Frnteruri MAA13* Vetelin ti Perhn lui 1 FY4 Perhn lui 2 Hygieniminen? 3 FY8 Hygieniminen? Vetelin lui 4 5 FY5? Epnj? MAA11* Hygieniminen? Hygieniminen? Lucin

Lisätiedot

Valinnat Kouvolan Yhteislyseo

Valinnat Kouvolan Yhteislyseo Valinnat 2015-13 WILMASSA 5.4.2015 KLO 08:00-10.5.2014 klo 20:00 Tarjotin 1516 Pakolliset kurssit ovat värittömiä, valtakunnalliset syventävät ovat kurssit sinisiä ja koulukohtaiset soveltavat kurssit

Lisätiedot

Hakkala + lukio PÄIVYRI

Hakkala + lukio PÄIVYRI Hakkala + lukio PÄIVYRI 2019-2020 24.9.2019 1. jakso 8.8.2019-29.9.2019 8.8.2019 koulu alkaa: 7. lk. klo 8.05, 8.-9. lk. klo 8.40 klo 9.30 lukion aloitus liikuntahallissa ruokala 9A 9.8.2019 33 ma 12.8.2019

Lisätiedot

Puhelinnumerot. (e-mail: etunimi.sukunimi@forssa.fi)

Puhelinnumerot. (e-mail: etunimi.sukunimi@forssa.fi) Forssan yhteislyseo Lyseokatu 2, 30100 Forssa forssan-yhteislyseo.onedu.fi valinnat ja suoritukset: wilma.forssa.fi e-mail: yhteislyseo@forssa.fi viranomaissähköposti: kirjaamo@forssa.fi Puhelinnumerot

Lisätiedot

OPISKELUJAKSOJEN KALENTERIT JA TUNTIKAAVIO

OPISKELUJAKSOJEN KALENTERIT JA TUNTIKAAVIO OPISKELUJAKSOJEN KALENTERIT JA TUNTIKAAVIO VKO PÄIVÄ I JAKSO to 10.8. pe 29.9.2017 (37 päivää) 32 to 10.8 Lukio aloittaa klo 9 pe 11.8. 33 ma 14.8. ti 15.8. ke 16.8. RO-tuokio, ykkösten ryhmäytymispäivä

Lisätiedot

Lukio alkaa

Lukio alkaa 17 Lukio alkaa 10.8.2017 Mitä Kuuluu? Mitä lukio tuo tullessaan? Uudet kaverit Uudet toimintatavat Valitset itse opintosi Kotitöitä Tee töitä tasaisesti, priorisoi Anna itsellesi oikeus lukea - päivittäin

Lisätiedot

to 3.9. lyhyen matematiikan preliminäärikoe pe 4.9. syksyllä kirjoitettavien yo-aineiden kurssien oltava kunnossa; ro-tuokio

to 3.9. lyhyen matematiikan preliminäärikoe pe 4.9. syksyllä kirjoitettavien yo-aineiden kurssien oltava kunnossa; ro-tuokio LUKUVUOSI 2015-2016 VKO 34 ma 17.8. opettajien VESO-päivä klo 9-15 ti 18.8. opiskelijat tulevat kouluun: 12-14-ryhmät klo 9.30 ja 15-ryhmät klo 10.00 ke 19.8. ilmaisun esittely to 20.8. kouluvalokuvaus

Lisätiedot

BI01.1 HI01.5 FY01.2 UE01.2 ENA04.3 HI01.2 FY04.1 MAA07.1 HI03.1 RUA08.1 ÄI08.1 Muu2.1

BI01.1 HI01.5 FY01.2 UE01.2 ENA04.3 HI01.2 FY04.1 MAA07.1 HI03.1 RUA08.1 ÄI08.1 Muu2.1 Kurssitarjotin 0-09,. jakso Kurre.. Jyväskylän normaalikoulu (lukio) 0.0.0.. jakso 0.0. -..0 Tuntimäärä: BI0. HI0. FY0. UE0. ENA0. HI0. FY0. MAA0. HI0. RUA0. ÄI0. Muu. MPU MSA IWE SLA LRO 0 KAP HAM EKU

Lisätiedot

Lukio alkaa

Lukio alkaa 15 Lukio alkaa 14.8.2015 Mitä Kuuluu? Mitä lukio tuo tullessaan? Uudet kaverit Uudet toimintatavat Valitset itse opintosi Kotitöitä Tee töitä tasaisesti, priorisoi Anna itsellesi oikeus lukea - päivittäin

Lisätiedot

Aikuislinjan lukuvuosikalenteri

Aikuislinjan lukuvuosikalenteri Aikuislinjan lukuvuosikalenteri 2017 2018 1. jakso 21.8. 8.10. Ti 15.8. Uusien opiskelijoiden yleisinfo klo 17 Ke 16.8. Opinto-ohjaaja ohjaa uusia opiskelijoita klo 12-18 To 17.8. Opinto-ohjaaja ohjaa

Lisätiedot

Padasjoen lukion aikuislinjan LOPS

Padasjoen lukion aikuislinjan LOPS Padasjoen lukion aikuislinjan LOPS 1. Padasjoen lukion aikuislinja Padasjoen lukion aikuislinjalla voi suorittaa koko lukion oppimäärän tai opiskella yksittäisiä aineita ja saada niistä erillisen todistuksen.

Lisätiedot

UUDEN OPETUSSUUNNITELMAN KURSSIT

UUDEN OPETUSSUUNNITELMAN KURSSIT JANAKKALAN LUKION TERVAKOSKEN TOIMIPISTEEN KIRJAT LUKUVUOSI 2016-17 KANNETTAVA TIETOKONE (1.vuoden opiskelijat, tiedote tulossa Wilmaan ja verkkosivuille) UUDEN OPETUSSUUNNITELMAN KURSSIT Aine Kurssi Kirjan

Lisätiedot

Hakkala + lukio PÄIVYRI

Hakkala + lukio PÄIVYRI Hakkala + lukio PÄIVYRI 2017-2018 17.10.2017 viikko päivä 1. jakso 10.8.2017-1.10.2017 10.8.2017 koulu alkaa: 7. lk. klo 8.05, 8. ja 9. lk. klo 8.40, lu 9.30 ruokala 9A 11.8.2017 33 ma 14.8.2017 Aslma

