JYVÄSKYLÄN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ GRADIA PÖYTÄKIRJA No 7/2021. *Erja Laaksonen, poistui klo Jaakko Peltola

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JYVÄSKYLÄN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ GRADIA PÖYTÄKIRJA No 7/2021. *Erja Laaksonen, poistui klo Jaakko Peltola"

Transkriptio

1 JYVÄSKYLÄN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ GRADIA PÖYTÄKIRJA No 7/2021 Hallitus Päivämäärä KOKOUSTIEDOT Aika klo 12:15-14:33 Paikka Microsoft Teams -kokous OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Jäsen Varajäsen *Eija Aaltonen Tomi Tuuliranta *Sonja Karppinen Sirkku Ingervo *Merja Koivisto Aila Kruus *Erja Laaksonen, poistui klo Jaakko Peltola *Marianne Lukkarila Matti Similä *Harri Oksanen Ossi Karjalainen *Juha Suonperä, pj Katja Isomöttönen *Timo Taskinen, 1. vpj Emilia Lakka *Jyri Ylönen, 2. vpj Helena Kukkamo Muut osallistujat *Jari Blom valtuuston puheejohtaja *Sakari Ainali valtuuston I varapuheenjohtaja *Pia Bärlund valtuuston II varapuheenjohtaja *Vesa Saarikoski johtaja, esittelijä *Sonja Julkunen hallintopäällikkö, sihteeri *Vesa Voutilainen talous- ja hallintojohtaja *Pia Järvinen-Vrielink johdon ja hallinnon assistentti, avustava sihteeri *Pirjo Kauhanen rehtori, Gradia Jyväskylä, paikalla H 75 käsittelyn ajan klo *Maarit Kylmälahti henkilöstöpäällikkö, paikalla klo paikalla H 75 käsittelyn ajan klo *Kirsi Mikkonen laatuasiantuntija, paikalla H 78 käsittelyn ajan klo ALLEKIRJOITUKSET Juha Suonperä Sonja Julkunen Puheenjohtaja Sihteeri KÄSITELLYT ASIAT H PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Aika ja paikka Allekirjoitukset Timo Taskinen Sonja Karppinen Pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirjantarkastaja PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ AIka ja paikka

2 JYVÄSKYLÄN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ GRADIA PÖYTÄKIRJA No 7/2021 Hallitus Päivämäärä alkaen Jyväskylän koulutuskuntayhtymän internet-sivuilla PÖYTÄKIRJAOTTEET OIKEAKSI TODISTAA Sonja Julkunen, sihteeri

3 JYVÄSKYLÄN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU 7/2021 Hallitus KOKOUSTIEDOT Aika Paikka klo 12:15 Microsoft Teams -kokous KÄSITELTÄVÄT ASIAT 72 Kokouksen avaus Pöytäkirjan tarkastus Käsittelyjärjestys Tiedoksiantoja Kuntayhtymän johtajan päätökset Valtuuston kokouksen päätösten täytäntöönpano Green book Kestävän tulevaisuuden kehittämisohjelma... 7 H liite nro 1, _Kestävän tulevaisuuden kehittämisohjelma Sitoutuminen Hansel Oy:n puitesopimukseen tankkaukset öljy-yhtiöiden korteilla (2025) Kokouksen päättäminen Oikaisuvaatimus ja valitusosoitus... 27

4 JYVÄSKYLÄN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ GRADIA Kokouspäivämäärä Hallitus Kokouksen avaus Hallitus 72, Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradian hallintosäännön 135 :n mukaan avattuaan kokouksen puheenjohtaja toteaa läsnä olevat sekä onko kokous laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen. Puheenjohtaja Kokous todetaan hallituksen päättämällä tavalla koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös Hyväksyttiin puheenjohtajan päätösesitys.

5 JYVÄSKYLÄN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ GRADIA Kokouspäivämäärä Hallitus Pöytäkirjan tarkastus Hallitus 73, Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradian hallintosäännön 147 :n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Kuntayhtymän johtaja Hallitus valitsee kaksi varsinaista ja kaksi pöytäkirjan varatarkastajaa. Tarkastusvuorossa ovat Timo Taskinen ja hänen varallaan Jyri Ylönen sekä Sonja Karppinen ja hänen varallaan Eija Aaltonen. Päätös Valittiin varsinaiseksi Timo Taskinen ja hänen varalleen Jyri Ylönen sekä varsinaiseksi Sonja Karppinen ja hänen varalleen Eija Aaltonen.

6 JYVÄSKYLÄN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ GRADIA Kokouspäivämäärä Hallitus Käsittelyjärjestys Hallitus 74, Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradian hallintosäännön 137 :n mukaan asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä. Hallintosäännön 138 :n mukaan toimielin voi esittelijän ehdotuksesta tai jäsenen ehdotuksesta, jota on kannatettu, ottaa enemmistöpäätöksellä käsiteltäväksi asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa. Kuntayhtymän johtaja Hyväksytään kokouskutsussa esitetty käsiteltävien asioiden järjestys. Päätös Hyväksyttiin kuntayhtymän johtajan päätösesitys.

7 JYVÄSKYLÄN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ GRADIA Kokouspäivämäärä Hallitus Tiedoksiantoja Hallitus 75, (Lisätietoja: Vesa Saarikoski, puh , sähköpostiosoite ) - Koronatilanne - Talouden tilanne 4/ Oppivelvollisuuden tilannekatsaus - Lukiokoulutuksen johtamisjärjestelyjen valmistelu - Tuleva - strategian toimeenpano -ohjelman valmistelutilanne - Johtavia viranhaltijoita koskevia seikkoja - Opetus- ja kulttuuriministeriön lisäsuoritepäätös ammatilliselle koulutukselle Kuntayhtymän johtaja Hallitus päättää merkitä tiedoksiannot tiedoksi. Päätös Hyväksyttiin kuntayhtymän johtajan päätösesitys.

8 JYVÄSKYLÄN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ GRADIA Kokouspäivämäärä Hallitus Kuntayhtymän johtajan päätökset Hallitus 76, (Lisätietoja: Vesa Saarikoski, puh , sähköpostiosoite ) Kuntayhtymän johtaja Vesa Saarikosken päätökset Viranhaltijapäätössovellus, päätökset 26-32/ /2021, Virkasuhteen siirto tulosalueelta toiseen Koukkari Tapani - 27/2021, Startti-stipenditililtä jaettavat stipendit vuonna /2021, Startti-stipenditililtä jaettavat stipendit vuonna 2021_Tarkistettu päätös - 29/2021, Hankintapäätös - Gradia Jyväskylän elintarvikealan leipomolaitteet - 30/2021, Hankintapäätös - Gradia Jyväskylän elintarvikealalle hankittavat työsalien laitteet ja RTS-kalusteet - 31/2021, Gradian jatkuvan oppimisen koordinointiryhmän nimeäminen - 32/2021, Ohjausryhmän jäsenten vaihdoksia: Ohjatusti kohti tulevaisuuden työelämää -ESR-hanke (S21699) Puheenjohtaja Hallitus päättää, ettei yllä olevia päätöksiä oteta hallituksen käsittelyyn. Päätös Hyväksyttiin puheenjohtajan päätösesitys.

9 JYVÄSKYLÄN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ GRADIA Kokouspäivämäärä Hallitus Valtuuston kokouksen päätösten täytäntöönpano Lisätietoja: Sonja Julkunen, p , Hallitus 77, Kuntalain 96 mukaan "Jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöön panematta. Asia on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi. Kuntalain 64 mukaan kuntayhtymään sovelletaan, mitä kunnasta säädetään mm. 96 :ssä. Kuntayhtymän johtaja Hallitus toteaa valtuuston kokouksen päätökset laillisesti syntyneiksi ja päättää panna ne asianmukaisessa järjestyksessä täytäntöön. Valtuuston pöytäkirja julkaistaan yleisesti nähtäville Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradian verkkosivuilla Päätös Hyväksyttiin kuntayhtymän johtajan päätösesitys.

