Pöytäkirja. Osallistujat Mäkinen Seppo puheenjohtaja. Valento Johanna Lehtinen Jarmo K. Lepikonmäki Lauri

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pöytäkirja. Osallistujat Mäkinen Seppo puheenjohtaja. Valento Johanna Lehtinen Jarmo K. Lepikonmäki Lauri"

Transkriptio

1 Pöytäkirja 02/2021 Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta Kokousaika Kokouspaikka klo 16:00 Teams-kokous Osallistujat Mäkinen Seppo puheenjohtaja Juva Kaisa jäsen Sorri Jaakko jäsen Valento Johanna jäsen Lehtinen Jarmo K. jäsen Lepikonmäki Lauri jäsen Poissa Koskiniemi Helena jäsen Muut osallistujat Uusitalo Pekka yhteinen kirkkoneuvosto, edustaja Paavilainen Ari yhteinen kirkkoneuvosto, puheenjohtaja Itkonen Juha Päätalo Heikki Lehtonen Jyrki Salminen Petri Helander Pepe kirkkoherrojen edustaja kiinteistöjohtaja, esittelijä hautaustoimen päällikkö, esittelijä kiinteistöpalveluiden henkilöstön edustaja, sihteeri hautauspalveluiden henkilöstön edustaja

2 Pöytäkirja 02/2021 Sisällysluettelo 10 Kokoustiedot Kalevankankaan hautausmaan tukimuurin kunnostus Vastaus seurakuntalaisen aloitteeseen koskien Tampereen seurakuntien metsien hoitoa Vehmaisten seurakuntatalon tontin kiinteistökehitys - kumppanin valinta Lausunnon antaminen kirkkojen ja kappeleiden vakuutusarvoihin liittyen Ilmoitusasioita Kokouksen päättäminen Valitusosoitus pöytäkirjaan... 19

3 Pöytäkirja 02/ Kokoustiedot Kokouksen avaaminen Puheenjohtaja avasi kokouksen. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Esitys Päätös Kokous todetaan laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjantarkastajien valinta Esitys Päätös Pöytäkirjantarkastajiksi ehdotetaan valittaviksi Jarmo K. Lehtinen ja Jaakko Sorri. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jarmo K. Lehtinen ja Jaakko Sorri. Kokouksen käsittelyjärjestys Esitys Päätös Esityslista hyväksytään kokouksen käsittelyjärjestykseksi. Esityslista hyväksyttiin kokouksen käsittelyjärjestykseksi. Edellisen kokouksen pöytäkirja Esitys Merkitään tiedoksi edellisen kokouksen pöytäkirja 01/2021. Päätös Merkittiin tiedoksi edellisen kokouksen pöytäkirja 01/2021.

4 Pöytäkirja 02/ Kalevankankaan hautausmaan tukimuurin kunnostus Diaarinumero Valmistelija DTRE/69/ /2021 Rakennuttajainsinööri Taisto Eronen Esittelijä Hautaustoimen päällikkö Jyrki Lehtonen, p Esittely Kalevankankaan etelänpuoleinen tukimuuri on rakennettu noin 1930-luvulla hautausmaan laajennustöiden yhteydessä. Sen kokonaispituus on 420 metriä. Muuri on korkeudeltaan 1,5-7 metriä. Tukimuurin päällä on 1 metrin korkuinen tiilimuuri. Muuri on rakennettu halkaisijaltaan mm suuruisista kivistä. Kivien väliset tyhjätilat ja saumat on täytetty hiekkapitoisella muurauslaastilla tai sementillä. Kivimuurin taustalla on soraa tai savea. Muurin kivien saumaus on pahoin rapistunut ja muistuttaa hiekkaa koostumukseltaan. Laasti ja kivet irtoilevat paikoitellen. Muurin alapuolella kulkee kevyenliikenteen väylä/polku, jota käytetään paljon. Muurin putoilevat kivet voivat aiheuttaa vaaratilanteita polun kulkijoille. Kivet voivat myös valua rinnettä alas talojen pihoihin tai tielle. Vuonna 2013 tukimuurin kunnosta tehtiin visuaalinen yleistarkastelu silmämääräisesti ja koputtelemalla, jota täydennettiin poraamalla näytteitä. Tutkimuksen teki Ramboll Finland Oy. Raportin mukaan muurin kunto on tyydyttävä, mutta paikoin myös huono. Muurin vakavin ongelma on saumauksessa ja niissä käytetyn sementin/laastin rapautuminen. Muuri on ryhdiltään hyvä, mutta paaluvälillä on muurin yläosassa pullistuma ulospäin. Muurin pahimmat riskialueet sijaitsevat paaluvälillä Paaluväli on yksi metri. Muuria on korjattu vuosina yhteensä noin 130 metriä. Jäljellä olevaa huonokuntoista korkeaa muurin osaa on vielä saman verran jäljellä. Vuodelle 2021 investointisuunnitelmassa on varattu muurin korjaukseen. Tarjouksia pyydettiin korjaustyöstä julkisten hankintojen ilmoituskanava Hilman kautta. Tarjouspyyntö koostui kahdesta osasta, 1. kiinteästä osuudesta ja 2. laskutyöosuudesta. Tarjouspyyntöön sisältyy optiomahdollisuus vuosille 2022 ja Kiinteä osuus Tarjottiin kokonaishintana ja se sisältää - telineet ja sääsuojan 25 metrin matkalle ja niiden vuokrat - telineiden jalankulkuväylän ohitustien teko muurin alapuolelle - sosiaali- ja varastotilat - koneet ja työkalut sekä kuljetukset - kaivuut ja täytöt

5 Pöytäkirja 02/ Laskutyöosuus Muita korjaustyöhön kuuluvia töitä ei voi hinnoitella urakkatyönä, koska työmäärä ei ole tarkkaan ennakoitavissa. Tästä osuudesta pyydettiin laskutyöveloitushinta /ammattimiestunti. Laskutyöhintaan kuuluvat työntekijöiden palkat sosiaalikuluineen, matkat päivärahat sekä työnjohdon palkat. Aineet maksetaan YSE:n mukaisesti, hankintahinta +12 %. Tarjousten vertailuperusteet Tarjousten vertailuperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus. Kiinteä osuus arvioitiin siten, että kokonaishinnaltaan halvin tarjoaja sai 30 pistettä ja seuraavat 30 x (halvin hinta/tarjoajan hinta) kaavan mukaan. Laskutyöosuus arvioitiin siten, että tuntivelotushinnaltaan halvin tarjoaja sai 20 pistettä ja seuraavat 20 x (halvin hinta /tarjoajan hinta) kaavan mukaan. Referenssit arvioitiin yrityksen ja sen työntekijöiden osalta siten, että yritys sai jokaisesta viimeisen 20 vuoden aikana tehdystä työstä viimeisen 20 vuoden aikana yhden pisteen, max 20 pistettä. Vastaavan työnjohtajan referenssit jokaisesta vastaavaksi luokitellusta työstä 1 piste, max 10 pistettä. Työmaalla työskentelevien työntekijöiden referenssit arvioitiin korkeintaan viiden henkilön osalta vastaavanlaisissa tehtävissä. Kokemusvuodet laskettiin yhteen, pisteytys kokemusvuosien suhteessa niin, että eniten kokemusvuosia esittänyt saa 20 pistettä ja muut suhteessa tähän. Työmaan päivittäisetä johtamisesta vastaavalta työnjohtajalta ja työntekijöiltä edellytettiin vähintään viiden (5) vuoden kokemus vastaavanlaisesta kivirakenteiden korjaustyöstä. Tarjouksia saapui määräaikaan mennessä kuusi kappaletta, joista neljä tarjousta täytti pyydetyt vähimmäisvaatimukset. Edullisimman tarjouksen jätti IKJ Rakennus Oy kokonaispistein Tarjouksen kiinteähinta on ,00 euroa ja laskutyöhinta 44,00 euroa/h. Esitys Hautaustoimen päällikkö esittää, että kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta valitsee Kalevankankaan tukimuurin korjaajaksi IKJ-Rakennus Oy:n vuodelle 2021 erikseen tehtävän hankintasopimuksen mukaisesti päätöksen tultua lainvoimaiseksi. Sopimus pitää sisällään optiomahdollisuuden vuosille 2022 ja 2023.

6 Pöytäkirja 02/ Päätös Muutoksenhaku Päätösesitys hyväksyttiin. Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella hankintaoikaisuvaatimuksella Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymän yhteiselle kirkkoneuvostolle tai kirjallisella valituksella markkinaoikeudelle (Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 1397/2016). Tiedoksi YKN, tarjouksen jättäneet yritykset

7 Pöytäkirja 02/ Vastaus seurakuntalaisen aloitteeseen koskien Tampereen seurakuntien metsien hoitoa Diaarinumero DTRE/71/ /2021 Esittelijä Hautaustoimen päällikkö Jyrki Lehtonen, p Esittely Saraleena Aarnitaival ja Heli Heino ovat osoittaneet Tampereen seurakunnille aloitteen seurakuntayhtymän metsien hoidosta. Aloitteessa on 5 kohtaa, joissa seurakuntayhtymän tulisi 1. Luopua metsien avohakkuusta ja maan muokkauksesta siirtyen käyttämään ekologisesti kestävää ja perinteistä jatkuvaa kasvatusta. 2. Rajoittaa metsissään metsänhoidolliset toimenpiteet minimiin. Harvennushakkuista tulee virkistysmetsissä luopua kokonaan, samoin uusien metsäteiden rakentamisesta ja vanhojen väylien leventämisestä. 3. Lopettaa soiden ja kosteikkojen ojituksen, ojien perkauksen ja täydennysojituksen sekä ennallistaa ojien täyttämisellä jo ojitetut alueet. 4. Nostaa omistamiensa metsien suojeluasteen Kansallisen biodiversiteettiohjelman mukaisesti vähintään 17 %: iin. Erityisen arvokkaat biotoopit on rauhoitettava kokonaan. Seurakuntayhtymän metsistä on teetetty luontokartoitus (Kytömäki 2012), jossa arvokkaimmat kohteet on määritelty kuviotarkkuudella METSO-ohjelman luokitusten mukaan. Arvokkaimmat alueet ovat Alasjärven pohjoispuoli ja Hepovuoren luonteispuolinen notko Niihamassa, Kiikkinen, Valkama. Myös Haukkavuoren kaksi pientä osa-aluetta on arvokkaita. Esitämme näiden kaikkien suojelua. 5. Lopettaa metsien käyttämisen uudisrakentamiseen. Rakentamisen tulee vastedes tapahtua alueilla, jotka on jo käsitelty. Seurakuntayhtymän metsäpinta-ala on nykyisin noin 230 hehtaaria. Vuonna 2019 myytiin Tampereen kaupungille määräala Pappilan tilasta. Määräalan koko oli 83 hehtaaria. METSO kartoitetuista alueista Alasjärvi ja Hepovuori ovat tällä alueella. Vaihdossa saatiin vastaavasti määräala Aito toimintakeskuksen yhteydestä, jonka pinta-ala on 4,4 ha. Kiikkisen metsät sijaitsevat Pättiniemen, Aitolahden vanhan pappilan ja Aito toimintakeskuksen läheisyydessä. Alue tukee keskusten leiritoiminnassa luontoon liittyvien rauhoittumisen, elämysten, ekoteologian yms. osioiden toteuttamista. Kiikkisen metsiin sovelletaan jatkuvan kasvatuksen periaatteita jättäen luontoarvoiltaan tärkeimmät osat kokonaan käsittelyn ulkopuolelle. Valkaman lohko Särkijärven eteläpuolella on luontoarvoiltaan merkittävä, toimenpiteiden ulkopuolella.

