Vanhustyö Finlandia-talo, Helsinki. Tuula Haatainen varatoimitusjohtaja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vanhustyö 2015. 10.2.2015 Finlandia-talo, Helsinki. Tuula Haatainen varatoimitusjohtaja"

Transkriptio

1 Vanhustyö Finlandia-talo, Helsinki Tuula Haatainen varatoimitusjohtaja

2 Lähde: Laatusuositus

3 Tavoitteena ikäystävällinen Suomi Seitsemän teema-aluetta ikäystävällisen Suomen rakentamiseksi Lähde: Laatusuositus (2013) 3

4 Vanhuspalvelulaki Tavoitteet Tukea ikääntyneen väestön hyvinvointia, terveyttä, toimintakykyä ja itsenäistä suoriutumista. Parantaa ikääntyneen väestön mahdollisuutta vaikuttaa päätösten valmisteluun ja palvelujen kehittämiseen kunnassa, esim. kansalaisraadit, vanhusneuvostot Parantaa iäkkään henkilön mahdollisuutta saada laadukkaita sosiaali- ja terveyspalveluja sekä ohjausta muiden palvelun käyttöön Vahvistaa iäkkään mahdollisuutta vaikuttaa palvelujensa sisältöön ja toteuttamistapaan Keskeistä Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen ja kotona asumisen tukeminen. Kuntoutus mukana kaikissa palveluissa. Pitkäaikaista laitoshoitoa vain, jos siihen on lääketieteelliset perusteet tai asiakasturvallisuuteen tai potilasturvallisuuteen liittyvät perusteet (Vanhuspalvelulain muutos ) Hyvinvoinnin tukemista yhteistyössä Kunnan toimittava yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa ikääntyneen väestön hyvinvoinnin tukemiseksi Erityishuomio riskiryhmiin Neuvontaa ja ohjausta; ravitsemus, liikunta, aivoterveyden edistäminen, omaehtoisen ennakoinnin mahdollisuudet 4

5 Lähde: Laatusuositus

6 Koettu elämänlaatu 6

7 Väki vanhenee eri kuntoisina 7

8 Omaisiaan ja läheisiään auttavien määrä Vuonna Omaishoidon tuen saajia Omaishoidettavista 67 % 65 vuotta täyttäneitä - Omaishoitajista 55 % 65 vuotta täyttäneitä 8

9 9

10 Palvelurakenne ja valtakunnalliset tavoitteet vuoteen 2017, osuus 75 vuotta täyttäneistä (%) Palvelurakenne ja palveluvalikoima kunnan asukkaiden tarpeita vastaavasti, rinnalla tarvittavat resurssit Monipuolinen palveluvalikoima mahdollistaa iäkkään henkilön tarpeenmukaiset räätälöidyt palvelut * Asuu kotona itsenäisesti/ palvelujen turvin 89,8 89,6 89, , Saa säännöllistä kotihoitoa.. 11,2 11,8 11,9 11, Saa omaishoidon tukea 3,0 3,7 4,2 4,5 4,6 6-7 On tehostetussa palveluasumisessa 1,7 3,4 5,6 6,1 6,5 6-7 On pitkäaikaisessa laitoshoidossa ** 11,4 9,3 6,2 4,9 4,0 2-3 * Laatusuosituksen valtakunnalliset tavoitteet vuoteen ** Pitkäaikainen laitoshoito vanhainkodeissa ja terveyskeskusten vuodeosastoilla. 10 Lähde: THL, Sotkanet

11 Sosiaali- ja terveydenhuollon kustannukset jakautuvat hyvin epätasaisesti Lähde: Leskelä ym., Suomen Lääkärilehti 48/

12 Kalliista asiakasryhmistä eniten kustannuksia kerryttivät vanhuspalvelujen asiakkaat: eniten sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja käyttävistä useampi kuin joka kolmas on vanhuspalvelujen asiakas Lähde: Leskelä ym., Suomen Lääkärilehti 48/

13 Terveydenhuollon kustannusten keskittyminen pääkaupunkiseudulla Lähde: Kapiainen ym., THL Avauksia 3/

14 Havaintoja pääkaupunkiseudun kalliista potilaista Erittäin kalliiden potilaiden suurimman kustannuserän (40 %) muodosti psykiatrinen vuodeosastohoito 44 prosentilla kalliista potilaista oli joko mielisairaus tai masennus Myös syöpä ja sydänsairaudet olivat yleisiä kalliilla potilailla Kuolemanläheisyydellä oli selvä yhteys korkeisiin kustannuksiin Erittäin kalliiden potilaiden ryhmässä olevat kuolleet olivat suurelta osin iäkkäitä henkilöitä, joilla oli todettu syöpä tai sydänsairaus Lähde: Kapiainen ym., THL Avauksia 3/

15 Päivystyspalvelut Joka viides päivystyspotilas on nykyisin yli 75- vuotias. Vanhusten laitoshoidon korvaaminen kotihoidolla ja tehostetulla asumispalvelulla lisää todennäköisesti päivystyskäyntien määrää, ellei lääkäripalvelujen ja erityisesti geriatripalvelujen järjestämiseen kiinnitetä erityistä huomiota. 15

16 Kuntaliiton Ikääntyneen väestön palvelut: käyttö, kustannukset, vaikuttavuus ja rahoitus -projektin julkaisusarjassa tutkimusta päivystyksen käytöstä 16

17 Päivystyskäyntien määrät kasvoivat iän myötä Tamperelaiset vuotiaat tekivät keskimäärin 35,0 käyntiä ja 90 vuotta täyttäneet keskimäärin 90,5 käyntiä sataa ikäryhmän asukasta vuodessa (eli 90 vuotta täyttäneillä on melkein kolminkertainen määrä päivystyskäyntejä) Lähde: Iäkkäät päivystyksen käyttäjinä 17

18 Puolet päivystyspotilaista päätyi sairaalaan Yleinen käsitys on, että vanhat ihmiset hakeutuvat päivystykseen liian helposti esimerkiksi sosiaalisista syistä tai kun he eivät pärjää kotona. Tutkimus osoitti, että puolet päivystyksessä kävijöistä ohjattiin jatkohoitoon joko Tampereen yliopistosairaalaan tai terveyskeskussairaalaan. Yleisimpiä vanhuspotilaiden taudinmäärityksiä olivat huonovointisuus ja väsymys, eteisvärinä tai eteislepatus ja määrittämätön keuhkokuume. Yleistilan laskun vuoksi tehtyjen käyntien syyksi kirjattiin usein virtsateiden tulehdus tai keuhkokuume. 18

19 Päivystykseen päätymisen/päätymättömyyden syitä Vanhusten päivystykseen hakeutumisen ensisijainen syynä on koettu suuri avuntarve» oireista johtuva haitta» oireiden vakavuuteen liittyvä pelko» hoidon ja tutkimusten tarve. Läheisten ja hoitoalan ammattilaisten arvio päivystyskäynnin tarpeellisuudesta. Potilaiden kielteiset käsitykset päivystyksestä taas viivästyttävät usein tarpeellistakin päivystykseen lähtöä. 19

20 Tutkimusten johtopäätöksiä Ongelmat perusterveydenhuollon palveluiden saatavuudessa tai laadussa johtavat päivystyskäyntiin. Kotisairaanhoidon palveluihin ja lääkäripalveluihin tulee panostaa. Geriatrisen osaamisen vahvistaminen lähipalveluna, jolloin päivystyskäynti voitaisiin välttää Tutkijat olettavat, että vanhuksen taustan tuntevan ammattihenkilöstön on nopeampaa arvioida vanhuksen voinnin muutosta ja hoidontarvetta kotona tai hoitopaikassa, kuin vanhukselle vieraan ammattilaisen päivystyksessä. 20

21 Mitä opittiin? Vanhusten tulisi saada päivystyspalvelut nopeasti ja laadukkaasti. Parempaa ennakointia vanhuksen voinnissa ja suunnittelemalla niiden hoito mahdollisuuksien mukaan päiväaikaisten palveluiden piirissä. Äkillisesti sairastuneelle ikäihmiselle tai hänen omaiselleen annettava ymmärrettävää tietoa saatavista terveyspalveluista ja ohjattava tarkoituksenmukaisimpaan hoitoon. Huolellisesti suunniteltu hoito tulee kunnalle edulliseksi ja on vanhuksen kannalta laadultaan hyvää. 21