10 JYVÄSKYLÄN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ GRADIA Kokouspäivämäärä Hallitus Green book Kestävän tulevaisuuden kehittämisohjelma Hallitus 78, Lisätietoja: Taina Saarikko, p , ja Kaisa Liinanki, p , Hallintosäännön 25 :n mukaan kuntayhtymän hallitus johtaa kuntayhtymän toimintaa. Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradian keskeisimmät ennakointidokumentit ovat valtuuston päättämä strategia (Uusi yhdessä 2020+), hallituksen päättämä strategian toimenpideohjelma sekä näiden kontekstissa laadittavat Gradian kehittämisohjelmat. Kestävään tulevaisuuteen tähtäävän toiminnan kehittämiseen panostaminen on arvovalinta ja strateginen päätös. Gradiassa se tarkoittaa sitä, että kaikessa toiminnassa huomioidaan ekologinen, taloudellinen, sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys ja se on osa Gradian yhteiskuntavastuuta. Green book - Kestävän tulevaisuuden kehittämisohjelma on valmisteltu moniammatillisen työryhmän toimesta. Valmistelun aikana on kuultu ammatillisen koulutuksen opiskelijoita ja lukiokoulutuksen opiskelijoita. Kestävä kehitys on olennainen osa Gradian toimintajärjestelmää, toiminnan jatkuvaa parantamista. Kehittämisohjelman valmistelua on ohjannut Laadulla ja tiedolla johtamisen ryhmä sekä Yhteisten palveluiden foorumi. Gradian johtoryhmä käsitteli kehittämisohjelman Kestävän tulevaisuuden kehittämisohjelman tavoitteena on tukea omalta osaltaan Gradian strategian toteutumista. Päivitetyn strategian missiona on "intohimona sivistys ja taitaminen". Strategian toteutuessa lopputuloksena on itseensä luottava opiskelija, joka uskoo tulevaisuuteensa ja on sisäistänyt jatkuvan oppimisen tärkeyden. Yhtenä tärkeänä muutosajurina strategiatyössä nähtiin kestävä tulevaisuus ja ilmastonmuutos. Strategisten päätavoitteiden alta löytyy useita yhtymäkohtia Agenda 2030:een, jonka tavoitteet ovat universaaleja. Nämä tavoitteet ovat ohjanneet kehittämisohjelman laatimista ja ne tukevat hyvin kaikkia Gradian strategisia päätavoitteita: itseensä ja tulevaisuuteen luottava opiskelija, osuvaa osaamista työelämään nyt ja tulevaisuudessa, hyvinvoiva ja kestävästi toimiva Gradia-yhteisö. Tässä kehittämisohjelmassa kuvataan ne ylätason tavoitteet, joiden avulla Gradiaa lähdetään viemään askel askeleelta kohti strategian mukaista hyvinvoivaa ja kestävästi toimivaa yhteisöä. Tavoitteita tarkennetaan ja konkretisoidaan kehittämistoimenpiteiksi vuosittaisen talous- ja toiminnansuunnittelun yhteydessä. Green book - Kestävän tulevaisuuden kehittämisohjelma liitteenä H liite nro 1. Kuntayhtymän johtaja Hallitus päättää hyväksyä Green book - Kestävän tulevaisuuden

11 JYVÄSKYLÄN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ GRADIA Kokouspäivämäärä Hallitus kehittämisohjelman oheisen H liite nro 1 mukaisesti. Päätös Hyväksyttiin kuntayhtymän johtajan päätösesitys.

12 H liite nro 1, Green book Kestävän tulevaisuuden kehittämisohjelma Luonnos Hyväksytty xx.xx.2021

13 10 Sisällysluettelo 1 Johdanto Kestävän tulevaisuuden ulottuvuudet Kestävä tulevaisuus koulutuksessa Koulutus Tavoitteet ja toimenpiteet Opiskelijat Kumppanit, sidosryhmät Hankinnat Gradia-ravintolat Merkityksellinen ruoka Tavoitteet ja toimenpiteet Kestävä tulevaisuus Gradian kampuksilla Kestävästi toimivat kampukset Tavoitteet ja toimenpiteet Toimenpidesuunnitelma

14 11 1 Johdanto Syksyllä 2019 tehtiin Gradian strategian väliarviointi, jonka pohjalta syntyi päivitetty strategia Uusi yhdessä Strategian jalkauttamisen tueksi Gradialla on useita kehittämisohjelmia, joista tämä keskittyy kestävän tulevaisuuden teemoihin. Päivitetyn strategian missiona on intohimona sivistys ja taitaminen. Strategian toteutuessa lopputuloksena on itseensä luottava opiskelija, joka uskoo tulevaisuuteensa ja on sisäistänyt jatkuvan oppimisen tärkeyden. Yhtenä tärkeänä muutosajurina strategiatyössä nähtiin kestävä tulevaisuus ja ilmastonmuutos. Tavoitteena oli luoda arjen opetustyötä tukeva strategia, joka luo näkymää ja innostaa henkilökuntaa ottamaan käyttöön tulevaisuudessa tarvittavia pedagogisia menetelmiä. Strategisten päätavoitteiden alta löytyy useita yhtymäkohtia Agenda 2030:een, jonka tavoitteet ovat universaaleja. Nämä tavoitteet ovat ohjanneet myös tämän kehittämisohjelman laatimista ja ne tukevat hyvin kaikkia Gradian strategisia päätavoitteita: itseensä ja tulevaisuuteen luottava opiskelija osuvaa osaamista työelämään nyt ja tulevaisuudessa hyvinvoiva ja kestävästi toimiva Gradia-yhteisö Myös koulutuskuntayhtymän omistajakuntien strategioissa viitataan kestävän tulevaisuuden ulottuvuuksiin. Strategioista on poimittavissa sanat ilmastonmuutos, resurssiviisaus, ilmastovastuu, kiertotalous, uusiutuva energia ja ympäristöohjelma. Jyväskylän kaupunki on käynnistänyt Resurssiviisas Jyväskylä 2040 ohjelman. Se kattaa kaupungin resurssiviisauteen liittyvät keskeiset ohjelmat, tiekartat ja sitoumukset ja toimii työkaluna kansallisten ilmastotavoitteiden toteuttamiseksi. Teeman Järkevä jyväskyläläinen yhtenä tavoitteena on varmistaa kasvatuksella ja koulutuksella tulevaisuuden resurssiviisausosaaminen. Ohjelmaan on kirjattu Gradiaa koskien kiertotalouden integroiminen osaksi Käsi- ja taideteollisuus-, tekstiilija muoti- sekä media-alan toisen asteen tutkintoja. Lisäksi tavoitteena on rakentaa oppilaitoksiin kiertotalouskokonaisuudet. Kestävä kehitys on arvovalinta ja koulutuskuntayhtymässä se tarkoittaa sitä, että kaikessa toiminnassa huomioidaan ekologinen, taloudellinen, sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys ja se on osa Gradian yhteiskuntavastuuta. Gradian Astetta parempi arki -käsikirjassa on kuvattu Gradian toimintajärjestelmä, jossa on kokonaiskuva toiminnan laadusta ja sen kehittämisestä. Kestävä kehitys on olennainen osa jatkuvaa parantamista. Kestävän tulevaisuuden kehittämisohjelma on mainittu käsikirjassa osana sekä johtamisen että tukipalveluiden operatiivista suunnittelua. Tässä kehittämisohjelmassa kuvataan ne ylätason tavoitteet, joiden avulla Gradiaa lähdetään viemään askel askeleelta kohti strategian mukaista hyvinvoivaa ja kestävästi toimivaa yhteisöä. Kokonaisvastuu kehittämisohjelman toimenpiteiden edistämisestä sekä tavoitteiden saavuttamisesta ja niiden raportoinnista Gradian johtoryhmälle on Yhteisten palveluiden foorumilla. Vastuu kestävän tulevaisuuden edistämisestä on kuitenkin kaikilla gradialaisilla. Toimintatapojen pysyvä muutos edellyttää kuitenkin, että henkilöstöllä on riittävä osaaminen ja tietoisuus kestävästä tulevaisuudesta ja kestämättömän kehityksen seurauksista.