8 Pöytäkirja 02/ Seurakunnat omistavat alueen Aakkulan harjulla (4,8ha). Alue sijaitsee Messukylän hautausmaan kaakkoispuolella ja on kaupunkirakenteen sisällä. Se on suosittu lähialueiden asukkaiden virkistysmetsä ja merkittävä maisematekijä sijaintinsa johdosta. Tätä hoidetaan Viheralueiden kunnossapitoluokituksen (RAMS) luokan M1 arvometsänä. Siellä ei ole tehty metsänhoidollisia toimenpiteitä ja tulevaisuudessakin hoitotoimet keskittyvät vieraslajien torjuntaan sekä alueella liikkuvien turvallisuuden vuoksi välttämättömiin toimenpiteisiin. Seurakunnan omistamista metsäalueista on suojeltu seuraavat: - METSO-ohjelmaan liitetty (5,7ha) Julkujärveltä, - osa Luodon saarta (17,4ha) Nokialla, joka on luonnonsuojelulain nojalla perustettu luonnonsuojelualuekokonaisuus ja kuuluu Natura 2000 verkostoon. Rauhoitetut tai muuten metsänhoidon ulkopuolelle jätetyt Luodon saari, Julkujärvi, Aakkulan harju ja Valkaman eteläosa ovat yhteispinta-alaltaan reilut 32 ha edustaen seurakunnan metsistä noin 14 prosenttia. Yhteinen kirkkovaltuusto on nimennyt kiinteistö - ja hautaustoimen johtokunnan joka vastaa metsien hoidosta. Johtokunta on esittänyt metsähoitosuunnitelman vuosille Se on laadittu yhdessä metsänhoitoyhdistysten kanssa. Suunnitelmassa on määritelty arvokkaat luontokohteet ja siinä on otettu huomioon METSO-kartoitus vuodelta Johtokunta esitti Julkujärven aluetta liitettäväksi METSO-ohjelmaan. Seurakuntien metsät on sertifioitu PEFC-standardin mukaisesti. Metsiä hoidetaan kirkon ympäristödiplomin periaatteiden mukaisesti kestävän metsätalouden periaatteiden mukaisesti. Tämä tarkoittaa, että metsiä hoidetaan ekologisesti, sosiaalisesti, taloudellisesti ja kulttuurisesti kestävästi. Seurakunnan metsissä ei tehdä kesähakkuita lintujen pesintäaikaan. Metsien kosteikkoja ei kuivata, eikä metsiä ojiteta. Ennallistettavia kosteikkoja ei metsissä ole. Seurakuntien metsän hoidossa suositaan jatkossa enemmän metsien jatkuvapeitteistä kasvatusta. Tämä tarkoittanee avohakkuiden välttämistä mahdollisuuksien mukaan. Tampereen metsissä on eräitä tuholaisia, joiden ottaessa valtaa puustosta voi avohakkuu olla ainoa vaihtoehto. Tämä tapahtuu varsinkin vanhoissa kuusimetsissä. Seurakuntien metsien pinta-ala on pieni ja metsätulojen osuus koko yhtymän tuloista on vuosittain noin 0,3%, eikä se ole hakkuiden ohjaava tekijä. Seurakunnan metsissä ei tehdä hakkuita vuosittain vaan harkinnan mukaan. Metsänhoitosuunnitelma toimii ohjeellisena opastajana tarvittaviin töihin, se ei ole sitova. Vuosittain tehtävät hakkuutoimenpiteet hyväksyvät metsien hoidosta vastaava viranhaltija tai kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta.

9 Pöytäkirja 02/ Esitys Hautaustoimen päällikkö esittää, että kiinteistö ja hautaustoimen johtokunta antaa esittelyn mukaisen vastauksen aloitteen tehneille. Päätös Päätösesitys hyväksyttiin. Muutoksenhaku Tiedoksi Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella oikaisuvaatimuksella Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymän yhteiselle kirkkoneuvostolle (KL 24:3). YKN, aloitteen tehneet / Aarnitaival ja Heino

10 Pöytäkirja 02/ Vehmaisten seurakuntatalon tontin kiinteistökehitys - kumppanin valinta Diaarinumero DTRE/73/03.00/2021 Esittelijä Kiinteistöjohtaja Heikki Päätalo, p Esittely Vehmaisten seurakuntatalon tontin kokonaisuutta on käsitelty jo aiemmissa vaiheissa kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnassa. Johtokunnan päätettäväksi tuotiin vuonna 2016 ehdotus tontin vuokraoikeuden myymisestä ja tontin vuokraamisesta erään hoivatoimijan käyttöön. Tuolloin asia palautettiin takaisin valmisteluun ja kiinteistöpalveluita evästettiin selvittämään laajemmin muitakin vaihtoehtoja. Muita vaihtoehtoja selvitettiin ja laskennallisesti parhaaksi etenemissuunnaksi nousi selvästi kohteen asemakaavallinen kehittäminen. Kiinteistöpalvelut järjesti tämän pohjalta vuonna 2016 tarjouskilpailun, jossa parhaan esityksen ja tarjouksen teki rakennusliike Lapti, joka valittiin kiinteistökehityskumppaniksi. Laptin ehdotus sisälsi kohteeseen sekä hoivarakentamista että tavanomaista asumista. Kumppanivalinnan jälkeen kohteesta pyydettiin lausunto maakuntamuseolta. Lausunto saatiin Lausunnossaan maakuntamuseo suhtautui kriittisesti kohteen purkamiseen. Kohde on kuitenkin huonossa kunnossa ja lisäksi sisäilmaongelmainen. Tämän vuoksi seurakuntatalon korjaamista ei pidetä mielekkäänä. Kohteesta tehtyä tontinkäyttöluonnosta käsiteltiin kaupungin kaavaharkintaryhmän kokouksessa kesäkuussa Neuvottelujen lopputulemana oli, että kaavoitus ei nähnyt tässä vaiheessa mahdolliseksi lähteä edistämään seurakunnan tavoitteiden mukaista asemakaavamuutosta. Tämän vuoksi hankkeesta päätettiin ennen esisopimuksen solmimista luopua. Markkinoilla on kuitenkin ollut edelleen kiinnostusta kohdetta kohtaan yhteydenottojen muodossa. Yhteydenottojen perusteella kiinteistöpalvelut päätti syksyllä 2020 järjestää kohteesta kohdistetun tarjouskyselyn, joka perustui ajatukseen kehittää kohdetta nykyisen voimassa olevan asemakaavan pohjalta kuitenkin niin, että kohteen myöhempi kaavallinen kehittäminen olisi edelleen mahdollista. Kiinteistöpalvelut on käynyt syksyllä 2020 neuvotteluja kaupungin kanssa hankkeesta. Kohteeseen haetaan kumppanin valinnan jälkeen suoraan rakennuslupaa sekä vähäistä poikkeamista nykyisestä kaavasta. Purkulupa käsitellään rakennuslupaprosessin osana. Tarjouksessa pyydettiin antamaan esitys maksettavasta vuokraoikeuskorvauksesta (eur/kem2). Lähtöoletuksena oli, että tarjoajat ottavat vastatakseen nykyisen rakennuksen purkamisen kustannukset euroon (alv.0%) asti.

11 Pöytäkirja 02/ Lisäksi pyydettiin esittämään miten tarjottava hanke sijoittuisi tontille ja minkälainen osuus voisi jäädä seurakunnan myöhempää kiinteistökehitystä varten. Tontin vuokra oli tarjouspyynnössä määritelty tasolle 1.25 eur/kem2. Perusvuokran lisäksi vuokralaisen maksettavaksi tulee tonttiin kohdistuva kiinteistöveron osa. Liitteenä oleva tarjouspyyntö lähetettiin yhteensä 28 toimijalle. Määräaikaan mennessä saatiin yhteensä kolme tarjousta. Näille kolmelle toimijalle lähetettiin edelleen liitteenä oleva lisätietopyyntö, jolla selvennettiin tarjonneiden tahojen ajatuksia ensivaiheen hankkeelle tarvottavasta tontin osuudesta sekä edelleen tässä vaiheessa vapaaksi jäävästä tontin osasta. Saatujen vastausten perusteella jatkoneuvotteluja käytiin edelleen kahden toimijan kanssa. Kolmas tarjous jätettiin jatkoneuvottelujen ulkopuolelle, koska heidän hanke olisi edellyttänyt koko tontin käyttöä. Tarjousten vertailu tehtiin tarjouspyynnössä kuvatulla tavalla. Vertailussa erot muodostuvat käytännössä tarjotun vuokraoikeuskorvauksen sekä seurakunnan jatkokehitykseen jäävän tontin osan koon eroista. Seurakuntayhtymän kannalta parhaimman tarjouksen kohteesta on tehnyt Rakennusliike Lapti Oy. Laptin tarjous vuokraoikeuskorvauksesta on 50 eur/kem2, nykyisen rakennusoikeuden 1160 kem2 mukaisesti eur. Lisäksi ehdotettu kaksikerroksinen hanke sijoittuu ensimmäisen tontinkäyttöluonnoksen mukaisesti tontille siten, että se mahdollistaa hyvin myös tontin myöhemmän kaavallisen kehittämisen. Kumppanivalinnan jälkeen valmistellaan osapuolten kesken rakennuslupaehtoinen (sisältää purkuluvan) esisopimus, joka tuodaan erikseen päätöksentekoon. Esisopimuksen hyväksyy yhteinen kirkkoneuvosto. Tämän rinnalla valmistellaan myös maanvuokrasopimus, joka niin ikään tuodaan erilliseen päätöksentekoon. Pitkäaikaien maanvuokrasopimuksen hyväksyy yhteinen kirkkovaltuusto. Esitys Kiinteistöjohtaja esittää, että kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta päättää, että - valitaan Vehmaisten seurakuntatalon tontin kiinteistökehityskumppaniksi parhaimman tarjouksen tehnyt rakennusliike Lapti Oy - valtuutetaan kiinteistöjohtaja valmistelemaan kumppanin kanssa esisopimus ja maanvuokrasopimusluonnos, jotka tuodaan erilliseen päätöksentekoon Päätös Muutoksenhaku Tiedoksi Päätösesitys hyväksyttiin. Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella oikaisuvaatimuksella Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymän yhteiselle kirkkoneuvostolle (KL 24:3). YKN, tarjouksen jättäneet yritykset

12 Pöytäkirja 02/ Lausunnon antaminen kirkkojen ja kappeleiden vakuutusarvoihin liittyen Diaarinumero DTRE/336/ /2019 Esittelijä Kiinteistöjohtaja Heikki Päätalo, p Esittely Yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli kokouksessaan sakraalirakennusten vakuutusarvoja kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan käsittelyn pohjalta ja teki periaatepäätöksen, että asiaa valmistellaan edelleen kohdekohtaisesti priorisoiden ottaen huomioon seurakuntayhtymän strategia, kiinteistöstrategia ja talousarviovaikutukset. Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta käsitteli asiaa kokouksessaan seuraavasti: Seurakuntayhtymän vakuutukset kilpailutettiin vuonna Tarjouspyynnön mukaan tarjoaja sai lisäpisteitä, jos tarjoajan riskienhallinnan asiantuntija tarkastaa sakraalirakennusten palo- ja rikosturvallisuuden sekä antaa vakuutusyhtiön kannan sakraalirakennuksen vakuutusarvosta. Hyväksytyn tarjouksen perusteella Op Vakuutus tarjosi viiden sakraalirakennuksen palo- ja rikosturvallisuuden tarkastuksen vuodessa. Vakuutussopimus alkoi lukien. Tarkastukset aloitettiin keskustan kirkoista. Tarkistukset on nyt tehty kahdeksaan kirkkoon: Finlaysonin kirkkoon, Vanhaan kirkkoon, Tuomiokirkkoon, Aleksanterin kirkkoon, Kalevan kirkkoon, Viinikan kirkkoon, Teiskon kirkkoon ja Messukylän uuteen kirkkoon. Tarkastuksissa on ollut mukana kiinteistöpalveluiden edustaja, vakuutusmeklari ja vakuutusyhtiön riskipäällikkö(t). Kohteista on laadittu kirjalliset raportit lukuun ottamatta Teiskon kirkkoa ja Messukylän uutta kirkkoa. Tarkastuksen yhteydessä on otettu kantaa myös kunkin kohteen vakuutusarvoon. Vakuutusarvot ovat ajan saatossa perustuneet pitkältä kirjanpitoarvoihin, joita on tarkistettu rakennuskustannusindeksillä ja lisäksi kohteittain esimerkiksi peruskorjausten yhteydessä. Muutama vuosi sitten joidenkin kohteiden vakuutusarvoihin tehtiin arvionvaraisia korotuksia. Osa kirkoista on täysarvovakuutettuja ja osa ensiriskivakuutettuja. Ohessa on täsmennetty näiden eri vakuutustyyppien eroja: Täysarvovakuutuksessa kohteelle ei ole määritelty vakuutusarvoa. Rakennuksen tuhoutuessa ensin suoritetaan päivänarvon mukainen korvaus. Jälleenhankinta-arvon ja päivänarvon mukaisten korvausten erotus suoritetaan, kun vahingoittunut omaisuus kahden vuoden kuluessa vahingosta on korjattu tai omaisuuden tilalle on hankittu saman laatuista tai samaan käyttöön tarkoitettua omaisuutta samalle paikalle. Jälleenhankintaarvo on rahamäärä, joka tarvitaan uuden samanlaisen tai lähinnä vastaavan omaisuuden hankkimiseen samalle paikalle.