Lisätiedot

Lempäälän lukion oppikirjat KURSSI ISBN-koodi 1

Lempäälän lukion oppikirjat KURSSI ISBN-koodi 1 Lempäälän lukion oppikirjat 2018-2019 KURSSI ISBN-koodi 1 ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS SANOMA PRO Jukola Tekstioppi ÄI (kaikilla kursseilla) 978-952-63-0386-4 SANOMA PRO Jukola 1 ÄI01 978-952-63-4937-4 SANOMA

Lisätiedot

HATANPÄÄN LUKION PÄIVITTYVÄ KALENTERI LUKUVUODELLE 2015-16 1.12.2015

HATANPÄÄN LUKION PÄIVITTYVÄ KALENTERI LUKUVUODELLE 2015-16 1.12.2015 HATANPÄÄN LUKION PÄIVITTYVÄ KALENTERI LUKUVUODELLE 2015-16 1.12.2015 1. jakso 11.8.2015-1.10.2015 ma 10.8. tutorit koululla klo 14 ti 11.8. uudet opiskelijat klo 9, muut klo 10, ryhmänohjaus klo 10.45-13.30

Lisätiedot

MAA1.2 ÄI1.1 HI1.1 YH1.6 ME1.1 KIL1.1 PU2.1 TE2.1 MAA6.2 FI2.1 UE4.1 TEA5.2 RUB7.1 RUA7.1 ENA8.2

MAA1.2 ÄI1.1 HI1.1 YH1.6 ME1.1 KIL1.1 PU2.1 TE2.1 MAA6.2 FI2.1 UE4.1 TEA5.2 RUB7.1 RUA7.1 ENA8.2 Kurssitarjotin 0-0, jakso StarSoft Kurre.f Kallion lukio - 0-0 0.0.0 :. jakso.0. -.0.0 Ilmoittautuminen alkaa.0.0 klo :00.Ilmoittautuminen päättyy 0.0.0 klo :.... 0 MAB. RUB. ÄI. KU. TEA. TA. RAB. YA PS.

Lisätiedot

1) LOPS2016 / Käytössä lukion ykkösillä /17ABC) ja kakkosilla (16ABC) s ) Vanha OPS / Käytössä kolmosilla (15ABC, 14D) s.

1) LOPS2016 / Käytössä lukion ykkösillä /17ABC) ja kakkosilla (16ABC) s ) Vanha OPS / Käytössä kolmosilla (15ABC, 14D) s. Liedon lukio OPPIKIRJAT Lv. 2017-18 9/6-17 1) LOPS2016 / Käytössä lukion ykkösillä /17ABC) ja kakkosilla (16ABC) s. 1-5 2) Vanha OPS / Käytössä kolmosilla (15ABC, 14D) s. 6-7 Oppikirjojen sähköisen version

Lisätiedot

Keminmaan lukio. Valtakunnalliset syventävät kurssit ÄI7 ÄI7 ÄI8 ÄI9 LISÄNÄYTÖLLÄ ÄI9 ÄI6+ÄI8 LISÄNÄYTÖLLÄ

Keminmaan lukio. Valtakunnalliset syventävät kurssit ÄI7 ÄI7 ÄI8 ÄI9 LISÄNÄYTÖLLÄ ÄI9 ÄI6+ÄI8 LISÄNÄYTÖLLÄ äidinkieli 1 ÄI1 ÄI1 ÄI2 ÄI6 LISÄNÄYTÖLLÄ ÄI3 ÄI3 ÄI4 ÄI4 ÄI5 ÄI5 ÄI6 ÄI2 ÄI7 ÄI7 ÄI8 ÄI9 LISÄNÄYTÖLLÄ ÄI9 ÄI6+ÄI8 LISÄNÄYTÖLLÄ ÄI10 ÄI10 ÄI12 ÄI12 ÄI13 ÄI14 ÄI11 ÄI11 englanti 2 ENA1 ENA1 ENA2 ENA2 ENA3

Lisätiedot

Tapahtumakalenteri lukuvuodelle

Tapahtumakalenteri lukuvuodelle Tapahtumakalenteri lukuvuodelle 2017 2018 J 1 10.8.2017 28.9.2017 ti 8.8. ja veso (1/1): suunnittelupäivät ke 9.8. esteellisyys yovalvonnoissa tiedoksi rehrille 10.8. syyslukukausi alkaa pe 11.8. ma 14.8.

Lisätiedot

Kurssitarjotin , 1. jakso Kurre Tampereen yhteiskoulun lukio :02 1. jakso

Kurssitarjotin , 1. jakso Kurre Tampereen yhteiskoulun lukio :02 1. jakso Kurssitarjotin 019-00, 1. jakso Kurre 7.31.8 1. jakso 08.08. - 10.09.019 1 3 4 1.vuosi EAB31.1 ENA01.1 FY01.1 ITE01.1 ITL01.1 ITV01.1 KE01.1 MAY01A. MAY01B. MU01.8 RUB01. ÄI01.3.vuosi BI0.1 ENA04.1 GE01.1

Lisätiedot

Psykologin, kuraattorin ja erityis opettajan esittäytyminen 15abcd-ryhmille Opettajien välituntipalaveri opiskeluhuollosta

Psykologin, kuraattorin ja erityis opettajan esittäytyminen 15abcd-ryhmille Opettajien välituntipalaveri opiskeluhuollosta Lukuvuosi -16 1. jakso.8.-25. Opettajien VESO-päivä KOULU ALKAA 1. vsl klo -, 2. ja. vsl klo - KOULUKUVAUS 1 14 Ykkösten ryhmäytymistä 1-14.0 4 18.0 ykkösten ohjelmaa 21 Ykkösten päivä klo-1 5 24 25 klo

Lisätiedot

VAASAN KIRKKO 9.00 RO 9.45

VAASAN KIRKKO 9.00 RO 9.45 Elokuu Viikko 32 Jakso 1 6 Maanantai 7 Tiistai 8 Keskiviikko 9 Torstai 10 Perjantai 11 Lauantai 9.30-10.45 11.25-12.40 ruokailut 4 VAASAN KIRKKO 9.00 RO 9.45 erillinen info erillinen info 12.50-14.05 12

Lisätiedot

JAKSO 1 YLÄASTE LUKIO 33 MA 10.08. TI 11.08. KE 12.08. koulu alkaa koulu alkaa TO 13.08. Etkot 16-20; ilm.its.kuulusteluihin PE 14.08. 34 MA 17.08.