15 Kestävän tulevaisuuden ulottuvuudet Kestävän tulevaisuuden tavoitteena on turvata hyvät elämisen mahdollisuudet nykyisille ja tuleville sukupolville. Kestävyys jaotellaan yleensä kolmeen eri ulottuvuuteen: ekologinen kestävyys taloudellinen kestävyys sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys Ekologisella kestävyydellä tarkoitetaan luonnon monimuotoisuuden ja ekosysteemien toimivuuden säilyttämistä sekä ihmisen taloudellisen ja aineellisen toiminnan sopeuttamista luonnon kestokykyyn. Oppilaitosympäristössä ekologinen kestävyys tarkoittaa ympäristövastuullisten käytäntöjen toteutumista eli esimerkiksi materiaalien, veden ja energian säästöä, ympäristöystävällisiä hankintoja, kierrätystä ja lajittelua sekä vähäpäästöistä liikkumista. Taloudellinen kestävyys tarkoittaa muun muassa uusiutumattomien luonnonvarojen kohtuukäyttöä ja jätemäärän minimointia. Kestävän talouden tavoitteena on sisällöltään ja laadultaan tasapainoinen kasvu, joka ei perustu pitkällä aikavälillä velkaantumiseen tai varantojen hävittämiseen. Taloudellinen kestävyys voidaan saavuttaa tehokkaalla kierrätyksellä ja uusiutuvien luonnonvarojen käytöllä. Uudet innovaatiot ja vanhojen toimintamallien kehittäminen luovat omalta osaltaan pohjaa taloudellisen kestävyyden saavuttamiselle. Kestävä talous on sosiaalisen kestävyyden perusta ja edellytys yhteiskunnan keskeisille toiminnoille. Sosiaalisella kestävyydellä tarkoitetaan yhteisöllisyyden vaalimista yksilöllisyyden sijaan, oikeudenmukaisuutta ja tasa-arvoa. Sosiaalinen kestävä kehitys pyrkii turvaaman jokaiselle riittävän toimeentulon, perusoikeudet ja mahdollisuuden osallistua päätöksentekoon. Oppilaitoksissa sosiaalisen kestävyyden keskiössä ovat opiskelijoiden ja henkilöstön fyysinen ja henkinen hyvinvointi, yhdenvertaisuus, sekä moniarvoisuuden ja -kulttuurisuuden kunnioittaminen. Näihin teemoihin liittyen Gradialla on käynnistetty vuonna 2020 opiskelijoiden hyvinvointiohjelma. Toimintaa ohjaavat myös turvaryhmän vuosittain laatima turvallisuuden toimintasuunnitelma sekä yt- ja työsuojelutoimikunnan laatima työsuojelun toimintaohjelma. Myös verkostoituminen ympäröivän yhteiskunnan eri toimijoiden kanssa on tärkeä osa sosiaalisesti kestävää toimintaa. Kulttuurinen kestävä kehitys mahdollistaa kulttuurien kirjon säilymisen. Yhtenä tavoitteena on edistää kulttuurien välistä vuorovaikutusta. Keskeinen kysymys sosiaalisessa ja kulttuurisessa kestävyydessä on taata hyvinvoinnin edellytysten siirtyminen sukupolvelta toiselle. 1.2 Kestävä tulevaisuus koulutuksessa YK:n jäsenmaat sopivat syyskuussa 2015 kestävän kehityksen tavoitteista ja toimintaohjelmasta vuoteen 2030 asti. Kestävän kehityksen tavoiteohjelma (Agenda2030) tähtää äärimmäisen köyhyyden poistamiseen sekä kestävään kehitykseen, jossa otetaan ympäristö, talous ja ihminen tasavertaisesti huomioon. Kestävän kehityksen tavoitteita on 17 (Kuva 1.) ja alatavoitteita 169.

16 13 Kuva 1. YK:n Agenda 2030 kestävän kehityksen tavoitteet (Ulkoministeriö) Agenda 2030:n yksi tavoite on varmistaa vuoteen 2030 mennessä, että kaikki oppijat saavat kestävän kehityksen edistämiseen tarvittavat tiedot ja taidot esimerkiksi kestävää kehitystä ja kestäviä elämäntapoja, ihmisoikeuksia, sukupuolten tasa-arvoa, rauhan ja väkivallattomuuden kulttuurin edistämistä, maailmankansalaisuutta, kulttuurien monimuotoisuuden sekä kulttuurin osuutta kestävässä kehityksessä arvostavan koulutuksen kautta. Ammatillisen koulutuksen tutkinnoissa kestävä kehitys on yksi elinikäisen oppimisen avaintaidoista (Kuva 2.) ja sitä arvioidaan osana ammatillista osaamista. Myös useat muut elinikäisen oppimisen avaintaidoista liittyvät kestävään kehitykseen ja globaalivastuun näkökulmaan. Opetushallitus on todennut, että sekä talousosaaminen että kestävän kehityksen osaaminen ovat yhteiskunnassa aiempaa keskeisemmässä roolissa. Osaamisen ennakointifoorumi (Oef) arvioi, että kestävä kehitys on ilmiö, jonka voi merkitykseltään rinnastaa digitalisaatioon. Kestävän kehityksen ymmärrys on nousemassa myös yhä vahvemmaksi keskeiseksi kansalaistaidoksi.

17 14 Kuva 2. Elinikäisen oppimisen avaintaidot ammatillisessa koulutuksessa. Kestävän kehityksen tavoitteiden tulee kytkeytyä tiiviisti opetukseen ja oppilaitosten jokapäiväiseen toimintaan. Ammatillisessa koulutuksessa korostuvat erityisesti työelämässä ja tulevassa ammatissa tarvittava kestävän kehityksen osaaminen. Tämä vaatii koulutuksen järjestäjiltä opetuksen, oppimateriaalien, johtamisen ja oppimisympäristöjen kehittämistä. Lukion vuonna 2021 käyttöön otettavissa opetussuunnitelman perusteissa korostuu aiempaa voimakkaammin kestävän tulevaisuuden rakentaminen. Se on osa laaja-alaisen osaamisen tavoitteita sekä lukiolaisen kansainvälistä osaamista (Kuva 3.).

18 15 Kuva 3. Laaja-alainen osaaminen lukiossa, LOPS Koulutus Oppilaitoksilla on keskeinen rooli kestävän tulevaisuuden rakentajina. Gradiassa kestävä tulevaisuus toteutuu ammatillisessa koulutuksessa eperusteiden mukaisesti. Kestävyysosaaminen integroidaan ammattitaitovaatimuksissa ammatillisiin opintoihin. Lisäksi perustutkinnoissa kestävyysopinnot ovat osa yhteisiä opintoja yhteiskunta- ja työelämäosaamisessa. Ammatillisessa koulutuksessa kestävän tulevaisuuden opintojen toteutus ja painoarvo toteutuvat osittain opettajan osaamisen ja motivaation mukaan ja osittain opiskelijan henkilökohtaisten valintojen mukaan. Lukion opetussuunnitelman arvoperustassa peräänkuulutetaan kestävän tulevaisuuden olevan yhteinen ongelma. Sen tulee näkyä toimintakulttuurissa ja kaikkien oppiaineiden opetuksessa. Gradian strategiakyselyssä opiskelijat nostivat kestävän tulevaisuuden toiminnan ja osaamisen yhdeksi tärkeimmistä osa-alueista oppilaitoksen toiminnassa ja koulutuksessa. Tulevaisuuden tekijät Koulutuksen tavoitteena on edistää kestävää työelämää ja luoda hyvät edellytykset opiskelijoille monipuoliseen oppimiseen ja tulevaisuuden osaamistaitojen hankintaan. Tulevaisuuden työelämässä korostuvat työprosessin työmenetelmien, välineiden ja materiaalien hallinta; työn perustana olevan tiedon hallinta; sekä elinikäisen oppimisen avaintaidot. Vastuullisuus ja kestävyys tarkoittavat koulutuksessa mm. opintojen henkilökohtaistamista, digitaalisten valmiuksien edistämistä, kestäviä ja turvallisia oppimisympäristöjä, työpaikalla järjestettävän koulutuksen kestävää ja laadukasta toteutusta, yhteistyötä alan toimijoiden ja