13 Pöytäkirja 02/ Päivänarvo taas on rahamäärä, joka saadaan, kun jälleenhankinta-arvosta vähennetään, mitä omaisuus on arvossa menettänyt iän, käytön, tekniikan vanhentumisen, käyttökelpoisuuden alenemisen tai muun sellaisen syyn johdosta. Päivänarvoa määritettäessä rakennusten osalta huomioon otetaan myös omaisuuden käypä arvo. Jos kuitenkin kohteen arvo on vahinkohetkeen mennessä laskenut niin, että päivänarvo on alle 50 % jälleenhankinta-arvosta välittömästi ennen vahinkoa, vahingon määrä lasketaan päivänarvon mukaan. Täysarvovakuutettuja ovat Pispalan (1971), Tesoman (1978), Lielahden (1961), Hervannan (1979) ja Härmälän kirkot (1972). Nämä kirkot ovat kaikki luvuilla rakennettuja. Ne ovat aktiivisessa käytössä. Pispalan kirkkoon tehtiin merkittävä saneeraus vuonna Tesoman, Lielahden ja Hervannan kirkkoon on menossa tai suunnitteilla saneerauksia. On tärkeää, että myös kirkkojen pinta-alat ja tilavuustiedot ovat oikein. Ensiriskivakuutus tarkoittaa sitä, että vakuutuskirjaan on vakuutuksen kohteelle merkitty ja sovittu vakuutusmäärä. Ensiriskivakuuttamisen tärkeä ominaisuus on, että Vakuutussopimuslain ( 58) mukaisia alivakuutussäännöksiä ei sovelleta. Ensiriskivakuutusta käytetäänkin juuri silloin, kun kohteen arvoa (jälleenhankinta- tai päivänarvoa) on vaikea määrittää. Ensiriskivakuutusta käytetään tavallisesti taide-esineiden, erityisen vanhojen esineiden- tai rakennusten vakuuttamistapana. Ensiriskivakuutettuja ovat: Aleksanterin kirkko (1881), Vanha kirkko (1824), Tuomiokirkko (1907), Finlaysonin kirkko (1879), Viinikan kirkko (1932), Messukylän kirkko (1879), Messukylän vanha kirkko (1500), Kalevan kirkko (1966), Teiskon kirkko (1788), Aitolahden kirkko (2001) ja Aitolahden vanha kirkko (1928). Kalevan kirkko on ison tilavuutensa vuoksi määritelty ensiriskivakuutuksen piiriin. Aitolahden kirkko on kirkkorakennuksista uusin. Alla on muutama esimerkki ensiriskivakuutuksesta ja korvausperiaatteista: a) Rakennuksen jälleenhankinta-arvo on Rakennus on vakuutettu ensiriskillä eurolla. Rakennuksesta tuhoutuu tulipalossa 30 %. Korjauskulut ovat Mitä korvataan? Asiakkaalle korvataan vähennettynä omavastuulla. Jäännösarvoa ei huomioida korvauksessa. b) Rakennuksen tuhoutuessa täysin asiakkaalle maksetaan vain , jos rakennus rakennetaan uudestaan. Tästä syystä on tärkeää huomioida, että ensiriskivakuutusmäärä vastaa mahdollisimman hyvin rakennuksen todellista arvoa (jälleenhankinta-arvoa). Mikäli rakennusta ei rakenneta uudelleen, niin asiakkaalle maksetaan vahinkohetken päivänarvo. --- Pohjolan tekemien katselmusten vakuutusmääräarvioiden perusteena on kokemusperäinen näkemys yleisestä kustannustasosta, jossa on huomioitu kirkon ikä, rakennusmateriaali, rakenteiden monimuotoisuus, tornit, koristemaalaukset ym. Arviot perustuvat yleisluonteiseen arvioon eikä kyseisistä kohteista ole tehty tarkempia laskelmia. Sen tarkoituksena on olla asiakkaan apuna vakuutusmäärän arvioinnissa. Päätöksen vakuutusmäärästä tekee aina asiakas itse.

14 Pöytäkirja 02/ Mikäli kirkkojen vakuutusmääristä haluttaisiin tehdä tarkka arvio, tähän on syytä käyttää ulkopuolista asiantuntijaa. Vanhat kirkkorakennukset (kuten Aleksanterin kirkko tai Tuomiokirkko) ovat yleensä rakenteiltaan niin monimuotoisia ja ainutkertaisia, että toteutuneita rakennuskustannuksia ei juurikaan ole saatavilla. Kirkoille on vakuutusten osalta määritelty omavastuuksi euroa. Selvitysten myötä todettu, että seurakuntayhtymässä on tarpeen tehdä periaatepäätös sakraalirakennusten vakuutusarvoihin liittyen. Asiaan liittyvä päätös tapahtuu yhteisessä kirkkoneuvostossa. Vakuutukset kuuluvat seurakuntayhtymässä talouspalveluiden vastuualueelle kuitenkin niin, että määräraha kiinteistöjä koskevien vakuutusten osalta on varattu kiinteistötoimen talousarvion käyttötalousosaan. Asian esittelijänä toimii talouspäällikkö. Koska vakuutusmaksujen taloudelliset vaikutukset koskevat kiinteistöpalveluita, on perustelua, että kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta evästää osaltaan asiaan liittyvää valmistelua. Evästyksenään johtokunta esittää seuraavaa: Tehtyjen tarkastusten perusteella erityisesti eräiden kirkkojen vakuusarvoja on esitetty kasvatettavaksi. Vakuutusarvojen korottamisen myötä vakuutusarvo vastaisi paremmin kohteen todellista arvoa. Samalla kuitenkin vakuutuskulut kasvavat. Mahdollisessa onnettomuustilanteessa alhaisempi vakuutusarvo heijastuu luonnollisesti myös saatavaan vakuutuskorvaukseen. Tarkastusten kohteena jo olleiden kirkkojen osalta vakuutusmaksun korotus olisi suuruusluokaltaan noin euroa. Oletettavaa on, että mikäli tarkastus katettaisiin koskemaan kaikki kirkko- ja kappelirakennukset, vakuutusarvon korottamisen aiheuttama vuotuinen vaikutus vakuutusmaksuihin olisi noin euroa. Kirkko- tai kappelikohteen laajempi tuhoutuminen esimerkiksi tulipalon myötä on mahdollista, mutta varsin epätodennäköistä. Kohteen täydellisen tuhon tapauksessa on todennäköistä, että tilalle toteutettaisiin jotain muuta kuin aiempaa rakennusta vastaava kokonaisuus. Sopivassa vakuutusturvassa on kyse optimoinnista, jossa otettavilla vakuutuksilla suojaudutaan vahinkotilanteiden varalle. Alivakuuttaminen on riski samalla, kun ylivakuuttaminen johtaa tarpeettoman korkeisiin kustannuksiin. Kun vakuutettava omaisuus on määrältään riittävän suuri, erityisesti pitkällä aikavälillä vakuutusmaksut todennäköisesti muodostuvat vahinkojen aiheuttamia kustannuksia suuremmiksi. Taloudenpidon kokonaishallinnan kannalta vaikuttaakin siltä, että järkevintä olisi valita ns. hallitun riskin vaihtoehto, jossa kohteiden vakuutusarvoja ei esityksen mukaisesti koroteta aiheuttaen samalla vakuutusmaksujen merkittävä nousu. Mikäli vakuutusarvot kuitenkin halutaan nostaa vastaamaan paremmin käypää arvoa, tarpeellinen pysyvä lisämääräraha tulee erikseen varata kiinteistöpalveluiden talousarvioon.

15 Pöytäkirja 02/ Toisena huomiona johtokunta toteaa, että käytettävissä olleen materiaalin perusteella jatkossa on tarpeen kiinnittää huomiota siihen, onko täysarvovakuutus relevantti koskien vanhempia kirkkorakennuksia johtuen vakuutusehtojen päivänarvosäännöksestä. Monet vanhemmat kohteet eivät tekniseltä arvoltaan yllä välttämättä 50 % tasoon, jolloin korvausta ei täysarvovakuutuksen luokituksesta huolimatta korvattaisi vakuutuksentyypin luonteen mukaisesti, vaan korvaus jäisi päivänarvon tasolle. Vakuutuskokonaisuudesta on tarpeen jatkaa tarkentavaa keskustelua. Jatkokeskusteluissa on hyvä huomioida ainakin seuraavat asiat: - Vakuutusehtojen velvoite tehdä samalla paikalle samanlainen... olisi perusteltua saada poistettua ehdoista - Omavastuun kasvattaminen / hallitun riskin kantaminen niin, että vakuutusmaksujen kokonaissumma ei kasva kohtuuttomasti - Vakuutusarvojen säätäminen tasolle, jossa arvioinnissa on huomioitu kohteiden todelliset riskitasot ja kohteiden valitut vakuutusarvot ovat tasapainoisessa suhteessa ehdotettuihin vakuutusarvoihin Kirkkojen vakuutusasioissa on hyvä tehdä myös yhteistyötä muiden seurakuntayhtymien kanssa. Kirkkojen ja kappeleiden vakuutusasiaa on selvitetty ja valmisteltu yhteisen kirkkoneuvoston vuoden 2019 lokakuun kokouksen jälkeen edelleen talousjohtajan, kiinteistöjohtajan ja tilapalvelupäällikön yhteistyönä kohtuullisen laaja-alaisesti. Kirkkoihin ja kappeleihin liittyvä vakuutuskokonaisuus on osoittautunut haasteelliseksi ja monipolviseksi. Vakuuttamiseen liittyvää kokonaisuutta on vertailun vuoksi tiedusteltu myös kahdelta suurelta seurakuntataloudelta. Vakuuttamisperiaatteet eivät parissa suuressa seurakuntayhtymässä olennaisesti eronneet seurakuntayhtymän kirkkojen ja kappeleiden vakuutussisällöistä. Vakuuttamisesta on kuultu erikseen myös alalla aiemmin toiminutta asiantuntijaa. Käydyn keskustelun perusteella on saatu mm. evästystä ymmärtää paremmin erilaisten vakuutusten ja vakuuttamisen logiikkaa. Vakuutusturvan kilpailutuksessa ja vakuutussopimuksessa voidaan jonkin verran yrittää vaikuttaa sopimusehtoihin. Tässä asiassa seuraava tuleva kilpailutusvaihe on avainasemassa. Kilpailutuksessa on tarpeellista huomioida mm. omavastuiden tasoportaat suhteessa vakuutusmaksuihin. Omavastuun kasvattaminen ei merkittävästi alenna vakuutusmaksujen tasoa. Keskusteluja on käyty myös seurakuntayhtymän vakuutusmeklarin ja Pohjola Vakuutuksen riskipäällikön kanssa. Riskipäällikön näkemyksen mukaan kaikki kirkkorakennukset tulisi ensisijaisesti vakuuttaa vakuutusmäärään perustuen. Perusteena on, että jokainen kirkkorakennus on ainutkertainen (erityisesti vanhat tai suojellut kirkot) eikä niihin voida soveltaa täysarvovakuuttamisen ehtoja ja hinnoittelua.