JAKSO 1 YLÄASTE LUKIO 33 MA 10.08. TI 11.08. KE 12.08. koulu alkaa koulu alkaa TO 13.08. Etkot 16-20; ilm.its.kuulusteluihin PE 14.08. 34 MA 17.08. JAKSO 1 YLÄASTE LUKIO 33 MA 10.08. TI 11.08. KE 12.08. koulu alkaa koulu alkaa TO 13.08. Etkot 16-20; ilm.its.kuulusteluihin PE 14.08. 34 MA 17.08. SLL klo 10.50; tentteihin ilmoittautuminen 17.8.-21.8.

Lisätiedot

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A 2 0 1 7 Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2017-2019 / T O I M I A L A P A L V E L U 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 5 0 0 T E

Lisätiedot

VAASAN KIRKKO 9.00 RO 9.45

VAASAN KIRKKO 9.00 RO 9.45 Elokuu Viikko 32 Jakso 1 5 Maanantai 6 Tiistai 7 Keskiviikko 8 Torstai 9 Perjantai 10 Lauantai 9.30-10.45 11.25-12.40 ruokailut 4 VAASAN KIRKKO 9.00 RO 9.45 erillinen info erillinen info 12.50-14.05 11

Lisätiedot

Kurssitarjotin , 1. jakso Kurre Tampereen yhteiskoulun lukio :07 1. jakso

Kurssitarjotin , 1. jakso Kurre Tampereen yhteiskoulun lukio :07 1. jakso Kurssitarjotin 07-08,. jakso Kurre 7... jakso 09.08. - 07.09.07. vuosi BI0.0 GE0.0 HI0.0.RO7G ITM0.0 ITE0.0.RO7D ITT0.0.RO7C LI0.0 MAY0A.0 MAY0B.0 RAB.0 SAB.0 UE0.0. vuosi ENA0.0 ENA0.0 FY0.0 HI0.0 ITK0.0

Lisätiedot

Lv käytettävät oppikirjat

Lv käytettävät oppikirjat Liedon lukio 20/5-19 / ot Lv. 2019-20 käytettävät oppikirjat Kaikki oppikirjat uuden opetussuunnitelman LOPS2016 mukaisia ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS ÄI Äidinkielen oppikirjana voi käyttää joko digikirjaa

Lisätiedot

ÄHTÄRIN LUKION OPPIKIRJAT, LUKUVUOSI

ÄHTÄRIN LUKION OPPIKIRJAT, LUKUVUOSI ÄHTÄRIN LUKION OPPIKIRJAT, LUKUVUOSI 2019-2020 Kust. ISBN NIMI KURSSI PITKÄ MATEMATIIKKA: Matematiika 1. kurssi: kisallioppiminen.fi -sivuston materiaali MAY1 alk. SanomaPro 9789526303819 Tekijä Pitkä

Lisätiedot

Kurssien suorittamisen ajoitus

Kurssien suorittamisen ajoitus Kurssien suorittamisen ajoitus Katso taulukosta, missä vaiheessa eri aineiden kurssit suositellaan suoritettaviksi. Tutustu etenkin syventävien kurssien sisältöihin Pedanetin avulla, jotta tulet valinneeksi

Lisätiedot

Simon lukio Aikuisten lukiokoulutus

Simon lukio Aikuisten lukiokoulutus Simon lukio 18.12.2017 Aikuisten lukiokoulutus LOPS 2016 Nuorten lukiokoulutus ÄIDINKIELI LOPS2016 Vastaavat kurssit ÄI1 Tekstit ja vuorovaikutus ÄI1 ÄI2 Kieli, kulttuuri ja identiteetti ÄI2 ÄI3 Kirjallisuuden

Lisätiedot

VAASAN KIRKKO 9.00 RO 9.45 erillinen info

VAASAN KIRKKO 9.00 RO 9.45 erillinen info Elokuu Viikko 32 Jakso 1 7 Maanantai 8 Tiistai 9 Keskiviikko 10 Torstai 11 Perjantai 12 Lauantai 9.30-10.45 11.25-12.40 ruokailut 4 VAASAN KIRKKO 9.00 RO 9.45 erillinen info erillinen info 12.50-14.05

Lisätiedot

Aikuislinjan lukuvuosikalenteri Päiv ä. Pvm. Toiminta

Aikuislinjan lukuvuosikalenteri Päiv ä. Pvm. Toiminta Aikuislinjan lukuvuosikalenteri 2018 2019 1. jakso 13.8. 30.9. Piv Ke 8.8. Uusien opiskelijoiden yleisinfo klo 17.00 To 9.8. Opinto-ohjaaja ohjaa uusia opiskelijoita klo 12-18 Pe 10.8. La 11.8. Su 12.8.

Lisätiedot

7. luokkien kurssijärjestys , NYK

7. luokkien kurssijärjestys , NYK 7. luokkien kurssijärjestys 2014-2015, NYK Aineet Kurssit Opettajat 23 7 A A2RU ET 23 7 B A2RU I II III IV V I II III IV V ÄI 3,6 JVE/ADE 5 5 4 4 4 4 2 5 3 AT 0,4 TTU/RKO/TTU 2 2 2 2 A1EN 2 IPÄ/VPA 5 5

Lisätiedot

Kurssien suorittamisen ajoitus

Kurssien suorittamisen ajoitus Kurssien suorittamisen ajoitus Katso taulukosta, missä vaiheessa eri aineiden t suositellaan suoritettaviksi. Tutustu etenkin syventävien en sisältöihin opinto-oppaan avulla, jotta tulet valinneeksi omien

Lisätiedot

Aikuislinjan lukuvuosikalenteri

Aikuislinjan lukuvuosikalenteri Aikuislinjan lukuvuosikalenteri 2015 2016 1. jakso 17.8. 4.10. Ti 11.8. Uusien opiskelijoiden yleisinfo klo 17 Ke 12.8. Opinto-ohjaaja ohjaa uusia opiskelijoita klo 12 18 To 13.8. Opinto-ohjaaja ohjaa

Lisätiedot

VIROLAHDEN LUKIO KIRJALISTA 2015-2016 27.5.2015

VIROLAHDEN LUKIO KIRJALISTA 2015-2016 27.5.2015 VIROLAHDEN LUKIO KIRJALISTA 2015-2016 27.5.2015 Kurssi Oppikirja ISBN Kustantaja BI01 Biologia. Elämä, kurssit 1-2 9789510280249 WSOY BI02 " " BI03 BIOS 3. Ympäristöekologia 9789510276310 " BI04 Biologia.