19 16 työpaikkojen kanssa, alueen elinvoimaisuuden edistämistä, eri osapuolien osallistamista, kestävyystaitojen oppimista ja huomioimista osaamisessa. Koulutuksen kestävän tulevaisuuden edistämisen tueksi otetaan käyttöön OKKA-säätiön (Opetus-, kasvatus- ja koulutusalojen säätiö) kestävän kehityksen sertifiointi. OKKA-säätiö on vakiinnuttanut asemansa tunnustettuna opetusalan kestävän tulevaisuuden asiantuntijatahona. Säätiö vastaa valtakunnallisesta Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifioinnista ja on mukana useissa kestävän kehityksen hankkeissa, verkostoissa ja täydennyskoulutuksissa. Koulutuksen tulevaisuuden tavoitteita voi peilata OKKA-säätiön Kestävän tulevaisuuden indikaattoreiden avulla. Indikaattoreiden lähtökohtana on ihmiskunnan hyvä elämä yhden maapallon rajoissa. Muutos kestävän tulevaisuuden yhteiskuntaan edellyttää uudenlaista edistystä, joka perustuu ilmastonmuutoksen, luonnon monimuotoisuuden köyhtymisen ja luonnonvarojen ehtymisen pysäyttämiseen. Yhteiskunnan uudistumisen tulisi tapahtua demokraattisesti, oikeudenmukaisesti ja kaikkia kansalaisia osallistaen. Elinikäinen ja uudistava oppiminen toimivat keskeisinä muutoksen mahdollistajina. Tarvitsemme oppimista, joka uudistaa maailmansuhdettamme ja käsitystämme ihmisyydestä ja tavoittelemisen arvoisesta elämästä. 2.1 Tavoitteet ja toimenpiteet Opetuksen kestävyyden kehittäminen vaatii johtamista, koordinointia ja koulutusala- sekä kampuskohtaisia innovaattoreita. Muodostetaan Gradiaan kestävän tulevaisuuden tiimi. Lisätään kestävyyteen liittyvien toimien näkyvyyttä. Varmistetaan ja mahdollistetaan opettajien kestävän tulevaisuuden yleis- ja koulutusalakohtainen osaaminen eri koulutusvaihtoehtoja ja oppimisympäristöjä hyödyntämällä. Rakennetaan monipuolinen opintotarjonta kestävän tulevaisuuden osaamisen lisäämiseen sekä opettajille että opiskelijoille. Lisätään kestävyyteen liittyvää yhteistyötä alueen työpaikkojen, muiden koulutuksenjärjestäjien ja eri sidosryhmien kanssa (Työpaikat, yritykset, JAMK, JYU, K-S Liitto, Sitra, Sykli jne.) kestävän tulevaisuuden edistämiseksi. Itsearvioidaan toimintaa kampus kerrallaan OKKA-säätiön indikaattoreihin perustuen, tehdään kehittämissuunnitelmat, kehitetään toimintaa ja haetaan toiminnalle auditoimalla sertifiointi (ammatillinen koulutus 2020 alkaen kampus / koulutusala kerrallaan, taiteen perusopetus 2021 ja lukiokoulutus 2022 alkaen). Kestävän tulevaisuuden indikaattorit auttavat meitä tunnistamaan, miten voimme pyrkiä tulevaisuutta ennakoivaksi ja yhteiskuntaa uudistavaksi muutosagentiksi. Indikaattoreiden avulla voimme arvioida omaa toimintaa opetuksessa, toimintakulttuurissa ja johtamisessa. Arvioinnin tulosten perusteella löytyvät kehittämistarpeet, joiden pohjalta kampukset / koulutusalat rakentavat oman kehittämissuunnitelman kolmeksi vuodeksi kerrallaan.

20 17 3 Opiskelijat Opiskelijat ovat tietoisia siitä, että nyt tehdyt ratkaisut ja toimintamallit vaikuttavat heidän tulevaisuuteensa. Opiskelijat haluavat olla mukana tekemässä kestävämpää huomista. He haluavat osallistua päätöksentekoon ja vaikuttaa omilla tempauksillaan sekä toiminnallaan kestävyyden edistämiseen. Tavoitteena on tukea opiskelijan omaa aktiivisuutta ja yhteisöllistä toimintaa ja antaa mahdollisuuksia vaikuttamiseen. Antaa mahdollisuuksia osallistua opiskeluympäristön ja yhteisöllisen toimintakulttuurin kehittämiseen. Kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin eli fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin, vahvistaminen. Jokainen yhteisön jäsen tulee kohdatuksi, kohdelluksi ja kuulluksi samanarvoisena. Koulutuksen avulla annetaan eväät oppia ajattelemaan tulevaisuuteen suuntaavasti ja tekemään päätöksi tasa-arvoisemman, taloudellisemman ja ekologisemman tulevaisuuden puolesta. Koulutuksen tulee saada opiskelijat uskomaan, että jokaisella meistä on sekä valta että vastuu saada muutosta aikaan myös globaalilla mittakaavalla. 4 Kumppanit, sidosryhmät Useimmissa OKKA-säätiön kestävän kehityksen sertifikaatin indikaattoreissa viitataan kumppaneihin, sidosryhmiin tai verkostoihin. Kestävyysnäkökulma tulee ottaa mukaan työpaikkojen soveltuvuuden arvioinnissa ja vastavuoroisessa yhteistyössä. Oppilaitoksella tulisi olla useita kestävän kehityksen teemoihin liittyviä kumppanuuksia. Kumppanuuksia hyödynnetään niin opetuksessa kuin toiminnan kehittämisessäkin. Yhteisön hyvinvointia tulee kehittää yhdessä sidosryhmien kanssa ja kumppanit tulee ottaa mukaan strategiatyöhön. Sidosryhmiin ja kumppanuuksiin liittyvät tavoitteet tullaan määrittämään OKKA-säätiön sertifikaattiin liittyvän itsearvioinnin jälkeen laadittavissa kehittämissuunnitelmissa. 4.1 Hankinnat Gradia edesauttaa hankinnoillaan muutosta kohti ympäristöystävällisempiä toimintatapoja ja kestävää kehitystä. Kestävät hankinnat edistävät Gradian ympäristö- ja vastuullisuustavoitteiden saavuttamista sekä samalla hankitaan laadukkaita tuotteita ja palveluita käyttäjille taloudellisesti kannattavilla toimintatavoilla. Näissä hankinnoissa korostuu vastaaviin tavanomaisiin vaihtoehtoihin verrattuna niiden pienemmät elinkaaren aikaiset ympäristövaikutukset. Kestävät hankinnat voivat toteutua myös siten, että hankitaan uutta vähemmän ja kierrätetään tar peettomaksi käyneet tavarat oman organisaation sisällä. Innovatiivisilla hankinnoilla voidaan parantaa hankittavien tavaroiden tai palveluiden tuottavuutta, laatua, kestävyyttä sekä pienentää ympäristövaikutuksia. Innovatiivinen hankinta voi olla myös uudenlainen hankinnan toteutustapa. Gradia edistää innovatiivisia hankintoja joko omien tai yhteishankintojen kautta.

21 18 Hankintaprosessi muodostuu suunnittelusta ja valmistelusta, kilpailuttamisesta ja sopimuskaudesta. Hankinnan pääpaino on perusteellisessa valmistellussa ja suunnittelussa. Hankinnan suunnittelu- ja valmisteluvaiheessa tehtävällä huolellisella markkinakartoituksella tulee etsiä ratkaisuja, jotka ovat ympäristöystävällisiä ja kestävää kehitystä edistäviä. Kestävyysnäkökulmat huomioidaan hankinnan suunnittelussa asettamalla kestävyyttä tukevia kriteerejä hankintaprosessin eri vaiheisiin, kuten soveltuvuuden vähimmäisvaatimuksiin, hankinnan kohteen vähimmäisvaatimuksiin, vertailuperusteisiin ja sopimusehtoihin. Toimittajamarkkinoiden tunteminen, hankinnan laajuus ja erityisosaamisen tarve vaikuttavat markkinakartoituksen tarpeellisuuteen ja laajuuteen. Käytettäviä keinoja ovat tietopyynnöt (Hilmaan) tai osapuolia sitomaton vuoropuhelu kirjallisesti tai tapaamisten muodossa. Vuoropuhelun tarkoitus on saada hankinnan kohteesta riittävästi tietoa hankinnan suunnittelemiseksi ja tarjouspyynnön laatimiseksi. Tietoa voi saada myös yritysten verkkosivuilta, alan messuilta ja muilta vastaavan hankinnan tehneiltä hankintayksiköiltä. Kestäviä hankintoja tekemällä Gradia edistää ympäristöystävällisten sekä sosiaalisesti ja taloudellisesti vastuullisten tuotteiden markkinoita. Kestävät hankinnat ohjaavat koko toimitusketjua vastuullisempaan suuntaan ja edistävät hyvien käytäntöjen leviämistä. Kuva: Kestävät julkiset hankinnat (KEINO-osaamiskeskus, 2018) Kestävissä hankinnoissa toteutuvat kestävän tulevaisuuden kolme keskeistä teemaa: ympäristövastuu, sosiaalinen vastuu ja taloudellinen vastuu. 1. Ympäristövastuu Hankintojen keskeisiä tavoitteita ovat energia- ja materiaalitehokkuuden parantaminen, kasvihuonekaasupäästöjen pienentäminen sekä haitallisten aineiden käytön ja päästöjen vähentäminen. Hankinnan ympäristökriteerit voivat liittyä esimerkiksi uusiutuvan energian käyttöön, energiatehokkuuteen, vähähiilisyyteen, materiaalivalintoihin, jätteen määrän vähentämiseen ja materiaalien kiertoon. Kilpailutusvaiheessa voidaan vähentää haitallisimpien kemikaalien käyttöä rajaamalla tietyt aineet hankintaan kelpaamattomiksi. 2. Sosiaalinen vastuu Hankittavien tavaroiden ja palveluiden tuottamisessa edellytetään kunnioitettavan ihmisoikeuksia ja työelämän perusoikeuksia. Hankintakriteereinä voivat olla

