Jäsenlehti 4/2010 Turun Seudun Invalidit ry

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Jäsenlehti 4/2010 Turun Seudun Invalidit ry"

Transkriptio

1 TI-TURINA Jäsenlehti 4/2010 Turun Seudun Invalidit ry

2 TURUN SEUDUN INVALIDIT RY Invalidiliitto ry:n jäsenyhdistys Toimisto Asesepänkatu TURKU puh. (02) Aukioloajat ma - to 9 14 perjantaisin suljettu suljettu Toimistossa palvelevat Satu Järviö Ulla Piippo Pankkitili TOP Tue työtämme! Lomakoti Koivukankare Asuntolan ja ravintolan varaukset Tuire Ylitalo TOIMISTO TIEDOTTAA: Tervetuloa Toimiston Joulukahveille tiistaina klo Asesepänkatu 1:een. Yhdistyksen rahatilanteesta johtuen jäsenlehti TI TURINAn painaminen lopetetaan tämän numeron jälkeen toistaiseksi. Suuret kiitokset kaikille lehteen vuosien varrella kirjoittaneille. Erityiskiitokset vakiopalstaa pitäneille! Jatkamme jäsentiedottamista lehden tilalle tulevalla jäsentiedotteella. Ensimmäinen jäsentiedote ilmestyy keväällä Pyydämme sinua ystävällisesti ilmoittamaan sähköpostiosoitteesi osoitteeseen turunseuduninvalidit.fi, mikäli haluat jäsentiedotteen sähköpostiisi. Muut kuin sähköpostiosoitteensa ilmoittaneet saavat jäsentiedotteen automaattisesti paperiversiona kotiinsa postin tuomana. Suuret kiitokset kaikille teille, jotka teitte rahallisen lahjoituksen yhdistyksen hyväksi! Jos et ole vielä yhdistyksemme jäsen, voit tilata jäsenhakemuskaavakkeen toimistolta tai tulostaa sen nettisivuiltamme Muistathan tehdä osoitteenmuutoksen toimistolle, kun muutat. Näin varmistat jäsentiedotteen ja muun postin perille tulon. Posti ei ilmoita meille osoitteenmuutoksista. Turun Seudun Invalidit ry edistää jäsentensä mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan tasa-arvoisina ja täysivaltaisina jäseninä sekä valvoo heidän oikeuksiaan yhteiskunnassa. Kun tarvitset neuvontaa vammaisasioissa, soita toimistolle/satu Järviö ja varaa itsellesi neuvonta-aika. Toimiston aukioloajat: ma - to klo Huom! Toimisto on suljettuna Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta! 2

3 TI-TURINA 36. vuosikerta PUHEENJOHTAJAN PALSTA Osoite TI-Turina Turun Seudun Invalidit ry Asesepänkatu Turku Päätoimittaja Leila Häkkinen Toimitussihteerit Satu Järviö Ulla Piippo Toimitus Turun Seudun Invalidit ry/ Tiedotustoimikunta Tilaushinnat Jäsenille ja kannattajajäsenille jäsenetuna ilmainen. Ilmoitusmyynti Satu Järviö p. (02) Taitto ja painatus Painotalo Painola Kaarina 2010 Kansikuva Piirros Anja Rantanen Jäsentiedote 1/2011 ilmestyy keväällä 2011 JÄSENYYS YHDISTYKSESSÄ KANNATTAA AINA! Tätä kirjoittaessa ovat tulevat näkymät täysin avoinna. Kun luette tätä, on vuosikokous pidetty. Toivon, että mahdollisimman moni yhdistyksen jäsen on silloin ollut paikalla. Seuraavaakin hallitusta odottavat erittäin suuret haasteet ja työmäärä. Taloudelliset voimavarat ovat heikot. Kaikki mahdollinen on tämän hallituksen aikana jouduttu karsimaan tai lopettamaan. Uusia ideoita ja toimintatapoja tarvitaan. Unohtamatta jo vanhoja hyväksi koettuja toimintamalleja. Jäseniltä odotetaan myös voimakasta panosta yhteisen asian eteen. Teillä on se tieto ja taito, mitä yhdistys tällä hetkellä tarvitsee. Rohkeasti ottamaan yhteyttä ja kertomaan, mitä voi tai haluaa tehdä. Yhdistyksen alusta alkaen jäsenet ovatkin olleet suurin voimavara. Siitä vielä kerran kaikille ns. veteraanijäsenille suuret kiitokset. Jatkossa yhdistyksen pitää panostaa paljon voimakkaammin päätehtäväämme, fyysisesti 3

4 vammaisten edunvalvontaan. Kaikkien yhdistyksen hallitusten jäsenten pitäisi ensisijaisesti pitää tämä mielessä. Suomi ei ole vieläkään ratifioinut YK:n vammaisoikeussopimusta. Valtakunnallinen vammaispoliittinen ohjelma VAMPO vuosille on saatu tehtyä. Ohjelman punaisena lankana on itsenäinen elämä ja tasavertainen osallisuus. Ohjelma käsittää 122 toimenpide-ehdotusta 14:sta eri sektorista. Tämän ohjelman täytäntöönpanossa riittää seurantaa. Palvelusuunnitelma pitäisi myös olla kaikkien sitä tarvitsevien tiedossa. Invalidiliiton teema jatkuu vielä ensi vuoden Mennään YHDESSÄ. Siis me kaikki mennään ja toimitaan yhdessä hyvän tulevaisuuden puolesta. Lomakodille saamme uudet yrittäjät. Toivomme heidät lämpimästi tervetulleiksi joukkoomme. Haikein mielin joudumme myös luopumaan entisestä yrittäjästä hänen omasta toivomuksestaan. Kaikkea hyvää hänelle jatkossa ja suuret kiitokset panoksestasi meidän hyväksemme. Kiitän Teitä kaikkia kuluneesta vuodesta toivottaen Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta. Leila Häkkinen 4

5 Vampo on valmis mitä saimme? Vammaisten henkilöiden oikeudenmukaisen aseman turvaamiseksi on laadittu hallituksen vammaispoliittinen ohjelma VAMPO, jossa on linjattu vammaispolitiikan seuraavien vuosien keskeiset toimenpiteet. Ohjelman tavoitteena on olla vahva pohja ihmisoikeuksille, syrjimättömyydelle, yhdenvertaisuudelle ja osallisuudelle. Päämääränä on yhteiskunta, joka soveltuu myös vammaisille ihmisille. Työskentelyn keskeiset lähtökohdat ovat olleet valtioneuvoston vuonna 2006 eduskunnalle antama maamme ensimmäinen Vammaispoliittinen selonteko ja Suomen vuonna 2007 allekirjoittamat YK:n yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista ja yksilövalitusmekanismin sisältävä valinnainen pöytäkirja. Lähtökohtien voidaan siis katsoa olleen kunnossa, kun vammaispoliittista ohjelmaa on lähdetty tekemään. Ohjelmaa tehtäessä työhön on osallistunut yhdeksän ministeriötä. Vammaispolitiikka ei ole vain terveys- ja sosiaalipolitiikkaa. Mukana valmistelussa ovat tietysti olleet myös esim. Valtakunnallinen Vammaisneuvosto (VANE), ja Suomen Kuntaliitto sekä THL (Terveyden- ja Hyvinvoinnin Laitos). Vammaispoliittisen ohjelman toimenpiteiden juridinen velvoittavuus, perustavan laatuisuus tai kauaskantoisuus ovat eritasoisia. Yhteiskuntakehitystä suuntaavia toimenpiteitä ovat vammaisten henkilöiden itsemääräämisoikeuteen, yhteiskunnan esteettömyyteen ja asenteisiin liittyvät toimenpiteet Kaikki toimenpiteet, myös kertaluonteiset, vahvistavat vammaisten henkilöiden yhteiskunnallista osallisuutta ja yhdenvertaisia mahdollisuuksia. Vammaisjärjestöjen edustajat vaikuttuvat vammaispoliittisen ohjelman laatimiseen voimakkaasti eri puolella Suomea olleissa kuulemistilaisuuksissa ja antamalla lausuntoja ja vaikuttamalla työryhmissä. Vammaisjärjestöt vaikuttivat keskeisesti seuraaviin siihen, että seuraavat viisi toimenpidettä nousisivat VAMPO:ssa keskeisiksi: Ensisijaista on niiden säädösten muuttaminen, jotka ovat käytännössä estäneet Suomen täytäntöön panemasta allekirjoittamaansa YK:n yleissopimusta vammaisten henkilöiden oikeuksista. Sopimuksen edellyttämät säädösmuutokset liittyvät vammaisten henkilöiden itsemääräämisoikeuteen ja valinnanvapauteen. Kyse on vammaisten henkilöiden oikeudesta valita kotikuntansa, itsemääräämisoikeuden vahvistamisesta ja sen rajoittamista koskevan sääntelyn selkiyttämisestä. Rajoittava säädöstö koskee mielenterveys- ja kehitysvammahuollossa käytettäviä pakkohoitotoimia. Toiseksi painotetaan toimenpiteitä, joilla parannetaan vammaisten henkilöiden sosioekonomista asemaa ja torjutaan köyhyyttä. Työnteon tulee olla siihen ensisijainen keino. Silloin kun se ei ole mahdollista, tarvitaan hyvinvoinnin turvana riittävä sosiaaliturva. Kenenkään ei ole kohtuullista elää elämäänsä ilman mahdollisuutta elinolosuhteidensa kohentamiseen. Kolmanneksi tulevat ne toimenpiteet, joilla varmistetaan yksilöllisiä tarpeita vastaavien ja oikea-aikaisten erityispalvelujen saatavuus maan eri puolilla. Myös mukautustoimien saatavuutta vahvistetaan. Neljänneksi on välttämätöntä lisätä toimenpiteitä, joilla rakennetaan esteetön ja saavutettava yhteis- 5

6 kunta. Nykyiset esteet tulee poistaa ja torjua ennakolta uusien syntyminen. Viidenneksi on tarpeen lisätä vammaistutkimusta, vahvistaa tietopohjaa sekä kehittää laadukkaita ja monipuolisia menetelmiä vammaispolitiikan suunnittelun, päätöksenteon ja seurannan tueksi. Myös vammaistutkimuksen asemaa tulee vahvistaa. Ohjelma käsittää konkreettisesti 14 eri yhteiskunnallista sisältöaluetta, joissa lähdetään nykytilan kuvaamisesta tulevaan tavoitetilaan asti. Yhteiskunnallisia sisältöalueita ovat mm: itsenäinen elämä, koulutus ja opiskelu, liikennepalvelut, rakennettu ympäristö ja asuminen. Lisäksi ohjelma sisältää 122 konkreettista toimenpidettä, joiden kohdalla on nimetty vastuullinen ministeriötaho, aikataulu ja rahoitustarve, joten kyllä VAMPO:sta löytyy todellista sitoutumista asioiden hoitamiseen. Näiden toimenpiteiden joukosta löytyy myös useita, joiden saavuttamiseksi ei tarvita lisärahoitusta positiivista tämäkin. Täyden osallisuuden takaaminen ja asenteiden muokkaus on työtä jota teemme päällä ja sydämellä. VAMPO:n vaikuttavuus nähdään vasta vuoden kahden sisällä, mutta meillä on nyt käytössämme työkalu, joka tulee jalkauttaa jäsenistömme keskuuteen keskusteluiloissa ja yhdistystemme hallitusten kokouksissa. Tulevissa eduskuntavaalipaneeleissa voimme laittaa ehdokkaat tiukoille. Kunnissa toimivat vammaisneuvostot tulee saada vaatimaan omien kuntiensa vammaispoliittisen ohjelman päivittämistä tai jos sellaista ei ole edes laadittu niin sen välitöntä aloittamista. Vammaispoliittinen ohjelma on laadittu käyttöömme muuttamaan yhteiskuntaamme entistä oikeudenmukaisemmaksi kaikille. On omalla vastuullamme tutustua siihen ja käyttää ohjelmaa työkaluna, kun haluamme ajaa meille tärkeitä asioita. (Lähde: Vammaispoliittinen ohjelma vuosille ) Teksti: Satu Järviö 6