16 Pöytäkirja 02/ Täysarvovakuutuksella vakuutetaan rakennustekniikaltaan tavanomaisia rakennuksia, jotka voidaan korjata tai jälleen rakentaa tavanomaisin rakennusmenetelmin, kuten tavanomaiset seurakuntatalot. Seurakuntayhtymän pyynnöstä on tammikuussa 2021 vakuutusyhtiön toimesta tehty täydentävät katselmukset Aitolahden uuteen kirkkoon, Aitolahden vanhaan kirkkoon, Messukylän vanhaan kirkkoon, Teiskon kirkkoon, Lielahden kirkkoon sekä Kalevankankaan, Lamminpään ja Vatialan kappeleihin. Katselmuksilla on saatu päivitetyt arviot / vakuutusyhtiön näkemys kohteiden käyvistä vakuutusarvoista. Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan , yhteisen kirkkoneuvoston kokouksien evästysten ja linjausten sekä edellä kuvattujen kokonaisuutta täydentävien keskustelujen ja selvitysten perusteella on valmisteltu liitteenä oleva ehdotus kirkkojen ja kappeleiden vakuuttamisesta. Asia tuodaan talousjohtajan esittelystä yhteisen kirkkoneuvoston päätettäväksi. Koska asia liittyy tiiviisti myös kiinteistöpalveluiden toimialaan, on perusteltua, että kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta antaa asiaan liittyvän lausunnon. Ehdotuksessa ensiriskivakuutuksen piiriin siirretään Vatialan kappeli, Kalevankankaan kappeli, Lamminpään kappeli, Lielahden kirkko, Tesoman kirkko ja Härmälän kirkko. Tesoman ja Härmälän kirkot ovat kiinteistöstrategian mukaisia kehityskohteita. Näihin kirkkoihin ei ole tehty vakuutusyhtiön toimesta katselmusta. Vakuutusarvona on käytetty korjausvelkaselvityksen yhteydessä laskettua Haahtelan ohjelmistoon perustuvaa uudisrakennushintaa. Pispalan kirkko ja Hervannan kirkko voivat jäädä täysarvovakuuttamiseen, koska Pispalan kirkossa on tehty peruskorjaus ja Hervannan kirkossa sellainen on menossa jatkuen lähivuosina. Näillä reunaehdoilla valmistelussa on ollut kaksi vaihtoehtoa: vakuusarvon mukainen 100% vakuuttaminen tai ns. salkutus, jossa kohteiden vakuusarvoja hallitusti alennettu perustuen kohteiden arvottamiseen. Ensimmäisessä vaihtoehdossa kaikki kohteet vakuutetaan täysimääräisesti kohteessa tehdyn katselmuksen tai Haahtelan ohjelmiston mukaisella uudisrakennuksen arvolla. Tällä vaihtoehdolla on kustannuksia nostava vaikutus, mikä on otettava budjetoinnissa huomioon. Tässä vaihtoehdossa ei vakuutusturvassa ole huomioitu kiinteistöstrategian kohdeluokitusta. Toisessa vaihtoehdossa kirkot ja kappelit on salkutettu 50, 75 tai 90 prosentin suhteessa katselmuksen tai Haahtela -ohjelmiston mukaiseen arvoon. Perusteena salkutuksessa on ollut taloudellinen näkökulma ja kiinteistöstrategia. Tässä vaihtoehdossa kyse on tietoisesta alivakuuttamisesta ja hallitun riskin kantamisesta. 50 prosentilla salkutetut kohteet ovat kiinteistöstrategian mukaisia kehityskohteita tai sellaisia, joiden tilalle ei tuhoutumisen tilanteessa hankittaisi uutta samanlaista.

17 Pöytäkirja 02/ Talouspalvelut on pyytänyt tarjouksen seurakuntayhtymän nykyiseltä vakuutusyhtiöltä (OP Pohjola). Saadut tarjoukset esitellään kokouksessa. Saatujen tarjousten perusteella esitettävät muutokset täysarvo / ensiriskivakuutusten osalta nostavat vuosittaista vakuutusmaksun tasoa noin euroa. Edelleen hinta nousee noin euroa mikäli kaikkien kirkko- ja kappelikohteiden vakuusarvot määritellään arvioinnin mukaiselle tasolla ilman tietoista alivakuuttamista (salkutus). Talousjohtajan esittely lähtee siitä, että kirkkojen ja kappeleiden vakuuttamisessa edetään salkutuksen periaatteella, jossa osa kohteista siirretään täysavovakuutuksesta ensiriskivakuutuksen puolelle ja kohteiden vakuutusarvoja kohdekohtaisesti tietoisesti alennetaan pitäen näin vakuutusmaksut mahdollisimman edullisella tasolla. Esitys Kiinteistöjohtaja esittää, että - kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta antaa asiassa lausuntonsa. Käsittely Johtokunta lausui seuraavasti: Esittely ottaa hyvin huomioon Yhteisen kirkkoneuvoston päätöksen mukaisen evästyksen jatkovalmistelulle. Kohteiden vakuutusarvot on määritelty laskennallisesti / asiantuntija-arvioon tukeutuen ja perustuvat lähtökohtaisesti kohteiden rakennustekniseen arvoon. Vakuutustyypin muutos eräissä kohteissa täysarvosta ensiriskivakuutukseksi on perusteltu. Tämä kuitenkin nostaa jonkin verran vakuutusmaksujen tasoa. Talousarviovaikutusten kannalta on toimittu oikein valittaessa myös kiinteistöstrategiaan tukeutuva luokittelun vaihtoehto. Johtokunta puoltaa esittelijän esitystä. Jatkovaiheissa harkittavaksi ja keskusteltavaksi on hyvä nostaa kirkkoja ja kappeleita koskien kokonaiskirkollinen vaihtoehto vakuutusyhtiöiden kautta tapahtuvan vakuuttamisen sijaan. Päätös Päätösesitys hyväksyttiin. Muutoksenhaku Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5). Tiedoksi YKN

18 Pöytäkirja 02/ Ilmoitusasioita 1. Luottamushenkilöiden Domus-portaalissa on nähtävillä seuraavat johtavien viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat: - kiinteistöjohtajan päätöspöytäkirjat 01/2021 8/ hautaustoimen päällikön päätöspöytäkirjat 1/2021 4/ Organisaatiomuutos kiinteistöpalveluissa Kiinteistöpalveluiden organisaatiota päivitetään alkaen. Organisaation ajantasaistamisen lisäksi muutoskokonaisuus kytkeytyy johtava asiantuntija Erkki Niemen jäämiseen vahvuudesta pois. Muutos organisaatiossa halutaan tehdä hyvissä ajoin, jotta uuden roolituksen käytännön järjestelyille ja vastuiden siirtämiselle jää riittävästi aikaa. Olennaisimpia muutoksia kokonaisuudessa ovat: Tilapalvelupäällikkö Petri Salminen vastaa muutoksen jälkeen Kiinteistöpalveluiden päivittäisjohtamisesta. Erkki Niemen esimiestehtävät siirtyvät Petrille. Nykyinen Kiinteistöjohtoryhmän tilalle käyttöön otetaan Suunnittelu-ja ohjausryhmä, johon kuuluvat johto sekä tiimien vetäjät. Ryhmän tehtävä liittyy erityisesti vuosisuunnittelun kokonaisuuteen. Ryhmä kokoontuu myöhemmin tarkentuvan aikataulun mukaisesti. Tiimivastuita päivitetään siten, että Omaisuudenhoito ja hallinto kokonaisuus siirtyy kiinteistöassistentti Sanna Heinosen vastuulle. Juha Lehtonen vastaa jatkossa Rakennuttaminen ja kunnossapito kokonaisuudesta. Sanna Heinoselle siirtyvät lisäksi sisäisten vuokrien sekä lukituskokonaisuuden vastuut sekä kokonaisvastuu vuokraustoiminnasta. Talotekniikkainsinööri Juha Tiaiselle siirtyy vastuu paloilmoitinlaitteista sekä turvallisuus- ja palotarkastuksista Asiantuntija Jarmo Seuraselle siirtyy vastuu rikosilmoittimista sekä kameravalvonnasta Muutoksiin liittyvät tehtävien vaativuuden tarkistukset käydään läpi työntekijöittäin. Muutokset ja niihin mahdollisesti liittyvät palkantarkistukset viedään palkkatyöryhmään maaliskuussa. Uusi organisaatiokaavio esitellään kokouksessa. 3. Yhteistyösopimus Sammonkatu 50 KOy Sammon Center Kohteen kaavoitus on edennyt Yhteistyösopimuksen hyväksymisen vaiheeseen.

19 Pöytäkirja 02/ Sopimus on allekirjoitettu ja se käsiteltiin kaupunginhallituksessa. Sopimuksen hyväksymisen jälkeen kohteen OAS saadaan nähtäville. 4. Messukylän kirkon asemakaavamuutos Kohteen kaavoituksen osalta on pidetty käynnistämiskokous. Käynnistämiskokouksessa on asetettu tavoite, että kaava saisi ilman valituksia lainvoiman keväällä Pohjoisen Tampereen strateginen osayleiskaava Pohjois-Tampereen strateginen yleiskaava on asetettu nähtäville 9.3. Yla:n päätöksellä. Siinä sekä Teiskon kirkon, että Pappilansaaren, Kulkkilan isosaaren ja Pättinniemen alueet on merkitty matkailukohteiksi. Tämä vastaa seurakuntayhtymän tavoitteita. Pappilansaari-Teiskon kirkko alue on nostettu erityisesti kehitettäväksi matkailukokonaisuudeksi. Linkki kaava-aineistoon: Osallistuminen [Tampereen kaupunki - Asuminen ja ympäristö - Kaavoitus - Yleiskaavoitus - Pohjois-Tampereen strateginen yleiskaava] 6. Pättinniemen ranta-asemakaava Kaavaehdotus asetettiin nähtäville yhdyskuntalautakunnan päätöksellä Ehdotukseen tuli muistutuksia, joiden perusteella kaavan sisältöä jonkin verran muutettiin. Aineiston päivitys tehtiin tammikuussa Yhdyskuntalautakunta käsitteli kaavan hyväksymisasian Kaupunginhallituksessa kaava oli Kaupunginvaltuuston päätettäväksi kaava on menossa Linkki kaupunginhallituksen käsittelyyn: Ranta-asemakaava 8680, Pättiniemi; kiinteistöt , ja osa kiinteistöstä Tampere esityslistat ja pöytäkirjat (cloudnc.fi) 7. Kirkkoherrojen edustaja johtokuntaan Kirkkoherrat ovat valinneet edustajakseen kiinteistö- ja hautaustoimen johtokuntaan nykyisen Messukylän seurakunnan kirkkoherran Juha Itkosen. Esitys Päätös Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi. Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta merkitsi ilmoitusasiat tiedoksi.