Lisätiedot

YLIOPPILASTUTKINTO. -Tutkinnon rakenne - edellytykset - ilmoittautuminen

YLIOPPILASTUTKINTO. -Tutkinnon rakenne - edellytykset - ilmoittautuminen YLIOPPILASTUTKINTO -Tutkinnon rakenne - edellytykset - ilmoittautuminen TUTKINNON RAKENNE (1) Neljä pakollista ainetta, äidinkieli ja kolme seuraavista: Ruotsi Matematiikka Yksi reaaliaine Vieras kieli

Lisätiedot

Lempäälän lukion oppikirjat , 1. ja 2. vuosikurssi KURSSI ISBN-koodi 1

Lempäälän lukion oppikirjat , 1. ja 2. vuosikurssi KURSSI ISBN-koodi 1 Lempäälän lukion oppikirjat 2017-2018, 1. ja 2. vuosikurssi KURSSI ISBN-koodi 1 ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS SANOMA PRO Jukola Tekstioppi ÄI (kaikilla kursseilla) 978-952-63-0386-4 SANOMA PRO Jukola 1 ÄI01

Lisätiedot

TUTKINTO MUODOSTUU kolme

TUTKINTO MUODOSTUU kolme YLIOPPILASTUTKINTO TUTKINTO MUODOSTUU: 1) PAKOLLISISTA kokeista, joita on NELJÄ Äidinkieli / suomi toisena kielenä JA kolme seuraavista: - vieras kieli A- tai C-taso - ruotsi A- tai B-taso - matematiikka

Lisätiedot

Ylivieskan lukion oppikirjaluettelo

Ylivieskan lukion oppikirjaluettelo Ylivieskan lukion oppikirjaluettelo 2017-2018 OPS 2016 (1. ja 2. vuoden opiskelijat) Äidinkieli ja kirjallisuus Kaikilla kursseilla: Tekstinhuolto (e-oppi), käyttöoikeus annetaan kurssin alussa ÄI01 Särmä:

Lisätiedot

TULEVAN LUKUVUODEN OPPIKIRJAT

TULEVAN LUKUVUODEN OPPIKIRJAT 1 TULEVAN LUKUVUODEN OPPIKIRJAT Tähdellä (*) merkityt oppikirjat saatavana myös sähköisenä digikirjana. Kysy kirjakaupasta mahdollista edullista yhteishintaa digimateriaalille ja painetulle kirjalle. Äidinkieli

Lisätiedot

ÄHTÄRIN LUKION OPPIKIRJAT, LUKUVUOSI

ÄHTÄRIN LUKION OPPIKIRJAT, LUKUVUOSI ÄHTÄRIN LUKION OPPIKIRJAT, LUKUVUOSI 2017-2018 Kust. ISBN NIMI KURSSI PITKÄ MATEMATIIKKA: vanha tai uusi painos SanomaPro 9789526336725 Yhteinen tekijä Lukion matematiikka 1 MAY1 alk. 9789526303819 Tekijä

Lisätiedot

JAKSO 1 YLÄASTE LUKIO 33 MA 12.08. TI 13.08. koulu alkaa koulu alkaa KE 14.08. Etkot 16-20 TO 15.08. ilm.its.kuulusteluihin PE 16.08. 34 MA 19.08.

JAKSO 1 YLÄASTE LUKIO 33 MA 12.08. TI 13.08. koulu alkaa koulu alkaa KE 14.08. Etkot 16-20 TO 15.08. ilm.its.kuulusteluihin PE 16.08. 34 MA 19.08. JAKSO 1 YLÄASTE LUKIO 33 MA 12.08. TI 13.08. koulu alkaa koulu alkaa KE 14.08. Etkot 16-20 TO 15.08. ilm.its.kuulusteluihin PE 16.08. 34 MA 19.08. tentteihin ilmoittautuminen 20.8.-24.8. TI 20.08. itsenäisten

Lisätiedot

Kurssitarjotin , 1. jakso Kurre 7.29 Tampereen yhteiskoulun lukio :50 1. jakso

Kurssitarjotin , 1. jakso Kurre 7.29 Tampereen yhteiskoulun lukio :50 1. jakso Kurssitarjotin 08-09,. jakso Kurre 7.9 Tampereen yhteiskoulun lukio.0.08 0:0. jakso 09.08. -.09.08. vuosi EAB.0 ENA0.0 FY0.0 ITE0.0 ITL0.0 KE0.0 MAY0A.0 MAY0B.0 MU0.0 RAB.0 RUB0.0 ÄI0.0. vuosi ENA0.0 FI0.0

Lisätiedot

Reaalin yo-info syksyn kirjoittajille klo 11.20, 1. vuositason vanhempainilta

Reaalin yo-info syksyn kirjoittajille klo 11.20, 1. vuositason vanhempainilta VIIKKO PVM PÄIVÄ Elokuu 10.8.2015 ma 33 11.8.2015 ti RESSUJEN KOULUTYÖ ALKAA 1. JAKSO ALKAA ROT 12.8.2015 ke 13.8.2015 to Ilm. uusintakuulusteluun päättyy klo 12.00 ROT 14.8.2015 pe Uusintapäivän 8-koodin

Lisätiedot

Tuntimäärä: 4 6. palkki: hajautus 1. ja 2. jaksot 1 TE01.1 TE01.2 TE palkki : hajautus 1. ja 2. jaksot LI07.1 LI07.2

Tuntimäärä: 4 6. palkki: hajautus 1. ja 2. jaksot 1 TE01.1 TE01.2 TE palkki : hajautus 1. ja 2. jaksot LI07.1 LI07.2 Kurssitarjotin 06-07,. JAKSO StarSoft Kurre 7.d Jyväskylän normaalikoulu (lukio).04.06 4:. jakso 0.08. -.09.06 ENA0. ENA0. ÄI0.4 wue. wge. wmaa6. wlir7. wlir7. wrub7. wyh4. wmaa. MUU. UE0. UE0. RUB. ÄI0.