22 Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus Tavoitteena Yhdenvertaiset, asiakaslähtöiset ja laadukkaat sosiaali- ja terveyspalvelut Peruspalvelujen vahvistaminen Kustannustehokas ja vaikuttava palvelurakenne Keinoina Laaja sosiaali- ja terveydenhuollon integraatio Vahva kansallinen ohjaus Asiakkaiden ja henkilöstön osallistaminen 22

23 Järjestämislakiesitys Sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestäminen keskitetään viidelle sote-alueelle. Sote-alueille muodostetaan tuotantokuntayhtymät, 3-5 kullekin alueelle Näiden tulee tuottaa kaikki kunnallisen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut yhtenäisenä kokonaisuutena - ehkäisevät - korjaavat - hoitavat - kuntouttavat - muut sote-palvelut 23

24 Sote-integraatio Sote-palvelut toimivat heikosti asiakkailla, joilla on monimutkaisia ja pitkäaikaisia ongelmia Sote-integraation kautta on mahdollista kehittää palveluja kokonaisvaltaisesti Integraatiosta hyötyvät mm. lapsiperheet syrjäytymisvaarassa olevat päihdeongelmaiset mielenterveyskuntoutujat vanhukset 24

25 Integraatiossa on mahdollisuus Asiakkaalle yksilöllisiä oikea-aikaisia ja vaikuttavia palveluja ilman luukuttamista Rahoittajalle kustannustehokkuuden parantaminen palveluketjujen kehittäminen osaoptimoinnin välttäminen 25

26 Kiitos! Tack!

秘密

秘密 錯 魂 記 歌 仔 戲 劇 本 劇 情 簡 介 義 明 雅 蓮 夫 妻 膝 下 無 子, 養 育 年 齡 差 距 甚 大 的 小 妹 慧 君, 他 們 都 熱 愛 南 管 音 樂, 而 台 南 城 的 南 管 秋 祭 大 會 將 近, 這 三 人 所 屬 的 館 閣 雅 音 齋 也 正 加 緊 練 習, 希 望 能 在 秋 祭 大 會 中 奪 得 頭 彩 某 日 姑 嫂 兩 人 出 門 行 香, 天

Lisätiedot

E11701

E11701 編 輯 推 薦 無 悔 付 出 的 勇 氣 身 邊 是 不 是 有 這 樣 的 人, 總 將 自 己 的 需 求 放 在 最 後, 為 了 所 愛 的 人 無 怨 無 悔 付 出? 以 前 小 編 總 覺 得 這 樣 的 人 很 偉 大 也 很 傻, 怎 麼 能 將 自 己 的 一 切 全 部 投 入 毫 不 保 留? 或 許 是 因 為 見 到 身 邊 朋 友 為 了 愛 情 義 無 反 顧, 明

Lisätiedot

untitled

untitled 露 年 老 女 兩 留 兩 離 不 不 不 料 車 不 料 來 1. 22 年 讀 律 說 2. 女 20 老 女 麗 3. 45 老 論 4. 林 女 43 見 識 女 5. 45 來 老 6. 女 20 女 7. 劉 女 45 利 說 8. 60 9. 50 良 10. 50 11. 45 12. 45 露 1 13. 老 14. 里 50 兩 L 不 1 : L L 切 2 1 切 泥 留 露

Lisätiedot

******股票型证券投资基金

******股票型证券投资基金 易 方 达 中 债 3-5 年 期 国 债 指 数 证 券 投 资 基 金 托 管 协 议 基 金 管 理 人 : 易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 浙 商 银 行 股 份 有 限 公 司 目 录 一 基 金 托 管 协 议 当 事 人... 1 二 基 金 托 管 协 议 的 依 据 目 的 和 原 则... 3 三 基 金 托 管 人 对 基 金 管 理 人 的

Lisätiedot

Microsoft Word - ~7334973.doc

Microsoft Word - ~7334973.doc 诺 安 中 证 创 业 成 长 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 托 管 协 议 基 金 管 理 人 : 诺 安 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 鉴 于 诺 安 基 金 管 理 有 限 公 司 是 一 家 依 照 中 国 法 律 合 法 成 立 并 有 效 存 续 的 有 限 责 任 公 司, 按 照 相 关 法 律 法 规 的

Lisätiedot

untitled

untitled 2005 1 2005 2 2005 312,507,269.15 3 2005 4 2005 99 2005 2004-6,605,310.43 1,021,528.18-0.0145 0.0010-14,245,850.97 877,258.83-0.0456 0.0010 5 2005 316,344,917.50 862,679,098.35 1.0123 1.0016-1.48% 0.10%

Lisätiedot

<4D F736F F D20B9A4D2F8B3C9B3A B0EBC4EAB1A82DC8ABCEC42E646F63>

<4D F736F F D20B9A4D2F8B3C9B3A B0EBC4EAB1A82DC8ABCEC42E646F63> 2009 6 30 1 2 ... 2... 2... 3... 5... 5... 5... 5... 6... 6... 6... 6... 7... 8... 8... 10... 10... 11... 11... 11... 12... 12... 12... 12... 12... 13... 13... 14... 15... 16... 30... 30... 30... 31...

Lisätiedot

出國報告電子檔規格

出國報告電子檔規格 嘉 義 縣 政 府 出 國 報 告 ( 出 國 類 別 : 考 察 ) 赴 日 參 訪 蔬 菜 產 地 及 通 路 案 服 務 機 關 : 嘉 義 縣 政 府 姓 名 職 稱 : 李 秋 瑩 科 長 派 赴 國 家 : 日 本 出 國 期 間 :103 年 5 月 12 日 至 16 日 報 告 日 期 :103 年 7 月 8 日 摘 要 農 委 會 為 協 助 農 民 與 外 銷 業 者 了 解

Lisätiedot

2003 3,,, (1932 ; ) 20 30,,,,,,,,, ( ),,,,,,,,,,,,,, 52

2003 3,,, (1932 ; ) 20 30,,,,,,,,, ( ),,,,,,,,,,,,,, 52 Ξ,,, :, (1928 1931) (1931 1937) (1937 1945),,,,,,,,,,,,,,,, Ξ:(1931 1945) (01JA770055) 51 2003 3,,, 1927 4 (1932 ;1937 11 1946 5 ) 20 30,,,,,,,,, (1931 1945),,,,,,,,,,,,,, 52 , ( : ),,, 1927 4,,, (1928

Lisätiedot

先生別耍我

先生別耍我 先 生 別 耍 我. 夏 雪 3 目 錄 : 第 一 章 005 第 二 章 019 第 三 章 044 第 四 章 058 第 五 章 077 第 六 章 101 第 七 章 121 第 八 章 136 4 目 錄 第 九 章 151 第 十 章 172 尾 聲 196 關 於 夏 雪 197 先 生 別 耍 我. 夏 雪 5 第 一 章 姜 曦 在 照 片 裡 翻 閱 照 片 的 是 一 個

Lisätiedot

gongGaoMingCheng

gongGaoMingCheng 民 生 加 银 红 利 回 报 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2014 年 第 4 季 度 报 告 2014 年 12 月 31 日 基 金 管 理 人 : 民 生 加 银 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 :2015 年 1 月 22 日 1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的

Lisätiedot

(Microsoft Word - \244\255\246~\257\305\244O\246\346\265\243\301n73\264\301.doc)

(Microsoft Word - \244\255\246~\257\305\244O\246\346\265\243\301n73\264\301.doc) 五 年 一 班 陳 娟 娟 老 師 指 導 一 件 可 怕 的 事 五 年 一 班 顏 馨 兒 不 久 前, 我 和 兩 位 四 年 級 的 同 學, 一 起 參 加 小 小 說 書 人 的 比 賽 我 們 準 備 了 相 聲 參 賽, 一 看 到 密 密 麻 麻 需 要 背 誦 的 台 詞, 整 個 人 都 快 呆 掉 了, 但 是 為 了 爭 取 好 成 績, 我 們 彼 此 約 定 要 全 力

Lisätiedot

... 3... 4... 7... 9... 14... 20... 22... 23... 24... 25... 29... 29... 29... 30... 30... 30... 33... 33... 34... 36... 38... 39... 39... 42... 44 3 1 ... 44... 44... 45... 46 3 2 1. 2. 1997 11 14 2000

Lisätiedot

3 70 00 7 00 3 00 3 3 07

3 70 00 7 00 3 00 3 3 07 / 009 / 945 009 93 93 06 3 70 00 7 00 3 00 3 3 07 No. 4 0 85-86 07 08 868 3 4 963 Ⅰ 990 9 08 / 3 890 3 3 008 36 000 38-39 983 93 09 No. 4 0 = 09 K 89 0 989 87 00 8-9 96-945 J. G. 97 0 No. 4 0 9 30 / 3

Lisätiedot

招商核心价值混合型证券投资基金托管协议.doc

招商核心价值混合型证券投资基金托管协议.doc 基 金 管 理 人 : 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 二 〇 〇 七 年 三 月 目 录 一 基 金 当 事 人...1 二 基 金 的 依 据 目 的 和 原 则...2 三 基 金 托 管 人 对 基 金 管 理 人 的 业 务 监 督 和 核 查...2 四 基 金 管 理 人 对 基 金 托 管 人 的 业 务

Lisätiedot

目 录 一 基 金 当 事 人... 4 二 基 金 的 依 据 目 的 和 原 则... 6 三 基 金 托 管 人 对 基 金 管 理 人 的 业 务 监 督 和 核 查... 7 四 基 金 管 理 人 对 基 金 托 管 人 的 业 务 核 查... 13 五 基 金 财 产 的 保 管..