20 Pöytäkirja 02/ Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja antoi muutoksenhakuohjeen ja päätti kokouksen klo Allekirjoitukset SEPPO MÄKINEN Seppo Mäkinen puheenjohtaja PETRI SALMINEN Petri Salminen sihteeri Pöytäkirjantarkastus Kokouksen pöytäkirja on tarkastettu sähköisesti ja todettu kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten mukaiseksi. Tampere JARMO K.LEHTINEN Jarmo K. Lehtinen pöytäkirjantarkastaja JAAKKO SORRI Jaakko Sorri pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirjan nähtävänä pito Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Tampereen seurakuntayhtymän kiinteistöpalveluissa, Näsilinnankatu 26, 9.kerros. Pöytäkirjan nähtävänä pidosta on ilmoitettu Tampereen seurakuntayhtymän ilmoitustaululla. Tampere SANNA HEINONEN Sanna Heinonen kiinteistöassistentti

21 Pöytäkirja 02/ OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymä Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta MUUTOKSENHAKUKIELLOT Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevat muutoksenhakukiellot Seuraavista päätöksistä ei kirkkolain (1054/1993) 24 luvun 5 :n mukaan saa tehdä kirkollisvalitusta eikä oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain (808/2019) 2 luvun 6 :n 2 momentin nojalla hallintovalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016, hankintalaki) 146 :n 2 momentin 1 kohdan mukaan hankintalain mukaista valitusta ei voi tehdä päätöksestä tai muusta ratkaisusta, joka koskee yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua. Pöytäkirjan pykälät: 14 Oikaisuvaatimusoikeudesta aiheutuva valituskielto Koska päätöksestä voidaan tehdä kirkkolain 24 luvun 3 :n 1 momentin mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pöytäkirjan pykälät: Alistusasiaa koskeva muutoksenhakukielto Kirkkolain 24 luvun 3 :n 2 momentin mukaan oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka alistetaan tuomiokapitulin tai kirkkohallituksen vahvistettavaksi. Pöytäkirjan pykälät: Erikseen säädetyt muutoksenhakukiellot 1. Viranhaltija ei saa valittamalla hakea muutosta viranomaisen päätökseen evankelis-luterilaisen kirkon virkaehtosopimuksista annetun lain (968/1974) 2 :ssä tarkoitetussa asiassa eikä saattaa sitä oikaisuvaatimuksin tai hallintoriita-asiana ratkaistavaksi, jos hänellä taikka

22 Pöytäkirja 02/ viranhaltijayhdistyksellä on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa. Edellä mainittua sovelletaan vain viranhaltijaan, joka on jäsenenä sellaisessa viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa, tai sen alayhdistyksessä (kirkkolain 6 luvun 72 2 momentti). 2. Muutosta ei saa hakea oikaisuvaatimuksella tai valittamalla päätökseen, joka koskee väliaikaista viran toimituksesta pidättämistä (kirkkolain 24 luvun 14 2 momentti). 3. Seurakunnan jäsenellä ei ole oikeutta tehdä oikaisuvaatimusta tai valitusta päätöksestä, joka koskee toiseen henkilöön kohdistuvaa diakoniaa, kristillistä kasvatusta tai opetusta. 4. Valittamalla ei saa hakea muutosta hallinnon sisäiseen määräykseen, joka koskee tehtävän tai muun toimenpiteen suorittamista (oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 2 luvun 6 :n 2 momentti). 5. Muun lainsäädännön mukaan päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Pöytäkirjan pykälät ja valituskieltojen perusteet: Hankintoja koskevat muutoksenhakukiellot Hankintaa koskevista seuraavista päätöksistä ei kirkkolain 24 luvun 8 a :n 2 momentin nojalla saa tehdä kirkkolain mukaista oikaisuvaatimusta eikä kirkollisvalitusta, jos asia kuuluu markkinaoikeuden toimivaltaan. Asia kuuluu markkinaoikeuden toimivaltaan, jos hankinnan arvo ylittää hankintalain 25 :n mukaisen kynnysarvon. Kansalliset kynnysarvot ilman arvonlisäveroa laskettuna ovat: (tavarat ja palvelut sekä suunnittelukilpailut); (rakennusurakat); (hankintalain liitteen E 1 4 kohdassa tarkoitetut sosiaali- ja terveyspalvelut); (hankintalain liitteen E 5 15 kohdassa tarkoitetut muut erityiset palvelut) ja (käyttöoikeussopimukset). Pöytäkirjan pykälät: 2 OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään ja yhteystiedot: Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto Käyntiosoite: Näsilinnankatu 26, Tampere

23 Pöytäkirja 02/ Postiosoite: PL 226, Tampere Sähköposti: Pöytäkirjan pykälät: 11, 12, 13 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon päätöksestä. Oikaisuvaatimusaika lasketaan päätöksen tiedoksisaannista tiedoksisaantipäivää lukuun ottamatta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Seurakunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Oikaisuvaatimuksen voi omalla vastuullaan lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti. Oikaisuvaatimuksen on oltava perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä. Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi: oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi tiedot oikaisuvaatimuksen kohteena olevasta päätöksestä millaista oikaisua päätökseen vaaditaan millä perusteilla oikaisua päätökseen vaaditaan. 3 HANKINTAOIKAISU Hankintaoikaisun tekeminen Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön asianosainen voi tehdä hankintayksikölle kirjallisen hankintaoikaisun (hankintalaki ). Hankintaoikaisu toimitetaan hankintayksikölle. Hankintayksikkö: Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto Käyntiosoite: Näsilinnankatu 26, Tampere

24 Pöytäkirja 02/ Postiosoite: PL 226, Tampere Sähköposti: Hankintaoikaisu on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta. Oikaisuvaatimusaika lasketaan päätöksen tiedoksisaannista tiedoksisaantipäivää lukuun ottamatta. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei sen näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa viestin katsotaan saapuneen vastaanottajalle sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin. Hankintaoikaisun on oltava perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Hankintaoikaisun voi omalla vastuullaan lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti. Hankintaoikaisun sisältö Hankintaoikaisusta on käytävä ilmi: oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi tiedot hankintaoikaisun kohteena olevasta päätöksestä millaista oikaisua päätökseen vaaditaan millä perusteilla oikaisua päätökseen vaaditaan. Hankintaoikaisuun on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankintayksikön hallussa. 4 VALITUSOSOITUS a) Kirkollis- ja hallintovalitukset Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Valitusviranomainen ja yhteystiedot: Hämeenlinnan hallinto-oikeus Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 1, Hämeenlinna Postiosoite: Raatihuoneenkatu 1, Hämeenlinna Sähköposti:

25 Pöytäkirja 02/ Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa Kirkollisvalitus, pöytäkirjan pykälät: Hallintovalitus, pöytäkirjan pykälät: Valitusaika on 30 päivää päätöksen tiedoksisaannista. Kirkollisvalitus alistusasiassa Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Valitusviranomainen ja yhteystiedot: Tampereen hiippakunnan tuomiokapituli, pöytäkirjan pykälät: Käyntiosoite: Näsilinnankatu 26, 7. krs, 33200Tampere Postiosoite: Näsilinnankatu 26, 7. krs, Tampere Sähköposti: Kirkkohallitus, pöytäkirjan pykälät: Postiosoite: PL 210, Helsinki Käyntiosoite: Eteläranta 8, Helsinki Telekopio: Sähköposti: Valitusaika on 30 päivää päätöksen tiedoksisaannista. Muutoksenhakuajan laskeminen Valitusaika lasketaan päätöksen tiedoksisaannista tiedoksisaantipäivää lukuun ottamatta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Seurakunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

26 Pöytäkirja 02/ b) Valitus markkinaoikeuteen Valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon hankintaa koskevasta päätöksestä valitusosoituksineen. Valitusaika lasketaan päätöksen tiedoksisaannista tiedoksisaantipäivää lukuun ottamatta. Jos hankintayksikkö on tehnyt hankintapäätöksen jälkeen hankinta- tai käyttöoikeussopimuksen hankintalain 130 :n 1 tai 3 kohdan nojalla noudattamatta odotusaikaa, valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa siitä, kun tarjoaja on saanut tiedon päätöksestä valitusosoituksineen. Valitus markkinaoikeudelle on tehtävä viimeistään kuuden kuukauden kuluessa hankintapäätöksen tekemisestä siinä tapauksessa, että ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon hankintapäätöksestä valitusosoituksineen ja hankintapäätös tai valitusosoitus on ollut olennaisesti puutteellinen. Ehdokkaan tai tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä oheisasiakirjoineen tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei sen näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa viestin katsotaan saapuneen vastaanottajalle sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin. Hankinta-asiaan muutosta hakevan on lisäksi kirjallisesti ilmoitettava hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikön ilmoittamaan osoitteeseen viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeuteen. Hankintayksikön yhteystiedot ovat edellä hankintaoikaisua koskevassa kohdassa. Markkinaoikeuden käsiteltäväksi valituksella voidaan saattaa hankintalaissa tarkoitettu hankintayksikön päätös tai hankintayksikön muu hankintamenettelyssä tehty ratkaisu, jolla on vaikutusta ehdokkaan tai tarjoajan asemaan. Markkinaoikeuden käsiteltäväksi valituksella ei voida saattaa hankintayksikön sellaista päätöstä tai muuta ratkaisua, joka koskee 1) yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua, 2) sitä, että hankintasopimusta ei jaeta osiin hankintalain 75 :n nojalla tai 3) sitä, että hankintalain 93 :ssä tarkoitetun kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteena käytetään yksinomaan halvinta hintaa tai kustannuksia. Asia voidaan saattaa markkinaoikeuden käsiteltäväksi, jos hankinnan arvo ylittää hankintalain 25 :n mukaisen kynnysarvon.

27 Pöytäkirja 02/ Markkinaoikeuden yhteystiedot Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle osoitettuna osoitteeseen: Postiosoite: Radanrakentajantie 5, HELSINKI Käyntiosoite: Tuomioistuimet-talo. Radanrakentajantie 5, Helsinki Telekopio: Sähköpostiosoite: Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa 5 VALITUKSEN SISÄLTÖ JA LIITTEET, VALITUSASIAKIRJOJEN TOIMITTAMINEN JA OIKEUDENKÄYNTIMAKSU Valituksen sisältö Valituksessa on ilmoitettava: valittajan nimi ja yhteystiedot postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää sähköpostiosoite, jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä päätös, johon haetaan muutosta miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi vaatimusten perustelut mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä valitusviranomaiselle. Valituksen liitteet Valitukseen on liitettävä: valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksensä tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

LUOTTAMUKSELLINEN

LUOTTAMUKSELLINEN LUOTTAMUKSELLINEN Lempäälän seurakunta OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kirkkoneuvosto 20.8.2019 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevat muutoksenhakukiellot

Lisätiedot

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen. 98 Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.40 sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen. Loppurukouksen piti Minna Latvala. OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Lisätiedot

Kirkkoherra Juha Rintamäki Seurakuntaneuvosto merkitsee selvityksen tiedoksi.