22 19 esimerkiksi esteettömyys ja saavutettavuus, työllisyysmahdollisuuksien ja ihmisarvoisen työn edistäminen, ihmisoikeuksien ja työoikeuksien noudattaminen sekä pk-yritysten osallistumisen mahdollistaminen ja eettisen kaupan näkökulmat. 3. Taloudellinen vastuu Kilpailutusvaiheessa varmistetaan terveen kilpailun ja laillisen yrittäjyyden säilyminen. Näihin liittyviä näkökulmia ovat esimerkiksi terveen kilpailun tukeminen, harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjuminen, sekä verojen ja muiden maksujen kertymisen turvaaminen Gradia edistää hankinnoissaan avointa kilpailua eikä osallistu sellaiseen toimintaan, jonka tarkoituksena tai mahdollisena seurauksena on toimivan ja reilun kilpailun rajoittuminen tai estyminen. Gradia edellyttää myös tavaran ja palvelujen toimittajien, heidän alihankkijoidensa sekä muiden kumppaneidemme toimivan vastuullisesti ja koulutuskuntayhtymän eettisten periaatteiden mukaisesti. Toimittajien tiedot tarkistetaan ennen sopimusten tekoa tilaajavastuulain edellyttämällä tavalla. 5 Gradia-ravintolat Kahdeksassa Gradia-ravintoloissa ruokailee päivittäin noin 6000 lounasasiakasta. Gradia ravintoloilla on ollut oma ympäristöohjelma käytössä vuodesta 2010 lähtien. Gradia-ravintoloiden toiminnan arvoja ovat vuodesta 1996 olleet työnilo, palvelualttius, asiakaslähtöisyys ja kilpailukyky. Näiden perusarvojen rinnalla ympäristöarvojen merkitys on kasvanut vuosi vuodelta. 5.1 Merkityksellinen ruoka Ruuan tuotanto- ja kulutustavoilla on merkittävä vaikutus ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvinvointiin. Gradia-ravintoloiden tavoitteena on edistää opiskelijoiden ja henkilöstön hyvinvointia ja oppimista tarjoamalla merkityksellisiä, ravitsevia ja kestäviä ateriapalveluita. Gradia-ravintolat pyrkivät toiminnallaan hiilineutraaliuden edistämiseen. Gradia-ravintolat toimivat kestävinä oppimisympäristönä lukuisille opiskelijoille. 5.2 Tavoitteet ja toimenpiteet Syksyllä 2019 Gradia-ravintolat tekivät itsearvioinnin Ekokompassi ympäristöohjelman kriteereiden mukaan ja laativat kehittämisohjelman vuosiksi Tavoitteena on tehdä ravintoloiden kestävästä toiminnasta järjestelmällistä, näkyvää ja vaikuttavaa. Gradia-ravintoloiden ympäristöpolitiikkana on tarjota asiakkaille ateriapalveluita, joiden koko toiminta- ja tuotantoprosessissa on otettu ympäristö huomioon. Gradia-ravintoloiden painopiste- ja kehittämiskohteet kestävän kehityksen toiminnalle seuraavan kolmen vuoden aikana ovat: Jätteen määrän vähentäminen Energiatehokkuus Viestintä ja vaikuttaminen Gradia-ravintoloiden ympäristöohjelmaan voit käydä tutustumassa tästä. Tavoitteet, toimenpiteet ja mittarit löytyvät täältä. Alla olevissa kuvituksissa on kuvattuna Ekokompassin

23 20 ympäristökriteerit. Kriteeri 9 on organisaation ympäristöohjelma, joka sisältää tavoitteet ja toimenpiteet ympäristövaikutusten vähentämiseksi. Alemmassa kuvituksessa kuvataan yhteisöllisesti ja osallistavasti kestävyyteen liittyviä konkreettisia toimenpiteitä Gradia-ravintoloissa. Kuva 4. Gradia-ravintolat ja Ekokompassi ympäristöjärjestelmän arviointikohteet. Kuva 5. Gradian-ravintoloiden käytännön Keke-toimintaa

24 21 6 Kestävä tulevaisuus Gradian kampuksilla Rakennetulla ympäristöllä sekä kiinteistöjen ylläpidolla ja käytöllä on merkittävä vaikutus niin taloudelliseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin kuin ympäristökysymyksiinkin. On arvioitu, että noin 40 % Euroopan kokonaisenergiankulutuksesta ja kolmannes hiilidioksidipäästöistä aiheutuu rakennusten rakentamisesta ja käytöstä. Kiinteistösektorin on myös arvioitu olevan yksi kustannustehokkaimmista osa-alueista tavoiteltaessa päästöjen merkittävää vähentämistä. Gradian on yksi Keski-Suomen alueen suurimmista kiinteistönomistajista. Sen omistamien rakennusten tekninen nykyarvo on vuoden 2019 alkaessa yhteensä 192 milj. euroa, josta Jyväskylässä käytössä olevien rakennusten osuus on noin 153 milj. euroa ja Jämsän noin 39 milj. euroa. Kuntayhtymän omistamien tilojen laajuus on hum2, Jyväskylässä tiloja on hum2 ja Jämsässä hum2. Vuokratiloja kuntayhtymän käytössä on noin hum2, suurimpina Jyväskylässä Education Facilities Oy:ltä vuokratut musiikin opetuksen tilat Musiikkikampuksella ja kulttuurialan opetuksen käyttöön vuokratut tilat Kankaan kampuksella. Gradian kampusympäristöihin suunnattavilla kestävän tulevaisuuden mukaisilla toimenpiteillä onkin paikallisesti tarkasteltuna merkittävät vaikutukset. Osana Uusi yhdessä strategiaa tukevia kehittämisohjelmia Gradia-kiinteistöt-liikelaitos on laatinut Kiinteistöjen kehittämisohjelman vuosille , jossa on huomioitu myös kestävään tulevaisuuteen liittyvät vastuullisuusteemat osana toiminnan kehittämistä. 6.1 Kestävästi toimivat kampukset Kampusympäristöjen kestävän tulevaisuuden mukaisista osa-alueista keskiössä on ympäristövastuullisuus, mutta kampusympäristöjen kehittämisellä on rajapintoja myös kestävän tulevaisuuden muihin kehysteemoihin, sosiaaliseen, kulttuuriseen ja taloudelliseen kestävään kehitykseen. Ekologisesti kestävä kehitys tarkoittaa energiatehokkuutta, jätteen tuotannon vähentämistä ja kiertotalouden edistämistä, tilankäytön tehokkuutta ja rakentamisen ympäristövaikutusten huomioon ottamista. Kestävän kehityksen sosiaalista ulottuvuutta edustavat tilojen terveellisyys ja turvallisuus, kognitiivinen ergonomia, esteettömyys ja palvelujen saavutettavuus kampuksilla. Kestävän kehityksen kulttuurista ulottuvuutta kampusympäristöissä edustavat uudenlaiset tavat käyttää tiloja opetus- ja koulutustoiminnassa sekä toimistotyössä, huomioiden toimintaympäristön muutossuunnat, esimerkiksi etätyön yleistymisen, työn mobilisoitumisen ja opetus- ja koulutustoiminnan luonteen muuttumisen työelämälähtöisemmäksi. Näihin kaikkiin edellä mainittuihin asioihin liittyy myös kestävän kehityksen taloudellinen ulottuvuus vastuullinen ja pitkäjänteinen kiinteistötaloudenpito. Kuvioon 7.1. on koottu keskeisimmät kestävästi toimiviin kampusympäristöhin liittyvät teemat.

25 Kuva 6. Kestävien kampusympäristöjen keskeiset teemat 22

26 Tavoitteet ja toimenpiteet Gradian kampusympäristöjen osalta kestävän tulevaisuuden eri osa-alueisiin on ryhdytty panostamaan 2010-luvulla. Rakennuskannan ympäristövaikutusten vähentämiseksi on tehty runsaasti toimenpiteitä erityisesti keskeisimpien ympäristövaikutusten aiheuttajien, energiankulutuksen, uusiutuvien energialähteiden käytön ja jätteiden kierrättämisen, osalta. Osana sosiaalista vastuullisuutta rakentamisen laadunhallintaa on tehostettu ja terveellisyyttä sekä turvallisuutta edistävät rakentamistyöt on sijoitettu prioriteettilistalla etusijalle. Gradia-kiinteistöt on laatinut taustaselvityksen kampusympäristöjen kestävän tulevaisuuden ulottuvuuksista ja jo tehdyistä toimenpiteistä. Taustaselvitykseen pääset tutustumaan täältä. Gradian kampusympäristöjen painopiste- ja kehittämiskohteet kestävän tulevaisuuden näkökulmasta seuraavalle kolmivuotiskaudelle ovat Hiilineutraali rakennuskanta 2030-luvulla tiekartan laadinta Kiinteistökannan tiedolla johtamisen kehittäminen Tilojen monikäyttöisyyden edistäminen