目 录 一 基 金 当 事 人... 4 二 基 金 的 依 据 目 的 和 原 则... 6 三 基 金 托 管 人 对 基 金 管 理 人 的 业 务 监 督 和 核 查... 7 四 基 金 管 理 人 对 基 金 托 管 人 的 业 务 核 查... 13 五 基 金 财 产 的 保 管.. 基 金 管 理 人 : 金 元 惠 理 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 宁 波 银 行 股 份 有 限 公 司 目 录 一 基 金 当 事 人... 4 二 基 金 的 依 据 目 的 和 原 则... 6 三 基 金 托 管 人 对 基 金 管 理 人 的 业 务 监 督 和 核 查... 7 四 基 金 管 理 人 对 基 金 托 管 人 的 业 务 核 查... 13

Lisätiedot

___证券投资基金招募说明书1

___证券投资基金招募说明书1 圆 信 永 丰 强 化 收 益 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 摘 要 一 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 和 基 金 份 额 持 有 人 的 权 利 义 务 ( 一 ) 基 金 管 理 人 的 权 利 与 义 务 1 根 据 基 金 法 运 作 办 法 及 其 他 有 关 规 定, 基 金 管 理 人 的 权 利 包 括 但 不 限 于 : (1) 依 法 募 集 资

Lisätiedot

实 施 其 他 法 律 行 为 ; (15) 选 择 更 换 律 师 事 务 所 会 计 师 事 务 所 证 券 经 纪 商 或 其 他 为 基 金 提 供 服 务 的 外 部 机 构 ; (16) 在 符 合 有 关 法 律 法 规 的 前 提 下, 制 订 和 调 整 有 关 基 金 认 购 申

实 施 其 他 法 律 行 为 ; (15) 选 择 更 换 律 师 事 务 所 会 计 师 事 务 所 证 券 经 纪 商 或 其 他 为 基 金 提 供 服 务 的 外 部 机 构 ; (16) 在 符 合 有 关 法 律 法 规 的 前 提 下, 制 订 和 调 整 有 关 基 金 认 购 申 融 通 中 证 军 工 指 数 分 级 基 金 基 金 合 同 摘 要 公 告 日 期 :2015 年 6 月 15 日 一 基 金 合 同 当 事 人 的 权 利 义 务 ( 一 ) 基 金 管 理 人 的 权 利 与 义 务 1 根 据 基 金 法 运 作 办 法 及 其 他 有 关 规 定, 基 金 管 理 人 的 权 利 包 括 但 不 限 于 : (1) 依 法 募 集 资 金 ; (2)

Lisätiedot

并 摊 开 双 手 孟 青 田 : 姚 山 覃, 现 在 是 新 中 国, 你 已 经 走 投 无 路 了, 投 降 吧 姚 山 覃 : 我 从 落 草 那 天 起, 就 不 知 道 什 么 叫 投 降 孟 青 田 手 往 下 挥 的 同 时, 四 季 豆 的 枪 就 响 了, 姚 山 覃 当 场

并 摊 开 双 手 孟 青 田 : 姚 山 覃, 现 在 是 新 中 国, 你 已 经 走 投 无 路 了, 投 降 吧 姚 山 覃 : 我 从 落 草 那 天 起, 就 不 知 道 什 么 叫 投 降 孟 青 田 手 往 下 挥 的 同 时, 四 季 豆 的 枪 就 响 了, 姚 山 覃 当 场 第 一 集 1-1 空 镜 头 : 湘 西 山 脉, 群 峦 叠 嶂 伴 随 着 激 烈 的 枪 炮 声, 叠 出 字 幕 :1951 年, 湘 西 剿 匪 战 场 1-2 日, 外, 树 林 一 面 弹 洞 累 累 的 红 一 团 军 旗 在 高 地 上 迎 风 飘 扬 团 长 孟 青 田 带 着 几 名 战 士 敏 捷 地 向 一 山 洞 逼 近 孟 青 田 等 人 向 洞 内 打 枪, 洞 内

Lisätiedot

47 75 (1) (2) 1. 2. 3. 4. 5. (3)

47 75 (1) (2) 1. 2. 3. 4. 5. (3) 47 75 (1) (2) 1. 2. 3. 4. 5. (3) 1. ( ) 2.. ( ) 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 6 16. 17. 1. 2. 3. 4. 5. 6. (1) 1. 2. 3. 4. tai 5. (2) 1. 2. 3. 4. 5. 6. (3) 1. 2. 3. 4. (4) 1. 2. 3. 4. (5)

Lisätiedot

目 录 一 本 科 教 学 基 本 情 况... 3 二 师 资 与 教 学 条 件... 5 ( 一 ) 师 资 队 伍 结 构 合 理, 师 资 水 平 稳 步 提 升... 5 ( 二 ) 保 障 教 学 条 件, 优 化 育 人 环 境... 7 三 教 学 建 设 与 改 革 工 作...

目 录 一 本 科 教 学 基 本 情 况... 3 二 师 资 与 教 学 条 件... 5 ( 一 ) 师 资 队 伍 结 构 合 理, 师 资 水 平 稳 步 提 升... 5 ( 二 ) 保 障 教 学 条 件, 优 化 育 人 环 境... 7 三 教 学 建 设 与 改 革 工 作... 德 行 言 语 敦 睦 天 下 ---- 北 京 语 言 大 学 2013 年 本 科 教 学 质 量 报 告 二 〇 一 四 年 十 一 月 目 录 一 本 科 教 学 基 本 情 况... 3 二 师 资 与 教 学 条 件... 5 ( 一 ) 师 资 队 伍 结 构 合 理, 师 资 水 平 稳 步 提 升... 5 ( 二 ) 保 障 教 学 条 件, 优 化 育 人 环 境... 7 三

Lisätiedot

1878 10 60 1878 5 20 10 2 2 6 8 3 7 1880 1881 2 24 8 4 9 5 1871 20

1878 10 60 1878 5 20 10 2 2 6 8 3 7 1880 1881 2 24 8 4 9 5 1871 20 2015. 10 LAN ZHOU XUE KAN 1949 1949 1949 1965 1966 1976 1977 K25 A 1005-3492 2015 10-0019 - 20 1949 1870 1911 1875 2 21 1949 3 19 1965 6 6 1966 1976 1876 6 2 8 1977 8 21 1949 1 10 100006 19 1878 10 60

Lisätiedot

2016 3 31 2016 3 31 2015/16 2015 3 31 2014/15 2016 3 31 3 31 2016 2015 4 6,136,262 9,757,767 (3,177,209) (4,582,237) 2,959,053 5,175,530 / 4 1,066,242

2016 3 31 2016 3 31 2015/16 2015 3 31 2014/15 2016 3 31 3 31 2016 2015 4 6,136,262 9,757,767 (3,177,209) (4,582,237) 2,959,053 5,175,530 / 4 1,066,242 1668 2016 3 31 3 31 2016 2015 % 6,628,147 11,321,142-41.5 6,136,262 9,757,767-37.1 1,420,559 1,103,596 28.7 48% 53% 3,537,012 3,727,872-5.1 * 1,205,782 1,854,273-35.0 44.22 48.73-9.3 ** 11,686,695 8,672,722

Lisätiedot

四封01月.FIT)

四封01月.FIT) 吉 林 农 业 封 面 院 松 原 市 查 干 湖 冬 捕 中 国 期 刊 网 入 网 期 刊 叶 中 国 学 术 期 刊 渊 光 盘 版 冤 曳 全 文 收 录 期 刊 中 国 科 技 核 心 期 刊 渊 遴 选 冤 数 据 库 收 录 期 刊 中 国 学 术 期 刊 综 合 评 价 数 据 库 来 源 期 刊 万 方 数 据 要 数 字 化 期 刊 群 入 网 期 刊 中 国 科 技 论 文 引

Lisätiedot

佛光山佛陀紀念館營運的幾個核心理念

佛光山佛陀紀念館營運的幾個核心理念 佛 光 山 佛 陀 紀 念 館 營 運 的 幾 個 核 心 理 念 如 常 法 師 佛 光 山 佛 陀 紀 念 館 館 長 摘 要 本 文 對 佛 光 山 佛 陀 紀 念 館 的 營 運, 首 次 作 出 了 深 入 的 專 題 報 告 在 星 雲 大 師 弘 法 六 十 多 年 所 開 創 的 佛 光 山 教 團, 以 人 間 佛 教 思 想 成 功 的 營 運 海 內 外 三 百 多 個 道 場

Lisätiedot

目 录 一 基 金 托 管 协 议 当 事 人... 2 二 基 金 托 管 协 议 的 依 据 目 的 和 原 则... 4 三 基 金 托 管 人 对 基 金 管 理 人 的 业 务 监 督 和 核 查... 5 四 基 金 管 理 人 对 基 金 托 管 人 的 业 务 核 查... 14 五

目 录 一 基 金 托 管 协 议 当 事 人... 2 二 基 金 托 管 协 议 的 依 据 目 的 和 原 则... 4 三 基 金 托 管 人 对 基 金 管 理 人 的 业 务 监 督 和 核 查... 5 四 基 金 管 理 人 对 基 金 托 管 人 的 业 务 核 查... 14 五 天 弘 现 金 管 家 货 币 市 场 基 金 托 管 协 议 基 金 管 理 人 : 天 弘 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 邮 政 储 蓄 银 行 股 份 有 限 公 司 目 录 一 基 金 托 管 协 议 当 事 人... 2 二 基 金 托 管 协 议 的 依 据 目 的 和 原 则... 4 三 基 金 托 管 人 对 基 金 管 理 人 的 业 务 监 督

Lisätiedot

1-1招股说明书(封卷稿).PDF

1-1招股说明书(封卷稿).PDF 7 3,656.70 3,656.70 200 7095% 8.530% 1 1996 2000 11 2000 1999 [2001]480 [2000]96 2,000 90 100 3 6 3,224 1,142 285 4 63.25 ( )44.68% ( ) 22 / 2000 [2001]307 4 3,000 ( ) 2,215.15 561.42 222.12 26.14% ( )

Lisätiedot

Microsoft Word - ~3263066.doc

Microsoft Word - ~3263066.doc 嘉 实 安 心 货 币 市 场 基 金 托 管 协 议 基 金 管 理 人 : 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 二 一 一 年 十 二 月 鉴 于 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 是 一 家 依 照 中 国 法 律 合 法 成 立 并 有 效 存 续 的 有 限 责 任 公 司, 按 照 相 关 法 律 法 规 的 规

Lisätiedot

π 2 ) C ω ω ω ω

π 2 ) C ω ω ω ω 2005, 22 (6): 723737 Chinese Bulletin of Botany Advances in Nitric Oxide Biology of Plants (KSCX2-SW-117) (30470183) (2004DKA30430) E-mail: sqsong@xtbg.org.cn π 2 ) C ω ω ω ω C C/10 C 20 C/10 C25 C/10

Lisätiedot

os is os is

os is os is os is os is 1731 1805 1800 1881 é é é 4 1553 1610 32.5 27.07 1577 1638 1575 1537 1563 1581 1644 - 1585 1642 1579 1646 1599 1626 1494 1547 354 430 K 287

Lisätiedot

浙江凯恩特种材料股份有限公司

浙江凯恩特种材料股份有限公司 2005 3 4 6 8 9 14 ( ) 18 55 2 2005 3 2005 ZHEJIANG KAN SPECIALITIES MATERIAL CO., LTD. 002012 108 108 323300 www.zjkan.com kan@public.lsppt.zj.cn 108 0578-8128682 0578-8123717 kantzq@263.net 0578-8128682

Lisätiedot

Shenzhen Benelux Enterprise Co.,Ltd

Shenzhen Benelux Enterprise Co.,Ltd 2002 2 3 5 7 9 11 13 18 19 20 20 1 Shenzhen Benelux Enterprise Co.,Ltd. 755-26068614 26068025 755-26068031 szshbshi@public.szptt.net.cn 518054 szshbshi@public.szptt.net.cn http://www.cninfo.com.cn B 200041

Lisätiedot

朝陽科技大學

朝陽科技大學 朝 陽 科 技 大 學 傳 播 藝 術 系 畢 業 專 題 劇 本 假 童 話 真 謊 言 指 導 老 師 : 朱 俊 仰 博 士 學 生 : 魏 嫚 均 楊 孟 臻 中 華 民 國 100 年 6 月 表 達 宗 旨 在 現 實 社 會 中, 我 們 總 是 談 戀 愛 談 的 忘 我, 忘 記 了 關 心 自 己 的 父 母 和 朋 友, 盲 目 的 相 信 自 己 身 邊 的 人 就 是 王

Lisätiedot

2 / 2016/01/ No. -A- -B :45 Fine Hard ST -1 FN 1 FVALUE = 980 Bib Code Time Points

2 / 2016/01/ No. -A- -B :45 Fine Hard ST -1 FN 1 FVALUE = 980 Bib Code Time Points / 2016/01/31 -B- 09:45 1 094 01310094 56.14 0 2 090 01310090 56.19 0.05 0.87 3 091 01310091 56.28 0.14 2.44 4 089 01310089 56.31 0.17 2.97 5 104 01310104 56.43 0.29 5.06 6 107 01310107 57.01 0.87 15.19

Lisätiedot

OS OS OS 2

OS OS OS 2 1 OS OS OS 2 / 3 4 OS 5 KTV KTV OS OS 6 / Party OS 7 Party KTV KTV KTV KTV KTV 8 9 10 11 12 13 Haagen-Dazs 14 / 15 16 / 17 OS OS / 18 / / 19 20 / 21 22 23 / /.. . 24 25 / 26 / / 27 . 28 29 30 31 32 33

Lisätiedot

托管协议

托管协议 华 夏 薪 金 宝 货 币 市 场 基 金 托 管 协 议 基 金 管 理 人 : 华 夏 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 信 银 行 股 份 有 限 公 司 目 录 第 一 条 基 金 托 管 协 议 当 事 人... 1 第 二 条 基 金 托 管 协 议 的 依 据 目 的 和 原 则... 2 第 三 条 基 金 托 管 人 对 基 金 管 理 人 的 业 务 监

Lisätiedot

《清史图鉴(乾隆卷上)》(紫禁城出版社),有佚吊绘《平定安南战图册》之《阮光显入觐赐宴图》(藏故宫博物院)

《清史图鉴(乾隆卷上)》(紫禁城出版社),有佚吊绘《平定安南战图册》之《阮光显入觐赐宴图》(藏故宫博物院) 朝 贡 礼 仪 与 衣 冠 * 从 乾 隆 五 十 五 年 安 南 国 王 热 河 祝 寿 及 请 改 易 服 色 说 起 葛 兆 光 内 容 提 要 乾 隆 五 十 五 年 (1790), 乾 隆 皇 帝 庆 祝 八 十 大 寿, 除 了 满 汉 文 武 百 官 蒙 古 王 公 之 外, 安 南 朝 鲜 琉 球 南 掌 缅 甸 以 及 四 川 甘 肃 土 司 台 湾 生 番 以 及 哈 萨 克 等

Lisätiedot

营改增宣贯 5月13日 红头加入.doc

营改增宣贯 5月13日 红头加入.doc 内 蒙 古 自 治 区 现 行 计 价 依 据 营 业 税 改 征 增 值 税 实 施 方 案 宣 贯 辅 导 材 料 内 蒙 古 自 治 区 建 设 工 程 造 价 管 理 总 站 2016.5 目 录 第 一 部 分 概 述...1 一 关 于 营 改 增...1 二 精 心 准 备 组 织 实 施...6 三 工 作 对 接...8 四 方 案 简 介...8 五 项 目 实 测 初 步 结

Lisätiedot

創 作 動 機 因 未 成 年 懷 孕 的 案 例 從 國 中 時 期 就 在 身 邊 屢 屢 發 生, 這 意 外 中 的 小 生 命 會 讓 一 個 人 或 說 是 一 對 父 母 的 人 生 產 生 劇 烈 衝 擊, 先 不 談 是 否 成 全 生 命 的 誕 生, 往 往 就 在 社 會 倫

創 作 動 機 因 未 成 年 懷 孕 的 案 例 從 國 中 時 期 就 在 身 邊 屢 屢 發 生, 這 意 外 中 的 小 生 命 會 讓 一 個 人 或 說 是 一 對 父 母 的 人 生 產 生 劇 烈 衝 擊, 先 不 談 是 否 成 全 生 命 的 誕 生, 往 往 就 在 社 會 倫 目 錄 創 作 動 機 ------------------2 人 物 介 紹 ------------------3 劇 情 大 綱 ------------------6 劇 本 -----------------7 1 創 作 動 機 因 未 成 年 懷 孕 的 案 例 從 國 中 時 期 就 在 身 邊 屢 屢 發 生, 這 意 外 中 的 小 生 命 會 讓 一 個 人 或 說 是 一 對

Lisätiedot

untitled

untitled ...3-1-1...3-2-1...3-3-1...3-4-1...3-5-1...3-6-1...3-7-1...3-8-1...3-9-1...3-10-1... 3-11-1...3-12-1...3-13-1...3-14-1...3-15-1...3-16-1...3-17-1...3-18-1...3-19-1...3-20-1...3-21-1...3-22-1...3-23-1...3-24-1...3-25-1

Lisätiedot

<4D6963726F736F667420576F7264202D20D6D0B9FAC5A9D2B5B4F3D1A7D1D0BEBFC9FABBE1D0A3D4B0BBEEB6AFB9A4D7F7BCF2B1A82D3931322E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20D6D0B9FAC5A9D2B5B4F3D1A7D1D0BEBFC9FABBE1D0A3D4B0BBEEB6AFB9A4D7F7BCF2B1A82D3931322E646F63> 本 期 要 目 研 会 动 态 1 瞿 振 元 书 记 与 学 生 代 表 座 谈 2 柯 炳 生 校 长 与 学 生 代 表 座 谈 3 校 研 究 生 会 招 新 工 作 顺 利 完 成 学 术 长 廊 4 研 究 生 参 观 科 普 日 活 动, 立 志 做 好 科 研 科 普 桥 梁 工 作 5 数 学 建 模 群 雄 逐 鹿, 农 大 学 子 再 度 亮 剑 文 体 活 动 6 2012

Lisätiedot

Microsoft Word - 托管协议FINAL 20051223.doc

Microsoft Word - 托管协议FINAL 20051223.doc 交 银 施 罗 德 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 托 管 协 议 基 金 管 理 人 : 交 银 施 罗 德 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 农 业 银 行 二 〇 〇 五 年 十 二 月 十 三 日 目 录 一 托 管 协 议 当 事 人... 2 二 订 立 托 管 协 议 的 依 据 目 的 和 原 则... 3 三 基 金 托 管 人 和 基 金 管

Lisätiedot

协 议 尊 享 课 程 幼 儿 园 小 学 综 合 素 质 5 课 时 专 项 练 习 幼 儿 保 知 识 与 能 5 课 时 小 学 学 知 识 与 能 5 课 时 知 识 与 能 5 课 时 作 文 批 幼 儿 园 小 学 综 合 素 质 - 作 文 2 次 全 真 模 考 班 幼 儿 园 小

协 议 尊 享 课 程 幼 儿 园 小 学 综 合 素 质 5 课 时 专 项 练 习 幼 儿 保 知 识 与 能 5 课 时 小 学 学 知 识 与 能 5 课 时 知 识 与 能 5 课 时 作 文 批 幼 儿 园 小 学 综 合 素 质 - 作 文 2 次 全 真 模 考 班 幼 儿 园 小 2016 年 上 半 年 全 国 小 学 师 资 格 统 考 课 程 班 级 名 称 课 程 内 容 课 时 费 用 全 程 协 议 班 笔 试 通 关 班 优 惠 套 餐 初 / 高 笔 试 + 面 试 (4 天 精 品 ) 26 天 + 海 协 议 尊 享 课 程 +4 天 ( 面 试 ) 幼 儿 园 / 小 学 笔 试 + 面 试 (4 天 精 品 ) 20 天 + 海 协 议 尊 享 课 程

Lisätiedot

正畸 儿科 粘膜 预防 外科 修复 种植

正畸 儿科 粘膜 预防 外科 修复 种植 A 系 E 健 康 大 百 科 E E E E E E AA AA AA AA AA AA 列 丛 书 编 委 会 主 任 丁 向 阳 北 京 市 人 民 政 府 主 编 方 来 英 北 京 市 卫 生 局 副 主 编 赵 春 惠 北 京 市 卫 生 局 编 委 ( 按 姓 氏 笔 画 排 序 ) 丁 辉 北 京 妇 产 医 院 马 长 生 北 京 安 贞 医 院 王 天 有 首 都 儿 科 研 究

Lisätiedot

MCSE• .PDF

MCSE•  .PDF 3 5 5 3 5 6 3 5 7 3 5 8 3 5 9 3 6 0 3 6 1 3 6 2 3 6 3 3 6 4 3 6 5 3 6 6 367 3 6 8 3 6 9 3 7 0 3 7 1 3 7 2 3 7 3 3 7 4 3 7 5 3 7 6 3 7 7 3 7 8 3 7 9 3 8 0 3 8 1 3 8 2 383 3 8 4 3 8 5 3 8 6 3 8 7 3 8 8 3

Lisätiedot

国泰基金管理有限公司

国泰基金管理有限公司 2005 2005 2005 8 23... 1... 2... 3... 5... 7... 8... 16... 20... 21... 22 1 184703 2000 4 26 500,000,000 2009 11 30 2000 6 30 1 2 3 4 1600 31 200122 700 22-23 200001 021-23060282 021-23060283 xinxipilu@gtfund.com

Lisätiedot

公告名称

公告名称 信 诚 四 季 红 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2015 年 半 年 度 报 告 摘 要 2015 年 6 月 30 日 基 金 管 理 人 : 信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 送 出 日 期 :2015 年 8 月 26 日 1 1 重 要 提 示 1.1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 董

Lisätiedot

圍城劇本最終版

圍城劇本最終版 1 2 奬 3 4 5 6 7... 1 8......... 8 8 9 10 11 2 12 13 49... 12 14 49 49 18 3 High High ~~~ ~~~ 15 奬 4 ... 16......... 5 ... 16 16 17 49... 18... 6 ... 19 20 1 K......... 7 OS 21 22......... 12 23 8 23 23......

Lisätiedot

银河银联系列证券投资基金

银河银联系列证券投资基金 2-1 ...3...7...8...9...15...23...25...26...27...28...35...35...38...39...39...40...45...45...46...48...50...52...53...56...58...59...59...60...61...61 2-2 1998 12 29 2004 6 8 2004 7 1 2004 6 29 2004 7

Lisätiedot

故宮是從小時候到現在的認知裡一直存在的博物館

故宮是從小時候到現在的認知裡一直存在的博物館 故 宮 故 宮 是 從 小 時 候 到 現 在 的 認 知 裡 一 直 存 在 的 博 物 館 記 得 小 時 候 的 課 本 裡 就 有 介 紹 翠 玉 白 菜, 還 為 了 看 它 而 跑 到 台 北 去 一 睹 翠 玉 白 菜 的 廬 山 真 面 目 小 時 候 沒 想 那 麼 多, 印 象 中 就 只 有 那 白 菜 跟 那 塊 豬 肉, 如 今, 我 又 再 度 來 到 了 故 宮, 多

Lisätiedot

本 期 目 录 ZHE JIANG DI KAN ( 总 第 99 期 ) 编 委 会 主 任 : 林 天 宁 编 委 会 副 主 任 : 严 宗 保 陈 三 军 徐 刚 陈 启 强 姜 长 才 熊 建 森 钱 国 女 赵 伟 申 屠 忠 编 委 会 成 员 ( 以 姓 氏 笔 画 为 序 ): 王

本 期 目 录 ZHE JIANG DI KAN ( 总 第 99 期 ) 编 委 会 主 任 : 林 天 宁 编 委 会 副 主 任 : 严 宗 保 陈 三 军 徐 刚 陈 启 强 姜 长 才 熊 建 森 钱 国 女 赵 伟 申 屠 忠 编 委 会 成 员 ( 以 姓 氏 笔 画 为 序 ): 王 新 新 新 新 新 新 新 新 新 新 新 新 新 新 新 新 新 新 新 新 新 新 新 新 新 新 新 新 新 新 新 新 新 新 新 新 新 新 新 新 新 新 新 新 新 新 新 新 ZHE JIANG DI KAN 卷 首 语 新 新 新 新 年 新 新 新 新 寄 新 新 新 新 语 新 新 新 新 岁 月 如 梭, 又 是 一 年 春 意 浓 值 新 春 来 临 之 际, 编 辑 部

Lisätiedot

untitled

untitled OO 2008 8 15 2008 1 1 2008 6 30-2 - ... - 2 -... - 4 -... - 5 -... - 6 -... - 6 -... - 7 -... - 7 -... - 7 -... - 8 -... - 8 -... - 9 -... - 9 -... - 12 -... - 20 -... - 25 -... - 26 -... - 26 -... - 28

Lisätiedot

简报各项内容:

简报各项内容: 江 苏 经 贸 职 业 技 术 学 院 国 家 示 范 ( 骨 干 ) 高 职 院 校 建 设 进 度 与 质 量 工 作 简 报 2014 年 第 17 期 ( 总 第 41 期 ) 国 家 示 范 ( 骨 干 ) 高 职 院 校 建 设 办 公 室 通 报 时 间 :2014 年 12 月 30 号 建 设 动 态... 1 爱 迪 尔 珠 宝 实 训 店 正 式 入 驻 我 校 180 大 学

Lisätiedot

1 19.0 25.5 2 JA 71925618669 23 3 631,000 24738 14000 12000 12050 10000 8000 6000 4000 2000 0 6049 4528 3574 2472 1347 901 745 738 35 45 55 7 12 17 22 24 4 350,000 300,000 297,459(100%) 300,918(100%) 297,632(100%)

Lisätiedot

习 导 XUE XI DAO KAN 2010 年 第 2 期 编 辑 委 员 会 主 任 : 郑 昌 华 副 主 任 : 陈 志 强 李 官 生 谭 跃 湘 主 编 : 王 征 国 副 主 编 : 柳 行 委 员 : 渊 按 姓 氏 笔 划 排 列 ) 王 立 成 王 征 国 王 柏 新 王 志

习 导 XUE XI DAO KAN 2010 年 第 2 期 编 辑 委 员 会 主 任 : 郑 昌 华 副 主 任 : 陈 志 强 李 官 生 谭 跃 湘 主 编 : 王 征 国 副 主 编 : 柳 行 委 员 : 渊 按 姓 氏 笔 划 排 列 ) 王 立 成 王 征 国 王 柏 新 王 志 卷 首 语 让 我 们 提 高 习 力 师 平 新 春 伊 始, 党 中 央 专 门 发 布 文 件, 要 求 全 党 重 习 爱 习 善 习, 这 是 了 不 起 的 大 事 儿 提 高 习 力, 正 是 适 应 这 种 要 求 的 明 智 之 举 习 力, 是 人 的 一 种 生 存 本 能 和 发 展 状 态 从 生 存 来 看, 习 是 新 生 命 力 ; 从 发 展 来 看, 习 是 新

Lisätiedot

国家电器产品安全质量监督检验中心社会责任报告

国家电器产品安全质量监督检验中心社会责任报告 国 家 电 器 产 品 安 全 质 量 监 督 检 验 中 心 2015 年 社 会 责 任 报 告 一 前 言 2015 年, 国 家 电 器 产 品 安 全 质 量 监 督 检 验 中 心 ( 简 称 国 家 电 器 质 检 中 心 ), 以 邓 小 平 理 论 三 个 代 表 重 要 思 想 和 科 学 发 展 观 为 指 导, 深 入 贯 彻 落 实 党 的 十 八 大 精 神, 积 极 践

Lisätiedot

untitled

untitled 2014 6 6 2014 6 3 ...1...2...5...8...10...15...35...37...40...41...42...43 A B 1 2014 4 2 www.scfund.com.cn 1 1 2 3 4 A B A B 7 3 5 6 7 3 A B A B 7 8 A B 10 7 A 3 2 B 7 A 3 B 10 2014 6 6 9 2014 6 6 10

Lisätiedot

国泰基金管理有限公司

国泰基金管理有限公司 2005 2005 2005 8 23 020005 2004 6 18 849,186,576.35 1 GDP GDP 1 2005 2 GDP GDP GDP 3 =60% [ A A ]+40% [ ] 4 021-23060282 021-23060283 xinxipilu@gtfund.com 010-67597420 010-66212639 yindong@ccb.cn http://www.gtfund.com

Lisätiedot

<4D6963726F736F667420576F7264202D20BEADB9DCD1A7D4BAD1A7C9FAD7E9D6AFD6F7CFAFCDC5B3C9D4B1BAF2D1A1C8CBBCF2BDE92E646F6378>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20BEADB9DCD1A7D4BAD1A7C9FAD7E9D6AFD6F7CFAFCDC5B3C9D4B1BAF2D1A1C8CBBCF2BDE92E646F6378> 2016 经 济 管 理 学 院 学 生 工 作 办 公 室 2016 年 6 月 2 日 竞 聘 职 务 : 团 总 支 副 书 记 姓 名 : 卜 潇 箫 班 级 : 信 141 政 治 面 貌 : 中 共 预 备 党 员 工 作 及 实 践 经 验 : 2016.5 成 为 预 备 党 员 后, 负 责 党 支 部 材 料 整 理, 以 及 安 排 各 项 会 议 ; 2015.9 校 英 语

Lisätiedot

-------------------------------------------------------------------------------- 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 V BO v BO 12 1945 18 o 22 5 1949 1950

Lisätiedot

诺安平衡证券投资基金2004年年度报告

诺安平衡证券投资基金2004年年度报告 2006 2006 2007 3 23 320002 2004 12 6 2,346,237,112.68 : 1 2006 0755-83026688 0755-83026677 info@lionfund.com.cn 010-66106912 010-66106904 custody@icbc.com.cn www.lionfund.com.cn 4013 19-20 2006 2005 2004

Lisätiedot

untitled

untitled ---------------------------------------------------------------------------------------------1 ---------------------------------------------------------------------------------------5 ---------------------------------------------------------------------------------------5

Lisätiedot

主题:黑体小二

主题:黑体小二 00 00 00 2004 8 25 ...2...3...3...4...5...5...6...6...7...8...8...12 2004 6 30...20...20...20...21...24...25...26...26...26...27...30 500015 1999 12 30 3,000,000,000.00 15 2000 1 10,, ;,,, 689 1314 689

Lisätiedot

富国动态平衡证券投资基金2003年年度报告

富国动态平衡证券投资基金2003年年度报告 2003 2004 3 25 689 13 14 200001 021-53594678 021-63410600 23 100 7 8 100036 010 68424199 010 68424181 146 146 1 2003 2002 1 0.0083 ( )-0.0104 ( )-0.0115 2 34,130,534.74-301,005,485.23 3 0.0222-0.0772 4

Lisätiedot

" ) * #%$ # " " " " "! " " " " " ##$ # " )! % #+$ " " & "! ( #($ " #!$ #"! ", % #-$!" # $ " "

 ) * #%$ #   !   ##$ # )! % #+$  & ! ( #($ #!$ #! , % #-$! # $ #$$% " " " " " "!&$!#$!#!!$!!!$$!$ $( %)!$#!&* #+ )+!#+ &#+ "!(, -./01 2/03 405./01./01 6 2/07 2/08./9?( ; - 408./9, 4: ; 2

Lisätiedot

7 10583573 新 竹 市 政 府 潮 舖 商 行 陳 祈 玲 新 竹 市 東 區 成 功 里 大 同 路 二 五 號 500,000 105/07/20 F104110 布 疋 衣 著 鞋 帽 傘 服 飾 品 批 發 業 F105050 家 具 寢 具 廚 房 器 具 裝 設 品 批 發 業

7 10583573 新 竹 市 政 府 潮 舖 商 行 陳 祈 玲 新 竹 市 東 區 成 功 里 大 同 路 二 五 號 500,000 105/07/20 F104110 布 疋 衣 著 鞋 帽 傘 服 飾 品 批 發 業 F105050 家 具 寢 具 廚 房 器 具 裝 設 品 批 發 業 1 02858486 新 竹 市 政 府 金 紀 企 業 社 鄭 春 財 新 竹 市 香 山 區 頂 埔 里 經 國 路 三 段 93 號 一 樓 10,000 105/07/17 E603040 消 防 安 全 設 備 安 裝 工 程 業 E801020 門 窗 安 裝 工 程 業 F111080 門 窗 建 材 批 發 業 F111990 其 他 建 材 批 發 業 F113020 電 器 批