Kirkkoherra Juha Rintamäki Seurakuntaneuvosto merkitsee selvityksen tiedoksi. 392/2016 23 Helsingin seurakuntien vuositilasto 2015 Päätösehdotus Kirkkoherra Juha Rintamäki Seurakuntaneuvosto merkitsee selvityksen tiedoksi. Päätös Merkittiin tiedoksi. Selostus Helsingin seurakuntayhtymän

Lisätiedot

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska ne koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 91 )

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska ne koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 91 ) MUUTOKSENHAKUOHJE Oikaisuvaatimusoikeus Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon

Lisätiedot

Pöytäkirja. Jaalan Raitti, Keskuskaari 1A, Jaala. Muut osallistujat Janhunen Ritva seurakuntaneuvoston edustaja

Pöytäkirja. Jaalan Raitti, Keskuskaari 1A, Jaala. Muut osallistujat Janhunen Ritva seurakuntaneuvoston edustaja Pöytäkirja 4/2019 Jaalan kappelineuvoston kokous Kokousaika Kokouspaikka klo 17:00 Jaalan Raitti, Keskuskaari 1A, 47100 Jaala Jäsenet Vainio Juha puheenjohtaja Hietanen Seija jäsen Lemminkäinen Tuomas

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2016 1(7) Viestinnän johtokunta Kokous

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2016 1(7) Viestinnän johtokunta Kokous TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2016 1(7) Aika 28.9.2016 klo 17:00-17:05 Paikka Seurakuntien talo, kokoushuone Rooma Osallistujat Jäsenet Martikainen, Heidi puheenjohtaja, poissa Arvonen,

Lisätiedot

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä asianosainen ja / tai kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä asianosainen ja / tai kunnan jäsen. Sosiaali- ja terveyslautakunta MUUTOKSENHAKU 1. OIKAISUVAATIMUS Muutosta :ssä tehtyihin päätöksiin voi hakea Nurmijärven kunnan sosiaali- ja terveyslautakunnalta kirjallisella oikaisuvaatimuksella. Oikaisuvaatimus

Lisätiedot

IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 91 Kirkkoneuvosto 12/ / sivut 91-97

IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 91 Kirkkoneuvosto 12/ / sivut 91-97 IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 91 KOKOUSAIKA: 20.11.2018 kello 16:30 KOKOUSPAIKKA: Seurakuntakeskus Läsnä: Alanen Margit Hakala Taina Haveri Juhani Majalahti Auli kirkkovaltuuston pj. Mansoniemi Juha

Lisätiedot

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska ne koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 91 )

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska ne koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 91 ) VALITUSOSOITUS Valitusoikeus Kunnanvaltuuston päätökseen voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen

Lisätiedot

Yhteinen kirkkoneuvosto päättää merkitä tuomiokapitulin päätöksen tiedoksi ja saattaa sen myös yhteiselle kirkkovaltuustolle tiedoksi.

Yhteinen kirkkoneuvosto päättää merkitä tuomiokapitulin päätöksen tiedoksi ja saattaa sen myös yhteiselle kirkkovaltuustolle tiedoksi. 602/2015 81 Helsingin hiippakunnan tuomiokapitulin vahvistuspäätös yhteisen kirkkovaltuuston 14.6.2018 58 tekemään päätökseen (Kiinteän omaisuuden vuokraus: Malminkartanossa sijaitseva tontti 91-33-249-001)

Lisätiedot

Valitusosoitus. Muutoksenhakukielto

Valitusosoitus. Muutoksenhakukielto Valitusosoitus Muutoksenhakukielto Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: : 21-22,

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Tämä pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävillä 10.5.2017. MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain (364/1995) 91

Lisätiedot

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT JA NIIDEN PERUSTEET Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 91 :n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

Vaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankintayksikön hallussa.

Vaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankintayksikön hallussa. Muutoksenhakuohje Sivu 1 / 1 Oikaisuohje ja valitusosoitus ( 39) Oikaisuohje ja valitusosoitus Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun voidaan julkisista

Lisätiedot

TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2018 1(9) Seurakuntaneuvosto Kokous

TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2018 1(9) Seurakuntaneuvosto Kokous TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2018 1(9) Aika 8.3.2018 klo 19.25 19.45 Paikka Aitolahden kirkko, Jenseninkatu 4 Osallistujat Jäsenet Rantavaara, Ari puheenjohtaja Eskelinen, Riina-Eveliina

Lisätiedot

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. Muutoksenhakukielto :t 35-38, 42-43 Muutoksenhakukielto Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksistä jotka koskevat - yksinomaan valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 91 ) - virka- tai työehtosopimuksen

Lisätiedot

Pöytäkirja on julkaistu HSL:n verkkosivuilla ( Muutoksenhakukielto ( , )

Pöytäkirja on julkaistu HSL:n verkkosivuilla ( Muutoksenhakukielto ( , ) MUUTOKSENHAKUOHJEET Pöytäkirja on julkaistu HSL:n verkkosivuilla (www.hsl.fi) 11.9.2018. Muutoksenhakukielto ( 102-103, 105-111) Päätöksiin, jotka koskevat vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei

Lisätiedot

Päätökseen tyytymätön voi jäljempänä esitetyllä tavalla tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Päätökseen tyytymätön voi jäljempänä esitetyllä tavalla tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusoikeus Päätökseen tyytymätön voi jäljempänä esitetyllä tavalla tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai

Lisätiedot

Seurakuntayhtymän johtaja Teemu Laajasalo. Seuraavat kokoukset sovitaan kokouksessa.

Seurakuntayhtymän johtaja Teemu Laajasalo. Seuraavat kokoukset sovitaan kokouksessa. 6 Muut asiat Ei muita asioita. 84/2017 7 Seuraavat kokoukset Päätösehdotus Seurakuntayhtymän johtaja Teemu Laajasalo Päätös Seuraavat kokoukset sovitaan kokouksessa. Johtokunta päätti, että seuraava kokous

Lisätiedot

Hankintaoikaisuun on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankintayksikön

Hankintaoikaisuun on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankintayksikön Ohje 1 (1) Oikaisuohje Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun voidaan julkisista hankinnoista annetun lain (hankintalaki) mukaan hakea muutosta vaatimalla

Lisätiedot

/ 2016 / Pöytäkirja on yleisesti nähtävillä välisen ajan. Todistaa: Esko Mattila, kirkkoherra

/ 2016 / Pöytäkirja on yleisesti nähtävillä välisen ajan. Todistaa: Esko Mattila, kirkkoherra 99-103 / sivut 70-76 70 KOKOUSAIKA: Perjantai 21.10.2016 kello 16.00 KOKOUSPAIKKA: Koivikon leirikeskus, päärakennus Läsnä: Hakala Taina Alanen Margit Haveri Juhani Mansoniemi Juha Tuohitaival Irma Mattila

Lisätiedot

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 :n mukaan kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 :n mukaan kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 :n mukaan kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai

Lisätiedot

Valituskirjassa on ilmoitettava

Valituskirjassa on ilmoitettava Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 2/2017 1 (1) Kuntayhtymän valtuuston valitusosoitus VALITUSOSOITUS Valitusoikeus ja -perusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai

Lisätiedot

Pöytäkirja. Jäsenet Karhola Anne puheenjohtaja Alajoki Asko Alatalo Seija Lipponen Varpu Valento Eero. Järvensivu Sirkku. Kyttälä-Koskinen Hannele

Pöytäkirja. Jäsenet Karhola Anne puheenjohtaja Alajoki Asko Alatalo Seija Lipponen Varpu Valento Eero. Järvensivu Sirkku. Kyttälä-Koskinen Hannele Pöytäkirja 3/2019 Perheneuvontatyön johtokunnan kokous Kokousaika klo 10:00 Kokouspaikka Sähköinen kokous Osallistujat Jäsenet Karhola Anne puheenjohtaja Alajoki Asko Alatalo Seija Lipponen Varpu Valento

Lisätiedot

HANKINTAOIKAISUOHJE JA VALITUSOSOITUS (Kynnysarvot ylittävissä hankinnois sa)

HANKINTAOIKAISUOHJE JA VALITUSOSOITUS (Kynnysarvot ylittävissä hankinnois sa) OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS HANKINTAOIKAISUOHJE JA VALITUSOSOITUS (Kynnysarvot ylittävissä hankinnois sa) Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun

Lisätiedot

TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1(9) Seurakuntaneuvosto Kokous

TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1(9) Seurakuntaneuvosto Kokous TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1(9) Aika 3.11.2016 klo 17.30-17.58 Paikka Messukylän seurakuntakoti, Messukylänkatu 36 Osallistujat Jäsenet Vuorio, Juha puheenjohtaja Eskelinen, Riina-Eveliina

Lisätiedot

127 Sitoumus liittymisestä KL-Kuntahankinnat Oy:n toimistotarvikkeiden

127 Sitoumus liittymisestä KL-Kuntahankinnat Oy:n toimistotarvikkeiden 149/2015 127 Sitoumus liittymisestä KL-Kuntahankinnat Oy:n toimistotarvikkeiden puitesopimukseen Päätösehdotus Seurakuntaneuvosto päättää, että Malmin seurakunta sitoutuu KL- Kuntahankinnat kilpailuttamaan

Lisätiedot

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kauniaisten kaupungin kirjaamosta (katso yhteystiedot oikaisuvaatimusohjeen alla).

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kauniaisten kaupungin kirjaamosta (katso yhteystiedot oikaisuvaatimusohjeen alla). MUUTOKSENHAKUOHJEET Pöytäkirja Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kauniaisten kaupungin kirjaamosta (katso yhteystiedot oikaisuvaatimusohjeen alla). Muutoksenhakukiellot ja kieltojen

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(7) Kirkkovaltuusto 3/2015 17.12.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(7) Kirkkovaltuusto 3/2015 17.12.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(7) _ KOKOUSTIEDOT Aika 17.12.2015 klo 19-20.22 Paikka Seurakuntakoti _ OSALLISTUJAT läsnä poissa Kinnula Matti jäsen pj. x Soutukorva Johanna jäsen vpj. x 37- Hemminki

Lisätiedot

Pykälät: 23 27, 35, 36 ja 37. Pykälät: 28, 29, 30, 31, 32, 33 ja 34. Pykälät: 28, 29, 30, 31, 32, 33 ja 34

Pykälät: 23 27, 35, 36 ja 37. Pykälät: 28, 29, 30, 31, 32, 33 ja 34. Pykälät: 28, 29, 30, 31, 32, 33 ja 34 Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 2/2017 1 (1) Kuntayhtymän hallituksen muutoksenhakuohje A. OIKAISUVAATIMUSOHJE Oikaisuvaatimusoikeus ja -perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain

Lisätiedot

Pöytäkirja on julkaistu HSL:n verkkosivuilla ( Muutoksenhakukielto ( 92, 93, ) Muutoksenhakukielto hankinta-asiassa ( 96)

Pöytäkirja on julkaistu HSL:n verkkosivuilla ( Muutoksenhakukielto ( 92, 93, ) Muutoksenhakukielto hankinta-asiassa ( 96) MUUTOKSENHAKUOHJEET Pöytäkirja on julkaistu HSL:n verkkosivuilla (www.hsl.fi) 23.8.2018. Muutoksenhakukielto ( 92, 93, 98-101) Päätöksiin, jotka koskevat vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei

Lisätiedot

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(10) Perheneuvontatyön johtokunta Kokous 12.2.2015. Jäsenet Käpylä, Tarja puheenjohtaja

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(10) Perheneuvontatyön johtokunta Kokous 12.2.2015. Jäsenet Käpylä, Tarja puheenjohtaja TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(10) Aika Paikka 12.2.2015 klo 17:15-18:00 Perheasiain neuvottelukeskus Osallistujat Jäsenet Käpylä, Tarja puheenjohtaja Hankela, Jussi Karhola, Anne

Lisätiedot

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite:

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite: OIKAISUVAATIMUSOHJEET Muutoksenhakukielto Kieltojen perusteet Oikaisuvaatimusohjeet Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2016 1(8) Perheneuvontatyön johtokunta Kokous

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2016 1(8) Perheneuvontatyön johtokunta Kokous TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2016 1(8) Aika 8.2.2016 klo 17:15-17:45 Paikka Perheasiain neuvottelukeskus Osallistujat Jäsenet Käpylä, Tarja puheenjohtaja Hankela, Jussi Karhola, Anne