7 Eduskuntavaalit 2011 lähestyvät Lähestyimme puolueiden piiritoimistoja seuraavanlaisella viestillä kysymyksineen lokakuun lopussa. Annettuun aikarajaan mennessä saimme vastaukset SDP:n Varsinais-Suomen piiriltä sekä Vihreiden piiritoimistolta. Perussuomalaisten teksti saapui lehden mennessä painoon. Hyvät Piiritoimistojen edustajat, Eduskuntavaalit 2011 lähestyvät kovalla vauhdilla ja erilaiset kyselyt ja artikkelipyynnöt ovat siellä teillä piiritoimistoissa varmasti jo arkipäivää. Turun Seudun Invalidit ry on pysyvästi fyysisesti vammaisten henkilöiden vaikuttamisjärjestö. Olemme tehneet työtämme jo vuodesta 1937 olemme siis vanhempi yhdistys, kuin arvostettu kattojärjestömme Invalidiliitto ry, joka on perustettu vuonna Teemme työtä sen eteen, että fyysisesti vammaisten ihmisten arki yhteiskunnasamme tarjoaisi samat mahdollisuudet vaikuttaa ja toimia kuin muillakin on. Pyydämme teitä vastaamaan seuraaviin mielestämme keskeisiin kysymyksiin, joilla on merkitystä 900 sadalle jäsenellemme ja tulevalle äänestäjälle. Kysymykset, joihin odotamme kantaanne: 1. Miten näette vapaaehtoisuuteen perustuvan järjestötoiminnan tulevaisuuden Suomessa ja miten järjestöjen toimintamahdollisuudet turvataan? Juhlapuheissa on tapana korostaa järjestöjen suurta merkitystä yhteiskunnasamme ja ylistää järjestöjen tekemää vaikuttamistoimintaa. Todellisuudessa järjestöjen taloudellisesta ja toiminnallisesta tukemisesta on lähes luovuttu ja kolmannelta sektorilta odotetaan vastuunkantoa tehtävistä, jotka kuuluvat kunnan järjestämisvelvollisuuden piiriin esimerkkinä vaikkapa kotipalvelun järjestäminen. 2. Nykyinen eduskunta sai valmiiksi juuri vaalien alla vammaispoliittisen ohjelman (Vampon), joka varmasti on tullut teilläkin siellä jo tutuksi. Vampossa on konkretisoitu yli 120 toimenpide-ehdotusta vammaisten henkilöiden toimintaedellytysten parantamiseksi Suomessa. Valitse näistä kolme itsellesi keskeisintä ja kerro, miten puolueenne aikoo vaikuttaa näiden toimenpide-ehdotusten toteuttamiseksi. Vihreän liiton Varsinais-Suomen piirin vastaukset esitettyihin kysymyksiin. Vastaukset on alustanut hallituksen varajäsen Anita Birstolin, joka edustaa vihreitä myös Turun vammaisneuvostossa. Kysymys 1: Vapaaehtoisuuteen perustuva järjestötoiminta on tärkeä lisä julkisten palveluiden rinnalla. Kokemusasiantuntijuus pitäisi kytkeä osaksi palveluiden 7

8 suunnittelua ja päätöksentekoa. Se on nykyisin vielä suuri käyttämätön voimavara johon julkinen järjestelmämme ei ole osannut hyödyntää. Vertaistuki on todettu erittäin vaikuttavaksi, vapaaehtoistoiminta mahdollistaa tämän. Tiedon tuottaminen ja tiedotus kaikille kansalaisille ja päättäjille muokkaa asenteita ja mahdollistaa tarkoituksenmukaisen päätöksenteon. Palveluita olisi järkevä tuottaa kumppanuudella, julkinen ja vapaaehtoinen järjestötyö toisiaan täydentäen. Esim. valtion myöntämää ostopalvelurahoitusta voitaisiin käyttää palveluiden ostamiseen järjestöiltä. Omaishoidontuki täytyy siirtää valtion maksettavaksi, näin mahdollistuu tasa-arvoinen kohtelu kaikille asuin kunnasta riippumatta. Kysymys 2: Asuminen tukipalveluineen on keskeinen perusasia ja että ihmisillä on varaa tukipalveluihin ja terveydenhuoltoon. Yksi keino tilanteen parantamiseksi on yhteinen maksukatto (nro 90). Lasten ja nuorten kannalta koulutuksella ja tukipalveluiden varmistamisella on merkittävä rooli. Järjestelytuen (nro 77) käyttö ja työnantajille kohdistetun yhteisvastuupoolin käyttö (kohta 74) voisivat edistää vammaisten työllistymistä. Vammaisten ihmisten mahdollisuudet yhdenvertaiseen elämään ja epäkohtien poistaminen on erittäin tärkeää (kohta 107). Varsinais-Suomen SDP:n puheenjohtaja Mika Maaskola Kysymys 1: Tällä vaalikaudella järjestöjen toimintaa on huomattavasti vaikeutettu. Toimintaan annettuja avustuksia on pienennetty ja järjestöjä on keinotekoisesti pyritty rinnastamaan markkinaehtoisiin toimijoihin. Kehitys on väärä: ainutlaatuista osaamista ja sitoutumista edustavat järjestöt edistävät kansalaisten hyvinvointia, joka on kaupallista toimintaa tärkeämpi periaate. Jatkossakin hyvinvointipalveluiden tulee kuulua julkisen vallan vastuulle. Hyvinvointivaltion toimintoja ei siis tule ulkoistaa järjestämisvastuun näkökulmasta kaupalliselle tai kolmannellekaan sektorille. Palvelun käyttäjän kannalta tärkeintä on palveluiden saatavuus, ja tästä julkisen sektorin tulee vastata. Palveluiden tuotannossa järjestötoiminnalla tulee olla merkittävä rooli. Vapaaehtoisuuden pohjalle rakentuneella kolmannella sektorilla on hallussaan sellaista erityisalojen osaamista ja sitoutumista, joka on otettava hyvinvointivaltion voimavaraksi. Konkreettisesti järjestöjen toimintamahdollisuudet turvataan pitkäaikaisin kumppanuussopimuksin järjestöjen ja kuntien/valtion välillä. Muun muassa hankintalain määräyksiä on tulkittava siten, että järjestöjen tuottama hyvinvointi nostetaan markkinamekanismia tärkeämmäksi tavoitteeksi. Kysymys 2: Erittäin laaja-alaisesta ohjelmasta on vaikeaa valita vain kolmea, mutta valitsin seuraavat: 38. Varmistetaan vammaispalvelujen laatu ja yhdenvertainen saatavuus maan eri puolilla, seurataan lainsäädännön toteutumista ja puututaan epäkohtiin (Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista VPL, Laki kehitysvammaisten erityishuollosta KVL). 65. Tuetaan vammaisten nuorten koulutukseen ja työelämään hakeutumista opinto- ja ammatinvalinnanohjauksella. Vahvistetaan ammatillisen erityisopetuksen yhteyksiä työelämään. Parannetaan ammatillisen opetuksen tuottaman osaamisen tunnettavuutta vammaisten nuorten työllistymisen tukemiseksi Asetetaan tavoitteeksi, että yhdenvertaisuussuunnittelussa otetaan huomioon vammaiset ihmiset kaikilla hallinnonaloilla. Ehkäistään syrjintää laajaa keinovalikoimaa käyttäen ja puu- 8

9 tutaan epäkohtiin. Työssä huomioidaan erityisesti moniperusteisen syrjinnän riskille alttiina olevat vammaiset ihmiset. Perussuomalaisten Varsinais-Suomen piiri ry:n puheenjohtaja FT Lauri Heikkilä Kysymys 1: Perussuomalaisten eduskuntaryhmä on tuonut esiin puolueemme kannan. Olemme olleet ja olemme edelleen tukemassa vammaisten ja invalidien aseman parantamista. Olemme tuoneet esiin kolmannen sektorin yhdistysten toiminnan tukemisen tarpeellisuutta yhteiskunnan turvaverkon täydentämiseksi. Tämä on tärkeää vähäosaisten ja etenkin invalidien kohdalla. Invalidit joutuvat heikompien lähtökohtiensa vuoksi taistelemaan kovemmin selviytyäkseen jokapäiväisestä elämästä. Perussuomalaiset ovat monesti muistuttaneet hallituspuolueita mm. invalidien saamasta puutteellisesta tuesta. Uskon, että kuntatasolla toimivat valtuutettumme ovat valmiita tekemään esityksiä invalidien aseman parantamiseksi. Kysymys 2: Tutustuin tuohon Vammaispoliittiseen ohjelmaan ja siinä näkyi olevan peräti 122 konkreettista toimenpide-ehdotusta. Seuraavien kolmen pääkohdan totuttaminen voisi auttaa parhaiten vammaisia: 1. vammaisten henkilöiden sosioekonomisen aseman parantaminen ja köyhyyden torjunta. 2. erityispalvelujen ja tukitoimien saatavuuden ja laadun varmistaminen maan eri puolilla. 3. yhteiskunnan esteettömyyden laajaalainen vahvistaminen ja lisääminen. Tärkein toimenpide on se, että me Perussuomalaiset vaadimme hallituspuolueita osoittamaan myös varat näiden parannusten toteuttamiseen, jotta hyvä asia ei jäisi sanahelinäksi. Teksti: Satu Järviö OLETKO KIINNOSTUNUT VARAINHANKINNASTA? - RYHDY VAPAAEHTOISEKSI! Peräänkuulutamme varainhankinnasta ja varainkeruusta kiinnostuneita ihmisiä. Erityisesti listakerääjiä yhdistys tarvitsee lisää! Ota yhteyttä toimistoomme, p. (02) , ja kysy lisää. Jokaisen panos on tarpeellinen ja tervetullut! 9