27 7 Toimenpidesuunnitelma Osa-alue Tavoite Toimenpiteet kaudella Koulutus ja opiskelijat Gradia-kiinteistöt Kestävän tulevaisuuden edistäminen. Hyvinvoiva ja kestävästi toimiva Gradiayhteisö. Hiilineutraali kiinteistökanta 2030-luvullatiekartan laadinta. Kiinteistöjen tiedolla johtamisen kehittäminen. Tilojen monikäyttöisyyden edistäminen. Kestävän tulevaisuuden tiimin perustaminen. Kestävän toiminnan näkyvyyden edistäminen. Opettajien kestävän kehityksen yleis- ja koulutusalakohtaisen osaamisen lisääminen. Monipuolisen opintotarjonnan rakentaminen. Alueellisen yhteistyön lisääminen muiden koulutuksenjärjestäjien ja sidosryhmien kanssa kestävyyteen liittyvissä asioissa. OKKA-säätiön itsearvioinnin toteuttaminen, toiminnan kehittäminen koulutusaloittain/kampuksittain. Opiskelijoiden osallistaminen kestävään tulevaisuuteen. Kiinteistökannan hiilijalanjäljen laskenta YM menetelmällä. Kiinteistökannan hiilineutraaliuteen tähtäävien toimenpiteiden määrittely ja toteutussuunnitelma kustannusarvioineen ja aikatauluineen. Kiinteistöanalytiikan parempi hyödyntäminen kampusympäristöjä koskevassa päätöksenteossa ja tilojen käyttäjien arjessa. Tilojen tarpeenmukaisuus ja tehokas käyttö, tilakonseptointi: Student Centerit, toimistotyötilat, etäopetustilat, hoks -tilat. Tyhjistä tiloista luopuminen kiinteistöjen kehittämisohjelman mukaisesti. Gradia-ravintolat Kumppanit ja sidosryhmät Merkityksellisten aterioiden tarjoaminen. Ekokompassi ympäristöohjelman kriteerien mukainen toiminta. Hiilineutraali Gradia. Kestävyysteemojen huomioiminen hankinnoissa. Kumppaneiden ja sidosryhmien osallistaminen. Jätteen määrän vähentäminen Energiatehokkuus (energia ja vesi) Kestävä viestintä ja vaikuttaminen Siirrytään vähäpäästöisiin uusiutuviin polttoaineisiin. Ajoneuvojen ja työkoneiden hankinnoissa painotetaan vaihtoehtoisia voimanlähteitä. Resurssien tehokkaampi käyttö. Hankintojen suunnittelu- ja koordinointiprosessin laadunkehittäminen. Määritetään OKKA-säätiön sertifioinnin yhteydessä.

28 JYVÄSKYLÄN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ GRADIA Kokouspäivämäärä Hallitus Sitoutuminen Hansel Oy:n puitesopimukseen tankkaukset öljy-yhtiöiden korteilla (2025) Lisätietoja: Vesa Voutilainen, p , Hallitus 79, Hansel Oy on Suomen valtion ja Suomen Kuntaliitto ry:n omistama, julkisista hankinnoista annetun lain 20 :n mukainen yhteishankintayksikkö, joka kilpailuttaa asiakkaidensa puolesta puitesopimuksia ja vastaa niiden sopimushallinnasta. Hansel Oy:n asiakkaita voivat olla mm. kunnat, kuntayhtymät (Laki Hansel Oy -nimisestä osakeyhtiöstä 3 ). Julkisista hankinnoista annetun lain 20.2 :n mukaan hankintayksikön katsotaan täyttäneen tämän lain mukaiset velvoitteensa, kun se hankkii tavaroita tai palveluja yhteishankintayksiköltä taikka hankkii tavaroita, palveluja taikka rakennusurakoita käyttäen yhteishankintayksikön tekemää hankintasopimusta. Hansel Oy valmistelee Tankkaukset öljy-yhtiöiden korteilla (2025) - puitesopimusta, jonka suunniteltu sopimuskausi on Sopimus on jatkoa Kuntahankintojen KLKH129 Polttoainehankinnat jakeluasemilta puitesopimukselle, joka päättyy ja johon Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia on liittynyt (H 96, ). Sitoumus yhteishankintaan liittymisestä on tehtävä viimeistään Arvio polttonesteiden arvonlisäverottomasta hankintahinnasta varsinaisella sopimuskaudella on noin euroa. Kuntayhtymän johtaja Hallitus päättää, että Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia liittyy Hansel Oy:n kilpailuttamaan Tankkaukset öljy-yhtiöiden korteilla (2025) -puitesopimukseen sopimuskaudelle Sitoumus yhteishankintaan liittymisestä annetaan Hansel Oy:lle viimeistään Päätös Hyväksyttiin kuntayhtymän johtajan päätösesitys.

29 JYVÄSKYLÄN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ GRADIA Kokouspäivämäärä Hallitus Kokouksen päättäminen Hallitus 80, Päätös Puheenjohtaja päätti kokouksen klo

30 JYVÄSKYLÄN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ GRADIA Kokouspäivämäärä Hallitus OIKAISUVAATIMUS JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. H 73, 74, 75, 76, 77, 80 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. H 72, 78, 79 Muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet H- OIKAISUVAATIMUSOHJEET Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen Pykälät H 72, 78, 79 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradian hallitus PL 472, Jyväskylä käyntiosoite: Viitaniementie 1 A2 Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja sen on tekijän allekirjoitettava. VALITUSOSOITUS Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen

31 JYVÄSKYLÄN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ GRADIA Kokouspäivämäärä Hallitus johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kuntayhtymän jäsenkunnan jäsen. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Hämeenlinnan hallinto-oikeus Raatihuoneenkatu 1 PL 640, Hämeenlinna Puhelinvaihde: sähköposti: Kunnallisvalitus, pykälät - Valitusaika -- päivää Hallintovalitus, pykälät - Valitusaika -- päivää Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Pykälät - Valitusaika -- päivää Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valituskirja Valituskirjassa on ilmoitettava - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.

32 JYVÄSKYLÄN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ GRADIA Kokouspäivämäärä Hallitus Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät - Valitusasiakirjat on toimitettava 1): nimi, osoite ja postiosoite Pykälät - Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusohje liitetään pöytäkirjaotteeseen.

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus Liite MUUTOKSENH

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus Liite MUUTOKSENH Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.2.2015 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.6.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.2.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 17.5.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 1.3.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 5.5.2015 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 8.12.2015 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen Jukka Panu, jäsen Muut osallistujat:

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.11.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.4.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.3.2010 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 7.11.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 12.3.2015 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna poissa, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

Salon seudun koulutuskuntayhtymän hallituksen pöytäkirja on nähtävänä kuntayhtymän toimistossa hallituksen päätöksen hall 13/ mukaisesti.

Salon seudun koulutuskuntayhtymän hallituksen pöytäkirja on nähtävänä kuntayhtymän toimistossa hallituksen päätöksen hall 13/ mukaisesti. Salon seudun koulutuskuntayhtymän hallituksen pöytäkirja on nähtävänä kuntayhtymän toimistossa hallituksen päätöksen hall 13/2017 125 mukaisesti. Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.3.2015 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 2.5.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 6.6.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 27.4.2016 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja poissa vpj. Mäenpää Jonna, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

KOKKOLAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2019 1

KOKKOLAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2019 1 KOKKOLAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2019 1 Tarkastuslautakunta 2017-2020 AIKA 11.04.2019 klo 16:00-18:19 PAIKKA D 1.7 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 39 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 40 Pöytäkirjan tarkastajat

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2015 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus: Kaikuniemen yksityistie Tieavustushakemus: Paikkarin yksityistie...

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2015 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus: Kaikuniemen yksityistie Tieavustushakemus: Paikkarin yksityistie... PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2015 Kokousaika Maanantai 9.3.2015 klo 9.50 10.10 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus: Kaikuniemen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus:

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017 KOKOUSAIKA 12.6.2017 klo 17.00-17.38 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Miettinen Eino, puheenjohtaja Räsänen Jorma,

Lisätiedot

Oppimiskeskus Fellmannia, Kirkkokatu 27, 15140 Lahti

Oppimiskeskus Fellmannia, Kirkkokatu 27, 15140 Lahti PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 21/2014 1 Konsernihallitus 06.11.2014 Aika 06.11.2014 klo 14:40-14:45 Paikka Oppimiskeskus Fellmannia, Kirkkokatu 27, 15140 Lahti Osallistujat Nimi Klo Tehtävä

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/ Kokoushuone K1-K2, Ulvilan kaupungintalo

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/ Kokoushuone K1-K2, Ulvilan kaupungintalo Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2019 1 Tarkastuslautakunta Aika 10.09.2019 klo 14:00-16:35 Paikka Kokoushuone K1-K2, Ulvilan kaupungintalo Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 22 Kaupungin talouskatsaus 3 23

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 10.2.2015 klo 15:00 16:46 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 5 6 7 Teknisen toimen taloudellisten

Lisätiedot

Aika Maanantai klo 15:04 Keskiviikko klo 22:00

Aika Maanantai klo 15:04 Keskiviikko klo 22:00 SALON SEUDUN KOULUTUS- PÖYTÄKIRJA Hallitus 12/2017 Kokoustiedot Aika Maanantai 28.8.2017 klo 15:04 Keskiviikko 30.8.2017 klo 22:00 Paikka Sähköpostikokous Käsiteltävät asiat: 116 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

Lahdessa / Reija Launiemi, hallintosihteeri

Lahdessa / Reija Launiemi, hallintosihteeri Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 11/2017 1 Tarkastuslautakunta 20.12.2017 Aika 20.12.2017 klo 09:03-10:57 Paikka Koulutuskeskus Salpaus, Paasikivenkatu 7, 15110 Lahti, neuvottelutila Isoneuvos

Lisätiedot

Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone. Louhimaa Tyyne jäsen. Piukkala Juhani jäsen

Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone. Louhimaa Tyyne jäsen. Piukkala Juhani jäsen PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 34 Sivistyslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 14.04.2016 klo 18:00-18:30 Paikka Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Flink Eija jäsen Salmela

Lisätiedot

Kuntayhtymä Oikaisuvaatimusohje Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus klo 17:00-17:39 Liite MUUTOKSENHAKUK

Kuntayhtymä Oikaisuvaatimusohje Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus klo 17:00-17:39 Liite MUUTOKSENHAKUK Kuntayhtymä Oikaisuvaatimusohje Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 4.9.2018 klo 17:00-17:39 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Koulutuskeskus Salpaus, Paasikivenkatu 7, Lahti, kokoustila Mestari

Koulutuskeskus Salpaus, Paasikivenkatu 7, Lahti, kokoustila Mestari Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 9/2018 1 Tarkastuslautakunta 13.11.2018 Aika 13.11.2018 klo 09:10-10:57 Paikka Koulutuskeskus Salpaus, Paasikivenkatu 7, 15110 Lahti, kokoustila Mestari Osallistujat

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

Lahdessa / Reija Launiemi, hallintosihteerii

Lahdessa / Reija Launiemi, hallintosihteerii Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 3/2018 1 Tarkastuslautakunta 13.03.2018 Aika 13.03.2018 klo 09:00-12:17 Paikka Koulutuskeskus Salpaus, Paasikivenkatu 7, 15110 Lahti, neuvottelutila Isoneuvos

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2017 1 (9) Tarkastuslautakunta Kokoustiedot Aika tiistai klo 10:00-15:45 Paikka Läsnä Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1.

Lisätiedot

SAVUKOSKEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 19 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

SAVUKOSKEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 19 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden SAVUKOSKEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2018 1 Keskusvaalilautakunta 05.09.2018 AIKA 05.09.2018 klo 16:00-16:15 PAIKKA Savukosken kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 19 Kokouksen avaus sekä laillisuuden

Lisätiedot

Koulutuskeskus Salpaus, Paasikivenkatu 7, Lahti, kokoustila Mestari

Koulutuskeskus Salpaus, Paasikivenkatu 7, Lahti, kokoustila Mestari Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 2/2019 1 Tarkastuslautakunta 26.03.2019 Aika 26.03.2019 klo 9:04-11:33 Paikka Koulutuskeskus Salpaus, Paasikivenkatu 7, 15110 Lahti, kokoustila Mestari Osallistujat

Lisätiedot

Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Kokouskutsu / Esityslista Nro 4/2017 1 (6) KOKOUSAIKA 31.08.2017 Klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KOKOUSAIKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 24.01.2017 klo 11:05-11:15 Paikka Kaupungintalo, Vallinkoski (138) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Koulutuskeskus Salpaus, Paasikivenkatu 7, Lahti, kokoustila Mestari

Koulutuskeskus Salpaus, Paasikivenkatu 7, Lahti, kokoustila Mestari Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 10/2018 1 Tarkastuslautakunta 18.12.2018 Aika 18.12.2018 klo 09:00-11:06 Paikka Koulutuskeskus Salpaus, Paasikivenkatu 7, 15110 Lahti, kokoustila Mestari

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2017 125 Kaupunginhallitus Aika 20.02.2017 klo 18:19-18:25 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone 138 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 51 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ (9 )

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ (9 ) KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2017 1 (9 ) Tarkastuslautakunta 14.03.2017 AIKA 14.03.2017 klo 14:33-16:33 PAIKKA Valtuustosali 9. krs KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 13 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 Tarkastuslautakunta 03.05.2017 AIKA 03.05.2017 klo 18:00-20:12 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 07.05.2015 AIKA 07.05.2015 klo 15:35-20:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2017 1 Tarkastuslautakunta 13.11.2017 AIKA 13.11.2017 klo 17:00-19:53 PAIKKA Hallinnon kokoushuone, Tampereentie 6, 2 krs. KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 87 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 22.01.2012 klo 20:00-21:00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 7 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 28.04.2015 AIKA 28.04.2015 klo 15:15-18:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/2017 1 Keskusvaalilautakunta Aika 09.03.2017 klo 15:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 22 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kirkonkylän palo- ja pelastusasema

Kirkonkylän palo- ja pelastusasema PELKOSENNIEMEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA Maanantai 23.04.2012 klo 18.00 18.55 KOKOUSPAIKKA Kirkonkylän palo- ja pelastusasema KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä Sivu Asia 26 49 27 49 28 49

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Tekninen lautakunta Sisällys

LEMIN KUNTA Tekninen lautakunta Sisällys LEMIN KUNTA Tekninen lautakunta 4.1.2018 Sisällys Oikaisuvaatimus Juurela...2 Rakennustarkastajan virka / haastatteluryhmän valinta...3 LEMIN KUNTA Esityslista Sivu 1 Tekninen lautakunta Nro 1/2018 KOKOUSAIKA

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 5/2017 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 5/2017 1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 5/2017 1 09.04.2017 Aika 09.04.2017 klo 17:00-21:10 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 28 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 29.10.2012 klo 09:00-11:00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 57 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 10/

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 10/ Rautavaaran kunta Pöytäkirja 10/2016 124 13.10.2016 Aika 13.10.2016 klo 11:30-12:20 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 84 Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen 126 85

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 Tarkastuslautakunta 27.04.2017 AIKA 27.04.2017 klo 18:30-21:05 PAIKKA Yleishallinnon kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 40 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kunnantoimisto Kemiö, 26.2.2010

Kunnantoimisto Kemiö, 26.2.2010 1/2010 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika: Tiistaina klo 15.30-16.45 Kokouspaikka: Vretaantie 19 Päättäjät: Lars Nummelin Jörgen Törnqvist Merja Juvonen Kia Lundqvist Jari Lehtivaara Tomas Stenström puheenjohtaja

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 Tarkastuslautakunta 15.01.2018 AIKA 15.01.2018 klo 12:00-15:00 PAIKKA Sodankyläntie 1 A KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2016 50 Vapaa-aikalautakunta Aika 17.11.2016 klo 17:00-18:50 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 27 Tutustuminen Ulvilan liikuntapalveluihin

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1 13.01.2017 Aika 13.01.2017 klo 14:00 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika Kokouspaikka Perjantai klo 09.00-9.14 Puhelinkokous Läsnä Jäsen Uusitalo Merja, puheenjohtaja Keltto Pekka, varapj. Huhtamäki-Kuoppala Minna Kankaanpää Mauri Kuivila Leena Mäkinen

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/2015 1 Keskusvaalilautakunta Aika 19.04.2015 klo 20:00-22:50 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 6/2017 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 6/2017 1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 6/2017 1 10.04.2017 Aika 10.04.2017 klo 09:00-09:20 Paikka Valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 32 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 33 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

PELLON KUNTA 6/2018 Tarkastuslautakunta AIKA Maanantai klo Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA

PELLON KUNTA 6/2018 Tarkastuslautakunta AIKA Maanantai klo Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA AIKA Maanantai 29.5.2018 klo 9.00 PAIKKA Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA Varsinainen jäsen Jari Vanha pj. Johannes Juuso vpj. Marja-Leena Kyrö Janne Ranta Maija-Liisa Pakisjärvi

Lisätiedot

Työterveyshuolto Aurinkoristeys, Raision toimipisteen kokoustila. Janne Mäki-Imppula, puheenjohtaja Niina Puoskari Tuula Suomi Anja Svärd Markku Leivo

