SUOMUSSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SUOMUSSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/"

Transkriptio

1 SUOMUSSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Sivistyslautakunta AIKA 17:00-18:35 PAIKKA Kunnantalo, Kunnanvaltuuston sali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 55 Laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastustapa Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut alkaen Kianta-Opiston opintomaksut lv Liikuntapalveluiden maksut alkaen Perusopetuksen, lukion ja Kianta-Opiston tilavuokrat alkaen 61 Suomussalmen kunnan hallintosäännön päivittäminen Erityisluokanopettajan virka lukuvuodeksi Lukion lehtorin viran nro 11 (ruotsi, venäjä) muutos Koulukuljetusten hankinta Ilmoitusasiat Muut kokouksessa esille tulevat asiat 130

2 SUOMUSSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Kemppainen Tuovi 17:00-18:35 puheenjohtaja Juntunen Aune 17:00-18:35 varapuheenjohtaja Heikkinen Miia 17:00-18:35 varajäsen Osallistui etänä Heikkinen Vesa 17:00-18:35 jäsen Osallistui etänä Juntunen Heidi 17:00-18:35 jäsen Osallistui etänä Kinnunen Jonna 17:00-18:35 jäsen Korvuo Markku 17:00-18:35 jäsen Seppänen Jukka 17:00-18:35 jäsen Tauriainen Ilmari 17:00-18:35 jäsen Osallistui etänä Vasunta Elina 17:00-18:35 varajäsen Osallistui etänä POISSA Karhapää Pertti jäsen Oikarinen Simo varajäsen Veteläinen Milla jäsen Viinikkala Aila jäsen MUUT OSALLISTUJAT Laatikainen Janne 17:00-18:35 khll:n edustaja Mikkonen Sirpa 17:00-18:35 esittelijä, sivistysjohtaja Rautiainen Kristiina 17:00-18:35 pöytäkirjanpitäjä ALLEKIRJOITUKSET Tuovi Kemppainen Puheenjohtaja Kristiina Rautiainen Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Suomussalmi Miia Heikkinen Vesa Heikkinen PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Sähköisesti yleisessä tietoverkossa Todistaa Kristiina Rautiainen, pöytäkirjanpitäjä

3 SUOMUSSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Sivistyslautakunta Laillisuus ja päätösvaltaisuus SIVLTK 55 Päätös: Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4 SUOMUSSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Sivistyslautakunta Pöytäkirjan tarkastustapa SIVLTK 56 Päätös: Lautakunta valitsee keskuudestaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka tarvittaessa toimivat myös ääntenlaskijoina. Pöytäkirja tarkastetaan viimeistään maananataina klo 16:00. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Miia Heikkinen ja Vesa Heikkinen. Täytäntöönpano: Sivistyspalvelut, pöytäkirjantarkastajat

5 SUOMUSSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Sivistyslautakunta Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut alkaen 3829/30.302/2021 SIVLTK 57 Kunnan hallintosääntö 24 kohta 5; Lautakunta päättää toimialansa taksoista sekä palveluista ja tuotteista perittävistä maksuista valtuuston talousarviossa tai erikseen hyväksymien periaatteiden mukaisesti. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut perustuvat lakiin varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista (1503/2016). Laissa säädetään kunnan järjestämässä päiväkoti- ja perhepäivähoidossa perittävistä maksuista. Laki ei koske yksityisesti järjestettävää varhaiskasvatusta. Varhaiskasvatuksesta perittävät asiakasmaksut on sidottu indeksiin varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain (1503/2016) 16 :n perusteella. Indeksitarkistukset tehdään joka toinen vuosi. Opetus- ja kulttuuriministeriön ilmoitus (44/010/2019) yleisellä ansiotasoindeksillä tarkistettujen varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen määräämisessä käytettävistä tulorajoista on tullut voimaan Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuihin on kuitenkin katsottu tarvittavan muutoksia kesken indeksikauden ja lakimuutoksen (1052/ ja 8 ) mukaan asiakasmaksut määräytyvät alkaen perheen koon ja tulojen sekä varhaiskasvatuksessa vietetyn ajan perusteella seuraavasti: Maksuprosentit ja tulorajat ovat: Perheen henkilömäärä Tuloraja euroa/kk , , , , ,7 Korkein maksuprosentti Jos perheen koko on suurempi kuin kuusi henkilöä, korotetaan maksun määräämisen perusteena olevaa tulorajaa 189 eurolla kustakin seuraavasta perheen alaikäisestä lapsesta. Kuukausimaksu määräytyy perhekoon mukaan maksuprosenttina vähimmäistulorajan ylittävästä kuukausitulosta. Perheen kokona otetaan huomioon yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa elävät henkilöt sekä kaikki heidän kanssaan samassa taloudessa asuvat alaikäiset lapset.

6 SUOMUSSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Sivistyslautakunta Ylin varhaiskasvatusmaksu on 288 euroa (nuorin lapsi) ja alin perittävä maksu on 27 euroa. Saman perheen toisen varhaiskasvatuksessa olevan lapsen korkein perittävä maksu on 40% nuorimman lapsen maksusta eli enintään 115 euroa kuukaudessa. Muiden sisarusten varhaiskasvatusmaksu on 20 % nuorimman lapsen maksusta. Esiopetuksessa olevan lapsen varhaiskasvatuksen maksu määräytyy hoidon tarpeen mukaan. Osa-aikaisen varhaiskasvatuksen maksu porrastetaan siten, että jos varhaiskasvatus kestää keskimäärin korkeintaan 20 tuntia viikottain, on maksu 60 prosenttia kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksusta. Varhaiskasvatuksen kestäessä keskimäärin vähintään 35 tuntia viikottain, voidaan kuukausimaksuna periä kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksu. Varhaiskasvatuksen kestäessä enemmän kuin 20 tuntia, mutta alle 35 tuntia viikottain, tulee kunnan periä maksu, joka on suhteutettu varhaiskasvatusaikaan. Varhaiskasvatus esittää, että osa-aikaisen varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen aikavälys ja maksun suuruus enimmäismaksusta määräytyy seuraavan taulukon mukaisesti: Tarve/kk Maksuperuste /kk, max 0-25 h/kk 25% koko pvä:n maksusta 72, h/kk 40% koko pvä:n maksusta 115, h/kk 60% koko pvä:n maksusta 173, h/kk 80% koko pvä:n maksusta 230,00 Yli 150 h/kk 100 % koko pvä:n maksusta 288,00 Etukäteen sovittujen tuntimäärien ylittyessä sovelletaan seuraavan tuntivälyksen maksuperustetta ja kuukausimaksua. Jos lapsen huoltajat asuvat eri osoitteissa, mutta lapselle järjestetään varhaiskasvatusta vain yhdessä kunnassa, määrätään maksu sen perheen tulojen perusteella, jonka luona lapsella on väestörekisterin mukainen asuinpaikka. Jos lapselle järjestetään varhaiskasvatusta kahden kunnan alueella maksu määrätään erikseen molemmissa kunnissa. Oheismateriaalit Varhaiskasvatuksen asiakasmaksutiedote Lisätietoja asiasta antaa varhaiskasvatuksen johtaja Jaana Heikkinen, puh , Sivistysjohtajan esitys: Sivistyslautakunta hyväksyy lasten varhaiskasvatusmaksut ja sovellusohjeet varhaiskasvatuksen esityksen mukaisesti ja ottaa ne käyttöön alkaen.