10 Haluatko tukea yhdistyksemme toimintaa? - Tee yhdistykselle lahjoitus! Tekemällä rahallisen lahjoituksen tuet merkittävällä tavalla yhdistystämme ja olet mukana turvaamassa sen tulevaisuutta. Kaikki sata euroa lahjoittaneet saavat nimilaatan yhdistyksen lahjoittajapuuhun lomakodin aulan seinälle. Tilinumeromme on TOP Viestikenttään nimesi ja sana LAHJOITUS. Suuret kiitokset tuestasi! Turun Seudun Invalidit ry KOKOUS- JA JUHLATILAT EDULLISESTI Turun Seudun Invalidit ry vuokraa toimitilojensa yhteydessä Asesepänkatu 1:ssä sijaitsevaa isohkoa kokoushuonetta. Takallinen tila on varustettu av-välineillä ja sinne mahtuu henkeä. Hintaan sisältyy myös keittiön ja astiaston käyttöoikeus. Lisäksi yhdistys vuokraa kokoustilojen yhteydessä sijaitsevaa saunaa. Hinnasto: Kokoustila 40 / 4 tuntia. Koko päivän (klo 9-16) hinta 70. Sauna (sis. kokoustilan ja keittiön käyttöoikeuden) 80 / 4 tuntia. (Sauna vuokrattavissa ma, ti, ke, la ja su klo 16 22). Jäsenet saavat 30 % alennuksen. Mikäli vuokraaja ei huolehdi tilojen siivoamisesta jälkeensä, veloitamme 20 siivouslisän. Varaukset toimistosta p. (02) ma-to klo

11 Esittelyssä Lomakodin uudet yrittäjät Yhdistyksen omistaman Lomakoti Koivukankareen yrittäjiksi ryhtyy alkuvuodesta kaksi miestä Kaarinasta: Jukka Riikilä ja Teemu Hällfors. Uuden lomakauden alkamista odotellessa esittelemme miehet lyhyesti. Lomakeskuksen kehittämisestä Teemulla ja Jukalla on selvät visiot. He halua- Kaarinalainen Jukka Riikilä on 48-vuotias ja koulutukseltaan kokki ja talousesimies. Jukka on ollut laivoilla kokkina ja kokki/stuerttina Jukka Riikilä ja Teemu Hällfors ovat lomakodin uudet yrittäjät. sekä maissa ravintolakokkina. Perheeseen kuuluvat lapset Joni 16 v. ja Aarne 9 v. vat tarjota hyvää ja laadukasta ruokaa Vapaa-aika kuluu lasten harrastusten kera erinomaisen palvelun. Ajatuksena parissa; jalkapallo, meripartio sekä uinti. on myös luoda koko perheen kesänviettopaikka aktiviteetteineen, lapsia unohtamatta, sekä toteuttaa erilaisia te toja. Teemu Hällfors, 37 vuotta, on myös kaarinalainen. Teemulla on rakennusalan koulutus, lisäksi hän on ajanut opiskelun ohessa taksia. Teemu on työskennellyt mm. asfalttialalla työnjohtajana sekä maanrakennus-, viemäri- ja myyntialalla. Perheeseen kuuluvat avovaimo Tiina sekä lapset Valtteri 8 v., Miro 7 v. sekä Erika 6 kk. Harrastuksina ruuan laitto ja jalkapallo (valmentaja). Miehet innostuivat ajatuksesta lähteä yrittäjiksi lomakodille, koska se on luonnonläheinen, upea merenrantapaikka, jossa on paljon kehittämismahdollisuuksia. Jukka ja Teemu haluavat kuunnella asiakkaita ja toteuttaa heidän toiveitaan mahdollisuuksien mukaan. Mottona voisi olla: Iloisella mielellä ja palvelualttiudella pihapiirissä. Sydämellisesti tervetuloa! Teksti: Ulla Piippo 11

12 LOMAKOTI KOIVUKANKAREEN VUOKRAT 2011 LOMAKOTI KOIVUKANKAREEN VUOKRAT 2011 Haluatteko vuokrata Lomakoti Koivukankareelta mökin, huoneen tai asuntovaunupaikan? Palauttakaa oheinen hakemus täytettynä toimistolle mennessä. Vuokra Ruokaliput Jätemaksu Yhteensä Peltomökki Rinnemökki * * * * * * Hermunken huone A B C Keltaisen talon huone A D Hirsiaitta* Asuntovaunupaikka Asuntovaunupaikkojen vuokra on noussut viime vuodesta 15 %, muilla 10 %. Mökkien ja asuntovaunupaikkojen jätemaksu on 20 euroa. Ruokalipun hinta on 7,5 euroa/kpl. Käyttösähkön hinta 16 c/kwh laskutetaan kulutuksen mukaan. Jokainen vuokralainen maksaa kulutuksensa lisäksi alueen sähköstä 5 euroa. * Vuokralaisen vaihtuessa vuokra tullaan tarkistamaan!

13 HAKEMUS ja VUOKRASOPIMUS HAKIJA/ VUOKRALAINEN Nimi: Katuosoite: Postiosoite: Puhelin: VUOKRAUSKOHDE Peltomökki n:o Rinnemökki n:o Huone talo / n:o Asuntovaunupaikka n:o VUOKRA-AIKA Voimassaolo: Vuokrakausi on yksi vuosi. Vuokralaisella on etuoikeus saada vuokrauskohde hakemuksesta uudelleen vuokralle, ellei hän ole laiminlyönyt jäsen- tai muita yhdistyksen maksuja, vuokrauskohteen maksuja tai hoitoa tai viettänyt alueella häiritsevää elämää. VUOKRA Vuokra: euroa vuokrakaudelta. Sähkö: Laskutetaan erikseen kulutuksen perusteella. Lisäksi 5 euroa yleissähköstä. Vesi: Vesipostit käytössä ilman eri korvausta. Jätemaksu: 20 euroa vuokrakaudelta. Eräpäivät: ja MUUT EHDOT Vuokrasopimuksen tekemisen yhteydessä vuokralainen lunastaa 30 ruokalippua. Liput toimitetaan, kun vuokra ja ruokalippukorvaus on kokonaisuudessaan maksettu. Kohde vuokrataan sinä kunnossa kuin se on. Vuokrakauden alkaessa ja päättyessä suorittavat vuokranantaja ja vuokralainen yhdessä vuokrauskohteessa katselmuksen. Vuokralainen sitoutuu pitämään vuokrauksen kohteen kunnossa. Vuokralainen on velvollinen korvaamaan vuokrauksen kohteelle aiheuttamansa vahingon. Mahdollisista muutos- ja parannustöistä, riippumatta siitä, kuka vastaa kustannuksista, on sovittava vuokranantajan kanssa etukäteen. Vuokrauksen kohde on vuokrasopimuksen päättyessä luovutettava siivottuna. Asuntovaunupaikan vuokraajan on käytettävä vain ulkokäyttöön soveltuvaa sähkökaapelia sähkön siirrossa. Tätä sopimusta on laadittu kaksi samasanaista kappaletta, yksi kummallekin osapuolelle. PAIKKA JA ALLEKIRJOITUKSET Turussa.. Hakijan allekirjoitus Vuokranantajan allekirjoitus Turun Seudun Invalidit ry 13

14 Talviset jännitysnäytelmät tulevat taas Invalidiliiton perinteinen talvikampanja Talvisia jännitysnäytelmiä käynnistyy tammikuussa. Kampanjassa keskitytään liukastumisvammojen ennaltaehkäisyyn. Lisäksi rohkaistaan liukastumispelkoisia lähtemään turvallisemmin liikkeelle. Liukastumisonnettomuus ja sen vakavat seuraukset voivat kohdata meistä jokaisen. Maassamme tapahtuu vuosittain talviaikaan noin onnettomuutta, joista lonkkamurtumia on noin Turun tapahtuma Turun Seudun Invalidit on mukana edesauttamassa turvalliseen talviliikuntaan. Yhteistyössä Judoliiton kanssa järjestetään Turussa kampanjatilaisuus tiistaina alkaen kello 17, Turun Seudun Invalidien toimitiloissa, Asesepänkatu 1:ssä. Invalidiliiton ja Judoliiton edustajien lisäksi tilaisuuteen tulee paikallinen judoseuralainen, joka neuvoo konkreettisesti turvallista talviliikuntaa ja antaa samalla opetusta oikeaoppiseen kaatumiseen ja tasapainoharjoitteluun. Luvassa on myös muita ohjeita ja materiaalia. Tilaisuus on jäsenille maksuton. aatumista kannattaa opetella liiton yhteisessä liua opetellaan kaatuikuussa alkava kamiukastumisvammojen liukastumispelkoisten llisemmin liikkeelle. ytelmiä nimisessä taan mm. tasapainoisen ennaltaehkäisyä tumistapaa. on alkuvuodesta tapahtuma on Turun :n toimitiloissa Aseaina klo 18. Paion edustaja. Tilaisuus aluksi pullakahvit! 14 Tutustu kampanjan verkkosivuihin osoitteessa

15 HELPOTUSTA OMAISHOITAJAN ARKEEN Jännittää. Tuleva tehtäväni on tavallaan uutta, tavallaan vanhaa. Kohtaan ihmisen, mutta kohtaamisen näkökulma on erilainen kuin aiemmin. Tässä on kehitettävää sekä itselle että Validia-palveluille. On kunnia olla mukana kehittämässä uutta toimintaa, jonka seurauksena voin myös jakaa ja kehittää kokemuksiani työkavereiden kanssa ja ehkäpä näin ollen myös helpottaa uusin ideoin omaishoitajan arkea. Mistä on kyse? Kyse on Turun Validia-palveluiden uudesta palvelusta, joka on palveluseteleillä maksettua omaishoitajalomitusta. Tällöin asiakkaan kunta antaa palveluseteleitä omaishoitajalle tietyn tuntimäärän verran kuukautta kohden. Omainen voi hankkia palvelun yksityiseltä yritykseltä esimerkiksi Validia-palvelulta, joiden työntekijöillä on osaamista varsinkin liikuntavammaisten avustamisesta. Tarkoituksena on, että kuka tahansa Validia-palveluiden koulutetuista työntekijöistä voisi hoitaa lomituksen. Työ toteutetaan asiakkaan kotona, tai palvelusetelissä sovitulla tavalla, ja työajat sovitaan omaishoitajan tarpeisiin sopivaksi. Työn suunnittelussa on huomioitu myös, että varsinkin työsuhteen alkuvaiheessa on hyvä sekä avustajalle että asiakkaalle että avustaja olisi sama tai vain muutama avustaja kävisi samassa paikassa. Se tuo luotettavuuden ja turvallisuuden tunnetta sekä asiakkaalle, omaishoitajalle että avustajalle. Omaishoitajan lomittajana olen omaisen seurana, jotta omaishoitaja pääsee tekemään omia juttujaan tuntematta huolta hoidettavansa hyvinvoinnista. Omaishoitaja saa olla itselleen tärkeä ja hoitaa itseään. Sinä hetkenä meille avustajille syntyy tärkeä rooli. Roolimme on olla vierellä kulkijana ja avustajana omaisen askareissa, kuten esimerkiksi peseytymisessä, ulkoilussa tai vaikkapa lehdenluvussa. Ensimmäinen kerta Matkalla ensimmäiseen paikkaan herää kysymyksiä. Miten kohtaan asiakkaan avoimesti, kuitenkaan syöksymättä toisten kotiin, niin että syntyy pelko ihmisarvon ja yksityisyyden menetyksestä? Vastassa voi olla myös sukupolvien välinen kynnys, jota olen ajatellut jo etukäteen. Päätän selvitä siitä rohkeudella ja avoimuudella. Tällä kertaa työni on auttaa perushoidollisissa toimissa, miettiä siirtotekniikkaa omaisen kanssa ja miettiä tulevia kertoja. Vastassani on kaksi pirteää ikäihmistä. Pariskunta, joista toisella on vanhuuden tuoma liikuntavamma. Asunto on minulle uusi ja vieras. Tavarat eivät löydy heti ja toimiminen ei ole niin mutkatonta kuin Validia-palveluiden palvelutalossa. Ilmassa on vielä pientä hapuilua. Otan maalaisjärjen käyttöön ja mietimme yhdessä asiakkaan kanssa, että mistäs se ääni televisioon tulikaan, kun kaukosäädin on rikki. Tai voisikohan sittenkin syödä vielä toisen pullan kahvin kanssa, vaikka diabetes jo vähän vaivaa. Päivän uutisia luemme kumpikin omasta lehdestämme hiljaisuuden vallitessa, sillä koko ajan ei tarvitse tehdä jotain puuhakkaasti. Kolmen tunnin kuluttua omaishoitaja pyyhältää reissultaan sisään. Tänä aikana on auto saanut talvirenkaat allensa ja 15