Lisätiedot

Microsoft PowerPoint - 97-1.ppt [相容模式]

Microsoft PowerPoint - 97-1.ppt [相容模式] 單 車 雙 載 站 火 箭 筒 摔 死 97-1-1 1 聯 合 報 記 者 唐 秀 麗 / 嘉 義 市 報 導 2008.04.27 07:47 pm 青 少 年 近 年 流 行 跨 站 在 俗 稱 火 箭 筒 的 腳 踏 車 後 輪 橫 槓 上, 給 同 學 或 友 人 搭 載, 一 旦 摔 倒 可 能 造 成 頭 部 重 創 ; 嘉 義 市 一 名 高 二 林 姓 少 女, 就 因 跨 站 火

Lisätiedot

育 为 主 体 以 3+3 中 高 职 衔 接 3+4 专 接 本 5+ 2 专 转 本 为 延 伸 的 职 业 教 育 新 学 制 试 点 工 作, 同 时 保 留 一 定 规 模 的 3 年 制 中 职 教 育, 且 绝 大 多 数 学 生 在 校 期 间 可 以 通 过 参 加 对 口 单 招

育 为 主 体 以 3+3 中 高 职 衔 接 3+4 专 接 本 5+ 2 专 转 本 为 延 伸 的 职 业 教 育 新 学 制 试 点 工 作, 同 时 保 留 一 定 规 模 的 3 年 制 中 职 教 育, 且 绝 大 多 数 学 生 在 校 期 间 可 以 通 过 参 加 对 口 单 招 2015年第32期 中国职业技术教育 教 学 Chinese Vocational and Technical Education 现代职业教育 现代职教体系下的名师内涵研究及启示 章 宏 程道明 南京市职教教研室 江苏 南京 210018 摘 要 现代职教体系对职教名师提出跨界思维 更高层次的实践教学和学术能力要求 建构简约的职教名师 内涵和特征的阐释系统 有助于职教名师的评选 培养和自身发展 构建简约的评价体系

Lisätiedot

2011-2015年中国刀具(切削工具)市场动态与投资前景预测报告

2011-2015年中国刀具(切削工具)市场动态与投资前景预测报告 2011-2015 年 中 国 刀 具 ( 切 削 工 具 ) 市 场 动 态 与 投 资 前 景 预 测 报 告 关 键 字 : 刀 具 刀 具 行 业 调 查 刀 具 市 场 规 模 刀 具 发 展 预 测 刀 具 市 场 供 需 形 势 出 版 日 期 :2010 年 10 月 报 告 格 式 :PDF 电 子 版 或 纸 介 版 交 付 方 式 :Email 发 送 或 EMS 快 递 中

Lisätiedot

《基金投资指南》 _1_.doc

《基金投资指南》 _1_.doc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 1 2 1 2 3 2 3 1 2 3 4 5 80% 6 7 , 8 2.5 5% 3% 9 1 2 3 1 4 10 10 5 11 12 13 14 ?? / 4692 15 500039?? 500015 500001 16 ? 90 4698 4693 17 ? 4711? 18 ? 19 20 1 21 2 3 4 5 5 1 2 22

Lisätiedot

诺安平衡证券投资基金2004年年度报告

诺安平衡证券投资基金2004年年度报告 2005 2005 1 2005 2005 8 18 2 2005...2...4...5...6...7...8...16...19...19...19...20 3 2005 320002 2004 12 6 2,731,824,711.77 : 4013 19-20 4013 19-20 518048 0755-83026688 0755-83026677 info@lionfund.com.cn

Lisätiedot

诺安平衡证券投资基金2004年年度报告

诺安平衡证券投资基金2004年年度报告 2005 2005 1 2005 2005 8 18 320002 2004 12 6 2,731,824,711.77 : 0755-83026688 0755-83026677 info@lionfund.com.cn 010-66107333 010-66106904 2 custody@icbc.com.cn 2005 www.lionfund.com.cn 4013 19-20 26,448,249.40

Lisätiedot

5.00 20 11 55 9.00 2 10 30 15.00 4 8 00 5.00 2 10 30 8 00 I am We You They are V+ing He She It is I Am We You They Are V+ing he She It is 1 2 3 4 5 6 7 8 16 15 14 13 12 11 10 9 17 18 19 20 21 22

Lisätiedot

深圳市深宝实业股份有限公司

深圳市深宝实业股份有限公司 2005 2005 1 2005 3 4 6 6 9 16 41 2 2005 SHENZHEN SHENBAO INDUSTRIAL CO. LTD SBSY A B 000019 200019 1002 BC 28 1002 BC 28 518020 http: // www.sbsy. com. cn sbsy @ sbsy.com.cn 1002 BC 28 0755-25507480 0755-25507480

Lisätiedot

HP LaserJet 1020 User Guide - ZHCN

HP LaserJet 1020 User Guide - ZHCN HP LaserJet 1020 打 印 机 用 户 指 南 版 权 信 息 2010 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. 未 经 事 先 书 面 许 可, 严 禁 进 行 任 何 形 式 的 复 制 改 编 或 翻 译, 除 非 版 权 法 另 有 规 定 产 品 号 :Q5911-90977 Edition 2, 06/2010

Lisätiedot

故事大綱

故事大綱 台 北 皇 居 A Palace in Taipei [ 劇 本 ] 編 劇 : 花 逸 文 劇 情 大 綱 瑞 玉 是 一 個 單 親 媽 媽 十 幾 年 前, 她 的 丈 夫 外 遇 生 意 失 敗, 因 此 逃 到 上 海 躲 債 瑞 玉 獨 自 撐 起 這 個 家 她 唯 一 的 希 望 是, 讓 自 己 住 的 破 舊 公 寓 可 以 都 更 成 功 大 女 兒 麗 玫 在 花 店 工 作,

Lisätiedot

外国留学生就业活动指南(all)

外国留学生就业活动指南(all) 就 活 动 从 开 始 就 是 通 过 向 己 发 问 对 己 长 处 与 短 处 喜 好 与 厌 恶 专 与 能 力 兴 趣 将 来 愿 望 与 理 想 价 值 观 人 生 观 等 进 思 考 和 整 理 通 过 回 首 过 去 反 思 现 在 描 绘 未 来 可 以 发 现 一 个 己 未 曾 注 意 过 一 个 真 就 活 动 准 备 就 活 动 从 开 始 哪 个 有 己 想 做 目 ❶ 为

Lisätiedot

中興癌症終身保險

中興癌症終身保險 遠 雄 人 壽 雄 溫 馨 終 身 醫 療 健 康 保 險 (103) ( 本 保 險 為 不 分 紅 保 單, 不 參 加 紅 利 分 配, 並 無 紅 利 給 付 項 目 ) ( 給 付 項 目 : 住 院 醫 療 保 險 金 長 期 住 院 看 護 保 險 金 加 護 病 房 暨 燒 燙 傷 中 心 醫 療 保 險 金 出 院 療 養 保 險 金 住 院 前 後 門 診 保 險 金 手 術 費

Lisätiedot

共青团中国农业大学工学院第五届

共青团中国农业大学工学院第五届 中 国 农 业 大 学 工 学 院 第 六 届 团 员 代 表 大 会 暨 第 十 三 次 学 生 代 表 大 会 第 八 次 研 究 生 代 表 大 会 会 议 资 料 中 国 农 业 大 学 工 学 院 第 六 届 团 员 代 表 大 会 暨 第 十 三 次 学 代 会 第 八 次 研 代 会 筹 备 委 员 会 2016 年 6 月 中 国 农 业 大 学 工 学 院 团 学 代 会 注 意

Lisätiedot

FTP BIOS, 80 FAX, 60, 92, 124, 42, 34, 19, 33, 103, 67, 90, 105, 106 IP, 57, 70, 88, 89, 90, i, 15, 34 OS, 80, 82, 83, 95 PLC, 96, 10, 27, 28, 39, 49, ii, iii, 22, 57, 85, 87, i,

Lisätiedot

法苑报54期.FIT)

法苑报54期.FIT) 关 爱 学 子 尧 关 注 法 学 尧 关 心 大 事 2015 年 1 月 总 第 54 期 顾 问 : 朱 合 理 张 文 军 指 导 : 王 斌 主 管 院 黄 升 总 编 院 蓝 妙 责 编 院 祝 澜 澜 法 苑 大 观 第 一 版 12 月 4 日, 为 响 应 12.4 全 国 法 制 宣 传 日 暨 首 次 国 家 宪 法 日 宣 传 活 动 的 号 召, 我 校 党 委 宣 传 部