7 SUOMUSSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Sivistyslautakunta Päätös: Esitys hyväksyttiin. Täytäntöönpano: Varhaiskasvatus

8 SUOMUSSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Sivistyslautakunta Kianta-Opiston opintomaksut lv SIVLTK 58 Kunnan hallintosäännön mukaan lautakunta päättää toimialansa taksoista sekä palveluista ja tuotteista perittävistä maksuista valtuuston talousarviossa tai erikseen hyväksymien periaatteiden mukaisesti ( 24 kohta 5). Kianta-Opiston opintomaksut perustuvat kurssien tuntimääriin ja erityiskurssien kokonaiskustannuksiin. Kianta-Opisto esittää, että opintomaksuja ei koroteta lukuvuodelle Kianta-Opisto esittää, että lukuvuoden opintomaksuiksi vahvistetaan: lv viikkotuntia 28 3 viikkotuntia 33 4 viikkotuntia 38 alle 10 tunnin kurssi tunnin kurssi tunnin kurssi tunnin kurssi tunnin kurssi 38 Kausikortti 85 lukukausi Oikeuttaa opiskelemaan lukukauden aikana kaikissa paitsi erikseen mainituissa opintoryhmissä; sisältää tarvikemaksun. Jumppapassi (20 krt) 85 lukuvuosi Kertamaksu 6 Lisämaksut tulee suorittaa niillä kursseilla, mihin niitä on määritelty.kertamaksumahdollisuus on pääsääntöisesti tarkoitettu kursseihin tutustumiseen. Kansalaisopiston viikonloppu- ja lyhytkurssien, henkilöstökoulutuksen, luentojen sekä erityiskurssien opintomaksuista päättää Kianta-Opiston rehtori. Kurssien peruminen tulee tehdä opiston toimistoon viikkoa ennen kurssin alkamista. Kurssimaksu peritään myös siinä tapauksessa, että kurssille ilmoittautunut jättää tulematta kurssille eikä ole peruuttanut osallistumistaan. Tarvikemaksu Lisätään kurssimaksuun 10 / kurssi Polttomaksu 10 / lukukausi Keramiikka-, posliininmaalaus- ja lasinsulatuskursseilla

9 SUOMUSSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Sivistyslautakunta Lasten savipiirien savimaksu 2 kerta Taiteen perusopetuksen materiaalimaksu 8 Teatteritaiteen perusopetuksessa siirrytään perimään teatteriretken omavastuuosuutta kustannusten mukaan; muuhun materiaaliin riittää normaali maksu Lasten kuvataiteen materiaalimaksu 26 lukukausi Muissa oppilaitoksissa opiskelevilta opiskelijoilta peritään tentinvalvontamaksuna minimi 1 tunti 26 / tunti Kurssitodistus kuluvan lukuvuoden opinnoista maksutta aikaisemmista opinnoista 11 Lisätietoja asiasta antaa Kianta-Opiston vs.rehtori Joni Kinnunen, puh , Sivistysjohtajan esitys: Sivistyslautakunta hyväksyy Kianta-Opiston esityksen. Päätös: Esitys hyväksyttin. Täytäntöönpano: Kianta-Opisto

10 SUOMUSSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Sivistyslautakunta Liikuntapalveluiden maksut alkaen SIVLTK 59 Kunnan hallintosäännön 24 kohta 5 mukaan lautakunta päättää toimialansa taksoista sekä palveluista ja tuotteista perittävistä maksuista valtuuston talousarviossa tai erikseen hyväksymien periaatteiden mukaisesti. Liikuntapalvelut ei esitä korotuksia nykyisiin maksuihin. Ainoastaan vauvauinti ja tenava/perheuinti -maksut korotetaan samalle tasolle aikuisten kertamaksun kanssa. Maksuttomiin salivuoroihin esitetään lisättävän paikallisten urheiluseurojen lisäksi paikalliset eläkeläis- ja sosiaali- ja terveysjärjestöt, joihin kuuluu mm. vammais-, kansanterveys-, vanhus- ja päihdejärjestöt. Liikuntapalveluiden hinnasto alkaen (hinnat sis. arvonlisäveron) KYLPYLÄN PÄÄSYMAKSUT Kertamaksut Uusi Vanha Aikuiset 7,70 7,70 Lapset 4-15 v. 5,50 5,50 Lapset alle 4 v. (huoltajan mukana) - - Opiskelijat, eläkeläiset, varusmiehet, 5,50 5,50 työttömät (kortti) Perhelippu (2 aik.+3 lasta) Avantouinti (ei sis. sauna/kylpylä) 3,50 3,50 Vauvauinti (vauva + huoltaja) Tenava- ja perheuinti (lapsi + huoltaja) 7,70 7,70 7,50 7,50 Ryhmähinnat, yli 20 henkilöä Uusi Vanha Aikuiset 6,70 6,70 Lapset, opiskelijat, eläkeläiset (kortti) Koululaisten uinninopetus (muut kunnat) 4,50 4,50 4,50 4,50 Päiväkoti- ja päivähoitolapset ryhmänä 2,50 2,50 Sarjakortit Uusi Vanha Aikuiset Lapset, eläkeläiset, opiskelijat, työttömät (kortti) 50 kpl 20 kpl 10 kpl kpl 20 kpl

11 SUOMUSSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Sivistyslautakunta kpl KYLPYLÄN/KUNTOSALIN KAUSIKORTIT Kausikortit oikeuttavat kylpylän ja kuntosalin käyttöön sekä osallistumisen kylpylän allasjumppa- ja vesijuoksuryhmiin. Kausi- ja kuukausikortit ovat henkilökohtaisia eikä niitä saa luovuttaa toisen henkilön käyttöön. Henkilön on todistettava alennukseen oikeutus korttia ostettaessa ja käytettäessä. Kausikorttien voimassaoloaika määräytyy ensimmäisen käyttöpäivän mukaan. Kausikortit Uusi Vanha Aikuiset 12 kk Aikuiset 6 kk Lapset, opiskelijat ja eläkeläiset 12 kk Lapset, opiskelijat, eläkeläiset ja 6 kk työttömät 70-kortti (70 v. täyttäneille) 12 kk kortti (70 v. täyttäneille) 6 kk Ladattava kortti Ladattava kortti (5 ) on ostettava aina, kun kortti otetaan mukaan kylpylärakennuksen ulkopuolelle (kerta- ja sarjakortit sekä kuukausija kausikortit). Kortti on ladattavissa aina uudelleen. Kuntosalin pääsymaksut ( ei sis. saunan/kylpylän käyttöä) Uusi Vanha Kertamaksu 4,50 4,50 Sarjakortit 10 kpl 40 (4,00 /krt) 40 (4,00 /krt) 20 kpl 70 (3,50 /krt) 70 (3,50 /krt) 50 kpl 160 (3,20 /krt) 160 (3,20 /krt) Kuukausikortit (henk.koht.) Muut kylpylämaksut aikuinen opiskelija Vuokrattavat välineet Uusi Vanha Uima-asu 3,50 3,50 Pyyhe 3,00 3,00 Yksityistilaisuudet Työpaikat yms. min. 10 hlöä i 55 /h+7,70 /hlö 55 /h+7,70 /hlö

12 SUOMUSSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Sivistyslautakunta (juhlapyhinä min. 50 hlöä) Urheiluseurat/nuorisojärjestöt hlöä - yli 50 hlöä (ei tuntimaksua) 55 /h+6,70 /hlö 55 /h+6,70 /hlö LIIKUNTAPALVELUIDEN OHJAUSMAKSUT Kuntosaliohjelma Uusi Vanha Kuntosaliohjelman teko 35 /krt 35 /krt Ulkopuolisten ryhmien ohjausmaksu. 1 h 35 /h 35 /h Mittaukset Uusi Vanha Kehonkoostumusmittaus Uimakoulut (sis. kylpylämaksu ja opetus) Uusi Vanha lasten uimakoulu 5 krt aikuisten uimakoulu 5 krt Päiväleirit (sis. ohjaus, vakuutus ja lounas) 10 /pv 10 /pv Lasten leirimaksu (sis. ohjaus, majoitus, ruokailut ja kuljetus) 25 /vrk 25 /vrk Liikuntaryhmien ohjausmaksut Uusi Vanha Kertamaksulliset ryhmät 5 /krt 5 /krt Pyörien käyttö 1 tunti (ei kausikorteilla) (Yksityistilaisuuksista peritään pyörävuokra + tilavuokra) Golf-simulaattorin käyttö 4,50 /pyörä 10 /h 4,50 /pyörä 10 /h Liikuntahallin muovituolit Uusi Vanha (yht. 200 kpl) 0,25 0,25 Leiritarvikkeet Teltta 7 /vrk tai 35 /vk 7 /vrk tai 35 /vk Rinkka 4 /vrk tai 20 /vk 4 /vrk tai 20 /vk Trangia 2 /vrk tai 10 /vk 2 /vrk tai 10 /vk Muut tarvikkeet ja välineet Uusi Vanha Curling, Sisäboccia 5 /krt/vrk 5 /krt/vrk Gymstick 1 /kpl/krt/vrk 1 /kpl/krt/vrk Sauvakävelysauvat 1 /pari/krt/vrk 1 /pari/krt/vrk

13 SUOMUSSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Sivistyslautakunta Kahvakuulat 1 /krt/kpl 1 /krt/kpl Frisbeekiekko Palauttamaton kiekko 1 /2 tuntia 20 /kiekko 1 /2 tuntia 20 /kiekko Retkiluistimet 10 /pari/vrk 10 /pari/vrk Pickleball-mailat (2 kpl) 5 /krt/vrk 5 /krt/vrk LIIKUNTAPAIKKOJEN MAKSUT alkaen Liikuntahallin lukukausimaksut lukukausi kesäkausi (kesä-elo) 1 lohko/aula/yläkerta 1 h vuoro lohkoa 1 h vuoro Koko sali 1 h vuoro Kiipeilyvuoro Liikuntasalien lukukausimaksut Siikarannan sali, koulut, kylpylän lukukausi oranssisali 1 h vuoro 55 Liikuntahallin ja liikuntasalien kertamaksut/ tunti yksi lohko/aula/yläkäytävä/kiipeilyseinä (kaikki salit) yksityishenkilö 12 /h yhdistykset, yritykset 22 /h kaksi lohkoa (liikuntahalli) yksityishenkilö yhdistykset, yritykset koko sali (liikuntahalli) yksityishenkilö yhdistykset, yritykset 17 /h 32 /h 27 /h 52 /h Paikallisten urheiluseurojen, eläkeläis- ja sosiaali- ja terveysjärjestöjen (mm. vammais-, kansanterveys-, vanhus- ja päihdejärjestöt) ohjatuista harjoitus- ja terveysliikuntavuoroista ei peritä maksua kunnan saleissa ja ulkoliikuntapaikoilla. Kaikista

14 SUOMUSSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Sivistyslautakunta yksittäisten henkilöiden varaamista (myös alle 18-vuotiaat) vuoroista peritään vahvistettu salivuoromaksu. Liikuntahallin ja liikuntapaikkojen TAPAHTUMA- JA KILPAILUMAKSUT Kaikista liikuntapalveluiden hallinnoimista kiinteistöistä ja liikuntapaikoista peritään seuraavan suuruinen tapahtuma- tai kilpailumaksu pl. paikalliset urheiluseurat, jotka on vapautettu kilpailumaksuista. Yksittäinen liikuntatapahtuma, peli tai kilpailu - juniorit (alle 18 v.) 40 /krt - aikuiset 60 /krt Turnaus (useita pelejä tai kilpailuja) - juniorit 60 /päivä - aikuiset 85 /päivä Näyttelyt, juhlat, konsertit Muut yleisötapahtumat messut yms. Haverisen saunamaksu (peritään mahd. käyttömaksun lisäksi) 155 /päivä/krt 300 /päivä 25 /krt Liikuntahallin suojamaton asennus ja poisto (peritään käyttömaksun lisäksi) - yksi asentaja kunnalta 225 /krt (+ yksi asentaja tilaisuuden järjestäjältä) - kaksi asentajaa kunnalta 350 /krt Lisätietoja asiasta antaa liikuntasihteeri Hannastiina Piikivi puh , Sivistysjohtajan esitys: Sivistyslautakunta hyväksyy liikuntapalveluiden esityksen. Päätös: Täytäntöönpano: Esitys hyväksyttiin. Liikuntapalvelut (tiedoksi ja toimeksi)

15 SUOMUSSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Sivistyslautakunta Perusopetuksen, lukion ja Kianta-Opiston tilavuokrat alkaen SIVLTK 60 Kunnan hallintosäännön 24 kohta 5 mukaan lautakunta päättää toimialansa taksoista sekä palveluista ja tuotteista perittävistä maksuista valtuuston talousarviossa tai erikseen hyväksymien periaatteiden mukaisesti. Hinnat alkaen, alv 0 %. Tila Vuokra Vanha Uusi Opetusluokka - enintään 1-3 pv - vähintään 4 pv - vähintään 1 kk /h /pv /vko /kk 11,00 43,00 180,00 695,00 11,00 44,00 185,00 715,00 ATK-luokka ja muut erikoisluokat /h /pv /vko 32,00 142,00 650,00 33,00 146,00 669,00 Karhulanvaaran auditorio - kunnan sisäiset käyttäjät /h /pv 17,00 84,00 17,00 86,00 - ulkopuoliset käyttäjät /h /pv 32,00 147,00 33,00 151,00 Sali kertaluonteiset tilaisuudet /h 11,00 11,00 Yksityistilaisuudet - (häät ym.) / tilaisuus 126,00 130,00 Lisätietoja asiasta antaa sivistysjohtaja Sirpa Mikkonen, puh , sähköposti Sivistysjohtajan esitys: Sivistyslautakunta hyväksyy perusopetuksen, lukion ja Kianta-Opiston tilavuokrat esityksen mukaisesti. Päätös: Esitys hyväksyttiin. Täytäntöönpano: Perusopetus, lukio, Kianta-Opisto

16 SUOMUSSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Sivistyslautakunta Suomussalmen kunnan hallintosäännön päivittäminen 3830/11.110/2021 SIVLTK 61 Hallintosääntö on kunnan hallinnon ja toiminnan keskeinen ohjausväline. Kunnan ja kuntayhtymän päätöksenteko- ja hallintomenettelystä säädetään kuntalain 12 luvussa. Hallintosäännön sisältö on määritelty kuntalain pykälässä 90. Hallintosäännössä annetaan tarpeelliset määräykset ainakin niistä asioista, jotka säännöksessä luetellaan. Hallintosääntö on viimeksi päivitetty kunnanvaltuustossa Uusi oppivelvollisuuslaki tulee voimaan kokonaisuudessaan Oppivelvollisuuslakiin sisältyy säädöksiä, joiden päätöksenteko- ja hallintomenettelystä on tarpeen tehdä voimassa olevaan hallintosääntöön lisäyksiä. On tärkeää, että kunta perusopetuksen järjestäjänä, asuinkuntana ja eri koulutusmuotojen järjestäjänä tunnistaa eri roolit ja kunnalle eri rooleissa säädetyt uudet tehtävät ja velvoitteet. Jatkossa kunnan palvelurakenteen ja hallintosäännön tulee tunnistaa myös asuinkunnalle oppivelvollisuuslainsäädännössä säädetyt tehtävät. Hallintosäännön lisäykset koskevat mm. oppivelvollisuuden keskeyttämistä (oppivelvollisuuslaki 7 ), oppivelvollisuuslain 15 :ssä tarkoitettua opiskelupaikan osoittamista ja opiskelijan niin pyytäessä tehtäviä hallintopäätöksiä. Oheismateriaalina luonnos hallintosäännöstä, johon on punaisella tekstillä tehty oppivelvollisuuslain edellyttämät lisäykset. Sivistysjohtajan esitys: Sivistyslautakunta esittää kunnanhallituksen ja valtuuston hyväksyttäväksi hallintosäännön muutokset. Päätös: Esitys hyväksyttiin. Täytäntöönpano: Kunnanhallitus, kunnanvaltuusto

17 SUOMUSSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Sivistyslautakunta Erityisluokanopettajan virka lukuvuodeksi SIVLTK 62 Perusopetuslain 17 :n mukaan erityisopetus järjestetään oppilaan etu ja opetuksen järjestämisedellytykset huomioon ottaen muun opetuksen yhteydessä tai osittain tai kokonaan erityisluokalla tai muussa soveltuvassa paikassa. Erityisopetuksen opetusryhmien muodostamisesta säädetään perusopetusasetuksessa (852/1998). Erityisopetukseen otettujen ja siirrettyjen oppilaiden opetusryhmässä saa asetuksen 2 :n 2 momentin pääsäännön mukaan olla enintään kymmenen oppilasta. Tämä enimmäismäärä voidaan ylittää, jos se on oppilaiden edellytysten ja opetuksessa käytettävän työskentelytavan takia perusteltua, eikä järjestely vaaranna opetuksen tavoitteiden saavuttamista. Edellytykset tulee arvioida kussakin tilanteessa erikseen. Ruukinkankaan koulun yläluokilla lukuvuonna on luokkamuotoista erityisopetusta tarvitsevia oppilaita 12. Pienryhmäopetuksen tarve kasvaa, koska alaluokilta tulee seitsemän oppilasta, joilla on erityisen tuen päätös. Heistä neljä tarvitsee pienluokkaopetusta. Vastaavasti 9.luokalta lähtee jatko-opintoihin yksi oppilas, joka on ollut pienryhmäopetuksessa. Erityisopetukseen otettujen ja siirrettyjen oppilaiden opetusryhmässä saa olla enintään kymmenen oppilasta, jos järjestely ei vaaranna opetuksen tavoitteiden saavuttamista. Osalla oppilaista tuen tarve on erittäin laaja, mikä edellyttää pientä opetusryhmäkokoa. Ruukinkankaan koulun rehtori esittää, että Ruukinkankaan koululle tulee avata toinen luokkamuotoisen erityisopettajan virka lukuvuodeksi Osa-aikainen erityisopetus (ela) tarkoittaa sitä, että oppilas opiskelee tuen tarpeen mukaan osan tietyn oppiaineen oppitunneista pienemmässä ryhmässä, jossa opettajana on erityisopettaja. Osa-aikainen erityisopetus on tarkoitettu kaikille oppilaille, mutta korostuu tukimuotona tehostetussa tuessa sekä erityisessä tuessa. Ela-opetuksen tarve on laaja lukuvuonna Tulevilla 7.lk yleisopetuksen luokissa on oppilaita, joilla on useita yksilöllistettyjä oppiaineita. Näin ollen pienryhmän tarve voi vielä kasvaa edellä esitetystä määrästä. Yläluokilla on tehostetussa tuessa 18 oppilasta, sekä erityisessä tuessa 19 oppilasta. Joustavassa perusopetuksessa on lukuvuonna kaksi 8.luokkalaista ja kuusi 9.luokkalaista eli yhteensä kahdeksan oppilasta. Todetaan, ettei sivistyslautakunnan talousarvioon ole varattu määrärahaa lisähenkilöstön palkkaamiseen. Hankerahaa pienryhmän opettajan palkkaamiseen ei voi käyttää. Lisätietoja asiasta antaa sivistysjohtaja Sirpa Mikkonen, puh. 044

18 SUOMUSSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Sivistyslautakunta , Oheismateriaali Erityisen tuen tarve luokka-asteittain Ruukinkankaan yläkoululla lv Sivistysjohtajan esitys: Sivistyslautakunta päättää palkata Ruukinkankaan koululle määräaikaisen erityisluokanopettajan lukuvuodeksi Päätös: Esitys hyväksyttiin. Täytäntöönpano: Perusopetus, sivistyspalvelut

19 SUOMUSSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Sivistyslautakunta Lukion lehtorin viran nro 11 (ruotsi, venäjä) muutos 3836/21.214/2021 SIVLTK 63 Suomussalmen lukion opinto-ohjaajan virka on ollut täyttämättä vuodesta 2019 lähtien. Opinto-ohjaajan tehtävä on liitetty lv ja kielten lehtorin tehtävään ja sitä on hoitanut lehtori Leena Heikkinen. Lukiossa ei ole jatkossa tarvetta kokoaikaiselle opinto-ohjaajalle, joten on tarkoituksenmukaista liittää opinto-ohjaus lukion lehtorin virkaan nro 11. Leena Heikkinen on antanut suostumuksensa muutokseen ja hänellä on kelpoisuus opinto-ohjaajan tehtävään. Sivistysjohtajan esitys: Sivistyslautakunta päättää liittää lukion lehtorin virkaan nro 11 opinto-ohjauksen: lukion lehtori virka nro 11(ruotsi, venäjä, opinto-ohjaus). Päätös: Esitys hyväksyttiin. Täytäntöönpano: Lukio

20 SUOMUSSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta Koulukuljetusten hankinta 3846/61.619/2021 SIVLTK 5 Hallintosäännön 25 :n 3 momentin mukaan sivistyslautakunta päättää koulukuljetusten perusteista ja 66 mukaan lautakunta päättää oman toimialansa hankinnoista, kun hankinnan arvo ylittää (alv 0%) euroa. Suomussalmen kunnan perusopetuksen koulukuljetukset on kilpailutettu ajalle Kilpailutukseen sisältyi optiovuosien käyttömahdollisuus 1+1. Tilaajan optiosta on päätetty käyttää 1 vuoden optio lv ELY-keskuksen hankkimaan liikenteeseen on tulossa muutoksia alkaen. ELY-keskus lakkauttaa linjoja, joissa on kulkenut perusopetuksen oppilaita. Kunta joutuu korvamaan lakkaavaan liikenteen kilpailuttamalla tarvittavat koulukuljetukset ajalle Kilpailutukseen sisältyy tilaajan 1 optiovuosi. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä on ilmoittanut olevansa edelleen halukas jatkamaan yhteistyötä kuljetuksissa Suomussalmen kunnan kanssa. Kilpailutuksessa otetaan siten huomioon Päivälän asiakkaiden kuljetustarpeet. Perusopetus esittää seuraavaa: Kilpailutettavat koulukuljetuslinjat 1. Konttisentie 1 (Viianki) - Karhulanvaaran koulu 2. Perangantie Suomussalmi 4 pvä/vko ja Käkiahontien th-suomussalmi 1 pv/vko 3. Suomussalmi kk - Karhulanvaaran koulu - Ruukinkangas - Linja-autoasema Koulukuljetusten hankinta ylittää hankintalain tarkoittaman EU-kynnysarvon, joten siinä sovelletaan laissa määrättyjä toimintatapoja ja toiminta-aikoja. Lautakunta päättää kuljetusten hankinnasta toukokuun kokouksessaan Lisätietoja asiasta antaa sivistysjohtaja Sirpa Mikkonen, puh , Sivistysjohtajan esitys: Sivistyslautakunta hyväksyy kilpailutettavat koulukuljetuslinjat ja hankintamenettelyn perusopetuksen esityksen mukaisesti. Päätös: Esitys hyväksyttiin.

21 SUOMUSSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta Täytäntöönpano: SIVLTK 64 Perusopetus Sivistyslautakunta on järjestänyt tarjouskilpailun perusopetuksen koulukuljetusten hoitamisesta ajalle Tarjouskilpailu alkoi ja päättyi klo Hankinta ylittää EU-kynnysarvon. Tarjouskilpailusta ilmoitettiin työja elinkeinoministeriön sähköisessä ilmoituskanavassa HILMA:ssa (hankintailmoitus ), josta ilmoitukset on toimitettu edelleen TED-tietokantaan. Lisäksi tarjouskilpailusta ilmoitettiin Suomussalmen kunnan koulukuljetuksia hoitaville liikennöitsijöille sähköpostilla Tarjoukset pyydettiin seuraavista koulukuljetuslinjoista: 1. Konttisentie 1 (Viianki) - Karhulanvaaran koulu 2. Perangantie Suomussalmi 4 pvä/vko ja Käkiahontien th-suomussalmi 1 pv/vko 3. Suomussalmi kk - Karhulanvaaran koulu - Ruukinkangas - Linja-autoasema Määräaikaan mennessä saatiin tarjoukset 7 eri tarjoajalta. Tarjouskilpailu ratkaistiin määräaikaan mennessä saapuneiden tarjousten kesken, jotka täyttivät tarjouspyynnössä asetetut ehdot ja olivat tarjouspyynnön mukaisia. Valintaperusteena on halvin tarjouspyynnön ehdot täyttävä tarjous. Ostaja voi jättää hyväksymättä niiden kohteiden tarjoukset, joiden hintataso on liian korkea tai jos olosuhteet tai liikenteen järjestämisen edellytykset ovat muuttuneet niin, että suunniteltua liikennettä ei ole tarkoituksenmukaista tai mahdollista toteuttaa tarjouspyynnössä esitetyllä tavalla. Tarjouskilpailun ratkaisemisesta ilmoitetaan kirjallisesti kaikille tarjouksen tehneille. Ilmoitus sisältää yhteenvetotiedot tarjouksista sekä oikaisuvaatimus- ja hakemusosoituksen. Tarjouskilpailun ratkaisemisessa käytetyt asiakirjat ovat asianosaisille julkisia, kun hankintapäätös on tehty ja muille ostoliikennesopimuksen allekirjoituksen jälkeen. Lisätietoja asiasta antaa sivistysjohtaja Sirpa Mikkonen, puh , sähköposti Oheismateriaalit: Tarjousvertailutaulukko (ei julkinen) Sivistysjohtajan esitys: Sivistyslautakunta päättää saatujen tarjousten perusteella ostaa

22 SUOMUSSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta koulukuljetukset kilpailutetuille linjoille ajalle seuraavilta ehdot täyttäviltä, halvimman tarjouksen jättäneiltä liikennöitsijöiltä: Koulukuljetuslinja: 1. Taksi Jukka Moilanen 2. Taksi Jukka Moilanen 3. Pohjolan Matka Päätös: Esitys hyväksyttiin. Vesa Heikkinen ilmoitti esteellisyydestään (palvelussuhdejäävi) ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Täytäntöönpano: Perusopetus (toimeksi) Tarjouksen tehneet (tiedoksi) Tämän asian osalta pöytäkirja tarkastettiin kokouksen aikana.

23 SUOMUSSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Sivistyslautakunta Ilmoitusasiat 3835/61.610/2021, 3658/30.303/2020, 3837/66.663/2021 SIVLTK 65 Sivistyslautakunnan tiedoksi saatetaan seuraavat asiat: 1. Muutosmääräys: Aikuisten opetussuunnitelman perusteiden 2017 muutokset ja täydennykset. OPH Etsivälle nuorisotyölle on myönnetty valtionavustusta. PSAVI/9732/ Kuntalaisaloite kuntosaliin pääsystä ilmaiseksi eläkeläisille on saapunut kuntaan Dnro. 3837/66.663/ Svistysjohtajaksi on valittu KM Teemu Piirainen ja varalle FM Julia Pohjanoja-Kela. KHALL Lisätietoja asiasta antaa sivistysjohtaja Sirpa Mikkonen, puh , Sivistysjohtajan esitys: Sivistyslautakunta merkitsee ilmoitusasiat tiedokseen. Päätös: Esitys hyväksyttiin. Täytäntöönpano: Sivistyspalvelut

24 SUOMUSSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Sivistyslautakunta Muut kokouksessa esille tulevat asiat SIVLTK 66 Kokouksessa esille tulleena: 1. Tämän kesän 2021 osalta päätettiin olla perimättä museon pääsymaksuja. Tavoitteena on kannustaa yhteisöllisen toiminnan käynnistymistä. Museolla ei myöskään ole korttimaksumahdollisuutta eikä käteisen rahan käsittelyä suositella tartuntavaaran takia. 2. Sivistyslautakunnalle on tullut vuorohoitopyyntöjä 1.- ja 2. - luokkakaisten lasten huoltajilta, joilla molemmilla on vuorotyö ja vaikeuksia järjestää pienen koululaisen hoitoa samaan aikaan sattuvien työvuorojen aikana. Sivistyslautakunnan linjauksen mukaan vuorohoito eskarivuoden jälkeen on mahdollista vain yksinhuoltajaperheessä. Asiaa on lähdetty selvittelemään luokkalaisten koululaisten huoltajille suunnatulla, Wilman kautta lähetetyllä kyselyllä, jonka vastauksia odotetaan saakka. 3. Keskusteltiin lasten ja nuorten pelaamisesta ja keinoista saada asia perheiden tietoisuuteen.

25 SUOMUSSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ OIKAISUVAATIMUSOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät: 55, 56, 61, 62, 65, 66 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät: 57-60, 63, 64 Hallintokäyttölain 5 :n/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät: - Perusopetuslain PoL 42 ja 42 a lainsäädänön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät: - OIKAISUVAATIMUSOHJEET Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite: Pykälät: 57-60, 63, 64 Oikaisuvaatimusaika 14 pv Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään: Suomussalmen sivistyslautakunta Postiosoite: PL 40, SUOMUSSALMI Käyntiosoite: Kauppakatu 20, SUOMUSSALMI Sähköpostiosoite: Puhelinnumero: (vaihde) Kirjaamon aukioloaika: ma pe kello 9:00 15:00 Pykälät: - PoL 42 ja 42 a Oikaisuvaatimusaika 14 pv Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään: Pohjois-Suomen aluehallintovirasto Linnankatu 1-3, PL 293, OULU Sähköposti Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa Oikaisuvaatimusoikeus Oikaisuvaatimuksen saa tehdä: se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, vel vol li suu teen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asian osai nen), sekä kunnan jäsen

26 SUOMUSSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Oikaisuvaatimusaika Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi saannista. Oikaisuvaatimus on toimitettava Suomussalmen kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kunnantalon aukioloajan päättymistä klo 15:00. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näy te tä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä ta val lis ta sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon pää tök ses tä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näy te tä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oi kai su vaa ti mus ajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jou lu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä en sim mäi se nä arkipäivänä sen jälkeen. Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaa ti muk sen kirjallisesta muodosta. Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava päätös, johon haetaan oikaisua se, millaista oikaisua vaaditaan millä perusteella oikaisua vaaditaan. Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, pos ti osoi te ja puhelinnumero. Js oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite. Oikaisuvaatimuksen tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen on al le kir joi tet ta va oikaisuvaatimuskirjelmä. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täy den tää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asia kir jan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä. Pöytäkirja Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Suomussalmen kunnan sivistyspalveluista, tai Pöytäkirja viedään yleiseen tietoverkkoon

27 SUOMUSSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite: Pohjois-Suomen hallinto-oikeus, Isokatu 4, PL 189, OULU Puhelin: , Faksi: Sähköposti: Virka-aika: klo Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa Kunnallisvalitus Pykälät: - Valitusaika: 30 päivää Hallintovalitus Pykälät: - Valitusaika: 30 päivää Pohjois-Suomen aluehallintovirasto PoL 42 Linnankatu 1-3, PL 293, OULU Sähköposti Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa Pykälät: - Valitusaika: 30 päivää Markkinaoikeus, Hankinta-asiat Radanrakentajantie 5, HELSINKI Puhelin: , Faksi: Sähköposti: Virka-aika: klo Pykälät: 64 Valitusaika: 14 päivää Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valituskirja Valituskirjassa on ilmoitettava valittajan nimi ja ammatti, asuinkunta ja postiosoite, päätös, johon haetaan muutosta, miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi sekä muutosvaatimuksen perusteet. Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valitusasiakirjojen toimittaminen Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. malla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

Liikuntapalveluiden hinnasto alkaen (hinnat sis. arvonlisäveron)

Liikuntapalveluiden hinnasto alkaen (hinnat sis. arvonlisäveron) Sivistyslautakunta 97 22.06.2016 Liikuntapalveluiden maksut 1.8.2016 alkaen SIVLTK 97 Kunnan hallintosääntö 47: Lautakunta päättää toimialansa irtaimen omaisuuden vuokrauksesta ja muusta käytettäväksi

Lisätiedot

Kylpylän pääsymaksut

Kylpylän pääsymaksut Sivistyslautakunta 82 17.06.2015 Liikuntapalveluiden maksut 1.8.2015 alkaen SIVLTK 82 Kunnan hallintosääntö 47: Omaisuuden myynti, osto ja vuokraus: Lautakunta päättää toimialansa irtaimen omaisuuden vuokrauksesta

Lisätiedot

Liikuntapalveluiden maksut 1.9.2014 alkaen

Liikuntapalveluiden maksut 1.9.2014 alkaen Sivistyslautakunta 79 18.06.2014 Liikuntapalveluiden maksut 1.9.2014 alkaen SIVLTK 79 Kunnan hallintosääntö 47: Omaisuuden myynti, osto ja vuokraus: "Lautakunta päättää toimialansa irtaimen omaisuuden

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus. Porvoon kaupunki. Hallitus / lautakunta Kaupunginhallitus

Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus. Porvoon kaupunki. Hallitus / lautakunta Kaupunginhallitus Kunta Porvoon kaupunki Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus Hallitus / lautakunta Kaupunginhallitus 12.8.2019 Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain

Lisätiedot

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. TOIMIELIN: TEKNINEN LAUTAKUNTA 24.1.2019 OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELTO Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta,

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136. MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO :t 39, 40, 41, 43, 44, 45, 47, 48, 49 Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136. OIKAISUVAATIMUSOHJE

Lisätiedot

Vaalilain ( /714) :ien päätöksestä ei voi tehdä oikaisuvaatimusta.

Vaalilain ( /714) :ien päätöksestä ei voi tehdä oikaisuvaatimusta. MUUTOKSENHAKUOHJE 67,68, 69, 70, 71 MUUTOKSENHAKUKIELTO Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 :n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa;

Lisätiedot

MUUTOKSENHAKUOHJE. Muutoksenhakukielto :t 46, 47, 49-56, 59, Muutoksenhakukielto MUUTOKSENHAKUKIELTO

MUUTOKSENHAKUOHJE. Muutoksenhakukielto :t 46, 47, 49-56, 59, Muutoksenhakukielto MUUTOKSENHAKUKIELTO MUUTOKSENHAKUOHJE Muutoksenhakukielto :t 46, 47, 49-56, 59, 61-63 Muutoksenhakukielto MUUTOKSENHAKUKIELTO Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain

Lisätiedot

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. TOIMIELIN: TEKNINEN LAUTAKUNTA 23.8.2018 OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELTO Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta,

Lisätiedot

Valitusasiakirjojen toimittaminen valitusviranomaiselle

Valitusasiakirjojen toimittaminen valitusviranomaiselle VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa

Lisätiedot

Pöytäkirjan 51-53, 58, :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 51-53, 58, :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 51-53, 58, 60-64 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). OIKAISUVAATIMUSOHJE

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136. MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 55, 56, 59, 60 ja 62 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muu tos ta. Sovellettava

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Koulutuslautakunnan päätöksiin 64 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Lisätiedot

Muutoksenhakuohjeet. OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisu- Pykälät ,

Muutoksenhakuohjeet. OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisu- Pykälät , Muutoksenhakuohjeet MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain perusteet valmistelua

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKIELLOT SEKÄ OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKIELLOT SEKÄ OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKIELLOT SEKÄ OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI MUUTOKSENHAKUKIELLOT JA NIIDEN PERUSTEET Seuraavista päätöksistä ei kuntalain (410/2015) 136 :n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKIELLOT SEKÄ OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKIELLOT SEKÄ OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKIELLOT SEKÄ OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI MUUTOKSENHAKUKIELLOT JA NIIDEN PERUSTEET Seuraavista päätöksistä ei kuntalain (410/2015) 136 :n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Ympäristölautakunnan päätöksiin 54-60 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisu vaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 146, 147, 148, 150, 151, 152, 153, 155, 156, 160, 162, 163 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muu tos ta. Sovellettava

Lisätiedot

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 2/2019 1

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 2/2019 1 Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 2/2019 1 Tarkastuslautakunta Aika Paikka 28.03.2019 klo 15:00-17:00 Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 Aika: 30.03.2017 klo 18:00-21:17 Paikka: Kaupungintalo, kokoushuone 3 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 20 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 21 Edellisen kokouksen

Lisätiedot

Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Kokouskutsu / Esityslista Nro 4/2017 1 (6) KOKOUSAIKA 31.08.2017 Klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KOKOUSAIKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Perusturvalautakunnan päätöksiin 65 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 Tarkastuslautakunta 15.01.2018 AIKA 15.01.2018 klo 12:00-15:00 PAIKKA Sodankyläntie 1 A KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 19.6.2018 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tapio Suokas ja Jarkko Hirvikallio. Sivu 39 KM Anssi Salosen virkavapaushakemus 84

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tapio Suokas ja Jarkko Hirvikallio. Sivu 39 KM Anssi Salosen virkavapaushakemus 84 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 82 Koululautakunta Aika 05.08.2015 klo 17:55-18:24 Paikka Taavetin koulukeskus, hallintorakennus Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus Liite MUUTOKSENH

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus Liite MUUTOKSENH Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 7.5.2019 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 21 Etelä-Karjalan jätelautakunta Aika 17.05.2016 klo 16:07-16:38 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone 138 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ympäristölautakunnan päätökseen 64 tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Ympäristölautakunnan päätökseen 64 tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Ympäristölautakunnan päätökseen 64 tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 4/2019 1 Aika: 03.09.2019 klo 08:30-09:45 Paikka: Kokoushuone 2 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 11 Kokouksen järjestäytyminen 3 12 Työterveyshuollon järjestäminen 4 PÖYTÄKIRJA 4/2019

Lisätiedot

:t 1-5, 8, Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91.

:t 1-5, 8, Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91. , Faksi 013 411 342 Viranhaltija/lautakunta Ympäristölautakunta Päivämäärä 3.2.2016 Pykälä 1-13 Pöytäkirjan nähtävänä pitäminen 5.2.2016 Muutoksenhakukiellot :t 1-5, 8, 10-13 Valmistelua tai täytäntöönpanoa

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 Tarkastuslautakunta 03.05.2017 AIKA 03.05.2017 klo 18:00-20:12 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 24.01.2017 klo 11:05-11:15 Paikka Kaupungintalo, Vallinkoski (138) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 17.4.2018 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 28.04.2015 AIKA 28.04.2015 klo 15:15-18:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2015 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus: Kaikuniemen yksityistie Tieavustushakemus: Paikkarin yksityistie...

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2015 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus: Kaikuniemen yksityistie Tieavustushakemus: Paikkarin yksityistie... PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2015 Kokousaika Maanantai 9.3.2015 klo 9.50 10.10 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus: Kaikuniemen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus:

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 07.05.2015 AIKA 07.05.2015 klo 15:35-20:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2017 1 Tarkastuslautakunta 13.11.2017 AIKA 13.11.2017 klo 17:00-19:53 PAIKKA Hallinnon kokoushuone, Tampereentie 6, 2 krs. KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 87 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Ympäristölautakunnan päätöksiin 6, 9 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla

Lisätiedot

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2017 1 (9) Tarkastuslautakunta Kokoustiedot Aika tiistai klo 10:00-15:45 Paikka Läsnä Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1.

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 Tarkastuslautakunta 27.04.2017 AIKA 27.04.2017 klo 18:30-21:05 PAIKKA Yleishallinnon kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 40 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). VALITUSOSOITUS,

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ (8)

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ (8) ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2018 1 (8) Tarkastuslautakunta 21.05.2018 AIKA 21.05.2018 klo 15:00-18:00 PAIKKA Alavieskan kunnantalo, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2016 22 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 06.09.2016 klo 17:15-17:30 Paikka Kaupungintalo Imatrankoski (h.308) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2018 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2018 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2018 1 Tarkastuslautakunta 11.04.2018 AIKA 11.04.2018 klo 17:06-21:00 PAIKKA Hallinnon kokoushuone, 2 krs KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 21 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä kunnan jäsen.

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä kunnan jäsen. MUUTOKSENHAKUOHJEET HENKILÖSTÖJAOSTO Muutoksenhakukielto Päätöstä koskeva muutoksenhakukielto liitetään oikaisuvaatimusta varten pyydettyyn pöytäkirjanotteeseen. Seuraaviin päätöksiin, jotka koskevat vain

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 23

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 23 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 23 Asiat 37, 38, 39, 40, 41, 46 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 Tarkastuslautakunta 24.01.2018 AIKA 24.01.2018 klo 17:00-19:50 PAIKKA Otsonmäen päiväkoti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 Henkilöstöjaosto 16.05.2017 AIKA 16.05.2017 klo 12:00-13:42 PAIKKA Villa Hakkari KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 32 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 33 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus Liite MUUTOKSENH

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus Liite MUUTOKSENH Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.2.2015 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Koulutuskeskus Salpaus, Paasikivenkatu 7, Lahti, kokoustila Mestari

Koulutuskeskus Salpaus, Paasikivenkatu 7, Lahti, kokoustila Mestari Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 10/2018 1 Tarkastuslautakunta 18.12.2018 Aika 18.12.2018 klo 09:00-11:06 Paikka Koulutuskeskus Salpaus, Paasikivenkatu 7, 15110 Lahti, kokoustila Mestari

Lisätiedot

KOKKOLAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2019 1

KOKKOLAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2019 1 KOKKOLAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2019 1 Tarkastuslautakunta 2017-2020 AIKA 11.04.2019 klo 16:00-18:19 PAIKKA D 1.7 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 39 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 40 Pöytäkirjan tarkastajat

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2017 125 Kaupunginhallitus Aika 20.02.2017 klo 18:19-18:25 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone 138 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 51 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 21.01.2016 Aika 21.01.2016 klo 18:00-20:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

AIKA klo 20:00-23:00 PAIKKA Kaupungintalo, neuvotteluhuone Mahonki, Villimiehenkatu 1, Lappeenranta

AIKA klo 20:00-23:00 PAIKKA Kaupungintalo, neuvotteluhuone Mahonki, Villimiehenkatu 1, Lappeenranta Lappeenrannan kaupunki Pöytäkirja 3/2019 1 AIKA 14.4.2019 klo 20:00-23:00 PAIKKA Kaupungintalo, neuvotteluhuone Mahonki, Villimiehenkatu 1, Lappeenranta Nimi Tehtävä Lisätieto Päätöksentekijät Huhtiranta

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA TARKALTK 1/2019. Tarkastuslautakunta Julkinen. Aika klo 17:00-17:30

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA TARKALTK 1/2019. Tarkastuslautakunta Julkinen. Aika klo 17:00-17:30 Julkinen Aika 15.1.2019 klo 17:00-17:30 Paikka Kaupungintalo, Vallinkoski (h. 138) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjantarkastajat 4 3 Tiedoksiannot

Lisätiedot

Pöytäkirjan 1, 2, 3, 6, 8, 10, 13, 14 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 1, 2, 3, 6, 8, 10, 13, 14 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 1, 2, 3, 6, 8, 10, 13, 14 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Asiat 32,33,34,35,36,43 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 Henkilöstö- ja työllisyysjaosto Aika 12.04.2017 klo 18:00-19:25 Paikka Henkilöstöjohtajan työhuone, Rantakatu 20, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 17 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu Perusturvalautakunnan terveydenhuollon jaosto

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu Perusturvalautakunnan terveydenhuollon jaosto Perusturvalautakunnan terveydenhuollon jaosto 9.3.2011 7 MUUTOKSENHAKUOHJEET Muutoksenhakukielto Asiat 16-19 Kiellon peruste Asiat Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91

Lisätiedot

Valmistelija / lisätiedot: Järvelä Kristiina

Valmistelija / lisätiedot: Järvelä Kristiina Tampere Ote pöytäkirjasta 2/2017 1 (5) 23 Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen muutokset 01.03.2017 TRE:592/02.04.03/2017 Valmistelija / lisätiedot: Järvelä Kristiina Valmistelijan yhteystiedot Palvelupäällikkö

Lisätiedot

Salon seudun koulutuskuntayhtymän hallituksen pöytäkirja on nähtävänä kuntayhtymän toimistossa hallituksen päätöksen hall 13/ mukaisesti.