Lisätiedot

Hanna Närhi

Hanna Närhi Hanna Närhi 2017-2018 Älä huolestu 5-jakso-järjestelmään siirtymisestä 3.vuoden valinnat tehdään keväällä maaliskuu-huhtikuussa, silloin näet jaksot, kurssit, ajat... kaiken ehtii 1.jaksossa syksyn YO-kokeeseen

Lisätiedot

FYSIIKKA Fysiikka 1 Fysiikka luonnontieteenä FY1 Sanoma Pro Fysiikka 2 Lämpö FY2 Sanoma Pro

FYSIIKKA Fysiikka 1 Fysiikka luonnontieteenä FY1 Sanoma Pro Fysiikka 2 Lämpö FY2 Sanoma Pro RAUTJÄRVEN LUKION OPPIKIRJALISTA LUKUVUONNA 2017-2018 L1-L2 Oppiaine Oppikirja Kurssi Kustantaja ISBN BIOLOGIA Koralli 1, Elämä ja evoluutio BI1 Otava 978-951-1-29113-8 Koralli 2, Ekologia ja ympäristö

Lisätiedot

OPISKELUJAKSOJEN KALENTERIT JA TUNTIKAAVIO

OPISKELUJAKSOJEN KALENTERIT JA TUNTIKAAVIO OPISKELUJAKSOJEN KALENTERIT JA TUNTIKAAVIO VKO PÄIVÄ I JAKSO to 8.8. pe 27.9.2019 (37 päivää) 32 to 8.8 Koulu alkaa klo 9 pe 9.8. 33 ma 12.8. Koulurauhan julistaminen klo 9.30 sisäpihalla ti 13.8. Lukion

Lisätiedot

AINE KURSSI KIRJA KUSTANT AJA

AINE KURSSI KIRJA KUSTANT AJA VAASAN LYSEON LUKION KIRJALISTA LUKUVUOSI 2019-2020 Pidä hulta, että valitset ikean kurssin kirjan. Useista kirjista n tullut myös uudistettuja painksia. Tarkista, että käytössäsi n turein pains, mikäli

Lisätiedot

ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS kurssit kirjan nimi ISBN kustantaja. AI6 Kieli ja tekstit (paperikirja) SanomaPro

ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS kurssit kirjan nimi ISBN kustantaja. AI6 Kieli ja tekstit (paperikirja) SanomaPro Oppikirjat 2017-2018 OPPIKIRJAN HANKINTAAN LIITTYVÄÄ: Kaikilla opiskelijoilla tulee olla opiskelussaan oma kannettava tietokone. Vinkkejä koneen hankintaan saa Ylioppilastutkintolautakunnan sivuilta https://www.ylioppilastutkinto.fi/images/sivuston_tiedostot/ohjeet/digabi/ytl_paatelaiteohje_2017_fi.pdf

Lisätiedot

IITIN LUKIO OPPIKIRJAT LV

IITIN LUKIO OPPIKIRJAT LV IITIN LUKIO OPPIKIRJAT LV. 2018-2019 14.8.2018 ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS AI1-9 Särmä-Suomen kieli ja kirjallisuus 978-951-1-28914-2 Otava I - III AI1 Särmä - Tehtäviä 1. LOPS. 2016 978-951-1-29024 -7

Lisätiedot

RAUTJÄRVEN LUKION OPPIKIRJALISTA LUKUVUONNA 2016-2017 tilanne 20.5.2016

RAUTJÄRVEN LUKION OPPIKIRJALISTA LUKUVUONNA 2016-2017 tilanne 20.5.2016 RAUTJÄRVEN LUKION OPPIKIRJALISTA LUKUVUONNA 2016-2017 tilanne 20.5.2016 Oppiaine Oppikirja Kurssi Kustantaja ISBN BIOLOGIA Koralli 1, Elämä ja evoluutio BI1 Otava 978-951-1-29113-8 Koralli 2, Ekologia

Lisätiedot

PAIMION LUKION LUKUVUODEN OPPIKIRJAT

PAIMION LUKION LUKUVUODEN OPPIKIRJAT 1 PAIMION LUKION LUKUVUODEN 2017-2018 OPPIKIRJAT Tähdellä (*) merkityt oppikirjat saatavana myös sähköisenä digikirjana. Kysy kirjakaupasta mahdollista edullista yhteishintaa digimateriaalille ja painetulle

Lisätiedot

YO-INFO LUMON LUKIO. Marianna Sydänmaanlakka, rehtori TIISTAINA

YO-INFO LUMON LUKIO. Marianna Sydänmaanlakka, rehtori TIISTAINA YO-INFO LUMON LUKIO TIISTAINA 22.1.2019 Marianna Sydänmaanlakka, rehtori Osallistumisoikeus yo-tutkintoon -Osallistumisoikeus KEVÄÄN ylioppilaskokeisiin edellyttää, että tutkintoaineesta on saatu kaikkien

Lisätiedot

KURSSIEN VASTAAVUUDET VANHA OPETUSSUUNNITELMA - UUSI OPETUSSUUNNITELMA

KURSSIEN VASTAAVUUDET VANHA OPETUSSUUNNITELMA - UUSI OPETUSSUUNNITELMA KURSSIEN VASTAAVUUDET VANHA OPETUSSUUNNITELMA - UUSI OPETUSSUUNNITELMA äidinkieli uusi opetussuunnitelma ÄI1 ÄI2 ÄI3 ÄI4 ÄI5 ÄI7 ÄI8 ÄI9 ÄI10 ÄI11 vanha opetussuunnitelma vai1 vai2 vai3 vai4 vai5 vai6

Lisätiedot

Mäntsälän lukio Ohjeita kurssivalintojen tekemiseen Kevät 2016

Mäntsälän lukio Ohjeita kurssivalintojen tekemiseen Kevät 2016 Mäntsälän lukio Ohjeita kurssivalintojen tekemiseen Kevät 2016 1 Kokeile rohkeasti! Lue ohjeet huolellisesti ja kokeile valintojen tekemistä rohkeasti et voi tehdä mitään korjaamattomia erehdyksiä kokeillessasi

Lisätiedot

ÄHTÄRIN LUKION OPPIKIRJAT, LUKUVUOSI

ÄHTÄRIN LUKION OPPIKIRJAT, LUKUVUOSI ÄHTÄRIN LUKION OPPIKIRJAT, LUKUVUOSI 2018-2019 Kust. ISBN NIMI KURSSI PITKÄ MATEMATIIKKA: vanha tai uusi painos SanomaPro 9789526336725 Yhteinen tekijä Lukion matematiikka 1 MAY1 alk. 9789526303819 Tekijä