Työterveyshuolto Aurinkoristeys, Raision toimipisteen kokoustila. Janne Mäki-Imppula, puheenjohtaja Niina Puoskari Tuula Suomi Anja Svärd Markku Leivo Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (9) Kokoustiedot Aika 12.03.2019 tiistai klo 17:00-17:45 Paikka Työterveyshuolto Aurinkoristeys, Raision toimipisteen kokoustila Saapuvilla olleet jäsenet Janne Mäki-Imppula,

Lisätiedot

LAPINLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/

LAPINLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ LAPINLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2019 23 Tarkastuslautakunta 06.05.2019 Päätöksentekotapa Varsinainen kokous Käsitellyt asiat Asia Liitteet Otsikko Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 25 18

Lisätiedot

Mervi Niemelä. Marika Niittykoski, Jouko Savikoski, Marko Törmälehto, LAILLISUUS JA Vapaa-aikatoiminnan lautakunta totesi kokouksen laillisesti

Mervi Niemelä. Marika Niittykoski, Jouko Savikoski, Marko Törmälehto, LAILLISUUS JA Vapaa-aikatoiminnan lautakunta totesi kokouksen laillisesti HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 5/2009 32 KOKOUSAIKA Tiistai 27.10. 2009 klo 14-14.20 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 11/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 11/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 11/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 31.10.2012 klo 18:00-18:45 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 62 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2014 1 Elinkeinolautakunta Aika 05.05.2014 klo 16:00-18:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 Henkilöstöjaosto 16.05.2017 AIKA 16.05.2017 klo 12:00-13:42 PAIKKA Villa Hakkari KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 32 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 33 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2018 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2018 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2018 1 Tarkastuslautakunta 11.04.2018 AIKA 11.04.2018 klo 17:06-21:00 PAIKKA Hallinnon kokoushuone, 2 krs KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 21 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Aksels Tuulikki Jäsen

Aksels Tuulikki Jäsen PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 11 Tarkastuslautakunta 2009-2012 AIKA 29.04.2013 klo 14:00-15:00 PAIKKA Pyhtään kirjasto LÄSNÄ Lindemark Susanna Puheenjohtaja Saarinen Sami Varapuheenjohtaja Aksels Tuulikki

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 Aika: 26.08.2015 klo 17:00-20:57 Paikka: Kaupungintalo, kokoushuone 3 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 117 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 118 Edellisen kokouksen

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ (8 ) Kaupungintalon 2.krs, kaupunginhallituksen kokoushuone

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ (8 ) Kaupungintalon 2.krs, kaupunginhallituksen kokoushuone KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2019 1 (8 ) Tarkastuslautakunta 20.02.2019 AIKA 20.02.2019 klo 14:02-15:30 PAIKKA Kaupungintalon 2.krs, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 Kokouksen

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 Tarkastuslautakunta 24.01.2018 AIKA 24.01.2018 klo 17:00-19:50 PAIKKA Otsonmäen päiväkoti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

Lisätiedot

LAPINLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/

LAPINLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ LAPINLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2019 89 Tekninen lautakunta 01.07.2019 Päätöksentekotapa Varsinainen kokous Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 91 46 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tapio Suokas ja Jarkko Hirvikallio. Sivu 39 KM Anssi Salosen virkavapaushakemus 84

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tapio Suokas ja Jarkko Hirvikallio. Sivu 39 KM Anssi Salosen virkavapaushakemus 84 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 82 Koululautakunta Aika 05.08.2015 klo 17:55-18:24 Paikka Taavetin koulukeskus, hallintorakennus Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

382 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 382 Pöytäkirjan tarkastajien valinta

382 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 382 Pöytäkirjan tarkastajien valinta PORNAISTEN KUNTA Asialista 18/2017 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Lauantai 7.10.2017 KOKOUSPAIKKA Tallinna, Tallink City hotelli KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu (seuraava liite = ) 382 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 21 Elinkeinotoimikunta 27.11.2017 AIKA 17:00-19:30 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 23 12 ELINKEINOTOIMEN NEUVONTAPALVELUJA

Lisätiedot

PELLON KUNTA 3/2018 Tarkastuslautakunta AIKA Tiistai klo Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA

PELLON KUNTA 3/2018 Tarkastuslautakunta AIKA Tiistai klo Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA AIKA Tiistai 10.4.2018 klo 9.00 PAIKKA Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA MUUT OSALLISTUJAT Yliviivattu=pois Varsinainen jäsen Jari Vanha pj. Johannes Juuso vpj. Marja-Leena Kyrö

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 11.02.2015 Aika 11.02.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 21.01.2016 Aika 21.01.2016 klo 18:00-20:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 4/2010 16 KOKOUSAIKA Keskiviikko 9.6.2010 klo 14-14.25 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 28.10.2012 klo 18:30-22:50 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 52 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ (11 )

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ (11 ) KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 (11 ) Vapaan sivistystyön jaosto 12.04.2017 AIKA 12.04.2017 klo 18:00-18:40 PAIKKA Tervolan kunnantalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 7 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 2/2019 1

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 2/2019 1 Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 2/2019 1 Tarkastuslautakunta Aika Paikka 28.03.2019 klo 15:00-17:00 Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

3 Heikki Kotivuoren valitus koskien Kopola-Vuorela yksityistien vuosi-kokousta 2016

3 Heikki Kotivuoren valitus koskien Kopola-Vuorela yksityistien vuosi-kokousta 2016 MULTIAN KUNTA Lupa- ja valvontajaosto Lupa- ja valvontajaoston kokous torstaina 06.10.2016 klo 18.28 ASIAT: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastajien vaali 3 Heikki Kotivuoren

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 21 Etelä-Karjalan jätelautakunta Aika 17.05.2016 klo 16:07-16:38 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone 138 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 6/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 6/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 6/2018 38 Tarkastuslautakunta Kokousaika 10.09.2018 klo 12:00-12:45 Kokouspaikka Kirjolan koulu, Kirjolankatu 5, 59100 Parikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 23 Ajankohtaisasiat

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/2017 1 Keskusvaalilautakunta Aika 10.04.2017 klo 12:00-14:25 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 36 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 30.01.2014 Aika 30.01.2014 klo 18:00-20:30 Paikka Kunnantalo, kokoushuone 3, 3. krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjapitäjän

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 78 Kulttuurilautakunta Aika 30.08.2016 klo 18:00-18:44 Paikka Pääkirjasto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 50 Kulttuurilautakunnan talousarvion toteutumisvertailu tammi-kesäkuulta

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 7/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 7/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 7/2017 1 Keskusvaalilautakunta Aika 12.04.2017 klo 15:00-16:00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 41 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 10.12.2014 Aika 10.12.2014 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 79 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 1/2018 1

Utsjoen kunta Pöytäkirja 1/2018 1 Utsjoen kunta Pöytäkirja 1/2018 1 Aika 02.02.2018 klo 13:00-13:54 Paikka Kunnantalo kunnanhallituksen huone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 19.08.2015 Aika 19.08.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuopion yliopistollinen sairaala, kokoushuone 40 (rak. 4, 0. krs)

Kuopion yliopistollinen sairaala, kokoushuone 40 (rak. 4, 0. krs) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 7/2018 1 (11) Tarkastuslautakunta Kokoustiedot Aika tiistai klo 13:00-15:45 Paikka Kuopion yliopistollinen sairaala, kokoushuone 40 (rak. 4, 0. krs) Läsnä Ilkka

Lisätiedot

SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä Sivu Yhtymähallitus

SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä Sivu Yhtymähallitus Yhtymähallitus 22.2.2018 1 AIKA Torstai 22.2.2018 klo 17.00-18.37 PAIKKA Sataedu Kankaanpää, Kuninkaalähteenkatu 14, Hovinarri PÄÄTÖKSENTEKIJÄT Varsinaiset jäsenet: Varajäsenet: Katri Kujanpää, puheenjohtaja

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 11 Etelä-Karjalan jätelautakunta Aika 16.05.2017 klo 16:05-16:40 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone 138 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2017 93 Tarkastuslautakunta 17.05.2017 AIKA 17.05.2017 klo 14:00-17:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 48 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2017 1 Keskusvaalilautakunta Aika 06.03.2017 klo 13:00-14:00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 13 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ (9 )

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ (9 ) KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 (9 ) Vapaan sivistystyön jaosto 03.02.2016 AIKA 03.02.2016 klo 18:00-19:00 PAIKKA Kemin kulttuurikeskus/kivalo-opisto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

PELLON KUNTA 1/2018 Tarkastuslautakunta AIKA Tiistai klo Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA

PELLON KUNTA 1/2018 Tarkastuslautakunta AIKA Tiistai klo Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA AIKA Tiistai klo 9.00 PAIKKA Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA MUUT OSALLISTUJAT Yliviivattu=pois Varsinainen jäsen Jari Vanha pj. Johannes Juuso vpj. Marja-Leena Kyrö Janne Ranta

Lisätiedot