16 omaishoitaja nähnyt ystäviään kahvittelun merkeissä. Olimme varmaan kaikki yhtä jännittyneitä; jälkikäteen minulla oli sellainen olo että teinköhän tarpeeksi. Omaishoitajan oli vaikeaa luovuttaa työnsä minulle edes parin tunnin ajaksi, onhan hän tottunut tekemään aina kaiken itse. Omaistakin taisi jännittää, kenties hän tunsi olonsa vaivautuneeksi. Tai kenties hän oli helpottunut. Mutta ensi kerralla on jo helpompaa, olemmehan jo kohdanneet aiemmin. Validia-palveluissa vastataan omaishoidon lomitukseen liittyvissä kysymyksissä arkisin puhelimitse tai sähköpostitse. Palveluvaraukset ja kyselyt: Anna Huttunen, palveluvastaava, p. (02) , Kyselyt myös: Annukka Teittinen, palvelupäällikkö, p , Uusi asiakas on jo näköpiirissä. Ja tilanne tulee olemaan täysin erilainen kuin ennen. Monipuolista. Jännittävää. Teksti: Sari Seppälä, avustaja, lähihoitaja Maksuttomat kuntoutussuunnitelmat Huomaathan: Kun kyseessä on sellaisen kuntoutussuunnitelman laatiminen, joka vaaditaan Kelan kuntoutuksen saamiseksi julkiselta terveydenhuollolta, tulee todistuksen olla maksuton. Kuljetukset tarpeidesi mukaan Taksi Arena Oy Laadukasta invataksipalvelua Sinulle ja ryhmille! Hyvä kuljetuskalusto Hyvät Joulun ja Uuden Vuoden toivotukset kaikille TI-Turinan lukijoille! 16

17 TUETUT LOMAT V Tuetut lomat (5 vrk) ovat ennen kaikkea sosiaalisia lomia. Niitä myönnettäessä kiinnitetään huomiota hakijan kokonaistilanteeseen ja erityisesti vamman vaikeuteen sekä muuhun terveydentilaan. Myös taloudellinen asema ja mahdolliset muut seikat voivat vaikuttaa valintoihin. Lomia ei voida myöntää peräkkäisinä eikä edes lähekkäisinä vuosina. Omavastuuosuudet vaihtelevat. Pääsääntöisesti jokaiselle jää maksettavaksi matkat (myös avustajan) kotoa lomakohteeseen. Lomatuki voidaan myöntää myös vaikeavammaisen henkilön tarvitsemalle avustajalle. Palkkaa ei hänelle kuitenkaan makseta. Loman saajan tulee itse hankkia avustaja. Avustajan on kyettävä loman saajaa avustamaan, koska avustavaa henkilökuntaa ei lomakodeilla ole. Hakemuksia voi tilata Invalidiliitosta Kaija Heikkilältä, p tai vaihde (09) tai Hakemukset lähetetään suoraan Invalidiliittoon. Hakuaika päättyy Invalidiliitto myöntää vuonna 2011 tuettuja lomia määrärahan puitteissa. Turun Seudun Invataksit ry tilauskeskus HYVÄÄ JOULUA JA ILOISTA UUTTA VUOTTA

18 Vekon Vitsit Make oli saanut flunssan ja ihmetteli: -On se kummaa, jos jalat kastuu niin kurkku ei toimi, jos taas kurkku kastuu niin jalat ei toimi. Joulupukki on äijä, joka ilmestyy kerran vuodessa leikkikalut mukanaan ja lähtiessään suutelee äitiä. Ilmoitus lehdessä: Kadonnut lompakko. Sisältää mm. karkkipaperin, 20 senttiä rahaa sekä nipun laskuja. Rehellistä löytäjää pyydetään maksamaan laskut, jotka löytyvät lompakosta. Otteita lääkärien saneluista: - Potilas tamperelainen, ei muuta vikaa. - Oikea käsi murtunut, kipsataan vasen. - 2 tablettia aamuin illoin vasempaan korvaan. - Otetaan valokuva potilaasta ja annetaan mukaan. - Ohessa resepti, jonka pyydän ystävällisesti syömään. - Naispotilaan virtsa tulee suihkuna. Poistetaan nappi. - Tilataan yhdellä jalalla seisovat lantiokuvat. - Kotona koira, aivan normaali. - Alaraajoissa todetaan 1,5 m pituusero. Rattoisaa Joulua T. Veko 18

19 MINNE MENNÄ TARJOLLA KOKEMUKSIA, RENTOUTUSTA, ASIAA. TULE MUKAAN! TVJ:n Perinteiset Joulumyyjäiset sunnuntaina klo Ruusukorttelissa, Puistokatu 11 B. Toimiston Joulukahvit tiistaina klo Asesepänkatu 1:ssä. Amputaatiovertaistukiryhmä kokoontuu kerran kuukaudessa torstaisin klo 18 toimistolla. Vuoden 2011 ensimmäinen kokoontuminen on ja seuraavat 10.2., ja Lisätiedot Hannu Huotari p Askartelu joka toinen torstai klo 16 toimistolla. Vuoden 2011 ensimmäinen kokoontuminen on ja seuraavat 4.2., 17.2., 3.3., ja 7.4. Lisätiedot Leila Häkkinen p Taidepiirissä maalataan joka torstai klo toimistolla saakka. Joulutauon jälkeen maalarit aloittavat Lisätiedot Hilkka Huotari p Talvisia jännitysnäytelmiä liukastumiskampanjan Turun tapahtuma tiistaina klo 17 toimistolla. Suomen ja Viron yhdistysten Kulttuuripäivät täällä Turussa LIIKUNTA Esteetön kuntosali löytyy Kaarinasta. Lisätietoja Visiitin kuntosalista (Rantayrttikatu 2) p tai Pöytätennistä voi käydä pelaamassa maanantaisin ja keskiviikkoisin klo Turun Validia-talolla, Hippoksentie 29. Lisätiedot Jukka Kumpuvuori p Ilma-aseammuntaa voi harrastaa tiistaisin ja torstaisin klo Kupittaan urheiluhallilla, Paavo Nurmentie 1. Käytettävissäsi on yhdistyksen ilmakivääri, jonka saa lainaksi hallin valvojalta. (Huomioi mahdolliset joulutauot). 19

20 Onnin muistolle ONNI VILLIRUUSU s. 1936, k Yksi ahkera uurastaja on joukostamme poissa. Olit henkeen ja vereen voimakas yhdistys ihminen. Sen työn, jonka otit tehtäväksi, myös teit. Viimeiseen saakka olit arpojen ja pinssien myyjä sekä ilmoitushankkija omaan lehteemme. Hoidit monet asiat yhdistyksen puolesta omalla kotipaikallasi. Vuosia kuuluit yhdistyksen johtokuntaan, toimien myös puheenjohtajana. Olit erittäin kiinnostunut yhdistyksen toiminnasta, vaikka et itse enää jaksanut niin aktiivisesti toimia. Yhdistyksen kevät- ja syyskokoukset olivat sinulle erittäin tärkeitä. Samoin lomakodin kesäkauden avajaiset ja päättäjäiset. Tiesin, että nyt kaikki ei ole kunnossa, kun sinua ei nähty tämän vuoden kesäkauden päättäjäisissä. Olit ainoa entisistä puheenjohtajista, joka piti minuun yhteyttä erilaisista asioista. Joskus vain turistiin niitä näitä, koska sinulla oli erittäin hyvä huumorintaju. Olit myös ihminen, joka aina kiitti pienemmästäkin asiasta, mitä oli hyväksesi tehty. Annoit myös palautetta, jos asiat eivät menneet mielestäsi oikein. Se, jos mikä on rehdin ja rehellisen henkilön kuva. Sinun tekemisestä kaikkien ihmisten parhaaksi saisi kokoon kirjan. Niin moninaiset ovat tekemisesi olleet. Kaikesta sinua kiittäen. Leila Häkkinen Pois aurinko painui, lankesi ilta, jäi taivaan rannalle säihkyvä silta, mut kaukaa korven tummuvan yöstä soi laulu ihmisen työstä. (Eino Leino) 20

Oma ääni kuuluviin omat taidot näkyviin

Oma ääni kuuluviin omat taidot näkyviin Oma ääni kuuluviin omat taidot näkyviin Hyvää Ikää Kaikille seminaari Seinäjoella 18.9.2014 Marjut Mäki-Torkko Vammaispalvelujen johtaja, KM Mitä ajattelet ja sanot minusta Sitä luulet minusta Sinä olet

Lisätiedot

Ajankohtaista vammaispolitiikassa ja lainsäädännössä

Ajankohtaista vammaispolitiikassa ja lainsäädännössä Ajankohtaista vammaispolitiikassa ja lainsäädännössä Vapaus valita miten asun - Kohti kehitysvammaisten yhdenvertaista kansalaisuutta -seminaari FDUV Helsinki, Kuntatalo 14.2.2013 Jaana Huhta, STM Vammaispolitiikan

Lisätiedot

Ajankohtaista vammaispolitiikassa ja lainsäädännössä

Ajankohtaista vammaispolitiikassa ja lainsäädännössä Ajankohtaista vammaispolitiikassa ja lainsäädännössä Vapaus valita miten asun - Kohti kehitysvammaisten yhdenvertaista kansalaisuutta -seminaari FDUV Helsinki, Kuntatalo 14.2.2013 Jaana Huhta, STM Vammaispolitiikan

Lisätiedot

Ajankohtaista vammaispalveluissa henkilökohtainen apu ja vammainen lapsi

Ajankohtaista vammaispalveluissa henkilökohtainen apu ja vammainen lapsi Sosiaalipalvelut -tulosalue 1 Ajankohtaista vammaispalveluissa henkilökohtainen apu ja vammainen lapsi Päivi Nurmi-Koikkalainen 21.10.2008 Rovaniemi Oikeudenmukaisuus = normit + käytäntö H.T. Klami 1990

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Me Itse ry Toimintasuunnitelma 2015 Me Itse ry edistää jäsentensä yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa. Teemme toimintaamme tunnetuksi, jotta kehitysvammaiset henkilöt tunnistettaisiin

Lisätiedot

Muistiliiton juhlavuosi välittää ja vaikuttaa. Kansanedustaja Merja Mäkisalo-Ropponen Muistiliitto ry:n hallituksen puheenjohtaja

Muistiliiton juhlavuosi välittää ja vaikuttaa. Kansanedustaja Merja Mäkisalo-Ropponen Muistiliitto ry:n hallituksen puheenjohtaja Muistiliiton juhlavuosi välittää ja vaikuttaa Kansanedustaja Merja Mäkisalo-Ropponen Muistiliitto ry:n hallituksen puheenjohtaja Välittämisen viestin vieminen Välittämisen asenteen edistäminen yhteiskunnassa

Lisätiedot

Tekninen ja ympäristötoimiala

Tekninen ja ympäristötoimiala Lahden seudun ympäristöpalvelut Tekninen ja ympäristötoimiala 6.11.2006 24.11. alkaa kaamos. Aurinko painuu alas Suomen pohjoisimmassa kolkassa, Nuorgamissa noustakseen seuraavan kerran taivaanrantaan

Lisätiedot

TAVOITTEET. Vammaispalvelulain tarkoituksena on edistää. vammaisten henkilöiden mahdollisuuksia elää ja toimia muiden kanssa yhdenvertaisina

TAVOITTEET. Vammaispalvelulain tarkoituksena on edistää. vammaisten henkilöiden mahdollisuuksia elää ja toimia muiden kanssa yhdenvertaisina 2015 LAKI Vammaispalvelulaissa on määritelty ne palvelut ja taloudelliset tukitoimet, joita kunnan sosiaalitoimi järjestää Vammaisille henkilöille. Lain tarkoituksena on edistää vammaisten henkilöiden

Lisätiedot

Vammaisohjelma 2009-2011. Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä

Vammaisohjelma 2009-2011. Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä Vammaisohjelma 2009-2011 Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän vammaisohjelma Johdanto Seurakuntayhtymän vammaisohjelma pohjautuu vammaistyöstä saatuihin kokemuksiin. Vammaistyön

Lisätiedot

syksy 2015 kevät 2014

syksy 2015 kevät 2014 syksy 2015 kevät 2014 Kuva Keimiöltä 2014 /Helmi Neuvonen Vuoden tunnus: Armo tulkoon kaikkien niiden osaksi, jotka rakastavat Herraamme Jeesusta Kristusta, armo ja katoamattomuus. Ef. 6:24 Hyvä NNKY-väki

Lisätiedot

Syksyn hehku on lupaus tulevasta. Auringon kulta syksyn lehdissä kantaa talven yli kevääseen.

Syksyn hehku on lupaus tulevasta. Auringon kulta syksyn lehdissä kantaa talven yli kevääseen. Mikkelin seudun Kehitysvammaisten Tuki ry Jäsentiedote 2/2014 www.mikkelinkvtuki.fi Mikkelin seudun Kehitysvammaisten Tuki ry Jäsentiedote 2/2015 www.mikkelinkvtuki.fi Syksyn hehku on lupaus tulevasta.

Lisätiedot

Soluku. Soluku-luontolomat vuonna 2014

Soluku. Soluku-luontolomat vuonna 2014 Soluku-luontolomat vuonna 2014 Yleistä Soluku-lomista Sosiaalisella luontolomatoiminnalla (Soluku) edistetään pitkäaikaissairaiden ja vammaisten ihmisten mahdollisuuksia toimia ja harrastaa erilaisia luontoaktiviteetteja.

Lisätiedot

Omaishoitaja asiakkaana sosiaali- ja terveydenhuollossa kokemuksia kohtaamisesta ja kehittämisestä

Omaishoitaja asiakkaana sosiaali- ja terveydenhuollossa kokemuksia kohtaamisesta ja kehittämisestä Omaishoitaja asiakkaana sosiaali- ja terveydenhuollossa kokemuksia kohtaamisesta ja kehittämisestä Seinäjoki 5.4.2011 Omaishoitajat ja Läheiset Liitto Omaishoitajat ja Läheiset Liitto 14.4.2011 Omaishoito

Lisätiedot

Äänestä ehdokasta, joka

Äänestä ehdokasta, joka Yhtäkään lasta ei jätetä kuntavaaleissa 2017 Sinä voit kuntalaisena vaikuttaa lasten ja nuorten hyvinvointiin! Ovatko kuntapäättäjät aidosti lasten ja lapsiperheiden asialla? Varmista, että ehdokkaasi

Lisätiedot

Vammaistyön uusimmat kuulumiset

Vammaistyön uusimmat kuulumiset Vammaistyön uusimmat kuulumiset VS avy 15.9.2015 Vammaisuuden määritelmä Vammaisuus ei ole vain terveysongelma. Se on monimutkainen ilmiö, joka syntyy vuorovaikutuksessa henkilön ja yhteiskunnan piirteiden

Lisätiedot

Aito HSO ry. Hyvä sijoitus osaamiseen

Aito HSO ry. Hyvä sijoitus osaamiseen Aito HSO ry Hyvä sijoitus osaamiseen Aidossa elämässä tarvitaan oikeaa kumppania Työelämä on iso osa elämäämme. Se kulkee aivan samoin periaattein kuin muukin meitä ympäröivä maailma. Siellä on haasteita,

Lisätiedot

liittyä liittoon kuulua yhdistykseen Helsingin kunnallisten koulujen henkilökunta JHL ry 133

liittyä liittoon kuulua yhdistykseen Helsingin kunnallisten koulujen henkilökunta JHL ry 133 Helsingin kunnallisten koulujen henkilökunta JHL ry 133 Ammattina hyvinvointi Tiedotuslehti Lehden toimitus: Levikki: Kohderyhmä: Merja Patokoski Vesa Vento 200 kpl Opetustoimen henkilöstö, pois lukien

Lisätiedot

VUOKRASOPIMUS. 1. Vuokranantaja Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Paasikivenkatu 7 15110 Lahti Ly: 0993644-6

VUOKRASOPIMUS. 1. Vuokranantaja Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Paasikivenkatu 7 15110 Lahti Ly: 0993644-6 VUOKRASOPIMUS 1. Vuokranantaja Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Paasikivenkatu 7 15110 Lahti Ly: 0993644-6 2. Vuokralainen Orimattilan kaupunki Ly: 0129920-0 3. Vuokrauskohde Osoitteessa Koulutie 19,

Lisätiedot

Henkilökohtainen apu -järjestelmä periaatteet ja lakitausta

Henkilökohtainen apu -järjestelmä periaatteet ja lakitausta Henkilökohtainen apu -järjestelmä periaatteet ja lakitausta Lakimies Mika Välimaa 13.5.2014, Turku Kynnys ry Säädökset Vammaispalvelulaki (8-8 d, 3 a ) subjektiivinen oikeus palvelusuunnitelma Laki sosiaalihuollon

Lisätiedot

MUN TALOUS -HANKE 2014 / KYSELYN KOONTI JULKAISUVAPAA 14.7.2014

MUN TALOUS -HANKE 2014 / KYSELYN KOONTI JULKAISUVAPAA 14.7.2014 MUN TALOUS -HANKE 2014 / KYSELYN KOONTI JULKAISUVAPAA 14.7.2014 Mun talous -hanke teetti toukokuussa 2014 kyselyn porilaisilla toisen asteen opiskelijoilla (vuonna -96 syntyneille). Kyselyyn vastasi sata

Lisätiedot

On ilo tuoda valtiovallan tervehdys tähän Kankaanpään ryhmäkodin harjannostajaisiin!

On ilo tuoda valtiovallan tervehdys tähän Kankaanpään ryhmäkodin harjannostajaisiin! 30.1.2015 Kankaanpään kehitysvammaisten ryhmäkodin harjannostajaiset Hyvä juhlaväki, On ilo tuoda valtiovallan tervehdys tähän Kankaanpään ryhmäkodin harjannostajaisiin! Tämä hanke on tärkeä monessakin

Lisätiedot

Teemapäivän tavoitteena on lisääntynyt tietämys, miten

Teemapäivän tavoitteena on lisääntynyt tietämys, miten Teemapäivän tavoitteena on lisääntynyt tietämys, miten kohdata vammainen ihminen käytännön toimin helpottaa hänen osallisuuttaan seurakunnassa aloittaa vammaistyö seurakunnassa Tiesitkö? Miljardi (1 000

Lisätiedot

Omaishoitajat ja Läheiset - Liitto ry

Omaishoitajat ja Läheiset - Liitto ry Omaishoitajat ja Läheiset - Liitto ry VAIKUTA KUNNALLISVAALEISSA Kunnallisvaalimateriaali omaishoidosta paikallisyhdistyksille ja puolueiden ehdokkaille Kunnallisvaalit 28.10.2012 ennakkoäänestys kotimaassa

Lisätiedot

Espoon kaupunki Kokouskutsu Asia 15. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Kokouskutsu Asia 15. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1 Kaupunkisuunnittelulautakunta 24.05.2017 Sivu 1 / 1 47/2016 00.01.01 15 Päätöksiä ja kirjelmiä Valmistelijat / lisätiedot: Mauri Hämäläinen, puh. 043 826 5237 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Kaupunkisuunnittelujohtaja

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAINEN APU VAIKEAVAMMAISELLE HENKILÖLLE SOVELTAMISOHJEET 01.12.2009 LÄHTIEN

HENKILÖKOHTAINEN APU VAIKEAVAMMAISELLE HENKILÖLLE SOVELTAMISOHJEET 01.12.2009 LÄHTIEN Vaasan sosiaali- ja terveystoimi/sosiaalityö ja perhepalvelut/vammaispalvelut HENKILÖKOHTAINEN APU VAIKEAVAMMAISELLE HENKILÖLLE SOVELTAMISOHJEET 01.12.2009 LÄHTIEN YLEISTÄ HENKILÖKOHTAISESTA AVUSTA Henkilökohtaisen

Lisätiedot

Kehitysvammaisten Tukiliitto - kansalaisjärjestö. Jyrki Pinomaa Jyväskylä 23.2.2012

Kehitysvammaisten Tukiliitto - kansalaisjärjestö. Jyrki Pinomaa Jyväskylä 23.2.2012 Kehitysvammaisten Tukiliitto - kansalaisjärjestö Jyrki Pinomaa Jyväskylä 23.2.2012 KVPS Tukena Oy Kehitysvammaisten Palvelusäätiö Kehitysvammaisten Tukiliitto ry yhdistys yhdistys yhdistys yhdistys yhdistys

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Toimintasuunnitelma 2014 Me Itse ry edistää jäsentensä yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa. Teemme toimintaamme tunnetuksi, jotta kehitysvammaiset henkilöt tunnistettaisiin osana

Lisätiedot

KVPS:n tukiasunnot. RAY- rahoitteiset. Turku 23.4.2015 Pasi Hakala

KVPS:n tukiasunnot. RAY- rahoitteiset. Turku 23.4.2015 Pasi Hakala KVPS:n tukiasunnot RAY- rahoitteiset Turku 23.4.2015 Pasi Hakala Kehitysvammaisten Palvelusäätiö Perustettu vuonna 1992 (Kehitysvammaisten Tukiliitto) Omaisjärjestötaustainen valtakunnallinen palvelujen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalveluiden perusparannus -seminaari , Tampere

Sosiaali- ja terveyspalveluiden perusparannus -seminaari , Tampere Sosiaali- ja terveyspalveluiden perusparannus -seminaari 23.9.2017, Tampere Vammaispalvelut ja vammaisten ihmisten oikeudet Vasemmiston vammaispoliittisen työryhmän puheenjohtaja Elina Nykyri Vasemmiston

Lisätiedot

Läheiset ry. Etelä-Karjalan Omaishoitajat ja. o Perustettu vuonna 2002. o Jäseniä noin 320. o TAVATA-projekti 2003-2005

Läheiset ry. Etelä-Karjalan Omaishoitajat ja. o Perustettu vuonna 2002. o Jäseniä noin 320. o TAVATA-projekti 2003-2005 Etelä-Karjalan Omaishoitajat ja Läheiset ry o Perustettu vuonna 2002 o Jäseniä noin 320 o TAVATA-projekti 2003-2005 o VOIMAVARAKETJU projekti 2006-2008 o KATVE-projekti 2009 2011 o PUHUMALLA PUHTIA TAPAAMALLA

Lisätiedot

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Sporticus ry. Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja valvoa jäsentensä opiskelumahdollisuuksia ja ammatillisia

Lisätiedot

15.1.2015. Myyntipaikkaan voi tulla tuntia ennen kauppahallin avautumista ja sieltä tulee poistua tunnin kuluessa kauppahallin sulkeutumisesta.

15.1.2015. Myyntipaikkaan voi tulla tuntia ennen kauppahallin avautumista ja sieltä tulee poistua tunnin kuluessa kauppahallin sulkeutumisesta. 1 (5) Hakemukset kauppiasyhdistykselle (puheenjohtajan tai edustajan hyväksymä hakemus): alle 1 kalenterikuukausi (1-4 viikkoa) - etusijalla Hakaniemen kauppahallin vuokralaiset (kauppiasyhdistys päättää

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Vammaisneuvosto 21.03.2016 AIKA 21.03.2016 klo 18:00-19:06 PAIKKA Helmirannan kokoustila, Helminkuja 3, 62200 Kauhava KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Valtakunnallisen

Lisätiedot

Nimi: Osoite: Puhelin/sp: Y- tunnus/kaupparekisteri nro:

Nimi: Osoite: Puhelin/sp: Y- tunnus/kaupparekisteri nro: VASTAANOTTOTILOJA KOSKEVA VUOKRASOPIMUS VUOKRANANTAJA Nimi: Osoite: Puhelin/sp: Y- tunnus/kaupparekisteri nro: VUOKRALAINEN Nimi: Osoite: Puhelin/sp: Y-tunnus/kaupparekisteri nro: VUOKRAUKSEN KOHDE VUOKRASOPIMUKSEN

Lisätiedot

Ajatuksia henkilökohtaisesta avusta

Ajatuksia henkilökohtaisesta avusta Ajatuksia henkilökohtaisesta avusta Petri Kallio Kehitysvammaisten Palvelusäätiön Asiantuntijaryhmän jäsen Petra Tiihonen Kehitysvammaisten Palvelusäätiön Henkilökohtainen avustajatoiminta Syyskuu 2014

Lisätiedot

Sosiaaliviraston palvelut autismin kirjon asiakkaille

Sosiaaliviraston palvelut autismin kirjon asiakkaille Sosiaaliviraston palvelut autismin kirjon asiakkaille Sosiaalityöntekijä Ulla Åkerfelt Helsingin sosiaalivirasto Vammaisten sosiaalityö 26.1.2010 www.hel.fi Sosiaalityö ja palveluohjaus Sosiaaliturvaa

Lisätiedot

YK:N VAMMAISTEN IHMISTEN OIKEUKSIA KOSKEVA YLEISSOPIMUS

YK:N VAMMAISTEN IHMISTEN OIKEUKSIA KOSKEVA YLEISSOPIMUS YK:N VAMMAISTEN IHMISTEN OIKEUKSIA KOSKEVA YLEISSOPIMUS Tekstin kokoaminen ja kuvat: Tommi Kivimäki SOPIMUKSEN ARTIKLAT 5-30: 5. Vammaisten syrjintä on kielletty Vammaisten ihmisten on saatava tietoa ymmärrettävässä

Lisätiedot

Vammaispalvelulain mukainen vaikeavammaisten kuljetuspalvelu

Vammaispalvelulain mukainen vaikeavammaisten kuljetuspalvelu Kuljetuspalveluhakemus 1 (5) Vammaispalvelulain mukainen vaikeavammaisten kuljetuspalvelu Virkistys- ja asiointimatkat (enintään 18 yhdensuuntaista matkaa/kk) Sipoon kunnan ja lähikuntien alueilla, ei

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminnan linjaus

Vapaaehtoistoiminnan linjaus YHDESSÄ MUUTAMME MAAILMAA Vapaaehtoistoiminnan linjaus Suomen Punainen Risti 2008 Hyväksytty yleiskokouksessa Oulussa 7.-8.6.2008 SISÄLTÖ JOHDANTO...3 VAPAAEHTOISTOIMINNAN LINJAUKSEN TAUSTA JA TAVOITTEET

Lisätiedot

Henkilökohtainen apu ja erityishuolto osana palvelusuunnittelua. KVTL Salla Pyykkönen 9.11.2012

Henkilökohtainen apu ja erityishuolto osana palvelusuunnittelua. KVTL Salla Pyykkönen 9.11.2012 Henkilökohtainen apu ja erityishuolto osana palvelusuunnittelua KVTL Salla Pyykkönen 9.11.2012 Palvelujen suunnittelun olemassa oleva säädöspohja Perustuslaki yhdenvertaisuus, sosiaaliturva, oikeusturva

Lisätiedot

Työllä toimeentuloa - palveluilla osallisuutta

Työllä toimeentuloa - palveluilla osallisuutta Valtakunnallinen vammaisneuvosto 31.7.2013 KUTSU 1(5) Työllä toimeentuloa - palveluilla osallisuutta Tervetuloa Valtakunnallisille vammaisneuvostopäiville! ************ Aika 6.-7.11.2013 Paikka Kylpylähotelli

Lisätiedot

Kiitos, että sain tulla mukaan hienoon tapahtumaanne. Päivien teemat: oikeus omiin vahvuuksiin ja haaveista totta, ovat meille kaikille tärkeitä.

Kiitos, että sain tulla mukaan hienoon tapahtumaanne. Päivien teemat: oikeus omiin vahvuuksiin ja haaveista totta, ovat meille kaikille tärkeitä. Peruspalveluministeri Susanna Huovinen LUOTA MUHUN -konferenssi 14.-15.5.2014 Helsinki Congress Paasitorni Järjestäjä Kehitysvamma-alan neuvottelukunta yhdessä alan järjestöjen kanssa Ke 14.5.2014 klo

Lisätiedot

Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011

Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011 Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011 1 SISÄLLYS 1. YHDISTYKSEN TOIMINNAN TAVOITTEET 2 2. HALLITUS JA SEN KOKOONTUMINEN 2 3. JÄSENTOIMINTA 2 4. JÄRJESTÖ- JA PAIKALLISOSASTOTOIMINTA 3 5. OPISKELIJATOIMINTA

Lisätiedot

Kehitysvammaisten asumisen ohjelman toimeenpano

Kehitysvammaisten asumisen ohjelman toimeenpano Kehitysvammaisten asumisen ohjelman toimeenpano Asumisen lähipalvelujen kehittämisen teemapäivä Yhteistyöseminaari, Kongressihotelli Linnasmäki Turku 16.11.2012 Jaana Huhta, STM Näkökulmia palvelujen kehittämiseen

Lisätiedot

JÄSENKIRJE 2/2013 FORSSAN SEUDUN YRITTÄJÄNAISET RY 13.9.2013

JÄSENKIRJE 2/2013 FORSSAN SEUDUN YRITTÄJÄNAISET RY 13.9.2013 JÄSENKIRJE 2/2013 13.9.2013 FORSSAN SEUDUN YRITTÄJÄNAISET RY Syksyn tuuli jo puissa puhaltelee ja on tullut aika ryhtyä hommiin. Syksyn toimintakalenteriin on koottu tuttuun tapaan yritysvierailuja ja

Lisätiedot

Eri järjestämistapojen valintaprosessit (miten se oikeasti Espoossa tapahtuu)

Eri järjestämistapojen valintaprosessit (miten se oikeasti Espoossa tapahtuu) Eri järjestämistapojen valintaprosessit (miten se oikeasti Espoossa tapahtuu) Anu Autio, asiantuntija Espoon kaupunki, Vammaispalvelut Henkilökohtaisen avun asiakasmäärä sekä nettokustannukset Kuusikossa

Lisätiedot

VAMN 15 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 16 VAMN 16 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 16 VAMN 17 SUOMEN VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA 2010-2015 17

VAMN 15 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 16 VAMN 16 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 16 VAMN 17 SUOMEN VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA 2010-2015 17 3/2010 27.10.2010 Asiat VAMN 15 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 16 VAMN 16 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 16 VAMN 17 SUOMEN VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA 2010-2015 17 VAMN 18 PALAUTE SEUTUKUNNAN

Lisätiedot

Yhdistyksen tarkoituksena on puoluepoliittisesti sitoutumattomana

Yhdistyksen tarkoituksena on puoluepoliittisesti sitoutumattomana Omakotiyhdistyksen säännöt Nimi, kotipaikka ja kieli 1 Yhdistyksen nimi on Saarenkylän Omakotiyhdistys ry. Sen kotipaikka on Rovaniemi ja toimialue on Saarenkylä. Näissä säännöissä käytetään nimitystä

Lisätiedot

Millaista vanhustenhoidon tulisi sinun mielestäsi olla tulevaisuudessa?

Millaista vanhustenhoidon tulisi sinun mielestäsi olla tulevaisuudessa? Millaista vanhustenhoidon tulisi sinun mielestäsi olla tulevaisuudessa? Vastaa sen pohjalta, millaista Ruotsin paras vanhustenhoito sinun mielestäsi olisi. Yritä pohtia, miten haluaisit asioiden olevan

Lisätiedot

Omaishoidon tuen yleiset myöntämisedellytykset omaishoitolain 937/2005 mukaan

Omaishoidon tuen yleiset myöntämisedellytykset omaishoitolain 937/2005 mukaan OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.1.2015 Mitä omaishoidon tuki on? Omaishoidon tuki on lakisääteinen sosiaalipalvelu, jonka järjestämisestä kunnan tulee huolehtia määrärahojensa puitteissa. Omaishoidon

Lisätiedot

Lähemmäs. Marjo Lavikainen

Lähemmäs. Marjo Lavikainen Lähemmäs Marjo Lavikainen 20.9.2013 Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2012 2015 Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2012:6 Kehittämisohjelman valmistelu alkoi lasten ja nuorten verkkokuulemisella

Lisätiedot

Kristillinen Eläkeliitto ry

Kristillinen Eläkeliitto ry Kristillinen Eläkeliitto ry Piirin mallisäännöt Mallisäännöt Hyväksytty PRH 1 Sisällys I PERUSSÄÄNNÖKSET... 2 Nimi, kotipaikka... 2 Tarkoitus... 2 Toiminta... 2 II JÄSENYYS... 3 Jäsenet... 3 Jäsenen velvollisuudet...

Lisätiedot

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista 1. 1. Vastaajan taustatiedot Etunimi Sukunimi Sähköposti Päivi Lauri paivi.lauri@ppshp.fi Organisaatio, jota vastaus edustaa Pohjois-Pohjanmaan

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus lainsäädäntöön. 23.9.2014, Seinäjoki Salla Pyykkönen, Kvtl

Ajankohtaiskatsaus lainsäädäntöön. 23.9.2014, Seinäjoki Salla Pyykkönen, Kvtl Ajankohtaiskatsaus lainsäädäntöön 23.9.2014, Seinäjoki Salla Pyykkönen, Kvtl Muutosten aika Taustalla eri lainsäädäntömuutoksien tarpeisiin Ajattelutapa muutos tarve / dg Arjen ongelmien moninaistuminen

Lisätiedot

Pienten lasten kerho Tiukuset

Pienten lasten kerho Tiukuset Pienten lasten kerho Tiukuset Kerhotoiminnan varhaiskasvatussuunnitelma 2014 2015 Oi, kaikki tiukuset helähtäkää, maailman aikuiset herättäkää! On lapsilla ikävä leikkimään, he kaipaavat syliä hyvää. (Inkeri

Lisätiedot

ROVANIEMEN VAMMAISPALVELUT

ROVANIEMEN VAMMAISPALVELUT ROVANIEMEN VAMMAISPALVELUT HYVÄN ARJEN TUKENA Rovaniemen kaupungin vammaispalvelut edistää vammaisten ja pitkäaikaissairaiden kokonaisvaltaista hyvinvointia. Autamme asiakkaitamme ylläpitämään toimintakykyään

Lisätiedot

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS YLEISTÄ Yhdistyksen tarkoitus on edistää fyysisesti vammaisten ihmisten mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan tasa-arvoisina ja täysivaltaisina jäseninä

Lisätiedot

JÄSENTIEDOTE 2/2012 JHL 012

JÄSENTIEDOTE 2/2012 JHL 012 JÄSENTIEDOTE 2/2012 JHL 012 Hyvääsyksynalkuakaikillejäsenillemme! KävimmeelokuunlopussaretkelläPorvoossajaHangossa.Oliupeasääjamuutenkin reissuolionnistunut.kuvassaistunmustionlinnankartanonportaikolla.enollutkäynytsiellä

Lisätiedot

Yhdistyksen tarkoituksena on suorittaa ohjaus- ja tiedotustyötä ikääntyvien, yksinäisten ja perheiden arkeen liittyvissä kysymyksissä

Yhdistyksen tarkoituksena on suorittaa ohjaus- ja tiedotustyötä ikääntyvien, yksinäisten ja perheiden arkeen liittyvissä kysymyksissä KOTIEN PUOLESTA RY:N SÄÄNNÖT 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE 1. Yhdistyksen nimi on.. Kotien Puolesta ry 2. Yhdistyksen kotipaikka on kaupunki/kunta 3. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä jäljempänä

Lisätiedot

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto Ry. Yhdistyksen hallitus. Toiminnanjohtaja

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto Ry. Yhdistyksen hallitus. Toiminnanjohtaja Omaishoitajat ja Läheiset Liitto Ry Aluetoiminta: Pohjois- ja Keski-Pohjanmaa sekä Kainuu Kokkolanseudun Omaishoitajat ja Läheiset Ry Yhdistyksen hallitus OMA Hoivapalvelu Oy:n hallitus Toiminnanjohtaja

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 LIIKUNTAVIRASTO

HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 LIIKUNTAVIRASTO HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 TOIMISTOTILAN VUOKRAAMINEN LIIKUNTAMYLLYSTÄ SALIBANDYSEURA VIIKINGIT RY:LLE Vuokranantaja Vuokralainen Helsingin kaupungin liikuntavirasto PL 4800, Toivonkatu 2 A 00099

Lisätiedot

Osalliseksi omaan lähiyhteisöön Susanna Tero, Malike-toiminta

Osalliseksi omaan lähiyhteisöön Susanna Tero, Malike-toiminta Osalliseksi omaan lähiyhteisöön 1.12.2015 Susanna Tero, Malike-toiminta Kun YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskeva sopimus saatetaan Suomessa voimaan. Sopimus laajentaa esteettömyyden ja saavutettavuuden

Lisätiedot

Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki

Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki Finnish Bone Society Yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki 3 Yhdistyksen tarkoituksena on toimia yhdyssiteenä luututkimuksesta kiinnostuneiden

Lisätiedot

Maailma muuttuu - millaista tulevaisuutta Tukiliitto haluaa olla luomassa? Tukipiirien syyskokoukset 2015

Maailma muuttuu - millaista tulevaisuutta Tukiliitto haluaa olla luomassa? Tukipiirien syyskokoukset 2015 Maailma muuttuu - millaista tulevaisuutta Tukiliitto haluaa olla luomassa? Tukipiirien syyskokoukset 2015 Tukiliiton toimintaan vaikuttavia muutoksia 1. Valtion ja kuntien talous kiristyy. Taloudellisuus

Lisätiedot

Mikkelin seudun Kehitysvammaisten Tuki ry Jäsentiedote 2/2014

Mikkelin seudun Kehitysvammaisten Tuki ry Jäsentiedote 2/2014 Mikkelin seudun Kehitysvammaisten Tuki ry Jäsentiedote 2/2014 www.mikkelinkvtuki.fi Syksy, ole tervetullut nyt koivut keltakultaa loistaa auringossa, pihlajat on pelkkää purppuraa ja vaahterassa ruskalehdet

Lisätiedot

Itsemääräämisoikeuden käyttöön voi tarvita tukea. Sanna Ahola

Itsemääräämisoikeuden käyttöön voi tarvita tukea. Sanna Ahola Itsemääräämisoikeuden käyttöön voi tarvita tukea Sanna Ahola 25.4.2017 Sanna Ahola 1 Mitä itsemääräämisoikeus tarkoittaa? Oikeus päättää omista asioistaan kaikkia koskevien reunaehtojen rajoissa Missä

Lisätiedot

Lapsiperheiden ryhmämuotoiset palvelut

Lapsiperheiden ryhmämuotoiset palvelut Lapsiperheiden ryhmämuotoiset palvelut Perhepalvelukeskus, Korkalonkatu 4, 96100 Rovaniemi Kuva: Pekka Ojaniemi Palveluja perheille Avoin päiväkoti Avoimen päiväkodin toiminta on tarkoitettu alle kouluikäisille

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus lainsäädäntöön. Kehitysvammahuollon yhteistyöpäivä 9.5.2014, Hämeenlinna Salla Pyykkönen, Kvtl

Ajankohtaiskatsaus lainsäädäntöön. Kehitysvammahuollon yhteistyöpäivä 9.5.2014, Hämeenlinna Salla Pyykkönen, Kvtl Ajankohtaiskatsaus lainsäädäntöön Kehitysvammahuollon yhteistyöpäivä 9.5.2014, Hämeenlinna Salla Pyykkönen, Kvtl Muutosten aika Taustalla eri lainsäädäntömuutoksien tarpeisiin Ajattelutapa muutos tarve

Lisätiedot

Minun arkeni. - tehtäväkirja

Minun arkeni. - tehtäväkirja Minun arkeni - tehtäväkirja 1 Hyvä kotihoidon asiakas, Olet saanut täytettäväksesi Minun arkeni -tehtäväkirjan. ALUKSI Kirjanen tarjoaa sinulle mahdollisuuden pysähtyä tarkastelemaan arkeasi ja hyvinvointiisi

Lisätiedot

Apua, tukea ja toimintaa

Apua, tukea ja toimintaa Soita meille numeroon 050 4440 199 tai lähetä sähköpostia osoitteeseen asiakaspalvelu@mereo.fi. Tavataan ja keskustellaan yhdessä tilanteestasi. Teemme sinulle henkilökohtaisen, hyvin vointiasi tukevan

Lisätiedot

Todetaan kokous sääntöjen mukaan koolle kutsutuksi ja siten päätösvaltaiseksi.

Todetaan kokous sääntöjen mukaan koolle kutsutuksi ja siten päätösvaltaiseksi. ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Paikka Järjestötalo, Paulan Sali, Seinäjoki Aika Ke 25.5.2016 klo 18.00 - Läsnä VUOSIKOKOUS 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen järjestäytyminen Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri,

Lisätiedot

HYY seniorit ry, HUS seniorer rf. Rek. no 192.654 SÄÄNNÖT

HYY seniorit ry, HUS seniorer rf. Rek. no 192.654 SÄÄNNÖT HYY seniorit ry, HUS seniorer rf SÄÄNNÖT Yhdistysrekisteri vahvistanut 27.10.2005 HYY-seniorit, HUS-seniorer rf SÄÄNNÖT 2 (5) 1 Nimi, kotipaikka ja kielet Yhdistyksen nimi on HYY-seniorit ry, HUS-seniorer

Lisätiedot

KULJETUSPALVELUHAKEMUS saapumispv

KULJETUSPALVELUHAKEMUS saapumispv KULJETUSPALVELUHAKEMUS saapumispv vaikeavammainen hakija VpL 2, VpA 5 Kuljetuspalveluun (VpA 5 ) oikeutetulla on mahdollisuus saada välttämättömien työhön ja opiskeluun liittyvien matkojen lisäksi vähintään

Lisätiedot

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry - jäsentensä kanssa kulkijana 50 vuotta. Jyrki Pinomaa Tukiliiton puheenjohtaja Helsinki 12.12.

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry - jäsentensä kanssa kulkijana 50 vuotta. Jyrki Pinomaa Tukiliiton puheenjohtaja Helsinki 12.12. Kehitysvammaisten Tukiliitto ry - jäsentensä kanssa kulkijana 50 vuotta Jyrki Pinomaa Tukiliiton puheenjohtaja Helsinki 12.12.2011 KVPS Tukena Oy Kehitysvammaisten Palvelusäätiö Kehitysvammaisten Tukiliitto

Lisätiedot

Kyselytuloksia: Oikeuksien toteutuminen vammaisten henkilöiden arjessa Tea Hoffrén

Kyselytuloksia: Oikeuksien toteutuminen vammaisten henkilöiden arjessa Tea Hoffrén Kyselytuloksia: Oikeuksien toteutuminen vammaisten henkilöiden arjessa 1 15.12.2017 Tea Hoffrén Mitä ja miksi? Kohderyhmä: vammaiset henkilöt, omaiset ja läheiset sekä vammaisneuvosto- ja vammaisjärjestötoimijat

Lisätiedot

Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt

Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Vankien Omaiset VAO ry. Yhdistyksen kotipaikka on Alajärvi. 2 TARKOITUS JA TOIMINTA Yhdistyksen tarkoituksena on edistää vankien

Lisätiedot

Tehostettu palveluasuminen

Tehostettu palveluasuminen Tehostettu palveluasuminen Miten asutaan? Tehostetussa palveluasumisessa asiakkaat asuvat omissa kodeissaan työntekijöiden ja asiakkaiden yhteistilan välittömässä läheisyydessä. Asiakkaan kotona tapahtuvassa

Lisätiedot

Senioribarometri 2006. SEINÄJOEN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS / HJ www.seinajoki.fi

Senioribarometri 2006. SEINÄJOEN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS / HJ www.seinajoki.fi Senioribarometri 2006 Senioribarometrin tarkoitus Päätimme heti pilotoida myös Senioribarometrin, sillä vanhemman väestön tarpeet ja toiveet ovat meille tärkeitä sekä toiminnallisesti että taloudellisesti.

Lisätiedot

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä yhdistyksen hallituksen päätöksellä, jos hän on. PoPoPet Ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka.

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä yhdistyksen hallituksen päätöksellä, jos hän on. PoPoPet Ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka. PoPoPet Ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka 2 Tarkoitus 3 Omaisuus 4 Jäsenet Yhdistyksen nimi on PoPoPet Ry (Pohjois-Pohjanmaan hylättyjen pieneläinten tuki ja sijaiskoti ry. Yhdistyksen kotipaikka on Oulu

Lisätiedot

Kuntoutussuunnitelma Palvelusuunnitelma

Kuntoutussuunnitelma Palvelusuunnitelma Kuntoutussuunnitelma Palvelusuunnitelma Kuntoutussuunnitelma ja palvelusuunnitelma Ideaalitilanne on, että palvelusuunnitelma ja kuntoutussuunnitelma tukevat toisiaan palvelujen järjestämisessä. Niiden

Lisätiedot

SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N TIEDOTUKSET 5/2012, JULKISET TIEDOTUKSET

SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N TIEDOTUKSET 5/2012, JULKISET TIEDOTUKSET SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N TIEDOTUKSET 5/2012, JULKISET TIEDOTUKSET SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N TIEDOTUKSIA SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N YHTEYSTIEDOT Suomen Monikkoperheet ry, Ilmarisenkatu 17 A, 40100 Jyväskylä

Lisätiedot

VAMMAISPALVELUHAKEMUS

VAMMAISPALVELUHAKEMUS VAMMAISPALVELUHAKEMUS Hakijan henkilötiedot Sukunimi Etunimet Henkilötunnus Puhelinnumero Haettavat palvelut (täytetään vain niiden palvelujen osalta, joita haetaan) 1. Asuminen Asunnon muutostyöt, mitä

Lisätiedot

MLL Tapaninkylän syyskokous. Mannerheimin Lastensuojeluliiton Tapaninkylän paikallisyhdistys ry.

MLL Tapaninkylän syyskokous. Mannerheimin Lastensuojeluliiton Tapaninkylän paikallisyhdistys ry. MLL Tapaninkylän syyskokous Tapaninkylän paikallisyhdistys ry. 1. Kokouksen avaus Yhdistyksen puheenjohtaja avaa kokouksen. Hän pitää usein myös lyhyen tervetulopuheenvuoron: Hyvät osanottajat, toivotan

Lisätiedot

Fjällbäckenin päivätoiminta

Fjällbäckenin päivätoiminta Fjällbäckenin päivätoiminta Tietoa Jällivaaran kunnan dementiaa sairastaville henkilöille järjestämästä päivätoiminnasta Vanhustenhuollon dementiayksiön piirissä järjestetään päivätoimintaa dementiaa sairastaville

Lisätiedot

SATEENKAARITALON JÄSENKIRJE 4/2014

SATEENKAARITALON JÄSENKIRJE 4/2014 1 SATEENKAARITALON JÄSENKIRJE 4/2014 Sateenkaaritalon tapahtumia syksyllä 2014 muun muassa: Kuva internetistä. Kuvaaja Teuvo Vehkalahti. BBQ-Elolystit 9.9. klo 10-14 Hietalahden Villassa Sieni- ja marjaretki

Lisätiedot

Henkilökohtainen budjetointi Mitä se on?

Henkilökohtainen budjetointi Mitä se on? Henkilökohtainen budjetointi Mitä se on? Vammaispalvelujen asiakasraati 18.9.2014 Oma tupa, oma lupa kotona asuvan ikääntyvän itsemääräämisoikeuden tukeminen palveluilla HENKILÖKOHTAINEN BUDJETOINTI OMA

Lisätiedot

TIILÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry SÄÄNNÖT

TIILÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry SÄÄNNÖT TIILÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry SÄÄNNÖT Sisällysluettelo 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA...3 2 YHDISTYKSEN TARKOITUS...3 3 TOIMINNAN LAATU...3 4 JÄSENYYTTÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET...4 5 YHDISTYKSESTÄ EROAMINEN

Lisätiedot

Vuokranantaja on Helsingin kaupunki, rakennusvirasto. Vuokralainen on xxxxxxxxxxxxxxx(y-tunnus ),xxxxxxxxxxxxxxx

Vuokranantaja on Helsingin kaupunki, rakennusvirasto. Vuokralainen on xxxxxxxxxxxxxxx(y-tunnus ),xxxxxxxxxxxxxxx VUOKRASOPIMUS 1 (5) LIIKEHUONEISTON VUOKRASOPIMUS Vuokranantaja on Helsingin kaupunki, rakennusvirasto. Yhteyshenkilö puhelin Vuokralainen on xxxxxxxxxxxxxxx(y-tunnus ),xxxxxxxxxxxxxxx Osoite Postinumero

Lisätiedot

SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS. 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on SUOMEN SÄVELTÄJÄT r.y.

SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS. 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on SUOMEN SÄVELTÄJÄT r.y. SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on SUOMEN SÄVELTÄJÄT r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki. 3 Yhdistyksen tarkoitus

Lisätiedot

Osallisuus ja palvelusuunnittelu

Osallisuus ja palvelusuunnittelu Vammaispalvelujen kehittämishanke 2 Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan osahanke 2012-2013 Osallisuus ja palvelusuunnittelu Vammaispalvelulaki VpL:n tarkoituksena on edistää vammaisen henkilön edellytyksiä

Lisätiedot

Vuokrasopimus Kannaksentie 4

Vuokrasopimus Kannaksentie 4 Parikkalan kunta Kunnanhallitus Keskushallinto Vuokrasopimus Kannaksentie 4 1. Vuokranantaja Parikkalan kunta Harjukuja 6, 59100 PARIKKALA 2. Vuokralainen Imatran kaupunki Imatran seudun ympäristötoimi

Lisätiedot

Keskisuomalaisille kansanedustajille

Keskisuomalaisille kansanedustajille Keskisuomalaisille kansanedustajille eläkeläisjärjestöjen neuvottelukunta 20.11.2011 Neuvottelukunnan tehtävä Neuvottelukunnan tehtävänä on toimia keskisuomalaisten eläkeläisten yhdyssiteenä sekä harjoittaa

Lisätiedot

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

Oikeudet kaikille Invalidiliiton ohjelma Euroopan parlamentin vaaleihin 2009. Invalidiliitto

Oikeudet kaikille Invalidiliiton ohjelma Euroopan parlamentin vaaleihin 2009. Invalidiliitto Oikeudet kaikille Invalidiliiton ohjelma Euroopan parlamentin vaaleihin 2009 Invalidiliitto Euroopan unionissa elää 50 miljoonaa vammaista kansalaista. Vammaisten kansalaisten oikeudet ja osallistumismahdollisuudet

Lisätiedot

Lapsen oikeus henkilökohtaiseen apuun Tampere johtava lakimies Sirkka Sivula Kehitysvammaisten Tukiliitto

Lapsen oikeus henkilökohtaiseen apuun Tampere johtava lakimies Sirkka Sivula Kehitysvammaisten Tukiliitto Lapsen oikeus henkilökohtaiseen apuun Tampere 22.5.2017 johtava lakimies Sirkka Sivula Kehitysvammaisten Tukiliitto Ulos kuplasta Asiakassuunnittelu Arvio Suunnitelma Päätös Toteutus 3 Lapsen osallisuus

Lisätiedot

- Elämäntilanteen ESY selvittämisen ympyrä

- Elämäntilanteen ESY selvittämisen ympyrä - Elämäntilanteen ESY selvittämisen ympyrä Ihmissuhteet Tulevaisuuden tavoitteet ja toiveet Sosiaaliset tilanteet Elämäntilanteen selvittämisen ympyrä Ihmissuhteet Tulevaisuuden tavoitteet ja toiveet Nimesi:

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Hyväksytty syyskokouksessa 23.11.1994 (sisältää muutokset)

SÄÄNNÖT. Hyväksytty syyskokouksessa 23.11.1994 (sisältää muutokset) SÄÄNNÖT Hyväksytty syyskokouksessa 23.11.1994 (sisältää muutokset) 1 1 Nimi ja kotipaikka 2 Tarkoitus 3 Toimintamuodot Yhdistyksen nimi on Lahden Seudun Insinöörit ry. Yhdistys on Insinööriliitto IL ry:n

Lisätiedot

Ammattiliiton näkökulmia ammatillisen ja vapaaehtoisen työn rajapintojen määrittelyyn. Yhdessä enemmän yli rajojen 4.3.2010 Marjo Katajisto

Ammattiliiton näkökulmia ammatillisen ja vapaaehtoisen työn rajapintojen määrittelyyn. Yhdessä enemmän yli rajojen 4.3.2010 Marjo Katajisto Ammattiliiton näkökulmia ammatillisen ja vapaaehtoisen työn rajapintojen määrittelyyn Yhdessä enemmän yli rajojen 4.3.2010 Marjo Katajisto Missä JHL:n jäsen kohtaa vapaaehtoisen? Kotityöpalvelu Kiinteistönhoito

Lisätiedot

Henkilökohtainen budjetti mahdollisuutena

Henkilökohtainen budjetti mahdollisuutena Henkilökohtainen budjetti mahdollisuutena Sosiaali- ja terveysturvan päivät, Seinäjoki 14.- 15.8.2013 / Markku Virkamäki, toiminnanjohtaja, Kehitysvammaisten Palvelusäätiö Tiedän mitä tahdon! projekti

Lisätiedot