Lisätiedot

JANAKKALAN LUKION TERVAKOSKEN TOIMIPISTEEN KIRJAT LUKUVUOSI 2016-17

JANAKKALAN LUKION TERVAKOSKEN TOIMIPISTEEN KIRJAT LUKUVUOSI 2016-17 JANAKKALAN LUKION TERVAKOSKEN TOIMIPISTEEN KIRJAT LUKUVUOSI 2016-17 KANNETTAVA TIETOKONE (1.vuoden opiskelijat, tiedote tulossa Wilmaan ja verkkosivulle) UUDEN OPETUSSUUNNITELMAN KURSSIT Aine Kurssi Kirjan

Lisätiedot

Kaikki oppikirjat uuden opetussuunnitelman (LOPS2016) mukaisia

Kaikki oppikirjat uuden opetussuunnitelman (LOPS2016) mukaisia Liedon lukio Lv. 2018-19 käytettävät oppikirjat 08.06.18/ot Oppikirjojen sähköisen version käyttö painetun kirjan rinnalla on mahdollista ao. aineen opettajan ohjeistuksen mukaisesti. Tällä listalla ovat

Lisätiedot

RAUTJÄRVEN LUKION OPPIKIRJALISTA LUKUVUONNA L1-L3

RAUTJÄRVEN LUKION OPPIKIRJALISTA LUKUVUONNA L1-L3 RAUTJÄRVEN LUKION OPPIKIRJALISTA LUKUVUONNA 2018-2019 13.8.2018 L1-L3 Oppiaine Oppikirja Kurssi Kustantaja ISBN BIOLOGIA Koralli 1, Elämä ja evoluutio BI1 Otava 978-951-1-29113-8 Koralli 2, Ekologia ja

Lisätiedot

Elokuu Viikko 33 Jakso 1 11 Maanantai 12 Tiistai 13 Keskiviikko 14 Torstai 15 Perjantai 16 Lauantai 8.05-9.20. RO juniorit 8.05. WILMA 14A v05 /KLm

Elokuu Viikko 33 Jakso 1 11 Maanantai 12 Tiistai 13 Keskiviikko 14 Torstai 15 Perjantai 16 Lauantai 8.05-9.20. RO juniorit 8.05. WILMA 14A v05 /KLm Elokuu Viikko 33 Jakso 1 11 Maanantai 12 Tiistai 13 Keskiviikko 14 Torstai 15 Perjantai 16 Lauantai 9.30-10.45 4 7 7 1 2 6 11.25-12.40 ruokailut 5 1 4 12.50-14.05 17 Sunnuntai VAASAN KIRKKO 9.00 RO 9.45

Lisätiedot

Kurssien suorittamisen ajoitus

Kurssien suorittamisen ajoitus Kurssien suorittamisen ajoitus Katso taulukosta, missä vaiheessa eri aineiden t suositellaan suoritettaviksi. Tutustu etenkin syventävien en sisältöihin opinto-oppaan avulla, jotta tulet valinneeksi omien

Lisätiedot

YLIOPPILASTUTKINTO. -Tutkinnon rakenne - edellytykset - ilmoittautuminen. Hämeenllinnan lyseon lukio

YLIOPPILASTUTKINTO. -Tutkinnon rakenne - edellytykset - ilmoittautuminen. Hämeenllinnan lyseon lukio YLIOPPILASTUTKINTO -Tutkinnon rakenne - edellytykset - ilmoittautuminen TUTKINNON RAKENNE (1) Neljä pakollista ainetta, äidinkieli ja kolme seuraavista: Ruotsi Matematiikka Yksi reaaliaine Vieras kieli

Lisätiedot

VAASAN KIRKKO 9.00 RO 9.45

VAASAN KIRKKO 9.00 RO 9.45 Elokuu Viikko 32 Jakso 1 8 Maanantai 9 Tiistai 10 Keskiviikko 11 Torstai 12 Perjantai 13 Lauantai 9.30-10.45 11.25-12.40 ruokailut 4 VAASAN KIRKKO 9.00 RO 9.45 erillinen info erillinen info 12.50-14.05

Lisätiedot

TERVETULOA!

TERVETULOA! TERVETULOA! 4.5.2017 ILMOITTAUTUMINEN (1/2) Sitova ilmoittautuminen vain syksyn 2017 YO-kokeisiin Wilmaan 19.5. mennessä ILMOITTAUTUMINEN (2/2) Lomake jaetaan RO-tuokiossa allekirjoitettavaksi Suunnitelma

Lisätiedot

AINE KURSSI KIRJA KUSTANTAJA

AINE KURSSI KIRJA KUSTANTAJA VAASAN LYSEON LUKION KIRJALISTA LUKUVUOSI 2018-2019 Pidä huolta, että valitset oikean kurssin kirjan. Useista kirjoista on tullut myös uudistettuja painoksia. Tarkista, että käytössäsi on tuorein painos,

Lisätiedot

VAASAN KIRKKO 9.00 RO 9.45

VAASAN KIRKKO 9.00 RO 9.45 Elokuu Viikko 33 Jakso 1 10 Maanantai 11 Tiistai 12 Keskiviikko 13 Torstai 14 Perjantai 15 Lauantai 9.30-10.45 4 7 7 1 2 6 11.25-12.40 ruokailut 5 1 4 12.50-14.05 16 Sunnuntai VAASAN KIRKKO 9.00 RO 9.45

Lisätiedot

YO-info S2015 26.8.2015. rehtori Mika Strömberg

YO-info S2015 26.8.2015. rehtori Mika Strömberg YO-info S2015 26.8.2015 rehtori Mika Strömberg YLIOPPILASTUTKINTO NELJÄ PAKOLLISTA KOETTA VIERAS KIELI ÄIDINKIELI TOINEN KOTIMAINEN KIELI MATEMATIIKKA AINEREAALI HUOM! * yksi vaativampi koe (A-kieli/pitkä

Lisätiedot

ABI-INFO. 1. YO-Kirjoitukset 2. Penkkarit 4. Todistukset 5. Muuta

ABI-INFO. 1. YO-Kirjoitukset 2. Penkkarit 4. Todistukset 5. Muuta ABI-INFO 1. YO-Kirjoitukset 2. Penkkarit 4. Todistukset 5. Muuta YO-koepäivät Ma 12.2. äidinkieli/ käytössä 2 salia ja yksi luokka. Paikalla oikeassa paikassa klo 8.30. Tarkista koepaikkasi kanslian edessä

Lisätiedot

YO-info Sotungin lukio ja etälukio

YO-info Sotungin lukio ja etälukio YO-info Sotungin lukio ja etälukio TI 22.1.2019 Opinto-ohjaaja Elina Korkea-aho Osallistumisoikeus yo-tutkintoon - Osallistumisoikeus kevään ylioppilaskokeisiin edellyttää, että tutkintoaineesta on saatu

Lisätiedot

IITIN LUKIO OPPIKIRJAT LV

IITIN LUKIO OPPIKIRJAT LV IITIN LUKIO OPPIKIRJAT LV. 2017-2018 8.6.2017 ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS AI1-9 Särmä-Suomen kieli ja kirjallisuus 978-951-1-28914-2 Otava I-III AI1 Särmä - Tehtäviä 1. LOPS. 2016 978-951-1-29024 -7 Otava

Lisätiedot

Tietoa lukio-opinnoista. Syksy 2016

Tietoa lukio-opinnoista. Syksy 2016 Tietoa lukio-opinnoista Syksy 2016 Lukion kurssimäärä Päättötodistukseen vaaditaan 75 kurssia. Pakollisia 47 (MB) tai 51 (MA) kurssia. Syventäviä kursseja tulee olla vähintään 10, loput kurssit voivat

Lisätiedot

KURSSIVASTAAVUUDET Äidinkieli ja kirjallisuus. Englanti. A-espanja, A-ranska, A-saksa

KURSSIVASTAAVUUDET Äidinkieli ja kirjallisuus. Englanti. A-espanja, A-ranska, A-saksa KURSSIVASTAAVUUDET 2017-2018 päivitetty 11.5.2017, huom! voi tulla muutoksia Jos kurssilla ei ole vastaavuutta uudessa OPSissa, on sen suorittamisesta neuvoteltava aina erikseen aineenopettajan kanssa.

Lisätiedot

1. vuosi ENA01.16F ITK01.1 ITL01.1 KE01.1 MAY01A.16D MAY01B.16D MU01.10 RAB31.1. RUB01.1 TE01.1 ÄI vuosi vena4.1 vfi2 vfy4.1 vhi2.1 ITE02.

1. vuosi ENA01.16F ITK01.1 ITL01.1 KE01.1 MAY01A.16D MAY01B.16D MU01.10 RAB31.1. RUB01.1 TE01.1 ÄI vuosi vena4.1 vfi2 vfy4.1 vhi2.1 ITE02. Kurssitarjotin 0-07,. jakso 0-07 StarSoft Kurre 7. Tampereen yhteiskoulun lukio 0.08.0 :08. jakso 0.08. - 08.09.0. vuosi ENA0.F ITK0. ITL0. KE0. MAY0A.D MAY0B.D MU0.0 RAB. RUB0. TE0. ÄI0.. vuosi vena.

Lisätiedot

ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS kurssit kirjan nimi ISBN kustantaja. AI4 Kieli ja tekstit 2 978 952 63 1000 8 (paperikirja) SanomaPro

ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS kurssit kirjan nimi ISBN kustantaja. AI4 Kieli ja tekstit 2 978 952 63 1000 8 (paperikirja) SanomaPro Oppikirjat 2016 2017 OPPIKIRJAN HANKINTAAN LIITTYVÄÄ: Kaikilla opiskelijoilla tulee olla opiskelussaan oma kannettava tietokone. Vinkkejä koneen hankintaan saa Ylioppilastutkintolautakunnan sivuilta https://www.ylioppilastutkinto.fi/images/sivuston_tiedostot/ohjeet/digabi/ytl_paatelaiteohje_2016_fi.pdf

Lisätiedot

Haapala, Hellström, Kantola, ym.: Särmä - Suomen kieli ja kirjallisuus (2016 tai uudempi painos).

Haapala, Hellström, Kantola, ym.: Särmä - Suomen kieli ja kirjallisuus (2016 tai uudempi painos). LUKUVUODEN 2016 2017 OPPIKIRJAT Toim. huom. LOPS2016 tarkoittaa uutta lukion opetussuunnitelmaa vuonna 2016 lukion aloittaville. Äidinkieli ja kirjallisuus, AI Haapala, Hellström, Kantola, ym.: Särmä -

Lisätiedot

HANKASALMEN LUKION OPPIKIRJAT LV : vuosiluokka Sarake vsl: vuosiluokka, jonka aikana kurssi tavallisimmin opiskellaan BIOLOGIA

HANKASALMEN LUKION OPPIKIRJAT LV : vuosiluokka Sarake vsl: vuosiluokka, jonka aikana kurssi tavallisimmin opiskellaan BIOLOGIA HANKASALMEN LUKION OPPIKIRJAT LV 2017-2018: 1. - 2. vuosiluokka Sarake vsl: vuosiluokka, jonka aikana kurssi tavallisimmin opiskellaan BIOLOGIA 1. BI1 BIOS 1 Elämä ja evoluutio Sanomapro 978-952-63-3437-0

Lisätiedot

Pateniemen lukion kirjalista lukuvuosi

Pateniemen lukion kirjalista lukuvuosi Pateniemen lukion kirjalista lukuvuosi 2017-2018 Äidinkieli ja kirjallisuus ÄI1 Särmä-Käsikirja ja Kurssivihko 1 Särmä-käsikirjaa käytetään koko lukion ajan kaikilla kursseilla ÄI2 Särmä-Käsikirja ja Kurssivihko

Lisätiedot

HATANPÄÄN LUKIO LUKUVUODEN KALENTERI (päivitetty ) JAKSO 1: KE PE

HATANPÄÄN LUKIO LUKUVUODEN KALENTERI (päivitetty ) JAKSO 1: KE PE HATANPÄÄN LUKIO 2016-2017 LUKUVUODEN KALENTERI (päivitetty 4.4.2017) JAKSO 1: KE 10.8.2016 PE 30.9.2016 ti 9.8. Opettajien työpäivä ti 6.9. ROTOVI 10.45-11.10; YO-info 13- ke 10.8 1. koulupäivä. Uudet

Lisätiedot

Tähdellä (*) merkityt oppikirjat saatavana myös sähköisenä digikirjana.

Tähdellä (*) merkityt oppikirjat saatavana myös sähköisenä digikirjana. 1 TULEVAN LUKUVUODEN OPPIKIRJAT Tähdellä (*) merkityt oppikirjat saatavana myös sähköisenä digikirjana. Äidinkieli ja kirjallisuus ÄI 1 Särmä. Suomen kieli ja kirjallisuus (Otava) (2016) * + Digitehtäväkirja

Lisätiedot

Kerttulin lukion kurssien valintaopas Uusi opetussuunnitelma

Kerttulin lukion kurssien valintaopas Uusi opetussuunnitelma 1 Kerttulin lukion kurssien valintaopas 2017-2018 Uusi opetussuunnitelma OHJEITA KURSSIVALINTOJEN TEKOON Tarkista ensin YO-suunnitelmasi. Tulosteet => KERlu suunnitelma yo-kirjoitusten suorittamisesta.

Lisätiedot

BI01.1 ELO3.1 ENA04.6 ET03.1 KU01.4 KUVA2.2 KUVA2.3 KUVA2.4 KUVA2.5 KUVA2.6 RUB104.1

BI01.1 ELO3.1 ENA04.6 ET03.1 KU01.4 KUVA2.2 KUVA2.3 KUVA2.4 KUVA2.5 KUVA2.6 RUB104.1 Kurssitarjotin 0-0,. jakso Kurre.. Helsingin kuvataidelukio.0.0 :0. jakso 0.0. - 0.09.0 Kurssitarjotin avautuu ti.. klo 9.00. Valitse tarjottimelta ensi lukuvuoden kurssisi. BI0. ELO. ENA0. ET0. KU0. KUVA.

Lisätiedot

Lukuvuoden aikataulu. Elokuu Turvallisuusinfo lukiolaisille juhlasalissa klo ?? Mahdollinen Abitti -kertaus

Lukuvuoden aikataulu. Elokuu Turvallisuusinfo lukiolaisille juhlasalissa klo ?? Mahdollinen Abitti -kertaus ABIT 2018-2019 Lukuvuoden aikataulu Elokuu 28.8. Turvallisuusinfo lukiolaisille juhlasalissa klo 12.25-12.45?? Mahdollinen Abitti -kertaus Syyskuu 4.9. Abien 100 päivää teema, päivänavaus, musiikkia välitunneilla

Lisätiedot

FYSIIKKA Fysiikka 1 Fysiikka luonnontieteenä FY1 Sanoma Pro Fysiikka 2 Lämpö FY2 Sanoma Pro

FYSIIKKA Fysiikka 1 Fysiikka luonnontieteenä FY1 Sanoma Pro Fysiikka 2 Lämpö FY2 Sanoma Pro RAUTJÄRVEN LUKION OPPIKIRJALISTA LUKUVUONNA 2017-2018 L1-L2 Oppiaine Oppikirja Kurssi Kustantaja ISBN BIOLOGIA Koralli 1, Elämä ja evoluutio BI1 Otava 978-951-1-29113-8 Koralli 2, Ekologia ja ympäristö

Lisätiedot

HALU:N OPPIKIRJAT JA DIGITAALINEN MATERIAALI

HALU:N OPPIKIRJAT JA DIGITAALINEN MATERIAALI HALU:N OPPIKIRJAT JA DIGITAALINEN MATERIAALI 2018 2019 Kun oppikirjaluettelossa on mainittu sekä perinteinen kirja että digitaalinen materiaali, voi opiskelija käyttää valintansa mukaan jompaakumpaa. Osassa

Lisätiedot

HANKASALMEN LUKION OPPIKIRJAT LV koskien vuosiluokkia 2.-3.

HANKASALMEN LUKION OPPIKIRJAT LV koskien vuosiluokkia 2.-3. HANKASALMEN LUKION OPPIKIRJAT LV 2016-2017 koskien vuosiluokkia 2.-3. Sarake vsl: vuosiluokka, jonka aikana kurssi tavallisimmin opiskellaan. Huom! Oppiaineittan laitettu esille myös nyt tiedossa olevat

Lisätiedot

SUOMI TOISENA KIELENÄ Kipinä 1-2 (Oy Finn Lectura Ab) Kipinä 3-4 (Oy Finn Lectura Ab) Kipinä 5-6 ( Oy Finn Lectura Ab) RUOTSI

SUOMI TOISENA KIELENÄ Kipinä 1-2 (Oy Finn Lectura Ab) Kipinä 3-4 (Oy Finn Lectura Ab) Kipinä 5-6 ( Oy Finn Lectura Ab) RUOTSI ÄIDINKIELI Kaikilla kursseilla Särmä, Suomen kieli ja kirjallisuus, LOPS 2016, tietokirja (Otava 2016 tai uudempi painos) Lisäksi: ÄI1-6 Särmä, tehtäväkirjat 1-6 (2016 tai uudempi painos) ÄI8-9 Särmä,

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN LUKIO OPPIKIRJAT lv

HAAPAJÄRVEN LUKIO OPPIKIRJAT lv HAAPAJÄRVEN LUKIO OPPIKIRJAT lv. 2017-2018 Huomio!!! Tähdellä ja tummennetulla merkityt kirjat pitää hankkia itse. Muut kirjat saat lukion oppikirjakirjastosta. Oppikirjakirjastossa on reaaliaineiden ja

Lisätiedot

Oppikirjat 2015-2016. Saatavana e- Aine Kurssi Kirja Kustantaja

Oppikirjat 2015-2016. Saatavana e- Aine Kurssi Kirja Kustantaja Oppikirjat 2015-2016 Aine Kurssi Kirja Kustantaja Äidinkieli ÄI1 Kieli ja tekstit 1 WSOY x ÄI2 Kieli ja tekstit 1 WSOY x ÄI3 Kieli ja tekstit 2 WSOY x ÄI4 Kieli ja tekstit 2 WSOY x ÄI5 Kieli ja tekstit

Lisätiedot

OPPIKIRJAT OPS 2016 Syksyllä 2016 aloittaneet opiskelijat

OPPIKIRJAT OPS 2016 Syksyllä 2016 aloittaneet opiskelijat OPPIKIRJAT OPS 2016 Syksyllä 2016 aloittaneet opiskelijat Jokainen opiskelija tarvitsee kannettavan päätelaitteen: osa oppimateriaalista on sähköistä ja ylioppilaskokeiden sähköiset kokeet tehdään omalla

Lisätiedot