Lisätiedot

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Valtuusto tai kuntayhtymän ylintä päätösvaltaa käyttävä toimielin Ruoveden kunnanvaltuusto Valitusosoitus Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto hakee käynnissä olevalle projektille vuodelle 2017 rahoitusta

Seurakuntaneuvosto hakee käynnissä olevalle projektille vuodelle 2017 rahoitusta 336/2016 40 Hoivamuusikko projektin jatkoanomus Päätösehdotus Seurakuntaneuvosto hakee käynnissä olevalle projektille vuodelle 2017 rahoitusta Päätös Päätettiin esityksen mukaisesti. Selostus Liitteet

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä

VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 19.10.2015 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen pe rusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallis

Lisätiedot

Puheenjohtaja päätti kokouksen ja antoi liitteen mukaiset oikaisuvaatimusohjeet

Puheenjohtaja päätti kokouksen ja antoi liitteen mukaiset oikaisuvaatimusohjeet 37 Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen ja antoi liitteen mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen. MUUTOKSENHAKUKIELLOT Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevat

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2017 1(8) Viestinnän johtokunta Kokous

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2017 1(8) Viestinnän johtokunta Kokous TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2017 1(8) Aika Paikka 7.2.2017 klo 17:04 18.13 Kokoushuone Rooma Osallistujat Jäsenet Pyylampi, Inkeri puheenjohtaja Arvonen, Tero Karintaus, Katja Kuitunen,

Lisätiedot

Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 136 :n mukaan saa tehdä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 136 :n mukaan saa tehdä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Muutoksenhakuohjeet MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 136 :n mukaan saa tehdä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät

Lisätiedot

Liite 3. Oikaisuohje ja valitusosoitus

Liite 3. Oikaisuohje ja valitusosoitus Liite 3. Oikaisuohje ja valitusosoitus Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun voidaan julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016,

Lisätiedot

Valitusviranomainen Päätökseen 5 tyytymätön saa hakea muutosta kunnallisvalituksella Helsingin hallinto-oikeudelta.

Valitusviranomainen Päätökseen 5 tyytymätön saa hakea muutosta kunnallisvalituksella Helsingin hallinto-oikeudelta. MUUTOKSENHAKUOHJE Muutoksenhakukielto Päätöksistä 1-4, 6, 8-12 ei saa tehdä kunnallisvalitusta, koska päätökset kos kevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 410/2015 136 ). Valitusviranomainen

Lisätiedot

1(5) Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle

1(5) Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle 1(5) Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle taikka molemmat. 1 OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto

Seurakuntaneuvosto 1 PÖYTÄKIRJA 6/2019 Aika Maanantai 3.6.2019 klo 18.00-19.20 Paikka Tuupovaaran seurakuntatalo, Koulutie 10, 82730 TUUPOVAARA Läsnä Poissa Angervo Anne, kirkkoherra, puheenjohtaja Meriläinen Anne Nuutinen

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKIELLOT SEKÄ OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKIELLOT SEKÄ OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKIELLOT SEKÄ OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI MUUTOKSENHAKUKIELLOT JA NIIDEN PERUSTEET Seuraavista päätöksistä ei kuntalain (410/2015) 136 :n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kunnanhallitus/Lautakunta Kokouspvm Pykälä Sivu(t) 17.4.2019 46-55 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 :n

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kunnanhallitus/Lautakunta Kokouspvm Pykälä Sivu(t) 16.5.2018 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 :n (410/2015)

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2018 1(8) Viestinnän johtokunta Kokous Kirjaston ryhmätyötila, Näsilinnankatu 26, 5.

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2018 1(8) Viestinnän johtokunta Kokous Kirjaston ryhmätyötila, Näsilinnankatu 26, 5. TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2018 1(8) Aika 6.2.2018 klo 17:00-18.39 Paikka Kirjaston ryhmätyötila, Näsilinnankatu 26, 5.krs Osallistujat Jäsenet Pyylampi, Inkeri puheenjohtaja Arvonen,

Lisätiedot

Seuraaviin päätöksiin, jotka koskevat vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 91 :n mukaan hakea muutosta.

Seuraaviin päätöksiin, jotka koskevat vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 91 :n mukaan hakea muutosta. Muutoksenhakuohjeet Kunnanhallituksen päätöksiin Muutoksenhakukielto Seuraaviin päätöksiin, jotka koskevat vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 91 :n mukaan hakea muutosta. Oikaisuvaatimus

Lisätiedot

22, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 31

22, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 31 Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Yhtymähallitus OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä Pykälä 24.3.2017 22-31 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain

Lisätiedot

IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 43 Kirkkoneuvosto 6/ / sivut 43-49

IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 43 Kirkkoneuvosto 6/ / sivut 43-49 IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 43 KOKOUSAIKA: 13.7.2017 kello 15.00 KOKOUSPAIKKA: Seurakuntakeskus Läsnä: Alanen Margit Hakala Taina Haveri Juhani Majalahti Auli kirkkovaltuuston pj. Salo Miikka Talonen

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Savitaipaleen seurakuntasali, Nikkarintie 2 ASIALUETTELO

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Savitaipaleen seurakuntasali, Nikkarintie 2 ASIALUETTELO KIRKKONEUVOSTO KOKOUSAIKA 26.6.2019 klo 16.15 KOKOUSPAIKKA Savitaipaleen seurakuntasali, Nikkarintie 2 ASIALUETTELO ASIA LIITE N:O N:O 103 - Kokouksen avaus 104 - Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Muutoksenhaku Muutoksenhaku hankintapäätökseen, Palvelukeskuksen johtokunta

Muutoksenhaku Muutoksenhaku hankintapäätökseen, Palvelukeskuksen johtokunta Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) 2, paikannusrannekkeiden hankinta ja ylläpito HEL 2017-002561 T 02 08 01 00 Päätös Päätöksen perustelut päätti tarjouskilpailun jälkeen solmia hankintasopimuksen kokonaishinnaltaan

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Toimielin Kokouspäivämäärä Tekninen lautakunta 30.9.2014 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

Puheenjohtaja päättää kokouksen sekä antaa oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen.

Puheenjohtaja päättää kokouksen sekä antaa oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen. 28 Kokouksen päättäminen ja valitusosoitus Päätösehdotus Puheenjohtaja päättää kokouksen sekä antaa oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen. Päätös Esityksen mukainen. Anita Liimatainen piti loppuhartauden.

Lisätiedot

Pyhäselän seurakuntaneuvosto /2019. Pyhäselän seurakuntatalo, Hammaslahdentie 76, Hammaslahti

Pyhäselän seurakuntaneuvosto /2019. Pyhäselän seurakuntatalo, Hammaslahdentie 76, Hammaslahti 1 PÖYTÄKIRJA 6/2019 Aika Ti 9.7.2019 klo 12.00-12.20 Paikka Pyhäselän seurakuntatalo, Hammaslahdentie 76, 82200 Hammaslahti Osallistujat Ojala Ville puheenjohtaja Lempinen Antti Lavikainen Tuula Nieminen

Lisätiedot

HANKINTAOIKAISUOHJE JA VALITUSOSOITUS MARKKINAOIKEUTEEN

HANKINTAOIKAISUOHJE JA VALITUSOSOITUS MARKKINAOIKEUTEEN MUUTOKSENHAKUOHJEET JULKINEN HANKINTA Kynnysarvon suuruiset ja sen ylittävät hankinnat HANKINTAOIKAISUOHJE JA VALITUSOSOITUS MARKKINAOIKEUTEEN Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016)

Lisätiedot

Vetokaapit ISLAB 2A-tiloihin

Vetokaapit ISLAB 2A-tiloihin ILMOITUS HANKINTAPÄÄTÖKSESTÄ 1 (6) Vetokaapit ISLAB 2A-tiloihin Hankinnan kuvaus Kiinteiden vetokaappien hankinta Pohjois-Savon aluelaboratorion Puijon laboratorioiden KYSin sairaalan peruskorjaushankkeiden

Lisätiedot

Myrskylän seurakunta/ kirkkoneuvosto Pöytäkirja 11-2011 1. kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja talouspäällikkö, esittelijä, sihteeri

Myrskylän seurakunta/ kirkkoneuvosto Pöytäkirja 11-2011 1. kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja talouspäällikkö, esittelijä, sihteeri Myrskylän seurakunta/ kirkkoneuvosto Pöytäkirja 11-2011 1 MYRSKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11 2011 Kirkkoneuvosto Aika: 13.12.2011 klo 18.00 Paikka: Seurakuntakoti Jäsenet: Nurminen Anja puheenjohtaja Päivi

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Muutoksenhakuohje

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Muutoksenhakuohje Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (1) Liite K / / Kuntalain mukainen valitusosoitus (33 36 ) Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto /2019. Läsnä Rautavuori Armi kirkkoherra, seurakuntaneuvoston puheenjohtaja

Seurakuntaneuvosto /2019. Läsnä Rautavuori Armi kirkkoherra, seurakuntaneuvoston puheenjohtaja 1 PÖYTÄKIRJA 2/2019 Aika Tiistai 12.2.2019 klo 17.00 Paikka Enon seurakunta Kunnantie 2, kokoustila 3. krs 81200 Eno Läsnä Rautavuori Armi kirkkoherra, seurakuntaneuvoston puheenjohtaja Ahlholm Maiju Eskelinen

Lisätiedot

OIKEUSMINISTERIÖN HANKINTA TEKNISTEN IT- KONSULTOINTIPALVELUIDEN PUITEJÄRJESTELYN SISÄISELLÄ KEVENNETYLLÄ KILPAILUTUKSELLA

OIKEUSMINISTERIÖN HANKINTA TEKNISTEN IT- KONSULTOINTIPALVELUIDEN PUITEJÄRJESTELYN SISÄISELLÄ KEVENNETYLLÄ KILPAILUTUKSELLA HANKINTAPÄÄTÖS 1 (5) 18.12.2013 0 VA 1 /5 3-/3-010 OIKEUSMINISTERIÖN HANKINTA TEKNISTEN IT- KONSULTOINTIPALVELUIDEN PUITEJÄRJESTELYN SISÄISELLÄ KEVENNETYLLÄ KILPAILUTUKSELLA Oikeusministeriön demokratia-,

Lisätiedot

Muutoksenhakuosoitukset

Muutoksenhakuosoitukset Muutoksenhakuosoitukset Valitusosoitus OIKAISUVAATIMUSOHJE Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. Oikaisuvaatimusoikeus

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Opetusvirasto

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Opetusvirasto Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) 9 Enterprise Mobility Management -järjestelmän, tuen ja konsultoinnin hankinta HEL 2016-012573 T 02 08 01 00 Päätös Päätöksen perustelut päätti tilata Ilona IT Oy:ltä

Lisätiedot

Rotem Sigma-tromboelastometrin hankinta

Rotem Sigma-tromboelastometrin hankinta ILMOITUS HANKINTAPÄÄTÖKSESTÄ 1 (6) Rotem Sigma-tromboelastometrin hankinta Hankinnan kuvaus Rotem Sigma-tromboelastometri ja Rotem Live -ohjelmisto potilastulosten Liveseurantaan etänä KYSin ja ISLABin

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2012 1(9) Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta Kokous 19.12.2012

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2012 1(9) Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta Kokous 19.12.2012 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2012 1(9) Aika 19.12.2012 klo 11:00 11:45 Paikka Osallistujat Seurakuntien talo 2. krs, Ateena Jäsenet Petäjä, Jukka puheenjohtaja Järvinen, Asko Lyytinen,

Lisätiedot

Valitusosoitus. Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä valitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalain 136 (410/2015)).