Lisätiedot

中国管理科学 年 -- 及其价 差 偏 离 程 度被 广 泛 应 用 于 配 对 策 略 构 造 ) 欧式距离以距离最 小 为 依 据 构 建 最 佳 配 对 交 易 组 合以避免同一 股 票 同 时 被 买 入 和 卖 空 的 风 险 在 例如 将协整配对法应 V ) W0)I 0等

中国管理科学 年 -- 及其价 差 偏 离 程 度被 广 泛 应 用 于 配 对 策 略 构 造 ) 欧式距离以距离最 小 为 依 据 构 建 最 佳 配 对 交 易 组 合以避免同一 股 票 同 时 被 买 入 和 卖 空 的 风 险 在 例如 将协整配对法应 V ) W0)I 0等 第 卷 第 期 中 国 管 理 科 学 年 月 ' 文 章 编 号 )* +,-/0)1 融 资 融 券 背 景 下 证 券 配 对 交 易 策 略 研 究 基 于 协 整 和 距 离 的 两 阶 段 方 法 胡 伦 超 余 乐 安 汤 铃 中 国 科 学 院 数 学 与 系 统 科 学 研 究 院 北 京 北 京 化 工 大 学 经 济 管 理 学 院 北 京 * 摘 要 国 内 融 资 融 券

Lisätiedot

前 言

前  言 前 言 为 贯 彻 落 实 依 法 治 国 人 才 强 国 战 略, 进 一 步 适 应 和 深 化 高 等 教 育 的 改 革 与 发 展, 满 足 我 国 全 面 建 设 小 康 社 会 和 构 建 社 会 主 义 和 谐 社 会 对 高 层 次 人 才 的 需 要, 教 育 部 周 济 部 长 签 署 了 21 号 部 长 令, 发 布 了 新 的 高 等 学 校 学 生 行 为 准 则 普

Lisätiedot

深圳市深宝实业股份有限公司

深圳市深宝实业股份有限公司 1 3 4 6 9 13 16 17 32 33 38 65 2 SHENZHEN SHENBAO INDUSTRIAL CO.,LTD SBSY 1002 B C 28 0755-25507480 0755-25507480 a 0019 @ 21cn.com 1002 B C 28 1002 B C 28 518020 http: // www.sbsy. com. cn sbsy @ sbsy.com.cn

Lisätiedot

国泰金鹰增长证券投资基金更新招募说明书摘要

国泰金鹰增长证券投资基金更新招募说明书摘要 (2005 ) ( ) [2004]62 2004 6 18 ( ),,,,,,,,,,, 1 2005 6 30 199835 1600 31 700 22-23 1.1 24% 24% 20% 20% 10% 2% 02123060282 1 13 1982 1992 1998 3 1999 10 EMBA12 1993 1999 1999 10 1989 2 2002 1 12 1993 1999

Lisätiedot

untitled

untitled / 100 001 HE 002 003 004 005 006 No 007 008 009 010 011 8 012 013 014 015 Q 016 X 017 018 019 - 020 021 022 / 023 024 025 026 027 028 6 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 4 040 041 042

Lisätiedot

...yhden hengen huoneen.... a single room. 供一个人居住的房间...huoneen henkilölle.... a room for people. X 人间...savuttoman huoneen.... a non-smoking room. 针对不

...yhden hengen huoneen.... a single room. 供一个人居住的房间...huoneen henkilölle.... a room for people. X 人间...savuttoman huoneen.... a non-smoking room. 针对不 住宿 - 寻找住宿芬兰语 Mistä löytäisin? 询问如何去住宿的地方...vuokrahuoneen?...hostellin?...hotellin?...B&B:n?...leirintäalueen? Where can I find?... a room to rent?... a hostel?... a hotel?... a bed and breakfast?... a

Lisätiedot

<B3C7CAD0B9E6BBAECAB5CEF1BEABBDB2B0E0B5DA31BDB2BFCEBCFEBDB2D2E5A3A8BBB7C7F2D6B0D2B5BDCCD3FDD4DACFDFA3A92E6D6874>

<B3C7CAD0B9E6BBAECAB5CEF1BEABBDB2B0E0B5DA31BDB2BFCEBCFEBDB2D2E5A3A8BBB7C7F2D6B0D2B5BDCCD3FDD4DACFDFA3A92E6D6874> 保 存 打 印 关 闭 城 市 规 划 实 务 精 讲 班 第 1 讲 讲 义 规 划 实 务 的 概 念 城 市 规 划 实 务 考 试 简 介 一 规 划 实 务 的 概 念 城 市 规 划 实 务 是 指 城 市 规 划 方 案 的 编 制 规 划 及 设 计 方 案 的 审 核 规 划 文 件 的 拟 定 管 理 案 件 的 处 理 建 设 工 程 竣 工 的 规 划 验 收 违 法 建 设

Lisätiedot

HE-10551L †yD,K-S,K,G†z‹ó“üŁ¨‡Ì.PDF

HE-10551L †yD,K-S,K,G†z‹ó“üŁ¨‡Ì.PDF HE-10551L(1/29)... (D). (K-S). (K). (G)... HE-10551L(2/29) 0 HE-10551L(3/29) HE-10551L(4/29) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) HE-10551L(5/29) (D) (20) (19) (22) (21) (20) (19) (01) (02)

Lisätiedot

汉盛证券投资基金2003年年度报告

汉盛证券投资基金2003年年度报告 2003 2004 3 25 500005 20 15 1999 5 18 689 13 14 689 13 14 200001 021-53594678 021-62410600 23 100 7 8 100036 010 68424199 010 68424181 146 146-1 - 2003 2002 2001 1. -0.0367-0.1576-0.1576 0.0468 0.0468

Lisätiedot

福建医科大学毕业实习大纲

福建医科大学毕业实习大纲 福 建 医 科 大 学 毕 业 实 习 大 纲 [ 临 床 医 学 ( 临 床 病 理 学 方 向 ) 专 业 使 用 ] 基 础 医 学 院 二 O 一 三 年 六 月 1 毕 业 实 习 的 目 的 要 求 和 管 理 一 毕 业 实 习 的 目 的 要 求 毕 业 实 习 是 完 成 教 学 计 划 达 到 培 养 目 标 的 重 要 阶 段, 是 整 个 教 学 过 程 的 一 个 重 要

Lisätiedot

现代天文学7.ppt

现代天文学7.ppt 1983 1983 1 H 1 He 4 C 12 O 16 1 2 6 8 X A Z 2 19 α β γ F ( g) = Gmm' / d 2 F ( e) = qq' / d 2 F( e) / F( g) = 2.3 10 39 1919 α, 1930 α Be 3 4 6 6 4 4.0291 4.0015 0.0276 E=mc 2 4.12 10

Lisätiedot

试点示范项目实施方案

试点示范项目实施方案 附 件 2 机 械 化 换 人 自 动 化 减 人 科 技 强 安 专 项 行 动 ( 金 属 非 金 属 矿 山 领 域 ) 试 点 示 范 实 施 方 案 ( 中 钢 集 团 山 东 富 全 矿 业 有 限 公 司 ) 安 全 监 管 总 局 规 划 科 技 司 2015 年 12 月 基 本 信 息 项 目 名 称 井 下 大 型 固 定 设 施 无 人 值 守 系 统 项 目 牵 头 单 位

Lisätiedot

证券投资基金信息披露XBRL标引规范第2号<半年度报告摘要>

证券投资基金信息披露XBRL标引规范第2号<半年度报告摘要> 民 生 加 银 研 究 精 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2015 年 年 度 报 告 2015 年 12 月 31 日 基 金 管 理 人 : 民 生 加 银 基 金 管 理 基 金 托 管 人 : 中 国 建 设 银 行 股 份 送 出 日 期 :2016 年 3 月 30 日 1 重 要 提 示 及 目 录 1.1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会

Lisätiedot

Title

Title 本 研 究 报 告 仅 通 过 邮 件 提 供 给 海 通 证 券 使 用 1 上 市 公 司 中 小 股 票 公 司 研 究 / 深 度 研 究 证 券 研 究 报 告 2014 年 08 月 11 日 新 世 纪 (002280) 用 草 根 的 方 式 打 造 的 移 动 互 联 网 高 富 帅,A 股 稀 缺 的 平 台 型 公 司 报 告 原 因 : 有 新 信 息 需 要 补 充 买 入

Lisätiedot