Salon seudun koulutuskuntayhtymän hallituksen pöytäkirja on nähtävänä kuntayhtymän toimistossa hallituksen päätöksen hall 13/ mukaisesti. Salon seudun koulutuskuntayhtymän hallituksen pöytäkirja on nähtävänä kuntayhtymän toimistossa hallituksen päätöksen hall 13/2017 125 mukaisesti. Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54 Muutoksenhakuohjeet Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä 13.4.2016 pykälät 39-54 Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

Kuntayhtymä Oikaisuvaatimusohje Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus klo 17:00-17:39 Liite MUUTOKSENHAKUK

Kuntayhtymä Oikaisuvaatimusohje Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus klo 17:00-17:39 Liite MUUTOKSENHAKUK Kuntayhtymä Oikaisuvaatimusohje Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 4.9.2018 klo 17:00-17:39 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.6.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 11.02.2015 Aika 11.02.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 6.6.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 30.01.2014 Aika 30.01.2014 klo 18:00-20:30 Paikka Kunnantalo, kokoushuone 3, 3. krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjapitäjän

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 7.11.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/ Kokoushuone K1-K2, Ulvilan kaupungintalo

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/ Kokoushuone K1-K2, Ulvilan kaupungintalo Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2019 1 Tarkastuslautakunta Aika 10.09.2019 klo 14:00-16:35 Paikka Kokoushuone K1-K2, Ulvilan kaupungintalo Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 22 Kaupungin talouskatsaus 3 23

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.2.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 17.5.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 1.3.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 5.5.2015 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

1. 39 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen 54

1. 39 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen 54 Rakennuslautakunta 16.10.2018 52 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 5 / 2018 Kokousaika 16.10.2018 klo 15.00 15.35 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone. ASIAT 1. 39 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu Kulttuuri- ja liikuntalautakunta

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu Kulttuuri- ja liikuntalautakunta Kulttuuri- ja liikuntalautakunta 24.4.2013 23 MUUTOKSENHAKUOHJEET Muutoksenhakukielto 34 37, 39-41 Kiellon peruste Kiellon peruste Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91

Lisätiedot

Lahdessa / Reija Launiemi, hallintosihteeri

Lahdessa / Reija Launiemi, hallintosihteeri Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 11/2017 1 Tarkastuslautakunta 20.12.2017 Aika 20.12.2017 klo 09:03-10:57 Paikka Koulutuskeskus Salpaus, Paasikivenkatu 7, 15110 Lahti, neuvottelutila Isoneuvos

Lisätiedot

Aksels Tuulikki Jäsen

Aksels Tuulikki Jäsen PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 11 Tarkastuslautakunta 2009-2012 AIKA 29.04.2013 klo 14:00-15:00 PAIKKA Pyhtään kirjasto LÄSNÄ Lindemark Susanna Puheenjohtaja Saarinen Sami Varapuheenjohtaja Aksels Tuulikki

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 11 Etelä-Karjalan jätelautakunta Aika 16.05.2017 klo 16:05-16:40 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone 138 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Päätökseen tyytymätön voi jäljempänä esitetyllä tavalla tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Päätökseen tyytymätön voi jäljempänä esitetyllä tavalla tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusoikeus Päätökseen tyytymätön voi jäljempänä esitetyllä tavalla tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai

Lisätiedot

Muutoksenhakukiellot :t 35-36, Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91.

Muutoksenhakukiellot :t 35-36, Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91. , Faksi 013 411 342 Muutoksenhakuohje Viranhaltija/lautakunta Ympäristölautakunta Päivämäärä 12.4.2017 Pykälä 35-46 Pöytäkirjan nähtävänä pitäminen 13.4.2017 Muutoksenhakukiellot :t 35-36, 40-46 Valmistelua

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 2.5.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone. Louhimaa Tyyne jäsen. Piukkala Juhani jäsen

Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone. Louhimaa Tyyne jäsen. Piukkala Juhani jäsen PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 34 Sivistyslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 14.04.2016 klo 18:00-18:30 Paikka Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Flink Eija jäsen Salmela

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2018 49 Tarkastuslautakunta 05.11.2018 AIKA 05.11.2018 klo 13:00-14:50 PAIKKA Kunnanvirasto, Sodankyläntie 1 A KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 10.12.2014 Aika 10.12.2014 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 79 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 8.12.2015 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen Jukka Panu, jäsen Muut osallistujat:

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.11.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2012 1 Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 09.10.2012 AIKA 09.10.2012 klo 14:00-14:40 PAIKKA Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.4.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.3.2010 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Liitteenä nro 5 on esitys hankintapäätöksestä. Liite ei ole julkinen ennen lautakunnan hankintapäätöstä. Tämä pykälä tarkastetaan kokouksessa.

Liitteenä nro 5 on esitys hankintapäätöksestä. Liite ei ole julkinen ennen lautakunnan hankintapäätöstä. Tämä pykälä tarkastetaan kokouksessa. Koulukuljetusten kilpailutus 15216/08.01.01/2017 Lanula 16 Osassa Kouvolan kaupungin koulukuljetussopimuksia optiokausi päättyy kouluvuoden 2016 2017 päättyessä. Kaupunki on kilpailuttanut avoimella menettelyllä

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko 28.9.2016 klo 17.00 17.57 Kokouspaikka Kuntala, kakkossali Asiat sivu nro 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle 2017... 77

Lisätiedot

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT JA NIIDEN PERUSTEET Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 91 :n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

Koulutuskeskus Salpaus, Paasikivenkatu 7, Lahti, kokoustila Mestari

Koulutuskeskus Salpaus, Paasikivenkatu 7, Lahti, kokoustila Mestari Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 2/2019 1 Tarkastuslautakunta 26.03.2019 Aika 26.03.2019 klo 9:04-11:33 Paikka Koulutuskeskus Salpaus, Paasikivenkatu 7, 15110 Lahti, kokoustila Mestari Osallistujat

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 19.08.2015 Aika 19.08.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MUUTOKSENHAKUOHJE. Muutoksenhakukielto :t , 263, ja 280 MUUTOKSENHAKUKIELTO

MUUTOKSENHAKUOHJE. Muutoksenhakukielto :t , 263, ja 280 MUUTOKSENHAKUKIELTO MUUTOKSENHAKUOHJE Muutoksenhakukielto :t 254-260, 263, 270-278 ja 280 MUUTOKSENHAKUKIELTO Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 :n

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2016 50 Vapaa-aikalautakunta Aika 17.11.2016 klo 17:00-18:50 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 27 Tutustuminen Ulvilan liikuntapalveluihin

Lisätiedot