Valitusosoitus. Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä valitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalain 136 (410/2015)). Valitusosoitus Muutoksenhakukielto Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä valitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalain 136 (410/2015)). Pykälät: 63 & 66 Valitusviranomainen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) Liikuntavirasto Hallintopalvelut Suunnittelupäällikkö

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) Liikuntavirasto Hallintopalvelut Suunnittelupäällikkö Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) 21, kauppatorin väliaikaisen laiturin kannen korotus HEL 2016-007956 T 02 08 03 01 Päätös päätti tilata kauppatorin väliaikaisen laiturin kannen korotuksen Suomen Vesityö

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Rakentamispalvelu (Stara) 8/2014 Logistiikka Yksikönjohtaja

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Rakentamispalvelu (Stara) 8/2014 Logistiikka Yksikönjohtaja Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) 8 Monikäyttöperävaunujen hankinta HEL 2014-002710 T 02 08 01 01 Päätös Päätöksen perustelut päätti tilata logistiikan vuokraamolle 2 kpl Kronos monikäyttöperävaunuja

Lisätiedot

HANKINTAOIKAISU: Jäänhoitokoneen hankintapäätökseen

HANKINTAOIKAISU: Jäänhoitokoneen hankintapäätökseen Viranhaltijapäätös HANKINTAOIKAISU: Jäänhoitokoneen hankintapäätökseen Sivistysjohtajan 12.5.2015 16 tekemä viranhaltijapäätös koskien jäänhoitokoneen hankintaa, kumotaan hankintamenettelyssä tapahtuneen

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Tekninen lautakunta Kokouspvm Pykälä Sivu(t) MUUTOKSENHAKUKIELLOT 20.3.2019 29-45 52- Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 :n (410/2015)

Lisätiedot

Pykälät: ja 32-35

Pykälät: ja 32-35 Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 2/2018 1 (1) Kuntayhtymän hallituksen muutoksenhakuohje A. OIKAISUVAATIMUSOHJE Oikaisuvaatimusoikeus ja -perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto

Seurakuntaneuvosto 1 PÖYTÄKIRJA 2/2019 Aika Ke 20.2.2019 klo 18.00-20.25 Paikka Läsnä POISSA Tuupovaaran seurakuntatalo, Koulutie 10, 82730 TUUPOVAARA Angervo Anne, kirkkoherra, puheenjohtaja Meriläinen Anne Keinänen Taru

Lisätiedot

Seuraaviin päätöksiin haetaan muutosta oikaisuvaatimuksella. Seuraaviin päätöksiin haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Seuraaviin päätöksiin haetaan muutosta oikaisuvaatimuksella. Seuraaviin päätöksiin haetaan muutosta kunnallisvalituksella. Muutoksenhakuohje Muutoksenhakukiellot Päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, jos päätös koskee kuntalain 91 :n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa työ- tai virkaehtosopimuksen

Lisätiedot

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä: Valitusosoitus OIKAISUVAATIMUSOHJE (nro 1) Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. Oikaisuvaatimusoikeus Oikaisuvaatimuksen

Lisätiedot

Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/ (1) Kysterin johtokunnan muutoksenhakuohje A. OIKAISUVAATIMUSOHJE

Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/ (1) Kysterin johtokunnan muutoksenhakuohje A. OIKAISUVAATIMUSOHJE Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2016 1 (1) Kysterin johtokunnan muutoksenhakuohje A. OIKAISUVAATIMUSOHJE Oikaisuvaatimusoikeus ja -perusteet Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Lisätiedot

Liitteenä nro 5 on esitys hankintapäätöksestä. Liite ei ole julkinen ennen lautakunnan hankintapäätöstä. Tämä pykälä tarkastetaan kokouksessa.

Liitteenä nro 5 on esitys hankintapäätöksestä. Liite ei ole julkinen ennen lautakunnan hankintapäätöstä. Tämä pykälä tarkastetaan kokouksessa. Koulukuljetusten kilpailutus 15216/08.01.01/2017 Lanula 16 Osassa Kouvolan kaupungin koulukuljetussopimuksia optiokausi päättyy kouluvuoden 2016 2017 päättyessä. Kaupunki on kilpailuttanut avoimella menettelyllä

Lisätiedot

Veriviljelyautomaatti

Veriviljelyautomaatti ILMOITUS HANKINTAPÄÄTÖKSESTÄ 1 (6) Veriviljelyautomaatti Hankinnan kuvaus Veriviljelyautomaatti, joka hankitaan nykyisen laitekannan täydennykseksi (kapasiteetin lisäys yhdelle toimipaikalle) Kuvaus kilpailutus-

Lisätiedot

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusoikeus Oikaisuvaatimusviranomainen Oikaisuvaatimusaika Pöytäkirjan nähtäväksi asettaminen Oikaisuvaatimuksen sisältö ja toimittaminen Päätökseen tyytymätön voi jäljempänä

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKIELLOT SEKÄ OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKIELLOT SEKÄ OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKIELLOT SEKÄ OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI MUUTOKSENHAKUKIELLOT JA NIIDEN PERUSTEET Seuraavista päätöksistä ei kuntalain (410/2015) 136 :n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 36 Kirkkoneuvosto 5/ / sivut KOKOUSAIKA: torstai kello 16.

IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 36 Kirkkoneuvosto 5/ / sivut KOKOUSAIKA: torstai kello 16. IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 36 140 KOKOUSAIKA: torstai 31.5.2017 kello 16.30 KOKOUSPAIKKA: Koivikko Läsnä: Alanen Margit Haveri Juhani Majalahti Auli kirkkovaltuuston pj. Mansoniemi Juha Salo Miikka

Lisätiedot

Päätöspöytäkirja 2/2017

Päätöspöytäkirja 2/2017 Päätöspöytäkirja 2/2017 Päätöspvm 22.8.2017 Hankinnat Porin kaupunki Tekninen toimiala Dnro PORI/1868/02.08.00/2017 Infrayksikön infran rakentaminen - toimintayksikön esimies Otsikko Länsiväylän - Tuorsniementien

Lisätiedot

Pöytäkirja. Teams-kokous (Keijo Pulkkinen) Osallistujat Kauppinen Kai puheenjohtaja Kallioinen Sami. Pirttijoki Heidi

Pöytäkirja. Teams-kokous (Keijo Pulkkinen) Osallistujat Kauppinen Kai puheenjohtaja Kallioinen Sami. Pirttijoki Heidi Pöytäkirja 02/2019 Tampereen IT-yhteistyöalueen johtokunnan kokous Kokousaika Kokouspaikka klo 12:00 Teams-kokous (Keijo Pulkkinen) Osallistujat Kauppinen Kai puheenjohtaja Kallioinen Sami jäsen Moberg

Lisätiedot

Lempäälän seurakunta Esityslista k:nro 11/2019 Kirkkoneuvosto. 147 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lempäälän seurakunta Esityslista k:nro 11/2019 Kirkkoneuvosto. 147 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kirkkoneuvosto Kokousaika Tiistai 22.10.2019 klo 17.30 Kokouspaikka Lempoisten seurakuntatalo Käsiteltävät asiat: 146 Kokouksen avaus 147 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 148 Pöytäkirjantarkistajien

Lisätiedot

Seuraaviin päätöksiin liittyvien yksityisoikeudellisten asioiden käsittely kuuluu Helsingin käräjäoikeuden toimivaltaan:

Seuraaviin päätöksiin liittyvien yksityisoikeudellisten asioiden käsittely kuuluu Helsingin käräjäoikeuden toimivaltaan: HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI MUUTOKSENHAKUOHJEET HUS-KUNTAYHTYMÄN HALLITUS Kokouspäivä 21.9.2015 Pykälät 102-108 Sivut 1-21 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Pöytäkirja. Seurakuntien talo, kokoushuone Rooma. Jäsenet Pyylampi Inkeri puheenjohtaja, paikalla. Varajäsenet Mäkelä Ulla Kaarina varajäsen, paikalla

Pöytäkirja. Seurakuntien talo, kokoushuone Rooma. Jäsenet Pyylampi Inkeri puheenjohtaja, paikalla. Varajäsenet Mäkelä Ulla Kaarina varajäsen, paikalla Pöytäkirja 02/2019 Viestinnän johtokunnan kokous Kokousaika Kokouspaikka klo 17:00 Seurakuntien talo, kokoushuone Rooma Kahvit klo 16.30 alkaen Osallistujat Jäsenet Pyylampi Inkeri puheenjohtaja, paikalla

Lisätiedot

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Muutoksenhakuohjeet MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai perusteet

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) Tietokeskus 2/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) Tietokeskus 2/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) 2 Helsingin kaupungin tietokeskuksen arkistotietokannan hankinta HEL 2013-009044 T 02 08 01 00 Päätös Päätöksen perustelut Tietokeskuksen johtaja päätti hyväksyä Mikkelin

Lisätiedot

89, 94, 95, 96, 98, 99, 100. Valituskieltojen perusteet: 89, 94, 95, 96, 98, 99, 100. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään:

89, 94, 95, 96, 98, 99, 100. Valituskieltojen perusteet: 89, 94, 95, 96, 98, 99, 100. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään: MUUTOKSENHAKUOHJE Toimielin Sosiaali- ja terveyslautakunta Kokouspäivämäärä 19.12.2016 Pöytäkirja yleisesti nähtävänä 27.12.2016 Muutoksenhakukiellot Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n

Lisätiedot

IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 19 Kirkkovaltuusto 3/ / sivut 19-25

IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 19 Kirkkovaltuusto 3/ / sivut 19-25 IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 19 KOKOUSAIKA: Keskiviikko 29.11.2017 kello 18.00 KOKOUSPAIKKA: Seurakuntakeskus Läsnä 19/19 Alanen Margit Leppänen Reijo Heiska Virve Salo Miikka Salo Eija Talonen Tuula

Lisätiedot

Postiosoite: PL HELSINGIN KAUPUNKI. Faksinumero: (09) Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi Puhelinnumero: (09)

Postiosoite: PL HELSINGIN KAUPUNKI. Faksinumero: (09) Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi Puhelinnumero: (09) (Muutoksenhaku hankintaa koskevaan päätökseen, EU-kynnysarvon tai kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta) Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJET JA VALITUSOSOITUS JOUTSAN KUNTA Kunnanhallitus OIKAISUVAATIMUSOHJET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä perusteet kunnallisvalitusta,

Lisätiedot

Kokemäen seurakunta pöytäkirja 07/2019 kirkkoneuvosto. Paikka: Kokemäen vanhan yhteiskoulun valtuustosali Aika: torstaina kello 20:00 21:10

Kokemäen seurakunta pöytäkirja 07/2019 kirkkoneuvosto. Paikka: Kokemäen vanhan yhteiskoulun valtuustosali Aika: torstaina kello 20:00 21:10 Kokemäen seurakunta pöytäkirja 07/2019 kirkkoneuvosto Paikka: Kokemäen vanhan yhteiskoulun valtuustosali Aika: torstaina 06.6.2019 kello 20:00 21:10 Osanottajat (päätöksentekijät): Tomperi Hannu, kirkkoherra,

Lisätiedot

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät:

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät: Muutoksenhakuohje, koulutuslautakunta Muutoksenhakukielto Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätökset koskevat vain valmistelua

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2016 1(9) Viestinnän johtokunta Kokous

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2016 1(9) Viestinnän johtokunta Kokous TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2016 1(9) Aika Paikka 3.2.2016 klo 17:00 18:21 Seurakuntien talo, kokoushuone Rooma Osallistujat Jäsenet Alajoki, Heidi puheenjohtaja Arvonen, Tero poissa

Lisätiedot

Muutoksenhakuohjeet ( )

Muutoksenhakuohjeet ( ) Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) et (147-169 ) Muutoksenhakukiellot Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta tai valitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki

Lisätiedot

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite Ranuan kunta OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 10.6.2015 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen pe rusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKIELLOT SEKÄ OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKIELLOT SEKÄ OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKIELLOT SEKÄ OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot